دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت شانزدهم

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی- قسمت شانزدهم

از ابتدای پر چگال و پرحرارت- که شاید حجم آن نزدیک به صفر و چگالی آن نزدیک به بی نهایت بود- تا مغز حجیم کنونی- که بار دیگر می کوشد با چین خوردگی های فراوان خود، رو به سوی همان حجم اندک ابتدایی داشته باشد- راهی پر فراز و نشیب طی شده است.

و این تصور که مغز کنونی با حجمی بزرگ، بتواند سریعا به آن نقطه تکینگی نخستین و یا حتی واسطه های مسیر تکینگی تا مغز برسد، انتظار بیهوده ای است. معرفت و شناخت حاصل شده با ابزار هوش، باید در همان مسیری گام بردارد که سیر نزولی از تکینگی تا مغز، طی کرده است ولی این بار به دلیل ورود بخشی غیر مادی در موجود انسان- که میتواند فاصله ها را با سرعت های انتقالی هزاران برابر سریعتر از سرعت در عالم ماده بپیماید- میتوان انتظار حرکتی سریعتر را در مسیر صعودی برعکس، داشت.

ولی آنچه مسلم است هرچقدر هم معرفت ها و شناخت ها با سرعتی نزدیک به بی نهایت به سوی ابتدا حرکت کند و هرچقدر معرفت ها و شناخت های ما بیشتر شود، باز آنچه می توان گفت عبارتنمیدانماست و کشفیات جدید دانشمندان فسیل شناس و باستان شناس- که با وجود پیشرفتهای علمی فراوان، هر روز واسطه های بیشتری را در مسیر رو به نزول تا انسان مادی امروز کشف میکنند- گویای این مطلب است.

آنچه از گذشته، نمی دانیم آنقدر زیاد و پیچیده است که ممکن است ما با کشفیات جدید خود، گذشته ای کاملا متفاوت بیافرینیم و حتی گذشته تاریخ، مدیون نوع نگاه و پیشرفت های معرفتی ماست.

آنچه میدانیم، حجابی بر آن چیزهایی است که نمیدانیم و این ندانستن ها محدود به آینده نیست بلکه گذشته را هم در بر میگیرد و چرا اینطور نباشد در حالیکه ابزار معرفتی ما در جهانی است که در آن، مفهوم زمان و مکان، متفاوت از مفهوم زمان و مکان عالم مادی ماست.

تو نه فقط میتوانی آینده خود را دگرگون کنی، بلکه میتوانی گذشته را هم دگرگون کنی و نوع نگاه ما فقط بر رفتار ذرات کوانتومی در آینده، موثر نیست حتی بر رفتار ذرات کوانتومی در آینده، موثر است.

گمان میکنی جرمی کوچکی در حالی که بزرگترین جهان، در درون توست!

جمجمه ای با عمر چهار میلیون سال، تصور شایع قدیمی در مورد تکامل را به مبارزه میطلبد!

پژوهشگران در اتیوپی جمجمه ای را از پیشینیان انسان و میمون های شبیه انسان کشف کردند که عمر آن به سه میلیون و هشتصد هزار سال قبل میرسد و کشف جدید، دیدگاه قدیمی در مورد چگونگی تکامل انسان از پیشینیان شبیه میمون را به چالش میکشد و شاید لازم باشد در مورد اندیشه رایج فعلی- که میگوید میمونی به نام لوسی در میان گونه هایی بوده است که در ایجاد اولین انسان بر زمین نقش داشته است- بازنگری شود.

مجله علمی نیچر پژوهشی را در مورد این اکتشاف منتشر کرده است. پروفسور یوهانس هیلی-سیاسیجمجمه ای را در میرو دوراکشف کرده است و این منطقه ای در ایالت عقار اتیوپی است.

و این دانشمند- که در موزه تاریخ طبیعی کلیفلنددر ایالت اوهایو در آمریکا کار میکند- میگوید او سریعا اهمیت موضوع را فهمیده است. و هیلی-سیلاسی گفت: از آنچه دیدم بسیار شگفت زده شدم و با خودم گفتم آیا واقعا من هستم که این را می بینم؟! و وقتی فهمیدم این آن چیزی است- که خوابش را دیدم- احساس خوشبختی کردم.

پروفسور میگوید: این جمجمه بهترین نمونه از پیشینیان شبیه به میمون انسان، بوده است و او اوسترالپتیکوس انامنسیس نام داشت و روی دو پا راه میرفت و ممکن است تاریخ آن به 4.2 میلیون سال قبل برگردد و تصور میشود اوسترالپتیکوس انامنسیس جد مستقیم گونه های جدید و پیشرفته ای است که اوسترالپتیکوس افارنسیس نامیده میشود و آن، به نوبه خود اولین انسانی است که با نام هوموروی زمین زندگی میکرد و این گونه همه فرزندان کنونی آدم را در بر میگیرد.

و بقایای جمجمه شامل فک و دندان هاست به طوری که تشخیص خصوصیات این انسان ابتدایی به صورت کامل، دشوار است و این جمجمه اهمیت زیادی دارد زیرا طبیعت غذاهایی- که انسان ابتدایی می خورده است- و حجم مغز و شکل صورت آنها را مشخص میکند.

اولین ساختار افارنسیس در سال 1974 کشف شد و کشف آن بسیار مهم بود و پژوهشگران، نام لوسی را روی آن گذاشتند. و فرقه البیتس در موسیقی های خود از این نام استفاده میکردند(لوسی در آسمان با الماس)و گروهی از پژوهشگران این شعر را روی دیوارهای این فرقه پیدا کردند. و لوسی مورد توجه بود زیرا اولین میمون بود که بر دو پا راه میرفت. ولی پروفسور فرد سبورکه در موزه طبیعی لندن کار میکرد و پژوهش را در مجله نیچرمنتشر کرد، گفت انامنسیسشکل و شمایل دیگری در حلقه تکامل انسان خواهد بود.

و علت آنکه اکنون به آن توجه میشود این است که انامنسیس و افارنسیس- آنطور که تصور میشود- همزمان بوده اند. این تصور سبب میشود تفسیر نتایج را دوباره بازنگری کنیم، زیرا مورد کشف شده جدید، د

ارای برخی اجزاست و این اجزا در جمجمه ای دیده شدهاست که به 3.9میلیون سال قبل و انامنسیس برمی گردد- و دانشمندان اکنون میتوانند ببینند اینها در حقیقت بقایای افارنسیس است و این سبب میشود اصل این گونه را در دوره ای دورتر در تاریخ گذشته ببینیم و اکنون به نظر میرسد این دو گونه در زمانی واحد- که از یکصد هزار سال قبل کمتر نیست- با هم زندگی میکردهاند و شاید آنچه بیشتر رخ داده است آنکه انامنسیسخودش را از بقیه جدا کرده است و در طول زمان، به دلیل سازگاری با شرایط محیطی به افارنسیس تحول یافته است و دو مجموعه پیش از آن- که بقایای انامنسیس از میان برود- با هم زندگی میکردهاند. و اهمیت این نتیجه از آنجاست که اشاره میکند، ممکن است این گونه با گونه های دیگر قدیمی تر، از میان انسان نماهای شبیه انسان، همزمان بوده باشند یعنی تعدادی مسیرهای محتمل برای تکامل وجود دارد که به انسان اول رسیده است و فقط یک مسیر نیست.

ساکنان اصلی منطقه خاورمیانه چه کسانی بودهاند؟ این بحث و جدال جدیدی است که باید پاسخ داده شود.

پروفسور هیلی-سیاسی میگوید: برای مدتی طولانی افارنسیس بهترین نماینده از اجداد فرزندان آدم به حساب می آمد ولی اکنون اینطور نیست اکنون میتوانیم قبل از آن را هم ببینیم و میتوانیم همه گونه هایی را- که شاید در آن وقت تاریخی وجود داشت- بشناسیم. و هر کدام را مورد بررسی قرار دهیم و بدانیم کدام یک از آنها انسان اول بوده اند.

و اصطلاح حلقه مفقوده، دانشمندان انسان شناسی را دیوانه کرده است؛ به خصوص وقتی آن را از برخی روزنامه نگاران میشنوند که آن را برای توصیف موجودی- که بخشی میمون و بخشی انسان است- به کار میبرند. دانشمندان میگویند حلقه مفقود شده بسیاری در سیر تکامل انسان وجود دارد و انامنسیس در سلسله اکتشافات جدید، بیان میکند خطی که انسان جدید از آن منشأ گرفته است هرگز آسان و روان نبود. بلکه پیچیده تر و شایسته توجه بیشتر بوده است. این فسیل، تکامل انسان را از پیشینیان کاملا متفاوت انسان- که در جاهای مختلف پیدا شده اند- روایت میکند و آنها آنقدر قابل انعطاف و باهوش بوده اند تا بتوانند بر فشارهایی- که از تغییرات آب و هوایی و محیطی و قحطی ایجاد میشود- مقابله کنند و تکامل یابند و به گونه فعلی ما برسند.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2591931614158863&id=100000261505187

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مغز انسان ایا طبیعتا تماابزار هوش در حال ارتقا ازژن یا نقشه توسعه مغز و نقبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس ومغزتان را در جوانی سیمکشاثر مضر مصرف طولانی مدت رکاهش التهاب ناشی از بیماتنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسنقش غذاها و موجودات درياارتباط میکروب روده و پارگربه شرودینگر و تاثیر مشتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجاچگونه مغز پیش انسان یا هماز تلسکوپ گالیله تا تلسکآلزایمرتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بچرا مغزهای ما ارتقا یافت از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب قانون مندی نقشه ژنتیکی مآیا انسان با مغز بزرگش اخهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابمیگرن سردردی ژنتیکی که بافسردگی و اضطراب در بیماهوش احساسیبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عمدارک ژنتیکی چگونه انساناولین سلول مصنوعیویتامین دی گنجینه ای بزربحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بمغز انسان برای ایجاد تمدابزار بقای موجود زنده از ژنها نقشه ایجاد ابزار هوبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلنقش قهوه در سلامتیاثرات مفید قهوهکایروپاکتیک چیستتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای انقش غذاها و موجودات درياارتباط چاقی و کاهش قدرت بگزیده ای از وبینار یا کنفتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش اچگونه هموساپينس بر زمین از تلسکوپ گالیله تا تلسکآیا ما تنها موجودات زنده تاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی چرا حیوانات سخن نمی گویناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب قارچ بی مغز در خدمت موجودآیا احتمال دارد رویا از آهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسخن پاک و ثابتمیدان مغناطيسي زمین بشر الکتروتاکسی(گرایش و حرکهوش احساسیبیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عمروری بر تشنج و درمان هایاوکرلیزوماب داروی جدید شواکنش های ناخودآگاه و تقبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولووعضلانی که طی سخن گفتن چقدمغز انسان برای شادمانی طابزار بقای موجود زنده از ژنها ، مغز و ارادهبررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی درباردارینقش مهاجرت در توسعه نسل ااثرات مضر ماری جواناکاربرد روباتهای ريزنانوتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهارتباط هوش ساختار مغز و ژگزارش یک مورد جالب لخته وتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکامچگونه آن شکری که می خوریماز تکنیکی تا مغز از مغز تآیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانقدم زدن و حرکت دید را تغیآیا احتمال دارد رویا از آهوش مصنوعی الفاگوبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودمکانیزمهای دفاعی در برابالتهاب شریان تمپورالهوش عاطفی بیشتر در زنانبا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشممرکز خنده در کجای مغز استايندگان چگونه خواهند دیدواکسن سرطانبحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملمقالاتمغز انسان برای شادمانی طابزار بقای موجود زنده از ژنهای هوش ، کدامندبزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام نقش هورمون های تیروئید داجزای پر سلولی بدن انسان کاربرد روباتهای ريز، در تولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگنقص در تشخیص هیجانات عامارتباط انسانی، محدود به گشایش دروازه جدیدی از طرتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بچگونه انتظارات بر ادراک از تکینگی تا مغز از مغز تآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درقدرت انسان در نگاه به ابعآیا برای تولید مثل همیشه هوش مصنوعی از عروسک تا کبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلاما انسانها چه اندازه نزدامیوتروفیک لترال اسکلروهوش عاطفی در زنان بیشتر ابارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سمرگ انتقال است یا نابود شايا اراده آزاد توهم است یواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز انسان رو به کوچک تر شابزار بقای موجود زنده از کلرال هیدرات برای خوابانبسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرننقش ژنتیک در درمان اختلااجزایی ناشناخته در شکل گکجای مغز مسئول پردازش تجتوانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتچند جهانیارتباط شگفت مغز انسان و فپمبرولیزوماب در بیماری چتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنواچگونه باغبانی باعث کاهش از تکینگی تا مغز و از مغز آیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیلوب فرونتال یا پیشانی مغآیا بزرگ شدن مغز فقط در دهوش مصنوعی از عروسک تا کبوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنما انسانها چه اندازه نزدامگا سه عامل مهم سلامتهوشیاری کوانتومیبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آنمراحل ارتقای پله پله کیهايا اراده آزاد توهم است یوراپامیل در بارداریبرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز اصفحه اصلیمغز انسان رو به کوچکتر شدابزار بقای موجود زنده از کمردرد و علل آنتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تنقش انتخاب از طرف محیط، ناحساس گذر سریعتر زمانکشف مکانیسم عصبی خوانش پتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتچندین ماده غذایی که ماننارتباط شگفت انگیز مغز انپنج اکتشاف شگفت آور در موتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارلبخند بزن شاید صبح فردا زآیا تکامل و تغییرات ژنتیهوش مصنوعی از عروسک تا کبیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشنما با کمک مغز خود مختاريمامروز دانش ژنتیک هیچ ابههوش، ژنتیکی است یا محیطیبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر مزایای شکلات تلخ برای سلای آنکه نامش درمان و یادشورزش هوازی مرتب خیلی به قبرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بدندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکیمغز ایندگان چگونه استابزار بقای موجود زنده از کمردرد با پوشیدن کفش مناتفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تنقش اتصالات بین سلولهای اخلاق و علوم اعصابکشف مکانیسمی پیچیده در بتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرچه زیاد است بر من که در ایارتباط شگفت انگیز مغز انپوست ساعتی مستقل از مغز دتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرفلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر لرزش ناشی از اسیب به عصبآیا خداباوری محصول تکاملهوش مصنوعی از عروسک تا کبیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهسردرد سکه ایما تحت کنترل ژنها هستیم یانفجار و توقف تکاملی نشاهیچگاه از فشار و شکست نتربحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزمسیر دشوار تکامل و ارتقاایندرالورزش هوازی ، بهترین تمریبرای پیش بینی آینده مغز ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربرانمغز ابزار برتر بقاابزار بقای موجود زنده از کنفرانس تشنج هتل کوثر اصتقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتبانقش حفاظتی مولکول جدید داختلال در شناسایی حروف و کشف ارتباط جدیدی از ارتبتوصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتوچهار میلیارد سال تکامل بارتباط غیرکلامی بین انساپیموزایدتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته مچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهفلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایلزوم سازگاری قانون مجازاآیا دلفین ها می تواند از هوش مصنوعی از عروسک تا کبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استماه رجبانگشت نگاری مغز نشان میدهاوکينگ پیش از مرگش رسالبحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچمشکلات نخاعیایا کوچک شدن مغزانسان الورزش و میگرنبرخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرمغز از بسیاری حقایق می گرابزار بقای موجود زنده از کنگره بین المللی سردرد دتلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردنقش حیاتی تلومر دی ان آ داختلالات مخچهکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتوصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر مچهار ساعت پس از کشتار خوکارتروز یا خوردگی و التهاپیچیدگی های مغزی در درک زتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسنگاهی بر قدرت بینایی درااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چفلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانلزوم سازگاری قانون مجازاآیا دست مصنوعی به زودی قاهوش مصنوعی از عروسک تا کمبیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیماپروتیلیناندوهگین نباش اگر درب یا هاوکينگ پیش از مرگش رسالبحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصمشاهده آینده از روی مشاهایا ابزار هوشمندی یا مغز ورزش بهترین درمان بیش فعبرخی اثرات مضر ویتامین دورزش در کمر دردبرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(مغز برای فراموشی بیشتر کابزار بقای موجود زنده از کنگره بین المللی سردرد دتلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رنقش داروهاي مختلف معروف اختلالات حرکتی در انسانگنجینه ای به نام ویتامین توضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرنوار مغزی روشی مهم در تشخارزش حقیقی زبان قسمت اولپیوند مغز و سر و چالشهای تاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمیننگاهی بر توانایی اجزاي باز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت افیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانممانتین یا آلزیکسا یا ابآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نیمبانی ذهنی سیاه و سفیدانسان قدیم در شبه جزیره عهدف از تکامل مغزبحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا مومعنی روزهایا بیماری ام اس (مولتیپوزوز گوشبرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پنداریمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ابزار بقای موجود زنده از کندر در بیماریهای التهابتلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پنقش روزه داری در سالم و جاختلالات صحبت کردن در انگیاه خواری و گوشت خوار کدتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کنورون هاي مصنوعی می توانارزش حقیقی زبان قسمت دومپیوند سر، یکی از راه حلهاتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم ناتوانی از درمان برخی ویاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیماستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز منابع انرژي پاک سرچشمه حآیا راهی برای رفع کم آبی هوش مصنوعی در کامپیوترهابیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دمجموعه های پر سلولی بدن مانسان جدید از چه زمانی پاهزینه ای که برای اندیشیدبحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را مغز فکر میکند مرگ برای دیایا بدون زبان میتوانیم تیک پیشنهاد خوب برای آسان برخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپنداریمغز بزرگ چالش است یا منفعابزار بقای موجود زنده از کوچک شدن مغز از نئاندرتاتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرنقش رژیم غذایی در رشد و اادامه بحث تکامل چشمگالکانزوماب، دارویی جدیتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافنورون های ردیاب حافظهارزش حقیقی زبان قسمت سومپیشینیان انسان از هفت میتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وناتوانی در شناسایی چهره از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سفرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو استیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنمولتیپل اسکلروز در زنان آیاما مقهور قوانین فیزیکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی امحل درک احساسات روحانیانسان عامل توقف رشد مغزهستي مادي ای که ما کوچکتربحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را مغز ما کوچکتر از نیم نقطهایا تکامل هدفمند استیکی از علل محدودیت مغز امبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسمغز بزرگ چالشهای پیش روابزار بقای موجود زنده از کودک ایرانی که هوش او از تمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرننقش زبان در سلطه و قدرت اادغام میان گونه های مختلگامی در درمان بیماریهای تکامل زبانروبات های ریز در درمان بینوروپلاستیسیتی چیستاز نظر علم اعصاب یا نرووسپیشرفتی مستقل از ابزار هتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رنخاع ما تا پایین ستون فقراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطفراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث استیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز مواد کوانتومی جدید، ممکنآزمون ذهنی گربه شرودینگرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئمحل درک احساسات روحانی دانعطاف پذیری مکانیسمی علهستی ما پس از شروعی چگال بحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خومغز مادران و کودکان در زمایرادهای موجود در خلقت بمغز چون ابزار هوش است دلیاگر نعمت فراموشی نبود بسیادگیری مهارت های جدید دبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی مغز حریص برای خون، کلید تابزارهای بقای موجود زندکودکان خود را مشابه خود تتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسنقش زبان در سلطه و قدرت اادغام دو حیطه علوم مغز و گاهی لازم است برای فهم و تکامل ساختار رگهای مغزی روح رهایینوشیدن چای برای مغز مفید از نظر علم اعصاب اراده آزپاسخ گیاهان در زمان خوردتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رنخستین تصویر از سیاهچالهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب فراموشی همیشه هم بد نیستآیا واکنش های یاد گرفته وهمیشه عسل با موم بخوریماستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیموجود بی مغزی که می تواندإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَهوش مصنوعی درمانگر کامپیبیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرنمحدودیت های حافظه و حافظاولین هیبرید بین انسان وو هر کس تقوای خدا پیشه کنبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شدمغز چگونه صداها را فیلتر اگر نعمت فراموشی نبود بسیادآوری خواب و رویابرخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدیمغز زنان جوانتر از مغز مرابزارهای پیشرفته ارتباط کوری گذرای ناشی از موبایتمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآورینقش سجده بر عملکرد مغزارتقا و تکامل سنت آفرینش گاهی مغز بزرگ چالش استتکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس نوعی سکته مغزی ، وحشتناک از نظر علم اعصاب اراده آزپختگی پس از چهل سالگي به تاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستنرمش های مفید در سرگیجهاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب فرایند حذف برخی اجزای مغآیا آگاهی پس از مرگ از بیهوموارکتوس ها ممکن است داصول سلامت کمرتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایموجودات مقهور ژنها هستندافراد آغاز حرکت خودشان رهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان مخچه ، فراتر از حفظ تعادلاولین مورد پیوند سر در انویتامین E برای فعالیت صحبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکمغز آیندگان چگونه است ؟اگر تلاش انسان امروز براژن هوش و ساختارهای حیاتی بررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسمغزهای کوچک بی احساسابزارهای دفاعی و بقای موکی غایب شدی تا نیازمند دلتمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی نقش غذاها و موجودات درياارتوکين تراپی روشی جديد گذر زمان کاملا وابسته به تئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودیچیزی خارج از مغزهای ما نیاز آغاز خلقت تا نگاه انساپرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقنرمشهای مهم برای تقویت عاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب فرد حساس از نظر عاطفی و بآیا امکان بازسازی اندامههوش مصنوعی می تواند بر احاضطراب و ترستری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با میهمانهای ناخوانده عامل افزایش قدرت ادراکات و حسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کوانمخچه ابزاري که وظیفه آن فاولین تصویر در تاریخ از سویتامین E در چه مواد غذایبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآ