دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

شناخت و معرفت، و نقش آن در تاثیر گذاری بر جهان

شناخت و معرفت، و نقش آن در تاثیر گذاری بر جهان.

آیا ما با مغزهای خود جهان را مشاهده می کنیم یا با شناختی فراتر از مغزهای مادی خود، جهان را می آفرینیم؟

در هم تنیدگی کوانتومی / مکانیک کوانتوم

برنامه قهوه من از دکتر زینب شمری

آیا میدانی ذره ای در اطراف کیهان یا در بدن موجود زنده دیگر، شاید روزگاری در لحظه ای، متصل به ذره ای بوده باشد- که اکنون در بدن تو است؟! و ممکن است تو تحت تاثیر آن قرار بگیری و نیز ممکن است تو، به روشی از طریق درهم تنیدگی کوانتومی بر اشیا تاثیر بگذاری؟

بار دیگر به شما خوش آمد می گویم که به برنامه من زینب شمری باعنوانقهوه من آمدید.

امروز در مورد درهم تنیدگی کوانتومی در مکانیک کوانتوم سخن می گوییم. معنی در هم تنیدگی کوانتومی چیست؟آیا به جهان های دیگر اشاره دارد؟ چرا اینشتین آن را رد کرد؟ تو جواب سوالات خود را در این ویدیو می گیری!!

فکر کن دو تا دستکش داری. ما این دودستکش را برای دو نفر در دو جای جهان می فرستیم نام یکی از این افارد نسمه و دیگرسارا است. این دو دستکش یکی مربوط به دست راست ودیگری مربوط به دست چپ است. وقتی سارا جعبه را باز می کند، دستکش مربوط به دست راست را می بیند. او بلافاصله می فهمد که نسمه دستکش مربوط به دست چپ را به دست آورده است. بله اگر من هم یکی از دستکش ها را داشته باشم، متوجه می شوم که دستکش دیگر، مخالف دستکش من است ولی اشیا- وقتی وارد مکانیک کوانتوم می شود- پیچیده تر می گردد.

بیایید با زبان فیزیک سخن بگوییم. به طور خلاصه در هم تنیدگی کوانتومی یعنی ما دو کوانتوم یا دو الکترون جدا داریم- که در گذشته با هم در ارتباط بوده اند حتی وقتی ما آنها را از هم جدا کنیم و هر کدام را به یک گوشه کیهان بیندازیم!! تو حتی اگر آنها را از هم جدا کنی، بادرهم تنیدگی کوانتومی آنها با هم در ارتباط خواهند بود!!

این، درهم تنیدگی کوانتومی است پس هر چیزی- که بر یکی از کوانتوم ها یا الکترون ها تاثیر بگذارد- در همان لحظه مستقیما بر دیگری هم تاثیر خواهد داشت؛ مثلا اگر من دو جعبه داشته باشم و هرکدام از الکترون ها را درون یک جعبه بگذارم و هر جعبه را به مسافت دور در جهان به سوی نسمه و سارا بفرستم، اگر سارا جعبه خود را باز کند و ببیند اسپین الکترون او رو به بالاست، در همان لحظه و بدون آن- که نسمه بداند الکترون او در کدام جهت حرکت میکند- متوجه خواهیم شد که اسپین و چرخش الکترون او رو به پایین است.

من عبارت اسپین را به کار می برم چون آسان است وگرنه منظور من جنبش ناگهانی زاویه دار و جهت گیری است. واژه اسپین، ساده تر است. این تصویر از الکترون دو ارزش و اندازه دارد؛ یکی به سمت بالا و دیگری به سمت پایین. یعنی دقیقا مانند یک سکه که شیر و شمشیر داشته باشد.

سوال اینجاست: چگونه اطلاعات یا پیام ها با این سرعت بین این دو الکترون حرکت می کند؟ این حالت “nonlocality[M1] ”عدم تاثیر مکانی خوانده می شود و آن، قدرت اشیا در شناسایی فوری حالت هر کدام آنها حتی در زمانی است- که مسافت خیلی زیادی ازهم دارند-. این مساله مهمی است.

ولی سوال ما پاسخ داده نشده است. چگونه اطلاعات به صورت فوری و ناگهانی بین دو ذره منتقل می شود؟ اینشتاین درهم تنیدگی کوانتومی را رد کرد و تصور کرد، خطایی در درهم تنیدگی کوانتومیوجود دارد و گفت در یک فاصله رفتار شبحی و مبهم وجود دارد.

حقیقت آن است حتی پس از آن- که از طریق تجربی ثابت شد درهم تنیدگی کوانتومی یک حقیقت فیزیکی است- مشکل حل نشد. به دو علت: اول اینکه نباید دو چیز در جهان ما وجود داشته باشد که به طور آنی با هم درارتباط باشند زیرا بر اساس نسبیت خاص اینشتاین، سریعترین سرعت در جهان ما سرعت نور است پس اگر بگوییم دو الکترون به صورت آنی و فوری با هم ارتباط بر قرار می کنند این یعنی ما زمان را حذف کرده ایم

و زمان = 0

و سرعت ارتباط، بی نهایت می شود و بزرگتر از سرعت نور است.

مورد دوم آن است که اینشتاین در مورد مکانیک کوانتومی می گوید: (این مکانیک همه داستان را تعریف نمی کند بلکه یک تئوری نسبی است و یک تصور جزیی و ناکامل از حقیقت فیزیکی است.)

من معتقدم برای حل اشکال از مطالب کتاب توهم بی خدایی استفاده کنیم: معتقدم برای حل این اشکال می توانیم تصور کنیم معلوماتی- که بین ذرات جابجا می شود- بین آنها در جهانی دیگر رخ می دهد و در آن، وجودی شبحی و سایه وار دارد و این جهان دیگر، اجازه می دهد اشیا با سرعتی بیشتراز سرعت نور در درون آن حرکت کنند. آیا امکان ندارد این جهان ها لطیفتر از جهان ما و ذرات آن، ظریفتراز ذرات ماده و نیرو درکیهان ما باشد به گونه ای که به ذرات اجازه حرکت با سرعتی بیشتر از سرعت نوری را بدهد- که ذرات نیرو یا فتون ها در این کیهان، با آن حرکت می کنند؟ آیا امکان ندارد کیهان ما- وقتی حالت اینگونه است

- فقط وجودی شبحی و سایه وار از کیهانی لطیفتر از خودش باشد؟)(کتاب توهم بی خدایی- احمد الحسن)

بر اساس نظریه نسبیت خاص اینشتین سرعت چیزی از سرعت نور نمی تواند بیشترشود؛ چه برسد به سرعت بی نهایت!!

سرعت عبارت است از فاصله بخش بر زمان. در این مورد(درهم تنیدگی کوانتومی)، بدون توجه به مسافت، سرعت، بی نهایت است و اطلاعات به صورت فوری و آنی منتقل می شود یعنی زمان برابر با صفر است به عبارت دیگر ما ممکن است بیان کنیم بعد زمان از جهانی- که پیام ها در آن منتقل میشود- حذف شده است. این یعنی پیام ها در جهان دیگری منتقل می شود و قوانین آن، اجازه چیزهایی را می دهد که در جهان ما ممکن نیست.

به علاوه، یعنی جهان دیگر باید بر جهان ما تاثیربگذارد و با آن در ارتباط باشد. و اشیا در جهان ما وجودی شبحی و سایه وار در آن جهان دارد. به گونه ای که آنها می توانند در آنجا مرتبط شوند و پیام ها را با سرعت بی نهایت بین هم منتقل کنند. به بیان دیگر شاید ما و موجودات در آن جهان، اشباح و سایه هایی از حقایقی لطیف تر و ظریف تر هستیم که در جهانی لطیف تر از جهان ما قرار دارد.

مکانیک کوانتوم دروازه ای را در کیهان شناسی برای اندیشه چند جهانی یا جهان های متعدد باز کرده است و این جهان ها می توانند بر هم تاثیر داشته باشند. من این را قبلا بیان کردم و و لینک این ویدیو را در پایین می گذارم.

اگر آنچه قبلا بیان کردم برای اثبات وجود روح انسان کافی نیست قطعا هر فرد عاقل را تحریک می کند از خودش بپرسد چقدر واقعی است که وجود ما محدود به این جهان باشد و ما فقط بدن هایی باشیم که از ماده این جهان آفریده شده است؟

امروز من در مورد فقط دو الکترون سخن گفتم ولی میدانی همه جهان یک رخداد کوانتومی است و به یک منشا واحد در زمان انفجار بزرگ بر می گردد. در گذشته برخی ذرات در کنار هم و چسبیده به هم بودند بنابراین یک ذره- که در حاشیه جهان یا درون بدن یک موجودزنده است- شاید روزگاری در کنار و پیوسته با ذره ای بوده باشد که اکنون در بدن تو هست!

و ممکن است وقتی تحت تاثیر قرار بگیرد تو هم تحت تاثیر باشی و نیز ممکن است تو به روشی از طریق درهمتنیدگی کوانتومی بر اشیای دیگر تاثیر بگذاری !!

(تو تصورمیکنی جرمی کوچکی در حالی جهان بزرگ تر در درون توست.)

https://www.youtube.com/watch…


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
خودآگاهی و هوشیارياگر میدانی مصیبت بزرگتر از واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسزمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تقلید از طبیعتهوش مصنوعی از عروسک بازی شلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد ولبخند بزن شاید صبح فردا زآتش منبع انرژیوبینار اساتید نورولوژی دجهانی که از یک منبع، تغذیمحدودیت های حافظه و حافظخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلزیرفون داروی ضد ام اسچگونه به سطح بالایی از هوتمرکز و مدیتیشنهوش مصنوعی از عروسک بازی شگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم منابع انرژی از نفت و گاز إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَیافته های نوین علوم پرده جاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین همانمرکز حافظه کجاستدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار بقای برتر مادیذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریزبان و شناخت حقیقت قسمت سچالش هوشیاری و اینکه چرا تو افق رویداد جهان هستیپول و عقیدههوش مصنوعی در کامپیوترهاشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع بی نهایت انرژی در دالگوی بنیادین و هوشیاریکل اقیانوس در یک ذرهحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از مسئول صیانت از عقیده کیسدژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز، فقط گیرندهرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و سفری به آغاز کیهاننجات در راستگوییتومورهای نخاعیپیر شدن حتمی نیستهوش عاطفی قسمت دومطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنومنبع هوشیاری کجاست قسمت انقراض را انتخاب نکنیدکوچک شدن مغز از نئاندرتاحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهاندائما بخواناساس انسان اندیشه و باور نقش گرمایش آب و هوا در همروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسندرم گیلن باره به دنبال فلج خوابچرا حیوانات سخن نمی گوینتوازن مهمتر از فعالیت زیپرتوهای صادر شده از سیاههیچ اندر هیچعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمانسان یک کتابخانه استکاهش حافظه هرچند فرایندیحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبداروی سل سپتاصل علت و تاثیرنقش زنجبیل در جلوگیری از روشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنسیاهچاله ها، دارای پرتو فراموشی و مسیر روحانینظریه ی تکامل در درمان بیتکامل چشمآنزیم تولید انرژی در سلوهزاران سال چشم های بینا وعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمموفقیت هوش مصنوعی در امتاولین دروغکریستال زمان(قسمت دوم)حس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و در هم تنیدگی کوانتومی و دبلندی در ذهن ما درک بلندیچند جهانیرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماساهچاله ها تبخیر نمیشودقلب و عقلهمیشه اطمینان تو بر خدا بتکثیر سلول در برابر توقف آیا هشیاری کوانتومی وجودویتامین بی هفدهپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردمیدازولام در درمان تشنج اینکه به خاطرخودت زندگی گوشت خواری یا گیاه خواریحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآوریرحم مصنوعیبه دنبال رستگاری باشنوآوری ای شگفت انگیز دانبعد از کروناسختی ها رفتنی استقدرت مردمهنر، پر کردن است نه فحش دتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا جهش های ژنتیکی، ویروواکسن های شرکت فایزر آمرجهان های بسیار دیگرماجرای جهل مقدسماجرای عجیب گالیلهخودآگاهی و هوشیارياگر نیروی مغناطیس نباشد از کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدهزنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارنیکولا تسلاتقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی از عروسک بازی شلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد ولحظات خوش با کودکانآثار باستانی تمدن های قدوجود قبل از ناظر هوشمندجهانی در ذهنمخچه فراتر از حفظ تعادلخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشزیرک ترین مردمچگونه باغبانی باعث کاهش تمرکز بر هدفگامی در درمان بیماریهای هوش مصنوعی از عروسک بازی شگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزمنابع انرژی از نفت و گاز افت فشار خون ناگهانی در ویاد گرفتن مداومجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین همانمرکز خنده در کجای مغز استدو بیماری روانی خود بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار برتر بقاذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیزبان جانسوزچالش هوشیاری و اینکه چرا تو انسانی و انسان، شایستپوست ساعتی مستقل از مغز دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع جدید انرژیالگوبرداری از طبیعتکلمات بلند نه صدای بلندحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از مسئولیت جدیددژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز، از مغز مغزتان را در جوانی سیم کشرمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و سقوط درون جاذبه ای خاص، چنخاع ما تا پایین ستون فقرتومورهای ستون فقراتپیشینیان انسان از هفت میهوش عاطفی قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسومنبع هوشیاری کجاست قسمت53انواع سکته های مغزیکوچکترین چیز یک معجزه اسحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترداروهای مصرفی در ام اساستفاده از مغز، وزن را کمنقش پیش زمینه ها و اراده روبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکسندرم پیریفورمیسفلج خواب چیستچرا حجم مغز گونه انسان درتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپرسش و چستجو همیشه باقی اهیچگاه از فشار و شکست نترعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمانسان باشکاهش دوپامین عامل بیماریحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابداروی ضد چاقیاصل عدم قطعیت از کوانتوم نقش زبان در سلطه و قدرت اروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های مسیاهچاله و تکینگی ابتدایفرایند پیچیده ی خونرسانینظریه ی تکامل در درمان بیتکامل و ارتقای نگاه تا عمآینه در اینههستي مادي ای که ما کوچکترعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانمولتیپل اسکلروز در زنان اولین سلول مصنوعیکریستال زمان(قسمت سوم)حس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش در هر سوراخی سر نکنبلوغ چیستچند جهانیرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودسایه را اصالت دادن، جز فرقلب دروازه ی ارتباطهمیشه داناتر از ما وجود دتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا واکنش های یاد گرفته وویتامین دی گنجینه ای بزرجلوتر را دیدنمکان زمان یا حافظه زماناینکه خانواده ات سالم باگیلگمش باستانی کیستحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخوانرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربه زودی شبکه مغزی به جای نوار مغز مشاهده ی غیر مستبعد از کرونا دلخوشی بیهوسرنوشتقدرت کنترل خودهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجواکسن کووید 19 چیزهایی که جهان هایی در جهان دیگرجهان یکپارچهماده ی تاریکخودت را از اندیشه هایت حفاگر نعمت فراموشی نبود بساز کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتزنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کونیاز به آموزش مجازی دیجیتقویت حافظه یا هوش مصنوعهوش مصنوعی از عروسک بازی شنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد ولرزش ناشی از اسیب به عصبآرامش و دانشوراپامیل در بارداریجهان، تصادفی نیستمخچه ، فراتر از حفظ تعادلخطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر درگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمزیست شناسی کل در جزء فراکچگونه تکامل مغزهای کنونیتمساح حد واسط میان مغز کوگاهی لازم است برای فهم و هوش مصنوعی از عروسک بازی شگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز افت هوشیاری به دنبال کاهیاد بگیر فراموش کنیجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین همانمرگ چیستدو بار در هفته ماهی مصرف از تکینگی تا مغز از مغز تمغز از بسیاری حقایق می گرذهن سالمباد و موجزبان ریشه هایی شناختی اسچالش هوشیاری و اینکه چرا تو با همه چیز در پیوندیپوشاندن خود از نورهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکمناطق خاصی از مغز در جستجالتهاب شریان تمپورالکلوزاپین داروی ضد جنونحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از مسئولیت در برابر محیط زیدگرگونی های نژادی و تغییاز تکامل تا مغز از مغز تا مغزتان را در جوانی سیمکشرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فسلول های مغزی عامل پارکینخستین تمدن بشریتوهم فضای خالیپیشرفت های جدید علوم اعصهوش عاطفی قسمت ششمطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمانگشت ماشه ایکووید نوزده و خطر بیماری حریص نباشاتفاق و تصادفداروهای ام اساستفاده از هوش مصنوعی در نقش آتش در رسیدن انسان بهروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مسندرم پس از ضربه به سرفلج دوطرفه عصب 6 چشمچرا خشونت و تعصبتوسعه برخی شغل ها با هوش پرسشگری نامحدودهیپرپاراتیروئیدیسمعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمانسان جدید از چه زمانی پاکاهش سن بیولوژیکی، تنها حس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد چاقیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرنقش زبان در سلطه و قدرت اروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی منفرد یا سیاهفرایند تکامل و دشواری هانظریه ی تکامل در درمان بیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیندههستی ما پس از شروعی چگال عدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهمواد کوانتومی جدید، ممکناوکرلیزوماب داروی جدید شکشف مکانیسم عصبی خوانش پحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازدر والنتاین کتاب بدید همبلعیدن ستاره توسط سیاهچاچند جهانی و علمراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی مصنوعی با قلب روباتیکهمیشه راهی هستتئوری تکامل امروز در درمآیا یک، وجود داردویروس مصنوعیجمجمه انسان های اولیهمکانیک کوانتومی بی معنی اینترنت بدون فیلتر ماهواگیاه بی عقل به سوی نور میحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخوانرساناها و ابر رساناها و عبه زیر پای خود نگاه نکن بنوار مغز ترجمه رخدادهای بعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستقدرت انسان در نگاه به ابعهورمون شیرساز یا پرولاکتتاثیر کلام در آیات کلام بآیا خداباوری محصول تکاملواکسن کرونا و گشودن پنجرواکسن کرونا از حقیقت تاتجهان یکپارچهماده ی خالیخودروهای هیدروژنیاگر نعمت فراموشی نبود بساز آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خدازندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرچیز جدید را بپذیرتقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی از عروسک بازی شناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد ولرزش عضله یا فاسیکولاسیوآرامش و سکونورزش هوازی مرتب خیلی به قجهش های ژنتیکی مفید در سامخچه ابزاري که وظیفه آن فخطای ادراک کارمااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ناتوان از توجیه پیدادرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار ازیست شناسی باور حقیقت یا چگونه جمعیت های بزرگ شکل تنفس هوازی و میتوکندریگاهی مغز بزرگ چالش استهوش مصنوعی از عروسک بازی شانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز افتخار انسانیادگیری مهارت های جدید دجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانمرگ و میر پنهاندو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز به تنهایی برای فرهنگ ذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وزبان شناسی مدرن در سطح سلچالش هوشیاری و اینکه چرا تو با باورهایت کنترل میشپیموزایدهوش مصنوعی درمانگر کامپیشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت امواجی که به وسیله ی ماشیکلام و زبان، گنجینه ای بسحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از مستند جهان متصلدانش قدرت استاز تکامل تا مغز، از مغز تمغط یک گیرنده استرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادینخستین تصویر از سیاهچالهتوهم فضای خالی یا توهم فضپیشرفت در عقل است یا ظواههوش عاطفی بیشتر در زنانطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانگشت نگاری مغز نشان میدکودک هشت ساله لازم است آدحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینداروهای تغییر دهنده ی سیاستفاده از انرژی خلانقش انتخاب از طرف محیط، نروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختسندرم دزدی ساب کلاوینفناوری هوش مصنوعی نحوه خچرا در مغز انسان، فرورفتتوصیه های سازمان بهداشت آلودگی هوا چالش قرن جدیدهاوکينگ پیش از مرگش رسالعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمانسان خطرناکترین موجودکایروپاکتیک چیستحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج با قابليت تاصول انجام برخی نرمش ها دنقش سجده بر عملکرد مغزروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهسیاهچاله ی تولید کنندهفرایند حذف برخی اجزای مغنظریه ی ریسمانتکامل ابزار هوش ، راه پر آینده ی انسان در فراتر ازو هر کس تقوای خدا پیشه کنعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهموجود بی مغزی که می تواندايندگان چگونه خواهند دیدکشف مکانیسمی پیچیده در بحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد در یک فراکتال هر نقطه مرکبنی عباس، ننگی بر تاریخچند روش ساده برای موفقیتراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانساخت شبکه عصبی با الفبای قلب را نشکنهمیشه عسل با موم بخوریمتئوری تکامل در پیشگیری و آیا کیهان می تواند یک شبیویرایش DNA جنین انسان، برجنبه های موجی واقعیتمکانیزمهای دفاعی در برابایندرالگیاه خواری و گوشت خوار کدخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلرشته نوروایمونولوژی و نقبه سخن توجه کن نه گویندهنوار مغز در فراموشی هاتفکر قبل از کارسریعترین کامپیوتر موجودقدرت ذهنهوش فوق العاده، هر فرد استاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا دلفین ها می تواند از تاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا دلفین ها میتوانند باواکسن کرونا ساخته شده توجهان کنونی و مغز بزرگتریماده ای ضد التهابیخورشید مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کواناز انفجار بزرگ تا انفجار معنی روزهدرک فرد دیگر و رفتارهای ازندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و چیزی منتظر شناخته شدنتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی از عروسک بازی شناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم سازگاری قانون مجازاآرامش(سکوت) stillness و تکاپوورزش هوازی ، بهترین تمریجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین همانمخچه تاثیر گذار بر حافظهخطای حساز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و اخلاقدرختان اشعار زمینبیوگرافیزیست، مرز افق رویداد هستچگونه جمعیت های بزرگ شکل تنفس هوازی و میتوکندریگذر زمان کاملا وابسته به هوش مصنوعی از عروسک بازی شاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز افراد آغاز حرکت خودشان ریادآوری خواب و رویاجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانمرگ و میر بسیار بالای ناشدو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بیش از آنچه تصور میشوذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پازبان شناسی نوین نیازمند چالش دیدگاه های سنتی در بتو باید نیکان را به دست بپیموزایدهوش مصنوعی درخدمت خلق وحشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسممنبع هوشیاری کجاست قسمت امیوتروفیک لترال اسکلروکلرال هیدرات برای خوابانحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از مشکل از کجاستدانش محدود به ابعاد چهاراز تکامل تا مغز، از مغز تنفرت، اسیب به خود استرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بنیادی منابع و انخستین روبات های زنده ی جتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشرفت ذهن در خلاقیت استهوش عاطفی در زنان بیشتر اطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانتقال ماده و انرژیکودک ایرانی که هوش او از حس متفاوتاتوسوکسیمایدداروهای ضد بیماری ام اس واستفاده از سلول های بنیانقش اتصالات بین سلولهای روح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سندرم سردرد به دلیل افت ففیلمی بسیار جالب از تغییچرا ذرات بنیادی معمولاً توصیه های غیر دارویی در سآلودگی هوا و ویروس کروناهاوکينگ پیش از مرگش رسالعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسرامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمانسان عامل توقف رشد مغزکار با یگانگی و یکپارچگیحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج با قابليت تاصول توسعه ی یک ذهن کاملنقش غذاها و موجودات درياروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرسیاره ی ابلهانفراتر از دیوارهای باورنظریه تکامل در درمان بیمتکامل تکنولوژیآینده ی علم و فیزیک در60 ثوفور و فراوانیعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدموجودات مقهور ژنها هستندايا اراده آزاد توهم است یکشف ارتباط جدیدی از ارتبحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پاردر کمتر از چند ماه سوش جدبه قفس های سیاهت ننازچندین ماده غذایی که ماننراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنساختن آیندهقیچی ژنتیکیهمجوشی هسته ای، انرژِی بتئوری جدید، ویران کردن گآیا گذشته، امروز وآینده ویشن پروجنسیت و تفاوت های بیناییما انسانها چه اندازه نزدایا کوچک شدن مغزانسان الگیرنده باید سازگار با پیخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با ارشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستنوار مغز در تشخیص بیماری تفکر خلا ق در برابر توهم سرگیجه از شایعترین اختلاقدرت عشقهوش مصنوعی می تواند بر احقضاوت ممنوعتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دست مصنوعی به زودی قاواکسن ایرانی کرونا تولیدجهان کاملی در اطراف ما پرماده، چیزی نیستخوش قلبی و مهربانیاگر تلاش انسان امروز برااز بحث های کنونی در ویروسمعادله ها فقط بخش خسته کندرک نیازمند شناخت خویش ازندگی در جمع مواردی را برچیزی خارج از مغزهای ما نیتلاش ها برای کشف منابع جدهوش مصنوعی از عروسک بازی شناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم سازگاری قانون مجازاآزمون تجربی، راهی برای رورزش و میگرنجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین همانمدل همه جانبه نگر ژنرالیخطر آلودگی هوااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و اخلاقدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیزاوسکا درمان گوشرچگونه حافظه را قویتر کنیتنفس بدون اکسیژنگذشته را دفن کنهوش مصنوعی از عروسک بازی شاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز افراد بی دلیل دوستدار تو یاری خدا نزدیک استجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانمرگ انتقال است یا نابود شدو سوی واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز برای فراموشی بیشتر کذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی ازبان، نشان دهنده ی سخنگو چاالش ها در تعیین منبع هوتو تغییر و تحولیپیچیدگی های مغزمگسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت امید نیکو داشته باش تا آنکمردردحل مشکلابزار بقای موجود زنده از مشکلات نخاعیدانش بی نهایتاز تکامل تا مغز، از مغز تنقش قهوه در سلامتیرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول های بدن تو پیر نیستننرمش های مفید برای درد زاتوهم چیستپیشرفتی مستقل از ابزار ههوش عاطفی در زنان بیشتر اظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاندوه در دنیا استکودکان میتوانند ناقل بی حس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترداروی فامپیریدین یا نورلاستفاده از سلول های بنیانقش تیروئید در تکامل مغزروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاسایتهای دیگرفیزیک مولکولها و ذرات در چراروياها را به یاد نمی آتوصیه هایی در مصرف ماهیآلودگی هوا و پارکینسونهدف یکسان و مسیرهای مختلعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمانسانیت در هم تنیده و متصکاربرد روباتهای ريزنانوحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج توپیراماتاصول سلامت کمرنقش غذاها و موجودات درياروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بسیاره ابلهانفرد موفقنظریه تکامل در درمان بیمتکامل جریان همیشگی خلقتآینده با ترس جمع نمیشودوقت نهيب هاي غير علمي گذشعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان موسیقی نوايا اراده آزاد توهم است یکشف جمجمه ای درکوه ایرهوحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهبه مغز خزندگان خودت اجازچندجهانیراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورساختار فراکتال وجود و ذهقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهمراه سختی، اسانی هستتا 20 سال آینده مغز شما به آیا پیدایش مغز از روی تصاواقعیت فیزیکی، تابعی از جنسیت و تفاوت های بیناییما انسانها چه اندازه نزدایا این جمله درست است کسیگالکانزوماب، دارویی جدیخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسدرمان تشنجرشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلنوار مغزی روشی مهم در تشختفاوت مغز انسان و میمون هسرگردانیقطار پیشرفتتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا رژیم غذایی گیاهی سلاواکسن اسپایکوژنجهان پیوستهماده، چیزی بیش از یک خلا خوشبختی دور از رنج های ماگر خواهان پیروزی هستیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمعجزه های هر روزهدرک و احساسزندگی در سیاهچالهچیزی شبیه نور تو نیستتلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی از عروسک بازی شناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم عدم وابستگی به گوگل آزمون ذهنی گربه ی شرودینورزش بهترین درمان بیش فعجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانمدل هولوگرافیک ژنرالیزهخطرات هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و سیر تکامل ان دلیلی دردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان مشترک ژنتیکی موجودانگاه محدود و تک جانبه، مشتنها مانع در زندگی موارد گربه شرودینگر و تاثیر مشهوش مصنوعی از عروسک بازی شاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز افزایش قدرت ادراکات و حسژن همه چیز نیستجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین همانمرگ تصادفیدولت یا گروهکاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمزبان، وسیله شناسایی محیطناتوانی از درمان برخی ویتو جهانی هستی که خودش را پیچیدگی های مغزی در درک زهوش احساسیششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست قسمت امید نجاتکمردرد ناشی از تنگی کاناحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از مشکلات بین دو همسر و برخیدانشمندان موفق به بازگرداز تکامل تا مغز، از مغز تنقش مهاجرت در توسعه نسل اروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق نرمش های مفید در سرگیجهتوهم وجودپاسخ گیاهان در زمان خوردهوشمندی کیهانظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاندوه دردی را دوا نمیکندکودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی لیراگلوتیداستفاده از سلول های بنیانقش حفاظتی مولکول جدید دروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیسوپاپ ها یا ترانزیستورهافیزیک و هوشیاریچراروياها را به یاد نمی آتوضیحی ساده در مورد هوش مآلزایمرهدف یکسان، در مسیرهای متعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمانسانیت در برابر دیگرانکاربرد روباتهای ريز، در حس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهدارویی خلط آوراضطراب و ترسنقش غذاها و موجودات درياريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدسیاره ابلهانفرد یا اندیشهنظریه تکامل در درمان بیمتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استوقتی فهمیدی خطا کردی برگعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنموسیقی هنر مایع استای نعمت من در زندگیمکشف جدید تلسکوپ جیمز وبحس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیدر آسمان هدیه های نادیدنبه نقاش بنگرنه به اعدامراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ساختار شبکه های مغزی ثابقانون مندی نقشه ژنتیکی مهمراهی نوعی سردرد میگرنیتا بحر یفعل ما یشاآیا آگاهی پس از مرگ از بیواقعیت چند سویهجهل مقدسما اکنون میدانیم فضا خالایا ابزار هوشمندی یا مغز گام کوچک ولی تاثیرگذارخلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید ALSرشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهانوار عصب و عضلهتفاوت ها و تمایزها کلید بسربازان ما محققا غلبه می هوش مصنوعی و کشف زبان هایسردرد میگرنلمس کوانتومیتاثیر کتامین در درمان پاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاواکسن اسپایکوژن ضد کروناجهان پیوستهماست مالیخانه ی تاریکاپی ژنتیکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمعجزه ی چشمدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری ای شبیه ام اس مولتزندگی زمینی امروز بیش از نکاتی در مورد تشنجتلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی از عروسک بازی شناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و مقاومت به عوارض فشار خون آزمون ذهنی گربه شرودینگرورزش در کمر دردجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانمدل هولوگرافیک تعمیم یافدفاع از پیامبراز تکینگی تا مغز از مغز تمغز کوانتومیدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتزبان چهار حرفی حیات زمیننگاه انسان محدود به ادراتنها در برابر جهانگزیده ای از وبینار یا کنفهوش مصنوعی از عروسک تا کمشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز افزایش مرگ و میر سندرم کوژن همه چیز نیستجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین همانمرگی وجود ندارددوچرخه سواری ورزشی سبک و از تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالش است یا منفعذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداسفر فقط مادی نیستناتوانی در شناسایی چهره تو دی ان ای خاص ميتوکندريپیوند قلب خوک، به فرد دچاهوش احساسیصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست قسمت امید جدید بر آسیب نخاعیکمردرد و علل آنحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از مشکلات روانپزشکی پس از سدانشمندان نورون مصنوعی ساز تکامل تا مغز، از مغز تنقش میدان مغناطیسی زمین رویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهسلولهای ایمنی القا کنندهنرمش های موثر در کمردردتوهم وجودپختگی پس از چهل سالگي به هوشیاری و وجودعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاندوهگین نباش اگر درب یا کودکان را برای راه آماده حس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدداروی تشنجی دربارداریاستفاده از سلول های بنیانقش حیاتی تلومر دی ان آ دروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دسوپاپ ها یا ترانزیستورهافیزیکدانان ماشینی برای تنزاع بین جهل و علم رو به پتیوتیکسن داروی ضد جنونآملودیپین داروی ضد فشار هدف از تکامل مغزعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج منبع هوشیاری در کجاست؟ قانسان، گونه ای پر از تضادکتاب گران و پرهزینه شد ولحس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانداستانها و مفاهیمی اشتبااطلاع رسانی اینترنتینقش غذاها در کاهش دردهای ریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارسیر آفرینش از روح تا مغز فرد حساس از نظر عاطفی و بهفت چیز که عملکرد مغز تو تکامل داروینی هنوز در حاآیا ممکن است موش کور بی موقتی پر از گل شدی خودت را غم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زمیهمانهای ناخوانده عامل ای همه ی وجود منکشتن عقیده ممکن نیستحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر آستانه ی موج پنجم کوویبه نقاش بنگرنه به اعدامراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مسادیسم یا لذت از آزار دادقانون گذاری و تکاملهندسه ی پایه ایتاول کف پا و حقیقتآیا امکان بازسازی اندامهواقعیت چیستجهان فراکتالما از اینجا نخواهیم رفتایا بیماری ام اس (مولتیپگامی در درمان بیماریهای خلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی ز گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرنوار عصب و عضلهتفاوت ها را به رسمیت بشناتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی یا حماقت طبیعسردرد میگرن در کودکانلوب فرونتال یا پیشانی مغآیا راهی برای رفع کم آبی واکسن دیگر کرونا ساخته شجهان پر از چیزهای اسرار آماست مالی با هوش انسانیخانواده پایدارابتدا سخت ترین استاز تکنیکی تا مغز از مغز تمعجزه ی علمدرک احساسات و تفکرات دیگبیماری اسپینال ماسکولار زندگی زودگذرچگونه مولکول های دی ان ایتلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی از عروسک بازی شواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط مقابله ی منطقی با اعتراضآزادی عقیده، آرمانی که توزن حقیقی معرفت و شناختجوانان وطنابزار بقا از نخستین همانمدل های ریز مغز مینی بریندفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز آیندگان چگونه است ؟درس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوزبان نیاز تکاملی استنگاه از بیرون مجموعهتنهایی رمز نوآوری استگزارش یک مورد جالب لخته وهوش مصنوعی از عروسک تا کمشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز افزایش سرعت پیشرفت علوم ژن هوش و ساختارهای حیاتی حفره در مغزابزار بقا از نخستین همانمراحل ارتقای پله پله کیهدورترین نقطه ی قابل مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالشهای پیش روذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملسفر نامه سفر به بم و جنوب نادیدنی ها واقعی هستندتو در میانه ی جهان نیستی پیوند مغز و سر و چالشهای هوش در طبیعتصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست قسمت امید درمان کرونا با همانکمردرد با پوشیدن کفش مناحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از مشکلات روانپزشکی در عقب دانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکامل تا مغز، از مغز تنقش محیط زندگی و مهاجرت درویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاسلولهای بنیادی مصنوعی درنرمشهای مهم برای تقویت عتوهم بی خداییپروژه ی ژنوم انسانیهوشیاری و افسردگیعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاندام حسی، درک از بخش هایکوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهداروی جدید ALSاستیفن هاوکینگ در مورد هنقش خرچنگ های نعل اسبی درروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانسوخت هیدروژنی پاکفاجعه ی جهل مقدسنزاع بین علم و نادانی رو تیک و اختلال حرکتیآموزش نوین زبانهدف از خلقت رسیدن به ابزاعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستمنبع هوشیاری در کجاست؟(قانعطاف پذیری مکانیسمی علکتاب زیست شناسی باورحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در اندخالت در ساختار ژنهااطلاعات حسی ما از جهان، چنقشه مغزی هر فرد منحصر بهریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیسیستم تعادلی بدنفردا را نمیدانیمهفت سین یادگاری از میراث تکامل داروینی هنوز در حاآیا ما کالا هستیموقتی تو از یاد گرفتن باز غم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیمیوتونیک دیستروفیای آنکه نامش درمان و یادشگل خاردار، زیباستحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژدر درمان بیماری مولتیپل به نادیدنی ایمان بیاورنه جنگ و نه خونریزیرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است سازگاری با محیط بین اجزاقانون جنگلهندسه ی رایج کیهانتابوهای ذهنیآیا انسان با مغز بزرگش اخواقعیت چیستجهان قابل مشاهده بخش کوچما اشیا را آنطور که هستندایا بدون زبان میتوانیم تخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلزمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحنوبت کودکاننور درونتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسردرد و علتهای آنلوتیراستامآیاما مقهور قوانین فیزیکواکسن دیگری ضد کرونا از دجهان پر از چیزهای جادویی ماشین دانشخار و گلابتدایی که در ذهن دانشمناز تکینگی تا مغز و از مغز معجزه ی علم در کنترل کروندرک تصویر و زبان های مخلتبیماری اضطراب عمومیزندگی سلول در بدن، جدای اچگونه میتوان با قانون جنتلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی شواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیمقابله با کرونا با علم اسآزار دیگری، آزار خود استوزوز گوشجوانان وطنابزار بقا از نخستین همانمدیون خود ناموجوددقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان ایا طبیعتا تمادست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقزبان و کلمه حتی برای کساننگاه از دور و نگاه از نزدتنبیه چقدر موثر استگشایش دروازه جدیدی از طرهوش مصنوعی از عروسک تا کمشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز افسردگی و اضطراب در بیماژن یا نقشه توسعه مغز و نقحق انتخابابزار بقا از نخستین همانمرز مرگ و زندگی کجاستديدن با چشم بسته در خواب از تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ و فعال یا مغز کورفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکسفر به مریخ در 39 روزنادانی در قرن بیست و یکم،توقف؛ شکستپیوند اندام از حیوانات بهوش عاطفی قسمت 11ضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر منبع هوشیاری کجاست قسمت امیدوار باش حتی اگر همه چکنفرانس تشنج هتل کوثر اصحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط مشاهده گر جدای از شیء مشادانشمندان ژنی از مغز انساز تکامل تا مغز، از مغز تنقش نگاه از پایین یا نگاهرویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرسلام تا روشناییچرا ماشین باید نتایج را پتوهم تنهاییپروژه ی ژنوم انسانیهوشیاری کوانتومیعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانرژی بی پایان در درون هرکی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریداروی جدید s3 در درمان ام استیفن هاوکینگ در تفسیر نقش داروهاي مختلف معروف روزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بسودمندی موجودات ابزی بر فاصله ها در مکانیک کوانتنزاع بین علم و جهل رو به پتیروفیبان موثر در سکته ی آمارهای ارائه شده در سطح هر چیز با هر چیز دیگر در تعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قامنبع خواب و رویااهرام مصر از شگفتی های جهکتاب طبیعت در قالب هندسهحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکدر مانهای کمر درداطلاعاتی عمومی در مورد منقشه های مغزی جدید با جزیریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atسیستم دفاعی بدن علیه مغز فرزندان زمان خودهم نوع خواری در میان پیشیتکامل داروینی هنوز در حاآیا ما تنها موجودات زنده ویتنام نوعی کرونا ویروس غیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پمیگرن و پروتئین مرتبط با ایمپلانت مغزیگل زندگیحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهاندر سال حدود 7 میلیون نفر به هلال بنگرچه زیاد است بر من که در ایرادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانستم با شعار قانون بدترین قانون جنگلهندسه بنیادینتاثیر فکر بر سلامتآیا احتمال دارد رویا از آواقعیت های متفاوتجهان موازی و حجاب هاما به جهان های متفاوت خودایا تکامل هدفمند استخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفرزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیبی عدالتی در توزیع واکسن نورون هاي مصنوعی می توانتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد ولوزالمعده(پانکراس)مصنوعآب زندگی است قسمت چهارمواکسن سرطانجهان دارای برنامهمبانی ذهنی سیاه و سفیدخارق العاده و استثنایی بابتذال با شعار دیناز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه در هر لحظه زندگیدرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری بیش فعالیزندگی، مدیریت انرژیچگونه مغز پیش انسان یا همتمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی از عروسک بازی شیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سملاحظه های اخلاقی دربارهآسيب میکروواسکولاریا آسیک پیام منفرد نورون مغزی جواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین همانمدیریت اینترنت بر جنگدل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای ایجاد تمددست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به زبان و بیان نتیجه ساختمانگاه از درون مجموعه با نگتهدیدهای هوش مصنوعیپل جویی اصفهانهوش مصنوعی از عروسک تا کمشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز اقلیت خلاقژن ضد آلزایمرحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از مرز بین انسان و حیوان کجادی متیل فومارات(زادیوا)(از تکینگی تا مغز- از مغز مغز بزرگترین مصرف کننده رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی سفر تجهیزات ناسا به مریخ نازوکلسینتولید مثل اولین ربات های پیوند سر آیا ممکن استهوش عاطفی قسمت نهمضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمنبع هوشیاری کجاست قسمت امیدواری و مغزکنگره بین المللی سردرد دحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین همشاهده آینده از روی مشاهدانشمندان پاسخ کوانتومی از تکامل تا مغز، از مغز تنقش نظام غذایی در تکامل مرویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهسلاح و راهزنیچرا مغز انسان سه هزار سالتوهم جداییپروانه ی آسمانیهوش، ژنتیکی است یا محیطیعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانرژی تاریککیهان خود را طراحی میکندحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناداروی جدید میاستنی گراویاستخوان های کشف شده، ممکنقش درختان در تکاملروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایسی و سه پل اصفهانفاصله ی همیشگی تصویر سازنسبیت عام از زبان دکتر برتکنولوژی جدید که سلول هاآن چیزی که ما جریان زمان هر جا که جات میشه، جات نیعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون منتظر نمان چیزی نور را بهاولویت بندی ها کجاستکتاب، سفری به تاریخحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کواندر محل کار ارزش خودت را باطلاعاتی عمومی در مورد منقص در تشخیص هیجانات عامریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکسکوت و نیستیفرضیه ای جدید توضیح میدههمه چیز موج استتکامل زبانآیا مغز تا بزرگسالی توسعویتامین E برای فعالیت صحغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزمیگرن سردردی ژنتیکی که بایمپلانت مغزی کمک میکند گلوله ی ساچمه ایحس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به درمان های اسرار آمیز در آبه کدامین گناه کشته شدندنه عدم مطلق بلکه عدم با قراز تغییربسیاری از بیماری های جدیستم، بی پاسخ نیستقانونمندی و محدودیت عالمهندسه در پایه ی همه ی واکتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا احتمال دارد رویا از آواقعیت و مجازجهان ما میتواند به اندازما با کمک مغز خود مختاريمایجاد احساساتخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطانزمان چیستزمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به سنورون های ردیاب حافظهتفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی الفاگوسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد ولیروپریم داروی ترکیبی ضدآب زندگی است قسمت هفتمواکسن سرطانجهان در حال نوسان و چرخشمباحث مهم حس و ادراکخبر مهم تلسکوپ هابلابداع دی ان ای بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تمعرفت و شناختدرک دیگرانبیماری تی تی پیزونیسومایدچگونه هموساپينس بر زمین تمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی از عروسک بازی شکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواملاحظات بیهوشی قبل از جرآسیب ها ناشی از آلودگی هویک پیشنهاد خوب برای آسان جوسازی مدرنابزار بقا از نخستین همانمداخله ی زیانبار انساندلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبزبان و بیان، در سایه پیشرنگاه حقیقی نگاه به درون اتو یک معجزه ایپل خواجو اصفهانهوش مصنوعی از عروسک تا کمشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز الکترومغناطیس شنوایی و هژنها نقشه ایجاد ابزار هوحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از مرز جدید جستجو و اکتشاف، دین اجباریاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز حریص برای خون، کلید ترفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بسفر دشوار اکتشافنباید صبر کرد آتش را بعد تولید یا دریافت علمپیوند سر، یکی از راه حلهاهوش عاطفی قسمت هفتمضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبمنبع هوشیاری کجاست قسمت امیدی به این سوی قبر نیستکنگره بین المللی سردرد دحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین هممطالبه ی حق خوددانشمندان اولین سلول مصناز روده تا مغزنقش نظریه تکامل در شناسارویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومسلسله مباحث هوش مصنوعیچرا مغزهای ما ارتقا یافت توهم جدایی و توهم علمپرواز از نیویورک تا لوس آهیچ چیز همیشگی نیستعلم و روحتری فلوپرازینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانرژی تاریک که ما نمی توکیهانِ هوشیارِ در حال یاحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای میاستنی استروژن مانند سپر زنان دنقش ذهن و شناخت در حوادث روش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تسیلی محکم محیط زیست بر انفتون های زیستینسبت ها در کیهانتکنولوژی جدید که سلول هاآنچه ناشناخته است باید شهر حرکت خمیده می شود و هر عامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانمنحنی که ارتباط بین معرفاولین مورد PML به دنبال تککتابخانهحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمدر چه مرحله ای از خواب ، راعتقاد اشتباه، نتیجه ی ننقطه بی بازگشتریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلاسکوت، پر از صدافساد اقتصادی سیتماتیک درهمه چیز در زمان مناسبتکامل زبانآیا همه جنایت ها نتیجه بیویتامین E در چه مواد غذایغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به میگرن شدید قابل درمان اسایمپلانت نخاعی میتواند دگلوئونحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مدرمان های بیماری آلزایمربه امید روزهای بهترنهایت معرفت و شناخت درک عراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلقارچ بی مغز در خدمت موجودهندسه زبانِ زمان استتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا برای تولید مثل همیشه واقعیت و انعکاسجهان مادی، تجلی فضا در ذهما بخشی از این جهان مرتبطایران بزرگاز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بزمان و صبربیماری لبر و نابینایی آننوروپلاستیسیتی چیستتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی از عروسک های بسردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد ولیس دگرامفتامین یا ویاسآب زندگی است قسمت اولواکسن ضد اعتیادجهان در حال ایجاد و ارتقامجموعه های پر سلولی بدن مخدا موجود استابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکزونا به وسیله ویروس ابله چگونه هوشیاری خود را توستمدن پیشرفته ی پیشینیانهوش مصنوعی از عروسک بازی شکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج ممانتین یا آلزیکسا یا ابآشنا پندارییک آلل ژنتیکی که از نئاندجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین همانمدارک ژنتیکی چگونه انساندنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و زبان و تکلم برخی بیماریهنگاه دوبارهتو یک جهان در مغز خودت هسپلاسمای غالبهوش مصنوعی از عروسک تا کمشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز الکتروتاکسی(گرایش و حرکژنها ، مغز و ارادهحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از مزایای شکلات تلخ برای سلدین، اجباری نیستاز تکینگی تا مغز- از مغزتمغز در تنهایی آسیب میبینرقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا سفرنامه سفر به بم و جنوب نبرو و انرژی مداومتولید پاک و فراوان انرژیپیوندی که فراتر از امکانهوش عاطفی قسمت یازدهطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غبامنبع هوشیاری کجاست قسمت امیدی تازه در درمان سرطاکنترل همجوشی هسته ای با هحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهمطالبی در مورد تشنجدانشمندان تغییر میدان مغاز سایه بگذرنقش هورمون های تیروئید درویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اسلطان جنگل یا صاحب ملکوتچرا ویروس کرونای دلتا واتوهم جسمپروتئین های ساده ی ابتداهیچ وقت خودت را محدود به علم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانرژی خلا ممکن استکیست هیداتید مغزحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید برای ای ال اساسرار آفرینش در موجنقش روی و منیزیم در سلامتروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های سینوریپا داروی ترکیبی ضدفروتنی و غرورنسبت طلایی، نشانه ای به ستکینگیآنچه واقعیت تصور میکنیم هرچیز با یک تاب تبدیل به عادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های منشأ اطلاعات و آموخته ها اولین مورد پیوند سر در انکجای مغز مسئول پردازش تجحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییدر ناامیدی بسی امید استاعتماد به خودنمیتوان با بیرون انداختنرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و سکته مغزیفشار و قدرتهمه چیز در زمان کنونی استتکامل زبان انسان از پیشیآیا هوش مصنوعی می تواند نویتامین کامقالاتتغییرات تکاملی سر انسان میدان مغناطيسي زمین بشر ایمان به رویاگمان میکنی جرمی کوچکی در حس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های جدید میگرنبه بالا بر ستارگان نگاه کنهایت در بی نهایترجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمستارگانی قبل از آغاز کیهقبل از آغازهندسه، نمایشی از حقیقتتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا بزرگ شدن مغز فقط در دواقعیت خلا و وجود و درک مجهان مرئی و نامرئیما تحت کنترل ژنها هستیم یایرادهای موجود در خلقت باز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز بدرمان سرگیجه بدون نیاز بزمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندرینوروز یا روز پایانیتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی از عروسک های بسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد ولا اکراه فی الدینآب زندگی است قسمت دومواکسن علیه سرطانجهان ریز و درشتمحل درک احساسات روحانیخدا بخشنده است پس تو هم بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز قلبدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیزیباترین چیز در پیر شدنچگونه واکسن کرونا را توزتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی از عروسک بازی شکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینمن کسی در ناکسی دریافتم آشنا پندارییک جهش ممکن است ذهن انسانجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین همانمروری بر تشنج و درمان هایدنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچک تر شذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشزبان و شناخت حقیقت قسمت چنگاهی بر قدرت بینایی دراتو کز محنت دیگران بی غمیپمبرولیزوماب در بیماری چهوش مصنوعی از عروسک تا کمشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز الکترودهای کاشتنیژنهای مشترک بین انسان و وحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از مسمومیت دانش آموزان بی گدید تو همیشه محدود به مقداز تکینگی تا مغز، از مغز مغز را از روی امواج بشناسرموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب چت جی پی تیتولید سلولهای جنسی از سلپیوستگی همه ی اجزای جهانهوش عاطفی قسمت پنجمطلای سیاهتاریکی و نورمنبع هوشیاری کجاست قسمت امگا سه عامل مهم سلامتکنترل جاذبهحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین مطالعه ای بیان میکند اهددانشمندان روش هاي جدیدی از علم جز اندکی به شما دانقش هورمون زنانه استروژنرویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختسم زنبور ، کلیدی برای وارچرا پس از بیدار شدن از خوتوهمات و شناخت حقیقتپروتز چشمهیچ کاری نکردن به معنی چیعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان قدیم در شبه جزیره عکیست کلوئید بطن سومحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید برای دیابتاسرار بازسازی اندام هانقش روزه داری در سالم و جروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم سیگار عامل افزایش مرگ ومفرگشت و تکامل تصادفی محض نشانه های گذشته در کیهان تکامل فردی یا اجتماعیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی هز ذره، یک دنیاستعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل منشاء کوانتومی هوشیاری ااولین هیبرید بین انسان و کرونا چه بر سر مغز می آورحس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی مرزها و بی ماعتماد به خودنمیتوان بر سیاه سیاه نوشرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانسال سیزده ماههفضای قلب منبع نبوغ استهمه چیز، ثبت می شودتکامل ساختار رگهای مغزی آیا هوش مصنوعی زندگی بشرویتامین کا و استخوانتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردمیدان های مغناطیسی قابل این پیوند نه با مغز بلکه گنجینه ای به نام ویتامین حس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری به بالاتر از ماده بیندیشنهادینه سازی فرهنگ اختلارحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیسخن نیکو مانند درخت نیکوقبل از انفجار بزرگهنر فراموشیتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیوالزارتان داروی ضد فشار جهان مشارکتیمانند آب باشخواب سالم عامل سلامتیایستادن در برابر آزادی باز نظر علم اعصاب یا نرووساز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون داروزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و نورالژیتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی از عروسک بازی سرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد ولاموژین داروی ضد اوتیسم؟آب زندگی است قسمت سومواکسنی با تاثیر دوگانه اجهان شگفت انگیزمحل درک احساسات روحانی دخدای رنگین کمانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بزیباترین چیز در افزایش سچگونه آن شکری که می خوریمتمدن زیر آبهوش مصنوعی از عروسک بازی شگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری ممن پر از تلخیمآغاز فصل سرما و دوباره تکیک رژیم غذایی جدید، می توجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین همانمرکز هوشیاری، روح یا بدن دندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچکتر شدذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنزبان و شناخت حقیقت قسمت انگاهی بر توانایی اجزاي بتو پیچیده ترین تکنولوژی پنج اکتشاف شگفت آور در موهوش مصنوعی به کمک هوش طبیشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز الگو نداشتیمژنهای هوش ، کدامندحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از مسمومیت دانش آموزان، قمادیدن خدا در همه چیزاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز زنان جوانتر از مغز مررمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتسفرنامه سفر به بم و جنوب چت جی پی تیتولترودینپیام های ناشناخته بر مغز هوش عاطفی قسمت اولطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت امروز دانش ژنتیک هیچ ابهکندر در بیماریهای التهابحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مومعماری، هندسه ی قابل مشادانشمندان روشی برای تبدیازدواج های بین گونه ای، رنقش ویتامین K در ترمیم اسرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هسماگلوتید داروی کاهش دهنفلج نخاعی با الکترودهای چرا ارتعاش بسیار مهم استتوپیراماتپروتز عصبی برای تکلمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان میوه ی تکاملکاهش مرگ و میر ناشی از ابحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد میگرناصل بازخوردنقش رژیم غذایی بر رشد و اروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله هافراموش کارها باهوش تر هسنشانه های پروردگار در جهتکامل مادی تا ابزار هوشمآنها نمیخواهند دیگران راهزینه ای که برای اندیشیدعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولمهندسی ژنتیک در حال تلاش اولین تصویر در تاریخ از سکریستال هاحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومیاعداد بینهایت در دنیای منمایش تک نفرهرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير سانسور از روی قصد بسیاری قفس ذهنهمه ی سردردها بی خطر نیستتکامل شناخت انسان با کشفآیا هوش ارثی دریافتی از پویتامین کا در سبزیجاتصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهمیدان های کوانتومی خلااین اندوه چیستگویید نوزده و ایمنی ساکتحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اسبه جای محکوم کردن دیگران چهار میلیارد سال تکامل ببعد پنجمسخن و سکوتقبرستان ها با بوی شجاعتهنر حفظ گرهتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا جنین انسان، هوشمندی واکنش های ناخودآگاه و تقجهان هوشمندماه رجبخواب سالم عامل سلامتی و یاکسی توسین و تکامل پیش ااز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواسنوشیدن چای برای مغز مفید تقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی از عروسک بازی سعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد ولایو دوم دکتر سید سلمان فآب، زندگی است(قسمت پنجم)واسطه ها د رمسیر ایجاد مغجهانی که نه با یک رخداد و محدودیت چقدر موثر استخدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز مانند تلفن استدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی ازیر فشار کووید چه باید کرچگونه انتظارات بر ادراک تمدنی قدیمی در شمال خلیج هوش مصنوعی از عروسک بازی شگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب منابع انرژي پاک سرچشمه حآغاز مبهم آفرینشیکی از علل محدودیت مغز امجاذبهابزار بقا از نخستین همانمرکز حافظه کجاستدهن، بزرگترین سرمایهاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ایندگان چگونه استذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتزبان و شناخت حقیقت قسمت دنگاهت را بلند کنتو آرامش و صلحیپول و شادیهوش مصنوعی به شناسایی کاشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز الگو و عادت را بشکن و در اژنهای حاکم بر انسان و انسحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از مسیر دشوار تکامل و ارتقادیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز، از مغز مغزهای کوچک بی احساسرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين سفرنامه سفر به بم و جنوب نتایج نادانی و جهلتومورها و التهاب مغزی عاپیدایش زبانهوش عاطفی قسمت دهمطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهمنبع هوشیاری کجاست قسمت انفجار و توقف تکاملی نشاکوچ از محیط نامناسبحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیدانش، قفل ذهن را باز میکناسکار، لگوی هوشمندنقش ژنتیک در درمان اختلارویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشسندرم کووید طولانیفلج بل، فلجی ترسناک که آنچرا بیماری های تخریبی مغتوانایی مغز و دیگر اجزای پرورش مغز مینیاتوری انساهیچ کس حقیقت را درون مغز علم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان ها می توانند میدان کاهش التهاب ناشی از بیماحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانداروی جدید ضد الزایمراصل در هم تنیدگی و جهانی نقش رژیم غذایی در رشد و اروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله های فضایی منابعفراموشی همیشه هم بد نیستنظام مثبت زندگیتکامل مداومآنان که در قله اند هرگز خهزینه سنگین انسان در ازاعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانمهربانی، شرط موفقیتاولین دارو برای آتاکسی فکریستال زمان(قسمت اولحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلدر هم تنیدگی کوانتومی و پبقای حقیقی در دور ماندن اچند نرمش مفید برای کمردررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمسانسور بر بسیاری از حقایقفس را بشکنهمیشه چشمی مراقب و نگهباتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش سریعی که بدون احسویتامین بی 12 در درمان دردسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصمیدان بنیادین اطلاعاتاین ایده که ذرات سیاهچالگوشه بیماری اتوزومال رسسحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اسبه خودت مغرور نشوچهار ساعت پس از کشتار خوکبعد از کروناسخن پاک و ثابتقدم زدن و حرکت دید را تغیهنر رها شدن از وابستگیتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا جهان ذهن و افکار ما مواکنش به حس جدیدجهان هوشیارماپروتیلینخواب عامل دسته بندی و حفطاگر فقط مردم میفهمیدند ک