دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

رویاها از مغز است یا ناخودآگاه یا از روح

رویاها از مغز است یا چیز دیگری به نام ناخوداگاه!؟
این ناخوداگاه چیست؟ آیا بیان چیزی ناشناخته، راه حل است یا بی پاسخ گذاشتن؟

با بخشی از پایان نامه اخذ دکترای دکتر احمد حطاب در دانشکده پژوهش های برتر دینی و لغوی نجف اشرف زیر نظر امام احمد الحسن ع همراه باشید:

(به آن جهت عقلی پنهان برمیگردیم که همیشه ما را در برابر مجموعه ای از سوالات سخت قرار میدهد که فیلسوفان و دانشمندان را در طول دوره ها حیران کرده است.

یا عقل باطن، جهتی عاقل است یا فقط حافظه ای مستقل است و وقتی عقل باطن فقط حافظه است، آیا عقلی آگاه، آن حافظه را پردازش میکند؟ و اگر اینطور باشد پس چرا عقل بشری، صراحت خود در همراهی با خودش از دست میدهد و رمزها را برمی گزیند؟
یا ناخودآگاه، عقلی مستقل و هوشیاری دیگری است که در مورد انسان حکم میکند؟!
آیا ممکن است، دو عقل، در یک فرد حکم کنند؟!
و چه کسی امکان انتخاب بین آنها را دارد؟
و به این ترتیب همان سوالاتی که شاید به پایان نرسد بازمی گردد زیرا فرض عقل باطن به عنوان علت تولید رویاها و رمزها اساسا فرضی ناتوان از پاسخ است و دلیل، اینکه آنها یک بار عقل باطن را انبار حافظه های قدیم و یک بار آن را جنبه ای از جنبه های عقل فعال در اوقاتی معین می شمارند و یک بار آن را جهتی عقلی و مخصوص سرکوب، می دانند و یک بار آن را مسئول امور خارق العاده می شمرند

و این فرض ها با همه طرح هایش که آن را بیان کردم یا بیان نکردم بیش از آنکه فرضیه علمی و مستند به حقایق علمی و تجربه های حقیقی باشد، نتایجی است که واقعیت، آن را ایجاد کرد ولی بدون علت و سببیتی واضح.

و از این رو آن فرض ها بیشتر از آنکه کلید حل معمای جدید از زمان های قدیمی باشد، ورودی به نقش دارد.
ناتوانی ای که روان شناسان و روان پزشکان در ازای تفسیر ماهیت رویاها و رمزهایی که سبب میشود همیشه درحلقه ای گم شده، گرفتار شوند، بی توجهی آنها به جنبه مهمتر در قضیه رویاهاست و آن، نقش نفس و روح در رویا و ایجاد وسایل و حیله ها برای پوشش دادن و پیچاندن فقط به دلیل عدم اقرار به ناتوانی و اعتراف به متوقف شدن در این سوالات بزرگ است.(رویاهای پیشگویی ها و مشابهان آن)

از این رو فروید و دیگر کسانی که در پردازش این امر، الگویی مخالف الگوی دینی دارند کوشیدند به عمد مسیرهای جایگزین و موازی برای دین و لاهوت ایجاد کنند تا با آن، پاسخ این سوالات سخت را تفسیر کنند....) www.ihelrs.org
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
لزوم سازگاری قانون مجازاانسان قدیم در شبه جزیره عنرمش های مفید در سرگیجهبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رمکانیزمهای دفاعی در برابایا ابزار هوشمندی یا مغز هفت چیز که عملکرد مغز تو تغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش منامروری بر تشنج و درمان هایابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدهوش مصنوعی از عروسک تا کمحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانومغز مادران و کودکان در زماجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشهاوکينگ پیش از مرگش رسالخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای مغز برای فراموشی بیشتر کارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیواکسن کرونا از حقیقت تاتدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت مینقش آتش در رسیدن انسان بهاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بیکی از علل محدودیت مغز امدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرفراموش کارها باهوش تر هسآزمون ذهنی گربه شرودینگرچگونه هموساپينس بر زمین اصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییلزوم سازگاری قانون مجازاانسان جدید از چه زمانی پانرمشهای مهم برای تقویت عبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رما انسانها چه اندازه نزدایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتههفت سین یادگاری از میراث تغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمرکز هوشیاری، روح یا بدن ابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارهوش مصنوعی در کامپیوترهاحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در مغز چون ابزار هوش است دلیاحساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظههدف یکسان، در مسیرهای متخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسواکسن کرونا ساخته شده تودژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هنقش انتخاب از طرف محیط، ناز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بیافته های نوین علوم پرده در چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخنقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویفراموشی همیشه هم بد نیستإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه آن شکری که می خوریماضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس ممانتین یا آلزیکسا یا ابانسان عامل توقف رشد مغزچرا مغزهای ما ارتقا یافت بیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر ما انسانها چه اندازه نزدایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتههمیشه اطمینان تو بر خدا بتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دمرکز حافظه کجاستابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکهوش مصنوعی در خدمت خلق وححافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجمغز چگونه صداها را فیلتر اخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع هدف از تکامل مغزخودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استمغز بزرگ چالش است یا منفعارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش واکسن دیگر کرونا ساخته شدژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خوردنقش اتصالات بین سلولهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتایادگیری مهارت های جدید ددر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آنقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبفرایند تکامل و دشواری هاافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه انتظارات بر ادراک اطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیمنابع انرژي پاک سرچشمه حانعطاف پذیری مکانیسمی علچرا پس از بیدار شدن از خوبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستما با کمک مغز خود مختاريمایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتههمیشه عسل با موم بخوریمثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دمرکز خنده در کجای مغز استابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاهوش مصنوعی در خدمت خلق وححافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آورمغز ناتوان از توجیه پیدااخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاهدف از خلقت رسیدن به ابزاخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به مغز بزرگ چالشهای پیش روارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سواکسن دیگری ضد کرونا از ددانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به نقش حفاظتی مولکول جدید داز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتایادآوری خواب و رویادرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کووفرایند حذف برخی اجزای مغافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه باغبانی باعث کاهش اطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجامنبع خواب و رویااولین هیبرید بین انسان وچرا بیماری های تخریبی مغبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیما تحت کنترل ژنها هستیم یایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتههوموارکتوس ها ممکن است دجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابمرگ انتقال است یا نابود شابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و هوش مصنوعی درمانگر کامپیحس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پمغز و سیر تکامل ان دلیلی اختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معهزینه ای که برای اندیشیدخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشمغز بزرگ و فعال یا مغز کوارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیواکسن سرطاندانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسانقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیماژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه چندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتوفرد حساس از نظر عاطفی و بافزایش مرگ و میر سندرم کوچگونه تکامل مغزهای کنونیبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش امنحنی که ارتباط بین معرفاولین مورد پیوند سر در انچرا حیوانات سخن نمی گوینبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقماه رجباگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی می تواند بر احجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتامراحل ارتقای پله پله کیهابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير هوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در بمغز آیندگان چگونه است ؟اختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسهزینه سنگین انسان در ازاخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفمغز حریص برای خون، کلید تارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش مواکسنی با تاثیر دوگانه ادانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونانقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز ژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگقیچی ژنتیکیافسردگی و اضطراب در بیماچگونه جمعیت های بزرگ شکل به زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکامروشهای نو در درمان دیسک بمنشأ اطلاعات و آموخته ها اولین تصویر در تاریخ از سچرا حجم مغز گونه انسان دربار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان بماپروتیلیناگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفاهوش مصنوعی و کشف زبان هایجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریمزایای شکلات تلخ برای سلابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتبمغز انسان ایا طبیعتا تمااختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنهزاران سال چشم های بینا وخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته ومغز زنان جوانتر از مغز مرارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمرنقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر مقانون مندی نقشه ژنتیکی مالکتروتاکسی(گرایش و حرکچگونه جمعیت های بزرگ شکل بوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوامهندسی ژنتیک در حال تلاش اولین سلول مصنوعیچرا خشونت و تعصببارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی مبانی ذهنی سیاه و سفیداگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از مسیر دشوار تکامل و ارتقاابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن اهوش احساسیحس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهومغز انسان برای ایجاد تمداختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهستي مادي ای که ما کوچکترخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرمغزهای کوچک بی احساسارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداوموبینار اساتید نورولوژی دداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی منقش روزه داری در سالم و جاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بژنها ، مغز و ارادهدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویروچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرقانون جنگلالتهاب شریان تمپورالچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفمولتیپل اسکلروز در زنان اوکرلیزوماب داروی جدید شچرا در مغز انسان، فرورفتبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زمجموعه های پر سلولی بدن مابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان ههوش مصنوعی گوگل به کمک تشجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی مشکلات نخاعیابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانهوش احساسیحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین مغز انسان برای شادمانی طادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیهستی ما پس از شروعی چگال خطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چمغزتان را در جوانی سیمکشارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشموراپامیل در بارداریداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده نقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر نژنهای مشترک بین انسان و ودرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کقانونمندی و محدودیت عالمامیوتروفیک لترال اسکلرونگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخمواد کوانتومی جدید، ممکنايندگان چگونه خواهند دیدچراروياها را به یاد نمی آبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله محل درک احساسات روحانیابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده مهوش مصنوعی الفاگوجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تمشکلات بین دو همسر و برخیابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتمغز انسان برای شادمانی طاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کوو هر کس تقوای خدا پیشه کندفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در مونقش قهوه در سلامتیارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر ورزش هوازی مرتب خیلی به قداروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعنقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تژنهای هوش ، کدامنددرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملنورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهقارچ بی مغز در خدمت موجودامید درمان کرونا با هماننگاه انسان محدود به ادرابیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مموجود بی مغزی که می تواندايا اراده آزاد توهم است یچراروياها را به یاد نمی آبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سمحل درک احساسات روحانی دابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتهوش مصنوعی از عروسک تا کجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایمشکلات روانپزشکی پس از سابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش عاطفی در زنان بیشتر احساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسمغز انسان رو به کوچک تر شادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریوقت نهيب هاي غير علمي گذشدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دنقش مهاجرت در توسعه نسل اارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانورزش هوازی ، بهترین تمریداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بینقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سکلرال هیدرات برای خواباندرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیفلج بل، فلجی ترسناک که آنآیا دلفین ها می تواند از نورون های ردیاب حافظهازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی قبل از انفجار بزرگامگا سه عامل مهم سلامتنگاهی بر قدرت بینایی درابیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسموجودات مقهور ژنها هستندايا اراده آزاد توهم است ینزاع بین جهل و علم رو به پبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسمحدودیت های حافظه و حافظابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دهوش مصنوعی از عروسک تا کجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلمشکلات روانپزشکی در عقب اثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیهوش عاطفی در زنان بیشتر اخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریمغز انسان رو به کوچکتر شدادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریوقتی فهمیدی خطا کردی برگدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایدنقش محیط زندگی و مهاجرت داز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی ورزش و میگرنداروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پنقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیفلج خوابآیا دست مصنوعی به زودی قانوروپلاستیسیتی چیستاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتقدم زدن و حرکت دید را تغیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینمیهمانهای ناخوانده عامل ای آنکه نامش درمان و یادشنزاع بین علم و نادانی رو بحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجودامخچه فراتر از حفظ تعادلابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرهوش مصنوعی از عروسک تا کحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوممشاهده آینده از روی مشاهاثرات فشار روحی شدیدبعد از کروناهوشیاری کوانتومیخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستمغز ایندگان چگونه استارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريویتامین E برای فعالیت صحدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زنقش نظام غذایی در تکامل ماز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفورزش بهترین درمان بیش فعداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسنقش سجده بر عملکرد مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسپیامهای کاربرانفلج خواب چیستآیا رژیم غذایی گیاهی سلانوشیدن چای برای مغز مفید استیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخوقدرت انسان در نگاه به ابعانفجار و توقف تکاملی نشاناتوانی از درمان برخی ویبیماری تی تی پیناتوانی در شناسایی چهره بیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایمیگرن سردردی ژنتیکی که بایندرالنزاع بین علم و جهل رو به پبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینمخچه ، فراتر از حفظ تعادلابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دهوش مصنوعی از عروسک تا کحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمامعنی روزهاثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون ههوش، ژنتیکی است یا محیطیخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدمغز ابزار برتر بقاارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلویتامین E در چه مواد غذایدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای نقش هورمون های تیروئید داز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمورزش در کمر دردداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجودنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرفیلمی بسیار جالب از تغییآیا رژیم غذایی گیاهی سلانوعی سکته مغزی ، وحشتناک استیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درلوب فرونتال یا پیشانی مغانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقربیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم میگرن شدید قابل درمان اسایا کوچک شدن مغزانسان النظام مثبت زندگیبحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانمخچه ابزاري که وظیفه آن فابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانههوش مصنوعی از عروسک تا کحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریمغز فکر میکند مرگ برای دیاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقهیچگاه از فشار و شکست نترخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیمغز از بسیاری حقایق می گرارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عاویتامین دی گنجینه ای بزردو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استنقش هورمون زنانه استروژناز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و وزوز گوشداستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته ونقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتفیزیکدانان ماشینی برای تآیا راهی برای رفع کم آبی چیزی خارج از مغزهای ما نیاستخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافلبخند بزن شاید صبح فردا زانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهبیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومیدان مغناطيسي زمین بشر ایا این جمله درست است کسینظریه تکامل در درمان بیمبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنمدارک ژنتیکی چگونه انسانابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی براهاوکينگ پیش از مرگش رسالخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای مغز به تنهایی برای فرهنگ ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای واکنش های ناخودآگاه و تقديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهانقش ژنتیک در درمان اختلااز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به یک پیشنهاد خوب برای آسان در مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بینقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتفرگشت و تکامل تصادفی محض آیاما مقهور قوانین فیزیکچگونه مغز پیش انسان یا هماستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیلرزش ناشی از اسیب به عصباندوهگین نباش اگر درب یا