دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

شبکه های مصنوعی مغز به درک عملکرد مغز کمک میکند

چگونه شبکه های مصنوعی عصبی، به ما کمک میکند شبکه های عصبی را در مغز انسان، بشناسیم؟

پژوهشگران، یک قالب محاسباتی جالب و افسانه ای را مطرح می کنند که از تکنولوژی هوش مصنوعی استفاده میکند تا ارتباط بین حس و حافظه را در مغز انسان، شناسایی کند. علوم اعصاب در مقایسه با علوم فیزیکی، نسبتا جوان است.
در حالی که ما تا حد زیادی می دانیم خصوصیات فیزیکی چگونه از نیروهای اتمی و زیر اتمی منشا می گیرد با این حال اندکی در مورد این- که چگونه رفتار هوشمند، از عملکرد عصبی منشا می گیرد- می دانیم.
هوش مصنوعی از عروسک های بازی تا کمک به انسان در تولیدات تا زیان های آن بر جسم و روح انسان- قسمت هجدهم
سیستم هوش مصنوعی به چالش کشیده میشود تا مسائلی را حل کند که در برابر انسان وجود دارد و رفتارهای هوشمند را به طور مستقیم از داده های آزمایشگاهی تولید کند....استفاده از وسایل ایده آل و افسانه ای هوش مصنوعی برای فرموله کردن دانش ما از عملکرد عصبی!
برای بررسی این چالش، دانشمندان علوم اعصاب معمولا بر موضوعات شهودی مانند حس و حافظه تمرکز می کنند و آنها را قادر می سازد ارتباط بین مغز و رفتار را شناسایی کنند.(حس و ادراک، شناخت ما نسبت به محیط اطراف ما و یا شناخت ما نسبت به خویش است. این حس، در قالب حافظه ی کتاه مدت یا بلندمدت در ذهن میماند و با استفاده از این حافظه، فرد میتواند تصویر سازی کند و اطراف خود را بشناسد. این حس، هرچند به نظر میرسد فقط از دنیای پیرامون ما منشا می گیرد، گاهی از درک محیط اطراف ما فراتر میرود. مثلا رویا در زمانی که چشمان ما بسته است و در اطراف ما صدای چندانی شنیده نمیشود، نمونه ی واضح از درک و احساسی است که از دنیای پیرامون ما منشا نمی گیرد.

هرچند فرضیه های زیادی از طرف روان شناسان و دانشمندان علوم اعصاب مطرح شده است تا رویا را در نتیجه ی احساسات مادی فرد؛ چه در گذشته یا حین خواب، توجیه کند، ولی این فرضیه ها حداقل در تفسیر رویاهایی که آینده را پیشگویی میکند ناتوان هستند. بخش بزرگی از احساسات و ادراک، از دنیای پیرامون ما منشا نمیگیرد و حتی فراتر از ابعاد مرسوم عالم مادی است.

همچنین رمزدار بودن رویاها، به طوری که برای بسیاری از افراد در جوامع مختلف این رمزدار بودن قابل لمس استمثلا مشاهده ی افتادن دندان در عالم رویا معمولا به صورت مرگ یکی از نزدیکان در آینده تعبیر میشوداین رمزدار بودن، نشان میدهد، رویاهایی- که بخش بزرگی از آنها محدود به ابعاد عالم مادی زمان و مکان نیست- به وسیله ی قانون و مدیریتی خاص در حال شکلگیری است. توصیه میشود به سلسله مباحث حس و ادراک و مقاله ئ منبع رویا و خواب کجاست؟ در همین کانال مراجعه شود.)

در این مسیر(کشف ارتباط بین مغز و رفتار)، تلاش هایی شروع شده است تا عملکردهای عصبی را در سکته های وسیع، بررسی کند. برای نمونه در نخستی ها(میمون و شامپانزه) ما می دانیم مسیر پایینی بینایی به نام ventral visual stream(VVS) از حس بینایی حمایت میکند؛ در حالی که قسمت میانی لوب تمپورال رفتارهای مربوط به حافظه را در بینایی پردازش میکند.

ولی استفاده از این موضوعات برای توضیح و دسته بندی فرایند عصبی به این معنی نیست که ما عملکردهای عصبی ای را می شناسیم که از این رفتارها حمایت میکند؛ حداقل نه آنطور که فیزیک دان ها الکترون را میشناسند. توضیح این مطلب و این رویکرد، سبب بحث های بسیار پیچیده در علوم اعصاب شده است:
در کجا حس به پایان می رسد و حافظه شروع می شود؟
آیا آنطور که در زبان، ما برای توضیح استفاده می کنیم مغز تفاوت ها را طراحی می کند؟
با درک اینکه مغز در موارد دچار مشکلات عصب شناختی(یا موارد اختلال در خیال و تصور با وجود مغز سالم) چگونه کار میکند میتوان از افرادی حمایت کرد که شرایط مختل مغزی وابسته به حافظه دارند مانند افرادی که پس از تصادف، دچار استرس شده اند. متاسفانه حتی بعد از قرن ها پژوهش که ارتباط بین این سیستم های حسی و حافظه را بررسی کرده است، بحث وجدل شدید و غیر قابل انکاری وجود دارد و این، تلاش هایی را- که دانش ما را از مغز را زمینه های کاربردی به کار میگیرد- کمرنگ میکند.

دانشمندان علوم اعصاب در هر طرف این بحث و نزاع، بر داده های آزمایشگاهی مشابهی نگاه می کنند ولی آنها را به روش های مختلفی تفسیر می کنند: گروهی از دانشمندان ادعا میکنند مدیال لوب تمپورال در هر دو بخش حس و حافظه درگیر میشود در حالی که گروهی دیگر ادعا می کنند این قسمت مغز، فقط مربوط به مسائل و رفتارهای مربوط به حافظه است.

برای درک بهتر اینکه چگونه بخش مدیال لوب تمپورال ازاین رفتارها حمایت و پشتیبانی میکند تایلر بونن روانشناس در استانفورد با دانیل یامینز پروفسور دستیار روانشناسی و علوم کامپیوتر و عضو موسسه ی هوش مصنوعی انسان مدارHAI و آنتونی واگنر پروفسور روانشناسی و مدیر آزمایشگاه حافظه در استانفورد، همکاری کرده است.

کار جدید آنها که در مجله ی نورون چاپ شده است یک قالب محاسباتی را برای بررسی این چالش با استفاده از پیشرفته ترین وسایل هوش مصنوعی برای درک ارتباط بین حس و حافظه در مغز انسان، پیشنهاد میدهد. بونن می گوید: موضوعات حس و حافظه در روانشناسی سودمند بوده؛ به طوری که به ما اجازه داده است مطالب زیادی در مورد عملکرد عصبی بدانیم این اصطلاحات در نهایت اطلاعات کمی در مورد عملکرد مغز بر این رفتارها میدهد ما میتوانیم این مطلب را در بحث ها و جدل های گذشته بر عملکردهای حسی لوب میانی تمپورال ببینیم.

چون متخصصان تحت فشار بوده اند بر شهود خود برای بررسی چیزی که حس و حافظه خوانده میشود اعتماد کنند، تفسیرهای متفاوتی را در این موضوع ارائه داده اند. این یافته ها و داده ها بر اساس نتایج ما، در حقیقت همراه با یک مدل یگانه بوده است.
راه حل تیم پژوهش استفاده از پیشرفت های جدید در هوش مصنوعی به نام دید کامپیوتری computer vision بوده است. این عرصه از پیشرفته ترین عرصه ها در هوش مصنوعی است.

(دید کامپیوتری، عرصه ای از هوش مصنوعی است که به کامپیوترها و سیستم ها اجازه میدهد داده های معنی داری را از تصاویر و ویدیوهای دیجیتال، و دیگر داده ها به دست بیاورد و بر اساس آن داده ها کارهایی کند و یا توصیه هایی ارائه دهد.

اگر هوش مصنوعی به کامیپیوترها اجازه میدهد فکر کنند، دید کامپیوتری به آنها اجازه میدهد ببینند، مشاهده کنند و بفهمند.
دید کامپیوتری مشابه دید انسان عمل میکند. دید انسان، مزیت یادگیری در طول زندگی را دارد تا بیاموزد، چیزهای جدای از هم را بشناسد و ببیند چقدر آنها از هم فاصله دارند و آیا آنها حرکت میکنند و یا چیز اشتباهی در تصویر هست یا نه.
دید کامپیوتر به ماشین ها یاد میدهد این وظایف را انجام دهند ولی باید دوربین ها، داده ها و آلگوریتم های آن در زمان کمتر در مقایسه با شبکیه، اعصاب بینایی و قشر بینایی کار کند. چون یک سیستم، آموزش داده می شود تا محصولات را در نظر بگیرد یا دارایی و سرمایه های یک محصول را ببیند میتواند هزاران محصول یا فرایند را در یک دقیقه، تحلیل کند و نقص ها یا موضوعات غیر قابل مشاهده را ببیند و به این ترتیب از توانایی های انسان فراتر میرود.

دید کامپیوتری چگونه کار میکند؟
دید کامپیوتر به داده های زیادی نیاز دارد. این دید، تحلیل هایی از داده را که بر هم انباشته شده است تحلیل میکند تا تمایزها را درک کند و نهایتا تصاویر را بشناسد. برای نمونه برای آنکه کامپیوتر آموزش داده شود لاستیک های ماشین را بشناسد، نیاز دارد مقدار زیادی از تصاویر لاستیک و موضوعات مربوط به لاستیک را داشته باشد تا تفاوت ها را بشناسد و لاستیک و به خصوص موردی را- که بدون نقص است- شناسایی کند.
دو تکنولوژی اساسی به کار میرود تا این کار انجام شود
: یک نوع یادگیری ماشین به نام یادگیری عمیق
و یک شبکه ی عصبی پیچشیکانولوشن convolutional neural network (CNN
یادگیری ماشین از مدل های آلگوریتمی استفاده میکند که به کامپیوتر قدرت میدهد خودش را در مورد زمینه ی داده های بینایی آموزش دهد. اگر داده های کافی به مدل داده شود کامپیوتر بر داده ها نگاه خواهد کرد و به خودش آموزش میدهد تا یک تصویر را از دیگری بازشناسی کند. آلگوریتم ها ماشین را توانمند می کند خودش یاد بگیرد؛ به جای آنکه کسی به آن برنامه بدهد تا تصویر را یاد بگیرد.
CNN به یادگیری ماشین یا مدل یادگیری عمیق، کمک میکند با بریدن تصاویر، به پیکسل هایی که تگ یا نشانه به آنها داده میشود بنگرد و از نشانه ها استفاده میکند تا کانوولوشن را انجام دهد(عملیات ریاضی روی دو عملکرد برای تولید عملکرد سوم) و پیشبینی هایی را در مورد چیزی که تصور میکند انجام میدهد. شبکه ی عصبی، کانولوشن ها را اجرا میکند و درستی پیشبینی های آن را در یک سری بازگویی ها چک میکند تا پیشبینی ها، به نظر درست برسد. بنابراین در حال شناسایی تصاویر به روش انسان ها است.)

به طور خاص تر تیم پژوهش از مدل های محاسباتی استفاده کرده است که می تواند پاسخ های عصبی را در سیستم بینایی نخستی ها(میمون و شامپانزه) پیشبینی کند و این از طریق شبکه های عصبی کانولوشن که برای انجام کاری بهینه شده است(CNN)انجام میشود.

بونن میگوید: این مدل ها در مقایسه با هر مدل- که دانشمندان علوم اعصاب به طور عیان برای این منظور ایجاد کرده اند- به شکل بهتری برای پیشگویی پاسخ های عصبی در سیستم بینایی نخستی ها انجام وظیفه می کند. برای پروژه ی ما این قابل استفاده است زیرا ما را توانمند میکند از این مدل ها به عنوان نمونه ای برای سیستم بینایی انسان استفاده کنیم. استفاده ی از این وسایل، به بونن، این امکان را داد تا آزمون های قبلی را- که توسط هر دو طرف مجادله برای رسیدن به مدارک معتبر بر سر نقش لوب مدیال تمپورال در درک انجام میشود- بررسی مجدد کند.

در ابتدا آنها تحریک ها و داده های رفتاری را از 30 آزمون تایید شده ی قبلی، جمع آوری کردند. سپس با استفاده از محرک های دقیقا مشابه آزمون های اولیه- یعنی تصاویر مشابه، اجزای مشابه و ترتیب مشابه عرضه ی آن- را تعیین کردند تا ببینند چگونه مدل، این کارها را به خوبی انجام میدهد. در پایان بونن عملکرد مدل را به طور مستقیم با رفتار شرکت کنندگان آزمایشگاهی مقایسه کرد.

بونن میگوید: نتایج ما شگفت انگیز بود طی انجام آزمایشات، قالب مدلسازی ما قادر بود رفتار افرادی را تعیین کند- که دچار ضایعه در مدیال تمپورال لوب MTL به دلیل تصادف ، شده بودند. با این همه افراد با MTL سالم می توانستند مدل محاسباتی ما را به شکل خیلی خوبی انجام دهند.

بونن می گوید: این نتایج،MTL را به خوبی به شکلی- که برای مدت طولانی به عنوان مرکز رفتار حسی توصیف شده است- نشان میدهد و ده ها سال عدم قطعیت را برطرف میکند. ولی وقتی از بونن سوال میشود آیا MTL در حس نقش دارد یا نه سکوت میکند در حالی که آن توضیح، کاملا با یافته های ما منطبق است برای ما مهم نیست مردم با چه عباراتی باید این توانایی های وابسته به MTL را توضیح دهند. ما بیشتر علاقه مند هستیم از این روش مدل سازی استفاده کنیم تا بدانیم MTL چگونه از چنین رفتارهایی- که گاهی فریبنده و غیر قابل توضیح هستند- پشتیبانی میکند.

بونن تاکید می کند: تفاوت اصلی بین کار ما و آنچه قبل از ما انجام شده بود یک پیشرفت نظری جدید نیست بلکه روش آن است: ما سیستم هوش مصنوعی را به چالش می کشیم تا مسائل مشابهی را حل کند که در برابر انسان وجود دارد و رفتارهای هوشمند را به طور مستقیم از داده های آزمایشگاهی تولید کند.
کار تیم پژوهش یک مطالعه ی موردی بر محدودیت های معاصر در الگوی اپروچ در علوم اعصاب و راه های پیش رو فراهم میکند: استفاده از وسایل ایده آل و افسانه ای هوش مصنوعی برای فرموله کردن دانش ما از عملکرد عصبی!

بونن پیشنهاد میدهد : با نشان دادن قابلیت استفاده از این اپروچ و الگو در موضوع و زمینه ی بحث رام نشدنی علوم اعصاب ما راهی قدرتمند برای اثبات مدارک فراهم کرده ایم این روش های محاسباتی که از نظر بیولوژیک قابل پذیرش است میتواند به ما کمک کند سیستم های عصبی را فراتر از کورتکس های بینایی متعارف بشناسیم.
برای MTL این مطالعات نه فقط پتانسیل درک رفتارهای مربوط به حافظه را دارد بلکه میتواند روش های بسیار خوب برای کمک به افرادی پیدا کند که از آسیب های مربوط به حافظه مانند بیماری استرس پس از تروما و آسیب، رنج میبرند.

بونن توجه میدهد آلگوریتم هایی- که برای درک این رفتارهای دریافتی وابسته به حافظه مورد نیاز است- به اندازه ی مدل های کامپیوتری بینایی- که او در این مطالعه، ردیف کرده است- توسعه یافته نیستند. مدلهای کامپیوتری پیشرفته هنوز وجود ندارند و باید توسعه پیدا کنند به گونه ای که سیستم های بیولوژیک مشابهی را منعکس کند که از این رفتارها حمایت میکند. با این همه هوش مصنوعی وسایل قدرتمندی را پبشنهاد داده است تا مشاهدات ما را از رفتار حیوانات، فرمول بندی کند و تا حد زیادی درک ما را از مغز توسعه دهد
وقتی بخش پایینی مسیر بینایی VVS کافی نیست، آموزش عمیق، نقش لوب تمپورال مدیال را در حس مشخص میکند. (وقتی دسترسی به بافت زنده در تعیین عملکرد بخش خاصی از مغز محدود است، میتوان از آموزش ماشین برای پیشبینی مسیرها و عملکردها استفاده کرد. آموزش ماشین که مبتنی بر عملکرد بخش های قابل دسترس بافت زنده و عملکرد افراد مورد آزمون است میتواند دست به پیشبینی ها و پیشگویی های زیادی در مورد عمکرد بخش ها و یا عملکردهای غیر قابل دسترس بزند. هرچند این پیشگویی ها صد در صد نیست ولی از حدس و گمان ذهن محدود ما بسیار قدرتمندتر و وسیعتر است.)
خلاصه:
MTL از مجموعه ی رفتارهای مربوط به حافظه حمایت میکند. با این همه نقش آن در فرایندهای حسی زیر فشار مجادله های زیاد بوده است. این بحث بر قشر اطراف بینی perirhinal cortex(PRC) یعنی بخشی از ساختار MTL در آپکس جریان بینایی پایینی ventral visual stream(VVS) تمرکز کرده است.

در اینجا ما از قالب یادگیری عمیق استفاده کردیم- که رفتارهای بینایی را- که با VVS حمایت میشود- تخمین می زند. ما در ابتدا این اپروچ را به صورت گذشته نگر به کار بردیم و 30 مقاله ی تایید شده در مورد آزمون های تشخیص بینایی را مورد پژوهش قرار دادیم: با کنار گذاشتن مجموعه ای از تحریک های غیر تشخیصی، یک ارتباط برجسته بین رفتار PRC آسیب دیده و رفتار VVS مدلسازی شده، وجود داشت و هر کدام به وسیله ی شرکت کنندگان دارای PRC سالم، به خوبی انجام میشد.

ما این نتایج را با آزمون های قبلی مقایسه و همراه کردیم و به طور مستقیم رفتار انسانی با PRC سالم را با یافته های الکتروفیزیولوژیک از VVS میمون مقایسه کردیم. شرکت کنندگان با PRC سالم، بازخوانی سطح بالای بینایی را به خوبی انجام می دهند. این مطالعه با تعیین وضعیت ضایعه، نتایج الکتروفیزیولوژیک و رفتاری در قالب محاسباتی، چالش دهه ها یافته های نامطئن و نامشخص در مورد نقش PRC در ادراک و احساس و حافظه را حل میکند. https://neurosciencenews.com/ann-human-brain-19024/?fbclid=IwAR2SpCkvUNUrIWBa7uVX8UWmcIxtnmLdRg2HJAe5Rz0XVbCayWkexVQM_08


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
حقیقت قربانی نزاع بین بی نشانه های گذشته در کیهان کوچک شدن مغز از نئاندرتاریسدیپلام تنها داروی تایایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تمعنی روزهتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشکرونا چه بر سر مغز می آورزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در مغز ابزار بقای برتر مادیتکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز اگامی در درمان بیماریهای سفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین همانفیلمی بسیار جالب از تغییبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بنقش میدان مغناطیسی زمین هوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسپیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از قارچ بی مغز در خدمت موجودبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش ذهن و شناخت در حوادث هوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصابمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانیوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا جهش های ژنتیکی، ویروشناسایی سلول های ایمنی اارتباط چاقی و کاهش قدرت بمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر چگونه هموساپينس بر زمین واکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تما انسانها چه اندازه نزدبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزینخاع ما تا پایین ستون فقریادگیری مهارت های جدید دروبات های ریز در درمان بیانسان جدید از چه زمانی پاعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز هوشیاری، روح یا بدن تقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت تنها چیزی است که شانظام مثبت زندگیکووید نوزده و خطر بیماریرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کووهوش مصنوعی الفاگوکریستال زمان(قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیامغز ابزار برتر بقاتکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ فیزیک مولکولها و ذرات در بیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر ننقش محیط زندگی و مهاجرت دهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی پیام های ناشناخته بر مغز سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از قبل از انفجار بزرگبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش روزه داری در سالم و جهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش ارثی دریافتی از پسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکچندین ماده غذایی که ماننوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط هوش ساختار مغز و ژمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر چگونه واکسن کرونا را توزواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش مرگ و میر سندرم کوطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تما انسانها چه اندازه نزدبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پنخستین تصویر از سیاهچالهیادآوری خواب و رویاروح رهاییانسان عامل توقف رشد مغزعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت خواب و رویانظریه ی تکامل در درمان بیکودک ایرانی که هوش او از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنهوش مصنوعی از عروسک تا ککریستال زمان(قسمت دوم)زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد همغز از بسیاری حقایق می گرتکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتومگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانفیزیکدانان ماشینی برای تبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تنقش نگاه از پایین یا نگاههوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصنپیشینیان انسان از هفت میسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندقدم زدن و حرکت دید را تغیبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش رژیم غذایی بر رشد و اهوشیاری کوانتومیدر مانهای کمر دردآیا هوش سریعی که بدون احسسرنوشتاختلال خواب فرد را مستعد مناطق خاصی از مغز در جستجبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکچه زیاد است بر من که در ایویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تومورهای مغزی با اآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط انسانی، محدود به منبع خواب و رویابرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیچگونه آن شکری که می خوریموبینار اساتید نورولوژی ددرگیری اعصاب به علت میتوافسردگی و اضطراب در بیماطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدما با کمک مغز خود مختاريمبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزنرمش های مفید در سرگیجهژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری متناوب، مغز را انعطاف پذیری مکانیسمی علعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستتلاش هایی در بیماران قطع تلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بنظریه تکامل در درمان بیمکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیهوش مصنوعی از عروسک تا ککریستال زمان(قسمت سوم)زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر مغز به تنهایی برای فرهنگ دندان ها را مسواک بزنید تگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانفرگشت و تکامل تصادفی محض بیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش نظام غذایی در تکامل مهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغپیشرفت های جدید علوم اعصسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط قدرت انسان در نگاه به ابعبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و نقش رژیم غذایی در رشد و اهوش، ژنتیکی است یا محیطیدر محل کار ارزش خودت را بآیا هشیاری کوانتومی وجودسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکنهایت معرفت و شناخت درک عویتامین E برای فعالیت صحدرمان تشنجآیا دلفین ها می تواند از شگفتی های زنبور عسلارتباط از بالا به پایین ممنحنی که ارتباط بین معرفبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهچگونه انتظارات بر ادراک وراپامیل در بارداریدستورالعمل مرکز کنترل بیالکتروتاکسی(گرایش و حرکظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسما تحت کنترل ژنها هستیم یبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به نرمشهای مهم برای تقویت عژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری و بیمار ی ام اس اولین هیبرید بین انسان وعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز خنده در کجای مغز استمرگ انتقال است یا نابود شتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزنظریه تکامل در درمان بیمکودکان خود را مشابه خود تراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یهوش مصنوعی از عروسک تا ککشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکتأثیر نگاه انسان بر رفتامغز برای فراموشی بیشتر کدو ویژگی انتزاع و قدرت تجگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانفراموش کارها باهوش تر هسبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش نظریه تکامل در شناساهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روش هاي جدیدی پیشرفتی مستقل از ابزار هسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین هلوب فرونتال یا پیشانی مغبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط نقش زنجبیل در جلوگیری از هیچگاه از فشار و شکست نتردر چه مرحله ای از خواب ، رآیا واکنش های یاد گرفته وسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکچهار میلیارد سال تکامل بویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید میگرن با انتی آیا دلفین ها میتوانند باشاهکار قرنارتباط بین هوش طبیعی و هومنشأ اطلاعات و آموخته ها برخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنوچگونه باغبانی باعث کاهش ورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن ما از در هم شکستن منبالتهاب شریان تمپورالعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب اراده آزماه رجببسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان چرا مغزهای ما ارتقا یافت ژنها نقشه ایجاد ابزار هوروزه داری سلول های بنیاداولین مورد PML به دنبال تکمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تمراحل ارتقای پله پله کیهتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرنظریه تکامل در درمان بیمکوری گذرای ناشی از موبایراه پیروزی در زندگی چیستایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر توسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی از عروسک تا ککشف مکانیسمی پیچیده در بابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل امروز در درممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟دو برابر شدن خطر مرگ و میگربه شرودینگر و تاثیر مشسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانفراموشی همیشه هم بد نیستبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پانقش هورمون های تیروئید دهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روشی برای تبدیپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین هملایو دوم دکتر سید سلمان فبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلینقش زبان در سلطه و قدرت اهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا گذشته، امروز وآینده سربازان ما محققا غلبه می اختلالات مخچهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکچهار ساعت پس از کشتار خوکویتامین دی گنجینه ای بزردرمان جدید کنترل مولتیپلآیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط شگفت مغز انسان و فمهندسی ژنتیک در حال تلاش برخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسوچگونه تکامل مغزهای کنونیورزش هوازی ، بهترین تمریذهن چند جانبه نیازمند نگامیوتروفیک لترال اسکلروعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزماپروتیلینبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصچرا پس از بیدار شدن از خوژنها ، مغز و ارادهروش مقابله مغز با محدودیاولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تمرز مرگ و زندگی کجاستتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست هفت چیز که عملکرد مغز تو کی غایب شدی تا نیازمند دلراست دستی و چپ دستیایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز ناتوان از توجیه پیداتوصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک تا ککشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هاتئوری تکامل در پیشگیری و مغز بزرگ چالش است یا منفعدو برابر شدن خطر مرگ و میگزیده ای از وبینار یا کنفسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از فرایند پیچیده ی خونرسانیبیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش هورمون زنانه استروژنهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای مصرفی در ام اسپختگی پس از چهل سالگي به سیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین لبخند بزن شاید صبح فردا زبارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سنقش زبان در سلطه و قدرت اهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرن در کودکاناختلالات حرکتی در انسانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکنوآوری ای شگفت انگیز دانویرایش DNA جنین انسان، بردرمانهای بیماری پارکینسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت انگیز مغز انمولتیپل اسکلروز در زنان برخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی چگونه جمعیت های بزرگ شکل ورزش و میگرنرفتار اجتماعی انسان، حاصامید نیکو داشته باش تا آنعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسامبانی ذهنی سیاه و سفیدبعد از کروناجمجمه انسان های اولیهچرا بیماری های تخریبی مغژنهای مشترک بین انسان و وروش های صرفه جویی در ایجااولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تمرز بین انسان و حیوان کجاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست هفت سین یادگاری از میراث کیست کلوئید بطن سومرجزخوانی هایی که امروز بایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز- از مغز مغز و سیر تکامل ان دلیلی توصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی کشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرتا 20 سال آینده مغز شما به مغز بزرگ چالشهای پیش رودوچرخه سواری ورزشی سبک و گزارش یک مورد جالب لخته وسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از فرایند تکامل و دشواری هابیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش ژنتیک در درمان اختلاهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ام اسپرورش مغز مینیاتوری انساسیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای مولرزش ناشی از اسیب به عصببازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونیننقش سجده بر عملکرد مغزهدف یکسان، در مسیرهای متدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا امکان بازسازی اندامهسردرد و علتهای آناختلالات صحبت کردن در انمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکنوار مغزی روشی مهم در تشخواکنش های ناخودآگاه و تقدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انمواد کوانتومی جدید، ممکنبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سچگونه جمعیت های بزرگ شکل ورزش بهترین درمان بیش فعرقیبی قدرتمند در برابر مامید درمان کرونا با همانعلت خواب آلودگی بعد از خواز انفجار بزرگ تا انفجار مجموعه های پر سلولی بدن مبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییچرا حیوانات سخن نمی گوینژنهای هوش ، کدامندروش هایی ساده برای کاهش ااولین سلول مصنوعیسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تمزایای شکلات تلخ برای سلتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستهم نوع خواری در میان پیشیکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز- از مغزتمغز آیندگان چگونه است ؟توصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی گمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترستاثیر مشاهده بر واقعیت بمغز بزرگ و فعال یا مغز کوديدن با چشم بسته در خواب گشایش دروازه جدیدی از طرسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از فرایند حذف برخی اجزای مغبیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش گرمایش آب و هوا در همهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ضد بیماری ام اس وآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت رلزوم سازگاری قانون مجازابازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری منقش غذاها و موجودات درياهدف از تکامل مغزدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون هاي مصنوعی می توانواکسن های شرکت فایزر آمردرک و احساسآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت مغز با کیهان مادیارتباط غیرکلامی بین انساموجود بی مغزی که می تواندبرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینچگونه حافظه را قویتر کنیورزش در کمر دردرموزی از نخستین تمدن بشرامگا سه عامل مهم سلامتعوامل موثر در پیدایش زبااز بحث های کنونی در ویروسمحل درک احساسات روحانیبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییچرا حجم مغز گونه انسان درژنهای حاکم بر انسان و انسروش صحبت کردن در حال تکاماوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تمسیر دشوار تکامل و ارتقاتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییهمیشه اطمینان تو بر خدا بکاهش التهاب ناشی از بیمارشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان ایا طبیعتا تماتوضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارهوش مصنوعی از عروسک بازی گنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمغز حریص برای خون، کلید تدی متیل فومارات(زادیوا)(پمبرولیزوماب در بیماری چسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از فرد حساس از نظر عاطفی و ببیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش آتش در رسیدن انسان بههوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلآلزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدلزوم سازگاری قانون مجازابازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب نقش غذاها و موجودات درياهدف از خلقت رسیدن به ابزادر درمان بیماری مولتیپل آیا احتمال دارد رویا از آسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون های ردیاب حافظهواکسن کووید 19 چیزهایی که درک احساسات و تفکرات دیگآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهاموجودات مقهور ژنها هستندبرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازیننگاه محدود و تک جانبه، مشوزوز گوشرمز و رازهای ارتباط غیر کامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوامل ایجاد لغت انسانی و از تلسکوپ گالیله تا تلسکمحل درک احساسات روحانی دتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرچرا خشونت و تعصبکلرال هیدرات برای خوابانروشهای نو در درمان دیسک بايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگرايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )همیشه عسل با موم بخوریمکاهش دوپامین عامل بیماریزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان برای ایجاد تمدتکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بهوش مصنوعی از عروسک بازی گویید نوزده و ایمنی ساکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر مغز زنان جوانتر از مغز مردژا وو یا اشنا پنداریپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از فرضیه ای جدید توضیح میدهبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش انتخاب از طرف محیط، نهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی لیراگلوتیدآمارهای ارائه شده در سطح سکته مغزیاثرات مفید قهوهمقاومت به عوارض فشار خون بحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقش غذاها و موجودات درياهزینه ای که برای اندیشیددرمان های اسرار آمیز در آآیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکنوروپلاستیسیتی چیستواکسن کرونا و گشودن پنجردرک تصویر و زبان های مخلتآزمون ذهنی گربه شرودینگرشباهت زیاد بین سلول هاي عارزش حقیقی زبان قسمت اولمیهمانهای ناخوانده عامل برخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع منگاه انسان محدود به ادرایک پیشنهاد خوب برای آسان رویا و خبر از آیندهانفجار و توقف تکاملی نشاعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکمحدودیت های حافظه و حافظتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در ساچرا در مغز انسان، فرورفتکمردرد و علل آنروشهای شناسایی قدرت شنواايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )همراهی نوعی سردرد میگرنیکاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان برای شادمانی طتکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استهوش مصنوعی از عروسک بازی گوشه بیماری اتوزومال رسسزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین همانفلج بل، فلجی ترسناک که آناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتامغزهای کوچک بی احساسدژاوو یا آشناپنداریپوست ساعتی مستقل از مغز دسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از قیچی ژنتیکیبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش اتصالات بین سلولهای هوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی تشنجی دربارداریآن چیزی که ما جریان زمان سانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جوانامقابله با کرونا با علم اسبحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکنقشه مغزی هر فرد منحصر بههزینه سنگین انسان در ازادرمان های بیماری آلزایمرآیا برای تولید مثل همیشه شلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکنوشیدن چای برای مغز مفید واکسن کرونا از حقیقت تاتدرک حقیقت نردبان و مسیری آسيب میکروواسکولاریا آسشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت دوممیگرن سردردی ژنتیکی که ببرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستنگاه از درون مجموعه با نگیک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا بخشی حقیقی از زندگی انواع سکته های مغزیعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکنیکی تا مغز از مغز تمخچه فراتر از حفظ تعادلتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفچراروياها را به یاد نمی آکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی برای بهبود هوش عاطفای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از ستو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارمهوموارکتوس ها ممکن است دکایروپاکتیک چیستزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان برای شادمانی طتکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانفلج خواببلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتامغزتان را در جوانی سیم کشدگرگونی های نژادی و تغییپیموزایدسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش حفاظتی مولکول جدید دهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید s3 در درمان ام آیا ممکن است موش کور بی مسانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان ملاحظات بیهوشی قبل از جربحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکنقشه های مغزی جدید با جزیهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید میگرنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشلیک فراموشیادغام دو حیطه علوم مغز و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکنوعی سکته مغزی ، وحشتناک واکسن کرونا ساخته شده تودرک عمیق در حیواناتآسیب ها ناشی از آلودگی هوشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت سوممیگرن شدید قابل درمان اسبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قانگاهی بر قدرت بینایی درایک جهش ممکن است ذهن انسانرویا تخیل یا واقعیتانگشت نگاری مغز نشان میدعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دچراروياها را به یاد نمی آکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان قطع نخروشی جدید در درمان سکته مایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب تولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجمهوش مصنوعی می تواند بر احکاربرد روباتهای ريزنانوزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزمغز انسان رو به کوچک تر شتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملگیلگمش باستانی کیستزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانفلج خواب چیستبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیمامغزتان را در جوانی سیمکشدانشمندان موفق به بازگردپیچیدگی های مغزی در درک زسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از قانون مندی نقشه ژنتیکی مبیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش حیاتی تلومر دی ان آ دهوش احساسیداروی جدید میاستنی گراویآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گممانتین یا آلزیکسا یا اببحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکنقص در تشخیص هیجانات عامهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های جدید در بیماری آیا تکامل و تغییرات ژنتیشنا در ابهای گرم جنوب نیارتقا و تکامل سنت آفرینش منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسمنیاز به آموزش مجازی دیجیواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری قلب در بیماری ویرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سارزش خود را چگونه میشناسمیدان مغناطيسي زمین بشر بررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون نگاهی بر توانایی اجزاي بیک رژیم غذایی جدید، می تورویاها از مغز است یا ناخواندوهگین نباش اگر درب یا عامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز و از مغز مخچه ابزاري که وظیفه آن فتفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دنزاع بین جهل و علم رو به پکنگره بین المللی سردرد دکنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اساینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده آینده از روی مشاهتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سومهوش مصنوعی و کشف زبان هایکاربرد روباتهای ريز، در زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رمغز انسان رو به کوچکتر شدتکامل چشمخطرات هوش مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانفلج دوطرفه عصب 6 چشمبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز نقش قهوه در سلامتیدانشمندان نورون مصنوعی سپیوند مغز و سر و چالشهای سندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از قانون جنگلبیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش خرچنگ های نعل اسبی درهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنآیا مغز تا بزرگسالی توسعساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیممنابع انرژي پاک سرچشمه حبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکنقطه بی بازگشتهستی ما پس از شروعی چگال درمان های رایج ام اسآیا جنین انسان، هوشمندی شناخت و معرفت، و نقش آن دارتوکين تراپی روشی جديد منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر چیزی خارج از مغزهای ما نیواکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماری کویافت فشار خون ناگهانی در وصرع و درمان های آناز نخستین همانند سازها تمیدازولام در درمان تشنج بررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آمناتوانی از درمان برخی وییکی از علل محدودیت مغز امرویاهای پر رمز و حیرتی درانسان قدیم در شبه جزیره ععادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تمدارک ژنتیکی چگونه انسانتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده نزاع بین علم و نادانی رو کندر در بیماریهای التهابریواستیگمیناینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تمطالعه ای بیان میکند اهدتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشکجای مغز مسئول پردازش تجزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کممغز ایندگان چگونه استتکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختگالکانزوماب، دارویی جدیسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانفناوری هوش مصنوعی نحوه خبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خنقش مهاجرت در توسعه نسل ادانشمندان یک فرضیه رادیکپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از قانونمندی و محدودیت عالمبیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش داروهاي مختلف معروف هوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا همه جنایت ها نتیجه بیساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکچند نرمش مفید برای کمردرو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های علامتی در ام اسآیا جهان ذهن و افکار ما مشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتباط میکروب روده و پارمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر چگونه مغز پیش انسان یا همواکسن سرطاندرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تمکانیزمهای دفاعی در براببررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زناتوانی در شناسایی چهره یافته های نوین علوم پرده رویای شفافانسان ها می توانند میدان عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تمروری بر تشنج و درمان هایتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیرینزاع بین علم و جهل رو به پ