دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

کجای مغز مسئول پردازش تجربیات روحانی است

کجای مغز مسئول پردازش تجربیات روحانی است؟

نوروسافاری | دانشمندان دانشگاه Yale توانسته اند محل نوروبیولوژیکی احتمالی برای تجربیات روحانی (حس متصل بودن به چیزی فراتر از خود) را مشخص کنند.
طبق مطالعه ای که اخیرا در ژورنال Cerebral Cortex به چاپ رسیده است به نظر می رسد که “فعالیت قشر آهیانه ای” ناحیه ی از مغز که علاوه بر پردازش توجه، مسئول آگاهی از وجود خود و دیگران نیز است، عنصر مشترک در تمامی افرادی است که انواع تجربیات روحانی را داشته اند.
به گزارش نوروسافاری از دانشگاه یل، به گفته ی مارک پوتنزا، پروفسور روانپزشکی مرکز تحقیقات علوم اعصاب کودکان دانشگاه Yale، تجربیات روحی حالات بسیار شدیدی هستند که تاثیر عمیقی بر زندگی افراد دارند. فهم اساس نورونی تجربیات روحانی می تواند به ما در فهم هرچه بهتر نقش این حالات در تاب آوری و بازیابی سلامت ذهنی و روانی و اختلالات اعتیادی کمک کند.
تجربیات روحانی می توانند جنبه مذهبی داشته باشند یا نه. به طور مثال احساس یکی بودن با کائنات زمانی که در طبیعت به سیر و سیاحت می پردازیم و یا حس عدم وجود خود، در حین رویدادهای ورزشی.

طراحی مطالعه
محققین دانشگاه Yale و همچنین محققین انستیتو Spirituality Mind Body دانشگاه کلمبیا، با ۲۷ فرد جوان مصاحبه هایی انجام دادند تا بتوانند اطلاعاتی در ارتباط با تجربیات استرسزا و آرامبخش آنها علاوه بر تجربیات روحانیشان به دست آورند.
سپس هنگامی که برای اولین بار صدای ضبط شده ی خودشان را که در ارتباط با تجربیاتیشان بود پخش کردند، از این افراد اسکن fMRI گرفتند. در حالی که تجربیات روحانی هر شخص متفاوت بود، هنگامی که فرد آن تجربیات روحانی را تصور میکرد، محققین متوجه الگوی مشابهی از فعالیت ناحیه ی قشر آهیانه ای شدند .....


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تو یک جهان در مغز خودت هسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان یکپارچهنگاهی بر توانایی اجزاي بنقش ذهن و شناخت در حوادث درمان تومورهای مغزی با اآیا جهان ذهن و افکار ما مسیاهچاله و تکینگی ابتدایواکسن دیگری ضد کرونا از دابزارهای بقای از نخستین به زودی شبکه مغزی به جای توصیه هایی در مصرف ماهیمولتیپل اسکلروز در زنان حقیقت قربانی نزاع بین بی چرا حیوانات سخن نمی گوینچند نرمش مفید برای کمردردرگیری مغزی در سندرم کووآسيب میکروواسکولاریا آسسخن پاک و ثابتیک رژیم غذایی جدید، می تواختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیتکامل ساختار رگهای مغزی ماه رجبحس و ادراک قسمت نهمنظریه تکامل در درمان بیمنیاز به آموزش مجازی دیجیروی و منیزیم در تقویت استامید درمان کرونا با همانشواهدی از نوع جدیدی از حاکمردرد با پوشیدن کفش مناارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر کپسول نوروهرب بر نمدیریت اینترنت بر جنگحس و ادراک قسمت سی و هشتمهوش مصنوعی الفاگوروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد PML به دنبال تکضررهای مصرف شکر و قند بر کاهش مرگ و میر ناشی از اباز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرفراموش کارها باهوش تر هستاثیر گیاه خواری بر رشد ومسئولیت جدیدخورشید مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت راینترنت بدون فیلتر ماهواعوارض ازدواج و بچه دار شدکشف مکانیسمی پیچیده در باز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دقبل از انفجار بزرگتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز چون ابزار هوش است دلیدو سوی واقعیتزندگی زمینی امروز بیش از هوش احساسیاپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تگاهی مغز بزرگ چالش استبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز برای فراموشی بیشتر کدانشمندان روشی برای تبدیپرواز از نیویورک تا لوس آزبان و شناخت حقیقت قسمت دهزینه سنگین انسان در ازاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتپیوند سر، یکی از راه حلهاتقلید از روی طبیعتمنابع انرژی از نفت و گاز تشخیص ژنتیکی آتروفی های نقش نظام غذایی در تکامل مدر محل کار ارزش خودت را بآیا هوش ارثی دریافتی از پسلول عصبی شاهکار انطباق واقعیت فیزیکی، تابعی از ابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دتو پیچیده ترین تکنولوژی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان کاملی در اطراف ما پرچالش دیدگاه های سنتی در بنقش روی و منیزیم در سلامتدرمان تشنجآیا جهش های ژنتیکی، ویروسیاهچاله ی تولید کنندهواکسن سرطانابزارهای دفاعی و بقای موبه زیر پای خود نگاه نکن بتوضیحی ساده در مورد هوش ممواد کوانتومی جدید، ممکنحقیقت اشیاچرا حجم مغز گونه انسان درچند جهانیدرگیری اعصاب به علت میتوآسیب ها ناشی از آلودگی هوسرنوشتیکی از علل محدودیت مغز اماختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل شناخت انسان با کشفماپروتیلینحس و ادراک قسمت چهارمهفت چیز که عملکرد مغز تو چیزی خارج از مغزهای ما نیرویا و خبر از آیندهامگا سه عامل مهم سلامتشواهدی از دنیسوان(شبه نئکنفرانس تشنج هتل کوثر اصارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکتاثیر کپسول نوروهرب بر تمدارک ژنتیکی چگونه انسانحس و ادراک قسمت سی و ششمهوش مصنوعی از عروسک های بروشهای نو در درمان دیسک باولین مورد پیوند سر در انضررهای شکر بر سلامت مغزکاهش التهاب ناشی از بیمااز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد ومستند جهان متصلخانواده پایدارهوش مصنوعی از عروسک تا کمایندرالعید نوروز مبارککشف ارتباط جدیدی از ارتباز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز چگونه صداها را فیلتر دوچرخه سواری ورزشی سبک و زندگی زودگذرهوش عاطفی بیشتر در زنانابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تگذر زمان کاملا وابسته به بزرگترین خطایی که مردم مملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟داروهای مصرفی در ام اسپرورش مغز مینیاتوری انسازبان و شناخت حقیقت قسمت سهزاران سال چشم های بینا وابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز پیام های ناشناخته بر مغز تقویت استخوان در گرو تغذمنابع انرژی از نفت و گاز تصویربرداری فضاپیمای آمنقش نظریه تکامل در شناسادر چه مرحله ای از خواب ، رآیا هوش سریعی که بدون احسسلولهای ایمنی القا کنندهواقعیت چیستابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هاتو دی ان ای خاص ميتوکندريمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان در حال نوسان و چرخشچاالش ها در تعیین منبع هونقش روزه داری در سالم و جدرمان جدید میگرن با انتی آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسیاره ی ابلهانواکسنی با تاثیر دوگانه ااتفاق و تصادفبوزون هیگز چیستتیوتیکسن داروی ضد جنونموجود بی مغزی که می تواندحقیقت تنها چیزی است که شاچرا خشونت و تعصبچندین ماده غذایی که مانندرد باسن و پا به دلیل کاهآشنا پنداریسریعترین کامپیوتر موجودیافته های نوین علوم پرده اختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی اتأثیر نگاه انسان بر رفتاماجرای جهل مقدسحس و ادراک قسمت نوزدهمهفت سین یادگاری از میراث چیزی شبیه نور تو نیسترویا بخشی حقیقی از زندگی امروز دانش ژنتیک هیچ ابهشکل های متفاوت پروتئین هکنگره بین المللی سردرد دارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر کپسول نوروهرب بر سمروری بر تشنج و درمان هایحس و ادراک قسمت سیزدهمهوش مصنوعی از عروسک های بروشهای شناسایی قدرت شنوااولین هیبرید بین انسان و طلای سیاهکاهش دوپامین عامل بیماریاز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختفرایند پیچیده ی خونرسانیتاثیر گیاهخواری بر رشد و مشکلات نخاعیخارق العاده و استثنایی بهوش مصنوعی از عروسک تا کمایا کوچک شدن مغزانسان العامل کلیدی در کنترل کارآکشف جمجمه ای درکوه ایرهواز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ناتوان از توجیه پیداديدن با چشم بسته در خواب زونیسومایدهوش عاطفی در زنان بیشتر اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تگربه شرودینگر و تاثیر مشبسیاری از بیماری های جدیممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر رژیم گیاهخواری بر مغز بزرگ چالش است یا منفعداروهای ام اسآلودگی هوا و ویروس کرونازبان شناسی مدرن در سطح سلهستي مادي ای که ما کوچکترابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز پیشینیان انسان از هفت میتلقین اطلاعات و حافظهمنابع بی نهایت انرژی در دتصادف یا قوانین ناشناختهچگونه هموساپينس بر زمین نقش هورمون های تیروئید ددر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا هشیاری کوانتومی وجودسلولهای بنیادی مصنوعی درواقعیت چیستابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردتولید مثل اولین ربات های منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهش های ژنتیکی مفید در ساناتوانی از درمان برخی وینقش رژیم غذایی بر رشد و ادرمان جدید کنترل مولتیپلآیا خداباوری محصول تکاملسیاره ابلهانواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلتکنولوژی جدید که سلول هاموجودات مقهور ژنها هستندحقیقت خواب و رویاچرا در مغز انسان، فرورفتچه زیاد است بر من که در ایدستورالعمل مرکز کنترل بیآغاز فصل سرما و دوباره تکسرگیجه از شایعترین اختلایادگیری مهارت های جدید داختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیمتئوری تکامل امروز در درمماده ی تاریکحس و ادراک قسمت هفتمهم نوع خواری در میان پیشینکاتی در مورد تشنجرویا تخیل یا واقعیتانفجار و توقف تکاملی نشاشگفتی های زنبور عسلکنگره بین المللی سردرد دارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر کپسول نوروهرب بر سمرکز هوشیاری، روح یا بدن حس و ادراک قسمت ششمهوش مصنوعی از عروسک بازی روشی برای بهبود هوش عاطفاولین تصویر در تاریخ از سطوفان فقر و گرسنگی و بی سکاهش سن بیولوژیکی، تنها از نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان هفرایند تکامل و دشواری هاتاثیر انتخاب از طرف محیط مشکلات بین دو همسر و برخیخدا موجود استراه پیروزی در زندگی چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمایا این جمله درست است کسیعادت کردن به نعمتگل زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدلمس کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز و سیر تکامل ان دلیلی دی متیل فومارات(زادیوا)(زونا به وسیله ویروس ابله هوش عاطفی در زنان بیشتر اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تگزیده ای از وبینار یا کنفبسیاری از بیماری های جدیمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمغز بزرگ چالشهای پیش روداروهای تغییر دهنده ی سیآلزایمرزبان شناسی نوین نیازمند هستی ما پس از شروعی چگال ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاش هایی در بیماران قطع مناطق خاصی از مغز در جستجتظاهر خوابیده ی مادهچگونه واکسن کرونا را توزنقش هورمون زنانه استروژندر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا واکنش های یاد گرفته وسلسله مباحث هوش مصنوعیواقعیت های متفاوتابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملاصول سلامت کمرتولید پاک و فراوان انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهش های ژنتیکی غیر تصادفناتوانی در شناسایی چهره نقش رژیم غذایی در رشد و ادرمانهای بیماری پارکینسآیا دلفین ها می تواند از سیاره ابلهانوبینار اساتید نورولوژی داثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهاتکنولوژی جدید که سلول هامیهمانهای ناخوانده عامل حقیقت راستین انسان علم بچراروياها را به یاد نمی آنهایت معرفت و شناخت درک عذهن ما از در هم شکستن منبإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسربازان ما محققا غلبه می یادآوری خواب و رویااختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار اتئوری تکامل در پیشگیری و ماده ی خالیحس و ادراک قسمت هفدهمهمیشه اطمینان تو بر خدا بچگونه مولکول های دی ان ایرویا حقی از طرف خداانواع سکته های مغزیشاهکار قرنکنترل همجوشی هسته ای با هارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کتامین در درمان پامرکز حافظه کجاستحس و ادراک سی و هفتمهوش مصنوعی از عروسک بازی روشی جدید در درمان قطع نخاولین سلول مصنوعیطی یکصد هزار سال اخیر هرچکایروپاکتیک چیستاز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده مفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر احتمالی عصاره تغلیمشکلات روانپزشکی پس از سخطا در محاسبات چیزی کاملرابطه تشنج و اوتیسمهوش مصنوعی از عروسک تا کمایا ابزار هوشمندی یا مغز عارضه جدید ویروس کرونا سگلوئوناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز آیندگان چگونه است ؟دژا وو یا اشنا پنداریزیباترین چیز در افزایش سهوشیاری کوانتومیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تگزارش یک مورد جالب لخته وبعد از کرونامنابع انرژی از نفت و گاز تاریخ همه چیز را ثبت کردهمغز بزرگ و فعال یا مغز کوداروهای ضد بیماری ام اس وآمارهای ارائه شده در سطح زبان، وسیله شناسایی محیطو هر کس تقوای خدا پیشه کنابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی برای درمان قطع نخامنبع هوشیاری کجاست قسمت تظاهری از ماده است که بیدچگونه آن شکری که می خوریمنقش ویتامین K در ترمیم اسدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا یک، وجود داردسلطان جنگل یا صاحب ملکوتواقعیت و مجازابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترستولید سلولهای جنسی از سلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهشهای مفید و ذکاوتی که دنبرو و انرژی مداومنقش زنجبیل در جلوگیری از درهای اسرارآمیز و پوشیدهآیا دلفین ها میتوانند باسیر آفرینش از روح تا مغز وراپامیل در بارداریاثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن تکامل مادی تا ابزار هوشممیگرن سردردی ژنتیکی که بحقایق ممکن و غیر ممکنچراروياها را به یاد نمی آچهار میلیارد سال تکامل بذهن چند جانبه نیازمند نگافت فشار خون ناگهانی در وسردرد میگرن در کودکانژن هوش و ساختارهای حیاتی اختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیتا 20 سال آینده مغز شما به مبانی ذهنی سیاه و سفیدحس و ادراک قسمت هجدهمهمیشه عسل با موم بخوریمچگونه مغز پیش انسان یا همرویاها از مغز است یا ناخوانگشت ماشه ایشبیه سازی میلیون ها جهان کندر در بیماریهای التهابارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهفلج نخاعی با الکترودهای تاثیر گیاه خواری بر رشد ومرکز حافظه کجاستحس و ادراک- قسمت بیست و پهوش مصنوعی از عروسک بازی روشی جدید در درمان سکته ماوکرلیزوماب داروی جدید شظهور امواج مغزی در مغز مصکار با یگانگی و یکپارچگیاز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر ترکیبات استاتین (سمشکلات روانپزشکی در عقب خطا در محاسبات چیزی کاملراز تغییرهوش مصنوعی از عروسک تا کمایا بیماری ام اس (مولتیپعدم توقف تکامل در یک انداگمان میکنی جرمی کوچکی در از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیلوتیراستامتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان ایا طبیعتا تمادژاوو یا آشناپنداریزیر فشار کووید چه باید کرهوش، ژنتیکی است یا محیطیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تگشایش دروازه جدیدی از طربعد از کرونامنابع انرژی از نفت و گاز تازه های اسکیزوفرنی(جنومغز بزرگترین مصرف کننده داروی فامپیریدین یا نورلآن چیزی که ما جریان زمان سفر نامه سفر به بم و جنوب وقت نهيب هاي غير علمي گذشابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی تازه برای گشودن معمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییر الگوی رشد مغزی با زچگونه انتظارات بر ادراک نقش ژنتیک در درمان اختلادر آستانه ی موج پنجم کوویآیا کیهان می تواند یک شبیسم زنبور ، کلیدی برای وارواکنش های ناخودآگاه و تقابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیتومورها و التهاب مغزی عامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهشهای مفید و ذکاوتی که دنخاع ما تا پایین ستون فقرنقش زبان در سلطه و قدرت ادرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا دست مصنوعی به زودی قاسیستم تعادلی بدنورزش هوازی مرتب خیلی به قاثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به ستکامل مداوممیگرن شدید قابل درمان اسحمله ویروس کرونا به مغزنزاع بین جهل و علم رو به پچهار ساعت پس از کشتار خوکذهن تو همیشه به چیزی اعتقافراد آغاز حرکت خودشان رسردرد و علتهای آنژن یا نقشه توسعه مغز و نقاختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیتا بحر یفعل ما یشامباحث مهم حس و ادراکحس و ادراک قسمت هشتمهمراهی نوعی سردرد میگرنیرویاهای پر رمز و حیرتی درانگشت نگاری مغز نشان میدشبیه سازی سیستم های کوانکوچک شدن مغز از نئاندرتاارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتفلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرکز خنده در کجای مغز استحساسیت روانی متفاوتهوش مصنوعی از عروسک بازی ريتوکسيمب در درمان ام اسايندگان چگونه خواهند دیدعقل مجادله گرکاربرد روباتهای ريزنانواز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱فرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر دوپامین و سروتونینمشاهده گر جدای از شیء مشاخطر آلودگی هواراست دستی و چپ دستیهوش مصنوعی از عروسک تا کمایا بدون زبان میتوانیم تعسل طبیعی موثر در کنترل بگنجینه ای به نام ویتامین از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای ایجاد تمددگرگونی های نژادی و تغییزیرفون داروی ضد ام اسهیچ کاری نکردن به معنی چیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تپمبرولیزوماب در بیماری چبعد از کرونا دلخوشی بیهومنابع انرژی از نفت و گاز تازه های بیماری پارکینسومغز حریص برای خون، کلید تداروی لیراگلوتیدآنچه واقعیت تصور میکنیم سفر به مریخ در 39 روزوقتی فهمیدی خطا کردی برگابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتلاشی جدید در درمان ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییر زودتر اتصالات مغزیچگونه باغبانی باعث کاهش نقش گرمایش آب و هوا در همدر درمان بیماری مولتیپل آیا گذشته، امروز وآینده سماگلوتید داروی کاهش دهنواکنش به حس جدیدابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجواب دانشمند سوال کننده نخستین تصویر از سیاهچالهنقش زبان در سلطه و قدرت ادرک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیستم دفاعی بدن علیه مغز ورزش هوازی ، بهترین تمریاثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و تکامل چشممیدان مغناطيسي زمین بشر حمایت از طبیعتنزاع بین علم و نادانی رو نوآوری ای شگفت انگیز دانذخیره ی شگفت انگیز اطلاعافزایش قدرت ادراکات و حسسردرد تنشنژنها نقشه ایجاد ابزار هواختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر مشاهده بر واقعیت بمجموعه های پر سلولی بدن محس و ادراک قسمت پنجمهندسه ی پایه ایرویای شفافاندوهگین نباش اگر درب یا شبکه های مصنوعی مغز به درکووید نوزده و خطر بیماری ارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين فلج خوابتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرگ چیستخفاش با شیوع همه گیری جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ریواستیگمینايا اراده آزاد توهم است یعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهکاربرد روباتهای ريز، در از نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتقلب و عقلتاثیر دپاکین بر بیماری ممشاهده آینده از روی مشاهخطرات هوش مصنوعیرجزخوانی هایی که امروز بهوش مصنوعی از عروسک تا کمایا تکامل هدفمند استعصب حقوق نورولووگویید نوزده و ایمنی ساکتاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلالا اکراه فی الدینتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای شادمانی طدانش بی نهایتزاوسکا درمان گوشرهیچگاه از فشار و شکست نترابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تپنج اکتشاف شگفت آور در موبعد از کرونا دلخوشی بیهومنابع انرژی از نفت و گاز تبدیل تراکت صوتی مصنوعی مغز زنان جوانتر از مغز مرداروی تشنجی دربارداریآنزیم تولید انرژی در سلوسفر تجهیزات ناسا به مریخ ویتنام نوعی کرونا ویروس ابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتمایل زیاد به خوردن بستنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییر عمودی سر انسان از پچگونه تکامل مغزهای کنونینقش پیش زمینه ها و اراده در سال حدود 7 میلیون نفر آیا آگاهی پس از مرگ از بیسندرم کووید طولانیواکسن های شرکت فایزر آمرواکسن کووید 19 چیزهایی که ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متوهم چیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجاذبه و نقش آن در شکلگیرینخستین روبات های زنده ی جنقش سجده بر عملکرد مغزدرک احساسات و تفکرات دیگآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسکته مغزیورزش و میگرناجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارتکامل ابزار هوش ، راه پر میدازولام در درمان تشنج حوادث روزگار از جمله ویرنزاع بین علم و جهل رو به پنوار مغز مشاهده ی غیر مستذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش مرگ و میر سندرم کوسردرد سکه ایژنها ، مغز و ارادهادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمحل درک احساسات روحانیحس و ادراک قسمت بیست و چههندسه ی رایج کیهانروبات های ریز در درمان بیانرژی تاریکشباهت مغز با کیهان مادیکودک ایرانی که هوش او از ارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و فلج خواب چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرگ و میر پنهانخلاصه ای از مطالب همایش مهوش مصنوعی از عروسک بازی ریاضیات یک حس جدید استايا اراده آزاد توهم است یعلم به ما کمک میکند تا موکتاب زیست شناسی باوراز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دقیچی ژنتیکیتاثیر داروهای ضد التهاب مطالعه ای بیان میکند اهددفاع در برابر تغییر ساخترساناها و ابر رساناها و عهوش مصنوعی به کمک هوش طبیایجاد احساساتعضلانی که طی سخن گفتن چقدگوشه بیماری اتوزومال رسساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و لایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای شادمانی طدانشمندان موفق به بازگردزبان مشترک ژنتیکی موجوداهیپرپاراتیروئیدیسمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تپوست ساعتی مستقل از مغز دتفکر خلا ق در برابر توهم منابع انرژی از نفت و گاز تبدیل سلولهای محافط به سمغزهای کوچک بی احساسداروی جدید s3 در درمان ام آینده ی انسان در فراتر ازسفر دشوار اکتشافویتامین E برای فعالیت صحابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییرات منطقه بویایی مغزچگونه جمعیت های بزرگ شکل نقش آتش در رسیدن انسان بهدرمان های اسرار آمیز در آآیا امکان بازسازی اندامهسندرم گیلن باره به دنبال سندرم پیریفورمیسواکسن کرونا و گشودن پنجرابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متوپیراماتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجدایی خطای حسی استنرمش های مفید برای درد زانقش غذاها و موجودات دريادرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی سانسور از روی قصد بسیاری ورزش بهترین درمان بیش فعاجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و تکامل داروینی هنوز در حامکانیک کوانتومی بی معنی حافظه و اطلاعات در کجاست نشانه های گذشته در کیهان نوار مغزی روشی مهم در تشخذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش سرعت پیشرفت علوم سرعت فکر کردن چگونه استژنهای مشترک بین انسان و واداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر نگاه و مشاهده ناظر محل درک احساسات روحانی دحس و ادراک قسمت بیست و یکهندسه بنیادینروح رهاییانرژی تاریک که ما نمی توشباهت کیهان و مغزکودکان میتوانند ناقل بی ارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب ففلج دوطرفه عصب 6 چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرگ انتقال است یا نابود شخونریزی مغز در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی ریسدیپلام تنها داروی تایای نعمت من در زندگیمعلایم کمبود ویتامین E را کتاب، سفری به تاریخاز آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر داروی ضد تشنج سدیم معنی روزهدقیق ترین تصاویر از مغز ارشته نوروایمونولوژی و نقهوش مصنوعی در کامپیوترهاایرادهای موجود در خلقت بغیرقابل دیدن کردن مادهگوشت خواری یا گیاه خواریاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچک تر شدانشمندان نورون مصنوعی سزبان چهار حرفی حیات زمینهاوکينگ پیش از مرگش رسالابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تپیموزایدتفاوت مغز انسان و میمون همنابع انرژی از نفت و گاز تروس جریان انرژیمغزتان را در جوانی سیم کشداروی جدید میاستنی گراویآینده ی علم و فیزیک در60 ثسفرنامه سفر به بم و جنوب ویتامین E در چه مواد غذایابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تمدن پیشرفته ی پیشینیانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییرات آب و هوایی که به چگونه جمعیت های بزرگ شکل نقش انتخاب از طرف محیط، ندرمان های بیماری آلزایمرآیا انسان با مغز بزرگش اخآیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهاواکسن کرونا از حقیقت تاتابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای متوانایی مغز و دیگر اجزای منبع هوشیاری در کجاست؟ قجریان انرژی در سیستم های نرمش های مفید در سرگیجهنقش غذاها و موجودات دريادرک حقیقت نردبان و مسیری آیاما مقهور قوانین فیزیکسانسور بر بسیاری از حقایورزش در کمر درداحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتتکامل داروینی هنوز در حامکانیزمهای دفاعی در برابحافظه و اطلاعات در کجاست نظام مثبت زندگینورون هاي مصنوعی می توانذرات کوانتومی زیر اتمی قافسردگی و اضطراب در بیماشلیک فراموشیژنهای هوش ، کدامندادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر نگاه انسان بر رفتامحدودیت های حافظه و حافظحس و ادراک قسمت بیست و دوهندسه در پایه ی همه ی واکروزه داری متناوب، مغز را انسان قدیم در شبه جزیره عشباهت زیاد بین سلول هاي عکودکان خود را مشابه خود تارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهفناوری هوش مصنوعی نحوه ختاثیر گیاه خواری بر رشد ومراحل ارتقای پله پله کیهخواندن ، یکی از شستشو دهنهوش مصنوعی از عروسک بازی ریشه های مشترک حیاتای آنکه نامش درمان و یادشعلایم کمبود ویتامین E را کجای مغز مسئول پردازش تجاز انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر درجه حرارت بر عملکمعادله ها فقط بخش خسته کندلایلی که نشان میدهد ما برشد مغز فرایندی پیچیده اهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاگر میدانی مصیبت بزرگتر مقالاتگیلگمش باستانی کیستاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير لرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچکتر شددانشمندان یک فرضیه رادیکپیشرفت های جدید علوم اعصزبان و کلمه حتی برای کسانهاوکينگ پیش از مرگش رسالابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تپیموزایدتفاوت ها و تمایزها کلید بمنابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازینمغزتان را در جوانی سیمکشداروی جدید ضد میگرنآیا ممکن است موش کور بی مسفرنامه سفر به بم و جنوب ویتامین کاابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمدن بشری و مغز اخلاقیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتغییرات تکاملی سر انسان چگونه حافظه را قویتر کنینقش اتصالات بین سلولهای درمان های جدید میگرننقش تیروئید در تکامل مغزدرمان های جدید در بیماری آیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهاواکسن کرونا ساخته شده توابزار بقای موجود زنده از بلندی در ذهن ما درک بلندیتوازن مهمتر از فعالیت زیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قجریان انرژی در سیستم های نرمشهای مهم برای تقویت عنقش غذاها و موجودات دريادرک عمیق در حیواناتآب زندگی است قسمت چهارمساخت شبکه عصبی مصنوعی با وزن حقیقی معرفت و شناختاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار تکامل داروینی هنوز در حاما انسانها چه اندازه نزدحافظه و اطلاعات در کجاستنظریه ی تکامل در درمان بینورون های ردیاب حافظهرفتار اجتماعی انسان، حاصالکتروتاکسی(گرایش و حرکشلیک فراموشیژنهای حاکم بر انسان و انسادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر نگاه انسان بر رفتامخچه فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت بیست و سوهوموارکتوس ها ممکن است دروزه داری و بیمار ی ام اس انسان ها می توانند میدان شباهت زیاد بین سلول هاي عکوری گذرای ناشی از موبایارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهفیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرز مرگ و زندگی کجاستخواب سالم عامل سلامتیهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت مغزی کمک میکند علت خواب آلودگی بعد از خوکرونا چه بر سر مغز می آوراز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های قانون جنگلتاثیر درجه حرارت بر عملکمعجزه ی علم در کنترل کروندنیای شگفت انگیز کوانتومرشد مغز علت تمایل انسان بهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاگر نیروی مغناطیس نباشد تاثیر ویتامین دی بر بیماگیاه خواری و گوشت خوار کدبررسی و اپروچ جدید بر بیملرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ایندگان چگونه استدانشمندان ژنی از مغز انسپیشرفتی مستقل از ابزار هزبان و بیان نتیجه ساختماهدف یکسان، در مسیرهای متابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تپیچیدگی های مغزمگستفاوت های بین زن و مرد فقمنابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازیننقش قهوه در سلامتیداروی ضد تشنج با قابليت تآیا ما تنها موجودات زنده سفرنامه سفر به بم و جنوب ویتامین کا و استخوانابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمدنی قدیمی در شمال خلیج منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتثبت امواج الکتریکی در عصنگاه محدود و تک جانبه، مشنگاه انسان محدود به ادرانقش حفاظتی مولکول جدید ددرمان های رایج ام اسآیا برای تولید مثل همیشه سوپاپ ها یا ترانزیستورهاواکسن ایرانی کرونا تولیدابزارهای پیشرفته ارتباط بلعیدن ستاره توسط سیاهچاتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمنبع خواب و رویاجریان انرژی در سیستم های چرا مغزهای ما ارتقا یافت نقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرگیری قلب در بیماری ویرآب زندگی است قسمت اولساخت شبکه عصبی با الفبای وزوز گوشاحساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیتکامل داروینی هنوز در حاما انسانها چه اندازه نزدحس چشایی و بویایینظریه ی تکامل در درمان بینوروپلاستیسیتی چیسترقیبی قدرتمند در برابر مالگوبرداری از طبیعتشنا در ابهای گرم جنوب نیاکلرال هیدرات برای خوابانادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پاتاثیر ویتامین دی بر بیمامخچه ، فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت بیستمهوش مصنوعی می تواند بر احروزه داری سلول های بنیادانسان جدید از چه زمانی پاشرکت نورالینک ویدیویی ازکی غایب شدی تا نیازمند دلارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهفیزیک مولکولها و ذرات در تاثیر گیاه خواری بر رشد ومرز بین انسان و حیوان کجاخواب سالم عامل سلامتی و یهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت نخاعی میتواند دعماد الدین نسیمی قربانی کریستال زمان(قسمت اولاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم قانون جنگلتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز فکر میکند مرگ برای دیدندان ها را مسواک بزنید تزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش مصنوعی درمانگر کامپیاگر نعمت فراموشی نبود بسصفحه اصلیگالکانزوماب، دارویی جدیبررسی ژنها در تشخیص بیمالزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ابزار بقای برتر مادیدانشمندان پاسخ کوانتومی پاسخ گیاهان در زمان خوردزبان و بیان، در سایه پیشرهدف از تکامل مغزابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تپیچیدگی های مغزی در درک زتفاوت های تکاملی در مغز ومنابع انرژی از نفت و گاز تسلیم شدن از نورون شروع منقش مهاجرت در توسعه نسل اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعسفرنامه سفر به بم و جنوب ویتامین کا در سبزیجاتابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمساح حد واسط میان مغز کومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجمجمه انسان های اولیهنگاه از درون مجموعه با نگنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرمان های علامتی در ام اسآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسودمندی موجودات ابزی بر واکسن اسپایکوژنابزارهای بقا از نخستین هبه مغز خزندگان خودت اجازتوسعه برخی شغل ها با هوش منحنی که ارتباط بین معرفجستجوی متن و تصویر به صورچرا ویروس کرونای دلتا وانقشه های مغزی جدید با جزیدرگیری مغز در بیماری کویآب زندگی است قسمت دومساختار شبکه های مغزی ثابیک پیشنهاد خوب برای آسان احساسات کاذببیماری بیش فعالیتکامل زبانما اکنون میدانیم فضا خالحس و ادراک (قسمت اول )نظریه ی ریسماننوشیدن چای برای مغز مفید رموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالشناخت و معرفت، و نقش آن دکمردردارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر ویروس کرونا بر مغز مخچه ابزاري که وظیفه آن فحس و ادراک قسمت دهمهوش مصنوعی و کشف زبان هایروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزشش مرحله تکامل چشمکیهان خود را طراحی میکندارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهفیزیک و هوشیاریتاثیر گیاه خواری بر رشد ومزایای شکلات تلخ برای سلخواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی حاوی تخم مرغ واین پیوند نه با مغز بلکه عوامل موثر در پیدایش زباکریستال زمان(قسمت دوم)از تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز قلبدو ویژگی انتزاع و قدرت تجزمان واقعیت است یا توهمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاگر نعمت فراموشی نبود بسسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تگامی در درمان بیماریهای بررسی سیستم تعادلی بدن الزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ابزار برتر بقادانشمندان اولین سلول مصنپختگی پس از چهل سالگي به زبان و تکلم برخی بیماریههدف از خلقت رسیدن به ابزاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تپیوند مغز و سر و چالشهای تفاوت های زبانی سرمنشا تمنابع انرژی از نفت و گاز تشنج چیستنقش میدان مغناطیسی زمین داروی ضد تشنج توپیراماتآیا همه جنایت ها نتیجه بیسفری به آغاز کیهانویتامین دی گنجینه ای بزرابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هتنفس هوازی و میتوکندریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجنسیت و تفاوت های بینایینگاه حقیقی نگاه به درون انقش خرچنگ های نعل اسبی دردرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا تکامل و تغییرات ژنتیسیلی محکم محیط زیست بر انواکسن اسپایکوژن ضد کروناابزارهای بقا ازنخستین همبه بالا بر ستارگان نگاه کتوصیه های سازمان بهداشت منشأ اطلاعات و آموخته ها جستجوی هوشیاری در مغز ماچرا پس از بیدار شدن از خونقص در تشخیص هیجانات عامدرگیری مغز در بیماران مبآب زندگی است قسمت سومسازگاری با محیط بین اجزایک آلل ژنتیکی که از نئانداخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیتکامل زبانما با کمک مغز خود مختاريمحس و ادراک (قسمت دوم )نظریه تکامل در درمان بیمنوعی سکته مغزی ، وحشتناک رمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروشناسایی تاریخچه ی تکاملیکمردرد ناشی از تنگی کاناارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحمتاثیر ژنها بر اختلالات خمدل همه جانبه نگر ژنرالیحس و ادراک قسمت دوازدهمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشروش های صرفه جویی در ایجاانسانیت در هم تنیده و متصششمین کنگره بین المللی سکیهانِ هوشیارِ در حال یاارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهفیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومسیر دشوار تکامل و ارتقاخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی راه فراری نیستاینکه به خاطرخودت زندگی عوامل ایجاد لغت انسانی و کریستال زمان(قسمت سوم)از تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنقارچ بی مغز در خدمت موجودمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدو برابر شدن خطر مرگ و میزمان شگفت انگیزهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاگر با مطالعه فیزیک کوانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تگامی در درمان بیماریهای بررسی علل کمر درد در میانمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر رو ح و روان بر جسممغز از بسیاری حقایق می گردانشمندان تغییر میدان مغپروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت چهرچیز با یک تاب تبدیل به ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز پیوند اندام از حیوانات بتفاوتهای جنسیتی راهی برامنابع انرژی از نفت و گاز تشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش محیط زندگی و مهاجرت دداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش مصنوعی می تواند نسقوط درون جاذبه ای خاص، چویروس مصنوعیابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر تنفس هوازی و میتوکندریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجنسیت و تفاوت های بیناییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهل مقدسنگاهی بر قدرت بینایی درانقش داروهاي مختلف معروف درمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جنین انسان، هوشمندی سیاهچاله های فضایی منابعواکسن دیگر کرونا ساخته شابزارهای بقای موجود زندهبه خودت مغرور نشوتوصیه های غیر دارویی در سمهندسی ژنتیک در حال تلاش حفره در مغزچرا بیماری های تخریبی مغنقطه بی بازگشتدرگیری مغزی در سندرم کووآزمون ذهنی گربه شرودینگرستون فقرات انسان دو پا جلیک جهش ممکن است ذهن انساناخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکتکامل زبان انسان از پیشیما تحت کنترل ژنها هستیم یحس و ادراک قسمت چهلنظریه تکامل در درمان بیمنیکولا تسلارمز بقای جهش ژنتیکیامید نیکو داشته باش تا آنشناسایی سلول های ایمنی اکمردرد و علل آنارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خداتاثیر کلام در آیات کلام بمدل های ریز مغز مینی برینحس و ادراک قسمت سومهوش مصنوعی گوگل به کمک تشروش هایی ساده برای کاهش اانعطاف پذیری مکانیسمی علصرع و درمان های آنکیست کلوئید بطن سومارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفافرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر گیاه خواری بر رشد ومسئول صیانت از عقیده کیسخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت راینکه خانواده ات سالم باعواملی که برای ظهور لغت اکشف مکانیسم عصبی خوانش پاز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های مقبل از آغازمغز مادران و کودکان در زمدو برابر شدن خطر مرگ و میزندگی هوشمند در خارج از زهوش احساسیاگر تلاش انسان امروز براسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تگاهی لازم است برای فهم و بزرگ شدن مغز محدود به دورمقابله با کرونا با علم استاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز به تنهایی برای فرهنگ دانشمندان روش هاي جدیدی پروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت اهزینه ای که برای اندیشیدابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز پیوند سر آیا ممکن استتقلید مرحله ای نسبتا پیشمنابع انرژی از نفت و گاز تشنج عدم توازن بین نورون نقش نگاه از پایین یا نگاهدر مانهای کمر دردآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسلول های بنیادی منابع و اویرایش DNA جنین انسان، برابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکتنفس بدون اکسیژن