دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نقش رژیم غذایی بر رشد و ارتقای مغز

نقش رژیم غذایی، بر رشد و ارتقای مغز

در حدود 2.1 میلیون سال قبل، گونه ای ایجاد شد که از پیشینیان خود، کاملا متفاوت بود و دانشمندان انتروبیولوژی آن را به‌عنوان بخشی از گونههمو نامیدند و اینها استرولپتیکوس یا میمون جنوبی نبودند بلکه مشابه انسان بودند و به اولین موجودی- که برای نخستین بار بر دو پا راه رفت- به 4.2 میلیون سال قبل برمی گردد.

سوالی پیش می آید: چه چیزی این مشابهان انسان را از پیشینیان منقرض شده آن، متمایز می‌کرد؟

نظریه نظام غذایی و نوشیدنی آنها، این گونه را از بقیه متمایز کرد.

با آنکه شامپانزه و بونوبو رژیم غذایی گوشتی را به غذای خود اضافه می‌کنند، مقدار کمتری گوشت در مقایسه با انسان می‌خورند. این توجه، سبب شد نتیجه گیری کنیم مقدار بیشتر گوشت، به ما مواد غذایی بیشتری داد و سبب شد مغزهای ما با تکامل، بزرگتر شود. (به سلسله مباحث تاثیر گیاه خواری و گوشت خواری بر رشد و تکثیر سلول های عصبی در همین کانال مراجعه شود)

دکتر دیوید پاترسون از دانشگاه جورجیای شمالی کوشید با نگاه بر عناصر کربن و اکسیژن در دندان و استخوان در پیشینیان انسان، در منطقه شرق تورکانا در کنیا این تحول و تغییر را مشخص کند.

فرایندی- که پاترسوندر مجله نیچر بیان می‌کند مستقیما میزان گوشت را در نظام غذایی مشخص نمی کند و به جای آن منبع نیرو و انرژی گیاهان C3 و C4 را مشخص میکند گیاهان C4 یا چهار کربنه، مقدار بیشتری کربن 13 دارند و این عنصر در استخوان حیواناتی- که این گیاهان را بخورند- تجمع می یابد. می‌توان کربن 13 را مستقیما از گیاهان یا حیواناتی- که گیاهان C4 می خورند- به دست آورد.(اختلافات گیاهانC3وC4:

۱گیاهانC4(شامل ذرت و ارزن)نسبت بهC3(مثلا گندم)به نورهای با شدت بالا واکنش بیشتر نشان می دهند.(۲برابر گیاهانC3)

۲گیاهانC4با کارایی بیشتری ازCO2استفاده می کنند و در شدت نور ثابت و نسبتا زیاد، قادرندCO2اطراف را بهppm 10 ۰کاهش دهند. که این نقطه جبران است در حالی که درC3
ppm 150 -50 co2
است. نقطه جبرانی پایین نشان دهنده کارایی زیاد فتوسنتز است .

۳- گیاهانC4سرعت اسیمیلاسیون خالص بالاتری ازC3دارند که به خاطر عدم وجود تنفس نوری است.(تنفس نوری فرایندی مضر در تولید کربوهیدرات یا پروتئین است زیرا به جای آنکه از دی اکسید کربن برای تولید این مواد استفاده کند آن را آزاد میکند)

۴درجه حرارت بر رویC4تاثیر مطلوب و بر روی گیاهانC3 تاثیر نا مطلوبی دارد. تا دمای۰تا۳۵درجهسانتیگراد سرعت تنفس به ازای هر۱۰درجه سانتیگراد افزایش حدود۲تا۴برابر افزایش می یابد. بسیاری ازگیاهانC3در محدوده دمایی۲۵تا۳۵درجه سانتیگراد تولیدی ندارند ولی گیاهانC4افزایش تولید دارند.

۵در گیاهانC4کارایی مصرف آب بیش از گیاهانC3است. میانگین ماده خشک تولید شده برای هر۱۰۰۰گرم، آب مصرفی۲۹/۳گرم برایC4و۵۴/۱گرم برایC3می باشد.

۶سرعت انتقال با سرعت فتوسنتز همبستگی دارد زیرا انتقال آهسته می تواند عملکرد را محدود کند دربرگهای گیاهانC4انتقال۲برابرسریعتر از .برگهایC3است.

۷حداکثر رشد گیاهانC4بیشتر از گیاهانC3است (به جز چند استثناء). وقتی طول فصل رشد متوسط درنظر گرفته می شود سرعت رشدC3برابر۱۳گرم در متر مربع در روز بوده و برای گیاهانC4برابر۲۲گرم درمتر مربع در روز می باشد. با محصور کردن گیاهانC3وC4در ظرف در بسته دارای نور، اختلاف در تنفسنوری را می توان نشان داد . چونC4نقطه جبرانی پایین تری از گیاهانC3دارند زمانی که گیاهانC4ازCO2مصرف می کنند گیاهانC3از بین می روند.)

مطالعات قبلی نشان داد هومینین ها یا مشابهان انسان در درجه اول بر گیاهان C3 یا سه کربنه به عنوان رژیم غذایی تاکید می‌کردند ولی در دوره اخیر عنصرC4 بسیار بیشتر شد.

پاترسونبه تحولی بزرگ در حدود 1.4تا 2 میلیون سال اخیر اشاره کرده است. این یعنی تغییری در نظام غذایی در گونه‌های جدید انسان رخ داده است مانند انسان ماهر (هموهابیلیس)- که گونه ای منقرض شده از انسان است و در مناطق شرقی آفریقا میزیست- و این انقراض بین1.5 تا 2 میلیون سال اخیر رخ داده است و انسان راست قامت که از انسان کارگر (homo-ergaster)و در حدود 1.8 میلیون قبل، ایجاد شده و در زمان نزدیک به ظهور انسان ماهر نبوده است

و این همزمان با رشد مصرف گوشت گوسفند و گاو و آهوان بوده است.

امروز ما بسیاری از گیاهان C4 را به شکل نیشکر یا ذرت سفید یا ذرت شیرین مصرف می‌کنیم ولی پیشینیان ما، بیشتر از حیواناتی استفاده می‌کردند که از علف ها در زمان خشکسالی بهره می‌بردند و این، به تحول نظام غذایی با گوشت بیشتر اشاره دارد.

همچنین مصرف بیشتر گیاهان C4 را می‌توان به دلیل تغییر آب و هوایی تفسیر کرد که مشخصه گیاهان C4 را به آنها داد. با این همه مقایسه استخوان های گونه های حیوانی دیگر- که در آن زمان در

آن منطقه زندگی می‌کردند- نشان می‌دهد وعده های غذایی یا تغییر نکرد یا به سوی دیگری رفت.

مردم، شوق و حرارتی برای رژیم های غذایی دارند و موفقیت زیاد بر رژیم غذایی پائلو به این نظریه بر می‌گردد که نظام غذایی سالم تر، آن چیزی بوده است که اجداد ما مصرف می‌کردند.

رژیم عصر سنگی (Paleolithic diet)معروف به رژیم انسان های غار نشین یا رژیم ابتدایی یا رژیم پالئو، رژیم غذایی جدیدی است که بر اساس گیاهان خشکی و حیواناتی است- که در قدیم وجود داشت.

پژوهش جدید، بر این فکر حمله میکند که زندگی در کنار اقیانوس ها برای رسیدن به مغزهای بزرگ امروز، ضروری است.

ید برای بزرگ شدن مغز لازم است پس گاهی به نمک و نان اضافه می‌شود. منابع غذایی اقیانوسی پر از ید است ولی این سوال هست چرا پیشینیان انسان- که دور از اقیانوس ها زندگی می‌کردند- با وجود محرومیت های این ید، توانستند مغزهای بزرگی داشته باشند؟

ملاحظه این- که بونوبو علفهای آبی را جمع آوری میکند- مفهوم قبلی را دگرگون کرد. گوتفرد هوماناز دانشکده انتروبیولوژی تکاملی ماکس پلانک بیان می‌کند این علف ها مقادیر زیادی ید داشته‌اند. این فقط تفسیر نمیکند چگونه میمون های امروز خود را از کمبود ید حفظ می کنند، بلکه نشان می‌دهد نظام غذایی دریایی، تنها انتخاب، در گذشته انسان نبوده است.

تحول رژیم تغذیه از غذاهای دارای انرژی و بازده کمتر، به سوی رژیم غذایی کاراتر، یعنی گیاهان دارای انرژی بیشتر یا مصرف گوشت، به خصوص گوشت حیواناتی- که بیشتر از گیاهان پر انرژی بهره می‌بردند مانند علفزارهای پرخور که از علف های مناطق خشک استفاده می‌کنند(آهو، گوسفند، گاو و بز ...) نقش مهمی در تکامل مغز انسان داشته است.

نقشه ژنتیکی درونی، در موجودات هست که آنها را به سوی تغییر در رژیم غذایی کشانده است هر چند در کوتاه مدت ممکن است آنقدر جذاب و خوش اشتها نباشد و خطراتی مانند خطرات شکار یا خطرات زندگی در کنار اقیانوس ها را در بر داشته باشد ولی نقشه هدفمند ساختمان بدن موجودات زنده فراتر از فواید و آسانی های زودگذر، به سوی هدف نقشه می‌رود.

تبدیل رژیم غذایی، کلیدی از کلیدهای ارتقا، در عالم هستی است که همگام با تغییر در ساختمان دهان و دندان و با کاستن از زمان جویدن و صرفه جویی در انرژی، راه را به سوی تکامل بیشتر مغز گشوده است. این تغییرات، هرچند نقش مهمی در ارتقا و تکامل مغز داشته است ولی حتی بدون تغییر رژیم غذایی به سمت گوشت خواری، باز سیر ارتقا و تکامل مغز در طی زمان ادامه داشته است. یعنی در دو مسیر مختلف گوشت خواری و گیاه خواری هر چند سرعت رسیدن به هدف، یکسان نیست ولی هر دوی آنها به توسعه و ارتقای ابزار هوش می رسند.

و این، هدفمندی تکامل را نشان میدهد.

(مقايسه جمجمه های حیوانات امروزی، ارزش فرضیه هاي «گریسون» را در مورد مغزهایی- که مدتها پیش، از بین رفته اند- بیشتر می کند. او به این نتیجه رسید که اولا با گذشت میلیون ها سال، مغز(مستقل از رژیم خوراکی فرد)به تدریج بزرگ تر می شود.

گیاه خواران، در هر دوره ی خاص، مغزی کوچکتر از گوشتخواران هم دوره ی خود- که آنها را شکار می کنند- دارند، اما گیاه خواران جدیدتر، مغزشان از گیاه خواران قدیمی بزرگتر است. همچنین گوشت خواران جدیدتر نیز مغزی بزرگتر از گوشت خواران قدیمی تر دارند.) (ریچارد داوکینز، ساعت ساز نابینا، ص ۲۵۹.)

بر اساس متن بالا، رشد پایدار اندازه مغز را در طی زمان، شاهد هستیم ولی سرعت افزایش اندازه مغز، وابسته به رژیم غذايي حيوان است یعنی اگر حیوان گوشت خوار را با حیوان گیاه خوار معاصر آن مقايسه کنیم، اندازه مغز بزرگتری دارد ولی گياه خواران معاصرتر، مغزشان از گوشت خواران قدیمی تر بزرگتر است یعنی متغیر زمان، به تنهایی بر اندازه مغز تاثیر می گذارد و این جدای از گیاه خواری یا گوشت خواری حیوان است.

جهان و قوانین آن مي کوشد، ابزار هوش را توسعه دهد و اگر در دراز مدت نگاه کنیم، این کوشش، مستقل از رژیم غذایی حیوان است.

برنامه ای درونی در نقشه حیات یا نقشه ژنتیکی جانداران هست که با برنامه ای قبلی و نه به صورت تصادفی و به صورت مستقل از شرایط محیطی موجودات، آنها را به سوی شناخت بیشتر و درک و احساسی بزرگتر و واکنشی برتر می برد. با این حال، شرايط محیطی و رژیم غذای خاص موجود زنده، می‌تواند این سیر را کوتاه يا بلند کند.

(اجرای نقشه ای- که از قبل ریخته شده است- وابسته به محیط و شرایط و عوامل اجرا کننده آن است. و این، نشان دهنده برنامه ریز آگاه و هوشیار و حکیمی است که فراتر از زمان و مکان و شرایط موجود، نقشه ابزار هوش را ریخته است)

دکتر کارل ساگان، در مورد پيدايش حیات و هدف آن- که ابزار شناخت و واکنش، یعنی ابزار هوش است- چنين می گوید:
(تعداد تمدن های پیشرفته ی موجود در کهکشان راه شیری، به عوامل مختلفی بستگی دارد که تعداد سیارات پیرامون هر ستاره و احتمال پیدایش حیات بر آن، از آن جمله ا

س

ت.

ولی به محض پیدایش زندگی در محیطی مناسب و ارائه ی فرصت بقا در آن، طی میلیاردها سال، طبق انتظار بسیاری از ما، زندگی به سمت پیدایش مخلوقات هوشمند توسعه می یابد.

البته مسیر آن تکامل میتواند با مسیر ما متفاوت باشد، زیرا توالی رویدادهایی که برای ما اتفاق افتاده - از جمله انقراض دایناسورها و آنچه در دوران جنگل های پلیوسن و پلیستوسن (پیدایش گوشت خواری و پیدایش نخستین موجود دو پا با مغز بزرگ)، رخ داده- ممکن است دقیقاً به همین صورت در هیچ سیاره ی دیگری در جهان رخ نداده باشد، ولی مسیرهای مختلف می تواند به نتایجی مشابه برسد. در این قضیه هیچ رمز و رازی نهفته نیست؛ طبیعی است که جانداران هوشمند، در قیاس با جانداران غیرهوشمند، عمری طولانی تر و ثمربخش تر داشته باشند.)(دکتر کارل ادوارد ساگان، نکاتی در مورد تکامل هوش انسان، ص ۱۳۶.)

(حداقل دو مجموعه از خفاش ها و دو مجموعه از پرندگان و ماهیان بزرگ دارای دندان هستند و در طیف کوچکتر، چندین نوع دیگر از پستانداران هستند که همه آنها طی صدها میلیون سال اخیر به شکل جداگانه به تکنولوژی شنوایی رسیده اند و ما راهی نداریم بقیه حیواناتی را بشناسیم که اکنون منقرض شده اند و آنها شاید زرافه های بالدار باشند! و این تکنولوژی هم به صورت مستقل تکامل یافته است)(ریچارد داوکینز- ساعت ساز نابینا-ص140)

(برای دوره طولانی اعتقاد داشتم خارپشت آفریقایی مانند خارپشت آمریکایی است ولی اکنون این اعتقاد هست که آنها دو مجموعه هستند و پوست خاردار آنها به طور مستقل، تکامل یافته‌است و این تیغ ها برای هر دوی آنها به دلیل شرایط مشابه در دو قاره سودمند است.

چه کسی می‌تواند بگوید دانشمندان دسته بندی کننده حیوانات، بار دیگر نظر خود را در آینده تغییر نخواهند داد؟

چه اطمینانی بر علم دسته بندی کنیم، اگر برخورد در تکامل در موجه ترین تشابه فریبنده، این چنین، جعلی و قدرتمند است...)(ساعت ساز نابینا- ص358)

(د. داوکینز تصور می‌کند در این حقایق، دلیلی بر قدرت انتخاب طبیعی وجود دارد، ولی متاسفانه دلالت قوی تر آن را نمی‌بیند که با وجود اختلاف در شروع و محیط آن، به یک نتیجه یا هدف می‌رسد، یا اینکه تکامل، هدفمند است.

آیا عاقلی می‌تواند چند چیز را ببیند که معلوماتی برای حرکت خود دارد و در مسیرهایی حرکت می‌کند که همه آنها را به نقطه ای می رساند و همه آنها بر دور آن جمع می‌شوند، سپس بگوید این چیزها هدفمند نیست و بگوید معلومات حرکتی- که حرکت آن را جهت دهی کرده است- به صورتی کور و بی برنامه و بی هدف، تغییر می‌کند؟

آیا می‌توانیم از خود بپرسیم اگر حرکت جهش و تغییر ژن ها کاملا کور است و برای رسیدن به هدف، برنامه ریزی نشده است و انتخاب، هدفش رسیدن به اهدافی معین در دراز زمان نیست پس چگونه این معلومات، همه را در زمانی- که مسیرهای تکاملی آنها کامل شده است- به همان نقطه رسانده است؟

احمد حسن- کتاب توهم بی خدایی- ص257)

https://www.nature.com/articles/s41559-019-0916-0

https://www.iflscience.com/plants-and-animals/a-new-diet-didnt-make-us-human-the-change-came-later/

www.almahdyoon.co

دانلود رایگان کتاب توهم بی خدایی


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
درمان های جدید میگرنمشکلات بین دو همسر و برخیبه بالا بر ستارگان نگاه کهاوکينگ پیش از مرگش رسالرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمستارگانی قبل از آغاز کیهکار با یگانگی و یکپارچگیمعجزه های هر روزهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا برای تولید مثل همیشه جهان مرئی و نامرئیچگونه مغز پیش انسان یا همایران بزرگخواب سالم عامل سلامتی و یمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنو هر کس تقوای خدا پیشه کنتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسردرد عروقی میگرنکشف ارتباط جدیدی از ارتبمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت هفتمجهان در حال ایجاد و ارتقافیزیک و هوشیارینگاه از درون مجموعه با نگخدا موجود استابزار هوش در حال ارتقا ازمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریزونا به وسیله ویروس ابله بیماری ضعف عضلات نزدیک بویرایش DNA جنین انسان، برتمدن پیشرفته ی پیشینیانشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج گیرنده باید سازگار با پیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آسیب ها ناشی از آلودگی هوجامعه ی آسمانیفرد یا اندیشهابزار بقا از نخستین هماننازوکلسیندنیای شگفت انگیز کوانتومموسیقی هنر مایع استاز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و زبان و تکلم برخی بیماریهواکسن کرونا ساخته شده توتو یک جهان در مغز خودت هسپل خواجو اصفهانشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش میدان مغناطیسی زمین الکترومغناطیس شنوایی و هحقیقت افرادقانون مندی نقشه ژنتیکی مابزار بقای موجود زنده از چرا مغزهای ما ارتقا یافت دین، اجباری نیستما اکنون میدانیم فضا خالاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی رقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا سفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش هوازی ، بهترین تمریتولید پاک و فراوان انرژیپیوند سر، یکی از راه حلهاطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غبانقش حیاتی تلومر دی ان آ دامیدی به این سوی قبر نیستحافظه های کاذبقطار پیشرفتابزارهای بقای موجود زندهنسبت ها در کیهاندانشمندان تغییر میدان مغماده، چیزی بیش از یک خلا از سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اسلطان جنگل یا صاحب ملکوتیادآوری خواب و رویاتوهم جسمپرواز از نیویورک تا لوس آعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازیننقش غذاها در کاهش دردهای انرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت 82لزوم عدم وابستگی به گوگل اجزایی ناشناخته در شکل گهمه چیز در زمان مناسبداروی جدید برای ای ال اسمدل هولوگرافیک ژنرالیزهاسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های سینوریپا داروی ترکیبی ضدکلرال هیدرات برای خوابانتکینگیآنچه ناشناخته است باید شعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های چه زیاد است بر من که در ایاولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت پنجاه و دمنابع انرژی از نفت و گاز اداراوون تنها داروی تاییهندسه زبانِ زمان استدر ناامیدی بسی امید استمرگ تصادفیاعتماد به خودهوش عاطفی بیشتر در زنانرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و سکته مغزیکودک ایرانی که هوش او از تکامل زبان انسان از پیشیآیا همه جنایت ها نتیجه بیمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان نور درونایمپلانت نخاعی میتواند دحس و ادراک قسمت شصت و دومنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط بین هوش طبیعی و هومنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری مشکلات روانپزشکی پس از سبه بالاتر از ماده بیندیشهاوکينگ پیش از مرگش رسالرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیسخن نیکو مانند درخت نیکوکاربرد روباتهای ريزنانومعجزه ی چشمتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان مشارکتیچگونه هموساپينس بر زمین ایرادهای موجود در خلقت بخواب عامل دسته بندی و حفطمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریوفور و فراوانیتفاوتهای جنسیتی راهی براسرطان کمیت گراییکشف جمجمه ای درکوه ایرهومغز کوانتومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت اولجهان ریز و درشتفیزیکدانان ماشینی برای تنگاه حقیقی نگاه به درون اخدا بخشنده است پس تو هم بابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتزیباترین چیز در پیر شدنواقعیت فیزیکی، تابعی از تمدن بشری و مغز اخلاقیشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینگالکانزوماب، دارویی جدیمغز بزرگ چالش است یا منفعآشنا پنداریجاودانگی مصنوعیفرد حساس از نظر عاطفی و بابزار بقا از نخستین هماننباید صبر کرد آتش را بعد دنیا، هیچ استمیهمانهای ناخوانده عامل از تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشزبان و شناخت حقیقت قسمت چواکسن ایرانی کرونا تولیدتو کز محنت دیگران بی غمیپلاسمای غالبشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش محیط زندگی و مهاجرت دالکتروتاکسی(گرایش و حرکحقیقت اشیاقانون گذاری و تکاملابزار بقای موجود زنده از چرا ویروس کرونای دلتا وادید تو همیشه محدود به مقدما از اینجا نخواهیم رفتاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش و میگرنتولید سلولهای جنسی از سلپیوندی که فراتر از امکانطلای سیاهتاریکی و نورنقش خرچنگ های نعل اسبی درامیدی تازه در درمان سرطاحافظه و اطلاعات در کجاست لمس کوانتومیابزارهای بقای از نخستین نسبت طلایی، نشانه ای به سدانشمندان روش هاي جدیدی ماست مالیاز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختسم زنبور ، کلیدی برای واریاری خدا نزدیک استتوهمات و شناخت حقیقتپروتئین های ساده ی ابتداعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزنقشه مغزی هر فرد منحصر بهانرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت چهلمقاومت به عوارض فشار خون احیای بینایی نسبی یک بیمهمه چیز در زمان کنونی استداروی جدید برای دیابتمدل هولوگرافیک تعمیم یافاسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی درمانگر کامپیروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم سیگار عامل افزایش مرگ ومکمردردتکامل فردی یا اجتماعیآنچه واقعیت تصور میکنیم عادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل نه عدم مطلق بلکه عدم با قاولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت پنجاه و سمنابع انرژی از نفت و گاز ادب برخورد با دیگرانهندسه، نمایشی از حقیقتدر هم تنیدگی مرزها و بی ممرگی وجود ندارداعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر ارژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانسال سیزده ماههکودکان میتوانند ناقل بی تکامل ساختار رگهای مغزی آیا هوش مصنوعی می تواند نتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردنورون هاي مصنوعی می توانایمان به رویاحس و ادراک قسمت شصت و ششحس و ادراک سی و هفتممنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اسمشکلات روانپزشکی در عقب به جای محکوم کردن دیگران هدف یکسان و مسیرهای مختلرحم مصنوعیبعد پنجمسخن و سکوتکاربرد روباتهای ريز، در معجزه ی علمتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان هوشمندچگونه هوشیاری خود را توساکسی توسین و تکامل پیش اخودآگاهی و هوشیاريمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون داروزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و وقت نهيب هاي غير علمي گذشتقلید مرحله ای نسبتا پیشسرعت فکر کردن چگونه استکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت دومجهان شگفت انگیزفاجعه ی جهل مقدسنگاه دوبارهخدای رنگین کمانابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویرزیباترین چیز در افزایش سواقعیت چند سویهتمدن زیر آبشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مگام کوچک ولی تاثیرگذارمغز بزرگ چالشهای پیش روآشنا پنداریجایی خالی نیستفردا را نمیدانیمابزار بقا از نخستین هماننبرو و انرژی مداومدندان ها را مسواک بزنید تمیوتونیک دیستروفیاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنزبان و شناخت حقیقت قسمت اواکسن اسپایکوژنتو پیچیده ترین تکنولوژی پمبرولیزوماب در بیماری چشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش نگاه از پایین یا نگاهالکترودهای کاشتنیحقیقت تنها چیزی است که شاقانون جنگلابزار بقای موجود زنده از چرا پس از بیدار شدن از خودیدن خدا در همه چیزما اشیا را آنطور که هستنداز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش بهترین درمان بیش فعتولترودینپیوستگی همه ی اجزای جهانطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدنقش داروهاي مختلف معروف امگا سه عامل مهم سلامتحافظه و اطلاعات در کجاست لوب فرونتال یا پیشانی مغابزارهای دفاعی و بقای مونشانه های گذشته در کیهان دانشمندان روشی برای تبدیماست مالی با هوش انسانیازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هسماگلوتید داروی کاهش دهنژن همه چیز نیستتوپیراماتپروتز چشمعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکنقشه های مغزی جدید با جزیانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت چهل و هفتمقابله ی منطقی با اعتراضاحیای بینایی نسبی یک بیمهمه چیز، ثبت می شودداروی جدید ضد میگرنمدل های ریز مغز مینی بریناصل بازخوردهوش مصنوعی درخدمت خلق وحروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله هاکمردرد ناشی از تنگی کاناتکامل مادی تا ابزار هوشمآنچه حس می کنیم، نتیجه ی عادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولنهایت معرفت و شناخت درک عاولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت پنجاه و شمنابع انرژی از نفت و گاز ادراک ما درک ارتعاشی است هنر فراموشیدر هم تنیدگی کوانتومیمراحل ارتقای پله پله کیهاعداد بینهایت در دنیای مهوش عاطفی در زنان بیشتر ارژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير سانسور از روی قصد بسیاری کودکان خود را مشابه خود تتکامل شناخت انسان با کشفآیا هوش مصنوعی زندگی بشرصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهنورون های ردیاب حافظهاین پیوند نه با مغز بلکه این اندوه چیستحس و ادراک- قسمت پنجاه و منبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اسمشاهده گر جدای از شیء مشابه خودت مغرور نشوهدف یکسان، در مسیرهای مترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کروناسخن پاک و ثابتکتاب گران و پرهزینه شد ولمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا جنین انسان، هوشمندی جهان هوشیارچگونه واکسن کرونا را توزاگر فقط مردم میفهمیدند کخودآگاهی و هوشیاريمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواسوقتی فهمیدی خطا کردی برگتقلید از روی طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویکشتن عقیده ممکن نیستمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت سومجهانی که نه با یک رخداد و فاصله ها در مکانیک کوانتنگاهی بر قدرت بینایی دراخدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین همانمنبع خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی ازیر فشار کووید چه باید کرواقعیت چیستتمدنی قدیمی در شمال خلیج شگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب گامی در درمان بیماریهای مغز بزرگ و فعال یا مغز کوآغاز فصل سرما و دوباره تکجاذبهفرزندان زمان خودابزار بقا از نخستین همانچت جی پی تیدهن، بزرگترین سرمایهمیگرن و پروتئین مرتبط با از تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتزبان و شناخت حقیقت قسمت دواکسن اسپایکوژن ضد کروناتو آرامش و صلحیپنج اکتشاف شگفت آور در موشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش نظام غذایی در تکامل مالگو نداشتیمحقیقت خواب و رویاقانون جنگلابزار بقای موجود زنده از چرا ارتعاش بسیار مهم استدیدگاه نارسای دوگانه ی مما به جهان های متفاوت خوداز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين سفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش در کمر دردتومورها و التهاب مغزی عاپیام های ناشناخته بر مغز طوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهنقش درختان در تکاملامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحافظه و اطلاعات در کجاستلوتیراستامابعاد و نیازهای تکاملینشانه های پروردگار در جهدانش، قفل ذهن را باز میکنماشین دانشاسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی رویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشسندرم کووید طولانیژن همه چیز نیستتوانایی مغز و دیگر اجزای پروتز عصبی برای تکلمعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انساننقص در تشخیص هیجانات عامانسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت چهل و هشتمقابله با کرونا با علم اساحساس گذر سریعتر زمانهمه ی سردردها بی خطر نیستداروی جدید ضد الزایمرمدیون خود ناموجوداصل در هم تنیدگی و جهانی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله های فضایی منابعکمردرد و علل آنتکامل مداومآنها نمیخواهند دیگران راعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهاننهایت در بی نهایتاولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت بیست و چهمنابع انرژی از نفت و گاز ادغام میان گونه های مختلهنر حفظ گرهدر هم تنیدگی کوانتومی و پمرز مرگ و زندگی کجاستبقای حقیقی در دور ماندن اهوشمندی کیهانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمسانسور بر بسیاری از حقایکودکان را برای راه آماده تکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش ارثی دریافتی از پسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصنوروپلاستیسیتی چیستنوروز یا روز پایانیاین ایده که ذرات سیاهچالحس و ادراک- قسمت بیست و پمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآوریمشاهده آینده از روی مشاهبه دنبال رستگاری باشهدف از تکامل مغزرساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناسختی ها رفتنی استکتاب زیست شناسی باورمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا جهان ذهن و افکار ما مجهان های بسیار دیگرچگونه آن شکری که می خوریماگر میدانی مصیبت بزرگتر خودت را از اندیشه هایت حفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسزمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبوقتی پر از گل شدی خودت را تقلید از طبیعتشلیک فراموشیگل خاردار، زیباستمغز انسان برای ایجاد تمدآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهانی که از یک منبع، تغذیفاصله ی همیشگی تصویر سازنگاهی بر توانایی اجزاي بخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین همانمنتظر نمان چیزی نور را بهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلزیرفون داروی ضد ام اسواقعیت چیستتمرکز و مدیتیشنشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گامی در درمان بیماریهای مغز بزرگترین مصرف کننده آغاز مبهم آفرینشجاذبه و نقش آن در شکلگیریفرضیه ای جدید توضیح میدهابزار بقا از نخستین همانچت جی پی تیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمیگرن سردردی ژنتیکی که باز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریزبان و شناخت حقیقت قسمت سواکسن دیگر کرونا ساخته شتو افق رویداد جهان هستیپول و شادیشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش نظریه تکامل در شناساالگو و عادت را بشکن و در احقیقت در علم، هرگز نهایی قانونمندی و محدودیت عالمابزار بقای موجود زنده از چرا بیماری های تخریبی مغدژا وو یا اشنا پنداریما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و سفری به آغاز کیهانوزن حقیقی معرفت و شناختتومورهای نخاعیپیدایش زبانطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنونقش ذهن و شناخت در حوادث انفجار و توقف تکاملی نشاحباب های کیهانی تو در تولوزالمعده(پانکراس)مصنوعابعاد اضافه ی کیهاننظام مثبت زندگیدائما بخوانمبانی ذهنی سیاه و سفیداساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی روان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسندرم گیلن باره به دنبال ژن هوش و ساختارهای حیاتی توازن مهمتر از فعالیت زیپرورش مغز مینیاتوری انساعلم راهی برای اندیشیدن اترازودوننقطه بی بازگشتانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت چهل و دومملاحظه های اخلاقی دربارهاحساسات کاذبهمیشه چشمی مراقب و نگهباداروی سل سپتمدیریت اینترنت بر جنگاصل علت و تاثیرهوش احساسیروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنسیاهچاله ها، دارای پرتو کمردرد با پوشیدن کفش مناتکامل چشمآنان که در قله اند هرگز خعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمنهادینه سازی فرهنگ اختلااولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت بیست و یکمنابع انرژی از نفت و گاز ادغام دو حیطه علوم مغز و هنر رها شدن از وابستگیدر هم تنیدگی کوانتومی و دمرز بین انسان و حیوان کجابلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری و وجودرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماساهچاله ها تبخیر نمیشودکوری گذرای ناشی از موبایتکثیر سلول در برابر توقف آیا هوش سریعی که بدون احسپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردنوشیدن چای برای مغز مفید اینکه به خاطرخودت زندگی حس و ادراک- قسمت شصت و چهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخوانمطالبه ی حق خودبه زودی شبکه مغزی به جای هدف از خلقت رسیدن به ابزارشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهوسرنوشتکتاب طبیعت در قالب هندسهمعرفت و شناختتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان هایی در جهان دیگرچگونه انتظارات بر ادراک اگر نیروی مغناطیس نباشد خودروهای هیدروژنیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدهزنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیماروقتی تو از یاد گرفتن باز تقویت استخوان در گرو تغذشلیک فراموشیگل زندگیمغز انسان برای شادمانی طآتش منبع انرژیجهانی در ذهنفتون های زیستینگاهت را بلند کنخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانمنحنی که ارتباط بین معرفاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشزیرک ترین مردمواقعیت های متفاوتتمرکز بر هدفشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزگاهی لازم است برای فهم و مغز حریص برای خون، کلید تإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجدا کردن ناخالصی هافساد اقتصادی سیتماتیک درابزار بقا از نخستین هماننتایج نادانی و جهلدو بیماری روانی خود بزرگ میگرن شدید قابل درمان اساز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیزبان جانسوزواکسن دیگری ضد کرونا از دتو انسانی و انسان، شایستپول و عقیدهشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون های تیروئید دالگوی بنیادین و هوشیاریحقیقت راستین انسان علم بقارچ بی مغز در خدمت موجودابزار بقای موجود زنده از چرا حیوانات سخن نمی گویندژاوو یا آشناپنداریما بخشی از این جهان مرتبطاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و سقوط درون جاذبه ای خاص، چوزوز گوشتومورهای ستون فقراتپیر شدن حتمی نیستطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسونقش روی و منیزیم در سلامتانقراض را انتخاب نکنیدحد و مرزها توهم ذهن ماستلیروپریم داروی ترکیبی ضدابعاد بالاترنظریه ی تکامل در درمان بیداروهای مصرفی در ام اسمباحث مهم حس و ادراکاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکسندرم پیریفورمیسژن یا نقشه توسعه مغز و نقتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپرتوهای صادر شده از سیاهعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنمیتوان با بیرون انداختنانسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت چهل و سومملاحظات بیهوشی قبل از جراخلاق و علوم اعصابهمیشه اطمینان تو بر خدا بداروی ضد چاقیمداخله ی زیانبار انساناصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش احساسیروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مسیاهچاله و تکینگی ابتدایکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتکامل و ارتقای نگاه تا عمآنزیم تولید انرژی در سلوعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانچهار میلیارد سال تکامل باولین دروغحس و ادراک قسمت بیست و دومنابع انرژی از نفت و گاز ارتقا و تکامل سنت آفرینش هنر، پر کردن است نه فحش ددر هر سوراخی سر نکنمرز جدید جستجو و اکتشاف، بلوغ چیستهوشیاری و افسردگیرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودسایه را اصالت دادن، جز فرکی غایب شدی تا نیازمند دلتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا هشیاری کوانتومی وجودسایتهای دیگرجلوتر را دیدنجمجمه انسان های اولیهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اینکه خانواده ات سالم باحساسیت روانی متفاوتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخوانمطالبی در مورد تشنجبه زیر پای خود نگاه نکن بهر چیز با هر چیز دیگر در ترشد مغز فرایندی پیچیده ابعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستکتاب، سفری به تاریخمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر کلام در آیات کلام بآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان یکپارچهچگونه به سطح بالایی از هواگر نعمت فراموشی نبود بسخورشید مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتزنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوویتنام نوعی کرونا ویروس تقویت حافظه یا هوش مصنوعشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوله ی ساچمه ایمغز انسان برای شادمانی طآثار باستانی تمدن های قدجهان، تصادفی نیستفروتنی و غرورچالش هوشیاری و اینکه چرا خطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانمنشأ اطلاعات و آموخته ها از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمزیست شناسی کل در جزء فراکواقعیت و مجازتمساح حد واسط میان مغز کوشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی مغز بزرگ چالش استمغز در تنهایی آسیب میبینافت فشار خون ناگهانی در وجدایی خطای حسی استفشار و قدرتابزار بقا از نخستین هماننجات در راستگوییدو بار در هفته ماهی مصرف میدان مغناطيسي زمین بشر از تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمباد و موجزبان ریشه هایی شناختی اسواکسن سرطانتو با همه چیز در پیوندیپوست ساعتی مستقل از مغز دشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون زنانه استروژنالگوبرداری از طبیعتحقیقت غیر فیزیکیقبل از آغازابزار بقای موجود زنده از چرا حجم مغز گونه انسان دردگرگونی های نژادی و تغییما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های مغزی عامل پارکییک پیام منفرد نورون مغزی توهم فضای خالیپیشینیان انسان از هفت میطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سنقش روزه داری در سالم و جانواع سکته های مغزیحریص نباشلیس دگرامفتامین یا ویاساتفاق و تصادفنظریه ی تکامل در درمان بیداروهای ام اسمجموعه های پر سلولی بدن ماستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مسندرم پس از ضربه به سرژن ضد آلزایمرتوسعه برخی شغل ها با هوش پرسش و چستجو همیشه باقی اعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکنمیتوان بر سیاه سیاه نوشانسان باشحس و ادراک قسمت نهمممانتین یا آلزیکسا یا اباخلاق پایه تکامل و فرهنگهمیشه داناتر از ما وجود دداروی ضد چاقیمدارک ژنتیکی چگونه انساناصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش در طبیعتروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی منفرد یا سیاهکنگره بین المللی سردرد دتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآینه در اینهعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهچهار ساعت پس از کشتار خوکاولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت بیست و سومنابع انرژی از نفت و گاز ارتقا یا بازگشت به قبل ازهوموارکتوس ها ممکن است ددر والنتاین کتاب بدید هممزایای شکلات تلخ برای سلبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوشیاری کوانتومیراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی مصنوعی با کیهان خود را طراحی میکندتئوری تکامل امروز در درمآیا واکنش های یاد گرفته وآیا یک، وجود داردجنبه های موجی واقعیتنیکولا تسلااینترنت بدون فیلتر ماهواخفاش با شیوع همه گیری جدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمطالعه ای بیان میکند اهدبه سخن توجه کن نه گویندههر جا که جات میشه، جات نیرشد مغز علت تمایل انسان بتفکر قبل از کارسریعترین کامپیوتر موجودکتابخانهمغز قلبتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا خداباوری محصول تکاملجهان یکپارچهچگونه باغبانی باعث کاهش اگر نعمت فراموشی نبود بسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خدازندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرویتامین E برای فعالیت صحتقویت سیستم ایمنیشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوئونمغز انسان رو به کوچک تر شآرامش و دانشجهش های ژنتیکی مفید در سافرگشت و تکامل تصادفی محض چالش هوشیاری و اینکه چرا خطای ادراک کارماابزار بقا از نخستین همانمنشاء کوانتومی هوشیاری ااز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار ازیست شناسی باور حقیقت یا واقعیت و انعکاستنفس هوازی و میتوکندریشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به مغز را از روی امواج بشناسافت هوشیاری به دنبال کاهجریان انرژی در سیستم های فضای قلب منبع نبوغ استابزار بقا از نخستین هماننخاع ما تا پایین ستون فقردو برابر شدن خطر مرگ و میمیدان های مغناطیسی قابل از تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وزبان شناسی مدرن در سطح سلواکسن سرطانتو با باورهایت کنترل میشپوشاندن خود از نورشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ویتامین K در ترمیم اسالتهاب شریان تمپورالحقیقت غیر قابل شناختقبل از انفجار بزرگابزار بقای موجود زنده از چرا خشونت و تعصبدانش قدرت استمانند آب باشاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادییک پیشنهاد خوب برای آسان توهم فضای خالی یا توهم فضپیشرفت های جدید علوم اعصطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقش رژیم غذایی بر رشد و اانگشت ماشه ایحرکت چرخشی و دائمی کیهانلا اکراه فی الدیناتوبان اطلاعات و پلِ بیننظریه ی تکامل در درمان بیداروهای تغییر دهنده ی سیمحل درک احساسات روحانیاستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختسندرم دزدی ساب کلاوینژنها نقشه ایجاد ابزار هوتوصیه های سازمان بهداشت پرسشگری نامحدودعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهنمایش تک نفرهانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت چهارممن کسی در ناکسی دریافتم اختلال خواب فرد را مستعد همیشه راهی هستداروی ضد تشنج با قابليت تمروری بر تشنج و درمان هایاصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت 11روشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهسیاهچاله ی تولید کنندهکنگره بین المللی سردرد دتکامل ابزار هوش ، راه پر آیندهعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهنوآوری ای شگفت انگیز داناوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک قسمت بیستممنابع انرژی از نفت و گاز ارتوکين تراپی روشی جديد هورمون شیرساز یا پرولاکتدر یک فراکتال هر نقطه مرکمسمومیت دانش آموزان بی گبنی عباس، ننگی بر تاریخهوش، ژنتیکی است یا محیطیراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانساخت شبکه عصبی با الفبای کیهانِ هوشیارِ در حال یاتئوری تکامل در پیشگیری و تئوری جدید، ویران کردن گآیا کیهان می تواند یک شبیجنسیت و تفاوت های بینایینیاز به آموزش مجازی دیجیایندرالخلا، حقیقی نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با امعماری، هندسه ی قابل مشابوزون هیگز چیستهر حرکت خمیده می شود و هر رشد در سختی استتفکر خلا ق در برابر توهم سرگیجه از شایعترین اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا دلفین ها می تواند از جهان کنونی و مغز بزرگتریفلج نخاعی با الکترودهای چگونه تکامل مغزهای کنونیاگر با مطالعه فیزیک کوانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز انفجار بزرگ تا انفجار درک فرد دیگر و رفتارهای ازندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین E در چه مواد غذایتلقین اطلاعات و حافظهشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وگمان میکنی جرمی کوچکی در مغز انسان رو به کوچکتر شدآرامش و سکونجهش های ژنتیکی غیر تصادففراموش کارها باهوش تر هسچالش هوشیاری و اینکه چرا خطای حسابزار بقا از نخستین همانمهندسی ژنتیک در حال تلاش از تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینبیوگرافیزیست، مرز افق رویداد هستواقعیت خلا و وجود و درک متنفس هوازی و میتوکندریشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکگذشته را دفن کنمغز زنان جوانتر از مغز مرافتخار انسانجریان انرژی در سیستم های قفس ذهنابزار بقا از نخستین هماننخستین تمدن بشریدو برابر شدن خطر مرگ و میمیدان های کوانتومی خلااز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پازبان شناسی نوین نیازمند واکسن ضد اعتیادتو باید نیکان را به دست بپیموزایدشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمنقش ژنتیک در درمان اختلاامواجی که به وسیله ی ماشیحقایق ممکن و غیر ممکنقبرستان ها با بوی شجاعتابزار بقای موجود زنده از چرا در مغز انسان، فرورفتدانش محدود به ابعاد چهارماه رجباز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و ایک آلل ژنتیکی که از نئاندتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشرفت در عقل است یا ظواهطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سنقش رژیم غذایی در رشد و اانگشت نگاری مغز نشان میدحس متفاوتلاموژین داروی ضد اوتیسم؟اتوسوکسیمایدنظریه ی ریسمانداروهای ضد بیماری ام اس ومحل درک احساسات روحانی داستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سندرم سردرد به دلیل افت فژنها ، مغز و ارادهتوصیه های غیر دارویی در سآلودگی هوا چالش قرن جدیدعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراچند نرمش مفید برای کمردرانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت نوزدهممن پر از تلخیماختلال در شناسایی حروف و همیشه عسل با موم بخوریمداروی ضد تشنج با قابليت تمرکز هوشیاری، روح یا بدن اصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت نهمروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرسیاره ی ابلهانکنترل همجوشی هسته ای با هتکامل تکنولوژیآینده ی انسان در فراتر ازعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدنوار مغز مشاهده ی غیر مستايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک قسمت دهممنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط میکروب روده و پارهوش فوق العاده، هر فرد اسدر کمتر از چند ماه سوش جدمسمومیت دانش آموزان، قمابه قفس های سیاهت ننازهیچ چیز همیشگی نیستراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنساختن آیندهکیست هیداتید مغزکیست کلوئید بطن سومتا 20 سال آینده مغز شما به آیا گذشته، امروز وآینده جنسیت و تفاوت های بیناییچیز جدید را بپذیرایا کوچک شدن مغزانسان الخلا، خالی نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارزش خود را چگونه میشناسدرمان تشنجبوزون هیگز جهان را از متلهرچیز با یک تاب تبدیل به ز گهواره تا گورتفاوت مغز انسان و میمون هسرگردانیکرونا چه بر سر مغز می آورمغز مانند تلفن استتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دلفین ها میتوانند باجهان کاملی در اطراف ما پرفلج بل، فلجی ترسناک که آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل خوش قلبی و مهربانیاگر تلاش انسان امروز برامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش ازندگی در جمع مواردی را بربیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین کاتلاش ها برای کشف منابع جدشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وگنجینه ای به نام ویتامین مغز ایندگان چگونه استآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهش تمدنی عجیب و شگفت انسفراموشی همیشه هم بد نیستچالش هوشیاری و اینکه چرا خطر آلودگی هواابزار بقا از نخستین همانمهربانی، شرط موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیزاوسکا درمان گوشروالزارتان داروی ضد فشار تنفس بدون اکسیژنشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکگربه شرودینگر و تاثیر مشمغزهای کوچک بی احساسافراد آغاز حرکت خودشان رجریان انرژی در سیستم های قفس را بشکنابزار بقا از نخستین هماننخستین تصویر از سیاهچالهدو سوی واقعیتمیدان بنیادین اطلاعاتاز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی ازبان، نشان دهنده ی سخنگو واکسن علیه سرطانتو تغییر و تحولیپیموزایدشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزنقش گرمایش آب و هوا در همامیوتروفیک لترال اسکلروحل مشکلقدم زدن و حرکت دید را تغیابزار بقای موجود زنده از چرا ذرات بنیادی معمولاً دانش بی نهایتماپروتیلیناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستنیک جهش ممکن است ذهن انسانتوهم چیستپیشرفت ذهن در خلاقیت استظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارنقش زنجبیل در جلوگیری از انتقال ماده و انرژیحس چشایی و بویاییلایو دوم دکتر سید سلمان فاتصال مغز و کامپیوترنظریه تکامل در درمان بیمداروی فامپیریدین یا نورلمحدودیت چقدر موثر استاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنهای مشترک بین انسان و وتوصیه هایی در مصرف ماهیآلودگی هوا و ویروس کروناعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاچند جهانیانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت هفتممنابع انرژي پاک سرچشمه حاختلال در شناسایی حروف و همجوشی هسته ای، انرژِی بداروی ضد تشنج توپیراماتمرکز حافظه کجاستاصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت هفتمروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بسیاره ابلهانکنترل جاذبهتکامل جریان همیشگی خلقتآینده ی علم و فیزیک در60 ثعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان نوار مغز ترجمه رخدادهای ايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت دوازدهممنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی می تواند بر احدر آرزوهایت مداومت داشتهمسیر دشوار تکامل و ارتقابه مغز خزندگان خودت اجازهیچ وقت خودت را محدود به راه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورساختار فراکتال وجود و ذهساختار شبکه های مغزی ثابکاهش مرگ و میر ناشی از ابتا بحر یفعل ما یشاآیا پیدایش مغز از روی تصاجهل مقدسچیزی منتظر شناخته شدنایا این جمله درست است کسیخلاصه ای از مطالب همایش ممنبع هوشیاری کجاست قسمت از فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید ALSبی نهایت در میان مرزهاهز ذره، یک دنیاستتفاوت ها و تمایزها کلید بسربازان ما محققا غلبه می کریستال هامغز مادران و کودکان در زمتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان پیوستهفلج خوابچگونه جمعیت های بزرگ شکل خوشبختی دور از رنج های ماگر خواهان پیروزی هستیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسزندگی در سیاهچالهبیماری اسپینال ماسکولار ویتامین کا و استخوانتلاش هایی در بیماران قطع شناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وگویید نوزده و ایمنی ساکتمغز ابزار بقای برتر مادیآزمون تجربی، راهی برای رجهشهای مفید و ذکاوتی که دفراموشی و مسیر روحانیچالش دیدگاه های سنتی در بخطرات هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین همانموفقیت هوش مصنوعی در امتاز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان مشترک ژنتیکی موجوداواکنش های ناخودآگاه و تقتنها مانع در زندگی موارد شاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکگزیده ای از وبینار یا کنفمغز، فقط گیرندهافراد بی دلیل دوستدار تو جستجوی متن و تصویر به صورقلب و عقلابزار بقا از نخستین هماننخستین روبات های زنده ی جدولت یا گروهکمیدازولام در درمان تشنج از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمزبان، وسیله شناسایی محیطواکسنی با تاثیر دوگانه اتو جهانی هستی که خودش را پیچیدگی های مغزمگسششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش پیش زمینه ها و اراده امید نیکو داشته باش تا آنحلقه های اسرارآمیزقدرت مردمابزار بقای موجود زنده از چراروياها را به یاد نمی آدانشمندان موفق به بازگردماجرای جهل مقدساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق یک رژیم غذایی جدید، می توتوهم وجودپیشرفتی مستقل از ابزار هظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزنقش زبان در سلطه و قدرت ااندوه در دنیا استحس و ادراک (قسمت اول )لبخند بزن شاید صبح فردا زاثر مضر مصرف طولانی مدت رنظریه تکامل در درمان بیمداروی لیراگلوتیدمحدودیت های حافظه و حافظاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنهای هوش ، کدامندتوضیحی ساده در مورد هوش مآلودگی هوا و پارکینسونعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مچند جهانیانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت هفدهممنابع انرژی از نفت و گاز اختلالات مخچههمراه سختی، اسانی هستدارویی خلط آورمرکز حافظه کجاستاضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت پنجمريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدسیاره ابلهانکندر در بیماریهای التهابتکامل داروینی هنوز در حاآینده با ترس جمع نمیشودعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهننوار مغز در فراموشی هاايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت سوممنابع بی نهایت انرژی در دارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی و کشف زبان هایدر آسمان هدیه های نادیدنمسئول صیانت از عقیده کیسبه نقاش بنگرهیچ کاری نکردن به معنی چیراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی سادیسم یا لذت از آزار دادکاهش التهاب ناشی از بیماتاول کف پا و حقیقتآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهان فراکتالچیزی خارج از مغزهای ما نیایا ابزار هوشمندی یا مغز خلاصه ای از درمان های جدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53از مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی بی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزینه ای که برای اندیشیدتفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرنکریستال زمان(قسمت اولمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر کتامین در درمان پاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهفلج خواب چیستچگونه حافظه را قویتر کنیخانه ی تاریکاپی ژنتیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیمزندگی زمینی امروز بیش از بیماری اضطراب عمومیویتامین کا در سبزیجاتتلاشی برای درمان قطع نخاشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و گوشه بیماری اتوزومال رسسمغز ابزار برتر بقاآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهشهای مفید و ذکاوتی که دفرایند پیچیده ی خونرسانیچاالش ها در تعیین منبع هودفاع از پیامبرابزار بقا از نخستین همانمولتیپل اسکلروز در زنان از تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتزبان چهار حرفی حیات زمینواکنش به حس جدیدتنها در برابر جهانشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکمغزتان را در جوانی سیم کشافزایش قدرت ادراکات و حسجستجوی هوشیاری در مغز ماقلب دروازه ی ارتباطابزار بقا از نخستین هماننرمش های مفید برای درد زادوچرخه سواری ورزشی سبک و مکان زمان یا حافظه زماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداسفر فقط مادی نیستواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیچیدگی های مغزی در درک زصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش آتش در رسیدن انسان بهامید نجاتحمله ویروس کرونا به مغزقدرت کنترل خودابزار بقای موجود زنده از چراروياها را به یاد نمی آدانشمندان نورون مصنوعی سماجرای عجیب گالیلهاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهیکی از علل محدودیت مغز امتوهم وجودپاسخ گیاهان در زمان خوردعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمنقش زبان در سلطه و قدرت ااندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک (قسمت دوم )لحظات خوش با کودکاناثرات فشار روحی شدیدنظریه تکامل در درمان بیمداروی تشنجی دربارداریمخچه فراتر از حفظ تعادلاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنهای حاکم بر انسان و انستیوتیکسن داروی ضد جنونآلزایمرعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج چند جهانی و علمانسانیت در برابر دیگرانحس و ادراک قسمت هجدهممنابع انرژی از نفت و گاز اختلالات حرکتی در انسانهمراهی نوعی سردرد میگرنیداستانها و مفاهیمی اشتبامرکز خنده در کجای مغز استاطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت اولریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارسیر آفرینش از روح تا مغز کوچ از محیط نامناسبتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زنوار مغز در تشخیص بیماری ای نعمت من در زندگیمحس و ادراک قسمت سی و هشتممنابع جدید انرژیارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی یا حماقت طبیعدر آستانه ی موج پنجم کوویمسئولیت جدیدبه نقاش بنگرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است سازگاری با محیط بین اجزاکاهش حافظه هرچند فرایندیتابوهای ذهنیآیا امکان بازسازی اندامهجهان قابل مشاهده بخش کوچچیزی شبیه نور تو نیستایا بیماری ام اس (مولتیپخم شدن فضا-زمانمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلزمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحهزینه سنگین انسان در ازاتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد میگرن در کودکانکریستال زمان(قسمت دوم)مغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پر از چیزهای اسرار آفلج دوطرفه عصب 6 چشمنگاه محدود و تک جانبه، مشخانواده پایدارابتدا سخت ترین استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگزندگی زودگذربیماری بیش فعالیویتامین بی 12 در درمان دردتلاشی تازه برای گشودن معشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط گوشت خواری یا گیاه خواریمغز از بسیاری حقایق می گرآزمون ذهنی گربه شرودینگرجوانان وطنفرایند تکامل و دشواری هاناتوانی از درمان برخی ویدفاع در برابر تغییر ساختابزار بقا از نخستین همانمواد کوانتومی جدید، ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوزبان نیاز تکاملی استواکسن های شرکت فایزر آمرتنهایی رمز نوآوری استشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکمغزتان را در جوانی سیمکشافزایش مرگ و میر سندرم کوحفره در مغزقلب روباتیکابزار بقا از نخستین هماننرمش های مفید در سرگیجهدورترین نقطه ی قابل مشاهمکانیک کوانتومی بی معنی از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملسفر نامه سفر به بم و جنوب وبینار اساتید نورولوژی دتو در میانه ی جهان نیستی پیوند قلب خوک، به فرد دچاصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش انتخاب از طرف محیط، نامید جدید بر آسیب نخاعیحمایت از طبیعتقدرت انسان در نگاه به ابعابزار بقای موجود زنده از نزاع بین جهل و علم رو به پدانشمندان یک فرضیه رادیکماده ی تاریکاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاسلولهای بنیادی مصنوعی دریافته های نوین علوم پرده توهم بی خداییپختگی پس از چهل سالگي به عقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتنقش سجده بر عملکرد مغزاندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک قسمت 67لرزش ناشی از اسیب به عصباثرات مفید قهوههفت چیز که عملکرد مغز تو داروی جدید ALSمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی به کمک هوش طبیروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانسوخت هیدروژنی پاککل اقیانوس در یک ذرهتیک و اختلال حرکتیآملودیپین داروی ضد فشار عواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستچند روش ساده برای موفقیتانسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت هشتممنابع انرژی از نفت و گاز اختلالات صحبت کردن در انهندسه ی پایه ایدخالت در ساختار ژنهامرگ چیستاطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت دهمریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیسیستم تعادلی بدنکوچک شدن مغز از نئاندرتاتکامل داروینی هنوز در حاآیا ممکن است موش کور بی مغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزینوار مغزی روشی مهم در تشخای همه ی وجود منحس و ادراک قسمت سی و ششممناطق خاصی از مغز در جستجارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدر درمان بیماری مولتیپل مسئولیت در برابر محیط زیبه نادیدنی ایمان بیاورهیچ کس حقیقت را درون مغز هیچ اندر هیچرادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانستم با شعار قانون بدترین کاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر فکر بر سلامتآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان موازی و حجاب هانکاتی در مورد تشنجایا بدون زبان میتوانیم تخونریزی مغز در سندرم کوومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفرزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیهزاران سال چشم های بینا وتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد و علتهای آنکریستال زمان(قسمت سوم)مغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی جهان پر از چیزهای جادویی فناوری هوش مصنوعی نحوه خنگاه انسان محدود به ادراخار و گلابتدایی که در ذهن دانشمنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتزندگی سلول در بدن، جدای ابیماری تی تی پیویتامین بی هفدهتلاشی جدید در درمان ام اسشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیگیلگمش باستانی کیستمغز به تنهایی برای فرهنگ آزادی عقیده، آرمانی که تجوانان وطنفرایند حذف برخی اجزای مغناتوانی در شناسایی چهره دقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین همانموجود بی مغزی که می توانداز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقزبان و کلمه حتی برای کسانواکسن کووید 19 چیزهایی که تنبیه چقدر موثر استگزارش یک مورد جالب لخته وشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکمغط یک گیرنده استافزایش سرعت پیشرفت علوم حق انتخابقلب را نشکنابزار بقا از نخستین هماننرمشهای مهم برای تقویت عديدن با چشم بسته در خواب مکانیزمهای دفاعی در براباز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکسفر به مریخ در 39 روزوجود قبل از ناظر هوشمندتوقف؛ شکستپیوند مغز و سر و چالشهای ضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر نقش اتصالات بین سلولهای امید درمان کرونا با همانحوادث روزگار از جمله ویرقدرت ذهنابزارهای پیشرفته ارتباط نزاع بین علم و نادانی رو دانشمندان ژنی از مغز انسماده ی خالیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرسلام تا روشنایییاد گرفتن مداومتوهم تنهاییپروژه ی ژنوم انسانیعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بیننقش غذاها و موجودات دريااندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت 74لرزش عضله یا فاسیکولاسیواثرات مفید روزه داریهفت سین یادگاری از میراث داروی جدید s3 در درمان ام مخچه ابزاري که وظیفه آن فاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی به شناسایی کاروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بسودمندی موجودات ابزی بر کلمات بلند نه صدای بلندتیروفیبان موثر در سکته ی آموزش نوین زبانعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاچندین ماده غذایی که ماننانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت پنجممنابع انرژی از نفت و گاز اختلالات عضلانی ژنتیکهندسه ی رایج کیهاندر مانهای کمر دردمرگ و میر پنهاناطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت دومریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atسیستم دفاعی بدن علیه مغز کوچکترین چیز یک معجزه استکامل داروینی هنوز در حاآیا ما کالا هستیمغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پنوار عصب و عضلهای آنکه نامش درمان و یادشحس و ادراک قسمت سیزدهممنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدر سال حدود 7 میلیون نفر مستند جهان متصلبه هلال بنگرمشکل از کجاستبه کدامین گناه کشته شدندهیچگاه از فشار و شکست نترراز تغییربسیاری از بیماری های جدیستم، بی پاسخ نیستکاهش سن بیولوژیکی، تنها معنی روزهتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا احتمال دارد رویا از آجهان ما میتواند به اندازچگونه مولکول های دی ان ایایا تکامل هدفمند استخواندن ، یکی از شستشو دهنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطانزمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن هستي مادي ای که ما کوچکترتفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد تنشنکشف مکانیسم عصبی خوانش پمغز و اخلاقتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان دارای برنامهفیلمی بسیار جالب از تغیینگاه از بیرون مجموعهخارق العاده و استثنایی بابتذال با شعار دینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری زندگی، مدیریت انرژیبیماری دویکویتامین دی گنجینه ای بزرتمایل زیاد به خوردن بستنشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سگیاه بی عقل به سوی نور میمغز بیش از آنچه تصور میشوآزار دیگری، آزار خود استجواب دانشمند سوال کننده فراتر از دیوارهای باورنادیدنی ها واقعی هستنددل به دریا بزنموجودات مقهور ژنها هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به زبان و بیان نتیجه ساختماواکسن کرونا و گشودن پنجرتهدیدهای هوش مصنوعیگشایش دروازه جدیدی از طرشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش قهوه در سلامتیافسردگی و اضطراب در بیماحقیقت قربانی نزاع بین بی قیچی ژنتیکیابزار بقای موجود زنده از چرا ماشین باید نتایج را پدی متیل فومارات(زادیوا)(ما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی سفر تجهیزات ناسا به مریخ وراپامیل در بارداریتولید مثل اولین ربات های پیوند اندام از حیوانات بضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گینقش تیروئید در تکامل مغزامیدوار باش حتی اگر همه چحکمت الهی در پس همه چیزقدرت عشقابزارهای بقا از نخستین هنزاع بین علم و جهل رو به پدانشمندان پاسخ کوانتومی ماده ای ضد التهابیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهسلاح و راهزنییاد بگیر فراموش کنیتوهم جداییپروژه ی ژنوم انسانیعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژینقش غذاها و موجودات درياانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت 75لزوم سازگاری قانون مجازااثرات مضر ماری جواناهم نوع خواری در میان پیشیداروی جدید میاستنی گراویمخچه تاثیر گذار بر حافظهاستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در کامپیوترهاروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایسی و سه پل اصفهانکلوزاپین داروی ضد جنونتکنولوژی جدید که سلول هاآمارهای ارائه شده در سطح عید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون نه به اعداماهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت پنجاهمنابع انرژی از نفت و گاز اختراع جدید اینترنت کوانهندسه بنیادیندر محل کار ارزش خودت را بمرگ و میر بسیار بالای ناشاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت سومریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکسکوت و نیستیکووید نوزده و خطر بیماری تکامل زبانآیا ما تنها موجودات زنده غرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزنوار عصب و عضلهایمپلانت مغزیحس و ادراک قسمت ششممنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی الفاگودرمان های اسرار آمیز در آمشکلات نخاعیبه امید روزهای بهترهیپرپاراتیروئیدیسمراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلکایروپاکتیک چیستمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا احتمال دارد رویا از آجهان مادی، تجلی فضا در ذهچگونه میتوان با قانون جنایجاد احساساتخواب سالم عامل سلامتیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بزمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به سهستی ما پس از شروعی چگال تفاوت ایستایی و تکاپوسردرد سکه ایکشف مکانیسمی پیچیده در بمغز و اخلاقتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت چهارمجهان در حال نوسان و چرخشفیزیک مولکولها و ذرات در نگاه از دور و نگاه از نزدخبر مهم تلسکوپ هابلابداع دی ان ای بزرگترین دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانزونیسومایدبیماری دیستروفی میوتونیویروس مصنوعیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواگیاه خواری و گوشت خوار کدمغز برای فراموشی بیشتر کآسيب میکروواسکولاریا آسجوسازی مدرنفرد موفقنادانی در قرن بیست و یکم،دلایلی که نشان میدهد ما بموسیقی نواز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبزبان و بیان، در سایه پیشرواکسن کرونا از حقیقت تاتتو یک معجزه ایپل جویی اصفهانشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش مهاجرت در توسعه نسل ااقلیت خلاقحقیقت آنطور نیست که به نظقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصابزار بقای موجود زنده از چرا مغز انسان سه هزار سالدین اجباریما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بسفر دشوار اکتشافورزش هوازی مرتب خیلی به قتولید یا دریافت علمپیوند سر آیا ممکن استضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبنقش حفاظتی مولکول جدید دامیدواری و مغزحافظه میتواند بزرگترین دقضاوت ممنوعابزارهای بقا ازنخستین همنسبیت عام از زبان دکتر بردانشمندان اولین سلول مصنماده، چیزی نیستاز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومسلسله مباحث هوش مصنوعییادگیری مهارت های جدید دتوهم جدایی و توهم علمپروانه ی آسمانیعلم و روحتری فلوپرازیننقش غذاها و موجودات درياانرژی تاریکحس و ادراک قسمت 78لزوم سازگاری قانون مجازااجزای پر سلولی بدن انسان همه چیز موج استداروی جدید برای میاستنی مدل همه جانبه نگر ژنرالیاستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تسیلی محکم محیط زیست بر انکلام و زبان، گنجینه ای بستکنولوژی جدید که سلول هاآن چیزی که ما جریان زمان عامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکاننه جنگ و نه خونریزیاولویت بندی ها کجاستحس و ادراک قسمت پنجاه و یمنابع انرژی از نفت و گاز ادامه بحث تکامل چشمهندسه در پایه ی همه ی واکدر چه مرحله ای از خواب ، رمرگ انتقال است یا نابود شاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی قسمت ششمریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاسکوت، پر از صداکودک هشت ساله لازم است آدتکامل زبانآیا مغز تا بزرگسالی توسعغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به نوبت کودکانایمپلانت مغزی کمک میکند حس و ادراک قسمت شصت و هشتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط از بالا به پایین مدرمان های بیماری آلزایمر