دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

شبکه های مصنوعی مغز به درک عملکرد مغز کمک میکند

چگونه شبکه های مصنوعی عصبی، به ما کمک میکند شبکه های عصبی را در مغز انسان، بشناسیم؟

پژوهشگران، یک قالب محاسباتی جالب و افسانه ای را مطرح می کنند که از تکنولوژی هوش مصنوعی استفاده میکند تا ارتباط بین حس و حافظه را در مغز انسان، شناسایی کند. علوم اعصاب در مقایسه با علوم فیزیکی، نسبتا جوان است.
در حالی که ما تا حد زیادی می دانیم خصوصیات فیزیکی چگونه از نیروهای اتمی و زیر اتمی منشا می گیرد با این حال اندکی در مورد این- که چگونه رفتار هوشمند، از عملکرد عصبی منشا می گیرد- می دانیم.
هوش مصنوعی از عروسک های بازی تا کمک به انسان در تولیدات تا زیان های آن بر جسم و روح انسان- قسمت هجدهم
سیستم هوش مصنوعی به چالش کشیده میشود تا مسائلی را حل کند که در برابر انسان وجود دارد و رفتارهای هوشمند را به طور مستقیم از داده های آزمایشگاهی تولید کند....استفاده از وسایل ایده آل و افسانه ای هوش مصنوعی برای فرموله کردن دانش ما از عملکرد عصبی!
برای بررسی این چالش، دانشمندان علوم اعصاب معمولا بر موضوعات شهودی مانند حس و حافظه تمرکز می کنند و آنها را قادر می سازد ارتباط بین مغز و رفتار را شناسایی کنند.(حس و ادراک، شناخت ما نسبت به محیط اطراف ما و یا شناخت ما نسبت به خویش است. این حس، در قالب حافظه ی کتاه مدت یا بلندمدت در ذهن میماند و با استفاده از این حافظه، فرد میتواند تصویر سازی کند و اطراف خود را بشناسد. این حس، هرچند به نظر میرسد فقط از دنیای پیرامون ما منشا می گیرد، گاهی از درک محیط اطراف ما فراتر میرود. مثلا رویا در زمانی که چشمان ما بسته است و در اطراف ما صدای چندانی شنیده نمیشود، نمونه ی واضح از درک و احساسی است که از دنیای پیرامون ما منشا نمی گیرد.

هرچند فرضیه های زیادی از طرف روان شناسان و دانشمندان علوم اعصاب مطرح شده است تا رویا را در نتیجه ی احساسات مادی فرد؛ چه در گذشته یا حین خواب، توجیه کند، ولی این فرضیه ها حداقل در تفسیر رویاهایی که آینده را پیشگویی میکند ناتوان هستند. بخش بزرگی از احساسات و ادراک، از دنیای پیرامون ما منشا نمیگیرد و حتی فراتر از ابعاد مرسوم عالم مادی است.

همچنین رمزدار بودن رویاها، به طوری که برای بسیاری از افراد در جوامع مختلف این رمزدار بودن قابل لمس استمثلا مشاهده ی افتادن دندان در عالم رویا معمولا به صورت مرگ یکی از نزدیکان در آینده تعبیر میشوداین رمزدار بودن، نشان میدهد، رویاهایی- که بخش بزرگی از آنها محدود به ابعاد عالم مادی زمان و مکان نیست- به وسیله ی قانون و مدیریتی خاص در حال شکلگیری است. توصیه میشود به سلسله مباحث حس و ادراک و مقاله ئ منبع رویا و خواب کجاست؟ در همین کانال مراجعه شود.)

در این مسیر(کشف ارتباط بین مغز و رفتار)، تلاش هایی شروع شده است تا عملکردهای عصبی را در سکته های وسیع، بررسی کند. برای نمونه در نخستی ها(میمون و شامپانزه) ما می دانیم مسیر پایینی بینایی به نام ventral visual stream(VVS) از حس بینایی حمایت میکند؛ در حالی که قسمت میانی لوب تمپورال رفتارهای مربوط به حافظه را در بینایی پردازش میکند.

ولی استفاده از این موضوعات برای توضیح و دسته بندی فرایند عصبی به این معنی نیست که ما عملکردهای عصبی ای را می شناسیم که از این رفتارها حمایت میکند؛ حداقل نه آنطور که فیزیک دان ها الکترون را میشناسند. توضیح این مطلب و این رویکرد، سبب بحث های بسیار پیچیده در علوم اعصاب شده است:
در کجا حس به پایان می رسد و حافظه شروع می شود؟
آیا آنطور که در زبان، ما برای توضیح استفاده می کنیم مغز تفاوت ها را طراحی می کند؟
با درک اینکه مغز در موارد دچار مشکلات عصب شناختی(یا موارد اختلال در خیال و تصور با وجود مغز سالم) چگونه کار میکند میتوان از افرادی حمایت کرد که شرایط مختل مغزی وابسته به حافظه دارند مانند افرادی که پس از تصادف، دچار استرس شده اند. متاسفانه حتی بعد از قرن ها پژوهش که ارتباط بین این سیستم های حسی و حافظه را بررسی کرده است، بحث وجدل شدید و غیر قابل انکاری وجود دارد و این، تلاش هایی را- که دانش ما را از مغز را زمینه های کاربردی به کار میگیرد- کمرنگ میکند.

دانشمندان علوم اعصاب در هر طرف این بحث و نزاع، بر داده های آزمایشگاهی مشابهی نگاه می کنند ولی آنها را به روش های مختلفی تفسیر می کنند: گروهی از دانشمندان ادعا میکنند مدیال لوب تمپورال در هر دو بخش حس و حافظه درگیر میشود در حالی که گروهی دیگر ادعا می کنند این قسمت مغز، فقط مربوط به مسائل و رفتارهای مربوط به حافظه است.

برای درک بهتر اینکه چگونه بخش مدیال لوب تمپورال ازاین رفتارها حمایت و پشتیبانی میکند تایلر بونن روانشناس در استانفورد با دانیل یامینز پروفسور دستیار روانشناسی و علوم کامپیوتر و عضو موسسه ی هوش مصنوعی انسان مدارHAI و آنتونی واگنر پروفسور روانشناسی و مدیر آزمایشگاه حافظه در استانفورد، همکاری کرده است.

کار جدید آنها که در مجله ی نورون چاپ شده است یک قالب محاسباتی را برای بررسی این چالش با استفاده از پیشرفته ترین وسایل هوش مصنوعی برای درک ارتباط بین حس و حافظه در مغز انسان، پیشنهاد میدهد. بونن می گوید: موضوعات حس و حافظه در روانشناسی سودمند بوده؛ به طوری که به ما اجازه داده است مطالب زیادی در مورد عملکرد عصبی بدانیم این اصطلاحات در نهایت اطلاعات کمی در مورد عملکرد مغز بر این رفتارها میدهد ما میتوانیم این مطلب را در بحث ها و جدل های گذشته بر عملکردهای حسی لوب میانی تمپورال ببینیم.

چون متخصصان تحت فشار بوده اند بر شهود خود برای بررسی چیزی که حس و حافظه خوانده میشود اعتماد کنند، تفسیرهای متفاوتی را در این موضوع ارائه داده اند. این یافته ها و داده ها بر اساس نتایج ما، در حقیقت همراه با یک مدل یگانه بوده است.
راه حل تیم پژوهش استفاده از پیشرفت های جدید در هوش مصنوعی به نام دید کامپیوتری computer vision بوده است. این عرصه از پیشرفته ترین عرصه ها در هوش مصنوعی است.

(دید کامپیوتری، عرصه ای از هوش مصنوعی است که به کامپیوترها و سیستم ها اجازه میدهد داده های معنی داری را از تصاویر و ویدیوهای دیجیتال، و دیگر داده ها به دست بیاورد و بر اساس آن داده ها کارهایی کند و یا توصیه هایی ارائه دهد.

اگر هوش مصنوعی به کامیپیوترها اجازه میدهد فکر کنند، دید کامپیوتری به آنها اجازه میدهد ببینند، مشاهده کنند و بفهمند.
دید کامپیوتری مشابه دید انسان عمل میکند. دید انسان، مزیت یادگیری در طول زندگی را دارد تا بیاموزد، چیزهای جدای از هم را بشناسد و ببیند چقدر آنها از هم فاصله دارند و آیا آنها حرکت میکنند و یا چیز اشتباهی در تصویر هست یا نه.
دید کامپیوتر به ماشین ها یاد میدهد این وظایف را انجام دهند ولی باید دوربین ها، داده ها و آلگوریتم های آن در زمان کمتر در مقایسه با شبکیه، اعصاب بینایی و قشر بینایی کار کند. چون یک سیستم، آموزش داده می شود تا محصولات را در نظر بگیرد یا دارایی و سرمایه های یک محصول را ببیند میتواند هزاران محصول یا فرایند را در یک دقیقه، تحلیل کند و نقص ها یا موضوعات غیر قابل مشاهده را ببیند و به این ترتیب از توانایی های انسان فراتر میرود.

دید کامپیوتری چگونه کار میکند؟
دید کامپیوتر به داده های زیادی نیاز دارد. این دید، تحلیل هایی از داده را که بر هم انباشته شده است تحلیل میکند تا تمایزها را درک کند و نهایتا تصاویر را بشناسد. برای نمونه برای آنکه کامپیوتر آموزش داده شود لاستیک های ماشین را بشناسد، نیاز دارد مقدار زیادی از تصاویر لاستیک و موضوعات مربوط به لاستیک را داشته باشد تا تفاوت ها را بشناسد و لاستیک و به خصوص موردی را- که بدون نقص است- شناسایی کند.
دو تکنولوژی اساسی به کار میرود تا این کار انجام شود
: یک نوع یادگیری ماشین به نام یادگیری عمیق
و یک شبکه ی عصبی پیچشیکانولوشن convolutional neural network (CNN
یادگیری ماشین از مدل های آلگوریتمی استفاده میکند که به کامپیوتر قدرت میدهد خودش را در مورد زمینه ی داده های بینایی آموزش دهد. اگر داده های کافی به مدل داده شود کامپیوتر بر داده ها نگاه خواهد کرد و به خودش آموزش میدهد تا یک تصویر را از دیگری بازشناسی کند. آلگوریتم ها ماشین را توانمند می کند خودش یاد بگیرد؛ به جای آنکه کسی به آن برنامه بدهد تا تصویر را یاد بگیرد.
CNN به یادگیری ماشین یا مدل یادگیری عمیق، کمک میکند با بریدن تصاویر، به پیکسل هایی که تگ یا نشانه به آنها داده میشود بنگرد و از نشانه ها استفاده میکند تا کانوولوشن را انجام دهد(عملیات ریاضی روی دو عملکرد برای تولید عملکرد سوم) و پیشبینی هایی را در مورد چیزی که تصور میکند انجام میدهد. شبکه ی عصبی، کانولوشن ها را اجرا میکند و درستی پیشبینی های آن را در یک سری بازگویی ها چک میکند تا پیشبینی ها، به نظر درست برسد. بنابراین در حال شناسایی تصاویر به روش انسان ها است.)

به طور خاص تر تیم پژوهش از مدل های محاسباتی استفاده کرده است که می تواند پاسخ های عصبی را در سیستم بینایی نخستی ها(میمون و شامپانزه) پیشبینی کند و این از طریق شبکه های عصبی کانولوشن که برای انجام کاری بهینه شده است(CNN)انجام میشود.

بونن میگوید: این مدل ها در مقایسه با هر مدل- که دانشمندان علوم اعصاب به طور عیان برای این منظور ایجاد کرده اند- به شکل بهتری برای پیشگویی پاسخ های عصبی در سیستم بینایی نخستی ها انجام وظیفه می کند. برای پروژه ی ما این قابل استفاده است زیرا ما را توانمند میکند از این مدل ها به عنوان نمونه ای برای سیستم بینایی انسان استفاده کنیم. استفاده ی از این وسایل، به بونن، این امکان را داد تا آزمون های قبلی را- که توسط هر دو طرف مجادله برای رسیدن به مدارک معتبر بر سر نقش لوب مدیال تمپورال در درک انجام میشود- بررسی مجدد کند.

در ابتدا آنها تحریک ها و داده های رفتاری را از 30 آزمون تایید شده ی قبلی، جمع آوری کردند. سپس با استفاده از محرک های دقیقا مشابه آزمون های اولیه- یعنی تصاویر مشابه، اجزای مشابه و ترتیب مشابه عرضه ی آن- را تعیین کردند تا ببینند چگونه مدل، این کارها را به خوبی انجام میدهد. در پایان بونن عملکرد مدل را به طور مستقیم با رفتار شرکت کنندگان آزمایشگاهی مقایسه کرد.

بونن میگوید: نتایج ما شگفت انگیز بود طی انجام آزمایشات، قالب مدلسازی ما قادر بود رفتار افرادی را تعیین کند- که دچار ضایعه در مدیال تمپورال لوب MTL به دلیل تصادف ، شده بودند. با این همه افراد با MTL سالم می توانستند مدل محاسباتی ما را به شکل خیلی خوبی انجام دهند.

بونن می گوید: این نتایج،MTL را به خوبی به شکلی- که برای مدت طولانی به عنوان مرکز رفتار حسی توصیف شده است- نشان میدهد و ده ها سال عدم قطعیت را برطرف میکند. ولی وقتی از بونن سوال میشود آیا MTL در حس نقش دارد یا نه سکوت میکند در حالی که آن توضیح، کاملا با یافته های ما منطبق است برای ما مهم نیست مردم با چه عباراتی باید این توانایی های وابسته به MTL را توضیح دهند. ما بیشتر علاقه مند هستیم از این روش مدل سازی استفاده کنیم تا بدانیم MTL چگونه از چنین رفتارهایی- که گاهی فریبنده و غیر قابل توضیح هستند- پشتیبانی میکند.

بونن تاکید می کند: تفاوت اصلی بین کار ما و آنچه قبل از ما انجام شده بود یک پیشرفت نظری جدید نیست بلکه روش آن است: ما سیستم هوش مصنوعی را به چالش می کشیم تا مسائل مشابهی را حل کند که در برابر انسان وجود دارد و رفتارهای هوشمند را به طور مستقیم از داده های آزمایشگاهی تولید کند.
کار تیم پژوهش یک مطالعه ی موردی بر محدودیت های معاصر در الگوی اپروچ در علوم اعصاب و راه های پیش رو فراهم میکند: استفاده از وسایل ایده آل و افسانه ای هوش مصنوعی برای فرموله کردن دانش ما از عملکرد عصبی!

بونن پیشنهاد میدهد : با نشان دادن قابلیت استفاده از این اپروچ و الگو در موضوع و زمینه ی بحث رام نشدنی علوم اعصاب ما راهی قدرتمند برای اثبات مدارک فراهم کرده ایم این روش های محاسباتی که از نظر بیولوژیک قابل پذیرش است میتواند به ما کمک کند سیستم های عصبی را فراتر از کورتکس های بینایی متعارف بشناسیم.
برای MTL این مطالعات نه فقط پتانسیل درک رفتارهای مربوط به حافظه را دارد بلکه میتواند روش های بسیار خوب برای کمک به افرادی پیدا کند که از آسیب های مربوط به حافظه مانند بیماری استرس پس از تروما و آسیب، رنج میبرند.

بونن توجه میدهد آلگوریتم هایی- که برای درک این رفتارهای دریافتی وابسته به حافظه مورد نیاز است- به اندازه ی مدل های کامپیوتری بینایی- که او در این مطالعه، ردیف کرده است- توسعه یافته نیستند. مدلهای کامپیوتری پیشرفته هنوز وجود ندارند و باید توسعه پیدا کنند به گونه ای که سیستم های بیولوژیک مشابهی را منعکس کند که از این رفتارها حمایت میکند. با این همه هوش مصنوعی وسایل قدرتمندی را پبشنهاد داده است تا مشاهدات ما را از رفتار حیوانات، فرمول بندی کند و تا حد زیادی درک ما را از مغز توسعه دهد
وقتی بخش پایینی مسیر بینایی VVS کافی نیست، آموزش عمیق، نقش لوب تمپورال مدیال را در حس مشخص میکند. (وقتی دسترسی به بافت زنده در تعیین عملکرد بخش خاصی از مغز محدود است، میتوان از آموزش ماشین برای پیشبینی مسیرها و عملکردها استفاده کرد. آموزش ماشین که مبتنی بر عملکرد بخش های قابل دسترس بافت زنده و عملکرد افراد مورد آزمون است میتواند دست به پیشبینی ها و پیشگویی های زیادی در مورد عمکرد بخش ها و یا عملکردهای غیر قابل دسترس بزند. هرچند این پیشگویی ها صد در صد نیست ولی از حدس و گمان ذهن محدود ما بسیار قدرتمندتر و وسیعتر است.)
خلاصه:
MTL از مجموعه ی رفتارهای مربوط به حافظه حمایت میکند. با این همه نقش آن در فرایندهای حسی زیر فشار مجادله های زیاد بوده است. این بحث بر قشر اطراف بینی perirhinal cortex(PRC) یعنی بخشی از ساختار MTL در آپکس جریان بینایی پایینی ventral visual stream(VVS) تمرکز کرده است.

در اینجا ما از قالب یادگیری عمیق استفاده کردیم- که رفتارهای بینایی را- که با VVS حمایت میشود- تخمین می زند. ما در ابتدا این اپروچ را به صورت گذشته نگر به کار بردیم و 30 مقاله ی تایید شده در مورد آزمون های تشخیص بینایی را مورد پژوهش قرار دادیم: با کنار گذاشتن مجموعه ای از تحریک های غیر تشخیصی، یک ارتباط برجسته بین رفتار PRC آسیب دیده و رفتار VVS مدلسازی شده، وجود داشت و هر کدام به وسیله ی شرکت کنندگان دارای PRC سالم، به خوبی انجام میشد.

ما این نتایج را با آزمون های قبلی مقایسه و همراه کردیم و به طور مستقیم رفتار انسانی با PRC سالم را با یافته های الکتروفیزیولوژیک از VVS میمون مقایسه کردیم. شرکت کنندگان با PRC سالم، بازخوانی سطح بالای بینایی را به خوبی انجام می دهند. این مطالعه با تعیین وضعیت ضایعه، نتایج الکتروفیزیولوژیک و رفتاری در قالب محاسباتی، چالش دهه ها یافته های نامطئن و نامشخص در مورد نقش PRC در ادراک و احساس و حافظه را حل میکند. https://neurosciencenews.com/ann-human-brain-19024/?fbclid=IwAR2SpCkvUNUrIWBa7uVX8UWmcIxtnmLdRg2HJAe5Rz0XVbCayWkexVQM_08


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کمردرد و علل آنتاثیر کلام در آیات کلام بشگفتی های نقشه ی ژنتیکیپرورش مغز مینیاتوری انساثبت و دستکار ی حافظهمزایای شکلات تلخ برای سلامگا سه عامل مهم سلامتفقر داده ها در هوش مصنوعیحس و ادراک قسمت پنجاه و شنه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقای موجود زنده از داروی جدید برای دیابتنظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز، از مغز رویا حقی از طرف خداهدف از تکامل مغزتمدنی قدیمی در شمال خلیج با آتش، بازی نکن و بعد از سفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی تاثیر گیاه خواری بر رشد وشباهت مغز با کیهان مادیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی جهان ما میتواند به اندازمطالبه ی حق خودانرژی تاریک که ما نمی توفاکسیبتحس و ادراک سی و هفتمنوار مغز در تشخیص بیماری اتوسوکسیمایددر محل کار ارزش خودت را بهمیشه اطمینان تو بر خدا بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز روده تا مغزروش مقابله مغز با محدودیوقتی فهمیدی خطا کردی برگتو کجای جهانیبازگشت از آثار به سوی خداسلطان جنگل یا صاحب ملکوتکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکضایعه ی شبکه لومبوساکرالآیا همه جنایت ها نتیجه بیجهان پر از چیزهای جادویی مغز مادران و کودکان در زماهرام مصر از شگفتی های جهفرد موفقخودآگاهی و هوشیارينوسانات کوانتومی منبع مااختلال خواب فرد را مستعد درمان نگهدارنده ی اعتیادهندسه زبانِ زمان استمنتظر نمان چیزی نور را بهاستیفن هاوکینگ در تفسیر ریتوکسیمابویشن پروتولید مثل اولین ربات های بحثی درباره هوش و تفاوتهسی و سه پل اصفهانکریستال زمان(قسمت سوم)طبیعت موجی جهانتاثیر رو ح و روان بر جسمآیا برای تولید مثل همیشه جوانان وطنمغز انسان رو به کوچکتر شدای آنکه نامش درمان و یادشقلب دروازه ی ارتباطخدا بخشنده است پس تو هم بچگونه واکسن کرونا را توزارتوکين تراپی روشی جديد درمان جدید میگرن با انتی هوش مصنوعی از عروسک های بموسیقی نواطلاعات حسی ما از جهان، چراه پیروزی در زندگی چیستواکسن کرونا از حقیقت تاتتوهم بی خداییبرین نت به جای اینترنتسیستم تعادلی بدنگوش دادن بهتر از حرف زدنعلم ساختن برج های چرخانآپومورفین در پارکینسونجستجوی متن و تصویر به صورمغز زنان جوانتر از مغز مرایا ابزار هوشمندی یا مغز دل به دریا بزنقدرت مردمنگاه از درون مجموعه با نگارزش های حقیقی ارزش های غدریای خداهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی توجهات در ببمار پارما انسانها چه اندازه نزدبنی عباس، ننگی بر تاریخز گهواره تا گوروجود قبل از ناظر هوشمندتیوتیکسن داروی ضد جنونبرخی اصول سلامت کمرساختار فراکتال وجود و ذهگریه ی ابر، رمز طراوت باغتری فلوپرازینعادت دادن مغز بر تفکرآزادی عقیده، آرمانی که تحل مشکلنقش نظریه تکامل در شناسااگر نعمت فراموشی نبود بسدولت یا گروهکلایو دوم دکتر سید سلمان فنادیدنی ها واقعی هستنددرگیری اعصاب به علت میتوهوش مصنوعی از عروسک تا کمبزرگ شدن مغز محدود به دورماده، چیزی نیستبه زیر پای خود نگاه نکن بزندگی بی دودیافته های نوین علوم پرده تکامل تکنولوژیسرگردانیپیچیدگی های مغزمگستشنج و حرکات شبه تشنجی قامقالاتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحریص نباشنقش ذهن و شناخت در حوادث ابزار بقا از نخستین هماندگرگونی های نژادی و تغییمن پر از تلخیماز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عذهن چند جانبه نیازمند نگهوش عاطفی قسمت نهمتفکر خلا ق در برابر توهم مخچه ابزاري که وظیفه آن فبیماری های میتوکندریزیست شناسی کل در جزء فراکژنها ، مغز و ارادهتئوری تکامل امروز در درمشنا در ابهای گرم جنوب نیاپیشرفت در عقل است یا ظواهتعویض دارو در تشنجالگو نداشتیمحس و ادراک قسمت چهل و دومنقص های سیستمی ایمنیابزار بقا از نخستین همانداروهای مصرفی در ام اسچراروياها را به یاد نمی آمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز ترموزی از نخستین تمدن بشرهوشیاری سنتی یا هوشیاری تلقین اطلاعات و حافظهبیماری ضعف عضلات نزدیک بزبان و شناخت حقیقت قسمت دبیماریهای تحلیل عضلانی ازبان و شناخت حقیقت قسمت سکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر کپسول نوروهرب بر نشگفتی های زنبور عسلپرکاری تیروئیدثبت امواج الکتریکی در عصمسمومیت دانش آموزان بی گامروز دانش ژنتیک هیچ ابهفلج نخاعی با الکترودهای حس و ادراک قسمت بیست و چهنه به اعدامابزار بقای موجود زنده از داروی جدید ضد میگرننظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز، از مغز رویاها از مغز است یا ناخوهدف از خلقت رسیدن به ابزاتمرکز و مدیتیشنبا تعمق در اسرار ابدیت و سفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تتاثیر گیاه خواری بر رشد وشباهت کیهان و مغزآنها نمیخواهند دیگران راجهان مادی، تجلی فضا در ذهمطالبی در مورد تشنجانرژی خلا ممکن استفاجعه ی جهل مقدسحس و ادراک- قسمت پنجاه و نوار مغزی روشی مهم در تشخاتصال مغز و کامپیوتردر چه مرحله ای از خواب ، رهمیشه به آنچه داری، خوشنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز سایه بگذرروش های صرفه جویی در ایجاوقتی پر از گل شدی خودت را تو کز محنت دیگران بی غمیبازگشت به ریشه های تکاملسم زنبور ، کلیدی برای وارکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکضایعه ی عروقی مخچهآیا هوش مصنوعی می تواند نجهان دارای برنامهمغز چون ابزار هوش است دلیاولویت بندی ها کجاستفرد یا اندیشهخودآگاهی و هوشیارينوشیدن چای برای مغز مفید اختلال در شناسایی حروف و درمان نابینایان آیا ممکنهندسه، نمایشی از حقیقتمنتظر زمان ایده آل نشواستخوان های کشف شده، ممکریسدیپلام تنها داروی تایواقعیت فیزیکی، تابعی از تولید یا دریافت علمبحثی درباره احساسات متفاسیلی محکم محیط زیست بر انکشف مکانیسم عصبی خوانش پطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر روده بر مغزآیا بزرگ شدن مغز فقط در دجواب دانشمند سوال کننده مغز ایندگان چگونه استایمپلانت مغزیقلب روباتیکخدای رنگین کمانچگونه آن شکری که می خوریمارتباط میکروب روده و پاردرمان جدید کنترل مولتیپلهوش مصنوعی از عروسک بازی موسیقی هنر مایع استاطلاعاتی عمومی در مورد مراه انسان شدن، راه رفتن وواکسن کرونا ساخته شده توتوهم تنهاییبرای یک زندگی معمولیسیستم دفاعی بدن علیه مغز گوشه بیماری اتوزومال رسستاریخ، اصیل نیست و ساخته علایم کمبود ویتامین E را آب زندگی است قسمت چهارمجستجوی هوشیاری در مغز مامغزهای کوچک بی احساسایا بیماری ام اس (مولتیپدلایلی که نشان میدهد ما بقدرت و شناخت حقیقتنگاه حقیقی نگاه به درون اارزش حقیقی زبان قسمت اولدرک فرد دیگر و رفتارهای اهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی توصیه ها برای واکسیما اکنون میدانیم فضا خالبه قفس های سیاهت نناززمین در برابر عظمت کیهانوراپامیل در بارداریتیک و اختلال حرکتیبرخی اطلاعات روانشناسی مساختار شبکه های مغزی ثابگربه شرودینگر و تاثیر مشترک امروزعارضه جدید ویروس کرونا سآزار دیگری، آزار خود استحلقه های اسرارآمیزنقش هورمون های تیروئید داگر با مطالعه فیزیک کواندوچرخه در کاهش دردهای کملبخند بزن شاید صبح فردا زاز واقعیت امروز تا حقیقتنادانی در قرن بیست و یکم،درب بسته با غیر خود باز مهوش مصنوعی از عروسک تا کمبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ماده، چیزی بیش از یک خلا به سیاهی عادت نکنیمزندگی در جمع مواردی را بریاد گرفتن مداومتکامل جریان همیشگی خلقتسربازان ما محققا غلبه می پیچیدگی های مغزی در درک زتشنج عدم توازن بین نورون تاثیر ویتامین دی بر بیماافت فشار خون ناگهانی در وحرکات چشم، ترجمه کننده ی نقش روی و منیزیم در سلامتابزار بقا از نخستین هماندانش قدرت استمن بی من، بهتر یاد میگیرماز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پذهن هوشیار در پس ماده ی مهوش عاطفی قسمت هفتمتفاوت مغز انسان و میمون همخچه تاثیر گذار بر حافظهبیماری های مغز و اعصاب و زیست شناسی باور حقیقت یا ژنهای مشترک بین انسان و وتئوری تکامل در پیشگیری و شناخت و معرفت، و نقش آن دپیشرفت ذهن در خلاقیت استتعامل انسان و هوش مصنوعیالگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک قسمت چهل و سومنقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانداروهای ام اسچراروياها را به یاد نمی آمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز ترمز و رازهای ارتباط غیر کهوش، ژنتیکی است یا محیطیتلاش ها برای کشف منابع جدهیچ نقطه ای مرکزی تر از اتلاش های جدید در ALSبیماری، رساله ای برای سلزبان جانسوزکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر کپسول نوروهرب بر تشانس یا نتیجه ی تلاشپرتوهای صادر شده از سیاهجلو رفتن یا عقبگردمسمومیت دانش آموزان، قماانفجار و توقف تکاملی نشافلج بل، فلجی ترسناک که آنحس و ادراک قسمت بیست و یکنه به اعدامابزار بقای موجود زنده از داروی جدید ضد الزایمرنظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز، از مغز رویاهای پر رمز و حیرتی درهر چیز با هر چیز دیگر در تتمرکز بر هدفبا خدا باشسفری به آغاز کیهانکودکان را برای راه آماده تاثیر گیاه خواری بر رشد وشباهت زیاد بین سلول هاي عآنژیوگرافی از مغزجهان مرئی و نامرئیمطالعه ای بیان میکند اهدانسولینفاصله ها در مکانیک کوانتحس و ادراک- قسمت بیست و پنوار مغز، ترجمه ی فعالیت اثر مضر مصرف طولانی مدت ردر ناامیدی بسی امید استهمیشه داناتر از ما وجود دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز علم جز اندکی به شما داروش هایی برای جلوگیری از وقتی تو از یاد گرفتن باز تو پیچیده ترین تکنولوژی بازخورد یا فیدبکسماگلوتید داروی کاهش دهنکارهای کوچک، بی ارزش نیستاثیر درجه حرارت بر عملکضایعات در عصب زیر زبانیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجهان در حال نوسان و چرخشمغز چگونه صداها را فیلتر اولین قدم شناخت نقص های خفرد حساس از نظر عاطفی و بخودت را از اندیشه هایت حفنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اختلال در شناسایی حروف و درمان های اسرار آمیز در آهنر فراموشیمنحنی که ارتباط بین معرفاستروژن مانند سپر زنان دریشه های مشترک همه ی موجوواقعیت چند سویهتولید پاک و فراوان انرژیبحثی درباره احساساتی غیرسینوریپا داروی ترکیبی ضدکشف مکانیسمی پیچیده در بطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر روزه داری بر سلامت آیا تکامل و تغییرات ژنتیجواب سنگ اندازیمغز ابزار بقای برتر مادیایمپلانت مغزی و کنترل دو قلب را نشکنچگونه انتظارات بر ادراک ارتباط ماده و انرژیدرمان جدید ای ال اس، توفرهوش مصنوعی از عروسک بازی میهمانهای ناخوانده عامل اطلاعاتی عمومی در مورد مراه بی شکستواکسن آلزایمرتوهم جداییبرای پیش بینی آینده مغز دسکوت و نیستیگوشت خواری یا گیاه خواریتازه های اسکیزوفرنی(جنوعلایم کمبود ویتامین E را آب زندگی است قسمت هفتمحفره در مغزمغز، فقط گیرندهایا بدون زبان میتوانیم تدنیا فریب و سرگرمیقدرت کنترل خودنگاه دوبارهارزش حقیقی زبان قسمت دومدرک نیازمند شناخت خویش اهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی درمان های Spinal Muscular Atما از اینجا نخواهیم رفتبه مغز خزندگان خودت اجاززمین زیر خلیج فارس تمدنی ورزش هوازی مرتب خیلی به قتیکاگرلور داروی ضد انعقاسادیسم یا لذت از آزار دادگزیده ای از وبینار یا کنفترکیب آمار و ژنتیکعدم توقف تکامل در یک انداآسيب میکروواسکولاریا آسحمله ویروس کرونا به مغزنقش هورمون زنانه استروژناگر تلاش انسان امروز برادوچرخه سواری ورزشی سبک و لحظات خوش با کودکاناز کجا آمده ام و به کجا مینازوکلسیندرختان چگونه بر تشکیل ابهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبزرگترین خطایی که مردم مماست مالیبه سخن توجه کن نه گویندهزندگی در سیاهچالهیاد بگیر فراموش کنیتکامل داروینی هنوز در حاسردرد میگرنپیوند قلب خوک، به فرد دچاتشویق خواندن به کودکانصفحه اصلیافت هوشیاری به دنبال کاهحرکت چرخشی و دائمی کیهاننقش روزه داری در سالم و جابزار بقا از نخستین هماندانش محدود به ابعاد چهارمننژیتاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مردم با زندگی میجنگنذهن و شیمی بدنهوش عاطفی قسمت یازدهتفاوت ها و تمایزها کلید بمدل همه جانبه نگر ژنرالیبیماری وسواسزیست، مرز افق رویداد هستژنهای هوش ، کدامندتئوری جدید، ویران کردن گشناخت حقیقت یا آرزوهای گپیشرفتی مستقل از ابزار هتعامل انسان با هوش مصنوعالگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک قسمت نهمنقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین همانداروهای تغییر دهنده ی سینزاع بین جهل و علم رو به پمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز ترمز گشایی از اتصالات مغزرمز پیشرفت تواضع است نه طهیچ چیز همیشگی نیستتلاش های جدید در درمان فربیندیشزبان ریشه هایی شناختی اسکنگره بین المللی سردرد دتاثیر کپسول نوروهرب بر سشانس یا تلاشپرتوزایی از جسم سیاهجلوتر را دیدنمسیر دشوار تکامل و ارتقاانقراض را انتخاب نکنیدفلج خوابحس و ادراک قسمت بیست و دونه جنگ و نه خونریزیابزار بقای موجود زنده از داروی سل سپتنعناعمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز، از مغز رویای شفافهر جا که جات میشه، جات نیتمرکز بر امروزبا طبیعت بازی نکنسقوط درون جاذبه ای خاص، چکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر گیاهخواری بر رشد و شباهت زیاد بین سلول هاي عآنان که در قله اند هرگز خجهان مشارکتیمعماری، هندسه ی قابل مشاانسولین هوشمندفاصله ی همیشگی تصویر سازحس و ادراک- قسمت شصت و چهنوار عصب و عضلهاثرات فشار روحی شدیددر هم تنیدگی مرزها و بی مهمیشه راهی هستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتازدواج های بین گونه ای، رروش هایی ساده برای کاهش اوقتی ریشه ها عمیقند از چیتو آرامش و صلحیبازسازي مغز و نخاع چالشی سندرم کووید طولانیکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکضرورت زدودن افکارآیا هوش ارثی دریافتی از پجهان در حال ایجاد و ارتقامغز ناتوان از توجیه پیدااولین مورد PML به دنبال تکفردا را نمیدانیمخودروهای هیدروژنینیکولا تسلااختلالات مخچهدرمان های بیماری آلزایمرهنر حفظ گرهمنشأ اطلاعات و آموخته ها اسرار آفرینش در موجریشه های مشترک حیاتواقعیت چیستتولید اندام با چاپ سه بعدبخش فراموش شده ی حافظهسیگار عامل افزایش مرگ ومکشف ارتباط جدیدی از ارتبظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا جنین انسان، هوشمندی جوسازی مدرنمغز ابزار برتر بقاایمپلانت مغزی کمک میکند قوی تر باشچگونه به سطح بالایی از هوارتباط متقابل با همه ی حیدرمان جدید سرطانهوش مصنوعی از عروسک بازی میوتونیک دیستروفیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نرابطه تشنج و اوتیسمواکسن ایرانی کرونا تولیدتوهم جدایی و توهم علمبرای اولین بار دانشمندانسکوت، پر از صداگیلگمش باستانی کیستتازه های بیماری پارکینسوعلائم عصبی آلزایمر، با اآب زندگی است قسمت اولحق انتخابمغزتان را در جوانی سیم کشایا تکامل هدفمند استدنیای شگفت انگیز کوانتومقدرت انسان در نگاه به ابعنگاهی بر قدرت بینایی دراارزش حقیقی زبان قسمت سومدرک و احساسهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی روش های تربیتی کودکما اشیا را آنطور که هستندبه نقاش بنگرزمان چیستورزش هوازی ، بهترین تمریتیروفیبان موثر در سکته ی سازگاری با محیط بین اجزاگزارش یک مورد جالب لخته وترکیب حیوان و انسانعدم درکآسیب ها ناشی از آلودگی هوحمایت از طبیعتنقش ویتامین K در ترمیم اساگر خواهان پیروزی هستیدوپامین قابل حل در آبلرزش ناشی از اسیب به عصباز کسی که یک کتاب خوانده نباید صبر کرد آتش را بعد درختان اشعار زمینهوش مصنوعی به شناسایی کابزرگترین درد از درون است ماست مالی با هوش انسانیبهبود حافظه پس از رخدادهزندگی زمینی امروز بیش از یادگیری مهارت های جدید دتکامل داروینی هنوز در حاسردرد میگرن در کودکانپیوند مغز و سر و چالشهای تشخیص ژنتیکی آتروفی های سوالات پزشکیافتخار انسانحس متفاوتنقش رژیم غذایی بر رشد و اابزار بقا از نخستین هماندانش بی نهایتمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالذهن تو همیشه به چیزی اعتقهوش عاطفی قسمت پنجمتفاوت ها را به رسمیت بشنامدل هولوگرافیک ژنرالیزهبیماری کروتز فیلد جاکوبزاویه نگاه ها یکسان نیستژنهای حاکم بر انسان و انستا 20 سال آینده مغز شما به شناخت درون، شناخت بیرون؛پپوگستتعداد کلی ذهن ها در جهان الگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت چهارمنقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین همانداروهای ضد بیماری ام اس ونزاع بین علم و نادانی رو منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز ترمز بقای جهش ژنتیکیهیچ چیز، چقدر حقیقی استتلاش های جدید در درمان سربیهوش کردن در جراحی و بیمزبان شناسی مدرن در سطح سلکنگره بین المللی سردرد دتاثیر کپسول نوروهرب بر سشاهکار قرنپرسش و چستجو همیشه باقی اجمجمه انسان های اولیهمسئول صیانت از عقیده کیسانواع سکته های مغزیفلج خواب چیستحس و ادراک قسمت بیست و سوچه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از داروی ضد چاقیهفت چیز که عملکرد مغز تو منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکامل تا مغز از مغز تا روان سالمهر حرکت خمیده می شود و هر تمساح حد واسط میان مغز کوبالاترین هدف از دولتسلول های مغزی عامل پارکیکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر انتخاب از طرف محیط شجاعت و ترسآنزیم تولید انرژی در سلوجهان معنامعنی روزهانسان قدیم در شبه جزیره عفتون های زیستیحساسیت روانی متفاوتنوار عصب و عضلهاثرات مفید قهوهدر هم تنیدگی کوانتومیهمیشه عسل با موم بخوریممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاسکلت خارجی در درمان اختروش جدید تولید برقویتنام نوعی کرونا ویروس تو افق رویداد جهان هستیبحتی علمی درباره تمایل بسندرم گیلن باره به دنبال کاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکضرب المثل یونانیآیا هوش سریعی که بدون احسجهان ریز و درشتمغز و قلب در جنین موش مصناولین مورد پیوند سر در انفرزندان زمان خودخورشید مصنوعینیاز به آموزش مجازی دیجیاختلالات حرکتی در انساندرمان های جدید میگرنهنر رها شدن از وابستگیمنشاء کوانتومی هوشیاری ااسرار بازسازی اندام هارژیم های غذایی و نقش مهم واقعیت چیستتولید سلولهای جنسی از سلبخش های تنظیمی ژنومسیاهچاله هاکشف جمجمه ای درکوه ایرهوظرف باید پر شود چه با چرک تاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا جهان ذهن و افکار ما مجامعه ی آسمانیمغز از بسیاری حقایق می گرایمپلانت نخاعی میتواند دخدایی که ساخته ی ذهن بشر قیچی ژنتیکیچگونه باغبانی باعث کاهش ارتباط چاقی و کاهش قدرت بدرمان جدید سرطانهوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن و پروتئین مرتبط با اعتماد به خودرادیوی مغز و تنظیم فرکانواکسن اسپایکوژنتوهم جسمبرای تمدن سازی، باید در بسکته مغزیگیاه بی عقل به سوی نور میتازه های درمان ام اسعلت خواب آلودگی بعد از خوآب زندگی است قسمت دومحقیقت قربانی نزاع بین بی مغزتان را در جوانی سیمکشایجاد احساساتدنیایی پر از سیاهچاله قدرت ذهننگاهی بر توانایی اجزاي بارزش خود را چگونه میشناسدرک کنیم ما همه یکی هستیمهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی سلولهای عصبی در تلاما به جهان های متفاوت خودبه نقاش بنگرزمان و مکان، ابعاد کیهان ورزش و میگرنتکنولوژی های جدید و حالتستم با شعار قانون بدترین گشایش دروازه جدیدی از طرترازودونعدالت برای من یا برای همهآسیب روانی شبکه های اجتمحوادث روزگار از جمله ویرنقش ژنتیک در درمان اختلااپل ویژن پرو در تشخیص بیمدورترین نقطه ی قابل مشاهلرزش عضله یا فاسیکولاسیواز آغاز خلقت تا نگاه انسانبرو و انرژی مداومدرد و درسهوش مصنوعی تعاملیبسیاری از مجرمان، خودشانماشین دانشبهداشت خوابزندگی زودگذریادگیری هوش مصنوعی، عمیقتکامل داروینی هنوز در حاسردرد میگرنی در کودکانپیوند اندام از حیوانات بتشخیص آلزایمر سالها قبل پیامهای کاربرانافراد آغاز حرکت خودشان رحس چشایی و بویایینقش رژیم غذایی در رشد و اابزار بقا از نخستین هماندانشمندان موفق به بازگردمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت ذهن خود را مشغول هماهنگیهوش عاطفی قسمت اولتفاوت های بین زن و مرد فقمدل هولوگرافیک تعمیم یافبیماری گیلن باره و بیمارزاوسکا درمان گوشرکفش و کتابتا بحر یفعل ما یشاشناسایی تاریخچه ی تکاملیپایان، یک آغاز استتعذیه ی ذهنالتهاب شریان تمپورالحس و ادراک قسمت نوزدهمنقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین همانداروی فامپیریدین یا نورلنزاع بین علم و جهل رو به پمنابع بی نهایت انرژی در داز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع جدید انرژیاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهانهیچ وقت خودت را محدود به تلاش های جدید شرکت نورالبیهوشی در بیماران دچار ازبان شناسی نوین نیازمند کنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر کتامین در درمان پاشاهکار شش گوشپرسشگری نامحدودجنین مصنوعیمسئولیت جدیدانیس بی کسانفلج دوطرفه عصب 6 چشمحس و ادراک قسمت بیستمنه عدم مطلق بلکه عدم با قابزارهای پیشرفته ارتباط داروی ضد چاقیهفت سین یادگاری از میراث منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکامل تا مغز، از مغز تروبات ها قول میدهندهرچیز با یک تاب تبدیل به تنفس هوازی و میتوکندریباهوش ترین و با کیفیت تریسلول های بنیادیکیهان خود را طراحی میکندتاثیر احتمالی عصاره تغلیشرکت نورالینک ویدیویی ازآواز خواندن در قفس، نشانجهان هوشمندمعادله ها فقط بخش خسته کنانسان میوه ی تکاملفروتنی معرفتیخفاش با شیوع همه گیری جدینوار عصب و عضلهاثرات مفید روزه داریدر هم تنیدگی کوانتومی و پهمیشه، آنطور نیست که هستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاسکار، لگوی هوشمندروش صحبت کردن در حال تکامویتامین E برای فعالیت صحتو انسانی و انسان، شایستبحث درباره پیدایش و منشا سندرم پیریفورمیسکاش شرف اجباری بود یا حتیتاثیر درجه حرارت بر عملکضررهای مصرف شکر و قند بر آیا هشیاری کوانتومی وجودجهان شگفت انگیزمغز و اخلاقاولین هیبرید بین انسان و فرضیه ای جدید توضیح میدهخوش قلبی و مهربانیچیز جدید را بپذیراختلالات صحبت کردن در اندرمان های جدید در بیماری هنر، پر کردن است نه فحش دمهمان ناخواندهاصل بازخوردواقعیت های متفاوتتولترودینبخش بزرگی حس و ادراک ما اسیاهچاله های فضایی منابعکشف جدید تلسکوپ جیمز وبعقل مجادله گرتاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا جهش های ژنتیکی، ویروجاودانگی مصنوعیمغز به تنهایی برای فرهنگ ایمان به رویاخدایا جز تو که را دارمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچگونه تکامل مغزهای کنونیارتباط هوش ساختار مغز و ژدرمان دارویی سرطان رحم بهوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن سردردی ژنتیکی که باعتماد به خودراز تغییرواکسن اسپایکوژن ضد کروناتوهمات و شناخت حقیقتبرای خودآگاه بودن تو بایسال سیزده ماههگیاه خواری و گوشت خوار کدتبدیل پلاستیک به کربن و سعماد الدین نسیمی قربانی آب زندگی است قسمت سومحقیقت آنطور نیست که به نظمغط یک گیرنده استایران بزرگدنیا، هیچ استقدرت عشقنگاهت را بلند کناز فرد ایستا و متعصب بگذردرک احساسات و تفکرات دیگهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی سيناپسها طی تکامل و ما با کمک مغز خود مختاريمبه نادیدنی ایمان بیاورزمان و گذر آن سریع استورزش بهترین درمان بیش فعتکنولوژی و پیشرفتستم، بی پاسخ نیستپل جویی اصفهانترازودونعسل طبیعی موثر در کنترل بآسیب عصب پا به دنبال اعتیحکمت الهی در پس همه چیزنقش گرمایش آب و هوا در هماپی ژنتیکديدن با چشم بسته در خواب لزوم سازگاری قانون مجازااز انفجار بزرگ تا انفجار چت جی پی تیدرد باسن و پا به دلیل کاههوش مصنوعی در کامپیوترهابسیاری از بیماری های جدیمبانی ذهنی سیاه و سفیدبوزون هیگز چیستزندگی سلول در بدن، جدای ایادگرفتن، آغاز حرکت است تکامل داروینی هنوز در حاسردرد و علتهای آنپیوند اندام حیوانات به اتشخیص ایدزسایتهای دیگرافراد بی دلیل دوستدار تو حس و ادراک (قسمت اول )نقش زنجبیل در جلوگیری از ابزار بقا از نخستین هماندانشمندان نورون مصنوعی سمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تچرا ویروس کرونای دلتا واذهن سالمهوش عاطفی قسمت دهمتفاوت های تکاملی در مغز ومدل های ریز مغز مینی برینبیماری آلزایمر، استیل کوزبان فرایند تکاملی برای کل اقیانوس در یک ذرهتاول کف پا و حقیقتشناسایی سلول های ایمنی اپارادوکس ها در علمتغییرمرگ و میر پنهانامواجی که به وسیله ی ماشیحس و ادراک قسمت هفتمنمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین همانداروی لیراگلوتیدنسبیت عام از زبان دکتر برچسبیدن به خود، مانع بزرگ مناطق خاص زبان در مغزاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهان خاصیت فراکتالهیچ کاری نکردن به معنی چیتلاش هایی در بیماران قطع بیوگرافیزبان، نشان دهنده ی سخنگو کنترل جاذبهتاثیر گیاه خواری بر رشد وشاید گوشی و چشمی، آماده شآلودگی هوا چالش قرن جدیدجنگ هفتاد و دو ملت همه را مسئولیت در برابر محیط زیانگشت ماشه ایفن آوری های جدید علیه شناحس و ادراک قسمت دهمنهایت معرفت و شناخت درک عابزارهای بقا از نخستین هداروی ضد تشنج با قابليت تهم نوع خواری در میان پیشیمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکامل تا مغز، از مغز تروبات های ریز در درمان بیهز ذره، یک دنیاستتنفس هوازی و میتوکندریباور و کیهان شناسیسلول های بنیادی منابع و اکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر ترکیبات استاتین (سشربت ضد خلطآینه در اینهجهان هوشیارمعجزه های هر روزهانسان ها می توانند میدان فروتنی و غرورخلا، حقیقی نیستنوار عصب و عضله تعیین محلاثرات مضر ماری جوانادر هم تنیدگی کوانتومی و دهمکاری یا رقابتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماساس انسان اندیشه و باور روشهای نو در درمان دیسک بویتامین E در چه مواد غذایتو با همه چیز در پیوندیبحثي درباره هوش و تفاوتهسندرم پیریفورمیسکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکضررهای شکر بر سلامت مغزآیا واکنش های یاد گرفته وجهانی که نه با یک رخداد و مغز و اخلاقاولین تصویر در تاریخ از سفساد اقتصادی سیتماتیک درخوش خیالی و خوش بینیچیزی منتظر شناخته شدناختلالات عضلانی ژنتیکدرمان های جدید سرطانهوموارکتوس ها ممکن است دمهندسی ژنتیک در حال تلاش اصل در هم تنیدگی و جهانی واقعیت و مجازتومورها و التهاب مغزی عابخش بزرگتر کیهان ناشناختسیاهچاله ها، دارای پرتو کشتن عقیده ممکن نیستعقل سالمتاثیر رژیم گیاهخواری بر آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججایی برای یاد گرفتن باقی مغز بیش از آنچه تصور میشواین پیوند نه با مغز بلکه خسته نباشی باباقانون مندی نقشه ژنتیکی مچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط پیوسته ی جهاندرمان زخم دیابتی با تکنوهوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن شدید قابل درمان اساعتماد بی موردراست دستی و چپ دستیواکسن دیگر کرونا ساخته شتوکل بر خدابرای رشد، باید از مسیر خطسانسور از روی قصد بسیاری گیرنده باید سازگار با پیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی عوامل موثر در پیدایش زباآب، زندگی است(قسمت پنجم)حقیقت افرادنفرت، اسیب به خود استایرادهای موجود در خلقت بدندان ها را مسواک بزنید تقضاوت ممنوعچالش هوشیاری و اینکه چرا از مخالفت بشنودرک تصویر و زبان های مخلتهوش مصنوعی از عروسک بازی برداشت مغز ما از گذر زمانما بخشی از این جهان مرتبطبه هلال بنگرزمان و صبرورزش در کمر دردتکنولوژی جدید که سلول هاستون فقرات انسان دو پا جلپل خواجو اصفهانتراشه ها روی مغزعشق درونی به یگانگی خلقتآسانی موفقیتحافظه میتواند بزرگترین دنقش پیش زمینه ها و اراده ابتدا سخت ترین استدی متیل فومارات(زادیوا)(لزوم سازگاری قانون مجازااز بار خود بکاه تا پرواز چت جی پی تیدردهای سال گذشته فراموش هوش مصنوعی در خدمت خلق وحبسیاری از بیماری های جدیمباحث مهم حس و ادراکبوزون هیگز جهان را از متلزندگی، مدیریت انرژییادآوری خواب و رویاتکامل زبانسردرد به دلیل مصرف زیاد مپیوند سر آیا ممکن استتصویر خورشید یا خود خورشافزایش قدرت ادراکات و حسحس و ادراک (قسمت دوم )نقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین هماندانشمندان یک فرضیه رادیکمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متهوش عاطفی قسمت دومتفاوت های زبانی سرمنشا تمدیون خود ناموجودبیماری الزایمرزبان متغیرکلمات بلند نه صدای بلندتابوهای ذهنیشواهدی از نوع جدیدی از حاپاسخ گیاهان در زمان خوردتغییر الگوی رشد مغزی با زمرگ و میر بسیار بالای ناشامیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک قسمت هفدهمنمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقای موجود زنده از داروی تشنجی دربارداریابزار بقای موجود زنده از داروی جدید ALSنسبت ها در کیهانمناطق خاصی از مغز در جستجاز تکینگی تا مغز از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتلاشی برای درمان قطع نخابیوگرافیزبان، وسیله شناسایی محیطکندر در بیماریهای التهابتاثیر گیاه خواری بر رشد وشاید درست نباشدآلودگی هوا و ویروس کروناجنگ و تصور از جنگمستند جهان متصلانگشت نگاری مغز نشان میدفناوری هوش مصنوعی نحوه خحس و ادراک قسمت دوازدهمنهایت در بی نهایتابزارهای بقا ازنخستین همداروی ضد تشنج با قابليت تهمه چیز موج استمنبع هوشیاری کجاست قسمت53از تکامل تا مغز، از مغز تروبات کیانهزینه ای که برای اندیشیدتنفس بدون اکسیژنباید از انسان ترسیدسلول های بدن تو پیر نیستنکیست هیداتید مغزتاثیر تغذیه بر سلامت رواشش مرحله تکامل چشمآیندهجهان های بسیار دیگرمعجزه ی چشمانسان یک کتابخانه استفرگشت و تکامل تصادفی محض خلا، خالی نیستنوبت کودکاناجزای پر سلولی بدن انسان در هر سوراخی سر نکنهمانند سازی در انسانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستفاده از مغز، وزن را کمروشهای شناسایی قدرت شنواویتامین کاتو با باورهایت کنترل میشبحثی جالب درباره محدودیتسندرم پس از ضربه به سرکتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکضعیف و قویآیا یک، وجود داردجهانی که از یک منبع، تغذیمغز و سیر تکامل ان دلیلی اولین دارو برای آتاکسی ففشار و قدرتخوشبختی چیستچیزی خارج از مغزهای ما نیاختراع جدید اینترنت کواندرمان های رایج ام اسهورمون شیرساز یا پرولاکتمهندسی بدناصل علت و تاثیررژیم های غذایی و نقش مهم واقعیت و انعکاستومورهای نخاعیبخش دیگری در وجود انسان هسیاهچاله و تکینگی ابتدایگل خاردار، زیباستعقلانیت بدون تغییرتاثیر رژِیم غذایی بر میگآیا خداباوری محصول تکاملجایی خالی نیستمغز برای فراموشی بیشتر کاین اندوه چیستخطا در محاسبات چیزی کاملقانون گذاری و تکاملچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط انسانی، محدود به درمان سرگیجه بدون نیاز بهوش مصنوعی از عروسک بازی میدان مغناطيسي زمین بشر اعتیاد و تلاش های درمانی رجزخوانی هایی که امروز بواکسن دیگری ضد کرونا از دتوپیراماتبرای زندگی سالم، یافتن تسانسور بر بسیاری از حقایگالکانزوماب، دارویی جدیتبدیل سلولهای محافط به سعوامل ایجاد لغت انسانی و آتاکسی فریدریشحقیقت اشیانقاشی هایی با بوی گذشته یایستادن در برابر آزادی بده روش موفقیتقطار پیشرفتچالش هوشیاری و اینکه چرا از نخستین همانند سازها تدرک حقیقت نردبان و مسیری هوش مصنوعی از عروسک بازی بررسي علل احتمالي تغيير ما تحت کنترل ژنها هستیم یبه کدامین گناه کشته شدندزمان واقعیت است یا توهموزن حقیقی معرفت و شناختتکنولوژی جدید که سلول هاستارگانی قبل از آغاز کیهپلاسمای غالبتراشه ی هوش مصنوعی در مغزعشق، شلوغ کردن نیستآشنا پنداریحافظه های کاذبنقش آتش در رسیدن انسان بهابتدایی که در ذهن دانشمندین اجباریلزوم عدم وابستگی به گوگل از بحث های کنونی در ویروسنتایج نادانی و جهلدردی که سالهاست درمان نشهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبشکه ای که ته نداره پر نممبتکران خودشکوفابی نهایت در میان مرزهازندان ذهنییاری خدا نزدیک استتکامل زبانسردرد تنشنپیوند سر، یکی از راه حلهاتصویر در هم تنیدگی کوانتافزایش مرگ و میر سندرم کوحس و ادراک قسمت 67نقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین هماندانشمندان ژنی از مغز انسمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهوش عاطفی قسمت سومتفاوت ایستایی و تکاپومدیریت اینترنت بر جنگبیماری ای شبیه آلزایمر و زبان مشترک ژنتیکی موجوداکلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر فکر بر سلامتشواهدی از دنیسوان(شبه نئپختگی پس از چهل سالگي به تغییر دیگران یا تغییر خومرگ و سوال از قاتلامید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک قسمت هجدهمنمای موفقیتنمایش تک نفرهابزار بقای موجود زنده از داروی جدید s3 در درمان ام نسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز ترنگین کمانهیچ کس حقیقت را درون مغز تلاشی تازه برای گشودن معبیان ژن های اسکیزوفرنی دزدودن نقص از هوش مصنوعیکندر علیه سرطانتاثیر گیاه خواری بر رشد وشایسته نیست در جیب خود قرآلودگی هوا و پارکینسونجنگ داده هامشکل از کجاستانتقال ماده و انرژیفیلمی بسیار جالب از تغییحس و ادراک قسمت سومنهادینه سازی فرهنگ اختلاابزارهای بقای موجود زندهداروی ضد تشنج توپیراماتهمه چیز و هیچ چیزمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماز تکامل تا مغز، از مغز تروح در جهانی دیگر استهزینه سنگین انسان در ازاتنها مانع در زندگی موارد بابا زود بیاسلول بنیادی و ای ال اسکیست کلوئید بطن سومتاثیر حرکات چشم بر امواج ششمین کنگره بین المللی سآینده ی انسان در فراتر ازجهان هایی در جهان دیگرمعجزه ی علمانسان باشفراموش کارها باهوش تر هسخلاصه ای از مطالب همایش منور از عمق تاریکیاجزایی ناشناخته در شکل گدر والنتاین کتاب بدید همهمجوشی هسته ای، انرژِی بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستفاده از نظریه ی تکامل روشی برای بهبود هوش عاطفویتامین کا و استخوانتو باید نیکان را به دست ببحثی در مورد نقش ویتامين سندرم جدایی مغزکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا کیهان می تواند یک شبیجهانی در ذهنمغز کوانتومیاولین دروغفضا و ذهن بازخوشبختی دور از رنج های مچیزی شبیه نور تو نیستادامه بحث تکامل چشمدرمان های علامتی در ام اسهوش فوق العاده، هر فرد اسمهربانی، شرط موفقیتاصل عدم قطعیت از کوانتوم رژیم ضد التهابیواقعیت تقویت شدهتومورهای ستون فقراتبخشیدن دیگران یعنی آرامشسیاهچاله ی منفرد یا سیاهگل درون گلدانعقیده ی بی عملتاثیر سلامت دستگاه گوارشآیا دلفین ها می تواند از جاذبهمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟این ایده که ذرات سیاهچالخطا در محاسبات چیزی کاملقانون جنگلچگونه حافظه را قویتر کنیارتباط از بالا به پایین مدرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش مصنوعی از عروسک بازی میدان های مغناطیسی قابل اعتیاد را به دور بیندازرحم مصنوعیواکسن سرطانتوانایی مغز و دیگر اجزای برخی ملاحظات در تشنج های ساهچاله ها تبخیر نمیشودگام کوچک ولی تاثیرگذارتبر را بردارعواملی که برای ظهور لغت اآتش منبع انرژیحقیقت تنها چیزی است که شاچقدر به چشم اعتماد کنیماکنون را با همه ی نقص هایدهن، بزرگترین سرمایهلمس کوانتومیچالش هوشیاری و اینکه چرا از نخستین همانند سازها تدرک دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی مغز با امواج مادون مانند آب باشبه امید روزهای بهترزمان پلانکوزوز گوشتکینگیسخن نیکو مانند درخت نیکوپمبرولیزوماب در بیماری چتراشه ی بیولوژِیکعصب حقوق نورولووآشنا پنداریحافظه و اطلاعات در کجاست نقش انتخاب از طرف محیط، نابتذال با شعار دیندین، اجباری نیستمقاومت به عوارض فشار خون از تلسکوپ گالیله تا تلسکنجات در راستگوییدرس گرفتن از شکست هاهوش مصنوعی درمانگر کامپیبشریت از یک پدر و مادر نیمجموعه های پر سلولی بدن مبی هیچ می ایی و بی هیچ میرزونیسومایدژن همه چیز نیستتکامل زبان انسان از پیشیسردرد سکه ایپیوندهای پیچیده با تغییرتصویر زیبا از سلولافزایش سرعت پیشرفت علوم حس و ادراک قسمت 74نقش سجده بر عملکرد مغزابزار بقا از نخستین هماندانشمندان پاسخ کوانتومی چرا پس از بیدار شدن از خومنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکهوش عاطفی قسمت ششمتفاوت ارباب و رهبر حقیقیمداخله ی زیانبار انسانبیماری ای شبیه ام اس مولتزبان چهار حرفی حیات زمینکلید نزدیک و نگاه تو بر فتاثیر مشاهده بر واقعیت بشیشه ی بازالتی و سیلیکونپدیده خاموش روشن در پارکتغییر دادن ژنها آیا روزی مرگ انتقال است یا نابود شامید نجاتحس و ادراک قسمت هشتمحس و ادراک قسمت هشتاد و نچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقای موجود زنده از داروی جدید لنفوم و لوکمینشانه های گذشته در کیهان منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز ترهبر حقیقیهیچ اندر هیچتلاشی جدید در درمان ام اسبیان حقیقتسفر فقط مادی نیستکوچ از محیط نامناسبتاثیر گیاه خواری بر رشد وشادی، پاداش انجام وظیفهآلزایمرجنبه های موجی واقعیتمشکلات نخاعیانتظار گذر تندباد؟فیروز نادریحس و ادراک قسمت سی و هشتمچهار میلیارد سال تکامل بابزارهای بقای از نخستین داروی ضد جنون در درمان تیهمه چیز کهنه میشودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تروح رهاییهزاران سال چشم های بینا وتنها در برابر جهانباد و موجسلول عصبی شاهکار انطباق کپسول ژری لاکتتاثیر دوپامین و سروتونینصبور باشآینده ی علم و فیزیک در60 ثجهان یکپارچهمعجزه ی علم در کنترل کرونانسان جدید از چه زمانی پافراموشی همیشه هم بد نیستخلاصه ای از درمان های جدینور دروناحیای بینایی نسبی یک بیمدر یک فراکتال هر نقطه مرکهمراه سختی، اسانی هستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستفاده از هوش مصنوعی در روشی جدید در درمان قطع نخویتامین کا در سبزیجاتتو تغییر و تحولیبحثی در مورد نقش کلسیم و سندرم دزدی ساب کلاوینکتاب، سفری به تاریختاثیر درجه حرارت بر عملکآیا گذشته، امروز وآینده جهان، تصادفی نیستمغز آیندگان چگونه است ؟اولین سلول مصنوعیفضای قلب منبع نبوغ استخانه ی تاریکنکاتی در مورد تشنجاداراوون تنها داروی تاییدرمان ژنتیکی برای نوآوریهوش مصنوعی می تواند بر احموفقیت هوش مصنوعی در امتاصل، روان و نفس استرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وواقعیت خلا و وجود و درک متوهم فضای خالیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسیاهچاله ی تولید کنندهگل زندگیعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاثیر عصاره تغلیظ شده گیآیا دلفین ها میتوانند باجاذبه و نقش آن در شکلگیریمغز بزرگ چالش است یا منفعاین ابتدای تناقض هاستخطای ادراک کارماقانون جنگلنگاه مادی غیر علمی استارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان سرگیجه بدون داروهوش مصنوعی از عروسک بازی میدان های کوانتومی خلااعداد بینهایت در دنیای مرحم مصنوعیواکسن سرطانتوازن مهمتر از فعالیت زیبرخی مرزهای اخلاق و علوم سایه ی هوشیاریگامی در درمان بیماریهای تحریک عمقی مغزعوارض ازدواج و بچه دار شدآثار باستانی تمدن های قدحقیقت خواب و رویانقش قهوه در سلامتیاکوییفلکسدو ویژگی انتزاع و قدرت تجلوب فرونتال یا پیشانی مغچالش هوشیاری و اینکه چرا از نخستین همانند سازها تدرک درست از خود و هوشیاریهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی و اپروچ جدید بر بیمماه رجببه بالا بر ستارگان نگاه کزمان به چه دلیل ایجاد میشوسواس، بیماری استتکامل فردی یا اجتماعیسخن و سکوتپنج اکتشاف شگفت آور در موتربیت کودکان وظیفه ای مهعصب سیاتیکآشناپنداری چیستحافظه و اطلاعات در کجاست نقش اتصالات بین سلولهای ابداع دی ان ای بزرگترین ددیوار همه اش توهم بودمقایسه رقابت و همکاریاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخاع ما تا پایین ستون فقردست و پا زدن در سایه؟هوش مصنوعی درخدمت خلق وحبعد پنجممجرم، گاهی قربانی استبی ذهن و بی روحزونا به وسیله ویروس ابله تکامل ساختار رگهای مغزی سردرد عروقی میگرنپیوندی که فراتر از امکانتصویر زیبای اصفهانافسردگی و اضطراب در بیماحس و ادراک قسمت 75نقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین هماندانشمندان اولین سلول مصنچرا ارتعاش بسیار مهم استمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش عاطفی بیشتر در زنانتفاوتهای جنسیتی راهی برامدارک ژنتیکی چگونه انسانبیماری اسپینال ماسکولار زبان نیاز تکاملی استکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر نگاه ناظر هوشیار بشکل های متفاوت پروتئین هپروژه ی ژنوم انسانیتغییر زودتر اتصالات مغزیمرگ تصادفیامید جدید بر آسیب نخاعیحس و ادراک قسمت هشتاد و شچند جهانیابزار بقای موجود زنده از داروی جدید میاستنی گراوینشانه های پروردگار در جهمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تروی و منیزیم در تقویت استهیچگاه از فشار و شکست نترتمایل زیاد به خوردن بستنبیداری و خواب کدام بهتر اسفر نامه سفر به بم و جنوب کوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر گیاه خواری بر رشد وشب سیاه سحر شودآملودیپین داروی ضد فشار جنسیت و تفاوت های بیناییمشکلات بین دو همسر و برخیاندوه در دنیا استفیزیک مولکولها و ذرات در حس و ادراک قسمت سی و ششمچهار ساعت پس از کشتار خوکابزارهای دفاعی و بقای مودارویی خلط آورهمه چیز در زمان مناسبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تروزه داری متناوب، مغز را هستي مادي ای که ما کوچکترتنهاییباد غرور و سر پر از نخوت وسلول عصبی، در محل خاص خودکامپیوتر سایبورگتاثیر دپاکین بر بیماری مصبر لازمه ی پیروزی استآینده با ترس جمع نمیشودجهان یکپارچهمعجزه در هر لحظه زندگیانسان خطرناکترین موجودفراموشی و مسیر روحانیخم شدن فضا-زماننوروفیبروماتوزاحیای بینایی نسبی یک بیمدر کمتر از چند ماه سوش جدهمراهی میاستنی با برخی سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستفاده از انرژی خلاروشی جدید در درمان نابینویتامین بی 12 در درمان دردتو جهانی هستی که خودش را بحثی در مورد حقیقت فضا و سندرم سردرد به دلیل افت فکتابخانهطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا پیدایش مغز از روی تصاجهش های ژنتیکی مفید در سامغز اندامی تشنه ی انرژی ااوکرلیزوماب داروی جدید شقفس ذهنخانواده پایدارچگونه مولکول های دی ان ایادب برخورد با دیگراندرمان پوکی استخوانهوش مصنوعی و کشف زبان هایموفقیت در تفکر استاصلاح خطا با رفتن بر مسیررژیم غذایی ضد التهابیوالزارتان داروی ضد فشار توهم فضای خالی یا توهم فضبدون پیر فلکسیاره ی ابلهانگلوله ی ساچمه ایعلم و روحتاریک ترین بخش شبآیا دست مصنوعی به زودی قاجبران از دست رفته هامغز بزرگ چالشهای پیش رواینکه به خاطرخودت زندگی خطای حسقانونمندی و محدودیت عالمنگاه محدود و تک جانبه، مشارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان سرطان با امواج صوتهوش مصنوعی از عروسک بازی میدان بنیادین اطلاعاتبقا با سازگارترین فرد اسرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرواکسن ضد اعتیادتوسعه هوش مصنوعی قادر اسبرخی نکات از گاید لاین پرسایه را اصالت دادن، جز فرگامی در درمان بیماریهای تحریک عمقی مغز در آلزایمعید نوروز مبارکآرامش و دانشحقیقت در علم، هرگز نهایی نقش مهاجرت در توسعه نسل ااکسی توسین و تکامل پیش ادو بیماری روانی خود بزرگ لوتیراستامچالش کمبود اندام برای پیاز نخستین همانند سازها تدرک عمیق در حیواناتهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی ژنها در تشخیص بیماماپروتیلینبه بالاتر از ماده بیندیشزمان شگفت انگیزیک پیام منفرد نورون مغزی تکامل مادی تا ابزار هوشمسخن پاک و ثابتپول و شادیترجمه ای ابتدایی از اسراعضلانی که طی سخن گفتن چقدآشتی بهتر استحافظه و اطلاعات در کجاستنقش تیروئید در تکامل مغزابزار هوش در حال ارتقا ازدیوار، از ابتدا توهم بودمقابله ی منطقی با اعتراضاز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین تمدن بشریدست کردن در گوشهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبعد از کرونامحل درک احساسات روحانیبی سوادی در قرن 21زیان غذاهای پرچربتکامل شناخت انسان با کشفسرطان کمیت گراییپیوستگی همه ی اجزای جهانتصویربرداری فضاپیمای آمافسردگی و ساختار مغزحس و ادراک قسمت 78نقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین هماندانشمندان تغییر میدان مغچرا بیماری های تخریبی مغمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش عاطفی در زنان بیشتر اتقلید مرحله ای نسبتا پیشمروری بر تشنج و درمان هایبیماری اضطراب عمومیزبان و کلمه حتی برای کسانکلام، در تحولی شگفت آور بتاثیر نگاه و مشاهده ناظر شکل پنجم مادهپروژه ی ژنوم انسانیتغییر عمودی سر انسان از پمرگی وجود نداردامید درمان کرونا با همانامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت پنجمچند جهانیابزار بقای موجود زنده از داروی جدید آلزایمرنظام مثبت زندگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز ترویا و واقعیتهیپرپاراتیروئیدیسمتمایز یا کشف یگانگیبیست تمرین ساده برای جلوسفر به مریخ در 39 روزکوچکی قلبتاثیر گیاه خواری بر رشد وشبیه سازی میلیون ها جهان آموزش نوین زبانجنسیت و تفاوت های بیناییمشکلات روانپزشکی پس از ساندوه دردی را دوا نمیکندفیزیک هوشیاریحس و ادراک قسمت سیزدهمنون و القلمابعاد و نیازهای تکاملیدارویی ضد بیش فعالی سیستهمه چیز در زمان کنونی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تروزه داری و التهاب زیانبهستی ما پس از شروعی چگال تنهایی رمز نوآوری استبار مغز بر دو استخوانسلولهای ایمنی القا کنندهکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر داروهای ضد التهاب صبر و واقعیتآیا فراموشی حتمی استجهان کنونی و مغز بزرگتریمعرفت و شناختانسان عامل توقف رشد مغزفراموشی آرمانخونریزی مغز در سندرم کوونورون هاي مصنوعی می تواناحساس گذر سریعتر زماندر آرزوهایت مداومت داشتههمراهی نوعی سردرد میگرنیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستفاده از سلول های بنیاروشی جدید در درمان سکته مویتامین بی هفدهتو جدای از کیهان نیستیبحثی در مورد عملکرد لوب فسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکجای مغز مسئول پردازش تجطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهش های ژنتیکی غیر تصادفمغز انسان ایا طبیعتا تماايندگان چگونه خواهند دیدقفس را بشکنخار و گلچگونه میتوان با قانون جنادراک ما درک ارتعاشی است درمان پوکی استخوانهوش مصنوعی یا حماقت طبیعمولکول ضد پیریاصول انجام برخی نرمش ها درژیم غذایی ضد دردواکنش های ناخودآگاه و تقتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)بدون بار گذشتهسیاره ابلهانگلوئونعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتاریکی من و تو و گرد و غباآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجدا کردن ناخالصی هامغز بزرگ و فعال یا مغز کواینکه خانواده ات سالم باخطر آلودگی هواقارچ بی مغز در خدمت موجودنگاه کلی نگرارتباط شگفت انگیز مغز اندرمانهای بیماری پارکینسهوش مصنوعی از عروسک بازی میدازولام در درمان تشنج بقا در ازای بیماریرساناها و ابر رساناها و عواکسن علیه سرطانتوسعه برخی شغل ها با هوش برخی نرمش ها برای زانوساخت سلول عصبی حتی پس از گاهی لازم است برای فهم و تداوم مهم است نه سرعتعامل کلیدی در کنترل کارآآرامش و سکونحقیقت راستین انسان علم بنقش میدان مغناطیسی زمین اکسکاربازپین در درمان تشدو بار در هفته ماهی مصرف لوزالمعده(پانکراس)مصنوعچالش دیدگاه های سنتی در باز نشانه ها و آثار درک شددرگیری قلب در بیماری ویرهوش مصنوعی از عروسک تا کمبررسی بیماری التهابی رودماجرای جهل مقدسبه جای محکوم کردن دیگران زنان باهوش تریک پیشنهاد خوب برای آسان تکامل مداومسختی ها رفتنی استپول و عقیدهترس و آرمان هاغم بی پایانآغاز فرایند دانستنحافظه ی هوش مصنوعینقش حفاظتی مولکول جدید دابزار بقا از نخستین هماندید تو همیشه محدود به مقدمقابله با کرونا با علم اساز تکینگی تا مغز و از مغز نخستین تصویر از سیاهچالهدست آسمانهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبعد از کرونامحل درک احساسات روحانی دبی شرمیزیباترین چیز در پیر شدنژن همه چیز نیستتکامل، نتیجه ی برنامه ریسرعت فکر کردن چگونه استپیام های ناشناخته بر مغز تصور از زمان و مکاناقلیت خلاقحس و ادراک قسمت 82نقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین هماندانشمندان روش هاي جدیدی چرا حیوانات سخن نمی گوینمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش عاطفی در زنان بیشتر اتقلید از روی طبیعتمرکز هوشیاری، روح یا بدن بیماری بیش فعالیزبان و بیان نتیجه ساختماکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر نگاه انسان بر رفتاشکرگزار هر چیزی باش که داپروانه ی آسمانیتغییرات منطقه بویایی مغزمراحل ارتقای پله پله کیهمرز مرگ و زندگی کجاستامیدواریحس و ادراک قسمت پنجاهچند جهانی و علمابزار بقای موجود زنده از داروی جدید ای ال اسنظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز- از مغز رویا و کابوسهاوکينگ پیش از مرگش رسالتمدن قدیمی ای در جنوب ایربیش از نیمی از موارد انتقسفر تجهیزات ناسا به مریخ کوچکترین چیز یک معجزه استاثیر گیاه خواری بر رشد وشبیه سازی سیستم های کوانآمارهای ارائه شده در سطح جهل مقدسمشکلات روانپزشکی در عقب اندوهگین نباش اگر درب یا فیزیک و هوشیاریحس و ادراک قسمت ششمنوآوری ای شگفت انگیز دانابعاد اضافه ی کیهانداستانها و مفاهیمی اشتباهمه چیز، ثبت می شودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس و هر کس تقوای خدا پیشه کنتنبیه چقدر موثر استبار بزرگ ایستادن بر دو پاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر داروی ضد تشنج سدیم صبر بسیار بایدآیا ممکن است موش کور بی مجهان کاملی در اطراف ما پرمغز فکر میکند مرگ برای دیانسانیت در هم تنیده و متصفرایند پیچیده ی خونرسانیخواندن ، یکی از شستشو دهننورون های ردیاب حافظهاحساسات کاذبدر آسمان هدیه های نادیدنهندسه ی پایه ایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستفاده از سلول های بنیاريتوکسيمب در درمان ام اسویتامین دی گنجینه ای بزرتو دی ان ای خاص ميتوکندريبحثی درباره هوش و تفاوتهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکرونا چه بر سر مغز می آورطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکآیا امکان بازسازی اندامهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمغز انسان برای ایجاد تمدايا اراده آزاد توهم است یقله سقوطخارق العاده و استثنایی بچگونه مغز ما، موسیقی را پادغام میان گونه های مختلدرمان ام اس(مولتیپل اسکلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمولتیپل اسکلروز در زنان اصول توسعه ی یک ذهن کاملراه فراری نیستواکنش به حس جدیدتوهم چیستبدون زمان، ماده ای وجود نسیاره ابلهانگمان میکنی جرمی کوچکی در علم به ما کمک میکند تا موتاریکی و نورآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجدایی خطای حسی استمغز بزرگترین مصرف کننده اینترنت بدون فیلتر ماهواخطرات هوش مصنوعیقبل از آغازنگاه انسان محدود به ادراارتباط شگفت انگیز مغز اندرها بسته نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی مکان زمان یا حافظه زمانبقای حقیقی در دور ماندن ارشته نوروایمونولوژی و نقواکسنی با تاثیر دوگانه اتوصیه های سازمان بهداشت برخی نرمش های گردنساخت شبکه عصبی مصنوعی با گاهی مغز بزرگ چالش استتداخل مرزها و صفات با بینعادت همیشه خوب نیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوحقیقت غیر فیزیکینقش محیط زندگی و مهاجرت داگر فقط مردم میفهمیدند کدو برابر شدن خطر مرگ و میلیروپریم داروی ترکیبی ضدچاالش ها در تعیین منبع هواز نظر علم اعصاب یا نرووسدرگیری مغز در بیماری کویهوش مصنوعی از عروسک تا کمبررسی سیستم تعادلی بدن اماجرای عجیب گالیلهبه خوبی های دیگران فکرکنزنجیرها را ما باید پاره کیک آلل ژنتیکی که از نئاندتکامل چشمسرنوشتپوست ساعتی مستقل از مغز دتسلیم شدن از نورون شروع مغم بی پایانحافظه انسان و حافظه ی هوشنقش حیاتی تلومر دی ان آ دابزار بقا از نخستین هماندیدن خدا در همه چیزملاحظه های اخلاقی دربارهاز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جدست بالای دستهوش احساسیبعد از کرونا دلخوشی بیهومحدودیت چقدر موثر استبی عدالتی در توزیع واکسن زیباترین چیز در افزایش سژن هوش و ساختارهای حیاتی تکثیر سلول در برابر توقف سطح آگاهی، رخدادهای زندگپیدایش زبانتصادف یا قوانین ناشناختهاقیانوس نادانیحس و ادراک قسمت 87نقش غذاها در کاهش دردهای ابزار بقا از نخستین هماندانشمندان روشی برای تبدیچرا حجم مغز گونه انسان درمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردههوشمندی کیهانتقلید از طبیعتمرکز حافظه کجاستبیماری تی تی پیزبان و بیان، در سایه پیشرکم کردن کالری روشی سودمنتاثیر نگاه انسان بر رفتاشکست حتمیپرواز از نیویورک تا لوس آتغییرات مغز پس از 40 سالگیشگفت نیست من عاشق تو باشمپروتئین های ساده ی ابتداتغییرات آب و هوایی که به مرز بین انسان و حیوان کجاامیدواری و مغزحس و ادراک قسمت پنجاه و یچند روش ساده برای موفقیتابزار بقای موجود زنده از داروی جدید برای میاستنی نظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز- از مغز رویا و خبر از آیندههاوکينگ پیش از مرگش رسالتمدن پیشرفته ی پیشینیانبیشتر کمردردها نیازی به سفر دشوار اکتشافکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر گیاه خواری بر رشد وشبکه های مصنوعی مغز به درآن چیزی که ما جریان زمان جهان فراکتالمشاهده گر جدای از شیء مشااندام حسی، درک از بخش هایفیزیک آگاهیحس و ادراک قسمت شصت و هشتنوار مغز مشاهده ی غیر مستابعاد بالاتردخالت در ساختار ژنهاهمه ی سردردها بی خطر نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تروزه داری سلول های بنیادوفور و فراوانیتهدیدهای هوش مصنوعیبار سنین ابزار هوشمندی اسلام تا روشناییکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر مغزصد قدح، نفتاده بشکستآیا ما کالا هستیمجهان پیوستهمغز قلبانسانیت در برابر دیگرانفرایند تکامل و دشواری هاخواب سالم عامل سلامتینوروپلاستیسیتی چیستاخلاق و علوم اعصابدر آستانه ی موج پنجم کوویهندسه ی رایج کیهانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاستفاده از سلول های بنیاریه زغالیویروس مصنوعیتو در میانه ی جهان نیستی بحثی درباره هوش و تفاوتهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکریستال هاطوفان زیباییتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا انسان با مغز بزرگش اخجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز انسان برای شادمانی طايا اراده آزاد توهم است یقلب های سادهخبر مهم تلسکوپ هابلچگونه مغز پیش انسان یا همادغام دو حیطه علوم مغز و درمان تومورهای مغزی با اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمواد کوانتومی جدید، ممکناصول سلامت کمرراه نجاتواکسن های شرکت فایزر آمرتوهم و خیالبرنامه و ساختار پیچیده مسیب یکسان و دیدگاه های متگنجینه ای به نام ویتامین علم بدون توقفتاریکی خواهد ترسیدآیا راهی برای رفع کم آبی جریان انرژی در سیستم های مغز حریص برای خون، کلید تایندرالدفاع از پیامبرقبل از انفجار بزرگنگاه از بیرون مجموعهارتباط غیرکلامی بین انسادرهای اسرارآمیز و پوشیدههوش مصنوعی از عروسک بازی مکانیک کوانتومی بی معنی بلندی در ذهن ما درک بلندیرشد مغز فرایندی پیچیده اوابستگی یعنی قلادهتوصیه های غیر دارویی در سبرخی یونها و مولکول های مساخت شبکه عصبی با الفبای گاهی جهت را عوض کنترقی واقعی یا شعار ترقیعادت کن خوب حرف بزنیآزمون تجربی، راهی برای رحقیقت غیر قابل شناختنقش مرکز تنفس سلولی در بیاگر میدانی مصیبت بزرگتر دو برابر شدن خطر مرگ و میلیس دگرامفتامین یا ویاسنابینایی در نتیجه ی گوشی از نظر علم اعصاب اراده آزدرگیری مغز در بیماران مبهوش مصنوعی از عروسک تا کمبررسی علل کمر درد در میانماده ی تاریکبه خودت مغرور نشوزندگی فعال و مثبت روند آلیک جهش ممکن است ذهن انسانتکامل و ارتقای نگاه تا عمسریع دویدن مهم نیستپوشاندن خود از نورتست آر ان اس دز میاستنی گغیرقابل دیدن کردن مادهحباب های کیهانی تو در تونقش خرچنگ های نعل اسبی درابزار بقا از نخستین هماندیدگاه نارسای دوگانه ی مملاحظات بیهوشی قبل از جراز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید برای درد زادستورالعمل مرکز کنترل بیهوش احساسیبعد از کرونا دلخوشی بیهومحدودیت های حافظه و حافظبیمار 101 ساله، مبتلا به سزیر فشار کووید چه باید کرژن یا نقشه توسعه مغز و نقتأثیر نیکوتین سیگار بر مسعی کن به حدی محدود نشویپیر شدن حتمی نیستتضادهای علمیالکترومغناطیس شنوایی و هحس و ادراک قسمت چهلنقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقا از نخستین هماندانش، قفل ذهن را باز میکنچرا خشونت و تعصبمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز ترفتار وابسته به شکلهوشیاری و وجودتقویت استخوان در گرو تغذمرکز حافظه کجاستبیماری دویکزبان و تکلم برخی بیماریهکمالگرایی دشمن پیشرفتتاثیر ویتامین دی بر بیماشگفت انگیز بودن کیهانپروتز چشمتغییرات تکاملی سر انسان مرز جدید جستجو و اکتشاف، امیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک قسمت پنجاه و دچندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از داروی جدید برای کاهش وزننظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز- از مغزترویا بخشی حقیقی از زندگی هدف یکسان و مسیرهای مختلتمدن بشری و مغز اخلاقیبا هوش مصنوعی خودکار روبسفرنامه سفر به بم و جنوب کودک هشت ساله لازم است آدتاثیر گیاه خواری بر رشد وشبکیه های مصنوعیآنچه ناشناخته است باید شجهان قابل مشاهده بخش کوچمشاهده آینده از روی مشاهانرژی بی پایان در درون هرفیزیکدانان ماشینی برای تحس و ادراک قسمت شصت و دونوار مغز ترجمه رخدادهای اتفاق و تصادفدر میان تاریکی و روشناییهمه جا خیر بکارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز خود رها شوروزهای بد باقی نمیماندوقاحت و تمسخر دیگرانتو یک معجزه ایبارداری بدون رحمسلاح و راهزنیکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکصدای بم با فرکانس پایین، آیا ما تنها موجودات زنده جهان پیوستهمغز ما کوچکتر از نیم نقطهانسان، گونه ای پر از تضادفرایند حذف برخی اجزای مغخواب سالم عامل سلامتی و ینوروز یا روز پایانیاخلاق پایه تکامل و فرهنگدر درمان بیماری مولتیپل هندسه بنیادینمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاستفاده از سلول های بنیاریواستیگمینویروس های باستانی، مغز متوقف؛ شکستبحثی درباره هوش و تفاوتهسوخت هیدروژنی پاککریستال زمان(قسمت اولطولانی ترین شبتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا احتمال دارد رویا از آجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز انسان برای شادمانی طای نعمت من در زندگیمقلب و عقلخدا موجود استچگونه هموساپينس بر زمین ارتقا و تکامل سنت آفرینش درمان تشنجهوش مصنوعی الفاگوموجود بی مغزی که می توانداضطراب و ترسراه های جدید برای قضاوت رواکسن کووید 19 چیزهایی که توهم وجودبرنامه ی مسلط ژنها در اختسیر آفرینش از روح تا مغز گوهر با نظر دیگران سنگ نمعلم در حال توسعهتاریخ همه چیز را ثبت کردهآیاما مقهور قوانین فیزیکجریان انرژی در سیستم های مغز در تنهایی آسیب میبینایا کوچک شدن مغزانسان الدفاع در برابر تغییر ساختقبرستان ها با بوی شجاعتنگاه از دور و نگاه از نزدارتروز یا خوردگی و التهادرون قفس یا بیرون از آنهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی بیماری ها که در آن بمکانیزمهای دفاعی در براببلوغ چیسترشد مغز علت تمایل انسان بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتوصیه هایی در مصرف ماهیبرخی اثرات مضر ویتامین دساختن آیندهگذر زمان کاملا وابسته به تروس جریان انرژیعادت کردن به نعمتآزمون ذهنی گربه ی شرودینحقیقت، آن چیزی نیست که جلنقش نگاه از پایین یا نگاهاگر نیروی مغناطیس نباشد دو داروی جدید برای میاستلا اکراه فی الدینناتوانی از درمان برخی ویاز نظر علم اعصاب اراده آزدرگیری مغزی در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک تا کمبرطرف کردن خشونت را از خاماده ی خالیبه دنبال رستگاری باشزندگی هوشمند در خارج از زیک رژیم غذایی جدید، می توتکامل و ریشه ی مشترک خلقتسریعترین کامپیوتر موجودپیموزایدتشنچ پانایوتوپولوس تشنج غرور و علمآغاز فصل سرما و دوباره تکحباب هایی تو در تونقش داروهاي مختلف معروف ابزار بقا از نخستین هماندژا وو یا اشنا پنداریممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهدغدغه نتیجه ی نادانی استهوش در طبیعتتفکر قبل از کارمخچه فراتر از حفظ تعادلبیمار مرکز تنفس سلولیزیرفون داروی ضد ام اسژن ضد آلزایمرتأثیر نگاه انسان بر رفتاشلیک فراموشیپیشینیان انسان از هفت میتظاهر خوابیده ی مادهالکتروتاکسی(گرایش و حرکحس و ادراک قسمت چهل و هفتنقشه های مغزی جدید با جزیابزار بقا از نخستین هماندانش، یک انسان را ناسازگچرا در مغز انسان، فرورفتمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز ترفتار اجتماعی انسان، حاصهوشیاری و افسردگیتقویت حافظه یا هوش مصنوعمرکز خنده در کجای مغز استبیماری دیستروفی میوتونیزبان و شناخت حقیقت قسمت چکمردردتاثیر ویروس کرونا بر مغز تاثیر ژنها بر اختلالات خشگفت زده و حیران باشپروتز عصبی برای تکلمتغذیه بر ژنها تاثیر داردمرزهای حقیقی یا مرزهای تامیدی تازه در درمان سرطاALS نگاهی کامل بر بیماری وحس و ادراک قسمت پنجاه و سچندجهانیابزار بقای موجود زنده از داروی جدید برای ای ال اسنظریه ی ریسمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز، از مغز رویا تخیل یا واقعیتهدف یکسان، در مسیرهای متتمدن زیر آببا هر چیزی که نفس می کشد مسفرنامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از تاثیر گیاه خواری بر رشد وشباهت مغز و کیهانآنچه واقعیت تصور میکنیم جهان موازی و حجاب هامشاهدات آمیخته با اشتباهانرژی تاریکفال نیکوحس و ادراک قسمت شصت و ششنوار مغز در فراموشی هااتوبان اطلاعات و پلِ بیندر مانهای کمر دردهمیشه چشمی مراقب و نگهبامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز درخواست ها جدا شوروزهای سختوقت نهيب هاي غير علمي گذشتو یک جهان در مغز خودت هسبازگشایی مجدد مطب دکتر سسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکصرع و درمان های آنآیا مغز تا بزرگسالی توسعجهان پر از چیزهای اسرار آمغز مانند تلفن استانعطاف پذیری مکانیسمی علفراتر از دیوارهای باورخواب عامل دسته بندی و حفطنورالژیاختلاف خانوادگی را حل کندر سال حدود 7 میلیون نفر هندسه در پایه ی همه ی واکمنبع خواب و رویااستیفن هاوکینگ در مورد هریاضیات یک حس جدید استویرایش DNA جنین انسان، برتولید مولکول جدید توسط هبحثی درباره هوش و تفاوتهسودمندی موجودات ابزی بر کریستال زمان(قسمت دوم)طی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا احتمال دارد رویا از آجوانان وطنمغز انسان رو به کوچک تر شای همه ی وجود منقلب یا مغزخدا نور آسمان ها و زمین اچگونه هوشیاری خود را توسارتقا یا بازگشت به قبل ازدرمان جدید ALSهوش مصنوعی از عروسک های بموجودات مقهور ژنها هستنداطلاع رسانی اینترنتیراه های جدید برای قضاوت رواکسن کرونا و گشودن پنجرتوهم وجودبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سیستم تخلیه ی مغز بینشی نگویید نوزده و ایمنی ساکتعلم راهی برای اندیشیدن اآگاهی فراتر از آگاهیجریان انرژی در سیستم های مغز را از روی امواج بشناسایا این جمله درست است کسیدقیق ترین تصاویر از مغز اقدم زدن و حرکت دید را تغینگاه از درون قفس یا بیرونارزش های وارونهدروغ نگو به خصوص به خودتهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی بیماری های خاص که بدما انسانها چه اندازه نزدبلعیدن ستاره توسط سیاهچارشد در سختی استوبینار اساتید نورولوژی دتوضیحی ساده در مورد هوش مبرخی اختلالات عصبی مثانهساختن آینده، بهترین روش گذشته را دفن کنتری فلوپرازینعادت بد را ترک کنآزمون ذهنی گربه شرودینگرحقایق ممکن و غیر ممکننقش نظام غذایی در تکامل ماگر نعمت فراموشی نبود بسدو سوی واقعیتلاموژین داروی ضد اوتیسم؟ناتوانی در شناسایی چهره درگیری مغزی در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک تا کمبزرگ فکر کنماده ای ضد التهابیبه زودی شبکه مغزی به جای زندگی و دارایییکی از علل محدودیت مغز امتکامل ابزار هوش ، راه پر سرگیجه از شایعترین اختلاپیموزایدتشنج چیستغربال در زندگیآغاز مبهم آفرینشحد و مرزها توهم ذهن ماستنقش درختان در تکاملابزار بقا از نخستین هماندژاوو یا آشناپنداریمن کسی در ناکسی دریافتم از تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردردذهن ما از در هم شکستن منبهوش عاطفی قسمت 11تفکر ترکیبی در هوش مصنوعمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبیماری لبر و نابینایی آنزیرک ترین مردمژنها نقشه ایجاد ابزار هوتأثیر شیرینی های حاوی لوشلیک فراموشیپیشرفت های جدید علوم اعصتظاهری از ماده است که بیدالکترودهای کاشتنیحس و ادراک قسمت چهل و هشتنقشه با واقعیت متفاوت اسابزار بقا از نخستین هماندائما بخوانچرا ذرات بنیادی معمولاً منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز ترقیبی قدرتمند در برابر مهوشیاری کوانتومیتقویت سیستم ایمنیمرگ چیستبیماری سلیاکزبان و شناخت حقیقت قسمت اکمردرد ناشی از تنگی کانا