دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

شناخت و معرفت، و نقش آن در تاثیر گذاری بر جهان

شناخت و معرفت، و نقش آن در تاثیر گذاری بر جهان.

آیا ما با مغزهای خود جهان را مشاهده می کنیم یا با شناختی فراتر از مغزهای مادی خود، جهان را می آفرینیم؟

در هم تنیدگی کوانتومی / مکانیک کوانتوم

برنامه قهوه من از دکتر زینب شمری

آیا میدانی ذره ای در اطراف کیهان یا در بدن موجود زنده دیگر، شاید روزگاری در لحظه ای، متصل به ذره ای بوده باشد- که اکنون در بدن تو است؟! و ممکن است تو تحت تاثیر آن قرار بگیری و نیز ممکن است تو، به روشی از طریق درهم تنیدگی کوانتومی بر اشیا تاثیر بگذاری؟

بار دیگر به شما خوش آمد می گویم که به برنامه من زینب شمری باعنوانقهوه من آمدید.

امروز در مورد درهم تنیدگی کوانتومی در مکانیک کوانتوم سخن می گوییم. معنی در هم تنیدگی کوانتومی چیست؟آیا به جهان های دیگر اشاره دارد؟ چرا اینشتین آن را رد کرد؟ تو جواب سوالات خود را در این ویدیو می گیری!!

فکر کن دو تا دستکش داری. ما این دودستکش را برای دو نفر در دو جای جهان می فرستیم نام یکی از این افارد نسمه و دیگرسارا است. این دو دستکش یکی مربوط به دست راست ودیگری مربوط به دست چپ است. وقتی سارا جعبه را باز می کند، دستکش مربوط به دست راست را می بیند. او بلافاصله می فهمد که نسمه دستکش مربوط به دست چپ را به دست آورده است. بله اگر من هم یکی از دستکش ها را داشته باشم، متوجه می شوم که دستکش دیگر، مخالف دستکش من است ولی اشیا- وقتی وارد مکانیک کوانتوم می شود- پیچیده تر می گردد.

بیایید با زبان فیزیک سخن بگوییم. به طور خلاصه در هم تنیدگی کوانتومی یعنی ما دو کوانتوم یا دو الکترون جدا داریم- که در گذشته با هم در ارتباط بوده اند حتی وقتی ما آنها را از هم جدا کنیم و هر کدام را به یک گوشه کیهان بیندازیم!! تو حتی اگر آنها را از هم جدا کنی، بادرهم تنیدگی کوانتومی آنها با هم در ارتباط خواهند بود!!

این، درهم تنیدگی کوانتومی است پس هر چیزی- که بر یکی از کوانتوم ها یا الکترون ها تاثیر بگذارد- در همان لحظه مستقیما بر دیگری هم تاثیر خواهد داشت؛ مثلا اگر من دو جعبه داشته باشم و هرکدام از الکترون ها را درون یک جعبه بگذارم و هر جعبه را به مسافت دور در جهان به سوی نسمه و سارا بفرستم، اگر سارا جعبه خود را باز کند و ببیند اسپین الکترون او رو به بالاست، در همان لحظه و بدون آن- که نسمه بداند الکترون او در کدام جهت حرکت میکند- متوجه خواهیم شد که اسپین و چرخش الکترون او رو به پایین است.

من عبارت اسپین را به کار می برم چون آسان است وگرنه منظور من جنبش ناگهانی زاویه دار و جهت گیری است. واژه اسپین، ساده تر است. این تصویر از الکترون دو ارزش و اندازه دارد؛ یکی به سمت بالا و دیگری به سمت پایین. یعنی دقیقا مانند یک سکه که شیر و شمشیر داشته باشد.

سوال اینجاست: چگونه اطلاعات یا پیام ها با این سرعت بین این دو الکترون حرکت می کند؟ این حالت “nonlocality[M1] ”عدم تاثیر مکانی خوانده می شود و آن، قدرت اشیا در شناسایی فوری حالت هر کدام آنها حتی در زمانی است- که مسافت خیلی زیادی ازهم دارند-. این مساله مهمی است.

ولی سوال ما پاسخ داده نشده است. چگونه اطلاعات به صورت فوری و ناگهانی بین دو ذره منتقل می شود؟ اینشتاین درهم تنیدگی کوانتومی را رد کرد و تصور کرد، خطایی در درهم تنیدگی کوانتومیوجود دارد و گفت در یک فاصله رفتار شبحی و مبهم وجود دارد.

حقیقت آن است حتی پس از آن- که از طریق تجربی ثابت شد درهم تنیدگی کوانتومی یک حقیقت فیزیکی است- مشکل حل نشد. به دو علت: اول اینکه نباید دو چیز در جهان ما وجود داشته باشد که به طور آنی با هم درارتباط باشند زیرا بر اساس نسبیت خاص اینشتاین، سریعترین سرعت در جهان ما سرعت نور است پس اگر بگوییم دو الکترون به صورت آنی و فوری با هم ارتباط بر قرار می کنند این یعنی ما زمان را حذف کرده ایم

و زمان = 0

و سرعت ارتباط، بی نهایت می شود و بزرگتر از سرعت نور است.

مورد دوم آن است که اینشتاین در مورد مکانیک کوانتومی می گوید: (این مکانیک همه داستان را تعریف نمی کند بلکه یک تئوری نسبی است و یک تصور جزیی و ناکامل از حقیقت فیزیکی است.)

من معتقدم برای حل اشکال از مطالب کتاب توهم بی خدایی استفاده کنیم: معتقدم برای حل این اشکال می توانیم تصور کنیم معلوماتی- که بین ذرات جابجا می شود- بین آنها در جهانی دیگر رخ می دهد و در آن، وجودی شبحی و سایه وار دارد و این جهان دیگر، اجازه می دهد اشیا با سرعتی بیشتراز سرعت نور در درون آن حرکت کنند. آیا امکان ندارد این جهان ها لطیفتر از جهان ما و ذرات آن، ظریفتراز ذرات ماده و نیرو درکیهان ما باشد به گونه ای که به ذرات اجازه حرکت با سرعتی بیشتر از سرعت نوری را بدهد- که ذرات نیرو یا فتون ها در این کیهان، با آن حرکت می کنند؟ آیا امکان ندارد کیهان ما- وقتی حالت اینگونه است

- فقط وجودی شبحی و سایه وار از کیهانی لطیفتر از خودش باشد؟)(کتاب توهم بی خدایی- احمد الحسن)

بر اساس نظریه نسبیت خاص اینشتین سرعت چیزی از سرعت نور نمی تواند بیشترشود؛ چه برسد به سرعت بی نهایت!!

سرعت عبارت است از فاصله بخش بر زمان. در این مورد(درهم تنیدگی کوانتومی)، بدون توجه به مسافت، سرعت، بی نهایت است و اطلاعات به صورت فوری و آنی منتقل می شود یعنی زمان برابر با صفر است به عبارت دیگر ما ممکن است بیان کنیم بعد زمان از جهانی- که پیام ها در آن منتقل میشود- حذف شده است. این یعنی پیام ها در جهان دیگری منتقل می شود و قوانین آن، اجازه چیزهایی را می دهد که در جهان ما ممکن نیست.

به علاوه، یعنی جهان دیگر باید بر جهان ما تاثیربگذارد و با آن در ارتباط باشد. و اشیا در جهان ما وجودی شبحی و سایه وار در آن جهان دارد. به گونه ای که آنها می توانند در آنجا مرتبط شوند و پیام ها را با سرعت بی نهایت بین هم منتقل کنند. به بیان دیگر شاید ما و موجودات در آن جهان، اشباح و سایه هایی از حقایقی لطیف تر و ظریف تر هستیم که در جهانی لطیف تر از جهان ما قرار دارد.

مکانیک کوانتوم دروازه ای را در کیهان شناسی برای اندیشه چند جهانی یا جهان های متعدد باز کرده است و این جهان ها می توانند بر هم تاثیر داشته باشند. من این را قبلا بیان کردم و و لینک این ویدیو را در پایین می گذارم.

اگر آنچه قبلا بیان کردم برای اثبات وجود روح انسان کافی نیست قطعا هر فرد عاقل را تحریک می کند از خودش بپرسد چقدر واقعی است که وجود ما محدود به این جهان باشد و ما فقط بدن هایی باشیم که از ماده این جهان آفریده شده است؟

امروز من در مورد فقط دو الکترون سخن گفتم ولی میدانی همه جهان یک رخداد کوانتومی است و به یک منشا واحد در زمان انفجار بزرگ بر می گردد. در گذشته برخی ذرات در کنار هم و چسبیده به هم بودند بنابراین یک ذره- که در حاشیه جهان یا درون بدن یک موجودزنده است- شاید روزگاری در کنار و پیوسته با ذره ای بوده باشد که اکنون در بدن تو هست!

و ممکن است وقتی تحت تاثیر قرار بگیرد تو هم تحت تاثیر باشی و نیز ممکن است تو به روشی از طریق درهمتنیدگی کوانتومی بر اشیای دیگر تاثیر بگذاری !!

(تو تصورمیکنی جرمی کوچکی در حالی جهان بزرگ تر در درون توست.)

https://www.youtube.com/watch…


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دفاع در برابر تغییر ساختسوالات پزشکیمغز انسان برای شادمانی طایندرالژنها ، مغز و ارادهبررسی علل کمر درد در میانداروی جدید s3 در درمان ام نقش مهاجرت در توسعه نسل ااثرات مضر ماری جواناکاربرد روباتهای ريزنانوتولید سلولهای جنسی از سلدرک تصویر و زبان های مخلتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهارتباط هوش ساختار مغز و ژگزارش یک مورد جالب لخته وتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشی برای بهبود هوش عاطفچگونه آن شکری که می خوریماز تکنیکی تا مغز از مغز تآیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان، در سایه پیشرچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر قدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگوبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر زودتر اتصالات مغزیسردرد سکه ایمکانیزمهای دفاعی در برابآیا خداباوری محصول تکاملهوش عاطفی بیشتر در زنانبا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت اول )ضررهای شکر بر سلامت مغزمرکز خنده در کجای مغز استانفجار و توقف تکاملی نشاواکسن سرطانبحثی درباره احساساتی غیردقیق ترین تصاویر از مغز اپیامهای کاربرانمغز انسان برای شادمانی طایا کوچک شدن مغزانسان الژنهای هوش ، کدامندبزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید ضد میگرننقش هورمون های تیروئید داجزای پر سلولی بدن انسان کاربرد روباتهای ريز، در توانایی مغز و دیگر اجزای درک عمیق در حیواناتنقص در تشخیص هیجانات عامارتباط انسانی، محدود به گشایش دروازه جدیدی از طرتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان قطع نخچگونه انتظارات بر ادراک از تکینگی تا مغز از مغز تآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و تکلم برخی بیماریهچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمسیاهچاله و تکینگی ابتدایقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر عمودی سر انسان از پسرعت فکر کردن چگونه استما انسانها چه اندازه نزدآیا دلفین ها می تواند از هوش عاطفی در زنان بیشتر ابارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت دوم )طی یکصد هزار سال اخیر هرچمرگ انتقال است یا نابود شانگشت نگاری مغز نشان میدواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبخش دیگری در وجود انسان هدلایلی که نشان میدهد ما بسایتهای دیگرمغز انسان رو به کوچک تر شایا ابزار هوشمندی یا مغز کلرال هیدرات برای خوابانبسیاری از بیماری های جدیداروی ضد تشنج با قابليت تنقش ژنتیک در درمان اختلااجزایی ناشناخته در شکل گکجای مغز مسئول پردازش تجتوازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری اعصاب به علت میتوچند جهانیارتباط شگفت مغز انسان و فپمبرولیزوماب در بیماری چتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان سکته مچگونه باغبانی باعث کاهش از تکینگی تا مغز و از مغز آیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان و شناخت حقیقت قسمت چچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کبوزون هیگز چیستثبت امواج الکتریکی در عصشلیک فراموشیما انسانها چه اندازه نزدآیا دست مصنوعی به زودی قاهوشیاری کوانتومیبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت چهارمظهور امواج مغزی در مغز مصمراحل ارتقای پله پله کیهاندوهگین نباش اگر درب یا وراپامیل در بارداریبرنامه و ساختار پیچیده مبرین نت به جای اینترنتدندان ها را مسواک بزنید تمغز انسان رو به کوچکتر شدایا بیماری ام اس (مولتیپکمردرد و علل آنتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تنقش انتخاب از طرف محیط، ناحساس گذر سریعتر زمانکشف مکانیسم عصبی خوانش پتوسعه برخی شغل ها با هوش رقیبی قدرتمند در برابر مچندین ماده غذایی که ماننارتباط شگفت انگیز مغز انپنج اکتشاف شگفت آور در موتاثیر ویتامین دی بر بیماريتوکسيمب در درمان ام اسچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و شناخت حقیقت قسمت اچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کبیماری گیلن باره و بیمارجمجمه انسان های اولیهشنا در ابهای گرم جنوب نیما با کمک مغز خود مختاريمآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهوش، ژنتیکی است یا محیطیبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت پنجمعلم به ما کمک میکند تا مومزایای شکلات تلخ برای سلانسان قدیم در شبه جزیره عورزش هوازی مرتب خیلی به قورزش هوازی ، بهترین تمریبرای پیش بینی آینده مغز ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجمغز ایندگان چگونه استایا بدون زبان میتوانیم تکمردرد با پوشیدن کفش مناتفاوتهای جنسیتی راهی براداستانها و مفاهیمی اشتبانقش اتصالات بین سلولهای اخلاق و علوم اعصابکشف مکانیسمی پیچیده در بتوصیه های غیر دارویی در سرموزی از نخستین تمدن بشرچه زیاد است بر من که در ایارتباط شگفت انگیز مغز انپوست ساعتی مستقل از مغز دتاثیر ژنها بر اختلالات خریواستیگمینچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکینگی تا مغز از مغز تآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و شناخت حقیقت قسمت دفلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز لرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کبیماری ای شبیه آلزایمر و جنسیت و تفاوت های بیناییشناخت و معرفت، و نقش آن دما تحت کنترل ژنها هستیم یآیا راهی برای رفع کم آبی هیچگاه از فشار و شکست نتربحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت سومعلایم کمبود ویتامین E را مسیر دشوار تکامل و ارتقاانسان جدید از چه زمانی پاورزش و میگرنبرخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب مغز ابزار برتر بقاایا تکامل هدفمند استکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتقلید مرحله ای نسبتا پیشدر مانهای کمر دردنقش حفاظتی مولکول جدید داختلال در شناسایی حروف و کشف ارتباط جدیدی از ارتبتوصیه هایی در مصرف ماهیرمز و رازهای ارتباط غیر کچهار میلیارد سال تکامل بارتباط غیرکلامی بین انساپیموزایدتاثیر کپسول نوروهرب بر نرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت سفلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیستم تعادلی بدنلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییشناسایی سلول های ایمنی اماه رجبآیاما مقهور قوانین فیزیکهاوکينگ پیش از مرگش رسالبحث درباره پیدایش و منشاحساسیت روانی متفاوتعلایم کمبود ویتامین E را مشکلات نخاعیانسان عامل توقف رشد مغزورزش بهترین درمان بیش فعبرخی اثرات مضر ویتامین ددی متیل فومارات(زادیوا)(مغز از بسیاری حقایق می گرایرادهای موجود در خلقت بکنگره بین المللی سردرد دتلقین اطلاعات و حافظهدر چه مرحله ای از خواب ، رنقش حیاتی تلومر دی ان آ داختلالات مخچهکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتوضیحی ساده در مورد هوش مرویای شفافچهار ساعت پس از کشتار خوکارتروز یا خوردگی و التهاپیچیدگی های مغزی در درک زتاثیر کپسول نوروهرب بر تراه های جدید برای قضاوت رنگاهی بر قدرت بینایی درااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان، وسیله شناسایی محیطفلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیستم دفاعی بدن علیه مغز لزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کمبیماری بیش فعالیجهش های ژنتیکی مفید در ساشواهدی از دنیسوان(شبه نئماپروتیلینآزمون ذهنی گربه شرودینگرهاوکينگ پیش از مرگش رسالبحثی در مورد نقش ویتامينخلاصه ای از مطالب همایش معلت خواب آلودگی بعد از خومشاهده آینده از روی مشاهانعطاف پذیری مکانیسمی علاولین هیبرید بین انسان وورزش در کمر دردبرخی اختلالات عصبی مثانهدژا وو یا اشنا پنداریمغز برای فراموشی بیشتر کاگر نعمت فراموشی نبود بسکنگره بین المللی سردرد دتلاش هایی در بیماران قطع در هم تنیدگی کوانتومی و پنقش داروهاي مختلف معروف اختلالات حرکتی در انسانگنجینه ای به نام ویتامین تکامل چشمروبات های ریز در درمان بینوار مغزی روشی مهم در تشخارزش حقیقی زبان قسمت اولپیوند مغز و سر و چالشهای تاثیر کپسول نوروهرب بر سراه های جدید برای قضاوت رنگاهی بر توانایی اجزاي باز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب فیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهسکته مغزیممانتین یا آلزیکسا یا ابآیا واکنش های یاد گرفته وهوش مصنوعی از عروسک تا کمبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی غیر تصادفشاهکار قرنمبانی ذهنی سیاه و سفیدإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَهدف از تکامل مغزبحثی جالب درباره محدودیتخواندن ، یکی از شستشو دهنعوارض ازدواج و بچه دار شدمعنی روزهمغز فکر میکند مرگ برای دیاولین مورد پیوند سر در انوزوز گوشبرخی بیماری ها که در آن بدژاوو یا آشناپنداریمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اگر نعمت فراموشی نبود بسکندر در بیماریهای التهابتلاشی برای درمان قطع نخادرمان های بیماری آلزایمرنقش روزه داری در سالم و جاختلالات صحبت کردن در انگیاه خواری و گوشت خوار کدتکامل ابزار هوش ، راه پر روح رهایینورون هاي مصنوعی می توانارزش حقیقی زبان قسمت دومپیوند سر، یکی از راه حلهاتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه پیروزی در زندگی چیستناتوانی از درمان برخی ویاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب فیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیماستفاده از هوش مصنوعی در ساخت شبکه عصبی با الفبایمنابع انرژي پاک سرچشمه حآیا آگاهی پس از مرگ از بیهوش مصنوعی در کامپیوترهابیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی میلیون ها جهان مجموعه های پر سلولی بدن مافراد آغاز حرکت خودشان رهزینه ای که برای اندیشیدبحثی در مورد نقش کلسیم و خواب سالم عامل سلامتیعید نوروز مبارکمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاولین تصویر در تاریخ از سیک پیشنهاد خوب برای آسان برخی بیماری های خاص که بددانشمندان ژنی از مغز انسمغز بزرگ چالش است یا منفعاگر تلاش انسان امروز براکوچک شدن مغز از نئاندرتاتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های جدید میگرننقش رژیم غذایی در رشد و اادامه بحث تکامل چشمگالکانزوماب، دارویی جدیتکامل زبانروزه داری و بیمار ی ام اس نورون های ردیاب حافظهارزش حقیقی زبان قسمت سومپیشینیان انسان از هفت میتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقناتوانی در شناسایی چهره از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب فرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو استیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با مولتیپل اسکلروز در زنان آیا امکان بازسازی اندامههوش مصنوعی در خدمت خلق وحبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی سیستم های کوانمحل درک احساسات روحانیافزایش قدرت ادراکات و حسهستي مادي ای که ما کوچکتربحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و یعامل کلیدی در کنترل کارآمغز مادران و کودکان در زماولین سلول مصنوعییکی از علل محدودیت مغز امبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان روش هاي جدیدی مغز بزرگ چالشهای پیش روابزار هوش در حال ارتقا ازکودک ایرانی که هوش او از تمایل زیاد به خوردن بستندرمان های رایج ام اسنقش زبان در سلطه و قدرت اادغام میان گونه های مختلگامی در درمان بیماریهای تکامل ساختار رگهای مغزی روش مقابله مغز با محدودینوروپلاستیسیتی چیستاز نظر علم اعصاب یا نرووسپیشرفتی مستقل از ابزار هتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بنخاع ما تا پایین ستون فقراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب فراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث استیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل سلولهای محافط به سساختار شبکه های مغزی ثابمواد کوانتومی جدید، ممکنآیا انسان با مغز بزرگش اخهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریشباهت زیاد بین سلول هاي عمحل درک احساسات روحانی دافسردگی و اضطراب در بیماهستی ما پس از شروعی چگال بحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعسل طبیعی موثر در کنترل بمغز چون ابزار هوش است دلیاوکرلیزوماب داروی جدید شیادگیری مهارت های جدید دبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روشی برای تبدیمغز حریص برای خون، کلید تابزارهای بقای موجود زندکودکان خود را مشابه خود تتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان جدید میگرن با انتی نقش زبان در سلطه و قدرت اادغام دو حیطه علوم مغز و گاهی لازم است برای فهم و تکامل شناخت انسان با کشفروش های صرفه جویی در ایجانوشیدن چای برای مغز مفید از نظر علم اعصاب اراده آزپاسخ گیاهان در زمان خوردتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی نخستین تصویر از سیاهچالهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب فراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریماستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازینسخن پاک و ثابتموجود بی مغزی که می تواندآیا احتمال دارد رویا از آهوش مصنوعی درمانگر کامپیبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشباهت زیاد بین سلول هاي عمحدودیت های حافظه و حافظالکتروتاکسی(گرایش و حرکو هر کس تقوای خدا پیشه کنبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعصب حقوق نورولووعضلانی که طی سخن گفتن چقدمغز چگونه صداها را فیلتر ايندگان چگونه خواهند دیدیادآوری خواب و رویابرخی سيناپسها طی تکامل و داروهای مصرفی در ام اسمغز زنان جوانتر از مغز مرابزارهای پیشرفته ارتباط کوری گذرای ناشی از موبایتمساح حد واسط میان مغز کودرمانهای بیماری پارکینسنقش سجده بر عملکرد مغزارتقا و تکامل سنت آفرینش گاهی مغز بزرگ چالش استتئوری تکامل امروز در درمروش هایی ساده برای کاهش انوعی سکته مغزی ، وحشتناک از نظر علم اعصاب اراده آزپختگی پس از چهل سالگي به تاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زنرمش های مفید در سرگیجهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانفرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است داصول سلامت کمرتری فلوپرازینسریعترین کامپیوتر موجودموجودات مقهور ژنها هستندآیا احتمال دارد رویا از آهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست شش مرحله تکامل چشممخچه ، فراتر از حفظ تعادلالتهاب شریان تمپورالویتامین E برای فعالیت صحبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريمقالاتمغز آیندگان چگونه است ؟ايا اراده آزاد توهم است یژن هوش و ساختارهای حیاتی بررسي علل احتمالي تغيير داروهای ضد بیماری ام اس ومغزهای کوچک بی احساسابزارهای دفاعی و بقای موکی غایب شدی تا نیازمند دلتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای انقش غذاها و موجودات درياارتوکين تراپی روشی جديد گذر زمان کاملا وابسته به تئوری تکامل در پیشگیری و روش صحبت کردن در حال تکامچیزی خارج از مغزهای ما نیاز آغاز خلقت تا نگاه انساپرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سنرمشهای مهم برای تقویت عاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احاضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع مسرگیجه از شایعترین اختلامیهمانهای ناخوانده عامل آیا برای تولید مثل همیشه هوش مصنوعی ساخته هوش طبیبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست ششمین کنگره بین المللی سمخچه ابزاري که وظیفه آن فامیوتروفیک لترال اسکلروویتامین E در چه مواد غذایبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز انسان ایا طبیعتا تماايا اراده آزاد توهم است یژن یا نقشه توسعه مغز و نقبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروی فامپیریدین یا نورلمغزتان را در جوانی سیمکشاثر مضر مصرف طولانی مدت رکاهش التهاب ناشی از بیماتنفس هوازی و میتوکندریدرک و احساسنقش غذاها و موجودات درياارتباط میکروب روده و پارگربه شرودینگر و تاثیر مشتا 20 سال آینده مغز شما به روشهای نو در درمان دیسک بچگونه مغز پیش انسان یا هماز تلسکوپ گالیله تا تلسکآلزایمرتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسچرا مغزهای ما ارتقا یافت از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسردرد و علتهای آنمیگرن سردردی ژنتیکی که بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دهوش احساسیبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستصرع و درمان های آنمدارک ژنتیکی چگونه انسانامگا سه عامل مهم سلامتویتامین دی گنجینه ای بزربحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کاملصفحه اصلیمغز انسان برای ایجاد تمدای آنکه نامش درمان و یادشژنها نقشه ایجاد ابزار هوبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی تشنجی درباردارینقش قهوه در سلامتیاثرات مفید قهوهکایروپاکتیک چیستتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک احساسات و تفکرات دیگنقش غذاها و موجودات درياارتباط چاقی و کاهش قدرت بگزیده ای از وبینار یا کنفتاثیر مشاهده بر واقعیت بروشهای شناسایی قدرت شنواچگونه هموساپينس بر زمین از تلسکوپ گالیله تا تلسکآیا ما تنها موجودات زنده تاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمینچرا حیوانات سخن نمی گویناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسم زنبور ، کلیدی برای وارقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زسردرد تنشنمیدان مغناطيسي زمین بشر آیا تکامل و تغییرات ژنتیهوش احساسیبیشتر کمردردها نیازی به حس چشایی و بویاییضررهای مصرف شکر و قند بر مروری بر تشنج و درمان هایامروز دانش ژنتیک هیچ ابهواکنش های ناخودآگاه و تقبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کامل