دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مغز به تنهایی برای فرهنگ و تمدن سازی انسانی کافی نیست

مغز به تنهایی برای فرهنگ و تمدن سازی انسانی کافی نیست!
مجموعه عقلی، وسیعتر از آن است که آن را در این مجموعه عصبی بیولوژیک منحصر کنیم و در نتیجه باید عمق دیگری وجود داشته باشد که بسیار وسیع است و مجموعه عقلی را با معرفت و ادراک و آگاهی، تدبیر میکند
بخشی از پایان نامه اخذ دکترای دکتر احمد حطاب در دانشکده پژوهش های برتر دینی و لغوی زیر نظر امام احمد الحسن:

مغز با وجود اهمیت بسیارش در مجموعه عقلی، مقدمات کافی ای را ندارد که انسان را به این سطح از هوش و ادراک و معرفت برساند. توانایی هایی که مغز برای مجموعه عقلی مهیا میکند- اگر جنبه روحی یا روانی آن را استثنا کنیم- بسیار محدود خواهد بود و شاید ملاحظه این تفاوت در این زمان یعنی بعد از دمیده شدن روح در آدم ع و فرزندانش دشوار باشد زیرا بیشتر کسانی که این مغز را داشتند از پیشینیان قدیمی بشر پیش از آدم ع و فرزندان او، اینها منقرض شده اند و دشوار است این حقیقت به جز از طریق برخی آثار آنها که به این حقیقت اشاره میکند اثبات شود.

سید احمد الحسن علیه السلام می گوید: (ولی حقیقت آن است که هرگز هیچ تفسیر حقیقی و کافی علمی برای آنچه در مورد عقل هموساپینس مهاجر از آفریقا رخ داد وجود ندارد؛ در حالی که نئاندرتال صدها هزار سال در اروپا زندگی کردند ولی نتوانستند هیچ تکامل فرهنگی یا تمدنی حتی در سطح زندگی اجتماعی و زبانی یا نقاشی خاص ایجاد کنند و هر آنچه کردند ساخت ابزارهای سنگی ساده بود و نیز شک داریم مخترع اصلی این وسایل نئاندرتال باشد بلکه شاید آن را از هموساپینس- در زمانی که به اروپا مهاجرت کردند- آموخته باشد.

در حالی که می بینیم هموساپینس مهاجر، طی کمتر از شصت هزار سال، به مرحله نگارش قوانین اخلاقی در لوح های گلی رسیدند و این، از سومری ها به ما رسیده است. آیا میتوان غافل شد از اینکه چیزی در معادله این موجود زمینی وارد شده است و سبب شد به صورتی متفاوت از زندگی حیوانی قبلی و با حیاتی دارای نظم، زندگی کند؛ به گونه ای که شروع به کشاورزی کرد و محصول تولید کرد و حیوان را تربیت کرد و زندگی اجتماعی خود را تنظیم نمود و سخن گفت و در پایان، نگارش کرد.

چه چیزی رخ داد به گونه ای که این انسان این تکامل قابل توجه را پیدا کند و آن موجودی که در اروپا بود با وجود اینکه دارای مغز بزرگتری بود اینطور تکامل نیافت؟

سری وجود دارد که جهش گونه ای واضحی را در هموساپینس ایجاد کرد و امکان ندارد فقط به بزرگی مغز او یا رسیدن به چگالی بحرانی مغز یا عبور از آن، مربوط باشد؛ آنطور که برخی دانشمندان مساله اختلاف انسان را از بقیه حیوانات اینطور تفسیر میکنند و آن را مرتبط با حجم مغز و نسبت مغز به بقیه بدن می دانند!! در حالی که اگر مساله مربوط به بزرگی حجم مغز بود پس نئاندرتال تکامل یافته بود زیرا میانگین حجم مغز او مانند میانگین مغز انسان جدید (هموساپینس) بزرگ و حتی گاهی حدود ده درصد بزرگتر از آن است و با این همه نئاندرتال کاری در برابر آنچه انسان جدید انجام داد نکرد.

انسان جدید فرهنگ و زندگی اجتماعی را در اروپا ثبت کرد؛ در حالی که نئاندرتال چیزی ارزشمند ثبت نکرد، حتی زندگی اجتماعی آنها ساده بود و مربوط با انسان جدیدی که به زندگی اجتماعی بیشتر تمایل داشت، نبودند. پس راهی نیست جز اینکه به ورود چیزی جدید در معادله اقرار کنیم که سبب این پیشرفت تمدنی و فرهنگی و فکری شد و منجر به این شد که انسان جدید(هموساپینس )جهش واضح تمدنی و فرهنگی ایجاد کند و برجسته ترین نمونه های آن که به صورت تدوین شده به ما رسیده است مثالهای بلند اخلاقی مانند ایثار و عدالت است.)(توهم بی خدایی، سید احمد الحسن، ص284-285)

این جهش بزرگ که انسان جدید را به آن چیزی رساند که اکنون به آن رسیده است، تاکید میشود قضیه ای بیرون از محاسبه ها و علت های مادی است زیرا مشابهان انسان (هموساپینس) یعنی نئاندرتال، دارای همان مغز بودند ولی این، هیچ برتری ای در ساخت تمدن و توانایی بر ادراک و تفکر در سطحی که پبشینیان بنی آدم به آن رسیدند به آنها نداد و این فاعل جدید همان نفس انسانی یا ارسال الهی است که در معادله وارد شد و موازین را کاملا دگرگون کرد.

ولی پیش از ورود به این تغییر جدید، در معادله مغز و هوش تامل کنیم اگر مساله برعکس بود چه میشد؟
میزان نقش فعال مغز در ادراک و هوش جدای از نفس آمی که بعدا در معادله هوش انسان وارد شد چقدر است؟

بر اساس نظریه تکامل، مغز هوش را به مقدار معینی برای موجودات زنده بر اساس حجم مغز ایجاد میکند و سبب ادراک و تفکر در همه آنها میشود و در نتیجه تفاوت بین سطح هوش در موجوداتی که دارای نفس انسانی هستند کاملا متفاوت از سطح هوش در دیگران یعنی موجوداتی است که نفس انسانی ندارند.

اشتراک حیوانات از جمله انسان در این مغز، نمی بینیم همان تاثیر و نتایج بزرگ را در جامعه های بشری و جامعه های حیوانی به طور عام از جمله پیشینیان فرزندان آدم داشته باشد. همه در توانایی برای تفکر و پاسخ با ما مشترک هستند و این واضح شده است و تفسیرکننده علمی و ثابت دینی است.

همانطور که سید احمد الحسن علیه السلام در توهم بی خدایی به آن اشاره کرده است: (مساله اشتراک حیوانات با ما در تفکر و تجرید در سطح پایین، مساله ای است که دین یا حداقل، بگوییم اسلام به آن اقرار دارد و قرآن بر آن، متن آورده است: حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نمله یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لایشعرون ... و تفقد الطیر فقال ما لی لا اری الهدهد ام کان من الغائبین ... فمکث غیر بعید قال احطت بما لم تحط به و جئتک من سبا بنبا یقین (سوره نمل، 18-22)( تا آنکه بر سرزمین مورچه ها آمدند مورچه گفت ای مورچه ها وارد خانه های خود شوید تا سلیمان و سربازان او شما را لگد نکنند در حالی که بی اطلاع هستند... و سراغ پرنده را گرفت و گفت چرا هدهد را نمی بینم یا او پنهان شده است؟ اندکی صبر کرد و گفت بر چیزی اطلاع یافته ام که سلیمان به آن آگاهی نیافت و از سبا برای تو خبری یقینی آورده ام.)
و ما من دابه فی الارض و لا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون.)(سوره انعام:38)(و جنبنده ای بر زمین نیست و پرندهایی با بال های خود نمیپرد مگر اینکه امت هایی مانند شما هستند. در کتاب چیزی را کم نگذاشتیم سپس به سوی پروردگارشان محشور میشوند.)
و ما اگر قائل به تکامل باشیم تاکید میشود می گوییم: قدرت تفکر در انسان در طول زمان و همگام با تکامل مغز او از نظر کمی و کیفی، تکامل یافته است البته قدرت بسیار ممیزه ای از بقیه حیوانات است و قبلا دلیل این را که تکامل ابزار هوشمندی هدفی حتمی را برای تکامل، نشان میدهد به صورتی که آن را بر زمین می شناسیم بیان کردم؛ سپس بیان کردیم چگونه سرعت نسبی تکامل مغز انسان در نزدیک به دو میلیون سال اخیر و تحول آن به مغز برتر دلیل بر آن است که خود مغزهای ما هدفی برای تکامل است....)(توهم بی خدایی، سید احمد الحسن ع، ص273)

این، مغز اگر جدای از نفس انسانی ای باشد که در زمانی بسیار دیرتر یعنی بعد از دو میلیون سال در معادله هوش ایجاد شد یعنی برتری خاصی را در مساله تفکر و ادراک ارائه نمیدهد. به اندازه ای که ژن های اجرا کننده، نقشه خود را در هر موجود به صورت جداگانه املا میکند سطح تفکر تغییر میکند و مغز هر موجود زنده به شکل کافی پیش زمینه ای را برای ثابت شدن غریزه بقا و استمرار با همه وسایل موجود، مهیا میکند و این بر اساس ان چیزی است که خودخواهی ژن- که لازمه محافظت بر خود است- به آن سمت متمایل است و این قانون خودخواه، تمدن یا قوانین یا رحمت یا مثلا اخلاقی بلند یا ایثاری حقیقی و خالص را بنا نمیکند و این جدال مهم دیگری است که در مسیر نزاع فکری بین الحاد و ایمان نمایان میشود و ورودی در موضوع بحث دارد زیرا این جدال، بی تردید اثبات میکند مجموعه عقلی محرک انسان، کاملا ناتوان از تولید این مثال است زیرا با اهدافی که به خاطر آن ایجاد شده است و آن اهداف خودخواهانه ای است که هدف نهایی آن، غریزه بقاست در تضاد میباشد.

و اثبات میکند مجموعه عقلی، وسیعتر از آن است که آن را در این مجموعه عصبی بیولوژیک منحصر کنیم و در نتیجه باید عمق دیگری وجود داشته باشد که بسیار وسیع است و مجموعه عقلی را با معرفت و ادراک و آگاهی، تدبیر میکند و آن جنبه روحی و نفسانی است.
www.ihelrs.org @salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دندان ها را مسواک بزنید تهمیشه داناتر از ما وجود دبیش از نیمی از موارد انتقدغدغه نتیجه ی نادانی استواقعیت چیستزبان و تکلم برخی بیماریهمنابع انرژی از نفت و گاز گامی در درمان بیماریهای تنفس هوازی و میتوکندریشباهت زیاد بین سلول هاي عإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر درجه حرارت بر عملکمرز جدید جستجو و اکتشاف، ابزار بقا از نخستین همانحق انتخابچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تدین، اجباری نیستهورمون شیرساز یا پرولاکترقیبی قدرتمند در برابر مواکسن اسپایکوژن ضد کروناباد غرور و سر پر از نخوت وسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست قسمت پول و عقیدهتو باید نیکان را به دست بطی یکصد هزار سال اخیر هرچالگوبرداری از طبیعتتاثیر رژیم گیاه خواری بر مطالبه ی حق خودابزار بقای موجود زنده از حوادث روزگار از جمله ویرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکامل تا مغز، از مغز تدانشمندان تغییر میدان مغهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا حقی از طرف خداورزش در کمر دردبحثی درباره هوش و تفاوتهسم زنبور ، کلیدی برای وارپیام های ناشناخته بر مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)علم ساختن برج های چرخانانواع سکته های مغزیتحریک عمقی مغز در آلزایممعرفت و شناختاتوسوکسیمایدحس و ادراک قسمت 78چگونه به سطح بالایی از هواستفاده از سلول های بنیاداروی جدید برای ای ال اسهوش مصنوعی از عروسک بازی فیزیکدانان ماشینی برای تروش هایی برای جلوگیری از ژن همه چیز نیستبرنامه ی مسلط ژنها در اختسیاهچاله های فضایی منابعپروتز عصبی برای تکلممنتظر نمان چیزی نور را بهتوصیه هایی در مصرف ماهیعدم توقف تکامل در یک انداانسان باشتشنج چیستمغز انسان برای شادمانی طاختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک قسمت پنجاه و یچالش هوشیاری و اینکه چرا اضطراب و ترسدر ناامیدی بسی امید استهوش مصنوعی درخدمت خلق وحفردا را نمیدانیمرژیم های غذایی و نقش مهم کمردرد و علل آنبرخی اختلالات عصبی مثانهساهچاله ها تبخیر نمیشودآنان که در قله اند هرگز خمیگرن سردردی ژنتیکی که بتکامل جریان همیشگی خلقتسایتهای دیگراولین سلول مصنوعیتغییر زودتر اتصالات مغزیمغز حریص برای خون، کلید تارتباط میکروب روده و پارحس و ادراک قسمت شصت و هشتنجات در راستگوییبه نقاش بنگردرمان های جدید میگرنهوشمندی کیهانقانون جنگلرجزخوانی هایی که امروز بکودکان را برای راه آماده بررسی علل کمر درد در میانسرنوشتآیا هشیاری کوانتومی وجودما بخشی از این جهان مرتبطتا 20 سال آینده مغز شما به اینترنت بدون فیلتر ماهواجهان قابل مشاهده بخش کوچنقش هورمون های تیروئید دارزش حقیقی زبان قسمت سومخواب سالم عامل سلامتیچرا حجم مغز گونه انسان دربی نهایت در میان مرزهادرمان سرگیجه بدون نیاز بهدف یکسان، در مسیرهای متلوتیراستامزمان پلانککتاب گران و پرهزینه شد ولتفکر قبل از کارشلیک فراموشیآیا جهش های ژنتیکی، ویرومباحث مهم حس و ادراکتاثیر کپسول نوروهرب بر ساگر با مطالعه فیزیک کوانجهان پر از چیزهای اسرار آنقش روی و منیزیم در سلامتاز انفجار بزرگ تا انفجار خدای رنگین کماننظریه ی تکامل در درمان بیبیماری اضطراب عمومیدرک درست از خود و هوشیاریوقتی فهمیدی خطا کردی برگمقابله با کرونا با علم اسزیباترین چیز در افزایش سکشتن عقیده ممکن نیستتقویت سیستم ایمنیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیآتش منبع انرژیمداخله ی زیانبار انسانتاثیر انتخاب از طرف محیط ابزار بقا از نخستین همانجوانان وطننمیتوان با بیرون انداختناز تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه راهی هستبیشتر کمردردها نیازی به ذهن ما از در هم شکستن منبواقعیت چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت چمنابع انرژی از نفت و گاز گامی در درمان بیماریهای تنفس هوازی و میتوکندریشجاعت و ترسافت فشار خون ناگهانی در وتاثیر درجه حرارت بر عملکمزایای شکلات تلخ برای سلابزار بقا از نخستین همانحقیقت قربانی نزاع بین بی نوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز تدید تو همیشه محدود به مقدهوش فوق العاده، هر فرد اسرموزی از نخستین تمدن بشرواکسن دیگر کرونا ساخته شبار بزرگ ایستادن بر دو پاسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست قسمت تو تغییر و تحولیطبیعت موجی جهانالتهاب شریان تمپورالتاثیر رژیم گیاه خواری بر مطالبی در مورد تشنجابزار بقای موجود زنده از حکمت الهی در پس همه چیزنیکولا تسلااز تکامل تا مغز، از مغز تدانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی از عروسک بازی رویاها از مغز است یا ناخووزن حقیقی معرفت و شناختبحثی درباره هوش و تفاوتهسماگلوتید داروی کاهش دهنپیدایش زبانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم چیستعلایم کمبود ویتامین E را انگشت ماشه ایتداوم مهم است نه سرعتمغز فکر میکند مرگ برای دیاتصال مغز و کامپیوترحس و ادراک قسمت 82چگونه باغبانی باعث کاهش استفاده از سلول های بنیاداروی جدید برای دیابتهوش مصنوعی از عروسک بازی فاجعه ی جهل مقدسروش هایی ساده برای کاهش اژن هوش و ساختارهای حیاتی برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سیاهچاله ها، دارای پرتو پرورش مغز مینیاتوری انسامنحنی که ارتباط بین معرفتوضیحی ساده در مورد هوش معدم درکانسان جدید از چه زمانی پاتشنج و حرکات شبه تشنجی قامغز انسان برای شادمانی طاختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک قسمت پنجاه و دچالش هوشیاری و اینکه چرا اطلاع رسانی اینترنتیدر هم تنیدگی مرزها و بی مهوش مصنوعی ساخته هوش طبیفرزندان زمان خودرژیم های غذایی و نقش مهم کمردرد با پوشیدن کفش منابرخی اصول سلامت کمرسایه را اصالت دادن، جز فرآنزیم تولید انرژی در سلومیگرن شدید قابل درمان استکامل داروینی هنوز در حااوکرلیزوماب داروی جدید شتغییر عمودی سر انسان از پمغز در تنهایی آسیب میبینارتباط ماده و انرژیحس و ادراک قسمت شصت و دونخاع ما تا پایین ستون فقربه نقاش بنگردرمان های جدید در بیماری هوشیاری و وجودقانون جنگلرحم مصنوعیکوری گذرای ناشی از موبایبزرگ فکر کنسریع دویدن مهم نیستآیا واکنش های یاد گرفته وما تحت کنترل ژنها هستیم یتا بحر یفعل ما یشاایندرالجهان موازی و حجاب هانقش هورمون زنانه استروژنارزش خود را چگونه میشناسخواب سالم عامل سلامتی و یچرا خشونت و تعصببی ذهن و بی روحدرمان سرگیجه بدون نیاز بهدف از تکامل مغزلوزالمعده(پانکراس)مصنوعزمان به چه دلیل ایجاد میشکتاب زیست شناسی باورتفکر خلا ق در برابر توهم شنا در ابهای گرم جنوب نیاآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر کتامین در درمان پااگر تلاش انسان امروز براجهان پر از چیزهای جادویی نقش روزه داری در سالم و جاز بحث های کنونی در ویروسخدایی که ساخته ی ذهن بشر نظریه ی تکامل در درمان بیبیماری بیش فعالیدرک عمیق در حیواناتوقتی پر از گل شدی خودت را ملاحظه های اخلاقی دربارهزیر فشار کووید چه باید کرگل خاردار، زیباستتلقین اطلاعات و حافظهشگفتی های زنبور عسلآثار باستانی تمدن های قدمدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر احتمالی عصاره تغلیابزار بقا از نخستین همانجواب دانشمند سوال کننده نمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه عسل با موم بخوریمبا هوش مصنوعی خودکار روبذهن چند جانبه نیازمند نگواقعیت های متفاوتزبان و شناخت حقیقت قسمت امنابع انرژی از نفت و گاز گاهی لازم است برای فهم و تنفس بدون اکسیژنشرکت نورالینک ویدیویی ازافت هوشیاری به دنبال کاهتاثیر درجه حرارت بر عملکمسمومیت دانش آموزان بی گابزار بقا از نخستین همانحقیقت آنطور نیست که به نظنوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزهوش مصنوعی می تواند بر احرمز و رازهای ارتباط غیر کواکسن دیگری ضد کرونا از دبار سنین ابزار هوشمندی اسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست قسمت تو جهانی هستی که خودش را طبیعت بر اساس هماهنگیامواجی که به وسیله ی ماشیتاثیر رژیم گیاه خواری بر مطالعه ای بیان میکند اهدابزار بقای موجود زنده از حافظه میتواند بزرگترین دنیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکامل تا مغز، از مغز تدانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاهای پر رمز و حیرتی دروزوز گوشبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم کووید طولانیپیر شدن حتمی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم وجودعلایم کمبود ویتامین E را انگشت نگاری مغز نشان میدتداخل مرزها و صفات با بینمغز قلباثر مضر مصرف طولانی مدت رحس و ادراک قسمت چهلچگونه تکامل مغزهای کنونیاستفاده از سلول های بنیاداروی جدید ضد میگرنهوش مصنوعی از عروسک بازی فاصله ها در مکانیک کوانتروش جدید تولید برقژن یا نقشه توسعه مغز و نقبرین نت به جای اینترنتسیاهچاله و تکینگی ابتدایپرتوهای صادر شده از سیاهمنشأ اطلاعات و آموخته ها تیوتیکسن داروی ضد جنونعسل طبیعی موثر در کنترل بانسان خطرناکترین موجودتشنج عدم توازن بین نورون مغز انسان رو به کوچک تر شاختلالات مخچهحس و ادراک قسمت پنجاه و سچالش هوشیاری و اینکه چرا اطلاعات حسی ما از جهان، چدر هم تنیدگی کوانتومیهوش احساسیفرضیه ای جدید توضیح میدهرژیم ضد التهابیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبرخی بیماری ها که در آن بساخت شبکه عصبی مصنوعی با آینه در اینهمیدان مغناطيسي زمین بشر تکامل داروینی هنوز در حاايندگان چگونه خواهند دیدتغییرات منطقه بویایی مغزمغز را از روی امواج بشناسارتباط متقابل با همه ی حیحس و ادراک قسمت شصت و ششنخستین تمدن بشریبه نادیدنی ایمان بیاوردرمان های رایج ام اسهوشیاری و افسردگیقانونمندی و محدودیت عالمرحم مصنوعیکی غایب شدی تا نیازمند دلبزرگ شدن مغز محدود به دورسریعترین کامپیوتر موجودآیا یک، وجود داردمانند آب باشتابوهای ذهنیایا کوچک شدن مغزانسان الجهان ما میتواند به اندازنقش ویتامین K در ترمیم اساز فرد ایستا و متعصب بگذرخواب عامل دسته بندی و حفطچرا در مغز انسان، فرورفتبی شرمیدرمان سرگیجه بدون داروهدف از خلقت رسیدن به ابزالیروپریم داروی ترکیبی ضدزمان شگفت انگیزکتاب طبیعت در قالب هندسهتفاوت مغز انسان و میمون هشناخت و معرفت، و نقش آن دآیا خداباوری محصول تکاملمحل درک احساسات روحانیتاثیر گیاه خواری بر رشد واگر خواهان پیروزی هستیجهان دارای برنامهنقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکخسته نباشی بابانظریه ی ریسمانبیماری تی تی پیدرگیری قلب در بیماری ویروقتی تو از یاد گرفتن باز ملاحظات بیهوشی قبل از جرزیرفون داروی ضد ام اسگل زندگیتلاش ها برای کشف منابع جدشانس یا تلاشآرامش و دانشمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر ترکیبات استاتین (سابزار بقا از نخستین همانجوسازی مدرننمایش تک نفرهچند نرمش مفید برای کمردراز تکینگی تا مغز از مغز تدهن، بزرگترین سرمایههمجوشی هسته ای، انرژِی ببا تعمق در اسرار ابدیت و ذهن هوشیار در پس ماده ی مواقعیت و مجاززبان و شناخت حقیقت قسمت دمنابع انرژی از نفت و گاز گاهی مغز بزرگ چالش استتنها مانع در زندگی موارد شربت ضد خلطافتخار انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکمسمومیت دانش آموزان، قماابزار بقا از نخستین همانحقیقت افرادنوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش مصنوعی و کشف زبان هایرمز پیشرفت تواضع است نه طواکسن سرطانبارداری بدون رحمسفرنامه سفر به بم و جنوب پوست ساعتی مستقل از مغز دمنبع هوشیاری کجاست قسمت تو دی ان ای خاص ميتوکندريطعمه ی شبکه های ارتباط اجامیوتروفیک لترال اسکلروتاثیر رژیم گیاهخواری بر معماری، هندسه ی قابل مشاابزار بقای موجود زنده از حافظه و اطلاعات در کجاست چیز جدید را بپذیراز تکامل تا مغز، از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکنهوش مصنوعی از عروسک بازی رویای شفافیک پیام منفرد نورون مغزی بحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم گیلن باره به دنبال پیشینیان انسان از هفت میمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم وجودعلت خواب آلودگی بعد از خوانتقال ماده و انرژیتروس جریان انرژیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاثرات فشار روحی شدیدحس و ادراک قسمت چهل و هفتچگونه جمعیت های بزرگ شکل استفاده از سلول های بنیاداروی جدید ضد الزایمرهوش مصنوعی از عروسک تا کمفاصله ی همیشگی تصویر سازروش صحبت کردن در حال تکامژن ضد آلزایمربرای یک زندگی معمولیسیاهچاله ی تولید کنندهپرسش و چستجو همیشه باقی امنشاء کوانتومی هوشیاری اتیک و اختلال حرکتیعشق درونی به یگانگی خلقتانسان عامل توقف رشد مغزتشویق خواندن به کودکانمغز انسان رو به کوچکتر شداختلالات حرکتی در انسانحس و ادراک قسمت پنجاه و شچالش هوشیاری و اینکه چرا اطلاعاتی عمومی در مورد مدر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش احساسیفساد اقتصادی سیتماتیک دررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وکنگره بین المللی سردرد دبرخی بیماری های خاص که بدساخت شبکه عصبی با الفبای آیندهمیدان های مغناطیسی قابل تکامل داروینی هنوز در حاايا اراده آزاد توهم است یتغییرات آب و هوایی که به مغز زنان جوانتر از مغز مرارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس و ادراک سی و هفتمنخستین تصویر از سیاهچالهبه هلال بنگردرمان های علامتی در ام اسهوشیاری کوانتومیقارچ بی مغز در خدمت موجودرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرکیهان خود را طراحی میکندبزرگ شدن تقریبا ناگهانی سرگیجه از شایعترین اختلاآیا کیهان می تواند یک شبیماه رجبتاثیر فکر بر سلامتایا این جمله درست است کسیجهان مادی، تجلی فضا در ذهنقش ژنتیک در درمان اختلااز مخالفت بشنوخودآگاهی و هوشیاريچرا ذرات بنیادی معمولاً بی عدالتی در توزیع واکسن درمان سرطان با امواج صوتهر چیز با هر چیز دیگر در تلیس دگرامفتامین یا ویاسزنان باهوش ترکتاب، سفری به تاریختفاوت ها و تمایزها کلید بشناخت حقیقت یا آرزوهای گآیا دلفین ها می تواند از محل درک احساسات روحانی دتاثیر گیاه خواری بر رشد واپی ژنتیکجهان در حال نوسان و چرخشنقش رژیم غذایی در رشد و ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکخطا در محاسبات چیزی کاملنظریه تکامل در درمان بیمبیماری دویکدرگیری مغز در بیماری کویویتنام نوعی کرونا ویروس ممانتین یا آلزیکسا یا ابزیرک ترین مردمگلوله ی ساچمه ایتلاش هایی در بیماران قطع شاهکار قرنآرامش و سکونمرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر تغذیه بر سلامت رواابزار بقا از نخستین همانجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین همانجاودانگی مصنوعیچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهمراه سختی، اسانی هستبا خدا باشذهن تو همیشه به چیزی اعتقواقعیت و انعکاسزبان و شناخت حقیقت قسمت سمنابع انرژی از نفت و گاز گذر زمان کاملا وابسته به تنها در برابر جهانشش مرحله تکامل چشمافراد آغاز حرکت خودشان رتاثیر درجه حرارت بر عملکمسیر دشوار تکامل و ارتقاحقیقت اشیانوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی یا حماقت طبیعرمز بقای جهش ژنتیکیواکسن سرطانبازگشت از آثار به سوی خداسفری به آغاز کیهانپوشاندن خود از نورمنبع هوشیاری کجاست قسمت تو در میانه ی جهان نیستی ظهور امواج مغزی در مغز مصامید نیکو داشته باش تا آنتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمعنی روزهابزار بقای موجود زنده از حافظه و اطلاعات در کجاست چیزی منتظر شناخته شدناز تکامل تا مغز، از مغز تدائما بخوانهوش مصنوعی از عروسک بازی روان سالمیک پیشنهاد خوب برای آسان بحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم پیریفورمیسپیشرفت های جدید علوم اعصمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم بی خداییعماد الدین نسیمی قربانی اندوه در دنیا استتری فلوپرازینمغز مانند تلفن استاثرات مفید قهوهحس و ادراک قسمت چهل و هشتچگونه جمعیت های بزرگ شکل استیفن هاوکینگ در مورد هداروی سل سپتهوش مصنوعی از عروسک تا کمفتون های زیستیروشهای نو در درمان دیسک بژنها نقشه ایجاد ابزار هوبرای پیش بینی آینده مغز دسیاره ی ابلهانآلودگی هوا چالش قرن جدیدمهندسی ژنتیک در حال تلاش تیروفیبان موثر در سکته ی عصب حقوق نورولووانسانیت در هم تنیده و متصتشخیص ژنتیکی آتروفی های مغز ایندگان چگونه استاختلالات صحبت کردن در انحس و ادراک قسمت بیست و چهچالش دیدگاه های سنتی در باطلاعاتی عمومی در مورد مدر هم تنیدگی کوانتومی و دهوش در طبیعتفشار و قدرترژیم غذایی ضد التهابیکنگره بین المللی سردرد دبرخی توجهات در ببمار پارساختن آیندهآینده ی انسان در فراتر ازمیدان های کوانتومی خلاتکامل داروینی هنوز در حاايا اراده آزاد توهم است یتغییرات تکاملی سر انسان مغزهای کوچک بی احساسارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک- قسمت پنجاه و نخستین روبات های زنده ی جبه کدامین گناه کشته شدنددرمان ژنتیکی برای نوآوریهوش، ژنتیکی است یا محیطیقبل از آغازرساناها و ابر رساناها و عکیهانِ هوشیارِ در حال یابزرگترین خطایی که مردم مسرگردانیآیا گذشته، امروز وآینده ماپروتیلینتاثیر مشاهده بر واقعیت بایا ابزار هوشمندی یا مغز جهان مرئی و نامرئینقش گرمایش آب و هوا در هماز نخستین همانند سازها تخودآگاهی و هوشیاريچراروياها را به یاد نمی آبیمار 101 ساله، مبتلا به سدرمانهای بیماری پارکینسهر جا که جات میشه، جات نیلا اکراه فی الدینزنجیرها را ما باید پاره ککتابخانهتفاوت ها را به رسمیت بشناشناخت درون، شناخت بیرون؛آیا دلفین ها میتوانند بامحدودیت چقدر موثر استتاثیر گیاه خواری بر رشد وابتدا سخت ترین استجهان در حال ایجاد و ارتقانقش زنجبیل در جلوگیری از از تکنیکی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملنظریه تکامل در درمان بیمبیماری دیستروفی میوتونیدرگیری مغز در بیماران مبویتامین E برای فعالیت صحمن کسی در ناکسی دریافتم گلوئونتلاشی برای درمان قطع نخاشاهکار شش گوشآرامش(سکوت) stillness و تکاپومرکز حافظه کجاستتاثیر حرکات چشم بر امواج ابزار بقا از نخستین همانجایی خالی نیستچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تدو بیماری روانی خود بزرگ همراهی نوعی سردرد میگرنیبا طبیعت بازی نکنذهن خود را مشغول هماهنگیواقعیت خلا و وجود و درک مزبان جانسوزمنابع انرژی از نفت و گاز گذشته را دفن کنتنبیه چقدر موثر استششمین کنگره بین المللی سافراد بی دلیل دوستدار تو تاثیر درجه حرارت بر عملکمسئول صیانت از عقیده کیسحقیقت تنها چیزی است که شانوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی گوگل به کمک تشرمز جهانواکسن ضد اعتیادبازگشت به ریشه های تکاملسقوط درون جاذبه ای خاص، چپیموزایدمنبع هوشیاری کجاست قسمت توقف؛ شکستظرف باید پر شود چه با چرک امید نجاتتاریک ترین بخش شبمعادله ها فقط بخش خسته کنابزارهای پیشرفته ارتباط حافظه و اطلاعات در کجاستچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی روبات های ریز در درمان بییک آلل ژنتیکی که از نئاندبحثی درباره احساسات متفاسندرم پس از ضربه به سرپیشرفت در عقل است یا ظواهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم تنهاییعوامل موثر در پیدایش زبااندوه دردی را دوا نمیکندتری فلوپرازینمغز مادران و کودکان در زماثرات مفید روزه داریحس و ادراک قسمت چهل و دومچگونه حافظه را قویتر کنیاستیفن هاوکینگ در تفسیر داروی ضد چاقیهوش مصنوعی از عروسک تا کمفروتنی و غرورروشهای شناسایی قدرت شنواژنها ، مغز و ارادهبرای اولین بار دانشمندانسیاره ابلهانآلودگی هوا و ویروس کرونامهربانی، شرط موفقیتتکنولوژی جدید که سلول هاعضلانی که طی سخن گفتن چقدانسانیت در برابر دیگرانتشخیص آلزایمر سالها قبل مغز ابزار بقای برتر مادیاختلالات عضلانی ژنتیکحس و ادراک قسمت بیست و یکچاالش ها در تعیین منبع هواعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندر هر سوراخی سر نکنهوش عاطفی قسمت نهمفضای قلب منبع نبوغ استرژیم غذایی ضد دردکنترل همجوشی هسته ای با هبرخی توصیه ها برای واکسیساختار فراکتال وجود و ذهآینده ی علم و فیزیک در60 ثمیدان بنیادین اطلاعاتتکامل زبانای نعمت من در زندگیمتغذیه بر ژنها تاثیر داردمغز، فقط گیرندهارتباط پیوسته ی جهانحس و ادراک- قسمت بیست و پنرمش های مفید برای درد زابه امید روزهای بهتردرمان پوکی استخوانهیچ چیز همیشگی نیستقبل از انفجار بزرگرشته نوروایمونولوژی و نقکیست هیداتید مغزبزرگترین درد از درون است سربازان ما محققا غلبه می آیا پیدایش مغز از روی تصاماجرای جهل مقدستاثیر نگاه ناظر هوشیار بایا بیماری ام اس (مولتیپجهان مشارکتینقش پیش زمینه ها و اراده از نخستین همانند سازها تخودت را از اندیشه هایت حفچراروياها را به یاد نمی آبیماری لبر و نابینایی آندرهای اسرارآمیز و پوشیدههر حرکت خمیده می شود و هر لاموژین داروی ضد اوتیسم؟زندگی هوشمند در خارج از زکجای مغز مسئول پردازش تجتفاوت های بین زن و مرد فقشناسایی تاریخچه ی تکاملیآیا دست مصنوعی به زودی قامحدودیت های حافظه و حافظتاثیر گیاه خواری بر رشد وابتدایی که در ذهن دانشمنجهان ریز و درشتنقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز و از مغز خطای ادراک کارمانظریه تکامل در درمان بیمبیماری ضعف عضلات نزدیک بدرگیری مغزی در سندرم کووویتامین E در چه مواد غذایمنابع انرژي پاک سرچشمه حگمان میکنی جرمی کوچکی در تلاشی تازه برای گشودن معشاید گوشی و چشمی، آماده شآزمون تجربی، راهی برای رمرکز حافظه کجاستتاثیر دوپامین و سروتونینمرکز خنده در کجای مغز استتاثیر دپاکین بر بیماری مابزار بقا از نخستین همانجاذبهچند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تدو بار در هفته ماهی مصرف هندسه ی پایه ایبالاترین هدف از دولتذهن سالموالزارتان داروی ضد فشار زبان ریشه هایی شناختی اسمنابع بی نهایت انرژی در دگربه شرودینگر و تاثیر مشتهدیدهای هوش مصنوعیصبر بسیار بایدافزایش قدرت ادراکات و حستاثیر درجه حرارت بر عملکمسئولیت جدیدابزار بقای موجود زنده از حقیقت خواب و رویانوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز- از مغز دگرگونی های نژادی و تغییهوش مصنوعی گوگل به کمک تشرمز جهان خاصیت فراکتالواکسن علیه سرطانبازخورد یا فیدبکسلول های مغزی عامل پارکیپیموزایدمنبع هوشیاری کجاست قسمت تولید مثل اولین ربات های عقل مجادله گرامید جدید بر آسیب نخاعیتاریکی من و تو و گرد و غبامعجزه های هر روزهابزارهای بقا از نخستین هحباب های کیهانی تو در توچیزی شبیه نور تو نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی روبات کیانیک جهش ممکن است ذهن انسانبحثی درباره احساساتی غیرسندرم سردرد به دلیل افت فپیشرفت ذهن در خلاقیت استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوهم جدایی و توهم علمعوامل ایجاد لغت انسانی و اندوهگین نباش اگر درب یا ترک امروزمغز چون ابزار هوش است دلیاثرات مضر ماری جواناحس و ادراک قسمت چهل و سومنگاه محدود و تک جانبه، مشاستخوان های کشف شده، ممکداروی ضد چاقیهوش مصنوعی از عروسک تا کمفرگشت و تکامل تصادفی محض روشی برای بهبود هوش عاطفژنهای مشترک بین انسان و وبرای تمدن سازی، باید در بسیاره ابلهانآلودگی هوا و پارکینسونموفقیت هوش مصنوعی در امتتکنولوژی جدید که سلول هاغم بی پایانانسان، گونه ای پر از تضادتصویر زیبا از سلولمغز ابزار برتر بقااختراع جدید اینترنت کوانحس و ادراک قسمت بیست و دوناتوانی از درمان برخی ویاعتماد به خوددر والنتاین کتاب بدید همهوش عاطفی قسمت هفتمقفس ذهنراه فراری نیستکنترل جاذبهبرخی درمان های Spinal Muscular Atساختار شبکه های مغزی ثابآیا فراموشی حتمی استمیدازولام در درمان تشنج تکامل زبانای همه ی وجود منثبت و دستکار ی حافظهمغزتان را در جوانی سیم کشارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک- قسمت شصت و چهنرمش های مفید در سرگیجهبه بالا بر ستارگان نگاه کدرمان پوکی استخوانهیچ وقت خودت را محدود به قبرستان ها با بوی شجاعترشد مغز فرایندی پیچیده اکیست کلوئید بطن سومبسیاری از مجرمان، خودشانسردرد میگرنآیا آگاهی پس از مرگ از بیماجرای عجیب گالیلهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایا بدون زبان میتوانیم تجهان هوشمندنقش آتش در رسیدن انسان بهاز نخستین همانند سازها تخودروهای هیدروژنینزاع بین جهل و علم رو به پبیماری های میتوکندریدروغ نگو به خصوص به خودتهرچیز با یک تاب تبدیل به لایو دوم دکتر سید سلمان فزندگی بی دودکرونا چه بر سر مغز می آورتفاوت های تکاملی در مغز وشناسایی سلول های ایمنی اآیا رژیم غذایی گیاهی سلامخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر گیاه خواری بر رشد وابتذال با شعار دینجهان شگفت انگیزنقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تخطای حسهفت چیز که عملکرد مغز تو بیماریهای تحلیل عضلانی ادرگیری مغزی در سندرم کووویتامین کازیست شناسی کل در جزء فراکمنابع انرژی از نفت و گاز گنجینه ای به نام ویتامین تلاشی جدید در درمان ام اسشاید درست نباشدآزمون ذهنی گربه ی شرودینمرگ چیستتاثیر داروهای ضد التهاب ابزار بقا از نخستین همانجاذبه و نقش آن در شکلگیریچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میهندسه ی رایج کیهانذهت را روی چیزهای مفید متواکنش های ناخودآگاه و تقزبان شناسی مدرن در سطح سلمنابع جدید انرژیگزیده ای از وبینار یا کنفتو یک معجزه ایصرع و درمان های آنافزایش مرگ و میر سندرم کوتاثیر درجه حرارت بر عملکمسئولیت در برابر محیط زیابزار بقای موجود زنده از حقیقت در علم، هرگز نهایی نوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز- از مغز دانش قدرت استهوش مصنوعی الفاگورنگ کردن، حقیقت نیستواکسنی با تاثیر دوگانه ابازسازي مغز و نخاع چالشی سلول های بنیادیپیچیدگی های مغزمگسمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تولید یا دریافت علمعقلانیت بدون تغییرامید درمان کرونا با همانتاریکی و نورمعجزه ی چشمابزارهای بقا ازنخستین همحد و مرزها توهم ذهن ماستنکاتی در مورد تشنجاز روده تا مغزداروهای تغییر دهنده ی سیهوش مصنوعی از عروسک بازی فلج نخاعی با الکترودهای روح در جهانی دیگر استیک رژیم غذایی جدید، می توبخش فراموش شده ی حافظهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاپیشرفتی مستقل از ابزار همنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوهم جسمعواملی که برای ظهور لغت ااندام حسی، درک از بخش هایترکیب آمار و ژنتیکمغز چگونه صداها را فیلتر اجزای پر سلولی بدن انسان حس و ادراک قسمت نهمنگاه انسان محدود به ادرااستروژن مانند سپر زنان دداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی از عروسک تا کمفراموش کارها باهوش تر هسروشی جدید در درمان قطع نخژنهای هوش ، کدامندبرای خودآگاه بودن تو بایسیر آفرینش از روح تا مغز آلزایمرمولتیپل اسکلروز در زنان تکینگیغم بی پایانانعطاف پذیری مکانیسمی علتصویر زیبای اصفهانمغز از بسیاری حقایق می گرادامه بحث تکامل چشمحس و ادراک قسمت بیست و سوناتوانی در شناسایی چهره اعتماد به خوددر یک فراکتال هر نقطه مرکهوش عاطفی قسمت پنجمقفس را بشکنراه های جدید برای قضاوت رکندر در بیماریهای التهاببرخی روش های تربیتی کودکسادیسم یا لذت از آزار دادآیا ممکن است موش کور بی ممکانیک کوانتومی بی معنی تکامل زبان انسان از پیشیای آنکه نامش درمان و یادشثبت امواج الکتریکی در عصمغزتان را در جوانی سیمکشارتباط از بالا به پایین محساسیت روانی متفاوتنرمشهای مهم برای تقویت عبه بالاتر از ماده بیندیشدرمان ام اس(مولتیپل اسکلهیچ کاری نکردن به معنی چیقدم زدن و حرکت دید را تغیرشد مغز علت تمایل انسان بکاهش مرگ و میر ناشی از اببسیاری از بیماری های جدیسردرد میگرن در کودکانآیا امکان بازسازی اندامهماده ی تاریکتاثیر نگاه انسان بر رفتاایا تکامل هدفمند استجهان هوشیارنقش انتخاب از طرف محیط، ناز نخستین همانند سازها تخورشید مصنوعینزاع بین علم و نادانی رو بیماری های مغز و اعصاب و دریای خداهز ذره، یک دنیاستلبخند بزن شاید صبح فردا ززندگی در جمع مواردی را برکریستال هاتفاوت های زبانی سرمنشا تشواهدی از نوع جدیدی از حاآیا رژیم غذایی گیاهی سلامخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر گیاه خواری بر رشد وابداع دی ان ای بزرگترین دجهانی که نه با یک رخداد و نقش سجده بر عملکرد مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تخطر آلودگی هواهفت سین یادگاری از میراث بیماری، رساله ای برای سلدرگیری اعصاب به علت میتوویتامین کا و استخوانزیست شناسی باور حقیقت یا منابع انرژی از نفت و گاز گویید نوزده و ایمنی ساکتتمایل زیاد به خوردن بستنشب سیاه سحر شودآزمون ذهنی گربه شرودینگرشبیه سازی میلیون ها جهان آزادی عقیده، آرمانی که تمرگ و میر پنهانتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ابزار بقا از نخستین همانجدا کردن ناخالصی هانه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میهندسه بنیادینذخیره ی شگفت انگیز اطلاعواکنش به حس جدیدزبان شناسی نوین نیازمند مناطق خاصی از مغز در جستجگزارش یک مورد جالب لخته وتو یک جهان در مغز خودت هسضرورت زدودن افکارافزایش سرعت پیشرفت علوم تاثیر درجه حرارت بر عملکمستند جهان متصلابزار بقای موجود زنده از حقیقت راستین انسان علم بنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز- از مغزتدانش محدود به ابعاد چهارهوش مصنوعی از عروسک های برنگین کمانواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبحتی علمی درباره تمایل بسلول های بنیادی منابع و اپیچیدگی های مغزی در درک زمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتولید پاک و فراوان انرژیعقیده ی بی عملامیدوار باش حتی اگر همه چتاریکی خواهد ترسیدابزارهای بقای موجود زندهحریص نباشچگونه مولکول های دی ان ایاز سایه بگذرداروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی از عروسک بازی فلج بل، فلجی ترسناک که آنروح رهایییکی از علل محدودیت مغز امبخش های تنظیمی ژنومسوپاپ ها یا ترانزیستورهاپاسخ گیاهان در زمان خوردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوهمات و شناخت حقیقتعوارض ازدواج و بچه دار شدانرژی بی پایان در درون هرترکیب حیوان و انسانمغز ناتوان از توجیه پیدااجزایی ناشناخته در شکل گحس و ادراک قسمت چهارمنگاه از بیرون مجموعهاسرار آفرینش در موجداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی از عروسک تا کمفراموشی همیشه هم بد نیستروشی جدید در درمان نابینژنهای حاکم بر انسان و انسبرای زندگی سالم، یافتن تسیستم تعادلی بدنآملودیپین داروی ضد فشار مواد کوانتومی جدید، ممکنتکامل فردی یا اجتماعیغیرقابل دیدن کردن مادهاهرام مصر از شگفتی های جهتصویربرداری فضاپیمای آممغز به تنهایی برای فرهنگ اداراوون تنها داروی تاییحس و ادراک قسمت بیستمنادیدنی ها واقعی هستنداعداد بینهایت در دنیای مدر کمتر از چند ماه سوش جدهوش عاطفی قسمت اولقلب و عقلراه های جدید برای قضاوت رکوچ از محیط نامناسببرخی سلولهای عصبی در تلاسازگاری با محیط بین اجزاآیا ما کالا هستیممکانیزمهای دفاعی در برابتکامل ساختار رگهای مغزی ایمپلانت مغزی کمک میکند جلو رفتن یا عقبگردمغط یک گیرنده استارتباط بین هوش طبیعی و هوخفاش با شیوع همه گیری جدیچرا ماشین باید نتایج را پبه جای محکوم کردن دیگران درمان تومورهای مغزی با اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکقدرت مردمرشد در سختی استکاهش التهاب ناشی از بیمابسیاری از بیماری های جدیسردرد و علتهای آنآیا انسان با مغز بزرگش اخماده ی خالیتاثیر نگاه انسان بر رفتاایجاد احساساتجهان های بسیار دیگرنقش اتصالات بین سلولهای از نشانه ها و آثار درک شدخوش قلبی و مهربانینزاع بین علم و جهل رو به پبیماری وسواسدرک فرد دیگر و رفتارهای اهزینه ای که برای اندیشیدلحظات خوش با کودکانزندگی در سیاهچالهکریستال زمان(قسمت اولتفاوت ایستایی و تکاپوشواهدی از دنیسوان(شبه نئآیا راهی برای رفع کم آبی مخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار هوش در حال ارتقا ازجهانی که از یک منبع، تغذینقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تخطرات هوش مصنوعیهم نوع خواری در میان پیشیبیندیشدرختان اشعار زمینویتامین کا در سبزیجاتزیست، مرز افق رویداد هستمنابع انرژی از نفت و گاز گوشه بیماری اتوزومال رسستمدن قدیمی ای در جنوب ایرشبیه سازی سیستم های کوانآزار دیگری، آزار خود استمرگ و میر بسیار بالای ناشتاثیر درجه حرارت بر مغزابزار بقا از نخستین همانجدایی خطای حسی استنه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز از مغز تدو سوی واقعیتهندسه در پایه ی همه ی واکذره ی معین یا ابری از الکواکسن های شرکت فایزر آمرزبان، نشان دهنده ی سخنگو منبع هوشیاری کجاست قسمت گشایش دروازه جدیدی از طرتو کز محنت دیگران بی غمیضررهای مصرف شکر و قند بر افسردگی و اضطراب در بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکل از کجاستابزار بقای موجود زنده از حقیقت غیر فیزیکینوبت کودکاناز تکینگی تا مغز، از مغز دانش بی نهایتهوش مصنوعی از عروسک های برهبر حقیقیوبینار اساتید نورولوژی دبحث درباره پیدایش و منشا سلول های بدن تو پیر نیستنپیوند قلب خوک، به فرد دچامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتولید سلولهای جنسی از سلعلم و ادراک فقط مشاهده ی امیدواری و مغزتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزارهای بقای از نخستین حرکت چرخشی و دائمی کیهانچگونه میتوان با قانون جناز علم جز اندکی به شما داداروی فامپیریدین یا نورلهوش مصنوعی از عروسک بازی فلج خوابروزه داری متناوب، مغز را یافته های نوین علوم پرده بخش بزرگی حس و ادراک ما اسوپاپ ها یا ترانزیستورهاپختگی پس از چهل سالگي به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوپیراماتعید نوروز مبارکانرژی تاریکترازودونمغز و اخلاقاحیای بینایی نسبی یک بیمحس و ادراک قسمت نوزدهمنگاه از دور و نگاه از نزداسرار بازسازی اندام هاداروی ضد تشنج توپیراماتهوش مصنوعی از عروسک تا کمفراموشی و مسیر روحانیروشی جدید در درمان سکته مکل اقیانوس در یک ذرهبرخی ملاحظات در تشنج های سیستم دفاعی بدن علیه مغز آموزش نوین زبانموجود بی مغزی که می تواندتکامل مادی تا ابزار هوشمغرور و علماولویت بندی ها کجاستتصور از زمان و مکانمغز بیش از آنچه تصور میشوادب برخورد با دیگرانحس و ادراک قسمت دهمنادانی در قرن بیست و یکم،بقای حقیقی در دور ماندن ادر آرزوهایت مداومت داشتههوش عاطفی قسمت دهمقلب دروازه ی ارتباطراه پیروزی در زندگی چیستکوچک شدن مغز از نئاندرتابرخی سيناپسها طی تکامل و ستم با شعار قانون بدترین آیا ما تنها موجودات زنده ما انسانها چه اندازه نزدتکامل شناخت انسان با کشفایمپلانت نخاعی میتواند دجلوتر را دیدننقش قهوه در سلامتیارتباط شگفت مغز انسان و فخلا، حقیقی نیستچرا مغز انسان سه هزار سالبه خودت مغرور نشودرمان تشنجهیچ کس حقیقت را درون مغز قدرت کنترل خودز گهواره تا گورکاهش حافظه هرچند فرایندیبشکه ای که ته نداره پر نمسردرد تنشنآیا احتمال دارد رویا از آماده ای ضد التهابیتاثیر ویتامین دی بر بیماایرادهای موجود در خلقت بجهان هایی در جهان دیگرنقش تیروئید در تکامل مغزاز نظر علم اعصاب یا نرووسخوشبختی دور از رنج های منسبیت عام از زبان دکتر بربیماری کروتز فیلد جاکوبدرک نیازمند شناخت خویش اهزینه سنگین انسان در ازالرزش ناشی از اسیب به عصبزندگی زمینی امروز بیش از کریستال زمان(قسمت دوم)تفاوت ارباب و رهبر حقیقیشیشه ی بازالتی و سیلیکونآیاما مقهور قوانین فیزیکمخچه تاثیر گذار بر حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانجهانی در ذهننقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تدفاع از پیامبرهمه چیز موج استبیهوش کردن در جراحی و بیمدرد باسن و پا به دلیل کاهویتامین بی 12 در درمان دردزاوسکا درمان گوشرمنابع انرژی از نفت و گاز گوشت خواری یا گیاه خواریتمدن پیشرفته ی پیشینیانمنابع انرژی از نفت و گاز گیلگمش باستانی کیستتمدن بشری و مغز اخلاقیشبکه های مصنوعی مغز به درآسيب میکروواسکولاریا آسمرگ انتقال است یا نابود شتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجریان انرژی در سیستم های چه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تدولت یا گروهکهندسه زبانِ زمان استذرات کوانتومی زیر اتمی قواکسن کووید 19 چیزهایی که زبان، وسیله شناسایی محیطمنبع هوشیاری کجاست قسمت پل جویی اصفهانتو پیچیده ترین تکنولوژی ضررهای شکر بر سلامت مغزاقلیت خلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات نخاعیابزار بقای موجود زنده از حقیقت غیر قابل شناختنور دروناز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان موفق به بازگردهوش مصنوعی از عروسک بازی روی و منیزیم در تقویت استوجود قبل از ناظر هوشمندبحثي درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق پیوند مغز و سر و چالشهای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتولترودینعلم و روحامیدی به این سوی قبر نیستتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزارهای دفاعی و بقای موحس چشایی و بویاییچگونه مغز پیش انسان یا همازدواج های بین گونه ای، رداروی لیراگلوتیدهوش مصنوعی از عروسک بازی فلج خواب چیستروزه داری و بیمار ی ام اس یاد گرفتن مداومبخش بزرگتر کیهان ناشناختسوخت هیدروژنی پاکپروژه ی ژنوم انسانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوانایی مغز و دیگر اجزای عامل کلیدی در کنترل کارآانرژی تاریک که ما نمی توتراشه ی بیولوژِیکمغز و اخلاقاحیای بینایی نسبی یک بیمحس و ادراک قسمت هفتمنگاه از درون مجموعه با نگاصل بازخورددارویی خلط آورهوش مصنوعی به کمک هوش طبیفرایند پیچیده ی خونرسانیريتوکسيمب در درمان ام اسکلمات بلند نه صدای بلندبرخی مرزهای اخلاق و علوم سکوت و نیستیآمارهای ارائه شده در سطح موجودات مقهور ژنها هستندتکامل مداومغربال در زندگیاولین مورد PML به دنبال تکتصادف یا قوانین ناشناختهمغز برای فراموشی بیشتر کادراک ما درک ارتعاشی است حس و ادراک قسمت دوازدهمنازوکلسینبلندی در ذهن ما درک بلندیدر آسمان هدیه های نادیدنهوش عاطفی قسمت دومقلب روباتیکراه انسان شدن، راه رفتن وکوچکترین چیز یک معجزه اسبرداشت مغز ما از گذر زمانستم، بی پاسخ نیستآیا مغز تا بزرگسالی توسعما انسانها چه اندازه نزدتکامل، نتیجه ی برنامه ریایمان به رویاجمجمه انسان های اولیهنقش مهاجرت در توسعه نسل اارتباط شگفت انگیز مغز انخلا، خالی نیستچرا مغزهای ما ارتقا یافت به دنبال رستگاری باشدرمان جدید ALSهیچ اندر هیچقدرت انسان در نگاه به ابعزمین در برابر عظمت کیهانکاهش دوپامین عامل بیماریبشریت از یک پدر و مادر نیسردرد سکه ایآیا احتمال دارد رویا از آماده، چیزی نیستتاثیر ویروس کرونا بر مغز اکسی توسین و تکامل پیش اجهان یکپارچهنقش حفاظتی مولکول جدید داز نظر علم اعصاب اراده آزخانه ی تاریکنسبت ها در کیهانبیماری گیلن باره و بیماردرک و احساسهزاران سال چشم های بینا ولرزش عضله یا فاسیکولاسیوزندگی زودگذرکریستال زمان(قسمت سوم)تفاوتهای جنسیتی راهی براشکل های متفاوت پروتئین هآب زندگی است قسمت چهارممدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانجهان، تصادفی نیستنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تدفاع در برابر تغییر ساختهمه چیز در زمان مناسببیهوشی در بیماران دچار ادردهای سال گذشته فراموش ویتامین بی هفدهزبان مشترک ژنتیکی موجودامنابع انرژی از نفت و گاز گیاه بی عقل به سوی نور میتمدن زیر آبشبکیه های مصنوعیآسیب ها ناشی از آلودگی هومرگ تصادفیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجریان انرژی در سیستم های نه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز از مغز تدوچرخه سواری ورزشی سبک و هنر فراموشیذرات کوانتومی زیر اتمی قواکسن کرونا و گشودن پنجرسفر فقط مادی نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت پل خواجو اصفهانتو آرامش و صلحیطلوع و حقیقتالکترومغناطیس شنوایی و هتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات بین دو همسر و برخیابزار بقای موجود زنده از حقایق ممکن و غیر ممکننورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان نورون مصنوعی سهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و واقعیتوراپامیل در بارداریبحثی جالب درباره محدودیتسلولهای ایمنی القا کنندهپیوند اندام از حیوانات بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتومورها و التهاب مغزی عاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهامیدی تازه در درمان سرطاتازه های بیماری پارکینسوابعاد و نیازهای تکاملیحس و ادراک (قسمت اول )چگونه هموساپينس بر زمین اسکار، لگوی هوشمندداروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی از عروسک بازی فلج دوطرفه عصب 6 چشمروزه داری سلول های بنیادیاد بگیر فراموش کنیبخش دیگری در وجود انسان هسودمندی موجودات ابزی بر پروژه ی ژنوم انسانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوازن مهمتر از فعالیت زیعادت همیشه خوب نیستانرژی خلا ممکن استتربیت کودکان وظیفه ای مهمغز و سیر تکامل ان دلیلی احساس گذر سریعتر زمانحس و ادراک قسمت هفدهمنگاه حقیقی نگاه به درون ااصل علت و تاثیرداستانها و مفاهیمی اشتباهوش مصنوعی به شناسایی کافرایند تکامل و دشواری هاریه زغالیکلوزاپین داروی ضد جنونبرخی نکات از گاید لاین پرسکوت، پر از صداآن چیزی که ما جریان زمان موسیقی نوتکامل چشممقالاتاولین مورد پیوند سر در انتظاهر خوابیده ی مادهمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ادغام میان گونه های مختلحس و ادراک قسمت سومنباید صبر کرد آتش را بعد بلوغ چیستدر آستانه ی موج پنجم کوویهوش عاطفی قسمت سومقلب را نشکنراه بی شکستکووید نوزده و خطر بیماری بررسي علل احتمالي تغيير ستون فقرات انسان دو پا جلآیا همه جنایت ها نتیجه بیما اکنون میدانیم فضا خالتکثیر سلول در برابر توقف این پیوند نه با مغز بلکه جنبه های موجی واقعیتنقش میدان مغناطیسی زمین ارتباط شگفت انگیز مغز انخلاصه ای از مطالب همایش مچرا ویروس کرونای دلتا وابه زودی شبکه مغزی به جای درمان جدید میگرن با انتی هیچگاه از فشار و شکست نترقدرت ذهنزمین زیر خلیج فارس تمدنی کاهش سن بیولوژیکی، تنها بعد پنجمسردرد عروقی میگرنآیا برای تولید مثل همیشه ماده، چیزی بیش از یک خلا تاثیر ژنها بر اختلالات خاگر فقط مردم میفهمیدند کجهان یکپارچهنقش حیاتی تلومر دی ان آ داز نظر علم اعصاب اراده آزخانواده پایدارنسبت طلایی، نشانه ای به سبیماری آلزایمر، استیل کودرک کنیم ما همه یکی هستیمهستي مادي ای که ما کوچکترلزوم سازگاری قانون مجازازندگی سلول در بدن، جدای اکشف مکانیسم عصبی خوانش پتقلید مرحله ای نسبتا پیششکل پنجم مادهآب زندگی است قسمت هفتممدل هولوگرافیک ژنرالیزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانجهش های ژنتیکی مفید در سانقش غذاها در کاهش دردهای از تکینگی تا مغز از مغز تدقیق ترین تصاویر از مغز اهمه چیز در زمان کنونی استبیوگرافیدردی که سالهاست درمان نشویتامین دی گنجینه ای بزرزبان چهار حرفی حیات زمینزبان نیاز تکاملی استمنابع انرژی از نفت و گاز گیاه خواری و گوشت خوار کدتمدنی قدیمی در شمال خلیج شباهت مغز و کیهانآشنا پنداریمرگی وجود نداردتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجریان انرژی در سیستم های نهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز از مغز تدورترین نقطه ی قابل مشاههنر حفظ گرهذرات کوانتومی زیر اتمی قواکسن کرونا از حقیقت تاتسفر نامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست قسمت پلاسمای غالبتو افق رویداد جهان هستیطلای سیاهالکتروتاکسی(گرایش و حرکتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات روانپزشکی پس از سابزار بقای موجود زنده از حل مشکلنورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان یک فرضیه رادیکهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و کابوسورزش هوازی مرتب خیلی به قبحثی در مورد نقش ویتامين سلولهای بنیادی مصنوعی درپیوند سر آیا ممکن استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتومورهای نخاعیعلم به ما کمک میکند تا موامگا سه عامل مهم سلامتتبدیل پلاستیک به کربن و سابعاد اضافه ی کیهانحس و ادراک (قسمت دوم )چگونه هوشیاری خود را توساساس انسان اندیشه و باور داروی جدید ALSهوش مصنوعی از عروسک بازی فناوری هوش مصنوعی نحوه خروزهای بد باقی نمیماندیادگیری مهارت های جدید دبخشیدن دیگران یعنی آرامشسی و سه پل اصفهانپروانه ی آسمانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعادت کن خوب حرف بزنیانسان قدیم در شبه جزیره عترجمه ای ابتدایی از اسرامغز کوانتومیاحساسات کاذبحس و ادراک قسمت هجدهمنگاه دوبارهاصل عدم قطعیت از کوانتوم دخالت در ساختار ژنهاهوش مصنوعی در کامپیوترهافرایند حذف برخی اجزای مغریواستیگمینکلام و زبان، گنجینه ای بسبرخی نرمش ها برای زانوسکته مغزیآنچه ناشناخته است باید شموسیقی هنر مایع استتکامل و ارتقای نگاه تا عمتاثیر ویتامین دی بر بیمااولین هیبرید بین انسان و تظاهری از ماده است که بیدمغز بزرگ چالش است یا منفعادغام دو حیطه علوم مغز و حس و ادراک قسمت سی و هشتمنبرو و انرژی مداومبلعیدن ستاره توسط سیاهچادر درمان بیماری مولتیپل هوش عاطفی قسمت ششمقیچی ژنتیکیرابطه تشنج و اوتیسمکودک هشت ساله لازم است آدبررسی و اپروچ جدید بر بیمستارگانی قبل از آغاز کیهآیا هوش مصنوعی می تواند نما از اینجا نخواهیم رفتتأثیر نگاه انسان بر رفتااین اندوه چیستجنسیت و تفاوت های بینایینقش محیط زندگی و مهاجرت دارتباط غیرکلامی بین انساخلاصه ای از درمان های جدیچرا پس از بیدار شدن از خوبه زیر پای خود نگاه نکن بدرمان جدید کنترل مولتیپلهیپرپاراتیروئیدیسمقدرت عشقزمان چیستکایروپاکتیک چیستبعد از کروناسرطان کمیت گراییآیا بزرگ شدن مغز فقط در دماست مالیتاثیر کلام در آیات کلام باگر میدانی مصیبت بزرگتر جهان کنونی و مغز بزرگترینقش خرچنگ های نعل اسبی دراز واقعیت امروز تا حقیقتخار و گلنشانه های گذشته در کیهان بیماری الزایمردرک احساسات و تفکرات دیگهستی ما پس از شروعی چگال لزوم سازگاری قانون مجازازندگی، مدیریت انرژیکشف مکانیسمی پیچیده در بتقلید از روی طبیعتشکست حتمیآب زندگی است قسمت اولمدل هولوگرافیک تعمیم یافتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانجهش های ژنتیکی غیر تصادفنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز از مغز تدل به دریا بزنهمه چیز، ثبت می شودبیوگرافیدرس گرفتن از شکست هاویروس مصنوعیزبان و کلمه حتی برای کسانمنابع انرژی از نفت و گاز گیرنده باید سازگار با پیتمرکز و مدیتیشنشباهت مغز با کیهان مادیآشنا پنداریمراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجستجوی متن و تصویر به صورنهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تديدن با چشم بسته در خواب هنر رها شدن از وابستگیرفتار مانند بردهواکسن کرونا ساخته شده توباهوش ترین و با کیفیت تریسفر به مریخ در 39 روزمنبع هوشیاری کجاست قسمت پمبرولیزوماب در بیماری چتو انسانی و انسان، شایستطوفان فقر و گرسنگی و بی سالکترودهای کاشتنیتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات روانپزشکی در عقب ابزار بقای موجود زنده از حلقه های اسرارآمیزنوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و خبر از آیندهورزش هوازی ، بهترین تمریبحثی در مورد نقش کلسیم و سلام تا روشناییپیوند سر، یکی از راه حلهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتومورهای ستون فقراتعلم بدون توقفامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتبدیل تراکت صوتی مصنوعی معجزه ی علمابعاد بالاترحس و ادراک قسمت 67چگونه واکسن کرونا را توزاستفاده از مغز، وزن را کمداروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی از عروسک بازی فیلمی بسیار جالب از تغییروزهای سختیادآوری خواب و رویابخشش، عقلانی یا غیر عاقلسیلی محکم محیط زیست بر انپرواز از نیویورک تا لوس آمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتوسعه برخی شغل ها با هوش عادت کردن به نعمتانسان میوه ی تکاملترس و آرمان هامغز آیندگان چگونه است ؟اخلاق و علوم اعصابحس و ادراک قسمت هشتمنگاهی بر قدرت بینایی درااصول انجام برخی نرمش ها ددر مانهای کمر دردهوش مصنوعی در خدمت خلق وحفراتر از دیوارهای باورریاضیات یک حس جدید استکلرال هیدرات برای خوابانبرخی نرمش های گردنسال سیزده ماههآنچه واقعیت تصور میکنیم میهمانهای ناخوانده عامل تکامل و ریشه ی مشترک خلقتصفحه اصلیاولین تصویر در تاریخ از ستعداد کلی ذهن ها در جهان مغز بزرگ چالشهای پیش روارتقا و تکامل سنت آفرینش حس و ادراک قسمت سی و ششمچت جی پی تیبنی عباس، ننگی بر تاریخدر سال حدود 7 میلیون نفر هوش عاطفی بیشتر در زنانقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصرادیوی مغز و تنظیم فرکانکودک ایرانی که هوش او از بررسی ژنها در تشخیص بیماسخن و سکوتآیا هوش مصنوعی زندگی بشرما اشیا را آنطور که هستندتئوری تکامل امروز در درماین ایده که ذرات سیاهچالجنسیت و تفاوت های بینایینقش نگاه از پایین یا نگاهارتروز یا خوردگی و التهاخم شدن فضا-زمانچرا ارتعاش بسیار مهم استبه سخن توجه کن نه گویندهدرمان جدید ای ال اس، توفرهاوکينگ پیش از مرگش رسالقطار پیشرفتزمان و مکان، ابعاد کیهان کار با یگانگی و یکپارچگیبعد از کروناسرعت فکر کردن چگونه استآیا تکامل و تغییرات ژنتیماست مالی با هوش انسانیتاثیر کپسول نوروهرب بر ناگر نیروی مغناطیس نباشد جهان کاملی در اطراف ما پرنقش داروهاي مختلف معروف از کجا آمده ام و به کجا میخارق العاده و استثنایی بنشانه های پروردگار در جهبیماری ای شبیه آلزایمر و درک تصویر و زبان های مخلتو هر کس تقوای خدا پیشه کنلزوم عدم وابستگی به گوگل زونیسومایدکشف ارتباط جدیدی از ارتبتقلید از طبیعتشگفت نیست من عاشق تو باشمآب زندگی است قسمت دوممدل های ریز مغز مینی برینتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانجهش تمدنی عجیب و شگفت انسنقشه های مغزی جدید با جزیاز تکینگی تا مغز از مغز تدلایلی که نشان میدهد ما بهمه ی سردردها بی خطر نیستبیان ژن های اسکیزوفرنی ددست کردن در گوشویرایش DNA جنین انسان، بربیان حقیقتدست آسمانواقعیت فیزیکی، تابعی از زبان و بیان نتیجه ساختمامنابع انرژی از نفت و گاز گالکانزوماب، دارویی جدیتمرکز بر هدفشباهت کیهان و مغزآغاز فصل سرما و دوباره تکمرز مرگ و زندگی کجاستابزار بقا از نخستین همانجستجوی هوشیاری در مغز مانهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تدی متیل فومارات(زادیوا)(هنر، پر کردن است نه فحش درفتار وابسته به شکلواکسن ایرانی کرونا تولیدباور و کیهان شناسیسفر تجهیزات ناسا به مریخ منبع هوشیاری کجاست قسمت پنج اکتشاف شگفت آور در موتو با همه چیز در پیوندیطوفان زیباییالگو و عادت را بشکن و در اتاثیر رو ح و روان بر جسممشاهده گر جدای از شیء مشاابزار بقای موجود زنده از حمله ویروس کرونا به مغزنوروز یا روز پایانیاز تکامل تا مغز از مغز تا دانشمندان پاسخ کوانتومی رویا بخشی حقیقی از زندگی ورزش و میگرنبحثی در مورد حقیقت فضا و سلسله مباحث هوش مصنوعیپیوندی که فراتر از امکانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم فضای خالیعلم در حال توسعهانفجار و توقف تکاملی نشاتبدیل سلولهای محافط به سمعجزه ی علم در کنترل کروناتفاق و تصادفحس و ادراک قسمت 74چگونه آن شکری که می خوریماستفاده از هوش مصنوعی در داروی جدید میاستنی گراویهوش مصنوعی از عروسک بازی فیزیک مولکولها و ذرات در روش مقابله مغز با محدودییاری خدا نزدیک استبدون پیر فلکسینوریپا داروی ترکیبی ضدپروتئین های ساده ی ابتدامنبع هوشیاری در کجاست؟(قتوصیه های سازمان بهداشت عادت دادن مغز بر تفکرانسان ها می توانند میدان تسلیم شدن از نورون شروع ممغز انسان ایا طبیعتا تمااخلاق پایه تکامل و فرهنگحس و ادراک قسمت پنجمنگاهی بر توانایی اجزاي باصول توسعه ی یک ذهن کاملدر محل کار ارزش خودت را بهوش مصنوعی در خدمت خلق وحفرد موفقریسدیپلام تنها داروی تایکمردردبرخی یونها و مولکول های مسانسور از روی قصد بسیاری آنچه حس می کنیم، نتیجه ی میوتونیک دیستروفیتکامل ابزار هوش ، راه پر سوالات پزشکیاولین دارو برای آتاکسی فتعذیه ی ذهنمغز بزرگ و فعال یا مغز کوارتقا یا بازگشت به قبل ازحس و ادراک قسمت سیزدهمچت جی پی تیبه قفس های سیاهت ننازدرمان های اسرار آمیز در آهوش عاطفی در زنان بیشتر اقانون مندی نقشه ژنتیکی مراز تغییرکودکان میتوانند ناقل بی بررسی بیماری التهابی رودسخن پاک و ثابتآیا هوش ارثی دریافتی از پما به جهان های متفاوت خودتئوری تکامل در پیشگیری و اینکه به خاطرخودت زندگی جهل مقدسنقش نظام غذایی در تکامل مارزش حقیقی زبان قسمت اولخونریزی مغز در سندرم کووچرا بیماری های تخریبی مغبوزون هیگز چیستدرمان جدید سرطانهاوکينگ پیش از مرگش رساللمس کوانتومیزمان و صبرکاربرد روباتهای ريزنانوبعد از کرونا دلخوشی بیهوسعی کن به حدی محدود نشویآیا جنین انسان، هوشمندی ماشین دانشتاثیر کپسول نوروهرب بر تاگر نعمت فراموشی نبود بسجهان پیوستهنقش درختان در تکاملاز کسی که یک کتاب خوانده خبر مهم تلسکوپ هابلنظام مثبت زندگیبیماری ای شبیه ام اس مولتدرک حقیقت نردبان و مسیری وفور و فراوانیمقاومت به عوارض فشار خون زونا به وسیله ویروس ابله کشف جمجمه ای درکوه ایرهوتقویت استخوان در گرو تغذشگفت انگیز بودن کیهانآب زندگی است قسمت سوممدیون خود ناموجودتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز از مغز تدنیای شگفت انگیز کوانتومهمیشه چشمی مراقب و نگهبابیست تمرین ساده برای جلودستورالعمل مرکز کنترل بیواقعیت چند سویهزبان و بیان، در سایه پیشرمنابع انرژی از نفت و گاز گام کوچک ولی تاثیرگذارتمساح حد واسط میان مغز کوشباهت زیاد بین سلول هاي عآغاز مبهم آفرینشمرز بین انسان و حیوان کجاابزار بقا از نخستین همانحفره در مغزچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تدین اجباریهوموارکتوس ها ممکن است درفتار اجتماعی انسان، حاصواکسن اسپایکوژنباد و موجسفر دشوار اکتشافمنبع هوشیاری کجاست قسمت پول و شادیتو با باورهایت کنترل میشطولانی ترین شبالگوی بنیادین و هوشیاریتاثیر روده بر مغزمشاهده آینده از روی مشاهابزار بقای موجود زنده از حمایت از طبیعتنوشیدن چای برای مغز مفید از تکامل تا مغز، از مغز تدانشمندان اولین سلول مصنرویا تخیل یا واقعیتورزش بهترین درمان بیش فعبحثی در مورد عملکرد لوب فسلطان جنگل یا صاحب ملکوتپیوستگی همه ی اجزای جهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم فضای خالی یا توهم فضعلم راهی برای اندیشیدن اانقراض را انتخاب نکنیدتبر را بردارمعجزه در هر لحظه زندگیاتوبان اطلاعات و پلِ بینحس و ادراک قسمت 75چگونه انتظارات بر ادراک استفاده از انرژی خلاداروی جدید برای میاستنی هوش مصنوعی از عروسک بازی فیزیک و هوشیاریروش های صرفه جویی در ایجاژن همه چیز نیستبرنامه و ساختار پیچیده مسیگار عامل افزایش مرگ ومپروتز چشممنبع خواب و رویاتوصیه های غیر دارویی در سعارضه جدید ویروس کرونا سانسان یک کتابخانه استتشنچ پانایوتوپولوس تشنج مغز انسان برای ایجاد تمداختلال خواب فرد را مستعد حس و ادراک قسمت پنجاهنگاهت را بلند کناصول سلامت کمردر چه مرحله ای از خواب ، رهوش مصنوعی درمانگر کامپیفرد حساس از نظر عاطفی و بریشه های مشترک حیاتکمردرد ناشی از تنگی کانابرخی اثرات مضر ویتامین دسانسور بر بسیاری از حقایآنها نمیخواهند دیگران رامیگرن و پروتئین مرتبط با تکامل تکنولوژیپیامهای کاربراناولین دروغتغییر الگوی رشد مغزی با زمغز بزرگترین مصرف کننده ارتوکين تراپی روشی جديد حس و ادراک قسمت ششمنتایج نادانی و جهلبه مغز خزندگان خودت اجازدرمان های بیماری آلزایمرهوش عاطفی در زنان بیشتر اقانون گذاری و تکاملراست دستی و چپ دستیکودکان خود را مشابه خود تبررسی سیستم تعادلی بدن اسختی ها رفتنی استآیا هوش سریعی که بدون احسما با کمک مغز خود مختاريمتئوری جدید، ویران کردن گاینکه خانواده ات سالم باجهان فراکتالنقش نظریه تکامل در شناساارزش حقیقی زبان قسمت دومخواندن ، یکی از شستشو دهنچرا حیوانات سخن نمی گوینبوزون هیگز جهان را از متلدرمان دارویی سرطان رحم بهدف یکسان و مسیرهای مختللوب فرونتال یا پیشانی مغزمان واقعیت است یا توهمکاربرد روباتهای ريز، در بعد از کرونا دلخوشی بیهوشلیک فراموشیآیا جهان ذهن و افکار ما ممبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر کپسول نوروهرب بر ساگر نعمت فراموشی نبود بسجهان پیوستهنقش ذهن و شناخت در حوادث از آغاز خلقت تا نگاه انساخدا موجود استنظریه ی تکامل در درمان بیبیماری اسپینال ماسکولار درک دیگرانوقت نهيب هاي غير علمي گذشمقابله ی منطقی با اعتراضزیباترین چیز در پیر شدنکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتقویت حافظه یا هوش مصنوعشگفت زده و حیران باشآب، زندگی است(قسمت پنجم)مدیریت اینترنت بر جنگتاثیر گیاهخواری بر رشد و ابزار بقا از نخستین همانجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا، هیچ استهمیشه اطمینان تو بر خدا ب