دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تئوری جدید، ویران کردن گذشته نیست

آفریدن یک تئوری جدید، شبیه این نیست که طویله ای قدیمی، ویران و به جای آن، یک آسمان خراش، بالا برود، بلکه بیشتر شبیه بالا رفتن بر یک کوه است و طی این صعود، نگاهی جدید و وسیع تر پیدا کنیم و ارتباط های غیر منتظره ای را بین نقاط ابتدایی خود و محیط غنی اطراف آن ببینیم؛ ولی نقطه- از آنجایی که ما شروع کرده ایم- همچنان وجود دارد و می تواند دیده شود هرچند به نظر میرسد کوچکتر شده باشد و بخش ریزی از نگاه وسیع تر ما را شکل دهد که به وسیله ی سیطره و تسلط چالش ها در مسیر ماجراجویانه ی ما به دست آمده است.آلبرت اینشتین


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10222679642642146&id=1305854544
Creating a new theory is not like tearing down an old barn and erecting a skyscraper in its place. It’s more like climbing a mountain, gaining new, wider views, discovering unexpected connections between our starting points and their rich surroundings. But the point from which we start still exists and can be seen, though it seems smaller and forms a tiny part of our broader


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهریسدیپلام تنها داروی تایاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شساختن آیندهاز بحث های کنونی در ویروسناتوانی از درمان برخی ویبیندیشهیچ اندر هیچحس و ادراک قسمت پنجاه و دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمساح حد واسط میان مغز کوکایروپاکتیک چیستدر کمتر از چند ماه سوش جدتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاراز تغییرابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسسردرد میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تفاصله ی همیشگی تصویر سازنرمش های مفید در سرگیجهباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت شصت و دوموسیقی نوتو با باورهایت کنترل میشکشف مکانیسمی پیچیده در بدرمان تومورهای مغزی با اتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تزمان و صبرشناسایی سلول های ایمنی اابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تقلب و عقلنزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهخواب سالم عامل سلامتی و یما از اینجا نخواهیم رفتتوهم فضای خالی یا توهم فضدرک کنیم ما همه یکی هستیمگیرنده باید سازگار با پیترک امروزافسردگی و اضطراب در بیمازیباترین چیز در پیر شدنشب سیاه سحر شودابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تجهان پیوستهقدرت کنترل خودهم نوع خواری در میان پیشیبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که خسته نباشی بابامبانی ذهنی سیاه و سفیدتوصیه های غیر دارویی در سدردی که سالهاست درمان نشپوست ساعتی مستقل از مغز دتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتزبان و شناخت حقیقت قسمت اصرع و درمان های آناثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیاستیفن هاوکینگ در مورد هجهشهای مفید و ذکاوتی که دلرزش ناشی از اسیب به عصبهندسه زبانِ زمان استبرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمنددو بار در هفته ماهی مصرف مداخله ی زیانبار انسانتکامل جریان همیشگی خلقترفتار مانند بردهپیشرفت در عقل است یا ظواهثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عسفرنامه سفر به بم و جنوب عقلانیت بدون تغییراختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری اطلاعاتی عمومی در مورد محفره در مغزمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومدانش قدرت استمرز جدید جستجو و اکتشاف، تا بحر یفعل ما یشارویا و خبر از آیندهآملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فسندرم گیلن باره به دنبال عواملی که برای ظهور لغت اارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستبه کدامین گناه کشته شدندحمایت از طبیعتمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلام و زبان، گنجینه ای بسداروهای ضد بیماری ام اس ومطالبی در مورد تشنجتاثیر کتامین در درمان پاروش مقابله مغز با محدودیاینکه خانواده ات سالم باسیاره ی ابلهانارزش حقیقی زبان قسمت سومغم بی پایاننگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت 75منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت حافظه یا هوش مصنوعکودک هشت ساله لازم است آدداروی ضد تشنج با قابليت تمغز چگونه صداها را فیلتر داروی ضد تشنج توپیراماتمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخریشه های مشترک حیاتاگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شدساختار فراکتال وجود و ذهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکناتوانی در شناسایی چهره بیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک قسمت پنجاه و سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنفس هوازی و میتوکندریکار با یگانگی و یکپارچگیدر آرزوهایت مداومت داشتهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی راست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مرسردرد میگرن در کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تفتون های زیستینرمشهای مهم برای تقویت عبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت شصت و ششموسیقی هنر مایع استتو باید نیکان را به دست بکشف ارتباط جدیدی از ارتبدرمان تشنجتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسزمان واقعیت است یا توهمشواهدی از نوع جدیدی از حاابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز از مغز تقلب دروازه ی ارتباطنزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرخواب عامل دسته بندی و حفطما اشیا را آنطور که هستندتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)درک احساسات و تفکرات دیگگالکانزوماب، دارویی جدیترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقزیباترین چیز در افزایش سشبیه سازی میلیون ها جهان ابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از از تکامل تا مغز، از مغز تجهان پیوستهقدرت انسان در نگاه به ابعهمه چیز در زمان مناسببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرخطا در محاسبات چیزی کاملمباحث مهم حس و ادراکتوصیه هایی در مصرف ماهیدرس گرفتن از شکست هاپوشاندن خود از نورتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهزبان و شناخت حقیقت قسمت دضرورت زدودن افکاراثرات فشار روحی شدیدچند جهانیاستیفن هاوکینگ در تفسیر جهشهای مفید و ذکاوتی که دلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهنر حفظ گرهبرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریدو برابر شدن خطر مرگ و میمدارک ژنتیکی چگونه انسانتکامل داروینی هنوز در حارفتار وابسته به شکلپیشرفت ذهن در خلاقیت استجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملسفرنامه سفر به بم و جنوب عقیده ی بی عملاختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نحق انتخابمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیدانش محدود به ابعاد چهارمزایای شکلات تلخ برای سلتابوهای ذهنیرویا بخشی حقیقی از زندگی آموزش نوین زباناولین دروغسندرم پیریفورمیسعوارض ازدواج و بچه دار شدارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجبه امید روزهای بهترحوادث روزگار از جمله ویرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلرال هیدرات برای خوابانداروی فامپیریدین یا نورلمطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیمروش های صرفه جویی در ایجااینترنت بدون فیلتر ماهواسیاره ابلهانارزش خود را چگونه میشناسغیرقابل دیدن کردن مادهنگاه انسان محدود به ادرابیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیحس و ادراک قسمت چهلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت سیستم ایمنیکودک ایرانی که هوش او از کودکان میتوانند ناقل بی دارویی خلط آورمغز و اخلاقتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آرژیم های غذایی و نقش مهم اگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استساختار شبکه های مغزی ثاباز تلسکوپ گالیله تا تلسکنادیدنی ها واقعی هستندبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسمحس و ادراک قسمت پنجاه و شمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنفس هوازی و میتوکندریکاربرد روباتهای ريزنانودر آسمان هدیه های نادیدنتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکرجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسسردرد و علتهای آناز تکینگی تا مغز از مغز تفروتنی و غرورچرا ماشین باید نتایج را پبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک سی و هفتممیهمانهای ناخوانده عامل تو تغییر و تحولیکشف جمجمه ای درکوه ایرهودرمان جدید ALSتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هوزمان پلانکشواهدی از دنیسوان(شبه نئابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز از مغز تجهان قابل مشاهده بخش کوچقلب روباتیکنزاع بین علم و جهل رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیخودآگاهی و هوشیاريما به جهان های متفاوت خودتوهم چیستدرک تصویر و زبان های مخلتگام کوچک ولی تاثیرگذارترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و هزیر فشار کووید چه باید کرشبیه سازی سیستم های کوانابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکامل تا مغز، از مغز تجهان پر از چیزهای اسرار آقدرت ذهنهمه چیز در زمان کنونی استبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتخطا در محاسبات چیزی کاملمجموعه های پر سلولی بدن متوضیحی ساده در مورد هوش مدست آسمانپیموزایدتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشازبان و شناخت حقیقت قسمت سضررهای مصرف شکر و قند بر اثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیتاستخوان های کشف شده، ممکجوانان وطنلزوم سازگاری قانون مجازاهنر رها شدن از وابستگیبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قدو برابر شدن خطر مرگ و میمروری بر تشنج و درمان هایتکامل داروینی هنوز در حارفتار اجتماعی انسان، حاصپیشرفتی مستقل از ابزار هجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان سفری به آغاز کیهانعلم و ادراک فقط مشاهده ی اختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهاعتماد به خودحقیقت قربانی نزاع بین بی منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید ددانش بی نهایتمسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر فکر بر سلامترویا تخیل یا واقعیتآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیسندرم پس از ضربه به سرعید نوروز مبارکچگونه مولکول های دی ان ایبه بالا بر ستارگان نگاه کحکمت الهی در پس همه چیزمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردردداروی لیراگلوتیدمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده روش هایی برای جلوگیری از ایندرالسیاره ابلهاناز فرد ایستا و متعصب بگذرغرور و علمنگاه از بیرون مجموعهبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیحس و ادراک قسمت چهل و هفتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلقین اطلاعات و حافظهکودکان خود را مشابه خود تداستانها و مفاهیمی اشتبامغز و اخلاقتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آرژیم های غذایی و نقش مهم اگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیسازگاری با محیط بین اجزااز تکنیکی تا مغز از مغز تنادانی در قرن بیست و یکم،بیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت بیست و چهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتنفس بدون اکسیژنکاربرد روباتهای ريز، در در آستانه ی موج پنجم کوویتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمرحم مصنوعیابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشسردرد تنشناز تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض چرا مغز انسان سه هزار سالبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک- قسمت پنجاه و میوتونیک دیستروفیتو جهانی هستی که خودش را کشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاریکی و نورآشنا پنداریزمان به چه دلیل ایجاد میششیشه ی بازالتی و سیلیکونابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان موازی و حجاب هاقلب را نشکننسبت ها در کیهانبحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برخودآگاهی و هوشیاريما با کمک مغز خود مختاريمتوهم وجوددرک حقیقت نردبان و مسیری گامی در درمان بیماریهای ترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکزیرفون داروی ضد ام اسشبکه های مصنوعی مغز به درابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ااز روده تا مغزجهان پر از چیزهای جادویی قدرت عشقهمه چیز، ثبت می شودبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده توخطای ادراک کارمامحل درک احساسات روحانیتیوتیکسن داروی ضد جنوندستورالعمل مرکز کنترل بیپیموزایدتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدزبان جانسوزضررهای شکر بر سلامت مغزاثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که مانناستروژن مانند سپر زنان دجواب دانشمند سوال کننده لزوم سازگاری قانون مجازاهنر، پر کردن است نه فحش دبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریدو سوی واقعیتمرکز هوشیاری، روح یا بدن تکامل داروینی هنوز در حارقیبی قدرتمند در برابر مپاسخ گیاهان در زمان خوردجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استسقوط درون جاذبه ای خاص، چعلم و روحاختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکاناعتماد به خودحقیقت آنطور نیست که به نظمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویادانشمندان موفق به بازگردمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر مشاهده بر واقعیت برویا حقی از طرف خداآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شسندرم سردرد به دلیل افت فعامل کلیدی در کنترل کارآچگونه میتوان با قانون جنبه بالاتر از ماده بیندیشحافظه میتواند بزرگترین دمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کاناداروی تشنجی دربارداریمعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعروش هایی ساده برای کاهش اایا کوچک شدن مغزانسان السیر آفرینش از روح تا مغز از مخالفت بشنومقالاتنگاه از دور و نگاه از نزدبیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتحس و ادراک قسمت چهل و هشتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاش ها برای کشف منابع جدتلاش هایی در بیماران قطع کودکان را برای راه آماده دخالت در ساختار ژنهامغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه رژیم ضد التهابیاپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقاستم با شعار قانون بدترین از تکینگی تا مغز و از مغز نازوکلسینبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت بیست و یکمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتنها مانع در زندگی موارد کتاب گران و پرهزینه شد ولدر درمان بیماری مولتیپل تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمرحم مصنوعیابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشسردرد سکه ایاز تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هسچرا مغزهای ما ارتقا یافت بازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیحس و ادراک- قسمت بیست و پمیگرن و پروتئین مرتبط با تو دی ان ای خاص ميتوکندريکشتن عقیده ممکن نیستتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریزمان شگفت انگیزشکل های متفاوت پروتئین هابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز- از مغز جهان ما میتواند به اندازقیچی ژنتیکینسبت طلایی، نشانه ای به سبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از خودروهای هیدروژنیما بخشی از این جهان مرتبطتوهم وجوددرک دیگرانگامی در درمان بیماریهای تراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیزیرک ترین مردمشبکیه های مصنوعیابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزاز سایه بگذرجهان دارای برنامهقطار پیشرفتهمه ی سردردها بی خطر نیستبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدخطای حسمحل درک احساسات روحانی دتیک و اختلال حرکتیدغدغه نتیجه ی نادانی استپیچیدگی های مغزمگستصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیزبان ریشه هایی شناختی اسطلوع و حقیقتاثرات مضر ماری جوانانه به اعداماسرار آفرینش در موججوسازی مدرنلزوم عدم وابستگی به گوگل هوموارکتوس ها ممکن است دبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرندولت یا گروهکمرکز حافظه کجاستتکامل داروینی هنوز در حارموزی از نخستین تمدن بشرپختگی پس از چهل سالگي به جنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشسلول های بنیادیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاختراع جدید اینترنت کواننور دروناعداد بینهایت در دنیای محقیقت افرادمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستدانشمندان نورون مصنوعی سمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر نگاه ناظر هوشیار برویاها از مغز است یا ناخوآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدسوپاپ ها یا ترانزیستورهاارتباط هوش ساختار مغز و ژعادت همیشه خوب نیستچگونه مغز پیش انسان یا همبه خودت مغرور نشوحافظه و اطلاعات در کجاست منبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آنداروی جدید ALSمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیروش جدید تولید برقایا این جمله درست است کسیسیستم تعادلی بدناز نخستین همانند سازها تتاثیر ویتامین دی بر بیمانگاه از درون مجموعه با نگبیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک قسمت چهل و دوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت چهل و سوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی برای درمان قطع نخاکوری گذرای ناشی از موبایدر مانهای کمر دردمغز کوانتومیتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در درژیم غذایی حاوی تخم مرغ وابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گرستم، بی پاسخ نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج نخاعی با الکترودهای نباید صبر کرد آتش را بعد بیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلحس و ادراک قسمت بیست و دومنبع خواب و رویاتنها در برابر جهانکتاب زیست شناسی باوردر سال حدود 7 میلیون نفر تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استسردرد عروقی میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستچرا ویروس کرونای دلتا وابازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک- قسمت شصت و چهمیگرن سردردی ژنتیکی که بتو در میانه ی جهان نیستی درمان جدید میگرن با انتی گل زندگیتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکزنجیرها را ما باید پاره کشکل پنجم مادهابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز- از مغز جهان مادی، تجلی فضا در ذهقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنشانه های گذشته در کیهان بحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهخورشید مصنوعیما تحت کنترل ژنها هستیم یتوهم بی خداییدرک درست از خود و هوشیاریگاهی لازم است برای فهم و تربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در ازیست شناسی کل در جزء فراکشباهت مغز و کیهانابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات دريااز علم جز اندکی به شما داجهان در حال نوسان و چرخشلمس کوانتومیهمیشه چشمی مراقب و نگهبابرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنخطر آلودگی هوامحدودیت چقدر موثر استتیروفیبان موثر در سکته ی ذهن ما از در هم شکستن منبپیچیدگی های مغزی در درک زتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایزبان شناسی مدرن در سطح سلطلای سیاهاجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیاسرار بازسازی اندام هاجامعه ی آسمانیمقاومت به عوارض فشار خون هورمون شیرساز یا پرولاکتبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعدوچرخه سواری ورزشی سبک و مرکز حافظه کجاستتکامل زبانرمز و رازهای ارتباط غیر کپروژه ی ژنوم انسانیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پاسلول های بنیادی منابع و اعلم به ما کمک میکند تا موادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می توانبقای حقیقی در دور ماندن احقیقت اشیامنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی ژن همه چیز نیستدانشمندان یک فرضیه رادیکمسئولیت جدیدتاثیر نگاه و مشاهده ناظر رویاهای پر رمز و حیرتی درآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یسوپاپ ها یا ترانزیستورهاارتباط پیوسته ی جهانعادت کن خوب حرف بزنیچگونه هموساپينس بر زمین به دنبال رستگاری باشحافظه و اطلاعات در کجاست منبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش مناداروی جدید s3 در درمان ام معجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نروش صحبت کردن در حال تکامایا ابزار هوشمندی یا مغز سیستم دفاعی بدن علیه مغز از نخستین همانند سازها تصفحه اصلینگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت نهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی تازه برای گشودن معکی غایب شدی تا نیازمند دلدر محل کار ارزش خودت را بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیرژیم غذایی ضد التهابیابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ ستون فقرات انسان دو پا جلاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آننبرو و انرژی مداومبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متحس و ادراک قسمت بیست و سومنتظر نمان چیزی نور را بهتنبیه چقدر موثر استکتاب طبیعت در قالب هندسهدرمان های اسرار آمیز در آتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومرساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند پیچیده ی خونرسانیچرا پس از بیدار شدن از خوبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگحساسیت روانی متفاوتمیگرن شدید قابل درمان استوقف؛ شکستدرمان جدید کنترل مولتیپلگلوله ی ساچمه ایتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشزندگی هوشمند در خارج از زشکست حتمیابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز- از مغزتجهان مرئی و نامرئیقانون مندی نقشه ژنتیکی منشانه های پروردگار در جهبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستخوش قلبی و مهربانیمانند آب باشتوهم تنهاییدرک عمیق در حیواناتگاهی مغز بزرگ چالش استترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریزیست، مرز افق رویداد هستشباهت مغز با کیهان مادیابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات درياازدواج های بین گونه ای، رجهان در حال ایجاد و ارتقالوب فرونتال یا پیشانی مغهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کروناخطرات هوش مصنوعیمحدودیت های حافظه و حافظتکنولوژی جدید که سلول هاذهن چند جانبه نیازمند نگپیوند قلب خوک، به فرد دچاتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدزبان شناسی نوین نیازمند طوفان فقر و گرسنگی و بی ساجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایاصل بازخوردجاودانگی مصنوعیمقابله ی منطقی با اعتراضهوش فوق العاده، هر فرد اسبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر درددورترین نقطه ی قابل مشاهمرکز خنده در کجای مغز استتکامل زبانرمز پیشرفت تواضع است نه طپروژه ی ژنوم انسانیجهل مقدسانسان خطرناکترین موجودسلول های بدن تو پیر نیستنعلم بدون توقفاداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهبلندی در ذهن ما درک بلندیحقیقت تنها چیزی است که شامنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی ژن هوش و ساختارهای حیاتی دانشمندان ژنی از مغز انسمسئولیت در برابر محیط زیتاثیر نگاه انسان بر رفتارویای شفافآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یسوپاپ ها یا ترانزیستورهاارتباط انسانی، محدود به عادت کردن به نعمتچگونه هوشیاری خود را توسبه زودی شبکه مغزی به جای حافظه و اطلاعات در کجاستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصداروی جدید میاستنی گراویمعجزه ی علمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرروشهای نو در درمان دیسک بایا بیماری ام اس (مولتیپسکوت و نیستیاز نخستین همانند سازها تسوالات پزشکینگاه دوبارهبیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانحس و ادراک قسمت چهارممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی جدید در درمان ام اسکیهان خود را طراحی میکنددر چه مرحله ای از خواب ، رتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی رژیم غذایی ضد دردابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشوسخن و سکوتاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خوابچت جی پی تیبیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزحس و ادراک قسمت بیستممنحنی که ارتباط بین معرفتهدیدهای هوش مصنوعیکتاب، سفری به تاریخدرمان های بیماری آلزایمرتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومرشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند تکامل و دشواری هاچرا ارتعاش بسیار مهم استبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را خفاش با شیوع همه گیری جدیمیدان مغناطيسي زمین بشر تولید مثل اولین ربات های درمان جدید سرطانگلوئونتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَزندگی بی دودشگفت نیست من عاشق تو باشمابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز، از مغز جهان مشارکتیقانون گذاری و تکاملنظام مثبت زندگیبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستخوشبختی دور از رنج های مماه رجبتوهم جدایی و توهم علمدرگیری قلب در بیماری ویرگذر زمان کاملا وابسته به ترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتزاوسکا درمان گوشرشباهت کیهان و مغزابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات دريااسکار، لگوی هوشمندجهان ریز و درشتلوتیراستامهمیشه داناتر از ما وجود دبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شدفاع در برابر تغییر ساختمخچه فراتر از حفظ تعادلتکنولوژی جدید که سلول هاذهن هوشیار در پس ماده ی مپیوند مغز و سر و چالشهای تعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیزبان، نشان دهنده ی سخنگو طوفان زیباییاحیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قاصل علت و تاثیرجایی خالی نیستمقابله با کرونا با علم اسهوش مصنوعی می تواند بر احبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختديدن با چشم بسته در خواب مرگ چیستتکامل زبان انسان از پیشیرمز بقای جهش ژنتیکیپروانه ی آسمانیجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزسلول عصبی شاهکار انطباق علم در حال توسعهادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستبلوغ چیستحقیقت خواب و رویامنابع انرژی از نفت و گاز بزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقدانشمندان پاسخ کوانتومی مستند جهان متصلتاثیر نگاه انسان بر رفتاروان سالمآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمسوخت هیدروژنی پاکارتباط از بالا به پایین معادت دادن مغز بر تفکرچگونه واکسن کرونا را توزبه زیر پای خود نگاه نکن بحباب های کیهانی تو در تومنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد دداروی جدید برای میاستنی معجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پروشهای شناسایی قدرت شنواایا بدون زبان میتوانیم تسکوت، پر از صدااز نخستین همانند سازها تپیامهای کاربراننگاهی بر قدرت بینایی درانگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودحس و ادراک قسمت نوزدهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمایل زیاد به خوردن بستنکیهانِ هوشیارِ در حال یادر ناامیدی بسی امید استتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مراه فراری نیستابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کسخن پاک و ثابتاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستچت جی پی تیبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزاحس و ادراک قسمت دهممنشأ اطلاعات و آموخته ها تو یک معجزه ایکتابخانهدرمان های جدید میگرنتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)رشد مغز فرایندی پیچیده اسرعت فکر کردن چگونه استابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغچرا بیماری های تخریبی مغبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز خلا، حقیقی نیستمیدان های مغناطیسی قابل تولید یا دریافت علمدرمان سرطان با امواج صوتگمان میکنی جرمی کوچکی در تبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در وزندگی در جمع مواردی را برشگفت انگیز بودن کیهانابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز، از مغز جهان هوشمندقانون جنگلنظریه ی تکامل در درمان بیبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتخانه ی تاریکماپروتیلینتوهم جسمدرگیری مغز در بیماری کویگذشته را دفن کنتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالزبان مشترک ژنتیکی موجوداشباهت زیاد بین سلول هاي عابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای اساس انسان اندیشه و باور جهان شگفت انگیزلوزالمعده(پانکراس)مصنوعهمیشه راهی هستبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از ددقیق ترین تصاویر از مغز امخچه ، فراتر از حفظ تعادلتکینگیذهن تو همیشه به چیزی اعتقپیوند اندام از حیوانات بتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استزبان، وسیله شناسایی محیططولانی ترین شباحیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عاصل عدم قطعیت از کوانتوم جاذبهملاحظه های اخلاقی دربارههوش مصنوعی و کشف زبان هایبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشدی متیل فومارات(زادیوا)(مرگ و میر پنهانتکامل ساختار رگهای مغزی رمز جهانپرواز از نیویورک تا لوس آانسانیت در هم تنیده و متصسلولهای ایمنی القا کنندهعلم راهی برای اندیشیدن اادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاحقیقت در علم، هرگز نهایی منابع انرژی از نفت و گاز بسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها نقشه ایجاد ابزار هودانشمندان اولین سلول مصنمشکل از کجاستتاثیر ویتامین دی بر بیماروبات های ریز در درمان بیآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشسودمندی موجودات ابزی بر ارتباط بین هوش طبیعی و هوعارضه جدید ویروس کرونا سچگونه آن شکری که می خوریمبوزون هیگز چیستحد و مرزها توهم ذهن ماستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی به شناسایی کاکنگره بین المللی سردرد دداروی جدید برای ای ال اسمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسروشی برای بهبود هوش عاطفایا تکامل هدفمند استسکته مغزیاز نشانه ها و آثار درک شدسایتهای دیگرنگاهت را بلند کنبیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت هفتممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکیست هیداتید مغزدر هم تنیدگی مرزها و بی متاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروراه های جدید برای قضاوت رابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سختی ها رفتنی استاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج دوطرفه عصب 6 چشمنتایج نادانی و جهلبیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تحس و ادراک قسمت دوازدهممنشاء کوانتومی هوشیاری اتو یک جهان در مغز خودت هسکجای مغز مسئول پردازش تجدرمان های جدید در بیماری تاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدرشد مغز علت تمایل انسان بسعی کن به حدی محدود نشویابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تفراتر از دیوارهای باورچرا حیوانات سخن نمی گوینبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس خلا، خالی نیستمیدان بنیادین اطلاعاتتولید پاک و فراوان انرژیدرمانهای بیماری پارکینسگنجینه ای به نام ویتامین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهزندگی در سیاهچالهشگفت زده و حیران باشابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز، از مغز جهان هوشیارقانون جنگلنظریه ی تکامل در درمان بیبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازخانواده پایدارماجرای جهل مقدستوهمات و شناخت حقیقتدرگیری مغز در بیماران مبگربه شرودینگر و تاثیر مشتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلروزبان چهار حرفی حیات زمینشباهت زیاد بین سلول هاي عابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهاستفاده از مغز، وزن را کمجهانی که نه با یک رخداد و لیروپریم داروی ترکیبی ضدهمیشه عسل با موم بخوریمبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطاندل به دریا بزنمخچه ابزاري که وظیفه آن فتکامل فردی یا اجتماعیذهن خود را مشغول هماهنگیپیوند سر آیا ممکن استتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندسفر فقط مادی نیستطی یکصد هزار سال اخیر هرچاحساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتاصول انجام برخی نرمش ها دجاذبه و نقش آن در شکلگیریملاحظات بیهوشی قبل از جرهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی دین، اجباری نیستمرگ و میر بسیار بالای ناشتکامل شناخت انسان با کشفرمز جهان خاصیت فراکتالپروتز عصبی برای تکلمانسان، گونه ای پر از تضادسلولهای بنیادی مصنوعی درعلم ساختن برج های چرخانادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید بنی عباس، ننگی بر تاریخحقیقت راستین انسان علم بمنابع انرژی از نفت و گاز بسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهدانشمندان تغییر میدان مغمشکلات نخاعیتاثیر ویروس کرونا بر مغز روبات کیانآنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند سیلی محکم محیط زیست بر انارتباط شگفت مغز انسان و فعدم توقف تکامل در یک انداچگونه انتظارات بر ادراک بوزون هیگز جهان را از متلحریص نباشمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل همجوشی هسته ای با هداروی جدید برای دیابتمعرفت و شناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودروشی جدید در درمان قطع نخایجاد احساساتسال سیزده ماههاز نظر علم اعصاب یا نرووساز نظر علم اعصاب اراده آزچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک قسمت هفدهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن پیشرفته ی پیشینیانکیست کلوئید بطن سومدر هم تنیدگی کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعسرنوشتاز تکینگی تا مغز از مغز تفناوری هوش مصنوعی نحوه خنجات در راستگوییبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیحس و ادراک قسمت سوممهندسی ژنتیک در حال تلاش تو کز محنت دیگران بی غمیکرونا چه بر سر مغز می آوردرمان های رایج ام استاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشرشد در سختی استشلیک فراموشیابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و بچرا حجم مغز گونه انسان دربحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحخلاصه ای از مطالب همایش ممیدازولام در درمان تشنج تولید سلولهای جنسی از سلدرهای اسرارآمیز و پوشیدهگویید نوزده و ایمنی ساکتتبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانزندگی زمینی امروز بیش از شگفتی های زنبور عسلابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز، از مغز جهان های بسیار دیگرقانونمندی و محدودیت عالمنظریه ی ریسمانبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسخار و گلماجرای عجیب گالیلهتوپیراماتدرگیری مغزی در سندرم کووگزیده ای از وبینار یا کنفتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنزبان نیاز تکاملی استشجاعت و ترسابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیاستفاده از هوش مصنوعی در جهانی که از یک منبع، تغذیلیس دگرامفتامین یا ویاسهمجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطاندلایلی که نشان میدهد ما بمدل همه جانبه نگر ژنرالیتکامل مادی تا ابزار هوشمذهن سالمپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا سفر نامه سفر به بم و جنوب طبیعت موجی جهاناحساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلااصول توسعه ی یک ذهن کاملجدایی خطای حسی استممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان دید تو همیشه محدود به مقدمرگ انتقال است یا نابود شتکامل، نتیجه ی برنامه ریرنگ کردن، حقیقت نیستپرورش مغز مینیاتوری انساانعطاف پذیری مکانیسمی علسلام تا روشناییعلایم کمبود ویتامین E را ادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک به قفس های سیاهت ننازحقیقت غیر فیزیکیمنابع انرژی از نفت و گاز بشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و ودانشمندان روش هاي جدیدی مشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر ژنها بر اختلالات خروح در جهانی دیگر استآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دسینوریپا داروی ترکیبی ضدارتباط شگفت انگیز مغز انعدم درکچگونه به سطح بالایی از هوبی نهایت در میان مرزهاحرکت چرخشی و دائمی کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکنترل جاذبهداروی جدید ضد میگرنمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وروشی جدید در درمان نابینایرادهای موجود در خلقت بسانسور از روی قصد بسیاری از نظر علم اعصاب اراده آزچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستحس و ادراک قسمت هجدهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن بشری و مغز اخلاقیکاهش مرگ و میر ناشی از ابدر هم تنیدگی کوانتومی و پتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملراه پیروزی در زندگی چیستابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش روسریع دویدن مهم نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغیینخاع ما تا پایین ستون فقربا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر حس و ادراک قسمت سی و هشتممهربانی، شرط موفقیتتو پیچیده ترین تکنولوژی کریستال هادرمان های علامتی در ام استاثیر روده بر مغزآرامش و سکونز گهواره تا گورشلیک فراموشیابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تفردا را نمیدانیمچرا خشونت و تعصببحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایخلاصه ای از درمان های جدیمکانیک کوانتومی بی معنی تولترودیندروغ نگو به خصوص به خودتگوشه بیماری اتوزومال رسستداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رزندگی زودگذرشانس یا تلاشابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز جهان هایی در جهان دیگرقارچ بی مغز در خدمت موجودنظریه تکامل در درمان بیمبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک مخارق العاده و استثنایی بماده ی تاریکتوانایی مغز و دیگر اجزای درگیری مغزی در سندرم کووگزارش یک مورد جالب لخته وتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتزبان و کلمه حتی برای کسانشرکت نورالینک ویدیویی ازابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عاماستفاده از انرژی خلاجهانی در ذهنلا اکراه فی الدینهمراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیاددنیای شگفت انگیز کوانتوممدل هولوگرافیک ژنرالیزهتکامل مداومذخیره ی شگفت انگیز اطلاعپیوندی که فراتر از امکانتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایسفر به مریخ در 39 روزطبیعت بر اساس هماهنگیاخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل باصول سلامت کمرجریان انرژی در سیستم های من کسی در ناکسی دریافتم هوش مصنوعی الفاگوبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئانددیدن خدا در همه چیزمرگ تصادفیتأثیر نگاه انسان بر رفتارنگین کمانپرتوهای صادر شده از سیاهاهرام مصر از شگفتی های جهسلسله مباحث هوش مصنوعیعلایم کمبود ویتامین E را ارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلابه مغز خزندگان خودت اجازحقیقت غیر قابل شناختمنابع انرژی از نفت و گاز بشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامنددانشمندان روشی برای تبدیمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر کلام در آیات کلام بروح رهاییآیندهایمان به رویاسیگار عامل افزایش مرگ ومارتباط شگفت انگیز مغز انعسل طبیعی موثر در کنترل بچگونه باغبانی باعث کاهش بی ذهن و بی روححس چشایی و بویاییمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکندر در بیماریهای التهابداروی جدید ضد الزایمرمغز قلبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردروشی جدید در درمان سکته ماکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟سانسور بر بسیاری از حقایاگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تماساهچاله ها تبخیر نمیشوداز واقعیت امروز تا حقیقتچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به حس و ادراک قسمت هشتممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمدن زیر آبکاهش التهاب ناشی از بیمادر هم تنیدگی کوانتومی و دتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از راه انسان شدن، راه رفتن وابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوسریعترین کامپیوتر موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک مولکولها و ذرات در نخستین تمدن بشریبالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به حس و ادراک قسمت سی و ششممولتیپل اسکلروز در زنان تو آرامش و صلحیکریستال زمان(قسمت اولدرمان ژنتیکی برای نوآوریتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوزمین در برابر عظمت کیهانشنا در ابهای گرم جنوب نیاابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تفرضیه ای جدید توضیح میدهچرا در مغز انسان، فرورفتبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کاخم شدن فضا-زمانمکانیزمهای دفاعی در برابتومورها و التهاب مغزی عادریای خداگوشت خواری یا گیاه خواریتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو زندگی سلول در بدن، جدای اشاهکار قرنابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث از تکامل تا مغز از مغز تا جهان یکپارچهقبل از آغازنظریه تکامل در درمان بیمبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار خبر مهم تلسکوپ هابلماده ی خالیتوازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری اعصاب به علت میتوگشایش دروازه جدیدی از طرتشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانزبان و بیان نتیجه ساختماشربت ضد خلطابعاد بالاترنقطه بی بازگشتاستفاده از سلول های بنیاجهان، تصادفی نیستلاموژین داروی ضد اوتیسم؟هندسه ی پایه ایبرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطاندنیا، هیچ استمدل هولوگرافیک تعمیم یافتکامل چشمذره ی معین یا ابری از الکپیوستگی همه ی اجزای جهانتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرسفر تجهیزات ناسا به مریخ طعمه ی شبکه های ارتباط اجاخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکاضطراب و ترسجریان انرژی در سیستم های منابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انساندیدگاه نارسای دوگانه ی ممرگی وجود نداردتئوری تکامل امروز در درمرهبر حقیقیآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکسلطان جنگل یا صاحب ملکوتعلت خواب آلودگی بعد از خوارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیبه نقاش بنگرحقایق ممکن و غیر ممکنمنابع انرژی از نفت و گاز بعد پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انسدائما بخوانمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر کپسول نوروهرب بر نروزه داری متناوب، مغز را آینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه سیاهچاله های فضایی منابعارتباط غیرکلامی بین انساعشق درونی به یگانگی خلقتچگونه تکامل مغزهای کنونیبی شرمیحس و ادراک (قسمت اول )منبع هوشیاری کجاست قسمت تقلید مرحله ای نسبتا پیشکوچ از محیط نامناسبداروی سل سپتمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیريتوکسيمب در درمان ام اساگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمدسایه را اصالت دادن، جز فراز کجا آمده ام و به کجا میچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیحس و ادراک قسمت پنجممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمدنی قدیمی در شمال خلیج کاهش حافظه هرچند فرایندیدر هر سوراخی سر نکنتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باراه بی شکستابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده سرگیجه از شایعترین اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک و هوشیارینخستین تصویر از سیاهچالهباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستحس و ادراک قسمت سیزدهممواد کوانتومی جدید، ممکنتو افق رویداد جهان هستیکریستال زمان(قسمت دوم)درمان پوکی استخوانتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رزمین زیر خلیج فارس تمدنی شناخت و معرفت، و نقش آن دابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تفشار و قدرتچرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانخونریزی مغز در سندرم کووما انسانها چه اندازه نزدتومورهای نخاعیدرک فرد دیگر و رفتارهای اگیلگمش باستانی کیستتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسزندگی، مدیریت انرژیشاهکار شش گوشابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتاز تکامل تا مغز، از مغز تجهان یکپارچهقبل از انفجار بزرگنظریه تکامل در درمان بیمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقخدا موجود استماده ای ضد التهابیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسدرختان اشعار زمینپمبرولیزوماب در بیماری چتشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چزبان و بیان، در سایه پیشرشش مرحله تکامل چشماتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختناستفاده از سلول های بنیاجهش های ژنتیکی مفید در سالایو دوم دکتر سید سلمان فهندسه ی رایج کیهانبرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه ادندان ها را مسواک بزنید تمدل های ریز مغز مینی برینتکامل و ارتقای نگاه تا عمذرات کوانتومی زیر اتمی قپیام های ناشناخته بر مغز تغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکسفر دشوار اکتشافظهور امواج مغزی در مغز مصاختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز داناطلاع رسانی اینترنتیجریان انرژی در سیستم های منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های ببررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می تودژا وو یا اشنا پنداریمراحل ارتقای پله پله کیهتئوری تکامل در پیشگیری و روی و منیزیم در تقویت استآلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انسم زنبور ، کلیدی برای وارعماد الدین نسیمی قربانی ارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیربه نقاش بنگرحل مشکلمنابع بی نهایت انرژی در دبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهداروهای مصرفی در ام اسمشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر کپسول نوروهرب بر تروزه داری و بیمار ی ام اس آینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستسیاهچاله ها، دارای پرتو ارتروز یا خوردگی و التهاعصب حقوق نورولووچگونه جمعیت های بزرگ شکل بی عدالتی در توزیع واکسن حس و ادراک (قسمت دوم )منبع هوشیاری کجاست قسمت53تقلید از روی طبیعتکوچک شدن مغز از نئاندرتاداروی ضد چاقیمغز مانند تلفن استتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده ریه زغالیاگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طساخت شبکه عصبی مصنوعی با از آغاز خلقت تا نگاه انساچالش دیدگاه های سنتی در ببیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکحس و ادراک قسمت پنجاهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمرکز و مدیتیشنکاهش دوپامین عامل بیماریدر والنتاین کتاب بدید همتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قارابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تسرگردانیاز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تنخستین روبات های زنده ی جباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک قسمت ششمموجود بی مغزی که می تواندتو انسانی و انسان، شایستکریستال زمان(قسمت سوم)درمان پوکی استخوانتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینزمان چیستشناخت درون، شناخت بیرون؛ابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تفضای قلب منبع نبوغ استچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتخواندن ، یکی از شستشو دهنما انسانها چه اندازه نزدتومورهای ستون فقراتدرک نیازمند شناخت خویش اگیاه بی عقل به سوی نور میتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کوزونیسومایدشاید گوشی و چشمی، آماده شابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جاز تکامل تا مغز، از مغز تجهان کنونی و مغز بزرگتریقدم زدن و حرکت دید را تغیهفت چیز که عملکرد مغز تو بدون پیر فلکواکنش به حس جدیدخدای رنگین کمانماده، چیزی بیش از یک خلا توسعه برخی شغل ها با هوش درد باسن و پا به دلیل کاهپنج اکتشاف شگفت آور در موتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستزبان و تکلم برخی بیماریهششمین کنگره بین المللی ساتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشاستفاده از سلول های بنیاجهش های ژنتیکی غیر تصادفلبخند بزن شاید صبح فردا زهندسه بنیادینبرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمدیون خود ناموجودتکامل و ریشه ی مشترک خلقتذرات کوانتومی زیر اتمی قپیشینیان انسان از هفت میتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی توسفرنامه سفر به بم و جنوب ظرف باید پر شود چه با چرک اختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستاطلاعات حسی ما از جهان، چجستجوی متن و تصویر به صورمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امدژاوو یا آشناپنداریمرز مرگ و زندگی کجاستتئوری جدید، ویران کردن گرویا و واقعیتآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و سماگلوتید داروی کاهش دهنعوامل موثر در پیدایش زباارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنبه نادیدنی ایمان بیاورحلقه های اسرارآمیزمنابع جدید انرژیبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندداروهای ام اسمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر کپسول نوروهرب بر سروزه داری سلول های بنیادآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالسیاهچاله و تکینگی ابتدایارزش حقیقی زبان قسمت اولعضلانی که طی سخن گفتن چقدچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت 67منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتقلید از طبیعتکوچکترین چیز یک معجزه اسداروی ضد چاقیمغز مادران و کودکان در زمتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصاریواستیگمیناگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طساخت شبکه عصبی با الفبای از انفجار بزرگ تا انفجار چاالش ها در تعیین منبع هوبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز حس و ادراک قسمت پنجاه و یمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمرکز بر هدفکاهش سن بیولوژیکی، تنها در یک فراکتال هر نقطه مرکتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلارادیوی مغز و تنظیم فرکانابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبینسربازان ما محققا غلبه می از تکینگی تا مغز از مغز تفاصله ها در مکانیک کوانتنرمش های مفید برای درد زاباد و موجهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک قسمت شصت و هشتموجودات مقهور ژنها هستندتو با همه چیز در پیوندیکشف مکانیسم عصبی خوانش پدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرزمان و مکان، ابعاد کیهان شناسایی تاریخچه ی تکاملیابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تقفس ذهنچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردخواب سالم عامل سلامتیما اکنون میدانیم فضا خالتوهم فضای خالیدرک و احساسگیاه خواری و گوشت خوار کدتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم زونا به وسیله ویروس ابله شاید درست نباشدابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تجهان کاملی در اطراف ما پرقدرت مردمهفت سین یادگاری از میراث برنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرخدایی که ساخته ی ذهن بشر ماشین دانشتوصیه های سازمان بهداشت دردهای سال گذشته فراموش پول و شادیتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطازبان و شناخت حقیقت قسمت چصبر بسیار بایداتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردراستفاده از سلول های بنیاجهش تمدنی عجیب و شگفت انسلحظات خوش با کودکانهندسه در پایه ی همه ی واکبرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی ددو بیماری روانی خود بزرگ مدیریت اینترنت بر جنگتکامل ابزار هوش ، راه پر ذرات کوانتومی زیر اتمی قپیشرفت های جدید علوم اعصثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استسفرنامه سفر به بم و جنوب عقل مجادله گراختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هااطلاعاتی عمومی در مورد مجستجوی هوشیاری در مغز مامنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده دگرگونی های نژادی و تغییمرز بین انسان و حیوان کجاتا 20 سال آینده مغز شما به رویا و کابوسآلزایمراولین تصویر در تاریخ از سسندرم کووید طولانیعوامل ایجاد لغت انسانی و ارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیبه هلال بنگرحمله ویروس کرونا به مغزمناطق خاصی از مغز در جستجبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونداروهای تغییر دهنده ی سیمطالبه ی حق خودتاثیر کپسول نوروهرب بر سروزهای سختاینکه به خاطرخودت زندگی سیاهچاله ی تولید کنندهارزش حقیقی زبان قسمت دومغم بی پایانچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت 74منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت استخوان در گرو تغذکووید نوزده و خطر بیماری داروی ضد تشنج با قابليت تمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیریاضیات یک حس جدید است