دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نظریه ی تکامل در درمان بیماری ها(قسمت هفتم)

نظریه ی تکامل در درمان بیماری‌ها(قسمت هفتم)
الگوبرداری از فرایندهای سیستم ایمنی در بدن، امروزه در ساخت داروها و آنتی بادی های مصنوعی، استفاده می‌شود. فرایندهای دفاع طبیعی در بدن گاهی آنگونه که لازم است خوب عمل نمیکند.
گاهی فعالیت این سیستم دفاعی، در برابر عوامل مهاجم عفونت زا کافی نیست و باعث ناکارآمدی سیستم دفاعی میشود و گاهی بیش از حد مورد نیاز واکنش نشان میدهد و حتی سلول های طبیعی بدن را هم آسیب میزند.
این نقض عملکردی، نتیجه ی محدودیت های تکامل مادی است که در هر گوشه ی زندگی در این جهان، شاهد آن هستیم.
در این نزاع غیر ایده آل و پر نقص همیشگی میان اجزای کیهان، قدرت هوش و مغز انسان، می‌تواند تاثیر گذار شود. ساخت مصنوعی انواع داروها و پروتئین های موثر در واکنش های ایمنی و حتی قدرت پیشگویی تولید پروتئینی خاص از روی الگوریتم های هوش مصنوعی، قدرت بی مانندی را به انسان داده است تا در برابر نقص های موجود در خلقت، قدرت نمایی کند.
جهانی پر از نقص ها و کمبودها که خالقش، دست انسان را در بهبود شرایط آن، باز گذاشته است و چه بسیار کم کاری ها و سستی ها و اهمال ها و خود را به بی خبری زدن ها از طرف انسان که نتیجه ی زشت آن حداقل به خاطر عدم مداخله ی انسان در اصلاح و بهبود شرایط(البته با چشم پوشی از مداخله های زیان بار و نابود کننده ی انسان) در گوشه گوشه ی جهان ما پیداست.
مقادیر CD19+ B Cell محیطی و فواصل تزریق، به عنوان جانشین شناسایی تاثیر دراز مدت داروهای کم کننده ی سلول بی در مولتیپل اسکلروز و بیماری طیف نورومیلایتیس اپتیکا(NMOSD)
در این مطالعه، 153 بیمار- که با ریتوکسیماب درمان شده بودند- بررسی شدند. دوز مصرفی بین 250 تا 2000 میلی گرم ریتوکسیماب بود. از میان رفتن و بازسازی جمعیتی B cell ها و شمارش لنفوسیت ها در دراز مدت، بررسی شد و با درجه و شدت بیماری از روی مقیاس های EDSS و ARR(annualised relapse rate)و MRI و زمان تزریق، مقایسه گردید.
بازسازی جمعیتی CD19+ B Cell خیلی برجسته براساس دوز و فاصله ای- که فرد دارو را دریافت میکرد- تغییر کرد. مقادیر CD19+ B Cell در حد پایین یا صفر، باعث پیشرفت کندتر بیماری از روی مقیاس های بیان شده در بالا شد. مصرف طولانی این داروها به دلیل کاهش سلول های CD4+ Tcell و.کاهش مطلق لنفوسیت ها باعث انحراف نسبت سلول های T cell CD4/CD8 نشد.
مطالعه نشان داد بررسی توانایی فرد در بازسازی CD19+ B Cell میتواند یک نشانه ی جایگزین برای استراتژی های درمانی ام اس یا ان ام او باشد.
هر چند مکانیسم بیماری زایی T cell های THelper 1و TH17 در بیماری ام اس شناسایی شده است، B cell ها و سیستم ایمنی خونی به طور برجسته ای در ایجاد این بیماری ها و ایجاد خودایمنی و نیز تخریب سلول های عصبی خودنمایی میکند. بنابراین درمان هایی که به این سیستم، می‌پردازد مانند اوفاتومومابو ریتوکسیمابواوکرلیزوماب و یا دارویی که هردوی سلول های بی و تی را هدف می گیرد مانند المتوزومابدر کارآزمایی های بالینی، سودمند بوده است.
علاوه بر ام اس این داروها به خصوص ریتوکسیماب در درمان NMOSD استفاده شده است.
در این مطالعه، ریتوکسیماب وقتی استفاده میشد که درمان های دیگر، جواب ندهد یا در ام آر آی، ضایعات، نشان دهنده ی نقش لنفوسیت بی در پاتوژنز بیماری باشد.(ضایعات تخریبی مغز در ام آر آی)
نمونه ی خونی و flow cytometry
در فلو سیتومتری مقادیر CD19, CD20, CD4, CD8 بررسی شد.
در بررسی پاسخ بیمار به درمان، مقیاس های بررسی شدن بیماری، ارزیابی شد. برای بررسی، عود بیماری یعنی تشدید علایم بیماری که حداقل 24 ساعت طول بکشد و در ارتباط با عفونت در جایی از بدن و سیستم عصبی نباشد در نظر گرفته شد.
در 153 بیمار بررسی شده در ابتدا قبل از درمان سطح بی سل های دارای CD19 به طور متوسط در حدود 240 سلول در هر میکرولیتر بود. پس از سه ماه از درمان، این مقدار تقریبا شصت برابر کاهش پیدا کرد. طی شش ماه تا ده برابر مقدار کاهش یافته در سه ماه، بیشتر شد و طی نه ماه تقریبا چهارده برابر شد. سرعت بازسازی سلول های بی در افرادی- که دوز پایین 250 میلی گرم دارو را گرفته بودند- بیشتر بود.
افراد دچار ان ام او معمولا دوز بالاتری را در فواصل کوتاه تر در مقایسه با بیماران ام اس می‌گرفتند.
نسبت CD4+/CD8+ طی درمان تغییر زیادی پیدا نکرد. تعداد موارد عود بیماری در مصرف ریتوکسیماب کاهش قابل ملاحظه ای داشت. المتوزوماب که تاثیر مشترک بر B cell and T Cell دارد، در مقایسه با ریتوکسیماب، عوارض عفونی بیشتری دارد. تزریق دوز بالای 500تا 1000 باعث کاهش دوره های تزریق میشود.

در مطالعه در مواردی که بیماران دوز بالای 1000 میلیگرم در هر نوبت دریافت کردند فاصله های لازم- که بر اساس میزان CD19+ Bcell ها مشخص میشد- کاهش می یافت. همچنین بالاترین میزان لنفوسیت های بی در بیماران، قبل از دریافت دوز بعد مشاهده شد که کمترین دوز را در نوبت قبل گرفته بودند. (هرچند این مورد آخر از نظر آماری برجسته و معنی دار نبود.)
ضایعات ام آر آی در مغز و نخاع بیمارانی که با گادولینیوم انهانس میشد در افرادی که درمان می‌گرفتند به شکل معنی داری کاهش پیدا کرد. میزان بازسازی جمعیتی CD19+ Bcell، در زمانی که بیماران دوز پایین 250 میلیگرم دارو را می گرفتند سریعتر اتفاق می افتاد. دوز بالای ریتوکسیماب، در حد 500 تا 2000 باعث از میان رفتن و صفر شدن همه ی CD19+ Bcell ها نشد.
مانتور کردن مداوم این بی سل ها شاید یک وسیله ی بسیار مناسب برای تعیین دوز و دوره ی درمان مجدد با ریتوکسیماب باشد. دوز ثابت پایدار، ممکن است باعث افزایش عوارض ناشی از دارو مانند سرطان ها شود. دوز بالاتر از هزار، هر 6 تا 9 ماه تاثیر درمانی مثبتی روی بیماران نداشته است هرچند خطر عوارض دارو را بیشتر میکند. هرچند آنتی بادی های منوکلونال با تاثیر بر CD20 ساخته شده است ولی فرایندهای تاثیر و عوارض آن درطولانی مدت هنوز مشخص نیست. تحلیل ده ساله روی ریتوکسیماب ممکن است این سوالات را پاسخ دهد. https://link.springer.com/article/10.1007/s00415-018-9092-4?fbclid=IwAR2yxTMVeupPtCV0t7QX-8HVy50yYJFee1TcqpTh0X_LR3aS6As3m9rIQfQ


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
درگیری قلب در بیماری ویرانگشت ماشه ایسیستم دفاعی بدن علیه مغز فناوری هوش مصنوعی نحوه خارتباط انسانی، محدود به بازگشت به ریشه های تکاملمرکز حافظه کجاستتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت نهمذرات کوانتومی زیر اتمی قکشف جمجمه ای درکوه ایرهواوکرلیزوماب داروی جدید شسردرد تنشنقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز نشانه ها و آثار درک شدبحثی درباره احساساتی غیرمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک قسمت سی و هشتمرویای شفافگربه شرودینگر و تاثیر مشایا بیماری ام اس (مولتیپشبکه های مصنوعی مغز به دراز تکینگی تا مغز از مغز تلبخند بزن شاید صبح فردا زبرخی یونها و مولکول های ممغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر داروهای ضد التهاب هستی ما پس از شروعی چگال خورشید مصنوعیپیوند سر، یکی از راه حلهاریواستیگمینابزار بقا از نخستین همانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه تکامل مغزهای کنونیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت های متفاوتدو برابر شدن خطر مرگ و میآنزیم تولید انرژی در سلورجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت تقلید مرحله ای نسبتا پیشنخستین تصویر از سیاهچالهنقش هورمون های تیروئید دتروس جریان انرژیواکسنی با تاثیر دوگانه ادانشمندان تغییر میدان مغآیا پیدایش مغز از روی تصازاوسکا درمان گوشرابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنفس هوازی و میتوکندرینزاع بین علم و نادانی رو نقش روزه داری در سالم و جتغییرات آب و هوایی که به یافته های نوین علوم پرده داستانها و مفاهیمی اشتباآیا دست مصنوعی به زودی قاسفر تجهیزات ناسا به مریخ اثر مضر مصرف طولانی مدت ربوزون هیگز چیستمیگرن سردردی ژنتیکی که بتوانایی مغز و دیگر اجزای همراهی نوعی سردرد میگرنیچندین ماده غذایی که ماننجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد ددرمان های علامتی در ام اسافت هوشیاری به دنبال کاهسندرم کووید طولانیاختلالات حرکتی در انسانبیماریهای تحلیل عضلانی امبانی ذهنی سیاه و سفیدتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت راستین انسان علم بکاهش دوپامین عامل بیماریکاهش سن بیولوژیکی، تنها درگیری مغز در بیماری کویانگشت نگاری مغز نشان میدسکته مغزیفیلمی بسیار جالب از تغییارتباط از بالا به پایین مبازخورد یا فیدبکمرکز خنده در کجای مغز استتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهارمذرات کوانتومی زیر اتمی قگل زندگیايندگان چگونه خواهند دیدسردرد سکه ایقانون جنگلاز نظر علم اعصاب یا نرووسبخش فراموش شده ی حافظهمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کاری نکردن به معنی چیحس و ادراک قسمت سی و ششمروبات های ریز در درمان بیگزیده ای از وبینار یا کنفایا بدون زبان میتوانیم تشباهت مغز با کیهان مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تلرزش ناشی از اسیب به عصببرخی اثرات مضر ویتامین دنوروز یا روز پایانیمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر داروی ضد تشنج سدیم و هر کس تقوای خدا پیشه کنخانواده پایدارپیام های ناشناخته بر مغز ریاضیات یک حس جدید استابزار بقا از نخستین همانعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بزرگ شدن تقریبا ناگهانی چگونه جمعیت های بزرگ شکل مغز بزرگترین مصرف کننده تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت و مجازدو سوی واقعیتآینده ی انسان در فراتر ازرساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت تقلید از روی طبیعتنخستین روبات های زنده ی جنقش هورمون زنانه استروژنتری فلوپرازینواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدانشمندان روش هاي جدیدی آیا آگاهی پس از مرگ از بیزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنفس بدون اکسیژننزاع بین علم و جهل رو به پنقش رژیم غذایی بر رشد و اتغییرات تکاملی سر انسان یادگیری مهارت های جدید ددر مانهای کمر دردآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسفر دشوار اکتشافاثرات فشار روحی شدیدبوزون هیگز جهان را از متلمیگرن شدید قابل درمان استوازن مهمتر از فعالیت زیهندسه ی پایه ایچه زیاد است بر من که در ایجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد ددرمان ژنتیکی برای نوآوریافراد آغاز حرکت خودشان رسندرم گیلن باره به دنبال اختلالات صحبت کردن در انبیهوش کردن در جراحی و بیممباحث مهم حس و ادراکتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقایق ممکن و غیر ممکنکایروپاکتیک چیستدرگیری مغز در بیماران مباندوهگین نباش اگر درب یا سانسور از روی قصد بسیاری فیزیک مولکولها و ذرات در ارتباط بین هوش طبیعی و هوبازسازي مغز و نخاع چالشی مرگ چیستتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت نوزدهمذرات کوانتومی زیر اتمی قگلوئونايا اراده آزاد توهم است یسرعت فکر کردن چگونه استقانون جنگلاز نظر علم اعصاب اراده آزبخش بزرگی حس و ادراک ما امشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کس مانند تو نگاه نمیکحس و ادراک قسمت سیزدهمروح رهاییایا تکامل هدفمند استشباهت کیهان و مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تلرزش عضله یا فاسیکولاسیوبرخی اختلالات عصبی مثانهنوشیدن چای برای مغز مفید مغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشخارق العاده و استثنایی بپیشینیان انسان از هفت میریسدیپلام تنها داروی تایابزار بقا از نخستین همانعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بزرگترین خطایی که مردم مچگونه جمعیت های بزرگ شکل مغز حریص برای خون، کلید تتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت خلا و وجود و درک مدوچرخه سواری ورزشی سبک و آینده ی علم و فیزیک در60 ثرشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت تقویت استخوان در گرو تغذنرمش های مفید برای درد زانقش ویتامین K در ترمیم استری فلوپرازینوبینار اساتید نورولوژی ددانشمندان روشی برای تبدیآیا امکان بازسازی اندامهزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو یک معجزه اینسبت طلایی، نشانه ای به سنقش رژیم غذایی در رشد و اثبت امواج الکتریکی در عصیادآوری خواب و رویادر محل کار ارزش خودت را بآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسفرنامه سفر به بم و جنوب اثرات مفید قهوهبی نهایت در میان مرزهامیدان مغناطيسي زمین بشر توسعه هوش مصنوعی قادر اسهندسه ی رایج کیهاننهایت معرفت و شناخت درک عجواب دانشمند سوال کننده کنترل همجوشی هسته ای با هدرمان ام اس(مولتیپل اسکلافزایش قدرت ادراکات و حسسندرم پیریفورمیساختلالات عضلانی ژنتیکبیهوشی در بیماران دچار امجموعه های پر سلولی بدن متکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حمله ویروس کرونا به مغزکار با یگانگی و یکپارچگیدرگیری مغزی در سندرم کووانرژی تاریکسانسور بر بسیاری از حقایفیزیک و هوشیاریارتباط شگفت مغز انسان و فبحتی علمی درباره تمایل بمرگ و میر پنهانتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت هفتمرفتار اجتماعی انسان، حاصگمان میکنی جرمی کوچکی در ايا اراده آزاد توهم است یشلیک فراموشیقانونمندی و محدودیت عالماز نظر علم اعصاب اراده آزبخش بزرگتر کیهان ناشناختمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک قسمت ششمروزه داری متناوب، مغز را ایجاد احساساتشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازابرخی بیماری ها که در آن بنوعی سکته مغزی ، وحشتناک مغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگخبر مهم تلسکوپ هابلپیشرفت های جدید علوم اعصریشه های مشترک حیاتابزار بقا از نخستین همانعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بسیاری از بیماری های جدیچگونه حافظه را قویتر کنیمغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقديدن با چشم بسته در خواب آیا ممکن است موش کور بی مرشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانمقالاتاز روده تا مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقویت سیستم ایمنینرمش های مفید در سرگیجهنقش ژنتیک در درمان اختلاتسلیم شدن از نورون شروع موراپامیل در بارداریداروهای مصرفی در ام اسآیا انسان با مغز بزرگش اخزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو یک جهان در مغز خودت هسنشانه های گذشته در کیهان نقش زنجبیل در جلوگیری از جمجمه انسان های اولیهژن هوش و ساختارهای حیاتی در چه مرحله ای از خواب ، رآیا راهی برای رفع کم آبی سفرنامه سفر به بم و جنوب اثرات مضر ماری جوانابی عدالتی در توزیع واکسن میدازولام در درمان تشنج توسعه برخی شغل ها با هوش هندسه بنیادینچهار میلیارد سال تکامل بجوسازی مدرنکندر در بیماریهای التهابدرمان تومورهای مغزی با اافزایش مرگ و میر سندرم کوسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختراع جدید اینترنت کوانبیوگرافیمحل درک احساسات روحانیتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حمایت از طبیعتحوادث روزگار از جمله ویرکاربرد روباتهای ريزنانودرگیری مغزی در سندرم کووانرژی تاریک که ما نمی توساخت شبکه عصبی مصنوعی با فیزیکدانان ماشینی برای تارتباط شگفت انگیز مغز انبحث درباره پیدایش و منشا مرگ و میر بسیار بالای ناشتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت هفدهمرقیبی قدرتمند در برابر مگنجینه ای به نام ویتامین ای نعمت من در زندگیمشلیک فراموشیقارچ بی مغز در خدمت موجوداز واقعیت امروز تا حقیقتبخش دیگری در وجود انسان همطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیپرپاراتیروئیدیسمحس و ادراک سی و هفتمگزارش یک مورد جالب لخته وروزه داری و بیمار ی ام اس ایرادهای موجود در خلقت بشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازابرخی بیماری های خاص که بدنیکولا تسلامغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس خدا موجود استپیشرفتی مستقل از ابزار هرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین همانعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بسیاری از بیماری های جدینگاه محدود و تک جانبه، مشمغز را از روی امواج بشناستاثیر رو ح و روان بر جسمواکنش به حس جدیددی متیل فومارات(زادیوا)(آیا ما تنها موجودات زنده رشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیماازدواج های بین گونه ای، رمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتلقین اطلاعات و حافظهنرمشهای مهم برای تقویت عنقش گرمایش آب و هوا در همتشنج چیستورزش هوازی مرتب خیلی به قداروهای ام اسآیا احتمال دارد رویا از آزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو پیچیده ترین تکنولوژی نظام مثبت زندگینقش زبان در سلطه و قدرت اجنسیت و تفاوت های بیناییژن یا نقشه توسعه مغز و نقدر هم تنیدگی مرزها و بی مآیاما مقهور قوانین فیزیکسفرنامه سفر به بم و جنوب اجزای پر سلولی بدن انسان بیمار 101 ساله، مبتلا به سمکانیک کوانتومی بی معنی توصیه های سازمان بهداشت هندسه در پایه ی همه ی واکچهار ساعت پس از کشتار خوکجاذبه و نقش آن در شکلگیریکوچک شدن مغز از نئاندرتادرمان تشنجافزایش سرعت پیشرفت علوم سوپاپ ها یا ترانزیستورهاادامه بحث تکامل چشمبیوگرافیمحل درک احساسات روحانی دتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کاربرد روباتهای ريز، در درگیری اعصاب به علت میتوانسان قدیم در شبه جزیره عساخت شبکه عصبی با الفبای فرگشت و تکامل تصادفی محض ارتباط شگفت انگیز مغز انبحثي درباره هوش و تفاوتهمرگ انتقال است یا نابود شتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت هجدهمرموزی از نخستین تمدن بشرگویید نوزده و ایمنی ساکتای آنکه نامش درمان و یادششنا در ابهای گرم جنوب نیاقبل از آغازبرنامه و ساختار پیچیده ممعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک- قسمت بیست و پگشایش دروازه جدیدی از طرروزه داری سلول های بنیاداگر میدانی مصیبت بزرگتر شرکت نورالینک ویدیویی ازاز تکینگی تا مغز از مغز تمقاومت به عوارض فشار خون برخی توجهات در ببمار پارنیاز به آموزش مجازی دیجیمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحخطا در محاسبات چیزی کاملپاسخ گیاهان در زمان خوردرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین همانعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کرونانگاه انسان محدود به ادرامغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن های شرکت فایزر آمردید تو همیشه محدود به مقدآیا مغز تا بزرگسالی توسعزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاستفاده از مغز، وزن را کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاش هایی در بیماران قطع چرا مغزهای ما ارتقا یافت نقش پیش زمینه ها و اراده تشنج و حرکات شبه تشنجی قاورزش هوازی ، بهترین تمریداروهای تغییر دهنده ی سیآیا احتمال دارد رویا از آزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتو جهانی هستی که خودش را نظریه ی تکامل در درمان بینقش زبان در سلطه و قدرت اجنسیت و تفاوت های بیناییژنها نقشه ایجاد ابزار هودر هم تنیدگی کوانتومی و پآب زندگی است قسمت چهارمسفرنامه سفر به بم و جنوب اجزایی ناشناخته در شکل گبیماری های مغز و اعصاب و مکانیزمهای دفاعی در برابتوصیه های غیر دارویی در سهوموارکتوس ها ممکن است دنوآوری ای شگفت انگیز دانجدایی خطای حسی استکووید نوزده و خطر بیماری درمان جدید میگرن با انتی افسردگی و اضطراب در بیماسوپاپ ها یا ترانزیستورهااداراوون تنها داروی تاییبیان ژن های اسکیزوفرنی دمحدودیت های حافظه و حافظتکامل زبان انسان از پیشیتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کتاب زیست شناسی باوردرختان اشعار زمینانسان ها می توانند میدان ساختار شبکه های مغزی ثابفراموش کارها باهوش تر هسارتباط غیرکلامی بین انسابحثی جالب درباره محدودیتمراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت هشتمرمز و رازهای ارتباط غیر کگوشه بیماری اتوزومال رسسایمپلانت مغزی کمک میکند شناخت و معرفت، و نقش آن دقبل از انفجار بزرگبرنامه ی مسلط ژنها در اختمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالحساسیت روانی متفاوتپمبرولیزوماب در بیماری چروش مقابله مغز با محدودیاگر نیروی مغناطیس نباشد شش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تمقابله با کرونا با علم اسبرخی توصیه ها برای واکسیچیزی خارج از مغزهای ما نیمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایخطا در محاسبات چیزی کاملپختگی پس از چهل سالگي به رژیم ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کرونانگاه از درون مجموعه با نگمغزهای کوچک بی احساستاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن کووید 19 چیزهایی که دژا وو یا اشنا پنداریآیا همه جنایت ها نتیجه بیزمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاستفاده از هوش مصنوعی در منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی برای درمان قطع نخاچرا ویروس کرونای دلتا وانقش آتش در رسیدن انسان بهتشنج عدم توازن بین نورون ورزش و میگرنداروهای ضد بیماری ام اس وآیا برای تولید مثل همیشه زبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ممنبع هوشیاری در کجاست؟(قتو دی ان ای خاص ميتوکندرينظریه ی تکامل در درمان بینقش سجده بر عملکرد مغزجهل مقدسژنها ، مغز و ارادهدر هم تنیدگی کوانتومی و دآب زندگی است قسمت اولسفری به آغاز کیهاناحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری گیلن باره و بیمارما انسانها چه اندازه نزدتوصیه هایی در مصرف ماهیهوش مصنوعی می تواند بر احنوار مغز مشاهده ی غیر مستجریان انرژی در سیستم های کودک ایرانی که هوش او از درمان جدید کنترل مولتیپلالکتروتاکسی(گرایش و حرکسودمندی موجودات ابزی بر ادراک ما درک ارتعاشی است بیست تمرین ساده برای جلومخچه فراتر از حفظ تعادلتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاستکتاب، سفری به تاریخدرد باسن و پا به دلیل کاهانسان جدید از چه زمانی پاسازگاری با محیط بین اجزافراموشی همیشه هم بد نیستارتروز یا خوردگی و التهابحثی در مورد نقش ویتامين مرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت پنجمرمز بقای جهش ژنتیکیگوشت خواری یا گیاه خواریایمپلانت نخاعی میتواند دشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز آغاز خلقت تا نگاه انساقدم زدن و حرکت دید را تغیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱معجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف یکسان، در مسیرهای متخفاش با شیوع همه گیری جدیپنج اکتشاف شگفت آور در موروش های صرفه جویی در ایجااگر نعمت فراموشی نبود بسششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز از مغز تملاحظه های اخلاقی دربارهبرخی روش های تربیتی کودکچیزی شبیه نور تو نیستمغز ایندگان چگونه استتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کاخطر آلودگی هواپروژه ی ژنوم انسانیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وابزار بقا از نخستین همانعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کرونا دلخوشی بیهونگاه حقیقی نگاه به درون امغزتان را در جوانی سیم کشتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن کرونا و گشودن پنجردژاوو یا آشناپنداریآیا هوش مصنوعی می تواند نزمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی تازه برای گشودن معچرا پس از بیدار شدن از خونقش انتخاب از طرف محیط، نتشخیص ژنتیکی آتروفی های ورزش بهترین درمان بیش فعداروی فامپیریدین یا نورلآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزارهای پیشرفته ارتباط اطلاعاتی عمومی در مورد ممنبع خواب و رویاتولید مثل اولین ربات های نظریه ی ریسماننقش غذاها و موجودات درياجهان یکپارچهژنهای مشترک بین انسان و ودر کمتر از چند ماه سوش جدآب زندگی است قسمت دومسقوط درون جاذبه ای خاص، چاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه آلزایمر و ما انسانها چه اندازه نزدتوضیحی ساده در مورد هوش مهوش مصنوعی و کشف زبان هاینوار مغز در تشخیص بیماری جریان انرژی در سیستم های کودکان میتوانند ناقل بی درمانهای بیماری پارکینسالگوبرداری از طبیعتسیلی محکم محیط زیست بر انادغام میان گونه های مختلبیش از نیمی از موارد انتقمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس چشایی و بویاییکجای مغز مسئول پردازش تجدستورالعمل مرکز کنترل بیانسان عامل توقف رشد مغزستون فقرات انسان دو پا جلفرایند پیچیده ی خونرسانیارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی در مورد نقش کلسیم و مرز بین انسان و حیوان کجاهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت بیست و چهرمز جهانگیلگمش باستانی کیستاین پیوند نه با مغز بلکه شناسایی سلول های ایمنی ااز انفجار بزرگ تا انفجار قدرت انسان در نگاه به ابعبرین نت به جای اینترنتمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف از تکامل مغزخلاصه ای از مطالب همایش مپوست ساعتی مستقل از مغز دروش هایی ساده برای کاهش ااگر نعمت فراموشی نبود بسصرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تملاحظات بیهوشی قبل از جربرخی سلولهای عصبی در تلانکاتی در مورد تشنجمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخوانخطرات هوش مصنوعیپروژه ی ژنوم انسانیرژیم غذایی ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کرونا دلخوشی بیهونگاهی بر قدرت بینایی درامغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر رژیم گیاهخواری بر واکسن کرونا از حقیقت تاتدگرگونی های نژادی و تغییآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزندگی هوشمند در خارج از زابزار بقای موجود زنده از سایتهای دیگراستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی جدید در درمان ام اسچرا بیماری های تخریبی مغنقش اتصالات بین سلولهای تصویربرداری فضاپیمای آمورزش در کمر دردداروی لیراگلوتیدآیا تکامل و تغییرات ژنتیزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزارهای بقا از نخستین هاعداد بینهایت در دنیای ممنحنی که ارتباط بین معرفتولید پاک و فراوان انرژینظریه تکامل در درمان بیمنقش غذاها و موجودات درياجهان یکپارچهژنهای هوش ، کدامنددر آستانه ی موج پنجم کوویآب زندگی است قسمت سومسلول های بنیادی منابع و ااحساس گذر سریعتر زمانبیماری ای شبیه ام اس مولتما اکنون میدانیم فضا خالتیوتیکسن داروی ضد جنونهوش مصنوعی گوگل به کمک تشنوار مغزی روشی مهم در تشخجریان انرژی در سیستم های کودکان خود را مشابه خود تدرهای اسرارآمیز و پوشیدهالتهاب شریان تمپورالسیاهچاله های فضایی منابعادغام دو حیطه علوم مغز و بیشتر کمردردها نیازی به مخچه ابزاري که وظیفه آن فمدل همه جانبه نگر ژنرالیتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت اول )کرونا چه بر سر مغز می آورذهن ما از در هم شکستن منبانسانیت در هم تنیده و متصسخن پاک و ثابتفرایند تکامل و دشواری هاارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی در مورد عملکرد لوب فمزایای شکلات تلخ برای سلهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت بیست و یکروی و منیزیم در تقویت استگیاه خواری و گوشت خوار کداینکه به خاطرخودت زندگی شواهدی از نوع جدیدی از حااز بحث های کنونی در ویروسلمس کوانتومیبرای پیش بینی آینده مغز دمغز قلبتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف از خلقت رسیدن به ابزاخونریزی مغز در سندرم کووپیموزایدروش صحبت کردن در حال تکاماگر با مطالعه فیزیک کوانضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تممانتین یا آلزیکسا یا اببرخی سيناپسها طی تکامل و چگونه مولکول های دی ان ایمغز ابزار برتر بقاتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدفاع در برابر تغییر ساختپرواز از نیویورک تا لوس آراه فراری نیستابزار بقا از نخستین همانعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع بی نهایت انرژی در دتفکر خلا ق در برابر توهم نگاهی بر توانایی اجزاي بنقش قهوه در سلامتیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواکسن کرونا ساخته شده تودانش بی نهایتآیا هوش ارثی دریافتی از پزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمایل زیاد به خوردن بستنچرا حیوانات سخن نمی گویننقش تیروئید در تکامل مغزتصادف یا قوانین ناشناختهوزن حقیقی معرفت و شناختداروی تشنجی دربارداریآیا جنین انسان، هوشمندی زبان و شناخت حقیقت قسمت دابزارهای بقا ازنخستین همبلندی در ذهن ما درک بلندیمنشأ اطلاعات و آموخته ها تولید سلولهای جنسی از سلنظریه تکامل در درمان بیمنقش غذاها و موجودات درياجهان کنونی و مغز بزرگتریژنهای حاکم بر انسان و انسدر درمان بیماری مولتیپل آزمون ذهنی گربه شرودینگرسلول عصبی شاهکار انطباق احساسات کاذببیماری اسپینال ماسکولار ما با کمک مغز خود مختاريمتکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشنورون هاي مصنوعی می توانجستجوی متن و تصویر به صورکوری گذرای ناشی از موبایدرک فرد دیگر و رفتارهای اامیوتروفیک لترال اسکلروسیاهچاله و تکینگی ابتدایارتقا و تکامل سنت آفرینش با هوش مصنوعی خودکار روببا تعمق در اسرار ابدیت و مدل های ریز مغز مینی برینتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کریستال زمان(قسمت اولذهن چند جانبه نیازمند نگانعطاف پذیری مکانیسمی علسرنوشتفرایند حذف برخی اجزای مغارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش احساسیحس و ادراک قسمت بیست و دورویا و خبر از آیندهگالکانزوماب، دارویی جدیاینکه خانواده ات سالم باشواهدی از دنیسوان(شبه نئاز تلسکوپ گالیله تا تلسکلوب فرونتال یا پیشانی مغبرای اولین بار دانشمندانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر گیاهخواری بر رشد و هر حرکت خمیده می شود و هر خواندن ، یکی از شستشو دهنپیموزایدروشهای نو در درمان دیسک باگر تلاش انسان امروز براضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژي پاک سرچشمه حبرداشت مغز ما از گذر زمانچگونه مغز پیش انسان یا هممغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزردقیق ترین تصاویر از مغز اپرورش مغز مینیاتوری انساراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاصی از مغز در جستجتفاوت مغز انسان و میمون هچالش دیدگاه های سنتی در بنقش مهاجرت در توسعه نسل اتاریخ همه چیز را ثبت کردهواکسن ایرانی کرونا تولیددانشمندان موفق به بازگردآیا هوش سریعی که بدون احسزندگی زودگذرابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچرا حجم مغز گونه انسان درنقش حفاظتی مولکول جدید دتظاهر خوابیده ی مادهوزوز گوشداروی جدید s3 در درمان ام آیا جهان ذهن و افکار ما مزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزارهای بقای موجود زندهبلعیدن ستاره توسط سیاهچامهندسی ژنتیک در حال تلاش تومورها و التهاب مغزی عانظریه تکامل در درمان بیمنقشه مغزی هر فرد منحصر بهجهان کاملی در اطراف ما پرکلرال هیدرات برای خواباندر سال حدود 7 میلیون نفر آسيب میکروواسکولاریا آسسلولهای ایمنی القا کنندهاخلاق و علوم اعصاببیماری اضطراب عمومیما تحت کنترل ژنها هستیم یتکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی الفاگونورون های ردیاب حافظهجستجوی هوشیاری در مغز ماکی غایب شدی تا نیازمند دلدرک نیازمند شناخت خویش اامید نیکو داشته باش تا آنسیاهچاله ی تولید کنندهارتوکين تراپی روشی جديد باهوش ترین و با کیفیت تریمدیریت اینترنت بر جنگتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکریستال زمان(قسمت دوم)اولین مورد PML به دنبال تکسریعترین کامپیوتر موجودفرد حساس از نظر عاطفی و بارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره هوش و تفاوتهمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش احساسیحس و ادراک قسمت بیست و سورویا بخشی حقیقی از زندگی گامی در درمان بیماریهای اینترنت بدون فیلتر ماهواشکل های متفاوت پروتئین هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکلوتیراستامبرای خودآگاه بودن تو بایمغز مادران و کودکان در زمتاثیر انتخاب از طرف محیط هرچیز با یک تاب تبدیل به خواب سالم عامل سلامتیپیچیدگی های مغزمگسروشهای شناسایی قدرت شنوااپی ژنتیکطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بررسي علل احتمالي تغيير چگونه هموساپينس بر زمین مغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر درجه حرارت بر عملکویروس مصنوعیدلایلی که نشان میدهد ما بآلودگی هوا و ویروس کروناراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ها و تمایزها کلید بچاالش ها در تعیین منبع هونقش میدان مغناطیسی زمین تازه های اسکیزوفرنی(جنوواکسن اسپایکوژندانشمندان نورون مصنوعی سآیا هشیاری کوانتومی وجودزونیسومایدابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن پیشرفته ی پیشینیانچرا خشونت و تعصبنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتظاهری از ماده است که بیدیک پیشنهاد خوب برای آسان داروی جدید میاستنی گراویآیا جهش های ژنتیکی، ویروزبان شناسی مدرن در سطح سلابزارهای بقای از نخستین به مغز خزندگان خودت اجازمولتیپل اسکلروز در زنان توهم فضای خالی یا توهم فضهفت چیز که عملکرد مغز تو نقشه های مغزی جدید با جزیجهان دارای برنامهکمردرددرمان های اسرار آمیز در آآسیب ها ناشی از آلودگی هوسلولهای بنیادی مصنوعی دراخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری بیش فعالیماه رجبتکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی از عروسک های بنوروپلاستیسیتی چیستحفره در مغزکیهان خود را طراحی میکنددرک و احساسامید درمان کرونا با همانسیاره ی ابلهانفلج نخاعی با الکترودهای ارتباط میکروب روده و پارارتباط ماده و انرژیبار بزرگ ایستادن بر دو پامدارک ژنتیکی چگونه انسانتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و هفتکریستال زمان(قسمت سوم)اولین مورد پیوند سر در انسرگیجه از شایعترین اختلافرضیه ای جدید توضیح میدهاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهمسئولیت جدیدتاثیر کتامین در درمان پاهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک قسمت بیستمرویا تخیل یا واقعیتگامی در درمان بیماریهای ایندرالشگفتی های زنبور عسلاز تکنیکی تا مغز از مغز تلوزالمعده(پانکراس)مصنوعبرخی ملاحظات در تشنج های مغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر احتمالی عصاره تغلیهزینه ای که برای اندیشیدخواب سالم عامل سلامتی و یپیچیدگی های مغزی در درک زروشی برای بهبود هوش عاطفابزار هوش در حال ارتقا ازطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی و اپروچ جدید بر بیمچگونه واکسن کرونا را توزمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردنیای شگفت انگیز کوانتومآلزایمرراه پیروزی در زندگی چیستابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های بین زن و مرد فقناتوانی از درمان برخی وینقش محیط زندگی و مهاجرت دتازه های بیماری پارکینسوواکسن اسپایکوژن ضد کرونادانشمندان یک فرضیه رادیکآیا واکنش های یاد گرفته وزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن بشری و مغز اخلاقیچرا در مغز انسان، فرورفتنقش خرچنگ های نعل اسبی درتغییر الگوی رشد مغزی با زیک آلل ژنتیکی که از نئاندداروی جدید ضد میگرنآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزبان شناسی نوین نیازمند ابزارهای دفاعی و بقای موبه بالا بر ستارگان نگاه کمواد کوانتومی جدید، ممکنتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)هفت سین یادگاری از میراث نقص در تشخیص هیجانات عامجهان در حال نوسان و چرخشکمردرد ناشی از تنگی کانادرمان های بیماری آلزایمرآشنا پنداریسلسله مباحث هوش مصنوعیاختلال خواب فرد را مستعد بیماری تی تی پیماپروتیلینتکامل مداومهوش مصنوعی از عروسک های بحقیقت قربانی نزاع بین بی کیهانِ هوشیارِ در حال یادرک احساسات و تفکرات دیگامگا سه عامل مهم سلامتسیاره ابلهانفلج بل، فلجی ترسناک که آنفلج خوابارتباط متقابل با همه ی حیبار سنین ابزار هوشمندی امروری بر تشنج و درمان هایتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و هشتذهن هوشیار در پس ماده ی مکشف مکانیسم عصبی خوانش پاولین هیبرید بین انسان و سربازان ما محققا غلبه می قلب و عقلاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهمستند جهان متصلتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت دهمرویا حقی از طرف خداگاهی لازم است برای فهم و ایا کوچک شدن مغزانسان الشاهکار قرناز تکینگی تا مغز و از مغز لیس دگرامفتامین یا ویاسبرخی مرزهای اخلاق و علوم مغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر ترکیبات استاتین (سهزینه سنگین انسان در ازاخواب عامل دسته بندی و حفطپیوند مغز و سر و چالشهای روشی جدید در درمان قطع نخابزار بقا از نخستین همانطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی ژنها در تشخیص بیماچگونه آن شکری که می خوریممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت فیزیکی، تابعی از دندان ها را مسواک بزنید تآمارهای ارائه شده در سطح رابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز- از مغزتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های تکاملی در مغز وناتوانی در شناسایی چهره نقش نگاه از پایین یا نگاهتبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکسن دیگر کرونا ساخته شدانشمندان ژنی از مغز انسآیا یک، وجود داردزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدنی قدیمی در شمال خلیج چراروياها را به یاد نمی آنقش داروهاي مختلف معروف تغییر زودتر اتصالات مغزییک جهش ممکن است ذهن انسانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا خداباوری محصول تکاملزبان، وسیله شناسایی محیطاتفاق و تصادفبه خودت مغرور نشوموجود بی مغزی که می تواندتوهم چیستهم نوع خواری در میان پیشینقطه بی بازگشتجهان شگفت انگیزکمردرد و علل آندرمان های جدید میگرنآغاز فصل سرما و دوباره تکسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاختلال در شناسایی حروف و بیماری دویکماجرای جهل مقدستکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت اشیاکیست کلوئید بطن سومدرک تصویر و زبان های مخلتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسیاره ابلهانسیر آفرینش از روح تا مغز فلج خواب چیستارتباط چاقی و کاهش قدرت ببارداری بدون رحممرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و دومذهن تو همیشه به چیزی اعتقکشف مکانیسمی پیچیده در باولین تصویر در تاریخ از سسردرد میگرن در کودکانقیچی ژنتیکیاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهمشکلات نخاعیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت دوازدهمرویاها از مغز است یا ناخوگاهی مغز بزرگ چالش استایا این جمله درست است کسیشبیه سازی میلیون ها جهان از تکینگی تا مغز از مغز تلا اکراه فی الدینبرخی نکات از گاید لاین پرمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر دوپامین و سروتونینهزاران سال چشم های بینا وخودآگاهی و هوشیاريپیوند اندام از حیوانات بروشی جدید در درمان سکته مابزار بقا از نخستین همانظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی سیستم تعادلی بدن اچگونه انتظارات بر ادراک مغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستدو ویژگی انتزاع و قدرت تجآن چیزی که ما جریان زمان راز تغییرابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های زبانی سرمنشا تنبرو و انرژی مداومنقش نظام غذایی در تکامل متبدیل سلولهای محافط به سواکسن دیگری ضد کرونا از ددانشمندان پاسخ کوانتومی آیا کیهان می تواند یک شبیزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقای موجود زنده از اسرار آفرینش در موجمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمساح حد واسط میان مغز کوچراروياها را به یاد نمی آنقش ذهن و شناخت در حوادث تغییر عمودی سر انسان از پیک رژیم غذایی جدید، می توداروی ضد تشنج با قابليت تآیا دلفین ها می تواند از سفر نامه سفر به بم و جنوب اتوبان اطلاعات و پلِ بینبه زودی شبکه مغزی به جای موجودات مقهور ژنها هستندتوهمات و شناخت حقیقتهمیشه اطمینان تو بر خدا بچند نرمش مفید برای کمردرجهش های ژنتیکی مفید در ساکمردرد با پوشیدن کفش منادرمان های جدید در بیماری إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسم زنبور ، کلیدی برای واراختلال در شناسایی حروف و بیماری دیستروفی میوتونیماده ی تاریکتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت تنها چیزی است که شاکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرک حقیقت نردبان و مسیری انفجار و توقف تکاملی نشاسیستم تعادلی بدنفلج دوطرفه عصب 6 چشمارتباط هوش ساختار مغز و ژبازگشت از آثار به سوی خدامرکز حافظه کجاستتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و سومذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکشف ارتباط جدیدی از ارتباولین سلول مصنوعیسردرد و علتهای آنقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساسات متفامشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت سومرویاهای پر رمز و حیرتی درگذر زمان کاملا وابسته به ایا ابزار هوشمندی یا مغز شبیه سازی سیستم های کواناز تکینگی تا مغز از مغز تلایو دوم دکتر سید سلمان فبرخی نرمش های گردنمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر دپاکین بر بیماری مهستي مادي ای که ما کوچکترخودآگاهی و هوشیاريپیوند سر آیا ممکن استريتوکسيمب در درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی علل کمر درد در میانچگونه باغبانی باعث کاهش مغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستدو برابر شدن خطر مرگ و میآنچه واقعیت تصور میکنیم راست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوتهای جنسیتی راهی برانخاع ما تا پایین ستون فقرنقش نظریه تکامل در شناساتداخل مرزها و صفات با بینواکسن سرطاندانشمندان اولین سلول مصنآیا گذشته، امروز وآینده زیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنفس هوازی و میتوکندرینزاع بین جهل و علم رو به پنقش روی و منیزیم در سلامتتغییرات منطقه بویایی مغزیکی از علل محدودیت مغز امداروی ضد تشنج توپیراماتآیا دلفین ها میتوانند باسفر به مریخ در 39 روزاتوسوکسیمایدبه زیر پای خود نگاه نکن بمیهمانهای ناخوانده عامل توپیراماتهمیشه عسل با موم بخوریمچند جهانیجهش های ژنتیکی غیر تصادفکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمان های رایج ام اسافت فشار خون ناگهانی در وسماگلوتید داروی کاهش دهناختلالات مخچهبیماری ضعف عضلات نزدیک بماده ی خالیتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت خواب و رویاکاهش التهاب ناشی از بیمادرک عمیق در حیواناتانواع سکته های مغزی