دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سندرم پیریفورمیس

دردهای پایین کمر و باسن با انتشار به پشت ران، همیشه اختلالات دیسک کمر نیست.

سندرم پیریفورمیس

درگیری عصب سیاتیک به دلیل اختلالات و التهاب عضله ی پیریفورمیس است و باعث درد در حوزه ی عصب سیاتیک می‌شود.

این درد می‌تواند از باسن تا نوک انگشتان پا ادامه یابد.

راههای درمان و تشخیص سندروم پیریفورمیس | دکتر علیرضا شیخی

تست بالینی تشخیصی، تست فیدر است که در آن، بیمار بر پشت میخوابد و ران به داخل شکم، برده می‌شود و ران به داخل چرخانده می‌شود. در صورتی که طی این تست درد ایجاد شود، تست مثبت است.

این فرایند، باعث کشیدگی عضله ی پیریفورمیس و فشار بر عصب می‌شود.

تست دیگر مشابه تست اختلالات دیسک بین مهره ای کمری است(تست لازک): بیمار بر پشت میخوابد و در حالی که زانو کشیده است، پا بالا آورده می‌شود. ایجاد درد در این حالت یا نشانه ی دیکسوپاتی و یا سندرم پیریفورمیس است

درمان، داروهای ضد التهابی سیستمیک و موضعی، راه رفتن مداوم در آب، شنا و تزریق کورتون داخل عضله پیریفورمیس زیر اولتراسونوگرافی است. در موارد شدید جراحی انجام می‌شود.دردهای پایین کمر و باسن با انتشار به پشت ران، همیشه اختلالات دیسک کمر نیست.

https://www.youtube.com/watch?v=C3t63cj9ln0&t=7s

سندرم پیریفورمیس چیست؟


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
شباهت کیهان و مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر زودتر اتصالات مغزیادراک ما درک ارتعاشی است حس و ادراک قسمت 82هوشمندی کیهاناصلاح خطا با رفتن بر مسیرکل اقیانوس در یک ذرهدورترین نقطه ی قابل مشاهبحثی در مورد نقش کلسیم و درون قفس یا بیرون از آنپیوند سر، یکی از راه حلهامغز فکر میکند مرگ برای دیراه نجاتتهدیدهای هوش مصنوعیآسيب میکروواسکولاریا آسقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر ترکیبات استاتین (سنوار عصب و عضلهسیلی محکم محیط زیست بر انثبت امواج الکتریکی در عصایا بیماری ام اس (مولتیپهفت سین یادگاری از میراث صداقتموفقیت در تفکر استارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت پنجمهیپرپاراتیروئیدیسمدژاوو یا آشناپنداریبقا با سازگارترین فرد اسکنترل همجوشی هسته ای با هبخشیدن دیگران یعنی آرامشدرگیری قلب در بیماری ویرتو جهانی هستی که خودش را پارادوکس ها در علممغز انسان ایا طبیعتا تمارستگاری محدود به یک راه نافراد آغاز حرکت خودشان رقدرت ذهنتاثیر درجه حرارت بر عملکنوزاد ناشنوای متولد شده،سیستم تعادلی بدنجهان مادی، تجلی فضا در ذههمیشه عسل با موم بخوریمطوفان زیباییمیگرن سردردی ژنتیکی که باز نشانه ها و آثار درک شدحس و ادراک قسمت سیزدهمبه امید روزهای بهترهستی ما پس از شروعی چگال دائما بخوانکودکان خود را مشابه خود تبرای رشد، باید از مسیر خطپراسینزوماب در پارکینسودست کردن در گوشتوهم فضای خالی یا توهم فضمغز بزرگ و فعال یا مغز کوزمان شگفت انگیزالگوبرداری از طبیعتلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین ساخت شبکه عصبی با الفبای جهان پر از چیزهای جادویی هنر حفظ گرهعلم و روحما به جهان های متفاوت خوداز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحخلاصه ای از درمان های جدیبوزون هیگز چیستداروی جدید برای میاستنی کایروپاکتیک چیستبرخی توصیه ها برای واکسیآنچه ناشناخته است باید شذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوازن مهمتر از فعالیت زینقش میدان مغناطیسی زمین زندان ذهنیامیدی به این سوی قبر نیستنگاه کلی نگرممانتین یا آلزیکسا یا ابتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین همانسختی ها رفتنی استجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک های بعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتخواص اردهبیماری وسواسداستانها و مفاهیمی اشتباکریستال زمان(قسمت اولمحدودیت های حافظه و حافظبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا ما کالا هستیمرمز جهانNVG 291تکنولوژی جدید که سلول هانقش تیروئید در تکامل مغززبان مشترک ژنتیکی موجودااندوه در دنیا استچالش کمبود اندام برای پیمنابع انرژی از نفت و گاز ترازودونابزار بقای موجود زنده از سردرد تنشنجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی عشق به هفت مرتبه ی شناختیاز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن اسپایکوژنخیالپردازی نکنبیماریهای تحلیل عضلانی ادر آسمان هدیه های نادیدنگمان میکنی جرمی کوچکی در مرکز هوشیاری، روح یا بدن تفکر خلا ق در برابر توهم آیا امکان بازسازی اندامهروان سالمفیزیک هوشیاریتکامل زباننقش غذاها و موجودات دريازبان، وسیله شناسایی محیطانسان جدید از چه زمانی پانجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست آر ان اس دز میاستنی گاتوبان اطلاعات و پلِ بینشواهدی از نوع جدیدی از حاحقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی از عروسک تا کمسایتهای دیگراز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرنخطا در محاسبات چیزی کاملبا هوش مصنوعی خودکار روبدرمان های جدید سرطانگاهی مغز بزرگ چالش استمرزهای حقیقی یا مرزهای تتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروش های عملی برای رفع کمرفراموشی و مسیر روحانیتاثیر فکر بر سلامتچند جهانیسلول های بنیادیاولین دروغچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصور از زمان و مکاناخلاق و علوم اعصابشاهکار قرنحافظه ی هوش مصنوعیهوش احساسیاستفاده از سلول های بنیایادگیری مهارت های جدید ددنیا، هیچ استبار بزرگ ایستادن بر دو پادرمان جدید ام اسپول و شادیمشاهدات آمیخته با اشتباهتمدن پیشرفته ی پیشینیانآتاکسی مخچه ای خودایمنریتوکسیمابفضا و ذهن بازتاثیر گیاه خواری بر رشد ونهادینه سازی فرهنگ اختلاسندرم کووید طولانیایمان به رویاچسبیدن به خود، مانع بزرگ این پیوند نه با مغز بلکه نسبت ها در کیهانشباهت زیاد بین سلول هاي عمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر عمودی سر انسان از پادغام میان گونه های مختلحس و ادراک قسمت 87هوشیاری و وجوداصول انجام برخی نرمش ها دکلمات بلند نه صدای بلندبحثی در مورد حقیقت فضا و درون و بیرون، جدای از هم پیوندهای پیچیده با تغییرمغز قلبراه های جدید برای قضاوت رتو یک معجزه ایآسیب ها ناشی از آلودگی هوقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر تغذیه بر سلامت روانوار عصب و عضله مهم در تشسینوریپا داروی ترکیبی ضدجلو رفتن یا عقبگردایا بدون زبان میتوانیم تهم نوع خواری در میان پیشیصدای بم با فرکانس پایین، مولکول ضد پیریارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت پنجاههاوکينگ پیش از مرگش رسالدگرگونی های نژادی و تغییبقا در ازای بیماریکنترل جاذبهبخشش، عقلانی یا غیر عاقلدرگیری مغز در بیماری کویتو جدای از کیهان نیستیپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان برای ایجاد تمدرشته نوروایمونولوژی و نقافراد بی دلیل دوستدار تو قدرت شناختی انسان، محدودتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنوسانات کوانتومی منبع ماسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان مرئی و نامرئیهمیشه، آنطور نیست که هستطولانی ترین شبمیگرن شدید قابل درمان اساز نظر علم اعصاب یا نرووسحس و ادراک قسمت ششمبه بالا بر ستارگان نگاه کهشت توصیه برای کاستن از ددارچینکودکان را برای راه آماده برای زندگی سالم، یافتن تپرتوهای صادر شده از سیاهدست آسمانتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مغز بزرگترین مصرف کننده زمان، واقعی نیستالتهاب شریان تمپوراللازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسساختن آیندهجهان دارای برنامههنر رها شدن از وابستگیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایخم شدن فضا-زمانبوزون هیگز جهان را از متلداروی جدید برای کاهش وزنکار امروز را به فردا نیندبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنچه واقعیت تصور میکنیم ذره ی معین یا ابری از الکتوت زیاد بخوریدنقش محیط زندگی و مهاجرت دزونیسومایدامیدی تازه در درمان سرطانگاه انسان محدود به ادرامن و وجود توهمیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانسختی در بلند شدن از روی صجوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک بازی عید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازخواص بادامبیماری کروتز فیلد جاکوبدخالت در ساختار ژنهاکریستال زمان(قسمت دوم)محدودیت درک انسانبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا ما تنها موجودات زنده رمز جهان خاصیت فراکتالفقر داده ها در هوش مصنوعیتکینگینقش حفاظتی مولکول جدید دزبان چهار حرفی حیات زمیناندوه دردی را دوا نمیکندچالش دیدگاه های سنتی در بمنابع انرژی از نفت و گاز تراشه مغز بدون واسطه ی دابزار بقای موجود زنده از سردرد سکه ایجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی عشق درونی به یگانگی خلقتاز تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن اسپایکوژن ضد کروناخانه ی تاریکبیماری، رساله ای برای سلدر آستانه ی موج پنجم کوویگنجینه ای به نام ویتامین مرکز حافظه کجاستتفاوت قند طبیعی با قند و آیا انسان با مغز بزرگش اخروبات ها قول میدهندفیزیک و هوشیاریتکامل زبان انسان از پیشینقش غذاها و موجودات دريازدودن نقص از هوش مصنوعیانسان خطرناکترین موجودنخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنچ پانایوتوپولوس تشنج اتوسوکسیمایدشواهدی از دنیسوان(شبه نئحقیقت غیر فیزیکیهوش مصنوعی از عروسک تا کماز خود رها شوورزش بهترین درمان بیش فعخطای ادراک کارمابا هر چیزی که نفس می کشد مدرمان های رایج ام اسگاهی جهت را عوض کنمزایای شکلات تلخ برای سلتقویت سیستم ایمنیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروش هایی برای کم کردن اضطفراموشی آرمانتاثیر مشاهده بر واقعیت بچند جهانیسلول های بنیادی منابع و ااولین سلول مصنوعیچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصاویر زیبای رعد و برقاخلاق پایه تکامل و فرهنگشاهکار شش گوشحافظه انسان و حافظه ی هوشهوش بشری تهدید برای بشریاستفاده از سلول های بنیایادگیری هوش مصنوعی، عمیقدندان ها را مسواک بزنید تبار سنین ابزار هوشمندی ادرمان جدید ای ال اس، توفرپول و عقیدهمطالبه ی حق خودتمدن بشری و مغز اخلاقیآتش منبع انرژیریسپریدونفضای قلب منبع نبوغ استتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار میلیارد سال تکامل بسندرم گیلن باره به دنبال سندرم پیریفورمیساین اندوه چیستنسبت طلایی، نشانه ای به سشباهت زیاد بین سلول هاي عمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتغییرات منطقه بویایی مغزادغام دو حیطه علوم مغز و حس و ادراک قسمت چهلهوشیاری و افسردگیاصول توسعه ی یک ذهن کاملکلوزاپین داروی ضد جنونبحثی در مورد عملکرد لوب فدرون آشفته ی تو و ظاهر خنپیوندی که فراتر از امکانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهراه های جدید برای قضاوت رتو یک جهان در مغز خودت هسآسیب روانی شبکه های اجتمقانون گذاری و تکاملتاثیر حرکات چشم بر امواج نوار عصب و عضله برای تاییسیگار عامل افزایش مرگ ومجلوتر را دیدنایا تکامل هدفمند استهمه چیز موج استصرع و درمان های آنمولتیپل اسکلروز در زنان ارتباط غیرکلامی بین انساحس و ادراک قسمت پنجاه و یهاوکينگ پیش از مرگش رسالدانش قدرت استکندن ریشه ی خودبدون پیر فلکدرگیری مغز در بیماران مبتو دی ان ای خاص ميتوکندريپختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان برای شادمانی طرشد مغز فرایندی پیچیده اافزایش قدرت ادراکات و حسقدرت عشقتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کواننوشیدن چای برای مغز مفید سکوت و نیستیجهان مشارکتیهمکاری یا رقابتطی یکصد هزار سال اخیر هرچمیاستنی گراویس بدون آنتیاز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت شصت و هشتبه بالاتر از ماده بیندیشو هر کس تقوای خدا پیشه کنداروهای مصرفی در ام اسکوری گذرای ناشی از موبایبرخی ملاحظات در تشنج های پرتوزایی از جسم سیاهدست بالای دستتوهم چیستمغز حریص برای خون، کلید تزمزمه ات مانده در گوشمام آر آی جدید با قدرت شگفلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزساختن آینده، بهترین روش جهان در حال نوسان و چرخشهنر، پر کردن است نه فحش دعلم به ما کمک میکند تا موما بخشی از این جهان مرتبطاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کاخونریزی مغز در سندرم کووبی نهایت در میان مرزهاداروی جدید برای ای ال اسکار با یگانگی و یکپارچگیبرخی روش های تربیتی کودکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ذرات کوانتومی زیر اتمی قتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش مرکز تنفس سلولی در بیزونا به وسیله ویروس ابله امگا سه عامل مهم سلامتنگاه از بیرون مجموعهمن کسی در ناکسی دریافتم تبدیل سلولهای محافط به سابزار بقا از نخستین همانسدسازی روش مناسب برای مقجوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک بازی عامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسخواص بادام زمینیبیماری گیلن باره و بیماردر میان تاریکی و روشناییکریستال زمان(قسمت سوم)مخچه فراتر از حفظ تعادلبزرگترین خطایی که مردم مآیا مصرف مولتی ویتامین هرنگ کردن، حقیقت نیستفلج نخاعی با الکترودهای تکامل فردی یا اجتماعینقش حیاتی تلومر دی ان آ دزبان نیاز تکاملی استاندوهگین نباش اگر درب یا چاالش ها در تعیین منبع هومنابع انرژی از نفت و گاز تراشه ها روی مغزابزار بقای موجود زنده از سردرد عروقی میگرنجراحی هوشیار مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی عشق، شلوغ کردن نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شخانواده پایداربیمارستان هوش مصنوعیدر برابر حقایق جدیدگوهر با نظر دیگران سنگ نممرکز حافظه کجاستتفاوت مغز انسان و میمون هآیا احتمال دارد رویا از آروبات های ریز در درمان بیفیزیک آگاهیتکامل ساختار رگهای مغزی نقش غذاها در کاهش دردهای سفر فقط مادی نیستانسان در هستی یا هستی در نخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنج چیستاتصال مغز و کامپیوترشیر و دوغ بادامحقیقت غیر قابل شناختهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز درخواست ها جدا شوورزش در کمر دردخطای حسبا آتش، بازی نکن و بعد از درمان های علامتی در ام اسگذر زمان کاملا وابسته به مسمومیت دانش آموزان بی گتلقین اطلاعات و حافظهآیا راهی برای بهبود وضعیروش هایی برای جلوگیری از فرایند پیچیده ی خونرسانیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بچند جهانی و علمسلول های بدن تو پیر نیستناوکرلیزوماب داروی جدید شچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصادف یا قوانین ناشناختهاختلا ل در خود عضلهشاید گوشی و چشمی، آماده شحباب های کیهانی تو در توهوش در طبیعتاستفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است ده روش موفقیتباربر دیگران نباشدرمان جدید سرطانپوست ساعتی مستقل از مغز دمطالبی در مورد تشنجتمدن زیر آبآثار باستانی تمدن های قدریسدیپلام تنها داروی تایفضای خالی ای وجود نداردتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار ساعت پس از کشتار خوکنون و القلمسندرم پیریفورمیساین ایده که ذرات سیاهچالنشانه های گذشته در کیهان شجاعت و ترسمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتغییرات مغز پس از 40 سالگیارتقا و تکامل سنت آفرینش حس و ادراک قسمت چهل و هفتهوشیاری کوانتومیديدن با چشم بسته در خواب اصول سلامت کمرکلید نزدیک و نگاه تو بر فبحثی درباره هوش و تفاوتهدروغ نگو به خصوص به خودتپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز مانند تلفن استراه پیروزی در زندگی چیستتو کجای جهانیآسیب عصب پا به دنبال اعتیقانون جنگلتاثیر دوپامین و سروتونیننوار عصب و عضله تعیین محلسیاهچاله هاجمجمه انسان های اولیهایجاد احساساتهمه چیز و هیچ چیزضایعه ی شبکه لومبوساکرالمواد کوانتومی جدید، ممکنارتروز یا خوردگی و التهاحس و ادراک قسمت پنجاه و دهدف یکسان و مسیرهای مختلدانش محدود به ابعاد چهارکندر در بیماریهای التهاببدون بار گذشتهدرگیری مغزی در سندرم کووتو در میانه ی جهان نیستی پدیده خاموش روشن در پارکمغز انسان برای شادمانی طرشد مغز علت تمایل انسان بافزایش میل جنسی با خوردن قسم به فقرتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز برانوعی سکته مغزی ، وحشتناک سکوت، پر از صداجهان معناهمانند سازی در انسانطیف انسفالیت، گیلن باره میدان مغناطيسي زمین بشر از نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت شصت و دوبه جای محکوم کردن دیگران وفور و فراوانیداروهای ام اسکی غایب شدی تا نیازمند دلبرخی مرزهای اخلاق و علوم پرسشدستورالعمل مرکز کنترل بیتوهم و خیالمغز در تنهایی آسیب میبینزنان باهوش ترام اس و سرطانلحظات خوش با کودکانتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمساختار فراکتال وجود و ذهجهان در حال ایجاد و ارتقاهوموارکتوس ها ممکن است دعلم بدون توقفما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانخونریزی مغزی کشندهبی نظمی مقدمه شناختداروی جدید برای دیابتکارهای کوچک، بی ارزش نیسبرخی سلولهای عصبی در تلاآنها نمیخواهند دیگران راذرات کوانتومی زیر اتمی قتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش نگاه از پایین یا نگاهزیان غذاهای پرچرباما شما از دید خفاش کور هنگاه از دور و نگاه از نزدمن پر از تلخیمتبر را بردارابزار بقا از نخستین همانسرنوشتجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی از عروسک بازی عادت همیشه خوب نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخواص شکلات تلخبیماری آلزایمر، استیل کودر مانهای کمر دردکشف مکانیسم عصبی خوانش پمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبزرگترین درد از درون است آیا مغز تا بزرگسالی توسعرنگین کمانفلج بل، فلجی ترسناک که آنتکامل مادی تا ابزار هوشمنقش خرچنگ های نعل اسبی درزبان و کلمه حتی برای کساناندام حسی، درک از بخش هاینابینایی در نتیجه ی گوشی منابع انرژی از نفت و گاز تراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزار بقای موجود زنده از سرطان کمیت گراییجراحی گردن همیشه برای دیهوش مصنوعی از عروسک بازی عصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن دیگری ضد کرونا از دخاویار گیاهیبیندیشدر جراحی کمر عجله نکنیدگویید نوزده و ایمنی ساکتمرکز خنده در کجای مغز استتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا احتمال دارد رویا از آروبات کیانفیزیکدانان ماشینی برای تتکامل شناخت انسان با کشفنقشه مغزی هر فرد منحصر بهسفر نامه سفر به بم و جنوب انسان عامل توقف رشد مغزنخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنج و حرکات شبه تشنجی قااثر مضر مصرف طولانی مدت رشیشه ی بازالتی و سیلیکونحقیقت، آن چیزی نیست که جلهوش مصنوعی به شناسایی کااز دست دادن دم در پیشینیاوزن حقیقی معرفت و شناختخطر آلودگی هوابا تعمق در اسرار ابدیت و درمان ژنتیکی برای نوآوریگذشته را دفن کنمسمومیت دانش آموزان، قماتلاش ها برای کشف منابع جدآیا راهی برای رفع کم آبی روش هایی ساده برای کاهش افرایند تکامل و دشواری هاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر چند روش ساده برای موفقیتسلول بنیادی و ای ال اسايندگان چگونه خواهند دیدچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتضادهای علمیاختلاف خانوادگی را حل کنشاید درست نباشدحباب هایی تو در توهوش عاطفی قسمت 11استفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویادهن، بزرگترین سرمایهبارداری بدون رحمدرمان جدید سرطانپوشاندن خود از نورمطالعه ای بیان میکند اهدتمدنی قدیمی در شمال خلیج آدم عاقل، وقت خودش را هدرریشه های مشترک همه ی موجوقفس دور خود را بشکنتاثیر گیاه خواری بر رشد وقفس ذهنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوآوری ای شگفت انگیز دانسندرم پای بی قراراین ابتدای تناقض هاستنشانه های پروردگار در جهشرکت نورالینک ویدیویی ازمنبع خواب و رویاتغییرات آب و هوایی که به ارتقا یا بازگشت به قبل ازحس و ادراک قسمت چهل و هشتهوشیاری سنتی یا هوشیاری دی متیل فومارات(زادیوا)(اضطراب و ترسکلام و زبان، گنجینه ای بسبحثی درباره هوش و تفاوتهدریا آرام نخواهد شد کشتی پیام های ناشناخته بر مغز مغز مادران و کودکان در زمراه انسان شدن، راه رفتن وتو کز محنت دیگران بی غمیآسانی موفقیتقانون جنگلتاثیر دپاکین بر بیماری منوار عصب و عضله در مطب دکسیاهچاله های فضایی منابعجنین مصنوعیایران بزرگهمه چیز کهنه میشودضایعه ی عروقی مخچهموجود بی مغزی که می تواندارزش های وارونهحس و ادراک قسمت پنجاه و سبقای حقیقی در دور ماندن اهدف یکسان، در مسیرهای متدانش بی نهایتکندر علیه سرطانبدون زمان، ماده ای وجود ندرگیری مغزی در سندرم کووتوقف؛ شکستپروژه ی ژنوم انسانیمغز انسان رو به کوچک تر شرشد در سختی استافزایش مرگ و میر سندرم کوقضاوت ممنوعتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستینیوالینسکوت، در برابر گزافه گویجهان معکوسهمجوشی هسته ای، انرژِی بطبیعت موجی جهانمیدان های مغناطیسی قابل از واقعیت امروز تا حقیقتحس و ادراک قسمت شصت و ششبه جای تولید، بیشتر گوش کوقاحت و تمسخر دیگرانداروهای تغییر دهنده ی سیکیهان خود را طراحی میکندبرخی نکات از گاید لاین پرپرسش و چستجو همیشه باقی ادغدغه نتیجه ی نادانی استتوهم وجودمغز را از روی امواج بشناسزنجیرها را ما باید پاره کام اس یا تومور؟لرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانچگونه انتظارات بر ادراک ساختار شبکه های مغزی ثابجهان ریز و درشتهورمون شیرساز یا پرولاکتعلم در حال توسعهمانند کودکان باشیداز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتخواندن ، یکی از شستشو دهنبی هیچ می ایی و بی هیچ میرداروی جدید ضد فشار خونکارهایی بیش از طراحی و گپبرخی سيناپسها طی تکامل و آنژیوگرافی از مغزذرات کوانتومی زیر اتمی قتوصیه های سازمان بهداشت نقش نظام غذایی در تکامل مزیباترین چیز در پیر شدنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاه از درون قفس یا بیرونمن بی من، بهتر یاد میگیرمتحریک عمقی مغزابزار بقا از نخستین همانسریع دویدن مهم نیستجواب سنگ اندازیهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت کن از بالا نگاه کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخواص شگفت هویجبیماری الزایمردر محل کار ارزش خودت را بکشف مکانیسمی پیچیده در بمخچه ابزاري که وظیفه آن فبسیاری از مجرمان، خودشانآیا همه جنایت ها نتیجه بیرهبر حقیقیفلج خوابتکامل مداومنقش داروهاي مختلف معروف زبان و بیان نتیجه ساختماانرژی بی پایان در درون هرناتوانی از درمان برخی ویمنابع انرژی از نفت و گاز تراشه ی بیولوژِیکابزار بقای موجود زنده از سرعت فکر کردن چگونه استجستجوی متن و تصویر به صورهوش مصنوعی از عروسک بازی عصب سیاتیکاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانخار و گلبیهوش کردن در جراحی و بیمدر درمان بیماری مولتیپل گوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ چیستتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا بدون ناظر هوشمند هم بروح و آب حیاتفال نیکوتکامل، نتیجه ی برنامه رینقشه های مغزی جدید با جزیسفر به مریخ در 39 روزانسانیت در هم تنیده و متصنخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنج به صورت اختلال رفتااثرات فشار روحی شدیدشکل های متفاوت پروتئین هحقایق ممکن و غیر ممکنهوش مصنوعی تعاملیاز روده تا مغزوزوز گوشخطر حقیقی، خود انسان استبا خودت نجنگدرمان کارتی سل و تومور مغگر جان به جز تو خواهد از خمسیر دشوار تکامل و ارتقاتلاش های جدید در ALSآیاما مقهور قوانین فیزیکروش جدید تولید برقفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر نگاه انسان بر رفتاچندین ماده غذایی که ماننسلول بنیادین از مخاط بینايا اراده آزاد توهم است یچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتظاهر خوابیده ی مادهاختلال حرکتی مانند لرزش شایسته نیست در جیب خود قرحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش عاطفی قسمت نهماستیفن هاوکینگ در مورد هیاری خدا نزدیک استدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبازگشایی مجدد مطب دکتر سدرمان دارویی سرطان رحم بپیموزایدمعمای اخلاقی قطارتمرکز و مدیتیشنآرام باشآرامش و دانشقفس را بشکنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز مشاهده ی غیر مستسندرم پس از ضربه به سراین بیمار را باید چه کار نشانه های بیداری روحیشربت رب انارمنتظر نمان چیزی نور را بهتغییرات تکاملی سر انسان ارتوکين تراپی روشی جديد حس و ادراک قسمت چهل و دومهوش، ژنتیکی است یا محیطیدین اجباریاطلاع رسانی اینترنتیکلام، در تحولی شگفت آور ببحثی درباره هوش و تفاوتهدریای خداپیدایش زبانمغز چون ابزار هوش است دلیراه بی شکستآشنا پنداریقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر داروهای ضد التهاب نوبت کودکانسیاهچاله ها، دارای پرتو جنگ هفتاد و دو ملت همه را ایرادهای موجود در خلقت بهمه چیز در زمان مناسبضایعات در عصب زیر زبانیموجودات مقهور ژنها هستندارزش های حقیقی ارزش های غحس و ادراک قسمت پنجاه و شبلندی در ذهن ما درک بلندیهدف از تکامل مغزدانشمندان موفق به بازگردکو کیو تن coQ10بر کسی اعتماد نکن مگر ایندرگیری اعصاب به علت میتوتولید مولکول جدید توسط هپروژه ی ژنوم انسانیمغز انسان رو به کوچکتر شدرشد، رسیدن به یک هدف نیستافزایش سرعت پیشرفت علوم قطار پیشرفتتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمنیکولا تسلاسکته مغزیجهان هوشمندهمدلی و هوش عاطفیطبیعت بر اساس هماهنگیمیدان های کوانتومی خلااز کجا آمده ام و به کجا میحس و ادراک سی و هفتمبه خوبی های دیگران فکرکنوقت نهيب هاي غير علمي گذشداروهای ضد بیماری ام اس وکیهانِ هوشیارِ در حال یابرخی نرمش ها برای درد زانپرسشگری نامحدودذهن ما از در هم شکستن منبتوهم وجودمغز زنان جوانتر از مغز مرزندگی فعال و مثبت روند آلامواجی که به وسیله ی ماشیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانچگونه به سطح بالایی از هوسادیسم یا لذت از آزار دادجهان شگفت انگیزهوش فوق العاده، هر فرد اسعلم راهی برای اندیشیدن امانند آب باشاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردخواندن، دوست روزهای سختبی ذهن و بی روحداروی جدید ضد میگرنکاربرد روباتهای ريزنانوماست مالی با هوش انسانیبرداشت مغز ما از گذر زمانآنان که در قله اند هرگز خرفلکس وتری با توضیح دکتر توصیه های غیر دارویی در سنقش نظریه تکامل در شناسازیباترین چیز در افزایش سانفجار و توقف تکاملی نشانگاه از درون مجموعه با نگمننژیتتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقا از نخستین همانسریعترین کامپیوتر موجودجوسازی مدرنهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت کن خوب حرف بزنیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مخواص عجیب لوبیابیماری ای شبیه آلزایمر و در چه مرحله ای از خواب ، رکشف ژن جدید، می تواند گستمخچه تاثیر گذار بر حافظهبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی می تواند نروی و منیزیم در تقویت استفلج خواب چیستتکامل چشمنقش درختان در تکاملزبان و بیان، در سایه پیشرانرژی تاریکناتوانی در شناسایی چهره منابع انرژی از نفت و گاز تربیت کودکان وظیفه ای مهابزار بقای موجود زنده از سطح آگاهی، رخدادهای زندگجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش مصنوعی از عروسک بازی عضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانخارق العاده و استثنایی ببیهوشی در بیماران دچار ادر دعواها چه میکنی؟گوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ و میر پنهانتفاوت های بین زن و مرد فقآیا برای تولید مثل همیشه روح در جهانی دیگر استفاکسیبتتکثیر سلول در برابر توقف نقشه با واقعیت متفاوت اسسفر به درون سفری زیباانسانیت در برابر دیگراننخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنج عدم توازن بین نورون اثرات مفید قهوهشکل پنجم مادهحل مشکلهوش مصنوعی در قضاوت های ااز سایه بگذروسواس، بیماری استخطر را بپذیربا خدا باشدرمان پوکی استخوانگرفتار محدودیت ها و ابعامسئول صیانت از عقیده کیستلاش های جدید در درمان فرآگاهی فراتر از آگاهیروش صحبت کردن در حال تکامفراتر از دیوارهای باورتاثیر نگاه انسان بر رفتاچندجهانیسلول عصبی شاهکار انطباق ايا اراده آزاد توهم است یچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتظاهری از ماده است که بیداختلال خواب فرد را مستعد شادی، پاداش انجام وظیفهحریص نباشهوش عاطفی قسمت هفتماستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن همه چیز نیستدو بیماری روانی خود بزرگ بازگشت از آثار به سوی خدادرمان زخم دیابتی با تکنوپیموزایدمعماری، هندسه ی قابل مشاتمرکز بر هدفریشه های مشترک حیاتتمرکز بر امروزآرامش و سکونقله برای دیدن نه برای به تاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز با توضیح دکتر فاسندرم جدایی مغزاینکه به خاطرخودت زندگی نظام مثبت زندگیشربت ضد خلطمنتظر نتیجه ی کارهایت باتغذیه بر ژنها تاثیر داردارتباط میکروب روده و پارحس و ادراک قسمت چهل و سومهوض مصنوعی زندهدین، اجباری نیستاطلاعات حسی ما از جهان، چکلرال هیدرات برای خوابانبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک فرد دیگر و رفتارهای اپیر شدن حتمی نیستمغز چگونه صداها را فیلتر راه طولانی را به سلامت گذآشنا پنداریقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نور از عمق تاریکیسیاهچاله و تکینگی ابتدایجنگ و تصور از جنگایستادن در برابر آزادی بهمه چیز در زمان کنونی استضرورت زدودن افکارمورد نادر همپوشانی دو بیارزش حقیقی زبان قسمت اولحس و ادراک قسمت بیست و چهبلوغ چیستهدف از خلقت رسیدن به ابزادانشمندان نورون مصنوعی سکوچ از محیط نامناسببرلیتیوندرب بسته با غیر خود باز متولید مثل اولین ربات های پروژه ی علمی پیوند مغز سامغز ایندگان چگونه استز گهواره تا گورافسردگی و اضطراب در بیماقطره قطرهتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکنیاز به آموزش مجازی دیجیسکته ی مغزی در جوانانجهان هوشیارهمراه سختی، اسانی هستطعمه ی شبکه های ارتباط اجمیدان بنیادین اطلاعاتاز کسی که یک کتاب خوانده حس و ادراک- قسمت پنجاه و به خودت مغرور نشووقتی فهمیدی خطا کردی برگداروهای ضد تشنج با توضیح کیست هیداتید مغزبرخی نرمش ها برای زانوپس از اگو یا بعد از نفسذهن چند جانبه نیازمند نگتوهم بی خداییمغزهای کوچک بی احساسزندگی هوشمند در خارج از زامیوتروفیک لترال اسکلرولزوم گذر انسان از حدها و تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانسازگاری با محیط بین اجزاجهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی می تواند بر احعلم ساختن برج های چرخانماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهخواب زمستانی سلول های سربی سوادی در قرن 21داروی جدید ضد الزایمرکاربرد روباتهای ريز، در ماشین دانشبرداشتت از جهان رو زیاد آنتی بادی منوکلونال در درفتار مانند بردهتوصیه هایی در مصرف ماهینقش هورمون های تیروئید دزیر فشار کووید چه باید کرانفجار بزرگ پایان بوده انگاه حقیقی نگاه به درون امن، ما یا چی؟تداوم مهم است نه سرعتابزار بقا از نخستین همانسرکه انگبین عسلی مفید برجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار خود جسم و یا تصویربیماری ای شبیه ام اس مولتدر ناامیدی بسی امید استکشف ارتباط جدیدی از ارتبمخاطب قرار دادن مردم، کابسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی زندگی بشررویکردهای جدید ضایعات نخفلج دوطرفه عصب 6 چشمتکامل و ارتقای نگاه تا عمنقش ذهن و شناخت در حوادث زبان و تکلم برخی بیماریهانرژی تاریک که ما نمی تونادیدنی ها واقعی هستندمنابع انرژی از نفت و گاز ترجمه فعالیت های عضله به ابزارهای پیشرفته ارتباط سعی کن به حدی محدود نشویحفره در مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی غم بی پایاناز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیادخبر مهم تلسکوپ هابلبیوگرافیدر سال حدود 7 میلیون نفر گوشت خواری یا گیاه خواریمرگ و میر بسیار بالای ناشتفاوت های تکاملی در مغز وآیا بزرگ شدن مغز فقط در دروح رهاییفاجعه ی جهل مقدستأثیر نیکوتین سیگار بر منقص های سیستمی ایمنیسفر تجهیزات ناسا به مریخ انسان، گونه ای پر از تضادنرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست قسمت تشویق خواندن به کودکاناثرات مفید روزه داریشکرگزار هر چیزی باش که داحلقه های اسرارآمیزهوش مصنوعی در کامپیوترهااز علم جز اندکی به شما داوسیله، فقط دعا نیستخطرات هوش مصنوعیبا طبیعت بازی نکندرمان پوکی استخوانگریه ی ابر، رمز طراوت باغمسئولیت جدیدتلاش های جدید در درمان سرآپومورفین در پارکینسونروشهای نو در درمان دیسک بفرار در فرار از میزبان، دتاثیر ویتامین دی بر بیمانه ناامیدی بلکه ارتقاسلول عصبی، در محل خاص خودای نعمت من در زندگیمچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتعویض دارو در تشنجاختلال در شناسایی حروف و شب سیاه سحر شودحرکات چشم، ترجمه کننده ی هوش عاطفی قسمت یازدهاستخوان های کشف شده، ممکژن همه چیز نیستدو بار در هفته ماهی مصرف بازگشت به ریشه های تکاملدرمان ساده ی روماتیسمپیچیدگی های مغزمگسمعنی روزهپیچیدگی های مغزی در درک زمعاینه قبل از نوار عصب و ریشه های اخلاقتمساح حد واسط میان مغز کوآرامش عقلقله سقوطتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز ترجمه رخدادهای سندرم دزدی ساب کلاویناینکه خانواده ات سالم بانظریه ی تکامل در درمان بیشش مرحله تکامل چشممنتظر زمان ایده آل نشوثبت و دستکار ی حافظهارتباط ماده و انرژیحس و ادراک قسمت نهمهیچ نقطه ای مرکزی تر از ادیوار همه اش توهم بوداطلاعاتی عمومی در مورد مکم کردن کالری روشی سودمنبحثی درباره هوش و تفاوتهدرک نیازمند شناخت خویش اتو پیچیده ترین تکنولوژی پیراستاممغز ناتوان از توجیه پیدارابطه تشنج و اوتیسمآشناپنداری چیستقبل و بعد از حقیقتتاثیر درجه حرارت بر مغزنور درونسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجنگ داده هااکنون را با همه ی نقص هایهمه چیز، ثبت می شودضرب المثل یونانیموسیقی نوارزش حقیقی زبان قسمت دومحس و ادراک قسمت بیست و یکبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهر چیز با هر چیز دیگر در تدانشمندان یک فرضیه رادیککوچک شدن مغز از نئاندرتابرنامه و ساختار پیچیده مدرختان چگونه بر تشکیل ابتولید یا دریافت علمپروانه ی آسمانیمغز ابزار بقای برتر مادیزمین در برابر عظمت کیهانافسردگی و ساختار مغزلمس کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استچیز جدید را بپذیرسال سیزده ماههجهان های بسیار دیگرهمراهی میاستنی با برخی سظهور امواج مغزی در مغز مصمیدازولام در درمان تشنج از آغاز خلقت تا نگاه انساحس و ادراک- قسمت بیست و پبه خودت نگاه کنوقتی پر از گل شدی خودت را داروی فامپیریدین یا نورلکیست کلوئید بطن سومبرخی نرمش های گردنآلودگی هوا چالش قرن جدیدذهن هوشیار در پس ماده ی متوهم تنهاییمغز، فقط گیرندهزندگی و داراییامید نیکو داشته باش تا آنلزوم سازگاری قانون مجازاتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانستم با شعار قانون بدترین جهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی متصل با مغزعلایم کمبود ویتامین E را ماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرخواب سالم عامل سلامتیبی شرمیداروی سل سپتکاش شرف اجباری بود یا حتیمبانی ذهنی سیاه و سفیدبررسي علل احتمالي تغيير آنزیم تولید انرژی در سلورفتار وابسته به شکلتوضیحی ساده در مورد هوش منقش هورمون زنانه استروژنزیرفون داروی ضد ام اسانقراض را انتخاب نکنیدنگاه دوبارهمنابع انرژي پاک سرچشمه حتداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از سرگیجه از شایعترین اختلاجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت بد را ترک کناز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقخودآگاهی و هوشیاريبیماری اسپینال ماسکولار در هم تنیدگی مرزها و بی مکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدل همه جانبه نگر ژنرالیبشکه ای که ته نداره پر نمآیا هوش ارثی دریافتی از پرویا و واقعیتفن آوری های جدید علیه شناتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنقش روی و منیزیم در سلامتزبان و شناخت حقیقت قسمت چانرژی خلا ممکن استنادیدنی ها بیشتر از دیدنمنابع انرژی از نفت و گاز ترجمه ی فعالیت های عضله بابزارهای بقا از نخستین هشلیک فراموشیحق انتخابهوش مصنوعی از عروسک بازی غم بی پایاناز تکامل تا مغز از مغز تا واکسن علیه سرطانخدا موجود استبیوگرافیدر عید نوروز مراقب تصادف گیلگمش باستانی کیستمرگ و سوال از قاتلتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا تکامل و تغییرات ژنتیروزه داری متناوب، مغز را فارغ التحصیلان، فقیر و دتأثیر نگاه انسان بر رفتانقص در تشخیص هیجانات عامسفر دشوار اکتشافانعطاف پذیری مکانیسمی علنرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشخیص ژنتیکی آتروفی های اثرات مضر ماری جواناشکست حتمیحمله ویروس کرونا به مغزهوش مصنوعی در تفکر خلاق اازدواج های بین گونه ای، ریک پیام منفرد نورون مغزی دفاع از پیامبربالای هر دستی، دستی هستدرمان آرتروز با ورزش موضگربه شرودینگر و تاثیر مشمسئولیت در برابر محیط زیتلاش های جدید شرکت نورالآپومورفین در پارکینسونروشهای شناسایی قدرت شنوافرد موفقتاثیر ویروس کرونا بر مغز نه به اعدامسلولهای ایمنی القا کنندهای همه ی وجود منچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتعامل انسان و هوش مصنوعیاختلال در شناسایی حروف و حرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش عاطفی قسمت پنجماستروژن مانند سپر زنان دژن هوش و ساختارهای حیاتی دو برابر شدن خطر مرگ و میبازخورد یا فیدبکدرمان سرگیجه بدون نیاز بدرمان سرگیجه بدون نیاز بپیوند قلب خوک، به فرد دچامعادله ها فقط بخش خسته کنرژیم های غذایی و نقش مهم تنفس هوازی و میتوکندریآرامش(سکوت) stillness و تکاپوقلب های سادهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در فراموشی هاسندرم سردرد به دلیل افت فاین، فقط راه توستنظریه ی تکامل در درمان بیششمین کنگره بین المللی سمنحنی که ارتباط بین معرفارتباط متقابل با همه ی حیحس و ادراک قسمت چهارمهیچ چیز همیشگی نیستدیوار، از ابتدا توهم بوداطلاعاتی عمومی در مورد مکمالگرایی دشمن پیشرفتبحثی درباره احساسات متفادرک و احساستو آرامش و صلحیپیشینیان انسان از هفت میمغز و قلب در جنین موش مصنرادیوی مغز و تنظیم فرکانآشتی بهتر استقبل از آغازتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروفیبروماتوزسیاهچاله ی تولید کنندهجنبه های موجی واقعیتاکوییفلکسهمه ی سردردها بی خطر نیستضربه مغزی در تصادف رانندموسیقی هنر مایع استارزش حقیقی زبان قسمت سومحس و ادراک قسمت بیست و دوبنی عباس، ننگی بر تاریخهر جا که جات میشه، جات نیدانشمندان ژنی از مغز انسکوچکی قلببرنامه ی مسلط ژنها در اختدرختان اشعار زمینتولید پاک و فراوان انرژیپرواز از نیویورک تا لوس آمغز ابزار برتر بقازمین زیر خلیج فارس تمدنی اقلیت خلاقلووفلوکساسینتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنچیزی منتظر شناخته شدنسانسور از روی قصد بسیاری جهان هایی در جهان دیگرهمراهی نوعی سردرد میگرنیظرف باید پر شود چه با چرک مکان زمان یا حافظه زماناز انفجار بزرگ تا انفجار حس و ادراک- قسمت شصت و چهبه دنبال رستگاری باشوقتی تو از یاد گرفتن باز داروی لیراگلوتیدکپسول ژری لاکتبرخی یونها و مولکول های مآلودگی هوا و ویروس کروناذهن و زندگیتوهم جداییمغزتان را در جوانی سیم کشزندگی بی دودامید نجاتچگونه باغبانی باعث کاهش لزوم سازگاری قانون مجازاتاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانستم، بی پاسخ نیستجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی و کشف زبان هایعلایم کمبود ویتامین E را ماجرای جهل مقدساز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیخواب سالم عامل سلامتی و یبی عدالتی در توزیع واکسن داروی ضد چاقیکتاب گران و پرهزینه شد ولمباحث مهم حس و ادراکبررسی مغز با امواج مادون آواز خواندن در قفس، نشانرفتار اجتماعی انسان، حاصتوضیحات دکتر فاطمی در مونقش ویتامین K در ترمیم اسزیرک ترین مردمانواع سکته های مغزینگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز ترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از سرگردانیجایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی از عروسک بازی عادت دادن مغز بر تفکراز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدخودآگاهی و هوشیاريبیماری اضطراب عمومیدر هم تنیدگی کوانتومیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبشریت از یک پدر و مادر نیآیا هوش سریعی که بدون احسرویا و کابوسفناوری هوش مصنوعی نحوه ختکامل ابزار هوش ، راه پر نقش روزه داری در سالم و جزبان و شناخت حقیقت قسمت اانرژِی برای ایجاد اضطرابنادانی در قرن بیست و یکم،منابع بی نهایت انرژی در دترجمه ای ابتدایی از اسراابزارهای بقا ازنخستین همشلیک فراموشیحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش مصنوعی از عروسک بازی غیرقابل دیدن کردن مادهاز تکامل تا مغز، از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اخدا نور آسمان ها و زمین ابیان ژن های اسکیزوفرنی ددرمان نگهدارنده ی اعتیادگیاه بی عقل به سوی نور میمرگ انتقال است یا نابود شتفاوت ایستایی و تکاپوآیا جنین انسان، هوشمندی روزه داری و التهاب زیانبفاصله ها در مکانیک کوانتتأثیر شیرینی های حاوی لونقطه ی رسیدن به قلهسفرنامه سفر به بم و جنوب اهرام مصر از شگفتی های جهنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشخیص آلزایمر سالها قبل اجزای پر سلولی بدن انسان شکستن مرز دور مغزحمایت از طبیعتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاسکلت خارجی در درمان اختیک پیشنهاد خوب برای آسان دفاع در برابر تغییر ساختبالاترین هدف از دولتدرمان ام اس(مولتیپل اسکلگزیده ای از وبینار یا کنفمستند جهان متصلتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت چهارمروشی برای بهبود هوش عاطففرد یا اندیشهتاثیر ژنها بر اختلالات خنه به اعدامسلولهای بنیادی مصنوعی درای آنکه نامش درمان و یادشچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتعامل انسان با هوش مصنوعاختلالات مخچهحس متفاوتهوش عاطفی قسمت اولاسرار آفرینش در موجژن یا نقشه توسعه مغز و نقدو برابر شدن خطر مرگ و میبازسازي مغز و نخاع چالشی درمان سرگیجه بدون داروپیوند مدفوعمعجزه های هر روزهرژیم های غذایی و نقش مهم تنفس هوازی و میتوکندریآزمون تجربی، راهی برای رقلب و عقلتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در تشخیص بیماری سوی ما آید نداها را صدااینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه ی تکامل در درمان بیشعار و عملمنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس و ادراک قسمت نوزدهمهیچ چیز، چقدر حقیقی استدید تو همیشه محدود به مقداعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردردبحثی درباره احساساتی غیردرک کنیم ما همه یکی هستیمتو افق رویداد جهان هستیپیشرفت های جدید علوم اعصمغز و هوش، برترین ابزار براز تغییرآغاز فرایند دانستنقبل از انفجار بزرگتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون هاي مصنوعی می توانسیاهچاله، سیاه خالص یا پجنسیت و تفاوت های بیناییاکسی توسین و تکامل پیش اهمه جا خیر بکارضررهای مصرف شکر و قند بر میلر فیشر نوعی نادر از گیارزش خود را چگونه میشناسحس و ادراک قسمت بیست و سوبه قفس های سیاهت ننازهر حرکت خمیده می شود و هر دانشمندان پاسخ کوانتومی کوچکترین چیز یک معجزه اسبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱درد و درستولید اندام با چاپ سه بعدپروتئین های ساده ی ابتدامغز از بسیاری حقایق می گرزمان چیستاقیانوس نادانیلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینچیزی خارج از مغزهای ما نیسانسور بر بسیاری از حقایجهان یکپارچههندسه ی پایه ایظرفیت مغز چقدر استمکانیک کوانتومی بی معنی از بار خود بکاه تا پرواز حسن یوسف باغچه ی منبه زودی شبکه مغزی به جای داروی تشنجی دربارداریکامپیوتر سایبورگبرخی اثرات مضر ویتامین دآلودگی هوا و پارکینسونذهن و شیمی بدنتوهم جدایی و توهم علممغزتان را در جوانی سیمکشزندگی در جمع مواردی را برامید یا ناامیدی؟چگونه تکامل مغزهای کنونیلزوم عدم وابستگی به گوگل تاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانستون فقرات انسان دو پا جلجهانی در ذهنهوش مصنوعی یا حماقت طبیععلائم عصبی آلزایمر، با اماجرای عجیب گالیلهاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مخواب عامل دسته بندی و حفطبیمار 101 ساله، مبتلا به سداروی ضد چاقیکتاب زیست شناسی باورمبتکران خودشکوفابررسی و اپروچ جدید بر بیمآینه در اینهرقیبی قدرتمند در برابر متیوتیکسن داروی ضد جنوننقش ژنتیک در درمان اختلازیست شناسی کل در جزء فراکانیس بی کساننگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از سربازان ما محققا غلبه می جایی خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرخودت را از اندیشه هایت حفبیماری بیش فعالیدر هم تنیدگی کوانتومی و پکشیدن مادی روشی برای جلومدل هولوگرافیک تعمیم یافبعد پنجمآیا هشیاری کوانتومی وجودرویا و خبر از آیندهفواید روزه داری متناوبتکامل تکنولوژینقش رژیم غذایی بر رشد و ازبان و شناخت حقیقت قسمت دانسولیننازوکلسینمنابع جدید انرژیترس و آرمان هاابزارهای بقای موجود زندهشنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت آنطور نیست که به نظهوش مصنوعی از عروسک بازی غرور و علماز تکامل تا مغز، از مغز توابستگی یعنی قلادهخدا بخشنده است پس تو هم ببیان حقیقتدرمان نابینایان آیا ممکنگیاه خواری و گوشت خوار کدمرگ تصادفیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا جهان ذهن و افکار ما مروزه داری و بیمار ی ام اس فاصله ی همیشگی تصویر سازتئوری تکامل امروز در درمنقطه ای بود و دگر هیچ نبوسفرنامه سفر به بم و جنوب اولویت بندی ها کجاستنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشخیص ایدزاجزایی ناشناخته در شکل گشگفت نیست من عاشق تو باشمحوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاسکار، لگوی هوشمندیک آلل ژنتیکی که از نئانددقیق ترین تصاویر از مغز اباهوش ترین و با کیفیت تریدرمان با سلول های بنیادیگزارش یک مورد جالب لخته ومشکل از کجاستتلاش در تولید انرژی به رنآب زندگی است قسمت هفتمروشی جدید در درمان قطع نخفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر کلام در آیات کلام بنه بدبخت بلکه نادانسلام تا روشناییای جان جان بی تن مروچراروياها را به یاد نمی آشبیه سازی میلیون ها جهان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتعداد کلی ذهن ها در جهان اختلالات حرکتی در انسانحس چشایی و بویاییهوش عاطفی قسمت دهماسرار بازسازی اندام هاژن ضد آلزایمردو داروی جدید برای میاستباغچه ی مندو سوی واقعیتبترس از اینکه کسی، به درگدرمان سرطان با امواج صوتپیوند مدفوع در درمان بیممعجزه ی چشمرژیم ضد التهابیتنفس بدون اکسیژنآزمون ذهنی گربه ی شرودینقلب یا مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخسوپاپ ها یا ترانزیستورهااینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه ی ریسمانصبور باشمنشاء کوانتومی هوشیاری اارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک قسمت هفتمهیچ وقت خودت را محدود به دیدن خدا در همه چیزاعتماد به خودکمردرد ناشی از تنگی کانابحران ذهن فیلمی قابل تامدرک احساسات و تفکرات دیگتو انسانی و انسان، شایستپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز و اخلاقراست دستی و چپ دستیآغاز فصل سرما و دوباره تکقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون های ردیاب حافظهسیاره ی ابلهانجنسیت و تفاوت های بیناییاکسکاربازپین در درمان تشهمیشه چیزی برای تنهایی دضررهای شکر بر سلامت مغزمیهمانهای ناخوانده عامل از فرد ایستا و متعصب بگذرحس و ادراک قسمت بیستمبه مغز خزندگان خودت اجازهرچیز با یک تاب تبدیل به دانشمندان اولین سلول مصنکووید نوزده و خطر بیماری برین نت به جای اینترنتدرد باسن و پا به دلیل کاهتولید سلولهای جنسی از سلپروتز چشممغز به تنهایی برای فرهنگ زمان و مکان، ابعاد کیهان الکترومغناطیس شنوایی و هلوتیراستامتاثیر رو ح و روان بر جسمابداع دی ان ای بزرگترین دچیزی شبیه نور تو نیستسانسور ذهنجهان یکپارچههندسه ی رایج کیهانعقل مجادله گرمکانیزمهای دفاعی در براباز بحث های کنونی در ویروسحساسیت روانی متفاوتبه زیر پای خود نگاه نکن بداروی جدید ALSکاهش میل جنسی در ام اسبرخی اختلالات عصبی مثانهآلزایمرذهن پر در برابر آگاهیتوهم جسممغط یک گیرنده استزندگی در سیاهچالهامید جدید بر آسیب نخاعیچگونه جمعیت های بزرگ شکل مقاومت به عوارض فشار خون تاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانستارگانی قبل از آغاز کیهجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی گوگل به کمک تشعلت خواب آلودگی بعد از خوماده ی تاریکاز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، برخواص فلفل سبزبیمار مرکز تنفس سلولیداروی ضد تشنج با قابليت تکتاب طبیعت در قالب هندسهمتواضع باشبررسی ژنها در تشخیص بیماآیندهرقابتی بی هدف یا رقابتی هتیک و اختلال حرکتینقش گرمایش آب و هوا در همزیست شناسی باور حقیقت یا انگشت ماشه اینگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از سربرولایزینجاذبههوش مصنوعی از عروسک بازی عجول نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که خودروهای هیدروژنیبیماری تی تی پیدر هم تنیدگی کوانتومی و دکشتن عقیده ممکن نیستمدل های ریز مغز مینی برینبعد از کروناآیا واکنش های یاد گرفته ورویا بخشی حقیقی از زندگی فواید روزه داری متناوبتکامل جریان همیشگی خلقتنقش رژیم غذایی در رشد و ازبان و شناخت حقیقت قسمت سانسولین هوشمندنباید صبر کرد آتش را بعد مناطق خاص زبان در مغزترسان نیستیابزارهای بقای از نخستین شناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت افرادهوش مصنوعی از عروسک بازی غربال در زندگیاز تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخدای رنگین کمانبیداری معنوی یعنی دوستی درمان های اسرار آمیز در آگیرنده باید سازگار با پیمرگی وجود نداردتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا جهش های ژنتیکی، ویروروزه داری سلول های بنیادفتون های زیستیتئوری تکامل در پیشگیری و نقطه بی بازگشتسفرنامه سفر به بم و جنوب اولین قدم شناخت نقص های خچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست قسمت تصویر خورشید یا خود خورشاحیای بینایی نسبی یک بیمشگفت انگیز بودن کیهانحکمت الهی در پس همه چیزهوش مصنوعی درمانگر کامپیاساس انسان اندیشه و باور یک جهش ممکن است ذهن انساندل به دریا بزنباور و کیهان شناسیدرمان تومورهای مغزی با اگشایش دروازه جدیدی از طرمشکلات نخاعیتلاشی برای درمان قطع نخاآب زندگی است قسمت اولروشی جدید در درمان نابینفردا را نمیدانیمتاثیر کپسول نوروهرب بر ننه جنگ و نه خونریزیسلاح و راهزنیایمونوگلوبولین وریدی IVIgچراغ های متفاوت و نور یکسشبیه سازی سیستم های کوانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتعذیه ی ذهناختلالات صحبت کردن در انحس و ادراک (قسمت اول )هوش عاطفی قسمت دوماصفهان زیباژنها نقشه ایجاد ابزار هوژنها ، مغز و ارادهدولت یا گروهکبحتی علمی درباره تمایل بدرمان ضایعات نخاعیپیوند مغز و سر و چالشهای معجزه ی علمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتنها مانع در زندگی موارد آزمون ذهنی گربه شرودینگرقلب دروازه ی ارتباطتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز، مفید و بی خطرسوپاپ ها یا ترانزیستورهاایندرالنظریه تکامل در درمان بیمصبور باشمهمان ناخواندهارتباط پیوسته ی جهانحس و ادراک قسمت هفدهمهیچ کاری نکردن به معنی چیدیدگاه نارسای دوگانه ی ماعتماد به خودکمردرد و علل آنبخش فراموش شده ی حافظهدرک تصویر و زبان های مخلتتو با همه چیز در پیوندیپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز و اخلاقرجزخوانی هایی که امروز بآغاز مبهم آفرینشقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروپلاستیسیتی چیستسیاره ابلهانجهل مقدساگر فقط مردم میفهمیدند کهمیشه چشمی مراقب و نگهباضعیف و قویمیوپاتی و نوار عصب و عضلهاز مخالفت بشنوحس و ادراک قسمت دهمبه نقاش بنگرهز ذره، یک دنیاستدانشمندان تغییر میدان مغکودک هشت ساله لازم است آدبرای یک زندگی معمولیدرد زانو همیشه نیاز به جرتولترودینپروتز عصبی برای تکلممغز بیش از آنچه تصور میشوزمان و گذر آن سریع استالکتروتاکسی(گرایش و حرکلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر روده بر مغزابزار هوش در حال ارتقا ازنکاتی در مورد تشنجساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان کنونی و مغز بزرگتریهندسه بنیادینعقل در جهان جدید، عجیب اسما انسانها چه اندازه نزداز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی خودت را در آینه دیدیخفاش کور و انسان بینا؟به سیاهی عادت نکنیمداروی جدید s3 در درمان ام کاهش مرگ و میر ناشی از اببرخی اصول سلامت کمرآملودیپین داروی ضد فشار ذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوهمات و شناخت حقیقتنفرت، اسیب به خود استزندگی زمینی امروز بیش از امید درمان کرونا با همانچگونه جمعیت های بزرگ شکل مقایسه رقابت و همکاریتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانسخن نیکو مانند درخت نیکوجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی گوگل به کمک تشعماد الدین نسیمی قربانی ماده ی خالیاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروخواص منیزیمبیماری لبر و نابینایی آنداروی ضد تشنج با قابليت تکتاب، سفری به تاریخمجموعه های پر سلولی بدن مبررسی بیماری التهابی رودآینده ی انسان در فراتر ازرموزی از نخستین تمدن بشرتیکاگرلور داروی ضد انعقانقش پیش زمینه ها و اراده زیست، مرز افق رویداد هستانگشت نگاری مغز نشان میدچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از سردرد میگرنجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی از عروسک بازی عدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرخورشید مصنوعیبیماری خود ایمن اعصاب محدر هر سوراخی سر نکنگل خاردار، زیباستمدیون خود ناموجودبعد از کروناآیا یک، وجود داردرویا تخیل یا واقعیتفواید زیاد دوچرخه سواریتکامل داروینی هنوز در حانقش زنجبیل در جلوگیری از زبان جانسوزانسان قدیم در شبه جزیره عنبرو و انرژی مداوممناطق خاصی از مغز در جستجتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرابزارهای دفاعی و بقای موشناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت انسانهوش مصنوعی از عروسک تا کممقالاتاز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دخدایی که ساخته ی ذهن بشر بیداری و خواب کدام بهتر ادرمان های بیماری آلزایمرگالکانزوماب، دارویی جدیمراقب خودتون و خانواده هتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجروزهای بد باقی نمیماندفروتنی معرفتیتئوری جدید، ویران کردن گنمیتوان با بیرون انداختنسفرنامه سفر به بم و جنوب اولین مورد PML به دنبال تکچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تصویر در هم تنیدگی کوانتاحیای بینایی نسبی یک بیمشگفت زده و حیران باشحافظه میتواند بزرگترین دهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاستفاده از مغز، وزن را کمیک رژیم غذایی جدید، می تودلایلی که نشان میدهد ما بباید از انسان ترسیددرمان تشنجپل جویی اصفهانمشکلات بین دو همسر و برخیتلاشی تازه برای گشودن معآب زندگی است قسمت دومروشی جدید در درمان سکته مفرزندان زمان خودتاثیر کپسول نوروهرب بر تنه روش تقویت مغزسلسله مباحث هوش مصنوعیایمپلانت مغزینزاع ها بیهوده استشبکه های مصنوعی مغز به درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییراختلالات عضلانی ژنتیکحس و ادراک (قسمت دوم )هوش عاطفی قسمت سوماصل بازخورداصل در هم تنیدگی و جهانی ژنهای مشترک بین انسان و ودونپزیل در بیماران قلبی بحث درباره پیدایش و منشا درمانهای بیماری پارکینسپیوند اندام از حیوانات بمعجزه ی علم در کنترل کرونرژیم غذایی سالم و ضد التهتنها در برابر جهانآزادی در چیستقلب روباتیکتاثیر گیاهخواری بر رشد و نوار مغز، ترجمه ی فعالیت سوپاپ ها یا ترانزیستورهاایپیداکریننظریه تکامل در درمان بیمصبر لازمه ی پیروزی استمهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک قسمت هجدهمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدیروز و امروزاعتماد بی موردکمردرد با پوشیدن کفش منابخش های تنظیمی ژنومدرک حقیقت نردبان و مسیری تو با باورهایت کنترل میشپیشرفتی مستقل از ابزار همغز و سیر تکامل ان دلیلی رحم مصنوعیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَقدرت مردمتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروز مبارکسیاره ابلهانجهان فراکتالاگر میدانی مصیبت بزرگتر همیشه اطمینان تو بر خدا بطلوع و حقیقتمیوتونیک دیستروفیاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت دوازدهمبه نقاش بنگرهزینه ای که برای اندیشیددانشمندان روش هاي جدیدی کودک ایرانی که هوش او از برای پیش بینی آینده مغز ددردهای سال گذشته فراموش تومورها و التهاب مغزی عامغز برای فراموشی بیشتر کزمان و صبرالکترودهای کاشتنیلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانچگونه مولکول های دی ان ایسایه ی هوشیاریجهان کاملی در اطراف ما پرهندسه در پایه ی همه ی واکعقل سالمما انسانها چه اندازه نزداز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی خورشید هست شمع به کاخفاش با شیوع همه گیری جدیبه سخن توجه کن نه گویندهداروی جدید لنفوم و لوکمیکاهش التهاب ناشی از بیمابرخی اطلاعات روانشناسی مآموزش نوین زبانذهن خود را مشغول هماهنگیتوکل بر خدانقاشی هایی با بوی گذشته یزندگی زودگذرامیدهای جدید برای بازیابچگونه حافظه را قویتر کنیمقابله ی منطقی با اعتراضتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانسخن و سکوتجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی الفاگوعنصر اصلی تعیین واقعیتماده ای ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از خواص میوه ی بهبیماری میاستنی گراویسداروی ضد تشنج توپیراماتکتابخانهمجرم، گاهی قربانی استبررسی سیستم تعادلی بدن اآینده ی علم و فیزیک در60 ثرمز و رازهای ارتباط غیر کتیروفیبان موثر در سکته ی نقش پیشرفته ی سلول های بنزاویه نگاه ها یکسان نیستانتقال ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ترک امروزابزار بقای موجود زنده از سردرد میگرن در کودکانجبران از دست رفته هاهوش مصنوعی از عروسک بازی عدم تعادل دوپامین، فقط باز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتخوش قلبی و مهربانیبیماری دویکدر والنتاین کتاب بدید همگل درون گلدانمدیریت اینترنت بر جنگبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا کیهان می تواند یک شبیرویا حقی از طرف خدافیلم کوتاه هیروشیما از هتکامل داروینی هنوز در حانقش زبان در سلطه و قدرت ازبان ریشه هایی شناختی اسانسان میوه ی تکاملچت جی پی تیمنبع نور واقعی و ثابت، حقتسلیم ارتباط با من برترابعاد و نیازهای تکاملیشناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت اشیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندخدایا جز تو که را دارمبیست تمرین ساده برای جلودرمان های بیماری اس ام ایگام کوچک ولی تاثیرگذارمراحل ارتقای پله پله کیهتقلید از روی طبیعتآیا خداباوری محصول تکاملروزهای سختفروتنی و غرورتا 20 سال آینده مغز شما به نمیتوان بر سیاه سیاه نوشسفری به آغاز کیهاناولین مورد پیوند سر در انچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تصویر زیبا از سلولاحتیاط در ورزش زانو در خاشگفتی های نقشه ی ژنتیکیحافظه های کاذبهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاستفاده از نظریه ی تکامل یکی از علل محدودیت مغز امدنیا فریب و سرگرمیبابا زود بیادرمان جدید ALSپل خواجو اصفهانمشکلات روانپزشکی پس از ستلاشی جدید در درمان ام اسآب زندگی است قسمت سومريتوکسيمب در درمان ام اسفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر کپسول نوروهرب بر سچه زیاد است بر من که در ایسلطان جنگل یا صاحب ملکوتایمپلانت مغزی و کنترل دو نزاع بین جهل و علم رو به پشبکیه های مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر الگوی رشد مغزی با زاختراع جدید اینترنت کوانحس و ادراک قسمت 67هوش عاطفی قسمت ششمهوش عاطفی بیشتر در زناناصل علت و تاثیرژنهای هوش ، کدامنددوچرخه در کاهش دردهای کمبحثي درباره هوش و تفاوتهدرماندگی به دلیل عادت کرپیوند اندام حیوانات به امعجزه در هر لحظه زندگیرژیم غذایی ضد التهابیتنهاییآزادی عقیده، آرمانی که تقلب را نشکنتاثیر انتخاب از طرف محیط نوار عصب و عضلهسوخت هیدروژنی پاکایا کوچک شدن مغزانسان النظریه تکامل در درمان بیمصبر و واقعیتمهندسی بدنارتباط از بالا به پایین محس و ادراک قسمت هشتمهیچ کس حقیقت را درون مغز دیسک گردناعتیاد و تلاش های درمانی کنفرانس تشنج هتل کوثر اصبخش بزرگی حس و ادراک ما ادرک دیگرانتو باید نیکان را به دست بپپوگستمغز کوانتومیرحم مصنوعیافت فشار خون ناگهانی در وقدرت و شناخت حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروز یا روز پایانیسیب یکسان و دیدگاه های متجهان قابل مشاهده بخش کوچاگر نیروی مغناطیس نباشد همیشه به آنچه داری، خوشنطلای سیاهمیگرن و پروتئین مرتبط با از نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت سومبه نادیدنی ایمان بیاورهزینه سنگین انسان در ازادانشمندان روشی برای تبدیکودکان مهاجربرای اولین بار دانشمنداندردی که سالهاست درمان نشتومورهای نخاعیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟زمان واقعیت است یا توهمالگو نداشتیملیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانچگونه میتوان با قانون جنسایه را اصالت دادن، جز فرجهان پیوستههندسه زبانِ زمان استعقلانیت بدون تغییرما اکنون میدانیم فضا خالاز تکنیکی تا مغز از مغز توقتی ریشه ها عمیقند از چیخلا، حقیقی نیستبهبود حافظه پس از رخدادهداروی جدید میاستنی گراویکاهش حافظه هرچند فرایندیبرخی بیماری ها که در آن بآمارهای ارائه شده در سطح ذهن خالی از شلوغی افکارتوپیراماتچقدر به چشم اعتماد کنیمزندگی سلول در بدن، جدای اامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه من، نگاه تو و یا حقیمقابله با کرونا با علم استازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانسخن پاک و ثابتجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی اکنون می توانعوامل موثر در پیدایش زباماده، چیزی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهخواص هلو برگ هلوبیماری های میتوکندریداروی ضد جنون در درمان تیکجای مغز مسئول پردازش تجمحل درک احساسات روحانیبررسی علل کمر درد در میانآینده با ترس جمع نمیشودرمز گشایی از اتصالات مغزتکنولوژی های جدید و حالتنقش آتش در رسیدن انسان بهزاوسکا درمان گوشرانتروپی و هوشیاریچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از سردرد میگرنی در کودکانجدا کردن ناخالصی هاهوش مصنوعی از عروسک بازی عدم درکاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توخوش خیالی و خوش بینیبیماری دیستروفی میوتونیدر یک فراکتال هر نقطه مرکگل زندگیمداخله ی زیانبار انسانبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا گذشته، امروز وآینده رویاها از مغز است یا ناخوفیلمی بسیار جالب از تغییتکامل داروینی هنوز در حانقش زبان در سلطه و قدرت ازبان شناسی مدرن در سطح سلانسان ها می توانند میدان چت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تسلیم شدن از نورون شروع مابعاد اضافه ی کیهانشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت تنها چیزی است که شاهوش مصنوعی از عروسک تا کمصفحه اصلیاز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریخرما منبع بسیار خوب آنتی بیش از نیمی از موارد انتقدرمان های جدید ALSگامی در درمان بیماریهای مرز مرگ و زندگی کجاستتقلید از طبیعتآیا دلفین ها می تواند از روزهای سخت میگذردفرگشت و تکامل تصادفی محض تا بحر یفعل ما یشانمای موفقیتسقوط درون جاذبه ای خاص، چاولین هیبرید بین انسان و چرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتصویر زیبای اصفهاناحتیاط در تعویض داروهاشگفتی های زنبور عسلحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی، کیفیت فریب ماستفاده از هوش مصنوعی در یافته های نوین علوم پرده دنیا مکانی بسیار اسرارآمباد و موجدرمان جدید مولتیپل میلومپلاسمای غالبمشکلات روانپزشکی در عقب تمایل زیاد به خوردن بستنآب، زندگی است(قسمت پنجم)ریه زغالیفساد اقتصادی سیتماتیک درتاثیر کپسول نوروهرب بر سنه عدم مطلق بلکه عدم با قسم زنبور ، کلیدی برای وارایمپلانت مغزی کمک میکند نزاع بین علم و نادانی رو شباهت مغز و کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر خود یا تغییر دیگراادامه بحث تکامل چشمحس و ادراک قسمت 74حس و ادراک قسمت 75هوش عاطفی در زنان بیشتر ااصل عدم قطعیت از کوانتوم ژنهای حاکم بر انسان و انسدوچرخه سواری ورزشی سبک و بحثی جالب درباره محدودیتدرها بسته نیستپیوند سر آیا ممکن استمعرفی مورد نادر بیماری گرژیم غذایی ضد دردتنهایی رمز نوآوری استآزار حقیقیقوی تر باشتاثیر احتمالی عصاره تغلینوار عصب و عضلهسودمندی موجودات ابزی بر ایا این جمله درست است کسینعناعصبر بسیار بایدمهربانی، شرط موفقیتارتباط بین هوش طبیعی و هوحس و ادراک قسمت هشتاد و نهیچ اندر هیچدیستونی قابل درماناعتیاد را به دور بیندازکنگره بین المللی سردرد دبخش بزرگتر کیهان ناشناختدرک درست از خود و هوشیاریتو برای خزیدن خلق نشده ایپایان، یک آغاز استمغز آیندگان چگونه است ؟رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرافت هوشیاری به دنبال کاهقدرت کنترل خودتاثیر درجه حرارت بر عملکنورالژیسیر آفرینش از روح تا مغز جهان موازی و حجاب هااگر نعمت فراموشی نبود بسهمیشه داناتر از ما وجود دطوفان فقر و گرسنگی و بی سمیگرن و خواباز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه هلال بنگرهزاران سال چشم های بینا ودانش، قفل ذهن را باز میکنکودکان میتوانند ناقل بی برای تمدن سازی، باید در بپرورش مغز مینیاتوری انسادرس گرفتن از شکست هاتومورهای ستون فقراتمغز بزرگ چالش است یا منفعزمان پلانکالگو و عادت را بشکن و در الا اکراه فی الدینتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز ما، موسیقی را پساخت سلول عصبی حتی پس از جهان پیوستههندسه، نمایشی از حقیقتعقیده ی بی عملما از اینجا نخواهیم رفتاز تکینگی تا مغز و از مغز وقتی شروع به بیدار شدن میخلا، خالی نیستبهداشت خوابداروی جدید آلزایمرکاهش دوپامین عامل بیماریبرخی بیماری های خاص که بدآن چیزی که ما جریان زمان ذهن سالمتوانایی مغز و دیگر اجزای نقش قهوه در سلامتیزندگی، مدیریت انرژیامیدوارینگاه مادی غیر علمی استملاحظه های اخلاقی دربارهتازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانسخت ترین حصارجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی از عروسک های بعوامل ایجاد لغت انسانی و ماده، چیزی بیش از یک خلا از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستخواص هندوانهبیماری های مغز و اعصاب و دارویی خلط آورکرونا چه بر سر مغز می آورمحل درک احساسات روحانی دبرطرف کردن خشونت را از خاآیا فراموشی حتمی استرمز پیشرفت تواضع است نه طتکنولوژی و پیشرفتنقش انتخاب از طرف محیط، نزبان فرایند تکاملی برای انتظار گذر تندباد؟چالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از سردرد و علتهای آنجدایی خطای حسی استهوش مصنوعی از عروسک بازی عدالت برای من یا برای همهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخوشبختی چیستبیماری سلیاکدر کمتر از چند ماه سوش جدگلوله ی ساچمه ایمدارک ژنتیکی چگونه انسانتفکر قبل از کارآیا پیدایش مغز از روی تصارویاهای پر رمز و حیرتی درفیروز نادریتکامل داروینی هنوز در حانقش سجده بر عملکرد مغززبان شناسی نوین نیازمند انسان یک کتابخانه استنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست نوار عصب و عضلهابعاد بالاترشناسایی سلول های ایمنی احقیقت خواب و رویاهوش مصنوعی از عروسک تا کمسوالات پزشکیاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قخسته نباشی بابابیشتر کمردردها نیازی به درمان های جدید میگرنگامی در درمان بیماریهای مرز بین انسان و حیوان کجاتقویت مغز با ورزشآیا دلفین ها میتوانند باروش مقابله مغز با محدودیفراموش کارها باهوش تر هستاول کف پا و حقیقتنمایش تک نفرهسقوط زیگزاگی یا ناگهانیاولین تصویر در تاریخ از سچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویربرداری فضاپیمای آماحساس گذر سریعتر زمانشانس یا نتیجه ی تلاشحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی، اتفاقات و تحاستفاده از انرژی خلایاد گرفتن مداومدنیای شگفت انگیز کوانتومباد غرور و سر پر از نخوت ودرمان جدید میگرن با انتی پمبرولیزوماب در بیماری چمشاهده گر جدای از شیء مشاتمایز یا کشف یگانگیآتاکسیریواستیگمینفشار و قدرتتاثیر کتامین در درمان پانهایت معرفت و شناخت درک عسماگلوتید داروی کاهش دهنایمپلانت نخاعی میتواند دنزاع بین علم و جهل رو به پشباهت مغز با کیهان مادیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر دیگران یا تغییر خواداراوون تنها داروی تاییحس و ادراک قسمت 78هوش عاطفی در زنان بیشتر ااصل، روان و نفس استکفش و کتابدوپامین قابل حل در آببحثی در مورد نقش ویتامين درهای اسرارآمیز و پوشیدهپیوند سر برای چه بیمارانمعرفت و شناختراه فراری نیستتنبیه چقدر موثر استآزار دیگری، آزار خود استقیچی ژنتیکیتاثیر بینش و انتظارات فرنوار عصب و عضلهسی و سه پل اصفهانایا ابزار هوشمندی یا مغز هفت چیز که عملکرد مغز تو صد قدح، نفتاده بشکستموفقیت هوش مصنوعی در امتارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت هشتاد و شهیچگاه از فشار و شکست نتردژا وو یا اشنا پنداریاعداد بینهایت در دنیای مکنگره بین المللی سردرد دبخش دیگری در وجود انسان هدرک عمیق در حیواناتتو تغییر و تحولیپاکسازی مغزمغز اندامی تشنه ی انرژی ارساناها و ابر رساناها و عافتخار انسانقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر درجه حرارت بر عملکنورالژی تریژمینالسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ما میتواند به اندازهمیشه راهی هستطوفان بیداریمیگرن و روزه داریاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت سی و ششمبه کدامین گناه کشته شدندهستي مادي ای که ما کوچکتردانش، یک انسان را ناسازگکودکان گذشته به آینده فکبرای خودآگاه بودن تو بایپرکاری تیروئیددست و پا زدن در سایه؟توهم فضای خالیمغز بزرگ چالشهای پیش روزمان به چه دلیل ایجاد میشالگوی بنیادین و هوشیاریلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز پیش انسان یا همساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان پر از چیزهای اسرار آهنر فراموشیعلم و ادراک فقط مشاهده ی ما اشیا را آنطور که هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس خلاصه ای از مطالب همایش مبهداشت خواب، رمز حافظه ی داروی جدید ای ال اسکاهش سن بیولوژیکی، تنها برخی توجهات در ببمار پارآنچه می دانم، آنچه را میخذهت را روی چیزهای مفید متتوانایی یک فرد، برای تغینقش مهاجرت در توسعه نسل ازندگی، مراتب هوشیاری استامیدواری و مغزنگاه محدود و تک جانبه، مشملاحظات بیهوشی قبل از جرتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین همانسخت ترین کار، شناخت خود اجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک های بعواملی که برای ظهور لغت اماست مالیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستخواص اناربیماری های ژنرالیزه ی عصدارویی ضد بیش فعالی سیستکریستال هامحدودیت چقدر موثر استبزرگ فکر کنآیا ممکن است موش کور بی مرمز بقای جهش ژنتیکیALS نگاهی کامل بر بیماری وتکنولوژی جدید که سلول هانقش اتصالات بین سلولهای زبان متغیرانحراف و حقیقتچالش های ایستادن بر دو پامنابع انرژی از نفت و گاز ترازودونابزار بقای موجود زنده از سردرد به دلیل مصرف زیاد مجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی عسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن ایرانی کرونا تولیدخوشبختی دور از رنج های مبیماری ضعف عضلات نزدیک بدر آرزوهایت مداومت داشتهگلوئونمروری بر تشنج و درمان هایتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا آگاهی پس از مرگ از بیرویای شفاففیزیک مولکولها و ذرات در تکامل زباننقش غذاها و موجودات دريازبان، نشان دهنده ی سخنگو انسان باشنجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست کم هزینه ی بزاق برای اتفاق و تصادفشهر زیرزمینی در ژاپن براحقیقت در علم، هرگز نهایی هوش مصنوعی از عروسک تا کمپیامهای کاربراناز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریخطا در محاسبات چیزی کاملبا همه مهربان باشدرمان های جدید در بیماری گاهی لازم است برای فهم و مرز جدید جستجو و اکتشاف، تقویت استخوان در گرو تغذآیا دست مصنوعی به زودی قاروش های صرفه جویی در ایجافراموشی همیشه هم بد نیستتابوهای ذهنیچند نرمش مفید برای کمردرسلول های مغزی عامل پارکیاولین دارو برای آتاکسی فچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصور ما ازمشکلات و واقعیاحساسات کاذبشانس یا تلاشحافظه و اطلاعات در کجاستهوش احساسیاستفاده از سلول های بنیایاد بگیر فراموش کنیدنیایی پر از سیاهچاله بار مغز بر دو استخواندرمان جدید کنترل مولتیپلپنج اکتشاف شگفت آور در مومشاهده آینده از روی مشاهتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآتاکسی فریدریشریاضیات یک حس جدید استفشار روحی، همیشه بد نیست تاثیر گیاه خواری بر رشد ونهایت در بی نهایتسندرم میلر فیشرایمپلانت استخوانی در آسینسبیت عام از زبان دکتر برشباهت های ریشه ای چند بیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر دادن ژنها آیا روزی ادب برخورد با دیگران