دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت شانزدهم

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی- قسمت شانزدهم

از ابتدای پر چگال و پرحرارت- که شاید حجم آن نزدیک به صفر و چگالی آن نزدیک به بی نهایت بود- تا مغز حجیم کنونی- که بار دیگر می کوشد با چین خوردگی های فراوان خود، رو به سوی همان حجم اندک ابتدایی داشته باشد- راهی پر فراز و نشیب طی شده است.

و این تصور که مغز کنونی با حجمی بزرگ، بتواند سریعا به آن نقطه تکینگی نخستین و یا حتی واسطه های مسیر تکینگی تا مغز برسد، انتظار بیهوده ای است. معرفت و شناخت حاصل شده با ابزار هوش، باید در همان مسیری گام بردارد که سیر نزولی از تکینگی تا مغز، طی کرده است ولی این بار به دلیل ورود بخشی غیر مادی در موجود انسان- که میتواند فاصله ها را با سرعت های انتقالی هزاران برابر سریعتر از سرعت در عالم ماده بپیماید- میتوان انتظار حرکتی سریعتر را در مسیر صعودی برعکس، داشت.

ولی آنچه مسلم است هرچقدر هم معرفت ها و شناخت ها با سرعتی نزدیک به بی نهایت به سوی ابتدا حرکت کند و هرچقدر معرفت ها و شناخت های ما بیشتر شود، باز آنچه می توان گفت عبارتنمیدانماست و کشفیات جدید دانشمندان فسیل شناس و باستان شناس- که با وجود پیشرفتهای علمی فراوان، هر روز واسطه های بیشتری را در مسیر رو به نزول تا انسان مادی امروز کشف میکنند- گویای این مطلب است.

آنچه از گذشته، نمی دانیم آنقدر زیاد و پیچیده است که ممکن است ما با کشفیات جدید خود، گذشته ای کاملا متفاوت بیافرینیم و حتی گذشته تاریخ، مدیون نوع نگاه و پیشرفت های معرفتی ماست.

آنچه میدانیم، حجابی بر آن چیزهایی است که نمیدانیم و این ندانستن ها محدود به آینده نیست بلکه گذشته را هم در بر میگیرد و چرا اینطور نباشد در حالیکه ابزار معرفتی ما در جهانی است که در آن، مفهوم زمان و مکان، متفاوت از مفهوم زمان و مکان عالم مادی ماست.

تو نه فقط میتوانی آینده خود را دگرگون کنی، بلکه میتوانی گذشته را هم دگرگون کنی و نوع نگاه ما فقط بر رفتار ذرات کوانتومی در آینده، موثر نیست حتی بر رفتار ذرات کوانتومی در آینده، موثر است.

گمان میکنی جرمی کوچکی در حالی که بزرگترین جهان، در درون توست!

جمجمه ای با عمر چهار میلیون سال، تصور شایع قدیمی در مورد تکامل را به مبارزه میطلبد!

پژوهشگران در اتیوپی جمجمه ای را از پیشینیان انسان و میمون های شبیه انسان کشف کردند که عمر آن به سه میلیون و هشتصد هزار سال قبل میرسد و کشف جدید، دیدگاه قدیمی در مورد چگونگی تکامل انسان از پیشینیان شبیه میمون را به چالش میکشد و شاید لازم باشد در مورد اندیشه رایج فعلی- که میگوید میمونی به نام لوسی در میان گونه هایی بوده است که در ایجاد اولین انسان بر زمین نقش داشته است- بازنگری شود.

مجله علمی نیچر پژوهشی را در مورد این اکتشاف منتشر کرده است. پروفسور یوهانس هیلی-سیاسیجمجمه ای را در میرو دوراکشف کرده است و این منطقه ای در ایالت عقار اتیوپی است.

و این دانشمند- که در موزه تاریخ طبیعی کلیفلنددر ایالت اوهایو در آمریکا کار میکند- میگوید او سریعا اهمیت موضوع را فهمیده است. و هیلی-سیلاسی گفت: از آنچه دیدم بسیار شگفت زده شدم و با خودم گفتم آیا واقعا من هستم که این را می بینم؟! و وقتی فهمیدم این آن چیزی است- که خوابش را دیدم- احساس خوشبختی کردم.

پروفسور میگوید: این جمجمه بهترین نمونه از پیشینیان شبیه به میمون انسان، بوده است و او اوسترالپتیکوس انامنسیس نام داشت و روی دو پا راه میرفت و ممکن است تاریخ آن به 4.2 میلیون سال قبل برگردد و تصور میشود اوسترالپتیکوس انامنسیس جد مستقیم گونه های جدید و پیشرفته ای است که اوسترالپتیکوس افارنسیس نامیده میشود و آن، به نوبه خود اولین انسانی است که با نام هوموروی زمین زندگی میکرد و این گونه همه فرزندان کنونی آدم را در بر میگیرد.

و بقایای جمجمه شامل فک و دندان هاست به طوری که تشخیص خصوصیات این انسان ابتدایی به صورت کامل، دشوار است و این جمجمه اهمیت زیادی دارد زیرا طبیعت غذاهایی- که انسان ابتدایی می خورده است- و حجم مغز و شکل صورت آنها را مشخص میکند.

اولین ساختار افارنسیس در سال 1974 کشف شد و کشف آن بسیار مهم بود و پژوهشگران، نام لوسی را روی آن گذاشتند. و فرقه البیتس در موسیقی های خود از این نام استفاده میکردند(لوسی در آسمان با الماس)و گروهی از پژوهشگران این شعر را روی دیوارهای این فرقه پیدا کردند. و لوسی مورد توجه بود زیرا اولین میمون بود که بر دو پا راه میرفت. ولی پروفسور فرد سبورکه در موزه طبیعی لندن کار میکرد و پژوهش را در مجله نیچرمنتشر کرد، گفت انامنسیسشکل و شمایل دیگری در حلقه تکامل انسان خواهد بود.

و علت آنکه اکنون به آن توجه میشود این است که انامنسیس و افارنسیس- آنطور که تصور میشود- همزمان بوده اند. این تصور سبب میشود تفسیر نتایج را دوباره بازنگری کنیم، زیرا مورد کشف شده جدید، د

ارای برخی اجزاست و این اجزا در جمجمه ای دیده شدهاست که به 3.9میلیون سال قبل و انامنسیس برمی گردد- و دانشمندان اکنون میتوانند ببینند اینها در حقیقت بقایای افارنسیس است و این سبب میشود اصل این گونه را در دوره ای دورتر در تاریخ گذشته ببینیم و اکنون به نظر میرسد این دو گونه در زمانی واحد- که از یکصد هزار سال قبل کمتر نیست- با هم زندگی میکردهاند و شاید آنچه بیشتر رخ داده است آنکه انامنسیسخودش را از بقیه جدا کرده است و در طول زمان، به دلیل سازگاری با شرایط محیطی به افارنسیس تحول یافته است و دو مجموعه پیش از آن- که بقایای انامنسیس از میان برود- با هم زندگی میکردهاند. و اهمیت این نتیجه از آنجاست که اشاره میکند، ممکن است این گونه با گونه های دیگر قدیمی تر، از میان انسان نماهای شبیه انسان، همزمان بوده باشند یعنی تعدادی مسیرهای محتمل برای تکامل وجود دارد که به انسان اول رسیده است و فقط یک مسیر نیست.

ساکنان اصلی منطقه خاورمیانه چه کسانی بودهاند؟ این بحث و جدال جدیدی است که باید پاسخ داده شود.

پروفسور هیلی-سیاسی میگوید: برای مدتی طولانی افارنسیس بهترین نماینده از اجداد فرزندان آدم به حساب می آمد ولی اکنون اینطور نیست اکنون میتوانیم قبل از آن را هم ببینیم و میتوانیم همه گونه هایی را- که شاید در آن وقت تاریخی وجود داشت- بشناسیم. و هر کدام را مورد بررسی قرار دهیم و بدانیم کدام یک از آنها انسان اول بوده اند.

و اصطلاح حلقه مفقوده، دانشمندان انسان شناسی را دیوانه کرده است؛ به خصوص وقتی آن را از برخی روزنامه نگاران میشنوند که آن را برای توصیف موجودی- که بخشی میمون و بخشی انسان است- به کار میبرند. دانشمندان میگویند حلقه مفقود شده بسیاری در سیر تکامل انسان وجود دارد و انامنسیس در سلسله اکتشافات جدید، بیان میکند خطی که انسان جدید از آن منشأ گرفته است هرگز آسان و روان نبود. بلکه پیچیده تر و شایسته توجه بیشتر بوده است. این فسیل، تکامل انسان را از پیشینیان کاملا متفاوت انسان- که در جاهای مختلف پیدا شده اند- روایت میکند و آنها آنقدر قابل انعطاف و باهوش بوده اند تا بتوانند بر فشارهایی- که از تغییرات آب و هوایی و محیطی و قحطی ایجاد میشود- مقابله کنند و تکامل یابند و به گونه فعلی ما برسند.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2591931614158863&id=100000261505187

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
استیفن هاوکینگ در تفسیر مغز بزرگ چالش است یا منفعتنفس هوازی و میتوکندریچرا مغزهای ما ارتقا یافت تغییرات تکاملی سر انسان ورزش در کمر درددر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا جنین انسان، هوشمندی سلول عصبی شاهکار انطباق منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزارهای بقای موجود زندهبه بالا بر ستارگان نگاه کنقش هورمون های تیروئید دتوازن مهمتر از فعالیت زینظریه ی تکامل در درمان بیجواب دانشمند سوال کننده ژنهای هوش ، کدامنددرمان جدید کنترل مولتیپلآزمون ذهنی گربه شرودینگرسیاهچاله و تکینگی ابتدایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پینقش روزه داری در سالم و جتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی می تواند بر اححمایت از طبیعتکودکان خود را مشابه خود تدرختان اشعار زمینامید نیکو داشته باش تا آنسخن پاک و ثابتموجود بی مغزی که می تواندارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحمچندین ماده غذایی که ماننتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هجدهمکجای مغز مسئول پردازش تجروی و منیزیم در تقویت استانعطاف پذیری مکانیسمی علشواهدی از نوع جدیدی از حاماجرای جهل مقدسارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک- قسمت بیست و پروش های صرفه جویی در ایجاگیلگمش باستانی کیستاینکه خانواده ات سالم باضررهای مصرف شکر و قند بر مروری بر تشنج و درمان هایاز تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملراه فراری نیستپیموزایدفرایند حذف برخی اجزای مغاگر تلاش انسان امروز براعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیبررسی علل کمر درد در میانتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کادژا وو یا اشنا پنداریپروژه ی ژنوم انسانیزندگی زمینی امروز بیش از لوب فرونتال یا پیشانی مغابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز مغز ناتوان از توجیه پیداتفاوتهای جنسیتی راهی برانگاه انسان محدود به ادراتری فلوپرازینواکسن کرونا از حقیقت تاتداروهای ضد بیماری ام اس وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان و شناخت حقیقت قسمت دمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکمغز بزرگ چالشهای پیش روتنفس هوازی و میتوکندریچرا ویروس کرونای دلتا واثبت امواج الکتریکی در عصوزن حقیقی معرفت و شناختدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا جهان ذهن و افکار ما مسلولهای ایمنی القا کنندهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزارهای بقای از نخستین به خودت مغرور نشونقش هورمون زنانه استروژنتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنظریه ی ریسمانجاذبه و نقش آن در شکلگیریژنهای حاکم بر انسان و انسدرمانهای بیماری پارکینسآسيب میکروواسکولاریا آسسیاهچاله ی تولید کنندهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکنقش رژیم غذایی بر رشد و اتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موبایدرد باسن و پا به دلیل کاهامید درمان کرونا با همانسرنوشتموجودات مقهور ژنها هستندارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خداچه زیاد است بر من که در ایتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتمکرونا چه بر سر مغز می آوررویا و خبر از آیندهاولین مورد PML به دنبال تکشواهدی از دنیسوان(شبه نئماده ی تاریکارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفاچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیحساسیت روانی متفاوتروش هایی ساده برای کاهش اگیاه خواری و گوشت خوار کدفلج نخاعی با الکترودهای اینترنت بدون فیلتر ماهواضررهای شکر بر سلامت مغزمرکز هوشیاری، روح یا بدن از تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های متاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متخطر آلودگی هواراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزمگسفرد حساس از نظر عاطفی و باپی ژنتیکعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخواندژاوو یا آشناپنداریپرواز از نیویورک تا لوس آزندگی زودگذرلوتیراستامابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز مغز و سیر تکامل ان دلیلی تقلید مرحله ای نسبتا پیشنگاه از درون مجموعه با نگتری فلوپرازینواکسن کرونا ساخته شده توداروی فامپیریدین یا نورلآیا هوش ارثی دریافتی از پزبان و شناخت حقیقت قسمت سمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتنفس بدون اکسیژنچرا پس از بیدار شدن از خوجمجمه انسان های اولیهوزوز گوشدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا جهش های ژنتیکی، ویروسلولهای بنیادی مصنوعی درمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزارهای دفاعی و بقای موبه زودی شبکه مغزی به جای نقش ویتامین K در ترمیم استوسعه برخی شغل ها با هوش نظریه تکامل در درمان بیمجدایی خطای حسی استکلرال هیدرات برای خواباندرهای اسرارآمیز و پوشیدهآسیب ها ناشی از آلودگی هوسیاره ی ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونینقش رژیم غذایی در رشد و اتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلدستورالعمل مرکز کنترل بیامگا سه عامل مهم سلامتسریعترین کامپیوتر موجودمیهمانهای ناخوانده عامل ارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملنهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجمکریستال زمان(قسمت اولرویا بخشی حقیقی از زندگی اولین مورد پیوند سر در انشکل های متفاوت پروتئین هماده ی خالیاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخفاش با شیوع همه گیری جدیروش صحبت کردن در حال تکامگالکانزوماب، دارویی جدیفلج بل، فلجی ترسناک که آنایندرالطلای سیاهمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزخطرات هوش مصنوعیراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزی در درک زفرضیه ای جدید توضیح میدهابزار هوش در حال ارتقا ازعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از سبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدگرگونی های نژادی و تغییپرورش مغز مینیاتوری انسازونیسومایدلیس دگرامفتامین یا ویاسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتمغز آیندگان چگونه است ؟تقلید از روی طبیعتنگاه حقیقی نگاه به درون اتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن ایرانی کرونا تولیدداروی لیراگلوتیدآیا هوش سریعی که بدون احسزبان شناسی مدرن در سطح سلمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هامغز بزرگترین مصرف کننده تو یک جهان در مغز خودت هسچرا بیماری های تخریبی مغجنسیت و تفاوت های بینایییک پیشنهاد خوب برای آسان در درمان بیماری مولتیپل آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسلسله مباحث هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتفاق و تصادفبه زیر پای خود نگاه نکن بنقش ژنتیک در درمان اختلاتوصیه های سازمان بهداشت نظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های کمردرددرک فرد دیگر و رفتارهای اآشنا پنداریسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بنقش زنجبیل در جلوگیری از تکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست کیهان خود را طراحی میکندذهن ما از در هم شکستن منبامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسرگیجه از شایعترین اختلامیگرن سردردی ژنتیکی که بارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهکریستال زمان(قسمت دوم)رویا تخیل یا واقعیتاولین هیبرید بین انسان و شگفتی های زنبور عسلمبانی ذهنی سیاه و سفیداز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخلاصه ای از مطالب همایش مروشهای نو در درمان دیسک بگامی در درمان بیماریهای فلج خوابایا کوچک شدن مغزانسان الطوفان فقر و گرسنگی و بی سمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزادفاع در برابر تغییر ساختراه پیروزی در زندگی چیستپیوند مغز و سر و چالشهای قلب و عقلابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب بزرگترین خطایی که مردم منکاتی در مورد تشنجتاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین دی گنجینه ای بزردانش بی نهایتآلودگی هوا و ویروس کرونازونا به وسیله ویروس ابله لا اکراه فی الدینابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان ایا طبیعتا تماتقویت استخوان در گرو تغذنگاهی بر قدرت بینایی دراتشنج چیستواکسن اسپایکوژنداروی تشنجی دربارداریآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان شناسی نوین نیازمند زبان، وسیله شناسایی محیطمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردمغز حریص برای خون، کلید تتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا حیوانات سخن نمی گوینجنسیت و تفاوت های بینایییک آلل ژنتیکی که از نئانددر سال حدود 7 میلیون نفر آیا خداباوری محصول تکاملسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتوبان اطلاعات و پلِ بینبوزون هیگز چیستنقش گرمایش آب و هوا در همتوصیه های غیر دارویی در سنظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های کمردرد ناشی از تنگی کانادرک نیازمند شناخت خویش اآغاز فصل سرما و دوباره تکسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی انقش زبان در سلطه و قدرت اتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی الفاگوحافظه و اطلاعات در کجاستکیهانِ هوشیارِ در حال یاذهن چند جانبه نیازمند نگانفجار و توقف تکاملی نشاسربازان ما محققا غلبه می میگرن شدید قابل درمان اسارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی چهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یککریستال زمان(قسمت سوم)رویا حقی از طرف خدااولین تصویر در تاریخ از سشاهکار قرنمباحث مهم حس و ادراکاز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیخونریزی مغز در سندرم کووروشهای شناسایی قدرت شنواگامی در درمان بیماریهای فلج خواب چیستایا این جمله درست است کسیطی یکصد هزار سال اخیر هرچمرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به دقیق ترین تصاویر از مغز ارابطه تشنج و اوتیسمقیچی ژنتیکیابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده گر جدای از شیء مشابسیاری از بیماری های جدیچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویروس مصنوعیدانشمندان موفق به بازگردآلزایمرزیباترین چیز در افزایش سلایو دوم دکتر سید سلمان فابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان برای ایجاد تمدتقویت سیستم ایمنینگاهی بر توانایی اجزاي بتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروی جدید s3 در درمان ام آیا واکنش های یاد گرفته وسفر نامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملمغز زنان جوانتر از مغز مرتو جهانی هستی که خودش را چرا حجم مغز گونه انسان درجهل مقدسیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان های اسرار آمیز در آآیا دلفین ها می تواند از سم زنبور ، کلیدی برای وارمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلنقش پیش زمینه ها و اراده توصیه هایی در مصرف ماهیهفت چیز که عملکرد مغز تو جریان انرژی در سیستم های کمردرد و علل آندرک و احساسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیر آفرینش از روح تا مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیمنقش زبان در سلطه و قدرت اتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک های بحس چشایی و بویاییکیست کلوئید بطن سومذهن هوشیار در پس ماده ی مانواع سکته های مغزیسردرد میگرن در کودکانمیدان مغناطيسي زمین بشر ارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بنوآوری ای شگفت انگیز دانتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دوکشف مکانیسم عصبی خوانش پرویاها از مغز است یا ناخواولین سلول مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان مجموعه های پر سلولی بدن ماز نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیخواندن ، یکی از شستشو دهنروشی برای بهبود هوش عاطفگاهی لازم است برای فهم و فلج دوطرفه عصب 6 چشمایا ابزار هوشمندی یا مغز ظهور امواج مغزی در مغز مصمرگ چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددلایلی که نشان میدهد ما براز تغییرقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده آینده از روی مشاهبسیاری از بیماری های جدیچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویرایش DNA جنین انسان، بردانشمندان نورون مصنوعی سآمارهای ارائه شده در سطح زیر فشار کووید چه باید کرلبخند بزن شاید صبح فردا زابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان برای شادمانی طتلقین اطلاعات و حافظهچالش دیدگاه های سنتی در بتشنج عدم توازن بین نورون واکسن دیگر کرونا ساخته شداروی جدید میاستنی گراویآیا یک، وجود داردداروی جدید ضد میگرنآیا کیهان می تواند یک شبیسفر به مریخ در 39 روزمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرمغزهای کوچک بی احساستو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا خشونت و تعصبجهان یکپارچهیک رژیم غذایی جدید، می تودرمان های بیماری آلزایمرآیا دلفین ها میتوانند باسماگلوتید داروی کاهش دهنمنبع هوشیاری کجاست قسمت اثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهانقش آتش در رسیدن انسان بهتوضیحی ساده در مورد هوش مهفت سین یادگاری از میراث جستجوی متن و تصویر به صورکمردرد با پوشیدن کفش منادرک احساسات و تفکرات دیگافت فشار خون ناگهانی در وسیستم تعادلی بدنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار انقش سجده بر عملکرد مغزتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک (قسمت اول )کاهش مرگ و میر ناشی از ابذهن تو همیشه به چیزی اعتقانگشت ماشه ایسردرد و علتهای آنمیدازولام در درمان تشنج ارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا نوار مغز مشاهده ی غیر مستتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سوکشف مکانیسمی پیچیده در برویاهای پر رمز و حیرتی دراوکرلیزوماب داروی جدید ششبیه سازی سیستم های کوانمحل درک احساسات روحانیاز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانخواب سالم عامل سلامتیروشی جدید در درمان قطع نخگاهی مغز بزرگ چالش استفناوری هوش مصنوعی نحوه خایا بیماری ام اس (مولتیپعقل مجادله گرمرگ و میر پنهاناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادنیای شگفت انگیز کوانتومپیوند اندام از حیوانات براست دستی و چپ دستیقانون مندی نقشه ژنتیکی مابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تمطالعه ای بیان میکند اهدبعد از کروناچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت فیزیکی، تابعی از دانشمندان یک فرضیه رادیکآن چیزی که ما جریان زمان زیرفون داروی ضد ام اسلرزش ناشی از اسیب به عصبابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان برای شادمانی طتلاش هایی در بیماران قطع چاالش ها در تعیین منبع هوتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن دیگری ضد کرونا از دداروی ضد تشنج با قابليت تآیا گذشته، امروز وآینده سفر تجهیزات ناسا به مریخ منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترسمغزتان را در جوانی سیم کشتولید مثل اولین ربات های چرا در مغز انسان، فرورفتجهان یکپارچهیکی از علل محدودیت مغز امدرمان های جدید میگرنآیا دست مصنوعی به زودی قاسندرم کووید طولانیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن نقش انتخاب از طرف محیط، نتیوتیکسن داروی ضد جنونهم نوع خواری در میان پیشیجستجوی هوشیاری در مغز ماکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک تصویر و زبان های مخلتافراد آغاز حرکت خودشان رسیستم دفاعی بدن علیه مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلالات صحبت کردن در انبیوگرافینقش غذاها و موجودات درياتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کاهش التهاب ناشی از بیماذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانگشت نگاری مغز نشان میدسردرد تنشنمکانیک کوانتومی بی معنی ارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیستمکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویای شفافايندگان چگونه خواهند دیدشبکه های مصنوعی مغز به درمحل درک احساسات روحانی داز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب سالم عامل سلامتی و یروشی جدید در درمان سکته مگذر زمان کاملا وابسته به فیلمی بسیار جالب از تغییایا بدون زبان میتوانیم تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمرگ انتقال است یا نابود شبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودندان ها را مسواک بزنید تپیوند سر آیا ممکن استرجزخوانی هایی که امروز بقانون جنگلابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تمعنی روزهبعد از کروناچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر رژیم گیاهخواری بر واقعیت چیستدانشمندان ژنی از مغز انسآنچه واقعیت تصور میکنیم زاوسکا درمان گوشرلرزش عضله یا فاسیکولاسیوابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان رو به کوچک تر شتلاشی برای درمان قطع نخاناتوانی از درمان برخی ویتصویربرداری فضاپیمای آمواکسن سرطانواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا آگاهی پس از مرگ از بیسفر دشوار اکتشافمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیمغزتان را در جوانی سیمکشتولید پاک و فراوان انرژیچراروياها را به یاد نمی آجهان کنونی و مغز بزرگترییافته های نوین علوم پرده درمان های جدید در بیماری آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم گیلن باره به دنبال منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به سنقش اتصالات بین سلولهای تکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحفره در مغزکنگره بین المللی سردرد ددرک حقیقت نردبان و مسیری افزایش قدرت ادراکات و حسسکته مغزیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافینقش غذاها و موجودات درياتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکاهش دوپامین عامل بیماریذرات کوانتومی زیر اتمی قاندوهگین نباش اگر درب یا سردرد سکه ایمکانیزمهای دفاعی در برابارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دهمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروبات های ریز در درمان بیايا اراده آزاد توهم است یشباهت مغز با کیهان مادیمحدودیت های حافظه و حافظاز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر انتخاب از طرف محیط هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب عامل دسته بندی و حفطريتوکسيمب در درمان ام اسگربه شرودینگر و تاثیر مشفیزیک مولکولها و ذرات در ایا تکامل هدفمند استعلم به ما کمک میکند تا مومراحل ارتقای پله پله کیهبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند سر، یکی از راه حلهارساناها و ابر رساناها و عقانون جنگلابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تمعادله ها فقط بخش خسته کنبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواقعیت چیستدانشمندان پاسخ کوانتومی آنزیم تولید انرژی در سلوزبان مشترک ژنتیکی موجودالزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزمغز انسان رو به کوچکتر شدتلاشی تازه برای گشودن معناتوانی در شناسایی چهره تصادف یا قوانین ناشناختهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی ضد تشنج توپیراماتآیا امکان بازسازی اندامهسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چنقش قهوه در سلامتیتولید سلولهای جنسی از سلچراروياها را به یاد نمی آجهان کاملی در اطراف ما پریادگیری مهارت های جدید ددرمان های رایج ام اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم پیریفورمیسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و نقش تیروئید در تکامل مغزتکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه عسل با موم بخوریمحقیقت قربانی نزاع بین بی کنگره بین المللی سردرد ددرک عمیق در حیواناتافزایش مرگ و میر سندرم کوسانسور از روی قصد بسیاری منبع هوشیاری در کجاست؟(قاختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دنقش غذاها و موجودات درياتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دومکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریکسرعت فکر کردن چگونه استما انسانها چه اندازه نزدارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين نورون های ردیاب حافظهتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دوازدهمگل زندگیروح رهاییايا اراده آزاد توهم است یشباهت کیهان و مغزمخچه فراتر از حفظ تعادلاز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوشیاری کوانتومیخودآگاهی و هوشیاريریواستیگمینگزیده ای از وبینار یا کنففیزیک و هوشیاریایجاد احساساتعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمرز مرگ و زندگی کجاستبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دو برابر شدن خطر مرگ و میپیام های ناشناخته بر مغز رشته نوروایمونولوژی و نققانونمندی و محدودیت عالمابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علم در کنترل کرونبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه انتظارات بر ادراک تاریخ همه چیز را ثبت کردهواقعیت های متفاوتدانشمندان اولین سلول مصنآینده ی انسان در فراتر اززبان چهار حرفی حیات زمینلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رمغز ایندگان چگونه استتلاشی جدید در درمان ام اسنبرو و انرژی مداومتظاهر خوابیده ی مادهتظاهری از ماده است که بیدوبینار اساتید نورولوژی دداستانها و مفاهیمی اشتباآیا انسان با مغز بزرگش اخسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد منقش مهاجرت در توسعه نسل اتومورها و التهاب مغزی عانزاع بین جهل و علم رو به پجهان دارای برنامهیادآوری خواب و رویادرمان های علامتی در ام اسآیا راهی برای رفع کم آبی سوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارنقش حفاظتی مولکول جدید دتکامل مادی تا ابزار هوشمهمراهی نوعی سردرد میگرنیحقیقت اشیاکنترل همجوشی هسته ای با هدرگیری قلب در بیماری ویرافزایش سرعت پیشرفت علوم سانسور بر بسیاری از حقایمنبع خواب و رویاادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلونقشه مغزی هر فرد منحصر بهتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سومکایروپاکتیک چیستذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریک که ما نمی توشلیک فراموشیما انسانها چه اندازه نزدارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و نوروپلاستیسیتی چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سومگلوئونروزه داری متناوب، مغز را ای نعمت من در زندگیمشباهت زیاد بین سلول هاي عمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دهوش، ژنتیکی است یا محیطیخودآگاهی و هوشیاريریاضیات یک حس جدید استگزارش یک مورد جالب لخته وفیزیکدانان ماشینی برای تایرادهای موجود در خلقت بعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمرز بین انسان و حیوان کجابرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندو برابر شدن خطر مرگ و میپیشینیان انسان از هفت میرشد مغز فرایندی پیچیده اقارچ بی مغز در خدمت موجودابزار بقا از نخستین همانمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه باغبانی باعث کاهش تازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت و مجازدانشمندان تغییر میدان مغآینده ی علم و فیزیک در60 ثزبان و کلمه حتی برای کسانمقاومت به عوارض فشار خون ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کممغز ابزار بقای برتر مادیتمایل زیاد به خوردن بستننخاع ما تا پایین ستون فقرتغییر الگوی رشد مغزی با زوراپامیل در بارداریدر مانهای کمر دردآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد منقش میدان مغناطیسی زمین توهم لیلیپوتی(ریزبینی)نزاع بین علم و نادانی رو جهان در حال نوسان و چرخشژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان ژنتیکی برای نوآوریآیاما مقهور قوانین فیزیکسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و نقش حیاتی تلومر دی ان آ دتکامل مداومهندسه ی پایه ایحقیقت تنها چیزی است که شاکندر در بیماریهای التهابدرگیری مغز در بیماری کویافسردگی و اضطراب در بیماساخت شبکه عصبی مصنوعی با منحنی که ارتباط بین معرفاداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقنقشه های مغزی جدید با جزیتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهمکار با یگانگی و یکپارچگیرفتار اجتماعی انسان، حاصانسان قدیم در شبه جزیره عشلیک فراموشیما اکنون میدانیم فضا خالارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فنوروز یا روز پایانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و هشتمگمان میکنی جرمی کوچکی در روزه داری و بیمار ی ام اس ای آنکه نامش درمان و یادششباهت زیاد بین سلول هاي عمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانهیچ کاری نکردن به معنی چیخورشید مصنوعیریسدیپلام تنها داروی تایگشایش دروازه جدیدی از طرفرگشت و تکامل تصادفی محض اگر میدانی مصیبت بزرگتر علت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تمزایای شکلات تلخ برای سلبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدو سوی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصرشد مغز علت تمایل انسان بقبل از آغازابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز قلبتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه تکامل مغزهای کنونیتازه های بیماری پارکینسوواکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان روش هاي جدیدی آیا ممکن است موش کور بی مزبان و بیان نتیجه ساختمامقابله با کرونا با علم اسابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در مغز ابزار برتر بقاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنخستین تصویر از سیاهچالهتمدن پیشرفته ی پیشینیاننخستین روبات های زنده ی جتغییر زودتر اتصالات مغزیورزش هوازی مرتب خیلی به قدر محل کار ارزش خودت را بآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای منقش محیط زندگی و مهاجرت دتوهم چیستنزاع بین علم و جهل رو به پجهش های ژنتیکی مفید در ساژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآب زندگی است قسمت چهارمسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتنقش خرچنگ های نعل اسبی درتکامل چشمهندسه ی رایج کیهانحقیقت خواب و رویاکوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغز در بیماران مبالکتروتاکسی(گرایش و حرکساخت شبکه عصبی با الفبای منشأ اطلاعات و آموخته ها ادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به نقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمکاربرد روباتهای ريزنانورقیبی قدرتمند در برابر مانسان ها می توانند میدان شنا در ابهای گرم جنوب نیاما با کمک مغز خود مختاريمارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و ششمگنجینه ای به نام ویتامین روزه داری سلول های بنیادایمپلانت مغزی کمک میکند شرکت نورالینک ویدیویی ازمدل همه جانبه نگر ژنرالیاز انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایتاثیر ترکیبات استاتین (سهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخانواده پایدارریشه های مشترک حیاتپمبرولیزوماب در بیماری چفراموش کارها باهوش تر هساگر نیروی مغناطیس نباشد عماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تمسیر دشوار تکامل و ارتقابررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدوچرخه سواری ورزشی سبک و پیشرفتی مستقل از ابزار هزمین زیر خلیج فارس تمدنی قبل از انفجار بزرگابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکنش به حس جدیددانشمندان روشی برای تبدیآیا ما تنها موجودات زنده زبان و بیان، در سایه پیشرملاحظه های اخلاقی دربارهابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیامغز از بسیاری حقایق می گرتمدن بشری و مغز اخلاقینرمش های مفید برای درد زاتغییر عمودی سر انسان از پورزش هوازی ، بهترین تمریدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا برای تولید مثل همیشه سفری به آغاز کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای پیشرفته ارتباط بلندی در ذهن ما درک بلندینقش نگاه از پایین یا نگاهتوهمات و شناخت حقیقتنشانه های گذشته در کیهان جهش های ژنتیکی غیر تصادفژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان تومورهای مغزی با اآب زندگی است قسمت اولسودمندی موجودات ابزی بر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار نقش داروهاي مختلف معروف تکامل ابزار هوش ، راه پر هندسه بنیادینحقیقت راستین انسان علم بکووید نوزده و خطر بیماری درگیری مغزی در سندرم کووالگوبرداری از طبیعتساختار شبکه های مغزی ثابمهندسی ژنتیک در حال تلاش ادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبنقطه بی بازگشتتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهمکاربرد روباتهای ريز، در رموزی از نخستین تمدن بشرانسان جدید از چه زمانی پاشناخت و معرفت، و نقش آن دما تحت کنترل ژنها هستیم یارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهمگویید نوزده و ایمنی ساکتایمپلانت نخاعی میتواند دشش مرحله تکامل چشممدل های ریز مغز مینی بریناز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر دوپامین و سروتونینهیچگاه از فشار و شکست نترخارق العاده و استثنایی برژیم های غذایی و نقش مهم پنج اکتشاف شگفت آور در موفراموشی همیشه هم بد نیستاگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تمسئول صیانت از عقیده کیسبررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس ديدن با چشم بسته در خواب پاسخ گیاهان در زمان خوردزمان واقعیت است یا توهمقدم زدن و حرکت دید را تغیابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل سلولهای محافط به سواکسن های شرکت فایزر آمرداروهای مصرفی در ام اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعزبان و تکلم برخی بیماریهملاحظات بیهوشی قبل از جرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیامغز به تنهایی برای فرهنگ تمدنی قدیمی در شمال خلیج نرمش های مفید در سرگیجهتغییرات منطقه بویایی مغزورزش و میگرندر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسقوط درون جاذبه ای خاص، چمنابع بی نهایت انرژی در دابزارهای بقا از نخستین هبلعیدن ستاره توسط سیاهچانقش نظام غذایی در تکامل متوپیراماتنظام مثبت زندگیجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنها ، مغز و ارادهدرمان تشنجآب زندگی است قسمت دومسیلی محکم محیط زیست بر انمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومینقش ذهن و شناخت در حوادث تکامل داروینی هنوز در حاهندسه در پایه ی همه ی واکحقایق ممکن و غیر ممکنکودک ایرانی که هوش او از درگیری مغزی در سندرم کووالتهاب شریان تمپورالسازگاری با محیط بین اجزامولتیپل اسکلروز در زنان ادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پاچند نرمش مفید برای کمردرتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمکتاب زیست شناسی باوررمز و رازهای ارتباط غیر کانسان عامل توقف رشد مغزشناسایی تاریخچه ی تکاملیماه رجبارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهنیکولا تسلاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت ششمگوشه بیماری اتوزومال رسساین پیوند نه با مغز بلکه ششمین کنگره بین المللی سمدیریت اینترنت بر جنگاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر دپاکین بر بیماری مهیپرپاراتیروئیدیسمخدا موجود استرژیم های غذایی و نقش مهم پوست ساعتی مستقل از مغز دفرایند پیچیده ی خونرسانیاگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تمسئولیت جدیدبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدی متیل فومارات(زادیوا)(پختگی پس از چهل سالگي به زمان شگفت انگیزقدرت انسان در نگاه به ابعابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه حافظه را قویتر کنیتداخل مرزها و صفات با بینواکسن کووید 19 چیزهایی که داروهای ام اسآیا همه جنایت ها نتیجه بیزبان و شناخت حقیقت قسمت چممانتین یا آلزیکسا یا ابابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیامغز برای فراموشی بیشتر کمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تمساح حد واسط میان مغز کونرمشهای مهم برای تقویت عتغییرات آب و هوایی که به ورزش بهترین درمان بیش فعدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا تکامل و تغییرات ژنتیسلول های بنیادی منابع و امناطق خاصی از مغز در جستجابزارهای بقا ازنخستین همبه مغز خزندگان خودت اجازنقش نظریه تکامل در شناساتوانایی مغز و دیگر اجزای نظریه ی تکامل در درمان بیجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنهای مشترک بین انسان و ودرمان جدید میگرن با انتی آب زندگی است قسمت سومسیاهچاله های فضایی منابعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحساسات کاذببیماری بیش فعالینقش روی و منیزیم در سلامتتکامل داروینی هنوز در حاهوموارکتوس ها ممکن است دحمله ویروس کرونا به مغزکودکان میتوانند ناقل بی درگیری اعصاب به علت میتوامیوتروفیک لترال اسکلروستون فقرات انسان دو پا جلمواد کوانتومی جدید، ممکنارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی اچند جهانیتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهمکتاب، سفری به تاریخرمز بقای جهش ژنتیکیانسانیت در هم تنیده و متصشناسایی سلول های ایمنی اماپروتیلینارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهنیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک سی و هفتمروش مقابله مغز با محدودیگوشت خواری یا گیاه خواریاینکه به خاطرخودت زندگی صرع و درمان های آنمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر داروهای ضد التهاب هاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپیموزایدفرایند تکامل و دشواری هااگر با مطالعه فیزیک کوانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تمستند جهان متصلبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدید تو همیشه محدود به مقدپروژه ی ژنوم انسانیزندگی هوشمند در خارج از زلمس کوانتومیابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر تفاوت های زبانی سرمنشا تنگاه محدود و تک جانبه، مشتروس جریان انرژیواکسن کرونا و گشودن پنجرداروهای تغییر دهنده ی سیآیا هوش مصنوعی می تواند نزبان و شناخت حقیقت قسمت امنابع انرژي پاک سرچشمه حابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد ه