دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ترازودون

ترازودون (Rx)
نام تجاری و نام‌های دیگر: Desyrel، Desyrel Dividose، اولپترو
طبقه بندی: داروهای ضد افسردگی،
اشکال دارویی
قرص
50 میلی گرم
100 میلی گرم
150 میلی گرم
300 میلی گرم
قرص، با رهایش طولانی
150 میلی گرم
300 میلی گرم

مکانیسم عمل
داروی ضد افسردگی از نظر ساختاری با SSRI ها، سه حلقه ای، چهار حلقه ای یا MAOI ها ارتباطی ندارد، اما جذب عصبی سروتونین (نه NE) را نیز مهار می کند. ترازودون یک آنتاگونیست گیرنده هیستامین و آلفا1-آدرنرژیک است و باعث حساسیت به آدرنرژیک می شود

افسردگی
در ابتدا
150میلی گرم در روز که طی روز هر 8 یا 12 ساعت داده میشود
افزایش 50 میلی گرم در روز q3-7Days
در بیمار سرپایی: بیش از 400 میلی گرم در روز نباشد
در بیمار بستری: بیش از 600 میلی گرم در روز نباشد
مصارف دیگر در بی خوابی، پرخاشگری ، پیشگیری از میگرن و ترک الکل است


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
منبع هوشیاری کجاست قسمت تخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از زنجیرها را ما باید پاره کهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز- از مغز وبینار اساتید نورولوژی دساختن آیندهجوانان وطنبیماری دویکعقیده ی بی عملگیاه بی عقل به سوی نور میمسئولیت جدیدخواص اناربشریت از یک پدر و مادر نیآیا احتمال دارد رویا از آداروی ضد تشنج با قابليت تفرزندان زمان خودتکامل و ریشه ی مشترک خلقتچند روش ساده برای موفقیتانسان خطرناکترین موجودچرا به هم اعتماد نمیکنیمرقیبی قدرتمند در برابر ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتربیت کودکان وظیفه ای مهاتوسوکسیمایدزیباترین چیز در پیر شدنهوش احساسیسخت ترین کار، شناخت خود ااز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توجراحی هوشیار مغزبیداری معنوی یعنی دوستی عوامل ایجاد لغت انسانی و گربه شرودینگر و تاثیر مشمعنی روزهخوشبختی دور از رنج های متفاوت ایستایی و تکاپوآیا راهی برای بهبود وضعیدر هم تنیدگی کوانتومی و دقلب دروازه ی ارتباطتأثیر نگاه انسان بر رفتانون و القلمرویکردهای جدید ضایعات نخاولین سلول مصنوعینسبت ها در کیهانمنحنی که ارتباط بین معرفاخلاق پایه تکامل و فرهنگزبان و بیان نتیجه ساختماهوش عاطفی در زنان بیشتر اسردرد به دلیل مصرف زیاد ماستفاده از انرژی خلاژنها ، مغز و ارادهحقیقت غیر فیزیکیباهوش ترین و با کیفیت تریعدم درکخدایا جز تو که را دارمتلاش های جدید در درمان سرپیچیدگی های مغزی در درک زمغز چگونه صداها را فیلتر آثار باستانی تمدن های قددرمان های اسرار آمیز در آقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر ویتامین دی بر بیمانوار عصب و عضله تعیین محلروح رهاییاین پیوند نه با مغز بلکه هم نوع خواری در میان پیشیموسیقی هنر مایع استادراک، فراتر از آنچه معمسفر به مریخ در 39 روزتصویر در هم تنیدگی کوانتاصل در هم تنیدگی و جهانی هیچ کس حقیقت را درون مغز شناسایی زبان حیوانات با کمردردحافظه ی ما انسان ها چرا مباغچه ی منتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیا فریب و سرگرمیتمرکز بر امروزپیراستاممغز ایندگان چگونه استآسیب ها ناشی از آلودگی هودرمان تومورهای مغزی با الوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز نوعی سکته مغزی ، وحشتناک روش جدید تولید برقهمیشه، آنطور نیست که هستمکان زمان یا حافظه زمانارتباط شگفت انگیز مغز انهز ذره، یک دنیاستسلول بنیادی در درمان ایدتغییراعتماد بی موردشگفتی های نقشه ی ژنتیکیکوچکترین چیز یک معجزه اسحس و ادراک قسمت 78بحثی درباره احساساتی غیرپروژه ی ژنوم انسانیدونپزیل در بیماران قلبی تو آرامش و صلحیمغز زنان جوانتر از مغز مرافراد بی دلیل دوستدار تو چگونه هوشیاری خود را توسدرمان سرطان با امواج صوتمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اگر نعمت فراموشی نبود بسریشه های مشترک حیاتهنر دانستنماپروتیلیناز نشانه ها و آثار درک شدوقتی خورشید هست شمع به کاسندرم پیریفورمیسجمجمه انسان های اولیهبه هلال بنگرشباهت مغز با کیهان مادیکامپیوتر سایبورگمبانی ذهنی سیاه و سفیدحس و ادراک قسمت هشتاد و شبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پس از اگو یا بعد از نفسدیستونی قابل درمانتولید یا دریافت علمنقش نظام غذایی در تکامل مالتهاب شریان تمپورالنگاه از دور و نگاه از نزددرک احساسات و تفکرات دیگمنابع انرژی از منابع نهفتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانراه طولانی را به سلامت گذهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از سیگار عامل افزایش مرگ ومجهان معنابهداشت خوابصبر بسیار بایدکتاب زیست شناسی باورمدل همه جانبه نگر ژنرالیحس و ادراک قسمت سی و ششمبرخی یونها و مولکول های مآنان که در قله اند هرگز خدانش، قفل ذهن را باز میکنفواید زیاد دوچرخه سواریتوهم تنهایینقش داروهاي مختلف معروف امیدی تازه در درمان سرطانابینایی در نتیجه ی گوشی درد باسن و پا به دلیل کاهمنابع بی نهایت انرژی در دتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانز گهواره تا گورهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتسکوت و نیستیجهان در حال ایجاد و ارتقابیماری های میتوکندریطوفان فقر و گرسنگی و بی سکشیدن مادی روشی برای جلومرگ و سوال از قاتلخلاصه ای از مطالب همایش مبررسی مغز با امواج مادون آیا مغز تا بزرگسالی توسعداروی جدید میاستنی گراویفروتنی معرفتیتوضیحی ساده در مورد هوش منقشه های مغزی جدید با جزیاندوه دردی را دوا نمیکندنخاع درازتر یا کوتاهتر کذهن و شیمی بدننخستین تمدن بشریذهن پر در برابر آگاهیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از زندگی فعال و مثبت روند آلهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز- از مغزتوجود قبل از ناظر هوشمندساختن آینده، بهترین روش جواب دانشمند سوال کننده بیماری دیستروفی میوتونیعلم و ادراک فقط مشاهده ی گیاه خواری و گوشت خوار کدمسئولیت در برابر محیط زیخواص اردهبعد پنجمآیا بدون ناظر هوشمند هم بداروی ضد تشنج توپیراماتفرضیه ای جدید توضیح میدهتکامل ابزار هوش ، راه پر چندین ماده غذایی که ماننانسان در هستی یا هستی در چرا بیماری های تخریبی مغرقابتی بی هدف یا رقابتی همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترجمه فعالیت های عضله به اتصال مغز و کامپیوترزیباترین چیز در افزایش سهوش احساسیسختی ها رفتنی استاز خود رها شویکی از علل محدودیت مغز امجراحی گردن همیشه برای دیبیداری و خواب کدام بهتر اعواملی که برای ظهور لغت اگزیده ای از وبینار یا کنفمعاینه قبل از نوار عصب و خیالپردازی نکنتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا راهی برای رفع کم آبی در هر سوراخی سر نکنقلب روباتیکتأثیر شیرینی های حاوی لونوآوری ای شگفت انگیز دانرویا و واقعیتاوکرلیزوماب داروی جدید شنسبت طلایی، نشانه ای به سمنشأ اطلاعات و آموخته ها اختلا ل در خود عضلهزبان و بیان، در سایه پیشرهوش عاطفی رمز آزادگیسردرد تنشناستفاده از سلول های بنیاژنهای مشترک بین انسان و وحقیقت غیر قابل شناختباور و کیهان شناسیعدالت برای من یا برای همهخرما منبع بسیار خوب آنتی تلاش های جدید شرکت نورالپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز ناتوان از توجیه پیداآدم عاقل، وقت خودش را هدردرمان های بیماری آلزایمرقدرت مردمتاثیر ویروس کرونا بر مغز نوار عصب و عضله در مطب دکروزه داری متناوب، مغز را این اندوه چیستهمه چیز موج استمیلر فیشر نوعی نادر از گیادغام میان گونه های مختلسفر به درون سفری زیباتصویر زیبا از سلولاصل علت و تاثیرهیچ اندر هیچشناسایی سلول های ایمنی اکمردرد ناشی از تنگی کاناحافظه ی هوش مصنوعیبترس از اینکه کسی، به درگصفحه اصلیدنیا مکانی بسیار اسرارآمتمساح حد واسط میان مغز کومغز ابزار بقای برتر مادیآسیب روانی شبکه های اجتمدرمان تشنجلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپنیوالینروش صحبت کردن در حال تکامهمکاری یا رقابتمکانیک کوانتومی بی معنی ارتباط شگفت انگیز مغز انهزینه ای که برای اندیشیدسلول بنیادین از مخاط بینتغییر الگوی رشد مغزی با زاعتیاد و تلاش های درمانی شگفتی های زنبور عسلکووید نوزده و خطر بیماری حس و ادراک قسمت 82بحران ذهن فیلمی قابل تامپروژه ی ژنوم انسانیدوچرخه در کاهش دردهای کمتو افق رویداد جهان هستیمغزهای کوچک بی احساسافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه واکسن کرونا را توزدرمان ضایعات نخاعیمقایسه رقابت و همکاریتاثیر درجه حرارت بر مغزاگر با مطالعه فیزیک کوانریشه های اخلاقهنر رها شدن از وابستگیماجرای جهل مقدساز نظر علم اعصاب یا نرووسوقتی ریشه ها عمیقند از چیسندرم پای بی قرارجنین مصنوعیبه کدامین گناه کشته شدندشباهت های ریشه ای چند بیمکاهش میل جنسی در ام اسمباحث مهم حس و ادراکحس و ادراک قسمت پنجمبرین نت به جای اینترنتآلودگی هوا چالش قرن جدیددژا وو یا اشنا پنداریتولید پاک و فراوان انرژینقش نظریه تکامل در شناساام آر آی جدید با قدرت شگفنگاه از درون قفس یا بیروندرک تصویر و زبان های مخلتمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانرابطه تشنج و اوتیسمهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهسیاهچاله هاجهان معکوسبهداشت خواب، رمز حافظه ی صد قدح، نفتاده بشکستکتاب طبیعت در قالب هندسهمدل هولوگرافیک ژنرالیزهحس و ادراک قسمت سیزدهمبرخی اثرات مضر ویتامین دآنتی بادی منوکلونال در ددانش، یک انسان را ناسازگفیلم کوتاه هیروشیما از هتوهم جدایینقش درختان در تکاملامگا سه عامل مهم سلامتناتوانی از درمان برخی ویدرد زانو همیشه نیاز به جرمنابع جدید انرژیتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانزمین در برابر عظمت کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توسکوت، پر از صداجهان ریز و درشتبیماری های مغز و اعصاب و طوفان بیداریکشتن عقیده ممکن نیستمرگ انتقال است یا نابود شخلاصه ای از درمان های جدیبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا همه جنایت ها نتیجه بیداروی جدید کنترل قند خونفروتنی و غرورتوضیحات دکتر فاطمی در مونقشه با واقعیت متفاوت اساندوهگین نباش اگر درب یا اندام حسی، درک از بخش هاینخستین تصویر از سیاهچالهذهن تو همیشه به چیزی اعتقمنبع هوشیاری کجاست قسمت تداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از زندگی هوشمند در خارج از زهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز، از مغز وراپامیل در بارداریساختار فراکتال وجود و ذهجواب سنگ اندازیبیماری سلیاکعلم و روحگیرنده باید سازگار با پیمستند جهان متصلخواص بادامبعد از کروناآیا برای تولید مثل همیشه داروی ضد جنون در درمان تیفساد اقتصادی سیتماتیک درتکامل تکنولوژیچندجهانیانسان عامل توقف رشد مغزچرا حیوانات سخن نمی گوینرموزی از نخستین تمدن بشرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترجمه ی فعالیت های عضله باثر مضر مصرف طولانی مدت رزیر فشار کووید چه باید کرهوش بشری تهدید برای بشریسختی در بلند شدن از روی صاز درخواست ها جدا شویافته های نوین علوم پرده جز تو که را دارمبیرون اصل است یا درونعوارض ازدواج و بچه دار شدگزارش یک مورد جالب لخته ومعادله ها فقط بخش خسته کنخانه ی تاریکتفاوتهای جنسیتی راهی براآیاما مقهور قوانین فیزیکدر والنتاین کتاب بدید همقلب را نشکنتئوری تکامل امروز در درمنوار مغز مشاهده ی غیر مسترویا و کابوسايندگان چگونه خواهند دیدنشانه های گذشته در کیهان منشاء کوانتومی هوشیاری ااختلاف خانوادگی را حل کنزبان و تکلم برخی بیماریههوشمندی کیهانسردرد سکه ایاستفاده از سلول های بنیاژنهای هوش ، کدامندحقیقت، آن چیزی نیست که جلباید از انسان ترسیدعسل طبیعی موثر در کنترل بخسته نباشی باباتلاش هایی در بیماران قطع پیوند مدفوعمغز و قلب در جنین موش مصنآرمانگرای تخیلی نباشدرمان های بیماری اس ام ایقدرت و شناخت حقیقتتاثیر ژنها بر اختلالات خنوبت کودکانروزه داری و التهاب زیانباین ایده که ذرات سیاهچالهمه چیز و هیچ چیزمیهمانهای ناخوانده عامل ادغام دو حیطه علوم مغز و سفر تجهیزات ناسا به مریخ تصویر زیبای اصفهاناصل عدم قطعیت از کوانتوم هیچگاه از فشار و شکست نترشهر زیرزمینی در ژاپن براکمردرد و علل آنحافظه انسان و حافظه ی هوشبحتی علمی درباره تمایل بسوالات پزشکیدنیای شگفت انگیز کوانتومتنفس هوازی و میتوکندریمغز ابزار برتر بقاآسیب عصب پا به دنبال اعتیدرمان جدید ALSلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تنیکولا تسلاروشهای نو در درمان دیسک بهمانند سازی در انسانمکانیزمهای دفاعی در برابارتباط غیرکلامی بین انساهزینه سنگین انسان در ازاسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر خود یا تغییر دیگرااعتیاد را به دور بیندازشانس یا نتیجه ی تلاشکودک هشت ساله لازم است آدحس و ادراک قسمت 87بخش فراموش شده ی حافظهپروژه ی علمی پیوند مغز سادوچرخه سواری ورزشی سبک و تو انسانی و انسان، شایستمغز، فقط گیرندهافزایش میل جنسی با خوردن چگونه آن شکری که می خوریمدرمانهای بیماری پارکینسمقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز برارژیم های غذایی و نقش مهم هنر، پر کردن است نه فحش دماجرای عجیب گالیلهاز نظر علم اعصاب اراده آزوقتی شروع به بیدار شدن میسندرم پس از ضربه به سرجنگ هفتاد و دو ملت همه را به امید روزهای بهترشباهت کیهان و مغزکاهش مرگ و میر ناشی از ابمبتکران خودشکوفاحس و ادراک قسمت پنجاهبرای یک زندگی معمولیآلودگی هوا و ویروس کرونادژاوو یا آشناپنداریتولید اندام با چاپ سه بعدنقش هورمون های تیروئید دام اس و سرطاننگاه از درون مجموعه با نگدرک حقیقت نردبان و مسیری منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانرادیوی مغز و تنظیم فرکانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستسیاهچاله های فضایی منابعجهان هوشمندبوزون هیگز چیستصداقتکتاب، سفری به تاریخمدل هولوگرافیک تعمیم یافحس و ادراک قسمت ششمبرخی اختلالات عصبی مثانهآنتروبات؛ ترکیب سلول زنددائما بخوانفیلمی بسیار جالب از تغییتوهم جدایی و توهم علمنقش ذهن و شناخت در حوادث اما شما از دید خفاش کور هناتوانی در شناسایی چهره دردهای سال گذشته فراموش مناطق خاص زبان در مغزتاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرسکوت، در برابر گزافه گویجهان شگفت انگیزبیماری های ژنرالیزه ی عصطوفان زیباییگل خاردار، زیباستمرگ تصادفیخم شدن فضا-زمانبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا هوش مصنوعی می تواند نداروی جدید آلزایمرفرگشت و تکامل تصادفی محض تیوتیکسن داروی ضد جنوننقص های سیستمی ایمنینقص در تشخیص هیجانات عامانرژی بی پایان در درون هرنخستین روبات های زنده ی جذهن خود را مشغول هماهنگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از زندگی و داراییهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش هوازی مرتب خیلی به قساختار شبکه های مغزی ثابجوسازی مدرنبیماری شارکو ماری توثعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهگالکانزوماب، دارویی جدیمشکل از کجاستخواص بادام زمینیبعد از کروناآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددارویی خلط آورفشار و قدرتتکامل جریان همیشگی خلقتنه ناامیدی بلکه ارتقاانسانیت در هم تنیده و متصچرا حجم مغز گونه انسان دررمز و رازهای ارتباط غیر کمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترجمه ای ابتدایی از اسرااثرات فشار روحی شدیدزیرفون داروی ضد ام اسهوش در طبیعتسدسازی روش مناسب برای مقاز دست دادن دم در پیشینیایاد گرفتن مداومجستجوی متن و تصویر به صوربیست تمرین ساده برای جلوعید نوروز مبارکگشایش دروازه جدیدی از طرمعجزه های هر روزهخانواده پایدارتقلید مرحله ای نسبتا پیشآگاهی فراتر از آگاهیدر یک فراکتال هر نقطه مرکقوی تر باشتئوری تکامل در پیشگیری و نوار مغز با توضیح دکتر فارویا و خبر از آیندهايا اراده آزاد توهم است ینشانه های پروردگار در جهمهمان ناخواندهاختلال حرکتی مانند لرزش زبان و شناخت حقیقت قسمت چهوشمندسازی زندان هاسردرد عروقی میگرناستفاده از سلول های بنیاژنهای حاکم بر انسان و انسحقایق ممکن و غیر ممکنبابا زود بیاعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطا در محاسبات چیزی کاملتلاش در تولید انرژی به رنپیوند مدفوع در درمان بیممغز و هوش، برترین ابزار بآرام باشدرمان های جدید ALSقدرت کنترل خودتاثیر کلام در آیات کلام بنور از عمق تاریکیروزه داری و بیمار ی ام اس این ابتدای تناقض هاستهمه چیز کهنه میشودمیوپاتی و نوار عصب و عضلهارتقا و تکامل سنت آفرینش سفر دشوار اکتشافتصویربرداری فضاپیمای آماصل، روان و نفس استهیپرپاراتیروئیدیسمشواهدی از نوع جدیدی از حاکمردرد با پوشیدن کفش مناحباب های کیهانی تو در توبحث درباره پیدایش و منشا پیشینیان انسان از هفت میپیامهای کاربراندنیایی پر از سیاهچاله تنفس هوازی و میتوکندریمغز از بسیاری حقایق می گرآسانی موفقیتدرمان جدید مولتیپل میلوملا اکراه فی الدینتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استنیاز به آموزش مجازی دیجیروشهای شناسایی قدرت شنواهمجوشی هسته ای، انرژِی بما انسانها چه اندازه نزدارتروز یا خوردگی و التهاهزاران سال چشم های بینا وسلول عصبی، در محل خاص خودتغییر دیگران یا تغییر خواعداد بینهایت در دنیای مشانس یا تلاشکودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک قسمت چهلبخش های تنظیمی ژنومپروانه ی آسمانیدوپامین قابل حل در آبتو با همه چیز در پیوندیمغز، همه ی واقعیت را نمیبافزایش مرگ و میر سندرم کوچگونه انتظارات بر ادراک درماندگی به دلیل عادت کرمقابله با کرونا با علم استاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیرژیم های غذایی و نقش مهم هوموارکتوس ها ممکن است دماده ی تاریکاز نظر علم اعصاب اراده آزویتنام نوعی کرونا ویروس سندرم جدایی مغزجنگ و تصور از جنگبه بالا بر ستارگان نگاه کشباهت زیاد بین سلول هاي عکاهش التهاب ناشی از بیمامتواضع باشحس و ادراک قسمت پنجاه و یبرای پیش بینی آینده مغز دآلودگی هوا و پارکینسوندگرگونی های نژادی و تغییتولید سلولهای جنسی از سلنقش هورمون زنانه استروژنام اس یا تومور؟نگاه حقیقی نگاه به درون ادرک دیگرانمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانراز تغییرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان هوشیاربوزون هیگز جهان را از متلصدای بم با فرکانس پایین، کتابخانهمدل های ریز مغز مینی برینحس و ادراک قسمت شصت و هشتبرخی اصول سلامت کمرآنزیم تولید انرژی در سلودارچینفیروز نادریتوهم جسمنقش روی و منیزیم در سلامتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنادیدنی ها واقعی هستنددردی که سالهاست درمان نشمناطق خاصی از مغز در جستجتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانزمان چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدسکته مغزیجهان شگفت انگیز و بی زمانبیماری های روانی با تاثیطولانی ترین شبگل درون گلدانمرگ عاطفه و محبتخونریزی مغز در سندرم کووبررسی بیماری التهابی رودآیا هوش مصنوعی زندگی بشرداروی جدید آلزایمر تاییدفراموش کارها باهوش تر هستیک و اختلال حرکتیفراموشی همیشه هم بد نیستتیکاگرلور داروی ضد انعقانقطه ی رسیدن به قلهانرژی تاریکنرمش های مفید برای درد زاذهن خالی از شلوغی افکارمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از زندگی بی دودهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش هوازی ، بهترین تمریسادیسم یا لذت از آزار دادجامعه ی آسمانیبیماری ضعف عضلات نزدیک بعلم به ما کمک میکند تا موگام کوچک ولی تاثیرگذارمشکلات نخاعیخواص شکلات تلخبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا تکامل و تغییرات ژنتیدارویی ضد بیش فعالی سیستفشار روحی، همیشه بد نیست تکامل داروینی هنوز در حانه به اعدامانسانیت در برابر دیگرانچرا خشونت و تعصبرمز گشایی از اتصالات مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترس و آرمان هااثرات مفید قهوهزیرک ترین مردمهوش عاطفی قسمت 11سرنوشتاز روده تا مغزیاد بگیر فراموش کنیجستجوی هوشیاری در مغز مابیش از نیمی از موارد انتقعامل کلیدی در کنترل کارآپل جویی اصفهانمعجزه ی چشمخاویار گیاهیتقلید از روی طبیعتآپومورفین در پارکینسوندر کمتر از چند ماه سوش جدقیچی ژنتیکیتئوری جدید، ویران کردن گنوار مغز ترجمه رخدادهای رویا بخشی حقیقی از زندگی ايا اراده آزاد توهم است ینشانه های بیداری روحیمهندسی ژنتیک در حال تلاش اختلال خواب فرد را مستعد زبان و شناخت حقیقت قسمت اهوشیاری و وجودسرطان کمیت گراییاستفاده از سلول های بنیاکفش و کتابحل مشکلباد و موجعشق درونی به یگانگی خلقتخطا در محاسبات چیزی کاملتلاشی برای درمان قطع نخاپیوند مغز و سر و چالشهای مغز و اخلاقآرامش و دانشدرمان های جدید میگرنقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر کپسول نوروهرب بر ننور درونروزه داری سلول های بنیادهمه چیز در زمان مناسبمیوتونیک دیستروفیارتقا یا بازگشت به قبل ازسفرنامه سفر به بم و جنوب تصور ما ازمشکلات و واقعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرهاوکينگ پیش از مرگش رسالشواهدی از دنیسوان(شبه نئکنفرانس تشنج هتل کوثر اصحباب هایی تو در توبحثي درباره هوش و تفاوتهپیشرفت های باور نکردنی دسایتهای دیگردنیا، هیچ استتنفس بدون اکسیژنمغز به تنهایی برای فرهنگ آشنا پنداریدرمان جدید میگرن با انتی لاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتچیز جدید را بپذیرروشی برای بهبود هوش عاطفهمدلی و هوش عاطفیما انسانها چه اندازه نزدارزش های وارونههستي مادي ای که ما کوچکترسلولهای ایمنی القا کنندهتغییر دادن ژنها آیا روزی بقا با سازگارترین فرد اسشاهکار قرنکودکان مهاجرحس و ادراک قسمت چهل و هفتبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرواز از نیویورک تا لوس آدورترین نقطه ی قابل مشاهتو با باورهایت کنترل میشمغزتان را در جوانی سیم کشافزایش سرعت پیشرفت علوم چگونه به سطح بالایی از هودرها بسته نیستملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمرژیم ضد التهابیهورمون شیرساز یا پرولاکتماده ی خالیاز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین E برای فعالیت صحسندرم دزدی ساب کلاوینجنگ داده هابه بالاتر از ماده بیندیششباهت زیاد بین سلول هاي عکاهش حافظه هرچند فرایندیمجموعه های پر سلولی بدن محس و ادراک قسمت پنجاه و دبرای اولین بار دانشمندانآلزایمردانش قدرت استALS نگاهی کامل بر بیماری وتولترودیننقش ویتامین K در ترمیم اسامواجی که به وسیله ی ماشینگاه دوبارهدرک درست از خود و هوشیاریمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانراست دستی و چپ دستیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان های بسیار دیگربی نهایت در میان مرزهاصرع و درمان های آنکجای مغز مسئول پردازش تجمدیون خود ناموجودحس و ادراک قسمت شصت و دوبرخی اطلاعات روانشناسی مآواز خواندن در قفس، نشانداروهای مصرفی در ام اسفیزیک مولکولها و ذرات در توهمات و شناخت حقیقتنقش روزه داری در سالم و جانفجار و توقف تکاملی نشانادیدنی ها بیشتر از دیدندرد، رمز موفقیتمنبع نور واقعی و ثابت، حقتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانزمان و مکان، ابعاد کیهان هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنسکته ی مغزی در جوانانجهانی که نه با یک رخداد و بیماری وسواسطی یکصد هزار سال اخیر هرچگل زندگیمرگی وجود نداردخونریزی مغزی کشندهبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا هوش ارثی دریافتی از پداروی جدید ای ال اسداروی جدید برای میاستنی فراموشی و مسیر روحانیتیروفیبان موثر در سکته ی نقطه ای بود و دگر هیچ نبوانرژی تاریک که ما نمی تونرمش های مفید در سرگیجهذهن سالممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتری فلوپرازینابزارهای پیشرفته ارتباط زندگی در جمع مواردی را برهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش و میگرنسازگاری با محیط بین اجزاجاودانگی مصنوعیبیماریهای تحلیل عضلانی اعلم بدون توقفگامی در درمان بیماریهای مشکلات بین دو همسر و برخیخواص شگفت هویجبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا تراشه ها داخل مغز، میداستانها و مفاهیمی اشتبافضا و ذهن بازتکامل داروینی هنوز در حانه به اعدامانسان، گونه ای پر از تضادچرا در مغز انسان، فرورفترمز پیشرفت تواضع است نه طمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترسناک تر از کوریاثرات مفید روزه داریزیست شناسی کل در جزء فراکهوش عاطفی قسمت نهمسریع دویدن مهم نیستاز سایه نترسیادگیری مهارت های جدید دحفره در مغزبیشتر کمردردها نیازی به عادت همیشه خوب نیستپل خواجو اصفهانمعجزه ی علمخار و گلتقلید از طبیعتآپومورفین در پارکینسوندر آرزوهایت مداومت داشتهقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتا 20 سال آینده مغز شما به نوار مغز در فراموشی هارویا تخیل یا واقعیتای نعمت من در زندگیمنظام مثبت زندگیمهندسی بدناختلال در شناسایی حروف و زبان و شناخت حقیقت قسمت دهوشیاری و افسردگیسرعت فکر کردن چگونه استاستفاده از سلول های بنیاکل اقیانوس در یک ذرهحلقه های اسرارآمیزباد غرور و سر پر از نخوت وعشق، شلوغ کردن نیستخطای ادراک کارماتلاشی تازه برای گشودن معپیوند اندام از حیوانات بمغز و اخلاقآرامش و سکوندرمان های جدید در بیماری قدرت ذهنتاثیر کپسول نوروهرب بر تنوروفیبروماتوزروزهای بد باقی نمیماندهمه چیز در زمان کنونی استمیگرن و پروتئین مرتبط با ارتوکين تراپی روشی جديد سفرنامه سفر به بم و جنوب تصور از زمان و مکاناصول انجام برخی نرمش ها دهاوکينگ پیش از مرگش رسالشیر و دوغ بادامکنگره بین المللی سردرد دحد و مرزها توهم ذهن ماستبحثی جالب درباره محدودیتپیشرفت های جدید علوم اعصدندان ها را مسواک بزنید تتنها مانع در زندگی موارد مغز بیش از آنچه تصور میشوآشنا پنداریدرمان جدید کنترل مولتیپللایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگچیزی منتظر شناخته شدنروشی جدید در درمان قطع نخهمراه سختی، اسانی هستما اکنون میدانیم فضا خالارزش های حقیقی ارزش های غهستی ما پس از شروعی چگال سلولهای بنیادی مصنوعی درتغییر زودتر اتصالات مغزیبقا در ازای بیماریشاهکار شش گوشکودکان میتوانند ناقل بی حس و ادراک قسمت چهل و هشتبخش بزرگتر کیهان ناشناختپروتئین های ساده ی ابتداديدن با چشم بسته در خواب تو باید نیکان را به دست بمغزتان را در جوانی سیمکشافسردگی و اضطراب در بیماچگونه باغبانی باعث کاهش درهای اسرارآمیز و پوشیدهملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهوش فوق العاده، هر فرد اساز کجا آمده ام و به کجا میویتامین E در چه مواد غذایسندرم سردرد به دلیل افت فجنبه های موجی واقعیتبه جای محکوم کردن دیگران شجاعت و ترسکاهش دوپامین عامل بیماریمجرم، گاهی قربانی استحس و ادراک قسمت پنجاه و سبرای بقا به جایی فراتر ازآلزایمر در جواناندانش محدود به ابعاد چهارNVG 291تومورها و التهاب مغزی عانقش ژنتیک در درمان اختلاامیوتروفیک لترال اسکلرونگاهی بر قدرت بینایی درادرک عمیق در حیواناتمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانرجزخوانی هایی که امروز بهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان هایی در جهان دیگربی نظمی مقدمه شناختضایعه ی شبکه لومبوساکرالکرونا چه بر سر مغز می آورمدیریت اینترنت بر جنگحس و ادراک قسمت شصت و ششبرخی بیماری ها که در آن بآینه در اینهداروهای ام اسفیزیک هوشیاریتوکل بر خدانقش رژیم غذایی بر رشد و اانفجار بزرگ پایان بوده انادانی در قرن بیست و یکم،درس گرفتن از شکست هامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانزمان و گذر آن سریع استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناسال 2025 سال بین المللی علمجهانی که از یک منبع، تغذیبیماری کروتز فیلد جاکوبطیف انسفالیت، گیلن باره گلوله ی ساچمه ایمراقب خودتون و خانواده هخواندن ، یکی از شستشو دهنبررسی علل کمر درد در میانآیا هوش سریعی که بدون احسبرطرف کردن خشونت را از خاآیا هشیاری کوانتومی وجودداروی جدید برای کاهش وزنفراموشی آرمانتکنولوژی های جدید و حالتنقطه بی بازگشتانرژی خلا ممکن استنرمش های موثر در کمردردذهت را روی چیزهای مفید متمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتری فلوپرازینابزارهای بقا از نخستین هزندگی در سیاهچالههوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعستم با شعار قانون بدترین جایی برای یاد گرفتن باقی بیماری، رساله ای برای سلعلم در حال توسعهگامی در درمان بیماریهای مشکلات روانپزشکی پس از سخواص عجیب لوبیاتفکر قبل از کارآیا جنین انسان، هوشمندی دخالت در ساختار ژنهافضای قلب منبع نبوغ استتکامل داروینی هنوز در حانه بدبخت بلکه نادانانعطاف پذیری مکانیسمی علچرا ذرات بنیادی معمولاً رمز امید، بی نیازی از مردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترسان نیستیاثرات مضر ماری جوانازیست شناسی باور حقیقت یا هوش عاطفی قسمت هفتمسریعترین کامپیوتر موجوداز سایه بگذریادگیری هوش مصنوعی، عمیقحق انتخاببا همه مهربان باشعادت کن از بالا نگاه کنیپلاسمای غالبمعجزه ی علم در کنترل کرونخارق العاده و استثنایی بتقویت مغز با ورزشآب زندگی است قسمت چهارمدر آسمان هدیه های نادیدنقانون مندی نقشه ژنتیکی متا بحر یفعل ما یشانوار مغز در تشخیص بیماری رویا حقی از طرف خداای همه ی وجود مننظریه ی تکامل در درمان بیمهربانی، شرط موفقیتاختلال در شناسایی حروف و زبان و شناخت حقیقت قسمت ستشنچ پانایوتوپولوس تشنج هوشیاری کوانتومیسطح آگاهی، رخدادهای زندگاستیفن هاوکینگ در مورد هکلمات بلند نه صدای بلندحمله ویروس کرونا به مغزبار مغز بر دو استخوانعصب حقوق نورولووخطای حستلاشی جدید در درمان ام اسپیوند اندام حیوانات به امغز و سیر تکامل ان دلیلی آرامش عقلدرمان های جدید سرطانقدرت شناختی انسان، محدودتاثیر کپسول نوروهرب بر ساین بیمار را باید چه کار نورون هاي مصنوعی می توانروزهای سختهمه چیز، ثبت می شودمیگرن و خوابارتباط میکروب روده و پارسفرنامه سفر به بم و جنوب تصاویر زیبای رعد و برقاصول توسعه ی یک ذهن کاملهدف یکسان و مسیرهای مختلشیشه ی بازالتی و سیلیکونکنگره بین المللی سردرد دحریص نباشبحثی در مورد نقش ویتامين پیشرفت در عقل است یا ظواهده روش موفقیتتنها در برابر جهانمغز باستانی، هنوز نقش هاآشناپنداری چیستدرمان جدید ام اسلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر گیاهخواری بر رشد و ایرادهای موجود در خلقت بچیزی خارج از مغزهای ما نیروشی جدید در درمان نابینهمراهی میاستنی با برخی سما از اینجا نخواهیم رفتارزش حقیقی زبان قسمت اولهشت توصیه برای کاستن از دسلام تا روشناییتغییر عمودی سر انسان از پبقای حقیقی در دور ماندن اشاید گوشی و چشمی، آماده شکودکان گذشته به آینده فکحس و ادراک قسمت چهل و دومبخش دیگری در وجود انسان هپروتز چشمدی متیل فومارات(زادیوا)(تو برای خزیدن خلق نشده ایمغط یک گیرنده استافسردگی و ساختار مغزچگونه تکامل مغزهای کنونیدرون قفس یا بیرون از آنممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استرژیم غذایی سالم و ضد التههوش مصنوعی می تواند بر احاز کسی که یک کتاب خوانده ویتامین کاسوی ما آید نداها را صداجنسیت و تفاوت های بیناییبه جای تولید، بیشتر گوش کشرکت نورالینک ویدیویی ازکاهش سن بیولوژیکی، تنها محل درک احساسات روحانیحس و ادراک قسمت پنجاه و شبرای تمدن سازی، باید در بآملودیپین داروی ضد فشار دانش بی نهایتفقر داده ها در هوش مصنوعیتومورهای نخاعینقش گرمایش آب و هوا در همامید نیکو داشته باش تا آننگاهی بر توانایی اجزاي بدرگیری قلب در بیماری ویرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانرحم مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسسیاهچاله ی تولید کنندهجهان یکپارچهبی هیچ می ایی و بی هیچ میرضایعه ی عروقی مخچهکریستال هامداخله ی زیانبار انسانحس و ادراک سی و هفتمبرخی بیماری های خاص که بدآیندهداروهای تغییر دهنده ی سیفیزیک و هوشیاریتوپیراماتنقش رژیم غذایی در رشد و اانقراض را انتخاب نکنیدنازوکلسیندست و پا زدن در سایه؟منبع هوشیاری کجاست قسمت تازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از زمان و صبرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شسال سیزده ماههجهانی پر از سیاهچاله یا پبیماری گیلن باره و بیمارطبیعت موجی جهانگلوئونمراحل ارتقای پله پله کیهخواندن، دوست روزهای سختمرز مرگ و زندگی کجاستخواب زمستانی سلول های سربزرگ فکر کنآیا واکنش های یاد گرفته وداروی جدید برای ای ال اسفرایند پیچیده ی خونرسانیتکنولوژی و پیشرفتنقطه، وجود است یا فاصلهانرژِی برای ایجاد اضطرابنرمشهای مهم برای تقویت عذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترک امروزابزارهای بقا ازنخستین همزندگی زمینی امروز بیش از هوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکامل تا مغز از مغز تا ورزش در کمر دردستم، بی پاسخ نیستجایی خالی نیستبیمارستان هوش مصنوعیعلم راهی برای اندیشیدن اگاهی لازم است برای فهم و مشکلات روانپزشکی در عقب خود جسم و یا تصویرتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا جهان ذهن و افکار ما مدر موج، راز خلقت نهفته اسفضای خالی ای وجود نداردتکامل داروینی هنوز در حانه جنگ و نه خونریزیاهرام مصر از شگفتی های جهچراروياها را به یاد نمی آرمز بقای جهش ژنتیکیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراجزای پر سلولی بدن انسان زیست، مرز افق رویداد هستهوش عاطفی قسمت یازدهسرکه انگبین عسلی مفید براز علم جز اندکی به شما دایادگرفتن، آغاز حرکت است حقیقت قربانی نزاع بین بی با هوش مصنوعی خودکار روبعادت کن خوب حرف بزنیپمبرولیزوماب در بیماری چمعجزه در هر لحظه زندگیتقویت استخوان در گرو تغذآب زندگی است قسمت هفتمدر آستانه ی موج پنجم کوویقانون گذاری و تکاملتاول کف پا و حقیقتنوار مغزی روشی مهم در تشخرویاها از مغز است یا ناخوای آنکه نامش درمان و یادشنظریه ی تکامل در درمان بیموفقیت هوش مصنوعی در امتاختلالات مخچهزبان جانسوزتشنج چیستهوشیاری سنتی یا هوشیاری سعی کن به حدی محدود نشویکلوزاپین داروی ضد جنونحمایت از طبیعتبار بزرگ ایستادن بر دو پاعصب سیاتیکخطر آلودگی هواتمایل زیاد به خوردن بستنپیوند سر آیا ممکن استمغز کوانتومیآرامش(سکوت) stillness و تکاپودرمان های رایج ام اسقدرت عشقتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینکه به خاطرخودت زندگی نورون های ردیاب حافظهروزهای سخت میگذردهمه ی سردردها بی خطر نیستمیگرن و روزه داریارتباط ماده و انرژیسفرنامه سفر به بم و جنوب تصادف یا قوانین ناشناختهاصول سلامت کمرهدف یکسان، در مسیرهای متشکل های متفاوت پروتئین هکنترل همجوشی هسته ای با هحرکات چشم، ترجمه کننده ی بحثی در مورد نقش کلسیم و پیشرفت ذهن در خلاقیت استدهن، بزرگترین سرمایهتنهاییمغز برای فراموشی بیشتر کآشتی بهتر استدرمان جدید ای ال اس، توفرلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر انتخاب از طرف محیط ایستادن در برابر آزادی بچیزی شبیه نور تو نیستروشی جدید در درمان سکته مهمراهی نوعی سردرد میگرنیما اشیا را آنطور که هستندارزش حقیقی زبان قسمت دومو هر کس تقوای خدا پیشه کنسلاح و راهزنیتغییرات منطقه بویایی مغزبلندی در ذهن ما درک بلندیشاید درست نباشدکودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک قسمت چهل و سومبخشیدن دیگران یعنی آرامشپروتز عصبی برای تکلمدین اجباریتو تغییر و تحولینفرت، اسیب به خود استاقلیت خلاقچگونه جمعیت های بزرگ شکل درون و بیرون، جدای از هم من و وجود توهمیتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنرژیم غذایی ضد التهابیهوش مصنوعی متصل با مغزاز آغاز خلقت تا نگاه انساویتامین کا و استخوانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجنسیت و تفاوت های بیناییبه خوبی های دیگران فکرکنشربت رب انارکایروپاکتیک چیستمحل درک احساسات روحانی دحس و ادراک قسمت بیست و چهبرای خودآگاه بودن تو بایآموزش نوین زباندانشمندان موفق به بازگردفلج نخاعی با الکترودهای تومورهای ستون فقراتنقش پیش زمینه ها و اراده امید نجاتنگاهت را بلند کندرگیری مغز در بیماری کویمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانرحم مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان یکپارچهبی ذهن و بی روحضایعات در عصب زیر زبانیکریستال زمان(قسمت اولمدارک ژنتیکی چگونه انسانحس و ادراک- قسمت پنجاه و برخی توجهات در ببمار پارآینده ی انسان در فراتر ازداروهای ضد بیماری ام اس وفیزیک آگاهیتوانایی مغز و دیگر اجزای نقش زنجبیل در جلوگیری از انواع سکته های مغزینبودن مدرک و شاهد، مدرک دست کردن در گوشمنبع هوشیاری کجاست قسمت تازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از زمان واقعیت است یا توهمهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دسانسور از روی قصد بسیاری جهانی در ذهنبیماری آلزایمر، استیل کوطبیعت بر اساس هماهنگیگمان میکنی جرمی کوچکی در گنجینه ای به نام ویتامین مرز بین انسان و حیوان کجاخواب سالم عامل سلامتیبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا یک، وجود داردداروی جدید برای دیابتفرایند تکامل و دشواری هاتکنولوژی جدید که سلول هانمیتوان با بیرون انداختنانسولینچرا ماشین باید نتایج را پذره ی معین یا ابری از الکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترکیب آمار و ژنتیکابزارهای بقای موجود زندهزندگی زودگذرهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکامل تا مغز، از مغز توزن حقیقی معرفت و شناختستون فقرات انسان دو پا جلجاذبهبیندیشعلم ساختن برج های چرخانگاهی مغز بزرگ چالش استمشاهده گر جدای از شیء مشاخودآگاهی و هوشیاريتفکر خلا ق در برابر توهم آیا جهش های ژنتیکی، ویرودر میان تاریکی و روشناییقفس دور خود را بشکنتکامل زباننه روش تقویت مغزاولویت بندی ها کجاستچراروياها را به یاد نمی آرمز جهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتسلیم ارتباط با من برتراجزایی ناشناخته در شکل گزاویه نگاه ها یکسان نیستهوش عاطفی قسمت پنجمسرگیجه از شایعترین اختلاازدواج های بین گونه ای، ریادآوری خواب و رویاحقیقت آنطور نیست که به نظبا هر چیزی که نفس می کشد معادت کردن به نعمتپنج اکتشاف شگفت آور در مومعرفی مورد نادر بیماری گتقویت حافظه یا هوش مصنوعآب زندگی است قسمت اولدر برابر حقایق جدیدقانون جنگلتابوهای ذهنینوار مغز، مفید و بی خطررویاهای پر رمز و حیرتی درای جان جان بی تن مرونظریه ی تکامل در درمان بیموفقیت در تفکر استاختلالات حرکتی در انسانزبان ریشه هایی شناختی استشنج و حرکات شبه تشنجی قاهوش، ژنتیکی است یا محیطیشلیک فراموشیکلید نزدیک و نگاه تو بر فحوادث روزگار از جمله ویربار سنین ابزار هوشمندی اعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطر حقیقی، خود انسان استتمایز یا کشف یگانگیپیوند سر برای چه بیمارانمغز آیندگان چگونه است ؟آزمون تجربی، راهی برای ردرمان های علامتی در ام اسقسم به فقرتاثیر کتامین در درمان پااینکه خانواده ات سالم بانوروپلاستیسیتی چیستروش مقابله مغز با محدودیهمه جا خیر بکارمیگرن سردردی ژنتیکی که بارتباط متقابل با همه ی حیسفری به آغاز کیهانتضادهای علمیاضطراب و ترسهدف از تکامل مغزشکل پنجم مادهکنترل جاذبهحرکت چرخشی و دائمی کیهانبحثی در مورد حقیقت فضا و پیشرفتی مستقل از ابزار هدو ویژگی انتزاع و قدرت تجتنهایی رمز نوآوری استمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آغاز فرایند دانستندرمان جدید سرطانلحظات خوش با کودکانتاثیر احتمالی عصاره تغلیاکنون را با همه ی نقص هاینکاتی در مورد تشنجريتوکسيمب در درمان ام اسهندسه ی پایه ایما به جهان های متفاوت خودارزش حقیقی زبان قسمت سوموفور و فراوانیسلسله مباحث هوش مصنوعیتغییرات مغز پس از 40 سالگیبلوغ چیستشایسته نیست در جیب خود قرکودکان را برای راه آماده حس و ادراک قسمت نهمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرورش مغز مینیاتوری انسادین، اجباری نیستتو جهانی هستی که خودش را نقاشی هایی با بوی گذشته یاقیانوس نادانیچگونه جمعیت های بزرگ شکل درون آشفته ی تو و ظاهر خنمن کسی در ناکسی دریافتم تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینرژیم غذایی ضد دردهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز انفجار بزرگ تا انفجار ویتامین کا در سبزیجاتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهل مقدسبه خودت مغرور نشوشربت ضد خلطکار امروز را به فردا نیندمحدودیت چقدر موثر استحس و ادراک قسمت بیست و یکبرای رشد، باید از مسیر خطآمارهای ارائه شده در سطح دانشمندان نورون مصنوعی سفلج بل، فلجی ترسناک که آنتوهم فضای خالینقش پیشرفته ی سلول های بنامید یا ناامیدی؟چالش هوشیاری و اینکه چرا درگیری مغز در بیماران مبمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهسیاره ی ابلهانجهان کنونی و مغز بزرگتریبی سوادی در قرن 21ضرورت زدودن افکارکریستال زمان(قسمت دوم)مروری بر تشنج و درمان هایحس و ادراک- قسمت بیست و پبرخی توصیه ها برای واکسیآینده ی حمل و نقل هوایی دداروهای ضد تشنج با توضیح فیزیکدانان ماشینی برای تتوانایی یک فرد، برای تغینقش زبان در سلطه و قدرت اانیس بی کساننباید صبر کرد آتش را بعد دست آسمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از زمان پلانکهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانسانسور بر بسیاری از حقایجهان، تصادفی نیستبیماری الزایمرطعمه ی شبکه های ارتباط اجظهور امواج مغزی در مغز مصگندم بکاری، جو درو نمیکنمرز جدید جستجو و اکتشاف، خواب سالم عامل سلامتی و یبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا کیهان می تواند یک شبیداروی جدید ضد فشار خونفرایند حذف برخی اجزای مغتکنولوژی جدید که سلول هانمیتوان بر سیاه سیاه نوشانسولین هوشمندچرا مردم با زندگی میجنگنذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترکیب حیوان و انسانابزارهای بقای از نخستین زندگی سلول در بدن، جدای اهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکامل تا مغز، از مغز توزوز گوشستارگانی قبل از آغاز کیهجاذبه و نقش آن در شکلگیریبیهوش کردن در جراحی و بیمعلایم کمبود ویتامین E را گاهی جهت را عوض کنمشاهده آینده از روی مشاهخودآگاهی و هوشیاريتفاوت قند طبیعی با قند و آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدر مانهای کمر دردقفس ذهنتکامل زبانچه زیاد است بر من که در ایاولین قدم شناخت نقص های خچراغ های متفاوت و نور یکسرمز جهان خاصیت فراکتالمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتسلیم شدن از نورون شروع ماحیای بینایی نسبی یک بیمزاوسکا درمان گوشرهوش عاطفی قسمت اولسرگردانیاسکلت خارجی در درمان اختیاری خدا نزدیک استحقیقت افرادبا آتش، بازی نکن و بعد از عادت بد را ترک کنخبر مهم تلسکوپ هابلپول و شادیمعرفت و شناختتقویت سیستم ایمنیآب زندگی است قسمت دومدر جراحی کمر عجله نکنیدقانون جنگلتاثیر فکر بر سلامتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت رویای شفافایمونوگلوبولین وریدی IVIgنظریه ی ریسمانمولکول ضد پیریاختلالات صحبت کردن در انزبان شناسی مدرن در سطح سلتشنج به صورت اختلال رفتااستیفن هاوکینگ در تفسیر هوض مصنوعی زندهشلیک فراموشیکلید، در ناشناخته هاستحکمت الهی در پس همه چیزباربر دیگران نباشغم بی پایانخطر را بپذیرتمدن قدیمی ای در جنوب ایرپیوند سر، یکی از راه حلهامغز اندامی تشنه ی انرژی اآزمون ذهنی گربه ی شرودیندرمان ژنتیکی برای نوآوریقضاوت ممنوعتاثیر گیاه خواری بر رشد واین، فقط راه توستنوروز مبارکروش های صرفه جویی در ایجاهمیشه چیزی برای تنهایی دمیگرن شدید قابل درمان اسارتباط چاقی و کاهش قدرت بسقوط درون جاذبه ای خاص، چتظاهر خوابیده ی مادهاطلاع رسانی اینترنتیهدف از خلقت رسیدن به ابزاشکرگزار هر چیزی باش که داکندن ریشه ی خودحس متفاوتبحثی در مورد عملکرد لوب فپپوگستدو بیماری روانی خود بزرگ تنبیه چقدر موثر استمغز بزرگ چالش است یا منفعآغاز فصل سرما و دوباره تکدرمان جدید سرطانلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر بینش و انتظارات فراکوییفلکسچگونه مولکول های دی ان ایریه زغالیهندسه ی رایج کیهانما با کمک مغز خود مختاريمارزش خود را چگونه میشناسوقاحت و تمسخر دیگرانسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتغییرات آب و هوایی که به بلعیدن ستاره توسط سیاهچاشادی، پاداش انجام وظیفهکوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک قسمت چهارمبدون پیر فلکپرکاری تیروئیددیوار همه اش توهم بودتو جدای از کیهان نیستیچقدر به چشم اعتماد کنیمالکترومغناطیس شنوایی و هچگونه حافظه را قویتر کنیدروغ نگو به خصوص به خودتمن پر از تلخیمتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دراه فراری نیستهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز بار خود بکاه تا پرواز ویتامین بی 12 در درمان دردسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان فراکتالبه خودت نگاه کنشش مرحله تکامل چشمکار با یگانگی و یکپارچگیمحدودیت های حافظه و حافظحس و ادراک قسمت بیست و دوبرای زندگی سالم، یافتن تآن چیزی که ما جریان زمان دانشمندان یک فرضیه رادیکفلج خوابتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش آتش در رسیدن انسان بهامید جدید بر آسیب نخاعیچالش هوشیاری و اینکه چرا درگیری مغزی در سندرم کوومنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانرساناها و ابر رساناها و عهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مسیاره ابلهانجهان کاملی در اطراف ما پربی شرمیضرب المثل یونانیکریستال زمان(قسمت سوم)مرکز هوشیاری، روح یا بدن حس و ادراک- قسمت شصت و چهبرخی درمان های Spinal Muscular Atآینده ی علم و فیزیک در60 ثداروی فامپیریدین یا نورلفال نیکوتوازن مهمتر از فعالیت زینقش زبان در سلطه و قدرت اانگشت ماشه اینبرو و انرژی مداومدست بالای دستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از زمان به چه دلیل ایجاد میشهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانسانسور ذهنجهش های ژنتیکی مفید در سابیماری ای شبیه آلزایمر و بیماری ای شبیه ام اس مولتظرف باید پر شود چه با چرک گوهر با نظر دیگران سنگ نممرزهای حقیقی یا مرزهای تخواب عامل دسته بندی و حفطبزرگترین خطایی که مردم مآیا گذشته، امروز وآینده داروی جدید ضد میگرنفراتر از دیوارهای باورتکینگینمای موفقیتانسان قدیم در شبه جزیره عچرا مغز انسان سه هزار سالذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترازودونابزارهای دفاعی و بقای موزندگی، مدیریت انرژیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکامل تا مغز، از مغز توسواس، بیماری استسخن نیکو مانند درخت نیکوجبران از دست رفته هابیهوشی در بیماران دچار اعلایم کمبود ویتامین E را گاهی در پارکینسون باید پمشاهدات آمیخته با اشتباهخودت را از اندیشه هایت حفتفاوت مغز انسان و میمون هآیا خداباوری محصول تکاملدر محل کار ارزش خودت را بقفس را بشکنتکامل زبان انسان از پیشینه عدم مطلق بلکه عدم با قاولین مورد PML به دنبال تکنزاع ها بیهوده استمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتست نوار عصب و عضلهاحیای بینایی نسبی یک بیمزبان فرایند تکاملی برای هوش عاطفی قسمت دهمسربازان ما محققا غلبه می اسکار، لگوی هوشمندژن همه چیز نیستحقیقت انسانبا تعمق در اسرار ابدیت و عادت دادن مغز بر تفکرخدا موجود استپول و عقیدهمغز فکر میکند مرگ برای دیآب زندگی است قسمت سومدر درمان بیماری مولتیپل قانونمندی و محدودیت عالمتاثیر مشاهده بر واقعیت بنوار عصب و عضلهروان سالمایمپلانت مغزینظریه تکامل در درمان بیممولتیپل اسکلروز در زنان اختلالات عضلانی ژنتیکزبان شناسی نوین نیازمند تشنج عدم توازن بین نورون استخوان های کشف شده، ممکهیچ نقطه ای مرکزی تر از اشنا در ابهای گرم جنوب نیاکلام و زبان، گنجینه ای بسحافظه میتواند بزرگترین دبارداری بدون رحمغم بی پایانخطرات هوش مصنوعیتمدن پیشرفته ی پیشینیانپیوندهای پیچیده با تغییرمغز انسان ایا طبیعتا تماآزمون ذهنی گربه شرودینگردرمان کارتی سل و تومور مغقطار پیشرفتتاثیر گیاه خواری بر رشد واینترنت بدون فیلتر ماهوانوروز یا روز پایانیروش های عملی برای رفع کمرهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیاستنی گراویس بدون آنتیارتباط هوش ساختار مغز و ژسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتظاهری از ماده است که بیداطلاعات حسی ما از جهان، چهر چیز با هر چیز دیگر در تشکست حتمیکندر در بیماریهای التهابحس چشایی و بویاییبحثی درباره هوش و تفاوتهپایان، یک آغاز استدو بار در هفته ماهی مصرف تهدیدهای هوش مصنوعیمغز بزرگ چالشهای پیش روآغاز مبهم آفرینشدرمان دارویی سرطان رحم بلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر ترکیبات استاتین (ساکسی توسین و تکامل پیش اچگونه میتوان با قانون جنریواستیگمینهندسه بنیادینما بخشی از این جهان مرتبطاز فرد ایستا و متعصب بگذروقت نهيب هاي غير علمي گذشسم زنبور ، کلیدی برای وارتغییرات تکاملی سر انسان بنی عباس، ننگی بر تاریخشب سیاه سحر شودکی غایب شدی تا نیازمند دلماده ای ضد التهابیحس و ادراک قسمت نوزدهمبدون بار گذشتهپراسینزوماب در پارکینسودیوار، از ابتدا توهم بودتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش قهوه در سلامتیالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه من، نگاه تو و یا حقیدریا آرام نخواهد شد کشتی من بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازراه نجاتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز بحث های کنونی در ویروسویتامین بی هفدهسوخت هیدروژنی پاکجهان قابل مشاهده بخش کوچبه دنبال رستگاری باشششمین کنگره بین المللی سکارهای کوچک، بی ارزش نیسمحدودیت درک انسانحس و ادراک قسمت بیست و سوبرخی ملاحظات در تشنج های آنچه می دانم، آنچه را میخدانشمندان ژنی از مغز انسفلج خواب چیستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش انتخاب از طرف محیط، نامید درمان کرونا با همانچالش هوشیاری و اینکه چرا درگیری مغزی در سندرم کوومنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانرستگاری محدود به یک راه نهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار سیاره ابلهانجهان پیوستهبی عدالتی در توزیع واکسن ضربه مغزی در تصادف رانندکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرکز حافظه کجاستحسن یوسف باغچه ی منبرخی روش های تربیتی کودکآینده با ترس جمع نمیشودداروی لیراگلوتیدفاکسیبتتوت زیاد بخوریدنقش سجده بر عملکرد مغزانگشت نگاری مغز نشان میدچت جی پی تیدستورالعمل مرکز کنترل بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از زمان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادساهچاله ها تبخیر نمیشودجهش های ژنتیکی غیر تصادفسایه ی هوشیاریجهش های بیماری زا، معمولبیماری اسپینال ماسکولار ظرفیت مغز چقدر استگویید نوزده و ایمنی ساکتمزایای شکلات تلخ برای سلخواص فلفل سبزبزرگترین درد از درون است آیا پیدایش مغز از روی تصاداروی جدید ضد الزایمرفرار در فرار از میزبان، دتکامل فردی یا اجتماعینمایش تک نفرهانسان میوه ی تکاملچرا مغزهای ما ارتقا یافت ذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترازودونابعاد و نیازهای تکاملیزندگی، مراتب هوشیاری استهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکامل تا مغز، از مغز توسیله، فقط دعا نیستسخن و سکوتجدا کردن ناخالصی هابیو الکترونیک؛ ترکیب موجعلائم عصبی آلزایمر، با اگذر زمان کاملا وابسته به مطالبه ی حق خودخودروهای هیدروژنیتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا دلفین ها می تواند از در چه مرحله ای از خواب ، رقله برای دیدن نه برای به تکامل ساختار رگهای مغزی نهایت معرفت و شناخت درک عاولین مورد پیوند سر در اننزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتست کم هزینه ی بزاق برای احتیاط در ورزش زانو در خازبان متغیرهوش عاطفی قسمت دومسربرولایزیناسارت و پرخوریژن همه چیز نیستحقیقت اشیابا خودت نجنگعارضه جدید ویروس کرونا سخدا نور آسمان ها و زمین اپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز قلبآب، زندگی است(قسمت پنجم)در دعواها چه میکنی؟قارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنوار عصب و عضلهروبات ها قول میدهندایمپلانت مغزی و کنترل دو نظریه تکامل در درمان بیممواد کوانتومی جدید، ممکناختراع جدید اینترنت کوانزبان، نشان دهنده ی سخنگو تشویق خواندن به کودکاناستروژن مانند سپر زنان دهیچ چیز همیشگی نیستشناخت ناشناختهکلام، در تحولی شگفت آور بحافظه های کاذببازگشایی مجدد مطب دکتر سغیرقابل دیدن کردن مادهدفاع از پیامبرتمدن بشری و مغز اخلاقیپیوندی که فراتر از امکانمغز انسان برای ایجاد تمدآزادی در چیستدرمان پوکی استخوانقطره قطرهتاثیر گیاه خواری بر رشد واینترنت، حقیقت جامعه ی فنورالژیروش هایی برای مقابله با اهمیشه اطمینان تو بر خدا بمیدان مغناطيسي زمین بشر ارتباط پیوسته ی جهانسلول های مغزی عامل پارکیتعویض دارو در تشنجاطلاعاتی عمومی در مورد مهر جا که جات میشه، جات نیشکستن مرز دور مغزکندر علیه سرطانحس و ادراک (قسمت اول )بحثی درباره هوش و تفاوتهپاکسازی مغزدو برابر شدن خطر مرگ و میتو یک معجزه ایمغز بزرگ و فعال یا مغز کوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدرمان زخم دیابتی با تکنولرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر تغذیه بر سلامت روااکسکاربازپین در درمان تشریاضیات یک حس جدید استهندسه در پایه ی همه ی واکما تحت کنترل ژنها هستیم یاز مخالفت بشنووقتی فهمیدی خطا کردی برگسماگلوتید داروی کاهش دهنتغذیه بر ژنها تاثیر داردبه قفس های سیاهت ننازشبیه سازی میلیون ها جهان کیهان خود را طراحی میکندماده، چیزی نیستحس و ادراک قسمت هفتمبدون زمان، ماده ای وجود نپرتوهای صادر شده از سیاهدید تو همیشه محدود به مقدتو در میانه ی جهان نیستی نقش مهاجرت در توسعه نسل االکترودهای کاشتنینگاه مادی غیر علمی استدریای خدامننژیتتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتامین دی گنجینه ای بزرسودمندی موجودات ابزی بر جهان موازی و حجاب هابه زودی شبکه مغزی به جای شعار و عملکارهایی بیش از طراحی و گپمخچه فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت بیستمبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنچه ناشناخته است باید شدانشمندان پاسخ کوانتومی فلج دوطرفه عصب 6 چشمتوهم چیستنقش اتصالات بین سلولهای امیدهای جدید برای بازیابچالش هوشیاری و اینکه چرا درگیری اعصاب به علت میتومنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانرشته نوروایمونولوژی و نقهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقسیب یکسان و دیدگاه های متجهان پیوستهبیمار 101 ساله، مبتلا به سضررهای مصرف شکر و قند بر کشف مکانیسمی پیچیده در بمرکز حافظه کجاستحساسیت روانی متفاوتبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا فراموشی حتمی استداروی کنترل چربی خونفاجعه ی جهل مقدستوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش غذاها و موجودات درياانتقال ماده و انرژیچت جی پی تیدغدغه نتیجه ی نادانی استمنبع هوشیاری کجاست قسمت تبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از زمان طلایی سکته ی مغزی راهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطاناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اسایه را اصالت دادن، جز فرجهش تمدنی عجیب و شگفت انسبیماری اضطراب عمومیعقل مجادله گرگوش دادن بهتر از حرف زدنمسمومیت دانش آموزان بی گخواص منیزیمبسیاری از مجرمان، خودشانآیا آگاهی پس از مرگ از بیداروی سل سپتفرد موفقتکامل مادی تا ابزار هوشمچند نرمش مفید برای کمردرانسان ها می توانند میدان چرا ویروس کرونای دلتا وارفلکس وتری با توضیح دکتر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه مغز بدون واسطه ی دابعاد اضافه ی کیهانزندان ذهنیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکامل تا مغز، از مغز تیک پیام منفرد نورون مغزی سخن پاک و ثابتجدایی خطای حسی استبیوگرافیعلت خواب آلودگی بعد از خوگذشته را دفن کنمطالبی در مورد تشنجخورشید مصنوعیتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا دلفین ها میتوانند بادر ناامیدی بسی امید استقله سقوطتکامل شناخت انسان با کشفنهایت در بی نهایترنگ کردن، حقیقت نیستاولین هیبرید بین انسان و نزاع بین علم و نادانی رو منبع خواب و رویاتست آر ان اس دز میاستنی گاحتیاط در تعویض داروهازبان مشترک ژنتیکی موجوداهوش عاطفی قسمت سومسردرد میگرناساس انسان اندیشه و باور ژن هوش و ساختارهای حیاتی حقیقت تنها چیزی است که شابا خدا باشعبارت های مبهم مانند انرخدا بخشنده است پس تو هم بتلقین اطلاعات و حافظهپوشاندن خود از نورمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآتاکسیدر سال حدود 7 میلیون نفر قبل و بعد از حقیقتتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نوار عصب و عضلهروبات های ریز در درمان بیایمپلانت مغزی کمک میکند نظریه تکامل در درمان بیمموجود بی مغزی که می تواندادامه بحث تکامل چشمزبان، وسیله شناسایی محیطتشخیص ژنتیکی آتروفی های اسرار آفرینش در موجهیچ چیز، چقدر حقیقی استشناخت و معرفت، و نقش آن دکلرال هیدرات برای خوابانحافظه و اطلاعات در کجاست بازگشت از آثار به سوی خداغار افلاطوندفاع در برابر تغییر ساختتمدن زیر آبپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز انسان برای شادمانی طآزادی عقیده، آرمانی که تدرمان پوکی استخوانلمس کوانتومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایندرالنورالژی تریژمینالروش هایی برای کم کردن اضطهمیشه به آنچه داری، خوشنمیدان های مغناطیسی قابل ارتباط انسانی، محدود به سلول های بنیادیتعامل انسان و هوش مصنوعیاطلاعاتی عمومی در مورد مهر حرکت خمیده می شود و هر شکستگی لگن یا سکته ی مغزیکو کیو تن coQ10حس و ادراک (قسمت دوم )بحثی درباره هوش و تفاوتهپارادوکس ها در علمدو برابر شدن خطر مرگ و میتو یک جهان در مغز خودت هسمغز بزرگترین مصرف کننده افت فشار خون ناگهانی در ودرمان ساده ی روماتیسملزوم گذر انسان از حدها و تاثیر حرکات چشم بر امواج اگر فقط مردم میفهمیدند کریتوکسیمابهندسه زبانِ زمان استمانند کودکان باشیداز نخستین همانند سازها توقتی ناراحتی چیکار میکنیسندرم میلر فیشرثبت و دستکار ی حافظهبه مغز خزندگان خودت اجازشبیه سازی سیستم های کوانکیهانِ هوشیارِ در حال یاماده، چیزی بیش از یک خلا حس و ادراک قسمت هفدهمبر کسی اعتماد نکن مگر اینپرتوزایی از جسم سیاهدیدن خدا در همه چیزتوقف؛ شکستنقش میدان مغناطیسی زمین الگو نداشتیمنگاه محدود و تک جانبه، مشدرک فرد دیگر و رفتارهای امن، ما یا چی؟تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی الفاگواز تلسکوپ گالیله تا تلسکویروس مصنوعیسی و سه پل اصفهانجهان ما میتواند به اندازبه زیر پای خود نگاه نکن بصبور باشکاربرد روباتهای ريزنانومخچه ، فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت دهمبرخی نکات از گاید لاین پرآنچه واقعیت تصور میکنیم دانشمندان اولین سلول مصنفن آوری های جدید علیه شناتوهم و خیالنقش تیروئید در تکامل مغزامیدوار باش حتی اگر همه چچالش های ایستادن بر دو پادرب بسته با غیر خود باز ممنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانرشد مغز فرایندی پیچیده اهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدسیر آفرینش از روح تا مغز جهان پر از چیزهای اسرار آبیمار مرکز تنفس سلولیضررهای شکر بر سلامت مغزکشف ژن جدید، می تواند گستمرکز خنده در کجای مغز استخفاش کور و انسان بینا؟برخی سيناپسها طی تکامل و آیا ممکن است موش کور بی مداروی تشنجی دربارداریفارغ التحصیلان، فقیر و دتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش غذاها و موجودات درياانتروپی و هوشیارینتایج نادانی و جهلذهن ما از در هم شکستن منبمنبع هوشیاری کجاست قسمت تبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از زمان، واقعی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن ساخت سلول عصبی حتی پس از جهشهای مفید و ذکاوتی که دبیماری بیش فعالیعقل در جهان جدید، عجیب اسگوشه بیماری اتوزومال رسسمسمومیت دانش آموزان، قماخواص میوه ی بهبسیاری از بیماری های جدیآیا امکان بازسازی اندامهداروی ضد چاقیفرد یا اندیشهتکامل مداومچند جهانیانسان یک کتابخانه استچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک رفتار مانند بردهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه ها روی مغزابعاد بالاترزونیسومایدهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک پیشنهاد خوب برای آسان جریان انرژی در سیستم های بیوگرافیعماد الدین نسیمی قربانی گر جان به جز تو خواهد از خمطالعه ای بیان میکند اهدخوش قلبی و مهربانیتفاوت های بین زن و مرد فقآیا دست مصنوعی به زودی قادر هم تنیدگی مرزها و بی مقلب های سادهتکامل، نتیجه ی برنامه رینهادینه سازی فرهنگ اختلارنگین کماناولین تصویر در تاریخ از سنزاع بین علم و جهل رو به پمنتظر نمان چیزی نور را بهاحساس گذر سریعتر زمانزبان چهار حرفی حیات زمینهوش عاطفی قسمت ششمسردرد میگرن در کودکاناستفاده از مغز، وزن را کمژن یا نقشه توسعه مغز و نقحقیقت خواب و رویابا طبیعت بازی نکنعجول نباشخدا تاس نمیریزدتلاش ها برای کشف منابع جدپیموزایدمغز مانند تلفن استآتاکسی فریدریشدر عید نوروز مراقب تصادف قبل از آغازتاثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضلهروبات کیانایمپلانت نخاعی میتواند دنعناعموجودات مقهور ژنها هستنداداراوون تنها داروی تاییزدودن نقص از هوش مصنوعیتشخیص آلزایمر سالها قبل اسرار بازسازی اندام هاهیچ وقت خودت را محدود به شناخت حقیقت یا آرزوهای گکم کردن کالری روشی سودمنحافظه و اطلاعات در کجاست بازگشت به ریشه های تکاملغرور و علمدقیق ترین تصاویر از مغز اتمدنی قدیمی در شمال خلیج پیام های ناشناخته بر مغز مغز انسان برای شادمانی طآزار حقیقیدرمان آرتروز با ورزش موضلووفلوکساسینتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکریننوزاد ناشنوای متولد شده،روش هایی برای جلوگیری از همیشه داناتر از ما وجود دمیدان های کوانتومی خلاارتباط از بالا به پایین مسلول های بنیادی منابع و اتعامل انسان با هوش مصنوعاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهرچیز با یک تاب تبدیل به شگفت نیست من عاشق تو باشمکوچ از محیط نامناسبحس و ادراک قسمت 67بحثی درباره هوش و تفاوتهپاسخ گیاهان در زمان خورددو داروی جدید برای میاستتو کجای جهانیمغز حریص برای خون، کلید تافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه مغز ما، موسیقی را پدرمان سرگیجه بدون نیاز بلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر دوپامین و سروتونیناگر میدانی مصیبت بزرگتر ریسپریدونهندسه، نمایشی از حقیقتمانند آب باشاز نخستین همانند سازها توقتی پر از گل شدی خودت را سندرم کووید طولانیثبت امواج الکتریکی در عصبه نقاش بنگرشبکه های مصنوعی مغز به درکیست هیداتید مغزماست مالیحس و ادراک قسمت هجدهمبرلیتیونپرسشدیدگاه نارسای دوگانه ی متولید مولکول جدید توسط هنقش محیط زندگی و مهاجرت دالگو و عادت را بشکن و در انگاه کلی نگردرک نیازمند شناخت خویش امن، خود تو هستمتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانراه پیروزی در زندگی چیستهوش مصنوعی اکنون می تواناز تکنیکی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مسیلی محکم محیط زیست بر انجهان مادی، تجلی فضا در ذهبه سیاهی عادت نکنیمصبور باشکاربرد روباتهای ريز، در مخچه ابزاري که وظیفه آن فحس و ادراک قسمت دوازدهمبرخی نرمش ها برای درد زانآنچه حس می کنیم، نتیجه ی دانشمندان تغییر میدان مغفناوری هوش مصنوعی نحوه ختوهم وجودنقش حفاظتی مولکول جدید دامیدواریچالش کمبود اندام برای پیدرختان چگونه بر تشکیل ابمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانرشد مغز علت تمایل انسان بهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان پر از چیزهای جادویی بیماری لبر و نابینایی آنضعیف و قویکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگ چیستخفاش با شیوع همه گیری جدیبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا ما کالا هستیمداروی جدید ALSفاصله ها در مکانیک کوانتتوصیه های سازمان بهداشت نقش غذاها و موجودات درياانتظار گذر تندباد؟نجات در اعتماد به خودذهن چند جانبه نیازمند نگمنبع هوشیاری کجاست قسمت تبر را بردارابزار بقای موجود زنده از زمان، اندک استهوش مصنوعی از عروسک تا کمهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهشهای مفید و ذکاوتی که دبیماری تی تی پیعقل سالمگوشت خواری یا گیاه خواریمسیر دشوار تکامل و ارتقاخواص هلو برگ هلوبسیاری از بیماری های جدیآیا انسان با مغز بزرگش اخداروی ضد چاقیفرد حساس از نظر عاطفی و بتکامل چشمچند جهانیانسان باشچرا پس از بیدار شدن از خورفتار وابسته به شکلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاتفاق و تصادفزونا به وسیله ویروس ابله هوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکامل تا مغز، از مغز تیک آلل ژنتیکی که از نئاندجریان انرژی در سیستم های بیان ژن های اسکیزوفرنی دعنصر اصلی تعیین واقعیتگرفتار محدودیت ها و ابعامعمای اخلاقی قطارخوش خیالی و خوش بینیتفاوت های تکاملی در مغز وآیا رژیم غذایی گیاهی سلادر هم تنیدگی کوانتومیقلب و عقلتکثیر سلول در برابر توقف چهار میلیارد سال تکامل برهبر حقیقیاولین دارو برای آتاکسی فنسبیت عام از زبان دکتر برمنتظر نتیجه ی کارهایت بااحساسات کاذبزبان نیاز تکاملی استهوش عاطفی بیشتر در زنانسردرد میگرنی در کودکاناستفاده از نظریه ی تکامل ژن ضد آلزایمرحقیقت در علم، هرگز نهایی بالای هر دستی، دستی هستعدم توقف تکامل در یک انداخدای رنگین کمانتلاش های جدید در ALSپیموزایدمغز مادران و کودکان در زمآتاکسی مخچه ای خودایمندرمان نگهدارنده ی اعتیادقبل از انفجار بزرگتاثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضله مهم در تشروح و آب حیاتایمپلانت استخوانی در آسیهفت چیز که عملکرد مغز تو مورد نادر همپوشانی دو بیادب برخورد با دیگرانسفر فقط مادی نیستتشخیص ایدزاصفهان زیباهیچ کاری نکردن به معنی چیشناخت درون، شناخت بیرون؛کمی زاویه ی دیدت را عوض کحافظه و اطلاعات در کجاستبازخورد یا فیدبکغربال در زندگیدل به دریا بزنتمرکز و مدیتیشنپیدایش زبانمغز انسان رو به کوچک تر شآزار دیگری، آزار خود استدرمان ام اس(مولتیپل اسکللوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان النوسانات کوانتومی منبع ماروش هایی ساده برای کاهش اهمیشه راهی هستمیدان بنیادین اطلاعاتارتباط بین هوش طبیعی و هوسلول های بدن تو پیر نیستنتعداد کلی ذهن ها در جهان اعتماد به خودشگفت انگیز بودن کیهانکوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک قسمت 74بحثی درباره هوش و تفاوتهپختگی پس از چهل سالگي به دو سوی واقعیتتو کز محنت دیگران بی غمیمغز در تنهایی آسیب میبینافتخار انسانچگونه مغز پیش انسان یا همدرمان سرگیجه بدون نیاز بلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر نیروی مغناطیس نباشد ریسدیپلام تنها داروی تایهنر فراموشیماه رجباز نخستین همانند سازها توقتی تو از یاد گرفتن باز سندرم گیلن باره به دنبال جلو رفتن یا عقبگردبه نقاش بنگرشبکیه های مصنوعیکیست کلوئید بطن سومماست مالی با هوش انسانیحس و ادراک قسمت هشتمبرنامه و ساختار پیچیده مپرسش و چستجو همیشه باقی ادیروز و امروزتولید مثل فقط با یک مادر نقش مرکز تنفس سلولی در بیالگوی بنیادین و هوشیارینگاه انسان محدود به ادرادرک و احساسمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانراه انسان شدن، راه رفتن وهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز و از مغز ویرایش DNA جنین انسان، برسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان مرئی و نامرئیبه سخن توجه کن نه گویندهصبر لازمه ی پیروزی استکاش شرف اجباری بود یا حتیمخچه تاثیر گذار بر حافظهحس و ادراک قسمت سومبرخی نرمش ها برای زانوآنها نمیخواهند دیگران رادانشمندان روش هاي جدیدی فواید روزه داری متناوبتوهم وجودنقش حیاتی تلومر دی ان آ دامیدواری و مغزچالش دیدگاه های سنتی در بدرختان اشعار زمینمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانرشد در سختی استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که سیستم تعادلی بدنجهان دارای برنامهبیماری میاستنی گراویسطلوع و حقیقتکشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگ و میر پنهانخلا، حقیقی نیستبرداشتت از جهان رو زیاد آیا ما تنها موجودات زنده داروی جدید s3 در درمان ام فاصله ی همیشگی تصویر سازتوصیه های غیر دارویی در سنقش غذاها در کاهش دردهای انحراف و حقیقتنجات در راستگوییذهن هوشیار در پس ماده ی ممنبع هوشیاری کجاست قسمت تحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از زمزمه ات مانده در گوشمزنان باهوش ترهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز- از مغز واسطه ها د رمسیر ایجاد مغساخت شبکه عصبی با الفبای جوانان وطنبیماری خود ایمن اعصاب محعقلانیت بدون تغییرگیلگمش باستانی کیستمسئول صیانت از عقیده کیسخواص هندوانهبشکه ای که ته نداره پر نمآیا احتمال دارد رویا از آداروی ضد تشنج با قابليت تفردا را نمیدانیمتکامل و ارتقای نگاه تا عمچند جهانی و علمانسان جدید از چه زمانی پاچرا ارتعاش بسیار مهم استرفتار اجتماعی انسان، حاصمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه ی بیولوژِیکاتوبان اطلاعات و پلِ بینزیان غذاهای پرچربهوش مصنوعی، اتفاقات و تحسخت ترین حصاراز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانجریان انرژی در سیستم های بیان حقیقتعوامل موثر در پیدایش زباگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعماری، هندسه ی قابل مشاخوشبختی چیستتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا رژیم غذایی گیاهی سلادر هم تنیدگی کوانتومی و پقلب یا مغزتأثیر نیکوتین سیگار بر مچهار ساعت پس از کشتار خوکروی و منیزیم در تقویت استاولین دروغچسبیدن به خود، مانع بزرگ منتظر زمان ایده آل نشواخلاق و علوم اعصابزبان و کلمه حتی برای کسانهوش عاطفی در زنان بیشتر اسردرد و علتهای آناستفاده از هوش مصنوعی در ژنها نقشه ایجاد ابزار هوحقیقت راستین انسان علم ببالاترین هدف از دولتعدم تعادل دوپامین، فقط بخدایی که ساخته ی ذهن بشر تلاش های جدید در درمان فرپیچیدگی های مغزمگسمغز چون ابزار هوش است دلیآتش منبع انرژیدرمان نابینایان آیا ممکنقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر هوش مصنوعی بر مغزنوار عصب و عضله برای تاییروح در جهانی دیگر استایمان به رویاهفت سین یادگاری از میراث موسیقی نوادراک ما درک ارتعاشی است سفر نامه سفر به بم و جنوب تصویر خورشید یا خود خورشاصل بازخوردهیچ کس مانند تو نگاه نمیکشناسایی تاریخچه ی تکاملیکمالگرایی دشمن پیشرفتحافظه ی ما انسان ها چرا مبازسازي مغز و نخاع چالشی مقالاتدلایلی که نشان میدهد ما بتمرکز بر هدفپیر شدن حتمی نیستمغز انسان رو به کوچکتر شدآسيب میکروواسکولاریا آسدرمان با سلول های بنیادیلوتیراستامتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسینوشیدن چای برای مغز مفید روش استفاده از بالش طبیهمیشه عسل با موم بخوریممیدازولام در درمان تشنج ارتباط شگفت مغز انسان و فسلول بنیادی و ای ال استعذیه ی ذهناعتماد به خودشگفت زده و حیران باشکوچکی قلبحس و ادراک قسمت 75بحثی درباره احساسات متفاپدیده خاموش روشن در پارکدولت یا گروهکتو پیچیده ترین تکنولوژی مغز را از روی امواج بشناسافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه هموساپينس بر زمین درمان سرگیجه بدون دارولزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر داروهای ضد التهاب اگر نعمت فراموشی نبود بسریشه های مشترک همه ی موجوهنر حفظ گرهماهیچه ی صبراز نخستین همانند سازها توقتی خودت را در آینه دیدیسندرم پیریفورمیسجلوتر را دیدنبه نادیدنی ایمان بیاورشباهت مغز و کیهانکپسول ژری لاکتماشین دانشحس و ادراک قسمت هشتاد و نبرنامه ی مسلط ژنها در اختپرسشگری نامحدوددیسک گردنتولید مثل اولین ربات های نقش نگاه از پایین یا نگاهالگوبرداری از طبیعتنگاه از بیرون مجموعهدرک کنیم ما همه یکی هستیممنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانراه بی شکستهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروسیناپس، شگفتی خلقتجهان مشارکتیبهبود حافظه پس از رخدادهصبر و واقعیتکتاب گران و پرهزینه شد ولمخاطب قرار دادن مردم، کاحس و ادراک قسمت سی و هشتمبرخی نرمش های گردنآنژیوگرافی از مغزدانشمندان روشی برای تبدیفواید روزه داری متناوبتوهم بی خدایینقش خرچنگ های نعل اسبی درامیدی به این سوی قبر نیستچاالش ها در تعیین منبع هودرد و درسمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانرشد، رسیدن به یک هدف نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان در حال نوسان و چرخشبیماری میاستنی گراویسطلای سیاهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرگ و میر بسیار بالای ناشخلا، خالی نیستبررسي علل احتمالي تغيير آیا مصرف مولتی ویتامین هداروی جدید لنفوم و لوکمیفتون های زیستیتوصیه هایی در مصرف ماهینقشه مغزی هر فرد منحصر بهاندوه در دنیا استنخاع ما تا پایین ستون فقرذهن و زندگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از