دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

گوشت خواری یا گیاه خواری

گوشت خواری یا گیاه خواری

#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #گیاهخواری #گوشتخواری #توازن #سلامت #قلب_و_عروق #مغز #تکامل #ابزار_هوشمندی #شکافنده_علوم #احمدالحسن #احمد_الحسن #یمانی #فرستاده_امام_مهدی #روزه_روح
@salmanfatemi

https://www.instagram.com/p/CC3jFMBp41X/?igshid=1w61obvseeo6c


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نقش گرمایش آب و هوا در همدانشمندان موفق به بازگردپیموزایدسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از بیهوشی در بیماران دچار اقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات درياهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید میاستنی گراویآیا ممکن است موش کور بی مساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گبحثی در مورد نقش ویتامينمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون هاي مصنوعی می توانهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید در بیماری آیا بزرگ شدن مغز فقط در دشناخت و معرفت، و نقش آن دارتقا و تکامل سنت آفرینش برای پیش بینی آینده مغز دموجود بی مغزی که می تواندتاثیر رو ح و روان بر جسمچگونه حافظه را قویتر کنیواکسن کرونا ساخته شده تودرگیری قلب در بیماری ویرآسیب ها ناشی از آلودگی هوصرع و درمان های آنارزش خود را چگونه میشناسبررسی و اپروچ جدید بر بیممحل درک احساسات روحانیتشنج عدم توازن بین نورون چرا حجم مغز گونه انسان دریک جهش ممکن است ذهن انسانرویاها از مغز است یا ناخوانگشت نگاری مغز نشان میدعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز و از مغز تفاوت های تکاملی در مغز ومزایای شکلات تلخ برای سلجهشهای مفید و ذکاوتی که دهم نوع خواری در میان پیشیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان سکته مای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تتولید پاک و فراوان انرژیمغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک قسمت پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی کایروپاکتیک چیستزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتکامل مداوممغز بزرگ و فعال یا مغز کوخطا در محاسبات چیزی کاملگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشوفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر ویتامین دی بر بیمانقش آتش در رسیدن انسان بهدانشمندان نورون مصنوعی سپیچیدگی های مغزی در درک زسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات درياهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمبحثی جالب درباره محدودیتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون های ردیاب حافظههستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های رایج ام اسآیا تکامل و تغییرات ژنتیشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتوکين تراپی روشی جديد برای اولین بار دانشمندانموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر رژیم گیاه خواری بر نگاه محدود و تک جانبه، مشواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تبررسی سیستم تعادلی بدن امحل درک احساسات روحانی دتصویربرداری فضاپیمای آمچرا خشونت و تعصبیک رژیم غذایی جدید، می تورویاهای پر رمز و حیرتی دراندوهگین نباش اگر درب یا عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تمسیر دشوار تکامل و ارتقاجواب دانشمند سوال کننده همیشه اطمینان تو بر خدا بکنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اسایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلمغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی کاربرد روباتهای ريزنانوزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتکامل چشممغز حریص برای خون، کلید تخطرات هوش مصنوعیگیلگمش باستانی کیستزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای فراموش کارها باهوش تر هستاثیر ویروس کرونا بر مغز تاثیر ژنها بر اختلالات خنقش انتخاب از طرف محیط، ندانشمندان یک فرضیه رادیکپیوند مغز و سر و چالشهای سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات درياهوش احساسیداروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانبحثی در مورد نقش کلسیم و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروپلاستیسیتی چیستهستی ما پس از شروعی چگال درمان های علامتی در ام اسآیا جنین انسان، هوشمندی شناسایی سلول های ایمنی اارتباط میکروب روده و پاربرخی ملاحظات در تشنج های میهمانهای ناخوانده عامل تاثیر رژیم گیاه خواری بر نگاه انسان محدود به ادراواکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماران مبافت فشار خون ناگهانی در وضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تبررسی علل کمر درد در میانمحدودیت های حافظه و حافظتغییر الگوی رشد مغزی با زچرا در مغز انسان، فرورفتیکی از علل محدودیت مغز امرویای شفافانسان قدیم در شبه جزیره ععدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوتهای جنسیتی راهی برامشکلات نخاعیجاذبه و نقش آن در شکلگیریهمیشه عسل با موم بخوریمکنگره بین المللی سردرد دریواستیگمیناینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عامغز انسان برای ایجاد تمدحساسیت روانی متفاوتهوش مصنوعی از عروسک بازی کاربرد روباتهای ريز، در زیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتکامل ابزار هوش ، راه پر مغز زنان جوانتر از مغز مردفاع در برابر تغییر ساختگیاه خواری و گوشت خوار کدسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر کلام در آیات کلام بنقش اتصالات بین سلولهای دانشمندان ژنی از مغز انسپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیان ژن های اسکیزوفرنی دلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقشه مغزی هر فرد منحصر بههوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا همه جنایت ها نتیجه بیسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصاببحثی در مورد عملکرد لوب فمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکنوشیدن چای برای مغز مفید و هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا جهان ذهن و افکار ما مشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط چاقی و کاهش قدرت ببرخی مرزهای اخلاق و علوممیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر رژیم گیاه خواری بر نگاه از درون مجموعه با نگواکسن سرطاندرگیری مغزی در سندرم کووافراد آغاز حرکت خودشان رطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن مغز محدود به دورمخچه فراتر از حفظ تعادلتغییر زودتر اتصالات مغزیچراروياها را به یاد نمی آیافته های نوین علوم پرده روبات های ریز در درمان بیانسان ها می توانند میدان عسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تتقلید مرحله ای نسبتا پیشمشکلات بین دو همسر و برخیحقیقت قربانی نزاع بین بی همراهی نوعی سردرد میگرنیکندر در بیماریهای التهابریسدیپلام تنها داروی تایاینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مغز انسان برای شادمانی طخلاصه ای از مطالب همایش مهوش مصنوعی از عروسک بازی کجای مغز مسئول پردازش تجزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تکامل زبانمغزهای کوچک بی احساسدقیق ترین تصاویر از مغز اگالکانزوماب، دارویی جدیسفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن فرایند پیچیده ی خونرسانیفرایند تکامل و دشواری هاتاثیر کپسول نوروهرب بر ننقش حفاظتی مولکول جدید ددانشمندان پاسخ کوانتومی پیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیست تمرین ساده برای جلولرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقشه های مغزی جدید با جزیهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکنوعی سکته مغزی ، وحشتناک وقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جهش های ژنتیکی، ویروشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی نکات از گاید لاین پرمیگرن شدید قابل درمان استاثیر رژیم گیاهخواری بر نگاهی بر قدرت بینایی دراواکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی مخچه ، فراتر از حفظ تعادلتغییر عمودی سر انسان از پچراروياها را به یاد نمی آیادگیری مهارت های جدید دروح رهاییانسان جدید از چه زمانی پاعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تتلقین اطلاعات و حافظهمشکلات روانپزشکی پس از سحقیقت تنها چیزی است که شاهوموارکتوس ها ممکن است دکوچک شدن مغز از نئاندرتارژیم های غذایی و نقش مهم ایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم چیستمغز انسان برای شادمانی طخونریزی مغز در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی کرونا چه بر سر مغز می آورزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتکامل ساختار رگهای مغزی مغزتان را در جوانی سیم کشدلایلی که نشان میدهد ما بگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین همانبیمار 101 ساله، مبتلا به سبیماری های مغز و اعصاب و فرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر کپسول نوروهرب بر تنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددانشمندان اولین سلول مصنپیام های ناشناخته بر مغز سودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندبیش از نیمی از موارد انتقلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقص در تشخیص هیجانات عامهوش عاطفی در زنان بیشتر ادر مانهای کمر دردآیا هوش ارثی دریافتی از پسریعترین کامپیوتر موجوداختلال خواب فرد را مستعد بحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکنیاز به آموزش مجازی دیجیوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان تومورهای مغزی با اآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشگفتی های زنبور عسلارتباط انسانی، محدود به برخی اثرات مضر ویتامین دمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر عصاره تغلیظ شده گینگاهی بر توانایی اجزاي بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کوظهور امواج مغزی در مغز مصاز نشانه ها و آثار درک شدبزرگترین خطایی که مردم ممخچه ابزاري که وظیفه آن فتغییرات منطقه بویایی مغزنزاع بین جهل و علم رو به پیادآوری خواب و رویاروزه داری متناوب، مغز را انسان عامل توقف رشد مغزعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تتلاش هایی در بیماران قطع مشکلات روانپزشکی در عقب حقیقت خواب و رویاهوش مصنوعی می تواند بر احکووید نوزده و خطر بیماریرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای مغز انسان رو به کوچک تر شخواندن ، یکی از شستشو دهنهوش مصنوعی از عروسک بازی کریستال زمان(قسمت اولزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد هتکامل شناخت انسان با کشفمغزتان را در جوانی سیمکشدنیای شگفت انگیز کوانتومگامی در درمان بیماریهای سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش خرچنگ های نعل اسبی دردانشمندان تغییر میدان مغپیشینیان انسان از هفت میسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط بیشتر کمردردها نیازی به لزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاهخواری بر رشد و نقطه بی بازگشتهوشیاری کوانتومیدر محل کار ارزش خودت را بآیا هوش سریعی که بدون احسسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکچیزی خارج از مغزهای ما نیویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تشنجآیا خداباوری محصول تکاملشاهکار قرنارتباط از بالا به پایین مبرخی اختلالات عصبی مثانهمیدازولام در درمان تشنج تاریخ همه چیز را ثبت کردهناتوانی از درمان برخی ویوبینار اساتید نورولوژی ددستورالعمل مرکز کنترل بیافسردگی و اضطراب در بیماعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب یا نرووسبسیاری از بیماری های جدیمدارک ژنتیکی چگونه انسانتغییرات آب و هوایی که به نزاع بین علم و نادانی رو ژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری و بیمار ی ام اس انعطاف پذیری مکانیسمی علمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی برای درمان قطع نخامشاهده آینده از روی مشاهحقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی و کشف زبان هایکودک ایرانی که هوش او از راه های جدید برای قضاوت رایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیمغز انسان رو به کوچکتر شدخواب سالم عامل سلامتیهوش مصنوعی از عروسک بازی کریستال زمان(قسمت دوم)زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر تأثیر نگاه انسان بر رفتانقش قهوه در سلامتیدندان ها را مسواک بزنید تگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و فرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش داروهاي مختلف معروف دانشمندان روش هاي جدیدی پیشرفت های جدید علوم اعصسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین هبا هوش مصنوعی خودکار روبمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر انتخاب از طرف محیط چند نرمش مفید برای کمردرهوش، ژنتیکی است یا محیطیدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا هشیاری کوانتومی وجودسربازان ما محققا غلبه می اختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه مغز پیش انسان یا همویتامین E برای فعالیت صحدرمان جدید میگرن با انتی آیا دلفین ها می تواند از شبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط بین هوش طبیعی و هوبرخی بیماری ها که در آن بمکانیزمهای دفاعی در برابتازه های اسکیزوفرنی(جنوناتوانی در شناسایی چهره وراپامیل در بارداریذهن ما از در هم شکستن منبالکتروتاکسی(گرایش و حرکعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزبسیاری از بیماری های جدیمروری بر تشنج و درمان هایتغییرات تکاملی سر انسان نزاع بین علم و جهل رو به پژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری سلول های بنیاداولین هیبرید بین انسان وتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی تازه برای گشودن معمطالعه ای بیان میکند اهدحمله ویروس کرونا به مغزهوش مصنوعی گوگل به کمک تشکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمغز ایندگان چگونه استخواب سالم عامل سلامتی و یهوش مصنوعی از عروسک بازی کریستال زمان(قسمت سوم)زبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکتئوری تکامل امروز در درمنقش مهاجرت در توسعه نسل ادو ویژگی انتزاع و قدرت تجگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانابزار بقای موجود زنده از بیماری ای شبیه ام اس مولتقیچی ژنتیکیتاثیر کتامین در درمان پانقش ذهن و شناخت در حوادث دانشمندان روشی برای تبدیپیشرفتی مستقل از ابزار هسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین همبار سنین ابزار هوشمندی امقابله با کرونا با علم استاثیر احتمالی عصاره تغلیچند جهانیهیچگاه از فشار و شکست نتردر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا واکنش های یاد گرفته وسردرد میگرن در کودکاناختلالات مخچهبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه هموساپينس بر زمین ویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید کنترل مولتیپلآیا دلفین ها میتوانند باشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت مغز انسان و فبرخی بیماری های خاص که بدما انسانها چه اندازه نزدتازه های بیماری پارکینسونخاع ما تا پایین ستون فقرورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن چند جانبه نیازمند نگالتهاب شریان تمپورالعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزبعد از کرونامرکز هوشیاری، روح یا بدن ثبت امواج الکتریکی در عصنشانه های گذشته در کیهان ژنها نقشه ایجاد ابزار هوروش مقابله مغز با محدودیاولین مورد PML به دنبال تکصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی جدید در درمان ام اسمعنی روزهحوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی گوگل به کمک تشکودکان خود را مشابه خود تراه پیروزی در زندگی چیستایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش مغز ابزار بقای برتر مادیخواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی از عروسک تا کمکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دفلج بل، فلجی ترسناک که آنتئوری تکامل در پیشگیری و نقش میدان مغناطیسی زمین دو برابر شدن خطر مرگ و میگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از بیماری اضطراب عمومیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش روزه داری در سالم و جهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروهای مصرفی در ام اسپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین بارداری بدون رحمملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر ترکیبات استاتین (سچندین ماده غذایی که ماننهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا گذشته، امروز وآینده سردرد و علتهای آناختلالات حرکتی در انسانبحثی درباره احساسات متفامنبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه واکسن کرونا را توزویتامین دی گنجینه ای بزردرمانهای بیماری پارکینسآیا دست مصنوعی به زودی قاشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توجهات در ببمار پارما انسانها چه اندازه نزدتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نخستین تصویر از سیاهچالهورزش هوازی ، بهترین تمریرفتار اجتماعی انسان، حاصامیوتروفیک لترال اسکلروعلت خواب آلودگی بعد از خواز آغاز خلقت تا نگاه انسابعد از کرونامرکز حافظه کجاستجمجمه انسان های اولیهنظام مثبت زندگیژنها ، مغز و ارادهروش های صرفه جویی در ایجااولین مورد پیوند سر در انسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمایل زیاد به خوردن بستنمغز فکر میکند مرگ برای دیحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی الفاگوکوری گذرای ناشی از موبایراست دستی و چپ دستیایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های سازمان بهداشت مغز ابزار برتر بقاخودآگاهی و هوشیاريکشف مکانیسمی پیچیده در بزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هافلج خوابتا 20 سال آینده مغز شما به نقش محیط زندگی و مهاجرت ددو برابر شدن خطر مرگ و میگربه شرودینگر و تاثیر مشسفری به آغاز کیهانبیماری بیش فعالیقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش رژیم غذایی بر رشد و اهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای ام اسپختگی پس از چهل سالگي به سیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای موبازگشت از آثار به سوی خداممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر دوپامین و سروتونینچه زیاد است بر من که در ایهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد تنشناختلالات صحبت کردن در انبحثی درباره احساساتی غیرمنبع خواب و رویاتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه آن شکری که می خوریمویرایش DNA جنین انسان، بردرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشباهت مغز با کیهان مادیارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توصیه ها برای واکسیما با کمک مغز خود مختاريمتبدیل سلولهای محافط به سنرمش های مفید در سرگیجهورزش و میگرنرقیبی قدرتمند در برابر مامید نیکو داشته باش تا آنعوامل موثر در پیدایش زبااز انفجار بزرگ تا انفجار بعد از کرونا دلخوشی بیهومرکز حافظه کجاستجنسیت و تفاوت های بینایینظریه ی تکامل در درمان بیژنهای مشترک بین انسان و وروش هایی ساده برای کاهش ااولین تصویر در تاریخ از سپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی از عروسک تا ککی غایب شدی تا نیازمند دلرجزخوانی هایی که امروز بایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های غیر دارویی در سمغز از بسیاری حقایق می گرخودآگاهی و هوشیاريکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرفلج خواب چیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش نگاه از پایین یا نگاهدوچرخه سواری ورزشی سبک و گزیده ای از وبینار یا کنفسقوط درون جاذبه ای خاص، چسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از بیماری تی تی پیقانون جنگلتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش رژیم غذایی در رشد و اهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ضد بیماری ام اس وپرورش مغز مینیاتوری انساسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت ربازگشت به ریشه های تکاملمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر دپاکین بر بیماری منهایت معرفت و شناخت درک عهدف یکسان، در مسیرهای متدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا امکان بازسازی اندامهسردرد سکه ایاختراع جدید اینترنت کوانبخش بزرگتر کیهان ناشناختمنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه انتظارات بر ادراک واکنش های ناخودآگاه و تقدرک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط غیرکلامی بین انسابرخی روش های تربیتی کودکما تحت کنترل ژنها هستیم یتری فلوپرازیننرمشهای مهم برای تقویت عورزش بهترین درمان بیش فعرموزی از نخستین تمدن بشرامید درمان کرونا با همانعوامل ایجاد لغت انسانی و از بحث های کنونی در ویروسبعد از کرونا دلخوشی بیهومرکز خنده در کجای مغز استجنسیت و تفاوت های بینایینظریه تکامل در درمان بیمژنهای هوش ، کدامندروش صحبت کردن در حال تکاماولین سلول مصنوعیسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز مادران و کودکان در زمحافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی از عروسک تا ککیست کلوئید بطن سومرشته نوروایمونولوژی و نقایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز- از مغزتتوصیه هایی در مصرف ماهیمغز به تنهایی برای فرهنگ خورشید مصنوعیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترسفلج دوطرفه عصب 6 چشمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش نظام غذایی در تکامل مديدن با چشم بسته در خواب گزارش یک مورد جالب لخته وگشایش دروازه جدیدی از طرسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از بیماری دویکقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زنجبیل در جلوگیری از هوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدبازسازي مغز و نخاع چالشی منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروهای ضد التهاب چهار میلیارد سال تکامل بهدف از تکامل مغزدر درمان بیماری مولتیپل آیا انسان با مغز بزرگش اخسرعت فکر کردن چگونه استادامه بحث تکامل چشمبخش دیگری در وجود انسان همنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه باغبانی باعث کاهش واکسن های شرکت فایزر آمردرک احساسات و تفکرات دیگآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهابرخی سلولهای عصبی در تلاماه رجبتری فلوپرازینچرا مغزهای ما ارتقا یافت ورزش در کمر دردرمز و رازهای ارتباط غیر کامگا سه عامل مهم سلامتعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفکر خلا ق در برابر توهم مرگ انتقال است یا نابود شجهان کاملی در اطراف ما پرنظریه تکامل در درمان بیمژنهای حاکم بر انسان و انسروشهای نو در درمان دیسک باوکرلیزوماب داروی جدید شاز تکینگی تا مغز از مغز تتمساح حد واسط میان مغز کومغز چون ابزار هوش است دلیحس چشایی و بویاییهوش مصنوعی از عروسک تا ککاهش مرگ و میر ناشی از ابرشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز توضیحی ساده در مورد هوش ممغز برای فراموشی بیشتر کخانواده پایدارگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چفناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش نظریه تکامل در شناسادی متیل فومارات(زادیوا)(پمبرولیزوماب در بیماری چسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از بیماری ضعف عضلات نزدیک بقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زبان در سلطه و قدرت اهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی لیراگلوتیدآلزایمرسکته مغزیاثرات مفید قهوهبحتی علمی درباره تمایل بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروی ضد تشنج سدیم چهار ساعت پس از کشتار خوکهدف از خلقت رسیدن به ابزادرمان های اسرار آمیز در آآیا احتمال دارد رویا از آشلیک فراموشیاداراوون تنها داروی تاییبرنامه و ساختار پیچیده ممهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه تکامل مغزهای کنونیواکسن کووید 19 چیزهایی که درک تصویر و زبان های مخلتآیاما مقهور قوانین فیزیکشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت اولبرخی سيناپسها طی تکامل و ماپروتیلینتسلیم شدن از نورون شروع مچرا پس از بیدار شدن از خووزوز گوشرویا و خبر از آیندهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوارض ازدواج و بچه دار شداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفاوت مغز انسان و میمون همراحل ارتقای پله پله کیهجهش های ژنتیکی مفید در سانظریه تکامل در درمان بیمکلرال هیدرات برای خوابانروشهای شناسایی قدرت شنواايندگان چگونه خواهند دیداز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریمغز چگونه صداها را فیلتر حس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی از عروسک تا ککاهش التهاب ناشی از بیمازمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌همغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خارق العاده و استثنایی بگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد مفیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نقش هورمون های تیروئید ددژا وو یا اشنا پنداریدژاوو یا آشناپنداریپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از بیماریهای تحلیل عضلانی اقبل از انفجار بزرگتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زبان در سلطه و قدرت اهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی تشنجی دربارداریآمارهای ارائه شده در سطح سانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جوانابحث درباره پیدایش و منشامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکنوآوری ای شگفت انگیز دانهزینه ای که برای اندیشیددرمان های بیماری آلزایمرآیا احتمال دارد رویا از آشلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلبرنامه ی مسلط ژنها در اختمولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل واکسن کرونا و گشودن پنجردرک حقیقت نردبان و مسیری آزمون ذهنی گربه شرودینگرشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت دومبرداشت مغز ما از گذر زمانمبانی ذهنی سیاه و سفیدتشنج چیستچرا بیماری های تخریبی مغیک پیشنهاد خوب برای آسان رویا بخشی حقیقی از زندگی انفجار و توقف تکاملی نشاعید نوروز مبارکاز تکنیکی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بمرز مرگ و زندگی کجاستجهش های ژنتیکی غیر تصادفهفت چیز که عملکرد مغز تو کمردرد و علل آنروشی برای بهبود هوش عاطفايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریمغز ناتوان از توجیه پیداحس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی از عروسک تا ککاهش دوپامین عامل بیماریزندگی هوشمند در خارج از زاگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌همغز بزرگ چالش است یا منفعخدا موجود استگویید نوزده و ایمنی ساکتابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد مفیزیک مولکولها و ذرات در تاثیر نگاه انسان بر رفتانقش هورمون زنانه استروژندگرگونی های نژادی و تغییپوست ساعتی مستقل از مغز دسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از بیهوش کردن در جراحی و بیمقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش سجده بر عملکرد مغزهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی جدید s3 در درمان ام آن چیزی که ما جریان زمان سانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان بحثي درباره هوش و تفاوتهمناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر درجه حرارت بر عملکنوار مغزی روشی مهم در تشخهزینه سنگین انسان در ازادرمان های جدید میگرنآیا برای تولید مثل همیشه شنا در ابهای گرم جنوب نیادغام دو حیطه علوم مغز و برین نت به جای اینترنتمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل واکسن کرونا از حقیقت تاتدرک عمیق در حیواناتآسيب میکروواسکولاریا آسششمین کنگره بین المللی سارزش حقیقی زبان قسمت سومبررسي علل احتمالي تغيير مجموعه های پر سلولی بدن متشنج و حرکات شبه تشنجی قاچرا حیوانات سخن نمی گوینیک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا تخیل یا واقعیتانواع سکته های مغزیعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقمرز بین انسان و حیوان کجاجهشهای مفید و ذکاوتی که دهفت سین یادگاری از میراث کمردرد با پوشیدن کفش مناروشی جدید در درمان قطع نخايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز و سیر تکامل ان دلیلی حس و ادراک قسمت چهارمهوش مصنوعی از عروسک بازی کاهش سن بیولوژیکی، تنها زونا به وسیله ویروس ابله ابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل مادی تا ابزار هوشممغز بزرگ چالشهای پیش روخطا در محاسبات چیزی کاملگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیفیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش ژنتیک در درمان اختلا