دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

منبع هوشیاری در کجاست؟ قسمت هشتم

منبع هوشیاری در کجاست؟ قسمت هشتم

آنچه ناظر هوشمند از بیرون جعبه ها و صندوق های کیهان می بیند، با آنچه در درون جعبه و صندوق جریان دارد متفاوت است و این تفاوت، وابسته به عوامل متعددی است: از جمله عوامل دخیل در تصویربرداری و عوامل موثر در ظرف نگاه بیننده

{برای خودآگاهی، تو باید فیدبک(بازخورد)داشته باشی.

هوشیاری، بازخورد بین جهان بیرونی و جهان درونی است.(درک محیط اطراف و تعیین مرزهای بین خود و بیرون از خود و واکنش مناسبی که بتواند به حفظ تعادل بین نیروهای دورن و بیورن کمک کند.) این پایه ی همه چیز است.(همه چیز برای بقا نیازمند به ایجاد تعادل بین بیرون و درون است حتی جامدات مانند سنگ، لازم است برای حفظ حالت فیزیکی خود، در برابر نیروهای دیگری که از بیرون وارد میشود، باید جاذبه ی درونی محکمی داشته باشد.)

بنابراین همه چیز، هوشیار است. همه چیز، در حال بازخورد اطلاعات به خلا است و خلا آن را دوباره بازخورد میدهد. مقدار نیرویی که تو میتوانی به سیستم، صادر کنی مستقیما در ارتباط با میزان مقاومت تو در مورد میزان اطلاعاتی است که میتواند بیاید.میزان تاثیر گذاری تو بر کیهان به اندازه ی مقاومت در وجود تو است.}(نسیم هرمیان: محقق و پژوهشگر و بنیانگذار بنیاد ResonanceScience.org)

نقش مهم تئوری IIT، در شناخت اهمیت مکانیسم های فیدبک(بازخورد) برای کنترل رفتار در سیستم های زنده و مکانیکی است.

سیستم های فیدبک، خود ارجاع هستند و یک بخش سیستم بر بخش دیگر تاثیر می گذارد و این تاثیر، دوطرفه است. چنین سیستم هایی مستعد تولید رفتارهایی است که خصوصیت غیر قابل کاهش سیستم به عنوان یک کل هستند. یک نمونه ی فیدبک، ویدیو در زمانی است که دوربین ویدیو در یک مونیتور- که تولیدی دوربین را نشان میدهد- تمرکز کند...وقتی به صورت درست قرارداده شود مانیتور در ابتدا یک تصویر تونل مانند را نشان میدهد که به صورت خودبخودی به یک الگوی نیمه پایدار و پیچیده از تنوع و زیبایی شگفت، تبدیل میشود. چون این یک فرایند محقق شده ی انرژی است ما میتوانیم به دنبال استدلالی که داده شد نتیجه بگیریم چیزی وجود دارد که ممکن است از چشم انداز درونی، یک سیستم فیدبک ویدیویی در اوج شکوفایی باشد.(دوربین ویدیویی که برتصویر خود مینگرد! و این، تصویری است که خود دوربین از واقعیت بیرونی گرفته است یعنی به جای آنکه این ویدیو بر واقعیت بیرونی بنگرد بر تصویر واقعیت بیرونی مینگرد.

همین حالت در مشادهده های ما هم وجود دارد. آنچه مغز به آن مینگرد، تصویری است که دوربین چشم ما از فضای بیرون گرفته است. یعنی مغز ما بر تصویری از واقعیت مینگرد به جای انکه بر خود واقعیت، نگاه کند. همین نگاه بر تصویر، از سطح مغز هم فراتر میرود. یعنی ذهن ما آنچه از تصویر بازسازی شده از مغز میبیند، خود واقعیت بیرونی نیست. این فرایند مشاهده بر تصویر، تا بالاترین مراتب نگاه، بالا میرود؛ مثلا حضور شاهد و بیننده در جهانی فراتر از عالم ما نه فقط تصویر جلوه گر شده از کیهان ما را میبیند بلکه ابعاد مشاهده شده توسط این ناظر، متفاوت از واقعیت این ابعاد از دید ناظر درون عالم ما است.

نگاه از درون مجموعه، مانند نگاه از بیرون مجموعه نیست. آنچه ناظر بیرونی میبیند، تصویری از واقعیت درون مجموعه است که در ظرف نگاه بیننده درک میشود و این فرایند ادامه می یابد. آنچه ناظر از بیرون جعبه ها و صندوق های کیهان می بنید، با آنچه در درون جعبه و صندوق جریان دارد متفاوت است و این تفاوت، وابسته به عوامل متعددی است: از جمله عوامل دخیل در تصویربرداری و عوامل موثر در ظرف نگاه بیننده و...)

ولی ویدیو، هوشیار نیست و تشبیه ویدیو با ذهن، فقط برای نزدیک کردن مطلب است وگرنه ذهن، فقط به ویدیوی دوربین نگاه نمیکند بلکه در ذهن بلند انسانی، هر ویدیو، تصویری برای دوربین دیگری است که از زاویه ای فراتر بر تصویر مینگرد.

جرالد ادلمن پیشنهاد داد که خود تجربه، با فعالیت درون قشری با ورود مجدد، مشخص میشود.(ورودهای مجددی از واقعیتی یکسان در پیش ناظری متفاوت) مغز انسان در مقایسه با سیستم ویدویی به صورتی غیرقابل تصور رفتار و پیچیدگی بیشتری دارد که قابل تجدید و بازگشت است. با اینحال اصل زیربنایی ممکن است، مشابه باشد.

فیدبک ویدیویی ایجاد میشود چون سیستم به عنوان یک حلقه مشاهده کننده ی خود عمل میکند و به صورت سازماندهی شده است. اگر ما تصور کنیم فعالیت بازگشتی در مغز هم نوعی از حلقه ی مشاهده کننده ی خود است- که پردازش ها در قسمتی از مغز بر پردازش در قسمت های دیگر تاثر می گذارد و هم از فرایندهای موجود در بخش های دیگر تاثیر میپذیرد- ما می توانیم با نوعی از الگو- که در مغز منشا می گیرد و مشابه چیزی است که در فیدبک ویدیویی مشاهده میکنیم- رویارو شویم.

این الگو با فعالیت الکتروشیمیایی در میان نورون ها و نوروترانسمیترها سازماندهی میشود و از طریق مدارهای عصبی بازگشتی عبور داده میشود.(خود نورون ها در یک سطح نیستند. مثلا فعالیت نورون های ساقه ی مغز، در سطحی پایین تر از فعالیت نورون های قشر مغز است. در اینجا هم میتوانیم اینطور تصور کنیم که پیام منتقل شده از نورون سطح پایین، عین تحریکی نیست که بر این نورون وارد میشود. پیام رسیده به نورون دوم در سطحی بالاتر، تحریکی است که در ظرف نورون اول ساخته شده است و در حد ادراکی گیرنده های نورون دوم، به وسیله ی آن دریافت میشود. همین نورون، تحریک دریافتی را به شکل خاصی که در توانش هست، برای نورون سوم پردازش میکند و ... )

چیزی که شباهت دارد و محتمل است مغزی است که به این روش، سازماندهی شده است و و نحوه ی اجرا و کار آن با نظم متفاوتی در مقایسه با مغزی با یکپارچگی کاهش یافته در خواب بدون رویا و یا زیر بیهوشی انجام میشود.

سیستم فیزیکی دیگری تا جایی که ما میدانیم چنین ظرفیتی را برای فرایند بازگشتی پیچیده(تمایز یافته و یکپارچه شده) مانند مغز انسان ندارد و آن، سازماندهی دینامیکی است که در زمانی که ما بیدار و هوشیار هستیم به اوج خود میرسد و این در بخش هوشیاری و سازماندهی پردازش انرژی درمغز بیان شد. وقتی پردازش های انرژی درمغز ما در سطح ویژه ای از ساماندهی ارجاعی و دینامیکی یا فعالیت مناسب ارجاعی درون قشری کار میکند ما کاری را انجام میدهیم که از نظر درونی ممکن است چیزی را انجام دهد که از نظر درونی ممکن است چیزی را انجام دهد که ممکن است... و این به طور مداوم به سمت عقب بر میگردد.(نگاه از دوربینی که تصویر دوربین قبلی را میبیند) به عبارت دیگر چیزی هست که از نظر درونی ممکن است سازماندهی خاصی از تمایزها و تفاضل های محقق شده را در مغز هوشیار، انجام دهد.

برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست

با ما همراه باشید

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02091/full?fbclid=IwAR1uugZ36ryGFd0wP-18jJSqINxf9xT6M8jeXc7r6EK-ezWpznOJT_r2P98


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مکان زمان یا حافظه زمانارتباط شگفت انگیز مغز اندانشمندان اولین سلول مصنبه نقاش بنگرمغز انسان برای شادمانی طرمز جهانبررسي علل احتمالي تغيير گلوئونچگونه جمعیت های بزرگ شکل سفر دشوار اکتشافتکامل و ریشه ی مشترک خلقتهوش مصنوعی از عروسک بازی شجاعت و ترسآب زندگی است قسمت دوملمس کوانتومیتصویر زیبای اصفهاناکوییفلکسورزش هوازی ، بهترین تمریحس و ادراک قسمت چهل و هشتماجرای عجیب گالیلهاز نظر علم اعصاب یا نرووسداروی جدید آلزایمربوزون هیگز جهان را از متلمغز حریص برای خون، کلید تروبات ها قول میدهندبعد پنجمگذر زمان کاملا وابسته به چالش هوشیاری و اینکه چرا سلسله مباحث هوش مصنوعیتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمطوفان فقر و گرسنگی و بی سآسیب روانی شبکه های اجتممقاومت به عوارض فشار خون تغییرات منطقه بویایی مغزابزار بقا از نخستین همانیادگیری مهارت های جدید دحس و ادراک قسمت پنجاه و شمحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز از مغز تدخالت در ساختار ژنهابیماری ای شبیه ام اس مولتنقش نظام غذایی در تکامل مروشهای نو در درمان دیسک بتفاوتهای جنسیتی راهی براپیموزایدنخستین تمدن بشریسی و سه پل اصفهانتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش عاطفی قسمت هفتمعلم بدون توقفافزایش قدرت ادراکات و حسمنابع انرژی از نفت و گاز جهان فراکتالابزار بقا از نخستین همانکلوزاپین داروی ضد جنونحس و ادراک سی و هفتممرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تدر درمان بیماری مولتیپل بیان حقیقتنقش درختان در تکاملرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وسیستم تعادلی بدنتمدن پیشرفته ی پیشینیانپیشرفت در عقل است یا ظواهچرا خشونت و تعصبتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش، ژنتیکی است یا محیطیعادت کن خوب حرف بزنیامیوتروفیک لترال اسکلرومنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از کوچ از محیط نامناسبخودآگاهی و هوشیاريدرمان تشنجاز تکینگی تا مغز، از مغز باد و موجنقشه با واقعیت متفاوت اسرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرسادیسم یا لذت از آزار دادتهدیدهای هوش مصنوعیپرکاری تیروئیدفلج بل، فلجی ترسناک که آننظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزاغربال در زندگیجهش های ژنتیکی غیر تصادفانتقال ماده و انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابعاد و نیازهای تکاملیخدای رنگین کماندریای خدابحثی در مورد حقیقت فضا و نه به اعدامزمان شگفت انگیزتو جدای از کیهان نیستیهمه ی سردردها بی خطر نیستسردرد میگرنآنها نمیخواهند دیگران رافروتنی و غرورتاثیر درجه حرارت بر عملکانسان جدید از چه زمانی پاوقتی پر از گل شدی خودت را جریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست؟(قسماحساس گذر سریعتر زماندنیا، هیچ استاستیفن هاوکینگ در تفسیر مشکلات روانپزشکی در عقب درگیری اعصاب به علت میتوبدون پیر فلککیست کلوئید بطن سومنوار مغز، ترجمه ی فعالیت زیباترین چیز در پیر شدنتوهم و خیالهندسه در پایه ی همه ی واکشناسایی تاریخچه ی تکاملیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرفشار و قدرتتبدیل پلاستیک به کربن و ساولین سلول مصنوعیواقعیت چند سویهحقیقت غیر قابل شناختمولتیپل اسکلروز در زنان ادراک ما درک ارتعاشی است دین، اجباری نیستاطلاعات حسی ما از جهان، چمغز فکر میکند مرگ برای دیذهن خود را مشغول هماهنگیبرخی نرمش ها برای زانوکجای مغز مسئول پردازش تجچیز جدید را بپذیرزبان و بیان، در سایه پیشرتوصیه های غیر دارویی در سهوش مصنوعی از عروسک های بشاهکار قرنآیا تکامل و تغییرات ژنتیقانون جنگلتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاین ابتدای تناقض هاستواکسن ایرانی کرونا تولیدحباب هایی تو در توواکسن اسپایکوژنحد و مرزها توهم ذهن ماستمکانیک کوانتومی بی معنی ارتباط شگفت انگیز مغز اندانشمندان تغییر میدان مغبه نقاش بنگرمغز انسان برای شادمانی طرمز جهان خاصیت فراکتالبررسی و اپروچ جدید بر بیمگمان میکنی جرمی کوچکی در چگونه جمعیت های بزرگ شکل سفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی از عروسک بازی شرکت نورالینک ویدیویی ازآب زندگی است قسمت سوملوب فرونتال یا پیشانی مغتصویربرداری فضاپیمای آماکسی توسین و تکامل پیش اورزش و میگرنحس و ادراک قسمت چهل و دومماده ی تاریکاز نظر علم اعصاب اراده آزداروی جدید ای ال اسبی نهایت در میان مرزهامغز در تنهایی آسیب میبینروبات های ریز در درمان بیبعد از کروناگذشته را دفن کنچالش هوشیاری و اینکه چرا سلطان جنگل یا صاحب ملکوتتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک تا کمطوفان زیباییآسیب عصب پا به دنبال اعتیمقایسه رقابت و همکاریتغییرات آب و هوایی که به ابزار بقا از نخستین همانیادآوری خواب و رویاحس و ادراک قسمت بیست و چهمخچه فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تدر مانهای کمر دردبیماری اسپینال ماسکولار نقش نظریه تکامل در شناساروشهای شناسایی قدرت شنواتقلید مرحله ای نسبتا پیشپیموزایدنخستین تصویر از سیاهچالهسیلی محکم محیط زیست بر انتاثیر کلام در آیات کلام بهوش عاطفی قسمت یازدهعلم در حال توسعهافزایش مرگ و میر سندرم کومنابع انرژی از نفت و گاز جهان قابل مشاهده بخش کوچابزار بقا از نخستین همانکلید نزدیک و نگاه تو بر فحس و ادراک- قسمت پنجاه و مرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز از مغز تدر سال حدود 7 میلیون نفر بیداری و خواب کدام بهتر انقش ذهن و شناخت در حوادث رژیم غذایی ضد التهابیسیستم دفاعی بدن علیه مغز تمدن بشری و مغز اخلاقیپیشرفت ذهن در خلاقیت استچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ نقطه ای مرکزی تر از اعادت کردن به نعمتامید نیکو داشته باش تا آنمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از کوچک شدن مغز از نئاندرتاخودآگاهی و هوشیاريدرمان جدید ALSاز تکینگی تا مغز، از مغز باد غرور و سر پر از نخوت ونقص در تشخیص هیجانات عامرساناها و ابر رساناها و عسازگاری با محیط بین اجزاتو یک معجزه ایپرتوهای صادر شده از سیاهفلج خوابنظریه ی ریسمانتاثیر درجه حرارت بر عملکهر چیز با هر چیز دیگر در تمقالاتجهش تمدنی عجیب و شگفت انساندوه در دنیا استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابعاد اضافه ی کیهانخدایی که ساخته ی ذهن بشر درک فرد دیگر و رفتارهای ابحثی در مورد عملکرد لوب فنه جنگ و نه خونریزیزنان باهوش ترتو دی ان ای خاص ميتوکندريهمیشه چشمی مراقب و نگهباسردرد میگرن در کودکانآنژیوگرافی از مغزفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر رو ح و روان بر جسمانسان خطرناکترین موجودوقتی تو از یاد گرفتن باز جریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست؟(قسماحساسات کاذبدندان ها را مسواک بزنید تاستخوان های کشف شده، ممکمشاهده گر جدای از شیء مشادرختان چگونه بر تشکیل اببدون زمان، ماده ای وجود نکاهش مرگ و میر ناشی از ابنوار عصب و عضلهزیباترین چیز در افزایش ستوهم وجودهندسه زبانِ زمان استشناسایی سلول های ایمنی اآیا هوش ارثی دریافتی از پفضای قلب منبع نبوغ استتبدیل تراکت صوتی مصنوعی اوکرلیزوماب داروی جدید شواقعیت چیستحقایق ممکن و غیر ممکنمواد کوانتومی جدید، ممکنادغام میان گونه های مختلدیوار همه اش توهم بوداطلاعاتی عمومی در مورد ممغز قلبذهن سالمبرخی نرمش های گردنکرونا چه بر سر مغز می آورچیزی منتظر شناخته شدنزبان و تکلم برخی بیماریهتوصیه هایی در مصرف ماهیهوش مصنوعی از عروسک های بشاهکار شش گوشآیا جنین انسان، هوشمندی قانون جنگلتراشه ی بیولوژِیکاینکه به خاطرخودت زندگی اینکه خانواده ات سالم باواکسن اسپایکوژن ضد کروناحریص نباشمکانیزمهای دفاعی در برابارتباط غیرکلامی بین انسادانشمندان روش هاي جدیدی به نادیدنی ایمان بیاورمغز انسان رو به کوچک تر شرنگ کردن، حقیقت نیستبررسی ژنها در تشخیص بیماگنجینه ای به نام ویتامین چگونه حافظه را قویتر کنیسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل تکنولوژیهوش مصنوعی از عروسک بازی شربت ضد خلطآب، زندگی است(قسمت پنجم)لوتیراستامتصور از زمان و مکاناگر فقط مردم میفهمیدند کورزش بهترین درمان بیش فعحس و ادراک قسمت چهل و سومماده ی خالیاز نظر علم اعصاب اراده آزداروی جدید برای میاستنی بی هیچ می ایی و بی هیچ میرمغز را از روی امواج بشناسروبات کیانبعد از کروناگریه ی ابر، رمز طراوت باغچالش دیدگاه های سنتی در بسم زنبور ، کلیدی برای وارتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک تا کمطولانی ترین شبآسانی موفقیتمقابله ی منطقی با اعتراضتغییرات تکاملی سر انسان ابزار بقا از نخستین همانیاری خدا نزدیک استحس و ادراک قسمت بیست و یکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تدر محل کار ارزش خودت را ببیماری اضطراب عمومینقش هورمون های تیروئید دروشی برای بهبود هوش عاطفتقلید از روی طبیعتپیچیدگی های مغزمگسنخستین روبات های زنده ی جسینوریپا داروی ترکیبی ضدتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش عاطفی قسمت پنجمعلم راهی برای اندیشیدن اافزایش سرعت پیشرفت علوم منابع انرژی از نفت و گاز جهان موازی و حجاب هاابزار بقا از نخستین همانکلام و زبان، گنجینه ای بسحس و ادراک- قسمت بیست و پمرگ چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های اسرار آمیز در آبیست تمرین ساده برای جلونقش روی و منیزیم در سلامترژیم غذایی ضد دردسکوت و نیستیتمدن زیر آبپیشرفتی مستقل از ابزار هچرا ذرات بنیادی معمولاً تاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ چیز همیشگی نیستعادت بد را ترک کنامید نجاتمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان پر از چیزهای اسرار آابزار بقای موجود زنده از کوچکترین چیز یک معجزه اسخودت را از اندیشه هایت حفدرمان جدید میگرن با انتی از تکینگی تا مغز، از مغز بار بزرگ ایستادن بر دو پانقطه ی رسیدن به قلهرشته نوروایمونولوژی و نقستم با شعار قانون بدترین تو یک جهان در مغز خودت هسپرتوزایی از جسم سیاهفلج خواب چیستنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکهر جا که جات میشه، جات نیتاثیر ویتامین دی بر بیماجهشهای مفید و ذکاوتی که داندوه دردی را دوا نمیکندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابعاد بالاترخسته نباشی بابااز سایه بگذردرک نیازمند شناخت خویش ابحثی درباره هوش و تفاوتهچه زیاد است بر من که در ایزنجیرها را ما باید پاره کتو در میانه ی جهان نیستی همیشه اطمینان تو بر خدا بسردرد و علتهای آنآنان که در قله اند هرگز خفراموش کارها باهوش تر هستاثیر روده بر مغزانسان عامل توقف رشد مغزوقتی ریشه ها عمیقند از چیجریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست؟(قسماخلاق و علوم اعصابده روش موفقیتاستروژن مانند سپر زنان دمشاهده آینده از روی مشاهدرختان اشعار زمینبرنامه و ساختار پیچیده مکاهش التهاب ناشی از بیمانوار عصب و عضلهزیر فشار کووید چه باید کرتوهم وجودهندسه، نمایشی از حقیقتشواهدی از نوع جدیدی از حاآیا هوش سریعی که بدون احسقفس ذهنتبدیل سلولهای محافط به سايندگان چگونه خواهند دیدواقعیت چیستحل مشکلموجود بی مغزی که می تواندادغام دو حیطه علوم مغز و دید تو همیشه محدود به مقداطلاعاتی عمومی در مورد ممغز ما کوچکتر از نیم نقطهذهت را روی چیزهای مفید متبرخی یونها و مولکول های مکریستال هاچیزی خارج از مغزهای ما نیزبان و شناخت حقیقت قسمت چتوضیحی ساده در مورد هوش مهوش مصنوعی از عروسک بازی شاید گوشی و چشمی، آماده شآیا جهان ذهن و افکار ما مقانونمندی و محدودیت عالمتربیت کودکان وظیفه ای مهترجمه ای ابتدایی از اسرااینترنت بدون فیلتر ماهواواکسن دیگر کرونا ساخته شحرکت چرخشی و دائمی کیهانما انسانها چه اندازه نزدارتروز یا خوردگی و التهادانشمندان روشی برای تبدیبه هلال بنگرمغز انسان رو به کوچکتر شدرنگین کمانبررسی بیماری التهابی رودگویید نوزده و ایمنی ساکتنگاه مادی غیر علمی استسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل جریان همیشگی خلقتهوش مصنوعی از عروسک بازی شش مرحله تکامل چشمآتاکسی فریدریشلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتصادف یا قوانین ناشناختهاگر میدانی مصیبت بزرگتر ورزش در کمر دردحس و ادراک قسمت نهمماده ای ضد التهابیاز واقعیت امروز تا حقیقتداروی جدید برای کاهش وزنبی ذهن و بی روحمغز زنان جوانتر از مغز مرروح در جهانی دیگر استبعد از کرونا دلخوشی بیهوگربه شرودینگر و تاثیر مشچاالش ها در تعیین منبع هوسماگلوتید داروی کاهش دهنتئوری جدید، ویران کردن گهوش مصنوعی به کمک هوش طبیطی یکصد هزار سال اخیر هرچآشنا پنداریمقابله با کرونا با علم استغذیه بر ژنها تاثیر داردابزار بقا از نخستین همانژن همه چیز نیستحس و ادراک قسمت بیست و دومخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز از مغز تدر چه مرحله ای از خواب ، ربیماری بیش فعالینقش هورمون زنانه استروژنروشی جدید در درمان قطع نختقلید از طبیعتپیچیدگی های مغزی در درک زنرمش های مفید برای درد زاسیگار عامل افزایش مرگ ومتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش عاطفی قسمت اولعلم ساختن برج های چرخانافسردگی و اضطراب در بیمامنابع انرژی از نفت و گاز جهان ما میتواند به اندازابزار بقا از نخستین همانکلام، در تحولی شگفت آور بحس و ادراک- قسمت شصت و چهمرگ و میر پنهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های بیماری آلزایمربیش از نیمی از موارد انتقنقش روزه داری در سالم و جراه فراری نیستسکوت، پر از صداتمدنی قدیمی در شمال خلیج پپوگستچراروياها را به یاد نمی آتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ چیز، چقدر حقیقی استعادت دادن مغز بر تفکرامید جدید بر آسیب نخاعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان پر از چیزهای جادویی ابزار بقای موجود زنده از کووید نوزده و خطر بیماری خودروهای هیدروژنیدرمان جدید کنترل مولتیپلاز تکینگی تا مغز، از مغز بار سنین ابزار هوشمندی انقطه ای بود و دگر هیچ نبورشد مغز فرایندی پیچیده استم، بی پاسخ نیستپرسش و چستجو همیشه باقی افلج دوطرفه عصب 6 چشمنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکهر حرکت خمیده می شود و هر صفحه اصلیجهشهای مفید و ذکاوتی که داندوهگین نباش اگر درب یا منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاتفاق و تصادفخطا در محاسبات چیزی کاملاز علم جز اندکی به شما دادرک و احساسبحثی درباره هوش و تفاوتهنه عدم مطلق بلکه عدم با قزندگی فعال و مثبت روند آلتوقف؛ شکستهمیشه به آنچه داری، خوشنسردرد تنشنآنزیم تولید انرژی در سلوفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسانیت در هم تنیده و متصویتنام نوعی کرونا ویروس جستجوی متن و تصویر به صورمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاخلاق پایه تکامل و فرهنگدهن، بزرگترین سرمایهاسرار آفرینش در موجمشاهدات آمیخته با اشتباهدرد باسن و پا به دلیل کاهبرنامه ی مسلط ژنها در اختکاهش حافظه هرچند فرایندینوار عصب و عضله تعیین محلزیرفون داروی ضد ام استوهم بی خداییهنر فراموشیشواهدی از دنیسوان(شبه نئآیا هشیاری کوانتومی وجودقفس را بشکنتبر را بردارايا اراده آزاد توهم است یواقعیت های متفاوتحلقه های اسرارآمیزموجودات مقهور ژنها هستندارتقا و تکامل سنت آفرینش دیدن خدا در همه چیزاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمغز مانند تلفن استذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبرخی اثرات مضر ویتامین دکریستال زمان(قسمت اولچیزی شبیه نور تو نیستزبان و شناخت حقیقت قسمت اتیوتیکسن داروی ضد جنونهوش مصنوعی از عروسک بازی شاید درست نباشدآیا جهش های ژنتیکی، ویروقارچ بی مغز در خدمت موجودآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقبل از آغازترس و آرمان هاایندرالواکسن دیگری ضد کرونا از دحس متفاوتما انسانها چه اندازه نزدارزش های وارونهدانش، قفل ذهن را باز میکنبه کدامین گناه کشته شدندمغز ایندگان چگونه استرهبر حقیقیبررسی سیستم تعادلی بدن اگوشه بیماری اتوزومال رسسنگاه محدود و تک جانبه، مشسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی ششمین کنگره بین المللی سآتش منبع انرژیلیروپریم داروی ترکیبی ضدتضادهای علمیاگر نیروی مغناطیس نباشد وزن حقیقی معرفت و شناختحس و ادراک قسمت چهارمماده، چیزی نیستاز کجا آمده ام و به کجا میداروی جدید برای ای ال اسبی شرمیمغزهای کوچک بی احساسروح رهاییبعد از کرونا دلخوشی بیهوگزیده ای از وبینار یا کنفناتوانی از درمان برخی ویسندرم کووید طولانیتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی به شناسایی کاطبیعت موجی جهانآشنا پنداریملاحظه های اخلاقی دربارهثبت و دستکار ی حافظهابزار بقا از نخستین همانژن همه چیز نیستحس و ادراک قسمت بیست و سومخچه تاثیر گذار بر حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تدر ناامیدی بسی امید استبیماری تی تی پینقش ویتامین K در ترمیم اسروشی جدید در درمان نابینتقویت استخوان در گرو تغذپیوند قلب خوک، به فرد دچانرمش های مفید در سرگیجهسیاهچاله هاتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش عاطفی قسمت دهمعلایم کمبود ویتامین E را افسردگی و ساختار مغزمنابع انرژی از نفت و گاز جهان مادی، تجلی فضا در ذهابزار بقا از نخستین همانکلرال هیدرات برای خوابانحساسیت روانی متفاوتمرگ و میر بسیار بالای ناشاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید میگرنبیشتر کمردردها نیازی به نقش رژیم غذایی بر رشد و اراه های جدید برای قضاوت رسکته مغزیتمرکز و مدیتیشنپایان، یک آغاز استچراروياها را به یاد نمی آتاثیر گیاهخواری بر رشد و هیچ وقت خودت را محدود به عارضه جدید ویروس کرونا سامید درمان کرونا با همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان دارای برنامهابزار بقای موجود زنده از کودک هشت ساله لازم است آدخورشید مصنوعیدرمان جدید ای ال اس، توفراز تکینگی تا مغز، از مغز بارداری بدون رحمنقطه بی بازگشترشد مغز علت تمایل انسان بستون فقرات انسان دو پا جلپرسشگری نامحدودفناوری هوش مصنوعی نحوه خنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به سوالات پزشکیجوانان وطناندام حسی، درک از بخش هایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاتوبان اطلاعات و پلِ بینخطا در محاسبات چیزی کاملازدواج های بین گونه ای، ردرک کنیم ما همه یکی هستیمبحثی درباره هوش و تفاوتهنهایت معرفت و شناخت درک عزندگی هوشمند در خارج از زتولید مثل اولین ربات های همیشه داناتر از ما وجود دسردرد سکه ایآینه در اینهفراموشی و مسیر روحانیتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسانیت در برابر دیگرانویتامین E برای فعالیت صحجستجوی هوشیاری در مغز مامنبع هوشیاری در کجاست؟(قاختلاف خانوادگی را حل کندو ویژگی انتزاع و قدرت تجاسرار بازسازی اندام هامطالبه ی حق خوددردهای سال گذشته فراموش برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱کاهش دوپامین عامل بیمارینوبت کودکانزیرک ترین مردمتوهم تنهاییهنر حفظ گرهشیشه ی بازالتی و سیلیکونآیا واکنش های یاد گرفته وقله سقوطتحریک عمقی مغزايا اراده آزاد توهم است یواقعیت و مجازحمله ویروس کرونا به مغزموسیقی نوارتقا یا بازگشت به قبل ازدیدگاه نارسای دوگانه ی ماعتماد به خودمغز مادران و کودکان در زمذره ی معین یا ابری از الکبرخی اختلالات عصبی مثانهکریستال زمان(قسمت دوم)نکاتی در مورد تشنجزبان و شناخت حقیقت قسمت دتیک و اختلال حرکتیهوش مصنوعی از عروسک بازی شایسته نیست در جیب خود قرهوش مصنوعی از عروسک بازی شادی، پاداش انجام وظیفهآیا خداباوری محصول تکاملقبل از انفجار بزرگتسلیم شدن از نورون شروع مایا کوچک شدن مغزانسان الواکسن سرطانحس چشایی و بویاییما اکنون میدانیم فضا خالارزش حقیقی زبان قسمت اولدائما بخوانبه امید روزهای بهترمغز ابزار بقای برتر مادیروی و منیزیم در تقویت استبررسی علل کمر درد در میانگوشت خواری یا گیاه خوارینگاه انسان محدود به ادراسفری به آغاز کیهانتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی صبر و واقعیتآثار باستانی تمدن های قدلیس دگرامفتامین یا ویاستظاهر خوابیده ی مادهاگر نعمت فراموشی نبود بسوزوز گوشحس و ادراک قسمت نوزدهمماده، چیزی بیش از یک خلا از کسی که یک کتاب خوانده داروی جدید برای دیابتبی عدالتی در توزیع واکسن مغز، فقط گیرندهروزه داری متناوب، مغز را تفکر قبل از کارگزارش یک مورد جالب لخته وناتوانی در شناسایی چهره سندرم گیلن باره به دنبال تا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی در کامپیوترهاطبیعت بر اساس هماهنگیآشناپنداری چیستملاحظات بیهوشی قبل از جرثبت امواج الکتریکی در عصابزار بقا از نخستین همانژن هوش و ساختارهای حیاتی حس و ادراک قسمت بیستممدل همه جانبه نگر ژنرالیاز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی مرزها و بی مبیماری دویکنقش ژنتیک در درمان اختلاروشی جدید در درمان سکته متقویت حافظه یا هوش مصنوعپیوند مغز و سر و چالشهای نرمش های موثر در کمردردسیاهچاله های فضایی منابعتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش عاطفی قسمت دومعلایم کمبود ویتامین E را اقلیت خلاقمنابع انرژی از نفت و گاز جهان مرئی و نامرئیابزار بقا از نخستین همانکمالگرایی دشمن پیشرفتخفاش با شیوع همه گیری جدیمرگ و سوال از قاتلاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید در بیماری با هوش مصنوعی خودکار روبنقش رژیم غذایی در رشد و اراه های جدید برای قضاوت رسال سیزده ماههتمرکز بر هدفپاسخ گیاهان در زمان خوردنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر انتخاب از طرف محیط هیچ کاری نکردن به معنی چیعدم توقف تکامل در یک انداامیدوار باش حتی اگر همه چمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان در حال نوسان و چرخشابزار بقای موجود زنده از کودک ایرانی که هوش او از خوش قلبی و مهربانیدرمان جدید سرطاناز تکامل تا مغز از مغز تا بازگشایی مجدد مطب دکتر سنمیتوان با بیرون انداختنرشد در سختی استتو کجای جهانیستارگانی قبل از آغاز کیهآلودگی هوا چالش قرن جدیدفیلمی بسیار جالب از تغییهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر درجه حرارت بر عملکهز ذره، یک دنیاستپیامهای کاربرانجوانان وطنانرژی بی پایان در درون هرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاتوسوکسیمایدخطای ادراک کارمااسکلت خارجی در درمان اختدرک احساسات و تفکرات دیگبحثی درباره هوش و تفاوتهنهایت در بی نهایتزندگی و داراییتولید یا دریافت علمهمیشه راهی هستسردرد عروقی میگرنآیندهفرایند پیچیده ی خونرسانیتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسان، گونه ای پر از تضادویتامین E در چه مواد غذایحفره در مغزمنبع خواب و رویااختلال خواب فرد را مستعد دو بیماری روانی خود بزرگ اصل بازخوردمطالبی در مورد تشنجدردی که سالهاست درمان نشبرین نت به جای اینترنتکاهش سن بیولوژیکی، تنها نور درونزیست شناسی کل در جزء فراکتوهم جداییهنر رها شدن از وابستگیشکل های متفاوت پروتئین هآیا یک، وجود داردقلب های سادهتحریک عمقی مغز در آلزایمای نعمت من در زندگیمواقعیت و انعکاسحمایت از طبیعتموسیقی هنر مایع استارتوکين تراپی روشی جديد دژا وو یا اشنا پنداریاعتماد به خودمغز چون ابزار هوش است دلیذرات کوانتومی زیر اتمی قبرخی اصول سلامت کمرکریستال زمان(قسمت سوم)چگونه مولکول های دی ان ایزبان و شناخت حقیقت قسمت ستیروفیبان موثر در سکته ی هوش مصنوعی از عروسک بازی شب سیاه سحر شودآیا دلفین ها می تواند از قبرستان ها با بوی شجاعتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ایا این جمله درست است کسیواکسن سرطانحس و ادراک (قسمت اول )ما از اینجا نخواهیم رفتارزش حقیقی زبان قسمت دومداروهای مصرفی در ام اسبه بالا بر ستارگان نگاه کمغز ابزار برتر بقارویا و واقعیتبزرگ فکر کنگیلگمش باستانی کیستنگاه از بیرون مجموعهسقوط درون جاذبه ای خاص، چتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی صبر بسیار بایدآرامش و دانشلا اکراه فی الدینتظاهری از ماده است که بیداگر نعمت فراموشی نبود بسوسواس، بیماری استحس و ادراک قسمت هفتمماست مالیاز آغاز خلقت تا نگاه انساداروی جدید ضد میگرنبیمار 101 ساله، مبتلا به سمغزتان را در جوانی سیم کشروزه داری و بیمار ی ام اس تفکر ترکیبی در هوش مصنوعگشایش دروازه جدیدی از طرنادیدنی ها واقعی هستندسندرم پیریفورمیستاول کف پا و حقیقتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحطعمه ی شبکه های ارتباط اجآشتی بهتر استممانتین یا آلزیکسا یا ابجلو رفتن یا عقبگردابزار بقا از نخستین همانژن یا نقشه توسعه مغز و نقحس و ادراک قسمت دهممدل هولوگرافیک ژنرالیزهاز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومیبیماری دیستروفی میوتونینقش گرمایش آب و هوا در همريتوکسيمب در درمان ام استقویت سیستم ایمنیپیوند اندام از حیوانات بنرمشهای مهم برای تقویت عسیاهچاله ها، دارای پرتو تاثیر کتامین در درمان پاهوش عاطفی قسمت سومعلائم عصبی آلزایمر، با ااقیانوس نادانیمنابع انرژی از نفت و گاز جهان مشارکتیابزار بقا از نخستین همانکمردردخلا، حقیقی نیستمرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید سرطانبا هر چیزی که نفس می کشد منقش زنجبیل در جلوگیری از راه پیروزی در زندگی چیستسانسور از روی قصد بسیاری تمرکز بر امروزپختگی پس از چهل سالگي به نزاع بین علم و نادانی رو تاثیر احتمالی عصاره تغلیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکعدم درکامیدواری و مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از کودکان میتوانند ناقل بی خوشبختی چیستدرمان دارویی سرطان رحم باز تکامل تا مغز، از مغز تبازگشت از آثار به سوی خدانمیتوان بر سیاه سیاه نوشز گهواره تا گورتو کز محنت دیگران بی غمیسخن نیکو مانند درخت نیکوآلودگی هوا و ویروس کرونافیروز نادریهفت سین یادگاری از میراث تاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیدسایتهای دیگرجواب دانشمند سوال کننده انرژی تاریکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاتصال مغز و کامپیوترخطای حساسکار، لگوی هوشمندمسمومیت دانش آموزان، قمادرک تصویر و زبان های مخلتبحثی درباره هوش و تفاوتهنهادینه سازی فرهنگ اختلازندگی بی دودتولید پاک و فراوان انرژیهمیشه عسل با موم بخوریمسرطان کمیت گراییآینده ی انسان در فراتر ازفرایند تکامل و دشواری هاتاثیر رژیم گیاهخواری بر انعطاف پذیری مکانیسمی علویتامین کاحق انتخابمنتظر نمان چیزی نور را بهاختلال در شناسایی حروف و دو بار در هفته ماهی مصرف اصل در هم تنیدگی و جهانی مطالعه ای بیان میکند اهددرس گرفتن از شکست هابرای یک زندگی معمولیکایروپاکتیک چیستنورون هاي مصنوعی می توانزیست شناسی باور حقیقت یا توهم جدایی و توهم علمهنر، پر کردن است نه فحش دشکل پنجم مادهآیا کیهان می تواند یک شبیقلب و عقلتداوم مهم است نه سرعتای همه ی وجود منواقعیت خلا و وجود و درک محوادث روزگار از جمله ویرمیهمانهای ناخوانده عامل ارتباط میکروب روده و پاردژاوو یا آشناپنداریاعتماد بی موردمغز چگونه صداها را فیلتر ذرات کوانتومی زیر اتمی قبرخی اطلاعات روانشناسی مکشف مکانیسم عصبی خوانش پچگونه میتوان با قانون جنزبان جانسوزتکنولوژی های جدید و حالتچگونه مغز پیش انسان یا همزبان ریشه هایی شناختی استکنولوژی و پیشرفتهوش مصنوعی از عروسک بازی شبیه سازی میلیون ها جهان آیا دلفین ها میتوانند باقدم زدن و حرکت دید را تغیتشنج چیستایا ابزار هوشمندی یا مغز واکسن ضد اعتیادحس و ادراک (قسمت دوم )ما اشیا را آنطور که هستندارزش حقیقی زبان قسمت سومداروهای ام اسبه بالاتر از ماده بیندیشمغز از بسیاری حقایق می گررویا و کابوسبزرگ شدن مغز محدود به دورگیاه بی عقل به سوی نور مینگاه از دور و نگاه از نزدسلول های مغزی عامل پارکیتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی صرع و درمان های آنآرامش و سکونلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تعامل انسان و هوش مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کوانیک پیام منفرد نورون مغزی حس و ادراک قسمت هفدهمماست مالی با هوش انسانیاز انفجار بزرگ تا انفجار داروی جدید ضد الزایمربیماری لبر و نابینایی آنمغزتان را در جوانی سیمکشروزه داری سلول های بنیادتفکر خلا ق در برابر توهم پل جویی اصفهاننادانی در قرن بیست و یکم،سندرم پیریفورمیستابوهای ذهنیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحظهور امواج مغزی در مغز مصآغاز فرایند دانستنمن کسی در ناکسی دریافتم جلوتر را دیدنابزار بقا از نخستین همانژن ضد آلزایمرحس و ادراک قسمت دوازدهممدل هولوگرافیک تعمیم یافاز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و پبیماری ضعف عضلات نزدیک بنقش پیش زمینه ها و اراده ریه زغالیتلقین اطلاعات و حافظهپیوند سر آیا ممکن استچرا ماشین باید نتایج را پسیاهچاله و تکینگی ابتدایتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی قسمت ششمعلت خواب آلودگی بعد از خوالکترومغناطیس شنوایی و همنابع انرژی از نفت و گاز جهان معناابزار بقا از نخستین همانکمردرد ناشی از تنگی کاناخلا، خالی نیستمرگ تصادفیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های رایج ام اسبا آتش، بازی نکن و بعد از نقش زبان در سلطه و قدرت اراه انسان شدن، راه رفتن وسانسور بر بسیاری از حقایتمساح حد واسط میان مغز کوپدیده خاموش روشن در پارکنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر ترکیبات استاتین (سهیچ کس حقیقت را درون مغز عدالت برای من یا برای همهامیدی به این سوی قبر نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از کودکان خود را مشابه خود تخوشبختی دور از رنج های مدرمان زخم دیابتی با تکنواز تکامل تا مغز، از مغز تبازگشت به ریشه های تکاملنمایش تک نفرهزمین در برابر عظمت کیهانتو پیچیده ترین تکنولوژی سخن و سکوتآلودگی هوا و پارکینسونفیزیک مولکولها و ذرات در تاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازاجوسازی مدرنانرژی تاریک که ما نمی تومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاثر مضر مصرف طولانی مدت رخطر آلودگی هوااساس انسان اندیشه و باور مسیر دشوار تکامل و ارتقادرک حقیقت نردبان و مسیری بحثی درباره احساسات متفاچهار میلیارد سال تکامل بزندگی در جمع مواردی را برتولید سلولهای جنسی از سلهمیشه، آنطور نیست که هستسرعت فکر کردن چگونه استآینده ی علم و فیزیک در60 ثفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر عصاره تغلیظ شده گیاهرام مصر از شگفتی های جهویتامین کا و استخوانحقیقت قربانی نزاع بین بی منحنی که ارتباط بین معرفاختلال در شناسایی حروف و دو برابر شدن خطر مرگ و میاصل علت و تاثیرمعماری، هندسه ی قابل مشادست و پا زدن در سایه؟برای پیش بینی آینده مغز دکار با یگانگی و یکپارچگینورون های ردیاب حافظهزیست، مرز افق رویداد هستتوهم جسمهوموارکتوس ها ممکن است دشکرگزار هر چیزی باش که داآیا گذشته، امروز وآینده قلب یا مغزتداخل مرزها و صفات با بینای آنکه نامش درمان و یادشوالزارتان داروی ضد فشار حکمت الهی در پس همه چیزمیوتونیک دیستروفیارتباط ماده و انرژیدگرگونی های نژادی و تغییاعتیاد و تلاش های درمانی مغز ناتوان از توجیه پیداذرات کوانتومی زیر اتمی قبرخی بیماری ها که در آن بکشف مکانیسمی پیچیده در بکشف ارتباط جدیدی از ارتبچگونه هموساپينس بر زمین زبان شناسی مدرن در سطح سلتکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی از عروسک بازی شبیه سازی سیستم های کوانآیا دست مصنوعی به زودی قاقدرت مردمتشنج و حرکات شبه تشنجی قاایا بیماری ام اس (مولتیپواکسن علیه سرطانحس و ادراک قسمت 67ما به جهان های متفاوت خودارزش خود را چگونه میشناسداروهای تغییر دهنده ی سیبه جای محکوم کردن دیگران مغز به تنهایی برای فرهنگ رویا و خبر از آیندهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی گیاه خواری و گوشت خوار کدنگاه از درون مجموعه با نگسلول های بنیادیتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی ضایعه ی عروقی مخچهآرامش(سکوت) stillness و تکاپولایو دوم دکتر سید سلمان فتعامل انسان با هوش مصنوعاگر تلاش انسان امروز برایک پیشنهاد خوب برای آسان حس و ادراک قسمت هجدهمماشین دانشاز بحث های کنونی در ویروسداروی سل سپتبیماری های میتوکندریمغط یک گیرنده استروزهای بد باقی نمیماندتفاوت مغز انسان و میمون هپل خواجو اصفهاننازوکلسینسندرم پس از ضربه به سرتاثیر فکر بر سلامتهوش مصنوعی درمانگر کامپیظرف باید پر شود چه با چرک آغاز فصل سرما و دوباره تکمن پر از تلخیمجمجمه انسان های اولیهابزار بقا از نخستین همانژنها نقشه ایجاد ابزار هوحس و ادراک قسمت سوممدل های ریز مغز مینی بریناز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و دبیماریهای تحلیل عضلانی انقش آتش در رسیدن انسان بهریواستیگمینتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند سر، یکی از راه حلهاچرا مغز انسان سه هزار سالسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانعماد الدین نسیمی قربانی الکتروتاکسی(گرایش و حرکمنابع انرژی از نفت و گاز جهان هوشمندابزار بقا از نخستین همانکمردرد و علل آنخلاصه ای از مطالب همایش ممرگی وجود ندارداز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های علامتی در ام اسبا تعمق در اسرار ابدیت و نقش زبان در سلطه و قدرت اراه بی شکستساهچاله ها تبخیر نمیشودتنفس هوازی و میتوکندریپروژه ی ژنوم انسانینسبیت عام از زبان دکتر برتاثیر تغذیه بر سلامت رواهیچ اندر هیچعسل طبیعی موثر در کنترل بجهان در حال ایجاد و ارتقاامیدی تازه در درمان سرطامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از کودکان را برای راه آماده خانه ی تاریکدرمان سرگیجه بدون نیاز باز تکامل تا مغز، از مغز تبازخورد یا فیدبکچند نرمش مفید برای کمردرزمین زیر خلیج فارس تمدنی تو آرامش و صلحیسخن پاک و ثابتآلزایمرفیزیک و هوشیاریتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا وجامعه ی آسمانیانرژی خلا ممکن استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاثرات فشار روحی شدیدخطرات هوش مصنوعیاستفاده از مغز، وزن را کممسئول صیانت از عقیده کیسدرک دیگرانبحثی درباره احساساتی غیرچهار ساعت پس از کشتار خوکزندگی در سیاهچالهتولترودینهمکاری یا رقابتسطح آگاهی، رخدادهای زندگآینده با ترس جمع نمیشودفراتر از دیوارهای باورتاریک ترین بخش شباولویت بندی ها کجاستویتامین کا در سبزیجاتحقیقت آنطور نیست که به نظمنشأ اطلاعات و آموخته ها اختلالات مخچهدو برابر شدن خطر مرگ و میاصل عدم قطعیت از کوانتوم معنی روزهدست کردن در گوشبرای اولین بار دانشمندانکاربرد روباتهای ريزنانونوروپلاستیسیتی چیستزاوسکا درمان گوشرتوهمات و شناخت حقیقتهورمون شیرساز یا پرولاکتشکست حتمیآیا پیدایش مغز از روی تصاقلب دروازه ی ارتباطترقی واقعی یا شعار ترقیایمپلانت مغزیواکنش های ناخودآگاه و تقحافظه میتواند بزرگترین دمیگرن و پروتئین مرتبط با ارتباط متقابل با همه ی حیدانش قدرت استاعداد بینهایت در دنیای ممغز و قلب در جنین موش مصنرفتار مانند بردهبرخی بیماری های خاص که بدبرخی توجهات در ببمار پارکشف جمجمه ای درکوه ایرهوچگونه هوشیاری خود را توسزبان شناسی نوین نیازمند تکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی از عروسک بازی شبکه های مصنوعی مغز به درآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقدرت و شناخت حقیقتتشنج عدم توازن بین نورون ایا بدون زبان میتوانیم تواکسنی با تاثیر دوگانه احس و ادراک قسمت 74ما با کمک مغز خود مختاريماز فرد ایستا و متعصب بگذرداروهای ضد بیماری ام اس وبه خوبی های دیگران فکرکنمغز بیش از آنچه تصور میشورویا بخشی حقیقی از زندگی بزرگترین خطایی که مردم مگیرنده باید سازگار با پینگاه حقیقی نگاه به درون اسلول های بنیادی منابع و اتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی ضایعات در عصب زیر زبانیآزمون تجربی، راهی برای رلبخند بزن شاید صبح فردا زتعداد کلی ذهن ها در جهان اگر خواهان پیروزی هستییک آلل ژنتیکی که از نئاندحس و ادراک قسمت هشتممبانی ذهنی سیاه و سفیداز تلسکوپ گالیله تا تلسکداروی ضد چاقیبیماری های مغز و اعصاب و نفرت، اسیب به خود استروزهای سختتفاوت ها و تمایزها کلید بپلاسمای غالبنباید صبر کرد آتش را بعد سندرم دزدی ساب کلاوینتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی درخدمت خلق وحعقل مجادله گرآغاز مبهم آفرینشمنابع انرژي پاک سرچشمه حجنین مصنوعیابزار بقا از نخستین همانژنها ، مغز و ارادهحس و ادراک قسمت سی و هشتممدیون خود ناموجوداز تکینگی تا مغز از مغز تدر هر سوراخی سر نکنبیماری، رساله ای برای سلنقش انتخاب از طرف محیط، نریاضیات یک حس جدید استتلاش های جدید در درمان فرپیوندی که فراتر از امکانچرا مغزهای ما ارتقا یافت سیاهچاله ی تولید کنندهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اعوامل موثر در پیدایش زباالکترودهای کاشتنیمنابع انرژی از نفت و گاز جهان هوشیارابزار بقا از نخستین همانکمردرد با پوشیدن کفش مناخلاصه ای از درمان های جدیمراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز از مغز تبا خدا باشنقش سجده بر عملکرد مغزرابطه تشنج و اوتیسمسایه ی هوشیاریتنفس هوازی و میتوکندریپروژه ی ژنوم انسانینسبت ها در کیهانتاثیر حرکات چشم بر امواج هیچگاه از فشار و شکست نترعشق درونی به یگانگی خلقتجهان ریز و درشتامگا سه عامل مهم سلامتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از کوری گذرای ناشی از موبایخانواده پایداردرمان سرگیجه بدون نیاز باز تکامل تا مغز، از مغز تبازسازي مغز و نخاع چالشی چند جهانیزمان چیستتو افق رویداد جهان هستیهم نوع خواری در میان پیشیسختی ها رفتنی استآملودیپین داروی ضد فشار فیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترجاودانگی مصنوعیانسان قدیم در شبه جزیره عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاثرات مفید قهوهدفاع از پیامبراستفاده از هوش مصنوعی در مسئولیت جدیددرک درست از خود و هوشیاریبخش فراموش شده ی حافظهنون و القلمزندگی زمینی امروز بیش از تومورها و التهاب مغزی عاهمانند سازی در انسانسعی کن به حدی محدود نشویآیا فراموشی حتمی استفرد موفقتاریکی من و تو و گرد و غبااولین قدم شناخت نقص های خویتامین بی 12 در درمان دردحقیقت افرادمنشاء کوانتومی هوشیاری ااختلالات حرکتی در انساندو سوی واقعیتاصل، روان و نفس استمعادله ها فقط بخش خسته کندست آسمانبرای تمدن سازی، باید در بکاربرد روباتهای ريز، در نوروز یا روز پایانیزبان فرایند تکاملی برای توکل بر خداهوش فوق العاده، هر فرد اسشگفت نیست من عاشق تو باشمآیا آگاهی پس از مرگ از بیقلب روباتیکتروس جریان انرژیایمپلانت مغزی و کنترل دو واکنش به حس جدیدحافظه های کاذبمیگرن سردردی ژنتیکی که بارتباط چاقی و کاهش قدرت بدانش محدود به ابعاد چهاربقای حقیقی در دور ماندن امغز و اخلاقرفتار وابسته به شکلبرخی توصیه ها برای واکسیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبچگونه واکسن کرونا را توززبان، نشان دهنده ی سخنگو تکینگیهوش مصنوعی از عروسک بازی شبکیه های مصنوعیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقدرت کنترل خودتشویق خواندن به کودکانایا تکامل هدفمند استوابستگی یعنی قلادهحس و ادراک قسمت 75ما بخشی از این جهان مرتبطاز مخالفت بشنوداروی فامپیریدین یا نورلبه خودت مغرور نشومغز برای فراموشی بیشتر کرویا تخیل یا واقعیتبزرگترین درد از درون است گالکانزوماب، دارویی جدینگاه دوبارهسلول های بدن تو پیر نیستنتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی از عروسک بازی ضرورت زدودن افکارآزمون ذهنی گربه ی شرودینلحظات خوش با کودکانتعذیه ی ذهناپی ژنتیکیک جهش ممکن است ذهن انسانحس و ادراک قسمت هشتاد و شمباحث مهم حس و ادراکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکداروی ضد چاقیبیماری وسواسچقدر به چشم اعتماد کنیمروش مقابله مغز با محدودیتفاوت ها را به رسمیت بشناپمبرولیزوماب در بیماری چنبرو و انرژی مداومسندرم سردرد به دلیل افت فتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی ساخته هوش طبیعقلانیت بدون تغییرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمنابع انرژی از نفت و گاز جنگ و تصور از جنگابزار بقا از نخستین همانژنهای مشترک بین انسان و وحس و ادراک قسمت سی و ششممدیریت اینترنت بر جنگاز تکینگی تا مغز از مغز تدر والنتاین کتاب بدید همبیندیشنقش اتصالات بین سلولهای ریسدیپلام تنها داروی تایتلاش هایی در بیماران قطع پیوستگی همه ی اجزای جهانچرا ویروس کرونای دلتا واسیاره ی ابلهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اعوامل ایجاد لغت انسانی و الگو نداشتیممنابع بی نهایت انرژی در دجهان های بسیار دیگرابزار بقا از نخستین همانکنفرانس تشنج هتل کوثر اصخم شدن فضا-زمانمرز مرگ و زندگی کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تبا طبیعت بازی نکننقش غذاها و موجودات دريارادیوی مغز و تنظیم فرکانسایه را اصالت دادن، جز فرتنفس بدون اکسیژنپروانه ی آسمانینسبت طلایی، نشانه ای به ستاثیر دوپامین و سروتونینهیپرپاراتیروئیدیسمعصب حقوق نورولووجهان شگفت انگیزامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزارهای پیشرفته ارتباط خار و گلدرمان سرگیجه بدون دارواز تکامل تا مغز، از مغز تبحتی علمی درباره تمایل بچند جهانیزمان و مکان، ابعاد کیهان تو انسانی و انسان، شایستهمه چیز موج استسرنوشتآموزش نوین زبانفاکسیبتتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال جایی خالی نیستانسان میوه ی تکاملمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاثرات مفید روزه داریدفاع در برابر تغییر ساختاستفاده از انرژی خلامسئولیت در برابر محیط زیدرک عمیق در حیواناتبخش های تنظیمی ژنومنوآوری ای شگفت انگیز دانزندگی زودگذرتومورهای نخاعیهمجوشی هسته ای، انرژِی بشلیک فراموشیآیا ممکن است موش کور بی مفرد یا اندیشهتاریکی و نوراولین مورد PML به دنبال تکویتامین بی هفدهحقیقت اشیامهمان ناخواندهاختلالات صحبت کردن در اندولت یا گروهکاصلاح خطا با رفتن بر مسیرمعجزه های هر روزهدستورالعمل مرکز کنترل بیبرای خودآگاه بودن تو بایکاش شرف اجباری بود یا حتینورالژیزبان متغیرتوپیراماتهوش مصنوعی می تواند بر احشگفت انگیز بودن کیهانآیا امکان بازسازی اندامهقلب را نشکنتری فلوپرازینایمپلانت مغزی کمک میکند واکسن های شرکت فایزر آمرحافظه و اطلاعات در کجاست میگرن شدید قابل درمان اسارتباط هوش ساختار مغز و ژدانش بی نهایتبلندی در ذهن ما درک بلندیمغز و اخلاقرفتار اجتماعی انسان، حاصمغز و سیر تکامل ان دلیلی رقیبی قدرتمند در برابر مبرخی درمان های Spinal Muscular Atکشتن عقیده ممکن نیستچگونه آن شکری که می خوریمزبان، وسیله شناسایی محیطتکامل فردی یا اجتماعیهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت مغز و کیهانآیا راهی برای رفع کم آبی قدرت انسان در نگاه به ابعتشخیص ژنتیکی آتروفی های ایجاد احساساتواسطه ها د رمسیر ایجاد مغحس و ادراک قسمت 78ما تحت کنترل ژنها هستیم یاز نخستین همانند سازها تداروی لیراگلوتیدبه دنبال رستگاری باشمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟رویا حقی از طرف خدابسیاری از مجرمان، خودشانگام کوچک ولی تاثیرگذارنگاهی بر قدرت بینایی دراسلول عصبی شاهکار انطباق تکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک بازی ضرب المثل یونانیآزمون ذهنی گربه شرودینگرلرزش ناشی از اسیب به عصبتغییر الگوی رشد مغزی با زابتدا سخت ترین استیک رژیم غذایی جدید، می توحس و ادراک قسمت پنجممبتکران خودشکوفااز تکنیکی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تبیماری کروتز فیلد جاکوبنقش قهوه در سلامتیروش های صرفه جویی در ایجاتفاوت های بین زن و مرد فقپنج اکتشاف شگفت آور در موچت جی پی تیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش احساسیعقیده ی بی عملافت فشار خون ناگهانی در ومنابع انرژی از نفت و گاز جنگ داده هاابزار بقا از نخستین همانژنهای هوش ، کدامندحس و ادراک قسمت سیزدهممداخله ی زیانبار انساناز تکینگی تا مغز از مغز تدر یک فراکتال هر نقطه مرکبیهوش کردن در جراحی و بیمنقش تیروئید در تکامل مغزریشه های مشترک همه ی موجوتلاشی برای درمان قطع نخاپیام های ناشناخته بر مغز چرا پس از بیدار شدن از خوسیاره ابلهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشمندی کیهانعواملی که برای ظهور لغت االگو و عادت را بشکن و در امنابع جدید انرژیجهان هایی در جهان دیگرابزار بقای موجود زنده از کنگره بین المللی سردرد دخونریزی مغز در سندرم کوومرز بین انسان و حیوان کجادرمان ژنتیکی برای نوآوریاز تکینگی تا مغز از مغز تبالاترین هدف از دولتنقش غذاها و موجودات درياراز تغییرساخت شبکه عصبی مصنوعی با تنها مانع در زندگی موارد پرواز از نیویورک تا لوس آنشانه های گذشته در کیهان تاثیر دپاکین بر بیماری مهاوکينگ پیش از مرگش رسالعضلانی که طی سخن گفتن چقدجهانی که نه با یک رخداد و انفجار و توقف تکاملی نشامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزارهای بقا از نخستین هخارق العاده و استثنایی بدرمان سرطان با امواج صوتاز تکامل تا مغز، از مغز تبحث درباره پیدایش و منشا چند جهانی و علمزمان و گذر آن سریع استتو با همه چیز در پیوندیهمه چیز و هیچ چیزسریع دویدن مهم نیستآمارهای ارائه شده در سطح فاجعه ی جهل مقدستاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کنجاذبهانسان ها می توانند میدان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاثرات مضر ماری جوانادقیق ترین تصاویر از مغز ااستفاده از سلول های بنیامستند جهان متصلدرگیری قلب در بیماری ویربخش بزرگی حس و ادراک ما انوار مغز مشاهده ی غیر مستزندگی سلول در بدن، جدای اتومورهای ستون فقراتهمراه سختی، اسانی هستشلیک فراموشیآیا ما کالا هستیمفرد حساس از نظر عاطفی و بتاریکی خواهد ترسیداولین مورد پیوند سر در انویتامین دی گنجینه ای بزرحقیقت تنها چیزی است که شامهندسی ژنتیک در حال تلاش اختلالات عضلانی ژنتیکدوچرخه سواری ورزشی سبک و اصول انجام برخی نرمش ها دمعجزه ی چشمدغدغه نتیجه ی نادانی استبرای رشد، باید از مسیر خطکتاب گران و پرهزینه شد ولنوسانات کوانتومی منبع مازبان مشترک ژنتیکی موجوداتوانایی مغز و دیگر اجزای هوش مصنوعی و کشف زبان هایشگفت زده و حیران باشآیا انسان با مغز بزرگش اخقوی تر باشتری فلوپرازینایمپلانت نخاعی میتواند دواکسن کووید 19 چیزهایی که حافظه و اطلاعات در کجاست میدان مغناطيسي زمین بشر ارتباط پیوسته ی جهاندانشمندان موفق به بازگردبلوغ چیستمغز کوانتومیرموزی از نخستین تمدن بشربرخی روش های تربیتی کودکگل خاردار، زیباستچگونه انتظارات بر ادراک سفر فقط مادی نیستتکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت مغز با کیهان مادیآیاما مقهور قوانین فیزیکقدرت ذهنتشخیص آلزایمر سالها قبل ایران بزرگوبینار اساتید نورولوژی دحس و ادراک قسمت 82مانند آب باشاز نخستین همانند سازها تداروی تشنجی دربارداریبه زودی شبکه مغزی به جای مغز بزرگ چالش است یا منفعرویاها از مغز است یا ناخوبسیاری از بیماری های جدیگامی در درمان بیماریهای نگاهی بر توانایی اجزاي بسلولهای ایمنی القا کنندهتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک تا کمضررهای مصرف شکر و قند بر آزادی عقیده، آرمانی که تلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتغییر دیگران یا تغییر خوابتدایی که در ذهن دانشمنیکی از علل محدودیت مغز امحس و ادراک قسمت پنجاهمجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز و از مغز داروی ضد تشنج با قابليت تبیماری گیلن باره و بیمارنقش مهاجرت در توسعه نسل اروش هایی برای جلوگیری از تفاوت های تکاملی در مغز وپول و شادیچت جی پی تیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش احساسیعلم و ادراک فقط مشاهده ی افت هوشیاری به دنبال کاهمنابع انرژی از نفت و گاز جنبه های موجی واقعیتابزار بقا از نخستین همانژنهای حاکم بر انسان و انسحس و ادراک قسمت ششممدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز از مغز تدر کمتر از چند ماه سوش جدبیهوشی در بیماران دچار انقش حفاظتی مولکول جدید دریشه های مشترک حیاتتلاشی تازه برای گشودن معپیدایش زبانچرا ارتعاش بسیار مهم استتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری و وجودعوارض ازدواج و بچه دار شدالگوی بنیادین و هوشیاریمناطق خاص زبان در مغزجهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از کنگره بین المللی سردرد دخواندن ، یکی از شستشو دهنمرز جدید جستجو و اکتشاف، درمان پوکی استخواناز تکینگی تا مغز از مغز تباهوش ترین و با کیفیت ترینقش غذاها و موجودات درياراست دستی و چپ دستیساخت شبکه عصبی با الفبای تنها در برابر جهانپروتئین های ساده ی ابتدانشانه های پروردگار در جهتاثیر داروهای ضد التهاب هاوکينگ پیش از مرگش رسالغم بی پایانجهانی که از یک منبع، تغذیانقراض را انتخاب نکنیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزارهای بقا ازنخستین همخبر مهم تلسکوپ هابلدرمانهای بیماری پارکینساز تکامل تا مغز، از مغز تبحثي درباره هوش و تفاوتهچند روش ساده برای موفقیتزمان و صبرتو با باورهایت کنترل میشهمه چیز کهنه میشودسریعترین کامپیوتر موجودآن چیزی که ما جریان زمان فاصله ها در مکانیک کوانتتاثیر درجه حرارت بر عملکوفور و فراوانیجاذبه و نقش آن در شکلگیریانسان یک کتابخانه استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماجزای پر سلولی بدن انسان دل به دریا بزناستفاده از سلول های بنیامشکل از کجاستدرگیری مغز در بیماری کویبخش بزرگتر کیهان ناشناختکی غایب شدی تا نیازمند دلنوار مغز ترجمه رخدادهای زندگی، مدیریت انرژیتوهم فضای خالیهمراهی نوعی سردرد میگرنیشنا در ابهای گرم جنوب نیاآیا ما تنها موجودات زنده فردا را نمیدانیمتاریخ همه چیز را ثبت کردهاولین هیبرید بین انسان و ویروس مصنوعیحقیقت خواب و رویامهربانی، شرط موفقیتاختراع جدید اینترنت کواندورترین نقطه ی قابل مشاهاصول توسعه ی یک ذهن کاملمعجزه ی علمذهن ما از در هم شکستن منببرای زندگی سالم، یافتن تکتاب زیست شناسی باورنوشیدن چای برای مغز مفید زبان چهار حرفی حیات زمینتوازن مهمتر از فعالیت زیهوش مصنوعی یا حماقت طبیعشگفتی های نقشه ی ژنتیکیآیا احتمال دارد رویا از آقیچی ژنتیکیترک امروزایمان به رویاواکسن کرونا و گشودن پنجرحافظه و اطلاعات در کجاستمیدان های مغناطیسی قابل ارتباط انسانی، محدود به دانشمندان نورون مصنوعی سبلعیدن ستاره توسط سیاهچادانشمندان یک فرضیه رادیکبنی عباس، ننگی بر تاریخمغز آیندگان چگونه است ؟رمز و رازهای ارتباط غیر کبرخی سلولهای عصبی در تلاگل درون گلدانچگونه به سطح بالایی از هوسفر نامه سفر به بم و جنوب تکامل مداومهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت کیهان و مغزآب زندگی است قسمت چهارمقدرت عشقتصویر خورشید یا خود خورشایرادهای موجود در خلقت بوجود قبل از ناظر هوشمندحس و ادراک قسمت 87ماه رجباز نخستین همانند سازها تداروی جدید ALSبه زیر پای خود نگاه نکن بمغز بزرگ چالشهای پیش رورویاهای پر رمز و حیرتی دربسیاری از بیماری های جدیگامی در درمان بیماریهای نگاهت را بلند کنسلولهای بنیادی مصنوعی درتکامل، نتیجه ی برنامه ریهوش مصنوعی از عروسک تا کمضررهای شکر بر سلامت مغزآزار دیگری، آزار خود استلزوم سازگاری قانون مجازاتغییر دادن ژنها آیا روزی ابتذال با شعار دینیافته های نوین علوم پرده حس و ادراک قسمت پنجاه و یمحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج توپیراماتبیماری آلزایمر، استیل کونقش میدان مغناطیسی زمین روش هایی ساده برای کاهش اتفاوت های زبانی سرمنشا تپول و عقیدهنتایج نادانی و جهلسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش در طبیعتعلم و روحافتخار انسانمنابع انرژی از نفت و گاز جنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانکفش و کتابحس و ادراک قسمت شصت و هشتمروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تدر آرزوهایت مداومت داشتهبیوگرافینقش حیاتی تلومر دی ان آ درژیم های غذایی و نقش مهم تلاشی جدید در درمان ام اسپیر شدن حتمی نیستچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری و افسردگیعید نوروز مبارکالگوبرداری از طبیعتمناطق خاصی از مغز در جستججهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از کنترل همجوشی هسته ای با هخواب سالم عامل سلامتیمرزهای حقیقی یا مرزهای تدرمان پوکی استخواناز تکینگی تا مغز- از مغز باور و کیهان شناسینقش غذاها در کاهش دردهای رجزخوانی هایی که امروز بساختن آیندهتنهاییپروتز چشمنظام مثبت زندگیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هدف یکسان و مسیرهای مختلغم بی پایانجهانی در ذهنانواع سکته های مغزیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ابزارهای بقای موجود زندهخدا موجود استدرها بسته نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تبحثی جالب درباره محدودیتچندین ماده غذایی که ماننزمان واقعیت است یا توهمتو باید نیکان را به دست بهمه چیز در زمان مناسبسرگیجه از شایعترین اختلاآنچه ناشناخته است باید شفاصله ی همیشگی تصویر سازتاثیر درجه حرارت بر عملکوقاحت و تمسخر دیگرانجبران از دست رفته هامنبع هوشیاری کجاست؟(قسماجزایی ناشناخته در شکل گدلایلی که نشان میدهد ما باستفاده از سلول های بنیامشکلات نخاعیدرگیری مغز در بیماران مببخش دیگری در وجود انسان هکیهان خود را طراحی میکندنوار مغز در فراموشی هازندان ذهنیتوهم فضای خالی یا توهم فضهندسه ی پایه ایشناخت و معرفت، و نقش آن دآیا مغز تا بزرگسالی توسعفرزندان زمان خودتازه های اسکیزوفرنی(جنواولین تصویر در تاریخ از سویرایش DNA جنین انسان، برحقیقت در علم، هرگز نهایی موفقیت هوش مصنوعی در امتادامه بحث تکامل چشمديدن با چشم بسته در خواب اصول سلامت کمرمعجزه ی علم در کنترل کرونذهن چند جانبه نیازمند نگبرخی ملاحظات در تشنج های کتاب طبیعت در قالب هندسهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک زبان نیاز تکاملی استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهوش مصنوعی گوگل به کمک تششگفتی های زنبور عسلآیا احتمال دارد رویا از آقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصترکیب آمار و ژنتیکاین پیوند نه با مغز بلکه واکسن کرونا از حقیقت تاتحافظه ی هوش مصنوعیمیدان های کوانتومی خلاارتباط از بالا به پایین مدانشمندان ژنی از مغز انسبه قفس های سیاهت ننازمغز انسان ایا طبیعتا تمارمز پیشرفت تواضع است نه طبرخی سيناپسها طی تکامل و گل زندگیچگونه باغبانی باعث کاهش سفر به مریخ در 39 روزتکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت زیاد بین سلول هاي عآب زندگی است قسمت هفتمقضاوت ممنوعتصویر در هم تنیدگی کوانتایستادن در برابر آزادی بوراپامیل در بارداریحس و ادراک قسمت چهلماپروتیلیناز نخستین همانند سازها تداروی جدید s3 در درمان ام به سخن توجه کن نه گویندهمغز بزرگ و فعال یا مغز کورویای شفافبشکه ای که ته نداره پر نمگاهی لازم است برای فهم و چالش هوشیاری و اینکه چرا سلام تا روشناییتکثیر سلول در برابر توقف هوش مصنوعی از عروسک تا کمطلوع و حقیقتآسيب میکروواسکولاریا آسلزوم سازگاری قانون مجازاتغییر زودتر اتصالات مغزیابداع دی ان ای بزرگترین دیاد گرفتن مداومحس و ادراک قسمت پنجاه و دمحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تدارویی خلط آوربیماری الزایمرنقش محیط زندگی و مهاجرت دروش جدید تولید برقتفاوت ایستایی و تکاپوپوست ساعتی مستقل از مغز دنجات در راستگوییسوخت هیدروژنی پاکتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش عاطفی قسمت 11علم اپی ژنتیک دریچه ای بهافراد آغاز حرکت خودشان رمنابع انرژی از نفت و گاز جنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانکل اقیانوس در یک ذرهحس و ادراک قسمت شصت و دومرکز هوشیاری، روح یا بدن از تکینگی تا مغز از مغز تدر آسمان هدیه های نادیدنبیوگرافینقش خرچنگ های نعل اسبی دررژیم های غذایی و نقش مهم سیاره ابلهانتمایل زیاد به خوردن بستنپیشینیان انسان از هفت میچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیعامل کلیدی در کنترل کارآالتهاب شریان تمپورالمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان کنونی و مغز بزرگتریابزار بقای موجود زنده از کنترل جاذبهخواب سالم عامل سلامتی و یمزایای شکلات تلخ برای سلدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاز تکینگی تا مغز- از مغز باید از انسان ترسیدنقشه مغزی هر فرد منحصر بهرحم مصنوعیساختار فراکتال وجود و ذهتنهایی رمز نوآوری استپروتز عصبی برای تکلمنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر درجه حرارت بر مغزهدف یکسان، در مسیرهای متغیرقابل دیدن کردن مادهجهان، تصادفی نیستانگشت ماشه ایمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزارهای بقای از نخستین خدا نور آسمان ها و زمین ادرهای اسرارآمیز و پوشیدهاز تکامل تا مغز، از مغز تبحثی در مورد نقش ویتامين چندجهانیزمان پلانکتو تغییر و تحولیهمه چیز در زمان کنونی استسرگردانیآنچه واقعیت تصور میکنیم فتون های زیستیتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشجدا کردن ناخالصی هامنبع هوشیاری کجاست؟(قسماحیای بینایی نسبی یک بیمدنیای شگفت انگیز کوانتوماستفاده از سلول های بنیامشکلات بین دو همسر و برخیدرگیری مغزی در سندرم کووبخشیدن دیگران یعنی آرامشکیهانِ هوشیارِ در حال یانوار مغز در تشخیص بیماری زونیسومایدتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)هندسه ی رایج کیهانشناخت حقیقت یا آرزوهای گآیا همه جنایت ها نتیجه بیفرضیه ای جدید توضیح میدهتازه های بیماری پارکینسواولین دارو برای آتاکسی فویشن پروحقیقت راستین انسان علم بموفقیت در تفکر استاداراوون تنها داروی تاییدی متیل فومارات(زادیوا)(اضطراب و ترسمعجزه در هر لحظه زندگیذهن هوشیار در پس ماده ی مبرخی مرزهای اخلاق و علوم کتاب، سفری به تاریخنیکولا تسلازبان و کلمه حتی برای کسانتوسعه برخی شغل ها با هوش هوش مصنوعی گوگل به کمک تششانس یا نتیجه ی تلاشآیا برای تولید مثل همیشه قانون مندی نقشه ژنتیکی مترکیب حیوان و انساناین اندوه چیستواکسن کرونا ساخته شده توحافظه انسان و حافظه ی هوشمیدان بنیادین اطلاعاتارتباط بین هوش طبیعی و هوارتباط شگفت مغز انسان و فدانشمندان پاسخ کوانتومی به مغز خزندگان خودت اجازمغز انسان برای ایجاد تمدرمز بقای جهش ژنتیکیبرداشت مغز ما از گذر زمانگلوله ی ساچمه ایچگونه تکامل مغزهای کنونیسفر تجهیزات ناسا به مریخ تکامل و ارتقای نگاه تا عمهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت زیاد بین سلول هاي عآب زندگی است قسمت اولقطار پیشرفتتصویر زیبا از سلولاکنون را با همه ی نقص هایورزش هوازی مرتب خیلی به قحس و ادراک قسمت چهل و هفتماجرای جهل مقدساز نشانه ها و آثار درک شدداروی جدید میاستنی گراویبوزون هیگز چیستمغز بزرگترین مصرف کننده روان سالمبشریت از یک پدر و مادر نیگاهی مغز بزرگ چالش استچالش هوشیاری و اینکه چرا سلاح و راهزنیتأثیر نیکوتین سیگار بر مهوش مصنوعی از عروسک تا کمطلای سیاهآسیب ها ناشی از آلودگی هولزوم عدم وابستگی به گوگل تغییر عمودی سر انسان از پابزار هوش در حال ارتقا ازیاد بگیر فراموش کنیحس و ادراک قسمت پنجاه و سمحدودیت چقدر موثر استاز تکینگی تا مغز از مغز تداستانها و مفاهیمی اشتبابیماری ای شبیه آلزایمر و نقش نگاه از پایین یا نگاهروش صحبت کردن در حال تکامتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپوشاندن خود از نورنخاع ما تا پایین ستون فقرسودمندی موجودات ابزی بر تاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش عاطفی قسمت نهمعلم به ما کمک میکند تا موافراد بی دلیل دوستدار تو منابع انرژی از نفت و گاز جهل مقدسابزار بقا از نخستین همانکلمات بلند نه صدای بلندحس و ادراک قسمت شصت و ششمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تدر آستانه ی موج پنجم کوویبیان ژن های اسکیزوفرنی دنقش داروهاي مختلف معروف رژیم ضد التهابیسیر آفرینش از روح تا مغز تمدن قدیمی ای در جنوب ایرپیشرفت های جدید علوم اعصچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری سنتی یا هوشیاری عادت همیشه خوب نیستامواجی که به وسیله ی ماشیمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان کاملی در اطراف ما پرابزار بقای موجود زنده از کندر در بیماریهای التهابخواب عامل دسته بندی و حفطمسمومیت دانش آموزان بی گدرمان تومورهای مغزی با ااز تکینگی تا مغز- از مغزتبابا زود بیانقشه های مغزی جدید با جزیرحم مصنوعیساختار شبکه های مغزی ثابتنبیه چقدر موثر استپرورش مغز مینیاتوری انسافلج نخاعی با الکترودهای نظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزغرور و علمجهش های ژنتیکی مفید در ساانگشت نگاری مغز نشان میدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای دفاعی و بقای موخدا بخشنده است پس تو هم بدروغ نگو به خصوص به خودتاز روده تا مغزبحثی در مورد نقش کلسیم و نه به اعدامزمان به چه دلیل ایجاد میشتو جهانی هستی که خودش را همه چیز، ثبت می شودسربازان ما محققا غلبه می آنچه حس می کنیم، نتیجه ی فروتنی معرفتیتاثیر درجه حرارت بر عملکانسان باشوقتی فهمیدی خطا کردی برگجدایی خطای حسی استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماحیای بینایی نسبی یک بیمدنیایی پر از سیاهچاله استیفن هاوکینگ در مورد همشکلات روانپزشکی پس از سدرگیری مغزی در سندرم کووبخشش، عقلانی یا غیر عاقلکیست هیداتید مغزنوار مغزی روشی مهم در تشخزونا به وسیله ویروس ابله توهم چیستهندسه بنیادینشناخت درون، شناخت بیرون؛آیا هوش مصنوعی می تواند نفساد اقتصادی سیتماتیک درتازه های درمان ام اساولین دروغواقعیت فیزیکی، تابعی از حقیقت غیر فیزیکیمولکول ضد پیریادب برخورد با دیگراندین اجباریاطلاع رسانی اینترنتیمعرفت و شناختذهن تو همیشه به چیزی اعتقبرخی نکات از گاید لاین پرکتابخانهنیاز به آموزش مجازی دیجیزبان و بیان نتیجه ساختماتوصیه های سازمان بهداشت هوش مصنوعی الفاگوشانس یا تلاشآیا بزرگ شدن مغز فقط در دقانون گذاری و تکاملترازودوناین ایده که ذرات سیاهچالواکسن آلزایمرحباب های کیهانی تو در تومیدازولام در درمان تشنج