دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

شبکه های مصنوعی مغز به درک عملکرد مغز کمک میکند

چگونه شبکه های مصنوعی عصبی، به ما کمک میکند شبکه های عصبی را در مغز انسان، بشناسیم؟

پژوهشگران، یک قالب محاسباتی جالب و افسانه ای را مطرح می کنند که از تکنولوژی هوش مصنوعی استفاده میکند تا ارتباط بین حس و حافظه را در مغز انسان، شناسایی کند. علوم اعصاب در مقایسه با علوم فیزیکی، نسبتا جوان است.
در حالی که ما تا حد زیادی می دانیم خصوصیات فیزیکی چگونه از نیروهای اتمی و زیر اتمی منشا می گیرد با این حال اندکی در مورد این- که چگونه رفتار هوشمند، از عملکرد عصبی منشا می گیرد- می دانیم.
هوش مصنوعی از عروسک های بازی تا کمک به انسان در تولیدات تا زیان های آن بر جسم و روح انسان- قسمت هجدهم
سیستم هوش مصنوعی به چالش کشیده میشود تا مسائلی را حل کند که در برابر انسان وجود دارد و رفتارهای هوشمند را به طور مستقیم از داده های آزمایشگاهی تولید کند....استفاده از وسایل ایده آل و افسانه ای هوش مصنوعی برای فرموله کردن دانش ما از عملکرد عصبی!
برای بررسی این چالش، دانشمندان علوم اعصاب معمولا بر موضوعات شهودی مانند حس و حافظه تمرکز می کنند و آنها را قادر می سازد ارتباط بین مغز و رفتار را شناسایی کنند.(حس و ادراک، شناخت ما نسبت به محیط اطراف ما و یا شناخت ما نسبت به خویش است. این حس، در قالب حافظه ی کتاه مدت یا بلندمدت در ذهن میماند و با استفاده از این حافظه، فرد میتواند تصویر سازی کند و اطراف خود را بشناسد. این حس، هرچند به نظر میرسد فقط از دنیای پیرامون ما منشا می گیرد، گاهی از درک محیط اطراف ما فراتر میرود. مثلا رویا در زمانی که چشمان ما بسته است و در اطراف ما صدای چندانی شنیده نمیشود، نمونه ی واضح از درک و احساسی است که از دنیای پیرامون ما منشا نمی گیرد.

هرچند فرضیه های زیادی از طرف روان شناسان و دانشمندان علوم اعصاب مطرح شده است تا رویا را در نتیجه ی احساسات مادی فرد؛ چه در گذشته یا حین خواب، توجیه کند، ولی این فرضیه ها حداقل در تفسیر رویاهایی که آینده را پیشگویی میکند ناتوان هستند. بخش بزرگی از احساسات و ادراک، از دنیای پیرامون ما منشا نمیگیرد و حتی فراتر از ابعاد مرسوم عالم مادی است.

همچنین رمزدار بودن رویاها، به طوری که برای بسیاری از افراد در جوامع مختلف این رمزدار بودن قابل لمس استمثلا مشاهده ی افتادن دندان در عالم رویا معمولا به صورت مرگ یکی از نزدیکان در آینده تعبیر میشوداین رمزدار بودن، نشان میدهد، رویاهایی- که بخش بزرگی از آنها محدود به ابعاد عالم مادی زمان و مکان نیست- به وسیله ی قانون و مدیریتی خاص در حال شکلگیری است. توصیه میشود به سلسله مباحث حس و ادراک و مقاله ئ منبع رویا و خواب کجاست؟ در همین کانال مراجعه شود.)

در این مسیر(کشف ارتباط بین مغز و رفتار)، تلاش هایی شروع شده است تا عملکردهای عصبی را در سکته های وسیع، بررسی کند. برای نمونه در نخستی ها(میمون و شامپانزه) ما می دانیم مسیر پایینی بینایی به نام ventral visual stream(VVS) از حس بینایی حمایت میکند؛ در حالی که قسمت میانی لوب تمپورال رفتارهای مربوط به حافظه را در بینایی پردازش میکند.

ولی استفاده از این موضوعات برای توضیح و دسته بندی فرایند عصبی به این معنی نیست که ما عملکردهای عصبی ای را می شناسیم که از این رفتارها حمایت میکند؛ حداقل نه آنطور که فیزیک دان ها الکترون را میشناسند. توضیح این مطلب و این رویکرد، سبب بحث های بسیار پیچیده در علوم اعصاب شده است:
در کجا حس به پایان می رسد و حافظه شروع می شود؟
آیا آنطور که در زبان، ما برای توضیح استفاده می کنیم مغز تفاوت ها را طراحی می کند؟
با درک اینکه مغز در موارد دچار مشکلات عصب شناختی(یا موارد اختلال در خیال و تصور با وجود مغز سالم) چگونه کار میکند میتوان از افرادی حمایت کرد که شرایط مختل مغزی وابسته به حافظه دارند مانند افرادی که پس از تصادف، دچار استرس شده اند. متاسفانه حتی بعد از قرن ها پژوهش که ارتباط بین این سیستم های حسی و حافظه را بررسی کرده است، بحث وجدل شدید و غیر قابل انکاری وجود دارد و این، تلاش هایی را- که دانش ما را از مغز را زمینه های کاربردی به کار میگیرد- کمرنگ میکند.

دانشمندان علوم اعصاب در هر طرف این بحث و نزاع، بر داده های آزمایشگاهی مشابهی نگاه می کنند ولی آنها را به روش های مختلفی تفسیر می کنند: گروهی از دانشمندان ادعا میکنند مدیال لوب تمپورال در هر دو بخش حس و حافظه درگیر میشود در حالی که گروهی دیگر ادعا می کنند این قسمت مغز، فقط مربوط به مسائل و رفتارهای مربوط به حافظه است.

برای درک بهتر اینکه چگونه بخش مدیال لوب تمپورال ازاین رفتارها حمایت و پشتیبانی میکند تایلر بونن روانشناس در استانفورد با دانیل یامینز پروفسور دستیار روانشناسی و علوم کامپیوتر و عضو موسسه ی هوش مصنوعی انسان مدارHAI و آنتونی واگنر پروفسور روانشناسی و مدیر آزمایشگاه حافظه در استانفورد، همکاری کرده است.

کار جدید آنها که در مجله ی نورون چاپ شده است یک قالب محاسباتی را برای بررسی این چالش با استفاده از پیشرفته ترین وسایل هوش مصنوعی برای درک ارتباط بین حس و حافظه در مغز انسان، پیشنهاد میدهد. بونن می گوید: موضوعات حس و حافظه در روانشناسی سودمند بوده؛ به طوری که به ما اجازه داده است مطالب زیادی در مورد عملکرد عصبی بدانیم این اصطلاحات در نهایت اطلاعات کمی در مورد عملکرد مغز بر این رفتارها میدهد ما میتوانیم این مطلب را در بحث ها و جدل های گذشته بر عملکردهای حسی لوب میانی تمپورال ببینیم.

چون متخصصان تحت فشار بوده اند بر شهود خود برای بررسی چیزی که حس و حافظه خوانده میشود اعتماد کنند، تفسیرهای متفاوتی را در این موضوع ارائه داده اند. این یافته ها و داده ها بر اساس نتایج ما، در حقیقت همراه با یک مدل یگانه بوده است.
راه حل تیم پژوهش استفاده از پیشرفت های جدید در هوش مصنوعی به نام دید کامپیوتری computer vision بوده است. این عرصه از پیشرفته ترین عرصه ها در هوش مصنوعی است.

(دید کامپیوتری، عرصه ای از هوش مصنوعی است که به کامپیوترها و سیستم ها اجازه میدهد داده های معنی داری را از تصاویر و ویدیوهای دیجیتال، و دیگر داده ها به دست بیاورد و بر اساس آن داده ها کارهایی کند و یا توصیه هایی ارائه دهد.

اگر هوش مصنوعی به کامیپیوترها اجازه میدهد فکر کنند، دید کامپیوتری به آنها اجازه میدهد ببینند، مشاهده کنند و بفهمند.
دید کامپیوتری مشابه دید انسان عمل میکند. دید انسان، مزیت یادگیری در طول زندگی را دارد تا بیاموزد، چیزهای جدای از هم را بشناسد و ببیند چقدر آنها از هم فاصله دارند و آیا آنها حرکت میکنند و یا چیز اشتباهی در تصویر هست یا نه.
دید کامپیوتر به ماشین ها یاد میدهد این وظایف را انجام دهند ولی باید دوربین ها، داده ها و آلگوریتم های آن در زمان کمتر در مقایسه با شبکیه، اعصاب بینایی و قشر بینایی کار کند. چون یک سیستم، آموزش داده می شود تا محصولات را در نظر بگیرد یا دارایی و سرمایه های یک محصول را ببیند میتواند هزاران محصول یا فرایند را در یک دقیقه، تحلیل کند و نقص ها یا موضوعات غیر قابل مشاهده را ببیند و به این ترتیب از توانایی های انسان فراتر میرود.

دید کامپیوتری چگونه کار میکند؟
دید کامپیوتر به داده های زیادی نیاز دارد. این دید، تحلیل هایی از داده را که بر هم انباشته شده است تحلیل میکند تا تمایزها را درک کند و نهایتا تصاویر را بشناسد. برای نمونه برای آنکه کامپیوتر آموزش داده شود لاستیک های ماشین را بشناسد، نیاز دارد مقدار زیادی از تصاویر لاستیک و موضوعات مربوط به لاستیک را داشته باشد تا تفاوت ها را بشناسد و لاستیک و به خصوص موردی را- که بدون نقص است- شناسایی کند.
دو تکنولوژی اساسی به کار میرود تا این کار انجام شود
: یک نوع یادگیری ماشین به نام یادگیری عمیق
و یک شبکه ی عصبی پیچشیکانولوشن convolutional neural network (CNN
یادگیری ماشین از مدل های آلگوریتمی استفاده میکند که به کامپیوتر قدرت میدهد خودش را در مورد زمینه ی داده های بینایی آموزش دهد. اگر داده های کافی به مدل داده شود کامپیوتر بر داده ها نگاه خواهد کرد و به خودش آموزش میدهد تا یک تصویر را از دیگری بازشناسی کند. آلگوریتم ها ماشین را توانمند می کند خودش یاد بگیرد؛ به جای آنکه کسی به آن برنامه بدهد تا تصویر را یاد بگیرد.
CNN به یادگیری ماشین یا مدل یادگیری عمیق، کمک میکند با بریدن تصاویر، به پیکسل هایی که تگ یا نشانه به آنها داده میشود بنگرد و از نشانه ها استفاده میکند تا کانوولوشن را انجام دهد(عملیات ریاضی روی دو عملکرد برای تولید عملکرد سوم) و پیشبینی هایی را در مورد چیزی که تصور میکند انجام میدهد. شبکه ی عصبی، کانولوشن ها را اجرا میکند و درستی پیشبینی های آن را در یک سری بازگویی ها چک میکند تا پیشبینی ها، به نظر درست برسد. بنابراین در حال شناسایی تصاویر به روش انسان ها است.)

به طور خاص تر تیم پژوهش از مدل های محاسباتی استفاده کرده است که می تواند پاسخ های عصبی را در سیستم بینایی نخستی ها(میمون و شامپانزه) پیشبینی کند و این از طریق شبکه های عصبی کانولوشن که برای انجام کاری بهینه شده است(CNN)انجام میشود.

بونن میگوید: این مدل ها در مقایسه با هر مدل- که دانشمندان علوم اعصاب به طور عیان برای این منظور ایجاد کرده اند- به شکل بهتری برای پیشگویی پاسخ های عصبی در سیستم بینایی نخستی ها انجام وظیفه می کند. برای پروژه ی ما این قابل استفاده است زیرا ما را توانمند میکند از این مدل ها به عنوان نمونه ای برای سیستم بینایی انسان استفاده کنیم. استفاده ی از این وسایل، به بونن، این امکان را داد تا آزمون های قبلی را- که توسط هر دو طرف مجادله برای رسیدن به مدارک معتبر بر سر نقش لوب مدیال تمپورال در درک انجام میشود- بررسی مجدد کند.

در ابتدا آنها تحریک ها و داده های رفتاری را از 30 آزمون تایید شده ی قبلی، جمع آوری کردند. سپس با استفاده از محرک های دقیقا مشابه آزمون های اولیه- یعنی تصاویر مشابه، اجزای مشابه و ترتیب مشابه عرضه ی آن- را تعیین کردند تا ببینند چگونه مدل، این کارها را به خوبی انجام میدهد. در پایان بونن عملکرد مدل را به طور مستقیم با رفتار شرکت کنندگان آزمایشگاهی مقایسه کرد.

بونن میگوید: نتایج ما شگفت انگیز بود طی انجام آزمایشات، قالب مدلسازی ما قادر بود رفتار افرادی را تعیین کند- که دچار ضایعه در مدیال تمپورال لوب MTL به دلیل تصادف ، شده بودند. با این همه افراد با MTL سالم می توانستند مدل محاسباتی ما را به شکل خیلی خوبی انجام دهند.

بونن می گوید: این نتایج،MTL را به خوبی به شکلی- که برای مدت طولانی به عنوان مرکز رفتار حسی توصیف شده است- نشان میدهد و ده ها سال عدم قطعیت را برطرف میکند. ولی وقتی از بونن سوال میشود آیا MTL در حس نقش دارد یا نه سکوت میکند در حالی که آن توضیح، کاملا با یافته های ما منطبق است برای ما مهم نیست مردم با چه عباراتی باید این توانایی های وابسته به MTL را توضیح دهند. ما بیشتر علاقه مند هستیم از این روش مدل سازی استفاده کنیم تا بدانیم MTL چگونه از چنین رفتارهایی- که گاهی فریبنده و غیر قابل توضیح هستند- پشتیبانی میکند.

بونن تاکید می کند: تفاوت اصلی بین کار ما و آنچه قبل از ما انجام شده بود یک پیشرفت نظری جدید نیست بلکه روش آن است: ما سیستم هوش مصنوعی را به چالش می کشیم تا مسائل مشابهی را حل کند که در برابر انسان وجود دارد و رفتارهای هوشمند را به طور مستقیم از داده های آزمایشگاهی تولید کند.
کار تیم پژوهش یک مطالعه ی موردی بر محدودیت های معاصر در الگوی اپروچ در علوم اعصاب و راه های پیش رو فراهم میکند: استفاده از وسایل ایده آل و افسانه ای هوش مصنوعی برای فرموله کردن دانش ما از عملکرد عصبی!

بونن پیشنهاد میدهد : با نشان دادن قابلیت استفاده از این اپروچ و الگو در موضوع و زمینه ی بحث رام نشدنی علوم اعصاب ما راهی قدرتمند برای اثبات مدارک فراهم کرده ایم این روش های محاسباتی که از نظر بیولوژیک قابل پذیرش است میتواند به ما کمک کند سیستم های عصبی را فراتر از کورتکس های بینایی متعارف بشناسیم.
برای MTL این مطالعات نه فقط پتانسیل درک رفتارهای مربوط به حافظه را دارد بلکه میتواند روش های بسیار خوب برای کمک به افرادی پیدا کند که از آسیب های مربوط به حافظه مانند بیماری استرس پس از تروما و آسیب، رنج میبرند.

بونن توجه میدهد آلگوریتم هایی- که برای درک این رفتارهای دریافتی وابسته به حافظه مورد نیاز است- به اندازه ی مدل های کامپیوتری بینایی- که او در این مطالعه، ردیف کرده است- توسعه یافته نیستند. مدلهای کامپیوتری پیشرفته هنوز وجود ندارند و باید توسعه پیدا کنند به گونه ای که سیستم های بیولوژیک مشابهی را منعکس کند که از این رفتارها حمایت میکند. با این همه هوش مصنوعی وسایل قدرتمندی را پبشنهاد داده است تا مشاهدات ما را از رفتار حیوانات، فرمول بندی کند و تا حد زیادی درک ما را از مغز توسعه دهد
وقتی بخش پایینی مسیر بینایی VVS کافی نیست، آموزش عمیق، نقش لوب تمپورال مدیال را در حس مشخص میکند. (وقتی دسترسی به بافت زنده در تعیین عملکرد بخش خاصی از مغز محدود است، میتوان از آموزش ماشین برای پیشبینی مسیرها و عملکردها استفاده کرد. آموزش ماشین که مبتنی بر عملکرد بخش های قابل دسترس بافت زنده و عملکرد افراد مورد آزمون است میتواند دست به پیشبینی ها و پیشگویی های زیادی در مورد عمکرد بخش ها و یا عملکردهای غیر قابل دسترس بزند. هرچند این پیشگویی ها صد در صد نیست ولی از حدس و گمان ذهن محدود ما بسیار قدرتمندتر و وسیعتر است.)
خلاصه:
MTL از مجموعه ی رفتارهای مربوط به حافظه حمایت میکند. با این همه نقش آن در فرایندهای حسی زیر فشار مجادله های زیاد بوده است. این بحث بر قشر اطراف بینی perirhinal cortex(PRC) یعنی بخشی از ساختار MTL در آپکس جریان بینایی پایینی ventral visual stream(VVS) تمرکز کرده است.

در اینجا ما از قالب یادگیری عمیق استفاده کردیم- که رفتارهای بینایی را- که با VVS حمایت میشود- تخمین می زند. ما در ابتدا این اپروچ را به صورت گذشته نگر به کار بردیم و 30 مقاله ی تایید شده در مورد آزمون های تشخیص بینایی را مورد پژوهش قرار دادیم: با کنار گذاشتن مجموعه ای از تحریک های غیر تشخیصی، یک ارتباط برجسته بین رفتار PRC آسیب دیده و رفتار VVS مدلسازی شده، وجود داشت و هر کدام به وسیله ی شرکت کنندگان دارای PRC سالم، به خوبی انجام میشد.

ما این نتایج را با آزمون های قبلی مقایسه و همراه کردیم و به طور مستقیم رفتار انسانی با PRC سالم را با یافته های الکتروفیزیولوژیک از VVS میمون مقایسه کردیم. شرکت کنندگان با PRC سالم، بازخوانی سطح بالای بینایی را به خوبی انجام می دهند. این مطالعه با تعیین وضعیت ضایعه، نتایج الکتروفیزیولوژیک و رفتاری در قالب محاسباتی، چالش دهه ها یافته های نامطئن و نامشخص در مورد نقش PRC در ادراک و احساس و حافظه را حل میکند. https://neurosciencenews.com/ann-human-brain-19024/?fbclid=IwAR2SpCkvUNUrIWBa7uVX8UWmcIxtnmLdRg2HJAe5Rz0XVbCayWkexVQM_08


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کوچ از محیط نامناسبما با کمک مغز خود مختاريمدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا خداباوری محصول تکاملزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین همانعلایم کمبود ویتامین E را تلاش ها برای کشف منابع جداز تکینگی تا مغز، از مغز نوروپلاستیسیتی چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش احساسیحس و ادراک قسمت پنجاه و سکاهش حافظه هرچند فرایندیدرک و احساسمحدودیت های حافظه و حافظآزمون ذهنی گربه ی شرودینسفر نامه سفر به بم و جنوب بیمار 101 ساله، مبتلا به سابزار بقای موجود زنده از عضلانی که طی سخن گفتن چقدتو یک معجزه ایاستفاده از سلول های بنیاچگونه انتظارات بر ادراک تبدیل سلولهای محافط به سلا اکراه فی الدینهدف یکسان، در مسیرهای متحس و ادراک قسمت شصت و ششکریستال زمان(قسمت دوم)دست آسمانمرگ چیستاقلیت خلاقسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبیهوش کردن در جراحی و بیماثرات فشار روحی شدیدتوهم فضای خالیاطلاعات حسی ما از جهان، چچالش هوشیاری و اینکه چرا تشخیص آلزایمر سالها قبل منابع انرژی از نفت و گاز ویتنام نوعی کرونا ویروس خودآگاهی و هوشیاريگیاه خواری و گوشت خوار کدرموزی از نخستین تمدن بشرمشکلات بین دو همسر و برخیانگشت ماشه ایسیاهچاله و تکینگی ابتدایبازگشت از آثار به سوی خدااختلالات صحبت کردن در انتوضیحی ساده در مورد هوش مبه خودت مغرور نشوچرا ویروس کرونای دلتا واجنسیت و تفاوت های بیناییمنابع جدید انرژیواقعیت و مجازدنیای شگفت انگیز کوانتومپیموزایدروح رهاییمغز چون ابزار هوش است دلیاولین مورد PML به دنبال تکساختار فراکتال وجود و ذهبحثی درباره هوش و تفاوتهارتباط پیوسته ی جهانتکامل زباننشانه های پروردگار در جهجهان در حال نوسان و چرخشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانش قدرت استپختگی پس از چهل سالگي به ریاضیات یک حس جدید استمغز به تنهایی برای فرهنگ این پیوند نه با مغز بلکه سعی کن به حدی محدود نشویبرای زندگی سالم، یافتن تاز نخستین همانند سازها تنقش ویتامین K در ترمیم استاثیر نگاه انسان بر رفتاهندسه ی پایه ایجدایی خطای حسی استیک پیشنهاد خوب برای آسان منبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی فامپیریدین یا نورلآنان که در قله اند هرگز خراز تغییرنقش میدان مغناطیسی زمین اگر فقط مردم میفهمیدند کشاهکار شش گوشبرخی سلولهای عصبی در تلااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت غیر قابل شناختژنهای هوش ، کدامندمیهمانهای ناخوانده عامل در هم تنیدگی مرزها و بی مآیا یک، وجود داردزندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین همانضررهای مصرف شکر و قند بر بعد از کرونااز تکینگی تا مغز از مغز تنه جنگ و نه خونریزیتاثیر درجه حرارت بر عملکفراموش کارها باهوش تر هسهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهلکوچک شدن مغز از نئاندرتاما بخشی از این جهان مرتبطآیا دلفین ها می تواند از زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانعلایم کمبود ویتامین E را تلاش هایی در بیماران قطع از تکینگی تا مغز، از مغز نوروز یا روز پایانیتاثیر درجه حرارت بر عملکقانون جنگلهوش در طبیعتحس و ادراک قسمت پنجاه و شکاهش دوپامین عامل بیماریدرک کنیم ما همه یکی هستیممخچه فراتر از حفظ تعادلآزمون ذهنی گربه شرودینگرسفر به مریخ در 39 روزبیماری های مغز و اعصاب و ابزار بقای موجود زنده از غیرقابل دیدن کردن مادهتو یک جهان در مغز خودت هساستفاده از سلول های بنیاچگونه به سطح بالایی از هوتداوم مهم است نه سرعتلایو دوم دکتر سید سلمان فهدف از تکامل مغزحس و ادراک سی و هفتمکریستال زمان(قسمت سوم)دستورالعمل مرکز کنترل بیمرگ و میر پنهانالکترومغناطیس شنوایی و هسم زنبور ، کلیدی برای واربیهوشی در بیماران دچار ااثرات مفید قهوهتوهم فضای خالی یا توهم فضاطلاعاتی عمومی در مورد مچالش هوشیاری و اینکه چرا تصویربرداری فضاپیمای آممنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین E برای فعالیت صحخودروهای هیدروژنیگالکانزوماب، دارویی جدیرمز و رازهای ارتباط غیر کمشکلات روانپزشکی پس از سانگشت نگاری مغز نشان میدسیاهچاله ی تولید کنندهبازگشت به ریشه های تکاملاختلالات عضلانی ژنتیکتیوتیکسن داروی ضد جنونبه دنبال رستگاری باشچرا پس از بیدار شدن از خوجنسیت و تفاوت های بیناییمناطق خاصی از مغز در جستجواقعیت خلا و وجود و درک مدندان ها را مسواک بزنید تپیچیدگی های مغزمگسروزه داری متناوب، مغز را مغز چگونه صداها را فیلتر اولین مورد پیوند سر در انساختار شبکه های مغزی ثاببحثی درباره احساسات متفاارتباط انسانی، محدود به تکامل زبان انسان از پیشینظام مثبت زندگیجهان شگفت انگیزواکسن سرطانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانش محدود به ابعاد چهارپروژه ی ژنوم انسانیریسدیپلام تنها داروی تایمغز برای فراموشی بیشتر کاین اندوه چیستشلیک فراموشیبرخی ملاحظات در تشنج های از نشانه ها و آثار درک شدنقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر ویتامین دی بر بیماهندسه ی رایج کیهانجریان انرژی در سیستم های یک آلل ژنتیکی که از نئاندمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی لیراگلوتیدآنزیم تولید انرژی در سلوراست دستی و چپ دستینقش محیط زندگی و مهاجرت داگر میدانی مصیبت بزرگتر شاید درست نباشدبرخی سيناپسها طی تکامل و از تکینگی تا مغز از مغز تنقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی حقایق ممکن و غیر ممکنژنهای حاکم بر انسان و انسمیوتونیک دیستروفیدر هم تنیدگی کوانتومیآیا کیهان می تواند یک شبیزندگی بی دودابزار بقا از نخستین همانضررهای شکر بر سلامت مغزبعد از کرونااز تکینگی تا مغز از مغز تچه زیاد است بر من که در ایتاثیر درجه حرارت بر عملکفراموشی همیشه هم بد نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و هفتفرایند پیچیده ی خونرسانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و هشتکوچکترین چیز یک معجزه اسما تحت کنترل ژنها هستیم یآیا دلفین ها میتوانند بازبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین همانعلت خواب آلودگی بعد از خوتلاشی برای درمان قطع نخااز تکینگی تا مغز، از مغز نوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر درجه حرارت بر عملکقانون جنگلهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک قسمت بیست و چهکاهش سن بیولوژیکی، تنها درک احساسات و تفکرات دیگمخچه ، فراتر از حفظ تعادلآسيب میکروواسکولاریا آسسفر تجهیزات ناسا به مریخ بیماری وسواسابزار بقای موجود زنده از مقالاتتو پیچیده ترین تکنولوژی استیفن هاوکینگ در مورد هچگونه باغبانی باعث کاهش تداخل مرزها و صفات با بینلبخند بزن شاید صبح فردا زهدف از خلقت رسیدن به ابزاحس و ادراک- قسمت پنجاه و کشف مکانیسم عصبی خوانش پدغدغه نتیجه ی نادانی استمرگ و میر بسیار بالای ناشالکتروتاکسی(گرایش و حرکسماگلوتید داروی کاهش دهنبیوگرافیاثرات مضر ماری جواناتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)اطلاعاتی عمومی در مورد مچالش دیدگاه های سنتی در بتصادف یا قوانین ناشناختهمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین E در چه مواد غذایخورشید مصنوعیگامی در درمان بیماریهای رمز بقای جهش ژنتیکیمشکلات روانپزشکی در عقب اندوهگین نباش اگر درب یا سیاره ی ابلهانبازخورد یا فیدبکاختراع جدید اینترنت کوانتکنولوژی جدید که سلول هابه زودی شبکه مغزی به جای چرا بیماری های تخریبی مغجهل مقدسمنبع هوشیاری کجاست قسمت والزارتان داروی ضد فشار دو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیچیدگی های مغزی در درک زروزه داری و بیمار ی ام اس مغز ناتوان از توجیه پیداسازگاری با محیط بین اجزابحثی درباره احساساتی غیرارتباط از بالا به پایین متکامل ساختار رگهای مغزی نظریه ی تکامل در درمان بیجهانی که نه با یک رخداد و واکسن سرطانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانش بی نهایتپروژه ی ژنوم انسانیریشه های مشترک حیاتمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟این ایده که ذرات سیاهچالشلیک فراموشیبرخی مرزهای اخلاق و علوم از نظر علم اعصاب یا نرووسنقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر ویروس کرونا بر مغز هندسه بنیادینجریان انرژی در سیستم های یک جهش ممکن است ذهن انسانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی تشنجی دربارداریآیندهرجزخوانی هایی که امروز بنقش نگاه از پایین یا نگاهاگر نیروی مغناطیس نباشد شب سیاه سحر شودبرداشت مغز ما از گذر زماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی حلقه های اسرارآمیزکل اقیانوس در یک ذرهمیگرن و پروتئین مرتبط با در هم تنیدگی کوانتومی و پآیا گذشته، امروز وآینده زندگی در جمع مواردی را برابزار بقا از نخستین همانطلای سیاهبعد از کرونا دلخوشی بیهواز تکینگی تا مغز از مغز تنه عدم مطلق بلکه عدم با قتاثیر درجه حرارت بر عملکفرایند تکامل و دشواری هاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و دومکووید نوزده و خطر بیماری درمان ام اس(مولتیپل اسکلمانند آب باشآیا دست مصنوعی به زودی قازبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین همانعماد الدین نسیمی قربانی تلاشی تازه برای گشودن معاز تکینگی تا مغز، از مغز نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر درجه حرارت بر عملکقانونمندی و محدودیت عالمهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت بیست و یککایروپاکتیک چیستدرک تصویر و زبان های مخلتمخچه ابزاري که وظیفه آن فآسیب ها ناشی از آلودگی هوسفر دشوار اکتشافبیماری گیلن باره و بیمارابزار بقای موجود زنده از تاثیر ویتامین دی بر بیماتو افق رویداد جهان هستیاستیفن هاوکینگ در تفسیر چگونه تکامل مغزهای کنونیتروس جریان انرژیلرزش ناشی از اسیب به عصبهر چیز با هر چیز دیگر در تحس و ادراک- قسمت بیست و پکشف مکانیسمی پیچیده در بذهن ما از در هم شکستن منبمرگ انتقال است یا نابود شالگو و عادت را بشکن و در اسندرم کووید طولانیبیوگرافیاجزای پر سلولی بدن انسان توهم چیستاعتماد به خودچاالش ها در تعیین منبع هوتظاهر خوابیده ی مادهمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین کاخوشبختی دور از رنج های مگامی در درمان بیماریهای رمز جهانمشاهده گر جدای از شیء مشااندام حسی، درک از بخش هایسیاره ابلهانبازسازي مغز و نخاع چالشی ادامه بحث تکامل چشمتکنولوژی جدید که سلول هابه زیر پای خود نگاه نکن بچرا حیوانات سخن نمی گوینجهان فراکتالمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکنش های ناخودآگاه و تقدو برابر شدن خطر مرگ و میپیوند قلب خوک، به فرد دچاروزه داری سلول های بنیادمغز و سیر تکامل ان دلیلی ستون فقرات انسان دو پا جلبخش فراموش شده ی حافظهارتباط بین هوش طبیعی و هوتکامل شناخت انسان با کشفنظریه ی تکامل در درمان بیجهانی که از یک منبع، تغذیواکسنی با تاثیر دوگانه امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان موفق به بازگردپرواز از نیویورک تا لوس آرژیم های غذایی و نقش مهم مغز بزرگ چالش است یا منفعاینکه به خاطرخودت زندگی شنا در ابهای گرم جنوب نیابرخی نکات از گاید لاین پراز نظر علم اعصاب اراده آزنقش پیش زمینه ها و اراده تاثیر ژنها بر اختلالات خهندسه در پایه ی همه ی واکجریان انرژی در سیستم های یک رژیم غذایی جدید، می تومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید s3 در درمان ام آینده ی انسان در فراتر ازرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرنقش نظام غذایی در تکامل ماگر نعمت فراموشی نبود بسشبیه سازی میلیون ها جهان بررسي علل احتمالي تغيير از تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی حمله ویروس کرونا به مغزکلمات بلند نه صدای بلندمیگرن سردردی ژنتیکی که بدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا پیدایش مغز از روی تصازندگی در سیاهچالهابزار بقا از نخستین همانطوفان فقر و گرسنگی و بی سبعد از کرونا دلخوشی بیهواز تکینگی تا مغز از مغز تنهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکفرایند حذف برخی اجزای مغهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و سومکودک هشت ساله لازم است آددرمان تومورهای مغزی با اماه رجبآیا رژیم غذایی گیاهی سلازبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین همانعوامل موثر در پیدایش زباتلاشی جدید در درمان ام اساز تکینگی تا مغز، از مغز نیکولا تسلاتاثیر رو ح و روان بر جسمقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت بیست و دوکار با یگانگی و یکپارچگیدرک حقیقت نردبان و مسیری مدل همه جانبه نگر ژنرالیآشنا پنداریسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری آلزایمر، استیل کوابزار بقای موجود زنده از صفحه اصلیتو انسانی و انسان، شایستاستخوان های کشف شده، ممکچگونه جمعیت های بزرگ شکل تری فلوپرازینلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهر حرکت خمیده می شود و هر حس و ادراک- قسمت شصت و چهکشف ارتباط جدیدی از ارتبذهن چند جانبه نیازمند نگمرگ تصادفیالگوی بنیادین و هوشیاریسندرم گیلن باره به دنبال بیان ژن های اسکیزوفرنی داجزایی ناشناخته در شکل گتوهم وجوداعداد بینهایت در دنیای مناتوانی از درمان برخی ویتظاهری از ماده است که بیدمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین کا و استخوانخانواده پایدارگاهی لازم است برای فهم و رمز جهان خاصیت فراکتالمشاهده آینده از روی مشاهانرژی بی پایان در درون هرسیاره ابلهانبحتی علمی درباره تمایل باداراوون تنها داروی تاییتکینگیبوزون هیگز چیستچرا حجم مغز گونه انسان درجهان ما میتواند به اندازمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکنش به حس جدیددو برابر شدن خطر مرگ و میپیوند مغز و سر و چالشهای روش مقابله مغز با محدودیمغز کوانتومیاولین هیبرید بین انسان و سخن پاک و ثابتبخش های تنظیمی ژنومارتباط شگفت مغز انسان و فتکامل، نتیجه ی برنامه رینظریه ی ریسمانجهانی در ذهنواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان نورون مصنوعی سپرورش مغز مینیاتوری انسارژیم های غذایی و نقش مهم مغز بزرگ چالشهای پیش رواینکه خانواده ات سالم باشناخت و معرفت، و نقش آن دبرخی نرمش ها برای زانواز نظر علم اعصاب اراده آزنقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر کلام در آیات کلام بهندسه زبانِ زمان استجستجوی متن و تصویر به صوریکی از علل محدودیت مغز اممنبع هوشیاری در کجاست؟ قداروی جدید میاستنی گراویآینده ی علم و فیزیک در60 ثرساناها و ابر رساناها و عنقش نظریه تکامل در شناسااگر نعمت فراموشی نبود بسشبیه سازی سیستم های کوانبررسی و اپروچ جدید بر بیماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج نخاعی با الکترودهای هوش مصنوعی از عروسک بازی حمایت از طبیعتکلام و زبان، گنجینه ای بسمیگرن شدید قابل درمان اسدر یک فراکتال هر نقطه مرکآیا آگاهی پس از مرگ از بیزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقا از نخستین همانتفکر خلا ق در برابر توهم از تکینگی تا مغز از مغز تنهایت در بی نهایتتاثیر درجه حرارت بر عملکفراتر از دیوارهای باورهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت نهمکودک ایرانی که هوش او از درمان تشنجماپروتیلینآیا رژیم غذایی گیاهی سلازبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین همانعوامل ایجاد لغت انسانی و تمایل زیاد به خوردن بستناز تکامل تا مغز از مغز تا نیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر رژیم گیاه خواری بر قبل از آغازهوشمندی کیهانحس و ادراک قسمت بیست و سوکاربرد روباتهای ريزنانودرک دیگرانمدل هولوگرافیک ژنرالیزهآشنا پنداریسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری الزایمرابزارهای پیشرفته ارتباط سوالات پزشکیتو با همه چیز در پیوندیاستروژن مانند سپر زنان دچگونه جمعیت های بزرگ شکل تری فلوپرازینلزوم سازگاری قانون مجازاهرچیز با یک تاب تبدیل به حساسیت روانی متفاوتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوذهن هوشیار در پس ماده ی ممراحل ارتقای پله پله کیهالگوبرداری از طبیعتسندرم پیریفورمیسبیان حقیقتاحیای بینایی نسبی یک بیمتوهم بی خداییبقای حقیقی در دور ماندن اناتوانی در شناسایی چهره تعداد کلی ذهن ها در جهان منابع انرژی از نفت و گاز ویتامین کا در سبزیجاتخارق العاده و استثنایی بگاهی مغز بزرگ چالش استرنگ کردن، حقیقت نیستمطالبی در مورد تشنجانرژی تاریکسیر آفرینش از روح تا مغز بحث درباره پیدایش و منشا ادب برخورد با دیگرانتکامل مادی تا ابزار هوشمچرا خشونت و تعصبجهان مادی، تجلی فضا در ذهمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن های شرکت فایزر آمردو سوی واقعیتپیوند اندام از حیوانات بروش های صرفه جویی در ایجامغز آیندگان چگونه است ؟اولین تصویر در تاریخ از سسختی ها رفتنی استبخش بزرگی حس و ادراک ما اارتباط شگفت انگیز مغز انتأثیر نگاه انسان بر رفتانظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی مفید در ساوبینار اساتید نورولوژی دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان یک فرضیه رادیکپرتوهای صادر شده از سیاهرژیم ضد التهابیمغز بزرگ و فعال یا مغز کواینترنت بدون فیلتر ماهواشناخت درون، شناخت بیرون؛برخی نرمش های گردناز واقعیت امروز تا حقیقتنقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر کپسول نوروهرب بر نهنر حفظ گرهجستجوی هوشیاری در مغز مایافته های نوین علوم پرده منبع هوشیاری در کجاست؟(قداروی جدید برای ای ال اسآیا ممکن است موش کور بی مرشته نوروایمونولوژی و نقاگر با مطالعه فیزیک کوانشبکه های مصنوعی مغز به دربررسی ژنها در تشخیص بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج بل، فلجی ترسناک که آنهوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرکلرال هیدرات برای خوابانمیدان مغناطيسي زمین بشر در کمتر از چند ماه سوش جدآیا امکان بازسازی اندامهزندگی زودگذرابزار بقا از نخستین همانتفاوت مغز انسان و میمون هاز تکینگی تا مغز از مغز تچهار میلیارد سال تکامل بچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر درجه حرارت بر عملکفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهارمکودکان میتوانند ناقل بی درمان جدید ALSماجرای جهل مقدسآیا راهی برای رفع کم آبی زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از عواملی که برای ظهور لغت اتمدن قدیمی ای در جنوب ایراز تکامل تا مغز، از مغز تچیزی منتظر شناخته شدنتاثیر رژیم گیاه خواری بر قبل از انفجار بزرگهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت بیستمکاربرد روباتهای ريز، در درک درست از خود و هوشیاریمدل هولوگرافیک تعمیم یافآغاز فصل سرما و دوباره تکسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری ای شبیه آلزایمر و ابزارهای بقا از نخستین هپیامهای کاربرانتو با باورهایت کنترل میشاسرار آفرینش در موجچگونه حافظه را قویتر کنیترکیب حیوان و انسانلزوم سازگاری قانون مجازاهزینه ای که برای اندیشیدخفاش با شیوع همه گیری جدیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبذهن تو همیشه به چیزی اعتقمرز مرگ و زندگی کجاستالتهاب شریان تمپورالسندرم پس از ضربه به سربیست تمرین ساده برای جلواحیای بینایی نسبی یک بیمتوهم جدایی و توهم علمبلندی در ذهن ما درک بلندینادانی در قرن بیست و یکم،تغییر الگوی رشد مغزی با زمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین بی 12 در درمان دردخبر مهم تلسکوپ هابلگذر زمان کاملا وابسته به روی و منیزیم در تقویت استمطالعه ای بیان میکند اهدانرژی تاریک که ما نمی توسیستم تعادلی بدنبحثي درباره هوش و تفاوتهادراک ما درک ارتعاشی است تکامل مداومچرا در مغز انسان، فرورفتجهان مرئی و نامرئیمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کووید 19 چیزهایی که دوچرخه سواری ورزشی سبک و پیوند سر آیا ممکن استروش هایی ساده برای کاهش امغز انسان ایا طبیعتا تمااولین دروغسرنوشتبخش بزرگتر کیهان ناشناختارتباط شگفت انگیز مغز انتئوری تکامل امروز در درمنظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی غیر تصادفوجود قبل از ناظر هوشمندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان ژنی از مغز انسآلودگی هوا چالش قرن جدیدرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغز بزرگترین مصرف کننده ایندرالشناسایی تاریخچه ی تکاملیبرخی یونها و مولکول های ماز کجا آمده ام و به کجا مینقش اتصالات بین سلولهای تاثیر کپسول نوروهرب بر تهنر رها شدن از وابستگیحفره در مغزیاد بگیر فراموش کنیمنبع خواب و رویاداروی جدید ضد میگرنآیا ما کالا هستیمرشد مغز فرایندی پیچیده ااگر تلاش انسان امروز براشباهت مغز و کیهانبررسی بیماری التهابی روداز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج خوابهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کمردردمیدان های مغناطیسی قابل در آسمان هدیه های نادیدنآیا انسان با مغز بزرگش اخزندگی، مدیریت انرژیابزار بقا از نخستین همانطوفان زیباییتفاوت ها و تمایزها کلید باز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تنوآوری ای شگفت انگیز دانتاثیر درجه حرارت بر عملکفرضیه ای جدید توضیح میدههوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت نوزدهمکودکان خود را مشابه خود تدرمان جدید میگرن با انتی ماده ی تاریکآیاما مقهور قوانین فیزیکزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از عوارض ازدواج و بچه دار شدتمدن پیشرفته ی پیشینیاناز تکامل تا مغز، از مغز تچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر رژیم گیاه خواری بر قدم زدن و حرکت دید را تغیهوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک قسمت دهمکتاب گران و پرهزینه شد ولدرک عمیق در حیواناتمدل های ریز مغز مینی برینإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری ای شبیه ام اس مولتابزارهای بقا ازنخستین همسایتهای دیگرتو جهانی هستی که خودش را اسرار بازسازی اندام هانگاه محدود و تک جانبه، مشترازودونمقاومت به عوارض فشار خون هزینه سنگین انسان در ازاخلاصه ای از مطالب همایش مگل زندگیذهن خود را مشغول هماهنگیمرز بین انسان و حیوان کجاامیوتروفیک لترال اسکلروسندرم سردرد به دلیل افت فبیش از نیمی از موارد انتقاحساس گذر سریعتر زمانتوهمات و شناخت حقیقتبلعیدن ستاره توسط سیاهچانبرو و انرژی مداومتغییر زودتر اتصالات مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین بی هفدهخدا موجود استگربه شرودینگر و تاثیر مشرویا و خبر از آیندهمعنی روزهانرژی خلا ممکن استسیستم دفاعی بدن علیه مغز بحثی جالب درباره محدودیتادغام میان گونه های مختلتکامل چشمچرا ذرات بنیادی معمولاً جهان هوشیارمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کرونا و گشودن پنجردورترین نقطه ی قابل مشاهپیوند سر، یکی از راه حلهاروش صحبت کردن در حال تکاممغز انسان برای ایجاد تمداولین سلول مصنوعیسریعترین کامپیوتر موجودبخش دیگری در وجود انسان هارتباط غیرکلامی بین انساتئوری تکامل در پیشگیری و نظریه تکامل در درمان بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دوراپامیل در بارداریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان پاسخ کوانتومی آلودگی هوا و ویروس کرونارژیم غذایی ضد التهابیمغز حریص برای خون، کلید تایا کوچک شدن مغزانسان الشناسایی سلول های ایمنی ابرخی اثرات مضر ویتامین داز آغاز خلقت تا نگاه انسانقش تیروئید در تکامل مغزتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوموارکتوس ها ممکن است دحقیقت قربانی نزاع بین بی یادگیری مهارت های جدید دمنحنی که ارتباط بین معرفداروی ضد تشنج با قابليت تآیا ما تنها موجودات زنده رشد مغز علت تمایل انسان باگر خواهان پیروزی هستیشباهت مغز با کیهان مادیبررسی سیستم تعادلی بدن ااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاهخواری بر رشد و فلج خواب چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کمردرد ناشی از تنگی کانامیدازولام در درمان تشنج در آستانه ی موج پنجم کوویآیا احتمال دارد رویا از آزونیسومایدابزار بقا از نخستین همانطی یکصد هزار سال اخیر هرچتفاوت های بین زن و مرد فقتفاوت های تکاملی در مغز واز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز مشاهده ی غیر مستتاثیر درجه حرارت بر عملکفضای قلب منبع نبوغ استهوش مصنوعی به شناسایی کاحس و ادراک قسمت هفتمکودکان را برای راه آماده درمان جدید کنترل مولتیپلماده ی خالیآب زندگی است قسمت چهارمزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از عید نوروز مبارکتمدن بشری و مغز اخلاقیاز روده تا مغزچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر رژیم گیاهخواری بر قدرت کنترل خودهیچ وقت خودت را محدود به حس و ادراک قسمت دوازدهمکتاب زیست شناسی باوردرگیری قلب در بیماری ویرمدیون خود ناموجودافت فشار خون ناگهانی در وسفری به آغاز کیهانبیماری اسپینال ماسکولار ابزارهای بقای موجود زندهتو دی ان ای خاص ميتوکندرياصل بازخوردنگاه انسان محدود به ادراتراشه ی بیولوژِیکمقابله ی منطقی با اعتراضهزاران سال چشم های بینا وخلاصه ای از درمان های جدیگلوئونذهن سالممرز جدید جستجو و اکتشاف، امید نیکو داشته باش تا آنسوپاپ ها یا ترانزیستورهابیشتر کمردردها نیازی به احساسات کاذبتوپیراماتبه قفس های سیاهت ننازنخاع ما تا پایین ستون فقرتغییر عمودی سر انسان از پمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین دی گنجینه ای بزرخطا در محاسبات چیزی کاملگزیده ای از وبینار یا کنفرویا بخشی حقیقی از زندگی معادله ها فقط بخش خسته کنانسان قدیم در شبه جزیره عسکوت و نیستیبحثی در مورد نقش ویتامين ادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل و ارتقای نگاه تا عمچراروياها را به یاد نمی آجهان یکپارچهمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کرونا از حقیقت تاتديدن با چشم بسته در خواب پیوندی که فراتر از امکانروشهای نو در درمان دیسک بمغز انسان برای شادمانی طاوکرلیزوماب داروی جدید شسرگیجه از شایعترین اختلابرنامه و ساختار پیچیده مارتروز یا خوردگی و التهاتئوری جدید، ویران کردن گهفت چیز که عملکرد مغز تو جهشهای مفید و ذکاوتی که دورزش هوازی مرتب خیلی به قمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان اولین سلول مصنآلزایمررژیم غذایی ضد دردمغز در تنهایی آسیب میبینایا این جمله درست است کسیشواهدی از نوع جدیدی از حابرخی اختلالات عصبی مثانهاز انفجار بزرگ تا انفجار نقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش فوق العاده، هر فرد اسحقیقت آنطور نیست که به نظیادآوری خواب و رویامنشأ اطلاعات و آموخته ها داروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعزمین در برابر عظمت کیهاناپی ژنتیکشباهت کیهان و مغزبررسی علل کمر درد در میاناز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر انتخاب از طرف محیط فلج دوطرفه عصب 6 چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاستکمردرد و علل آنمکانیک کوانتومی بی معنی در درمان بیماری مولتیپل آیا احتمال دارد رویا از آزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین همانظهور امواج مغزی در مغز مصتفاوت های زبانی سرمنشا تاز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز در فراموشی هاتاثیر درجه حرارت بر عملکقفس ذهنهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت هفدهمکوری گذرای ناشی از موبایدرمان جدید سرطانماده، چیزی بیش از یک خلا آب زندگی است قسمت اولزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از عامل کلیدی در کنترل کارآتمدنی قدیمی در شمال خلیج از علم جز اندکی به شما دانکاتی در مورد تشنجتاثیر عصاره تغلیظ شده گیقدرت انسان در نگاه به ابعهیچ کاری نکردن به معنی چیحس و ادراک قسمت سومکتاب طبیعت در قالب هندسهدرگیری مغز در بیماری کویمدیریت اینترنت بر جنگافت هوشیاری به دنبال کاهسقوط درون جاذبه ای خاص، چبیماری اضطراب عمومیابزارهای بقای از نخستین تولید مثل اولین ربات های اصل علت و تاثیرنگاه از بیرون مجموعهتربیت کودکان وظیفه ای مهمقابله با کرونا با علم اسهستي مادي ای که ما کوچکترخم شدن فضا-زمانگمان میکنی جرمی کوچکی در ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمزایای شکلات تلخ برای سلامید درمان کرونا با همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهابا هوش مصنوعی خودکار روباخلاق و علوم اعصابتوانایی مغز و دیگر اجزای به مغز خزندگان خودت اجازنخستین تصویر از سیاهچالهتغییرات منطقه بویایی مغزمنابع انرژی از نفت و گاز ویروس مصنوعیخطا در محاسبات چیزی کاملگزارش یک مورد جالب لخته ورویا تخیل یا واقعیتمعجزه ی علمانسان ها می توانند میدان سکته مغزیبحثی در مورد نقش کلسیم و ارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل ابزار هوش ، راه پر چراروياها را به یاد نمی آجهان یکپارچهمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کرونا ساخته شده تودی متیل فومارات(زادیوا)(پیوستگی همه ی اجزای جهانروشهای شناسایی قدرت شنوامغز انسان برای شادمانی طايندگان چگونه خواهند دیدسربازان ما محققا غلبه می برنامه ی مسلط ژنها در اختارزش حقیقی زبان قسمت اولتا 20 سال آینده مغز شما به هفت سین یادگاری از میراث جواب دانشمند سوال کننده ورزش هوازی ، بهترین تمریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان تغییر میدان مغآملودیپین داروی ضد فشار راه فراری نیستمغز را از روی امواج بشناسایا ابزار هوشمندی یا مغز شواهدی از دنیسوان(شبه نئبرخی اصول سلامت کمراز بحث های کنونی در ویروسنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی می تواند بر اححقیقت افرادژن همه چیز نیستمنشاء کوانتومی هوشیاری اداروی ضد تشنج توپیراماتآیا همه جنایت ها نتیجه بیزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابتدایی که در ذهن دانشمنشباهت زیاد بین سلول هاي عبزرگ فکر کناز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه های مغزی جدید با جزیتاثیر احتمالی عصاره تغلیفناوری هوش مصنوعی نحوه خهوش مصنوعی از عروسک بازی حباب های کیهانی تو در توکمردرد با پوشیدن کفش منامکانیزمهای دفاعی در برابدر سال حدود 7 میلیون نفر آیا برای تولید مثل همیشه زیباترین چیز در پیر شدنابزار بقا از نخستین همانعقل مجادله گرعقلانیت بدون تغییرتفاوتهای جنسیتی راهی برااز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز در تشخیص بیماری تاثیر درجه حرارت بر عملکقلب و عقلهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت هجدهمکی غایب شدی تا نیازمند دلدرمان سرطان با امواج صوتمبانی ذهنی سیاه و سفیدآب زندگی است قسمت دومزبان جانسوزابزار بقای موجود زنده از عادت کردن به نعمتتمساح حد واسط میان مغز کوازدواج های بین گونه ای، رچگونه مولکول های دی ان ایتاریکی من و تو و گرد و غباقدرت عشقهیچ کس مانند تو نگاه نمیکحس و ادراک قسمت سی و هشتمکتاب، سفری به تاریخدرگیری مغز در بیماران مبمدارک ژنتیکی چگونه انسانافتخار انسانسلول های بنیادی منابع و ابیماری بیش فعالیابزارهای دفاعی و بقای موتولید یا دریافت علماصل عدم قطعیت از کوانتوم نگاه از درون مجموعه با نگترجمه ای ابتدایی از اسراملاحظه های اخلاقی دربارههستی ما پس از شروعی چگال خونریزی مغز در سندرم کووگنجینه ای به نام ویتامین ذره ی معین یا ابری از الکمسیر دشوار تکامل و ارتقاامیدوار باش حتی اگر همه چسوپاپ ها یا ترانزیستورهابا تعمق در اسرار ابدیت و اخلاق پایه تکامل و فرهنگتوازن مهمتر از فعالیت زیبه نقاش بنگرنخستین روبات های زنده ی جتغییرات آب و هوایی که به منابع انرژی از نفت و گاز ویرایش DNA جنین انسان، برخطای ادراک کارماگشایش دروازه جدیدی از طررویا حقی از طرف خدامعجزه ی علم در کنترل کرونانسان یک کتابخانه استسانسور از روی قصد بسیاری بحثی در مورد حقیقت فضا و ارتوکين تراپی روشی جديد تکامل جریان همیشگی خلقتنزاع بین جهل و علم رو به پجهان کنونی و مغز بزرگتریمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن ایرانی کرونا تولیددین، اجباری نیستپیام های ناشناخته بر مغز روشی برای بهبود هوش عاطفمغز انسان رو به کوچک تر شايا اراده آزاد توهم است یسردرد میگرن در کودکانبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ارزش حقیقی زبان قسمت دومتا بحر یفعل ما یشاهم نوع خواری در میان پیشیجوسازی مدرنورزش و میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان روش هاي جدیدی آموزش نوین زبانراه های جدید برای قضاوت رمغز زنان جوانتر از مغز مرایا بیماری ام اس (مولتیپشکل های متفاوت پروتئین هبرخی بیماری ها که در آن باز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی و کشف زبان هایحقیقت اشیاژن همه چیز نیستمهندسی ژنتیک در حال تلاش دارویی خلط آورآیا هوش مصنوعی می تواند نزمان چیستابزار هوش در حال ارتقا ازشباهت زیاد بین سلول هاي عبزرگ شدن مغز محدود به دوراز تکینگی تا مغز از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر ترکیبات استاتین (سفیلمی بسیار جالب از تغییهوش مصنوعی از عروسک بازی حد و مرزها توهم ذهن ماستکنفرانس تشنج هتل کوثر اصما انسانها چه اندازه نزددرمان های اسرار آمیز در آآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانعلم و ادراک فقط مشاهده ی تقلید مرحله ای نسبتا پیشاز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر درجه حرارت بر عملکقلب دروازه ی ارتباطهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت هشتمکیهان خود را طراحی میکنددرمانهای بیماری پارکینسمباحث مهم حس و ادراکآب زندگی است قسمت سومزبان ریشه هایی شناختی اسابزار بقای موجود زنده از عارضه جدید ویروس کرونا ستنفس هوازی و میتوکندریاساس انسان اندیشه و باور چگونه مغز پیش انسان یا همتاریکی خواهد ترسیدلمس کوانتومیهیچ کس حقیقت را درون مغز حس و ادراک قسمت سی و ششمکتابخانهدرگیری مغزی در سندرم کوومروری بر تشنج و درمان هایافراد آغاز حرکت خودشان رسلول های بدن تو پیر نیستنبیماری تی تی پیابعاد اضافه ی کیهانتولید پاک و فراوان انرژیاصول انجام برخی نرمش ها دنگاه حقیقی نگاه به درون اتسلیم شدن از نورون شروع مملاحظات بیهوشی قبل از جرو هر کس تقوای خدا پیشه کنخواندن ، یکی از شستشو دهنگویید نوزده و ایمنی ساکتذرات کوانتومی زیر اتمی قمسئول صیانت از عقیده کیسامیدی تازه در درمان سرطاسودمندی موجودات ابزی بر باهوش ترین و با کیفیت تریاختلال خواب فرد را مستعد توسعه هوش مصنوعی قادر اسبه نقاش بنگرنرمش های مفید برای درد زاتغییرات تکاملی سر انسان منابع انرژی از نفت و گاز واقعیت فیزیکی، تابعی از خطر آلودگی هواپمبرولیزوماب در بیماری چرویاها از مغز است یا ناخومعجزه در هر لحظه زندگیانسان جدید از چه زمانی پاسانسور بر بسیاری از حقایبحثی در مورد عملکرد لوب فارتباط میکروب روده و پارتکامل داروینی هنوز در حانزاع بین علم و نادانی رو جهان کاملی در اطراف ما پرمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن اسپایکوژندید تو همیشه محدود به مقدپیشینیان انسان از هفت میروشی جدید در درمان قطع نخمغز انسان رو به کوچکتر شدايا اراده آزاد توهم است یسردرد و علتهای آنبرین نت به جای اینترنتارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر فکر بر سلامتهمه چیز در زمان کنونی استجامعه ی آسمانیورزش بهترین درمان بیش فعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان روشی برای تبدیآمارهای ارائه شده در سطح راه های جدید برای قضاوت رمغزهای کوچک بی احساسایا بدون زبان میتوانیم تشکل پنجم مادهبرخی بیماری های خاص که بداز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش داروهاي مختلف معروف تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت تنها چیزی است که شاژن هوش و ساختارهای حیاتی مولتیپل اسکلروز در زنان داستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزمان و مکان، ابعاد کیهان ابزار بقا از نخستین همانشرکت نورالینک ویدیویی ازبزرگ شدن تقریبا ناگهانی از تکینگی تا مغز از مغز تنقطه بی بازگشتتاثیر حرکات چشم بر امواج فیزیک مولکولها و ذرات در هوش مصنوعی از عروسک بازی حرکت چرخشی و دائمی کیهانکنگره بین المللی سردرد دما انسانها چه اندازه نزددرمان های بیماری آلزایمرآیا تکامل و تغییرات ژنتیزیر فشار کووید چه باید کرزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین همانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتقلید از روی طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تنوبت کودکانتاثیر درجه حرارت بر عملکقلب روباتیکهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت پنجمکیهانِ هوشیارِ در حال یادرهای اسرارآمیز و پوشیدهمجموعه های پر سلولی بدن مآب، زندگی است(قسمت پنجم)زبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقای موجود زنده از عدم توقف تکامل در یک انداتنفس هوازی و میتوکندریاستفاده از مغز، وزن را کمچگونه هموساپينس بر زمین تاریخ همه چیز را ثبت کردهلوب فرونتال یا پیشانی مغهیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک قسمت سیزدهمکجای مغز مسئول پردازش تجدرگیری مغزی در سندرم کوومرکز هوشیاری، روح یا بدن افزایش قدرت ادراکات و حسسلول عصبی شاهکار انطباق بیماری دویکاتفاق و تصادفتولید سلولهای جنسی از سلاصول توسعه ی یک ذهن کاملنگاهی بر قدرت بینایی دراتشنج چیستممانتین یا آلزیکسا یا ابوفور و فراوانیخواب سالم عامل سلامتیگوشه بیماری اتوزومال رسسذرات کوانتومی زیر اتمی قمسئولیت جدیدامگا سه عامل مهم سلامتسیلی محکم محیط زیست بر انباد غرور و سر پر از نخوت واختلال در شناسایی حروف و توسعه برخی شغل ها با هوش به هلال بنگرنرمش های مفید در سرگیجهثبت امواج الکتریکی در عصمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت چند سویهخطرات هوش مصنوعیپنج اکتشاف شگفت آور در مورویاهای پر رمز و حیرتی درمغز فکر میکند مرگ برای دیانسان خطرناکترین موجودسایه را اصالت دادن، جز فربحثی درباره هوش و تفاوتهارتباط ماده و انرژیتکامل داروینی هنوز در حانزاع بین علم و جهل رو به پجهان پیوستهمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن اسپایکوژن ضد کرونادیدن خدا در همه چیزپیشرفت های جدید علوم اعصروشی جدید در درمان نابینمغز ایندگان چگونه استای نعمت من در زندگیمسردرد تنشنبرای پیش بینی آینده مغز دارزش خود را چگونه میشناستاثیر مشاهده بر واقعیت بهمه ی سردردها بی خطر نیستجاودانگی مصنوعیورزش در کمر دردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای مصرفی در ام اسآن چیزی که ما جریان زمان راه پیروزی در زندگی چیستمغزتان را در جوانی سیم کشایا تکامل هدفمند استشگفت انگیز بودن کیهانبرخی توجهات در ببمار پاراز تکنیکی تا مغز از مغز تنقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت خواب و رویاژن یا نقشه توسعه مغز و نقمواد کوانتومی جدید، ممکندخالت در ساختار ژنهاآیا هوش ارثی دریافتی از پزمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانشربت ضد خلطبزرگترین خطایی که مردم ماز تکینگی تا مغز از مغز تچند نرمش مفید برای کمردرتاثیر دوپامین و سروتونینفیزیک و هوشیاریهوش مصنوعی از عروسک بازی حس چشایی و بویاییکنگره بین المللی سردرد دما اکنون میدانیم فضا خالدرمان های جدید میگرنآیا جنین انسان، هوشمندی آیا جهان ذهن و افکار ما مزیرک ترین مردمابزار بقا از نخستین همانعلم به ما کمک میکند تا موتقویت استخوان در گرو تغذاز تکینگی تا مغز- از مغز نور درونتاثیر درجه حرارت بر عملکقلب را نشکنهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت پنجاهکیست کلوئید بطن سومدریای خدامحل درک احساسات روحانیآثار باستانی تمدن های قدزبان شناسی نوین نیازمند بوزون هیگز جهان را از متلابزار بقای موجود زنده از عدم درکتنفس بدون اکسیژناستفاده از هوش مصنوعی در چگونه هوشیاری خود را توستازه های اسکیزوفرنی(جنولوتیراستامهیپرپاراتیروئیدیسمحس و ادراک قسمت ششمکرونا چه بر سر مغز می آوردرگیری اعصاب به علت میتومرکز حافظه کجاستافزایش مرگ و میر سندرم کوسلولهای ایمنی القا کنندهبیماری دیستروفی میوتونیاتوبان اطلاعات و پلِ بینتولترودیناصول سلامت کمرنگاهی بر توانایی اجزاي بتشنج و حرکات شبه تشنجی قامن کسی در ناکسی دریافتم وقت نهيب هاي غير علمي گذشخواب سالم عامل سلامتی و یگوشت خواری یا گیاه خواریذرات کوانتومی زیر اتمی قمسئولیت در برابر محیط زیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسیگار عامل افزایش مرگ ومبار بزرگ ایستادن بر دو پااختلال در شناسایی حروف و توصیه های سازمان بهداشت به کدامین گناه کشته شدندنرمشهای مهم برای تقویت عجلوتر را دیدنمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت چیستدفاع در برابر تغییر ساختپوست ساعتی مستقل از مغز درویای شفافمغز قلبانسان عامل توقف رشد مغزساخت شبکه عصبی مصنوعی با بحثی درباره هوش و تفاوتهارتباط متقابل با همه ی حیتکامل داروینی هنوز در حانسبت ها در کیهانجهان پیوستهمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن دیگر کرونا ساخته شدژا وو یا اشنا پنداریپیشرفت در عقل است یا ظواهروشی جدید در درمان سکته ممغز ابزار بقای برتر مادیای آنکه نامش درمان و یادشسردرد سکه ایبرای اولین بار دانشمنداناز نخستین همانند سازها تتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهمیشه اطمینان تو بر خدا بجایی خالی نیستوزن حقیقی معرفت و شناختمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروهای ام اسآنچه واقعیت تصور میکنیم راه انسان شدن، راه رفتن ومغزتان را در جوانی سیمکشایجاد احساساتشگفت زده و حیران باشبرخی توصیه ها برای واکسیاز تکینگی تا مغز و از مغز نقش روی و منیزیم در سلامتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی الفاگوحقیقت در علم، هرگز نهایی ژنها نقشه ایجاد ابزار هوموجود بی مغزی که می توانددر مانهای کمر دردآیا هوش سریعی که بدون احسزمان پلانکابزار بقا از نخستین همانشش مرحله تکامل چشمبزرگترین درد از درون است از تکینگی تا مغز از مغز تچند جهانیتاثیر دپاکین بر بیماری مفیزیکدانان ماشینی برای تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت اول )کنترل همجوشی هسته ای با هما از اینجا نخواهیم رفتدرمان های جدید در بیماری درمان های رایج ام اسآیا جهش های ژنتیکی، ویروزیست، مرز افق رویداد هستابزار بقا از نخستین همانعلم راهی برای اندیشیدن اتقویت سیستم ایمنیاز تکینگی تا مغز- از مغز نورون هاي مصنوعی می توانقیچی ژنتیکیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت پنجاه و یکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرک فرد دیگر و رفتارهای امحل درک احساسات روحانی دآرامش(سکوت) stillness و تکاپوزبان، نشان دهنده ی سخنگو بی نهایت در میان مرزهاابزار بقای موجود زنده از عسل طبیعی موثر در کنترل بتنها مانع در زندگی موارد استفاده از انرژی خلاچگونه واکسن کرونا را توزتازه های بیماری پارکینسولوزالمعده(پانکراس)مصنوعهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت شصت و هشتکریستال هادرختان اشعار زمینمرکز حافظه کجاستافزایش سرعت پیشرفت علوم سلولهای بنیادی مصنوعی دربیماری ضعف عضلات نزدیک باتوسوکسیمایدتومورها و التهاب مغزی عااضطراب و ترسچالش هوشیاری و اینکه چرا تشنج عدم توازن بین نورون منابع انرژي پاک سرچشمه حوقتی فهمیدی خطا کردی برگخواب عامل دسته بندی و حفطگیلگمش باستانی کیسترفتار اجتماعی انسان، حاصمستند جهان متصلانفجار و توقف تکاملی نشاسیاهچاله های فضایی منابعبار سنین ابزار هوشمندی ااختلالات مخچهتوصیه های غیر دارویی در سبه امید روزهای بهترچرا مغز انسان سه هزار سالجمجمه انسان های اولیهمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت چیستدقیق ترین تصاویر از مغز اپوشاندن خود از نورروان سالممغز ما کوچکتر از نیم نقطهانسانیت در هم تنیده و متصساخت شبکه عصبی با الفبای بحثی درباره هوش و تفاوتهارتباط چاقی و کاهش قدرت بتکامل داروینی هنوز در حانسبت طلایی، نشانه ای به سجهان پر از چیزهای اسرار آمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن دیگری ضد کرونا از ددژاوو یا آشناپنداریپیشرفتی مستقل از ابزار هريتوکسيمب در درمان ام اسمغز ابزار برتر بقاایمپلانت مغزی کمک میکند سردرد عروقی میگرنبرای تمدن سازی، باید در باز نخستین همانند سازها تنقش هورمون های تیروئید دتاثیر نگاه و مشاهده ناظر همیشه عسل با موم بخوریمجاذبهوزوز گوشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروهای تغییر دهنده ی سیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی راه بی شکستنقش قهوه در سلامتیایرادهای موجود در خلقت بشگفتی های زنبور عسلبرخی درمان های Spinal Muscular Atاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روزه داری در سالم و جتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک های بحقیقت راستین انسان علم بژنها ، مغز و ارادهموجودات مقهور ژنها هستنددر محل کار ارزش خودت را بآیا هشیاری کوانتومی وجودزمان به چه دلیل ایجاد میشابزار بقا از نخستین همانششمین کنگره بین المللی سبسیاری از بیماری های جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تچند روش ساده برای موفقیتتاثیر داروهای ضد التهاب فاصله ها در مکانیک کوانتهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کنترل جاذبهما اشیا را آنطور که هستندما به جهان های متفاوت خوددرمان های علامتی در ام اسآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین همانعلم ساختن برج های چرخانتلقین اطلاعات و حافظهاز تکینگی تا مغز- از مغزتنورون های ردیاب حافظهقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهوش احساسیحس و ادراک قسمت پنجاه و دکاهش التهاب ناشی از بیمادرک نیازمند شناخت خویش امحدودیت چقدر موثر استآزمون تجربی، راهی برای رزبان، وسیله شناسایی محیطبی عدالتی در توزیع واکسن ابزار بقای موجود زنده از عصب حقوق نورولووتنبیه چقدر موثر استاستفاده از سلول های بنیاچگونه آن شکری که می خوریمتبدیل تراکت صوتی مصنوعی لیس دگرامفتامین یا ویاسهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت شصت و دوکریستال زمان(قسمت اولدرد باسن و پا به دلیل کاهمرکز خنده در کجای مغز استافسردگی و اضطراب در بیماسلسله مباحث هوش مصنوعیبیماریهای تحلیل عضلانی ااثر مضر مصرف طولانی مدت رتومورهای ستون فقراتاطلاع رسانی اینترنتیچالش هوشیاری و اینکه چرا تشخیص ژنتیکی آتروفی های منابع انرژی از نفت و گاز وقتی تو از یاد گرفتن باز خودآگاهی و هوشیاريگیاه بی عقل به سوی نور میرقیبی قدرتمند در برابر ممشکلات نخاعیانواع سکته های مغزیسیاهچاله ها، دارای پرتو بارداری بدون رحماختلالات حرکتی در انسانتوصیه هایی در مصرف ماهیبه بالا بر ستارگان نگاه کچرا مغزهای ما ارتقا یافت جنبه های موجی واقعیتمنابع بی نهایت انرژی در دواقعیت های متفاوتدلایلی که نشان میدهد ما بپیموزایدروبات های ریز در درمان بیمغز مادران و کودکان در زمانعطاف پذیری مکانیسمی علساختن آیندهبحثی درباره هوش و تفاوتهارتباط هوش ساختار مغز و ژتکامل زباننشانه های گذشته در کیهان جهان دارای برنامهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدگرگونی های نژادی و تغییپاسخ گیاهان در زمان خوردریواستیگمینمغز از بسیاری حقایق می گرایمپلانت نخاعی میتواند دسرعت فکر کردن چگونه استبرای خودآگاه بودن تو بایاز نخستین همانند سازها تنقش هورمون زنانه استروژنتاثیر نگاه انسان بر رفتاهمراهی نوعی سردرد میگرنیجاذبه و نقش آن در شکلگیرییک پیام منفرد نورون مغزی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروهای ضد بیماری ام اس وآنها نمیخواهند دیگران رارابطه تشنج و اوتیسمنقش مهاجرت در توسعه نسل ااکسی توسین و تکامل پیش اشاهکار قرنبرخی روش های تربیتی کودکاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک های بحقیقت غیر فیزیکیژنهای مشترک بین انسان و وموسیقی هنر مایع استدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا واکنش های یاد گرفته وزمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانصرع و درمان های آنبسیاری از بیماری های جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تچندین ماده غذایی که ماننتاثیر داروی ضد تشنج سدیم فرگشت و تکامل تصادفی محض هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت 67کندر در بیماریهای التهاب