دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هوش مصنوعی یا حماقت طبیعی

سوال: آیا نگران وسعت و توسعه ی هوش مصنوعی هستی؟
جواب: نه، من نگران افزایش حماقت طبیعی هستم!
قبل از آنکه بر #هوش_مصنوعی کار کنیم چرا
کاری در مورد #حماقت_طبیعی نمی‌کنیم؟!
استیو پولیاک(استاد پژوهشگر، آزمایشگاه پزشکی و آسیب شناسی، استادیار، میکروبیولوژی دانشگاه واشنگتن)
اولویت انسان باید در درجه ی نخست، ساختن فکر و ذهن خودش باشد. آنچه به دست انسان، ساخته میشود، از جمله هوش مصنوعی، اگر سازنده ی آن، از نظر ذهنی و فکری معیوب باشد، خسارت بار خواهد بود. میوه ی نیکو، از درخت نیکو است.
در شرایطی که انسان امروز، در بسیاری زمینه های فکری و احساسی در حد شامپانزه و حتی در حد یک کرم آفتاب ستیز، نیست، حقیقتا از محصول ساخته شده به دست او باید ترسید، و شاید ترس از خود او بسیار بیشتر از ترس از ماشین ها و هوش مصنوعی است.


https://www.facebook.com/groups/sufiwritescom/permalink/998137524425542/?mibextid=Nif5oz
سوال و جوابی منطقی:
سوال: آیا نگران وسعت و توسعه ی هوش مصنوعی هست؟
جواب: نه من نگران افزایش حماقت طبیعی هستم


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
حافظه ی ما انسان ها چرا مهوش، ژنتیکی است یا محیطیمقالاتدلایلی که نشان میدهد ما بفیلم کوتاه هیروشیما از هکلید نزدیک و نگاه تو بر فبار سنین ابزار هوشمندی ادرمان با سلول های بنیادیمنابع جدید انرژیتمایز یا کشف یگانگیپیوند سر برای چه بیمارانمغز آیندگان چگونه است ؟روش استفاده از بالش طبیآزمون تجربی، راهی برای رتاثیر کتامین در درمان پااینکه خانواده ات سالم بانوروپلاستیسیتی چیستسلول بنیادی و ای ال استعذیه ی ذهنهمه جا خیر بکارشگفت زده و حیران باشارتباط متقابل با همه ی حیحس و ادراک قسمت 75اضطراب و ترسهدف از تکامل مغزدولت یا گروهکفروتنی و غرورکنترل جاذبهبحثی در مورد حقیقت فضا و پیشرفتی مستقل از ابزار هدرمان سرگیجه بدون دارومنبع هوشیاری کجاست قسمت تنهایی رمز نوآوری استمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ریشه های مشترک همه ی موجوآغاز فرایند دانستنتاثیر احتمالی عصاره تغلیاکنون را با همه ی نقص هاینکاتی در مورد تشنجسندرم پیریفورمیسجلوتر را دیدنهندسه ی پایه ایشباهت مغز و کیهانارزش حقیقی زبان قسمت سوموفور و فراوانیحس و ادراک قسمت هشتاد و نبلوغ چیستدیسک گردنفرضیه ای جدید توضیح میدهکودکان را برای راه آماده بخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرورش مغز مینیاتوری انسادرک کنیم ما همه یکی هستیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو جهانی هستی که خودش را نقاشی هایی با بوی گذشته یراه بی شکستاقیانوس نادانیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینسیناپس، شگفتی خلقتجهان مشارکتیهوش مصنوعی و کشف زبان هایصبر و واقعیتاز انفجار بزرگ تا انفجار ویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه خودت مغرور نشودانشمندان روشی برای تبدیقلب روباتیککار امروز را به فردا نیندمحدودیت چقدر موثر استبرای رشد، باید از مسیر خطآمارهای ارائه شده در سطح درد و درسمنشأ اطلاعات و آموخته ها توهم فضای خالینقش پیشرفته ی سلول های بنرشد، رسیدن به یک هدف نیستامید یا ناامیدی؟چالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی از عروسک بازی طلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخلا، خالی نیستبی سوادی در قرن 21داروی جدید لنفوم و لوکمیقدرت مردمکریستال زمان(قسمت دوم)مروری بر تشنج و درمان هایبرخی توصیه ها برای واکسیآینده ی حمل و نقل هوایی دذهن و زندگیمیلر فیشر نوعی نادر از گیتوانایی یک فرد، برای تغینقش زبان در سلطه و قدرت ازنان باهوش ترانیس بی کساننباید صبر کرد آتش را بعد تازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از ساخت شبکه عصبی با الفبای جوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک بازی عقلانیت بدون تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخواص هندوانهبیماری الزایمرداروی ضد تشنج با قابليت تلیروپریم داروی ترکیبی ضدگنجینه ای به نام ویتامین مرز بین انسان و حیوان کجابزرگ شدن مغز محدود به دورآیا یک، وجود داردرفتار اجتماعی انسان، حاصمکانیک کوانتومی بی معنی تکنولوژی جدید که سلول هانمیتوان با بیرون انداختنزیان غذاهای پرچربانسولینچرا ماشین باید نتایج را پسخت ترین حصارترکیب آمار و ژنتیکابزارهای بقای موجود زندهجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی در تفکر خلاق اعوامل موثر در پیدایش زبااز تکامل تا مغز، از مغز توزن حقیقی معرفت و شناختخوشبختی چیستبیندیشدر هم تنیدگی کوانتومی و پمقایسه رقابت و همکاریگاهی مغز بزرگ چالش استمشاهده گر جدای از شیء مشاروی و منیزیم در تقویت استتفکر خلا ق در برابر توهم آیا جهش های ژنتیکی، ویروماجرای جهل مقدستکامل زباننه روش تقویت مغززبان و کلمه حتی برای کساناولویت بندی ها کجاستچراروياها را به یاد نمی آسردرد و علتهای آنتسلیم ارتباط با من برتراجزایی ناشناخته در شکل گحقیقت راستین انسان علم بهوش عاطفی قسمت پنجمعدم تعادل دوپامین، فقط بخدایی که ساخته ی ذهن بشر ازدواج های بین گونه ای، ریادآوری خواب و رویابا هر چیزی که نفس می کشد مدرمان نابینایان آیا ممکنمنابع انرژی از نفت و گاز پنج اکتشاف شگفت آور در مومعرفی مورد نادر بیماری گروح در جهانی دیگر استتقویت حافظه یا هوش مصنوعآب زندگی است قسمت اولتابوهای ذهنینوار مغز، مفید و بی خطرسفر نامه سفر به بم و جنوب تصویر خورشید یا خود خورشای جان جان بی تن مرونظریه ی تکامل در درمان بیشناسایی تاریخچه ی تکاملیاختلالات حرکتی در انسانحافظه ی ما انسان ها چرا ماستیفن هاوکینگ در تفسیر هوض مصنوعی زندهتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیا فریب و سرگرمیفیلمی بسیار جالب از تغییکلید، در ناشناخته هاستباربر دیگران نباشدرمان تومورهای مغزی با امناطق خاص زبان در مغزتمدن قدیمی ای در جنوب ایرپیوند سر، یکی از راه حلهامغز اندامی تشنه ی انرژی اروش جدید تولید برقآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر گیاه خواری بر رشد واین، فقط راه توستنوروز مبارکسلول بنیادی در درمان ایدتغییرهمیشه چیزی برای تنهایی دشگفتی های نقشه ی ژنتیکیارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس و ادراک قسمت 78اطلاع رسانی اینترنتیهدف از خلقت رسیدن به ابزادونپزیل در بیماران قلبی فرگشت و تکامل تصادفی محض کندن ریشه ی خودبحثی در مورد عملکرد لوب فپپوگستدرمان سرطان با امواج صوتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تنبیه چقدر موثر استمغز بزرگ چالش است یا منفعریشه های مشترک حیاتآغاز فصل سرما و دوباره تکتاثیر بینش و انتظارات فراکوییفلکسچگونه مولکول های دی ان ایسندرم پیریفورمیسجمجمه انسان های اولیههندسه ی رایج کیهانشباهت مغز با کیهان مادیارزش خود را چگونه میشناسوقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت هشتاد و شبلعیدن ستاره توسط سیاهچادیستونی قابل درمانفساد اقتصادی سیتماتیک درکوری گذرای ناشی از موبایبدون پیر فلکپرکاری تیروئیددرک احساسات و تفکرات دیگمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو جدای از کیهان نیستیچقدر به چشم اعتماد کنیمراه طولانی را به سلامت گذالکترومغناطیس شنوایی و هچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان معناهوش مصنوعی یا حماقت طبیعصبر بسیار بایداز بار خود بکاه تا پرواز ویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت سی و ششمبه خودت نگاه کندانش، قفل ذهن را باز میکنقلب را نشکنکار با یگانگی و یکپارچگیمحدودیت های حافظه و حافظبرای زندگی سالم، یافتن تآن چیزی که ما جریان زمان درد باسن و پا به دلیل کاهمنشاء کوانتومی هوشیاری اتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش آتش در رسیدن انسان بهز گهواره تا گورامید جدید بر آسیب نخاعیچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسکوت و نیستیجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک بازی طوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مخلاصه ای از مطالب همایش مبی شرمیداروی جدید میاستنی گراویقدرت و شناخت حقیقتکریستال زمان(قسمت سوم)مرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی درمان های Spinal Muscular Atآینده ی علم و فیزیک در60 ثذهن و شیمی بدنمیهمانهای ناخوانده عامل توازن مهمتر از فعالیت زینقش زبان در سلطه و قدرت ازنجیرها را ما باید پاره کانگشت ماشه اینبرو و انرژی مداومتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از ساختن آیندهجوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک بازی عقیده ی بی عملاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخواص اناربیماری ای شبیه آلزایمر و داروی ضد تشنج با قابليت تلیس دگرامفتامین یا ویاسگندم بکاری، جو درو نمیکنمرز جدید جستجو و اکتشاف، بزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا کیهان می تواند یک شبیرقیبی قدرتمند در برابر ممکانیزمهای دفاعی در برابتکنولوژی جدید که سلول هانمیتوان بر سیاه سیاه نوشزیباترین چیز در پیر شدنانسولین هوشمندچرا مردم با زندگی میجنگنسخت ترین کار، شناخت خود اترکیب حیوان و انسانابزارهای بقای از نخستین جراحی هوشیار مغزهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکامل تا مغز، از مغز توزوز گوشخوشبختی دور از رنج های مبیهوش کردن در جراحی و بیمدر هم تنیدگی کوانتومی و دمقابله ی منطقی با اعتراضگاهی جهت را عوض کنمشاهده آینده از روی مشاهرویکردهای جدید ضایعات نختفاوت قند طبیعی با قند و آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجماجرای عجیب گالیلهتکامل زبانچه زیاد است بر من که در ایزبان و بیان نتیجه ساختمااولین قدم شناخت نقص های خچراغ های متفاوت و نور یکسسردرد به دلیل مصرف زیاد متسلیم شدن از نورون شروع ماحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت غیر فیزیکیهوش عاطفی قسمت اولعدم درکخدایا جز تو که را دارماسکلت خارجی در درمان اختیاری خدا نزدیک استبا آتش، بازی نکن و بعد از درمان های اسرار آمیز در آمنابع انرژی از نفت و گاز پول و شادیمعرفت و شناختروح رهاییتقویت سیستم ایمنیآب زندگی است قسمت دومتاثیر فکر بر سلامتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت سفر به مریخ در 39 روزتصویر در هم تنیدگی کوانتایمونوگلوبولین وریدی IVIgنظریه ی ریسمانشناسایی زبان حیوانات با اختلالات صحبت کردن در اناختلالات عضلانی ژنتیکحافظه ی هوش مصنوعیاستخوان های کشف شده، ممکهیچ نقطه ای مرکزی تر از اصفحه اصلیدنیا مکانی بسیار اسرارآمفیروز نادریکلام و زبان، گنجینه ای بسبارداری بدون رحمدرمان تشنجمناطق خاصی از مغز در جستجتمدن پیشرفته ی پیشینیانپیوندهای پیچیده با تغییرمغز انسان ایا طبیعتا تماروش صحبت کردن در حال تکامآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر گیاه خواری بر رشد واینترنت بدون فیلتر ماهوانوروز یا روز پایانیسلول بنیادین از مخاط بینتغییر الگوی رشد مغزی با زهمیشه چشمی مراقب و نگهباشگفتی های زنبور عسلارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک قسمت 82اطلاعات حسی ما از جهان، چهر چیز با هر چیز دیگر در تدوچرخه در کاهش دردهای کمفراموش کارها باهوش تر هسکندر در بیماریهای التهاببحثی درباره هوش و تفاوتهپایان، یک آغاز استدرمان ضایعات نخاعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تهدیدهای هوش مصنوعیمغز بزرگ چالشهای پیش روریشه های اخلاقآغاز مبهم آفرینشتاثیر ترکیبات استاتین (ساکسی توسین و تکامل پیش اچگونه میتوان با قانون جنسندرم پای بی قرارجنین مصنوعیهندسه بنیادینشباهت های ریشه ای چند بیماز فرد ایستا و متعصب بگذروقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت پنجمبنی عباس، ننگی بر تاریخدژا وو یا اشنا پنداریفشار و قدرتکی غایب شدی تا نیازمند دلماده ای ضد التهابیبدون بار گذشتهپراسینزوماب در پارکینسودرک تصویر و زبان های مخلتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش قهوه در سلامتیرابطه تشنج و اوتیسمالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه من، نگاه تو و یا حقیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازسیاهچاله هاجهان معکوسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشصد قدح، نفتاده بشکستاز بحث های کنونی در ویروسویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت سیزدهمبه دنبال رستگاری باشدانش، یک انسان را ناسازگقوی تر باشکارهای کوچک، بی ارزش نیسمحدودیت درک انسانبرخی ملاحظات در تشنج های آنچه می دانم، آنچه را میخدرد زانو همیشه نیاز به جرمهمان ناخواندهتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش انتخاب از طرف محیط، نزمین در برابر عظمت کیهانامید درمان کرونا با همانچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسکوت، پر از صداجهان ریز و درشتهوش مصنوعی از عروسک بازی طوفان بیداریاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار خلاصه ای از درمان های جدیبی عدالتی در توزیع واکسن داروی جدید کنترل قند خونقدرت کنترل خودکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرکز حافظه کجاستبرخی روش های تربیتی کودکآینده با ترس جمع نمیشودذهن پر در برابر آگاهیمیوپاتی و نوار عصب و عضلهتوت زیاد بخوریدنقش سجده بر عملکرد مغززندگی فعال و مثبت روند آلانگشت نگاری مغز نشان میدچت جی پی تیتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از ساختن آینده، بهترین روش جواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی از عروسک بازی علم و ادراک فقط مشاهده ی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادخواص اردهبیماری ای شبیه ام اس مولتداروی ضد تشنج توپیراماتلا اکراه فی الدینگوهر با نظر دیگران سنگ نممرزهای حقیقی یا مرزهای تبزرگترین خطایی که مردم مآیا گذشته، امروز وآینده رقابتی بی هدف یا رقابتی هما انسانها چه اندازه نزدتکینگینمای موفقیتزیباترین چیز در افزایش سانسان قدیم در شبه جزیره عچرا مغز انسان سه هزار سالسختی ها رفتنی استترازودونابزارهای دفاعی و بقای موجراحی گردن همیشه برای دیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعواملی که برای ظهور لغت ااز تکامل تا مغز، از مغز توسواس، بیماری استخیالپردازی نکنبیهوشی در بیماران دچار ادر هر سوراخی سر نکنمقابله با کرونا با علم اسگاهی در پارکینسون باید پمشاهدات آمیخته با اشتباهرویا و واقعیتتفاوت مغز انسان و میمون هآیا خداباوری محصول تکاملماده ی تاریکتکامل زبان انسان از پیشینه عدم مطلق بلکه عدم با قزبان و بیان، در سایه پیشراولین مورد PML به دنبال تکنزاع ها بیهوده استسردرد تنشنتست نوار عصب و عضلهاحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت غیر قابل شناختهوش عاطفی قسمت دهمعدالت برای من یا برای همهخرما منبع بسیار خوب آنتی اسکار، لگوی هوشمندژن همه چیز نیستبا تعمق در اسرار ابدیت و درمان های بیماری آلزایمرمنابع انرژی از نفت و گاز پول و عقیدهمغز فکر میکند مرگ برای دیروزه داری متناوب، مغز را آب زندگی است قسمت سومتاثیر مشاهده بر واقعیت بنوار عصب و عضلهسفر به درون سفری زیباتصویر زیبا از سلولایمپلانت مغزینظریه تکامل در درمان بیمشناسایی سلول های ایمنی انظریه تکامل در درمان بیمشهر زیرزمینی در ژاپن برااختراع جدید اینترنت کوانحافظه انسان و حافظه ی هوشاستروژن مانند سپر زنان دهیچ چیز همیشگی نیستسوالات پزشکیدنیای شگفت انگیز کوانتومفیزیک مولکولها و ذرات در کلام، در تحولی شگفت آور ببازگشایی مجدد مطب دکتر سدرمان جدید ALSمنبع نور واقعی و ثابت، حقتمدن بشری و مغز اخلاقیپیوندی که فراتر از امکانمغز انسان برای ایجاد تمدروشهای نو در درمان دیسک بآزادی در چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد واینترنت، حقیقت جامعه ی فنورالژیسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر خود یا تغییر دیگراهمیشه اطمینان تو بر خدا بشانس یا نتیجه ی تلاشارتباط پیوسته ی جهانحس و ادراک قسمت 87اطلاعاتی عمومی در مورد مهر جا که جات میشه، جات نیدوچرخه سواری ورزشی سبک و فراموشی همیشه هم بد نیستکندر علیه سرطانبحثی درباره هوش و تفاوتهپاکسازی مغزدرمانهای بیماری پارکینسمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تو یک معجزه ایمغز بزرگ و فعال یا مغز کورژیم های غذایی و نقش مهم إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر تغذیه بر سلامت روااکسکاربازپین در درمان تشسندرم پس از ضربه به سرجنگ هفتاد و دو ملت همه را هندسه در پایه ی همه ی واکشباهت کیهان و مغزاز مخالفت بشنووقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت پنجاهبه قفس های سیاهت ننازدژاوو یا آشناپنداریفشار روحی، همیشه بد نیست کیهان خود را طراحی میکندماده، چیزی نیستبدون زمان، ماده ای وجود نپرتوهای صادر شده از سیاهدرک حقیقت نردبان و مسیری منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو در میانه ی جهان نیستی نقش مهاجرت در توسعه نسل ارادیوی مغز و تنظیم فرکانالکترودهای کاشتنینگاه مادی غیر علمی استتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله های فضایی منابعجهان هوشمندهوش مصنوعی گوگل به کمک تشصداقتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت ششمبه زودی شبکه مغزی به جای دائما بخوانقیچی ژنتیکیکارهایی بیش از طراحی و گپمخچه فراتر از حفظ تعادلبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنچه ناشناخته است باید شدردهای سال گذشته فراموش مهندسی ژنتیک در حال تلاش توهم چیستنقش اتصالات بین سلولهای زمین زیر خلیج فارس تمدنی امیدهای جدید برای بازیابچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسکوت، در برابر گزافه گویجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک بازی طوفان زیباییاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقخم شدن فضا-زمانبیمار 101 ساله، مبتلا به سداروی جدید آلزایمرقدرت انسان در نگاه به ابعکشف مکانیسمی پیچیده در بمرکز حافظه کجاستبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا فراموشی حتمی استذهن تو همیشه به چیزی اعتقمیوتونیک دیستروفیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش غذاها و موجودات دريازندگی هوشمند در خارج از زانتقال ماده و انرژیچت جی پی تیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از ساختار فراکتال وجود و ذهجواب سنگ اندازیهوش مصنوعی از عروسک بازی علم و روحاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانخواص بادامبیماری اسپینال ماسکولار داروی ضد جنون در درمان تیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟گویید نوزده و ایمنی ساکتمزایای شکلات تلخ برای سلبزرگترین درد از درون است آیا پیدایش مغز از روی تصارموزی از نخستین تمدن بشرما انسانها چه اندازه نزدتکامل فردی یا اجتماعینمایش تک نفرهزیر فشار کووید چه باید کرانسان میوه ی تکاملچرا مغزهای ما ارتقا یافت سختی در بلند شدن از روی صترازودونابعاد و نیازهای تکاملیجز تو که را دارمهوش مصنوعی درمانگر کامپیعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکامل تا مغز، از مغز توسیله، فقط دعا نیستخانه ی تاریکبیو الکترونیک؛ ترکیب موجدر والنتاین کتاب بدید همملاحظه های اخلاقی دربارهگذر زمان کاملا وابسته به مطالبه ی حق خودرویا و کابوستفاوت ها و تمایزها کلید بآیا دلفین ها می تواند از ماده ی خالیتکامل ساختار رگهای مغزی نهایت معرفت و شناخت درک عزبان و تکلم برخی بیماریهاولین مورد پیوند سر در اننزاع بین جهل و علم رو به پسردرد سکه ایتست کم هزینه ی بزاق برای احتیاط در ورزش زانو در خاحقیقت، آن چیزی نیست که جلهوش عاطفی قسمت دومعسل طبیعی موثر در کنترل بخسته نباشی باباALS نگاهی کامل بر بیماری واسارت و پرخوریژن همه چیز نیستبا خودت نجنگدرمان های بیماری اس ام ایمنابع انرژی از نفت و گاز پوست ساعتی مستقل از مغز دمغز قلبروزه داری و التهاب زیانبآب، زندگی است(قسمت پنجم)تاثیر نگاه ناظر هوشیار بنوار عصب و عضلهسفر تجهیزات ناسا به مریخ تصویر زیبای اصفهانایمپلانت مغزی و کنترل دو تصویربرداری فضاپیمای آمایمپلانت مغزی کمک میکند نظریه تکامل در درمان بیمشواهدی از نوع جدیدی از حاادامه بحث تکامل چشمحباب های کیهانی تو در تواسرار آفرینش در موجهیچ چیز، چقدر حقیقی استپیامهای کاربراندنیایی پر از سیاهچاله فیزیک هوشیاریکلرال هیدرات برای خوابانبازگشت از آثار به سوی خدادرمان جدید مولتیپل میلوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تمدن زیر آبپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز انسان برای شادمانی طروشهای شناسایی قدرت شنواآزادی عقیده، آرمانی که تتاثیر گیاه خواری بر رشد وایندرالنورالژی تریژمینالسلول عصبی، در محل خاص خودتغییر دیگران یا تغییر خوهمیشه به آنچه داری، خوشنشانس یا تلاشارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک قسمت چهلاطلاعاتی عمومی در مورد مهر حرکت خمیده می شود و هر دوپامین قابل حل در آبفراموشی و مسیر روحانیکو کیو تن coQ10بحثی درباره هوش و تفاوتهپارادوکس ها در علمدرماندگی به دلیل عادت کرمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتو یک جهان در مغز خودت هسمغز بزرگترین مصرف کننده رژیم های غذایی و نقش مهم افت فشار خون ناگهانی در وتاثیر حرکات چشم بر امواج اگر فقط مردم میفهمیدند کسندرم جدایی مغزجنگ و تصور از جنگهندسه زبانِ زمان استشباهت زیاد بین سلول هاي عاز نخستین همانند سازها توقتی ناراحتی چیکار میکنیحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه مغز خزندگان خودت اجازدگرگونی های نژادی و تغییفضا و ذهن بازکیهانِ هوشیارِ در حال یاماده، چیزی بیش از یک خلا بر کسی اعتماد نکن مگر اینپرتوزایی از جسم سیاهدرک دیگرانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوقف؛ شکستنقش میدان مغناطیسی زمین راز تغییرالگو نداشتیمنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان هوشیارهوش مصنوعی الفاگوصدای بم با فرکانس پایین، از تلسکوپ گالیله تا تلسکویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت شصت و هشتبه زیر پای خود نگاه نکن بدارچینقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصکاربرد روباتهای ريزنانومخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرخی نکات از گاید لاین پرآنچه واقعیت تصور میکنیم دردی که سالهاست درمان نشمهندسی بدنتوهم و خیالنقش تیروئید در تکامل مغززمان چیستامیدوار باش حتی اگر همه چچالش های ایستادن بر دو پاتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانسکته مغزیجهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی طولانی ترین شباز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدخونریزی مغز در سندرم کووبیمار مرکز تنفس سلولیداروی جدید آلزایمر تاییدقدرت ذهنکشف ژن جدید، می تواند گستمرکز خنده در کجای مغز استبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا ممکن است موش کور بی مذهن خود را مشغول هماهنگیمیگرن و پروتئین مرتبط با توسعه برخی شغل ها با هوش نقش غذاها و موجودات دريازندگی و داراییانتروپی و هوشیارینتایج نادانی و جهلتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از ساختار شبکه های مغزی ثابجوسازی مدرنهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اخواص بادام زمینیبیماری اضطراب عمومیدارویی خلط آورلایو دوم دکتر سید سلمان فگوش دادن بهتر از حرف زدنمسمومیت دانش آموزان بی گبسیاری از مجرمان، خودشانآیا آگاهی پس از مرگ از بیرمز و رازهای ارتباط غیر کما اکنون میدانیم فضا خالتکامل مادی تا ابزار هوشمچند نرمش مفید برای کمردرزیرفون داروی ضد ام اسانسان ها می توانند میدان چرا ویروس کرونای دلتا واسدسازی روش مناسب برای مقتراشه مغز بدون واسطه ی دابعاد اضافه ی کیهانجستجوی متن و تصویر به صورهوش مصنوعی درخدمت خلق وحعید نوروز مبارکاز تکامل تا مغز، از مغز تیک پیام منفرد نورون مغزی خانواده پایداربیوگرافیدر یک فراکتال هر نقطه مرکملاحظات بیهوشی قبل از جرگذشته را دفن کنمطالبی در مورد تشنجرویا و خبر از آیندهتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا دلفین ها میتوانند باتکامل شناخت انسان با کشفنهایت در بی نهایتزبان و شناخت حقیقت قسمت چاولین هیبرید بین انسان و نزاع بین علم و نادانی رو سردرد عروقی میگرنتست آر ان اس دز میاستنی گاحتیاط در تعویض داروهاحقایق ممکن و غیر ممکنهوش عاطفی قسمت سومعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطا در محاسبات چیزی کاملNVG 291اساس انسان اندیشه و باور ژن هوش و ساختارهای حیاتی با خدا باشدرمان های جدید ALSمنابع انرژی از نفت و گاز تلقین اطلاعات و حافظهپوشاندن خود از نورمغز ما کوچکتر از نیم نقطهروزه داری و بیمار ی ام اس آتاکسیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نوار عصب و عضلهسفر دشوار اکتشافنوار عصب و عضلهسفرنامه سفر به بم و جنوب تصور ما ازمشکلات و واقعیایمپلانت نخاعی میتواند دنعناعشواهدی از دنیسوان(شبه نئاداراوون تنها داروی تاییحباب هایی تو در تواسرار بازسازی اندام هاهیچ وقت خودت را محدود به سایتهای دیگردنیا، هیچ استفیزیک و هوشیاریکم کردن کالری روشی سودمنبازگشت به ریشه های تکاملدرمان جدید میگرن با انتی منبع هوشیاری کجاست قسمت تمدنی قدیمی در شمال خلیج پیام های ناشناخته بر مغز مغز انسان برای شادمانی طروشی برای بهبود هوش عاطفآزار حقیقیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکریننوزاد ناشنوای متولد شده،سلولهای ایمنی القا کنندهتغییر دادن ژنها آیا روزی همیشه داناتر از ما وجود دشاهکار قرنارتباط از بالا به پایین محس و ادراک قسمت چهل و هفتاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهرچیز با یک تاب تبدیل به دورترین نقطه ی قابل مشاهفراموشی آرمانکوچ از محیط نامناسببحثی درباره هوش و تفاوتهپاسخ گیاهان در زمان خورددرها بسته نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو کجای جهانیمغز حریص برای خون، کلید ترژیم ضد التهابیافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه مغز ما، موسیقی را پتاثیر دوپامین و سروتونیناگر میدانی مصیبت بزرگتر سندرم دزدی ساب کلاوینجنگ داده هاهندسه، نمایشی از حقیقتشباهت زیاد بین سلول هاي عاز نخستین همانند سازها توقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت پنجاه و دبه نقاش بنگردانش قدرت استفضای قلب منبع نبوغ استکیست هیداتید مغزماست مالیبرلیتیونپرسشدرک درست از خود و هوشیاریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتولید مولکول جدید توسط هنقش محیط زندگی و مهاجرت دراست دستی و چپ دستیالگو و عادت را بشکن و در انگاه کلی نگرتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی اکنون می توانصرع و درمان های آناز تکنیکی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت شصت و دوبه سیاهی عادت نکنیمداروهای مصرفی در ام اسقانون مندی نقشه ژنتیکی مکاربرد روباتهای ريز، در مخچه ابزاري که وظیفه آن فبرخی نرمش ها برای درد زانآنچه حس می کنیم، نتیجه ی درد، رمز موفقیتمهربانی، شرط موفقیتتوهم وجودنقش حفاظتی مولکول جدید دزمان و مکان، ابعاد کیهان امیدواریچالش کمبود اندام برای پیتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانسکته ی مغزی در جوانانجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی از عروسک بازی طی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرخونریزی مغزی کشندهبیماری لبر و نابینایی آنداروی جدید ای ال اسقدرت شناختی انسان، محدودکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگ چیستبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا ما کالا هستیمذهن خالی از شلوغی افکارمیگرن و خوابتوصیه های سازمان بهداشت نقش غذاها و موجودات دريازندگی بی دودانتظار گذر تندباد؟نجات در اعتماد به خودتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از سادیسم یا لذت از آزار دادجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن خواص شکلات تلخبیماری بیش فعالیدارویی ضد بیش فعالی سیستلازم است هیچ کاری نکنیدگوشه بیماری اتوزومال رسسمسمومیت دانش آموزان، قمابسیاری از بیماری های جدیآیا امکان بازسازی اندامهرمز گشایی از اتصالات مغزما از اینجا نخواهیم رفتتکامل مداومچند جهانیزیرک ترین مردمانسان یک کتابخانه استچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک سرنوشتتراشه ها روی مغزابعاد بالاترجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش مصنوعی ساخته هوش طبیعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکامل تا مغز، از مغز تیک پیشنهاد خوب برای آسان خاویار گیاهیبیوگرافیدر کمتر از چند ماه سوش جدممانتین یا آلزیکسا یا ابگر جان به جز تو خواهد از خمطالعه ای بیان میکند اهدرویا بخشی حقیقی از زندگی تفاوت های بین زن و مرد فقآیا دست مصنوعی به زودی قاتکامل، نتیجه ی برنامه رینهادینه سازی فرهنگ اختلازبان و شناخت حقیقت قسمت ااولین تصویر در تاریخ از سنزاع بین علم و جهل رو به پسرطان کمیت گراییاحساس گذر سریعتر زمانحل مشکلهوش عاطفی قسمت ششمعشق درونی به یگانگی خلقتخطا در محاسبات چیزی کاملفقر داده ها در هوش مصنوعیاستفاده از مغز، وزن را کمژن یا نقشه توسعه مغز و نقبا طبیعت بازی نکندرمان های جدید میگرنمنابع انرژی از نفت و گاز تلاش ها برای کشف منابع جدپیموزایدمغز مانند تلفن استروزه داری سلول های بنیادآتاکسی فریدریشتاثیر نگاه انسان بر رفتاتاثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضله مهم در تشسفرنامه سفر به بم و جنوب تصور از زمان و مکانایمپلانت استخوانی در آسیهفت چیز که عملکرد مغز تو شیر و دوغ بادامادب برخورد با دیگرانحد و مرزها توهم ذهن ماستاصفهان زیباهیچ کاری نکردن به معنی چیدندان ها را مسواک بزنید تفیزیک آگاهیکمی زاویه ی دیدت را عوض کبازخورد یا فیدبکدرمان جدید کنترل مولتیپلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمرکز و مدیتیشنپیدایش زبانمغز انسان رو به کوچک تر شروشی جدید در درمان قطع نخآزار دیگری، آزار خود استتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان النوسانات کوانتومی منبع ماسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییر زودتر اتصالات مغزیهمیشه راهی هستشاهکار شش گوشارتباط بین هوش طبیعی و هوحس و ادراک قسمت چهل و هشتاعتماد به خودديدن با چشم بسته در خواب فرایند پیچیده ی خونرسانیکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی درباره هوش و تفاوتهپختگی پس از چهل سالگي به درهای اسرارآمیز و پوشیدهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو کز محنت دیگران بی غمیمغز در تنهایی آسیب میبینرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وافتخار انسانچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر نیروی مغناطیس نباشد سندرم سردرد به دلیل افت فجنبه های موجی واقعیتهنر فراموشیشجاعت و ترساز نخستین همانند سازها توقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت پنجاه و سبه نقاش بنگردانش محدود به ابعاد چهارفضای خالی ای وجود نداردکیست کلوئید بطن سومماست مالی با هوش انسانیبرنامه و ساختار پیچیده مپرسش و چستجو همیشه باقی ادرک عمیق در حیواناتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتولید مثل فقط با یک مادر نقش مرکز تنفس سلولی در بیرجزخوانی هایی که امروز بالگوی بنیادین و هوشیارینگاه انسان محدود به ادراتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک های بضایعه ی شبکه لومبوساکرالاز تکینگی تا مغز و از مغز ویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت شصت و ششبه سخن توجه کن نه گویندهداروهای ام اسقانون گذاری و تکاملکاش شرف اجباری بود یا حتیمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرخی نرمش ها برای زانوآنها نمیخواهند دیگران رادرس گرفتن از شکست هاموفقیت هوش مصنوعی در امتتوهم وجودنقش حیاتی تلومر دی ان آ دزمان و گذر آن سریع استامیدواری و مغزچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانسال 2025 سال بین المللی علمجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی از عروسک بازی طیف انسفالیت، گیلن باره از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که خواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری میاستنی گراویسداروی جدید برای میاستنی قدرت عشقکشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگ و میر پنهانبرداشتت از جهان رو زیاد آیا ما تنها موجودات زنده ذهن سالممیگرن و روزه داریتوصیه های غیر دارویی در سنقش غذاها در کاهش دردهای زندگی در جمع مواردی را برانحراف و حقیقتنجات در راستگوییتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از سازگاری با محیط بین اجزاجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلم بدون توقفاز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهخواص شگفت هویجبیماری تی تی پیداستانها و مفاهیمی اشتبالبخند بزن شاید صبح فردا زگوشت خواری یا گیاه خواریمسیر دشوار تکامل و ارتقابسیاری از بیماری های جدیآیا انسان با مغز بزرگش اخرمز پیشرفت تواضع است نه طما اشیا را آنطور که هستندتکامل چشمچند جهانیزیست شناسی کل در جزء فراکانسان باشچرا پس از بیدار شدن از خوسریع دویدن مهم نیستتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاتفاق و تصادفحفره در مغزهوش مصنوعی، کیفیت فریب معادت همیشه خوب نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تیک آلل ژنتیکی که از نئاندخار و گلبیان ژن های اسکیزوفرنی ددر آرزوهایت مداومت داشتهمن و وجود توهمیگرفتار محدودیت ها و ابعامعمای اخلاقی قطاررویا تخیل یا واقعیتتفاوت های تکاملی در مغز وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتکثیر سلول در برابر توقف چهار میلیارد سال تکامل بزبان و شناخت حقیقت قسمت داولین دارو برای آتاکسی فنسبیت عام از زبان دکتر برسرعت فکر کردن چگونه استاحساسات کاذبحلقه های اسرارآمیزهوش عاطفی بیشتر در زنانعشق، شلوغ کردن نیستخطای ادراک کارمافلج نخاعی با الکترودهای استفاده از نظریه ی تکامل ژن ضد آلزایمربالای هر دستی، دستی هستدرمان های جدید در بیماری منابع انرژی از نفت و گاز تلاش های جدید در ALSپیموزایدمغز مادران و کودکان در زمروزهای بد باقی نمیماندآتاکسی مخچه ای خودایمنتاثیر هوش مصنوعی بر مغزنوار عصب و عضله برای تاییسفرنامه سفر به بم و جنوب تصاویر زیبای رعد و برقایمان به رویاهفت سین یادگاری از میراث شیشه ی بازالتی و سیلیکونادراک ما درک ارتعاشی است حریص نباشاصل بازخوردهیچ کس مانند تو نگاه نمیکده روش موفقیتفیزیکدانان ماشینی برای تکمالگرایی دشمن پیشرفتبازسازي مغز و نخاع چالشی درمان جدید ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمرکز بر هدفپیر شدن حتمی نیستمغز انسان رو به کوچکتر شدروشی جدید در درمان نابینآسيب میکروواسکولاریا آستاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسینوشیدن چای برای مغز مفید سلام تا روشناییتغییر عمودی سر انسان از پهمیشه عسل با موم بخوریمشاید گوشی و چشمی، آماده شارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت چهل و دوماعتماد به خوددی متیل فومارات(زادیوا)(فرایند تکامل و دشواری هاکوچکی قلببحثی درباره احساسات متفاپدیده خاموش روشن در پارکدرون قفس یا بیرون از آنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو پیچیده ترین تکنولوژی مغز را از روی امواج بشناسرژیم غذایی سالم و ضد التهافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر داروهای ضد التهاب اگر نعمت فراموشی نبود بسسوی ما آید نداها را صداجنسیت و تفاوت های بیناییهنر حفظ گرهشرکت نورالینک ویدیویی ازاز نخستین همانند سازها توقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه نادیدنی ایمان بیاوردانش بی نهایتقفس دور خود را بشکنکپسول ژری لاکتماشین دانشبرنامه ی مسلط ژنها در اختپرسشگری نامحدوددرگیری قلب در بیماری ویرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتولید مثل اولین ربات های نقش نگاه از پایین یا نگاهرحم مصنوعیالگوبرداری از طبیعتنگاه از بیرون مجموعهتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی تولید کنندهجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک های بضایعه ی عروقی مخچهاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروحس و ادراک سی و هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهداروهای تغییر دهنده ی سیقانون جنگلکتاب گران و پرهزینه شد ولمخاطب قرار دادن مردم، کابرخی نرمش های گردنآنژیوگرافی از مغزدست و پا زدن در سایه؟موفقیت در تفکر استتوهم بی خدایینقش خرچنگ های نعل اسبی درزمان و صبرامیدی به این سوی قبر نیستچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانسال سیزده ماههجهانی پر از سیاهچاله یا پهوش مصنوعی از عروسک بازی طبیعت موجی جهاناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرخواندن، دوست روزهای سختبیماری میاستنی گراویسداروی جدید برای کاهش وزنقسم به فقرکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرگ و میر بسیار بالای ناشبررسي علل احتمالي تغيير آیا مصرف مولتی ویتامین هذهت را روی چیزهای مفید متمیگرن سردردی ژنتیکی که بتوصیه هایی در مصرف ماهینقشه مغزی هر فرد منحصر بهزندگی در سیاهچالهاندوه در دنیا استنخاع ما تا پایین ستون فقرتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از ستم با شعار قانون بدترین جایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی از عروسک تا کمعلم در حال توسعهاز تکینگی تا مغز- از مغز واسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواص عجیب لوبیابیماری خود ایمن اعصاب محدخالت در ساختار ژنهالحظات خوش با کودکانگیلگمش باستانی کیستمسئول صیانت از عقیده کیسبشکه ای که ته نداره پر نمآیا احتمال دارد رویا از آرمز امید، بی نیازی از مردما به جهان های متفاوت خودتکامل و ارتقای نگاه تا عمچند جهانی و علمزیست شناسی باور حقیقت یا انسان جدید از چه زمانی پاچرا ارتعاش بسیار مهم استسریعترین کامپیوتر موجودتراشه ی بیولوژِیکاتوبان اطلاعات و پلِ بینحق انتخابهوش مصنوعی، اتفاقات و تحعادت کن از بالا نگاه کنیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانخارق العاده و استثنایی ببیان حقیقتدر آسمان هدیه های نادیدنمن کسی در ناکسی دریافتم گریه ی ابر، رمز طراوت باغمعماری، هندسه ی قابل مشارویا حقی از طرف خداتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتأثیر نیکوتین سیگار بر مچهار ساعت پس از کشتار خوکزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشنچ پانایوتوپولوس تشنج اولین دروغچسبیدن به خود، مانع بزرگ سطح آگاهی، رخدادهای زندگاخلاق و علوم اعصابحمله ویروس کرونا به مغزهوش عاطفی در زنان بیشتر اعصب حقوق نورولووخطای حسفلج بل، فلجی ترسناک که آناستفاده از هوش مصنوعی در ژنها نقشه ایجاد ابزار هوبالاترین هدف از دولتدرمان های جدید سرطانمنابع انرژی از نفت و گاز تلاش های جدید در درمان فرپیچیدگی های مغزمگسمغز چون ابزار هوش است دلیروزهای سختآتش منبع انرژیآثار باستانی تمدن های قدتاثیر ویتامین دی بر بیمانوار عصب و عضله تعیین محلسفرنامه سفر به بم و جنوب تصادف یا قوانین ناشناختهاین پیوند نه با مغز بلکه هم نوع خواری در میان پیشیشکل های متفاوت پروتئین هادراک، فراتر از آنچه معمحرکات چشم، ترجمه کننده ی اصل در هم تنیدگی و جهانی هیچ کس حقیقت را درون مغز دهن، بزرگترین سرمایهفال نیکوکمردردباغچه ی مندرمان جدید ای ال اس، توفرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمرکز بر امروزپیراستاممغز ایندگان چگونه استروشی جدید در درمان سکته مآسیب ها ناشی از آلودگی هوتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز نوعی سکته مغزی ، وحشتناک سلاح و راهزنیتغییرات منطقه بویایی مغزهمیشه، آنطور نیست که هستشاید درست نباشدارتباط شگفت انگیز مغز انهز ذره، یک دنیاستحس و ادراک قسمت چهل و سوماعتماد بی مورددین اجباریفرایند حذف برخی اجزای مغکوچکترین چیز یک معجزه اسبحثی درباره احساساتی غیرپروژه ی ژنوم انسانیدرون و بیرون، جدای از هم منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو آرامش و صلحیمغز زنان جوانتر از مغز مررژیم غذایی ضد التهابیافراد بی دلیل دوستدار تو چگونه هوشیاری خود را توستاثیر داروی ضد تشنج سدیم اگر نعمت فراموشی نبود بسسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجنسیت و تفاوت های بیناییهنر دانستنشربت رب اناراز نشانه ها و آثار درک شدوقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت بیست و چهبه هلال بنگردانشمندان موفق به بازگردقفس ذهنکامپیوتر سایبورگمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پس از اگو یا بعد از نفسدرگیری مغز در بیماری کویمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتولید یا دریافت علمنقش نظام غذایی در تکامل مرحم مصنوعیالتهاب شریان تمپورالنگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک های بضایعات در عصب زیر زبانیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک- قسمت پنجاه و بهداشت خوابداروهای ضد بیماری ام اس وقانون جنگلکتاب زیست شناسی باورمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرخی یونها و مولکول های مآنان که در قله اند هرگز خدست کردن در گوشمولکول ضد پیریتوهم تنهایینقش داروهاي مختلف معروف زمان واقعیت است یا توهمامیدی تازه در درمان سرطانابینایی در نتیجه ی گوشی تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانسانسور از روی قصد بسیاری جهانی در ذهنهوش مصنوعی از عروسک بازی طبیعت بر اساس هماهنگیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتخواب زمستانی سلول های سربیماری های میتوکندریداروی جدید برای ای ال اسقضاوت ممنوعکشیدن مادی روشی برای جلومرگ و سوال از قاتلبررسی مغز با امواج مادون آیا مغز تا بزرگسالی توسعذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمیگرن شدید قابل درمان استوضیحی ساده در مورد هوش منقشه های مغزی جدید با جزیزندگی زمینی امروز بیش از اندوه دردی را دوا نمیکندنخاع درازتر یا کوتاهتر کتخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از ستم، بی پاسخ نیستجایی خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلم راهی برای اندیشیدن ااز تکینگی تا مغز- از مغز وبینار اساتید نورولوژی دخود جسم و یا تصویربیماری دویکدر موج، راز خلقت نهفته اسلرزش ناشی از اسیب به عصبگیاه بی عقل به سوی نور میمسئولیت جدیدبشریت از یک پدر و مادر نیآیا احتمال دارد رویا از آرمز بقای جهش ژنتیکیما با کمک مغز خود مختاريمتکامل و ریشه ی مشترک خلقتچند روش ساده برای موفقیتزیست، مرز افق رویداد هستانسان خطرناکترین موجودچرا به هم اعتماد نمیکنیمسرکه انگبین عسلی مفید برتربیت کودکان وظیفه ای مهاتوسوکسیمایدحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش احساسیعادت کن خوب حرف بزنیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توبیداری معنوی یعنی دوستی در آستانه ی موج پنجم کوویمن پر از تلخیمگربه شرودینگر و تاثیر مشمعنی روزهرویاها از مغز است یا ناخوتفاوت ایستایی و تکاپوآیا راهی برای بهبود وضعیتأثیر نگاه انسان بر رفتانون و القلمزبان جانسوزتشنج چیستاولین سلول مصنوعینسبت ها در کیهانسعی کن به حدی محدود نشویاخلاق پایه تکامل و فرهنگحمایت از طبیعتهوش عاطفی در زنان بیشتر اعصب سیاتیکخطر آلودگی هوافلج خواباستفاده از انرژی خلاژنها ، مغز و ارادهباهوش ترین و با کیفیت تریدرمان های رایج ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز تلاش های جدید در درمان سرپیچیدگی های مغزی در درک زمغز چگونه صداها را فیلتر روزهای سخت میگذردمغز ناتوان از توجیه پیداروش مقابله مغز با محدودیآدم عاقل، وقت خودش را هدرتاثیر ویروس کرونا بر مغز نوار عصب و عضله در مطب دکسفری به آغاز کیهانتضادهای علمیاین اندوه چیستهمه چیز موج استشکل پنجم مادهادغام میان گونه های مختلحرکت چرخشی و دائمی کیهاناصل علت و تاثیرهیچ اندر هیچدو ویژگی انتزاع و قدرت تجفاکسیبتکمردرد ناشی از تنگی کانابترس از اینکه کسی، به درگدرمان جدید سرطانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمساح حد واسط میان مغز کومغز ابزار بقای برتر مادیريتوکسيمب در درمان ام اسآسیب روانی شبکه های اجتمتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپنیوالینسلسله مباحث هوش مصنوعیتغییرات مغز پس از 40 سالگیهمکاری یا رقابتشایسته نیست در جیب خود قرارتباط شگفت انگیز مغز انهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک قسمت نهماعتیاد و تلاش های درمانی دین، اجباری نیستفراتر از دیوارهای باورکووید نوزده و خطر بیماری بحران ذهن فیلمی قابل تامپروژه ی ژنوم انسانیدرون آشفته ی تو و ظاهر خنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو افق رویداد جهان هستیمغزهای کوچک بی احساسرژیم غذایی ضد دردافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر مغزاگر با مطالعه فیزیک کوانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهل مقدسهنر رها شدن از وابستگیشربت ضد خلطاز نظر علم اعصاب یا نرووسوقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت بیست و یکبه کدامین گناه کشته شدنددانشمندان نورون مصنوعی سقفس را بشکنکاهش میل جنسی در ام اسمباحث مهم حس و ادراکبرین نت به جای اینترنتآلودگی هوا چالش قرن جدیددرگیری مغز در بیماران مبمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتولید پاک و فراوان انرژینقش نظریه تکامل در شناسارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرام آر آی جدید با قدرت شگفنگاه از درون قفس یا بیرونتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاره ی ابلهانجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک های بضرورت زدودن افکاراز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهحس و ادراک- قسمت بیست و پبهداشت خواب، رمز حافظه ی داروهای ضد تشنج با توضیح قانونمندی و محدودیت عالمکتاب طبیعت در قالب هندسهمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرخی اثرات مضر ویتامین دآنتی بادی منوکلونال در ددست آسمانمولتیپل اسکلروز در زنان توهم جدایینقش درختان در تکاملزمان پلانکامگا سه عامل مهم سلامتناتوانی از درمان برخی ویتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانسانسور بر بسیاری از حقایجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی طعمه ی شبکه های ارتباط اجاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توخواب سالم عامل سلامتیبیماری های مغز و اعصاب و داروی جدید برای دیابتقطار پیشرفتکشتن عقیده ممکن نیستمرگ انتقال است یا نابود شبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا همه جنایت ها نتیجه بیذره ی معین یا ابری از الکمیاستنی گراویس بدون آنتیتوضیحات دکتر فاطمی در مونقشه با واقعیت متفاوت اسزندگی زودگذراندوهگین نباش اگر درب یا نخستین تمدن بشریتداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از ستون فقرات انسان دو پا جلجاذبههوش مصنوعی از عروسک تا کمعلم ساختن برج های چرخاناز تکینگی تا مغز- از مغزتوجود قبل از ناظر هوشمندخودآگاهی و هوشیاريبیماری دیستروفی میوتونیدر میان تاریکی و روشناییلرزش دست ها و گردن و سر ETگیاه خواری و گوشت خوار کدمسئولیت در برابر محیط زیبعد پنجمآیا بدون ناظر هوشمند هم برمز جهانما بخشی از این جهان مرتبطتکامل ابزار هوش ، راه پر چندین ماده غذایی که ماننزاویه نگاه ها یکسان نیستانسان در هستی یا هستی در چرا بیماری های تخریبی مغسرگیجه از شایعترین اختلاترجمه فعالیت های عضله به اتصال مغز و کامپیوترحقیقت آنطور نیست که به نظهوش احساسیعادت کردن به نعمتاز خود رها شویکی از علل محدودیت مغز امبیداری و خواب کدام بهتر ادر برابر حقایق جدیدمن بی من، بهتر یاد میگیرمگزیده ای از وبینار یا کنفمعاینه قبل از نوار عصب و رویاهای پر رمز و حیرتی درتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا راهی برای رفع کم آبی تأثیر شیرینی های حاوی لونوآوری ای شگفت انگیز دانزبان ریشه هایی شناختی استشنج و حرکات شبه تشنجی قااوکرلیزوماب داروی جدید شنسبت طلایی، نشانه ای به سشلیک فراموشیاختلا ل در خود عضلهحوادث روزگار از جمله ویرهوش عاطفی رمز آزادگیعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطر حقیقی، خود انسان استفلج خواب چیستاستفاده از سلول های بنیاژنهای مشترک بین انسان و وباور و کیهان شناسیدرمان های علامتی در ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز تلاش های جدید شرکت نورالپیوند قلب خوک، به فرد دچامنابع انرژی از نفت و گاز تلاش هایی در بیماران قطع پیوند مدفوعمغز و قلب در جنین موش مصنروش های صرفه جویی در ایجاآرمانگرای تخیلی نباشتاثیر ژنها بر اختلالات خنوبت کودکانسقوط درون جاذبه ای خاص، چتظاهر خوابیده ی مادهاین ایده که ذرات سیاهچالهمه چیز و هیچ چیزشکرگزار هر چیزی باش که داادغام دو حیطه علوم مغز و حس متفاوتاصل عدم قطعیت از کوانتوم هیچگاه از فشار و شکست نتردو بیماری روانی خود بزرگ فاجعه ی جهل مقدسکمردرد و علل آنبحتی علمی درباره تمایل بدرمان جدید سرطانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تنفس هوازی و میتوکندریمغز ابزار برتر بقاریه زغالیآسیب عصب پا به دنبال اعتیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تنیکولا تسلاسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتغییرات آب و هوایی که به همانند سازی در انسانشادی، پاداش انجام وظیفهارتباط غیرکلامی بین انساهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک قسمت چهارماعتیاد را به دور بیندازدیوار همه اش توهم بودفرار در فرار از میزبان، دکودک هشت ساله لازم است آدبخش فراموش شده ی حافظهپروژه ی علمی پیوند مغز سادروغ نگو به خصوص به خودتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو انسانی و انسان، شایستمغز، فقط گیرندهراه فراری نیستافزایش میل جنسی با خوردن چگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز براسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان فراکتالهنر، پر کردن است نه فحش دشش مرحله تکامل چشماز نظر علم اعصاب اراده آزوقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت بیست و دوبه امید روزهای بهتردانشمندان یک فرضیه رادیکقله برای دیدن نه برای به کاهش مرگ و میر ناشی از ابمبتکران خودشکوفابرای یک زندگی معمولیآلودگی هوا و ویروس کرونادرگیری مغزی در سندرم کوومنبع هوشیاری در کجاست؟(قتولید اندام با چاپ سه بعدنقش هورمون های تیروئید درساناها و ابر رساناها و عام اس و سرطاننگاه از درون مجموعه با نگتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهانجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک بازی ضرب المثل یونانیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستحس و ادراک- قسمت شصت و چهبوزون هیگز چیستداروی فامپیریدین یا نورلقارچ بی مغز در خدمت موجودکتاب، سفری به تاریخمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرخی اختلالات عصبی مثانهآنتروبات؛ ترکیب سلول زنددست بالای دستمواد کوانتومی جدید، ممکنتوهم جدایی و توهم علمنقش ذهن و شناخت در حوادث زمان به چه دلیل ایجاد میشاما شما از دید خفاش کور هناتوانی در شناسایی چهره تاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانسانسور ذهنجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک بازی ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری های ژنرالیزه ی عصداروی جدید ضد فشار خونقطره قطرهگل خاردار، زیباستمرگ تصادفیبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا هوش مصنوعی می تواند نذرات کوانتومی زیر اتمی قمیدان مغناطيسي زمین بشر تیوتیکسن داروی ضد جنوننقص های سیستمی ایمنیزندگی سلول در بدن، جدای ااندام حسی، درک از بخش هاینخستین تصویر از سیاهچالهتداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از ستارگانی قبل از آغاز کیهجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز، از مغز وراپامیل در بارداریخودآگاهی و هوشیاريبیماری سلیاکدر مانهای کمر دردلرزش عضله یا فاسیکولاسیوگیرنده باید سازگار با پیمستند جهان متصلبعد از کروناآیا برای تولید مثل همیشه رمز جهان خاصیت فراکتالما تحت کنترل ژنها هستیم یتکامل تکنولوژیچندجهانیزاوسکا درمان گوشرانسان عامل توقف رشد مغزچرا حیوانات سخن نمی گوینسرگردانیترجمه ی فعالیت های عضله باثر مضر مصرف طولانی مدت رحقیقت افرادهوش بشری تهدید برای بشریعادت بد را ترک کنخبر مهم تلسکوپ هابلاز درخواست ها جدا شویافته های نوین علوم پرده بیرون اصل است یا دروندر جراحی کمر عجله نکنیدمننژیتگزارش یک مورد جالب لخته ومعادله ها فقط بخش خسته کنرویای شفافتفاوتهای جنسیتی راهی براآیاما مقهور قوانین فیزیکتئوری تکامل امروز در درمنوار مغز مشاهده ی غیر مستزبان شناسی مدرن در سطح سلتشنج به صورت اختلال رفتاايندگان چگونه خواهند دیدنشانه های گذشته در کیهان شلیک فراموشیاختلاف خانوادگی را حل کنحکمت الهی در پس همه چیزهوشمندی کیهانغم بی پایانخطر را بپذیرفلج دوطرفه عصب 6 چشماستفاده از سلول های بنیاژنهای هوش ، کدامندباید از انسان ترسیددرمان ژنتیکی برای نوآوریدرمان کارتی سل و تومور مغمنابع انرژی از نفت و گاز تلاش در تولید انرژی به رنپیوند مدفوع در درمان بیممغز و هوش، برترین ابزار بروش های عملی برای رفع کمرآرام باشتاثیر کلام در آیات کلام بنور از عمق تاریکیسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتظاهری از ماده است که بیداین ابتدای تناقض هاستهمه چیز کهنه میشودشکست حتمیارتقا و تکامل سنت آفرینش حس چشایی و بویاییاصل، روان و نفس استهیپرپاراتیروئیدیسمدو بار در هفته ماهی مصرف فارغ التحصیلان، فقیر و دکمردرد با پوشیدن کفش منابحث درباره پیدایش و منشا پیشینیان انسان از هفت میدرمان دارویی سرطان رحم بمنبع هوشیاری کجاست قسمت تنفس هوازی و میتوکندریمغز از بسیاری حقایق می گرریواستیگمینآسانی موفقیتتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استنیاز به آموزش مجازی دیجیسم زنبور ، کلیدی برای وارتغییرات تکاملی سر انسان همجوشی هسته ای، انرژِی بشب سیاه سحر شودارتروز یا خوردگی و التهاهزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت نوزدهماعداد بینهایت در دنیای مدیوار، از ابتدا توهم بودفرد موفقکودک ایرانی که هوش او از بخش های تنظیمی ژنومپروانه ی آسمانیدریا آرام نخواهد شد کشتی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو با همه چیز در پیوندیمغز، همه ی واقعیت را نمیبراه نجاتافزایش مرگ و میر سندرم کوچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیسوخت هیدروژنی پاکجهان قابل مشاهده بخش کوچهوموارکتوس ها ممکن است دششمین کنگره بین المللی ساز نظر علم اعصاب اراده آزویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت بیست و سوبه بالا بر ستارگان نگاه کدانشمندان ژنی از مغز انسقله سقوطکاهش التهاب ناشی از بیمامتواضع باشبرای پیش بینی آینده مغز دآلودگی هوا و پارکینسوندرگیری مغزی در سندرم کوومنبع خواب و رویاتولید سلولهای جنسی از سلنقش هورمون زنانه استروژنرستگاری محدود به یک راه نام اس یا تومور؟نگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهانجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی ضربه مغزی در تصادف راننداز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستحسن یوسف باغچه ی منبوزون هیگز جهان را از متلداروی لیراگلوتیدقبل و بعد از حقیقتکتابخانهمدل های ریز مغز مینی برینبرخی اصول سلامت کمرآنزیم تولید انرژی در سلودستورالعمل مرکز کنترل بیموجود بی مغزی که می تواندتوهم جسمنقش روی و منیزیم در سلامتزمان شگفت انگیزامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنادیدنی ها واقعی هستندتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانساهچاله ها تبخیر نمیشودجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک بازی ظرف باید پر شود چه با چرک از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری های روانی با تاثیداروی جدید ضد میگرنلمس کوانتومیگل درون گلدانمرگ عاطفه و محبتبررسی بیماری التهابی رودآیا هوش مصنوعی زندگی بشرذرات کوانتومی زیر اتمی قمیدان های مغناطیسی قابل تیک و اختلال حرکتینقص در تشخیص هیجانات عامزندگی، مدیریت انرژیانرژی بی پایان در درون هرنخستین روبات های زنده ی جترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از سخن نیکو مانند درخت نیکوجبران از دست رفته هاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز، از مغز ورزش هوازی مرتب خیلی به قخودت را از اندیشه هایت حفبیماری شارکو ماری توثدر محل کار ارزش خودت را بلزوم گذر انسان از حدها و گالکانزوماب، دارویی جدیمشکل از کجاستبعد از کروناآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمانند کودکان باشیدتکامل جریان همیشگی خلقتنه ناامیدی بلکه ارتقازبان فرایند تکاملی برای انسانیت در هم تنیده و متصچرا حجم مغز گونه انسان درسربازان ما محققا غلبه می ترجمه ای ابتدایی از اسرااثرات فشار روحی شدیدحقیقت انسانهوش در طبیعتعادت دادن مغز بر تفکرخدا موجود استاز دست دادن دم در پیشینیایاد گرفتن مداومبیست تمرین ساده برای جلودر درمان بیماری مولتیپل من، ما یا چی؟گشایش دروازه جدیدی از طرمعجزه های هر روزهروان سالمتقلید مرحله ای نسبتا پیشآگاهی فراتر از آگاهیتئوری تکامل در پیشگیری و نوار مغز با توضیح دکتر فازبان شناسی نوین نیازمند تشنج عدم توازن بین نورون ايا اراده آزاد توهم است ینشانه های پروردگار در جهشنا در ابهای گرم جنوب نیااختلال حرکتی مانند لرزش حافظه میتواند بزرگترین دهوشمندسازی زندان هاغم بی پایانخطرات هوش مصنوعیفن آوری های جدید علیه شنااستفاده از سلول های بنیاژنهای حاکم بر انسان و انسبابا زود بیاباد و موجدرمان پوکی استخوانمنابع انرژی از نفت و گاز تلاشی برای درمان قطع نخاپیوند مغز و سر و چالشهای مغز و اخلاقروش هایی برای مقابله با اآرامش و دانشتاثیر کپسول نوروهرب بر ننور درونسلول های مغزی عامل پارکیتعویض دارو در تشنجهمه چیز در زمان مناسبشکستن مرز دور مغزارتقا یا بازگشت به قبل ازحس و ادراک (قسمت اول )اصلاح خطا با رفتن بر مسیرهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میفاصله ها در مکانیک کوانتکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبحثي درباره هوش و تفاوتهپیشرفت های باور نکردنی ددرمان زخم دیابتی با تکنومنبع هوشیاری کجاست قسمت تنفس بدون اکسیژنمغز به تنهایی برای فرهنگ ریاضیات یک حس جدید استآشنا پنداریتاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتچیز جدید را بپذیرسماگلوتید داروی کاهش دهنتغذیه بر ژنها تاثیر داردهمدلی و هوش عاطفیشبیه سازی میلیون ها جهان ارزش های وارونههستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت هفتمبقا با سازگارترین فرد اسدید تو همیشه محدود به مقدفرد یا اندیشهکودکان مهاجربخش بزرگی حس و ادراک ما اپرواز از نیویورک تا لوس آدریای خدامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو با باورهایت کنترل میشمغزتان را در جوانی سیم کشراه های جدید برای قضاوت رافزایش سرعت پیشرفت علوم چگونه به سطح بالایی از هوتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمسودمندی موجودات ابزی بر جهان موازی و حجاب هاهورمون شیرساز یا پرولاکتشعار و عملاز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت بیستمبه بالاتر از ماده بیندیشدانشمندان پاسخ کوانتومی قلب های سادهکاهش حافظه هرچند فرایندیمجموعه های پر سلولی بدن مبرای اولین بار دانشمندانآلزایمردرگیری اعصاب به علت میتومنتظر نمان چیزی نور را بهتولترودیننقش ویتامین K در ترمیم اسرشته نوروایمونولوژی و نقامواجی که به وسیله ی ماشینگاه دوبارهتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانسیب یکسان و دیدگاه های متجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی ضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتحساسیت روانی متفاوتبی نهایت در میان مرزهاداروی کنترل چربی خونقبل از آغازکجای مغز مسئول پردازش تجمدیون خود ناموجودبرخی اطلاعات روانشناسی مآواز خواندن در قفس، نشاندغدغه نتیجه ی نادانی استموجودات مقهور ژنها هستندتوهمات و شناخت حقیقتنقش روزه داری در سالم و جزمان طلایی سکته ی مغزی راانفجار و توقف تکاملی نشانادیدنی ها بیشتر از دیدنتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانسایه ی هوشیاریجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی از عروسک بازی ظرفیت مغز چقدر استاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخواص فلفل سبزبیماری وسواسداروی جدید ضد الزایمرلووفلوکساسینگل زندگیمرگی وجود نداردبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا هوش ارثی دریافتی از پذرات کوانتومی زیر اتمی قمیدان های کوانتومی خلاتیکاگرلور داروی ضد انعقانقطه ی رسیدن به قلهزندگی، مراتب هوشیاری استانرژی تاریکنرمش های مفید برای درد زاتروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از سخن و سکوتجدا کردن ناخالصی هاهوش مصنوعی به شناسایی کاعلائم عصبی آلزایمر، با ااز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش هوازی ، بهترین تمریخودروهای هیدروژنیبیماری ضعف عضلات نزدیک بدر چه مرحله ای از خواب ، رلزوم سازگاری قانون مجازاگام کوچک ولی تاثیرگذارمشکلات نخاعیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا تکامل و تغییرات ژنتیمانند آب باشتکامل داروینی هنوز در حانه به اعدامزبان متغیرانسانیت در برابر دیگرانچرا خشونت و تعصبسربرولایزینترس و آرمان هااثرات مفید قهوهحقیقت اشیاهوش عاطفی قسمت 11عارضه جدید ویروس کرونا سخدا نور آسمان ها و زمین ااز روده تا مغزیاد بگیر فراموش کنیبیش از نیمی از موارد انتقدر دعواها چه میکنی؟من، خود تو هستمپل جویی اصفهانمعجزه ی چشمروبات ها قول میدهندتقلید از روی طبیعتآپومورفین در پارکینسونتئوری جدید، ویران کردن گنوار مغز ترجمه رخدادهای زبان، نشان دهنده ی سخنگو تشویق خواندن به کودکانايا اراده آزاد توهم است ینشانه های بیداری روحیشناخت ناشناختهاختلال خواب فرد را مستعد حافظه های کاذبهوشیاری و وجودغیرقابل دیدن کردن مادهدفاع از پیامبرفناوری هوش مصنوعی نحوه خاستفاده از سلول های بنیاکفش و کتابباد غرور و سر پر از نخوت ودرمان پوکی استخوانمنابع انرژی از نفت و گاز تلاشی تازه برای گشودن معپیوند اندام از حیوانات بمغز و اخلاقروش هایی برای کم کردن اضطآرامش و سکونتاثیر کپسول نوروهرب بر تنوروفیبروماتوزسلول های بنیادیتعامل انسان و هوش مصنوعیهمه چیز در زمان کنونی استشکستگی لگن یا سکته ی مغزیارتوکين تراپی روشی جديد حس و ادراک (قسمت دوم )اصول انجام برخی نرمش ها دهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میفاصله ی همیشگی تصویر سازکنگره بین المللی سردرد دبحثی جالب درباره محدودیتپیشرفت های جدید علوم اعصدرمان ساده ی روماتیسممنبع هوشیاری کجاست قسمت تنها مانع در زندگی موارد مغز بیش از آنچه تصور میشوریتوکسیمابآشنا پنداریتاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگچیزی منتظر شناخته شدنسندرم میلر فیشرثبت و دستکار ی حافظههمراه سختی، اسانی هستشبیه سازی سیستم های کوانارزش های حقیقی ارزش های غهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت هفدهمبقا در ازای بیماریدیدن خدا در همه چیزفرد حساس از نظر عاطفی و بکودکان میتوانند ناقل بی بخش بزرگتر کیهان ناشناختپروتئین های ساده ی ابتدادرک فرد دیگر و رفتارهای امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو باید نیکان را به دست بمغزتان را در جوانی سیمکشراه های جدید برای قضاوت رافسردگی و اضطراب در بیماچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکسی و سه پل اصفهانجهان ما میتواند به اندازهوش فوق العاده، هر فرد اسصبور باشاز کجا آمده ام و به کجا میویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت دهمبه جای محکوم کردن دیگران دانشمندان اولین سلول مصنقلب و عقلکاهش دوپامین عامل بیماریمجرم، گاهی قربانی استبرای بقا به جایی فراتر ازآلزایمر در جواناندرب بسته با غیر خود باز ممنتظر نتیجه ی کارهایت باتومورها و التهاب مغزی عانقش ژنتیک در درمان اختلارشد مغز فرایندی پیچیده اامیوتروفیک لترال اسکلرونگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانسیر آفرینش از روح تا مغز جهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی از عروسک بازی ضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازخفاش کور و انسان بینا؟بی نظمی مقدمه شناختداروی تشنجی دربارداریقبل از انفجار بزرگکرونا چه بر سر مغز می آورمدیریت اینترنت بر جنگبرخی بیماری ها که در آن بآینه در اینهذهن ما از در هم شکستن منبمورد نادر همپوشانی دو بیتوکل بر خدانقش رژیم غذایی بر رشد و ازمان، واقعی نیستانفجار بزرگ پایان بوده انادانی در قرن بیست و یکم،تاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانسایه را اصالت دادن، جز فرجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی از عروسک بازی عقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناخواص منیزیمبیماری کروتز فیلد جاکوبداروی سل سپتلوب فرونتال یا پیشانی مغگلوله ی ساچمه ایمراقب خودتون و خانواده هبررسی علل کمر درد در میانآیا هوش سریعی که بدون احسرفلکس وتری با توضیح دکتر میدان بنیادین اطلاعاتتیروفیبان موثر در سکته ی نقطه ای بود و دگر هیچ نبوزندان ذهنیانرژی تاریک که ما نمی تونرمش های مفید در سرگیجهتری فلوپرازینابزارهای پیشرفته ارتباط سخن پاک و ثابتجدایی خطای حسی استهوش مصنوعی تعاملیعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش و میگرنخورشید مصنوعیبیماریهای تحلیل عضلانی ادر ناامیدی بسی امید استلزوم سازگاری قانون مجازاگامی در درمان بیماریهای مشکلات بین دو همسر و برخیرنگ کردن، حقیقت نیستبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا تراشه ها داخل مغز، میماه رجبتکامل داروینی هنوز در حانه به اعدامزبان مشترک ژنتیکی موجوداانسان، گونه ای پر از تضادچرا در مغز انسان، فرورفتسردرد میگرنترسناک تر از کوریاثرات مفید روزه داریحقیقت تنها چیزی است که شاهوش عاطفی قسمت نهمعبارت های مبهم مانند انرخدا بخشنده است پس تو هم باز سایه نترسیادگیری مهارت های جدید دبیشتر کمردردها نیازی به در سال حدود 7 میلیون نفر منابع انرژي پاک سرچشمه حپل خواجو اصفهانمعجزه ی علمروبات های ریز در درمان بیتقلید از طبیعتآپومورفین در پارکینسونتا 20 سال آینده مغز شما به نوار مغز در فراموشی هازبان، وسیله شناسایی محیطتشخیص ژنتیکی آتروفی های ای نعمت من در زندگیمنظام مثبت زندگیشناخت و معرفت، و نقش آن داختلال در شناسایی حروف و حافظه و اطلاعات در کجاست هوشیاری و افسردگیغار افلاطوندفاع در برابر تغییر ساختفواید روزه داری متناوباستفاده از سلول های بنیاکل اقیانوس در یک ذرهفواید روزه داری متناوباستیفن هاوکینگ در مورد هکلمات بلند نه صدای بلندبار مغز بر دو استخواندرمان آرتروز با ورزش موضمنابع انرژی از نفت و گاز تلاشی جدید در درمان ام اسپیوند اندام حیوانات به امغز و سیر تکامل ان دلیلی روش هایی برای جلوگیری از آرامش عقلتاثیر کپسول نوروهرب بر ساین بیمار را باید چه کار نورون هاي مصنوعی می توانسلول های بنیادی منابع و اتعامل انسان با هوش مصنوعهمه چیز، ثبت می شودشگفت نیست من عاشق تو باشمارتباط میکروب روده و پارحس و ادراک قسمت 67اصول توسعه ی یک ذهن کاملهدف یکسان و مسیرهای مختلدو داروی جدید برای میاستفتون های زیستیکنگره بین المللی سردرد دبحثی در مورد نقش ویتامين پیشرفت در عقل است یا ظواهدرمان سرگیجه بدون نیاز بمنبع هوشیاری کجاست قسمت تنها در برابر جهانمغز باستانی، هنوز نقش هاریسپریدونآشناپنداری چیستتاثیر گیاهخواری بر رشد و ایرادهای موجود در خلقت بچیزی خارج از مغزهای ما نیسندرم کووید طولانیثبت امواج الکتریکی در عصهمراهی میاستنی با برخی سشبکه های مصنوعی مغز به درارزش حقیقی زبان قسمت اولهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت هجدهمبقای حقیقی در دور ماندن ادیدگاه نارسای دوگانه ی مفردا را نمیدانیمکودکان گذشته به آینده فکبخش دیگری در وجود انسان هپروتز چشمدرک نیازمند شناخت خویش امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو برای خزیدن خلق نشده ایمغط یک گیرنده استراه پیروزی در زندگی چیستافسردگی و ساختار مغزچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استسیلی محکم محیط زیست بر انجهان مادی، تجلی فضا در ذههوش مصنوعی می تواند بر احصبور باشاز کسی که یک کتاب خوانده ویتامین کاحس و ادراک قسمت دوازدهمبه جای تولید، بیشتر گوش کدانشمندان تغییر میدان مغقلب یا مغزکاهش سن بیولوژیکی، تنها محل درک احساسات روحانیبرای تمدن سازی، باید در بآملودیپین داروی ضد فشار درختان چگونه بر تشکیل ابمنتظر زمان ایده آل نشوتومورهای نخاعینقش گرمایش آب و هوا در همرشد مغز علت تمایل انسان بامید نیکو داشته باش تا آننگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی از عروسک بازی ضعیف و قویاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسخفاش با شیوع همه گیری جدیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرداروی جدید ALSقبرستان ها با بوی شجاعتکریستال هامداخله ی زیانبار انسانبرخی بیماری های خاص که بدآیندهذهن چند جانبه نیازمند نگموسیقی نوتوپیراماتنقش رژیم غذایی در رشد و ازمان، اندک استانقراض را انتخاب نکنیدنازوکلسینتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از ساخت سلول عصبی حتی پس از جهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی عقل در جهان جدید، عجیب اساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شخواص میوه ی بهبیماری گیلن باره و بیمارداروی ضد چاقیلوتیراستامگلوئونمراحل ارتقای پله پله کیهبرطرف کردن خشونت را از خاآیا هشیاری کوانتومی وجودرفتار مانند بردهمیدازولام در درمان تشنج تکنولوژی های جدید و حالتنقطه بی بازگشتزونیسومایدانرژی خلا ممکن استنرمش های موثر در کمردردتری فلوپرازینابزارهای بقا از نخستین هجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی در قضاوت های اعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز، از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعخوش قلبی و مهربانیبیماری، رساله ای برای سلدر هم تنیدگی مرزها و بی ملزوم عدم وابستگی به گوگل گامی در درمان بیماریهای مشکلات روانپزشکی پس از سرنگین کمانتفکر قبل از کارآیا جنین انسان، هوشمندی ماهیچه ی صبرتکامل داروینی هنوز در حانه بدبخت بلکه نادانزبان چهار حرفی حیات زمینانعطاف پذیری مکانیسمی علچرا ذرات بنیادی معمولاً سردرد میگرن در کودکانترسان نیستیاثرات مضر ماری جواناحقیقت خواب و رویاهوش عاطفی قسمت هفتمعجول نباشخدا تاس نمیریزداز سایه بگذریادگیری هوش مصنوعی، عمیقبا همه مهربان باشدر عید نوروز مراقب تصادف منابع انرژی از نفت و گاز پلاسمای غالبمعجزه ی علم در کنترل کرونروبات کیانتقویت مغز با ورزشآب زندگی است قسمت چهارمتا بحر یفعل ما یشانوار مغز در تشخیص بیماری زدودن نقص از هوش مصنوعیتشخیص آلزایمر سالها قبل ای همه ی وجود مننظریه ی تکامل در درمان بیشناخت حقیقت یا آرزوهای گاختلال در شناسایی حروف و حافظه و اطلاعات در کجاست هوشیاری کوانتومیغرور و علمدقیق ترین تصاویر از مغز اغربال در زندگیدل به دریا بزنفواید زیاد دوچرخه سواریکلوزاپین داروی ضد جنونبار بزرگ ایستادن بر دو پادرمان ام اس(مولتیپل اسکلمنابع بی نهایت انرژی در دتمایل زیاد به خوردن بستنپیوند سر آیا ممکن استمغز کوانتومیروش هایی ساده برای کاهش اآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینکه به خاطرخودت زندگی نورون های ردیاب حافظهسلول های بدن تو پیر نیستنتعداد کلی ذهن ها در جهان همه ی سردردها بی خطر نیستشگفت انگیز بودن کیهانارتباط ماده و انرژیحس و ادراک قسمت 74اصول سلامت کمرهدف یکسان، در مسیرهای متدو سوی واقعیتفروتنی معرفتیکنترل همجوشی هسته ای با هبحثی در مورد نقش کلسیم و پیشرفت ذهن در خلاقیت استدرمان سرگیجه بدون نیاز بمنبع هوشیاری کجاست قسمت تنهاییمغز برای فراموشی بیشتر کریسدیپلام تنها داروی تایآشتی بهتر استتاثیر انتخاب از طرف محیط ایستادن در برابر آزادی بچیزی شبیه نور تو نیستسندرم گیلن باره به دنبال جلو رفتن یا عقبگردهمراهی نوعی سردرد میگرنیشبکیه های مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت دومو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت هشتمبلندی در ذهن ما درک بلندیدیروز و امروزفرزندان زمان خودکودکان خود را مشابه خود تبخشیدن دیگران یعنی آرامشپروتز عصبی برای تکلمدرک و احساسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو تغییر و تحولینفرت، اسیب به خود استراه انسان شدن، راه رفتن واقلیت خلاقچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی متصل با مغزصبر لازمه ی پیروزی استاز آغاز خلقت تا نگاه انساویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت سومبه خوبی های دیگران فکرکندانشمندان روش هاي جدیدی قلب دروازه ی ارتباطکایروپاکتیک چیستمحل درک احساسات روحانی دبرای خودآگاه بودن تو بایآموزش نوین زباندرختان اشعار زمینمنحنی که ارتباط بین معرفتومورهای ستون فقراتنقش پیش زمینه ها و اراده رشد در سختی استامید نجاتنگاهت را بلند کنتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانسیستم تعادلی بدنجهان دارای برنامههوش مصنوعی از عروسک بازی طلوع و حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخلا، حقیقی نیستبی ذهن و بی روحداروی جدید s3 در درمان ام قدم زدن و حرکت دید را تغیکریستال زمان(قسمت اولمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی توجهات در ببمار پارآینده ی انسان در فراتر ازذهن هوشیار در پس ماده ی مموسیقی هنر مایع استتوانایی مغز و دیگر اجزای نقش زنجبیل در جلوگیری از زمزمه ات مانده در گوشمانواع سکته های مغزینبودن مدرک و شاهد، مدرک تازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از ساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی عقل سالماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دخواص هلو برگ هلوبیماری آلزایمر، استیل کوداروی ضد چاقیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعگمان میکنی جرمی کوچکی در مرز مرگ و زندگی کجاستبزرگ فکر کنآیا واکنش های یاد گرفته ورفتار وابسته به شکلمکان زمان یا حافظه زمانتکنولوژی و پیشرفتنقطه، وجود است یا فاصلهزونا به وسیله ویروس ابله انرژِی برای ایجاد اضطرابنرمشهای مهم برای تقویت عترک امروزابزارهای بقا ازنخستین همجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی در کامپیوترهاعنصر اصلی تعیین واقعیتاز تکامل تا مغز از مغز تا ورزش در کمر دردخوش خیالی و خوش بینیبیمارستان هوش مصنوعیدر هم تنیدگی کوانتومیمقاومت به عوارض فشار خون گاهی لازم است برای فهم و مشکلات روانپزشکی در عقب رهبر حقیقیتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا جهان ذهن و افکار ما مماپروتیلینتکامل داروینی هنوز در حانه جنگ و نه خونریزیزبان نیاز تکاملی استاهرام مصر از شگفتی های جهچراروياها را به یاد نمی آسردرد میگرنی در کودکانتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراجزای پر سلولی بدن انسان حقیقت در علم، هرگز نهایی هوش عاطفی قسمت یازدهعدم توقف تکامل در یک انداخدای رنگین کماناز علم جز اندکی به شما دایادگرفتن، آغاز حرکت است با هوش مصنوعی خودکار روبدرمان نگهدارنده ی اعتیادمنابع انرژی از منابع نهفپمبرولیزوماب در بیماری چمعجزه در هر لحظه زندگیروح و آب حیاتتقویت استخوان در گرو تغذآب زندگی است قسمت هفتمتاول کف پا و حقیقتنوار مغزی روشی مهم در تشخسفر فقط مادی نیستتشخیص ایدزای آنکه نامش درمان و یادشنظریه ی تکامل در درمان بیشناخت درون، شناخت بیرون؛اختلالات مخچهحافظه و اطلاعات در کجاستهوشیاری سنتی یا هوشیاری