دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ممانتین یا آلزیکسا یا ابیکسا

ممانتین یا آلزیکسا یا ابیکسا

از داروهای موثر در کنترل آلزایمر است.

تاثیر آن از طریق مهار گیرنده N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor (NMDAR) است .

این دارو در مواردی که این گیرنده تحریک زیاد میشود،، موثر است و در موارد فعالیت عادی گیرنده موثر نیست.

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
یک جهش ممکن است ذهن انساندرک تصویر و زبان های مخلتارتباط متقابل با همه ی حیآیندهسفر دشوار اکتشافبیماری گیلن باره و بیمارمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر ویتامین دی بر بیماتو افق رویداد جهان هستیمغز انسان ایا طبیعتا تمانقش زبان در سلطه و قدرت اتروس جریان انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت بیست و پای آنکه نامش درمان و یادشکل اقیانوس در یک ذرهذهن ما از در هم شکستن منباز نخستین همانند سازها تآیا گذشته، امروز وآینده سندرم کووید طولانیبیوگرافیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم چیستمغز بزرگترین مصرف کننده نه عدم مطلق بلکه عدم با قتظاهر خوابیده ی مادههوش مصنوعی از عروسک تا کمخوشبختی دور از رنج های مایجاد احساساتکوچکترین چیز یک معجزه اسرمز جهاناز تکینگی تا مغز و از مغز آیا دلفین ها میتوانند باسیاره ابلهانبازسازي مغز و نخاع چالشی منبع خواب و رویاتکنولوژی جدید که سلول هانوشیدن چای برای مغز مفید جهان فراکتالهوش عاطفی بیشتر در زناندو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانکاهش سن بیولوژیکی، تنها روزه داری سلول های بنیادفلج خواباز تکینگی تا مغز از مغز تآسيب میکروواسکولاریا آسستون فقرات انسان دو پا جلبخش فراموش شده ی حافظهمیدان های مغناطیسی قابل تکامل شناخت انسان با کشفچگونه باغبانی باعث کاهش جهانی که از یک منبع، تغذیهدف از خلقت رسیدن به ابزادانشمندان موفق به بازگردابزار بقا از نخستین همانکشف مکانیسم عصبی خوانش پرژیم های غذایی و نقش مهم فرد حساس از نظر عاطفی و باز تکینگی تا مغز- از مغز الکتروتاکسی(گرایش و حرکشنا در ابهای گرم جنوب نیابرخی نکات از گاید لاین پرماجرای جهل مقدستاثیر ژنها بر اختلالات خچالش دیدگاه های سنتی در بجریان انرژی در سیستم های ویتامین E در چه مواد غذایداروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقای موجود زنده از گامی در درمان بیماریهای رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرقبل از انفجار بزرگاستفاده از هوش مصنوعی در اندوهگین نباش اگر درب یا شبیه سازی میلیون ها جهان بررسي علل احتمالي تغيير مدل هولوگرافیک تعمیم یافتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا بیماری های تخریبی مغحمله ویروس کرونا به مغزوالزارتان داروی ضد فشار در هم تنیدگی کوانتومی و داتوبان اطلاعات و پلِ بینپیچیدگی های مغزی در درک ززندگی در سیاهچالهلزوم سازگاری قانون مجازااصول سلامت کمرطوفان فقر و گرسنگی و بی سبعد از کرونا دلخوشی بیهومرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت چهل و دومواکسن سرطاندرمان ام اس(مولتیپل اسکلاختلال در شناسایی حروف و پروژه ی ژنوم انسانیزبان و بیان نتیجه ساختمامنابع انرژی از نفت و گاز عماد الدین نسیمی قربانی به کدامین گناه کشته شدندتلاشی تازه برای گشودن معمطالعه ای بیان میکند اهدنقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر درجه حرارت بر عملکهندسه بنیادینحس و ادراک قسمت بیست و یکهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت بیست و دویک رژیم غذایی جدید، می تودرک حقیقت نردبان و مسیری ارتباط چاقی و کاهش قدرت بآینده ی انسان در فراتر ازسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری آلزایمر، استیل کومنبع هوشیاری کجاست قسمت صفحه اصلیتو انسانی و انسان، شایستمغز انسان برای ایجاد تمدنقش زبان در سلطه و قدرت اتری فلوپرازینهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت شصت و چهایمپلانت مغزی کمک میکند کلمات بلند نه صدای بلندذهن چند جانبه نیازمند نگاز نخستین همانند سازها تآیا پیدایش مغز از روی تصاسندرم گیلن باره به دنبال بیان ژن های اسکیزوفرنی دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم وجودمغز حریص برای خون، کلید تنهایت معرفت و شناخت درک عتظاهری از ماده است که بیدهوش مصنوعی از عروسک تا کمخانواده پایدارایرادهای موجود در خلقت بکووید نوزده و خطر بیماری رمز جهان خاصیت فراکتالاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا دست مصنوعی به زودی قاسیاره ابلهانبحتی علمی درباره تمایل بمنحنی که ارتباط بین معرفتکینگینوعی سکته مغزی ، وحشتناک جهان ما میتواند به اندازهوش عاطفی در زنان بیشتر ادو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانکایروپاکتیک چیستروش مقابله مغز با محدودیفلج خواب چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تآسیب ها ناشی از آلودگی هوسخن پاک و ثابتبخش های تنظیمی ژنوممیدازولام در درمان تشنج تکامل، نتیجه ی برنامه ریچگونه تکامل مغزهای کنونیجهانی در ذهنهر چیز با هر چیز دیگر در تدانشمندان نورون مصنوعی سابزار بقا از نخستین همانکشف مکانیسمی پیچیده در برژیم های غذایی و نقش مهم فرضیه ای جدید توضیح میدهاز تکینگی تا مغز- از مغز الگو و عادت را بشکن و در اشناخت و معرفت، و نقش آن دبرخی نرمش ها برای زانوماده ی تاریکتاثیر کلام در آیات کلام بچاالش ها در تعیین منبع هوجستجوی متن و تصویر به صورویتامین کاداروی جدید میاستنی گراویابزار بقای موجود زنده از گامی در درمان بیماریهای رساناها و ابر رساناها و عقدم زدن و حرکت دید را تغیاستفاده از انرژی خلااندام حسی، درک از بخش هایشبیه سازی سیستم های کوانبررسی و اپروچ جدید بر بیممدل های ریز مغز مینی برینتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا حیوانات سخن نمی گوینحمایت از طبیعتواکنش های ناخودآگاه و تقدر یک فراکتال هر نقطه مرکاتوسوکسیمایدپیوند قلب خوک، به فرد دچازندگی زمینی امروز بیش از مقاومت به عوارض فشار خون اضطراب و ترستفکر خلا ق در برابر توهم مرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت چهل و سومواکسنی با تاثیر دوگانه ادرمان تومورهای مغزی با ااختلالات مخچهپرواز از نیویورک تا لوس آزبان و بیان، در سایه پیشرمنابع انرژی از نفت و گاز عوامل موثر در پیدایش زبابه امید روزهای بهترتلاشی جدید در درمان ام اسمعنی روزهنقش پیش زمینه ها و اراده تاثیر رو ح و روان بر جسمهندسه زبانِ زمان استحس و ادراک قسمت بیست و سویکی از علل محدودیت مغز امدرک دیگرانارتباط هوش ساختار مغز و ژآینده ی علم و فیزیک در60 ثسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری الزایمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت سوالات پزشکیتو با همه چیز در پیوندیمغز انسان برای شادمانی طنقش سجده بر عملکرد مغزتری فلوپرازینهوش مصنوعی از عروسک بازی حساسیت روانی متفاوتایمپلانت نخاعی میتواند دکلام و زبان، گنجینه ای بسذهن هوشیار در پس ماده ی ماز نخستین همانند سازها تآیا آگاهی پس از مرگ از بیسندرم پیریفورمیسبیان حقیقتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم بی خداییمغز در تنهایی آسیب میبیننهایت در بی نهایتتعداد کلی ذهن ها در جهان هوش مصنوعی از عروسک تا کمخارق العاده و استثنایی باکسی توسین و تکامل پیش اکودک هشت ساله لازم است آدرنگ کردن، حقیقت نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیر آفرینش از روح تا مغز بحث درباره پیدایش و منشا منشأ اطلاعات و آموخته ها تکامل مادی تا ابزار هوشمنیکولا تسلاجهان مادی، تجلی فضا در ذههوش عاطفی در زنان بیشتر ادو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین همانکار با یگانگی و یکپارچگیروش های صرفه جویی در ایجافلج دوطرفه عصب 6 چشماز تکینگی تا مغز از مغز تآشنا پنداریسختی ها رفتنی استبخش بزرگی حس و ادراک ما امکانیک کوانتومی بی معنی تأثیر نگاه انسان بر رفتاچگونه جمعیت های بزرگ شکل جهش های ژنتیکی مفید در ساهر حرکت خمیده می شود و هر دانشمندان یک فرضیه رادیکابزار بقا از نخستین همانکشف ارتباط جدیدی از ارتبرژیم ضد التهابیفضای قلب منبع نبوغ استاز تکینگی تا مغز- از مغزتالگوی بنیادین و هوشیاریشناخت درون، شناخت بیرون؛برخی نرمش های گردنماده ی خالیتاثیر کپسول نوروهرب بر نناتوانی از درمان برخی ویجستجوی هوشیاری در مغز ماویتامین کا و استخوانداروی جدید برای ای ال اسابزار بقای موجود زنده از گاهی لازم است برای فهم و رشته نوروایمونولوژی و نققدرت کنترل خوداستفاده از سلول های بنیاانرژی بی پایان در درون هرشبکه های مصنوعی مغز به دربررسی ژنها در تشخیص بیمامدیون خود ناموجودتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا حجم مغز گونه انسان درحوادث روزگار از جمله ویرواکنش به حس جدیددر کمتر از چند ماه سوش جداثر مضر مصرف طولانی مدت رپیوند مغز و سر و چالشهای زندگی زودگذرمقابله ی منطقی با اعتراضاطلاع رسانی اینترنتیتفاوت مغز انسان و میمون همرز جدید جستجو و اکتشاف، تاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه ی ریسمانحس و ادراک قسمت نهمواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرمان تشنجاختلالات حرکتی در انسانپرورش مغز مینیاتوری انسازبان و تکلم برخی بیماریهمنابع انرژی از نفت و گاز عوامل ایجاد لغت انسانی و به بالا بر ستارگان نگاه کتمایل زیاد به خوردن بستنمعادله ها فقط بخش خسته کننقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر رژیم گیاه خواری بر هنر حفظ گرهحس و ادراک قسمت بیستمیافته های نوین علوم پرده درک درست از خود و هوشیاریارتباط پیوسته ی جهانآیا ممکن است موش کور بی مسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری ای شبیه آلزایمر و منبع هوشیاری کجاست قسمت پیامهای کاربرانتو با باورهایت کنترل میشمغز انسان برای شادمانی طنقش غذاها و موجودات درياترکیب حیوان و انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی خفاش با شیوع همه گیری جدیاین پیوند نه با مغز بلکه کلرال هیدرات برای خوابانذهن تو همیشه به چیزی اعتقاز نخستین همانند سازها تآیا امکان بازسازی اندامهسندرم پس از ضربه به سربیست تمرین ساده برای جلومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم جدایی و توهم علممغز را از روی امواج بشناسچهار میلیارد سال تکامل بتغییر الگوی رشد مغزی با زهوش مصنوعی از عروسک تا کمخبر مهم تلسکوپ هابلاگر فقط مردم میفهمیدند ککودک ایرانی که هوش او از روی و منیزیم در تقویت استاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیستم تعادلی بدنبحثي درباره هوش و تفاوتهمنشاء کوانتومی هوشیاری اتکامل مداومنیاز به آموزش مجازی دیجیجهان مرئی و نامرئیهوشمندی کیهاندوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین همانکاربرد روباتهای ريزنانوروش هایی ساده برای کاهش افناوری هوش مصنوعی نحوه خاز تکینگی تا مغز از مغز تآشنا پنداریسرنوشتبخش بزرگتر کیهان ناشناختمکانیزمهای دفاعی در برابتئوری تکامل امروز در درمچگونه جمعیت های بزرگ شکل جهش های ژنتیکی غیر تصادفهرچیز با یک تاب تبدیل به دانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقا از نخستین همانکشف جمجمه ای درکوه ایرهورژیم غذایی حاوی تخم مرغ وقفس ذهناز تکینگی تا مغز، از مغز الگوبرداری از طبیعتشناسایی تاریخچه ی تکاملیبرخی یونها و مولکول های مماده، چیزی بیش از یک خلا تاثیر کپسول نوروهرب بر تناتوانی در شناسایی چهره حفره در مغزویتامین کا در سبزیجاتداروی جدید ضد میگرنابزار بقای موجود زنده از گاهی مغز بزرگ چالش استرشد مغز فرایندی پیچیده اقدرت انسان در نگاه به ابعاستفاده از سلول های بنیاانرژی تاریکشباهت مغز و کیهانبررسی بیماری التهابی رودمدیریت اینترنت بر جنگتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا خشونت و تعصبحافظه و اطلاعات در کجاست واکسن های شرکت فایزر آمردر آسمان هدیه های نادیدناثرات فشار روحی شدیدپیوند اندام از حیوانات بزندگی، مدیریت انرژیمقابله با کرونا با علم اسطوفان زیباییاطلاعات حسی ما از جهان، چتفاوت ها و تمایزها کلید بمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت چهارموبینار اساتید نورولوژی ددرمان جدید ALSاختلالات صحبت کردن در انپرتوهای صادر شده از سیاهزبان و شناخت حقیقت قسمت چمنابع انرژی از نفت و گاز عواملی که برای ظهور لغت ابه خودت مغرور نشوتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمعجزه ی علمنقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر رژیم گیاه خواری بر هنر رها شدن از وابستگیحس و ادراک قسمت دهمیاد بگیر فراموش کنیدرک عمیق در حیواناتارتباط انسانی، محدود به آیا ما کالا هستیمسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری ای شبیه ام اس مولتمنبع هوشیاری کجاست قسمت سایتهای دیگرتو جهانی هستی که خودش را مغز انسان رو به کوچک تر شنقش غذاها و موجودات درياترازودونهوش مصنوعی از عروسک بازی خلاصه ای از مطالب همایش ماین اندوه چیستکمردردذهن خود را مشغول هماهنگیاز نشانه ها و آثار درک شدآیا انسان با مغز بزرگش اخسندرم سردرد به دلیل افت فبیش از نیمی از موارد انتقمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهمات و شناخت حقیقتمغز زنان جوانتر از مغز مرچهار ساعت پس از کشتار خوکتغییر زودتر اتصالات مغزیهوش مصنوعی از عروسک تا کمخدا موجود استاگر میدانی مصیبت بزرگتر کودکان میتوانند ناقل بی رویا و خبر از آیندهاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا راهی برای رفع کم آبی سیستم دفاعی بدن علیه مغز بحثی جالب درباره محدودیتمهندسی ژنتیک در حال تلاش تکامل چشمچیزی منتظر شناخته شدنجهان هوشیارهوشیاری کوانتومیدورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین همانکاربرد روباتهای ريز، در روش صحبت کردن در حال تکامفیلمی بسیار جالب از تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تآغاز فصل سرما و دوباره تکسریعترین کامپیوتر موجودبخش دیگری در وجود انسان هما انسانها چه اندازه نزدتئوری تکامل در پیشگیری و چگونه حافظه را قویتر کنیجهشهای مفید و ذکاوتی که دهزینه ای که برای اندیشیددانشمندان پاسخ کوانتومی ابزار بقا از نخستین همانکشف جدید تلسکوپ جیمز وبرژیم غذایی ضد التهابیقلب و عقلاز تکینگی تا مغز، از مغز التهاب شریان تمپورالشناسایی سلول های ایمنی ابرخی اثرات مضر ویتامین دمبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر کپسول نوروهرب بر سنادانی در قرن بیست و یکم،حقیقت قربانی نزاع بین بی ویتامین بی 12 در درمان دردداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقای موجود زنده از گذر زمان کاملا وابسته به رشد مغز علت تمایل انسان بقدرت عشقاستفاده از سلول های بنیاانرژی تاریک که ما نمی توشباهت مغز با کیهان مادیبررسی سیستم تعادلی بدن امدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر گیاهخواری بر رشد و چرا در مغز انسان، فرورفتحافظه و اطلاعات در کجاست واکسن کووید 19 چیزهایی که در آستانه ی موج پنجم کوویاثرات مفید قهوهپیوند سر آیا ممکن استزونیسومایدملاحظه های اخلاقی دربارهطی یکصد هزار سال اخیر هرچاطلاعاتی عمومی در مورد متفاوت های بین زن و مرد فقمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت نوزدهموجود قبل از ناظر هوشمنددرمان جدید میگرن با انتی اختلالات عضلانی ژنتیکآلودگی هوا چالش قرن جدیدزبان و شناخت حقیقت قسمت امنابع انرژی از نفت و گاز عوارض ازدواج و بچه دار شدبه دنبال رستگاری باشتمدن پیشرفته ی پیشینیانمعجزه ی علم در کنترل کروننقش اتصالات بین سلولهای تاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش تیروئید در تکامل مغزتاثیر رژیم گیاهخواری بر هوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک قسمت دوازدهمیادگیری مهارت های جدید ددرگیری قلب در بیماری ویرارتباط از بالا به پایین مآیا ما تنها موجودات زنده سفری به آغاز کیهانبیماری اسپینال ماسکولار منبع هوشیاری کجاست قسمت تو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز انسان رو به کوچکتر شدنقش غذاها و موجودات درياتراشه ی بیولوژِیکهوش مصنوعی از عروسک بازی خلاصه ای از درمان های جدیاین ایده که ذرات سیاهچالکمردرد ناشی از تنگی کاناذهن سالماز نظر علم اعصاب یا نرووسآیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهابیشتر کمردردها نیازی به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوپیراماتمغزهای کوچک بی احساسنوآوری ای شگفت انگیز دانتغییر عمودی سر انسان از پهوش مصنوعی به کمک هوش طبیخطا در محاسبات چیزی کاملاگر نیروی مغناطیس نباشد کودکان خود را مشابه خود ترویا بخشی حقیقی از زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تآیاما مقهور قوانین فیزیکسکوت و نیستیبحثی در مورد نقش ویتامين مولتیپل اسکلروز در زنان تکامل و ارتقای نگاه تا عمچیزی خارج از مغزهای ما نیجهان یکپارچههوش، ژنتیکی است یا محیطیديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین همانکتاب گران و پرهزینه شد ولروشهای نو در درمان دیسک بفیزیک مولکولها و ذرات در از تکینگی تا مغز از مغز تإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسرگیجه از شایعترین اختلابرنامه و ساختار پیچیده مما انسانها چه اندازه نزدتئوری جدید، ویران کردن گنگاه محدود و تک جانبه، مشجهشهای مفید و ذکاوتی که دهزینه سنگین انسان در ازادانشمندان اولین سلول مصنابزار بقا از نخستین همانگل زندگیرژیم غذایی ضد دردقلب دروازه ی ارتباطاز تکینگی تا مغز، از مغز امیوتروفیک لترال اسکلروشواهدی از نوع جدیدی از حابرخی اختلالات عصبی مثانهمباحث مهم حس و ادراکتاثیر کپسول نوروهرب بر سنبرو و انرژی مداومحقیقت آنطور نیست که به نظویتامین بی هفدهداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقای موجود زنده از گربه شرودینگر و تاثیر مشزمین در برابر عظمت کیهانلمس کوانتومیاستیفن هاوکینگ در مورد هانرژی خلا ممکن استشباهت کیهان و مغزبررسی علل کمر درد در میانمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر انتخاب از طرف محیط چرا ذرات بنیادی معمولاً حافظه و اطلاعات در کجاستواکسن کرونا و گشودن پنجردر درمان بیماری مولتیپل اثرات مضر ماری جواناپیوند سر، یکی از راه حلهازونا به وسیله ویروس ابله ملاحظات بیهوشی قبل از جرظهور امواج مغزی در مغز مصاطلاعاتی عمومی در مورد متفاوت های تکاملی در مغز ومسئول صیانت از عقیده کیستاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت هفتموراپامیل در بارداریدرمان جدید کنترل مولتیپلاختراع جدید اینترنت کوانآلودگی هوا و ویروس کرونازبان و شناخت حقیقت قسمت دمنابع انرژی از نفت و گاز عید نوروز مبارکبه زودی شبکه مغزی به جای تمدن بشری و مغز اخلاقیمعجزه در هر لحظه زندگیمغز فکر میکند مرگ برای دینقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیهوش فوق العاده، هر فرد اسحس و ادراک قسمت سومیادآوری خواب و رویادرگیری مغز در بیماری کویارتباط بین هوش طبیعی و هوآیا مغز تا بزرگسالی توسعسقوط درون جاذبه ای خاص، چبیماری اضطراب عمومیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تولید مثل اولین ربات های مغز ایندگان چگونه استنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتربیت کودکان وظیفه ای مههوش مصنوعی از عروسک بازی خم شدن فضا-زماناینکه به خاطرخودت زندگی کمردرد و علل آنذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاز نظر علم اعصاب اراده آزآیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهابا هوش مصنوعی خودکار روبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوانایی مغز و دیگر اجزای مغزتان را در جوانی سیم کشنوار مغز مشاهده ی غیر مستتغییرات منطقه بویایی مغزهوش مصنوعی به شناسایی کاخطا در محاسبات چیزی کاملاگر نعمت فراموشی نبود بسکودکان را برای راه آماده رویا تخیل یا واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تآب زندگی است قسمت چهارمسکته مغزیبحثی در مورد نقش کلسیم و مواد کوانتومی جدید، ممکنتکامل ابزار هوش ، راه پر چیزی شبیه نور تو نیستجهان یکپارچههیچ وقت خودت را محدود به دی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقا از نخستین همانکتاب زیست شناسی باورروشهای شناسایی قدرت شنوافیزیک و هوشیاریاز تکینگی تا مغز از مغز تافت فشار خون ناگهانی در وسربازان ما محققا غلبه می برنامه ی مسلط ژنها در اختما اکنون میدانیم فضا خالتا 20 سال آینده مغز شما به نگاه انسان محدود به ادراجواب دانشمند سوال کننده هزاران سال چشم های بینا ودانشمندان تغییر میدان مغابزار بقا از نخستین همانگلوئونراه فراری نیستقلب روباتیکاز تکینگی تا مغز، از مغز امید نیکو داشته باش تا آنشواهدی از دنیسوان(شبه نئبرخی اصول سلامت کمرمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر کتامین در درمان پانخاع ما تا پایین ستون فقرحقیقت افرادویتامین دی گنجینه ای بزرداروی ضد تشنج توپیراماتابزار بقای موجود زنده از گزیده ای از وبینار یا کنفزمین زیر خلیج فارس تمدنی لوب فرونتال یا پیشانی مغاستیفن هاوکینگ در تفسیر انسان قدیم در شبه جزیره عشباهت زیاد بین سلول هاي عبزرگ فکر کنمرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر احتمالی عصاره تغلیچراروياها را به یاد نمی آحباب های کیهانی تو در توواکسن کرونا از حقیقت تاتدر سال حدود 7 میلیون نفر اجزای پر سلولی بدن انسان پیوندی که فراتر از امکانزیباترین چیز در پیر شدنممانتین یا آلزیکسا یا ابعقل مجادله گراعتماد به خودتفاوت های زبانی سرمنشا تمسئولیت جدیدتاثیر درجه حرارت بر عملکهفت چیز که عملکرد مغز تو حس و ادراک قسمت هفدهمورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان جدید سرطانادامه بحث تکامل چشمآلزایمرزبان و شناخت حقیقت قسمت سمنابع انرژی از نفت و گاز عامل کلیدی در کنترل کارآبه زیر پای خود نگاه نکن بتمدنی قدیمی در شمال خلیج تمساح حد واسط میان مغز کومغز قلبنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاریکی من و تو و گرد و غباهوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک قسمت سی و هشتماولین هیبرید بین انسان و ژن همه چیز نیستدرگیری مغز در بیماران مبارتباط شگفت مغز انسان و فآیا همه جنایت ها نتیجه بیسلول های بنیادی منابع و ابیماری بیش فعالیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تولید یا دریافت علممغز ابزار بقای برتر مادینقشه های مغزی جدید با جزیترجمه ای ابتدایی از اسراهوش مصنوعی از عروسک بازی خونریزی مغز در سندرم کوواینکه خانواده ات سالم باکمردرد با پوشیدن کفش مناذره ی معین یا ابری از الکاز نظر علم اعصاب اراده آزآیا برای تولید مثل همیشه سوپاپ ها یا ترانزیستورهابا تعمق در اسرار ابدیت و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوازن مهمتر از فعالیت زیمغزتان را در جوانی سیمکشنوار مغز در فراموشی هاتغییرات آب و هوایی که به هوش مصنوعی در کامپیوترهاخطای ادراک کارمااگر نعمت فراموشی نبود بسکوری گذرای ناشی از موبایرویا حقی از طرف خدااز تکینگی تا مغز از مغز تآب زندگی است قسمت اولسانسور از روی قصد بسیاری بحثی در مورد حقیقت فضا و موجود بی مغزی که می تواندتکامل جریان همیشگی خلقتنکاتی در مورد تشنججهان کنونی و مغز بزرگتریهیچ کاری نکردن به معنی چیدین، اجباری نیستابزار بقا از نخستین همانکتاب طبیعت در قالب هندسهروشی برای بهبود هوش عاطففیزیکدانان ماشینی برای تاز تکینگی تا مغز از مغز تافت هوشیاری به دنبال کاهسردرد میگرن در کودکانبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ما از اینجا نخواهیم رفتتا بحر یفعل ما یشانگاه از بیرون مجموعهجوسازی مدرنهستي مادي ای که ما کوچکتردانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقا از نخستین همانگمان میکنی جرمی کوچکی در راه های جدید برای قضاوت رقلب را نشکناز تکینگی تا مغز، از مغز امید درمان کرونا با همانشکل های متفاوت پروتئین هبرخی بیماری ها که در آن بمحل درک احساسات روحانیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخستین تصویر از سیاهچالهحقیقت اشیاویروس مصنوعیدارویی خلط آورابزار بقای موجود زنده از گزارش یک مورد جالب لخته وزمان چیستلوتیراستاماستخوان های کشف شده، ممکانسان ها می توانند میدان شباهت زیاد بین سلول هاي عبزرگ شدن مغز محدود به دورمرکز حافظه کجاستتاثیر ترکیبات استاتین (سچراروياها را به یاد نمی آحد و مرزها توهم ذهن ماستواکسن کرونا ساخته شده تودرمان های اسرار آمیز در آاجزایی ناشناخته در شکل گپیوستگی همه ی اجزای جهانزیباترین چیز در افزایش سمن کسی در ناکسی دریافتم عقلانیت بدون تغییراعداد بینهایت در دنیای متفاوتهای جنسیتی راهی برامسئولیت در برابر محیط زیتاثیر درجه حرارت بر عملکهفت سین یادگاری از میراث حس و ادراک قسمت هجدهمورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان سرطان با امواج صوتاداراوون تنها داروی تاییآملودیپین داروی ضد فشار زبان جانسوزمنابع انرژی از نفت و گاز عادت کردن به نعمتبوزون هیگز چیستتنفس هوازی و میتوکندریمغز ما کوچکتر از نیم نقطهنقش خرچنگ های نعل اسبی درتاریکی خواهد ترسیدهوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت سی و ششماولین تصویر در تاریخ از سژن همه چیز نیستدرگیری مغزی در سندرم کووارتباط شگفت انگیز مغز انآیا هوش مصنوعی می تواند نسلول های بدن تو پیر نیستنبیماری تی تی پیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تولید پاک و فراوان انرژیمغز ابزار برتر بقانقص در تشخیص هیجانات عامتسلیم شدن از نورون شروع مهوش مصنوعی از عروسک بازی خواندن ، یکی از شستشو دهناینترنت بدون فیلتر ماهواکنفرانس تشنج هتل کوثر اصذرات کوانتومی زیر اتمی قاز واقعیت امروز تا حقیقتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسودمندی موجودات ابزی بر باهوش ترین و با کیفیت تریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش قهوه در سلامتینوار مغز در تشخیص بیماری تغییرات تکاملی سر انسان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحخطر آلودگی هوااگر با مطالعه فیزیک کوانکی غایب شدی تا نیازمند دلرویاها از مغز است یا ناخواز تکینگی تا مغز از مغز تآب زندگی است قسمت دومسانسور بر بسیاری از حقایبحثی در مورد عملکرد لوب فموجودات مقهور ژنها هستندتکامل داروینی هنوز در حاچگونه مولکول های دی ان ایجهان کاملی در اطراف ما پرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدید تو همیشه محدود به مقدابزار بقا از نخستین همانکتاب، سفری به تاریخروشی جدید در درمان قطع نخفاصله ها در مکانیک کوانتاز تکینگی تا مغز از مغز تافتخار انسانسردرد و علتهای آنبرین نت به جای اینترنتما اشیا را آنطور که هستندتاثیر فکر بر سلامتنگاه از درون مجموعه با نگجامعه ی آسمانیهستی ما پس از شروعی چگال دانشمندان روشی برای تبدیابزار بقا از نخستین همانگنجینه ای به نام ویتامین راه های جدید برای قضاوت رقیچی ژنتیکیاز تکامل تا مغز از مغز تا امیدوار باش حتی اگر همه چشکل پنجم مادهبرخی بیماری های خاص که بدمحل درک احساسات روحانی دتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخستین روبات های زنده ی جحقیقت تنها چیزی است که شاویرایش DNA جنین انسان، برداستانها و مفاهیمی اشتباابزارهای پیشرفته ارتباط گشایش دروازه جدیدی از طرزمان و مکان، ابعاد کیهان لوزالمعده(پانکراس)مصنوعاستروژن مانند سپر زنان دانسان یک کتابخانه استشرکت نورالینک ویدیویی ازبزرگ شدن تقریبا ناگهانی مرکز حافظه کجاستتاثیر حرکات چشم بر امواج نزاع بین جهل و علم رو به پحرکت چرخشی و دائمی کیهانواکسن ایرانی کرونا تولیددرمان های بیماری آلزایمراحیای بینایی نسبی یک بیمپیام های ناشناخته بر مغز زیر فشار کووید چه باید کرمنابع انرژي پاک سرچشمه حعلم و ادراک فقط مشاهده ی بقای حقیقی در دور ماندن اتقلید مرحله ای نسبتا پیشمستند جهان متصلتاثیر درجه حرارت بر عملکهم نوع خواری در میان پیشیحس و ادراک قسمت هشتمورزش و میگرندرمانهای بیماری پارکینسادب برخورد با دیگرانآموزش نوین زبانزبان ریشه هایی شناختی اسمنابع انرژی از نفت و گاز عارضه جدید ویروس کرونا ستنفس هوازی و میتوکندریمغز مادران و کودکان در زمنقش داروهاي مختلف معروف تاریخ همه چیز را ثبت کردههوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت سیزدهماولین دروغژن هوش و ساختارهای حیاتی درگیری مغزی در سندرم کووارتباط شگفت انگیز مغز انآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسلول عصبی شاهکار انطباق بیماری دویکمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتولید سلولهای جنسی از سلمغز از بسیاری حقایق می گرنقطه بی بازگشتتشنج چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی خواب سالم عامل سلامتیایندرالکنگره بین المللی سردرد دذرات کوانتومی زیر اتمی قاز کجا آمده ام و به کجا میآیا تکامل و تغییرات ژنتیسیلی محکم محیط زیست بر انباد غرور و سر پر از نخوت ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش مهاجرت در توسعه نسل انوار مغزی روشی مهم در تشخثبت امواج الکتریکی در عصهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخطرات هوش مصنوعیاگر تلاش انسان امروز براکیهان خود را طراحی میکندرویاهای پر رمز و حیرتی دراز تکینگی تا مغز از مغز تآب زندگی است قسمت سومسایه را اصالت دادن، جز فربحثی درباره هوش و تفاوتهموسیقی هنر مایع استتکامل داروینی هنوز در حاچگونه مغز پیش انسان یا همجهان پیوستههیچ کس حقیقت را درون مغز دیدن خدا در همه چیزابزار بقا از نخستین همانکتابخانهروشی جدید در درمان نابینفرگشت و تکامل تصادفی محض از تکینگی تا مغز از مغز تافراد آغاز حرکت خودشان رسردرد تنشنبرای پیش بینی آینده مغز دما به جهان های متفاوت خودتاثیر مشاهده بر واقعیت بنگاه حقیقی نگاه به درون اجاودانگی مصنوعیو هر کس تقوای خدا پیشه کنداروهای مصرفی در ام اسابزار بقای موجود زنده از گویید نوزده و ایمنی ساکتراه پیروزی در زندگی چیستقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاز تکامل تا مغز، از مغز تامیدی تازه در درمان سرطاشگفت انگیز بودن کیهانبرخی توجهات در ببمار پارمحدودیت چقدر موثر استتاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمش های مفید برای درد زاحقیقت خواب و رویاواقعیت فیزیکی، تابعی از دخالت در ساختار ژنهاابزارهای بقا از نخستین هپمبرولیزوماب در بیماری چزمان واقعیت است یا توهملیس دگرامفتامین یا ویاساسرار آفرینش در موجانسان جدید از چه زمانی پاشربت ضد خلطبزرگترین خطایی که مردم ممرکز خنده در کجای مغز استتاثیر دوپامین و سروتونیننزاع بین علم و نادانی رو حس چشایی و بویاییواکسن اسپایکوژندرمان های جدید میگرناحیای بینایی نسبی یک بیمپیشینیان انسان از هفت میزیرفون داروی ضد ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز علم اپی ژنتیک دریچه ای بهبلندی در ذهن ما درک بلندیتقلید از روی طبیعتمشکلات نخاعیتاثیر درجه حرارت بر عملکهمه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت پنجمورزش بهترین درمان بیش فعدرهای اسرارآمیز و پوشیدهادراک ما درک ارتعاشی است آمارهای ارائه شده در سطح زبان شناسی مدرن در سطح سلمنابع بی نهایت انرژی در دعدم توقف تکامل در یک اندامنابع جدید انرژیعدم درکتنفس بدون اکسیژنمغز چون ابزار هوش است دلینقش ذهن و شناخت در حوادث تازه های اسکیزوفرنی(جنوهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت ششماولین سلول مصنوعیژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرگیری اعصاب به علت میتوارتباط غیرکلامی بین انساآیا هوش ارثی دریافتی از پسلولهای ایمنی القا کنندهبیماری دیستروفی میوتونیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتولترودینمغز به تنهایی برای فرهنگ چند نرمش مفید برای کمردرتشنج و حرکات شبه تشنجی قاهوش مصنوعی از عروسک بازی خواب سالم عامل سلامتی و یایا کوچک شدن مغزانسان الکنگره بین المللی سردرد دذرات کوانتومی زیر اتمی قاز آغاز خلقت تا نگاه انساآیا جنین انسان، هوشمندی سیگار عامل افزایش مرگ ومبار بزرگ ایستادن بر دو پامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوصیه های سازمان بهداشت نقش میدان مغناطیسی زمین نوبت کودکانجلوتر را دیدنهوش مصنوعی درمانگر کامپیدفاع در برابر تغییر ساختاگر خواهان پیروزی هستیکیهانِ هوشیارِ در حال یارویای شفافاز تکینگی تا مغز از مغز تآب، زندگی است(قسمت پنجم)ساخت شبکه عصبی مصنوعی با بحثی درباره هوش و تفاوتهمیهمانهای ناخوانده عامل تکامل داروینی هنوز در حاچگونه هموساپينس بر زمین جهان پیوستههیچگاه از فشار و شکست نتردژا وو یا اشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانکجای مغز مسئول پردازش تجروشی جدید در درمان سکته مفراموش کارها باهوش تر هساز تکینگی تا مغز از مغز تافزایش قدرت ادراکات و حسسردرد سکه ایبرای اولین بار دانشمندانما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنگاهی بر قدرت بینایی دراجایی خالی نیستوفور و فراوانیداروهای ام اسابزار بقای موجود زنده از گوشه بیماری اتوزومال رسسراه انسان شدن، راه رفتن وقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تکامل تا مغز، از مغز تامگا سه عامل مهم سلامتشگفت زده و حیران باشبرخی توصیه ها برای واکسیمحدودیت های حافظه و حافظتاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمش های مفید در سرگیجهحقیقت در علم، هرگز نهایی واقعیت چند سویهدر مانهای کمر دردابزارهای بقا ازنخستین همپنج اکتشاف شگفت آور در موزمان پلانکلا اکراه فی الدیناسرار بازسازی اندام هاانسان خطرناکترین موجودشش مرحله تکامل چشمبزرگترین درد از درون است مرگ چیستتاثیر دپاکین بر بیماری منزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک (قسمت اول )واکسن اسپایکوژن ضد کرونادرمان های جدید در بیماری احساس گذر سریعتر زمانپیشرفت های جدید علوم اعصزیرک ترین مردممنابع انرژی از نفت و گاز علم به ما کمک میکند تا موبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتقویت استخوان در گرو تغذمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر درجه حرارت بر عملکهمه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت پنجاهورزش در کمر درددریای خداادغام میان گونه های مختلآن چیزی که ما جریان زمان زبان شناسی نوین نیازمند بوزون هیگز جهان را از متلبی نهایت در میان مرزهامناطق خاصی از مغز در جستجعسل طبیعی موثر در کنترل بتنها مانع در زندگی موارد مغز چگونه صداها را فیلتر نقش روی و منیزیم در سلامتتازه های بیماری پارکینسوهوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت شصت و هشتاوکرلیزوماب داروی جدید شژنها نقشه ایجاد ابزار هودرختان اشعار زمینارتروز یا خوردگی و التهاآیا هوش سریعی که بدون احسسلولهای بنیادی مصنوعی دربیماری ضعف عضلات نزدیک بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتومورها و التهاب مغزی عامغز برای فراموشی بیشتر کچند جهانیتشنج عدم توازن بین نورون هوش مصنوعی از عروسک بازی خواب عامل دسته بندی و حفطایا این جمله درست است کسیکنترل همجوشی هسته ای با هرفتار اجتماعی انسان، حاصاز انفجار بزرگ تا انفجار آیا جهان ذهن و افکار ما مسیاهچاله های فضایی منابعبار سنین ابزار هوشمندی امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوصیه های غیر دارویی در سنقش محیط زندگی و مهاجرت دنور درونجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی درخدمت خلق وحدقیق ترین تصاویر از مغز ااپی ژنتیککیست کلوئید بطن سومروان سالماز تکینگی تا مغز از مغز تآثار باستانی تمدن های قدساخت شبکه عصبی با الفبای بحثی درباره هوش و تفاوتهمیوتونیک دیستروفیتکامل داروینی هنوز در حاچگونه هوشیاری خود را توسجهان پر از چیزهای اسرار آهیپرپاراتیروئیدیسمدژاوو یا آشناپنداریابزار بقا از نخستین همانکرونا چه بر سر مغز می آورريتوکسيمب در درمان ام اسفراموشی همیشه هم بد نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تافزایش مرگ و میر سندرم کوسردرد عروقی میگرنبرای تمدن سازی، باید در بما بخشی از این جهان مرتبطتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نگاهی بر توانایی اجزاي بجاذبهوقت نهيب هاي غير علمي گذشداروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقای موجود زنده از گوشت خواری یا گیاه خواریراه بی شکستقانون جنگلاز روده تا مغزامروز دانش ژنتیک هیچ ابهشگفتی های زنبور عسلبرخی درمان های Spinal Muscular Atمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمشهای مهم برای تقویت عحقیقت راستین انسان علم بواقعیت چیستدر محل کار ارزش خودت را بابزارهای بقای موجود زندهپوست ساعتی مستقل از مغز دزمان به چه دلیل ایجاد میشلایو دوم دکتر سید سلمان فاصل بازخوردانسان عامل توقف رشد مغزششمین کنگره بین المللی سبسیاری از بیماری های جدیمرگ و میر پنهانتاثیر داروهای ضد التهاب نسبت ها در کیهانحس و ادراک (قسمت دوم )واکسن دیگر کرونا ساخته شدرمان های رایج ام اساحساسات کاذبپیشرفت در عقل است یا ظواهزیست، مرز افق رویداد هستمنابع انرژی از نفت و گاز علم راهی برای اندیشیدن ابه قفس های سیاهت ننازتقویت سیستم ایمنیمشکلات روانپزشکی پس از سهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت پنجاه و یوزن حقیقی معرفت و شناختدرک فرد دیگر و رفتارهای اادغام دو حیطه علوم مغز و آنچه واقعیت تصور میکنیم زبان، نشان دهنده ی سخنگو آنچه حس می کنیم، نتیجه ی زبان، وسیله شناسایی محیطبی عدالتی در توزیع واکسن منبع هوشیاری کجاست قسمت عصب حقوق نورولووتنبیه چقدر موثر استمغز ناتوان از توجیه پیدانقش روزه داری در سالم و جتبدیل تراکت صوتی مصنوعی هوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت شصت و دوايندگان چگونه خواهند دیدژنها ، مغز و ارادهدرد باسن و پا به دلیل کاهارزش حقیقی زبان قسمت اولآیا هشیاری کوانتومی وجودسلسله مباحث هوش مصنوعیبیماریهای تحلیل عضلانی امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتومورهای ستون فقراتمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟چند روش ساده برای موفقیتتشخیص ژنتیکی آتروفی های هوش مصنوعی از عروسک بازی خودآگاهی و هوشیاريایا ابزار هوشمندی یا مغز کنترل جاذبهرقیبی قدرتمند در برابر ماز بحث های کنونی در ویروسآیا جهش های ژنتیکی، ویروسیاهچاله ها، دارای پرتو بارداری بدون رحممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوصیه هایی در مصرف ماهینقش نگاه از پایین یا نگاهنورون هاي مصنوعی می توانجنبه های موجی واقعیتهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدلایلی که نشان میدهد ما بابتدایی که در ذهن دانشمنکاهش مرگ و میر ناشی از ابروبات های ریز در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تآرامش(سکوت) stillness و تکاپوساختن آیندهبحثی درباره هوش و تفاوتهمیگرن و پروتئین مرتبط با تکامل زبانچگونه واکسن کرونا را توزجهان دارای برنامههاوکينگ پیش از مرگش رسالدگرگونی های نژادی و تغییابزار بقا از نخستین همانکریستال هاریواستیگمینفرایند پیچیده ی خونرسانیاز تکینگی تا مغز از مغز تافزایش سرعت پیشرفت علوم سرعت فکر کردن چگونه استبرای خودآگاه بودن تو بایما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر نگاه انسان بر رفتاچالش هوشیاری و اینکه چرا جاذبه و نقش آن در شکلگیریوقتی فهمیدی خطا کردی برگداروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقای موجود زنده از گیلگمش باستانی کیسترابطه تشنج و اوتیسمقانون جنگلاز علم جز اندکی به شما داانفجار و توقف تکاملی نشاشاهکار قرنبرخی روش های تربیتی کودکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا مغز انسان سه هزار سالحقیقت غیر فیزیکیواقعیت چیستدر چه مرحله ای از خواب ، رابزارهای بقای از نخستین پوشاندن خود از نورزمان شگفت انگیزلبخند بزن شاید صبح فردا زاصل علت و تاثیرانسانیت در هم تنیده و متصصرع و درمان های آنبسیاری از بیماری های جدیمرگ و میر بسیار بالای ناشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نسبت طلایی، نشانه ای به سحس و ادراک قسمت 67واکسن دیگری ضد کرونا از ددرمان های علامتی در ام اساخلاق و علوم اعصابپیشرفتی مستقل از ابزار هزاوسکا درمان گوشرمنابع انرژی از نفت و گاز علم ساختن برج های چرخانبه مغز خزندگان خودت اجازتلقین اطلاعات و حافظهمشکلات روانپزشکی در عقب نقش هورمون های تیروئید دهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت پنجاه و دوزوز گوشدرک نیازمند شناخت خویش اارتقا و تکامل سنت آفرینش ارتوکين تراپی روشی جديد آنها نمیخواهند دیگران راسفر نامه سفر به بم و جنوب بیمار 101 ساله، مبتلا به سمنبع هوشیاری کجاست قسمت عضلانی که طی سخن گفتن چقدتو یک معجزه ایمغز و سیر تکامل ان دلیلی نقش رژیم غذایی بر رشد و اتبدیل سلولهای محافط به سهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت شصت و ششايا اراده آزاد توهم است یژنهای مشترک بین انسان و ودست آسمانارزش حقیقی زبان قسمت دومآیا واکنش های یاد گرفته وسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبیهوش کردن در جراحی و بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم فضای خالیمغز بزرگ چالش است یا منفعچندین ماده غذایی که ماننتشخیص آلزایمر سالها قبل هوش مصنوعی از عروسک بازی خودآگاهی و هوشیاريایا بیماری ام اس (مولتیپکندر در بیماریهای التهابرموزی از نخستین تمدن بشراز تلسکوپ گالیله تا تلسکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسیاهچاله و تکینگی ابتدایبازگشت از آثار به سوی خدامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوضیحی ساده در مورد هوش منقش نظام غذایی در تکامل منورون های ردیاب حافظهجنسیت و تفاوت های بیناییهوش احساسیدنیای شگفت انگیز کوانتومابزار هوش در حال ارتقا ازکاهش التهاب ناشی از بیماروح رهاییاز تکینگی تا مغز از مغز تآزمون تجربی، راهی برای رساختار فراکتال وجود و ذهبحثی درباره هوش و تفاوتهمیگرن سردردی ژنتیکی که بتکامل زبانچگونه آن شکری که می خوریمجهان در حال نوسان و چرخشهاوکينگ پیش از مرگش رسالدانش قدرت استابزار بقا از نخستین همانکریستال زمان(قسمت اولریاضیات یک حس جدید استفرایند تکامل و دشواری هااز تکینگی تا مغز از مغز تافسردگی و اضطراب در بیماسعی کن به حدی محدود نشویبرای زندگی سالم، یافتن تمانند آب باشتاثیر نگاه انسان بر رفتاچالش هوشیاری و اینکه چرا جدایی خطای حسی استوقتی تو از یاد گرفتن باز داروی فامپیریدین یا نورلابزار بقای موجود زنده از گیاه بی عقل به سوی نور میراز تغییرقانونمندی و محدودیت عالمازدواج های بین گونه ای، رانواع سکته های مغزیشاهکار شش گوشبرخی سلولهای عصبی در تلامخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا مغزهای ما ارتقا یافت حقیقت غیر قابل شناختواقعیت های متفاوتدر هم تنیدگی مرزها و بی مابزارهای دفاعی و بقای موپیموزایدزندگی هوشمند در خارج از زلرزش ناشی از اسیب به عصباصل عدم قطعیت از کوانتوم انعطاف پذیری مکانیسمی علضررهای مصرف شکر و قند بر بعد از کرونامرگ انتقال است یا نابود شتاثیر درجه حرارت بر عملکنشانه های گذشته در کیهان حس و ادراک قسمت چهلدرمان ژنتیکی برای نوآوریاخلاق پایه تکامل و فرهنگپاسخ گیاهان در زمان خوردزبان مشترک ژنتیکی موجودامنابع انرژی از نفت و گاز علایم کمبود ویتامین E را به نقاش بنگرتلاش ها برای کشف منابع جدمشاهده گر جدای از شیء مشانقش هورمون زنانه استروژنتاثیر درجه حرارت بر عملکهمراهی نوعی سردرد میگرنیحس و ادراک قسمت پنجاه و سیک پیام منفرد نورون مغزی درک و احساسارتباط میکروب روده و پارآنان که در قله اند هرگز خسفر به مریخ در 39 روزبیماری های مغز و اعصاب و منبع هوشیاری کجاست قسمت غیرقابل دیدن کردن مادهتو یک جهان در مغز خودت هسمغز کوانتومینقش رژیم غذایی در رشد و اتداوم مهم است نه سرعتهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک سی و هفتمايا اراده آزاد توهم است یژنهای هوش ، کدامنددستورالعمل مرکز کنترل بیارزش حقیقی زبان قسمت سومآیا یک، وجود داردسم زنبور ، کلیدی برای واربیهوشی در بیماران دچار امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم فضای خالی یا توهم فضمغز بزرگ چالشهای پیش رونه جنگ و نه خونریزیتصویربرداری فضاپیمای آمهوش مصنوعی از عروسک تا کمخودروهای هیدروژنیایا بدون زبان میتوانیم تکوچ از محیط نامناسبرمز و رازهای ارتباط غیر کاز تلسکوپ گالیله تا تلسکآیا خداباوری محصول تکاملسیاهچاله ی تولید کنندهبازگشت به ریشه های تکاملمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتیوتیکسن داروی ضد جنوننقش نظریه تکامل در شناسانوروپلاستیسیتی چیستجنسیت و تفاوت های بیناییهوش احساسیدندان ها را مسواک بزنید تابزار بقا از نخستین همانکاهش حافظه هرچند فرایندیروزه داری متناوب، مغز را فلج نخاعی با الکترودهای از تکینگی تا مغز از مغز تآزمون ذهنی گربه ی شرودینساختار شبکه های مغزی ثاببحثی درباره احساسات متفامیگرن شدید قابل درمان استکامل زبان انسان از پیشیچگونه انتظارات بر ادراک جهان شگفت انگیزهدف یکسان، در مسیرهای متدانش محدود به ابعاد چهارابزار بقا از نخستین همانکریستال زمان(قسمت دوم)ریسدیپلام تنها داروی تایفرایند حذف برخی اجزای مغاز تکینگی تا مغز از مغز تاقلیت خلاقشلیک فراموشیبرخی ملاحظات در تشنج های ماه رجبتاثیر ویتامین دی بر بیماچالش هوشیاری و اینکه چرا جریان انرژی در سیستم های ویتنام نوعی کرونا ویروس داروی لیراگلوتیدابزار بقای موجود زنده از گیاه خواری و گوشت خوار کدراست دستی و چپ دستیقارچ بی مغز در خدمت موجوداساس انسان اندیشه و باور انگشت ماشه ایشاید درست نباشدبرخی سيناپسها طی تکامل و مدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا ویروس کرونای دلتا واحقایق ممکن و غیر ممکنواقعیت و مجازدر هم تنیدگی کوانتومیابعاد اضافه ی کیهانپیموزایدزندگی بی دودلرزش عضله یا فاسیکولاسیواصول انجام برخی نرمش ها داولین مورد PML به دنبال تکضررهای شکر بر سلامت مغزبعد از کرونامرگ تصادفیتاثیر درجه حرارت بر عملکنشانه های پروردگار در جهحس و ادراک قسمت چهل و هفتاختلال خواب فرد را مستعد پختگی پس از چهل سالگي به زبان چهار حرفی حیات زمینمنابع انرژی از نفت و گاز علایم کمبود ویتامین E را به نقاش بنگرتلاش هایی در بیماران قطع مشاهده آینده از روی مشاهنقش ویتامین K در ترمیم استاثیر درجه حرارت بر عملکهندسه ی پایه ایحس و ادراک قسمت پنجاه و شیک پیشنهاد خوب برای آسان درک کنیم ما همه یکی هستیمارتباط ماده و انرژیآنزیم تولید انرژی در سلوسفر تجهیزات ناسا به مریخ بیماری وسواسمنبع هوشیاری کجاست قسمت مقالاتتو پیچیده ترین تکنولوژی مغز آیندگان چگونه است ؟نقش زنجبیل در جلوگیری از تداخل مرزها و صفات با بینهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت پنجاه و ای نعمت من در زندگیمژنهای حاکم بر انسان و انسدغدغه نتیجه ی نادانی استارزش خود را چگونه میشناسآیا کیهان می تواند یک شبیسماگلوتید داروی کاهش دهنبیوگرافیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مغز بزرگ و فعال یا مغز کوچه زیاد است بر من که در ایتصادف یا قوانین ناشناختههوش مصنوعی از عروسک تا کمخورشید مصنوعیایا تکامل هدفمند استکوچک شدن مغز از نئاندرتارمز بقای جهش ژنتیکیاز تکنیکی تا مغز از مغز تآیا دلفین ها می تواند از سیاره ی ابلهانبازخورد یا فیدبکمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتکنولوژی جدید که سلول هانوروز یا روز پایانیجهل مقدسهوش در طبیعتدو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین همانکاهش دوپامین عامل بیماریروزه داری و بیمار ی ام اس فلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکینگی تا مغز از مغز تآزمون ذهنی گربه شرودینگرسازگاری با محیط بین اجزابحثی درباره احساساتی غیرمیدان مغناطيسي زمین بشر تکامل ساختار رگهای مغزی چگونه به سطح بالایی از هوجهانی که نه با یک رخداد و هدف از تکامل مغزدانش بی نهایتابزار بقا از نخستین همانکریستال زمان(قسمت سوم)ریشه های مشترک حیاتفراتر از دیوارهای باوراز تکینگی تا مغز از مغز تالکترومغناطیس شنوایی و هشلیک فراموشیبرخی مرزهای اخلاق و علوم ماپروتیلینتاثیر ویروس کرونا بر مغز چالش هوشیاری و اینکه چرا جریان انرژی در سیستم های ویتامین E برای فعالیت صحداروی تشنجی دربارداریابزار بقای موجود زنده از گالکانزوماب، دارویی جدیرجزخوانی هایی که امروز بقبل از آغازاستفاده از مغز، وزن را کمانگشت نگاری مغز نشان میدشب سیاه سحر شودبرداشت مغز ما از گذر زمانمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا پس از بیدار شدن از خوحلقه های اسرارآمیزواقعیت خلا و وجود و درک مدر هم تنیدگی کوانتومی و پاتفاق و تصادفپیچیدگی های مغزمگسزندگی در جمع مواردی را برلزوم سازگاری قانون مجازااصول توسعه ی یک ذهن کاملاولین مورد پیوند سر در انطلای سیاهبعد از کرونا دلخوشی بیهومراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر درجه حرارت بر عملکنظام مثبت زندگیحس و ادراک قسمت چهل و هشتواکسن سرطاناختلال در شناسایی حروف و پروژه ی ژنوم انسانیزبان و کلمه حتی برای کسانمنابع انرژی از نفت و گاز علت خواب آلودگی بعد از خوبه هلال بنگرتلاشی برای درمان قطع نخامطالبی در مورد تشنجنقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر درجه حرارت بر عملکهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک قسمت بیست و چهیک آلل ژنتیکی که از نئانددرک احساسات و تفکرات دیگ