دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

زندگی در جمع مواردی را بر انسان لازم میکند

جامعه، ایمنی است.
Community is immunity
زندگی اجتماعی، توزیع مسئولیت ها است و این توزیع، طبیعتا باعث صرفه جویی در هزینه هایی خواهد شد که فرد لازم است به تنهایی بپردازد.
بخشی از انتخاب ها همیشه تحت تاثیر شرایط اجتماعی است. زندگی فردی و اجتماعی باعث انتخاب های متفاوتی می‌شود. در شرایطی که جامعه، سپر امنیتی برای فرد فراهم می‌کند، زندگی در جمع مواردی را بر انسان لازم میکند. جامعه، باعث صرفه جویی در نیروهایی می شود که فرد لازم است خرج کند و این صرفه جویی، سبب میشود بخش بزرگی از انرژی دریافتی را فرد صرف حفظ سلامت بدن خود کند. ولی طبیعتا فرد باید برای جامعه ای که در آن زندگی میکند برخی هزینه ها را بپذیرد.
این یک رابطه ی دو جانبه و متقابل است. در جامعه ای که امکانات و روابط خوب باعث صرفه جویی بیشتر انرژی شود طبیعتا هزینه ی پرداختی از طرف فرد بیشتر است و در جامعه ای که امکانات توزیع عادلانه و منصفانه ای ندارد و سهم عموم مردم از جامعه محدود است، هزینه ی پرداختی به جامعه هم محدود خواهد بود و در غیر این صورت منجر به نارضایتی های گسترده در تلاش برای پیروزی در رقابتی خواهد شد که همیشه در زندگی زمینی وجود دارد. https://www.youtube.com/shorts/wvSnlZjMIFc


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
داروی ضد تشنج توپیراماتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشریشه های مشترک حیاتبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان تکامل، نتیجه ی برنامه ریساختار فراکتال وجود و ذهپرورش مغز مینیاتوری انسامنبع هوشیاری کجاست قسمت انعطاف پذیری مکانیسمی علمطالبی در مورد تشنجحس و ادراک قسمت پنجاه و سادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک به قفس های سیاهت ننازدر آرزوهایت مداومت داشتهبشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی از عروسک بازی راست دستی و چپ دستیژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر ژنها بر اختلالات خسردرد میگرن در کودکانآینه در اینهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایمپلانت نخاعی میتواند دارتباط شگفت انگیز مغز انمغز چگونه صداها را فیلتر حس و ادراک قسمت شصت و ششچگونه به سطح بالایی از هوبی نهایت در میان مرزهادرمان تشنجتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزمان واقعیت است یا توهمکنترل جاذبهشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایرادهای موجود در خلقت باز نظر علم اعصاب اراده آزخواب عامل دسته بندی و حفطچالش هوشیاری و اینکه چرا درک احساسات و تفکرات دیگبیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیتمدن پیشرفته ی پیشینیانزیباترین چیز در افزایش سکیست کلوئید بطن سومفاصله ی همیشگی تصویر سازشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجموسیقی نوجهان پیوستهابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملنجات در راستگوییدرس گرفتن از شکست هابا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیتو کز محنت دیگران بی غمیزبان و شناخت حقیقت قسمت دکرونا چه بر سر مغز می آورقلب و عقلضرورت زدودن افکارتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشما از اینجا نخواهیم رفتجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میچرا حجم مغز گونه انسان دررفتار وابسته به شکلبحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحتولید سلولهای جنسی از سلسفرنامه سفر به بم و جنوب گویید نوزده و ایمنی ساکتقدرت کنترل خودعقیده ی بی عملتبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانمبانی ذهنی سیاه و سفیدحق انتخابابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز، از مغز دانش محدود به ابعاد چهارنظریه ی ریسمانرویا بخشی حقیقی از زندگی بخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاستوپیراماتسندرم پیریفورمیسگزیده ای از وبینار یا کنفلرزش ناشی از اسیب به عصبعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنمداخله ی زیانبار انسانحوادث روزگار از جمله ویرابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیاستفاده از هوش مصنوعی در داروی فامپیریدین یا نورلهمجوشی هسته ای، انرژِی بروش های صرفه جویی در ایجابرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانتکامل مادی تا ابزار هوشمسیاره ابلهانپیوند سر، یکی از راه حلهامنابع انرژی از نفت و گاز غیرقابل دیدن کردن مادهتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا مرز جدید جستجو و اکتشاف، حس و ادراک قسمت چهلاحساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلااصول توسعه ی یک ذهن کاملاصول سلامت کمردارویی خلط آورهوش مصنوعی الفاگورژیم های غذایی و نقش مهم بررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندتأثیر نگاه انسان بر رفتاساختار شبکه های مغزی ثابپرتوهای صادر شده از سیاهمنبع هوشیاری کجاست قسمت اهرام مصر از شگفتی های جهمطالعه ای بیان میکند اهدحس و ادراک قسمت پنجاه و شارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلابه مغز خزندگان خودت اجازدر آسمان هدیه های نادیدنبشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی از عروسک بازی رجزخوانی هایی که امروز بژنهای هوش ، کدامندتاثیر کلام در آیات کلام بسردرد و علتهای آنآیندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایمان به رویاارتباط شگفت انگیز مغز انمغز ناتوان از توجیه پیداحس و ادراک سی و هفتمچگونه باغبانی باعث کاهش بی ذهن و بی روحدرمان جدید ALSتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزمان پلانککندر در بیماریهای التهابشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان قابل مشاهده بخش کوچاکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟از نظر علم اعصاب اراده آزخودآگاهی و هوشیاريچالش هوشیاری و اینکه چرا درک تصویر و زبان های مخلتبیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستتمدن بشری و مغز اخلاقیزیر فشار کووید چه باید کرکاهش مرگ و میر ناشی از ابفتون های زیستیشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملموسیقی هنر مایع استجهان پر از چیزهای اسرار آابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملنخاع ما تا پایین ستون فقردست آسمانبا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر تو پیچیده ترین تکنولوژی زبان و شناخت حقیقت قسمت سکریستال هاقلب دروازه ی ارتباطضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر روده بر مغزآرامش و سکونما اشیا را آنطور که هستندجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میچرا خشونت و تعصبرفتار اجتماعی انسان، حاصبحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایتولترودینسفری به آغاز کیهانگوشه بیماری اتوزومال رسسقدرت انسان در نگاه به ابععلم و ادراک فقط مشاهده ی تداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رمباحث مهم حس و ادراکحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز دانش بی نهایتنظریه تکامل در درمان بیمرویا تخیل یا واقعیتبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک متوانایی مغز و دیگر اجزای سندرم پس از ضربه به سرگزارش یک مورد جالب لخته ولرزش عضله یا فاسیکولاسیوعید نوروز مبارکتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتمدارک ژنتیکی چگونه انسانحکمت الهی در پس همه چیزابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عاماستفاده از انرژی خلاداروی لیراگلوتیدهمراهی نوعی سردرد میگرنیروش هایی برای جلوگیری از برخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادتکامل مداومسیاره ابلهانپیوندی که فراتر از امکانمنابع انرژی از نفت و گاز غرور و علمتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایمزایای شکلات تلخ برای سلحس و ادراک قسمت چهل و هفتاخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل بچهار ساعت پس از کشتار خوکاضطراب و ترسداستانها و مفاهیمی اشتباهوش مصنوعی از عروسک های برژیم های غذایی و نقش مهم بررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانتئوری تکامل امروز در درمسازگاری با محیط بین اجزاآلودگی هوا چالش قرن جدیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت اولین مورد PML به دنبال تکمعماری، هندسه ی قابل مشاحس و ادراک قسمت بیست و چهارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیبه نقاش بنگردر آستانه ی موج پنجم کوویبعد پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی رحم مصنوعیژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر کپسول نوروهرب بر نسردرد تنشنآینده ی انسان در فراتر ازمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاین پیوند نه با مغز بلکه ارتباط غیرکلامی بین انسامغز و اخلاقحس و ادراک- قسمت پنجاه و چگونه تکامل مغزهای کنونیبی شرمیتقلید مرحله ای نسبتا پیشزمان به چه دلیل ایجاد میشکوچ از محیط نامناسبشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان موازی و حجاب هااگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تمااز واقعیت امروز تا حقیقتخودآگاهی و هوشیاريچالش هوشیاری و اینکه چرا درک حقیقت نردبان و مسیری بیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به تمدن زیر آبزیرفون داروی ضد ام اسکاهش التهاب ناشی از بیمافروتنی و غرورشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از میهمانهای ناخوانده عامل جهان پر از چیزهای جادویی ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تخطای ادراک کارمانخستین تمدن بشریدستورالعمل مرکز کنترل بیبالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به تو آرامش و صلحیزبان جانسوزکریستال زمان(قسمت اولقلب روباتیکضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوما به جهان های متفاوت خودجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تدو سوی واقعیتچرا در مغز انسان، فرورفترقیبی قدرتمند در برابر مبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کاتومورها و التهاب مغزی عاسقوط درون جاذبه ای خاص، چگوشت خواری یا گیاه خواریقدرت ذهنعلم و روحتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو مجموعه های پر سلولی بدن محقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث از تکامل تا مغز از مغز تا دانشمندان موفق به بازگردنظریه تکامل در درمان بیمرویا حقی از طرف خدابخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار توازن مهمتر از فعالیت زیسندرم سردرد به دلیل افت فگشایش دروازه جدیدی از طرلزوم سازگاری قانون مجازاعامل کلیدی در کنترل کارآتشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانمروری بر تشنج و درمان هایحافظه میتواند بزرگترین دابعاد بالاترنقطه بی بازگشتاستفاده از سلول های بنیاداروی تشنجی دربارداریهندسه ی پایه ایروش هایی ساده برای کاهش ابرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانتکامل چشمسیر آفرینش از روح تا مغز پیوستگی همه ی اجزای جهانمنابع انرژی از نفت و گاز مقالاتتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرمسمومیت دانش آموزان، قماحس و ادراک قسمت چهل و هشتاخلاق پایه تکامل و فرهنگاختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز داناطلاع رسانی اینترنتیدخالت در ساختار ژنهاهوش مصنوعی از عروسک های برژیم ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توتئوری تکامل در پیشگیری و ستم با شعار قانون بدترین آلودگی هوا و ویروس کرونامنبع هوشیاری کجاست قسمت اولین مورد پیوند سر در انمعنی روزهحس و ادراک قسمت بیست و یکارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیربه نقاش بنگردر درمان بیماری مولتیپل بعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی رحم مصنوعیکل اقیانوس در یک ذرهتاثیر کپسول نوروهرب بر تسردرد سکه ایآینده ی علم و فیزیک در60 ثمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاین اندوه چیستارتروز یا خوردگی و التهامغز و اخلاقحس و ادراک- قسمت بیست و پچگونه جمعیت های بزرگ شکل بی عدالتی در توزیع واکسن تقلید از روی طبیعتزمان شگفت انگیزکوچک شدن مغز از نئاندرتاشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده منبع هوشیاری در کجاست؟ قجهان ما میتواند به اندازاگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمداز کجا آمده ام و به کجا میخودروهای هیدروژنیچالش هوشیاری و اینکه چرا درک دیگرانبیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیتمدنی قدیمی در شمال خلیج زیرک ترین مردمکاهش حافظه هرچند فرایندیفرگشت و تکامل تصادفی محض شبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند بامیوتونیک دیستروفیجهان دارای برنامهابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز تخطای حسنخستین تصویر از سیاهچالهدغدغه نتیجه ی نادانی استباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستتو افق رویداد جهان هستیزبان ریشه هایی شناختی اسکریستال زمان(قسمت دوم)قلب را نشکنطلوع و حقیقتتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رما با کمک مغز خود مختاريمجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تدولت یا گروهکچرا ذرات بنیادی معمولاً رموزی از نخستین تمدن بشربحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانتومورهای نخاعیسلول های بنیادیگیلگمش باستانی کیستقدرت عشقعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسمحل درک احساسات روحانیحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتاز تکامل تا مغز، از مغز تدانشمندان نورون مصنوعی سنظریه تکامل در درمان بیمرویاها از مغز است یا ناخوبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقتوسعه هوش مصنوعی قادر اسسوپاپ ها یا ترانزیستورهاپمبرولیزوماب در بیماری چلزوم سازگاری قانون مجازاعادت همیشه خوب نیستتشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چمرکز هوشیاری، روح یا بدن حافظه و اطلاعات در کجاست اتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختناستفاده از سلول های بنیاداروی جدید ALSهندسه ی رایج کیهانروش جدید تولید برقبرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه اتکامل و ارتقای نگاه تا عمسیستم تعادلی بدنپیام های ناشناخته بر مغز منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر ویتامین دی بر بیماتغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکمسیر دشوار تکامل و ارتقاحس و ادراک قسمت چهل و دوممسئول صیانت از عقیده کیسحس و ادراک قسمت چهل و سوماختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستاطلاعات حسی ما از جهان، چدر مانهای کمر دردهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امتئوری جدید، ویران کردن گستم، بی پاسخ نیستآلودگی هوا و پارکینسونمنبع هوشیاری کجاست قسمت اولین هیبرید بین انسان و معادله ها فقط بخش خسته کنحس و ادراک قسمت بیست و دوارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنبه نادیدنی ایمان بیاوردر سال حدود 7 میلیون نفر بعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرکلمات بلند نه صدای بلندتاثیر کپسول نوروهرب بر سسردرد عروقی میگرنآیا ممکن است موش کور بی ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاین ایده که ذرات سیاهچالارزش حقیقی زبان قسمت اولمغز و سیر تکامل ان دلیلی حس و ادراک- قسمت شصت و چهچگونه جمعیت های بزرگ شکل درمان جدید میگرن با انتی بیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیتقلید از طبیعتزنجیرها را ما باید پاره ککوچکترین چیز یک معجزه اسشکل پنجم مادهتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصامنبع هوشیاری در کجاست؟(قجهان مادی، تجلی فضا در ذهاگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طاز آغاز خلقت تا نگاه انساخورشید مصنوعیچالش دیدگاه های سنتی در بدرک درست از خود و هوشیاریبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتمرکز و مدیتیشنزیست شناسی کل در جزء فراککاهش دوپامین عامل بیماریفراموش کارها باهوش تر هسشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قامیگرن و پروتئین مرتبط با جهان در حال نوسان و چرخشابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تخطر آلودگی هوانخستین روبات های زنده ی جذهن ما از در هم شکستن منبباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدتو انسانی و انسان، شایستزبان شناسی مدرن در سطح سلکریستال زمان(قسمت سوم)قیچی ژنتیکیطلای سیاهتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینما بخشی از این جهان مرتبطجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تدوچرخه سواری ورزشی سبک و چراروياها را به یاد نمی آرمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتتومورهای ستون فقراتسلول های بنیادی منابع و اگیاه بی عقل به سوی نور میقطار پیشرفتعلم به ما کمک میکند تا موتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کومحل درک احساسات روحانی دحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جاز تکامل تا مغز، از مغز تدانشمندان یک فرضیه رادیکهفت چیز که عملکرد مغز تو رویاهای پر رمز و حیرتی دربدون پیر فلکواکنش به حس جدیدتوسعه برخی شغل ها با هوش سوپاپ ها یا ترانزیستورهاپنج اکتشاف شگفت آور در مولزوم عدم وابستگی به گوگل عادت کن خوب حرف بزنیتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستمرکز حافظه کجاستحافظه و اطلاعات در کجاست اتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشاستفاده از سلول های بنیاداروی جدید s3 در درمان ام هندسه بنیادینروش صحبت کردن در حال تکامبرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتکامل و ریشه ی مشترک خلقتسیستم دفاعی بدن علیه مغز پیشینیان انسان از هفت میمنابع انرژی از نفت و گاز صفحه اصلیتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی تومسئولیت جدیدحس و ادراک قسمت نهماختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هااطلاعاتی عمومی در مورد مدر محل کار ارزش خودت را بهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی ضد التهابیبررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده تا 20 سال آینده مغز شما به ستون فقرات انسان دو پا جلآلزایمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت اولین تصویر در تاریخ از سمعجزه های هر روزهحس و ادراک قسمت بیست و سوارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیبه هلال بنگردرمان های اسرار آمیز در آبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی رساناها و ابر رساناها و عکلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاینکه به خاطرخودت زندگی ارزش حقیقی زبان قسمت دوممغز کوانتومیحساسیت روانی متفاوتچگونه حافظه را قویتر کنیدرمان جدید کنترل مولتیپلبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحتقویت استخوان در گرو تغذزندگی هوشمند در خارج از زکووید نوزده و خطر بیماری فلج نخاعی با الکترودهای شکست حتمیتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیمنبع خواب و رویاجهان مرئی و نامرئیاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طاز انفجار بزرگ تا انفجار خوش قلبی و مهربانیچاالش ها در تعیین منبع هودرک عمیق در حیواناتبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز تمرکز بر هدفزیست، مرز افق رویداد هستکاهش سن بیولوژیکی، تنها فراموشی همیشه هم بد نیستشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلامیگرن سردردی ژنتیکی که بجهان در حال ایجاد و ارتقاابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز تخطرات هوش مصنوعینرمش های مفید برای درد زاذهن چند جانبه نیازمند نگباد و موجهزینه سنگین انسان در ازاتو با همه چیز در پیوندیزبان شناسی نوین نیازمند کشف مکانیسم عصبی خوانش پقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرما تحت کنترل ژنها هستیم یجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تدورترین نقطه ی قابل مشاهچراروياها را به یاد نمی آرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردتوهم فضای خالیسلول های بدن تو پیر نیستنگیاه خواری و گوشت خوار کدلمس کوانتومیعلم بدون توقفتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم محدودیت چقدر موثر استحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تدانشمندان ژنی از مغز انسهفت سین یادگاری از میراث رویای شفافبرنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرتوصیه های سازمان بهداشت سوپاپ ها یا ترانزیستورهاپول و شادیمقاومت به عوارض فشار خون عادت کردن به نعمتتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطامرکز حافظه کجاستحافظه و اطلاعات در کجاستاتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردراستفاده از سلول های بنیاداروی جدید میاستنی گراویهندسه در پایه ی همه ی واکروشهای نو در درمان دیسک ببرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دتکامل ابزار هوش ، راه پر سکوت و نیستیپیشرفت های جدید علوم اعصمنابع انرژی از نفت و گاز سوالات پزشکیثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استمسئولیت در برابر محیط زیحس و ادراک قسمت چهارماختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری اطلاعاتی عمومی در مورد مدر چه مرحله ای از خواب ، رهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی ضد دردبررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومتا بحر یفعل ما یشاسخن و سکوتآملودیپین داروی ضد فشار منبع هوشیاری کجاست قسمت اولین دارو برای آتاکسی فمعجزه ی علمحس و ادراک قسمت بیستمارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستبه کدامین گناه کشته شدنددرمان های بیماری آلزایمربعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک تا کمرشته نوروایمونولوژی و نقکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر کتامین در درمان پامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاینکه خانواده ات سالم باارزش حقیقی زبان قسمت سومخفاش با شیوع همه گیری جدینگاه محدود و تک جانبه، مشدرمان جدید سرطانبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتقویت حافظه یا هوش مصنوعزندگی بی دودکودک هشت ساله لازم است آدفلج بل، فلجی ترسناک که آنشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهمنتظر نمان چیزی نور را بهجهان مشارکتیاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شاز بحث های کنونی در ویروسخوشبختی دور از رنج های مناتوانی از درمان برخی ویدرگیری قلب در بیماری ویربیندیشهیچ اندر هیچتمساح حد واسط میان مغز کوزاوسکا درمان گوشرکایروپاکتیک چیستفرایند پیچیده ی خونرسانیشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلامیگرن شدید قابل درمان اسجهان ریز و درشتابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز تدفاع در برابر تغییر ساختنرمش های مفید در سرگیجهذهن هوشیار در پس ماده ی مباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وتو با باورهایت کنترل میشزبان، نشان دهنده ی سخنگو کشف مکانیسمی پیچیده در بقانون مندی نقشه ژنتیکی مطوفان زیباییتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تمانند آب باشجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تديدن با چشم بسته در خواب نزاع بین جهل و علم رو به پرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهتوهم فضای خالی یا توهم فضسلول عصبی شاهکار انطباق گیرنده باید سازگار با پیلوب فرونتال یا پیشانی مغعلم در حال توسعهترک امروزافسردگی و اضطراب در بیمامحدودیت های حافظه و حافظحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تدانشمندان پاسخ کوانتومی هم نوع خواری در میان پیشیروان سالمبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که توصیه های غیر دارویی در سسوخت هیدروژنی پاکپوست ساعتی مستقل از مغز دمقابله ی منطقی با اعتراضعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتمرکز خنده در کجای مغز استحباب های کیهانی تو در تواثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیاستیفن هاوکینگ در مورد هداروی جدید برای میاستنی هندسه زبانِ زمان استروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندتکامل جریان همیشگی خلقتسکوت، پر از صداپیشرفت در عقل است یا ظواهمنابع انرژی از نفت و گاز پیامهای کاربرانثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملمستند جهان متصلحس و ادراک قسمت نوزدهماختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندر ناامیدی بسی امید استهوش مصنوعی از عروسک بازی راه فراری نیستبزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیتابوهای ذهنیسخن پاک و ثابتآموزش نوین زبانمنبع هوشیاری کجاست قسمت اولین دروغمعجزه ی علم در کنترل کرونحس و ادراک قسمت دهمارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجبه امید روزهای بهتردرمان های جدید میگرنتفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک تا کمرشد مغز فرایندی پیچیده اکلرال هیدرات برای خوابانسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاینترنت بدون فیلتر ماهواارزش خود را چگونه میشناسخلا، حقیقی نیستنگاه انسان محدود به ادرادرمان سرطان با امواج صوتبیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیتقویت سیستم ایمنیزندگی در جمع مواردی را برکودک ایرانی که هوش او از فلج خوابشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخمنحنی که ارتباط بین معرفجهان هوشمنداگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شداز تلسکوپ گالیله تا تلسکخانه ی تاریکناتوانی در شناسایی چهره درگیری مغز در بیماری کویبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترتنفس هوازی و میتوکندریزبان مشترک ژنتیکی موجوداکار با یگانگی و یکپارچگیفرایند تکامل و دشواری هاشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی میدان مغناطيسي زمین بشر جهان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تدقیق ترین تصاویر از مغز انرمشهای مهم برای تقویت عذهن تو همیشه به چیزی اعتقبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترتو باید نیکان را به دست بزبان، وسیله شناسایی محیطکشف ارتباط جدیدی از ارتبقانون گذاری و تکاملطولانی ترین شبتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسماه رجبجاذبهابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز از مغز تدی متیل فومارات(زادیوا)(نزاع بین علم و نادانی رو رمز جهانبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سلولهای ایمنی القا کنندهگالکانزوماب، دارویی جدیلوتیراستامعلم راهی برای اندیشیدن اترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقمخچه فراتر از حفظ تعادلحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از از تکامل تا مغز، از مغز تدانشمندان اولین سلول مصنهمه چیز در زمان مناسبروبات های ریز در درمان بیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرتوصیه هایی در مصرف ماهیسودمندی موجودات ابزی بر پوشاندن خود از نورمقابله با کرونا با علم اسعارضه جدید ویروس کرونا ستصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمرگ چیستحد و مرزها توهم ذهن ماستاثرات فشار روحی شدیدچند جهانیاستیفن هاوکینگ در تفسیر داروی جدید برای ای ال اسهنر حفظ گرهروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریتکامل داروینی هنوز در حاسکته مغزیپیشرفت ذهن در خلاقیت استمنابع انرژی از نفت و گاز سایتهای دیگرمنابع انرژی از نفت و گاز جمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان مشکل از کجاستحس و ادراک قسمت هفتماختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهاعتماد به خوددر هم تنیدگی مرزها و بی مهوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت ربزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دتاثیر فکر بر سلامتسختی ها رفتنی استآمارهای ارائه شده در سطح منبع هوشیاری کجاست قسمت اولین سلول مصنوعیمعجزه در هر لحظه زندگیحس و ادراک قسمت دوازدهمچگونه مولکول های دی ان ایبه بالا بر ستارگان نگاه کدرمان های جدید در بیماری تفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک تا کمرشد مغز علت تمایل انسان بکمردردسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایندرالاز فرد ایستا و متعصب بگذرخلا، خالی نیستنگاه از بیرون مجموعهدرمانهای بیماری پارکینسبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیتلقین اطلاعات و حافظهزندگی در سیاهچالهکودکان میتوانند ناقل بی فلج خواب چیستشگفت زده و حیران باشتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آمنشأ اطلاعات و آموخته ها جهان هوشیاراگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکخانواده پایدارنادیدنی ها واقعی هستنددرگیری مغز در بیماران مببیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسمتنفس هوازی و میتوکندریزبان چهار حرفی حیات زمینکاربرد روباتهای ريزنانوفرایند حذف برخی اجزای مغشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکمیدان های مغناطیسی قابل جهانی که نه با یک رخداد و ابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تدل به دریا بزنچرا ماشین باید نتایج را پذهن خود را مشغول هماهنگیبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال تو تغییر و تحولیسفر فقط مادی نیستکشف جمجمه ای درکوه ایرهوقانون جنگلطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هوماپروتیلینجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز از مغز تدین، اجباری نیستنزاع بین علم و جهل رو به پرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیتوهم چیستسلولهای بنیادی مصنوعی درگام کوچک ولی تاثیرگذارلوزالمعده(پانکراس)مصنوععلم ساختن برج های چرخانترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و همخچه ، فراتر از حفظ تعادلحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکامل تا مغز، از مغز تدانشمندان تغییر میدان مغهمه چیز در زمان کنونی استروبات کیانبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتتوضیحی ساده در مورد هوش مسیلی محکم محیط زیست بر انپیموزایدملاحظه های اخلاقی دربارهعدم توقف تکامل در یک انداتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشامرگ و میر پنهانحریص نباشاثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیتاستخوان های کشف شده، ممکداروی جدید برای دیابتهنر رها شدن از وابستگیروشی جدید در درمان قطع نخبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قتکامل داروینی هنوز در حاسال سیزده ماههپیشرفتی مستقل از ابزار هپاسخ گیاهان در زمان خوردمنابع انرژی از نفت و گاز جنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استمشکلات نخاعیحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکاناعتماد به خوددر هم تنیدگی کوانتومیهوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت ربزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویاتاثیر مشاهده بر واقعیت بسرنوشتآن چیزی که ما جریان زمان منبع هوشیاری کجاست قسمت اوکرلیزوماب داروی جدید شمعرفت و شناختحس و ادراک قسمت سومچگونه میتوان با قانون جنبه بالاتر از ماده بیندیشدرمان های رایج ام استفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک تا کمرشد در سختی استکمردرد ناشی از تنگی کاناشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایا کوچک شدن مغزانسان الاز مخالفت بشنوخلاصه ای از مطالب همایش منگاه از دور و نگاه از نزددرهای اسرارآمیز و پوشیدهبیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتتلاش ها برای کشف منابع جدزندگی زمینی امروز بیش از کودکان خود را مشابه خود تفلج دوطرفه عصب 6 چشمشگفتی های زنبور عسلتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آمنشاء کوانتومی هوشیاری اجهان های بسیار دیگراگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکنیکی تا مغز از مغز تخار و گلنادانی در قرن بیست و یکم،درگیری مغزی در سندرم کووبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالتنفس بدون اکسیژنزبان نیاز تکاملی استکاربرد روباتهای ريز، در فراتر از دیوارهای باورشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارممیدان بنیادین اطلاعاتجهانی که از یک منبع، تغذیابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز تدلایلی که نشان میدهد ما بچرا مغز انسان سه هزار سالذهن سالمبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنتو جهانی هستی که خودش را سفر نامه سفر به بم و جنوب کشف جدید تلسکوپ جیمز وبقانون جنگلطبیعت موجی جهانتاریکی و نورآشنا پنداریماجرای جهل مقدسجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز از مغز تدید تو همیشه محدود به مقدنسبت ها در کیهانرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برتوهم وجودسلام تا روشناییگامی در درمان بیماریهای لیروپریم داروی ترکیبی ضدعلایم کمبود ویتامین E را ترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکمخچه ابزاري که وظیفه آن فحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ااز روده تا مغزدانشمندان روش هاي جدیدی همه چیز، ثبت می شودروح در جهانی دیگر استبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده توتیوتیکسن داروی ضد جنونسینوریپا داروی ترکیبی ضدپیموزایدملاحظات بیهوشی قبل از جرعدم درکتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدمرگ و میر بسیار بالای ناشحرکت چرخشی و دائمی کیهاناثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که مانناستروژن مانند سپر زنان دداروی جدید ضد میگرنهنر، پر کردن است نه فحش دروشی جدید در درمان نابینبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریتکامل داروینی هنوز در حاسانسور از روی قصد بسیاری سانسور بر بسیاری از حقایپختگی پس از چهل سالگي به منابع انرژی از نفت و گاز جنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشمشکلات بین دو همسر و برخیحس و ادراک قسمت هجدهماختراع جدید اینترنت کواننور دروناعداد بینهایت در دنیای مدر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش مصنوعی از عروسک بازی راه پیروزی در زندگی چیستبزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستتاثیر نگاه ناظر هوشیار بسریع دویدن مهم نیستآنچه ناشناخته است باید شمنبع هوشیاری کجاست قسمت ايندگان چگونه خواهند دیدارتباط هوش ساختار مغز و ژمغز فکر میکند مرگ برای دیحس و ادراک قسمت سی و هشتمچگونه مغز پیش انسان یا همبه خودت مغرور نشودرمان های علامتی در ام استفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمز گهواره تا گورکمردرد و علل آنشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایا این جمله درست است کسیاز نخستین همانند سازها تخلاصه ای از درمان های جدینگاه از درون مجموعه با نگدروغ نگو به خصوص به خودتبیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانتلاش هایی در بیماران قطع زندگی زودگذرکودکان را برای راه آماده فناوری هوش مصنوعی نحوه خشانس یا تلاشتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه مهندسی ژنتیک در حال تلاش جهان هایی در جهان دیگراپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز و از مغز خارق العاده و استثنایی بنازوکلسیندرگیری مغزی در سندرم کووبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالتنها مانع در زندگی موارد زبان و کلمه حتی برای کسانکتاب گران و پرهزینه شد ولفرد حساس از نظر عاطفی و بشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتممیدازولام در درمان تشنج جهانی در ذهنابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تدنیای شگفت انگیز کوانتومچرا مغزهای ما ارتقا یافت ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیتو دی ان ای خاص ميتوکندريسفر به مریخ در 39 روزکشتن عقیده ممکن نیستقانونمندی و محدودیت عالمطبیعت بر اساس هماهنگیتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریماجرای عجیب گالیلهجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز- از مغز دیدن خدا در همه چیزنسبت طلایی، نشانه ای به سرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از توهم وجودسلسله مباحث هوش مصنوعیگامی در درمان بیماریهای لیس دگرامفتامین یا ویاسعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیمدل همه جانبه نگر ژنرالیحقیقت غیر قابل شناختابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزاز سایه بگذردانشمندان روشی برای تبدیهمه ی سردردها بی خطر نیستروح رهاییبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدتیک و اختلال حرکتیسیگار عامل افزایش مرگ ومپیچیدگی های مغزمگسممانتین یا آلزیکسا یا ابعسل طبیعی موثر در کنترل بتصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیمرگ انتقال است یا نابود شحس چشایی و بویاییاثرات مضر ماری جوانانه به اعداماسرار آفرینش در موجداروی جدید ضد الزایمرهوموارکتوس ها ممکن است دروشی جدید در درمان سکته مبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنتکامل داروینی هنوز در حاتکامل زبانساهچاله ها تبخیر نمیشودپروژه ی ژنوم انسانیمنابع انرژی از نفت و گاز جنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پامشکلات روانپزشکی پس از سحس و ادراک قسمت هشتمادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می توانبقای حقیقی در دور ماندن ادر هم تنیدگی کوانتومی و دهوش مصنوعی از عروسک بازی راه انسان شدن، راه رفتن وژن همه چیز نیستتاثیر نگاه و مشاهده ناظر سریعترین کامپیوتر موجودآنچه واقعیت تصور میکنیم منبع هوشیاری کجاست قسمت ايا اراده آزاد توهم است یارتباط پیوسته ی جهانمغز قلبحس و ادراک قسمت سی و ششمچگونه هموساپينس بر زمین به دنبال رستگاری باشدرمان ژنتیکی برای نوآوریتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمین در برابر عظمت کیهانکمردرد با پوشیدن کفش مناشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایا ابزار هوشمندی یا مغز از نخستین همانند سازها تخم شدن فضا-زماننگاه حقیقی نگاه به درون ادریای خدابیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر اتلاشی برای درمان قطع نخازندگی سلول در بدن، جدای اکوری گذرای ناشی از موبایفیلمی بسیار جالب از تغییشاهکار قرنتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دمهربانی، شرط موفقیتجهان یکپارچهابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تخبر مهم تلسکوپ هابلنباید صبر کرد آتش را بعد درگیری اعصاب به علت میتوبیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلتنها در برابر جهانزبان و بیان نتیجه ساختماکتاب زیست شناسی باورفردا را نمیدانیمشربت ضد خلطتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولمکانیک کوانتومی بی معنی جهان، تصادفی نیستابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا، هیچ استچرا ویروس کرونای دلتا واذره ی معین یا ابری از الکبازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشتو در میانه ی جهان نیستی سفر تجهیزات ناسا به مریخ گل زندگیقارچ بی مغز در خدمت موجودطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکماده ی تاریکجریان انرژی در سیستم های ابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز- از مغز دیدگاه نارسای دوگانه ی منشانه های گذشته در کیهان رهبر حقیقیبحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهتوهم بی خداییسلطان جنگل یا صاحب ملکوتگاهی لازم است برای فهم و لا اکراه فی الدینعلت خواب آلودگی بعد از خوتربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در امدل هولوگرافیک ژنرالیزهحقایق ممکن و غیر ممکنابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات دريااز علم جز اندکی به شما دادائما بخوانهمیشه چشمی مراقب و نگهباروزه داری متناوب، مغز را برای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنتیروفیبان موثر در سکته ی سیاهچاله های فضایی منابعپیچیدگی های مغزی در درک زمن کسی در ناکسی دریافتم عشق درونی به یگانگی خلقتتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایمرگ تصادفیحس و ادراک (قسمت اول )اجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیاسرار بازسازی اندام هاداروی سل سپتهورمون شیرساز یا پرولاکتريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعتکامل زبانسایه را اصالت دادن، جز فرپروژه ی ژنوم انسانیمنابع انرژی از نفت و گاز جهل مقدسانسان خطرناکترین موجودمشکلات روانپزشکی در عقب حس و ادراک قسمت پنجماداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهبلندی در ذهن ما درک بلندیدر هر سوراخی سر نکنهوش مصنوعی از عروسک بازی راه بی شکستژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر نگاه انسان بر رفتاسرگیجه از شایعترین اختلاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی منبع هوشیاری کجاست قسمت ايا اراده آزاد توهم است یارتباط انسانی، محدود به مغز ما کوچکتر از نیم نقطهحس و ادراک قسمت سیزدهمچگونه هوشیاری خود را توسبه زودی شبکه مغزی به جای درمان پوکی استخوانتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمین زیر خلیج فارس تمدنی کنفرانس تشنج هتل کوثر اصشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایا بیماری ام اس (مولتیپاز نخستین همانند سازها تخونریزی مغز در سندرم کوونگاه دوبارهدرک فرد دیگر و رفتارهای ابیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر اتلاشی تازه برای گشودن معزندگی، مدیریت انرژیکی غایب شدی تا نیازمند دلفیزیک مولکولها و ذرات در شاهکار شش گوشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیمولتیپل اسکلروز در زنان جهان یکپارچهابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تخدا موجود استنبرو و انرژی مداومدرختان اشعار زمینبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متتنبیه چقدر موثر استزبان و بیان، در سایه پیشرکتاب طبیعت در قالب هندسهفرضیه ای جدید توضیح میدهشش مرحله تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دوممکانیزمهای دفاعی در برابجهش های ژنتیکی مفید در ساابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تدندان ها را مسواک بزنید تچرا پس از بیدار شدن از خوذرات کوانتومی زیر اتمی قبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگتوقف؛ شکستسفر دشوار اکتشافگلوله ی ساچمه ایقبل از آغازظهور امواج مغزی در مغز مصتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشماده ی خالیجریان انرژی در سیستم های ابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز- از مغزتدژا وو یا اشنا پندارینشانه های پروردگار در جهروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستتوهم تنهاییسم زنبور ، کلیدی برای وارگاهی مغز بزرگ چالش استلاموژین داروی ضد اوتیسم؟عماد الدین نسیمی قربانی ترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریمدل هولوگرافیک تعمیم یافحل مشکلابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات درياازدواج های بین گونه ای، رداروهای مصرفی در ام اسهمیشه اطمینان تو بر خدا بروزه داری و بیمار ی ام اس برای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کروناتکنولوژی جدید که سلول هاسیاهچاله ها، دارای پرتو پیوند قلب خوک، به فرد دچامنابع انرژي پاک سرچشمه حعصب حقوق نورولووتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدمرگی وجود نداردحس و ادراک (قسمت دوم )اجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایاصل بازخوردداروی ضد چاقیهوش فوق العاده، هر فرد اسریه زغالیبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختتکامل زبان انسان از پیشیساخت شبکه عصبی مصنوعی با پروانه ی آسمانیمنابع بی نهایت انرژی در دجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزمشاهده گر جدای از شیء مشاحس و ادراک قسمت پنجاهادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستبلوغ چیستدر والنتاین کتاب بدید همبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی رابطه تشنج و اوتیسمژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر نگاه انسان بر رفتاسرگردانیآنها نمیخواهند دیگران رامنبع هوشیاری کجاست قسمت53ای نعمت من در زندگیمارتباط از بالا به پایین ممغز مانند تلفن استحس و ادراک قسمت ششمچگونه واکسن کرونا را توزبه زیر پای خود نگاه نکن بدرمان پوکی استخوانتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیزمان چیستکنگره بین المللی سردرد دشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایا بدون زبان میتوانیم تاز نخستین همانند سازها تخواندن ، یکی از شستشو دهننگاهی بر قدرت بینایی درادرک نیازمند شناخت خویش ابیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانتلاشی جدید در درمان ام اسزونیسومایدکیهان خود را طراحی میکندفیزیک و هوشیاریشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی مواد کوانتومی جدید، ممکنجهان کنونی و مغز بزرگتریابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشواز تکینگی تا مغز از مغز تخدای رنگین کمانچت جی پی تیدرد باسن و پا به دلیل کاهبیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزتهدیدهای هوش مصنوعیزبان و تکلم برخی بیماریهکتاب، سفری به تاریخفشار و قدرتششمین کنگره بین المللی ستاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومما انسانها چه اندازه نزدجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجچرا ارتعاش بسیار مهم استذرات کوانتومی زیر اتمی قبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را تولید مثل اولین ربات های سفرنامه سفر به بم و جنوب گلوئونقبل از انفجار بزرگظرف باید پر شود چه با چرک تازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَماده ای ضد التهابیجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز، از مغز دژاوو یا آشناپندارینظام مثبت زندگیرویا و واقعیتبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستتوهم جدایی و توهم علمسماگلوتید داروی کاهش دهنگذر زمان کاملا وابسته به لایو دوم دکتر سید سلمان فعوامل موثر در پیدایش زباترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتمدل های ریز مغز مینی برینحلقه های اسرارآمیزابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات دريااسکار، لگوی هوشمندداروهای ام اسهمیشه داناتر از ما وجود دروزه داری سلول های بنیادبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شتکنولوژی جدید که سلول هاسیاهچاله و تکینگی ابتدایپیوند مغز و سر و چالشهای منابع انرژی از نفت و گاز عضلانی که طی سخن گفتن چقدتعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیمراحل ارتقای پله پله کیهحس و ادراک قسمت 67احیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قاصل علت و تاثیرداروی ضد چاقیهوش مصنوعی می تواند بر احریواستیگمینریاضیات یک حس جدید استبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشتکامل ساختار رگهای مغزی ساخت شبکه عصبی با الفبای پرواز از نیویورک تا لوس آمنابع جدید انرژیانسانیت در هم تنیده و متصمشاهده آینده از روی مشاهحس و ادراک قسمت پنجاه و یادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیبلعیدن ستاره توسط سیاهچادر یک فراکتال هر نقطه مرکبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی رادیوی مغز و تنظیم فرکانژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر ویتامین دی بر بیماسربازان ما محققا غلبه می آنان که در قله اند هرگز خمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمای آنکه نامش درمان و یادشارتباط بین هوش طبیعی و هومغز مادران و کودکان در زمحس و ادراک قسمت شصت و هشتچگونه آن شکری که می خوریمبوزون هیگز چیستدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی به شناسایی کازمان و مکان، ابعاد کیهان کنگره بین المللی سردرد دشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایا تکامل هدفمند استاز نشانه ها و آثار درک شدخواب سالم عامل سلامتینگاهی بر توانایی اجزاي بدرک و احساسبیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودتمایل زیاد به خوردن بستنزونا به وسیله ویروس ابله کیهانِ هوشیارِ در حال یافیزیکدانان ماشینی برای تشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مموجود بی مغزی که می تواندجهان کاملی در اطراف ما پرابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تخدایی که ساخته ی ذهن بشر چت جی پی تیدردهای سال گذشته فراموش بیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزاتو یک معجزه ایزبان و شناخت حقیقت قسمت چکتابخانهفضای قلب منبع نبوغ استصبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)ما انسانها چه اندازه نزدجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تدو بیماری روانی خود بزرگ چرا بیماری های تخریبی مغذرات کوانتومی زیر اتمی قبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز تولید یا دریافت علمسفرنامه سفر به بم و جنوب گمان میکنی جرمی کوچکی در قدم زدن و حرکت دید را تغیعقل مجادله گرتبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در وماده، چیزی بیش از یک خلا جستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز، از مغز دگرگونی های نژادی و تغیینظریه ی تکامل در درمان بیرویا و کابوسبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتتوهم جسمسندرم کووید طولانیگذشته را دفن کنلبخند بزن شاید صبح فردا زعوامل ایجاد لغت انسانی و تسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالمدیون خود ناموجودحمله ویروس کرونا به مغزابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای اساس انسان اندیشه و باور داروهای تغییر دهنده ی سیهمیشه راهی هستروزهای سختبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دتکینگیسیاهچاله ی تولید کنندهپیوند اندام از حیوانات بمنابع انرژی از نفت و گاز غم بی پایانتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استمرز مرگ و زندگی کجاستحس و ادراک قسمت 74احیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عاصل عدم قطعیت از کوانتوم داروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی و کشف زبان هایهوش مصنوعی گوگل به کمک تشریسدیپلام تنها داروی تایبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی تکامل شناخت انسان با کشفساختن آیندهپروتز عصبی برای تکلممناطق خاصی از مغز در جستجانسان، گونه ای پر از تضادمطالبه ی حق خودحس و ادراک قسمت پنجاه و دادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید بنی عباس، ننگی بر تاریخدر کمتر از چند ماه سوش جدبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی راز تغییرژنها ، مغز و ارادهتاثیر ویروس کرونا بر مغز سردرد میگرنآنزیم تولید انرژی در سلومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتایمپلانت مغزی کمک میکند ارتباط شگفت مغز انسان و فمغز چون ابزار هوش است دلیحس و ادراک قسمت شصت و دوچگونه انتظارات بر ادراک بوزون هیگز جهان را از متلدرمان تومورهای مغزی با اتفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی در کامپیوترهازمان و صبرکنترل همجوشی هسته ای با هشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایجاد احساساتاز نظر علم اعصاب یا نرووسخواب سالم عامل سلامتی و ینگاهت را بلند کندرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرزیباترین چیز در پیر شدنکیست هیداتید مغزفاصله ها در مکانیک کوانتشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروموجودات مقهور ژنها هستندجهان پیوستهابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تخسته نباشی بابانتایج نادانی و جهلدردی که سالهاست درمان نشبیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تتو یک جهان در مغز خودت هسزبان و شناخت حقیقت قسمت اکجای مغز مسئول پردازش تجقفس ذهنصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدما اکنون میدانیم فضا خالجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تدو بار در هفته ماهی مصرف چرا حیوانات سخن نمی گوینرفتار مانند بردهبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس تولید پاک و فراوان انرژیسفرنامه سفر به بم و جنوب گنجینه ای به نام ویتامین قدرت مردمعقلانیت بدون تغییرتبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهماشین دانشحفره در مغزابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز، از مغز دانش قدرت استنظریه ی تکامل در درمان بیرویا و خبر از آیندهبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازتوهمات و شناخت حقیقتسندرم گیلن باره به دنبال گربه شرودینگر و تاثیر مشلحظات خوش با کودکانعواملی که برای ظهور لغت اتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلرومدیریت اینترنت بر جنگحمایت از طبیعتابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهاستفاده از مغز، وزن را کمداروهای ضد بیماری ام اس وهمیشه عسل با موم بخوریمروش مقابله مغز با محدودیبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانتکامل فردی یا اجتماعیسیاره ی ابلهانپیوند سر آیا ممکن استمنابع انرژی از نفت و گاز غم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندمرز بین انسان و حیوان کجاحس و ادراک قسمت 75احساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتاصول انجام برخی نرمش ها دداروی ضد تشنج با قابليت ت