دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سردرد سکه ای

سردرد سکه ای(nummular headache)

سردرد نادر به علت درگیری اعصاب اطراف جمجمه است. به دلیل منطقه درد و شکل سکه ای آن، به این نام خوانده میشود. به صورت یک سوزش سطحی یا افزایش حساسیت در محل، حس میشود.

این نوع درد مشخصه آسیب به اعصاب کوچک محیطی است. ممکن است شبیه اگزما یا بیماری پوستی باشد بر خلاف زونا هیچ گاه در صورت یا پیشانی دیده نمیشود.

در مواردی همراه با میگرن است.

مکانیسم ایجاد سردرد مشخص نیست. گاهی علل دیگری مانند کیست آراکنوئید، مننژیوم، کرانیوسینوستوز، هماتوم کلسیفیه یا اختلالات عروقی سبب این سردرد است.

https://www.neuro-la-cote.info/…/nummular-headache-a-5-chf…/

در درمان، می توان از برخی داروهای ضد دردهای محیطی مانند تری سیکلیک انتی دپرسانت و برخی ضد تشنج ها و نیز تزریق بوتاکس استفاده کرد.

همچنین استفاده از کیسه یخ یا اسپری سرد، گاهی کمک کننده است.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
رویای شفافیافته های نوین علوم پرده باور و کیهان شناسیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعقلانیت بدون تغییرتو انسانی و انسان، شایستآلزایمرلا اکراه فی الدیناولین تصویر در تاریخ از ستاثیر رژیم گیاه خواری بر حافظه و اطلاعات در کجاستمدل هولوگرافیک ژنرالیزهارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیداروی جدید میاستنی گراویاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روشهای نو در درمان دیسک بکلوزاپین داروی ضد جنونبحثی در مورد حقیقت فضا و سکوت و نیستیعواملی که برای ظهور لغت اتومورهای ستون فقراتمن کسی در ناکسی دریافتم اینکه به خاطرخودت زندگی تری فلوپرازینحس و ادراک قسمت نهممرگ تصادفیچگونه حافظه را قویتر کنیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدر محل کار ارزش خودت را باز تکامل تا مغز، از مغز ترژیم غذایی ضد التهابیکووید نوزده و خطر بیماری بدون پیر فلکآیا آگاهی پس از مرگ از بیستون فقرات انسان دو پا جلغم بی پایانتوسعه برخی شغل ها با هوش منابع انرژی از نفت و گاز اگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طتشخیص ژنتیکی آتروفی های حس و ادراک قسمت بیست و سومشکلات روانپزشکی پس از سچاالش ها در تعیین منبع هوهیچ کس حقیقت را درون مغز درمان های اسرار آمیز در آاستفاده از سلول های بنیارساناها و ابر رساناها و عکاهش سن بیولوژیکی، تنها برخی یونها و مولکول های مآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبینتغییرات تکاملی سر انسان حساسیت روانی متفاوتمغز قلبنرمش های مفید برای درد زادرمان جدید کنترل مولتیپلهزینه سنگین انسان در ازااطلاعات حسی ما از جهان، چزندگی هوشمند در خارج از زکشف مکانیسم عصبی خوانش پبررسی بیماری التهابی رودآزمون ذهنی گربه شرودینگرتئوری جدید، ویران کردن گجهان مرئی و نامرئیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسخوش قلبی و مهربانیچراروياها را به یاد نمی آدرک عمیق در حیواناتویتامین بی 12 در درمان دردبه نادیدنی ایمان بیاورزیست، مرز افق رویداد هستشناسایی سلول های ایمنی ابعد از کروناگیاه خواری و گوشت خوار کدفیلمی بسیار جالب از تغییافزایش سرعت پیشرفت علوم تاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان در حال ایجاد و ارتقامهربانی، شرط موفقیتابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و اخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت اولهفت سین یادگاری از میراث ذهن چند جانبه نیازمند نگواکسن های شرکت فایزر آمربیمار 101 ساله، مبتلا به سزبان شناسی نوین نیازمند شب سیاه سحر شودتقلید از طبیعتپول و شادیفردا را نمیدانیمامیدی تازه در درمان سرطاتاثیر گیاهخواری بر رشد و جاودانگی مصنوعیمکانیک کوانتومی بی معنی اتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردردورترین نقطه ی قابل مشاهاز آغاز خلقت تا نگاه انساهندسه در پایه ی همه ی واکرمز پیشرفت تواضع است نه طوبینار اساتید نورولوژی دبیماریهای تحلیل عضلانی اسلول های بدن تو پیر نیستنصرع و درمان های آنتمرکز و مدیتیشنپیشرفت های جدید علوم اعصقارچ بی مغز در خدمت موجودانرژی خلا ممکن استتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت تنها چیزی است که شاماده ی تاریکاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هادانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روان سالمیاد گرفتن مداومباد و موجسوخت هیدروژنی پاکعقیده ی بی عملتو با همه چیز در پیوندیآملودیپین داروی ضد فشار لاموژین داروی ضد اوتیسم؟اولین دارو برای آتاکسی فتاثیر رژیم گیاهخواری بر حباب های کیهانی تو در تومدل هولوگرافیک تعمیم یافارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستداروی جدید برای میاستنی از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمروشهای شناسایی قدرت شنواکلام و زبان، گنجینه ای بسبحثی در مورد عملکرد لوب فسکوت، پر از صداعوارض ازدواج و بچه دار شدتوهم فضای خالیمنابع انرژي پاک سرچشمه حاینکه خانواده ات سالم باتری فلوپرازینحس و ادراک قسمت چهارممرگی وجود نداردنگاه محدود و تک جانبه، مشهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدر چه مرحله ای از خواب ، راز تکامل تا مغز، از مغز ترژیم غذایی ضد دردکودک هشت ساله لازم است آدبرنامه و ساختار پیچیده مآیا امکان بازسازی اندامهسخن و سکوتغیرقابل دیدن کردن مادهتوصیه های سازمان بهداشت منابع انرژی از نفت و گاز اگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شتشخیص آلزایمر سالها قبل حس و ادراک قسمت بیستممشکلات روانپزشکی در عقب ناتوانی از درمان برخی ویهیچ اندر هیچدرمان های بیماری آلزایمراستفاده از سلول های بنیارشته نوروایمونولوژی و نقکایروپاکتیک چیستبرخی اثرات مضر ویتامین دآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتکامل ابزار هوش ، راه پر منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسثبت و دستکار ی حافظهخفاش با شیوع همه گیری جدیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهنرمش های مفید در سرگیجهدرمان جدید سرطانهزاران سال چشم های بینا واطلاعاتی عمومی در مورد مزندگی بی دودکشف مکانیسمی پیچیده در ببررسی سیستم تعادلی بدن اآزادی عقیده، آرمانی که تتا 20 سال آینده مغز شما به جهان مشارکتیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلاخوشبختی دور از رنج های منزاع بین جهل و علم رو به پدرگیری قلب در بیماری ویرویتامین بی هفدهبه هلال بنگرزاوسکا درمان گوشرشواهدی از نوع جدیدی از حابعد از کرونا دلخوشی بیهوگیرنده باید سازگار با پیفیزیک مولکولها و ذرات در افسردگی و اضطراب در بیماتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان ریز و درشتمولتیپل اسکلروز در زنان ابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ادفاع در برابر تغییر ساختارزش حقیقی زبان قسمت دومهم نوع خواری در میان پیشیذهن هوشیار در پس ماده ی مواکسن کووید 19 چیزهایی که بیماری های مغز و اعصاب و زبان، نشان دهنده ی سخنگو شبیه سازی میلیون ها جهان تقویت استخوان در گرو تغذپوست ساعتی مستقل از مغز دفرضیه ای جدید توضیح میدهامگا سه عامل مهم سلامتتاثیر انتخاب از طرف محیط جایی خالی نیستمکانیزمهای دفاعی در براباثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیديدن با چشم بسته در خواب از انفجار بزرگ تا انفجار هندسه زبانِ زمان استرمز بقای جهش ژنتیکیوجود قبل از ناظر هوشمندبیماری، رساله ای برای سلسلول عصبی شاهکار انطباق ضرورت زدودن افکارتمرکز بر هدفپیشرفت در عقل است یا ظواهقبل از آغازانسان قدیم در شبه جزیره عتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت خواب و رویاماده ی خالیاختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری دانشمندان پاسخ کوانتومی دانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روبات های ریز در درمان بییاد بگیر فراموش کنیباد غرور و سر پر از نخوت وسودمندی موجودات ابزی بر علم و ادراک فقط مشاهده ی تو با باورهایت کنترل میشآموزش نوین زبانلایو دوم دکتر سید سلمان فاولین دروغتاثیر عصاره تغلیظ شده گیحد و مرزها توهم ذهن ماستمدل های ریز مغز مینی برینارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجداروی جدید برای ای ال اساز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمروشی برای بهبود هوش عاطفکلرال هیدرات برای خوابانبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا ما کالا هستیمسکته مغزیعید نوروز مبارکتوهم فضای خالی یا توهم فضمنابع انرژی از نفت و گاز اینترنت بدون فیلتر ماهواترک امروزحس و ادراک قسمت نوزدهممراحل ارتقای پله پله کیهنگاه انسان محدود به ادراهوش احساسیدر ناامیدی بسی امید استاز تکامل تا مغز، از مغز تراه فراری نیستکودک ایرانی که هوش او از برنامه ی مسلط ژنها در اختآیا انسان با مغز بزرگش اخسخن پاک و ثابتغرور و علمتوصیه های غیر دارویی در سمنابع بی نهایت انرژی در داگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شدتصویر زیبا از سلولحس و ادراک قسمت دهممشاهده گر جدای از شیء مشاناتوانی در شناسایی چهره هیچگاه از فشار و شکست نتردرمان های جدید میگرناستیفن هاوکینگ در مورد هرشد مغز فرایندی پیچیده اکار با یگانگی و یکپارچگیبرخی اختلالات عصبی مثانهآیا راهی برای رفع کم آبی تکامل جریان همیشگی خلقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مرثبت امواج الکتریکی در عصخلا، حقیقی نیستمغز مانند تلفن استنرمشهای مهم برای تقویت عدرمان سرطان با امواج صوتهستي مادي ای که ما کوچکتراطلاعاتی عمومی در مورد مزندگی در جمع مواردی را برکشف ارتباط جدیدی از ارتببررسی علل کمر درد در میانآسيب میکروواسکولاریا آستا بحر یفعل ما یشاجهان هوشمندمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همخانه ی تاریکنزاع بین علم و نادانی رو درگیری مغز در بیماری کویویتامین دی گنجینه ای بزربه کدامین گناه کشته شدندزبان مشترک ژنتیکی موجوداشواهدی از دنیسوان(شبه نئبعد از کرونا دلخوشی بیهوگالکانزوماب، دارویی جدیفیزیک و هوشیاریاقلیت خلاقتاثیر کتامین در درمان پاجهان شگفت انگیزمواد کوانتومی جدید، ممکنابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از دقیق ترین تصاویر از مغز اارزش حقیقی زبان قسمت سومهمه چیز در زمان مناسبذهن تو همیشه به چیزی اعتقواکسن کرونا و گشودن پنجربیماری وسواسزبان، وسیله شناسایی محیطشبیه سازی سیستم های کوانتقویت حافظه یا هوش مصنوعپوشاندن خود از نورفشار و قدرتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتاثیر احتمالی عصاره تغلیجاذبهما انسانها چه اندازه نزداثرات فشار روحی شدیدچند جهانیدی متیل فومارات(زادیوا)(از بحث های کنونی در ویروسهنر حفظ گرهرمز جهانوراپامیل در بارداریبیندیشسلولهای ایمنی القا کنندهضررهای مصرف شکر و قند بر تمساح حد واسط میان مغز کوپیشرفت ذهن در خلاقیت استقبل از انفجار بزرگانسان میوه ی تکاملتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت در علم، هرگز نهایی ماده ای ضد التهابیاختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخدانشمندان تغییر میدان مغاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روبات کیانیادگیری مهارت های جدید دبار بزرگ ایستادن بر دو پاسیلی محکم محیط زیست بر انعلم و روحتو باید نیکان را به دست بآمارهای ارائه شده در سطح لبخند بزن شاید صبح فردا زاولین سلول مصنوعیتاریک ترین بخش شبحریص نباشمدیون خود ناموجودچگونه مولکول های دی ان ایداروی جدید برای دیابتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمروشی جدید در درمان قطع نخکمردردبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا ما تنها موجودات زنده سال سیزده ماههعامل کلیدی در کنترل کارآتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)منابع انرژی از نفت و گاز ایندرالترکیب آمار و ژنتیکحس و ادراک قسمت هفتممرز مرگ و زندگی کجاستنگاه از بیرون مجموعههوش احساسیدر هم تنیدگی مرزها و بی ماز تکامل تا مغز، از مغز تراه های جدید برای قضاوت رکودکان میتوانند ناقل بی برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آیا احتمال دارد رویا از آسختی ها رفتنی استمقالاتتوصیه هایی در مصرف ماهیمنابع جدید انرژیاگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استتصویر زیبای اصفهانحس و ادراک قسمت دوازدهممشاهده آینده از روی مشاهنادیدنی ها واقعی هستندهیپرپاراتیروئیدیسمدرمان های جدید در بیماری استیفن هاوکینگ در تفسیر رشد مغز علت تمایل انسان بکاربرد روباتهای ريزنانوبرخی اصول سلامت کمرآیاما مقهور قوانین فیزیکتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسجلوتر را دیدنخلا، خالی نیستمغز مادران و کودکان در زمچرا ماشین باید نتایج را پدرمانهای بیماری پارکینسهستی ما پس از شروعی چگال اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نزندگی در سیاهچالهکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبزرگ فکر کنآسیب ها ناشی از آلودگی هوتابوهای ذهنیجهان هوشیارمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده خانواده پایدارنزاع بین علم و جهل رو به پدرگیری مغز در بیماران مبویروس مصنوعیبه امید روزهای بهترزبان چهار حرفی حیات زمینشیشه ی بازالتی و سیلیکونتفکر قبل از کارگام کوچک ولی تاثیرگذارفیزیکدانان ماشینی برای تالکترومغناطیس شنوایی و هتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که نه با یک رخداد و موجود بی مغزی که می تواندابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ادل به دریا بزنارزش خود را چگونه میشناسهمه چیز در زمان کنونی استذهن خود را مشغول هماهنگیواکسن کرونا از حقیقت تاتبیماری کروتز فیلد جاکوبسفر فقط مادی نیستشبکه های مصنوعی مغز به درتقویت سیستم ایمنیپیموزایدفضای قلب منبع نبوغ استانفجار و توقف تکاملی نشاتاثیر ترکیبات استاتین (سجاذبه و نقش آن در شکلگیریما انسانها چه اندازه نزداثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیتدین، اجباری نیستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهنر رها شدن از وابستگیرمز جهان خاصیت فراکتالورزش هوازی مرتب خیلی به قبیهوش کردن در جراحی و بیمسلولهای بنیادی مصنوعی درضررهای شکر بر سلامت مغزتنفس هوازی و میتوکندریپیشرفتی مستقل از ابزار هقدم زدن و حرکت دید را تغیانسان ها می توانند میدان تاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت راستین انسان علم بماده، چیزی بیش از یک خلا اختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهدانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روح در جهانی دیگر استیادآوری خواب و رویابار سنین ابزار هوشمندی اسینوریپا داروی ترکیبی ضدعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتو تغییر و تحولیآن چیزی که ما جریان زمان لحظات خوش با کودکاناوکرلیزوماب داروی جدید شتاریکی من و تو و گرد و غباحرکت چرخشی و دائمی کیهانمدیریت اینترنت بر جنگچگونه میتوان با قانون جنداروی جدید ضد میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمروشی جدید در درمان نابینکمردرد ناشی از تنگی کانابحثی درباره هوش و تفاوتهآیا مغز تا بزرگسالی توسعسانسور از روی قصد بسیاری عادت همیشه خوب نیستتوهم چیستمنابع انرژی از نفت و گاز ایا کوچک شدن مغزانسان الترکیب حیوان و انسانحس و ادراک قسمت هفدهممرز بین انسان و حیوان کجانگاه از دور و نگاه از نزدهوش در طبیعتدر هم تنیدگی کوانتومیاز تکامل تا مغز، از مغز تراه های جدید برای قضاوت رکودکان خود را مشابه خود تبرین نت به جای اینترنتآیا احتمال دارد رویا از آسرنوشتتاثیر ویتامین دی بر بیماتوضیحی ساده در مورد هوش ممناطق خاصی از مغز در جستجاگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیتصویربرداری فضاپیمای آمحس و ادراک قسمت سوممطالبه ی حق خودنادانی در قرن بیست و یکم،هاوکينگ پیش از مرگش رسالدرمان های رایج ام اساستخوان های کشف شده، ممکرشد در سختی استکاربرد روباتهای ريز، در برخی بیماری ها که در آن بآب زندگی است قسمت چهارمتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشجمجمه انسان های اولیهخلاصه ای از مطالب همایش ممغز چون ابزار هوش است دلیچرا مغز انسان سه هزار سالدرهای اسرارآمیز و پوشیدهو هر کس تقوای خدا پیشه کناعتماد به خودزندگی زمینی امروز بیش از کشف جدید تلسکوپ جیمز وببزرگ شدن مغز محدود به دورآشنا پنداریتاثیر فکر بر سلامتجهان های بسیار دیگرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهخار و گلنسبت ها در کیهاندرگیری مغزی در سندرم کووویرایش DNA جنین انسان، بربه بالا بر ستارگان نگاه کزبان نیاز تکاملی استشکل های متفاوت پروتئین هتفکر خلا ق در برابر توهم گامی در درمان بیماریهای فاصله ها در مکانیک کوانتالکتروتاکسی(گرایش و حرکتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که از یک منبع، تغذیموجودات مقهور ژنها هستندابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ادلایلی که نشان میدهد ما باز فرد ایستا و متعصب بگذرهمه چیز، ثبت می شودذهن سالمواکسن کرونا ساخته شده توبیماری گیلن باره و بیمارسفر نامه سفر به بم و جنوب شبکیه های مصنوعیتلقین اطلاعات و حافظهپیموزایدقفس ذهنانقراض را انتخاب نکنیدتاثیر حرکات چشم بر امواج جدایی خطای حسی استما اکنون میدانیم فضا خالاثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که مانندید تو همیشه محدود به مقداز تلسکوپ گالیله تا تلسکهنر، پر کردن است نه فحش درنگ کردن، حقیقت نیستورزش هوازی ، بهترین تمریبیهوشی در بیماران دچار اسلام تا روشناییطلوع و حقیقتتنفس هوازی و میتوکندریپاسخ گیاهان در زمان خوردقدرت مردمانسان یک کتابخانه استتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت غیر فیزیکیماشین دانشاختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکانمبانی ذهنی سیاه و سفیداختراع جدید اینترنت کواننور دروندانشمندان روشی برای تبدیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روح رهاییژن همه چیز نیستبارداری بدون رحمسیگار عامل افزایش مرگ ومعلم به ما کمک میکند تا موتو جهانی هستی که خودش را آنچه ناشناخته است باید شلرزش ناشی از اسیب به عصبايندگان چگونه خواهند دیدتاریکی و نورحس چشایی و بویاییمداخله ی زیانبار انسانچگونه مغز پیش انسان یا همداروی جدید ضد الزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمروشی جدید در درمان سکته مکمردرد و علل آنبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا همه جنایت ها نتیجه بیسانسور بر بسیاری از حقایعادت کن خوب حرف بزنیتوهم وجودمنابع انرژی از نفت و گاز ایا این جمله درست است کسیترازودونحس و ادراک قسمت هجدهممرز جدید جستجو و اکتشاف، نگاه از درون مجموعه با نگهوش عاطفی بیشتر در زناندر هم تنیدگی کوانتومی و پاز روده تا مغزراه پیروزی در زندگی چیستکودکان را برای راه آماده برای یک زندگی معمولیآیا برای تولید مثل همیشه سریع دویدن مهم نیستصفحه اصلیتیوتیکسن داروی ضد جنونمنبع هوشیاری کجاست قسمت اپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقاتصور از زمان و مکانحس و ادراک قسمت سی و هشتممطالبی در مورد تشنجنازوکلسینهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرمان های علامتی در ام اساستروژن مانند سپر زنان دز گهواره تا گورکتاب گران و پرهزینه شد ولبرخی بیماری های خاص که بدآب زندگی است قسمت هفتمتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشجنبه های موجی واقعیتخلاصه ای از درمان های جدیمغز چگونه صداها را فیلتر چرا مغزهای ما ارتقا یافت دروغ نگو به خصوص به خودتوفور و فراوانیاعتماد به خودزندگی زودگذرکشتن عقیده ممکن نیستبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آشنا پنداریتاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان هایی در جهان دیگرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، نخارق العاده و استثنایی بنسبت طلایی، نشانه ای به سدرگیری مغزی در سندرم کووواقعیت فیزیکی، تابعی از به بالاتر از ماده بیندیشزبان و کلمه حتی برای کسانشکل پنجم مادهتفاوت مغز انسان و میمون هگامی در درمان بیماریهای فاصله ی همیشگی تصویر سازالکترودهای کاشتنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی در ذهنموسیقی نوابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزدنیای شگفت انگیز کوانتوماز مخالفت بشنوهمه ی سردردها بی خطر نیستذخیره ی شگفت انگیز اطلاعواکسن ایرانی کرونا تولیدبیماری آلزایمر، استیل کوسفر به مریخ در 39 روزشباهت مغز و کیهانتلاش ها برای کشف منابع جدپیچیدگی های مغزمگسقلب و عقلانواع سکته های مغزیتاثیر دوپامین و سروتونینجریان انرژی در سیستم های ما از اینجا نخواهیم رفتاثرات مضر ماری جوانانه به اعدامدیدن خدا در همه چیزاز تکنیکی تا مغز از مغز تهوموارکتوس ها ممکن است درنگین کمانورزش و میگرنبیوگرافیسلسله مباحث هوش مصنوعیطلای سیاهتنفس بدون اکسیژنپختگی پس از چهل سالگي به قدرت کنترل خودانسان باشتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت غیر قابل شناختحقایق ممکن و غیر ممکنمباحث مهم حس و ادراکادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می تواندائما بخواناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روزه داری متناوب، مغز را ژن همه چیز نیستبازگشت از آثار به سوی خداسیاهچاله های فضایی منابععلم بدون توقفتو دی ان ای خاص ميتوکندريآنچه واقعیت تصور میکنیم لرزش عضله یا فاسیکولاسیوايا اراده آزاد توهم است یتاریکی خواهد ترسیدحس و ادراک (قسمت اول )مدارک ژنتیکی چگونه انسانچگونه هموساپينس بر زمین داروی سل سپتاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمريتوکسيمب در درمان ام اسکمردرد با پوشیدن کفش منابحثی درباره هوش و تفاوتهآیا هوش مصنوعی می تواند نساهچاله ها تبخیر نمیشودعادت کردن به نعمتتوهم وجودمنابع انرژی از نفت و گاز ایا ابزار هوشمندی یا مغز تراشه ی بیولوژِیکحس و ادراک قسمت هشتممزایای شکلات تلخ برای سلنگاه حقیقی نگاه به درون اهوش عاطفی در زنان بیشتر ادر هم تنیدگی کوانتومی و داز سایه بگذرراه انسان شدن، راه رفتن وکوری گذرای ناشی از موبایبرای پیش بینی آینده مغز دآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسریعترین کامپیوتر موجودسوالات پزشکیتیک و اختلال حرکتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گرتصادف یا قوانین ناشناختهحس و ادراک قسمت سی و ششممطالعه ای بیان میکند اهدنباید صبر کرد آتش را بعد هدف یکسان و مسیرهای مختلدرمان ژنتیکی برای نوآوریاسرار آفرینش در موجزمین در برابر عظمت کیهانکتاب زیست شناسی باوربرخی توجهات در ببمار پارآب زندگی است قسمت اولتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استجنسیت و تفاوت های بیناییخم شدن فضا-زمانمغز ناتوان از توجیه پیداچرا ویروس کرونای دلتا وادریای خداوقت نهيب هاي غير علمي گذشاعداد بینهایت در دنیای مزندگی سلول در بدن، جدای اگل زندگیبزرگترین خطایی که مردم مآغاز فصل سرما و دوباره تکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان یکپارچهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای خبر مهم تلسکوپ هابلارتباط هوش ساختار مغز و ژنشانه های گذشته در کیهان درگیری اعصاب به علت میتوواقعیت چند سویهبه خودت مغرور نشوزبان و بیان نتیجه ساختماشکست حتمیتفاوت ها و تمایزها کلید بگاهی لازم است برای فهم و فتون های زیستیالگو و عادت را بشکن و در اتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان، تصادفی نیستموسیقی هنر مایع استابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات دريادنیا، هیچ استاز نخستین همانند سازها تهمیشه چشمی مراقب و نگهباذره ی معین یا ابری از الکواکسن اسپایکوژنبیماری الزایمرسفر تجهیزات ناسا به مریخ شباهت مغز با کیهان مادیتلاش هایی در بیماران قطع پیچیدگی های مغزی در درک زقلب دروازه ی ارتباطانگشت ماشه ایتاثیر دپاکین بر بیماری مجریان انرژی در سیستم های ما اشیا را آنطور که هستنداجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیدیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز و از مغز هورمون شیرساز یا پرولاکترهبر حقیقیورزش بهترین درمان بیش فعبیوگرافیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتطوفان فقر و گرسنگی و بی ستنها مانع در زندگی موارد پروژه ی ژنوم انسانیقدرت انسان در نگاه به ابعانسان جدید از چه زمانی پاتاثیر درجه حرارت بر عملکحل مشکلمجموعه های پر سلولی بدن ماداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهداروهای مصرفی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روزه داری و بیمار ی ام اس ژن هوش و ساختارهای حیاتی بازگشت به ریشه های تکاملسیاهچاله ها، دارای پرتو علم در حال توسعهتو در میانه ی جهان نیستی آنچه حس می کنیم، نتیجه ی لزوم سازگاری قانون مجازاايا اراده آزاد توهم است یتاریخ همه چیز را ثبت کردهحس و ادراک (قسمت دوم )مروری بر تشنج و درمان هایچگونه هوشیاری خود را توسداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمریه زغالیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبحثی درباره احساسات متفاآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسایه را اصالت دادن، جز فرعادت دادن مغز بر تفکرتوهم بی خداییمنابع انرژی از نفت و گاز ایا بیماری ام اس (مولتیپتربیت کودکان وظیفه ای مهحس و ادراک قسمت پنجممسمومیت دانش آموزان، قمانگاه دوبارههوش عاطفی در زنان بیشتر ادر هر سوراخی سر نکناز علم جز اندکی به شما داراه بی شکستکی غایب شدی تا نیازمند دلبرای اولین بار دانشمندانآیا تکامل و تغییرات ژنتیسرگیجه از شایعترین اختلاپیامهای کاربرانتیروفیبان موثر در سکته ی منبع هوشیاری کجاست قسمت ابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ تظاهر خوابیده ی مادهحس و ادراک قسمت سیزدهممعماری، هندسه ی قابل مشانبرو و انرژی مداومهدف یکسان، در مسیرهای متدرمان پوکی استخواناسرار بازسازی اندام هازمین زیر خلیج فارس تمدنی کتاب طبیعت در قالب هندسهبرخی توصیه ها برای واکسیآب زندگی است قسمت دومتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیجنسیت و تفاوت های بیناییخونریزی مغز در سندرم کوومغز و اخلاقچرا پس از بیدار شدن از خودرک فرد دیگر و رفتارهای اوقتی فهمیدی خطا کردی برگبقای حقیقی در دور ماندن ازندگی، مدیریت انرژیگلوله ی ساچمه ایآغاز مبهم آفرینشتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان یکپارچهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزخدا موجود استارتباط پیوسته ی جهاننشانه های پروردگار در جهدرختان اشعار زمینواقعیت چیستبه دنبال رستگاری باشزبان و بیان، در سایه پیشرشگفت نیست من عاشق تو باشمتفاوت ها را به رسمیت بشناگاهی مغز بزرگ چالش استفروتنی و غرورالگوی بنیادین و هوشیاریتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش های ژنتیکی مفید در سامیهمانهای ناخوانده عامل ابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات دريادندان ها را مسواک بزنید تاز نخستین همانند سازها تهمیشه اطمینان تو بر خدا بذرات کوانتومی زیر اتمی قواکسن اسپایکوژن ضد کرونابیماری ای شبیه آلزایمر و سفر دشوار اکتشافشباهت کیهان و مغزتلاشی برای درمان قطع نخاپیوند قلب خوک، به فرد دچاقلب روباتیکانگشت نگاری مغز نشان میدتاثیر داروهای ضد التهاب جریان انرژی در سیستم های ما به جهان های متفاوت خوداجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایدژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش فوق العاده، هر فرد اسروی و منیزیم در تقویت استورزش در کمر دردبیان ژن های اسکیزوفرنی دسم زنبور ، کلیدی برای وارطوفان زیباییتنها در برابر جهانپروژه ی ژنوم انسانیقدرت ذهنانسان خطرناکترین موجودتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکحلقه های اسرارآمیزمحل درک احساسات روحانیادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستداروهای ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روزه داری سلول های بنیادژن یا نقشه توسعه مغز و نقبازخورد یا فیدبکسیاهچاله و تکینگی ابتدایعلم راهی برای اندیشیدن اتوقف؛ شکستآنها نمیخواهند دیگران رالزوم سازگاری قانون مجازاای نعمت من در زندگیمتازه های اسکیزوفرنی(جنوحس و ادراک قسمت 67مرکز هوشیاری، روح یا بدن چگونه واکسن کرونا را توزداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی به کمک هوش طبیریواستیگمینکنگره بین المللی سردرد دبحثی درباره احساساتی غیرآیا هوش ارثی دریافتی از پساخت شبکه عصبی مصنوعی با عارضه جدید ویروس کرونا ستوهم تنهاییمنابع انرژی از نفت و گاز ایا بدون زبان میتوانیم تترجمه ای ابتدایی از اسراحس و ادراک قسمت پنجاهمسیر دشوار تکامل و ارتقانگاهی بر قدرت بینایی دراهوشمندی کیهاندر والنتاین کتاب بدید همازدواج های بین گونه ای، ررابطه تشنج و اوتیسمکیهان خود را طراحی میکندبرای تمدن سازی، باید در بآیا جنین انسان، هوشمندی سرگردانیسایتهای دیگرتکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشوتظاهری از ماده است که بیدحس و ادراک قسمت ششممعنی روزهچت جی پی تیهدف از تکامل مغزدرمان پوکی استخواناصل بازخوردزمان چیستکتاب، سفری به تاریخبرخی درمان های Spinal Muscular Atآب زندگی است قسمت سومتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل اجهل مقدسخواندن ، یکی از شستشو دهنمغز و اخلاقچرا ارتعاش بسیار مهم استدرک نیازمند شناخت خویش اوقتی پر از گل شدی خودت را بلندی در ذهن ما درک بلندیزونیسومایدسرعت فکر کردن چگونه استگلوئونإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کنونی و مغز بزرگتریمنبع هوشیاری در کجاست؟ قابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دخدای رنگین کمانارتباط انسانی، محدود به نظام مثبت زندگیدرد باسن و پا به دلیل کاهواقعیت چیستبه زودی شبکه مغزی به جای زبان و تکلم برخی بیماریهشگفت انگیز بودن کیهانتفاوت های بین زن و مرد فقگذر زمان کاملا وابسته به فرگشت و تکامل تصادفی محض الگوبرداری از طبیعتتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش های ژنتیکی غیر تصادفمیوتونیک دیستروفیابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات دريادو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز نخستین همانند سازها تهمیشه داناتر از ما وجود دذرات کوانتومی زیر اتمی قواکسن دیگر کرونا ساخته شبیماری ای شبیه ام اس مولتسفرنامه سفر به بم و جنوب شباهت زیاد بین سلول هاي عتلاشی تازه برای گشودن معپیوند مغز و سر و چالشهای قلب را نشکنانتقال ماده و انرژیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم جستجوی متن و تصویر به صورما با کمک مغز خود مختاريماحیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قدژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی می تواند بر احرویا و واقعیتوزن حقیقی معرفت و شناختبیان حقیقتسماگلوتید داروی کاهش دهنطولانی ترین شبتنبیه چقدر موثر استپروانه ی آسمانیقدرت عشقانسان عامل توقف رشد مغزقطار پیشرفتانسانیت در هم تنیده و متصتاثیر درجه حرارت بر عملکحمله ویروس کرونا به مغزمحل درک احساسات روحانی دادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیداروهای تغییر دهنده ی سیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روزهای سختژنها نقشه ایجاد ابزار هوبازسازي مغز و نخاع چالشی سیاهچاله ی تولید کنندهعلم ساختن برج های چرخانتولید مثل اولین ربات های آنان که در قله اند هرگز خلزوم عدم وابستگی به گوگل ای آنکه نامش درمان و یادشتازه های بیماری پارکینسوحس و ادراک قسمت 74مرکز حافظه کجاستچگونه آن شکری که می خوریمداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی به شناسایی کاریاضیات یک حس جدید استکنگره بین المللی سردرد دبخش فراموش شده ی حافظهآیا هوش سریعی که بدون احسساخت شبکه عصبی با الفبای عدم توقف تکامل در یک انداتوهم جدایی و توهم علممنابع انرژی از نفت و گاز ایا تکامل هدفمند استترس و آرمان هاحس و ادراک قسمت پنجاه و یمسئول صیانت از عقیده کیسنگاهی بر توانایی اجزاي بهوشیاری و وجوددر یک فراکتال هر نقطه مرکاسکار، لگوی هوشمندرادیوی مغز و تنظیم فرکانکیهانِ هوشیارِ در حال یابرای خودآگاه بودن تو بایآیا جهان ذهن و افکار ما مسربازان ما محققا غلبه می تکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کتعداد کلی ذهن ها در جهان حس و ادراک قسمت شصت و هشتمعادله ها فقط بخش خسته کنچت جی پی تیهدف از خلقت رسیدن به ابزادرمان ام اس(مولتیپل اسکلاصل علت و تاثیرزمان و مکان، ابعاد کیهان کتابخانهبرخی روش های تربیتی کودکآب، زندگی است(قسمت پنجم)تکامل زبان انسان از پیشیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین جهان فراکتالخواب سالم عامل سلامتیمغز و سیر تکامل ان دلیلی چرا بیماری های تخریبی مغدرک و احساسوقتی تو از یاد گرفتن باز بلوغ چیستزونا به وسیله ویروس ابله سعی کن به حدی محدود نشویبزرگترین درد از درون است گمان میکنی جرمی کوچکی در افت فشار خون ناگهانی در وتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کاملی در اطراف ما پرمنبع هوشیاری در کجاست؟(قابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط از بالا به پایین منظریه ی تکامل در درمان بیدردهای سال گذشته فراموش واقعیت های متفاوتبه زیر پای خود نگاه نکن بزبان و شناخت حقیقت قسمت چشگفت زده و حیران باشتفاوت های تکاملی در مغز وگذشته را دفن کنفراموش کارها باهوش تر هسالتهاب شریان تمپورالتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمیگرن و پروتئین مرتبط با ابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای دو بیماری روانی خود بزرگ از نخستین همانند سازها تهمیشه راهی هستذرات کوانتومی زیر اتمی قواکسن دیگری ضد کرونا از دبیماری اسپینال ماسکولار سفرنامه سفر به بم و جنوب شباهت زیاد بین سلول هاي عتلاشی جدید در درمان ام اسپیوند اندام از حیوانات بقیچی ژنتیکیاندوه در دنیا استتاثیر درجه حرارت بر مغزجستجوی هوشیاری در مغز ماما بخشی از این جهان مرتبطاحیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عدگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی و کشف زبان هایرویا و کابوسوزوز گوشبیست تمرین ساده برای جلوسندرم کووید طولانیطی یکصد هزار سال اخیر هرچتهدیدهای هوش مصنوعیپرواز از نیویورک تا لوس آلمس کوانتومیانسان، گونه ای پر از تضادتاثیر درجه حرارت بر عملکحمایت از طبیعتمحدودیت چقدر موثر استادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید داروهای ضد بیماری ام اس واز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روش مقابله مغز با محدودیژنها ، مغز و ارادهبحتی علمی درباره تمایل بسیاره ی ابلهانعلایم کمبود ویتامین E را تولید یا دریافت علمآنزیم تولید انرژی در سلومقاومت به عوارض فشار خون ایمپلانت مغزی کمک میکند تبدیل پلاستیک به کربن و سحس و ادراک قسمت 75مرکز حافظه کجاستچگونه انتظارات بر ادراک داروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی در کامپیوترهاریسدیپلام تنها داروی تایکنترل همجوشی هسته ای با هبخش های تنظیمی ژنومآیا هشیاری کوانتومی وجودساختن آیندهعدم درکتوهم جسممنابع انرژی از نفت و گاز ایجاد احساساتتسلیم شدن از نورون شروع محس و ادراک قسمت پنجاه و دمسئولیت جدیدنگاهت را بلند کنهوشیاری کوانتومیدر کمتر از چند ماه سوش جداساس انسان اندیشه و باور راز تغییرکیست هیداتید مغزبرای زندگی سالم، یافتن تآیا جهش های ژنتیکی، ویروسردرد میگرنتکینگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تعذیه ی ذهنحس و ادراک قسمت شصت و دومعجزه های هر روزهنتایج نادانی و جهلهر چیز با هر چیز دیگر در تدرمان تومورهای مغزی با ااصل عدم قطعیت از کوانتوم زمان و صبرکجای مغز مسئول پردازش تجبرخی سلولهای عصبی در تلاآثار باستانی تمدن های قدتکامل ساختار رگهای مغزی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت دخواب سالم عامل سلامتی و یمغز کوانتومیچرا حیوانات سخن نمی گویندرک کنیم ما همه یکی هستیمویتنام نوعی کرونا ویروس بلعیدن ستاره توسط سیاهچازیباترین چیز در پیر شدنشلیک فراموشیبسیاری از بیماری های جدیگنجینه ای به نام ویتامین فلج نخاعی با الکترودهای افت هوشیاری به دنبال کاهتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان پیوستهمنبع خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی درخسته نباشی باباارتباط بین هوش طبیعی و هونظریه ی تکامل در درمان بیدردی که سالهاست درمان نشواقعیت و مجازبوزون هیگز چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت اشگفتی های زنبور عسلتفاوت های زبانی سرمنشا تگربه شرودینگر و تاثیر مشفراموشی همیشه هم بد نیستامیوتروفیک لترال اسکلروتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهشهای مفید و ذکاوتی که دمیگرن سردردی ژنتیکی که بابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهدو بار در هفته ماهی مصرف از نشانه ها و آثار درک شدهمیشه عسل با موم بخوریمرفتار مانند بردهواکسن سرطانبیماری اضطراب عمومیسفرنامه سفر به بم و جنوب شجاعت و ترستمایل زیاد به خوردن بستنپیوند سر آیا ممکن استقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاندوه دردی را دوا نمیکندتاثیر درجه حرارت بر عملکحفره در مغزما تحت کنترل ژنها هستیم یاحساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتدانش قدرت استاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشرویا و خبر از آیندهیک پیام منفرد نورون مغزی بیش از نیمی از موارد انتقسندرم گیلن باره به دنبال طبیعت موجی جهانتو یک معجزه ایپروتز عصبی برای تکلمپرورش مغز مینیاتوری انسالوب فرونتال یا پیشانی مغانعطاف پذیری مکانیسمی علتاثیر درجه حرارت بر عملکحوادث روزگار از جمله ویرمحدودیت های حافظه و حافظادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک داروی فامپیریدین یا نورلاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روش های صرفه جویی در ایجاژنهای مشترک بین انسان و وبحث درباره پیدایش و منشا سیاره ابلهانعلایم کمبود ویتامین E را تولید پاک و فراوان انرژیآینه در اینهمقابله ی منطقی با اعتراضایمپلانت نخاعی میتواند دتبدیل تراکت صوتی مصنوعی حس و ادراک قسمت چهلمرکز خنده در کجای مغز استچگونه به سطح بالایی از هوداروی ضد تشنج توپیراماتاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی در خدمت خلق وحریشه های مشترک حیاتکنترل جاذبهبخش بزرگی حس و ادراک ما اآیا واکنش های یاد گرفته وساختار فراکتال وجود و ذهعسل طبیعی موثر در کنترل بتوهمات و شناخت حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز ایرادهای موجود در خلقت بتشنچ پانایوتوپولوس تشنج حس و ادراک قسمت پنجاه و سمسئولیت در برابر محیط زیچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش، ژنتیکی است یا محیطیدر آرزوهایت مداومت داشتهاستفاده از مغز، وزن را کمراست دستی و چپ دستیکیست کلوئید بطن سومبرخی ملاحظات در تشنج های آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسردرد میگرن در کودکانتکامل فردی یا اجتماعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعتغییر الگوی رشد مغزی با زحس و ادراک قسمت شصت و ششمعجزه ی علمنجات در راستگوییهر جا که جات میشه، جات نیدرمان تشنجاصول انجام برخی نرمش ها دزمان واقعیت است یا توهمکرونا چه بر سر مغز می آوربرخی سيناپسها طی تکامل و آرامش و دانشتکامل شناخت انسان با کشفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهخواب عامل دسته بندی و حفطچرا حجم مغز گونه انسان دردرک احساسات و تفکرات دیگویتامین E برای فعالیت صحبنی عباس، ننگی بر تاریخزیباترین چیز در افزایش سشلیک فراموشیبسیاری از بیماری های جدیگویید نوزده و ایمنی ساکتفلج بل، فلجی ترسناک که آنافتخار انسانتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان پیوستهمنتظر نمان چیزی نور را بهابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف خطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت مغز انسان و فنظریه ی ریسماندرس گرفتن از شکست هاواقعیت و انعکاسبوزون هیگز جهان را از متلزبان و شناخت حقیقت قسمت دشانس یا تلاشتفاوت ایستایی و تکاپوگزیده ای از وبینار یا کنففرایند پیچیده ی خونرسانیامید نیکو داشته باش تا آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهشهای مفید و ذکاوتی که دمیگرن شدید قابل درمان اسابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب یا نرووسهمجوشی هسته ای، انرژِی برفتار وابسته به شکلواکسن سرطانبیماری بیش فعالیسفرنامه سفر به بم و جنوب شرکت نورالینک ویدیویی ازتمدن قدیمی ای در جنوب ایرپیوند سر، یکی از راه حلهاقانون مندی نقشه ژنتیکی ماندوهگین نباش اگر درب یا تاثیر درجه حرارت بر عملکحق انتخابمانند آب باشاحساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلادانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشرویا بخشی حقیقی از زندگی یک پیشنهاد خوب برای آسان بیشتر کمردردها نیازی به سندرم پیریفورمیسطبیعت بر اساس هماهنگیتو یک جهان در مغز خودت هسسندرم پس از ضربه به سرطعمه ی شبکه های ارتباط اجتو کز محنت دیگران بی غمیپرتوهای صادر شده از سیاهلوتیراستاماهرام مصر از شگفتی های جهتاثیر رو ح و روان بر جسمحکمت الهی در پس همه چیزمخچه فراتر از حفظ تعادلارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلاداروی لیراگلوتیداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روش هایی برای جلوگیری از ژنهای هوش ، کدامندبحثي درباره هوش و تفاوتهسیاره ابلهانعلت خواب آلودگی بعد از خوتولید سلولهای جنسی از سلآیندهمقابله با کرونا با علم اسایمان به رویاتبدیل سلولهای محافط به سحس و ادراک قسمت چهل و هفتمرگ چیستچگونه باغبانی باعث کاهش دارویی خلط آوراز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی در خدمت خلق وحرژیم های غذایی و نقش مهم کندر در بیماریهای التهاببخش بزرگتر کیهان ناشناختآیا یک، وجود داردساختار شبکه های مغزی ثابعشق درونی به یگانگی خلقتتوپیراماتمنابع انرژی از نفت و گاز اکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟تشنج چیستحس و ادراک قسمت پنجاه و شمستند جهان متصلچالش هوشیاری و اینکه چرا هیچ چیز همیشگی نیستدر آسمان هدیه های نادیدناستفاده از هوش مصنوعی در رجزخوانی هایی که امروز بکاهش مرگ و میر ناشی از اببرخی مرزهای اخلاق و علوم آیا خداباوری محصول تکاملسردرد و علتهای آنتکامل مادی تا ابزار هوشممنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش روتغییر زودتر اتصالات مغزیحس و ادراک سی و هفتممعجزه ی علم در کنترل کروننخاع ما تا پایین ستون فقرهر حرکت خمیده می شود و هر درمان جدید ALSاصول توسعه ی یک ذهن کاملزمان پلانککریستال هابرداشت مغز ما از گذر زمانآرامش و سکونتکامل، نتیجه ی برنامه ریجهان قابل مشاهده بخش کوچمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل مخودآگاهی و هوشیاريچرا خشونت و تعصبدرک تصویر و زبان های مخلتویتامین E در چه مواد غذایبه قفس های سیاهت نناززیر فشار کووید چه باید کرشنا در ابهای گرم جنوب نیابشکه ای که ته نداره پر نمگوشه بیماری اتوزومال رسسفلج خوابافراد آغاز حرکت خودشان رتاثیر ژنها بر اختلالات خجهان پر از چیزهای اسرار آمنحنی که ارتباط بین معرفابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت انگیز مغز اننظریه تکامل در درمان بیمدست آسمانواقعیت خلا و وجود و درک مبی نهایت در میان مرزهازبان و شناخت حقیقت قسمت سشاهکار قرنتفاوت ارباب و رهبر حقیقیگزارش یک مورد جالب لخته وفرایند تکامل و دشواری هاامید نجاتتاثیر گیاه خواری بر رشد وجوانان وطنمیدان مغناطيسي زمین بشر ابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عامدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب اراده آزهمراهی نوعی سردرد میگرنیرفتار اجتماعی انسان، حاصواکسن ضد اعتیادبیماری تی تی پیسفری به آغاز کیهانشربت ضد خلطتمدن پیشرفته ی پیشینیانپیوندی که فراتر از امکانقانون گذاری و تکاملاندام حسی، درک از بخش هایتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت قربانی نزاع بین بی ماه رجباخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل بدانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگورویا تخیل یا واقعیتیک آلل ژنتیکی که از نئاندبا هوش مصنوعی خودکار روبسندرم سردرد به دلیل افت فظهور امواج مغزی در مغز مصتو پیچیده ترین تکنولوژی آلودگی هوا چالش قرن جدیدلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاولین مورد PML به دنبال تکتاثیر روده بر مغزحافظه میتواند بزرگترین دمخچه ، فراتر از حفظ تعادلارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیداروی تشنجی دربارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روش هایی ساده برای کاهش اژنهای حاکم بر انسان و انسبحثی جالب درباره محدودیتسیر آفرینش از روح تا مغز عماد الدین نسیمی قربانی تولترودینآینده ی انسان در فراتر ازملاحظه های اخلاقی دربارهاین پیوند نه با مغز بلکه تداوم مهم است نه سرعتحس و ادراک قسمت چهل و هشتمرگ و میر پنهانچگونه تکامل مغزهای کنونیداستانها و مفاهیمی اشتبااز تکینگی تا مغز، از مغز رژیم های غذایی و نقش مهم کوچ از محیط نامناسببخش دیگری در وجود انسان هآیا کیهان می تواند یک شبیسازگاری با محیط بین اجزاعصب حقوق نورولووتوانایی مغز و دیگر اجزای منابع انرژی از نفت و گاز اگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تماتشنج و حرکات شبه تشنجی قاحس و ادراک قسمت بیست و چهمشکل از کجاستچالش هوشیاری و اینکه چرا هیچ وقت خودت را محدود به در آستانه ی موج پنجم کوویاستفاده از انرژی خلارحم مصنوعیکاهش التهاب ناشی از بیمابرخی نکات از گاید لاین پرآیا دلفین ها می تواند از سردرد تنشنتکامل مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتغییر عمودی سر انسان از پحس و ادراک- قسمت پنجاه و معجزه در هر لحظه زندگینخستین تمدن بشریهرچیز با یک تاب تبدیل به اصول سلامت کمرزمان به چه دلیل ایجاد میشکریستال زمان(قسمت اولبررسي علل احتمالي تغيير آرامش(سکوت) stillness و تکاپوتأثیر نگاه انسان بر رفتاجهان موازی و حجاب هامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناساخودآگاهی و هوشیاريچرا در مغز انسان، فرورفتدرک حقیقت نردبان و مسیری ویتامین کابه مغز خزندگان خودت اجاززیرفون داروی ضد ام اسشناخت و معرفت، و نقش آن دبشریت از یک پدر و مادر نیگوشت خواری یا گیاه خواریفلج خواب چیستافراد بی دلیل دوستدار تو تاثیر کلام در آیات کلام بجهان پر از چیزهای جادویی منشأ اطلاعات و آموخته ها ابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث خطای ادراک کارماارتباط شگفت انگیز مغز اننظریه تکامل در درمان بیمدستورالعمل مرکز کنترل بیوالزارتان داروی ضد فشار بی ذهن و بی روحزبان جانسوزشاهکار شش گوشتفاوتهای جنسیتی راهی براگشایش دروازه جدیدی از طرفرایند حذف برخی اجزای مغامید درمان کرونا با همانتاثیر گیاه خواری بر رشد وجواب دانشمند سوال کننده میدان های مغناطیسی قابل ابعاد بالاترنقطه بی بازگشتدو سوی واقعیتاز نظر علم اعصاب اراده آزهندسه ی پایه ایرقیبی قدرتمند در برابر مواکسن علیه سرطانبیماری دویکسقوط درون جاذبه ای خاص، چشش مرحله تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیپیوستگی همه ی اجزای جهانقانون جنگلانرژی بی پایان در درون هرتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت آنطور نیست که به نظماپروتیلیناخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکدانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های برویا حقی از طرف خدایک جهش ممکن است ذهن انسانبا تعمق در اسرار ابدیت و بالاترین هدف از دولتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاظرف باید پر شود چه با چرک تو آرامش و صلحیآلودگی هوا و ویروس کرونالیروپریم داروی ترکیبی ضداولین مورد پیوند سر در انتاثیر رژیم گیاه خواری بر حافظه و اطلاعات در کجاست مخچه ابزاري که وظیفه آن فارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیرداروی جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روش جدید تولید برقکل اقیانوس در یک ذرهبحثی در مورد نقش ویتامين سیستم تعادلی بدنعوامل موثر در پیدایش زباتومورها و التهاب مغزی عاآینده ی علم و فیزیک در60 ثملاحظات بیهوشی قبل از جراین اندوه چیستتداخل مرزها و صفات با بینحس و ادراک قسمت چهل و دوممرگ و میر بسیار بالای ناشچگونه جمعیت های بزرگ شکل دخالت در ساختار ژنهااز تکامل تا مغز از مغز تا رژیم ضد التهابیکوچک شدن مغز از نئاندرتابخشیدن دیگران یعنی آرامشآیا گذشته، امروز وآینده ستم با شعار قانون بدترین عضلانی که طی سخن گفتن چقدتوازن مهمتر از فعالیت زیمنابع انرژی از نفت و گاز اگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمدتشنج عدم توازن بین نورون حس و ادراک قسمت بیست و یکمشکلات نخاعیچالش هوشیاری و اینکه چرا هیچ کاری نکردن به معنی چیدر درمان بیماری مولتیپل استفاده از سلول های بنیارحم مصنوعیکاهش حافظه هرچند فرایندیبرخی نرمش ها برای زانوآیا دلفین ها میتوانند باسردرد سکه ایتکامل چشممنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده تغییرات منطقه بویایی مغزحس و ادراک- قسمت بیست و پمعرفت و شناختنخستین تصویر از سیاهچالههز ذره، یک دنیاستاضطراب و ترسزمان شگفت انگیزکریستال زمان(قسمت دوم)بررسی و اپروچ جدید بر بیمآزمون تجربی، راهی برای رتئوری تکامل امروز در درمجهان ما میتواند به اندازمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید دخودروهای هیدروژنیچرا ذرات بنیادی معمولاً درک دیگرانویتامین کا و استخوانبه نقاش بنگرزیرک ترین مردمشناخت درون، شناخت بیرون؛بعد پنجمگیلگمش باستانی کیستفلج دوطرفه عصب 6 چشمافزایش قدرت ادراکات و حستاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان دارای برنامهمنشاء کوانتومی هوشیاری اابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتخطای حسارتباط غیرکلامی بین انسانظریه تکامل در درمان بیمدغدغه نتیجه ی نادانی استواکنش های ناخودآگاه و تقبی شرمیزبان ریشه هایی شناختی اسشاید گوشی و چشمی، آماده شتقلید مرحله ای نسبتا پیشپمبرولیزوماب در بیماری چفراتر از دیوارهای باورامیدوار باش حتی اگر همه چتاثیر گیاه خواری بر رشد وجوسازی مدرنمیدان بنیادین اطلاعاتاتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختندولت یا گروهکاز واقعیت امروز تا حقیقتهندسه ی رایج کیهانرموزی از نخستین تمدن بشرواکسنی با تاثیر دوگانه ابیماری دیستروفی میوتونیسلول های بنیادیششمین کنگره بین المللی ستمدن زیر آبپیام های ناشناخته بر مغز قانون جنگلانرژی تاریکتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت افرادماجرای جهل مقدساختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز داندانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های برویاها از مغز است یا ناخویک رژیم غذایی جدید، می تویکی از علل محدودیت مغز امباهوش ترین و با کیفیت تریسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعقل مجادله گرتو افق رویداد جهان هستیآلودگی هوا و پارکینسونلیس دگرامفتامین یا ویاساولین هیبرید بین انسان و تاثیر رژیم گیاه خواری بر حافظه و اطلاعات در کجاست مدل همه جانبه نگر ژنرالیارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنداروی جدید s3 در درمان ام از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روش صحبت کردن در حال تکامکلمات بلند نه صدای بلندبحثی در مورد نقش کلسیم و سیستم دفاعی بدن علیه مغز عوامل ایجاد لغت انسانی و تومورهای نخاعیآیا ممکن است موش کور بی مممانتین یا آلزیکسا یا اباین ایده که ذرات سیاهچالتروس جریان انرژیحس و ادراک قسمت چهل و سوممرگ انتقال است یا نابود شچگونه جمعیت های بزرگ شکل هوش مصنوعی درمانگر کامپیدر مانهای کمر درداز تکامل تا مغز، از مغز ترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وکوچکترین چیز یک معجزه اسبخشش، عقلانی یا غیر عاقلآیا پیدایش مغز از روی تصاستم، بی پاسخ نیستغم بی پایانتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمنابع انرژی از نفت و گاز اگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طتشویق خواندن به کودکانحس و ادراک قسمت بیست و دومشکلات بین دو همسر و برخیچالش دیدگاه های سنتی در بهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدر سال حدود 7 میلیون نفر استفاده از سلول های بنیارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرکاهش دوپامین عامل بیماریبرخی نرمش های گردنآیا دست مصنوعی به زودی قاسردرد عروقی میگرنتکامل و ارتقای نگاه تا عممنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تتغییرات آب و هوایی که به حس و ادراک- قسمت شصت و چهمغز فکر میکند مرگ برای دینخستین روبات های زنده ی جدرمان جدید میگرن با انتی هزینه ای که برای اندیشیداطلاع رسانی اینترنتیزنجیرها را ما باید پاره ککریستال زمان(قسمت سوم)بررسی ژنها در تشخیص بیماآزمون ذهنی گربه ی شرودینتئوری تکامل در پیشگیری و جهان مادی، تجلی فضا در ذهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژنخورشید مصنوعیچراروياها را به یاد نمی آدرک درست از خود و هوشیاریویتامین کا در سبزیجاتبه نقاش بنگرزیست شناسی کل در جزء فراکشناسایی تاریخچه ی تکاملیبعد از کروناگیاه بی عقل به سوی نور میفناوری هوش مصنوعی نحوه خافزایش مرگ و میر سندرم کوتاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان در حال نوسان و چرخشمهندسی ژنتیک در حال تلاش ابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جخطر آلودگی هواارتروز یا خوردگی و التهاهفت چیز که عملکرد مغز تو ذهن ما از در هم شکستن منبواکنش به حس جدیدبی عدالتی در توزیع واکسن زبان شناسی مدرن در سطح سلشاید درست نباشدتقلید از روی طبیعتپنج اکتشاف شگفت آور در موفرد حساس از نظر عاطفی و بامیدی به این سوی قبر نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وجامعه ی آسمانیمیدازولام در درمان تشنج اتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشدوچرخه سواری ورزشی سبک و از کجا آمده ام و به کجا میهندسه بنیادینرمز و رازهای ارتباط غیر کواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبیماری ضعف عضلات نزدیک بسلول های بنیادی منابع و اصبر بسیار بایدتمدنی قدیمی در شمال خلیج پیشینیان انسان از هفت میقانونمندی و محدودیت عالمانرژی تاریک که ما نمی توتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت اشیاماجرای عجیب گالیلهاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستدانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاهای پر رمز و حیرتی در