دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چالش هوشیاری و اینکه چرا در فیزیک یک مساله ی مهم است قسمت چهارم

چالش هوشیاری و اینکه چرا در فیزیک، یک مساله ی مهم است. مقاله از دکتر اینس اوردنتاقسمت چهارم و پایانی
منبع هوشیاری کجاست قسمت چهل و سوم

ما با درخواستمان برای مدل های درست تر، شاید غنای مدل های تئوریک را از دست بدهیم. (توجه به آنچه درست می پنداریم، به سادگی میتواند ما را از پرسش و جستجوگری بعدی باز دارد و این حالت، غنای مدل ها و پایه ی علمی آن را کاهش خواهد داد. آنچه در نگاه یک پژوهشگر و دانشمند علم محور مهم است، جستجو برای کشف علت ها است و این پرسش و جستجو به هیچ حدی محدود نخواهد بود.)

در یکی از مهمترین کاربردهای نسبت هولوگرافیک سطح به حجم- که در مدل هولوگرافیک ژنرالیزه به وسیله نسیم هرمیان کشف شد و راه حلی برای جاذبه ی کوانتومی ارائه کرد- این احتمال وجود دارد که هوشیاری در مغز جایی نداشته باشد؛ بلکه مغز و بقیه ی بدن، گیرنده ها و انتقال دهنده هایی هستند که به یک شبکه ی اطلاعات جهانی متصل است.(برای بررسی بیشتر مدل هولوگرافیک ژنرالیزه به مقاله ی علومِ بنیادینِ پر معنی و علمِ اطلاعات بی معنی ولی سود آور در همین کانال، مراجعه شود). پیچیدگی هوشیاری از مکانیسم پیشخوراند و پسخوراند بین آنها منشا میگیرد.
( در حقیت غیر ممکن است پیچیدگی بیولوژی روی زمین را بدون در نظر گرفتن اصل فیدبک- چرخه ی اطلاعات در فیدبک به جلوپسخوراند و فیدبک عقبپیشخوراند(فوروارد و بک وارد)بین هر جزء طبیعت درک کرد.(بازخورد یا فیدبک، فرایند تصحیح عملکرد یک سیستم در رویارویی آن با سیستم دیگری است که آن را در بر گرفته است. فرایند تصحیح، میتواند بازده سیستم را با توجه به شرایط محیطی، بیشتر کند. بازخورد رو به عقبپیشخوراند، به محصول گذشته، نگاه میکند و از روی محصول تولید شده، کوشش می کند عیب سیستم را اصلاح کند. پسخوراند محصول را پیشبینی می کند و پیش از تولید محصول، در جهت اصلاح سیستم تولید کننده، کار می کند. پیشخوراند، بر اطلاعات گذشته، و پسخوراند بر پیشبینی آینده استوار است.
ماشین های الکترونیکی و کامپیوترها در عصر ما امکان دسترسی سریع به اطلاعات را فراهم کرده اند؛ به طوری که میتوان اطلاعات مربوط به عملیات یک پروژه را در همان لحظه ای که عملیات رخ میدهد دریافت کرد. این اطلاعات را اصطلاحا اطلاعات زمان وقوع می‌نامند و کنترل بر اساس این اطلاعات، کنترل زمان وقوع است. )
اگر اینگونه باشد هوشیاری محدود به منطقه ی خاصی در ماده نیست و نیز فقط ذهنی و متصور به وسیله ی یک فرد نیست بلکه در همه چیز نفوذ دارد و این شامل فضای بینابینی هم هست و مکانیسم پیشخوراند و پسخوراند منبعی از سازماندهی و ساختار آن است.

در این زمینه هوشیاری می تواند، واقعی تصور شود نه اینکه خطای ادراکی یا مایا باشد زیرا هوشیاری فقط درون مغز نیست بلکه بیرون هم هست و یک عامل فعال در طبیعت واقعیت خواهد بود.

بنابراین معنی فیزیکی- که به وسیله ی مدل هولوگرافیک ژنرالیزه به دست می آید- به شکل بنیادین مهم است. این مدل به طول کامل راه حل هایی برای هندسه ی تحلیلی است و به ما اجازه می دهد راهی را برای پیگیری مکانیسم ها و پدیده های فیزیکی درگیر در طبیعت واقعیت داشته باشیم.
ممکن است هوشیاری یک فرایند غیر موضعی(فراتر از مجموعه ی مرسوم) باشد که از تعامل هندسه ی فضا-زمان در مقیاس پلانک منشا می گیرد و همگون سازی پیام غیرخطی و غیر موضعی را ممکن میکند.(ما این هندسه ی فضازمان در هم متصل چندگانه، را به عنوان شبکه ی کرمچاله ی ریز، می شناسیم.) و این یک عملکرد ضروری را در فرایند بیولوژیک و فیزیک تشکیل میدهد. بنابراین دینامیک اطلاعات- که زیرپایه ی فرایندهای فیزیکی است- به یک قالب خودساز نیاز دارد که از خصوصیاتی مانند ارتباط بینابینی، حافظه، پسماند، مکانیسم های بازخوراند، تکرار، تاثیرات علّی گذشته، و دخالت های لوکال و غیر لوکال منشا می گیرد- و ما آن را با عنوان فضا-حافظه می شناسیم.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [4/18/2022 10:14 PM]
مدل تصادفی کیهان شناسی مدرن، تصور می کند نظم و ترتیب در جهان از فرایندهای تصادفی منشا می گیرد. چنین ترتیبی به عنوان شاهد، تا حد زیادی غیر ممکن است زیرا فرایندهای پیشخوراند و پس خوراند را از اصول اولیه، نادیده می گیرد. این، معادل قیاسی است که به وسیله ی یک فرد نابینا انجام می شود و کوشش میکند تصاویر در هم ریخته مکعب روبیک را منظم نماید.
با این همه، بی نظمی و تصادف، قالب رایجی است که در آن، توصیف نظم کیهان شناسی و کوانتومی انجام می شود.
تنها سناریویی- که مکانیسم پیشخوراند و پسخوراند را در مدل سنتی مجاز می داند- در بیولوژی است که پیچیدگی فوق العاده زیاد، می تواند از عهده ی این رخداد بر بیاید. اینطور تصور می شود که تبادل اطلاعات فقط میتواند بین ساختارهای بیولوژیک رخ دهد زیرا آنها تنها مواردی هستند که نرم افزار لازم را در اختیار دارند.
همانقدر که این بیان منطقی به نظر میرسد سوال قبلی بر آن وارد می شود... چگونه این پیچیدگی فوق العاده از تصادف، رخ داده است؟! آیا این عبارت در حال نادیده گرفتن پیچیدگی موجود در مقیاس ثابت- که ذاتی نظم هولوفراکتال جهان است- نمی باشد؟

References
[1] DENNET, D. (1991). Consciousness Explained. Little, Brown and Co.

[2] DAWKINS, R. (1989). The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press.

[3] MALDACENA, J., & SUSSKIND, L. (2013). Cool Horizons for Blackholes. arXiv:1306.0533.

[4] HARAMEIN, N. Quantum Gravity and the Holographic Mass. (2013). Physical Review and Research International, pp. 270-292.

[5] FULLER, B., & APPLEWHITE, E. (1982). Explorations in the Geometry of Thinking: Synergetics. Macmillan Publishing Co. Inc
https://www.resonancescience.org/blog/the-problem-of-consciousness-and-why-it-is-a-problem-in-physics?fbclid=IwAR1UcQ-Wvp8sorvZxRozloVVmhrdMvK_ZgOCnOemYcGSlCqd__Gs1V5D2vs


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ایا بیماری ام اس (مولتیپخانواده پایداراز نخستین همانند سازها تدرگیری مغز در بیماران مبنگاه دوبارهبیماری ای شبیه ام اس مولتزبان چهار حرفی حیات زمینهوش عاطفی در زنان بیشتر اتفکر قبل از کارشباهت زیاد بین سلول هاي عمنبع هوشیاری در کجاست؟ قکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهانی که نه با یک رخداد و ابتدایی که در ذهن دانشمندل به دریا بزنمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگینبرو و انرژی مداومفرگشت و تکامل تصادفی محض بیان حقیقتسفر فقط مادی نیستهدف یکسان، در مسیرهای متتقویت سیستم ایمنیطی یکصد هزار سال اخیر هرچمیوتونیک دیستروفیکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر ترکیبات استاتین (سآب زندگی است قسمت دومجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماندین، اجباری نیستنقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهان خاصیت فراکتالچرا پس از بیدار شدن از خوقلب را نشکنبازخورد یا فیدبکسلولهای بنیادی مصنوعی دروقتی فهمیدی خطا کردی برگتنفس هوازی و میتوکندریعلم ساختن برج های چرخانما با کمک مغز خود مختاريمگلوله ی ساچمه ایتاثیر درجه حرارت بر عملکآغاز مبهم آفرینشحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دانشمندان تغییر میدان مغنقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز- از مغزتروبات کیاننشانه های پروردگار در جهقدرت عشقبحثی درباره احساساتی غیرسیلی محکم محیط زیست بر انواقعیت چیستتو باید نیکان را به دست بعدم توقف تکامل در یک اندامحل درک احساسات روحانیگاهی مغز بزرگ چالش استتاریک ترین بخش شبالگوی بنیادین و هوشیاریحریص نباشابزارهای بقا ازنخستین همداروی جدید برای دیابتنقش غذاها و موجودات درياازدواج های بین گونه ای، رروشی جدید در درمان قطع نخهمیشه اطمینان تو بر خدا بلزوم سازگاری قانون مجازابرای تمدن سازی، باید در بسال سیزده ماههواکسن اسپایکوژن ضد کروناتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مرکز هوشیاری، روح یا بدن پیوند قلب خوک، به فرد دچاترکیب آمار و ژنتیکانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک قسمت هفتماجزایی ناشناخته در شکل گدر هم تنیدگی مرزها و بی مچه زیاد است بر من که در ایاصل بازخوردراه های جدید برای قضاوت رهوش فوق العاده، هر فرد اسمنابع انرژی از نفت و گاز برخی درمان های Spinal Muscular Atسختی ها رفتنی استورزش در کمر دردتوصیه هایی در مصرف ماهیمسیر دشوار تکامل و ارتقاپروژه ی ژنوم انسانیتصویر زیبای اصفهانانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت دوازدهماداراوون تنها داروی تاییدرمان های جدید در بیماری نورون های ردیاب حافظهبلندی در ذهن ما درک بلندیرشد مغز علت تمایل انسان بسعی کن به حدی محدود نشویهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت ژن هوش و ساختارهای حیاتی تکامل داروینی هنوز در حامعنی روزهآنچه حس می کنیم، نتیجه ی جلوتر را دیدنايا اراده آزاد توهم است یخلا، خالی نیستارتباط انسانی، محدود به درمانهای بیماری پارکینسچگونه هوشیاری خود را توسبه زودی شبکه مغزی به جای زندگی در سیاهچالهشگفت زده و حیران باشهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتابوهای ذهنیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجهان هوشیارمغز و اخلاقایا بدون زبان میتوانیم تخار و گلاز نخستین همانند سازها تدرگیری مغزی در سندرم کوونگاهی بر قدرت بینایی درابیماری اسپینال ماسکولار زبان نیاز تکاملی استهوشمندی کیهانتفکر خلا ق در برابر توهم شجاعت و ترسمنبع هوشیاری در کجاست؟(قکیهان خود را طراحی میکندتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جنین انسان، هوشمندی جهانی که از یک منبع، تغذیابتذال با شعار دیندلایلی که نشان میدهد ما بمغز بیش از آنچه تصور میشواز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمچت جی پی تیفراموش کارها باهوش تر هسبیست تمرین ساده برای جلوسفر نامه سفر به بم و جنوب هدف از تکامل مغزتلقین اطلاعات و حافظهطبیعت موجی جهانمیگرن و پروتئین مرتبط با کتاب، سفری به تاریختاثیر حرکات چشم بر امواج آب زندگی است قسمت سومجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماندید تو همیشه محدود به مقدنقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستچرا ارتعاش بسیار مهم استقیچی ژنتیکیبازسازي مغز و نخاع چالشی سلام تا روشناییوقتی پر از گل شدی خودت را تنفس هوازی و میتوکندریعلایم کمبود ویتامین E را ما بخشی از این جهان مرتبطگلوئونتاثیر درجه حرارت بر عملکإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روش هاي جدیدی نقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز، از مغز روح در جهانی دیگر استنظام مثبت زندگیقطار پیشرفتبخش فراموش شده ی حافظهسینوریپا داروی ترکیبی ضدواقعیت چیستتو تغییر و تحولیعدم درکمحل درک احساسات روحانی دگذر زمان کاملا وابسته به تاریکی من و تو و گرد و غباالگوبرداری از طبیعتحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزارهای بقای موجود زندهداروی جدید ضد میگرننقش غذاها و موجودات دريااسکار، لگوی هوشمندروشی جدید در درمان نابینهمیشه داناتر از ما وجود دلزوم عدم وابستگی به گوگل برای خودآگاه بودن تو بایسانسور از روی قصد بسیاری واکسن دیگر کرونا ساخته شتوهم چیستمرکز حافظه کجاستپیوند مغز و سر و چالشهای ترکیب حیوان و انسانانتقال ماده و انرژیحس و ادراک قسمت هفدهماحیای بینایی نسبی یک بیمدر هم تنیدگی کوانتومینه عدم مطلق بلکه عدم با قاصل علت و تاثیرراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی می تواند بر احمنابع انرژی از نفت و گاز برخی روش های تربیتی کودکسرنوشتوزن حقیقی معرفت و شناختتوضیحی ساده در مورد هوش ممسئول صیانت از عقیده کیسپروانه ی آسمانیتصویربرداری فضاپیمای آمانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت سومادب برخورد با دیگراندرمان های رایج ام اسنوروپلاستیسیتی چیستبلوغ چیسترشد در سختی استشلیک فراموشیهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتکامل داروینی هنوز در حامعادله ها فقط بخش خسته کنآنها نمیخواهند دیگران راجمجمه انسان های اولیهای نعمت من در زندگیمخلاصه ای از مطالب همایش مارتباط از بالا به پایین مدرهای اسرارآمیز و پوشیدهچگونه واکسن کرونا را توزبه زیر پای خود نگاه نکن بزندگی زمینی امروز بیش از شگفتی های زنبور عسلهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکنگره بین المللی سردرد دتاثیر فکر بر سلامتآیا هوش ارثی دریافتی از پجهان های بسیار دیگرمغز و سیر تکامل ان دلیلی مغز کوانتومیایا تکامل هدفمند استخارق العاده و استثنایی باز نشانه ها و آثار درک شددرگیری مغزی در سندرم کوونگاهی بر توانایی اجزاي بفلج نخاعی با الکترودهای بیماری اضطراب عمومیزبان و کلمه حتی برای کسانهوشیاری و وجودتفاوت مغز انسان و میمون هشرکت نورالینک ویدیویی ازمنبع خواب و رویاکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهان ذهن و افکار ما مجهانی در ذهنابداع دی ان ای بزرگترین ددنیای شگفت انگیز کوانتوممغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعچت جی پی تیفراموشی همیشه هم بد نیستبیش از نیمی از موارد انتقسفر به مریخ در 39 روزهدف از خلقت رسیدن به ابزاتلاش ها برای کشف منابع جدطبیعت بر اساس هماهنگیمیگرن سردردی ژنتیکی که بکتابخانهتاثیر دوپامین و سروتونینآب، زندگی است(قسمت پنجم)جریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندیدن خدا در همه چیزنقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز ترنگین کمانچرا بیماری های تخریبی مغقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبحتی علمی درباره تمایل بسلسله مباحث هوش مصنوعیوقتی تو از یاد گرفتن باز تنفس بدون اکسیژنعلایم کمبود ویتامین E را ما تحت کنترل ژنها هستیم یگمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر درجه حرارت بر عملکافت فشار خون ناگهانی در وحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روشی برای تبدینقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز، از مغز روح رهایینظریه ی تکامل در درمان بیلمس کوانتومیبخش های تنظیمی ژنومسیگار عامل افزایش مرگ ومواقعیت های متفاوتتو جهانی هستی که خودش را عسل طبیعی موثر در کنترل بمحدودیت چقدر موثر استگذشته را دفن کنتاریکی و نورالتهاب شریان تمپورالحس چشایی و بویاییابزارهای بقای از نخستین داروی جدید ضد الزایمرنقش غذاها در کاهش دردهای اساس انسان اندیشه و باور روشی جدید در درمان سکته مهمیشه راهی هستمقاومت به عوارض فشار خون برای زندگی سالم، یافتن تسانسور بر بسیاری از حقایواکسن دیگری ضد کرونا از دتوهم وجودمرکز حافظه کجاستپیوند اندام از حیوانات بترازودوناندوه در دنیا استحس و ادراک قسمت هجدهماحیای بینایی نسبی یک بیمدر هم تنیدگی کوانتومی و پنهایت معرفت و شناخت درک عاصل عدم قطعیت از کوانتوم راه پیروزی در زندگی چیستهوش مصنوعی و کشف زبان هایمنابع انرژی از نفت و گاز برخی سلولهای عصبی در تلاسریع دویدن مهم نیستوزوز گوشتیوتیکسن داروی ضد جنونمسئولیت جدیدپرواز از نیویورک تا لوس آتصور از زمان و مکانانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت سی و هشتمادراک ما درک ارتعاشی است درمان های علامتی در ام اسنوروز یا روز پایانیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاز گهواره تا گورشلیک فراموشیهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتکامل داروینی هنوز در حامعجزه های هر روزهآنان که در قله اند هرگز خجنبه های موجی واقعیتای آنکه نامش درمان و یادشخلاصه ای از درمان های جدیارتباط بین هوش طبیعی و هودروغ نگو به خصوص به خودتچگونه آن شکری که می خوریمبوزون هیگز چیستزندگی زودگذرشانس یا تلاشهوش مصنوعی به شناسایی کامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکنگره بین المللی سردرد دتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا هوش سریعی که بدون احسجهان هایی در جهان دیگرآیا هشیاری کوانتومی وجودجهان یکپارچهایجاد احساساتخبر مهم تلسکوپ هابلاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرگیری اعصاب به علت میتونگاهت را بلند کنفلج بل، فلجی ترسناک که آنبیماری بیش فعالیزبان و بیان نتیجه ساختماهوشیاری کوانتومیتفاوت ها و تمایزها کلید بشربت ضد خلطمنتظر نمان چیزی نور را بهکیست هیداتید مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان، تصادفی نیستابزار هوش در حال ارتقا ازدنیا، هیچ استمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکنتایج نادانی و جهلفرایند پیچیده ی خونرسانیبیشتر کمردردها نیازی به سفر تجهیزات ناسا به مریخ هر چیز با هر چیز دیگر در تتلاش هایی در بیماران قطع طعمه ی شبکه های ارتباط اجمیگرن شدید قابل درمان اسکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر دپاکین بر بیماری مآثار باستانی تمدن های قدجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندیدگاه نارسای دوگانه ی منقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز ترهبر حقیقیچرا حیوانات سخن نمی گوینقانون مندی نقشه ژنتیکی مبحث درباره پیدایش و منشا سلطان جنگل یا صاحب ملکوتویتنام نوعی کرونا ویروس تنها مانع در زندگی موارد علت خواب آلودگی بعد از خومانند آب باشگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر درجه حرارت بر عملکافت هوشیاری به دنبال کاهحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دائما بخواننقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز، از مغز روزه داری متناوب، مغز را نظریه ی تکامل در درمان بیلوب فرونتال یا پیشانی مغبخش بزرگی حس و ادراک ما اسیاهچاله های فضایی منابعواقعیت و مجازتو دی ان ای خاص ميتوکندريعشق درونی به یگانگی خلقتمحدودیت های حافظه و حافظگربه شرودینگر و تاثیر مشتاریکی خواهد ترسیدامیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک (قسمت اول )ابزارهای دفاعی و بقای موداروی سل سپتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاستفاده از مغز، وزن را کمريتوکسيمب در درمان ام اسهمیشه عسل با موم بخوریممقابله ی منطقی با اعتراضبرخی ملاحظات در تشنج های ساهچاله ها تبخیر نمیشودواکسن سرطانتوهم وجودمرکز خنده در کجای مغز استپیوند سر آیا ممکن استتراشه ی بیولوژِیکاندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک قسمت هشتماحساس گذر سریعتر زماندر هم تنیدگی کوانتومی و دنهایت در بی نهایتاصول انجام برخی نرمش ها دراه انسان شدن، راه رفتن وهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنابع انرژی از نفت و گاز برخی سيناپسها طی تکامل و سریعترین کامپیوتر موجودیک پیام منفرد نورون مغزی تیک و اختلال حرکتیمسئولیت در برابر محیط زیپروتز عصبی برای تکلمتصادف یا قوانین ناشناختهانسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت سی و ششمادغام میان گونه های مختلدرمان ژنتیکی برای نوآورینوشیدن چای برای مغز مفید بنی عباس، ننگی بر تاریخزمین در برابر عظمت کیهانشنا در ابهای گرم جنوب نیاهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت ژنها ، مغز و ارادهتکامل داروینی هنوز در حامعجزه ی علمآنزیم تولید انرژی در سلوجنسیت و تفاوت های بیناییایمپلانت مغزی کمک میکند خم شدن فضا-زمانارتباط شگفت مغز انسان و فدریای خداچگونه انتظارات بر ادراک بوزون هیگز جهان را از متلزندگی سلول در بدن، جدای اشاهکار قرنهوش مصنوعی در کامپیوترهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا واکنش های یاد گرفته وجهان یکپارچهایرادهای موجود در خلقت بخدا موجود استاز نظر علم اعصاب اراده آزدرختان اشعار زمینچالش هوشیاری و اینکه چرا فلج خواببیماری تی تی پیزبان و بیان، در سایه پیشرهوش، ژنتیکی است یا محیطیتفاوت ها را به رسمیت بشناشش مرحله تکامل چشممنحنی که ارتباط بین معرفکیست کلوئید بطن سومتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهش های ژنتیکی مفید در ساابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قنجات در راستگوییفرایند تکامل و دشواری هابا هوش مصنوعی خودکار روبسفر دشوار اکتشافهر جا که جات میشه، جات نیتلاشی برای درمان قطع نخاظهور امواج مغزی در مغز مصمیدان مغناطيسي زمین بشر کرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر داروهای ضد التهاب آرامش و دانشجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندژا وو یا اشنا پندارینقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تروی و منیزیم در تقویت استچرا حجم مغز گونه انسان درقانون گذاری و تکاملبحثي درباره هوش و تفاوتهسم زنبور ، کلیدی برای وارویتامین E برای فعالیت صحتنها در برابر جهانعماد الدین نسیمی قربانی ماه رجبگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر درجه حرارت بر عملکافتخار انسانحل مشکلابزار بقای موجود زنده از داروهای مصرفی در ام اسنقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز، از مغز روزه داری و بیمار ی ام اس نظریه ی ریسمانلوتیراستامبخش بزرگتر کیهان ناشناختسیاهچاله ها، دارای پرتو واقعیت و انعکاستو در میانه ی جهان نیستی عصب حقوق نورولوومخچه فراتر از حفظ تعادلگزیده ای از وبینار یا کنفتاریخ همه چیز را ثبت کردهامید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک (قسمت دوم )ابعاد و نیازهای تکاملیداروی ضد چاقینقشه های مغزی جدید با جزیاستفاده از هوش مصنوعی در ریه زغالیهمجوشی هسته ای، انرژِی بمقابله با کرونا با علم اسبرخی مرزهای اخلاق و علوم سایه را اصالت دادن، جز فرواکسن سرطانتوهم بی خداییمرگ چیستپیوند سر، یکی از راه حلهاتربیت کودکان وظیفه ای مهاندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک قسمت پنجماحساسات کاذبدر هر سوراخی سر نکننهادینه سازی فرهنگ اختلااصول توسعه ی یک ذهن کاملراه بی شکستهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنابع انرژی از نفت و گاز برداشت مغز ما از گذر زمانسرگیجه از شایعترین اختلایک پیشنهاد خوب برای آسان تیروفیبان موثر در سکته ی مستند جهان متصلپرورش مغز مینیاتوری انساتظاهر خوابیده ی مادهانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت سیزدهمادغام دو حیطه علوم مغز و درمان پوکی استخواننوعی سکته مغزی ، وحشتناک به قفس های سیاهت نناززمین زیر خلیج فارس تمدنی شناخت و معرفت، و نقش آن دهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت ژنهای مشترک بین انسان و وتکامل زبانمعجزه ی علم در کنترل کرونآینه در اینهجنسیت و تفاوت های بیناییایمپلانت نخاعی میتواند دخونریزی مغز در سندرم کووارتباط شگفت انگیز مغز اندرک فرد دیگر و رفتارهای اچگونه به سطح بالایی از هوبی نهایت در میان مرزهازندگی، مدیریت انرژیشاهکار شش گوشهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکنترل جاذبهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر کندر در بیماریهای التهابتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا یک، وجود داردجهان کنونی و مغز بزرگتریاکسی توسین و تکامل پیش اخدای رنگین کمانمغز آیندگان چگونه است ؟از نظر علم اعصاب اراده آزدرد باسن و پا به دلیل کاهچالش هوشیاری و اینکه چرا فلج خواب چیستبیماری دویکزبان و تکلم برخی بیماریههیچ چیز همیشگی نیستتفاوت های بین زن و مرد فقششمین کنگره بین المللی سمنشأ اطلاعات و آموخته ها کاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا خداباوری محصول تکاملجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قنخاع ما تا پایین ستون فقرفرایند حذف برخی اجزای مغبا تعمق در اسرار ابدیت و سفرنامه سفر به بم و جنوب هر حرکت خمیده می شود و هر تلاشی تازه برای گشودن معظرف باید پر شود چه با چرک میدان های مغناطیسی قابل کریستال هاتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آرامش و سکونجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندژاوو یا آشناپندارینقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و واقعیتچرا خشونت و تعصبقانون جنگلبحثی جالب درباره محدودیتسماگلوتید داروی کاهش دهنویتامین E در چه مواد غذایتنبیه چقدر موثر استعوامل موثر در پیدایش زباماپروتیلینگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر درجه حرارت بر عملکافراد آغاز حرکت خودشان رحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از داروهای ام اسنقش درختان در تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز روزه داری سلول های بنیادنظریه تکامل در درمان بیملوزالمعده(پانکراس)مصنوعبخش دیگری در وجود انسان هسیاهچاله و تکینگی ابتدایواقعیت خلا و وجود و درک متوقف؛ شکستعضلانی که طی سخن گفتن چقدمخچه ، فراتر از حفظ تعادلگزارش یک مورد جالب لخته وتازه های اسکیزوفرنی(جنوامید نجاتحس و ادراک قسمت 67ابعاد اضافه ی کیهانداروی ضد چاقینقص در تشخیص هیجانات عاماستفاده از انرژی خلاریواستیگمینهمراهی نوعی سردرد میگرنیملاحظه های اخلاقی دربارهبرخی نکات از گاید لاین پرساخت شبکه عصبی مصنوعی با واکسن ضد اعتیادتوهم تنهاییمرگ و میر پنهانپیوندی که فراتر از امکانترجمه ای ابتدایی از اسرااندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت پنجاهاخلاق و علوم اعصابدر والنتاین کتاب بدید همچهار میلیارد سال تکامل باصول سلامت کمررابطه تشنج و اوتیسمهوش مصنوعی الفاگومنابع انرژی از نفت و گاز بررسي علل احتمالي تغيير سرگردانییک آلل ژنتیکی که از نئاندتکنولوژی جدید که سلول هامشکل از کجاستپرتوهای صادر شده از سیاهتظاهری از ماده است که بیداهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت ششمارتقا و تکامل سنت آفرینش درمان پوکی استخواننیکولا تسلابه مغز خزندگان خودت اجاززمان چیستشناخت درون، شناخت بیرون؛هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت ژنهای هوش ، کدامندتکامل زبانمعجزه در هر لحظه زندگیآیندهجهل مقدسایمان به رویاخواندن ، یکی از شستشو دهنارتباط شگفت انگیز مغز اندرک نیازمند شناخت خویش اچگونه باغبانی باعث کاهش بی ذهن و بی روحزونیسومایدشاید گوشی و چشمی، آماده شهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکوچ از محیط نامناسبتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا کیهان می تواند یک شبیجهان کاملی در اطراف ما پراگر فقط مردم میفهمیدند کخدایی که ساخته ی ذهن بشر مغز انسان ایا طبیعتا تمااز واقعیت امروز تا حقیقتدردهای سال گذشته فراموش چالش هوشیاری و اینکه چرا فلج دوطرفه عصب 6 چشمبیماری دیستروفی میوتونیزبان و شناخت حقیقت قسمت چهیچ وقت خودت را محدود به تفاوت های تکاملی در مغز وصبر بسیار بایدمنشاء کوانتومی هوشیاری اکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دلفین ها می تواند از جهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ مغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قنخستین تمدن بشریفراتر از دیوارهای باوربالاترین هدف از دولتسفرنامه سفر به بم و جنوب هرچیز با یک تاب تبدیل به تلاشی جدید در درمان ام اسعقل مجادله گرمیدان بنیادین اطلاعاتکریستال زمان(قسمت اولتاثیر درجه حرارت بر مغزآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندگرگونی های نژادی و تغیینقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و کابوسچرا در مغز انسان، فرورفتقانون جنگلبحثی در مورد نقش ویتامين سندرم کووید طولانیویتامین کاتهدیدهای هوش مصنوعیعوامل ایجاد لغت انسانی و ماجرای جهل مقدسگوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد بی دلیل دوستدار تو حمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از داروهای تغییر دهنده ی سینقش ذهن و شناخت در حوادث از تکامل تا مغز از مغز تا روزهای سختنظریه تکامل در درمان بیملیروپریم داروی ترکیبی ضدبخشیدن دیگران یعنی آرامشسیاهچاله ی تولید کنندهوالزارتان داروی ضد فشار تولید مثل اولین ربات های غم بی پایانمخچه ابزاري که وظیفه آن فگشایش دروازه جدیدی از طرتازه های بیماری پارکینسوامید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت 74ابعاد بالاترداروی ضد تشنج با قابليت تنقطه بی بازگشتاستفاده از سلول های بنیاریاضیات یک حس جدید استهندسه ی پایه ایملاحظات بیهوشی قبل از جربرخی نرمش ها برای زانوساخت شبکه عصبی با الفبای واکسن علیه سرطانتوهم جدایی و توهم علممرگ و میر بسیار بالای ناشپیوستگی همه ی اجزای جهانترس و آرمان هاانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت پنجاه و یاخلاق پایه تکامل و فرهنگدر یک فراکتال هر نقطه مرکچهار ساعت پس از کشتار خوکاضطراب و ترسرادیوی مغز و تنظیم فرکانهوش مصنوعی از عروسک های بمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی و اپروچ جدید بر بیمسربازان ما محققا غلبه می یک جهش ممکن است ذهن انسانتکنولوژی جدید که سلول هامشکلات نخاعیآلودگی هوا چالش قرن جدیدتعداد کلی ذهن ها در جهان اولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتقا یا بازگشت به قبل ازدرمان ام اس(مولتیپل اسکلنیاز به آموزش مجازی دیجیبه نقاش بنگرزمان و مکان، ابعاد کیهان شناسایی تاریخچه ی تکاملیهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت ژنهای حاکم بر انسان و انستکامل زبان انسان از پیشیمعرفت و شناختآینده ی انسان در فراتر ازجهان فراکتالاین پیوند نه با مغز بلکه خواب سالم عامل سلامتیارتباط غیرکلامی بین انسادرک و احساسچگونه تکامل مغزهای کنونیبی شرمیزونا به وسیله ویروس ابله بزرگترین درد از درون است شاید درست نباشدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا گذشته، امروز وآینده جهان پیوستهاگر میدانی مصیبت بزرگتر خسته نباشی بابامغز انسان برای ایجاد تمداز کجا آمده ام و به کجا میدردی که سالهاست درمان نشچالش هوشیاری و اینکه چرا فناوری هوش مصنوعی نحوه خبیماری ضعف عضلات نزدیک بزبان و شناخت حقیقت قسمت اهیچ کاری نکردن به معنی چیتفاوت های زبانی سرمنشا تصرع و درمان های آنمهندسی ژنتیک در حال تلاش کاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دلفین ها میتوانند باجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف مغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهنخستین تصویر از سیاهچالهفرد حساس از نظر عاطفی و بباهوش ترین و با کیفیت تریسفرنامه سفر به بم و جنوب هز ذره، یک دنیاستتمایل زیاد به خوردن بستنعقلانیت بدون تغییرمیدازولام در درمان تشنج کریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر درجه حرارت بر عملکآزمون تجربی، راهی برای رحفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندانش قدرت استنقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و خبر از آیندهچرا ذرات بنیادی معمولاً قانونمندی و محدودیت عالمبحثی در مورد نقش کلسیم و سندرم گیلن باره به دنبال ویتامین کا و استخوانتو یک معجزه ایعواملی که برای ظهور لغت اماجرای عجیب گالیلهگیلگمش باستانی کیستتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش قدرت ادراکات و حسحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از داروهای ضد بیماری ام اس ونقش روی و منیزیم در سلامتاز تکامل تا مغز، از مغز تروش مقابله مغز با محدودینظریه تکامل در درمان بیملیس دگرامفتامین یا ویاسبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسیاره ی ابلهانواکنش های ناخودآگاه و تقتولید یا دریافت علمغم بی پایانمدل همه جانبه نگر ژنرالیپمبرولیزوماب در بیماری چتبدیل پلاستیک به کربن و سامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت 75اتفاق و تصادفداروی ضد تشنج با قابليت تنمیتوان با بیرون انداختناستفاده از سلول های بنیاریسدیپلام تنها داروی تایهندسه ی رایج کیهانممانتین یا آلزیکسا یا اببرخی نرمش های گردنساختن آیندهواکسنی با تاثیر دوگانه اتوهم جسممرگ انتقال است یا نابود شپیام های ناشناخته بر مغز تسلیم شدن از نورون شروع مانرژی تاریکحس و ادراک قسمت پنجاه و داختلال خواب فرد را مستعد در کمتر از چند ماه سوش جدنوآوری ای شگفت انگیز داناطلاع رسانی اینترنتیراز تغییرهوش مصنوعی از عروسک های بمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی ژنها در تشخیص بیماسردرد میگرنیک رژیم غذایی جدید، می توتکینگیمشکلات بین دو همسر و برخیآلودگی هوا و ویروس کروناتعذیه ی ذهناولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت شصت و دوارتوکين تراپی روشی جديد درمان تومورهای مغزی با اچیز جدید را بپذیربه نقاش بنگرزمان و صبرشناسایی سلول های ایمنی اهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت کل اقیانوس در یک ذرهتکامل ساختار رگهای مغزی مغز فکر میکند مرگ برای دیآینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستخواب سالم عامل سلامتی و یارتروز یا خوردگی و التهادرک کنیم ما همه یکی هستیمچگونه جمعیت های بزرگ شکل بی عدالتی در توزیع واکسن زیباترین چیز در پیر شدنبسیاری از بیماری های جدیشب سیاه سحر شودشبیه سازی میلیون ها جهان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا پیدایش مغز از روی تصاجهان پیوستهاگر نیروی مغناطیس نباشد خطا در محاسبات چیزی کاملمغز انسان برای شادمانی طاز آغاز خلقت تا نگاه انسادرس گرفتن از شکست هاچالش دیدگاه های سنتی در بفیلمی بسیار جالب از تغییبیماریهای تحلیل عضلانی ازبان و شناخت حقیقت قسمت دهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتفاوت ایستایی و تکاپوضرورت زدودن افکارمهربانی، شرط موفقیتکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دست مصنوعی به زودی قاجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار وابسته به شکلنخستین روبات های زنده ی جفردا را نمیدانیمباور و کیهان شناسیسفرنامه سفر به بم و جنوب هزینه ای که برای اندیشیدتمدن قدیمی ای در جنوب ایرعقیده ی بی عملمکانیک کوانتومی بی معنی کریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر درجه حرارت بر عملکآزمون ذهنی گربه ی شرودینحق انتخابابزار بقا از نخستین هماندانش محدود به ابعاد چهارنقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی چراروياها را به یاد نمی آقارچ بی مغز در خدمت موجودبحثی در مورد حقیقت فضا و سندرم پیریفورمیسویتامین کا در سبزیجاتتو یک جهان در مغز خودت هسعوارض ازدواج و بچه دار شدماده ی تاریکگیاه بی عقل به سوی نور میتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش مرگ و میر سندرم کوحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از داروی فامپیریدین یا نورلنقش روزه داری در سالم و جاز تکامل تا مغز، از مغز تروش های صرفه جویی در ایجاهفت چیز که عملکرد مغز تو لا اکراه فی الدینبدون پیر فلکسیاره ابلهانواکنش به حس جدیدتولید پاک و فراوان انرژیغیرقابل دیدن کردن مادهمدل هولوگرافیک ژنرالیزهپنج اکتشاف شگفت آور در موتبدیل تراکت صوتی مصنوعی امیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک قسمت چهلاتوبان اطلاعات و پلِ بینداروی ضد تشنج توپیراماتنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاستفاده از سلول های بنیاریشه های مشترک حیاتهندسه بنیادینمن کسی در ناکسی دریافتم برخی یونها و مولکول های مساختار فراکتال وجود و ذهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتوهمات و شناخت حقیقتمرگ تصادفیپیشینیان انسان از هفت میتشنچ پانایوتوپولوس تشنج انرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت پنجاه و ساختلال در شناسایی حروف و در آرزوهایت مداومت داشتهنوار مغز مشاهده ی غیر مستاطلاعات حسی ما از جهان، چراست دستی و چپ دستیهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز بررسی بیماری التهابی رودسردرد میگرن در کودکانیکی از علل محدودیت مغز امتکامل فردی یا اجتماعیمشکلات روانپزشکی پس از سآلودگی هوا و پارکینسونتغییر الگوی رشد مغزی با زاولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط میکروب روده و پاردرمان تشنجچیزی منتظر شناخته شدنبه نادیدنی ایمان بیاورزمان واقعیت است یا توهمشواهدی از نوع جدیدی از حاهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت کلمات بلند نه صدای بلندتکامل شناخت انسان با کشفمغز قلبآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالخواب عامل دسته بندی و حفطارزش حقیقی زبان قسمت اولدرک احساسات و تفکرات دیگچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیمار 101 ساله، مبتلا به سزیباترین چیز در افزایش سهوش مصنوعی درمانگر کامپیبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبشکه ای که ته نداره پر نمشبیه سازی سیستم های کوانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر ژنها بر اختلالات خآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهان پر از چیزهای اسرار آاگر نعمت فراموشی نبود بسخطا در محاسبات چیزی کاملمغز انسان برای شادمانی طاز انفجار بزرگ تا انفجار دست آسمانچاالش ها در تعیین منبع هوفیزیک مولکولها و ذرات در بیماری، رساله ای برای سلزبان و شناخت حقیقت قسمت سهیچ کس حقیقت را درون مغز تفاوت ارباب و رهبر حقیقیضررهای مصرف شکر و قند بر مولتیپل اسکلروز در زنان کاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار اجتماعی انسان، حاصنرمش های مفید برای درد زافرضیه ای جدید توضیح میدهباد و موجسفری به آغاز کیهانهزینه سنگین انسان در ازاتمدن پیشرفته ی پیشینیانعلم و ادراک فقط مشاهده ی مکانیزمهای دفاعی در برابکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر درجه حرارت بر عملکآزمون ذهنی گربه شرودینگرحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین هماندانش بی نهایتنقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز ترویا تخیل یا واقعیتچراروياها را به یاد نمی آقبل از آغازبحثی در مورد عملکرد لوب فسندرم پس از ضربه به سرویتامین بی 12 در درمان دردتو کز محنت دیگران بی غمیعید نوروز مبارکماده ی خالیگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر رو ح و روان بر جسمافزایش سرعت پیشرفت علوم حکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از داروی لیراگلوتیدنقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تروش هایی برای جلوگیری از هفت سین یادگاری از میراث لاموژین داروی ضد اوتیسم؟برنامه و ساختار پیچیده مسیاره ابلهانواکسن های شرکت فایزر آمرتولید سلولهای جنسی از سلغرور و علممدل هولوگرافیک تعمیم یافپول و شادیتبدیل سلولهای محافط به سامیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک قسمت چهل و هفتاتوسوکسیمایددارویی خلط آورچند نرمش مفید برای کمردراستفاده از سلول های بنیارژیم های غذایی و نقش مهم هندسه در پایه ی همه ی واکمنابع انرژي پاک سرچشمه حبرخی اثرات مضر ویتامین دساختار شبکه های مغزی ثابوبینار اساتید نورولوژی دتوپیراماتمرگی وجود نداردپیشرفت های جدید علوم اعصتشنج چیستانرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت پنجاه و شاختلال در شناسایی حروف و در آسمان هدیه های نادیدننوار مغز در فراموشی هااطلاعاتی عمومی در مورد مرجزخوانی هایی که امروز بهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز بررسی سیستم تعادلی بدن اسردرد و علتهای آنیافته های نوین علوم پرده تکامل مادی تا ابزار هوشممشکلات روانپزشکی در عقب آلزایمرتغییر زودتر اتصالات مغزیاولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک سی و هفتمارتباط ماده و انرژیدرمان جدید ALSچیزی خارج از مغزهای ما نیبه هلال بنگرزمان پلانکشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت کلوزاپین داروی ضد جنونتکامل، نتیجه ی برنامه ریجهان قابل مشاهده بخش کوچمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاینکه به خاطرخودت زندگی خودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت دومدرک تصویر و زبان های مخلتچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری های مغز و اعصاب و زیر فشار کووید چه باید کربیماری وسواسزیرفون داروی ضد ام اسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبشریت از یک پدر و مادر نیشبکه های مصنوعی مغز به درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر کلام در آیات کلام بآیا امکان بازسازی اندامهجهان پر از چیزهای جادویی اگر نعمت فراموشی نبود بسخطای ادراک کارمامغز انسان رو به کوچک تر شاز بحث های کنونی در ویروسدستورالعمل مرکز کنترل بیناتوانی از درمان برخی ویفیزیک و هوشیاریبیندیشزبان جانسوزهیچ اندر هیچتفاوتهای جنسیتی راهی براضررهای شکر بر سلامت مغزمواد کوانتومی جدید، ممکنکایروپاکتیک چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتمغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز ترقیبی قدرتمند در برابر منرمش های مفید در سرگیجهفشار و قدرتباد غرور و سر پر از نخوت وسقوط درون جاذبه ای خاص، چهزاران سال چشم های بینا وتمدن بشری و مغز اخلاقیعلم و روحما انسانها چه اندازه نزدکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر درجه حرارت بر عملکآزادی عقیده، آرمانی که تحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین هماندانشمندان موفق به بازگردنقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز ترویا حقی از طرف خدانزاع بین جهل و علم رو به پقبل از انفجار بزرگبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم سردرد به دلیل افت فویتامین بی هفدهتو پیچیده ترین تکنولوژی عامل کلیدی در کنترل کارآماده ای ضد التهابیگیرنده باید سازگار با پیتاثیر روده بر مغزافسردگی و اضطراب در بیماحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقای موجود زنده از داروی تشنجی درباردارینقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تروش هایی ساده برای کاهش اهم نوع خواری در میان پیشیلایو دوم دکتر سید سلمان فبرنامه ی مسلط ژنها در اختسیر آفرینش از روح تا مغز واکسن کووید 19 چیزهایی که تولترودینمقالاتمدل های ریز مغز مینی برینپوست ساعتی مستقل از مغز دتداوم مهم است نه سرعتامگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک قسمت چهل و هشتاثر مضر مصرف طولانی مدت رداستانها و مفاهیمی اشتباچند جهانیاستیفن هاوکینگ در مورد هرژیم های غذایی و نقش مهم هندسه زبانِ زمان استمنابع انرژی از نفت و گاز برخی اختلالات عصبی مثانهسازگاری با محیط بین اجزاوجود قبل از ناظر هوشمندتوانایی مغز و دیگر اجزای مراحل ارتقای پله پله کیهپیشرفت در عقل است یا ظواهتشنج و حرکات شبه تشنجی قاانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت بیست و چهاختلالات مخچهدر آستانه ی موج پنجم کووینوار مغز در تشخیص بیماری اطلاعاتی عمومی در مورد مرحم مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع بی نهایت انرژی در دبررسی علل کمر درد در میانسردرد تنشنیاد گرفتن مداومتکامل مداوممشاهده گر جدای از شیء مشاآملودیپین داروی ضد فشار تغییر عمودی سر انسان از پاولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستبه کدامین گناه کشته شدندزمان به چه دلیل ایجاد میششیشه ی بازالتی و سیلیکونهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت53کلام و زبان، گنجینه ای بستأثیر نگاه انسان بر رفتاجهان موازی و حجاب هامغز مانند تلفن استاینکه خانواده ات سالم باخودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت سومدرک حقیقت نردبان و مسیری نگاه محدود و تک جانبه، مشنگاه انسان محدود به ادرابیماری کروتز فیلد جاکوبزیرک ترین مردمهوش احساسیبعد پنجمشبکیه های مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکودک ایرانی که هوش او از تاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان دارای برنامهاگر با مطالعه فیزیک کوانخطای حسمغز انسان رو به کوچکتر شداز تلسکوپ گالیله تا تلسکدغدغه نتیجه ی نادانی استناتوانی در شناسایی چهره فیزیکدانان ماشینی برای تبیهوش کردن در جراحی و بیمزبان ریشه هایی شناختی اسهیچگاه از فشار و شکست نترتقلید مرحله ای نسبتا پیشطلوع و حقیقتموجود بی مغزی که می تواندکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی جوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز ترموزی از نخستین تمدن بشرنرمشهای مهم برای تقویت عفضای قلب منبع نبوغ استبار بزرگ ایستادن بر دو پاسلول های بنیادیهستي مادي ای که ما کوچکترتمدن زیر آبعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهما انسانها چه اندازه نزدکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر درجه حرارت بر عملکآسيب میکروواسکولاریا آسحقیقت افرادابزار بقا از نخستین هماندانشمندان نورون مصنوعی سنقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز از مغز ترویاها از مغز است یا ناخونزاع بین علم و نادانی رو قدم زدن و حرکت دید را تغیبحثی درباره هوش و تفاوتهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاویتامین دی گنجینه ای بزرتو آرامش و صلحیعادت همیشه خوب نیستماده، چیزی بیش از یک خلا گالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر رژیم گیاه خواری بر اقلیت خلاقحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از داروی جدید ALSنقش زنجبیل در جلوگیری از از تکامل تا مغز، از مغز تروش جدید تولید برقهمه چیز در زمان مناسبلبخند بزن شاید صبح فردا زبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سیستم تعادلی بدنواکسن کرونا و گشودن پنجرتومورها و التهاب مغزی عاتاثیر ویتامین دی بر بیمامدیون خود ناموجودپوشاندن خود از نورتداخل مرزها و صفات با بینامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک قسمت چهل و دوماثرات فشار روحی شدیددخالت در ساختار ژنهاچند جهانیاستیفن هاوکینگ در تفسیر رژیم ضد التهابیهنر حفظ گرهمنابع انرژی از نفت و گاز برخی اصول سلامت کمرستم با شعار قانون بدترین وراپامیل در بارداریتوازن مهمتر از فعالیت زیمرز مرگ و زندگی کجاستپیشرفت ذهن در خلاقیت استتشنج عدم توازن بین نورون انسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت بیست و یکاختلالات حرکتی در انساندر درمان بیماری مولتیپل نوار مغزی روشی مهم در تشخاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نرحم مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع جدید انرژیبزرگ فکر کنسردرد سکه اییاد بگیر فراموش کنیتکامل چشممشاهده آینده از روی مشاهآموزش نوین زبانتغییرات منطقه بویایی مغزاولین دروغحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجبه امید روزهای بهترزمان شگفت انگیزشکل های متفاوت پروتئین ههوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمکلرال هیدرات برای خوابانتئوری تکامل امروز در درمآیا ما کالا هستیمجهان ما میتواند به اندازمغز مادران و کودکان در زماینترنت بدون فیلتر ماهواخودروهای هیدروژنیارزش خود را چگونه میشناسدرک دیگراننگاه از بیرون مجموعهبیماری گیلن باره و بیمارزیست شناسی کل در جزء فراکهوش احساسیبعد از کروناشباهت مغز و کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا احتمال دارد رویا از آجهان در حال نوسان و چرخشاگر تلاش انسان امروز براخطر آلودگی هوامغز ایندگان چگونه استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکذهن ما از در هم شکستن منبنادیدنی ها واقعی هستندفاصله ها در مکانیک کوانتبیهوشی در بیماران دچار ازبان شناسی مدرن در سطح سلهیپرپاراتیروئیدیسمتقلید از روی طبیعتطلای سیاهموجودات مقهور ژنها هستندکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و مغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز ترمز و رازهای ارتباط غیر کچرا ماشین باید نتایج را پقفس ذهنبار سنین ابزار هوشمندی اسلول های بنیادی منابع و اهستی ما پس از شروعی چگال تمدنی قدیمی در شمال خلیج علم به ما کمک میکند تا موما اکنون میدانیم فضا خالکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر درجه حرارت بر عملکآسیب ها ناشی از آلودگی هوحقیقت اشیاابزار بقا از نخستین هماندانشمندان یک فرضیه رادیکنقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز از مغز ترویاهای پر رمز و حیرتی درنزاع بین علم و جهل رو به پقدرت مردمبحثی درباره هوش و تفاوتهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاویروس مصنوعیتو افق رویداد جهان هستیعادت کن خوب حرف بزنیماشین دانشگام کوچک ولی تاثیرگذارتاثیر رژیم گیاه خواری بر الکترومغناطیس شنوایی و هحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از داروی جدید s3 در درمان ام نقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکامل تا مغز، از مغز تروش صحبت کردن در حال تکامهمه چیز در زمان کنونی استلحظات خوش با کودکانبرین نت به جای اینترنتسیستم دفاعی بدن علیه مغز واکسن کرونا از حقیقت تاتتومورهای نخاعیصفحه اصلیمدیریت اینترنت بر جنگپیموزایدتروس جریان انرژیانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک قسمت چهل و سوماثرات مفید قهوهدر مانهای کمر دردچند روش ساده برای موفقیتاستخوان های کشف شده، ممکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهنر رها شدن از وابستگیمنابع انرژی از نفت و گاز برخی بیماری ها که در آن بستم، بی پاسخ نیستورزش هوازی مرتب خیلی به قتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمرز بین انسان و حیوان کجاپیشرفتی مستقل از ابزار هتشویق خواندن به کودکانانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت بیست و دواختلالات صحبت کردن در اندر سال حدود 7 میلیون نفر نوار عصب و عضلهاعتماد به خودرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهوش مصنوعی از عروسک بازی مناطق خاصی از مغز در جستجبزرگ شدن مغز محدود به دورسردرد عروقی میگرنیادگیری مهارت های جدید دتکامل و ارتقای نگاه تا عممطالبه ی حق خودآمارهای ارائه شده در سطح تغییرات آب و هوایی که به اولین سلول مصنوعیحس و ادراک- قسمت شصت و چهدرمان جدید میگرن با انتی چگونه مولکول های دی ان ایبه بالا بر ستارگان نگاه کزنجیرها را ما باید پاره کشکل پنجم مادههوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکمردردتئوری تکامل در پیشگیری و آیا ما تنها موجودات زنده جهان مادی، تجلی فضا در ذهمغز چون ابزار هوش است دلیایندرالخورشید مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذردرک درست از خود و هوشیارینگاه از دور و نگاه از نزدبیماری آلزایمر، استیل کوزیست، مرز افق رویداد هستهوش در طبیعتبعد از کروناشباهت مغز با کیهان مادیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکودکان خود را مشابه خود تتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا احتمال دارد رویا از آجهان در حال ایجاد و ارتقااگر خواهان پیروزی هستیخطرات هوش مصنوعیمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکنیکی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگنادانی در قرن بیست و یکم،فاصله ی همیشگی تصویر سازبیوگرافیزبان شناسی نوین نیازمند هاوکينگ پیش از مرگش رسالتقلید از طبیعتطوفان فقر و گرسنگی و بی سموسیقی نوکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر گیاهخواری بر رشد و آب زندگی است قسمت چهارمجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز پیشرفت تواضع است نه طچرا مغز انسان سه هزار سالقلب و عقلبارداری بدون رحمسلول های بدن تو پیر نیستنو هر کس تقوای خدا پیشه کنتمرکز و مدیتیشنعلم بدون توقفما از اینجا نخواهیم رفتکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاثیر درجه حرارت بر عملکآشنا پنداریحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین هماندانشمندان ژنی از مغز انسنقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز از مغز ترویای شفافنسبت ها در کیهانقدرت کنترل خودبحثی درباره هوش و تفاوتهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاویرایش DNA جنین انسان، برتو انسانی و انسان، شایستعادت کردن به نعمتمبانی ذهنی سیاه و سفیدگامی در درمان بیماریهای تاثیر رژیم گیاه خواری بر الکتروتاکسی(گرایش و حرکحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقای موجود زنده از داروی جدید میاستنی گراوینقش زبان در سلطه و قدرت ااز روده تا مغزروشهای نو در درمان دیسک بهمه چیز، ثبت می شودلرزش ناشی از اسیب به عصببرای یک زندگی معمولیسکوت و نیستیواکسن کرونا ساخته شده توتومورهای ستون فقراتسوالات پزشکیمداخله ی زیانبار انسانپیموزایدتری فلوپرازینانقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت نهماثرات مفید روزه داریدر محل کار ارزش خودت را بچندین ماده غذایی که مانناستروژن مانند سپر زنان درژیم غذایی ضد التهابیهنر، پر کردن است نه فحش دمنابع انرژی از نفت و گاز برخی بیماری های خاص که بدستون فقرات انسان دو پا جلورزش هوازی ، بهترین تمریتوسعه برخی شغل ها با هوش مرز جدید جستجو و اکتشاف، پاسخ گیاهان در زمان خوردتشخیص ژنتیکی آتروفی های انسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت بیست و سواختلالات عضلانی ژنتیکدرمان های اسرار آمیز در آنوبت کودکاناعتماد به خودرساناها و ابر رساناها و عهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمطالبی در مورد تشنجآن چیزی که ما جریان زمان تغییرات تکاملی سر انسان اوکرلیزوماب داروی جدید شحساسیت روانی متفاوتدرمان جدید کنترل مولتیپلچگونه میتوان با قانون جنبه بالاتر از ماده بیندیشزندگی هوشمند در خارج از زشکست حتمیهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکمردرد ناشی از تنگی کاناتئوری جدید، ویران کردن گآیا مغز تا بزرگسالی توسعجهان مرئی و نامرئیمغز چگونه صداها را فیلتر ایا کوچک شدن مغزانسان الخوش قلبی و مهربانیاز مخالفت بشنودرک عمیق در حیواناتاز نخستین همانند سازها تدرگیری قلب در بیماری ویرنگاه از درون مجموعه با نگبیماری الزایمرزاوسکا درمان گوشرهوش عاطفی بیشتر در زنانبعد از کرونا دلخوشی بیهوشباهت کیهان و مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکودکان را برای راه آماده تاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا برای تولید مثل همیشه جهان ریز و درشتاپی ژنتیکدفاع در برابر تغییر ساختمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز و از مغز ذهن هوشیار در پس ماده ی منازوکلسینفتون های زیستیبیوگرافیزبان، نشان دهنده ی سخنگو هاوکينگ پیش از مرگش رسالتقویت استخوان در گرو تغذطوفان زیباییموسیقی هنر مایع استکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر انتخاب از طرف محیط آب زندگی است قسمت هفتمجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب مغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز بقای جهش ژنتیکیچرا مغزهای ما ارتقا یافت قلب دروازه ی ارتباطبازگشت از آثار به سوی خداسلول عصبی شاهکار انطباق وفور و فراوانیتمرکز بر هدفعلم در حال توسعهما اشیا را آنطور که هستندکشتن عقیده ممکن نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآشنا پنداریحقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین هماندانشمندان پاسخ کوانتومی نقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز- از مغز روان سالمنسبت طلایی، نشانه ای به سقدرت انسان در نگاه به ابعبحثی درباره هوش و تفاوتهسوخت هیدروژنی پاکواقعیت فیزیکی، تابعی از تو با همه چیز در پیوندیعادت دادن مغز بر تفکرمباحث مهم حس و ادراکگامی در درمان بیماریهای تاثیر رژیم گیاهخواری بر الکترودهای کاشتنیحباب های کیهانی تو در توابزارهای پیشرفته ارتباط داروی جدید برای میاستنی نقش سجده بر عملکرد مغزاز سایه بگذرروشهای شناسایی قدرت شنواهمه ی سردردها بی خطر نیستلرزش عضله یا فاسیکولاسیوبرای پیش بینی آینده مغز دسکوت، پر از صداواکسن ایرانی کرونا تولیدتوهم فضای خالیپیامهای کاربرانمدارک ژنتیکی چگونه انسانپیچیدگی های مغزمگستری فلوپرازینانواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت چهارماثرات مضر ماری جوانادر چه مرحله ای از خواب ، رنه به اعداماسرار آفرینش در موجرژیم غذایی ضد دردهوموارکتوس ها ممکن است دمنابع انرژی از نفت و گاز برخی توجهات در ببمار پارسخن و سکوتورزش و میگرنتوصیه های سازمان بهداشت مزایای شکلات تلخ برای سلپختگی پس از چهل سالگي به تشخیص آلزایمر سالها قبل انسان باشحس و ادراک قسمت بیستماختراع جدید اینترنت کواندرمان های بیماری آلزایمرنور دروناعداد بینهایت در دنیای مرشته نوروایمونولوژی و نقهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستتکامل ابزار هوش ، راه پر مطالعه ای بیان میکند اهدآنچه ناشناخته است باید شثبت و دستکار ی حافظهايندگان چگونه خواهند دیدخفاش با شیوع همه گیری جدیارتباط هوش ساختار مغز و ژدرمان جدید سرطانچگونه مغز پیش انسان یا همبه خودت مغرور نشوزندگی بی دودشگفت نیست من عاشق تو باشمهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکمردرد و علل آنتا 20 سال آینده مغز شما به آیا همه جنایت ها نتیجه بیجهان مشارکتیمغز ناتوان از توجیه پیداایا این جمله درست است کسیخوشبختی دور از رنج های ماز نخستین همانند سازها تدرگیری مغز در بیماری کوینگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری ای شبیه آلزایمر و زبان مشترک ژنتیکی موجوداهوش عاطفی در زنان بیشتر ابعد از کرونا دلخوشی بیهوشباهت زیاد بین سلول هاي عمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر کتامین در درمان پاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان شگفت انگیزابتدا سخت ترین استدقیق ترین تصاویر از مغز امغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقنباید صبر کرد آتش را بعد فروتنی و غروربیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان، وسیله شناسایی محیطهدف یکسان و مسیرهای مختلتقویت حافظه یا هوش مصنوعطولانی ترین شبمیهمانهای ناخوانده عامل کتاب زیست شناسی باورتاثیر احتمالی عصاره تغلیآب زندگی است قسمت اولجاذبهابزار بقا از نخستین هماندی متیل فومارات(زادیوا)(مغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهانچرا ویروس کرونای دلتا واقلب روباتیکبازگشت به ریشه های تکاملسلولهای ایمنی القا کنندهوقت نهيب هاي غير علمي گذشتمساح حد واسط میان مغز کوعلم راهی برای اندیشیدن اما به جهان های متفاوت خودگل زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآغاز فصل سرما و دوباره تکحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دانشمندان اولین سلول مصننقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز- از مغز روبات های ریز در درمان بینشانه های گذشته در کیهان قدرت ذهنبحثی درباره احساسات متفاسودمندی موجودات ابزی بر واقعیت چند سویهتو با باورهایت کنترل میشعارضه جدید ویروس کرونا سمجموعه های پر سلولی بدن مگاهی لازم است برای فهم و تاثیر عصاره تغلیظ شده گیالگو و عادت را بشکن و در احد و مرزها توهم ذهن ماستابزارهای بقا از نخستین هداروی جدید برای ای ال اسنقش غذاها و موجودات دريااز علم جز اندکی به شما داروشی برای بهبود هوش عاطفهمیشه چشمی مراقب و نگهبالزوم سازگاری قانون مجازابرای اولین بار دانشمندانسکته مغزیواکسن اسپایکوژنتوهم فضای خالی یا توهم فضسایتهای دیگرمروری بر تشنج و درمان هایپیچیدگی های مغزی در درک زترک امروزانگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت نوزدهماجزای پر سلولی بدن انسان در ناامیدی بسی امید استنه جنگ و نه خونریزیاسرار بازسازی اندام هاراه فراری نیستهورمون شیرساز یا پرولاکتمنابع انرژی از نفت و گاز برخی توصیه ها برای واکسیسخن پاک و ثابتورزش بهترین درمان بیش فعتوصیه های غیر دارویی در سمسمومیت دانش آموزان، قماپروژه ی ژنوم انسانیتصویر زیبا از سلولانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت دهمادامه بحث تکامل چشمدرمان های جدید میگرننورون هاي مصنوعی می توانبقای حقیقی در دور ماندن ارشد مغز فرایندی پیچیده اسرعت فکر کردن چگونه استهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت ژن همه چیز نیستتکامل جریان همیشگی خلقتمعماری، هندسه ی قابل مشاآنچه واقعیت تصور میکنیم ثبت امواج الکتریکی در عصايا اراده آزاد توهم است یخلا، حقیقی نیستارتباط پیوسته ی جهاندرمان سرطان با امواج صوتچگونه هموساپينس بر زمین به دنبال رستگاری باشزندگی در جمع مواردی را برشگفت انگیز بودن کیهانهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکمردرد با پوشیدن کفش مناتا بحر یفعل ما یشاآیا هوش مصنوعی می تواند نجهان هوشمندمغز و اخلاقایا ابزار هوشمندی یا مغز خانه ی تاریک