دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

فیزیک و هوشیاری

گفتگو با نسیم هرمیان پژوهشگر ایتالیایی فیزیک و هوشیاری- قسمت پنجم ترجمه ی فارسی
این فیزیکدان و پژوهشگر هوشیاری در انسان در بخشی از این گفتگو میگوید: بگذار در مورد فیزیکدان هایی سخن بگویم که با طرح دیدگاه های جدید از طرف من، به صورت من، گوجه پرتاب می کردند ولی من توجهی نمی کردم زیرا من ایتالیایی هستم و من میتوانم سس خوبی با گوجه فرنگی درست کنم
- سوال: اگر تو صد سال به عقب برگردی به سال 1920 پیش از آنکه چارلز لیندبرگبراقیانوس اطلس پرواز کند اصلا چیزی مانند پرواز باورنکردنی بود؛ چنین چیزی امروز قابل تصور نیست؛ پرواز هوایی خیلی عادی است چیزی که مرا شگت زده میکند پیتر دیاماندیس است که میگوید بین 1900 تا 2000 یک جهش وسیع در ابداع های انسان، رخ داده است و همین مقدار ابداع، در بین ساله های 2000 تا 2016 رخ داده است یعنی فقط در 16 سال! و به نظر میرسد همین مقدار ابداع بین سال های 2016 تا 2022 رخ دهد. ما یک منحنی رو به شتاب ابداع و پیشرفت را بین سال های 2016 تا 2022داریم. از سال 1900 تا 2000 ابداع هواپیما، ترانسیستور و دیگر موارد بوده است و این ها شگفت انگیز است پس وقتی نسیم می گوید طی ده سال، خیلی این احتمال هست، یعنی این واقعا ممکن است!
- جواب نسیم: دقیقا! افراد باهوش زیادی هستند ولی اکنون، درک فیزیکی و تئوری، پشت فرضیات و احتمالات وجود دارد یعنی ما داریم شروع به درک اجزایی می کنیم که در فضای تهی و در خلا، نیستند بلکه آنها واقعا در میدان هستند و با میدان، واکنش نشان می دهند و این، کشفی پایه ای است که همه ی اینها را ممکن میکند. و چون اکنون وجود دارد بیشتر و بیشتر به وسیله ی انجمن استاندارد فیزیک پذیرفته میشود. استخراج انرژی از ساختار فضا- که انجام شده است و در مسیر خود در حرکت است تا عمومی شود و باعث کنترل جاذبه گردد- کار شدنی است.
- سوال: اکنون چه زمانی تصور میکنی انسان میتواند در ستاره های دور ساکن شود؟
- جواب: بگذار در مورد فیزیکدان هایی سخن بگویم که به صورت من، گوجه پرتاب می کردند ولی من توجهی نمی کردم زیرا من ایتالیایی هستم و من میتوانم سس خوبی با گوجه فرنگی درست کنم!
و تومیدانی وقتی برادران رایت در هواپیما پرواز کردند این نخستین هواپیما نبود و افراد زیادی در اروپا کارهای مشابهی کرده بودند تقریبا در ده سال مقاله هایی در فیزیک وجود داشت که تایید شده است و تایید میکند این کار قابل انجام است.
- چقدر طول می کشد انسان ها را به آلفا سنچری بفرستیم؟

Nassim Haramein: The Physics of Spirituality - BrightStar | Ticket Sales and Event Management Software
- آلفا سنچری! این کمی بیشتر طول می کشد زیرا ما باید کرمچاله ها را باز کنیم وقتی در مورد کرمچاله سخن می گویم آنها با معادله ی میدان اینشتاین قبلا پیشبینی شده بودند و با مشاهده، به خوبی تایید شده اند. اینها با معادله ی اینشتاین به خوبی تایید شده بودند ولی تا همین اواخر به نظر می رسید غیر ممکن باشد که بشود هر کدام از این کرمچاله ها را باز کرد و در آن مسافرت کرد ولی ما کشف کرده ایم میدانی از اطلاعات در این کرمچاله ها وجود دارد.
این، میدان انرژی است؛ انرژی نقطه ی صفر؛ انرژی حضور دارد و چگالی آن میدان، بسیار بالا است؛ اکنون فیزیکدان ها کار می کنند تا تو به طور کامل بتوانی خیلی کارها را انجام دهی و بتوانی وارد میدان انرژی شوی و به همین دلیل کسانی مانندسونی وایت در ناسا ودیگران، کم کم بر موتور های مارپیچی (helical engine) کار می کنند. زیرا آنها می توانند در فیزیک و در ریاضی ببینند مسیری برای رسیدن به آنجا وجود دارد. (توصیه میشود به مقاله ی طراحی ماشین مارپیچی ناسا که از پیشران با چرخه ی بسته استفاده میکنددر کانال تلگرام دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست مراجعه شود.)
- و ناسا دارد روی این وسایل و ماشین ها کار میکند؟
- بله دقیقا
- و ایا موتورهای مارپیچی (helical engine) وسایل باز کردن کرمچاله هستند تا بتوان بدون هیچ محدودیتی با سرعت نور در فضا پرتاب شد و از ضد جاذبه استفاده کرد؟
- بله با استفاده از کنترل جاذبه! و تومیدانی این مورد، قبل از پیشرفت تکنولوژی غیرممکن بود غیرممکن بود؛ غیر ممکن بود، بتوان تو را در سمت دیگر کرمچاله بازسازی کرد زیرا همه ی مولکول های تو در مکان مشخص و در لحظه ی مشخص به پایان میرسید.
- سوال: پس این، مانند انتقال تله پورتی است؟ یعنی وقتی وارد کرمچاله شویم ناپدید می شویم؟
- بله تو میتوانی در این مورد فکر کنی و این، جایی است که تئوری استاندارد نمیتواند توضیح دهد چه می شود. این تئوری جدیدی است که می آید و می گوید همه چیز، همه ذرات در کیهان با هم در تنیده هستند و این در حال توسعه است تئوری ای به وسیله ی یکی از بزرگترین تئوریسین ها وجود دارد که میگوید ERبرابر با EPR
و این از طرف سوسکایند و دیگران ارائه شده است و نشان می دهد، تو میتوانی فیزیک را به روشی بنویسی که ذرات، در هم تنیده شود و من این را در آزمایشگاه اندازه می گیرم.
آیا همه می دانند در هم تنیدگی چیست؟
تو می توانی دو ذره را با هم در تنیده کنی؛ به روشی که وقتی یکی را قلقلک کنی، دیگری بخندد و این مهم نیست چقدر از هم فاصله داشته باشند؛ مثلا جوکی برای این بگویی و دیگری بخندد!!
این یعنی اگر تو چرخش رو به بالای پروتون را در اینجا تغییر دهی چرخش پروتون در جای دیگر، خودش را منظم میکند. بله همینطور است؛ مهم نیست چقدر فاصله وجود دارد و این درمورد اجسام بزرگ مانند الماس هم هست. بله تو الماس را با اشعه می نوازی و الماس دیگری میجنبد مثل وقتی تو آن را با لیزر ضربه بزنی و تاخیری هم وجود ندارد و مهم نیست آن دو چقدر از هم فاصله داشته باشند!!
این پدیده همزمان است؛ وقتی یکی از آنها را تغییر دهی دیگری هم تغییر میکند.
- سوال: اکنون اگر همزمان است اطلاعات سریعتر از سرعت نور منتقل میشود.
- جواب: به همین دلیل است که فیزیک کوانتوم و نسبیت با هم موافق نیستند. ولی زیبایی دیدگاه های جدید، مهم است. من از زوایای مختلف، نتیجه گیری مشابه میکنم ERبرابر با EPR استER لبه هاي روزن است. اينشتاين روزن ERکه مطرح کننده ی یک سیاه چاله است برابر با EPR است که اینشتاین پودولسکی و روزن مطرح کردند و در هم تنیدگی در سطح کوانتومی است و می گوید علت اینکه ذره، در هم تنیده میشود این است که کرمچاله ای بین آنها شکل می گیرد. و این نسبیتی است که در سطح کوانتومی به کار می رود و این، یکسان سازی و متحد کردن فیزیک است.
- سوال: پس درهم تندیگی در هم تنیدگی ذره، مدرکی بر کرمچاله های مکرر است؟
- کرمچاله های ریز- که چیزها را با هم متصل می کنند- پس اساسا آنچه ما در زمان مسافرت از کرمچاله نیاز داریم و آنچه انجام می دهیم و داریم می سازیم اینطور می گوییم که همه چیز را در هم تنیده میکند و در این فرمول ها هم، این نتیجه بیرون می آید؛ یعنی ما داریم بیان می کنیم اطلاعات و هر چیز در هر شکل و در همه ی کیهان؛ ما داریم آن را درون یک کرمچاله می اندازیم؛ درون یک سیاهچاله، درون ساختار و شبکه ی کیهانی!
و از سوی دیگر داریم آن را بازسازی می کنیم؛ این، ممکن است یک کهکشان هزاران هزار میلیون سال نوری دورتر از اینجا باشد
- سوال: پس اطلاعات از درون یک کرمچاله مسافرت میکند یا یک تله پورتیشن است؟ تفاوت چیست؟
- تو می توانی آن را به عنوان یک تله پورت، تصور کنی ولی در حقیقت منظور اینکه آن با این ارتباط دارد نه اینکه تو در مورد تله پورتیشن فکر کنی!

FIT: Fitness Inspiration Truth - The Physics of Spirituality - Nassim Haramein with Vishen Lakhiani | Facebook
و دلیل این که من بر آن تاکید دارم اینکه زبانی بسیار اختصاصی و دقیق در فیزیک وجود دارد که تله پورتیشتن را توصیف می کند و من کوشش میکنم آن را بگویم.
اساسا من کوشش میکنم همه ی اطلاعات را- پس از اینکه از شبکه ی کیهان عبور داده شده است و تو داری- ویران کنم و آن را در جهت دیگری بازسازی کنم. درست؟.
- سوال: ولی اگر این درست باشد تو داری فردی را ویران میکنی و آنها را برمیگردانی! آیا میتوانی کسی را ویران کنی و دوباره بسازی؟ وقتی آنها مردند میتوانی آنها را بیافرینی؟ آیا ما می توانیم افراد را از حالت مرگ برگردانیم؟ آیا من میتوانم کپی های سگ دوست داشتنی خود را برگردانم؟
- جواب: بله میتوانی چون اطلاعات در ساختار فضا است!
- سوال: بله هرچند هایدن مطرح کننده ی سوال قبلی، با من موافق نباشد آیا من میتوانم یک بالغ ده ساله درست کنم؟
- جواب: این داستان دیگری است چون او ممکن است اصلا با این کار موافق نباشد پسر دوازده ساله من در خیلی موارد با من موافق نیست ولی میتوانی آن را تصور کنی منظور من اینکه آنچه میگویم آنچه ما هستیم اطلاعات در ساختار فضا است و تو به طور مداوم جهان را دوباره سازی و نو میکنی؛ درهر ثانیه ی پلان،ک تو واقعا داری جهان را با تجربه ی خود، نو و بازسازی میکنی و به این ترتیب تو میتوانی خودت را واقعا اینطور تصور کنی که در اینجا هستی و در اینجا نیستی.
پس بگذار آن را در عبارت های ساده تری بیان کنم؛ من برای تو مثالی میزنم امیدوارم طولانی نشود سعی میکنم کوتاه باشد تو داری کوشش میکنی معادله ی ساده ی فیزیک را انجام میدهی. درست؟
تو تصور خواهی کرد میتوانی در دبیرستان، عملی را انجام دهی؛ تو میخواهی بدانی دست تو چقدر از نقطه ی آ به نقطه ی ب میرود؛ تو میدانی: از نقطه ی آ شروع میکنی و به نقطه ی ب میرود. تو میتوانی تصور کنی چقدر طول میکشد به آنجا برسی و تو میتوانی سرعتی را نتیجه بگیری که از نقطه ی آ به نقطه ی ب میرود.

اگر بخواهی با فیزیک واقعی کار کنی اگر تو این کوشش را واقعا انجام دهی، مطمئن باش چالش بزرگی خواهی داشت! زیرا همین که دست تو از نقطه ی آ به ب برود زمین در حال چرخش است پس تو باید آن سرعت را به دستت در حالی که حرکت میکند اضافه کنی و آن، سرعت در حال چرخش است و به همین ترتیب به دور خورشید هم میچرخد؛ زمین در حال چرخش است اکنون تو باید آن سرعت را اضافه کنی زیرا وقتی دست تو حرکت میکند، همچنین در همان جهت با زمین و به دور خورشید هم حرکت میکند پس تو باید آن را اضافه کنی.

و چون خورشید با سرعت 300 کیلومتر در ثانیه در کهکشان در حال گردش است پس اکنون باید آن را هم اضافه کنی و چون کهکشان دارد دور خوشه، میچرخد، دست تو دارد چند میلیون مایل در ثانیه حرکت میکند!
درست است؟ و نهایتا اگر تو آن را هم اضافه کنی نهایتا به سرعت نور میرسی. دست تو چه میکند؟ دست فقط در همان سرعت حرکت میکند تو توانسته ای آن را در دبیرستان در مقایسه با خودت محاسبه کنی ولی نسبت به کیهان و جهان چطور؟.(تحولات کیهان- که نمونه ی آن را در حرکت دائمی همه چیز در کیهان مادی می بینیم- محدود به کره ی زمین نیست. زمین به دور خودش و دور خورشید می چرخد و خورشید هم در کهکشان راه شیری در چرخش است و خود این کهکشان به دور خوشه های کیهانی میچرخد. حقیقت اینکه اگر بخواهیم در زمان حرکت دادن دست خود، سرعت حرکت آن را حساب کنیم، لازم است علاوه بر سرعت حرکت آن بر روی زمین، ببینیم از دید ناظری که از جای دیگری بیرون از زمین، بر دست ما می نگرد سرعت حرکت دست چقدر است.
در اینجا علاوه بر سرعت معمول باید سرعت حرکت زمین به دور خودش و به دور خورشید هم در جهات مختلف، اضافه شود و از دید ناظری که از بیرون از کهکشان راه شیری نگاه می کند باید سرعت حرکت خورشید در کهکشان و حتی حرکت کهکشان بر دور خوشه ی کیهانی اضافه شود. )

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [12/4/2021 5:25 AM]
وقتی حرکت می کنید، جهان چه کاری را انجام میدهد؟
حرکت چیست؟ تنها نتیجه گیری اینکه دست تو، خودش را خنثی میکند و دوباره خودش را می سازد؛ خنثی میکند و دوباره می سازد پس دست تو، دست تو است و همزمان حفره و چاله هم هست و در حال رخ دادن در قالب های زمان پلانک است و قالب زمان پلانک با سرعت بسیار زیاد در حال رخ دادن است؛
مانند یک فیلم، قالب هایی است که پیدا میشود تا حرکت خطی را تولید کند ولی واقعا قالب ها با آنچنان سرعتی حرکت میکند که تو، جدایی را نمی بینی پس از آن نقطه نگاه، بدنهای ما خودش را در فاصله های ثانیه پلانک در طول کیهان در طول میلیون ها مایل ویران میکند و می سازد.
بله این موضوع را تصور کن مثلا تصور کن آن در مقیاس پلانک آزمون و خطا، بسیار بسیار بسیار سریع عمل میکند و بعدا تصورکن خودش را دوباره بازسازی میکند و در مقیاس بسیار بزرگتری مانند بیولوژی رخ میدهد تو داری الان کار میکنی تومیدانی مانند ماه قبل هستی ولی همان پسر بچه نیستی؛ تو کبد خودت را بازسازی کرده ای؛ تو خون خود را در بازه های زمانی خاص، بازسازی کرده ای؛ تو دوباره پوست خود را ساخته ای و طی سه سال تو به طور کامل همه چیز را تغییر داده ای پس تو واقعا در هر ثانیه در حال بازسازی و تخریب خود، بوده ای. (نه خورنده ای باقی است و نه خورده ای! کیهان در حال تحول و دگرگونی که از ابتدای خودش، گذشته است و شکل کنونی آن، ابتدایی برای آینده ی آن است.
ابتداها باقی نمانده است و امروز، هم باقی نخواهد ماند؛ گذشتگان رفتند و ما هم خواهیم رفت و هر شکل، در حال تبدیل به اشکال بعدی است.
این دگرگونی- از زمانی که نخستین نقشه ی حیات ایجاد شده است- در قالب موجود زنده شکلی سازمان یافته تر و سریعتر دارد؛ نه اینکه رسیدن به موجود زنده و ابزار هوشمندی، باعث توقف حرکت دائمی کیهان شود.
شکلی از دگرگونی هدفمند که هدفش حفظ بقای موجود زنده است و این بقا در بهترین حالت، در سایه ی ابزار هوشمندی حفظ می شود؛ هرچند خود این حفظ شدن، با رقابت های بعدی به دلیل ابزارهای هوشمندی قدرتمندتر، متحول میشود.

بهترین ابزار بقا، ابزار هوشمندی است و کیهان ما در تلاش برای رسیدن به آن است.
همه چیز متحول و دگرگون میشود تا امکان بقای بیشتری را برای خود فراهم کند واین فرایند از زمانی- که نقشه ی حیات در موجودات زنده دمیده شده- شکل سریعتر و دقیقتری پیدا کرده است. همه چیز در جهان مادی می کوشد به بقای بیشتر برسد و در این مسیر ریزترین اجزای موجودات، دائما متحول می شود؛ مسیری کاملا هدفمند و آگاهانه که از طرف مدیری دانا و هوشیار مدیریت میشود.
کیهان متحول و دگرگون شونده ای که طبق رصدهای جدید، با سرعتی بسیار بسیار زیاد در حال حرکت به سویی غیر از خودش است و تصور باقیماندن بر خود، جز توهم بقا نیست و این کشف، از دستاوردهای علوم جدید فضا است.
این سوال برای بسیاری از پژوهشگران فعلی مطرح است که کیهان ما چرا چنین پرسرعت حرکت میکند و هدف نهایی آن، کجاست؟!
این کیهان بزرگترین نشانه و علامت از قدرت بی نیازی است که آن را برای رسیدن به هدف نهایی، مدیریت و هماهنگ میکند.)
- سوال: این سوال آخراست
تو میتوانی تصور کنی اگر من این تخریب و بازسازی را بگیرم اول از همه اگر بخواهم متفاوت باشم من میتوانم خودم را کمی متفاوت بازسازی کنم. من می توانم دست خود را در آنجا خراب کنم و آن را در آنجا بازسازی کنم بدون آنکه نقاطی در میان باقی بگذارم
تو گفتی میتوانی خودت را تا حدی متفاوت بازسازی کنی تو میتوانی شکل فیزیکی خود را تغییردهی تو میتوانی بیولوژی خود را تغییر دهی اکنون این سوال از کتی است که آنلاین برنامه را می بیند. او می گوید آیا ما می توانیم به برنامه ها و بدن خود، آموزش دهیم خودش را از هر بیماری و پیر شدن رهایی دهد و آن را بهبود بخشد؟
- این تصور هرگز برای من رخ نداده است ولی من میتوانم تصور کنم چگونه است.
بله من کاملا به آن اعتقاد دارم.
چرا بدن تو به همان روش، خودش را بازسازی میکند؟ چون دارای حافظه در ساختار فضا هست. پس اکنون اگر هوشیاری ما در واکنش و تعامل باشد، تعامل آن حافظه در فضا است پس تو باید نهایتا بر چیزی که به یاد آورده میشود کنترل داشته باشی. اگر تو چیزی را که به یاد آورده میشود تغییر دهی تو باید یک ارتباط ستقیم با فرایندی داشته باشی که وقتی بدن تو در حال بازسازی است رخ میدهد.(حافظه در ساختار فضا، لازم است در جایی جاگذاری شود و امکان جاگذاری چیزی در صفر مطلق وجود ندارد. اقرار به استقرار حافظه در ساختار فضا، اقرار به فضایی است که این حافظه را در بر می گیرد. وجود فضا هرچند کوچک باشد و هرچند خلا مطلق نباشد، نشانه ی علت های دیگری در پس نوسانات کوانتومی درون آن است.)
اگر بدن، خودش را در مورد تومور کبد بازسازی میکند چرا تو نتوانی آن را تغییر دهی تا خودش را بدون تومور کبد، بازسازی کند؟
افراد، 30% افراد، تحت تاثیر پلاسبو هستند.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [12/4/2021 5:25 AM]
تو میدانی بهبود خودبخود وجود دارد. سطح بسیار بالایی از مطالعات هست که همین حالا انجام میشود تا تاثیر پلاسبو(دارونما) را ببیند و آن را تاثیر هوشیاری بر واقعیت و بر بدن می خوانند. و ما به روشنی می بینیم در این مطالعات ما توانایی داریم جهان مادی را تغییر دهیم یا حتی بر کامپیوترها تاثیر بگذاریم. تو کسی را در جلوی ژنراتورها می نشانی و از آنها میخواهی بر آن تاثیر بگذارند و من در مورد افرادی مانند هندوها در هند یا برخی افراد سایکیک صحبت نمی کنم مردم عادی اینطور هستند مثلا تو کسی را به سمت دیگر خیابان میکشی وآنها را در جلوی کامپیوتر مینشانی و میگویی بر آن تاثیر بگذارند و گاهی انها میتوانند چنین کنند.
- سوال: بله دانشگاه پرینستون آن را مطالعه کرده است. پس ما بیرون از زمان هستیم ولی خبرخوب اینکه فردا برای کسانی که میخواهند بیایند و از نسیم یاد بگیرند، موجود است زیرا به ورکشاپ شش ساعته ای می آیند تا طبیعت واقعیت را بشناسند. نسیم میتوانی برخی کلیدها را در مورد موضع فردا مطرح کنی؟
- جواب: در حقیقت مصاحبه ای سیزده ساعته را باید در شش ساعت بگویم. باید خیلی سریع صحبت کنم با برخی اصول پایه ای در مورد فضا و ماده آشنا می شویم و ارتباط بین آن دو را می شناسیم و برخی کارهای قبلی را که بر اینها انجام شده است معرفی می کنیم؛ از اینشتاین و بور تا ویلر و دیگران.
و برخی اصول فیزیک که مطرح شده است بیان میشود و به کشفی می رسیم که من درمورد راه حل ریاضی هولوگرافی انجام داده ام و بیان میکنم چگونه این راه حل ریاضی، با آزمایش ها تایید شده است.
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست
https://www.youtube.com/watch?v=gj5zRx7G_cs&list=PL437CF49A29A5B3A6&index=42&t=2282sMindvalley - Today, we are going LIVE with Nassim Haramein... | Facebook


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
راه انسان شدن، راه رفتن والگوی بنیادین و هوشیاریلاموژین داروی ضد اوتیسم؟ابزار بقا از نخستین همانتاثیر احتمالی عصاره تغلیچگونه مغز پیش انسان یا همسیاهچاله های فضایی منابعجنین مصنوعیهنر فراموشیما اشیا را آنطور که هستندضایعه ی عروقی مخچهاز تکینگی تا مغز از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس بهداشت خواب، رمز حافظه ی حس و ادراک قسمت پنجاه و سدانش بی نهایتکاهش سن بیولوژیکی، تنها برخی توجهات در ببمار پارآنچه می دانم، آنچه را میخدرگیری مغزی در سندرم کووتو برای خزیدن خلق نشده اینقش مهاجرت در توسعه نسل ارشد در سختی استامیدواری و مغزنگاه محدود و تک جانبه، مشملاحظات بیهوشی قبل از جرابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسکوت، در برابر گزافه گویجهان معکوسهوش مصنوعی از عروسک های بماست مالیطبیعت موجی جهاناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستبیماری های ژنرالیزه ی عصحس و ادراک قسمت شصت و ششداروهای تغییر دهنده ی سیکریستال هامحدودیت چقدر موثر استبزرگ فکر کنآیا ممکن است موش کور بی مALS نگاهی کامل بر بیماری ودغدغه نتیجه ی نادانی استتومورهای ستون فقراتنقش اتصالات بین سلولهای زنجیرها را ما باید پاره کانحراف و حقیقتچالش های ایستادن بر دو پامنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از تاثیر روغن رزماری استنشاساختار شبکه های مغزی ثابجهان ریز و درشتهوش مصنوعی از عروسک بازی علم در حال توسعهاز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن ایرانی کرونا تولیدبیماری ضعف عضلات نزدیک بخواندن ، یکی از شستشو دهنداروی جدید ضد فشار خونگلوئونمروری بر تشنج و درمان هایتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا آگاهی پس از مرگ از بیفیزیک مولکولها و ذرات در ذرات کوانتومی زیر اتمی قتوانایی مغز و دیگر اجزای نقش غذاها و موجودات دريازیباترین چیز در پیر شدنانسان باشنجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتفاق و تصادفتازه های درمان ام اسسریع دویدن مهم نیستجواب سنگ اندازیهوش مصنوعی از عروسک تا کمعادت کن از بالا نگاه کنیاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریبا همه مهربان باشخواص شگفت هویجدر محل کار ارزش خودت را بگاهی لازم است برای فهم و مرز جدید جستجو و اکتشاف، تقویت استخوان در گرو تغذآیا دست مصنوعی به زودی قافراموشی همیشه هم بد نیسترهبر حقیقیتکنولوژی و پیشرفتچند نرمش مفید برای کمردرزبان و بیان نتیجه ساختمااولین دارو برای آتاکسی فچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحساسات کاذبترکیب حیوان و انسانسرعت فکر کردن چگونه استجستجوی متن و تصویر به صورهوش احساسیعصب سیاتیکاستفاده از سلول های بنیایاد بگیر فراموش کنیبار مغز بر دو استخوانخار و گلدر درمان بیماری مولتیپل پنج اکتشاف شگفت آور در مومشاهده آینده از روی مشاهتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآتاکسی فریدریشفشار روحی، همیشه بد نیست روح و آب حیاتتکامل داروینی هنوز در حانهایت در بی نهایتسفر به مریخ در 39 روزایمپلانت استخوانی در آسینسبیت عام از زبان دکتر برمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمادب برخورد با دیگرانتست نوار عصب و عضلهشکل های متفاوت پروتئین هحقایق ممکن و غیر ممکنهوش عاطفی در زنان بیشتر ااصل، روان و نفس استکفش و کتاببحثی در مورد نقش ویتامين خطر حقیقی، خود انسان استدرمان کارتی سل و تومور مغپیوند سر برای چه بیمارانمعرفت و شناختتنبیه چقدر موثر استآزار دیگری، آزار خود استقیچی ژنتیکیروش جدید تولید برقتاول کف پا و حقیقتنوار عصب و عضلهسلول بنیادین از مخاط بینایا ابزار هوشمندی یا مغز هفت چیز که عملکرد مغز تو موفقیت هوش مصنوعی در امتارتباط شگفت مغز انسان و فتصویربرداری فضاپیمای آمشایسته نیست در جیب خود قرحد و مرزها توهم ذهن ماستهیچگاه از فشار و شکست نتراعداد بینهایت در دنیای مکنگره بین المللی سردرد دبخش دیگری در وجود انسان هدو ویژگی انتزاع و قدرت تجدرمان دارویی سرطان رحم بپاکسازی مغزمغز اندامی تشنه ی انرژی اافتخار انسانقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر کتامین در درمان پانورالژی تریژمینالسندرم پای بی قرارهمیشه راهی هستمیگرن و روزه داریشرکت نورالینک ویدیویی ازاز نخستین همانند سازها تتغییر دیگران یا تغییر خوبه کدامین گناه کشته شدندحس و ادراک قسمت چهل و هشتهستي مادي ای که ما کوچکتردی متیل فومارات(زادیوا)(کودکان گذشته به آینده فکبرای خودآگاه بودن تو بایپرکاری تیروئیددریا آرام نخواهد شد کشتی مغز بزرگ چالشهای پیش رومغز بزرگ و فعال یا مغز کوراه بی شکستالگوبرداری از طبیعتلایو دوم دکتر سید سلمان فابزار بقا از نخستین همانتاثیر بینش و انتظارات فرچگونه هموساپينس بر زمین سیاهچاله ها، دارای پرتو جنگ هفتاد و دو ملت همه را هنر حفظ گرهما به جهان های متفاوت خودضایعات در عصب زیر زبانیاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحبوزون هیگز چیستحس و ادراک قسمت پنجاه و شدانشمندان موفق به بازگردکایروپاکتیک چیستبرخی توصیه ها برای واکسیآنچه ناشناخته است باید شدرگیری اعصاب به علت میتوتو تغییر و تحولینقش میدان مغناطیسی زمین رشد، رسیدن به یک هدف نیستامیدی به این سوی قبر نیستنگاه کلی نگرممانتین یا آلزیکسا یا ابابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسکته مغزیجهان هوشمندهوش مصنوعی از عروسک های بطبیعت بر اساس هماهنگیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتبیماری وسواسحس و ادراک سی و هفتمداروهای ضد بیماری ام اس وکریستال زمان(قسمت اولمحدودیت های حافظه و حافظبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا ما کالا هستیمNVG 291ذهن ما از در هم شکستن منبتوهم فضای خالینقش تیروئید در تکامل مغززندگی فعال و مثبت روند آلاندوه در دنیا استچالش کمبود اندام برای پیمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژیم گیاه خواری بر سادیسم یا لذت از آزار دادجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک بازی علم راهی برای اندیشیدن ااز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن اسپایکوژنبیماریهای تحلیل عضلانی اخواندن، دوست روزهای سختداروی جدید ضد میگرنگمان میکنی جرمی کوچکی در مرکز هوشیاری، روح یا بدن تفکر خلا ق در برابر توهم آیا امکان بازسازی اندامهفیزیک هوشیاریرفلکس وتری با توضیح دکتر توانایی یک فرد، برای تغینقش غذاها و موجودات دريازیباترین چیز در افزایش سانسان جدید از چه زمانی پانجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتوبان اطلاعات و پلِ بینتاسف بار است انسان، حق خوسریعترین کامپیوتر موجودجوسازی مدرنهوش مصنوعی از عروسک تا کمعادت کن خوب حرف بزنیاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرنبا هوش مصنوعی خودکار روبخواص عجیب لوبیادر چه مرحله ای از خواب ، رگاهی مغز بزرگ چالش استمرزهای حقیقی یا مرزهای تتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا رژیم غذایی گیاهی سلافراموشی و مسیر روحانیروی و منیزیم در تقویت استتکنولوژی جدید که سلول هاچند جهانیزبان و بیان، در سایه پیشراولین دروغچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاخلاق و علوم اعصابترازودونسطح آگاهی، رخدادهای زندگجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش احساسیعضلانی که طی سخن گفتن چقداستفاده از سلول های بنیایادگیری مهارت های جدید دبار بزرگ ایستادن بر دو پاخارق العاده و استثنایی بدر دعواها چه میکنی؟پول و شادیمشاهدات آمیخته با اشتباهتمدن پیشرفته ی پیشینیانآتاکسی مخچه ای خودایمنفضا و ذهن بازروح در جهانی دیگر استتکامل زباننهادینه سازی فرهنگ اختلاسفر به درون سفری زیباایمان به رویاچسبیدن به خود، مانع بزرگ منبع هوشیاری کجاست؟(قسمادراک ما درک ارتعاشی است تست کم هزینه ی بزاق برای شکل پنجم مادهحل مشکلهوشمندی کیهاناصلاح خطا با رفتن بر مسیرکل اقیانوس در یک ذرهبحثی در مورد نقش کلسیم و خطر را بپذیردرمان پوکی استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهامغز فکر میکند مرگ برای دیتهدیدهای هوش مصنوعیآسيب میکروواسکولاریا آسقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصروش صحبت کردن در حال تکامتابوهای ذهنینوار عصب و عضلهسلول عصبی شاهکار انطباق ایا بیماری ام اس (مولتیپهفت سین یادگاری از میراث موفقیت در تفکر استارتباط شگفت انگیز مغز انتصور ما ازمشکلات و واقعیشادی، پاداش انجام وظیفهحریص نباشهیپرپاراتیروئیدیسمبقا با سازگارترین فرد اسکنترل همجوشی هسته ای با هبخشیدن دیگران یعنی آرامشدو بیماری روانی خود بزرگ درمان زخم دیابتی با تکنوپارادوکس ها در علممغز انسان ایا طبیعتا تماافراد آغاز حرکت خودشان رقدرت ذهنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوزاد ناشنوای متولد شده،سندرم پس از ضربه به سرهمیشه عسل با موم بخوریممیگرن سردردی ژنتیکی که بشربت رب اناراز نشانه ها و آثار درک شدتغییر دادن ژنها آیا روزی به امید روزهای بهترحس و ادراک قسمت چهل و دومهستی ما پس از شروعی چگال دین اجباریکودکان خود را مشابه خود تبرای رشد، باید از مسیر خطپراسینزوماب در پارکینسودریای خدادرک فرد دیگر و رفتارهای امغز بزرگترین مصرف کننده راه طولانی را به سلامت گذالتهاب شریان تمپوراللازم است هیچ کاری نکنیدابزار بقا از نخستین همانتاثیر ترکیبات استاتین (سچگونه هوشیاری خود را توسسیاهچاله و تکینگی ابتدایجنگ و تصور از جنگهنر رها شدن از وابستگیما با کمک مغز خود مختاريمضرورت زدودن افکاراز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایبوزون هیگز جهان را از متلحس و ادراک قسمت بیست و چهدانشمندان نورون مصنوعی سکار امروز را به فردا نیندبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنچه واقعیت تصور میکنیم درب بسته با غیر خود باز متو جهانی هستی که خودش را نقش محیط زندگی و مهاجرت دز گهواره تا گورامیدی تازه در درمان سرطانگاه انسان محدود به ادرامن و وجود توهمیابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسکته ی مغزی در جوانانجهان هوشیارهوش مصنوعی از عروسک بازی طعمه ی شبکه های ارتباط اجاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازبیماری کروتز فیلد جاکوبحس و ادراک- قسمت پنجاه و داروهای ضد تشنج با توضیح کریستال زمان(قسمت دوم)محدودیت درک انسانبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا ما تنها موجودات زنده فقر داده ها در هوش مصنوعیذهن چند جانبه نیازمند نگتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش حفاظتی مولکول جدید دزندگی هوشمند در خارج از زاندوه دردی را دوا نمیکندچالش دیدگاه های سنتی در بمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژیم گیاه خواری بر سازگاری با محیط بین اجزاجهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی علم ساختن برج های چرخاناز تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن اسپایکوژن ضد کرونابیماری، رساله ای برای سلخواب زمستانی سلول های سرداروی جدید ضد الزایمرگنجینه ای به نام ویتامین مرکز حافظه کجاستتفاوت قند طبیعی با قند و آیا انسان با مغز بزرگش اخفیزیک و هوشیاریرفتار مانند بردهتوازن مهمتر از فعالیت زینقش غذاها و موجودات دريازیر فشار کووید چه باید کرانسان خطرناکترین موجودنخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتوسوکسیمایدتبدیل پلاستیک به کربن و سسرکه انگبین عسلی مفید برجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمعادت کردن به نعمتاز خود رها شوورزش بهترین درمان بیش فعبا هر چیزی که نفس می کشد مخود جسم و یا تصویردر ناامیدی بسی امید استگاهی جهت را عوض کنمزایای شکلات تلخ برای سلتقویت سیستم ایمنیآیا رژیم غذایی گیاهی سلافراموشی آرمانرویکردهای جدید ضایعات نختکنولوژی جدید که سلول هاچند جهانیزبان و تکلم برخی بیماریهاولین سلول مصنوعیچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاخلاق پایه تکامل و فرهنگترازودونسعی کن به حدی محدود نشویحفره در مغزهوش بشری تهدید برای بشریغم بی پایاناستفاده از سلول های بنیایادگیری هوش مصنوعی، عمیقبار سنین ابزار هوشمندی اخبر مهم تلسکوپ هابلدر سال حدود 7 میلیون نفر پول و عقیدهمطالبه ی حق خودتمدن بشری و مغز اخلاقیآتش منبع انرژیفضای قلب منبع نبوغ استروح رهاییتکامل زبانچهار میلیارد سال تکامل بسفر تجهیزات ناسا به مریخ این پیوند نه با مغز بلکه نسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمادغام میان گونه های مختلتست آر ان اس دز میاستنی گشکرگزار هر چیزی باش که داحلقه های اسرارآمیزهوشیاری و وجوداصول انجام برخی نرمش ها دکلمات بلند نه صدای بلندبحثی در مورد حقیقت فضا و خطرات هوش مصنوعیدرمان پوکی استخوانپیوندهای پیچیده با تغییرمغز قلبتو یک معجزه ایآسیب ها ناشی از آلودگی هوقانون مندی نقشه ژنتیکی مروشهای نو در درمان دیسک بتاثیر فکر بر سلامتنوار عصب و عضله مهم در تشسلول عصبی، در محل خاص خودایا بدون زبان میتوانیم تهم نوع خواری در میان پیشیمولکول ضد پیریارتباط شگفت انگیز مغز انتصور از زمان و مکانشب سیاه سحر شودحرکات چشم، ترجمه کننده ی هاوکينگ پیش از مرگش رسالبقا در ازای بیماریکنترل جاذبهبخشش، عقلانی یا غیر عاقلدو بار در هفته ماهی مصرف درمان ساده ی روماتیسمپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان برای ایجاد تمدریشه های مشترک حیاتافراد بی دلیل دوستدار تو قدرت شناختی انسان، محدوداگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر گیاه خواری بر رشد ونوسانات کوانتومی منبع ماسندرم جدایی مغزهمیشه، آنطور نیست که هستمیگرن شدید قابل درمان اسشربت ضد خلطاز نظر علم اعصاب یا نرووستغییر زودتر اتصالات مغزیبه بالا بر ستارگان نگاه کحس و ادراک قسمت چهل و سومهشت توصیه برای کاستن از ددین، اجباری نیستکودکان را برای راه آماده برای زندگی سالم، یافتن تپرتوهای صادر شده از سیاهپرتوزایی از جسم سیاهدرک نیازمند شناخت خویش امغز حریص برای خون، کلید ترابطه تشنج و اوتیسمام آر آی جدید با قدرت شگفلبخند بزن شاید صبح فردا زابزار بقا از نخستین همانتاثیر تغذیه بر سلامت رواچگونه واکسن کرونا را توزسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجنگ داده هاهنر، پر کردن است نه فحش دما بخشی از این جهان مرتبطضرب المثل یونانیاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کابی نهایت در میان مرزهاحس و ادراک قسمت بیست و یکدانشمندان یک فرضیه رادیککار با یگانگی و یکپارچگیبرخی روش های تربیتی کودکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی درختان چگونه بر تشکیل ابتو جدای از کیهان نیستینقش مرکز تنفس سلولی در بیزمین در برابر عظمت کیهانامگا سه عامل مهم سلامتنگاه از بیرون مجموعهمن کسی در ناکسی دریافتم ابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسال سیزده ماههجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسبیماری گیلن باره و بیمارحس و ادراک- قسمت بیست و پداروی فامپیریدین یا نورلکریستال زمان(قسمت سوم)مخچه فراتر از حفظ تعادلبزرگترین خطایی که مردم مآیا مصرف مولتی ویتامین هفلج نخاعی با الکترودهای ذهن هوشیار در پس ماده ی متوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش حیاتی تلومر دی ان آ دزندگی و داراییاندوهگین نباش اگر درب یا چاالش ها در تعیین منبع هومنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژیم گیاه خواری بر ستم با شعار قانون بدترین جهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی از عروسک بازی علایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شبیمارستان هوش مصنوعیخواب سالم عامل سلامتیداروی سل سپتگوهر با نظر دیگران سنگ نممرکز حافظه کجاستتفاوت مغز انسان و میمون هآیا احتمال دارد رویا از آفیزیک آگاهیرفتار وابسته به شکلتوت زیاد بخوریدنقش غذاها در کاهش دردهای زیرفون داروی ضد ام اسانسان در هستی یا هستی در نخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتصال مغز و کامپیوترتبدیل تراکت صوتی مصنوعی سرگیجه از شایعترین اختلاجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیعادت بد را ترک کناز درخواست ها جدا شوورزش در کمر دردبا آتش، بازی نکن و بعد از خودآگاهی و هوشیاريدر هم تنیدگی مرزها و بی مگذر زمان کاملا وابسته به مسمومیت دانش آموزان بی گتلقین اطلاعات و حافظهآیا راهی برای بهبود وضعیفرایند پیچیده ی خونرسانیرویا و واقعیتتکینگیچند جهانی و علمزبان و شناخت حقیقت قسمت چاوکرلیزوماب داروی جدید شچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلا ل در خود عضلهتراشه مغز بدون واسطه ی دشلیک فراموشیحق انتخابهوش در طبیعتغم بی پایاناستفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است باربر دیگران نباشخدا موجود استدر عید نوروز مراقب تصادف پوست ساعتی مستقل از مغز دمطالبی در مورد تشنجتمدن زیر آبآثار باستانی تمدن های قدفضای خالی ای وجود نداردروزه داری متناوب، مغز را تکامل زبان انسان از پیشیچهار ساعت پس از کشتار خوکسفر دشوار اکتشافاین اندوه چیستنسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری در کجاست؟ قادغام دو حیطه علوم مغز و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج شکست حتمیحمله ویروس کرونا به مغزهوشیاری و افسردگیاصول توسعه ی یک ذهن کاملکلوزاپین داروی ضد جنونبحثی در مورد عملکرد لوب فدفاع از پیامبردرمان آرتروز با ورزش موضپیوندی که فراتر از امکانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتو یک جهان در مغز خودت هسآسیب روانی شبکه های اجتمقانون گذاری و تکاملروشهای شناسایی قدرت شنواتاثیر مشاهده بر واقعیت بنوار عصب و عضله برای تاییسلولهای ایمنی القا کنندهایا تکامل هدفمند استهمه چیز موج استمولتیپل اسکلروز در زنان ارتباط غیرکلامی بین انساتصاویر زیبای رعد و برقحرکت چرخشی و دائمی کیهانهاوکينگ پیش از مرگش رسالکندن ریشه ی خودبدون پیر فلکدو برابر شدن خطر مرگ و میدرمان سرگیجه بدون نیاز بپختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان برای شادمانی طریشه های اخلاقافزایش قدرت ادراکات و حسقدرت عشقاگر با مطالعه فیزیک کوانتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوشیدن چای برای مغز مفید سندرم دزدی ساب کلاوینهمکاری یا رقابتمیاستنی گراویس بدون آنتیشش مرحله تکامل چشماز نظر علم اعصاب اراده آزتغییر عمودی سر انسان از پبه بالاتر از ماده بیندیشحس و ادراک قسمت نهمو هر کس تقوای خدا پیشه کندیوار همه اش توهم بودکوری گذرای ناشی از موبایبرخی ملاحظات در تشنج های برخی مرزهای اخلاق و علوم پرسشدرک و احساسمغز در تنهایی آسیب میبینرادیوی مغز و تنظیم فرکانام اس و سرطانلحظات خوش با کودکانابزار بقا از نخستین همانتاثیر حرکات چشم بر امواج چگونه آن شکری که می خوریمسیاهچاله ی تولید کنندهجنبه های موجی واقعیتهوموارکتوس ها ممکن است دما تحت کنترل ژنها هستیم یضربه مغزی در تصادف راننداز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانبی نظمی مقدمه شناختحس و ادراک قسمت بیست و دودانشمندان ژنی از مغز انسکارهای کوچک، بی ارزش نیسبرخی سلولهای عصبی در تلاآنها نمیخواهند دیگران رادرختان اشعار زمینتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش نگاه از پایین یا نگاهزمین زیر خلیج فارس تمدنی اما شما از دید خفاش کور هنگاه از دور و نگاه از نزدمن پر از تلخیمابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسانسور از روی قصد بسیاری جهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی ظرف باید پر شود چه با چرک از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهبیماری آلزایمر، استیل کوحس و ادراک- قسمت شصت و چهداروی لیراگلوتیدکشف مکانیسم عصبی خوانش پمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبزرگترین درد از درون است آیا مغز تا بزرگسالی توسعفلج بل، فلجی ترسناک که آنذهن و زندگیتوهم چیستنقش خرچنگ های نعل اسبی درزندگی بی دوداندام حسی، درک از بخش هاینابینایی در نتیجه ی گوشی منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژیم گیاهخواری بر ستم، بی پاسخ نیستجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی از عروسک بازی علایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن دیگری ضد کرونا از دبیندیشخواب سالم عامل سلامتی و یداروی ضد چاقیگویید نوزده و ایمنی ساکتمرکز خنده در کجای مغز استتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا احتمال دارد رویا از آفیزیکدانان ماشینی برای ترفتار اجتماعی انسان، حاصتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهزیرک ترین مردمانسان عامل توقف رشد مغزنخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست قسمت اثر مضر مصرف طولانی مدت رتبدیل سلولهای محافط به سسرگردانیجایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی به شناسایی کاعادت دادن مغز بر تفکراز دست دادن دم در پیشینیاوزن حقیقی معرفت و شناختبا تعمق در اسرار ابدیت و خودآگاهی و هوشیاريدر هم تنیدگی کوانتومیگذشته را دفن کنمسمومیت دانش آموزان، قماتلاش ها برای کشف منابع جدآیا راهی برای رفع کم آبی فرایند تکامل و دشواری هارویا و کابوستکامل فردی یا اجتماعیچند روش ساده برای موفقیتزبان و شناخت حقیقت قسمت اايندگان چگونه خواهند دیدچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلاف خانوادگی را حل کنتراشه ها روی مغزشلیک فراموشیحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش عاطفی قسمت 11غیرقابل دیدن کردن مادهاستفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویابارداری بدون رحمخدا نور آسمان ها و زمین ادرمان نگهدارنده ی اعتیادپوشاندن خود از نورمطالعه ای بیان میکند اهدتمدنی قدیمی در شمال خلیج آدم عاقل، وقت خودش را هدرقفس دور خود را بشکنروزه داری و التهاب زیانبتکامل ساختار رگهای مغزی نون و القلمسفرنامه سفر به بم و جنوب این ایده که ذرات سیاهچالنشانه های گذشته در کیهان منبع هوشیاری در کجاست؟(قارتقا و تکامل سنت آفرینش تشنج چیستشکستن مرز دور مغزحمایت از طبیعتهوشیاری کوانتومیاصول سلامت کمرکلید نزدیک و نگاه تو بر فبحثی درباره هوش و تفاوتهدفاع در برابر تغییر ساختدرمان ام اس(مولتیپل اسکلپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز مانند تلفن استتو کجای جهانیآسیب عصب پا به دنبال اعتیقانون جنگلروشی برای بهبود هوش عاطفتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنوار عصب و عضله تعیین محلسلولهای بنیادی مصنوعی درایجاد احساساتهمه چیز و هیچ چیزمواد کوانتومی جدید، ممکنارتروز یا خوردگی و التهاتصادف یا قوانین ناشناختهحس متفاوتهدف یکسان و مسیرهای مختلکندر در بیماریهای التهاببدون بار گذشتهدو برابر شدن خطر مرگ و میدرمان سرگیجه بدون نیاز بپدیده خاموش روشن در پارکمغز انسان برای شادمانی طرژیم های غذایی و نقش مهم افزایش میل جنسی با خوردن قسم به فقراگر تلاش انسان امروز براتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوعی سکته مغزی ، وحشتناک سندرم سردرد به دلیل افت فهمانند سازی در انسانمیدان مغناطيسي زمین بشر ششمین کنگره بین المللی ساز نظر علم اعصاب اراده آزتغییرات منطقه بویایی مغزبه جای محکوم کردن دیگران حس و ادراک قسمت چهارموفور و فراوانیدیوار، از ابتدا توهم بودکی غایب شدی تا نیازمند دلکیهان خود را طراحی میکندبرخی نکات از گاید لاین پرپرسش و چستجو همیشه باقی ادرک کنیم ما همه یکی هستیممغز را از روی امواج بشناسراز تغییرام اس یا تومور؟لرزش ناشی از اسیب به عصبابزار بقا از نخستین همانتاثیر دوپامین و سروتونینچگونه انتظارات بر ادراک سیاهچاله، سیاه خالص یا پجنسیت و تفاوت های بیناییهورمون شیرساز یا پرولاکتمانند کودکان باشیدضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتبی هیچ می ایی و بی هیچ میرحس و ادراک قسمت بیست و سودانشمندان پاسخ کوانتومی کارهایی بیش از طراحی و گپبرخی سيناپسها طی تکامل و آنژیوگرافی از مغزدرد و درستو در میانه ی جهان نیستی نقش نظام غذایی در تکامل مزمان چیستامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاه از درون قفس یا بیرونمن بی من، بهتر یاد میگیرمابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسانسور بر بسیاری از حقایجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی ظرفیت مغز چقدر استاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهبیماری الزایمرحسن یوسف باغچه ی منداروی تشنجی دربارداریکشف مکانیسمی پیچیده در بمخچه ابزاري که وظیفه آن فبسیاری از مجرمان، خودشانآیا همه جنایت ها نتیجه بیفلج خوابذهن و شیمی بدنتوهم و خیالنقش داروهاي مختلف معروف زندگی در جمع مواردی را برانرژی بی پایان در درون هرناتوانی از درمان برخی ویمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از تاثیر رژِیم غذایی بر میگستون فقرات انسان دو پا جلجهانی در ذهنهوش مصنوعی از عروسک بازی علائم عصبی آلزایمر، با ااز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانبیهوش کردن در جراحی و بیمخواب عامل دسته بندی و حفطداروی ضد چاقیگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ چیستتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا بدون ناظر هوشمند هم بفال نیکورقیبی قدرتمند در برابر متوسعه برخی شغل ها با هوش نقشه های مغزی جدید با جزیزیست شناسی کل در جزء فراکانسانیت در هم تنیده و متصنخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست قسمت اثرات فشار روحی شدیدتبر را بردارسربازان ما محققا غلبه می جایی خالی نیستهوش مصنوعی تعاملیعارضه جدید ویروس کرونا ساز روده تا مغزوزوز گوشبا خودت نجنگخودت را از اندیشه هایت حفدر هم تنیدگی کوانتومی و پگر جان به جز تو خواهد از خمسیر دشوار تکامل و ارتقاتلاش های جدید در ALSآیاما مقهور قوانین فیزیکفرایند حذف برخی اجزای مغرویا و خبر از آیندهتکامل مادی تا ابزار هوشمچندین ماده غذایی که ماننزبان و شناخت حقیقت قسمت دايا اراده آزاد توهم است یچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال حرکتی مانند لرزش تراشه ی هوش مصنوعی در مغزشنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت آنطور نیست که به نظهوش عاطفی قسمت نهمغرور و علماستیفن هاوکینگ در مورد هیاری خدا نزدیک استبازگشایی مجدد مطب دکتر سخدا بخشنده است پس تو هم بدرمان نابینایان آیا ممکنپیموزایدمعمای اخلاقی قطارتمرکز و مدیتیشنآرام باشقفس ذهنروزه داری و بیمار ی ام اس تکامل شناخت انسان با کشفنوآوری ای شگفت انگیز دانسفرنامه سفر به بم و جنوب این ابتدای تناقض هاستنشانه های پروردگار در جهمنبع خواب و رویاارتقا یا بازگشت به قبل ازتشنج و حرکات شبه تشنجی قاشگفت نیست من عاشق تو باشمحوادث روزگار از جمله ویرهوشیاری سنتی یا هوشیاری اضطراب و ترسکلام و زبان، گنجینه ای بسبحثی درباره هوش و تفاوتهدقیق ترین تصاویر از مغز ادرمان با سلول های بنیادیپیام های ناشناخته بر مغز مغز مادران و کودکان در زمتو کز محنت دیگران بی غمیآسانی موفقیتقانون جنگلروشی جدید در درمان قطع نختاثیر نگاه و مشاهده ناظر نوار عصب و عضله در مطب دکسلام تا روشناییایران بزرگهمه چیز کهنه میشودموجود بی مغزی که می تواندشبیه سازی میلیون ها جهان ارزش های وارونهتضادهای علمیبقای حقیقی در دور ماندن احس چشایی و بویاییهدف یکسان، در مسیرهای متکندر علیه سرطانبدون زمان، ماده ای وجود ندو داروی جدید برای میاستدرمان سرگیجه بدون داروپروژه ی ژنوم انسانیمغز انسان رو به کوچک تر شرژیم های غذایی و نقش مهم افزایش مرگ و میر سندرم کوقضاوت ممنوعاگر خواهان پیروزی هستیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونیوالینسوی ما آید نداها را صداهمجوشی هسته ای، انرژِی بمیدان های مغناطیسی قابل شعار و عملاز واقعیت امروز تا حقیقتتغییرات مغز پس از 40 سالگیبه جای تولید، بیشتر گوش کحس و ادراک قسمت نوزدهموقاحت و تمسخر دیگراندید تو همیشه محدود به مقددیدن خدا در همه چیزکیهانِ هوشیارِ در حال یابرخی نرمش ها برای درد زانپرسشگری نامحدوددرک احساسات و تفکرات دیگمغز زنان جوانتر از مغز مرراست دستی و چپ دستیامواجی که به وسیله ی ماشیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوابزار بقا از نخستین همانتاثیر دپاکین بر بیماری مچگونه به سطح بالایی از هوسیاره ی ابلهانجنسیت و تفاوت های بیناییهوش فوق العاده، هر فرد اسمانند آب باشضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردبی ذهن و بی روححس و ادراک قسمت بیستمدانشمندان اولین سلول مصنکاربرد روباتهای ريزنانوماست مالی با هوش انسانیبرداشت مغز ما از گذر زمانآنان که در قله اند هرگز خدرد باسن و پا به دلیل کاهتوقف؛ شکستنقش نظریه تکامل در شناسازمان و مکان، ابعاد کیهان انفجار و توقف تکاملی نشانگاه از درون مجموعه با نگمننژیتابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسانسور ذهنجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی عقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مبیماری ای شبیه آلزایمر و حساسیت روانی متفاوتداروی جدید ALSکشف ژن جدید، می تواند گستمخچه تاثیر گذار بر حافظهبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی می تواند نفلج خواب چیستذهن پر در برابر آگاهیتوهم وجودنقش درختان در تکاملزندگی در سیاهچالهانرژی تاریکناتوانی در شناسایی چهره منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از تاثیر سلامت دستگاه گوارشستارگانی قبل از آغاز کیهجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی علت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانبیهوشی در بیماران دچار اخواص فلفل سبزداروی ضد تشنج با قابليت تگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ و میر پنهانتفاوت های بین زن و مرد فقآیا برای تولید مثل همیشه فاکسیبترقابتی بی هدف یا رقابتی هتوصیه های سازمان بهداشت نقشه با واقعیت متفاوت اسزیست شناسی باور حقیقت یا انسانیت در برابر دیگراننخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست قسمت اثرات مفید قهوهتحریک عمقی مغزسربرولایزینجاذبههوش مصنوعی در قضاوت های اعجول نباشاز سایه بگذروسواس، بیماری استبا خدا باشخودروهای هیدروژنیدر هم تنیدگی کوانتومی و دگرفتار محدودیت ها و ابعامسئول صیانت از عقیده کیستلاش های جدید در درمان فرآگاهی فراتر از آگاهیفراتر از دیوارهای باوررویا بخشی حقیقی از زندگی تکامل مداومچندجهانیزبان و شناخت حقیقت قسمت سايا اراده آزاد توهم است یچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال خواب فرد را مستعد تراشه ی بیولوژِیکشناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت افرادهوش عاطفی قسمت هفتمغربال در زندگیاستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن همه چیز نیستبازگشت از آثار به سوی خداخدای رنگین کماندرمان های اسرار آمیز در آپیموزایدمعماری، هندسه ی قابل مشاتمرکز بر هدفآرامش و دانشقفس را بشکنروزه داری سلول های بنیادتکامل، نتیجه ی برنامه رینوار مغز مشاهده ی غیر مستسفرنامه سفر به بم و جنوب این بیمار را باید چه کار نشانه های بیداری روحیمنتظر نمان چیزی نور را بهارتوکين تراپی روشی جديد تشنج به صورت اختلال رفتاشگفت انگیز بودن کیهانحکمت الهی در پس همه چیزهوش، ژنتیکی است یا محیطیاطلاع رسانی اینترنتیکلام، در تحولی شگفت آور ببحثی درباره هوش و تفاوتهدل به دریا بزندرمان تومورهای مغزی با اپیدایش زبانمغز چون ابزار هوش است دلیآشنا پنداریقانونمندی و محدودیت عالمروشی جدید در درمان نابینتاثیر نگاه انسان بر رفتانوبت کودکانسلاح و راهزنیایرادهای موجود در خلقت بهمه چیز در زمان مناسبموجودات مقهور ژنها هستندشبیه سازی سیستم های کوانارزش های حقیقی ارزش های غتظاهر خوابیده ی مادهبلندی در ذهن ما درک بلندیحس و ادراک (قسمت اول )هدف از تکامل مغزکو کیو تن coQ10بر کسی اعتماد نکن مگر ایندو سوی واقعیتدرمان سرطان با امواج صوتپروژه ی ژنوم انسانیمغز انسان رو به کوچکتر شدرژیم ضد التهابیافزایش سرعت پیشرفت علوم قطار پیشرفتاپل ویژن پرو در تشخیص بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد ونیکولا تسلاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهمدلی و هوش عاطفیمیدان های کوانتومی خلاصبور باشاز کجا آمده ام و به کجا میتغییرات آب و هوایی که به به خوبی های دیگران فکرکنحس و ادراک قسمت هفتموقت نهيب هاي غير علمي گذشوقتی فهمیدی خطا کردی برگدیدگاه نارسای دوگانه ی مکیست هیداتید مغزبرخی نرمش ها برای زانوپس از اگو یا بعد از نفسدرک تصویر و زبان های مخلتمغزهای کوچک بی احساسرجزخوانی هایی که امروز بامیوتروفیک لترال اسکلرولزوم گذر انسان از حدها و ابزار بقا از نخستین همانتاثیر داروهای ضد التهاب سیاره ابلهانجهل مقدسهوش مصنوعی می تواند بر احماه رجبضعیف و قویاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهبی سوادی در قرن 21حس و ادراک قسمت دهمدانشمندان تغییر میدان مغکاربرد روباتهای ريز، در ماشین دانشبرداشتت از جهان رو زیاد آنتی بادی منوکلونال در ددرد زانو همیشه نیاز به جرتولید مولکول جدید توسط هنقش هورمون های تیروئید دزمان و گذر آن سریع استانفجار بزرگ پایان بوده انگاه حقیقی نگاه به درون امن، ما یا چی؟ابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک بازی عقل در جهان جدید، عجیب اساز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار بیماری ای شبیه ام اس مولتخفاش کور و انسان بینا؟داروی جدید s3 در درمان ام کشف ارتباط جدیدی از ارتبمخاطب قرار دادن مردم، کابسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرفلج دوطرفه عصب 6 چشمذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوهم وجودنقش ذهن و شناخت در حوادث زندگی زمینی امروز بیش از انرژی تاریک که ما نمی تونادیدنی ها واقعی هستندمنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای پیشرفته ارتباط تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسخن نیکو مانند درخت نیکوجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک بازی عماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیادبیوگرافیخواص منیزیمداروی ضد تشنج با قابليت تگوشت خواری یا گیاه خواریمرگ و میر بسیار بالای ناشتفاوت های تکاملی در مغز وآیا بزرگ شدن مغز فقط در دفاجعه ی جهل مقدسرموزی از نخستین تمدن بشرتوصیه های غیر دارویی در سنقص های سیستمی ایمنیزیست، مرز افق رویداد هستانسان، گونه ای پر از تضادنرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست قسمت اثرات مفید روزه داریتحریک عمقی مغز در آلزایمسردرد میگرنجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی در کامپیوترهاعدم توقف تکامل در یک اندااز علم جز اندکی به شما داوسیله، فقط دعا نیستبا طبیعت بازی نکنخورشید مصنوعیدر هر سوراخی سر نکنگریه ی ابر، رمز طراوت باغمسئولیت جدیدتلاش های جدید در درمان سرآپومورفین در پارکینسونفرار در فرار از میزبان، درویا تخیل یا واقعیتتکامل چشمنه ناامیدی بلکه ارتقازبان جانسوزای نعمت من در زندگیمچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال در شناسایی حروف و تربیت کودکان وظیفه ای مهشناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت انسانهوش عاطفی قسمت یازدهمقالاتاستخوان های کشف شده، ممکژن همه چیز نیستبازگشت به ریشه های تکاملخدایی که ساخته ی ذهن بشر درمان های بیماری آلزایمرپیچیدگی های مغزمگسمعنی روزهتمرکز بر امروزآرامش و سکونقله برای دیدن نه برای به روزهای بد باقی نمیماندتکثیر سلول در برابر توقف نوار مغز با توضیح دکتر فاسفرنامه سفر به بم و جنوب اینکه به خاطرخودت زندگی نظام مثبت زندگیمنتظر نتیجه ی کارهایت باارتباط میکروب روده و پارتشنج عدم توازن بین نورون شگفت زده و حیران باشحافظه میتواند بزرگترین دهوض مصنوعی زندهاطلاعات حسی ما از جهان، چکلرال هیدرات برای خوابانبحثی درباره هوش و تفاوتهدلایلی که نشان میدهد ما بدرمان تشنجپیر شدن حتمی نیستمغز چگونه صداها را فیلتر آشنا پنداریقارچ بی مغز در خدمت موجودروشی جدید در درمان سکته متاثیر نگاه انسان بر رفتانور از عمق تاریکیسلسله مباحث هوش مصنوعیایستادن در برابر آزادی بهمه چیز در زمان کنونی استمورد نادر همپوشانی دو بیشبکه های مصنوعی مغز به درارزش حقیقی زبان قسمت اولتظاهری از ماده است که بیدبلوغ چیستحس و ادراک (قسمت دوم )هدف از خلقت رسیدن به ابزاکوچ از محیط نامناسببرلیتیوندولت یا گروهکدرمان ضایعات نخاعیپروژه ی علمی پیوند مغز سامغز ایندگان چگونه استرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وافسردگی و اضطراب در بیماقطره قطرهاپی ژنتیکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونیاز به آموزش مجازی دیجیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهمراه سختی، اسانی هستمیدان بنیادین اطلاعاتصبور باشاز کسی که یک کتاب خوانده تغییرات تکاملی سر انسان به خودت مغرور نشوحس و ادراک قسمت هفدهمبه خودت نگاه کنحس و ادراک قسمت هجدهموقتی پر از گل شدی خودت را دیروز و امروزکیست کلوئید بطن سومبرخی نرمش های گردنآلودگی هوا چالش قرن جدیددرک حقیقت نردبان و مسیری مغز، فقط گیرندهرحم مصنوعیامید نیکو داشته باش تا آنلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقا از نخستین همانتاثیر داروی ضد تشنج سدیم سیاره ابلهانجهان فراکتالهوش مصنوعی متصل با مغزماپروتیلینطلوع و حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزربی شرمیحس و ادراک قسمت دوازدهمدانشمندان روش هاي جدیدی کاش شرف اجباری بود یا حتیمبانی ذهنی سیاه و سفیدبررسي علل احتمالي تغيير آنزیم تولید انرژی در سلودردهای سال گذشته فراموش تولید مثل اولین ربات های نقش هورمون زنانه استروژنزمان و صبرانقراض را انتخاب نکنیدنگاه دوبارهمنابع انرژي پاک سرچشمه حابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکسایه ی هوشیاریجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک بازی عقل سالماز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقبیماری اسپینال ماسکولار خفاش با شیوع همه گیری جدیداروی جدید لنفوم و لوکمیکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدل همه جانبه نگر ژنرالیبشکه ای که ته نداره پر نمآیا هوش ارثی دریافتی از پفن آوری های جدید علیه شناذهن خود را مشغول هماهنگیتوهم بی خدایینقش روی و منیزیم در سلامتزندگی زودگذرانرژی خلا ممکن استنادیدنی ها بیشتر از دیدنمنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای بقا از نخستین هتاریک ترین بخش شبسخن و سکوتجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک بازی عنصر اصلی تعیین واقعیتاز تکامل تا مغز از مغز تا واکسن علیه سرطانبیوگرافیخواص میوه ی بهداروی ضد تشنج توپیراماتگیلگمش باستانی کیستمرگ و سوال از قاتلتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا تکامل و تغییرات ژنتیفارغ التحصیلان، فقیر و درمز و رازهای ارتباط غیر کتوصیه هایی در مصرف ماهینقص در تشخیص هیجانات عامزاویه نگاه ها یکسان نیستانعطاف پذیری مکانیسمی علنرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست قسمت اثرات مضر ماری جواناتداوم مهم است نه سرعتسردرد میگرن در کودکانجبران از دست رفته هاهوش مصنوعی در تفکر خلاق اعدم تعادل دوپامین، فقط بازدواج های بین گونه ای، ریک پیام منفرد نورون مغزی بالای هر دستی، دستی هستخوش قلبی و مهربانیدر والنتاین کتاب بدید همگربه شرودینگر و تاثیر مشمسئولیت در برابر محیط زیتلاش های جدید شرکت نورالآپومورفین در پارکینسونفرد موفقرویا حقی از طرف خداتکامل و ارتقای نگاه تا عمنه به اعدامزبان ریشه هایی شناختی اسای همه ی وجود منچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال در شناسایی حروف و ترجمه فعالیت های عضله به شناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت اشیاهوش عاطفی قسمت پنجمتاثیر ویتامین دی بر بیمااستروژن مانند سپر زنان دژن هوش و ساختارهای حیاتی بازخورد یا فیدبکخدایا جز تو که را دارمدرمان های بیماری اس ام ایپیچیدگی های مغزی در درک زمعاینه قبل از نوار عصب و تمساح حد واسط میان مغز کوآرامش عقلقله سقوطروزهای سختتأثیر نیکوتین سیگار بر منوار مغز ترجمه رخدادهای سفری به آغاز کیهاناینکه خانواده ات سالم بانظریه ی تکامل در درمان بیمنتظر زمان ایده آل نشوارتباط ماده و انرژیتشویق خواندن به کودکانشگفتی های نقشه ی ژنتیکیحافظه های کاذبهیچ نقطه ای مرکزی تر از ااطلاعاتی عمومی در مورد مکم کردن کالری روشی سودمنبحثی درباره هوش و تفاوتهدنیا فریب و سرگرمیدرمان جدید ALSپیراستاممغز ناتوان از توجیه پیداآشناپنداری چیستقبل و بعد از حقیقتريتوکسيمب در درمان ام استاثیر ویتامین دی بر بیمانور درونسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاکنون را با همه ی نقص هایهمه چیز، ثبت می شودموسیقی نوشبکیه های مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت دومتعویض دارو در تشنجبلعیدن ستاره توسط سیاهچاحس و ادراک قسمت 67هر چیز با هر چیز دیگر در تکوچک شدن مغز از نئاندرتابرنامه و ساختار پیچیده مدونپزیل در بیماران قلبی درمانهای بیماری پارکینسپروانه ی آسمانیمغز ابزار بقای برتر مادیرژیم غذایی سالم و ضد التهافسردگی و ساختار مغزلمس کوانتومیابتدا سخت ترین استتاثیر گیاه خواری بر رشد وچیز جدید را بپذیرسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهمراهی میاستنی با برخی سمیدازولام در درمان تشنج صبر لازمه ی پیروزی استاز آغاز خلقت تا نگاه انساتغذیه بر ژنها تاثیر داردبه دنبال رستگاری باشحس و ادراک قسمت هشتموقتی تو از یاد گرفتن باز دیسک گردنکپسول ژری لاکتبرخی یونها و مولکول های مآلودگی هوا و ویروس کرونادرک دیگرانتو پیچیده ترین تکنولوژی مغزتان را در جوانی سیم کشرحم مصنوعیامید نجاتچگونه باغبانی باعث کاهش لزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر مغزسیب یکسان و دیدگاه های متجهان قابل مشاهده بخش کوچهوش مصنوعی و کشف زبان هایماجرای جهل مقدسطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیبی عدالتی در توزیع واکسن حس و ادراک قسمت سومدانشمندان روشی برای تبدیکتاب گران و پرهزینه شد ولمباحث مهم حس و ادراکبررسی مغز با امواج مادون آواز خواندن در قفس، نشاندردی که سالهاست درمان نشتولید یا دریافت علمنقش ویتامین K در ترمیم اسزمان واقعیت است یا توهمانواع سکته های مغزینگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکسایه را اصالت دادن، جز فرجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی عقلانیت بدون تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدبیماری اضطراب عمومیخلا، حقیقی نیستداروی جدید میاستنی گراویکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبشریت از یک پدر و مادر نیآیا هوش سریعی که بدون احسفناوری هوش مصنوعی نحوه خذهن خالی از شلوغی افکارتوهم تنهایینقش روزه داری در سالم و جزندگی سلول در بدن، جدای اانرژِی برای ایجاد اضطرابنادانی در قرن بیست و یکم،منابع بی نهایت انرژی در دابزارهای بقا ازنخستین همتاریکی من و تو و گرد و غباسخن پاک و ثابتجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی از عروسک بازی عوامل موثر در پیدایش زبااز تکامل تا مغز، از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه ابیان ژن های اسکیزوفرنی دخواص هلو برگ هلوداروی ضد جنون در درمان تیگیاه بی عقل به سوی نور میمرگ انتقال است یا نابود شتفاوت ایستایی و تکاپوآیا جنین انسان، هوشمندی فاصله ها در مکانیک کوانترمز گشایی از اتصالات مغزتوضیحی ساده در مورد هوش منقطه ی رسیدن به قلهزاوسکا درمان گوشراهرام مصر از شگفتی های جهنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست قسمت اجزای پر سلولی بدن انسان تداخل مرزها و صفات با بینسردرد میگرنی در کودکانجدا کردن ناخالصی هاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعدم درکاسکلت خارجی در درمان اختیک پیشنهاد خوب برای آسان بالاترین هدف از دولتخوش خیالی و خوش بینیدر یک فراکتال هر نقطه مرکگزیده ای از وبینار یا کنفمستند جهان متصلتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت چهارمفرد یا اندیشهرویاها از مغز است یا ناخوتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنه به اعدامزبان شناسی مدرن در سطح سلای آنکه نامش درمان و یادشچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلالات مخچهترجمه ی فعالیت های عضله بشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت تنها چیزی است که شاهوش عاطفی قسمت اولصفحه اصلیاسرار آفرینش در موجژن یا نقشه توسعه مغز و نقبازسازي مغز و نخاع چالشی خرما منبع بسیار خوب آنتی درمان های جدید ALSپیوند قلب خوک، به فرد دچامعادله ها فقط بخش خسته کنتنفس هوازی و میتوکندریآرامش(سکوت) stillness و تکاپوقلب های سادهروزهای سخت میگذردتأثیر نگاه انسان بر رفتانوار مغز در فراموشی هاسقوط درون جاذبه ای خاص، چاین، فقط راه توستنظریه ی تکامل در درمان بیمنحنی که ارتباط بین معرفارتباط متقابل با همه ی حیتشخیص ژنتیکی آتروفی های شگفتی های زنبور عسلحافظه و اطلاعات در کجاست هیچ چیز همیشگی نیستاطلاعاتی عمومی در مورد مکمالگرایی دشمن پیشرفتبحثی درباره احساسات متفادنیا مکانی بسیار اسرارآمدرمان جدید مولتیپل میلومپیشینیان انسان از هفت میمغز و قلب در جنین موش مصنآشتی بهتر استقبل از آغازریه زغالیتاثیر ویروس کرونا بر مغز نوروفیبروماتوزسم زنبور ، کلیدی برای واراکوییفلکسهمه ی سردردها بی خطر نیستموسیقی هنر مایع استشباهت مغز و کیهانارزش حقیقی زبان قسمت سومتعامل انسان و هوش مصنوعیبنی عباس، ننگی بر تاریخحس و ادراک قسمت 74هر جا که جات میشه، جات نیکوچکی قلببرنامه ی مسلط ژنها در اختدوچرخه در کاهش دردهای کمدرماندگی به دلیل عادت کرپرواز از نیویورک تا لوس آمغز ابزار برتر بقارژیم غذایی ضد التهابیاقلیت خلاقلووفلوکساسینابتدایی که در ذهن دانشمنتاثیر گیاه خواری بر رشد وچیزی منتظر شناخته شدنسوخت هیدروژنی پاکهمراهی نوعی سردرد میگرنیمکان زمان یا حافظه زمانصبر و واقعیتاز انفجار بزرگ تا انفجار ثبت و دستکار ی حافظهمکانیک کوانتومی بی معنی صبر بسیار بایداز بار خود بکاه تا پرواز به زودی شبکه مغزی به جای حس و ادراک قسمت هشتاد و ندیستونی قابل درمانکامپیوتر سایبورگبرخی اثرات مضر ویتامین دآلودگی هوا و پارکینسوندرک درست از خود و هوشیاریتو آرامش و صلحیمغزتان را در جوانی سیمکشرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرامید یا ناامیدی؟چگونه تکامل مغزهای کنونیلزوم عدم وابستگی به گوگل ابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسیر آفرینش از روح تا مغز جهان موازی و حجاب هاهوش مصنوعی یا حماقت طبیعماجرای عجیب گالیلهطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مبیمار 101 ساله، مبتلا به سحس و ادراک قسمت سی و هشتمدانش، قفل ذهن را باز میکنکتاب زیست شناسی باورمبتکران خودشکوفابررسی و اپروچ جدید بر بیمآینه در اینهدرس گرفتن از شکست هاتولید پاک و فراوان انرژینقش ژنتیک در درمان اختلازمان پلانکانیس بی کساننگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکساخت سلول عصبی حتی پس از جهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی عقیده ی بی عملاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمربیماری بیش فعالیخلا، خالی نیستداروی جدید آلزایمرکشیدن مادی روشی برای جلومدل هولوگرافیک تعمیم یافبعد پنجمآیا هشیاری کوانتومی وجودفواید روزه داری متناوبذهن سالمتوهم جدایینقش رژیم غذایی بر رشد و ازندگی، مدیریت انرژیانسولیننازوکلسینمنابع جدید انرژیابزارهای بقای موجود زندهتاریکی و نورسخت ترین حصارجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی از عروسک بازی عوامل ایجاد لغت انسانی و از تکامل تا مغز، از مغز توابستگی یعنی قلادهبیان حقیقتخواص هندوانهدارویی خلط آورگیاه خواری و گوشت خوار کدمرگ تصادفیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا جهان ذهن و افکار ما مفاصله ی همیشگی تصویر سازرمز پیشرفت تواضع است نه طتوضیحات دکتر فاطمی در مونقطه ای بود و دگر هیچ نبوزبان فرایند تکاملی برای اولویت بندی ها کجاستنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست قسمت اجزایی ناشناخته در شکل گترقی واقعی یا شعار ترقیسردرد و علتهای آنجدایی خطای حسی استهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعدالت برای من یا برای همهاسکار، لگوی هوشمندیک آلل ژنتیکی که از نئاندباهوش ترین و با کیفیت تریخوشبختی چیستدر کمتر از چند ماه سوش جدگزارش یک مورد جالب لخته ومشکل از کجاستتلاش در تولید انرژی به رنآب زندگی است قسمت هفتمفرد حساس از نظر عاطفی و برویاهای پر رمز و حیرتی درتکامل ابزار هوش ، راه پر نه بدبخت بلکه نادانزبان شناسی نوین نیازمند ای جان جان بی تن مروچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلالات حرکتی در انسانترجمه ای ابتدایی از اسراشناسایی سلول های ایمنی احقیقت خواب و رویاهوش عاطفی قسمت دهمسوالات پزشکیاسرار بازسازی اندام هاژن ضد آلزایمرباغچه ی منخسته نباشی بابادرمان های جدید میگرنپیوند مدفوعمعجزه های هر روزهتنفس هوازی و میتوکندریآزمون تجربی، راهی برای رقلب و عقلروش مقابله مغز با محدودیتأثیر شیرینی های حاوی لونوار مغز در تشخیص بیماری سقوط زیگزاگی یا ناگهانیاینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه ی تکامل در درمان بیمنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتشخیص آلزایمر سالها قبل شانس یا نتیجه ی تلاشحافظه و اطلاعات در کجاست هیچ چیز، چقدر حقیقی استاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردردبحثی درباره احساساتی غیردنیای شگفت انگیز کوانتومدرمان جدید میگرن با انتی پیشرفت های جدید علوم اعصمغز و هوش، برترین ابزار بآغاز فرایند دانستنقبل از انفجار بزرگریواستیگمینتاثیر ژنها بر اختلالات خنورون هاي مصنوعی می توانسماگلوتید داروی کاهش دهناکسی توسین و تکامل پیش اهمه جا خیر بکارمیلر فیشر نوعی نادر از گیشباهت مغز با کیهان مادیارزش خود را چگونه میشناستعامل انسان با هوش مصنوعبه قفس های سیاهت ننازحس و ادراک قسمت 75هر حرکت خمیده می شود و هر کوچکترین چیز یک معجزه اسبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱دوچرخه سواری ورزشی سبک و درها بسته نیستپروتئین های ساده ی ابتدامغز از بسیاری حقایق می گررژیم غذایی ضد درداقیانوس نادانیلوب فرونتال یا پیشانی مغابتذال با شعار دینتاثیر گیاه خواری بر رشد وچیزی خارج از مغزهای ما نیسودمندی موجودات ابزی بر هندسه ی پایه ایهندسه ی رایج کیهانمکانیزمهای دفاعی در برابصد قدح، نفتاده بشکستاز بحث های کنونی در ویروسبه زیر پای خود نگاه نکن بحس و ادراک قسمت هشتاد و شدژا وو یا اشنا پنداریکاهش میل جنسی در ام اسبرخی اختلالات عصبی مثانهآلزایمردرک عمیق در حیواناتتو افق رویداد جهان هستیمغط یک گیرنده استرساناها و ابر رساناها و عامید جدید بر آسیب نخاعیچگونه جمعیت های بزرگ شکل مقاومت به عوارض فشار خون ابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ما میتواند به اندازهوش مصنوعی گوگل به کمک تشماده ی تاریکطوفان بیداریاز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، بربیمار مرکز تنفس سلولیحس و ادراک قسمت سی و ششمدانش، یک انسان را ناسازگکتاب طبیعت در قالب هندسهمتواضع باشبررسی ژنها در تشخیص بیماآیندهدست و پا زدن در سایه؟تولید اندام با چاپ سه بعدنقش گرمایش آب و هوا در همزمان به چه دلیل ایجاد میشانگشت ماشه اینگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی از عروسک بازی علم و ادراک فقط مشاهده ی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که بیماری تی تی پیخلاصه ای از مطالب همایش مداروی جدید ای ال اسکشتن عقیده ممکن نیستمدل های ریز مغز مینی برینبعد از کروناآیا واکنش های یاد گرفته وفواید روزه داری متناوبذهت را روی چیزهای مفید متتوهم جدایی و توهم علمنقش رژیم غذایی در رشد و ازندگی، مراتب هوشیاری استانسولین هوشمندنباید صبر کرد آتش را بعد مناطق خاص زبان در مغزابزارهای بقای از نخستین تاریکی خواهد ترسیدسخت ترین کار، شناخت خود اجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی عواملی که برای ظهور لغت ااز تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبیداری معنوی یعنی دوستی خواص اناردارویی ضد بیش فعالی سیستگیرنده باید سازگار با پیمرگی وجود نداردتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا جهش های ژنتیکی، ویروفتون های زیستیرمز بقای جهش ژنتیکیتیوتیکسن داروی ضد جنوننقطه بی بازگشتزبان متغیراولین قدم شناخت نقص های خچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست قسمت احیای بینایی نسبی یک بیمتروس جریان انرژیسردرد به دلیل مصرف زیاد مجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی درمانگر کامپیعسل طبیعی موثر در کنترل باساس انسان اندیشه و باور یک جهش ممکن است ذهن انسانباور و کیهان شناسیخوشبختی دور از رنج های مدر آرزوهایت مداومت داشتهگشایش دروازه جدیدی از طرمشکلات نخاعیتلاشی برای درمان قطع نخاآب زندگی است قسمت اولفردا را نمیدانیمرویای شفافتکامل تکنولوژینه جنگ و نه خونریزیزبان، نشان دهنده ی سخنگو ایمونوگلوبولین وریدی IVIgچراغ های متفاوت و نور یکسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلالات صحبت کردن در انترس و آرمان هاشهر زیرزمینی در ژاپن براحقیقت در علم، هرگز نهایی هوش عاطفی قسمت دومپیامهای کاربراناصفهان زیباژنها نقشه ایجاد ابزار هوبترس از اینکه کسی، به درگخطا در محاسبات چیزی کاملدرمان های جدید در بیماری پیوند مدفوع در درمان بیممعجزه ی چشمتنفس بدون اکسیژنآزمون ذهنی گربه ی شرودینقلب یا مغزروش های صرفه جویی در ایجاتئوری تکامل امروز در درمنوار مغزی روشی مهم در تشخسلول های مغزی عامل پارکیاینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه ی ریسمانمنشاء کوانتومی هوشیاری اارتباط هوش ساختار مغز و ژتشخیص ایدزشانس یا تلاشحافظه و اطلاعات در کجاستهیچ وقت خودت را محدود به اعتماد به خودکمردرد ناشی از تنگی کانابحران ذهن فیلمی قابل تامدنیایی پر از سیاهچاله درمان جدید کنترل مولتیپلپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز و اخلاقآغاز فصل سرما و دوباره تکقبرستان ها با بوی شجاعتریاضیات یک حس جدید استتاثیر کلام در آیات کلام بنورون های ردیاب حافظهسندرم میلر فیشراکسکاربازپین در درمان تشهمیشه چیزی برای تنهایی دمیهمانهای ناخوانده عامل شباهت های ریشه ای چند بیماز فرد ایستا و متعصب بگذرتعداد کلی ذهن ها در جهان به مغز خزندگان خودت اجازحس و ادراک قسمت 78هرچیز با یک تاب تبدیل به کووید نوزده و خطر بیماری برین نت به جای اینترنتدوپامین قابل حل در آبدرهای اسرارآمیز و پوشیدهپروتز چشممغز به تنهایی برای فرهنگ راه فراری نیستالکترومغناطیس شنوایی و هلوتیراستامابداع دی ان ای بزرگترین دتاثیر گیاه خواری بر رشد وچیزی شبیه نور تو نیستسی و سه پل اصفهانسیلی محکم محیط زیست بر انثبت امواج الکتریکی در عصهندسه بنیادینما انسانها چه اندازه نزدصداقتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی خودت را در آینه دیدیبه سیاهی عادت نکنیمحس و ادراک قسمت پنجمدژاوو یا آشناپنداریکاهش مرگ و میر ناشی از اببرخی اصول سلامت کمرآملودیپین داروی ضد فشار درگیری قلب در بیماری ویرتو انسانی و انسان، شایستنفرت، اسیب به خود استرستگاری محدود به یک راه نامید درمان کرونا با همانچگونه جمعیت های بزرگ شکل مقایسه رقابت و همکاریابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسیستم تعادلی بدنجهان مادی، تجلی فضا در ذههوش مصنوعی گوگل به کمک تشماده ی خالیطوفان زیباییاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروبیماری لبر و نابینایی آنحس و ادراک قسمت سیزدهمدائما بخوانکتاب، سفری به تاریخمجموعه های پر سلولی بدن مبررسی بیماری التهابی رودآینده ی انسان در فراتر ازدست کردن در گوشتولید سلولهای جنسی از سلنقش پیش زمینه ها و اراده زمان شگفت انگیزانگشت نگاری مغز نشان میدچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از تاثیر رو ح و روان بر جسمساخت شبکه عصبی با الفبای جهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی از عروسک بازی علم و روحاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجربیماری خود ایمن اعصاب محخلاصه ای از درمان های جدیداروی جدید برای میاستنی گل خاردار، زیباستمدیون خود ناموجودبعد از کروناآیا یک، وجود داردفواید زیاد دوچرخه سواریذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوهم جسمنقش زنجبیل در جلوگیری از زندان ذهنیانسان قدیم در شبه جزیره عنبرو و انرژی مداوممناطق خاصی از مغز در جستجابزارهای دفاعی و بقای موتاریخ همه چیز را ثبت کردهسختی ها رفتنی استجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک تا کمعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دبیداری و خواب کدام بهتر اخواص اردهداستانها و مفاهیمی اشتباگالکانزوماب، دارویی جدیمراقب خودتون و خانواده هتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجفروتنی معرفتیرمز جهانتیک و اختلال حرکتینمیتوان با بیرون انداختنزبان مشترک ژنتیکی موجودااولین مورد PML به دنبال تکچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست قسمت احیای بینایی نسبی یک بیمتری فلوپرازینسردرد تنشنجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی درخدمت خلق وحعشق به هفت مرتبه ی شناختیاستفاده از مغز، وزن را کمیک رژیم غذایی جدید، می توباید از انسان ترسیدخیالپردازی نکندر آسمان هدیه های نادیدنپل جویی اصفهانمشکلات بین دو همسر و برخیتلاشی تازه برای گشودن معآب زندگی است قسمت دومفرزندان زمان خودروان سالمتکامل جریان همیشگی خلقتنه روش تقویت مغززبان، وسیله شناسایی محیطایمپلانت مغزینزاع ها بیهوده استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلالات عضلانی ژنتیکترسان نیستیشواهدی از نوع جدیدی از حاحقیقت راستین انسان علم بهوش عاطفی قسمت سومسایتهای دیگراصل بازخوردژنها ، مغز و ارادهبحتی علمی درباره تمایل بخطا در محاسبات چیزی کاملدرمان های جدید سرطانپیوند مغز و سر و چالشهای معجزه ی علمتنها مانع در زندگی موارد آزمون ذهنی گربه شرودینگرقلب دروازه ی ارتباطروش های عملی برای رفع کمرتئوری تکامل در پیشگیری و نوار مغز، مفید و بی خطرسلول های بنیادیایندرالنظریه تکامل در درمان بیممهمان ناخواندهارتباط پیوسته ی جهانتصویر خورشید یا خود خورششاهکار قرنحافظه ی هوش مصنوعیهیچ کاری نکردن به معنی چیاعتماد به خودکمردرد و علل آنبخش فراموش شده ی حافظهدنیا، هیچ استدرمان جدید ام اسپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز و اخلاقآغاز مبهم آفرینشقدم زدن و حرکت دید را تغیریتوکسیمابتاثیر کپسول نوروهرب بر ننوروپلاستیسیتی چیستسندرم کووید طولانیاگر فقط مردم میفهمیدند کهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیوپاتی و نوار عصب و عضلهشباهت کیهان و مغزاز مخالفت بشنوتعذیه ی ذهنبه نقاش بنگرحس و ادراک قسمت 82هز ذره، یک دنیاستکودک هشت ساله لازم است آدبرای یک زندگی معمولیدورترین نقطه ی قابل مشاهدرون قفس یا بیرون از آنپروتز عصبی برای تکلممغز بیش از آنچه تصور میشوراه نجاتالکتروتاکسی(گرایش و حرکلوزالمعده(پانکراس)مصنوعابزار هوش در حال ارتقا ازتاثیر گیاه خواری بر رشد ونکاتی در مورد تشنجچگونه مولکول های دی ان ایسینوریپا داروی ترکیبی ضدجلو رفتن یا عقبگردهندسه در پایه ی همه ی واکما انسانها چه اندازه نزدصدای بم با فرکانس پایین، از تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی خورشید هست شمع به کابه سخن توجه کن نه گویندهحس و ادراک قسمت پنجاهدگرگونی های نژادی و تغییکاهش التهاب ناشی از بیمابرخی اطلاعات روانشناسی مآموزش نوین زباندرگیری مغز در بیماری کویتو با همه چیز در پیوندینقاشی هایی با بوی گذشته یرشته نوروایمونولوژی و نقامیدهای جدید برای بازیابچگونه حافظه را قویتر کنیمقابله ی منطقی با اعتراضابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی الفاگوماده ای ضد التهابیطولانی ترین شباز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از بیماری میاستنی گراویسحس و ادراک قسمت ششمدارچینکتابخانهمجرم، گاهی قربانی استبررسی سیستم تعادلی بدن اآینده ی علم و فیزیک در60 ثدست آسمانتولترودیننقش پیشرفته ی سلول های بنزمان، واقعی نیستانتقال ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از تاثیر روده بر مغزساختن آیندهجهان دارای برنامههوش مصنوعی از عروسک بازی علم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتبیماری دویکخم شدن فضا-زمانداروی جدید برای کاهش وزنگل درون گلدانمدیریت اینترنت بر جنگبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا کیهان می تواند یک شبیفیلم کوتاه هیروشیما از هذره ی معین یا ابری از الکتوهمات و شناخت حقیقتنقش زبان در سلطه و قدرت ازونیسومایدانسان میوه ی تکاملچت جی پی تیمنبع نور واقعی و ثابت، حقابعاد و نیازهای تکاملیتاریخ، اصیل نیست و ساخته سختی در بلند شدن از روی صجوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک تا کمعید نوروز مبارکاز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندبیست تمرین ساده برای جلوخواص بادامدخالت در ساختار ژنهاگام کوچک ولی تاثیرگذارمراحل ارتقای پله پله کیهتقلید از روی طبیعتآیا خداباوری محصول تکاملفروتنی و غروررمز جهان خاصیت فراکتالتیکاگرلور داروی ضد انعقانمیتوان بر سیاه سیاه نوشزبان چهار حرفی حیات زمیناولین مورد پیوند سر در انچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست قسمت53احتیاط در ورزش زانو در خاتری فلوپرازینسردرد سکه ایجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی ساخته هوش طبیعشق درونی به یگانگی خلقتاستفاده از نظریه ی تکامل یکی از علل محدودیت مغز امبابا زود بیاخانه ی تاریکدر آستانه ی موج پنجم کوویپل خواجو اصفهانمشکلات روانپزشکی پس از ستلاشی جدید در درمان ام اسآب زندگی است قسمت سومفرضیه ای جدید توضیح میدهروبات ها قول میدهندتکامل داروینی هنوز در حاچه زیاد است بر من که در ایزدودن نقص از هوش مصنوعیایمپلانت مغزی و کنترل دو نزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختراع جدید اینترنت کوانتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرشواهدی از دنیسوان(شبه نئحقیقت غیر فیزیکیهوش عاطفی قسمت ششماصل در هم تنیدگی و جهانی ژنهای مشترک بین انسان و وبحث درباره پیدایش و منشا خطای ادراک کارمادرمان های رایج ام اسپیوند اندام از حیوانات بمعجزه ی علم در کنترل کرونتنها در برابر جهانآزادی در چیستقلب روباتیکروش هایی برای کم کردن اضطتئوری جدید، ویران کردن گنوار مغز، ترجمه ی فعالیت سلول های بنیادی منابع و اایپیداکریننظریه تکامل در درمان بیممهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتباط انسانی، محدود به تصویر در هم تنیدگی کوانتشاهکار شش گوشحافظه انسان و حافظه ی هوشهیچ کس مانند تو نگاه نمیکاعتماد بی موردکمردرد با پوشیدن کفش منابخش های تنظیمی ژنومدندان ها را مسواک بزنید تدرمان جدید ای ال اس، توفرپیشرفتی مستقل از ابزار همغز و سیر تکامل ان دلیلی إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَقدرت مردمریسپریدونتاثیر کپسول نوروهرب بر تنوروز مبارکسندرم گیلن باره به دنبال اگر میدانی مصیبت بزرگتر همیشه اطمینان تو بر خدا بمیوتونیک دیستروفیشباهت زیاد بین سلول هاي عاز نخستین همانند سازها تتغییربه نقاش بنگرحس و ادراک قسمت 87هزینه ای که برای اندیشیدکودک ایرانی که هوش او از برای پیش بینی آینده مغز ددرون و بیرون، جدای از هم مغز برای فراموشی بیشتر کراه های جدید برای قضاوت رالکترودهای کاشتنیلیروپریم داروی ترکیبی ضدابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاه خواری بر رشد ولیس دگرامفتامین یا ویاسابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاهخواری بر رشد و چگونه میتوان با قانون جنسیگار عامل افزایش مرگ ومجلوتر را دیدنهندسه زبانِ زمان استما اکنون میدانیم فضا خالصرع و درمان های آناز تکنیکی تا مغز از مغز توقتی ریشه ها عمیقند از چیبهبود حافظه پس از رخدادهحس و ادراک قسمت پنجاه و یدانش قدرت استکاهش حافظه هرچند فرایندیبرخی بیماری ها که در آن بآمارهای ارائه شده در سطح درگیری مغز در بیماران مبتو با باورهایت کنترل میشچقدر به چشم اعتماد کنیمرشد مغز فرایندی پیچیده اامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه من، نگاه تو و یا حقیمقابله با کرونا با علم اسابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسکوت و نیستیجهان مشارکتیهوش مصنوعی اکنون می توانماده، چیزی نیستطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهبیماری های میتوکندریحس و ادراک قسمت شصت و هشتداروهای مصرفی در ام اسکجای مغز مسئول پردازش تجمحل درک احساسات روحانیبررسی علل کمر درد در میانآینده با ترس جمع نمیشوددست بالای دستتومورها و التهاب مغزی عانقش آتش در رسیدن انسان بهزمزمه ات مانده در گوشمانتروپی و هوشیاریچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از تاثیر روزه داری بر سلامت ساختن آینده، بهترین روش جهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی از عروسک بازی علم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توبیماری دیستروفی میوتونیخونریزی مغز در سندرم کووداروی جدید برای ای ال اسگل زندگیمداخله ی زیانبار انسانبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا گذشته، امروز وآینده فیلمی بسیار جالب از تغییذرات کوانتومی زیر اتمی قتوکل بر خدانقش زبان در سلطه و قدرت ازونا به وسیله ویروس ابله انسان ها می توانند میدان چت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابعاد اضافه ی کیهانتازه های اسکیزوفرنی(جنوسدسازی روش مناسب برای مقجوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک تا کمعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریبیش از نیمی از موارد انتقخواص بادام زمینیدر میان تاریکی و روشناییگامی در درمان بیماریهای مرز مرگ و زندگی کجاستتقلید از طبیعتآیا دلفین ها می تواند از فرگشت و تکامل تصادفی محض رنگ کردن، حقیقت نیستتیروفیبان موثر در سکته ی نمای موفقیتزبان نیاز تکاملی استاولین هیبرید بین انسان و چرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ (قسماحتیاط در تعویض داروهاترک امروزسردرد عروقی میگرنجراحی هوشیار مغزهوش مصنوعی، کیفیت فریب معشق، شلوغ کردن نیستاستفاده از هوش مصنوعی در یافته های نوین علوم پرده باد و موجخانواده پایداردر برابر حقایق جدیدپلاسمای غالبمشکلات روانپزشکی در عقب تمایل زیاد به خوردن بستنآب، زندگی است(قسمت پنجم)فساد اقتصادی سیتماتیک درروبات های ریز در درمان بیتکامل داروینی هنوز در حانه عدم مطلق بلکه عدم با قسفر فقط مادی نیستایمپلانت مغزی کمک میکند نزاع بین علم و نادانی رو منبع هوشیاری کجاست؟(قسمادامه بحث تکامل چشمتسلیم ارتباط با من برترشیر و دوغ بادامحقیقت غیر قابل شناختهوش عاطفی بیشتر در زناناصل علت و تاثیرژنهای هوش ، کدامندبحثي درباره هوش و تفاوتهخطای حسدرمان های علامتی در ام اسپیوند اندام حیوانات به امعجزه در هر لحظه زندگیتنهاییآزادی عقیده، آرمانی که تقلب را نشکنروش هایی برای جلوگیری از تا 20 سال آینده مغز شما به نوار عصب و عضلهسلول های بدن تو پیر نیستنایا کوچک شدن مغزانسان النظریه تکامل در درمان بیممهندسی بدنارتباط از بالا به پایین متصویر زیبا از سلولشاید گوشی و چشمی، آماده شحباب های کیهانی تو در توهیچ کس حقیقت را درون مغز اعتیاد و تلاش های درمانی کنفرانس تشنج هتل کوثر اصبخش بزرگی حس و ادراک ما اده روش موفقیتدرمان جدید سرطانپپوگستمغز کوانتومیافت فشار خون ناگهانی در وقدرت و شناخت حقیقتریسدیپلام تنها داروی تایتاثیر کپسول نوروهرب بر سنوروز یا روز پایانیسندرم پیریفورمیساگر نیروی مغناطیس نباشد همیشه به آنچه داری، خوشنمیگرن و پروتئین مرتبط با شباهت زیاد بین سلول هاي عاز نخستین همانند سازها تتغییر الگوی رشد مغزی با زبه نادیدنی ایمان بیاورحس و ادراک قسمت چهلهزینه سنگین انسان در ازاکودکان مهاجربرای اولین بار دانشمنداندرون آشفته ی تو و ظاهر خنمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟راه های جدید برای قضاوت رالگو نداشتیملا اکراه فی الدینابزار بقا از نخستین همانتاثیر انتخاب از طرف محیط چگونه مغز ما، موسیقی را پسیاهچاله هاجمجمه انسان های اولیههندسه، نمایشی از حقیقتما از اینجا نخواهیم رفتضایعه ی شبکه لومبوساکرالاز تکینگی تا مغز و از مغز وقتی شروع به بیدار شدن میبهداشت خوابحس و ادراک قسمت پنجاه و ددانش محدود به ابعاد چهارکاهش دوپامین عامل بیماریبرخی بیماری های خاص که بدآن چیزی که ما جریان زمان درگیری مغزی در سندرم کووتو باید نیکان را به دست بنقش قهوه در سلامتیرشد مغز علت تمایل انسان بامیدوارینگاه مادی غیر علمی استملاحظه های اخلاقی دربارهابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکسکوت، پر از صداجهان معناهوش مصنوعی از عروسک های بماده، چیزی بیش از یک خلا طیف انسفالیت، گیلن باره از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستبیماری های مغز و اعصاب و حس و ادراک قسمت شصت و دوداروهای ام اسکرونا چه بر سر مغز می آورمحل درک احساسات روحانی دبرطرف کردن خشونت را از خاآیا فراموشی حتمی استدستورالعمل مرکز کنترل بیتومورهای نخاعینقش انتخاب از طرف محیط، نزنان باهوش ترانتظار گذر تندباد؟چالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از تاثیر روزها، ماه ها یا ساساختار فراکتال وجود و ذهجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک بازی علم بدون توقفاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمربیماری سلیاکخونریزی مغزی کشندهداروی جدید برای دیابتگلوله ی ساچمه ایمدارک ژنتیکی چگونه انسانتفکر قبل از کارآیا پیدایش مغز از روی تصافیروز نادریذرات کوانتومی زیر اتمی قتوپیراماتنقش سجده بر عملکرد مغززیان غذاهای پرچربانسان یک کتابخانه استنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابعاد بالاترتازه های بیماری پارکینسوسرنوشتجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی از عروسک تا کمعادت همیشه خوب نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قبیشتر کمردردها نیازی به خواص شکلات تلخدر مانهای کمر دردگامی در درمان بیماریهای مرز بین انسان و حیوان کجاتقویت مغز با ورزشآیا دلفین ها میتوانند بافراموش کارها باهوش تر هسرنگین کمانتکنولوژی های جدید و حالتنمایش تک نفرهزبان و کلمه حتی برای کساناولین تصویر در تاریخ از سچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحساس گذر سریعتر زمانترکیب آمار و ژنتیکسرطان کمیت گراییجراحی گردن همیشه برای دیهوش مصنوعی، اتفاقات و تحعصب حقوق نورولوواستفاده از انرژی خلایاد گرفتن مداومباد غرور و سر پر از نخوت وخاویار گیاهیدر جراحی کمر عجله نکنیدپمبرولیزوماب در بیماری چمشاهده گر جدای از شیء مشاتمایز یا کشف یگانگیآتاکسیفشار و قدرتروبات کیانتکامل داروینی هنوز در حانهایت معرفت و شناخت درک عسفر نامه سفر به بم و جنوب ایمپلانت نخاعی میتواند دنزاع بین علم و جهل رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماداراوون تنها داروی تاییتسلیم شدن از نورون شروع مشیشه ی بازالتی و سیلیکونحقیقت، آن چیزی نیست که جلهوش عاطفی در زنان بیشتر ااصل عدم قطعیت از کوانتوم ژنهای حاکم بر انسان و انسبحثی جالب درباره محدودیتخطر آلودگی هوادرمان ژنتیکی برای نوآوریپیوند سر آیا ممکن استمعرفی مورد نادر بیماری گتنهایی رمز نوآوری استآزار حقیقیقوی تر باشروش هایی ساده برای کاهش اتا بحر یفعل ما یشانوار عصب و عضلهسلول بنیادی و ای ال اسایا این جمله درست است کسینعناعمهربانی، شرط موفقیتارتباط بین هوش طبیعی و هوتصویر زیبای اصفهانشاید درست نباشدحباب هایی تو در توهیچ اندر هیچاعتیاد را به دور بیندازکنگره بین المللی سردرد دبخش بزرگتر کیهان ناشناختدهن، بزرگترین سرمایهدرمان جدید سرطانپایان، یک آغاز استمغز آیندگان چگونه است ؟افت هوشیاری به دنبال کاهقدرت کنترل خودریشه های مشترک همه ی موجوتاثیر کپسول نوروهرب بر سنورالژیسندرم پیریفورمیساگر نعمت فراموشی نبود بسهمیشه داناتر از ما وجود دمیگرن و خوابشجاعت و ترساز نخستین همانند سازها تتغییر خود یا تغییر دیگرابه هلال بنگرحس و ادراک قسمت چهل و هفتهزاران سال چشم های بینا وديدن با چشم بسته در خواب کودکان میتوانند ناقل بی برای تمدن سازی، باید در بپرورش مغز مینیاتوری انسادروغ نگو به خصوص به خودتمغز بزرگ چالش است یا منفعراه پیروزی در زندگی چیستالگو و عادت را بشکن و در ا