دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سعی کن به حدی محدود نشوی

نقاط موسیقی از نظر دیداری به عنوان نوسان روی فرکانس، نمایش داده می‌شود.
ازدحام بی پایان هارمونی ها- که از مقیاس ریز تا درشت، وجود دارد. همه چیز، صدا، فرکانس و ارتعاش است همانطور کهنیکولا تسلا گففته است‌.
https://www.facebook.com/101702221429409/posts/595208125412147/
فرکانس بالا تا پایین صدا به صورت صدای زیر تا بم(صدای زنانه تا مردانه)، به صورت امواج حسی به اندام حسی یا گوش میرسد. میتوان به تقسیم بندی موجود در شکل و افزایش فرکانس این امواج تا نزدیک بی نهایت ادامه داد.


امواج صوتی در مقایسه با امواج نوری، فرکانس بسیار پایین تر دارند یعنی انرژی آنها کمتر از امواج نوری است و به همین ترتیب امواج نوری، فرکانس و انرژی بسیار کمتری در مقایسه با امواج فرابنفش و یا امواج گاما و ایکس دارند که به وسیله ی اندام های معمول حسی ما قابل درک نیست ولی از روی تاثیری که میگذارند قابل شناسایی هستند.
آنچه حس می کنیم، درک بخشی از امواج موجود در کیهان است. نیازهای ما این محدوده از درک را برای ما فراهم کرده است. نیازهای بیشتر می‌تواند به قدرت درک بالاتر و تکامل ادراک منجر شود؛ همانطور که نیازهای انسان جدید سبب شده است به وجود امواج دارای فرکانس و انرژی بیشتر در محیط اطراف اقرار کند.
قدرت ادارکی و حسی، محدود به حد مشخصی نیست.
سعی کن به حدی محدود نشوی!👇🏿


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
حقیقت افرادابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان نورون مصنوعی سنقش داروهاي مختلف معروف رویاها از مغز است یا ناخوبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرقانونمندی و محدودیت عالمنظریه ی ریسمانتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سوپاپ ها یا ترانزیستورهاعادت همیشه خوب نیستگالکانزوماب، دارویی جدیماجرای عجیب گالیلهترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ALSنقشه های مغزی جدید با جزیروش جدید تولید برقبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرلیس دگرامفتامین یا ویاسهمجوشی هسته ای، انرژِی بتوصیه هایی در مصرف ماهیسیستم تعادلی بدنتاثیر ویتامین دی بر بیماپوشاندن خود از نورمدل همه جانبه نگر ژنرالیتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک قسمت چهل و دوماثرات فشار روحی شدیداستیفن هاوکینگ در تفسیر دخالت در ساختار ژنهانهادینه سازی فرهنگ اختلارژیم ضد التهابیبرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتکامل داروینی هنوز در حاستم با شعار قانون بدترین پیشرفت ذهن در خلاقیت استمرگ انتقال است یا نابود شجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت بیست و یکاختلالات حرکتی در انساناعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندر درمان بیماری مولتیپل نوعی سکته مغزی ، وحشتناک رحم مصنوعیبزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تابوهای ذهنیسردرد سکه ایآموزش نوین زبانمشکلات بین دو همسر و برخیاولین دروغحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط چاقی و کاهش قدرت ببه امید روزهای بهترچگونه به سطح بالایی از هوتفکر قبل از کارزمان شگفت انگیزشکل های متفاوت پروتئین هکلرال هیدرات برای خوابانمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیمجهان ما میتواند به اندازمغز فکر میکند مرگ برای دیاینترنت بدون فیلتر ماهواارزش خود را چگونه میشناسخودروهای هیدروژنیدرک دیگرانبیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیچالش هوشیاری و اینکه چرا تقویت سیستم ایمنیزیرک ترین مردمشبکیه های مصنوعیکودک ایرانی که هوش او از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان دارای برنامهاگر با مطالعه فیزیک کواناز تلسکوپ گالیله تا تلسکخطای حسمغز بزرگ چالش است یا منفعدغدغه نتیجه ی نادانی استبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترفناوری هوش مصنوعی نحوه خنجات در راستگوییتنفس هوازی و میتوکندریزبان ریشه هایی شناختی اسطلوع و حقیقتکار با یگانگی و یکپارچگیمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی جوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدولت یا گروهکنقش نگاه از پایین یا نگاهرموزی از نخستین تمدن بشربار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترفرد حساس از نظر عاطفی و بچرا حجم مغز گونه انسان درتو باید نیکان را به دست بسلول های بنیادیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهکشف ارتباط جدیدی از ارتبمیدازولام در درمان تشنج تاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آستاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هوحقیقت اشیاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان یک فرضیه رادیکنقش درختان در تکاملرویاهای پر رمز و حیرتی دربحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیقارچ بی مغز در خدمت موجودنظریه تکامل در درمان بیمتوهم چیستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعادت کن خوب حرف بزنیگام کوچک ولی تاثیرگذارماده ی تاریکترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و هحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید s3 در درمان ام نقص در تشخیص هیجانات عامروش صحبت کردن در حال تکامبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتلا اکراه فی الدینهمراهی نوعی سردرد میگرنیتوضیحی ساده در مورد هوش مسیستم دفاعی بدن علیه مغز صفحه اصلیپیموزایدمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک قسمت چهل و سوماثرات مفید قهوهاستخوان های کشف شده، ممکدر مانهای کمر دردچهار میلیارد سال تکامل برژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قمن کسی در ناکسی دریافتم هوش مصنوعی الفاگوتکامل داروینی هنوز در حاستم، بی پاسخ نیستپیشرفتی مستقل از ابزار همرگ تصادفیجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت بیست و دواختلالات صحبت کردن در اناعتماد به خوددر سال حدود 7 میلیون نفر نیکولا تسلارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر فکر بر سلامتسردرد عروقی میگرنآمارهای ارائه شده در سطح مشکلات روانپزشکی پس از ساولین سلول مصنوعیحس و ادراک- قسمت شصت و چهدرمان جدید میگرن با انتی به بالا بر ستارگان نگاه کچگونه باغبانی باعث کاهش تفکر خلا ق در برابر توهم زنجیرها را ما باید پاره کشکل پنجم مادهکمردردمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده جهان مادی، تجلی فضا در ذهمغز قلبایندرالاز فرد ایستا و متعصب بگذرخورشید مصنوعیمغز آیندگان چگونه است ؟درک درست از خود و هوشیاریبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیچالش هوشیاری و اینکه چرا تلقین اطلاعات و حافظهزیست شناسی کل در جزء فراکشباهت مغز و کیهانکودکان میتوانند ناقل بی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آجهان در حال نوسان و چرخشاگر تلاش انسان امروز برااز تلسکوپ گالیله تا تلسکخطر آلودگی هوامغز بزرگ چالشهای پیش روذهن ما از در هم شکستن منببیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسمفیلمی بسیار جالب از تغیینخاع ما تا پایین ستون فقرتنفس هوازی و میتوکندریزبان شناسی مدرن در سطح سلطلای سیاهکاربرد روباتهای ريزنانومهربانی، شرط موفقیتتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدوچرخه سواری ورزشی سبک و نقش نظام غذایی در تکامل مرمز و رازهای ارتباط غیر کبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال فردا را نمیدانیمچرا خشونت و تعصبتو تغییر و تحولیسلول های بنیادی منابع و اعلم به ما کمک میکند تا موکشف جمجمه ای درکوه ایرهومکانیک کوانتومی بی معنی مکانیزمهای دفاعی در برابتاریکی و نورآشنا پنداریحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان ژنی از مغز انسنقش ذهن و شناخت در حوادث رویای شفافبحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برقبل از آغازنظریه تکامل در درمان بیمتوهم وجودسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعادت کردن به نعمتگامی در درمان بیماریهای ماده ی خالیترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقای موجود زنده از از روده تا مغزداروی جدید میاستنی گراوینقطه بی بازگشتروشهای نو در درمان دیسک ببرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده تولاموژین داروی ضد اوتیسم؟هندسه ی پایه ایتیوتیکسن داروی ضد جنونسکوت و نیستیسوالات پزشکیپیموزایدمدل هولوگرافیک تعمیم یافتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت نهماثرات مفید روزه داریاستروژن مانند سپر زنان ددر محل کار ارزش خودت را بچهار ساعت پس از کشتار خوکرژیم غذایی ضد التهابیبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی از عروسک های بتکامل داروینی هنوز در حاستون فقرات انسان دو پا جلپاسخ گیاهان در زمان خوردمرگی وجود نداردجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت بیست و سواختلالات عضلانی ژنتیکاعتماد به خوددرمان های اسرار آمیز در آنیاز به آموزش مجازی دیجیرساناها و ابر رساناها و عبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویامنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر مشاهده بر واقعیت بآن چیزی که ما جریان زمان مشکلات روانپزشکی در عقب اوکرلیزوماب داروی جدید شحساسیت روانی متفاوتدرمان جدید کنترل مولتیپلبه بالاتر از ماده بیندیشچگونه تکامل مغزهای کنونیتفاوت مغز انسان و میمون هزندگی هوشمند در خارج از زشکست حتمیکمردرد ناشی از تنگی کانامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعجهان مرئی و نامرئیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهایا کوچک شدن مغزانسان الاز مخالفت بشنوخوش قلبی و مهربانیمغز انسان ایا طبیعتا تمادرک عمیق در حیواناتبیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا تلاش ها برای کشف منابع جدزیست، مرز افق رویداد هستشباهت مغز با کیهان مادیکودکان خود را مشابه خود تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آجهان در حال ایجاد و ارتقااگر خواهان پیروزی هستیاز تکنیکی تا مغز از مغز تخطرات هوش مصنوعیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوذهن چند جانبه نیازمند نگبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالفیزیک مولکولها و ذرات در نخستین تمدن بشریتنفس بدون اکسیژنزبان شناسی نوین نیازمند طوفان فقر و گرسنگی و بی سکاربرد روباتهای ريز، در مولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدورترین نقطه ی قابل مشاهنقش نظریه تکامل در شناسارمز پیشرفت تواضع است نه طبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنفرضیه ای جدید توضیح میدهچرا در مغز انسان، فرورفتتو جهانی هستی که خودش را سلول های بدن تو پیر نیستنعلم بدون توقفکشف جدید تلسکوپ جیمز وبعلم در حال توسعهکشتن عقیده ممکن نیستما انسانها چه اندازه نزدتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریحقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز دانشمندان پاسخ کوانتومی نقش روی و منیزیم در سلامتروان سالمبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از قبل از انفجار بزرگنظریه تکامل در درمان بیمتوهم وجودسوخت هیدروژنی پاکعادت دادن مغز بر تفکرگامی در درمان بیماریهای ماده ای ضد التهابیتراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیحباب های کیهانی تو در توابزارهای پیشرفته ارتباط از سایه بگذرداروی جدید برای میاستنی نمیتوان با بیرون انداختنروشهای شناسایی قدرت شنوابرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدلایو دوم دکتر سید سلمان فهندسه ی رایج کیهانتیک و اختلال حرکتیسکوت، پر از صداپیامهای کاربرانپیچیدگی های مغزمگسمدل های ریز مغز مینی برینتصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت چهارماثرات مضر ماری جوانااسرار آفرینش در موجدر چه مرحله ای از خواب ، رنوآوری ای شگفت انگیز دانرژیم غذایی ضد دردبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های بتکامل داروینی هنوز در حاسخن و سکوتپختگی پس از چهل سالگي به مراحل ارتقای پله پله کیهجنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشحس و ادراک قسمت بیستماختراع جدید اینترنت کواناعداد بینهایت در دنیای مدرمان های بیماری آلزایمرچیز جدید را بپذیررشته نوروایمونولوژی و نقبزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستمنابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه ناظر هوشیار بآنچه ناشناخته است باید شمشاهده گر جدای از شیء مشاايندگان چگونه خواهند دیدارتباط هوش ساختار مغز و ژخفاش با شیوع همه گیری جدیدرمان جدید سرطانبه خودت مغرور نشوچگونه جمعیت های بزرگ شکل تفاوت ها و تمایزها کلید بزندگی بی دودشگفت نیست من عاشق تو باشمکمردرد و علل آنمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیجهان مشارکتیمغز مانند تلفن استایا این جمله درست است کسیاز نخستین همانند سازها تخوشبختی دور از رنج های ممغز انسان برای ایجاد تمددرگیری قلب در بیماری ویربیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانچالش هوشیاری و اینکه چرا تلاش هایی در بیماران قطع زاوسکا درمان گوشرشباهت کیهان و مغزکودکان را برای راه آماده منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه جهان ریز و درشتاپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز و از مغز دفاع در برابر تغییر ساختمغز بزرگترین مصرف کننده ذهن هوشیار در پس ماده ی مبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالفیزیک و هوشیارینخستین تصویر از سیاهچالهتنها مانع در زندگی موارد زبان، نشان دهنده ی سخنگو طوفان زیباییکتاب گران و پرهزینه شد ولمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تديدن با چشم بسته در خواب نقش هورمون های تیروئید درمز بقای جهش ژنتیکیبازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیفشار و قدرتچرا ذرات بنیادی معمولاً تو دی ان ای خاص ميتوکندريسلول عصبی شاهکار انطباق علم راهی برای اندیشیدن اگل زندگیما انسانها چه اندازه نزدتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز- از مغز دانشمندان اولین سلول مصننقش روزه داری در سالم و جروبات های ریز در درمان بیبحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهقدم زدن و حرکت دید را تغیهفت چیز که عملکرد مغز تو توهم بی خداییسودمندی موجودات ابزی بر عارضه جدید ویروس کرونا سگاهی لازم است برای فهم و ماده، چیزی بیش از یک خلا تربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در احد و مرزها توهم ذهن ماستابزارهای بقا از نخستین هاز علم جز اندکی به شما داداروی جدید برای ای ال اسنمیتوان بر سیاه سیاه نوشروشی برای بهبود هوش عاطفبرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنلبخند بزن شاید صبح فردا زهندسه بنیادینتیروفیبان موثر در سکته ی سکته مغزیسایتهای دیگرپیچیدگی های مغزی در درک زمدیون خود ناموجودتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت نوزدهماجزای پر سلولی بدن انسان اسرار بازسازی اندام هادر ناامیدی بسی امید استنوار مغز مشاهده ی غیر مستراه فراری نیستبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبانسخن پاک و ثابتپروژه ی ژنوم انسانیمرز مرگ و زندگی کجاستجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت دهمادامه بحث تکامل چشمبقای حقیقی در دور ماندن ادرمان های جدید میگرنچیزی منتظر شناخته شدنرشد مغز فرایندی پیچیده اسرعت فکر کردن چگونه استژن همه چیز نیستمنابع جدید انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه و مشاهده ناظر آنچه واقعیت تصور میکنیم مشاهده آینده از روی مشاهايا اراده آزاد توهم است یارتباط پیوسته ی جهانخلا، حقیقی نیستدرمان سرطان با امواج صوتبه دنبال رستگاری باشچگونه جمعیت های بزرگ شکل تفاوت ها را به رسمیت بشنازندگی در جمع مواردی را برشگفت انگیز بودن کیهانکمردرد با پوشیدن کفش منامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نجهان هوشمندمغز مادران و کودکان در زمایا ابزار هوشمندی یا مغز از نخستین همانند سازها تخانه ی تاریکمغز انسان برای شادمانی طدرگیری مغز در بیماری کویبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر اچالش دیدگاه های سنتی در بتلاشی برای درمان قطع نخازبان مشترک ژنتیکی موجوداشباهت زیاد بین سلول هاي عکوری گذرای ناشی از موبایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان شگفت انگیزابتدا سخت ترین استاز تکینگی تا مغز از مغز تدقیق ترین تصاویر از مغز امغز حریص برای خون، کلید تذهن تو همیشه به چیزی اعتقبیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلفیزیکدانان ماشینی برای تنخستین روبات های زنده ی جتنها در برابر جهانزبان، وسیله شناسایی محیططولانی ترین شبکتاب زیست شناسی باورموجود بی مغزی که می تواندتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولجاذبهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدی متیل فومارات(زادیوا)(نقش هورمون زنانه استروژنرمز جهانبازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشفضای قلب منبع نبوغ استچراروياها را به یاد نمی آتو در میانه ی جهان نیستی سلولهای ایمنی القا کنندهچراروياها را به یاد نمی آتوقف؛ شکستسلولهای بنیادی مصنوعی درعلم ساختن برج های چرخانگلوله ی ساچمه ایما اکنون میدانیم فضا خالتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز- از مغزتدانشمندان تغییر میدان مغنقش رژیم غذایی بر رشد و اروبات کیانبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستقدرت مردمهفت سین یادگاری از میراث توهم تنهاییسیلی محکم محیط زیست بر انعدم توقف تکامل در یک انداگاهی مغز بزرگ چالش استماشین دانشترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریحریص نباشابزارهای بقا ازنخستین همازدواج های بین گونه ای، رداروی جدید برای دیابتچند نرمش مفید برای کمردرروشی جدید در درمان قطع نخبرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کرونالحظات خوش با کودکانهندسه در پایه ی همه ی واکتکنولوژی جدید که سلول هاسال سیزده ماههپیوند قلب خوک، به فرد دچامدیریت اینترنت بر جنگتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک قسمت هفتماجزایی ناشناخته در شکل گاصل بازخورددر هم تنیدگی مرزها و بی منوار مغز در فراموشی هاراه های جدید برای قضاوت ربرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبانسختی ها رفتنی استپروژه ی ژنوم انسانیمرز بین انسان و حیوان کجاجهل مقدسانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت دوازدهماداراوون تنها داروی تاییبلندی در ذهن ما درک بلندیدرمان های جدید در بیماری چیزی خارج از مغزهای ما نیرشد مغز علت تمایل انسان بسعی کن به حدی محدود نشویژن هوش و ساختارهای حیاتی مناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه انسان بر رفتاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مطالبه ی حق خودايا اراده آزاد توهم است یارتباط انسانی، محدود به خلا، خالی نیستدرمانهای بیماری پارکینسبه زودی شبکه مغزی به جای چگونه حافظه را قویتر کنیتفاوت های بین زن و مرد فقزندگی در سیاهچالهشگفت زده و حیران باشکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجهان هوشیارمغز چون ابزار هوش است دلیایا بیماری ام اس (مولتیپاز نخستین همانند سازها تخانواده پایدارمغز انسان برای شادمانی طدرگیری مغز در بیماران مببیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر اچاالش ها در تعیین منبع هوتلاشی تازه برای گشودن معزبان چهار حرفی حیات زمینشباهت زیاد بین سلول هاي عکی غایب شدی تا نیازمند دلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیجهانی که نه با یک رخداد و ابتدایی که در ذهن دانشمناز تکینگی تا مغز از مغز تدل به دریا بزنمغز در تنهایی آسیب میبینذهن خود را مشغول هماهنگیبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متفاصله ها در مکانیک کوانتنرمش های مفید برای درد زاتنبیه چقدر موثر استسفر فقط مادی نیستطی یکصد هزار سال اخیر هرچکتاب طبیعت در قالب هندسهموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدین، اجباری نیستنقش ویتامین K در ترمیم اسرمز جهان خاصیت فراکتالبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگقفس ذهنقلب و عقلنزاع بین جهل و علم رو به پتولید مثل اولین ربات های سلام تا روشناییعلایم کمبود ویتامین E را گلوئونما از اینجا نخواهیم رفتتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان روش هاي جدیدی نقش رژیم غذایی در رشد و اروح در جهانی دیگر استبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستقدرت کنترل خودهم نوع خواری در میان پیشیتوهم جدایی و توهم علمسینوریپا داروی ترکیبی ضدعدم درکگذر زمان کاملا وابسته به مبانی ذهنی سیاه و سفیدترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزارهای بقای موجود زندهاسکار، لگوی هوشمندداروی جدید ضد میگرنچند جهانیروشی جدید در درمان نابینبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شلرزش ناشی از اسیب به عصبهندسه زبانِ زمان استتکنولوژی جدید که سلول هاسانسور از روی قصد بسیاری پیوند مغز و سر و چالشهای مداخله ی زیانبار انسانتعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیحس و ادراک قسمت هفدهماحیای بینایی نسبی یک بیماصل علت و تاثیردر هم تنیدگی کوانتومینوار مغز در تشخیص بیماری راه های جدید برای قضاوت ربرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبان انسان از پیشیسرنوشتپروانه ی آسمانیمرز جدید جستجو و اکتشاف، جهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت سومادب برخورد با دیگرانبلوغ چیستدرمان های رایج ام اسچیزی شبیه نور تو نیستبزرگترین درد از درون است رشد در سختی استشلیک فراموشیژن یا نقشه توسعه مغز و نقمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر نگاه انسان بر رفتاآنها نمیخواهند دیگران رامطالبی در مورد تشنجای نعمت من در زندگیمارتباط از بالا به پایین مخلاصه ای از مطالب همایش مدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبه زیر پای خود نگاه نکن بنگاه محدود و تک جانبه، مشتفاوت های تکاملی در مغز وزندگی زمینی امروز بیش از شگفتی های زنبور عسلکنگره بین المللی سردرد دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پجهان های بسیار دیگرمغز چگونه صداها را فیلتر ایا بدون زبان میتوانیم تاز نخستین همانند سازها تخار و گلمغز انسان رو به کوچک تر شدرگیری مغزی در سندرم کووبیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانناتوانی از درمان برخی ویتلاشی جدید در درمان ام اسزبان نیاز تکاملی استشجاعت و ترسکیهان خود را طراحی میکندمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی جهانی که از یک منبع، تغذیابتذال با شعار دیناز تکینگی تا مغز از مغز تدلایلی که نشان میدهد ما بمغز را از روی امواج بشناسذهن سالمبیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزفاصله ی همیشگی تصویر سازنرمش های مفید در سرگیجهتهدیدهای هوش مصنوعیسفر نامه سفر به بم و جنوب طبیعت موجی جهانکتاب، سفری به تاریخموسیقی نوتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدید تو همیشه محدود به مقدنقش ژنتیک در درمان اختلارنگ کردن، حقیقت نیستبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را بحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز قلب دروازه ی ارتباطنزاع بین علم و نادانی رو تولید یا دریافت علمسلسله مباحث هوش مصنوعیعلایم کمبود ویتامین E را گمان میکنی جرمی کوچکی در ما اشیا را آنطور که هستندتبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در وحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان روشی برای تبدینقش زنجبیل در جلوگیری از روح رهاییبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتقدرت انسان در نگاه به ابعهمه چیز در زمان مناسبتوهم جسمسیگار عامل افزایش مرگ ومعسل طبیعی موثر در کنترل بگذشته را دفن کنمباحث مهم حس و ادراکتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالحس چشایی و بویاییابزارهای بقای از نخستین اساس انسان اندیشه و باور داروی جدید ضد الزایمرچند جهانیروشی جدید در درمان سکته مبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهنر حفظ گرهتکینگیسانسور بر بسیاری از حقایپیوند اندام از حیوانات بمدارک ژنتیکی چگونه انسانتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استحس و ادراک قسمت هجدهماحیای بینایی نسبی یک بیماصل عدم قطعیت از کوانتوم در هم تنیدگی کوانتومی و پنوار مغزی روشی مهم در تشخراه پیروزی در زندگی چیستبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل ساختار رگهای مغزی سریع دویدن مهم نیستپرواز از نیویورک تا لوس آمزایای شکلات تلخ برای سلانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت سی و هشتمادراک ما درک ارتعاشی است بلعیدن ستاره توسط سیاهچادرمان های علامتی در ام اسنکاتی در مورد تشنجبسیاری از بیماری های جدیز گهواره تا گورشلیک فراموشیژنها نقشه ایجاد ابزار هومنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر ویتامین دی بر بیماآنان که در قله اند هرگز خمطالعه ای بیان میکند اهدای آنکه نامش درمان و یادشارتباط بین هوش طبیعی و هوخلاصه ای از درمان های جدیدروغ نگو به خصوص به خودتبوزون هیگز چیستنگاه انسان محدود به ادراتفاوت های زبانی سرمنشا تزندگی زودگذرشانس یا تلاشکنگره بین المللی سردرد دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسجهان هایی در جهان دیگرمغز ناتوان از توجیه پیداایا تکامل هدفمند استاز نشانه ها و آثار درک شدخارق العاده و استثنایی بمغز انسان رو به کوچکتر شددرگیری مغزی در سندرم کووبیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودناتوانی در شناسایی چهره تمایل زیاد به خوردن بستنزبان و کلمه حتی برای کسانشرکت نورالینک ویدیویی ازکیهانِ هوشیارِ در حال یامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مجهانی در ذهنابداع دی ان ای بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تدنیای شگفت انگیز کوانتوممغز زنان جوانتر از مغز مرذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزافتون های زیستینرمشهای مهم برای تقویت عتو یک معجزه ایسفر به مریخ در 39 روزطبیعت بر اساس هماهنگیکتابخانهموسیقی هنر مایع استتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)جریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزنقش گرمایش آب و هوا در همرنگین کمانبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس قلب روباتیکنزاع بین علم و جهل رو به پتولید پاک و فراوان انرژیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتعلت خواب آلودگی بعد از خوگنجینه ای به نام ویتامین ما به جهان های متفاوت خودتبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز، از مغز دائما بخواننقش زبان در سلطه و قدرت اروزه داری متناوب، مغز را بخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازقدرت ذهنهمه چیز در زمان کنونی استتوهمات و شناخت حقیقتسیاهچاله های فضایی منابععشق درونی به یگانگی خلقتگربه شرودینگر و تاثیر مشمجموعه های پر سلولی بدن متشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک (قسمت اول )ابزارهای دفاعی و بقای مواستفاده از مغز، وزن را کمداروی سل سپتچند روش ساده برای موفقیتريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانلزوم سازگاری قانون مجازاهنر رها شدن از وابستگیتکامل فردی یا اجتماعیساهچاله ها تبخیر نمیشودپیوند سر آیا ممکن استمروری بر تشنج و درمان هایتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک قسمت هشتماحساس گذر سریعتر زماناصول انجام برخی نرمش ها ددر هم تنیدگی کوانتومی و دنوار عصب و عضلهراه انسان شدن، راه رفتن وبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل شناخت انسان با کشفسریعترین کامپیوتر موجودپروتز عصبی برای تکلممسمومیت دانش آموزان، قماانسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت سی و ششمادغام میان گونه های مختلبنی عباس، ننگی بر تاریخدرمان ژنتیکی برای نوآوریچگونه مولکول های دی ان ایبسیاری از بیماری های جدیزمین در برابر عظمت کیهانشنا در ابهای گرم جنوب نیاژنها ، مغز و ارادهمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر ویروس کرونا بر مغز آنزیم تولید انرژی در سلومعماری، هندسه ی قابل مشاایمپلانت مغزی کمک میکند ارتباط شگفت مغز انسان و فخم شدن فضا-زماندریای خدابوزون هیگز جهان را از متلنگاه از بیرون مجموعهتفاوت ایستایی و تکاپوزندگی سلول در بدن، جدای اشاهکار قرنکنترل همجوشی هسته ای با همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودجهان یکپارچهمغز و اخلاقایجاد احساساتاز نظر علم اعصاب یا نرووسخبر مهم تلسکوپ هابلمغز ایندگان چگونه استدرگیری اعصاب به علت میتوبیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومینادیدنی ها واقعی هستندتمدن قدیمی ای در جنوب ایرزبان و بیان نتیجه ساختماشربت ضد خلطکیست هیداتید مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان، تصادفی نیستابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا، هیچ استمغزهای کوچک بی احساسذره ی معین یا ابری از الکبیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تفروتنی و غرورچرا ماشین باید نتایج را پتو یک جهان در مغز خودت هسسفر تجهیزات ناسا به مریخ طعمه ی شبکه های ارتباط اجکجای مغز مسئول پردازش تجمیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی منقش پیش زمینه ها و اراده رهبر حقیقینقش آتش در رسیدن انسان بهروی و منیزیم در تقویت استبحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحقلب را نشکننسبت ها در کیهانتولید سلولهای جنسی از سلسم زنبور ، کلیدی برای وارعماد الدین نسیمی قربانی گویید نوزده و ایمنی ساکتما با کمک مغز خود مختاريمتبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانحل مشکلابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز، از مغز داروهای مصرفی در ام اسنقش زبان در سلطه و قدرت اروزه داری و بیمار ی ام اس بخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسقدرت عشقهمه چیز، ثبت می شودتوپیراماتسیاهچاله ها، دارای پرتو عصب حقوق نورولووگزیده ای از وبینار یا کنفمحل درک احساسات روحانیتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک (قسمت دوم )ابعاد و نیازهای تکاملیاستفاده از هوش مصنوعی در داروی ضد چاقیچندین ماده غذایی که ماننریه زغالیبرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانلزوم سازگاری قانون مجازاهنر، پر کردن است نه فحش دتکامل مادی تا ابزار هوشمسایه را اصالت دادن، جز فرپیوند سر، یکی از راه حلهامرکز هوشیاری، روح یا بدن تغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک قسمت پنجماحساسات کاذباصول توسعه ی یک ذهن کاملدر هر سوراخی سر نکننوبت کودکانراه بی شکستبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل، نتیجه ی برنامه ریسرگیجه از شایعترین اختلاپرورش مغز مینیاتوری انسامسیر دشوار تکامل و ارتقاانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت سیزدهمادغام دو حیطه علوم مغز و به قفس های سیاهت ننازدرمان پوکی استخوانچگونه میتوان با قانون جنبشکه ای که ته نداره پر نمزمین زیر خلیج فارس تمدنی شناخت و معرفت، و نقش آن دژنهای مشترک بین انسان و ومنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر ژنها بر اختلالات خآینه در اینهمعنی روزهایمپلانت نخاعی میتواند دارتباط شگفت انگیز مغز انخونریزی مغز در سندرم کوودرک فرد دیگر و رفتارهای ابی نهایت در میان مرزهانگاه از دور و نگاه از نزدتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزندگی، مدیریت انرژیشاهکار شش گوشکنترل جاذبهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وجهان یکپارچهمغز و اخلاقایرادهای موجود در خلقت باز نظر علم اعصاب اراده آزخدا موجود استمغز ابزار بقای برتر مادیدرختان اشعار زمینبیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطینادانی در قرن بیست و یکم،تمدن پیشرفته ی پیشینیانزبان و بیان، در سایه پیشرشش مرحله تکامل چشمکیست کلوئید بطن سوممنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهش های ژنتیکی مفید در ساابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدندان ها را مسواک بزنید تمغزتان را در جوانی سیم کشذرات کوانتومی زیر اتمی قبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیفرگشت و تکامل تصادفی محض چرا مغز انسان سه هزار سالتو کز محنت دیگران بی غمیسفر دشوار اکتشافظهور امواج مغزی در مغز مصکرونا چه بر سر مغز می آورمیوتونیک دیستروفیتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پندارینقش انتخاب از طرف محیط، نرویا و واقعیتبحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایقیچی ژنتیکینسبت طلایی، نشانه ای به ستولترودینسماگلوتید داروی کاهش دهنعوامل موثر در پیدایش زباگوشه بیماری اتوزومال رسسما بخشی از این جهان مرتبطتداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز، از مغز داروهای ام اسنقش سجده بر عملکرد مغزروزه داری سلول های بنیادبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک مقطار پیشرفتهمه ی سردردها بی خطر نیستتوانایی مغز و دیگر اجزای سیاهچاله و تکینگی ابتدایعضلانی که طی سخن گفتن چقدگزارش یک مورد جالب لخته ومحل درک احساسات روحانی دتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتحس و ادراک قسمت 67ابعاد اضافه ی کیهاناستفاده از انرژی خلاداروی ضد چاقینه به اعدامریواستیگمینبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادلزوم عدم وابستگی به گوگل هوموارکتوس ها ممکن است دتکامل مداومساخت شبکه عصبی مصنوعی با پیوندی که فراتر از امکانمرکز حافظه کجاستتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت پنجاهاخلاق و علوم اعصاباصول سلامت کمردر والنتاین کتاب بدید همنور درونرابطه تشنج و اوتیسمبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تأثیر نگاه انسان بر رفتاسرگردانیپرتوهای صادر شده از سیاهمسئول صیانت از عقیده کیساهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت ششمارتقا و تکامل سنت آفرینش به مغز خزندگان خودت اجازدرمان پوکی استخوانچگونه مغز پیش انسان یا همبشریت از یک پدر و مادر نیزمان چیستشناخت درون، شناخت بیرون؛ژنهای هوش ، کدامندمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر کلام در آیات کلام بآیندهمعادله ها فقط بخش خسته کنایمان به رویاارتباط شگفت انگیز مغز انخواندن ، یکی از شستشو دهندرک نیازمند شناخت خویش ابی ذهن و بی روحنگاه از درون مجموعه با نگتفاوتهای جنسیتی راهی برازونیسومایدشاید گوشی و چشمی، آماده شکندر در بیماریهای التهابمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردجهان کنونی و مغز بزرگتریمغز و سیر تکامل ان دلیلی اکسی توسین و تکامل پیش ااز نظر علم اعصاب اراده آزخدای رنگین کمانمغز ابزار برتر بقادرد باسن و پا به دلیل کاهبیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستنازوکلسینتمدن بشری و مغز اخلاقیزبان و تکلم برخی بیماریهششمین کنگره بین المللی سکاهش مرگ و میر ناشی از ابمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمغزتان را در جوانی سیمکشذرات کوانتومی زیر اتمی قبا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر فراموش کارها باهوش تر هسچرا مغزهای ما ارتقا یافت تو پیچیده ترین تکنولوژی سفرنامه سفر به بم و جنوب ظرف باید پر شود چه با چرک کریستال هامیگرن و پروتئین مرتبط با تاثیر روده بر مغزآرامش و سکونجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغیینقش اتصالات بین سلولهای رویا و کابوسبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کاقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنشانه های گذشته در کیهان تومورها و التهاب مغزی عاسندرم کووید طولانیعوامل ایجاد لغت انسانی و گوشت خواری یا گیاه خواریما تحت کنترل ژنها هستیم یتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو حمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز از مغز تا داروهای تغییر دهنده ی سینقش غذاها و موجودات درياروزهای سختبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار لمس کوانتومیهمیشه چشمی مراقب و نگهباتوازن مهمتر از فعالیت زیسیاهچاله ی تولید کنندهغم بی پایانگشایش دروازه جدیدی از طرمحدودیت چقدر موثر استتشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت 74ابعاد بالاتراستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت تنه جنگ و نه خونریزیریاضیات یک حس جدید استبرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانمقاومت به عوارض فشار خون هورمون شیرساز یا پرولاکتتکامل چشمساخت شبکه عصبی با الفبای پیوستگی همه ی اجزای جهانمرکز حافظه کجاستتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت پنجاه و یاخلاق پایه تکامل و فرهنگاضطراب و ترسدر یک فراکتال هر نقطه مرکنورون هاي مصنوعی می توانرادیوی مغز و تنظیم فرکانبررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تئوری تکامل امروز در درمسربازان ما محققا غلبه می آلودگی هوا چالش قرن جدیدمسئولیت جدیداولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتقا یا بازگشت به قبل ازبه نقاش بنگردرمان ام اس(مولتیپل اسکلچگونه هموساپينس بر زمین بعد پنجمزمان و مکان، ابعاد کیهان شناسایی تاریخچه ی تکاملیژنهای حاکم بر انسان و انسمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر کپسول نوروهرب بر نآینده ی انسان در فراتر ازمعجزه های هر روزهاین پیوند نه با مغز بلکه ارتباط غیرکلامی بین انساخواب سالم عامل سلامتیدرک و احساسبی شرمینگاه حقیقی نگاه به درون اتقلید مرحله ای نسبتا پیشزونا به وسیله ویروس ابله شاید درست نباشدکوچ از محیط نامناسبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیجهان کاملی در اطراف ما پرمغز کوانتومیاگر فقط مردم میفهمیدند کاز واقعیت امروز تا حقیقتخدایی که ساخته ی ذهن بشر مغز از بسیاری حقایق می گردردهای سال گذشته فراموش بیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به فلج نخاعی با الکترودهای نباید صبر کرد آتش را بعد تمدن زیر آبزبان و شناخت حقیقت قسمت چصبر بسیار بایدکاهش التهاب ناشی از بیمامنبع خواب و رویاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از جهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدو بیماری روانی خود بزرگ مغط یک گیرنده استذرات کوانتومی زیر اتمی قبالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به فراموشی همیشه هم بد نیستچرا ویروس کرونای دلتا واتو آرامش و صلحیسفرنامه سفر به بم و جنوب عقل مجادله گرکریستال زمان(قسمت اولمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استنقش تیروئید در تکامل مغزرویا و خبر از آیندهبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانقانون مندی نقشه ژنتیکی منشانه های پروردگار در جهتومورهای نخاعیسندرم گیلن باره به دنبال عواملی که برای ظهور لغت اگیلگمش باستانی کیستمانند آب باشتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس ونقش غذاها و موجودات درياروش مقابله مغز با محدودیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقلوب فرونتال یا پیشانی مغهمیشه اطمینان تو بر خدا بتوسعه هوش مصنوعی قادر اسسیاره ی ابلهانغم بی پایانپمبرولیزوماب در بیماری چمحدودیت های حافظه و حافظتشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت 75اتفاق و تصادفاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت تچه زیاد است بر من که در ایریسدیپلام تنها داروی تایبرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه امقابله ی منطقی با اعتراضهوش فوق العاده، هر فرد استکامل و ارتقای نگاه تا عمساختن آیندهپیام های ناشناخته بر مغز مرکز خنده در کجای مغز استتغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکحس و ادراک قسمت پنجاه و داختلال خواب فرد را مستعد اطلاع رسانی اینترنتیدر کمتر از چند ماه سوش جدنورون های ردیاب حافظهراز تغییربررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می تومنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تئوری تکامل در پیشگیری و سردرد میگرنآلودگی هوا و ویروس کرونامسئولیت در برابر محیط زیاولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت شصت و دوارتوکين تراپی روشی جديد به نقاش بنگردرمان تومورهای مغزی با اچگونه هوشیاری خود را توسبعد از کرونازمان و صبرشناسایی سلول های ایمنی اکل اقیانوس در یک ذرهمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر کپسول نوروهرب بر تآینده ی علم و فیزیک در60 ثمعجزه ی علماین اندوه چیستارتروز یا خوردگی و التهاخواب سالم عامل سلامتی و یدرک کنیم ما همه یکی هستیمبی عدالتی در توزیع واکسن نگاه دوبارهتقلید از روی طبیعتزیباترین چیز در پیر شدنشب سیاه سحر شودکوچک شدن مغز از نئاندرتامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده جهان پیوستهاگر میدانی مصیبت بزرگتر از کجا آمده ام و به کجا میخسته نباشی بابامغز به تنهایی برای فرهنگ دردی که سالهاست درمان نشبیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیفلج بل، فلجی ترسناک که آننبرو و انرژی مداومتمدنی قدیمی در شمال خلیج زبان و شناخت حقیقت قسمت اصرع و درمان های آنکاهش حافظه هرچند فرایندیمنتظر نمان چیزی نور را بهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدو بار در هفته ماهی مصرف نقش قهوه در سلامتیرفتار مانند بردهباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستفرایند پیچیده ی خونرسانیچرا پس از بیدار شدن از خوتو افق رویداد جهان هستیسفرنامه سفر به بم و جنوب عقلانیت بدون تغییرکریستال زمان(قسمت دوم)میگرن شدید قابل درمان استاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رحفره در مغزابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارنقش حفاظتی مولکول جدید درویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتقانون گذاری و تکاملنظام مثبت زندگیتومورهای ستون فقراتسندرم پیریفورمیسعوارض ازدواج و بچه دار شدگیاه بی عقل به سوی نور میماه رجبتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کوحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلنقش غذاها و موجودات درياروش های صرفه جویی در ایجابدون پیر فلکواکنش به حس جدیدلوتیراستامهمیشه داناتر از ما وجود دتوسعه برخی شغل ها با هوش سیاره ابلهانغیرقابل دیدن کردن مادهپنج اکتشاف شگفت آور در مومخچه فراتر از حفظ تعادلتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک قسمت چهلاتوبان اطلاعات و پلِ بیناستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج توپیراماتنه عدم مطلق بلکه عدم با قریشه های مشترک حیاتبرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمقابله با کرونا با علم اسهوش مصنوعی می تواند بر احتکامل و ریشه ی مشترک خلقتساختار فراکتال وجود و ذهپیشینیان انسان از هفت میمرگ چیستتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت پنجاه و ساختلال در شناسایی حروف و اطلاعات حسی ما از جهان، چدر آرزوهایت مداومت داشتهنوروپلاستیسیتی چیستراست دستی و چپ دستیبررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز اممنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تئوری جدید، ویران کردن گسردرد میگرن در کودکانآلودگی هوا و پارکینسونمستند جهان متصلاولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط میکروب روده و پاربه نادیدنی ایمان بیاوردرمان تشنجچگونه واکسن کرونا را توزبعد از کرونازمان واقعیت است یا توهمشواهدی از نوع جدیدی از حاکلمات بلند نه صدای بلندمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی به کمک هوش طبیتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا ممکن است موش کور بی ممعجزه ی علم در کنترل کروناین ایده که ذرات سیاهچالارزش حقیقی زبان قسمت اولخواب عامل دسته بندی و حفطدرک احساسات و تفکرات دیگبیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپینگاهی بر قدرت بینایی دراتقلید از طبیعتزیباترین چیز در افزایش سشبیه سازی میلیون ها جهان کوچکترین چیز یک معجزه اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصاجهان پیوستهاگر نیروی مغناطیس نباشد از آغاز خلقت تا نگاه انساخطا در محاسبات چیزی کاملمغز بیش از آنچه تصور میشودرس گرفتن از شکست هابیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکفلج خوابچت جی پی تیتمرکز و مدیتیشنزبان و شناخت حقیقت قسمت دضرورت زدودن افکارکاهش دوپامین عامل بیماریمنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و مینقش مهاجرت در توسعه نسل ارفتار وابسته به شکلباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدفرایند تکامل و دشواری هاچرا ارتعاش بسیار مهم استتو انسانی و انسان، شایستسفرنامه سفر به بم و جنوب عقیده ی بی عملکریستال زمان(قسمت سوم)میدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینحق انتخابابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتنقش حیاتی تلومر دی ان آ درویا تخیل یا واقعیتبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردقانون جنگلنظریه ی تکامل در درمان بیتوهم فضای خالیسندرم پس از ضربه به سرعید نوروز مبارکگیاه خواری و گوشت خوار کدماپروتیلینتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم حکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تداروی لیراگلوتیدنقش غذاها در کاهش دردهای روش هایی برای جلوگیری از برنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرلوزالمعده(پانکراس)مصنوعهمیشه راهی هستتوصیه های سازمان بهداشت سیاره ابلهانغرور و علمپول و شادیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک قسمت چهل و هفتاتوسوکسیمایداستفاده از سلول های بنیادارویی خلط آورنهایت معرفت و شناخت درک عرژیم های غذایی و نقش مهم برخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دملاحظه های اخلاقی دربارههوش مصنوعی و کشف زبان هایتکامل ابزار هوش ، راه پر ساختار شبکه های مغزی ثابپیشرفت های جدید علوم اعصمرگ و میر پنهانثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت پنجاه و شاختلال در شناسایی حروف و اطلاعاتی عمومی در مورد مدر آسمان هدیه های نادیدننوروز یا روز پایانیرجزخوانی هایی که امروز ببررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تا 20 سال آینده مغز شما به سردرد و علتهای آنآلزایمرمشکل از کجاستاولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک سی و هفتمارتباط ماده و انرژیبه هلال بنگردرمان جدید ALSچگونه آن شکری که می خوریمبعد از کرونا دلخوشی بیهوزمان پلانکشواهدی از دنیسوان(شبه نئکلوزاپین داروی ضد جنونمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی به شناسایی کاتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان قابل مشاهده بخش کوچمعجزه در هر لحظه زندگیاینکه به خاطرخودت زندگی ارزش حقیقی زبان قسمت دومخودآگاهی و هوشیاريدرک تصویر و زبان های مخلتبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحنگاهی بر توانایی اجزاي بتقویت استخوان در گرو تغذزیر فشار کووید چه باید کرشبیه سازی سیستم های کوانکووید نوزده و خطر بیماری منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیجهان پر از چیزهای اسرار آاگر نعمت فراموشی نبود بساز انفجار بزرگ تا انفجار خطا در محاسبات چیزی کاملمغز برای فراموشی بیشتر کدست آسمانبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز فلج خواب چیستچت جی پی تیتمرکز بر هدفزبان و شناخت حقیقت قسمت سضررهای مصرف شکر و قند بر کاهش سن بیولوژیکی، تنها منشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و مینقش میدان مغناطیسی زمین رفتار اجتماعی انسان، حاصباد و موجهزینه سنگین انسان در ازافرایند حذف برخی اجزای مغچرا بیماری های تخریبی مغتو با همه چیز در پیوندیسفری به آغاز کیهانعلم و ادراک فقط مشاهده ی کشف مکانیسم عصبی خوانش پمیدان های مغناطیسی قابل تاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرحقیقت قربانی نزاع بین بی حقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان موفق به بازگردنقش خرچنگ های نعل اسبی دررویا حقی از طرف خدابحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهقانون جنگلنظریه ی تکامل در درمان بیتوهم فضای خالی یا توهم فضسندرم سردرد به دلیل افت فعامل کلیدی در کنترل کارآگیرنده باید سازگار با پیماجرای جهل مقدسترک امروزافسردگی و اضطراب در بیماحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تداروی تشنجی درباردارینقشه مغزی هر فرد منحصر بهروش هایی ساده برای کاهش ابرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که لیروپریم داروی ترکیبی ضدهمیشه عسل با موم بخوریمتوصیه های غیر دارویی در سسیر آفرینش از روح تا مغز مقالاتپوست ساعتی مستقل از مغز دمخچه ابزاري که وظیفه آن فتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک قسمت چهل و هشتاثر مضر مصرف طولانی مدت راستیفن هاوکینگ در مورد هداستانها و مفاهیمی اشتبانهایت در بی نهایترژیم های غذایی و نقش مهم برخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندملاحظات بیهوشی قبل از جرهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتکامل جریان همیشگی خلقتسازگاری با محیط بین اجزاپیشرفت در عقل است یا ظواهمرگ و میر بسیار بالای ناشثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت بیست و چهاختلالات مخچهاطلاعاتی عمومی در مورد مدر آستانه ی موج پنجم کووینوشیدن چای برای مغز مفید رحم مصنوعیبررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداوممنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تا بحر یفعل ما یشاسردرد تنشنآملودیپین داروی ضد فشار مشکلات نخاعیاولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط متقابل با همه ی حیبه کدامین گناه کشته شدندچگونه انتظارات بر ادراک بعد از کرونا دلخوشی بیهوزمان به چه دلیل ایجاد میششیشه ی بازالتی و سیلیکونکلام و زبان، گنجینه ای بسمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر کتامین در درمان پاجهان موازی و حجاب هامعرفت و شناختاینکه خانواده ات سالم باارزش حقیقی زبان قسمت سومخودآگاهی و هوشیاريدرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبینگاهت را بلند کنتقویت حافظه یا هوش مصنوعزیرفون داروی ضد ام اسشبکه های مصنوعی مغز به درکودک هشت ساله لازم است آدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهجهان پر از چیزهای جادویی اگر نعمت فراموشی نبود بساز بحث های کنونی در ویروسخطای ادراک کارمامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟دستورالعمل مرکز کنترل بیبیندیشهیچ اندر هیچفلج دوطرفه عصب 6 چشمنتایج نادانی و جهلتمساح حد واسط میان مغز کوزبان جانسوزضررهای شکر بر سلامت مغزکایروپاکتیک چیستمنشاء کوانتومی هوشیاری اتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدو سوی واقعیتنقش محیط زندگی و مهاجرت درقیبی قدرتمند در برابر مباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وفراتر از دیوارهای باورچرا حیوانات سخن نمی گوینتو با باورهایت کنترل میشسقوط درون جاذبه ای خاص، چعلم و روحکشف مکانیسمی پیچیده در بمیدان بنیادین اطلاعاتتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که ت