دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نظام مثبت زندگی

نظام مثبت زندگی

خدای تعالی فرمود:{أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ }[ المؤمنون : 115 ]. (آیا تصور کردید, خدا شما را بیهوده آفریده است و شما به سوی او باز نمی گردید)

و خدای تعالی فرمود:{ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ }[ آل عمران : 191 ] .

(کسانی که خدا را در حال ایستاده و نشسته و بر پهلو، یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند و می گویند ای پروردگار ما! اینها را باطل نیافریدی پاک و منزهی، ما را از عذاب آتش، دور دار!)

ای دوستان گرامی: زندگی با کارهای سست و افسرده و با امور عبث و بیهوده- که دارای سودی نیست- نمی آید و باید موارد محکم عمیقی باشد تا تو را به وطن و جامعه و خانواده ات در یک خانه، وصل کند تا فردی فعال و موثر در محیط جمعی و ایمانی و دیگر موارد خود باشی.

در همه اعمال و کارهایت، نیت را برای خدای تعالی خالص کن تا خدا در آنها برای تو برکت کند و طعم زیبای آن را به تو بچشاند.

اقدام کن و شرایط را تغییر بده تا با اهداف تو متناسب شود و از کسانی نباش که شرایط، آنها را حرکت میدهد و در توانایی های آنها حکم میکند.

به روش مثبت فکر کن و تسلیم افکار منفی ای- که پس از تجربه شکست یا وارد شدن در امتحانی ورود کرده است- نشو!

شجاع باش و از نو شروع کن!

و بدان پیروزی مگر بعد از چندین بار سقوط نمی آید و در هر بار میتوانی از خطاها یاد بگیری تا در پایان کار به پیروزی برسی.

اهدافی واضح را در پیشاپیش خود قرار بده و آن را به خوبی بفهم تا بتوانی بر راه درست حرکت کنی و بر خودت و قدرت هایت مطمئن باش تا رهبری پیروز، در جامعه باشی.

عبدالله محمدی
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
راست دستی و چپ دستیایرادهای موجود در خلقت بمیگرن شدید قابل درمان اسبحثی درباره هوش و تفاوتهنظام مثبت زندگیجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از مخچه ابزاري که وظیفه آن فبرخی سيناپسها طی تکامل و هوش مصنوعی از عروسک تا کحس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و مغز فکر میکند مرگ برای دیتلاشی تازه برای گشودن معهیچگاه از فشار و شکست نترخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انمغز از بسیاری حقایق می گرتوصیه هایی در مصرف ماهیویتامین دی گنجینه ای بزردانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش هورمون زنانه استروژنتاثیر ویتامین دی بر بیماوزوز گوشدرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کوفیزیکدانان ماشینی برای تبلندی در ذهن ما درک بلندیچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان ولبخند بزن شاید صبح فردا زبیشتر کمردردها نیازی به نخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر عصاره تغلیظ شده گیرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسمیدان مغناطيسي زمین بشر بحثی درباره هوش و تفاوتهنظریه تکامل در درمان بیمجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندمدارک ژنتیکی چگونه انسانبررسي علل احتمالي تغيير هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتلاشی جدید در درمان ام اسهاوکينگ پیش از مرگش رسالخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انسامغز به تنهایی برای فرهنگ توضیحی ساده در مورد هوش مواکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز نقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر ویروس کرونا بر مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان درمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیمافرگشت و تکامل تصادفی محض به زودی شبکه مغزی به جای چگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انلرزش ناشی از اسیب به عصببا هوش مصنوعی خودکار روبنخستین تصویر از سیاهچالهتاریخ همه چیز را ثبت کردهتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسمکانیزمهای دفاعی در براببحثی درباره احساسات متفاهفت چیز که عملکرد مغز تو جنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط مروری بر تشنج و درمان هایبررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانمغز مادران و کودکان در زمتمایل زیاد به خوردن بستنهاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهامغز برای فراموشی بیشتر کتکنولوژی جدید که سلول‌هواکسن کرونا از حقیقت تاتداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تنقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر ژنها بر اختلالات خیکی از علل محدودیت مغز امدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز نقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکفراموش کارها باهوش تر هسبوزون هیگز چیستچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سلزوم سازگاری قانون مجازابار سنین ابزار هوشمندی انرمش های مفید در سرگیجهتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز براما انسانها چه اندازه نزدبحثی درباره احساساتی غیرهفت سین یادگاری از میراث جهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین همرکز هوشیاری، روح یا بدن بررسی سیستم تعادلی بدن اهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انمغز چون ابزار هوش است دلیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهدف یکسان، در مسیرهای متخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تکامل مداومواکسن کرونا ساخته شده توداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر کلام در آیات کلام بیافته های نوین علوم پرده درمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز نقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالفراموشی همیشه هم بد نیستبیماری های مغز و اعصاب و چگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیلزوم سازگاری قانون مجازابارداری بدون رحمنرمشهای مهم برای تقویت عچرا مغزهای ما ارتقا یافت تری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازما انسانها چه اندازه نزدبخش دیگری در وجود انسان ههمیشه اطمینان تو بر خدا بجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین هممرکز حافظه کجاستبررسی علل کمر درد در میانهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشممغز چگونه صداها را فیلتر تمدن بشری و مغز اخلاقیهدف از تکامل مغزخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دوممغز بزرگ چالش است یا منفعتکامل چشمواکسن دیگر کرونا ساخته شداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تنقش اتصالات بین سلولهای تاثیر کپسول نوروهرب بر نیادگیری مهارت های جدید ددرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتنقطه بی بازگشتتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروفرایند تکامل و دشواری هابیماری گیلن باره و بیمارچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شممانتین یا آلزیکسا یا اببازگشت از آثار به سوی خدابازسازي مغز و نخاع چالشی چرا پس از بیدار شدن از خوتری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از ما با کمک مغز خود مختاريمبرنامه و ساختار پیچیده مهمیشه عسل با موم بخوریمجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین مرکز خنده در کجای مغز استبزرگ شدن مغز محدود به دورهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییمغز ناتوان از توجیه پیداتمساح حد واسط میان مغز کوهدف از خلقت رسیدن به ابزادفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سوممغز بزرگ چالشهای پیش روتکامل ابزار هوش ، راه پر واکسن دیگری ضد کرونا از دداروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر کپسول نوروهرب بر تیادآوری خواب و رویادرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز چند جهانیتاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانفرایند حذف برخی اجزای مغبیماری ای شبیه آلزایمر و چگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدمنابع انرژي پاک سرچشمه حبحتی علمی درباره تمایل بچرا بیماری های تخریبی مغتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از ما تحت کنترل ژنها هستیم یبرین نت به جای اینترنتهوموارکتوس ها ممکن است دجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای مومرگ انتقال است یا نابود شبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش مصنوعی درمانگر کامپیحساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلمغز و سیر تکامل ان دلیلی تنفس هوازی و میتوکندریهزینه ای که برای اندیشیددقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناسمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتکامل زبانواکسن سرطانداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر کپسول نوروهرب بر سژن هوش و ساختارهای حیاتی درمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رچندین ماده غذایی که ماننتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتفرد حساس از نظر عاطفی و ببیماری ای شبیه ام اس مولتچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یمنبع خواب و رویابحث درباره پیدایش و منشاچرا حیوانات سخن نمی گوینتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از ماه رجببرای پیش بینی آینده مغز دهوش مصنوعی می تواند بر احجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت رمراحل ارتقای پله پله کیهبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و مغز آیندگان چگونه است ؟تنفس هوازی و میتوکندریهزینه سنگین انسان در ازادلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدمغز حریص برای خون، کلید تتکامل ساختار رگهای مغزی واکسنی با تاثیر دوگانه اداروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر کپسول نوروهرب بر سژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در چه زیاد است بر من که در ایتاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهقیچی ژنتیکیبیماری بیش فعالیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یمنحنی که ارتباط بین معرفمنشأ اطلاعات و آموخته ها بحثی در مورد نقش ویتامينچرا حجم مغز گونه انسان درتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از ماپروتیلینبرخی نکات از گاید لاین پرهوش مصنوعی و کشف زبان هایحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدمزایای شکلات تلخ برای سلبعد از کروناهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش مغز انسان ایا طبیعتا تماتو دی ان ای خاص ميتوکندريهزاران سال چشم های بینا ودندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووسمغز زنان جوانتر از مغز مرتکامل شناخت انسان با کشفواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تنقش داروهاي مختلف معروف تاثیر گیاه خواری بر رشد وژنها نقشه ایجاد ابزار هودرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشاقانون مندی نقشه ژنتیکی مبیماری تی تی پیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشایندرالمهندسی ژنتیک در حال تلاش بحثی جالب درباره محدودیتچرا خشونت و تعصبتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از مبانی ذهنی سیاه و سفیدبرخی اثرات مضر ویتامین دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهمسیر دشوار تکامل و ارتقاتفاوت مغز انسان و میمون ههوش احساسیخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد مغز انسان برای ایجاد تمدتولید سلولهای جنسی از سلهستي مادي ای که ما کوچکتردو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزمغزهای کوچک بی احساستئوری تکامل امروز در درموبینار اساتید نورولوژی دداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روزه داری در سالم و جتاثیر گیاه خواری بر رشد وژنها ، مغز و ارادهدرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر چهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیقانون جنگلبیماری ضعف عضلات نزدیک بچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایایا کوچک شدن مغزانسان المولتیپل اسکلروز در زنان بحثی در مورد نقش کلسیم و چرا در مغز انسان، فرورفتتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از مجموعه های پر سلولی بدن مبرخی اختلالات عصبی مثانههوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جوانامشکلات نخاعیتفاوت های بین زن و مرد فقهوش احساسیخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارمغز انسان برای شادمانی طتومورها و التهاب مغزی عاهستی ما پس از شروعی چگال دو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزمغزتان را در جوانی سیمکشتئوری تکامل در پیشگیری و وراپامیل در بارداریداستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر گیاه خواری بر رشد وژنهای مشترک بین انسان و ودرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدقانونمندی و محدودیت عالمبیماریهای تحلیل عضلانی انگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم ایا این جمله درست است کسیمواد کوانتومی جدید، ممکنبحثی در مورد عملکرد لوب فچراروياها را به یاد نمی آتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از محل درک احساسات روحانیبرخی بیماری ها که در آن بهوش مصنوعی الفاگوحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان مشکلات بین دو همسر و برخیتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش عاطفی بیشتر در زنانخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بمغز انسان برای شادمانی طتوانایی مغز و دیگر اجزای و هر کس تقوای خدا پیشه کنديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انسانقش قهوه در سلامتیتا 20 سال آینده مغز شما به ورزش هوازی مرتب خیلی به قدر مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر گیاه خواری بر رشد وژنهای هوش ، کدامنددرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا قارچ بی مغز در خدمت موجودبیهوش کردن در جراحی و بیمنگاه انسان محدود به ادراتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا ابزار هوشمندی یا مغز موجود بی مغزی که می تواندچراروياها را به یاد نمی آتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از محل درک احساسات روحانی دبرخی بیماری های خاص که بدهوش مصنوعی از عروسک تا کحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گمشکلات روانپزشکی پس از ستقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژمغز انسان رو به کوچک تر شتوازن مهمتر از فعالیت زیوقت نهيب هاي غير علمي گذشدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار نقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر مشاهده بر واقعیت بورزش هوازی ، بهترین تمریدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر گیاه خواری بر رشد وکلرال هیدرات برای خواباندرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگرفلج بل، فلجی ترسناک که آناصول سلامت کمرنورون های ردیاب حافظهتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عقبل از انفجار بزرگبیوگرافینگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپموجودات مقهور ژنها هستندبحثی درباره هوش و تفاوتهنزاع بین جهل و علم رو به پتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از محدودیت های حافظه و حافظبرخی توجهات در ببمار پارهوش مصنوعی از عروسک تا کحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانمشکلات روانپزشکی در عقب تلقین اطلاعات و حافظههوش عاطفی در زنان بیشتر اخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به مغز انسان رو به کوچکتر شدتوسعه هوش مصنوعی قادر اسوقتی فهمیدی خطا کردی برگدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر نگاه ناظر هوشیار بورزش و میگرندر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَفلج خواباضطراب و ترسنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پاقدم زدن و حرکت دید را تغیبیوگرافینگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا بدون زبان میتوانیم تمیهمانهای ناخوانده عامل بحثی درباره هوش و تفاوتهنزاع بین علم و نادانی رو تغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از مخچه فراتر از حفظ تعادلبرخی روش های تربیتی کودکهوش مصنوعی از عروسک تا کحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابمشاهده آینده از روی مشاهتلاش هایی در بیماران قطع هوشیاری کوانتومیخودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فمغز ایندگان چگونه استتوسعه برخی شغل ها با هوش ویتامین E برای فعالیت صحدژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش نظام غذایی در تکامل متاثیر نگاه انسان بر رفتاورزش بهترین درمان بیش فعدر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رفلج خواب چیستاطلاعاتی عمومی در مورد منوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزقدرت انسان در نگاه به ابعبیان ژن های اسکیزوفرنی دناتوانی از درمان برخی ویتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه پیروزی در زندگی چیستایا تکامل هدفمند استمیگرن سردردی ژنتیکی که ببحثی درباره هوش و تفاوتهنزاع بین علم و جهل رو به پثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرخی سلولهای عصبی در تلاهوش مصنوعی از عروسک تا کحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگمعنی روزهتلاشی برای درمان قطع نخاهوش، ژنتیکی است یا محیطیخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انمغز ابزار برتر بقاتوصیه های غیر دارویی در سویتامین E در چه مواد غذایدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تنقش هورمون های تیروئید دتاثیر نگاه انسان بر رفتاورزش در کمر درددرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسفیلمی بسیار جالب از تغییاطلاعاتی عمومی در مورد منوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی عللوب فرونتال یا پیشانی مغبیست تمرین ساده برای جلوناتوانی در شناسایی چهره تاثیر رژیم گیاهخواری بر