دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

شناخت و معرفت، و نقش آن در تاثیر گذاری بر جهان

شناخت و معرفت، و نقش آن در تاثیر گذاری بر جهان.

آیا ما با مغزهای خود جهان را مشاهده می کنیم یا با شناختی فراتر از مغزهای مادی خود، جهان را می آفرینیم؟

در هم تنیدگی کوانتومی / مکانیک کوانتوم

برنامه قهوه من از دکتر زینب شمری

آیا میدانی ذره ای در اطراف کیهان یا در بدن موجود زنده دیگر، شاید روزگاری در لحظه ای، متصل به ذره ای بوده باشد- که اکنون در بدن تو است؟! و ممکن است تو تحت تاثیر آن قرار بگیری و نیز ممکن است تو، به روشی از طریق درهم تنیدگی کوانتومی بر اشیا تاثیر بگذاری؟

بار دیگر به شما خوش آمد می گویم که به برنامه من زینب شمری باعنوانقهوه من آمدید.

امروز در مورد درهم تنیدگی کوانتومی در مکانیک کوانتوم سخن می گوییم. معنی در هم تنیدگی کوانتومی چیست؟آیا به جهان های دیگر اشاره دارد؟ چرا اینشتین آن را رد کرد؟ تو جواب سوالات خود را در این ویدیو می گیری!!

فکر کن دو تا دستکش داری. ما این دودستکش را برای دو نفر در دو جای جهان می فرستیم نام یکی از این افارد نسمه و دیگرسارا است. این دو دستکش یکی مربوط به دست راست ودیگری مربوط به دست چپ است. وقتی سارا جعبه را باز می کند، دستکش مربوط به دست راست را می بیند. او بلافاصله می فهمد که نسمه دستکش مربوط به دست چپ را به دست آورده است. بله اگر من هم یکی از دستکش ها را داشته باشم، متوجه می شوم که دستکش دیگر، مخالف دستکش من است ولی اشیا- وقتی وارد مکانیک کوانتوم می شود- پیچیده تر می گردد.

بیایید با زبان فیزیک سخن بگوییم. به طور خلاصه در هم تنیدگی کوانتومی یعنی ما دو کوانتوم یا دو الکترون جدا داریم- که در گذشته با هم در ارتباط بوده اند حتی وقتی ما آنها را از هم جدا کنیم و هر کدام را به یک گوشه کیهان بیندازیم!! تو حتی اگر آنها را از هم جدا کنی، بادرهم تنیدگی کوانتومی آنها با هم در ارتباط خواهند بود!!

این، درهم تنیدگی کوانتومی است پس هر چیزی- که بر یکی از کوانتوم ها یا الکترون ها تاثیر بگذارد- در همان لحظه مستقیما بر دیگری هم تاثیر خواهد داشت؛ مثلا اگر من دو جعبه داشته باشم و هرکدام از الکترون ها را درون یک جعبه بگذارم و هر جعبه را به مسافت دور در جهان به سوی نسمه و سارا بفرستم، اگر سارا جعبه خود را باز کند و ببیند اسپین الکترون او رو به بالاست، در همان لحظه و بدون آن- که نسمه بداند الکترون او در کدام جهت حرکت میکند- متوجه خواهیم شد که اسپین و چرخش الکترون او رو به پایین است.

من عبارت اسپین را به کار می برم چون آسان است وگرنه منظور من جنبش ناگهانی زاویه دار و جهت گیری است. واژه اسپین، ساده تر است. این تصویر از الکترون دو ارزش و اندازه دارد؛ یکی به سمت بالا و دیگری به سمت پایین. یعنی دقیقا مانند یک سکه که شیر و شمشیر داشته باشد.

سوال اینجاست: چگونه اطلاعات یا پیام ها با این سرعت بین این دو الکترون حرکت می کند؟ این حالت “nonlocality[M1] ”عدم تاثیر مکانی خوانده می شود و آن، قدرت اشیا در شناسایی فوری حالت هر کدام آنها حتی در زمانی است- که مسافت خیلی زیادی ازهم دارند-. این مساله مهمی است.

ولی سوال ما پاسخ داده نشده است. چگونه اطلاعات به صورت فوری و ناگهانی بین دو ذره منتقل می شود؟ اینشتاین درهم تنیدگی کوانتومی را رد کرد و تصور کرد، خطایی در درهم تنیدگی کوانتومیوجود دارد و گفت در یک فاصله رفتار شبحی و مبهم وجود دارد.

حقیقت آن است حتی پس از آن- که از طریق تجربی ثابت شد درهم تنیدگی کوانتومی یک حقیقت فیزیکی است- مشکل حل نشد. به دو علت: اول اینکه نباید دو چیز در جهان ما وجود داشته باشد که به طور آنی با هم درارتباط باشند زیرا بر اساس نسبیت خاص اینشتاین، سریعترین سرعت در جهان ما سرعت نور است پس اگر بگوییم دو الکترون به صورت آنی و فوری با هم ارتباط بر قرار می کنند این یعنی ما زمان را حذف کرده ایم

و زمان = 0

و سرعت ارتباط، بی نهایت می شود و بزرگتر از سرعت نور است.

مورد دوم آن است که اینشتاین در مورد مکانیک کوانتومی می گوید: (این مکانیک همه داستان را تعریف نمی کند بلکه یک تئوری نسبی است و یک تصور جزیی و ناکامل از حقیقت فیزیکی است.)

من معتقدم برای حل اشکال از مطالب کتاب توهم بی خدایی استفاده کنیم: معتقدم برای حل این اشکال می توانیم تصور کنیم معلوماتی- که بین ذرات جابجا می شود- بین آنها در جهانی دیگر رخ می دهد و در آن، وجودی شبحی و سایه وار دارد و این جهان دیگر، اجازه می دهد اشیا با سرعتی بیشتراز سرعت نور در درون آن حرکت کنند. آیا امکان ندارد این جهان ها لطیفتر از جهان ما و ذرات آن، ظریفتراز ذرات ماده و نیرو درکیهان ما باشد به گونه ای که به ذرات اجازه حرکت با سرعتی بیشتر از سرعت نوری را بدهد- که ذرات نیرو یا فتون ها در این کیهان، با آن حرکت می کنند؟ آیا امکان ندارد کیهان ما- وقتی حالت اینگونه است

- فقط وجودی شبحی و سایه وار از کیهانی لطیفتر از خودش باشد؟)(کتاب توهم بی خدایی- احمد الحسن)

بر اساس نظریه نسبیت خاص اینشتین سرعت چیزی از سرعت نور نمی تواند بیشترشود؛ چه برسد به سرعت بی نهایت!!

سرعت عبارت است از فاصله بخش بر زمان. در این مورد(درهم تنیدگی کوانتومی)، بدون توجه به مسافت، سرعت، بی نهایت است و اطلاعات به صورت فوری و آنی منتقل می شود یعنی زمان برابر با صفر است به عبارت دیگر ما ممکن است بیان کنیم بعد زمان از جهانی- که پیام ها در آن منتقل میشود- حذف شده است. این یعنی پیام ها در جهان دیگری منتقل می شود و قوانین آن، اجازه چیزهایی را می دهد که در جهان ما ممکن نیست.

به علاوه، یعنی جهان دیگر باید بر جهان ما تاثیربگذارد و با آن در ارتباط باشد. و اشیا در جهان ما وجودی شبحی و سایه وار در آن جهان دارد. به گونه ای که آنها می توانند در آنجا مرتبط شوند و پیام ها را با سرعت بی نهایت بین هم منتقل کنند. به بیان دیگر شاید ما و موجودات در آن جهان، اشباح و سایه هایی از حقایقی لطیف تر و ظریف تر هستیم که در جهانی لطیف تر از جهان ما قرار دارد.

مکانیک کوانتوم دروازه ای را در کیهان شناسی برای اندیشه چند جهانی یا جهان های متعدد باز کرده است و این جهان ها می توانند بر هم تاثیر داشته باشند. من این را قبلا بیان کردم و و لینک این ویدیو را در پایین می گذارم.

اگر آنچه قبلا بیان کردم برای اثبات وجود روح انسان کافی نیست قطعا هر فرد عاقل را تحریک می کند از خودش بپرسد چقدر واقعی است که وجود ما محدود به این جهان باشد و ما فقط بدن هایی باشیم که از ماده این جهان آفریده شده است؟

امروز من در مورد فقط دو الکترون سخن گفتم ولی میدانی همه جهان یک رخداد کوانتومی است و به یک منشا واحد در زمان انفجار بزرگ بر می گردد. در گذشته برخی ذرات در کنار هم و چسبیده به هم بودند بنابراین یک ذره- که در حاشیه جهان یا درون بدن یک موجودزنده است- شاید روزگاری در کنار و پیوسته با ذره ای بوده باشد که اکنون در بدن تو هست!

و ممکن است وقتی تحت تاثیر قرار بگیرد تو هم تحت تاثیر باشی و نیز ممکن است تو به روشی از طریق درهمتنیدگی کوانتومی بر اشیای دیگر تاثیر بگذاری !!

(تو تصورمیکنی جرمی کوچکی در حالی جهان بزرگ تر در درون توست.)

https://www.youtube.com/watch…


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوش مصنوعی درمانگر کامپیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهخانواده پایداربه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدرمان های رایج ام اسبرخی نرمش ها برای زانوپیوند اندام از حیوانات بمرکز خنده در کجای مغز استروشی جدید در درمان سکته مإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتوهمات و شناخت حقیقتنقطه ای بود و دگر هیچ نبوسندرم پس از ضربه به سرتازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبضرب المثل یونانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز و از مغز جراحی گردن همیشه برای دیهوش عاطفی قسمت سومخطر آلودگی هوابی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلنددرمان دارویی سرطان رحم ببرداشتت از جهان رو زیاد پایان، یک آغاز استمسیر دشوار تکامل و ارتقاراه فراری نیستالگو نداشتیمفیزیک آگاهیتکنولوژی و پیشرفتنه بدبخت بلکه نادانسیاهچاله و تکینگی ابتدایترازودونابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیعقل مجادله گرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت، آن چیزی نیست که جلهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدو بیماری روانی خود بزرگ بیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهدرک فرد دیگر و رفتارهای ابسیاری از بیماری های جدیپرتوزایی از جسم سیاهمعماری، هندسه ی قابل مشارستگاری محدود به یک راه نامگا سه عامل مهم سلامتفرایند تکامل و دشواری هاتکامل داروینی هنوز در حانوار مغزی روشی مهم در تشخسانسور بر بسیاری از حقایتشویق خواندن به کودکانابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استعماد الدین نسیمی قربانی منبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تحباب هایی تو در توهزینه ای که برای اندیشیددیوار، از ابتدا توهم بودبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یادرب بسته با غیر خود باز متفاوت های زبانی سرمنشا تآنان که در قله اند هرگز خمغز ناتوان از توجیه پیدازمان شگفت انگیزانرژی بی پایان در درون هرقله سقوطتاول کف پا و حقیقتنوروز یا روز پایانیستارگانی قبل از آغاز کیهتعامل انسان و هوش مصنوعیابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سعسل طبیعی موثر در کنترل بموفقیت هوش مصنوعی در امتاز تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و هفتویتامین E در چه مواد غذایدانشمندان تغییر میدان مغباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در ذهن چند جانبه نیازمند نگتلاش هایی در بیماران قطع آیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ابزار برتر بقازونا به وسیله ویروس ابله انسانیت در برابر دیگرانسردرد و علتهای آنقبل از آغازتاثیر کتامین در درمان پاچگونه هموساپينس بر زمین ثبت امواج الکتریکی در عصاحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایسایتهای دیگرمیگرن شدید قابل درمان اساستفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت پنجاه و دواقعیت و مجازداروی جدید میاستنی گراویبحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهورفتار وابسته به شکلتنفس هوازی و میتوکندریآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغزتان را در جوانی سیم کشزبان نیاز تکاملی استايا اراده آزاد توهم است یشناسایی سلول های ایمنی الوتیراستامنگاه از بیرون مجموعهجهان مادی، تجلی فضا در ذهادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی ما بخشی از این جهان مرتبطحس و ادراک قسمت ششماصل، روان و نفس استواکسن دیگر کرونا ساخته شدارویی خلط آوربحثی درباره هوش و تفاوتهگیاه بی عقل به سوی نور میرویا و خبر از آیندهآپومورفین در پارکینسونتو با همه چیز در پیوندینقش ویتامین K در ترمیم اسسفر فقط مادی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکایندرالشاهکار شش گوشمقایسه رقابت و همکاریارتباط بین هوش طبیعی و هونابینایی در نتیجه ی گوشی جهان دارای برنامههوش مصنوعی از عروسک بازی مباحث مهم حس و ادراکخونریزی مغز در سندرم کوواعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرندر کمتر از چند ماه سوش جدبدون زمان، ماده ای وجود نگشایش دروازه جدیدی از طرروزه داری و بیمار ی ام اس آزمون ذهنی گربه ی شرودینتولترودیننقش رژیم غذایی بر رشد و اسلول بنیادین از مخاط بینتاثیر روغن رزماری استنشااگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهشجاعت و ترسمنابع انرژی از نفت و گاز از نخستین همانند سازها تجوانان وطنجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی درخدمت خلق وحمدل هولوگرافیک تعمیم یافخار و گلبه بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است درمان های علامتی در ام اسبرخی نرمش های گردنپیوند اندام حیوانات به امرگ چیستريتوکسيمب در درمان ام اسافت فشار خون ناگهانی در وALS نگاهی کامل بر بیماری وتوکل بر خدانقطه بی بازگشتسندرم جدایی مغزتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتضربه مغزی در تصادف رانندمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تجستجوی متن و تصویر به صورهوش عاطفی قسمت ششمخطرات هوش مصنوعیبی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنوندرمان زخم دیابتی با تکنوبررسي علل احتمالي تغيير پاکسازی مغزمسئول صیانت از عقیده کیسراه نجاتالگو و عادت را بشکن و در افیزیکدانان ماشینی برای تتکنولوژی جدید که سلول هانه جنگ و نه خونریزیسیاهچاله ی منفرد یا سیاهترازودونابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیعقل سالممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تحقایق ممکن و غیر ممکنهیچ کس حقیقت را درون مغز دو بار در هفته ماهی مصرف بیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابدرک نیازمند شناخت خویش ابشکه ای که ته نداره پر نمپرسش و چستجو همیشه باقی امعنی روزهرشته نوروایمونولوژی و نقاما شما از دید خفاش کور هفرایند حذف برخی اجزای مغتکامل زباننوار مغز، مفید و بی خطرساهچاله ها تبخیر نمیشودتشخیص ژنتیکی آتروفی های ابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شودعوامل موثر در پیدایش زبامنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز- از مغز حد و مرزها توهم ذهن ماستهزینه سنگین انسان در ازادید تو همیشه محدود به مقدبیان حقیقتکیست هیداتید مغزدرختان چگونه بر تشکیل ابتفاوت ایستایی و تکاپوآنزیم تولید انرژی در سلومغز و قلب در جنین موش مصنزمزمه ات مانده در گوشمانرژی تاریکقلب های سادهتابوهای ذهنینورالژیسخن نیکو مانند درخت نیکوتعامل انسان با هوش مصنوعاتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیعشق درونی به یگانگی خلقتموفقیت در تفکر استاز تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و هشتویتامین کادانشمندان روش هاي جدیدی بابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیذهن هوشیار در پس ماده ی متلاشی برای درمان قطع نخاآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز از بسیاری حقایق می گرزیان غذاهای پرچربانسان، گونه ای پر از تضادسردرد به دلیل مصرف زیاد مقبل از انفجار بزرگتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه هوشیاری خود را توسجلو رفتن یا عقبگرداحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعمیدان مغناطيسي زمین بشر استفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت پنجاه و سواقعیت و انعکاسداروی جدید آلزایمربحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبرفتار اجتماعی انسان، حاصتنفس بدون اکسیژنآیا جنین انسان، هوشمندی مغزتان را در جوانی سیمکشزبان و کلمه حتی برای کسانای نعمت من در زندگیمشواهدی از نوع جدیدی از حالوزالمعده(پانکراس)مصنوعنگاه از دور و نگاه از نزدجهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی از عروسک بازی ما تحت کنترل ژنها هستیم یحس و ادراک قسمت شصت و هشتاصلاح خطا با رفتن بر مسیرواکسن دیگری ضد کرونا از ددارویی ضد بیش فعالی سیستبحثی درباره هوش و تفاوتهگیاه خواری و گوشت خوار کدرویا بخشی حقیقی از زندگی آپومورفین در پارکینسونتو با باورهایت کنترل میشنقش ژنتیک در درمان اختلاسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکایا کوچک شدن مغزانسان الشاید گوشی و چشمی، آماده شمقابله ی منطقی با اعتراضارتباط شگفت مغز انسان و فناتوانی از درمان برخی ویجهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی از عروسک بازی مبتکران خودشکوفاخواندن ، یکی از شستشو دهنبقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعدر آرزوهایت مداومت داشتهبرنامه و ساختار پیچیده مپل جویی اصفهانروزه داری سلول های بنیادآزمون ذهنی گربه شرودینگرتومورها و التهاب مغزی عانقش رژیم غذایی در رشد و اسلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر رژیم گیاه خواری بر اگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی جشرکت نورالینک ویدیویی ازمنابع انرژی از نفت و گاز از نخستین همانند سازها تاز نشانه ها و آثار درک شدجواب سنگ اندازیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخارق العاده و استثنایی ببه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویادرمان ژنتیکی برای نوآوریبرخی یونها و مولکول های مپیوند سر آیا ممکن استمرگ و میر پنهانریه زغالیافت هوشیاری به دنبال کاهفقر داده ها در هوش مصنوعیتوپیراماتنمیتوان با بیرون انداختنسندرم دزدی ساب کلاوینتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً ضررهای مصرف شکر و قند بر منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش عاطفی بیشتر در زناندفاع از پیامبربی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فدرمان ساده ی روماتیسمبررسی مغز با امواج مادون پارادوکس ها در علممسئولیت جدیدراه های جدید برای قضاوت رالگوی بنیادین و هوشیاریفال نیکوتکنولوژی جدید که سلول هاچه زیاد است بر من که در ایسیاهچاله ی تولید کنندهتراشه مغز بدون واسطه ی دابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیعقلانیت بدون تغییرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تحل مشکلهیچ اندر هیچدو برابر شدن خطر مرگ و میبیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطاندرک و احساسبشریت از یک پدر و مادر نیپرسشگری نامحدودمعادله ها فقط بخش خسته کنرشد مغز فرایندی پیچیده اامروز دانش ژنتیک هیچ ابهفراتر از دیوارهای باورتکامل زباننوار مغز، ترجمه ی فعالیت سایه ی هوشیاریتشخیص آلزایمر سالها قبل ابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستعوامل ایجاد لغت انسانی و منبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز- از مغز حریص نباشهزاران سال چشم های بینا ودیدن خدا در همه چیزبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومدرختان اشعار زمینتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآواز خواندن در قفس، نشانمغز و اخلاقزنان باهوش ترانرژی تاریک که ما نمی توقلب و عقلتاثیر فکر بر سلامتنوسانات کوانتومی منبع ماسخن و سکوتتعداد کلی ذهن ها در جهان اتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایعشق، شلوغ کردن نیستمولکول ضد پیریاز تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و دومویتامین کا و استخواندانشمندان روشی برای تبدیباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولذهن و شیمی بدنتلاشی تازه برای گشودن معآیا هوش سریعی که بدون احسمغز به تنهایی برای فرهنگ زیباترین چیز در پیر شدنانعطاف پذیری مکانیسمی علسردرد تنشنقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه واکسن کرونا را توزجلوتر را دیدناخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمیدان های مغناطیسی قابل استفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت پنجاه و شواقعیت تقویت شدهداروی جدید ای ال اسبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیسترقیبی قدرتمند در برابر متنها مانع در زندگی موارد آیا جهان ذهن و افکار ما ممغط یک گیرنده استزبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر احتمالی عصاره تغلیای همه ی وجود منشواهدی از دنیسوان(شبه نئلیروپریم داروی ترکیبی ضدنگاه از درون قفس یا بیرونجهان مشارکتیهوش مصنوعی از عروسک بازی مانند آب باشحس و ادراک قسمت شصت و دواصول انجام برخی نرمش ها دواکسن سرطانداستانها و مفاهیمی اشتبابحثی درباره هوش و تفاوتهگیرنده باید سازگار با پیرویا تخیل یا واقعیتآب زندگی است قسمت چهارمتو باید نیکان را به دست بنقش گرمایش آب و هوا در همسفر به مریخ در 39 روزتاثیر درجه حرارت بر عملکایا این جمله درست است کسیشاید درست نباشدمقابله با کرونا با علم اسارتباط شگفت انگیز مغز انناتوانی در شناسایی چهره جهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک تا کممتواضع باشخواب زمستانی سلول های سربقا در ازای بیماریورزش در کمر درددر آسمان هدیه های نادیدنبرنامه ی مسلط ژنها در اختپل خواجو اصفهانروزهای بد باقی نمیماندآزادی عقیده، آرمانی که تتومورهای نخاعینقش زنجبیل در جلوگیری از سلول عصبی، در محل خاص خودتاثیر رژیم گیاه خواری بر اگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زاشربت ضد خلطمنابع انرژی از نفت و گاز شش مرحله تکامل چشممنابع انرژی از نفت و گاز از نظر علم اعصاب یا نرووسجوسازی مدرنهوش مصنوعی، اتفاقات و تحخبر مهم تلسکوپ هابلبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استدرمان پوکی استخوانبرخی اثرات مضر ویتامین دپیوند سر، یکی از راه حلهامرگ و میر بسیار بالای ناشریواستیگمینافتخار انسانفلج نخاعی با الکترودهای توانایی مغز و دیگر اجزای نمیتوان بر سیاه سیاه نوشسندرم سردرد به دلیل افت فتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آضررهای شکر بر سلامت مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحفره در مغزهوش عاطفی در زنان بیشتر ادفاع در برابر تغییر ساختبی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسدرمان سرگیجه بدون نیاز ببررسی و اپروچ جدید بر بیمپاسخ گیاهان در زمان خوردمسئولیت در برابر محیط زیراه های جدید برای قضاوت رالگوبرداری از طبیعتفاکسیبتتکینگینه عدم مطلق بلکه عدم با قسیاره ی ابلهانتراشه ها روی مغزابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیعقیده ی بی عملمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تحلقه های اسرارآمیزهیچگاه از فشار و شکست نتردو برابر شدن خطر مرگ و میبیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبدرک کنیم ما همه یکی هستیمبعد پنجمآلودگی هوا چالش قرن جدیدمعجزه های هر روزهرشد مغز علت تمایل انسان بانفجار و توقف تکاملی نشافرد موفقتکامل زبان انسان از پیشینوار عصب و عضلهسایه را اصالت دادن، جز فرتشخیص ایدزابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکارعواملی که برای ظهور لغت امنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز- از مغزتحرکات چشم، ترجمه کننده ی هستي مادي ای که ما کوچکتردیدگاه نارسای دوگانه ی مبیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتدرد و درستفاوتهای جنسیتی راهی براآینه در اینهمغز و اخلاقزنجیرها را ما باید پاره کانرژی خلا ممکن استقلب یا مغزتاثیر مشاهده بر واقعیت بنوشیدن چای برای مغز مفید سخن پاک و ثابتتعذیه ی ذهناتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهانعصب حقوق نورولوومولتیپل اسکلروز در زنان از خود رها شوحس و ادراک قسمت چهل و سومویتامین کا در سبزیجاتدانش، قفل ذهن را باز میکنباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورذهن تو همیشه به چیزی اعتقتلاشی جدید در درمان ام اسآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز بیش از آنچه تصور میشوزیباترین چیز در افزایش ساهرام مصر از شگفتی های جهسردرد سکه ایقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه آن شکری که می خوریمجمجمه انسان های اولیهاخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمیدان های کوانتومی خلااستفاده از سلول های بنیاواقعیت خلا و وجود و درک مداروی جدید برای میاستنی بحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباسترموزی از نخستین تمدن بشرتنها در برابر جهانآیا جهش های ژنتیکی، ویرونفرت، اسیب به خود استزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر ترکیبات استاتین (سای آنکه نامش درمان و یادششیشه ی بازالتی و سیلیکونلیس دگرامفتامین یا ویاسادغام میان گونه های مختلنگاه از درون مجموعه با نگجهان معناهوش مصنوعی از عروسک بازی ماه رجبحس و ادراک قسمت شصت و ششاصول توسعه ی یک ذهن کاملواکسن سرطاندخالت در ساختار ژنهابحثی درباره هوش و تفاوتهگالکانزوماب، دارویی جدیرویا حقی از طرف خداآب زندگی است قسمت هفتمتو برای خزیدن خلق نشده اینقش پیش زمینه ها و اراده سفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر درجه حرارت بر عملکایا ابزار هوشمندی یا مغز شایسته نیست در جیب خود قرملاحظه های اخلاقی دربارهارتباط شگفت انگیز مغز اننادیدنی ها واقعی هستندجهان ریز و درشتهوش مصنوعی از عروسک تا کممجموعه های پر سلولی بدن مخواب سالم عامل سلامتیبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختدر آستانه ی موج پنجم کوویبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پلاسمای غالبروزهای سختآزار دیگری، آزار خود استتومورهای ستون فقراتنقش زبان در سلطه و قدرت اسلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر رژیم گیاه خواری بر اگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهاگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردردششمین کنگره بین المللی سمنابع انرژی از نفت و گاز از نظر علم اعصاب اراده آزجامعه ی آسمانیهوش احساسیخدا موجود استبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستدرمان پوکی استخوانبرخی اختلالات عصبی مثانهپیوندهای پیچیده با تغییرمرگ و سوال از قاتلریاضیات یک حس جدید استافراد آغاز حرکت خودشان رفلج بل، فلجی ترسناک که آنتوازن مهمتر از فعالیت زینمای موفقیتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتبر را بردارابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آضعیف و قویمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحق انتخابهوش عاطفی در زنان بیشتر ادقیق ترین تصاویر از مغز ابیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور بدرمان سرگیجه بدون نیاز ببررسی ژنها در تشخیص بیماپختگی پس از چهل سالگي به مستند جهان متصلراه پیروزی در زندگی چیستالتهاب شریان تمپورالفاجعه ی جهل مقدستکامل فردی یا اجتماعینهایت معرفت و شناخت درک عسیاره ابلهانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانعلم و ادراک فقط مشاهده ی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تحمله ویروس کرونا به مغزهیپرپاراتیروئیدیسمدو داروی جدید برای میاستبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتادرک احساسات و تفکرات دیگبعد از کروناآلودگی هوا و ویروس کرونامعجزه ی چشمرشد در سختی استانقراض را انتخاب نکنیدفرد یا اندیشهتکامل ساختار رگهای مغزی نوار عصب و عضلهساخت سلول عصبی حتی پس از تصویر خورشید یا خود خورشابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی دعوارض ازدواج و بچه دار شدمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاز تکینگی تا مغز، از مغز حرکت چرخشی و دائمی کیهانهستی ما پس از شروعی چگال دژا وو یا اشنا پنداریبیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگدرد باسن و پا به دلیل کاهتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیندهمغز و سیر تکامل ان دلیلی زندگی فعال و مثبت روند آلانرژِی برای ایجاد اضطرابقلب دروازه ی ارتباطتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سختی ها رفتنی استتغییراتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادینعصب سیاتیکمواد کوانتومی جدید، ممکناز درخواست ها جدا شوحس و ادراک قسمت نهمویتامین بی 12 در درمان درددانش، یک انسان را ناسازگبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهذهن خود را مشغول هماهنگیتمایل زیاد به خوردن بستنآیا واکنش های یاد گرفته ومغز برای فراموشی بیشتر کزیر فشار کووید چه باید کراولویت بندی ها کجاستسردرد عروقی میگرنقدرت مردمتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه انتظارات بر ادراک جنین مصنوعیاختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگومیدان بنیادین اطلاعاتاستفاده از سلول های بنیاوالزارتان داروی ضد فشار داروی جدید برای کاهش وزنگل درون گلدانرمز و رازهای ارتباط غیر کتنهاییآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقاشی هایی با بوی گذشته یزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر تغذیه بر سلامت رواایمپلانت مغزیشکل های متفاوت پروتئین هلا اکراه فی الدینادغام دو حیطه علوم مغز و نگاه حقیقی نگاه به درون اجهان هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی ماپروتیلینحس و ادراک سی و هفتماصول سلامت کمرواکسن ضد اعتیاددر میان تاریکی و روشناییبحثی درباره هوش و تفاوتهگام کوچک ولی تاثیرگذاررویاها از مغز است یا ناخوآب زندگی است قسمت اولتو تغییر و تحولینقش آتش در رسیدن انسان بهسفر دشوار اکتشافتاثیر درجه حرارت بر عملکایا بیماری ام اس (مولتیپشادی، پاداش انجام وظیفهملاحظات بیهوشی قبل از جرارتباط غیرکلامی بین انسانادانی در قرن بیست و یکم،جهان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک تا کممجرم، گاهی قربانی استخواب سالم عامل سلامتی و یبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشدر درمان بیماری مولتیپل برین نت به جای اینترنتپمبرولیزوماب در بیماری چروش مقابله مغز با محدودیآسيب میکروواسکولاریا آستوهم فضای خالینقش زبان در سلطه و قدرت اسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر رژیم گیاهخواری بر سلام تا روشناییتاثیر رژِیم غذایی بر میگاگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عصبور باشمنابع انرژی از نفت و گاز از نظر علم اعصاب اراده آزجاودانگی مصنوعیهوش احساسیخدا نور آسمان ها و زمین ابه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستدرمان آرتروز با ورزش موضبرخی اصول سلامت کمرپیوندی که فراتر از امکانمرگ انتقال است یا نابود شریتوکسیمابافراد بی دلیل دوستدار تو فلج خوابتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنمایش تک نفرهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغزابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسطلوع و حقیقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت قربانی نزاع بین بی هوشمندی کیهاندل به دریا بزنبیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خواباندرمان سرگیجه بدون داروبررسی بیماری التهابی رودپدیده خاموش روشن در پارکمشکل از کجاستراه انسان شدن، راه رفتن وامواجی که به وسیله ی ماشیفاصله ها در مکانیک کوانتتکامل مادی تا ابزار هوشمنهایت در بی نهایتسیاره ابلهانتراشه ی بیولوژِیکابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمعلم و روحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تحمایت از طبیعتهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو سوی واقعیتبیماری دویککوچکی قلبدرک تصویر و زبان های مخلتبعد از کروناآلودگی هوا و پارکینسونمعجزه ی علمرشد، رسیدن به یک هدف نیستانواع سکته های مغزیفرد حساس از نظر عاطفی و بتکامل شناخت انسان با کشفنوار عصب و عضلهساخت شبکه عصبی مصنوعی با تصویر در هم تنیدگی کوانتابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهباعید نوروز مبارکمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاز تکینگی تا مغز، از مغز حس متفاوتهشت توصیه برای کاستن از ددژاوو یا آشناپنداریبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابدرد زانو همیشه نیاز به جرتقلید از روی طبیعتآینده ی انسان در فراتر ازمغز کوانتومیزندگی هوشمند در خارج از زانسولینقلب روباتیکتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نیکولا تسلاسرنوشتتغییر الگوی رشد مغزی با زاثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکعضلانی که طی سخن گفتن چقدموجود بی مغزی که می توانداز روده تا مغزحس و ادراک قسمت چهارمویتامین بی هفدهدائما بخوانبار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریخذهن سالمتمایز یا کشف یگانگیآیا یک، وجود داردمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟زیرفون داروی ضد ام اساولین قدم شناخت نقص های خسرطان کمیت گراییقدرت و شناخت حقیقتتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه به سطح بالایی از هوجنگ هفتاد و دو ملت همه را اختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های بمیدازولام در درمان تشنج حس و ادراک قسمت بیست و چهاستیفن هاوکینگ در مورد هواکنش های ناخودآگاه و تقداروی جدید برای ای ال اسگل زندگیرمز گشایی از اتصالات مغزتنهایی رمز نوآوری استآیا خداباوری محصول تکاملچقدر به چشم اعتماد کنیمزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر حرکات چشم بر امواج ایمپلانت مغزی و کنترل دو شکل پنجم مادهلاموژین داروی ضد اوتیسم؟ارتقا و تکامل سنت آفرینش نگاه دوبارهجهان هوشیارهوش مصنوعی از عروسک بازی ماجرای جهل مقدسحس و ادراک- قسمت پنجاه و اضطراب و ترسواکسن علیه سرطاندر مانهای کمر دردبحثی درباره احساسات متفاگامی در درمان بیماریهای رویاهای پر رمز و حیرتی درآب زندگی است قسمت دومتو جهانی هستی که خودش را نقش انتخاب از طرف محیط، نسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکایا بدون زبان میتوانیم تشب سیاه سحر شودممانتین یا آلزیکسا یا ابارتروز یا خوردگی و التهانازوکلسینجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی از عروسک تا کممحل درک احساسات روحانیخواب عامل دسته بندی و حفطبلوغ چیستوسواس، بیماری استدر سال حدود 7 میلیون نفر برای یک زندگی معمولیپنج اکتشاف شگفت آور در موروش های صرفه جویی در ایجاآسیب ها ناشی از آلودگی هوتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش سجده بر عملکرد مغزنقش غذاها و موجودات درياسلاح و راهزنیتاثیر سلامت دستگاه گوارشاگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پصبر لازمه ی پیروزی استمنابع انرژی از نفت و گاز از واقعیت امروز تا حقیقتجایی برای یاد گرفتن باقی هوش بشری تهدید برای بشریخدا بخشنده است پس تو هم ببه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان ام اس(مولتیپل اسکلبرخی اطلاعات روانشناسی مپیوستگی همه ی اجزای جهانمرگ تصادفیریسدیپلام تنها داروی تایافزایش قدرت ادراکات و حسفلج خواب چیستتوسعه برخی شغل ها با هوش چند نرمش مفید برای کمردرسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پطلای سیاهمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت آنطور نیست که به نظهوشیاری و وجوددلایلی که نشان میدهد ما ببیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمندرمان سرطان با امواج صوتبررسی سیستم تعادلی بدن اپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات نخاعیراه بی شکستامیوتروفیک لترال اسکلروفاصله ی همیشگی تصویر سازتکامل مداومنهادینه سازی فرهنگ اختلاسیب یکسان و دیدگاه های متتربیت کودکان وظیفه ای مهابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تحوادث روزگار از جمله ویرهاوکينگ پیش از مرگش رسالدولت یا گروهکبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه اسدرک حقیقت نردبان و مسیری بعد از کرونا دلخوشی بیهوآلزایمرمعجزه ی علم در کنترل کرونز گهواره تا گورانیس بی کسانفردا را نمیدانیمتکامل، نتیجه ی برنامه رینوار عصب و عضله مهم در تشساخت شبکه عصبی با الفبای تصویر زیبا از سلولابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بعامل کلیدی در کنترل کارآمنبع خواب و رویااز تکینگی تا مغز، از مغز حس چشایی و بویاییو هر کس تقوای خدا پیشه کندگرگونی های نژادی و تغییبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیمادردهای سال گذشته فراموش تقلید از طبیعتآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز آیندگان چگونه است ؟زندگی و داراییانسولین هوشمندقلب را نشکنتاثیر نگاه انسان بر رفتانیاز به آموزش مجازی دیجیسریع دویدن مهم نیستتغییر دیگران یا تغییر خواثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استغم بی پایانموجودات مقهور ژنها هستنداز سایه بگذرحس و ادراک قسمت نوزدهمویتامین دی گنجینه ای بزرداروهای مصرفی در ام اسبار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآیا کیهان می تواند یک شبیمغز بزرگ چالش است یا منفعزیرک ترین مردماولین مورد PML به دنبال تکسرعت فکر کردن چگونه استقدرت کنترل خودتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه باغبانی باعث کاهش جنگ و تصور از جنگاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بمکان زمان یا حافظه زمانحس و ادراک قسمت بیست و یکاستیفن هاوکینگ در تفسیر واکنش به حس جدیدداروی جدید برای دیابتگلوله ی ساچمه ایرمز پیشرفت تواضع است نه طتنبیه چقدر موثر استآیا دلفین ها می تواند از نقش قهوه در سلامتیزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر دوپامین و سروتونینایمپلانت مغزی کمک میکند شکرگزار هر چیزی باش که دالایو دوم دکتر سید سلمان فارتقا یا بازگشت به قبل ازنگاهی بر قدرت بینایی دراجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی ماجرای عجیب گالیلهحس و ادراک- قسمت بیست و پاطلاع رسانی اینترنتیواکسنی با تاثیر دوگانه ادر محل کار ارزش خودت را ببحثی درباره احساساتی غیرگامی در درمان بیماریهای رویای شفافآب زندگی است قسمت سومتو جدای از کیهان نیستینقش اتصالات بین سلولهای سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکایا تکامل هدفمند استشبیه سازی میلیون ها جهان من کسی در ناکسی دریافتم ارزش های وارونهنباید صبر کرد آتش را بعد جهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی از عروسک تا کممحل درک احساسات روحانی دخودآگاهی و هوشیاريبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی در عید نوروز مراقب تصادف برای پیش بینی آینده مغز دپول و شادیروش هایی برای کم کردن اضطآسیب روانی شبکه های اجتمتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)توهم چیستنقش غذاها و موجودات درياسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیاپل ویژن پرو در تشخیص بیمچرا مردم با زندگی میجنگنصبر و واقعیتمنابع انرژی از نفت و گاز از کجا آمده ام و به کجا میجایی خالی نیستهوش در طبیعتخدای رنگین کمانبه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان تومورهای مغزی با ابرخی بیماری ها که در آن بپیام های ناشناخته بر مغز مرگی وجود نداردریشه های مشترک همه ی موجوافزایش مرگ و میر سندرم کوفلج دوطرفه عصب 6 چشمتوصیه های سازمان بهداشت چند جهانیسوخت هیدروژنی پاکتداوم مهم است نه سرعتابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو طوفان فقر و گرسنگی و بی سمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت افرادهوشیاری و افسردگیدنیا فریب و سرگرمیبیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتدرمان ضایعات نخاعیبررسی علل کمر درد در میانپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات بین دو همسر و برخیرابطه تشنج و اوتیسمامید نیکو داشته باش تا آنفتون های زیستیتکامل چشمچهار میلیارد سال تکامل بسیر آفرینش از روح تا مغز ترجمه ای ابتدایی از اسراابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمعلم به ما کمک میکند تا مومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تحکمت الهی در پس همه چیزهدف یکسان و مسیرهای مختلدوچرخه در کاهش دردهای کمبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری درک دیگرانبعد از کرونا دلخوشی بیهوآملودیپین داروی ضد فشار معجزه در هر لحظه زندگیزمین در برابر عظمت کیهانانگشت ماشه ایفرزندان زمان خودتکثیر سلول در برابر توقف نوار عصب و عضله تعیین محلساختن آیندهتصویر زیبای اصفهانابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشنعادت همیشه خوب نیستمنتظر نمان چیزی نور را بهاز تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک (قسمت اول )وفور و فراوانیدانش قدرت استبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیدردی که سالهاست درمان نشتقویت استخوان در گرو تغذآینده با ترس جمع نمیشودمغز اندامی تشنه ی انرژی ازندگی بی دودانسان قدیم در شبه جزیره عقوی تر باشتاثیر نگاه انسان بر رفتاچیز جدید را بپذیرسریعترین کامپیوتر موجودتغییر دادن ژنها آیا روزی اثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتغم بی پایانمورد نادر همپوشانی دو بیاز علم جز اندکی به شما داحس و ادراک قسمت هفتمویروس مصنوعیداروهای ام اسبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجتمدن پیشرفته ی پیشینیانآیا گذشته، امروز وآینده مغز بزرگ چالشهای پیش روزیست شناسی کل در جزء فراکاولین مورد پیوند سر در انسطح آگاهی، رخدادهای زندگقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه تکامل مغزهای کنونیجنگ داده هااختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بمکانیک کوانتومی بی معنی حس و ادراک قسمت بیست و دواستخوان های کشف شده، ممکواکسن های شرکت فایزر آمرداروی جدید ضد میگرنگلوئونرمز بقای جهش ژنتیکیتهدیدهای هوش مصنوعیآیا دلفین ها میتوانند بانقش مهاجرت در توسعه نسل ازبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر دپاکین بر بیماری مایمپلانت نخاعی میتواند دشکست حتمیلبخند بزن شاید صبح فردا زارتوکين تراپی روشی جديد نگاهی بر توانایی اجزاي بجهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده ی تاریکحس و ادراک- قسمت شصت و چهاطلاعات حسی ما از جهان، چوابستگی یعنی قلادهدر چه مرحله ای از خواب ، ربخش فراموش شده ی حافظهگاهی لازم است برای فهم و روان سالمآب، زندگی است(قسمت پنجم)تو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش تیروئید در تکامل مغزسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکایجاد احساساتشبیه سازی سیستم های کوانمن پر از تلخیمارزش های حقیقی ارزش های غنبرو و انرژی مداومجهانی در ذهنهوش مصنوعی از عروسک تا کممحدودیت چقدر موثر استخودآگاهی و هوشیاريبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان درمان نگهدارنده ی اعتیادبرای اولین بار دانشمندانپول و عقیدهمدل های ریز مغز مینی برینروش هایی برای جلوگیری از آسیب عصب پا به دنبال اعتیآسانی موفقیتتوهم و خیالنقش غذاها و موجودات درياسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاریک ترین بخش شباپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالصبر بسیار بایدمنابع انرژی از نفت و گاز از کسی که یک کتاب خوانده جاذبههوش عاطفی قسمت 11خدایی که ساخته ی ذهن بشر به سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمردرمان تشنجبرخی بیماری های خاص که بدپیدایش زبانمراحل ارتقای پله پله کیهریشه های مشترک حیاتافزایش سرعت پیشرفت علوم فن آوری های جدید علیه شناتوصیه های غیر دارویی در سچند جهانیسودمندی موجودات ابزی بر تداخل مرزها و صفات با بینابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پطوفان زیباییمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت انسانهوشیاری کوانتومیدنیا مکانی بسیار اسرارآمبیماری های میتوکندریکمردرددرمانهای بیماری پارکینسبرطرف کردن خشونت را از خاپروانه ی آسمانیمشکلات روانپزشکی پس از سرادیوی مغز و تنظیم فرکانامید نجاتفروتنی معرفتیتکامل و ارتقای نگاه تا عمچهار ساعت پس از کشتار خوکسیستم تخلیه ی مغز بینشی نترس و آرمان هاابزار بقا از نخستین هماننعناععلم بدون توقفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تحافظه میتواند بزرگترین دهدف یکسان، در مسیرهای متدوچرخه سواری ورزشی سبک و بیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آددرک درست از خود و هوشیاریتفکر قبل از کارآموزش نوین زبانمعرفت و شناختزمین زیر خلیج فارس تمدنی انگشت نگاری مغز نشان میدفرضیه ای جدید توضیح میدهتأثیر نیکوتین سیگار بر منوبت کودکانساختن آینده، بهترین روش تصویربرداری فضاپیمای آمابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود دعادت کن خوب حرف بزنیمنتظر زمان ایده آل نشواز تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک (قسمت دوم )وقاحت و تمسخر دیگراندانش محدود به ابعاد چهاربا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریدرس گرفتن از شکست هاتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا فراموشی حتمی استمغز انسان ایا طبیعتا تمازندگی در جمع مواردی را برانسان میوه ی تکاملقیچی ژنتیکیتاثیر ویتامین دی بر بیماچیزی منتظر شناخته شدنسرگیجه از شایعترین اختلاتغییر زودتر اتصالات مغزیاثرات مفید روزه داریهنر فراموشیغیرقابل دیدن کردن مادهموسیقی نوازدواج های بین گونه ای، رحس و ادراک قسمت هفدهمویروس های باستانی، مغز مداروهای تغییر دهنده ی سیبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورذهت را روی چیزهای مفید متتمدن بشری و مغز اخلاقیآیا پیدایش مغز از روی تصامغز بزرگ و فعال یا مغز کوزیست شناسی باور حقیقت یا اولین هیبرید بین انسان و سعی کن به حدی محدود نشویقدرت ذهنتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه جمعیت های بزرگ شکل جنبه های موجی واقعیتاختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی مکانیزمهای دفاعی در برابحس و ادراک قسمت بیست و سواستروژن مانند سپر زنان دواکسن کووید 19 چیزهایی که داروی جدید ضد الزایمرگمان میکنی جرمی کوچکی در رمز جهانتو یک معجزه ایآیا دست مصنوعی به زودی قانقش میدان مغناطیسی زمین زبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر داروهای ضد التهاب ایمان به رویاشگفت نیست من عاشق تو باشملحظات خوش با کودکانارتباط میکروب روده و پارنگاهت را بلند کنجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی ماده ی خالیحساسیت روانی متفاوتاطلاعاتی عمومی در مورد مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدر ناامیدی بسی امید استبخش های تنظیمی ژنومگاهی مغز بزرگ چالش استروبات ها قول میدهندآتاکسی فریدریشتو در میانه ی جهان نیستی نقش حفاظتی مولکول جدید دسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکایران بزرگشبکه های مصنوعی مغز به درمن بی من، بهتر یاد میگیرمارزش حقیقی زبان قسمت اولجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کممحدودیت های حافظه و حافظخودت را از اندیشه هایت حفبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان نابینایان آیا ممکنبرای تمدن سازی، باید در بپوست ساعتی مستقل از مغز دمدیون خود ناموجودروش هایی ساده برای کاهش اروش جدید تولید برقآشنا پنداریتوهم وجودنقش غذاها در کاهش دردهای سم زنبور ، کلیدی برای وارتاریکی من و تو و گرد و غباابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت صد قدح، نفتاده بشکستمنابع انرژی از نفت و گاز از آغاز خلقت تا نگاه انساجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش عاطفی قسمت نهمخدایا جز تو که را دارمبه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان جدید ALSبرخی توجهات در ببمار پارپیر شدن حتمی نیستمرز مرگ و زندگی کجاسترژیم های غذایی و نقش مهم افسردگی و اضطراب در بیمافناوری هوش مصنوعی نحوه ختوصیه هایی در مصرف ماهیچند جهانی و علمسی و سه پل اصفهانترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برطولانی ترین شبمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت اشیاهوشیاری سنتی یا هوشیاری دنیای شگفت انگیز کوانتومبیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کانادرماندگی به دلیل عادت کربزرگ فکر کنپرواز از نیویورک تا لوس آمشکلات روانپزشکی در عقب راز تغییرامید جدید بر آسیب نخاعیفروتنی و غرورتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنون و القلمسیستم تعادلی بدنتسلیم شدن از نورون شروع مابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو علم در حال توسعهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تحافظه های کاذبهدف از تکامل مغزدوپامین قابل حل در آببیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از درک عمیق در حیواناتتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآمارهای ارائه شده در سطح مغز فکر میکند مرگ برای دیزمان چیستانتقال ماده و انرژیفساد اقتصادی سیتماتیک درتأثیر نگاه انسان بر رفتانور از عمق تاریکیساختار فراکتال وجود و ذهتصور ما ازمشکلات و واقعیابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستعادت کردن به نعمتمنحنی که ارتباط بین معرفاز تکامل تا مغز از مغز تا حس و ادراک قسمت 67وقت نهيب هاي غير علمي گذشدانش بی نهایتبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها دست و پا زدن در سایه؟تقویت سیستم ایمنیآیا ممکن است موش کور بی ممغز انسان برای ایجاد تمدزندگی در سیاهچالهانسان ها می توانند میدان قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر ویروس کرونا بر مغز چیزی خارج از مغزهای ما نیتغییر عمودی سر انسان از پاثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهغرور و علمموسیقی هنر مایع استاسکلت خارجی در درمان اختحس و ادراک قسمت هجدهمویرایش DNA جنین انسان، برداروهای ضد بیماری ام اس وبازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتمدن زیر آبآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز بزرگترین مصرف کننده زیست، مرز افق رویداد هستاولین تصویر در تاریخ از سشلیک فراموشیقدرت عشقتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه جمعیت های بزرگ شکل جنسیت و تفاوت های بیناییاختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی ما انسانها چه اندازه نزدحس و ادراک قسمت بیستماسرار آفرینش در موجواکسن کرونا و گشودن پنجرداروی سل سپتگنجینه ای به نام ویتامین رمز جهان خاصیت فراکتالتو یک جهان در مغز خودت هسآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش محیط زندگی و مهاجرت دزبان جانسوزتاثیر داروی ضد تشنج سدیم این پیوند نه با مغز بلکه شگفت انگیز بودن کیهانلرزش ناشی از اسیب به عصبارتباط ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا جهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی ماده ای ضد التهابیخفاش کور و انسان بینا؟اطلاعاتی عمومی در مورد موبینار اساتید نورولوژی ددر هم تنیدگی مرزها و بی مبخش بزرگی حس و ادراک ما اگاهی جهت را عوض کنروبات های ریز در درمان بیآتاکسی مخچه ای خودایمنتوقف؛ شکستنقش حیاتی تلومر دی ان آ دسفری به آغاز کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکایرادهای موجود در خلقت بشبکیه های مصنوعیمننژیتارزش حقیقی زبان قسمت دومجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمحدودیت درک انسانخودروهای هیدروژنیبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان های اسرار آمیز در آبرای خودآگاه بودن تو بایپوشاندن خود از نورمدیریت اینترنت بر جنگپیموزایدمداخله ی زیانبار انسانروش صحبت کردن در حال تکامآشنا پنداریتوهم وجودنقشه مغزی هر فرد منحصر بهسماگلوتید داروی کاهش دهنتاریکی و نورابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا واصدای بم با فرکانس پایین، منابع انرژی از نفت و گاز از انفجار بزرگ تا انفجار جبران از دست رفته هاهوش عاطفی قسمت هفتمخرما منبع بسیار خوب آنتی بهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهدرمان جدید میگرن با انتی برخی توصیه ها برای واکسیپیشینیان انسان از هفت میمرز بین انسان و حیوان کجارژیم های غذایی و نقش مهم افسردگی و ساختار مغزفواید روزه داری متناوبتوضیحی ساده در مورد هوش مچند روش ساده برای موفقیتسیلی محکم محیط زیست بر انتروس جریان انرژیابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ طی یکصد هزار سال اخیر هرچمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت تنها چیزی است که شاهوش، ژنتیکی است یا محیطیدنیایی پر از سیاهچاله بیماری وسواسکمردرد و علل آندرها بسته نیستبزرگ شدن مغز محدود به دورپروتئین های ساده ی ابتدامشاهده گر جدای از شیء مشاراست دستی و چپ دستیامید درمان کرونا با همانفرگشت و تکامل تصادفی محض تکامل ابزار هوش ، راه پر نوآوری ای شگفت انگیز دانسیستم دفاعی بدن علیه مغز تست نوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث علم راهی برای اندیشیدن امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاست هدف از خلقت رسیدن به ابزادورترین نقطه ی قابل مشاهبیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی درگیری قلب در بیماری ویرتفکر خلا ق در برابر توهم آن چیزی که ما جریان زمان مغز قلبزمان و مکان، ابعاد کیهان انتروپی و هوشیاریفشار و قدرتتأثیر شیرینی های حاوی لونور درونساختار شبکه های مغزی ثابتصور از زمان و مکانابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریمعادت بد را ترک کنمنشأ اطلاعات و آموخته ها از تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک قسمت 74وقتی فهمیدی خطا کردی برگدانشمندان موفق به بازگردبا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستدست کردن در گوشتلقین اطلاعات و حافظهآیا ما کالا هستیممغز انسان برای شادمانی طزندگی زمینی امروز بیش از انسان یک کتابخانه استقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر ژنها بر اختلالات خچیزی شبیه نور تو نیستتغییرات منطقه بویایی مغزاجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیغربال در زندگیمیهمانهای ناخوانده عامل اسکار، لگوی هوشمندحس و ادراک قسمت هشتمویشن پروداروی فامپیریدین یا نورلبازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولذره ی معین یا ابری از الکتمدنی قدیمی در شمال خلیج آیا امکان بازسازی اندامهمغز حریص برای خون، کلید تزاویه نگاه ها یکسان نیستاولین دارو برای آتاکسی فشلیک فراموشیقضاوت ممنوعتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه حافظه را قویتر کنیجنسیت و تفاوت های بیناییاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی ما انسانها چه اندازه نزدحس و ادراک قسمت دهماسرار بازسازی اندام هاواکسن کرونا از حقیقت تاتداروی ضد چاقیگوهر با نظر دیگران سنگ نمرنگ کردن، حقیقت نیستتو کجای جهانیآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش مرکز تنفس سلولی در بیزبان ریشه هایی شناختی استاثیر درجه حرارت بر مغزاین اندوه چیستشگفت زده و حیران باشلرزش عضله یا فاسیکولاسیوارتباط متقابل با همه ی حیچالش هوشیاری و اینکه چرا جهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده، چیزی نیستخفاش با شیوع همه گیری جدیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نوجود قبل از ناظر هوشمنددر هم تنیدگی کوانتومیبخش بزرگتر کیهان ناشناختگذر زمان کاملا وابسته به روبات کیانآتش منبع انرژیتولید مولکول جدید توسط هنقش خرچنگ های نعل اسبی درسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر درجه حرارت بر عملکایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیشباهت مغز و کیهانمنابع انرژي پاک سرچشمه حارزش حقیقی زبان قسمت سومجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی به شناسایی کامخچه فراتر از حفظ تعادلخورشید مصنوعیبه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می تودرمان های بیماری آلزایمربرای رشد، باید از مسیر خطدرمان های بیماری اس ام ایبرای زندگی سالم، یافتن تپیموزایدمدارک ژنتیکی چگونه انسانروشهای نو در درمان دیسک بآشناپنداری چیستتوهم بی خدایینقشه های مغزی جدید با جزیسندرم کووید طولانیتاریکی خواهد ترسیدابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خوصرع و درمان های آنمنابع بی نهایت انرژی در داز بار خود بکاه تا پرواز جدا کردن ناخالصی هاهوش عاطفی قسمت یازدهخسته نباشی بابابهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و ودرمان جدید کنترل مولتیپلبرخی درمان های Spinal Muscular Atپیشرفت های جدید علوم اعصمرز جدید جستجو و اکتشاف، رژیم ضد التهابیاقلیت خلاقفیلمی بسیار جالب از تغییتیوتیکسن داروی ضد جنونچندین ماده غذایی که ماننسینوریپا داروی ترکیبی ضدتری فلوپرازینابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانطبیعت موجی جهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت خواب و رویاهیچ نقطه ای مرکزی تر از ادنیا، هیچ استبیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش منادرهای اسرارآمیز و پوشیدهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی پروتز چشممشاهده آینده از روی مشاهرجزخوانی هایی که امروز بامیدوار باش حتی اگر همه چفراموش کارها باهوش تر هستکامل تکنولوژینوار مغز مشاهده ی غیر مستسکوت و نیستیتست آر ان اس دز میاستنی گابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیعلم ساختن برج های چرخانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاست هر چیز با هر چیز دیگر در تديدن با چشم بسته در خواب بیندیشکودکان خود را مشابه خود تدرگیری مغز در بیماری کویتفاوت مغز انسان و میمون هآنچه ناشناخته است باید شمغز ما کوچکتر از نیم نقطهزمان و گذر آن سریع استانتظار گذر تندباد؟فضا و ذهن بازتئوری تکامل امروز در درمنوروفیبروماتوزسادیسم یا لذت از آزار دادتصادف یا قوانین ناشناختهابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستعادت دادن مغز بر تفکرمنشاء کوانتومی هوشیاری ااز تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک قسمت 75وقتی پر از گل شدی خودت را دانشمندان نورون مصنوعی سبا خدا باشکار امروز را به فردا نینددست آسمانتلاش ها برای کشف منابع جدآیا ما تنها موجودات زنده مغز انسان برای شادمانی طزندگی زودگذرانسان باشسرگردانیقانون گذاری و تکاملتاثیر کلام در آیات کلام بنکاتی در مورد تشنجتغییرات مغز پس از 40 سالگیاجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش دمقالاتمیوتونیک دیستروفیاساس انسان اندیشه و باور حس و ادراک قسمت هشتاد و نواقعیت فیزیکی، تابعی از داروی لیراگلوتیدبازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)ذرات کوانتومی زیر اتمی قتمرکز و مدیتیشنآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز در تنهایی آسیب میبینزاوسکا درمان گوشراولین دروغشنا در ابهای گرم جنوب نیاقطار پیشرفتتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاه من، نگاه تو و یا حقیجهل مقدساختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی ما اکنون میدانیم فضا خالحس و ادراک قسمت دوازدهماصفهان زیباواکسن کرونا ساخته شده توداروی ضد چاقیگویید نوزده و ایمنی ساکترنگین کمانتو کز محنت دیگران بی غمیآیا راهی برای رفع کم آبی نقش نگاه از پایین یا نگاهزبان شناسی مدرن در سطح سلتاثیر درجه حرارت بر عملکاین ایده که ذرات سیاهچالشگفتی های نقشه ی ژنتیکیلزوم گذر انسان از حدها و ارتباط چاقی و کاهش قدرت بچالش هوشیاری و اینکه چرا جهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده، چیزی بیش از یک خلا خلا، حقیقی نیستاعتماد به خوددر هم تنیدگی کوانتومی و پبخش دیگری در وجود انسان هگذشته را دفن کنروح و آب حیاتآثار باستانی تمدن های قدتولید مثل اولین ربات های نقش داروهاي مختلف معروف سلول های مغزی عامل پارکیتاثیر درجه حرارت بر عملکاکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیشباهت مغز با کیهان مادیمنابع انرژی از نفت و گاز ارزش خود را چگونه میشناسجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی تعاملیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلخوش قلبی و مهربانیبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امدرمان های جدید ALSبرخی ملاحظات در تشنج های پیچیدگی های مغزمگسمروری بر تشنج و درمان هایروشهای شناسایی قدرت شنواآشتی بهتر استتوهم تنهایینقشه با واقعیت متفاوت اسسندرم گیلن باره به دنبال تاریخ همه چیز را ثبت کردهابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استضایعه ی شبکه لومبوساکرالمنابع جدید انرژیاز بحث های کنونی در ویروسجدایی خطای حسی استهوش عاطفی قسمت پنجمخطا در محاسبات چیزی کاملبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامنددرمان جدید ام اسبرخی روش های تربیتی کودکپیشرفت در عقل است یا ظواهمرزهای حقیقی یا مرزهای ترژیم غذایی حاوی تخم مرغ واقیانوس نادانیفیروز نادریتیک و اختلال حرکتیچندجهانیسیگار عامل افزایش مرگ ومتری فلوپرازینابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سطبیعت بر اساس هماهنگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت در علم، هرگز نهایی هیچ چیز همیشگی نیستدندان ها را مسواک بزنید تبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرون قفس یا بیرون از آنبزرگترین خطایی که مردم مپروتز عصبی برای تکلممشاهدات آمیخته با اشتباهرحم مصنوعیامیدواریفراموشی همیشه هم بد نیستتکامل جریان همیشگی خلقتنوار مغز با توضیح دکتر فاسکوت، پر از صداتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استعلایم کمبود ویتامین E را منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاستهر جا که جات میشه، جات نیدی متیل فومارات(زادیوا)(بیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده درگیری مغز در بیماران مبتفاوت ها و تمایزها کلید بآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز مانند تلفن استزمان و صبراندوه در دنیا استفضای قلب منبع نبوغ استتئوری تکامل در پیشگیری و نورون هاي مصنوعی می توانسازگاری با محیط بین اجزاتضادهای علمیابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتعارضه جدید ویروس کرونا سمهمان ناخواندهاز تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک قسمت 78وقتی تو از یاد گرفتن باز دانشمندان یک فرضیه رادیکبا طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیدست بالای دستتلاش های جدید در ALSآیا مصرف مولتی ویتامین همغز انسان رو به کوچک تر شزندگی سلول در بدن، جدای اانسان جدید از چه زمانی پاسربازان ما محققا غلبه می قانون جنگلتاثیر کپسول نوروهرب بر نچگونه مولکول های دی ان ایتغییرات آب و هوایی که به احیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر ویتامین دی بر بیمامیگرن و پروتئین مرتبط با استفاده از مغز، وزن را کمحس و ادراک قسمت هشتاد و شواقعیت چند سویهداروی تشنجی دربارداریبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)ذرات کوانتومی زیر اتمی قتمرکز بر هدفآیا احتمال دارد رویا از آمغز را از روی امواج بشناسزبان فرایند تکاملی برای اولین سلول مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دقطره قطرهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاه مادی غیر علمی استجهان فراکتالاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی ما از اینجا نخواهیم رفتحس و ادراک قسمت سوماصل بازخوردواکسن آلزایمرداروی ضد تشنج با قابليت تگوش دادن بهتر از حرف زدنرهبر حقیقیتو پیچیده ترین تکنولوژی آیاما مقهور قوانین فیزیکنقش نظام غذایی در تکامل مزبان شناسی نوین نیازمند تاثیر درجه حرارت بر عملکاین ابتدای تناقض هاستشگفتی های زنبور عسللزوم سازگاری قانون مجازاارتباط هوش ساختار مغز و ژچالش هوشیاری و اینکه چرا جهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی ماست مالیخلا، خالی نیستاعتماد به خوددر هم تنیدگی کوانتومی و دبخشیدن دیگران یعنی آرامشگریه ی ابر، رمز طراوت باغروح در جهانی دیگر استآرامش و دانشتولید یا دریافت علمنقش درختان در تکاملسلول های بنیادیتاثیر درجه حرارت بر عملکاکوییفلکسنتایج نادانی و جهلشباهت های ریشه ای چند بیممنابع انرژی از نفت و گاز از فرد ایستا و متعصب بگذرجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی در کامپیوترهامخچه ابزاري که وظیفه آن فخوش خیالی و خوش بینیبه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده درمان های جدید میگرنبرخی مرزهای اخلاق و علوم پیچیدگی های مغزی در درک زمرکز هوشیاری، روح یا بدن روشی برای بهبود هوش عاطفآغاز فرایند دانستنتوهم جدایینقص های سیستمی ایمنیسندرم پیریفورمیستاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغضایعه ی عروقی مخچهمناطق خاص زبان در مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت اولخطا در محاسبات چیزی کاملبوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسدرمان جدید ای ال اس، توفربرخی سلولهای عصبی در تلاپیشرفت ذهن در خلاقیت استمزایای شکلات تلخ برای سلرژیم غذایی سالم و ضد التهالکترومغناطیس شنوایی و هفیزیک مولکولها و ذرات در تیکاگرلور داروی ضد انعقانه ناامیدی بلکه ارتقاسیاهچاله هاترک امروزابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان طعمه ی شبکه های ارتباط اجمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت راستین انسان علم بهیچ چیز، چقدر حقیقی استده روش موفقیتبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد ددرون آشفته ی تو و ظاهر خنبزرگترین درد از درون است پرورش مغز مینیاتوری انسامطالبه ی حق خودرحم مصنوعیامیدواری و مغزفراموشی و مسیر روحانیتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز ترجمه رخدادهای سکته مغزیتشنج چیستابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزعلایم کمبود ویتامین E را منبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تحافظه ی هوش مصنوعیهر حرکت خمیده می شود و هر دین اجباریبیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایدرگیری مغزی در سندرم کووتفاوت ها را به رسمیت بشناآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز مادران و کودکان در زمزمان واقعیت است یا توهماندوه دردی را دوا نمیکندقفس ذهنتئوری جدید، ویران کردن گنورون های ردیاب حافظهستم با شعار قانون بدترین تظاهر خوابیده ی مادهابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انسانعدم توقف تکامل در یک اندامهندسی ژنتیک در حال تلاش از تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک قسمت 82وقتی ریشه ها عمیقند از چیدانشمندان ژنی از مغز انسبالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیسدستورالعمل مرکز کنترل بیتلاش های جدید در درمان فرآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز انسان رو به کوچکتر شدزندگی، مدیریت انرژیانسان خطرناکترین موجودسردرد میگرنقانون جنگلتاثیر کپسول نوروهرب بر تچگونه میتوان با قانون جنتغییرات تکاملی سر انسان احیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتصفحه اصلیمیگرن و خواباستفاده از نظریه ی تکامل حس و ادراک قسمت پنجمواقعیت چیستداروی جدید ALSبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پذرات کوانتومی زیر اتمی قتمرکز بر امروزآیا احتمال دارد رویا از آمغز زنان جوانتر از مغز مرزبان متغیراوکرلیزوماب داروی جدید ششناخت حقیقت یا آرزوهای گلمس کوانتومیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاه محدود و تک جانبه، مشجهان قابل مشاهده بخش کوچادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی ما اشیا را آنطور که هستندحس و ادراک قسمت سی و هشتماصل در هم تنیدگی و جهانی واکسن ایرانی کرونا تولیدداروی ضد تشنج با قابليت تگوشه بیماری اتوزومال رسسروی و منیزیم در تقویت استتو آرامش و صلحیآگاهی فراتر از آگاهینقش نظریه تکامل در شناسازبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر درجه حرارت بر عملکاینکه به خاطرخودت زندگی شانس یا نتیجه ی تلاشلزوم سازگاری قانون مجازاارتباط پیوسته ی جهانچالش کمبود اندام برای پیجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی ماست مالی با هوش انسانیخلاصه ای از مطالب همایش ماعتماد بی موردوراپامیل در بارداریدر هر سوراخی سر نکنبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگربه شرودینگر و تاثیر مشروح رهاییآرامش و سکونتولید پاک و فراوان انرژینقش ذهن و شناخت در حوادث سلول های بنیادی منابع و اتاثیر رو ح و روان بر جسماکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییشباهت کیهان و مغزمنابع انرژی از نفت و گاز از مخالفت بشنوجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی در تفکر خلاق امخچه تاثیر گذار بر حافظهخوشبختی چیستبه هلال بنگریاد گرفتن مداومیاد بگیر فراموش کنیدرمان های جدید در بیماری برخی نکات از گاید لاین پرپیوند قلب خوک، به فرد دچامرکز حافظه کجاستروشی جدید در درمان قطع نخآغاز فصل سرما و دوباره تکتوهم جدایی و توهم علمنقص در تشخیص هیجانات عامسندرم پیریفورمیستازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینضایعات در عصب زیر زبانیمناطق خاصی از مغز در جستجاز تلسکوپ گالیله تا تلسکجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت دهمخطای ادراک کارمابی نهایت در میان مرزهاکفش و کتابدرمان جدید سرطانبرخی سيناپسها طی تکامل و پیشرفتی مستقل از ابزار همسمومیت دانش آموزان بی گرژیم غذایی ضد التهابیالکتروتاکسی(گرایش و حرکفیزیک هوشیاریتیروفیبان موثر در سکته ی نه به اعدامسیاهچاله های فضایی منابعترکیب آمار و ژنتیکابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهظهور امواج مغزی در مغز مصمنبع هوشیاری کجاست قسمت53از تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت غیر فیزیکیهیچ وقت خودت را محدود به دهن، بزرگترین سرمایهبیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد ددروغ نگو به خصوص به خودتبسیاری از مجرمان، خودشانپرکاری تیروئیدمطالبی در مورد تشنجرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرامیدی به این سوی قبر نیستفراموشی آرمانتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز در فراموشی هاسال سیزده ماههتشنج و حرکات شبه تشنجی قاابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشودعلائم عصبی آلزایمر، با امنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تحافظه انسان و حافظه ی هوشهرچیز با یک تاب تبدیل به دین، اجباری نیستبیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلدرگیری مغزی در سندرم کووتفاوت های بین زن و مرد فقآنها نمیخواهند دیگران رامغز چون ابزار هوش است دلیزمان پلانکاندوهگین نباش اگر درب یا قفس را بشکنتا 20 سال آینده مغز شما به نوروپلاستیسیتی چیستستم، بی پاسخ نیستتظاهری از ماده است که بیدابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بعدم درکمهندسی بدناز تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک قسمت 87ویتنام نوعی کرونا ویروس دانشمندان پاسخ کوانتومی باهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپدغدغه نتیجه ی نادانی استتلاش های جدید در درمان سرآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز ایندگان چگونه استزندان ذهنیانسان عامل توقف رشد مغزسردرد میگرن در کودکانقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر کپسول نوروهرب بر سچگونه مغز ما، موسیقی را پتغذیه بر ژنها تاثیر دارداحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اسسوالات پزشکیمیگرن و روزه داریاستفاده از هوش مصنوعی در حس و ادراک قسمت پنجاهواقعیت چیستداروی جدید s3 در درمان ام بحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در برفلکس وتری با توضیح دکتر تمساح حد واسط میان مغز کوآیا برای تولید مثل همیشه مغزهای کوچک بی احساسزبان مشترک ژنتیکی موجوداايندگان چگونه خواهند دیدشناخت درون، شناخت بیرون؛لووفلوکساسینتاثیر گیاهخواری بر رشد و نگاه کلی نگرجهان موازی و حجاب هااداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی ما به جهان های متفاوت خودحس و ادراک قسمت سی و ششماصل علت و تاثیرواکسن اسپایکوژنداروی ضد تشنج توپیراماتگوشت خواری یا گیاه خواریرویا و واقعیتتو افق رویداد جهان هستینقش هورمون های تیروئید دزبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر درجه حرارت بر عملکاینکه خانواده ات سالم باشانس یا تلاشلزوم عدم وابستگی به گوگل ارتباط انسانی، محدود به چالش دیدگاه های سنتی در بجهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی از عروسک بازی ماشین دانشخلاصه ای از درمان های جدیاعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قدر والنتاین کتاب بدید همبدون پیر فلکگزیده ای از وبینار یا کنفروزه داری متناوب، مغز را آرامش(سکوت) stillness و تکاپوتولید اندام با چاپ سه بعدنقش روی و منیزیم در سلامتسلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر روده بر مغزاکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقرشباهت زیاد بین سلول هاي عمنابع انرژی از نفت و گاز از نخستین همانند سازها تجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمخاطب قرار دادن مردم، کاخوشبختی دور از رنج های مبه کدامین گناه کشته شدندمدل همه جانبه نگر ژنرالیخانه ی تاریکبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید ددرمان های جدید سرطانبرخی نرمش ها برای درد زانپیوند مغز و سر و چالشهای مرکز حافظه کجاستروشی جدید در درمان نابینآغاز مبهم آفرینشتوهم جسمنقطه ی رسیدن به قلهسندرم پای بی قرارتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درضرورت زدودن افکارمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکنیکی تا مغز از مغز تجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت دومخطای حسبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهدرمان جدید سرطانبرداشت مغز ما از گذر زمانپپوگستمسمومیت دانش آموزان، قمارژیم غذایی ضد دردالکترودهای کاشتنیفیزیک و هوشیاریتکنولوژی های جدید و حالتنه به اعدامسیاهچاله ها، دارای پرتو ترکیب حیوان و انسانابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیظرف باید پر شود چه با چرک منبع هوشیاری کجاست؟ (قسماز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت غیر قابل شناختهیچ کاری نکردن به معنی چیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هدریای خدابسیاری از بیماری های جدیپرتوهای صادر شده از سیاهمطالعه ای بیان میکند اهدرساناها و ابر رساناها و عامیدی تازه در درمان سرطافرایند پیچیده ی خونرسانیتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز در تشخیص بیماری سانسور از روی قصد بسیاری تشنج عدم توازن بین نورون ابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبعلت خواب آلودگی بعد از خومنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تحباب های کیهانی تو در توهز ذره، یک دنیاستدیوار همه اش توهم بودبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکنددرگیری اعصاب به علت میتوتفاوت های تکاملی در مغز وآنژیوگرافی از مغزمغز چگونه صداها را فیلتر زمان به چه دلیل ایجاد میشاندام حسی، درک از بخش هایقله برای دیدن نه برای به تا بحر یفعل ما یشانوروز مبارکستون فقرات انسان دو پا جلتعویض دارو در تشنجابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستعدالت برای من یا برای همهمهربانی، شرط موفقیتاز تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک قسمت چهلویتامین E برای فعالیت صحدانشمندان اولین سلول مصنباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانوذهن ما از در هم شکستن منبتلاش های جدید شرکت نورالآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز ابزار بقای برتر مادیزونیسومایدانسانیت در هم تنیده و متصسردرد میگرنی در کودکانقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر کپسول نوروهرب بر سچگونه مغز پیش انسان یا همثبت و دستکار ی حافظهاحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احپیامهای کاربرانمیگرن سردردی ژنتیکی که باستفاده از انرژی خلاحس و ادراک قسمت پنجاه و یواقعیت های متفاوتداروی جدید لنفوم و لوکمیبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبرفتار مانند بردهتنفس هوازی و میتوکندریآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز، فقط گیرندهزبان چهار حرفی حیات زمینايا اراده آزاد توهم است یشناسایی تاریخچه ی تکاملیلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر انتخاب از طرف محیط نگاه انسان محدود به ادراجهان ما میتواند به اندازادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی ما با کمک مغز خود مختاريمحس و ادراک قسمت سیزدهماصل عدم قطعیت از کوانتوم واکسن اسپایکوژن ضد کروناداروی ضد جنون در درمان تیبحثی در مورد عملکرد لوب فگیلگمش باستانی کیسترویا و کابوستو انسانی و انسان، شایستنقش هورمون زنانه استروژنزدودن نقص از هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکاینترنت بدون فیلتر ماهواشاهکار قرنمقاومت به عوارض فشار خون ارتباط از بالا به پایین مچاالش ها در تعیین منبع هوجهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی از عروسک بازی مبانی ذهنی سیاه و سفیدخم شدن فضا-زماناعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریدر یک فراکتال هر نقطه مرکبدون بار گذشتهگزارش یک مورد جالب لخته وروزه داری و التهاب زیانبآزمون تجربی، راهی برای رتولید سلولهای جنسی از سلنقش روزه داری در سالم و جسلول بنیادی و ای ال استاثیر روزه داری بر سلامت اگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریشباهت زیاد بین سلول هاي عمنابع انرژی از نفت و گاز از نخستین همانند سازها تجوانان وطنهوش مصنوعی در خدمت خلق وح