دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقا از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ویروس کرونا قسمت سی و سوم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای بقای ویروس کرونا(قسمت سی و سوم)
در حالی که SARS-CoV-2 در حالی ویران کردن جهان است هماهنگی های بیشتری باید انجام شود تا به سوالات حساس در ایمونولوژی انسان، پاسخ دهد
شکاف های موجود در دانش ما نسبت به سیستم ایمنی به عنوان ابزاری تکاملی و بسیار پیچیده در دفاع از شخص و شکاف در فرهنگ و تمدن انسان امروز، هر روز آشکارتر می شود. هرچند انسان تصور میکند دانش و فرهنگ امروزی او، بسیار توسعه پیدا کرده است ولی مواجهه با چالش ها است که واقعیت پیشرفت علمی و فرهنگی و اخلاقی ما را نشان میدهد.

و حقیقت اینکه دانش و فرهنگ و اخلاق ما- که با پرده پوشی ها و خود را به غفلت زدن ها، بسیار پیشرفته می نماید- امروز در برابر ویروس کرونای جدید، تا حد زیادی ناتوان و بی پرده، مانده است. کشف واکسن های سودمند علیه این ویروس ، پایان کار نیست؛ بلکه آنچه کمبود و نقص کنونی ما را نشان میدهد، ساختار ناعادلانه ی اجتماعی و سیطره ی جهانی سیاست سیاستمداران و فکر سیاسی، بر علم و دانش است که با به تاخیر انداختن واکسیناسیون سریع، وسیع و عادلانه ی جهانی، منجر به سویه های جدید ویروس و انتشار آن در سطح جهان و تاخیر در ایجاد ایمنی کامل و ادامه ی همه گیری و عادت به هزاران مرگ روزانه و عادت موج های اول ، دوم، سوم، چهارم، پنجم و... میشود.
مشکل ویروس کرونای جدید، یک چالش جهانی است و با مدیریت عادلانه ی و علمی در سطح جهانی و نه ریزه کاری ها و خرده کاری های محفلی، حل میشود؛ مدیریت علمی دانشگاهی و منسجم که شاخه های مختلف علوم و جوامع مختلف فقیر و غنی را در کنار هم بیاورد و چالش جدایی علوم و جوامع را در عرصه های مختلف هشدار دهد!
کشف برخی رموز موجود در عملکرد سیستم ایمنی در خون و بافت ها و نیاز به بررسی بافتی در کنار بررسی خونی سیستم ایمنی: (توصیه میشود برای بررسی سیستم ایمنی از نظر تکاملی، به مقاله ی ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای دفاعی ویروس کرونا(قسمت ششم) در همین کانال مراجعه شود)
بافت ها و نه فقط خون، جایی است که سلول های ایمنی کار میکنند.

بیماری کووید 19 به ما نشان داده است باید ایمنی را در همه ی بدن تقویت کنیم. گره های لنفاوی دارای B cells، T cells و سلول های دندریتی است. در ابتدای همه گیری گروهی پژوهشی، چیز جالبی پیدا کرد. وقتی مردم با کووید 19، بسیار بد حال و زیر دستگاه تنفس مصنوعی بودند لوله های پلاستیکی در دستگاه تنفس، دارای سلول های ایمنی راه های هوایی بود. شگفت تر آنچه در این نمونه های راه هوایی بود بسیار متفاوت از سیستم ایمنی در خون بیمار بود.

سلول های راه هوایی مقدار زیادی سیتوکین تولید میکند. سیتوکین های فاکتورهایی است که سلول های ایمنی مانند T cells را در منطقه ی خاصی در بافت، جایگزین میکند و باعث التهاب میشود. برعکس نمونه های خونی مرتبط، مقدار کمی T cells و مقدار زیادی منوسیت داشت. منوسیت ها گیرنده های سطح سلولی غیر عادی ای را نمایش میدادند. نمونه های ریه از بیمارانی که مرده بودند منوسیت ها و نوع دیگری از سلول های ایمنی به نام ماکروفاژها را نشان دادند که در کیسه های راه های هوایی، خوشه ای و دسته بندی شده بود. این مرتبط با تخریبی است که سندرم شدید کووید 19 را نشان میدهد.

گیرنده های نامعمول به ما پیشنهاد داد که منوسیت هایی که در خون چرخش میکنند با سیتوکین هایی- که در راه هوایی تولید میشوند - احضار و دگرون می شوند. اگر ما آن نمونه ها را از راه های هوایی نداشتیم نمیتوانستیم به این نتیجه گیری برسیم.

آنطور که این نمونه ها نشان میدهد این همه گیری، شکاف های بسیاری را از درک ما نسبت به سیستم ایمنی نشان داده است. یکی از بزرگترین آنها واکنش ها در بافت ها به عنوان سایت های عفونت است که در بیماری خودنمایی میکند. سلول های ایمنی معمولا به گلبولهای سفید نسبت داده میشود ولی بیش از 95% T cell ها در بافت ها به خصوص گره های لنفاوی و سطوحی مانند پوست، روده و غشاء های مخاطی حضور دارند و در آنجا فعالیت می کنند. هرچند عفونت با SARS-CoV-2 منجر به CD4+ and CD8+ T cells خاص ویروس میشود که ماه ها یا بیشتر در خون قابل شناسایی است، روشن نیست حضور آنها در خون محیطی به معنی ایمنی وابسته به بافت در ریه ها هست یا نه. برخی سلول های ایمنی هرگز در خون یافت نمیشوند (یا بیشتر اینکه ما در بسیاری موارد نمیدانیم آیا آنها نمیتوانند وارد چرخش خون شوند یا آنها خصوصیات خود را وقتی وارد خون میشوند تغییر می دهند.)

برخی مانند ماکروفاژها مستقیما از لوله های پیش ساز جنینی مشتق می شوند تا در بافت هایی مانند ریه، کبد، و طحال بالغ شوند. دیگر موارد مانند T cell های حافظه از T cell های فعال شده، ایجاد می شود که پس از پیدایش ابتدایی در گره های لنفاوی طی عفونت به بافت ها میرود. این T cell ها- که در بافت مسکن می گیرند- مدت طولانی در بافت ها می مانند و می توانند خصوصیاتی را ایجاد کنند که در هر کدام، مجزا است. برای درک درست سیستم ایمنی پژوهشگران نیاز دارند ایمنی پوست، روده و دستگاه تنفس را بشناسند. و اینکه هر کدام با گره های لنفاوی مجاور، چگونه واکنش نشان می دهد. این یعنی حمایت و بررسی ریز بافت ها و همفکری با پزشکان، بانک های زیستی، بیمارستان ها و آژانس های تدارکاتی برای اهدای عضو صورت گیرد.

مدل های موشی
مدل های موشی عفونت، بیماری خودایمن، کانسر و بیماری های التهابی، بسیار برای درک سیستم ایمنی ارزشمند است. مطالعات موشی معمولا از بافت درگیر و گره های لنفاوی مربوطه و به ندرت خون، نمونه برداری میکند. این مطالعات مربوط با منطقه و سایت، فرایندهای اساسی ای را نشان داده است. برای نمونه عفونت ریه با ویروس، سلول های دنتریتی عرضه کننده ی آنتی ژن را تحریک می کند تا از ریه ها به گره های لنفاوی مجاور مهاجرت کنند و در آنجا سلول های خاص ویروس مانند سلول های CD4+ T helper را فعال کند.

این تحریک، B cells را وادار به تمایز و تولید آنتی بادی ها میکند. CD8+ T cells سیتوتوکسیک(کشنده ی سلول) هم تولید میشود و به ریه مهاجرت میکند تا سلول های عفونی را بکشد و مانع از انتشار ویروس شود. وقتی عفونت پاک شود بخش کوچکی از این T and B cell های حافظه ای که علیه ویروس به طور خاص عمل میکنند در بافت باقی می مانند تا در صورت مواجهه دوباره با عامل بیماری زا حمایت را به سرعت شروع کنند. مطالعات موشی همچنین نشان داده است برای ویروس های خاص منطقه ی عفونت، مانند آنفلانزا یا پاپیلوماویروس، حافظه ی ایمونولوژیک، به وسیله ی مجموعه ای اختصاصی از T cell حافظه ای در سایت و منطقه ی مربوطه تولید می شود. این T cell حافظه ای باقیمانده در بافت، برای ویروس های تنفسی در ریه ها، عوامل بیماری زای پوستی در پوست یا در راه های تناسلی زنانه برای عفونت های تناسلی یافت میشود. به علاوه این سلول های ایمنی باقی مانده، میتواند علیه عفونت محافظت کند و میتواند با واکسن هایی مانند واکسن آنفلوانزای داخل بینی تولید شود که بافت های اختصاصی را هدف میگیرد.

در انسان ها عملی نیست پاسخ ایمنی از شروع عفونت تا ایجاد حافظه ایمنی به طور کامل، پیگیری شود. همیشه روشن نیست عفونت از کجا و کی شروع میشود و نمونه برداری در طول زمان، ساده نیست. با این همه انسان ها نمونه ی خونی دارند که به طور مرتب میتوان از آن برداشت. خون حاوی همه ی رده های سلول های ایمنی به اضافه ی آنتی بادی های در گردش و سیتوکین های ترشح شده است. این اپروچ برای مانیتور کردن پاسخ های ایمنی در زمان واقعی و درک تشکیل و عملکرد آنتی بادی ها و التهاب، در دردسترس نیست.

آزمایش خون برای بررسی پاسخ ها به عفونت و واکسن ها و برای پیدا کردن ارتباط های بیماری شدید، کمک کرده است. ولی بیشترداستان هنوز ناشناخته است زیرا فعالیت سیستم ایمنی در این بافت ها بسیار وسیع است.

درس هایی از بافت ها و مطالعات ایمنی در بافت ها باعث ایجاد درمان هایی هم شده است. در بیماری های خود ایمن مانند روماتوئید آرترایتیس، مقدار زیادی از مارکرهای التهابی در سرم خونی افزایش می یابد. وقتی پژوهشگران به طور اختصاصی به مایع سینوویال نگاه کردند- که فضاهای بین مفاصل انسان را پر میکند- آنها سطوح بالایی را از سیتوکین TNF-α پیدا کرده اند که باعث شروع بیماری می شود. اکنون بلوک کننده های TNF-α (Anti TNF-α)از مهمترین درمان های مورد استفاده در روماتیسم مفصلی و دیگر بیماری های التهابی است و در کاهش علایم این بیماری ها خیلی کمک میکند.

به طور مشابه مطالعه سلول های ایمنی در تومورهایی- که از طریق جراحی خارج شده اند- T cell هایی را نشان داده است که از نظر عملکردی، غیرفعال هستند و نمیتوانند فرایند بیماری را متوقف کنند. این منجر به این ایده شده است که بسیاری از سرطان ها میتواند از دفاع ایمنی جلوگیری کند. چنین مطالعاتی منجر به درمان های ایمنی(ایمونوتراپی)تومور شده است که این درمان ها را برای برخی از سرطان های پستان، ریه، کولون و دیگر سرطان ها دگرگون کرده است.(توصیه میشود به مقاله ی کار ما ودیگران نشان می دهد ترکیب سلول های ایمنی در بافت های مختلف، متفاوت است و تظاهرات ژنتیکی و مسیرهای متابولیک و تنظیم عملکردی خاصی را ایجاد میکند. تعریف این گیرنده ها میتواند درمان هایی را علیه پاسخ های ایمنی بافتی هدف بگیرد ولی نیاز است اول به بافت ها نگاه شود. نمونه های بافتی زیاد از افراد زنده میتواند طی مراقبت پزشکی گرفته شود.

برای نمونه بیوپسی ها و جراحی های انتخابی و نه اورژانسی، اجازه میدهد بافت سالم و بیمار برداشته شود. در جراحی ها از برداشت لوزه ی سوم تا برداشتن تومورها و آپاندیس و گره های لنفاوی برداشته میشود. جراحان قلب، معمولا تیموس را بر میدارند. فرایندها برای بایپس معده و روده ها بافت های روده را که پر از سلول های ایمنی و گره های لنفاوی است برمیدارد.

چنین نمونه هایی معمولا در نشان دادن ساختاربندی سلول های ایمنی در این بافت ها سودمند است و میتواند پیشنهاد دهد چگونه نمونه های سلولی با هم ارتباط برقرار می کنند یا بر هم تاثیر می گذارند. ده سال قبل این گروه نوع جدیدی از منبع بافتی را ترتیب دادند تا نمونه هایی را از دهنده های بافتی به دست بیاورند. این گروه، جراحان آماده ای داشت- که وقتی متوجه مرگ دهنده ی عضو میشدند- سریعا بر بافت های دیگر آن، بررسی را آغاز میکردند و نمونه ها از پوست، ریه، روده و معده و ... را به انبار اطلاعات می فرستادند. ارتباط بین پیوند عضو و جمع آوری بافت، این فرصت را به محققان می دهد تا بافت ها را قبل از آنکه بمیرند مورد بررسی قرار دهند.
ما تاکنون نمونه های بافتی بیش از 500 دهنده ی عضو را بررسی کرده ایم. این نمونه ها در اطلس سلول انسانی نگهداری می شود تا به عنوان نقشه ی منبع قابل درک از سلول های انسان درنظر گرفته شد. گروه های پژوهش در موسسه ی Wellcome Sanger در هینکستون انگلستان و موسسه ی کارولینسکادر استکهلم برنامه های مشابهی برای به دست آوردن نمونه ها داشته اند. دانشگاه فلوریدا در گینسویل همکاری هایی را با چند سازمان تدارکات بافتی داشته است که اساسا برای تهیه ی نمونه ی پانکراس برای پژوهش بر تیپ یک دیابت بوده است.

با پیشرفت های تکنولوژی، ترجمه های RNA، محتویات پروتئین و تغییرات ژنتیکی حتی برای یک نوع سلول مشخص میشود. همراه با آنالیز محاسباتی، این محاسبات، اجازه ی شناسایی همزمان ترکیب، نسل و وضعیت عملکردی سلول های ایمنی را می دهد. وقتی در مورد سلول ها در خون به کار برده شود بررسی دقیق، برخی مشخصه های ایمونولوژیک را برای برخی عفونت ها و واکسن ها از آنفلوانزا تا 2SARS-CoV- نشان می دهد.

این گروه بافت های متفاوت را در صدها اهدا کننده ی بافتی مقایسه کردند تا انواع مختلف سلول ایمنی ذاتی و سازگار شده را در هر کدام، چک کنند. مطالعات ما شامل تعیین همراهی پروفایل ایمنی بافتی با فاکتورهایی مانند جنس و سن بود. با این حال هنوز نمونه های اهدای بافت یکی از بزرگترین چالش ها در پیگیری یک پاسخ ایمنی به عفونت، واکسیناسیون و دیگر درمان های مبتنی بر ایمنی در برخی بافت ها است. این نمونه برداری ها به ما کمک میکند تغییراتی را- که افزایش سن یا کاهش وضعیت سلامتی رخ میدهد- بشناسیم.
سه مرحله:
پژوهشگران، موسسات و برنامه ریزها باید چه کاری برای توسعه ی کار بر ایمنی بافتی انسان، انجام دهد؟ سه راهکار پیشنهاد میشود:
نمونه برداری جفتی(بافت و خون)را توسعه دهید: پزشکان و ایمونولوژیست ها باید شانس های بیشتری برای نمونه برداری همزمان از بافت و خون داشته باشند. این کار مثلا با نمونه برداری از ترشحات تنفسی از بیماران اینتوبه یا ترشحات بینی از کودکان وبالغین دچار بیماری تنفسی صورت می گیرد. نمونه های جفت شده میتواند از افرادی گرفته شود که بیوپسی های تشخصیصی انجام میدهند(مثلا طی کلونوسکوپی روده ها) یا بیوپسی های پژوهشی با استفاده از آسپیراسیون با سوزن نازک از پوست و گره های لنفاوی.

این مطالعات ارتباط پارامترهای ایمنی در خون و بافت ها را به طور همزمان در ارتباط با بیماری و نتیجه ی بیماری بررسی می کند. برای نمونه، پژوهشگرانی که واکسن هپاتیت بی را بررسی میکنند نمونه های گره های لنفاوی نزدیک محل تزریق را نمونه برداری کردند تا پاسخ های آن را با سلول های ایمنی در خون مقایسه کنند. مطالعه ی واکسن واریسلا زوستر- که باعث آبله مرغان میشود و میتواند دوباره فعال شود و زونا را ایجاد کند- بر T cells در پوست اطراف ضایعه که ژن ویروس وارد شده تمرکز کرده است.
طی همه گیری اخیر روش هایی ابداع شد ونمونه هایی تحلیلی شد که یک سال قبل امکان آن نبود و اینها میتواند عمق آگاهی ما را بیشتر کند. اینها شامل نمونه ها از بینی است که برای تست SARS-CoV2 برداشته می شود و این نمونه، مقدار زیادی سلول برای پروفایل بسیار حساس بررسی تک سلول دارد. تظاهر ژنتیکی میتواند در سلول های منفرد اندازه گیری شود تا بررسی پاسخ ایمنی را یکپارچه کند. آن تکنیک ها میتواند در دیگر محل های نمونه برداری شده در عفونت ها و بیماری های دیگر استفاده شود. بنابراین توجه منظم میتواند مواردی را برای مطالعات مبتنی بر ایمنی فراهم کند.

با داده های جمع آوری شده از بانک های زیستی(بیوبانک)هماهنگ شوید:
هزارن بیوبانک در سطح جهان وجود دارد و بزرگترین آنها دارای نمونه های صدها و هزاران نفر از افراد مورد آزمایش است. عموما این نمونه ها برای ایمونولوژیست ها در دسترس نیست. به جای آن، نگهداری نمونه ها از نظر شیمیایی برای آسیب شناسی و انبار کردن DNA، پلاسما و سوم، بیو بانک ها باید بافت ها و ترشحات پر از سلول های ایمنی و فاکتورهای محلول یخ زده را هم نگه دارند. برای نمونه پژوهش های آسم و دیگر بیماری های مزمن ریه بیوبانک هایی از ترشحات مختلف تنفسی جمع آوری کند که شامل خلط، بزاق، ترشحات بینی و برداشت ها از تراشه باشد.

مطالعه ی سلول های ایمنی حفظ شده در این نمونه ها میتواند درک ما را از ایمنی مخاطی افزایش دهد.

از هماهنگی ها و پشتیبانی ها حمایت کنید: اخیرا یک ایمونولوژیست نیاز دارد با پزشکان بر پایه ی کیس به کیس مرتبط شود تا نمونه های بافتی پژوهش را به دست بیاورد. بسیاری از موسسات و مراکز، اصول اولیه ای را برای تایید قانونی این نمونه گیری ها دارند. در گذشته پژوهش ایمونولوژیک درمراکز پاتولوژی انجام میشد که نمونه های بالینی را دریافت کرده بودند و آنها را به پژوهشگران میدادند. دانشمندان پزشکی باید در آزمایشگاه های ایمونولوژی هم آموزش داده شوند
متخصصان افراد پیر و مسن، باید همراه با مطالعات ایمونولوژی آموزش داده شوند تا عوامل موثر در افت ایمنی را به دست بیاورند.
متخصصان کودکان باید همکار با ایمنولوژیست ها باشند؛ نه فقط به خاطر آلرژی کودکان بلکه برای شناخت کامل فرایند تکامل ایمنی از جنینی تا بزرگسالی. همچنین ایمونولوژی در عرصه هایی که تا امروز مرسوم نبوده است مانند علوم مغز و اعصاب و نورولژی باید کار کند.

در حالی که SARS-CoV-2 در حالی ویران کردن جهان است هماهنگی های بیشتری باید انجام شود تا به سوالات حساس در ایمونولوژی انسان، پاسخ دهد. برای حرکت به سوی جلو و ترجمه ی یافته ها به درمان، ایمونولوژیست ها باید همه ی بدن را بررسی کنند. https://doi.org/10.1038/d41586-021-01396-y


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
پیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز ناتوان از توجیه پیداابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسازگاری با محیط بین اجزامغز بزرگ چالش است یا منفعاخلاق و علوم اعصاببحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشفرایند پیچیده ی خونرسانیدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا جهش های ژنتیکی، ویروشناسایی سلول های ایمنی انقش هورمون زنانه استروژنارتباط چاقی و کاهش قدرت ببرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسنی با تاثیر دوگانه البخند بزن شاید صبح فردا زدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای شکر بر سلامت مغزنقش زبان در سلطه و قدرت ااز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزییادگیری مهارت های جدید دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروبات های ریز در درمان بیانسان جدید از چه زمانی پاعدم توقف تکامل در یک اندانوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز تتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی کوچک شدن مغز از نئاندرتامولتیپل اسکلروز در زنان ریسدیپلام تنها داروی تایایندرالچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش مکرونا چه بر سر مغز می آورمبانی ذهنی سیاه و سفیدزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغاستفاده از هوش مصنوعی در تکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز اگامی در درمان بیماریهای سفر به مریخ در 39 روزمرز مرگ و زندگی کجاستابزار بقا از نخستین همانهفت چیز که عملکرد مغز تو بی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسپیام های ناشناخته بر مغز سوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز و سیر تکامل ان دلیلی ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی بیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش ارثی دریافتی از پسخن پاک و ثابتمغز بزرگ چالشهای پیش رواخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگفرایند تکامل و دشواری هادرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشواهدی از نوع جدیدی از حانقش ژنتیک در درمان اختلاارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر واسطه ها د رمسیر ایجاد مغلرزش ناشی از اسیب به عصبدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش مرگ و میر سندرم کوطوفان فقر و گرسنگی و بی سنقش سجده بر عملکرد مغزاز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پیادآوری خواب و رویامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروح رهاییانسان عامل توقف رشد مغزعسل طبیعی موثر در کنترل بنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شاکووید نوزده و خطر بیماریمواد کوانتومی جدید، ممکنرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان الچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کووکریستال زمان(قسمت اولمجموعه های پر سلولی بدن مزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گویناستفاده از سلول های بنیاتکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ مرز بین انسان و حیوان کجاهفت سین یادگاری از میراث بیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی پیشینیان انسان از هفت میسودمندی موجودات ابزی بر مغز آیندگان چگونه است ؟ابزارهای بقای موجود زندهوش مصنوعی از عروسک بازی بیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیدر مانهای کمر دردآیا هوش سریعی که بدون احسسرنوشتمغز بزرگ و فعال یا مغز کواختلال خواب فرد را مستعد بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس فرایند حذف برخی اجزای مغدرمان تومورهای مغزی با اآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئنقش گرمایش آب و هوا در همارتباط انسانی، محدود به برخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیوبینار اساتید نورولوژی دلزوم سازگاری قانون مجازادرگیری اعصاب به علت میتوافسردگی و اضطراب در بیماطی یکصد هزار سال اخیر هرچنقش غذاها و موجودات دريااز نشانه ها و آثار درک شدبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزژن هوش و ساختارهای حیاتی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروزه داری متناوب، مغز را انعطاف پذیری مکانیسمی علعصب حقوق نورولوونورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویاکودک ایرانی که هوش او از موجود بی مغزی که می تواندرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنکریستال زمان(قسمت دوم)محل درک احساسات روحانیزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان دراستیفن هاوکینگ در مورد هتکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتومگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب مزایای شکلات تلخ برای سلابزار بقا از نخستین همانهم نوع خواری در میان پیشیبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصندانشمندان تغییر میدان مغپیشرفت های جدید علوم اعصسیلی محکم محیط زیست بر انمغز انسان ایا طبیعتا تماابزارهای پیشرفته ارتباط هوش مصنوعی از عروسک بازی بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش، ژنتیکی است یا محیطیدر محل کار ارزش خودت را بآیا هشیاری کوانتومی وجودسریعترین کامپیوتر موجودمغز حریص برای خون، کلید تاختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحفرد حساس از نظر عاطفی و بدرمان تشنجآیا دلفین ها می تواند از شگفتی های زنبور عسلنقش آتش در رسیدن انسان بهارتباط از بالا به پایین مبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهوراپامیل در بارداریلزوم سازگاری قانون مجازادستورالعمل مرکز کنترل بیالکتروتاکسی(گرایش و حرکظهور امواج مغزی در مغز مصنقش غذاها و موجودات دريااز نظر علم اعصاب یا نرووسبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به ژن یا نقشه توسعه مغز و نقمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروزه داری و بیمار ی ام اس اولین هیبرید بین انسان وعضلانی که طی سخن گفتن چقدنورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بکودکان میتوانند ناقل بی موجودات مقهور ژنها هستندراه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز نگاه محدود و تک جانبه، مشاز تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیکریستال زمان(قسمت سوم)محل درک احساسات روحانی دزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصباستیفن هاوکینگ در تفسیر دندان ها را مسواک بزنید تگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب مسیر دشوار تکامل و ارتقاابزار بقا از نخستین همانهمیشه اطمینان تو بر خدا ببیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روش هاي جدیدی پیشرفتی مستقل از ابزار هسیاهچاله و تکینگی ابتدایمغز انسان برای ایجاد تمدابزارهای بقا از نخستین ههوش مصنوعی از عروسک بازی با هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط هیچگاه از فشار و شکست نتردر چه مرحله ای از خواب ، رآیا واکنش های یاد گرفته وسرگیجه از شایعترین اختلامغز زنان جوانتر از مغز مراختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایفرضیه ای جدید توضیح میدهدرمان جدید میگرن با انتی آیا دلفین ها میتوانند باشاهکار قرننقش انتخاب از طرف محیط، نارتباط بین هوش طبیعی و هوبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنوورزش هوازی مرتب خیلی به قمقاومت به عوارض فشار خون ذهن ما از در هم شکستن منبالتهاب شریان تمپورالعلم به ما کمک میکند تا مونقش غذاها و موجودات دريااز نظر علم اعصاب اراده آزبسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان ژنها نقشه ایجاد ابزار هومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروزه داری سلول های بنیاداولین مورد PML به دنبال تکمقالاتنوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزکودکان خود را مشابه خود تمیهمانهای ناخوانده عامل راه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپنگاه انسان محدود به ادرااز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یکشف مکانیسم عصبی خوانش پمحدودیت های حافظه و حافظزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتاستخوان های کشف شده، ممکتأثیر نگاه انسان بر رفتادو ویژگی انتزاع و قدرت تجگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب مشکلات نخاعیابزار بقا از نخستین همانهمیشه عسل با موم بخوریمبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روشی برای تبدیپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانمغز انسان برای شادمانی طابزارهای بقا ازنخستین همهوش مصنوعی از عروسک بازی بار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیهاوکينگ پیش از مرگش رسالفلج بل، فلجی ترسناک که آندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا گذشته، امروز وآینده سربازان ما محققا غلبه می مغزهای کوچک بی احساساختلالات مخچهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزرقیچی ژنتیکیدرمان جدید کنترل مولتیپلآیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان نقش اتصالات بین سلولهای ارتباط شگفت مغز انسان و فبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسوورزش هوازی ، بهترین تمریمقابله با کرونا با علم اسذهن چند جانبه نیازمند نگامیوتروفیک لترال اسکلروعلایم کمبود ویتامین E را نقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز نظر علم اعصاب اراده آزبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصژنها ، مغز و ارادهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروش مقابله مغز با محدودیاولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیمانوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موبایمیگرن سردردی ژنتیکی که براه پیروزی در زندگی چیستایا بدون زبان میتوانیم تنگاه از درون مجموعه با نگاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطکشف مکانیسمی پیچیده در بمخچه فراتر از حفظ تعادلابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آاستروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل امروز در درمدو برابر شدن خطر مرگ و میگربه شرودینگر و تاثیر مشسفرنامه سفر به بم و جنوب مشکلات بین دو همسر و برخیابزار بقا از نخستین همانهمراهی نوعی سردرد میگرنیبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای مصرفی در ام اسپختگی پس از چهل سالگي به سیاره ابلهانمغز انسان برای شادمانی طابزارهای بقای از نخستین بارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سهاوکينگ پیش از مرگش رسالفلج خوابدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرن در کودکانمغزتان را در جوانی سیم کشاختلالات حرکتی در انسانبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، برقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصدرمانهای بیماری پارکینسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کواننقش حفاظتی مولکول جدید دارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ورزش و میگرنملاحظات بیهوشی قبل از جررفتار اجتماعی انسان، حاصامید نیکو داشته باش تا آنعلایم کمبود ویتامین E را نقشه های مغزی جدید با جزیاز آغاز خلقت تا نگاه انسابعد از کروناجمجمه انسان های اولیهژنهای مشترک بین انسان و ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروش های صرفه جویی در ایجااولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلینوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز از مغز تتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلمیگرن شدید قابل درمان اسراست دستی و چپ دستیایا تکامل هدفمند استنگاهی بر قدرت بینایی درااز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان، در سایه پیشرمخچه ، فراتر از حفظ تعادلابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آاسرار بازسازی اندام هاتئوری تکامل در پیشگیری و دو برابر شدن خطر مرگ و میگزیده ای از وبینار یا کنفسفری به آغاز کیهانمشکلات روانپزشکی پس از سابزار بقای موجود زنده از هوموارکتوس ها ممکن است دبیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ام اسپرورش مغز مینیاتوری انساسیر آفرینش از روح تا مغز مغز انسان رو به کوچک تر شابزارهای دفاعی و بقای موبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونینهدف یکسان، در مسیرهای متفلج خواب چیستدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا امکان بازسازی اندامهسردرد و علتهای آنمغزتان را در جوانی سیمکشاختلالات صحبت کردن در انبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تققانون مندی نقشه ژنتیکی مدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبکه های مصنوعی مغز به درنقش حیاتی تلومر دی ان آ دارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سورزش بهترین درمان بیش فعممانتین یا آلزیکسا یا ابرقیبی قدرتمند در برابر مامید درمان کرونا با همانعلت خواب آلودگی بعد از خونقص در تشخیص هیجانات عاماز انفجار بزرگ تا انفجار بعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای هوش ، کدامندمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروش هایی ساده برای کاهش ااولین سلول مصنوعیسوالات پزشکینیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست کیست کلوئید بطن سوممیدان مغناطيسي زمین بشر رجزخوانی هایی که امروز بایرادهای موجود در خلقت بنگاهی بر توانایی اجزاي باز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و تکلم برخی بیماریهمخچه ابزاري که وظیفه آن فابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پاصول سلامت کمرتا 20 سال آینده مغز شما به دوچرخه سواری ورزشی سبک و گزارش یک مورد جالب لخته وسقوط درون جاذبه ای خاص، چمشکلات روانپزشکی در عقب ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی می تواند بر احبیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ضد بیماری ام اس وآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم تعادلی بدنمغز انسان رو به کوچکتر شداثر مضر مصرف طولانی مدت ربازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری مهدف از تکامل مغزفلج دوطرفه عصب 6 چشمدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد تنشننقش قهوه در سلامتیاختراع جدید اینترنت کوانبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن های شرکت فایزر آمرقانون جنگلدرک و احساسآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت مغز با کیهان مادینقش خرچنگ های نعل اسبی درارتباط غیرکلامی بین انسابرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینورزش در کمر دردمنابع انرژي پاک سرچشمه حرموزی از نخستین تمدن بشرامگا سه عامل مهم سلامتعوامل موثر در پیدایش زبانقطه بی بازگشتاز بحث های کنونی در ویروسبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای حاکم بر انسان و انسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروش صحبت کردن در حال تکاماوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربرانچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستکاهش مرگ و میر ناشی از ابمیدازولام در درمان تشنج رشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسناتوانی از درمان برخی ویاز تکینگی تا مغز- از مغزتتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت چمدارک ژنتیکی چگونه انسانابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو اضطراب و ترستاثیر مشاهده بر واقعیت بديدن با چشم بسته در خواب گشایش دروازه جدیدی از طرسلول های بنیادی منابع و امشاهده آینده از روی مشاهابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی و کشف زبان هایبیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلآلزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز مغز ایندگان چگونه استاثرات فشار روحی شدیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب هدف از خلقت رسیدن به ابزافناوری هوش مصنوعی نحوه خدر درمان بیماری مولتیپل آیا احتمال دارد رویا از آسردرد سکه اینقش مهاجرت در توسعه نسل اادامه بحث تکامل چشمبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کووید 19 چیزهایی که قانونمندی و محدودیت عالمدرک احساسات و تفکرات دیگآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش داروهاي مختلف معروف ارتروز یا خوردگی و التهابرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینوزوز گوشمنابع انرژی از نفت و گاز رمز و رازهای ارتباط غیر کامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوامل ایجاد لغت انسانی و چند نرمش مفید برای کمردراز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرکلرال هیدرات برای خوابانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمروشهای نو در درمان دیسک بايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگرچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکینگی تا مغز از مغز تتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییکاهش التهاب ناشی از بیمامکانیزمهای دفاعی در برابرشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسناتوانی در شناسایی چهره از تکینگی تا مغز، از مغز توضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت امروری بر تشنج و درمان هایابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پاطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدی متیل فومارات(زادیوا)(پمبرولیزوماب در بیماری چسلول عصبی شاهکار انطباق مطالعه ای بیان میکند اهدابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی گوگل به کمک تشبیماری دویکبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی لیراگلوتیدآمارهای ارائه شده در سطح سکته مغزیمغز ابزار بقای برتر مادیاثرات مفید قهوهبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیدفیلمی بسیار جالب از تغییدرمان های اسرار آمیز در آآیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استنقش میدان مغناطیسی زمین اداراوون تنها داروی تاییبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا و گشودن پنجرقارچ بی مغز در خدمت موجوددرک تصویر و زبان های مخلتآزمون ذهنی گربه شرودینگرشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش ذهن و شناخت در حوادث ارزش حقیقی زبان قسمت اولبرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع میک پیشنهاد خوب برای آسان منابع انرژی از نفت و گاز رویا و خبر از آیندهانفجار و توقف تکاملی نشاعواملی که برای ظهور لغت اچند جهانیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در ساکمردرد و علل آنمنبع هوشیاری در کجاست؟ قروشهای شناسایی قدرت شنواايا اراده آزاد توهم است یچگونه هموساپينس بر زمین از تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )کاهش دوپامین عامل بیماریما انسانها چه اندازه نزدزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برانخاع ما تا پایین ستون فقراز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دمرکز هوشیاری، روح یا بدن ابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان اطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر دژا وو یا اشنا پنداریپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای ایمنی القا کنندهمعنی روزهابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی گوگل به کمک تشبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی تشنجی دربارداریآن چیزی که ما جریان زمان سانسور از روی قصد بسیاری مغز ابزار برتر بقااثرات مضر ماری جوانابحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازافیزیک مولکولها و ذرات در درمان های بیماری آلزایمرآیا برای تولید مثل همیشه شلیک فراموشینقش محیط زندگی و مهاجرت دادغام میان گونه های مختلبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتقبل از انفجار بزرگدرک حقیقت نردبان و مسیری آسيب میکروواسکولاریا آسشرکت نورالینک ویدیویی ازنقش روزه داری در سالم و جارزش حقیقی زبان قسمت دومبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندمنابع انرژی از نفت و گاز رویا بخشی حقیقی از زندگی انواع سکته های مغزیعوارض ازدواج و بچه دار شدچندین ماده غذایی که مانناز تکنیکی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفکمردرد با پوشیدن کفش منامنبع هوشیاری در کجاست؟(قروشی برای بهبود هوش عاطفايا اراده آزاد توهم است یچگونه واکسن کرونا را توزاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )کاهش سن بیولوژیکی، تنها ما انسانها چه اندازه نزدزندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازنخستین تصویر از سیاهچالهاز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان و شناخت حقیقت قسمت سمرکز حافظه کجاستابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتادژاوو یا آشناپنداریپوست ساعتی مستقل از مغز دسلولهای بنیادی مصنوعی درمغز فکر میکند مرگ برای دیابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی الفاگوهوش مصنوعی از عروسک تا کبیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید s3 در درمان ام آیا ممکن است موش کور بی مسانسور بر بسیاری از حقایمغز از بسیاری حقایق می گراجزای پر سلولی بدن انسان بحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا وفیزیکدانان ماشینی برای تدرمان های جدید میگرنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشلیک فراموشینقش نگاه از پایین یا نگاهادغام دو حیطه علوم مغز و برین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا ساخته شده توقدم زدن و حرکت دید را تغیدرک عمیق در حیواناتآسیب ها ناشی از آلودگی هوشش مرحله تکامل چشمنقش رژیم غذایی بر رشد و اارزش حقیقی زبان قسمت سومبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قایک جهش ممکن است ذهن انسانمناطق خاصی از مغز در جستجرویا تخیل یا واقعیتانگشت نگاری مغز نشان میدعید نوروز مبارکچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمنبع خواب و رویاروشی جدید در درمان قطع نخای آنکه نامش درمان و یادشچگونه آن شکری که می خوریماز تکینگی تا مغز از مغز تتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارمکایروپاکتیک چیستما با کمک مغز خود مختاريمزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماننرمش های مفید در سرگیجهاز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی مدرن در سطح سلمرکز حافظه کجاستابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتادگرگونی های نژادی و تغییپیموزایدسلسله مباحث هوش مصنوعیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کبیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید میاستنی گراویآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی با الفبایمغز به تنهایی برای فرهنگ اجزایی ناشناخته در شکل گبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترفرگشت و تکامل تصادفی محض درمان های جدید در بیماری آیا تکامل و تغییرات ژنتیشنا در ابهای گرم جنوب نینقش نظام غذایی در تکامل مارتقا و تکامل سنت آفرینش برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسمواکسن دیگر کرونا ساخته شقدرت انسان در نگاه به ابعدرگیری قلب در بیماری ویرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سنقش رژیم غذایی در رشد و اارزش خود را چگونه میشناسبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون یک رژیم غذایی جدید، می تومنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمرویاها از مغز است یا ناخواندوهگین نباش اگر درب یا عامل کلیدی در کنترل کارآنهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز و از مغز تفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد دمنحنی که ارتباط بین معرفروشی جدید در درمان سکته مایمپلانت نخاعی میتواند دچگونه انتظارات بر ادراک از تکینگی تا مغز از مغز تتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجمکاربرد روباتهای ريزنانوما تحت کنترل ژنها هستیم یزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماننرمشهای مهم برای تقویت عاز روده تا مغزتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملگیلگمش باستانی کیستزبان شناسی نوین نیازمند مرکز خنده در کجای مغز استابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیمادانشمندان موفق به بازگردپیچیدگی های مغزی در درک زسم زنبور ، کلیدی برای وارمغز مادران و کودکان در زمابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کبیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنآیا مغز تا بزرگسالی توسعساخت شبکه عصبی مصنوعی با مغز برای فراموشی بیشتر کاحیای بینایی نسبی یک بیمبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال فراموش کارها باهوش تر هسدرمان های رایج ام اسآیا جنین انسان، هوشمندی شناخت و معرفت، و نقش آن دنقش نظریه تکامل در شناساارتوکين تراپی روشی جديد برای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگری ضد کرونا از دلوب فرونتال یا پیشانی مغدرگیری مغز در بیماری کویافت فشار خون ناگهانی در وصرع و درمان های آننقش زنجبیل در جلوگیری از از نخستین همانند سازها تبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آمیکی از علل محدودیت مغز اممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترویاهای پر رمز و حیرتی درانسان قدیم در شبه جزیره ععادت کردن به نعمتچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده کنگره بین المللی سردرد دمنشأ اطلاعات و آموخته ها ريتوکسيمب در درمان ام اساینکه به خاطرخودت زندگی چگونه باغبانی باعث کاهش از تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سومکاربرد روباتهای ريز، در ماه رجبزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانچرا مغزهای ما ارتقا یافت ازدواج های بین گونه ای، رتکامل چشمخطرات هوش مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان، وسیله شناسایی محیطمرگ انتقال است یا نابود شابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز دانشمندان نورون مصنوعی سپیوند مغز و سر و چالشهای سندرم کووید طولانیمغز چون ابزار هوش است دلیابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کبیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا همه جنایت ها نتیجه بیساختار شبکه های مغزی ثابمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟احساس گذر سریعتر زمانبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کنفراموشی همیشه هم بد نیستدرمان های علامتی در ام اسآیا جهان ذهن و افکار ما مشناسایی تاریخچه ی تکاملینقش هورمون های تیروئید دارتباط میکروب روده و پاربرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن سرطانلایو دوم دکتر سید سلمان فدرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رضررهای مصرف شکر و قند بر نقش زبان در سلطه و قدرت ااز نخستین همانند سازها تبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زیافته های نوین علوم پرده منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترویای شفافانسان ها می توانند میدان عارضه جدید ویروس کرونا سچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریکندر در بیماریهای التهابمهندسی ژنتیک در حال تلاش ریواستیگمیناینکه خانواده ات سالم باچگونه تکامل مغزهای کنونیاز تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتکجای مغز مسئول پردازش تجماپروتیلینزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خواستفاده از مغز، وزن را کمتکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختگالکانزوماب، دارویی جدیسفر نامه سفر به بم و جنوب مراحل ارتقای پله پله کیهابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خدانشمندان یک فرضیه رادیکپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز چگونه صداها را فیلتر