دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت شانزدهم

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی- قسمت شانزدهم

از ابتدای پر چگال و پرحرارت- که شاید حجم آن نزدیک به صفر و چگالی آن نزدیک به بی نهایت بود- تا مغز حجیم کنونی- که بار دیگر می کوشد با چین خوردگی های فراوان خود، رو به سوی همان حجم اندک ابتدایی داشته باشد- راهی پر فراز و نشیب طی شده است.

و این تصور که مغز کنونی با حجمی بزرگ، بتواند سریعا به آن نقطه تکینگی نخستین و یا حتی واسطه های مسیر تکینگی تا مغز برسد، انتظار بیهوده ای است. معرفت و شناخت حاصل شده با ابزار هوش، باید در همان مسیری گام بردارد که سیر نزولی از تکینگی تا مغز، طی کرده است ولی این بار به دلیل ورود بخشی غیر مادی در موجود انسان- که میتواند فاصله ها را با سرعت های انتقالی هزاران برابر سریعتر از سرعت در عالم ماده بپیماید- میتوان انتظار حرکتی سریعتر را در مسیر صعودی برعکس، داشت.

ولی آنچه مسلم است هرچقدر هم معرفت ها و شناخت ها با سرعتی نزدیک به بی نهایت به سوی ابتدا حرکت کند و هرچقدر معرفت ها و شناخت های ما بیشتر شود، باز آنچه می توان گفت عبارتنمیدانماست و کشفیات جدید دانشمندان فسیل شناس و باستان شناس- که با وجود پیشرفتهای علمی فراوان، هر روز واسطه های بیشتری را در مسیر رو به نزول تا انسان مادی امروز کشف میکنند- گویای این مطلب است.

آنچه از گذشته، نمی دانیم آنقدر زیاد و پیچیده است که ممکن است ما با کشفیات جدید خود، گذشته ای کاملا متفاوت بیافرینیم و حتی گذشته تاریخ، مدیون نوع نگاه و پیشرفت های معرفتی ماست.

آنچه میدانیم، حجابی بر آن چیزهایی است که نمیدانیم و این ندانستن ها محدود به آینده نیست بلکه گذشته را هم در بر میگیرد و چرا اینطور نباشد در حالیکه ابزار معرفتی ما در جهانی است که در آن، مفهوم زمان و مکان، متفاوت از مفهوم زمان و مکان عالم مادی ماست.

تو نه فقط میتوانی آینده خود را دگرگون کنی، بلکه میتوانی گذشته را هم دگرگون کنی و نوع نگاه ما فقط بر رفتار ذرات کوانتومی در آینده، موثر نیست حتی بر رفتار ذرات کوانتومی در آینده، موثر است.

گمان میکنی جرمی کوچکی در حالی که بزرگترین جهان، در درون توست!

جمجمه ای با عمر چهار میلیون سال، تصور شایع قدیمی در مورد تکامل را به مبارزه میطلبد!

پژوهشگران در اتیوپی جمجمه ای را از پیشینیان انسان و میمون های شبیه انسان کشف کردند که عمر آن به سه میلیون و هشتصد هزار سال قبل میرسد و کشف جدید، دیدگاه قدیمی در مورد چگونگی تکامل انسان از پیشینیان شبیه میمون را به چالش میکشد و شاید لازم باشد در مورد اندیشه رایج فعلی- که میگوید میمونی به نام لوسی در میان گونه هایی بوده است که در ایجاد اولین انسان بر زمین نقش داشته است- بازنگری شود.

مجله علمی نیچر پژوهشی را در مورد این اکتشاف منتشر کرده است. پروفسور یوهانس هیلی-سیاسیجمجمه ای را در میرو دوراکشف کرده است و این منطقه ای در ایالت عقار اتیوپی است.

و این دانشمند- که در موزه تاریخ طبیعی کلیفلنددر ایالت اوهایو در آمریکا کار میکند- میگوید او سریعا اهمیت موضوع را فهمیده است. و هیلی-سیلاسی گفت: از آنچه دیدم بسیار شگفت زده شدم و با خودم گفتم آیا واقعا من هستم که این را می بینم؟! و وقتی فهمیدم این آن چیزی است- که خوابش را دیدم- احساس خوشبختی کردم.

پروفسور میگوید: این جمجمه بهترین نمونه از پیشینیان شبیه به میمون انسان، بوده است و او اوسترالپتیکوس انامنسیس نام داشت و روی دو پا راه میرفت و ممکن است تاریخ آن به 4.2 میلیون سال قبل برگردد و تصور میشود اوسترالپتیکوس انامنسیس جد مستقیم گونه های جدید و پیشرفته ای است که اوسترالپتیکوس افارنسیس نامیده میشود و آن، به نوبه خود اولین انسانی است که با نام هوموروی زمین زندگی میکرد و این گونه همه فرزندان کنونی آدم را در بر میگیرد.

و بقایای جمجمه شامل فک و دندان هاست به طوری که تشخیص خصوصیات این انسان ابتدایی به صورت کامل، دشوار است و این جمجمه اهمیت زیادی دارد زیرا طبیعت غذاهایی- که انسان ابتدایی می خورده است- و حجم مغز و شکل صورت آنها را مشخص میکند.

اولین ساختار افارنسیس در سال 1974 کشف شد و کشف آن بسیار مهم بود و پژوهشگران، نام لوسی را روی آن گذاشتند. و فرقه البیتس در موسیقی های خود از این نام استفاده میکردند(لوسی در آسمان با الماس)و گروهی از پژوهشگران این شعر را روی دیوارهای این فرقه پیدا کردند. و لوسی مورد توجه بود زیرا اولین میمون بود که بر دو پا راه میرفت. ولی پروفسور فرد سبورکه در موزه طبیعی لندن کار میکرد و پژوهش را در مجله نیچرمنتشر کرد، گفت انامنسیسشکل و شمایل دیگری در حلقه تکامل انسان خواهد بود.

و علت آنکه اکنون به آن توجه میشود این است که انامنسیس و افارنسیس- آنطور که تصور میشود- همزمان بوده اند. این تصور سبب میشود تفسیر نتایج را دوباره بازنگری کنیم، زیرا مورد کشف شده جدید، د

ارای برخی اجزاست و این اجزا در جمجمه ای دیده شدهاست که به 3.9میلیون سال قبل و انامنسیس برمی گردد- و دانشمندان اکنون میتوانند ببینند اینها در حقیقت بقایای افارنسیس است و این سبب میشود اصل این گونه را در دوره ای دورتر در تاریخ گذشته ببینیم و اکنون به نظر میرسد این دو گونه در زمانی واحد- که از یکصد هزار سال قبل کمتر نیست- با هم زندگی میکردهاند و شاید آنچه بیشتر رخ داده است آنکه انامنسیسخودش را از بقیه جدا کرده است و در طول زمان، به دلیل سازگاری با شرایط محیطی به افارنسیس تحول یافته است و دو مجموعه پیش از آن- که بقایای انامنسیس از میان برود- با هم زندگی میکردهاند. و اهمیت این نتیجه از آنجاست که اشاره میکند، ممکن است این گونه با گونه های دیگر قدیمی تر، از میان انسان نماهای شبیه انسان، همزمان بوده باشند یعنی تعدادی مسیرهای محتمل برای تکامل وجود دارد که به انسان اول رسیده است و فقط یک مسیر نیست.

ساکنان اصلی منطقه خاورمیانه چه کسانی بودهاند؟ این بحث و جدال جدیدی است که باید پاسخ داده شود.

پروفسور هیلی-سیاسی میگوید: برای مدتی طولانی افارنسیس بهترین نماینده از اجداد فرزندان آدم به حساب می آمد ولی اکنون اینطور نیست اکنون میتوانیم قبل از آن را هم ببینیم و میتوانیم همه گونه هایی را- که شاید در آن وقت تاریخی وجود داشت- بشناسیم. و هر کدام را مورد بررسی قرار دهیم و بدانیم کدام یک از آنها انسان اول بوده اند.

و اصطلاح حلقه مفقوده، دانشمندان انسان شناسی را دیوانه کرده است؛ به خصوص وقتی آن را از برخی روزنامه نگاران میشنوند که آن را برای توصیف موجودی- که بخشی میمون و بخشی انسان است- به کار میبرند. دانشمندان میگویند حلقه مفقود شده بسیاری در سیر تکامل انسان وجود دارد و انامنسیس در سلسله اکتشافات جدید، بیان میکند خطی که انسان جدید از آن منشأ گرفته است هرگز آسان و روان نبود. بلکه پیچیده تر و شایسته توجه بیشتر بوده است. این فسیل، تکامل انسان را از پیشینیان کاملا متفاوت انسان- که در جاهای مختلف پیدا شده اند- روایت میکند و آنها آنقدر قابل انعطاف و باهوش بوده اند تا بتوانند بر فشارهایی- که از تغییرات آب و هوایی و محیطی و قحطی ایجاد میشود- مقابله کنند و تکامل یابند و به گونه فعلی ما برسند.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2591931614158863&id=100000261505187

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
واکنش های ناخودآگاه و تقالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوانقش ژنتیک در درمان اختلایک پیشنهاد خوب برای آسان اولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش غذاها و موجودات دريااگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در سافرگشت و تکامل تصادفی محض سفر نامه سفر به بم و جنوب چگونه مغز پیش انسان یا همکودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارملرزش ناشی از اسیب به عصبسکته مغزینخستین تصویر از سیاهچالهکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملمیدان مغناطيسي زمین بشر شنا در ابهای گرم جنوب نینظریه تکامل در درمان بیمگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس ومدارک ژنتیکی چگونه انسانظهور امواج مغزی در مغز مصهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسمغز ما کوچکتر از نیم نقطهعضلانی که طی سخن گفتن چقدهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرمغز به تنهایی برای فرهنگ مغز برای فراموشی بیشتر کواکسن کرونا از حقیقت تاتامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفنقش آتش در رسیدن انسان بهیکی از علل محدودیت مغز اماوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زنقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادففراموش کارها باهوش تر هسسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه هموساپينس بر زمین کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجملزوم سازگاری قانون مجازاسانسور از روی قصد بسیاری نرمش های مفید در سرگیجهگنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعیمکانیزمهای دفاعی در برابشناخت و معرفت، و نقش آن دهفت چیز که عملکرد مغز تو پمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلمروری بر تشنج و درمان هایعلم به ما کمک میکند تا موهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریمغز مادران و کودکان در زممقالاتهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کرویا و خبر از آیندهمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟واکسن کرونا ساخته شده توامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخنقش انتخاب از طرف محیط، نیافته های نوین علوم پرده ايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله نقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دفراموشی همیشه هم بد نیستسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه آن شکری که می خوریمکودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سوملزوم سازگاری قانون مجازاسانسور بر بسیاری از حقاینرمشهای مهم برای تقویت عگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختما انسانها چه اندازه نزدشناسایی سلول های ایمنی اهفت سین یادگاری از میراث پنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی دربارداریمرکز هوشیاری، روح یا بدن علایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی در کامپیوترهاآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی مغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر ویتامین دی بر بیماهدف یکسان، در مسیرهای متآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا بخشی حقیقی از زندگی مغز بزرگ چالش است یا منفعواکسن دیگر کرونا ساخته شامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته منقش اتصالات بین سلولهای یادگیری مهارت های جدید دايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سنقطه بی بازگشتابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دفرایند تکامل و دشواری هاسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه انتظارات بر ادراک کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتممانتین یا آلزیکسا یا ابساخت شبکه عصبی با الفبایچرا مغزهای ما ارتقا یافت گوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز اما انسانها چه اندازه نزدشواهدی از دنیسوان(شبه نئهمیشه اطمینان تو بر خدا بپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام مرکز حافظه کجاستعلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسمغز چگونه صداها را فیلتر صفحه اصلیهدف از تکامل مغزآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا تخیل یا واقعیتمغز بزرگ چالشهای پیش روواکسن دیگری ضد کرونا از دامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسنقش حفاظتی مولکول جدید دیادآوری خواب و رویاايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسچند جهانیابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریفرایند حذف برخی اجزای مغسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه باغبانی باعث کاهش کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش ممنابع انرژي پاک سرچشمه حساخت شبکه عصبی مصنوعی با چرا پس از بیدار شدن از خوگوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بما با کمک مغز خود مختاريمشاهکار قرنهمیشه عسل با موم بخوریمپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرنمرکز خنده در کجای مغز استعلت خواب آلودگی بعد از خوهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای امغز ناتوان از توجیه پیداسوالات پزشکیهدف از خلقت رسیدن به ابزاآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیرویاها از مغز است یا ناخومغز بزرگ و فعال یا مغز کوواکسن سرطانانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمیننقش حیاتی تلومر دی ان آ دژن هوش و ساختارهای حیاتی ای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجوداچندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی فرد حساس از نظر عاطفی و بسفری به آغاز کیهانچگونه تکامل مغزهای کنونیکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدبعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کوومنبع خواب و رویاساختار شبکه های مغزی ثابچرا بیماری های تخریبی مغگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تما تحت کنترل ژنها هستیم یشبیه سازی میلیون ها جهان هوموارکتوس ها ممکن است دپیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تمرگ انتقال است یا نابود شعوامل موثر در پیدایش زباهوش مصنوعی درمانگر کامپیآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسمغز و سیر تکامل ان دلیلی پیامهای کاربرانهزینه ای که برای اندیشیدآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (ستاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درمغز حریص برای خون، کلید تواکسنی با تاثیر دوگانه اانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تاینقش خرچنگ های نعل اسبی درژن یا نقشه توسعه مغز و نقایندرالبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینچه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویاقیچی ژنتیکیسلولهای بنیادی مصنوعی درچگونه جمعیت های بزرگ شکل کاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنمنحنی که ارتباط بین معرفسازگاری با محیط بین اجزاچرا حیوانات سخن نمی گوینگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجماه رجبشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی می تواند بر احپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تمراحل ارتقای پله پله کیهعوامل ایجاد لغت انسانی و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگمغز آیندگان چگونه است ؟سایتهای دیگرهزینه سنگین انسان در ازاآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافمغز زنان جوانتر از مغز مرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم نقش داروهاي مختلف معروف ژنها نقشه ایجاد ابزار هوایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانچهار میلیارد سال تکامل بابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بقانون مندی نقشه ژنتیکی مسلسله مباحث هوش مصنوعیچگونه جمعیت های بزرگ شکل کاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیمنشأ اطلاعات و آموخته ها سخن پاک و ثابتچرا حجم مغز گونه انسان درگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و میماپروتیلینشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی و کشف زبان هایپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتبامزایای شکلات تلخ برای سلعواملی که برای ظهور لغت اهوش مصنوعی ساخته هوش طبیآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتمغز انسان ایا طبیعتا تماهزاران سال چشم های بینا وآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیمغزهای کوچک بی احساسوبینار اساتید نورولوژی داندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش روزه داری در سالم و جژنها ، مغز و ارادهایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماچهار ساعت پس از کشتار خوککمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزقانون جنگلسم زنبور ، کلیدی برای وارچگونه حافظه را قویتر کنیکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یمهندسی ژنتیک در حال تلاش سریعترین کامپیوتر موجودچرا خشونت و تعصبگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب مبانی ذهنی سیاه و سفیدشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردمسیر دشوار تکامل و ارتقاعوارض ازدواج و بچه دار شدهوش احساسیآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتمغز انسان برای ایجاد تمدهستي مادي ای که ما کوچکترآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان داصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییمغزتان را در جوانی سیمکشوراپامیل در بارداریانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رنقش رژیم غذایی بر رشد و اژنهای مشترک بین انسان و وایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرنوار مغزی روشی مهم در تشخکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرقانونمندی و محدودیت عالمسودمندی موجودات ابزی بر نگاه محدود و تک جانبه، مشکاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطمولتیپل اسکلروز در زنان سرگیجه از شایعترین اختلاچرا در مغز انسان، فرورفتگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(مجموعه های پر سلولی بدن مشش مرحله تکامل چشمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بمشکلات نخاعیعید نوروز مبارکهوش احساسیآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرمغز انسان برای شادمانی طهستی ما پس از شروعی چگال آزمون ذهنی گربه شرودینگراضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس نقش قهوه در سلامتیورزش هوازی مرتب خیلی به قانسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رنقش رژیم غذایی در رشد و اژنهای هوش ، کدامندایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهنورون هاي مصنوعی می توانکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست قارچ بی مغز در خدمت موجودسیاهچاله و تکینگی ابتداینگاه انسان محدود به ادراکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريمواد کوانتومی جدید، ممکنسردرد میگرن در کودکانچراروياها را به یاد نمی آگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پنداریمحل درک احساسات روحانیششمین کنگره بین المللی سهوش مصنوعی الفاگوپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رمشکلات بین دو همسر و برخیعامل کلیدی در کنترل کارآهوش عاطفی بیشتر در زنانآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویمغز انسان برای شادمانی طو هر کس تقوای خدا پیشه کنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودینقش مهاجرت در توسعه نسل اورزش هوازی ، بهترین تمریانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش زبان در سلطه و قدرت اکلرال هیدرات برای خوابانایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان فلج بل، فلجی ترسناک که آنزبان و شناخت حقیقت قسمت چنورون های ردیاب حافظهکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست قبل از انفجار بزرگسیاره ابلهاننگاهی بر قدرت بینایی دراکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیاريموجود بی مغزی که می تواندسردرد و علتهای آنچراروياها را به یاد نمی آگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریمحل درک احساسات روحانی دصرع و درمان های آنهوش مصنوعی از عروسک تا کپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پمشکلات روانپزشکی پس از سعادت کردن به نعمتهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبمغز انسان رو به کوچک تر شوقت نهيب هاي غير علمي گذشافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجانقش محیط زندگی و مهاجرت دورزش و میگرنانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستنقش زبان در سلطه و قدرت اایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصفلج خوابزبان و شناخت حقیقت قسمت انوروپلاستیسیتی چیستکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستقدم زدن و حرکت دید را تغیسیاره ابلهاننگاهی بر توانایی اجزاي بکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارموجودات مقهور ژنها هستندسردرد تنشننزاع بین جهل و علم رو به پگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسمحدودیت های حافظه و حافظضررهای مصرف شکر و قند بر هوش مصنوعی از عروسک تا کپختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرمشکلات روانپزشکی در عقب عارضه جدید ویروس کرونا سهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کوومغز انسان رو به کوچکتر شدوقتی فهمیدی خطا کردی برگافزایش قدرت ادراکات و حسافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش انقش نظام غذایی در تکامل مورزش بهترین درمان بیش فعاولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستینقش سجده بر عملکرد مغزایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهفلج خواب چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت دنوشیدن چای برای مغز مفید کندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییقدرت انسان در نگاه به ابعسیر آفرینش از روح تا مغز ناتوانی از درمان برخی ویکشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بمیهمانهای ناخوانده عامل سردرد سکه اینزاع بین علم و نادانی رو گربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی مخچه فراتر از حفظ تعادلضررهای شکر بر سلامت مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرنمشاهده آینده از روی مشاهعدم توقف تکامل در یک انداهوشیاری کوانتومیآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتومغز ایندگان چگونه استویتامین E برای فعالیت صحویتامین E در چه مواد غذایافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکامنقش هورمون های تیروئید دورزش در کمر درداولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقنقش غذاها و موجودات دريااگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بیناییفیلمی بسیار جالب از تغییزبان و شناخت حقیقت قسمت سنوعی سکته مغزی ، وحشتناک کوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )لوب فرونتال یا پیشانی مغسیستم تعادلی بدنناتوانی در شناسایی چهره کشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استمیگرن سردردی ژنتیکی که بسرعت فکر کردن چگونه استنزاع بین علم و جهل رو به پگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلطوفان فقر و گرسنگی و بی سهوش مصنوعی از عروسک تا کآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری معنی روزهعسل طبیعی موثر در کنترل بهوش، ژنتیکی است یا محیطیآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگمغز ابزار برتر بقاویتامین دی گنجینه ای بزرالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک بنقش هورمون زنانه استروژنوزوز گوشاولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان بنقش غذاها و موجودات دريااگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بیناییفیزیکدانان ماشینی برای تزبان، وسیله شناسایی محیطچیزی خارج از مغزهای ما نیکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )لبخند بزن شاید صبح فردا زسیستم دفاعی بدن علیه مغز نخاع ما تا پایین ستون فقرکشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملمیگرن شدید قابل درمان اسشلیک فراموشینظام مثبت زندگیگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسمخچه ابزاري که وظیفه آن فطی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش مصنوعی از عروسک تا کآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسمغز فکر میکند مرگ برای دیعصب حقوق نورولووهیچگاه از فشار و شکست نترآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر ممغز از بسیاری حقایق می گر