دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

شباهت زیاد بین سلول هاي عصبی و شبکه های کیهانی

شباهت زیاد بین سلول هاي عصبی و شبکه های کیهانی (گمان میکنی جزيي کوچکی در حالی که جهانی بزرگتر، درون توست)

خاطرات زندگی تو اساسا میتواند در ساختارهای جهانی ذخیره شود.کریستوفر کخرهبر تحقیقات روی هشیاری و مغز انسان اینطور گفته است که مغز پيچيده ترين چیز در جهان شناخته شده است.
این سخت نیست که ببینیم آیا این درست است یا نه.

با یکصد میلیارد سلول عصبی و صد تریلیون ارتباطات، مغز یک چیز بسیار بسیار پيچيده است!

ولی بسیاری چیزهای پیچیده ديگر در کیهان هست.

برای نمونه کهکشان ها میتوانند با هم بپيوندند. و ساختارهای زيادي مانند خوشه ها، سوپر خوشه و رشته ها را درست کنند که در فاصله صدها میلیون سال نوری توسعه يافته است. مرز بین این ساختمانها و کشيدگي های کناری تشکیل شده از فضای خالی- که فضای خالی کیهانی ما، نامیده میشود- می تواند بسیار پیچیده باشد. جاذبه مواد این مرزها را با سرعت هزاران کیلومتر در ثانیه شتاب میدهد و ایجاد موج شوکی و تلاطم گازهای بین کهکشانی می کند. ما پیشبینی کرده ایم که این مرزهاي فضای خالی-رشته اي یکی از پیچیده ترين حجم های کیهان است.

این ما را به فکر وامی دارند: اینها پیچیده تر است یا مغز؟

پس ما یعنی ستاره شناسان و دانشمندان علم اعصاب تلاش می کنیم تا پیچدگي شبکه های کیهاني و شبکه های عصبی را مقایسه کنیم.

نتایج اوليه مقايسه ما بسیار شگفت انگیز بود، نه فقط پیچیدگی های مغز و شبکه کیهانی واقعا به هم شبیهند بلکه ساختار آنها هم بسيار به هم شباهت دارد. کیهان شبیه مغز است ولي در مقیاس هایی که ميليار میلیارد میلیارد بار متفاوت است.

مقایسه مغز و خوشه های کهکشانی دشوار است برای این کار باید اطلاعات از چند روش به دست بیاید :

تلسکوپ، شبیه سازی عددی، میکروسکوپ الکترونی، ايمونو هيستوکميستري و MRI عملکردی .

و به ما هم نیاز دارد تا مقیاس های اندازه گیری بسیار متفاوت را داشته باشیم و مقایسه کنيم: کل شبکه های کیهانی در مقياس بزرگ، حداقل به اندازه چند ده میلیارد سال نوری امتداد دارد. به علاوه یکی از آن کهکشان ها میتواند خانه ای برای ميلياردها مغز باشد!

اگر شبکه کیهانی حداقل به پیچیدگی هر کدام از اجزای آن باشد، ما شاید نتیجه بگيريم، بايد به پیچیدگی مغز باشد. تعداد کامل سلول های عصبی در مغز انسان در حدود همان تخمیني است که از تعداد کهکشان ها در جهان قابل مشاهده، زده میشود.

پدیده های طبیعي همه در یک مقیاس، پیچیده نيستند. شبکه باشکوه بافت کیهانی فقط وقتی مشاهده میشود که آسمان در مقیاس خود بررسی شود. در مقیاسهای کوچک تر وقتی ماده به ستاره، سیارات، ابرهای ماده سیاه تبدیل شود، این ساختار از بين ميرود.

کهکشان در حال دگرگونی، به فاصله اوربیتال های الکتروني در اتم توجهی نمیکند و الکترون ها به دور هسته های خود و بدون توجه به سیستمی کهکشانی- که درون آن هستند- می چرخند. در این هستی، سیستم های فراوانی هست که درون سیستم هایی دیگر جای می گیرد و در مقیاس های متفاوت با آن واکنشي ندارند.

این تفکيک مقیاسی به ما اجازه می دهد تا پدیده های فیزیکی را وقتی روی مقیاس های طبیعی خود پدیدار مي شود، مطالعه کنیم.

بلوک های ساختمانی شبکه کیهانی حفره های جذب کننده ستاره ها، گاز و ماده سیاه هستند(وجود ماده سیاه باید دقیق تر بررسی شود).

در کل، تعداد کهکشان ها درون جهان قابل مشاهده، باید حدود یکصد میلیارد باشد. توازن بین توسعه شتابدار تار و پور زمان فضایی و کشش خودجاذبگي، این شبکه را به فرمی شبیه تار عنکبوت در می آورد. ماده سیاه و ماده معمولی، در هم میتند و رشته هاي شبیه زنجیره میسازد و خوشه های کهکشانی در تقاطع هاي رشته ای، شکل می گیرد، و بیشتر فضای باقی مانده را اساسا از همه چیز تهی می کند.

ساختار حاصل شده تا حدودی شبیه ساختار بیولوژیک است.

تخمین مستقیم سلول های عصبی یا نورون ها در مغز انسان تا زمان اخیر در مقالات نبود.

ماده خاکستری قشر مغز- که حدود هشتاد درصد حجم مغز را تشکیل میدهد، حدود شش میلیارد سلول عصبی(19% نورون های مغز)و نزدیک به نه ميلياد سلول غیر عصبی دارد. مخچه حدود 69 میلیارد سلول عصبی (80.2 درصد سلول های عصبی مغز) و حدود 16 ميليارد سلول غیر عصبی دارد. بسیار جالب است که تعداد کل نورون های موجود در مغز انسان در حدود تخمینی تعداد کهکشان ها در جهان قابل مشاهده است.

در نگاه اول، چشم، بلافاصله شباهت های زیادی را بین تصاویر تار و پود شبکه کیهانی و مغز می بیند. در شکل اول ما اندازه گیری ماده کیهانی را در یک قطعه با فاصله یک میلیارد سال نوری با برش چهار میلیمتری قطعه ای درون مخچه انسان مقایسه کرده ایم.

توزیع ماده شبیه سازی شده شبکه کهکشانی در برابر توزیع سلول های عصبی در مخچه.

@salmanfatemi

سلول های عصبی با آنتی بادی منوکلونال- که به نوورفيلامنت میچسبد- رنگ آمیزی شده است. آیا شباهت آشکار، فقط تلاش انسان برای یافتن طرح های با معنی، در اطلاعات تصادفی است؟! خیلی مشخص است: نه!!

آنالیز آماری نشان ميدهد این سیستم ها شباهت های عددی مشخصی با هم دارند. پژوهشگران از روشی با نام آنالیز طیف قدرت برای مطالعه توزیع کهکشان ها در مقیاس بزرگ استفاده مي کنند. طیف قدرت، یک تصویر قدرت، نوسانات ساختاری را- که متعلق به مقیاس فضایی خاصی است- اندازه می گیرد. به عبارت دیگر این به ما می گوید چگونه نت هاي با فرکانس بالا یا فرکانس پایین، همنوایی منحصر به فرد هر تصویر را می سازد.

توزیع نسبی نوسانات در دو شبکه در بزرگنمایی چندین برابری، بسیار مشابه است.کهکشان در حال دگرگوني و در حال توسعه توجهی به اوربیتال های های الکتروني درون اتم هایش ندارد. نوسانات توزیع در مخچه در 0.1-1 mm یادآور توزیع کهکشانی در صدها میلیارد سال نوری ست.

در کوچکترين مقیاس- که در مشاهده ميکروسکوپي ممکن است (در حدود 10 میکرومتر)- شکل کورتکس مغز بسیار مطابق با کهشان ها در مقیاس چند صد یا هزاران سال نوری ست.

در مقایسه، طیف قدرت سیستم های پیچیده دیگر شامل تصاویر پروجکت شده ابرها، شاخه های درخت و پلاسما و امواج آب، اصلا شبیه شبکه های کیهانی نیست.

طیف های قدرت، سیستم های دیگر وابستگی عمیق تری را در مقیاس ها نشان میداد- که میتواند نمایشی از طبیعت فراکتال باشد( شکل هندسی چند جزئی است که میتوان آن را به قسمت هایی تقسیم کرد، به طوری که هر قسمت یک کپی از کل شکل باشد).

این بسیار جالب است که شاخه های درختان و شکل توزيع ابر، هر دوي آنها به خوبی مانند سیستم های فراکتال با شباهت های زیادی در مقیاس های بسیار زیاد هستند. برای اجزای پیچیده شبکه های کیهانی و مغز انسان به عبارت دیگر، رفتار مشاهده شده، فراکتال نیست که بتواند به عنوان مدرکي از ظهور ساختارهای خود تنظیم و وابسته به مقیاس، تفسیر شود. همانقدر که مقایسه طیف قدرت مهم است به ما نمی گوید آیا دو سیستم پیچیده هستند یا نه.

راه عملی برای اندازه گیری پیچیدگی شبکه، این است که اندازه گيري شود چقدر سخت است، رفتار آن پیشبینی شود.

این می تواند با اندازه گیری تعداد بيت موجود اطلاعات- که لازم است تا کوچک ترین برنامه کامپیوتری ممکن برای انجام آن پیش بيني، ساخته شود- قابل انجام است.

ما اخيرا بر اساس تکامل عددی جهان در حال توسعه، مشخص کردیم چقدر سخت است پیش بینی کنيم، شبکه های کیهانی چگونه بروز میکند.

این اندازه گیری پیشنهاد میدهد که حدود یک تا ده پنتابايت اطلاعات برای توضیح تکامل همه هستی قابل مشاهده، لازم است.

اندازه گیری پیچیدگی مغز انسان سخت تر است زیرا شبیه سازی کلی مغز یک چالش بزرگ است. با این همه ما می توانیم تصور کنیم که پیچیدگی، متناسب با هوش و شناخت است. بر اساس آخرین آنالیزهای ارتباط شبکه های مغز، مطالعات گوناگون به این نتیجه رسیده است که ظرفیت کلی هوش مغز انسان بالغ در حدود 2.5 پتابايت است و از میزان 1-10 پتابايت که برای شبکه کیهانی اندازه گیری شده است، دور نیست.

این شباهت در ظرفیت حافظه به آن معنی است که همه اطلاعات که در مغز انسان ذخیره میشود (برای نمونه کل تجربیات زندگی فرد) میتواند در توزیع کهکشان ها در جهان ما علامت گذاری شود. یا برعکس آن، دستگاه محاسبه ظرفیت حافظه مغز انسان میتواند پیچیدگی ای را- که به وسیله جهان در بالاترین مقیاس ها نشان داده میشود- تولید کند.

این یک حقیقت شگفت انگیز است که شبکه کیهانی بیشتر از آنکه شبیه اجزاي درونی خود باشد، به مغز انسان شبیه است یا شبکه عصبی بیشتر از آنکه شبیه اجزای ساختمان عصبی باشد شبیه شبکه کیهانی است!

به رغم تفاوت های خیلی زیاد در ساختار، مکانیسم فیزیکی و اندازه شبکه عصبی انسان و شبکه کیهانی کهکشان ها- وقتی با وسایل تئوری اطلاعات در نظر گرفته شود- بسيار شبیه هم هستند. آیا این چیزی عمیق را در مورد فیزیک پدیده های وارد شده در دو سیستم، نشان میدهد؟ شاید!

آنالیز ما محدود به نمونه های کوچکی است که با روشهای اندازه گیری بسيار متفاوتی اندازه گیری شده است. همچنین مطالعه ما به شباهت دینامیک بین این سیستم ها اشاره نمیکند، مدل چگونگی جریان اطلاعات در مقیاس ها و زمان فضایی در دو سیستم،یک تست مهم خواهد بود. این برای شبکه کیهانی از طریق شبیه سازی عددی آسان است.

برای مغز انسان ما باید بر اندازه گیری های کلی تری اعتماد کنیم که معمولا از اجزای کوچکتری منشا میگیرد.

در آینده نزديک ما می خواهیم این موارد را با مدل های دقیق تر عددی در مغز انسان بررسی کنیم.

@salmanfatemi

برنامه هايي مانند پروژه مغز انسان- که برای شبیه سازی کل شبکه عصبی انسان طراحی شده است- و آرایش کیلومتر مربعي که بزرگترین سرمایه گذاری سازمانی در ستاره شناسی رادیویی است به ما کمک خواهد کرد در برخی از این جزئیات وارد شویم و بفهمیم که جهان شگفت انگیزتر از آن چیزی است که مي اندیشیدیم.
نگاه ما امروز شاهد شباهتی بی نظیر بین مغز و کهکشان است و شاید در گذشته هرگز کسی اینطور نگاه نکرده است.

و شاید در سالهای بعدی مشخص شود همانطور که مغز مرکز هوش و ابزار هوش است و منافع افراد پر مغز را در این عالم مادی فراهم میکند، کل کیهان مادی هم ابزار هوش وسیعتری است که در کنار دیگر اجزای ناشناخته هستی برای بقای خود و بقاي اجزای خود برنامه می ریزد،

ولی نگاه و برنامه های آن، بسیار فراتر از منافع زودگذر اجزای خرد است.

References

1. Vazza, F. On the complexity and the information content of cosmic structures.Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 465, 4942-4955 (2017).

http://m.nautil.us/…/the-strange-similarity-of-neuron-and-g…

با تشکر از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر صفری
👇
شباهت اعصاب مغز با جهان هستی

مارک میلر دانشجوی دکترای دانشگاه برندیس روی ارتباطات ساختاری بین انواع مختلف اعصاب مغزی تحقیق می کرده است که تصویر سمت چپی را بعد از رنگ آمیزی خاصی روی برشهای نازک مغزی به دست می آورد، این تصویر سه عصب مغزی، یکی به رنگ زرد و دو تای دیگر به رنگ قرمز را نشان می دهد. اندازهها در این تصویر میکرونی (یک میلیونیوم متر) است.

در تصویر سمت راست شبیه سازی تشکیل و تکامل جهان هستی را میبینید که توسط گروهی از ستاره شناسان انجام شده است. قسمت زرد روشن بیشترین محل تجمع کهکشانها و نواحی اطراف هزاران ستاره و کهکشان و ماده سیاه را نشان می دهد. اندازهها در این تصویر میلیاردها سال نوری است.

محققین معتقدند شباهت عجیبی بین الگوهای هندسی پدیدههای بسیار متفاوت طبیعی وجود دارد. این تصویر توسط نیویورک تایمز منتشر شده است.

http://nautil.us/…/the-strange-similarity-of-neuron-and-gal…

Neuroscience Safari/آموزش همگانی دانش مغز

منبع: Visual complexity

http://www.neurosafari.com/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA-…/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ادغام میان گونه های مختلچرا حیوانات سخن نمی گوینتکامل ساختار رگهای مغزی روش مقابله مغز با محدودیقارچ بی مغز در خدمت موجوداز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بمیدان مغناطيسي زمین بشر از تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مروری بر تشنج و درمان هایاستیفن هاوکینگ در تفسیر واکنش های ناخودآگاه و تقتبدیل سلولهای محافط به سساختار شبکه های مغزی ثابآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز انسان برای ایجاد تمدبیهوش کردن در جراحی و بیمژنها نقشه ایجاد ابزار هوجاذبه و نقش آن در شکلگیریشباهت زیاد بین سلول هاي عافسردگی و اضطراب در بیمانقش قهوه در سلامتیبحثی درباره هوش و تفاوتهکایروپاکتیک چیستخواب عامل دسته بندی و حفطعسل طبیعی موثر در کنترل باولین سلول مصنوعینقش غذاها و موجودات دريابرخی توجهات در ببمار پارگزیده ای از وبینار یا کنفدانشمندان روش هاي جدیدی ابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه هموساپينس بر زمین تمایل زیاد به خوردن بستنآیا ما تنها موجودات زنده درمان های رایج ام اسادغام دو حیطه علوم مغز و چرا حجم مغز گونه انسان درتکامل شناخت انسان با کشفروش های صرفه جویی در ایجاقدم زدن و حرکت دید را تغیاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی الفاگوتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی مکانیزمهای دفاعی در براباز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مرکز خنده در کجای مغز استاستخوان های کشف شده، ممکواکسن سرطانتری فلوپرازینسخن پاک و ثابتآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان برای شادمانی طبیوگرافیژنها ، مغز و ارادهحقیقت راستین انسان علم بشباهت زیاد بین سلول هاي عالکتروتاکسی(گرایش و حرکنقش مهاجرت در توسعه نسل ابحثی درباره هوش و تفاوتهکاربرد روباتهای ريزنانوخودآگاهی و هوشیاريعصب حقوق نورولوواوکرلیزوماب داروی جدید شنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبرخی سلولهای عصبی در تلاگزارش یک مورد جالب لخته ودانشمندان روشی برای تبدیابزارهای بقای موجود زندچگونه آن شکری که می خوریمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآیا مغز تا بزرگسالی توسعدرمان جدید میگرن با انتی ارتقا و تکامل سنت آفرینش چرا در مغز انسان، فرورفتتئوری تکامل امروز در درمروش هایی ساده برای کاهش اقدرت انسان در نگاه به ابعاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانمرگ انتقال است یا نابود شاصول سلامت کمرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتری فلوپرازینسریعترین کامپیوتر موجودآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان برای شادمانی طبیوگرافیژنهای هوش ، کدامندحافظه و اطلاعات در کجاست شش مرحله تکامل چشمالتهاب شریان تمپورالنقش هورمون های تیروئید دبحثی درباره هوش و تفاوتهکاربرد روباتهای ريز، در خودآگاهی و هوشیاريعضلانی که طی سخن گفتن چقدايندگان چگونه خواهند دیدنقص در تشخیص هیجانات عامبرخی سيناپسها طی تکامل و گشایش دروازه جدیدی از طرداروهای مصرفی در ام اسابزارهای پیشرفته ارتباط چگونه انتظارات بر ادراک تمساح حد واسط میان مغز کوآیا همه جنایت ها نتیجه بیدرمانهای بیماری پارکینسارتوکين تراپی روشی جديد چراروياها را به یاد نمی آتئوری تکامل در پیشگیری و روش صحبت کردن در حال تکاملوب فرونتال یا پیشانی مغاز آغاز خلقت تا نگاه انساهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درمراحل ارتقای پله پله کیهاضطراب و ترسوراپامیل در بارداریتسلیم شدن از نورون شروع مسرگیجه از شایعترین اختلاآیا برای تولید مثل همیشه مغز انسان رو به کوچک تر شبیان ژن های اسکیزوفرنی دکلرال هیدرات برای خوابانحافظه و اطلاعات در کجاست ششمین کنگره بین المللی سامیوتروفیک لترال اسکلرونقش ژنتیک در درمان اختلابحثی درباره هوش و تفاوتهکجای مغز مسئول پردازش تجخانواده پایدارمقالاتايا اراده آزاد توهم است یچند جهانیبررسي علل احتمالي تغيير پمبرولیزوماب در بیماری چداروهای ضد بیماری ام اس وابزارهای دفاعی و بقای موچگونه باغبانی باعث کاهش تنفس هوازی و میتوکندریآیا هوش ارثی دریافتی از پدرک فرد دیگر و رفتارهای اارتباط میکروب روده و پارچراروياها را به یاد نمی آتا 20 سال آینده مغز شما به روشهای نو در درمان دیسک بلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیمزایای شکلات تلخ برای سلاطلاعاتی عمومی در مورد مورزش هوازی مرتب خیلی به قتشنج چیستسردرد و علتهای آنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز انسان رو به کوچکتر شدبیست تمرین ساده برای جلوکمردرد و علل آنحافظه و اطلاعات در کجاستصرع و درمان های آنامگا سه عامل مهم سلامتنقش انتخاب از طرف محیط، نبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسم عصبی خوانش پخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر ویتامین دی بر بیماايا اراده آزاد توهم است یچندین ماده غذایی که ماننبررسی و اپروچ جدید بر بیمپنج اکتشاف شگفت آور در موداروی فامپیریدین یا نورلاثر مضر مصرف طولانی مدت رچگونه جمعیت های بزرگ شکل تنفس هوازی و میتوکندریآیا هوش سریعی که بدون احسدرک و احساسدرک احساسات و تفکرات دیگفلج بل، فلجی ترسناک که آنارتباط چاقی و کاهش قدرت بنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر مشاهده بر واقعیت بروشهای شناسایی قدرت شنوالرزش ناشی از اسیب به عصباز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمینما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر درجه حرارت بر عملکسم زنبور ، کلیدی برای وارمسیر دشوار تکامل و ارتقااطلاعاتی عمومی در مورد مورزش هوازی ، بهترین تمریتغییر الگوی رشد مغزی با زسردرد تنشنآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز ایندگان چگونه استبیشتر کمردردها نیازی به کمردرد با پوشیدن کفش مناحس چشایی و بویاییضررهای مصرف شکر و قند بر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهنقش اتصالات بین سلولهای بحثی درباره احساسات متفاکشف مکانیسمی پیچیده در بخطا در محاسبات چیزی کاملصفحه اصلیای آنکه نامش درمان و یادشچه زیاد است بر من که در ایبررسی سیستم تعادلی بدن اپوست ساعتی مستقل از مغز دداروی تشنجی دربارداریاثرات مفید قهوهچگونه جمعیت های بزرگ شکل تو دی ان ای خاص ميتوکندريآیا هشیاری کوانتومی وجوددرک تصویر و زبان های مخلتفلج خوابارتباط هوش ساختار مغز و ژنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشی برای بهبود هوش عاطفلزوم سازگاری قانون مجازااز تکنیکی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان، در سایه پیشرماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر مشکلات نخاعیبلندی در ذهن ما درک بلندیورزش و میگرنتغییر زودتر اتصالات مغزیسردرد سکه ایآیا خداباوری محصول تکاملمغز ابزار برتر بقابا هوش مصنوعی خودکار روبکنفرانس تشنج هتل کوثر اصحس و ادراک (قسمت اول )ضررهای شکر بر سلامت مغزانفجار و توقف تکاملی نشانقش حفاظتی مولکول جدید دبحثی درباره احساساتی غیرکشف ارتباط جدیدی از ارتبدفاع در برابر تغییر ساختسوالات پزشکیایندرالچهار میلیارد سال تکامل ببررسی علل کمر درد در میانپیموزایدداروی جدید s3 در درمان ام اثرات مضر ماری جواناچگونه حافظه را قویتر کنیتولید سلولهای جنسی از سلدرک عمیق در حیواناتفلج خواب چیستارتباط انسانی، محدود به نزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان قطع نخلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و تکلم برخی بیماریهماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر رو ح و روان بر جسمسیاهچاله و تکینگی ابتدایمشاهده آینده از روی مشاهبه زودی شبکه مغزی به جای ورزش بهترین درمان بیش فعتغییر عمودی سر انسان از پسرعت فکر کردن چگونه استآیا دلفین ها می تواند از مغز از بسیاری حقایق می گربارداری بدون رحمکنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک (قسمت دوم )طی یکصد هزار سال اخیر هرچانگشت نگاری مغز نشان میدنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبخش دیگری در وجود انسان هکشف جمجمه ای درکوه ایرهودقیق ترین تصاویر از مغز اپیامهای کاربرانایا کوچک شدن مغزانسان الچهار ساعت پس از کشتار خوکبزرگ شدن مغز محدود به دورپیچیدگی های مغزی در درک زداروی جدید ضد میگرناجزای پر سلولی بدن انسان نگاهی بر قدرت بینایی دراتوانایی مغز و دیگر اجزای توازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری اعصاب به علت میتوفیلمی بسیار جالب از تغییارتباط شگفت مغز انسان و فنظام مثبت زندگیتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان سکته مممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکینگی تا مغز و از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان و شناخت حقیقت قسمت چمبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز از مغز تهدف از تکامل مغزتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمعنی روزهبوزون هیگز چیستورزش در کمر دردثبت امواج الکتریکی در عصشلیک فراموشیآیا دست مصنوعی به زودی قامغز برای فراموشی بیشتر کبازگشت از آثار به سوی خداکنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت چهارمظهور امواج مغزی در مغز مصاندوهگین نباش اگر درب یا نقش داروهاي مختلف معروف برنامه و ساختار پیچیده مگنجینه ای به نام ویتامین دلایلی که نشان میدهد ما بسایتهای دیگرایا ابزار هوشمندی یا مغز نوار مغزی روشی مهم در تشخبسیاری از بیماری های جدیپیوند مغز و سر و چالشهای داروی ضد تشنج با قابليت تاجزایی ناشناخته در شکل گنگاهی بر توانایی اجزاي بتوسعه برخی شغل ها با هوش رقیبی قدرتمند در برابر مفیزیکدانان ماشینی برای تارتباط شگفت انگیز مغز اننظریه تکامل در درمان بیمتاثیر ویتامین دی بر بیماريتوکسيمب در درمان ام اسمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و شناخت حقیقت قسمت امجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز- از مغز هزینه ای که برای اندیشیدتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمغز فکر میکند مرگ برای دیبیماری گیلن باره و بیماروزوز گوشجمجمه انسان های اولیهشنا در ابهای گرم جنوب نیآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بازسازي مغز و نخاع چالشی کندر در بیماریهای التهابحس و ادراک قسمت پنجمعلم به ما کمک میکند تا موانسان قدیم در شبه جزیره عنقش روزه داری در سالم و جبرین نت به جای اینترنتگیاه خواری و گوشت خوار کددندان ها را مسواک بزنید تایا بیماری ام اس (مولتیپنورون هاي مصنوعی می توانتفاوت مغز انسان و میمون هپیوند سر، یکی از راه حلهاداروی ضد تشنج با قابليت تاحساس گذر سریعتر زمانناتوانی از درمان برخی ویتوصیه های غیر دارویی در سرموزی از نخستین تمدن بشرفرگشت و تکامل تصادفی محض ارتباط شگفت انگیز مغز انهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر ژنها بر اختلالات خریواستیگمینمولتیپل اسکلروز در زنان از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و شناخت حقیقت قسمت دمحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز- از مغز هستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز مغز ما کوچکتر از نیم نقطهبیماری ای شبیه آلزایمر و یک پیشنهاد خوب برای آسان جنسیت و تفاوت های بیناییشناخت و معرفت، و نقش آن دآیا راهی برای رفع کم آبی مغز بزرگ چالش است یا منفعبحتی علمی درباره تمایل بکوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک قسمت سومعلایم کمبود ویتامین E را انسان جدید از چه زمانی پانقش رژیم غذایی در رشد و ابرای پیش بینی آینده مغز دگالکانزوماب، دارویی جدیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجایا بدون زبان میتوانیم تنورون های ردیاب حافظهتفاوتهای جنسیتی راهی براپیشینیان انسان از هفت میداستانها و مفاهیمی اشتبااخلاق و علوم اعصابناتوانی در شناسایی چهره نخاع ما تا پایین ستون فقرتوصیه هایی در مصرف ماهیرمز و رازهای ارتباط غیر کفراموش کارها باهوش تر هسارتباط غیرکلامی بین انساهفت سین یادگاری از میراث تاثیر کپسول نوروهرب بر نرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومواد کوانتومی جدید، ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت سمحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز- از مغزتهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر رژیم گیاهخواری بر سیستم تعادلی بدنمغز مادران و کودکان در زمبیماری ای شبیه ام اس مولتیکی از علل محدودیت مغز امجنسیت و تفاوت های بیناییشناسایی سلول های ایمنی اآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز بزرگ چالشهای پیش روبحث درباره پیدایش و منشاکودک ایرانی که هوش او از حساسیت روانی متفاوتعلایم کمبود ویتامین E را انسان عامل توقف رشد مغزنقش زبان در سلطه و قدرت ابرخی نکات از گاید لاین پرگامی در درمان بیماریهای ديدن با چشم بسته در خواب ایا تکامل هدفمند استنوروپلاستیسیتی چیستتقلید مرحله ای نسبتا پیشپیشرفتی مستقل از ابزار هدر مانهای کمر درداختلال در شناسایی حروف و اختلالات مخچهنخستین تصویر از سیاهچالهتوضیحی ساده در مورد هوش مرویای شفاففراموشی همیشه هم بد نیستارتروز یا خوردگی و التهاهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر کپسول نوروهرب بر تراه های جدید برای قضاوت رموجود بی مغزی که می توانداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان، وسیله شناسایی محیطمحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز، از مغز و هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیستم دفاعی بدن علیه مغز مغز چون ابزار هوش است دلیبیماری بیش فعالییادگیری مهارت های جدید دجهش های ژنتیکی مفید در ساشواهدی از دنیسوان(شبه نئآزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز حریص برای خون، کلید تبحثی در مورد نقش ویتامينکودکان خود را مشابه خود تخلاصه ای از مطالب همایش معلت خواب آلودگی بعد از خوانعطاف پذیری مکانیسمی علنقش زبان در سلطه و قدرت ابرخی اثرات مضر ویتامین دگاهی لازم است برای فهم و دی متیل فومارات(زادیوا)(ایرادهای موجود در خلقت بنوشیدن چای برای مغز مفید تلقین اطلاعات و حافظهپاسخ گیاهان در زمان خورددر چه مرحله ای از خواب ، راختلالات حرکتی در انساننرمش های مفید در سرگیجهتکامل چشمروبات های ریز در درمان بیفرایند حذف برخی اجزای مغارزش حقیقی زبان قسمت اولهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه های جدید برای قضاوت رموجودات مقهور ژنها هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب مخچه ، فراتر از حفظ تعادلازدواج های بین گونه ای، رویتامین E برای فعالیت صحتاریخ همه چیز را ثبت کردهسکته مغزیآیا واکنش های یاد گرفته ومغز چگونه صداها را فیلتر بیماری تی تی پییادآوری خواب و رویاجهش های ژنتیکی غیر تصادفشاهکار قرنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمغز زنان جوانتر از مغز مربحثی جالب درباره محدودیتکوری گذرای ناشی از موبایخواندن ، یکی از شستشو دهنعوارض ازدواج و بچه دار شداولین هیبرید بین انسان ونقش سجده بر عملکرد مغزبرخی اختلالات عصبی مثانهگاهی مغز بزرگ چالش استدژا وو یا اشنا پنداریاگر نعمت فراموشی نبود بسنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تلاش هایی در بیماران قطع پختگی پس از چهل سالگي به در هم تنیدگی کوانتومی و پاختلالات صحبت کردن در اننرمشهای مهم برای تقویت عتکامل ابزار هوش ، راه پر روح رهاییفرد حساس از نظر عاطفی و بارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه پیروزی در زندگی چیستمیهمانهای ناخوانده عامل از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مخچه ابزاري که وظیفه آن فاستفاده از هوش مصنوعی در ویتامین E در چه مواد غذایساخت شبکه عصبی با الفبایآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز آیندگان چگونه است ؟بیماری ضعف عضلات نزدیک بژن هوش و ساختارهای حیاتی جهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی میلیون ها جهان افراد آغاز حرکت خودشان رمغزهای کوچک بی احساسبحثی در مورد نقش کلسیم و کی غایب شدی تا نیازمند دلخواب سالم عامل سلامتیعید نوروز مبارکاولین مورد پیوند سر در اننقش غذاها و موجودات دريابرخی بیماری ها که در آن بگذر زمان کاملا وابسته به دژاوو یا آشناپنداریاگر نعمت فراموشی نبود بسچیزی خارج از مغزهای ما نیتلاشی برای درمان قطع نخاپرورش مغز مینیاتوری انسادرمان های بیماری آلزایمرادامه بحث تکامل چشمچرا مغزهای ما ارتقا یافت تکامل زبانروزه داری و بیمار ی ام اس قانون مندی نقشه ژنتیکی مارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقمیگرن سردردی ژنتیکی که باز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مدارک ژنتیکی چگونه انساناستیفن هاوکینگ در مورد هویتامین دی گنجینه ای بزرتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با آیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان ایا طبیعتا تمابیماریهای تحلیل عضلانی اژن یا نقشه توسعه مغز و نقجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی سیستم های کوانافزایش قدرت ادراکات و حسمغزتان را در جوانی سیمکشبحثی در مورد عملکرد لوب فکاهش التهاب ناشی از بیماخواب سالم عامل سلامتی و یعامل کلیدی در کنترل کارآاولین تصویر در تاریخ از سنقش غذاها و موجودات دريابرخی بیماری های خاص که بدگربه شرودینگر و تاثیر مشدانشمندان ژنی از مغز انساگر تلاش انسان امروز براچگونه مغز پیش انسان یا همتلاشی جدید در درمان ام اسآلزایمردرمان های جدید میگرن