دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

شبیه سازی میلیون ها جهان موازی

دانشمندان، میلیونها جهان مجازی را شبیهسازی کردند!

دانشمندان از یک ابررایانه، برای شبیهسازی ِ ایجاد و تکامل هشت میلیون جهان مجازی استفاده کردند؛ که هر کدام از جهانها حاوی ۱۲ میلیون کهکشان بود. در این فرایند، نکته تازهای درباره جهان واقعی- که در آن زندگی می کنیم- کشف شد.

کهکشانها از گاز هیدروژن برای تشکیل ستاره استفاده می کنند، اما برخی از کهکشانها فرایند ستارهزایی را متوقف میسازند، حتی در صورتی که مقدار زیادی گاز هیدروژن داشته باشند!

دانشمندان قبلا این را به مجموعهای از عوامل مختلف نسبت میدادند.

به گزارش بیگ بنگ، برای مثال، دانشمندان تصور می کردند، احتمالا سیاهچالههای غولپیکر ِ واقع در مرکز کهکشانها انرژی بسیار زیادی برای هیدروژن، تولید می کنند تا دما برای فرایند ستارهزایی مساعد شود؛ انفجار ابرنواخترها نیز در این بین، به شدت ماجرا می افزاید.ماده تاریکهم میتواند در این میان نقشی داشته باشد، زیرا کِشش گرانشی آن بر گاز هیدروژن میتواند باعث افزایش دمای آن شود.

محقق «پیتر بهروزی» در یک مصاحبه خبری گفت: «وقتی به گذشته جهان می نگریم، انتظار داریم ماده تاریک، متراکمتر باشد و گاز هم داغتر و داغتر شود. این امر برای ستارهزایی ناگوار است؛ لذا تصور ما بر این بود که کهکشانهای زیادی در جهان اولیه، دست از ایجاد ستاره برداشته باشند.»(یعنی در تکینگی پرچگال و پرحرارت و لحظات نزدیک به آن به دلیل حرارت بسیار بالا قابلیت ستاره سازی وجود ندارد.)

اما محققان با شبیهسازی جهان به کمک ابررایانه، دریافتند که تصورشان اشتباه بود. آنها با بررسی دقیق شبیهسازیها و فراهم آوردن شرایط برای کهکشانهای اولیه برای تداوم فرایند ستارهزایی برای مدت طولانیتر دریافتند که آن کهکشانها جهانهای مجازی ایجاد میکنند که شباهت زیادی به جهان واقعی دارد.(یعنی با وجود حرارت بسیار بالا و چگالی عظیم، قابلیت برای ایجاد جهان وجود دارد! این بسیار شگفت انگیز است زیرا پیدایش چنین جهانی در حرارت و چگالی بسیار بالا بر اساس قوانین عالم مادی ممکن نیست و این نشان میدهد، جهان موازی تشکیل شده دارای قوانین و معیارهایی متفاوت از جهان مادی ماست. نگاه بر چند جهانی بر این پایه و اساس، نگاه ما را بسیار عمیق تر از قبل میکند.

قوانینی ناشناخته و رموزی باز نشده و نگاهی سرگردان که عمق آن، جز حیرت نمی افزاید و تولد کنجکاویهای بیشتر برای کشف علت های ناشناخته.)

بهروزی افزود: «به عبارت دیگر، میتوان اینطور نتیجهگیری کرد که کهکشانها بصورت کارآمدتری در جهان اولیه مشغول ستارهزایی بودند. (جهان هایی با قوانینی متفاوت از قوانین جهان مادی ما)

آنچه میتوان از این یافتهها استنباط کرد، این است که انرژی ایجاد شده توسط سیاهچالههای غولپیکر و ستارههای ِ در حال انفجار، در فرایند ستارهزایی ناکارآمدتر از چیزی است که نظریهها پیشبینی کردهاند.»(علل ایجاد کیهان ما فراتر از علل مادی و قوانین عالم مادی ماست و این پیچیدگی، سبب شده است بسیاری از دانشمندان را به جای پذیرش علل غیر مادی در ایجاد کیهان ما و جهان های موازی با آن، به سوی نفی علیت و پذیرش در هم بر هم بودن و بدون علت بودن جهان، کشانده است. این در حالی است که عقل سالم، به جای پذیرش جهانی در هم بر هم و ایجاد شده بدون وجودی- که قبل از آن باشد- حکم به پذیرش علیت ها میدهد هرچند. این علت ها در عالم مادی ما نباشد.

در حقیقت نفی کردن علتها و سببها راه را بر همه کنجکاویهای دانشمندان در بر کشفیات عالم میبندد در حالی که میدانیم همه پیشرفت های علمی امروز در سایه همین کنجکاوی برای یافتن علل ناشناخته، رخ میدهد.)

(اما لغو سببیت، فرار از راه حل است و راه حل نیست بلکه لغو سببیت، نقص بزرگ عقلانی و فلسفی را در آنچه فیزیک کوانتوم مطرح میکند، نشان میدهد. قانون سببیت تا حد زیادی بدیهی است و از نظر عقلانی نمیتوان علیت را لغو کرد زیرا عدم، غیر تولید کننده است و در عدم، چیزی وجود ندارد تا تولید کند یا میتوان گفت: فاقد چیزی، چیزی را نمیدهد. نهایت چیزی که میتوان در اینجا گفت اینکه سبب این حوادث کوانتومی در حدود کیهانی- که درآن زندگی میکنیم- ناشناخته است و سخن، آن نیست که سببی مطلقا وجود ندارد زیرا امکان ندارد چیزی بدون سبب ایجاد شود.

این فقط دلیل عقلی را نقض نمیکند بلکه با همه پدیده های رصد شده یا مشاهدات در این کیهان در سطحی فراتر از حوادث کوانتومی، در تناقض است و علم، بر اساس مشاهدات است و مشاهده، تاثیری زیاد در اثبات بسیاری از نظریات علمی دارد پس امکان ندارد از نتیجه مشاهدات در این کیهان- که در آن زندگی میکنیم- و منطبق میشود با این- که هر حادثه ای سببی دارد- غافل شویم و مساله اصلا نزد برخی از آنها ارتباطی به علم ندارد بلکه فرایند پیش بردن الحاد است - همانطور که بر آن اتفاق نظر دارند.)(احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص477)

ای

ن اولین نمونه است که با چنین دقت بالایی به شبیهسازی قسمت بزرگی از جهانما می پردازد. با توجه به اینکه ابررایانهها روز به روز قدرتمندتر می شوند، شاید طولی نکِشد دانشمندان بتوانند شکلگیری جهان ما را هم شبیهسازی نمایند. به این ترتیب، احتمال حل رازهای متعددی در این فرایند وجود دارد.جزئیات بیشتر این پژوهش درماهنامه انجمن نجوم سلطنتی منتشر شده است.

ترجمه: منصور نقیلو/سایت علمی بیگ بنگ با پاره ای توضیحات توسط دکتر سید سلمان فاطمی

منبع:futurism.com

لینک کوتاه مقاله :https://bigbangpage.com/?p=86806

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
فاصله ها در مکانیک کوانتابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهدید تو همیشه محدود به مقداز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچگاه از فشار و شکست نتردست و پا زدن در سایه؟بیان ژن های اسکیزوفرنی دبعد از کرونا دلخوشی بیهوکوچک شدن مغز از نئاندرتازندان ذهنیتأثیر نیکوتین سیگار بر مآملودیپین داروی ضد فشار مشاهده آینده از روی مشاهسردرد تنشنتضادهای علمیانتروپی و هوشیارینوار مغز ترجمه رخدادهای حس و ادراک قسمت 82فرد حساس از نظر عاطفی و بابزارهای بقای موجود زندههمه چیز در زمان مناسبدانشمندان روش هاي جدیدی از تکامل تا مغز، از مغز تمنتظر زمان ایده آل نشوهستي مادي ای که ما کوچکترذرات کوانتومی زیر اتمی قبابا زود بیاتقویت استخوان در گرو تغذکامپیوتر سایبورگزبان مشترک ژنتیکی موجوداتاثیر ویتامین دی بر بیماآینده با ترس جمع نمیشودمغز ما کوچکتر از نیم نقطهشواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییرات آب و هوایی که به انسان باشنورون هاي مصنوعی می توانحس و ادراک قسمت پنجمقلب را نشکناجزایی ناشناخته در شکل گهمراهی میاستنی با برخی سداروی جدید آلزایمراستفاده از نظریه ی تکامل موسیقی هنر مایع استویتامین بی 12 در درمان دردرهبر حقیقیبحثی در مورد نقش ویتامين تمدن پیشرفته ی پیشینیانکتابخانهزبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا پیدایش مغز از روی تصامغز انسان برای شادمانی طشاید درست نباشدجهان فراکتالاولین دروغچگونه میتوان با قانون جنحس و ادراک قسمت سیزدهمقدرت کنترل خودادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی و کشف زبان هایدارویی ضد بیش فعالی سیستاصل عدم قطعیت از کوانتوم ما اکنون میدانیم فضا خالوالزارتان داروی ضد فشار روح در جهانی دیگر استبخشیدن دیگران یعنی آرامشتهدیدهای هوش مصنوعیگلوله ی ساچمه ایسلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا دست مصنوعی به زودی قامغز در تنهایی آسیب میبینشش مرحله تکامل چشمجهان پیوستهاین ایده که ذرات سیاهچالنگاه محدود و تک جانبه، مشخونریزی مغز در سندرم کوولبخند بزن شاید صبح فردا زارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی در آرزوهایت مداومت داشتهاعتیاد را به دور بیندازماده، چیزی بیش از یک خلا واکسن ضد اعتیادبرخی ملاحظات در تشنج های تو در میانه ی جهان نیستی گامی در درمان بیماریهای سندرم پس از ضربه به سرضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدنقش نگاه از پایین یا نگاهجهش تمدنی عجیب و شگفت انساکنون را با همه ی نقص هایخانه ی تاریکچالش کمبود اندام برای پیمن بی من، بهتر یاد میگیرمهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان پوکی استخوانبه امید روزهای بهتررژیم ضد التهابیمخچه ابزاري که وظیفه آن فیک پیام منفرد نورون مغزی توهم و خیالپول و شادیسیاهچاله و تکینگی ابتدایتاریکی من و تو و گرد و غباآشنا پنداریعقلانیت بدون تغییرنقش داروهاي مختلف معروف جدایی خطای حسی استابتذال با شعار دینخطر آلودگی هوااز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تمدن بشریمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی ساخته هوش طبیدرمانهای بیماری پارکینسبی هیچ می ایی و بی هیچ میربرخی اطلاعات روانشناسی مژن همه چیز نیسترحم مصنوعیتوصیه های غیر دارویی در سپیوستگی همه ی اجزای جهانسانسور بر بسیاری از حقایترقی واقعی یا شعار ترقیافسردگی و اضطراب در بیماعوامل ایجاد لغت انسانی و نقشه های مغزی جدید با جزیحقیقت راستین انسان علم بفلج بل، فلجی ترسناک که آنابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغدو بار در هفته ماهی مصرف از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی در زنان بیشتر ادرک عمیق در حیواناتبیماری ای شبیه ام اس مولتبررسی علل کمر درد در میانکلام، در تحولی شگفت آور بزمان واقعیت است یا توهمتکامل و ارتقای نگاه تا عمپروژه ی ژنوم انسانیمرز جدید جستجو و اکتشاف، ستارگانی قبل از آغاز کیهتست آر ان اس دز میاستنی گامید جدید بر آسیب نخاعیعشق، شلوغ کردن نیستچندین ماده غذایی که ماننحافظه ی هوش مصنوعیحافظه انسان و حافظه ی هوشفاصله ی همیشگی تصویر سازابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیدیدن خدا در همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیپرپاراتیروئیدیسمدست کردن در گوشبیان حقیقتتفکر قبل از کارکوچکی قلبزونیسومایدتأثیر نگاه انسان بر رفتاآموزش نوین زبانمشاهدات آمیخته با اشتباهسردرد سکه ایتظاهر خوابیده ی مادهانتظار گذر تندباد؟نوار مغز در فراموشی هاحس و ادراک قسمت 87فردا را نمیدانیمابزارهای بقای از نخستین همه چیز در زمان کنونی استدانشمندان روشی برای تبدیاز تکامل تا مغز، از مغز تمنحنی که ارتباط بین معرفهستی ما پس از شروعی چگال ذرات کوانتومی زیر اتمی قباد و موجتقویت حافظه یا هوش مصنوعکاهش مرگ و میر ناشی از ابزبان چهار حرفی حیات زمینتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا فراموشی حتمی استمغز مانند تلفن استشیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییرات تکاملی سر انسان انسان جدید از چه زمانی پانورون های ردیاب حافظهحس و ادراک قسمت پنجاهقوی تر باشاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی نوعی سردرد میگرنیداروی جدید ای ال اساستفاده از هوش مصنوعی در میهمانهای ناخوانده عامل ویتامین بی هفدهروی و منیزیم در تقویت استبحثی در مورد نقش کلسیم و تمدن بشری و مغز اخلاقیکجای مغز مسئول پردازش تجزدودن نقص از هوش مصنوعیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان رو به کوچک تر ششایسته نیست در جیب خود قرجهان قابل مشاهده بخش کوچاولین سلول مصنوعیچگونه مغز ما، موسیقی را پحس و ادراک قسمت ششمقدرت انسان در نگاه به ابعاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی یا حماقت طبیعداستانها و مفاهیمی اشتبااصل، روان و نفس استما از اینجا نخواهیم رفتواکنش های ناخودآگاه و تقروح رهاییبخشش، عقلانی یا غیر عاقلتو یک معجزه ایگلوئونسلول بنیادی و ای ال استاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز را از روی امواج بشناسششمین کنگره بین المللی سجهان پیوستهاین ابتدای تناقض هاستنگاه کلی نگرخواندن ، یکی از شستشو دهنلحظات خوش با کودکانارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی در آسمان هدیه های نادیدناعداد بینهایت در دنیای مماست مالیواکسن علیه سرطانبرخی مرزهای اخلاق و علوم توقف؛ شکستگاهی لازم است برای فهم و سندرم جدایی مغزضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکآرامش و دانشنقش نظام غذایی در تکامل مجهشهای مفید و ذکاوتی که داکوییفلکسخانواده پایداراز نخستین همانند سازها تچالش دیدگاه های سنتی در بمننژیتهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبه بالا بر ستارگان نگاه کرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومخچه تاثیر گذار بر حافظهیک پیشنهاد خوب برای آسان توهم وجودپول و عقیدهسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتاریکی و نورآشنا پنداریعقیده ی بی عملنقش درختان در تکاملجریان انرژی در سیستم های ابداع دی ان ای بزرگترین دخطرات هوش مصنوعیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تصویر از سیاهچالهمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی، اتفاقات و تحدرماندگی به دلیل عادت کربی ذهن و بی روحبرخی بیماری ها که در آن بژن همه چیز نیسترحم مصنوعیتوصیه هایی در مصرف ماهیپیام های ناشناخته بر مغز ساهچاله ها تبخیر نمیشودتروس جریان انرژیافسردگی و ساختار مغزعواملی که برای ظهور لغت انقشه با واقعیت متفاوت اسحقیقت غیر فیزیکیفلج خوابابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گویندو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی در زنان بیشتر ادرگیری قلب در بیماری ویربیماری اسپینال ماسکولار برطرف کردن خشونت را از خاکلرال هیدرات برای خوابانزمان پلانکتکامل و ریشه ی مشترک خلقتپروانه ی آسمانیمرزهای حقیقی یا مرزهای تسخن نیکو مانند درخت نیکوتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امید درمان کرونا با همانعصب حقوق نورولووچندجهانینه ناامیدی بلکه ارتقاحباب های کیهانی تو در توفتون های زیستیابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیدیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهاوکينگ پیش از مرگش رسالدست آسمانبیداری و خواب کدام بهتر اتفکر ترکیبی در هوش مصنوعکوچکترین چیز یک معجزه اسزونا به وسیله ویروس ابله تأثیر شیرینی های حاوی لوآمارهای ارائه شده در سطح مطالبه ی حق خودسردرد عروقی میگرنتظاهری از ماده است که بیداندوه در دنیا استنوار مغز در تشخیص بیماری حس و ادراک قسمت چهلفرزندان زمان خودابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز، ثبت می شوددانش، قفل ذهن را باز میکناز تکامل تا مغز، از مغز تمنشأ اطلاعات و آموخته ها و هر کس تقوای خدا پیشه کنذرات کوانتومی زیر اتمی قباد غرور و سر پر از نخوت وتقویت سیستم ایمنیکاهش التهاب ناشی از بیمازبان نیاز تکاملی استتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا ممکن است موش کور بی ممغز مادران و کودکان در زمشکل های متفاوت پروتئین هتغذیه بر ژنها تاثیر داردانسان خطرناکترین موجودنوروپلاستیسیتی چیستحس و ادراک قسمت پنجاه و یقیچی ژنتیکیاحیای بینایی نسبی یک بیمهندسه ی پایه ایداروی جدید برای میاستنی استفاده از انرژی خلامیوتونیک دیستروفیویتامین دی گنجینه ای بزررویا و واقعیتبحثی در مورد حقیقت فضا و تمدن زیر آبکرونا چه بر سر مغز می آورسفر فقط مادی نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان رو به کوچکتر شدشادی، پاداش انجام وظیفهجهان موازی و حجاب هااوکرلیزوماب داروی جدید شچگونه مغز پیش انسان یا همحس و ادراک قسمت شصت و هشتقدرت ذهنادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدخالت در ساختار ژنهااصلاح خطا با رفتن بر مسیرما اشیا را آنطور که هستندواکنش به حس جدیدروزه داری متناوب، مغز را بدون پیر فلکتو یک جهان در مغز خودت هسگمان میکنی جرمی کوچکی در سلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز زنان جوانتر از مغز مرصبور باشجهان پر از چیزهای اسرار آاینکه به خاطرخودت زندگی نگاه انسان محدود به ادراخواب سالم عامل سلامتیلرزش ناشی از اسیب به عصبارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی در آستانه ی موج پنجم کوویبقا با سازگارترین فرد اسروشی برای بهبود هوش عاطفماست مالی با هوش انسانیواکسنی با تاثیر دوگانه اتولید مولکول جدید توسط هگاهی مغز بزرگ چالش استسندرم دزدی ساب کلاوینضعیف و قویتاثیر درجه حرارت بر عملکآرامش و سکوننقش نظریه تکامل در شناساجهشهای مفید و ذکاوتی که داکسی توسین و تکامل پیش اخار و گلاز نخستین همانند سازها تچاالش ها در تعیین منبع هومنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان تومورهای مغزی با ابه بالاتر از ماده بیندیشرژیم غذایی ضد التهابیمدل همه جانبه نگر ژنرالییک آلل ژنتیکی که از نئاندتوهم وجودپوست ساعتی مستقل از مغز دسیاهچاله ی تولید کنندهتاریکی خواهد ترسیدآشناپنداری چیستعلم و ادراک فقط مشاهده ی نقش ذهن و شناخت در حوادث جریان انرژی در سیستم های ابزار هوش در حال ارتقا ازدفاع از پیامبراز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جمنابع انرژی از نفت و گاز هوش احساسیدرها بسته نیستبی سوادی در قرن 21برخی بیماری های خاص که بدژن هوش و ساختارهای حیاتی رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتوضیحی ساده در مورد هوش مپیدایش زبانسایه ی هوشیاریتری فلوپرازیناقلیت خلاقعوارض ازدواج و بچه دار شدنقص های سیستمی ایمنیحقیقت غیر قابل شناختفلج خواب چیستابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان دردو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوشمندی کیهاندرگیری مغز در بیماری کویبیماری اضطراب عمومیبزرگ فکر کنکم کردن کالری روشی سودمنزمان به چه دلیل ایجاد میشتکامل ابزار هوش ، راه پر پرواز از نیویورک تا لوس آمزایای شکلات تلخ برای سلسخن و سکوتتشنج چیستامیدوار باش حتی اگر همه چعصب سیاتیکعضلانی که طی سخن گفتن چقدنه به اعدامحباب هایی تو در توفروتنی معرفتیابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیدژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهاوکينگ پیش از مرگش رسالدست بالای دستبیست تمرین ساده برای جلوتفکر خلا ق در برابر توهم کووید نوزده و خطر بیماری زیان غذاهای پرچربتئوری تکامل امروز در درمآن چیزی که ما جریان زمان مطالبی در مورد تشنجسرطان کمیت گراییتعویض دارو در تشنجاندوه دردی را دوا نمیکندنوار مغزی روشی مهم در تشخحس و ادراک قسمت چهل و هفتفرضیه ای جدید توضیح میدهابعاد و نیازهای تکاملیهمه ی سردردها بی خطر نیستدانش، یک انسان را ناسازگاز تکامل تا مغز، از مغز تمنشاء کوانتومی هوشیاری اوفور و فراوانیرفتار مانند بردهبار مغز بر دو استخوانتلقین اطلاعات و حافظهکاهش حافظه هرچند فرایندیزبان و کلمه حتی برای کسانتاثیر کلام در آیات کلام بآیا ما کالا هستیممغز چون ابزار هوش است دلیشکل پنجم مادهثبت و دستکار ی حافظهانسان عامل توقف رشد مغزنوروز یا روز پایانیحس و ادراک قسمت پنجاه و دقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاحساس گذر سریعتر زمانهندسه ی رایج کیهانداروی جدید برای کاهش وزناستفاده از سلول های بنیامیگرن و پروتئین مرتبط با ویروس مصنوعیرویا و کابوسبحثی در مورد عملکرد لوب فتمدنی قدیمی در شمال خلیج کریستال هاسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز ایندگان چگونه استشب سیاه سحر شودجهان ما میتواند به اندازايندگان چگونه خواهند دیدچگونه هموساپينس بر زمین حس و ادراک قسمت شصت و دوقدرت عشقادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی گوگل به کمک تشدر میان تاریکی و روشناییاصول انجام برخی نرمش ها دما به جهان های متفاوت خودواکسن های شرکت فایزر آمرروزه داری و التهاب زیانببدون بار گذشتهتو کجای جهانیگنجینه ای به نام ویتامین سلول عصبی، در محل خاص خودتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی مغزهای کوچک بی احساسجهان پر از چیزهای جادویی اینکه خانواده ات سالم بانگاه از بیرون مجموعهخواب سالم عامل سلامتی و یلرزش عضله یا فاسیکولاسیوارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی در درمان بیماری مولتیپل بقا در ازای بیماریروشی جدید در درمان قطع نخماشین دانشوابستگی یعنی قلادهتولید مثل اولین ربات های گاهی جهت را عوض کنسندرم سردرد به دلیل افت فطلوع و حقیقتتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش هورمون های تیروئید دجوانان وطناکسکاربازپین در درمان تشخارق العاده و استثنایی باز نخستین همانند سازها تنابینایی در نتیجه ی گوشی منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان تشنجبه جای محکوم کردن دیگران رژیم غذایی ضد دردمدل هولوگرافیک ژنرالیزهیک جهش ممکن است ذهن انسانتوهم بی خداییپوشاندن خود از نورسیاره ی ابلهانتاریخ همه چیز را ثبت کردهآشتی بهتر استعلم و روحنقش روی و منیزیم در سلامتجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز و از مغز نرمش های مفید برای درد زامنابع بی نهایت انرژی در دهوش احساسیدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبی شرمیبرخی توجهات در ببمار پارژن یا نقشه توسعه مغز و نقرساناها و ابر رساناها و عتیوتیکسن داروی ضد جنونپیر شدن حتمی نیستسایه را اصالت دادن، جز فرتری فلوپرازیناقیانوس نادانیعید نوروز مبارکنقص در تشخیص هیجانات عامحقیقت، آن چیزی نیست که جلفلج دوطرفه عصب 6 چشمابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبدو داروی جدید برای میاستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوشیاری و وجوددرگیری مغز در بیماران مببیماری بیش فعالیبزرگ شدن مغز محدود به دورکمالگرایی دشمن پیشرفتزمان شگفت انگیزتکامل تکنولوژیپروتئین های ساده ی ابتدامسمومیت دانش آموزان بی گسخن پاک و ثابتتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامیدواریامیدواری و مغزغم بی پایاننه به اعدامحد و مرزها توهم ذهن ماستفروتنی و غرورابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیدژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهدف یکسان و مسیرهای مختلدستورالعمل مرکز کنترل بیبیش از نیمی از موارد انتقتفاوت مغز انسان و میمون هکودک هشت ساله لازم است آدزیباترین چیز در پیر شدنتئوری تکامل در پیشگیری و آنچه ناشناخته است باید شمطالعه ای بیان میکند اهدسرعت فکر کردن چگونه استتعامل انسان و هوش مصنوعیاندوهگین نباش اگر درب یا نوار مغز، مفید و بی خطرحس و ادراک قسمت چهل و هشتفساد اقتصادی سیتماتیک درابعاد اضافه ی کیهانهمه جا خیر بکاردائما بخواناز تکامل تا مغز، از مغز تمهمان ناخواندهوقاحت و تمسخر دیگرانرفتار وابسته به شکلبار بزرگ ایستادن بر دو پاتلاش ها برای کشف منابع جدکاهش دوپامین عامل بیماریزبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا ما تنها موجودات زنده مغز چگونه صداها را فیلتر شکرگزار هر چیزی باش که داثبت امواج الکتریکی در عصانسانیت در هم تنیده و متصنورالژیحس و ادراک قسمت پنجاه و سقانون مندی نقشه ژنتیکی ماحساسات کاذبهندسه بنیادینداروی جدید برای ای ال اساستفاده از سلول های بنیامیگرن سردردی ژنتیکی که بویروس های باستانی، مغز مرویا و خبر از آیندهبحثی درباره هوش و تفاوتهتمرکز و مدیتیشنکریستال زمان(قسمت اولسفر به مریخ در 39 روزتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا احتمال دارد رویا از آمغز ابزار بقای برتر مادیشبیه سازی میلیون ها جهان جهان مادی، تجلی فضا در ذهايا اراده آزاد توهم است یچگونه هوشیاری خود را توسحس و ادراک قسمت شصت و ششقضاوت ممنوعادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی الفاگودر مانهای کمر درداصول توسعه ی یک ذهن کاملما با کمک مغز خود مختاريمواکسن کووید 19 چیزهایی که روزه داری و بیمار ی ام اس بدون زمان، ماده ای وجود نتو کز محنت دیگران بی غمیگوهر با نظر دیگران سنگ نمسلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز، فقط گیرندهجهان دارای برنامهاینترنت بدون فیلتر ماهوانگاه از دور و نگاه از نزدخواب عامل دسته بندی و حفطلزوم سازگاری قانون مجازاارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی در سال حدود 7 میلیون نفر بقای حقیقی در دور ماندن اروشی جدید در درمان نابینمبانی ذهنی سیاه و سفیدواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتولید یا دریافت علمگذر زمان کاملا وابسته به سوپاپ ها یا ترانزیستورهاطلای سیاهتاثیر روده بر مغزآزمون تجربی، راهی برای رنقش هورمون زنانه استروژنجوانان وطناگر فقط مردم میفهمیدند کخبر مهم تلسکوپ هابلاز نخستین همانند سازها تناتوانی از درمان برخی ویمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان جدید ALSبه خوبی های دیگران فکرکنراه فراری نیستمدل هولوگرافیک تعمیم یافیک رژیم غذایی جدید، می توتوهم تنهاییپیموزایدسیاره ابلهانتاریخ، اصیل نیست و ساخته آغاز فرایند دانستنعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهنقش روزه داری در سالم و ججراحی گردن همیشه برای دیابزار بقا از نخستین هماندقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهمنابع جدید انرژیهوش در طبیعتدرون قفس یا بیرون از آنبی عدالتی در توزیع واکسن برخی توصیه ها برای واکسیژن ضد آلزایمررستگاری محدود به یک راه نتیک و اختلال حرکتیپیشینیان انسان از هفت میساخت سلول عصبی حتی پس از ترک امروزالکترومغناطیس شنوایی و هعامل کلیدی در کنترل کارآنقطه ی رسیدن به قلهحقایق ممکن و غیر ممکنفن آوری های جدید علیه شناابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتدو سوی واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوشیاری و افسردگیدرگیری مغزی در سندرم کووبیماری تی تی پیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی کمردردزنان باهوش ترتکامل جریان همیشگی خلقتپروتز چشممسمومیت دانش آموزان، قماسختی ها رفتنی استتشنج عدم توازن بین نورون سرنوشتتشویق خواندن به کودکانامیدی به این سوی قبر نیستغم بی پایاننه جنگ و نه خونریزیحریص نباشفرگشت و تکامل تصادفی محض ابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسماندگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهدف یکسان، در مسیرهای متدغدغه نتیجه ی نادانی استبیشتر کمردردها نیازی به تفاوت ها و تمایزها کلید بکودک ایرانی که هوش او از زیباترین چیز در افزایش ستئوری جدید، ویران کردن گآنچه واقعیت تصور میکنیم معماری، هندسه ی قابل مشاسطح آگاهی، رخدادهای زندگتعامل انسان با هوش مصنوعاندام حسی، درک از بخش هاینوار مغز، مفید و بی خطرحس و ادراک قسمت چهل و دومفشار و قدرتابعاد بالاترهمیشه چشمی مراقب و نگهباداروهای مصرفی در ام اساز تکامل تا مغز، از مغز تمهندسی ژنتیک در حال تلاش وقت نهيب هاي غير علمي گذشرفتار اجتماعی انسان، حاصبار سنین ابزار هوشمندی اتلاش های جدید در ALSکاهش سن بیولوژیکی، تنها زبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز ناتوان از توجیه پیداشکست حتمیجلو رفتن یا عقبگردانسانیت در برابر دیگراننوسانات کوانتومی منبع ماحس و ادراک قسمت پنجاه و شقانون گذاری و تکاملاخلاق و علوم اعصابهندسه در پایه ی همه ی واکداروی جدید برای دیابتاستفاده از سلول های بنیامیگرن شدید قابل درمان اسویرایش DNA جنین انسان، بررویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی درباره هوش و تفاوتهتمرکز بر هدفکریستال زمان(قسمت دوم)سفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا احتمال دارد رویا از آمغز ابزار برتر بقاشبیه سازی سیستم های کوانجهان مرئی و نامرئیايا اراده آزاد توهم است یچگونه واکسن کرونا را توزحس و ادراک سی و هفتمقطار پیشرفتادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی از عروسک های بدر محل کار ارزش خودت را باصول سلامت کمرما بخشی از این جهان مرتبطواکسن کرونا و گشودن پنجرروزه داری سلول های بنیادبرنامه و ساختار پیچیده متو پیچیده ترین تکنولوژی گویید نوزده و ایمنی ساکتسلولهای بنیادی مصنوعی درصبر لازمه ی پیروزی استتاثیر درجه حرارت بر عملکآگاهی فراتر از آگاهیمغزتان را در جوانی سیم کشجهان در حال نوسان و چرخشایندرالنگاه از درون قفس یا بیرونخودآگاهی و هوشیاريلزوم سازگاری قانون مجازاارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان نگهدارنده ی اعتیادبلندی در ذهن ما درک بلندیروشی جدید در درمان سکته ممباحث مهم حس و ادراکوبینار اساتید نورولوژی دتولید پاک و فراوان انرژیگذشته را دفن کنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر روزه داری بر سلامت آزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش ویتامین K در ترمیم اسجواب دانشمند سوال کننده اگر میدانی مصیبت بزرگتر خدا موجود استاز نشانه ها و آثار درک شدناتوانی در شناسایی چهره منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان جدید میگرن با انتی به خودت مغرور نشوراه نجاتمدل های ریز مغز مینی برینیکی از علل محدودیت مغز امتوهم جداییپیموزایدسیاره ابلهانتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز فصل سرما و دوباره تکعلم به ما کمک میکند تا مونقش رژیم غذایی بر رشد و اجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردردمناطق خاص زبان در مغزهوش عاطفی قسمت 11دروغ نگو به خصوص به خودتبیمار 101 ساله، مبتلا به سبرخی درمان های Spinal Muscular Atژنها نقشه ایجاد ابزار هورشته نوروایمونولوژی و نقتیکاگرلور داروی ضد انعقاپیشرفت های جدید علوم اعصمرکز خنده در کجای مغز استساخت شبکه عصبی مصنوعی با ترکیب آمار و ژنتیکالکتروتاکسی(گرایش و حرکعادت همیشه خوب نیستنقطه ای بود و دگر هیچ نبوحل مشکلفناوری هوش مصنوعی نحوه خابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً دولت یا گروهکاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوشیاری کوانتومیدرگیری مغزی در سندرم کووبیماری دویکبزرگترین خطایی که مردم مکمردرد ناشی از تنگی کانازنجیرها را ما باید پاره کتکامل داروینی هنوز در حاپروتز عصبی برای تکلممسیر دشوار تکامل و ارتقاپرورش مغز مینیاتوری انسامسئول صیانت از عقیده کیسسریع دویدن مهم نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی تازه در درمان سرطاغیرقابل دیدن کردن مادهچه زیاد است بر من که در ایحرکات چشم، ترجمه کننده ی فراموش کارها باهوش تر هسابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمدانش قدرت استاز تکینگی تا مغز- از مغزتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهدف از تکامل مغزذهن ما از در هم شکستن منببا هوش مصنوعی خودکار روبتفاوت ها را به رسمیت بشناکودکان میتوانند ناقل بی زیر فشار کووید چه باید کرتا 20 سال آینده مغز شما به آنچه حس می کنیم، نتیجه ی معنی روزهسعی کن به حدی محدود نشویتعداد کلی ذهن ها در جهان انرژی بی پایان در درون هرنوار مغز، ترجمه ی فعالیت حس و ادراک قسمت چهل و سومفضا و ذهن بازاتفاق و تصادفهمیشه اطمینان تو بر خدا بداروهای ام اساز خود رها شومهندسی بدنوقتی فهمیدی خطا کردی برگرقیبی قدرتمند در برابر مبارداری بدون رحمتلاش های جدید در درمان فرکایروپاکتیک چیستزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز و قلب در جنین موش مصنشگفت نیست من عاشق تو باشمجلوتر را دیدنانسان، گونه ای پر از تضادنوشیدن چای برای مغز مفید حس و ادراک قسمت بیست و چهقانون جنگلاخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه زبانِ زمان استداروی جدید ضد میگرناستفاده از سلول های بنیامیدان مغناطيسي زمین بشر ویشن پرورویا تخیل یا واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهتمرکز بر امروزکریستال زمان(قسمت سوم)سفر دشوار اکتشافتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا برای تولید مثل همیشه مغز از بسیاری حقایق می گرشبکه های مصنوعی مغز به درجهان مشارکتیای نعمت من در زندگیمچگونه آن شکری که می خوریمحس و ادراک- قسمت پنجاه و لمس کوانتومیارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی از عروسک های بدر چه مرحله ای از خواب ، راضطراب و ترسما تحت کنترل ژنها هستیم یواکسن کرونا از حقیقت تاتروزهای بد باقی نمیماندبرنامه ی مسلط ژنها در اختتو آرامش و صلحیگوش دادن بهتر از حرف زدنسلام تا روشناییصبر و واقعیتتاثیر درجه حرارت بر عملکآپومورفین در پارکینسونمغزتان را در جوانی سیمکشجهان در حال ایجاد و ارتقاایا کوچک شدن مغزانسان النگاه از درون مجموعه با نگخودآگاهی و هوشیاريلزوم عدم وابستگی به گوگل ارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان نابینایان آیا ممکنبلوغ چیستريتوکسيمب در درمان ام اسمبتکران خودشکوفاوجود قبل از ناظر هوشمندتولید اندام با چاپ سه بعدگریه ی ابر، رمز طراوت باغسوپاپ ها یا ترانزیستورهاطوفان زیباییتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش ژنتیک در درمان اختلاجواب سنگ اندازیاگر نیروی مغناطیس نباشد خدا نور آسمان ها و زمین ااز نظر علم اعصاب یا نرووسنادیدنی ها واقعی هستندمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان جدید کنترل مولتیپلبه دنبال رستگاری باشراه های جدید برای قضاوت رمدیون خود ناموجودیافته های نوین علوم پرده توهم جدایی و توهم علمپیچیدگی های مغزمگسسیب یکسان و دیدگاه های متتازه های بیماری پارکینسوآغاز مبهم آفرینشعلم بدون توقفنقش رژیم غذایی در رشد و اجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاصی از مغز در جستجهوش عاطفی قسمت نهمدریای خدابیمار مرکز تنفس سلولیبرخی روش های تربیتی کودکژنها ، مغز و ارادهرشد مغز فرایندی پیچیده اتیروفیبان موثر در سکته ی پیشرفت در عقل است یا ظواهمرگ چیستساخت شبکه عصبی با الفبای ترکیب حیوان و انسانالکترودهای کاشتنیعادت کن خوب حرف بزنینقطه بی بازگشتحلقه های اسرارآمیزفیلمی بسیار جالب از تغییابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آدوچرخه در کاهش دردهای کماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت53هوشیاری سنتی یا هوشیاری درگیری اعصاب به علت میتوبیماری دیستروفی میوتونیبزرگترین درد از درون است کمردرد و علل آنزندگی فعال و مثبت روند آلتکامل داروینی هنوز در حاتکامل داروینی هنوز در حاپرکاری تیروئیدمسئولیت جدیدسریعترین کامپیوتر موجودتشخیص آلزایمر سالها قبل امگا سه عامل مهم سلامتغرور و علمنه عدم مطلق بلکه عدم با قحرکت چرخشی و دائمی کیهانفراموشی همیشه هم بد نیستابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمدانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهدف از خلقت رسیدن به ابزاذهن چند جانبه نیازمند نگبا هر چیزی که نفس می کشد متفاوت های بین زن و مرد فقکودکان خود را مشابه خود تزیرفون داروی ضد ام استا بحر یفعل ما یشاآنها نمیخواهند دیگران رامعادله ها فقط بخش خسته کنشلیک فراموشیتعذیه ی ذهنانرژی تاریکنوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت نهمفضای قلب منبع نبوغ استاتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه به آنچه داری، خوشنداروهای تغییر دهنده ی سیاز درخواست ها جدا شومهربانی، شرط موفقیتوقتی پر از گل شدی خودت را رموزی از نخستین تمدن بشربازگشایی مجدد مطب دکتر ستلاش های جدید در درمان سرکار با یگانگی و یکپارچگیزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز و اخلاقشگفت انگیز بودن کیهانجمجمه انسان های اولیهانعطاف پذیری مکانیسمی علنوعی سکته مغزی ، وحشتناک حس و ادراک قسمت بیست و یکقانون جنگلاختلاف خانوادگی را حل کنهندسه، نمایشی از حقیقتداروی جدید ضد الزایمراستیفن هاوکینگ در مورد همیدان های مغناطیسی قابل واقعیت فیزیکی، تابعی از رویا حقی از طرف خدابحثی درباره هوش و تفاوتهتمساح حد واسط میان مغز کوکشف مکانیسم عصبی خوانش پسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر انتخاب از طرف محیط آیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز به تنهایی برای فرهنگ شبکیه های مصنوعیجهان معناای همه ی وجود منچگونه انتظارات بر ادراک حس و ادراک- قسمت بیست و پلووفلوکساسینارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک بازی در ناامیدی بسی امید استاطلاع رسانی اینترنتیمانند آب باشواکسن کرونا ساخته شده توروزهای سختبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تو افق رویداد جهان هستیگوشه بیماری اتوزومال رسسسلاح و راهزنیصبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارممغط یک گیرنده استجهان ریز و درشتایا این جمله درست است کسینگاه حقیقی نگاه به درون اخودت را از اندیشه هایت حفمقاومت به عوارض فشار خون ارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های اسرار آمیز در آبلعیدن ستاره توسط سیاهچاریه زغالیمتواضع باشوراپامیل در بارداریتولید سلولهای جنسی از سلگربه شرودینگر و تاثیر مشسوخت هیدروژنی پاکطولانی ترین شبتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزادی عقیده، آرمانی که تنقش گرمایش آب و هوا در همجوسازی مدرناگر نعمت فراموشی نبود بسخدا بخشنده است پس تو هم باز نظر علم اعصاب اراده آزنادانی در قرن بیست و یکم،منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان جدید ای ال اس، توفربه زودی شبکه مغزی به جای راه های جدید برای قضاوت رمدیریت اینترنت بر جنگیاد گرفتن مداومتوهم جسمپیچیدگی های مغزی در درک زسیر آفرینش از روح تا مغز تازه های درمان ام اسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَعلم در حال توسعهنقش زنجبیل در جلوگیری از حفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندنیا فریب و سرگرمیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت هفتمدرک فرد دیگر و رفتارهای ابیماری لبر و نابینایی آنبرخی سلولهای عصبی در تلاژنهای مشترک بین انسان و ورشد مغز علت تمایل انسان بتکنولوژی های جدید و حالتپیشرفت ذهن در خلاقیت استمرگ و میر پنهانساختن آیندهترازودونالگو نداشتیمعادت کردن به نعمتنمیتوان با بیرون انداختنحمله ویروس کرونا به مغزفیروز نادریابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آدوچرخه سواری ورزشی سبک و از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهوش، ژنتیکی است یا محیطیدرب بسته با غیر خود باز مبیماری سلیاکبسیاری از مجرمان، خودشانکمردرد با پوشیدن کفش منازندگی هوشمند در خارج از زتکامل داروینی هنوز در حاپرتوهای صادر شده از سیاهمسئولیت در برابر محیط زیسرگیجه از شایعترین اختلاتشخیص ایدزامروز دانش ژنتیک هیچ ابهغربال در زندگینهایت معرفت و شناخت درک عحس متفاوتفراموشی و مسیر روحانیابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمدانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهر چیز با هر چیز دیگر در تذهن هوشیار در پس ماده ی مبا آتش، بازی نکن و بعد از تفاوت های تکاملی در مغز وکودکان را برای راه آماده زیرک ترین مردمتاول کف پا و حقیقتآنژیوگرافی از مغزمعجزه های هر روزهشلیک فراموشیتغییرانرژی تاریک که ما نمی تونوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت چهارمقفس ذهناتوسوکسیمایدهمیشه داناتر از ما وجود دداروهای ضد بیماری ام اس واز روده تا مغزموفقیت هوش مصنوعی در امتوقتی تو از یاد گرفتن باز رمز و رازهای ارتباط غیر کبازگشت از آثار به سوی خداتلاش های جدید شرکت نورالکارهای کوچک، بی ارزش نیسزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر کتامین در درمان پاآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز و اخلاقشگفت زده و حیران باشجنین مصنوعیاهرام مصر از شگفتی های جهنیکولا تسلاحس و ادراک قسمت بیست و دوقانونمندی و محدودیت عالماختلال خواب فرد را مستعد هنر فراموشیداروی سل سپتاستیفن هاوکینگ در تفسیر میدان های کوانتومی خلاواقعیت چند سویهرویاها از مغز است یا ناخوبحثی درباره هوش و تفاوتهتنفس هوازی و میتوکندریکشف مکانیسمی پیچیده در بسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز بیش از آنچه تصور میشوشباهت مغز و کیهانجهان هوشمندای آنکه نامش درمان و یادشچگونه به سطح بالایی از هوحس و ادراک- قسمت شصت و چهلوب فرونتال یا پیشانی مغارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی مرزها و بی ماطلاعات حسی ما از جهان، چماه رجبواکسن آلزایمرروش مقابله مغز با محدودیبرین نت به جای اینترنتتو انسانی و انسان، شایستگوشت خواری یا گیاه خواریسلسله مباحث هوش مصنوعیصد قدح، نفتاده بشکستتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمنفرت، اسیب به خود استجهان شگفت انگیزایا ابزار هوشمندی یا مغز نگاه دوبارهخودروهای هیدروژنیمقایسه رقابت و همکاریارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های بیماری آلزایمربنی عباس، ننگی بر تاریخریواستیگمینمجموعه های پر سلولی بدن مورزش هوازی مرتب خیلی به قتولترودینگزیده ای از وبینار یا کنفسودمندی موجودات ابزی بر طی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزار دیگری، آزار خود استنقش پیش زمینه ها و اراده جامعه ی آسمانیاگر نعمت فراموشی نبود بسخدای رنگین کماناز نظر علم اعصاب اراده آزنازوکلسینمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی به کمک هوش طبیدرمان جدید سرطانبه زیر پای خود نگاه نکن براه پیروزی در زندگی چیستمداخله ی زیانبار انسانیاد بگیر فراموش کنیتوهمات و شناخت حقیقتپیوند قلب خوک، به فرد دچاسیستم تخلیه ی مغز بینشی نتبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در وعلم راهی برای اندیشیدن انقش زبان در سلطه و قدرت احق انتخابابزار بقا از نخستین هماننرمشهای مهم برای تقویت عدنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت یازدهدرک نیازمند شناخت خویش ابیماری های میتوکندریبرخی سيناپسها طی تکامل و ژنهای هوش ، کدامندرشد در سختی استتکنولوژی و پیشرفتپیشرفتی مستقل از ابزار همرگ و میر بسیار بالای ناشساختن آینده، بهترین روش ترازودونالگو و عادت را بشکن و در اعادت بد را ترک کننمیتوان بر سیاه سیاه نوشحمایت از طبیعتفیزیک مولکولها و ذرات در ابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پدوپامین قابل حل در آباز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچ نقطه ای مرکزی تر از ادرختان چگونه بر تشکیل اببیماری ضعف عضلات نزدیک ببسیاری از بیماری های جدیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصزندگی و داراییزندگی بی دودتکامل زبانپرتوزایی از جسم سیاهمستند جهان متصلسرگردانیتصویر خورشید یا خود خورشانفجار و توقف تکاملی نشامقالاتنهایت در بی نهایتحس چشایی و بویاییفراموشی آرمانابزار بقای موجود زنده از نعناعدانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهر جا که جات میشه، جات نیذهن و شیمی بدنبا تعمق در اسرار ابدیت و تفاوت های زبانی سرمنشا تکوری گذرای ناشی از موبایزیست شناسی کل در جزء فراکتابوهای ذهنیآنان که در قله اند هرگز خمعجزه ی چشمشنا در ابهای گرم جنوب نیاتغییر الگوی رشد مغزی با زانرژی خلا ممکن استنوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت نوزدهمقفس را بشکناتصال مغز و کامپیوترهمیشه راهی هستداروی فامپیریدین یا نورلاز سایه بگذرموفقیت در تفکر استوقتی ریشه ها عمیقند از چیرمز گشایی از اتصالات مغزبازگشت به ریشه های تکاملتلاش هایی در بیماران قطع کاربرد روباتهای ريزنانوزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز و سیر تکامل ان دلیلی شگفتی های نقشه ی ژنتیکیجنگ هفتاد و دو ملت همه را اولویت بندی ها کجاستنیاز به آموزش مجازی دیجیحس و ادراک قسمت بیست و سوقارچ بی مغز در خدمت موجوداختلال در شناسایی حروف و هنر حفظ گرهداروی ضد چاقیاستخوان های کشف شده، ممکمیدان بنیادین اطلاعاتواقعیت چیسترویاهای پر رمز و حیرتی دربحثی درباره احساسات متفاتنفس هوازی و میتوکندریکشف ارتباط جدیدی از ارتبسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر ترکیبات استاتین (سآیا جنین انسان، هوشمندی مغز برای فراموشی بیشتر کشباهت مغز با کیهان مادیجهان هوشیارایمپلانت مغزیچگونه باغبانی باعث کاهش حساسیت روانی متفاوتلوتیراستامارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومیاطلاعاتی عمومی در مورد مماپروتیلینواکسن ایرانی کرونا تولیدروش های صرفه جویی در ایجابرای یک زندگی معمولیتو با همه چیز در پیوندیگیلگمش باستانی کیستسلطان جنگل یا صاحب ملکوتصدای بم با فرکانس پایین، تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولنقاشی هایی با بوی گذشته یجهانی که نه با یک رخداد و ایا بیماری ام اس (مولتیپنگاهی بر قدرت بینایی دراخورشید مصنوعیمقابله ی منطقی با اعتراضارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های جدید میگرنبه قفس های سیاهت ننازریاضیات یک حس جدید استمجرم، گاهی قربانی استورزش هوازی ، بهترین تمریتومورها و التهاب مغزی عاگزارش یک مورد جالب لخته وسی و سه پل اصفهانطبیعت موجی جهانتاثیر رژیم گیاهخواری بر آسيب میکروواسکولاریا آسنقش آتش در رسیدن انسان بهجاودانگی مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کوانخدایی که ساخته ی ذهن بشر از واقعیت امروز تا حقیقتنباید صبر کرد آتش را بعد منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی به شناسایی کادرمان جدید سرطانبه سیاهی عادت نکنیمبرخی نکات از گاید لاین پرراه انسان شدن، راه رفتن ومدارک ژنتیکی چگونه انسانتوکل بر خداپیوند مغز و سر و چالشهای سیستم تعادلی بدنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهعلم ساختن برج های چرخاننقش زبان در سلطه و قدرت احقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین همانچرا ماشین باید نتایج را پدنیایی پر از سیاهچاله از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت پنجمدرک و احساسبیماری های مغز و اعصاب و برداشت مغز ما از گذر زمانژنهای حاکم بر انسان و انسز گهواره تا گورتکنولوژی جدید که سلول هاپپوگستمرگ و سوال از قاتلساختار فراکتال وجود و ذهتراشه ها روی مغزالگوی بنیادین و هوشیاریعادت دادن مغز بر تفکرنمای موفقیتحوادث روزگار از جمله ویرفیزیک هوشیاریابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو دورترین نقطه ی قابل مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچ چیز همیشگی نیستدرختان اشعار زمینبیماریهای تحلیل عضلانی ابسیاری از بیماری های جدیکنگره بین المللی سردرد دکنگره بین المللی سردرد دزندگی در جمع مواردی را برتکامل زبانپرسش و چستجو همیشه باقی امشکل از کجاستسربازان ما محققا غلبه می تصویر در هم تنیدگی کوانتانقراض را انتخاب نکنیدتاثیر ویتامین دی بر بیمانهادینه سازی فرهنگ اختلاحس و ادراک (قسمت اول )فرایند پیچیده ی خونرسانیابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو دانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهر حرکت خمیده می شود و هر ذهن تو همیشه به چیزی اعتقبا خدا باشتفاوت ایستایی و تکاپوکی غایب شدی تا نیازمند دلزیست شناسی باور حقیقت یا تاثیر فکر بر سلامتآنزیم تولید انرژی در سلومعجزه ی علمشناخت و معرفت، و نقش آن دتغییر دیگران یا تغییر خوانسولیننوار عصب و عضله مهم در تشحس و ادراک قسمت هفتمقله سقوطاثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه عسل با موم بخوریمداروی لیراگلوتیداز علم جز اندکی به شما دامولکول ضد پیریویتنام نوعی کرونا ویروس رمز پیشرفت تواضع است نه طبازخورد یا فیدبکتلاشی برای درمان قطع نخاکاربرد روباتهای ريز، در زبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسمغز کوانتومیشگفتی های زنبور عسلجنگ و تصور از جنگاولین قدم شناخت نقص های خچیز جدید را بپذیرحس و ادراک قسمت بیستمقبل از آغازاختلال در شناسایی حروف و هنر رها شدن از وابستگیداروی ضد چاقیاستروژن مانند سپر زنان دمیدازولام در درمان تشنج واقعیت چیسترویای شفافبحثی درباره احساساتی غیرتنفس بدون اکسیژنکشف جمجمه ای درکوه ایرهوسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟شباهت کیهان و مغزجهان های بسیار دیگرایمپلانت مغزی و کنترل دو چگونه تکامل مغزهای کنونیخفاش با شیوع همه گیری جدیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومی و پاطلاعاتی عمومی در مورد مماجرای جهل مقدسواکسن اسپایکوژنروش هایی برای جلوگیری از برای پیش بینی آینده مغز دتو با باورهایت کنترل میشگیاه بی عقل به سوی نور میسم زنبور ، کلیدی برای وارصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومچقدر به چشم اعتماد کنیمجهانی که از یک منبع، تغذیایا بدون زبان میتوانیم تنگاهی بر توانایی اجزاي بخوش قلبی و مهربانیمقابله با کرونا با علم اسارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های جدید در بیماری به مغز خزندگان خودت اجازریتوکسیمابمحل درک احساسات روحانیورزش و میگرنتومورهای نخاعیگشایش دروازه جدیدی از طرسیلی محکم محیط زیست بر انطبیعت بر اساس هماهنگیآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش انتخاب از طرف محیط، نجایی برای یاد گرفتن باقی اگر تلاش انسان امروز براخدایا جز تو که را دارماز کجا آمده ام و به کجا مینبرو و انرژی مداوممنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی تعاملیدرمان دارویی سرطان رحم ببه سخن توجه کن نه گویندهبرخی نرمش ها برای زانوراه بی شکستمروری بر تشنج و درمان هایتوپیراماتپیوند اندام از حیوانات بسیستم دفاعی بدن علیه مغز تبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانعلایم کمبود ویتامین E را نقش سجده بر عملکرد مغزحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین همانچرا مردم با زندگی میجنگندنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت اولدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری وسواسبررسي علل احتمالي تغيير کفش و کتابزمین در برابر عظمت کیهانتکنولوژی جدید که سلول هاپایان، یک آغاز استمرگ انتقال است یا نابود شساختار شبکه های مغزی ثابتراشه ی هوش مصنوعی در مغزالگوبرداری از طبیعتعارضه جدید ویروس کرونا سنمایش تک نفرهحکمت الهی در پس همه چیزفیزیک و هوشیاریابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پديدن با چشم بسته در خواب از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچ چیز، چقدر حقیقی استدرد و درسبیماری، رساله ای برای سلبشکه ای که ته نداره پر نمدرد باسن و پا به دلیل کاهبیندیشبشریت از یک پدر و مادر نیکنترل همجوشی هسته ای با هزندگی در سیاهچالهتکامل زبان انسان از پیشیپرسشگری نامحدودمشکلات نخاعیسردرد میگرنتصویر زیبا از سلولانواع سکته های مغزیصفحه اصلیچهار میلیارد سال تکامل بحس و ادراک (قسمت دوم )فرایند تکامل و دشواری هاابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث دانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهرچیز با یک تاب تبدیل به ذهن خود را مشغول هماهنگیبا طبیعت بازی نکنتفاوت ارباب و رهبر حقیقیکیهان خود را طراحی میکندزیست، مرز افق رویداد هستتاثیر مشاهده بر واقعیت بآواز خواندن در قفس، نشانمعجزه ی علم در کنترل کرونشناخت حقیقت یا آرزوهای گتغییر دادن ژنها آیا روزی انسولین هوشمندنوار عصب و عضله تعیین محلحس و ادراک قسمت هفدهمقلب های سادهاثرات فشار روحی شدیدهمیشه، آنطور نیست که هستداروی تشنجی دربارداریازدواج های بین گونه ای، رمولتیپل اسکلروز در زنان ویتامین E برای فعالیت صحرمز بقای جهش ژنتیکیبازسازي مغز و نخاع چالشی تلاشی تازه برای گشودن معکاش شرف اجباری بود یا حتیزبان جانسوزتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز آیندگان چگونه است ؟شانس یا نتیجه ی تلاشجنگ داده هااولین مورد PML به دنبال تکچیزی منتظر شناخته شدنحس و ادراک قسمت دهمقبل از انفجار بزرگاختلالات مخچههنر، پر کردن است نه فحش دداروی ضد تشنج با قابليت تاسرار آفرینش در موجمکان زمان یا حافظه زمانواقعیت های متفاوتروان سالمبخش فراموش شده ی حافظهتنها مانع در زندگی موارد کشف جدید تلسکوپ جیمز وبسفری به آغاز کیهانتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز بزرگ چالش است یا منفعشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان هایی در جهان دیگرایمپلانت مغزی کمک میکند چگونه جمعیت های بزرگ شکل خلا، حقیقی نیستلیروپریم داروی ترکیبی ضدارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومی و داعتقاد اشتباه، نتیجه ی نماجرای عجیب گالیلهواکسن اسپایکوژن ضد کروناروش هایی ساده برای کاهش ابرای اولین بار دانشمندانتو باید نیکان را به دست بگیاه خواری و گوشت خوار کدسماگلوتید داروی کاهش دهنضایعه ی شبکه لومبوساکرالتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومنقش قهوه در سلامتیجهانی در ذهنایا تکامل هدفمند استنگاهت را بلند کنخوش خیالی و خوش بینیملاحظه های اخلاقی دربارهارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های جدید سرطانبه نقاش بنگرریسدیپلام تنها داروی تایمحل درک احساسات روحانی دورزش بهترین درمان بیش فعتومورهای ستون فقراتپل جویی اصفهانسینوریپا داروی ترکیبی ضدطعمه ی شبکه های ارتباط اجآسیب روانی شبکه های اجتمنقش اتصالات بین سلولهای جایی خالی نیستاگر خواهان پیروزی هستیخسته نباشی بابااز کسی که یک کتاب خوانده چت جی پی تیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی در کامپیوترهادرمان زخم دیابتی با تکنوبهبود حافظه پس از رخدادهبرخی نرمش های گردنیادگیری مهارت های جدید درابطه تشنج و اوتیسممرکز هوشیاری، روح یا بدن توانایی مغز و دیگر اجزای پیوند اندام حیوانات به اسکوت و نیستیتبر را بردارافراد آغاز حرکت خودشان رعلایم کمبود ویتامین E را نقش غذاها و موجودات درياحقیقت افرادابزار بقا از نخستین همانچرا مغز انسان سه هزار سالدندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت دهمدرک احساسات و تفکرات دیگبیماری کروتز فیلد جاکوببررسی مغز با امواج مادون کل اقیانوس در یک ذرهزمین زیر خلیج فارس تمدنی تکینگیپارادوکس ها در علممرگ تصادفیسادیسم یا لذت از آزار دادتراشه ی بیولوژِیکالتهاب شریان تمپورالعدم توقف تکامل در یک انداچند نرمش مفید برای کمردرحافظه میتواند بزرگترین دفیزیک آگاهیابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر بردی متیل فومارات(زادیوا)(از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچ وقت خودت را محدود به هیچ کاری نکردن به معنی چیدرد زانو همیشه نیاز به جربیهوش کردن در جراحی و بیمبعد پنجمکنترل جاذبهزندگی زمینی امروز بیش از تکامل ساختار رگهای مغزی آلودگی هوا چالش قرن جدیدمشکلات بین دو همسر و برخیسردرد میگرن در کودکانتصویر زیبای اصفهانانیس بی کسانسوالات پزشکیچهار ساعت پس از کشتار خوکحس و ادراک قسمت 67فرایند حذف برخی اجزای مغابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیدانشمندان ژنی از مغز انساز تکامل تا مغز از مغز تا منبع هوشیاری در کجاست؟ قهز ذره، یک دنیاستذهن سالمبالاترین هدف از دولتتفاوتهای جنسیتی راهی براکیهانِ هوشیارِ در حال یازاویه نگاه ها یکسان نیستتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآینه در اینهمعجزه در هر لحظه زندگیشناخت درون، شناخت بیرون؛تغییر زودتر اتصالات مغزیانسان قدیم در شبه جزیره عنوبت کودکانحس و ادراک قسمت هجدهمقلب و عقلاثرات مفید قهوههمکاری یا رقابتداروی جدید ALSاسکلت خارجی در درمان اختمواد کوانتومی جدید، ممکنویتامین E در چه مواد غذایرمز جهانبحتی علمی درباره تمایل بتلاشی جدید در درمان ام اسکتاب گران و پرهزینه شد ولزبان ریشه هایی شناختی استاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته ومغز اندامی تشنه ی انرژی اشانس یا تلاشجنبه های موجی واقعیتاولین مورد پیوند سر در انچیزی خارج از مغزهای ما نیحس و ادراک قسمت دوازدهمقبرستان ها با بوی شجاعتاختلالات حرکتی در انسانهوموارکتوس ها ممکن است دداروی ضد تشنج با قابليت تاسرار بازسازی اندام هامکانیک کوانتومی بی معنی واقعیت و مجازروبات ها قول میدهندبخش های تنظیمی ژنومتنها در برابر جهانکشتن عقیده ممکن نیستسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر دوپامین و سروتونینآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز بزرگ چالشهای پیش روشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان یکپارچهایمپلانت نخاعی میتواند دچگونه جمعیت های بزرگ شکل خلا، خالی نیستلیس دگرامفتامین یا ویاسارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی در هر سوراخی سر نکناعتماد به خودماده ی تاریکواکسن دیگر کرونا ساخته شروش جدید تولید برقبرای تمدن سازی، باید در بتو تغییر و تحولیگیرنده باید سازگار با پیسندرم کووید طولانیضایعه ی عروقی مخچهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)نقش مهاجرت در توسعه نسل اجهان، تصادفی نیستایجاد احساساتچالش هوشیاری و اینکه چرا خوشبختی چیستملاحظات بیهوشی قبل از جرارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های رایج ام اسبه نقاش بنگرریشه های مشترک همه ی موجومحدودیت چقدر موثر استورزش در کمر دردتوهم فضای خالیپل خواجو اصفهانسیگار عامل افزایش مرگ ومتاثیر رژِیم غذایی بر میگظهور امواج مغزی در مغز مصنقش تیروئید در تکامل مغزجاذبهاپل ویژن پرو در تشخیص بیمخطا در محاسبات چیزی کاملاز آغاز خلقت تا نگاه انساچت جی پی تیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمان سرگیجه بدون نیاز ببهداشت خواببرخی یونها و مولکول های میادگیری هوش مصنوعی، عمیقرادیوی مغز و تنظیم فرکانمرکز حافظه کجاستتوازن مهمتر از فعالیت زیپیوند سر آیا ممکن استسکوت، پر از صداتحریک عمقی مغزافراد بی دلیل دوستدار تو علائم عصبی آلزایمر، با انقش غذاها و موجودات درياحقیقت اشیاابزار بقا از نخستین همانچرا مغزهای ما ارتقا یافت ده روش موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت دومدرک تصویر و زبان های مخلتبیماری گیلن باره و بیماربررسی و اپروچ جدید بر بیمکلمات بلند نه صدای بلندزمان چیستتکامل فردی یا اجتماعیپاسخ گیاهان در زمان خوردمرگی وجود نداردسازگاری با محیط بین اجزاتربیت کودکان وظیفه ای مهامواجی که به وسیله ی ماشیعدم درکچند جهانیحافظه های کاذبفیزیکدانان ماشینی برای تابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ دین اجباریاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدردهای سال گذشته فراموش بیهوشی در بیماران دچار ابعد از کروناکندر در بیماریهای التهابزندگی زودگذرتکامل شناخت انسان با کشفآلودگی هوا و ویروس کرونامشکلات روانپزشکی پس از سسردرد میگرنی در کودکانتصویربرداری فضاپیمای آمانگشت ماشه ایپیامهای کاربراننون و القلمحس و ادراک قسمت 74فراتر از دیوارهای باورابزارهای پیشرفته ارتباط همه چیز موج استدانشمندان پاسخ کوانتومی از تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟(قهزینه ای که برای اندیشیدذهت را روی چیزهای مفید متباهوش ترین و با کیفیت تریتقلید مرحله ای نسبتا پیشکیست هیداتید مغززاوسکا درمان گوشرتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیندهمعرفت و شناختشناسایی تاریخچه ی تکاملیتغییر عمودی سر انسان از پانسان میوه ی تکاملنور از عمق تاریکیحس و ادراک قسمت هشتمقلب یا مغزاثرات مفید روزه داریهمانند سازی در انسانداروی جدید s3 در درمان ام اسکار، لگوی هوشمندموجود بی مغزی که می تواندویتامین کارمز جهان خاصیت فراکتالبحث درباره پیدایش و منشا تمایل زیاد به خوردن بستنکتاب زیست شناسی باورزبان شناسی مدرن در سطح سلتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردمغز انسان ایا طبیعتا تماشاهکار قرنجنسیت و تفاوت های بیناییاولین هیبرید بین انسان و چیزی شبیه نور تو نیستحس و ادراک قسمت سومقدم زدن و حرکت دید را تغیاختلالات صحبت کردن در انهورمون شیرساز یا پرولاکتداروی ضد تشنج توپیراماتاصل بازخوردمکانیزمهای دفاعی در برابواقعیت و انعکاسروبات های ریز در درمان بیبخش بزرگی حس و ادراک ما اتنهاییگل خاردار، زیباستسلول های مغزی عامل پارکیتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا خداباوری محصول تکاملمغز بزرگ و فعال یا مغز کوشجاعت و ترسجهان یکپارچهایمان به رویاچگونه حافظه را قویتر کنیخلاصه ای از مطالب همایش ملا اکراه فی الدینارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی در والنتاین کتاب بدید هماعتماد به خودماده ی خالیواکسن دیگری ضد کرونا از دروش صحبت کردن در حال تکامبرای خودآگاه بودن تو بایتو جهانی هستی که خودش را گالکانزوماب، دارویی جدیسندرم گیلن باره به دنبال ضایعات در عصب زیر زبانیتاثیر درجه حرارت بر عملکآتاکسی فریدریشنقش میدان مغناطیسی زمین جهش های ژنتیکی مفید در ساایران بزرگچالش هوشیاری و اینکه چرا ممانتین یا آلزیکسا یا اباز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های علامتی در ام اسبه نادیدنی ایمان بیاورریشه های مشترک حیاتمحدودیت های حافظه و حافظوزن حقیقی معرفت و شناختتوهم فضای خالی یا توهم فضپلاسمای غالبسیاهچاله هاتاثیر سلامت دستگاه گوارشظرف باید پر شود چه با چرک نقش حفاظتی مولکول جدید دجاذبه و نقش آن در شکلگیریاپی ژنتیکخطا در محاسبات چیزی کاملاز انفجار بزرگ تا انفجار نتایج نادانی و جهلمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمان سرگیجه بدون نیاز ببوزون هیگز چیستبرخی اثرات مضر ویتامین دیادگرفتن، آغاز حرکت است راز تغییرمرکز حافظه کجاستتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپیوند سر، یکی از راه حلهاسکته مغزیتحریک عمقی مغز در آلزایمافزایش قدرت ادراکات و حسعلت خواب آلودگی بعد از خونقش غذاها و موجودات درياحقیقت تنها چیزی است که شاALS نگاهی کامل بر بیماری وابزار بقا از نخستین همانچرا ویروس کرونای دلتا وادهن، بزرگترین سرمایهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت سومدرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری آلزایمر، استیل کوبررسی ژنها در تشخیص بیماکلوزاپین داروی ضد جنونزمان و مکان، ابعاد کیهان تکامل مادی تا ابزار هوشمپختگی پس از چهل سالگي به مراحل ارتقای پله پله کیهستم با شعار قانون بدترین ترجمه ای ابتدایی از اسراامیوتروفیک لترال اسکلروعدالت برای من یا برای همهچند جهانیحافظه و اطلاعات در کجاست فال نیکوابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهاندین، اجباری نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچ کس حقیقت را درون مغز دردی که سالهاست درمان نشبیوگرافیبعد از کروناکندر علیه سرطانزندگی سلول در بدن، جدای اتکامل، نتیجه ی برنامه ریآلودگی هوا و پارکینسونمشکلات روانپزشکی در عقب سردرد و علتهای آنتصور از زمان و مکانانگشت نگاری مغز نشان میدسایتهای دیگرنوآوری ای شگفت انگیز دانحس و ادراک قسمت 75فرد موفقابزارهای بقا از نخستین ههمه چیز و هیچ چیزدانشمندان اولین سلول مصناز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع خواب و رویاهزینه سنگین انسان در ازاذخیره ی شگفت انگیز اطلاعباور و کیهان شناسیتقلید از روی طبیعتکیست کلوئید بطن سومزبان فرایند تکاملی برای تاثیر نگاه انسان بر رفتاآینده ی انسان در فراتر ازمغز فکر میکند مرگ برای دیشناسایی سلول های ایمنی اتغییرات منطقه بویایی مغزانسان ها می توانند میدان نور درونحس و ادراک قسمت هشتاد و نقلب دروازه ی ارتباطاثرات مضر ماری جواناهمجوشی هسته ای، انرژِی بداروی جدید لنفوم و لوکمیاساس انسان اندیشه و باور موجودات مقهور ژنها هستندویتامین کا و استخوانرنگ کردن، حقیقت نیستبحثي درباره هوش و تفاوتهتمایز یا کشف یگانگیکتاب طبیعت در قالب هندسهزبان شناسی نوین نیازمند تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیمغز انسان برای ایجاد تمدشاهکار شش گوشجنسیت و تفاوت های بیناییاولین تصویر در تاریخ از سنکاتی در مورد تشنجحس و ادراک قسمت سی و هشتمقدرت مردماختلالات عضلانی ژنتیکهوش فوق العاده، هر فرد اسداروی ضد جنون در درمان تیاصل در هم تنیدگی و جهانی ما انسانها چه اندازه نزدواقعیت تقویت شدهروبات کیانبخش بزرگتر کیهان ناشناختتنهایی رمز نوآوری استگل درون گلدانسلول های بنیادیتاثیر داروهای ضد التهاب آیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگترین مصرف کننده شرکت نورالینک ویدیویی ازجهان کنونی و مغز بزرگتریاین پیوند نه با مغز بلکه نگاه من، نگاه تو و یا حقیخلاصه ای از درمان های جدیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟ارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی در یک فراکتال هر نقطه مرکاعتماد بی موردماده ای ضد التهابیواکسن سرطانروشهای نو در درمان دیسک ببرای رشد، باید از مسیر خطتو جدای از کیهان نیستیگام کوچک ولی تاثیرگذارسندرم پیریفورمیسضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکآتاکسی مخچه ای خودایمننقش محیط زندگی و مهاجرت دجهش های ژنتیکی غیر تصادفایرادهای موجود در خلقت بچالش هوشیاری و اینکه چرا من کسی در ناکسی دریافتم از مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان ژنتیکی برای نوآوریبه هلال بنگررژیم های غذایی و نقش مهم مخچه فراتر از حفظ تعادلوزوز گوشتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پمبرولیزوماب در بیماری چسیاهچاله های فضایی منابعتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآسیب عصب پا به دنبال اعتیعقل مجادله گرنقش حیاتی تلومر دی ان آ دجبران از دست رفته هاابتدا سخت ترین استخطای ادراک کارمااز بار خود بکاه تا پرواز نجات در راستگوییمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی درمانگر کامپیدرمان سرگیجه بدون داروبوزون هیگز جهان را از متلبرخی اختلالات عصبی مثانهیادآوری خواب و رویاراست دستی و چپ دستیتوسعه برخی شغل ها با هوش پیوندهای پیچیده با تغییرسال سیزده ماههتداوم مهم است نه سرعتافزایش مرگ و میر سندرم کوعماد الدین نسیمی قربانی نقش غذاها در کاهش دردهای حقیقت خواب و رویافقر داده ها در هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خودو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت ششمدرک دیگرانبیماری الزایمربررسی بیماری التهابی رودکلید نزدیک و نگاه تو بر فزمان و گذر آن سریع استتکامل مداومپدیده خاموش روشن در پارکمرز مرگ و زندگی کجاستستم، بی پاسخ نیستترس و آرمان هاامید نیکو داشته باش تا آنعسل طبیعی موثر در کنترل بچند جهانی و علمحافظه و اطلاعات در کجاست فاکسیبتابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سدیوار همه اش توهم بوداز تکینگی تا مغز از مغز تدیوار، از ابتدا توهم بوداز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچ اندر هیچدرس گرفتن از شکست هابیوگرافیبعد از کرونا دلخوشی بیهوکوچ از محیط نامناسبزندگی، مدیریت انرژیتکثیر سلول در برابر توقف آلزایمرمشاهده گر جدای از شیء مشاسردرد به دلیل مصرف زیاد متصادف یا قوانین ناشناختهانتقال ماده و انرژینوار مغز مشاهده ی غیر مستحس و ادراک قسمت 78فرد یا اندیشهابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز کهنه میشوددانشمندان تغییر میدان مغاز تکامل تا مغز، از مغز تمنتظر نمان چیزی نور را بههزاران سال چشم های بینا وذره ی معین یا ابری از الکباید از انسان ترسیدتقلید از طبیعتکپسول ژری لاکتزبان متغیرتاثیر نگاه انسان بر رفتاآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز قلبشواهدی از نوع جدیدی از حاتغییرات مغز پس از 40 سالگیانسان یک کتابخانه استنوروفیبروماتوزحس و ادراک قسمت هشتاد و شقلب روباتیکاجزای پر سلولی بدن انسان همراه سختی، اسانی هستداروی جدید میاستنی گراویاستفاده از مغز، وزن را کمموسیقی نوویتامین کا در سبزیجاترنگین کمانبحثی جالب درباره محدودیتتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکتاب، سفری به تاریخزبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده مغز انسان برای شادمانی طشاید گوشی و چشمی، آماده شجهل مقدساولین دارو برای آتاکسی فچگونه مولکول های دی ان ایحس و ادراک قسمت سی و ششمقدرت و شناخت حقیقتاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی می تواند بر احدارویی خلط آوراصل علت و تاثیرما انسانها چه اندازه نزدواقعیت خلا و وجود و درک مروح و آب حیاتبخش دیگری در وجود انسان هتنبیه چقدر موثر استگل زندگیسلول های بنیادی منابع و اتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا دلفین ها میتوانند بامغز حریص برای خون، کلید تشربت ضد خلطجهان کاملی در اطراف ما پراین اندوه چیستنگاه مادی غیر علمی استخم شدن فضا-زمانلایو دوم دکتر سید سلمان فارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی در کمتر از چند ماه سوش جداعتیاد و تلاش های درمانی ماده، چیزی نیستواکسن سرطانروشهای شناسایی قدرت شنوابرای زندگی سالم، یافتن تتو دی ان ای خاص ميتوکندريگامی در درمان بیماریهای سندرم پیریفورمیسضرب المثل یونانیتاثیر درجه حرارت بر عملکآتش منبع انرژینقش مرکز تنفس سلولی در بیجهش های بیماری زا، معمولایستادن در برابر آزادی بخوشبختی دور از رنج های مچالش هوشیاری و اینکه چرا من پر از تلخیمهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان پوکی استخوانبه کدامین گناه کشته شدندرژیم های غذایی و نقش مهم مخچه ، فراتر از حفظ تعادلوسواس، بیماری استتوهم چیستپنج اکتشاف شگفت آور در موسیاهچاله ها، دارای پرتو تاریک ترین بخش شبآسانی موفقیتعقل سالمنقش خرچنگ های نعل اسبی درجدا کردن ناخالصی هاابتدایی که در ذهن دانشمنخطای حساز بحث های کنونی در ویروسنخاع ما تا پایین ستون فقرمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی درخدمت خلق وحدرمان سرطان با امواج صوتبی نهایت در میان مرزهابرخی اصول سلامت کمریاری خدا نزدیک استرجزخوانی هایی که امروز بتوصیه های سازمان بهداشت پیوندی که فراتر از امکانسانسور از روی قصد بسیاری تداخل مرزها و صفات با بینافزایش سرعت پیشرفت علوم عوامل موثر در پیدایش زبانقشه مغزی هر فرد منحصر بهحقیقت در علم، هرگز نهایی فلج نخاعی با الکترودهای ابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استدو بیماری روانی خود بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی بیشتر در زناندرک درست از خود و هوشیاریبیماری ای شبیه آلزایمر و بررسی سیستم تعادلی بدن اکلام و زبان، گنجینه ای بسزمان و صبرتکامل چشمپروژه ی ژنوم انسانیمرز بین انسان و حیوان کجاستون فقرات انسان دو پا جلتسلیم شدن از نورون شروع مامید نجاتعشق درونی به یگانگی خلقتچند روش ساده برای موفقیتحافظه و اطلاعات در کجاستفاجعه ی جهل مقدسابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان