دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مرکز حافظه کجاست

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست:
مرکز حافظه ما کجاست؟
وقتی بسیاری از ادراکات ما و مشاهدات از جمله رویاها، بر اساس تجربه ها و آموزش های قبلی است که از حافظه منشا می گیرد و رمزهای موجود در رویاها و مشاهدات از این آموخته ها و تجربیات و حافظه قبلی شکل می گیرد، حافظه ساختاری بسیار مهم را در زندگی ما تشکیل میدهد.

حاظه پایه و اساسی است که تجربه های بعدی ما بر اساس آن، نقش می گیرد. شناخت مرکز این حجم انبوه اطلاعات که ممکن است حدود هشتاد سال زندگی در آن اندوخته شود بسیار مهم است. با پایان نامه اخذ دکترای دکتر احمد حطاب در دانشکده پژوهش های برتر دینی و لغوی در نجف اشرف زیر نظر امام احمد الحسن ع همراه باشید:
www.ihelrs.org

(شاید برخی ادعا کنند مرکز حافظه را شناخته اند ولی پژوهش های جدید دانشمند روانشناس آلفرد ادلر- وقتی امور را برعکس می کند و تصور میکند مغز تابع است و خودش را دگرگون میکند و بر اساس آنچه عقل به آن املا میکند پاسخ میدهد- بسیار از دیدگاه مادی دور میشود با وجود اینکه آن تغییرات بیولوژیک که در مغز قرار میگیرد بسیار بزرگ است و بسیار بزرگتر از حصول رویاهاست.
ادلر میگوید: (برای ما انکار وجود تاثیر خاصی از عقل بر کیفیتی که مغز با آن کار میکند دشوار خواهد بود. مغز جز اندامی از اندام ها نیست که بدن از آن شکل گرفته است و در نتیجه عقل، تاثیری بر مغز مانند دیگر اندام های بدن دارد. به همین ترتیب پژوهش ما در مورد علم بیماری ها نشان داد برخی افراد که قدرت خواندن و نوشتن را به دلیل آسیب نیمه راست مغز از دست داده اند توانستند با تمرین و یادگیری قسمت های دیگر مغز، این وظیفه را و این قدرت خود را بر خواندن و نوشتن انجام دهند.

این در حالی رخ داد که این افراد از سکته مغزی رنج م یبردند و امکانی برای اصلاح بخش پشتی خراب مغز وجود نداشت. بخش های دیگر مغز این وظیفه را انجام میدهد و به فرد امکان می دهد قدرت های قبلی خود را به دست بیاورد. این حقیقت، اهمیتی بسیار در توضیح امکان تطبیق های آموزشی علم روانشناسی فردی دارد. اگر عقل بتواند بر مغز تاثیر بگذارد تا مغز، فقط ابزاری باشد که عقل برای محقق کردن اهداف خود به کار میبرد ما می توانیم مغز را ارتقا دهیم و حالت آن را بهبود بخشیم، پس در اینجا نیازی نیست اسیر و مقید به حدود توانایی های مغز باقی بمانیم بلکه امکان دارد راه هایی برای آموزش مغز ایجاد کرد تا برای شرایط زندگی اطراف ما متناسب باشد.)(معنی زندگی- ادلر- ص70-71)

این کیفیت، ازمغز ابزاری میسازد- که با طبیعت عمل و طبیعت مشکلات بلکه حتی با طبیعت نقص های ناشی از آسیب یا تخریب محدود، سازگار میشود- و از این دستگاه سر و معمایی درست میکند که گشودن رمزهای آن دشوار است.

و عموما بیشتر بحث های عقلی این طبیعت تجربی را در بر میگیرد و واکنش مغز را در مساله واحدی از میلیاردها مساله کنونی در فهم طبیعت عمل مغز منعکس میکند. اما بحث هایی- که بر تحلیل آزمایشگاهی سلول های عصبی و هورمون ها و دیگر موارد استوار است و میتوان به آن در فهم طبیعت وظیفه ها و راه عمل آن اعتماد کند- همچنان در مراحل اولیه خود است و شاید به اعتقاد من مثلا قضیه حافظه- که از وظایف مهمی است که تفکر و درک انسانی بر اساس آن است- شایسته تر است مورد بحث و تمرکز قرار گیرد و در نتیجه شاید مقدمه ورود به جهان رویاها و ماهیت آن باشد.

دانشمند اعصاب گیرهارد روس از دانشگاه بریمن می گوید: مهمترین وسیله ادراک انسان، حافظه است. 99% آنچه می بینید آن را از حافظه خود تصویرسازی می کنید؛ یک درصد باقیمانده را اعضای حسی تصویربرداری میدهد.)((گزارش حیله های عقل باطن- مستند شبکه الجزیره www.youtube.com/watch?v=Tyf2XCAklZ4)

(گیرهارد روس پروفسور و استاد نورولوژی در دانشگاه پریمان آلمان و از دانشمندان متخصص درمورد مغز و اعصاب است)

کارل ساگان میگوید: (و در حالت معینی- که لوب اکسیپیتال تحریک شد که این بخش خاص دیدن است- بیمار گفت او پروانه ای را دیده است که پرواز میکند و تقریبا تا درجه ای، حقیقت داشت که او دست خود را دراز کرد تا آن را بگیرد. و در تجربه ای مشابه که بر میمون انجام شد حیوان بسیار دقیق نگریست گویا در برابرش چیزی قرار دارد و کوشید با دست راست، آن را بگیرد سپس با حیرت، به دست خالی خود نگاه کرد.

تحریک الکتریکی باقت هایی معین در قشر مغز در انسان، گاهی منجر به تذکر حوادث معینی شده است ولی از میان بردن این بافت ها این حافظه را نابود نمی کند و ازاین رو دشوار است انکار شود حافظه انسانی در مرحله اول در زمان بازگرداندن آن به بافتهای دیگر مغز، در قشر مغز ذخیره میشود.

وقتی حافظه یکی از وظایف قشر مغز است و با فرایند تبادل، بین قشر مغز و بقیه مغز جابجا میشود یعنی به صورت ساکن در جایی از مغز باقی نمی ماند این واضح میکند چگونه حافظه بعد از تلف شدن زیاد قشر مغز، در آن می ماند.

ولی دلایل، سوی دیگری را نشان میدهد. در تجربه هایی- که دانشمند فیزیولوژی اعصاب رالف جرالد در دانشگاه میشیگان انجام داد- حیوانات برخی تجربه ها را طی گذر در مسیر یک ماریپیچ ساده، یاد می گرفتند سپس در دمایی نزدیک به انجماد، منجمد می شدند و اين شبيه يك شب زمستانی بود و سرما به حدی می رسید که همه امواج الکتریکی را در مغز متوقف میکرد

و وقتی نظریه تبادل امواج الکتریکی درست باشد مورد انتظار بود که این آزمون، همه حافظه را حذف کند ولی این رخ نداد و بعد از به هوش آمدن، حیوان راه های خود را در مارپیچ پیدا میکرد.)()(تاملاتی در تکامل وهوش انسان- کارل ساگان- چاپ اول چ2005 ص36)

(کارل ساگان در سال 1934 در نویویورک متولد شد و دکترای خود را از دانشگاه شیکاگو گرفت و به عنوان فیزیکدان منجم، بحثی را درمورد هوش بیرون از زمین، مطرح کرد و در اغلب پروژه های سفرهای فضایی مشارکت کرد و به عنوان یکی از بزرگترین ذهن ها در عرصه کشف فضا توصیف میشود و نقش مهمی را در ایجاد سازمان فضایی آمریکا ناسا داشته است. نگاه شود به مقدمه کتاب تاملاتی در تکامل هوش انسان ص15)

پس مکان معلومات به صورت دقیق، واضح و ثابت نیست به طوری که بر ما سخت است به فهم ماهیت رویاها به طور دقیق برسیم و این همچنین چیزی است که بحث های دیگر که اخیرا گزارش شده است آن را تایید میکند: (دانشمند زیست شناس حائز جایزه نوبل ساسوموتی نیکاوا پژوهش هایی پیشرفته را در مورد حافظه داشته است. آنها تجربه هایی را در منطقه هیپوکامپ مغز داشتند. هیپوکامپ معلومات به دست آمده از حافظه کوتاه مدت را ادغام میکند تا آن را حافظه بلند مدت کند. این از نخستین مناطق مغز است که به دلیل بیماری آلزایمر دچار عارضه میشود. به نظر می رسد حقایق حافظه در اینجا ذخیره شده ولی اجزای عاطفی حافظه در همه جاهای مغز پراکنده شده است.)(گزارش عقل نشنال جئوگرافی- www.youtube.com/watch?v=YxMc3qAnQMs

با وجود اینکه بحث ها ثابت کرده است حافظه اولیه ای که معلومات را در شاخ هیپوکامپ ذخیره میکند و آن را به منطقه هیپوکامپ تحویل میدهد تا آن را در حافظه بلند مدت ذخیره کند، پژوهش های جدید روشن کرد که اجزای عاطفی حافظه، در همه بخش های مغز پراکنده میشود و این سبب می شود ارتباط رویاها با جایگاه حافظه، مرجع مشخصی نداشته باشد؛ به خصوص وقتی بفهمیم رویاها بیشتر تصاویر خود را از عواطف و احساسات منتشر شده در سلول های مغزی به دست می آورد...)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

سلمان فاطمی [ 1400-04-09 ]
مرکز حافظه

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مدیون خود ناموجودایران بزرگنقش روزه داری در سالم و جحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر سال حدود 7 میلیون نفر نظریه ی تکامل در درمان بیبه نقاش بنگرهستی ما پس از شروعی چگال رادیوی مغز و تنظیم فرکانبزرگترین درد از درون است ستم با شعار قانون بدترین کشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر فکر بر سلامتمنابع انرژی از نفت و گاز آب زندگی است قسمت هفتمجهان موازی و حجاب هامرز مرگ و زندگی کجاستابزار هوش در حال ارتقا ازنمیتوان بر سیاه سیاه نوشخونریزی مغز در سندرم کوواز مخالفت بشنودرمان جدید ای ال اس، توفرهمیشه داناتر از ما وجود دبی ذهن و بی روحویروس مصنوعیتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد و علتهای آنگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت آسیب ها ناشی از آلودگی هوجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلمشاهده گر جدای از شیء مشاچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک تصویر و زبان های مخلتهوموارکتوس ها ممکن است دزندگی سلول در بدن، جدای ابیماری بیش فعالیواکسن کرونا از حقیقت تاتتلاشی تازه برای گشودن معپل جویی اصفهانشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالکترومغناطیس شنوایی و هجوانان وطندقیق ترین تصاویر از مغز انوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دست کردن در گوشبیست تمرین ساده برای جلوزبان و کلمه حتی برای کسانورزش هوازی مرتب خیلی به قتنهایی رمز نوآوری استفاصله ها در مکانیک کوانتپیوند سر آیا ممکن استشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع خواب و رویاامیدی به این سوی قبر نیستمغز فکر میکند مرگ برای دیحق انتخابابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب چگونه به سطح بالایی از هواز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار مانند بردهبازگشت به ریشه های تکاملسفر به مریخ در 39 روزیادگیری مهارت های جدید دتو در میانه ی جهان نیستی فرزندان زمان خودپروانه ی آسمانیضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر میگرن و پروتئین مرتبط با انرژی تاریک که ما نمی تومغز انسان برای شادمانی طحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از دانشمندان ژنی از مغز انسچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساسات متفاسلام تا روشناییکلام و زبان، گنجینه ای بستوهم بی خداییقانون جنگلآن چیزی که ما جریان زمان عقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینما به جهان های متفاوت خوداولین مورد PML به دنبال تکمغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک قسمت 74اثرات فشار روحی شدیدداروی جدید s3 در درمان ام نجات در راستگوییاستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت ششمروزهای سختبرای اولین بار دانشمندانسودمندی موجودات ابزی بر کودک هشت ساله لازم است آدتیروفیبان موثر در سکته ی لوتیراستامآیا همه جنایت ها نتیجه بیعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاماشین دانشایمپلانت نخاعی میتواند دنقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک قسمت پنجماختلالات حرکتی در انساندر مانهای کمر دردچرا حجم مغز گونه انسان دراطلاع رسانی اینترنتیهیپرپاراتیروئیدیسمریاضیات یک حس جدید استبرخی توصیه ها برای واکسیسیستم دفاعی بدن علیه مغز کایروپاکتیک چیستتکامل داروینی هنوز در حامقابله با کرونا با علم اسآیا برای تولید مثل همیشه غیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پتغییرات منطقه بویایی مغزمدیریت اینترنت بر جنگایرادهای موجود در خلقت بنقش رژیم غذایی بر رشد و احس و ادراک قسمت ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژدرمان های اسرار آمیز در آنظریه ی تکامل در درمان بیبه نادیدنی ایمان بیاورو هر کس تقوای خدا پیشه کنراز تغییربسیاری از مجرمان، خودشانستم، بی پاسخ نیستکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر مشاهده بر واقعیت بمنابع انرژی از نفت و گاز آب زندگی است قسمت اولجهان ما میتواند به اندازمرز بین انسان و حیوان کجاابزار بقا از نخستین هماننمایش تک نفرهخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطانهمیشه راهی هستبی شرمیویرایش DNA جنین انسان، برتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد تنشنگیرنده باید سازگار با پیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت آشنا پنداریجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بمشاهده آینده از روی مشاهنوآوری ای شگفت انگیز داناز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری هورمون شیرساز یا پرولاکتزندگی، مدیریت انرژیبیماری تی تی پیواکسن کرونا ساخته شده توتلاشی جدید در درمان ام اسپل خواجو اصفهانشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالکتروتاکسی(گرایش و حرکجواب دانشمند سوال کننده دل به دریا بزننیکولا تسلااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دست آسمانبیش از نیمی از موارد انتقزبان و بیان نتیجه ساختماورزش هوازی ، بهترین تمریتنبیه چقدر موثر استفاصله ی همیشگی تصویر سازپیوند سر، یکی از راه حلهاشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکمنتظر نمان چیزی نور را بهامیدی تازه در درمان سرطامغز قلبحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین هماندی متیل فومارات(زادیوا)(چگونه باغبانی باعث کاهش از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار وابسته به شکلبازخورد یا فیدبکسفر تجهیزات ناسا به مریخ یادآوری خواب و رویاتوقف؛ شکستفرضیه ای جدید توضیح میدهپرواز از نیویورک تا لوس آضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمیگرن سردردی ژنتیکی که بانرژی خلا ممکن استمغز انسان رو به کوچک تر شحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان پاسخ کوانتومی چالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی درباره احساساتی غیرسلاح و راهزنیکلرال هیدرات برای خوابانتوهم تنهاییقانونمندی و محدودیت عالمآنچه ناشناخته است باید شعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیما با کمک مغز خود مختاريماولین مورد پیوند سر در انمغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک قسمت 75اثرات مفید قهوهداروی جدید میاستنی گراوینخاع ما تا پایین ستون فقراستیفن هاوکینگ در مورد ههوش عاطفی بیشتر در زنانروش مقابله مغز با محدودیبرای تمدن سازی، باید در بسی و سه پل اصفهانکودک ایرانی که هوش او از تکنولوژی جدید که سلول هالوزالمعده(پانکراس)مصنوعآیا هوش مصنوعی می تواند نعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون مبانی ذهنی سیاه و سفیدایمان به رویانقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک قسمت پنجاهاختلالات صحبت کردن در اندر محل کار ارزش خودت را بچرا خشونت و تعصباطلاعات حسی ما از جهان، چهاوکينگ پیش از مرگش رسالریسدیپلام تنها داروی تایبرخی درمان های Spinal Muscular Atسکوت و نیستیکار با یگانگی و یکپارچگیتکامل زبانملاحظه های اخلاقی دربارهآیا بزرگ شدن مغز فقط در دغرور و علمملاحظات بیهوشی قبل از جرآیا تکامل و تغییرات ژنتیغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به مداخله ی زیانبار انساناکسی توسین و تکامل پیش انقش رژیم غذایی در رشد و احس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط پیوسته ی جهاندرمان های بیماری آلزایمرنظریه ی ریسمانبه هلال بنگروفور و فراوانیراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمنابع انرژی از نفت و گاز آب زندگی است قسمت دومجهان مادی، تجلی فضا در ذهمرز جدید جستجو و اکتشاف، ابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردرخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بهمیشه عسل با موم بخوریمزمان و مکان، ابعاد کیهان بی عدالتی در توزیع واکسن واقعیت فیزیکی، تابعی از تفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد سکه ایگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت آشنا پنداریجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلمطالبه ی حق خودنوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز و از مغز درک دیگرانهوش فوق العاده، هر فرد اسزونیسومایدبیماری دویکواکسن ایرانی کرونا تولیدتمایل زیاد به خوردن بستنپلاسمای غالبشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت روامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالکترودهای کاشتنیجوسازی مدرندلایلی که نشان میدهد ما بنیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دستورالعمل مرکز کنترل بیبیشتر کمردردها نیازی به زبان و بیان، در سایه پیشرورزش و میگرنتهدیدهای هوش مصنوعیفتون های زیستیپیوندی که فراتر از امکانشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکمنحنی که ارتباط بین معرفامگا سه عامل مهم سلامتمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین هماندین اجباریچگونه تکامل مغزهای کنونیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار اجتماعی انسان، حاصبازسازي مغز و نخاع چالشی سفر دشوار اکتشافیاری خدا نزدیک استتولید مثل اولین ربات های فساد اقتصادی سیتماتیک درپروتئین های ساده ی ابتداضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبمیگرن شدید قابل درمان اسانسان قدیم در شبه جزیره عمغز انسان رو به کوچکتر شدحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان اولین سلول مصنچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی درمانگر کامپیرویا تخیل یا واقعیتبخش فراموش شده ی حافظهسلسله مباحث هوش مصنوعیکمردردتوهم جدایی و توهم علمقارچ بی مغز در خدمت موجودآنچه واقعیت تصور میکنیم علم و روحتری فلوپرازینما بخشی از این جهان مرتبطاولین هیبرید بین انسان و مغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت 78اثرات مفید روزه داریداروی جدید برای میاستنی نخستین تمدن بشریاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش عاطفی در زنان بیشتر اروش های صرفه جویی در ایجابرای خودآگاه بودن تو بایسیلی محکم محیط زیست بر انکودکان میتوانند ناقل بی تکنولوژی جدید که سلول هالیروپریم داروی ترکیبی ضدآیا هوش مصنوعی زندگی بشرعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانمباحث مهم حس و ادراکاین پیوند نه با مغز بلکه نقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک قسمت پنجاه و یاختلالات عضلانی ژنتیکدر چه مرحله ای از خواب ، رچرا در مغز انسان، فرورفتاطلاعاتی عمومی در مورد مهاوکينگ پیش از مرگش رسالریشه های مشترک حیاتبرخی روش های تربیتی کودکسکوت، پر از صداکاربرد روباتهای ريزنانوتکامل زبانتکامل زبان انسان از پیشیممانتین یا آلزیکسا یا ابآیا جنین انسان، هوشمندی مقالاتتغییرات تکاملی سر انسان مدارک ژنتیکی چگونه انساناگر فقط مردم میفهمیدند کنقش زنجبیل در جلوگیری از حس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط انسانی، محدود به درمان های جدید میگرننظریه تکامل در درمان بیمبه کدامین گناه کشته شدندوقت نهيب هاي غير علمي گذشرجزخوانی هایی که امروز ببسیاری از بیماری های جدیستارگانی قبل از آغاز کیهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاثیر نگاه و مشاهده ناظر منابع انرژی از نفت و گاز آب زندگی است قسمت سومجهان مرئی و نامرئیمزایای شکلات تلخ برای سلابزار بقا از نخستین همانچند جهانیخواب سالم عامل سلامتی و یاز نخستین همانند سازها تدرمان سرگیجه بدون نیاز بهمجوشی هسته ای، انرژِی بزمان و صبربیمار 101 ساله، مبتلا به سواقعیت چند سویهتفاوت ایستایی و تکاپوسردرد عروقی میگرنگام کوچک ولی تاثیرگذارتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت آغاز فصل سرما و دوباره تکجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استمطالبی در مورد تشنجنوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریهوش مصنوعی می تواند بر احزونا به وسیله ویروس ابله بیماری دیستروفی میوتونیواکسن اسپایکوژنتمدن قدیمی ای در جنوب ایرپمبرولیزوماب در بیماری چشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالگو نداشتیمجامعه ی آسمانیدنیای شگفت انگیز کوانتومچیز جدید را بپذیراز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دغدغه نتیجه ی نادانی استبا هوش مصنوعی خودکار روبزبان و تکلم برخی بیماریهورزش بهترین درمان بیش فعتو یک معجزه ایفروتنی و غرورپیوستگی همه ی اجزای جهانشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنشأ اطلاعات و آموخته ها امروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز مانند تلفن استحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رقیبی قدرتمند در برابر مبحتی علمی درباره تمایل بسفرنامه سفر به بم و جنوب ژن همه چیز نیستتولید یا دریافت علمفشار و قدرتپروتز چشمطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غبامیدان مغناطيسي زمین بشر انسان میوه ی تکاملمغز ایندگان چگونه استحافظه های کاذبابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان تغییر میدان مغچالش هوشیاری و اینکه چرا از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحرویا حقی از طرف خدابخش های تنظیمی ژنومسلطان جنگل یا صاحب ملکوتکمردرد ناشی از تنگی کاناتوهم جسمقبل از آغازآنچه حس می کنیم، نتیجه ی علم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینما تحت کنترل ژنها هستیم یاولین تصویر در تاریخ از سمغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک قسمت 82اثرات مضر ماری جواناداروی جدید برای ای ال اسنخستین تصویر از سیاهچالهاستخوان های کشف شده، ممکهوش عاطفی در زنان بیشتر اروش هایی برای جلوگیری از برای زندگی سالم، یافتن تسینوریپا داروی ترکیبی ضدکودکان خود را مشابه خود تتکینگیلیس دگرامفتامین یا ویاسآیا هوش ارثی دریافتی از پعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های مجموعه های پر سلولی بدن ماین اندوه چیستنقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک قسمت پنجاه و داختراع جدید اینترنت کواندر ناامیدی بسی امید استچرا ذرات بنیادی معمولاً اطلاعاتی عمومی در مورد مهدف یکسان و مسیرهای مختلرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سلولهای عصبی در تلاسکته مغزیکاربرد روباتهای ريز، در کتاب گران و پرهزینه شد ولتکامل ساختار رگهای مغزی من کسی در ناکسی دریافتم آیا جهان ذهن و افکار ما متاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردمروری بر تشنج و درمان هایاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط از بالا به پایین مدرمان های جدید در بیماری نظریه تکامل در درمان بیمبه امید روزهای بهتروقتی فهمیدی خطا کردی برگرحم مصنوعیبشکه ای که ته نداره پر نمسخن نیکو مانند درخت نیکوکشتن عقیده ممکن نیستتاثیر نگاه انسان بر رفتامنابع انرژی از نفت و گاز آب، زندگی است(قسمت پنجم)جهان مشارکتیمسمومیت دانش آموزان بی گابزار بقا از نخستین همانچند جهانیخواب عامل دسته بندی و حفطاز نخستین همانند سازها تدرمان سرگیجه بدون نیاز بهمراه سختی، اسانی هستزمان واقعیت است یا توهمبیماری لبر و نابینایی آنواقعیت چیستتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسرطان کمیت گراییگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت آغاز مبهم آفرینشجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بمطالعه ای بیان میکند اهدنوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتهوش مصنوعی و کشف زبان هایزیباترین چیز در پیر شدنبیماری ضعف عضلات نزدیک بواکسن اسپایکوژن ضد کروناتمدن پیشرفته ی پیشینیانپنج اکتشاف شگفت آور در موشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالگو و عادت را بشکن و در اجاودانگی مصنوعیدنیا، هیچ استچیزی منتظر شناخته شدناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن ما از در هم شکستن منببا تعمق در اسرار ابدیت و زبان و شناخت حقیقت قسمت چورزش در کمر دردتو یک جهان در مغز خودت هسفرگشت و تکامل تصادفی محض پیام های ناشناخته بر مغز شباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکمنشاء کوانتومی هوشیاری اانفجار و توقف تکاملی نشامغز مادران و کودکان در زمحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رموزی از نخستین تمدن بشربحث درباره پیدایش و منشا سفرنامه سفر به بم و جنوب ژن همه چیز نیستتولید پاک و فراوان انرژیفضای قلب منبع نبوغ استپروتز عصبی برای تکلمطلای سیاهتاریکی و نورمیدان های مغناطیسی قابل انسان ها می توانند میدان مغز ابزار بقای برتر مادیحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان روش هاي جدیدی چالش دیدگاه های سنتی در باز روده تا مغزهوش مصنوعی ساخته هوش طبیرویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگی حس و ادراک ما اسم زنبور ، کلیدی برای وارکمردرد و علل آنتوهمات و شناخت حقیقتقبل از انفجار بزرگآنها نمیخواهند دیگران راعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزمانند آب باشاولین دارو برای آتاکسی فمغز، فقط گیرندهحس و ادراک قسمت چهلاجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای دیابتنخستین روبات های زنده ی جاستروژن مانند سپر زنان دهوشمندی کیهانروش هایی ساده برای کاهش ابرخی ملاحظات در تشنج های سیگار عامل افزایش مرگ ومکودکان را برای راه آماده تکامل فردی یا اجتماعیلا اکراه فی الدینآیا هوش سریعی که بدون احسعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل محل درک احساسات روحانیاین ایده که ذرات سیاهچالنقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک قسمت پنجاه و سادامه بحث تکامل چشمدر هم تنیدگی مرزها و بی مچراروياها را به یاد نمی آاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهدف یکسان، در مسیرهای مترژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و سال سیزده ماههکتاب زیست شناسی باورتکامل شناخت انسان با کشفمن پر از تلخیمآیا جهش های ژنتیکی، ویروصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهمرکز هوشیاری، روح یا بدن اگر نیروی مغناطیس نباشد نقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک سی و هفتمارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های رایج ام اسنظریه تکامل در درمان بیمبه بالا بر ستارگان نگاه کوقتی پر از گل شدی خودت را رحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیسخن و سکوتگل خاردار، زیباستتاثیر نگاه انسان بر رفتامنابع انرژی از نفت و گاز آتش منبع انرژیجهان هوشمندمسمومیت دانش آموزان، قماابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علمخودآگاهی و هوشیارياز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون داروهمراهی نوعی سردرد میگرنیزمان پلانکبیماری های میتوکندریواقعیت چیستتفاوتهای جنسیتی راهی براسرعت فکر کردن چگونه استگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجهان شگفت انگیزخدای رنگین کمانمعماری، هندسه ی قابل مشانوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویرهوش مصنوعی یا حماقت طبیعزیباترین چیز در افزایش سبیماریهای تحلیل عضلانی اواکسن دیگر کرونا ساخته شتمدن بشری و مغز اخلاقیفلج نخاعی با الکترودهای پول و شادیشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالگوی بنیادین و هوشیاریجایی خالی نیستدندان ها را مسواک بزنید تچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن چند جانبه نیازمند نگبا خدا باشزبان و شناخت حقیقت قسمت اوزن حقیقی معرفت و شناختتو کز محنت دیگران بی غمیفراموش کارها باهوش تر هسپیدایش زبانشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکمهندسی ژنتیک در حال تلاش انقراض را انتخاب نکنیدمغز چون ابزار هوش است دلیحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثي درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب ژن هوش و ساختارهای حیاتی تولید سلولهای جنسی از سلقفس ذهنپرورش مغز مینیاتوری انساطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدمیدان های کوانتومی خلاانسان یک کتابخانه استمغز ابزار برتر بقاحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان روشی برای تبدیچاالش ها در تعیین منبع هواز سایه بگذرهوش احساسیرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش بزرگتر کیهان ناشناختسماگلوتید داروی کاهش دهنکمردرد با پوشیدن کفش مناتوپیراماتقبرستان ها با بوی شجاعتآنان که در قله اند هرگز خعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکماه رجباولین دروغمغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک قسمت چهل و هفتاجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید ضد میگرننرمش های مفید برای درد زااسرار آفرینش در موجهوشیاری و وجودروش جدید تولید برقبرخی مرزهای اخلاق و علوم سیاهچاله هاکوری گذرای ناشی از موبایتکامل مادی تا ابزار هوشملاموژین داروی ضد اوتیسم؟آیا هشیاری کوانتومی وجودعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولمحل درک احساسات روحانی داینکه به خاطرخودت زندگی نقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک قسمت پنجاه و شاداراوون تنها داروی تاییدر هم تنیدگی کوانتومیچراروياها را به یاد نمی آاعتماد به خودهدف از تکامل مغزرژیم ضد التهابیبرداشت مغز ما از گذر زمانسانسور از روی قصد بسیاری سانسور بر بسیاری از حقایکتاب طبیعت در قالب هندسهتکامل، نتیجه ی برنامه ریمنابع انرژي پاک سرچشمه حآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصمرکز حافظه کجاستاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش سجده بر عملکرد مغزحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های علامتی در ام اسهفت چیز که عملکرد مغز تو به بالاتر از ماده بیندیشوقتی تو از یاد گرفتن باز رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد پنجمسخن پاک و ثابتگل زندگیتاثیر ویتامین دی بر بیمامنابع انرژی از نفت و گاز آثار باستانی تمدن های قدجهان هوشیارمسیر دشوار تکامل و ارتقاابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرطان با امواج صوتهندسه ی پایه ایزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری های مغز و اعصاب و واقعیت های متفاوتتقلید مرحله ای نسبتا پیشسعی کن به حدی محدود نشویگاهی لازم است برای فهم و تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت افت فشار خون ناگهانی در وجهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر نوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزیر فشار کووید چه باید کربیماری، رساله ای برای سلواکسن دیگری ضد کرونا از دتمدن زیر آبفلج بل، فلجی ترسناک که آنپول و عقیدهشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالگوبرداری از طبیعتجاذبهابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهچیزی شبیه نور تو نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن هوشیار در پس ماده ی مبا طبیعت بازی نکنزبان و شناخت حقیقت قسمت دوزوز گوشتو پیچیده ترین تکنولوژی فراموشی همیشه هم بد نیستپیر شدن حتمی نیستشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکمهربانی، شرط موفقیتانواع سکته های مغزیمغز چگونه صداها را فیلتر حقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی منگاه محدود و تک جانبه، مشاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی جالب درباره محدودیتسفرنامه سفر به بم و جنوب ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتولترودینقفس را بشکنپرتوهای صادر شده از سیاهطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهمیدان بنیادین اطلاعاتانسان باشمغز از بسیاری حقایق می گرحافظه و اطلاعات در کجاستابزارهای بقای از نخستین دانش، قفل ذهن را باز میکنناتوانی از درمان برخی ویاز علم جز اندکی به شما داهوش احساسیرویای شفافبخش دیگری در وجود انسان هسندرم کووید طولانیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتوانایی مغز و دیگر اجزای قدم زدن و حرکت دید را تغیآنزیم تولید انرژی در سلوعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانماپروتیلیناولین سلول مصنوعیمغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد الزایمرنرمش های مفید در سرگیجهاسرار بازسازی اندام هاهوشیاری و افسردگیروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله های فضایی منابعکی غایب شدی تا نیازمند دلتکامل مداوملایو دوم دکتر سید سلمان فآیا واکنش های یاد گرفته وعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانمحدودیت چقدر موثر استاینکه خانواده ات سالم بانقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک قسمت بیست و چهادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی کوانتومی و پنزاع بین جهل و علم رو به پاعتماد به خودهدف از خلقت رسیدن به ابزارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسي علل احتمالي تغيير بررسی و اپروچ جدید بر بیمساهچاله ها تبخیر نمیشودکتاب، سفری به تاریختکثیر سلول در برابر توقف منابع انرژی از نفت و گاز آیا خداباوری محصول تکاملپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردمرکز حافظه کجاستاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان ژنتیکی برای نوآوریهفت سین یادگاری از میراث به جای محکوم کردن دیگران ویتنام نوعی کرونا ویروس رساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناسختی ها رفتنی استگلوله ی ساچمه ایتاثیر ویروس کرونا بر مغز منابع بی نهایت انرژی در دآرامش و دانشجهان های بسیار دیگرمسئول صیانت از عقیده کیسابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننخودت را از اندیشه هایت حفاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمانهای بیماری پارکینسهندسه ی رایج کیهانزمان شگفت انگیزبیماری وسواسواقعیت و مجازتقلید از روی طبیعتشلیک فراموشیگاهی مغز بزرگ چالش استتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت افت هوشیاری به دنبال کاهجهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی بابانوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مبهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزیرفون داروی ضد ام اسواکسن سرطانتمدنی قدیمی در شمال خلیج فلج خوابپوست ساعتی مستقل از مغز دشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم منبع هوشیاری کجاست؟(قسمالتهاب شریان تمپورالجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجنکاتی در مورد تشنجاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن تو همیشه به چیزی اعتقبالاترین هدف از دولتزبان و شناخت حقیقت قسمت سیک پیام منفرد نورون مغزی تو آرامش و صلحیفراموشی و مسیر روحانیپیشینیان انسان از هفت میشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکموفقیت هوش مصنوعی در امتانگشت ماشه ایمغز ناتوان از توجیه پیداحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پندارینگاه انسان محدود به ادرااز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش ویتامين سفری به آغاز کیهانژن ضد آلزایمرتومورها و التهاب مغزی عاقلب و عقلپرسش و چستجو همیشه باقی اطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنومیدازولام در درمان تشنج انسان جدید از چه زمانی پامغز به تنهایی برای فرهنگ حباب های کیهانی تو در توابزارهای دفاعی و بقای مودائما بخوانناتوانی در شناسایی چهره ازدواج های بین گونه ای، رهوش در طبیعتروان سالمبخشیدن دیگران یعنی آرامشسندرم گیلن باره به دنبال کنگره بین المللی سردرد دتوازن مهمتر از فعالیت زیقدرت مردمآینه در اینهعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونماجرای جهل مقدساوکرلیزوماب داروی جدید شمغط یک گیرنده استحس و ادراک قسمت چهل و دوماحیای بینایی نسبی یک بیمداروی سل سپتنرمشهای مهم برای تقویت عاصل بازخوردهوشیاری کوانتومیروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله ها، دارای پرتو کیهان خود را طراحی میکندتکامل چشملبخند بزن شاید صبح فردا زآیا یک، وجود داردعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آممحدودیت های حافظه و حافظاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش اتصالات بین سلولهای حس و ادراک قسمت بیست و یکادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومی و دنزاع بین علم و نادانی رو اعداد بینهایت در دنیای مهر چیز با هر چیز دیگر در ترژیم غذایی ضد التهابیهر جا که جات میشه، جات نیرژیم غذایی ضد دردبررسی ژنها در تشخیص بیماسایه را اصالت دادن، جز فرکتابخانهتأثیر نگاه انسان بر رفتامنابع انرژی از نفت و گاز آیا دلفین ها می تواند از سایتهای دیگرجلوتر را دیدنمرکز خنده در کجای مغز استاگر با مطالعه فیزیک کواننقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان پوکی استخوانهم نوع خواری در میان پیشیبه خودت مغرور نشوویتامین E برای فعالیت صحرشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کروناسرنوشتگلوئونتاثیر ژنها بر اختلالات خمنابع جدید انرژیآرامش و سکونجهان هایی در جهان دیگرمسئولیت جدیدابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامخودروهای هیدروژنیاز نظر علم اعصاب اراده آزدرهای اسرارآمیز و پوشیدههندسه بنیادینزنان باهوش تربیماری کروتز فیلد جاکوبواقعیت و انعکاستقلید از طبیعتشلیک فراموشیگذر زمان کاملا وابسته به تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت53افتخار انسانجهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووهوش مصنوعی الفاگوزیرک ترین مردمواکسن سرطانتمرکز و مدیتیشنفلج خواب چیستپوشاندن خود از نورشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامواجی که به وسیله ی ماشیمعنی روزهجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ چگونه مولکول های دی ان ایاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن خود را مشغول هماهنگیباهوش ترین و با کیفیت تریزبان جانسوزیک پیشنهاد خوب برای آسان تو افق رویداد جهان هستیفرایند پیچیده ی خونرسانیپیشرفت های جدید علوم اعصشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکمولتیپل اسکلروز در زنان انگشت نگاری مغز نشان میدمغز و اخلاقحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپندارینگاه از بیرون مجموعهاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز جهانبحثی در مورد نقش کلسیم و سقوط درون جاذبه ای خاص، چژنها نقشه ایجاد ابزار هوتومورهای نخاعیقلب دروازه ی ارتباطپرسشگری نامحدودطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسومکان زمان یا حافظه زمانانسان خطرناکترین موجودمغز بیش از آنچه تصور میشوحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد و نیازهای تکاملیداروهای مصرفی در ام اسنادیدنی ها واقعی هستنداسکار، لگوی هوشمندهوش عاطفی قسمت 11روبات های ریز در درمان بیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسندرم پیریفورمیسکنگره بین المللی سردرد دتوسعه هوش مصنوعی قادر اسقدرت کنترل خودآیندهعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزماجرای عجیب گالیلهايندگان چگونه خواهند دیدنقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت چهل و سوماحساس گذر سریعتر زمانداروی ضد چاقیچرا ماشین باید نتایج را پاصل در هم تنیدگی و جهانی هوش، ژنتیکی است یا محیطیروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی نرمش های گردنسیاهچاله و تکینگی ابتدایکیهانِ هوشیارِ در حال یاتکامل و ارتقای نگاه تا عملحظات خوش با کودکانآیا کیهان می تواند یک شبیعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانمخچه فراتر از حفظ تعادلایندرالنقش تیروئید در تکامل مغزحس و ادراک قسمت بیست و دوادغام میان گونه های مختلدر هر سوراخی سر نکننزاع بین علم و جهل رو به پبقای حقیقی در دور ماندن ابلندی در ذهن ما درک بلندیهر حرکت خمیده می شود و هر راه فراری نیستبررسی بیماری التهابی رودساخت شبکه عصبی مصنوعی با کجای مغز مسئول پردازش تجتئوری تکامل امروز در درممنابع انرژی از نفت و گاز آیا دلفین ها میتوانند باجمجمه انسان های اولیهمرگ چیستاگر تلاش انسان امروز برانقش غذاها و موجودات درياحساسیت روانی متفاوتارتباط غیرکلامی بین انسادرمان پوکی استخوانهمه چیز موج استبه دنبال رستگاری باشویتامین E در چه مواد غذایرشد مغز فرایندی پیچیده ابعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستگمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر کلام در آیات کلام بمناطق خاصی از مغز در جستجآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهان یکپارچهمسئولیت در برابر محیط زیابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیخورشید مصنوعیاز واقعیت امروز تا حقیقتدروغ نگو به خصوص به خودتهندسه در پایه ی همه ی واکزنجیرها را ما باید پاره کبیماری گیلن باره و بیمارواقعیت خلا و وجود و درک متقویت استخوان در گرو تغذشنا در ابهای گرم جنوب نیاگذشته را دفن کنتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمافراد آغاز حرکت خودشان رجهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملنوبت کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشزیست شناسی کل در جزء فراکواکسن ضد اعتیادتمرکز بر هدففلج دوطرفه عصب 6 چشمپیموزایدشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامیوتروفیک لترال اسکلرومعادله ها فقط بخش خسته کنجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف چگونه میتوان با قانون جناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهن سالمباور و کیهان شناسیزبان ریشه هایی شناختی اسیک آلل ژنتیکی که از نئاندتو انسانی و انسان، شایستفرایند تکامل و دشواری هاپیشرفت در عقل است یا ظواهشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکمواد کوانتومی جدید، ممکنانتقال ماده و انرژیمغز و اخلاقحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغیینگاه از دور و نگاه از نزداز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد حقیقت فضا و سلول های مغزی عامل پارکیژنها ، مغز و ارادهتومورهای ستون فقراتقلب روباتیکآلودگی هوا چالش قرن جدیدطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سمکانیک کوانتومی بی معنی انسان عامل توقف رشد مغزمغز برای فراموشی بیشتر کحریص نباشابعاد اضافه ی کیهانداروهای ام اسنادانی در قرن بیست و یکم،اساس انسان اندیشه و باور هوش عاطفی قسمت نهمروبات کیانبدون پیر فلکسندرم پس از ضربه به سرکنترل همجوشی هسته ای با هتوسعه برخی شغل ها با هوش قدرت انسان در نگاه به ابعآینده ی انسان در فراتر ازعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکماده ی تاریکايا اراده آزاد توهم است ینقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت نهماحساسات کاذبداروی ضد چاقیچرا مغز انسان سه هزار سالاصل علت و تاثیرهیچ چیز همیشگی نیستروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی یونها و مولکول های مسیاهچاله ی منفرد یا سیاهکیست هیداتید مغزتکامل و ریشه ی مشترک خلقتلرزش ناشی از اسیب به عصبآیا گذشته، امروز وآینده عدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهمخچه ، فراتر از حفظ تعادلایا کوچک شدن مغزانسان النقش حفاظتی مولکول جدید دحس و ادراک قسمت بیست و سوادغام دو حیطه علوم مغز و در والنتاین کتاب بدید همنسبیت عام از زبان دکتر برنسبت ها در کیهانبلوغ چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به راه های جدید برای قضاوت ربررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی با الفبای کرونا چه بر سر مغز می آورتئوری تکامل در پیشگیری و منابع انرژی از نفت و گاز آیا دست مصنوعی به زودی قاجنبه های موجی واقعیتمرگ و میر پنهاناگر خواهان پیروزی هستینقش غذاها در کاهش دردهای خفاش با شیوع همه گیری جدیارتروز یا خوردگی و التهادرمان ام اس(مولتیپل اسکلهمه چیز در زمان مناسببه زودی شبکه مغزی به جای ویتامین کارشد مغز علت تمایل انسان ببعد از کرونا دلخوشی بیهوسریعترین کامپیوتر موجودگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر کپسول نوروهرب بر نمنبع هوشیاری کجاست قسمت آزمون تجربی، راهی برای رجهان یکپارچهمستند جهان متصلابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایخوش قلبی و مهربانیاز کجا آمده ام و به کجا میدریای خداهندسه زبانِ زمان استزندگی هوشمند در خارج از زبیماری آلزایمر، استیل کووالزارتان داروی ضد فشار تقویت حافظه یا هوش مصنوعشناخت و معرفت، و نقش آن دگربه شرودینگر و تاثیر مشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافراد بی دلیل دوستدار تو جهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارمانور دروناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوش کردن در جراحی و بیمزیست شناسی باور حقیقت یا واکسن علیه سرطانتمساح حد واسط میان مغز کوفناوری هوش مصنوعی نحوه خپیموزایدشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامید نیکو داشته باش تا آنمعجزه های هر روزهجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذهت را روی چیزهای مفید متباد و موجزبان شناسی مدرن در سطح سلیک جهش ممکن است ذهن انسانتو با همه چیز در پیوندیفرایند حذف برخی اجزای مغپیشرفت ذهن در خلاقیت استشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکموجود بی مغزی که می توانداندوه در دنیا استمغز و سیر تکامل ان دلیلی حقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استنگاه از درون مجموعه با نگاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های بنیادیژنهای مشترک بین انسان و وتوهم فضای خالیقلب را نشکنآلودگی هوا و ویروس کروناطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مکانیزمهای دفاعی در برابانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حرکت چرخشی و دائمی کیهانابعاد بالاترداروهای تغییر دهنده ی سینازوکلسیناستفاده از مغز، وزن را کمهوش عاطفی قسمت هفتمروح در جهانی دیگر استبرنامه و ساختار پیچیده مسندرم دزدی ساب کلاوینکنترل جاذبهتوصیه های سازمان بهداشت قدرت ذهنآینده ی علم و فیزیک در60 ثعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهماده ی خالیايا اراده آزاد توهم است ینقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت چهارماخلاق و علوم اعصابداروی ضد تشنج با قابليت تچرا مغزهای ما ارتقا یافت اصل عدم قطعیت از کوانتوم هیچ وقت خودت را محدود به روشی جدید در درمان قطع نخبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی تولید کنندهکیست کلوئید بطن سومتکامل ابزار هوش ، راه پر لرزش عضله یا فاسیکولاسیوآیا پیدایش مغز از روی تصاعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهمخچه ابزاري که وظیفه آن فایا این جمله درست است کسینقش حیاتی تلومر دی ان آ دحس و ادراک قسمت بیستمارتقا و تکامل سنت آفرینش در یک فراکتال هر نقطه مرکنسبت طلایی، نشانه ای به سبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهز ذره، یک دنیاستراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانساختن آیندهکریستال هاتئوری جدید، ویران کردن گمنابع انرژی از نفت و گاز آیا رژیم غذایی گیاهی سلاجنسیت و تفاوت های بیناییمرگ و میر بسیار بالای ناشاپی ژنتیکنقشه مغزی هر فرد منحصر بهخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان تومورهای مغزی با اهمه چیز در زمان کنونی استبه زیر پای خود نگاه نکن بویتامین کا و استخوانرشد در سختی استتفکر قبل از کارسرگیجه از شایعترین اختلاگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر کپسول نوروهرب بر تمنبع هوشیاری کجاست قسمت آزمون ذهنی گربه ی شرودینجهان کنونی و مغز بزرگتریمشکل از کجاستابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قخوشبختی دور از رنج های ماز کسی که یک کتاب خوانده درک فرد دیگر و رفتارهای اهندسه، نمایشی از حقیقتزندگی بی دودبیماری الزایمرواکنش های ناخودآگاه و تقتقویت سیستم ایمنیشناخت حقیقت یا آرزوهای گگزیده ای از وبینار یا کنفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافزایش قدرت ادراکات و حسجهش های ژنتیکی غیر تصادفخطای حسنورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بدرختان اشعار زمینبیهوشی در بیماران دچار ازیست، مرز افق رویداد هستواکسنی با تاثیر دوگانه اتنفس هوازی و میتوکندریفیلمی بسیار جالب از تغییپیچیدگی های مغزمگسشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامید نجاتمعجزه ی چشمجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میچگونه هموساپينس بر زمین از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعباد غرور و سر پر از نخوت وزبان شناسی نوین نیازمند یک رژیم غذایی جدید، می توتو با باورهایت کنترل میشفراتر از دیوارهای باورپیشرفتی مستقل از ابزار هشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمموجودات مقهور ژنها هستنداندوه دردی را دوا نمیکندمغز کوانتومیحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهارنگاه حقیقی نگاه به درون ااز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک تا کمرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و اژنهای هوش ، کدامندتوهم فضای خالی یا توهم فضقیچی ژنتیکیآلودگی هوا و پارکینسونطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سما انسانها چه اندازه نزدانسانیت در برابر دیگرانمغز بزرگ چالش است یا منفعحس متفاوتاتفاق و تصادفداروهای ضد بیماری ام اس ونباید صبر کرد آتش را بعد استفاده از هوش مصنوعی در هوش عاطفی قسمت پنجمروح رهاییبرنامه ی مسلط ژنها در اختسندرم سردرد به دلیل افت فکندر در بیماریهای التهابتوصیه های غیر دارویی در سقدرت عشقآیا فراموشی حتمی استعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراماده ای ضد التهابیای نعمت من در زندگیمنقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت نوزدهماخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد تشنج با قابليت تچرا ویروس کرونای دلتا وااصلاح خطا با رفتن بر مسیرهیچ کاری نکردن به معنی چیروشی جدید در درمان نابینبرخی اختلالات عصبی مثانهسیاره ی ابلهانکاهش مرگ و میر ناشی از ابتکامل تکنولوژیلزوم سازگاری قانون مجازاآیا آگاهی پس از مرگ از بیعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدمخچه تاثیر گذار بر حافظهایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش خرچنگ های نعل اسبی درحس و ادراک قسمت دهمارتقا یا بازگشت به قبل ازدر کمتر از چند ماه سوش جددر آرزوهایت مداومت داشتهنشانه های گذشته در کیهان بنی عباس، ننگی بر تاریخهزینه ای که برای اندیشیدراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ فکر کنساختار فراکتال وجود و ذهکریستال زمان(قسمت اولتا 20 سال آینده مغز شما به منابع انرژی از نفت و گاز آیا رژیم غذایی گیاهی سلاجنسیت و تفاوت های بیناییمرگ انتقال است یا نابود شابتدا سخت ترین استنقشه های مغزی جدید با جزیخلا، خالی نیستارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان تشنجهمه چیز، ثبت می شودبه سخن توجه کن نه گویندهویتامین کا در سبزیجاتز گهواره تا گورتفکر خلا ق در برابر توهم سرگردانیگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست قسمت آزمون ذهنی گربه شرودینگرجهان کاملی در اطراف ما پرمشکلات نخاعیابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عخانه ی تاریکاز آغاز خلقت تا نگاه انسادرک نیازمند شناخت خویش اهنر فراموشیزندگی در جمع مواردی را بربیماری ای شبیه آلزایمر و واکنش به حس جدیدتلقین اطلاعات و حافظهشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافزایش مرگ و میر سندرم کوجهش تمدنی عجیب و شگفت انسخطر آلودگی هوانورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیزاوسکا درمان گوشرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتنفس هوازی و میتوکندریفیزیک مولکولها و ذرات در پیچیدگی های مغزی در درک زشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامید جدید بر آسیب نخاعیمعجزه ی علمجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتچگونه هوشیاری خود را توساز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذره ی معین یا ابری از الکبار بزرگ ایستادن بر دو پازبان، نشان دهنده ی سخنگو یکی از علل محدودیت مغز امتو باید نیکان را به دست بفرد موفقپاسخ گیاهان در زمان خوردشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزموسیقی نواندوهگین نباش اگر درب یا مغز آیندگان چگونه است ؟حل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتنگاه دوبارهاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستنژنهای حاکم بر انسان و انستوهم لیلیپوتی(ریزبینی)قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصآلزایمرظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارما انسانها چه اندازه نزدانسان، گونه ای پر از تضادمغز بزرگ چالشهای پیش روحس چشایی و بویاییاتوبان اطلاعات و پلِ بینداروی فامپیریدین یا نورلنبرو و انرژی مداوماستفاده از انرژی خلاهوش عاطفی قسمت اولروزه داری متناوب، مغز را برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سوپاپ ها یا ترانزیستورهاکوچ از محیط نامناسبتوصیه هایی در مصرف ماهیقضاوت ممنوعآیا ممکن است موش کور بی معماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاماده، چیزی نیستای همه ی وجود مننقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت هفتماختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج توپیراماتچرا پس از بیدار شدن از خواصول انجام برخی نرمش ها دهیچ کس مانند تو نگاه نمیکروشی جدید در درمان سکته مبرخی اصول سلامت کمرسیاره ابلهانکاهش التهاب ناشی از بیماتکامل جریان همیشگی خلقتلزوم سازگاری قانون مجازاآیا امکان بازسازی اندامهعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان مدل همه جانبه نگر ژنرالیایا بیماری ام اس (مولتیپنقش داروهاي مختلف معروف حس و ادراک قسمت دوازدهمارتوکين تراپی روشی جديد ارتباط میکروب روده و پاردر آسمان هدیه های نادیدننشانه های پروردگار در جهبه قفس های سیاهت ننازهزینه سنگین انسان در ازاراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن مغز محدود به دورساختار شبکه های مغزی ثابکریستال زمان(قسمت دوم)تا بحر یفعل ما یشامنابع انرژی از نفت و گاز آیا راهی برای رفع کم آبی جهل مقدسمرگ تصادفیابتدایی که در ذهن دانشمننقص در تشخیص هیجانات عامخلاصه ای از مطالب همایش مارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان جدید ALSهمه ی سردردها بی خطر نیستبوزون هیگز چیستویتامین بی 12 در درمان دردزمین در برابر عظمت کیهانتفاوت مغز انسان و میمون هسربازان ما محققا غلبه می گوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست قسمت آزادی عقیده، آرمانی که تجهان پیوستهمشکلات بین دو همسر و برخیابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتاز انفجار بزرگ تا انفجار درک و احساسهنر حفظ گرهزندگی در سیاهچالهبیماری ای شبیه ام اس مولتواکسن های شرکت فایزر آمرتلاش ها برای کشف منابع جدشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافزایش سرعت پیشرفت علوم جهشهای مفید و ذکاوتی که دخطرات هوش مصنوعینوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دردهای سال گذشته فراموش بیوگرافیزبان مشترک ژنتیکی موجوداوبینار اساتید نورولوژی دتنفس بدون اکسیژنفیزیک و هوشیاریپیوند قلب خوک، به فرد دچاشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامید درمان کرونا با همانمعجزه ی علم در کنترل کرونجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکچگونه واکسن کرونا را توزاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبار سنین ابزار هوشمندی ازبان، وسیله شناسایی محیطیافته های نوین علوم پرده تو تغییر و تحولیفرد یا اندیشهپختگی پس از چهل سالگي به ششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر موسیقی هنر مایع استاندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان ایا طبیعتا تماحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردنگاهی بر قدرت بینایی درااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی به کمک هوش طبیروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق کل اقیانوس در یک ذرهتوهم چیستقانون مندی نقشه ژنتیکی مآملودیپین داروی ضد فشار ظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزما اکنون میدانیم فضا خالانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک (قسمت اول )اتوسوکسیمایدداروی لیراگلوتیدچت جی پی تیاستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت دهمروزه داری و بیمار ی ام اس برین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکوچک شدن مغز از نئاندرتاتوضیحی ساده در مورد هوش مقطار پیشرفتآیا ما کالا هستیمعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مماده، چیزی بیش از یک خلا ای آنکه نامش درمان و یادشنقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت هفدهماختلال در شناسایی حروف و دارویی خلط آورچرا ارتعاش بسیار مهم استاصول توسعه ی یک ذهن کاملهیچ کس حقیقت را درون مغز ريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری ها که در آن بسیاره ابلهانکاهش حافظه هرچند فرایندیتکامل داروینی هنوز در حالزوم عدم وابستگی به گوگل آیا انسان با مغز بزرگش اخعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنمدل هولوگرافیک ژنرالیزهایا بدون زبان میتوانیم تنقش درختان در تکاملحس و ادراک قسمت سومایا تکامل هدفمند استنقش ذهن و شناخت در حوادث حس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط ماده و انرژیدر آستانه ی موج پنجم کووینظام مثبت زندگیبه مغز خزندگان خودت اجازهزاران سال چشم های بینا وراه بی شکستبزرگ شدن تقریبا ناگهانی سادیسم یا لذت از آزار دادکریستال زمان(قسمت سوم)تاول کف پا و حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز آیاما مقهور قوانین فیزیکجهان فراکتالمرگی وجود نداردابتذال با شعار دیننقطه بی بازگشتخلاصه ای از درمان های جدیارزش خود را چگونه میشناسدرمان جدید میگرن با انتی همیشه چشمی مراقب و نگهبابوزون هیگز جهان را از متلویتامین بی هفدهزمین زیر خلیج فارس تمدنی تفاوت ها و تمایزها کلید بسردرد میگرنگیلگمش باستانی کیستتاثیر کتامین در درمان پامنبع هوشیاری کجاست قسمت آزار دیگری، آزار خود استجهان پیوستهمشکلات روانپزشکی پس از سابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلااز بحث های کنونی در ویروسدرک کنیم ما همه یکی هستیمهنر رها شدن از وابستگیزندگی زمینی امروز بیش از بیماری اسپینال ماسکولار واکسن کووید 19 چیزهایی که تلاش هایی در بیماران قطع گزارش یک مورد جالب لخته وشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافسردگی و اضطراب در بیماجهشهای مفید و ذکاوتی که ددفاع از پیامبرنوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی دردی که سالهاست درمان نشبیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان چهار حرفی حیات زمینوجود قبل از ناظر هوشمندتنها مانع در زندگی موارد فیزیکدانان ماشینی برای تپیوند مغز و سر و چالشهای شاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری در کجاست؟ قامیدوار باش حتی اگر همه چمعجزه در هر لحظه زندگیجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و چگونه آن شکری که می خوریماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمسفر فقط مادی نیستیاد گرفتن مداومتو جهانی هستی که خودش را فرد حساس از نظر عاطفی و بپروژه ی ژنوم انسانیصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر میهمانهای ناخوانده عامل انرژی بی پایان در درون هرمغز انسان برای ایجاد تمدحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سنگاهی بر توانایی اجزاي باز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی به شناسایی کارویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهکلمات بلند نه صدای بلندتوهم وجودقانون گذاری و تکاملآموزش نوین زبانعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمما از اینجا نخواهیم رفتاهرام مصر از شگفتی های جهمغز بزرگترین مصرف کننده حس و ادراک (قسمت دوم )اتصال مغز و کامپیوترداروی تشنجی دربارداریچت جی پی تیاستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت دومروزه داری سلول های بنیادبرای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکوچکترین چیز یک معجزه استیوتیکسن داروی ضد جنونلمس کوانتومیآیا ما تنها موجودات زنده عوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج ماست مالیایمپلانت مغزینقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت هجدهماختلال در شناسایی حروف و داستانها و مفاهیمی اشتباچرا بیماری های تخریبی مغاصول سلامت کمرهیچ اندر هیچریه زغالیبرخی بیماری های خاص که بدسیر آفرینش از روح تا مغز کاهش دوپامین عامل بیماریتکامل داروینی هنوز در حامقاومت به عوارض فشار خون آیا احتمال دارد رویا از آغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زمدل هولوگرافیک تعمیم یافمدل های ریز مغز مینی برینایجاد احساساتنقش روی و منیزیم در سلامتحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط متقابل با همه ی حیدر درمان بیماری مولتیپل نظریه ی تکامل در درمان بیبه نقاش بنگرهستي مادي ای که ما کوچکتررابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین خطایی که مردم مسازگاری با محیط بین اجزاکشف مکانیسم عصبی خوانش پتابوهای ذهنیمنابع انرژی از نفت و گاز آب زندگی است قسمت چهارمجهان قابل مشاهده بخش کوچمراحل ارتقای پله پله کیهابداع دی ان ای بزرگترین دنمیتوان با بیرون انداختنخم شدن فضا-زماناز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید کنترل مولتیپلهمیشه اطمینان تو بر خدا ببی نهایت در میان مرزهاویتامین دی گنجینه ای بزرزمان چیستتفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرن در کودکانگیاه بی عقل به سوی نور میتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت آسيب میکروواسکولاریا آسجهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایدارمشکلات روانپزشکی در عقب چهار میلیارد سال تکامل باز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک احساسات و تفکرات دیگهنر، پر کردن است نه فحش دزندگی زودگذربیماری اضطراب عمومیواکسن کرونا و گشودن پنجرتلاشی برای درمان قطع نخاگشایش دروازه جدیدی از طرشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاقلیت خلاقجوانان وطندفاع در برابر تغییر ساختنوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی درس گرفتن از شکست هابیان حقیقتزبان نیاز تکاملی استوراپامیل در بارداریتنها در برابر جهانفاجعه ی جهل مقدسپیوند اندام از حیوانات بشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری در کجاست؟(قامیدواری و مغزمعرفت و شناختحفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهچگونه انتظارات بر ادراک از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداسفر نامه سفر به بم و جنوب یاد بگیر فراموش کنیتو دی ان ای خاص ميتوکندريفردا را نمیدانیمپروژه ی ژنوم انسانیصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر میوتونیک دیستروفیانرژی تاریکمغز انسان برای شادمانی طحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکنگاهت را بلند کناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی در کامپیوترهارویا و کابوسبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای بنیادی مصنوعی درکلوزاپین داروی ضد جنونتوهم وجودقانون جنگلآمارهای ارائه شده در سطح عقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتما اشیا را آنطور که هستنداولویت بندی ها کجاستمغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک قسمت 67اثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی جدید ALSنتایج نادانی و جهلاستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت سومروزهای بد باقی نمیماندبرای پیش بینی آینده مغز دسوخت هیدروژنی پاککووید نوزده و خطر بیماری تیک و اختلال حرکتیلوب فرونتال یا پیشانی مغآیا مغز تا بزرگسالی توسععواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستماست مالی با هوش انسانیایمپلانت مغزی کمک میکند نقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت هشتماختلالات مخچهدخالت در ساختار ژنهاچرا حیوانات سخن نمی گویناضطراب و ترسهیچگاه از فشار و شکست نترریواستیگمینبرخی توجهات در ببمار پارسیستم تعادلی بدنکاهش سن بیولوژیکی، تنها تکامل داروینی هنوز در حامقابله ی منطقی با اعتراضآیا احتمال دارد رویا از آغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزی