دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

عادت کردن به نعمت

بیماری ای آرام و ساکت به نامعادت کردن به نعمت هست و از مظاهر آن:

1- با نعمت های خدا خو و انس بگیری گویا نعمت نیستند!

2-عادت کنی بر خانواده خود وارد شوی درحالی که سالم هستند ولی خدا را به خاطر آن شکر نکنی

3- هرچه میخواهی بخری بدون آنکه شکر کسی را به جا بیاوری که به تو نعمت داد.

4-بیدار شوی درحالی که در امنیت هستی بدون آنکه خدا را شکر کنی
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به ژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری و بیمار ی ام اس اولین هیبرید بین انسان وعضلانی که طی سخن گفتن چقدلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تنورون هاي مصنوعی می توانتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین همانموجود بی مغزی که می توانداستیفن هاوکینگ در تفسیر چگونه حافظه را قویتر کنیدندان ها را مسواک بزنید تگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمحل درک احساسات روحانیبیماری گیلن باره و بیمارچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغپیشرفت های جدید علوم اعصسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط مزایای شکلات تلخ برای سلبیشتر کمردردها نیازی به هم نوع خواری در میان پیشیتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش، ژنتیکی است یا محیطیدر محل کار ارزش خودت را بآیا هشیاری کوانتومی وجودسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و مغز آیندگان چگونه است ؟بحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدرمان تشنجآیا دلفین ها می تواند از شگفتی های زنبور عسلارتباط از بالا به پایین ممغز بزرگ و فعال یا مغز کوبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهوراپامیل در بارداریدستورالعمل مرکز کنترل بیالکتروتاکسی(گرایش و حرکظهور امواج مغزی در مغز مصفرایند حذف برخی اجزای مغاز نظر علم اعصاب یا نرووسنقش گرمایش آب و هوا در همنقش آتش در رسیدن انسان بهبسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان ژنها نقشه ایجاد ابزار هوروزه داری سلول های بنیاداولین مورد PML به دنبال تکمقالاتلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزکودکان خود را مشابه خود تراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تنورون های ردیاب حافظهتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین همانموجودات مقهور ژنها هستنداستخوان های کشف شده، ممکنگاه محدود و تک جانبه، مشتأثیر نگاه انسان بر رفتادو ویژگی انتزاع و قدرت تجگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمحل درک احساسات روحانی دبیماری ای شبیه آلزایمر و چرا خشونت و تعصبتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روش هاي جدیدی پیشرفتی مستقل از ابزار هسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین همسیر دشوار تکامل و ارتقابا هوش مصنوعی خودکار روبهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر انتخاب از طرف محیط هیچگاه از فشار و شکست نتردر چه مرحله ای از خواب ، رآیا واکنش های یاد گرفته وسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و مغز انسان ایا طبیعتا تمابحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید میگرن با انتی آیا دلفین ها میتوانند باشاهکار قرنارتباط بین هوش طبیعی و هومغز حریص برای خون، کلید تبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنوورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن ما از در هم شکستن منبالتهاب شریان تمپورالعلم به ما کمک میکند تا موفرد حساس از نظر عاطفی و باز نظر علم اعصاب اراده آزنقش انتخاب از طرف محیط، نبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصژنها ، مغز و ارادهروش مقابله مغز با محدودیاولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیمامقاومت به عوارض فشار خون از تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موبایراه پیروزی در زندگی چیستایا بدون زبان میتوانیم تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تنوروپلاستیسیتی چیستتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطکشف مکانیسمی پیچیده در بابزار بقا از نخستین همانمیهمانهای ناخوانده عامل استروژن مانند سپر زنان دنگاه انسان محدود به ادراتئوری تکامل امروز در درمدو برابر شدن خطر مرگ و میگربه شرودینگر و تاثیر مشسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمحدودیت های حافظه و حافظبیماری ای شبیه ام اس مولتچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روشی برای تبدیپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین هممشکلات نخاعیبار سنین ابزار هوشمندی اهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر احتمالی عصاره تغلیهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا گذشته، امروز وآینده سربازان ما محققا غلبه می اختلالات مخچهمغز انسان برای ایجاد تمدبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزردرمان جدید کنترل مولتیپلآیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط شگفت مغز انسان و فمغز زنان جوانتر از مغز مربرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسوورزش هوازی ، بهترین تمریذهن چند جانبه نیازمند نگامیوتروفیک لترال اسکلروعلایم کمبود ویتامین E را فرضیه ای جدید توضیح میدهاز نظر علم اعصاب اراده آزنقش اتصالات بین سلولهای بعد از کروناجمجمه انسان های اولیهژنهای مشترک بین انسان و وروش های صرفه جویی در ایجااولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلیمقابله با کرونا با علم اساز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلراست دستی و چپ دستیایا تکامل هدفمند استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز- از مغز نوشیدن چای برای مغز مفید توصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین همانمیگرن سردردی ژنتیکی که باسرار بازسازی اندام هانگاه از درون مجموعه با نگتئوری تکامل در پیشگیری و دو برابر شدن خطر مرگ و میگزیده ای از وبینار یا کنفسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از مخچه فراتر از حفظ تعادلبیماری اضطراب عمومیچراروياها را به یاد نمی آتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای مصرفی در ام اسپختگی پس از چهل سالگي به سیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین مشکلات بین دو همسر و برخیبارداری بدون رحمهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر ترکیبات استاتین (سهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرن در کودکاناختلالات حرکتی در انسانمغز انسان برای شادمانی طبحثی درباره احساسات متفاهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردرمانهای بیماری پارکینسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کوانفلج بل، فلجی ترسناک که آنارتباط شگفت انگیز مغز انمغزهای کوچک بی احساسبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ورزش و میگرنرفتار اجتماعی انسان، حاصامید نیکو داشته باش تا آنعلایم کمبود ویتامین E را قیچی ژنتیکیاز آغاز خلقت تا نگاه انسااز انفجار بزرگ تا انفجار نقش حفاظتی مولکول جدید دبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای هوش ، کدامندروش هایی ساده برای کاهش ااولین سلول مصنوعیسوالات پزشکیملاحظات بیهوشی قبل از جراز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه های مغزی جدید با جزیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست کیست کلوئید بطن سومرجزخوانی هایی که امروز بایرادهای موجود در خلقت بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز- از مغز نوعی سکته مغزی ، وحشتناک توصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین همانمیگرن شدید قابل درمان اساصول سلامت کمرنگاهی بر قدرت بینایی دراتا 20 سال آینده مغز شما به دوچرخه سواری ورزشی سبک و گزارش یک مورد جالب لخته وسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبیماری بیش فعالیچراروياها را به یاد نمی آتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ام اسپرورش مغز مینیاتوری انساسیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای مومشکلات روانپزشکی پس از سبازگشت از آثار به سوی خداهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر دوپامین و سروتونینهدف یکسان، در مسیرهای متدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا امکان بازسازی اندامهسردرد و علتهای آناختلالات صحبت کردن در انمغز انسان برای شادمانی طبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبکه های مصنوعی مغز به درفلج خوابارتباط شگفت انگیز مغز انمغزتان را در جوانی سیم کشبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سورزش بهترین درمان بیش فعرقیبی قدرتمند در برابر مامید درمان کرونا با همانعلت خواب آلودگی بعد از خوقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز بحث های کنونی در ویروسنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای حاکم بر انسان و انسروش صحبت کردن در حال تکاماوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربرانممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکینگی تا مغز از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز- از مغزتنیاز به آموزش مجازی دیجیتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین همانمیدان مغناطيسي زمین بشر اضطراب و ترسنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر مشاهده بر واقعیت بديدن با چشم بسته در خواب گشایش دروازه جدیدی از طرسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از مخچه ابزاري که وظیفه آن فبیماری تی تی پینزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ضد بیماری ام اس وآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت رمشکلات روانپزشکی در عقب بازگشت به ریشه های تکاملهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر دپاکین بر بیماری مهدف از تکامل مغزدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانمغز انسان رو به کوچک تر شبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن های شرکت فایزر آمردرک و احساسآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت مغز با کیهان مادیفلج خواب چیستارتباط غیرکلامی بین انسامغزتان را در جوانی سیمکشبرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینورزش در کمر دردرموزی از نخستین تمدن بشرامگا سه عامل مهم سلامتعوامل موثر در پیدایش زباقانون جنگلاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش خرچنگ های نعل اسبی درتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرکلرال هیدرات برای خوابانروشهای نو در درمان دیسک بايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگرمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکینگی تا مغز از مغز تنقطه بی بازگشتتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییکاهش التهاب ناشی از بیمارشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز، از مغز چیزی خارج از مغزهای ما نیتوضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین همانمیدازولام در درمان تشنج اطلاعات حسی ما از جهان، چناتوانی از درمان برخی ویتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدی متیل فومارات(زادیوا)(پمبرولیزوماب در بیماری چسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از مدارک ژنتیکی چگونه انسانبیماری دویکنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلآلزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدمشاهده آینده از روی مشاهبازسازي مغز و نخاع چالشی هوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر داروهای ضد التهاب هدف از خلقت رسیدن به ابزادر درمان بیماری مولتیپل آیا احتمال دارد رویا از آسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشممغز انسان رو به کوچکتر شدبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کووید 19 چیزهایی که درک احساسات و تفکرات دیگآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عفلج دوطرفه عصب 6 چشمارتروز یا خوردگی و التهانقش قهوه در سلامتیبرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینوزوز گوشرمز و رازهای ارتباط غیر کامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوامل ایجاد لغت انسانی و انفجار و توقف تکاملی نشاعواملی که برای ظهور لغت اقانونمندی و محدودیت عالماز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش داروهاي مختلف معروف تفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در ساکمردرد و علل آنروشهای شناسایی قدرت شنواايا اراده آزاد توهم است یمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تچند نرمش مفید برای کمردرتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )کاهش دوپامین عامل بیماریزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برامنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز، از مغز چگونه مغز پیش انسان یا همتکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین همانمکانیزمهای دفاعی در براباطلاعاتی عمومی در مورد مناتوانی در شناسایی چهره تاثیر نگاه و مشاهده ناظر دژا وو یا اشنا پنداریپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از مروری بر تشنج و درمان هایبیماری ضعف عضلات نزدیک بنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی لیراگلوتیدآمارهای ارائه شده در سطح سکته مغزیاثرات مفید قهوهمطالعه ای بیان میکند اهدبحتی علمی درباره تمایل بهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیددرمان های اسرار آمیز در آآیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییمغز ایندگان چگونه استبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا و گشودن پنجردرک تصویر و زبان های مخلتآزمون ذهنی گربه شرودینگرشباهت زیاد بین سلول هاي عفناوری هوش مصنوعی نحوه خارزش حقیقی زبان قسمت اولنقش مهاجرت در توسعه نسل ابرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع میک پیشنهاد خوب برای آسان رویا و خبر از آیندهانواع سکته های مغزیعوارض ازدواج و بچه دار شدقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکنیکی تا مغز از مغز تنقش ذهن و شناخت در حوادث تفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی برای بهبود هوش عاطفايا اراده آزاد توهم است یمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تچند جهانیتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )کاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاز تکینگی تا مغز، از مغز چگونه هموساپينس بر زمین تکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین همانما انسانها چه اندازه نزداطلاعاتی عمومی در مورد منخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر نگاه انسان بر رفتادژاوو یا آشناپنداریپوست ساعتی مستقل از مغز دسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از مرکز هوشیاری، روح یا بدن بیماریهای تحلیل عضلانی انشانه های گذشته در کیهان تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی تشنجی دربارداریآن چیزی که ما جریان زمان سانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جوانامعنی روزهبحث درباره پیدایش و منشاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادرمان های بیماری آلزایمرآیا برای تولید مثل همیشه شلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلمغز ابزار بقای برتر مادیبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک حقیقت نردبان و مسیری آسيب میکروواسکولاریا آسشرکت نورالینک ویدیویی ازفیلمی بسیار جالب از تغییارزش حقیقی زبان قسمت دومنقش میدان مغناطیسی زمین برداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا بخشی حقیقی از زندگی انگشت نگاری مغز نشان میدعید نوروز مبارکقبل از انفجار بزرگاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روزه داری در سالم و جتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان قطع نخای آنکه نامش درمان و یادشمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تچندین ماده غذایی که ماننتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارمکایروپاکتیک چیستزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاز تکینگی تا مغز، از مغز چگونه واکسن کرونا را توزتکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانما انسانها چه اندازه نزدبلندی در ذهن ما درک بلندینخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر نگاه انسان بر رفتادگرگونی های نژادی و تغییپیموزایدسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از مرکز حافظه کجاستبیهوش کردن در جراحی و بیمنظام مثبت زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید s3 در درمان ام آیا ممکن است موش کور بی مسانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان مغز فکر میکند مرگ برای دیبحثي درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی الفاگوتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید میگرنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشلیک فراموشیادغام دو حیطه علوم مغز و مغز ابزار برتر بقابرین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا ساخته شده تودرک عمیق در حیواناتآسیب ها ناشی از آلودگی هوشش مرحله تکامل چشمفیزیک مولکولها و ذرات در ارزش حقیقی زبان قسمت سومنقش محیط زندگی و مهاجرت دبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قایک جهش ممکن است ذهن انسانرویا تخیل یا واقعیترویاها از مغز است یا ناخواندوهگین نباش اگر درب یا عامل کلیدی در کنترل کارآقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز و از مغز نقش رژیم غذایی بر رشد و اتفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد دروشی جدید در درمان سکته مایمپلانت نخاعی میتواند دمناطق خاصی از مغز در جستجاز تکینگی تا مغز از مغز تچه زیاد است بر من که در ایتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجمکاربرد روباتهای ريزنانوزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین همانمنبع خواب و رویااز روده تا مغزچگونه آن شکری که می خوریمتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملگیلگمش باستانی کیستزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانما با کمک مغز خود مختاريمبه خودت مغرور نشونرمش های مفید در سرگیجهتاثیر ویتامین دی بر بیمادانشمندان موفق به بازگردپیچیدگی های مغزی در درک زسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از مرکز حافظه کجاستبیهوشی در بیماران دچار انظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید میاستنی گراویآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبحثی در مورد نقش ویتامينهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های جدید در بیماری آیا تکامل و تغییرات ژنتیشنا در ابهای گرم جنوب نیارتقا و تکامل سنت آفرینش مغز از بسیاری حقایق می گربرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسمواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری قلب در بیماری ویرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سفیزیکدانان ماشینی برای تارزش خود را چگونه میشناسنقش نگاه از پایین یا نگاهبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون یک رژیم غذایی جدید، می تویکی از علل محدودیت مغز امرویاهای پر رمز و حیرتی درانسان قدیم در شبه جزیره ععادت کردن به نعمتقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و اتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده کنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اساینکه به خاطرخودت زندگی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسماز تکینگی تا مغز از مغز تنهایت معرفت و شناخت درک عتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سومکاربرد روباتهای ريز، در زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانمنحنی که ارتباط بین معرفازدواج های بین گونه ای، رچگونه انتظارات بر ادراک تکامل چشمخطرات هوش مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانما تحت کنترل ژنها هستیم یبه زودی شبکه مغزی به جای نرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر ویروس کرونا بر مغز دانشمندان نورون مصنوعی سپیوند مغز و سر و چالشهای سندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از مرکز خنده در کجای مغز استبیوگرافینظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنآیا مغز تا بزرگسالی توسعساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیممغز مادران و کودکان در زمبحثی جالب درباره محدودیتهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال درمان های رایج ام اسآیا جنین انسان، هوشمندی شناخت و معرفت، و نقش آن دارتوکين تراپی روشی جديد مغز به تنهایی برای فرهنگ برای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماری کویافت فشار خون ناگهانی در وصرع و درمان های آنفرگشت و تکامل تصادفی محض از نخستین همانند سازها تنقش نظام غذایی در تکامل مبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آمیافته های نوین علوم پرده رویای شفافانسان ها می توانند میدان عارضه جدید ویروس کرونا سلوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زنجبیل در جلوگیری از تفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریکندر در بیماریهای التهابریواستیگمیناینکه خانواده ات سالم بامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تچهار میلیارد سال تکامل بتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتکجای مغز مسئول پردازش تجزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین همانمنشأ اطلاعات و آموخته ها استفاده از مغز، وزن را کمچگونه باغبانی باعث کاهش تکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختگالکانزوماب، دارویی جدیسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانماه رجببوزون هیگز چیستچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر ژنها بر اختلالات خدانشمندان یک فرضیه رادیکپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از مرگ انتقال است یا نابود شبیوگرافینظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا همه جنایت ها نتیجه بیساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانمغز چون ابزار هوش است دلیبحثی در مورد نقش کلسیم و هوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های علامتی در ام اسآیا جهان ذهن و افکار ما مشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتباط میکروب روده و پارمغز برای فراموشی بیشتر کبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن سرطاندرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رضررهای مصرف شکر و قند بر فراموش کارها باهوش تر هساز نخستین همانند سازها تنقش نظریه تکامل در شناسابررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زیادگیری مهارت های جدید دروبات های ریز در درمان بیانسان جدید از چه زمانی پاعدم توقف تکامل در یک اندالایو دوم دکتر سید سلمان فاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی کوچک شدن مغز از نئاندرتاریسدیپلام تنها داروی تایایندرالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تچهار ساعت پس از کشتار خوکتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش مکرونا چه بر سر مغز می آورزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین همانمهندسی ژنتیک در حال تلاش استفاده از هوش مصنوعی در چگونه تکامل مغزهای کنونیتکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز اگامی در درمان بیماریهای سفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین همانماپروتیلینبی عدالتی در توزیع واکسن چرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسپیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از مراحل ارتقای پله پله کیهبیان ژن های اسکیزوفرنی دنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصابمغز چگونه صداها را فیلتر بحثی در مورد عملکرد لوب فهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا جهش های ژنتیکی، ویروشناسایی سلول های ایمنی اارتباط چاقی و کاهش قدرت بمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟برخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای شکر بر سلامت مغزفراموشی همیشه هم بد نیستاز نخستین همانند سازها تنقش هورمون های تیروئید دبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزیتغییر عمودی سر انسان از پیادآوری خواب و رویاروح رهاییانسان عامل توقف رشد مغزعسل طبیعی موثر در کنترل بلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شاکووید نوزده و خطر بیماریرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان المنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تنوآوری ای شگفت انگیز دانتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کووکریستال زمان(قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین همانمولتیپل اسکلروز در زنان استفاده از سلول های بنیاچگونه جمعیت های بزرگ شکل تکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ مبانی ذهنی سیاه و سفیدبیمار 101 ساله، مبتلا به سچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی پیام های ناشناخته بر مغز سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از مرز مرگ و زندگی کجاستبیست تمرین ساده برای جلوهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش ارثی دریافتی از پسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگمغز ناتوان از توجیه پیدابحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط هوش ساختار مغز و ژمغز بزرگ چالش است یا منفعبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر واسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش مرگ و میر سندرم کوطوفان فقر و گرسنگی و بی سفرایند پیچیده ی خونرسانیاز نخستین همانند سازها تنقش هورمون زنانه استروژنبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییرات منطقه بویایی مغزژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری متناوب، مغز را انعطاف پذیری مکانیسمی علعصب حقوق نورولوولرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز از مغز تنقش سجده بر عملکرد مغزتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویاکودک ایرانی که هوش او از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغزی روشی مهم در تشختوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنکریستال زمان(قسمت دوم)زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانمواد کوانتومی جدید، ممکناستیفن هاوکینگ در مورد هچگونه جمعیت های بزرگ شکل تکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتومگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمجموعه های پر سلولی بدن مبیماری های مغز و اعصاب و چرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصنپیشینیان انسان از هفت میسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندمرز بین انسان و حیوان کجابیش از نیمی از موارد انتقهفت سین یادگاری از میراث تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیدر مانهای کمر دردآیا هوش سریعی که بدون احسسرنوشتاختلال خواب فرد را مستعد مغز و سیر تکامل ان دلیلی بحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تومورهای مغزی با اآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط انسانی، محدود به مغز بزرگ چالشهای پیش روبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیوبینار اساتید نورولوژی ددرگیری اعصاب به علت میتوافسردگی و اضطراب در بیماطی یکصد هزار سال اخیر هرچفرایند تکامل و دشواری هااز نشانه ها و آثار درک شدنقش ژنتیک در درمان اختلابزرگترین خطایی که مردم م