دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

داروی سل سپت

داروی ضد التهابی سلسپت یا مایکوفنولیت موفتیل
Names:CellCept, Myfortic, MMF


قرص ۵۰۰ یا کپسول ۲۵۰ میلیگرمی یا قرص های با آزاد شدن طولانی ۱۸۰ و ۳۶۰ میلیگرمی
شکل تزریقی دارو هم موجود است.
مکانیسم اثر: مهار برگشت پذیر inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH) که باعث مهار تکثیر سلول‌های التهابی T- and B-cell و مهار تولید آنتی بادی می‌شود.
نیمه عمر در حد ۱۷ تا ۱۸ ساعت
در برخی بیماری های خودایمن مغز و اعصاب مانند میاستنی گراو پیشرفته، قابل استفاده است.
دوز مصرفی در این بیماران ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیگرم روزانه است.
شایعترین عوارض احتمالی این دارو: افزایش قند خون و چربی خون، تنگی نفس، درد کمر و ...


https://reference.medscape.com/.../cellcept-myfortic...


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
انواع سکته های مغزیدی متیل فومارات(زادیوا)(رمز جهاناثرات مضر ماری جوانانه به اعداماسرار آفرینش در موجسلولهای ایمنی القا کنندهلزوم عدم وابستگی به گوگل علم راهی برای اندیشیدن اهوموارکتوس ها ممکن است دبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنمرکز حافظه کجاستتکامل داروینی هنوز در حاحقیقت در علم، هرگز نهایی پختگی پس از چهل سالگي به جنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشدانشمندان اولین سلول مصنروبات های ریز در درمان بیاختراع جدید اینترنت کواننور دروناعداد بینهایت در دنیای مسودمندی موجودات ابزی بر منابع انرژی از نفت و گاز عارضه جدید ویروس کرونا سهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر نگاه ناظر هوشیار بحد و مرزها توهم ذهن ماستآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدداروی جدید برای ای ال اسارتباط هوش ساختار مغز و ژروشی برای بهبود هوش عاطفچگونه مغز پیش انسان یا همبه خودت مغرور نشوسکته مغزیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ها و تمایزها کلید بسایتهای دیگرهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آنمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیحس و ادراک قسمت نوزدهمایا این جمله درست است کسیدر ناامیدی بسی امید استاز نخستین همانند سازها تراه فراری نیستنگاه از درون مجموعه با نگبیماری الزایمرسخن پاک و ثابتهوش عاطفی بیشتر در زنانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاش هایی در بیماران قطع کودکان را برای راه آماده مغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه حس و ادراک قسمت دهماپی ژنتیکدرمان های جدید میگرنمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز و از مغز رشد مغز فرایندی پیچیده اسرعت فکر کردن چگونه استنازوکلسینبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتنها مانع در زندگی موارد کتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمخلا، حقیقی نیستدرمان سرطان با امواج صوتابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی در جمع مواردی را برفراموش کارها باهوش تر هسشگفت انگیز بودن کیهانچرا مغزهای ما ارتقا یافت بازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیمیگرن و پروتئین مرتبط با تو دی ان ای خاص ميتوکندريجهان هوشمندکشتن عقیده ممکن نیستتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریخانه ی تاریکدرگیری مغز در بیماری کویابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز- از مغز زبان مشترک ژنتیکی موجوداقیچی ژنتیکیشباهت زیاد بین سلول هاي عنسبت طلایی، نشانه ای به سبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از ما بخشی از این جهان مرتبطتوهم وجودجهان شگفت انگیزگامی در درمان بیماریهای تراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیدقیق ترین تصاویر از مغز اذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزاز سایه بگذرزبان، وسیله شناسایی محیطقطار پیشرفتطولانی ترین شبهمه ی سردردها بی خطر نیستبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدمحل درک احساسات روحانی دتیک و اختلال حرکتیجاذبهپیچیدگی های مغزمگستصادف یا قوانین ناشناختهتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایدین، اجباری نیسترمز جهان خاصیت فراکتالاجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیاسرار بازسازی اندام هاسلولهای بنیادی مصنوعی درمقاومت به عوارض فشار خون علم ساختن برج های چرخانهورمون شیرساز یا پرولاکتبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعمرکز حافظه کجاستتکامل زبانحقیقت راستین انسان علم بپروژه ی ژنوم انسانیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پادانشمندان تغییر میدان مغروبات کیانادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می توانبقای حقیقی در دور ماندن اسیلی محکم محیط زیست بر انمنابع انرژی از نفت و گاز عدم توقف تکامل در یک انداهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن همه چیز نیستمسئولیت جدیدتاثیر نگاه و مشاهده ناظر حریص نباشآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یداروی جدید برای دیابتارتباط پیوسته ی جهانروشی جدید در درمان قطع نخچگونه هموساپينس بر زمین به دنبال رستگاری باشسال سیزده ماههمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش منامعجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نحس و ادراک قسمت هفتمایا ابزار هوشمندی یا مغز در هم تنیدگی مرزها و بی ماز نخستین همانند سازها تراه های جدید برای قضاوت رنگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری ای شبیه آلزایمر و سختی ها رفتنی استهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی برای درمان قطع نخاکوری گذرای ناشی از موبایمغز کوانتومیتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دحس و ادراک قسمت دوازدهمابتدا سخت ترین استدرمان های جدید در بیماری مغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز ترشد مغز علت تمایل انسان بفلج نخاعی با الکترودهای سعی کن به حدی محدود نشوینباید صبر کرد آتش را بعد بیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلمنبع خواب و رویاتنها در برابر جهانکتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولخلا، خالی نیستدرمانهای بیماری پارکینسابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی در سیاهچالهفراموشی همیشه هم بد نیستشگفت زده و حیران باشچرا ویروس کرونای دلتا وابازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشمیگرن سردردی ژنتیکی که بتو در میانه ی جهان نیستی جهان هوشیارگل زندگیتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکخانواده پایداردرگیری مغز در بیماران مبابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز- از مغز زبان چهار حرفی حیات زمینقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصشباهت زیاد بین سلول هاي عنشانه های گذشته در کیهان بحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهما تحت کنترل ژنها هستیم یتوهم بی خداییجهانی که نه با یک رخداد و گاهی لازم است برای فهم و تربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در ادل به دریا بزنذهن خود را مشغول هماهنگیابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات دريااز علم جز اندکی به شما داسفر فقط مادی نیستلمس کوانتومیطی یکصد هزار سال اخیر هرچهمیشه چشمی مراقب و نگهبابرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنمحدودیت چقدر موثر استتیروفیبان موثر در سکته ی جاذبه و نقش آن در شکلگیریپیچیدگی های مغزی در درک زپیوند قلب خوک، به فرد دچاتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میددید تو همیشه محدود به مقدرنگ کردن، حقیقت نیستاجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایاصل بازخوردسلام تا روشناییمقابله ی منطقی با اعتراضعلایم کمبود ویتامین E را هوش فوق العاده، هر فرد اسبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردمرکز خنده در کجای مغز استتکامل زبانحقیقت غیر فیزیکیپروژه ی ژنوم انسانیجهل مقدسانسان خطرناکترین موجوددانشمندان روش هاي جدیدی روح در جهانی دیگر استاداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهبلندی در ذهن ما درک بلندیسینوریپا داروی ترکیبی ضدمنابع انرژی از نفت و گاز عدم درکهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن هوش و ساختارهای حیاتی مسئولیت در برابر محیط زیتاثیر نگاه انسان بر رفتاحرکت چرخشی و دائمی کیهانآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یداروی جدید ضد میگرنارتباط انسانی، محدود به روشی جدید در درمان نابینچگونه هوشیاری خود را توسبه زودی شبکه مغزی به جای سانسور از روی قصد بسیاری منبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمعجزه ی علمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرحس و ادراک قسمت هفدهمایا بیماری ام اس (مولتیپدر هم تنیدگی کوانتومیاز نخستین همانند سازها تراه های جدید برای قضاوت رنگاه دوبارهبیماری ای شبیه ام اس مولتسرنوشتهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی تازه برای گشودن معکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیحس و ادراک قسمت سومابتدایی که در ذهن دانشمندرمان های رایج ام اسمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز ترشد در سختی استفلج بل، فلجی ترسناک که آنشلیک فراموشینبرو و انرژی مداومبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متمنتظر نمان چیزی نور را بهتنبیه چقدر موثر استکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومخلاصه ای از مطالب همایش مدرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی زمینی امروز بیش از فرایند پیچیده ی خونرسانیشگفتی های زنبور عسلچرا پس از بیدار شدن از خوبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگمیگرن شدید قابل درمان استوقف؛ شکستجهان های بسیار دیگرگلوله ی ساچمه ایتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشخار و گلدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز- از مغزتزبان نیاز تکاملی استقانون مندی نقشه ژنتیکی مشجاعت و ترسنشانه های پروردگار در جهبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستمانند آب باشتوهم تنهاییجهانی که از یک منبع، تغذیگاهی مغز بزرگ چالش استترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریدلایلی که نشان میدهد ما بذهن سالمابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات درياازدواج های بین گونه ای، رسفر نامه سفر به بم و جنوب لوب فرونتال یا پیشانی مغطبیعت موجی جهانهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کرونامحدودیت های حافظه و حافظتکنولوژی جدید که سلول هاجدایی خطای حسی استپیوند مغز و سر و چالشهای تعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیدیدن خدا در همه چیزرنگین کماناحیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قاصل علت و تاثیرسلسله مباحث هوش مصنوعیمقابله با کرونا با علم اسعلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی می تواند بر احبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختمرگ چیستتکامل زبان انسان از پیشیحقیقت غیر قابل شناختپروانه ی آسمانیجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزدانشمندان روشی برای تبدیروح رهاییادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستبلوغ چیستسیگار عامل افزایش مرگ وممنابع انرژی از نفت و گاز بزرگترین درد از درون است عسل طبیعی موثر در کنترل بهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقمستند جهان متصلتاثیر نگاه انسان بر رفتاحس چشایی و بویاییآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمداروی جدید ضد الزایمرارتباط از بالا به پایین مروشی جدید در درمان سکته مچگونه واکسن کرونا را توزبه زیر پای خود نگاه نکن بسانسور بر بسیاری از حقایمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد دمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پحس و ادراک قسمت هجدهمایا بدون زبان میتوانیم تدر هم تنیدگی کوانتومی و پاز نخستین همانند سازها تراه پیروزی در زندگی چیستنگاهی بر قدرت بینایی درابیماری اسپینال ماسکولار سریع دویدن مهم نیستهوشمندی کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی جدید در درمان ام اسکیهان خود را طراحی میکندتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی حس و ادراک قسمت سی و هشتمابتذال با شعار دیندرمان های علامتی در ام اسمغز بیش از آنچه تصور میشواز تکینگی تا مغز از مغز تز گهواره تا گورفلج خوابشلیک فراموشیچت جی پی تیبیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزمنحنی که ارتباط بین معرفتهدیدهای هوش مصنوعیکتاب، سفری به تاریختاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومخلاصه ای از درمان های جدیدروغ نگو به خصوص به خودتابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی زودگذرفرایند تکامل و دشواری هاشانس یا تلاشچرا ارتعاش بسیار مهم استبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را میدان مغناطيسي زمین بشر تولید مثل اولین ربات های جهان هایی در جهان دیگرگلوئونتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَخارق العاده و استثنایی بدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز، از مغز زبان و کلمه حتی برای کسانقانون گذاری و تکاملشرکت نورالینک ویدیویی ازنظام مثبت زندگیبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستماه رجبتوهم جدایی و توهم علمجهانی در ذهنگذر زمان کاملا وابسته به ترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتدنیای شگفت انگیز کوانتومذخیره ی شگفت انگیز اطلاعابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات دريااسکار، لگوی هوشمندسفر به مریخ در 39 روزلوتیراستامطبیعت بر اساس هماهنگیهمیشه داناتر از ما وجود دبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شمخچه فراتر از حفظ تعادلتکنولوژی جدید که سلول هاجریان انرژی در سیستم های جریان انرژی در سیستم های پیوند اندام از حیوانات بتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استدیدگاه نارسای دوگانه ی مرهبر حقیقیاحیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عاصل عدم قطعیت از کوانتوم سلطان جنگل یا صاحب ملکوتملاحظه های اخلاقی دربارهعلت خواب آلودگی بعد از خوهوش مصنوعی و کشف زبان هایبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشمرگ و میر پنهانتکامل ساختار رگهای مغزی حقایق ممکن و غیر ممکنپرواز از نیویورک تا لوس آانسانیت در هم تنیده و متصدائما بخوانروزه داری متناوب، مغز را ادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاسیاهچاله های فضایی منابعمنابع انرژی از نفت و گاز بسیاری از بیماری های جدیعشق درونی به یگانگی خلقتهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها نقشه ایجاد ابزار هومشکل از کجاستتاثیر ویتامین دی بر بیماحس و ادراک (قسمت اول )آنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشداروی سل سپتارتباط بین هوش طبیعی و هوريتوکسيمب در درمان ام اسچگونه آن شکری که می خوریمبوزون هیگز چیستساهچاله ها تبخیر نمیشودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی به شناسایی کاکنگره بین المللی سردرد دمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسحس و ادراک قسمت هشتمایا تکامل هدفمند استدر هم تنیدگی کوانتومی و داز نشانه ها و آثار درک شدراه انسان شدن، راه رفتن ونگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری اضطراب عمومیسریعترین کامپیوتر موجودهوشیاری و وجودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمایل زیاد به خوردن بستنکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما محس و ادراک قسمت سی و ششمابداع دی ان ای بزرگترین ددرمان ژنتیکی برای نوآوریمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تزمین در برابر عظمت کیهانفلج خواب چیستشنا در ابهای گرم جنوب نیاچت جی پی تیبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزامنشأ اطلاعات و آموخته ها تو یک معجزه ایکتابخانهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)خم شدن فضا-زماندریای خداابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تزندگی سلول در بدن، جدای افرایند حذف برخی اجزای مغشاهکار قرنچرا بیماری های تخریبی مغبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز میدان های مغناطیسی قابل تولید یا دریافت علمجهان یکپارچهگمان میکنی جرمی کوچکی در تبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در وخبر مهم تلسکوپ هابلدرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز، از مغز زبان و بیان نتیجه ساختماقانون جنگلشربت ضد خلطنظریه ی تکامل در درمان بیبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتماپروتیلینتوهم جسمجهان، تصادفی نیستگذشته را دفن کنتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالدنیا، هیچ استذره ی معین یا ابری از الکابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای اساس انسان اندیشه و باور سفر تجهیزات ناسا به مریخ لوزالمعده(پانکراس)مصنوعطعمه ی شبکه های ارتباط اجهمیشه راهی هستبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتکینگیمخچه ابزاري که وظیفه آن فتکامل فردی یا اجتماعیجریان انرژی در سیستم های پیوند سر آیا ممکن استتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکنددژا وو یا اشنا پنداریروی و منیزیم در تقویت استاحساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتاصول انجام برخی نرمش ها دسم زنبور ، کلیدی برای وارملاحظات بیهوشی قبل از جرعماد الدین نسیمی قربانی هوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی مرگ و میر بسیار بالای ناشتکامل شناخت انسان با کشفحل مشکلپروتز عصبی برای تکلمانسان، گونه ای پر از تضادداروهای مصرفی در ام اسروزه داری و بیمار ی ام اس ادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید بنی عباس، ننگی بر تاریخسیاهچاله ها، دارای پرتو منابع انرژی از نفت و گاز بسیاری از بیماری های جدیعصب حقوق نورولووهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهمشکلات نخاعیتاثیر ویروس کرونا بر مغز حس و ادراک (قسمت دوم )آنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند داروی ضد چاقیارتباط شگفت مغز انسان و فریه زغالیچگونه انتظارات بر ادراک بوزون هیگز جهان را از متلسایه را اصالت دادن، جز فرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل همجوشی هسته ای با همعرفت و شناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودحس و ادراک قسمت پنجمایجاد احساساتدر هر سوراخی سر نکناز نظر علم اعصاب یا نرووسراه بی شکستنگاهت را بلند کنبیماری بیش فعالیسرگیجه از شایعترین اختلاهوشیاری کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروحس و ادراک قسمت سیزدهمابزار هوش در حال ارتقا ازدرمان پوکی استخوانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تزمین زیر خلیج فارس تمدنی فلج دوطرفه عصب 6 چشمشناخت و معرفت، و نقش آن دنتایج نادانی و جهلبیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تمنشاء کوانتومی هوشیاری اتو یک جهان در مغز خودت هسکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدخونریزی مغز در سندرم کوودرک فرد دیگر و رفتارهای اابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی، مدیریت انرژیفراتر از دیوارهای باورشاهکار شش گوشچرا حیوانات سخن نمی گوینبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس میدان بنیادین اطلاعاتتولید پاک و فراوان انرژیجهان یکپارچهگنجینه ای به نام ویتامین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهخدا موجود استدرختان اشعار زمینابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز، از مغز زبان و بیان، در سایه پیشرقانون جنگلشش مرحله تکامل چشمنظریه ی تکامل در درمان بیبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازماجرای جهل مقدستوهمات و شناخت حقیقتجهش های ژنتیکی مفید در ساگربه شرودینگر و تاثیر مشتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلرودندان ها را مسواک بزنید تذرات کوانتومی زیر اتمی قابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهاستفاده از مغز، وزن را کمسفر دشوار اکتشافلیروپریم داروی ترکیبی ضدظهور امواج مغزی در مغز مصهمیشه عسل با موم بخوریمبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانواکسن سرطانمدل همه جانبه نگر ژنرالیتکامل مادی تا ابزار هوشمجستجوی متن و تصویر به صورپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا دژاوو یا آشناپنداریرویا و واقعیتاحساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلااصول توسعه ی یک ذهن کاملسماگلوتید داروی کاهش دهنممانتین یا آلزیکسا یا ابعوامل موثر در پیدایش زباهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان مرگ انتقال است یا نابود شتکامل، نتیجه ی برنامه ریحلقه های اسرارآمیزپرورش مغز مینیاتوری انساانعطاف پذیری مکانیسمی علداروهای ام اسروزه داری سلول های بنیادادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک به قفس های سیاهت ننازسیاهچاله و تکینگی ابتدایمنابع انرژی از نفت و گاز بشکه ای که ته نداره پر نمعضلانی که طی سخن گفتن چقدهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و ومشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر ژنها بر اختلالات خحس و ادراک قسمت 67آینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دداروی ضد چاقیارتباط شگفت انگیز مغز انریواستیگمینچگونه به سطح بالایی از هوبی نهایت در میان مرزهاساخت شبکه عصبی مصنوعی با منبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکنترل جاذبهمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وحس و ادراک قسمت پنجاهایرادهای موجود در خلقت بدر والنتاین کتاب بدید هماز نظر علم اعصاب اراده آزرابطه تشنج و اوتیسمچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری تی تی پیسرگردانیهوش، ژنتیکی است یا محیطیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن پیشرفته ی پیشینیانکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحس و ادراک قسمت ششمابزار بقا از نخستین هماندرمان پوکی استخوانمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تزمان چیستفناوری هوش مصنوعی نحوه خشناخت درون، شناخت بیرون؛نجات در راستگوییبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیمهندسی ژنتیک در حال تلاش تو کز محنت دیگران بی غمیکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشخواندن ، یکی از شستشو دهندرک نیازمند شناخت خویش اابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تزونیسومایدفرد حساس از نظر عاطفی و بشاید گوشی و چشمی، آماده شچرا حجم مغز گونه انسان دربحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحمیدازولام در درمان تشنج تولید سلولهای جنسی از سلجهان کنونی و مغز بزرگتریگویید نوزده و ایمنی ساکتتبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانخدای رنگین کماندرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز، از مغز زبان و تکلم برخی بیماریهقانونمندی و محدودیت عالمششمین کنگره بین المللی سنظریه ی ریسمانبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسماجرای عجیب گالیلهتوپیراماتجهش های ژنتیکی غیر تصادفگزیده ای از وبینار یا کنفتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آندو ویژگی انتزاع و قدرت تجذرات کوانتومی زیر اتمی قابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیاستفاده از هوش مصنوعی در سفرنامه سفر به بم و جنوب لیس دگرامفتامین یا ویاسظرف باید پر شود چه با چرک همجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی مرزهای اخلاق و علوم برخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتکامل مداومجستجوی هوشیاری در مغز ماپیوندی که فراتر از امکانتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایدگرگونی های نژادی و تغییرویا و کابوساخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل باصول سلامت کمرسندرم کووید طولانیمن کسی در ناکسی دریافتم عوامل ایجاد لغت انسانی و هوش مصنوعی الفاگوبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندمرگ تصادفیتأثیر نگاه انسان بر رفتاحمله ویروس کرونا به مغزپرتوهای صادر شده از سیاهاهرام مصر از شگفتی های جهداروهای تغییر دهنده ی سیروزهای سختارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلابه مغز خزندگان خودت اجازسیاهچاله ی تولید کنندهمنابع انرژی از نفت و گاز بشریت از یک پدر و مادر نیغم بی پایانهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر کلام در آیات کلام بحس و ادراک قسمت 74آیندهایمان به رویاداروی ضد تشنج با قابليت تارتباط شگفت انگیز مغز انریاضیات یک حس جدید استچگونه باغبانی باعث کاهش بی ذهن و بی روحساخت شبکه عصبی با الفبای منبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکندر در بیماریهای التهابمغز قلبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردحس و ادراک قسمت پنجاه و یاکسی توسین و تکامل پیش ادر یک فراکتال هر نقطه مرکمغز آیندگان چگونه است ؟از نظر علم اعصاب اراده آزرادیوی مغز و تنظیم فرکانچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دویکسربازان ما محققا غلبه می هیچ چیز همیشگی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن بشری و مغز اخلاقیکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملحس و ادراک قسمت شصت و هشتابزار بقا از نخستین هماندرمان ام اس(مولتیپل اسکلمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تزمان و مکان، ابعاد کیهان فیلمی بسیار جالب از تغییشناسایی تاریخچه ی تکاملینخاع ما تا پایین ستون فقربا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر مهربانی، شرط موفقیتتو پیچیده ترین تکنولوژی کریستال هاتاثیر روده بر مغزآرامش و سکونخواب سالم عامل سلامتیدرک و احساسابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تزونا به وسیله ویروس ابله فردا را نمیدانیمشاید درست نباشدچرا خشونت و تعصببحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایمکانیک کوانتومی بی معنی تولترودینجهان کاملی در اطراف ما پرگوشه بیماری اتوزومال رسستداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رخدایی که ساخته ی ذهن بشر دردهای سال گذشته فراموش ابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز زبان و شناخت حقیقت قسمت چقارچ بی مغز در خدمت موجودصبر بسیار بایدنظریه تکامل در درمان بیمبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک مماده ی تاریکتوانایی مغز و دیگر اجزای جهش تمدنی عجیب و شگفت انسگزارش یک مورد جالب لخته وتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتدو بیماری روانی خود بزرگ ذرات کوانتومی زیر اتمی قابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عاماستفاده از انرژی خلاسفرنامه سفر به بم و جنوب لا اکراه فی الدینعقل مجادله گرهمراهی نوعی سردرد میگرنیهندسه ی پایه ایبرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانمدل هولوگرافیک تعمیم یافتکامل چشمحفره در مغزپیوستگی همه ی اجزای جهانتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هردانش قدرت استرویا و خبر از آیندهاخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکاضطراب و ترسسندرم گیلن باره به دنبال منابع انرژي پاک سرچشمه حعواملی که برای ظهور لغت اهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانمرگی وجود نداردتئوری تکامل امروز در درمحمایت از طبیعتآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکداروهای ضد بیماری ام اس وروش مقابله مغز با محدودیارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیبه نقاش بنگرسیاره ی ابلهانمنابع انرژی از نفت و گاز بعد پنجمغم بی پایانهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انسمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر کپسول نوروهرب بر نحس و ادراک قسمت 75آینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه داروی ضد تشنج با قابليت تارتباط غیرکلامی بین انساریسدیپلام تنها داروی تایچگونه تکامل مغزهای کنونیبی شرمیساختن آیندهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقلید مرحله ای نسبتا پیشکوچ از محیط نامناسبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیحس و ادراک قسمت پنجاه و داگر فقط مردم میفهمیدند کدر کمتر از چند ماه سوش جدمغز انسان ایا طبیعتا تمااز واقعیت امروز تا حقیقتراز تغییرچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دیستروفی میوتونیسردرد میگرنهیچ وقت خودت را محدود به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمدن زیر آبکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از حس و ادراک قسمت شصت و دوابزار بقا از نخستین هماندرمان تومورهای مغزی با امغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تزمان و صبرفیزیک مولکولها و ذرات در شناسایی سلول های ایمنی انخستین تمدن بشریبالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به مولتیپل اسکلروز در زنان تو آرامش و صلحیکریستال زمان(قسمت اولتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوخواب سالم عامل سلامتی و یدرک کنیم ما همه یکی هستیمابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تزیباترین چیز در پیر شدنفرضیه ای جدید توضیح میدهشب سیاه سحر شودچرا در مغز انسان، فرورفتبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کامکانیزمهای دفاعی در برابتومورها و التهاب مغزی عاجهان پیوستهگوشت خواری یا گیاه خواریتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو خسته نباشی بابادردی که سالهاست درمان نشابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث از تکامل تا مغز از مغز تا زبان و شناخت حقیقت قسمت اقبل از آغازصرع و درمان های آننظریه تکامل در درمان بیمبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار ماده ی خالیتوازن مهمتر از فعالیت زیجهشهای مفید و ذکاوتی که دگشایش دروازه جدیدی از طرتشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با هماندو بار در هفته ماهی مصرف رفتار مانند بردهابعاد بالاترنقطه بی بازگشتاستفاده از سلول های بنیاسفرنامه سفر به بم و جنوب لاموژین داروی ضد اوتیسم؟عقلانیت بدون تغییرلایو دوم دکتر سید سلمان فعقیده ی بی عملهندسه ی رایج کیهانبرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه امدل های ریز مغز مینی برینتکامل و ارتقای نگاه تا عمحق انتخابپیام های ناشناخته بر مغز تغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکدانش محدود به ابعاد چهاررویا بخشی حقیقی از زندگی اختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز داناطلاع رسانی اینترنتیسندرم پیریفورمیسمنابع انرژی از نفت و گاز عوارض ازدواج و بچه دار شدهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می تومراحل ارتقای پله پله کیهتئوری تکامل در پیشگیری و حوادث روزگار از جمله ویرآلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انداروی فامپیریدین یا نورلروش های صرفه جویی در ایجاارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیربه نقاش بنگرسیاره ابلهانمنابع بی نهایت انرژی در دبعد از کروناغیرقابل دیدن کردن مادههوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهمشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر کپسول نوروهرب بر تحس و ادراک قسمت چهلآینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستداروی ضد تشنج توپیراماتارتروز یا خوردگی و التهاریشه های مشترک حیاتچگونه جمعیت های بزرگ شکل بی عدالتی در توزیع واکسن ساختار فراکتال وجود و ذهمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تقلید از روی طبیعتکوچک شدن مغز از نئاندرتامغز مانند تلفن استتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده حس و ادراک قسمت پنجاه و ساگر میدانی مصیبت بزرگتر در آرزوهایت مداومت داشتهمغز انسان برای ایجاد تمداز کجا آمده ام و به کجا میراست دستی و چپ دستیچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری ضعف عضلات نزدیک بسردرد میگرن در کودکانهیچ کاری نکردن به معنی چیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمدنی قدیمی در شمال خلیج کاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باحس و ادراک قسمت شصت و ششابزار بقا از نخستین هماندرمان تشنجمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز تزمان واقعیت است یا توهمفیزیک و هوشیاریشواهدی از نوع جدیدی از حانخستین تصویر از سیاهچالهباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستمواد کوانتومی جدید، ممکنتو افق رویداد جهان هستیکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رخواب عامل دسته بندی و حفطدرک احساسات و تفکرات دیگابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تزیباترین چیز در افزایش سفشار و قدرتشبیه سازی میلیون ها جهان چرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانما انسانها چه اندازه نزدتومورهای نخاعیجهان پیوستهگیلگمش باستانی کیستتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسخطا در محاسبات چیزی کاملدرس گرفتن از شکست هاابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتاز تکامل تا مغز، از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت دقبل از انفجار بزرگضرورت زدودن افکارنظریه تکامل در درمان بیمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقماده ای ضد التهابیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسجهشهای مفید و ذکاوتی که دپمبرولیزوماب در بیماری چتشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چدو برابر شدن خطر مرگ و میرفتار وابسته به شکلاتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختناستفاده از سلول های بنیاسفرنامه سفر به بم و جنوب لبخند بزن شاید صبح فردا زعلم و ادراک فقط مشاهده ی هندسه بنیادینبرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمدیون خود ناموجودتکامل و ریشه ی مشترک خلقتحقیقت قربانی نزاع بین بی پیشینیان انسان از هفت میتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی تودانش بی نهایترویا تخیل یا واقعیتاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستاطلاعات حسی ما از جهان، چسندرم پس از ضربه به سرمنابع انرژی از نفت و گاز عید نوروز مبارکهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز اممرز مرگ و زندگی کجاستتئوری جدید، ویران کردن گحکمت الهی در پس همه چیزآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و داروی لیراگلوتیدروش هایی برای جلوگیری از ارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنبه نادیدنی ایمان بیاورسیاره ابلهانمنابع جدید انرژیبعد از کروناغرور و علمهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر کپسول نوروهرب بر سحس و ادراک قسمت چهل و هفتآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالدارویی خلط آورارزش حقیقی زبان قسمت اولرژیم های غذایی و نقش مهم چگونه جمعیت های بزرگ شکل بیمار 101 ساله، مبتلا به سساختار شبکه های مغزی ثابهوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتقلید از طبیعتکوچکترین چیز یک معجزه اسمغز مادران و کودکان در زمتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصاحس و ادراک قسمت پنجاه و شاگر نیروی مغناطیس نباشد در آسمان هدیه های نادیدنمغز انسان برای شادمانی طاز آغاز خلقت تا نگاه انسارجزخوانی هایی که امروز بچالش دیدگاه های سنتی در ببیماریهای تحلیل عضلانی اسردرد و علتهای آنهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمرکز و مدیتیشنکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاحس و ادراک سی و هفتمابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید ALSمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تزمان پلانکفیزیکدانان ماشینی برای تشواهدی از دنیسوان(شبه نئنخستین روبات های زنده ی جباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدموجود بی مغزی که می تواندتو انسانی و انسان، شایستجهان قابل مشاهده بخش کوچکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینخودآگاهی و هوشیاريدرک تصویر و زبان های مخلتابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تزیر فشار کووید چه باید کرفضای قلب منبع نبوغ استشبیه سازی سیستم های کوانچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتما انسانها چه اندازه نزدتومورهای ستون فقراتجهان پر از چیزهای اسرار آگیاه بی عقل به سوی نور میتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کوخطا در محاسبات چیزی کاملدست آسمانابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جاز تکامل تا مغز، از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت سقدم زدن و حرکت دید را تغیضررهای مصرف شکر و قند بر هفت چیز که عملکرد مغز تو بدون پیر فلکواکنش به حس جدیدماده، چیزی بیش از یک خلا توسعه برخی شغل ها با هوش جوانان وطنپنج اکتشاف شگفت آور در موتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستدو برابر شدن خطر مرگ و میرفتار اجتماعی انسان، حاصاتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشاستفاده از سلول های بنیاسفری به آغاز کیهاناستفاده از سلول های بنیاسقوط درون جاذبه ای خاص، چلحظات خوش با کودکانعلم و روحهندسه در پایه ی همه ی واکبرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دمدیریت اینترنت بر جنگتکامل ابزار هوش ، راه پر حقیقت آنطور نیست که به نظپیشرفت های جدید علوم اعصثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استدانشمندان موفق به بازگردرویا حقی از طرف خدااختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هااطلاعاتی عمومی در مورد مسندرم سردرد به دلیل افت فمنابع انرژی از نفت و گاز عامل کلیدی در کنترل کارآهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده مرز بین انسان و حیوان کجاتا 20 سال آینده مغز شما به حافظه میتواند بزرگترین دآلزایمراولین تصویر در تاریخ از سداروی تشنجی دربارداریروش هایی ساده برای کاهش اارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیبه هلال بنگرسیر آفرینش از روح تا مغز مناطق خاصی از مغز در جستجبعد از کرونا دلخوشی بیهومقالاتهوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونمطالبه ی حق خودتاثیر کپسول نوروهرب بر سحس و ادراک قسمت چهل و هشتاینکه به خاطرخودت زندگی داستانها و مفاهیمی اشتباارزش حقیقی زبان قسمت دومرژیم های غذایی و نقش مهم چگونه حافظه را قویتر کنیبیماری های مغز و اعصاب و سازگاری با محیط بین اجزاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت استخوان در گرو تغذکووید نوزده و خطر بیماری مغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیحس و ادراک قسمت بیست و چهاگر نعمت فراموشی نبود بسدر آستانه ی موج پنجم کوویمغز انسان برای شادمانی طاز انفجار بزرگ تا انفجار رحم مصنوعیچاالش ها در تعیین منبع هوبیماری، رساله ای برای سلسردرد تنشنهیچ کس حقیقت را درون مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمرکز بر هدفکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک- قسمت پنجاه و ابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز تزمان به چه دلیل ایجاد میشفاصله ها در مکانیک کوانتشیشه ی بازالتی و سیلیکوننرمش های مفید برای درد زاباد و موجهزینه سنگین انسان در ازاموجودات مقهور ژنها هستندتو با همه چیز در پیوندیجهان موازی و حجاب هاکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرخودآگاهی و هوشیاريدرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تزیرفون داروی ضد ام اسقفس ذهنشبکه های مصنوعی مغز به درچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردما اکنون میدانیم فضا خالتوهم فضای خالیجهان پر از چیزهای جادویی گیاه خواری و گوشت خوار کدتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم خطای ادراک کارمادستورالعمل مرکز کنترل بیابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تزبان جانسوزقدرت مردمضررهای شکر بر سلامت مغزهفت سین یادگاری از میراث برنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرماشین دانشتوصیه های سازمان بهداشت جواب دانشمند سوال کننده پول و شادیتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطادو سوی واقعیترقیبی قدرتمند در برابر ماتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردرچند جهانیاستیفن هاوکینگ در مورد هسلول های بنیادیلرزش ناشی از اسیب به عصبعلم اپی ژنتیک دریچه ای بههندسه زبانِ زمان استبرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندمداخله ی زیانبار انسانتکامل جریان همیشگی خلقتحقیقت افرادپیشرفت در عقل است یا ظواهثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عدانشمندان نورون مصنوعی سرویاها از مغز است یا ناخواختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری اطلاعاتی عمومی در مورد مسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنابع انرژی از نفت و گاز عادت همیشه خوب نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداوممرز جدید جستجو و اکتشاف، تا بحر یفعل ما یشاحافظه و اطلاعات در کجاست آملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فداروی جدید ALSروش جدید تولید برقارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستبه کدامین گناه کشته شدندسیستم تعادلی بدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونا دلخوشی بیهوتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلام و زبان، گنجینه ای بسمطالبی در مورد تشنجتاثیر کتامین در درمان پاحس و ادراک قسمت چهل و دوماینکه خانواده ات سالم بادخالت در ساختار ژنهاارزش حقیقی زبان قسمت سومرژیم ضد التهابینگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری وسواسستم با شعار قانون بدترین هوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت حافظه یا هوش مصنوعکودک هشت ساله لازم است آدمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهحس و ادراک قسمت بیست و یکاگر نعمت فراموشی نبود بسدر درمان بیماری مولتیپل مغز انسان رو به کوچک تر شاز بحث های کنونی در ویروسرحم مصنوعیناتوانی از درمان برخی ویبیندیشسردرد سکه ایهیچ اندر هیچمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمساح حد واسط میان مغز کوکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک- قسمت بیست و پابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز تزمان شگفت انگیزفاصله ی همیشگی تصویر سازشکل های متفاوت پروتئین هنرمش های مفید در سرگیجهباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وموسیقی نوتو با باورهایت کنترل میشجهان ما میتواند به اندازکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تخودروهای هیدروژنیدرک دیگرانابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تزیرک ترین مردمقلب و عقلشبکیه های مصنوعینزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهما از اینجا نخواهیم رفتتوهم فضای خالی یا توهم فضجهان دارای برنامهگیرنده باید سازگار با پیترک امروزافسردگی و اضطراب در بیماخطای حسدغدغه نتیجه ی نادانی استابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تزبان ریشه هایی شناختی اسقدرت کنترل خودطلوع و حقیقتهم نوع خواری در میان پیشیبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که مبانی ذهنی سیاه و سفیدتوصیه های غیر دارویی در سجوسازی مدرنپوست ساعتی مستقل از مغز دتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتدولت یا گروهکرموزی از نخستین تمدن بشراثر مضر مصرف طولانی مدت راثرات فشار روحی شدیدچند جهانیاستیفن هاوکینگ در تفسیر سلول های بنیادی منابع و الرزش عضله یا فاسیکولاسیوعلم به ما کمک میکند تا موهنر حفظ گرهبرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریمدارک ژنتیکی چگونه انسانتکامل داروینی هنوز در حاحقیقت اشیاپیشرفت ذهن در خلاقیت استجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملدانشمندان یک فرضیه رادیکرویاهای پر رمز و حیرتی دراختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنابع انرژی از نفت و گاز عادت کن خوب حرف بزنیهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیمزایای شکلات تلخ برای سلتابوهای ذهنیحافظه و اطلاعات در کجاست آموزش نوین زباناولین دروغداروی جدید s3 در درمان ام روش صحبت کردن در حال تکامارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجبه امید روزهای بهترسیستم دفاعی بدن علیه مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت تفکر قبل از کارصفحه اصلیهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلرال هیدرات برای خوابانمطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیمحس و ادراک قسمت چهل و سوماینترنت بدون فیلتر ماهوادر مانهای کمر دردارزش خود را چگونه میشناسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونگاه انسان محدود به ادرابیماری کروتز فیلد جاکوبستم، بی پاسخ نیستهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت سیستم ایمنیکودک ایرانی که هوش او از مغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخحس و ادراک قسمت بیست و دواگر با مطالعه فیزیک کواندر سال حدود 7 میلیون نفر مغز انسان رو به کوچکتر شداز تلسکوپ گالیله تا تلسکرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرناتوانی در شناسایی چهره بیهوش کردن در جراحی و بیمسردرد عروقی میگرنهیچگاه از فشار و شکست نترمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنفس هوازی و میتوکندریکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی حس و ادراک- قسمت شصت و چهدرمان جدید میگرن با انتی ابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تزنجیرها را ما باید پاره کفتون های زیستیشکل پنجم مادهنرمشهای مهم برای تقویت عبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترموسیقی هنر مایع استتو باید نیکان را به دست بجهان مادی، تجلی فضا در ذهکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسخورشید مصنوعیدرک درست از خود و هوشیاریابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز از مغز تزیست شناسی کل در جزء فراکقلب دروازه ی ارتباطشباهت مغز و کیهاننزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرما اشیا را آنطور که هستندتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)جهان در حال نوسان و چرخشگالکانزوماب، دارویی جدیترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقخطر آلودگی هواذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از از تکامل تا مغز، از مغز تزبان شناسی مدرن در سطح سلقدرت انسان در نگاه به ابعطلای سیاههمه چیز در زمان مناسببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرمباحث مهم حس و ادراکتوصیه هایی در مصرف ماهیجامعه ی آسمانیپوشاندن خود از نورتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدوچرخه سواری ورزشی سبک و رمز و رازهای ارتباط غیر کاثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیتاستخوان های کشف شده، ممکسلول های بدن تو پیر نیستنلزوم سازگاری قانون مجازاعلم بدون توقفهنر رها شدن از وابستگیبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قمروری بر تشنج و درمان هایتکامل داروینی هنوز در حاحقیقت تنها چیزی است که شاپیشرفتی مستقل از ابزار هجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان دانشمندان ژنی از مغز انسرویای شفافاختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهاعتماد به خودسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنابع انرژی از نفت و گاز عادت کردن به نعمتهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دمسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر فکر بر سلامتحافظه و اطلاعات در کجاستآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیداروی جدید میاستنی گراویروشهای نو در درمان دیسک بچگونه مولکول های دی ان ایبه بالا بر ستارگان نگاه کسکوت و نیستیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفکر خلا ق در برابر توهم سوالات پزشکیهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردردمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده حس و ادراک قسمت نهمایندرالدر محل کار ارزش خودت را باز فرد ایستا و متعصب بگذررژیم غذایی ضد التهابینگاه از بیرون مجموعهبیماری گیلن باره و بیمارستون فقرات انسان دو پا جلهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلقین اطلاعات و حافظهکودکان میتوانند ناقل بی مغز و اخلاقتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت بیست و سواگر تلاش انسان امروز برادرمان های اسرار آمیز در آمغز ایندگان چگونه استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکرساناها و ابر رساناها و عنادیدنی ها واقعی هستندبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنفس هوازی و میتوکندریکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکحساسیت روانی متفاوتدرمان جدید کنترل مولتیپلابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی هوشمند در خارج از زفروتنی و غرورشکست حتمیچرا ماشین باید نتایج را پبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال میهمانهای ناخوانده عامل تو تغییر و تحولیجهان مرئی و نامرئیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هوخوش قلبی و مهربانیدرک عمیق در حیواناتابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز از مغز تزیست، مرز افق رویداد هستقلب روباتیکشباهت مغز با کیهان مادینزاع بین علم و جهل رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیما به جهان های متفاوت خودتوهم چیستجهان در حال ایجاد و ارتقاگام کوچک ولی تاثیرگذارترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و هخطرات هوش مصنوعیذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکامل تا مغز، از مغز تزبان شناسی نوین نیازمند قدرت ذهنطوفان فقر و گرسنگی و بی سهمه چیز در زمان کنونی استبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتمجموعه های پر سلولی بدن متوضیحی ساده در مورد هوش مجاودانگی مصنوعیپیموزایدتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشادورترین نقطه ی قابل مشاهرمز پیشرفت تواضع است نه طرمز بقای جهش ژنتیکیاثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که مانناستروژن مانند سپر زنان دسلول عصبی شاهکار انطباق لزوم سازگاری قانون مجازاعلم در حال توسعههنر، پر کردن است نه فحش دبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریمرکز هوشیاری، روح یا بدن تکامل داروینی هنوز در حاحقیقت خواب و رویاپاسخ گیاهان در زمان خوردجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استدانشمندان پاسخ کوانتومی روان سالماختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکاناعتماد به خودسوخت هیدروژنی پاکمنابع انرژی از نفت و گاز عادت دادن مغز بر تفکرهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویامسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر مشاهده بر واقعیت بحباب های کیهانی تو در توآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شداروی جدید برای میاستنی روشهای شناسایی قدرت شنواچگونه میتوان با قانون جنبه بالاتر از ماده بیندیشسکوت، پر از صدامنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت مغز انسان و میمون هپیامهای کاربرانهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کانامعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعحس و ادراک قسمت چهارمایا کوچک شدن مغزانسان الدر چه مرحله ای از خواب ، راز مخالفت بشنورژیم غذایی ضد دردنگاه از دور و نگاه از نزدبیماری آلزایمر، استیل کوسخن و سکوتهوش در طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاش ها برای کشف منابع جدکودکان خود را مشابه خود تمغز و اخلاقتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت بیستماگر خواهان پیروزی هستیدرمان های بیماری آلزایمرمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکنیکی تا مغز از مغز ترشته نوروایمونولوژی و نقنادانی در قرن بیست و یکم،بیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتنفس بدون اکسیژنکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمخفاش با شیوع همه گیری جدیدرمان جدید سرطانابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی بی دودفرگشت و تکامل تصادفی محض شگفت نیست من عاشق تو باشمچرا مغز انسان سه هزار سالبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنمیوتونیک دیستروفیتو جهانی هستی که خودش را جهان مشارکتیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاریکی و نورآشنا پنداریخوشبختی دور از رنج های مدرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز از مغز تزاوسکا درمان گوشرقلب را نشکنشباهت کیهان و مغزنسبت ها در کیهانبحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برما با کمک مغز خود مختاريمتوهم وجودجهان ریز و درشتگامی در درمان بیماریهای ترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکدفاع در برابر تغییر ساختذهن هوشیار در پس ماده ی مابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ااز روده تا مغززبان، نشان دهنده ی سخنگو قدرت عشقطوفان زیباییهمه چیز، ثبت می شودبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده تومحل درک احساسات روحانیتیوتیکسن داروی ضد جنونجایی خالی نیستپیموزایدتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدديدن با چشم بسته در خواب