دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نقش رژیم غذایی بر رشد و ارتقای مغز

نقش رژیم غذایی، بر رشد و ارتقای مغز

در حدود 2.1 میلیون سال قبل، گونه ای ایجاد شد که از پیشینیان خود، کاملا متفاوت بود و دانشمندان انتروبیولوژی آن را به‌عنوان بخشی از گونههمو نامیدند و اینها استرولپتیکوس یا میمون جنوبی نبودند بلکه مشابه انسان بودند و به اولین موجودی- که برای نخستین بار بر دو پا راه رفت- به 4.2 میلیون سال قبل برمی گردد.

سوالی پیش می آید: چه چیزی این مشابهان انسان را از پیشینیان منقرض شده آن، متمایز می‌کرد؟

نظریه نظام غذایی و نوشیدنی آنها، این گونه را از بقیه متمایز کرد.

با آنکه شامپانزه و بونوبو رژیم غذایی گوشتی را به غذای خود اضافه می‌کنند، مقدار کمتری گوشت در مقایسه با انسان می‌خورند. این توجه، سبب شد نتیجه گیری کنیم مقدار بیشتر گوشت، به ما مواد غذایی بیشتری داد و سبب شد مغزهای ما با تکامل، بزرگتر شود. (به سلسله مباحث تاثیر گیاه خواری و گوشت خواری بر رشد و تکثیر سلول های عصبی در همین کانال مراجعه شود)

دکتر دیوید پاترسون از دانشگاه جورجیای شمالی کوشید با نگاه بر عناصر کربن و اکسیژن در دندان و استخوان در پیشینیان انسان، در منطقه شرق تورکانا در کنیا این تحول و تغییر را مشخص کند.

فرایندی- که پاترسوندر مجله نیچر بیان می‌کند مستقیما میزان گوشت را در نظام غذایی مشخص نمی کند و به جای آن منبع نیرو و انرژی گیاهان C3 و C4 را مشخص میکند گیاهان C4 یا چهار کربنه، مقدار بیشتری کربن 13 دارند و این عنصر در استخوان حیواناتی- که این گیاهان را بخورند- تجمع می یابد. می‌توان کربن 13 را مستقیما از گیاهان یا حیواناتی- که گیاهان C4 می خورند- به دست آورد.(اختلافات گیاهانC3وC4:

۱گیاهانC4(شامل ذرت و ارزن)نسبت بهC3(مثلا گندم)به نورهای با شدت بالا واکنش بیشتر نشان می دهند.(۲برابر گیاهانC3)

۲گیاهانC4با کارایی بیشتری ازCO2استفاده می کنند و در شدت نور ثابت و نسبتا زیاد، قادرندCO2اطراف را بهppm 10 ۰کاهش دهند. که این نقطه جبران است در حالی که درC3
ppm 150 -50 co2
است. نقطه جبرانی پایین نشان دهنده کارایی زیاد فتوسنتز است .

۳- گیاهانC4سرعت اسیمیلاسیون خالص بالاتری ازC3دارند که به خاطر عدم وجود تنفس نوری است.(تنفس نوری فرایندی مضر در تولید کربوهیدرات یا پروتئین است زیرا به جای آنکه از دی اکسید کربن برای تولید این مواد استفاده کند آن را آزاد میکند)

۴درجه حرارت بر رویC4تاثیر مطلوب و بر روی گیاهانC3 تاثیر نا مطلوبی دارد. تا دمای۰تا۳۵درجهسانتیگراد سرعت تنفس به ازای هر۱۰درجه سانتیگراد افزایش حدود۲تا۴برابر افزایش می یابد. بسیاری ازگیاهانC3در محدوده دمایی۲۵تا۳۵درجه سانتیگراد تولیدی ندارند ولی گیاهانC4افزایش تولید دارند.

۵در گیاهانC4کارایی مصرف آب بیش از گیاهانC3است. میانگین ماده خشک تولید شده برای هر۱۰۰۰گرم، آب مصرفی۲۹/۳گرم برایC4و۵۴/۱گرم برایC3می باشد.

۶سرعت انتقال با سرعت فتوسنتز همبستگی دارد زیرا انتقال آهسته می تواند عملکرد را محدود کند دربرگهای گیاهانC4انتقال۲برابرسریعتر از .برگهایC3است.

۷حداکثر رشد گیاهانC4بیشتر از گیاهانC3است (به جز چند استثناء). وقتی طول فصل رشد متوسط درنظر گرفته می شود سرعت رشدC3برابر۱۳گرم در متر مربع در روز بوده و برای گیاهانC4برابر۲۲گرم درمتر مربع در روز می باشد. با محصور کردن گیاهانC3وC4در ظرف در بسته دارای نور، اختلاف در تنفسنوری را می توان نشان داد . چونC4نقطه جبرانی پایین تری از گیاهانC3دارند زمانی که گیاهانC4ازCO2مصرف می کنند گیاهانC3از بین می روند.)

مطالعات قبلی نشان داد هومینین ها یا مشابهان انسان در درجه اول بر گیاهان C3 یا سه کربنه به عنوان رژیم غذایی تاکید می‌کردند ولی در دوره اخیر عنصرC4 بسیار بیشتر شد.

پاترسونبه تحولی بزرگ در حدود 1.4تا 2 میلیون سال اخیر اشاره کرده است. این یعنی تغییری در نظام غذایی در گونه‌های جدید انسان رخ داده است مانند انسان ماهر (هموهابیلیس)- که گونه ای منقرض شده از انسان است و در مناطق شرقی آفریقا میزیست- و این انقراض بین1.5 تا 2 میلیون سال اخیر رخ داده است و انسان راست قامت که از انسان کارگر (homo-ergaster)و در حدود 1.8 میلیون قبل، ایجاد شده و در زمان نزدیک به ظهور انسان ماهر نبوده است

و این همزمان با رشد مصرف گوشت گوسفند و گاو و آهوان بوده است.

امروز ما بسیاری از گیاهان C4 را به شکل نیشکر یا ذرت سفید یا ذرت شیرین مصرف می‌کنیم ولی پیشینیان ما، بیشتر از حیواناتی استفاده می‌کردند که از علف ها در زمان خشکسالی بهره می‌بردند و این، به تحول نظام غذایی با گوشت بیشتر اشاره دارد.

همچنین مصرف بیشتر گیاهان C4 را می‌توان به دلیل تغییر آب و هوایی تفسیر کرد که مشخصه گیاهان C4 را به آنها داد. با این همه مقایسه استخوان های گونه های حیوانی دیگر- که در آن زمان در

آن منطقه زندگی می‌کردند- نشان می‌دهد وعده های غذایی یا تغییر نکرد یا به سوی دیگری رفت.

مردم، شوق و حرارتی برای رژیم های غذایی دارند و موفقیت زیاد بر رژیم غذایی پائلو به این نظریه بر می‌گردد که نظام غذایی سالم تر، آن چیزی بوده است که اجداد ما مصرف می‌کردند.

رژیم عصر سنگی (Paleolithic diet)معروف به رژیم انسان های غار نشین یا رژیم ابتدایی یا رژیم پالئو، رژیم غذایی جدیدی است که بر اساس گیاهان خشکی و حیواناتی است- که در قدیم وجود داشت.

پژوهش جدید، بر این فکر حمله میکند که زندگی در کنار اقیانوس ها برای رسیدن به مغزهای بزرگ امروز، ضروری است.

ید برای بزرگ شدن مغز لازم است پس گاهی به نمک و نان اضافه می‌شود. منابع غذایی اقیانوسی پر از ید است ولی این سوال هست چرا پیشینیان انسان- که دور از اقیانوس ها زندگی می‌کردند- با وجود محرومیت های این ید، توانستند مغزهای بزرگی داشته باشند؟

ملاحظه این- که بونوبو علفهای آبی را جمع آوری میکند- مفهوم قبلی را دگرگون کرد. گوتفرد هوماناز دانشکده انتروبیولوژی تکاملی ماکس پلانک بیان می‌کند این علف ها مقادیر زیادی ید داشته‌اند. این فقط تفسیر نمیکند چگونه میمون های امروز خود را از کمبود ید حفظ می کنند، بلکه نشان می‌دهد نظام غذایی دریایی، تنها انتخاب، در گذشته انسان نبوده است.

تحول رژیم تغذیه از غذاهای دارای انرژی و بازده کمتر، به سوی رژیم غذایی کاراتر، یعنی گیاهان دارای انرژی بیشتر یا مصرف گوشت، به خصوص گوشت حیواناتی- که بیشتر از گیاهان پر انرژی بهره می‌بردند مانند علفزارهای پرخور که از علف های مناطق خشک استفاده می‌کنند(آهو، گوسفند، گاو و بز ...) نقش مهمی در تکامل مغز انسان داشته است.

نقشه ژنتیکی درونی، در موجودات هست که آنها را به سوی تغییر در رژیم غذایی کشانده است هر چند در کوتاه مدت ممکن است آنقدر جذاب و خوش اشتها نباشد و خطراتی مانند خطرات شکار یا خطرات زندگی در کنار اقیانوس ها را در بر داشته باشد ولی نقشه هدفمند ساختمان بدن موجودات زنده فراتر از فواید و آسانی های زودگذر، به سوی هدف نقشه می‌رود.

تبدیل رژیم غذایی، کلیدی از کلیدهای ارتقا، در عالم هستی است که همگام با تغییر در ساختمان دهان و دندان و با کاستن از زمان جویدن و صرفه جویی در انرژی، راه را به سوی تکامل بیشتر مغز گشوده است. این تغییرات، هرچند نقش مهمی در ارتقا و تکامل مغز داشته است ولی حتی بدون تغییر رژیم غذایی به سمت گوشت خواری، باز سیر ارتقا و تکامل مغز در طی زمان ادامه داشته است. یعنی در دو مسیر مختلف گوشت خواری و گیاه خواری هر چند سرعت رسیدن به هدف، یکسان نیست ولی هر دوی آنها به توسعه و ارتقای ابزار هوش می رسند.

و این، هدفمندی تکامل را نشان میدهد.

(مقايسه جمجمه های حیوانات امروزی، ارزش فرضیه هاي «گریسون» را در مورد مغزهایی- که مدتها پیش، از بین رفته اند- بیشتر می کند. او به این نتیجه رسید که اولا با گذشت میلیون ها سال، مغز(مستقل از رژیم خوراکی فرد)به تدریج بزرگ تر می شود.

گیاه خواران، در هر دوره ی خاص، مغزی کوچکتر از گوشتخواران هم دوره ی خود- که آنها را شکار می کنند- دارند، اما گیاه خواران جدیدتر، مغزشان از گیاه خواران قدیمی بزرگتر است. همچنین گوشت خواران جدیدتر نیز مغزی بزرگتر از گوشت خواران قدیمی تر دارند.) (ریچارد داوکینز، ساعت ساز نابینا، ص ۲۵۹.)

بر اساس متن بالا، رشد پایدار اندازه مغز را در طی زمان، شاهد هستیم ولی سرعت افزایش اندازه مغز، وابسته به رژیم غذايي حيوان است یعنی اگر حیوان گوشت خوار را با حیوان گیاه خوار معاصر آن مقايسه کنیم، اندازه مغز بزرگتری دارد ولی گياه خواران معاصرتر، مغزشان از گوشت خواران قدیمی تر بزرگتر است یعنی متغیر زمان، به تنهایی بر اندازه مغز تاثیر می گذارد و این جدای از گیاه خواری یا گوشت خواری حیوان است.

جهان و قوانین آن مي کوشد، ابزار هوش را توسعه دهد و اگر در دراز مدت نگاه کنیم، این کوشش، مستقل از رژیم غذایی حیوان است.

برنامه ای درونی در نقشه حیات یا نقشه ژنتیکی جانداران هست که با برنامه ای قبلی و نه به صورت تصادفی و به صورت مستقل از شرایط محیطی موجودات، آنها را به سوی شناخت بیشتر و درک و احساسی بزرگتر و واکنشی برتر می برد. با این حال، شرايط محیطی و رژیم غذای خاص موجود زنده، می‌تواند این سیر را کوتاه يا بلند کند.

(اجرای نقشه ای- که از قبل ریخته شده است- وابسته به محیط و شرایط و عوامل اجرا کننده آن است. و این، نشان دهنده برنامه ریز آگاه و هوشیار و حکیمی است که فراتر از زمان و مکان و شرایط موجود، نقشه ابزار هوش را ریخته است)

دکتر کارل ساگان، در مورد پيدايش حیات و هدف آن- که ابزار شناخت و واکنش، یعنی ابزار هوش است- چنين می گوید:
(تعداد تمدن های پیشرفته ی موجود در کهکشان راه شیری، به عوامل مختلفی بستگی دارد که تعداد سیارات پیرامون هر ستاره و احتمال پیدایش حیات بر آن، از آن جمله ا

س

ت.

ولی به محض پیدایش زندگی در محیطی مناسب و ارائه ی فرصت بقا در آن، طی میلیاردها سال، طبق انتظار بسیاری از ما، زندگی به سمت پیدایش مخلوقات هوشمند توسعه می یابد.

البته مسیر آن تکامل میتواند با مسیر ما متفاوت باشد، زیرا توالی رویدادهایی که برای ما اتفاق افتاده - از جمله انقراض دایناسورها و آنچه در دوران جنگل های پلیوسن و پلیستوسن (پیدایش گوشت خواری و پیدایش نخستین موجود دو پا با مغز بزرگ)، رخ داده- ممکن است دقیقاً به همین صورت در هیچ سیاره ی دیگری در جهان رخ نداده باشد، ولی مسیرهای مختلف می تواند به نتایجی مشابه برسد. در این قضیه هیچ رمز و رازی نهفته نیست؛ طبیعی است که جانداران هوشمند، در قیاس با جانداران غیرهوشمند، عمری طولانی تر و ثمربخش تر داشته باشند.)(دکتر کارل ادوارد ساگان، نکاتی در مورد تکامل هوش انسان، ص ۱۳۶.)

(حداقل دو مجموعه از خفاش ها و دو مجموعه از پرندگان و ماهیان بزرگ دارای دندان هستند و در طیف کوچکتر، چندین نوع دیگر از پستانداران هستند که همه آنها طی صدها میلیون سال اخیر به شکل جداگانه به تکنولوژی شنوایی رسیده اند و ما راهی نداریم بقیه حیواناتی را بشناسیم که اکنون منقرض شده اند و آنها شاید زرافه های بالدار باشند! و این تکنولوژی هم به صورت مستقل تکامل یافته است)(ریچارد داوکینز- ساعت ساز نابینا-ص140)

(برای دوره طولانی اعتقاد داشتم خارپشت آفریقایی مانند خارپشت آمریکایی است ولی اکنون این اعتقاد هست که آنها دو مجموعه هستند و پوست خاردار آنها به طور مستقل، تکامل یافته‌است و این تیغ ها برای هر دوی آنها به دلیل شرایط مشابه در دو قاره سودمند است.

چه کسی می‌تواند بگوید دانشمندان دسته بندی کننده حیوانات، بار دیگر نظر خود را در آینده تغییر نخواهند داد؟

چه اطمینانی بر علم دسته بندی کنیم، اگر برخورد در تکامل در موجه ترین تشابه فریبنده، این چنین، جعلی و قدرتمند است...)(ساعت ساز نابینا- ص358)

(د. داوکینز تصور می‌کند در این حقایق، دلیلی بر قدرت انتخاب طبیعی وجود دارد، ولی متاسفانه دلالت قوی تر آن را نمی‌بیند که با وجود اختلاف در شروع و محیط آن، به یک نتیجه یا هدف می‌رسد، یا اینکه تکامل، هدفمند است.

آیا عاقلی می‌تواند چند چیز را ببیند که معلوماتی برای حرکت خود دارد و در مسیرهایی حرکت می‌کند که همه آنها را به نقطه ای می رساند و همه آنها بر دور آن جمع می‌شوند، سپس بگوید این چیزها هدفمند نیست و بگوید معلومات حرکتی- که حرکت آن را جهت دهی کرده است- به صورتی کور و بی برنامه و بی هدف، تغییر می‌کند؟

آیا می‌توانیم از خود بپرسیم اگر حرکت جهش و تغییر ژن ها کاملا کور است و برای رسیدن به هدف، برنامه ریزی نشده است و انتخاب، هدفش رسیدن به اهدافی معین در دراز زمان نیست پس چگونه این معلومات، همه را در زمانی- که مسیرهای تکاملی آنها کامل شده است- به همان نقطه رسانده است؟

احمد حسن- کتاب توهم بی خدایی- ص257)

https://www.nature.com/articles/s41559-019-0916-0

https://www.iflscience.com/plants-and-animals/a-new-diet-didnt-make-us-human-the-change-came-later/

www.almahdyoon.co

دانلود رایگان کتاب توهم بی خدایی


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا و استخوانسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان روشی برای تبدیپرواز از نیویورک تا لوس آنقش مهاجرت در توسعه نسل اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتتقلید از روی طبیعتنگاه محدود و تک جانبه، مشتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن کرونا ساخته شده توسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر محل کار ارزش خودت را بآیا هوش ارثی دریافتی از پنقش حفاظتی مولکول جدید دابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دتو یک جهان در مغز خودت هسنرمشهای مهم برای تقویت عجهان یکپارچهوزن حقیقی معرفت و شناختساخت شبکه عصبی با الفبای منبع خواب و رویادرمان تومورهای مغزی با اآیا جهان ذهن و افکار ما منقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزارهای بقای از نخستین به زودی شبکه مغزی به جای توصیه هایی در مصرف ماهینظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت قربانی نزاع بین بی ژنهای حاکم بر انسان و انسشنا در ابهای گرم جنوب نیاما انسانها چه اندازه نزددرگیری مغزی در سندرم کووآسيب میکروواسکولاریا آسنوروپلاستیسیتی چیستاختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیتکامل ساختار رگهای مغزی هوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک قسمت نهمکوری گذرای ناشی از موبایشرکت نورالینک ویدیویی ازمخچه ، فراتر از حفظ تعادلروی و منیزیم در تقویت استامید درمان کرونا با همانارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی فیزیک مولکولها و ذرات در حس و ادراک قسمت سی و هشتمکرونا چه بر سر مغز می آورعماد الدین نسیمی قربانی مرز بین انسان و حیوان کجاروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد PML به دنبال تکاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزمین زیر خلیج فارس تمدنی قانون جنگلخورشید مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدصفحه اصلیمغز فکر میکند مرگ برای دیراه های جدید برای قضاوت راینترنت بدون فیلتر ماهوااز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متزبان و بیان، در سایه پیشرلزوم سازگاری قانون مجازادو سوی واقعیتپیچیدگی های مغزمگسمغز ابزار بقای برتر مادیاپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم متاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا در سبزیجاتسفری به آغاز کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز داروهای مصرفی در ام اسپرورش مغز مینیاتوری انسانقش میدان مغناطیسی زمین ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنگاه انسان محدود به ادراتصویربرداری فضاپیمای آمواکسن ایرانی کرونا تولیدسودمندی موجودات ابزی بر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا هوش سریعی که بدون احسنقش حیاتی تلومر دی ان آ دابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هاتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا مغزهای ما ارتقا یافت جهان کاملی در اطراف ما پروزوز گوشساختار شبکه های مغزی ثابمنحنی که ارتباط بین معرفدرمان تشنجآیا جهش های ژنتیکی، ویرونقشه های مغزی جدید با جزیابزارهای دفاعی و بقای موبه زیر پای خود نگاه نکن بتوضیحی ساده در مورد هوش منظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت اشیاکلرال هیدرات برای خوابانشناخت و معرفت، و نقش آن دما اکنون میدانیم فضا خالدرگیری اعصاب به علت میتوآسیب ها ناشی از آلودگی هونوشیدن چای برای مغز مفید اختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک قسمت چهارمکی غایب شدی تا نیازمند دلشش مرحله تکامل چشممخچه ابزاري که وظیفه آن فرویا و خبر از آیندهامگا سه عامل مهم سلامتارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی فیزیک و هوشیاریحس و ادراک قسمت سی و ششمکریستال زمان(قسمت اولعوامل موثر در پیدایش زبامزایای شکلات تلخ برای سلروشهای نو در درمان دیسک باولین مورد پیوند سر در اناز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیزمان واقعیت است یا توهمقانونمندی و محدودیت عالمخانواده پایدارگالکانزوماب، دارویی جدیسوالات پزشکیمغز قلبایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغززبان و تکلم برخی بیماریهلزوم سازگاری قانون مجازادوچرخه سواری ورزشی سبک و پیچیدگی های مغزی در درک زمغز ابزار برتر بقاابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیتاثیر رژیم گیاهخواری بر ویتامین دی گنجینه ای بزرسقوط درون جاذبه ای خاص، چمنابع انرژی از نفت و گاز داروهای ام اسآلودگی هوا و ویروس کرونانقش محیط زندگی و مهاجرت دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلقین اطلاعات و حافظهنگاه از درون مجموعه با نگتصادف یا قوانین ناشناختهواکسن اسپایکوژنسیلی محکم محیط زیست بر انمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا هشیاری کوانتومی وجودنقش خرچنگ های نعل اسبی درابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا ویروس کرونای دلتا واجهان در حال نوسان و چرخشیک پیشنهاد خوب برای آسان سازگاری با محیط بین اجزامنشأ اطلاعات و آموخته ها درمان جدید میگرن با انتی آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقص در تشخیص هیجانات عاماتفاق و تصادفبوزون هیگز چیستتیوتیکسن داروی ضد جنوننظریه ی ریسمانحقیقت تنها چیزی است که شاکمردردشناسایی تاریخچه ی تکاملیما با کمک مغز خود مختاريمدرد باسن و پا به دلیل کاهآشنا پندارینوعی سکته مغزی ، وحشتناک اختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی اتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت نوزدهمکیهان خود را طراحی میکندششمین کنگره بین المللی سمدل همه جانبه نگر ژنرالیرویا بخشی حقیقی از زندگی امروز دانش ژنتیک هیچ ابهارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی فیزیکدانان ماشینی برای تحس و ادراک قسمت سیزدهمکریستال زمان(قسمت دوم)عوامل ایجاد لغت انسانی و مسیر دشوار تکامل و ارتقاروشهای شناسایی قدرت شنوااولین هیبرید بین انسان و از نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحزمان شگفت انگیزقارچ بی مغز در خدمت موجودخارق العاده و استثنایی بگامی در درمان بیماریهای پیامهای کاربرانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزازبان و شناخت حقیقت قسمت چمقاومت به عوارض فشار خون ديدن با چشم بسته در خواب پیوند مغز و سر و چالشهای مغز از بسیاری حقایق می گرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیویروس مصنوعیسلول های بنیادی منابع و امنابع انرژی از نفت و گاز داروهای تغییر دهنده ی سیآلزایمرنقش نگاه از پایین یا نگاهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاش هایی در بیماران قطع نگاه حقیقی نگاه به درون اتظاهر خوابیده ی مادهواکسن اسپایکوژن ضد کروناسیاهچاله های فضایی منابعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا واکنش های یاد گرفته ونقش داروهاي مختلف معروف ابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملتولید مثل اولین ربات های چرا پس از بیدار شدن از خوجهش های ژنتیکی مفید در سایک آلل ژنتیکی که از نئاندستون فقرات انسان دو پا جلمهندسی ژنتیک در حال تلاش درمان جدید کنترل مولتیپلآیا خداباوری محصول تکاملنقطه بی بازگشتاتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمحقیقت خواب و رویاکمردرد ناشی از تنگی کاناشناسایی سلول های ایمنی اما تحت کنترل ژنها هستیم یدستورالعمل مرکز کنترل بیآغاز فصل سرما و دوباره تکنیکولا تسلااختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیمتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفتمکیهانِ هوشیارِ در حال یاصرع و درمان های آنمدل های ریز مغز مینی برینرویا تخیل یا واقعیتانفجار و توقف تکاملی نشاارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی فرگشت و تکامل تصادفی محض حس و ادراک قسمت ششمکریستال زمان(قسمت سوم)عواملی که برای ظهور لغت امسئول صیانت از عقیده کیسروشی برای بهبود هوش عاطفاولین تصویر در تاریخ از ساز نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی ساخته هوش طبیزندگی هوشمند در خارج از زقبل از آغازخدا موجود استگامی در درمان بیماریهای سایتهای دیگرمغز مادران و کودکان در زمایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به زبان و شناخت حقیقت قسمت امقابله با کرونا با علم اسدی متیل فومارات(زادیوا)(پیوند اندام از حیوانات بمغز به تنهایی برای فرهنگ ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناتاریخ همه چیز را ثبت کردهویرایش DNA جنین انسان، برسلول عصبی شاهکار انطباق منابع انرژی از نفت و گاز داروهای ضد بیماری ام اس وآمارهای ارائه شده در سطح نقش نظام غذایی در تکامل مابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی برای درمان قطع نخانگاهی بر قدرت بینایی دراتظاهری از ماده است که بیدواکسن دیگر کرونا ساخته شسیاهچاله و تکینگی ابتدایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا یک، وجود داردنقش ذهن و شناخت در حوادث ابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرتولید پاک و فراوان انرژیچرا بیماری های تخریبی مغجهش های ژنتیکی غیر تصادفیک جهش ممکن است ذهن انسانسخن پاک و ثابتمولتیپل اسکلروز در زنان درمانهای بیماری پارکینسآیا دلفین ها می تواند از چند نرمش مفید برای کمردراثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهاتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمحقیقت راستین انسان علم بکمردرد و علل آنشواهدی از نوع جدیدی از حاماه رجبذهن ما از در هم شکستن منبإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَنیاز به آموزش مجازی دیجیاختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار اتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفدهمکیست کلوئید بطن سومضررهای مصرف شکر و قند بر مدیریت اینترنت بر جنگرویا حقی از طرف خداانواع سکته های مغزیارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک بازی فراموش کارها باهوش تر هسحس و ادراک سی و هفتمکشف مکانیسم عصبی خوانش پعوارض ازدواج و بچه دار شدمسئولیت جدیدروشی جدید در درمان قطع نخاولین سلول مصنوعیاز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش احساسیزندگی زمینی امروز بیش از قبل از انفجار بزرگخطا در محاسبات چیزی کاملگاهی لازم است برای فهم و مغز چون ابزار هوش است دلیایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیدزبان و شناخت حقیقت قسمت دملاحظه های اخلاقی دربارهدژا وو یا اشنا پنداریپیوند سر آیا ممکن استمغز برای فراموشی بیشتر کابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناتازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت فیزیکی، تابعی از سلولهای ایمنی القا کنندهمنابع انرژی از نفت و گاز داروی فامپیریدین یا نورلآن چیزی که ما جریان زمان نقش نظریه تکامل در شناساابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی تازه برای گشودن معنگاهی بر توانایی اجزاي بتغییر الگوی رشد مغزی با زواکسن دیگری ضد کرونا از دسیاهچاله ی تولید کنندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا کیهان می تواند یک شبینقش روی و منیزیم در سلامتابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترستولید سلولهای جنسی از سلچرا حیوانات سخن نمی گوینجهشهای مفید و ذکاوتی که دیک رژیم غذایی جدید، می توسرنوشتمواد کوانتومی جدید، ممکندرهای اسرارآمیز و پوشیدهآیا دلفین ها میتوانند باچند جهانیاثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن تکامل مادی تا ابزار هوشمنظریه تکامل در درمان بیمحقایق ممکن و غیر ممکنکمردرد با پوشیدن کفش مناشواهدی از دنیسوان(شبه نئماپروتیلینذهن چند جانبه نیازمند نگافت فشار خون ناگهانی در وچیزی خارج از مغزهای ما نیاختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت هجدهمکاهش مرگ و میر ناشی از ابضررهای شکر بر سلامت مغزمدارک ژنتیکی چگونه انسانرویاها از مغز است یا ناخوانگشت ماشه ایارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی فراموشی همیشه هم بد نیستحس و ادراک- قسمت بیست و پکشف مکانیسمی پیچیده در بعید نوروز مبارکمستند جهان متصلروشی جدید در درمان سکته ماوکرلیزوماب داروی جدید شاز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش احساسیزندگی زودگذرقدم زدن و حرکت دید را تغیخطا در محاسبات چیزی کاملگاهی مغز بزرگ چالش استمغز چگونه صداها را فیلتر ایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازازبان و شناخت حقیقت قسمت سملاحظات بیهوشی قبل از جردژاوو یا آشناپنداریپیوند سر، یکی از راه حلهامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟مغز بزرگ چالش است یا منفعابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوتازه های بیماری پارکینسوواقعیت چیستسلولهای بنیادی مصنوعی درمنابع بی نهایت انرژی در دداروی لیراگلوتیدآنچه واقعیت تصور میکنیم نقش هورمون های تیروئید دابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتلاشی جدید در درمان ام اسچالش دیدگاه های سنتی در بتغییر زودتر اتصالات مغزیواکسن سرطانسیاره ی ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر درمان بیماری مولتیپل آیا گذشته، امروز وآینده نقش روزه داری در سالم و جابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیتومورها و التهاب مغزی عاچرا حجم مغز گونه انسان درجهشهای مفید و ذکاوتی که دیکی از علل محدودیت مغز امسریعترین کامپیوتر موجودموجود بی مغزی که می توانددرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا دست مصنوعی به زودی قاچندین ماده غذایی که مانناثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به ستکامل مداومهفت چیز که عملکرد مغز تو حمله ویروس کرونا به مغزکنفرانس تشنج هتل کوثر اصشکل های متفاوت پروتئین هماجرای جهل مقدسذهن تو همیشه به چیزی اعتقافراد آغاز حرکت خودشان رچیزی شبیه نور تو نیستاختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت هشتمکاهش التهاب ناشی از بیماطلای سیاهمروری بر تشنج و درمان هایرویاهای پر رمز و حیرتی درانگشت نگاری مغز نشان میدارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمفرایند پیچیده ی خونرسانیحساسیت روانی متفاوتکشف ارتباط جدیدی از ارتبعامل کلیدی در کنترل کارآمشکلات نخاعیريتوکسيمب در درمان ام اسايندگان چگونه خواهند دیداز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر دوپامین و سروتونینهوش عاطفی بیشتر در زنانزونیسومایدقدرت انسان در نگاه به ابعخطر آلودگی هواگذر زمان کاملا وابسته به مغز ناتوان از توجیه پیداایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا وزبان شناسی مدرن در سطح سلممانتین یا آلزیکسا یا ابدگرگونی های نژادی و تغییپیام های ناشناخته بر مغز پیشینیان انسان از هفت میمغز بزرگ چالشهای پیش روابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه هموساپينس بر زمین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واقعیت چیستسلسله مباحث هوش مصنوعیمناطق خاصی از مغز در جستجداروی تشنجی دربارداریآنزیم تولید انرژی در سلونقش هورمون زنانه استروژنابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتمایل زیاد به خوردن بستنچاالش ها در تعیین منبع هوتغییر عمودی سر انسان از پواکسنی با تاثیر دوگانه اسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر سال حدود 7 میلیون نفر آیا آگاهی پس از مرگ از بینقش رژیم غذایی بر رشد و اابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)چرا خشونت و تعصبجواب دانشمند سوال کننده یافته های نوین علوم پرده سرگیجه از شایعترین اختلاموجودات مقهور ژنها هستنددرک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاچه زیاد است بر من که در ایاثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و تکامل چشمهفت سین یادگاری از میراث حمایت از طبیعتکنگره بین المللی سردرد دشگفتی های زنبور عسلماده ی تاریکذخیره ی شگفت انگیز اطلاعافزایش قدرت ادراکات و حسنکاتی در مورد تشنجاختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت پنجمکاهش دوپامین عامل بیماریطوفان فقر و گرسنگی و بی سمرکز هوشیاری، روح یا بدن رویای شفافاندوهگین نباش اگر درب یا ارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمراه پیروزی در زندگی چیستفرایند تکامل و دشواری هاخفاش با شیوع همه گیری جدیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوعادت کردن به نعمتمشکلات بین دو همسر و برخیریواستیگمینايا اراده آزاد توهم است یاز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش عاطفی در زنان بیشتر ازونا به وسیله ویروس ابله لمس کوانتومیخطرات هوش مصنوعیگربه شرودینگر و تاثیر مشمغز و سیر تکامل ان دلیلی ایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترزبان شناسی نوین نیازمند منابع انرژي پاک سرچشمه حدانش بی نهایتمغز بزرگ و فعال یا مغز کوابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه واکسن کرونا را توزتبدیل سلولهای محافط به سواقعیت های متفاوتسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید s3 در درمان ام آینده ی انسان در فراتر ازنقش ویتامین K در ترمیم اسابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرناتوانی از درمان برخی ویتغییرات منطقه بویایی مغزواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان های اسرار آمیز در آآیا امکان بازسازی اندامهنقش رژیم غذایی در رشد و اابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متوهم چیستچرا در مغز انسان، فرورفتجاذبه و نقش آن در شکلگیرییادگیری مهارت های جدید دسربازان ما محققا غلبه می میهمانهای ناخوانده عامل درک احساسات و تفکرات دیگآیا رژیم غذایی گیاهی سلانهایت معرفت و شناخت درک عاجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارتکامل ابزار هوش ، راه پر هم نوع خواری در میان پیشیحوادث روزگار از جمله ویرکنگره بین المللی سردرد دشاهکار قرنماده ی خالیذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش مرگ و میر سندرم کوچگونه مولکول های دی ان ایادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهکاهش سن بیولوژیکی، تنها طی یکصد هزار سال اخیر هرچمرکز حافظه کجاستروبات های ریز در درمان بیانرژی تاریکارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمرابطه تشنج و اوتیسمفرایند حذف برخی اجزای مغخلاصه ای از مطالب همایش مگل زندگیعارضه جدید ویروس کرونا سمشکلات روانپزشکی پس از سریاضیات یک حس جدید استايا اراده آزاد توهم است یاز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر داروهای ضد التهاب هوش عاطفی در زنان بیشتر ازیباترین چیز در افزایش سلوب فرونتال یا پیشانی مغدفاع در برابر تغییر ساختگزیده ای از وبینار یا کنفمغز آیندگان چگونه است ؟ایجاد احساساتاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال زبان، وسیله شناسایی محیطمنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان موفق به بازگردمغز بزرگترین مصرف کننده ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه آن شکری که می خوریمتروس جریان انرژیواقعیت و مجازسم زنبور ، کلیدی برای وارمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید میاستنی گراویآینده ی علم و فیزیک در60 ثنقش ژنتیک در درمان اختلاابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تمدن پیشرفته ی پیشینیانناتوانی در شناسایی چهره تغییرات آب و هوایی که به وبینار اساتید نورولوژی دسیر آفرینش از روح تا مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان های بیماری آلزایمرآیا انسان با مغز بزرگش اخنقش زنجبیل در جلوگیری از ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متوپیراماتچراروياها را به یاد نمی آجدایی خطای حسی استیادآوری خواب و رویاسردرد میگرن در کودکانمیگرن سردردی ژنتیکی که بدرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی چهار میلیارد سال تکامل باجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و تکامل داروینی هنوز در حاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحافظه و اطلاعات در کجاست کنترل همجوشی هسته ای با هشبیه سازی میلیون ها جهان مبانی ذهنی سیاه و سفیدذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش سرعت پیشرفت علوم چگونه مغز پیش انسان یا هماداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی فلج نخاعی با الکترودهای حس و ادراک قسمت بیست و یککایروپاکتیک چیستظهور امواج مغزی در مغز مصمرکز حافظه کجاستروح رهاییانرژی تاریک که ما نمی توارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمراز تغییرفرد حساس از نظر عاطفی و بخونریزی مغز در سندرم کووگلوئونعدم توقف تکامل در یک اندامشکلات روانپزشکی در عقب ریسدیپلام تنها داروی تایای نعمت من در زندگیماز آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوشیاری کوانتومیزیر فشار کووید چه باید کرلوتیراستامدقیق ترین تصاویر از مغز اگزارش یک مورد جالب لخته ومغز انسان ایا طبیعتا تماایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کنسفر نامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان نورون مصنوعی سمنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان یک فرضیه رادیکپیشرفت های جدید علوم اعصمغز حریص برای خون، کلید تابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه انتظارات بر ادراک تری فلوپرازینواکنش های ناخودآگاه و تقسماگلوتید داروی کاهش دهنمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید ضد میگرنآیا ممکن است موش کور بی منقش گرمایش آب و هوا در همابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمدن بشری و مغز اخلاقینبرو و انرژی مداومتغییرات تکاملی سر انسان وراپامیل در بارداریسیستم تعادلی بدنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان های جدید میگرنآیا احتمال دارد رویا از آنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای متوانایی مغز و دیگر اجزای چراروياها را به یاد نمی آجریان انرژی در سیستم های ژن هوش و ساختارهای حیاتی سردرد و علتهای آنمیگرن شدید قابل درمان اسدرک حقیقت نردبان و مسیری آیاما مقهور قوانین فیزیکچهار ساعت پس از کشتار خوکاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه عسل با موم بخوریمحافظه و اطلاعات در کجاست کندر در بیماریهای التهابشبیه سازی سیستم های کوانمباحث مهم حس و ادراکذرات کوانتومی زیر اتمی قافسردگی و اضطراب در بیماادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی فلج بل، فلجی ترسناک که آنحس و ادراک قسمت بیست و دوکار با یگانگی و یکپارچگیعقل مجادله گرمرکز خنده در کجای مغز استروزه داری متناوب، مغز را انسان قدیم در شبه جزیره عارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمراست دستی و چپ دستیفرضیه ای جدید توضیح میدهخواندن ، یکی از شستشو دهنگمان میکنی جرمی کوچکی در عسل طبیعی موثر در کنترل بمشاهده گر جدای از شیء مشاریشه های مشترک حیاتای آنکه نامش درمان و یادشاز انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش، ژنتیکی است یا محیطیزیرفون داروی ضد ام اسلیس دگرامفتامین یا ویاسدلایلی که نشان میدهد ما بگشایش دروازه جدیدی از طرمغز انسان برای ایجاد تمداگر میدانی مصیبت بزرگتر از تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشسفر به مریخ در 39 روزوقتی فهمیدی خطا کردی برگسفر تجهیزات ناسا به مریخ منابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان ژنی از مغز انسپیشرفتی مستقل از ابزار همغز زنان جوانتر از مغز مرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه باغبانی باعث کاهش تری فلوپرازینواکنش به حس جدیدسندرم کووید طولانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی ضد تشنج با قابليت تآیا ما تنها موجودات زنده نقش پیش زمینه ها و اراده ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمدنی قدیمی در شمال خلیج نخاع ما تا پایین ستون فقرثبت امواج الکتریکی در عصورزش هوازی مرتب خیلی به قسیستم دفاعی بدن علیه مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان های جدید در بیماری آیا احتمال دارد رویا از آنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقای موجود زنده از بلندی در ذهن ما درک بلندیتوازن مهمتر از فعالیت زینزاع بین جهل و علم رو به پجریان انرژی در سیستم های ژن یا نقشه توسعه مغز و نقسردرد تنشنمیدان مغناطيسي زمین بشر درک عمیق در حیواناتآب زندگی است قسمت چهارمنوآوری ای شگفت انگیز داناحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار تکامل داروینی هنوز در حاهمراهی نوعی سردرد میگرنیحافظه و اطلاعات در کجاستکوچک شدن مغز از نئاندرتاشبکه های مصنوعی مغز به درمجموعه های پر سلولی بدن مرفتار اجتماعی انسان، حاصالکتروتاکسی(گرایش و حرکادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی فلج خوابحس و ادراک قسمت بیست و سوکاربرد روباتهای ريزنانوعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمرگ چیستروزه داری و بیمار ی ام اس انسان ها می توانند میدان ارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمرجزخوانی هایی که امروز بقلب و عقلخواب سالم عامل سلامتیگنجینه ای به نام ویتامین عصب حقوق نورولوومشاهده آینده از روی مشاهرژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت مغزی کمک میکند از بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچ کاری نکردن به معنی چیزاوسکا درمان گوشرلا اکراه فی الدیندنیای شگفت انگیز کوانتومپمبرولیزوماب در بیماری چمغز انسان برای شادمانی طاگر نیروی مغناطیس نباشد بررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس سفر دشوار اکتشافمنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان پاسخ کوانتومی پاسخ گیاهان در زمان خوردمغزهای کوچک بی احساسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه تکامل مغزهای کنونیتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن های شرکت فایزر آمرسندرم گیلن باره به دنبال منبع هوشیاری کجاست قسمت داروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعنقش آتش در رسیدن انسان بهابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمساح حد واسط میان مغز کونخستین تصویر از سیاهچالهجمجمه انسان های اولیهورزش هوازی ، بهترین تمریسکته مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان های رایج ام اسآیا برای تولید مثل همیشه نقش سجده بر عملکرد مغزابزارهای پیشرفته ارتباط بلعیدن ستاره توسط سیاهچاتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنزاع بین علم و نادانی رو جریان انرژی در سیستم های ژنها نقشه ایجاد ابزار هوسردرد سکه ایمیدازولام در درمان تشنج درگیری قلب در بیماری ویرآب زندگی است قسمت اولنوار مغز مشاهده ی غیر مستاحساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیتکامل داروینی هنوز در حاهندسه ی پایه ایحس چشایی و بویاییکووید نوزده و خطر بیماری شباهت مغز با کیهان مادیمحل درک احساسات روحانیرقیبی قدرتمند در برابر مالگوبرداری از طبیعتادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پاتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی فلج خواب چیستحس و ادراک قسمت بیستمکاربرد روباتهای ريز، در علم به ما کمک میکند تا مومرگ و میر پنهانروزه داری سلول های بنیادانسان جدید از چه زمانی پاارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمرساناها و ابر رساناها و عقیچی ژنتیکیخواب سالم عامل سلامتی و یگویید نوزده و ایمنی ساکتعضلانی که طی سخن گفتن چقدمطالعه ای بیان میکند اهدرژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت نخاعی میتواند داز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچگاه از فشار و شکست نترزبان مشترک ژنتیکی موجودالایو دوم دکتر سید سلمان فدندان ها را مسواک بزنید تپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز انسان برای شادمانی طاگر نعمت فراموشی نبود بسبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان اولین سلول مصنپختگی پس از چهل سالگي به مغزتان را در جوانی سیم کشابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج چیستواکسن کووید 19 چیزهایی که سندرم پیریفورمیسمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی ضد تشنج توپیراماتآیا همه جنایت ها نتیجه بینقش انتخاب از طرف محیط، نابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هتنفس هوازی و میتوکندرینخستین روبات های زنده ی ججنسیت و تفاوت های بیناییورزش و میگرنسانسور از روی قصد بسیاری منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان های علامتی در ام اسآیا بزرگ شدن مغز فقط در دنقش غذاها و موجودات درياابزارهای بقا از نخستین هبه مغز خزندگان خودت اجازتوسعه برخی شغل ها با هوش نزاع بین علم و جهل رو به پجستجوی متن و تصویر به صورژنها ، مغز و ارادهسرعت فکر کردن چگونه استمکانیک کوانتومی بی معنی درگیری مغز در بیماری کویآب زندگی است قسمت دومنوار مغزی روشی مهم در تشخاحساسات کاذببیماری بیش فعالیتکامل زبانهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک (قسمت اول )کودک ایرانی که هوش او از شباهت کیهان و مغزمحل درک احساسات روحانی درموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی فلج دوطرفه عصب 6 چشمحس و ادراک قسمت دهمکتاب زیست شناسی باورعلایم کمبود ویتامین E را مرگ انتقال است یا نابود شروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیرشته نوروایمونولوژی و نققیچی ژنتیکی تهدید یا فرصخواب عامل دسته بندی و حفطگوشه بیماری اتوزومال رسسغیرقابل دیدن کردن مادهمعنی روزهرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واین پیوند نه با مغز بلکه از تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر درجه حرارت بر عملکهیپرپاراتیروئیدیسمزبان چهار حرفی حیات زمینلبخند بزن شاید صبح فردا زدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز انسان رو به کوچک تر شاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین E در چه مواد غذایسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان تغییر میدان مغپروژه ی ژنوم انسانیمغزتان را در جوانی سیمکشابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی براچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن کرونا و گشودن پنجرسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش مصنوعی می تواند ننقش اتصالات بین سلولهای ابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر تنفس هوازی و میتوکندرینرمش های مفید برای درد زاجنسیت و تفاوت های بیناییورزش بهترین درمان بیش فعسانسور بر بسیاری از حقایمنبع هوشیاری در کجاست؟ قدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا تکامل و تغییرات ژنتینقش غذاها و موجودات درياابزارهای بقا ازنخستین همبه بالا بر ستارگان نگاه کتوصیه های سازمان بهداشت نشانه های گذشته در کیهان جستجوی هوشیاری در مغز ماژنهای مشترک بین انسان و وشلیک فراموشیمکانیزمهای دفاعی در برابدرگیری مغز در بیماران مبآب زندگی است قسمت سومنورون هاي مصنوعی می تواناخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیتکامل زبانهندسه بنیادینحس و ادراک (قسمت دوم )کودکان میتوانند ناقل بی شباهت زیاد بین سلول هاي عمحدودیت های حافظه و حافظرمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحمتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی فناوری هوش مصنوعی نحوه خحس و ادراک قسمت دوازدهمکتاب، سفری به تاریخعلایم کمبود ویتامین E را مراحل ارتقای پله پله کیهروش های صرفه جویی در ایجاانسانیت در هم تنیده و متصارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهارشد مغز فرایندی پیچیده اقانون مندی نقشه ژنتیکی مخودآگاهی و هوشیاريگوشت خواری یا گیاه خواریمقالاتمعادله ها فقط بخش خسته کنراه فراری نیستاینکه به خاطرخودت زندگی از تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنهاوکينگ پیش از مرگش رسالزبان و کلمه حتی برای کسانلرزش ناشی از اسیب به عصبدو برابر شدن خطر مرگ و میپیموزایدمغز انسان رو به کوچکتر شداگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کاسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان روش هاي جدیدی پروژه ی ژنوم انسانینقش قهوه در سلامتیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشچگونه حافظه را قویتر کنیتشنج عدم توازن بین نورون واکسن کرونا از حقیقت تاتسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر مانهای کمر دردآیا هوش مصنوعی زندگی بشرنقش تیروئید در تکامل مغزابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکتنفس بدون اکسیژننرمش های مفید در سرگیجهجهل مقدسورزش در کمر دردساخت شبکه عصبی مصنوعی با منبع هوشیاری در کجاست؟(قدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جنین انسان، هوشمندی نقش غذاها و موجودات درياابزارهای بقای موجود زندهبه خودت مغرور نشوتوصیه های غیر دارویی در سنظام مثبت زندگیحفره در مغزژنهای هوش ، کدامندشلیک فراموشیما انسانها چه اندازه نزددرگیری مغزی در سندرم کووآزمون ذهنی گربه شرودینگرنورون های ردیاب حافظهاخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکتکامل زبان انسان از پیشیهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت چهلکودکان خود را مشابه خود تشباهت زیاد بین سلول هاي عمخچه فراتر از حفظ تعادلرمز بقای جهش ژنتیکیامید نیکو داشته باش تا آنارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خداتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی فیلمی بسیار جالب از تغییحس و ادراک قسمت سومکجای مغز مسئول پردازش تجعلت خواب آلودگی بعد از خومرز مرگ و زندگی کجاستروش هایی ساده برای کاهش اانعطاف پذیری مکانیسمی علارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرشد مغز علت تمایل انسان بقانون جنگلخودآگاهی و هوشیاريگیلگمش باستانی کیستتاثیر ویتامین دی بر بیمامعجزه ی علم در کنترل کرونراه های جدید برای قضاوت راینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های مهاوکينگ پیش از مرگش رسالزبان و بیان نتیجه ساختمالرزش عضله یا فاسیکولاسیودو برابر شدن خطر مرگ و میپیموزایدمغز ایندگان چگونه استاگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دور