دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نوشیدن چای برای مغز مفید است

پژوهشی نشان میدهد، نوشیدن چای، ممکن است برای مغز مفید باشد و از فرسودگی شناختی مرتبط با مغز جلوگیری کند.

اکنون پژوهشگران میگویند نوشیدن مرتب چای، ممکن است انتخابی ساده در زندگی برای بهبود سلامت مغز باشد. در این مطالعه سی فرد بالغ بالاتر از 65 سال، در آزمون های شناختی شرکت کردند. پژوهش گران تحت رهبری گروهی از استادان دانشگاه ملی سنگاپور با ام ار ای مغزی، شرکت کنندگان را بررسی کردند. از آنها سوال شد دفعاتی را- که چای سیاه یا سبز یا چای چینی یا قهوه می نوشند- مشخص کنند. نتایج نشان داد کسانی- که به مدت 25 سال، در هفته، حداقل چهار بار، چای می نوشند- مغزهای بزرگتری از متوسط داشتند.

و دکتر فنگ ای پژوهش گر اصلی مطالعه میگوید مطالعه ما اولین نمونه از تاثیر مثبت چای بر محیط مغز است و مصرف منظم چای، تاثیر منفی بر فرسودگی ناشی از افزایش سن بر مغز دارد. دکتر لی ادامه میدهد: حرکت بر چند مسیر را برای نمونه، تصور کن و مناطق مغزی را به عنوان میدان ها و جهت ها در نظر بگیر؛ این در حالی است که ارتباطات بین مناطق، راه های مغزی هستند.

وقتی نظم راه ها بهتر تنظیم شود، حرکت ماشین ها و وسایل نقلیه سودمندتر است و سوخت کمتری مصرف میکند. و مثلا اگر اتصالات بین مناطق مغز، منظم تر باشد میتوان معلومات را بیشتر و شایسته تر پردازش کرد.

و تصور میشود این پژوهش، شرکت کنندگان از دو دانشگاه کامبریج و اسیکس را در بر بگیرد و نخستین مطالعه در نوع خود است زیر پژوهش های دیگر تاثیر چای را بر شبکه های مغزی بررسی نکرده است.(مرحله بعدی مطالعه بررسی تاثیر چای بر شبکه های مغزی است) و در سال2017 پژوهشی نشان داد که چای ممکن است از میزان قند خون هم بکاهد و کاهش قند خون، نقش مهمی در بهبود خون رسانی به مغز و بهینه کردن مسیر شبکه های مغزی و زندگی نورون ها یا سلولهای حمایت کننده از نورون دارد.
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190912100945.htm

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کدادغام میان گونه های مختلحافظه و اطلاعات در کجاست تکامل زبانشبیه سازی سیستم های کواننورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهااز نظر علم اعصاب یا نرووسخودآگاهی و هوشیاريتاثیر گیاه خواری بر رشد وعامل کلیدی در کنترل کارآناتوانی از درمان برخی ویاز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای مصرفی در ام استاثیر درجه حرارت بر عملکفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیماستیفن هاوکینگ در تفسیر درمان جدید میگرن با انتی منابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهاآزمون ذهنی گربه شرودینگربیهوش کردن در جراحی و بیمروش مقابله مغز با محدودیمجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیدانعطاف پذیری مکانیسمی علبحثی درباره هوش و تفاوتهرشته نوروایمونولوژی و نقمغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشایرادهای موجود در خلقت بتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی توجهات در ببمار پارسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از تری فلوپرازینتمایل زیاد به خوردن بستنساخت شبکه عصبی مصنوعی با نقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیادغام دو حیطه علوم مغز و حافظه و اطلاعات در کجاست تکامل ساختار رگهای مغزی شباهت زیاد بین سلول هاي عنورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میاز نظر علم اعصاب اراده آزخانواده پایدارتاثیر گیاه خواری بر رشد وعسل طبیعی موثر در کنترل بناتوانی در شناسایی چهره از تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس وتاثیر درجه حرارت بر عملکفرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو آیا واکنش های یاد گرفته واستخوان های کشف شده، ممکدرمانهای بیماری پارکینسمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبیوگرافیروش های صرفه جویی در ایجامحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکتراولین هیبرید بین انسان وبحثی درباره هوش و تفاوتهرشد مغز علت تمایل انسان بمغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان اگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی سلولهای عصبی در تلاسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندتسلیم شدن از نورون شروع متمدن قدیمی ای در جنوب ایرساختار شبکه های مغزی ثابسخن پاک و ثابتنقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای ارتقا و تکامل سنت آفرینش حافظه و اطلاعات در کجاستتکامل شناخت انسان با کشفشباهت زیاد بین سلول هاي عنوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هاز نظر علم اعصاب اراده آزخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر گیاه خواری بر رشد وعصب حقوق نورولوونخاع ما تا پایین ستون فقراز تکینگی تا مغز از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلفراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث آیا آگاهی پس از مرگ از بیاصول سلامت کمردرک فرد دیگر و رفتارهای امواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحافراد آغاز حرکت خودشان ربیوگرافیروش هایی ساده برای کاهش امحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال اولین مورد پیوند سر در انبحثی درباره هوش و تفاوتهزمین زیر خلیج فارس تمدنی مغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز اماگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی سيناپسها طی تکامل و سفرنامه سفر به بم و جنوب مغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از ابزارهای پیشرفته ارتباط تشنج چیستتمدن بشری و مغز اخلاقیتمساح حد واسط میان مغز کوسریعترین کامپیوتر موجودنقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و ارتوکين تراپی روشی جديد حس چشایی و بویاییتئوری تکامل امروز در درمشش مرحله تکامل چشمنوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خورداز آغاز خلقت تا نگاه انساخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر گیاه خواری بر رشد وعضلانی که طی سخن گفتن چقدنخستین تصویر از سیاهچالهاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی تشنجی دربارداریفراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریمآیا امکان بازسازی اندامهاضطراب و ترسدرک و احساسموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیافزایش قدرت ادراکات و حسبیان ژن های اسکیزوفرنی دروش صحبت کردن در حال تکاممحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کناولین تصویر در تاریخ از سبحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی هوشمند در خارج از زمغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید داگر تلاش انسان امروز براتاثیر درجه حرارت بر عملکبررسي علل احتمالي تغيير سفری به آغاز کیهانمغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تابزارهای دفاعی و بقای موتغییر الگوی رشد مغزی با زتنفس هوازی و میتوکندریسرگیجه از شایعترین اختلانقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط میکروب روده و پارحس و ادراک (قسمت اول )تئوری تکامل در پیشگیری و ششمین کنگره بین المللی سنوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به از تلسکوپ گالیله تا تلسکدفاع در برابر تغییر ساختتاثیر گیاه خواری بر رشد ومقالاتنرمش های مفید در سرگیجهاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید s3 در درمان ام فرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است دآیا انسان با مغز بزرگش اخاطلاعاتی عمومی در مورد مدرک احساسات و تفکرات دیگموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحافسردگی و اضطراب در بیمابیست تمرین ساده برای جلوروشهای نو در درمان دیسک بمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحاولین سلول مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهزیباترین چیز در افزایش سمغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویاابزار هوش در حال ارتقا ازتاثیر درجه حرارت بر عملکبررسی و اپروچ جدید بر بیمسلولهای بنیادی مصنوعی درمغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایاثر مضر مصرف طولانی مدت رتغییر زودتر اتصالات مغزیتنفس هوازی و میتوکندریسردرد و علتهای آننقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس و ادراک (قسمت دوم )تا 20 سال آینده مغز شما به صرع و درمان های آنچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انسااز تلسکوپ گالیله تا تلسکدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر ویتامین دی بر بیمانرمشهای مهم برای تقویت عاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید ضد میگرنفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احآیا احتمال دارد رویا از آاطلاعاتی عمومی در مورد مدرک تصویر و زبان های مخلتمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیشتر کمردردها نیازی به روشهای شناسایی قدرت شنوامخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایاوکرلیزوماب داروی جدید شبحثی درباره احساسات متفازیرفون داروی ضد ام اسمغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی ابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکبررسی سیستم تعادلی بدن اسلسله مباحث هوش مصنوعیمغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلاثرات مفید قهوهتغییر عمودی سر انسان از پثبت امواج الکتریکی در عصتو دی ان ای خاص ميتوکندريسردرد تنشننقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک قسمت چهارمتاثیر مشاهده بر واقعیت بضررهای مصرف شکر و قند بر چگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمراز تکنیکی تا مغز از مغز تدلایلی که نشان میدهد ما بتاثیر گیاه خواری بر رشد وصفحه اصلیچرا مغزهای ما ارتقا یافت از تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا احتمال دارد رویا از آبلندی در ذهن ما درک بلندیدرک عمیق در حیواناتمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیالتهاب شریان تمپورالبا هوش مصنوعی خودکار روبروشی برای بهبود هوش عاطفمدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزرايندگان چگونه خواهند دیدبحثی درباره احساساتی غیرزبان چهار حرفی حیات زمینمغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقابزار بقای موجود زنده از تاثیر رو ح و روان بر جسمبررسی علل کمر درد در میانسم زنبور ، کلیدی برای وارمغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مضر ماری جوانااجزای پر سلولی بدن انسان جمجمه انسان های اولیهتولید سلولهای جنسی از سلسردرد سکه اینقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک قسمت پنجمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بضررهای شکر بر سلامت مغزچگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تدندان ها را مسواک بزنید تتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوالات پزشکیچرا حیوانات سخن نمی گویناز تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا برای تولید مثل همیشه به زودی شبکه مغزی به جای درگیری قلب در بیماری ویرمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیامیوتروفیک لترال اسکلروبارداری بدون رحمروشی جدید در درمان قطع نخمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقايا اراده آزاد توهم است یبخش دیگری در وجود انسان هزبان و بیان، در سایه پیشرمغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هوابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژیم گیاه خواری بر بزرگ شدن مغز محدود به دورسودمندی موجودات ابزی بر نقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستاجزایی ناشناخته در شکل گجنسیت و تفاوت های بیناییتوانایی مغز و دیگر اجزای سرعت فکر کردن چگونه استنقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته وارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت سومتاثیر نگاه انسان بر رفتاطی یکصد هزار سال اخیر هرچچگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز و از مغز دو ویژگی انتزاع و قدرت تجتاثیر گیاه خواری بر رشد وپیامهای کاربرانچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکینگی تا مغز از مغز تداستانها و مفاهیمی اشتباقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگوآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبوزون هیگز چیستدرگیری اعصاب به علت میتومکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زنانامگا سه عامل مهم سلامتبازگشت از آثار به سوی خداروشی جدید در درمان سکته ممرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطانايا اراده آزاد توهم است یبرنامه و ساختار پیچیده مزبان و تکلم برخی بیماریهمغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژیم گیاه خواری بر بسیاری از بیماری های جدیسیاهچاله و تکینگی ابتداینقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانوکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانجنسیت و تفاوت های بیناییتوازن مهمتر از فعالیت زیشلیک فراموشینقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طرارتباط شگفت انگیز مغز انحساسیت روانی متفاوتتاثیر نگاه انسان بر رفتاظهور امواج مغزی در مغز مصچگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تديدن با چشم بسته در خواب تاثیر انتخاب از طرف محیط سایتهای دیگرچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز- از مغز در مانهای کمر دردقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیماری گیلن باره و بیماررقیبی قدرتمند در برابر مما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر اامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبازسازي مغز و نخاع چالشی ريتوکسيمب در درمان ام اسمرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغای آنکه نامش درمان و یادشبرین نت به جای اینترنتزبان و شناخت حقیقت قسمت چمغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامندابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژیم گیاه خواری بر تفاوت مغز انسان و میمون هسیاره ابلهاننقش هورمون های تیروئید دکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابجهش های ژنتیکی مفید در ساتوسعه برخی شغل ها با هوش شنا در ابهای گرم جنوب نیچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چارتباط شگفت انگیز مغز انخلاصه ای از مطالب همایش متاثیر ویتامین دی بر بیماعلم به ما کمک میکند تا موچگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تدی متیل فومارات(زادیوا)(تاثیر ترکیبات استاتین (سچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز- از مغز در چه مرحله ای از خواب ، رلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا خداباوری محصول تکاملبیماری ای شبیه آلزایمر و رموزی از نخستین تمدن بشرما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیانفجار و توقف تکاملی نشابحتی علمی درباره تمایل بریواستیگمینمراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریایندرالبرای پیش بینی آینده مغز دزبان و شناخت حقیقت قسمت امغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خوابانابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژیم گیاهخواری بر تفاوتهای جنسیتی راهی براسیاره ابلهاننقش ژنتیک در درمان اختلاکشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و جهش های ژنتیکی غیر تصادفتوصیه های غیر دارویی در سشناخت و معرفت، و نقش آن دچندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در موارتباط غیرکلامی بین انساخواندن ، یکی از شستشو دهنتاثیر ژنها بر اختلالات خعلایم کمبود ویتامین E را چگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پنداریتاثیر دپاکین بر بیماری مچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز- از مغزتدر هم تنیدگی کوانتومی و پلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا دلفین ها می تواند از بیماری ای شبیه ام اس مولترمز و رازهای ارتباط غیر کما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیانگشت نگاری مغز نشان میدبحث درباره پیدایش و منشارژیم های غذایی و نقش مهم مزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قایا کوچک شدن مغزانسان البرخی نکات از گاید لاین پرزبان و شناخت حقیقت قسمت دمغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از تاثیر عصاره تغلیظ شده گیتقلید مرحله ای نسبتا پیشسیر آفرینش از روح تا مغز نقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهجهشهای مفید و ذکاوتی که دتوصیه هایی در مصرف ماهیشناسایی سلول های ایمنی اچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز دارتروز یا خوردگی و التهاخواب سالم عامل سلامتیتاثیر کپسول نوروهرب بر نعلایم کمبود ویتامین E را چگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپنداریتاثیر داروهای ضد التهاب فلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز، از مغز درمان های بیماری آلزایمرلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا دست مصنوعی به زودی قابیماری بیش فعالیرویای شفافما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نتراندوهگین نباش اگر درب یا بحثی در مورد نقش ویتامينرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریایا ابزار هوشمندی یا مغز برخی اثرات مضر ویتامین دزبان و شناخت حقیقت قسمت سمغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از تاریخ همه چیز را ثبت کردهتلقین اطلاعات و حافظهسیستم تعادلی بدننقش اتصالات بین سلولهای نقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانجهشهای مفید و ذکاوتی که دتوضیحی ساده در مورد هوش مشواهدی از دنیسوان(شبه نئچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایدارزش حقیقی زبان قسمت اولخواب سالم عامل سلامتی و یتاثیر کپسول نوروهرب بر تعلت خواب آلودگی بعد از خوچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان ژنی از مغز انستاثیر داروی ضد تشنج سدیم فلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو ازدواج های بین گونه ای، ردرمان های جدید میگرنلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا رژیم غذایی گیاهی سلابیماری تی تی پیروبات های ریز در درمان بیماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالانسان قدیم در شبه جزیره عبحثی جالب درباره محدودیتراه های جدید برای قضاوت رمشکلات نخاعیورزش و میگرنایا بیماری ام اس (مولتیپبرخی اختلالات عصبی مثانهزبان، وسیله شناسایی محیطمغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از تبدیل تراکت صوتی مصنوعی تلاش هایی در بیماران قطع سیستم دفاعی بدن علیه مغز نقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انجاذبه و نقش آن در شکلگیریتکامل چشمشاهکار قرنچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زارزش حقیقی زبان قسمت دومخواب عامل دسته بندی و حفطتاثیر کپسول نوروهرب بر سعوارض ازدواج و بچه دار شدنگاهی بر قدرت بینایی درااز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روش هاي جدیدی تاثیر درجه حرارت بر عملکفلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پاستفاده از هوش مصنوعی در درمان های رایج ام اسلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا راهی برای رفع کم آبی بیماری ضعف عضلات نزدیک بروح رهاییماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالانسان جدید از چه زمانی پابحثی در مورد نقش کلسیم و راه های جدید برای قضاوت رمشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعایا بدون زبان میتوانیم تبرخی بیماری ها که در آن بسفر نامه سفر به بم و جنوب مغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از تبدیل سلولهای محافط به ستلاشی برای درمان قطع نخاسکته مغزینقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمحقیقت راستین انسان علم بتکامل ابزار هوش ، راه پر شبیه سازی میلیون ها جهان نوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای ارزش حقیقی زبان قسمت سومخودآگاهی و هوشیاريتاثیر کپسول نوروهرب بر سعید نوروز مبارکنگاهی بر توانایی اجزاي باز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روشی برای تبدیتاثیر درجه حرارت بر عملکفیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیاستیفن هاوکینگ در مورد هدرمان ژنتیکی برای نوآوریممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیاما مقهور قوانین فیزیکبیماریهای تحلیل عضلانی اروزه داری و بیمار ی ام اس مبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزانسان عامل توقف رشد مغزبحثی در مورد عملکرد لوب فراه پیروزی در زندگی چیستمعنی روزهورزش در کمر دردایا تکامل هدفمند استبرخی بیماری های خاص که بدسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از تری فلوپرازینتلاشی جدید در درمان ام اسساخت شبکه عصبی با الفبای