دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نقش پیش زمینه ها و اراده و تلاش انسان بر نوع و عمق نگاه او

نقش پیش زمینه ها و اراده و تلاش انسان بر نوع و عمق نگاه او
گمان میکنی جرمی کوچکی در حالی که جهانی بزرگتر در درون توست
(راه عمومی تفکر همه جانبه در انسان- یعنی نگاه او برهمه ی جهان- برای نظم دادن کلی به خود ذهن انسان، مهم و اساسی است:
- اگر او به همه ی جهان اینطور بیندیشد- که از اجزای مستقل و جدا تشکیل شده است- ذهن او اینگونه کار خواهد کرد.
- ولی اگر او بتواند همه چیز را در کل، همراه با هم و هماهنگ و در کنار هم تصور کند- به طوری که این اجزا جدای از هم و شکسته نیست- ذهن او گرایش به حرکت در مسیری مشابه می گیرد و از این، یک فعالیت منظم به عنوان یک کل جاری خواهد شد.)(دیوید بوهم، متوفی سال 1992، دانشمند و فیزیکدان آمریکایی که دیدگاه هایی را در مورد نوروسایکولوژی، ذهن و ارتباط آن با فیزیک کوانتوم مطرح کرده است.)
تلاش در درک همه جانبه، بدون حرکتی گام به گام و تدریجی ممکن نیست. انسان محصور در تنگناهای جهان مادی، ناچار است ازاین مرزها و تنگناها گام به گام بگذرد و افق خود را وسیع کند. خیال پردازی و جنبل و جادو و یک شبه مشکلات را حل کردن به خصوص اگر پایه ها سست و ویران باشد توهمی بیش نیست.
(هرچند تصور عمومی از جهان همه جانبه، کاملا درست است و جهتی که ما می خواهیم شروع کنیم دیدن جهان ماست، کل، جدای از مرزهای آن نیست زیرا تعداد قابل شمارش و گسسته ای از بسته های انرژی وجود دارد که آن را درست کرده است. با این همه هر مرز، پایان یک منطقه و شروع منطقه ی جدید را- که در مقیاس های مشخص شرایط مرزی، احاطه شده است و همه چیز را متحد میکند مشخص می نماید.)(نسیم هرمیان: موسس بنیاد Resonance Science Foundation متولد ژنو از پدری ایرانی و مادری ایتالیایی، پژوهشگر فیزیک، ریاضی، زمین شناسی، کیهان شناسی و باستان شناسی، زیست شناسی که میکوشد با تحول در فهم علم فیزیک در کنار علوم بیان شده در بالا، به توسعه ی تکنولوزی های مترقی و پیشرفته و برطرف کردن بسیاری از چالش های امروز کمک کند . مقاله ی علمی او تحت عنوان“Quantum Gravity and the Holographic Mass” برای انتشار در مجله یjournal Physical Review & Research International تایید شده است.)
https://www.facebook.com/TheResonanceProject/photos/a.224460250920411/4679551148744610/ برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
چگونه انتظارات بر ادراک استفاده از انرژی خلافناوری هوش مصنوعی نحوه خهوش مصنوعی از عروسک بازی روزه داری و بیمار ی ام اس بخش بزرگتر کیهان ناشناختسوخت هیدروژنی پاکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمژن همه چیز نیستتوانایی مغز و دیگر اجزای پروتز چشمعامل کلیدی در کنترل کارآتراشه ی بیولوژِیکانسان یک کتابخانه استمغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک قسمت هفتماختلال خواب فرد را مستعد دارویی خلط آورنگاهت را بلند کناصول سلامت کمرفرایند حذف برخی اجزای مغهوش مصنوعی درمانگر کامپیريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی مرزهای اخلاق و علوم سکوت و نیستیموسیقی هنر مایع استکمردرد ناشی از تنگی کاناتکامل مداومآنها نمیخواهند دیگران راغربال در زندگیتصادف یا قوانین ناشناختهاولین دروغمغز بزرگترین مصرف کننده حس و ادراک قسمت دوازدهمارتوکين تراپی روشی جديد در آسمان هدیه های نادیدننتایج نادانی و جهلبه مغز خزندگان خودت اجازقیچی ژنتیکیهوش عاطفی در زنان بیشتر اراه انسان شدن، راه رفتن وبرداشت مغز ما از گذر زمانستم، بی پاسخ نیستما از اینجا نخواهیم رفتکودکان خود را مشابه خود تتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش سریعی که بدون احسجمجمه انسان های اولیهاینکه خانواده ات سالم بانقش نظریه تکامل در شناساخلا، خالی نیستارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان جدید ALSچرا حیوانات سخن نمی گوینبوزون هیگز جهان را از متلقدرت عشقهدف یکسان و مسیرهای مختلزمین در برابر عظمت کیهانبشریت از یک پدر و مادر نیسردرد سکه ایماست مالیکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا جهان ذهن و افکار ما مجهان یکپارچهاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش ذهن و شناخت در حوادث خانه ی تاریکاز آغاز خلقت تا نگاه انسادرک و احساسنظریه ی تکامل در درمان بیبیماری اسپینال ماسکولار لزوم سازگاری قانون مجازاوقت نهيب هاي غير علمي گذشزندگی زودگذرتفاوتهای جنسیتی راهی براشکل های متفاوت پروتئین همدل هولوگرافیک تعمیم یافکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهان، تصادفی نیستابزار بقا از نخستین هماننقطه بی بازگشتدفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش همیشه اطمینان تو بر خدا بزبان مشترک ژنتیکی موجودابیست تمرین ساده برای جلومنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت چند سویهتمدن بشری و مغز اخلاقیشبکه های مصنوعی مغز به درمرگی وجود نداردگام کوچک ولی تاثیرگذارتاثیر درجه حرارت بر عملکآغاز مبهم آفرینشجریان انرژی در سیستم های دولت یا گروهکابزار بقا از نخستین همانچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قهوموارکتوس ها ممکن است دزبان، وسیله شناسایی محیطمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن اسپایکوژنتو پیچیده ترین تکنولوژی ضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات روانپزشکی پس از سپول و شادیالگوی بنیادین و هوشیاریحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردنوشیدن چای برای مغز مفید از تکامل تا مغز، از مغز تروی و منیزیم در تقویت استبحثي درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش بهترین درمان بیش فعتولترودینپیوستگی همه ی اجزای جهانعلم و روحتازه های اسکیزوفرنی(جنوانقراض را انتخاب نکنیدمعجزه در هر لحظه زندگیحس چشایی و بویاییاتوبان اطلاعات و پلِ بینداروی لیراگلوتیدداروی تشنجی دربارداریچگونه به سطح بالایی از هواستفاده از سلول های بنیافیلمی بسیار جالب از تغییهوش مصنوعی از عروسک بازی روزه داری سلول های بنیادبخش دیگری در وجود انسان هسودمندی موجودات ابزی بر منبع هوشیاری در کجاست؟ قژن همه چیز نیستتوازن مهمتر از فعالیت زیپروتز عصبی برای تکلمعادت همیشه خوب نیستتربیت کودکان وظیفه ای مهانسان باشمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت هفدهماختلال در شناسایی حروف و داستانها و مفاهیمی اشتباچالش هوشیاری و اینکه چرا اضطراب و ترسفراتر از دیوارهای باورهوش مصنوعی درخدمت خلق وحریه زغالیبرخی نکات از گاید لاین پرسکوت، پر از صدامیهمانهای ناخوانده عامل کمردرد و علل آنتکامل چشمآنان که در قله اند هرگز خمقالاتتظاهر خوابیده ی مادهاولین سلول مصنوعیمغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک قسمت سومارتباط میکروب روده و پاردر آستانه ی موج پنجم کووینجات در راستگوییبه نقاش بنگرقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهوشمندی کیهانراه بی شکستبررسي علل احتمالي تغيير ستون فقرات انسان دو پا جلما اشیا را آنطور که هستندکودکان را برای راه آماده تکثیر سلول در برابر توقف آیا هشیاری کوانتومی وجودجنبه های موجی واقعیتاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش هورمون های تیروئید دخلاصه ای از مطالب همایش مارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان جدید میگرن با انتی چرا حجم مغز گونه انسان دربی نهایت در میان مرزهاقطار پیشرفتهدف یکسان، در مسیرهای متزمین زیر خلیج فارس تمدنی بعد پنجمسردرد عروقی میگرنماست مالی با هوش انسانیکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان یکپارچهاگر با مطالعه فیزیک کواننقش روی و منیزیم در سلامتخانواده پایداراز انفجار بزرگ تا انفجار درک کنیم ما همه یکی هستیمنظریه ی تکامل در درمان بیبیماری اضطراب عمومیلزوم عدم وابستگی به گوگل وقتی فهمیدی خطا کردی برگزندگی سلول در بدن، جدای اتقلید مرحله ای نسبتا پیششکل پنجم مادهمدل های ریز مغز مینی برینکشتن عقیده ممکن نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآتش منبع انرژیجهش های ژنتیکی مفید در ساابزار بقا از نخستین هماننمیتوان با بیرون انداختندقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشهمیشه داناتر از ما وجود دزبان چهار حرفی حیات زمینبیش از نیمی از موارد انتقمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت چیستتمدن زیر آبشبکیه های مصنوعیمراحل ارتقای پله پله کیهگامی در درمان بیماریهای تاثیر درجه حرارت بر عملکإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجریان انرژی در سیستم های دوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین همانچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قهورمون شیرساز یا پرولاکتسفر فقط مادی نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن اسپایکوژن ضد کروناتو آرامش و صلحیطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات روانپزشکی در عقب پول و عقیدهالگوبرداری از طبیعتحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سنوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و واقعیتبحثی جالب درباره محدودیتسلولهای ایمنی القا کنندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش در کمر دردتومورها و التهاب مغزی عاپیام های ناشناخته بر مغز علم اپی ژنتیک دریچه ای بهتازه های بیماری پارکینسوانواع سکته های مغزیمعرفت و شناختحس و ادراک (قسمت اول )اتوسوکسیمایدداروی جدید ALSچگونه باغبانی باعث کاهش استفاده از سلول های بنیافیزیک مولکولها و ذرات در هوش مصنوعی از عروسک بازی روزهای بد باقی نمیماندبخشیدن دیگران یعنی آرامشسی و سه پل اصفهانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قژن هوش و ساختارهای حیاتی توسعه هوش مصنوعی قادر اسپرورش مغز مینیاتوری انساعادت کن خوب حرف بزنیترجمه ای ابتدایی از اسراانسان جدید از چه زمانی پامغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت هجدهماختلال در شناسایی حروف و دخالت در ساختار ژنهاچالش هوشیاری و اینکه چرا اطلاع رسانی اینترنتیفرد موفقهوش مصنوعی ساخته هوش طبیریواستیگمینبرخی نرمش ها برای زانوسکته مغزیمیوتونیک دیستروفیکمردرد با پوشیدن کفش مناتکامل و ارتقای نگاه تا عمآنزیم تولید انرژی در سلوتاثیر ویتامین دی بر بیماتظاهری از ماده است که بیداوکرلیزوماب داروی جدید شمغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط ماده و انرژیدر درمان بیماری مولتیپل نخاع ما تا پایین ستون فقربه نقاش بنگرقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوشیاری و وجودرابطه تشنج و اوتیسمبررسی و اپروچ جدید بر بیمستارگانی قبل از آغاز کیهما به جهان های متفاوت خودکوری گذرای ناشی از موبایتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا واکنش های یاد گرفته وجنسیت و تفاوت های بیناییایندرالنقش هورمون زنانه استروژنخلاصه ای از درمان های جدیارزش خود را چگونه میشناسدرمان جدید کنترل مولتیپلچرا خشونت و تعصببی ذهن و بی روحلمس کوانتومیهدف از تکامل مغززمان چیستبعد از کروناسرطان کمیت گراییماشین دانشکتاب زیست شناسی باورتاثیر کلام در آیات کلام بآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان کنونی و مغز بزرگتریاگر تلاش انسان امروز برانقش روزه داری در سالم و جخار و گلاز بحث های کنونی در ویروسدرک احساسات و تفکرات دیگنظریه ی تکامل در درمان بیبیماری بیش فعالیمقاومت به عوارض فشار خون وقتی پر از گل شدی خودت را زندگی، مدیریت انرژیتقلید از روی طبیعتشکست حتمیمدیون خود ناموجودگل خاردار، زیباستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآثار باستانی تمدن های قدجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین هماننمیتوان بر سیاه سیاه نوشدل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هاهمیشه راهی هستزبان نیاز تکاملی استبیشتر کمردردها نیازی به منابع انرژی از نفت و گاز واقعیت چیستتمدنی قدیمی در شمال خلیج شباهت مغز و کیهانمرز مرگ و زندگی کجاستگامی در درمان بیماریهای تاثیر درجه حرارت بر عملکافت فشار خون ناگهانی در وجریان انرژی در سیستم های دورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین هماننوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش فوق العاده، هر فرد اسسفر نامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن دیگر کرونا ساخته شتو افق رویداد جهان هستیطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکمشاهده گر جدای از شیء مشاالتهاب شریان تمپورالحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکنیکولا تسلااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و کابوسبحثی در مورد نقش ویتامين سلولهای بنیادی مصنوعی درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوزن حقیقی معرفت و شناختتومورهای نخاعیپیدایش زبانعلم به ما کمک میکند تا موتبدیل پلاستیک به کربن و سانگشت ماشه ایمغز فکر میکند مرگ برای دیحس و ادراک (قسمت دوم )اتصال مغز و کامپیوترحس و ادراک قسمت 67اثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی جدید s3 در درمان ام چگونه تکامل مغزهای کنونیاستفاده از سلول های بنیافیزیک و هوشیاریهوش مصنوعی از عروسک بازی روزهای سختبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسیلی محکم محیط زیست بر انمنبع خواب و رویاژن یا نقشه توسعه مغز و نقتوسعه برخی شغل ها با هوش پرتوهای صادر شده از سیاهعادت کردن به نعمتترس و آرمان هاانسان خطرناکترین موجودمغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک قسمت هشتماختلالات مخچهدر مانهای کمر دردچالش هوشیاری و اینکه چرا اطلاعات حسی ما از جهان، چفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش احساسیریاضیات یک حس جدید استبرخی نرمش های گردنسال سیزده ماههمیگرن و پروتئین مرتبط با کنفرانس تشنج هتل کوثر اصتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآینه در اینهصفحه اصلیتعداد کلی ذهن ها در جهان ايندگان چگونه خواهند دیدمغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط متقابل با همه ی حیدر سال حدود 7 میلیون نفر نخستین تمدن بشریبه نادیدنی ایمان بیاورقانون گذاری و تکاملهوشیاری و افسردگیرادیوی مغز و تنظیم فرکانبررسی ژنها در تشخیص بیماسخن و سکوتما با کمک مغز خود مختاريمکی غایب شدی تا نیازمند دلتئوری تکامل امروز در درمآیا یک، وجود داردجنسیت و تفاوت های بیناییایا کوچک شدن مغزانسان النقش ویتامین K در ترمیم اسخم شدن فضا-زماناز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید ای ال اس، توفرچرا در مغز انسان، فرورفتبی شرمیلوب فرونتال یا پیشانی مغهدف از خلقت رسیدن به ابزازمان و مکان، ابعاد کیهان بعد از کروناسرعت فکر کردن چگونه استمبانی ذهنی سیاه و سفیدکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا خداباوری محصول تکاملجهان کاملی در اطراف ما پراگر خواهان پیروزی هستینقش رژیم غذایی بر رشد و اخارق العاده و استثنایی باز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک تصویر و زبان های مخلتنظریه ی ریسمانبیماری تی تی پیمقابله ی منطقی با اعتراضوقتی تو از یاد گرفتن باز زونیسومایدتقلید از طبیعتشگفت نیست من عاشق تو باشممدیریت اینترنت بر جنگگل زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآرامش و دانشجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین هماننمایش تک نفرهدلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشهمیشه عسل با موم بخوریمزبان و کلمه حتی برای کسانبا هوش مصنوعی خودکار روبمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت های متفاوتتمرکز و مدیتیشنشباهت مغز با کیهان مادیمرز بین انسان و حیوان کجاگاهی لازم است برای فهم و تاثیر درجه حرارت بر عملکافت هوشیاری به دنبال کاهجستجوی متن و تصویر به صورديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین هماننوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهباهوش ترین و با کیفیت تریهوش مصنوعی می تواند بر احسفر به مریخ در 39 روزمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن دیگری ضد کرونا از دتو انسانی و انسان، شایستطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکمشاهده آینده از روی مشاهامواجی که به وسیله ی ماشیحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان ژنی از مغز انسنیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و خبر از آیندهبحثی در مورد نقش کلسیم و سلام تا روشناییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوزوز گوشتومورهای ستون فقراتپیر شدن حتمی نیستعلم بدون توقفتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انگشت نگاری مغز نشان میدمغز قلبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحس و ادراک قسمت 74اثرات فشار روحی شدیدداروی جدید میاستنی گراویچگونه جمعیت های بزرگ شکل استفاده از سلول های بنیافیزیکدانان ماشینی برای تهوش مصنوعی از عروسک تا کمروش مقابله مغز با محدودیبدون پیر فلکسینوریپا داروی ترکیبی ضدمنتظر نمان چیزی نور را بهژن ضد آلزایمرتوصیه های سازمان بهداشت پرسش و چستجو همیشه باقی اعادت دادن مغز بر تفکرتسلیم شدن از نورون شروع مانسان عامل توقف رشد مغزمغز انسان رو به کوچکتر شدحس و ادراک قسمت پنجماختلالات حرکتی در انساندر محل کار ارزش خودت را بچالش هوشیاری و اینکه چرا اطلاعاتی عمومی در مورد مفردا را نمیدانیمهوش احساسیریسدیپلام تنها داروی تایبرخی یونها و مولکول های مسانسور از روی قصد بسیاری میگرن سردردی ژنتیکی که بکنگره بین المللی سردرد دتکامل ابزار هوش ، راه پر آیندهسوالات پزشکیتعذیه ی ذهنايا اراده آزاد توهم است یمغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط چاقی و کاهش قدرت بدرمان های اسرار آمیز در آنخستین تصویر از سیاهچالهبه هلال بنگرقانون جنگلهوشیاری کوانتومیراز تغییربررسی بیماری التهابی رودسخن پاک و ثابتما بخشی از این جهان مرتبطکیهان خود را طراحی میکندتئوری تکامل در پیشگیری و آیا کیهان می تواند یک شبیجهل مقدسایا این جمله درست است کسینقش ژنتیک در درمان اختلاخونریزی مغز در سندرم کوواز مخالفت بشنودرمان جدید سرطانچرا ذرات بنیادی معمولاً بی عدالتی در توزیع واکسن لوتیراستامهر چیز با هر چیز دیگر در تزمان و صبربعد از کرونا دلخوشی بیهوسعی کن به حدی محدود نشویمباحث مهم حس و ادراککتاب، سفری به تاریختاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا دلفین ها می تواند از جهان پیوستهاپی ژنتیکنقش رژیم غذایی در رشد و اخبر مهم تلسکوپ هابلاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک حقیقت نردبان و مسیری نظریه تکامل در درمان بیمبیماری دویکمقابله با کرونا با علم اسویتنام نوعی کرونا ویروس زونا به وسیله ویروس ابله تقویت استخوان در گرو تغذشگفت انگیز بودن کیهانمداخله ی زیانبار انسانگلوله ی ساچمه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وآرامش و سکونجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردردنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانهمجوشی هسته ای، انرژِی بزبان و بیان نتیجه ساختمابا تعمق در اسرار ابدیت و منابع انرژی از نفت و گاز واقعیت و مجازتمرکز بر هدفشباهت کیهان و مغزمرز جدید جستجو و اکتشاف، گاهی مغز بزرگ چالش استافتخار انسانجستجوی هوشیاری در مغز مادی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقا از نخستین هماننوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز ترفتار وابسته به شکلباور و کیهان شناسیهوش مصنوعی و کشف زبان هایسفر تجهیزات ناسا به مریخ منبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن سرطانتو با همه چیز در پیوندیپوست ساعتی مستقل از مغز دطوفان زیباییتاثیر رو ح و روان بر جسممطالبه ی حق خودامیوتروفیک لترال اسکلروحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان پاسخ کوانتومی چیز جدید را بپذیراز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی در مورد حقیقت فضا و سلسله مباحث هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک پیام منفرد نورون مغزی توهم فضای خالیپیشینیان انسان از هفت میعلم در حال توسعهتبدیل سلولهای محافط به سانتقال ماده و انرژیاندوه در دنیا استمغز مانند تلفن استحس و ادراک قسمت 75اثرات مفید قهوهداروی جدید برای میاستنی چگونه جمعیت های بزرگ شکل استیفن هاوکینگ در مورد هفاجعه ی جهل مقدسهوش مصنوعی از عروسک تا کمروش های صرفه جویی در ایجابرنامه و ساختار پیچیده مسیگار عامل افزایش مرگ وممنحنی که ارتباط بین معرفژنها نقشه ایجاد ابزار هوتوصیه های غیر دارویی در سآلودگی هوا چالش قرن جدیدعارضه جدید ویروس کرونا ستشنچ پانایوتوپولوس تشنج انسانیت در هم تنیده و متصمغز ایندگان چگونه استحس و ادراک قسمت پنجاهاختلالات صحبت کردن در اندر چه مرحله ای از خواب ، رچالش دیدگاه های سنتی در باطلاعاتی عمومی در مورد مفرزندان زمان خودهوش در طبیعتریشه های مشترک حیاتبرخی اثرات مضر ویتامین دسانسور بر بسیاری از حقایمیگرن شدید قابل درمان اسکنگره بین المللی سردرد دتکامل تکنولوژیآینده ی انسان در فراتر ازپیامهای کاربرانتغییر الگوی رشد مغزی با زايا اراده آزاد توهم است یمغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک قسمت ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژدرمان های بیماری آلزایمرنخستین روبات های زنده ی جبه کدامین گناه کشته شدندقانون جنگلهوش، ژنتیکی است یا محیطیراست دستی و چپ دستیبررسی سیستم تعادلی بدن اسختی ها رفتنی استما تحت کنترل ژنها هستیم یکیهانِ هوشیارِ در حال یاتئوری جدید، ویران کردن گآیا گذشته، امروز وآینده جهان فراکتالایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش گرمایش آب و هوا در همخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بچراروياها را به یاد نمی آبیمار 101 ساله، مبتلا به سلوزالمعده(پانکراس)مصنوعهر جا که جات میشه، جات نیزمان واقعیت است یا توهمبعد از کرونا دلخوشی بیهوشلیک فراموشیمجموعه های پر سلولی بدن مکتابخانهتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دلفین ها میتوانند باجهان پیوستهابتدا سخت ترین استنقش زنجبیل در جلوگیری از خدا موجود استاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک دیگراننظریه تکامل در درمان بیمبیماری دیستروفی میوتونیملاحظه های اخلاقی دربارهویتامین E برای فعالیت صحزیباترین چیز در پیر شدنتقویت حافظه یا هوش مصنوعشگفت زده و حیران باشمدارک ژنتیکی چگونه انسانگلوئونتاثیر گیاهخواری بر رشد و آرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانچند جهانیدنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیهمراه سختی، اسانی هستزبان و بیان، در سایه پیشربا خدا باشمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت و انعکاستمساح حد واسط میان مغز کوشباهت زیاد بین سلول هاي عمزایای شکلات تلخ برای سلگذر زمان کاملا وابسته به افراد آغاز حرکت خودشان رحفره در مغزدین اجبارینوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار اجتماعی انسان، حاصباد و موجهوش مصنوعی یا حماقت طبیعسفر دشوار اکتشافمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن سرطانتو با باورهایت کنترل میشپوشاندن خود از نورطولانی ترین شبتاثیر روده بر مغزمطالبی در مورد تشنجامید نیکو داشته باش تا آنحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان اولین سلول مصنچیزی منتظر شناخته شدناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا تخیل یا واقعیتبحثی در مورد عملکرد لوب فسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک پیشنهاد خوب برای آسان توهم فضای خالی یا توهم فضپیشرفت های جدید علوم اعصعلم راهی برای اندیشیدن اتبر را برداراندوه دردی را دوا نمیکندمغز مادران و کودکان در زمحس و ادراک قسمت 78اثرات مفید روزه داریداروی جدید برای ای ال اسچگونه حافظه را قویتر کنیاستیفن هاوکینگ در تفسیر فاصله ها در مکانیک کوانتهوش مصنوعی از عروسک تا کمروش هایی برای جلوگیری از برنامه ی مسلط ژنها در اختسیاهچاله های فضایی منابعمنشأ اطلاعات و آموخته ها ژنها ، مغز و ارادهتوصیه هایی در مصرف ماهیآلودگی هوا و ویروس کروناعدم توقف تکامل در یک انداتشنج چیستانسانیت در برابر دیگرانمغز ابزار بقای برتر مادیحس و ادراک قسمت پنجاه و یاختلالات عضلانی ژنتیکدر ناامیدی بسی امید استچاالش ها در تعیین منبع هواعتقاد اشتباه، نتیجه ی نفرضیه ای جدید توضیح میدههوش عاطفی قسمت نهمرژیم های غذایی و نقش مهم برخی اختلالات عصبی مثانهساهچاله ها تبخیر نمیشودمیدان مغناطيسي زمین بشر کنترل همجوشی هسته ای با هتکامل جریان همیشگی خلقتآینده ی علم و فیزیک در60 ثسایتهای دیگرتغییر زودتر اتصالات مغزیای نعمت من در زندگیممغز، فقط گیرندهحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط پیوسته ی جهاندرمان های جدید میگرننرمش های مفید برای درد زابه امید روزهای بهترقانونمندی و محدودیت عالمهیچ چیز همیشگی نیسترجزخوانی هایی که امروز ببررسی علل کمر درد در میانسرنوشتمانند آب باشکیست هیداتید مغزتا 20 سال آینده مغز شما به آیا پیدایش مغز از روی تصاجهان قابل مشاهده بخش کوچایا بیماری ام اس (مولتیپنقش پیش زمینه ها و اراده خواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تدرمان سرگیجه بدون نیاز بچراروياها را به یاد نمی آبیماری لبر و نابینایی آنلیروپریم داروی ترکیبی ضدهر حرکت خمیده می شود و هر زمان پلانکتفکر قبل از کارشلیک فراموشیمحل درک احساسات روحانیکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان پر از چیزهای اسرار آابتدایی که در ذهن دانشمننقش زبان در سلطه و قدرت اخدای رنگین کماناز تکینگی تا مغز و از مغز درک درست از خود و هوشیارینظریه تکامل در درمان بیمبیماری ضعف عضلات نزدیک بملاحظات بیهوشی قبل از جرویتامین E در چه مواد غذایزیباترین چیز در افزایش ستقویت سیستم ایمنیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیمروری بر تشنج و درمان هایگمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر انتخاب از طرف محیط آزمون تجربی، راهی برای رجوانان وطنابزار بقا از نخستین همانچند جهانیدندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استهمراهی نوعی سردرد میگرنیزبان و تکلم برخی بیماریهبا طبیعت بازی نکنمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت خلا و وجود و درک متنفس هوازی و میتوکندریشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکمسمومیت دانش آموزان بی گگذشته را دفن کنافراد بی دلیل دوستدار تو حق انتخابدین، اجباری نیستنوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز ترقیبی قدرتمند در برابر مباد غرور و سر پر از نخوت وهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن ضد اعتیادتو باید نیکان را به دست بپیموزایدطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر رژیم گیاه خواری بر مطالعه ای بیان میکند اهدامید نجاتحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان تغییر میدان مغچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا حقی از طرف خدابحثی درباره هوش و تفاوتهسم زنبور ، کلیدی برای وارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک آلل ژنتیکی که از نئاندتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشرفت در عقل است یا ظواهعلم ساختن برج های چرخانتحریک عمقی مغز در آلزایمتداوم مهم است نه سرعتاندوهگین نباش اگر درب یا مغز چون ابزار هوش است دلیحس و ادراک قسمت 82اثرات مضر ماری جواناداروی جدید برای دیابتنگاه محدود و تک جانبه، مشاستخوان های کشف شده، ممکفاصله ی همیشگی تصویر سازهوش مصنوعی از عروسک تا کمروش هایی ساده برای کاهش ابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سیاهچاله ها، دارای پرتو منشاء کوانتومی هوشیاری اژنهای مشترک بین انسان و وتوضیحی ساده در مورد هوش مآلودگی هوا و پارکینسونعدم درکتشنج و حرکات شبه تشنجی قاانسان، گونه ای پر از تضادمغز ابزار برتر بقاحس و ادراک قسمت پنجاه و داختراع جدید اینترنت کواندر هم تنیدگی مرزها و بی مناتوانی از درمان برخی ویاعتماد به خودفساد اقتصادی سیتماتیک درهوش عاطفی قسمت هفتمرژیم های غذایی و نقش مهم برخی اصول سلامت کمرسایه را اصالت دادن، جز فرمیدان های مغناطیسی قابل کنترل جاذبهتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استتغییر عمودی سر انسان از پای همه ی وجود منمغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط انسانی، محدود به درمان های جدید در بیماری نرمش های مفید در سرگیجهبه بالا بر ستارگان نگاه کقارچ بی مغز در خدمت موجودهیچ وقت خودت را محدود به رحم مصنوعیبزرگ فکر کنسریع دویدن مهم نیستماه رجبکیست کلوئید بطن سومتا بحر یفعل ما یشاآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهان موازی و حجاب هاایا بدون زبان میتوانیم تنقش آتش در رسیدن انسان بهخواب سالم عامل سلامتی و یاز نخستین همانند سازها تدرمان سرگیجه بدون نیاز بنزاع بین جهل و علم رو به پبیماری های میتوکندریلیس دگرامفتامین یا ویاسهرچیز با یک تاب تبدیل به زمان به چه دلیل ایجاد میشتفکر خلا ق در برابر توهم شنا در ابهای گرم جنوب نیامحل درک احساسات روحانی دکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر کتامین در درمان پاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پر از چیزهای جادویی ابتذال با شعار دیننقش زبان در سلطه و قدرت اخدایی که ساخته ی ذهن بشر از تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتهفت چیز که عملکرد مغز تو بیماریهای تحلیل عضلانی اممانتین یا آلزیکسا یا ابویتامین کازیر فشار کووید چه باید کرتلقین اطلاعات و حافظهشگفتی های زنبور عسلمرکز هوشیاری، روح یا بدن گنجینه ای به نام ویتامین تاثیر احتمالی عصاره تغلیآزمون ذهنی گربه ی شرودینجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منبهندسه ی پایه ایزبان و شناخت حقیقت قسمت چبالاترین هدف از دولتمنابع انرژی از نفت و گاز والزارتان داروی ضد فشار تنفس هوازی و میتوکندریشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکمسمومیت دانش آموزان، قماگربه شرودینگر و تاثیر مشافزایش قدرت ادراکات و حسحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز- از مغز رموزی از نخستین تمدن بشربار بزرگ ایستادن بر دو پاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن علیه سرطانتو تغییر و تحولیپیموزایدطبیعت موجی جهانتاثیر رژیم گیاه خواری بر معماری، هندسه ی قابل مشاامید جدید بر آسیب نخاعیحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان روش هاي جدیدی چیزی شبیه نور تو نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاها از مغز است یا ناخوبحثی درباره هوش و تفاوتهسماگلوتید داروی کاهش دهنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک جهش ممکن است ذهن انسانتوهم چیستپیشرفت ذهن در خلاقیت استعلایم کمبود ویتامین E را علایم کمبود ویتامین E را تداخل مرزها و صفات با بیناندام حسی، درک از بخش هایمغز چگونه صداها را فیلتر حس و ادراک قسمت چهلاجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید ضد میگرننگاه انسان محدود به ادرااستروژن مانند سپر زنان دفتون های زیستیهوش مصنوعی از عروسک تا کمروش جدید تولید برقبرین نت به جای اینترنتسیاهچاله و تکینگی ابتدایمهندسی ژنتیک در حال تلاش ژنهای هوش ، کدامندتیوتیکسن داروی ضد جنونآلزایمرعسل طبیعی موثر در کنترل بتشنج عدم توازن بین نورون انعطاف پذیری مکانیسمی علمغز از بسیاری حقایق می گرحس و ادراک قسمت پنجاه و سادامه بحث تکامل چشمدر هم تنیدگی کوانتومیناتوانی در شناسایی چهره اعتماد به خودفشار و قدرتهوش عاطفی قسمت پنجمرژیم ضد التهابیبرخی بیماری ها که در آن بساخت شبکه عصبی مصنوعی با میدان های کوانتومی خلاکندر در بیماریهای التهابتکامل داروینی هنوز در حاآیا ممکن است موش کور بی متغییرات منطقه بویایی مغزای آنکه نامش درمان و یادشمغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط از بالا به پایین مدرمان های رایج ام اسنرمشهای مهم برای تقویت عبه بالاتر از ماده بیندیشقبل از آغازهیچ کاری نکردن به معنی چیرحم مصنوعیبزرگ شدن مغز محدود به دورسریعترین کامپیوتر موجودماپروتیلینکاهش مرگ و میر ناشی از ابتابوهای ذهنیآیا امکان بازسازی اندامهجهان ما میتواند به اندازایا تکامل هدفمند استنقش انتخاب از طرف محیط، نخواب عامل دسته بندی و حفطاز نخستین همانند سازها تدرمان سرگیجه بدون دارونزاع بین علم و نادانی رو بیماری های مغز و اعصاب و لا اکراه فی الدینهز ذره، یک دنیاستزمان شگفت انگیزتفاوت مغز انسان و میمون هشناخت و معرفت، و نقش آن دمحدودیت چقدر موثر استکریستال هاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان دارای برنامهابداع دی ان ای بزرگترین دنقش سجده بر عملکرد مغزخسته نباشی بابااز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویرهفت سین یادگاری از میراث بیماری، رساله ای برای سلمن کسی در ناکسی دریافتم ویتامین کا و استخوانزیرفون داروی ضد ام استلاش ها برای کشف منابع جدشانس یا تلاشمرکز حافظه کجاستگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر ترکیبات استاتین (سآزمون ذهنی گربه شرودینگرجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگهندسه ی رایج کیهانزبان و شناخت حقیقت قسمت امنابع انرژی از نفت و گاز واکنش های ناخودآگاه و تقتنفس بدون اکسیژنشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکمسیر دشوار تکامل و ارتقاگزیده ای از وبینار یا کنفافزایش مرگ و میر سندرم کوحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز- از مغز رمز و رازهای ارتباط غیر کبار سنین ابزار هوشمندی اهوش مصنوعی الفاگوسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست قسمت واکسنی با تاثیر دوگانه اتو جهانی هستی که خودش را پیچیدگی های مغزمگسطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر رژیم گیاه خواری بر معنی روزهامید درمان کرونا با همانحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان روشی برای تبدینکاتی در مورد تشنجاز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاهای پر رمز و حیرتی دربحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم کووید طولانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک رژیم غذایی جدید، می توتوهم وجودپیشرفتی مستقل از ابزار هتوهم وجودپاسخ گیاهان در زمان خوردعلت خواب آلودگی بعد از خوتروس جریان انرژیانرژی بی پایان در درون هرمغز ناتوان از توجیه پیداحس و ادراک قسمت چهل و هفتاجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید ضد الزایمرنگاه از بیرون مجموعهاسرار آفرینش در موجفروتنی و غرورهوش مصنوعی از عروسک تا کمروش صحبت کردن در حال تکامبرای یک زندگی معمولیسیاهچاله ی تولید کنندهمهربانی، شرط موفقیتژنهای حاکم بر انسان و انستیک و اختلال حرکتیآملودیپین داروی ضد فشار عشق درونی به یگانگی خلقتتشویق خواندن به کودکاناهرام مصر از شگفتی های جهمغز به تنهایی برای فرهنگ حس و ادراک قسمت پنجاه و شاداراوون تنها داروی تاییدر هم تنیدگی کوانتومی و پنادیدنی ها واقعی هستنداعداد بینهایت در دنیای مفضای قلب منبع نبوغ استهوش عاطفی قسمت اولرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرخی بیماری های خاص که بدساخت شبکه عصبی با الفبای میدان بنیادین اطلاعاتکوچ از محیط نامناسبتکامل داروینی هنوز در حاآیا ما کالا هستیمتغییرات آب و هوایی که به ایمپلانت مغزی کمک میکند مغط یک گیرنده استحس و ادراک سی و هفتمارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های علامتی در ام اسچرا ماشین باید نتایج را پبه جای محکوم کردن دیگران قبل از انفجار بزرگهیچ کس مانند تو نگاه نمیکرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربزرگ شدن تقریبا ناگهانی سرگیجه از شایعترین اختلاماجرای جهل مقدسکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر فکر بر سلامتآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان مادی، تجلی فضا در ذهایجاد احساساتنقش اتصالات بین سلولهای خودآگاهی و هوشیارياز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرطان با امواج صوتنزاع بین علم و جهل رو به پبیماری وسواسلاموژین داروی ضد اوتیسم؟هزینه ای که برای اندیشیدزنان باهوش ترتفاوت ها و تمایزها کلید بشناخت حقیقت یا آرزوهای گمحدودیت های حافظه و حافظکریستال زمان(قسمت اولتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی جهان در حال نوسان و چرخشابزار هوش در حال ارتقا ازنقش غذاها و موجودات درياخطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویهم نوع خواری در میان پیشیبیندیشمنابع انرژي پاک سرچشمه حویتامین کا در سبزیجاتزیرک ترین مردمتلاش هایی در بیماران قطع شاهکار قرنمرکز حافظه کجاستگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر تغذیه بر سلامت رواآزادی عقیده، آرمانی که تجامعه ی آسمانیدهن، بزرگترین سرمایهابزار بقا از نخستین هماننه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مهندسه بنیادینزبان و شناخت حقیقت قسمت دمنابع انرژی از نفت و گاز واکنش به حس جدیدتنها مانع در زندگی موارد شربت ضد خلطتاثیر درجه حرارت بر عملکمسئول صیانت از عقیده کیسگزارش یک مورد جالب لخته وافزایش سرعت پیشرفت علوم حقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی منوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز- از مغزترمز پیشرفت تواضع است نه طبارداری بدون رحمهوش مصنوعی از عروسک های بسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست قسمت واسطه ها د رمسیر ایجاد مغتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیچیدگی های مغزی در درک زطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر رژیم گیاهخواری بر معادله ها فقط بخش خسته کنامیدوار باش حتی اگر همه چحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای موجود زندهدانش، قفل ذهن را باز میکنچگونه مولکول های دی ان ایاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی رویای شفافبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم گیلن باره به دنبال منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیکی از علل محدودیت مغز امتوهم بی خداییپختگی پس از چهل سالگي به عماد الدین نسیمی قربانی تری فلوپرازینانرژی تاریکمغز و اخلاقحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی سل سپتنگاه از دور و نگاه از نزداسرار بازسازی اندام هافرگشت و تکامل تصادفی محض هوش مصنوعی از عروسک تا کمروشهای نو در درمان دیسک ببرای پیش بینی آینده مغز دسیاره ی ابلهانموفقیت هوش مصنوعی در امتکل اقیانوس در یک ذرهتیروفیبان موثر در سکته ی آموزش نوین زبانعصب حقوق نورولووتشخیص ژنتیکی آتروفی های اولویت بندی ها کجاستمغز بیش از آنچه تصور میشوحس و ادراک قسمت بیست و چهادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی کوانتومی و دنادانی در قرن بیست و یکم،بقای حقیقی در دور ماندن اقفس ذهنهوش عاطفی قسمت دهمرژیم غذایی ضد التهابیبرخی توجهات در ببمار پارساختن آیندهمیدازولام در درمان تشنج کوچک شدن مغز از نئاندرتاتکامل داروینی هنوز در حاآیا ما تنها موجودات زنده تغییرات تکاملی سر انسان ایمپلانت نخاعی میتواند دنقش قهوه در سلامتیحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان ژنتیکی برای نوآوریچرا مغز انسان سه هزار سالبه خودت مغرور نشوقبرستان ها با بوی شجاعتهیچ کس حقیقت را درون مغز رساناها و ابر رساناها و عبزرگترین خطایی که مردم مسرگردانیماجرای عجیب گالیلهکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا احتمال دارد رویا از آجهان مرئی و نامرئیایرادهای موجود در خلقت بنقش تیروئید در تکامل مغزخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمانهای بیماری پارکینسنسبیت عام از زبان دکتر بربیماری کروتز فیلد جاکوبلایو دوم دکتر سید سلمان فهزینه سنگین انسان در ازازنجیرها را ما باید پاره کتفاوت ها را به رسمیت بشناشناخت درون، شناخت بیرون؛مخچه فراتر از حفظ تعادلکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان در حال ایجاد و ارتقاابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات درياخطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مبهمه چیز موج استبیهوش کردن در جراحی و بیممنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین بی 12 در درمان دردتلاشی برای درمان قطع نخاشاهکار شش گوشمرکز خنده در کجای مغز استگوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر حرکات چشم بر امواج آزار دیگری، آزار خود استجاودانگی مصنوعیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقهندسه در پایه ی همه ی واکزبان و شناخت حقیقت قسمت سمنابع بی نهایت انرژی در دواکسن های شرکت فایزر آمرتنها در برابر جهانشش مرحله تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکمسئولیت جدیدگشایش دروازه جدیدی از طرافسردگی و اضطراب در بیماحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پندارینوبت کودکاناز تکینگی تا مغز، از مغز رمز بقای جهش ژنتیکیبازگشت از آثار به سوی خداهوش مصنوعی از عروسک های بسفری به آغاز کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت وبینار اساتید نورولوژی دتو در میانه ی جهان نیستی پیوند قلب خوک، به فرد دچاظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمعجزه های هر روزهامیدواری و مغزحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین دائما بخوانچگونه میتوان با قانون جناز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی روان سالمبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم پیریفورمیسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیافته های نوین علوم پرده منبع هوشیاری کجاست؟(قسمیاد گرفتن مداومتوهم تنهاییپروژه ی ژنوم انسانیعوامل موثر در پیدایش زباتری فلوپرازینانرژی تاریک که ما نمی تومغز و اخلاقحس و ادراک قسمت چهل و دوماحیای بینایی نسبی یک بیمداروی ضد چاقینگاه از درون مجموعه با نگاصل بازخوردفراموش کارها باهوش تر هسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیروشهای شناسایی قدرت شنوابرای اولین بار دانشمندانسیاره ابلهانمولتیپل اسکلروز در زنان کلمات بلند نه صدای بلندتکنولوژی جدید که سلول هاآمارهای ارائه شده در سطح عضلانی که طی سخن گفتن چقدتشخیص آلزایمر سالها قبل اولین مورد PML به دنبال تکمغز برای فراموشی بیشتر کحس و ادراک قسمت بیست و یکادراک ما درک ارتعاشی است در هر سوراخی سر نکننازوکلسینبلندی در ذهن ما درک بلندیقفس را بشکنهوش عاطفی قسمت دومرژیم غذایی ضد دردبرخی توصیه ها برای واکسیساختار فراکتال وجود و ذهمکانیک کوانتومی بی معنی کوچکترین چیز یک معجزه استکامل زبانآیا مغز تا بزرگسالی توسعتغذیه بر ژنها تاثیر داردایمان به رویانقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان پوکی استخوانچرا مغزهای ما ارتقا یافت به دنبال رستگاری باشقدم زدن و حرکت دید را تغیهیچ اندر هیچرشته نوروایمونولوژی و نقبزرگترین درد از درون است سربازان ما محققا غلبه می ماده ی تاریککاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا احتمال دارد رویا از آجهان مشارکتیاکسی توسین و تکامل پیش انقش حفاظتی مولکول جدید دخودت را از اندیشه هایت حفاز نظر علم اعصاب اراده آزدرهای اسرارآمیز و پوشیدهنسبت ها در کیهانبیماری گیلن باره و بیمارلبخند بزن شاید صبح فردا زهزاران سال چشم های بینا وزندگی هوشمند در خارج از زتفاوت های بین زن و مرد فقشناسایی تاریخچه ی تکاملیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت چهارمجهان ریز و درشتابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات درياخطای ادراک کارمااز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووهمه چیز در زمان مناسببیهوشی در بیماران دچار امنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین بی هفدهتلاشی تازه برای گشودن معشاید گوشی و چشمی، آماده شمرگ چیستگیلگمش باستانی کیستتاثیر دوپامین و سروتونینآسيب میکروواسکولاریا آسجایی خالی نیستدو بیماری روانی خود بزرگ ابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیهندسه زبانِ زمان استزبان جانسوزمنابع جدید انرژیواکسن کووید 19 چیزهایی که تنبیه چقدر موثر استششمین کنگره بین المللی ستاثیر درجه حرارت بر عملکمسئولیت در برابر محیط زیپل جویی اصفهاناقلیت خلاقحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپندارینور دروناز تکینگی تا مغز، از مغز رمز جهانبازگشت به ریشه های تکاملهوش مصنوعی از عروسک بازی سقوط درون جاذبه ای خاص، چمنبع هوشیاری کجاست قسمت53وجود قبل از ناظر هوشمندتوقف؛ شکستپیوند مغز و سر و چالشهای ظرف باید پر شود چه با چرک تاریک ترین بخش شبمعجزه ی چشمامیدی به این سوی قبر نیستحافظه و اطلاعات در کجاستابزارهای دفاعی و بقای موداروهای مصرفی در ام اسچگونه مغز پیش انسان یا همازدواج های بین گونه ای، رفلج نخاعی با الکترودهای هوش مصنوعی از عروسک بازی روبات های ریز در درمان بیبحثی درباره احساسات متفاسندرم پس از ضربه به سرسندرم سردرد به دلیل افت فمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیاد بگیر فراموش کنیتوهم جدایی و توهم علمپروژه ی ژنوم انسانیعوامل ایجاد لغت انسانی و ترک امروزانرژی خلا ممکن استمغز و سیر تکامل ان دلیلی حس و ادراک قسمت چهل و سوماحساس گذر سریعتر زمانداروی ضد چاقینگاه حقیقی نگاه به درون ااصل علت و تاثیرفراموشی همیشه هم بد نیستهوش مصنوعی به شناسایی کاروشی برای بهبود هوش عاطفبرای تمدن سازی، باید در بسیاره ابلهانمواد کوانتومی جدید، ممکنکلوزاپین داروی ضد جنونتکنولوژی جدید که سلول هاآن چیزی که ما جریان زمان غم بی پایانتصویر زیبا از سلولاولین مورد پیوند سر در انمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس و ادراک قسمت بیست و دوادغام میان گونه های مختلدر والنتاین کتاب بدید همنباید صبر کرد آتش را بعد بلوغ چیستقلب و عقلهوش عاطفی قسمت سومراه فراری نیستبرخی درمان های Spinal Muscular Atساختار شبکه های مغزی ثابمکانیزمهای دفاعی در برابکووید نوزده و خطر بیماری تکامل زبانآیا همه جنایت ها نتیجه بیثبت و دستکار ی حافظهاین پیوند نه با مغز بلکه نقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان پوکی استخوانچرا ویروس کرونای دلتا وابه زودی شبکه مغزی به جای قدرت مردمهیچگاه از فشار و شکست نتررشد مغز فرایندی پیچیده ابسیاری از مجرمان، خودشانسردرد میگرنماده ی خالیکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا برای تولید مثل همیشه جهان هوشمنداگر فقط مردم میفهمیدند کنقش حیاتی تلومر دی ان آ دخودروهای هیدروژنیاز نظر علم اعصاب اراده آزدروغ نگو به خصوص به خودتنسبت طلایی، نشانه ای به سبیماری آلزایمر، استیل کولحظات خوش با کودکانهستي مادي ای که ما کوچکترزندگی بی دودتفاوت های تکاملی در مغز وشناسایی سلول های ایمنی امخچه ابزاري که وظیفه آن فکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت هفتمجهان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها در کاهش دردهای خطای حساز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووهمه چیز در زمان کنونی استزیست شناسی کل در جزء فراکبیوگرافیمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین دی گنجینه ای بزرتلاشی جدید در درمان ام اسشاید درست نباشدمرگ و میر پنهانگیاه بی عقل به سوی نور میتاثیر دپاکین بر بیماری مآسیب ها ناشی از آلودگی هوجاذبهدو بار در هفته ماهی مصرف ابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمهنر فراموشیزبان ریشه هایی شناختی اسمناطق خاصی از مغز در جستجواکسن کرونا و گشودن پنجرتهدیدهای هوش مصنوعیصبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملکمستند جهان متصلپل خواجو اصفهانالکترومغناطیس شنوایی و هحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغیینورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز، از مغز رمز جهان خاصیت فراکتالبازخورد یا فیدبکهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های مغزی عامل پارکیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسموراپامیل در بارداریتولید مثل اولین ربات های پیوند اندام از حیوانات بعقل مجادله گرتاریکی من و تو و گرد و غباامیدی تازه در درمان سرطاحباب های کیهانی تو در توابعاد و نیازهای تکاملیداروهای ام اسچگونه هموساپينس بر زمین اسکار، لگوی هوشمندفلج بل، فلجی ترسناک که آنهوش مصنوعی از عروسک بازی روبات کیانبحثی درباره احساساتی غیربخش فراموش شده ی حافظهسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیادگیری مهارت های جدید دتوهم جسمپروانه ی آسمانیعواملی که برای ظهور لغت اترکیب آمار و ژنتیکانسان قدیم در شبه جزیره عمغز کوانتومیحس و ادراک قسمت نهماحساسات کاذبداروی ضد تشنج با قابليت تنگاه دوبارهاصل عدم قطعیت از کوانتوم فراموشی و مسیر روحانیهوش مصنوعی در کامپیوترهاروشی جدید در درمان قطع نخبرای خودآگاه بودن تو بایسیر آفرینش از روح تا مغز موجود بی مغزی که می تواندکلام و زبان، گنجینه ای بستکینگیآنچه ناشناخته است باید شغم بی پایانتصویر زیبای اصفهاناولین هیبرید بین انسان و مغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک قسمت بیست و سوادغام دو حیطه علوم مغز و در یک فراکتال هر نقطه مرکنبرو و انرژی مداومبلعیدن ستاره توسط سیاهچاقلب دروازه ی ارتباطهوش عاطفی قسمت ششمراه های جدید برای قضاوت ربرخی روش های تربیتی کودکسادیسم یا لذت از آزار دادما انسانها چه اندازه نزدکودک هشت ساله لازم است آدتکامل زبان انسان از پیشیآیا هوش مصنوعی می تواند نثبت امواج الکتریکی در عصاین اندوه چیستنقش محیط زندگی و مهاجرت دحساسیت روانی متفاوتارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ام اس(مولتیپل اسکلچرا پس از بیدار شدن از خوبه زیر پای خود نگاه نکن بقدرت کنترل خودهیپرپاراتیروئیدیسمرشد مغز علت تمایل انسان ببسیاری از بیماری های جدیسردرد میگرن در کودکانماده ای ضد التهابیکایروپاکتیک چیستتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان هوشیاراگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش خرچنگ های نعل اسبی درخورشید مصنوعیاز واقعیت امروز تا حقیقتدریای خدانشانه های گذشته در کیهان بیماری الزایمرلرزش ناشی از اسیب به عصبهستی ما پس از شروعی چگال زندگی در جمع مواردی را برتفاوت های زبانی سرمنشا تشواهدی از نوع جدیدی از حامخچه تاثیر گذار بر حافظهکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت اولجهانی که نه با یک رخداد و ابزار بقا از نخستین هماننقشه مغزی هر فرد منحصر بهخطر آلودگی هوااز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوهمه چیز، ثبت می شودزیست شناسی باور حقیقت یا بیوگرافیمنابع انرژی از نفت و گاز ویروس مصنوعیتمایل زیاد به خوردن بستنشب سیاه سحر شودمرگ و میر بسیار بالای ناشگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر داروهای ضد التهاب آشنا پنداریجاذبه و نقش آن در شکلگیریدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متهنر حفظ گرهزبان شناسی مدرن در سطح سلمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کرونا از حقیقت تاتتو یک معجزه ایصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکل از کجاستپلاسمای غالبالکتروتاکسی(گرایش و حرکحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استنورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز، از مغز رنگ کردن، حقیقت نیستبازسازي مغز و نخاع چالشی هوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های بنیادیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش هوازی مرتب خیلی به قتولید یا دریافت علمپیوند سر آیا ممکن استعقلانیت بدون تغییرتاریکی و نورامگا سه عامل مهم سلامتحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد اضافه ی کیهانداروهای تغییر دهنده ی سیچگونه هوشیاری خود را توساساس انسان اندیشه و باور فلج خوابهوش مصنوعی از عروسک بازی روح در جهانی دیگر استروح رهاییبخش های تنظیمی ژنومسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیادآوری خواب و رویاتوهمات و شناخت حقیقتپرواز از نیویورک تا لوس آعوارض ازدواج و بچه دار شدترکیب حیوان و انسانانسان میوه ی تکاملمغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک قسمت چهارماخلاق و علوم اعصابداروی ضد تشنج با قابليت تنگاهی بر قدرت بینایی درااصول انجام برخی نرمش ها دفرایند پیچیده ی خونرسانیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروشی جدید در درمان نابینبرای زندگی سالم، یافتن تسیستم تعادلی بدنموجودات مقهور ژنها هستندکلرال هیدرات برای خوابانتکامل فردی یا اجتماعیآنچه واقعیت تصور میکنیم غیرقابل دیدن کردن مادهتصویربرداری فضاپیمای آماولین تصویر در تاریخ از سمغز بزرگ چالشهای پیش روحس و ادراک قسمت بیستمارتقا و تکامل سنت آفرینش در کمتر از چند ماه سوش جدچت جی پی تیبنی عباس، ننگی بر تاریخقلب روباتیکهوش عاطفی بیشتر در زنانراه های جدید برای قضاوت ربرخی سلولهای عصبی در تلاسازگاری با محیط بین اجزاما انسانها چه اندازه نزدکودک ایرانی که هوش او از تکامل ساختار رگهای مغزی آیا هوش مصنوعی زندگی بشرجلو رفتن یا عقبگرداین ایده که ذرات سیاهچالنقش نگاه از پایین یا نگاهخفاش با شیوع همه گیری جدیارتروز یا خوردگی و التهادرمان تومورهای مغزی با اچرا ارتعاش بسیار مهم استبه سخن توجه کن نه گویندهقدرت انسان در نگاه به ابعهاوکينگ پیش از مرگش رسالرشد در سختی استبسیاری از بیماری های جدیسردرد و علتهای آنماده، چیزی نیستکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان های بسیار دیگراگر نیروی مغناطیس نباشد نقش داروهاي مختلف معروف خوش قلبی و مهربانیاز کجا آمده ام و به کجا میدرک فرد دیگر و رفتارهای انشانه های پروردگار در جهبیماری ای شبیه آلزایمر و لرزش عضله یا فاسیکولاسیوو هر کس تقوای خدا پیشه کنزندگی در سیاهچالهتفاوت ایستایی و تکاپوشواهدی از دنیسوان(شبه نئمدل همه جانبه نگر ژنرالیکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت دومجهانی که از یک منبع، تغذیابزار بقا از نخستین هماننقشه های مغزی جدید با جزیخطرات هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینهمه ی سردردها بی خطر نیستزیست، مرز افق رویداد هستبیان ژن های اسکیزوفرنی دمنابع انرژی از نفت و گاز ویرایش DNA جنین انسان، برتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشبیه سازی میلیون ها جهان مرگ انتقال است یا نابود شگیرنده باید سازگار با پیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آشنا پنداریجدا کردن ناخالصی هادو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهنر رها شدن از وابستگیزبان شناسی نوین نیازمند منبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کرونا ساخته شده توتو یک جهان در مغز خودت هسضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات نخاعیپمبرولیزوماب در بیماری چالکترودهای کاشتنیحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهارنوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز، از مغز رنگین کمانبحتی علمی درباره تمایل بهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های بنیادی منابع و امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش هوازی ، بهترین تمریتولید پاک و فراوان انرژیپیوند سر، یکی از راه حلهاعقیده ی بی عملتاریکی خواهد ترسیدامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمعجزه ی علمحریص نباشابعاد بالاترداروهای ضد بیماری ام اس وچگونه واکسن کرونا را توزاستفاده از مغز، وزن را کمفلج خواب چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از هوش مصنوعی در فلج دوطرفه عصب 6 چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی روزه داری متناوب، مغز را بخش بزرگی حس و ادراک ما اسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیاری خدا نزدیک استتوپیراماتپروتئین های ساده ی ابتداعید نوروز مبارکترازودونانسان ها می توانند میدان مغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک قسمت نوزدهماخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد تشنج توپیراماتنگاهی بر توانایی اجزاي باصول توسعه ی یک ذهن کاملفرایند تکامل و دشواری هاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروشی جدید در درمان سکته مبرخی ملاحظات در تشنج های سیستم دفاعی بدن علیه مغز موسیقی نوکمردردتکامل مادی تا ابزار هوشمآنچه حس می کنیم، نتیجه ی غرور و علمتصور از زمان و مکاناولین دارو برای آتاکسی فمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک قسمت دهمارتقا یا بازگشت به قبل ازدر آرزوهایت مداومت داشتهچت جی پی تیبه قفس های سیاهت ننازقلب را نشکنهوش عاطفی در زنان بیشتر اراه پیروزی در زندگی چیستبرخی سيناپسها طی تکامل و ستم با شعار قانون بدترین ما اکنون میدانیم فضا خالکودکان میتوانند ناقل بی تکامل شناخت انسان با کشفآیا هوش ارثی دریافتی از پجلوتر را دیدناینکه به خاطرخودت زندگی نقش نظام غذایی در تکامل مخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان تشنجچرا بیماری های تخریبی مغبوزون هیگز چیستقدرت ذهنهاوکينگ پیش از مرگش رسالز گهواره تا گوربشکه ای که ته نداره پر نمسردرد تنشنماده، چیزی بیش از یک خلا کاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا جنین انسان، هوشمندی جهان هایی در جهان دیگراگر نعمت فراموشی نبود بسنقش درختان در تکاملخوشبختی دور از رنج های ماز کسی که یک کتاب خوانده درک نیازمند شناخت خویش انظام مثبت زندگیبیماری ای شبیه ام اس مولتلزوم سازگاری قانون مجازاوفور و فراوانیزندگی زمینی امروز بیش از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیشیشه ی بازالتی و سیلیکونمدل هولوگرافیک ژنرالیزهکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت سومجهانی در ذهنابزار بقا از نخستین هماننقص در تشخیص هیجانات عامدفاع از پیامبراز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاههمیشه چشمی مراقب و نگهبازاوسکا درمان گوشربیان حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت فیزیکی، تابعی از تمدن پیشرفته ی پیشینیانشبیه سازی سیستم های کوانمرگ تصادفیگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر درجه حرارت بر مغزآغاز فصل سرما و دوباره تکجدایی خطای حسی استدو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکهنر، پر کردن است نه فحش دزبان، نشان دهنده ی سخنگو منبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن ایرانی کرونا تولیدتو کز محنت دیگران بی غمیضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات بین دو همسر و برخیپنج اکتشاف شگفت آور در موالگو و عادت را بشکن و در احقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتنوروز یا روز پایانیاز تکامل تا مغز از مغز تا رهبر حقیقیبحث درباره پیدایش و منشا سلول های بدن تو پیر نیستنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش و میگرنتولید سلولهای جنسی از سلپیوندی که فراتر از امکانعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاریخ همه چیز را ثبت کردهانفجار و توقف تکاملی نشامعجزه ی علم در کنترل کرونحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتفاق و تصادفداروی فامپیریدین یا نورلچگونه آن شکری که می خوریم