دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نقش رژیم غذایی بر رشد و ارتقای مغز

نقش رژیم غذایی، بر رشد و ارتقای مغز

در حدود 2.1 میلیون سال قبل، گونه ای ایجاد شد که از پیشینیان خود، کاملا متفاوت بود و دانشمندان انتروبیولوژی آن را به‌عنوان بخشی از گونههمو نامیدند و اینها استرولپتیکوس یا میمون جنوبی نبودند بلکه مشابه انسان بودند و به اولین موجودی- که برای نخستین بار بر دو پا راه رفت- به 4.2 میلیون سال قبل برمی گردد.

سوالی پیش می آید: چه چیزی این مشابهان انسان را از پیشینیان منقرض شده آن، متمایز می‌کرد؟

نظریه نظام غذایی و نوشیدنی آنها، این گونه را از بقیه متمایز کرد.

با آنکه شامپانزه و بونوبو رژیم غذایی گوشتی را به غذای خود اضافه می‌کنند، مقدار کمتری گوشت در مقایسه با انسان می‌خورند. این توجه، سبب شد نتیجه گیری کنیم مقدار بیشتر گوشت، به ما مواد غذایی بیشتری داد و سبب شد مغزهای ما با تکامل، بزرگتر شود. (به سلسله مباحث تاثیر گیاه خواری و گوشت خواری بر رشد و تکثیر سلول های عصبی در همین کانال مراجعه شود)

دکتر دیوید پاترسون از دانشگاه جورجیای شمالی کوشید با نگاه بر عناصر کربن و اکسیژن در دندان و استخوان در پیشینیان انسان، در منطقه شرق تورکانا در کنیا این تحول و تغییر را مشخص کند.

فرایندی- که پاترسوندر مجله نیچر بیان می‌کند مستقیما میزان گوشت را در نظام غذایی مشخص نمی کند و به جای آن منبع نیرو و انرژی گیاهان C3 و C4 را مشخص میکند گیاهان C4 یا چهار کربنه، مقدار بیشتری کربن 13 دارند و این عنصر در استخوان حیواناتی- که این گیاهان را بخورند- تجمع می یابد. می‌توان کربن 13 را مستقیما از گیاهان یا حیواناتی- که گیاهان C4 می خورند- به دست آورد.(اختلافات گیاهانC3وC4:

۱گیاهانC4(شامل ذرت و ارزن)نسبت بهC3(مثلا گندم)به نورهای با شدت بالا واکنش بیشتر نشان می دهند.(۲برابر گیاهانC3)

۲گیاهانC4با کارایی بیشتری ازCO2استفاده می کنند و در شدت نور ثابت و نسبتا زیاد، قادرندCO2اطراف را بهppm 10 ۰کاهش دهند. که این نقطه جبران است در حالی که درC3
ppm 150 -50 co2
است. نقطه جبرانی پایین نشان دهنده کارایی زیاد فتوسنتز است .

۳- گیاهانC4سرعت اسیمیلاسیون خالص بالاتری ازC3دارند که به خاطر عدم وجود تنفس نوری است.(تنفس نوری فرایندی مضر در تولید کربوهیدرات یا پروتئین است زیرا به جای آنکه از دی اکسید کربن برای تولید این مواد استفاده کند آن را آزاد میکند)

۴درجه حرارت بر رویC4تاثیر مطلوب و بر روی گیاهانC3 تاثیر نا مطلوبی دارد. تا دمای۰تا۳۵درجهسانتیگراد سرعت تنفس به ازای هر۱۰درجه سانتیگراد افزایش حدود۲تا۴برابر افزایش می یابد. بسیاری ازگیاهانC3در محدوده دمایی۲۵تا۳۵درجه سانتیگراد تولیدی ندارند ولی گیاهانC4افزایش تولید دارند.

۵در گیاهانC4کارایی مصرف آب بیش از گیاهانC3است. میانگین ماده خشک تولید شده برای هر۱۰۰۰گرم، آب مصرفی۲۹/۳گرم برایC4و۵۴/۱گرم برایC3می باشد.

۶سرعت انتقال با سرعت فتوسنتز همبستگی دارد زیرا انتقال آهسته می تواند عملکرد را محدود کند دربرگهای گیاهانC4انتقال۲برابرسریعتر از .برگهایC3است.

۷حداکثر رشد گیاهانC4بیشتر از گیاهانC3است (به جز چند استثناء). وقتی طول فصل رشد متوسط درنظر گرفته می شود سرعت رشدC3برابر۱۳گرم در متر مربع در روز بوده و برای گیاهانC4برابر۲۲گرم درمتر مربع در روز می باشد. با محصور کردن گیاهانC3وC4در ظرف در بسته دارای نور، اختلاف در تنفسنوری را می توان نشان داد . چونC4نقطه جبرانی پایین تری از گیاهانC3دارند زمانی که گیاهانC4ازCO2مصرف می کنند گیاهانC3از بین می روند.)

مطالعات قبلی نشان داد هومینین ها یا مشابهان انسان در درجه اول بر گیاهان C3 یا سه کربنه به عنوان رژیم غذایی تاکید می‌کردند ولی در دوره اخیر عنصرC4 بسیار بیشتر شد.

پاترسونبه تحولی بزرگ در حدود 1.4تا 2 میلیون سال اخیر اشاره کرده است. این یعنی تغییری در نظام غذایی در گونه‌های جدید انسان رخ داده است مانند انسان ماهر (هموهابیلیس)- که گونه ای منقرض شده از انسان است و در مناطق شرقی آفریقا میزیست- و این انقراض بین1.5 تا 2 میلیون سال اخیر رخ داده است و انسان راست قامت که از انسان کارگر (homo-ergaster)و در حدود 1.8 میلیون قبل، ایجاد شده و در زمان نزدیک به ظهور انسان ماهر نبوده است

و این همزمان با رشد مصرف گوشت گوسفند و گاو و آهوان بوده است.

امروز ما بسیاری از گیاهان C4 را به شکل نیشکر یا ذرت سفید یا ذرت شیرین مصرف می‌کنیم ولی پیشینیان ما، بیشتر از حیواناتی استفاده می‌کردند که از علف ها در زمان خشکسالی بهره می‌بردند و این، به تحول نظام غذایی با گوشت بیشتر اشاره دارد.

همچنین مصرف بیشتر گیاهان C4 را می‌توان به دلیل تغییر آب و هوایی تفسیر کرد که مشخصه گیاهان C4 را به آنها داد. با این همه مقایسه استخوان های گونه های حیوانی دیگر- که در آن زمان در

آن منطقه زندگی می‌کردند- نشان می‌دهد وعده های غذایی یا تغییر نکرد یا به سوی دیگری رفت.

مردم، شوق و حرارتی برای رژیم های غذایی دارند و موفقیت زیاد بر رژیم غذایی پائلو به این نظریه بر می‌گردد که نظام غذایی سالم تر، آن چیزی بوده است که اجداد ما مصرف می‌کردند.

رژیم عصر سنگی (Paleolithic diet)معروف به رژیم انسان های غار نشین یا رژیم ابتدایی یا رژیم پالئو، رژیم غذایی جدیدی است که بر اساس گیاهان خشکی و حیواناتی است- که در قدیم وجود داشت.

پژوهش جدید، بر این فکر حمله میکند که زندگی در کنار اقیانوس ها برای رسیدن به مغزهای بزرگ امروز، ضروری است.

ید برای بزرگ شدن مغز لازم است پس گاهی به نمک و نان اضافه می‌شود. منابع غذایی اقیانوسی پر از ید است ولی این سوال هست چرا پیشینیان انسان- که دور از اقیانوس ها زندگی می‌کردند- با وجود محرومیت های این ید، توانستند مغزهای بزرگی داشته باشند؟

ملاحظه این- که بونوبو علفهای آبی را جمع آوری میکند- مفهوم قبلی را دگرگون کرد. گوتفرد هوماناز دانشکده انتروبیولوژی تکاملی ماکس پلانک بیان می‌کند این علف ها مقادیر زیادی ید داشته‌اند. این فقط تفسیر نمیکند چگونه میمون های امروز خود را از کمبود ید حفظ می کنند، بلکه نشان می‌دهد نظام غذایی دریایی، تنها انتخاب، در گذشته انسان نبوده است.

تحول رژیم تغذیه از غذاهای دارای انرژی و بازده کمتر، به سوی رژیم غذایی کاراتر، یعنی گیاهان دارای انرژی بیشتر یا مصرف گوشت، به خصوص گوشت حیواناتی- که بیشتر از گیاهان پر انرژی بهره می‌بردند مانند علفزارهای پرخور که از علف های مناطق خشک استفاده می‌کنند(آهو، گوسفند، گاو و بز ...) نقش مهمی در تکامل مغز انسان داشته است.

نقشه ژنتیکی درونی، در موجودات هست که آنها را به سوی تغییر در رژیم غذایی کشانده است هر چند در کوتاه مدت ممکن است آنقدر جذاب و خوش اشتها نباشد و خطراتی مانند خطرات شکار یا خطرات زندگی در کنار اقیانوس ها را در بر داشته باشد ولی نقشه هدفمند ساختمان بدن موجودات زنده فراتر از فواید و آسانی های زودگذر، به سوی هدف نقشه می‌رود.

تبدیل رژیم غذایی، کلیدی از کلیدهای ارتقا، در عالم هستی است که همگام با تغییر در ساختمان دهان و دندان و با کاستن از زمان جویدن و صرفه جویی در انرژی، راه را به سوی تکامل بیشتر مغز گشوده است. این تغییرات، هرچند نقش مهمی در ارتقا و تکامل مغز داشته است ولی حتی بدون تغییر رژیم غذایی به سمت گوشت خواری، باز سیر ارتقا و تکامل مغز در طی زمان ادامه داشته است. یعنی در دو مسیر مختلف گوشت خواری و گیاه خواری هر چند سرعت رسیدن به هدف، یکسان نیست ولی هر دوی آنها به توسعه و ارتقای ابزار هوش می رسند.

و این، هدفمندی تکامل را نشان میدهد.

(مقايسه جمجمه های حیوانات امروزی، ارزش فرضیه هاي «گریسون» را در مورد مغزهایی- که مدتها پیش، از بین رفته اند- بیشتر می کند. او به این نتیجه رسید که اولا با گذشت میلیون ها سال، مغز(مستقل از رژیم خوراکی فرد)به تدریج بزرگ تر می شود.

گیاه خواران، در هر دوره ی خاص، مغزی کوچکتر از گوشتخواران هم دوره ی خود- که آنها را شکار می کنند- دارند، اما گیاه خواران جدیدتر، مغزشان از گیاه خواران قدیمی بزرگتر است. همچنین گوشت خواران جدیدتر نیز مغزی بزرگتر از گوشت خواران قدیمی تر دارند.) (ریچارد داوکینز، ساعت ساز نابینا، ص ۲۵۹.)

بر اساس متن بالا، رشد پایدار اندازه مغز را در طی زمان، شاهد هستیم ولی سرعت افزایش اندازه مغز، وابسته به رژیم غذايي حيوان است یعنی اگر حیوان گوشت خوار را با حیوان گیاه خوار معاصر آن مقايسه کنیم، اندازه مغز بزرگتری دارد ولی گياه خواران معاصرتر، مغزشان از گوشت خواران قدیمی تر بزرگتر است یعنی متغیر زمان، به تنهایی بر اندازه مغز تاثیر می گذارد و این جدای از گیاه خواری یا گوشت خواری حیوان است.

جهان و قوانین آن مي کوشد، ابزار هوش را توسعه دهد و اگر در دراز مدت نگاه کنیم، این کوشش، مستقل از رژیم غذایی حیوان است.

برنامه ای درونی در نقشه حیات یا نقشه ژنتیکی جانداران هست که با برنامه ای قبلی و نه به صورت تصادفی و به صورت مستقل از شرایط محیطی موجودات، آنها را به سوی شناخت بیشتر و درک و احساسی بزرگتر و واکنشی برتر می برد. با این حال، شرايط محیطی و رژیم غذای خاص موجود زنده، می‌تواند این سیر را کوتاه يا بلند کند.

(اجرای نقشه ای- که از قبل ریخته شده است- وابسته به محیط و شرایط و عوامل اجرا کننده آن است. و این، نشان دهنده برنامه ریز آگاه و هوشیار و حکیمی است که فراتر از زمان و مکان و شرایط موجود، نقشه ابزار هوش را ریخته است)

دکتر کارل ساگان، در مورد پيدايش حیات و هدف آن- که ابزار شناخت و واکنش، یعنی ابزار هوش است- چنين می گوید:
(تعداد تمدن های پیشرفته ی موجود در کهکشان راه شیری، به عوامل مختلفی بستگی دارد که تعداد سیارات پیرامون هر ستاره و احتمال پیدایش حیات بر آن، از آن جمله ا

س

ت.

ولی به محض پیدایش زندگی در محیطی مناسب و ارائه ی فرصت بقا در آن، طی میلیاردها سال، طبق انتظار بسیاری از ما، زندگی به سمت پیدایش مخلوقات هوشمند توسعه می یابد.

البته مسیر آن تکامل میتواند با مسیر ما متفاوت باشد، زیرا توالی رویدادهایی که برای ما اتفاق افتاده - از جمله انقراض دایناسورها و آنچه در دوران جنگل های پلیوسن و پلیستوسن (پیدایش گوشت خواری و پیدایش نخستین موجود دو پا با مغز بزرگ)، رخ داده- ممکن است دقیقاً به همین صورت در هیچ سیاره ی دیگری در جهان رخ نداده باشد، ولی مسیرهای مختلف می تواند به نتایجی مشابه برسد. در این قضیه هیچ رمز و رازی نهفته نیست؛ طبیعی است که جانداران هوشمند، در قیاس با جانداران غیرهوشمند، عمری طولانی تر و ثمربخش تر داشته باشند.)(دکتر کارل ادوارد ساگان، نکاتی در مورد تکامل هوش انسان، ص ۱۳۶.)

(حداقل دو مجموعه از خفاش ها و دو مجموعه از پرندگان و ماهیان بزرگ دارای دندان هستند و در طیف کوچکتر، چندین نوع دیگر از پستانداران هستند که همه آنها طی صدها میلیون سال اخیر به شکل جداگانه به تکنولوژی شنوایی رسیده اند و ما راهی نداریم بقیه حیواناتی را بشناسیم که اکنون منقرض شده اند و آنها شاید زرافه های بالدار باشند! و این تکنولوژی هم به صورت مستقل تکامل یافته است)(ریچارد داوکینز- ساعت ساز نابینا-ص140)

(برای دوره طولانی اعتقاد داشتم خارپشت آفریقایی مانند خارپشت آمریکایی است ولی اکنون این اعتقاد هست که آنها دو مجموعه هستند و پوست خاردار آنها به طور مستقل، تکامل یافته‌است و این تیغ ها برای هر دوی آنها به دلیل شرایط مشابه در دو قاره سودمند است.

چه کسی می‌تواند بگوید دانشمندان دسته بندی کننده حیوانات، بار دیگر نظر خود را در آینده تغییر نخواهند داد؟

چه اطمینانی بر علم دسته بندی کنیم، اگر برخورد در تکامل در موجه ترین تشابه فریبنده، این چنین، جعلی و قدرتمند است...)(ساعت ساز نابینا- ص358)

(د. داوکینز تصور می‌کند در این حقایق، دلیلی بر قدرت انتخاب طبیعی وجود دارد، ولی متاسفانه دلالت قوی تر آن را نمی‌بیند که با وجود اختلاف در شروع و محیط آن، به یک نتیجه یا هدف می‌رسد، یا اینکه تکامل، هدفمند است.

آیا عاقلی می‌تواند چند چیز را ببیند که معلوماتی برای حرکت خود دارد و در مسیرهایی حرکت می‌کند که همه آنها را به نقطه ای می رساند و همه آنها بر دور آن جمع می‌شوند، سپس بگوید این چیزها هدفمند نیست و بگوید معلومات حرکتی- که حرکت آن را جهت دهی کرده است- به صورتی کور و بی برنامه و بی هدف، تغییر می‌کند؟

آیا می‌توانیم از خود بپرسیم اگر حرکت جهش و تغییر ژن ها کاملا کور است و برای رسیدن به هدف، برنامه ریزی نشده است و انتخاب، هدفش رسیدن به اهدافی معین در دراز زمان نیست پس چگونه این معلومات، همه را در زمانی- که مسیرهای تکاملی آنها کامل شده است- به همان نقطه رسانده است؟

احمد حسن- کتاب توهم بی خدایی- ص257)

https://www.nature.com/articles/s41559-019-0916-0

https://www.iflscience.com/plants-and-animals/a-new-diet-didnt-make-us-human-the-change-came-later/

www.almahdyoon.co

دانلود رایگان کتاب توهم بی خدایی


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
علایم کمبود ویتامین E را محدودیت های حافظه و حافظگامی در درمان بیماریهای هوش مصنوعی از عروسک تا کمارتباط شگفت انگیز مغز انتئوری تکامل امروز در درمدرمان های علامتی در ام اسصفحه اصلیمشکلات روانپزشکی در عقب پیشرفتی مستقل از ابزار ههاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کمغز انسان رو به کوچکتر شدآیا احتمال دارد رویا از آواکسن سرطاناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب روشی برای بهبود هوش عاطفنقش محیط زندگی و مهاجرت دافراد آغاز حرکت خودشان رژن یا نقشه توسعه مغز و نقبوزون هیگز چیستتاثیر رژیم گیاهخواری بر زونا به وسیله ویروس ابله نقش زبان در سلطه و قدرت اانعطاف پذیری مکانیسمی علکودکان خود را مشابه خود تبار سنین ابزار هوشمندی اثبت امواج الکتریکی در عصسفرنامه سفر به بم و جنوب نوشیدن چای برای مغز مفید ایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره احساساتی غیرحافظه و اطلاعات در کجاستساخت شبکه عصبی با الفبایقارچ بی مغز در خدمت موجودناتوانی در شناسایی چهره ابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن اخدا موجود استشناسایی سلول های ایمنی اموجودات مقهور ژنها هستندکایروپاکتیک چیستنظام مثبت زندگیاختلال در شناسایی حروف و تمساح حد واسط میان مغز کوداروهای مصرفی در ام اسعلایم کمبود ویتامین E را مخچه فراتر از حفظ تعادلگاهی لازم است برای فهم و هوش مصنوعی در کامپیوترهاارتباط غیرکلامی بین انساتئوری تکامل در پیشگیری و درمان ژنتیکی برای نوآوریسوالات پزشکیمشاهده آینده از روی مشاهپاسخ گیاهان در زمان خوردهدف یکسان، در مسیرهای متاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا و خبر از آیندهمغز ایندگان چگونه استآیا احتمال دارد رویا از آواکسنی با تاثیر دوگانه ااز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر داروی ضد تشنج سدیم روشی جدید در درمان قطع نخنقش نظام غذایی در تکامل مافزایش قدرت ادراکات و حسژنها نقشه ایجاد ابزار هوبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر عصاره تغلیظ شده گیزیباترین چیز در افزایش سنقش سجده بر عملکرد مغزاولین هیبرید بین انسان وکوری گذرای ناشی از موبایبارداری بدون رحمجمجمه انسان های اولیهسفرنامه سفر به بم و جنوب نوعی سکته مغزی ، وحشتناک اگر نعمت فراموشی نبود بسبخش دیگری در وجود انسان هحس چشایی و بویاییقبل از انفجار بزرگنخاع ما تا پایین ستون فقرابزارهای بقای موجود زندبررسی علل کمر درد در میانخطا در محاسبات چیزی کاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئمیهمانهای ناخوانده عامل کاربرد روباتهای ريزنانونظریه تکامل در درمان بیماختلالات مخچهتنفس هوازی و میتوکندریداروهای ضد بیماری ام اس وداروی فامپیریدین یا نورلعلت خواب آلودگی بعد از خومخچه ، فراتر از حفظ تعادلگاهی مغز بزرگ چالش استهوش مصنوعی در خدمت خلق وحارتروز یا خوردگی و التهاتا 20 سال آینده مغز شما به درمان جدید میگرن با انتی پیامهای کاربرانمعنی روزهپختگی پس از چهل سالگي به هدف از تکامل مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا بخشی حقیقی از زندگی مغز ابزار برتر بقاآیا برای تولید مثل همیشه واسطه ها د رمسیر ایجاد مغاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته منقش هورمون های تیروئید دافسردگی و اضطراب در بیماژنها ، مغز و ارادهبیماری گیلن باره و بیمارتاریخ همه چیز را ثبت کردهزیرفون داروی ضد ام اسنقش غذاها و موجودات دريااولین مورد پیوند سر در انکی غایب شدی تا نیازمند دلبازگشت از آثار به سوی خداجنسیت و تفاوت های بیناییسفرنامه سفر به بم و جنوب فلج بل، فلجی ترسناک که آنچیزی خارج از مغزهای ما نیاگر نعمت فراموشی نبود بسبرنامه و ساختار پیچیده محس و ادراک (قسمت اول )ساخت شبکه عصبی مصنوعی با قدم زدن و حرکت دید را تغینخستین تصویر از سیاهچالهابزارهای پیشرفته ارتباط بزرگ شدن مغز محدود به دورخطا در محاسبات چیزی کاملشاهکار قرنمیگرن سردردی ژنتیکی که بکاربرد روباتهای ريز، در هفت چیز که عملکرد مغز تو اختلالات حرکتی در انسانتنفس هوازی و میتوکندریداروی تشنجی دربارداریعوامل موثر در پیدایش زبامخچه ابزاري که وظیفه آن فگذر زمان کاملا وابسته به هوش مصنوعی در خدمت خلق وحارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر مشاهده بر واقعیت بدرمانهای بیماری پارکینسسایتهای دیگرمغز فکر میکند مرگ برای دیپرورش مغز مینیاتوری انساهدف از خلقت رسیدن به ابزااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا تخیل یا واقعیتمغز از بسیاری حقایق می گرآیا بزرگ شدن مغز فقط در دوراپامیل در بارداریاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسنقش هورمون زنانه استروژنالکتروتاکسی(گرایش و حرکژنهای مشترک بین انسان و وبیماری ای شبیه آلزایمر و تبدیل تراکت صوتی مصنوعی زبان مشترک ژنتیکی موجودانقش غذاها و موجودات دريااولین تصویر در تاریخ از سبازسازي مغز و نخاع چالشی جنسیت و تفاوت های بیناییسفری به آغاز کیهانفلج خوابچگونه مغز پیش انسان یا هماگر تلاش انسان امروز برابرین نت به جای اینترنتحس و ادراک (قسمت دوم )ساختار شبکه های مغزی ثابقدرت انسان در نگاه به ابعنرمش های مفید در سرگیجهابزارهای بقا از نخستین هبزرگ شدن تقریبا ناگهانی خطرات هوش مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان میگرن شدید قابل درمان اسکجای مغز مسئول پردازش تجهفت سین یادگاری از میراث اختلالات صحبت کردن در انتو دی ان ای خاص ميتوکندريداروی جدید s3 در درمان ام عوامل ایجاد لغت انسانی و مدارک ژنتیکی چگونه انسانگربه شرودینگر و تاثیر مشهوش مصنوعی درمانگر کامپیارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدرک فرد دیگر و رفتارهای امغز ما کوچکتر از نیم نقطهآلزایمرهزینه ای که برای اندیشیداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویاها از مغز است یا ناخومغز به تنهایی برای فرهنگ آیا تکامل و تغییرات ژنتیورزش هوازی مرتب خیلی به قاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمیننقش ژنتیک در درمان اختلاالتهاب شریان تمپورالژنهای هوش ، کدامندبیماری ای شبیه ام اس مولتتبدیل سلولهای محافط به سزبان چهار حرفی حیات زمیننقش غذاها و موجودات دريااولین سلول مصنوعیبحتی علمی درباره تمایل بجهش های ژنتیکی مفید در ساسلولهای بنیادی مصنوعی درفلج خواب چیستچگونه هموساپينس بر زمین ابزار هوش در حال ارتقا ازبرای پیش بینی آینده مغز دحس و ادراک قسمت چهارمسازگاری با محیط بین اجزالوب فرونتال یا پیشانی مغنرمشهای مهم برای تقویت عابزارهای بقا ازنخستین همبسیاری از بیماری های جدیدفاع در برابر تغییر ساختشبیه سازی سیستم های کوانمیدان مغناطيسي زمین بشر کرونا چه بر سر مغز می آورهمیشه عسل با موم بخوریمادامه بحث تکامل چشمتولید سلولهای جنسی از سلداروی جدید ضد میگرنعواملی که برای ظهور لغت امروری بر تشنج و درمان هایگزیده ای از وبینار یا کنفهوش مصنوعی درخدمت خلق وحارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک و احساسمغز مادران و کودکان در زمآیا ممکن است موش کور بی مهزینه سنگین انسان در ازااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویاهای پر رمز و حیرتی درمغز برای فراموشی بیشتر کآیا جهش های ژنتیکی، ویروورزش هوازی ، بهترین تمریازدواج های بین گونه ای، رتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تاینقش آتش در رسیدن انسان بهامیوتروفیک لترال اسکلروکلرال هیدرات برای خوابانبیماری بیش فعالیتری فلوپرازینزبان و کلمه حتی برای کساننقشه مغزی هر فرد منحصر بهاوکرلیزوماب داروی جدید شبحث درباره پیدایش و منشاجهش های ژنتیکی غیر تصادفسلسله مباحث هوش مصنوعیفیلمی بسیار جالب از تغییچگونه آن شکری که می خوریمابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرحس و ادراک قسمت پنجمسخن پاک و ثابتلبخند بزن شاید صبح فردا زچرا مغزهای ما ارتقا یافت ابزارهای بقای از نخستین تفاوت مغز انسان و میمون هدقیق ترین تصاویر از مغز اشباهت زیاد بین سلول هاي عمکانیزمهای دفاعی در برابکشف مکانیسم عصبی خوانش پهوموارکتوس ها ممکن است داداراوون تنها داروی تاییتوانایی مغز و دیگر اجزای توازن مهمتر از فعالیت زیداروی ضد تشنج با قابليت تعوارض ازدواج و بچه دار شدمرکز هوشیاری، روح یا بدن گزارش یک مورد جالب لخته وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز نشانه ها و آثار درک شدتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک احساسات و تفکرات دیگمغز چون ابزار هوش است دلیآیا ما تنها موجودات زنده هستي مادي ای که ما کوچکتراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویای شفافمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجورزش و میگرناستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم نقش انتخاب از طرف محیط، نامید درمان کرونا با همانکمردرد و علل آنبیماری تی تی پیتری فلوپرازینزبان و بیان نتیجه ساختمانقص در تشخیص هیجانات عامايندگان چگونه خواهند دیدبحثی در مورد نقش ویتامينجهشهای مفید و ذکاوتی که دسم زنبور ، کلیدی برای وارفیزیکدانان ماشینی برای تچگونه انتظارات بر ادراک ابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دحس و ادراک قسمت سومسریعترین کامپیوتر موجودلرزش ناشی از اسیب به عصبچرا پس از بیدار شدن از خوابزارهای دفاعی و بقای موتفاوتهای جنسیتی راهی برادلایلی که نشان میدهد ما بشباهت زیاد بین سلول هاي عما انسانها چه اندازه نزدکشف مکانیسمی پیچیده در بهوش مصنوعی می تواند بر احادغام میان گونه های مختلتوسعه برخی شغل ها با هوش داروی ضد تشنج با قابليت تعید نوروز مبارکمرکز حافظه کجاستگشایش دروازه جدیدی از طرهوش احساسیاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر ویتامین دی بر بیمادرک تصویر و زبان های مخلتمغز چگونه صداها را فیلتر آیا مغز تا بزرگسالی توسعهستی ما پس از شروعی چگال از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروبات های ریز در درمان بیمغز بزرگ چالش است یا منفعآیا خداباوری محصول تکاملورزش بهترین درمان بیش فعاستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش اتصالات بین سلولهای امگا سه عامل مهم سلامتکمردرد با پوشیدن کفش منابیماری ضعف عضلات نزدیک بتسلیم شدن از نورون شروع مزبان و بیان، در سایه پیشرچند جهانیايا اراده آزاد توهم است یبحثی جالب درباره محدودیتجهشهای مفید و ذکاوتی که دسودمندی موجودات ابزی بر فرگشت و تکامل تصادفی محض چگونه باغبانی باعث کاهش ابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهحساسیت روانی متفاوتسرگیجه از شایعترین اختلالزوم سازگاری قانون مجازاچرا بیماری های تخریبی مغاثر مضر مصرف طولانی مدت رتقلید مرحله ای نسبتا پیشدندان ها را مسواک بزنید تشش مرحله تکامل چشمما انسانها چه اندازه نزدکشف ارتباط جدیدی از ارتبهوش مصنوعی گوگل به کمک تشادغام دو حیطه علوم مغز و توصیه های غیر دارویی در سداستانها و مفاهیمی اشتباعامل کلیدی در کنترل کارآمرکز خنده در کجای مغز استپمبرولیزوماب در بیماری چهوش احساسیاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر ویروس کرونا بر مغز درک عمیق در حیواناتمغز ناتوان از توجیه پیداآیا همه جنایت ها نتیجه بیو هر کس تقوای خدا پیشه کناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروح رهاییمغز بزرگ چالشهای پیش روآیا دلفین ها می تواند از ورزش در کمر درداستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت رنقش حفاظتی مولکول جدید دامروز دانش ژنتیک هیچ ابهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبیماریهای تحلیل عضلانی اتشنج چیستزبان و تکلم برخی بیماریهچندین ماده غذایی که ماننايا اراده آزاد توهم است یبحثی در مورد نقش کلسیم و جاذبه و نقش آن در شکلگیریسیاهچاله و تکینگی ابتدایفراموش کارها باهوش تر هسچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بخلاصه ای از مطالب همایش مسردرد میگرن در کودکانلزوم سازگاری قانون مجازاچرا حیوانات سخن نمی گویناثرات فشار روحی شدیدتلقین اطلاعات و حافظهدو ویژگی انتزاع و قدرت تجششمین کنگره بین المللی سما با کمک مغز خود مختاريمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی الفاگوارتوکين تراپی روشی جديد توصیه هایی در مصرف ماهیدر مانهای کمر دردعارضه جدید ویروس کرونا سمرگ انتقال است یا نابود شپنج اکتشاف شگفت آور در موهوش عاطفی بیشتر در زناناز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر ژنها بر اختلالات خدرگیری قلب در بیماری ویرمغز و سیر تکامل ان دلیلی آیا هوش ارثی دریافتی از پوقت نهيب هاي غير علمي گذشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروزه داری و بیمار ی ام اس مغز بزرگ و فعال یا مغز کوآیا دست مصنوعی به زودی قاوزوز گوشاستخوان های کشف شده، ممکتاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت رنقش حیاتی تلومر دی ان آ دانفجار و توقف تکاملی نشاکنگره بین المللی سردرد دبیهوش کردن در جراحی و بیمتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان و شناخت حقیقت قسمت چچه زیاد است بر من که در ایای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد عملکرد لوب فحقیقت قربانی نزاع بین بی سیاره ابلهانفراموشی همیشه هم بد نیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدخواندن ، یکی از شستشو دهنسردرد و علتهای آنممانتین یا آلزیکسا یا ابچرا حجم مغز گونه انسان دراثرات مفید قهوهتلاش هایی در بیماران قطع ديدن با چشم بسته در خواب صرع و درمان های آنما تحت کنترل ژنها هستیم یگنجینه ای به نام ویتامین هوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط میکروب روده و پارتوضیحی ساده در مورد هوش مدر چه مرحله ای از خواب ، رعدم توقف تکامل در یک اندامراحل ارتقای پله پله کیهپوست ساعتی مستقل از مغز دهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر کلام در آیات کلام بدرگیری مغز در بیماری کویمغز آیندگان چگونه است ؟آیا هوش سریعی که بدون احسوقتی فهمیدی خطا کردی برگاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروش مقابله مغز با محدودیمغز حریص برای خون، کلید تآیا رژیم غذایی گیاهی سلایک پیشنهاد خوب برای آسان اصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکراه پیروزی در زندگی چیستنقش خرچنگ های نعل اسبی درانواع سکته های مغزیکنگره بین المللی سردرد دبیوگرافیتشنج عدم توازن بین نورون زبان و شناخت حقیقت قسمت اچهار میلیارد سال تکامل بایندرالبحثی درباره هوش و تفاوتهحقیقت خواب و رویاسیاره ابلهانفرایند تکامل و دشواری هاچگونه حافظه را قویتر کنیابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارخواب سالم عامل سلامتیسردرد تنشنمنابع انرژي پاک سرچشمه حچرا در مغز انسان، فرورفتاثرات مضر ماری جواناتلاشی برای درمان قطع نخادی متیل فومارات(زادیوا)(ضررهای مصرف شکر و قند بر ماه رجبگویید نوزده و ایمنی ساکتهوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط چاقی و کاهش قدرت بتکامل چشمدر هم تنیدگی کوانتومی و پعسل طبیعی موثر در کنترل بمزایای شکلات تلخ برای سلپیموزایدهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر کپسول نوروهرب بر ندرگیری مغز در بیماران مبمغز انسان ایا طبیعتا تماآیا هشیاری کوانتومی وجودویتامین E برای فعالیت صحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وروش های صرفه جویی در ایجامغز زنان جوانتر از مغز مرآیا رژیم غذایی گیاهی سلایکی از علل محدودیت مغز اماضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکراست دستی و چپ دستینقش داروهاي مختلف معروف انگشت نگاری مغز نشان میدکندر در بیماریهای التهاببیوگرافیتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و شناخت حقیقت قسمت دچهار ساعت پس از کشتار خوکایا کوچک شدن مغزانسان البحثی درباره هوش و تفاوتهحقیقت راستین انسان علم بسیر آفرینش از روح تا مغز فرایند حذف برخی اجزای مغنگاه محدود و تک جانبه، مشابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاخواب سالم عامل سلامتی و یسردرد سکه ایمنبع خواب و رویاچراروياها را به یاد نمی آاجزای پر سلولی بدن انسان تلاشی تازه برای گشودن معدژا وو یا اشنا پنداریضررهای شکر بر سلامت مغزماپروتیلینگوشه بیماری اتوزومال رسسهوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط هوش ساختار مغز و ژتکامل ابزار هوش ، راه پر درمان های بیماری آلزایمرعصب حقوق نورولوومسیر دشوار تکامل و ارتقاپیچیدگی های مغزی در درک زهوشیاری کوانتومیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرگیری اعصاب به علت میتومغز انسان برای ایجاد تمدآیا واکنش های یاد گرفته وویتامین E در چه مواد غذایاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاهخواری بر رشد و روش هایی ساده برای کاهش امغزهای کوچک بی احساسآیا راهی برای رفع کم آبی یافته های نوین علوم پرده اطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر رو ح و روان بر جسمرشته نوروایمونولوژی و نقنقش روزه داری در سالم و جاندوهگین نباش اگر درب یا کوچک شدن مغز از نئاندرتابیان ژن های اسکیزوفرنی دتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و شناخت حقیقت قسمت سنوار مغزی روشی مهم در تشخایا ابزار هوشمندی یا مغز بحثی درباره هوش و تفاوتهحمله ویروس کرونا به مغزسیستم تعادلی بدنفرد حساس از نظر عاطفی و بنگاه انسان محدود به ادراابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و خواب عامل دسته بندی و حفطسرعت فکر کردن چگونه استمنشأ اطلاعات و آموخته ها چراروياها را به یاد نمی آاجزایی ناشناخته در شکل گتلاشی جدید در درمان ام اسدژاوو یا آشناپنداریطوفان فقر و گرسنگی و بی سمبانی ذهنی سیاه و سفیدگوشت خواری یا گیاه خواریمجموعه های پر سلولی بدن مگیاه خواری و گوشت خوار کدهوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط انسانی، محدود به تکامل زباندرمان های جدید میگرنعضلانی که طی سخن گفتن چقدمشکلات نخاعیپیوند مغز و سر و چالشهای هوش، ژنتیکی است یا محیطیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کپسول نوروهرب بر سذهن چند جانبه نیازمند نگمغز انسان برای شادمانی طآیا آگاهی پس از مرگ از بیویتامین دی گنجینه ای بزراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط روش صحبت کردن در حال تکاممغزتان را در جوانی سیمکشآیاما مقهور قوانین فیزیکیادگیری مهارت های جدید داطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر رژیم گیاه خواری بر رشد مغز علت تمایل انسان بنقش رژیم غذایی بر رشد و اانسان قدیم در شبه جزیره عکووید نوزده و خطر بیماریبیست تمرین ساده برای جلوتغییر عمودی سر انسان از پزبان، وسیله شناسایی محیطنورون هاي مصنوعی می توانایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهحوادث روزگار از جمله ویرسیستم دفاعی بدن علیه مغز قیچی ژنتیکینگاهی بر قدرت بینایی دراابزار بقای موجود زنده از بررسي علل احتمالي تغيير خودآگاهی و هوشیاريشلیک فراموشیمولتیپل اسکلروز در زنان نزاع بین جهل و علم رو به پاحساس گذر سریعتر زمانتمایل زیاد به خوردن بستندانشمندان ژنی از مغز انسطی یکصد هزار سال اخیر هرچمحل درک احساسات روحانیگالکانزوماب، دارویی جدیهوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط شگفت مغز انسان و فتکامل ساختار رگهای مغزی درمان های جدید در بیماری مقالاتمشکلات بین دو همسر و برخیپیوند سر، یکی از راه حلهاهیچگاه از فشار و شکست نتراز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سرقیبی قدرتمند در برابر ممغز انسان برای شادمانی طآیا امکان بازسازی اندامهواکنش های ناخودآگاه و تقاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سروشهای نو در درمان دیسک بنقش قهوه در سلامتیآزمون ذهنی گربه شرودینگریادآوری خواب و رویابلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر رژیم گیاه خواری بر زمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش رژیم غذایی در رشد و اانسان جدید از چه زمانی پاکودک ایرانی که هوش او از بیشتر کمردردها نیازی به تغییرات منطقه بویایی مغزسفر نامه سفر به بم و جنوب نورون های ردیاب حافظهایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهحافظه و اطلاعات در کجاست سکته مغزیقانون مندی نقشه ژنتیکی منگاهی بر توانایی اجزاي بابزار بقای موجود زنده از بررسی و اپروچ جدید بر بیمخودآگاهی و هوشیاريشنا در ابهای گرم جنوب نیمواد کوانتومی جدید، ممکنکاهش التهاب ناشی از بیمانزاع بین علم و نادانی رو اخلاق و علوم اعصابتمدن قدیمی ای در جنوب ایردانشمندان روش هاي جدیدی ظهور امواج مغزی در مغز مصعلم به ما کمک میکند تا مومحل درک احساسات روحانی دگامی در درمان بیماریهای هوش مصنوعی از عروسک تا کمارتباط شگفت انگیز مغز انتکامل شناخت انسان با کشفدرمان های رایج ام استاثیر ویتامین دی بر بیمامشکلات روانپزشکی پس از سپیشینیان انسان از هفت میهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرمغز انسان رو به کوچک تر شآیا انسان با مغز بزرگش اخواکسن کرونا از حقیقت تاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مروشهای شناسایی قدرت شنوانقش مهاجرت در توسعه نسل اإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَژن هوش و ساختارهای حیاتی به زودی شبکه مغزی به جای تاثیر رژیم گیاه خواری بر زندگی هوشمند در خارج از زنقش زبان در سلطه و قدرت اانسان عامل توقف رشد مغزکودکان میتوانند ناقل بی با هوش مصنوعی خودکار روبتغییرات تکاملی سر انسان سفرنامه سفر به بم و جنوب نوروپلاستیسیتی چیستایا تکامل هدفمند استبحثی درباره احساسات متفاحافظه و اطلاعات در کجاست سانسور از روی قصد بسیاری قانونمندی و محدودیت عالمناتوانی از درمان برخی ویابزار بقای موجود زنده از خانواده پایدارشناخت و معرفت، و نقش آن دموجود بی مغزی که می تواندکاهش دوپامین عامل بیمارینزاع بین علم و جهل رو به پاخلاق پایه تکامل و فرهنگتمدن بشری و مغز اخلاقیدانشمندان روشی برای تبدی