دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تشخیص ژنتیکی آتروفی های عضلانی نخاعی

تشخیص ژنتیکی آتروفی های عضلانی نخاعی
تشخیص ژنتیکی آتروفی های عضلانی نخاعی: تشخیص ژنتیکی مولکولی به وسیله پروب DNA در نمونه خون یا بیوپسی عضله یا پرزهای کوریونیک، برای تشخیص در موارد مشکوک و نیز تشخیص قبل از تولد در دسترس می باشد. اکثر موارد بیماری به صورت اتوزوم مغلوب به ارث می رسند. میزان بروز SMA، ۱۰-۱۵ مورد از هر ۰۰۰, ۱۰۰ تولد زنده بوده و تمام گروه های نژادی را درگیر می کند. این بیماری دومین بیماری نوروماسکولار شایع بعد از دیستروفی عضلانی دوشن می باشد. میزان بروز هتروزیگوتی در SMA اتوزومال مغلوب 50: 1 می باشد.
لوکوس ژنتیکی | تشخیص ژنتیکی آتروفی های عضلانی نخاعی
برای هر سه فرم شایع SMA روی کروموزوم ۵ و حذفی در لوکوس 13q-q11 5می باشد و نشان می دهد که آنها بیش از آنکه بیماریهای مختلفی با واریانت های یک بیماری هستند. ژن درگیر SMINT وزن مولکولی KDa ۳۸داشته و دارای ۸ اگزون می باشد که ۲۰ کیلوباز بوده و دارای اگزون های تلومریک و سنترومریک می باشد که فقط bp 5با هم تفاوت داشته و یک نسخه دارای ۲۹۴ اسید آمینه راکد میکنند. ژن SMN1 در یک نسخه ژنی کاملا مشابه که SMN2 نامیده می شود تکثیر می شود و از روی هر دو ژن نسخه برداری صورت می پذیرد.
SMN2 در تمام بیماران مبتلا به SMA وجود دارد،ولی نمی تواند به طور کامل نقص SMN1 را جبران نماید. از آنجاکه SMN2 توانایی کد کردن تعداد کمی پروتئین مشابه را دارد، ارتباط بین تعداد کپی SMN2 و شدت بالینی SMA توجیه می شود. تفاوت مهم بین ژن SMNI و SMN2 عبارت است از انتقال سیتوزین (C) به تیمین (T) در اگزون V ژن .SMN2 ژن دیگر، ژن مهارکننده آپوپتوز نورونی (NAIP)، درمجاورت ژن SMN قرار داشته و در بسیاری از موارد، دوبلیکاسیون معکوس با دو کپی، تلومریک و سانترومریک از هر دو ژن وجود دارد.
موتاسیون های مجزا یا حذفهای NAIP | تشخیص ژنتیکی آتروفی های عضلانی نخاعی
علائم بالینی SMA را ایجاد نکرده و یک ایزوفرم بدون عملکرد را تولید میکنند که فاقد آمینواسیدهای کربوکسی ترمینوس کدشده توسط اگزون ۷ می باشد. فرمهای خفیفتر SMA، بیش از دو کپی از SMN2 دارند، و در بیماران دارای حذف هموزیگوس در ژن SMN1 که مبتلا به بیماری با شروع دیررس هستند، ۴ کپی از SMN2 وجود دارد. ژن دیگری در محل 13-21 q وq11 در SMA ممکن است توجیه کننده نارسایی تنفسی زودرس در بعضی بیماران باشد. گسترش نوکلئوتید (۳) فقط در ۱۰-۵٪ موارد SMA دیده میشود و مکانیسم ژنتیکی بیماری در اکثریت بیماران حذفها یا splicing out در اگزون ۷ و ۸ می باشد.
یک جفت ژن دیگر در مجاورت ژن های SMN1 و SMN2 به نامهای SERF1 و SERF2 نیز ممکن است. نقش ثانویه ای داشته باشند. پروتئین های سنتز شده توسل SMN، رشد أكسونال و الوكاليزاسيون بتااكتین در mRNA را در مخروط رشدی (cone) نورونهای حرکتی تنظیم می نماید. موارد کمی از خانواده های با توارث اتوزوم غالب مشخص شده اند و یک فرم نادر وابسته به X مغلوب هم وجود دارد. بررسی موارد ناقل به کمک dose analysis در دسترس می باشد.https://geneazma.ir/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C/?fbclid=IwAR0ZukhjCOkBtv_miGTSy77vQykd4UZxhTV13aCP1SjoDFc2Rkwfneqm0P8

Structure of SMN protein and SMN transcripts | Download Scientific Diagram


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نهایت معرفت و شناخت درک عحس متفاوتفروتنی معرفتیابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمدانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهر چیز با هر چیز دیگر در تذهن هوشیار در پس ماده ی مبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان را برای راه آماده زیرک ترین مردمتمایل زیاد به خوردن بستنآنژیوگرافی از مغزمعجزه های هر روزهشلیک فراموشیتغییرتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی تونوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت چهارمفرضیه ای جدید توضیح میدهاتوسوکسیمایدهمیشه داناتر از ما وجود دداروهای ضد بیماری ام اس واز روده تا مغزمنشاء کوانتومی هوشیاری اوقتی تو از یاد گرفتن باز رمز و رازهای ارتباط غیر کبازگشت از آثار به سوی خداکارهای کوچک، بی ارزش نیسزبان و شناخت حقیقت قسمت اتنهاییآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز و اخلاقشگفت زده و حیران باشجنین مصنوعیتاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهنیکولا تسلاحس و ادراک قسمت بیست و دوقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاختلال خواب فرد را مستعد هنر فراموشیداروی سل سپتاستیفن هاوکینگ در تفسیر میگرن و پروتئین مرتبط با واقعیت چند سویهرویاها از مغز است یا ناخوبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسمی پیچیده در بسفرنامه سفر به بم و جنوب تو جهانی هستی که خودش را آیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز بیش از آنچه تصور میشوشباهت مغز و کیهانجهان هوشمندتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشچگونه به سطح بالایی از هوحس و ادراک- قسمت شصت و چهقدرت عشقارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی مرزها و بی ماطلاعات حسی ما از جهان، چما به جهان های متفاوت خودواکسن آلزایمرروش مقابله مغز با محدودیبرین نت به جای اینترنتگوشت خواری یا گیاه خواریسلسله مباحث هوش مصنوعیتوهم فضای خالی یا توهم فضصد قدح، نفتاده بشکستآب زندگی است قسمت هفتمنفرت، اسیب به خود استجهان شگفت انگیزایا ابزار هوشمندی یا مغز نگاه دوبارهخودروهای هیدروژنیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های بیماری آلزایمربنی عباس، ننگی بر تاریخریواستیگمینماشین دانشبرخی اثرات مضر ویتامین دورزش هوازی مرتب خیلی به قگزیده ای از وبینار یا کنفسودمندی موجودات ابزی بر توسعه هوش مصنوعی قادر اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآزار دیگری، آزار خود استنقش پیش زمینه ها و اراده جامعه ی آسمانیاگر نعمت فراموشی نبود بسخدای رنگین کماناز نظر علم اعصاب اراده آزنازوکلسینمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی به کمک هوش طبیدرمان جدید سرطانبه زیر پای خود نگاه نکن براه پیروزی در زندگی چیستمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبررسی ژنها در تشخیص بیمایاد بگیر فراموش کنیپیوند قلب خوک، به فرد دچاسیستم تخلیه ی مغز بینشی نتبدیل پلاستیک به کربن و ستکامل مادی تا ابزار هوشمافت فشار خون ناگهانی در وعلم راهی برای اندیشیدن انقش زبان در سلطه و قدرت احق انتخابابزار بقا از نخستین هماننرمشهای مهم برای تقویت عدنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع بی نهایت انرژی در دهوش عاطفی قسمت یازدهدرک نیازمند شناخت خویش ابیماری های میتوکندریژنهای هوش ، کدامندرشد در سختی استبعد از کروناپیشرفتی مستقل از ابزار همرگ و میر بسیار بالای ناشساختن آینده، بهترین روش ترازودونتکامل شناخت انسان با کشفالگو و عادت را بشکن و در اعادت بد را ترک کننمیتوان بر سیاه سیاه نوشحمایت از طبیعتفلج دوطرفه عصب 6 چشمابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پدوپامین قابل حل در آباز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هیچ نقطه ای مرکزی تر از ادرختان چگونه بر تشکیل اببیماری ضعف عضلات نزدیک بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصزندگی و داراییتقلید مرحله ای نسبتا پیشپرتوهای صادر شده از سیاهمسئولیت در برابر محیط زیسرگیجه از شایعترین اختلاتشخیص ایدزتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهغربال در زندگیانفجار و توقف تکاملی نشامقالاتنهایت در بی نهایتحس چشایی و بویاییفروتنی و غرورابزار بقای موجود زنده از نعناعدانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهر جا که جات میشه، جات نیذهن و شیمی بدنبا تعمق در اسرار ابدیت و کوری گذرای ناشی از موبایزیست شناسی کل در جزء فراکتمایز یا کشف یگانگیآنان که در قله اند هرگز خمعجزه ی چشمشنا در ابهای گرم جنوب نیاتغییر الگوی رشد مغزی با زتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استنوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت نوزدهمفساد اقتصادی سیتماتیک دراتصال مغز و کامپیوترهمیشه راهی هستداروی فامپیریدین یا نورلاز سایه بگذرمهمان ناخواندهوقتی ریشه ها عمیقند از چیرمز گشایی از اتصالات مغزبازگشت به ریشه های تکاملکاربرد روباتهای ريزنانوزبان و شناخت حقیقت قسمت دتنهایی رمز نوآوری استآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز و سیر تکامل ان دلیلی شگفتی های نقشه ی ژنتیکیجنگ هفتاد و دو ملت همه را تاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستنیاز به آموزش مجازی دیجیحس و ادراک قسمت بیست و سوقانون مندی نقشه ژنتیکی ماختلال در شناسایی حروف و هنر حفظ گرهداروی ضد چاقیاستخوان های کشف شده، ممکمیگرن سردردی ژنتیکی که بواقعیت چیسترویاهای پر رمز و حیرتی دربحثی درباره احساسات متفاکشف ارتباط جدیدی از ارتبسفرنامه سفر به بم و جنوب تو جدای از کیهان نیستیآیا جنین انسان، هوشمندی مغز برای فراموشی بیشتر کشباهت مغز با کیهان مادیجهان هوشیارتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیچگونه باغبانی باعث کاهش حساسیت روانی متفاوتقضاوت ممنوعارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومیاطلاعاتی عمومی در مورد مما با کمک مغز خود مختاريمواکسن ایرانی کرونا تولیدروش های صرفه جویی در ایجابرای یک زندگی معمولیگیلگمش باستانی کیستسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)صدای بم با فرکانس پایین، آب زندگی است قسمت اولنقاشی هایی با بوی گذشته یجهانی که نه با یک رخداد و ایا بیماری ام اس (مولتیپنگاهی بر قدرت بینایی دراخورشید مصنوعیلزوم سازگاری قانون مجازاارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های جدید میگرنبه قفس های سیاهت ننازریاضیات یک حس جدید استمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرخی اختلالات عصبی مثانهورزش هوازی ، بهترین تمریگزارش یک مورد جالب لخته وسی و سه پل اصفهانتوسعه برخی شغل ها با هوش طبیعت موجی جهانآسيب میکروواسکولاریا آسنقش آتش در رسیدن انسان بهجاودانگی مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کوانخدایی که ساخته ی ذهن بشر از واقعیت امروز تا حقیقتنباید صبر کرد آتش را بعد منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی به شناسایی کادرمان جدید سرطانبه سیاهی عادت نکنیمراه انسان شدن، راه رفتن ومدل هولوگرافیک تعمیم یافبررسی بیماری التهابی رودپیوند مغز و سر و چالشهای سیستم تعادلی بدنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی تکامل مداومافت هوشیاری به دنبال کاهعلم ساختن برج های چرخاننقش زبان در سلطه و قدرت احقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین همانچرا ماشین باید نتایج را پدنیایی پر از سیاهچاله از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع جدید انرژیهوش عاطفی قسمت پنجمدرک و احساسبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای حاکم بر انسان و انسز گهواره تا گوربعد از کروناپپوگستمرگ و سوال از قاتلساختار فراکتال وجود و ذهتراشه ها روی مغزتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگوی بنیادین و هوشیاریعادت دادن مغز بر تفکرنمای موفقیتحوادث روزگار از جمله ویرفن آوری های جدید علیه شناابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو دورترین نقطه ی قابل مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هیچ چیز همیشگی نیستدرختان اشعار زمینبیماریهای تحلیل عضلانی اکنگره بین المللی سردرد دزندگی بی دودتقلید از روی طبیعتپرتوزایی از جسم سیاهمستند جهان متصلسرگردانیتصویر خورشید یا خود خورشتاثیر نگاه انسان بر رفتاتصویر در هم تنیدگی کوانتتاثیر نگاه انسان بر رفتاانقراض را انتخاب نکنیدتاثیر ویتامین دی بر بیمانهادینه سازی فرهنگ اختلاحس و ادراک (قسمت اول )فرگشت و تکامل تصادفی محض ابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو دانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهر حرکت خمیده می شود و هر ذهن تو همیشه به چیزی اعتقبا خدا باشکی غایب شدی تا نیازمند دلزیست شناسی باور حقیقت یا تمدن قدیمی ای در جنوب ایرآنزیم تولید انرژی در سلومعجزه ی علمشناخت و معرفت، و نقش آن دتغییر دیگران یا تغییر خوتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولیننوار عصب و عضله مهم در تشحس و ادراک قسمت هفتمفشار و قدرتاثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه عسل با موم بخوریمداروی لیراگلوتیداز علم جز اندکی به شما دامهندسی ژنتیک در حال تلاش ویتنام نوعی کرونا ویروس رمز پیشرفت تواضع است نه طبازخورد یا فیدبککاربرد روباتهای ريز، در زبان و شناخت حقیقت قسمت ستنبیه چقدر موثر استآیا هوش سریعی که بدون احسمغز کوانتومیشگفتی های زنبور عسلجنگ و تصور از جنگتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خچیز جدید را بپذیرحس و ادراک قسمت بیستمقانون گذاری و تکاملاختلال در شناسایی حروف و هنر رها شدن از وابستگیداروی ضد چاقیاستروژن مانند سپر زنان دمیگرن شدید قابل درمان اسواقعیت چیسترویای شفافبحثی درباره احساساتی غیرکشف جمجمه ای درکوه ایرهوسفرنامه سفر به بم و جنوب تو دی ان ای خاص ميتوکندريآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟شباهت کیهان و مغزجهان های بسیار دیگرتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو چگونه تکامل مغزهای کنونیخفاش با شیوع همه گیری جدیقطار پیشرفتارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومی و پاطلاعاتی عمومی در مورد مما بخشی از این جهان مرتبطواکسن اسپایکوژنروش هایی برای جلوگیری از برای پیش بینی آینده مغز دگیاه بی عقل به سوی نور میسم زنبور ، کلیدی برای وارتوهم چیستصرع و درمان های آنآب زندگی است قسمت دومچقدر به چشم اعتماد کنیمجهانی که از یک منبع، تغذیایا بدون زبان میتوانیم تنگاهی بر توانایی اجزاي بخوش قلبی و مهربانیلزوم سازگاری قانون مجازاارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های جدید در بیماری به مغز خزندگان خودت اجازریتوکسیمابمباحث مهم حس و ادراکبرخی اصول سلامت کمرورزش و میگرنگشایش دروازه جدیدی از طرسیلی محکم محیط زیست بر انتوصیه های سازمان بهداشت طبیعت بر اساس هماهنگیآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش انتخاب از طرف محیط، نجایی برای یاد گرفتن باقی اگر تلاش انسان امروز براخدایا جز تو که را دارماز کجا آمده ام و به کجا مینبرو و انرژی مداوممنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی تعاملیدرمان دارویی سرطان رحم ببه سخن توجه کن نه گویندهراه بی شکستمدل های ریز مغز مینی برینبررسی سیستم تعادلی بدن اپیوند اندام از حیوانات بسیستم دفاعی بدن علیه مغز تبدیل سلولهای محافط به ستکامل چشمافتخار انسانعلایم کمبود ویتامین E را نقش سجده بر عملکرد مغزحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین همانچرا مردم با زندگی میجنگندنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاص زبان در مغزهوش عاطفی قسمت اولدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری وسواسکفش و کتابزمین در برابر عظمت کیهانبعد از کرونا دلخوشی بیهوپایان، یک آغاز استمرگ انتقال است یا نابود شساختار شبکه های مغزی ثابتراشه ی هوش مصنوعی در مغزتکثیر سلول در برابر توقف الگوبرداری از طبیعتعارضه جدید ویروس کرونا سنمایش تک نفرهحکمت الهی در پس همه چیزفناوری هوش مصنوعی نحوه خابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پديدن با چشم بسته در خواب از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هیچ چیز، چقدر حقیقی استدرد و درسبیماری، رساله ای برای سلکنگره بین المللی سردرد دزندگی در جمع مواردی را برتقلید از طبیعتپرسش و چستجو همیشه باقی امشکل از کجاستسربازان ما محققا غلبه می پرسشگری نامحدودمشکلات نخاعیسردرد میگرنتصویر زیبا از سلولتاثیر ویتامین دی بر بیماانواع سکته های مغزیصفحه اصلیچهار میلیارد سال تکامل بحس و ادراک (قسمت دوم )فراموش کارها باهوش تر هسابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث دانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهرچیز با یک تاب تبدیل به ذهن خود را مشغول هماهنگیبا طبیعت بازی نکنکیهان خود را طراحی میکندزیست، مرز افق رویداد هستتمدن پیشرفته ی پیشینیانآواز خواندن در قفس، نشانمعجزه ی علم در کنترل کرونشناخت حقیقت یا آرزوهای گتغییر دادن ژنها آیا روزی تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندنوار عصب و عضله تعیین محلحس و ادراک قسمت هفدهمفضا و ذهن بازاثرات فشار روحی شدیدهمیشه، آنطور نیست که هستداروی تشنجی دربارداریازدواج های بین گونه ای، رمهندسی بدنویتامین E برای فعالیت صحرمز بقای جهش ژنتیکیبازسازي مغز و نخاع چالشی کاش شرف اجباری بود یا حتیزبان جانسوزتهدیدهای هوش مصنوعیآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز آیندگان چگونه است ؟شانس یا نتیجه ی تلاشجنگ داده هاتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکچیزی منتظر شناخته شدنحس و ادراک قسمت دهمقانون جنگلاختلالات مخچههنر، پر کردن است نه فحش دداروی ضد تشنج با قابليت تاسرار آفرینش در موجمیدان مغناطيسي زمین بشر واقعیت های متفاوتروان سالمبخش فراموش شده ی حافظهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبسفری به آغاز کیهانتو در میانه ی جهان نیستی آیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز بزرگ چالش است یا منفعشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان هایی در جهان دیگرتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند چگونه جمعیت های بزرگ شکل خلا، حقیقی نیستلمس کوانتومیارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی کوانتومی و داعتقاد اشتباه، نتیجه ی نما تحت کنترل ژنها هستیم یواکسن اسپایکوژن ضد کروناروش هایی ساده برای کاهش ابرای اولین بار دانشمندانگیاه خواری و گوشت خوار کدسماگلوتید داروی کاهش دهنتوهم و خیالضایعه ی شبکه لومبوساکرالآب زندگی است قسمت سومنقش قهوه در سلامتیجهانی در ذهنایا تکامل هدفمند استنگاهت را بلند کنخوش خیالی و خوش بینیلزوم عدم وابستگی به گوگل ارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های جدید سرطانبه نقاش بنگرریسدیپلام تنها داروی تایمبتکران خودشکوفابرخی اطلاعات روانشناسی مورزش بهترین درمان بیش فعپل جویی اصفهانسینوریپا داروی ترکیبی ضدتوصیه های غیر دارویی در سطعمه ی شبکه های ارتباط اجآسیب روانی شبکه های اجتمنقش اتصالات بین سلولهای جایی خالی نیستاگر خواهان پیروزی هستیخسته نباشی بابااز کسی که یک کتاب خوانده چت جی پی تیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی در کامپیوترهادرمان زخم دیابتی با تکنوبهبود حافظه پس از رخدادهیادگیری مهارت های جدید درابطه تشنج و اوتیسممدیون خود ناموجودبررسی علل کمر درد در میانپیوند اندام حیوانات به اسکوت و نیستیتبر را بردارتکامل و ارتقای نگاه تا عمافراد آغاز حرکت خودشان رعلایم کمبود ویتامین E را نقش غذاها و موجودات درياحقیقت افرادابزار بقا از نخستین همانچرا مغز انسان سه هزار سالدندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاصی از مغز در جستجهوش عاطفی قسمت دهمدرک احساسات و تفکرات دیگبیماری کروتز فیلد جاکوبکل اقیانوس در یک ذرهزمین زیر خلیج فارس تمدنی بعد از کرونا دلخوشی بیهوپارادوکس ها در علممرگ تصادفیسادیسم یا لذت از آزار دادتراشه ی بیولوژِیکتأثیر نیکوتین سیگار بر مالتهاب شریان تمپورالعدم توقف تکامل در یک انداچند نرمش مفید برای کمردرحافظه میتواند بزرگترین دفیلمی بسیار جالب از تغییابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر بردی متیل فومارات(زادیوا)(از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت53هیچ وقت خودت را محدود به درد باسن و پا به دلیل کاهبیندیشکنترل همجوشی هسته ای با هزندگی در سیاهچالهتقویت استخوان در گرو تغذآلودگی هوا چالش قرن جدیدمشکلات بین دو همسر و برخیسردرد میگرن در کودکانتصویر زیبای اصفهانتاثیر ویروس کرونا بر مغز انیس بی کسانسوالات پزشکیچهار ساعت پس از کشتار خوکحس و ادراک قسمت 67فراموشی همیشه هم بد نیستابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیدانشمندان ژنی از مغز انساز تکامل تا مغز از مغز تا منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهز ذره، یک دنیاستذهن سالمبالاترین هدف از دولتکیهانِ هوشیارِ در حال یازاویه نگاه ها یکسان نیستتمدن بشری و مغز اخلاقیآینه در اینهمعجزه در هر لحظه زندگیشناخت درون، شناخت بیرون؛تغییر زودتر اتصالات مغزیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عنوبت کودکانحس و ادراک قسمت هجدهمفضای قلب منبع نبوغ استاثرات مفید قهوههمکاری یا رقابتداروی جدید ALSاسکلت خارجی در درمان اختمهربانی، شرط موفقیتویتامین E در چه مواد غذایرمز جهانبحتی علمی درباره تمایل بکتاب گران و پرهزینه شد ولزبان ریشه هایی شناختی استو یک معجزه ایآیا واکنش های یاد گرفته ومغز اندامی تشنه ی انرژی اشانس یا تلاشجنبه های موجی واقعیتتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انچیزی خارج از مغزهای ما نیحس و ادراک قسمت دوازدهمقانون جنگلاختلالات حرکتی در انسانهوموارکتوس ها ممکن است دداروی ضد تشنج با قابليت تاسرار بازسازی اندام هامیدان های مغناطیسی قابل واقعیت و مجازروبات ها قول میدهندبخش های تنظیمی ژنومکشتن عقیده ممکن نیستسقوط درون جاذبه ای خاص، چتوقف؛ شکستآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز بزرگ چالشهای پیش روشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان یکپارچهتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دچگونه جمعیت های بزرگ شکل خلا، خالی نیستلووفلوکساسینارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی در هر سوراخی سر نکناعتماد به خودمانند آب باشواکسن دیگر کرونا ساخته شروش جدید تولید برقبرای تمدن سازی، باید در بگیرنده باید سازگار با پیسندرم کووید طولانیتوهم وجودضایعه ی عروقی مخچهآب، زندگی است(قسمت پنجم)نقش مهاجرت در توسعه نسل اجهان، تصادفی نیستایجاد احساساتچالش هوشیاری و اینکه چرا خوشبختی چیستمقاومت به عوارض فشار خون ارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های رایج ام اسبه نقاش بنگرریشه های مشترک همه ی موجومتواضع باشبرخی بیماری ها که در آن بورزش در کمر دردپل خواجو اصفهانسیگار عامل افزایش مرگ ومتاثیر رژِیم غذایی بر میگتوصیه هایی در مصرف ماهیظهور امواج مغزی در مغز مصنقش تیروئید در تکامل مغزجاذبهاپل ویژن پرو در تشخیص بیمخطا در محاسبات چیزی کاملاز آغاز خلقت تا نگاه انساچت جی پی تیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمان سرگیجه بدون نیاز ببهداشت خوابیادگیری هوش مصنوعی، عمیقرادیوی مغز و تنظیم فرکانمدیریت اینترنت بر جنگبرطرف کردن خشونت را از خاپیوند سر آیا ممکن استسکوت، پر از صداتحریک عمقی مغزتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد بی دلیل دوستدار تو علائم عصبی آلزایمر، با انقش غذاها و موجودات درياحقیقت اشیاابزار بقا از نخستین همانچرا مغزهای ما ارتقا یافت ده روش موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت دومدرک تصویر و زبان های مخلتبیماری گیلن باره و بیمارکلمات بلند نه صدای بلندزمان چیستتفکر قبل از کارپاسخ گیاهان در زمان خوردمرگی وجود نداردسازگاری با محیط بین اجزاتربیت کودکان وظیفه ای مهتأثیر نگاه انسان بر رفتاامواجی که به وسیله ی ماشیعدم درکچند جهانیحافظه های کاذبفیروز نادریابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ دین اجباریاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهیچ کاری نکردن به معنی چیدرد زانو همیشه نیاز به جربیهوش کردن در جراحی و بیمکنترل جاذبهزندگی زمینی امروز بیش از تقویت حافظه یا هوش مصنوعآلودگی هوا و ویروس کرونامشکلات روانپزشکی پس از سسردرد میگرنی در کودکانتصویربرداری فضاپیمای آمتاثیر ژنها بر اختلالات خانگشت ماشه ایپیامهای کاربراننون و القلمحس و ادراک قسمت 74فراموشی و مسیر روحانیابزارهای پیشرفته ارتباط همه چیز موج استدانشمندان پاسخ کوانتومی از تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهزینه ای که برای اندیشیدذهت را روی چیزهای مفید متباهوش ترین و با کیفیت تریکیست هیداتید مغززاوسکا درمان گوشرتمدن زیر آبآیندهمعرفت و شناختشناسایی تاریخچه ی تکاملیتغییر عمودی سر انسان از پتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملنور از عمق تاریکیحس و ادراک قسمت هشتمقفس ذهناثرات مفید روزه داریهمانند سازی در انسانداروی جدید s3 در درمان ام اسکار، لگوی هوشمندموفقیت هوش مصنوعی در امتویتامین کارمز جهان خاصیت فراکتالبحث درباره پیدایش و منشا کتاب زیست شناسی باورزبان شناسی مدرن در سطح سلتو یک جهان در مغز خودت هسآیا یک، وجود داردمغز انسان ایا طبیعتا تماشاهکار قرنجنسیت و تفاوت های بیناییتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و چیزی شبیه نور تو نیستحس و ادراک قسمت سومقانونمندی و محدودیت عالماختلالات صحبت کردن در انهورمون شیرساز یا پرولاکتداروی ضد تشنج توپیراماتاصل بازخوردمیدان های کوانتومی خلاواقعیت و انعکاسروبات های ریز در درمان بیبخش بزرگی حس و ادراک ما اگل خاردار، زیباستسلول های مغزی عامل پارکیتولید مولکول جدید توسط هآیا خداباوری محصول تکاملمغز بزرگ و فعال یا مغز کوشجاعت و ترسجهان یکپارچهتاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاچگونه حافظه را قویتر کنیخلاصه ای از مطالب همایش ملوب فرونتال یا پیشانی مغارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی در والنتاین کتاب بدید هماعتماد به خودماه رجبواکسن دیگری ضد کرونا از دروش صحبت کردن در حال تکامبرای خودآگاه بودن تو بایگالکانزوماب، دارویی جدیسندرم گیلن باره به دنبال توهم وجودضایعات در عصب زیر زبانیآتاکسی فریدریشنقش میدان مغناطیسی زمین جهش های ژنتیکی مفید در ساایران بزرگچالش هوشیاری و اینکه چرا مقایسه رقابت و همکاریاز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های علامتی در ام اسبه نادیدنی ایمان بیاورریشه های مشترک حیاتمجموعه های پر سلولی بدن مبرخی بیماری های خاص که بدوزن حقیقی معرفت و شناختپلاسمای غالبسیاهچاله هاتاثیر سلامت دستگاه گوارشتوضیحی ساده در مورد هوش مظرف باید پر شود چه با چرک نقش حفاظتی مولکول جدید دجاذبه و نقش آن در شکلگیریاپی ژنتیکخطا در محاسبات چیزی کاملاز انفجار بزرگ تا انفجار نتایج نادانی و جهلمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمان سرگیجه بدون نیاز ببوزون هیگز چیستیادگرفتن، آغاز حرکت است راز تغییرمداخله ی زیانبار انسانبزرگ فکر کنپیوند سر، یکی از راه حلهاسکته مغزیتحریک عمقی مغز در آلزایمتکامل ابزار هوش ، راه پر افزایش قدرت ادراکات و حسعلت خواب آلودگی بعد از خونقش غذاها و موجودات درياحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین همانچرا ویروس کرونای دلتا وادهن، بزرگترین سرمایهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت سومدرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری آلزایمر، استیل کوکلوزاپین داروی ضد جنونزمان و مکان، ابعاد کیهان تفکر ترکیبی در هوش مصنوعپختگی پس از چهل سالگي به مراحل ارتقای پله پله کیهستم با شعار قانون بدترین ترجمه ای ابتدایی از اسراتأثیر شیرینی های حاوی لوامیوتروفیک لترال اسکلروعدالت برای من یا برای همهچند جهانیحافظه و اطلاعات در کجاست فیزیک مولکولها و ذرات در ابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهاندین، اجباری نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدردهای سال گذشته فراموش بیهوشی در بیماران دچار اکندر در بیماریهای التهابزندگی زودگذرتقویت سیستم ایمنیتلقین اطلاعات و حافظهآلودگی هوا و پارکینسونمشکلات روانپزشکی در عقب سردرد و علتهای آنتصور از زمان و مکانتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت نگاری مغز نشان میدسایتهای دیگرنوآوری ای شگفت انگیز دانحس و ادراک قسمت 75فراموشی آرمانابزارهای بقا از نخستین ههمه چیز و هیچ چیزدانشمندان اولین سلول مصناز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهزینه سنگین انسان در ازاذخیره ی شگفت انگیز اطلاعباور و کیهان شناسیکیست کلوئید بطن سومزبان فرایند تکاملی برای تمدنی قدیمی در شمال خلیج آینده ی انسان در فراتر ازمغز فکر میکند مرگ برای دیشناسایی سلول های ایمنی اتغییرات منطقه بویایی مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان نور درونحس و ادراک قسمت هشتاد و نقفس را بشکناثرات مضر ماری جواناهمجوشی هسته ای، انرژِی بداروی جدید لنفوم و لوکمیاساس انسان اندیشه و باور موفقیت در تفکر استویتامین کا و استخوانرنگ کردن، حقیقت نیستبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب طبیعت در قالب هندسهزبان شناسی نوین نیازمند تو کجای جهانیآیا کیهان می تواند یک شبیمغز انسان برای ایجاد تمدشاهکار شش گوشجنسیت و تفاوت های بیناییتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سنکاتی در مورد تشنجحس و ادراک قسمت سی و هشتمقارچ بی مغز در خدمت موجوداختلالات عضلانی ژنتیکهوش فوق العاده، هر فرد اسداروی ضد جنون در درمان تیاصل در هم تنیدگی و جهانی میدان بنیادین اطلاعاتواقعیت تقویت شدهروبات کیانبخش بزرگتر کیهان ناشناختگل درون گلدانسلول های بنیادیتولید مثل اولین ربات های آیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگترین مصرف کننده شرکت نورالینک ویدیویی ازجهان کنونی و مغز بزرگتریتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه نگاه من، نگاه تو و یا حقیخلاصه ای از درمان های جدیلوتیراستامارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی در یک فراکتال هر نقطه مرکاعتماد بی موردماپروتیلینواکسن سرطانروشهای نو در درمان دیسک ببرای رشد، باید از مسیر خطگام کوچک ولی تاثیرگذارسندرم پیریفورمیستوهم بی خداییضرورت زدودن افکارآتاکسی مخچه ای خودایمننقش محیط زندگی و مهاجرت دجهش های ژنتیکی غیر تصادفایرادهای موجود در خلقت بچالش هوشیاری و اینکه چرا مقابله ی منطقی با اعتراضاز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان ژنتیکی برای نوآوریبه هلال بنگررژیم های غذایی و نقش مهم مجرم، گاهی قربانی استبرخی توجهات در ببمار پاروزوز گوشپمبرولیزوماب در بیماری چسیاهچاله های فضایی منابعتاثیر عصاره تغلیظ شده گیتیوتیکسن داروی ضد جنونآسیب عصب پا به دنبال اعتیعقل مجادله گرنقش حیاتی تلومر دی ان آ دجبران از دست رفته هاابتدا سخت ترین استخطای ادراک کارمااز بار خود بکاه تا پرواز نجات در راستگوییمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی درمانگر کامپیدرمان سرگیجه بدون داروبوزون هیگز جهان را از متلیادآوری خواب و رویاراست دستی و چپ دستیمدارک ژنتیکی چگونه انسانبزرگ شدن مغز محدود به دورپیوندهای پیچیده با تغییرسال سیزده ماههتداوم مهم است نه سرعتتکامل تکنولوژیافزایش مرگ و میر سندرم کوعماد الدین نسیمی قربانی نقش غذاها در کاهش دردهای حقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خودو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت ششمدرک دیگرانبیماری الزایمرکلید نزدیک و نگاه تو بر فزمان و گذر آن سریع استتفکر خلا ق در برابر توهم پدیده خاموش روشن در پارکمرز مرگ و زندگی کجاستستم، بی پاسخ نیستترس و آرمان هاتئوری تکامل امروز در درمامید نیکو داشته باش تا آنعسل طبیعی موثر در کنترل بچند جهانی و علمحافظه و اطلاعات در کجاست فیزیک هوشیاریابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سدیوار همه اش توهم بوداز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچ کس حقیقت را درون مغز دردی که سالهاست درمان نشبیوگرافیکندر علیه سرطانزندگی سلول در بدن، جدای اکوچ از محیط نامناسبزندگی، مدیریت انرژیتلاش ها برای کشف منابع جدآلزایمرمشاهده گر جدای از شیء مشاسردرد به دلیل مصرف زیاد متصادف یا قوانین ناشناختهتاثیر کپسول نوروهرب بر نانتقال ماده و انرژینوار مغز مشاهده ی غیر مستحس و ادراک قسمت 78فرایند پیچیده ی خونرسانیابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز کهنه میشوددانشمندان تغییر میدان مغاز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهزاران سال چشم های بینا وذره ی معین یا ابری از الکباید از انسان ترسیدکپسول ژری لاکتزبان متغیرتمرکز و مدیتیشنآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز قلبشواهدی از نوع جدیدی از حاتغییرات مغز پس از 40 سالگیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استنوروفیبروماتوزحس و ادراک قسمت هشتاد و شقله سقوطاجزای پر سلولی بدن انسان همراه سختی، اسانی هستداروی جدید میاستنی گراویاستفاده از مغز، وزن را کممولکول ضد پیریویتامین کا در سبزیجاترنگین کمانبحثی جالب درباره محدودیتکتاب، سفری به تاریخزبان، نشان دهنده ی سخنگو تو کز محنت دیگران بی غمیآیا گذشته، امروز وآینده مغز انسان برای شادمانی طشاید گوشی و چشمی، آماده شجهل مقدستاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فچگونه مولکول های دی ان ایحس و ادراک قسمت سی و ششمقبل از آغازاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی می تواند بر احدارویی خلط آوراصل علت و تاثیرمیدازولام در درمان تشنج واقعیت خلا و وجود و درک مروح و آب حیاتبخش دیگری در وجود انسان هگل زندگیسلول های بنیادی منابع و اتولید یا دریافت علمآیا دلفین ها میتوانند بامغز حریص برای خون، کلید تشربت ضد خلطجهان کاملی در اطراف ما پرتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستنگاه مادی غیر علمی استخم شدن فضا-زمانلوزالمعده(پانکراس)مصنوعارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی در کمتر از چند ماه سوش جداعتیاد و تلاش های درمانی ماجرای جهل مقدسواکسن سرطانروشهای شناسایی قدرت شنوابرای زندگی سالم، یافتن تگامی در درمان بیماریهای سندرم پیریفورمیستوهم تنهاییضرب المثل یونانیآتش منبع انرژینقش مرکز تنفس سلولی در بیجهش های بیماری زا، معمولایستادن در برابر آزادی بخوشبختی دور از رنج های مچالش هوشیاری و اینکه چرا مقابله با کرونا با علم اسهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان پوکی استخوانبه کدامین گناه کشته شدندرژیم های غذایی و نقش مهم محل درک احساسات روحانیبرخی توصیه ها برای واکسیوسواس، بیماری استپنج اکتشاف شگفت آور در موسیاهچاله ها، دارای پرتو تاریک ترین بخش شبتیک و اختلال حرکتیآسانی موفقیتعقل سالمنقش خرچنگ های نعل اسبی درجدا کردن ناخالصی هاابتدایی که در ذهن دانشمنخطای حساز بحث های کنونی در ویروسنخاع ما تا پایین ستون فقرمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی درخدمت خلق وحدرمان سرطان با امواج صوتبی نهایت در میان مرزهایاری خدا نزدیک استرجزخوانی هایی که امروز بمروری بر تشنج و درمان هایبزرگ شدن تقریبا ناگهانی پیوندی که فراتر از امکانسانسور از روی قصد بسیاری تداخل مرزها و صفات با بینتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش سرعت پیشرفت علوم عوامل موثر در پیدایش زبانقشه مغزی هر فرد منحصر بهحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استدو بیماری روانی خود بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی بیشتر در زناندرک درست از خود و هوشیاریبیماری ای شبیه آلزایمر و کلام و زبان، گنجینه ای بسزمان و صبرتفاوت مغز انسان و میمون هپروژه ی ژنوم انسانیمرز بین انسان و حیوان کجاستون فقرات انسان دو پا جلتسلیم شدن از نورون شروع متئوری تکامل در پیشگیری و امید نجاتعشق درونی به یگانگی خلقتچند روش ساده برای موفقیتحافظه و اطلاعات در کجاستفیزیک و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان دیوار، از ابتدا توهم بوداز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچ اندر هیچدرس گرفتن از شکست هابیوگرافیبیان ژن های اسکیزوفرنی دکوچک شدن مغز از نئاندرتازندان ذهنیتلاش های جدید در ALSآملودیپین داروی ضد فشار مشاهده آینده از روی مشاهسردرد تنشنتضادهای علمیتاثیر کپسول نوروهرب بر تانتروپی و هوشیارینوار مغز ترجمه رخدادهای حس و ادراک قسمت 82فرایند تکامل و دشواری هاابزارهای بقای موجود زندههمه چیز در زمان مناسبدانشمندان روش هاي جدیدی از تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهستي مادي ای که ما کوچکترذرات کوانتومی زیر اتمی قبابا زود بیاکامپیوتر سایبورگزبان مشترک ژنتیکی موجوداتمرکز بر هدفآینده با ترس جمع نمیشودمغز ما کوچکتر از نیم نقطهشواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییرات آب و هوایی که به تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشنورون هاي مصنوعی می توانحس و ادراک قسمت پنجمقلب های سادهاجزایی ناشناخته در شکل گهمراهی میاستنی با برخی سداروی جدید آلزایمراستفاده از نظریه ی تکامل مولتیپل اسکلروز در زنان ویتامین بی 12 در درمان دردرهبر حقیقیبحثی در مورد نقش ویتامين کتابخانهزبان، وسیله شناسایی محیطتو پیچیده ترین تکنولوژی آیا پیدایش مغز از روی تصامغز انسان برای شادمانی طشاید درست نباشدجهان فراکتالتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغچگونه میتوان با قانون جنحس و ادراک قسمت سیزدهمقبل از انفجار بزرگادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی و کشف زبان هایدارویی ضد بیش فعالی سیستاصل عدم قطعیت از کوانتوم مکان زمان یا حافظه زمانوالزارتان داروی ضد فشار روح در جهانی دیگر استبخشیدن دیگران یعنی آرامشگلوله ی ساچمه ایسلول های بدن تو پیر نیستنتولید پاک و فراوان انرژیآیا دست مصنوعی به زودی قامغز در تنهایی آسیب میبینشش مرحله تکامل چشمجهان پیوستهتاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالنگاه محدود و تک جانبه، مشخونریزی مغز در سندرم کوولیروپریم داروی ترکیبی ضدارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی در آرزوهایت مداومت داشتهاعتیاد را به دور بیندازماجرای عجیب گالیلهواکسن ضد اعتیادبرخی ملاحظات در تشنج های گامی در درمان بیماریهای سندرم پس از ضربه به سرتوهم جداییضررهای مصرف شکر و قند بر آثار باستانی تمدن های قدنقش نگاه از پایین یا نگاهجهش تمدنی عجیب و شگفت انساکنون را با همه ی نقص هایخانه ی تاریکچالش کمبود اندام برای پیملاحظه های اخلاقی دربارههوش مصنوعی از عروسک بازی درمان پوکی استخوانبه امید روزهای بهتررژیم ضد التهابیمحل درک احساسات روحانی دبرخی درمان های Spinal Muscular Atیک پیام منفرد نورون مغزی پول و شادیسیاهچاله و تکینگی ابتدایتاریکی من و تو و گرد و غباتیکاگرلور داروی ضد انعقاآشنا پنداریعقلانیت بدون تغییرنقش داروهاي مختلف معروف جدایی خطای حسی استابتذال با شعار دینخطر آلودگی هوااز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تمدن بشریمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی ساخته هوش طبیدرمانهای بیماری پارکینسبی هیچ می ایی و بی هیچ میرژن همه چیز نیسترحم مصنوعیمرکز هوشیاری، روح یا بدن بزرگترین خطایی که مردم مپیوستگی همه ی اجزای جهانسانسور بر بسیاری از حقایترقی واقعی یا شعار ترقیتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماعوامل ایجاد لغت انسانی و نقشه های مغزی جدید با جزیحقیقت راستین انسان علم بابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغدو بار در هفته ماهی مصرف از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی در زنان بیشتر ادرک عمیق در حیواناتبیماری ای شبیه ام اس مولتکلام، در تحولی شگفت آور بزمان واقعیت است یا توهمتفاوت ها و تمایزها کلید بپروژه ی ژنوم انسانیمرز جدید جستجو و اکتشاف، ستارگانی قبل از آغاز کیهتست آر ان اس دز میاستنی گتئوری جدید، ویران کردن گامید جدید بر آسیب نخاعیعشق، شلوغ کردن نیستچندین ماده غذایی که ماننحافظه ی هوش مصنوعیفیزیک آگاهیابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهدید تو همیشه محدود به مقداز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچگاه از فشار و شکست نتردست و پا زدن در سایه؟هیپرپاراتیروئیدیسمدست کردن در گوشبیان حقیقتکوچکی قلبزونیسومایدتلاش های جدید در درمان فرآموزش نوین زبانمشاهدات آمیخته با اشتباهسردرد سکه ایتظاهر خوابیده ی مادهتاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟نوار مغز در فراموشی هاحس و ادراک قسمت 87فرایند حذف برخی اجزای مغابزارهای بقای از نخستین همه چیز در زمان کنونی استدانشمندان روشی برای تبدیاز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟ قهستی ما پس از شروعی چگال ذرات کوانتومی زیر اتمی قباد و موجکاهش مرگ و میر ناشی از ابزبان چهار حرفی حیات زمینتمرکز بر امروزآیا فراموشی حتمی استمغز مانند تلفن استشیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییرات تکاملی سر انسان تاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پانورون های ردیاب حافظهحس و ادراک قسمت پنجاهقلب و عقلاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی نوعی سردرد میگرنیداروی جدید ای ال اساستفاده از هوش مصنوعی در مواد کوانتومی جدید، ممکنویتامین بی هفدهروی و منیزیم در تقویت استبحثی در مورد نقش کلسیم و کجای مغز مسئول پردازش تجزدودن نقص از هوش مصنوعیتو آرامش و صلحیآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان رو به کوچک تر ششایسته نیست در جیب خود قرجهان قابل مشاهده بخش کوچتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیچگونه مغز ما، موسیقی را پحس و ادراک قسمت ششمقبرستان ها با بوی شجاعتاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی یا حماقت طبیعداستانها و مفاهیمی اشتبااصل، روان و نفس استمکانیک کوانتومی بی معنی واکنش های ناخودآگاه و تقروح رهاییبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگلوئونسلول بنیادی و ای ال استولید اندام با چاپ سه بعدآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز را از روی امواج بشناسششمین کنگره بین المللی سجهان پیوستهتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستنگاه کلی نگرخواندن ، یکی از شستشو دهنلیس دگرامفتامین یا ویاسارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی در آسمان هدیه های نادیدناعداد بینهایت در دنیای مماده ی تاریکواکسن علیه سرطانبرخی مرزهای اخلاق و علوم گاهی لازم است برای فهم و سندرم جدایی مغزتوهم جدایی و توهم علمضررهای شکر بر سلامت مغزآرامش و دانشنقش نظام غذایی در تکامل مجهشهای مفید و ذکاوتی که داکوییفلکسخانواده پایداراز نخستین همانند سازها تچالش دیدگاه های سنتی در بملاحظات بیهوشی قبل از جرهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبه بالا بر ستارگان نگاه کرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومحدودیت چقدر موثر استبرخی روش های تربیتی کودکیک پیشنهاد خوب برای آسان پول و عقیدهسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتاریکی و نورتیروفیبان موثر در سکته ی آشنا پنداریعقیده ی بی عملنقش درختان در تکاملجریان انرژی در سیستم های ابداع دی ان ای بزرگترین دخطرات هوش مصنوعیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تصویر از سیاهچالهمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی، اتفاقات و تحدرماندگی به دلیل عادت کربی ذهن و بی روحژن همه چیز نیسترحم مصنوعیمرکز حافظه کجاستبزرگترین درد از درون است پیام های ناشناخته بر مغز ساهچاله ها تبخیر نمیشودتروس جریان انرژیتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزعواملی که برای ظهور لغت انقشه با واقعیت متفاوت اسحقیقت غیر فیزیکیابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گویندو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی در زنان بیشتر ادرگیری قلب در بیماری ویربیماری اسپینال ماسکولار کلرال هیدرات برای خوابانزمان پلانکتفاوت ها را به رسمیت بشناپروانه ی آسمانیمرزهای حقیقی یا مرزهای تسخن نیکو مانند درخت نیکوتشنچ پانایوتوپولوس تشنج تا 20 سال آینده مغز شما به امید درمان کرونا با همانعصب حقوق نورولووچندجهانیحافظه انسان و حافظه ی هوشفیزیکدانان ماشینی برای تابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیدیدن خدا در همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهاوکينگ پیش از مرگش رسالدست آسمانبیداری و خواب کدام بهتر اکوچکترین چیز یک معجزه اسزونا به وسیله ویروس ابله تلاش های جدید در درمان سرآمارهای ارائه شده در سطح مطالبه ی حق خودسردرد عروقی میگرنتظاهری از ماده است که بیدتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استنوار مغز در تشخیص بیماری حس و ادراک قسمت چهلفراتر از دیوارهای باورابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز، ثبت می شوددانش، قفل ذهن را باز میکناز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟(قو هر کس تقوای خدا پیشه کنذرات کوانتومی زیر اتمی قباد غرور و سر پر از نخوت وکاهش التهاب ناشی از بیمازبان نیاز تکاملی استتمساح حد واسط میان مغز کوآیا ممکن است موش کور بی ممغز مادران و کودکان در زمشکل های متفاوت پروتئین هتغذیه بر ژنها تاثیر داردتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودنوروپلاستیسیتی چیستحس و ادراک قسمت پنجاه و یقلب یا مغزاحیای بینایی نسبی یک بیمهندسه ی پایه ایداروی جدید برای میاستنی استفاده از انرژی خلاموجود بی مغزی که می تواندویتامین دی گنجینه ای بزررویا و واقعیتبحثی در مورد حقیقت فضا و کرونا چه بر سر مغز می آورسفر فقط مادی نیستتو افق رویداد جهان هستیآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان رو به کوچکتر شدشادی، پاداش انجام وظیفهجهان موازی و حجاب هاتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شچگونه مغز پیش انسان یا همحس و ادراک قسمت شصت و هشتقدم زدن و حرکت دید را تغیادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدخالت در ساختار ژنهااصلاح خطا با رفتن بر مسیرمکانیزمهای دفاعی در برابواکنش به حس جدیدروزه داری متناوب، مغز را بدون پیر فلکگمان میکنی جرمی کوچکی در سلول عصبی شاهکار انطباق تولید سلولهای جنسی از سلآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز زنان جوانتر از مغز مرصبور باشجهان پر از چیزهای اسرار آتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی نگاه انسان محدود به ادراخواب سالم عامل سلامتیلا اکراه فی الدینارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی در آستانه ی موج پنجم کوویبقا با سازگارترین فرد اسروشی برای بهبود هوش عاطفماده ی خالیواکسنی با تاثیر دوگانه اگاهی مغز بزرگ چالش استسندرم دزدی ساب کلاوینتوهم جسمضعیف و قویآرامش و سکوننقش نظریه تکامل در شناساجهشهای مفید و ذکاوتی که داکسی توسین و تکامل پیش اخار و گلاز نخستین همانند سازها تچاالش ها در تعیین منبع هوممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان تومورهای مغزی با ابه بالاتر از ماده بیندیشرژیم غذایی ضد التهابیمحدودیت های حافظه و حافظبرخی سلولهای عصبی در تلایک آلل ژنتیکی که از نئاندپوست ساعتی مستقل از مغز دسیاهچاله ی تولید کنندهتاریکی خواهد ترسیدتکنولوژی های جدید و حالتآشناپنداری چیستعلم و ادراک فقط مشاهده ی نقش ذهن و شناخت در حوادث جریان انرژی در سیستم های ابزار هوش در حال ارتقا ازدفاع از پیامبراز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جمنابع انرژی از نفت و گاز هوش احساسیدرها بسته نیستبی سوادی در قرن 21ژن هوش و ساختارهای حیاتی رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمرکز حافظه کجاستبسیاری از مجرمان، خودشانپیدایش زبانسایه ی هوشیاریتری فلوپرازینتکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقعوارض ازدواج و بچه دار شدنقص های سیستمی ایمنیحقیقت غیر قابل شناختALS نگاهی کامل بر بیماری وابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان دردو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوشمندی کیهاندرگیری مغز در بیماری کویبیماری اضطراب عمومیکم کردن کالری روشی سودمنزمان به چه دلیل ایجاد میشتفاوت های بین زن و مرد فقپرواز از نیویورک تا لوس آمزایای شکلات تلخ برای سلسخن و سکوتتشنج چیستتا بحر یفعل ما یشاامیدوار باش حتی اگر همه چعصب سیاتیکنه ناامیدی بلکه ارتقاحباب های کیهانی تو در توفال نیکوابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیدیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهاوکينگ پیش از مرگش رسالدست بالای دستبیست تمرین ساده برای جلوکووید نوزده و خطر بیماری زیان غذاهای پرچربتلاش های جدید شرکت نورالآن چیزی که ما جریان زمان مطالبی در مورد تشنجسرطان کمیت گراییتعویض دارو در تشنجتاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندنوار مغزی روشی مهم در تشخحس و ادراک قسمت چهل و هفتفرد موفقابعاد و نیازهای تکاملیهمه ی سردردها بی خطر نیستدانش، یک انسان را ناسازگاز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع خواب و رویاوفور و فراوانیرفتار مانند بردهبار مغز بر دو استخوانکاهش حافظه هرچند فرایندیزبان و کلمه حتی برای کسانتنفس هوازی و میتوکندریآیا ما کالا هستیممغز چون ابزار هوش است دلیشکل پنجم مادهثبت و دستکار ی حافظهتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزنوروز یا روز پایانیحس و ادراک قسمت پنجاه و دقلب دروازه ی ارتباطاحساس گذر سریعتر زمانهندسه ی رایج کیهانداروی جدید برای کاهش وزناستفاده از سلول های بنیاموجودات مقهور ژنها هستندویروس مصنوعیرویا و کابوسبحثی در مورد عملکرد لوب فکریستال هاسفر نامه سفر به بم و جنوب تو انسانی و انسان، شایستآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز ایندگان چگونه استشب سیاه سحر شودجهان ما میتواند به اندازتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدچگونه هموساپينس بر زمین حس و ادراک قسمت شصت و دوقدرت مردمادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی گوگل به کمک تشدر میان تاریکی و روشناییاصول انجام برخی نرمش ها دما انسانها چه اندازه نزدواکسن های شرکت فایزر آمرروزه داری و التهاب زیانببدون بار گذشتهگنجینه ای به نام ویتامین سلول عصبی، در محل خاص خودتولترودینآیا راهی برای رفع کم آبی مغزهای کوچک بی احساسجهان پر از چیزهای جادویی تاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم بانگاه از بیرون مجموعهخواب سالم عامل سلامتی و یلاموژین داروی ضد اوتیسم؟ارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی در درمان بیماری مولتیپل بقا در ازای بیماریروشی جدید در درمان قطع نخماده ای ضد التهابیوابستگی یعنی قلادهگاهی جهت را عوض کنسندرم سردرد به دلیل افت فتوهمات و شناخت حقیقتطلوع و حقیقتآرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش هورمون های تیروئید دجوانان وطناکسکاربازپین در درمان تشخارق العاده و استثنایی باز نخستین همانند سازها تنابینایی در نتیجه ی گوشی من کسی در ناکسی دریافتم هوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان تشنجبه جای محکوم کردن دیگران رژیم غذایی ضد دردمخچه فراتر از حفظ تعادلبرخی سيناپسها طی تکامل و یک جهش ممکن است ذهن انسانپوشاندن خود از نورسیاره ی ابلهانتاریخ همه چیز را ثبت کردهتکنولوژی و پیشرفتآشتی بهتر استعلم و روحنقش روی و منیزیم در سلامتجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز و از مغز نرمش های مفید برای درد زامنابع انرژی از نفت و گاز هوش احساسیدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبی شرمیژن یا نقشه توسعه مغز و نقرساناها و ابر رساناها و عبسیاری از بیماری های جدیپیر شدن حتمی نیستسایه را اصالت دادن، جز فرتری فلوپرازینتکامل داروینی هنوز در حااقیانوس نادانیعید نوروز مبارکنقص در تشخیص هیجانات عامحقیقت، آن چیزی نیست که جلفقر داده ها در هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبدو داروی جدید برای میاستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوشیاری و وجوددرگیری مغز در بیماران مببیماری بیش فعالیکمالگرایی دشمن پیشرفتزمان شگفت انگیزتفاوت های تکاملی در مغز وپروتئین های ساده ی ابتدامسمومیت دانش آموزان بی گسخن پاک و ثابتتشنج و حرکات شبه تشنجی قاتاول کف پا و حقیقتامیدواریعضلانی که طی سخن گفتن چقدنه به اعدامحباب هایی تو در توفاکسیبتابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیدژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهدف یکسان و مسیرهای مختلدستورالعمل مرکز کنترل بیبیش از نیمی از موارد انتقکودک هشت ساله لازم است آدزیباترین چیز در پیر شدنتلاش هایی در بیماران قطع آنچه ناشناخته است باید شمطالعه ای بیان میکند اهدسرعت فکر کردن چگونه استتعامل انسان و هوش مصنوعیتاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا نوار مغز، مفید و بی خطرحس و ادراک قسمت چهل و هشتفرد یا اندیشهابعاد اضافه ی کیهانهمه جا خیر بکاردائما بخواناز تکامل تا مغز، از مغز تمنتظر نمان چیزی نور را بهوقاحت و تمسخر دیگرانرفتار وابسته به شکلبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش دوپامین عامل بیماریزبان و بیان نتیجه ساختماتنفس هوازی و میتوکندریآیا ما تنها موجودات زنده مغز چگونه صداها را فیلتر شکرگزار هر چیزی باش که داثبت امواج الکتریکی در عصتاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصنورالژیحس و ادراک قسمت پنجاه و سقلب روباتیکاحساسات کاذبهندسه بنیادینداروی جدید برای ای ال اساستفاده از سلول های بنیاموسیقی نوویروس های باستانی، مغز مرویا و خبر از آیندهبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولسفر به مریخ در 39 روزتو با همه چیز در پیوندیآیا احتمال دارد رویا از آمغز ابزار بقای برتر مادیشبیه سازی میلیون ها جهان جهان مادی، تجلی فضا در ذهتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یچگونه هوشیاری خود را توسحس و ادراک قسمت شصت و ششقدرت و شناخت حقیقتادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی الفاگودر مانهای کمر درداصول توسعه ی یک ذهن کاملما انسانها چه اندازه نزدواکسن کووید 19 چیزهایی که روزه داری و بیمار ی ام اس بدون زمان، ماده ای وجود نگوهر با نظر دیگران سنگ نمسلولهای ایمنی القا کنندهتومورها و التهاب مغزی عاآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز، فقط گیرندهجهان دارای برنامهتاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهوانگاه از دور و نگاه از نزدخواب عامل دسته بندی و حفطلایو دوم دکتر سید سلمان فارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی در سال حدود 7 میلیون نفر بقای حقیقی در دور ماندن اروشی جدید در درمان نابینماده، چیزی نیستبرخی نکات از گاید لاین پرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغگذر زمان کاملا وابسته به سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوکل بر خداطلای سیاهآزمون تجربی، راهی برای رنقش هورمون زنانه استروژنجوانان وطناگر فقط مردم میفهمیدند کخبر مهم تلسکوپ هابلاز نخستین همانند سازها تناتوانی از درمان برخی ویمن پر از تلخیمهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان جدید ALSبه خوبی های دیگران فکرکنراه فراری نیستمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرداشت مغز ما از گذر زمانیک رژیم غذایی جدید، می توپیموزایدسیاره ابلهانتاریخ، اصیل نیست و ساخته تکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فرایند دانستنعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهنقش روزه داری در سالم و ججراحی گردن همیشه برای دیابزار بقا از نخستین هماندقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهمنابع انرژی از نفت و گاز هوش در طبیعتدرون قفس یا بیرون از آنبی عدالتی در توزیع واکسن ژن ضد آلزایمررستگاری محدود به یک راه نبسیاری از بیماری های جدیپیشینیان انسان از هفت میساخت سلول عصبی حتی پس از ترک امروزتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هعامل کلیدی در کنترل کارآنقطه ی رسیدن به قلهحقایق ممکن و غیر ممکنفلج نخاعی با الکترودهای ابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتدو سوی واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوشیاری و افسردگیدرگیری مغزی در سندرم کووبیماری تی تی پیکمردردزنان باهوش ترتفاوت های زبانی سرمنشا تپروتز چشممسمومیت دانش آموزان، قماسختی ها رفتنی استتشنج عدم توازن بین نورون تابوهای ذهنیامیدواری و مغزغم بی پایاننه به اعدامحد و مرزها توهم ذهن ماستفاجعه ی جهل مقدسابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیدژاوو یا آشناپندارینظریه ی ریسماندگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهدف یکسان، در مسیرهای متدغدغه نتیجه ی نادانی استبیشتر کمردردها نیازی به کودک ایرانی که هوش او از زیباترین چیز در افزایش ستلاشی برای درمان قطع نخاآنچه واقعیت تصور میکنیم معماری، هندسه ی قابل مشاسطح آگاهی، رخدادهای زندگتعامل انسان با هوش مصنوعتاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هاینوار مغز، مفید و بی خطرحس و ادراک قسمت چهل و دومفرد حساس از نظر عاطفی و بابعاد بالاترهمیشه چشمی مراقب و نگهباداروهای مصرفی در ام اساز تکامل تا مغز، از مغز تمنتظر زمان ایده آل نشووقت نهيب هاي غير علمي گذشرفتار اجتماعی انسان، حاصبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش سن بیولوژیکی، تنها زبان و بیان، در سایه پیشرتنفس بدون اکسیژنآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز ناتوان از توجیه پیداشکست حتمیجلو رفتن یا عقبگردتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگراننوسانات کوانتومی منبع ماحس و ادراک قسمت پنجاه و شقلب را نشکناخلاق و علوم اعصابهندسه در پایه ی همه ی واکداروی جدید برای دیابتاستفاده از سلول های بنیاموسیقی هنر مایع استویرایش DNA جنین انسان، بررویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)سفر تجهیزات ناسا به مریخ تو با باورهایت کنترل میشآیا احتمال دارد رویا از آمغز ابزار برتر بقاشبیه سازی سیستم های کوانجهان مرئی و نامرئیتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یچگونه واکسن کرونا را توزحس و ادراک سی و هفتمقدرت کنترل خودادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی از عروسک های بدر محل کار ارزش خودت را باصول سلامت کمرما اکنون میدانیم فضا خالواکسن کرونا و گشودن پنجرروزه داری سلول های بنیادبرنامه و ساختار پیچیده مگویید نوزده و ایمنی ساکتسلولهای بنیادی مصنوعی درتومورهای نخاعیصبر لازمه ی پیروزی استآگاهی فراتر از آگاهیمغزتان را در جوانی سیم کشجهان در حال نوسان و چرخشایندرالنگاه از درون قفس یا بیرونخودآگاهی و هوشیاريلبخند بزن شاید صبح فردا زارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان نگهدارنده ی اعتیادبلندی در ذهن ما درک بلندیروشی جدید در درمان سکته مماده، چیزی بیش از یک خلا برخی نرمش ها برای زانووبینار اساتید نورولوژی دگذشته را دفن کنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوپیراماتطوفان فقر و گرسنگی و بی سآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش ویتامین K در ترمیم اسجواب دانشمند سوال کننده اگر میدانی مصیبت بزرگتر خدا موجود استاز نشانه ها و آثار درک شدناتوانی در شناسایی چهره من بی من، بهتر یاد میگیرمهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان جدید میگرن با انتی به خودت مغرور نشوراه نجاتمخچه ابزاري که وظیفه آن فبررسي علل احتمالي تغيير یکی از علل محدودیت مغز امپیموزایدسیاره ابلهانتازه های اسکیزوفرنی(جنوتکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فصل سرما و دوباره تکعلم به ما کمک میکند تا مونقش رژیم غذایی بر رشد و اجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردردمنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی قسمت 11دروغ نگو به خصوص به خودتبیمار 101 ساله، مبتلا به سژنها نقشه ایجاد ابزار هورشته نوروایمونولوژی و نقبشکه ای که ته نداره پر نمپیشرفت های جدید علوم اعصمرکز خنده در کجای مغز استساخت شبکه عصبی مصنوعی با ترکیب آمار و ژنتیکتکامل زبانالکتروتاکسی(گرایش و حرکعادت همیشه خوب نیستنقطه ای بود و دگر هیچ نبوحل مشکلفلج بل، فلجی ترسناک که آنابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً دولت یا گروهکاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوشیاری کوانتومیدرگیری مغزی در سندرم کووبیماری دویککمردرد ناشی از تنگی کانازنجیرها را ما باید پاره کتفاوت ایستایی و تکاپوپروتز عصبی برای تکلممسیر دشوار تکامل و ارتقاسرنوشتتشویق خواندن به کودکانتاثیر فکر بر سلامتامیدی به این سوی قبر نیستغم بی پایاننه جنگ و نه خونریزیحریص نباشفاصله ها در مکانیک کوانتابزار بقای موجود زنده از فاصله ی همیشگی تصویر سازابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمدانش قدرت استاز تکینگی تا مغز- از مغزتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهدف از تکامل مغزذهن ما از در هم شکستن منببا هوش مصنوعی خودکار روبکودکان میتوانند ناقل بی زیر فشار کووید چه باید کرتلاشی تازه برای گشودن معآنچه حس می کنیم، نتیجه ی معنی روزهسعی کن به حدی محدود نشویتعداد کلی ذهن ها در جهان تاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرنوار مغز، ترجمه ی فعالیت حس و ادراک قسمت چهل و سومفردا را نمیدانیماتفاق و تصادفهمیشه اطمینان تو بر خدا بداروهای ام اساز خود رها شومنحنی که ارتباط بین معرفوقتی فهمیدی خطا کردی برگرقیبی قدرتمند در برابر مبارداری بدون رحمکایروپاکتیک چیستزبان و تکلم برخی بیماریهتنها مانع در زندگی موارد آیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز و قلب در جنین موش مصنشگفت نیست من عاشق تو باشمجلوتر را دیدنتاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادنوشیدن چای برای مغز مفید حس و ادراک قسمت بیست و چهقوی تر باشاخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه زبانِ زمان استداروی جدید ضد میگرناستفاده از سلول های بنیامیهمانهای ناخوانده عامل ویشن پرورویا تخیل یا واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)سفر دشوار اکتشافتو باید نیکان را به دست بآیا برای تولید مثل همیشه مغز از بسیاری حقایق می گرشبکه های مصنوعی مغز به درجهان مشارکتیتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمچگونه آن شکری که می خوریمحس و ادراک- قسمت پنجاه و قدرت انسان در نگاه به ابعارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی از عروسک های بدر چه مرحله ای از خواب ، راضطراب و ترسما از اینجا نخواهیم رفتواکسن کرونا از حقیقت تاتروزهای بد باقی نمیماندبرنامه ی مسلط ژنها در اختگوش دادن بهتر از حرف زدنسلام تا روشناییتومورهای ستون فقراتصبر و واقعیتآپومورفین در پارکینسونمغزتان را در جوانی سیمکشجهان در حال ایجاد و ارتقاایا کوچک شدن مغزانسان النگاه از درون مجموعه با نگخودآگاهی و هوشیاريلحظات خوش با کودکانارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان نابینایان آیا ممکنبلوغ چیستريتوکسيمب در درمان ام اسماست مالیبرخی نرمش های گردنوجود قبل از ناظر هوشمندگریه ی ابر، رمز طراوت باغسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوانایی مغز و دیگر اجزای طوفان زیباییآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش ژنتیک در درمان اختلاجواب سنگ اندازیاگر نیروی مغناطیس نباشد خدا نور آسمان ها و زمین ااز نظر علم اعصاب یا نرووسنادیدنی ها واقعی هستندمننژیتهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان جدید کنترل مولتیپلبه دنبال رستگاری باشراه های جدید برای قضاوت رمخچه تاثیر گذار بر حافظهبررسی مغز با امواج مادون یافته های نوین علوم پرده پیچیدگی های مغزمگسسیب یکسان و دیدگاه های متتازه های بیماری پارکینسوتکینگیآغاز مبهم آفرینشعلم بدون توقفنقش رژیم غذایی در رشد و اجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی قسمت نهمدریای خدابیمار مرکز تنفس سلولیژنها ، مغز و ارادهرشد مغز فرایندی پیچیده ابشریت از یک پدر و مادر نیپیشرفت در عقل است یا ظواهمرگ چیستساخت شبکه عصبی با الفبای ترکیب حیوان و انسانتکامل زبان انسان از پیشیالکترودهای کاشتنیعادت کن خوب حرف بزنینقطه بی بازگشتحلقه های اسرارآمیزفلج خوابابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آدوچرخه در کاهش دردهای کماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوشیاری سنتی یا هوشیاری درگیری اعصاب به علت میتوبیماری دیستروفی میوتونیکمردرد و علل آنزندگی فعال و مثبت روند آلتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپرورش مغز مینیاتوری انسامسئول صیانت از عقیده کیسسریع دویدن مهم نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های تاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی تازه در درمان سرطاغیرقابل دیدن کردن مادهچه زیاد است بر من که در ایحرکات چشم، ترجمه کننده ی نه عدم مطلق بلکه عدم با قحرکت چرخشی و دائمی کیهانفتون های زیستیابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمدانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهدف از خلقت رسیدن به ابزاذهن چند جانبه نیازمند نگبا هر چیزی که نفس می کشد مکودکان خود را مشابه خود تزیرفون داروی ضد ام استلاشی جدید در درمان ام اسآنها نمیخواهند دیگران رامعادله ها فقط بخش خسته کنشلیک فراموشیتعذیه ی ذهنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکنوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت نهمفرزندان زمان خوداتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه به آنچه داری، خوشنداروهای تغییر دهنده ی سیاز درخواست ها جدا شومنشأ اطلاعات و آموخته ها وقتی پر از گل شدی خودت را رموزی از نخستین تمدن بشربازگشایی مجدد مطب دکتر سکار با یگانگی و یکپارچگیزبان و شناخت حقیقت قسمت چتنها در برابر جهانآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز و اخلاقشگفت انگیز بودن کیهانجمجمه انسان های اولیهتاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علنوعی سکته مغزی ، وحشتناک حس و ادراک قسمت بیست و یکقیچی ژنتیکیاختلاف خانوادگی را حل کنهندسه، نمایشی از حقیقتداروی جدید ضد الزایمراستیفن هاوکینگ در مورد همیوتونیک دیستروفیواقعیت فیزیکی، تابعی از رویا حقی از طرف خدابحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسم عصبی خوانش پسفرنامه سفر به بم و جنوب تو تغییر و تحولیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز به تنهایی برای فرهنگ شبکیه های مصنوعیجهان معناتاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منچگونه انتظارات بر ادراک حس و ادراک- قسمت بیست و پقدرت ذهنارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک بازی در ناامیدی بسی امید استاطلاع رسانی اینترنتیما اشیا را آنطور که هستندواکسن کرونا ساخته شده توروزهای سختبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گوشه بیماری اتوزومال رسسسلاح و راهزنیتوهم فضای خالیصبر بسیار بایدآب زندگی است قسمت چهارممغط یک گیرنده استجهان ریز و درشتایا این جمله درست است کسینگاه حقیقی نگاه به درون اخودت را از اندیشه هایت حفلرزش ناشی از اسیب به عصبارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های اسرار آمیز در آبلعیدن ستاره توسط سیاهچاریه زغالیماست مالی با هوش انسانیبرخی یونها و مولکول های موراپامیل در بارداریگربه شرودینگر و تاثیر مشسوخت هیدروژنی پاکتوازن مهمتر از فعالیت زیطولانی ترین شبآزادی عقیده، آرمانی که تنقش گرمایش آب و هوا در همجوسازی مدرناگر نعمت فراموشی نبود بسخدا بخشنده است پس تو هم باز نظر علم اعصاب اراده آزنادانی در قرن بیست و یکم،منابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان جدید ای ال اس، توفربه زودی شبکه مغزی به جای راه های جدید برای قضاوت رمدل همه جانبه نگر ژنرالیبررسی و اپروچ جدید بر بیمیاد گرفتن مداومپیچیدگی های مغزی در درک زسیر آفرینش از روح تا مغز تازه های درمان ام استکامل فردی یا اجتماعیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَعلم در حال توسعهنقش زنجبیل در جلوگیری از حفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندنیا فریب و سرگرمیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی قسمت هفتمدرک فرد دیگر و رفتارهای ابیماری لبر و نابینایی آنژنهای مشترک بین انسان و ورشد مغز علت تمایل انسان ببعد پنجمپیشرفت ذهن در خلاقیت استمرگ و میر پنهانساختن آیندهترازودونتکامل ساختار رگهای مغزی الگو نداشتیمعادت کردن به نعمتنمیتوان با بیرون انداختنحمله ویروس کرونا به مغزفلج خواب چیستابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آدوچرخه سواری ورزشی سبک و از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش، ژنتیکی است یا محیطیدرب بسته با غیر خود باز مبیماری سلیاککمردرد با پوشیدن کفش منازندگی هوشمند در خارج از زتفاوتهای جنسیتی راهی براپرکاری تیروئیدمسئولیت جدیدسریعترین کامپیوتر موجودتشخیص آلزایمر سالها قبل تاثیر نگاه ناظر هوشیار بامگا سه عامل مهم سلامتغرور و علم