دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

کجای مغز مسئول پردازش تجربیات روحانی است

کجای مغز مسئول پردازش تجربیات روحانی است؟

نوروسافاری | دانشمندان دانشگاه Yale توانسته اند محل نوروبیولوژیکی احتمالی برای تجربیات روحانی (حس متصل بودن به چیزی فراتر از خود) را مشخص کنند.
طبق مطالعه ای که اخیرا در ژورنال Cerebral Cortex به چاپ رسیده است به نظر می رسد که “فعالیت قشر آهیانه ای” ناحیه ی از مغز که علاوه بر پردازش توجه، مسئول آگاهی از وجود خود و دیگران نیز است، عنصر مشترک در تمامی افرادی است که انواع تجربیات روحانی را داشته اند.
به گزارش نوروسافاری از دانشگاه یل، به گفته ی مارک پوتنزا، پروفسور روانپزشکی مرکز تحقیقات علوم اعصاب کودکان دانشگاه Yale، تجربیات روحی حالات بسیار شدیدی هستند که تاثیر عمیقی بر زندگی افراد دارند. فهم اساس نورونی تجربیات روحانی می تواند به ما در فهم هرچه بهتر نقش این حالات در تاب آوری و بازیابی سلامت ذهنی و روانی و اختلالات اعتیادی کمک کند.
تجربیات روحانی می توانند جنبه مذهبی داشته باشند یا نه. به طور مثال احساس یکی بودن با کائنات زمانی که در طبیعت به سیر و سیاحت می پردازیم و یا حس عدم وجود خود، در حین رویدادهای ورزشی.

طراحی مطالعه
محققین دانشگاه Yale و همچنین محققین انستیتو Spirituality Mind Body دانشگاه کلمبیا، با ۲۷ فرد جوان مصاحبه هایی انجام دادند تا بتوانند اطلاعاتی در ارتباط با تجربیات استرسزا و آرامبخش آنها علاوه بر تجربیات روحانیشان به دست آورند.
سپس هنگامی که برای اولین بار صدای ضبط شده ی خودشان را که در ارتباط با تجربیاتیشان بود پخش کردند، از این افراد اسکن fMRI گرفتند. در حالی که تجربیات روحانی هر شخص متفاوت بود، هنگامی که فرد آن تجربیات روحانی را تصور میکرد، محققین متوجه الگوی مشابهی از فعالیت ناحیه ی قشر آهیانه ای شدند .....


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوش مصنوعی از عروسک بازی درمان پوکی استخوانبه کدامین گناه کشته شدندرژیم های غذایی و نقش مهم برخی توصیه ها برای واکسیوسواس، بیماری استپنج اکتشاف شگفت آور در موسیاهچاله ها، دارای پرتو تاریک ترین بخش شبتیک و اختلال حرکتیآسانی موفقیتعقل سالممنابع انرژی از نفت و گاز نقش خرچنگ های نعل اسبی درجدا کردن ناخالصی هاابتدایی که در ذهن دانشمنخطای حسمدیریت اینترنت بر جنگاز بحث های کنونی در ویروسنخاع ما تا پایین ستون فقرهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدرمان سرطان با امواج صوتبی نهایت در میان مرزهایاری خدا نزدیک استرجزخوانی هایی که امروز ببزرگ شدن تقریبا ناگهانی پیوندی که فراتر از امکانسانسور از روی قصد بسیاری تداخل مرزها و صفات با بینتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش سرعت پیشرفت علوم عوامل موثر در پیدایش زبامنبع هوشیاری کجاست قسمت نقشه مغزی هر فرد منحصر بهحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استدو بیماری روانی خود بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زناندرک درست از خود و هوشیاریبیماری ای شبیه آلزایمر و کلام و زبان، گنجینه ای بسزمان و صبرتفاوت مغز انسان و میمون هفیروز نادریپروژه ی ژنوم انسانیمرز بین انسان و حیوان کجاستون فقرات انسان دو پا جلتسلیم شدن از نورون شروع متئوری تکامل در پیشگیری و امید نجاتعشق درونی به یگانگی خلقتمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمچند روش ساده برای موفقیتحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان دیوار، از ابتدا توهم بوداز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ اندر هیچدرس گرفتن از شکست هابیوگرافیکوچ از محیط نامناسبزندگی، مدیریت انرژیتلاش ها برای کشف منابع جدفراموشی همیشه هم بد نیستآلزایمرمشاهده گر جدای از شیء مشاسردرد به دلیل مصرف زیاد متصادف یا قوانین ناشناختهتاثیر کپسول نوروهرب بر نانتقال ماده و انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوار مغز مشاهده ی غیر مستحس و ادراک قسمت 78ابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز کهنه میشوددانشمندان تغییر میدان مغاز تکامل تا مغز، از مغز تهزاران سال چشم های بینا وذره ی معین یا ابری از الکباید از انسان ترسیدکپسول ژری لاکتزبان متغیرتمرکز و مدیتیشنفضای قلب منبع نبوغ استآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز قلبشواهدی از نوع جدیدی از حاتغییرات مغز پس از 40 سالگیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استمهربانی، شرط موفقیتنوروفیبروماتوزحس و ادراک قسمت هشتاد و شاجزای پر سلولی بدن انسان همراه سختی، اسانی هستداروی جدید میاستنی گراویاستفاده از مغز، وزن را کمویتامین کا در سبزیجاترنگین کمانبحثی جالب درباره محدودیتکتاب، سفری به تاریخزبان، نشان دهنده ی سخنگو تو کز محنت دیگران بی غمیقانون جنگلآیا گذشته، امروز وآینده مغز انسان برای شادمانی طشاید گوشی و چشمی، آماده شجهل مقدستاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فمیدان های مغناطیسی قابل چگونه مولکول های دی ان ایحس و ادراک قسمت سی و ششماختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی می تواند بر احدارویی خلط آوراصل علت و تاثیرواقعیت خلا و وجود و درک مروح و آب حیاتبخش دیگری در وجود انسان هگل زندگیسلول های بنیادی منابع و اتولید یا دریافت علملووفلوکساسینآیا دلفین ها میتوانند بامغز حریص برای خون، کلید تشربت ضد خلطجهان کاملی در اطراف ما پرتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستمانند آب باشنگاه مادی غیر علمی استخم شدن فضا-زمانارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی در کمتر از چند ماه سوش جداعتیاد و تلاش های درمانی واکسن سرطانروشهای شناسایی قدرت شنوابرای زندگی سالم، یافتن تگامی در درمان بیماریهای سندرم پیریفورمیستوهم تنهاییضرب المثل یونانیمقاومت به عوارض فشار خون آتش منبع انرژینقش مرکز تنفس سلولی در بیجهش های بیماری زا، معمولایستادن در برابر آزادی بخوشبختی دور از رنج های ممتواضع باشچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی از عروسک بازی درمان پوکی استخوانبه امید روزهای بهتررژیم ضد التهابیبرخی درمان های Spinal Muscular Atیک پیام منفرد نورون مغزی پول و شادیسیاهچاله و تکینگی ابتدایتاریکی من و تو و گرد و غباتیکاگرلور داروی ضد انعقاآشنا پنداریعقلانیت بدون تغییرمنابع انرژی از نفت و گاز نقش داروهاي مختلف معروف جدایی خطای حسی استابتذال با شعار دینخطر آلودگی هوامداخله ی زیانبار انساناز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تمدن بشریهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدرمانهای بیماری پارکینسبی هیچ می ایی و بی هیچ میرژن همه چیز نیسترحم مصنوعیبزرگترین خطایی که مردم مپیوستگی همه ی اجزای جهانسانسور بر بسیاری از حقایترقی واقعی یا شعار ترقیتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماعوامل ایجاد لغت انسانی و منبع هوشیاری کجاست قسمت نقشه های مغزی جدید با جزیحقیقت راستین انسان علم بابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغدو بار در هفته ماهی مصرف از تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرک عمیق در حیواناتبیماری ای شبیه ام اس مولتکلام، در تحولی شگفت آور بزمان واقعیت است یا توهمتفاوت ها و تمایزها کلید بفیزیک مولکولها و ذرات در پروژه ی ژنوم انسانیمرز جدید جستجو و اکتشاف، ستارگانی قبل از آغاز کیهتست آر ان اس دز میاستنی گتئوری جدید، ویران کردن گامید جدید بر آسیب نخاعیعشق، شلوغ کردن نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچندین ماده غذایی که ماننحافظه ی هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهدید تو همیشه محدود به مقداز تکینگی تا مغز از مغز تهیچگاه از فشار و شکست نتردست و پا زدن در سایه؟بیان ژن های اسکیزوفرنی دکوچک شدن مغز از نئاندرتازندان ذهنیتلاش های جدید در ALSفراموشی و مسیر روحانیآملودیپین داروی ضد فشار مشاهده آینده از روی مشاهسردرد تنشنتضادهای علمیتاثیر کپسول نوروهرب بر تانتروپی و هوشیاریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوار مغز ترجمه رخدادهای حس و ادراک قسمت 82ابزارهای بقای موجود زندههمه چیز در زمان مناسبدانشمندان روش هاي جدیدی از تکامل تا مغز، از مغز تهستي مادي ای که ما کوچکترذرات کوانتومی زیر اتمی قبابا زود بیاکامپیوتر سایبورگزبان مشترک ژنتیکی موجوداتمرکز بر هدفقفس ذهنآینده با ترس جمع نمیشودمغز ما کوچکتر از نیم نقطهشواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییرات آب و هوایی که به تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشموفقیت هوش مصنوعی در امتنورون هاي مصنوعی می توانحس و ادراک قسمت پنجماجزایی ناشناخته در شکل گهمراهی میاستنی با برخی سداروی جدید آلزایمراستفاده از نظریه ی تکامل ویتامین بی 12 در درمان دردرهبر حقیقیبحثی در مورد نقش ویتامين کتابخانهزبان، وسیله شناسایی محیطتو پیچیده ترین تکنولوژی قانونمندی و محدودیت عالمآیا پیدایش مغز از روی تصامغز انسان برای شادمانی طشاید درست نباشدجهان فراکتالتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغمیدان های کوانتومی خلاچگونه میتوان با قانون جنحس و ادراک قسمت سیزدهمادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی و کشف زبان هایدارویی ضد بیش فعالی سیستاصل عدم قطعیت از کوانتوم والزارتان داروی ضد فشار روح در جهانی دیگر استبخشیدن دیگران یعنی آرامشگلوله ی ساچمه ایسلول های بدن تو پیر نیستنتولید پاک و فراوان انرژیلوب فرونتال یا پیشانی مغآیا دست مصنوعی به زودی قامغز در تنهایی آسیب میبینشش مرحله تکامل چشمجهان پیوستهتاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالماه رجبنگاه محدود و تک جانبه، مشخونریزی مغز در سندرم کووارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی در آرزوهایت مداومت داشتهاعتیاد را به دور بیندازواکسن ضد اعتیادبرخی ملاحظات در تشنج های گامی در درمان بیماریهای سندرم پس از ضربه به سرتوهم جداییضررهای مصرف شکر و قند بر مقایسه رقابت و همکاریآثار باستانی تمدن های قدنقش نگاه از پایین یا نگاهجهش تمدنی عجیب و شگفت انساکنون را با همه ی نقص هایخانه ی تاریکمجموعه های پر سلولی بدن مچالش کمبود اندام برای پیمجرم، گاهی قربانی استاز نخستین همانند سازها تچالش دیدگاه های سنتی در بهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبه بالا بر ستارگان نگاه کرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرخی روش های تربیتی کودکیک پیشنهاد خوب برای آسان پول و عقیدهسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتاریکی و نورتیروفیبان موثر در سکته ی آشنا پنداریعقیده ی بی عملمنابع انرژی از نفت و گاز نقش درختان در تکاملجریان انرژی در سیستم های ابداع دی ان ای بزرگترین دخطرات هوش مصنوعیمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تصویر از سیاهچالههوش مصنوعی، اتفاقات و تحدرماندگی به دلیل عادت کربی ذهن و بی روحژن همه چیز نیسترحم مصنوعیبزرگترین درد از درون است پیام های ناشناخته بر مغز ساهچاله ها تبخیر نمیشودتروس جریان انرژیتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزعواملی که برای ظهور لغت امنبع هوشیاری کجاست قسمت نقشه با واقعیت متفاوت اسحقیقت غیر فیزیکیابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گویندو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرگیری قلب در بیماری ویربیماری اسپینال ماسکولار کلرال هیدرات برای خوابانزمان پلانکتفاوت ها را به رسمیت بشنافیزیک هوشیاریپروانه ی آسمانیمرزهای حقیقی یا مرزهای تسخن نیکو مانند درخت نیکوتشنچ پانایوتوپولوس تشنج تا 20 سال آینده مغز شما به امید درمان کرونا با همانعصب حقوق نورولوومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچندجهانیحافظه انسان و حافظه ی هوشابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیدیدن خدا در همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تهیپرپاراتیروئیدیسمدست کردن در گوشبیان حقیقتکوچکی قلبزونیسومایدتلاش های جدید در درمان فرفراموشی آرمانآموزش نوین زبانمشاهدات آمیخته با اشتباهسردرد سکه ایتظاهر خوابیده ی مادهتاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟منبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوار مغز در فراموشی هاحس و ادراک قسمت 87ابزارهای بقای از نخستین همه چیز در زمان کنونی استدانشمندان روشی برای تبدیاز تکامل تا مغز، از مغز تهستی ما پس از شروعی چگال ذرات کوانتومی زیر اتمی قباد و موجکاهش مرگ و میر ناشی از ابزبان چهار حرفی حیات زمینتمرکز بر امروزقفس را بشکنآیا فراموشی حتمی استمغز مانند تلفن استشیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییرات تکاملی سر انسان تاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پاموفقیت در تفکر استنورون های ردیاب حافظهحس و ادراک قسمت پنجاهاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی نوعی سردرد میگرنیداروی جدید ای ال اساستفاده از هوش مصنوعی در ویتامین بی هفدهروی و منیزیم در تقویت استبحثی در مورد نقش کلسیم و کجای مغز مسئول پردازش تجزدودن نقص از هوش مصنوعیتو آرامش و صلحیقارچ بی مغز در خدمت موجودآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان رو به کوچک تر ششایسته نیست در جیب خود قرجهان قابل مشاهده بخش کوچتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیمیدان بنیادین اطلاعاتچگونه مغز ما، موسیقی را پحس و ادراک قسمت ششماداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی یا حماقت طبیعداستانها و مفاهیمی اشتبااصل، روان و نفس استواکنش های ناخودآگاه و تقروح رهاییبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگلوئونسلول بنیادی و ای ال استولید اندام با چاپ سه بعدلوتیراستامآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز را از روی امواج بشناسششمین کنگره بین المللی سجهان پیوستهتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستماپروتیلیننگاه کلی نگرخواندن ، یکی از شستشو دهنارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی در آسمان هدیه های نادیدناعداد بینهایت در دنیای مواکسن علیه سرطانبرخی مرزهای اخلاق و علوم گاهی لازم است برای فهم و سندرم جدایی مغزتوهم جدایی و توهم علمضررهای شکر بر سلامت مغزمقابله ی منطقی با اعتراضآرامش و دانشنقش نظام غذایی در تکامل مجهشهای مفید و ذکاوتی که داکوییفلکسخانواده پایدارخار و گلمحل درک احساسات روحانیاز نخستین همانند سازها تچاالش ها در تعیین منبع هوهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان تومورهای مغزی با ابه بالاتر از ماده بیندیشرژیم غذایی ضد التهابیبرخی سلولهای عصبی در تلایک آلل ژنتیکی که از نئاندپوست ساعتی مستقل از مغز دسیاهچاله ی تولید کنندهتاریکی خواهد ترسیدتکنولوژی های جدید و حالتآشناپنداری چیستعلم و ادراک فقط مشاهده ی منابع انرژی از نفت و گاز نقش ذهن و شناخت در حوادث جریان انرژی در سیستم های ابزار هوش در حال ارتقا ازدفاع از پیامبرمروری بر تشنج و درمان هایاز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جهوش احساسیدرها بسته نیستبی سوادی در قرن 21ژن هوش و ساختارهای حیاتی رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربسیاری از مجرمان، خودشانپیدایش زبانسایه ی هوشیاریتری فلوپرازینتکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقعوارض ازدواج و بچه دار شدمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقص های سیستمی ایمنیحقیقت غیر قابل شناختابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان دردو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تهوشمندی کیهاندرگیری مغز در بیماری کویبیماری اضطراب عمومیکم کردن کالری روشی سودمنزمان به چه دلیل ایجاد میشتفاوت های بین زن و مرد فقفیزیک و هوشیاریپرواز از نیویورک تا لوس آمزایای شکلات تلخ برای سلسخن و سکوتتشنج چیستتا بحر یفعل ما یشاامیدوار باش حتی اگر همه چعصب سیاتیکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنه ناامیدی بلکه ارتقاحباب های کیهانی تو در توابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیدیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالدست آسمانبیداری و خواب کدام بهتر اکوچکترین چیز یک معجزه اسزونا به وسیله ویروس ابله تلاش های جدید در درمان سرفرایند پیچیده ی خونرسانیآمارهای ارائه شده در سطح مطالبه ی حق خودسردرد عروقی میگرنتظاهری از ماده است که بیدتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوار مغز در تشخیص بیماری حس و ادراک قسمت چهلابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز، ثبت می شوددانش، قفل ذهن را باز میکناز تکامل تا مغز، از مغز تو هر کس تقوای خدا پیشه کنذرات کوانتومی زیر اتمی قباد غرور و سر پر از نخوت وکاهش التهاب ناشی از بیمازبان نیاز تکاملی استتمساح حد واسط میان مغز کوقله سقوطآیا ممکن است موش کور بی ممغز مادران و کودکان در زمشکل های متفاوت پروتئین هتغذیه بر ژنها تاثیر داردتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودمولکول ضد پیرینوروپلاستیسیتی چیستحس و ادراک قسمت پنجاه و یاحیای بینایی نسبی یک بیمهندسه ی پایه ایداروی جدید برای میاستنی استفاده از انرژی خلاویتامین دی گنجینه ای بزررویا و واقعیتبحثی در مورد حقیقت فضا و کرونا چه بر سر مغز می آورسفر فقط مادی نیستتو افق رویداد جهان هستیقبل از آغازآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان رو به کوچکتر شدشادی، پاداش انجام وظیفهجهان موازی و حجاب هاتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شمیدازولام در درمان تشنج چگونه مغز پیش انسان یا همحس و ادراک قسمت شصت و هشتادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدخالت در ساختار ژنهااصلاح خطا با رفتن بر مسیرواکنش به حس جدیدروزه داری متناوب، مغز را بدون پیر فلکگمان میکنی جرمی کوچکی در سلول عصبی شاهکار انطباق تولید سلولهای جنسی از سللوزالمعده(پانکراس)مصنوعآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز زنان جوانتر از مغز مرصبور باشجهان پر از چیزهای اسرار آتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی ماجرای جهل مقدسنگاه انسان محدود به ادراخواب سالم عامل سلامتیارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی در آستانه ی موج پنجم کوویبقا با سازگارترین فرد اسروشی برای بهبود هوش عاطفواکسنی با تاثیر دوگانه اگاهی مغز بزرگ چالش استسندرم دزدی ساب کلاوینتوهم جسمضعیف و قویمقابله با کرونا با علم اسآرامش و سکوننقش نظریه تکامل در شناساجهشهای مفید و ذکاوتی که داکسی توسین و تکامل پیش ااکسکاربازپین در درمان تشخارق العاده و استثنایی بمحل درک احساسات روحانی داز نخستین همانند سازها تنابینایی در نتیجه ی گوشی هوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان تشنجبه جای محکوم کردن دیگران رژیم غذایی ضد دردبرخی سيناپسها طی تکامل و یک جهش ممکن است ذهن انسانپوشاندن خود از نورسیاره ی ابلهانتاریخ همه چیز را ثبت کردهتکنولوژی و پیشرفتآشتی بهتر استعلم و روحمنابع انرژی از نفت و گاز نقش روی و منیزیم در سلامتجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندفاع در برابر تغییر ساختمرکز هوشیاری، روح یا بدن از تکینگی تا مغز و از مغز نرمش های مفید برای درد زاهوش احساسیدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبی شرمیژن یا نقشه توسعه مغز و نقرساناها و ابر رساناها و عبسیاری از بیماری های جدیپیر شدن حتمی نیستسایه را اصالت دادن، جز فرتری فلوپرازینتکامل داروینی هنوز در حااقیانوس نادانیعید نوروز مبارکمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقص در تشخیص هیجانات عامحقیقت، آن چیزی نیست که جلابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبدو داروی جدید برای میاستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری و وجوددرگیری مغز در بیماران مببیماری بیش فعالیکمالگرایی دشمن پیشرفتزمان شگفت انگیزتفاوت های تکاملی در مغز وفیزیک آگاهیپروتئین های ساده ی ابتدامسمومیت دانش آموزان بی گسخن پاک و ثابتتشنج و حرکات شبه تشنجی قاتاول کف پا و حقیقتامیدواریعضلانی که طی سخن گفتن چقدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنه به اعدامحباب هایی تو در توابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیدژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالدست بالای دستبیست تمرین ساده برای جلوکووید نوزده و خطر بیماری زیان غذاهای پرچربتلاش های جدید شرکت نورالفرایند تکامل و دشواری هاآن چیزی که ما جریان زمان مطالبی در مورد تشنجسرطان کمیت گراییتعویض دارو در تشنجتاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوار مغزی روشی مهم در تشخحس و ادراک قسمت چهل و هفتابعاد و نیازهای تکاملیهمه ی سردردها بی خطر نیستدانش، یک انسان را ناسازگاز تکامل تا مغز، از مغز توفور و فراوانیرفتار مانند بردهبار مغز بر دو استخوانکاهش حافظه هرچند فرایندیزبان و کلمه حتی برای کسانتنفس هوازی و میتوکندریقلب های سادهآیا ما کالا هستیممغز چون ابزار هوش است دلیشکل پنجم مادهثبت و دستکار ی حافظهتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزمولتیپل اسکلروز در زنان نوروز یا روز پایانیحس و ادراک قسمت پنجاه و داحساس گذر سریعتر زمانهندسه ی رایج کیهانداروی جدید برای کاهش وزناستفاده از سلول های بنیاویروس مصنوعیرویا و کابوسبحثی در مورد عملکرد لوب فکریستال هاسفر نامه سفر به بم و جنوب تو انسانی و انسان، شایستقبل از انفجار بزرگآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز ایندگان چگونه استشب سیاه سحر شودجهان ما میتواند به اندازتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدمکان زمان یا حافظه زمانچگونه هموساپينس بر زمین حس و ادراک قسمت شصت و دوادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی گوگل به کمک تشدر میان تاریکی و روشناییاصول انجام برخی نرمش ها دواکسن های شرکت فایزر آمرروزه داری و التهاب زیانببدون بار گذشتهگنجینه ای به نام ویتامین سلول عصبی، در محل خاص خودتولترودینلیروپریم داروی ترکیبی ضدآیا راهی برای رفع کم آبی مغزهای کوچک بی احساسجهان پر از چیزهای جادویی تاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باماجرای عجیب گالیلهنگاه از بیرون مجموعهخواب سالم عامل سلامتی و یارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی در درمان بیماری مولتیپل بقا در ازای بیماریروشی جدید در درمان قطع نخوابستگی یعنی قلادهگاهی جهت را عوض کنسندرم سردرد به دلیل افت فتوهمات و شناخت حقیقتطلوع و حقیقتملاحظه های اخلاقی دربارهآرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش هورمون های تیروئید دجوانان وطنجوانان وطناگر فقط مردم میفهمیدند کخبر مهم تلسکوپ هابلمحدودیت چقدر موثر استاز نخستین همانند سازها تناتوانی از درمان برخی ویهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان جدید ALSبه خوبی های دیگران فکرکنراه فراری نیستبرداشت مغز ما از گذر زمانیک رژیم غذایی جدید، می توپیموزایدسیاره ابلهانتاریخ، اصیل نیست و ساخته تکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فرایند دانستنعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمنابع انرژی از نفت و گاز نقش روزه داری در سالم و ججراحی گردن همیشه برای دیابزار بقا از نخستین هماندقیق ترین تصاویر از مغز امرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجههوش در طبیعتدرون قفس یا بیرون از آنبی عدالتی در توزیع واکسن ژن ضد آلزایمررستگاری محدود به یک راه نبسیاری از بیماری های جدیپیشینیان انسان از هفت میساخت سلول عصبی حتی پس از ترک امروزتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هعامل کلیدی در کنترل کارآمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقطه ی رسیدن به قلهحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتدو سوی واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری و افسردگیدرگیری مغزی در سندرم کووبیماری تی تی پیکمردردزنان باهوش ترتفاوت های زبانی سرمنشا تفیزیکدانان ماشینی برای تپروتز چشممسمومیت دانش آموزان، قماسختی ها رفتنی استتشنج عدم توازن بین نورون تابوهای ذهنیامیدواری و مغزغم بی پایانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنه به اعدامحد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیدژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز- از مغز هدف یکسان و مسیرهای مختلدستورالعمل مرکز کنترل بیبیش از نیمی از موارد انتقکودک هشت ساله لازم است آدزیباترین چیز در پیر شدنتلاش هایی در بیماران قطع فرایند حذف برخی اجزای مغآنچه ناشناخته است باید شمطالعه ای بیان میکند اهدسرعت فکر کردن چگونه استتعامل انسان و هوش مصنوعیتاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا منبع هوشیاری در کجاست؟ قنوار مغز، مفید و بی خطرحس و ادراک قسمت چهل و هشتابعاد اضافه ی کیهانهمه جا خیر بکاردائما بخواناز تکامل تا مغز، از مغز توقاحت و تمسخر دیگرانرفتار وابسته به شکلبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش دوپامین عامل بیماریزبان و بیان نتیجه ساختماتنفس هوازی و میتوکندریقلب و عقلآیا ما تنها موجودات زنده مغز چگونه صداها را فیلتر شکرگزار هر چیزی باش که داثبت امواج الکتریکی در عصتاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصمواد کوانتومی جدید، ممکننورالژیحس و ادراک قسمت پنجاه و ساحساسات کاذبهندسه بنیادینداروی جدید برای ای ال اساستفاده از سلول های بنیاویروس های باستانی، مغز مرویا و خبر از آیندهبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولسفر به مریخ در 39 روزتو با همه چیز در پیوندیقبرستان ها با بوی شجاعتآیا احتمال دارد رویا از آمغز ابزار بقای برتر مادیشبیه سازی میلیون ها جهان جهان مادی، تجلی فضا در ذهتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یمکانیک کوانتومی بی معنی چگونه هوشیاری خود را توسحس و ادراک قسمت شصت و ششادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی الفاگودر مانهای کمر درداصول توسعه ی یک ذهن کاملواکسن کووید 19 چیزهایی که روزه داری و بیمار ی ام اس بدون زمان، ماده ای وجود نگوهر با نظر دیگران سنگ نمسلولهای ایمنی القا کنندهتومورها و التهاب مغزی عالیس دگرامفتامین یا ویاسآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز، فقط گیرندهجهان دارای برنامهتاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواماده ی تاریکنگاه از دور و نگاه از نزدخواب عامل دسته بندی و حفطارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی در سال حدود 7 میلیون نفر بقای حقیقی در دور ماندن اروشی جدید در درمان نابینبرخی نکات از گاید لاین پرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغگذر زمان کاملا وابسته به سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوکل بر خداطلای سیاهملاحظات بیهوشی قبل از جرآزمون تجربی، راهی برای رنقش هورمون زنانه استروژنممانتین یا آلزیکسا یا ابآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش ویتامین K در ترمیم اسجواب دانشمند سوال کننده اگر میدانی مصیبت بزرگتر خدا موجود استمحدودیت های حافظه و حافظاز نشانه ها و آثار درک شدناتوانی در شناسایی چهره هوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان جدید میگرن با انتی به خودت مغرور نشوراه نجاتبررسي علل احتمالي تغيير یکی از علل محدودیت مغز امپیموزایدسیاره ابلهانتازه های اسکیزوفرنی(جنوتکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فصل سرما و دوباره تکعلم به ما کمک میکند تا مومنابع انرژی از نفت و گاز نقش رژیم غذایی بر رشد و اجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندل به دریا بزنمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردردهوش عاطفی قسمت 11دروغ نگو به خصوص به خودتبیمار 101 ساله، مبتلا به سژنها نقشه ایجاد ابزار هورشته نوروایمونولوژی و نقبشکه ای که ته نداره پر نمALS نگاهی کامل بر بیماری وپیشرفت های جدید علوم اعصمرکز خنده در کجای مغز استساخت شبکه عصبی مصنوعی با ترکیب آمار و ژنتیکتکامل زبانالکتروتاکسی(گرایش و حرکعادت همیشه خوب نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقطه ای بود و دگر هیچ نبوحل مشکلابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً دولت یا گروهکاز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری کوانتومیدرگیری مغزی در سندرم کووبیماری دویککمردرد ناشی از تنگی کانازنجیرها را ما باید پاره کتفاوت ایستایی و تکاپوفال نیکوپروتز عصبی برای تکلممسیر دشوار تکامل و ارتقاسرنوشتتشویق خواندن به کودکانتاثیر فکر بر سلامتامیدی به این سوی قبر نیستغم بی پایانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنه جنگ و نه خونریزیحریص نباشابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسماندگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز- از مغز هدف یکسان، در مسیرهای متدغدغه نتیجه ی نادانی استبیشتر کمردردها نیازی به کودک ایرانی که هوش او از زیباترین چیز در افزایش ستلاشی برای درمان قطع نخافراتر از دیوارهای باورآنچه واقعیت تصور میکنیم معماری، هندسه ی قابل مشاسطح آگاهی، رخدادهای زندگتعامل انسان با هوش مصنوعتاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایمنبع هوشیاری در کجاست؟(قنوار مغز، مفید و بی خطرحس و ادراک قسمت چهل و دومابعاد بالاترهمیشه چشمی مراقب و نگهباداروهای مصرفی در ام اساز تکامل تا مغز، از مغز توقت نهيب هاي غير علمي گذشرفتار اجتماعی انسان، حاصبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش سن بیولوژیکی، تنها زبان و بیان، در سایه پیشرتنفس بدون اکسیژنقلب یا مغزآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز ناتوان از توجیه پیداشکست حتمیجلو رفتن یا عقبگردتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانموجود بی مغزی که می تواندنوسانات کوانتومی منبع ماحس و ادراک قسمت پنجاه و شاخلاق و علوم اعصابهندسه در پایه ی همه ی واکداروی جدید برای دیابتاستفاده از سلول های بنیاویرایش DNA جنین انسان، بررویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)سفر تجهیزات ناسا به مریخ تو با باورهایت کنترل میشقدم زدن و حرکت دید را تغیآیا احتمال دارد رویا از آمغز ابزار برتر بقاشبیه سازی سیستم های کوانجهان مرئی و نامرئیتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یمکانیزمهای دفاعی در برابچگونه واکسن کرونا را توزحس و ادراک سی و هفتمادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی از عروسک های بدر محل کار ارزش خودت را باصول سلامت کمرواکسن کرونا و گشودن پنجرروزه داری سلول های بنیادبرنامه و ساختار پیچیده مگویید نوزده و ایمنی ساکتسلولهای بنیادی مصنوعی درتومورهای نخاعیصبر لازمه ی پیروزی استلا اکراه فی الدینآگاهی فراتر از آگاهیمغزتان را در جوانی سیم کشجهان در حال نوسان و چرخشایندرالماده ی خالینگاه از درون قفس یا بیرونخودآگاهی و هوشیاريارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان نگهدارنده ی اعتیادبلندی در ذهن ما درک بلندیروشی جدید در درمان سکته مبرخی نرمش ها برای زانووبینار اساتید نورولوژی دگذشته را دفن کنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوپیراماتطوفان فقر و گرسنگی و بی سمن کسی در ناکسی دریافتم آزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش ژنتیک در درمان اختلاجواب سنگ اندازیاگر نیروی مغناطیس نباشد خدا نور آسمان ها و زمین امخچه فراتر از حفظ تعادلاز نظر علم اعصاب یا نرووسنادیدنی ها واقعی هستندهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان جدید کنترل مولتیپلبه دنبال رستگاری باشراه های جدید برای قضاوت ربررسی مغز با امواج مادون یافته های نوین علوم پرده پیچیدگی های مغزمگسسیب یکسان و دیدگاه های متتازه های بیماری پارکینسوتکینگیآغاز مبهم آفرینشعلم بدون توقفمنابع انرژی از نفت و گاز نقش رژیم غذایی در رشد و اجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت نهمدریای خدابیمار مرکز تنفس سلولیژنها ، مغز و ارادهرشد مغز فرایندی پیچیده ابشریت از یک پدر و مادر نیفقر داده ها در هوش مصنوعیپیشرفت در عقل است یا ظواهمرگ چیستساخت شبکه عصبی با الفبای ترکیب حیوان و انسانتکامل زبان انسان از پیشیالکترودهای کاشتنیعادت کن خوب حرف بزنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقطه بی بازگشتحلقه های اسرارآمیزابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آدوچرخه در کاهش دردهای کماز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری سنتی یا هوشیاری درگیری اعصاب به علت میتوبیماری دیستروفی میوتونیکمردرد و علل آنزندگی فعال و مثبت روند آلتفاوت ارباب و رهبر حقیقیفاکسیبتپرورش مغز مینیاتوری انسامسئول صیانت از عقیده کیسسریع دویدن مهم نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های تاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی تازه در درمان سرطاغیرقابل دیدن کردن مادهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچه زیاد است بر من که در ایحرکات چشم، ترجمه کننده ی ابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمدانش قدرت استاز تکینگی تا مغز- از مغزتهدف از تکامل مغزذهن ما از در هم شکستن منببا هوش مصنوعی خودکار روبکودکان میتوانند ناقل بی زیر فشار کووید چه باید کرتلاشی تازه برای گشودن معفرد موفقآنچه حس می کنیم، نتیجه ی معنی روزهسعی کن به حدی محدود نشویتعداد کلی ذهن ها در جهان تاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرمنبع خواب و رویانوار مغز، ترجمه ی فعالیت حس و ادراک قسمت چهل و سوماتفاق و تصادفهمیشه اطمینان تو بر خدا بداروهای ام اساز خود رها شووقتی فهمیدی خطا کردی برگرقیبی قدرتمند در برابر مبارداری بدون رحمکایروپاکتیک چیستزبان و تکلم برخی بیماریهتنها مانع در زندگی موارد قلب دروازه ی ارتباطآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز و قلب در جنین موش مصنشگفت نیست من عاشق تو باشمجلوتر را دیدنتاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادموجودات مقهور ژنها هستندنوشیدن چای برای مغز مفید حس و ادراک قسمت بیست و چهاخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه زبانِ زمان استداروی جدید ضد میگرناستفاده از سلول های بنیاویشن پرورویا تخیل یا واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)سفر دشوار اکتشافتو باید نیکان را به دست بقدرت مردمآیا برای تولید مثل همیشه مغز از بسیاری حقایق می گرشبکه های مصنوعی مغز به درجهان مشارکتیتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمما انسانها چه اندازه نزدچگونه آن شکری که می خوریمحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی از عروسک های بدر چه مرحله ای از خواب ، راضطراب و ترسواکسن کرونا از حقیقت تاتروزهای بد باقی نمیماندبرنامه ی مسلط ژنها در اختگوش دادن بهتر از حرف زدنسلام تا روشناییتومورهای ستون فقراتصبر و واقعیتلاموژین داروی ضد اوتیسم؟آپومورفین در پارکینسونمغزتان را در جوانی سیمکشجهان در حال ایجاد و ارتقاایا کوچک شدن مغزانسان الماده ای ضد التهابینگاه از درون مجموعه با نگخودآگاهی و هوشیاريارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان نابینایان آیا ممکنبلوغ چیستريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی نرمش های گردنوجود قبل از ناظر هوشمندگریه ی ابر، رمز طراوت باغسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوانایی مغز و دیگر اجزای طوفان زیباییطولانی ترین شبمن پر از تلخیمآزادی عقیده، آرمانی که تنقش گرمایش آب و هوا در همجوسازی مدرناگر نعمت فراموشی نبود بسخدا بخشنده است پس تو هم بمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز نظر علم اعصاب اراده آزنادانی در قرن بیست و یکم،هوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان جدید ای ال اس، توفربه زودی شبکه مغزی به جای راه های جدید برای قضاوت ربررسی و اپروچ جدید بر بیمیاد گرفتن مداومپیچیدگی های مغزی در درک زسیر آفرینش از روح تا مغز تازه های درمان ام استکامل فردی یا اجتماعیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَعلم در حال توسعهمنابع انرژی از نفت و گاز نقش زنجبیل در جلوگیری از حفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندنیا فریب و سرگرمیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت هفتمدرک فرد دیگر و رفتارهای ابیماری لبر و نابینایی آنژنهای مشترک بین انسان و ورشد مغز علت تمایل انسان ببعد پنجمفلج نخاعی با الکترودهای پیشرفت ذهن در خلاقیت استمرگ و میر پنهانساختن آیندهترازودونتکامل ساختار رگهای مغزی الگو نداشتیمعادت کردن به نعمتمنبع هوشیاری کجاست قسمت نمیتوان با بیرون انداختنحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آدوچرخه سواری ورزشی سبک و از تکینگی تا مغز از مغز تهوش، ژنتیکی است یا محیطیدرب بسته با غیر خود باز مبیماری سلیاککمردرد با پوشیدن کفش منازندگی هوشمند در خارج از زتفاوتهای جنسیتی راهی برافاجعه ی جهل مقدسپرکاری تیروئیدمسئولیت جدیدسریعترین کامپیوتر موجودتشخیص آلزایمر سالها قبل تاثیر نگاه ناظر هوشیار بامگا سه عامل مهم سلامتغرور و علممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنه عدم مطلق بلکه عدم با قحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمدانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز، از مغز هدف از خلقت رسیدن به ابزاذهن چند جانبه نیازمند نگبا هر چیزی که نفس می کشد مکودکان خود را مشابه خود تزیرفون داروی ضد ام استلاشی جدید در درمان ام اسفرد یا اندیشهآنها نمیخواهند دیگران رامعادله ها فقط بخش خسته کنشلیک فراموشیتعذیه ی ذهنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکمنتظر نمان چیزی نور را بهنوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت نهماتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه به آنچه داری، خوشنداروهای تغییر دهنده ی سیاز درخواست ها جدا شووقتی پر از گل شدی خودت را رموزی از نخستین تمدن بشربازگشایی مجدد مطب دکتر سکار با یگانگی و یکپارچگیزبان و شناخت حقیقت قسمت چتنها در برابر جهانقلب روباتیکآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز و اخلاقشگفت انگیز بودن کیهانجمجمه انسان های اولیهتاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علموسیقی نونوعی سکته مغزی ، وحشتناک حس و ادراک قسمت بیست و یکاختلاف خانوادگی را حل کنهندسه، نمایشی از حقیقتداروی جدید ضد الزایمراستیفن هاوکینگ در مورد هواقعیت فیزیکی، تابعی از رویا حقی از طرف خدابحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسم عصبی خوانش پسفرنامه سفر به بم و جنوب تو تغییر و تحولیقدرت و شناخت حقیقتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز به تنهایی برای فرهنگ شبکیه های مصنوعیجهان معناتاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منما انسانها چه اندازه نزدچگونه انتظارات بر ادراک حس و ادراک- قسمت بیست و پارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک بازی در ناامیدی بسی امید استاطلاع رسانی اینترنتیواکسن کرونا ساخته شده توروزهای سختبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گوشه بیماری اتوزومال رسسسلاح و راهزنیتوهم فضای خالیصبر بسیار بایدلایو دوم دکتر سید سلمان فآب زندگی است قسمت چهارممغط یک گیرنده استجهان ریز و درشتایا این جمله درست است کسیماده، چیزی نیستنگاه حقیقی نگاه به درون اخودت را از اندیشه هایت حفارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های اسرار آمیز در آبلعیدن ستاره توسط سیاهچاریه زغالیبرخی یونها و مولکول های موراپامیل در بارداریگربه شرودینگر و تاثیر مشسوخت هیدروژنی پاکتوازن مهمتر از فعالیت زیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچمن بی من، بهتر یاد میگیرمآزار دیگری، آزار خود استنقش پیش زمینه ها و اراده جامعه ی آسمانیاگر نعمت فراموشی نبود بسخدای رنگین کمانمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز نظر علم اعصاب اراده آزنازوکلسینهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدرمان جدید سرطانبه زیر پای خود نگاه نکن براه پیروزی در زندگی چیستبررسی ژنها در تشخیص بیمایاد بگیر فراموش کنیپیوند قلب خوک، به فرد دچاسیستم تخلیه ی مغز بینشی نتبدیل پلاستیک به کربن و ستکامل مادی تا ابزار هوشمافت فشار خون ناگهانی در وعلم راهی برای اندیشیدن امنابع انرژی از نفت و گاز نقش زبان در سلطه و قدرت احق انتخابابزار بقا از نخستین هماننرمشهای مهم برای تقویت عدنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت یازدهدرک نیازمند شناخت خویش ابیماری های میتوکندریژنهای هوش ، کدامندرشد در سختی استبعد از کرونافلج بل، فلجی ترسناک که آنپیشرفتی مستقل از ابزار همرگ و میر بسیار بالای ناشساختن آینده، بهترین روش ترازودونتکامل شناخت انسان با کشفالگو و عادت را بشکن و در اعادت بد را ترک کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت نمیتوان بر سیاه سیاه نوشحمایت از طبیعتابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پدوپامین قابل حل در آباز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ نقطه ای مرکزی تر از ادرختان چگونه بر تشکیل اببیماری ضعف عضلات نزدیک بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصزندگی و داراییتقلید مرحله ای نسبتا پیشفاصله ها در مکانیک کوانتپرتوهای صادر شده از سیاهمسئولیت در برابر محیط زیسرگیجه از شایعترین اختلاتشخیص ایدزتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهغربال در زندگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنهایت معرفت و شناخت درک عحس متفاوتابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمدانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز، از مغز هر چیز با هر چیز دیگر در تذهن هوشیار در پس ماده ی مبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان را برای راه آماده زیرک ترین مردمتمایل زیاد به خوردن بستنفرد حساس از نظر عاطفی و بآنژیوگرافی از مغزمعجزه های هر روزهشلیک فراموشیتغییرتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی تومنتظر زمان ایده آل نشونوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت چهارماتوسوکسیمایدهمیشه داناتر از ما وجود دداروهای ضد بیماری ام اس واز روده تا مغزوقتی تو از یاد گرفتن باز رمز و رازهای ارتباط غیر کبازگشت از آثار به سوی خداکارهای کوچک، بی ارزش نیسزبان و شناخت حقیقت قسمت اتنهاییقلب را نشکنآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز و اخلاقشگفت زده و حیران باشجنین مصنوعیتاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهموسیقی هنر مایع استنیکولا تسلاحس و ادراک قسمت بیست و دواختلال خواب فرد را مستعد هنر فراموشیداروی سل سپتاستیفن هاوکینگ در تفسیر واقعیت چند سویهرویاها از مغز است یا ناخوبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسمی پیچیده در بسفرنامه سفر به بم و جنوب تو جهانی هستی که خودش را قدرت کنترل خودآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز بیش از آنچه تصور میشوشباهت مغز و کیهانجهان هوشمندتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشما اکنون میدانیم فضا خالچگونه به سطح بالایی از هوحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی مرزها و بی ماطلاعات حسی ما از جهان، چواکسن آلزایمرروش مقابله مغز با محدودیبرین نت به جای اینترنتگوشت خواری یا گیاه خواریسلسله مباحث هوش مصنوعیتوهم فضای خالی یا توهم فضصد قدح، نفتاده بشکستلبخند بزن شاید صبح فردا زآب زندگی است قسمت هفتمنفرت، اسیب به خود استجهان شگفت انگیزایا ابزار هوشمندی یا مغز ماده، چیزی بیش از یک خلا نگاه دوبارهخودروهای هیدروژنیارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های بیماری آلزایمربنی عباس، ننگی بر تاریخریواستیگمینبرخی اثرات مضر ویتامین دورزش هوازی مرتب خیلی به قگزیده ای از وبینار یا کنفسودمندی موجودات ابزی بر گزارش یک مورد جالب لخته وسی و سه پل اصفهانتوسعه برخی شغل ها با هوش طبیعت موجی جهانمننژیتآسيب میکروواسکولاریا آسنقش آتش در رسیدن انسان بهجاودانگی مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کوانخدایی که ساخته ی ذهن بشر مخچه تاثیر گذار بر حافظهاز واقعیت امروز تا حقیقتنباید صبر کرد آتش را بعد هوش مصنوعی به شناسایی کادرمان جدید سرطانبه سیاهی عادت نکنیمراه انسان شدن، راه رفتن وبررسی بیماری التهابی رودپیوند مغز و سر و چالشهای سیستم تعادلی بدنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی تکامل مداومافت هوشیاری به دنبال کاهعلم ساختن برج های چرخانمنابع انرژی از نفت و گاز نقش زبان در سلطه و قدرت احقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین همانچرا ماشین باید نتایج را پدنیایی پر از سیاهچاله از تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت پنجمدرک و احساسبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای حاکم بر انسان و انسز گهواره تا گوربعد از کرونافلج خوابپپوگستمرگ و سوال از قاتلساختار فراکتال وجود و ذهتراشه ها روی مغزتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگوی بنیادین و هوشیاریعادت دادن مغز بر تفکرمنبع هوشیاری کجاست قسمت نمای موفقیتحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو دورترین نقطه ی قابل مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ چیز همیشگی نیستدرختان اشعار زمینبیماریهای تحلیل عضلانی اکنگره بین المللی سردرد دزندگی بی دودتقلید از روی طبیعتفاصله ی همیشگی تصویر سازپرتوزایی از جسم سیاهمستند جهان متصلسرگردانیتصویر خورشید یا خود خورشتاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشامقالاتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنهایت در بی نهایتحس چشایی و بویاییابزار بقای موجود زنده از نعناعدانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز، از مغز هر جا که جات میشه، جات نیذهن و شیمی بدنبا تعمق در اسرار ابدیت و کوری گذرای ناشی از موبایزیست شناسی کل در جزء فراکتمایز یا کشف یگانگیفردا را نمیدانیمآنان که در قله اند هرگز خمعجزه ی چشمشنا در ابهای گرم جنوب نیاتغییر الگوی رشد مغزی با زتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استمنحنی که ارتباط بین معرفنوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت نوزدهماتصال مغز و کامپیوترهمیشه راهی هستداروی فامپیریدین یا نورلاز سایه بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیرمز گشایی از اتصالات مغزبازگشت به ریشه های تکاملکاربرد روباتهای ريزنانوزبان و شناخت حقیقت قسمت دتنهایی رمز نوآوری استقوی تر باشآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز و سیر تکامل ان دلیلی شگفتی های نقشه ی ژنتیکیجنگ هفتاد و دو ملت همه را تاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستمیهمانهای ناخوانده عامل نیاز به آموزش مجازی دیجیحس و ادراک قسمت بیست و سواختلال در شناسایی حروف و هنر حفظ گرهداروی ضد چاقیاستخوان های کشف شده، ممکواقعیت چیسترویاهای پر رمز و حیرتی دربحثی درباره احساسات متفاکشف ارتباط جدیدی از ارتبسفرنامه سفر به بم و جنوب تو جدای از کیهان نیستیقدرت انسان در نگاه به ابعآیا جنین انسان، هوشمندی مغز برای فراموشی بیشتر کشباهت مغز با کیهان مادیجهان هوشیارتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیما از اینجا نخواهیم رفتچگونه باغبانی باعث کاهش حساسیت روانی متفاوتارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومیاطلاعاتی عمومی در مورد مواکسن ایرانی کرونا تولیدروش های صرفه جویی در ایجابرای یک زندگی معمولیگیلگمش باستانی کیستسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)صدای بم با فرکانس پایین، لحظات خوش با کودکانآب زندگی است قسمت اولنقاشی هایی با بوی گذشته یجهانی که نه با یک رخداد و ایا بیماری ام اس (مولتیپماست مالینگاهی بر قدرت بینایی دراخورشید مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های جدید میگرنبه قفس های سیاهت ننازریاضیات یک حس جدید استبرخی اختلالات عصبی مثانهورزش هوازی ، بهترین تمریگشایش دروازه جدیدی از طرسیلی محکم محیط زیست بر انتوصیه های سازمان بهداشت طبیعت بر اساس هماهنگیمنابع انرژي پاک سرچشمه حآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش انتخاب از طرف محیط، نجایی برای یاد گرفتن باقی اگر تلاش انسان امروز براخدایا جز تو که را دارممدل همه جانبه نگر ژنرالیاز کجا آمده ام و به کجا مینبرو و انرژی مداومهوش مصنوعی تعاملیدرمان دارویی سرطان رحم ببه سخن توجه کن نه گویندهراه بی شکستبررسی سیستم تعادلی بدن اپیوند اندام از حیوانات بسیستم دفاعی بدن علیه مغز تبدیل سلولهای محافط به ستکامل چشمافتخار انسانعلایم کمبود ویتامین E را منابع انرژی از نفت و گاز نقش سجده بر عملکرد مغزحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین همانچرا مردم با زندگی میجنگندنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت اولدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری وسواسکفش و کتابزمین در برابر عظمت کیهانبعد از کرونا دلخوشی بیهوفلج خواب چیستپایان، یک آغاز استمرگ انتقال است یا نابود شساختار شبکه های مغزی ثابتراشه ی هوش مصنوعی در مغزتکثیر سلول در برابر توقف الگوبرداری از طبیعتعارضه جدید ویروس کرونا سمنبع هوشیاری کجاست قسمت نمایش تک نفرهحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پديدن با چشم بسته در خواب از تکینگی تا مغز از مغز تهیچ چیز، چقدر حقیقی استدرد و درسبیماری، رساله ای برای سلکنگره بین المللی سردرد دزندگی در جمع مواردی را برتقلید از طبیعتفتون های زیستیپرسش و چستجو همیشه باقی امشکل از کجاستسربازان ما محققا غلبه می تصویر در هم تنیدگی کوانتتاثیر نگاه انسان بر رفتاانقراض را انتخاب نکنیدتاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنهادینه سازی فرهنگ اختلاحس و ادراک (قسمت اول )ابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو دانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز، از مغز هر حرکت خمیده می شود و هر ذهن تو همیشه به چیزی اعتقبا خدا باشکی غایب شدی تا نیازمند دلزیست شناسی باور حقیقت یا تمدن قدیمی ای در جنوب ایرفرزندان زمان خودآنزیم تولید انرژی در سلومعجزه ی علمشناخت و معرفت، و نقش آن دتغییر دیگران یا تغییر خوتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینمنشأ اطلاعات و آموخته ها نوار عصب و عضله مهم در تشحس و ادراک قسمت هفتماثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه عسل با موم بخوریمداروی لیراگلوتیداز علم جز اندکی به شما داویتنام نوعی کرونا ویروس رمز پیشرفت تواضع است نه طبازخورد یا فیدبککاربرد روباتهای ريز، در زبان و شناخت حقیقت قسمت ستنبیه چقدر موثر استقیچی ژنتیکیآیا هوش سریعی که بدون احسمغز کوانتومیشگفتی های زنبور عسلجنگ و تصور از جنگتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خمیوتونیک دیستروفیچیز جدید را بپذیرحس و ادراک قسمت بیستماختلال در شناسایی حروف و هنر رها شدن از وابستگیداروی ضد چاقیاستروژن مانند سپر زنان دواقعیت چیسترویای شفافبحثی درباره احساساتی غیرکشف جمجمه ای درکوه ایرهوسفرنامه سفر به بم و جنوب تو دی ان ای خاص ميتوکندريقدرت ذهنآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟شباهت کیهان و مغزجهان های بسیار دیگرتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو ما اشیا را آنطور که هستندچگونه تکامل مغزهای کنونیخفاش با شیوع همه گیری جدیارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومی و پاطلاعاتی عمومی در مورد مواکسن اسپایکوژنروش هایی برای جلوگیری از برای پیش بینی آینده مغز دگیاه بی عقل به سوی نور میسم زنبور ، کلیدی برای وارتوهم چیستصرع و درمان های آنلرزش ناشی از اسیب به عصبآب زندگی است قسمت دومچقدر به چشم اعتماد کنیمجهانی که از یک منبع، تغذیایا بدون زبان میتوانیم تماست مالی با هوش انسانینگاهی بر توانایی اجزاي بخوش قلبی و مهربانیارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های جدید در بیماری به مغز خزندگان خودت اجازریتوکسیماببرخی اصول سلامت کمرورزش و میگرنورزش بهترین درمان بیش فعپل جویی اصفهانسینوریپا داروی ترکیبی ضدتوصیه های غیر دارویی در سطعمه ی شبکه های ارتباط اجمنابع انرژی از نفت و گاز آسیب روانی شبکه های اجتمنقش اتصالات بین سلولهای جایی خالی نیستاگر خواهان پیروزی هستیخسته نباشی بابامدل هولوگرافیک ژنرالیزهاز کسی که یک کتاب خوانده چت جی پی تیهوش مصنوعی در کامپیوترهادرمان زخم دیابتی با تکنوبهبود حافظه پس از رخدادهیادگیری مهارت های جدید درابطه تشنج و اوتیسمبررسی علل کمر درد در میانپیوند اندام حیوانات به اسکوت و نیستیتبر را بردارتکامل و ارتقای نگاه تا عمافراد آغاز حرکت خودشان رعلایم کمبود ویتامین E را منابع بی نهایت انرژی در دنقش غذاها و موجودات درياحقیقت افرادابزار بقا از نخستین همانچرا مغز انسان سه هزار سالدندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت دهمدرک احساسات و تفکرات دیگبیماری کروتز فیلد جاکوبکل اقیانوس در یک ذرهزمین زیر خلیج فارس تمدنی بعد از کرونا دلخوشی بیهوفلج دوطرفه عصب 6 چشمپارادوکس ها در علممرگ تصادفیسادیسم یا لذت از آزار دادتراشه ی بیولوژِیکتأثیر نیکوتین سیگار بر مالتهاب شریان تمپورالعدم توقف تکامل در یک اندامنبع هوشیاری کجاست قسمت چند نرمش مفید برای کمردرحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر بردی متیل فومارات(زادیوا)(از تکینگی تا مغز از مغز تهیچ وقت خودت را محدود به درد باسن و پا به دلیل کاهبیندیشکنترل همجوشی هسته ای با هزندگی در سیاهچالهتقویت استخوان در گرو تغذفروتنی معرفتیپرسشگری نامحدودمشکلات نخاعیسردرد میگرنتصویر زیبا از سلولتاثیر ویتامین دی بر بیماانواع سکته های مغزیصفحه اصلیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچهار میلیارد سال تکامل بحس و ادراک (قسمت دوم )ابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث دانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز، از مغز هرچیز با یک تاب تبدیل به ذهن خود را مشغول هماهنگیبا طبیعت بازی نکنکیهان خود را طراحی میکندزیست، مرز افق رویداد هستتمدن پیشرفته ی پیشینیانفرضیه ای جدید توضیح میدهآواز خواندن در قفس، نشانمعجزه ی علم در کنترل کرونشناخت حقیقت یا آرزوهای گتغییر دادن ژنها آیا روزی تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندمنشاء کوانتومی هوشیاری انوار عصب و عضله تعیین محلحس و ادراک قسمت هفدهماثرات فشار روحی شدیدهمیشه، آنطور نیست که هستداروی تشنجی دربارداریازدواج های بین گونه ای، رویتامین E برای فعالیت صحرمز بقای جهش ژنتیکیبازسازي مغز و نخاع چالشی کاش شرف اجباری بود یا حتیزبان جانسوزتهدیدهای هوش مصنوعیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز آیندگان چگونه است ؟شانس یا نتیجه ی تلاشجنگ داده هاتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکمیگرن و پروتئین مرتبط با چیزی منتظر شناخته شدنحس و ادراک قسمت دهماختلالات مخچههنر، پر کردن است نه فحش دداروی ضد تشنج با قابليت تاسرار آفرینش در موجواقعیت های متفاوتروان سالمبخش فراموش شده ی حافظهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبسفری به آغاز کیهانتو در میانه ی جهان نیستی قدرت عشقآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز بزرگ چالش است یا منفعشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان هایی در جهان دیگرتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند ما به جهان های متفاوت خودچگونه جمعیت های بزرگ شکل خلا، حقیقی نیستارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومی و داعتقاد اشتباه، نتیجه ی نواکسن اسپایکوژن ضد کروناروش هایی ساده برای کاهش ابرای اولین بار دانشمندانگیاه خواری و گوشت خوار کدسماگلوتید داروی کاهش دهنتوهم و خیالضایعه ی شبکه لومبوساکراللرزش عضله یا فاسیکولاسیوآب زندگی است قسمت سومنقش قهوه در سلامتیجهانی در ذهنایا تکامل هدفمند استماشین دانشنگاهت را بلند کنخوش خیالی و خوش بینیارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های جدید سرطانبه نقاش بنگرریسدیپلام تنها داروی تایبرخی اطلاعات روانشناسی مبرخی بیماری ها که در آن بورزش در کمر دردپل خواجو اصفهانسیگار عامل افزایش مرگ ومتاثیر رژِیم غذایی بر میگتوصیه هایی در مصرف ماهیظهور امواج مغزی در مغز مصمنابع انرژی از نفت و گاز نقش تیروئید در تکامل مغزجاذبهاپل ویژن پرو در تشخیص بیمخطا در محاسبات چیزی کاملمدل هولوگرافیک تعمیم یافاز آغاز خلقت تا نگاه انساچت جی پی تیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمان سرگیجه بدون نیاز ببهداشت خوابیادگیری هوش مصنوعی، عمیقرادیوی مغز و تنظیم فرکانبرطرف کردن خشونت را از خاپیوند سر آیا ممکن استسکوت، پر از صداتحریک عمقی مغزتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد بی دلیل دوستدار تو علائم عصبی آلزایمر، با امنابع جدید انرژینقش غذاها و موجودات درياحقیقت اشیاابزار بقا از نخستین همانچرا مغزهای ما ارتقا یافت ده روش موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت دومدرک تصویر و زبان های مخلتبیماری گیلن باره و بیمارکلمات بلند نه صدای بلندزمان چیستتفکر قبل از کارفن آوری های جدید علیه شناپاسخ گیاهان در زمان خوردمرگی وجود نداردسازگاری با محیط بین اجزاتربیت کودکان وظیفه ای مهتأثیر نگاه انسان بر رفتاامواجی که به وسیله ی ماشیعدم درکمنبع هوشیاری کجاست قسمت چند جهانیحافظه های کاذبابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ دین اجباریاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کاری نکردن به معنی چیدرد زانو همیشه نیاز به جربیهوش کردن در جراحی و بیمکنترل جاذبهزندگی زمینی امروز بیش از تقویت حافظه یا هوش مصنوعفروتنی و غرورآلودگی هوا چالش قرن جدیدمشکلات بین دو همسر و برخیسردرد میگرن در کودکانتصویر زیبای اصفهانتاثیر ویروس کرونا بر مغز انیس بی کسانسوالات پزشکیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچهار ساعت پس از کشتار خوکحس و ادراک قسمت 67ابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیدانشمندان ژنی از مغز انساز تکامل تا مغز از مغز تا هز ذره، یک دنیاستذهن سالمبالاترین هدف از دولتکیهانِ هوشیارِ در حال یازاویه نگاه ها یکسان نیستتمدن بشری و مغز اخلاقیفساد اقتصادی سیتماتیک درآینه در اینهمعجزه در هر لحظه زندگیشناخت درون، شناخت بیرون؛تغییر زودتر اتصالات مغزیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عمهمان ناخواندهنوبت کودکانحس و ادراک قسمت هجدهماثرات مفید قهوههمکاری یا رقابتداروی جدید ALSاسکلت خارجی در درمان اختویتامین E در چه مواد غذایرمز جهانبحتی علمی درباره تمایل بکتاب گران و پرهزینه شد ولزبان ریشه هایی شناختی استو یک معجزه ایقانون مندی نقشه ژنتیکی مآیا واکنش های یاد گرفته ومغز اندامی تشنه ی انرژی اشانس یا تلاشجنبه های موجی واقعیتتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انمیگرن سردردی ژنتیکی که بچیزی خارج از مغزهای ما نیحس و ادراک قسمت دوازدهماختلالات حرکتی در انسانهوموارکتوس ها ممکن است دداروی ضد تشنج با قابليت تاسرار بازسازی اندام هاواقعیت و مجازروبات ها قول میدهندبخش های تنظیمی ژنومکشتن عقیده ممکن نیستسقوط درون جاذبه ای خاص، چتوقف؛ شکستقضاوت ممنوعآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز بزرگ چالشهای پیش روشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان یکپارچهتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دما با کمک مغز خود مختاريمچگونه جمعیت های بزرگ شکل خلا، خالی نیستارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی در هر سوراخی سر نکناعتماد به خودواکسن دیگر کرونا ساخته شروش جدید تولید برقبرای تمدن سازی، باید در بگیرنده باید سازگار با پیسندرم کووید طولانیتوهم وجودضایعه ی عروقی مخچهلزوم سازگاری قانون مجازاآب، زندگی است(قسمت پنجم)نقش مهاجرت در توسعه نسل اجهان، تصادفی نیستایجاد احساساتمبانی ذهنی سیاه و سفیدچالش هوشیاری و اینکه چرا خوشبختی چیستارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های رایج ام اسبه نقاش بنگرریشه های مشترک همه ی موجوریشه های مشترک حیاتبرخی بیماری های خاص که بدوزن حقیقی معرفت و شناختپلاسمای غالبسیاهچاله هاتاثیر سلامت دستگاه گوارشتوضیحی ساده در مورد هوش مظرف باید پر شود چه با چرک منابع انرژی از نفت و گاز نقش حفاظتی مولکول جدید دجاذبه و نقش آن در شکلگیریاپی ژنتیکخطا در محاسبات چیزی کاملمدل های ریز مغز مینی بریناز انفجار بزرگ تا انفجار نتایج نادانی و جهلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمان سرگیجه بدون نیاز ببوزون هیگز چیستیادگرفتن، آغاز حرکت است راز تغییربزرگ فکر کنپیوند سر، یکی از راه حلهاسکته مغزیتحریک عمقی مغز در آلزایمتکامل ابزار هوش ، راه پر افزایش قدرت ادراکات و حسعلت خواب آلودگی بعد از خومناطق خاص زبان در مغزنقش غذاها و موجودات درياحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین همانچرا ویروس کرونای دلتا وادهن، بزرگترین سرمایهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت سومدرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری آلزایمر، استیل کوکلوزاپین داروی ضد جنونزمان و مکان، ابعاد کیهان تفکر ترکیبی در هوش مصنوعفناوری هوش مصنوعی نحوه خپختگی پس از چهل سالگي به مراحل ارتقای پله پله کیهستم با شعار قانون بدترین ترجمه ای ابتدایی از اسراتأثیر شیرینی های حاوی لوامیوتروفیک لترال اسکلروعدالت برای من یا برای همهمنبع هوشیاری کجاست قسمت چند جهانیحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهاندین، اجباری نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدردهای سال گذشته فراموش بیهوشی در بیماران دچار اکندر در بیماریهای التهابزندگی زودگذرتقویت سیستم ایمنیفرگشت و تکامل تصادفی محض آلودگی هوا و ویروس کرونامشکلات روانپزشکی پس از سسردرد میگرنی در کودکانتصویربرداری فضاپیمای آمتاثیر ژنها بر اختلالات خانگشت ماشه ایپیامهای کاربرانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنون و القلمحس و ادراک قسمت 74ابزارهای پیشرفته ارتباط همه چیز موج استدانشمندان پاسخ کوانتومی از تکامل تا مغز، از مغز تهزینه ای که برای اندیشیدذهت را روی چیزهای مفید متباهوش ترین و با کیفیت تریکیست هیداتید مغززاوسکا درمان گوشرتمدن زیر آبفشار و قدرتآیندهمعرفت و شناختشناسایی تاریخچه ی تکاملیتغییر عمودی سر انسان از پتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملمهندسی ژنتیک در حال تلاش نور از عمق تاریکیحس و ادراک قسمت هشتماثرات مفید روزه داریهمانند سازی در انسانداروی جدید s3 در درمان ام اسکار، لگوی هوشمندویتامین کارمز جهان خاصیت فراکتالبحث درباره پیدایش و منشا کتاب زیست شناسی باورزبان شناسی مدرن در سطح سلتو یک جهان در مغز خودت هسقانون گذاری و تکاملآیا یک، وجود داردمغز انسان ایا طبیعتا تماشاهکار قرنجنسیت و تفاوت های بیناییتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و میگرن شدید قابل درمان اسچیزی شبیه نور تو نیستحس و ادراک قسمت سوماختلالات صحبت کردن در انهورمون شیرساز یا پرولاکتداروی ضد تشنج توپیراماتاصل بازخوردواقعیت و انعکاسروبات های ریز در درمان بیبخش بزرگی حس و ادراک ما اگل خاردار، زیباستسلول های مغزی عامل پارکیتولید مولکول جدید توسط هقطار پیشرفتآیا خداباوری محصول تکاملمغز بزرگ و فعال یا مغز کوشجاعت و ترسجهان یکپارچهتاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاما بخشی از این جهان مرتبطچگونه حافظه را قویتر کنیخلاصه ای از مطالب همایش مارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی در والنتاین کتاب بدید هماعتماد به خودواکسن دیگری ضد کرونا از دروش صحبت کردن در حال تکامبرای خودآگاه بودن تو بایگالکانزوماب، دارویی جدیسندرم گیلن باره به دنبال توهم وجودضایعات در عصب زیر زبانیلزوم سازگاری قانون مجازاآتاکسی فریدریشنقش میدان مغناطیسی زمین جهش های ژنتیکی مفید در ساایران بزرگمباحث مهم حس و ادراکچالش هوشیاری و اینکه چرا از فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های علامتی در ام اسبه نادیدنی ایمان بیاوربه هلال بنگررژیم های غذایی و نقش مهم برخی توجهات در ببمار پاروزوز گوشپمبرولیزوماب در بیماری چسیاهچاله های فضایی منابعتاثیر عصاره تغلیظ شده گیتیوتیکسن داروی ضد جنونآسیب عصب پا به دنبال اعتیعقل مجادله گرمنابع انرژی از نفت و گاز نقش حیاتی تلومر دی ان آ دجبران از دست رفته هاابتدا سخت ترین استخطای ادراک کارمامدیون خود ناموجوداز بار خود بکاه تا پرواز نجات در راستگوییهوش مصنوعی درمانگر کامپیدرمان سرگیجه بدون داروبوزون هیگز جهان را از متلیادآوری خواب و رویاراست دستی و چپ دستیبزرگ شدن مغز محدود به دورپیوندهای پیچیده با تغییرسال سیزده ماههتداوم مهم است نه سرعتتکامل تکنولوژیافزایش مرگ و میر سندرم کوعماد الدین نسیمی قربانی مناطق خاصی از مغز در جستجنقش غذاها در کاهش دردهای حقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خودو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت ششمدرک دیگرانبیماری الزایمرکلید نزدیک و نگاه تو بر فزمان و گذر آن سریع استتفکر خلا ق در برابر توهم فیلمی بسیار جالب از تغییپدیده خاموش روشن در پارکمرز مرگ و زندگی کجاستستم، بی پاسخ نیستترس و آرمان هاتئوری تکامل امروز در درمامید نیکو داشته باش تا آنعسل طبیعی موثر در کنترل بمنبع هوشیاری کجاست قسمت53چند جهانی و علمحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سدیوار همه اش توهم بوداز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کس حقیقت را درون مغز دردی که سالهاست درمان نشبیوگرافیکندر علیه سرطانزندگی سلول در بدن، جدای اتلقین اطلاعات و حافظهفراموش کارها باهوش تر هسآلودگی هوا و پارکینسونمشکلات روانپزشکی در عقب سردرد و علتهای آنتصور از زمان و مکانتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت نگاری مغز نشان میدسایتهای دیگرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوآوری ای شگفت انگیز دانحس و ادراک قسمت 75ابزارهای بقا از نخستین ههمه چیز و هیچ چیزدانشمندان اولین سلول مصناز تکامل تا مغز، از مغز تهزینه سنگین انسان در ازاذخیره ی شگفت انگیز اطلاعباور و کیهان شناسیکیست کلوئید بطن سومزبان فرایند تکاملی برای تمدنی قدیمی در شمال خلیج فضا و ذهن بازآینده ی انسان در فراتر ازمغز فکر میکند مرگ برای دیشناسایی سلول های ایمنی اتغییرات منطقه بویایی مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان مهندسی بدننور درونحس و ادراک قسمت هشتاد و ناثرات مضر ماری جواناهمجوشی هسته ای، انرژِی بداروی جدید لنفوم و لوکمیاساس انسان اندیشه و باور ویتامین کا و استخوانرنگ کردن، حقیقت نیستبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب طبیعت در قالب هندسهزبان شناسی نوین نیازمند تو کجای جهانیقانون جنگلآیا کیهان می تواند یک شبیمغز انسان برای ایجاد تمدشاهکار شش گوشجنسیت و تفاوت های بیناییتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سمیدان مغناطيسي زمین بشر نکاتی در مورد تشنجحس و ادراک قسمت سی و هشتماختلالات عضلانی ژنتیکهوش فوق العاده، هر فرد اسداروی ضد جنون در درمان تیاصل در هم تنیدگی و جهانی واقعیت تقویت شدهروبات کیانبخش بزرگتر کیهان ناشناختگل درون گلدانسلول های بنیادیتولید مثل اولین ربات های لمس کوانتومیآیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگترین مصرف کننده شرکت نورالینک ویدیویی ازجهان کنونی و مغز بزرگتریتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه ما تحت کنترل ژنها هستیم ینگاه من، نگاه تو و یا حقیخلاصه ای از درمان های جدیارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی در یک فراکتال هر نقطه مرکاعتماد بی موردواکسن سرطانروشهای نو در درمان دیسک ببرای رشد، باید از مسیر خطگام کوچک ولی تاثیرگذارسندرم پیریفورمیستوهم بی خداییضرورت زدودن افکارلزوم عدم وابستگی به گوگل آتاکسی مخچه ای خودایمننقش محیط زندگی و مهاجرت دجهش های ژنتیکی غیر تصادفایرادهای موجود در خلقت بمبتکران خودشکوفاچالش هوشیاری و اینکه چرا از مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان ژنتیکی برای نوآوری