دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

جهان دارای برنامه

(در ابتدای کیهان برای آنکه شیمی ای ایجاد شود که اجازه ی زندگی را بدهد ارتباط بین قدرت الکترومغناطیس و نیروی جاذبه باید در حدود 1 بخش بر 10 به توان 40 باشد.
و برای اینکه در مورد دقت و بزرگی 1/10^40 ایده ای بدهیم، تصور کنید همه ی روسیه را با سکه های کوچک پوشانده ایم و بعدا مقادیر زیاد سکه را در طول این مرز به ارتفاع زمین تا ماه ساخته ایم. اجازه بدهید یک میلیون سیستم مانند این بسازیم و بعدا بیاییم یک قطعه ی منفرد را قرمز کنیم سپس چشمان خود را در برابر یک دوست ببندیم و از او بخواهیم آن را در یک بار امتحان کردن، پیدا کند. احتمال اینکه روی آن انگشت بگذارد خیلی اندک و در حدود 1/10^40است. این احتمال بسیار بسیار کمی است.)(جان لنوکسمعلم ریاضی در آکسفورد مصاحبه در سال 2008)

Contents

(اگر فرض کنیم آغاز پیدایش حیات، با ساده ترین پروتئین های خودنسخه بردار بوده و نیز فرض بگیریم این پروتئین ها بسیار ساده و از زنجیره ای- که حاوی 32 اسید آمینه است- تشکیل شده است، چون ما برای تشکیل این زنجیره، بیست نوع اسید آمینه داریم تعداد حالات ممکن، تقریبا برابر با 4.3*41^10 است یعنی تقریبا چهار و 41 صفر جلوی آن!
این عدد بسیار بزرگ و احتمال تحقق آن، بسیار اندک است. در واقع همین موضوع باعث شده است دکتر داوکینز در نوشتن کتاب ساعت ساز نابینا دست به گریبان فرضیه های غیر واقعی سبک، گردد و در تلاشی نافرجام یک بار تعداد صفرها را کم کند و بار دیگر در طرف دیگر معادله تعداد صفرها را زیاد نماید و به همین ترتیب، بسیاری از ملحدان نیز با روشی غیرعلمی و به صورت تصادفی و بر اساس فرضیه های خیالی ده ها صفر را از این طرف، کم می کنند و ده ها صفر را به طرف دیگر اضافه می کنند تا شاید در نهایت به عددی قابل قبول برسند که تحقق آن در چارچوب زمانی سیاره زمین- که در بهترین حالت حدود یک میلیارد سال، برآورد میشود- امکان پذیر باشد!!
اکنون فرض کنیم اولین معجزه، به وقوع پیوسته است و اسیدهای آمینه ای بر روی زمین در شرایط استثنایی مناسب برای پیدایش یا رسیدن آن تشکیل شده است. به علاوه این اسیدها در موقعیت مناسبی قرار گرفته اند؛ به گونه ای که بر روی زمین در طول یک میلیارد سال در هر ثانیه یک آزمون برای ایجاد پروتئین خود نسخه بردار امکان پذیر باشد.
تعداد آزمون های قابل انجام تقریبا برابر خواهد بود با 31،449،600،000،000،000 یا تقریبا 16^10*3 !
اگر این عدد را از تعداد کل آزمون های قابل انجام کم کنیم می فهمیم که ما به تعداد 41^10*3.9 آزمون دیگر نیاز داریم که رخداد مورد نظر، امکان پذیر شود اگر برای رویداد هر آزمون، یک ثانیه درنظربگیریم در طول یک میلیارد سال، تقریبا روی عدد اولیه، تاثیری ندارد.)

Ask the Physicist!
https://www.facebook.com/ResonanceScienceFoundation.FR/photos/a.449679685162014/2646000038863290/
(به مقاله ی تفسیر عمومی حقایق، پیشنهاد می‌دهد که یک ابر هوش، همراه با فیزیک، شیمی و زیست شناسی، نقش بازی کرده استدر همین کانال مراجعه شود.)
At the beginning of the universe, in order to exist the chemistry that allows life, the relationship between electromagnetic force and gravity force must be adjusted to 1/10^40 close. To give an idea of accuracy, imagine we covered all of Russia in small coins; then we built piles of coins across this territory to an equal height at the distance of the Moon; and now lets take a billion systems like this, finally let's paint a single piece red, then close our eyes to a friend and ask him to find it in one try. The probability that it will fall on is in the order of. It really is an inferior probability. John Lennox, Math Teacher at Oxford, Interview Glad you asked, January 2008.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
محدودیت چقدر موثر استگشایش دروازه جدیدی از طرداروهای تغییر دهنده ی سیتصویر زیبا از سلولامید درمان کرونا با همانروش مقابله مغز با محدودیابعاد بالاترنقشه مغزی هر فرد منحصر بهسیاره ابلهاناستفاده از سلول های بنیاصفحه اصلیهمجوشی هسته ای، انرژِی بمقاومت به عوارض فشار خون برخی اثرات مضر ویتامین دواکسن علیه سرطانحس و ادراک قسمت 74تکامل جریان همیشگی خلقتمرکز حافظه کجاستپیوستگی همه ی اجزای جهانداروی ضد تشنج با قابليت تثبت امواج الکتریکی در عصانرژی بی پایان در درون هرریسدیپلام تنها داروی تایاخلاق پایه تکامل و فرهنگنهایت در بی نهایتسازگاری با محیط بین اجزااطلاعات حسی ما از جهان، چهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی سیستم تعادلی بدن ایک جهش ممکن است ذهن انسانحس و ادراک قسمت پنجاه و یتا بحر یفعل ما یشامسئولیت جدیدآلودگی هوا چالش قرن جدیددر یک فراکتال هر نقطه مرکاولین مورد PML به دنبال تکراز تغییرارتوکين تراپی روشی جديد نوعی سکته مغزی ، وحشتناک سردرد تنشنبه نادیدنی ایمان بیاوربعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت ژنهای حاکم بر انسان و انسحس و ادراک قسمت شصت و هشتتاثیر کتامین در درمان پامعجزه های هر روزهآینده ی انسان در فراتر ازدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاین پیوند نه با مغز بلکه زمان و صبرارتروز یا خوردگی و التهاچگونه به سطح بالایی از هوبیمار 101 ساله، مبتلا به ستقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکوچ از محیط نامناسبخواب سالم عامل سلامتیتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا کیهان می تواند یک شبیدرک و احساسمغز کوانتومیاگر فقط مردم میفهمیدند کزیر فشار کووید چه باید کراز کجا آمده ام و به کجا میشبکه های مصنوعی مغز به درچالش هوشیاری و اینکه چرا فلج نخاعی با الکترودهای بیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ چیز همیشگی نیستجهان کاملی در اطراف ما پرتمساح حد واسط میان مغز کومنبع خواب و رویاکاهش التهاب ناشی از بیماخدایی که ساخته ی ذهن بشر تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از دردی که سالهاست درمان نشابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟زبان و شناخت حقیقت قسمت ساز تکینگی تا مغز از مغز تضررهای شکر بر سلامت مغزنجات در راستگوییفراموشی همیشه هم بد نیستباور و کیهان شناسیهر حرکت خمیده می شود و هر جهش تمدنی عجیب و شگفت انستو با باورهایت کنترل میشمیگرن سردردی ژنتیکی که بکریستال زمان(قسمت اولدو بیماری روانی خود بزرگ تاثیر عصاره تغلیظ شده گیآرامش(سکوت) stillness و تکاپورفتار مانند بردهابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت دسفری به آغاز کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تعلم به ما کمک میکند تا موچرا حجم مغز گونه انسان درقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین کاجستجوی هوشیاری در مغز ماتوهم فضای خالی یا توهم فضما تحت کنترل ژنها هستیم یگوشت خواری یا گیاه خواریدگرگونی های نژادی و تغییترک امروزافراد بی دلیل دوستدار تو رویا و خبر از آیندهابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی درسندرم پس از ضربه به سراز تکامل تا مغز، از مغز تعادت کن خوب حرف بزنینظریه ی ریسمانلمس کوانتومیبرنامه و ساختار پیچیده موالزارتان داروی ضد فشار حمله ویروس کرونا به مغزتوصیه های غیر دارویی در سمحدودیت های حافظه و حافظپمبرولیزوماب در بیماری چداروهای ضد بیماری ام اس وتصویر زیبای اصفهانامیدوار باش حتی اگر همه چروش های صرفه جویی در ایجااتفاق و تصادفنقشه های مغزی جدید با جزیسیر آفرینش از روح تا مغز استفاده از سلول های بنیاسوالات پزشکیهمراهی نوعی سردرد میگرنیمقابله ی منطقی با اعتراضبرخی اختلالات عصبی مثانهواکسنی با تاثیر دوگانه احس و ادراک قسمت 75تکامل داروینی هنوز در حامرکز خنده در کجای مغز استپیام های ناشناخته بر مغز داروی ضد تشنج با قابليت تجلوتر را دیدنانرژی تاریکریشه های مشترک حیاتاختلال خواب فرد را مستعد چهار میلیارد سال تکامل بستم با شعار قانون بدترین اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی الفاگومنابع انرژی از نفت و گاز بررسی علل کمر درد در میانیک رژیم غذایی جدید، می توحس و ادراک قسمت پنجاه و دتابوهای ذهنیمسئولیت در برابر محیط زیآلودگی هوا و ویروس کرونادر کمتر از چند ماه سوش جداولین مورد پیوند سر در انراست دستی و چپ دستیارتباط میکروب روده و پارنیکولا تسلاسردرد سکه ایبه هلال بنگربعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت کل اقیانوس در یک ذرهحس و ادراک قسمت شصت و دوتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعجزه ی علمآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرمان تومورهای مغزی با ااین اندوه چیستزمان واقعیت است یا توهمارزش حقیقی زبان قسمت اولشکل های متفاوت پروتئین هچگونه باغبانی باعث کاهش بیماری های مغز و اعصاب و تقویت حافظه یا هوش مصنوعهوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکوچک شدن مغز از نئاندرتاخواب سالم عامل سلامتی و یتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا گذشته، امروز وآینده درک کنیم ما همه یکی هستیماگر میدانی مصیبت بزرگتر زیرفون داروی ضد ام اساز آغاز خلقت تا نگاه انساشبکیه های مصنوعیچالش هوشیاری و اینکه چرا فلج بل، فلجی ترسناک که آنبیماری، رساله ای برای سلهیچ وقت خودت را محدود به جهان پیوستهتنفس هوازی و میتوکندریمنتظر نمان چیزی نور را بهکاهش حافظه هرچند فرایندیخسته نباشی باباتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند بادرس گرفتن از شکست هاابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعزبان جانسوزاز تکینگی تا مغز از مغز تطلای سیاهنخاع ما تا پایین ستون فقرفرایند پیچیده ی خونرسانیباد غرور و سر پر از نخوت وهرچیز با یک تاب تبدیل به جهشهای مفید و ذکاوتی که دتو باید نیکان را به دست بمیگرن شدید قابل درمان اسکریستال زمان(قسمت دوم)دو بار در هفته ماهی مصرف تاریک ترین بخش شبآزمون تجربی، راهی برای ررفتار وابسته به شکلابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهسقوط درون جاذبه ای خاص، چاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم بدون توقفچرا خشونت و تعصبقانون مندی نقشه ژنتیکی مبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا و استخوانحفره در مغزتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مانند آب باشگیلگمش باستانی کیستدانش قدرت استترکیب آمار و ژنتیکافزایش قدرت ادراکات و حسرویا بخشی حقیقی از زندگی ابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف سندرم سردرد به دلیل افت فاز تکامل تا مغز، از مغز تعادت کردن به نعمتنظریه تکامل در درمان بیملوب فرونتال یا پیشانی مغبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکنش های ناخودآگاه و تقحمایت از طبیعتتوصیه هایی در مصرف ماهیحوادث روزگار از جمله ویرتوضیحی ساده در مورد هوش ممخچه فراتر از حفظ تعادلپنج اکتشاف شگفت آور در موداروی فامپیریدین یا نورلتصویربرداری فضاپیمای آمامیدی به این سوی قبر نیستروش هایی برای جلوگیری از اتوبان اطلاعات و پلِ بیننقص در تشخیص هیجانات عامسیستم تعادلی بدناستیفن هاوکینگ در مورد هپیامهای کاربرانهندسه ی پایه ایمقابله با کرونا با علم اسبرخی اصول سلامت کمرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغحس و ادراک قسمت چهلتکامل داروینی هنوز در حامرگ چیستپیشینیان انسان از هفت میداروی ضد تشنج توپیراماتجمجمه انسان های اولیهانرژی تاریک که ما نمی تورژیم های غذایی و نقش مهم اختلال در شناسایی حروف و چهار ساعت پس از کشتار خوکستم، بی پاسخ نیستاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی از عروسک های بمنابع انرژی از نفت و گاز بزرگ فکر کنیکی از علل محدودیت مغز امحس و ادراک قسمت پنجاه و ستاثیر فکر بر سلامتمستند جهان متصلآلودگی هوا و پارکینسوندر آرزوهایت مداومت داشتهاولین هیبرید بین انسان و رجزخوانی هایی که امروز بارتباط ماده و انرژینیاز به آموزش مجازی دیجیسردرد عروقی میگرنبه کدامین گناه کشته شدندتفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت کلمات بلند نه صدای بلندحس و ادراک قسمت شصت و ششتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعجزه ی علم در کنترل کرونآیا ممکن است موش کور بی مدرمان تشنجاین ایده که ذرات سیاهچالزمان پلانکارزش حقیقی زبان قسمت دومشکل پنجم مادهچگونه تکامل مغزهای کنونیبیماری وسواستقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکوچکترین چیز یک معجزه اسخواب عامل دسته بندی و حفطتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا پیدایش مغز از روی تصادرک احساسات و تفکرات دیگاگر نیروی مغناطیس نباشد زیرک ترین مردماز انفجار بزرگ تا انفجار شباهت مغز و کیهانچالش هوشیاری و اینکه چرا فلج خواببیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چیجهان پیوستهتنفس هوازی و میتوکندریمنحنی که ارتباط بین معرفکاهش دوپامین عامل بیماریخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قادست آسمانابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش روزبان ریشه هایی شناختی اساز تکینگی تا مغز از مغز تطوفان فقر و گرسنگی و بی سنخستین تمدن بشریفرایند تکامل و دشواری هابار بزرگ ایستادن بر دو پاهز ذره، یک دنیاستجهشهای مفید و ذکاوتی که دتو تغییر و تحولیمیدان مغناطيسي زمین بشر کریستال زمان(قسمت سوم)دو برابر شدن خطر مرگ و میتاریکی من و تو و گرد و غباآزمون ذهنی گربه ی شرودینرفتار اجتماعی انسان، حاصابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل مسلول های بنیادیاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم در حال توسعهچرا در مغز انسان، فرورفتقانون گذاری و تکاملبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا در سبزیجاتحق انتخابتوهم چیستماه رجبگیاه بی عقل به سوی نور میدانش محدود به ابعاد چهارترکیب حیوان و انسانافزایش مرگ و میر سندرم کورویا تخیل یا واقعیتابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکامل تا مغز، از مغز تعادت دادن مغز بر تفکرنظریه تکامل در درمان بیملوتیراستامبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکنش به حس جدیدواکسن های شرکت فایزر آمرحکمت الهی در پس همه چیزتیوتیکسن داروی ضد جنونمخچه ، فراتر از حفظ تعادلپول و شادیداروی لیراگلوتیدتصور از زمان و مکانامیدی تازه در درمان سرطاروش هایی ساده برای کاهش ااتوسوکسیمایدنقطه بی بازگشتسیستم دفاعی بدن علیه مغز استیفن هاوکینگ در تفسیر سایتهای دیگرهندسه ی رایج کیهانملاحظه های اخلاقی دربارهبرخی بیماری ها که در آن بوبینار اساتید نورولوژی دحس و ادراک قسمت چهل و هفتتکامل داروینی هنوز در حامرگ و میر پنهانپیشرفت های جدید علوم اعصدارویی خلط آورجنبه های موجی واقعیتانرژی خلا ممکن استرژیم های غذایی و نقش مهم اختلال در شناسایی حروف و نوآوری ای شگفت انگیز دانستون فقرات انسان دو پا جلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش مصنوعی از عروسک های بمنابع انرژی از نفت و گاز بزرگ شدن مغز محدود به دوریافته های نوین علوم پرده حس و ادراک قسمت پنجاه و شتاثیر مشاهده بر واقعیت بمشکل از کجاستآلزایمردر آسمان هدیه های نادیدناولین تصویر در تاریخ از سرحم مصنوعیارتباط متقابل با همه ی حیچیز جدید را بپذیرسرعت فکر کردن چگونه استبه امید روزهای بهترتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت کلوزاپین داروی ضد جنونحس و ادراک سی و هفتمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعجزه در هر لحظه زندگیآیا ما کالا هستیمدرمان جدید ALSاینکه به خاطرخودت زندگی زمان به چه دلیل ایجاد میشارزش حقیقی زبان قسمت سومشکست حتمیچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری کروتز فیلد جاکوبتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکووید نوزده و خطر بیماری خودآگاهی و هوشیاريتاثیر دوپامین و سروتونینآیا آگاهی پس از مرگ از بیدرک تصویر و زبان های مخلتاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز آیندگان چگونه است ؟زیست شناسی کل در جزء فراکاز بحث های کنونی در ویروسشباهت مغز با کیهان مادیچالش هوشیاری و اینکه چرا فلج خواب چیستبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکجهان پر از چیزهای اسرار آتنفس بدون اکسیژنمنشأ اطلاعات و آموخته ها کاهش سن بیولوژیکی، تنها خطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلادستورالعمل مرکز کنترل بیابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوزبان شناسی مدرن در سطح سلاز تکینگی تا مغز از مغز تطوفان زیبایینخستین تصویر از سیاهچالهفرایند حذف برخی اجزای مغبار سنین ابزار هوشمندی اهزینه ای که برای اندیشیدجوانان وطنتو جهانی هستی که خودش را میدان های مغناطیسی قابل کشف مکانیسم عصبی خوانش پدو برابر شدن خطر مرگ و میتاریکی و نورآزمون ذهنی گربه شرودینگررقیبی قدرتمند در برابر مابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناساسلول های بنیادی منابع و ااز تکینگی تا مغز از مغز تعلم راهی برای اندیشیدن اچرا ذرات بنیادی معمولاً قانون جنگلبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی 12 در درمان دردحقیقت قربانی نزاع بین بی توهم وجودماپروتیلینگیاه خواری و گوشت خوار کددانش بی نهایتترازودونافزایش سرعت پیشرفت علوم رویا حقی از طرف خداابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث سوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکامل تا مغز، از مغز تعارضه جدید ویروس کرونا سنظریه تکامل در درمان بیملوزالمعده(پانکراس)مصنوعبرین نت به جای اینترنتلیروپریم داروی ترکیبی ضدبرای یک زندگی معمولیواکسن کووید 19 چیزهایی که حافظه میتواند بزرگترین دتیک و اختلال حرکتیمخچه ابزاري که وظیفه آن فپوست ساعتی مستقل از مغز دداروی تشنجی دربارداریتصادف یا قوانین ناشناختهامگا سه عامل مهم سلامتروش جدید تولید برقاثر مضر مصرف طولانی مدت رنمیتوان با بیرون انداختنسکوت و نیستیاستخوان های کشف شده، ممکهندسه بنیادینملاحظات بیهوشی قبل از جربرخی بیماری های خاص که بدوجود قبل از ناظر هوشمندحس و ادراک قسمت چهل و هشتتکامل داروینی هنوز در حامرگ و میر بسیار بالای ناشپیشرفت در عقل است یا ظواهداستانها و مفاهیمی اشتباجنسیت و تفاوت های بیناییانسان قدیم در شبه جزیره عرژیم ضد التهابیاختلالات مخچهنوار مغز مشاهده ی غیر مستسخن و سکوتاعتماد به خودهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاد گرفتن مداومحس و ادراک قسمت بیست و چهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمشکلات نخاعیآملودیپین داروی ضد فشار در آستانه ی موج پنجم کوویاولین دارو برای آتاکسی فرحم مصنوعیارتباط چاقی و کاهش قدرت بچیزی منتظر شناخته شدنسعی کن به حدی محدود نشویبه بالا بر ستارگان نگاه کتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت کلام و زبان، گنجینه ای بسحس و ادراک- قسمت پنجاه و تاثیر گیاه خواری بر رشد ومعرفت و شناختآیا ما تنها موجودات زنده درمان جدید میگرن با انتی اینکه خانواده ات سالم بازمان شگفت انگیزارزش خود را چگونه میشناسشگفت نیست من عاشق تو باشمچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری گیلن باره و بیمارتلاش ها برای کشف منابع جدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکودک هشت ساله لازم است آدخودآگاهی و هوشیاريتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا امکان بازسازی اندامهدرک حقیقت نردبان و مسیری اگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان ایا طبیعتا تمازیست، مرز افق رویداد هستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکشباهت کیهان و مغزچالش دیدگاه های سنتی در بفلج دوطرفه عصب 6 چشمبیهوشی در بیماران دچار اهیچ کس حقیقت را درون مغز جهان پر از چیزهای جادویی تنها مانع در زندگی موارد منشاء کوانتومی هوشیاری اکایروپاکتیک چیستخطای ادراک کارماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلادغدغه نتیجه ی نادانی استابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده زبان شناسی نوین نیازمند از تکینگی تا مغز از مغز تطولانی ترین شبنخستین روبات های زنده ی جفراتر از دیوارهای باوربارداری بدون رحمهزینه سنگین انسان در ازاجواب دانشمند سوال کننده تو دی ان ای خاص ميتوکندريمیدان بنیادین اطلاعاتکشف مکانیسمی پیچیده در بدو سوی واقعیتتاریکی خواهد ترسیدآزادی عقیده، آرمانی که ترموزی از نخستین تمدن بشرابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید دسلول های بدن تو پیر نیستناز تکینگی تا مغز از مغز تعلم ساختن برج های چرخانچراروياها را به یاد نمی آقانون جنگلبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهحقیقت آنطور نیست که به نظتوهم وجودماجرای جهل مقدسگیرنده باید سازگار با پیدانشمندان موفق به بازگردتراشه ی بیولوژِیکافسردگی و اضطراب در بیمارویاها از مغز است یا ناخوابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکامل تا مغز، از مغز تعدم توقف تکامل در یک انداهفت چیز که عملکرد مغز تو هفت سین یادگاری از میراث لیس دگرامفتامین یا ویاسبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن کرونا و گشودن پنجرحافظه و اطلاعات در کجاست تیروفیبان موثر در سکته ی مدل همه جانبه نگر ژنرالیپوشاندن خود از نورداروی جدید ALSتظاهر خوابیده ی مادهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهروش صحبت کردن در حال تکاماثرات فشار روحی شدیدنمیتوان بر سیاه سیاه نوشسکته مغزیاستروژن مانند سپر زنان دهندسه در پایه ی همه ی واکممانتین یا آلزیکسا یا اببرخی توجهات در ببمار پاروراپامیل در بارداریحس و ادراک قسمت چهل و دومتکامل زبانمرگ انتقال است یا نابود شپیشرفت ذهن در خلاقیت استدخالت در ساختار ژنهاجنسیت و تفاوت های بیناییانسان میوه ی تکاملرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واختلالات حرکتی در انساننوار مغز در فراموشی هاسخن پاک و ثابتاعتماد به خودهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز بزرگترین خطایی که مردم میاد بگیر فراموش کنیحس و ادراک قسمت بیست و یکتاثیر نگاه و مشاهده ناظر مشکلات بین دو همسر و برخیآموزش نوین زباندر درمان بیماری مولتیپل اولین دروغرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرارتباط هوش ساختار مغز و ژچیزی خارج از مغزهای ما نیشلیک فراموشیبه بالاتر از ماده بیندیشتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت کلرال هیدرات برای خوابانحس و ادراک- قسمت بیست و پتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز فکر میکند مرگ برای دیآیا مغز تا بزرگسالی توسعدرمان جدید کنترل مولتیپلاینترنت بدون فیلتر ماهوازندگی هوشمند در خارج از زاز فرد ایستا و متعصب بگذرشگفت انگیز بودن کیهانچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری آلزایمر، استیل کوتلاش هایی در بیماران قطع منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکودک ایرانی که هوش او از خودروهای هیدروژنیتاثیر داروهای ضد التهاب آیا انسان با مغز بزرگش اخدرک دیگراناگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان برای ایجاد تمدزاوسکا درمان گوشراز تلسکوپ گالیله تا تلسکشباهت زیاد بین سلول هاي عچاالش ها در تعیین منبع هوفناوری هوش مصنوعی نحوه خبیوگرافیهیچ اندر هیچجهان دارای برنامهتنها در برابر جهانمهندسی ژنتیک در حال تلاش کار با یگانگی و یکپارچگیخطای حستاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی ذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تزبان، نشان دهنده ی سخنگو از تکینگی تا مغز از مغز تطی یکصد هزار سال اخیر هرچنرمش های مفید برای درد زافرد حساس از نظر عاطفی و ببازگشت از آثار به سوی خداهزاران سال چشم های بینا وجوسازی مدرنتو در میانه ی جهان نیستی میدازولام در درمان تشنج کشف ارتباط جدیدی از ارتبدولت یا گروهکتاریخ همه چیز را ثبت کردهآسيب میکروواسکولاریا آسرمز و رازهای ارتباط غیر کابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژنسلول عصبی شاهکار انطباق از تکینگی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را چراروياها را به یاد نمی آقانونمندی و محدودیت عالمبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرحقیقت افرادتوهم بی خداییماجرای عجیب گالیلهگالکانزوماب، دارویی جدیدانشمندان نورون مصنوعی ستربیت کودکان وظیفه ای مهاقلیت خلاقرویاهای پر رمز و حیرتی درابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جسوخت هیدروژنی پاکاز تکامل تا مغز، از مغز تعدم درکهم نوع خواری در میان پیشیلا اکراه فی الدینبرای اولین بار دانشمندانواکسن کرونا از حقیقت تاتحافظه و اطلاعات در کجاست تکنولوژی جدید که سلول هامدل هولوگرافیک ژنرالیزهپیموزایدداروی جدید s3 در درمان ام تظاهری از ماده است که بیدانفجار و توقف تکاملی نشاروشهای نو در درمان دیسک باثرات مفید قهوهچند نرمش مفید برای کمردرسال سیزده ماههاسرار آفرینش در موجهندسه زبانِ زمان استمن کسی در ناکسی دریافتم برخی توصیه ها برای واکسیورزش هوازی مرتب خیلی به قحس و ادراک قسمت چهل و سومتکامل زبانمرگ تصادفیپیشرفتی مستقل از ابزار هدر مانهای کمر دردجهل مقدسانسان ها می توانند میدان رژیم غذایی ضد التهابیاختلالات صحبت کردن در اننوار مغز در تشخیص بیماری سختی ها رفتنی استاعداد بینهایت در دنیای مهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز بزرگترین درد از درون است یادگیری مهارت های جدید دحس و ادراک قسمت بیست و دوتاثیر نگاه انسان بر رفتامشکلات روانپزشکی پس از سآمارهای ارائه شده در سطح در سال حدود 7 میلیون نفر اولین سلول مصنوعیرساناها و ابر رساناها و عارتباط پیوسته ی جهانچیزی شبیه نور تو نیستشلیک فراموشیبه خودت مغرور نشوتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت کمردردحس و ادراک- قسمت شصت و چهتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز قلبآیا همه جنایت ها نتیجه بیدرمان جدید سرطانایندرالزندگی بی دوداز مخالفت بشنوشگفت زده و حیران باشنگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری الزایمرهوش احساسیتلاشی برای درمان قطع نخامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکودکان میتوانند ناقل بی خورشید مصنوعیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا احتمال دارد رویا از آدرک درست از خود و هوشیاریاگر تلاش انسان امروز برامغز انسان برای شادمانی طزبان مشترک ژنتیکی موجودااز تکنیکی تا مغز از مغز تشباهت زیاد بین سلول هاي عناتوانی از درمان برخی ویفیلمی بسیار جالب از تغییبیوگرافیهیچگاه از فشار و شکست نترجهان در حال نوسان و چرخشتنبیه چقدر موثر استمهربانی، شرط موفقیتکاربرد روباتهای ريزنانوخطر آلودگی هواتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبینزبان، وسیله شناسایی محیطاز تکینگی تا مغز از مغز تطبیعت موجی جهاننرمش های مفید در سرگیجهفردا را نمیدانیمبازگشت به ریشه های تکاملهستي مادي ای که ما کوچکترجامعه ی آسمانیتوقف؛ شکستمکانیک کوانتومی بی معنی کشف جمجمه ای درکوه ایرهودوچرخه سواری ورزشی سبک و تازه های اسکیزوفرنی(جنوآسیب ها ناشی از آلودگی هورمز پیشرفت تواضع است نه طابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسسلولهای ایمنی القا کنندهاز تکینگی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را نزاع بین جهل و علم رو به پقارچ بی مغز در خدمت موجودبحثی درباره احساسات متفاویروس مصنوعیحقیقت اشیاتوهم تنهاییماده ی تاریکگام کوچک ولی تاثیرگذاردانشمندان یک فرضیه رادیکترجمه ای ابتدایی از اسراالکترومغناطیس شنوایی و هرویای شفافابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و اسودمندی موجودات ابزی بر از روده تا مغزعسل طبیعی موثر در کنترل بعشق درونی به یگانگی خلقتهمه چیز در زمان مناسبلاموژین داروی ضد اوتیسم؟برای تمدن سازی، باید در بواکسن کرونا ساخته شده توحافظه و اطلاعات در کجاستتکنولوژی جدید که سلول هامدل هولوگرافیک تعمیم یافپیموزایدداروی جدید میاستنی گراویتعداد کلی ذهن ها در جهان انقراض را انتخاب نکنیدروشهای شناسایی قدرت شنوااثرات مفید روزه داریچند جهانیسانسور از روی قصد بسیاری اسرار بازسازی اندام هاهنر حفظ گرهمنابع انرژي پاک سرچشمه حبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش هوازی ، بهترین تمریحس و ادراک قسمت نهمتکامل زبان انسان از پیشیمرگی وجود نداردپاسخ گیاهان در زمان خورددر محل کار ارزش خودت را بجهان فراکتالانسان یک کتابخانه استرژیم غذایی ضد درداختلالات عضلانی ژنتیکنوار مغزی روشی مهم در تشخسرنوشتبقای حقیقی در دور ماندن اهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز بسیاری از بیماری های جدییادآوری خواب و رویاحس و ادراک قسمت بیست و سوتاثیر نگاه انسان بر رفتامشکلات روانپزشکی در عقب آن چیزی که ما جریان زمان درمان های اسرار آمیز در آاوکرلیزوماب داروی جدید شرشته نوروایمونولوژی و نقارتباط انسانی، محدود به نکاتی در مورد تشنجشنا در ابهای گرم جنوب نیابه دنبال رستگاری باشتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت کمردرد ناشی از تنگی کاناحساسیت روانی متفاوتتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ما کوچکتر از نیم نقطهدرمان سرطان با امواج صوتایا کوچک شدن مغزانسان الزندگی در جمع مواردی را براز نخستین همانند سازها تشگفتی های زنبور عسلنگاه انسان محدود به ادرابیماری ای شبیه آلزایمر و هوش احساسیتلاشی تازه برای گشودن معمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکودکان خود را مشابه خود تخوش قلبی و مهربانیتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا احتمال دارد رویا از آدرک عمیق در حیواناتاگر خواهان پیروزی هستیمغز انسان برای شادمانی طزبان چهار حرفی حیات زمیناز تکینگی تا مغز و از مغز شجاعت و ترسناتوانی در شناسایی چهره فیزیک مولکولها و ذرات در بیان ژن های اسکیزوفرنی دهیپرپاراتیروئیدیسمجهان در حال ایجاد و ارتقاتهدیدهای هوش مصنوعیمولتیپل اسکلروز در زنان کاربرد روباتهای ريز، در خطرات هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمذهن هوشیار در پس ماده ی مابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسسفر فقط مادی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تطبیعت بر اساس هماهنگینرمشهای مهم برای تقویت عفرضیه ای جدید توضیح میدهبازخورد یا فیدبکهستی ما پس از شروعی چگال جاودانگی مصنوعیتولید مثل اولین ربات های مکانیزمهای دفاعی در برابکشف جدید تلسکوپ جیمز وبدورترین نقطه ی قابل مشاهتازه های بیماری پارکینسوآشنا پنداریرمز بقای جهش ژنتیکیابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلاسلولهای بنیادی مصنوعی دراز تکینگی تا مغز- از مغز علت خواب آلودگی بعد از خونزاع بین علم و نادانی رو قبل از آغازبحثی درباره احساساتی غیرویرایش DNA جنین انسان، برحقیقت تنها چیزی است که شاتوهم جدایی و توهم علمماده ی خالیگامی در درمان بیماریهای دانشمندان ژنی از مغز انسترس و آرمان هاالکتروتاکسی(گرایش و حرکروان سالمابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و اسیلی محکم محیط زیست بر اناز سایه بگذراز علم جز اندکی به شما داعصب حقوق نورولووهمه چیز در زمان کنونی استلایو دوم دکتر سید سلمان فبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن ایرانی کرونا تولیدحباب های کیهانی تو در توتکینگیمدل های ریز مغز مینی برینپیچیدگی های مغزمگسداروی جدید برای میاستنی تعذیه ی ذهنانواع سکته های مغزیروشی برای بهبود هوش عاطفاثرات مضر ماری جواناچند جهانیسانسور بر بسیاری از حقایاصل بازخوردهنر رها شدن از وابستگیمنابع انرژی از نفت و گاز برخی روش های تربیتی کودکورزش و میگرنحس و ادراک قسمت چهارمتکامل ساختار رگهای مغزی مراحل ارتقای پله پله کیهپختگی پس از چهل سالگي به در چه مرحله ای از خواب ، رجهان قابل مشاهده بخش کوچانسان باشراه فراری نیستاختراع جدید اینترنت کواننوار عصب و عضلهسریع دویدن مهم نیستبلندی در ذهن ما درک بلندیهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع بی نهایت انرژی در دبسیاری از بیماری های جدیژن همه چیز نیستحس و ادراک قسمت بیستمتاثیر ویتامین دی بر بیمامشاهده گر جدای از شیء مشاآنچه ناشناخته است باید شدرمان های بیماری آلزایمرايندگان چگونه خواهند دیدرشد مغز فرایندی پیچیده اارتباط از بالا به پایین مچگونه مولکول های دی ان ایشناخت و معرفت، و نقش آن دبه زودی شبکه مغزی به جای تفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست قسمت53کمردرد و علل آنخفاش با شیوع همه گیری جدیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز مانند تلفن استدرمانهای بیماری پارکینسایا این جمله درست است کسیزندگی در سیاهچالهاز نخستین همانند سازها تشانس یا تلاشنگاه از بیرون مجموعهبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش در طبیعتتلاشی جدید در درمان ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکودکان را برای راه آماده خوشبختی دور از رنج های متاثیر درجه حرارت بر عملکآیا برای تولید مثل همیشه درگیری قلب در بیماری ویراپی ژنتیکمغز انسان رو به کوچک تر شزبان نیاز تکاملی استاز تکینگی تا مغز از مغز تشرکت نورالینک ویدیویی ازنادیدنی ها واقعی هستندفیزیک و هوشیاریبیان حقیقتهاوکينگ پیش از مرگش رسالجهان ریز و درشتتو یک معجزه ایمواد کوانتومی جدید، ممکنکتاب گران و پرهزینه شد ولدفاع در برابر تغییر ساختتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مرسفر نامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تطعمه ی شبکه های ارتباط اجچرا ماشین باید نتایج را پفشار و قدرتبازسازي مغز و نخاع چالشی و هر کس تقوای خدا پیشه کنجایی خالی نیستتولید یا دریافت علمما انسانها چه اندازه نزدکشتن عقیده ممکن نیستديدن با چشم بسته در خواب تبدیل پلاستیک به کربن و سآشنا پنداریرمز جهانابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همسلام تا روشناییاز تکینگی تا مغز- از مغز عماد الدین نسیمی قربانی نزاع بین علم و جهل رو به پقبل از انفجار بزرگبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت فیزیکی، تابعی از حقیقت خواب و رویاتوهم جسمماده ای ضد التهابیگامی در درمان بیماریهای دانشمندان پاسخ کوانتومی تسلیم شدن از نورون شروع مالکترودهای کاشتنیروبات های ریز در درمان بیابزارهای پیشرفته ارتباط نقش زنجبیل در جلوگیری از سینوریپا داروی ترکیبی ضدنقش زبان در سلطه و قدرت اسیگار عامل افزایش مرگ ومازدواج های بین گونه ای، رعضلانی که طی سخن گفتن چقدهمه چیز، ثبت می شودلبخند بزن شاید صبح فردا زبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن اسپایکوژنحد و مرزها توهم ذهن ماستتکامل فردی یا اجتماعیمدیون خود ناموجودپیچیدگی های مغزی در درک زداروی جدید برای ای ال استغییر الگوی رشد مغزی با زانگشت ماشه ایروشی جدید در درمان قطع نخاجزای پر سلولی بدن انسان چند روش ساده برای موفقیتساهچاله ها تبخیر نمیشوداصل علت و تاثیرهنر، پر کردن است نه فحش دمنابع انرژی از نفت و گاز برخی سلولهای عصبی در تلاورزش بهترین درمان بیش فعحس و ادراک قسمت نوزدهمتکامل شناخت انسان با کشفمرز مرگ و زندگی کجاستپروژه ی ژنوم انسانیدر ناامیدی بسی امید استجهان موازی و حجاب هاانسان جدید از چه زمانی پاراه های جدید برای قضاوت رادامه بحث تکامل چشمنوبت کودکانسریعترین کامپیوتر موجودبلوغ چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع جدید انرژیبشکه ای که ته نداره پر نمژن همه چیز نیستحس و ادراک قسمت دهمتاثیر ویروس کرونا بر مغز مشاهده آینده از روی مشاهآنچه واقعیت تصور میکنیم درمان های جدید میگرنايا اراده آزاد توهم است یرشد مغز علت تمایل انسان بارتباط بین هوش طبیعی و هوچگونه میتوان با قانون جنشناخت درون، شناخت بیرون؛به زیر پای خود نگاه نکن بتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمکمردرد با پوشیدن کفش مناخلا، حقیقی نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز مادران و کودکان در زمدرهای اسرارآمیز و پوشیدهایا ابزار هوشمندی یا مغز زندگی زمینی امروز بیش از از نخستین همانند سازها تشاهکار قرننگاه از دور و نگاه از نزدبیماری اسپینال ماسکولار هوش عاطفی بیشتر در زنانتمایل زیاد به خوردن بستنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکوری گذرای ناشی از موبایخانه ی تاریکتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددرگیری مغز در بیماری کویابتدا سخت ترین استمغز انسان رو به کوچکتر شدزبان و کلمه حتی برای کساناز تکینگی تا مغز از مغز تشربت ضد خلطنادانی در قرن بیست و یکم،فیزیکدانان ماشینی برای تبیست تمرین ساده برای جلوهاوکينگ پیش از مرگش رسالجهان شگفت انگیزتو یک جهان در مغز خودت هسموجود بی مغزی که می تواندکتاب زیست شناسی باوردقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولذهن خود را مشغول هماهنگیابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسسفر به مریخ در 39 روزاز تکینگی تا مغز از مغز تظهور امواج مغزی در مغز مصچرا مغز انسان سه هزار سالفضای قلب منبع نبوغ استبحتی علمی درباره تمایل بوفور و فراوانیجاذبهتولید پاک و فراوان انرژیما انسانها چه اندازه نزدگل زندگیدی متیل فومارات(زادیوا)(تبدیل تراکت صوتی مصنوعی آغاز فصل سرما و دوباره تکرمز جهان خاصیت فراکتالابزار بقای موجود زنده از نقش پیش زمینه ها و اراده سلسله مباحث هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز- از مغزتعوامل موثر در پیدایش زبانسبت ها در کیهانقدم زدن و حرکت دید را تغیبخش های تنظیمی ژنومواقعیت چند سویهحقیقت در علم، هرگز نهایی توهمات و شناخت حقیقتماده، چیزی بیش از یک خلا گاهی لازم است برای فهم و دانشمندان اولین سلول مصنتشنچ پانایوتوپولوس تشنج الگو و عادت را بشکن و در اروبات کیانابزارهای بقا از نخستین هابزارهای بقا ازنخستین همنقش زبان در سلطه و قدرت اسیاهچاله های فضایی منابعاسکار، لگوی هوشمندغم بی پایانهمه ی سردردها بی خطر نیستلحظات خوش با کودکانبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن اسپایکوژن ضد کروناحریص نباشتکامل مادی تا ابزار هوشممدیریت اینترنت بر جنگپیوند قلب خوک، به فرد دچاداروی جدید برای دیابتتغییر زودتر اتصالات مغزیانگشت نگاری مغز نشان میدروشی جدید در درمان نابیناجزایی ناشناخته در شکل گچندین ماده غذایی که ماننسایه را اصالت دادن، جز فراصل عدم قطعیت از کوانتوم هوموارکتوس ها ممکن است دمنابع انرژی از نفت و گاز برخی سيناپسها طی تکامل و ورزش در کمر دردحس و ادراک قسمت هفتمتکامل، نتیجه ی برنامه ریمرز بین انسان و حیوان کجاپروژه ی ژنوم انسانیدر هم تنیدگی مرزها و بی مجهان ما میتواند به اندازانسان خطرناکترین موجودراه های جدید برای قضاوت راداراوون تنها داروی تایینور درونسرگیجه از شایعترین اختلابلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش مصنوعی از عروسک بازی مناطق خاصی از مغز در جستجبشریت از یک پدر و مادر نیژن هوش و ساختارهای حیاتی حس و ادراک قسمت دوازدهمتاثیر ژنها بر اختلالات خمطالبه ی حق خودآنچه حس می کنیم، نتیجه ی درمان های جدید در بیماری ايا اراده آزاد توهم است یرشد در سختی استچگونه مغز پیش انسان یا همشناسایی تاریخچه ی تکاملیبوزون هیگز چیستتفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکنفرانس تشنج هتل کوثر اصخلا، خالی نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز چون ابزار هوش است دلیدروغ نگو به خصوص به خودتایا بیماری ام اس (مولتیپزندگی زودگذراز نخستین همانند سازها تشاهکار شش گوشنگاه از درون مجموعه با نگبیماری اضطراب عمومیهوش عاطفی در زنان بیشتر اتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکی غایب شدی تا نیازمند دلخانواده پایدارتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا تکامل و تغییرات ژنتیدرگیری مغز در بیماران مبابتدایی که در ذهن دانشمنمغز ایندگان چگونه استزبان و بیان نتیجه ساختمااز تکینگی تا مغز از مغز تشش مرحله تکامل چشمنازوکلسینفاصله ها در مکانیک کوانتبیش از نیمی از موارد انتقهدف یکسان و مسیرهای مختلجهانی که نه با یک رخداد و تو کز محنت دیگران بی غمیموجودات مقهور ژنها هستندکتاب طبیعت در قالب هندسهدل به دریا بزنتاثیر رو ح و روان بر جسمآب زندگی است قسمت دومذهن سالمابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشسفر تجهیزات ناسا به مریخ از تکینگی تا مغز از مغز تعقل مجادله گرچرا مغزهای ما ارتقا یافت قفس ذهنبحث درباره پیدایش و منشا وقت نهيب هاي غير علمي گذشجاذبه و نقش آن در شکلگیریتولید سلولهای جنسی از سلما اکنون میدانیم فضا خالگلوله ی ساچمه ایدین، اجباری نیستتبدیل سلولهای محافط به سآغاز مبهم آفرینشرنگ کردن، حقیقت نیستابزار بقای موجود زنده از نقش آتش در رسیدن انسان بهسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاز تکینگی تا مغز، از مغز عوامل ایجاد لغت انسانی و نسبت طلایی، نشانه ای به سقدرت مردمبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت چیستحقیقت راستین انسان علم بتوپیراماتماشین دانشگاهی مغز بزرگ چالش استدانشمندان تغییر میدان مغتشنج چیستالگوی بنیادین و هوشیاریروح در جهانی دیگر استابزارهای بقای موجود زندهنقش سجده بر عملکرد مغزسیاهچاله ها، دارای پرتو اساس انسان اندیشه و باور غم بی پایانهمیشه چشمی مراقب و نگهبالرزش ناشی از اسیب به عصببرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن دیگر کرونا ساخته شحرکت چرخشی و دائمی کیهانتکامل مداوممداخله ی زیانبار انسانپیوند مغز و سر و چالشهای داروی جدید ضد میگرنتغییر عمودی سر انسان از پانتقال ماده و انرژیروشی جدید در درمان سکته ماحیای بینایی نسبی یک بیمنه به اعدامساخت شبکه عصبی مصنوعی با اصول انجام برخی نرمش ها دهورمون شیرساز یا پرولاکتمنابع انرژی از نفت و گاز برداشت مغز ما از گذر زمانوزن حقیقی معرفت و شناختحس و ادراک قسمت هفدهمتأثیر نگاه انسان بر رفتامرز جدید جستجو و اکتشاف، پروانه ی آسمانیدر هم تنیدگی کوانتومیجهان مادی، تجلی فضا در ذهانسان عامل توقف رشد مغزراه پیروزی در زندگی چیستادب برخورد با دیگراننورون هاي مصنوعی می توانسرگردانیبنی عباس، ننگی بر تاریخهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت بعد پنجمژن یا نقشه توسعه مغز و نقحس و ادراک قسمت سومتاثیر کلام در آیات کلام بمطالبی در مورد تشنجآنها نمیخواهند دیگران رادرمان های رایج ام اسای نعمت من در زندگیمز گهواره تا گورچگونه هموساپينس بر زمین شناسایی سلول های ایمنی ابوزون هیگز جهان را از متلتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکنگره بین المللی سردرد دخلاصه ای از مطالب همایش متاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز چگونه صداها را فیلتر دریای خداایا بدون زبان میتوانیم تزندگی، مدیریت انرژیاز نشانه ها و آثار درک شدشاید گوشی و چشمی، آماده شنگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری بیش فعالیهوش عاطفی در زنان بیشتر اجهان های بسیار دیگرتمدن پیشرفته ی پیشینیانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکیهان خود را طراحی میکندخار و گلتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جنین انسان، هوشمندی درگیری مغزی در سندرم کووابتذال با شعار دینمغز ابزار بقای برتر مادیزبان و بیان، در سایه پیشراز تکینگی تا مغز از مغز تششمین کنگره بین المللی سنباید صبر کرد آتش را بعد فاصله ی همیشگی تصویر سازبیشتر کمردردها نیازی به هدف یکسان، در مسیرهای متجهانی که از یک منبع، تغذیتو پیچیده ترین تکنولوژی موسیقی نوکتاب، سفری به تاریخدلایلی که نشان میدهد ما بتاثیر روده بر مغزآب زندگی است قسمت سومذخیره ی شگفت انگیز اطلاعابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشسفر دشوار اکتشافاز تکینگی تا مغز از مغز تعقلانیت بدون تغییرچرا ویروس کرونای دلتا واقلب و عقلبحثي درباره هوش و تفاوتهوقتی فهمیدی خطا کردی برگجدایی خطای حسی استتولترودینما از اینجا نخواهیم رفتگلوئوندید تو همیشه محدود به مقدتداوم مهم است نه سرعتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَرنگین کمانابزار بقای موجود زنده از نقش انتخاب از طرف محیط، نسم زنبور ، کلیدی برای واراز تکینگی تا مغز، از مغز عواملی که برای ظهور لغت انشانه های گذشته در کیهان قدرت کنترل خودبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت چیستحقیقت غیر فیزیکیتوانایی مغز و دیگر اجزای مبانی ذهنی سیاه و سفیدگذر زمان کاملا وابسته به دانشمندان روش هاي جدیدی تشنج و حرکات شبه تشنجی قاالگوبرداری از طبیعتروح رهاییابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها و موجودات درياسیاهچاله و تکینگی ابتدایاستفاده از مغز، وزن را کمغیرقابل دیدن کردن مادههمیشه اطمینان تو بر خدا بلرزش عضله یا فاسیکولاسیوبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن دیگری ضد کرونا از دحس چشایی و بویاییتکامل چشممدارک ژنتیکی چگونه انسانپیوند اندام از حیوانات بداروی جدید ضد الزایمرتغییرات منطقه بویایی مغزاندوه در دنیا استريتوکسيمب در درمان ام اساحیای بینایی نسبی یک بیمنه جنگ و نه خونریزیساخت شبکه عصبی با الفبای اصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش فوق العاده، هر فرد اسمنابع انرژی از نفت و گاز بررسي علل احتمالي تغيير وزوز گوشحس و ادراک قسمت هجدهمتئوری تکامل امروز در درممزایای شکلات تلخ برای سلپرواز از نیویورک تا لوس آدر هم تنیدگی کوانتومی و پجهان مرئی و نامرئیانسانیت در هم تنیده و متصراه انسان شدن، راه رفتن وادراک ما درک ارتعاشی است نورون های ردیاب حافظهسربازان ما محققا غلبه می به قفس های سیاهت ننازهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کروناژنها نقشه ایجاد ابزار هوحس و ادراک قسمت سی و هشتمتاثیر کپسول نوروهرب بر نمطالعه ای بیان میکند اهدآنان که در قله اند هرگز خدرمان های علامتی در ام اسای آنکه نامش درمان و یادشزمین در برابر عظمت کیهانارتباط شگفت مغز انسان و فچگونه هوشیاری خود را توسشواهدی از نوع جدیدی از حابی نهایت در میان مرزهاتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکنگره بین المللی سردرد دخلاصه ای از درمان های جدیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسمغز ناتوان از توجیه پیداایا تکامل هدفمند استزونیسومایداز نظر علم اعصاب یا نرووسشاید درست نباشدنگاه دوبارهبیماری تی تی پیهوشمندی کیهانجهان هایی در جهان دیگرتمدن بشری و مغز اخلاقیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکیهانِ هوشیارِ در حال یاخارق العاده و استثنایی بتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مدرگیری مغزی در سندرم کووابداع دی ان ای بزرگترین دمغز ابزار برتر بقازبان و تکلم برخی بیماریهاز تکینگی تا مغز از مغز تصبر بسیار بایدنبرو و انرژی مداومفتون های زیستیبا هوش مصنوعی خودکار روبهدف از تکامل مغزجهانی در ذهنتو آرامش و صلحیموسیقی هنر مایع استکتابخانهدنیای شگفت انگیز کوانتومتاثیر رژیم گیاه خواری بر آب، زندگی است(قسمت پنجم)ذره ی معین یا ابری از الکابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تعقیده ی بی عملچرا پس از بیدار شدن از خوقلب دروازه ی ارتباطبحثی جالب درباره محدودیتوقتی تو از یاد گرفتن باز جریان انرژی در سیستم های تومورها و التهاب مغزی عاما اشیا را آنطور که هستندگمان میکنی جرمی کوچکی در دیدن خدا در همه چیزتداخل مرزها و صفات با بینافت فشار خون ناگهانی در ورهبر حقیقیابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای سماگلوتید داروی کاهش دهناز تکینگی تا مغز، از مغز عوارض ازدواج و بچه دار شدنشانه های پروردگار در جهقدرت انسان در نگاه به ابعبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت های متفاوتحقیقت غیر قابل شناختتوازن مهمتر از فعالیت زیمباحث مهم حس و ادراکگذشته را دفن کندانشمندان روشی برای تبدیتشنج عدم توازن بین نورون التهاب شریان تمپورالروزه داری متناوب، مغز را روزه داری و بیمار ی ام اس ابزارهای دفاعی و بقای مونقش غذاها و موجودات درياسیاهچاله ی تولید کنندهاستفاده از هوش مصنوعی در غرور و علمهمیشه داناتر از ما وجود دلزوم سازگاری قانون مجازابرخی نرمش ها برای زانوواکسن سرطانحس و ادراک (قسمت اول )تکامل و ارتقای نگاه تا عممروری بر تشنج و درمان هایپیوند سر آیا ممکن استداروی سل سپتتغییرات آب و هوایی که به اندوه دردی را دوا نمیکندریه زغالیاحساس گذر سریعتر زمانچه زیاد است بر من که در ایساختن آیندهاصول سلامت کمرهوش مصنوعی می تواند بر احمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی و اپروچ جدید بر بیمیک پیام منفرد نورون مغزی حس و ادراک قسمت هشتمتئوری تکامل در پیشگیری و مسمومیت دانش آموزان، قماپروتز عصبی برای تکلمدر هم تنیدگی کوانتومی و دجهان مشارکتیانسان، گونه ای پر از تضادراه بی شکستادغام میان گونه های مختلنوروپلاستیسیتی چیستسردرد میگرنبه مغز خزندگان خودت اجازهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت ژنها ، مغز و ارادهحس و ادراک قسمت سی و ششمتاثیر کپسول نوروهرب بر تمعماری، هندسه ی قابل مشاآنزیم تولید انرژی در سلودرمان ژنتیکی برای نوآوریایمپلانت مغزی کمک میکند زمین زیر خلیج فارس تمدنی ارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه واکسن کرونا را توزشواهدی از دنیسوان(شبه نئبی ذهن و بی روحتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی به شناسایی کامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکنترل همجوشی هسته ای با هخم شدن فضا-زمانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز و اخلاقایجاد احساساتزونا به وسیله ویروس ابله از نظر علم اعصاب اراده آزشب سیاه سحر شودنگاهی بر قدرت بینایی درابیماری دویکهوشیاری و وجودجهان یکپارچهتمدنی قدیمی در شمال خلیج منبع هوشیاری کجاست؟(قسمکیست هیداتید مغزخبر مهم تلسکوپ هابلتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویرودرگیری اعصاب به علت میتوابزار هوش در حال ارتقا ازمغز از بسیاری حقایق می گرزبان و شناخت حقیقت قسمت چاز تکینگی تا مغز از مغز تصرع و درمان های آنچت جی پی تیفروتنی و غروربا تعمق در اسرار ابدیت و هدف از خلقت رسیدن به ابزاجهان، تصادفی نیستتو افق رویداد جهان هستیمیهمانهای ناخوانده عامل کجای مغز مسئول پردازش تجدنیا، هیچ استتاثیر رژیم گیاه خواری بر آثار باستانی تمدن های قدذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تعلم و ادراک فقط مشاهده ی چرا ارتعاش بسیار مهم استقلب روباتیکبحثی در مورد نقش ویتامين ویتنام نوعی کرونا ویروس جریان انرژی در سیستم های تومورهای نخاعیما به جهان های متفاوت خودگنجینه ای به نام ویتامین دیدگاه نارسای دوگانه ی متروس جریان انرژیافت هوشیاری به دنبال کاهروی و منیزیم در تقویت استابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزسندرم کووید طولانیاز تکینگی تا مغز، از مغز عید نوروز مبارکنظام مثبت زندگیقدرت ذهنبخشیدن دیگران یعنی آرامشواقعیت و مجازحقایق ممکن و غیر ممکنتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمجموعه های پر سلولی بدن مگربه شرودینگر و تاثیر مشدائما بخوانتشویق خواندن به کودکانامیوتروفیک لترال اسکلروتشخیص ژنتیکی آتروفی های امید نیکو داشته باش تا آنروزه داری سلول های بنیادابعاد و نیازهای تکاملینقش غذاها و موجودات درياسیاره ی ابلهاناستفاده از انرژی خلامقالاتهمیشه راهی هستلزوم سازگاری قانون مجازابرخی نرمش های گردنواکسن سرطانحس و ادراک (قسمت دوم )تکامل و ریشه ی مشترک خلقتمرکز هوشیاری، روح یا بدن پیوند سر، یکی از راه حلهاداروی ضد چاقیتغییرات تکاملی سر انسان اندوهگین نباش اگر درب یا ریواستیگمیناحساسات کاذبنه عدم مطلق بلکه عدم با قساختار فراکتال وجود و ذهاضطراب و ترسهوش مصنوعی و کشف زبان هایمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی ژنها در تشخیص بیمایک پیشنهاد خوب برای آسان حس و ادراک قسمت پنجمتئوری جدید، ویران کردن گمسیر دشوار تکامل و ارتقاپرورش مغز مینیاتوری انسادر هر سوراخی سر نکنجهان هوشمندانعطاف پذیری مکانیسمی علرابطه تشنج و اوتیسمادغام دو حیطه علوم مغز و نوروز یا روز پایانیسردرد میگرن در کودکانبه نقاش بنگرهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت ژنهای مشترک بین انسان و وحس و ادراک قسمت سیزدهمتاثیر کپسول نوروهرب بر سمعنی روزهآینه در اینهدرمان پوکی استخوانایمپلانت نخاعی میتواند دزمان چیستارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه آن شکری که می خوریمشیشه ی بازالتی و سیلیکونبی شرمیتقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی در کامپیوترهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکنترل جاذبهخونریزی مغز در سندرم کووتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا واکنش های یاد گرفته ودرک فرد دیگر و رفتارهای امغز و اخلاقایرادهای موجود در خلقت بزیباترین چیز در پیر شدناز نظر علم اعصاب اراده آزشبیه سازی میلیون ها جهان نگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری دیستروفی میوتونیهوشیاری کوانتومیجهان یکپارچهتمرکز و مدیتیشنمنبع هوشیاری در کجاست؟ قکیست کلوئید بطن سومخدا موجود استتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدرختان اشعار زمینابزار بقا از نخستین همانمغز به تنهایی برای فرهنگ زبان و شناخت حقیقت قسمت ااز تکینگی تا مغز از مغز تضرورت زدودن افکارچت جی پی تیفرگشت و تکامل تصادفی محض بالاترین هدف از دولتهر چیز با هر چیز دیگر در تجهش های ژنتیکی مفید در ساتو انسانی و انسان، شایستمیوتونیک دیستروفیکرونا چه بر سر مغز می آوردندان ها را مسواک بزنید تتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش و دانشذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل اسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تعلم و روحچرا بیماری های تخریبی مغقلب را نشکنبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین E برای فعالیت صحجریان انرژی در سیستم های تومورهای ستون فقراتما با کمک مغز خود مختاريمگویید نوزده و ایمنی ساکتدژا وو یا اشنا پنداریتری فلوپرازینافتخار انسانرویا و واقعیتابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دسندرم گیلن باره به دنبال از تکینگی تا مغز، از مغز عامل کلیدی در کنترل کارآنظریه ی تکامل در درمان بیقدرت عشقبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواقعیت و انعکاسحل مشکلتوسعه برخی شغل ها با هوش محل درک احساسات روحانیگزیده ای از وبینار یا کنفداروهای مصرفی در ام اسداروهای ام استشخیص آلزایمر سالها قبل امید نجاتروزهای سختابعاد اضافه ی کیهاننقش غذاها در کاهش دردهای سیاره ابلهاناستفاده از سلول های بنیاتاثیر ویتامین دی بر بیماهمیشه عسل با موم بخوریملزوم عدم وابستگی به گوگل برخی یونها و مولکول های مواکسن ضد اعتیادحس و ادراک قسمت 67تکامل ابزار هوش ، راه پر مرکز حافظه کجاستپیوندی که فراتر از امکانداروی ضد چاقیثبت و دستکار ی حافظهاندام حسی، درک از بخش هایریاضیات یک حس جدید استاخلاق و علوم اعصابنهایت معرفت و شناخت درک عساختار شبکه های مغزی ثاباطلاع رسانی اینترنتیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی بیماری التهابی رودیک آلل ژنتیکی که از نئاندحس و ادراک قسمت پنجاهتا 20 سال آینده مغز شما به مسئول صیانت از عقیده کیسپرتوهای صادر شده از سیاهدر والنتاین کتاب بدید همجهان هوشیاراهرام مصر از شگفتی های جهرادیوی مغز و تنظیم فرکانارتقا و تکامل سنت آفرینش نوشیدن چای برای مغز مفید سردرد و علتهای آنبه نقاش بنگربعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت ژنهای هوش ، کدامندحس و ادراک قسمت ششمتاثیر کپسول نوروهرب بر سمعادله ها فقط بخش خسته کنآیندهدرمان پوکی استخوانایمان به رویازمان و مکان، ابعاد کیهان ارتباط غیرکلامی بین انساچگونه انتظارات بر ادراک بی عدالتی در توزیع واکسن تقلید از طبیعتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکندر در بیماریهای التهابخواندن ، یکی از شستشو دهنتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا یک، وجود دارددرک نیازمند شناخت خویش امغز و سیر تکامل ان دلیلی اکسی توسین و تکامل پیش ازیباترین چیز در افزایش ساز واقعیت امروز تا حقیقتشبیه سازی سیستم های کواننگاهت را بلند کنبیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش، ژنتیکی است یا محیطیجهان کنونی و مغز بزرگتریتمرکز بر هدفمنبع هوشیاری در کجاست؟(قکاهش مرگ و میر ناشی از ابخدای رنگین کمانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملدرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقا از نخستین همانمغز برای فراموشی بیشتر کزبان و شناخت حقیقت قسمت داز تکینگی تا مغز از مغز تضررهای مصرف شکر و قند بر نتایج نادانی و جهلفراموش کارها باهوش تر هسباهوش ترین و با کیفیت تریهر جا که جات میشه، جات نیجهش های ژنتیکی غیر تصادفتو با همه چیز در پیوندیمیگرن و پروتئین مرتبط با کریستال هادو ویژگی انتزاع و قدرت تجتاثیر رژیم گیاهخواری بر آرامش و سکونذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین سفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهچرا حیوانات سخن نمی گوینقیچی ژنتیکیبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین E در چه مواد غذایجستجوی متن و تصویر به صورتوهم فضای خالیما بخشی از این جهان مرتبطگوشه بیماری اتوزومال رسسدژاوو یا آشناپنداریتری فلوپرازینافراد آغاز حرکت خودشان ررویا و کابوسابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دسندرم پیریفورمیساز تکامل تا مغز از مغز تا عادت همیشه خوب نیستنظریه ی تکامل در درمان بیقطار پیشرفتبدون پیر فلکواقعیت خلا و وجود و درک محلقه های اسرارآمیزتوصیه های سازمان بهداشت محل درک احساسات روحانی دگزارش یک مورد جالب لخته و