دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چرا خشونت و تعصب

چرا خشونت و تعصب؟
چگونه میتوان از آن رها شد؟

چند راهکار ساده:

برخی مردم به دلیل زیاد فکر کردن به امور، خشمگین میشود و بیشترین چیزی که باعث خشم میشود تفکر به این است که امور طبق معمول و خواسته شده، نیست.

برخی اعتقاد دارند وقتی به بدترین نتایج فکر کنند از خودشان حمایت می کنند

مثلا تصور کند وقتی به بدترین نتایج فکر کند، وقتی نتیجه بد، رخ دهد درد و رنجی از آن نمی برند ولی حقیقت این است که مثبت یا منفی فکر کردن، از نتایج بد جلوگیری نمی کند. تفکر منفی، از انرژی فرد در مواجهه با مسائل دشوار می کاهد در حالیکه خوش بینی و امید، نیروی مضاعفی به فرد در رویارویی با سختی ها میدهد.

از این رو باید از طریق تفکر به موارد مثبت و دوری از اضطراب و فشار و احساس امنیت، خود را از تعصب و خشونت، دور نگه دارد.

و این با نزدیک شدن به دوستان و دوری از گوشه گیری و از دیگران یاری خواستن است. همچنین با آسان گرفتن امور و درست نفس کشیدن و ورزش و خواب مرتب، میتوان از تعصب و خشونت دوری کرد.

حمام آب گرم هم برای برطرف شدن خشم موثر است.
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #مغز #روح #تکامل #خشم #خشونت #آرامش
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیرقیبی قدرتمند در برابر ماز تکامل تا مغز از مغز تا زبان و تکلم برخی بیماریههز ذره، یک دنیاستبالاترین هدف از دولتکیهانِ هوشیارِ در حال یاشگفت نیست من عاشق تو باشمجلوتر را دیدنتمدن بشری و مغز اخلاقیفیزیک هوشیاریآینه در اینهمعجزه در هر لحظه زندگیحس و ادراک قسمت بیست و چهتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان قدیم در شبه جزیره عداروی جدید ضد میگرننوبت کودکاناثرات مفید قهوههمکاری یا رقابترویا تخیل یا واقعیتاسکلت خارجی در درمان اختسفر دشوار اکتشافویتامین E در چه مواد غذایبحتی علمی درباره تمایل بکتاب گران و پرهزینه شد ولشبکه های مصنوعی مغز به درجهان مشارکتیتو یک معجزه ایفراموشی آرمانآیا واکنش های یاد گرفته ومغز اندامی تشنه ی انرژی احس و ادراک- قسمت پنجاه و تاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین مورد پیوند سر در اندر چه مرحله ای از خواب ، رچیزی خارج از مغزهای ما نیاختلالات حرکتی در انسانهوموارکتوس ها ممکن است دروزهای بد باقی نمیمانداسرار بازسازی اندام هاسلام تا روشناییواقعیت و مجازصبر و واقعیتبخش های تنظیمی ژنومکشتن عقیده ممکن نیستجهان در حال ایجاد و ارتقاتوقف؛ شکستقفس را بشکنآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز بزرگ چالشهای پیش روخودآگاهی و هوشیاريتاثیر درجه حرارت بر عملکموفقیت در تفکر استایمپلانت نخاعی میتواند ددرمان نابینایان آیا ممکنچگونه جمعیت های بزرگ شکل ريتوکسيمب در درمان ام اسارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودسوپاپ ها یا ترانزیستورهاواکسن دیگر کرونا ساخته شطوفان زیباییبرای تمدن سازی، باید در بگیرنده باید سازگار با پیجواب سنگ اندازیتوهم وجودقارچ بی مغز در خدمت موجودخدا نور آسمان ها و زمین اآب، زندگی است(قسمت پنجم)نقش مهاجرت در توسعه نسل امیدان بنیادین اطلاعاتایجاد احساساتدرمان جدید کنترل مولتیپلچالش هوشیاری و اینکه چرا راه های جدید برای قضاوت رارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرسیب یکسان و دیدگاه های متتازه های بیماری پارکینسوبرخی بیماری ها که در آن بورزش در کمر دردعلم بدون توقفپل خواجو اصفهانجستجوی هوشیاری در مغز ماتوصیه هایی در مصرف ماهیلوتیراستامدلایلی که نشان میدهد ما بنقش تیروئید در تکامل مغزماپروتیلیناپل ویژن پرو در تشخیص بیمدریای خدااز آغاز خلقت تا نگاه انساچت جی پی تیرشد مغز فرایندی پیچیده اهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبهداشت خوابیادگیری هوش مصنوعی، عمیقساخت شبکه عصبی با الفبای ترکیب حیوان و انسانبرطرف کردن خشونت را از خاعادت کن خوب حرف بزنیپیوند سر آیا ممکن استحلقه های اسرارآمیزتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمقابله ی منطقی با اعتراضافراد بی دلیل دوستدار تو دوچرخه در کاهش دردهای کمنقش غذاها و موجودات دريامجرم، گاهی قربانی استابزار بقا از نخستین همانچرا مغزهای ما ارتقا یافت درگیری اعصاب به علت میتواز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی فعال و مثبت روند آلهوش عاطفی قسمت دومبیماری گیلن باره و بیمارکلمات بلند نه صدای بلندسریع دویدن مهم نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های تفکر قبل از کارغیرقابل دیدن کردن مادهپاسخ گیاهان در زمان خوردمرگی وجود نداردحرکات چشم، ترجمه کننده ی تأثیر نگاه انسان بر رفتامنابع انرژی از نفت و گاز امواجی که به وسیله ی ماشیدانش قدرت استچند جهانیمدارک ژنتیکی چگونه انسانابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ ذهن ما از در هم شکستن منباز تکینگی تا مغز از مغز تزیر فشار کووید چه باید کرهیچ کاری نکردن به معنی چیبیهوش کردن در جراحی و بیمکنترل جاذبهسعی کن به حدی محدود نشویتعداد کلی ذهن ها در جهان تقویت حافظه یا هوش مصنوعآلودگی هوا چالش قرن جدیدمشکلات بین دو همسر و برخیحس و ادراک قسمت چهل و سومتاثیر ویروس کرونا بر مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت انیس بی کسانداروهای ام اسچهار ساعت پس از کشتار خوکنون و القلمابزارهای پیشرفته ارتباط همه چیز موج استرموزی از نخستین تمدن بشراز تکامل تا مغز، از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت چهزینه ای که برای اندیشیدباهوش ترین و با کیفیت تریکیست هیداتید مغزشگفت انگیز بودن کیهانجمجمه انسان های اولیهتمدن زیر آبفیزیک و هوشیاریآیندهمعرفت و شناختحس و ادراک قسمت بیست و یکتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان میوه ی تکاملداروی جدید ضد الزایمرنور از عمق تاریکیاثرات مفید روزه داریهمانند سازی در انسانرویا حقی از طرف خدااسکار، لگوی هوشمندسفرنامه سفر به بم و جنوب ویتامین کابحث درباره پیدایش و منشا کتاب زیست شناسی باورشبکیه های مصنوعیجهان معناتو یک جهان در مغز خودت هسفرایند پیچیده ی خونرسانیآیا یک، وجود داردمغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک- قسمت بیست و پتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین هیبرید بین انسان و در ناامیدی بسی امید استچیزی شبیه نور تو نیستاختلالات صحبت کردن در انهورمون شیرساز یا پرولاکتروزهای سختاصل بازخوردسلاح و راهزنیواقعیت و انعکاسصبر بسیار بایدبخش بزرگی حس و ادراک ما اگل خاردار، زیباستجهان ریز و درشتتولید مولکول جدید توسط هقله سقوطآیا خداباوری محصول تکاملمغز بزرگ و فعال یا مغز کوخودت را از اندیشه هایت حفتاثیر درجه حرارت بر عملکمولکول ضد پیریایمان به رویادرمان های اسرار آمیز در آچگونه حافظه را قویتر کنیریه زغالیارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودسوخت هیدروژنی پاکواکسن دیگری ضد کرونا از دطولانی ترین شببرای خودآگاه بودن تو بایگالکانزوماب، دارویی جدیجوسازی مدرنتوهم وجودقبل از آغازخدا بخشنده است پس تو هم بآتاکسی فریدریشنقش میدان مغناطیسی زمین میدازولام در درمان تشنج ایران بزرگدرمان جدید ای ال اس، توفرچالش هوشیاری و اینکه چرا راه های جدید برای قضاوت راز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی به نادیدنی ایمان بیاورسیر آفرینش از روح تا مغز تازه های درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدوزن حقیقی معرفت و شناختعلم در حال توسعهپلاسمای غالبحفره در مغزتوضیحی ساده در مورد هوش ملوزالمعده(پانکراس)مصنوعدنیا فریب و سرگرمینقش حفاظتی مولکول جدید دماجرای جهل مقدساپی ژنتیکدرک فرد دیگر و رفتارهای ااز انفجار بزرگ تا انفجار نتایج نادانی و جهلرشد مغز علت تمایل انسان بهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبوزون هیگز چیستیادگرفتن، آغاز حرکت است ساختن آیندهترازودونبزرگ فکر کنعادت کردن به نعمتپیوند سر، یکی از راه حلهاحمله ویروس کرونا به مغزتکامل ابزار هوش ، راه پر مقابله با کرونا با علم اسافزایش قدرت ادراکات و حسدوچرخه سواری ورزشی سبک و نقش غذاها و موجودات دريامحل درک احساسات روحانیابزار بقا از نخستین همانچرا ویروس کرونای دلتا وادرب بسته با غیر خود باز ماز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی هوشمند در خارج از زهوش عاطفی قسمت سومبیماری آلزایمر، استیل کوکلوزاپین داروی ضد جنونسریعترین کامپیوتر موجودتشخیص آلزایمر سالها قبل تفکر ترکیبی در هوش مصنوعغرور و علمپختگی پس از چهل سالگي به مراحل ارتقای پله پله کیهحرکت چرخشی و دائمی کیهانتأثیر شیرینی های حاوی لومنابع انرژی از نفت و گاز امیوتروفیک لترال اسکلرودانش محدود به ابعاد چهارچند جهانیمروری بر تشنج و درمان هایابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانذهن چند جانبه نیازمند نگاز تکینگی تا مغز از مغز تزیرفون داروی ضد ام اسهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیهوشی در بیماران دچار اکندر در بیماریهای التهابشلیک فراموشیتعذیه ی ذهنتقویت سیستم ایمنیآلودگی هوا و ویروس کرونامشکلات روانپزشکی پس از سحس و ادراک قسمت نهمتاثیر ژنها بر اختلالات خمنبع هوشیاری کجاست قسمت انگشت ماشه ایداروهای تغییر دهنده ی سیداروهای ضد بیماری ام اس ونوآوری ای شگفت انگیز دانابزارهای بقا از نخستین ههمه چیز و هیچ چیزرمز و رازهای ارتباط غیر کاز تکامل تا مغز، از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت اهزینه سنگین انسان در ازاباور و کیهان شناسیکیست کلوئید بطن سومشگفت زده و حیران باشجنین مصنوعیتمدنی قدیمی در شمال خلیج فیزیک آگاهیآینده ی انسان در فراتر ازمغز فکر میکند مرگ برای دیحس و ادراک قسمت بیست و دوتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان ها می توانند میدان داروی سل سپتنور دروناثرات مضر ماری جواناهمجوشی هسته ای، انرژِی برویاها از مغز است یا ناخواساس انسان اندیشه و باور سفرنامه سفر به بم و جنوب ویتامین کا و استخوانبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب طبیعت در قالب هندسهشباهت مغز و کیهانجهان هوشمندتو کجای جهانیفرایند تکامل و دشواری هاآیا کیهان می تواند یک شبیمغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک- قسمت شصت و چهتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین تصویر در تاریخ از سدر هم تنیدگی مرزها و بی منکاتی در مورد تشنجاختلالات عضلانی ژنتیکهوش فوق العاده، هر فرد اسروش مقابله مغز با محدودیاصل در هم تنیدگی و جهانی سلسله مباحث هوش مصنوعیواقعیت تقویت شدهصد قدح، نفتاده بشکستبخش بزرگتر کیهان ناشناختگل درون گلدانجهان شگفت انگیزتولید مثل اولین ربات های قلب های سادهآیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگترین مصرف کننده خودروهای هیدروژنیتاثیر رو ح و روان بر جسممولتیپل اسکلروز در زنان این پیوند نه با مغز بلکه درمان های بیماری آلزایمرنگاه من، نگاه تو و یا حقیریواستیگمینارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد بی موردسودمندی موجودات ابزی بر واکسن سرطانطی یکصد هزار سال اخیر هرچبرای رشد، باید از مسیر خطگام کوچک ولی تاثیرگذارجامعه ی آسمانیتوهم بی خداییقبل از انفجار بزرگخدای رنگین کمانآتاکسی مخچه ای خودایمننقش محیط زندگی و مهاجرت دمکان زمان یا حافظه زمانایرادهای موجود در خلقت بدرمان جدید سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا راه پیروزی در زندگی چیستاز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی به هلال بنگرسیستم تخلیه ی مغز بینشی نتبدیل پلاستیک به کربن و سبرخی توجهات در ببمار پاروزوز گوشعلم راهی برای اندیشیدن اپمبرولیزوماب در بیماری چحق انتخابتیوتیکسن داروی ضد جنونلیروپریم داروی ترکیبی ضدآسیب عصب پا به دنبال اعتیدنیای شگفت انگیز کوانتومنقش حیاتی تلومر دی ان آ دماجرای عجیب گالیلهابتدا سخت ترین استدرک نیازمند شناخت خویش ااز بار خود بکاه تا پرواز نجات در راستگوییرشد در سختی استهوش مصنوعی درمانگر کامپیبوزون هیگز جهان را از متلیادآوری خواب و رویاساختن آینده، بهترین روش ترازودونبزرگ شدن مغز محدود به دورعادت بد را ترک کنپیوندهای پیچیده با تغییرحمایت از طبیعتتکامل تکنولوژیملاحظه های اخلاقی دربارهافزایش مرگ و میر سندرم کودوپامین قابل حل در آبنقش غذاها در کاهش دردهای محل درک احساسات روحانی دابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خودرختان چگونه بر تشکیل اباز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی و داراییهوش عاطفی قسمت ششمبیماری الزایمرکلید نزدیک و نگاه تو بر فسرگیجه از شایعترین اختلاتشخیص ایدزتفکر خلا ق در برابر توهم غربال در زندگیپدیده خاموش روشن در پارکمرز مرگ و زندگی کجاستحس متفاوتتئوری تکامل امروز در درممنابع انرژی از نفت و گاز امید نیکو داشته باش تا آندانش بی نهایتچند جهانی و علممرکز هوشیاری، روح یا بدن ابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سذهن هوشیار در پس ماده ی ماز تکینگی تا مغز از مغز تزیرک ترین مردمهیچ کس حقیقت را درون مغز بیوگرافیکندر علیه سرطانشلیک فراموشیتغییرتلقین اطلاعات و حافظهآلودگی هوا و پارکینسونمشکلات روانپزشکی در عقب حس و ادراک قسمت چهارمتاثیر کلام در آیات کلام بمنبع هوشیاری کجاست قسمت انگشت نگاری مغز نشان میدمنبع هوشیاری کجاست قسمت انتقال ماده و انرژیداروی فامپیریدین یا نورلنوار مغز مشاهده ی غیر مستابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز کهنه میشودرمز گشایی از اتصالات مغزاز تکامل تا مغز، از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت دهزاران سال چشم های بینا وباید از انسان ترسیدکپسول ژری لاکتشگفتی های نقشه ی ژنتیکیجنگ هفتاد و دو ملت همه را تمرکز و مدیتیشنفیزیکدانان ماشینی برای تآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز قلبحس و ادراک قسمت بیست و سوتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان یک کتابخانه استداروی ضد چاقینوروفیبروماتوزاجزای پر سلولی بدن انسان همراه سختی، اسانی هسترویاهای پر رمز و حیرتی دراستفاده از مغز، وزن را کمسفرنامه سفر به بم و جنوب ویتامین کا در سبزیجاتبحثی جالب درباره محدودیتکتاب، سفری به تاریخشباهت مغز با کیهان مادیجهان هوشیارتو کز محنت دیگران بی غمیفرایند حذف برخی اجزای مغآیا گذشته، امروز وآینده مغز انسان برای شادمانی طحساسیت روانی متفاوتتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاولین دارو برای آتاکسی فدر هم تنیدگی کوانتومیچگونه مولکول های دی ان ایاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی می تواند بر احروش های صرفه جویی در ایجااصل علت و تاثیرسلطان جنگل یا صاحب ملکوتواقعیت خلا و وجود و درک مصدای بم با فرکانس پایین، بخش دیگری در وجود انسان هگل زندگیجهانی که نه با یک رخداد و تولید یا دریافت علمقلب و عقلآیا دلفین ها میتوانند بامغز حریص برای خون، کلید تخورشید مصنوعیتاثیر روده بر مغزمواد کوانتومی جدید، ممکناین اندوه چیستدرمان های جدید میگرننگاه مادی غیر علمی استریاضیات یک حس جدید استارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد و تلاش های درمانی سی و سه پل اصفهانواکسن سرطانطبیعت موجی جهانبرای زندگی سالم، یافتن تگامی در درمان بیماریهای جاودانگی مصنوعیتوهم تنهاییقبرستان ها با بوی شجاعتخدایی که ساخته ی ذهن بشر آتش منبع انرژینقش مرکز تنفس سلولی در بیمکانیک کوانتومی بی معنی ایستادن در برابر آزادی بدرمان جدید سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا راه انسان شدن، راه رفتن وهوش مصنوعی از عروسک بازی به کدامین گناه کشته شدندسیستم تعادلی بدنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی برخی توصیه ها برای واکسیوسواس، بیماری استعلم ساختن برج های چرخانپنج اکتشاف شگفت آور در موحقیقت قربانی نزاع بین بی تیک و اختلال حرکتیلیس دگرامفتامین یا ویاسآسانی موفقیتدنیایی پر از سیاهچاله نقش خرچنگ های نعل اسبی درماده ی تاریکابتدایی که در ذهن دانشمندرک و احساساز بحث های کنونی در ویروسنخاع ما تا پایین ستون فقرز گهواره تا گورهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبی نهایت در میان مرزهایاری خدا نزدیک استساختار فراکتال وجود و ذهتراشه ها روی مغزبزرگ شدن تقریبا ناگهانی عادت دادن مغز بر تفکرپیوندی که فراتر از امکانحوادث روزگار از جمله ویرتکامل جریان همیشگی خلقتملاحظات بیهوشی قبل از جرافزایش سرعت پیشرفت علوم دورترین نقطه ی قابل مشاهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهمحدودیت چقدر موثر استابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استدرختان اشعار زمیناز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی بی دودهوش عاطفی بیشتر در زنانبیماری ای شبیه آلزایمر و کلام و زبان، گنجینه ای بسسرگردانیتصویر خورشید یا خود خورشتفاوت مغز انسان و میمون همقالاتپروژه ی ژنوم انسانیمرز بین انسان و حیوان کجاحس چشایی و بویاییتئوری تکامل در پیشگیری و منابع انرژی از نفت و گاز امید نجاتدانشمندان موفق به بازگردچند روش ساده برای موفقیتمرکز حافظه کجاستابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان ذهن و شیمی بدناز تکینگی تا مغز از مغز تزیست شناسی کل در جزء فراکهیچ اندر هیچبیوگرافیکوچ از محیط نامناسبشنا در ابهای گرم جنوب نیاتغییر الگوی رشد مغزی با زتلاش ها برای کشف منابع جدآلزایمرمشاهده گر جدای از شیء مشاحس و ادراک قسمت نوزدهمتاثیر کپسول نوروهرب بر نحس و ادراک قسمت هفتمتاثیر کپسول نوروهرب بر تمنبع هوشیاری کجاست قسمت انتروپی و هوشیاریداروی لیراگلوتیدنوار مغز ترجمه رخدادهای ابزارهای بقای موجود زندههمه چیز در زمان مناسبرمز پیشرفت تواضع است نه طاز تکامل تا مغز، از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت سهستي مادي ای که ما کوچکتربابا زود بیاکامپیوتر سایبورگشگفتی های زنبور عسلجنگ و تصور از جنگتمرکز بر هدففال نیکوآینده با ترس جمع نمیشودمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحس و ادراک قسمت بیستمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان باشداروی ضد چاقینورون هاي مصنوعی می تواناجزایی ناشناخته در شکل گهمراهی میاستنی با برخی سرویای شفافاستفاده از نظریه ی تکامل سفرنامه سفر به بم و جنوب ویتامین بی 12 در درمان دردبحثی در مورد نقش ویتامين کتابخانهشباهت کیهان و مغزجهان های بسیار دیگرتو پیچیده ترین تکنولوژی فراتر از دیوارهای باورآیا پیدایش مغز از روی تصامغز انسان برای شادمانی طخفاش با شیوع همه گیری جدیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاولین دروغدر هم تنیدگی کوانتومی و پچگونه میتوان با قانون جنادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی و کشف زبان هایروش هایی برای جلوگیری از اصل عدم قطعیت از کوانتوم سم زنبور ، کلیدی برای واروالزارتان داروی ضد فشار صرع و درمان های آنبخشیدن دیگران یعنی آرامشگلوله ی ساچمه ایجهانی که از یک منبع، تغذیتولید پاک و فراوان انرژیقلب یا مغزآیا دست مصنوعی به زودی قامغز در تنهایی آسیب میبینخوش قلبی و مهربانیتاثیر روزه داری بر سلامت موجود بی مغزی که می توانداین ایده که ذرات سیاهچالدرمان های جدید در بیماری نگاه محدود و تک جانبه، مشریتوکسیمابارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازسیلی محکم محیط زیست بر انواکسن ضد اعتیادطبیعت بر اساس هماهنگیبرخی ملاحظات در تشنج های گامی در درمان بیماریهای جایی برای یاد گرفتن باقی توهم جداییقدم زدن و حرکت دید را تغیخدایا جز تو که را دارمآثار باستانی تمدن های قدنقش نگاه از پایین یا نگاهمکانیزمهای دفاعی در براباکنون را با همه ی نقص هایدرمان دارویی سرطان رحم بچالش کمبود اندام برای پیراه بی شکستهوش مصنوعی از عروسک بازی به امید روزهای بهترسیستم دفاعی بدن علیه مغز تبدیل سلولهای محافط به سبرخی درمان های Spinal Muscular Atیک پیام منفرد نورون مغزی علایم کمبود ویتامین E را پول و شادیحقیقت آنطور نیست که به نظتیکاگرلور داروی ضد انعقالا اکراه فی الدینآشنا پنداریدنیا، هیچ استنقش داروهاي مختلف معروف ماده ی خالیابتذال با شعار دیندرک کنیم ما همه یکی هستیماز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تمدن بشریزمین در برابر عظمت کیهانهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرژن همه چیز نیستساختار شبکه های مغزی ثابتراشه ی هوش مصنوعی در مغزبزرگترین خطایی که مردم معارضه جدید ویروس کرونا سپیوستگی همه ی اجزای جهانحکمت الهی در پس همه چیزتکامل داروینی هنوز در حاممانتین یا آلزیکسا یا ابافسردگی و اضطراب در بیماديدن با چشم بسته در خواب نقشه های مغزی جدید با جزیمحدودیت های حافظه و حافظابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغدرد و درساز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی در جمع مواردی را برهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری ای شبیه ام اس مولتکلام، در تحولی شگفت آور بسربازان ما محققا غلبه می تصویر در هم تنیدگی کوانتتفاوت ها و تمایزها کلید بتاثیر ویتامین دی بر بیماپروژه ی ژنوم انسانیمرز جدید جستجو و اکتشاف، حس و ادراک (قسمت اول )تئوری جدید، ویران کردن گمنابع انرژی از نفت و گاز امید جدید بر آسیب نخاعیدانشمندان نورون مصنوعی سچندین ماده غذایی که ماننمرکز حافظه کجاستابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهذهن تو همیشه به چیزی اعتقاز تکینگی تا مغز از مغز تزیست شناسی باور حقیقت یا هیچگاه از فشار و شکست نتربیان ژن های اسکیزوفرنی دکوچک شدن مغز از نئاندرتاشناخت و معرفت، و نقش آن دتغییر دیگران یا تغییر خوتلاش های جدید در ALSALS نگاهی کامل بر بیماری وآملودیپین داروی ضد فشار مشاهده آینده از روی مشاهآموزش نوین زبانمشاهدات آمیخته با اشتباهحس و ادراک قسمت هفدهمتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست قسمت انتظار گذر تندباد؟داروی تشنجی درباردارینوار مغز در فراموشی هاابزارهای بقای از نخستین همه چیز در زمان کنونی استرمز بقای جهش ژنتیکیاز تکامل تا مغز، از مغز تزبان جانسوزهستی ما پس از شروعی چگال باد و موجکاهش مرگ و میر ناشی از ابشانس یا نتیجه ی تلاشجنگ داده هاتمرکز بر امروزفاکسیبتآیا فراموشی حتمی استمغز مانند تلفن استحس و ادراک قسمت دهمتاثیر گیاهخواری بر رشد و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان جدید از چه زمانی پاداروی ضد تشنج با قابليت تنورون های ردیاب حافظهاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی نوعی سردرد میگرنیروان سالماستفاده از هوش مصنوعی در سفری به آغاز کیهانویتامین بی هفدهبحثی در مورد نقش کلسیم و کجای مغز مسئول پردازش تجشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان هایی در جهان دیگرتو آرامش و صلحیفرد موفقآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان رو به کوچک تر شخلا، حقیقی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع خواب و رویااولین سلول مصنوعیدر هم تنیدگی کوانتومی و دچگونه مغز ما، موسیقی را پاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی یا حماقت طبیعروش هایی ساده برای کاهش ااصل، روان و نفس استسماگلوتید داروی کاهش دهنواکنش های ناخودآگاه و تقضایعه ی شبکه لومبوساکرالبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگلوئونجهانی در ذهنتولید اندام با چاپ سه بعدقلب دروازه ی ارتباطآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز را از روی امواج بشناسخوش خیالی و خوش بینیتاثیر رژیم گیاه خواری بر موجودات مقهور ژنها هستنداین ابتدای تناقض هاستدرمان های جدید سرطاننگاه کلی نگرریسدیپلام تنها داروی تایارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مسینوریپا داروی ترکیبی ضدواکسن علیه سرطانطعمه ی شبکه های ارتباط اجبرخی مرزهای اخلاق و علوم گاهی لازم است برای فهم و جایی خالی نیستتوهم جدایی و توهم علمقدرت مردمخسته نباشی باباآرامش و دانشنقش نظام غذایی در تکامل مما انسانها چه اندازه نزداکوییفلکسدرمان زخم دیابتی با تکنواز نخستین همانند سازها تچالش دیدگاه های سنتی در برابطه تشنج و اوتیسمهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه بالا بر ستارگان نگاه کسکوت و نیستیتبر را برداربرخی روش های تربیتی کودکیک پیشنهاد خوب برای آسان علایم کمبود ویتامین E را پول و عقیدهحقیقت افرادتیروفیبان موثر در سکته ی لاموژین داروی ضد اوتیسم؟آشنا پنداریدندان ها را مسواک بزنید تنقش درختان در تکاملماده ای ضد التهابیابداع دی ان ای بزرگترین ددرک احساسات و تفکرات دیگاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تصویر از سیاهچالهزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش مصنوعی، اتفاقات و تحبی ذهن و بی روحژن همه چیز نیستسادیسم یا لذت از آزار دادتراشه ی بیولوژِیکبزرگترین درد از درون است عدم توقف تکامل در یک انداپیام های ناشناخته بر مغز حافظه میتواند بزرگترین دتکامل داروینی هنوز در حامن کسی در ناکسی دریافتم افسردگی و ساختار مغزدی متیل فومارات(زادیوا)(نقشه با واقعیت متفاوت اسمخچه فراتر از حفظ تعادلابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گویندرد باسن و پا به دلیل کاهاز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی در سیاهچالههوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری اسپینال ماسکولار کلرال هیدرات برای خوابانسردرد میگرنتصویر زیبا از سلولتفاوت ها را به رسمیت بشناصفحه اصلیپروانه ی آسمانیمرزهای حقیقی یا مرزهای تحس و ادراک (قسمت دوم )تا 20 سال آینده مغز شما به منابع انرژی از نفت و گاز امید درمان کرونا با هماندانشمندان یک فرضیه رادیکچندجهانیابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیذهن خود را مشغول هماهنگیاز تکینگی تا مغز از مغز تزیست، مرز افق رویداد هستهیپرپاراتیروئیدیسمبیان حقیقتکوچکی قلبشناخت حقیقت یا آرزوهای گتغییر دادن ژنها آیا روزی تلاش های جدید در درمان فرفقر داده ها در هوش مصنوعیآمارهای ارائه شده در سطح مطالبه ی حق خودحس و ادراک قسمت هجدهمتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست قسمت اندوه در دنیا استداروی جدید ALSنوار مغز در تشخیص بیماری ابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز، ثبت می شودرمز جهاناز تکامل تا مغز، از مغز تزبان ریشه هایی شناختی اسو هر کس تقوای خدا پیشه کنباد غرور و سر پر از نخوت وکاهش التهاب ناشی از بیماشانس یا تلاشجنبه های موجی واقعیتتمساح حد واسط میان مغز کوفاجعه ی جهل مقدسآیا ممکن است موش کور بی ممغز مادران و کودکان در زمحس و ادراک قسمت دوازدهمتاثیر انتخاب از طرف محیط منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان خطرناکترین موجودداروی ضد تشنج با قابليت تنوروپلاستیسیتی چیستاحیای بینایی نسبی یک بیمهندسه ی پایه ایروبات ها قول میدهنداستفاده از انرژی خلاسقوط درون جاذبه ای خاص، چویتامین دی گنجینه ای بزربحثی در مورد حقیقت فضا و کرونا چه بر سر مغز می آورشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان یکپارچهتو افق رویداد جهان هستیفرد یا اندیشهآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان رو به کوچکتر شدخلا، خالی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمنتظر نمان چیزی نور را بهاوکرلیزوماب داروی جدید شدر هر سوراخی سر نکنچگونه مغز پیش انسان یا همادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشروش جدید تولید برقاصلاح خطا با رفتن بر مسیرسندرم کووید طولانیواکنش به حس جدیدضایعه ی عروقی مخچهبدون پیر فلکگمان میکنی جرمی کوچکی در جهان، تصادفی نیستتولید سلولهای جنسی از سلقلب روباتیکآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز زنان جوانتر از مغز مرخوشبختی چیستتاثیر رژیم گیاه خواری بر موسیقی نواینکه به خاطرخودت زندگی درمان های رایج ام اسنگاه انسان محدود به ادراریشه های مشترک همه ی موجوارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسسیگار عامل افزایش مرگ ومتاثیر رژِیم غذایی بر میگواکسنی با تاثیر دوگانه اظهور امواج مغزی در مغز مصگاهی مغز بزرگ چالش استجاذبهتوهم جسمقدرت و شناخت حقیقتخطا در محاسبات چیزی کاملآرامش و سکوننقش نظریه تکامل در شناساما انسانها چه اندازه نزداکسی توسین و تکامل پیش ادرمان سرگیجه بدون نیاز باز نخستین همانند سازها تچاالش ها در تعیین منبع هورادیوی مغز و تنظیم فرکانهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه بالاتر از ماده بیندیشسکوت، پر از صداتحریک عمقی مغزبرخی سلولهای عصبی در تلایک آلل ژنتیکی که از نئاندعلائم عصبی آلزایمر، با اپوست ساعتی مستقل از مغز دحقیقت اشیاتکنولوژی های جدید و حالتلایو دوم دکتر سید سلمان فآشناپنداری چیستده روش موفقیتنقش ذهن و شناخت در حوادث ماده، چیزی نیستابزار هوش در حال ارتقا ازدرک تصویر و زبان های مخلتاز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جزمان چیستهوش احساسیبی سوادی در قرن 21ژن هوش و ساختارهای حیاتی سازگاری با محیط بین اجزاتربیت کودکان وظیفه ای مهبسیاری از مجرمان، خودشانعدم درکپیدایش زبانحافظه های کاذبتکامل داروینی هنوز در حامن پر از تلخیماقلیت خلاقدین اجبارینقص های سیستمی ایمنیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان دردرد زانو همیشه نیاز به جراز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی زمینی امروز بیش از هوشمندی کیهانبیماری اضطراب عمومیکم کردن کالری روشی سودمنسردرد میگرن در کودکانتصویر زیبای اصفهانتفاوت های بین زن و مرد فقسوالات پزشکیپرواز از نیویورک تا لوس آمزایای شکلات تلخ برای سلحس و ادراک قسمت 67تا بحر یفعل ما یشامنابع انرژی از نفت و گاز امیدوار باش حتی اگر همه چدانشمندان ژنی از مغز انسنه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیذهن سالماز تکینگی تا مغز از مغز تزاویه نگاه ها یکسان نیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیداری و خواب کدام بهتر اکوچکترین چیز یک معجزه اسشناخت درون، شناخت بیرون؛تغییر زودتر اتصالات مغزیتلاش های جدید در درمان سرفلج نخاعی با الکترودهای فلج بل، فلجی ترسناک که آنآن چیزی که ما جریان زمان مطالبی در مورد تشنجحس و ادراک قسمت هشتمتاثیر کتامین در درمان پامنبع هوشیاری کجاست قسمت اندوه دردی را دوا نمیکندداروی جدید s3 در درمان ام نوار مغزی روشی مهم در تشخابعاد و نیازهای تکاملیهمه ی سردردها بی خطر نیسترمز جهان خاصیت فراکتالاز تکامل تا مغز، از مغز تزبان شناسی مدرن در سطح سلوفور و فراوانیبار مغز بر دو استخوانکاهش حافظه هرچند فرایندیشاهکار قرنجنسیت و تفاوت های بیناییتنفس هوازی و میتوکندریفاصله ها در مکانیک کوانتآیا ما کالا هستیممغز چون ابزار هوش است دلیحس و ادراک قسمت سومتاثیر احتمالی عصاره تغلیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان عامل توقف رشد مغزداروی ضد تشنج توپیراماتنوروز یا روز پایانیاحساس گذر سریعتر زمانهندسه ی رایج کیهانروبات های ریز در درمان بیاستفاده از سلول های بنیاسلول های مغزی عامل پارکیویروس مصنوعیبحثی در مورد عملکرد لوب فکریستال هاشجاعت و ترسجهان یکپارچهتو انسانی و انسان، شایستفرد حساس از نظر عاطفی و بآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز ایندگان چگونه استخلاصه ای از مطالب همایش متاثیر درجه حرارت بر عملکمنتظر زمان ایده آل نشوايندگان چگونه خواهند دیددر والنتاین کتاب بدید همچگونه هموساپينس بر زمین ادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی گوگل به کمک تشروش صحبت کردن در حال تکاماصول انجام برخی نرمش ها دسندرم گیلن باره به دنبال واکسن های شرکت فایزر آمرضایعات در عصب زیر زبانیبدون بار گذشتهگنجینه ای به نام ویتامین جهش های ژنتیکی مفید در ساتولترودینقلب را نشکنآیا راهی برای رفع کم آبی مغزهای کوچک بی احساستاثیر رژیم گیاه خواری بر موسیقی هنر مایع استاینکه خانواده ات سالم بادرمان های علامتی در ام اسنگاه از بیرون مجموعهریشه های مشترک حیاتارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا در ازای بیماریسیاهچاله هاتاثیر سلامت دستگاه گوارشوابستگی یعنی قلادهظرف باید پر شود چه با چرک گاهی جهت را عوض کنجاذبه و نقش آن در شکلگیریتوهمات و شناخت حقیقتقدرت کنترل خودخطا در محاسبات چیزی کاملآرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش هورمون های تیروئید دما اکنون میدانیم فضا خالاکسکاربازپین در درمان تشدرمان سرگیجه بدون نیاز باز نخستین همانند سازها تنابینایی در نتیجه ی گوشی راز تغییرهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه جای محکوم کردن دیگران سکته مغزیتحریک عمقی مغز در آلزایمبرخی سيناپسها طی تکامل و یک جهش ممکن است ذهن انسانعلت خواب آلودگی بعد از خوپوشاندن خود از نورحقیقت تنها چیزی است که شاتکنولوژی و پیشرفتلبخند بزن شاید صبح فردا زآشتی بهتر استدهن، بزرگترین سرمایهنقش روی و منیزیم در سلامتماده، چیزی بیش از یک خلا ابزار بقا از نخستین هماندرک حقیقت نردبان و مسیری از تکینگی تا مغز و از مغز نرمش های مفید برای درد زازمان و مکان، ابعاد کیهان هوش احساسیبی شرمیژن یا نقشه توسعه مغز و نقستم با شعار قانون بدترین ترجمه ای ابتدایی از اسرابسیاری از بیماری های جدیعدالت برای من یا برای همهپیر شدن حتمی نیستحافظه و اطلاعات در کجاست تکامل داروینی هنوز در حامن بی من، بهتر یاد میگیرماقیانوس نادانیدین، اجباری نیستنقص در تشخیص هیجانات عاممخچه ابزاري که وظیفه آن فابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبدردهای سال گذشته فراموش از تکینگی تا مغز از مغز تزندگی زودگذرهوشیاری و وجودبیماری بیش فعالیکمالگرایی دشمن پیشرفتسردرد میگرنی در کودکانتصویربرداری فضاپیمای آمتفاوت های تکاملی در مغز وپیامهای کاربرانپروتئین های ساده ی ابتدامسمومیت دانش آموزان بی گحس و ادراک قسمت 74تاول کف پا و حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز امیدواریدانشمندان پاسخ کوانتومی نه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیذهت را روی چیزهای مفید متاز تکینگی تا مغز از مغز تزاوسکا درمان گوشرهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیست تمرین ساده برای جلوکووید نوزده و خطر بیماری شناسایی تاریخچه ی تکاملیتغییر عمودی سر انسان از پتلاش های جدید شرکت نورالتغییرات منطقه بویایی مغزتلاش هایی در بیماران قطع فلج خوابآنچه ناشناخته است باید شمطالعه ای بیان میکند اهدحس و ادراک قسمت هشتاد و نتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت اندوهگین نباش اگر درب یا داروی جدید لنفوم و لوکمینوار مغز، مفید و بی خطرابعاد اضافه ی کیهانهمه جا خیر بکاررنگ کردن، حقیقت نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تزبان شناسی نوین نیازمند وقاحت و تمسخر دیگرانبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش دوپامین عامل بیماریشاهکار شش گوشجنسیت و تفاوت های بیناییتنفس هوازی و میتوکندریفاصله ی همیشگی تصویر سازآیا ما تنها موجودات زنده مغز چگونه صداها را فیلتر حس و ادراک قسمت سی و هشتمتاثیر ترکیبات استاتین (سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسانیت در هم تنیده و متصداروی ضد جنون در درمان تینورالژیاحساسات کاذبهندسه بنیادینروبات کیاناستفاده از سلول های بنیاسلول های بنیادیویروس های باستانی، مغز مبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولشرکت نورالینک ویدیویی ازجهان کنونی و مغز بزرگتریتو با همه چیز در پیوندیفردا را نمیدانیمآیا احتمال دارد رویا از آمغز ابزار بقای برتر مادیخلاصه ای از درمان های جدیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنحنی که ارتباط بین معرفايا اراده آزاد توهم است یدر یک فراکتال هر نقطه مرکچگونه هوشیاری خود را توسادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی الفاگوروشهای نو در درمان دیسک باصول توسعه ی یک ذهن کاملسندرم پیریفورمیسواکسن کووید 19 چیزهایی که ضرورت زدودن افکاربدون زمان، ماده ای وجود نگوهر با نظر دیگران سنگ نمجهش های ژنتیکی غیر تصادفتومورها و التهاب مغزی عاقوی تر باشآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز، فقط گیرندهتاثیر رژیم گیاهخواری بر میهمانهای ناخوانده عامل اینترنت بدون فیلتر ماهوادرمان ژنتیکی برای نوآورینگاه از دور و نگاه از نزدرژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقای حقیقی در دور ماندن اسیاهچاله های فضایی منابعتاثیر عصاره تغلیظ شده گیبرخی نکات از گاید لاین پرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغعقل مجادله گرگذر زمان کاملا وابسته به جبران از دست رفته هاتوکل بر خداقدرت انسان در نگاه به ابعخطای ادراک کارماآزمون تجربی، راهی برای رنقش هورمون زنانه استروژنما از اینجا نخواهیم رفتاگر فقط مردم میفهمیدند کدرمان سرگیجه بدون دارواز نخستین همانند سازها تناتوانی از درمان برخی ویراست دستی و چپ دستیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خوبی های دیگران فکرکنسال سیزده ماههتداوم مهم است نه سرعتبرداشت مغز ما از گذر زمانیک رژیم غذایی جدید، می توعماد الدین نسیمی قربانی پیموزایدحقیقت خواب و رویاتکنولوژی جدید که سلول هالحظات خوش با کودکانآغاز فرایند دانستندو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقش روزه داری در سالم و جماست مالیابزار بقا از نخستین هماندرک دیگراناز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهزمان و گذر آن سریع استهوش در طبیعتبی عدالتی در توزیع واکسن ژن ضد آلزایمرستم، بی پاسخ نیستترس و آرمان هابسیاری از بیماری های جدیعسل طبیعی موثر در کنترل بپیشینیان انسان از هفت میحافظه و اطلاعات در کجاست تکامل زبانمننژیتالکترومغناطیس شنوایی و هدیوار همه اش توهم بودنقطه ی رسیدن به قلهمخچه تاثیر گذار بر حافظهابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتدردی که سالهاست درمان نشاز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی سلول در بدن، جدای اهوشیاری و افسردگیبیماری تی تی پیکمردردسردرد و علتهای آنتصور از زمان و مکانتفاوت های زبانی سرمنشا تسایتهای دیگرپروتز چشممسمومیت دانش آموزان، قماحس و ادراک قسمت 75تابوهای ذهنیمنابع انرژی از نفت و گاز امیدواری و مغزدانشمندان اولین سلول مصننه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاز تکینگی تا مغز- از مغز زبان فرایند تکاملی برای هدف یکسان و مسیرهای مختلبیش از نیمی از موارد انتقکودک هشت ساله لازم است آدشناسایی سلول های ایمنی اکودک ایرانی که هوش او از شواهدی از نوع جدیدی از حاتغییرات مغز پس از 40 سالگیتلاشی برای درمان قطع نخافلج خواب چیستآنچه واقعیت تصور میکنیم معماری، هندسه ی قابل مشاحس و ادراک قسمت هشتاد و شتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت اندام حسی، درک از بخش هایداروی جدید میاستنی گراوینوار مغز، مفید و بی خطرابعاد بالاترهمیشه چشمی مراقب و نگهبارنگین کماناز تکامل تا مغز، از مغز تزبان، نشان دهنده ی سخنگو وقت نهيب هاي غير علمي گذشبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش سن بیولوژیکی، تنها شاید گوشی و چشمی، آماده شجهل مقدستنفس بدون اکسیژنفتون های زیستیآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز ناتوان از توجیه پیداحس و ادراک قسمت سی و ششمتاثیر تغذیه بر سلامت روامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسانیت در برابر دیگراندارویی خلط آورنوسانات کوانتومی منبع مااخلاق و علوم اعصابهندسه در پایه ی همه ی واکروح و آب حیاتاستفاده از سلول های بنیاسلول های بنیادی منابع و اویرایش DNA جنین انسان، بربحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)شربت ضد خلطجهان کاملی در اطراف ما پرتو با باورهایت کنترل میشفرزندان زمان خودآیا احتمال دارد رویا از آمغز ابزار برتر بقاخم شدن فضا-زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکمنشأ اطلاعات و آموخته ها ايا اراده آزاد توهم است یدر کمتر از چند ماه سوش جدچگونه واکسن کرونا را توزادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی از عروسک های بروشهای شناسایی قدرت شنوااصول سلامت کمرسندرم پیریفورمیسواکسن کرونا و گشودن پنجرضرب المثل یونانیبرنامه و ساختار پیچیده مگویید نوزده و ایمنی ساکتجهش های بیماری زا، معمولتومورهای نخاعیقیچی ژنتیکیخوشبختی دور از رنج های مآگاهی فراتر از آگاهیمغزتان را در جوانی سیم کشمیوتونیک دیستروفیایندرالدرمان پوکی استخواننگاه از درون قفس یا بیرونرژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی بلندی در ذهن ما درک بلندیسیاهچاله ها، دارای پرتو تاریک ترین بخش شببرخی نرمش ها برای زانووبینار اساتید نورولوژی دعقل سالمگذشته را دفن کنجدا کردن ناخالصی هاتوپیراماتقدرت ذهنخطای حسآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش ویتامین K در ترمیم اسما اشیا را آنطور که هستنداگر میدانی مصیبت بزرگتر درمان سرطان با امواج صوتاز نشانه ها و آثار درک شدناتوانی در شناسایی چهره رجزخوانی هایی که امروز بهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خودت مغرور نشوسانسور از روی قصد بسیاری تداخل مرزها و صفات با بینبررسي علل احتمالي تغيير یکی از علل محدودیت مغز امعوامل موثر در پیدایش زباپیموزایدحقیقت در علم، هرگز نهایی تکنولوژی جدید که سلول هالرزش ناشی از اسیب به عصبآغاز فصل سرما و دوباره تکدو بیماری روانی خود بزرگ نقش رژیم غذایی بر رشد و اماست مالی با هوش انسانیابزار بقا از نخستین هماندرک درست از خود و هوشیاریاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردردزمان و صبرهوش عاطفی قسمت 11بیمار 101 ساله، مبتلا به سژنها نقشه ایجاد ابزار هوستون فقرات انسان دو پا جلتسلیم شدن از نورون شروع مبشکه ای که ته نداره پر نمعشق درونی به یگانگی خلقتپیشرفت های جدید علوم اعصمرکز خنده در کجای مغز استحافظه و اطلاعات در کجاستتکامل زبانمنابع انرژي پاک سرچشمه حالکتروتاکسی(گرایش و حرکدیوار، از ابتدا توهم بودنقطه ای بود و دگر هیچ نبومدل همه جانبه نگر ژنرالیابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً درس گرفتن از شکست هااز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی، مدیریت انرژیهوشیاری کوانتومیبیماری دویککمردرد ناشی از تنگی کاناسردرد به دلیل مصرف زیاد متصادف یا قوانین ناشناختهتفاوت ایستایی و تکاپوپروتز عصبی برای تکلممسیر دشوار تکامل و ارتقاحس و ادراک قسمت 78تاثیر فکر بر سلامتمنابع انرژی از نفت و گاز امیدی به این سوی قبر نیستدانشمندان تغییر میدان مغنه جنگ و نه خونریزیابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانذره ی معین یا ابری از الکاز تکینگی تا مغز- از مغز زبان متغیرهدف یکسان، در مسیرهای متبیشتر کمردردها نیازی به با هوش مصنوعی خودکار روبکودکان میتوانند ناقل بی شواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییرات آب و هوایی که به تلاشی تازه برای گشودن معفلج دوطرفه عصب 6 چشمآنچه حس می کنیم، نتیجه ی معنی روزهحس و ادراک قسمت پنجمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت انرژی بی پایان در درون هرداروی جدید آلزایمرنوار مغز، ترجمه ی فعالیت اتفاق و تصادفهمیشه اطمینان تو بر خدا برهبر حقیقیاز خود رها شوزبان، وسیله شناسایی محیطوقتی فهمیدی خطا کردی برگبارداری بدون رحمکایروپاکتیک چیستشاید درست نباشدجهان فراکتالتنها مانع در زندگی موارد فروتنی معرفتیآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز و قلب در جنین موش مصنحس و ادراک قسمت سیزدهمتاثیر حرکات چشم بر امواج منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان، گونه ای پر از تضاددارویی ضد بیش فعالی سیستنوشیدن چای برای مغز مفید اخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه زبانِ زمان استروح در جهانی دیگر استاستفاده از سلول های بنیاسلول های بدن تو پیر نیستنویشن پروبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)شش مرحله تکامل چشمجهان پیوستهتو باید نیکان را به دست بفرضیه ای جدید توضیح میدهآیا برای تولید مثل همیشه مغز از بسیاری حقایق می گرخونریزی مغز در سندرم کووتاثیر درجه حرارت بر عملکمنشاء کوانتومی هوشیاری اای نعمت من در زندگیمدر آرزوهایت مداومت داشتهچگونه آن شکری که می خوریمارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی از عروسک های باضطراب و ترسسندرم پس از ضربه به سرواکسن کرونا از حقیقت تاتضررهای مصرف شکر و قند بر برنامه ی مسلط ژنها در اختگوش دادن بهتر از حرف زدنجهش تمدنی عجیب و شگفت انستومورهای ستون فقراتقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصخانه ی تاریکآپومورفین در پارکینسونمغزتان را در جوانی سیمکشمیگرن و پروتئین مرتبط با ایا کوچک شدن مغزانسان الدرمان پوکی استخواننگاه از درون مجموعه با نگرژیم ضد التهابیارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی بلوغ چیستسیاهچاله و تکینگی ابتدایتاریکی من و تو و گرد و غبابرخی نرمش های گردنوجود قبل از ناظر هوشمندعقلانیت بدون تغییرگریه ی ابر، رمز طراوت باغجدایی خطای حسی استتوانایی مغز و دیگر اجزای قدرت عشقخطر آلودگی هواآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش ژنتیک در درمان اختلاما به جهان های متفاوت خوداگر نیروی مغناطیس نباشد درمانهای بیماری پارکینساز نظر علم اعصاب یا نرووسنادیدنی ها واقعی هستندرحم مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه دنبال رستگاری باشسانسور بر بسیاری از حقایترقی واقعی یا شعار ترقیبررسی مغز با امواج مادون یافته های نوین علوم پرده عوامل ایجاد لغت انسانی و پیچیدگی های مغزمگسحقیقت راستین انسان علم بتکینگیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوآغاز مبهم آفرینشدو بار در هفته ماهی مصرف نقش رژیم غذایی در رشد و اماشین دانشابزار بقا از نخستین هماندرک عمیق در حیواناتاز تکینگی تا مغز از مغز تزمان واقعیت است یا توهمهوش عاطفی قسمت نهمبیمار مرکز تنفس سلولیژنها ، مغز و ارادهستارگانی قبل از آغاز کیهتست آر ان اس دز میاستنی گبشریت از یک پدر و مادر نیعشق، شلوغ کردن نیستپیشرفت در عقل است یا ظواهمرگ چیستحافظه ی هوش مصنوعیتکامل زبان انسان از پیشیمنابع انرژی از نفت و گاز الکترودهای کاشتنیدید تو همیشه محدود به مقدنقطه بی بازگشتمدل هولوگرافیک ژنرالیزهابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آدست و پا زدن در سایه؟از تکینگی تا مغز از مغز تزندان ذهنیهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری دیستروفی میوتونیکمردرد و علل آنسردرد تنشنتضادهای علمیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپرورش مغز مینیاتوری انسامسئول صیانت از عقیده کیسحس و ادراک قسمت 82تاثیر مشاهده بر واقعیت بمنابع بی نهایت انرژی در دامیدی تازه در درمان سرطادانشمندان روش هاي جدیدی چه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز- از مغزتزبان مشترک ژنتیکی موجوداهدف از تکامل مغزهدف از خلقت رسیدن به ابزابا هر چیزی که نفس می کشد مکودکان خود را مشابه خود تشیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییرات تکاملی سر انسان تلاشی جدید در درمان ام اسفن آوری های جدید علیه شناآنها نمیخواهند دیگران رامعادله ها فقط بخش خسته کنحس و ادراک قسمت پنجاهتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت انرژی تاریکداروی جدید ای ال اسنوار عصب و عضلهاتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه به آنچه داری، خوشنروی و منیزیم در تقویت استاز درخواست ها جدا شوزدودن نقص از هوش مصنوعیوقتی پر از گل شدی خودت را بازگشایی مجدد مطب دکتر سکار با یگانگی و یکپارچگیشایسته نیست در جیب خود قرجهان قابل مشاهده بخش کوچتنها در برابر جهانفروتنی و غرورآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز و اخلاقحس و ادراک قسمت ششمتاثیر دوپامین و سروتونینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانعطاف پذیری مکانیسمی علداستانها و مفاهیمی اشتبانوعی سکته مغزی ، وحشتناک اختلاف خانوادگی را حل کنهندسه، نمایشی از حقیقتروح رهاییاستیفن هاوکینگ در مورد هسلول بنیادی و ای ال اسواقعیت فیزیکی، تابعی از بحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسم عصبی خوانش پششمین کنگره بین المللی سجهان پیوستهتو تغییر و تحولیفساد اقتصادی سیتماتیک درآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز به تنهایی برای فرهنگ خواندن ، یکی از شستشو دهنتاثیر درجه حرارت بر عملکمهمان ناخواندهای همه ی وجود مندر آسمان هدیه های نادیدنچگونه انتظارات بر ادراک ارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاع رسانی اینترنتیسندرم جدایی مغزواکسن کرونا ساخته شده توضررهای شکر بر سلامت مغزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گوشه بیماری اتوزومال رسسجهشهای مفید و ذکاوتی که دتوهم فضای خالیقانون مندی نقشه ژنتیکی مخانواده پایدارآب زندگی است قسمت چهارممغط یک گیرنده استمیگرن سردردی ژنتیکی که بایا این جمله درست است کسیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلنگاه حقیقی نگاه به درون ارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی بلعیدن ستاره توسط سیاهچاسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتاریکی و نوربرخی یونها و مولکول های موراپامیل در بارداریعقیده ی بی عملگربه شرودینگر و تاثیر مشجریان انرژی در سیستم های توازن مهمتر از فعالیت زیقضاوت ممنوعخطرات هوش مصنوعیآزادی عقیده، آرمانی که تنقش گرمایش آب و هوا در همما با کمک مغز خود مختاريماگر نعمت فراموشی نبود بسدرماندگی به دلیل عادت کراز نظر علم اعصاب اراده آزنادانی در قرن بیست و یکم،رحم مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زودی شبکه مغزی به جای ساهچاله ها تبخیر نمیشودتروس جریان انرژیبررسی و اپروچ جدید بر بیمیاد گرفتن مداومعواملی که برای ظهور لغت اپیچیدگی های مغزی در درک زحقیقت غیر فیزیکیتکامل فردی یا اجتماعیلزوم سازگاری قانون مجازاإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدو برابر شدن خطر مرگ و مینقش زنجبیل در جلوگیری از مبانی ذهنی سیاه و سفیدابزار بقا از نخستین هماندرگیری قلب در بیماری ویراز تکینگی تا مغز از مغز تزمان پلانکهوش عاطفی قسمت هفتمبیماری لبر و نابینایی آنژنهای مشترک بین انسان و وسخن نیکو مانند درخت نیکوتشنچ پانایوتوپولوس تشنج بعد پنجمعصب حقوق نورولووپیشرفت ذهن در خلاقیت استمرگ و میر پنهانحافظه انسان و حافظه ی هوشتکامل ساختار رگهای مغزی منابع انرژی از نفت و گاز الگو نداشتیمدیدن خدا در همه چیزنمیتوان با بیرون انداختنمدل هولوگرافیک تعمیم یافابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آدست کردن در گوشاز تکینگی تا مغز از مغز تزونیسومایدهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری سلیاککمردرد با پوشیدن کفش مناسردرد سکه ایتظاهر خوابیده ی مادهتفاوتهای جنسیتی راهی براپرکاری تیروئیدمسئولیت جدیدحس و ادراک قسمت 87تاثیر نگاه ناظر هوشیار بمنابع جدید انرژیامگا سه عامل مهم سلامتدانشمندان روشی برای تبدینه عدم مطلق بلکه عدم با قابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز، از مغز زبان چهار حرفی حیات زمینهر چیز با هر چیز دیگر در تبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان را برای راه آماده شکل های متفاوت پروتئین هتغذیه بر ژنها تاثیر داردتمایل زیاد به خوردن بستنفناوری هوش مصنوعی نحوه خآنژیوگرافی از مغزمعجزه های هر روزهحس و ادراک قسمت پنجاه و یتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت انرژی تاریک که ما نمی توداروی جدید برای میاستنی نوار عصب و عضلهاتوسوکسیمایدهمیشه داناتر از ما وجود درویا و واقعیتاز روده تا مغزسفر فقط مادی نیستوقتی تو از یاد گرفتن باز بازگشت از آثار به سوی خداکارهای کوچک، بی ارزش نیسشادی، پاداش انجام وظیفهجهان موازی و حجاب هاتنهاییفرگشت و تکامل تصادفی محض آیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز و اخلاقحس و ادراک قسمت شصت و هشتتاثیر دپاکین بر بیماری ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسماهرام مصر از شگفتی های جهدخالت در ساختار ژنهانیکولا تسلااختلال خواب فرد را مستعد هنر فراموشیروزه داری متناوب، مغز را استیفن هاوکینگ در تفسیر سلول عصبی شاهکار انطباق واقعیت چند سویهبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسمی پیچیده در بصبور باشجهان پر از چیزهای اسرار آتو جهانی هستی که خودش را فشار و قدرتآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز بیش از آنچه تصور میشوخواب سالم عامل سلامتیتاثیر درجه حرارت بر عملکمهندسی ژنتیک در حال تلاش ای آنکه نامش درمان و یادشدر آستانه ی موج پنجم کوویچگونه به سطح بالایی از هوروشی برای بهبود هوش عاطفارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعات حسی ما از جهان، چسندرم دزدی ساب کلاوینواکسن آلزایمرضعیف و قویبرین نت به جای اینترنتگوشت خواری یا گیاه خواریجهشهای مفید و ذکاوتی که دتوهم فضای خالی یا توهم فضقانون گذاری و تکاملخار و گلآب زندگی است قسمت هفتمنفرت، اسیب به خود استمیگرن شدید قابل درمان اسایا ابزار هوشمندی یا مغز درمان تومورهای مغزی با انگاه دوبارهرژیم غذایی ضد التهابیارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی بنی عباس، ننگی بر تاریخسیاهچاله ی تولید کنندهتاریکی خواهد ترسیدبرخی اثرات مضر ویتامین دورزش هوازی مرتب خیلی به قعلم و ادراک فقط مشاهده ی گزیده ای از وبینار یا کنفجریان انرژی در سیستم های توسعه هوش مصنوعی قادر اسقطار پیشرفتدفاع از پیامبرآزار دیگری، آزار خود استنقش پیش زمینه ها و اراده ما بخشی از این جهان مرتبطاگر نعمت فراموشی نبود بسدرها بسته نیستاز نظر علم اعصاب اراده آزنازوکلسینرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه زیر پای خود نگاه نکن بسایه ی هوشیاریتری فلوپرازینبررسی ژنها در تشخیص بیمایاد بگیر فراموش کنیعوارض ازدواج و بچه دار شدپیوند قلب خوک، به فرد دچاحقیقت غیر قابل شناختتکامل مادی تا ابزار هوشملزوم سازگاری قانون مجازاافت فشار خون ناگهانی در ودو برابر شدن خطر مرگ و مینقش زبان در سلطه و قدرت امباحث مهم حس و ادراکابزار بقا از نخستین هماننرمشهای مهم برای تقویت عدرگیری مغز در بیماری کویاز تکینگی تا مغز از مغز تزمان به چه دلیل ایجاد میشهوش عاطفی قسمت یازدهبیماری های میتوکندریژنهای هوش ، کدامندسخن و سکوتتشنج چیستبعد از کروناعصب سیاتیکپیشرفتی مستقل از ابزار همرگ و میر بسیار بالای ناشحباب های کیهانی تو در توتکامل شناخت انسان با کشفمنابع انرژی از نفت و گاز الگو و عادت را بشکن و در ادیدگاه نارسای دوگانه ی منمیتوان بر سیاه سیاه نوشمدل های ریز مغز مینی برینابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پدست آسماناز تکینگی تا مغز از مغز تزونا به وسیله ویروس ابله هیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری ضعف عضلات نزدیک بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسردرد عروقی میگرنتظاهری از ماده است که بیدتقلید مرحله ای نسبتا پیشپرتوهای صادر شده از سیاهمسئولیت در برابر محیط زیحس و ادراک قسمت چهلتاثیر نگاه و مشاهده ناظر مناطق خاص زبان در مغزامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدانش، قفل ذهن را باز میکننهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز، از مغز زبان نیاز تکاملی استزبان و کلمه حتی برای کسانهر جا که جات میشه، جات نیبا تعمق در اسرار ابدیت و کوری گذرای ناشی از موبایشکل پنجم مادهثبت و دستکار ی حافظهتمایز یا کشف یگانگیفیلمی بسیار جالب از تغییآنان که در قله اند هرگز خمعجزه ی چشمحس و ادراک قسمت پنجاه و دتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت53انرژی خلا ممکن استداروی جدید برای کاهش وزننوار عصب و عضلهاتصال مغز و کامپیوترهمیشه راهی هسترویا و کابوساز سایه بگذرسفر نامه سفر به بم و جنوب وقتی ریشه ها عمیقند از چیبازگشت به ریشه های تکاملکاربرد روباتهای ريزنانوشب سیاه سحر شودجهان ما میتواند به اندازتنهایی رمز نوآوری استفراموش کارها باهوش تر هسآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز و سیر تکامل ان دلیلی حس و ادراک قسمت شصت و دوتاثیر داروهای ضد التهاب منبع هوشیاری کجاست؟(قسماولویت بندی ها کجاستدر میان تاریکی و روشنایینیاز به آموزش مجازی دیجیاختلال در شناسایی حروف و هنر حفظ گرهروزه داری و التهاب زیانباستخوان های کشف شده، ممکسلول عصبی، در محل خاص خودواقعیت چیستبحثی درباره احساسات متفاکشف ارتباط جدیدی از ارتبجهان پر از چیزهای جادویی تو جدای از کیهان نیستیفضا و ذهن بازآیا جنین انسان، هوشمندی مغز برای فراموشی بیشتر کخواب سالم عامل سلامتی و یتاثیر درجه حرارت بر عملکمهندسی بدنایمپلانت مغزیدر درمان بیماری مولتیپل چگونه باغبانی باعث کاهش روشی جدید در درمان قطع نخارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مسندرم سردرد به دلیل افت فواکسن ایرانی کرونا تولیدطلوع و حقیقتبرای یک زندگی معمولیگیلگمش باستانی کیستجوانان وطنتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)قانون جنگلخارق العاده و استثنایی بآب زندگی است قسمت اولنقاشی هایی با بوی گذشته یمیدان مغناطيسي زمین بشر ایا بیماری ام اس (مولتیپدرمان تشنجنگاهی بر قدرت بینایی درارژیم غذایی ضد دردارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی به قفس های سیاهت ننازسیاره ی ابلهانتاریخ همه چیز را ثبت کردهبرخی اختلالات عصبی مثانهورزش هوازی ، بهترین تمریعلم و روحگزارش یک مورد جالب لخته وجریان انرژی در سیستم های توسعه برخی شغل ها با هوش لمس کوانتومیدفاع در برابر تغییر ساختآسيب میکروواسکولاریا آسنقش آتش در رسیدن انسان بهما تحت کنترل ژنها هستیم یاگر با مطالعه فیزیک کواندرهای اسرارآمیز و پوشیدهاز واقعیت امروز تا حقیقتنباید صبر کرد آتش را بعد رساناها و ابر رساناها و عهوش مصنوعی به شناسایی کابه سیاهی عادت نکنیمسایه را اصالت دادن، جز فرتری فلوپرازینبررسی بیماری التهابی رودعید نوروز مبارکپیوند مغز و سر و چالشهای حقیقت، آن چیزی نیست که جلتکامل مداوملزوم عدم وابستگی به گوگل افت هوشیاری به دنبال کاهدو داروی جدید برای میاستنقش زبان در سلطه و قدرت امبتکران خودشکوفاابزار بقا از نخستین همانچرا ماشین باید نتایج را پدرگیری مغز در بیماران مباز تکینگی تا مغز از مغز تزمان شگفت انگیزهوش عاطفی قسمت پنجمبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای حاکم بر انسان و انسسخن پاک و ثابتتشنج و حرکات شبه تشنجی قابعد از کروناعضلانی که طی سخن گفتن چقدپپوگستمرگ و سوال از قاتلحباب هایی تو در توتکامل، نتیجه ی برنامه ریمنابع انرژی از نفت و گاز الگوی بنیادین و هوشیاریدژا وو یا اشنا پندارینمای موفقیتمدیون خود ناموجودابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو دست بالای دستاز تکینگی تا مغز از مغز تزیان غذاهای پرچربهیچ چیز همیشگی نیستبیماریهای تحلیل عضلانی اکنگره بین المللی سردرد دسرطان کمیت گراییتعویض دارو در تشنجتقلید از روی طبیعتپرتوزایی از جسم سیاهمستند جهان متصلحس و ادراک قسمت چهل و هفتتاثیر نگاه انسان بر رفتامناطق خاصی از مغز در جستجانفجار و توقف تکاملی نشادانش، یک انسان را ناسازگنهایت در بی نهایتابزار بقای موجود زنده از نعناعرفتار مانند بردهاز تکینگی تا مغز، از مغز از تکینگی تا مغز، از مغز زبان و بیان نتیجه ساختماهر حرکت خمیده می شود و هر با خدا باشکی غایب شدی تا نیازمند دلشکرگزار هر چیزی باش که داثبت امواج الکتریکی در عصتمدن قدیمی ای در جنوب ایرفیروز نادریآنزیم تولید انرژی در سلومعجزه ی علمحس و ادراک قسمت پنجاه و ستاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمانسولینداروی جدید برای ای ال اسنوار عصب و عضله مهم در تشاثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه عسل با موم بخوریمرویا و خبر از آیندهاز علم جز اندکی به شما داسفر به مریخ در 39 روزویتنام نوعی کرونا ویروس بازخورد یا فیدبککاربرد روباتهای ريز، در شبیه سازی میلیون ها جهان جهان مادی، تجلی فضا در ذهتنبیه چقدر موثر استفراموشی همیشه هم بد نیستآیا هوش سریعی که بدون احسمغز کوانتومیحس و ادراک قسمت شصت و ششتاثیر داروی ضد تشنج سدیم منبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین قدم شناخت نقص های خدر مانهای کمر دردچیز جدید را بپذیراختلال در شناسایی حروف و هنر رها شدن از وابستگیروزه داری و بیمار ی ام اس استروژن مانند سپر زنان دسلولهای ایمنی القا کنندهواقعیت چیستبحثی درباره احساساتی غیرکشف جمجمه ای درکوه ایرهوجهان دارای برنامهتو دی ان ای خاص ميتوکندريفضای قلب منبع نبوغ استآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خواب عامل دسته بندی و حفطتاثیر درجه حرارت بر عملکمهربانی، شرط موفقیتایمپلانت مغزی و کنترل دو در سال حدود 7 میلیون نفر چگونه تکامل مغزهای کنونیروشی جدید در درمان نابینارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مسوپاپ ها یا ترانزیستورهاواکسن اسپایکوژنطلای سیاهبرای پیش بینی آینده مغز دگیاه بی عقل به سوی نور میجوانان وطنتوهم چیستقانون جنگلخبر مهم تلسکوپ هابلآب زندگی است قسمت دومچقدر به چشم اعتماد کنیممیدان های مغناطیسی قابل ایا بدون زبان میتوانیم تدرمان جدید ALSنگاهی بر توانایی اجزاي براه فراری نیستارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی به مغز خزندگان خودت اجازسیاره ابلهانتاریخ، اصیل نیست و ساخته برخی اصول سلامت کمرورزش و میگرنعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهگشایش دروازه جدیدی از طرجراحی گردن همیشه برای دیتوصیه های سازمان بهداشت لووفلوکساسیندقیق ترین تصاویر از مغز اآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش انتخاب از طرف محیط، نمانند آب باشاگر تلاش انسان امروز برادرون قفس یا بیرون از آناز کجا آمده ام و به کجا مینبرو و انرژی مداومرستگاری محدود به یک راه نهوش مصنوعی تعاملیبه سخن توجه کن نه گویندهساخت سلول عصبی حتی پس از ترک امروزبررسی سیستم تعادلی بدن اعامل کلیدی در کنترل کارآپیوند اندام از حیوانات بحقایق ممکن و غیر ممکنتکامل چشممقاومت به عوارض فشار خون افتخار انساندو سوی واقعیتنقش سجده بر عملکرد مغزمتواضع باشابزار بقا از نخستین همانچرا مردم با زندگی میجنگندرگیری مغزی در سندرم کوواز تکینگی تا مغز از مغز تزنان باهوش ترهوش عاطفی قسمت اولبیماری وسواسکفش و کتابسختی ها رفتنی استتشنج عدم توازن بین نورون بعد از کرونا دلخوشی بیهوغم بی پایانپایان، یک آغاز استمرگ انتقال است یا نابود شحد و مرزها توهم ذهن ماستتکثیر سلول در برابر توقف منابع انرژی از نفت و گاز الگوبرداری از طبیعتدژاوو یا آشناپندارینمایش تک نفرهمدیریت اینترنت بر جنگابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پدستورالعمل مرکز کنترل بیاز تکینگی تا مغز از مغز تزیباترین چیز در پیر شدنهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری، رساله ای برای سلکنگره بین المللی سردرد دسرعت فکر کردن چگونه استتعامل انسان و هوش مصنوعیتقلید از طبیعتپرسش و چستجو همیشه باقی امشکل از کجاستحس و ادراک قسمت چهل و هشتتاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست قسمت انقراض را انتخاب نکنیددائما بخواننهادینه سازی فرهنگ اختلاابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو رفتار وابسته به شکلهفت سین یادگاری از میراث رفتار اجتماعی انسان، حاصاز تکینگی تا مغز، از مغز زبان و بیان، در سایه پیشرهرچیز با یک تاب تبدیل به با طبیعت بازی نکنکیهان خود را طراحی میکندشکست حتمیجلو رفتن یا عقبگردتمدن پیشرفته ی پیشینیانفیزیک مولکولها و ذرات در آواز خواندن در قفس، نشانمعجزه ی علم در کنترل کرونحس و ادراک قسمت پنجاه و شتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسولین هوشمندداروی جدید برای دیابتنوار عصب و عضله تعیین محلاثرات فشار روحی شدیدهمیشه، آنطور نیست که هسترویا بخشی حقیقی از زندگی ازدواج های بین گونه ای، رسفر تجهیزات ناسا به مریخ ویتامین E برای فعالیت صحبازسازي مغز و نخاع چالشی کاش شرف اجباری بود یا حتیشبیه سازی سیستم های کوانجهان مرئی و نامرئیتهدیدهای هوش مصنوعیفراموشی و مسیر روحانیآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک سی و هفتمتاثیر درجه حرارت بر مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین مورد PML به دنبال تکدر محل کار ارزش خودت را بچیزی منتظر شناخته شدناختلالات مخچههنر، پر کردن است نه فحش دروزه داری سلول های بنیاداسرار آفرینش در موجسلولهای بنیادی مصنوعی درواقعیت های متفاوتصبر لازمه ی پیروزی استبخش فراموش شده ی حافظهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبجهان در حال نوسان و چرخشتو در میانه ی جهان نیستی قفس ذهنآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز بزرگ چالش است یا منفعخودآگاهی و هوشیاريتاثیر درجه حرارت بر عملکموفقیت هوش مصنوعی در امتایمپلانت مغزی کمک میکند درمان نگهدارنده ی اعتیادچگونه جمعیت های بزرگ شکل روشی جدید در درمان سکته مارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نسوپاپ ها یا ترانزیستورهاواکسن اسپایکوژن ضد کروناطوفان فقر و گرسنگی و بی سبرای اولین بار دانشمندانگیاه خواری و گوشت خوار کدجواب دانشمند سوال کننده توهم و خیالقانونمندی و محدودیت عالمخدا موجود استآب زندگی است قسمت سومنقش قهوه در سلامتیمیدان های کوانتومی خلاایا تکامل هدفمند استدرمان جدید میگرن با انتی نگاهت را بلند کنراه نجاتارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرسیاره ابلهانتازه های اسکیزوفرنی(جنوبرخی اطلاعات روانشناسی مورزش بهترین درمان بیش فععلم به ما کمک میکند تا موپل جویی اصفهانجستجوی متن و تصویر به صورتوصیه های غیر دارویی در سلوب فرونتال یا پیشانی مغدل به دریا بزنآسیب روانی شبکه های اجتمنقش اتصالات بین سلولهای ماه رجباگر خواهان پیروزی هستیدروغ نگو به خصوص به خودتاز کسی که یک کتاب خوانده چت جی پی تیرشته نوروایمونولوژی و نقهوش مصنوعی در کامپیوترهابهبود حافظه پس از رخدادهیادگیری مهارت های جدید دساخت شبکه عصبی مصنوعی با ترکیب آمار و ژنتیکبررسی علل کمر درد در میانعادت همیشه خوب نیستپیوند اندام حیوانات به احل مشکلتکامل و ارتقای نگاه تا عممقایسه رقابت و همکاریافراد آغاز حرکت خودشان ردولت یا گروهکنقش غذاها و موجودات دريامجموعه های پر سلولی بدن مابزار بقا از نخستین همانچرا مغز انسان سه هزار سالدرگیری مغزی در سندرم کوواز تکینگی تا مغز از مغز تزنجیرها را ما باید پاره کهوش عاطفی قسمت دهمبیماری کروتز فیلد جاکوبکل اقیانوس در یک ذرهسرنوشتتشویق خواندن به کودکانبعد از کرونا دلخوشی بیهوغم بی پایانپارادوکس ها در علممرگ تصادفیحریص نباشتأثیر نیکوتین سیگار بر ممنابع انرژی از نفت و گاز التهاب شریان تمپورالدگرگونی های نژادی و تغییچند نرمش مفید برای کمردرمداخله ی زیانبار انسانابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر بردغدغه نتیجه ی نادانی استاز تکینگی تا مغز از مغز تزیباترین چیز در افزایش سهیچ وقت خودت را محدود به بیندیشکنترل همجوشی هسته ای با هسطح آگاهی، رخدادهای زندگتعامل انسان با هوش مصنوعتقویت استخوان در گرو تغذپرسشگری نامحدودمشکلات نخاعیحس و ادراک قسمت چهل و دومتاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری کجاست قسمت انواع سکته های مغزیداروهای مصرفی در ام اسچهار میلیارد سال تکامل بابزار بقای موجود زنده از