دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

حس و ادراک قسمت بیست و چهارم

مغز و ابزار هوشمندی قدرتمند انسان کنونی، با میلیاردها نورون عصبی- که قادرند با هزاران نورون دیگر از طریق سیناپس ها مرتبط شوند و قابلیت انعطاف منحصر به فردی را به مغز بدهند- به او قدرت ساخت ابزارهای هوش مصنوعی را میدهد که بر اساس میل سازندگان آن میتواند بدون نیاز به فرایندهای هزینه بر و کند تکامل مادی، ابعاد ریز و ناپیدا را ببیند و خود را ارتقا دهد
هوش مصنوعی از عروسک های بازی تا کمک به انسان در تولیدات تا زیان های آن بر جسم و روح انسان- قسمت بیست و نهم
از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاه چاله ی فضایی- قسمت چهل و چهارم
حس و ادراک- قسمت بیست و چهارم
ممکن است برای بسیاری، این سوال مطرح باشد که چرا چشم دیگری در پشت سر ما نیست تا مثلا در موقع رانندگی به جای نگاه بر آینه ی ماشین، از طریق چشم پشت سر بتوانیم جاده را بپاییم! و یا ممکن است این سوال مطرح شود که چرا چشم ما از روی قله ی یک کوه در یک روز صاف و آفتابی، نمیتواند کشورهای قاره ی دیگری را ببیند و یا چرا چشم ما آنقدر توانمند نیست که مانند یک تلسکوپ، روی ستارگان را رصد کند!
پاسخ به این سوالات، به فرایندهای پیچیده و قانونمند و هزینه بر خلقت، روی سیاره ی مادی ما برمیگردد.
قدرت چشم انسان محدود است و همه ی ابعاد کیهان را نمی بیند؛ به خصوص وقتی بدانیم فقط برد چشم ما محدود نیست؛ بلکه بخش وسیعی از امواج الکترومغناطیس موجود در کیهان از جمله امواج فرابنفش و فروسرخ و اشعه ی ایکس و گاما و ... با چشم کنونی قابل مشاهده نیست.
رسیدن به ابزارهای حسی و ادراکی در انسان، نیازمند مصرف انرژی زیاد و زمانی طولانی در حد چند میلیون سال تکامل مادی است. فرایند تکاملی با سه رکن خود یعنی تمایز، زاد وولد وانتخاب طبیعی می تواند طی هزاران نسل، یک صفت خاص را در موجود زنده ایجاد کند. تاریخ انسان جدید و پیشینیان شبیه او- که بر روی دو پا راه می رفتند- بیش از 4.5 میلیون سال، نیست و طبیعی است با توجه به دوره ی بارداری طولانی در انسان، امکان تحول سریع در اندام های حسی کنونی وجود نداشته باشد و انتخاب و تکامل، فقط به اولویت هایی توجه کرده باشد که برای حیات، کاملا ضروری است.Maybe We Could See a Singularity After All - Scientific American Blog Network

ولی انسان، قدرتی دارد که او را برای رسیدن به بسیاری از ادراکات و نگاه ها توانا میکند.
مغز و ابزار هوشمندی قدرتمند انسان کنونی، با میلیاردها نورون عصبی- که قادرند با هزاران نورون دیگر از طریق سیناپس ها مرتبط شوند و قابلیت انعطاف منحصر به فردی را به مغز بدهند- به او قدرت ساخت ابزارهای هوش مصنوعی را میدهد که بر اساس میل سازندگان آن میتواند بدون نیاز به فرایندهای هزینه بر و کند تکامل مادی، ابعاد ریز و ناپیدا را ببیند و خود را ارتقا دهد. همچنین میتواند با ساختن موشک ها و ماهواره ها، زمین و دیگر سیارات و کهکشان ها را از بالای ابعاد مرسوم مشاهده کند.

توانمندی انسان امروز به جایی رسیده است که با ساخت تلسکوپ قدرتمند جیمز وب، نه فقط سیارات و ستارگان کنونی را با قدرتی شگفت، مشاهده میکند بلکه میتواند به سفر زمان برود و امواج باقیمانده از نخستین اجزای کیهان را- که در حدود 14 میلیارد سال قبل شکل گرفته اند- مشاهده کند.https://www.youtube.com/watch?v=b6w7eB1f7kA

Transhumanism: Will The Singularity rescue us from death? - Big Think


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
حس و ادراک قسمت بیستمکتاب زیست شناسی باوردر کمتر از چند ماه سوش جدآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجراه های جدید برای قضاوت ربرخی سلولهای عصبی در تلااگر تلاش انسان امروز براسازگاری با محیط بین اجزانقش روزه داری در سالم و جمنابع انرژی از نفت و گاز از بحث های کنونی در ویروستکامل ساختار رگهای مغزی نظریه ی تکامل در درمان بیجلو رفتن یا عقبگردمرگ و میر بسیار بالای ناشبیماری بیش فعالیوقتی پر از گل شدی خودت را خفاش با شیوع همه گیری جدیگل خاردار، زیباستدرمان تومورهای مغزی با اآثار باستانی تمدن های قدرشد در سختی استبسیاری از بیماری های جدیابزار بقا از نخستین همانسردرد و علتهای آننمیتوان بر سیاه سیاه نوشمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتاهمیشه راهی هستجهان های بسیار دیگرمشکل از کجاستبیشتر کمردردها نیازی به واقعیت چیستخوش قلبی و مهربانیگامی در درمان بیماریهای درک فرد دیگر و رفتارهای اافت فشار خون ناگهانی در وزندگی در سیاهچالهتفاوت ایستایی و تکاپوابزار بقا از نخستین همانشواهدی از دنیسوان(شبه نئنوآوری ای شگفت انگیز دانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش فوق العاده، هر فرد اسجهانی که از یک منبع، تغذیواکسن دیگر کرونا ساخته شخطرات هوش مصنوعیدرختان اشعار زمینالتهاب شریان تمپورالزیست، مرز افق رویداد هستفلج خوابابزار بقای موجود زنده از تمدن قدیمی ای در جنوب ایرشبیه سازی میلیون ها جهان نیکولا تسلامنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر داروی ضد تشنج سدیم جدا کردن ناخالصی هاوزن حقیقی معرفت و شناختدو برابر شدن خطر مرگ و میپیدایش زبانذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانگشت ماشه ایزبان شناسی نوین نیازمند مغز فکر میکند مرگ برای دیفراموشی و مسیر روحانیاتصال مغز و کامپیوترتو یک جهان در مغز خودت هسضرورت زدودن افکارچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر درجه حرارت بر عملکموجود بی مغزی که می توانداستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت راستین انسان علم بژن هوش و ساختارهای حیاتی دانش محدود به ابعاد چهارپرورش مغز مینیاتوری انسارنگین کمانبحتی علمی درباره تمایل بانسان جدید از چه زمانی پاسلول های بنیادی منابع و امغز انسان برای شادمانی طقلب دروازه ی ارتباطاختلال در شناسایی حروف و تولید پاک و فراوان انرژیعقیده ی بی عملچالش هوشیاری و اینکه چرا تاریکی خواهد ترسیدما انسانها چه اندازه نزداطلاع رسانی اینترنتیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحریص نباشکمردرد با پوشیدن کفش مناداروهای ضد بیماری ام اس وآنزیم تولید انرژی در سلوروح رهاییبخش های تنظیمی ژنوماوکرلیزوماب داروی جدید شسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز در تنهایی آسیب میبینقدرت کنترل خودارتباط ماده و انرژیتوهمات و شناخت حقیقتعوارض ازدواج و بچه دار شدنخاع ما تا پایین ستون فقرترکیب حیوان و انسانماده ای ضد التهابیبه نقاش بنگرهوشیاری و وجودحس و ادراک قسمت چهارمکوری گذرای ناشی از موبایداروی ضد تشنج با قابليت تآیا واکنش های یاد گرفته وروشی جدید در درمان نابینبرای زندگی سالم، یافتن تایندرالسیستم تعادلی بدننقش هورمون زنانه استروژنلرزش ناشی از اسیب به عصبارزش خود را چگونه میشناستکامل فردی یا اجتماعیغیرقابل دیدن کردن مادهچرا خشونت و تعصبتصویربرداری فضاپیمای آممخچه تاثیر گذار بر حافظهبی ذهن و بی روحهدف از تکامل مغزحس و ادراک قسمت دهمکتاب طبیعت در قالب هندسهدر آرزوهایت مداومت داشتهآیا خداباوری محصول تکاملراه پیروزی در زندگی چیستبرخی سيناپسها طی تکامل و اگر خواهان پیروزی هستیستم با شعار قانون بدترین نقش رژیم غذایی بر رشد و امنابع انرژی از نفت و گاز از تلسکوپ گالیله تا تلسکتکامل شناخت انسان با کشفنظریه ی ریسمانجلوتر را دیدنمرگ انتقال است یا نابود شبیماری تی تی پیوقتی تو از یاد گرفتن باز خلا، حقیقی نیستگل زندگیدرمان تشنجآرامش و دانشز گهواره تا گوربشکه ای که ته نداره پر نمابزار بقا از نخستین همانسردرد تنشننمایش تک نفرهمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیماهمیشه عسل با موم بخوریمجهان هایی در جهان دیگرمشکلات نخاعیبا هوش مصنوعی خودکار روبواقعیت های متفاوتخوشبختی دور از رنج های مگاهی لازم است برای فهم و درک نیازمند شناخت خویش اافت هوشیاری به دنبال کاهزندگی زمینی امروز بیش از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیابزار بقا از نخستین همانشیشه ی بازالتی و سیلیکوننوار مغز مشاهده ی غیر مستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی می تواند بر احجهانی در ذهنواکسن دیگری ضد کرونا از ددفاع از پیامبردرد باسن و پا به دلیل کاهامواجی که به وسیله ی ماشیزاوسکا درمان گوشرفلج خواب چیستابزار بقای موجود زنده از تمدن پیشرفته ی پیشینیانشبیه سازی سیستم های کواننیاز به آموزش مجازی دیجیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر مغزجدایی خطای حسی استوزوز گوشدو سوی واقعیتپیر شدن حتمی نیستذره ی معین یا ابری از الکانگشت نگاری مغز نشان میدزبان، نشان دهنده ی سخنگو مغز قلبفرایند پیچیده ی خونرسانیاثر مضر مصرف طولانی مدت رتو کز محنت دیگران بی غمیضررهای مصرف شکر و قند بر چگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر درجه حرارت بر عملکموجودات مقهور ژنها هستنداستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت غیر فیزیکیژن یا نقشه توسعه مغز و نقدانش بی نهایتپرتوهای صادر شده از سیاهرهبر حقیقیبحث درباره پیدایش و منشا انسان خطرناکترین موجودسلول های بدن تو پیر نیستنمغز انسان رو به کوچک تر شقلب روباتیکاختلالات مخچهتولید سلولهای جنسی از سلعلم و ادراک فقط مشاهده ی چالش هوشیاری و اینکه چرا تاریخ همه چیز را ثبت کردهما انسانها چه اندازه نزداطلاعات حسی ما از جهان، چهوش احساسیحرکت چرخشی و دائمی کیهانکنفرانس تشنج هتل کوثر اصداروی فامپیریدین یا نورلآینه در اینهروزه داری متناوب، مغز را بخش بزرگی حس و ادراک ما اايندگان چگونه خواهند دیدسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز را از روی امواج بشناسقدرت انسان در نگاه به ابعارتباط متقابل با همه ی حیتوپیراماتعید نوروز مبارکنخستین تمدن بشریترازودونماده، چیزی نیستبه نادیدنی ایمان بیاورهوشیاری و افسردگیحس و ادراک قسمت نوزدهمکی غایب شدی تا نیازمند دلداروی ضد تشنج توپیراماتآیا یک، وجود داردروشی جدید در درمان سکته مبرخی ملاحظات در تشنج های ایا کوچک شدن مغزانسان السیستم دفاعی بدن علیه مغز نقش ویتامین K در ترمیم اسلرزش عضله یا فاسیکولاسیواز فرد ایستا و متعصب بگذرتکامل مادی تا ابزار هوشمغرور و علمچرا در مغز انسان، فرورفتتصور از زمان و مکانمدل همه جانبه نگر ژنرالیبی شرمیهدف از خلقت رسیدن به ابزابی عدالتی در توزیع واکسن هر چیز با هر چیز دیگر در تحس و ادراک قسمت دوازدهمکتاب، سفری به تاریخدر آسمان هدیه های نادیدنآیا دلفین ها می تواند از راه انسان شدن، راه رفتن وبرداشت مغز ما از گذر زماناپی ژنتیکستم، بی پاسخ نیستنقش رژیم غذایی در رشد و امنابع انرژی از نفت و گاز از تلسکوپ گالیله تا تلسکتکامل، نتیجه ی برنامه رینظریه تکامل در درمان بیمجمجمه انسان های اولیهمرگ تصادفیبیماری دویکویتنام نوعی کرونا ویروس خلا، خالی نیستگلوله ی ساچمه ایدرمان جدید ALSآرامش و سکونزمین در برابر عظمت کیهانبشریت از یک پدر و مادر نیابزار بقا از نخستین همانسردرد سکه ایچند نرمش مفید برای کمردرمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویروس کرونا بر مغز همجوشی هسته ای، انرژِی بجهان یکپارچهمشکلات بین دو همسر و برخیبا تعمق در اسرار ابدیت و واقعیت و مجازخانه ی تاریکگاهی مغز بزرگ چالش استدرک و احساسافتخار انسانزندگی زودگذرتفاوتهای جنسیتی راهی براابزار بقا از نخستین همانشکل های متفاوت پروتئین هنوار مغز ترجمه رخدادهای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی و کشف زبان هایجهان، تصادفی نیستواکسن سرطانپوست ساعتی مستقل از مغز ددفاع در برابر تغییر ساختدردهای سال گذشته فراموش امیوتروفیک لترال اسکلروزبان مشترک ژنتیکی موجودافلج دوطرفه عصب 6 چشمابزار بقای موجود زنده از تمدن بشری و مغز اخلاقیشبکه های مصنوعی مغز به درچیز جدید را بپذیرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکجریان انرژی در سیستم های یک پیام منفرد نورون مغزی دولت یا گروهکپیشینیان انسان از هفت میذرات کوانتومی زیر اتمی قانتقال ماده و انرژیزبان، وسیله شناسایی محیطمغز ما کوچکتر از نیم نقطهفرایند تکامل و دشواری هااثرات فشار روحی شدیدتو پیچیده ترین تکنولوژی ضررهای شکر بر سلامت مغزچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکموسیقی نواستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحقیقت غیر قابل شناختژن ضد آلزایمردانشمندان موفق به بازگردپرسش و چستجو همیشه باقی اروی و منیزیم در تقویت استبحثي درباره هوش و تفاوتهانسان عامل توقف رشد مغزسلول عصبی شاهکار انطباق مغز انسان رو به کوچکتر شدقلب را نشکناختلالات حرکتی در انسانتولترودینعلم و روحچالش هوشیاری و اینکه چرا تازه های اسکیزوفرنی(جنوما اکنون میدانیم فضا خالاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش احساسیحس چشایی و بویاییکنگره بین المللی سردرد دداروی لیراگلوتیدآیندهروزه داری و بیمار ی ام اس بخش بزرگتر کیهان ناشناختايا اراده آزاد توهم است یسوخت هیدروژنی پاکمغز زنان جوانتر از مغز مرقدرت ذهنارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای عامل کلیدی در کنترل کارآنخستین تصویر از سیاهچالهتراشه ی بیولوژِیکماده، چیزی بیش از یک خلا به هلال بنگرهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت هفتمکیهان خود را طراحی میکنددارویی خلط آورآیا کیهان می تواند یک شبیريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی مرزهای اخلاق و علوم ایا این جمله درست است کسیسکوت و نیستینقش ژنتیک در درمان اختلالزوم سازگاری قانون مجازااز مخالفت بشنوتکامل مداومغربال در زندگیچرا ذرات بنیادی معمولاً تصادف یا قوانین ناشناختهمدل هولوگرافیک ژنرالیزهمدل هولوگرافیک تعمیم یافبیمار 101 ساله، مبتلا به سهر جا که جات میشه، جات نیحس و ادراک قسمت سومکتابخانهدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا دلفین ها میتوانند باراه بی شکستبررسي علل احتمالي تغيير ابتدا سخت ترین استستون فقرات انسان دو پا جلنقش زنجبیل در جلوگیری از منابع انرژی از نفت و گاز از تکنیکی تا مغز از مغز تتکثیر سلول در برابر توقف نظریه تکامل در درمان بیمجنبه های موجی واقعیتمرگی وجود نداردبیماری دیستروفی میوتونیویتامین E برای فعالیت صحخلاصه ای از مطالب همایش مگلوئوندرمان جدید میگرن با انتی آرامش(سکوت) stillness و تکاپوزمین زیر خلیج فارس تمدنی بعد پنجمابزار بقا از نخستین همانسردرد عروقی میگرنچند جهانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خهمراه سختی، اسانی هستجهان یکپارچهمشکلات روانپزشکی پس از سبا خدا باشواقعیت و انعکاسخانواده پایدارگذر زمان کاملا وابسته به درک کنیم ما همه یکی هستیمافراد آغاز حرکت خودشان رزندگی سلول در بدن، جدای اتقلید مرحله ای نسبتا پیششکل پنجم مادهنوار مغز در فراموشی هامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی یا حماقت طبیعجهش های ژنتیکی مفید در ساواکسن سرطانپوشاندن خود از نوردقیق ترین تصاویر از مغز ادردی که سالهاست درمان نشامید نیکو داشته باش تا آنزبان چهار حرفی حیات زمینفناوری هوش مصنوعی نحوه خابزار بقای موجود زنده از تمدن زیر آبشبکیه های مصنوعیچیزی منتظر شناخته شدنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکجریان انرژی در سیستم های یک پیشنهاد خوب برای آسان دوچرخه سواری ورزشی سبک و پیشرفت های جدید علوم اعصذرات کوانتومی زیر اتمی قاندوه در دنیا استسفر فقط مادی نیستمغز مانند تلفن استفرایند حذف برخی اجزای مغاثرات مفید قهوهتو آرامش و صلحیطلوع و حقیقتچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکموسیقی هنر مایع استاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی از عروسک تا کمحقایق ممکن و غیر ممکنژنها نقشه ایجاد ابزار هودانشمندان نورون مصنوعی سآلودگی هوا چالش قرن جدیدرویا و واقعیتبحثی جالب درباره محدودیتانسانیت در هم تنیده و متصسلولهای ایمنی القا کنندهمغز ایندگان چگونه استقیچی ژنتیکیاختلالات صحبت کردن در انتومورها و التهاب مغزی عاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهچالش دیدگاه های سنتی در بتازه های بیماری پارکینسوما از اینجا نخواهیم رفتاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش در طبیعتحس و ادراک (قسمت اول )کنگره بین المللی سردرد دداروی تشنجی دربارداریآینده ی انسان در فراتر ازروزه داری سلول های بنیادبخش دیگری در وجود انسان هايا اراده آزاد توهم است یسودمندی موجودات ابزی بر مغزهای کوچک بی احساسقدرت عشقارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیعادت همیشه خوب نیستنخستین روبات های زنده ی جتربیت کودکان وظیفه ای مهماست مالیبه کدامین گناه کشته شدندهوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک قسمت هفدهمکیهانِ هوشیارِ در حال یاداستانها و مفاهیمی اشتباآیا گذشته، امروز وآینده ریه زغالیبرخی نکات از گاید لاین پرایا ابزار هوشمندی یا مغز سکوت، پر از صدانقش گرمایش آب و هوا در هملزوم سازگاری قانون مجازااز نخستین همانند سازها تتکامل چشممقالاتچراروياها را به یاد نمی آتظاهر خوابیده ی مادهتاثیر ویتامین دی بر بیماچراروياها را به یاد نمی آتظاهری از ماده است که بیدمدل های ریز مغز مینی برینبیماری لبر و نابینایی آنهر حرکت خمیده می شود و هر حس و ادراک قسمت سی و هشتمکجای مغز مسئول پردازش تجدر درمان بیماری مولتیپل آیا دست مصنوعی به زودی قارابطه تشنج و اوتیسمبررسی و اپروچ جدید بر بیمابتدایی که در ذهن دانشمنستارگانی قبل از آغاز کیهنقش زبان در سلطه و قدرت امنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز و از مغز تأثیر نگاه انسان بر رفتانظریه تکامل در درمان بیمجنسیت و تفاوت های بیناییمراحل ارتقای پله پله کیهبیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین E در چه مواد غذایخلاصه ای از درمان های جدیگمان میکنی جرمی کوچکی در درمان جدید کنترل مولتیپلآزمون تجربی، راهی برای رزمان چیستبعد از کروناابزار بقا از نخستین همانسرطان کمیت گراییچند جهانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بهمراهی نوعی سردرد میگرنیجهان کنونی و مغز بزرگتریمشکلات روانپزشکی در عقب با طبیعت بازی نکنواقعیت خلا و وجود و درک مخار و گلگذشته را دفن کندرک احساسات و تفکرات دیگافراد بی دلیل دوستدار تو زندگی، مدیریت انرژیتقلید از روی طبیعتشکست حتمینوار مغز در تشخیص بیماری منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجهش های ژنتیکی غیر تصادفواکسن ضد اعتیادپیموزایددل به دریا بزندرس گرفتن از شکست هاامید نجاتزبان نیاز تکاملی استفیلمی بسیار جالب از تغییابزارهای پیشرفته ارتباط تمدنی قدیمی در شمال خلیج شباهت مغز و کیهانچیزی خارج از مغزهای ما نیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکجریان انرژی در سیستم های یک آلل ژنتیکی که از نئانددورترین نقطه ی قابل مشاهپیشرفت در عقل است یا ظواهذرات کوانتومی زیر اتمی قاندوه دردی را دوا نمیکندسفر نامه سفر به بم و جنوب مغز مادران و کودکان در زمفراتر از دیوارهای باوراثرات مفید روزه داریتو افق رویداد جهان هستیطلای سیاهچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکمیهمانهای ناخوانده عامل استیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی از عروسک تا کمحل مشکلژنها ، مغز و ارادهدانشمندان یک فرضیه رادیکآلودگی هوا و ویروس کرونارویا و کابوسبحثی در مورد نقش ویتامين انسانیت در برابر دیگرانسلولهای بنیادی مصنوعی درمغز ابزار بقای برتر مادیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاختلالات عضلانی ژنتیکتومورهای نخاعیعلم به ما کمک میکند تا موچاالش ها در تعیین منبع هوتبدیل پلاستیک به کربن و سما اشیا را آنطور که هستنداعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی قسمت نهمحس و ادراک (قسمت دوم )کنترل همجوشی هسته ای با هداروی جدید ALSآینده ی علم و فیزیک در60 ثروزهای بد باقی نمیماندبخشیدن دیگران یعنی آرامشای نعمت من در زندگیمسی و سه پل اصفهانمغز، فقط گیرندهقطار پیشرفتارتباط پیوسته ی جهانتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعادت کن خوب حرف بزنینرمش های مفید برای درد زاترجمه ای ابتدایی از اسراماست مالی با هوش انسانیبه امید روزهای بهترهیچ چیز همیشگی نیستحس و ادراک قسمت هجدهمکیست هیداتید مغزدخالت در ساختار ژنهاآیا پیدایش مغز از روی تصاریواستیگمینبرخی نرمش ها برای زانوایا بیماری ام اس (مولتیپسکته مغزینقش پیش زمینه ها و اراده لزوم عدم وابستگی به گوگل از نخستین همانند سازها تتکامل و ارتقای نگاه تا عمصفحه اصلینزاع بین جهل و علم رو به پتعداد کلی ذهن ها در جهان مدیون خود ناموجودبیماری های میتوکندریهرچیز با یک تاب تبدیل به حس و ادراک قسمت سی و ششمکرونا چه بر سر مغز می آوردر سال حدود 7 میلیون نفر آیا رژیم غذایی گیاهی سلارادیوی مغز و تنظیم فرکانبررسی ژنها در تشخیص بیماابتذال با شعار دینسخن و سکوتنقش زبان در سلطه و قدرت امنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تتئوری تکامل امروز در درمهفت چیز که عملکرد مغز تو جنسیت و تفاوت های بیناییمرز مرگ و زندگی کجاستبیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین کاخم شدن فضا-زمانگنجینه ای به نام ویتامین درمان جدید ای ال اس، توفرآزمون ذهنی گربه ی شرودینزمان و مکان، ابعاد کیهان بعد از کروناابزار بقا از نخستین همانسرعت فکر کردن چگونه استچند روش ساده برای موفقیتمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر نهندسه ی پایه ایجهان کاملی در اطراف ما پرمشاهده گر جدای از شیء مشابالاترین هدف از دولتوالزارتان داروی ضد فشار خارق العاده و استثنایی بگربه شرودینگر و تاثیر مشدرک تصویر و زبان های مخلتافزایش قدرت ادراکات و حسابزار بقای موجود زنده از زونیسومایدتقلید از طبیعتشگفت نیست من عاشق تو باشمنوار مغزی روشی مهم در تشخمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجهش تمدنی عجیب و شگفت انسواکسن علیه سرطانپیموزایددلایلی که نشان میدهد ما بدست کردن در گوشامید جدید بر آسیب نخاعیزبان و کلمه حتی برای کسانفیزیک مولکولها و ذرات در ابزارهای بقا از نخستین هتمرکز و مدیتیشنشباهت مغز با کیهان مادیچیزی شبیه نور تو نیستمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکجستجوی متن و تصویر به صوریک جهش ممکن است ذهن انسانديدن با چشم بسته در خواب پیشرفت ذهن در خلاقیت استرفتار مانند بردهباهوش ترین و با کیفیت تریاندوهگین نباش اگر درب یا سفر به مریخ در 39 روزمغز چون ابزار هوش است دلیفرد موفقاثرات مضر ماری جواناتو انسانی و انسان، شایستطوفان فقر و گرسنگی و بی سنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر درجه حرارت بر عملکمیوتونیک دیستروفیاستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی از عروسک تا کمحلقه های اسرارآمیزژنهای مشترک بین انسان و ودانشمندان ژنی از مغز انسآلودگی هوا و پارکینسونرویا و خبر از آیندهبحثی در مورد نقش کلسیم و انسان، گونه ای پر از تضادسلام تا روشناییمغز ابزار برتر بقاقانون مندی نقشه ژنتیکی ماختراع جدید اینترنت کوانتومورهای ستون فقراتعلم بدون توقفناتوانی از درمان برخی ویتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ما به جهان های متفاوت خوداعتماد به خودهوش عاطفی قسمت هفتمحس و ادراک قسمت 67کنترل جاذبهداروی جدید s3 در درمان ام آیا فراموشی حتمی استروزهای سختبخشش، عقلانی یا غیر عاقلای همه ی وجود منسیلی محکم محیط زیست بر انمغزتان را در جوانی سیم کشلمس کوانتومیارتباط انسانی، محدود به توسعه برخی شغل ها با هوش عادت کردن به نعمتنرمش های مفید در سرگیجهترس و آرمان هاماشین دانشبه بالا بر ستارگان نگاه کهیچ وقت خودت را محدود به حس و ادراک قسمت هشتمکیست کلوئید بطن سومدر مانهای کمر دردآیا آگاهی پس از مرگ از بیریاضیات یک حس جدید استبرخی نرمش های گردنایا بدون زبان میتوانیم تسال سیزده ماههنقش آتش در رسیدن انسان بهمقاومت به عوارض فشار خون از نخستین همانند سازها تتکامل و ریشه ی مشترک خلقتاز نخستین همانند سازها تتکامل ابزار هوش ، راه پر سوالات پزشکینزاع بین علم و نادانی رو تعذیه ی ذهنمدیریت اینترنت بر جنگبیماری های مغز و اعصاب و هز ذره، یک دنیاستحس و ادراک قسمت سیزدهمکریستال هادرمان های اسرار آمیز در آآیا رژیم غذایی گیاهی سلاراز تغییربررسی بیماری التهابی رودابداع دی ان ای بزرگترین دسخن پاک و ثابتنقش سجده بر عملکرد مغزمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تتئوری تکامل در پیشگیری و هفت سین یادگاری از میراث جهل مقدسمرز بین انسان و حیوان کجابیماری، رساله ای برای سلویتامین کا و استخوانخونریزی مغز در سندرم کووگویید نوزده و ایمنی ساکتدرمان جدید سرطانآزمون ذهنی گربه شرودینگرزمان و صبربعد از کرونا دلخوشی بیهوابزار بقا از نخستین همانسعی کن به حدی محدود نشویچندین ماده غذایی که ماننمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تهندسه ی رایج کیهانجهان پیوستهمشاهده آینده از روی مشاهواکنش های ناخودآگاه و تقخبر مهم تلسکوپ هابلگزیده ای از وبینار یا کنفدرک حقیقت نردبان و مسیری افزایش مرگ و میر سندرم کوابزار بقای موجود زنده از زونا به وسیله ویروس ابله تقویت استخوان در گرو تغذشگفت انگیز بودن کیهاننوار عصب و عضلهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی الفاگوجهشهای مفید و ذکاوتی که دواکسنی با تاثیر دوگانه اپیچیدگی های مغزمگسدنیای شگفت انگیز کوانتومدست آسمانامید درمان کرونا با همانزبان و بیان نتیجه ساختمافیزیک و هوشیاریابزارهای بقا ازنخستین همتمرکز بر هدفشباهت کیهان و مغزنکاتی در مورد تشنجمنبع خواب و رویااز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی جستجوی هوشیاری در مغز مایک رژیم غذایی جدید، می تودی متیل فومارات(زادیوا)(پیشرفتی مستقل از ابزار هرفتار وابسته به شکلباور و کیهان شناسیاندام حسی، درک از بخش هایسفر تجهیزات ناسا به مریخ مغز چگونه صداها را فیلتر فرد حساس از نظر عاطفی و باجزای پر سلولی بدن انسان تو با همه چیز در پیوندیطوفان زیبایینگاه انسان محدود به ادراتاثیر رو ح و روان بر جسممیگرن و پروتئین مرتبط با استروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی از عروسک تا کمحمله ویروس کرونا به مغزژنهای هوش ، کدامنددانشمندان پاسخ کوانتومی آلزایمررویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی در مورد حقیقت فضا و انعطاف پذیری مکانیسمی علسلسله مباحث هوش مصنوعیمغز از بسیاری حقایق می گرقانون گذاری و تکاملادامه بحث تکامل چشمتوهم فضای خالیعلم در حال توسعهناتوانی در شناسایی چهره تبدیل سلولهای محافط به سما با کمک مغز خود مختاريماعتماد به خودهوش عاطفی قسمت پنجمحس و ادراک قسمت 74کندر در بیماریهای التهابداروی جدید میاستنی گراویآیا ممکن است موش کور بی مروش مقابله مغز با محدودیبدون پیر فلکای آنکه نامش درمان و یادشسینوریپا داروی ترکیبی ضدمغزتان را در جوانی سیمکشلوب فرونتال یا پیشانی مغارتباط از بالا به پایین متوصیه های سازمان بهداشت عادت دادن مغز بر تفکرنرمشهای مهم برای تقویت عتسلیم شدن از نورون شروع ممبانی ذهنی سیاه و سفیدبه بالاتر از ماده بیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چیحس و ادراک قسمت پنجمکاهش مرگ و میر ناشی از ابدر محل کار ارزش خودت را بآیا امکان بازسازی اندامهریسدیپلام تنها داروی تایبرخی یونها و مولکول های مایا تکامل هدفمند استسانسور از روی قصد بسیاری نقش انتخاب از طرف محیط، نمقابله ی منطقی با اعتراضمقابله با کرونا با علم اساز نشانه ها و آثار درک شدتکامل تکنولوژیپیامهای کاربراننزاع بین علم و جهل رو به پتغییر الگوی رشد مغزی با زمداخله ی زیانبار انسانبیماری وسواسهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک قسمت ششمکریستال زمان(قسمت اولدرمان های بیماری آلزایمرآیا راهی برای رفع کم آبی راست دستی و چپ دستیبررسی سیستم تعادلی بدن اابزار هوش در حال ارتقا ازسختی ها رفتنی استنقش غذاها و موجودات دريامنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تتئوری جدید، ویران کردن گهم نوع خواری در میان پیشیجهان فراکتالمرز جدید جستجو و اکتشاف، بیندیشویتامین کا در سبزیجاتخواندن ، یکی از شستشو دهنگوشه بیماری اتوزومال رسسدرمان دارویی سرطان رحم بآزادی عقیده، آرمانی که تزمان واقعیت است یا توهمبعد از کرونا دلخوشی بیهوابزار بقا از نخستین همانشلیک فراموشینه به اعداممنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سهندسه بنیادینجهان پیوستهمطالبه ی حق خودواکنش به حس جدیدخدا موجود استگزارش یک مورد جالب لخته ودرک دیگرانافزایش سرعت پیشرفت علوم ابزار بقای موجود زنده از زیباترین چیز در پیر شدنتقویت حافظه یا هوش مصنوعشگفت زده و حیران باشنوار عصب و عضلهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی از عروسک های بجهشهای مفید و ذکاوتی که دواسطه ها د رمسیر ایجاد مغپیچیدگی های مغزی در درک زدنیا، هیچ استدستورالعمل مرکز کنترل بیامیدوار باش حتی اگر همه چزبان و بیان، در سایه پیشرفیزیکدانان ماشینی برای تابزارهای بقای موجود زندهتمساح حد واسط میان مغز کوشباهت زیاد بین سلول هاي عچگونه مولکول های دی ان ایمنتظر نمان چیزی نور را بهاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی حفره در مغزیکی از علل محدودیت مغز امدین اجباریپاسخ گیاهان در زمان خوردرفتار اجتماعی انسان، حاصباد و موجانرژی بی پایان در درون هرسفر دشوار اکتشافمغز ناتوان از توجیه پیدافردا را نمیدانیماجزایی ناشناخته در شکل گتو با باورهایت کنترل میشطولانی ترین شبنگاه از بیرون مجموعهتاثیر روده بر مغزمیگرن سردردی ژنتیکی که باسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی از عروسک تا کمحمایت از طبیعتژنهای حاکم بر انسان و انسدانشمندان اولین سلول مصنآملودیپین داروی ضد فشار رویا تخیل یا واقعیتبحثی در مورد عملکرد لوب فاهرام مصر از شگفتی های جهسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمغز به تنهایی برای فرهنگ قانون جنگلاداراوون تنها داروی تاییتوهم فضای خالی یا توهم فضعلم راهی برای اندیشیدن انادیدنی ها واقعی هستندتبر را بردارما بخشی از این جهان مرتبطاعداد بینهایت در دنیای مهوش عاطفی قسمت اولحس و ادراک قسمت 75کوچ از محیط نامناسبداروی جدید برای میاستنی آیا ما کالا هستیمروش های صرفه جویی در ایجابرنامه و ساختار پیچیده مایمپلانت مغزی کمک میکند سیگار عامل افزایش مرگ وممغط یک گیرنده استلوتیراستامارتباط بین هوش طبیعی و هوتوصیه های غیر دارویی در سعارضه جدید ویروس کرونا سچرا ماشین باید نتایج را پتشنچ پانایوتوپولوس تشنج مباحث مهم حس و ادراکبه جای محکوم کردن دیگران هیچ کس مانند تو نگاه نمیکحس و ادراک قسمت پنجاهکاهش التهاب ناشی از بیمادر چه مرحله ای از خواب ، رآیا انسان با مغز بزرگش اخریشه های مشترک حیاتبرخی اثرات مضر ویتامین دایجاد احساساتسانسور بر بسیاری از حقاینقش اتصالات بین سلولهای ایرادهای موجود در خلقت بساهچاله ها تبخیر نمیشودنقش تیروئید در تکامل مغزملاحظه های اخلاقی دربارهاز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل جریان همیشگی خلقتسایتهای دیگرنسبیت عام از زبان دکتر برتغییر زودتر اتصالات مغزیمدارک ژنتیکی چگونه انسانبیماری کروتز فیلد جاکوبهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک قسمت شصت و هشتکریستال زمان(قسمت دوم)درمان های جدید میگرنآیاما مقهور قوانین فیزیکرجزخوانی هایی که امروز ببررسی علل کمر درد در میانابزار بقا از نخستین همانسرنوشتنقش غذاها و موجودات دريامنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تتا 20 سال آینده مغز شما به همه چیز موج استجهان قابل مشاهده بخش کوچمزایای شکلات تلخ برای سلبیهوش کردن در جراحی و بیمویتامین بی 12 در درمان دردخواب سالم عامل سلامتیگوشت خواری یا گیاه خواریدرمان سرگیجه بدون نیاز بآزار دیگری، آزار خود استزمان پلانکتفکر قبل از کارابزار بقا از نخستین همانشلیک فراموشینه جنگ و نه خونریزیمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سهندسه در پایه ی همه ی واکجهان پر از چیزهای اسرار آمطالبی در مورد تشنجواکسن های شرکت فایزر آمرخدای رنگین کمانگشایش دروازه جدیدی از طردرک درست از خود و هوشیاریافسردگی و اضطراب در بیماابزار بقای موجود زنده از زیباترین چیز در افزایش ستقویت سیستم ایمنیشگفتی های نقشه ی ژنتیکینوبت کودکانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی از عروسک های بجوانان وطنوبینار اساتید نورولوژی دپیوند قلب خوک، به فرد دچادندان ها را مسواک بزنید تدغدغه نتیجه ی نادانی استامیدواری و مغززبان و تکلم برخی بیماریهفاجعه ی جهل مقدسابزارهای بقای از نخستین تنفس هوازی و میتوکندریشباهت زیاد بین سلول هاي عچگونه میتوان با قانون جنتاثیر درجه حرارت بر عملکمنحنی که ارتباط بین معرفاز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی حق انتخابیافته های نوین علوم پرده دین، اجباری نیستپختگی پس از چهل سالگي به رقیبی قدرتمند در برابر مباد غرور و سر پر از نخوت وانرژی تاریکسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز و اخلاقفرزندان زمان خوداحیای بینایی نسبی یک بیمتو باید نیکان را به دست بطی یکصد هزار سال اخیر هرچنگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر رژیم گیاه خواری بر میگرن شدید قابل درمان اساسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحوادث روزگار از جمله ویرکل اقیانوس در یک ذرهدانشمندان تغییر میدان مغآموزش نوین زبانرویا حقی از طرف خدابحثی درباره هوش و تفاوتهاولویت بندی ها کجاستسم زنبور ، کلیدی برای وارمغز بیش از آنچه تصور میشوقانون جنگلادب برخورد با دیگرانتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)علم ساختن برج های چرخاننادانی در قرن بیست و یکم،تحریک عمقی مغز در آلزایمما تحت کنترل ژنها هستیم یبقای حقیقی در دور ماندن اهوش عاطفی قسمت دهمحس و ادراک قسمت 78کوچک شدن مغز از نئاندرتاداروی جدید برای ای ال اسآیا ما تنها موجودات زنده روش هایی برای جلوگیری از برنامه ی مسلط ژنها در اختایمپلانت نخاعی میتواند دسیاهچاله های فضایی منابعنقش قهوه در سلامتیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعارتباط شگفت مغز انسان و فتوصیه هایی در مصرف ماهیعدم توقف تکامل در یک انداچرا مغز انسان سه هزار سالتشنج چیستمجموعه های پر سلولی بدن مبه خودت مغرور نشوهیچ کس حقیقت را درون مغز حس و ادراک قسمت پنجاه و یکاهش حافظه هرچند فرایندیدر ناامیدی بسی امید استآیا احتمال دارد رویا از آرژیم های غذایی و نقش مهم برخی اختلالات عصبی مثانهاکسی توسین و تکامل پیش اسایه را اصالت دادن، جز فرنقش حفاظتی مولکول جدید دملاحظات بیهوشی قبل از جراز نظر علم اعصاب اراده آزتکامل داروینی هنوز در حانسبت ها در کیهانتغییر عمودی سر انسان از پمروری بر تشنج و درمان هایبیماری گیلن باره و بیمارهزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت شصت و دوکریستال زمان(قسمت سوم)درمان های جدید در بیماری آب زندگی است قسمت چهارمرحم مصنوعیبزرگ فکر کنابزار بقا از نخستین همانسریع دویدن مهم نیستنقش غذاها و موجودات دريامنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تتا بحر یفعل ما یشاهمه چیز در زمان مناسبجهان موازی و حجاب هامسمومیت دانش آموزان بی گبیهوشی در بیماران دچار اویتامین بی هفدهخواب سالم عامل سلامتی و یگیلگمش باستانی کیستدرمان سرگیجه بدون نیاز بآسيب میکروواسکولاریا آسزمان به چه دلیل ایجاد میشتفکر خلا ق در برابر توهم ابزار بقا از نخستین همانشنا در ابهای گرم جنوب نیاچه زیاد است بر من که در ایمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کتامین در درمان پاهندسه زبانِ زمان استجهان پر از چیزهای جادویی مطالعه ای بیان میکند اهدواکسن کووید 19 چیزهایی که خدایی که ساخته ی ذهن بشر پل جویی اصفهاندرک عمیق در حیواناتاقلیت خلاقابزار بقای موجود زنده از زیر فشار کووید چه باید کرتلقین اطلاعات و حافظهشگفتی های زنبور عسلنور درونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش مصنوعی از عروسک بازی جواب دانشمند سوال کننده وجود قبل از ناظر هوشمندپیوند مغز و سر و چالشهای ذهن ما از در هم شکستن منبامیدی به این سوی قبر نیستزبان و شناخت حقیقت قسمت چفاصله ها در مکانیک کوانتابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریشجاعت و ترسچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکمنشأ اطلاعات و آموخته ها ازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت قربانی نزاع بین بی یاد گرفتن مداومدید تو همیشه محدود به مقدپروژه ی ژنوم انسانیرموزی از نخستین تمدن بشربار بزرگ ایستادن بر دو پاانرژی تاریک که ما نمی توسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز و اخلاقفرضیه ای جدید توضیح میدهاحیای بینایی نسبی یک بیمتو تغییر و تحولیطبیعت موجی جهاننگاه از درون مجموعه با نگتاثیر رژیم گیاه خواری بر میدان مغناطيسي زمین بشر اصل بازخوردهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحکمت الهی در پس همه چیزکلمات بلند نه صدای بلنددانشمندان روش هاي جدیدی آمارهای ارائه شده در سطح رویاها از مغز است یا ناخوبحثی درباره هوش و تفاوتهاولین مورد PML به دنبال تکسماگلوتید داروی کاهش دهنمغز برای فراموشی بیشتر کقانونمندی و محدودیت عالمادراک ما درک ارتعاشی است توهم چیستعلایم کمبود ویتامین E را نازوکلسینتداوم مهم است نه سرعتمانند آب باشبلندی در ذهن ما درک بلندیهوش عاطفی قسمت دومحس و ادراک قسمت 82کوچکترین چیز یک معجزه اسداروی جدید برای دیابتآیا مغز تا بزرگسالی توسعروش هایی ساده برای کاهش ابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ایمان به رویاسیاهچاله ها، دارای پرتو نقش مهاجرت در توسعه نسل الیروپریم داروی ترکیبی ضدارتباط شگفت انگیز مغز انتوضیحی ساده در مورد هوش معدم درکچرا مغزهای ما ارتقا یافت تشنج و حرکات شبه تشنجی قامحل درک احساسات روحانیبه دنبال رستگاری باشهیچ اندر هیچحس و ادراک قسمت پنجاه و دکاهش دوپامین عامل بیماریدر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا احتمال دارد رویا از آرژیم های غذایی و نقش مهم برخی اصول سلامت کمررژیم ضد التهابیبرخی بیماری ها که در آن باگر فقط مردم میفهمیدند کساخت شبکه عصبی مصنوعی با نقش حیاتی تلومر دی ان آ دممانتین یا آلزیکسا یا اباز نظر علم اعصاب اراده آزتکامل داروینی هنوز در حانسبت طلایی، نشانه ای به ستغییرات منطقه بویایی مغزمرکز هوشیاری، روح یا بدن بیماری آلزایمر، استیل کوهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت شصت و ششکشف مکانیسم عصبی خوانش پدرمان های رایج ام اسآب زندگی است قسمت هفتمرحم مصنوعیبزرگ شدن مغز محدود به دورابزار بقا از نخستین همانسریعترین کامپیوتر موجودنقش غذاها در کاهش دردهای منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تتابوهای ذهنیهمه چیز در زمان کنونی استجهان ما میتواند به اندازمسمومیت دانش آموزان، قمابیوگرافیویتامین دی گنجینه ای بزرخواب عامل دسته بندی و حفطگیاه بی عقل به سوی نور میدرمان سرگیجه بدون داروآسیب ها ناشی از آلودگی هوزمان شگفت انگیزتفاوت مغز انسان و میمون هابزار بقا از نخستین همانشناخت و معرفت، و نقش آن دنه عدم مطلق بلکه عدم با قمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهنر فراموشیجهان دارای برنامهمعماری، هندسه ی قابل مشاواکسن کرونا و گشودن پنجرخسته نباشی باباپل خواجو اصفهاندرگیری قلب در بیماری ویرالکترومغناطیس شنوایی و هابزار بقای موجود زنده از زیرفون داروی ضد ام استلاش ها برای کشف منابع جدشانس یا تلاشنورون هاي مصنوعی می توانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر ترکیبات استاتین (سهوش مصنوعی از عروسک بازی جوسازی مدرنوراپامیل در بارداریپیوند اندام از حیوانات بذهن چند جانبه نیازمند نگامیدی تازه در درمان سرطازبان و شناخت حقیقت قسمت افاصله ی همیشگی تصویر سازابعاد و نیازهای تکاملیتنفس بدون اکسیژنشرکت نورالینک ویدیویی ازچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکمنشاء کوانتومی هوشیاری ااسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت آنطور نیست که به نظیاد بگیر فراموش کنیدیدن خدا در همه چیزپروژه ی ژنوم انسانیرمز و رازهای ارتباط غیر کبار سنین ابزار هوشمندی اانرژی خلا ممکن استسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز و سیر تکامل ان دلیلی فساد اقتصادی سیتماتیک دراحساس گذر سریعتر زمانتو جهانی هستی که خودش را طبیعت بر اساس هماهنگینگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر رژیم گیاه خواری بر میدان های مغناطیسی قابل اصل علت و تاثیرهوش مصنوعی به شناسایی کاحافظه میتواند بزرگترین دکلوزاپین داروی ضد جنوندانشمندان روشی برای تبدیآن چیزی که ما جریان زمان رویاهای پر رمز و حیرتی دربحثی درباره هوش و تفاوتهاولین مورد پیوند سر در انسندرم کووید طولانیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟قارچ بی مغز در خدمت موجودادغام میان گونه های مختلتوهم وجودعلایم کمبود ویتامین E را نباید صبر کرد آتش را بعد تداخل مرزها و صفات با بینماه رجببلوغ چیستهوش عاطفی قسمت سومحس و ادراک قسمت چهلکووید نوزده و خطر بیماری داروی جدید ضد میگرنآیا همه جنایت ها نتیجه بیروش جدید تولید برقبرین نت به جای اینترنتاین پیوند نه با مغز بلکه سیاهچاله و تکینگی ابتداینقش میدان مغناطیسی زمین لیس دگرامفتامین یا ویاسارتباط شگفت انگیز مغز انتیوتیکسن داروی ضد جنونعسل طبیعی موثر در کنترل بچرا ویروس کرونای دلتا واتشنج عدم توازن بین نورون محل درک احساسات روحانی دبه زودی شبکه مغزی به جای هیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک قسمت پنجاه و سکاهش سن بیولوژیکی، تنها در هم تنیدگی کوانتومیآیا برای تولید مثل همیشه رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرخی بیماری های خاص که بداگر میدانی مصیبت بزرگتر ساخت شبکه عصبی با الفبای نقش خرچنگ های نعل اسبی درمن کسی در ناکسی دریافتم از واقعیت امروز تا حقیقتتکامل داروینی هنوز در حانشانه های گذشته در کیهان تغییرات آب و هوایی که به مرکز حافظه کجاستبیماری الزایمرهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک سی و هفتمکشف مکانیسمی پیچیده در بدرمان های علامتی در ام اسآب زندگی است قسمت اولرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربزرگ شدن تقریبا ناگهانی ابزار بقا از نخستین همانسرگیجه از شایعترین اختلانقشه مغزی هر فرد منحصر بهمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر فکر بر سلامتهمه چیز، ثبت می شودجهان مادی، تجلی فضا در ذهمسیر دشوار تکامل و ارتقابیوگرافیویروس مصنوعیخودآگاهی و هوشیاريگیاه خواری و گوشت خوار کددرمان سرطان با امواج صوتآشنا پنداریزنان باهوش ترتفاوت ها و تمایزها کلید بابزار بقا از نخستین همانشناخت حقیقت یا آرزوهای گنهایت معرفت و شناخت درک عمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهنر حفظ گرهجهان در حال نوسان و چرخشمعنی روزهواکسن کرونا از حقیقت تاتخطا در محاسبات چیزی کاملپلاسمای غالبدرگیری مغز در بیماری کویالکتروتاکسی(گرایش و حرکابزار بقای موجود زنده از زیرک ترین مردمتلاش هایی در بیماران قطع شاهکار قرننورون های ردیاب حافظهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر تغذیه بر سلامت رواهوش مصنوعی از عروسک بازی جامعه ی آسمانیورزش هوازی مرتب خیلی به قدهن، بزرگترین سرمایهپیوند سر آیا ممکن استذهن هوشیار در پس ماده ی مامگا سه عامل مهم سلامتزبان و شناخت حقیقت قسمت دفتون های زیستیابعاد اضافه ی کیهانتنها مانع در زندگی موارد شربت ضد خلطچگونه هوشیاری خود را توستاثیر درجه حرارت بر عملکمهندسی ژنتیک در حال تلاش اساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت افرادیادگیری مهارت های جدید ددیدگاه نارسای دوگانه ی مپروانه ی آسمانیرمز پیشرفت تواضع است نه طبارداری بدون رحمانسان قدیم در شبه جزیره عسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز کوانتومیفشار و قدرتاحساسات کاذبتو دی ان ای خاص ميتوکندريطعمه ی شبکه های ارتباط اجنگاه دوبارهتاثیر رژیم گیاهخواری بر میدان های کوانتومی خلااصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش مصنوعی در کامپیوترهاحافظه و اطلاعات در کجاست کلام و زبان، گنجینه ای بسدانش، قفل ذهن را باز میکنآنچه ناشناخته است باید شرویای شفافبحثی درباره هوش و تفاوتهاولین هیبرید بین انسان و سندرم گیلن باره به دنبال مغز بزرگ چالش است یا منفعقبل از آغازادغام دو حیطه علوم مغز و توهم وجودعلت خواب آلودگی بعد از خونبرو و انرژی مداومتروس جریان انرژیماپروتیلینبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش عاطفی قسمت ششمحس و ادراک قسمت چهل و هفتکودک هشت ساله لازم است آدداروی جدید ضد الزایمرآیا هوش مصنوعی می تواند نروش صحبت کردن در حال تکامبرای یک زندگی معمولیاین اندوه چیستسیاهچاله ی تولید کنندهنقش محیط زندگی و مهاجرت دلا اکراه فی الدینارتباط غیرکلامی بین انساتیک و اختلال حرکتیعشق درونی به یگانگی خلقتچرا پس از بیدار شدن از خوتشویق خواندن به کودکانمحدودیت چقدر موثر استبه زیر پای خود نگاه نکن بهیپرپاراتیروئیدیسمحس و ادراک قسمت پنجاه و شکایروپاکتیک چیستدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا بزرگ شدن مغز فقط در دآیا تکامل و تغییرات ژنتیرژیم غذایی ضد التهابیبرخی توجهات در ببمار پاراگر نیروی مغناطیس نباشد ساختن آیندهنقش داروهاي مختلف معروف منابع انرژي پاک سرچشمه حاز کجا آمده ام و به کجا میتکامل داروینی هنوز در حانشانه های پروردگار در جهتغییرات تکاملی سر انسان مرکز حافظه کجاستبیماری ای شبیه آلزایمر و و هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک- قسمت پنجاه و کشف ارتباط جدیدی از ارتبدرمان ژنتیکی برای نوآوریآب زندگی است قسمت دومرساناها و ابر رساناها و عبزرگترین خطایی که مردم مابزار بقا از نخستین همانسرگردانینقشه های مغزی جدید با جزیمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر مشاهده بر واقعیت بهمه ی سردردها بی خطر نیستجهان مرئی و نامرئیمسئول صیانت از عقیده کیسبیان ژن های اسکیزوفرنی دویرایش DNA جنین انسان، برخودآگاهی و هوشیاريگیرنده باید سازگار با پیدرمانهای بیماری پارکینسآشنا پنداریزنجیرها را ما باید پاره کتفاوت ها را به رسمیت بشناابزار بقا از نخستین همانشناخت درون، شناخت بیرون؛نهایت در بی نهایتمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهنر رها شدن از وابستگیجهان در حال ایجاد و ارتقامعادله ها فقط بخش خسته کنواکسن کرونا ساخته شده توخطا در محاسبات چیزی کاملپمبرولیزوماب در بیماری چدرگیری مغز در بیماران مبالکترودهای کاشتنیابزار بقای موجود زنده از تلاشی برای درمان قطع نخاشاهکار شش گوشنوروپلاستیسیتی چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر حرکات چشم بر امواج هوش مصنوعی از عروسک بازی جاودانگی مصنوعیورزش هوازی ، بهترین تمریدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند سر، یکی از راه حلهاذهن تو همیشه به چیزی اعتقامروز دانش ژنتیک هیچ ابهزبان و شناخت حقیقت قسمت سمعجزه ی علمفروتنی و غرورابعاد بالاترتنها در برابر جهانشش مرحله تکامل چشمچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکمهربانی، شرط موفقیتاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت اشیایادآوری خواب و رویادژا وو یا اشنا پنداریپرواز از نیویورک تا لوس آرمز بقای جهش ژنتیکیبازگشت از آثار به سوی خداانسان میوه ی تکاملسفری به آغاز کیهانمغز آیندگان چگونه است ؟فضای قلب منبع نبوغ استاخلاق و علوم اعصابتو در میانه ی جهان نیستی ظهور امواج مغزی در مغز مصنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمیدان بنیادین اطلاعاتاصول انجام برخی نرمش ها دهوش مصنوعی در خدمت خلق وححافظه و اطلاعات در کجاست کلرال هیدرات برای خواباندائما بخوانآنچه واقعیت تصور میکنیم روان سالمبحثی درباره هوش و تفاوتهاولین تصویر در تاریخ از سسندرم پیریفورمیسمغز بزرگ چالشهای پیش روقبل از انفجار بزرگارتقا و تکامل سنت آفرینش توهم بی خداییعماد الدین نسیمی قربانی چت جی پی تیتری فلوپرازینماجرای جهل مقدسبنی عباس، ننگی بر تاریخهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک قسمت چهل و هشتکودک ایرانی که هوش او از داروی سل سپتآیا هوش مصنوعی زندگی بشرروشهای نو در درمان دیسک ببرای پیش بینی آینده مغز داین ایده که ذرات سیاهچالسیاره ی ابلهاننقش نگاه از پایین یا نگاهلاموژین داروی ضد اوتیسم؟ارتروز یا خوردگی و التهاتیروفیبان موثر در سکته ی عصب حقوق نورولووچرا ارتعاش بسیار مهم استتشخیص ژنتیکی آتروفی های محدودیت های حافظه و حافظبه سخن توجه کن نه گویندههاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت بیست و چهکار با یگانگی و یکپارچگیدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا جنین انسان، هوشمندی رژیم غذایی ضد دردبرخی توصیه ها برای واکسیاگر نعمت فراموشی نبود بسساختار فراکتال وجود و ذهنقش درختان در تکاملمنابع انرژی از نفت و گاز از کسی که یک کتاب خوانده تکامل زباننظام مثبت زندگیتغذیه بر ژنها تاثیر داردمرکز خنده در کجای مغز استبیماری ای شبیه ام اس مولتوفور و فراوانیحس و ادراک- قسمت بیست و پکشف جمجمه ای درکوه ایرهودرمان پوکی استخوانآب زندگی است قسمت سومرشته نوروایمونولوژی و نقبزرگترین درد از درون است ابزار بقا از نخستین همانسربازان ما محققا غلبه می نقص در تشخیص هیجانات عاممنابع بی نهایت انرژی در داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهمیشه چشمی مراقب و نگهباجهان مشارکتیمسئولیت جدیدبیان حقیقتواقعیت فیزیکی، تابعی از خودت را از اندیشه هایت حفگالکانزوماب، دارویی جدیدرهای اسرارآمیز و پوشیدهآغاز فصل سرما و دوباره تکزندگی هوشمند در خارج از زتفاوت های بین زن و مرد فقابزار بقا از نخستین همانشناسایی تاریخچه ی تکاملینهادینه سازی فرهنگ اختلامنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهنر، پر کردن است نه فحش دجهان ریز و درشتمعجزه های هر روزهواکسن ایرانی کرونا تولیدخطای ادراک کارماپنج اکتشاف شگفت آور در مودرگیری مغزی در سندرم کووالگو و عادت را بشکن و در اابزار بقای موجود زنده از تلاشی تازه برای گشودن معشاید گوشی و چشمی، آماده شنوروز یا روز پایانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکامل تا مغز از مغز تا تاثیر دوپامین و سروتونینجایی خالی نیستورزش و میگرندو بیماری روانی خود بزرگ پیوندی که فراتر از امکانذهن خود را مشغول هماهنگیانفجار و توقف تکاملی نشازبان جانسوزمعجزه ی علم در کنترل کرونفرگشت و تکامل تصادفی محض اتفاق و تصادفتنبیه چقدر موثر استششمین کنگره بین المللی سچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکموفقیت هوش مصنوعی در امتاستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت تنها چیزی است که شایاری خدا نزدیک استدژاوو یا آشناپنداریپروتئین های ساده ی ابتدارمز جهانبازگشت به ریشه های تکاملانسان ها می توانند میدان سقوط درون جاذبه ای خاص، چمغز انسان ایا طبیعتا تماقفس ذهناخلاق پایه تکامل و فرهنگتوقف؛ شکستظرف باید پر شود چه با چرک نگاهی بر توانایی اجزاي بتاریک ترین بخش شبمیدازولام در درمان تشنج اصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش مصنوعی در خدمت خلق وححافظه و اطلاعات در کجاستکمردردداروهای مصرفی در ام اسآنچه حس می کنیم، نتیجه ی روبات های ریز در درمان بیبحثی درباره احساسات متفااولین دارو برای آتاکسی فسندرم پس از ضربه به سرمغز بزرگ و فعال یا مغز کوقبرستان ها با بوی شجاعتارتقا یا بازگشت به قبل ازتوهم تنهاییعوامل موثر در پیدایش زباچت جی پی تیتری فلوپرازینماجرای عجیب گالیلهبه قفس های سیاهت ننازهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت چهل و دومکودکان میتوانند ناقل بی داروی ضد چاقیآیا هوش ارثی دریافتی از پروشهای شناسایی قدرت شنوابرای اولین بار دانشمنداناینکه به خاطرخودت زندگی سیاره ابلهاننقش نظام غذایی در تکامل ملایو دوم دکتر سید سلمان فارزش حقیقی زبان قسمت اولتکنولوژی جدید که سلول هاعضلانی که طی سخن گفتن چقدچرا بیماری های تخریبی مغتشخیص آلزایمر سالها قبل مخچه فراتر از حفظ تعادلبوزون هیگز چیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت بیست و یککاربرد روباتهای ريزنانودر هر سوراخی سر نکنکاربرد روباتهای ريز، در در والنتاین کتاب بدید همآیا جهان ذهن و افکار ما مراه فراری نیستبرخی درمان های Spinal Muscular Atاگر نعمت فراموشی نبود بسساختار شبکه های مغزی ثابنقش ذهن و شناخت در حوادث منابع انرژی از نفت و گاز از آغاز خلقت تا نگاه انساتکامل زباننظریه ی تکامل در درمان بیثبت و دستکار ی حافظهمرگ چیستبیماری اسپینال ماسکولار وقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک- قسمت شصت و چهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبدرمان پوکی استخوانآب، زندگی است(قسمت پنجم)رشد مغز فرایندی پیچیده ابسیاری از مجرمان، خودشانابزار بقا از نخستین همانسردرد میگرننقطه بی بازگشتمنابع جدید انرژیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه و مشاهده ناظر همیشه اطمینان تو بر خدا بجهان هوشمندمسئولیت در برابر محیط زیبیست تمرین ساده برای جلوواقعیت چند سویهخودروهای هیدروژنیگام کوچک ولی تاثیرگذاردروغ نگو به خصوص به خودتآغاز مبهم آفرینشزندگی بی دودتفاوت های تکاملی در مغز وابزار بقا از نخستین همانشناسایی سلول های ایمنی اچهار میلیارد سال تکامل بمنبع هوشیاری کجاست قسمت53از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوموارکتوس ها ممکن است دجهان شگفت انگیزمعجزه ی چشمواکسن اسپایکوژنخطای حسپول و شادیدرگیری مغزی در سندرم کووالگوی بنیادین و هوشیاریزیست شناسی کل در جزء فراکفلج نخاعی با الکترودهای ابزار بقای موجود زنده از تلاشی جدید در درمان ام اسشاید درست نباشدنوشیدن چای برای مغز مفید منبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکامل تا مغز، از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مجاذبهورزش بهترین درمان بیش فعدو بار در هفته ماهی مصرف پیوستگی همه ی اجزای جهانذهن سالمانقراض را انتخاب نکنیدزبان ریشه هایی شناختی اسمعجزه در هر لحظه زندگیفراموش کارها باهوش تر هساتوبان اطلاعات و پلِ بینتهدیدهای هوش مصنوعیصبر بسیار بایدچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکمولتیپل اسکلروز در زنان استفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت خواب و رویاژن همه چیز نیستدگرگونی های نژادی و تغییپروتز چشمرمز جهان خاصیت فراکتالبازخورد یا فیدبکانسان یک کتابخانه استسلول های مغزی عامل پارکیمغز انسان برای ایجاد تمدقفس را بشکناختلال خواب فرد را مستعد تولید مثل اولین ربات های عقل مجادله گرنگاهت را بلند کنتاریکی من و تو و گرد و غبامکانیک کوانتومی بی معنی اصول سلامت کمرهوش مصنوعی درمانگر کامپیحباب های کیهانی تو در توکمردرد ناشی از تنگی کاناداروهای ام اسآنها نمیخواهند دیگران راروبات کیانبحثی درباره احساساتی غیراولین دروغسندرم سردرد به دلیل افت فمغز بزرگترین مصرف کننده قدم زدن و حرکت دید را تغیارتوکين تراپی روشی جديد توهم جدایی و توهم علمعوامل ایجاد لغت انسانی و نتایج نادانی و جهلترک امروزماده ی تاریکبه مغز خزندگان خودت اجازهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت چهل و سومکودکان خود را مشابه خود تداروی ضد چاقیآیا هوش سریعی که بدون احسروشی برای بهبود هوش عاطفبرای تمدن سازی، باید در باینکه خانواده ات سالم باسیاره ابلهاننقش نظریه تکامل در شناسالبخند بزن شاید صبح فردا زارزش حقیقی زبان قسمت دومتکنولوژی جدید که سلول هاغم بی پایانچرا حیوانات سخن نمی گوینتصویر زیبا از سلولمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبوزون هیگز جهان را از متلهدف یکسان و مسیرهای مختلحس و ادراک قسمت بیست و دوکتاب گران و پرهزینه شد ولدر یک فراکتال هر نقطه مرکآیا جهش های ژنتیکی، ویروراه های جدید برای قضاوت ربرخی روش های تربیتی کودکاگر با مطالعه فیزیک کوانسادیسم یا لذت از آزار دادنقش روی و منیزیم در سلامتمنابع انرژی از نفت و گاز از انفجار بزرگ تا انفجار تکامل زبان انسان از پیشینظریه ی تکامل در درمان بیثبت امواج الکتریکی در عصمرگ و میر پنهانبیماری اضطراب عمومیوقتی فهمیدی خطا کردی برگحساسیت روانی متفاوتکشتن عقیده ممکن نیستدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآتش منبع انرژیرشد مغز علت تمایل انسان ببسیاری از بیماری های جدیابزار بقا از نخستین همانسردرد میگرن در کودکاننمیتوان با بیرون انداختنمناطق خاصی از مغز در جستجاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتاهمیشه داناتر از ما وجود دجهان هوشیارمستند جهان متصلبیش از نیمی از موارد انتقواقعیت چیستخورشید مصنوعیگامی در درمان بیماریهای دریای خداإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَزندگی در جمع مواردی را برتفاوت های زبانی سرمنشا تابزار بقا از نخستین همانشواهدی از نوع جدیدی از حاچهار ساعت پس از کشتار خوکمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهورمون شیرساز یا پرولاکتجهانی که نه با یک رخداد و واکسن اسپایکوژن ضد کروناخطر آلودگی هواپول و عقیدهدرگیری اعصاب به علت میتوالگوبرداری از طبیعتزیست شناسی باور حقیقت یا فلج بل، فلجی ترسناک که آنابزار بقای موجود زنده از تمایل زیاد به خوردن بستنشب سیاه سحر شودنوعی سکته مغزی ، وحشتناک منبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر داروهای ضد التهاب جاذبه و نقش آن در شکلگیریورزش در کمر درددو برابر شدن خطر مرگ و میپیام های ناشناخته بر مغز ذهت را روی چیزهای مفید متانواع سکته های مغزیزبان شناسی مدرن در سطح سلمعرفت و شناختفراموشی همیشه هم بد نیستاتوسوکسیمایدتو یک معجزه ایصرع و درمان های آنچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر درجه حرارت بر عملکمواد کوانتومی جدید، ممکناستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت در علم، هرگز نهایی ژن همه چیز نیستدانش قدرت استپروتز عصبی برای تکلمرنگ کردن، حقیقت نیستبازسازي مغز و نخاع چالشی انسان باشسلول های بنیادیمغز انسان برای شادمانی طقلب و عقلاختلال در شناسایی حروف و تولید یا دریافت علمعقلانیت بدون تغییرچالش هوشیاری و اینکه چرا تاریکی و نورمکانیزمهای دفاعی در براباضطراب و ترسهوش مصنوعی درخدمت خلق وححد و مرزها توهم ذهن ماستکمردرد و علل آنداروهای تغییر دهنده ی سیآنان که در قله اند هرگز خروح در جهانی دیگر استبخش فراموش شده ی حافظهاولین سلول مصنوعیسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز حریص برای خون، کلید تقدرت مردمارتباط میکروب روده و پارتوهم جسمعواملی که برای ظهور لغت انجات در راستگوییترکیب آمار و ژنتیکماده ی خالیبه نقاش بنگرهوشمندی کیهانحس و ادراک قسمت نهمکودکان را برای راه آماده داروی ضد تشنج با قابليت تآیا هشیاری کوانتومی وجودروشی جدید در درمان قطع نخبرای خودآگاه بودن تو بایاینترنت بدون فیلتر ماهواسیر آفرینش از روح تا مغز نقش هورمون های تیروئید دلحظات خوش با کودکانارزش حقیقی زبان قسمت سومتکینگیغم بی پایانچرا حجم مغز گونه انسان درتصویر زیبای اصفهانمخچه ابزاري که وظیفه آن فبی نهایت در میان مرزهاهدف یکسان، در مسیرهای متحس و ادراک قسمت بیست و سو