دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

رشد مغز علت تمایل انسان به دریاها و آب است

آیا روزی از خودت پرسیده ای چرا وقتی نزدیک آب دریاها و رود خانه ها هستی ، احساس خوشبختی میکنی ؟

بسیاری از ما این احساس را داريم و دلیل این احساس به خاطر فايده آب و موجوداتي است که در آن زندگی می کنند و برای بدنهای ما و به خصوص مغزهای ما سودمند هستند .

ماهیان و موجودات دریایی مقدار مناسبی از مواد غذایی مانند امگا سه و اسید اراشيدونيک( امگا شش ) و اسید ايکوزاپنتينوييک و ید و مقادیر زیادی از دیگر اسیدهای چرب غیر اشباع را دارند و اینها مرتبط با تکامل مغز و فراهم شدن جهشهای بهبودعملکرد مغز و مفید برای آنند.

امگا سه و امگا شش، هشت درصد وزن مغز انسان را تشکیل می دهند . بدن انسان میتواند این اسیدها را خودش تولید کند ولی این مقدار ، نیاز مغز در حال رشد را به صورت کامل فراهم نمی کند .

پس چگونه ميتوانیم مقدار کافی ازاین اسیدها را به دست بیاوریم؟

دانشمندان فهمیده اند برخی افرادی که از کمبود این اسیدهای چرب رنج میبرند مغزشان به بزرگی مغز افرادی که از این نقص و کمبود رنج نميبرند ، نیست

به همین دلیل ، مهم است تا این اسیدهای چرب مفید را از محیط خارج بدن و به خصوص ماهیان و موجودات دریایی و رودخانه ای غنی، به دست بیاوریم .

این مطلب ، همچنین توجیه میکند چرا مادرانمان از دوران کودکی تلاش میکردند به رغم مقاومت ما به ما ماهی بدهند.

(نوع غذای مناسب مانند ماهياني که حاوي ید و امگا سه هستند و مغز از آن سود میبرد لازم است و جهشهايي مفید را تا بالاترین حد برای بهبود عملکرد مغز سبب میشود و به این ترتیب، ویژگی ای ایجاد می شود که شایسته است انتخاب طبیعی آن را برگزیند و در طول نسلها منتقل کند . )

@salmanfatemi

https://www.amazon.com/The-Atheism-Delusion-Ar…/…/1494714507
.....................

http://almahdyoon.org/…/do…/live/wahmilhad/mobile/index.html


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
التهاب شریان تمپورالمغز زنان جوانتر از مغز مربا هوش مصنوعی خودکار روبکوری گذرای ناشی از موبایحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشمايندگان چگونه خواهند دیدنقش سجده بر عملکرد مغزبحثی درباره احساساتی غیرگاهی مغز بزرگ چالش استخطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقای موجود زنده از نوعی سکته مغزی ، وحشتناک بررسی علل کمر درد در میانپختگی پس از چهل سالگي به داروی تشنجی دربارداریاثرات مضر ماری جوانانرمش های مفید در سرگیجهتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسفرایند حذف برخی اجزای مغارتباط هوش ساختار مغز و ژهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکامموجودات مقهور ژنها هستنداز تکنیکی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانآیا احتمال دارد رویا از آمغز چگونه صداها را فیلتر بلندی در ذهن ما درک بلندییادآوری خواب و رویاتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودامیوتروفیک لترال اسکلرومغزهای کوچک بی احساسبارداری بدون رحمکی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سايا اراده آزاد توهم است ینقش غذاها و موجودات دريابخش دیگری در وجود انسان هگذر زمان کاملا وابسته به دفاع در برابر تغییر ساختمقالاتابزار بقای موجود زنده از چیزی خارج از مغزهای ما نیبزرگ شدن مغز محدود به دورپرورش مغز مینیاتوری انساداروی جدید s3 در درمان ام اجزای پر سلولی بدن انسان نرمشهای مهم برای تقویت عتولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگفرد حساس از نظر عاطفی و بارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بمیهمانهای ناخوانده عامل از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا برای تولید مثل همیشه مغز آیندگان چگونه است ؟به زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی تغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلاامگا سه عامل مهم سلامتمغزتان را در جوانی سیمکشبازگشت از آثار به سوی خداکاهش التهاب ناشی از بیماحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آنايا اراده آزاد توهم است ینقش غذاها و موجودات دريابرنامه و ساختار پیچیده مگربه شرودینگر و تاثیر مشدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از چگونه مغز پیش انسان یا همبسیاری از بیماری های جدیآلزایمرداروی جدید ضد میگرناجزایی ناشناخته در شکل گچرا مغزهای ما ارتقا یافت توانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتقانون مندی نقشه ژنتیکی مارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنوامیگرن سردردی ژنتیکی که باز تکینگی تا مغز و از مغز هوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز انسان ایا طبیعتا تمابوزون هیگز چیستژن یا نقشه توسعه مغز و نقتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنقش قهوه در سلامتیبازسازي مغز و نخاع چالشی کایروپاکتیک چیستحس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر ای آنکه نامش درمان و یادشنقش غذاها و موجودات دريابرین نت به جای اینترنتگزیده ای از وبینار یا کنفدلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلیابزار بقای موجود زنده از چگونه هموساپينس بر زمین تفاوت مغز انسان و میمون هآیا ما تنها موجودات زنده داروی ضد تشنج با قابليت تاحساس گذر سریعتر زمانچرا حیوانات سخن نمی گوینتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتقارچ بی مغز در خدمت موجودارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفمیدان مغناطيسي زمین بشر از تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینمروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز- از مغز واکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز انسان برای ایجاد تمدبیماری گیلن باره و بیمارژنها نقشه ایجاد ابزار هوثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشنسردرد سکه ایانفجار و توقف تکاملی نشانقش مهاجرت در توسعه نسل ابحتی علمی درباره تمایل بکاربرد روباتهای ريزنانوحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزایندرالنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبرای پیش بینی آینده مغز دگزارش یک مورد جالب لخته ودندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکیابزار بقای موجود زنده از چگونه آن شکری که می خوریمتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا مغز تا بزرگسالی توسعداروی ضد تشنج با قابليت تاخلاق و علوم اعصابچرا حجم مغز گونه انسان درتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرقدم زدن و حرکت دید را تغیارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی الفاگوتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخمکانیزمهای دفاعی در براباز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرمرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن سرطانتاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر آیا خداباوری محصول تکاملمغز انسان برای شادمانی طبیماری ای شبیه آلزایمر و ژنها ، مغز و ارادهجمجمه انسان های اولیهسرعت فکر کردن چگونه استانگشت نگاری مغز نشان میدنقش هورمون های تیروئید دبحث درباره پیدایش و منشاکاربرد روباتهای ريز، در حس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچایا کوچک شدن مغزانسان النقص در تشخیص هیجانات عامبرخی نکات از گاید لاین پرگشایش دروازه جدیدی از طردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربرانابزار بقای موجود زنده از چگونه انتظارات بر ادراک تقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا همه جنایت ها نتیجه بیداستانها و مفاهیمی اشتبااختلال در شناسایی حروف و چرا در مغز انسان، فرورفتتوصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتوقدرت انسان در نگاه به ابعارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته مما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهمرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز- از مغزتواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا دلفین ها می تواند از مغز انسان برای شادمانی طبیماری ای شبیه ام اس مولتژنهای هوش ، کدامندجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیاندوهگین نباش اگر درب یا نقش ژنتیک در درمان اختلابحثی در مورد نقش ویتامينکجای مغز مسئول پردازش تجحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصایا ابزار هوشمندی یا مغز چند جهانیبرخی اثرات مضر ویتامین دپمبرولیزوماب در بیماری چديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرابزار بقای موجود زنده از چگونه باغبانی باعث کاهش تلقین اطلاعات و حافظهآیا هوش ارثی دریافتی از پدر مانهای کمر درداختلالات مخچهچراروياها را به یاد نمی آتوصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر ملوب فرونتال یا پیشانی مغارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری کوانتومیتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چمراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز، از مغز وراپامیل در بارداریتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانآیا دست مصنوعی به زودی قامغز انسان رو به کوچک تر شبیماری بیش فعالیکلرال هیدرات برای خوابانجنسیت و تفاوت های بیناییشنا در ابهای گرم جنوب نیانسان قدیم در شبه جزیره عنقش انتخاب از طرف محیط، نبحثی جالب درباره محدودیتکشف مکانیسم عصبی خوانش پخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا موایا بیماری ام اس (مولتیپچندین ماده غذایی که ماننبرخی اختلالات عصبی مثانهپنج اکتشاف شگفت آور در مودی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل تلاش هایی در بیماران قطع آیا هوش سریعی که بدون احسدر چه مرحله ای از خواب ، راختلالات حرکتی در انسانچراروياها را به یاد نمی آتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرلبخند بزن شاید صبح فردا زارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمینما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت امزایای شکلات تلخ برای سلازدواج های بین گونه ای، رورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز انسان رو به کوچکتر شدبیماری تی تی پیکمردرد و علل آنجهش های ژنتیکی مفید در ساجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دانسان جدید از چه زمانی پانقش اتصالات بین سلولهای بحثی در مورد نقش کلسیم و کشف مکانیسمی پیچیده در بخواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را ایا بدون زبان میتوانیم تچه زیاد است بر من که در ایبرخی بیماری ها که در آن بپوست ساعتی مستقل از مغز ددژا وو یا اشنا پنداریابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل تلاشی برای درمان قطع نخاآیا هشیاری کوانتومی وجوددر هم تنیدگی کوانتومی و پفلج بل، فلجی ترسناک که آناختلالات صحبت کردن در اننزاع بین جهل و علم رو به پتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کلرزش ناشی از اسیب به عصبارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم ما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دمسیر دشوار تکامل و ارتقااستفاده از هوش مصنوعی در ورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز آیا راهی برای رفع کم آبی مغز ایندگان چگونه استبیماری ضعف عضلات نزدیک بکمردرد با پوشیدن کفش مناجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی اانسان عامل توقف رشد مغزنقش حفاظتی مولکول جدید دبحثی در مورد عملکرد لوب فکشف ارتباط جدیدی از ارتبخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را ایا تکامل هدفمند استچهار میلیارد سال تکامل ببرخی بیماری های خاص که بدپیموزایددژاوو یا آشناپنداریابزار بقای موجود زنده از چگونه حافظه را قویتر کنیتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرفلج خوابادامه بحث تکامل چشمنزاع بین علم و نادانی رو تکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافلزوم سازگاری قانون مجازاارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سمشکلات نخاعیاستیفن هاوکینگ در مورد هورزش و میگرنتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز ابزار برتر بقابیماریهای تحلیل عضلانی اکنفرانس تشنج هتل کوثر اصجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئانعطاف پذیری مکانیسمی علنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف جمجمه ای درکوه ایرهوخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خوایرادهای موجود در خلقت بچهار ساعت پس از کشتار خوکبرخی توجهات در ببمار پارپیچیدگی های مغزی در درک زدانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقای موجود زنده از نگاهی بر قدرت بینایی دراتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرنفلج خواب چیستادغام میان گونه های مختلنزاع بین علم و جهل رو به پتکامل زبانروبات های ریز در درمان بیلزوم سازگاری قانون مجازااز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطمشاهده آینده از روی مشاهاستیفن هاوکینگ در تفسیر ورزش بهترین درمان بیش فعتبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز آزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز از بسیاری حقایق می گربیهوش کردن در جراحی و بیمکنگره بین المللی سردرد دبیوگرافیکنگره بین المللی سردرد دجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرناولین هیبرید بین انسان ونقش داروهاي مختلف معروف بحثی درباره هوش و تفاوتهگنجینه ای به نام ویتامین خواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شداگر نعمت فراموشی نبود بسنوار مغزی روشی مهم در تشخبرخی سلولهای عصبی در تلاپیوند مغز و سر و چالشهای دانشمندان روش هاي جدیدی ابزارهای بقای موجود زندنگاهی بر توانایی اجزاي بتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسفیلمی بسیار جالب از تغییادغام دو حیطه علوم مغز و نظام مثبت زندگیتکامل ساختار رگهای مغزی روح رهاییممانتین یا آلزیکسا یا اباز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رمبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز از مغز تهدف از تکامل مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا واکنش های یاد گرفته ومعنی روزهاستخوان های کشف شده، ممکورزش در کمر دردتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمغز برای فراموشی بیشتر کبیوگرافیکندر در بیماریهای التهابحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان اولین مورد پیوند سر در اننقش روزه داری در سالم و جبحثی درباره هوش و تفاوتهگیاه خواری و گوشت خوار کدخودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکاگر نعمت فراموشی نبود بسنورون هاي مصنوعی می توانبرخی سيناپسها طی تکامل و پیوند سر، یکی از راه حلهادانشمندان روشی برای تبدیابزارهای پیشرفته ارتباط ناتوانی از درمان برخی ویتمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآوریفیزیکدانان ماشینی برای تارتقا و تکامل سنت آفرینش نظریه تکامل در درمان بیمتکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس منابع انرژي پاک سرچشمه حاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستمجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز از مغز تهزینه ای که برای اندیشیدسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز فکر میکند مرگ برای دیاصول سلامت کمروزوز گوشتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایافراد آغاز حرکت خودشان رمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بیان ژن های اسکیزوفرنی دکوچک شدن مغز از نئاندرتاحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کواناولین تصویر در تاریخ از سنقش رژیم غذایی در رشد و ابحثی درباره هوش و تفاوتهگالکانزوماب، دارویی جدیخودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآاگر تلاش انسان امروز برانورون های ردیاب حافظهبررسي علل احتمالي تغيير پیشینیان انسان از هفت میداروهای مصرفی در ام اسابزارهای دفاعی و بقای موناتوانی در شناسایی چهره تمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی فرگشت و تکامل تصادفی محض ارتوکين تراپی روشی جديد هفت چیز که عملکرد مغز تو تئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودیمولتیپل اسکلروز در زنان از آغاز خلقت تا نگاه انساهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقمحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا امکان بازسازی اندامهمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاضطراب و ترسیک پیشنهاد خوب برای آسان تری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با افزایش قدرت ادراکات و حسمغز بزرگ چالش است یا منفعبیست تمرین ساده برای جلوکودک ایرانی که هوش او از حافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عاولین سلول مصنوعینقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی درباره هوش و تفاوتهگامی در درمان بیماریهای خانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار هوش در حال ارتقا ازنوروپلاستیسیتی چیستبررسی و اپروچ جدید بر بیمپیشرفتی مستقل از ابزار هداروهای ضد بیماری ام اس واثر مضر مصرف طولانی مدت رنخاع ما تا پایین ستون فقرتنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسفراموش کارها باهوش تر هسارتباط میکروب روده و پارهفت سین یادگاری از میراث تئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجامواد کوانتومی جدید، ممکناز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بمحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا انسان با مغز بزرگش اخمغز مادران و کودکان در زماطلاعاتی عمومی در مورد میکی از علل محدودیت مغز امتسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابافسردگی و اضطراب در بیمامغز بزرگ چالشهای پیش روالکتروتاکسی(گرایش و حرکمغز حریص برای خون، کلید تبیشتر کمردردها نیازی به کودکان خود را مشابه خود تحافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی درباره احساسات متفاگاهی لازم است برای فهم و خطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولووابزار بقای موجود زنده از نوشیدن چای برای مغز مفید بررسی سیستم تعادلی بدن اپاسخ گیاهان در زمان خوردداروی فامپیریدین یا نورلاثرات مفید قهوهنخستین تصویر از سیاهچالهتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای افراموشی همیشه هم بد نیستارتباط چاقی و کاهش قدرت بهمیشه عسل با موم بخوریمتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش اموجود بی مغزی که می توانداز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی محدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز از مغز تو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا احتمال دارد رویا از آمغز چون ابزار هوش است دلیاطلاعاتی عمومی در مورد میادگیری مهارت های جدید دتشنج چیستسخن پاک و ثابت