دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

جنسیت و تفاوت های بینایی

جنسیت و تفاوت های بینایی!

آیا مرد و زن، جهان اطراف خود را به یک رنگ میبینند؟!

تفاوت های ظاهری بین زن و مرد زیاد است، ولی تفاوت های غیر ظاهری هم زیاد است که با کمک روش های پیشرفته تشخیصی کنونی شناسایی شده است. تفاوت ظاهری ای- که در عالم مادی ما زن را زن و مرد را مرد میکند- در حقیقت تفاوت در اندام تناسلی است و این تفاوت است که باعث ازدواج دو جنس با هم میشود ولی هزاران تفاوت دیگر هم هست که برخی از آنها در نتیجه شرایط محیطی و برخی در نتیجه شرایط بدنی(فنوتیپی) آنها است.

این تصور که جنسیت و تفاوت های جنسیتی، به تنهایی توسط کروموزوم های جنسی تعیین میشود شاید خیلی درست نباشد. ما زنانی داریم که کروموزم وای دارند به خصوص اگر حالت موزاییسم را هم اضافه کنیم.

در سندرم کلاین فیلتر با زنانی مواجهیم که دارای کروموزومهای جنسی مردانه وای هستند یا در سندرم عدم حساسیت به اندروژن با زنانی مواجهیم که هرچند کروموزومهای جنسی وای دارند، به دلیل عدم اثر اندروژن روی سلول ها دارای اندام های زنانه هستند.

حالات دیگری هم داریم که برخی سلول ها دارای کروموزم های مردانه و برخی دارای کروموزومهای زنانه هستند و این حالت را موزاییسم مینامند. پس مبنای تعیین شدن به عنوان زن یا مرد، کروموزوم ها به تنهایی نیستند و عوامل بی شمار محیطی دیگری وجود دارد که در تاثیر گذاری ژنها و کروموزوم ها موثر میباشند.

ولی آیا اساس تفاوت بین زنان و مردان، فقط در ظاهر بدنی آنهاست؟

قبلا در مقالاتی در مورد تفاوت در اندازه مغز در زنان و مردان صحبت شد و در اینجا در مورد تفاوت برخی احساسات بین زنان و مردان صحبت میشود.

ساختار بدنی عضلانی مردان و بزرگتر بودن اندازه مغز، تطابقی است که سیر طولانی تکامل موجودات، برای مردان برگزیده است زیرا نقش حمایت از خانواده در برابر تهاجم شکارچیان در گذشته، لازم میکرده است تا ساختار بدنی و قدرت ذهنی برای یافتن راه حل های پیچیده در مردان، بیشتر و بیشتر گردد ولی بار سنگین بارداری، سبب میشود زنان به جای بدن عضلانی تر و مغز بزرگتر، انرزی بدنشان، بیشتر صرف بزرگ شدن کودک در رحم یا نگهداری کودک شود.

نوع مسئولیت هر جنس، نقش مهمی را در تغییرات ساختار بدنی آنها داشتهاست و شاید بتوانیم بگوئیم بسیاری از تفاوت ها در زن و مرد، نتیجه تاثیر هورمون ها و کروموزم ها نیست بلکه نتیجه نقش های متفاوت آنها در جامعه است و شاید اگر روزی نقش ها در جامعه تغییر کند طی میلیون ها سال، شاهد تغییراتی برعکس در دو جنس باشیم.

این تکامل کند جنسیتی از طریق محیط، ژنها و کروموزم هاست که تحت تاثیر عمیق محیط و انتخاب طبیعی است، ولی با ظهور تمدن و فرهنگ انسانی، تکامل فرهنگی ای را هم در سطح رفتار و دیدگاه جنسیتی داریم که سرعت آن، تندتر از سرعت تکامل کند ژنتیکی است.

نمونه این تفاوت های فرهنگی- که به صورت تکامل در دو جنس منتقل میشود- تفاوت در بسیاری از نقش ها و تمایلات دو جنس است که از طریق فرهنگ، انتقال یافته است. و خود همین تکامل فرهنگی نقش بسیار مهمی را در آینده بر ساختار بدنی دو جنس خواهد داشت که آیندگان با آن مواجه خواهند شد.

اگر نظریه جهان های موازی- که امروزه از طرف بسیاری از دانشمندان روز دنیا مانند میچیو کاکو مطرح می شود و نسخه های متعددی از یک فرد را در آن جهان ها در نظر بگیریم و توجه کنیم این نسخه ها از فرد، در جهان موازی با او، تحت تاثیر قوانین خاص آن جهان هاست که کاملا با قوانین عالم مادی ما متفاوت است، به پیچیده شدن تفاوت ها در زن و مرد، بیشتر پی میبریم.

آنچه مرسوم است آنکه تفاوت زن و مرد در عالم مادی ما بر اساس امکان انتقال ژنها و فراهم شدن بستری برای زاد و ولد جنسی و تمایز ناشی از آن، برای باز کردن دست انتخاب طبیعی موجود در عالم مادی ماست.

ولی در جهان موازی با ما چطور؟

در جهانی که تمایز در آن تعریف دیگری دارد، چگونه خواهد بود؟ زاد و ولد جنسی ابزاری در عالم مادی ماست تا تکاثر و تمایز حاصل شده، بتواند در طی میلیون ها سال، تکامل سریعتری را ایجاد کند ولی در جهان دیگری که رمز تفاوت ها به وسیله ژنهای مادی ما نیست بلکه به وسیله همانند سازهایی است- که به روش دیگری و با سرعت بیشتری تکثیر میکنند- چگونه است؟

برخی از همانند سازهای دیگر به جز ژنها، امروزه در فرهنگ و تمدن عالم مادی ما مطرح شده است مانند میم ها که به جای ژنها توسط دانشمندانی مانند ریچارد داوکینز بیان شده است. و میبینیم انتقال فرهنگی بر اساس میم ها بسیار سریعتر از نقل و انتقال ژنتیکی از طرف ژن هاست و این در حالی است که میم ها هر اندازه، متفاوت از ژن ها باشند محصول ژنها و محصول فرآیندهای خاص، در مغز است یعنی محصولی از محصولات عالم مادی ماست ولی شاهدیم سرعت انتقال آن بسیار سریعتر از انتقال ژنتیکی است.

پس اگر جهانی موازی جهان ما باشد، در آن جهان هم همانند ساز، تکثیر و تمایز های ناشی ا

ز زاد و ولد هست ولی کاملا متفاوت از زاد و ولد برای انتقال ژنهای خودخواه عالم مادی است.

شباهت ها در عالمی موازی- که مقامش بالاتر و تاریکی آن کمتر است و مسافتها کمتر و اجزای متمایز، شبیه تر است- در چنین جهانی، اجزای همانند ساز متفاوتی نسبت به همانند سازهای عالم مادی وجود دارد و تحت تاثیر انتخابی سازگار با انتخاب آن جهان و قوانین آن جاست.(توصیه میشود به سلسله مباحث بازگشت عیسی ع، از دکتر علأ سالم مراجعه شود یا تفاوت های بین زن و مرد در جهان موازی با ما یعنی عالم نفس ها در صفحه فیسبوک سید احمد حسن، مراجعه شود
https://www.facebook.com/457397004307968/posts/2003079943072992/
)

تفاوت لمس و تظاهر رنگ و نورهای تک رنگی، در زن و مرد

چون قشر مغز تعداد زیادی از گیرندههای تستوسترون دارد، این انتظار هست که زن و مرد رنگ ها را به صورتی متفاوت، درک کنند. در این آزمون، ما تفاوت ها در مظاهر رنگی را در نورهای تک رنگی در محدوده طیف قابل رویت، آزمودیم. ما در اینجا تفاوتهای رنگی را در ادراک رنگی اولیه بررسی کردیم. مطالعات زیادی نشان میدهد زن و مرد رنگ ها را به صورت متمایز درک میکنند.

روش: گروه زیادی از زنان و مردان جوان را بدون هیچ اختلال بینایی بررسی کردیم. بررسی، روش درک تمپورال و فضایی و عمق دید بود. به وسیله ای همه افراد دچار اختلال دید رنگی، شناسایی و خارج شدند. تحریکات نورهای تک رنگی در طیف نورانی بود. فلاش ناگهانی نور که در محیط تاریک بر روی فووا می افتاد. احساسی که به دست می آید با اندازه گیری شدت اشباع و رنگ اندازه گیری میشود.

ما اطلاعات خوبی در مورد پایه های ژنتیکی ای داریم که نور به پیام عصبی تبدیل میشود. درک رنگ وابسته به سه نوع از سلول های مخروطی است. L M S(حساس به طول موج های کوتاه متوسط و بلند).

گیرندههای امواج بلند و متوسط روی کروموزومهای جنسی ایکس هستند. در دیگر احساسات مانند شنوایی، زنان حساسیت بیشتر دارند. این کاهش حساسیت در مردان ممکن است به دلیل ساختار عضلانی بدن آنها تحت تاثیر هورمون های جنسی، باشد. در مورد بویایی، چشایی و احساست بدنی، همینطور است.

در میمون رزوس مقدار زیادی گیرنده آندروژن در قشر بینایی مشاهده می شود، در موشهای آزمایشگاهی همینطور است
گیرنده های اندروژن بیشتر از تالاموس و هیپوتالاموس- که در تولید مثل نقش دارد- در قشر مغزی است.(هورمون های جنسی فقط بر تفاوت های زاد و ولدی زن و مرد تاثیر نمی گذارند بلکه حتی در درک و شناخت آنها هم تاثیر گذارند.)

قشر بینایی، بیش از استروژن تحت تاثیر اندروژن است. از میان رفتن نورون های بینایی پس از تولد(آپوپتوز)، تحت تاثیر اندروژن کاهش می یابد.(تعداد نورون های بیشتر در مردان در دیگر قسمت های مغز، شاید تحت تاثیر همین هورمون ها باشد)

پس مردان، 20% نورون های بیشتری در قشر بینایی خود دارند. تماس با آندروژن در ابتدای تکامل موش های ماده آزمایشگاهی با افزایش تعداد نورون های بینایی همراه شد. ولی استروژن زودرس، چنین تاثیری نداشت.(بزرگتر بودن قسمت مربوط به بینایی در مغز مردان، کمک زیادی به حفظ تعادل در مردان میکند زیرا یکی از اجزای تعادل، بینایی است)

چون گیرنده های LM روی کروموزوم های ایکس است در زنان تعداد ژن های این گیرنده ها دو برابر مردان است. البته تصور نکنیم دو برابر بودن این ژنها یعنی اینکه زنان دو برابر مردان میتوانند این امواج را درک کنند. برخی ژنها اثر یکدیگر را خنثی میکنند مثلا ژن غالب، تاثیر ژن مغلوب را از بین میبرد و یا دو ژن در کنار هم، ممکن است اثراتشان، مخلوط شود. حتی گاهی برای جبران زیاد بودن این ژنها در زنان، یکی از کروموزومها مخفی میشود تا تاثیر ژنهای مغلوب از میان نرود.(لیونیزاسیون).

بسیاری از مردم به ویژه زنان، ژنهای متعددی از گیرند های ال و ام دارند و این افراد در این گیرنده ها پولی مورفیک هستند. مناطق متفاوت رتین، گیرنده های متفاوتی را ممکن است نشان دهند که باعث پاسخ های متفاوت این مناطق به نور میشود.

کروموزوم های ایکس منفرد، در مرد ممکن است باعث بروز بیشتر ژن ها در مردان شود، زیرا ژنهای مغلوب در مردان تظاهر پیدا میکنند.

ارجح بودن گیرنده های تستوسترون در مغز مردان پایه تفاوت ها در ارتباط های تالاموس و کورتکس است. حس رنگ در سه سطح انجام میشود رنگ، اشباع و درخشندگی

اشباع عبارت است از اینکه عمق و میزان رنگامیزی جسم، چقدر حس میشود مانند قرمز نقاشی و قرمز در فلز آتشین که در دومی اشباع بیشتر است. سفید کلا اشباع ندارد.

در این مطالعه نورهای مصرفی تک کروماتیک و در محدوده تنگی از طیف نورانی بودند. اگر لازم بود از فیلتر، برای محو کردن طیف نوری ناخواسته استفاده میشد.

نتایج: تفاوتی نورانی بین زن و مرد، اندک ولی برجسته است و تفاوت درخشندگی، بین درک همه پرتوهای طیف نوری، بین زن و مرد وجود دارد. مردان نیازمند طول موج بلندتری هستند تا ب

توانند اشباع رنگی مشابه زنان را تجربه کنند.(به عبارت دیگر رنگ های با طول موج بلند، مانند رنگ قرمز، به تشخیص دقیق تر در مردان کمک میکند

یا به عبارتی قدرت مردان برای تشخیص در میانه طیف نورانی، اندک و ضعیف است و پرتویی با طول موج بلند در انتهای طیف بینایی، قدرت تشخیصی آنها را بالا میبرد).

حساسیت های طیفی سلول های مخروطی Lو M(ال حساس به طول موج های بلند و ام حساس به طول موج های متوسط است)این تفاوتها را در زن و مرد ایجاد می کند.

سیستم های نوری نیوتونی یا ماکسولی بود و تفاوت قابلیت زن و مرد در هر دو سیستم، به یک نتیجه می رسید.

مردان برای درک رنگ، به طول موج های بلندتری نیاز دارند.(2.2 نانومتر).

بسیاری از جنس مونث، گیرنده های نوری متعدد ام و ال دارند. کروموزومهای وای تعداد ژنهای اندکی دارد ولی چون تستوسترون را ترشح میکند، خیلی از تفاوتهای بیان شده بین مرد و زن، در نتیجه همین کروموزم است.

نتیجه گیری. در دید رنگی تفاوت واضحی بین زن و مرد وجود دارد. تظاهرات رنگی که ما محاسبه میکنیم در نتیجه اطلاعات دریافتی از تالاموس(LGB)و گیرنده های حسی در منطقه اولیه بینایی است. پردازش کردن رو به ارتقای امواج نوری، از جسم زانویی جانبی به قشر بینایی اولیه طی امبروژنز رخ میدهد.

ما فرض کردیم، علاوه بر کروموزم های جنسی، تستوسترون نقش مهمی حتی در ارتباطات عصبی در مرد و زن دارد. تظاهر و دیدن رنگ، نیازمند بازآوری و ارزشیابی اطلاعات از LGB به قشر مغز است و این بازآوری و ارزشیابی در مرد و زن متفاوت است.
مطالعه بیشتر در مقاله زیر
https://bsd.biomedcentral.com/articl…/10.1186/2042-6410-3-21


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نقش مهاجرت در توسعه نسل ااگر نعمت فراموشی نبود بسصفحه اصلیهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی ژنها در تشخیص بیماکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان پاسخ کوانتومی پاسخ گیاهان در زمان خوردزبان و بیان، در سایه پیشرنقش حفاظتی مولکول جدید دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمتفاوت های تکاملی در مغز وگنجینه ای به نام ویتامین تسلیم شدن از نورون شروع ممنبع خواب و رویاداروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعسفرنامه سفر به بم و جنوب نقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیتمساح حد واسط میان مغز کوپمبرولیزوماب در بیماری چجمجمه انسان های اولیهما انسانها چه اندازه نزددرمان های رایج ام اسآیا برای تولید مثل همیشه سوپاپ ها یا ترانزیستورهانوروپلاستیسیتی چیستابزارهای پیشرفته ارتباط بلعیدن ستاره توسط سیاهچاوقتی فهمیدی خطا کردی برگتوسعه هوش مصنوعی قادر اسجریان انرژی در سیستم های مخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرگیری قلب در بیماری ویرآب زندگی است قسمت اولساخت شبکه عصبی با الفبای چگونه باغبانی باعث کاهش احساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیواکنش به حس جدیدتکامل داروینی هنوز در حافیزیک مولکولها و ذرات در حس چشایی و بویاییمرز بین انسان و حیوان کجارقیبی قدرتمند در برابر مالگوبرداری از طبیعتشنا در ابهای گرم جنوب نیانخاع ما تا پایین ستون فقرادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پاورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر ویتامین دی بر بیماقانون جنگلحس و ادراک قسمت بیستممغز فکر میکند مرگ برای دیروزه داری سلول های بنیادانسان جدید از چه زمانی پاشرکت نورالینک ویدیویی ازنزاع بین جهل و علم رو به پارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم سازگاری قانون مجازاخواب سالم عامل سلامتی و یمغز ابزار بقای برتر مادیرژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت نخاعی میتواند دعماد الدین نسیمی قربانی همراهی نوعی سردرد میگرنیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم کوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز دندان ها را مسواک بزنید تزمین زیر خلیج فارس تمدنی زمان واقعیت است یا توهمنقش میدان مغناطیسی زمین اگر نعمت فراموشی نبود بسسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی سیستم تعادلی بدن اکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان اولین سلول مصنپختگی پس از چهل سالگي به زبان و تکلم برخی بیماریهنقش حیاتی تلومر دی ان آ دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمتفاوت های زبانی سرمنشا تگویید نوزده و ایمنی ساکتتشنج چیستمنحنی که ارتباط بین معرفداروی ضد تشنج توپیراماتآیا همه جنایت ها نتیجه بیسفری به آغاز کیهاننقشه های مغزی جدید با جزیابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد ههیچگاه از فشار و شکست نترتنفس هوازی و میتوکندریپنج اکتشاف شگفت آور در موجنسیت و تفاوت های بیناییما اکنون میدانیم فضا خالدرمان های علامتی در ام اسآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسودمندی موجودات ابزی بر نوشیدن چای برای مغز مفید ابزارهای بقا از نخستین هبه مغز خزندگان خودت اجازویتنام نوعی کرونا ویروس توسعه برخی شغل ها با هوش جستجوی متن و تصویر به صورمخچه ابزاري که وظیفه آن فدرگیری مغز در بیماری کویآب زندگی است قسمت دومساختار شبکه های مغزی ثابچگونه تکامل مغزهای کنونیاحساسات کاذببیماری بیش فعالیواکسن های شرکت فایزر آمرتکامل زبانفیزیک و هوشیاریحس و ادراک (قسمت اول )مزایای شکلات تلخ برای سلرموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالشناخت و معرفت، و نقش آن دنخستین تصویر از سیاهچالهارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی اورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر ویروس کرونا بر مغز قانونمندی و محدودیت عالمحس و ادراک قسمت دهممغز قلبروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزشش مرحله تکامل چشمنزاع بین علم و نادانی رو ارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم سازگاری قانون مجازاخواب عامل دسته بندی و حفطمغز ابزار برتر بقارژیم غذایی حاوی تخم مرغ واین پیوند نه با مغز بلکه عوامل موثر در پیدایش زباهندسه ی پایه ایاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز دو ویژگی انتزاع و قدرت تجزمان شگفت انگیزنقش محیط زندگی و مهاجرت داگر با مطالعه فیزیک کوانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی علل کمر درد در میانکتاب زیست شناسی باورتاثیر رو ح و روان بر جسممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان تغییر میدان مغپروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت چنقش خرچنگ های نعل اسبی درابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی به کمک هوش طبیتفاوتهای جنسیتی راهی براگوشه بیماری اتوزومال رسستشنج و حرکات شبه تشنجی قامنشأ اطلاعات و آموخته ها داستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش مصنوعی می تواند نسقوط درون جاذبه ای خاص، چنقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر هیپرپاراتیروئیدیسمتنفس هوازی و میتوکندریپوست ساعتی مستقل از مغز دجنسیت و تفاوت های بیناییما با کمک مغز خود مختاريمدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا تکامل و تغییرات ژنتیسیلی محکم محیط زیست بر اننوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزارهای بقا ازنخستین همبه بالا بر ستارگان نگاه کویتامین E برای فعالیت صحتوصیه های سازمان بهداشت جستجوی هوشیاری در مغز مامدل همه جانبه نگر ژنرالیدرگیری مغز در بیماران مبآب زندگی است قسمت سومسازگاری با محیط بین اجزاچگونه جمعیت های بزرگ شکل اخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیواکسن کووید 19 چیزهایی که تکامل زبانفیزیکدانان ماشینی برای تحس و ادراک (قسمت دوم )مسیر دشوار تکامل و ارتقارمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروشناسایی تاریخچه ی تکاملینخستین روبات های زنده ی جارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحمورزش و میگرنتاثیر ژنها بر اختلالات خقارچ بی مغز در خدمت موجودحس و ادراک قسمت دوازدهممغز ما کوچکتر از نیم نقطهروش های صرفه جویی در ایجاانسانیت در هم تنیده و متصششمین کنگره بین المللی سنزاع بین علم و جهل رو به پارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهژنها ، مغز و ارادهتاثیر گیاه خواری بر رشد ومقاومت به عوارض فشار خون خودآگاهی و هوشیاريمغز از بسیاری حقایق می گرراه فراری نیستاینکه به خاطرخودت زندگی عوامل ایجاد لغت انسانی و هندسه ی رایج کیهاناز تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنکودک ایرانی که هوش او از منابع انرژی از نفت و گاز دو برابر شدن خطر مرگ و میدو برابر شدن خطر مرگ و میزندگی هوشمند در خارج از زنقش نگاه از پایین یا نگاهاگر تلاش انسان امروز براسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن مغز محدود به دورکتاب، سفری به تاریختاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان روش هاي جدیدی پروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت انقش داروهاي مختلف معروف ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی در کامپیوترهاتقلید مرحله ای نسبتا پیشگوشت خواری یا گیاه خواریتشنج عدم توازن بین نورون مهندسی ژنتیک در حال تلاش در مانهای کمر دردآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسلول های بنیادی منابع و انقطه بی بازگشتابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکهاوکينگ پیش از مرگش رسالتنفس بدون اکسیژنپیموزایدجهل مقدسما تحت کنترل ژنها هستیم یدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جنین انسان، هوشمندی سیاهچاله های فضایی منابعنیکولا تسلاابزارهای بقای موجود زندهبه خودت مغرور نشوویتامین E در چه مواد غذایتوصیه های غیر دارویی در سحفره در مغزمدل های ریز مغز مینی بریندرگیری مغزی در سندرم کووآزمون ذهنی گربه شرودینگرستون فقرات انسان دو پا جلچگونه جمعیت های بزرگ شکل اخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکواکسن کرونا و گشودن پنجرتکامل زبان انسان از پیشیفرگشت و تکامل تصادفی محض حس و ادراک قسمت چهلمسئول صیانت از عقیده کیسرمز بقای جهش ژنتیکیامید نیکو داشته باش تا آنشناسایی سلول های ایمنی انرمش های مفید برای درد زاارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خداورزش بهترین درمان بیش فعتاثیر کلام در آیات کلام بقبل از آغازحس و ادراک قسمت سوممغز مادران و کودکان در زمروش هایی ساده برای کاهش اانعطاف پذیری مکانیسمی علصرع و درمان های آننشانه های گذشته در کیهان ارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفاژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر گیاه خواری بر رشد ومقابله با کرونا با علم اسخودآگاهی و هوشیاريمغز به تنهایی برای فرهنگ راه های جدید برای قضاوت راینکه خانواده ات سالم باعواملی که برای ظهور لغت اهندسه بنیادیناز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های مکودکان میتوانند ناقل بی منابع انرژی از نفت و گاز منابع انرژی از نفت و گاز دو سوی واقعیتزندگی زمینی امروز بیش از نقش نظام غذایی در تکامل ماپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی کجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان روشی برای تبدیپرواز از نیویورک تا لوس آزبان و شناخت حقیقت قسمت دنقش ذهن و شناخت در حوادث ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتقلید از روی طبیعتگیلگمش باستانی کیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های مولتیپل اسکلروز در زنان در محل کار ارزش خودت را بآیا هوش ارثی دریافتی از پسلول عصبی شاهکار انطباق چند نرمش مفید برای کمردرابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دهاوکينگ پیش از مرگش رسالتو یک جهان در مغز خودت هسپیموزایدجهان یکپارچهماه رجبدرمان تومورهای مغزی با اآیا جهان ذهن و افکار ما مسیاهچاله و تکینگی ابتداینیاز به آموزش مجازی دیجیابزارهای بقای از نخستین به زودی شبکه مغزی به جای ویتامین کاتوصیه هایی در مصرف ماهیحقیقت قربانی نزاع بین بی مدیریت اینترنت بر جنگدرگیری مغزی در سندرم کووآسيب میکروواسکولاریا آسسخن پاک و ثابتچگونه حافظه را قویتر کنیاختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیواکسن کرونا از حقیقت تاتتکامل ساختار رگهای مغزی فراموش کارها باهوش تر هسحس و ادراک قسمت نهممسئولیت جدیدروی و منیزیم در تقویت استامید درمان کرونا با همانشواهدی از نوع جدیدی از حانرمش های مفید در سرگیجهارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملورزش در کمر دردتاثیر کپسول نوروهرب بر نقبل از انفجار بزرگحس و ادراک قسمت سی و هشتممغز چون ابزار هوش است دلیروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد PML به دنبال تکضررهای مصرف شکر و قند بر نظام مثبت زندگیاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرژنهای هوش ، کدامندتاثیر گیاه خواری بر رشد وملاحظه های اخلاقی دربارهخورشید مصنوعیمغز برای فراموشی بیشتر کراه های جدید برای قضاوت راینترنت بدون فیلتر ماهواعوارض ازدواج و بچه دار شدهندسه در پایه ی همه ی واکاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دکودکان خود را مشابه خود تتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز دوچرخه سواری ورزشی سبک و زندگی زودگذرنقش نظریه تکامل در شناساابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم مکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای مصرفی در ام اسپرورش مغز مینیاتوری انسازبان و شناخت حقیقت قسمت سنقش روی و منیزیم در سلامتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی در خدمت خلق وحتقویت استخوان در گرو تغذگیاه خواری و گوشت خوار کدتصویربرداری فضاپیمای آممواد کوانتومی جدید، ممکندر چه مرحله ای از خواب ، رآیا هوش سریعی که بدون احسسلولهای ایمنی القا کنندهچند جهانیابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هاهدف یکسان، در مسیرهای متتو پیچیده ترین تکنولوژی پیچیدگی های مغزمگسجهان کاملی در اطراف ما پرماپروتیلیندرمان تشنجآیا جهش های ژنتیکی، ویروسیاهچاله ی تولید کنندهچیزی خارج از مغزهای ما نیابزارهای دفاعی و بقای موبه زیر پای خود نگاه نکن بویتامین کا و استخوانتوضیحی ساده در مورد هوش محقیقت اشیامدارک ژنتیکی چگونه انساندرگیری اعصاب به علت میتوآسیب ها ناشی از آلودگی هوسرنوشتنگاه محدود و تک جانبه، مشاختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بواکسن کرونا ساخته شده توتکامل شناخت انسان با کشففراموشی همیشه هم بد نیستحس و ادراک قسمت چهارممستند جهان متصلرویا و خبر از آیندهامگا سه عامل مهم سلامتشواهدی از دنیسوان(شبه نئنرمشهای مهم برای تقویت عارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکوزن حقیقی معرفت و شناختتاثیر کپسول نوروهرب بر تقدم زدن و حرکت دید را تغیحس و ادراک قسمت سی و ششممغز چگونه صداها را فیلتر روشهای نو در درمان دیسک باولین مورد پیوند سر در انضررهای شکر بر سلامت مغزنظریه ی تکامل در درمان بیاز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر گیاه خواری بر رشد وملاحظات بیهوشی قبل از جرخانواده پایدارمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ایندرالعید نوروز مبارکهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع بی نهایت انرژی در دديدن با چشم بسته در خواب زونیسومایدنقش هورمون های تیروئید دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی بسیاری از بیماری های جدیکریستال زمان(قسمت اولتاثیر رژیم گیاهخواری بر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای ام اسآلودگی هوا و ویروس کرونازبان شناسی مدرن در سطح سلنقش روزه داری در سالم و جابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی درمانگر کامپیتلقین اطلاعات و حافظهگالکانزوماب، دارویی جدیتصادف یا قوانین ناشناختهموجود بی مغزی که می توانددر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا هشیاری کوانتومی وجودسلولهای بنیادی مصنوعی درچندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردهدف از تکامل مغزتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیچیدگی های مغزی در درک زجهان در حال نوسان و چرخشماجرای جهل مقدسدرمان جدید میگرن با انتی آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسیاره ی ابلهانچیزی شبیه نور تو نیستاتفاق و تصادفبوزون هیگز چیستویتامین کا در سبزیجاتتیوتیکسن داروی ضد جنونحقیقت تنها چیزی است که شامروری بر تشنج و درمان هایدرد باسن و پا به دلیل کاهآشنا پنداریسریعترین کامپیوتر موجودنگاه انسان محدود به ادرااختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی اواکسن ایرانی کرونا تولیدتأثیر نگاه انسان بر رفتافرایند پیچیده ی خونرسانیحس و ادراک قسمت نوزدهممشکلات نخاعیرویا بخشی حقیقی از زندگی امروز دانش ژنتیک هیچ ابهشکل های متفاوت پروتئین هچرا مغزهای ما ارتقا یافت ارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی وزوز گوشتاثیر کپسول نوروهرب بر سقدرت انسان در نگاه به ابعحس و ادراک قسمت سیزدهممغز ناتوان از توجیه پیداروشهای شناسایی قدرت شنوااولین هیبرید بین انسان و طلای سیاهنظریه ی تکامل در درمان بیاز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر گیاهخواری بر رشد و ممانتین یا آلزیکسا یا ابخارق العاده و استثنایی بمغز بزرگ چالش است یا منفعایا کوچک شدن مغزانسان العامل کلیدی در کنترل کارآهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکمناطق خاصی از مغز در جستجدی متیل فومارات(زادیوا)(زونا به وسیله ویروس ابله نقش هورمون زنانه استروژنابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی بسیاری از بیماری های جدیکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروهای تغییر دهنده ی سیآلزایمرزبان شناسی نوین نیازمند نقش رژیم غذایی بر رشد و اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی درخدمت خلق وحتلاش هایی در بیماران قطع گامی در درمان بیماریهای تظاهر خوابیده ی مادهموجودات مقهور ژنها هستنددر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا واکنش های یاد گرفته وسلسله مباحث هوش مصنوعیچه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملهدف از خلقت رسیدن به ابزاتولید مثل اولین ربات های پیوند مغز و سر و چالشهای جهش های ژنتیکی مفید در ساماده ی تاریکدرمان جدید کنترل مولتیپلآیا خداباوری محصول تکاملسیاره ابلهاننکاتی در مورد تشنجاتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلویتامین دی گنجینه ای بزرتکنولوژی جدید که سلول هاحقیقت خواب و رویامرکز هوشیاری، روح یا بدن دستورالعمل مرکز کنترل بیآغاز فصل سرما و دوباره تکسرگیجه از شایعترین اختلانگاه از درون مجموعه با نگاختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیمواکسن اسپایکوژنتئوری تکامل امروز در درمفرایند تکامل و دشواری هاحس و ادراک قسمت هفتممشکلات بین دو همسر و برخیرویا تخیل یا واقعیتانفجار و توقف تکاملی نشاشگفتی های زنبور عسلچرا ویروس کرونای دلتا واارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بیک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر کپسول نوروهرب بر سلمس کوانتومیحس و ادراک قسمت ششممغز و سیر تکامل ان دلیلی روشی برای بهبود هوش عاطفاولین تصویر در تاریخ از سطوفان فقر و گرسنگی و بی سنظریه ی ریسماناز نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان هکمردردتاثیر انتخاب از طرف محیط منابع انرژي پاک سرچشمه حخدا موجود استراه پیروزی در زندگی چیستمغز بزرگ چالشهای پیش روایا این جمله درست است کسیعادت کردن به نعمتهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدکیهان خود را طراحی میکندکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت دژا وو یا اشنا پنداریزیباترین چیز در افزایش سنقش ویتامین K در ترمیم اسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی بعد از کروناکریستال زمان(قسمت سوم)تاریخ همه چیز را ثبت کردهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروهای ضد بیماری ام اس وآمارهای ارائه شده در سطح زبان، وسیله شناسایی محیطنقش رژیم غذایی در رشد و اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی ساخته هوش طبیتلاشی برای درمان قطع نخاگامی در درمان بیماریهای تظاهری از ماده است که بیدمیهمانهای ناخوانده عامل در کمتر از چند ماه سوش جدآیا یک، وجود داردسلطان جنگل یا صاحب ملکوتنهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرهرچیز با یک تاب تبدیل به تولید پاک و فراوان انرژیپیوند اندام از حیوانات بجهش های ژنتیکی غیر تصادفماده ی خالیدرمانهای بیماری پارکینسآیا دلفین ها می تواند از سیاره ابلهانچگونه مولکول های دی ان ایاثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهاویروس مصنوعیتکنولوژی جدید که سلول هاحقیقت راستین انسان علم بمرکز حافظه کجاستذهن ما از در هم شکستن منبإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسربازان ما محققا غلبه می نگاه حقیقی نگاه به درون ااختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار اواکسن اسپایکوژن ضد کروناتئوری تکامل در پیشگیری و فرایند حذف برخی اجزای مغحس و ادراک قسمت هفدهممشکلات روانپزشکی پس از سرویا حقی از طرف خداانواع سکته های مغزیشاهکار قرنچرا پس از بیدار شدن از خوارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا یک آلل ژنتیکی که از نئاندتاثیر کتامین در درمان پالوب فرونتال یا پیشانی مغحس و ادراک سی و هفتممغز آیندگان چگونه است ؟روشی جدید در درمان قطع نخاولین سلول مصنوعیطی یکصد هزار سال اخیر هرچنظریه تکامل در درمان بیماز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده مکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر احتمالی عصاره تغلیمنابع انرژی از نفت و گاز خطا در محاسبات چیزی کاملرابطه تشنج و اوتیسممغز بزرگ و فعال یا مغز کوایا ابزار هوشمندی یا مغز عارضه جدید ویروس کرونا سهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پاربرخی توصیه ها برای واکسیکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت دژاوو یا آشناپنداریزیر فشار کووید چه باید کرنقش ژنتیک در درمان اختلاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی بعد از کروناکشف مکانیسم عصبی خوانش پتازه های اسکیزوفرنی(جنومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی فامپیریدین یا نورلآن چیزی که ما جریان زمان سفر نامه سفر به بم و جنوب نقش زنجبیل در جلوگیری از ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش احساسیتلاشی تازه برای گشودن معگاهی لازم است برای فهم و تغییر الگوی رشد مغزی با زمیگرن سردردی ژنتیکی که بدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا کیهان می تواند یک شبیسم زنبور ، کلیدی برای وارچهار میلیارد سال تکامل بابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترسهزینه ای که برای اندیشیدتولید سلولهای جنسی از سلپیوند سر آیا ممکن استجهشهای مفید و ذکاوتی که دمبانی ذهنی سیاه و سفیددرهای اسرارآمیز و پوشیدهآیا دلفین ها میتوانند باسیر آفرینش از روح تا مغز چگونه مغز پیش انسان یا هماثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن ویرایش DNA جنین انسان، برتکامل مادی تا ابزار هوشمفلج نخاعی با الکترودهای حقایق ممکن و غیر ممکنمرکز حافظه کجاستذهن چند جانبه نیازمند نگافت فشار خون ناگهانی در وسردرد میگرن در کودکاننگاهی بر قدرت بینایی درااختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیواکسن دیگر کرونا ساخته شتا 20 سال آینده مغز شما به فرد حساس از نظر عاطفی و بحس و ادراک قسمت هجدهممشکلات روانپزشکی در عقب رویاها از مغز است یا ناخوانگشت ماشه ایشبیه سازی میلیون ها جهان چرا بیماری های تخریبی مغارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهیک جهش ممکن است ذهن انسانتاثیر گیاه خواری بر رشد ولوتیراستامحس و ادراک- قسمت بیست و پمغز انسان ایا طبیعتا تماروشی جدید در درمان سکته ماوکرلیزوماب داروی جدید شظهور امواج مغزی در مغز مصنظریه تکامل در درمان بیماز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختکمردرد و علل آنتاثیر ترکیبات استاتین (سمنابع انرژی از نفت و گاز خطا در محاسبات چیزی کاملراز تغییرمغز بزرگترین مصرف کننده ایا بیماری ام اس (مولتیپعدم توقف تکامل در یک انداهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودککاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت دگرگونی های نژادی و تغییزیرفون داروی ضد ام اسنقش گرمایش آب و هوا در همابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی بعد از کرونا دلخوشی بیهوکشف مکانیسمی پیچیده در بتازه های بیماری پارکینسومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی لیراگلوتیدآنچه واقعیت تصور میکنیم سفر به مریخ در 39 روزنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزهوش احساسیتلاشی جدید در درمان ام اسگاهی مغز بزرگ چالش استتغییر زودتر اتصالات مغزیمیگرن شدید قابل درمان اسدر درمان بیماری مولتیپل آیا گذشته، امروز وآینده سماگلوتید داروی کاهش دهنچهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیهزینه سنگین انسان در ازاتومورها و التهاب مغزی عاپیوند سر، یکی از راه حلهاجهشهای مفید و ذکاوتی که دمباحث مهم حس و ادراکدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا دست مصنوعی به زودی قاسیستم تعادلی بدناثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به سواقعیت فیزیکی، تابعی از تکامل مداومفلج بل، فلجی ترسناک که آنحمله ویروس کرونا به مغزمرکز خنده در کجای مغز استذهن تو همیشه به چیزی اعتقافراد آغاز حرکت خودشان رسردرد و علتهای آننگاهی بر توانایی اجزاي باختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیواکسن دیگری ضد کرونا از دتا بحر یفعل ما یشافرضیه ای جدید توضیح میدهحس و ادراک قسمت هشتممشاهده گر جدای از شیء مشارویاهای پر رمز و حیرتی درانگشت نگاری مغز نشان میدشبیه سازی سیستم های کوانچرا حیوانات سخن نمی گوینارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتیک رژیم غذایی جدید، می توتاثیر گیاه خواری بر رشد ولیس دگرامفتامین یا ویاسحساسیت روانی متفاوتمغز انسان برای ایجاد تمدريتوکسيمب در درمان ام اسايندگان چگونه خواهند دیدعقل مجادله گرنظریه تکامل در درمان بیماز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱کمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر دوپامین و سروتونینمنابع انرژی از نفت و گاز خطر آلودگی هواراست دستی و چپ دستیمغز حریص برای خون، کلید تایا بدون زبان میتوانیم تعسل طبیعی موثر در کنترل بهوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانش بی نهایتزاوسکا درمان گوشرنقش پیش زمینه ها و اراده ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمبعد از کرونا دلخوشی بیهوکشف ارتباط جدیدی از ارتبتبدیل تراکت صوتی مصنوعی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی تشنجی دربارداریآنزیم تولید انرژی در سلوسفر تجهیزات ناسا به مریخ نقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رهوش عاطفی بیشتر در زنانتمایل زیاد به خوردن بستنگذر زمان کاملا وابسته به تغییر عمودی سر انسان از پمیدان مغناطيسي زمین بشر در سال حدود 7 میلیون نفر آیا آگاهی پس از مرگ از بیسندرم کووید طولانینوآوری ای شگفت انگیز دانابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چهزاران سال چشم های بینا وتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیام های ناشناخته بر مغز جواب دانشمند سوال کننده مجموعه های پر سلولی بدن مدرک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و واقعیت چیستتکامل چشمفلج خوابحمایت از طبیعتمرگ چیستذخیره ی شگفت انگیز اطلاعافزایش قدرت ادراکات و حسسردرد تنشنچالش دیدگاه های سنتی در باختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دواکسن سرطانتاثیر مشاهده بر واقعیت بقلب و عقلحس و ادراک قسمت پنجممشاهده آینده از روی مشاهرویای شفافاندوهگین نباش اگر درب یا شبکه های مصنوعی مغز به درچرا حجم مغز گونه انسان درارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين یکی از علل محدودیت مغز امتاثیر گیاه خواری بر رشد ولا اکراه فی الدینخفاش با شیوع همه گیری جدیمغز انسان برای شادمانی طریواستیگمینايا اراده آزاد توهم است یعلم اپی ژنتیک دریچه ای بههفت چیز که عملکرد مغز تو از نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر دپاکین بر بیماری ممنابع انرژی از نفت و گاز خطرات هوش مصنوعیرجزخوانی هایی که امروز بمغز زنان جوانتر از مغز مرایا تکامل هدفمند استعصب حقوق نورولووهوش مصنوعی از عروسک های بهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و کاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان موفق به بازگردزبان مشترک ژنتیکی موجودانقش آتش در رسیدن انسان بهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمتفکر خلا ق در برابر توهم کشف جمجمه ای درکوه ایرهوتبدیل سلولهای محافط به سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید s3 در درمان ام آینده ی انسان در فراتر ازسفر دشوار اکتشافنقش سجده بر عملکرد مغزابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمهوش عاطفی در زنان بیشتر اتمدن قدیمی ای در جنوب ایرگربه شرودینگر و تاثیر مشتغییرات منطقه بویایی مغزمیدازولام در درمان تشنج درمان های اسرار آمیز در آآیا امکان بازسازی اندامهسندرم گیلن باره به دنبال نوار مغز مشاهده ی غیر مستابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد مهستي مادي ای که ما کوچکترتوهم چیستپیشینیان انسان از هفت میجاذبه و نقش آن در شکلگیریمحل درک احساسات روحانیدرک احساسات و تفکرات دیگآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسکته مغزیچگونه هموساپينس بر زمین اجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارواقعیت چیستتکامل ابزار هوش ، راه پر فلج خواب چیستحوادث روزگار از جمله ویرمرگ و میر پنهانذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش مرگ و میر سندرم کوسردرد سکه ایچاالش ها در تعیین منبع هوادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلوواکسنی با تاثیر دوگانه اتاثیر نگاه ناظر هوشیار بقیچی ژنتیکیحس و ادراک قسمت بیست و چهمطالعه ای بیان میکند اهدروبات های ریز در درمان بیانرژی تاریکشباهت مغز با کیهان مادیچرا خشونت و تعصبارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و یافته های نوین علوم پرده تاثیر گیاه خواری بر رشد ولایو دوم دکتر سید سلمان فخلاصه ای از مطالب همایش ممغز انسان برای شادمانی طریاضیات یک حس جدید استايا اراده آزاد توهم است یعلم به ما کمک میکند تا موهفت سین یادگاری از میراث از واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دکنگره بین المللی سردرد دتاثیر داروهای ضد التهاب منابع انرژی از نفت و گاز دفاع در برابر تغییر ساخترساناها و ابر رساناها و عمغزهای کوچک بی احساسایجاد احساساتعضلانی که طی سخن گفتن چقدهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان نورون مصنوعی سزبان چهار حرفی حیات زمیننقش انتخاب از طرف محیط، نابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمتفاوت مغز انسان و میمون هگل زندگیتروس جریان انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی جدید میاستنی گراویآینده ی علم و فیزیک در60 ثسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در هوش عاطفی در زنان بیشتر اتمدن پیشرفته ی پیشینیانگزیده ای از وبینار یا کنفتغییرات آب و هوایی که به مکانیک کوانتومی بی معنی درمان های بیماری آلزایمرآیا انسان با مغز بزرگش اخسندرم پیریفورمیسنوار مغزی روشی مهم در تشخابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد مهستی ما پس از شروعی چگال توپیراماتجدایی خطای حسی استمحل درک احساسات روحانی ددرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی سانسور از روی قصد بسیاری چگونه واکسن کرونا را توزاجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و واقعیت های متفاوتتکامل داروینی هنوز در حافلج دوطرفه عصب 6 چشمحافظه و اطلاعات در کجاست مرگ انتقال است یا نابود شذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش سرعت پیشرفت علوم سرعت فکر کردن چگونه استناتوانی از درمان برخی ویاداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر نگاه و مشاهده ناظر قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصحس و ادراک قسمت بیست و یکمعنی روزهروح رهاییانرژی تاریک که ما نمی توشباهت کیهان و مغزچرا در مغز انسان، فرورفتارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فیادگیری مهارت های جدید دتاثیر گیاه خواری بر رشد ولبخند بزن شاید صبح فردا زخونریزی مغز در سندرم کوومغز انسان رو به کوچک تر شریسدیپلام تنها داروی تایای نعمت من در زندگیمعلایم کمبود ویتامین E را هم نوع خواری در میان پیشیاز آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانکنگره بین المللی سردرد دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم منابع انرژی از نفت و گاز دقیق ترین تصاویر از مغز ارشته نوروایمونولوژی و نقمغزتان را در جوانی سیم کشایرادهای موجود در خلقت بغیرقابل دیدن کردن مادهمقالاتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير کایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدانشمندان یک فرضیه رادیکپیشرفت های جدید علوم اعصزبان و کلمه حتی برای کساننقش اتصالات بین سلولهای ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمتفاوت ها و تمایزها کلید بگلوئونتری فلوپرازینمنبع هوشیاری در کجاست؟ قداروی جدید ضد میگرنآیا ممکن است موش کور بی مسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاهوشیاری کوانتومیتمدن بشری و مغز اخلاقیگزارش یک مورد جالب لخته وتغییرات تکاملی سر انسان مکانیزمهای دفاعی در برابدرمان های جدید میگرنآیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهانورون هاي مصنوعی می توانابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای مو هر کس تقوای خدا پیشه کنتوانایی مغز و دیگر اجزای جریان انرژی در سیستم های محدودیت های حافظه و حافظدرک حقیقت نردبان و مسیری آیاما مقهور قوانین فیزیکسانسور بر بسیاری از حقایچگونه آن شکری که می خوریماحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتواقعیت و مجازتکامل داروینی هنوز در حافناوری هوش مصنوعی نحوه خحافظه و اطلاعات در کجاست مراحل ارتقای پله پله کیهذرات کوانتومی زیر اتمی قافسردگی و اضطراب در بیماشلیک فراموشیناتوانی در شناسایی چهره ادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به وبینار اساتید نورولوژی دتاثیر نگاه انسان بر رفتاقانون مندی نقشه ژنتیکی محس و ادراک قسمت بیست و دومعادله ها فقط بخش خسته کنروزه داری متناوب، مغز را انسان قدیم در شبه جزیره عشباهت زیاد بین سلول هاي عچراروياها را به یاد نمی آارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهیادآوری خواب و رویاتاثیر گیاه خواری بر رشد ولرزش ناشی از اسیب به عصبخواندن ، یکی از شستشو دهنمغز انسان رو به کوچکتر شدریشه های مشترک حیاتای آنکه نامش درمان و یادشعلایم کمبود ویتامین E را همیشه اطمینان تو بر خدا باز انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز دلایلی که نشان میدهد ما برشد مغز فرایندی پیچیده امغزتان را در جوانی سیمکشاگر میدانی مصیبت بزرگتر اگر نیروی مغناطیس نباشد تاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی و اپروچ جدید بر بیمکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدانشمندان ژنی از مغز انسپیشرفتی مستقل از ابزار هزبان و بیان نتیجه ساختمانقش تیروئید در تکامل مغزابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمتفاوت های بین زن و مرد فقگمان میکنی جرمی کوچکی در تری فلوپرازینمنبع هوشیاری در کجاست؟(قداروی ضد تشنج با قابليت تآیا ما تنها موجودات زنده سفرنامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاهوش، ژنتیکی است یا محیطیتمدنی قدیمی در شمال خلیج گشایش دروازه جدیدی از طرثبت امواج الکتریکی در عصما انسانها چه اندازه نزددرمان های جدید در بیماری آیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهانورون های ردیاب حافظهابزار بقای موجود زنده از بلندی در ذهن ما درک بلندیوقت نهيب هاي غير علمي گذشتوازن مهمتر از فعالیت زیجریان انرژی در سیستم های مخچه فراتر از حفظ تعادلدرک عمیق در حیواناتآب زندگی است قسمت چهارمساخت شبکه عصبی مصنوعی با چگونه انتظارات بر ادراک احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار واکنش های ناخودآگاه و تقتکامل داروینی هنوز در حافیلمی بسیار جالب از تغییحافظه و اطلاعات در کجاستمرز مرگ و زندگی کجاسترفتار اجتماعی انسان، حاصالکتروتاکسی(گرایش و حرکشلیک فراموشینبرو و انرژی مداومادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبوراپامیل در بارداریتاثیر نگاه انسان بر رفتاقانون جنگلحس و ادراک قسمت بیست و سومعجزه ی علم در کنترل کرونروزه داری و بیمار ی ام اس انسان ها می توانند میدان شباهت زیاد بین سلول هاي عچراروياها را به یاد نمی آارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر گیاه خواری بر رشد ولرزش عضله یا فاسیکولاسیوخواب سالم عامل سلامتیمغز ایندگان چگونه استرژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت مغزی کمک میکند علت خواب آلودگی بعد از خوهمیشه عسل با موم بخوریماز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های کندر در بیماریهای التهابتاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژی از نفت و گاز دنیای شگفت انگیز کوانتومرشد مغز علت تمایل انسان بنقش قهوه در سلامتی