دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بخش های تنظیمی ژنوم

اخیرا از مناطقی از ژنوم انسان- که تاکنون قابل کشف نبوده است- پرده برداری شده است. بر اساس این مطالعات بخش بزرگی از دستگاه ژنتیکی انسان، بخش های تنظیمی کارکرد ژنها و نه خود ژنهاست.
آنچه در رسیدن به نتیجه ی امروزی یعنی موجود هوشمئد موثرتر بوده است، بخش های تنظیمی ژنها و نه خود آنها ست.
ویلیام براون بیوفیزیکدان در بنیاد علوم طنین
اتحادیه ی تلومر تا تلومر، سکانس کردن 3055 میلیارد زوج ژنوم انسان را به پایان برد و این، شامل سکانس کردن کامل همه ی شبکه های ماهواره ای سنترومریک و دوگانگی های قطعه ای و بازوهای کوتاه کروموزوم های آکروسنتریک(وجود سانتروزوم در یکی از انتهاهای کروموزوم) و باز کردن این مناطق است که تاکنون در مطالعات واریانسی و عملکردی کشف نشده بود.
ایوان ایشلردانشمند ژنتیک در دانشگاه واشنگتن دانشکده ی پزشکی- که به مدیریت پروژه کمک کرد- گفت: نقشه برداری این ماده ی ژنتیکی باید کمک کند توضیح دهیم چگونه انسان ها سازگار شده اند و از عفونت ها و آفت ها و بلاها گذر کرده اند؛ چگونه بدن های ما سم ها را دفع می کند؛ چگونه افراد به داروها به شکل متفاوتی پاسخ می دهند؛ چه چیزی مغز را انسانی می کند و چگونه هر کدام از ما متمایز باشد.
تصویر: هر میله مشاهده ی خطی کروموزوم است، تعداد کروموزم ها در سمت چپ نمایش داده شده است. قسمت های قرمز، نشان دهنده ی سکانس های گم شده است که کنسرسیوم و اتحادیه تلومر تا تلومر حل کرده است. تکنولوژی توالی یابی دی ان ای به اندازه ی کافی پیشرفت کرده است تا امکان توالی یابی مناطقی از ژنوم انسان را فراهم کند که قبلاً برای روش های توالی یابی مرسوم ممکن نبود.(حدود 8 درصد از مواد ژنتیکی با فناوری های قبلی توالی یابی غیرقابل دسترس بود)؛ اینها شامل مناطق ماهواره‌ای با تعداد زیاد تکرار متوالی متغیر (VNTRs number of variable tandem repeats) می‌شود که «اثرانگشت» DNA را تشکیل می‌دهند و برای هر گونه، گونه ی زیستی یا حتی در سطح فردی، خاص هستند.
این در تضاد با بخش‌های ژن کدکننده ی پروتئین است که به طور شگفت‌انگیزی نسبتاً (بدون تغییر) در سراسر شبکه ی زندگی حفظ می‌شوند: برای مثال، انسان‌ها حدود 40 تا 50 درصد از همسانی ژنتیکی(همان توالی ژن) با مگس میوه و موز دارند. به این ترتیب، بخش های ژن کد کننده ی پروتئین، اطلاعات قابل تشخیص کمی را بین گونه ها حل می کند.
این باید نشانه ای باشد که ژن ها ویژگی متمایز کننده ای نیستند که یک فرد یا حتی یک گونه کامل را منحصر به فرد می کند. اگرچه ژن‌های جدید، نقش مهمی در برخی موارد و شرایط ایفا می‌کنند، اما محرک و شناسه اصلی گونه‌زایی و فردی‌سازی، مناطق تنظیم‌کننده ی ژن‌ها هستند. آنها اغلب عناصر ژنتیکی هستند که مستقیماً برای یک پروتئین کد نمی کنند ( بنابراین ژن به معنای متعارف کلمه نیستند)و می توانند شامل زنجیره های طولانی از توالی های 2 تا 8 نوکلئوتیدی باشند که صدها بار تکرار می شوند (VNTRs) - این عناصر چهارگانه، G تلومرها (یعنی DNA چهار رشته ای) یا عناصر ژنتیکی متحرک مانند رتروترانسپوزون Alu را تشکیل می دهند که در انسان، این عناصر تنظیمی مختلف هنوز به خوبی شناخته نشده اند، با این حال آنها تقریباً 98٪ از ژنوم انسان را تشکیل می دهند (تنها حدود 2٪ برای ژن های معمولی کد کننده ی پروتئین باقی می ماند).
این باید یک سرنخ بزرگ باشد که این مناطق حتی برای عملکرد و عملکرد پلیمر شیمیایی اطلاعات ارثی (DNA) مهم هستند، و با این حال، به امروز، این مناطق به اشتباه به عنوان DNA یا عناصر ژنتیکی خودخواه نامیده می شوند. این عناصر از جمله دشوارترین توالی یابی با استفاده از فناوری خواندن مرسوم DNA هستند (به ویژه به دلیل استفاده از بانک های ژن باکتریایی).
References
Laura M. Zahn, Filling the gaps, Science March, 31st 2022. Vol 376, Issue 6588. pp.42-43. DOI: 10.1126/science.abp8653
[2] The map of our DNA is finally complete. Here's what that means for humanity. Karen Weintraub. USA Today. March 31, 2022. https://www.usatoday.com/.../human-genome-dna.../7229428001/
https://fr.resonancescience.org/.../les-dernieres-regions...


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ماده ای ضد التهابیبرخی مرزهای اخلاق و علوم کتاب، سفری به تاریخزبان و کلمه حتی برای کسانتوسعه برخی شغل ها با هوش شانس یا نتیجه ی تلاشآیا برای تولید مثل همیشه ترکیب حیوان و انساناین اندوه چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمحافظه انسان و حافظه ی هوشمغز چگونه صداها را فیلتر ارتباط بین هوش طبیعی و هومقابله با کرونا با علم اسیاد گرفتن مداومدانشمندان ژنی از مغز انسچگونه میتوان با قانون جنبه قفس های سیاهت ننازرمز پیشرفت تواضع است نه طمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرخی سيناپسها طی تکامل و گل زندگیسفر به مریخ در 39 روزتکامل چشمشباهت زیاد بین سلول هاي عآب زندگی است قسمت هفتمتصویر در هم تنیدگی کوانتایستادن در برابر آزادی بهوش عاطفی قسمت 11حس و ادراک قسمت چهلمغز ابزار برتر بقااز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز کل اقیانوس در یک ذرهداروی جدید s3 در درمان ام نگاه از بیرون مجموعهبه سخن توجه کن نه گویندهرویای شفافمرگ و میر پنهانبشکه ای که ته نداره پر نمگاهی لازم است برای فهم و سلام تا روشناییتکثیر سلول در برابر توقف طلوع و حقیقتآسيب میکروواسکولاریا آستغییر زودتر اتصالات مغزیابداع دی ان ای بزرگترین دهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت پنجاه و دمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت کنترل جاذبهدارویی خلط آورنادیدنی ها واقعی هستندبیماری الزایمرروش جدید تولید برقتفاوت ایستایی و تکاپوپوست ساعتی مستقل از مغز دسوخت هیدروژنی پاکتاثیر ویتامین دی بر بیماعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهافراد آغاز حرکت خودشان رجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانفلج دوطرفه عصب 6 چشمهدف یکسان، در مسیرهای متحس و ادراک قسمت شصت و دونقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر آسمان هدیه های نادیدننرمشهای مهم برای تقویت عبیوگرافیرژیم های غذایی و نقش مهم سیاره ابلهانتمایل زیاد به خوردن بستنپیشینیان انسان از هفت میتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمه چیز در زمان کنونی استعامل کلیدی در کنترل کارآالتهاب شریان تمپورالجهان کنونی و مغز بزرگتریابزار بقای موجود زنده از فراموشی همیشه هم بد نیستوقت نهيب هاي غير علمي گذشخواب سالم عامل سلامتی و ینقش زنجبیل در جلوگیری از درمان ام اس(مولتیپل اسکلاز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری در کجاست؟ قنزاع بین علم و نادانی رو باید از انسان ترسیدرحم مصنوعیساختار فراکتال وجود و ذهتنهایی رمز نوآوری استپروتز عصبی برای تکلمتاثیر درجه حرارت بر مغزهندسه ی رایج کیهانغیرقابل دیدن کردن مادهجهان، تصادفی نیستانگشت ماشه ایابزارهای بقای از نخستین قفس را بشکنویشن پروخدا نور آسمان ها و زمین انمیتوان بر سیاه سیاه نوشدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاز تکامل تا مغز، از مغز تموجودات مقهور ژنها هستندهفت سین یادگاری از میراث بحثی در مورد نقش ویتامين زمان پلانکتو تغییر و تحولیسرگردانیآنچه واقعیت تصور میکنیم تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجدا کردن ناخالصی هامسمومیت دانش آموزان، قمااحیای بینایی نسبی یک بیمقارچ بی مغز در خدمت موجودواکسن کرونا ساخته شده تودنیای شگفت انگیز کوانتومنهادینه سازی فرهنگ اختلااستفاده از سلول های بنیادرگیری مغزی در سندرم کووما انسانها چه اندازه نزدبخشیدن دیگران یعنی آرامشکیهانِ هوشیارِ در حال یازونیسومایدتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)شناخت حقیقت یا آرزوهای گآیا همه جنایت ها نتیجه بیتازه های بیماری پارکینسواولین دارو برای آتاکسی فهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت راستین انسان علم بمطالعه ای بیان میکند اهداداراوون تنها داروی تاییلوزالمعده(پانکراس)مصنوعوراپامیل در بارداریدی متیل فومارات(زادیوا)(نورون هاي مصنوعی می تواناضطراب و ترسذهن هوشیار در پس ماده ی مماده، چیزی نیستبرخی نکات از گاید لاین پرکتابخانهزبان و بیان نتیجه ساختماتوصیه های سازمان بهداشت شانس یا تلاشآیا بزرگ شدن مغز فقط در دترازودوناین ایده که ذرات سیاهچالهوش مصنوعی از عروسک تا کمحباب های کیهانی تو در تومغز ناتوان از توجیه پیداارتباط شگفت مغز انسان و فملاحظه های اخلاقی دربارهیاد بگیر فراموش کنیدانشمندان پاسخ کوانتومی چگونه مغز پیش انسان یا همبه مغز خزندگان خودت اجازرمز بقای جهش ژنتیکیمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرداشت مغز ما از گذر زمانگلوله ی ساچمه ایسفر تجهیزات ناسا به مریخ تکامل و ارتقای نگاه تا عمشباهت زیاد بین سلول هاي عآب زندگی است قسمت اولتصویر زیبا از سلولاکنون را با همه ی نقص هایهوش عاطفی قسمت نهمحس و ادراک قسمت چهل و هفتمغز از بسیاری حقایق می گراز نشانه ها و آثار درک شدمنابع انرژی از نفت و گاز کلمات بلند نه صدای بلندداروی جدید میاستنی گراوینگاه از دور و نگاه از نزدبوزون هیگز چیستروان سالممرگ و میر بسیار بالای ناشبشریت از یک پدر و مادر نیگاهی مغز بزرگ چالش استسلاح و راهزنیتأثیر نیکوتین سیگار بر مطلای سیاهآسیب ها ناشی از آلودگی هوتغییر عمودی سر انسان از پابزار هوش در حال ارتقا ازهوشیاری سنتی یا هوشیاری حس و ادراک قسمت پنجاه و سمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت کندر در بیماریهای التهابداستانها و مفاهیمی اشتبانادانی در قرن بیست و یکم،بیماری ای شبیه آلزایمر و روش صحبت کردن در حال تکامتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپوشاندن خود از نورسودمندی موجودات ابزی بر تاثیر ویروس کرونا بر مغز علم به ما کمک میکند تا موافراد بی دلیل دوستدار تو جهل مقدسابزار بقا از نخستین همانفناوری هوش مصنوعی نحوه خهدف از تکامل مغزحس و ادراک قسمت شصت و ششنقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر آستانه ی موج پنجم کوویچرا ماشین باید نتایج را پبیان ژن های اسکیزوفرنی درژیم ضد التهابیسیر آفرینش از روح تا مغز تمدن قدیمی ای در جنوب ایرپیشرفت های جدید علوم اعصتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمه چیز، ثبت می شودعادت همیشه خوب نیستامواجی که به وسیله ی ماشیجهان کاملی در اطراف ما پرابزار بقای موجود زنده از فراموشی و مسیر روحانیوقتی فهمیدی خطا کردی برگخواب عامل دسته بندی و حفطنقش زبان در سلطه و قدرت ادرمان تومورهای مغزی با ااز تکینگی تا مغز- از مغزتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قنزاع بین علم و جهل رو به پبابا زود بیارحم مصنوعیساختار شبکه های مغزی ثابتنبیه چقدر موثر استپرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر درجه حرارت بر عملکهندسه بنیادینغرور و علمجهش های ژنتیکی مفید در ساانگشت نگاری مغز نشان میدابزارهای دفاعی و بقای موقله سقوطواقعیت فیزیکی، تابعی از خدا بخشنده است پس تو هم بنمایش تک نفرهدروغ نگو به خصوص به خودتاز روده تا مغزموسیقی نوبحثی در مورد نقش کلسیم و زمان به چه دلیل ایجاد میشتو جهانی هستی که خودش را سربازان ما محققا غلبه می آنچه حس می کنیم، نتیجه ی تاثیر درجه حرارت بر عملکانسان باشهوش مصنوعی الفاگوجدایی خطای حسی استمسیر دشوار تکامل و ارتقااحیای بینایی نسبی یک بیمقبل از آغازواکسن آلزایمردنیایی پر از سیاهچاله چهار میلیارد سال تکامل باستیفن هاوکینگ در مورد هدرگیری مغزی در سندرم کووما انسانها چه اندازه نزدبخشش، عقلانی یا غیر عاقلکیست هیداتید مغززونا به وسیله ویروس ابله توهم چیستشناخت درون، شناخت بیرون؛آیا هوش مصنوعی می تواند نتازه های درمان ام اساولین دروغهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت غیر فیزیکیمعماری، هندسه ی قابل مشاادب برخورد با دیگرانلیروپریم داروی ترکیبی ضدورزش هوازی مرتب خیلی به قدین اجبارینورون های ردیاب حافظهاطلاع رسانی اینترنتیذهن تو همیشه به چیزی اعتقذهن خود را مشغول هماهنگیماده، چیزی بیش از یک خلا برخی نرمش ها برای زانوکجای مغز مسئول پردازش تجزبان و بیان، در سایه پیشرتوصیه های غیر دارویی در سشاهکار قرنآیا تکامل و تغییرات ژنتیتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاین ابتدای تناقض هاستهوش مصنوعی از عروسک تا کمحباب هایی تو در تومغز و قلب در جنین موش مصنارتباط شگفت انگیز مغز انملاحظات بیهوشی قبل از جریادگیری مهارت های جدید ددانشمندان اولین سلول مصنچگونه هموساپينس بر زمین به نقاش بنگررمز جهانمدل همه جانبه نگر ژنرالیبررسي علل احتمالي تغيير گلوئونسفر دشوار اکتشافتکامل و ریشه ی مشترک خلقتشجاعت و ترسآب زندگی است قسمت دومتصویر زیبای اصفهاناکوییفلکسهوش عاطفی قسمت هفتمحس و ادراک قسمت چهل و هشتمغز به تنهایی برای فرهنگ از نظر علم اعصاب یا نرووسمنابع انرژی از نفت و گاز کلوزاپین داروی ضد جنونداروی جدید آلزایمرنگاه از درون مجموعه با نگبوزون هیگز جهان را از متلروبات ها قول میدهندمرگ و سوال از قاتلبعد پنجمگذر زمان کاملا وابسته به سلسله مباحث هوش مصنوعیتأثیر نگاه انسان بر رفتاطوفان فقر و گرسنگی و بی سآسیب روانی شبکه های اجتمتغییرات منطقه بویایی مغزابزار بقا از نخستین همانهوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک قسمت پنجاه و شمغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت کوچ از محیط نامناسبدخالت در ساختار ژنهانازوکلسینبیماری ای شبیه ام اس مولتروشهای نو در درمان دیسک بتفاوتهای جنسیتی راهی براپیموزایدسی و سه پل اصفهانتاثیر ژنها بر اختلالات خعلم بدون توقفافزایش قدرت ادراکات و حسجهان فراکتالابزار بقا از نخستین همانفیلمی بسیار جالب از تغییهدف از خلقت رسیدن به ابزاحس و ادراک سی و هفتمنقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر درمان بیماری مولتیپل چرا مغز انسان سه هزار سالبیان حقیقترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وسیستم تعادلی بدنتمدن پیشرفته ی پیشینیانپیشرفت در عقل است یا ظواهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمه ی سردردها بی خطر نیستعادت کن خوب حرف بزنیامیوتروفیک لترال اسکلروجهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از فرایند پیچیده ی خونرسانیوقتی پر از گل شدی خودت را خودآگاهی و هوشیارينقش زبان در سلطه و قدرت ادرمان تشنجاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع خواب و رویانسبیت عام از زبان دکتر برباد و موجرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرسادیسم یا لذت از آزار دادتهدیدهای هوش مصنوعیپرکاری تیروئیدتاثیر درجه حرارت بر عملکهندسه در پایه ی همه ی واکغربال در زندگیجهش های ژنتیکی غیر تصادفانتقال ماده و انرژیابعاد و نیازهای تکاملیقلب های سادهواقعیت چند سویهخدای رنگین کمانچند نرمش مفید برای کمردردریای خداموسیقی هنر مایع استبحثی در مورد حقیقت فضا و زمان شگفت انگیزتو جدای از کیهان نیستیسردرد میگرنآنها نمیخواهند دیگران راتاثیر درجه حرارت بر عملکانسان جدید از چه زمانی پاهوش مصنوعی از عروسک های بجریان انرژی در سیستم های مسئول صیانت از عقیده کیساحساس گذر سریعتر زمانقبل از انفجار بزرگواکسن ایرانی کرونا تولیددنیا، هیچ استچهار ساعت پس از کشتار خوکاستیفن هاوکینگ در تفسیر درگیری اعصاب به علت میتوما اکنون میدانیم فضا خالبدون پیر فلککیست کلوئید بطن سومزیباترین چیز در پیر شدنتوهم و خیالشناسایی تاریخچه ی تکاملیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتبدیل پلاستیک به کربن و ساولین سلول مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت غیر قابل شناختمعنی روزهادراک ما درک ارتعاشی است لیس دگرامفتامین یا ویاسورزش هوازی ، بهترین تمریدین، اجباری نیستنوروپلاستیسیتی چیستاطلاعات حسی ما از جهان، چنوروز یا روز پایانیاطلاعاتی عمومی در مورد مذهن سالمماست مالیبرخی نرمش های گردنکرونا چه بر سر مغز می آورزبان و تکلم برخی بیماریهتوصیه هایی در مصرف ماهیشاهکار شش گوشآیا جنین انسان، هوشمندی تراشه ی بیولوژِیکاینکه به خاطرخودت زندگی هوش مصنوعی از عروسک تا کمحد و مرزها توهم ذهن ماستمغز و اخلاقارتباط شگفت انگیز مغز انممانتین یا آلزیکسا یا ابیادآوری خواب و رویادانشمندان تغییر میدان مغچگونه هوشیاری خود را توسبه نقاش بنگررمز جهان خاصیت فراکتالمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبررسی و اپروچ جدید بر بیمگمان میکنی جرمی کوچکی در سفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل ابزار هوش ، راه پر شرکت نورالینک ویدیویی ازآب زندگی است قسمت سومتصویربرداری فضاپیمای آماکسی توسین و تکامل پیش اهوش عاطفی قسمت یازدهحس و ادراک قسمت چهل و دوممغز بیش از آنچه تصور میشواز نظر علم اعصاب اراده آزمنابع انرژی از نفت و گاز کلید نزدیک و نگاه تو بر فداروی جدید ای ال اسنگاه حقیقی نگاه به درون ابی نهایت در میان مرزهاروبات های ریز در درمان بیمرگ انتقال است یا نابود شبعد از کروناگذشته را دفن کنسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتئوری تکامل امروز در درمطوفان زیباییآسیب عصب پا به دنبال اعتیتغییرات آب و هوایی که به ابزار بقا از نخستین همانهیچ نقطه ای مرکزی تر از احس و ادراک قسمت بیست و چهنفرت، اسیب به خود استاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت کوچک شدن مغز از نئاندرتادر مانهای کمر دردنباید صبر کرد آتش را بعد بیماری اسپینال ماسکولار روشهای شناسایی قدرت شنواتقلید مرحله ای نسبتا پیشپیموزایدسیلی محکم محیط زیست بر انتاثیر کلام در آیات کلام بعلم در حال توسعهافزایش مرگ و میر سندرم کوجهان قابل مشاهده بخش کوچابزار بقا از نخستین همانفیروز نادریهر چیز با هر چیز دیگر در تحس و ادراک- قسمت پنجاه و نقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر سال حدود 7 میلیون نفر چرا مغزهای ما ارتقا یافت بیداری و خواب کدام بهتر ارژیم غذایی ضد التهابیسیستم دفاعی بدن علیه مغز تمدن بشری و مغز اخلاقیپیشرفت ذهن در خلاقیت استتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمیشه چشمی مراقب و نگهباعادت کردن به نعمتامید نیکو داشته باش تا آنجهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از فرایند تکامل و دشواری هاوقتی تو از یاد گرفتن باز خودآگاهی و هوشیارينقش سجده بر عملکرد مغزدرمان جدید ALSاز تکینگی تا مغز، از مغز منتظر نمان چیزی نور را بهنسبت ها در کیهانباد غرور و سر پر از نخوت ورساناها و ابر رساناها و عسازگاری با محیط بین اجزاتو یک معجزه ایپرتوهای صادر شده از سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکهندسه زبانِ زمان استمقالاتجهش تمدنی عجیب و شگفت انساندوه در دنیا استابعاد اضافه ی کیهانقلب و عقلواقعیت چیستخدایی که ساخته ی ذهن بشر چند جهانیدرک فرد دیگر و رفتارهای امیهمانهای ناخوانده عامل بحثی در مورد عملکرد لوب فزنان باهوش ترتو دی ان ای خاص ميتوکندريسردرد میگرن در کودکانآنژیوگرافی از مغزتاثیر رو ح و روان بر جسمانسان خطرناکترین موجودهوش مصنوعی از عروسک های بجریان انرژی در سیستم های مسئولیت جدیداحساسات کاذبقبرستان ها با بوی شجاعتواکسن اسپایکوژندندان ها را مسواک بزنید تنون و القلماستخوان های کشف شده، ممکدرختان چگونه بر تشکیل ابما از اینجا نخواهیم رفتبدون زمان، ماده ای وجود نکاهش مرگ و میر ناشی از ابزیباترین چیز در افزایش ستوهم وجودشناسایی سلول های ایمنی اآیا هوش ارثی دریافتی از پتبدیل تراکت صوتی مصنوعی اوکرلیزوماب داروی جدید شهوش مصنوعی از عروسک بازی حقایق ممکن و غیر ممکنمعادله ها فقط بخش خسته کنادغام میان گونه های مختللا اکراه فی الدینورزش و میگرندیوار همه اش توهم بودلاموژین داروی ضد اوتیسم؟ورزش بهترین درمان بیش فعدید تو همیشه محدود به مقدنورالژیاطلاعاتی عمومی در مورد مذهت را روی چیزهای مفید متماست مالی با هوش انسانیبرخی یونها و مولکول های مکریستال هازبان و شناخت حقیقت قسمت چتوضیحی ساده در مورد هوش مشاید گوشی و چشمی، آماده شآیا جهان ذهن و افکار ما متربیت کودکان وظیفه ای مهاینکه خانواده ات سالم باهوش مصنوعی از عروسک تا کمحریص نباشمغز و اخلاقارتباط غیرکلامی بین انسامن کسی در ناکسی دریافتم یاری خدا نزدیک استدانشمندان روش هاي جدیدی چگونه واکسن کرونا را توزبه نادیدنی ایمان بیاوررنگ کردن، حقیقت نیستمدل هولوگرافیک تعمیم یافبررسی ژنها در تشخیص بیماگنجینه ای به نام ویتامین سفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل تکنولوژیشربت ضد خلطآب، زندگی است(قسمت پنجم)تصور از زمان و مکاناگر فقط مردم میفهمیدند کهوش عاطفی قسمت پنجمحس و ادراک قسمت چهل و سوممغز برای فراموشی بیشتر کاز نظر علم اعصاب اراده آزمنابع انرژی از نفت و گاز کلام و زبان، گنجینه ای بسداروی جدید برای میاستنی نگاه دوبارهبی هیچ می ایی و بی هیچ میرروبات کیانمرگ تصادفیبعد از کروناگریه ی ابر، رمز طراوت باغسم زنبور ، کلیدی برای وارتئوری تکامل در پیشگیری و طولانی ترین شبآسانی موفقیتتغییرات تکاملی سر انسان ابزار بقا از نخستین همانهیچ چیز همیشگی نیستحس و ادراک قسمت بیست و یکچقدر به چشم اعتماد کنیماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت کوچکترین چیز یک معجزه اسدر محل کار ارزش خودت را بنبرو و انرژی مداومبیماری اضطراب عمومیروشی برای بهبود هوش عاطفتقلید از روی طبیعتپیچیدگی های مغزمگسسینوریپا داروی ترکیبی ضدتاثیر کپسول نوروهرب بر نعلم راهی برای اندیشیدن اافزایش سرعت پیشرفت علوم جهان موازی و حجاب هاابزار بقا از نخستین همانفیزیک مولکولها و ذرات در هر جا که جات میشه، جات نیحس و ادراک- قسمت بیست و پنقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان های اسرار آمیز در آچرا ویروس کرونای دلتا وابیست تمرین ساده برای جلورژیم غذایی ضد دردسکوت و نیستیتمدن زیر آبپیشرفتی مستقل از ابزار هتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمیشه اطمینان تو بر خدا بعادت بد را ترک کنامید نجاتجهان پر از چیزهای اسرار آابزار بقای موجود زنده از فرایند حذف برخی اجزای مغوقتی ریشه ها عمیقند از چیخودت را از اندیشه هایت حفنقش غذاها و موجودات دريادرمان جدید میگرن با انتی از تکینگی تا مغز، از مغز منحنی که ارتباط بین معرفنسبت طلایی، نشانه ای به سبار بزرگ ایستادن بر دو پارشته نوروایمونولوژی و نقستم با شعار قانون بدترین تو یک جهان در مغز خودت هسپرتوزایی از جسم سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکهندسه، نمایشی از حقیقتتاثیر ویتامین دی بر بیماجهشهای مفید و ذکاوتی که داندوه دردی را دوا نمیکندابعاد بالاترقلب یا مغزواقعیت چیستخسته نباشی باباچند جهانیاز سایه بگذردرک نیازمند شناخت خویش امیوتونیک دیستروفیبحثی درباره هوش و تفاوتهزنجیرها را ما باید پاره کتو در میانه ی جهان نیستی سردرد و علتهای آنآنان که در قله اند هرگز ختاثیر روده بر مغزانسان عامل توقف رشد مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی جریان انرژی در سیستم های مسئولیت در برابر محیط زیاخلاق و علوم اعصابقدم زدن و حرکت دید را تغیواکسن اسپایکوژن ضد کروناده روش موفقیتنوآوری ای شگفت انگیز داناستروژن مانند سپر زنان ددرختان اشعار زمینما اشیا را آنطور که هستندبرنامه و ساختار پیچیده مکاهش التهاب ناشی از بیمازیر فشار کووید چه باید کرتوهم وجودشواهدی از نوع جدیدی از حاآیا هوش سریعی که بدون احستبدیل سلولهای محافط به سايندگان چگونه خواهند دیدهوش مصنوعی از عروسک بازی حل مشکلمعجزه های هر روزهادغام دو حیطه علوم مغز و ارتقا و تکامل سنت آفرینش لایو دوم دکتر سید سلمان فورزش در کمر درددیدن خدا در همه چیزنوسانات کوانتومی منبع مااعتقاد اشتباه، نتیجه ی نذخیره ی شگفت انگیز اطلاعماشین دانشبرخی اثرات مضر ویتامین دکریستال زمان(قسمت اولزبان و شناخت حقیقت قسمت اتیوتیکسن داروی ضد جنونشاید درست نباشدآیا جهش های ژنتیکی، ویروترجمه ای ابتدایی از اسرااینترنت بدون فیلتر ماهواهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحرکت چرخشی و دائمی کیهانمغز و سیر تکامل ان دلیلی ارتروز یا خوردگی و التهامن پر از تلخیمژن همه چیز نیستدانشمندان روشی برای تبدیچگونه آن شکری که می خوریمبه هلال بنگررنگین کمانمدل های ریز مغز مینی برینبررسی بیماری التهابی رودگویید نوزده و ایمنی ساکتسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل جریان همیشگی خلقتشش مرحله تکامل چشمآتاکسی فریدریشتصادف یا قوانین ناشناختهاگر میدانی مصیبت بزرگتر هوش عاطفی قسمت اولحس و ادراک قسمت نهممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از واقعیت امروز تا حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز کلام، در تحولی شگفت آور بداروی جدید برای کاهش وزننگاهی بر قدرت بینایی درابی ذهن و بی روحروح در جهانی دیگر استمرگی وجود نداردبعد از کرونا دلخوشی بیهوگربه شرودینگر و تاثیر مشسماگلوتید داروی کاهش دهنتئوری جدید، ویران کردن گطی یکصد هزار سال اخیر هرچآشنا پنداریتغذیه بر ژنها تاثیر داردابزار بقا از نخستین همانهیچ چیز، چقدر حقیقی استحس و ادراک قسمت بیست و دونقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت کووید نوزده و خطر بیماری در چه مرحله ای از خواب ، رچت جی پی تیبیماری بیش فعالیروشی جدید در درمان قطع نختقلید از طبیعتپیچیدگی های مغزی در درک زسیگار عامل افزایش مرگ ومتاثیر کپسول نوروهرب بر تعلم ساختن برج های چرخانافسردگی و اضطراب در بیماجهان ما میتواند به اندازابزار بقا از نخستین همانفیزیک و هوشیاریهر حرکت خمیده می شود و هر حس و ادراک- قسمت شصت و چهنقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان های بیماری آلزایمرچرا پس از بیدار شدن از خوبیش از نیمی از موارد انتقراه فراری نیستسکوت، پر از صداتمدنی قدیمی در شمال خلیج پپوگستتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمیشه به آنچه داری، خوشنعادت دادن مغز بر تفکرامید جدید بر آسیب نخاعیجهان پر از چیزهای جادویی ابزار بقای موجود زنده از فراتر از دیوارهای باورویتنام نوعی کرونا ویروس خودروهای هیدروژنینقش غذاها و موجودات دريادرمان جدید کنترل مولتیپلاز تکینگی تا مغز، از مغز منشأ اطلاعات و آموخته ها نشانه های گذشته در کیهان بار سنین ابزار هوشمندی ارشد مغز فرایندی پیچیده استم، بی پاسخ نیستپرسش و چستجو همیشه باقی اتاثیر درجه حرارت بر عملکهنر فراموشیصفحه اصلیجهشهای مفید و ذکاوتی که داندوهگین نباش اگر درب یا اتفاق و تصادفقلب دروازه ی ارتباطواقعیت های متفاوتخطا در محاسبات چیزی کاملچند جهانی و علماز علم جز اندکی به شما دادرک و احساسمیگرن و پروتئین مرتبط با بحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی فعال و مثبت روند آلتوقف؛ شکستسردرد تنشنآنزیم تولید انرژی در سلوتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسانیت در هم تنیده و متصهوش مصنوعی از عروسک بازی جستجوی متن و تصویر به صورمستند جهان متصلاخلاق پایه تکامل و فرهنگقدرت مردمواکسن دیگر کرونا ساخته شدهن، بزرگترین سرمایهنوار مغز مشاهده ی غیر مستاسرار آفرینش در موجدرد باسن و پا به دلیل کاهما به جهان های متفاوت خودبرنامه ی مسلط ژنها در اختکاهش حافظه هرچند فرایندیزیرفون داروی ضد ام استوهم بی خداییشواهدی از دنیسوان(شبه نئآیا هشیاری کوانتومی وجودتبر را بردارايا اراده آزاد توهم است یهوش مصنوعی از عروسک بازی حلقه های اسرارآمیزمعجزه ی چشمارتقا یا بازگشت به قبل ازلبخند بزن شاید صبح فردا زوزن حقیقی معرفت و شناختدیدگاه نارسای دوگانه ی منوشیدن چای برای مغز مفید اعتماد به خودذره ی معین یا ابری از الکمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرخی اختلالات عصبی مثانهکریستال زمان(قسمت دوم)زبان و شناخت حقیقت قسمت دتیک و اختلال حرکتیشایسته نیست در جیب خود قرآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجترس و آرمان هاایندرالهوش مصنوعی به شناسایی کاحس متفاوتمغز کوانتومیارزش های وارونهمنابع انرژي پاک سرچشمه حژن همه چیز نیستدانش، قفل ذهن را باز میکنچگونه انتظارات بر ادراک به کدامین گناه کشته شدندرهبر حقیقیمدیون خود ناموجودبررسی سیستم تعادلی بدن اگوشه بیماری اتوزومال رسسسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل داروینی هنوز در حاششمین کنگره بین المللی سآتش منبع انرژیتضادهای علمیاگر نیروی مغناطیس نباشد هوش عاطفی قسمت دهمحس و ادراک قسمت چهارممغز بزرگ چالش است یا منفعاز کجا آمده ام و به کجا میمنابع انرژی از نفت و گاز کلرال هیدرات برای خوابانداروی جدید برای ای ال اسنگاهی بر توانایی اجزاي ببی شرمیروح رهاییمراحل ارتقای پله پله کیهبعد از کرونا دلخوشی بیهوگزیده ای از وبینار یا کنفسندرم کووید طولانیتا 20 سال آینده مغز شما به طبیعت موجی جهانآشنا پنداریثبت و دستکار ی حافظهابزار بقا از نخستین همانهیچ وقت خودت را محدود به حس و ادراک قسمت بیست و سونقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت کودک هشت ساله لازم است آددر ناامیدی بسی امید استچت جی پی تیبیماری تی تی پیروشی جدید در درمان نابینتقویت استخوان در گرو تغذپیوند قلب خوک، به فرد دچاسیاهچاله هاتاثیر کپسول نوروهرب بر سعلایم کمبود ویتامین E را افسردگی و ساختار مغزجهان مادی، تجلی فضا در ذهابزار بقا از نخستین همانفیزیکدانان ماشینی برای تهرچیز با یک تاب تبدیل به حساسیت روانی متفاوتنقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان های جدید میگرنچرا ارتعاش بسیار مهم استبیشتر کمردردها نیازی به راه های جدید برای قضاوت رسکته مغزیتمرکز و مدیتیشنپایان، یک آغاز استتاثیر گیاهخواری بر رشد و همیشه داناتر از ما وجود دعارضه جدید ویروس کرونا سامید درمان کرونا با همانجهان دارای برنامهابزار بقای موجود زنده از فرد موفقویتامین E برای فعالیت صحخورشید مصنوعینقش غذاها و موجودات دريادرمان جدید ای ال اس، توفراز تکینگی تا مغز، از مغز منشاء کوانتومی هوشیاری انشانه های پروردگار در جهبارداری بدون رحمرشد مغز علت تمایل انسان بستون فقرات انسان دو پا جلپرسشگری نامحدودتاثیر درجه حرارت بر عملکهنر حفظ گرهسوالات پزشکیجوانان وطناندام حسی، درک از بخش هایاتوبان اطلاعات و پلِ بینقلب روباتیکواقعیت و مجازخطا در محاسبات چیزی کاملچند روش ساده برای موفقیتازدواج های بین گونه ای، ردرک کنیم ما همه یکی هستیممیگرن سردردی ژنتیکی که ببحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی هوشمند در خارج از زتولید مثل اولین ربات های سردرد سکه ایآینه در اینهتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسانیت در برابر دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی جستجوی هوشیاری در مغز مامشکل از کجاستاختلاف خانوادگی را حل کنقدرت و شناخت حقیقتواکسن دیگری ضد کرونا از ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجنوار مغز ترجمه رخدادهای اسرار بازسازی اندام هادردهای سال گذشته فراموش ما با کمک مغز خود مختاريمبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱کاهش دوپامین عامل بیماریزیرک ترین مردمتوهم تنهاییشیشه ی بازالتی و سیلیکونآیا واکنش های یاد گرفته وتحریک عمقی مغزايا اراده آزاد توهم است یهوش مصنوعی از عروسک بازی حمله ویروس کرونا به مغزمعجزه ی علممعجزه ی علم در کنترل کرونارتوکين تراپی روشی جديد لحظات خوش با کودکانوزوز گوشدژا وو یا اشنا پندارینوعی سکته مغزی ، وحشتناک اعتماد به خودذرات کوانتومی زیر اتمی قمباحث مهم حس و ادراکبرخی اصول سلامت کمرکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و شناخت حقیقت قسمت ستیروفیبان موثر در سکته ی شادی، پاداش انجام وظیفهآیا خداباوری محصول تکاملتسلیم شدن از نورون شروع مایا کوچک شدن مغزانسان الهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس چشایی و بویاییمغز آیندگان چگونه است ؟ارزش حقیقی زبان قسمت اولمنابع انرژی از نفت و گاز ژن هوش و ساختارهای حیاتی دائما بخوانچگونه به سطح بالایی از هوبه امید روزهای بهترروی و منیزیم در تقویت استمدیریت اینترنت بر جنگبررسی علل کمر درد در میانگوشت خواری یا گیاه خواریسفری به آغاز کیهانتکامل داروینی هنوز در حاصبر و واقعیتآثار باستانی تمدن های قدتظاهر خوابیده ی مادهاگر نعمت فراموشی نبود بسهوش عاطفی قسمت دومحس و ادراک قسمت نوزدهممغز بزرگ چالشهای پیش رواز کسی که یک کتاب خوانده منابع بی نهایت انرژی در دکمالگرایی دشمن پیشرفتداروی جدید برای دیابتنگاهت را بلند کنبی عدالتی در توزیع واکسن روزه داری متناوب، مغز را مرز مرگ و زندگی کجاستتفکر قبل از کارگزارش یک مورد جالب لخته وسندرم گیلن باره به دنبال تا بحر یفعل ما یشاطبیعت بر اساس هماهنگیآشناپنداری چیستثبت امواج الکتریکی در عصابزار بقا از نخستین همانهیچ کاری نکردن به معنی چیحس و ادراک قسمت بیستمنقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت کودک ایرانی که هوش او از در هم تنیدگی مرزها و بی منتایج نادانی و جهلبیماری دویکروشی جدید در درمان سکته متقویت حافظه یا هوش مصنوعپیوند مغز و سر و چالشهای سیاهچاله های فضایی منابعتاثیر کپسول نوروهرب بر سعلایم کمبود ویتامین E را اقلیت خلاقجهان مرئی و نامرئیابزار بقا از نخستین همانفاکسیبتهز ذره، یک دنیاستخفاش با شیوع همه گیری جدینقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان های جدید در بیماری چرا بیماری های تخریبی مغبا هوش مصنوعی خودکار روبراه های جدید برای قضاوت رسال سیزده ماههتمرکز بر هدفپاسخ گیاهان در زمان خوردتاثیر انتخاب از طرف محیط همیشه راهی هستعدم توقف تکامل در یک انداامیدوار باش حتی اگر همه چجهان در حال نوسان و چرخشابزار بقای موجود زنده از فرد یا اندیشهویتامین E در چه مواد غذایخوش قلبی و مهربانینقش غذاها در کاهش دردهای درمان جدید سرطاناز تکامل تا مغز از مغز تا مهمان ناخواندهنظام مثبت زندگیبازگشایی مجدد مطب دکتر سرشد در سختی استتو کجای جهانیستارگانی قبل از آغاز کیهآلودگی هوا چالش قرن جدیدتاثیر درجه حرارت بر عملکهنر رها شدن از وابستگیپیامهای کاربرانجوانان وطنانرژی بی پایان در درون هراتوسوکسیمایدقلب را نشکنواقعیت و انعکاسخطای ادراک کارماچندین ماده غذایی که مانناسکلت خارجی در درمان اختدرک احساسات و تفکرات دیگمیگرن شدید قابل درمان اسبحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی و داراییتولید یا دریافت علمسردرد عروقی میگرنآیندهتاثیر رژیم گیاه خواری بر انسان، گونه ای پر از تضادهوش مصنوعی از عروسک بازی حفره در مغزمشکلات نخاعیاختلال خواب فرد را مستعد قدرت کنترل خودواکسن سرطاندو بیماری روانی خود بزرگ نوار مغز در فراموشی هااصل بازخورددردی که سالهاست درمان نشما بخشی از این جهان مرتبطبرین نت به جای اینترنتکاهش سن بیولوژیکی، تنها زیست شناسی کل در جزء فراکتوهم جداییشکل های متفاوت پروتئین هآیا یک، وجود داردتحریک عمقی مغز در آلزایمای نعمت من در زندگیمهوش مصنوعی از عروسک بازی حمایت از طبیعتهوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرمعجزه در هر لحظه زندگیارتباط میکروب روده و پارلرزش ناشی از اسیب به عصبوسواس، بیماری استدژاوو یا آشناپندارینیکولا تسلااعتماد بی موردذرات کوانتومی زیر اتمی قمبتکران خودشکوفابرخی اطلاعات روانشناسی مکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان جانسوزتکنولوژی های جدید و حالتشب سیاه سحر شودآیا دلفین ها می تواند از تشنچ پانایوتوپولوس تشنج ایا این جمله درست است کسیهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک (قسمت اول )مغز انسان ایا طبیعتا تماارزش حقیقی زبان قسمت دوممنابع انرژی از نفت و گاز ژن یا نقشه توسعه مغز و نقداروهای مصرفی در ام اسچگونه باغبانی باعث کاهش به بالا بر ستارگان نگاه کرویا و واقعیتمداخله ی زیانبار انسانبزرگ فکر کنگیلگمش باستانی کیستسقوط درون جاذبه ای خاص، چتکامل داروینی هنوز در حاصبر بسیار بایدآرامش و دانشتظاهری از ماده است که بیداگر نعمت فراموشی نبود بسهوش عاطفی قسمت سومحس و ادراک قسمت هفتممغز بزرگ و فعال یا مغز کواز آغاز خلقت تا نگاه انسامنابع جدید انرژیکمردردداروی جدید ضد میگرنچالش هوشیاری و اینکه چرا بیمار 101 ساله، مبتلا به سروزه داری و بیمار ی ام اس مرز بین انسان و حیوان کجاتفکر ترکیبی در هوش مصنوعگشایش دروازه جدیدی از طرسندرم پیریفورمیستاول کف پا و حقیقتطعمه ی شبکه های ارتباط اجآشتی بهتر استجلو رفتن یا عقبگردابزار بقا از نخستین همانهیچ کس مانند تو نگاه نمیکحس و ادراک قسمت دهمنقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت کودکان میتوانند ناقل بی در هم تنیدگی کوانتومینجات در راستگوییبیماری دیستروفی میوتونیريتوکسيمب در درمان ام استقویت سیستم ایمنیپیوند اندام از حیوانات بسیاهچاله ها، دارای پرتو تاثیر کتامین در درمان پاعلائم عصبی آلزایمر، با ااقیانوس نادانیجهان مشارکتیابزار بقا از نخستین همانفاجعه ی جهل مقدسهزینه ای که برای اندیشیدخلا، حقیقی نیستنقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان های جدید سرطانچرا حیوانات سخن نمی گوینبا هر چیزی که نفس می کشد مراه پیروزی در زندگی چیستسانسور از روی قصد بسیاری تمرکز بر امروزپختگی پس از چهل سالگي به تاثیر احتمالی عصاره تغلیهمیشه عسل با موم بخوریمعدم درکامیدواری و مغزابزار بقای موجود زنده از فرد حساس از نظر عاطفی و بویتامین کاخوشبختی چیستنقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرمان دارویی سرطان رحم باز تکامل تا مغز، از مغز تمهندسی ژنتیک در حال تلاش نظریه ی تکامل در درمان بیبازگشت از آثار به سوی خداز گهواره تا گورتو کز محنت دیگران بی غمیسخن نیکو مانند درخت نیکوآلودگی هوا و ویروس کروناتاثیر درجه حرارت بر عملکهنر، پر کردن است نه فحش دسایتهای دیگرجواب دانشمند سوال کننده انرژی تاریکاتصال مغز و کامپیوترقوی تر باشواقعیت خلا و وجود و درک مخطای حسچندجهانیاسکار، لگوی هوشمنددرک تصویر و زبان های مخلتمیدان مغناطيسي زمین بشر بحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی بی دودتولید پاک و فراوان انرژیسرطان کمیت گراییآینده ی انسان در فراتر ازتاثیر رژیم گیاهخواری بر انعطاف پذیری مکانیسمی علهوش مصنوعی از عروسک بازی حق انتخابمشکلات بین دو همسر و برخیاختلال در شناسایی حروف و قدرت انسان در نگاه به ابعواکسن سرطاندو بار در هفته ماهی مصرف نوار مغز در تشخیص بیماری اصل در هم تنیدگی و جهانی درس گرفتن از شکست هاما تحت کنترل ژنها هستیم یبرای یک زندگی معمولیکایروپاکتیک چیستزیست شناسی باور حقیقت یا توهم جدایی و توهم علمشکل پنجم مادهآیا کیهان می تواند یک شبیتداوم مهم است نه سرعتای همه ی وجود منای آنکه نامش درمان و یادشهوش مصنوعی از عروسک بازی حکمت الهی در پس همه چیزمعرفت و شناختارتباط ماده و انرژیلرزش عضله یا فاسیکولاسیویک پیام منفرد نورون مغزی دگرگونی های نژادی و تغیینیاز به آموزش مجازی دیجیاعتیاد و تلاش های درمانی ذرات کوانتومی زیر اتمی قمجموعه های پر سلولی بدن مبرخی بیماری ها که در آن بکشف مکانیسمی پیچیده در بزبان ریشه هایی شناختی استکنولوژی و پیشرفتشبیه سازی میلیون ها جهان آیا دلفین ها میتوانند باتشنج چیستایا ابزار هوشمندی یا مغز هوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک (قسمت دوم )مغز انسان برای ایجاد تمدارزش حقیقی زبان قسمت سوممنابع انرژی از نفت و گاز ژن ضد آلزایمرداروهای ام اسچگونه تکامل مغزهای کنونیبه بالاتر از ماده بیندیشرویا و کابوسمدارک ژنتیکی چگونه انسانبزرگ شدن مغز محدود به دورگیاه بی عقل به سوی نور میسلول های مغزی عامل پارکیتکامل داروینی هنوز در حاصرع و درمان های آنآرامش و سکونتعامل انسان و هوش مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کوانهوش عاطفی قسمت ششمحس و ادراک قسمت هفدهممغز بزرگترین مصرف کننده از انفجار بزرگ تا انفجار مناطق خاص زبان در مغزکمردرد ناشی از تنگی کاناداروی جدید ضد الزایمرچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری لبر و نابینایی آنروزه داری سلول های بنیادمرز جدید جستجو و اکتشاف، تفکر خلا ق در برابر توهم پل جویی اصفهانسندرم پیریفورمیستابوهای ذهنیظهور امواج مغزی در مغز مصآغاز فرایند دانستنجلوتر را دیدنابزار بقا از نخستین همانهیچ کس حقیقت را درون مغز حس و ادراک قسمت دوازدهمنقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت کودکان خود را مشابه خود تدر هم تنیدگی کوانتومی و پنخاع ما تا پایین ستون فقربیماری ضعف عضلات نزدیک بریه زغالیتلقین اطلاعات و حافظهپیوند سر آیا ممکن استسیاهچاله و تکینگی ابتدایتاثیر گیاه خواری بر رشد وعلت خواب آلودگی بعد از خوالکترومغناطیس شنوایی و هجهان معناابزار بقا از نخستین همانفاصله ها در مکانیک کوانتهزینه سنگین انسان در ازاخلا، خالی نیستنقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان های رایج ام اسچرا حجم مغز گونه انسان دربا آتش، بازی نکن و بعد از راه انسان شدن، راه رفتن وسانسور بر بسیاری از حقایتمساح حد واسط میان مغز کوپدیده خاموش روشن در پارکتاثیر ترکیبات استاتین (سهمیشه، آنطور نیست که هستعدالت برای من یا برای همهامیدی به این سوی قبر نیستابزار بقای موجود زنده از فردا را نمیدانیمویتامین کا و استخوانخوشبختی دور از رنج های منقشه های مغزی جدید با جزیدرمان زخم دیابتی با تکنواز تکامل تا مغز، از مغز تمهربانی، شرط موفقیتنظریه ی تکامل در درمان بیبازگشت به ریشه های تکاملزمین در برابر عظمت کیهانتو پیچیده ترین تکنولوژی سخن و سکوتآلودگی هوا و پارکینسونتاثیر درجه حرارت بر عملکهوموارکتوس ها ممکن است دجوسازی مدرنانرژی تاریک که ما نمی تواثر مضر مصرف طولانی مدت رقیچی ژنتیکیوالزارتان داروی ضد فشار خطر آلودگی هوانه به اعداماساس انسان اندیشه و باور درک حقیقت نردبان و مسیری میدان های مغناطیسی قابل بحثی درباره احساسات متفازندگی در جمع مواردی را برتولید سلولهای جنسی از سلسرعت فکر کردن چگونه استآینده ی علم و فیزیک در60 ثتاثیر عصاره تغلیظ شده گیاهرام مصر از شگفتی های جههوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت قربانی نزاع بین بی مشکلات روانپزشکی پس از ساختلال در شناسایی حروف و قدرت ذهنواکسن ضد اعتیاددو برابر شدن خطر مرگ و مینوار مغزی روشی مهم در تشخاصل علت و تاثیردست و پا زدن در سایه؟مانند آب باشبرای پیش بینی آینده مغز دکار با یگانگی و یکپارچگیزیست، مرز افق رویداد هستتوهم جسمشکرگزار هر چیزی باش که داآیا گذشته، امروز وآینده تداخل مرزها و صفات با بینترقی واقعی یا شعار ترقیایمپلانت مغزیهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه میتواند بزرگترین دمغز فکر میکند مرگ برای دیارتباط متقابل با همه ی حیلزوم سازگاری قانون مجازایک پیشنهاد خوب برای آسان دانش قدرت استچیز جدید را بپذیراعداد بینهایت در دنیای مرفتار مانند بردهمحل درک احساسات روحانیبرخی بیماری های خاص که بدکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان شناسی مدرن در سطح سلتکنولوژی جدید که سلول هاشبیه سازی سیستم های کوانآیا دست مصنوعی به زودی قاتشنج و حرکات شبه تشنجی قاایا بیماری ام اس (مولتیپهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت 67مغز انسان برای شادمانی طارزش خود را چگونه میشناسمنابع انرژی از نفت و گاز ژنها نقشه ایجاد ابزار هوداروهای تغییر دهنده ی سیچگونه جمعیت های بزرگ شکل به جای محکوم کردن دیگران رویا و خبر از آیندهمروری بر تشنج و درمان هایبزرگ شدن تقریبا ناگهانی گیاه خواری و گوشت خوار کدسلول های بنیادیتکامل زبانضایعه ی عروقی مخچهآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتعامل انسان با هوش مصنوعاگر تلاش انسان امروز براهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک قسمت هجدهممغز حریص برای خون، کلید تاز بحث های کنونی در ویروسمناطق خاصی از مغز در جستجکمردرد و علل آنداروی سل سپتچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری های میتوکندریروزهای بد باقی نمیماندمرزهای حقیقی یا مرزهای تتفاوت مغز انسان و میمون هپل خواجو اصفهانسندرم پس از ضربه به سرتاثیر فکر بر سلامتظرف باید پر شود چه با چرک آغاز فصل سرما و دوباره تکجمجمه انسان های اولیهابزار بقا از نخستین همانهیچ اندر هیچحس و ادراک قسمت سومنقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت53کودکان را برای راه آماده در هم تنیدگی کوانتومی و دنخستین تمدن بشریبیماریهای تحلیل عضلانی اریواستیگمینتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند سر، یکی از راه حلهاسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وعماد الدین نسیمی قربانی الکتروتاکسی(گرایش و حرکجهان هوشمندابزار بقا از نخستین همانفاصله ی همیشگی تصویر سازهزاران سال چشم های بینا وخلاصه ای از مطالب همایش منقش درختان در تکاملاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان های علامتی در ام اسچرا خشونت و تعصببا تعمق در اسرار ابدیت و راه بی شکستساهچاله ها تبخیر نمیشودتنفس هوازی و میتوکندریپروژه ی ژنوم انسانیتاثیر تغذیه بر سلامت رواهمکاری یا رقابتعسل طبیعی موثر در کنترل بجهان در حال ایجاد و ارتقاامیدی تازه در درمان سرطاابزار بقای موجود زنده از فرزندان زمان خودویتامین کا در سبزیجاتخانه ی تاریکنقشه با واقعیت متفاوت اسدرمان سرگیجه بدون نیاز باز تکامل تا مغز، از مغز تموفقیت هوش مصنوعی در امتنظریه ی تکامل در درمان بیبازخورد یا فیدبکزمین زیر خلیج فارس تمدنی تو آرامش و صلحیسخن پاک و ثابتآلزایمرتاثیر درجه حرارت بر عملکهورمون شیرساز یا پرولاکتجامعه ی آسمانیانرژی خلا ممکن استاثرات فشار روحی شدیدقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصواکنش های ناخودآگاه و تقخطرات هوش مصنوعینه به اعداماستفاده از مغز، وزن را کمدرک دیگرانمیدان های کوانتومی خلابحثی درباره احساساتی غیرزندگی در سیاهچالهتولترودینسطح آگاهی، رخدادهای زندگآینده با ترس جمع نمیشودتاریک ترین بخش شباولویت بندی ها کجاستهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت آنطور نیست که به نظمشکلات روانپزشکی در عقب اختلالات مخچهقدرت عشقواکسن علیه سرطاندو برابر شدن خطر مرگ و مینوار مغز، ترجمه ی فعالیت اصل عدم قطعیت از کوانتوم دست کردن در گوشماه رجببرای اولین بار دانشمندانکاربرد روباتهای ريزنانوزاوسکا درمان گوشرتوهمات و شناخت حقیقتشکست حتمیآیا پیدایش مغز از روی تصاآیا آگاهی پس از مرگ از بیتروس جریان انرژیایمپلانت مغزی و کنترل دو هوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه های کاذبمغز قلبارتباط چاقی و کاهش قدرت بلزوم سازگاری قانون مجازایک آلل ژنتیکی که از نئانددانش محدود به ابعاد چهارچیزی منتظر شناخته شدنبقای حقیقی در دور ماندن ارفتار وابسته به شکلمحل درک احساسات روحانی دبرخی توجهات در ببمار پارکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان شناسی نوین نیازمند تکنولوژی جدید که سلول هاشبکه های مصنوعی مغز به درآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتشنج عدم توازن بین نورون ایا بدون زبان میتوانیم تهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت 74مغز انسان برای شادمانی طاز فرد ایستا و متعصب بگذرمنابع انرژی از نفت و گاز ژنها ، مغز و ارادهداروهای ضد بیماری ام اس وچگونه جمعیت های بزرگ شکل به خوبی های دیگران فکرکنرویا بخشی حقیقی از زندگی مرکز هوشیاری، روح یا بدن بزرگترین خطایی که مردم مگیرنده باید سازگار با پیسلول های بنیادی منابع و اتکامل زبانضایعات در عصب زیر زبانیآزمون تجربی، راهی برای رتعداد کلی ذهن ها در جهان اگر خواهان پیروزی هستیهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت هشتممغز در تنهایی آسیب میبیناز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست قسمت کمردرد با پوشیدن کفش مناداروی ضد چاقیچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری های مغز و اعصاب و روزهای سختمزایای شکلات تلخ برای سلتفاوت ها و تمایزها کلید بپلاسمای غالبسندرم دزدی ساب کلاوینتاثیر مشاهده بر واقعیت بعقل مجادله گرآغاز مبهم آفرینشجنین مصنوعیابزار بقا از نخستین همانهیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک قسمت سی و هشتمنقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمکوری گذرای ناشی از موبایدر هر سوراخی سر نکننخستین تصویر از سیاهچالهبیماری، رساله ای برای سلریاضیات یک حس جدید استتلاش های جدید در درمان فرپیوندی که فراتر از امکانسیاهچاله ی تولید کنندهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهم نوع خواری در میان پیشیعوامل موثر در پیدایش زباالکترودهای کاشتنیجهان هوشیارابزار بقا از نخستین همانفتون های زیستیهستي مادي ای که ما کوچکترخلاصه ای از درمان های جدینقش ذهن و شناخت در حوادث از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچرا در مغز انسان، فرورفتبا خدا باشرابطه تشنج و اوتیسمسایه ی هوشیاریتنفس هوازی و میتوکندریپروژه ی ژنوم انسانیتاثیر حرکات چشم بر امواج همانند سازی در انسانعشق درونی به یگانگی خلقتجهان ریز و درشتامگا سه عامل مهم سلامتابزار بقای موجود زنده از فرضیه ای جدید توضیح میدهویتامین بی 12 در درمان دردخانواده پایدارنقص در تشخیص هیجانات عامدرمان سرگیجه بدون نیاز باز تکامل تا مغز، از مغز تموفقیت در تفکر استنظریه ی ریسمانبازسازي مغز و نخاع چالشی زمان چیستتو افق رویداد جهان هستیسختی ها رفتنی استآملودیپین داروی ضد فشار تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش فوق العاده، هر فرد اسجاودانگی مصنوعیانسان قدیم در شبه جزیره عاثرات مفید قهوهقانون مندی نقشه ژنتیکی مواکنش به حس جدیددفاع از پیامبرنه جنگ و نه خونریزیاستفاده از هوش مصنوعی در درک درست از خود و هوشیاریمیدان بنیادین اطلاعاتبخش فراموش شده ی حافظهزندگی زمینی امروز بیش از تومورها و التهاب مغزی عاسعی کن به حدی محدود نشویآیا فراموشی حتمی استتاریکی من و تو و گرد و غبااولین قدم شناخت نقص های خهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت افرادمشاهده گر جدای از شیء مشااختلالات حرکتی در انسانقضاوت ممنوعواکسنی با تاثیر دوگانه ادو سوی واقعیتنوار عصب و عضلهاصل، روان و نفس استدست آسمانماپروتیلینبرای تمدن سازی، باید در بکاربرد روباتهای ريز، در زبان فرایند تکاملی برای توکل بر خداشگفت نیست من عاشق تو باشمشگفت انگیز بودن کیهانآیا امکان بازسازی اندامهتری فلوپرازینایمپلانت مغزی کمک میکند هوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست مغز ما کوچکتر از نیم نقطهارتباط هوش ساختار مغز و ژلزوم عدم وابستگی به گوگل یک جهش ممکن است ذهن انساندانش بی نهایتچیزی خارج از مغزهای ما نیبلندی در ذهن ما درک بلندیرفتار اجتماعی انسان، حاصمحدودیت چقدر موثر استبرخی توصیه ها برای واکسیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبزبان، نشان دهنده ی سخنگو تکینگیشبکیه های مصنوعیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتشویق خواندن به کودکانایا تکامل هدفمند استهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت 75مغز انسان رو به کوچک تر شاز مخالفت بشنومنابع انرژی از نفت و گاز ژنهای مشترک بین انسان و وداروی فامپیریدین یا نورلچگونه حافظه را قویتر کنیبه خودت مغرور نشورویا تخیل یا واقعیتمرکز حافظه کجاستبزرگترین درد از درون است گالکانزوماب، دارویی جدیسلول های بدن تو پیر نیستنتکامل زبان انسان از پیشیضرورت زدودن افکارآزمون ذهنی گربه ی شرودینتعذیه ی ذهناپی ژنتیکهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت هشتاد و شمغز را از روی امواج بشناساز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست قسمت کنفرانس تشنج هتل کوثر اصداروی ضد چاقیچالش دیدگاه های سنتی در ببیماری وسواسروش مقابله مغز با محدودیمسمومیت دانش آموزان بی گتفاوت ها را به رسمیت بشناپمبرولیزوماب در بیماری چسندرم سردرد به دلیل افت فتاثیر نگاه ناظر هوشیار بعقلانیت بدون تغییرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجنگ و تصور از جنگابزار بقا از نخستین همانفلج نخاعی با الکترودهای هیپرپاراتیروئیدیسمحس و ادراک قسمت سی و ششمنقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر والنتاین کتاب بدید همنخستین روبات های زنده ی جبیندیشریسدیپلام تنها داروی تایتلاش هایی در بیماران قطع پیوستگی همه ی اجزای جهانسیاره ی ابلهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمه چیز موج استعوامل ایجاد لغت انسانی و الگو نداشتیمجهان های بسیار دیگرابزار بقا از نخستین همانفروتنی معرفتیهستی ما پس از شروعی چگال خم شدن فضا-زماننقش روی و منیزیم در سلامتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچرا ذرات بنیادی معمولاً با طبیعت بازی نکنرادیوی مغز و تنظیم فرکانسایه را اصالت دادن، جز فرتنفس بدون اکسیژنپروانه ی آسمانیتاثیر دوپامین و سروتونینهمجوشی هسته ای، انرژِی بعصب حقوق نورولووجهان شگفت انگیزامروز دانش ژنتیک هیچ ابهابزارهای پیشرفته ارتباط فساد اقتصادی سیتماتیک درویتامین بی هفدهخار و گلنقطه ی رسیدن به قلهدرمان سرگیجه بدون دارواز تکامل تا مغز، از مغز تمولکول ضد پیرینظریه تکامل در درمان بیمبحتی علمی درباره تمایل بزمان و مکان، ابعاد کیهان تو انسانی و انسان، شایستسرنوشتآموزش نوین زبانتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی می تواند بر احجایی خالی نیستانسان میوه ی تکاملاثرات مفید روزه داریقانون گذاری و تکاملواکسن های شرکت فایزر آمردفاع در برابر تغییر ساختچه زیاد است بر من که در ایاستفاده از انرژی خلادرک عمیق در حیواناتمیدازولام در درمان تشنج بخش های تنظیمی ژنومزندگی زودگذرتومورهای نخاعیشلیک فراموشیآیا ممکن است موش کور بی متاریکی و نوراولین مورد PML به دنبال تکهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت اشیامشاهده آینده از روی مشاهاختلالات صحبت کردن در انقطار پیشرفتوابستگی یعنی قلادهدولت یا گروهکنوار عصب و عضلهاصلاح خطا با رفتن بر مسیردستورالعمل مرکز کنترل بیماجرای جهل مقدسبرای خودآگاه بودن تو بایکاش شرف اجباری بود یا حتیزبان متغیرتوپیراماتشگفت زده و حیران باشآیا انسان با مغز بزرگش اختری فلوپرازینایمپلانت نخاعی میتواند دهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست مغز مانند تلفن استارتباط پیوسته ی جهانمقاومت به عوارض فشار خون یک رژیم غذایی جدید، می تودانشمندان موفق به بازگردچیزی شبیه نور تو نیستبلوغ چیسترقیبی قدرتمند در برابر ممحدودیت های حافظه و حافظبرخی درمان های Spinal Muscular Atکشتن عقیده ممکن نیستزبان، وسیله شناسایی محیطتکامل فردی یا اجتماعیشباهت مغز و کیهانآیا راهی برای رفع کم آبی تشخیص ژنتیکی آتروفی های ایجاد احساساتهوش احساسیحس و ادراک قسمت 78مغز انسان رو به کوچکتر شداز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز ژنهای هوش ، کدامندداروی لیراگلوتیدنگاه مادی غیر علمی استبه دنبال رستگاری باشرویا حقی از طرف خدامرکز حافظه کجاستبسیاری از مجرمان، خودشانگام کوچک ولی تاثیرگذارسلول عصبی شاهکار انطباق تکامل ساختار رگهای مغزی ضرب المثل یونانیآزمون ذهنی گربه شرودینگرتغییر الگوی رشد مغزی با زابتدا سخت ترین استهوشمندی کیهانحس و ادراک قسمت پنجممغز زنان جوانتر از مغز مراز تکنیکی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت کنگره بین المللی سردرد دداروی ضد تشنج با قابليت تچاالش ها در تعیین منبع هوبیماری کروتز فیلد جاکوبروش های صرفه جویی در ایجاتفاوت های بین زن و مرد فقپنج اکتشاف شگفت آور در موسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر عقیده ی بی عملافت فشار خون ناگهانی در وجنگ داده هاابزار بقا از نخستین همانفلج بل، فلجی ترسناک که آنهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت سیزدهمنقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر یک فراکتال هر نقطه مرکنرمش های مفید برای درد زابیهوش کردن در جراحی و بیمریشه های مشترک همه ی موجوتلاشی برای درمان قطع نخاپیام های ناشناخته بر مغز سیاره ابلهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمه چیز و هیچ چیزعواملی که برای ظهور لغت االگو و عادت را بشکن و در اجهان هایی در جهان دیگرابزار بقای موجود زنده از فروتنی و غرورو هر کس تقوای خدا پیشه کنخونریزی مغز در سندرم کوونقش روزه داری در سالم و جدرمان ژنتیکی برای نوآوریاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچراروياها را به یاد نمی آبالاترین هدف از دولتراز تغییرساخت شبکه عصبی مصنوعی با تنها مانع در زندگی موارد پرواز از نیویورک تا لوس آتاثیر دپاکین بر بیماری مهمراه سختی، اسانی هستعضلانی که طی سخن گفتن چقدجهانی که نه با یک رخداد و انفجار و توقف تکاملی نشاابزارهای بقا از نخستین هفشار و قدرتویتامین دی گنجینه ای بزرخارق العاده و استثنایی بنقطه ای بود و دگر هیچ نبودرمان سرطان با امواج صوتاز تکامل تا مغز، از مغز تمولتیپل اسکلروز در زنان نظریه تکامل در درمان بیمبحث درباره پیدایش و منشا زمان و گذر آن سریع استتو با همه چیز در پیوندیسریع دویدن مهم نیستآمارهای ارائه شده در سطح تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی و کشف زبان هایجاذبهانسان ها می توانند میدان اثرات مضر ماری جواناقانون جنگلواکسن کووید 19 چیزهایی که دقیق ترین تصاویر از مغز انه عدم مطلق بلکه عدم با قاستفاده از سلول های بنیادرگیری قلب در بیماری ویرمکان زمان یا حافظه زمانبخش بزرگی حس و ادراک ما ازندگی سلول در بدن، جدای اتومورهای ستون فقراتشلیک فراموشیآیا ما کالا هستیمتاریکی خواهد ترسیداولین مورد پیوند سر در انهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت تنها چیزی است که شامشاهدات آمیخته با اشتباهاختلالات عضلانی ژنتیکلمس کوانتومیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدوچرخه سواری ورزشی سبک و نوار عصب و عضله تعیین محلاصول انجام برخی نرمش ها ددغدغه نتیجه ی نادانی استماجرای عجیب گالیلهبرای رشد، باید از مسیر خطکتاب گران و پرهزینه شد ولزبان مشترک ژنتیکی موجوداتوانایی مغز و دیگر اجزای زبان چهار حرفی حیات زمینتوازن مهمتر از فعالیت زیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیآیا احتمال دارد رویا از آترک امروزایمان به رویاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحافظه و اطلاعات در کجاستمغز مادران و کودکان در زمارتباط انسانی، محدود به مقایسه رقابت و همکارییکی از علل محدودیت مغز امدانشمندان نورون مصنوعی سنکاتی در مورد تشنجبلعیدن ستاره توسط سیاهچارموزی از نخستین تمدن بشرمخچه فراتر از حفظ تعادلبرخی روش های تربیتی کودکگل خاردار، زیباستسفر فقط مادی نیستتکامل مادی تا ابزار هوشمشباهت مغز با کیهان مادیآیاما مقهور قوانین فیزیکتشخیص آلزایمر سالها قبل ایران بزرگهوش احساسیحس و ادراک قسمت 82مغز ایندگان چگونه استاز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز ژنهای حاکم بر انسان و انسداروی تشنجی درباردارینگاه محدود و تک جانبه، مشبه زودی شبکه مغزی به جای رویاها از مغز است یا ناخومرکز خنده در کجای مغز استبسیاری از بیماری های جدیگامی در درمان بیماریهای سلولهای ایمنی القا کنندهتکامل شناخت انسان با کشفضررهای مصرف شکر و قند بر آزادی عقیده، آرمانی که تتغییر دیگران یا تغییر خوابتدایی که در ذهن دانشمنهوشیاری و وجودحس و ادراک قسمت پنجاهمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز و از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت کنگره بین المللی سردرد دداروی ضد تشنج با قابليت تناتوانی از درمان برخی ویبیماری گیلن باره و بیمارروش هایی برای جلوگیری از تفاوت های تکاملی در مغز وپول و شادیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه انسان بر رفتاعلم و ادراک فقط مشاهده ی افت هوشیاری به دنبال کاهجنبه های موجی واقعیتابزار بقا از نخستین همانفلج خوابهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت ششمنقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر کمتر از چند ماه سوش جدنرمش های مفید در سرگیجهبیهوشی در بیماران دچار اریشه های مشترک حیاتتلاشی تازه برای گشودن معپیدایش زبانتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمه چیز کهنه میشودعوارض ازدواج و بچه دار شدالگوی بنیادین و هوشیاریجهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از فرگشت و تکامل تصادفی محض وفور و فراوانیخواندن ، یکی از شستشو دهننقش رژیم غذایی بر رشد و ادرمان پوکی استخواناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچراروياها را به یاد نمی آباهوش ترین و با کیفیت تریراست دستی و چپ دستیساخت شبکه عصبی با الفبای تنها در برابر جهانپروتئین های ساده ی ابتداتاثیر داروهای ضد التهاب همراهی نوعی سردرد میگرنیغم بی پایانجهانی که از یک منبع، تغذیانقراض را انتخاب نکنیدابزارهای بقا ازنخستین همفضای قلب منبع نبوغ استویروس مصنوعیخبر مهم تلسکوپ هابلنقطه بی بازگشتدرمانهای بیماری پارکینساز تکامل تا مغز، از مغز تمواد کوانتومی جدید، ممکننظریه تکامل در درمان بیمبحثي درباره هوش و تفاوتهزمان و صبرتو با باورهایت کنترل میشسریعترین کامپیوتر موجودآن چیزی که ما جریان زمان تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی یا حماقت طبیعجاذبه و نقش آن در شکلگیریانسان یک کتابخانه استاجزای پر سلولی بدن انسان قانون جنگلواکسن کرونا و گشودن پنجردل به دریا بزننهایت معرفت و شناخت درک عاستفاده از سلول های بنیادرگیری مغز در بیماری کویمکانیک کوانتومی بی معنی بخش بزرگتر کیهان ناشناختکی غایب شدی تا نیازمند دلزندگی، مدیریت انرژیتوهم فضای خالیشنا در ابهای گرم جنوب نیاآیا ما تنها موجودات زنده تاریخ همه چیز را ثبت کردهاولین هیبرید بین انسان و هوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت خواب و رویامطالبه ی حق خوداختراع جدید اینترنت کوانلوب فرونتال یا پیشانی مغوبینار اساتید نورولوژی ددورترین نقطه ی قابل مشاهنوبت کودکاناصول توسعه ی یک ذهن کاملذهن ما از در هم شکستن منبماده ی تاریکبرای زندگی سالم، یافتن تکتاب زیست شناسی باورکتاب طبیعت در قالب هندسهزبان نیاز تکاملی استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسشگفتی های زنبور عسلآیا احتمال دارد رویا از آترکیب آمار و ژنتیکاین پیوند نه با مغز بلکه هوش مصنوعی از عروسک تا کمحافظه ی هوش مصنوعیمغز چون ابزار هوش است دلیارتباط از بالا به پایین ممقابله ی منطقی با اعتراضیافته های نوین علوم پرده دانشمندان یک فرضیه رادیکچگونه مولکول های دی ان ایبنی عباس، ننگی بر تاریخرمز و رازهای ارتباط غیر کمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرخی سلولهای عصبی در تلاگل درون گلدانسفر نامه سفر به بم و جنوب تکامل مداومشباهت کیهان و مغزآب زندگی است قسمت چهارمتصویر خورشید یا خود خورشایرادهای موجود در خلقت بهوش در طبیعتحس و ادراک قسمت 87مغز ابزار بقای برتر مادیاز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز کفش و کتابداروی جدید ALSنگاه انسان محدود به ادرابه زیر پای خود نگاه نکن برویاهای پر رمز و حیرتی درمرگ چیستبسیاری از بیماری های جدیگامی در درمان بیماریهای سلولهای بنیادی مصنوعی درتکامل، نتیجه ی برنامه ریضررهای شکر بر سلامت مغزآزار دیگری، آزار خود استتغییر دادن ژنها آیا روزی ابتذال با شعار دینهوشیاری و افسردگیحس و ادراک قسمت پنجاه و یمغز، فقط گیرندهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت کنترل همجوشی هسته ای با هداروی ضد تشنج توپیراماتناتوانی در شناسایی چهره بیماری آلزایمر، استیل کوروش هایی ساده برای کاهش اتفاوت های زبانی سرمنشا تپول و عقیدهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه انسان بر رفتاعلم و روحافتخار انسانجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانفلج خواب چیستهدف یکسان و مسیرهای مختلحس و ادراک قسمت شصت و هشتنقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر آرزوهایت مداومت داشتهنرمش های موثر در کمردردبیوگرافیرژیم های غذایی و نقش مهم تلاشی جدید در درمان ام اسپیر شدن حتمی نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمه چیز در زمان مناسبعید نوروز مبارکالگوبرداری از طبیعتجهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از فراموش کارها باهوش تر هسوقاحت و تمسخر دیگرانخواب سالم عامل سلامتینقش رژیم غذایی در رشد و ادرمان پوکی استخواناز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمنزاع بین جهل و علم رو به پباور و کیهان شناسیرجزخوانی هایی که امروز بساختن آیندهتنهاییپروتز چشمتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هندسه ی پایه ایغم بی پایانجهانی در ذهنانواع سکته های مغزیابزارهای بقای موجود زندهقفس ذهنویرایش DNA جنین انسان، برخدا موجود استنمیتوان با بیرون انداختندرها بسته نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تموجود بی مغزی که می تواندهفت چیز که عملکرد مغز تو بحثی جالب درباره محدودیتزمان واقعیت است یا توهمتو باید نیکان را به دست بسرگیجه از شایعترین اختلاآنچه ناشناخته است باید شتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجبران از دست رفته هااجزایی ناشناخته در شکل گقانونمندی و محدودیت عالمواکسن کرونا از حقیقت تاتدلایلی که نشان میدهد ما بنهایت در بی نهایتاستفاده از سلول های بنیادرگیری مغز در بیماران مبمکانیزمهای دفاعی در براببخش دیگری در وجود انسان هکیهان خود را طراحی میکندزندان ذهنیتوهم فضای خالی یا توهم فضشناخت و معرفت، و نقش آن دآیا مغز تا بزرگسالی توسعتازه های اسکیزوفرنی(جنواولین تصویر در تاریخ از سهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت در علم، هرگز نهایی مطالبی در مورد تشنجادامه بحث تکامل چشملوتیراستاموجود قبل از ناظر هوشمندديدن با چشم بسته در خواب نور دروناصول سلامت کمرذهن چند جانبه نیازمند نگماده ی خالیبرخی ملاحظات در تشنج های