دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مرکز حافظه کجاست

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست:
مرکز حافظه ما کجاست؟
وقتی بسیاری از ادراکات ما و مشاهدات از جمله رویاها، بر اساس تجربه ها و آموزش های قبلی است که از حافظه منشا می گیرد و رمزهای موجود در رویاها و مشاهدات از این آموخته ها و تجربیات و حافظه قبلی شکل می گیرد، حافظه ساختاری بسیار مهم را در زندگی ما تشکیل میدهد.

حاظه پایه و اساسی است که تجربه های بعدی ما بر اساس آن، نقش می گیرد. شناخت مرکز این حجم انبوه اطلاعات که ممکن است حدود هشتاد سال زندگی در آن اندوخته شود بسیار مهم است. با پایان نامه اخذ دکترای دکتر احمد حطاب در دانشکده پژوهش های برتر دینی و لغوی در نجف اشرف زیر نظر امام احمد الحسن ع همراه باشید:
www.ihelrs.org

(شاید برخی ادعا کنند مرکز حافظه را شناخته اند ولی پژوهش های جدید دانشمند روانشناس آلفرد ادلر- وقتی امور را برعکس می کند و تصور میکند مغز تابع است و خودش را دگرگون میکند و بر اساس آنچه عقل به آن املا میکند پاسخ میدهد- بسیار از دیدگاه مادی دور میشود با وجود اینکه آن تغییرات بیولوژیک که در مغز قرار میگیرد بسیار بزرگ است و بسیار بزرگتر از حصول رویاهاست.
ادلر میگوید: (برای ما انکار وجود تاثیر خاصی از عقل بر کیفیتی که مغز با آن کار میکند دشوار خواهد بود. مغز جز اندامی از اندام ها نیست که بدن از آن شکل گرفته است و در نتیجه عقل، تاثیری بر مغز مانند دیگر اندام های بدن دارد. به همین ترتیب پژوهش ما در مورد علم بیماری ها نشان داد برخی افراد که قدرت خواندن و نوشتن را به دلیل آسیب نیمه راست مغز از دست داده اند توانستند با تمرین و یادگیری قسمت های دیگر مغز، این وظیفه را و این قدرت خود را بر خواندن و نوشتن انجام دهند.

این در حالی رخ داد که این افراد از سکته مغزی رنج م یبردند و امکانی برای اصلاح بخش پشتی خراب مغز وجود نداشت. بخش های دیگر مغز این وظیفه را انجام میدهد و به فرد امکان می دهد قدرت های قبلی خود را به دست بیاورد. این حقیقت، اهمیتی بسیار در توضیح امکان تطبیق های آموزشی علم روانشناسی فردی دارد. اگر عقل بتواند بر مغز تاثیر بگذارد تا مغز، فقط ابزاری باشد که عقل برای محقق کردن اهداف خود به کار میبرد ما می توانیم مغز را ارتقا دهیم و حالت آن را بهبود بخشیم، پس در اینجا نیازی نیست اسیر و مقید به حدود توانایی های مغز باقی بمانیم بلکه امکان دارد راه هایی برای آموزش مغز ایجاد کرد تا برای شرایط زندگی اطراف ما متناسب باشد.)(معنی زندگی- ادلر- ص70-71)

این کیفیت، ازمغز ابزاری میسازد- که با طبیعت عمل و طبیعت مشکلات بلکه حتی با طبیعت نقص های ناشی از آسیب یا تخریب محدود، سازگار میشود- و از این دستگاه سر و معمایی درست میکند که گشودن رمزهای آن دشوار است.

و عموما بیشتر بحث های عقلی این طبیعت تجربی را در بر میگیرد و واکنش مغز را در مساله واحدی از میلیاردها مساله کنونی در فهم طبیعت عمل مغز منعکس میکند. اما بحث هایی- که بر تحلیل آزمایشگاهی سلول های عصبی و هورمون ها و دیگر موارد استوار است و میتوان به آن در فهم طبیعت وظیفه ها و راه عمل آن اعتماد کند- همچنان در مراحل اولیه خود است و شاید به اعتقاد من مثلا قضیه حافظه- که از وظایف مهمی است که تفکر و درک انسانی بر اساس آن است- شایسته تر است مورد بحث و تمرکز قرار گیرد و در نتیجه شاید مقدمه ورود به جهان رویاها و ماهیت آن باشد.

دانشمند اعصاب گیرهارد روس از دانشگاه بریمن می گوید: مهمترین وسیله ادراک انسان، حافظه است. 99% آنچه می بینید آن را از حافظه خود تصویرسازی می کنید؛ یک درصد باقیمانده را اعضای حسی تصویربرداری میدهد.)((گزارش حیله های عقل باطن- مستند شبکه الجزیره www.youtube.com/watch?v=Tyf2XCAklZ4)

(گیرهارد روس پروفسور و استاد نورولوژی در دانشگاه پریمان آلمان و از دانشمندان متخصص درمورد مغز و اعصاب است)

کارل ساگان میگوید: (و در حالت معینی- که لوب اکسیپیتال تحریک شد که این بخش خاص دیدن است- بیمار گفت او پروانه ای را دیده است که پرواز میکند و تقریبا تا درجه ای، حقیقت داشت که او دست خود را دراز کرد تا آن را بگیرد. و در تجربه ای مشابه که بر میمون انجام شد حیوان بسیار دقیق نگریست گویا در برابرش چیزی قرار دارد و کوشید با دست راست، آن را بگیرد سپس با حیرت، به دست خالی خود نگاه کرد.

تحریک الکتریکی باقت هایی معین در قشر مغز در انسان، گاهی منجر به تذکر حوادث معینی شده است ولی از میان بردن این بافت ها این حافظه را نابود نمی کند و ازاین رو دشوار است انکار شود حافظه انسانی در مرحله اول در زمان بازگرداندن آن به بافتهای دیگر مغز، در قشر مغز ذخیره میشود.

وقتی حافظه یکی از وظایف قشر مغز است و با فرایند تبادل، بین قشر مغز و بقیه مغز جابجا میشود یعنی به صورت ساکن در جایی از مغز باقی نمی ماند این واضح میکند چگونه حافظه بعد از تلف شدن زیاد قشر مغز، در آن می ماند.

ولی دلایل، سوی دیگری را نشان میدهد. در تجربه هایی- که دانشمند فیزیولوژی اعصاب رالف جرالد در دانشگاه میشیگان انجام داد- حیوانات برخی تجربه ها را طی گذر در مسیر یک ماریپیچ ساده، یاد می گرفتند سپس در دمایی نزدیک به انجماد، منجمد می شدند و اين شبيه يك شب زمستانی بود و سرما به حدی می رسید که همه امواج الکتریکی را در مغز متوقف میکرد

و وقتی نظریه تبادل امواج الکتریکی درست باشد مورد انتظار بود که این آزمون، همه حافظه را حذف کند ولی این رخ نداد و بعد از به هوش آمدن، حیوان راه های خود را در مارپیچ پیدا میکرد.)()(تاملاتی در تکامل وهوش انسان- کارل ساگان- چاپ اول چ2005 ص36)

(کارل ساگان در سال 1934 در نویویورک متولد شد و دکترای خود را از دانشگاه شیکاگو گرفت و به عنوان فیزیکدان منجم، بحثی را درمورد هوش بیرون از زمین، مطرح کرد و در اغلب پروژه های سفرهای فضایی مشارکت کرد و به عنوان یکی از بزرگترین ذهن ها در عرصه کشف فضا توصیف میشود و نقش مهمی را در ایجاد سازمان فضایی آمریکا ناسا داشته است. نگاه شود به مقدمه کتاب تاملاتی در تکامل هوش انسان ص15)

پس مکان معلومات به صورت دقیق، واضح و ثابت نیست به طوری که بر ما سخت است به فهم ماهیت رویاها به طور دقیق برسیم و این همچنین چیزی است که بحث های دیگر که اخیرا گزارش شده است آن را تایید میکند: (دانشمند زیست شناس حائز جایزه نوبل ساسوموتی نیکاوا پژوهش هایی پیشرفته را در مورد حافظه داشته است. آنها تجربه هایی را در منطقه هیپوکامپ مغز داشتند. هیپوکامپ معلومات به دست آمده از حافظه کوتاه مدت را ادغام میکند تا آن را حافظه بلند مدت کند. این از نخستین مناطق مغز است که به دلیل بیماری آلزایمر دچار عارضه میشود. به نظر می رسد حقایق حافظه در اینجا ذخیره شده ولی اجزای عاطفی حافظه در همه جاهای مغز پراکنده شده است.)(گزارش عقل نشنال جئوگرافی- www.youtube.com/watch?v=YxMc3qAnQMs

با وجود اینکه بحث ها ثابت کرده است حافظه اولیه ای که معلومات را در شاخ هیپوکامپ ذخیره میکند و آن را به منطقه هیپوکامپ تحویل میدهد تا آن را در حافظه بلند مدت ذخیره کند، پژوهش های جدید روشن کرد که اجزای عاطفی حافظه، در همه بخش های مغز پراکنده میشود و این سبب می شود ارتباط رویاها با جایگاه حافظه، مرجع مشخصی نداشته باشد؛ به خصوص وقتی بفهمیم رویاها بیشتر تصاویر خود را از عواطف و احساسات منتشر شده در سلول های مغزی به دست می آورد...)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

سلمان فاطمی [ 1400-04-09 ]
مرکز حافظه

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
برطرف کردن خشونت را از خازونیسومایدپپوگستقبل از آغازسردرد میگرنی در کودکانمسمومیت دانش آموزان، قماتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیترس و آرمان هامیگرن شدید قابل درمان اسپیامهای کاربراننه به اعدامابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید لنفوم و لوکمیهیچ کاری نکردن به معنی چیرفتار مانند بردهبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هتفکر قبل از کارزبان چهار حرفی حیات زمینپرتوهای صادر شده از سیاهلوتیراستامشناسایی تاریخچه ی تکاملیمطالعه ای بیان میکند اهدتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطاتصویربرداری فضاپیمای آمما بخشی از این جهان مرتبطنوار مغز در تشخیص بیماری حس و ادراک قسمت سیزدهمابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد جنون در درمان تیهز ذره، یک دنیاسترویا و کابوسبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکندتقویت حافظه یا هوش مصنوعزدودن نقص از هوش مصنوعیآنژیوگرافی از مغزمقایسه رقابت و همکاریشاهکار قرنمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایتغییر زودتر اتصالات مغزیمباحث مهم حس و ادراکنوروز مبارکخم شدن فضا-زمانابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستحس و ادراک قسمت هفدهماز تکامل تا مغز، از مغز تدر یک فراکتال هر نقطه مرکویتامین E برای فعالیت صحروزه داری و التهاب زیانبباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانوتمدن بشری و مغز اخلاقیسلول بنیادی و ای ال اسآیا هوش مصنوعی می تواند نمنابع انرژی از نفت و گاز شباهت زیاد بین سلول هاي عمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصجنبه های موجی واقعیتمدل هولوگرافیک ژنرالیزهچگونه مغز پیش انسان یا همخانه ی تاریکاحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احاستفاده از انرژی خلادرمان های جدید سرطانواقعیت های متفاوتروشی جدید در درمان نابینبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبتو یک معجزه ایسندرم پای بی قرارتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دمنبع هوشیاری کجاست قسمت ضرورت زدودن افکارمغز، فقط گیرندهايا اراده آزاد توهم است یجهان یکپارچهنگاه انسان محدود به ادراخطای حسادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل عدم قطعیت از کوانتوم درمان جدید سرطانبخش های تنظیمی ژنومواکسن اسپایکوژن ضد کرونارژیم غذایی ضد دردگیلگمش باستانی کیستفیزیک آگاهیتو در میانه ی جهان نیستی سیاهچاله ها، دارای پرتو تاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتظرف باید پر شود چه با چرک نقش هورمون زنانه استروژناینترنت بدون فیلتر ماهواجهان، تصادفی نیستارتباط از بالا به پایین مچاالش ها در تعیین منبع هودو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریدریای خدابرای تمدن سازی، باید در برساناها و ابر رساناها و عگزارش یک مورد جالب لخته وفرایند تکامل و دشواری هاتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رسانسور از روی قصد بسیاری تاریک ترین بخش شبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعلت خواب آلودگی بعد از خونقش روزه داری در سالم و جاگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریجاذبهاز نخستین همانند سازها تدیوار همه اش توهم بودهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید ددرگیری اعصاب به علت میتوبرخی بیماری های خاص که بدزمان به چه دلیل ایجاد میشپیوند مغز و سر و چالشهای قله سقوطمرکز حافظه کجاستتوصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشستون فقرات انسان دو پا جلتداخل مرزها و صفات با بینموفقیت هوش مصنوعی در امتعدالت برای من یا برای همهنقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحقیقت انساناز تکنیکی تا مغز از مغز تدانشمندان اولین سلول مصنهوش عاطفی قسمت دومبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهذهن ما از در هم شکستن منببزرگ فکر کنزونا به وسیله ویروس ابله پایان، یک آغاز استقبل از انفجار بزرگسردرد و علتهای آنمسیر دشوار تکامل و ارتقاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمتسلیم شدن از نورون شروع ممیدان مغناطيسي زمین بشر سایتهای دیگرنه بدبخت بلکه نادانابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید میاستنی گراویهیچ کس مانند تو نگاه نمیکرفتار وابسته به شکلبیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزبان نیاز تکاملی استپرتوزایی از جسم سیاهلوزالمعده(پانکراس)مصنوعشناسایی سلول های ایمنی امعماری، هندسه ی قابل مشاتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتتصور ما ازمشکلات و واقعیما تحت کنترل ژنها هستیم ینوار مغزی روشی مهم در تشخحس و ادراک قسمت ششمابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تدارویی خلط آورهزینه ای که برای اندیشیدرویا و خبر از آیندهبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یاتقویت سیستم ایمنیسفر فقط مادی نیستآنان که در قله اند هرگز خمقابله ی منطقی با اعتراضشاهکار شش گوشمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرتغییر عمودی سر انسان از پمبتکران خودشکوفانوروز یا روز پایانیخونریزی مغز در سندرم کووابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سحس و ادراک قسمت هجدهماز تکامل تا مغز، از مغز تدر کمتر از چند ماه سوش جدویتامین E در چه مواد غذایروزه داری و بیمار ی ام اس باید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در تمدن زیر آبسلول بنیادین از مخاط بینآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمنابع انرژی از نفت و گاز شجاعت و ترسمغز ابزار برتر بقاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگرانجنسیت و تفاوت های بیناییمدل هولوگرافیک تعمیم یافچگونه هموساپينس بر زمین خانواده پایداراحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایاستفاده از سلول های بنیادرمان های رایج ام اسواقعیت و مجازروشی جدید در درمان سکته مبحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوALS نگاهی کامل بر بیماری وتو یک جهان در مغز خودت هسسندرم پس از ضربه به سرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ضرب المثل یونانیمغزتان را در جوانی سیم کشايا اراده آزاد توهم است یجهان یکپارچهنگاه از بیرون مجموعهخطر آلودگی هواادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی اصل، روان و نفس استدرمان دارویی سرطان رحم ببخش بزرگی حس و ادراک ما اواکسن دیگر کرونا ساخته شراه فراری نیستگیاه بی عقل به سوی نور میفیزیکدانان ماشینی برای تتوقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسونسیاهچاله و تکینگی ابتدایتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعقل مجادله گرنقش ویتامین K در ترمیم اسایندرالجهش های ژنتیکی مفید در ساارتباط بین هوش طبیعی و هونابینایی در نتیجه ی گوشی دو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرندرک فرد دیگر و رفتارهای ابرای خودآگاه بودن تو بایرستگاری محدود به یک راه نگشایش دروازه جدیدی از طرفرایند حذف برخی اجزای مغتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینسانسور بر بسیاری از حقایتاریکی من و تو و گرد و غبامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعماد الدین نسیمی قربانی نقش رژیم غذایی بر رشد و ااگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نخستین همانند سازها تدیوار، از ابتدا توهم بودهوش مصنوعی درمانگر کامپیبه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدرب بسته با غیر خود باز مبرخی توجهات در ببمار پارزمان شگفت انگیزپیوند اندام از حیوانات بقلب های سادهمرکز خنده در کجای مغز استتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَستارگانی قبل از آغاز کیهترقی واقعی یا شعار ترقیموفقیت در تفکر استعسل طبیعی موثر در کنترل بنقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحقیقت اشیااز تکینگی تا مغز و از مغز دانشمندان تغییر میدان مغهوش عاطفی قسمت سومبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلندذهن چند جانبه نیازمند نگبی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنونذهن هوشیار در پس ماده ی مبزرگ شدن مغز محدود به دورزیان غذاهای پرچربپاکسازی مغزقبرستان ها با بوی شجاعتسردرد به دلیل مصرف زیاد ممسئول صیانت از عقیده کیستکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در اتست نوار عصب و عضلهمیدان های مغناطیسی قابل نه جنگ و نه خونریزیابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید آلزایمرهیچ کس حقیقت را درون مغز رفتار اجتماعی انسان، حاصبیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابتفکر خلا ق در برابر توهم زبان و کلمه حتی برای کسانپرسش و چستجو همیشه باقی الیروپریم داروی ترکیبی ضدشواهدی از نوع جدیدی از حامعنی روزهتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هتصور از زمان و مکانمانند آب باشنوار مغز، مفید و بی خطرحس و ادراک قسمت شصت و هشتابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز- از مغز دارویی ضد بیش فعالی سیستهزینه سنگین انسان در ازارویا بخشی حقیقی از زندگی بیان حقیقتکیست هیداتید مغزتلقین اطلاعات و حافظهسفر نامه سفر به بم و جنوب آنزیم تولید انرژی در سلومقابله با کرونا با علم اسشاید گوشی و چشمی، آماده شمغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکتغییرات منطقه بویایی مغزمتواضع باشنورالژیخواندن ، یکی از شستشو دهناتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیحس و ادراک قسمت هشتماز تکامل تا مغز، از مغز تدر آرزوهایت مداومت داشتهویتامین کاروزه داری سلول های بنیادبابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیتمدنی قدیمی در شمال خلیج سلول عصبی شاهکار انطباق آیا هوش ارثی دریافتی از پمنابع انرژی از نفت و گاز شرکت نورالینک ویدیویی ازمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادجنسیت و تفاوت های بیناییچگونه هوشیاری خود را توسخار و گلاحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاستفاده از سلول های بنیادرمان های علامتی در ام اسواقعیت و انعکاسريتوکسيمب در درمان ام اسبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبفقر داده ها در هوش مصنوعیتو کجای جهانیسندرم جدایی مغزتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی منبع هوشیاری کجاست قسمت ضربه مغزی در تصادف رانندمغزتان را در جوانی سیمکشای نعمت من در زندگیمجهان کنونی و مغز بزرگترینگاه از دور و نگاه از نزدخطرات هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی اصلاح خطا با رفتن بر مسیردرمان زخم دیابتی با تکنوبخش بزرگتر کیهان ناشناختواکسن دیگری ضد کرونا از دراه نجاتگیاه خواری و گوشت خوار کدفال نیکوتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعقل سالمنقش ژنتیک در درمان اختلاایا کوچک شدن مغزانسان الجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط شگفت مغز انسان و فناتوانی از درمان برخی ویدو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعدرک نیازمند شناخت خویش ابرای رشد، باید از مسیر خطرشته نوروایمونولوژی و نقپل جویی اصفهانفراتر از دیوارهای باورتوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرساهچاله ها تبخیر نمیشودتاریکی و نورمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعوامل موثر در پیدایش زبانقش رژیم غذایی در رشد و ااگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی ججبران از دست رفته هااز نخستین همانند سازها تدید تو همیشه محدود به مقدهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبه بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است درختان چگونه بر تشکیل اببرخی توصیه ها برای واکسیزمزمه ات مانده در گوشمپیوند اندام حیوانات به اقلب و عقلمرگ چیستتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در وسخن نیکو مانند درخت نیکوتروس جریان انرژیمولکول ضد پیریعشق درونی به یگانگی خلقتنقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتحقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روش هاي جدیدی هوش عاطفی قسمت ششمبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فذهن و شیمی بدنبزرگ شدن تقریبا ناگهانی زیباترین چیز در پیر شدنپارادوکس ها در علمقدم زدن و حرکت دید را تغیسردرد تنشنمسئولیت جدیدتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریتست آر ان اس دز میاستنی گمیدان های کوانتومی خلاچه زیاد است بر من که در ایابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید ای ال اسهیچ اندر هیچرقیبی قدرتمند در برابر مبیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطانتفاوت مغز انسان و میمون هزبان و بیان نتیجه ساختماپرسشگری نامحدودلیس دگرامفتامین یا ویاسشواهدی از دنیسوان(شبه نئمعادله ها فقط بخش خسته کنتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتصادف یا قوانین ناشناختهماه رجبنوار مغز، ترجمه ی فعالیت حس و ادراک قسمت شصت و دوابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز- از مغز داستانها و مفاهیمی اشتباهزاران سال چشم های بینا ورویا تخیل یا واقعیتبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومتلاش ها برای کشف منابع جدسفر به مریخ در 39 روزآواز خواندن در قفس، نشانملاحظه های اخلاقی دربارهشاید درست نباشدمغز و اخلاقتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی توتغییرات مغز پس از 40 سالگیمجموعه های پر سلولی بدن منوسانات کوانتومی منبع ماخواب زمستانی سلول های سراتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکامل تا مغز، از مغز تدر آسمان هدیه های نادیدنویتامین کا و استخوانروزهای بد باقی نمیماندباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولتمرکز و مدیتیشنسلول عصبی، در محل خاص خودآیا هوش سریعی که بدون احسمنابع انرژی از نفت و گاز شربت ضد خلطمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علجهل مقدسچگونه واکسن کرونا را توزخارق العاده و استثنایی باخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیادرمان ژنتیکی برای نوآوریواقعیت تقویت شدهریه زغالیبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستفلج نخاعی با الکترودهای تو کز محنت دیگران بی غمیسندرم دزدی ساب کلاوینتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما ممنبع هوشیاری کجاست قسمت ضررهای مصرف شکر و قند بر مغط یک گیرنده استای همه ی وجود منجهان کاملی در اطراف ما پرنگاه از درون قفس یا بیروندفاع از پیامبرهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول انجام برخی نرمش ها ددرمان ساده ی روماتیسمبخش دیگری در وجود انسان هواکسن سرطانراه های جدید برای قضاوت رگیرنده باید سازگار با پیفاکسیبتتولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارمسیاهچاله ی تولید کنندهتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعقلانیت بدون تغییرنقش گرمایش آب و هوا در همایا این جمله درست است کسیجهش های بیماری زا، معمولارتباط شگفت انگیز مغز انناتوانی در شناسایی چهره دو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی از عروسک تا کمبقا در ازای بیماریورزش در کمر درددرک و احساسبرای زندگی سالم، یافتن ترشد مغز فرایندی پیچیده اپل خواجو اصفهانفرد موفقتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تسایه ی هوشیاریتاریکی خواهد ترسیدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعوامل ایجاد لغت انسانی و نقش زنجبیل در جلوگیری از اگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زاجدا کردن ناخالصی هااز نشانه ها و آثار درک شددیدن خدا در همه چیزهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویادرختان اشعار زمینبرخی درمان های Spinal Muscular Atزنان باهوش ترپیوند سر آیا ممکن استقلب یا مغزمرگ و میر پنهانتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهسخن و سکوتتری فلوپرازینمولتیپل اسکلروز در زنان عشق، شلوغ کردن نیستنمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً حقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روشی برای تبدیهوش عاطفی بیشتر در زنانهوش عاطفی در زنان بیشتر ابی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسذهن تو همیشه به چیزی اعتقبزرگترین خطایی که مردم مزیباترین چیز در افزایش سپاسخ گیاهان در زمان خوردقدرت مردمسردرد سکه ایمسئولیت در برابر محیط زیتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج میدان بنیادین اطلاعاتنه عدم مطلق بلکه عدم با قابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید برای میاستنی هیچگاه از فشار و شکست نتررموزی از نخستین تمدن بشربیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبتفاوت ها و تمایزها کلید بزبان و بیان، در سایه پیشرآلودگی هوا چالش قرن جدیدلا اکراه فی الدینشیشه ی بازالتی و سیلیکونمعجزه های هر روزهتئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشاتضادهای علمیماپروتیلیننوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت شصت و ششابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز- از مغزتدخالت در ساختار ژنهاهستي مادي ای که ما کوچکتررویا حقی از طرف خدابیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتتلاش های جدید در ALSسفر تجهیزات ناسا به مریخ آینه در اینهملاحظات بیهوشی قبل از جرشایسته نیست در جیب خود قرمغز و اخلاقتاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استتغییرات آب و هوایی که به مجرم، گاهی قربانی استنوشیدن چای برای مغز مفید خواب سالم عامل سلامتیاتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز خود رها شودر آستانه ی موج پنجم کوویویتامین کا در سبزیجاتروزهای سختباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورتمرکز بر هدفسلولهای ایمنی القا کنندهآیا هشیاری کوانتومی وجودمنابع انرژی از نفت و گاز شش مرحله تکامل چشممغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهجهان فراکتالچگونه آن شکری که می خوریمخبر مهم تلسکوپ هابلاخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیادرمان پوکی استخوانواقعیت خلا و وجود و درک مریواستیگمینبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستفلج بل، فلجی ترسناک که آنتو پیچیده ترین تکنولوژی سندرم سردرد به دلیل افت فتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویرومنبع هوشیاری کجاست قسمت ضررهای شکر بر سلامت مغزنفرت، اسیب به خود استای آنکه نامش درمان و یادشجهان پیوستهادغام میان گونه های مختلنگاه از درون مجموعه با نگدفاع در برابر تغییر ساختهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول توسعه ی یک ذهن کاملدرمان سرگیجه بدون نیاز ببخشیدن دیگران یعنی آرامشواکسن سرطانراه های جدید برای قضاوت رگالکانزوماب، دارویی جدیفاجعه ی جهل مقدستولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتمسیاره ی ابلهانتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعقیده ی بی عملنقش پیش زمینه ها و اراده ایا ابزار هوشمندی یا مغز جهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط شگفت انگیز مغز اننادیدنی ها واقعی هستنددو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی از عروسک تا کمبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختدرک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی ملاحظات در تشنج های رشد مغز علت تمایل انسان بپلاسمای غالبفرد یا اندیشهتوهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استسایه را اصالت دادن، جز فرتاریخ همه چیز را ثبت کردهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قعواملی که برای ظهور لغت انقش زبان در سلطه و قدرت ااگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهجدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب یا نرووسدیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استدرد و درسبرخی روش های تربیتی کودکزنجیرها را ما باید پاره کپیوند سر، یکی از راه حلهاقلب دروازه ی ارتباطمرگ و میر بسیار بالای ناشتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانسخن پاک و ثابتتری فلوپرازینمواد کوانتومی جدید، ممکنعصب حقوق نورولوونمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکنهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور بذهن خود را مشغول هماهنگیبزرگترین درد از درون است زیر فشار کووید چه باید کرپختگی پس از چهل سالگي به قدرت و شناخت حقیقتسردرد عروقی میگرنمستند جهان متصلتکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالتشنج چیستمیدازولام در درمان تشنج نهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید برای کاهش وزنهیپرپاراتیروئیدیسمرمز و رازهای ارتباط غیر کبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتاتفاوت ها را به رسمیت بشنازبان و تکلم برخی بیماریهآلودگی هوا و ویروس کرونالاموژین داروی ضد اوتیسم؟شکل های متفاوت پروتئین همعجزه ی چشمتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدتظاهر خوابیده ی مادهماجرای جهل مقدسنوار عصب و عضلهحس و ادراک سی و هفتمابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی دحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز، از مغز در میان تاریکی و روشناییهستی ما پس از شروعی چگال رویاها از مغز است یا ناخوبیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگتلاش های جدید در درمان فرسفر دشوار اکتشافآیندهممانتین یا آلزیکسا یا ابشادی، پاداش انجام وظیفهمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابتغییرات تکاملی سر انسان محل درک احساسات روحانینوعی سکته مغزی ، وحشتناک خواب سالم عامل سلامتی و یاتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادینحس و ادراک قسمت پنجماز درخواست ها جدا شودر درمان بیماری مولتیپل ویتامین بی 12 در درمان دردروش مقابله مغز با محدودیبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهتمرکز بر امروزسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا واکنش های یاد گرفته ومنابع انرژی از نفت و گاز ششمین کنگره بین المللی سمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستجهان قابل مشاهده بخش کوچچگونه انتظارات بر ادراک خدا موجود استاختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگواستفاده از سلول های بنیادرمان پوکی استخوانوالزارتان داروی ضد فشار ریاضیات یک حس جدید استگل درون گلدانفلج خوابتو آرامش و صلحیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمنبع هوشیاری کجاست قسمت ضعیف و قوینقاشی هایی با بوی گذشته یایمپلانت مغزیجهان پیوستهادغام دو حیطه علوم مغز و نگاه حقیقی نگاه به درون ادقیق ترین تصاویر از مغز اهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول سلامت کمردرمان سرگیجه بدون نیاز ببخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکسن ضد اعتیادراه پیروزی در زندگی چیستگام کوچک ولی تاثیرگذارفاصله ها در مکانیک کوانتتولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولسیاره ابلهانتاثیر رو ح و روان بر جسممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلم و ادراک فقط مشاهده ی نقش آتش در رسیدن انسان بهایا بیماری ام اس (مولتیپجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط غیرکلامی بین انسانادانی در قرن بیست و یکم،دو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشدرک احساسات و تفکرات دیگبرخی مرزهای اخلاق و علوم رشد در سختی استپمبرولیزوماب در بیماری چفرد حساس از نظر عاطفی و بتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آسساخت سلول عصبی حتی پس از تاریخ، اصیل نیست و ساخته منبع هوشیاری در کجاست؟(قعوارض ازدواج و بچه دار شدنقش زبان در سلطه و قدرت ااگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردردجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزدژا وو یا اشنا پنداریهوش احساسیبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستدرد باسن و پا به دلیل کاهبرخی سلولهای عصبی در تلازندگی فعال و مثبت روند آلپیوندهای پیچیده با تغییرقلب روباتیکمرگ و سوال از قاتلتیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رسختی ها رفتنی استترک امروزموجود بی مغزی که می تواندعصب سیاتیکنمای موفقیتابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، یک انسان را ناسازگاز تکینگی تا مغز از مغز تدائما بخوانهوشمندی کیهانبیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خوابانذهن سالمبسیاری از مجرمان، خودشانزیرفون داروی ضد ام اسپدیده خاموش روشن در پارکقدرت کنترل خودسرطان کمیت گراییمشکل از کجاستتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیتشنج و حرکات شبه تشنجی قامکان زمان یا حافظه زماننهایت در بی نهایتحس و ادراک قسمت بیست و چهابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید برای ای ال اسهاوکينگ پیش از مرگش رسالرمز گشایی از اتصالات مغزبیماری دویککوچکی قلبتفاوت های بین زن و مرد فقزبان و شناخت حقیقت قسمت چآلودگی هوا و پارکینسونلایو دوم دکتر سید سلمان فشکل پنجم مادهمعجزه ی علمتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیتظاهری از ماده است که بیدماجرای عجیب گالیلهنوار عصب و عضلهحس و ادراک- قسمت پنجاه و ابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز، از مغز در مانهای کمر دردهشت توصیه برای کاستن از درویاهای پر رمز و حیرتی دربیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابتلاش های جدید در درمان سرسفرنامه سفر به بم و جنوب آینده ی انسان در فراتر ازمن کسی در ناکسی دریافتم شب سیاه سحر شودمغز کوانتومیتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولینتغذیه بر ژنها تاثیر داردمحل درک احساسات روحانی دنیکولا تسلاخواب عامل دسته بندی و حفطاثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت پنجاهاز روده تا مغزدر سال حدود 7 میلیون نفر ویتامین بی هفدهروش های صرفه جویی در ایجابار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریختمساح حد واسط میان مغز کوسلام تا روشناییآیا یک، وجود داردمنابع انرژی از نفت و گاز صبور باشمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خجهان موازی و حجاب هاچگونه به سطح بالایی از هوخدا نور آسمان ها و زمین ااختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در مورد هدرمان آرتروز با ورزش موضواکنش های ناخودآگاه و تقریتوکسیمابگل زندگیفلج خواب چیستتو افق رویداد جهان هستیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملمنبع هوشیاری کجاست قسمت طلوع و حقیقتچقدر به چشم اعتماد کنیمایمپلانت مغزی و کنترل دو جهان پر از چیزهای اسرار آارتقا و تکامل سنت آفرینش نگاه دوبارهدل به دریا بزنهوش مصنوعی از عروسک بازی اضطراب و ترسدرمان سرگیجه بدون داروبدون پیر فلکواکسن علیه سرطانراه انسان شدن، راه رفتن وگامی در درمان بیماریهای فاصله ی همیشگی تصویر سازتولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دومسیاره ابلهانتاثیر روده بر مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلم و روحنقش انتخاب از طرف محیط، نایا بدون زبان میتوانیم تجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتروز یا خوردگی و التهانازوکلسیندو سوی واقعیتهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلوغ چیستوسواس، بیماری استدرک تصویر و زبان های مخلتبرخی نکات از گاید لاین پررشد، رسیدن به یک هدف نیستپنج اکتشاف شگفت آور در موفردا را نمیدانیمتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوساخت شبکه عصبی مصنوعی با تازه های اسکیزوفرنی(جنومنبع خواب و رویاعید نوروز مبارکنقش سجده بر عملکرد مغزاگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزدژاوو یا آشناپنداریهوش احساسیبه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستدرد زانو همیشه نیاز به جربرخی سيناپسها طی تکامل و زندگی هوشمند در خارج از زپیوندی که فراتر از امکانقلب را نشکنمرگ انتقال است یا نابود شتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو سرنوشتترکیب آمار و ژنتیکموجودات مقهور ژنها هستندعضلانی که طی سخن گفتن چقدنمایش تک نفرهابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسحقیقت غیر فیزیکیحقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای مصرفی در ام اسهوشیاری و وجودبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمنبسیاری از بیماری های جدیزیرک ترین مردمپروژه ی ژنوم انسانیقدرت انسان در نگاه به ابعسرعت فکر کردن چگونه استمشکلات نخاعیتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلروتشنج عدم توازن بین نورون مکانیک کوانتومی بی معنی نهادینه سازی فرهنگ اختلاحس و ادراک قسمت بیست و یکابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید برای دیابتهاوکينگ پیش از مرگش رسالرمز پیشرفت تواضع است نه طبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه استفاوت های تکاملی در مغز وزبان و شناخت حقیقت قسمت اآلزایمرلبخند بزن شاید صبح فردا زشکرگزار هر چیزی باش که دامعجزه ی علم در کنترل کرونتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کسانتعویض دارو در تشنجماده ی تاریکنوار عصب و عضله مهم در تشحس و ادراک- قسمت بیست و پابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز، از مغز در محل کار ارزش خودت را بو هر کس تقوای خدا پیشه کنرویای شفافبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیماتلاش های جدید شرکت نورالسفرنامه سفر به بم و جنوب آینده ی علم و فیزیک در60 ثمن پر از تلخیمشبیه سازی میلیون ها جهان مغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندثبت و دستکار ی حافظهمحدودیت چقدر موثر استنیاز به آموزش مجازی دیجیخودآگاهی و هوشیارياثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز سایه بگذردر عید نوروز مراقب تصادف ویتامین دی گنجینه ای بزرروش هایی برای کم کردن اضطبار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهتنفس هوازی و میتوکندریسلاح و راهزنیآیا کیهان می تواند یک شبیمنابع انرژی از نفت و گاز صبر لازمه ی پیروزی استمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکجهان ما میتواند به اندازچگونه باغبانی باعث کاهش خدا بخشنده است پس تو هم باختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در تفسیر درمان ام اس(مولتیپل اسکلبحثی در مورد عملکرد لوب فواکنش به حس جدیدریسدیپلام تنها داروی تایگلوله ی ساچمه ایفلج دوطرفه عصب 6 چشمتو انسانی و انسان، شایستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از منبع هوشیاری کجاست قسمت طلای سیاهنقش قهوه در سلامتیایمپلانت مغزی کمک میکند جهان پر از چیزهای جادویی ارتقا یا بازگشت به قبل ازنگاهی بر قدرت بینایی درادلایلی که نشان میدهد ما بهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاع رسانی اینترنتیدرمان سرطان با امواج صوتبدون بار گذشتهواکسنی با تاثیر دوگانه اراه بی شکستگامی در درمان بیماریهای فتون های زیستیتولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سومسیب یکسان و دیدگاه های متتاثیر روزه داری بر سلامت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهنقش اتصالات بین سلولهای ایا تکامل هدفمند استجوانان وطنارزش های وارونهنباید صبر کرد آتش را بعد دولت یا گروهکهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی درک حقیقت نردبان و مسیری برخی نرمش ها برای درد زانز گهواره تا گورپول و شادیفرزندان زمان خودتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمساخت شبکه عصبی با الفبای تازه های بیماری پارکینسومنتظر نمان چیزی نور را بهعامل کلیدی در کنترل کارآنقش غذاها و موجودات دريااگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پجریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقتدگرگونی های نژادی و تغییهوش بشری تهدید برای بشریبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی دردهای سال گذشته فراموش برداشت مغز ما از گذر زمانزندگی و داراییپیوستگی همه ی اجزای جهانقوی تر باشمرگ تصادفیتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسسریع دویدن مهم نیستترکیب حیوان و انسانمورد نادر همپوشانی دو بیغم بی پایانچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو حقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ام اسهوشیاری و افسردگیبیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتبسیاری از بیماری های جدیزیست شناسی کل در جزء فراکپروژه ی ژنوم انسانیقدرت ذهنسطح آگاهی، رخدادهای زندگمشکلات بین دو همسر و برخیتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنتشویق خواندن به کودکانمکانیزمهای دفاعی در برابچهار میلیارد سال تکامل بحس و ادراک قسمت بیست و دوابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید ضد میگرنهدف یکسان و مسیرهای مختلرمز بقای جهش ژنتیکیبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری تفاوت های زبانی سرمنشا تزبان و شناخت حقیقت قسمت دآملودیپین داروی ضد فشار لحظات خوش با کودکانشکست حتمیمعجزه در هر لحظه زندگیتاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایتعامل انسان و هوش مصنوعیماده ی خالینوار عصب و عضله تعیین محلحس و ادراک- قسمت شصت و چهابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز، از مغز در چه مرحله ای از خواب ، روفور و فراوانیروان سالمبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیتلاش هایی در بیماران قطع سفرنامه سفر به بم و جنوب آینده با ترس جمع نمیشودمن بی من، بهتر یاد میگیرمشبیه سازی سیستم های کوانمغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عثبت امواج الکتریکی در عصمحدودیت های حافظه و حافظچیز جدید را بپذیرخودآگاهی و هوشیارياثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتحس و ادراک قسمت پنجاه و داز علم جز اندکی به شما دادرمان نگهدارنده ی اعتیادویروس مصنوعیروش هایی برای جلوگیری از بارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجتنفس هوازی و میتوکندریسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا گذشته، امروز وآینده منابع انرژی از نفت و گاز صبر و واقعیتمغز بزرگ چالشهای پیش رواولین مورد پیوند سر در انجهان مادی، تجلی فضا در ذهچگونه تکامل مغزهای کنونیخدای رنگین کماناختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های باستخوان های کشف شده، ممکدرمان تومورهای مغزی با ابحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن های شرکت فایزر آمرریشه های مشترک همه ی موجوگلوئونفن آوری های جدید علیه شناتو با همه چیز در پیوندیسوخت هیدروژنی پاکتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند بامنبع هوشیاری کجاست قسمت طوفان فقر و گرسنگی و بی سنقش مهاجرت در توسعه نسل اایمپلانت نخاعی میتواند دجهان دارای برنامهارتوکين تراپی روشی جديد نگاهی بر توانایی اجزاي بدنیا فریب و سرگرمیهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعات حسی ما از جهان، چدرمان ضایعات نخاعیبدون زمان، ماده ای وجود نوابستگی یعنی قلادهرابطه تشنج و اوتیسمگاهی لازم است برای فهم و فروتنی معرفتیتولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)سیر آفرینش از روح تا مغز تاثیر روغن رزماری استنشامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلم به ما کمک میکند تا مونقش تیروئید در تکامل مغزایجاد احساساتجوانان وطنارزش های حقیقی ارزش های غنبرو و انرژی مداومدوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان درک دیگرانبرخی نرمش ها برای زانوزمین در برابر عظمت کیهانپول و عقیدهفرضیه ای جدید توضیح میدهمدل های ریز مغز مینی برینتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیساختن آیندهتازه های درمان ام اسمنتظر زمان ایده آل نشوعادت همیشه خوب نیستنقش غذاها و موجودات دريااپل ویژن پرو در تشخیص بیمچرا مردم با زندگی میجنگنجراحی گردن همیشه برای دیاز کجا آمده ام و به کجا میدانش قدرت استهوش در طبیعتبه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقدردی که سالهاست درمان نشبرداشتت از جهان رو زیاد زندگی بی دودپیام های ناشناخته بر مغز قیچی ژنتیکیمرگی وجود نداردتکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کوسریعترین کامپیوتر موجودترازودونموسیقی نوغم بی پایانچند جهانیابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پحقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیهوشیاری کوانتومیذهت را روی چیزهای مفید متبیماری های میتوکندریکمردردبشکه ای که ته نداره پر نمزیست شناسی باور حقیقت یا پروانه ی آسمانیقدرت عشقسعی کن به حدی محدود نشویمشکلات روانپزشکی پس از ستکامل زبانامید نجاتتشخیص ژنتیکی آتروفی های ما انسانها چه اندازه نزدچهار ساعت پس از کشتار خوکحس و ادراک قسمت بیست و سوابزار بقا از نخستین هماننعناعحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید ضد الزایمرهدف یکسان، در مسیرهای مترمز جهانبیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آدتفاوت ایستایی و تکاپوزبان و شناخت حقیقت قسمت سآموزش نوین زبانلرزش ناشی از اسیب به عصبشگفت نیست من عاشق تو باشممعرفت و شناختتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدتعامل انسان با هوش مصنوعماده ای ضد التهابینوبت کودکانحساسیت روانی متفاوتابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز، از مغز در ناامیدی بسی امید استوقاحت و تمسخر دیگرانروبات ها قول میدهندبا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریتلاشی برای درمان قطع نخاسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا فراموشی حتمی استمننژیتشبکه های مصنوعی مغز به درمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملجلو رفتن یا عقبگردمحدودیت درک انسانچیزی منتظر شناخته شدنخودت را از اندیشه هایت حفاثرات مفید روزه داریهنر فراموشیحس و ادراک قسمت پنجاه و سازدواج های بین گونه ای، ردرمان نابینایان آیا ممکنویروس های باستانی، مغز مروش هایی ساده برای کاهش ابازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورتنفس بدون اکسیژنسلطان جنگل یا صاحب ملکوتآیا پیدایش مغز از روی تصامنابع انرژی از نفت و گاز صبر بسیار بایدمغز بزرگ و فعال یا مغز کواولین هیبرید بین انسان و جهان مرئی و نامرئیچگونه جمعیت های بزرگ شکل خدایی که ساخته ی ذهن بشر اختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی استروژن مانند سپر زنان ددرمان تشنجبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کووید 19 چیزهایی که ریشه های مشترک حیاتگمان میکنی جرمی کوچکی در فناوری هوش مصنوعی نحوه ختو با باورهایت کنترل میشسودمندی موجودات ابزی بر تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قامنبع هوشیاری کجاست قسمت طوفان زیبایینقش میدان مغناطیسی زمین ایمان به رویاجهان در حال نوسان و چرخشارتباط میکروب روده و پارنگاهت را بلند کندنیا مکانی بسیار اسرارآمهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدرمانهای بیماری پارکینسبرنامه و ساختار پیچیده مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغرادیوی مغز و تنظیم فرکانگاهی مغز بزرگ چالش استفروتنی و غرورتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشسیستم تخلیه ی مغز بینشی نتاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلم بدون توقفنقش حفاظتی مولکول جدید دایران بزرگجواب دانشمند سوال کننده ارزش حقیقی زبان قسمت اولدوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی از عروسک تا کمبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئانددرک درست از خود و هوشیاریبرخی نرمش های گردنزمین زیر خلیج فارس تمدنی پوست ساعتی مستقل از مغز دفساد اقتصادی سیتماتیک درمدیون خود ناموجودتوکل بر خداآسانی موفقیتساختن آینده، بهترین روش تبدیل پلاستیک به کربن و سمنحنی که ارتباط بین معرفعادت کن خوب حرف بزنینقش غذاها و موجودات دريااپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالجستجوی متن و تصویر به صوراز کسی که یک کتاب خوانده دانش محدود به ابعاد چهارهوش عاطفی قسمت 11به سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمردرس گرفتن از شکست هابررسي علل احتمالي تغيير زندگی در جمع مواردی را برپیدایش زبانقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصمراحل ارتقای پله پله کیهتکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم سرگیجه از شایعترین اختلاترازودونموسیقی هنر مایع استغیرقابل دیدن کردن مادهچند جهانیمیهمانهای ناخوانده عامل غرور و علمچند جهانی و علمابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برحل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس وهوشیاری سنتی یا هوشیاری ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کانابشریت از یک پدر و مادر نیزیست، مرز افق رویداد هستپرواز از نیویورک تا لوس آقضاوت ممنوعشلیک فراموشیمشکلات روانپزشکی در عقب تکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیتشخیص آلزایمر سالها قبل ما انسانها چه اندازه نزدنون و القلمحس و ادراک قسمت بیستمابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو حریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی سل سپتهدف از تکامل مغزرمز جهان خاصیت فراکتالبیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیزبان جانسوزآمارهای ارائه شده در سطح لرزش عضله یا فاسیکولاسیوشگفت انگیز بودن کیهانمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیتعداد کلی ذهن ها در جهان ماده، چیزی نیستنور از عمق تاریکیخفاش کور و انسان بینا؟ابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکامل تا مغز از مغز تا در هم تنیدگی مرزها و بی موقت نهيب هاي غير علمي گذشروبات های ریز در درمان بیبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها تلاشی تازه برای گشودن معسفری به آغاز کیهانآیا ممکن است موش کور بی ممنابع انرژي پاک سرچشمه حشبکیه های مصنوعیمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان جلوتر را دیدنمخچه فراتر از حفظ تعادلچیزی خارج از مغزهای ما نیخودروهای هیدروژنیاثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهحس و ادراک قسمت پنجاه و شاسکلت خارجی در درمان اختدرمان های اسرار آمیز در آویرایش DNA جنین انسان، برروش جدید تولید برقبازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاتنها مانع در زندگی موارد سم زنبور ، کلیدی برای وارتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا آگاهی پس از مرگ از بیمنابع انرژی از نفت و گاز صد قدح، نفتاده بشکستمغز بزرگترین مصرف کننده اولین تصویر در تاریخ از سجهان مشارکتیچگونه جمعیت های بزرگ شکل خدایا جز تو که را دارماختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار آفرینش در موجدرمان جدید ALSبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا و گشودن پنجررژیم های غذایی و نقش مهم گنجینه ای به نام ویتامین فواید روزه داری متناوبتو باید نیکان را به دست بسی و سه پل اصفهانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست قسمت طولانی ترین شبنقش محیط زندگی و مهاجرت داین پیوند نه با مغز بلکه جهان در حال ایجاد و ارتقاارتباط ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا دنیای شگفت انگیز کوانتومهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدرماندگی به دلیل عادت کربرنامه ی مسلط ژنها در اختوبینار اساتید نورولوژی دراز تغییرگاهی جهت را عوض کنفرگشت و تکامل تصادفی محض تومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمنسیستم تعادلی بدنتاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلم در حال توسعهنقش حیاتی تلومر دی ان آ دایرادهای موجود در خلقت بجواب سنگ اندازیارزش حقیقی زبان قسمت دومدوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انساندرک عمیق در حیواناتبرخی یونها و مولکول های مزمان چیستپوشاندن خود از نورفشار و قدرتمدیریت اینترنت بر جنگتوپیراماتآشنا پنداریساختار فراکتال وجود و ذهتبدیل تراکت صوتی مصنوعی منشأ اطلاعات و آموخته ها عادت کردن به نعمتنقش غذاها در کاهش دردهای ابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت جستجوی هوشیاری در مغز مااز آغاز خلقت تا نگاه انسادانش بی نهایتهوش عاطفی قسمت نهمبه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هودست و پا زدن در سایه؟بررسی مغز با امواج مادون زندگی در سیاهچالهپیر شدن حتمی نیستقانون مندی نقشه ژنتیکی ممرز مرگ و زندگی کجاستتکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیماتراشه مغز بدون واسطه ی دتراشه ها روی مغزمیوتونیک دیستروفیغربال در زندگیچند روش ساده برای موفقیتابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ حلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلهوش، ژنتیکی است یا محیطیذره ی معین یا ابری از الکبیماری وسواسکمردرد و علل آنبعد پنجمزاویه نگاه ها یکسان نیستپروتئین های ساده ی ابتداقطار پیشرفتشلیک فراموشیمشاهده گر جدای از شیء مشاتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانتشخیص ایدزما اکنون میدانیم فضا خالنوآوری ای شگفت انگیز دانحس و ادراک قسمت دهمابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث حرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد چاقیهدف از خلقت رسیدن به ابزارنگ کردن، حقیقت نیستبیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی تفاوتهای جنسیتی راهی برازبان ریشه هایی شناختی اسآن چیزی که ما جریان زمان لزوم گذر انسان از حدها و شگفت زده و حیران باشمغز قلبتاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریتعذیه ی ذهنماده، چیزی بیش از یک خلا نور درونخفاش با شیوع همه گیری جدیابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکامل تا مغز، از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومیوقتی فهمیدی خطا کردی برگروبات کیانبا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستتلاشی جدید در درمان ام اسسقوط درون جاذبه ای خاص، چآیا ما کالا هستیممنابع انرژی از نفت و گاز شباهت مغز و کیهانمغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استجمجمه انسان های اولیهمخچه ، فراتر از حفظ تعادلچیزی شبیه نور تو نیستخورشید مصنوعیاجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیاسکار، لگوی هوشمنددرمان های بیماری آلزایمرویشن پروروش صحبت کردن در حال تکامبازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولتنها در برابر جهانسماگلوتید داروی کاهش دهنتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا امکان بازسازی اندامهمنابع بی نهایت انرژی در دصدای بم با فرکانس پایین، مغز حریص برای خون، کلید تاولین دارو برای آتاکسی فجهان معناچگونه حافظه را قویتر کنیخرما منبع بسیار خوب آنتی اختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار بازسازی اندام هادرمان جدید میگرن با انتی بحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا از حقیقت تاترژیم های غذایی و نقش مهم گوهر با نظر دیگران سنگ نمفیلمی بسیار جالب از تغییتو برای خزیدن خلق نشده ایسیلی محکم محیط زیست بر انتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست قسمت طی یکصد هزار سال اخیر هرچنقش مرکز تنفس سلولی در بیاین اندوه چیستجهان ریز و درشتارتباط متقابل با همه ی حیچالش هوشیاری و اینکه چرا دنیایی پر از سیاهچاله هوش مصنوعی از عروسک بازی اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرها بسته نیستبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱وجود قبل از ناظر هوشمندراست دستی و چپ دستیگذر زمان کاملا وابسته به فراموش کارها باهوش تر هستومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیسیستم دفاعی بدن علیه مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلم راهی برای اندیشیدن انقش خرچنگ های نعل اسبی درایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیجوسازی مدرنارزش حقیقی زبان قسمت سومدورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی به شناسایی کابه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می تودرگیری قلب در بیماری ویربرخی اثرات مضر ویتامین دزمان و مکان، ابعاد کیهان پیموزایدفضا و ذهن بازمداخله ی زیانبار انسانتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریساختار شبکه های مغزی ثابتبدیل سلولهای محافط به سمنشاء کوانتومی هوشیاری اعادت بد را ترک کننقشه مغزی هر فرد منحصر بهابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا واحفره در مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار دانشمندان موفق به بازگردهوش عاطفی قسمت هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهدست کردن در گوشبررسی و اپروچ جدید بر بیمزندگی زمینی امروز بیش از پیشینیان انسان از هفت میقانون گذاری و تکاملمرز بین انسان و حیوان کجاتکینگیافسردگی و ساختار مغزاقلیت خلاقتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمیگرن و پروتئین مرتبط با مقالاتچندین ماده غذایی که ماننابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانحمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی لیراگلوتیدهیچ نقطه ای مرکزی تر از اذرات کوانتومی زیر اتمی قبیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش منابعد از کرونازاوسکا درمان گوشرپروتز چشمقطره قطرهشنا در ابهای گرم جنوب نیامشاهده آینده از روی مشاهتکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چتصویر خورشید یا خود خورشما از اینجا نخواهیم رفتنوار مغز مشاهده ی غیر مستحس و ادراک قسمت دوازدهمابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد چاقیهر چیز با هر چیز دیگر در ترنگین کمانبیندیشکودکان خود را مشابه خود تتقلید مرحله ای نسبتا پیشزبان شناسی مدرن در سطح سلآنچه ناشناخته است باید شلزوم سازگاری قانون مجازاشگفتی های نقشه ی ژنتیکیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟تغییرماست مالینوروفیبروماتوزخلا، حقیقی نیستابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و پوقتی پر از گل شدی خودت را روح و آب حیاتبا خدا باشکار امروز را به فردا نیندتمایل زیاد به خوردن بستنسلول های مغزی عامل پارکیآیا ما تنها موجودات زنده منابع انرژی از نفت و گاز شباهت مغز با کیهان مادیمغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشجنین مصنوعیمخچه ابزاري که وظیفه آن فنکاتی در مورد تشنجخوش قلبی و مهربانیاجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش داساس انسان اندیشه و باور درمان های بیماری اس ام ایواقعیت فیزیکی، تابعی از روشهای نو در درمان دیسک ببازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)تنهاییسندرم کووید طولانیتاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا انسان با مغز بزرگش اخمنابع جدید انرژیصرع و درمان های آنمغز در تنهایی آسیب میبیناولین دروغجهان هوشمندنگاه من، نگاه تو و یا حقیخسته نباشی بابااختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی اصفهان زیبادرمان جدید کنترل مولتیپلبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا ساخته شده تورژیم ضد التهابیگویید نوزده و ایمنی ساکتفیروز نادریتو تغییر و تحولیسینوریپا داروی ترکیبی ضدتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی منبع هوشیاری کجاست قسمت طبیعت موجی جهاننقش نگاه از پایین یا نگاهاین ایده که ذرات سیاهچالجهان شگفت انگیزارتباط چاقی و کاهش قدرت بچالش هوشیاری و اینکه چرا دنیا، هیچ استهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خوددرهای اسرارآمیز و پوشیدهبرین نت به جای اینترنترجزخوانی هایی که امروز بگذشته را دفن کنفراموشی همیشه هم بد نیستتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدسکوت و نیستیتاثیر رژیم گیاهخواری بر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلم ساختن برج های چرخاننقش داروهاي مختلف معروف اکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیجامعه ی آسمانیارزش خود را چگونه میشناسديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی تعاملیبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امدرگیری مغز در بیماری کویبرخی اختلالات عصبی مثانهزمان و گذر آن سریع استپیموزایدفضای قلب منبع نبوغ استمدارک ژنتیکی چگونه انسانتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستسادیسم یا لذت از آزار دادتبر را بردارمهمان ناخواندهعادت دادن مغز بر تفکرنقشه های مغزی جدید با جزیابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خوحق انتخاباز بار خود بکاه تا پرواز دانشمندان نورون مصنوعی سهوش عاطفی قسمت یازدهبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و ودست آسمانبررسی ژنها در تشخیص بیمازندگی زودگذرپیشرفت های جدید علوم اعصقانون جنگلسرگردانیمرز جدید جستجو و اکتشاف، تکامل فردی یا اجتماعیتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیتراشه ی بیولوژِیکمیگرن و خوابتاثیر ویتامین دی بر بیماچندجهانیابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سحمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی تشنجی دربارداریهیچ چیز همیشگی نیستذرات کوانتومی زیر اتمی قبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبعد از کرونازبان فرایند تکاملی برای پروتز عصبی برای تکلملمس کوانتومیشناخت و معرفت، و نقش آن دمشاهدات آمیخته با اشتباهتکامل شناخت انسان با کشفامیدواریتصویر در هم تنیدگی کوانتما اشیا را آنطور که هستندنوار مغز با توضیح دکتر فاحس و ادراک قسمت سومابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تهر جا که جات میشه، جات نیرهبر حقیقیبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده تقلید از روی طبیعتزبان شناسی نوین نیازمند آنچه واقعیت تصور میکنیم لزوم سازگاری قانون مجازاشگفتی های زنبور عسلمغز مانند تلفن استتاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استتغییر الگوی رشد مغزی با زماست مالی با هوش انسانینورون هاي مصنوعی می توانخلا، خالی نیستابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتحس و ادراک قسمت چهارماز تکامل تا مغز، از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و دوقتی تو از یاد گرفتن باز روح در جهانی دیگر استبا طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیتمایز یا کشف یگانگیسلول های بنیادیآیا مصرف مولتی ویتامین همنابع انرژی از نفت و گاز شباهت های ریشه ای چند بیممغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پاجنگ هفتاد و دو ملت همه را مخچه تاثیر گذار بر حافظهچگونه مولکول های دی ان ایخوش خیالی و خوش بینیاحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است داستفاده از مغز، وزن را کمدرمان های جدید ALSواقعیت چند سویهروشهای شناسایی قدرت شنوابازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)تنهایی رمز نوآوری استسندرم گیلن باره به دنبال تاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آمناطق خاص زبان در مغزضایعه ی شبکه لومبوساکرالمغز را از روی امواج بشناساولین سلول مصنوعیجهان هوشیارنگاه مادی غیر علمی استخطا در محاسبات چیزی کاملاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل بازخورددرمان جدید ام اسبحثی درباره احساسات متفاواکسن آلزایمررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وگوش دادن بهتر از حرف زدنفیزیک مولکولها و ذرات در تو جهانی هستی که خودش را سیگار عامل افزایش مرگ ومتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکمنبع هوشیاری کجاست قسمت طبیعت بر اساس هماهنگینقش نظام غذایی در تکامل ماین ابتدای تناقض هاستجهانی که نه با یک رخداد و ارتباط هوش ساختار مغز و ژچالش هوشیاری و اینکه چرا دندان ها را مسواک بزنید تهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خوددرون قفس یا بیرون از آنبرای یک زندگی معمولیرحم مصنوعیگریه ی ابر، رمز طراوت باغفراموشی و مسیر روحانیتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشسکوت، پر از صداتاثیر رژِیم غذایی بر میگمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعلایم کمبود ویتامین E را نقش درختان در تکاملاکوییفلکسنتایج نادانی و جهلجاودانگی مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذردی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی در کامپیوترهابه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده درگیری مغز در بیماران مببرخی اصول سلامت کمرزمان و صبرپیچیدگی های مغزمگسقفس ذهنمروری بر تشنج و درمان هایتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استسازگاری با محیط بین اجزاتحریک عمقی مغزمهندسی ژنتیک در حال تلاش عارضه جدید ویروس کرونا سنقشه با واقعیت متفاوت اسابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استحقیقت قربانی نزاع بین بی از بحث های کنونی در ویروسدانشمندان یک فرضیه رادیکهوش عاطفی قسمت پنجمبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامنددست بالای دستبررسی بیماری التهابی رودزندگی سلول در بدن، جدای اپیشرفت در عقل است یا ظواهقانون جنگلسربازان ما محققا غلبه می مرزهای حقیقی یا مرزهای تپیشرفت ذهن در خلاقیت استقانونمندی و محدودیت عالمسردرد میگرنمزایای شکلات تلخ برای سلتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هتربیت کودکان وظیفه ای مهمیگرن و روزه داریصفحه اصلینه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان حوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید ALSهیچ چیز، چقدر حقیقی استذرات کوانتومی زیر اتمی قبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد دبعد از کرونا دلخوشی بیهوزبان متغیرپرورش مغز مینیاتوری انسالووفلوکساسینشناخت حقیقت یا آرزوهای گمطالبه ی حق خودتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزتصویر زیبا از سلولما به جهان های متفاوت خودنوار مغز ترجمه رخدادهای حس و ادراک قسمت سی و هشتمابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تهر حرکت خمیده می شود و هر روی و منیزیم در تقویت استبیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایتقلید از طبیعتزبان، نشان دهنده ی سخنگو آنچه حس می کنیم، نتیجه ی لزوم عدم وابستگی به گوگل شانس یا نتیجه ی تلاشمغز مادران و کودکان در زمتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندتغییر دیگران یا تغییر خوماشین دانشنورون های ردیاب حافظهخلاصه ای از مطالب همایش مابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انسانحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکامل تا مغز، از مغز تدر هر سوراخی سر نکنوقتی ریشه ها عمیقند از چیروح رهاییبالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیستمدن قدیمی ای در جنوب ایرسلول های بنیادی منابع و اآیا مغز تا بزرگسالی توسعمنابع انرژی از نفت و گاز شباهت کیهان و مغزمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودجنگ و تصور از جنگمخاطب قرار دادن مردم، کاچگونه میتوان با قانون جنخوشبختی چیستاحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتاستفاده از نظریه ی تکامل درمان های جدید میگرنواقعیت چیستروشی برای بهبود هوش عاطفبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پتنبیه چقدر موثر استسندرم پیریفورمیستاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آمناطق خاصی از مغز در جستجضایعه ی عروقی مخچهمغز زنان جوانتر از مغز مراوکرلیزوماب داروی جدید شجهان های بسیار دیگرنگاه محدود و تک جانبه، مشخطا در محاسبات چیزی کاملادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل در هم تنیدگی و جهانی درمان جدید ای ال اس، توفربحثی درباره احساساتی غیرواکسن ایرانی کرونا تولیدرژیم غذایی سالم و ضد التهگوشه بیماری اتوزومال رسسفیزیک هوشیاریتو جدای از کیهان نیستیسیاهچاله هاتاثیر درجه حرارت بر عملکآگاهی فراتر از آگاهیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53طعمه ی شبکه های ارتباط اجنقش نظریه تکامل در شناسااینکه به خاطرخودت زندگی جهانی که از یک منبع، تغذیارتباط پیوسته ی جهانچالش کمبود اندام برای پیده روش موفقیتهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد بی موردوراپامیل در بارداریدرون آشفته ی تو و ظاهر خنبرای پیش بینی آینده مغز درحم مصنوعیگربه شرودینگر و تاثیر مشفراموشی آرمانتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونسکته مغزیتاثیر سلامت دستگاه گوارشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعلایم کمبود ویتامین E را نقش ذهن و شناخت در حوادث اکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییجایی برای یاد گرفتن باقی از مخالفت بشنودین اجباریهوش مصنوعی در تفکر خلاق ابه هلال بنگریاد گرفتن مداومدرگیری مغزی در سندرم کووبرخی اطلاعات روانشناسی مزمان واقعیت است یا توهمپیچیدگی های مغزی در درک زقفس را بشکنمرکز هوشیاری، روح یا بدن توسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنستم با شعار قانون بدترین تحریک عمقی مغز در آلزایممهندسی بدنعدم توقف تکامل در یک اندانقص های سیستمی ایمنیابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغحقیقت آنطور نیست که به نظاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدانشمندان ژنی از مغز انسهوش عاطفی قسمت اولبوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسدستورالعمل مرکز کنترل بیبررسی سیستم تعادلی بدن ازندگی، مدیریت انرژیپیشرفتی مستقل از ابزار هقارچ بی مغز در خدمت موجودسردرد میگرن در کودکانمسمومیت دانش آموزان بی گتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکترجمه ای ابتدایی از اسرامیگرن سردردی ژنتیکی که بسوالات پزشکینه به اعدامابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید s3 در درمان ام هیچ وقت خودت را محدود به رفلکس وتری با توضیح دکتر بیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد دبعد از کرونا دلخوشی بیهوزبان مشترک ژنتیکی موجوداپرکاری تیروئیدلوب فرونتال یا پیشانی مغشناخت درون، شناخت بیرون؛مطالبی در مورد تشنجتکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستتصویر زیبای اصفهانما با کمک مغز خود مختاريمنوار مغز در فراموشی هاحس و ادراک قسمت سی و ششمابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشودحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج توپیراماتهرچیز با یک تاب تبدیل به رویا و واقعیتبیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلتقویت استخوان در گرو تغذزبان، وسیله شناسایی محیطآنها نمیخواهند دیگران رامقاومت به عوارض فشار خون شانس یا تلاشمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا تغییر دادن ژنها آیا روزی مبانی ذهنی سیاه و سفیدنوروپلاستیسیتی چیستخلاصه ای از درمان های جدیابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تدر والنتاین کتاب بدید همویتنام نوعی کرونا ویروس روزه داری متناوب، مغز را باهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپتمدن پیشرفته ی پیشینیانسلول های بدن تو پیر نیستنآیا همه جنایت ها نتیجه بیمنابع انرژی از نفت و گاز شباهت زیاد بین سلول هاي عمغز ایندگان چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزجنگ داده هامدل همه جانبه نگر ژنرالیچگونه مغز ما، موسیقی را پخوشبختی دور از رنج های ماحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اساستفاده از هوش مصنوعی در درمان های جدید در بیماری واقعیت چیستروشی جدید در درمان قطع نخبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بتهدیدهای هوش مصنوعیسندرم پیریفورمیستاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه منبع هوشیاری کجاست قسمت ضایعات در عصب زیر زبانیمغزهای کوچک بی احساسايندگان چگونه خواهند دیدجهان هایی در جهان دیگرنگاه کلی نگرخطای ادراک کارمااداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل علت و تاثیردرمان جدید سرطانبخش فراموش شده ی حافظهواکسن اسپایکوژنرژیم غذایی ضد التهابیگوشت خواری یا گیاه خواریفیزیک و هوشیاریتو دی ان ای خاص ميتوکندريسیاهچاله های فضایی منابعتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمظهور امواج مغزی در مغز مصنقش هورمون های تیروئید داینکه خانواده ات سالم باجهانی در ذهنارتباط انسانی، محدود به چالش دیدگاه های سنتی در بدهن، بزرگترین سرمایههوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قدروغ نگو به خصوص به خودتبرای اولین بار دانشمندانرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرگزیده ای از وبینار یا کنففرایند پیچیده ی خونرسانیتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوسال سیزده ماههتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعلائم عصبی آلزایمر، با انقش روی و منیزیم در سلامتاکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقرجایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها تدین، اجباری نیستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیدرگیری مغزی در سندرم کووبرخی بیماری ها که در آن بزمان پلانکپیوند قلب خوک، به فرد دچاقله برای دیدن نه برای به مرکز حافظه کجاستتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکستم، بی پاسخ نیستتداوم مهم است نه سرعتمهربانی، شرط موفقیتعدم درکنقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحقیقت افراداز تلسکوپ گالیله تا تلسکدانشمندان پاسخ کوانتومی هوش عاطفی قسمت دهمبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتابدغدغه نتیجه ی نادانی استبررسی علل کمر درد در میانزندان ذهنی