دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مرکز حافظه کجاست

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست:
مرکز حافظه ما کجاست؟
وقتی بسیاری از ادراکات ما و مشاهدات از جمله رویاها، بر اساس تجربه ها و آموزش های قبلی است که از حافظه منشا می گیرد و رمزهای موجود در رویاها و مشاهدات از این آموخته ها و تجربیات و حافظه قبلی شکل می گیرد، حافظه ساختاری بسیار مهم را در زندگی ما تشکیل میدهد.

حاظه پایه و اساسی است که تجربه های بعدی ما بر اساس آن، نقش می گیرد. شناخت مرکز این حجم انبوه اطلاعات که ممکن است حدود هشتاد سال زندگی در آن اندوخته شود بسیار مهم است. با پایان نامه اخذ دکترای دکتر احمد حطاب در دانشکده پژوهش های برتر دینی و لغوی در نجف اشرف زیر نظر امام احمد الحسن ع همراه باشید:
www.ihelrs.org

(شاید برخی ادعا کنند مرکز حافظه را شناخته اند ولی پژوهش های جدید دانشمند روانشناس آلفرد ادلر- وقتی امور را برعکس می کند و تصور میکند مغز تابع است و خودش را دگرگون میکند و بر اساس آنچه عقل به آن املا میکند پاسخ میدهد- بسیار از دیدگاه مادی دور میشود با وجود اینکه آن تغییرات بیولوژیک که در مغز قرار میگیرد بسیار بزرگ است و بسیار بزرگتر از حصول رویاهاست.
ادلر میگوید: (برای ما انکار وجود تاثیر خاصی از عقل بر کیفیتی که مغز با آن کار میکند دشوار خواهد بود. مغز جز اندامی از اندام ها نیست که بدن از آن شکل گرفته است و در نتیجه عقل، تاثیری بر مغز مانند دیگر اندام های بدن دارد. به همین ترتیب پژوهش ما در مورد علم بیماری ها نشان داد برخی افراد که قدرت خواندن و نوشتن را به دلیل آسیب نیمه راست مغز از دست داده اند توانستند با تمرین و یادگیری قسمت های دیگر مغز، این وظیفه را و این قدرت خود را بر خواندن و نوشتن انجام دهند.

این در حالی رخ داد که این افراد از سکته مغزی رنج م یبردند و امکانی برای اصلاح بخش پشتی خراب مغز وجود نداشت. بخش های دیگر مغز این وظیفه را انجام میدهد و به فرد امکان می دهد قدرت های قبلی خود را به دست بیاورد. این حقیقت، اهمیتی بسیار در توضیح امکان تطبیق های آموزشی علم روانشناسی فردی دارد. اگر عقل بتواند بر مغز تاثیر بگذارد تا مغز، فقط ابزاری باشد که عقل برای محقق کردن اهداف خود به کار میبرد ما می توانیم مغز را ارتقا دهیم و حالت آن را بهبود بخشیم، پس در اینجا نیازی نیست اسیر و مقید به حدود توانایی های مغز باقی بمانیم بلکه امکان دارد راه هایی برای آموزش مغز ایجاد کرد تا برای شرایط زندگی اطراف ما متناسب باشد.)(معنی زندگی- ادلر- ص70-71)

این کیفیت، ازمغز ابزاری میسازد- که با طبیعت عمل و طبیعت مشکلات بلکه حتی با طبیعت نقص های ناشی از آسیب یا تخریب محدود، سازگار میشود- و از این دستگاه سر و معمایی درست میکند که گشودن رمزهای آن دشوار است.

و عموما بیشتر بحث های عقلی این طبیعت تجربی را در بر میگیرد و واکنش مغز را در مساله واحدی از میلیاردها مساله کنونی در فهم طبیعت عمل مغز منعکس میکند. اما بحث هایی- که بر تحلیل آزمایشگاهی سلول های عصبی و هورمون ها و دیگر موارد استوار است و میتوان به آن در فهم طبیعت وظیفه ها و راه عمل آن اعتماد کند- همچنان در مراحل اولیه خود است و شاید به اعتقاد من مثلا قضیه حافظه- که از وظایف مهمی است که تفکر و درک انسانی بر اساس آن است- شایسته تر است مورد بحث و تمرکز قرار گیرد و در نتیجه شاید مقدمه ورود به جهان رویاها و ماهیت آن باشد.

دانشمند اعصاب گیرهارد روس از دانشگاه بریمن می گوید: مهمترین وسیله ادراک انسان، حافظه است. 99% آنچه می بینید آن را از حافظه خود تصویرسازی می کنید؛ یک درصد باقیمانده را اعضای حسی تصویربرداری میدهد.)((گزارش حیله های عقل باطن- مستند شبکه الجزیره www.youtube.com/watch?v=Tyf2XCAklZ4)

(گیرهارد روس پروفسور و استاد نورولوژی در دانشگاه پریمان آلمان و از دانشمندان متخصص درمورد مغز و اعصاب است)

کارل ساگان میگوید: (و در حالت معینی- که لوب اکسیپیتال تحریک شد که این بخش خاص دیدن است- بیمار گفت او پروانه ای را دیده است که پرواز میکند و تقریبا تا درجه ای، حقیقت داشت که او دست خود را دراز کرد تا آن را بگیرد. و در تجربه ای مشابه که بر میمون انجام شد حیوان بسیار دقیق نگریست گویا در برابرش چیزی قرار دارد و کوشید با دست راست، آن را بگیرد سپس با حیرت، به دست خالی خود نگاه کرد.

تحریک الکتریکی باقت هایی معین در قشر مغز در انسان، گاهی منجر به تذکر حوادث معینی شده است ولی از میان بردن این بافت ها این حافظه را نابود نمی کند و ازاین رو دشوار است انکار شود حافظه انسانی در مرحله اول در زمان بازگرداندن آن به بافتهای دیگر مغز، در قشر مغز ذخیره میشود.

وقتی حافظه یکی از وظایف قشر مغز است و با فرایند تبادل، بین قشر مغز و بقیه مغز جابجا میشود یعنی به صورت ساکن در جایی از مغز باقی نمی ماند این واضح میکند چگونه حافظه بعد از تلف شدن زیاد قشر مغز، در آن می ماند.

ولی دلایل، سوی دیگری را نشان میدهد. در تجربه هایی- که دانشمند فیزیولوژی اعصاب رالف جرالد در دانشگاه میشیگان انجام داد- حیوانات برخی تجربه ها را طی گذر در مسیر یک ماریپیچ ساده، یاد می گرفتند سپس در دمایی نزدیک به انجماد، منجمد می شدند و اين شبيه يك شب زمستانی بود و سرما به حدی می رسید که همه امواج الکتریکی را در مغز متوقف میکرد

و وقتی نظریه تبادل امواج الکتریکی درست باشد مورد انتظار بود که این آزمون، همه حافظه را حذف کند ولی این رخ نداد و بعد از به هوش آمدن، حیوان راه های خود را در مارپیچ پیدا میکرد.)()(تاملاتی در تکامل وهوش انسان- کارل ساگان- چاپ اول چ2005 ص36)

(کارل ساگان در سال 1934 در نویویورک متولد شد و دکترای خود را از دانشگاه شیکاگو گرفت و به عنوان فیزیکدان منجم، بحثی را درمورد هوش بیرون از زمین، مطرح کرد و در اغلب پروژه های سفرهای فضایی مشارکت کرد و به عنوان یکی از بزرگترین ذهن ها در عرصه کشف فضا توصیف میشود و نقش مهمی را در ایجاد سازمان فضایی آمریکا ناسا داشته است. نگاه شود به مقدمه کتاب تاملاتی در تکامل هوش انسان ص15)

پس مکان معلومات به صورت دقیق، واضح و ثابت نیست به طوری که بر ما سخت است به فهم ماهیت رویاها به طور دقیق برسیم و این همچنین چیزی است که بحث های دیگر که اخیرا گزارش شده است آن را تایید میکند: (دانشمند زیست شناس حائز جایزه نوبل ساسوموتی نیکاوا پژوهش هایی پیشرفته را در مورد حافظه داشته است. آنها تجربه هایی را در منطقه هیپوکامپ مغز داشتند. هیپوکامپ معلومات به دست آمده از حافظه کوتاه مدت را ادغام میکند تا آن را حافظه بلند مدت کند. این از نخستین مناطق مغز است که به دلیل بیماری آلزایمر دچار عارضه میشود. به نظر می رسد حقایق حافظه در اینجا ذخیره شده ولی اجزای عاطفی حافظه در همه جاهای مغز پراکنده شده است.)(گزارش عقل نشنال جئوگرافی- www.youtube.com/watch?v=YxMc3qAnQMs

با وجود اینکه بحث ها ثابت کرده است حافظه اولیه ای که معلومات را در شاخ هیپوکامپ ذخیره میکند و آن را به منطقه هیپوکامپ تحویل میدهد تا آن را در حافظه بلند مدت ذخیره کند، پژوهش های جدید روشن کرد که اجزای عاطفی حافظه، در همه بخش های مغز پراکنده میشود و این سبب می شود ارتباط رویاها با جایگاه حافظه، مرجع مشخصی نداشته باشد؛ به خصوص وقتی بفهمیم رویاها بیشتر تصاویر خود را از عواطف و احساسات منتشر شده در سلول های مغزی به دست می آورد...)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نورون های ردیاب حافظهعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقبل از انفجار بزرگدرگیری مغز در بیماری کوینگاهی بر قدرت بینایی دراإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکموجود بی مغزی که می تواندروزه داری و بیمار ی ام اس چراروياها را به یاد نمی آانسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر محل درک احساسات روحانی دراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی از عروسک تا کایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغزمشکلات روانپزشکی پس از سزبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصهوش عاطفی در زنان بیشتر اابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست مغز انسان رو به کوچک تر شسیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در وقت نهيب هاي غير علمي گذشاحساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیارينقش مهاجرت در توسعه نسل اسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و ورزش هوازی ، بهترین تمریارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پندارینقش زبان در سلطه و قدرت اششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هکلرال هیدرات برای خواباناز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بفلج بل، فلجی ترسناک که آندر چه مرحله ای از خواب ، ردر هم تنیدگی کوانتومی و پنوروپلاستیسیتی چیستعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقدم زدن و حرکت دید را تغیدرگیری مغز در بیماران مبنگاهی بر توانایی اجزاي بافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکموجودات مقهور ژنها هستندروش مقابله مغز با محدودینزاع بین جهل و علم رو به پانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر محدودیت های حافظه و حافظهوش مصنوعی از عروسک تا کایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان مشکلات روانپزشکی در عقب زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دهوش عاطفی در زنان بیشتر اابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست مغز انسان رو به کوچکتر شدسیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجوقتی فهمیدی خطا کردی برگاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیارينقش محیط زندگی و مهاجرت دسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استورزش و میگرنارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپندارینقش زبان در سلطه و قدرت اصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتافلج خوابدرمان های بیماری آلزایمرنوشیدن چای برای مغز مفید عارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقدرت انسان در نگاه به ابعدرگیری مغزی در سندرم کووناتوانی از درمان برخی ویافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکمیهمانهای ناخوانده عامل روش های صرفه جویی در ایجانزاع بین علم و نادانی رو انعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر مخچه فراتر از حفظ تعادلراه پیروزی در زندگی چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصمشاهده آینده از روی مشاهزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دهوشیاری کوانتومیابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستمغز ایندگان چگونه استسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آورویتامین E برای فعالیت صحاخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارنقش نظام غذایی در تکامل مسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به ورزش بهترین درمان بیش فعارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسنقش سجده بر عملکرد مغزضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتافلج خواب چیستفیلمی بسیار جالب از تغییدرمان های جدید میگرننوعی سکته مغزی ، وحشتناک عدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ولوب فرونتال یا پیشانی مغدرگیری اعصاب به علت میتوناتوانی در شناسایی چهره افزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن سردردی ژنتیکی که بروش هایی ساده برای کاهش انزاع بین علم و جهل رو به پاولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلراست دستی و چپ دستیهوش مصنوعی از عروسک تا کایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهمعنی روزهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابهوش، ژنتیکی است یا محیطیابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییمغز ابزار برتر بقاسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پویتامین E در چه مواد غذایاختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بنقش هورمون های تیروئید دسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشورزش در کمر دردارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی نقش غذاها و موجودات درياضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمافیزیکدانان ماشینی برای تدرمان های جدید در بیماری چیزی خارج از مغزهای ما نیعسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ولبخند بزن شاید صبح فردا زذهن چند جانبه نیازمند نگنخاع ما تا پایین ستون فقرافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن شدید قابل درمان اسروش صحبت کردن در حال تکامنظام مثبت زندگیاولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهمخچه ابزاري که وظیفه آن فرشته نوروایمونولوژی و نقهوش مصنوعی از عروسک تا کاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بیناییمغز فکر میکند مرگ برای دیزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاهیچگاه از فشار و شکست نترابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )مغز از بسیاری حقایق می گرسیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در بویتامین دی گنجینه ای بزراختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استنقش هورمون زنانه استروژنسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفوزوز گوشارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدینقش غذاها و موجودات درياطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز تاثیر ژنها بر اختلالات خفرگشت و تکامل تصادفی محض درمان های رایج ام اسچگونه مغز پیش انسان یا همعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ولرزش ناشی از اسیب به عصبرقیبی قدرتمند در برابر منخستین تصویر از سیاهچالهالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمیدان مغناطيسي زمین بشر روشهای نو در درمان دیسک بنظریه تکامل در درمان بیماولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مدارک ژنتیکی چگونه انسانرشد مغز علت تمایل انسان بهوش مصنوعی از عروسک تا کماگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بیناییمغز ما کوچکتر از نیم نقطهزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریهاوکينگ پیش از مرگش رسالابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )مغز به تنهایی برای فرهنگ سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتبواکنش های ناخودآگاه و تقاختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملنقش ژنتیک در درمان اختلاشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته ویک پیشنهاد خوب برای آسان ارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای مصرفی در ام اسنقش غذاها و موجودات درياطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بفراموش کارها باهوش تر هسدرمان های علامتی در ام اسچگونه هموساپينس بر زمین عضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم سازگاری قانون مجازارموزی از نخستین تمدن بشرنرمش های مفید در سرگیجهالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکمکانیزمهای دفاعی در برابروشهای شناسایی قدرت شنواهفت چیز که عملکرد مغز تو اولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سمروری بر تشنج و درمان هایزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش مصنوعی از عروسک تا کماگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در سامغز مادران و کودکان در زمسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از هاوکينگ پیش از مرگش رسالابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارممغز برای فراموشی بیشتر کسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوواکسن کرونا از حقیقت تاتاختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملنقش آتش در رسیدن انسان بهشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طریکی از علل محدودیت مغز امارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومداروهای ضد بیماری ام اس ونقشه مغزی هر فرد منحصر بهظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر نفراموشی همیشه هم بد نیستدرمان ژنتیکی برای نوآوریچگونه آن شکری که می خوریممقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم سازگاری قانون مجازارمز و رازهای ارتباط غیر کنرمشهای مهم برای تقویت عامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدروشی برای بهبود هوش عاطفهفت سین یادگاری از میراث اوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینمرکز هوشیاری، روح یا بدن زندگی هوشمند در خارج از زهوش مصنوعی در کامپیوترهاابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفمغز چون ابزار هوش است دلیسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی هدف یکسان، در مسیرهای متابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین واکسن کرونا ساخته شده توادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعینقش انتخاب از طرف محیط، نشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چیافته های نوین علوم پرده ارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلنقص در تشخیص هیجانات عامعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تفرایند تکامل و دشواری هادرمان جدید میگرن با انتی چگونه انتظارات بر ادراک تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و ممانتین یا آلزیکسا یا ابرویا و خبر از آیندهچرا مغزهای ما ارتقا یافت امید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدروشی جدید در درمان قطع نخهمیشه اطمینان تو بر خدا بايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینمرکز حافظه کجاستزونا به وسیله ویروس ابله هوش مصنوعی در خدمت خلق وحابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز چگونه صداها را فیلتر سفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تهدف از تکامل مغزابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سوممغز بزرگ چالش است یا منفعسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتواکسن دیگر کرونا ساخته شاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختنقش اتصالات بین سلولهای شناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در مویادگیری مهارت های جدید دارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی درباردارینقطه بی بازگشتعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سفرایند حذف برخی اجزای مغدرمانهای بیماری پارکینسچگونه باغبانی باعث کاهش صفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط منابع انرژي پاک سرچشمه حرویا بخشی حقیقی از زندگی چرا پس از بیدار شدن از خوامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکما با کمک مغز خود مختاريمروشی جدید در درمان سکته مهمیشه عسل با موم بخوریمايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع ممرکز خنده در کجای مغز استزیباترین چیز در افزایش سهوش مصنوعی در خدمت خلق وحابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز ناتوان از توجیه پیداسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایهدف از خلقت رسیدن به ابزاابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتمغز بزرگ چالشهای پیش روساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسواکسن دیگری ضد کرونا از دادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز انقش حفاظتی مولکول جدید دشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دیادآوری خواب و رویاارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانداروی جدید s3 در درمان ام چند جهانیعلایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سفرد حساس از نظر عاطفی و بدرک فرد دیگر و رفتارهای اچگونه تکامل مغزهای کنونیسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیمنبع خواب و رویارویا تخیل یا واقعیتچرا بیماری های تخریبی مغامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکما تحت کنترل ژنها هستیم یريتوکسيمب در درمان ام اسهوموارکتوس ها ممکن است دايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستمرگ انتقال است یا نابود شزیرفون داروی ضد ام اسهوش مصنوعی درمانگر کامپیابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریمغز و سیر تکامل ان دلیلی سفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلهزینه ای که برای اندیشیداثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش ممغز بزرگ و فعال یا مغز کوساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریواکسن سرطانادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بنقش حیاتی تلومر دی ان آ دشاهکار قرنپیموزایدژن هوش و ساختارهای حیاتی از نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید ضد میگرنچندین ماده غذایی که ماننعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقیچی ژنتیکیدرک و احساسچگونه جمعیت های بزرگ شکل پیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سمنحنی که ارتباط بین معرفرویاها از مغز است یا ناخوچرا حیوانات سخن نمی گوینانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکماه رجبریواستیگمینهوش مصنوعی می تواند بر احای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قامراحل ارتقای پله پله کیهزبان مشترک ژنتیکی موجوداهوش مصنوعی درخدمت خلق وحابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی مغز آیندگان چگونه است ؟سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سومهزینه سنگین انسان در ازااثرات فشار روحی شدیدبعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کوومغز حریص برای خون، کلید تساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستواکسنی با تاثیر دوگانه اارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تنقش خرچنگ های نعل اسبی درشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زژن یا نقشه توسعه مغز و نقاز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفداروی ضد تشنج با قابليت تچه زیاد است بر من که در ایعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقانون مندی نقشه ژنتیکی مدرک احساسات و تفکرات دیگچگونه جمعیت های بزرگ شکل سایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری ممنشأ اطلاعات و آموخته ها رویاهای پر رمز و حیرتی درچرا حجم مغز گونه انسان درانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکماپروتیلینریسدیپلام تنها داروی تایهوش مصنوعی و کشف زبان هایایندرالبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون مزایای شکلات تلخ برای سلزبان چهار حرفی حیات زمینهوش مصنوعی ساخته هوش طبیابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویامغز انسان ایا طبیعتا تماسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیماهزاران سال چشم های بینا واثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنمغز زنان جوانتر از مغز مرسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدواسطه ها د رمسیر ایجاد مغارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقش داروهاي مختلف معروف شبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای ژنها نقشه ایجاد ابزار هواز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد تشنج با قابليت تچهار میلیارد سال تکامل بعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقانون جنگلدرک تصویر و زبان های مخلتچگونه حافظه را قویتر کنیآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب مهندسی ژنتیک در حال تلاش رویای شفافچرا خشونت و تعصبانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکمبانی ذهنی سیاه و سفیدرژیم های غذایی و نقش مهم هوش مصنوعی گوگل به کمک تشایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با زمسیر دشوار تکامل و ارتقازبان و کلمه حتی برای کسانهوش احساسیابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بمغز انسان برای ایجاد تمدسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریهستي مادي ای که ما کوچکتراثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیمغزهای کوچک بی احساسسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیوبینار اساتید نورولوژی دارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و مینقش روزه داری در سالم و جشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استژنها ، مغز و ارادهاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و داستانها و مفاهیمی اشتباچهار ساعت پس از کشتار خوکعواملی که برای ظهور لغت اآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقانونمندی و محدودیت عالمدرک عمیق در حیواناتنگاه محدود و تک جانبه، مشآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مولتیپل اسکلروز در زنان روبات های ریز در درمان بیچرا در مغز انسان، فرورفتاندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسممجموعه های پر سلولی بدن مرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهوش مصنوعی گوگل به کمک تشایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیمشکلات نخاعیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنهوش احساسیابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزمغز انسان برای شادمانی طسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستهستی ما پس از شروعی چگال اجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یمغزتان را در جوانی سیمکشسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای وراپامیل در بارداریارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب نقش رژیم غذایی بر رشد و اشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهاژنهای مشترک بین انسان و واز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به در مانهای کمر دردنوار مغزی روشی مهم در تشخعوارض ازدواج و بچه دار شدعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقارچ بی مغز در خدمت موجوددرگیری قلب در بیماری ویرنگاه انسان محدود به ادراآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکمواد کوانتومی جدید، ممکنروح رهاییچراروياها را به یاد نمی آانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر محل درک احساسات روحانیراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی الفاگوایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر عمودی سر انسان از پمشکلات بین دو همسر و برخیزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناهوش عاطفی بیشتر در زنانابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرمغز انسان برای شادمانی طسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانوو هر کس تقوای خدا پیشه کناجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطنقش قهوه در سلامتیسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ورزش هوازی مرتب خیلی به قارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(نقش رژیم غذایی در رشد و اشش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میژنهای هوش ، کدامنداز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بنورون هاي مصنوعی می توان