دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

جنسیت و تفاوت های بینایی

جنسیت و تفاوت های بینایی!

آیا مرد و زن، جهان اطراف خود را به یک رنگ میبینند؟!

تفاوت های ظاهری بین زن و مرد زیاد است، ولی تفاوت های غیر ظاهری هم زیاد است که با کمک روش های پیشرفته تشخیصی کنونی شناسایی شده است. تفاوت ظاهری ای- که در عالم مادی ما زن را زن و مرد را مرد میکند- در حقیقت تفاوت در اندام تناسلی است و این تفاوت است که باعث ازدواج دو جنس با هم میشود ولی هزاران تفاوت دیگر هم هست که برخی از آنها در نتیجه شرایط محیطی و برخی در نتیجه شرایط بدنی(فنوتیپی) آنها است.

این تصور که جنسیت و تفاوت های جنسیتی، به تنهایی توسط کروموزوم های جنسی تعیین میشود شاید خیلی درست نباشد. ما زنانی داریم که کروموزم وای دارند به خصوص اگر حالت موزاییسم را هم اضافه کنیم.

در سندرم کلاین فیلتر با زنانی مواجهیم که دارای کروموزومهای جنسی مردانه وای هستند یا در سندرم عدم حساسیت به اندروژن با زنانی مواجهیم که هرچند کروموزومهای جنسی وای دارند، به دلیل عدم اثر اندروژن روی سلول ها دارای اندام های زنانه هستند.

حالات دیگری هم داریم که برخی سلول ها دارای کروموزم های مردانه و برخی دارای کروموزومهای زنانه هستند و این حالت را موزاییسم مینامند. پس مبنای تعیین شدن به عنوان زن یا مرد، کروموزوم ها به تنهایی نیستند و عوامل بی شمار محیطی دیگری وجود دارد که در تاثیر گذاری ژنها و کروموزوم ها موثر میباشند.

ولی آیا اساس تفاوت بین زنان و مردان، فقط در ظاهر بدنی آنهاست؟

قبلا در مقالاتی در مورد تفاوت در اندازه مغز در زنان و مردان صحبت شد و در اینجا در مورد تفاوت برخی احساسات بین زنان و مردان صحبت میشود.

ساختار بدنی عضلانی مردان و بزرگتر بودن اندازه مغز، تطابقی است که سیر طولانی تکامل موجودات، برای مردان برگزیده است زیرا نقش حمایت از خانواده در برابر تهاجم شکارچیان در گذشته، لازم میکرده است تا ساختار بدنی و قدرت ذهنی برای یافتن راه حل های پیچیده در مردان، بیشتر و بیشتر گردد ولی بار سنگین بارداری، سبب میشود زنان به جای بدن عضلانی تر و مغز بزرگتر، انرزی بدنشان، بیشتر صرف بزرگ شدن کودک در رحم یا نگهداری کودک شود.

نوع مسئولیت هر جنس، نقش مهمی را در تغییرات ساختار بدنی آنها داشتهاست و شاید بتوانیم بگوئیم بسیاری از تفاوت ها در زن و مرد، نتیجه تاثیر هورمون ها و کروموزم ها نیست بلکه نتیجه نقش های متفاوت آنها در جامعه است و شاید اگر روزی نقش ها در جامعه تغییر کند طی میلیون ها سال، شاهد تغییراتی برعکس در دو جنس باشیم.

این تکامل کند جنسیتی از طریق محیط، ژنها و کروموزم هاست که تحت تاثیر عمیق محیط و انتخاب طبیعی است، ولی با ظهور تمدن و فرهنگ انسانی، تکامل فرهنگی ای را هم در سطح رفتار و دیدگاه جنسیتی داریم که سرعت آن، تندتر از سرعت تکامل کند ژنتیکی است.

نمونه این تفاوت های فرهنگی- که به صورت تکامل در دو جنس منتقل میشود- تفاوت در بسیاری از نقش ها و تمایلات دو جنس است که از طریق فرهنگ، انتقال یافته است. و خود همین تکامل فرهنگی نقش بسیار مهمی را در آینده بر ساختار بدنی دو جنس خواهد داشت که آیندگان با آن مواجه خواهند شد.

اگر نظریه جهان های موازی- که امروزه از طرف بسیاری از دانشمندان روز دنیا مانند میچیو کاکو مطرح می شود و نسخه های متعددی از یک فرد را در آن جهان ها در نظر بگیریم و توجه کنیم این نسخه ها از فرد، در جهان موازی با او، تحت تاثیر قوانین خاص آن جهان هاست که کاملا با قوانین عالم مادی ما متفاوت است، به پیچیده شدن تفاوت ها در زن و مرد، بیشتر پی میبریم.

آنچه مرسوم است آنکه تفاوت زن و مرد در عالم مادی ما بر اساس امکان انتقال ژنها و فراهم شدن بستری برای زاد و ولد جنسی و تمایز ناشی از آن، برای باز کردن دست انتخاب طبیعی موجود در عالم مادی ماست.

ولی در جهان موازی با ما چطور؟

در جهانی که تمایز در آن تعریف دیگری دارد، چگونه خواهد بود؟ زاد و ولد جنسی ابزاری در عالم مادی ماست تا تکاثر و تمایز حاصل شده، بتواند در طی میلیون ها سال، تکامل سریعتری را ایجاد کند ولی در جهان دیگری که رمز تفاوت ها به وسیله ژنهای مادی ما نیست بلکه به وسیله همانند سازهایی است- که به روش دیگری و با سرعت بیشتری تکثیر میکنند- چگونه است؟

برخی از همانند سازهای دیگر به جز ژنها، امروزه در فرهنگ و تمدن عالم مادی ما مطرح شده است مانند میم ها که به جای ژنها توسط دانشمندانی مانند ریچارد داوکینز بیان شده است. و میبینیم انتقال فرهنگی بر اساس میم ها بسیار سریعتر از نقل و انتقال ژنتیکی از طرف ژن هاست و این در حالی است که میم ها هر اندازه، متفاوت از ژن ها باشند محصول ژنها و محصول فرآیندهای خاص، در مغز است یعنی محصولی از محصولات عالم مادی ماست ولی شاهدیم سرعت انتقال آن بسیار سریعتر از انتقال ژنتیکی است.

پس اگر جهانی موازی جهان ما باشد، در آن جهان هم همانند ساز، تکثیر و تمایز های ناشی ا

ز زاد و ولد هست ولی کاملا متفاوت از زاد و ولد برای انتقال ژنهای خودخواه عالم مادی است.

شباهت ها در عالمی موازی- که مقامش بالاتر و تاریکی آن کمتر است و مسافتها کمتر و اجزای متمایز، شبیه تر است- در چنین جهانی، اجزای همانند ساز متفاوتی نسبت به همانند سازهای عالم مادی وجود دارد و تحت تاثیر انتخابی سازگار با انتخاب آن جهان و قوانین آن جاست.(توصیه میشود به سلسله مباحث بازگشت عیسی ع، از دکتر علأ سالم مراجعه شود یا تفاوت های بین زن و مرد در جهان موازی با ما یعنی عالم نفس ها در صفحه فیسبوک سید احمد حسن، مراجعه شود
https://www.facebook.com/457397004307968/posts/2003079943072992/
)

تفاوت لمس و تظاهر رنگ و نورهای تک رنگی، در زن و مرد

چون قشر مغز تعداد زیادی از گیرندههای تستوسترون دارد، این انتظار هست که زن و مرد رنگ ها را به صورتی متفاوت، درک کنند. در این آزمون، ما تفاوت ها در مظاهر رنگی را در نورهای تک رنگی در محدوده طیف قابل رویت، آزمودیم. ما در اینجا تفاوتهای رنگی را در ادراک رنگی اولیه بررسی کردیم. مطالعات زیادی نشان میدهد زن و مرد رنگ ها را به صورت متمایز درک میکنند.

روش: گروه زیادی از زنان و مردان جوان را بدون هیچ اختلال بینایی بررسی کردیم. بررسی، روش درک تمپورال و فضایی و عمق دید بود. به وسیله ای همه افراد دچار اختلال دید رنگی، شناسایی و خارج شدند. تحریکات نورهای تک رنگی در طیف نورانی بود. فلاش ناگهانی نور که در محیط تاریک بر روی فووا می افتاد. احساسی که به دست می آید با اندازه گیری شدت اشباع و رنگ اندازه گیری میشود.

ما اطلاعات خوبی در مورد پایه های ژنتیکی ای داریم که نور به پیام عصبی تبدیل میشود. درک رنگ وابسته به سه نوع از سلول های مخروطی است. L M S(حساس به طول موج های کوتاه متوسط و بلند).

گیرندههای امواج بلند و متوسط روی کروموزومهای جنسی ایکس هستند. در دیگر احساسات مانند شنوایی، زنان حساسیت بیشتر دارند. این کاهش حساسیت در مردان ممکن است به دلیل ساختار عضلانی بدن آنها تحت تاثیر هورمون های جنسی، باشد. در مورد بویایی، چشایی و احساست بدنی، همینطور است.

در میمون رزوس مقدار زیادی گیرنده آندروژن در قشر بینایی مشاهده می شود، در موشهای آزمایشگاهی همینطور است
گیرنده های اندروژن بیشتر از تالاموس و هیپوتالاموس- که در تولید مثل نقش دارد- در قشر مغزی است.(هورمون های جنسی فقط بر تفاوت های زاد و ولدی زن و مرد تاثیر نمی گذارند بلکه حتی در درک و شناخت آنها هم تاثیر گذارند.)

قشر بینایی، بیش از استروژن تحت تاثیر اندروژن است. از میان رفتن نورون های بینایی پس از تولد(آپوپتوز)، تحت تاثیر اندروژن کاهش می یابد.(تعداد نورون های بیشتر در مردان در دیگر قسمت های مغز، شاید تحت تاثیر همین هورمون ها باشد)

پس مردان، 20% نورون های بیشتری در قشر بینایی خود دارند. تماس با آندروژن در ابتدای تکامل موش های ماده آزمایشگاهی با افزایش تعداد نورون های بینایی همراه شد. ولی استروژن زودرس، چنین تاثیری نداشت.(بزرگتر بودن قسمت مربوط به بینایی در مغز مردان، کمک زیادی به حفظ تعادل در مردان میکند زیرا یکی از اجزای تعادل، بینایی است)

چون گیرنده های LM روی کروموزوم های ایکس است در زنان تعداد ژن های این گیرنده ها دو برابر مردان است. البته تصور نکنیم دو برابر بودن این ژنها یعنی اینکه زنان دو برابر مردان میتوانند این امواج را درک کنند. برخی ژنها اثر یکدیگر را خنثی میکنند مثلا ژن غالب، تاثیر ژن مغلوب را از بین میبرد و یا دو ژن در کنار هم، ممکن است اثراتشان، مخلوط شود. حتی گاهی برای جبران زیاد بودن این ژنها در زنان، یکی از کروموزومها مخفی میشود تا تاثیر ژنهای مغلوب از میان نرود.(لیونیزاسیون).

بسیاری از مردم به ویژه زنان، ژنهای متعددی از گیرند های ال و ام دارند و این افراد در این گیرنده ها پولی مورفیک هستند. مناطق متفاوت رتین، گیرنده های متفاوتی را ممکن است نشان دهند که باعث پاسخ های متفاوت این مناطق به نور میشود.

کروموزوم های ایکس منفرد، در مرد ممکن است باعث بروز بیشتر ژن ها در مردان شود، زیرا ژنهای مغلوب در مردان تظاهر پیدا میکنند.

ارجح بودن گیرنده های تستوسترون در مغز مردان پایه تفاوت ها در ارتباط های تالاموس و کورتکس است. حس رنگ در سه سطح انجام میشود رنگ، اشباع و درخشندگی

اشباع عبارت است از اینکه عمق و میزان رنگامیزی جسم، چقدر حس میشود مانند قرمز نقاشی و قرمز در فلز آتشین که در دومی اشباع بیشتر است. سفید کلا اشباع ندارد.

در این مطالعه نورهای مصرفی تک کروماتیک و در محدوده تنگی از طیف نورانی بودند. اگر لازم بود از فیلتر، برای محو کردن طیف نوری ناخواسته استفاده میشد.

نتایج: تفاوتی نورانی بین زن و مرد، اندک ولی برجسته است و تفاوت درخشندگی، بین درک همه پرتوهای طیف نوری، بین زن و مرد وجود دارد. مردان نیازمند طول موج بلندتری هستند تا ب

توانند اشباع رنگی مشابه زنان را تجربه کنند.(به عبارت دیگر رنگ های با طول موج بلند، مانند رنگ قرمز، به تشخیص دقیق تر در مردان کمک میکند

یا به عبارتی قدرت مردان برای تشخیص در میانه طیف نورانی، اندک و ضعیف است و پرتویی با طول موج بلند در انتهای طیف بینایی، قدرت تشخیصی آنها را بالا میبرد).

حساسیت های طیفی سلول های مخروطی Lو M(ال حساس به طول موج های بلند و ام حساس به طول موج های متوسط است)این تفاوتها را در زن و مرد ایجاد می کند.

سیستم های نوری نیوتونی یا ماکسولی بود و تفاوت قابلیت زن و مرد در هر دو سیستم، به یک نتیجه می رسید.

مردان برای درک رنگ، به طول موج های بلندتری نیاز دارند.(2.2 نانومتر).

بسیاری از جنس مونث، گیرنده های نوری متعدد ام و ال دارند. کروموزومهای وای تعداد ژنهای اندکی دارد ولی چون تستوسترون را ترشح میکند، خیلی از تفاوتهای بیان شده بین مرد و زن، در نتیجه همین کروموزم است.

نتیجه گیری. در دید رنگی تفاوت واضحی بین زن و مرد وجود دارد. تظاهرات رنگی که ما محاسبه میکنیم در نتیجه اطلاعات دریافتی از تالاموس(LGB)و گیرنده های حسی در منطقه اولیه بینایی است. پردازش کردن رو به ارتقای امواج نوری، از جسم زانویی جانبی به قشر بینایی اولیه طی امبروژنز رخ میدهد.

ما فرض کردیم، علاوه بر کروموزم های جنسی، تستوسترون نقش مهمی حتی در ارتباطات عصبی در مرد و زن دارد. تظاهر و دیدن رنگ، نیازمند بازآوری و ارزشیابی اطلاعات از LGB به قشر مغز است و این بازآوری و ارزشیابی در مرد و زن متفاوت است.
مطالعه بیشتر در مقاله زیر
https://bsd.biomedcentral.com/articl…/10.1186/2042-6410-3-21


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
گریه ی ابر، رمز طراوت باغتوهم فضای خالی یا توهم فضحس و ادراک قسمت سومآرامش و دانشتاثیر رژِیم غذایی بر میگنقش درختان در تکاملداروی ضد تشنج با قابليت تاکوییفلکسنتایج نادانی و جهلمنابع انرژی از نفت و گاز جاودانگی مصنوعیرهبر حقیقیاز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی در کامپیوترهامخچه ابزاري که وظیفه آن فزبان شناسی نوین نیازمند به نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده شگفتی های زنبور عسلبرخی اصول سلامت کمرپیچیدگی های مغزمگسمروری بر تشنج و درمان هایتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخلا، خالی نیستآشتی بهتر استتحریک عمقی مغزنقشه با واقعیت متفاوت اسدر هم تنیدگی کوانتومی و دابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استمنابع جدید انرژیحقیقت قربانی نزاع بین بی روح در جهانی دیگر استاز بحث های کنونی در ویروسهوش عاطفی قسمت پنجمسلول های بنیادیبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامندشباهت های ریشه ای چند بیمبررسی بیماری التهابی رودپیشرفت در عقل است یا ظواهمرزهای حقیقی یا مرزهای تتکامل مادی تا ابزار هوشمخوش خیالی و خوش بینیاقیانوس نادانیفیروز نادریتراشه ی بیولوژِیکچندجهانیدرمان های جدید ALSابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری کجاست قسمت حمایت از طبیعتروشهای شناسایی قدرت شنوااز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ چیز همیشگی نیستسندرم گیلن باره به دنبال بیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصضایعه ی شبکه لومبوساکرالبعد از کروناپروتز عصبی برای تکلممشاهدات آمیخته با اشتباهتکامل شناخت انسان با کشفخطا در محاسبات چیزی کاملامیدواریفراموشی همیشه هم بد نیستتصویر در هم تنیدگی کوانتنوار مغز با توضیح دکتر فادرمان جدید ام اسابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس متفاوترژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز تکینگی تا مغز از مغز تهر جا که جات میشه، جات نیسیگار عامل افزایش مرگ ومبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده طبیعت بر اساس هماهنگیتقلید از روی طبیعتآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز مانند تلفن استتاثیر نگاه و مشاهده ناظر دندان ها را مسواک بزنید تاندوه در دنیا استفضای قلب منبع نبوغ استتغییر الگوی رشد مغزی با زنورون هاي مصنوعی می تواندرون قفس یا بیرون از آنابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتمهمان ناخواندهحس و ادراک قسمت چهارمرحم مصنوعیاز تکامل تا مغز، از مغز توقتی تو از یاد گرفتن باز سکوت، پر از صدابا طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیعلایم کمبود ویتامین E را تمایز یا کشف یگانگیآیا مصرف مولتی ویتامین همغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر گیاه خواری بر رشد ودی متیل فومارات(زادیوا)(انسان جدید از چه زمانی پاقانون جنگلجنگ هفتاد و دو ملت همه را چگونه مولکول های دی ان ایدرگیری مغز در بیماران مباحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است دمیگرن و پروتئین مرتبط با زمان و صبراستفاده از مغز، وزن را کمواقعیت چند سویهسازگاری با محیط بین اجزابازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)عارضه جدید ویروس کرونا ستنهایی رمز نوآوری استتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آمغز را از روی امواج بشناسدانشمندان یک فرضیه رادیکاولین سلول مصنوعیقطره قطرهجهان هوشیارنگاه مادی غیر علمی استدست بالای دستاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی ما از اینجا نخواهیم رفتزندگی سلول در بدن، جدای ااصل بازخوردسربازان ما محققا غلبه می بحثی درباره احساسات متفاواکسن آلزایمرگوش دادن بهتر از حرف زدنتاثیر ویتامین دی بر بیماتو جهانی هستی که خودش را تاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکنقش نظام غذایی در تکامل مداروی تشنجی دربارداریاین ابتدای تناقض هاستلزوم سازگاری قانون مجازاجهانی که نه با یک رخداد و ذرات کوانتومی زیر اتمی قارتباط هوش ساختار مغز و ژچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی از عروسک بازی ماست مالیزبان فرایند تکاملی برای اعتماد به خودشناخت و معرفت، و نقش آن دبرای یک زندگی معمولیگربه شرودینگر و تاثیر مشتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)حس و ادراک قسمت سی و هشتمآرامش و سکونتاثیر سلامت دستگاه گوارشنقش ذهن و شناخت در حوادث داروی ضد تشنج با قابليت تاکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییمنابع انرژی از نفت و گاز جایی برای یاد گرفتن باقی روی و منیزیم در تقویت استاز مخالفت بشنوهوش مصنوعی در تفکر خلاق امخچه تاثیر گذار بر حافظهزبان، نشان دهنده ی سخنگو به هلال بنگریاد گرفتن مداومشانس یا نتیجه ی تلاشبرخی اطلاعات روانشناسی مپیچیدگی های مغزی در درک زمرکز هوشیاری، روح یا بدن توسعه برخی شغل ها با هوش خلاصه ای از مطالب همایش مآغاز فرایند دانستنتحریک عمقی مغز در آلزایمنقص های سیستمی ایمنیدر هر سوراخی سر نکنابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغمناطق خاص زبان در مغزحقیقت آنطور نیست که به نظروح رهاییاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش عاطفی قسمت اولسلول های بنیادی منابع و ابوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسشباهت کیهان و مغزبررسی سیستم تعادلی بدن اپیشرفت ذهن در خلاقیت استمزایای شکلات تلخ برای سلتکامل مداومخوشبختی چیستالکترومغناطیس شنوایی و هفیزیک مولکولها و ذرات در تربیت کودکان وظیفه ای مهنه ناامیدی بلکه ارتقادرمان های جدید میگرنابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان منبع هوشیاری کجاست قسمت حوادث روزگار از جمله ویرروشی برای بهبود هوش عاطفاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ چیز، چقدر حقیقی استسندرم پیریفورمیسبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد دضایعه ی عروقی مخچهبعد از کرونا دلخوشی بیهوپرورش مغز مینیاتوری انسامطالبه ی حق خودتکامل، نتیجه ی برنامه ریخطا در محاسبات چیزی کاملامیدواری و مغزفراموشی و مسیر روحانیتصویر زیبا از سلولنوار مغز ترجمه رخدادهای درمان جدید ای ال اس، توفرابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس چشایی و بویاییرژیم غذایی سالم و ضد التهاز تکینگی تا مغز از مغز تهر حرکت خمیده می شود و هر سیاهچاله هابیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایطعمه ی شبکه های ارتباط اجتقلید از طبیعتآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز مادران و کودکان در زمتاثیر نگاه انسان بر رفتاده روش موفقیتاندوه دردی را دوا نمیکندقفس ذهنتغییر دیگران یا تغییر خونورون های ردیاب حافظهدرون آشفته ی تو و ظاهر خنابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انسانمهندسی ژنتیک در حال تلاش حس و ادراک قسمت نوزدهمرحم مصنوعیاز تکامل تا مغز، از مغز توقتی ریشه ها عمیقند از چیسکته مغزیبالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیسعلایم کمبود ویتامین E را تمدن قدیمی ای در جنوب ایرآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر گیاه خواری بر رشد ودین اجباریانسان خطرناکترین موجودقانون جنگلجنگ و تصور از جنگچگونه میتوان با قانون جندرگیری مغزی در سندرم کوواحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتمیگرن و خوابزمان واقعیت است یا توهماستفاده از نظریه ی تکامل واقعیت چیستستم با شعار قانون بدترین بحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پعدم توقف تکامل در یک انداتنبیه چقدر موثر استتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آمغز زنان جوانتر از مغز مردانشمندان ژنی از مغز انساوکرلیزوماب داروی جدید شلمس کوانتومیجهان های بسیار دیگرنگاه محدود و تک جانبه، مشدستورالعمل مرکز کنترل بیادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی ما اشیا را آنطور که هستندزندگی، مدیریت انرژیاصل در هم تنیدگی و جهانی سردرد میگرنبحثی درباره احساساتی غیرواکسن ایرانی کرونا تولیدگوشه بیماری اتوزومال رسسصفحه اصلیتو جدای از کیهان نیستیتاثیر درجه حرارت بر عملکآگاهی فراتر از آگاهینقش نظریه تکامل در شناساداروی جدید ALSاینکه به خاطرخودت زندگی لزوم سازگاری قانون مجازاجهانی که از یک منبع، تغذیذرات کوانتومی زیر اتمی قارتباط پیوسته ی جهانچالش کمبود اندام برای پیهوش مصنوعی از عروسک بازی ماست مالی با هوش انسانیزبان متغیراعتماد بی موردوراپامیل در بارداریشناخت حقیقت یا آرزوهای گبرای پیش بینی آینده مغز دشناخت درون، شناخت بیرون؛برای اولین بار دانشمندانگزیده ای از وبینار یا کنفتوهم چیستحس و ادراک قسمت سی و ششمآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر عصاره تغلیظ شده گینقش روی و منیزیم در سلامتداروی ضد تشنج توپیراماتاکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقرمنابع انرژی از نفت و گاز جایی خالی نیسترویا و واقعیتاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمخاطب قرار دادن مردم، کازبان، وسیله شناسایی محیطبه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیشانس یا تلاشبرخی بیماری ها که در آن بپیوند قلب خوک، به فرد دچامرکز حافظه کجاستتوصیه های سازمان بهداشت خلاصه ای از درمان های جدیآغاز فصل سرما و دوباره تکتداوم مهم است نه سرعتنقص در تشخیص هیجانات عامدر والنتاین کتاب بدید همابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینمناطق خاصی از مغز در جستجحقیقت افرادروزه داری متناوب، مغز را از تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش عاطفی قسمت دهمسلول های بدن تو پیر نیستنبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتابشباهت زیاد بین سلول هاي عبررسی علل کمر درد در میانپیشرفتی مستقل از ابزار همسمومیت دانش آموزان بی گتکامل چشمخوشبختی دور از رنج های مالکتروتاکسی(گرایش و حرکفیزیک هوشیاریترجمه ای ابتدایی از اسرانه به اعدامدرمان های جدید در بیماری ابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهمنبع هوشیاری کجاست قسمت53حکمت الهی در پس همه چیزروشی جدید در درمان قطع نخاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ وقت خودت را محدود به سندرم پیریفورمیسبیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد دضایعات در عصب زیر زبانیبعد از کرونا دلخوشی بیهوپرکاری تیروئیدمطالبی در مورد تشنجتکثیر سلول در برابر توقف خطای ادراک کارماامیدی به این سوی قبر نیستفراموشی آرمانتصویر زیبای اصفهاننوار مغز در فراموشی هادرمان جدید سرطانابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک (قسمت اول )رژیم غذایی ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تهرچیز با یک تاب تبدیل به سیاهچاله های فضایی منابعبیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلظهور امواج مغزی در مغز مصتقویت استخوان در گرو تغذآنها نمیخواهند دیگران رامغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر نگاه انسان بر رفتادهن، بزرگترین سرمایهاندوهگین نباش اگر درب یا قفس را بشکنتغییر دادن ژنها آیا روزی نوروپلاستیسیتی چیستدروغ نگو به خصوص به خودتابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بمهندسی بدنحس و ادراک قسمت هفتمرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراز تکامل تا مغز، از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس سال سیزده ماههباهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپعلائم عصبی آلزایمر، با اتمدن پیشرفته ی پیشینیانآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز ایندگان چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد ودین، اجباری نیستانسان عامل توقف رشد مغزقانونمندی و محدودیت عالمجنگ داده هاچگونه مغز ما، موسیقی را پدرگیری مغزی در سندرم کوواحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اسمیگرن و روزه داریزمان پلانکاستفاده از هوش مصنوعی در واقعیت چیستستم، بی پاسخ نیستبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بعدم درکتهدیدهای هوش مصنوعیتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه مغزهای کوچک بی احساسدانشمندان پاسخ کوانتومی ايندگان چگونه خواهند دیدلووفلوکساسینجهان هایی در جهان دیگرنگاه کلی نگردغدغه نتیجه ی نادانی استاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی ما به جهان های متفاوت خودزندان ذهنیاصل علت و تاثیرسردرد میگرن در کودکانبخش فراموش شده ی حافظهواکسن اسپایکوژنگوشت خواری یا گیاه خواریسوالات پزشکیتو دی ان ای خاص ميتوکندريتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون های تیروئید دداروی جدید s3 در درمان ام اینکه خانواده ات سالم بالزوم عدم وابستگی به گوگل جهانی در ذهنرفلکس وتری با توضیح دکتر ارتباط انسانی، محدود به چالش دیدگاه های سنتی در بهوش مصنوعی از عروسک بازی ماشین دانشزبان مشترک ژنتیکی موجودااعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قورزش هوازی ، بهترین تمریشناسایی تاریخچه ی تکاملیبرای تمدن سازی، باید در بگزارش یک مورد جالب لخته وتوهم و خیالحس و ادراک قسمت سیزدهمآزمون تجربی، راهی برای رتاریک ترین بخش شبنقش روزه داری در سالم و جداروی ضد جنون در درمان تیاگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریمنابع انرژی از نفت و گاز جاذبهرویا و کابوساز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمدل همه جانبه نگر ژنرالیزدودن نقص از هوش مصنوعیبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید دشاهکار قرنبرخی بیماری های خاص که بدپیوند مغز و سر و چالشهای مرکز حافظه کجاستتوصیه های غیر دارویی در سخم شدن فضا-زمانآغاز مبهم آفرینشتداخل مرزها و صفات با بیننقطه ی رسیدن به قلهدر یک فراکتال هر نقطه مرکابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت انسانروزه داری و التهاب زیانباز تکنیکی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت دومسلول بنیادی و ای ال اسبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهشباهت زیاد بین سلول هاي عبرطرف کردن خشونت را از خاپپوگستمسمومیت دانش آموزان، قماتکامل و ارتقای نگاه تا عمخانه ی تاریکالکترودهای کاشتنیفیزیک و هوشیاریترس و آرمان هانه به اعدامدرمان های جدید سرطانابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمحافظه میتواند بزرگترین دروشی جدید در درمان نابیناز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کاری نکردن به معنی چیسندرم پای بی قراربیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هضرورت زدودن افکارتفکر قبل از کارپرتوهای صادر شده از سیاهمطالعه ای بیان میکند اهدتأثیر نیکوتین سیگار بر مخطای حسامیدی تازه در درمان سرطافرایند پیچیده ی خونرسانیتصویربرداری فضاپیمای آمنوار مغز در تشخیص بیماری درمان جدید سرطانابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک (قسمت دوم )رژیم غذایی ضد درداز تکینگی تا مغز از مغز تهز ذره، یک دنیاستسیاهچاله ها، دارای پرتو بیوگرافیکیهان خود را طراحی میکندظرف باید پر شود چه با چرک تقویت حافظه یا هوش مصنوعآنژیوگرافی از مغزمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر ویتامین دی بر بیمادو ویژگی انتزاع و قدرت تجاندام حسی، درک از بخش هایقله برای دیدن نه برای به تغییر زودتر اتصالات مغزینوروز مبارکدریای خداابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستمهربانی، شرط موفقیتحس و ادراک قسمت هفدهمرساناها و ابر رساناها و عاز تکامل تا مغز، از مغز تویتامین E برای فعالیت صحسانسور از روی قصد بسیاری باور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانوعلت خواب آلودگی بعد از خوتمدن بشری و مغز اخلاقیآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودیوار همه اش توهم بودانسانیت در هم تنیده و متصقارچ بی مغز در خدمت موجودجنبه های موجی واقعیتچگونه مغز پیش انسان یا همدرگیری اعصاب به علت میتواحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احمیگرن سردردی ژنتیکی که بزمان به چه دلیل ایجاد میشاستفاده از انرژی خلاواقعیت های متفاوتستون فقرات انسان دو پا جلبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبعدالت برای من یا برای همهتو یک معجزه ایتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز، فقط گیرندهدانشمندان اولین سلول مصنايا اراده آزاد توهم است یلوب فرونتال یا پیشانی مغجهان یکپارچهنگاه انسان محدود به ادراذهن ما از در هم شکستن منبادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی ما با کمک مغز خود مختاريمزونیسومایداصل عدم قطعیت از کوانتوم سردرد میگرنی در کودکانبخش های تنظیمی ژنومواکسن اسپایکوژن ضد کروناگیلگمش باستانی کیستپیامهای کاربرانتو در میانه ی جهان نیستی تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون زنانه استروژنداروی جدید لنفوم و لوکمیاینترنت بدون فیلتر ماهوامقاومت به عوارض فشار خون جهان، تصادفی نیسترفتار مانند بردهارتباط از بالا به پایین مچاالش ها در تعیین منبع هوهوش مصنوعی از عروسک بازی مبانی ذهنی سیاه و سفیدزبان چهار حرفی حیات زمیناعتیاد را به دور بیندازمباحث مهم حس و ادراکزبان نیاز تکاملی استاعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرنشناسایی سلول های ایمنی ابرای خودآگاه بودن تو بایگشایش دروازه جدیدی از طرتوهم وجودحس و ادراک قسمت ششمآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاریکی من و تو و گرد و غبانقش رژیم غذایی بر رشد و ادارویی خلط آوراگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهمنابع انرژی از نفت و گاز جاذبه و نقش آن در شکلگیریرویا و خبر از آیندهاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی درمانگر کامپیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهسفر فقط مادی نیستبه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقشاهکار شش گوشبرخی توجهات در ببمار پارپیوند اندام از حیوانات بمرکز خنده در کجای مغز استتوصیه هایی در مصرف ماهیخونریزی مغز در سندرم کووإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَترقی واقعی یا شعار ترقینقطه ای بود و دگر هیچ نبودر کمتر از چند ماه سوش جدابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت اشیاروزه داری و بیمار ی ام اس از تکینگی تا مغز و از مغز هوش عاطفی قسمت سومسلول بنیادین از مخاط بینبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلندشجاعت و ترسبزرگ فکر کنپایان، یک آغاز استمسیر دشوار تکامل و ارتقاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتخانواده پایدارالگو نداشتیمفیزیک آگاهیتسلیم شدن از نورون شروع منه بدبخت بلکه ناداندرمان های رایج ام اسابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه های کاذبروشی جدید در درمان سکته ماز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کس مانند تو نگاه نمیکسندرم پس از ضربه به سربیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهضرب المثل یونانیتفکر ترکیبی در هوش مصنوعپرتوزایی از جسم سیاهمعماری، هندسه ی قابل مشاتأثیر نگاه انسان بر رفتاخطر آلودگی هواامگا سه عامل مهم سلامتفرایند تکامل و دشواری هاتصور ما ازمشکلات و واقعینوار مغزی روشی مهم در تشخدرمان دارویی سرطان رحم بابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت 67راه فراری نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهزینه ای که برای اندیشیدسیاهچاله و تکینگی ابتدایبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یاعقل مجادله گرتقویت سیستم ایمنیآنان که در قله اند هرگز خمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر ویروس کرونا بر مغز دو بیماری روانی خود بزرگ انرژی بی پایان در درون هرقله سقوطتغییر عمودی سر انسان از پنوروز یا روز پایانیدرک فرد دیگر و رفتارهای اابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سموفقیت هوش مصنوعی در امتحس و ادراک قسمت هجدهمرستگاری محدود به یک راه ناز تکامل تا مغز، از مغز تویتامین E در چه مواد غذایسانسور بر بسیاری از حقایباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در عماد الدین نسیمی قربانی تمدن زیر آبآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ابزار برتر بقاتاثیر گیاه خواری بر رشد ودیوار، از ابتدا توهم بودانسانیت در برابر دیگرانقبل از آغازجنسیت و تفاوت های بیناییچگونه هموساپينس بر زمین درب بسته با غیر خود باز ماحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایمیگرن شدید قابل درمان اسزمان شگفت انگیزاستفاده از سلول های بنیاواقعیت و مجازستارگانی قبل از آغاز کیهبحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوعسل طبیعی موثر در کنترل بتو یک جهان در مغز خودت هستاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیمغزتان را در جوانی سیم کشدانشمندان تغییر میدان مغايا اراده آزاد توهم است یلوتیراستامجهان یکپارچهنگاه از بیرون مجموعهذهن چند جانبه نیازمند نگادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی ما بخشی از این جهان مرتبطزونا به وسیله ویروس ابله اصل، روان و نفس استسردرد و علتهای آنبخش بزرگی حس و ادراک ما اواکسن دیگر کرونا ساخته شگیاه بی عقل به سوی نور میسایتهای دیگرتوقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسونتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ویتامین K در ترمیم اسداروی جدید میاستنی گراویایندرالمقایسه رقابت و همکاریجهش های ژنتیکی مفید در سارفتار وابسته به شکلارتباط بین هوش طبیعی و هونابینایی در نتیجه ی گوشی هوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی مبتکران خودشکوفازبان و کلمه حتی برای کسانبقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعشواهدی از نوع جدیدی از حابرای رشد، باید از مسیر خطپل جویی اصفهانتوهم وجودحس و ادراک قسمت شصت و هشتآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاریکی و نورنقش رژیم غذایی در رشد و ادارویی ضد بیش فعالی سیستاگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی جمنابع انرژی از نفت و گاز جبران از دست رفته هارویا بخشی حقیقی از زندگی از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمدل هولوگرافیک تعمیم یافسفر نامه سفر به بم و جنوب به بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است شاید گوشی و چشمی، آماده شبرخی توصیه ها برای واکسیپیوند اندام حیوانات به امرگ چیستتوضیحی ساده در مورد هوش مخواندن ، یکی از شستشو دهنافت فشار خون ناگهانی در وALS نگاهی کامل بر بیماری وتروس جریان انرژینقطه بی بازگشتدر آرزوهایت مداومت داشتهابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت تنها چیزی است که شاروزه داری سلول های بنیاداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت ششمسلول عصبی شاهکار انطباق بی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنونشرکت نورالینک ویدیویی ازبزرگ شدن مغز محدود به دورپاکسازی مغزمسئول صیانت از عقیده کیستکامل ابزار هوش ، راه پر خار و گلالگو و عادت را بشکن و در افیزیکدانان ماشینی برای تتست نوار عصب و عضلهنه جنگ و نه خونریزیدرمان های علامتی در ام اسابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه و اطلاعات در کجاست ريتوکسيمب در درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ کس حقیقت را درون مغز سندرم جدایی مغزبیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابضربه مغزی در تصادف رانندتفکر خلا ق در برابر توهم پرسش و چستجو همیشه باقی امعنی روزهتأثیر شیرینی های حاوی لوخطرات هوش مصنوعیاما شما از دید خفاش کور هفرایند حذف برخی اجزای مغتصور از زمان و مکاننوار مغز، مفید و بی خطردرمان زخم دیابتی با تکنوابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت 74راه نجاتاز تکینگی تا مغز- از مغز هزینه سنگین انسان در ازاسیاهچاله ی منفرد یا سیاهبیان حقیقتکیست هیداتید مغزعقل سالمتلقین اطلاعات و حافظهآنزیم تولید انرژی در سلومغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر ژنها بر اختلالات خدو بار در هفته ماهی مصرف انرژی تاریکقلب های سادهتغییرات منطقه بویایی مغزنورالژیدرک نیازمند شناخت خویش ااتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیموفقیت در تفکر استحس و ادراک قسمت هشتمرشته نوروایمونولوژی و نقاز تکامل تا مغز، از مغز تویتامین کاساهچاله ها تبخیر نمیشودبابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیعوامل موثر در پیدایش زباتمدنی قدیمی در شمال خلیج آیا هوش ارثی دریافتی از پمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر گیاه خواری بر رشد ودید تو همیشه محدود به مقدانسان، گونه ای پر از تضادقبل از انفجار بزرگجنسیت و تفاوت های بیناییچگونه هوشیاری خود را توسدرختان چگونه بر تشکیل اباحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعمیدان مغناطيسي زمین بشر زمزمه ات مانده در گوشماستفاده از سلول های بنیاواقعیت و انعکاسسخن نیکو مانند درخت نیکوبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبعشق درونی به یگانگی خلقتتو کجای جهانیتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی مغزتان را در جوانی سیمکشدانشمندان روش هاي جدیدی ای نعمت من در زندگیملوزالمعده(پانکراس)مصنوعجهان کنونی و مغز بزرگترینگاه از دور و نگاه از نزدذهن هوشیار در پس ماده ی مهوش مصنوعی از عروسک بازی ما تحت کنترل ژنها هستیم یزیان غذاهای پرچرباصلاح خطا با رفتن بر مسیرسردرد به دلیل مصرف زیاد مبخش بزرگتر کیهان ناشناختواکسن دیگری ضد کرونا از دگیاه خواری و گوشت خوار کدتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ژنتیک در درمان اختلاداروی جدید آلزایمرایا کوچک شدن مغزانسان المقابله ی منطقی با اعتراضجهش های ژنتیکی غیر تصادفرفتار اجتماعی انسان، حاصارتباط شگفت مغز انسان و فناتوانی از درمان برخی ویهوش مصنوعی از عروسک تا کممتواضع باشزبان و بیان نتیجه ساختمابقا در ازای بیماریورزش در کمر دردشواهدی از دنیسوان(شبه نئبرای زندگی سالم، یافتن تپل خواجو اصفهانتوهم بی خداییحس و ادراک قسمت شصت و دوآزادی عقیده، آرمانی که تتاریکی خواهد ترسیدنقش زنجبیل در جلوگیری از داستانها و مفاهیمی اشتبااگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زامنابع انرژی از نفت و گاز جدا کردن ناخالصی هارویا تخیل یا واقعیتاز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی ساخته هوش طبیسفر به مریخ در 39 روزبه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویاشاید درست نباشدبرخی درمان های Spinal Muscular Atپیوند سر آیا ممکن استمرگ و میر پنهانتیوتیکسن داروی ضد جنونخواب زمستانی سلول های سرافت هوشیاری به دنبال کاهفقر داده ها در هوش مصنوعیتری فلوپرازیننمیتوان با بیرون انداختندر آسمان هدیه های نادیدنابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت خواب و رویاروزهای بد باقی نمیمانداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زنانسلول عصبی، در محل خاص خودبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فشربت ضد خلطبزرگ شدن تقریبا ناگهانی پارادوکس ها در علممسئولیت جدیدتکامل تکنولوژیخارق العاده و استثنایی بالگوی بنیادین و هوشیاریفال نیکوتست آر ان اس دز میاستنی گچه زیاد است بر من که در ایدرمان ژنتیکی برای نوآوریابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه و اطلاعات در کجاست ریه زغالیاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ اندر هیچسندرم دزدی ساب کلاوینبیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطانضررهای مصرف شکر و قند بر تفاوت مغز انسان و میمون هپرسشگری نامحدودمعادله ها فقط بخش خسته کنتئوری تکامل امروز در درمدفاع از پیامبرامروز دانش ژنتیک هیچ ابهفراتر از دیوارهای باورتصادف یا قوانین ناشناختهنوار مغز، ترجمه ی فعالیت درمان ساده ی روماتیسمابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت 75راه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز- از مغز هزاران سال چشم های بینا وسیاهچاله ی تولید کنندهبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومعقلانیت بدون تغییرتلاش ها برای کشف منابع جدآواز خواندن در قفس، نشانمغز و اخلاقتاثیر کلام در آیات کلام بدو برابر شدن خطر مرگ و میانرژی تاریک که ما نمی توقلب و عقلتغییرات مغز پس از 40 سالگینوسانات کوانتومی منبع مادرک و احساساتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایمولکول ضد پیریحس و ادراک قسمت هشتاد و نرشد مغز فرایندی پیچیده ااز تکامل تا مغز، از مغز تویتامین کا و استخوانسایه ی هوشیاریباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولعوامل ایجاد لغت انسانی و تمرکز و مدیتیشنآیا هوش سریعی که بدون احسمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر گیاه خواری بر رشد ودیدن خدا در همه چیزانعطاف پذیری مکانیسمی علقبرستان ها با بوی شجاعتجهل مقدسچگونه واکسن کرونا را توزدرختان اشعار زمیناخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمیدان های مغناطیسی قابل زنان باهوش تراستفاده از سلول های بنیاواقعیت تقویت شدهسخن و سکوتبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستعشق، شلوغ کردن نیستتو کز محنت دیگران بی غمیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما ممغط یک گیرنده استدانشمندان روشی برای تبدیای همه ی وجود منلیروپریم داروی ترکیبی ضدجهان کاملی در اطراف ما پرنگاه از درون قفس یا بیرونذهن و شیمی بدنهوش مصنوعی از عروسک بازی مانند آب باشزیباترین چیز در پیر شدناصول انجام برخی نرمش ها دسردرد تنشنبخش دیگری در وجود انسان هواکسن سرطانگیرنده باید سازگار با پیتولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارمتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش گرمایش آب و هوا در همداروی جدید ای ال اسایا این جمله درست است کسیمقابله با کرونا با علم اسجهش های بیماری زا، معمولرقیبی قدرتمند در برابر مارتباط شگفت انگیز مغز انناتوانی در شناسایی چهره نادیدنی ها واقعی هستندهوش مصنوعی از عروسک تا کممجموعه های پر سلولی بدن مزبان و بیان، در سایه پیشربقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختشیشه ی بازالتی و سیلیکونبرخی ملاحظات در تشنج های پلاسمای غالبتوهم تنهاییحس و ادراک قسمت شصت و ششآزار دیگری، آزار خود استتاریخ همه چیز را ثبت کردهنقش زبان در سلطه و قدرت ادخالت در ساختار ژنهااگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهمنابع انرژی از نفت و گاز جدایی خطای حسی استرویا حقی از طرف خدااز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی، اتفاقات و تحسفر تجهیزات ناسا به مریخ به خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استشایسته نیست در جیب خود قربرخی روش های تربیتی کودکپیوند سر، یکی از راه حلهامرگ و میر بسیار بالای ناشتیک و اختلال حرکتیخواب سالم عامل سلامتیافتخار انسانفلج نخاعی با الکترودهای تری فلوپرازیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشدر آستانه ی موج پنجم کوویابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت در علم، هرگز نهایی روزهای سختاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر اسلولهای ایمنی القا کنندهبی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسشش مرحله تکامل چشمبزرگترین خطایی که مردم مپاسخ گیاهان در زمان خوردمسئولیت در برابر محیط زیتکامل جریان همیشگی خلقتخبر مهم تلسکوپ هابلالگوبرداری از طبیعتفاکسیبتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نه عدم مطلق بلکه عدم با قدرمان پوکی استخوانابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه و اطلاعات در کجاستریواستیگمیناز تکینگی تا مغز از مغز تهیچگاه از فشار و شکست نترسندرم سردرد به دلیل افت فبیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبضررهای شکر بر سلامت مغزتفاوت ها و تمایزها کلید بآلودگی هوا چالش قرن جدیدمعجزه های هر روزهتئوری تکامل در پیشگیری و دفاع در برابر تغییر ساختانفجار و توقف تکاملی نشافرد موفقتضادهای علمینوار عصب و عضلهدرمان سرگیجه بدون نیاز بابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکارمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت 78راه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز- از مغزتهستي مادي ای که ما کوچکترسیاره ی ابلهانبیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتعقیده ی بی عملتلاش های جدید در ALSآینه در اینهمغز و اخلاقتاثیر کپسول نوروهرب بر ندو برابر شدن خطر مرگ و میانرژی خلا ممکن استقلب یا مغزتغییرات آب و هوایی که به نوشیدن چای برای مغز مفید درک کنیم ما همه یکی هستیماتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهانمولتیپل اسکلروز در زنان حس و ادراک قسمت هشتاد و شرشد مغز علت تمایل انسان باز خود رها شوویتامین کا در سبزیجاتسایه را اصالت دادن، جز فرباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورعواملی که برای ظهور لغت اتمرکز بر هدفآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر گیاه خواری بر رشد ودیدگاه نارسای دوگانه ی ماهرام مصر از شگفتی های جهقدم زدن و حرکت دید را تغیجهان فراکتالچگونه آن شکری که می خوریمدرد و درساخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمیدان های کوانتومی خلازنجیرها را ما باید پاره کاستفاده از سلول های بنیاواقعیت خلا و وجود و درک مسخن پاک و ثابتبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستعصب حقوق نورولووتو پیچیده ترین تکنولوژی تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویرونفرت، اسیب به خود استدانش، قفل ذهن را باز میکنای آنکه نامش درمان و یادشلیس دگرامفتامین یا ویاسجهان پیوستهادغام میان گونه های مختلنگاه از درون مجموعه با نگذهن تو همیشه به چیزی اعتقهوش مصنوعی از عروسک بازی ماه رجبزیباترین چیز در افزایش ساصول توسعه ی یک ذهن کاملسردرد سکه ایبخشیدن دیگران یعنی آرامشواکسن سرطانگالکانزوماب، دارویی جدیتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتمتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش پیش زمینه ها و اراده داروی جدید برای میاستنی ایا ابزار هوشمندی یا مغز ملاحظه های اخلاقی دربارهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسرموزی از نخستین تمدن بشرارتباط شگفت انگیز مغز انملاحظات بیهوشی قبل از جرجهشهای مفید و ذکاوتی که درمز و رازهای ارتباط غیر کارتباط غیرکلامی بین انسانادانی در قرن بیست و یکم،هوش مصنوعی از عروسک تا کممجرم، گاهی قربانی استزبان و تکلم برخی بیماریهبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوششکل های متفاوت پروتئین هبرخی مرزهای اخلاق و علوم پمبرولیزوماب در بیماری چتوهم جداییحس و ادراک سی و هفتمآسيب میکروواسکولاریا آستاریخ، اصیل نیست و ساخته نقش زبان در سلطه و قدرت ادر میان تاریکی و روشناییاگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردردمنابع انرژی از نفت و گاز جریان انرژی در سیستم های رویاها از مغز است یا ناخواز نظر علم اعصاب اراده آزهوش احساسیسفر دشوار اکتشافبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستشادی، پاداش انجام وظیفهبرخی سلولهای عصبی در تلاپیوندهای پیچیده با تغییرمرگ و سوال از قاتلتیکاگرلور داروی ضد انعقاخواب سالم عامل سلامتی و یافراد آغاز حرکت خودشان رفلج بل، فلجی ترسناک که آنترک امروزنمای موفقیتدر درمان بیماری مولتیپل ابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت راستین انسان علم بروش مقابله مغز با محدودیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر اسلولهای بنیادی مصنوعی دربیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور بششمین کنگره بین المللی سبزرگترین درد از درون است پختگی پس از چهل سالگي به مستند جهان متصلتکامل داروینی هنوز در حاخدا موجود استالتهاب شریان تمپورالفاجعه ی جهل مقدستشنج چیستنهایت معرفت و شناخت درک عدرمان پوکی استخوانابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه ی هوش مصنوعیریاضیات یک حس جدید استاز تکینگی تا مغز از مغز تهیپرپاراتیروئیدیسمسوپاپ ها یا ترانزیستورهابیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتاضعیف و قویتفاوت ها را به رسمیت بشناآلودگی هوا و ویروس کرونامعجزه ی چشمتئوری جدید، ویران کردن گدقیق ترین تصاویر از مغز اانقراض را انتخاب نکنیدفرد یا اندیشهتظاهر خوابیده ی مادهنوار عصب و عضلهدرمان سرگیجه بدون نیاز بابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی دمنبع هوشیاری در کجاست؟ قحس و ادراک قسمت 82راه پیروزی در زندگی چیستاز تکینگی تا مغز، از مغز هستی ما پس از شروعی چگال سیاره ابلهانبیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگعلم و ادراک فقط مشاهده ی تلاش های جدید در درمان فرآیندهمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر کپسول نوروهرب بر تدو داروی جدید برای میاستانرژِی برای ایجاد اضطرابقلب دروازه ی ارتباطتغییرات تکاملی سر انسان نوعی سکته مغزی ، وحشتناک درک احساسات و تفکرات دیگاتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادینمواد کوانتومی جدید، ممکنحس و ادراک قسمت پنجمرشد در سختی استاز درخواست ها جدا شوویتامین بی 12 در درمان دردساخت سلول عصبی حتی پس از بار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهعوارض ازدواج و بچه دار شدتمرکز بر امروزآیا واکنش های یاد گرفته ومغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر گیاه خواری بر رشد ودژا وو یا اشنا پنداریاولویت بندی ها کجاستقدرت مردمجهان قابل مشاهده بخش کوچچگونه انتظارات بر ادراک درد باسن و پا به دلیل کاهاختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگومیدان بنیادین اطلاعاتزندگی فعال و مثبت روند آلاستفاده از سلول های بنیاوالزارتان داروی ضد فشار سختی ها رفتنی استگل درون گلدانعصب سیاتیکتو آرامش و صلحیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقاشی هایی با بوی گذشته یدانش، یک انسان را ناسازگایمپلانت مغزیلا اکراه فی الدینجهان پیوستهادغام دو حیطه علوم مغز و نگاه حقیقی نگاه به درون اذهن خود را مشغول هماهنگیهوش مصنوعی از عروسک بازی ماپروتیلینزیر فشار کووید چه باید کراصول سلامت کمرسردرد عروقی میگرنبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکسن ضد اعتیادگام کوچک ولی تاثیرگذارتولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولتاثیر رو ح و روان بر جسمنقش آتش در رسیدن انسان بهداروی جدید برای کاهش وزنایا بیماری ام اس (مولتیپممانتین یا آلزیکسا یا ابجهشهای مفید و ذکاوتی که درمز گشایی از اتصالات مغزارتروز یا خوردگی و التهانازوکلسینهوش مصنوعی از عروسک تا کممحل درک احساسات روحانیزبان و شناخت حقیقت قسمت چبلوغ چیستوسواس، بیماری استشکل پنجم مادهبرخی نکات از گاید لاین پرپنج اکتشاف شگفت آور در موتوهم جدایی و توهم علمحس و ادراک- قسمت پنجاه و آسیب ها ناشی از آلودگی هوتازه های اسکیزوفرنی(جنونقش سجده بر عملکرد مغزدر مانهای کمر درداگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عمنابع انرژی از نفت و گاز جریان انرژی در سیستم های رویاهای پر رمز و حیرتی دراز نظر علم اعصاب اراده آزهوش احساسیسفرنامه سفر به بم و جنوب به دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستشب سیاه سحر شودبرخی سيناپسها طی تکامل و پیوندی که فراتر از امکانمرگ انتقال است یا نابود شتیروفیبان موثر در سکته ی خواب عامل دسته بندی و حفطافراد بی دلیل دوستدار تو فلج خوابترکیب آمار و ژنتیکنمایش تک نفرهدر سال حدود 7 میلیون نفر ابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت غیر فیزیکیروش های صرفه جویی در ایجااز تکینگی تا مغز از مغز تهوشمندی کیهانسلام تا روشناییبیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خوابانصبور باشبسیاری از مجرمان، خودشانپدیده خاموش روشن در پارکمشکل از کجاستتکامل داروینی هنوز در حاخدا نور آسمان ها و زمین اامواجی که به وسیله ی ماشیفاصله ها در مکانیک کوانتتشنج و حرکات شبه تشنجی قانهایت در بی نهایتدرمان آرتروز با ورزش موضابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحافظه انسان و حافظه ی هوشریتوکسیماباز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالسوپاپ ها یا ترانزیستورهابیماری دویککوچکی قلبطلوع و حقیقتتفاوت های بین زن و مرد فقآلودگی هوا و پارکینسونمعجزه ی علمتا 20 سال آینده مغز شما به دل به دریا بزنانواع سکته های مغزیفرد حساس از نظر عاطفی و بتظاهری از ماده است که بیدنوار عصب و عضلهدرمان سرگیجه بدون داروابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهبامنبع هوشیاری در کجاست؟(قحس و ادراک قسمت 87راه انسان شدن، راه رفتن واز تکینگی تا مغز، از مغز هشت توصیه برای کاستن از دسیاره ابلهانبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابعلم و روحتلاش های جدید در درمان سرآینده ی انسان در فراتر ازمغز کوانتومیتاثیر کپسول نوروهرب بر سدو سوی واقعیتانسولینقلب روباتیکتغذیه بر ژنها تاثیر داردنیکولا تسلادرک تصویر و زبان های مخلتاثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکموجود بی مغزی که می تواندحس و ادراک قسمت پنجاهرشد، رسیدن به یک هدف نیستاز روده تا مغزویتامین بی هفدهساخت شبکه عصبی مصنوعی با بار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریخعید نوروز مبارکتمساح حد واسط میان مغز کوآیا یک، وجود داردمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر گیاهخواری بر رشد و دژاوو یا آشناپنداریاولین قدم شناخت نقص های خقدرت و شناخت حقیقتجهان موازی و حجاب هاچگونه به سطح بالایی از هودرد زانو همیشه نیاز به جراختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های بمیدازولام در درمان تشنج زندگی هوشمند در خارج از زاستیفن هاوکینگ در مورد هواکنش های ناخودآگاه و تقسرنوشتگل زندگیعضلانی که طی سخن گفتن چقدتو افق رویداد جهان هستیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملچقدر به چشم اعتماد کنیمدائما بخوانایمپلانت مغزی و کنترل دو لاموژین داروی ضد اوتیسم؟جهان پر از چیزهای اسرار آارتقا و تکامل سنت آفرینش نگاه دوبارهذهن سالمهوش مصنوعی از عروسک بازی ماجرای جهل مقدسزیرفون داروی ضد ام اساضطراب و ترسسرطان کمیت گراییبدون پیر فلکواکسن علیه سرطانگامی در درمان بیماریهای تولید اندام با چاپ سه بعدحس و ادراک قسمت بیست و چهآب زندگی است قسمت دومتاثیر روده بر مغزنقش انتخاب از طرف محیط، نداروی جدید برای ای ال اسایا بدون زبان میتوانیم تداروی جدید برای دیابتایا تکامل هدفمند استمن کسی در ناکسی دریافتم جوانان وطنرمز پیشرفت تواضع است نه طارزش های وارونهنباید صبر کرد آتش را بعد هوش مصنوعی از عروسک تا کممحل درک احساسات روحانی دزبان و شناخت حقیقت قسمت ابلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی شکرگزار هر چیزی باش که دابرخی نرمش ها برای درد زانپول و شادیتوهم جسمحس و ادراک- قسمت بیست و پآسیب روانی شبکه های اجتمتازه های بیماری پارکینسونقش غذاها و موجودات دريادر محل کار ارزش خودت را باگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پمنابع انرژی از نفت و گاز جریان انرژی در سیستم های رویای شفافاز واقعیت امروز تا حقیقتهوش بشری تهدید برای بشریسفرنامه سفر به بم و جنوب به زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی شبیه سازی میلیون ها جهان برداشت مغز ما از گذر زمانپیوستگی همه ی اجزای جهانمرگ تصادفیتکنولوژی های جدید و حالتخودآگاهی و هوشیاريافزایش قدرت ادراکات و حسفلج خواب چیستترکیب حیوان و انسانچند نرمش مفید برای کمردردر عید نوروز مراقب تصادف ابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت غیر قابل شناختروش هایی برای کم کردن اضطاز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری و وجودسلاح و راهزنیبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمنصبر لازمه ی پیروزی استبسیاری از بیماری های جدیپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات نخاعیتکامل داروینی هنوز در حاخدا بخشنده است پس تو هم بامیوتروفیک لترال اسکلروفاصله ی همیشگی تصویر سازتشنج عدم توازن بین نورون نهادینه سازی فرهنگ اختلادرمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحباب های کیهانی تو در توریسدیپلام تنها داروی تایاز تکینگی تا مغز از مغز تهاوکينگ پیش از مرگش رسالسوپاپ ها یا ترانزیستورهابیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه اسطلای سیاهتفاوت های تکاملی در مغز وآلزایمرمعجزه ی علم در کنترل کرونتا بحر یفعل ما یشادلایلی که نشان میدهد ما بانیس بی کسانفردا را نمیدانیمتعویض دارو در تشنجنوار عصب و عضله مهم در تشدرمان سرطان با امواج صوتابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بمنبع خواب و رویاحس و ادراک قسمت چهلراه بی شکستاز تکینگی تا مغز، از مغز و هر کس تقوای خدا پیشه کنسیب یکسان و دیدگاه های متبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیماعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتلاش های جدید شرکت نورالآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر کپسول نوروهرب بر سدولت یا گروهکانسولین هوشمندقلب را نشکنثبت و دستکار ی حافظهنیاز به آموزش مجازی دیجیدرک حقیقت نردبان و مسیری اثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استموجودات مقهور ژنها هستندحس و ادراک قسمت پنجاه و یز گهواره تا گوراز سایه بگذرویتامین دی گنجینه ای بزرساخت شبکه عصبی با الفبای بار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهعامل کلیدی در کنترل کارآتنفس هوازی و میتوکندریآیا کیهان می تواند یک شبیمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر انتخاب از طرف محیط دگرگونی های نژادی و تغییاولین مورد PML به دنبال تکقدرت کنترل خودجهان ما میتواند به اندازچگونه باغبانی باعث کاهش دردهای سال گذشته فراموش اختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بمکان زمان یا حافظه زمانزندگی و داراییاستیفن هاوکینگ در تفسیر بحثی در مورد عملکرد لوب فواکنش به حس جدیدسریع دویدن مهم نیستگلوله ی ساچمه ایغم بی پایانتو انسانی و انسان، شایستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از نقش قهوه در سلامتیداروهای مصرفی در ام اسایمپلانت مغزی کمک میکند لایو دوم دکتر سید سلمان فجهان پر از چیزهای جادویی ارتقا یا بازگشت به قبل ازنگاهی بر قدرت بینایی دراهوش مصنوعی از عروسک بازی ماجرای عجیب گالیلهزیرک ترین مردماطلاع رسانی اینترنتیسرعت فکر کردن چگونه استبدون بار گذشتهواکسنی با تاثیر دوگانه اگامی در درمان بیماریهای تولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت بیست و یکآب زندگی است قسمت سومتاثیر روزه داری بر سلامت نقش اتصالات بین سلولهای نقش تیروئید در تکامل مغزداروی جدید ضد میگرنایجاد احساساتمن پر از تلخیمجوانان وطنرمز بقای جهش ژنتیکیارزش های حقیقی ارزش های غنبرو و انرژی مداومهوش مصنوعی از عروسک تا کممحدودیت چقدر موثر استزبان و شناخت حقیقت قسمت دبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان شکست حتمیبرخی نرمش ها برای زانوپول و عقیدهمدل های ریز مغز مینی برینتوهمات و شناخت حقیقتحس و ادراک- قسمت شصت و چهآسیب عصب پا به دنبال اعتیتازه های درمان ام اسنقش غذاها و موجودات دريادر چه مرحله ای از خواب ، راپل ویژن پرو در تشخیص بیمچرا مردم با زندگی میجنگنمنابع انرژی از نفت و گاز جراحی گردن همیشه برای دیروان سالماز کجا آمده ام و به کجا میهوش در طبیعتسفرنامه سفر به بم و جنوب به زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقشبیه سازی سیستم های کوانبرداشتت از جهان رو زیاد پیام های ناشناخته بر مغز مرگی وجود نداردتکنولوژی و پیشرفتخودآگاهی و هوشیاريافزایش مرگ و میر سندرم کوفلج دوطرفه عصب 6 چشمترازودونچند جهانیدرمان نگهدارنده ی اعتیادابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو منبع هوشیاری کجاست قسمت حقیقت، آن چیزی نیست که جلروش هایی برای جلوگیری از از تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری و افسردگیسلسله مباحث هوش مصنوعیبیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتصبر و واقعیتبسیاری از بیماری های جدیپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات بین دو همسر و برخیتکامل داروینی هنوز در حاخدای رنگین کمانامید نیکو داشته باش تا آنفتون های زیستیتشویق خواندن به کودکانچهار میلیارد سال تکامل بدرمان تومورهای مغزی با اابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحباب هایی تو در توریشه های مشترک همه ی موجواز تکینگی تا مغز از مغز تهدف یکسان و مسیرهای مختلسوخت هیدروژنی پاکبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری طوفان فقر و گرسنگی و بی ستفاوت های زبانی سرمنشا تآملودیپین داروی ضد فشار معجزه در هر لحظه زندگیتاول کف پا و حقیقتدنیا فریب و سرگرمیانگشت ماشه ایفرزندان زمان خودتعامل انسان و هوش مصنوعینوار عصب و عضله تعیین محلدرمان ضایعات نخاعیابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشنمنتظر نمان چیزی نور را بهحس و ادراک قسمت چهل و هفترابطه تشنج و اوتیسماز تکینگی تا مغز، از مغز وفور و فراوانیسیر آفرینش از روح تا مغز با هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیعلم به ما کمک میکند تا موتلاش هایی در بیماران قطع آینده با ترس جمع نمیشودمغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر کتامین در درمان پادوچرخه در کاهش دردهای کمانسان قدیم در شبه جزیره عقوی تر باشثبت امواج الکتریکی در عصچیز جدید را بپذیردرک دیگراناثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتمورد نادر همپوشانی دو بیحس و ادراک قسمت پنجاه و دزمین در برابر عظمت کیهاناز علم جز اندکی به شما داویروس مصنوعیساختن آیندهبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجعادت همیشه خوب نیستتنفس هوازی و میتوکندریآیا گذشته، امروز وآینده مغز بزرگ چالشهای پیش رودانش قدرت استاولین مورد پیوند سر در انقدرت انسان در نگاه به ابعجهان مادی، تجلی فضا در ذهچگونه تکامل مغزهای کنونیدردی که سالهاست درمان نشاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بمکانیک کوانتومی بی معنی زندگی بی دوداستخوان های کشف شده، ممکبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن های شرکت فایزر آمرسریعترین کامپیوتر موجودگلوئونغم بی پایانتو با همه چیز در پیوندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند بانقش مهاجرت در توسعه نسل اداروهای ام اسایمپلانت نخاعی میتواند دلبخند بزن شاید صبح فردا زجهان دارای برنامهارتوکين تراپی روشی جديد نگاهی بر توانایی اجزاي بهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده ی تاریکزیست شناسی کل در جزء فراکاطلاعات حسی ما از جهان، چسطح آگاهی، رخدادهای زندگبدون زمان، ماده ای وجود نوابستگی یعنی قلادهگاهی لازم است برای فهم و تولترودینحس و ادراک قسمت بیست و دوآب، زندگی است(قسمت پنجم)تاثیر روغن رزماری استنشاتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش حفاظتی مولکول جدید دداروی جدید ضد الزایمرایران بزرگمن بی من، بهتر یاد میگیرمجواب دانشمند سوال کننده رمز جهانارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک تا کممحدودیت های حافظه و حافظزبان و شناخت حقیقت قسمت سبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئاندشگفت نیست من عاشق تو باشمبرخی نرمش های گردنپوست ساعتی مستقل از مغز دمدیون خود ناموجودتوکل بر خداحساسیت روانی متفاوتآسانی موفقیتتبدیل پلاستیک به کربن و سنقش غذاها و موجودات دريادر ناامیدی بسی امید استاپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالمنابع انرژی از نفت و گاز جستجوی متن و تصویر به صورروبات ها قول میدهنداز کسی که یک کتاب خوانده هوش عاطفی قسمت 11سفرنامه سفر به بم و جنوب به سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمرشبکه های مصنوعی مغز به دربررسي علل احتمالي تغيير پیدایش زبانمراحل ارتقای پله پله کیهتکنولوژی جدید که سلول هاخودت را از اندیشه هایت حفافزایش سرعت پیشرفت علوم فن آوری های جدید علیه شناترازودونچند جهانیدرمان نابینایان آیا ممکنابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پمنبع هوشیاری کجاست قسمت حقایق ممکن و غیر ممکنروش هایی ساده برای کاهش ااز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری کوانتومیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبیماری های میتوکندریکمردردصبر بسیار بایدبشکه ای که ته نداره پر نمپروانه ی آسمانیمشکلات روانپزشکی پس از ستکامل زبانخدایی که ساخته ی ذهن بشر امید نجاتفروتنی معرفتیتشخیص ژنتیکی آتروفی های چهار ساعت پس از کشتار خوکدرمان تشنجابزار بقا از نخستین هماننعناعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحد و مرزها توهم ذهن ماستریشه های مشترک حیاتاز تکینگی تا مغز از مغز تهدف یکسان، در مسیرهای متسودمندی موجودات ابزی بر بیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آدطوفان زیباییتفاوت ایستایی و تکاپوآموزش نوین زبانمعرفت و شناختتابوهای ذهنیدنیا مکانی بسیار اسرارآمانگشت نگاری مغز نشان میدفرضیه ای جدید توضیح میدهتعامل انسان با هوش مصنوعنوبت کودکاندرمانهای بیماری پارکینسابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود دمنتظر زمان ایده آل نشوحس و ادراک قسمت چهل و هشترادیوی مغز و تنظیم فرکاناز تکینگی تا مغز، از مغز وقاحت و تمسخر دیگرانسیستم تخلیه ی مغز بینشی نبا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریعلم بدون توقفتلاشی برای درمان قطع نخاآیا فراموشی حتمی استمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر گیاه خواری بر رشد ودوچرخه سواری ورزشی سبک و انسان میوه ی تکاملقیچی ژنتیکیجلو رفتن یا عقبگردچیزی منتظر شناخته شدندرک درست از خود و هوشیاریاثرات مفید روزه داریهنر فراموشیموسیقی نوحس و ادراک قسمت پنجاه و سزمین زیر خلیج فارس تمدنی ازدواج های بین گونه ای، رویروس های باستانی، مغز مساختن آینده، بهترین روش بازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورعادت کن خوب حرف بزنیتنفس بدون اکسیژنآیا پیدایش مغز از روی تصامغز بزرگ و فعال یا مغز کودانش محدود به ابعاد چهاراولین هیبرید بین انسان و قدرت ذهنجهان مرئی و نامرئیچگونه جمعیت های بزرگ شکل درس گرفتن از شکست هااختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی مکانیزمهای دفاعی در برابزندگی در جمع مواردی را براستروژن مانند سپر زنان دبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کووید 19 چیزهایی که سرگیجه از شایعترین اختلاگمان میکنی جرمی کوچکی در غیرقابل دیدن کردن مادهتو با باورهایت کنترل میشتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قانقش میدان مغناطیسی زمین داروهای تغییر دهنده ی سیایمان به رویالحظات خوش با کودکانجهان در حال نوسان و چرخشذهت را روی چیزهای مفید متارتباط میکروب روده و پارنگاهت را بلند کنهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده ی خالیزیست شناسی باور حقیقت یا اطلاعاتی عمومی در مورد مسعی کن به حدی محدود نشویبرنامه و ساختار پیچیده مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغگاهی مغز بزرگ چالش استتومورها و التهاب مغزی عاحس و ادراک قسمت بیست و سوآتاکسی فریدریشتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش حیاتی تلومر دی ان آ دداروی سل سپتایرادهای موجود در خلقت بمننژیتجواب سنگ اندازیرمز جهان خاصیت فراکتالارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمحدودیت درک انسانزبان جانسوزبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انسانشگفت انگیز بودن کیهانبرخی یونها و مولکول های مپوشاندن خود از نورمدیریت اینترنت بر جنگتوپیراماتخفاش کور و انسان بینا؟آشنا پنداریتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقش غذاها در کاهش دردهای در هم تنیدگی مرزها و بی مابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت منابع انرژی از نفت و گاز جستجوی هوشیاری در مغز ماروبات های ریز در درمان بیاز آغاز خلقت تا نگاه انساهوش عاطفی قسمت نهمسفری به آغاز کیهانبه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هوشبکیه های مصنوعیبررسی مغز با امواج مادون پیر شدن حتمی نیستمرز مرگ و زندگی کجاستتکنولوژی جدید که سلول هاخودروهای هیدروژنیافسردگی و اضطراب در بیمافناوری هوش مصنوعی نحوه ختراشه مغز بدون واسطه ی دچند جهانی و علمدرمان های اسرار آمیز در آابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برمنبع هوشیاری کجاست قسمت حل مشکلروش جدید تولید برقاز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری سنتی یا هوشیاری سم زنبور ، کلیدی برای واربیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کاناصد قدح، نفتاده بشکستبشریت از یک پدر و مادر نیپرواز از نیویورک تا لوس آمشکلات روانپزشکی در عقب تکامل زبانخدایا جز تو که را دارمامید جدید بر آسیب نخاعیفروتنی و غرورتشخیص آلزایمر سالها قبل نون و القلمدرمان جدید ALSابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحریص نباشرژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز از مغز تهدف از تکامل مغزسی و سه پل اصفهانبیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از طولانی ترین شبتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآمارهای ارائه شده در سطح مغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر فکر بر سلامتدنیای شگفت انگیز کوانتومانتقال ماده و انرژیفساد اقتصادی سیتماتیک درتعداد کلی ذهن ها در جهان نور از عمق تاریکیدرماندگی به دلیل عادت کرابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستمنحنی که ارتباط بین معرفحس و ادراک قسمت چهل و دومراز تغییراز تکامل تا مغز از مغز تا وقت نهيب هاي غير علمي گذشسیستم تعادلی بدنبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها علم در حال توسعهتلاشی تازه برای گشودن معآیا ممکن است موش کور بی ممغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر گیاه خواری بر رشد ودوپامین قابل حل در آبانسان ها می توانند میدان قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصجلوتر را دیدنچیزی خارج از مغزهای ما نیدرک عمیق در حیواناتاثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهموسیقی هنر مایع استحس و ادراک قسمت پنجاه و شزمان چیستاسکلت خارجی در درمان اختویرایش DNA جنین انسان، برساختار فراکتال وجود و ذهبازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاعادت کردن به نعمتتنها مانع در زندگی موارد تاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز بزرگترین مصرف کننده دانش بی نهایتاولین تصویر در تاریخ از سقدرت عشقجهان مشارکتیچگونه جمعیت های بزرگ شکل دست و پا زدن در سایه؟اختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی ما انسانها چه اندازه نزدزندگی در سیاهچالهاسرار آفرینش در موجبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا و گشودن پنجرگنجینه ای به نام ویتامین غرور و علمتو باید نیکان را به دست بتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش محیط زندگی و مهاجرت دداروهای ضد بیماری ام اس واین پیوند نه با مغز بلکه لرزش ناشی از اسیب به عصبجهان در حال ایجاد و ارتقاذخیره ی شگفت انگیز اطلاعارتباط ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی از عروسک بازی ماده ای ضد التهابیزیست، مرز افق رویداد هستاطلاعاتی عمومی در مورد مشلیک فراموشیبرنامه ی مسلط ژنها در اختوبینار اساتید نورولوژی دگاهی جهت را عوض کنتومورهای نخاعیحس و ادراک قسمت بیستمآتاکسی مخچه ای خودایمنتومورهای ستون فقراتحس و ادراک قسمت دهمآتش منبع انرژیتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش خرچنگ های نعل اسبی درداروی ضد چاقیایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیمنابع انرژي پاک سرچشمه حجوسازی مدرنرنگ کردن، حقیقت نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی به شناسایی کامخچه فراتر از حفظ تعادلزبان ریشه هایی شناختی اسبه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می توشگفت زده و حیران باشبرخی اثرات مضر ویتامین دپیموزایدمداخله ی زیانبار انسانتوانایی مغز و دیگر اجزای خفاش با شیوع همه گیری جدیآشنا پنداریتبدیل سلولهای محافط به سنقشه مغزی هر فرد منحصر بهدر هم تنیدگی کوانتومیابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا وامنابع انرژی از نفت و گاز حفره در مغزروبات کیاناز انفجار بزرگ تا انفجار هوش عاطفی قسمت هفتمسقوط درون جاذبه ای خاص، چبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهشباهت مغز و کیهانبررسی و اپروچ جدید بر بیمپیشینیان انسان از هفت میمرز بین انسان و حیوان کجاتکینگیخورشید مصنوعیافسردگی و ساختار مغزفواید روزه داری متناوبتراشه ها روی مغزچند روش ساده برای موفقیتدرمان های بیماری آلزایمرابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ منبع هوشیاری کجاست قسمت حلقه های اسرارآمیزروش صحبت کردن در حال تکاماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش، ژنتیکی است یا محیطیسماگلوتید داروی کاهش دهنبیماری وسواسکمردرد و علل آنصدای بم با فرکانس پایین، بعد پنجمپروتئین های ساده ی ابتدامشاهده گر جدای از شیء مشاتکامل زبان انسان از پیشیخرما منبع بسیار خوب آنتی امید درمان کرونا با همانفرگشت و تکامل تصادفی محض تشخیص ایدزنوآوری ای شگفت انگیز داندرمان جدید میگرن با انتی ابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحرکات چشم، ترجمه کننده ی رژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز از مغز تهدف از خلقت رسیدن به ابزاسیلی محکم محیط زیست بر انبیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی طی یکصد هزار سال اخیر هرچتفاوتهای جنسیتی راهی براآن چیزی که ما جریان زمان مغز قلبتاثیر مشاهده بر واقعیت بدنیایی پر از سیاهچاله انتروپی و هوشیاریفشار و قدرتتعذیه ی ذهننور دروندرها بسته نیستابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریممنشأ اطلاعات و آموخته ها حس و ادراک قسمت چهل و سومراست دستی و چپ دستیاز تکامل تا مغز، از مغز توقتی فهمیدی خطا کردی برگسیستم دفاعی بدن علیه مغز با خودت نجنگکایروپاکتیک چیستعلم راهی برای اندیشیدن اتلاشی جدید در درمان ام اسآیا ما کالا هستیممغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد ودورترین نقطه ی قابل مشاهانسان یک کتابخانه استقانون مندی نقشه ژنتیکی مجمجمه انسان های اولیهچیزی شبیه نور تو نیستدرگیری قلب در بیماری ویراجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیمیهمانهای ناخوانده عامل زمان و مکان، ابعاد کیهان اسکار، لگوی هوشمندویشن پروساختار شبکه های مغزی ثاببازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولعادت بد را ترک کنتنها در برابر جهانتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا امکان بازسازی اندامهمغز حریص برای خون، کلید تدانشمندان موفق به بازگرداولین دارو برای آتاکسی فقضاوت ممنوعجهان معناچگونه حافظه را قویتر کنیدست کردن در گوشاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی ما انسانها چه اندازه نزدزندگی زمینی امروز بیش از اسرار بازسازی اندام هابحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا از حقیقت تاتگوهر با نظر دیگران سنگ نمغربال در زندگیتو برای خزیدن خلق نشده ایتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش مرکز تنفس سلولی در بیداروی فامپیریدین یا نورلاین اندوه چیستلرزش عضله یا فاسیکولاسیوجهان ریز و درشتذره ی معین یا ابری از الکارتباط متقابل با همه ی حیچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی از عروسک بازی ماده، چیزی نیستزاویه نگاه ها یکسان نیستاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نشلیک فراموشیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱وجود قبل از ناظر هوشمندگذر زمان کاملا وابسته به توهم فضای خالیحس و ادراک قسمت دوازدهمآثار باستانی تمدن های قدتاثیر رژیم گیاهخواری بر نقش داروهاي مختلف معروف داروی ضد چاقیاکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیمنابع انرژی از نفت و گاز جامعه ی آسمانیرنگین کمانارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی تعاملیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلزبان شناسی مدرن در سطح سلبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امشگفتی های نقشه ی ژنتیکیبرخی اختلالات عصبی مثانهپیموزایدمدارک ژنتیکی چگونه انسانتوازن مهمتر از فعالیت زیخلا، حقیقی نیستآشناپنداری چیستتبر را بردارنقشه های مغزی جدید با جزیدر هم تنیدگی کوانتومی و پابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خومنابع بی نهایت انرژی در دحق انتخابروح و آب حیاتاز بار خود بکاه تا پرواز هوش عاطفی قسمت یازدهسلول های مغزی عامل پارکیبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و وشباهت مغز با کیهان مادیبررسی ژنها در تشخیص بیماپیشرفت های جدید علوم اعصمرز جدید جستجو و اکتشاف، تکامل فردی یا اجتماعیخوش قلبی و مهربانیاقلیت خلاقفیلمی بسیار جالب از تغییتراشه ی هوش مصنوعی در مغزچندین ماده غذایی که مانندرمان های بیماری اس ام ایابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت حمله ویروس کرونا به مغزروشهای نو در درمان دیسک باز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ نقطه ای مرکزی تر از اسندرم کووید طولانیبیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش مناصرع و درمان های آنبعد از کروناپروتز چشممشاهده آینده از روی مشاهتکامل ساختار رگهای مغزی خسته نباشی باباامیدوار باش حتی اگر همه چفراموش کارها باهوش تر هستصویر خورشید یا خود خورشنوار مغز مشاهده ی غیر مستدرمان جدید کنترل مولتیپلابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحرکت چرخشی و دائمی کیهانرژیم ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تهر چیز با هر چیز دیگر در تسینوریپا داروی ترکیبی ضدبیندیشکودکان خود را مشابه خود تطبیعت موجی جهانتقلید مرحله ای نسبتا پیشآنچه ناشناخته است باید شمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدنیا، هیچ استانتظار گذر تندباد؟فضا و ذهن بازتغییرنوروفیبروماتوزدرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستمنشاء کوانتومی هوشیاری احس و ادراک قسمت نهمرجزخوانی هایی که امروز باز تکامل تا مغز، از مغز توقتی پر از گل شدی خودت را سکوت و نیستیبا خدا باشکار امروز را به فردا نیندعلم ساختن برج های چرخانتمایل زیاد به خوردن بستنآیا ما تنها موجودات زنده مغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وديدن با چشم بسته در خواب انسان باشقانون گذاری و تکاملجنین مصنوعینکاتی در مورد تشنجدرگیری مغز در بیماری کویاجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش دمیوتونیک دیستروفیزمان و گذر آن سریع استاساس انسان اندیشه و باور واقعیت فیزیکی، تابعی از سادیسم یا لذت از آزار دادبازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)عادت دادن مغز بر تفکرتنهاییتاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز در تنهایی آسیب میبیندانشمندان نورون مصنوعی ساولین دروغقطار پیشرفتجهان هوشمندنگاه من، نگاه تو و یا حقیدست آسماناختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی ما اکنون میدانیم فضا خالزندگی زودگذراصفهان زیباسرگردانیبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا ساخته شده توگویید نوزده و ایمنی ساکتمقالاتتو تغییر و تحولیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی نقش نگاه از پایین یا نگاهداروی لیراگلوتیداین ایده که ذرات سیاهچاللزوم گذر انسان از حدها و جهان شگفت انگیزذرات کوانتومی زیر اتمی قارتباط چاقی و کاهش قدرت بچالش هوشیاری و اینکه چرا هوش مصنوعی از عروسک بازی ماده، چیزی بیش از یک خلا زاوسکا درمان گوشراعتماد به خودشنا در ابهای گرم جنوب نیابرین نت به جای اینترنتگذشته را دفن کن