دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقا از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ویروس کرونا قسمت سی و سوم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای بقای ویروس کرونا(قسمت سی و سوم)
در حالی که SARS-CoV-2 در حالی ویران کردن جهان است هماهنگی های بیشتری باید انجام شود تا به سوالات حساس در ایمونولوژی انسان، پاسخ دهد
شکاف های موجود در دانش ما نسبت به سیستم ایمنی به عنوان ابزاری تکاملی و بسیار پیچیده در دفاع از شخص و شکاف در فرهنگ و تمدن انسان امروز، هر روز آشکارتر می شود. هرچند انسان تصور میکند دانش و فرهنگ امروزی او، بسیار توسعه پیدا کرده است ولی مواجهه با چالش ها است که واقعیت پیشرفت علمی و فرهنگی و اخلاقی ما را نشان میدهد.

و حقیقت اینکه دانش و فرهنگ و اخلاق ما- که با پرده پوشی ها و خود را به غفلت زدن ها، بسیار پیشرفته می نماید- امروز در برابر ویروس کرونای جدید، تا حد زیادی ناتوان و بی پرده، مانده است. کشف واکسن های سودمند علیه این ویروس ، پایان کار نیست؛ بلکه آنچه کمبود و نقص کنونی ما را نشان میدهد، ساختار ناعادلانه ی اجتماعی و سیطره ی جهانی سیاست سیاستمداران و فکر سیاسی، بر علم و دانش است که با به تاخیر انداختن واکسیناسیون سریع، وسیع و عادلانه ی جهانی، منجر به سویه های جدید ویروس و انتشار آن در سطح جهان و تاخیر در ایجاد ایمنی کامل و ادامه ی همه گیری و عادت به هزاران مرگ روزانه و عادت موج های اول ، دوم، سوم، چهارم، پنجم و... میشود.
مشکل ویروس کرونای جدید، یک چالش جهانی است و با مدیریت عادلانه ی و علمی در سطح جهانی و نه ریزه کاری ها و خرده کاری های محفلی، حل میشود؛ مدیریت علمی دانشگاهی و منسجم که شاخه های مختلف علوم و جوامع مختلف فقیر و غنی را در کنار هم بیاورد و چالش جدایی علوم و جوامع را در عرصه های مختلف هشدار دهد!
کشف برخی رموز موجود در عملکرد سیستم ایمنی در خون و بافت ها و نیاز به بررسی بافتی در کنار بررسی خونی سیستم ایمنی: (توصیه میشود برای بررسی سیستم ایمنی از نظر تکاملی، به مقاله ی ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای دفاعی ویروس کرونا(قسمت ششم) در همین کانال مراجعه شود)
بافت ها و نه فقط خون، جایی است که سلول های ایمنی کار میکنند.

بیماری کووید 19 به ما نشان داده است باید ایمنی را در همه ی بدن تقویت کنیم. گره های لنفاوی دارای B cells، T cells و سلول های دندریتی است. در ابتدای همه گیری گروهی پژوهشی، چیز جالبی پیدا کرد. وقتی مردم با کووید 19، بسیار بد حال و زیر دستگاه تنفس مصنوعی بودند لوله های پلاستیکی در دستگاه تنفس، دارای سلول های ایمنی راه های هوایی بود. شگفت تر آنچه در این نمونه های راه هوایی بود بسیار متفاوت از سیستم ایمنی در خون بیمار بود.

سلول های راه هوایی مقدار زیادی سیتوکین تولید میکند. سیتوکین های فاکتورهایی است که سلول های ایمنی مانند T cells را در منطقه ی خاصی در بافت، جایگزین میکند و باعث التهاب میشود. برعکس نمونه های خونی مرتبط، مقدار کمی T cells و مقدار زیادی منوسیت داشت. منوسیت ها گیرنده های سطح سلولی غیر عادی ای را نمایش میدادند. نمونه های ریه از بیمارانی که مرده بودند منوسیت ها و نوع دیگری از سلول های ایمنی به نام ماکروفاژها را نشان دادند که در کیسه های راه های هوایی، خوشه ای و دسته بندی شده بود. این مرتبط با تخریبی است که سندرم شدید کووید 19 را نشان میدهد.

گیرنده های نامعمول به ما پیشنهاد داد که منوسیت هایی که در خون چرخش میکنند با سیتوکین هایی- که در راه هوایی تولید میشوند - احضار و دگرون می شوند. اگر ما آن نمونه ها را از راه های هوایی نداشتیم نمیتوانستیم به این نتیجه گیری برسیم.

آنطور که این نمونه ها نشان میدهد این همه گیری، شکاف های بسیاری را از درک ما نسبت به سیستم ایمنی نشان داده است. یکی از بزرگترین آنها واکنش ها در بافت ها به عنوان سایت های عفونت است که در بیماری خودنمایی میکند. سلول های ایمنی معمولا به گلبولهای سفید نسبت داده میشود ولی بیش از 95% T cell ها در بافت ها به خصوص گره های لنفاوی و سطوحی مانند پوست، روده و غشاء های مخاطی حضور دارند و در آنجا فعالیت می کنند. هرچند عفونت با SARS-CoV-2 منجر به CD4+ and CD8+ T cells خاص ویروس میشود که ماه ها یا بیشتر در خون قابل شناسایی است، روشن نیست حضور آنها در خون محیطی به معنی ایمنی وابسته به بافت در ریه ها هست یا نه. برخی سلول های ایمنی هرگز در خون یافت نمیشوند (یا بیشتر اینکه ما در بسیاری موارد نمیدانیم آیا آنها نمیتوانند وارد چرخش خون شوند یا آنها خصوصیات خود را وقتی وارد خون میشوند تغییر می دهند.)

برخی مانند ماکروفاژها مستقیما از لوله های پیش ساز جنینی مشتق می شوند تا در بافت هایی مانند ریه، کبد، و طحال بالغ شوند. دیگر موارد مانند T cell های حافظه از T cell های فعال شده، ایجاد می شود که پس از پیدایش ابتدایی در گره های لنفاوی طی عفونت به بافت ها میرود. این T cell ها- که در بافت مسکن می گیرند- مدت طولانی در بافت ها می مانند و می توانند خصوصیاتی را ایجاد کنند که در هر کدام، مجزا است. برای درک درست سیستم ایمنی پژوهشگران نیاز دارند ایمنی پوست، روده و دستگاه تنفس را بشناسند. و اینکه هر کدام با گره های لنفاوی مجاور، چگونه واکنش نشان می دهد. این یعنی حمایت و بررسی ریز بافت ها و همفکری با پزشکان، بانک های زیستی، بیمارستان ها و آژانس های تدارکاتی برای اهدای عضو صورت گیرد.

مدل های موشی
مدل های موشی عفونت، بیماری خودایمن، کانسر و بیماری های التهابی، بسیار برای درک سیستم ایمنی ارزشمند است. مطالعات موشی معمولا از بافت درگیر و گره های لنفاوی مربوطه و به ندرت خون، نمونه برداری میکند. این مطالعات مربوط با منطقه و سایت، فرایندهای اساسی ای را نشان داده است. برای نمونه عفونت ریه با ویروس، سلول های دنتریتی عرضه کننده ی آنتی ژن را تحریک می کند تا از ریه ها به گره های لنفاوی مجاور مهاجرت کنند و در آنجا سلول های خاص ویروس مانند سلول های CD4+ T helper را فعال کند.

این تحریک، B cells را وادار به تمایز و تولید آنتی بادی ها میکند. CD8+ T cells سیتوتوکسیک(کشنده ی سلول) هم تولید میشود و به ریه مهاجرت میکند تا سلول های عفونی را بکشد و مانع از انتشار ویروس شود. وقتی عفونت پاک شود بخش کوچکی از این T and B cell های حافظه ای که علیه ویروس به طور خاص عمل میکنند در بافت باقی می مانند تا در صورت مواجهه دوباره با عامل بیماری زا حمایت را به سرعت شروع کنند. مطالعات موشی همچنین نشان داده است برای ویروس های خاص منطقه ی عفونت، مانند آنفلانزا یا پاپیلوماویروس، حافظه ی ایمونولوژیک، به وسیله ی مجموعه ای اختصاصی از T cell حافظه ای در سایت و منطقه ی مربوطه تولید می شود. این T cell حافظه ای باقیمانده در بافت، برای ویروس های تنفسی در ریه ها، عوامل بیماری زای پوستی در پوست یا در راه های تناسلی زنانه برای عفونت های تناسلی یافت میشود. به علاوه این سلول های ایمنی باقی مانده، میتواند علیه عفونت محافظت کند و میتواند با واکسن هایی مانند واکسن آنفلوانزای داخل بینی تولید شود که بافت های اختصاصی را هدف میگیرد.

در انسان ها عملی نیست پاسخ ایمنی از شروع عفونت تا ایجاد حافظه ایمنی به طور کامل، پیگیری شود. همیشه روشن نیست عفونت از کجا و کی شروع میشود و نمونه برداری در طول زمان، ساده نیست. با این همه انسان ها نمونه ی خونی دارند که به طور مرتب میتوان از آن برداشت. خون حاوی همه ی رده های سلول های ایمنی به اضافه ی آنتی بادی های در گردش و سیتوکین های ترشح شده است. این اپروچ برای مانیتور کردن پاسخ های ایمنی در زمان واقعی و درک تشکیل و عملکرد آنتی بادی ها و التهاب، در دردسترس نیست.

آزمایش خون برای بررسی پاسخ ها به عفونت و واکسن ها و برای پیدا کردن ارتباط های بیماری شدید، کمک کرده است. ولی بیشترداستان هنوز ناشناخته است زیرا فعالیت سیستم ایمنی در این بافت ها بسیار وسیع است.

درس هایی از بافت ها و مطالعات ایمنی در بافت ها باعث ایجاد درمان هایی هم شده است. در بیماری های خود ایمن مانند روماتوئید آرترایتیس، مقدار زیادی از مارکرهای التهابی در سرم خونی افزایش می یابد. وقتی پژوهشگران به طور اختصاصی به مایع سینوویال نگاه کردند- که فضاهای بین مفاصل انسان را پر میکند- آنها سطوح بالایی را از سیتوکین TNF-α پیدا کرده اند که باعث شروع بیماری می شود. اکنون بلوک کننده های TNF-α (Anti TNF-α)از مهمترین درمان های مورد استفاده در روماتیسم مفصلی و دیگر بیماری های التهابی است و در کاهش علایم این بیماری ها خیلی کمک میکند.

به طور مشابه مطالعه سلول های ایمنی در تومورهایی- که از طریق جراحی خارج شده اند- T cell هایی را نشان داده است که از نظر عملکردی، غیرفعال هستند و نمیتوانند فرایند بیماری را متوقف کنند. این منجر به این ایده شده است که بسیاری از سرطان ها میتواند از دفاع ایمنی جلوگیری کند. چنین مطالعاتی منجر به درمان های ایمنی(ایمونوتراپی)تومور شده است که این درمان ها را برای برخی از سرطان های پستان، ریه، کولون و دیگر سرطان ها دگرگون کرده است.(توصیه میشود به مقاله ی کار ما ودیگران نشان می دهد ترکیب سلول های ایمنی در بافت های مختلف، متفاوت است و تظاهرات ژنتیکی و مسیرهای متابولیک و تنظیم عملکردی خاصی را ایجاد میکند. تعریف این گیرنده ها میتواند درمان هایی را علیه پاسخ های ایمنی بافتی هدف بگیرد ولی نیاز است اول به بافت ها نگاه شود. نمونه های بافتی زیاد از افراد زنده میتواند طی مراقبت پزشکی گرفته شود.

برای نمونه بیوپسی ها و جراحی های انتخابی و نه اورژانسی، اجازه میدهد بافت سالم و بیمار برداشته شود. در جراحی ها از برداشت لوزه ی سوم تا برداشتن تومورها و آپاندیس و گره های لنفاوی برداشته میشود. جراحان قلب، معمولا تیموس را بر میدارند. فرایندها برای بایپس معده و روده ها بافت های روده را که پر از سلول های ایمنی و گره های لنفاوی است برمیدارد.

چنین نمونه هایی معمولا در نشان دادن ساختاربندی سلول های ایمنی در این بافت ها سودمند است و میتواند پیشنهاد دهد چگونه نمونه های سلولی با هم ارتباط برقرار می کنند یا بر هم تاثیر می گذارند. ده سال قبل این گروه نوع جدیدی از منبع بافتی را ترتیب دادند تا نمونه هایی را از دهنده های بافتی به دست بیاورند. این گروه، جراحان آماده ای داشت- که وقتی متوجه مرگ دهنده ی عضو میشدند- سریعا بر بافت های دیگر آن، بررسی را آغاز میکردند و نمونه ها از پوست، ریه، روده و معده و ... را به انبار اطلاعات می فرستادند. ارتباط بین پیوند عضو و جمع آوری بافت، این فرصت را به محققان می دهد تا بافت ها را قبل از آنکه بمیرند مورد بررسی قرار دهند.
ما تاکنون نمونه های بافتی بیش از 500 دهنده ی عضو را بررسی کرده ایم. این نمونه ها در اطلس سلول انسانی نگهداری می شود تا به عنوان نقشه ی منبع قابل درک از سلول های انسان درنظر گرفته شد. گروه های پژوهش در موسسه ی Wellcome Sanger در هینکستون انگلستان و موسسه ی کارولینسکادر استکهلم برنامه های مشابهی برای به دست آوردن نمونه ها داشته اند. دانشگاه فلوریدا در گینسویل همکاری هایی را با چند سازمان تدارکات بافتی داشته است که اساسا برای تهیه ی نمونه ی پانکراس برای پژوهش بر تیپ یک دیابت بوده است.

با پیشرفت های تکنولوژی، ترجمه های RNA، محتویات پروتئین و تغییرات ژنتیکی حتی برای یک نوع سلول مشخص میشود. همراه با آنالیز محاسباتی، این محاسبات، اجازه ی شناسایی همزمان ترکیب، نسل و وضعیت عملکردی سلول های ایمنی را می دهد. وقتی در مورد سلول ها در خون به کار برده شود بررسی دقیق، برخی مشخصه های ایمونولوژیک را برای برخی عفونت ها و واکسن ها از آنفلوانزا تا 2SARS-CoV- نشان می دهد.

این گروه بافت های متفاوت را در صدها اهدا کننده ی بافتی مقایسه کردند تا انواع مختلف سلول ایمنی ذاتی و سازگار شده را در هر کدام، چک کنند. مطالعات ما شامل تعیین همراهی پروفایل ایمنی بافتی با فاکتورهایی مانند جنس و سن بود. با این حال هنوز نمونه های اهدای بافت یکی از بزرگترین چالش ها در پیگیری یک پاسخ ایمنی به عفونت، واکسیناسیون و دیگر درمان های مبتنی بر ایمنی در برخی بافت ها است. این نمونه برداری ها به ما کمک میکند تغییراتی را- که افزایش سن یا کاهش وضعیت سلامتی رخ میدهد- بشناسیم.
سه مرحله:
پژوهشگران، موسسات و برنامه ریزها باید چه کاری برای توسعه ی کار بر ایمنی بافتی انسان، انجام دهد؟ سه راهکار پیشنهاد میشود:
نمونه برداری جفتی(بافت و خون)را توسعه دهید: پزشکان و ایمونولوژیست ها باید شانس های بیشتری برای نمونه برداری همزمان از بافت و خون داشته باشند. این کار مثلا با نمونه برداری از ترشحات تنفسی از بیماران اینتوبه یا ترشحات بینی از کودکان وبالغین دچار بیماری تنفسی صورت می گیرد. نمونه های جفت شده میتواند از افرادی گرفته شود که بیوپسی های تشخصیصی انجام میدهند(مثلا طی کلونوسکوپی روده ها) یا بیوپسی های پژوهشی با استفاده از آسپیراسیون با سوزن نازک از پوست و گره های لنفاوی.

این مطالعات ارتباط پارامترهای ایمنی در خون و بافت ها را به طور همزمان در ارتباط با بیماری و نتیجه ی بیماری بررسی می کند. برای نمونه، پژوهشگرانی که واکسن هپاتیت بی را بررسی میکنند نمونه های گره های لنفاوی نزدیک محل تزریق را نمونه برداری کردند تا پاسخ های آن را با سلول های ایمنی در خون مقایسه کنند. مطالعه ی واکسن واریسلا زوستر- که باعث آبله مرغان میشود و میتواند دوباره فعال شود و زونا را ایجاد کند- بر T cells در پوست اطراف ضایعه که ژن ویروس وارد شده تمرکز کرده است.
طی همه گیری اخیر روش هایی ابداع شد ونمونه هایی تحلیلی شد که یک سال قبل امکان آن نبود و اینها میتواند عمق آگاهی ما را بیشتر کند. اینها شامل نمونه ها از بینی است که برای تست SARS-CoV2 برداشته می شود و این نمونه، مقدار زیادی سلول برای پروفایل بسیار حساس بررسی تک سلول دارد. تظاهر ژنتیکی میتواند در سلول های منفرد اندازه گیری شود تا بررسی پاسخ ایمنی را یکپارچه کند. آن تکنیک ها میتواند در دیگر محل های نمونه برداری شده در عفونت ها و بیماری های دیگر استفاده شود. بنابراین توجه منظم میتواند مواردی را برای مطالعات مبتنی بر ایمنی فراهم کند.

با داده های جمع آوری شده از بانک های زیستی(بیوبانک)هماهنگ شوید:
هزارن بیوبانک در سطح جهان وجود دارد و بزرگترین آنها دارای نمونه های صدها و هزاران نفر از افراد مورد آزمایش است. عموما این نمونه ها برای ایمونولوژیست ها در دسترس نیست. به جای آن، نگهداری نمونه ها از نظر شیمیایی برای آسیب شناسی و انبار کردن DNA، پلاسما و سوم، بیو بانک ها باید بافت ها و ترشحات پر از سلول های ایمنی و فاکتورهای محلول یخ زده را هم نگه دارند. برای نمونه پژوهش های آسم و دیگر بیماری های مزمن ریه بیوبانک هایی از ترشحات مختلف تنفسی جمع آوری کند که شامل خلط، بزاق، ترشحات بینی و برداشت ها از تراشه باشد.

مطالعه ی سلول های ایمنی حفظ شده در این نمونه ها میتواند درک ما را از ایمنی مخاطی افزایش دهد.

از هماهنگی ها و پشتیبانی ها حمایت کنید: اخیرا یک ایمونولوژیست نیاز دارد با پزشکان بر پایه ی کیس به کیس مرتبط شود تا نمونه های بافتی پژوهش را به دست بیاورد. بسیاری از موسسات و مراکز، اصول اولیه ای را برای تایید قانونی این نمونه گیری ها دارند. در گذشته پژوهش ایمونولوژیک درمراکز پاتولوژی انجام میشد که نمونه های بالینی را دریافت کرده بودند و آنها را به پژوهشگران میدادند. دانشمندان پزشکی باید در آزمایشگاه های ایمونولوژی هم آموزش داده شوند
متخصصان افراد پیر و مسن، باید همراه با مطالعات ایمونولوژی آموزش داده شوند تا عوامل موثر در افت ایمنی را به دست بیاورند.
متخصصان کودکان باید همکار با ایمنولوژیست ها باشند؛ نه فقط به خاطر آلرژی کودکان بلکه برای شناخت کامل فرایند تکامل ایمنی از جنینی تا بزرگسالی. همچنین ایمونولوژی در عرصه هایی که تا امروز مرسوم نبوده است مانند علوم مغز و اعصاب و نورولژی باید کار کند.

در حالی که SARS-CoV-2 در حالی ویران کردن جهان است هماهنگی های بیشتری باید انجام شود تا به سوالات حساس در ایمونولوژی انسان، پاسخ دهد. برای حرکت به سوی جلو و ترجمه ی یافته ها به درمان، ایمونولوژیست ها باید همه ی بدن را بررسی کنند. https://doi.org/10.1038/d41586-021-01396-y


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ویتامین E برای فعالیت صحزبان نیاز تکاملی استبیندیشمحدودیت چقدر موثر استتمدنی قدیمی در شمال خلیج گلوئونشباهت مغز و کیهانآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر درجه حرارت بر عملکجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانچند جهانیدورترین نقطه ی قابل مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تمن کسی در ناکسی دریافتم همراه سختی، اسانی هستذرات کوانتومی زیر اتمی قواقعیت و انعکاسسفر نامه سفر به بم و جنوب مرکز حافظه کجاستتو افق رویداد جهان هستیگذر زمان کاملا وابسته به طلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد آغاز حرکت خودشان رحل مشکلابزار بقای موجود زنده از نوار مغز در فراموشی هادانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز- از مغزتمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی یا حماقت طبیعرویا و کابوسبحثی در مورد نقش ویتامين واکسن سرطانسلولهای بنیادی مصنوعی درمسیر دشوار تکامل و ارتقاپوشاندن خود از نورتومورهای نخاعیعلم به ما کمک میکند تا موتبدیل پلاستیک به کربن و سامید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک (قسمت دوم )ابزارهای بقای موجود زندهچیزی منتظر شناخته شدنداروی جدید ALSهوش مصنوعی از عروسک بازی از سایه بگذرمنبع هوشیاری کجاست قسمت روزهای بد باقی نمیماندبخشیدن دیگران یعنی آرامشیک پیشنهاد خوب برای آسان سی و سه پل اصفهانمعنی روزهپیشرفت های جدید علوم اعصتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعادت کن خوب حرف بزنیترجمه ای ابتدایی از اسرااندوه در دنیا استمغز مانند تلفن استحس و ادراک قسمت هجدهماجزایی ناشناخته در شکل گچگونه جمعیت های بزرگ شکل دخالت در ساختار ژنهاهوش مصنوعی از عروسک تا کماسرار آفرینش در موجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتریواستیگمینبرخی نرمش ها برای زانوژنها نقشه ایجاد ابزار هوسکته مغزیآلودگی هوا چالش قرن جدیدتکامل و ارتقای نگاه تا عمتاثیر ویتامین دی بر بیماتظاهری از ماده است که بیدانسانیت در هم تنیده و متصمغز ایندگان چگونه استحس و ادراک قسمت سی و هشتماداراوون تنها داروی تاییفتون های زیستیچالش دیدگاه های سنتی در بدر درمان بیماری مولتیپل هوش در طبیعتاعداد بینهایت در دنیای ممهندسی ژنتیک در حال تلاش رابطه تشنج و اوتیسمبررسی و اپروچ جدید بر بیمکنگره بین المللی سردرد دستارگانی قبل از آغاز کیهآینده ی انسان در فراتر ازتأثیر نگاه انسان بر رفتاجنسیت و تفاوت های بیناییايا اراده آزاد توهم است یمغزهای کوچک بی احساسخلاصه ای از درمان های جدیارتباط بین هوش طبیعی و هوفشار و قدرتنخستین روبات های زنده ی جدرمان جدید کنترل مولتیپلهوش، ژنتیکی است یا محیطیبه جای محکوم کردن دیگران میدان های کوانتومی خلازمان چیستبعد از کروناکیهانِ هوشیارِ در حال یاسرطان کمیت گراییآیا گذشته، امروز وآینده تاثیر کلام در آیات کلام بجهان کنونی و مغز بزرگتریایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش گرمایش آب و هوا در همخار و گلاز نشانه ها و آثار درک شدقبل از آغازچراروياها را به یاد نمی آدرک احساسات و تفکرات دیگهر جا که جات میشه، جات نیبیماری وسواسماپروتیلینزندگی، مدیریت انرژیتقلید از روی طبیعتکتابخانهشکست حتمیآیا دلفین ها میتوانند باتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش های ژنتیکی غیر تصادفابتدا سخت ترین استنقش زنجبیل در جلوگیری از دل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تلا اکراه فی الدیننظریه تکامل در درمان بیمدرس گرفتن از شکست هانظریه تکامل در درمان بیمدست کردن در گوشویتامین E در چه مواد غذایزبان و کلمه حتی برای کسانبیهوش کردن در جراحی و بیممحدودیت های حافظه و حافظتمرکز و مدیتیشنگمان میکنی جرمی کوچکی در شباهت مغز با کیهان مادیآزمون تجربی، راهی برای رتاثیر درجه حرارت بر عملکجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین همانچند جهانیديدن با چشم بسته در خواب از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژي پاک سرچشمه حهمراهی نوعی سردرد میگرنیرفتار مانند بردهباهوش ترین و با کیفیت تریواقعیت خلا و وجود و درک مسفر به مریخ در 39 روزمرکز حافظه کجاستتو انسانی و انسان، شایستگذشته را دفن کنطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکافراد بی دلیل دوستدار تو حلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از نوار مغز در تشخیص بیماری دانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز، از مغز منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشرویا و خبر از آیندهبحثی در مورد نقش کلسیم و واکسن ضد اعتیادسلام تا روشناییمسئول صیانت از عقیده کیسپیموزایدتومورهای ستون فقراتعلم بدون توقفتبدیل تراکت صوتی مصنوعی امید نجاتحس و ادراک قسمت 67ابزارهای بقای از نخستین چیزی خارج از مغزهای ما نیداروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی از عروسک بازی از علم جز اندکی به شما دامنبع هوشیاری کجاست قسمت روزهای سختبخشش، عقلانی یا غیر عاقلیک آلل ژنتیکی که از نئاندسیلی محکم محیط زیست بر انمعادله ها فقط بخش خسته کنپیشرفت در عقل است یا ظواهتوسعه برخی شغل ها با هوش عادت کردن به نعمتترس و آرمان هااندوه دردی را دوا نمیکندمغز مادران و کودکان در زمحس و ادراک قسمت هشتماحیای بینایی نسبی یک بیمچگونه حافظه را قویتر کنیدر مانهای کمر دردهوش مصنوعی از عروسک تا کماسرار بازسازی اندام هامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتریاضیات یک حس جدید استبرخی نرمش های گردنژنها ، مغز و ارادهسال سیزده ماههآلودگی هوا و ویروس کروناتکامل و ریشه ی مشترک خلقتصفحه اصلیتعداد کلی ذهن ها در جهان انسانیت در برابر دیگرانمغز ابزار بقای برتر مادیحس و ادراک قسمت سی و ششمادب برخورد با دیگرانفروتنی و غرورچاالش ها در تعیین منبع هودر سال حدود 7 میلیون نفر هوش عاطفی قسمت نهمبقای حقیقی در دور ماندن امهربانی، شرط موفقیترادیوی مغز و تنظیم فرکانبررسی ژنها در تشخیص بیماکنترل همجوشی هسته ای با هسخن و سکوتآینده ی علم و فیزیک در60 ثتئوری تکامل امروز در درمجنسیت و تفاوت های بیناییای نعمت من در زندگیممغز، فقط گیرندهخم شدن فضا-زمانارتباط شگفت مغز انسان و ففضای قلب منبع نبوغ استنرمش های مفید برای درد زادرمان جدید ای ال اس، توفرهیچ چیز همیشگی نیستبه خودت مغرور نشومیدان بنیادین اطلاعاتزمان و مکان، ابعاد کیهان بعد از کروناکیست هیداتید مغزسرعت فکر کردن چگونه استآیا پیدایش مغز از روی تصاتاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان کاملی در اطراف ما پرایا بیماری ام اس (مولتیپنقش پیش زمینه ها و اراده خارق العاده و استثنایی باز نظر علم اعصاب یا نرووسقبل از انفجار بزرگچراروياها را به یاد نمی آدرک تصویر و زبان های مخلتهر حرکت خمیده می شود و هر بیماری کروتز فیلد جاکوبماجرای جهل مقدسزونیسومایدتقلید از طبیعتکجای مغز مسئول پردازش تجشگفت نیست من عاشق تو باشمآیا دست مصنوعی به زودی قاتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابتدایی که در ذهن دانشمننقش زبان در سلطه و قدرت ادلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تلاموژین داروی ضد اوتیسم؟از تکینگی تا مغز از مغز تلایو دوم دکتر سید سلمان فهفت چیز که عملکرد مغز تو دست آسمانویتامین کازبان و بیان نتیجه ساختمابیهوشی در بیماران دچار امخچه فراتر از حفظ تعادلتمرکز بر هدفگنجینه ای به نام ویتامین شباهت کیهان و مغزآزمون ذهنی گربه ی شرودینجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتدی متیل فومارات(زادیوا)(از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی پایه ایرفتار وابسته به شکلباور و کیهان شناسیوالزارتان داروی ضد فشار سفر تجهیزات ناسا به مریخ مرکز خنده در کجای مغز استتو با همه چیز در پیوندیگربه شرودینگر و تاثیر مشطوفان زیباییتاثیر رو ح و روان بر جسمافزایش قدرت ادراکات و حسحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از نوار مغزی روشی مهم در تشخدانشمندان پاسخ کوانتومی از تکینگی تا مغز، از مغز منابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشرویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی در مورد حقیقت فضا و واکسن علیه سرطانسلسله مباحث هوش مصنوعیمسئولیت جدیدپیموزایدتوهم فضای خالیعلم در حال توسعهتبدیل سلولهای محافط به سامید جدید بر آسیب نخاعیحس و ادراک قسمت 74ابزارهای دفاعی و بقای موچیزی شبیه نور تو نیستداروی جدید میاستنی گراویهوش مصنوعی از عروسک بازی ازدواج های بین گونه ای، رمنبع هوشیاری کجاست قسمت روش مقابله مغز با محدودیبدون پیر فلکیک جهش ممکن است ذهن انسانسینوریپا داروی ترکیبی ضدمعجزه های هر روزهپیشرفت ذهن در خلاقیت استتوصیه های سازمان بهداشت عادت دادن مغز بر تفکرتسلیم شدن از نورون شروع ماندوهگین نباش اگر درب یا مغز چون ابزار هوش است دلیحس و ادراک قسمت پنجماحیای بینایی نسبی یک بیمنگاه محدود و تک جانبه، مشدر محل کار ارزش خودت را بهوش مصنوعی از عروسک تا کماصل بازخوردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمریسدیپلام تنها داروی تایبرخی یونها و مولکول های مژنهای مشترک بین انسان و وسانسور از روی قصد بسیاری آلودگی هوا و پارکینسونتکامل ابزار هوش ، راه پر سوالات پزشکیتعذیه ی ذهنانسان، گونه ای پر از تضادمغز ابزار برتر بقاحس و ادراک قسمت سیزدهمادراک ما درک ارتعاشی است فرگشت و تکامل تصادفی محض ناتوانی از درمان برخی ویدرمان های اسرار آمیز در آهوش عاطفی قسمت هفتمبلندی در ذهن ما درک بلندیموفقیت هوش مصنوعی در امتراز تغییربررسی بیماری التهابی رودکنترل جاذبهسخن پاک و ثابتآیا فراموشی حتمی استتئوری تکامل در پیشگیری و جهل مقدسای همه ی وجود منمغزتان را در جوانی سیم کشخونریزی مغز در سندرم کووارتباط شگفت انگیز مغز انقفس ذهننرمش های مفید در سرگیجهدرمان جدید سرطانهیچ وقت خودت را محدود به به دنبال رستگاری باشمیدازولام در درمان تشنج زمان و صبربعد از کرونا دلخوشی بیهوکیست کلوئید بطن سومسعی کن به حدی محدود نشویآیا آگاهی پس از مرگ از بیتاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان پیوستهایا بدون زبان میتوانیم تنقش آتش در رسیدن انسان بهخبر مهم تلسکوپ هابلاز نظر علم اعصاب اراده آزقبرستان ها با بوی شجاعتنزاع بین جهل و علم رو به پدرک حقیقت نردبان و مسیری هرچیز با یک تاب تبدیل به بیماری گیلن باره و بیمارماجرای عجیب گالیلهزونا به وسیله ویروس ابله تقویت استخوان در گرو تغذکرونا چه بر سر مغز می آورشگفت انگیز بودن کیهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهشهای مفید و ذکاوتی که دابتذال با شعار دیننقش زبان در سلطه و قدرت ادنیای شگفت انگیز کوانتومدنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تلبخند بزن شاید صبح فردا زهفت سین یادگاری از میراث دستورالعمل مرکز کنترل بیویتامین کا و استخوانزبان و بیان، در سایه پیشربیوگرافیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتمساح حد واسط میان مغز کوگویید نوزده و ایمنی ساکتشباهت زیاد بین سلول هاي عآزمون ذهنی گربه شرودینگرحفره در مغزابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که مانندین اجباریاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی رایج کیهانرفتار اجتماعی انسان، حاصباد و موجواکنش های ناخودآگاه و تقسفر دشوار اکتشافمرگ چیستتو با باورهایت کنترل میشگزیده ای از وبینار یا کنفطولانی ترین شبتاثیر روده بر مغزافزایش مرگ و میر سندرم کوحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از نوار عصب و عضلهدانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز، از مغز منابع جدید انرژیهوش مصنوعی الفاگورویا تخیل یا واقعیتبحثی در مورد عملکرد لوب فواکسنی با تاثیر دوگانه اسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمسئولیت در برابر محیط زیپیچیدگی های مغزمگستوهم فضای خالی یا توهم فضعلم راهی برای اندیشیدن اتبر را بردارامید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت 75ابعاد و نیازهای تکاملینکاتی در مورد تشنجداروی جدید برای میاستنی هوش مصنوعی از عروسک بازی اسکار، لگوی هوشمندمنبع هوشیاری کجاست قسمت53روش های صرفه جویی در ایجابرنامه و ساختار پیچیده میک رژیم غذایی جدید، می توسیگار عامل افزایش مرگ وممعجزه ی چشمپیشرفتی مستقل از ابزار هتوصیه های غیر دارویی در سعارضه جدید ویروس کرونا ستشنچ پانایوتوپولوس تشنج اندام حسی، درک از بخش هایمغز چگونه صداها را فیلتر حس و ادراک قسمت پنجاهاحساس گذر سریعتر زمانفلج نخاعی با الکترودهای نگاه انسان محدود به ادرادر چه مرحله ای از خواب ، رهوش مصنوعی از عروسک تا کماصل علت و تاثیرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمریشه های مشترک حیاتبرخی اثرات مضر ویتامین دژنهای هوش ، کدامندسانسور بر بسیاری از حقایآلزایمرتکامل تکنولوژیپیامهای کاربرانتغییر الگوی رشد مغزی با زانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز از بسیاری حقایق می گرحس و ادراک قسمت ششمادغام میان گونه های مختلفراموش کارها باهوش تر هسناتوانی در شناسایی چهره درمان های بیماری آلزایمرهوش عاطفی قسمت پنجمبلوغ چیستمولتیپل اسکلروز در زنان راست دستی و چپ دستیبررسی سیستم تعادلی بدن اکندر در بیماریهای التهابسختی ها رفتنی استآیا ممکن است موش کور بی متئوری جدید، ویران کردن گجهان فراکتالای آنکه نامش درمان و یادشمغزتان را در جوانی سیمکشخواندن ، یکی از شستشو دهنارتباط شگفت انگیز مغز انقفس را بشکننرمشهای مهم برای تقویت عدرمان دارویی سرطان رحم بهیچ کاری نکردن به معنی چیبه زودی شبکه مغزی به جای مکانیک کوانتومی بی معنی زمان واقعیت است یا توهمبعد از کرونا دلخوشی بیهوکاهش مرگ و میر ناشی از ابشلیک فراموشیآیا امکان بازسازی اندامهتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان پیوستهایا تکامل هدفمند استنقش انتخاب از طرف محیط، نخدا موجود استاز نظر علم اعصاب اراده آزقدم زدن و حرکت دید را تغینزاع بین علم و نادانی رو درک دیگرانهز ذره، یک دنیاستبیماری آلزایمر، استیل کوماده ی تاریکزیباترین چیز در پیر شدنتقویت حافظه یا هوش مصنوعکریستال هاشگفت زده و حیران باشآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر گیاهخواری بر رشد و جهشهای مفید و ذکاوتی که دابداع دی ان ای بزرگترین دنقش سجده بر عملکرد مغزدندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تلحظات خوش با کودکانهم نوع خواری در میان پیشیدغدغه نتیجه ی نادانی استویتامین کا در سبزیجاتزبان و تکلم برخی بیماریهبیوگرافیمخچه ابزاري که وظیفه آن فتنفس هوازی و میتوکندریگوشه بیماری اتوزومال رسسشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکآزادی عقیده، آرمانی که تحق انتخابابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامدین، اجباری نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه بنیادینرقیبی قدرتمند در برابر مباد غرور و سر پر از نخوت وواکنش به حس جدیدسفرنامه سفر به بم و جنوب مرگ و میر پنهانتو باید نیکان را به دست بگزارش یک مورد جالب لخته وطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر رژیم گیاه خواری بر افزایش سرعت پیشرفت علوم حوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از نوار عصب و عضلهدانشمندان تغییر میدان مغاز تکینگی تا مغز، از مغز مناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی از عروسک های برویا حقی از طرف خدابحثی درباره هوش و تفاوتهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسم زنبور ، کلیدی برای وارمستند جهان متصلپیچیدگی های مغزی در درک زتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)علم ساختن برج های چرخانتحریک عمقی مغز در آلزایمامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت 78ابعاد اضافه ی کیهانچگونه مولکول های دی ان ایداروی جدید برای ای ال اسهوش مصنوعی از عروسک بازی اساس انسان اندیشه و باور منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمروش هایی برای جلوگیری از برنامه ی مسلط ژنها در اختیکی از علل محدودیت مغز امسیاهچاله های فضایی منابعپاسخ گیاهان در زمان خوردتوصیه هایی در مصرف ماهیعدم توقف تکامل در یک انداتشنج چیستانرژی بی پایان در درون هرمغز ناتوان از توجیه پیداحس و ادراک قسمت پنجاه و یاحساسات کاذبفلج بل، فلجی ترسناک که آننگاه از بیرون مجموعهدر ناامیدی بسی امید استهوش مصنوعی از عروسک تا کماصل عدم قطعیت از کوانتوم منبع هوشیاری کجاست؟(قسمرژیم های غذایی و نقش مهم برخی اختلالات عصبی مثانهژنهای حاکم بر انسان و انسساهچاله ها تبخیر نمیشودآملودیپین داروی ضد فشار تکامل جریان همیشگی خلقتسایتهای دیگرتغییر زودتر اتصالات مغزیاهرام مصر از شگفتی های جهمغز به تنهایی برای فرهنگ حس و ادراک قسمت شصت و هشتادغام دو حیطه علوم مغز و فراموشی همیشه هم بد نیستنادیدنی ها واقعی هستنددرمان های جدید میگرنهوش عاطفی قسمت اولبلعیدن ستاره توسط سیاهچامواد کوانتومی جدید، ممکنرجزخوانی هایی که امروز ببررسی علل کمر درد در میانکوچ از محیط نامناسبسرنوشتآیا ما کالا هستیمتا 20 سال آینده مغز شما به جهان قابل مشاهده بخش کوچایمپلانت مغزی کمک میکند مغط یک گیرنده استخواب سالم عامل سلامتیارتباط غیرکلامی بین انساقلب و عقلچرا ماشین باید نتایج را پدرمان سرگیجه بدون نیاز بهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبه زیر پای خود نگاه نکن بمکانیزمهای دفاعی در برابزمان پلانکتفکر قبل از کارکاهش التهاب ناشی از بیماشلیک فراموشیآیا انسان با مغز بزرگش اختاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان پر از چیزهای اسرار آایجاد احساساتنقش اتصالات بین سلولهای خدای رنگین کماناز واقعیت امروز تا حقیقتقدرت مردمنزاع بین علم و جهل رو به پدرک درست از خود و هوشیاریهزینه ای که برای اندیشیدبیماری الزایمرماده ی خالیزیباترین چیز در افزایش ستقویت سیستم ایمنیکریستال زمان(قسمت اولشگفتی های نقشه ی ژنتیکیآیا راهی برای رفع کم آبی تاثیر انتخاب از طرف محیط جوانان وطنابزار هوش در حال ارتقا ازنقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تلرزش ناشی از اسیب به عصبهمه چیز موج استذهن ما از در هم شکستن منبویتامین بی 12 در درمان دردزبان و شناخت حقیقت قسمت چبیان ژن های اسکیزوفرنی دمخچه تاثیر گذار بر حافظهتنفس هوازی و میتوکندریگوشت خواری یا گیاه خواریشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکآزار دیگری، آزار خود استحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیدید تو همیشه محدود به مقداز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه در پایه ی همه ی واکرموزی از نخستین تمدن بشربار بزرگ ایستادن بر دو پاواکسن های شرکت فایزر آمرسفرنامه سفر به بم و جنوب مرگ و میر بسیار بالای ناشتو تغییر و تحولیگشایش دروازه جدیدی از طرطبیعت موجی جهانتاثیر رژیم گیاه خواری بر افسردگی و اضطراب در بیماحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از نوبت کودکاندانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک های برویاها از مغز است یا ناخوبحثی درباره هوش و تفاوتهوبینار اساتید نورولوژی دسماگلوتید داروی کاهش دهنمشکل از کجاستپیوند قلب خوک، به فرد دچاتوهم چیستعلایم کمبود ویتامین E را تداوم مهم است نه سرعتامیدواری و مغزحس و ادراک قسمت 82ابعاد بالاترچگونه میتوان با قانون جنداروی جدید برای دیابتهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از مغز، وزن را کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروش هایی ساده برای کاهش ابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱یافته های نوین علوم پرده سیاهچاله ها، دارای پرتو پختگی پس از چهل سالگي به توضیحی ساده در مورد هوش معدم درکتشنج و حرکات شبه تشنجی قاانرژی تاریکمغز و اخلاقحس و ادراک قسمت پنجاه و داخلاق و علوم اعصابفلج خوابنگاه از دور و نگاه از نزددر هم تنیدگی مرزها و بی مهوش مصنوعی از عروسک تا کماصول انجام برخی نرمش ها دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرژیم های غذایی و نقش مهم برخی اصول سلامت کمرکل اقیانوس در یک ذرهسایه را اصالت دادن، جز فرآموزش نوین زبانتکامل داروینی هنوز در حاتغییر عمودی سر انسان از پاولویت بندی ها کجاستمغز بیش از آنچه تصور میشوحس و ادراک قسمت شصت و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش فراموشی و مسیر روحانینادانی در قرن بیست و یکم،درمان های جدید در بیماری هوش عاطفی قسمت دهمبنی عباس، ننگی بر تاریخموجود بی مغزی که می تواندرحم مصنوعیبزرگ فکر کنکوچک شدن مغز از نئاندرتاسریع دویدن مهم نیستآیا ما تنها موجودات زنده تا بحر یفعل ما یشاجهان موازی و حجاب هاایمپلانت نخاعی میتواند دنقش قهوه در سلامتیخواب سالم عامل سلامتی و یارتروز یا خوردگی و التهاقلب دروازه ی ارتباطچرا مغز انسان سه هزار سالدرمان سرگیجه بدون نیاز بهیچ کس حقیقت را درون مغز به سخن توجه کن نه گویندهما انسانها چه اندازه نزدزمان به چه دلیل ایجاد میشتفکر خلا ق در برابر توهم کاهش حافظه هرچند فرایندیشنا در ابهای گرم جنوب نیاآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر کتامین در درمان پاجهان پر از چیزهای جادویی ایرادهای موجود در خلقت بنقش تیروئید در تکامل مغزخدایی که ساخته ی ذهن بشر از کجا آمده ام و به کجا میقدرت کنترل خودنسبیت عام از زبان دکتر بردرک عمیق در حیواناتهزینه سنگین انسان در ازابیماری ای شبیه آلزایمر و ماده ای ضد التهابیزیر فشار کووید چه باید کرتلقین اطلاعات و حافظهکریستال زمان(قسمت دوم)شگفتی های زنبور عسلآیاما مقهور قوانین فیزیکتاثیر احتمالی عصاره تغلیجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهمه چیز در زمان مناسبذهن چند جانبه نیازمند نگویتامین بی هفدهزبان و شناخت حقیقت قسمت ابیان حقیقتمدل همه جانبه نگر ژنرالیتنفس بدون اکسیژنگیلگمش باستانی کیستشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکآسيب میکروواسکولاریا آسحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایدیدن خدا در همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه زبانِ زمان استرمز و رازهای ارتباط غیر کبار سنین ابزار هوشمندی اواکسن کووید 19 چیزهایی که سفرنامه سفر به بم و جنوب مرگ انتقال است یا نابود شتو جهانی هستی که خودش را پل جویی اصفهانطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر رژیم گیاه خواری بر اقلیت خلاقحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقای موجود زنده از نور دروندانشمندان روشی برای تبدیاز تکامل تا مغز از مغز تا منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی رویاهای پر رمز و حیرتی دربحثی درباره هوش و تفاوتهوجود قبل از ناظر هوشمندسندرم کووید طولانیمشکلات نخاعیپیوند مغز و سر و چالشهای توهم وجودعلایم کمبود ویتامین E را تداخل مرزها و صفات با بینامیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک قسمت چهلاتفاق و تصادفچگونه مغز پیش انسان یا همداروی جدید ضد میگرنهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از هوش مصنوعی در منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروش جدید تولید برقبرین نت به جای اینترنتیاد گرفتن مداومسیاهچاله و تکینگی ابتدایپروژه ی ژنوم انسانیتیوتیکسن داروی ضد جنونعسل طبیعی موثر در کنترل بتشنج عدم توازن بین نورون انرژی تاریک که ما نمی تومغز و اخلاقحس و ادراک قسمت پنجاه و ساخلاق پایه تکامل و فرهنگفلج خواب چیستنگاه از درون مجموعه با نگدر هم تنیدگی کوانتومیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاصول توسعه ی یک ذهن کاملمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرژیم ضد التهابیبرخی بیماری ها که در آن بکلمات بلند نه صدای بلندساخت شبکه عصبی مصنوعی با آمارهای ارائه شده در سطح تکامل داروینی هنوز در حاتغییرات منطقه بویایی مغزاولین مورد PML به دنبال تکمغز برای فراموشی بیشتر کحس و ادراک قسمت شصت و ششارتقا یا بازگشت به قبل ازفرایند پیچیده ی خونرسانینازوکلسیندرمان های رایج ام اسهوش عاطفی قسمت دومبه قفس های سیاهت ننازموجودات مقهور ژنها هستندرحم مصنوعیبزرگ شدن مغز محدود به دورکوچکترین چیز یک معجزه اسسریعترین کامپیوتر موجودآیا مغز تا بزرگسالی توسعتابوهای ذهنیجهان ما میتواند به اندازایمان به رویانقش مهاجرت در توسعه نسل اخواب عامل دسته بندی و حفطارزش حقیقی زبان قسمت اولقلب روباتیکچرا مغزهای ما ارتقا یافت درمان سرگیجه بدون داروهیچ اندر هیچبوزون هیگز چیستما انسانها چه اندازه نزدزمان شگفت انگیزتفاوت مغز انسان و میمون هکاهش دوپامین عامل بیماریشناخت و معرفت، و نقش آن دآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان دارای برنامهاکسی توسین و تکامل پیش انقش حفاظتی مولکول جدید دخسته نباشی بابااز کسی که یک کتاب خوانده قدرت انسان در نگاه به ابعنسبت ها در کیهاندرگیری قلب در بیماری ویرهزاران سال چشم های بینا وبیماری ای شبیه ام اس مولتماده، چیزی نیستزیرفون داروی ضد ام استلاش ها برای کشف منابع جدکریستال زمان(قسمت سوم)شانس یا تلاشآب زندگی است قسمت چهارمتاثیر ترکیبات استاتین (سجوسازی مدرنجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها در کاهش دردهای دهن، بزرگترین سرمایهاز تکینگی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازاهمه چیز در زمان کنونی استذهن هوشیار در پس ماده ی مویتامین دی گنجینه ای بزرزبان و شناخت حقیقت قسمت دبیست تمرین ساده برای جلومدل هولوگرافیک ژنرالیزهتنها مانع در زندگی موارد گیاه بی عقل به سوی نور میشربت ضد خلطتاثیر درجه حرارت بر عملکآسیب ها ناشی از آلودگی هوحقیقت افرادابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قدیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هنر فراموشیرمز پیشرفت تواضع است نه طبارداری بدون رحمواکسن کرونا و گشودن پنجرسفرنامه سفر به بم و جنوب مرگ تصادفیتو دی ان ای خاص ميتوکندريپل خواجو اصفهانطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر رژیم گیاهخواری بر الکترومغناطیس شنوایی و هحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از نورون هاي مصنوعی می تواندانش، قفل ذهن را باز میکناز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی رویای شفافبحثی درباره هوش و تفاوتهوراپامیل در بارداریسندرم گیلن باره به دنبال مشکلات بین دو همسر و برخیپیوند اندام از حیوانات بتوهم وجودعلت خواب آلودگی بعد از خوتروس جریان انرژیامیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک قسمت چهل و هفتاتوبان اطلاعات و پلِ بینچگونه هموساپينس بر زمین داروی جدید ضد الزایمرهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از انرژی خلامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروش صحبت کردن در حال تکامبرای یک زندگی معمولییاد بگیر فراموش کنیسیاهچاله ی تولید کنندهپروژه ی ژنوم انسانیتیک و اختلال حرکتیعشق درونی به یگانگی خلقتتشویق خواندن به کودکانانرژی خلا ممکن استمغز و سیر تکامل ان دلیلی حس و ادراک قسمت پنجاه و شاختلال خواب فرد را مستعد فلج دوطرفه عصب 6 چشمنگاه حقیقی نگاه به درون ادر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش مصنوعی به شناسایی کااصول سلامت کمرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرخی بیماری های خاص که بدکلوزاپین داروی ضد جنونساخت شبکه عصبی با الفبای آن چیزی که ما جریان زمان تکامل داروینی هنوز در حاتغییرات آب و هوایی که به اولین مورد پیوند سر در انمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس و ادراک سی و هفتمارتوکين تراپی روشی جديد فرایند تکامل و دشواری هانباید صبر کرد آتش را بعد درمان های علامتی در ام اسهوش عاطفی قسمت سومبه مغز خزندگان خودت اجازموسیقی نورسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربزرگ شدن تقریبا ناگهانی کووید نوزده و خطر بیماری سرگیجه از شایعترین اختلاآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر فکر بر سلامتجهان مادی، تجلی فضا در ذهاین پیوند نه با مغز بلکه نقش میدان مغناطیسی زمین خودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت دومقلب را نشکنچرا ویروس کرونای دلتا وادرمان سرطان با امواج صوتهیچگاه از فشار و شکست نتربوزون هیگز جهان را از متلما اکنون میدانیم فضا خالزنان باهوش ترتفاوت ها و تمایزها کلید بکاهش سن بیولوژیکی، تنها شناخت حقیقت یا آرزوهای گآیا برای تولید مثل همیشه تاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان در حال نوسان و چرخشاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش حیاتی تلومر دی ان آ دخطا در محاسبات چیزی کاملاز آغاز خلقت تا نگاه انساقدرت ذهننسبت طلایی، نشانه ای به سدرگیری مغز در بیماری کویهستي مادي ای که ما کوچکتربیماری اسپینال ماسکولار ماده، چیزی بیش از یک خلا زیرک ترین مردمتلاش هایی در بیماران قطع کشف مکانیسم عصبی خوانش پشاهکار قرنآب زندگی است قسمت هفتمتاثیر تغذیه بر سلامت رواجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماننقشه مغزی هر فرد منحصر بهدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز تکینگی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازاهمه چیز، ثبت می شودذهن تو همیشه به چیزی اعتقویروس مصنوعیزبان و شناخت حقیقت قسمت سبیش از نیمی از موارد انتقمدل هولوگرافیک تعمیم یافتنها در برابر جهانگیاه خواری و گوشت خوار کدشش مرحله تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکآشنا پنداریحقیقت اشیاابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عدژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هنر حفظ گرهرمز بقای جهش ژنتیکیبازگشت از آثار به سوی خداواکسن کرونا از حقیقت تاتسفری به آغاز کیهانمرگی وجود نداردتو در میانه ی جهان نیستی پلاسمای غالبظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر عصاره تغلیظ شده گیالکتروتاکسی(گرایش و حرکحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از نورون های ردیاب حافظهدائما بخواناز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی روان سالمبحثی درباره هوش و تفاوتهورزش هوازی مرتب خیلی به قسندرم پیریفورمیسمشکلات روانپزشکی پس از سپیوند سر آیا ممکن استتوهم بی خداییعماد الدین نسیمی قربانی تری فلوپرازینامگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک قسمت چهل و هشتاتوسوکسیمایدچگونه هوشیاری خود را توسداروی سل سپتهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروشهای نو در درمان دیسک ببرای پیش بینی آینده مغز دیادگیری مهارت های جدید دسیاره ی ابلهانپروانه ی آسمانیتیروفیبان موثر در سکته ی عصب حقوق نورولووتشخیص ژنتیکی آتروفی های انسان قدیم در شبه جزیره عمغز کوانتومیحس و ادراک قسمت بیست و چهاختلال در شناسایی حروف و فناوری هوش مصنوعی نحوه خنگاه دوبارهدر هم تنیدگی کوانتومی و دهوش مصنوعی در کامپیوترهااضطراب و ترسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرژیم غذایی ضد التهابیبرخی توجهات در ببمار پارکلام و زبان، گنجینه ای بسساختن آیندهآنچه ناشناخته است باید شتکامل داروینی هنوز در حاتغییرات تکاملی سر انسان اولین هیبرید بین انسان و مغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط میکروب روده و پارفرایند حذف برخی اجزای مغنبرو و انرژی مداومدرمان ژنتیکی برای نوآوریهوش عاطفی قسمت ششمبه نقاش بنگرموسیقی هنر مایع استرساناها و ابر رساناها و عبزرگترین خطایی که مردم مکودک هشت ساله لازم است آدسرگردانیآیا هوش مصنوعی می تواند نتاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان مرئی و نامرئیاین اندوه چیستنقش محیط زندگی و مهاجرت دخودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت سومقیچی ژنتیکیچرا پس از بیدار شدن از خودرمانهای بیماری پارکینسهیپرپاراتیروئیدیسمبی نهایت در میان مرزهاما از اینجا نخواهیم رفتزنجیرها را ما باید پاره کتفاوت ها را به رسمیت بشناکایروپاکتیک چیستشناخت درون، شناخت بیرون؛آیا بزرگ شدن مغز فقط در دتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان در حال ایجاد و ارتقااگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش خرچنگ های نعل اسبی درخطا در محاسبات چیزی کاملاز انفجار بزرگ تا انفجار قدرت عشقنشانه های گذشته در کیهان درگیری مغز در بیماران مبهستی ما پس از شروعی چگال بیماری اضطراب عمومیماست مالیتلاشی برای درمان قطع نخاکشف مکانیسمی پیچیده در بشاهکار شش گوشآب زندگی است قسمت اولتاثیر حرکات چشم بر امواج آب زندگی است قسمت دومتاثیر دوپامین و سروتونینجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماننقشه های مغزی جدید با جزیدو بیماری روانی خود بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تلزوم عدم وابستگی به گوگل همه ی سردردها بی خطر نیستذهن خود را مشغول هماهنگیویرایش DNA جنین انسان، برزبان جانسوزبیشتر کمردردها نیازی به مدل های ریز مغز مینی برینتنبیه چقدر موثر استگیرنده باید سازگار با پیششمین کنگره بین المللی ستاثیر درجه حرارت بر عملکآشنا پنداریحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتدژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هنر رها شدن از وابستگیرمز جهانبازگشت به ریشه های تکاملواکسن کرونا ساخته شده توسقوط درون جاذبه ای خاص، چمراحل ارتقای پله پله کیهتوقف؛ شکستپمبرولیزوماب در بیماری چظرف باید پر شود چه با چرک تاریک ترین بخش شبالکترودهای کاشتنیحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقای موجود زنده از نوروپلاستیسیتی چیستداروهای مصرفی در ام اساز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی روبات های ریز در درمان بیبحثی درباره احساسات متفاورزش هوازی ، بهترین تمریسندرم پس از ضربه به سرمشکلات روانپزشکی در عقب پیوند سر، یکی از راه حلهاتوهم تنهاییعوامل موثر در پیدایش زباتری فلوپرازینامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمعجزه ی علمحس و ادراک قسمت چهل و دوماتصال مغز و کامپیوترچگونه واکسن کرونا را توزداروی ضد چاقیهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروشهای شناسایی قدرت شنوابرای اولین بار دانشمندانیادآوری خواب و رویاسیاره ابلهانپرواز از نیویورک تا لوس آتکنولوژی جدید که سلول هاعضلانی که طی سخن گفتن چقدتشخیص آلزایمر سالها قبل انسان میوه ی تکاملمغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک قسمت بیست و یکاختلال در شناسایی حروف و فیلمی بسیار جالب از تغیینگاهی بر قدرت بینایی درادر هر سوراخی سر نکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاطلاع رسانی اینترنتیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قرژیم غذایی ضد دردبرخی توصیه ها برای واکسیکلرال هیدرات برای خوابانساختار فراکتال وجود و ذهآنچه واقعیت تصور میکنیم تکامل زبانتغذیه بر ژنها تاثیر دارداولین تصویر در تاریخ از سمغز بزرگ چالشهای پیش روحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط ماده و انرژیفراتر از دیوارهای باورچت جی پی تیدرمان پوکی استخوانهوش عاطفی بیشتر در زنانبه نقاش بنگرمیهمانهای ناخوانده عامل رشته نوروایمونولوژی و نقبزرگترین درد از درون است کودک ایرانی که هوش او از سربازان ما محققا غلبه می آیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان مشارکتیاین ایده که ذرات سیاهچالنقش نگاه از پایین یا نگاهخودت را از اندیشه هایت حفارزش خود را چگونه میشناسقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچرا ارتعاش بسیار مهم استدرهای اسرارآمیز و پوشیدههاوکينگ پیش از مرگش رسالبی ذهن و بی روحما اشیا را آنطور که هستندزندگی هوشمند در خارج از زتفاوت های بین زن و مرد فقکار با یگانگی و یکپارچگیشناسایی تاریخچه ی تکاملیآیا تکامل و تغییرات ژنتیتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان ریز و درشتاگر نیروی مغناطیس نباشد نقش داروهاي مختلف معروف خطای ادراک کارمااز بحث های کنونی در ویروسقطار پیشرفتنشانه های پروردگار در جهدرگیری مغزی در سندرم کووو هر کس تقوای خدا پیشه کنبیماری بیش فعالیماست مالی با هوش انسانیتلاشی تازه برای گشودن معکشف ارتباط جدیدی از ارتبشاید گوشی و چشمی، آماده شآب زندگی است قسمت سومتاثیر دپاکین بر بیماری مجاذبهابزار بقا از نخستین هماننقص در تشخیص هیجانات عامدو بار در هفته ماهی مصرف از تکینگی تا مغز از مغز تمقاومت به عوارض فشار خون همیشه چشمی مراقب و نگهباذهن سالمواقعیت فیزیکی، تابعی از زبان ریشه هایی شناختی اسبا هوش مصنوعی خودکار روبمدیون خود ناموجودتهدیدهای هوش مصنوعیگالکانزوماب، دارویی جدیصبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملکآغاز فصل سرما و دوباره تکحقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلادگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هنر، پر کردن است نه فحش درمز جهان خاصیت فراکتالبازخورد یا فیدبکواکسن ایرانی کرونا تولیدسلول های مغزی عامل پارکیمرز مرگ و زندگی کجاستتولید مثل اولین ربات های پنج اکتشاف شگفت آور در موعقل مجادله گرتاریکی من و تو و گرد و غباالگو و عادت را بشکن و در احباب های کیهانی تو در توابزار بقای موجود زنده از نوروز یا روز پایانیداروهای ام اساز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت روبات کیانبحثی درباره احساساتی غیرورزش و میگرنسندرم سردرد به دلیل افت فمشاهده گر جدای از شیء مشاپیوندی که فراتر از امکانتوهم جدایی و توهم علمعوامل ایجاد لغت انسانی و ترک امروزانفجار و توقف تکاملی نشامعجزه ی علم در کنترل کرونحس و ادراک قسمت چهل و سوماثر مضر مصرف طولانی مدت رچگونه آن شکری که می خوریمداروی ضد چاقیهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروشی برای بهبود هوش عاطفبرای تمدن سازی، باید در بیاری خدا نزدیک استسیاره ابلهانپروتئین های ساده ی ابتداتکنولوژی جدید که سلول هاغم بی پایانتصویر زیبا از سلولانسان ها می توانند میدان مغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک قسمت بیست و دواختلالات مخچهفیزیک مولکولها و ذرات در نگاهی بر توانایی اجزاي بدر والنتاین کتاب بدید همهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاطلاعات حسی ما از جهان، چمنبع هوشیاری در کجاست؟(قراه فراری نیستبرخی درمان های Spinal Muscular Atکمردردساختار شبکه های مغزی ثابآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تکامل زبانثبت و دستکار ی حافظهاولین دارو برای آتاکسی فمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط متقابل با همه ی حیفرد موفقچت جی پی تیدرمان پوکی استخوانهوش عاطفی در زنان بیشتر ابه نادیدنی ایمان بیاورمیوتونیک دیستروفیرشد مغز فرایندی پیچیده ابسیاری از مجرمان، خودشانکودکان میتوانند ناقل بی سردرد میگرنآیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان هوشمنداینکه به خاطرخودت زندگی نقش نظام غذایی در تکامل مخودروهای هیدروژنیاز فرد ایستا و متعصب بگذرقانون مندی نقشه ژنتیکی مچرا بیماری های تخریبی مغدروغ نگو به خصوص به خودتهاوکينگ پیش از مرگش رسالبی شرمیما به جهان های متفاوت خودزندگی بی دودتفاوت های تکاملی در مغز وکاربرد روباتهای ريزنانوشناسایی سلول های ایمنی اآیا جنین انسان، هوشمندی تاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان شگفت انگیزاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش درختان در تکاملخطای حساز تلسکوپ گالیله تا تلسکلمس کوانتومینظام مثبت زندگیدرگیری مغزی در سندرم کوووفور و فراوانیزیست شناسی کل در جزء فراکبیماری تی تی پیماشین دانشتلاشی جدید در درمان ام اسکشف جمجمه ای درکوه ایرهوشاید درست نباشدکشف جدید تلسکوپ جیمز وبشب سیاه سحر شودآب، زندگی است(قسمت پنجم)تاثیر داروهای ضد التهاب جاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماننقطه بی بازگشتدو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تمقابله ی منطقی با اعتراضهمیشه اطمینان تو بر خدا بذهت را روی چیزهای مفید متواقعیت چند سویهزبان شناسی مدرن در سطح سلبا تعمق در اسرار ابدیت و مدیریت اینترنت بر جنگتو یک معجزه ایگام کوچک ولی تاثیرگذارصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکآغاز مبهم آفرینشحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقا از نخستین همانچهار میلیارد سال تکامل بدانش قدرت استاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هوموارکتوس ها ممکن است درنگ کردن، حقیقت نیستبازسازي مغز و نخاع چالشی واکسن اسپایکوژنسلول های بنیادیمرز بین انسان و حیوان کجاتولید یا دریافت علمپول و شادیعقلانیت بدون تغییرتاریکی و نورالگوی بنیادین و هوشیاریحد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقای موجود زنده از نوشیدن چای برای مغز مفید داروهای تغییر دهنده ی سیاز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت روح در جهانی دیگر استبخش فراموش شده ی حافظهورزش بهترین درمان بیش فعسوپاپ ها یا ترانزیستورهامشاهده آینده از روی مشاهپیوستگی همه ی اجزای جهانتوهم جسمعواملی که برای ظهور لغت اترکیب آمار و ژنتیکانقراض را انتخاب نکنیدمعجزه در هر لحظه زندگیحس و ادراک قسمت نهماثرات فشار روحی شدیدچگونه انتظارات بر ادراک داروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروشی جدید در درمان قطع نخبرای خودآگاه بودن تو بایژن همه چیز نیستسیر آفرینش از روح تا مغز پروتز چشمتکینگیغم بی پایانتصویر زیبای اصفهانانسان یک کتابخانه استمغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک قسمت بیست و سواختلالات حرکتی در انسانفیزیک و هوشیارینگاهت را بلند کندر یک فراکتال هر نقطه مرکهوش مصنوعی درمانگر کامپیاطلاعاتی عمومی در مورد ممنبع خواب و رویاراه های جدید برای قضاوت ربرخی روش های تربیتی کودککمردرد ناشی از تنگی کاناسادیسم یا لذت از آزار دادآنها نمیخواهند دیگران راتکامل زبان انسان از پیشیثبت امواج الکتریکی در عصاولین دروغمغز بزرگترین مصرف کننده حساسیت روانی متفاوتارتباط چاقی و کاهش قدرت بفرد حساس از نظر عاطفی و بنتایج نادانی و جهلدرمان ام اس(مولتیپل اسکلهوش عاطفی در زنان بیشتر ابه هلال بنگرمیگرن و پروتئین مرتبط با رشد مغز علت تمایل انسان ببسیاری از بیماری های جدیکودکان خود را مشابه خود تسردرد میگرن در کودکانآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان هوشیاراینکه خانواده ات سالم بانقش نظریه تکامل در شناساخورشید مصنوعیاز مخالفت بشنوقانون گذاری و تکاملچرا حیوانات سخن نمی گویندریای خداهدف یکسان و مسیرهای مختلبی عدالتی در توزیع واکسن ما با کمک مغز خود مختاريمزندگی در جمع مواردی را برتفاوت های زبانی سرمنشا تکاربرد روباتهای ريز، در شواهدی از نوع جدیدی از حاآیا جهان ذهن و افکار ما متاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که نه با یک رخداد و اگر نعمت فراموشی نبود بسنقش ذهن و شناخت در حوادث خطر آلودگی هوااز تلسکوپ گالیله تا تلسکلوب فرونتال یا پیشانی مغنظریه ی تکامل در درمان بیدرگیری اعصاب به علت میتووقت نهيب هاي غير علمي گذشزیست شناسی باور حقیقت یا بیماری دویکمبانی ذهنی سیاه و سفیدتمایل زیاد به خوردن بستنکشتن عقیده ممکن نیستشبیه سازی میلیون ها جهان آتش منبع انرژیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم جدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماننمیتوان با بیرون انداختندو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تمقابله با کرونا با علم اسهمیشه داناتر از ما وجود دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعواقعیت چیستزبان شناسی نوین نیازمند با خدا باشمداخله ی زیانبار انسانتو یک جهان در مغز خودت هسگامی در درمان بیماریهای ضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحقیقت راستین انسان علم بابزار بقا از نخستین همانچهار ساعت پس از کشتار خوکدانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هورمون شیرساز یا پرولاکترنگین کمانبحتی علمی درباره تمایل بواکسن اسپایکوژن ضد کروناسلول های بنیادی منابع و امرز جدید جستجو و اکتشاف، تولید پاک و فراوان انرژیپول و عقیدهعقیده ی بی عملتاریکی خواهد ترسیدالگوبرداری از طبیعتحریص نباشابزار بقای موجود زنده از نوعی سکته مغزی ، وحشتناک داروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت روح رهاییبخش های تنظیمی ژنومورزش در کمر دردسوپاپ ها یا ترانزیستورهامطالبه ی حق خودپیام های ناشناخته بر مغز توهمات و شناخت حقیقتعوارض ازدواج و بچه دار شدترکیب حیوان و انسانانواع سکته های مغزیمعرفت و شناختحس و ادراک قسمت چهارماثرات مفید قهوهچگونه به سطح بالایی از هوداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی از عروسک بازی استیفن هاوکینگ در مورد همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروشی جدید در درمان نابینبرای زندگی سالم، یافتن تژن همه چیز نیستسیستم تعادلی بدنپروتز عصبی برای تکلمتکامل فردی یا اجتماعیغیرقابل دیدن کردن مادهتصویربرداری فضاپیمای آمانسان باشمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت بیستماختلالات صحبت کردن در انفیزیکدانان ماشینی برای تچالش هوشیاری و اینکه چرا در کمتر از چند ماه سوش جدهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاطلاعاتی عمومی در مورد ممنتظر نمان چیزی نور را بهراه های جدید برای قضاوت ربرخی سلولهای عصبی در تلاکمردرد و علل آنسازگاری با محیط بین اجزاآنان که در قله اند هرگز ختکامل ساختار رگهای مغزی جلو رفتن یا عقبگرداولین سلول مصنوعیمغز حریص برای خون، کلید تخفاش با شیوع همه گیری جدیارتباط هوش ساختار مغز و ژفردا را نمیدانیمنجات در راستگوییدرمان تومورهای مغزی با اهوشمندی کیهانبه کدامین گناه کشته شدندمیگرن سردردی ژنتیکی که برشد در سختی استبسیاری از بیماری های جدیکودکان را برای راه آماده سردرد و علتهای آنآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان های بسیار دیگراینترنت بدون فیلتر ماهوانقش هورمون های تیروئید دخوش قلبی و مهربانیاز نخستین همانند سازها تقانون جنگلچرا حجم مغز گونه انسان دردرک فرد دیگر و رفتارهای اهدف یکسان، در مسیرهای متبیمار 101 ساله، مبتلا به سما بخشی از این جهان مرتبطزندگی در سیاهچالهتفاوت ایستایی و تکاپوکتاب گران و پرهزینه شد ولشواهدی از دنیسوان(شبه نئآیا جهش های ژنتیکی، ویروتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که از یک منبع، تغذیاگر با مطالعه فیزیک کواننقش روی و منیزیم در سلامتخطرات هوش مصنوعیاز تکنیکی تا مغز از مغز تلوتیراستامنظریه ی تکامل در درمان بیدرختان اشعار زمینوقتی فهمیدی خطا کردی برگزیست، مرز افق رویداد هستبیماری دیستروفی میوتونیمباحث مهم حس و ادراکتمدن قدیمی ای در جنوب ایرتمدن پیشرفته ی پیشینیانگل خاردار، زیباستشبیه سازی سیستم های کوانآثار باستانی تمدن های قدتاثیر درجه حرارت بر مغزجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماننمیتوان بر سیاه سیاه نوشدو سوی واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تملاحظه های اخلاقی دربارههمیشه راهی هستذره ی معین یا ابری از الکواقعیت چیستزبان، نشان دهنده ی سخنگو با طبیعت بازی نکنمدارک ژنتیکی چگونه انسانتو کز محنت دیگران بی غمیگامی در درمان بیماریهای ضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکافت فشار خون ناگهانی در وحقیقت غیر فیزیکیابزار بقا از نخستین هماننوآوری ای شگفت انگیز داندانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هوش فوق العاده، هر فرد اسرهبر حقیقیبحث درباره پیدایش و منشا واکسن دیگر کرونا ساخته شسلول های بدن تو پیر نیستنمزایای شکلات تلخ برای سلتولید سلولهای جنسی از سلعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاریخ همه چیز را ثبت کردهالتهاب شریان تمپورالحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزارهای پیشرفته ارتباط نیکولا تسلاداروی فامپیریدین یا نورلهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت روزه داری متناوب، مغز را بخش بزرگی حس و ادراک ما اوزن حقیقی معرفت و شناختسوپاپ ها یا ترانزیستورهامطالبی در مورد تشنجپیدایش زبانتوپیراماتعید نوروز مبارکترازودونانگشت ماشه ایمغز فکر میکند مرگ برای دیحس و ادراک قسمت نوزدهماثرات مفید روزه داریچگونه باغبانی باعث کاهش داروی ضد تشنج توپیراماتهوش مصنوعی از عروسک بازی استیفن هاوکینگ در تفسیر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتروشی جدید در درمان سکته مبرخی ملاحظات در تشنج های ژن هوش و ساختارهای حیاتی سیستم دفاعی بدن علیه مغز پرورش مغز مینیاتوری انساتکامل مادی تا ابزار هوشمغرور و علمتصور از زمان و مکانانسان جدید از چه زمانی پامغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت دهماختلالات عضلانی ژنتیکفاجعه ی جهل مقدسچالش هوشیاری و اینکه چرا در آرزوهایت مداومت داشتههوش مصنوعی ساخته هوش طبیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمنحنی که ارتباط بین معرفراه پیروزی در زندگی چیستبرخی سيناپسها طی تکامل و کمردرد با پوشیدن کفش مناستم با شعار قانون بدترین آنزیم تولید انرژی در سلوتکامل شناخت انسان با کشفجلوتر را دیدناوکرلیزوماب داروی جدید شمغز در تنهایی آسیب میبینخلا، حقیقی نیستارتباط پیوسته ی جهانفرزندان زمان خودنخاع ما تا پایین ستون فقردرمان تشنجهوشیاری و وجودبه امید روزهای بهترمیگرن شدید قابل درمان اسز گهواره تا گوربشکه ای که ته نداره پر نمکوری گذرای ناشی از موبایسردرد تنشنآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان هایی در جهان دیگرایندرالنقش هورمون زنانه استروژنخوشبختی دور از رنج های ماز نخستین همانند سازها تقانون جنگلچرا خشونت و تعصبدرک نیازمند شناخت خویش اهدف از تکامل مغزبیماری لبر و نابینایی آنما تحت کنترل ژنها هستیم یزندگی زمینی امروز بیش از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیکتاب زیست شناسی باورشیشه ی بازالتی و سیلیکونآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی در ذهناگر تلاش انسان امروز برانقش روزه داری در سالم و جدفاع از پیامبراز تکینگی تا مغز و از مغز لوزالمعده(پانکراس)مصنوعنظریه ی تکامل در درمان بیدرد باسن و پا به دلیل کاهوقتی پر از گل شدی خودت را زاوسکا درمان گوشربیماری ضعف عضلات نزدیک بمجموعه های پر سلولی بدن ممحل درک احساسات روحانیتمدن بشری و مغز اخلاقیگل زندگیشبکه های مصنوعی مغز به درآرامش و دانشتاثیر درجه حرارت بر عملکجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننمایش تک نفرهدولت یا گروهکاز تکینگی تا مغز از مغز تملاحظات بیهوشی قبل از جرهمیشه عسل با موم بخوریمذرات کوانتومی زیر اتمی قواقعیت های متفاوتزبان، وسیله شناسایی محیطبالاترین هدف از دولتمروری بر تشنج و درمان هایتو پیچیده ترین تکنولوژی گاهی لازم است برای فهم و ضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکافت هوشیاری به دنبال کاهحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از ابزار بقا از نخستین هماننوار مغز مشاهده ی غیر مستدانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز- از مغز منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی می تواند بر احروی و منیزیم در تقویت استبحثي درباره هوش و تفاوتهواکسن دیگری ضد کرونا از دسلول عصبی شاهکار انطباق مسمومیت دانش آموزان بی گتولترودینعلم و روحتازه های اسکیزوفرنی(جنوامواجی که به وسیله ی ماشیحس چشایی و بویاییابزارهای بقا از نخستین هنیاز به آموزش مجازی دیجیداروی لیراگلوتیدهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت روزه داری و بیمار ی ام اس بخش بزرگتر کیهان ناشناختوزوز گوشسوخت هیدروژنی پاکمطالعه ای بیان میکند اهدپیر شدن حتمی نیستتوانایی مغز و دیگر اجزای عامل کلیدی در کنترل کارآتراشه ی بیولوژِیکانگشت نگاری مغز نشان میدمغز قلبحس و ادراک قسمت هفتماثرات مضر ماری جواناچگونه تکامل مغزهای کنونیدارویی خلط آورهوش مصنوعی از عروسک بازی استخوان های کشف شده، ممکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی مرزهای اخلاق و علوم ژن یا نقشه توسعه مغز و نقسکوت و نیستیپرتوهای صادر شده از سیاهتکامل مداومغربال در زندگیتصادف یا قوانین ناشناختهانسان خطرناکترین موجودمغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک قسمت دوازدهماختراع جدید اینترنت کوانفاصله ها در مکانیک کوانتچالش هوشیاری و اینکه چرا در آسمان هدیه های نادیدنهوش احساسیاعتماد به خودمنشأ اطلاعات و آموخته ها راه انسان شدن، راه رفتن وبرداشت مغز ما از گذر زمانکنفرانس تشنج هتل کوثر اصستم، بی پاسخ نیستآینه در اینهتکامل، نتیجه ی برنامه ریجمجمه انسان های اولیهايندگان چگونه خواهند دیدمغز را از روی امواج بشناسخلا، خالی نیستارتباط انسانی، محدود به فرضیه ای جدید توضیح میدهنخستین تمدن بشریدرمان جدید ALSهوشیاری و افسردگیبه بالا بر ستارگان نگاه کمیدان مغناطيسي زمین بشر زمین در برابر عظمت کیهانبشریت از یک پدر و مادر نیکی غایب شدی تا نیازمند دلسردرد سکه ایآیا یک، وجود داردتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان یکپارچهایا کوچک شدن مغزانسان النقش ویتامین K در ترمیم اسخانه ی تاریکاز نخستین همانند سازها تقانونمندی و محدودیت عالمچرا در مغز انسان، فرورفتدرک و احساسهدف از خلقت رسیدن به ابزابیماری های میتوکندریمانند آب باشزندگی زودگذرتفاوتهای جنسیتی راهی براکتاب طبیعت در قالب هندسهشکل های متفاوت پروتئین هآیا خداباوری محصول تکاملتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان، تصادفی نیستاگر خواهان پیروزی هستینقش رژیم غذایی بر رشد و ادفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز از مغز تلیروپریم داروی ترکیبی ضدنظریه ی ریسماندردهای سال گذشته فراموش وقتی تو از یاد گرفتن باز زبان مشترک ژنتیکی موجودابیماریهای تحلیل عضلانی اویتنام نوعی کرونا ویروس زبان چهار حرفی حیات زمینبیماری، رساله ای برای سلمحل درک احساسات روحانی دتمدن زیر آبگلوله ی ساچمه ایشبکیه های مصنوعیآرامش و سکونتاثیر درجه حرارت بر عملکجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردردوچرخه سواری ورزشی سبک و از تکینگی تا مغز از مغز تممانتین یا آلزیکسا یا ابهمجوشی هسته ای، انرژِی بذرات کوانتومی زیر اتمی قواقعیت و مجازسفر فقط مادی نیستمرکز هوشیاری، روح یا بدن تو آرامش و صلحیگاهی مغز بزرگ چالش استطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکافتخار انسانحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از ابزار بقا از نخستین هماننوار مغز ترجمه رخدادهای دانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز- از مغز منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی و کشف زبان هایرویا و واقعیتبحثی جالب درباره محدودیتواکسن سرطانسلولهای ایمنی القا کنندهمسمومیت دانش آموزان، قماپوست ساعتی مستقل از مغز دتومورها و التهاب مغزی عاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتازه های بیماری پارکینسوامیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک (قسمت اول )ابزارهای بقا ازنخستین همچیز جدید را بپذیرداروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی از عروسک بازی از روده تا مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت روزه داری سلول های بنیادبخش دیگری در وجود انسان هیک پیام منفرد نورون مغزی سودمندی موجودات ابزی بر معماری، هندسه ی قابل مشاپیشینیان انسان از هفت میتوازن مهمتر از فعالیت زیعادت همیشه خوب نیستتربیت کودکان وظیفه ای مهانتقال ماده و انرژیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحس و ادراک قسمت هفدهماجزای پر سلولی بدن انسان چگونه جمعیت های بزرگ شکل داستانها و مفاهیمی اشتباهوش مصنوعی از عروسک تا کماستروژن مانند سپر زنان دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتریه زغالیبرخی نکات از گاید لاین پرژن ضد آلزایمرسکوت، پر از صداپرسش و چستجو همیشه باقی اتکامل چشممقالاتتظاهر خوابیده ی مادهانسان عامل توقف رشد مغزمغز انسان رو به کوچکتر شدحس و ادراک قسمت سومادامه بحث تکامل چشمفاصله ی همیشگی تصویر سازچالش هوشیاری و اینکه چرا در آستانه ی موج پنجم کوویهوش احساسیاعتماد به خودمنشاء کوانتومی هوشیاری اراه بی شکستبررسي علل احتمالي تغيير کنگره بین المللی سردرد دستون فقرات انسان دو پا جلآیندهتکثیر سلول در برابر توقف جنبه های موجی واقعیتايا اراده آزاد توهم است یمغز زنان جوانتر از مغز مرخلاصه ای از مطالب همایش مارتباط از بالا به پایین مفساد اقتصادی سیتماتیک درنخستین تصویر از سیاهچالهدرمان جدید میگرن با انتی هوشیاری کوانتومیبه بالاتر از ماده بیندیشمیدان های مغناطیسی قابل زمین زیر خلیج فارس تمدنی بعد پنجمکیهان خود را طراحی میکندسردرد عروقی میگرنآیا کیهان می تواند یک شبیتاثیر ژنها بر اختلالات خجهان یکپارچهایا این جمله درست است کسینقش ژنتیک در درمان اختلاخانواده پایداراز نخستین همانند سازها تقارچ بی مغز در خدمت موجودچرا ذرات بنیادی معمولاً درک کنیم ما همه یکی هستیمهر چیز با هر چیز دیگر در تبیماری های مغز و اعصاب و ماه رجبزندگی سلول در بدن، جدای اتقلید مرحله ای نسبتا پیشکتاب، سفری به تاریخشکل پنجم مادهآیا دلفین ها می تواند از تاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش های ژنتیکی مفید در سااپی ژنتیکنقش رژیم غذایی در رشد و ادقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تلیس دگرامفتامین یا ویاسنظریه تکامل در درمان بیمدردی که سالهاست درمان نش