دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

شناخت و معرفت، و نقش آن در تاثیر گذاری بر جهان

شناخت و معرفت، و نقش آن در تاثیر گذاری بر جهان.

آیا ما با مغزهای خود جهان را مشاهده می کنیم یا با شناختی فراتر از مغزهای مادی خود، جهان را می آفرینیم؟

در هم تنیدگی کوانتومی / مکانیک کوانتوم

برنامه قهوه من از دکتر زینب شمری

آیا میدانی ذره ای در اطراف کیهان یا در بدن موجود زنده دیگر، شاید روزگاری در لحظه ای، متصل به ذره ای بوده باشد- که اکنون در بدن تو است؟! و ممکن است تو تحت تاثیر آن قرار بگیری و نیز ممکن است تو، به روشی از طریق درهم تنیدگی کوانتومی بر اشیا تاثیر بگذاری؟

بار دیگر به شما خوش آمد می گویم که به برنامه من زینب شمری باعنوانقهوه من آمدید.

امروز در مورد درهم تنیدگی کوانتومی در مکانیک کوانتوم سخن می گوییم. معنی در هم تنیدگی کوانتومی چیست؟آیا به جهان های دیگر اشاره دارد؟ چرا اینشتین آن را رد کرد؟ تو جواب سوالات خود را در این ویدیو می گیری!!

فکر کن دو تا دستکش داری. ما این دودستکش را برای دو نفر در دو جای جهان می فرستیم نام یکی از این افارد نسمه و دیگرسارا است. این دو دستکش یکی مربوط به دست راست ودیگری مربوط به دست چپ است. وقتی سارا جعبه را باز می کند، دستکش مربوط به دست راست را می بیند. او بلافاصله می فهمد که نسمه دستکش مربوط به دست چپ را به دست آورده است. بله اگر من هم یکی از دستکش ها را داشته باشم، متوجه می شوم که دستکش دیگر، مخالف دستکش من است ولی اشیا- وقتی وارد مکانیک کوانتوم می شود- پیچیده تر می گردد.

بیایید با زبان فیزیک سخن بگوییم. به طور خلاصه در هم تنیدگی کوانتومی یعنی ما دو کوانتوم یا دو الکترون جدا داریم- که در گذشته با هم در ارتباط بوده اند حتی وقتی ما آنها را از هم جدا کنیم و هر کدام را به یک گوشه کیهان بیندازیم!! تو حتی اگر آنها را از هم جدا کنی، بادرهم تنیدگی کوانتومی آنها با هم در ارتباط خواهند بود!!

این، درهم تنیدگی کوانتومی است پس هر چیزی- که بر یکی از کوانتوم ها یا الکترون ها تاثیر بگذارد- در همان لحظه مستقیما بر دیگری هم تاثیر خواهد داشت؛ مثلا اگر من دو جعبه داشته باشم و هرکدام از الکترون ها را درون یک جعبه بگذارم و هر جعبه را به مسافت دور در جهان به سوی نسمه و سارا بفرستم، اگر سارا جعبه خود را باز کند و ببیند اسپین الکترون او رو به بالاست، در همان لحظه و بدون آن- که نسمه بداند الکترون او در کدام جهت حرکت میکند- متوجه خواهیم شد که اسپین و چرخش الکترون او رو به پایین است.

من عبارت اسپین را به کار می برم چون آسان است وگرنه منظور من جنبش ناگهانی زاویه دار و جهت گیری است. واژه اسپین، ساده تر است. این تصویر از الکترون دو ارزش و اندازه دارد؛ یکی به سمت بالا و دیگری به سمت پایین. یعنی دقیقا مانند یک سکه که شیر و شمشیر داشته باشد.

سوال اینجاست: چگونه اطلاعات یا پیام ها با این سرعت بین این دو الکترون حرکت می کند؟ این حالت “nonlocality[M1] ”عدم تاثیر مکانی خوانده می شود و آن، قدرت اشیا در شناسایی فوری حالت هر کدام آنها حتی در زمانی است- که مسافت خیلی زیادی ازهم دارند-. این مساله مهمی است.

ولی سوال ما پاسخ داده نشده است. چگونه اطلاعات به صورت فوری و ناگهانی بین دو ذره منتقل می شود؟ اینشتاین درهم تنیدگی کوانتومی را رد کرد و تصور کرد، خطایی در درهم تنیدگی کوانتومیوجود دارد و گفت در یک فاصله رفتار شبحی و مبهم وجود دارد.

حقیقت آن است حتی پس از آن- که از طریق تجربی ثابت شد درهم تنیدگی کوانتومی یک حقیقت فیزیکی است- مشکل حل نشد. به دو علت: اول اینکه نباید دو چیز در جهان ما وجود داشته باشد که به طور آنی با هم درارتباط باشند زیرا بر اساس نسبیت خاص اینشتاین، سریعترین سرعت در جهان ما سرعت نور است پس اگر بگوییم دو الکترون به صورت آنی و فوری با هم ارتباط بر قرار می کنند این یعنی ما زمان را حذف کرده ایم

و زمان = 0

و سرعت ارتباط، بی نهایت می شود و بزرگتر از سرعت نور است.

مورد دوم آن است که اینشتاین در مورد مکانیک کوانتومی می گوید: (این مکانیک همه داستان را تعریف نمی کند بلکه یک تئوری نسبی است و یک تصور جزیی و ناکامل از حقیقت فیزیکی است.)

من معتقدم برای حل اشکال از مطالب کتاب توهم بی خدایی استفاده کنیم: معتقدم برای حل این اشکال می توانیم تصور کنیم معلوماتی- که بین ذرات جابجا می شود- بین آنها در جهانی دیگر رخ می دهد و در آن، وجودی شبحی و سایه وار دارد و این جهان دیگر، اجازه می دهد اشیا با سرعتی بیشتراز سرعت نور در درون آن حرکت کنند. آیا امکان ندارد این جهان ها لطیفتر از جهان ما و ذرات آن، ظریفتراز ذرات ماده و نیرو درکیهان ما باشد به گونه ای که به ذرات اجازه حرکت با سرعتی بیشتر از سرعت نوری را بدهد- که ذرات نیرو یا فتون ها در این کیهان، با آن حرکت می کنند؟ آیا امکان ندارد کیهان ما- وقتی حالت اینگونه است

- فقط وجودی شبحی و سایه وار از کیهانی لطیفتر از خودش باشد؟)(کتاب توهم بی خدایی- احمد الحسن)

بر اساس نظریه نسبیت خاص اینشتین سرعت چیزی از سرعت نور نمی تواند بیشترشود؛ چه برسد به سرعت بی نهایت!!

سرعت عبارت است از فاصله بخش بر زمان. در این مورد(درهم تنیدگی کوانتومی)، بدون توجه به مسافت، سرعت، بی نهایت است و اطلاعات به صورت فوری و آنی منتقل می شود یعنی زمان برابر با صفر است به عبارت دیگر ما ممکن است بیان کنیم بعد زمان از جهانی- که پیام ها در آن منتقل میشود- حذف شده است. این یعنی پیام ها در جهان دیگری منتقل می شود و قوانین آن، اجازه چیزهایی را می دهد که در جهان ما ممکن نیست.

به علاوه، یعنی جهان دیگر باید بر جهان ما تاثیربگذارد و با آن در ارتباط باشد. و اشیا در جهان ما وجودی شبحی و سایه وار در آن جهان دارد. به گونه ای که آنها می توانند در آنجا مرتبط شوند و پیام ها را با سرعت بی نهایت بین هم منتقل کنند. به بیان دیگر شاید ما و موجودات در آن جهان، اشباح و سایه هایی از حقایقی لطیف تر و ظریف تر هستیم که در جهانی لطیف تر از جهان ما قرار دارد.

مکانیک کوانتوم دروازه ای را در کیهان شناسی برای اندیشه چند جهانی یا جهان های متعدد باز کرده است و این جهان ها می توانند بر هم تاثیر داشته باشند. من این را قبلا بیان کردم و و لینک این ویدیو را در پایین می گذارم.

اگر آنچه قبلا بیان کردم برای اثبات وجود روح انسان کافی نیست قطعا هر فرد عاقل را تحریک می کند از خودش بپرسد چقدر واقعی است که وجود ما محدود به این جهان باشد و ما فقط بدن هایی باشیم که از ماده این جهان آفریده شده است؟

امروز من در مورد فقط دو الکترون سخن گفتم ولی میدانی همه جهان یک رخداد کوانتومی است و به یک منشا واحد در زمان انفجار بزرگ بر می گردد. در گذشته برخی ذرات در کنار هم و چسبیده به هم بودند بنابراین یک ذره- که در حاشیه جهان یا درون بدن یک موجودزنده است- شاید روزگاری در کنار و پیوسته با ذره ای بوده باشد که اکنون در بدن تو هست!

و ممکن است وقتی تحت تاثیر قرار بگیرد تو هم تحت تاثیر باشی و نیز ممکن است تو به روشی از طریق درهمتنیدگی کوانتومی بر اشیای دیگر تاثیر بگذاری !!

(تو تصورمیکنی جرمی کوچکی در حالی جهان بزرگ تر در درون توست.)

https://www.youtube.com/watch…


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دانشمندان نورون مصنوعی سمنابع انرژی از نفت و گاز کاهش میل جنسی در ام اسمباحث مهم حس و ادراکبرین نت به جای اینترنتآلودگی هوا چالش قرن جدیددرگیری مغز در بیماران مبتولید پاک و فراوان انرژینقش نظریه تکامل در شناسارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرام آر آی جدید با قدرت شگفنگاه از درون قفس یا بیرونتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاره ی ابلهانجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک های بضرورت زدودن افکاراز تکینگی تا مغز از مغز تفیروز نادریواقعیت چند سویهحس و ادراک- قسمت بیست و پبهداشت خواب، رمز حافظه ی داروهای ضد تشنج با توضیح مناطق خاصی از مغز در جستجکتاب طبیعت در قالب هندسهمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرخی اثرات مضر ویتامین دآنتی بادی منوکلونال در ددست آسمانتوهم جدایینقش درختان در تکاملزمان پلانکامگا سه عامل مهم سلامتناتوانی از درمان برخی ویتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانسانسور بر بسیاری از حقایجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی طعمه ی شبکه های ارتباط اجاز تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هسواکسن کرونا ساخته شده توخواب سالم عامل سلامتیبیماری های مغز و اعصاب و داروی جدید برای دیابتمنبع هوشیاری کجاست قسمت کشتن عقیده ممکن نیستمرگ انتقال است یا نابود شبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا همه جنایت ها نتیجه بیذره ی معین یا ابری از الکتوضیحات دکتر فاطمی در مونقشه با واقعیت متفاوت اسزندگی زودگذراندوهگین نباش اگر درب یا نخستین تمدن بشریتداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از ستون فقرات انسان دو پا جلجاذبههوش مصنوعی از عروسک تا کمعلم ساختن برج های چرخاناز تکینگی تا مغز- از مغزتفشار و قدرتوجود قبل از ناظر هوشمندخودآگاهی و هوشیاريبیماری دیستروفی میوتونیدر میان تاریکی و روشناییمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگیاه خواری و گوشت خوار کدمسئولیت در برابر محیط زیبعد پنجمآیا بدون ناظر هوشمند هم برمز جهانتکامل ابزار هوش ، راه پر چندین ماده غذایی که ماننزاویه نگاه ها یکسان نیستانسان در هستی یا هستی در چرا بیماری های تخریبی مغسرگیجه از شایعترین اختلاترجمه فعالیت های عضله به اتصال مغز و کامپیوترحقیقت آنطور نیست که به نظهوش احساسیعادت کردن به نعمتاز خود رها شوقوی تر باشیکی از علل محدودیت مغز امبیداری و خواب کدام بهتر ادر برابر حقایق جدیدمهمان ناخواندهگزیده ای از وبینار یا کنفمعاینه قبل از نوار عصب و رویاهای پر رمز و حیرتی درتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا راهی برای رفع کم آبی تأثیر شیرینی های حاوی لونوآوری ای شگفت انگیز دانزبان ریشه هایی شناختی استشنج و حرکات شبه تشنجی قااوکرلیزوماب داروی جدید شنسبت طلایی، نشانه ای به سشلیک فراموشیاختلا ل در خود عضلهحوادث روزگار از جمله ویرهوش عاطفی رمز آزادگیعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطر حقیقی، خود انسان استاستفاده از سلول های بنیاقدرت کنترل خودژنهای مشترک بین انسان و وباور و کیهان شناسیدرمان های علامتی در ام استلاش های جدید شرکت نورالمیوپاتی و نوار عصب و عضلهپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز ناتوان از توجیه پیداروش مقابله مغز با محدودیآدم عاقل، وقت خودش را هدرتاثیر ویروس کرونا بر مغز نوار عصب و عضله در مطب دکسفری به آغاز کیهانتضادهای علمیاین اندوه چیستهمه چیز موج استشکل پنجم مادهادغام میان گونه های مختلحرکت چرخشی و دائمی کیهاناصل علت و تاثیرهیچ اندر هیچدو ویژگی انتزاع و قدرت تجلا اکراه فی الدینکمردرد ناشی از تنگی کانابترس از اینکه کسی، به درگدرمان جدید سرطانتمساح حد واسط میان مغز کوما انسانها چه اندازه نزدمغز ابزار بقای برتر مادیريتوکسيمب در درمان ام اسآسیب روانی شبکه های اجتمتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپنیوالینسلسله مباحث هوش مصنوعیتغییرات مغز پس از 40 سالگیهمکاری یا رقابتشایسته نیست در جیب خود قرارتباط شگفت انگیز مغز انهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک قسمت نهماعتیاد و تلاش های درمانی دین، اجباری نیستمقابله با کرونا با علم اسکووید نوزده و خطر بیماری بحران ذهن فیلمی قابل تامپروژه ی ژنوم انسانیدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتو افق رویداد جهان هستیماده ی تاریکمغزهای کوچک بی احساسرژیم غذایی ضد دردافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر مغزاگر با مطالعه فیزیک کوانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهل مقدسهنر رها شدن از وابستگیشربت ضد خلطاز نظر علم اعصاب یا نرووسوقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت بیست و یکبه کدامین گناه کشته شدندبه امید روزهای بهتردانشمندان یک فرضیه رادیکمنابع انرژی از نفت و گاز کاهش مرگ و میر ناشی از ابمبتکران خودشکوفابرای یک زندگی معمولیآلودگی هوا و ویروس کرونادرگیری مغزی در سندرم کووتولید اندام با چاپ سه بعدنقش هورمون های تیروئید درساناها و ابر رساناها و عام اس و سرطاننگاه از درون مجموعه با نگتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهانجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک بازی ضرب المثل یونانیاز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک مولکولها و ذرات در واقعیت چیستحس و ادراک- قسمت شصت و چهبوزون هیگز چیستداروی فامپیریدین یا نورلمنبع نور واقعی و ثابت، حقکتاب، سفری به تاریخمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرخی اختلالات عصبی مثانهآنتروبات؛ ترکیب سلول زنددست بالای دستتوهم جدایی و توهم علمنقش ذهن و شناخت در حوادث زمان به چه دلیل ایجاد میشاما شما از دید خفاش کور هناتوانی در شناسایی چهره تاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانسانسور ذهنجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک بازی ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستواکسن آلزایمرخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری های ژنرالیزه ی عصداروی جدید ضد فشار خونمنبع هوشیاری کجاست قسمت53گل خاردار، زیباستمرگ تصادفیبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا هوش مصنوعی می تواند نذرات کوانتومی زیر اتمی قتیوتیکسن داروی ضد جنوننقص های سیستمی ایمنیزندگی سلول در بدن، جدای ااندام حسی، درک از بخش هاینخستین تصویر از سیاهچالهتداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از ستارگانی قبل از آغاز کیهجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز، از مغز فشار روحی، همیشه بد نیست وراپامیل در بارداریخودآگاهی و هوشیاريبیماری سلیاکدر مانهای کمر دردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگیرنده باید سازگار با پیمستند جهان متصلبعد از کروناآیا برای تولید مثل همیشه رمز جهان خاصیت فراکتالتکامل تکنولوژیچندجهانیزاوسکا درمان گوشرانسان عامل توقف رشد مغزچرا حیوانات سخن نمی گوینسرگردانیترجمه ی فعالیت های عضله باثر مضر مصرف طولانی مدت رحقیقت افرادهوش بشری تهدید برای بشریعادت بد را ترک کنخبر مهم تلسکوپ هابلاز درخواست ها جدا شوقیچی ژنتیکییافته های نوین علوم پرده بیرون اصل است یا دروندر جراحی کمر عجله نکنیدمهندسی ژنتیک در حال تلاش گزارش یک مورد جالب لخته ومعادله ها فقط بخش خسته کنرویای شفافتفاوتهای جنسیتی راهی براآیاما مقهور قوانین فیزیکتئوری تکامل امروز در درمنوار مغز مشاهده ی غیر مستزبان شناسی مدرن در سطح سلتشنج به صورت اختلال رفتاايندگان چگونه خواهند دیدنشانه های گذشته در کیهان شلیک فراموشیاختلاف خانوادگی را حل کنحکمت الهی در پس همه چیزهوشمندی کیهانغم بی پایانخطر را بپذیراستفاده از سلول های بنیاقدرت انسان در نگاه به ابعژنهای هوش ، کدامندباید از انسان ترسیددرمان ژنتیکی برای نوآوریتلاش هایی در بیماران قطع میوتونیک دیستروفیپیوند مدفوعمغز و قلب در جنین موش مصنروش های صرفه جویی در ایجاآرمانگرای تخیلی نباشتاثیر ژنها بر اختلالات خنوبت کودکانسقوط درون جاذبه ای خاص، چتظاهر خوابیده ی مادهاین ایده که ذرات سیاهچالهمه چیز و هیچ چیزشکرگزار هر چیزی باش که داادغام دو حیطه علوم مغز و حس متفاوتاصل عدم قطعیت از کوانتوم هیچگاه از فشار و شکست نتردو بیماری روانی خود بزرگ لاموژین داروی ضد اوتیسم؟کمردرد و علل آنبحتی علمی درباره تمایل بدرمان جدید سرطانتنفس هوازی و میتوکندریما انسانها چه اندازه نزدمغز ابزار برتر بقاریه زغالیآسیب عصب پا به دنبال اعتیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تنیکولا تسلاسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتغییرات آب و هوایی که به همانند سازی در انسانشادی، پاداش انجام وظیفهارتباط غیرکلامی بین انساهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک قسمت چهارماعتیاد را به دور بیندازدیوار همه اش توهم بودملاحظه های اخلاقی دربارهکودک هشت ساله لازم است آدبخش فراموش شده ی حافظهپروژه ی علمی پیوند مغز سادروغ نگو به خصوص به خودتتو انسانی و انسان، شایستماده ی خالیمغز، فقط گیرندهراه فراری نیستافزایش میل جنسی با خوردن چگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز براسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان فراکتالهنر، پر کردن است نه فحش دشش مرحله تکامل چشماز نظر علم اعصاب اراده آزALS نگاهی کامل بر بیماری ووقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت بیست و دوحس و ادراک قسمت بیست و سوبه بالا بر ستارگان نگاه کدانشمندان ژنی از مغز انسمنابع انرژی از نفت و گاز کاهش التهاب ناشی از بیمامتواضع باشبرای پیش بینی آینده مغز دآلودگی هوا و پارکینسوندرگیری مغزی در سندرم کووتولید سلولهای جنسی از سلنقش هورمون زنانه استروژنرستگاری محدود به یک راه نام اس یا تومور؟نگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهانجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی ضربه مغزی در تصادف راننداز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک هوشیاریواقعیت چیستحسن یوسف باغچه ی منبوزون هیگز جهان را از متلداروی لیراگلوتیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت کتابخانهمدل های ریز مغز مینی برینبرخی اصول سلامت کمرآنزیم تولید انرژی در سلودستورالعمل مرکز کنترل بیتوهم جسمنقش روی و منیزیم در سلامتزمان شگفت انگیزامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنادیدنی ها واقعی هستندتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانساهچاله ها تبخیر نمیشودجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک بازی ظرف باید پر شود چه با چرک از تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی و مسیر روحانیواکسن ایرانی کرونا تولیدخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری های روانی با تاثیداروی جدید ضد میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمگل درون گلدانمرگ عاطفه و محبتبررسی بیماری التهابی رودآیا هوش مصنوعی زندگی بشرذرات کوانتومی زیر اتمی قتیک و اختلال حرکتینقص در تشخیص هیجانات عامزندگی، مدیریت انرژیانرژی بی پایان در درون هرنخستین روبات های زنده ی جترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از سخن نیکو مانند درخت نیکوجبران از دست رفته هاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز، از مغز فضا و ذهن بازورزش هوازی مرتب خیلی به قخودت را از اندیشه هایت حفبیماری شارکو ماری توثدر محل کار ارزش خودت را بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگالکانزوماب، دارویی جدیمشکل از کجاستبعد از کروناآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتکامل جریان همیشگی خلقتنه ناامیدی بلکه ارتقازبان فرایند تکاملی برای انسانیت در هم تنیده و متصچرا حجم مغز گونه انسان درسربازان ما محققا غلبه می ترجمه ای ابتدایی از اسرااثرات فشار روحی شدیدحقیقت انسانهوش در طبیعتعادت دادن مغز بر تفکرخدا موجود استاز دست دادن دم در پیشینیاقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصیاد گرفتن مداومبیست تمرین ساده برای جلودر درمان بیماری مولتیپل مهندسی بدنگشایش دروازه جدیدی از طرمعجزه های هر روزهروان سالمتقلید مرحله ای نسبتا پیشآگاهی فراتر از آگاهیتئوری تکامل در پیشگیری و نوار مغز با توضیح دکتر فازبان شناسی نوین نیازمند تشنج عدم توازن بین نورون ايا اراده آزاد توهم است ینشانه های پروردگار در جهشنا در ابهای گرم جنوب نیااختلال حرکتی مانند لرزش حافظه میتواند بزرگترین دهوشمندسازی زندان هاغم بی پایانخطرات هوش مصنوعیاستفاده از سلول های بنیاقدرت ذهنژنهای حاکم بر انسان و انسبابا زود بیادرمان کارتی سل و تومور مغتلاش در تولید انرژی به رنمیگرن و پروتئین مرتبط با پیوند مدفوع در درمان بیممغز و هوش، برترین ابزار بروش های عملی برای رفع کمرآرام باشتاثیر کلام در آیات کلام بنور از عمق تاریکیسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتظاهری از ماده است که بیداین ابتدای تناقض هاستهمه چیز کهنه میشودشکست حتمیارتقا و تکامل سنت آفرینش حس چشایی و بویاییاصل، روان و نفس استهیپرپاراتیروئیدیسمدو بار در هفته ماهی مصرف لایو دوم دکتر سید سلمان فکمردرد با پوشیدن کفش منابحث درباره پیدایش و منشا پیشینیان انسان از هفت میدرمان دارویی سرطان رحم بتنفس هوازی و میتوکندریما اکنون میدانیم فضا خالمغز از بسیاری حقایق می گرریواستیگمینآسانی موفقیتتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استنیاز به آموزش مجازی دیجیسم زنبور ، کلیدی برای وارتغییرات تکاملی سر انسان همجوشی هسته ای، انرژِی بشب سیاه سحر شودارتروز یا خوردگی و التهاهزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت نوزدهماعداد بینهایت در دنیای مدیوار، از ابتدا توهم بودملاحظات بیهوشی قبل از جرکودک ایرانی که هوش او از بخش های تنظیمی ژنومپروانه ی آسمانیدریا آرام نخواهد شد کشتی تو با همه چیز در پیوندیمغز، همه ی واقعیت را نمیبراه نجاتافزایش مرگ و میر سندرم کوچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیسوخت هیدروژنی پاکجهان قابل مشاهده بخش کوچهوموارکتوس ها ممکن است دششمین کنگره بین المللی ساز نظر علم اعصاب اراده آزNVG 291ویتنام نوعی کرونا ویروس از واقعیت امروز تا حقیقتفقر داده ها در هوش مصنوعیویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت بیستمبه بالاتر از ماده بیندیشدانشمندان پاسخ کوانتومی منابع انرژی از نفت و گاز کاهش حافظه هرچند فرایندیمجموعه های پر سلولی بدن مبرای اولین بار دانشمندانآلزایمردرگیری اعصاب به علت میتوتولترودیننقش ویتامین K در ترمیم اسرشته نوروایمونولوژی و نقامواجی که به وسیله ی ماشینگاه دوبارهتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانسیب یکسان و دیدگاه های متجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی ضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک و هوشیاریواقعیت های متفاوتحساسیت روانی متفاوتبی نهایت در میان مرزهاداروی کنترل چربی خونمنبع هوشیاری کجاست قسمت کجای مغز مسئول پردازش تجمدیون خود ناموجودبرخی اطلاعات روانشناسی مآواز خواندن در قفس، نشاندغدغه نتیجه ی نادانی استتوهمات و شناخت حقیقتنقش روزه داری در سالم و جزمان طلایی سکته ی مغزی راانفجار و توقف تکاملی نشانادیدنی ها بیشتر از دیدنتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانسایه ی هوشیاریجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی از عروسک بازی ظرفیت مغز چقدر استاز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی آرمانواکسن اسپایکوژنخواص فلفل سبزبیماری وسواسداروی جدید ضد الزایمرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگل زندگیمرگی وجود نداردبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا هوش ارثی دریافتی از پذرات کوانتومی زیر اتمی قتیکاگرلور داروی ضد انعقانقطه ی رسیدن به قلهزندگی، مراتب هوشیاری استانرژی تاریکنرمش های مفید برای درد زاتروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از سخن و سکوتجدا کردن ناخالصی هاهوش مصنوعی به شناسایی کاعلائم عصبی آلزایمر، با ااز تکینگی تا مغز، از مغز فضای قلب منبع نبوغ استورزش هوازی ، بهترین تمریخودروهای هیدروژنیبیماری ضعف عضلات نزدیک بدر چه مرحله ای از خواب ، رمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگام کوچک ولی تاثیرگذارمشکلات نخاعیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا تکامل و تغییرات ژنتیتکامل داروینی هنوز در حانه به اعدامزبان متغیرانسانیت در برابر دیگرانچرا خشونت و تعصبسربرولایزینترس و آرمان هااثرات مفید قهوهحقیقت اشیاهوش عاطفی قسمت 11عارضه جدید ویروس کرونا سخدا نور آسمان ها و زمین ااز روده تا مغزقانون مندی نقشه ژنتیکی میاد بگیر فراموش کنیبیش از نیمی از موارد انتقدر دعواها چه میکنی؟مهربانی، شرط موفقیتپل جویی اصفهانمعجزه ی چشمروبات ها قول میدهندتقلید از روی طبیعتآپومورفین در پارکینسونتئوری جدید، ویران کردن گنوار مغز ترجمه رخدادهای زبان، نشان دهنده ی سخنگو تشویق خواندن به کودکانايا اراده آزاد توهم است ینشانه های بیداری روحیشناخت ناشناختهاختلال خواب فرد را مستعد حافظه های کاذبهوشیاری و وجودغیرقابل دیدن کردن مادهدفاع از پیامبراستفاده از سلول های بنیاقدرت شناختی انسان، محدودکفش و کتابباد و موجدرمان پوکی استخوانتلاشی برای درمان قطع نخامیگرن و خوابپیوند مغز و سر و چالشهای مغز و اخلاقروش هایی برای مقابله با اآرامش و دانشتاثیر کپسول نوروهرب بر ننور درونسلول های مغزی عامل پارکیتعویض دارو در تشنجهمه چیز در زمان مناسبشکستن مرز دور مغزارتقا یا بازگشت به قبل ازحس و ادراک (قسمت اول )اصلاح خطا با رفتن بر مسیرهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میلازم است هیچ کاری نکنیدکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبحثي درباره هوش و تفاوتهپیشرفت های باور نکردنی ددرمان زخم دیابتی با تکنوتنفس بدون اکسیژنما از اینجا نخواهیم رفتمغز به تنهایی برای فرهنگ ریاضیات یک حس جدید استآشنا پنداریتاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتچیز جدید را بپذیرسماگلوتید داروی کاهش دهنتغذیه بر ژنها تاثیر داردهمدلی و هوش عاطفیشبیه سازی میلیون ها جهان ارزش های وارونههستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت هفتمبقا با سازگارترین فرد اسدید تو همیشه محدود به مقدممانتین یا آلزیکسا یا ابکودکان مهاجربخش بزرگی حس و ادراک ما اپرواز از نیویورک تا لوس آدریای خداتو با باورهایت کنترل میشمغزتان را در جوانی سیم کشراه های جدید برای قضاوت رافزایش سرعت پیشرفت علوم چگونه به سطح بالایی از هوتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمسودمندی موجودات ابزی بر جهان موازی و حجاب هاهورمون شیرساز یا پرولاکتشعار و عملصبور باشاز کجا آمده ام و به کجا میفلج نخاعی با الکترودهای ویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت دهمبه جای محکوم کردن دیگران دانشمندان اولین سلول مصنمنابع انرژی از نفت و گاز کاهش دوپامین عامل بیماریمجرم، گاهی قربانی استبرای بقا به جایی فراتر ازآلزایمر در جواناندرب بسته با غیر خود باز متومورها و التهاب مغزی عانقش ژنتیک در درمان اختلارشد مغز فرایندی پیچیده اامیوتروفیک لترال اسکلرونگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانسیر آفرینش از روح تا مغز جهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی از عروسک بازی ضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک آگاهیواقعیت و مجازخفاش کور و انسان بینا؟بی نظمی مقدمه شناختداروی تشنجی دربارداریمنبع هوشیاری کجاست قسمت کرونا چه بر سر مغز می آورمدیریت اینترنت بر جنگبرخی بیماری ها که در آن بآینه در اینهذهن ما از در هم شکستن منبتوکل بر خدانقش رژیم غذایی بر رشد و ازمان، واقعی نیستانفجار بزرگ پایان بوده انادانی در قرن بیست و یکم،تاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانسایه را اصالت دادن، جز فرجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی از عروسک بازی عقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند پیچیده ی خونرسانیواکسن اسپایکوژن ضد کروناخواص منیزیمبیماری کروتز فیلد جاکوبداروی سل سپتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگلوله ی ساچمه ایمراقب خودتون و خانواده هبررسی علل کمر درد در میانآیا هوش سریعی که بدون احسرفلکس وتری با توضیح دکتر تیروفیبان موثر در سکته ی نقطه ای بود و دگر هیچ نبوزندان ذهنیانرژی تاریک که ما نمی تونرمش های مفید در سرگیجهتری فلوپرازینابزارهای پیشرفته ارتباط سخن پاک و ثابتجدایی خطای حسی استهوش مصنوعی تعاملیعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز، از مغز فضای خالی ای وجود نداردورزش و میگرنخورشید مصنوعیبیماریهای تحلیل عضلانی ادر ناامیدی بسی امید استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگامی در درمان بیماریهای مشکلات بین دو همسر و برخیرنگ کردن، حقیقت نیستبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا تراشه ها داخل مغز، میتکامل داروینی هنوز در حانه به اعدامزبان مشترک ژنتیکی موجوداانسان، گونه ای پر از تضادچرا در مغز انسان، فرورفتسردرد میگرنترسناک تر از کوریاثرات مفید روزه داریحقیقت تنها چیزی است که شاهوش عاطفی قسمت نهمعبارت های مبهم مانند انرخدا بخشنده است پس تو هم باز سایه نترسقانون گذاری و تکاملیادگیری مهارت های جدید دبیشتر کمردردها نیازی به در سال حدود 7 میلیون نفر موفقیت هوش مصنوعی در امتپل خواجو اصفهانمعجزه ی علمروبات های ریز در درمان بیتقلید از طبیعتآپومورفین در پارکینسونتا 20 سال آینده مغز شما به نوار مغز در فراموشی هازبان، وسیله شناسایی محیطتشخیص ژنتیکی آتروفی های ای نعمت من در زندگیمنظام مثبت زندگیشناخت و معرفت، و نقش آن داختلال در شناسایی حروف و حافظه و اطلاعات در کجاست هوشیاری و افسردگیغار افلاطوندفاع در برابر تغییر ساختاستفاده از سلول های بنیاقدرت عشقکل اقیانوس در یک ذرهباد غرور و سر پر از نخوت ودرمان پوکی استخوانتلاشی تازه برای گشودن معمیگرن و روزه داریپیوند اندام از حیوانات بمغز و اخلاقروش هایی برای کم کردن اضطآرامش و سکونتاثیر کپسول نوروهرب بر تنوروفیبروماتوزسلول های بنیادیتعامل انسان و هوش مصنوعیهمه چیز در زمان کنونی استشکستگی لگن یا سکته ی مغزیارتوکين تراپی روشی جديد حس و ادراک (قسمت دوم )اصول انجام برخی نرمش ها دهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میلبخند بزن شاید صبح فردا زکنگره بین المللی سردرد دبحثی جالب درباره محدودیتپیشرفت های جدید علوم اعصدرمان ساده ی روماتیسمتنها مانع در زندگی موارد ما اشیا را آنطور که هستندمغز بیش از آنچه تصور میشوریتوکسیمابآشنا پنداریتاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگچیزی منتظر شناخته شدنسندرم میلر فیشرثبت و دستکار ی حافظههمراه سختی، اسانی هستشبیه سازی سیستم های کوانارزش های حقیقی ارزش های غهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت هفدهمبقا در ازای بیماریدیدن خدا در همه چیزمن و وجود توهمیکودکان میتوانند ناقل بی بخش بزرگتر کیهان ناشناختپروتئین های ساده ی ابتدادرک فرد دیگر و رفتارهای اتو باید نیکان را به دست بمغزتان را در جوانی سیمکشراه های جدید برای قضاوت رافسردگی و اضطراب در بیماچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکسی و سه پل اصفهانجهان ما میتواند به اندازهوش فوق العاده، هر فرد اسهوش مصنوعی می تواند بر احصبور باشاز کسی که یک کتاب خوانده فلج بل، فلجی ترسناک که آنویتامین کاحس و ادراک قسمت دوازدهمبه جای تولید، بیشتر گوش کدانشمندان تغییر میدان مغمنابع انرژی از نفت و گاز کاهش سن بیولوژیکی، تنها محل درک احساسات روحانیبرای تمدن سازی، باید در بآملودیپین داروی ضد فشار درختان چگونه بر تشکیل ابتومورهای نخاعینقش گرمایش آب و هوا در همرشد مغز علت تمایل انسان بامید نیکو داشته باش تا آننگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی از عروسک بازی ضعیف و قویاز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تواقعیت و انعکاسخفاش با شیوع همه گیری جدیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرداروی جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست قسمت کریستال هامداخله ی زیانبار انسانبرخی بیماری های خاص که بدآیندهذهن چند جانبه نیازمند نگتوپیراماتنقش رژیم غذایی در رشد و ازمان، اندک استانقراض را انتخاب نکنیدنازوکلسینتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از ساخت سلول عصبی حتی پس از جهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی عقل در جهان جدید، عجیب اساز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند تکامل و دشواری هاواکسن دیگر کرونا ساخته شخواص میوه ی بهبیماری گیلن باره و بیمارداروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگلوئونمراحل ارتقای پله پله کیهبرطرف کردن خشونت را از خاآیا هشیاری کوانتومی وجودرفتار مانند بردهتکنولوژی های جدید و حالتنقطه بی بازگشتزونیسومایدانرژی خلا ممکن استنرمش های موثر در کمردردتری فلوپرازینابزارهای بقا از نخستین هجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی در قضاوت های اعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز، از مغز قفس دور خود را بشکنورزش بهترین درمان بیش فعخوش قلبی و مهربانیبیماری، رساله ای برای سلدر هم تنیدگی مرزها و بی ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگامی در درمان بیماریهای مشکلات روانپزشکی پس از سرنگین کمانتفکر قبل از کارآیا جنین انسان، هوشمندی تکامل داروینی هنوز در حانه بدبخت بلکه نادانزبان چهار حرفی حیات زمینانعطاف پذیری مکانیسمی علچرا ذرات بنیادی معمولاً سردرد میگرن در کودکانترسان نیستیاثرات مضر ماری جواناحقیقت خواب و رویاهوش عاطفی قسمت هفتمعجول نباشخدا تاس نمیریزداز سایه بگذرقانون جنگلیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبا همه مهربان باشدر عید نوروز مراقب تصادف موفقیت در تفکر استپلاسمای غالبمعجزه ی علم در کنترل کرونروبات کیانتقویت مغز با ورزشآب زندگی است قسمت چهارمتا بحر یفعل ما یشانوار مغز در تشخیص بیماری زدودن نقص از هوش مصنوعیتشخیص آلزایمر سالها قبل ای همه ی وجود مننظریه ی تکامل در درمان بیشناخت حقیقت یا آرزوهای گاختلال در شناسایی حروف و حافظه و اطلاعات در کجاست هوشیاری کوانتومیغرور و علمدقیق ترین تصاویر از مغز ااستیفن هاوکینگ در مورد هقسم به فقرکلمات بلند نه صدای بلندبار مغز بر دو استخواندرمان آرتروز با ورزش موضتلاشی جدید در درمان ام اسمیگرن سردردی ژنتیکی که بپیوند اندام حیوانات به امغز و سیر تکامل ان دلیلی روش هایی برای جلوگیری از آرامش عقلتاثیر کپسول نوروهرب بر ساین بیمار را باید چه کار نورون هاي مصنوعی می توانسلول های بنیادی منابع و اتعامل انسان با هوش مصنوعهمه چیز، ثبت می شودشگفت نیست من عاشق تو باشمارتباط میکروب روده و پارحس و ادراک قسمت 67اصول توسعه ی یک ذهن کاملهدف یکسان و مسیرهای مختلدو داروی جدید برای میاستلحظات خوش با کودکانکنگره بین المللی سردرد دبحثی در مورد نقش ویتامين پیشرفت در عقل است یا ظواهدرمان سرگیجه بدون نیاز بتنها در برابر جهانما به جهان های متفاوت خودمغز باستانی، هنوز نقش هاریسپریدونآشناپنداری چیستتاثیر گیاهخواری بر رشد و ایرادهای موجود در خلقت بچیزی خارج از مغزهای ما نیسندرم کووید طولانیثبت امواج الکتریکی در عصهمراهی میاستنی با برخی سشبکه های مصنوعی مغز به درارزش حقیقی زبان قسمت اولهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت هجدهمبقای حقیقی در دور ماندن ادیدگاه نارسای دوگانه ی ممن کسی در ناکسی دریافتم کودکان گذشته به آینده فکبخش دیگری در وجود انسان هپروتز چشمدرک نیازمند شناخت خویش اتو برای خزیدن خلق نشده ایمغط یک گیرنده استراه پیروزی در زندگی چیستافسردگی و ساختار مغزچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استسیلی محکم محیط زیست بر انجهان مادی، تجلی فضا در ذهسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی متصل با مغزصبر لازمه ی پیروزی استاز آغاز خلقت تا نگاه انسافلج خوابویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت سومبه خوبی های دیگران فکرکندانشمندان روش هاي جدیدی منابع انرژی از نفت و گاز کایروپاکتیک چیستمحل درک احساسات روحانی دبرای خودآگاه بودن تو بایآموزش نوین زباندرختان اشعار زمینتومورهای ستون فقراتنقش پیش زمینه ها و اراده رشد در سختی استامید نجاتنگاهت را بلند کنتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانسیستم تعادلی بدنجهان دارای برنامههوش مصنوعی از عروسک بازی طلوع و حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تفال نیکوواقعیت تقویت شدهخلا، حقیقی نیستبی ذهن و بی روحداروی جدید s3 در درمان ام منبع هوشیاری کجاست قسمت کریستال زمان(قسمت اولمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی توجهات در ببمار پارآینده ی انسان در فراتر ازذهن هوشیار در پس ماده ی متوانایی مغز و دیگر اجزای نقش زنجبیل در جلوگیری از زمزمه ات مانده در گوشمانواع سکته های مغزینبودن مدرک و شاهد، مدرک تازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از ساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی عقل سالماز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغواکسن دیگری ضد کرونا از دخواص هلو برگ هلوبیماری آلزایمر، استیل کوداروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگمان میکنی جرمی کوچکی در مرز مرگ و زندگی کجاستبزرگ فکر کنآیا واکنش های یاد گرفته ورفتار وابسته به شکلتکنولوژی و پیشرفتنقطه، وجود است یا فاصلهزونا به وسیله ویروس ابله انرژِی برای ایجاد اضطرابنرمشهای مهم برای تقویت عترک امروزابزارهای بقا ازنخستین همجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی در کامپیوترهاعنصر اصلی تعیین واقعیتاز تکامل تا مغز از مغز تا قفس ذهنورزش در کمر دردخوش خیالی و خوش بینیبیمارستان هوش مصنوعیدر هم تنیدگی کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگاهی لازم است برای فهم و مشکلات روانپزشکی در عقب رهبر حقیقیتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا جهان ذهن و افکار ما متکامل داروینی هنوز در حانه جنگ و نه خونریزیزبان نیاز تکاملی استاهرام مصر از شگفتی های جهچراروياها را به یاد نمی آسردرد میگرنی در کودکانتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراجزای پر سلولی بدن انسان حقیقت در علم، هرگز نهایی هوش عاطفی قسمت یازدهعدم توقف تکامل در یک انداخدای رنگین کماناز علم جز اندکی به شما داقانون جنگلیادگرفتن، آغاز حرکت است با هوش مصنوعی خودکار روبدرمان نگهدارنده ی اعتیادمولکول ضد پیریپمبرولیزوماب در بیماری چمعجزه در هر لحظه زندگیروح و آب حیاتتقویت استخوان در گرو تغذآب زندگی است قسمت هفتمتاول کف پا و حقیقتنوار مغزی روشی مهم در تشخسفر فقط مادی نیستتشخیص ایدزای آنکه نامش درمان و یادشنظریه ی تکامل در درمان بیشناخت درون، شناخت بیرون؛اختلالات مخچهحافظه و اطلاعات در کجاستهوشیاری سنتی یا هوشیاری غربال در زندگیدل به دریا بزنقضاوت ممنوعکلوزاپین داروی ضد جنونبار بزرگ ایستادن بر دو پادرمان ام اس(مولتیپل اسکلتمایل زیاد به خوردن بستنمیگرن شدید قابل درمان اسپیوند سر آیا ممکن استمغز کوانتومیروش هایی ساده برای کاهش اآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینکه به خاطرخودت زندگی نورون های ردیاب حافظهسلول های بدن تو پیر نیستنتعداد کلی ذهن ها در جهان همه ی سردردها بی خطر نیستشگفت انگیز بودن کیهانارتباط ماده و انرژیحس و ادراک قسمت 74اصول سلامت کمرهدف یکسان، در مسیرهای متدو سوی واقعیتلرزش ناشی از اسیب به عصبکنترل همجوشی هسته ای با هبحثی در مورد نقش کلسیم و پیشرفت ذهن در خلاقیت استدرمان سرگیجه بدون نیاز بتنهاییما با کمک مغز خود مختاريممغز برای فراموشی بیشتر کریسدیپلام تنها داروی تایآشتی بهتر استتاثیر انتخاب از طرف محیط ایستادن در برابر آزادی بچیزی شبیه نور تو نیستسندرم گیلن باره به دنبال جلو رفتن یا عقبگردهمراهی نوعی سردرد میگرنیشبکیه های مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت دومو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت هشتمبلندی در ذهن ما درک بلندیدیروز و امروزمن پر از تلخیمکودکان خود را مشابه خود تبخشیدن دیگران یعنی آرامشپروتز عصبی برای تکلمدرک و احساستو تغییر و تحولینفرت، اسیب به خود استراه انسان شدن، راه رفتن واقلیت خلاقچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنابتذال با شعار دینسیناپس، شگفتی خلقتجهان مشارکتیهوش مصنوعی و کشف زبان هایصبر و واقعیتاز انفجار بزرگ تا انفجار فلج خواب چیستویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه خودت مغرور نشودانشمندان روشی برای تبدیمنابع انرژی از نفت و گاز کار امروز را به فردا نیندمحدودیت چقدر موثر استبرای رشد، باید از مسیر خطآمارهای ارائه شده در سطح درد و درستوهم فضای خالینقش پیشرفته ی سلول های بنرشد، رسیدن به یک هدف نیستامید یا ناامیدی؟چالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی از عروسک بازی طلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تفاکسیبتواقعیت تقویت شدهخلا، خالی نیستبی سوادی در قرن 21داروی جدید لنفوم و لوکمیمنبع هوشیاری کجاست قسمت کریستال زمان(قسمت دوم)مروری بر تشنج و درمان هایبرخی توصیه ها برای واکسیآینده ی حمل و نقل هوایی دذهن و زندگیتوانایی یک فرد، برای تغینقش زبان در سلطه و قدرت ازنان باهوش ترانیس بی کساننباید صبر کرد آتش را بعد تازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از ساخت شبکه عصبی با الفبای جوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک بازی عقلانیت بدون تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تفراتر از دیوارهای باورواکسن سرطانخواص هندوانهبیماری الزایمرداروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگنجینه ای به نام ویتامین مرز بین انسان و حیوان کجابزرگ شدن مغز محدود به دورآیا یک، وجود داردرفتار اجتماعی انسان، حاصتکنولوژی جدید که سلول هانمیتوان با بیرون انداختنزیان غذاهای پرچربانسولینچرا ماشین باید نتایج را پسخت ترین حصارترکیب آمار و ژنتیکابزارهای بقای موجود زندهجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی در تفکر خلاق اعوامل موثر در پیدایش زبااز تکامل تا مغز، از مغز تقفس را بشکنوزن حقیقی معرفت و شناختخوشبختی چیستبیندیشدر هم تنیدگی کوانتومی و پمنبع هوشیاری در کجاست؟ قگاهی مغز بزرگ چالش استمشاهده گر جدای از شیء مشاروی و منیزیم در تقویت استتفکر خلا ق در برابر توهم آیا جهش های ژنتیکی، ویروتکامل زباننه روش تقویت مغززبان و کلمه حتی برای کساناولویت بندی ها کجاستچراروياها را به یاد نمی آسردرد و علتهای آنتسلیم ارتباط با من برتراجزایی ناشناخته در شکل گحقیقت راستین انسان علم بهوش عاطفی قسمت پنجمعدم تعادل دوپامین، فقط بخدایی که ساخته ی ذهن بشر ازدواج های بین گونه ای، رقانونمندی و محدودیت عالمیادآوری خواب و رویابا هر چیزی که نفس می کشد مدرمان نابینایان آیا ممکنمولتیپل اسکلروز در زنان پنج اکتشاف شگفت آور در مومعرفی مورد نادر بیماری گروح در جهانی دیگر استتقویت حافظه یا هوش مصنوعآب زندگی است قسمت اولتابوهای ذهنینوار مغز، مفید و بی خطرسفر نامه سفر به بم و جنوب تصویر خورشید یا خود خورشای جان جان بی تن مرونظریه ی تکامل در درمان بیشناسایی تاریخچه ی تکاملیاختلالات حرکتی در انسانحافظه ی ما انسان ها چرا مهوش، ژنتیکی است یا محیطیمقالاتدلایلی که نشان میدهد ما بقطار پیشرفتکلید نزدیک و نگاه تو بر فبار سنین ابزار هوشمندی ادرمان با سلول های بنیادیتمایز یا کشف یگانگیمیاستنی گراویس بدون آنتیپیوند سر برای چه بیمارانمغز آیندگان چگونه است ؟روش استفاده از بالش طبیآزمون تجربی، راهی برای رتاثیر کتامین در درمان پااینکه خانواده ات سالم بانوروپلاستیسیتی چیستسلول بنیادی و ای ال استعذیه ی ذهنهمه جا خیر بکارشگفت زده و حیران باشارتباط متقابل با همه ی حیحس و ادراک قسمت 75اضطراب و ترسهدف از تکامل مغزدولت یا گروهکلرزش دست ها و گردن و سر ETکنترل جاذبهبحثی در مورد حقیقت فضا و پیشرفتی مستقل از ابزار هدرمان سرگیجه بدون داروتنهایی رمز نوآوری استما بخشی از این جهان مرتبطمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ریشه های مشترک همه ی موجوآغاز فرایند دانستنتاثیر احتمالی عصاره تغلیاکنون را با همه ی نقص هاینکاتی در مورد تشنجسندرم پیریفورمیسجلوتر را دیدنهندسه ی پایه ایشباهت مغز و کیهانارزش حقیقی زبان قسمت سوموفور و فراوانیحس و ادراک قسمت هشتاد و نبلوغ چیستدیسک گردنمن بی من، بهتر یاد میگیرمکودکان را برای راه آماده بخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرورش مغز مینیاتوری انسادرک کنیم ما همه یکی هستیمتو جهانی هستی که خودش را نقاشی هایی با بوی گذشته یراه بی شکستاقیانوس نادانیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان معناهوش مصنوعی یا حماقت طبیعصبر بسیار بایداز بار خود بکاه تا پرواز فلج دوطرفه عصب 6 چشمویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت سی و ششمبه خودت نگاه کندانش، قفل ذهن را باز میکنمنابع انرژی از نفت و گاز کار با یگانگی و یکپارچگیمحدودیت های حافظه و حافظبرای زندگی سالم، یافتن تآن چیزی که ما جریان زمان درد باسن و پا به دلیل کاهتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش آتش در رسیدن انسان بهز گهواره تا گورامید جدید بر آسیب نخاعیچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسکوت و نیستیجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک بازی طوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تفاجعه ی جهل مقدسواقعیت خلا و وجود و درک مخلاصه ای از مطالب همایش مبی شرمیداروی جدید میاستنی گراویمنبع هوشیاری کجاست قسمت کریستال زمان(قسمت سوم)مرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی درمان های Spinal Muscular Atآینده ی علم و فیزیک در60 ثذهن و شیمی بدنتوازن مهمتر از فعالیت زینقش زبان در سلطه و قدرت ازنجیرها را ما باید پاره کانگشت ماشه اینبرو و انرژی مداومتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از ساختن آیندهجوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک بازی عقیده ی بی عملاز تکینگی تا مغز از مغز تفرار در فرار از میزبان، دواکسن سرطانخواص اناربیماری ای شبیه آلزایمر و داروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگندم بکاری، جو درو نمیکنمرز جدید جستجو و اکتشاف، بزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا کیهان می تواند یک شبیرقیبی قدرتمند در برابر متکنولوژی جدید که سلول هانمیتوان بر سیاه سیاه نوشزیباترین چیز در پیر شدنانسولین هوشمندچرا مردم با زندگی میجنگنسخت ترین کار، شناخت خود اترکیب حیوان و انسانابزارهای بقای از نخستین جراحی هوشیار مغزهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکامل تا مغز، از مغز تقله برای دیدن نه برای به وزوز گوشخوشبختی دور از رنج های مبیهوش کردن در جراحی و بیمدر هم تنیدگی کوانتومی و دمنبع هوشیاری در کجاست؟(قگاهی جهت را عوض کنمشاهده آینده از روی مشاهرویکردهای جدید ضایعات نختفاوت قند طبیعی با قند و آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتکامل زبانچه زیاد است بر من که در ایزبان و بیان نتیجه ساختمااولین قدم شناخت نقص های خچراغ های متفاوت و نور یکسسردرد به دلیل مصرف زیاد متسلیم شدن از نورون شروع ماحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت غیر فیزیکیهوش عاطفی قسمت اولعدم درکخدایا جز تو که را دارماسکلت خارجی در درمان اختقارچ بی مغز در خدمت موجودیاری خدا نزدیک استبا آتش، بازی نکن و بعد از درمان های اسرار آمیز در آمواد کوانتومی جدید، ممکنپول و شادیمعرفت و شناختروح رهاییتقویت سیستم ایمنیآب زندگی است قسمت دومتاثیر فکر بر سلامتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت سفر به مریخ در 39 روزتصویر در هم تنیدگی کوانتایمونوگلوبولین وریدی IVIgنظریه ی ریسمانشناسایی زبان حیوانات با اختلالات صحبت کردن در انحافظه ی ما انسان ها چرا ماستیفن هاوکینگ در تفسیر هوض مصنوعی زندهتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیا فریب و سرگرمیقطره قطرهکلید، در ناشناخته هاستباربر دیگران نباشدرمان تومورهای مغزی با اتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمیدان مغناطيسي زمین بشر پیوند سر، یکی از راه حلهامغز اندامی تشنه ی انرژی اروش جدید تولید برقآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر گیاه خواری بر رشد واین، فقط راه توستنوروز مبارکسلول بنیادی در درمان ایدتغییرهمیشه چیزی برای تنهایی دشگفتی های نقشه ی ژنتیکیارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس و ادراک قسمت 78اطلاع رسانی اینترنتیهدف از خلقت رسیدن به ابزادونپزیل در بیماران قلبی لرزش عضله یا فاسیکولاسیوکندن ریشه ی خودبحثی در مورد عملکرد لوب فپپوگستدرمان سرطان با امواج صوتتنبیه چقدر موثر استما تحت کنترل ژنها هستیم یمغز بزرگ چالش است یا منفعریشه های مشترک حیاتآغاز فصل سرما و دوباره تکتاثیر بینش و انتظارات فراکوییفلکسچگونه مولکول های دی ان ایسندرم پیریفورمیسجمجمه انسان های اولیههندسه ی رایج کیهانشباهت مغز با کیهان مادیارزش خود را چگونه میشناسوقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت هشتاد و شبلعیدن ستاره توسط سیاهچادیستونی قابل درمانمننژیتکوری گذرای ناشی از موبایبدون پیر فلکپرکاری تیروئیددرک احساسات و تفکرات دیگتو جدای از کیهان نیستیچقدر به چشم اعتماد کنیمراه طولانی را به سلامت گذالکترومغناطیس شنوایی و هچگونه حافظه را قویتر کنیالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه من، نگاه تو و یا حقیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازسیاهچاله هاجهان معکوسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشصد قدح، نفتاده بشکستاز بحث های کنونی در ویروسفن آوری های جدید علیه شناویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت سیزدهمبه دنبال رستگاری باشدانش، یک انسان را ناسازگمنابع انرژی از نفت و گاز کارهای کوچک، بی ارزش نیسمحدودیت درک انسانبرخی ملاحظات در تشنج های آنچه می دانم، آنچه را میخدرد زانو همیشه نیاز به جرتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش انتخاب از طرف محیط، نزمین در برابر عظمت کیهانامید درمان کرونا با همانچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسکوت، پر از صداجهان ریز و درشتهوش مصنوعی از عروسک بازی طوفان بیداریاز تکینگی تا مغز از مغز تفارغ التحصیلان، فقیر و دوالزارتان داروی ضد فشار خلاصه ای از درمان های جدیبی عدالتی در توزیع واکسن داروی جدید کنترل قند خونمنبع هوشیاری کجاست قسمت کشف مکانیسم عصبی خوانش پمرکز حافظه کجاستبرخی روش های تربیتی کودکآینده با ترس جمع نمیشودذهن پر در برابر آگاهیتوت زیاد بخوریدنقش سجده بر عملکرد مغززندگی فعال و مثبت روند آلانگشت نگاری مغز نشان میدچت جی پی تیتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از ساختن آینده، بهترین روش جواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی از عروسک بازی علم و ادراک فقط مشاهده ی از تکینگی تا مغز از مغز تفرد موفقواکسن ضد اعتیادخواص اردهبیماری ای شبیه ام اس مولتداروی ضد تشنج توپیراماتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگوهر با نظر دیگران سنگ نممرزهای حقیقی یا مرزهای تبزرگترین خطایی که مردم مآیا گذشته، امروز وآینده رقابتی بی هدف یا رقابتی هتکینگینمای موفقیتزیباترین چیز در افزایش سانسان قدیم در شبه جزیره عچرا مغز انسان سه هزار سالسختی ها رفتنی استترازودونابزارهای دفاعی و بقای موجراحی گردن همیشه برای دیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعواملی که برای ظهور لغت ااز تکامل تا مغز، از مغز تقله سقوطوسواس، بیماری استخیالپردازی نکنبیهوشی در بیماران دچار ادر هر سوراخی سر نکنمنبع خواب و رویاگاهی در پارکینسون باید پمشاهدات آمیخته با اشتباهرویا و واقعیتتفاوت مغز انسان و میمون هآیا خداباوری محصول تکاملتکامل زبان انسان از پیشینه عدم مطلق بلکه عدم با قزبان و بیان، در سایه پیشراولین مورد PML به دنبال تکنزاع ها بیهوده استسردرد تنشنتست نوار عصب و عضلهاحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت غیر قابل شناختهوش عاطفی قسمت دهمعدالت برای من یا برای همهخرما منبع بسیار خوب آنتی اسکار، لگوی هوشمندقبل و بعد از حقیقتژن همه چیز نیستبا تعمق در اسرار ابدیت و درمان های بیماری آلزایمرموجود بی مغزی که می تواندپول و عقیدهمغز فکر میکند مرگ برای دیروزه داری متناوب، مغز را آب زندگی است قسمت سومتاثیر مشاهده بر واقعیت بنوار عصب و عضلهسفر به درون سفری زیباتصویر زیبا از سلولایمپلانت مغزینظریه تکامل در درمان بیمشناسایی سلول های ایمنی ااختلالات عضلانی ژنتیکحافظه ی هوش مصنوعیاستخوان های کشف شده، ممکهیچ نقطه ای مرکزی تر از اصفحه اصلیدنیا مکانی بسیار اسرارآملمس کوانتومیکلام و زبان، گنجینه ای بسبارداری بدون رحمدرمان تشنجتمدن پیشرفته ی پیشینیانمیدان های مغناطیسی قابل پیوندهای پیچیده با تغییرمغز انسان ایا طبیعتا تماروش صحبت کردن در حال تکامآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر گیاه خواری بر رشد واینترنت بدون فیلتر ماهوانوروز یا روز پایانیسلول بنیادین از مخاط بینتغییر الگوی رشد مغزی با زهمیشه چشمی مراقب و نگهباشگفتی های زنبور عسلارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک قسمت 82اطلاعات حسی ما از جهان، چهر چیز با هر چیز دیگر در تدوچرخه در کاهش دردهای کملزوم گذر انسان از حدها و کندر در بیماریهای التهاببحثی درباره هوش و تفاوتهپایان، یک آغاز استدرمان ضایعات نخاعیتهدیدهای هوش مصنوعیمانند کودکان باشیدمغز بزرگ چالشهای پیش روریشه های اخلاقآغاز مبهم آفرینشتاثیر ترکیبات استاتین (ساکسی توسین و تکامل پیش اچگونه میتوان با قانون جنسندرم پای بی قرارجنین مصنوعیهندسه بنیادینشباهت های ریشه ای چند بیماز فرد ایستا و متعصب بگذروقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت پنجمبنی عباس، ننگی بر تاریخدژا وو یا اشنا پنداریمن، ما یا چی؟کی غایب شدی تا نیازمند دلماده ای ضد التهابیبدون بار گذشتهپراسینزوماب در پارکینسودرک تصویر و زبان های مخلتتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش قهوه در سلامتیرابطه تشنج و اوتیسمرادیوی مغز و تنظیم فرکانالکترودهای کاشتنینگاه مادی غیر علمی استتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله های فضایی منابعجهان هوشمندهوش مصنوعی گوگل به کمک تشصداقتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکفناوری هوش مصنوعی نحوه خویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت ششمبه زودی شبکه مغزی به جای دائما بخوانمنابع انرژی از نفت و گاز کارهایی بیش از طراحی و گپمخچه فراتر از حفظ تعادلبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنچه ناشناخته است باید شدردهای سال گذشته فراموش توهم چیستنقش اتصالات بین سلولهای زمین زیر خلیج فارس تمدنی امیدهای جدید برای بازیابچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسکوت، در برابر گزافه گویجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک بازی طوفان زیباییاز تکینگی تا مغز از مغز تفاصله ها در مکانیک کوانتواکنش های ناخودآگاه و تقخم شدن فضا-زمانبیمار 101 ساله، مبتلا به سداروی جدید آلزایمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت کشف مکانیسمی پیچیده در بمرکز حافظه کجاستبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا فراموشی حتمی استذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش غذاها و موجودات دريازندگی هوشمند در خارج از زانتقال ماده و انرژیچت جی پی تیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از ساختار فراکتال وجود و ذهجواب سنگ اندازیهوش مصنوعی از عروسک بازی علم و روحاز تکینگی تا مغز از مغز تفرد یا اندیشهواکسن علیه سرطانخواص بادامبیماری اسپینال ماسکولار داروی ضد جنون در درمان تیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگویید نوزده و ایمنی ساکتمزایای شکلات تلخ برای سلبزرگترین درد از درون است آیا پیدایش مغز از روی تصارموزی از نخستین تمدن بشرتکامل فردی یا اجتماعینمایش تک نفرهزیر فشار کووید چه باید کرانسان میوه ی تکاملچرا مغزهای ما ارتقا یافت سختی در بلند شدن از روی صترازودونابعاد و نیازهای تکاملیجز تو که را دارمهوش مصنوعی درمانگر کامپیعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکامل تا مغز، از مغز تقلب های سادهوسیله، فقط دعا نیستخانه ی تاریکبیو الکترونیک؛ ترکیب موجدر والنتاین کتاب بدید هممنتظر نمان چیزی نور را بهگذر زمان کاملا وابسته به مطالبه ی حق خودرویا و کابوستفاوت ها و تمایزها کلید بآیا دلفین ها می تواند از تکامل ساختار رگهای مغزی نهایت معرفت و شناخت درک عزبان و تکلم برخی بیماریهاولین مورد پیوند سر در اننزاع بین جهل و علم رو به پسردرد سکه ایتست کم هزینه ی بزاق برای احتیاط در ورزش زانو در خاحقیقت، آن چیزی نیست که جلهوش عاطفی قسمت دومعسل طبیعی موثر در کنترل بخسته نباشی بابااسارت و پرخوریقبل از آغازژن همه چیز نیستبا خودت نجنگدرمان های بیماری اس ام ایموجودات مقهور ژنها هستندپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز قلبروزه داری و التهاب زیانبآب، زندگی است(قسمت پنجم)تاثیر نگاه ناظر هوشیار بنوار عصب و عضلهسفر تجهیزات ناسا به مریخ تصویر زیبای اصفهانایمپلانت مغزی و کنترل دو نظریه تکامل در درمان بیمشهر زیرزمینی در ژاپن برااختراع جدید اینترنت کوانحافظه انسان و حافظه ی هوشاستروژن مانند سپر زنان دهیچ چیز همیشگی نیستسوالات پزشکیدنیای شگفت انگیز کوانتوملووفلوکساسینکلام، در تحولی شگفت آور ببازگشایی مجدد مطب دکتر سدرمان جدید ALSتمدن بشری و مغز اخلاقیمیدان های کوانتومی خلاپیوندی که فراتر از امکانمغز انسان برای ایجاد تمدروشهای نو در درمان دیسک بآزادی در چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد واینترنت، حقیقت جامعه ی فنورالژیسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر خود یا تغییر دیگراهمیشه اطمینان تو بر خدا بشانس یا نتیجه ی تلاشارتباط پیوسته ی جهانحس و ادراک قسمت 87اطلاعاتی عمومی در مورد مهر جا که جات میشه، جات نیدوچرخه سواری ورزشی سبک و لزوم سازگاری قانون مجازاکندر علیه سرطانبحثی درباره هوش و تفاوتهپاکسازی مغزدرمانهای بیماری پارکینستو یک معجزه ایمانند آب باشمغز بزرگ و فعال یا مغز کورژیم های غذایی و نقش مهم إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر تغذیه بر سلامت روااکسکاربازپین در درمان تشسندرم پس از ضربه به سرجنگ هفتاد و دو ملت همه را هندسه در پایه ی همه ی واکشباهت کیهان و مغزاز مخالفت بشنووقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت پنجاهبه قفس های سیاهت ننازدژاوو یا آشناپنداریمن، خود تو هستمکیهان خود را طراحی میکندماده، چیزی نیستبدون زمان، ماده ای وجود نپرتوهای صادر شده از سیاهدرک حقیقت نردبان و مسیری تو در میانه ی جهان نیستی نقش مهاجرت در توسعه نسل انقش میدان مغناطیسی زمین راز تغییرالگو نداشتیمنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان هوشیارهوش مصنوعی الفاگوصدای بم با فرکانس پایین، از تلسکوپ گالیله تا تلسکفواید روزه داری متناوبویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت شصت و هشتبه زیر پای خود نگاه نکن بدارچینمنابع انرژی از نفت و گاز کاربرد روباتهای ريزنانومخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرخی نکات از گاید لاین پرآنچه واقعیت تصور میکنیم دردی که سالهاست درمان نشتوهم و خیالنقش تیروئید در تکامل مغززمان چیستامیدوار باش حتی اگر همه چچالش های ایستادن بر دو پاتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانسکته مغزیجهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی طولانی ترین شباز تکینگی تا مغز از مغز تفاصله ی همیشگی تصویر سازواکنش به حس جدیدخونریزی مغز در سندرم کووبیمار مرکز تنفس سلولیداروی جدید آلزایمر تاییدمنبع هوشیاری کجاست قسمت کشف ژن جدید، می تواند گستمرکز خنده در کجای مغز استبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا ممکن است موش کور بی مذهن خود را مشغول هماهنگیتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش غذاها و موجودات دريازندگی و داراییانتروپی و هوشیارینتایج نادانی و جهلتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از ساختار شبکه های مغزی ثابجوسازی مدرنهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و بواکسنی با تاثیر دوگانه اخواص بادام زمینیبیماری اضطراب عمومیدارویی خلط آورمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگوش دادن بهتر از حرف زدنمسمومیت دانش آموزان بی گبسیاری از مجرمان، خودشانآیا آگاهی پس از مرگ از بیرمز و رازهای ارتباط غیر کتکامل مادی تا ابزار هوشمچند نرمش مفید برای کمردرزیرفون داروی ضد ام اسانسان ها می توانند میدان چرا ویروس کرونای دلتا واسدسازی روش مناسب برای مقتراشه مغز بدون واسطه ی دابعاد اضافه ی کیهانجستجوی متن و تصویر به صورهوش مصنوعی درخدمت خلق وحعید نوروز مبارکاز تکامل تا مغز، از مغز تقلب و عقلیک پیام منفرد نورون مغزی خانواده پایداربیوگرافیدر یک فراکتال هر نقطه مرکمنتظر نتیجه ی کارهایت باگذشته را دفن کنمطالبی در مورد تشنجرویا و خبر از آیندهتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا دلفین ها میتوانند باتکامل شناخت انسان با کشفنهایت در بی نهایتزبان و شناخت حقیقت قسمت چاولین هیبرید بین انسان و نزاع بین علم و نادانی رو سردرد عروقی میگرنتست آر ان اس دز میاستنی گاحتیاط در تعویض داروهاحقایق ممکن و غیر ممکنهوش عاطفی قسمت سومعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطا در محاسبات چیزی کاملاساس انسان اندیشه و باور قبل از انفجار بزرگژن هوش و ساختارهای حیاتی با خدا باشدرمان های جدید ALSتلقین اطلاعات و حافظهمورد نادر همپوشانی دو بیپوشاندن خود از نورمغز ما کوچکتر از نیم نقطهروزه داری و بیمار ی ام اس آتاکسیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نوار عصب و عضلهسفر دشوار اکتشافتصویربرداری فضاپیمای آمایمپلانت مغزی کمک میکند نظریه تکامل در درمان بیمشواهدی از نوع جدیدی از حاادامه بحث تکامل چشمحباب های کیهانی تو در تواسرار آفرینش در موجهیچ چیز، چقدر حقیقی استپیامهای کاربراندنیایی پر از سیاهچاله لوب فرونتال یا پیشانی مغکلرال هیدرات برای خوابانبازگشت از آثار به سوی خدادرمان جدید مولتیپل میلومتمدن زیر آبمیدان بنیادین اطلاعاتپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز انسان برای شادمانی طروشهای شناسایی قدرت شنواآزادی عقیده، آرمانی که تتاثیر گیاه خواری بر رشد وایندرالنورالژی تریژمینالسلول عصبی، در محل خاص خودتغییر دیگران یا تغییر خوهمیشه به آنچه داری، خوشنشانس یا تلاشارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک قسمت چهلاطلاعاتی عمومی در مورد مهر حرکت خمیده می شود و هر دوپامین قابل حل در آبلزوم سازگاری قانون مجازاکو کیو تن coQ10بحثی درباره هوش و تفاوتهپارادوکس ها در علمدرماندگی به دلیل عادت کرتو یک جهان در مغز خودت هسماه رجبمغز بزرگترین مصرف کننده رژیم های غذایی و نقش مهم افت فشار خون ناگهانی در وتاثیر حرکات چشم بر امواج اگر فقط مردم میفهمیدند کسندرم جدایی مغزجنگ و تصور از جنگهندسه زبانِ زمان استشباهت زیاد بین سلول هاي عاز نخستین همانند سازها توقتی ناراحتی چیکار میکنیحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه مغز خزندگان خودت اجازدگرگونی های نژادی و تغییمنابع انرژي پاک سرچشمه حکیهانِ هوشیارِ در حال یاماده، چیزی بیش از یک خلا بر کسی اعتماد نکن مگر اینپرتوزایی از جسم سیاهدرک دیگرانتوقف؛ شکستدرک درست از خود و هوشیاریتولید مولکول جدید توسط هنقش محیط زندگی و مهاجرت دراست دستی و چپ دستیالگو و عادت را بشکن و در انگاه کلی نگرتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی اکنون می توانصرع و درمان های آناز تکنیکی تا مغز از مغز تفواید روزه داری متناوبویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت شصت و دوبه سیاهی عادت نکنیمداروهای مصرفی در ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز کاربرد روباتهای ريز، در مخچه ابزاري که وظیفه آن فبرخی نرمش ها برای درد زانآنچه حس می کنیم، نتیجه ی درد، رمز موفقیتتوهم وجودنقش حفاظتی مولکول جدید دزمان و مکان، ابعاد کیهان امیدواریچالش کمبود اندام برای پیتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانسکته ی مغزی در جوانانجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی از عروسک بازی طی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تفتون های زیستیواکسن های شرکت فایزر آمرخونریزی مغزی کشندهبیماری لبر و نابینایی آنداروی جدید ای ال اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت کشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگ چیستبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا ما کالا هستیمذهن خالی از شلوغی افکارتوصیه های سازمان بهداشت نقش غذاها و موجودات دريازندگی بی دودانتظار گذر تندباد؟نجات در اعتماد به خودتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از سادیسم یا لذت از آزار دادجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تفردا را نمیدانیموابسته به دوستی این و آن خواص شکلات تلخبیماری بیش فعالیدارویی ضد بیش فعالی سیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگوشه بیماری اتوزومال رسسمسمومیت دانش آموزان، قمابسیاری از بیماری های جدیآیا امکان بازسازی اندامهرمز گشایی از اتصالات مغزتکامل مداومچند جهانیزیرک ترین مردمانسان یک کتابخانه استچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک سرنوشتتراشه ها روی مغزابعاد بالاترجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش مصنوعی ساخته هوش طبیعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکامل تا مغز، از مغز تقلب یا مغزیک پیشنهاد خوب برای آسان خاویار گیاهیبیوگرافیدر کمتر از چند ماه سوش جدمنتظر زمان ایده آل نشوگر جان به جز تو خواهد از خمطالعه ای بیان میکند اهدرویا بخشی حقیقی از زندگی تفاوت های بین زن و مرد فقآیا دست مصنوعی به زودی قاتکامل، نتیجه ی برنامه رینهادینه سازی فرهنگ اختلازبان و شناخت حقیقت قسمت ااولین تصویر در تاریخ از سنزاع بین علم و جهل رو به پسرطان کمیت گراییاحساس گذر سریعتر زمانحل مشکلهوش عاطفی قسمت ششمعشق درونی به یگانگی خلقتخطا در محاسبات چیزی کاملاستفاده از مغز، وزن را کمقبرستان ها با بوی شجاعتژن یا نقشه توسعه مغز و نقبا طبیعت بازی نکندرمان های جدید میگرنتلاش ها برای کشف منابع جدموسیقی نوپیموزایدمغز مانند تلفن استروزه داری سلول های بنیادآتاکسی فریدریشتاثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضلهسفرنامه سفر به بم و جنوب تصور ما ازمشکلات و واقعیایمپلانت نخاعی میتواند دنعناعشواهدی از دنیسوان(شبه نئاداراوون تنها داروی تاییحباب هایی تو در تواسرار بازسازی اندام هاهیچ وقت خودت را محدود به سایتهای دیگردنیا، هیچ استلوتیراستامکم کردن کالری روشی سودمنبازگشت به ریشه های تکاملدرمان جدید میگرن با انتی تمدنی قدیمی در شمال خلیج میدازولام در درمان تشنج پیام های ناشناخته بر مغز مغز انسان برای شادمانی طروشی برای بهبود هوش عاطفآزار حقیقیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکریننوزاد ناشنوای متولد شده،سلولهای ایمنی القا کنندهتغییر دادن ژنها آیا روزی همیشه داناتر از ما وجود دشاهکار قرنارتباط از بالا به پایین محس و ادراک قسمت چهل و هفتاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهرچیز با یک تاب تبدیل به دورترین نقطه ی قابل مشاهلزوم عدم وابستگی به گوگل کوچ از محیط نامناسببحثی درباره هوش و تفاوتهپاسخ گیاهان در زمان خورددرها بسته نیستتو کجای جهانیماهیچه ی صبرمغز حریص برای خون، کلید ترژیم ضد التهابیافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه مغز ما، موسیقی را پتاثیر دوپامین و سروتونیناگر میدانی مصیبت بزرگتر سندرم دزدی ساب کلاوینجنگ داده هاهندسه، نمایشی از حقیقتشباهت زیاد بین سلول هاي عاز نخستین همانند سازها توقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت پنجاه و دبه نقاش بنگردانش قدرت استمنابع انرژی از نفت و گاز کیست هیداتید مغزماست مالیبرلیتیونپرسشپرسش و چستجو همیشه باقی ادرک عمیق در حیواناتتولید مثل فقط با یک مادر نقش مرکز تنفس سلولی در بیرجزخوانی هایی که امروز بالگوی بنیادین و هوشیارینگاه انسان محدود به ادراتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک های بضایعه ی شبکه لومبوساکرالاز تکینگی تا مغز و از مغز فواید زیاد دوچرخه سواریویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت شصت و ششبه سخن توجه کن نه گویندهداروهای ام اسمنابع بی نهایت انرژی در دکاش شرف اجباری بود یا حتیمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرخی نرمش ها برای زانوآنها نمیخواهند دیگران رادرس گرفتن از شکست هاتوهم وجودنقش حیاتی تلومر دی ان آ دزمان و گذر آن سریع استامیدواری و مغزچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانسال 2025 سال بین المللی علمجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی از عروسک بازی طیف انسفالیت، گیلن باره از تکینگی تا مغز از مغز تفروتنی معرفتیواکسن کووید 19 چیزهایی که خواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری میاستنی گراویسداروی جدید برای میاستنی منبع هوشیاری کجاست قسمت کشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگ و میر پنهانبرداشتت از جهان رو زیاد آیا ما تنها موجودات زنده ذهن سالمتوصیه های غیر دارویی در سنقش غذاها در کاهش دردهای زندگی در جمع مواردی را برانحراف و حقیقتنجات در راستگوییتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از سازگاری با محیط بین اجزاجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلم بدون توقفاز تکینگی تا مغز از مغز تفرزندان زمان خودوابستگی یعنی قلادهخواص شگفت هویجبیماری تی تی پیداستانها و مفاهیمی اشتبامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگوشت خواری یا گیاه خواریمسیر دشوار تکامل و ارتقابسیاری از بیماری های جدیآیا انسان با مغز بزرگش اخرمز پیشرفت تواضع است نه طتکامل چشمچند جهانیزیست شناسی کل در جزء فراکانسان باشچرا پس از بیدار شدن از خوسریع دویدن مهم نیستتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاتفاق و تصادفحفره در مغزهوش مصنوعی، کیفیت فریب معادت همیشه خوب نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تقلب دروازه ی ارتباطیک آلل ژنتیکی که از نئاندخار و گلبیان ژن های اسکیزوفرنی ددر آرزوهایت مداومت داشتهمنحنی که ارتباط بین معرفگرفتار محدودیت ها و ابعامعمای اخلاقی قطاررویا تخیل یا واقعیتتفاوت های تکاملی در مغز وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتکثیر سلول در برابر توقف چهار میلیارد سال تکامل بزبان و شناخت حقیقت قسمت داولین دارو برای آتاکسی فنسبیت عام از زبان دکتر برسرعت فکر کردن چگونه استاحساسات کاذبحلقه های اسرارآمیزهوش عاطفی بیشتر در زنانعشق، شلوغ کردن نیستخطای ادراک کارمااستفاده از نظریه ی تکامل قدم زدن و حرکت دید را تغیژن ضد آلزایمربالای هر دستی، دستی هستدرمان های جدید در بیماری تلاش های جدید در ALSموسیقی هنر مایع استپیموزایدمغز مادران و کودکان در زمروزهای بد باقی نمیماندآتاکسی مخچه ای خودایمنتاثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضله مهم در تشسفرنامه سفر به بم و جنوب تصور از زمان و مکانایمپلانت استخوانی در آسیهفت چیز که عملکرد مغز تو شیر و دوغ بادامادب برخورد با دیگرانحد و مرزها توهم ذهن ماستاصفهان زیباهیچ کاری نکردن به معنی چیدندان ها را مسواک بزنید تلوزالمعده(پانکراس)مصنوعکمی زاویه ی دیدت را عوض کبازخورد یا فیدبکدرمان جدید کنترل مولتیپلتمرکز و مدیتیشنمکان زمان یا حافظه زمانپیدایش زبانمغز انسان رو به کوچک تر شروشی جدید در درمان قطع نخآزار دیگری، آزار خود استتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان النوسانات کوانتومی منبع ماسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییر زودتر اتصالات مغزیهمیشه راهی هستشاهکار شش گوشارتباط بین هوش طبیعی و هوحس و ادراک قسمت چهل و هشتاعتماد به خودديدن با چشم بسته در خواب مقاومت به عوارض فشار خون کوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی درباره هوش و تفاوتهپختگی پس از چهل سالگي به درهای اسرارآمیز و پوشیدهتو کز محنت دیگران بی غمیماپروتیلینمغز در تنهایی آسیب میبینرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وافتخار انسانچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر نیروی مغناطیس نباشد سندرم سردرد به دلیل افت فجنبه های موجی واقعیتهنر فراموشیشجاعت و ترساز نخستین همانند سازها توقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت پنجاه و سبه نقاش بنگردانش محدود به ابعاد چهارمنابع انرژی از منابع نهفکیست کلوئید بطن سومماست مالی با هوش انسانیبرنامه و ساختار پیچیده مبرنامه ی مسلط ژنها در اختپرسشگری نامحدوددرگیری قلب در بیماری ویرتولید مثل اولین ربات های نقش نگاه از پایین یا نگاهرحم مصنوعیالگوبرداری از طبیعتنگاه از بیرون مجموعهتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی تولید کنندهجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک های بضایعه ی عروقی مخچهاز تکینگی تا مغز از مغز تفیلم کوتاه هیروشیما از هویشن پروحس و ادراک سی و هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهداروهای تغییر دهنده ی سیمنابع جدید انرژیکتاب گران و پرهزینه شد ولمخاطب قرار دادن مردم، کابرخی نرمش های گردنآنژیوگرافی از مغزدست و پا زدن در سایه؟توهم بی خدایینقش خرچنگ های نعل اسبی درزمان و صبرامیدی به این سوی قبر نیستچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانسال سیزده ماههجهانی پر از سیاهچاله یا پهوش مصنوعی از عروسک بازی طبیعت موجی جهاناز تکینگی تا مغز از مغز تفروتنی و غرورواکسن کرونا و گشودن پنجرخواندن، دوست روزهای سختبیماری میاستنی گراویسداروی جدید برای کاهش وزنمنبع هوشیاری کجاست قسمت کشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرگ و میر بسیار بالای ناشبررسي علل احتمالي تغيير آیا مصرف مولتی ویتامین هذهت را روی چیزهای مفید متتوصیه هایی در مصرف ماهینقشه مغزی هر فرد منحصر بهزندگی در سیاهچالهاندوه در دنیا استنخاع ما تا پایین ستون فقرتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از ستم با شعار قانون بدترین جایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی از عروسک تا کمعلم در حال توسعهاز تکینگی تا مغز- از مغز فرضیه ای جدید توضیح میدهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواص عجیب لوبیابیماری خود ایمن اعصاب محدخالت در ساختار ژنهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگیلگمش باستانی کیستمسئول صیانت از عقیده کیسبشکه ای که ته نداره پر نمآیا احتمال دارد رویا از آرمز امید، بی نیازی از مردتکامل و ارتقای نگاه تا عمچند جهانی و علمزیست شناسی باور حقیقت یا انسان جدید از چه زمانی پاچرا ارتعاش بسیار مهم استسریعترین کامپیوتر موجودتراشه ی بیولوژِیکاتوبان اطلاعات و پلِ بینحق انتخابهوش مصنوعی، اتفاقات و تحعادت کن از بالا نگاه کنیاز تکامل تا مغز، از مغز تقلب روباتیکیک جهش ممکن است ذهن انسانخارق العاده و استثنایی ببیان حقیقتدر آسمان هدیه های نادیدنمنشأ اطلاعات و آموخته ها گریه ی ابر، رمز طراوت باغمعماری، هندسه ی قابل مشارویا حقی از طرف خداتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتأثیر نیکوتین سیگار بر مچهار ساعت پس از کشتار خوکزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشنچ پانایوتوپولوس تشنج اولین دروغچسبیدن به خود، مانع بزرگ سطح آگاهی، رخدادهای زندگاخلاق و علوم اعصابحمله ویروس کرونا به مغزهوش عاطفی در زنان بیشتر اعصب حقوق نورولووخطای حساستفاده از هوش مصنوعی در قدرت مردمژنها نقشه ایجاد ابزار هوبالاترین هدف از دولتدرمان های جدید سرطانتلاش های جدید در درمان فرمیلر فیشر نوعی نادر از گیپیچیدگی های مغزمگسمغز چون ابزار هوش است دلیروزهای سختآتش منبع انرژیتاثیر هوش مصنوعی بر مغزنوار عصب و عضله برای تاییسفرنامه سفر به بم و جنوب تصاویر زیبای رعد و برقایمان به رویاهفت سین یادگاری از میراث شیشه ی بازالتی و سیلیکونادراک ما درک ارتعاشی است حریص نباشاصل بازخوردهیچ کس مانند تو نگاه نمیکده روش موفقیتلیروپریم داروی ترکیبی ضدکمالگرایی دشمن پیشرفتبازسازي مغز و نخاع چالشی درمان جدید ام استمرکز بر هدفمکانیک کوانتومی بی معنی پیر شدن حتمی نیستمغز انسان رو به کوچکتر شدروشی جدید در درمان نابینآسيب میکروواسکولاریا آستاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسینوشیدن چای برای مغز مفید سلام تا روشناییتغییر عمودی سر انسان از پهمیشه عسل با موم بخوریمشاید گوشی و چشمی، آماده شارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت چهل و دوماعتماد به خوددی متیل فومارات(زادیوا)(مقایسه رقابت و همکاریکوچکی قلببحثی درباره احساسات متفاپدیده خاموش روشن در پارکدرون قفس یا بیرون از آنتو پیچیده ترین تکنولوژی ماجرای جهل مقدسمغز را از روی امواج بشناسرژیم غذایی سالم و ضد التهافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر داروهای ضد التهاب اگر نعمت فراموشی نبود بسسوی ما آید نداها را صداجنسیت و تفاوت های بیناییهنر حفظ گرهشرکت نورالینک ویدیویی ازاز نخستین همانند سازها توقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه نادیدنی ایمان بیاوردانش بی نهایتمنابع انرژی از نفت و گاز کپسول ژری لاکتماشین دانشمنابع انرژی از نفت و گاز کامپیوتر سایبورگمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پس از اگو یا بعد از نفسدرگیری مغز در بیماری کویتولید یا دریافت علمنقش نظام غذایی در تکامل مرحم مصنوعیالتهاب شریان تمپورالنگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک های بضایعات در عصب زیر زبانیاز تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک- قسمت پنجاه و بهداشت خوابداروهای ضد بیماری ام اس ومناطق خاص زبان در مغزکتاب زیست شناسی باورمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرخی یونها و مولکول های مآنان که در قله اند هرگز خدست کردن در گوشتوهم تنهایینقش داروهاي مختلف معروف زمان واقعیت است یا توهمامیدی تازه در درمان سرطانابینایی در نتیجه ی گوشی تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانسانسور از روی قصد بسیاری جهانی در ذهنهوش مصنوعی از عروسک بازی طبیعت بر اساس هماهنگیاز تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض واکسن کرونا از حقیقت تاتخواب زمستانی سلول های سربیماری های میتوکندریداروی جدید برای ای ال اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت کشیدن مادی روشی برای جلومرگ و سوال از قاتلبررسی مغز با امواج مادون آیا مغز تا بزرگسالی توسعذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوضیحی ساده در مورد هوش منقشه های مغزی جدید با جزیزندگی زمینی امروز بیش از اندوه دردی را دوا نمیکندنخاع درازتر یا کوتاهتر کتخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از ستم، بی پاسخ نیستجایی خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلم راهی برای اندیشیدن ااز تکینگی تا مغز- از مغز فساد اقتصادی سیتماتیک دروبینار اساتید نورولوژی دخود جسم و یا تصویربیماری دویکدر موج، راز خلقت نهفته اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگیاه بی عقل به سوی نور میمسئولیت جدیدبشریت از یک پدر و مادر نیآیا احتمال دارد رویا از آرمز بقای جهش ژنتیکیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتچند روش ساده برای موفقیتزیست، مرز افق رویداد هستانسان خطرناکترین موجودچرا به هم اعتماد نمیکنیمسرکه انگبین عسلی مفید برتربیت کودکان وظیفه ای مهاتوسوکسیمایدحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش احساسیعادت کن خوب حرف بزنیاز تکامل تا مغز، از مغز تقلب را نشکنیک رژیم غذایی جدید، می توبیداری معنوی یعنی دوستی در آستانه ی موج پنجم کوویمنشاء کوانتومی هوشیاری اگربه شرودینگر و تاثیر مشمعنی روزهرویاها از مغز است یا ناخوتفاوت ایستایی و تکاپوآیا راهی برای بهبود وضعیتأثیر نگاه انسان بر رفتانون و القلمزبان جانسوزتشنج چیستاولین سلول مصنوعینسبت ها در کیهانسعی کن به حدی محدود نشویاخلاق پایه تکامل و فرهنگحمایت از طبیعتهوش عاطفی در زنان بیشتر اعصب سیاتیکخطر آلودگی هوااستفاده از انرژی خلاقدرت و شناخت حقیقتژنها ، مغز و ارادهباهوش ترین و با کیفیت تریدرمان های رایج ام استلاش های جدید در درمان سرمیهمانهای ناخوانده عامل پیچیدگی های مغزی در درک زمغز چگونه صداها را فیلتر روزهای سخت میگذردآثار باستانی تمدن های قدتاثیر ویتامین دی بر بیمانوار عصب و عضله تعیین محلسفرنامه سفر به بم و جنوب تصادف یا قوانین ناشناختهاین پیوند نه با مغز بلکه هم نوع خواری در میان پیشیشکل های متفاوت پروتئین هادراک، فراتر از آنچه معمحرکات چشم، ترجمه کننده ی اصل در هم تنیدگی و جهانی هیچ کس حقیقت را درون مغز دهن، بزرگترین سرمایهلیس دگرامفتامین یا ویاسکمردردباغچه ی مندرمان جدید ای ال اس، توفرتمرکز بر امروزمکانیزمهای دفاعی در برابپیراستاممغز ایندگان چگونه استروشی جدید در درمان سکته مآسیب ها ناشی از آلودگی هوتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز نوعی سکته مغزی ، وحشتناک سلاح و راهزنیتغییرات منطقه بویایی مغزهمیشه، آنطور نیست که هستشاید درست نباشدارتباط شگفت انگیز مغز انهز ذره، یک دنیاستحس و ادراک قسمت چهل و سوماعتماد بی مورددین اجباریمقابله ی منطقی با اعتراضکوچکترین چیز یک معجزه اسبحثی درباره احساساتی غیرپروژه ی ژنوم انسانیدرون و بیرون، جدای از هم تو آرامش و صلحیماجرای عجیب گالیلهمغز زنان جوانتر از مغز مررژیم غذایی ضد التهابیافراد بی دلیل دوستدار تو چگونه هوشیاری خود را توستاثیر داروی ضد تشنج سدیم اگر نعمت فراموشی نبود بسسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجنسیت و تفاوت های بیناییهنر دانستنشربت رب اناراز نشانه ها و آثار درک شدوقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت بیست و چهبه هلال بنگردانشمندان موفق به بازگرد