دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

فیزیک و هوشیاری

گفتگو با نسیم هرمیان پژوهشگر ایتالیایی فیزیک و هوشیاری- قسمت پنجم ترجمه ی فارسی
این فیزیکدان و پژوهشگر هوشیاری در انسان در بخشی از این گفتگو میگوید: بگذار در مورد فیزیکدان هایی سخن بگویم که با طرح دیدگاه های جدید از طرف من، به صورت من، گوجه پرتاب می کردند ولی من توجهی نمی کردم زیرا من ایتالیایی هستم و من میتوانم سس خوبی با گوجه فرنگی درست کنم
- سوال: اگر تو صد سال به عقب برگردی به سال 1920 پیش از آنکه چارلز لیندبرگبراقیانوس اطلس پرواز کند اصلا چیزی مانند پرواز باورنکردنی بود؛ چنین چیزی امروز قابل تصور نیست؛ پرواز هوایی خیلی عادی است چیزی که مرا شگت زده میکند پیتر دیاماندیس است که میگوید بین 1900 تا 2000 یک جهش وسیع در ابداع های انسان، رخ داده است و همین مقدار ابداع، در بین ساله های 2000 تا 2016 رخ داده است یعنی فقط در 16 سال! و به نظر میرسد همین مقدار ابداع بین سال های 2016 تا 2022 رخ دهد. ما یک منحنی رو به شتاب ابداع و پیشرفت را بین سال های 2016 تا 2022داریم. از سال 1900 تا 2000 ابداع هواپیما، ترانسیستور و دیگر موارد بوده است و این ها شگفت انگیز است پس وقتی نسیم می گوید طی ده سال، خیلی این احتمال هست، یعنی این واقعا ممکن است!
- جواب نسیم: دقیقا! افراد باهوش زیادی هستند ولی اکنون، درک فیزیکی و تئوری، پشت فرضیات و احتمالات وجود دارد یعنی ما داریم شروع به درک اجزایی می کنیم که در فضای تهی و در خلا، نیستند بلکه آنها واقعا در میدان هستند و با میدان، واکنش نشان می دهند و این، کشفی پایه ای است که همه ی اینها را ممکن میکند. و چون اکنون وجود دارد بیشتر و بیشتر به وسیله ی انجمن استاندارد فیزیک پذیرفته میشود. استخراج انرژی از ساختار فضا- که انجام شده است و در مسیر خود در حرکت است تا عمومی شود و باعث کنترل جاذبه گردد- کار شدنی است.
- سوال: اکنون چه زمانی تصور میکنی انسان میتواند در ستاره های دور ساکن شود؟
- جواب: بگذار در مورد فیزیکدان هایی سخن بگویم که به صورت من، گوجه پرتاب می کردند ولی من توجهی نمی کردم زیرا من ایتالیایی هستم و من میتوانم سس خوبی با گوجه فرنگی درست کنم!
و تومیدانی وقتی برادران رایت در هواپیما پرواز کردند این نخستین هواپیما نبود و افراد زیادی در اروپا کارهای مشابهی کرده بودند تقریبا در ده سال مقاله هایی در فیزیک وجود داشت که تایید شده است و تایید میکند این کار قابل انجام است.
- چقدر طول می کشد انسان ها را به آلفا سنچری بفرستیم؟

Nassim Haramein: The Physics of Spirituality - BrightStar | Ticket Sales and Event Management Software
- آلفا سنچری! این کمی بیشتر طول می کشد زیرا ما باید کرمچاله ها را باز کنیم وقتی در مورد کرمچاله سخن می گویم آنها با معادله ی میدان اینشتاین قبلا پیشبینی شده بودند و با مشاهده، به خوبی تایید شده اند. اینها با معادله ی اینشتاین به خوبی تایید شده بودند ولی تا همین اواخر به نظر می رسید غیر ممکن باشد که بشود هر کدام از این کرمچاله ها را باز کرد و در آن مسافرت کرد ولی ما کشف کرده ایم میدانی از اطلاعات در این کرمچاله ها وجود دارد.
این، میدان انرژی است؛ انرژی نقطه ی صفر؛ انرژی حضور دارد و چگالی آن میدان، بسیار بالا است؛ اکنون فیزیکدان ها کار می کنند تا تو به طور کامل بتوانی خیلی کارها را انجام دهی و بتوانی وارد میدان انرژی شوی و به همین دلیل کسانی مانندسونی وایت در ناسا ودیگران، کم کم بر موتور های مارپیچی (helical engine) کار می کنند. زیرا آنها می توانند در فیزیک و در ریاضی ببینند مسیری برای رسیدن به آنجا وجود دارد. (توصیه میشود به مقاله ی طراحی ماشین مارپیچی ناسا که از پیشران با چرخه ی بسته استفاده میکنددر کانال تلگرام دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست مراجعه شود.)
- و ناسا دارد روی این وسایل و ماشین ها کار میکند؟
- بله دقیقا
- و ایا موتورهای مارپیچی (helical engine) وسایل باز کردن کرمچاله هستند تا بتوان بدون هیچ محدودیتی با سرعت نور در فضا پرتاب شد و از ضد جاذبه استفاده کرد؟
- بله با استفاده از کنترل جاذبه! و تومیدانی این مورد، قبل از پیشرفت تکنولوژی غیرممکن بود غیرممکن بود؛ غیر ممکن بود، بتوان تو را در سمت دیگر کرمچاله بازسازی کرد زیرا همه ی مولکول های تو در مکان مشخص و در لحظه ی مشخص به پایان میرسید.
- سوال: پس این، مانند انتقال تله پورتی است؟ یعنی وقتی وارد کرمچاله شویم ناپدید می شویم؟
- بله تو میتوانی در این مورد فکر کنی و این، جایی است که تئوری استاندارد نمیتواند توضیح دهد چه می شود. این تئوری جدیدی است که می آید و می گوید همه چیز، همه ذرات در کیهان با هم در تنیده هستند و این در حال توسعه است تئوری ای به وسیله ی یکی از بزرگترین تئوریسین ها وجود دارد که میگوید ERبرابر با EPR
و این از طرف سوسکایند و دیگران ارائه شده است و نشان می دهد، تو میتوانی فیزیک را به روشی بنویسی که ذرات، در هم تنیده شود و من این را در آزمایشگاه اندازه می گیرم.
آیا همه می دانند در هم تنیدگی چیست؟
تو می توانی دو ذره را با هم در تنیده کنی؛ به روشی که وقتی یکی را قلقلک کنی، دیگری بخندد و این مهم نیست چقدر از هم فاصله داشته باشند؛ مثلا جوکی برای این بگویی و دیگری بخندد!!
این یعنی اگر تو چرخش رو به بالای پروتون را در اینجا تغییر دهی چرخش پروتون در جای دیگر، خودش را منظم میکند. بله همینطور است؛ مهم نیست چقدر فاصله وجود دارد و این درمورد اجسام بزرگ مانند الماس هم هست. بله تو الماس را با اشعه می نوازی و الماس دیگری میجنبد مثل وقتی تو آن را با لیزر ضربه بزنی و تاخیری هم وجود ندارد و مهم نیست آن دو چقدر از هم فاصله داشته باشند!!
این پدیده همزمان است؛ وقتی یکی از آنها را تغییر دهی دیگری هم تغییر میکند.
- سوال: اکنون اگر همزمان است اطلاعات سریعتر از سرعت نور منتقل میشود.
- جواب: به همین دلیل است که فیزیک کوانتوم و نسبیت با هم موافق نیستند. ولی زیبایی دیدگاه های جدید، مهم است. من از زوایای مختلف، نتیجه گیری مشابه میکنم ERبرابر با EPR استER لبه هاي روزن است. اينشتاين روزن ERکه مطرح کننده ی یک سیاه چاله است برابر با EPR است که اینشتاین پودولسکی و روزن مطرح کردند و در هم تنیدگی در سطح کوانتومی است و می گوید علت اینکه ذره، در هم تنیده میشود این است که کرمچاله ای بین آنها شکل می گیرد. و این نسبیتی است که در سطح کوانتومی به کار می رود و این، یکسان سازی و متحد کردن فیزیک است.
- سوال: پس درهم تندیگی در هم تنیدگی ذره، مدرکی بر کرمچاله های مکرر است؟
- کرمچاله های ریز- که چیزها را با هم متصل می کنند- پس اساسا آنچه ما در زمان مسافرت از کرمچاله نیاز داریم و آنچه انجام می دهیم و داریم می سازیم اینطور می گوییم که همه چیز را در هم تنیده میکند و در این فرمول ها هم، این نتیجه بیرون می آید؛ یعنی ما داریم بیان می کنیم اطلاعات و هر چیز در هر شکل و در همه ی کیهان؛ ما داریم آن را درون یک کرمچاله می اندازیم؛ درون یک سیاهچاله، درون ساختار و شبکه ی کیهانی!
و از سوی دیگر داریم آن را بازسازی می کنیم؛ این، ممکن است یک کهکشان هزاران هزار میلیون سال نوری دورتر از اینجا باشد
- سوال: پس اطلاعات از درون یک کرمچاله مسافرت میکند یا یک تله پورتیشن است؟ تفاوت چیست؟
- تو می توانی آن را به عنوان یک تله پورت، تصور کنی ولی در حقیقت منظور اینکه آن با این ارتباط دارد نه اینکه تو در مورد تله پورتیشن فکر کنی!

FIT: Fitness Inspiration Truth - The Physics of Spirituality - Nassim Haramein with Vishen Lakhiani | Facebook
و دلیل این که من بر آن تاکید دارم اینکه زبانی بسیار اختصاصی و دقیق در فیزیک وجود دارد که تله پورتیشتن را توصیف می کند و من کوشش میکنم آن را بگویم.
اساسا من کوشش میکنم همه ی اطلاعات را- پس از اینکه از شبکه ی کیهان عبور داده شده است و تو داری- ویران کنم و آن را در جهت دیگری بازسازی کنم. درست؟.
- سوال: ولی اگر این درست باشد تو داری فردی را ویران میکنی و آنها را برمیگردانی! آیا میتوانی کسی را ویران کنی و دوباره بسازی؟ وقتی آنها مردند میتوانی آنها را بیافرینی؟ آیا ما می توانیم افراد را از حالت مرگ برگردانیم؟ آیا من میتوانم کپی های سگ دوست داشتنی خود را برگردانم؟
- جواب: بله میتوانی چون اطلاعات در ساختار فضا است!
- سوال: بله هرچند هایدن مطرح کننده ی سوال قبلی، با من موافق نباشد آیا من میتوانم یک بالغ ده ساله درست کنم؟
- جواب: این داستان دیگری است چون او ممکن است اصلا با این کار موافق نباشد پسر دوازده ساله من در خیلی موارد با من موافق نیست ولی میتوانی آن را تصور کنی منظور من اینکه آنچه میگویم آنچه ما هستیم اطلاعات در ساختار فضا است و تو به طور مداوم جهان را دوباره سازی و نو میکنی؛ درهر ثانیه ی پلان،ک تو واقعا داری جهان را با تجربه ی خود، نو و بازسازی میکنی و به این ترتیب تو میتوانی خودت را واقعا اینطور تصور کنی که در اینجا هستی و در اینجا نیستی.
پس بگذار آن را در عبارت های ساده تری بیان کنم؛ من برای تو مثالی میزنم امیدوارم طولانی نشود سعی میکنم کوتاه باشد تو داری کوشش میکنی معادله ی ساده ی فیزیک را انجام میدهی. درست؟
تو تصور خواهی کرد میتوانی در دبیرستان، عملی را انجام دهی؛ تو میخواهی بدانی دست تو چقدر از نقطه ی آ به نقطه ی ب میرود؛ تو میدانی: از نقطه ی آ شروع میکنی و به نقطه ی ب میرود. تو میتوانی تصور کنی چقدر طول میکشد به آنجا برسی و تو میتوانی سرعتی را نتیجه بگیری که از نقطه ی آ به نقطه ی ب میرود.

اگر بخواهی با فیزیک واقعی کار کنی اگر تو این کوشش را واقعا انجام دهی، مطمئن باش چالش بزرگی خواهی داشت! زیرا همین که دست تو از نقطه ی آ به ب برود زمین در حال چرخش است پس تو باید آن سرعت را به دستت در حالی که حرکت میکند اضافه کنی و آن، سرعت در حال چرخش است و به همین ترتیب به دور خورشید هم میچرخد؛ زمین در حال چرخش است اکنون تو باید آن سرعت را اضافه کنی زیرا وقتی دست تو حرکت میکند، همچنین در همان جهت با زمین و به دور خورشید هم حرکت میکند پس تو باید آن را اضافه کنی.

و چون خورشید با سرعت 300 کیلومتر در ثانیه در کهکشان در حال گردش است پس اکنون باید آن را هم اضافه کنی و چون کهکشان دارد دور خوشه، میچرخد، دست تو دارد چند میلیون مایل در ثانیه حرکت میکند!
درست است؟ و نهایتا اگر تو آن را هم اضافه کنی نهایتا به سرعت نور میرسی. دست تو چه میکند؟ دست فقط در همان سرعت حرکت میکند تو توانسته ای آن را در دبیرستان در مقایسه با خودت محاسبه کنی ولی نسبت به کیهان و جهان چطور؟.(تحولات کیهان- که نمونه ی آن را در حرکت دائمی همه چیز در کیهان مادی می بینیم- محدود به کره ی زمین نیست. زمین به دور خودش و دور خورشید می چرخد و خورشید هم در کهکشان راه شیری در چرخش است و خود این کهکشان به دور خوشه های کیهانی میچرخد. حقیقت اینکه اگر بخواهیم در زمان حرکت دادن دست خود، سرعت حرکت آن را حساب کنیم، لازم است علاوه بر سرعت حرکت آن بر روی زمین، ببینیم از دید ناظری که از جای دیگری بیرون از زمین، بر دست ما می نگرد سرعت حرکت دست چقدر است.
در اینجا علاوه بر سرعت معمول باید سرعت حرکت زمین به دور خودش و به دور خورشید هم در جهات مختلف، اضافه شود و از دید ناظری که از بیرون از کهکشان راه شیری نگاه می کند باید سرعت حرکت خورشید در کهکشان و حتی حرکت کهکشان بر دور خوشه ی کیهانی اضافه شود. )

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [12/4/2021 5:25 AM]
وقتی حرکت می کنید، جهان چه کاری را انجام میدهد؟
حرکت چیست؟ تنها نتیجه گیری اینکه دست تو، خودش را خنثی میکند و دوباره خودش را می سازد؛ خنثی میکند و دوباره می سازد پس دست تو، دست تو است و همزمان حفره و چاله هم هست و در حال رخ دادن در قالب های زمان پلانک است و قالب زمان پلانک با سرعت بسیار زیاد در حال رخ دادن است؛
مانند یک فیلم، قالب هایی است که پیدا میشود تا حرکت خطی را تولید کند ولی واقعا قالب ها با آنچنان سرعتی حرکت میکند که تو، جدایی را نمی بینی پس از آن نقطه نگاه، بدنهای ما خودش را در فاصله های ثانیه پلانک در طول کیهان در طول میلیون ها مایل ویران میکند و می سازد.
بله این موضوع را تصور کن مثلا تصور کن آن در مقیاس پلانک آزمون و خطا، بسیار بسیار بسیار سریع عمل میکند و بعدا تصورکن خودش را دوباره بازسازی میکند و در مقیاس بسیار بزرگتری مانند بیولوژی رخ میدهد تو داری الان کار میکنی تومیدانی مانند ماه قبل هستی ولی همان پسر بچه نیستی؛ تو کبد خودت را بازسازی کرده ای؛ تو خون خود را در بازه های زمانی خاص، بازسازی کرده ای؛ تو دوباره پوست خود را ساخته ای و طی سه سال تو به طور کامل همه چیز را تغییر داده ای پس تو واقعا در هر ثانیه در حال بازسازی و تخریب خود، بوده ای. (نه خورنده ای باقی است و نه خورده ای! کیهان در حال تحول و دگرگونی که از ابتدای خودش، گذشته است و شکل کنونی آن، ابتدایی برای آینده ی آن است.
ابتداها باقی نمانده است و امروز، هم باقی نخواهد ماند؛ گذشتگان رفتند و ما هم خواهیم رفت و هر شکل، در حال تبدیل به اشکال بعدی است.
این دگرگونی- از زمانی که نخستین نقشه ی حیات ایجاد شده است- در قالب موجود زنده شکلی سازمان یافته تر و سریعتر دارد؛ نه اینکه رسیدن به موجود زنده و ابزار هوشمندی، باعث توقف حرکت دائمی کیهان شود.
شکلی از دگرگونی هدفمند که هدفش حفظ بقای موجود زنده است و این بقا در بهترین حالت، در سایه ی ابزار هوشمندی حفظ می شود؛ هرچند خود این حفظ شدن، با رقابت های بعدی به دلیل ابزارهای هوشمندی قدرتمندتر، متحول میشود.

بهترین ابزار بقا، ابزار هوشمندی است و کیهان ما در تلاش برای رسیدن به آن است.
همه چیز متحول و دگرگون میشود تا امکان بقای بیشتری را برای خود فراهم کند واین فرایند از زمانی- که نقشه ی حیات در موجودات زنده دمیده شده- شکل سریعتر و دقیقتری پیدا کرده است. همه چیز در جهان مادی می کوشد به بقای بیشتر برسد و در این مسیر ریزترین اجزای موجودات، دائما متحول می شود؛ مسیری کاملا هدفمند و آگاهانه که از طرف مدیری دانا و هوشیار مدیریت میشود.
کیهان متحول و دگرگون شونده ای که طبق رصدهای جدید، با سرعتی بسیار بسیار زیاد در حال حرکت به سویی غیر از خودش است و تصور باقیماندن بر خود، جز توهم بقا نیست و این کشف، از دستاوردهای علوم جدید فضا است.
این سوال برای بسیاری از پژوهشگران فعلی مطرح است که کیهان ما چرا چنین پرسرعت حرکت میکند و هدف نهایی آن، کجاست؟!
این کیهان بزرگترین نشانه و علامت از قدرت بی نیازی است که آن را برای رسیدن به هدف نهایی، مدیریت و هماهنگ میکند.)
- سوال: این سوال آخراست
تو میتوانی تصور کنی اگر من این تخریب و بازسازی را بگیرم اول از همه اگر بخواهم متفاوت باشم من میتوانم خودم را کمی متفاوت بازسازی کنم. من می توانم دست خود را در آنجا خراب کنم و آن را در آنجا بازسازی کنم بدون آنکه نقاطی در میان باقی بگذارم
تو گفتی میتوانی خودت را تا حدی متفاوت بازسازی کنی تو میتوانی شکل فیزیکی خود را تغییردهی تو میتوانی بیولوژی خود را تغییر دهی اکنون این سوال از کتی است که آنلاین برنامه را می بیند. او می گوید آیا ما می توانیم به برنامه ها و بدن خود، آموزش دهیم خودش را از هر بیماری و پیر شدن رهایی دهد و آن را بهبود بخشد؟
- این تصور هرگز برای من رخ نداده است ولی من میتوانم تصور کنم چگونه است.
بله من کاملا به آن اعتقاد دارم.
چرا بدن تو به همان روش، خودش را بازسازی میکند؟ چون دارای حافظه در ساختار فضا هست. پس اکنون اگر هوشیاری ما در واکنش و تعامل باشد، تعامل آن حافظه در فضا است پس تو باید نهایتا بر چیزی که به یاد آورده میشود کنترل داشته باشی. اگر تو چیزی را که به یاد آورده میشود تغییر دهی تو باید یک ارتباط ستقیم با فرایندی داشته باشی که وقتی بدن تو در حال بازسازی است رخ میدهد.(حافظه در ساختار فضا، لازم است در جایی جاگذاری شود و امکان جاگذاری چیزی در صفر مطلق وجود ندارد. اقرار به استقرار حافظه در ساختار فضا، اقرار به فضایی است که این حافظه را در بر می گیرد. وجود فضا هرچند کوچک باشد و هرچند خلا مطلق نباشد، نشانه ی علت های دیگری در پس نوسانات کوانتومی درون آن است.)
اگر بدن، خودش را در مورد تومور کبد بازسازی میکند چرا تو نتوانی آن را تغییر دهی تا خودش را بدون تومور کبد، بازسازی کند؟
افراد، 30% افراد، تحت تاثیر پلاسبو هستند.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [12/4/2021 5:25 AM]
تو میدانی بهبود خودبخود وجود دارد. سطح بسیار بالایی از مطالعات هست که همین حالا انجام میشود تا تاثیر پلاسبو(دارونما) را ببیند و آن را تاثیر هوشیاری بر واقعیت و بر بدن می خوانند. و ما به روشنی می بینیم در این مطالعات ما توانایی داریم جهان مادی را تغییر دهیم یا حتی بر کامپیوترها تاثیر بگذاریم. تو کسی را در جلوی ژنراتورها می نشانی و از آنها میخواهی بر آن تاثیر بگذارند و من در مورد افرادی مانند هندوها در هند یا برخی افراد سایکیک صحبت نمی کنم مردم عادی اینطور هستند مثلا تو کسی را به سمت دیگر خیابان میکشی وآنها را در جلوی کامپیوتر مینشانی و میگویی بر آن تاثیر بگذارند و گاهی انها میتوانند چنین کنند.
- سوال: بله دانشگاه پرینستون آن را مطالعه کرده است. پس ما بیرون از زمان هستیم ولی خبرخوب اینکه فردا برای کسانی که میخواهند بیایند و از نسیم یاد بگیرند، موجود است زیرا به ورکشاپ شش ساعته ای می آیند تا طبیعت واقعیت را بشناسند. نسیم میتوانی برخی کلیدها را در مورد موضع فردا مطرح کنی؟
- جواب: در حقیقت مصاحبه ای سیزده ساعته را باید در شش ساعت بگویم. باید خیلی سریع صحبت کنم با برخی اصول پایه ای در مورد فضا و ماده آشنا می شویم و ارتباط بین آن دو را می شناسیم و برخی کارهای قبلی را که بر اینها انجام شده است معرفی می کنیم؛ از اینشتاین و بور تا ویلر و دیگران.
و برخی اصول فیزیک که مطرح شده است بیان میشود و به کشفی می رسیم که من درمورد راه حل ریاضی هولوگرافی انجام داده ام و بیان میکنم چگونه این راه حل ریاضی، با آزمایش ها تایید شده است.
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست
https://www.youtube.com/watch?v=gj5zRx7G_cs&list=PL437CF49A29A5B3A6&index=42&t=2282sMindvalley - Today, we are going LIVE with Nassim Haramein... | Facebook


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
واقعیت و مجازدانشمندان تغییر میدان مغآینده ی علم و فیزیک در60 ثزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمملاحظه های اخلاقی دربارهتمایل زیاد به خوردن بستننخاع ما تا پایین ستون فقرتظاهری از ماده است که بیدمغز از بسیاری حقایق می گروبینار اساتید نورولوژی دداستانها و مفاهیمی اشتباآیا انسان با مغز بزرگش اخسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز تومورها و التهاب مغزی عانزاع بین جهل و علم رو به پجهان دارای برنامهنقش محیط زندگی و مهاجرت دیادآوری خواب و رویادرمان های علامتی در ام اسآیا راهی برای رفع کم آبی سوپاپ ها یا ترانزیستورهااجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل مادی تا ابزار هوشمهمراهی نوعی سردرد میگرنیحقیقت اشیانقش خرچنگ های نعل اسبی درکنترل همجوشی هسته ای با هدرگیری قلب در بیماری ویرافزایش سرعت پیشرفت علوم سانسور بر بسیاری از حقایادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلومنشأ اطلاعات و آموخته ها تا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سومنقص در تشخیص هیجانات عامکایروپاکتیک چیستذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریک که ما نمی توشلیک فراموشیارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و ما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سومنوشیدن چای برای مغز مفید گلوئونروزه داری متناوب، مغز را ای نعمت من در زندگیمشباهت زیاد بین سلول هاي عاز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دمدل همه جانبه نگر ژنرالیهوش، ژنتیکی است یا محیطیخودآگاهی و هوشیاريریاضیات یک حس جدید استگزارش یک مورد جالب لخته وایرادهای موجود در خلقت بعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هسبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکمسیر دشوار تکامل و ارتقاو هر کس تقوای خدا پیشه کندو برابر شدن خطر مرگ و میپیشینیان انسان از هفت میرشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تقبل از انفجار بزرگتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه باغبانی باعث کاهش تازه های اسکیزوفرنی(جنومغز ما کوچکتر از نیم نقطهواکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان روش هاي جدیدی آیا ممکن است موش کور بی مزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در ملاحظات بیهوشی قبل از جرتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنخستین تصویر از سیاهچالهتغییر الگوی رشد مغزی با زمغز به تنهایی برای فرهنگ وراپامیل در بارداریدر مانهای کمر دردآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز توهم لیلیپوتی(ریزبینی)نزاع بین علم و نادانی رو جهان در حال نوسان و چرخشنقش نگاه از پایین یا نگاهژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان ژنتیکی برای نوآوریآیاما مقهور قوانین فیزیکسوپاپ ها یا ترانزیستورهااجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل مداومهندسه ی پایه ایحقیقت تنها چیزی است که شانقش داروهاي مختلف معروف کندر در بیماریهای التهابدرگیری مغز در بیماری کویافسردگی و اضطراب در بیماساخت شبکه عصبی مصنوعی با اداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقمهندسی ژنتیک در حال تلاش تا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهمنقطه بی بازگشتکار با یگانگی و یکپارچگیرفتار اجتماعی انسان، حاصانسان قدیم در شبه جزیره عشلیک فراموشیارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و هشتمنوعی سکته مغزی ، وحشتناک گمان میکنی جرمی کوچکی در روزه داری و بیمار ی ام اس ای آنکه نامش درمان و یادششباهت زیاد بین سلول هاي عاز آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانمدل های ریز مغز مینی برینهیچ کاری نکردن به معنی چیخورشید مصنوعیریسدیپلام تنها داروی تایگشایش دروازه جدیدی از طراگر میدانی مصیبت بزرگتر علت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکمسئول صیانت از عقیده کیسوقت نهيب هاي غير علمي گذشدو سوی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصرشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تقدم زدن و حرکت دید را تغیتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه تکامل مغزهای کنونیتازه های بیماری پارکینسومغز مادران و کودکان در زممغز چون ابزار هوش است دلیواکنش به حس جدیددانشمندان روشی برای تبدیآیا ما تنها موجودات زنده زبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاممانتین یا آلزیکسا یا ابتمدن پیشرفته ی پیشینیاننخستین روبات های زنده ی جتغییر زودتر اتصالات مغزیمغز برای فراموشی بیشتر کورزش هوازی مرتب خیلی به قدر محل کار ارزش خودت را بآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای ممنابع بی نهایت انرژی در دتوهم چیستنزاع بین علم و جهل رو به پجهش های ژنتیکی مفید در سانقش نظام غذایی در تکامل مژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآب زندگی است قسمت چهارمسوپاپ ها یا ترانزیستورهااحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل چشمهندسه ی رایج کیهانحقیقت خواب و رویانقش ذهن و شناخت در حوادث کوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغز در بیماران مبالکتروتاکسی(گرایش و حرکساخت شبکه عصبی با الفبای ادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به مولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمچند نرمش مفید برای کمردرکاربرد روباتهای ريزنانورقیبی قدرتمند در برابر مانسان ها می توانند میدان شنا در ابهای گرم جنوب نیاارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهماه رجبتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و ششمنیکولا تسلاگنجینه ای به نام ویتامین روزه داری سلول های بنیادایمپلانت مغزی کمک میکند شرکت نورالینک ویدیویی ازاز انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایتاثیر ترکیبات استاتین (سمدیریت اینترنت بر جنگهیچ کس مانند تو نگاه نمیکخانواده پایدارریشه های مشترک حیاتپمبرولیزوماب در بیماری چاگر نیروی مغناطیس نباشد عماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تفرایند پیچیده ی خونرسانیبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکمسئولیت جدیدوقتی فهمیدی خطا کردی برگدوچرخه سواری ورزشی سبک و پیشرفتی مستقل از ابزار هزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تقدرت انسان در نگاه به ابعتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل تراکت صوتی مصنوعی تبدیل سلولهای محافط به سمغز چگونه صداها را فیلتر واکسن های شرکت فایزر آمرداروهای مصرفی در ام اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیامنابع انرژي پاک سرچشمه حتمدن بشری و مغز اخلاقینرمش های مفید برای درد زاتغییر عمودی سر انسان از پمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ورزش هوازی ، بهترین تمریدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا برای تولید مثل همیشه سفری به آغاز کیهانابزارهای پیشرفته ارتباط بلندی در ذهن ما درک بلندیمناطق خاصی از مغز در جستجتوهمات و شناخت حقیقتنشانه های گذشته در کیهان جهش های ژنتیکی غیر تصادفنقش نظریه تکامل در شناساژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان تومورهای مغزی با اآب زندگی است قسمت اولسودمندی موجودات ابزی بر احیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل ابزار هوش ، راه پر هندسه بنیادینحقیقت راستین انسان علم بنقش روی و منیزیم در سلامتکووید نوزده و خطر بیماری درگیری مغزی در سندرم کووالگوبرداری از طبیعتساختار شبکه های مغزی ثابادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهمچند جهانیکاربرد روباتهای ريز، در رموزی از نخستین تمدن بشرانسان جدید از چه زمانی پاشناخت و معرفت، و نقش آن دارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهماپروتیلینتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت سیزدهمنیاز به آموزش مجازی دیجیگویید نوزده و ایمنی ساکتایمپلانت نخاعی میتواند دشش مرحله تکامل چشماز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر دوپامین و سروتونینمدارک ژنتیکی چگونه انسانهیچگاه از فشار و شکست نترخارق العاده و استثنایی برژیم های غذایی و نقش مهم پنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند تکامل و دشواری هابررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکمستند جهان متصلویتنام نوعی کرونا ویروس ديدن با چشم بسته در خواب پاسخ گیاهان در زمان خوردزمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تلمس کوانتومیتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه جمعیت های بزرگ شکل چگونه حافظه را قویتر کنیتداخل مرزها و صفات با بینمغز ناتوان از توجیه پیداواکسن کووید 19 چیزهایی که داروهای ام اسآیا همه جنایت ها نتیجه بیزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیامنابع انرژی از نفت و گاز تمدنی قدیمی در شمال خلیج نرمش های مفید در سرگیجهتغییرات منطقه بویایی مغزمغز بزرگ چالش است یا منفعورزش و میگرندر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزارهای بقا از نخستین هبلعیدن ستاره توسط سیاهچامنبع هوشیاری کجاست قسمت توپیراماتنظام مثبت زندگیجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش هورمون های تیروئید دژنها ، مغز و ارادهدرمان تشنجآب زندگی است قسمت دومسیلی محکم محیط زیست بر اناحساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل داروینی هنوز در حاهندسه در پایه ی همه ی واکحقایق ممکن و غیر ممکننقش روزه داری در سالم و جکودک ایرانی که هوش او از درگیری مغزی در سندرم کووالتهاب شریان تمپورالسازگاری با محیط بین اجزاادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پاموجود بی مغزی که می تواندتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمچندین ماده غذایی که ماننکتاب زیست شناسی باوررمز و رازهای ارتباط غیر کانسان عامل توقف رشد مغزشناسایی تاریخچه ی تکاملیارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهماجرای جهل مقدستاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت ششمچیزی خارج از مغزهای ما نیگوشه بیماری اتوزومال رسساین پیوند نه با مغز بلکه ششمین کنگره بین المللی ساز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر دپاکین بر بیماری ممروری بر تشنج و درمان هایهیپرپاراتیروئیدیسمخدا موجود استرژیم های غذایی و نقش مهم پوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات نخاعیویتامین E برای فعالیت صحدی متیل فومارات(زادیوا)(پختگی پس از چهل سالگي به زمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تلوب فرونتال یا پیشانی مغتفاوت های تکاملی در مغز وتفاوت های زبانی سرمنشا تنگاه محدود و تک جانبه، مشتروس جریان انرژیمغز و سیر تکامل ان دلیلی واکسن کرونا و گشودن پنجرداروهای تغییر دهنده ی سیآیا هوش مصنوعی می تواند نزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد همنابع انرژی از نفت و گاز تمساح حد واسط میان مغز کونرمشهای مهم برای تقویت عتغییرات آب و هوایی که به مغز بزرگ چالشهای پیش روورزش بهترین درمان بیش فعدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا تکامل و تغییرات ژنتیسلول های بنیادی منابع و اابزارهای بقا ازنخستین همبه مغز خزندگان خودت اجازمنبع هوشیاری کجاست قسمت توانایی مغز و دیگر اجزای نظریه ی تکامل در درمان بیجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش هورمون زنانه استروژنژنهای مشترک بین انسان و ودرمان جدید میگرن با انتی آب زندگی است قسمت سومسیاهچاله های فضایی منابعاحساسات کاذببیماری بیش فعالیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل داروینی هنوز در حاهوموارکتوس ها ممکن است دحمله ویروس کرونا به مغزنقش رژیم غذایی بر رشد و اکودکان میتوانند ناقل بی درگیری اعصاب به علت میتوامیوتروفیک لترال اسکلروستون فقرات انسان دو پا جلارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی اموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهمچه زیاد است بر من که در ایکتاب، سفری به تاریخرمز بقای جهش ژنتیکیانسانیت در هم تنیده و متصشناسایی سلول های ایمنی اارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهماده ی تاریکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک سی و هفتمچیزی شبیه نور تو نیستروش مقابله مغز با محدودیگوشت خواری یا گیاه خواریاینکه به خاطرخودت زندگی صرع و درمان های آناز تلسکوپ گالیله تا تلسکفلج نخاعی با الکترودهای برخی نکات از گاید لاین پرتاثیر داروهای ضد التهاب مرکز هوشیاری، روح یا بدن هاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپیموزایداگر با مطالعه فیزیک کوانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و ببررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات بین دو همسر و برخیویتامین E در چه مواد غذایدید تو همیشه محدود به مقدپروژه ی ژنوم انسانیزندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تلوتیراستاملیس دگرامفتامین یا ویاستفاوتهای جنسیتی راهی برانگاه انسان محدود به ادراتری فلوپرازینمغز آیندگان چگونه است ؟واکسن کرونا از حقیقت تاتداروهای ضد بیماری ام اس وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر منابع انرژی از نفت و گاز تنفس هوازی و میتوکندریچرا مغزهای ما ارتقا یافت تغییرات تکاملی سر انسان مغز بزرگ و فعال یا مغز کوورزش در کمر درددر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا جنین انسان، هوشمندی سلول عصبی شاهکار انطباق ابزارهای بقای موجود زندهبه بالا بر ستارگان نگاه کمنبع هوشیاری کجاست قسمت توازن مهمتر از فعالیت زینظریه ی تکامل در درمان بیجواب دانشمند سوال کننده نقش ویتامین K در ترمیم اسژنهای هوش ، کدامنددرمان جدید کنترل مولتیپلآزمون ذهنی گربه شرودینگرسیاهچاله و تکینگی ابتدایاخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی می تواند بر اححمایت از طبیعتنقش رژیم غذایی در رشد و اکودکان خود را مشابه خود تدرختان اشعار زمینامید نیکو داشته باش تا آنسخن پاک و ثابتارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحممیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هجدهمنهایت معرفت و شناخت درک عکجای مغز مسئول پردازش تجروی و منیزیم در تقویت استانعطاف پذیری مکانیسمی علشواهدی از نوع جدیدی از حاارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهماده ی خالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک- قسمت بیست و پروش های صرفه جویی در ایجاگیلگمش باستانی کیستاینکه خانواده ات سالم باضررهای مصرف شکر و قند بر از تکنیکی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آنبرخی نرمش های گردنتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مرکز حافظه کجاستهاوکينگ پیش از مرگش رسالخطا در محاسبات چیزی کاملراه فراری نیستپیموزایداگر تلاش انسان امروز براعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تفرضیه ای جدید توضیح میدهبررسی علل کمر درد در میانتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات روانپزشکی پس از سویتامین کادژا وو یا اشنا پنداریپروژه ی ژنوم انسانیزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز لا اکراه فی الدینتقلید مرحله ای نسبتا پیشنگاه از درون مجموعه با نگتری فلوپرازینمغز انسان ایا طبیعتا تماواکسن کرونا ساخته شده توداروی فامپیریدین یا نورلآیا هوش ارثی دریافتی از پزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکمنابع انرژی از نفت و گاز تنفس هوازی و میتوکندریچرا ویروس کرونای دلتا واثبت امواج الکتریکی در عصمغز بزرگترین مصرف کننده وزن حقیقی معرفت و شناختدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا جهان ذهن و افکار ما مسلولهای ایمنی القا کنندهابزارهای بقای از نخستین به خودت مغرور نشومنبع هوشیاری کجاست قسمت توسعه هوش مصنوعی قادر اسنظریه ی ریسمانجاذبه و نقش آن در شکلگیرینقش ژنتیک در درمان اختلاژنهای حاکم بر انسان و انسدرمانهای بیماری پارکینسآسيب میکروواسکولاریا آسسیاهچاله ی تولید کنندهاخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحوادث روزگار از جمله ویرنقش زنجبیل در جلوگیری از کوری گذرای ناشی از موبایدرد باسن و پا به دلیل کاهامید درمان کرونا با همانسرنوشتارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خدامیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتمچهار میلیارد سال تکامل بکرونا چه بر سر مغز می آوررویا و خبر از آیندهاولین مورد PML به دنبال تکشواهدی از دنیسوان(شبه نئارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفامبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیحساسیت روانی متفاوتروش هایی ساده برای کاهش اگیاه خواری و گوشت خوار کداینترنت بدون فیلتر ماهواضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز و از مغز فلج خواببرخی یونها و مولکول های متاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز حافظه کجاستهدف یکسان، در مسیرهای متخطر آلودگی هواراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزمگساپی ژنتیکعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تقلب و عقلبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات روانپزشکی در عقب ویتامین کا و استخواندژاوو یا آشناپنداریپرواز از نیویورک تا لوس آزندگی زودگذرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز لایو دوم دکتر سید سلمان فتقلید از روی طبیعتنگاه حقیقی نگاه به درون اتسلیم شدن از نورون شروع ممغز انسان برای ایجاد تمدواکسن ایرانی کرونا تولیدداروی لیراگلوتیدآیا هوش سریعی که بدون احسزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دمنابع انرژی از نفت و گاز تنفس بدون اکسیژنچرا پس از بیدار شدن از خوجمجمه انسان های اولیهمغز حریص برای خون، کلید توزوز گوشدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا جهش های ژنتیکی، ویروسلولهای بنیادی مصنوعی درابزارهای دفاعی و بقای موبه زودی شبکه مغزی به جای منبع هوشیاری کجاست قسمت توسعه برخی شغل ها با هوش نظریه تکامل در درمان بیمجدایی خطای حسی استنقش گرمایش آب و هوا در همکلرال هیدرات برای خواباندرهای اسرارآمیز و پوشیدهآسیب ها ناشی از آلودگی هوسیاره ی ابلهاناختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست نقش زبان در سلطه و قدرت اکی غایب شدی تا نیازمند دلدستورالعمل مرکز کنترل بیامگا سه عامل مهم سلامتسریعترین کامپیوتر موجودارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملمیگرن شدید قابل درمان استاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجمچهار ساعت پس از کشتار خوککریستال زمان(قسمت اولرویا بخشی حقیقی از زندگی اولین مورد پیوند سر در انشکل های متفاوت پروتئین هاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرمباحث مهم حس و ادراکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخفاش با شیوع همه گیری جدیروش صحبت کردن در حال تکامگالکانزوماب، دارویی جدیایندرالطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز خنده در کجای مغز استهدف از تکامل مغزخطرات هوش مصنوعیراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزی در درک زابزار هوش در حال ارتقا ازعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تقیچی ژنتیکیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر درجه حرارت بر عملکمشاهده گر جدای از شیء مشاویتامین کا در سبزیجاتدگرگونی های نژادی و تغییپرورش مغز مینیاتوری انسازونیسومایدابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتاز تکینگی تا مغز، از مغز لبخند بزن شاید صبح فردا زتقویت استخوان در گرو تغذنگاهی بر قدرت بینایی دراتشنج چیستمغز انسان برای شادمانی طواکسن اسپایکوژنداروی تشنجی دربارداریآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هامنابع انرژی از نفت و گاز تو یک جهان در مغز خودت هسچرا بیماری های تخریبی مغجنسیت و تفاوت های بیناییمغز زنان جوانتر از مغز مریک پیشنهاد خوب برای آسان در درمان بیماری مولتیپل آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسلسله مباحث هوش مصنوعیاتفاق و تصادفبه زیر پای خود نگاه نکن بمنبع هوشیاری کجاست قسمت توصیه های سازمان بهداشت نظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های نقش پیش زمینه ها و اراده کمردرددرک فرد دیگر و رفتارهای اآشنا پنداریسیاره ابلهاناختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست نقش زبان در سلطه و قدرت اکیهان خود را طراحی میکندذهن ما از در هم شکستن منبامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسرگیجه از شایعترین اختلاارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهنوآوری ای شگفت انگیز دانکریستال زمان(قسمت دوم)رویا تخیل یا واقعیتاولین هیبرید بین انسان و شگفتی های زنبور عسلاز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخلاصه ای از مطالب همایش مروشهای نو در درمان دیسک بگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان الطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تفلج دوطرفه عصب 6 چشمبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ چیستهدف از خلقت رسیدن به ابزادفاع در برابر تغییر ساختراه پیروزی در زندگی چیستپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبزرگترین خطایی که مردم منکاتی در مورد تشنجتاثیر رو ح و روان بر جسممشاهده آینده از روی مشاهویتامین دی گنجینه ای بزردانش بی نهایتآلودگی هوا و ویروس کرونازونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز لرزش ناشی از اسیب به عصبتقویت سیستم ایمنینگاهی بر توانایی اجزاي بتشنج و حرکات شبه تشنجی قامغز انسان برای شادمانی طواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروی جدید s3 در درمان ام آیا واکنش های یاد گرفته وزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردمنابع انرژی از نفت و گاز تو پیچیده ترین تکنولوژی چرا حیوانات سخن نمی گوینجنسیت و تفاوت های بیناییمغزهای کوچک بی احساسیک آلل ژنتیکی که از نئانددر سال حدود 7 میلیون نفر آیا خداباوری محصول تکاملسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاتوبان اطلاعات و پلِ بینبوزون هیگز چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت توصیه های غیر دارویی در سنظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های نقش آتش در رسیدن انسان بهکمردرد ناشی از تنگی کانادرک نیازمند شناخت خویش اآغاز فصل سرما و دوباره تکسیاره ابلهاناختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی الفاگوحافظه و اطلاعات در کجاستنقش سجده بر عملکرد مغزکیهانِ هوشیارِ در حال یاذهن چند جانبه نیازمند نگانفجار و توقف تکاملی نشاسربازان ما محققا غلبه می ارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی میدازولام در درمان تشنج تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یکنوار مغز مشاهده ی غیر مستکریستال زمان(قسمت سوم)رویا حقی از طرف خدااولین تصویر در تاریخ از سشاهکار قرناز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختمحل درک احساسات روحانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیخونریزی مغز در سندرم کووروشهای شناسایی قدرت شنواگامی در درمان بیماریهای ایا این جمله درست است کسیطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تفناوری هوش مصنوعی نحوه خبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ و میر پنهانهرچیز با یک تاب تبدیل به دقیق ترین تصاویر از مغز ارابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تقانون مندی نقشه ژنتیکی مبسیاری از بیماری های جدیچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر مطالعه ای بیان میکند اهدویروس مصنوعیدانشمندان موفق به بازگردآلزایمرزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز لرزش عضله یا فاسیکولاسیوتلقین اطلاعات و حافظهچالش دیدگاه های سنتی در بتشنج عدم توازن بین نورون مغز انسان رو به کوچک تر شواکسن دیگر کرونا ساخته شداروی جدید میاستنی گراویآیا یک، وجود داردسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملمنابع انرژی از نفت و گاز تو جهانی هستی که خودش را چرا حجم مغز گونه انسان درجهل مقدسمغزتان را در جوانی سیم کشیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان های اسرار آمیز در آآیا دلفین ها می تواند از سم زنبور ، کلیدی برای واراتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتوصیه هایی در مصرف ماهیهفت چیز که عملکرد مغز تو جریان انرژی در سیستم های نقش انتخاب از طرف محیط، نکمردرد و علل آندرک و احساسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیر آفرینش از روح تا مغز اختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک های بحس چشایی و بویایینقش غذاها و موجودات درياکیست کلوئید بطن سومذهن هوشیار در پس ماده ی مانواع سکته های مغزیسردرد میگرن در کودکانارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بمکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دونوار مغزی روشی مهم در تشخکشف مکانیسم عصبی خوانش پرویاها از مغز است یا ناخواولین سلول مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان از نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان همحل درک احساسات روحانی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیخواندن ، یکی از شستشو دهنروشی برای بهبود هوش عاطفگاهی لازم است برای فهم و ایا ابزار هوشمندی یا مغز ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ انتقال است یا نابود شهزینه ای که برای اندیشیددلایلی که نشان میدهد ما براز تغییرابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تقانون جنگلبسیاری از بیماری های جدیچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر رژیم گیاه خواری بر معنی روزهویرایش DNA جنین انسان، بردانشمندان نورون مصنوعی سآمارهای ارائه شده در سطح زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز لزوم سازگاری قانون مجازاتلاش هایی در بیماران قطع چاالش ها در تعیین منبع هوتشخیص ژنتیکی آتروفی های مغز انسان رو به کوچکتر شدواکسن دیگری ضد کرونا از دداروی جدید ضد میگرنآیا کیهان می تواند یک شبیسفر به مریخ در 39 روزابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرمنابع انرژی از نفت و گاز تو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا خشونت و تعصبجهان یکپارچهمغزتان را در جوانی سیمکشیک رژیم غذایی جدید، می تودرمان های بیماری آلزایمرآیا دلفین ها میتوانند باسماگلوتید داروی کاهش دهناثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوضیحی ساده در مورد هوش مهفت سین یادگاری از میراث جستجوی متن و تصویر به صورنقش اتصالات بین سلولهای کمردرد با پوشیدن کفش منادرک احساسات و تفکرات دیگافت فشار خون ناگهانی در وسیستم تعادلی بدناختلالات حرکتی در انسانبیهوشی در بیماران دچار امنبع هوشیاری در کجاست؟ قتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک (قسمت اول )نقش غذاها و موجودات درياکاهش مرگ و میر ناشی از ابذهن تو همیشه به چیزی اعتقانگشت ماشه ایسردرد و علتهای آنارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا مکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیست و سونورون هاي مصنوعی می توانکشف مکانیسمی پیچیده در برویاهای پر رمز و حیرتی دراوکرلیزوماب داروی جدید ششبیه سازی سیستم های کواناز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده ممحدودیت های حافظه و حافظتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانخواب سالم عامل سلامتیروشی جدید در درمان قطع نخگاهی مغز بزرگ چالش استایا بیماری ام اس (مولتیپعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک مولکولها و ذرات در برخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکمراحل ارتقای پله پله کیههزینه سنگین انسان در ازادنیای شگفت انگیز کوانتومپیوند اندام از حیوانات براست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تقانون جنگلبعد از کروناچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر رژیم گیاه خواری بر معادله ها فقط بخش خسته کنواقعیت فیزیکی، تابعی از دانشمندان یک فرضیه رادیکآن چیزی که ما جریان زمان زیرفون داروی ضد ام اسزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز لزوم سازگاری قانون مجازاتلاشی برای درمان قطع نخاناتوانی از درمان برخی ویتصویربرداری فضاپیمای آممغز ایندگان چگونه استواکسن سرطانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا گذشته، امروز وآینده سفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترسمنابع انرژی از نفت و گاز تولید مثل اولین ربات های چرا در مغز انسان، فرورفتجهان یکپارچهنقش قهوه در سلامتییکی از علل محدودیت مغز امدرمان های جدید میگرنآیا دست مصنوعی به زودی قاسندرم کووید طولانیاثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتیوتیکسن داروی ضد جنونهم نوع خواری در میان پیشیجستجوی هوشیاری در مغز مانقش تیروئید در تکامل مغزکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک تصویر و زبان های مخلتافراد آغاز حرکت خودشان رسیستم دفاعی بدن علیه مغز اختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )نقش غذاها و موجودات درياکاهش التهاب ناشی از بیماذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانگشت نگاری مغز نشان میدسردرد تنشنارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهما انسانها چه اندازه نزدتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت بیستمنورون های ردیاب حافظهکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویای شفافايندگان چگونه خواهند دیدشبکه های مصنوعی مغز به دراز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب سالم عامل سلامتی و یروشی جدید در درمان سکته مگذر زمان کاملا وابسته به ایا بدون زبان میتوانیم تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهفیزیک و هوشیاریبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکمرز مرگ و زندگی کجاستهزاران سال چشم های بینا ودندان ها را مسواک بزنید تپیوند سر آیا ممکن استرجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تقانونمندی و محدودیت عالمبعد از کروناچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر رژیم گیاهخواری بر معجزه ی علم در کنترل کرونواقعیت چیستدانشمندان ژنی از مغز انسآنچه واقعیت تصور میکنیم زبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزمقاومت به عوارض فشار خون تلاشی تازه برای گشودن معناتوانی در شناسایی چهره تصادف یا قوانین ناشناختهمغز ابزار بقای برتر مادیواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا آگاهی پس از مرگ از بیسفر دشوار اکتشافابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیمنابع انرژی از نفت و گاز تولید پاک و فراوان انرژیچراروياها را به یاد نمی آجهان کنونی و مغز بزرگترینقش مهاجرت در توسعه نسل ایافته های نوین علوم پرده درمان های جدید در بیماری آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم گیلن باره به دنبال اثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحفره در مغزنقش حفاظتی مولکول جدید دکنگره بین المللی سردرد ددرک حقیقت نردبان و مسیری افزایش قدرت ادراکات و حسسکته مغزیاختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیمنبع خواب و رویاتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلنقشه مغزی هر فرد منحصر بهکاهش دوپامین عامل بیماریذرات کوانتومی زیر اتمی قاندوهگین نباش اگر درب یا سردرد سکه ایارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتما انسانها چه اندازه نزدتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دهمنوروپلاستیسیتی چیستکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروبات های ریز در درمان بیايا اراده آزاد توهم است یشباهت مغز با کیهان مادیاز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱مخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش عاطفی در زنان بیشتر اخواب عامل دسته بندی و حفطريتوکسيمب در درمان ام اسگربه شرودینگر و تاثیر مشایا تکامل هدفمند استعلم به ما کمک میکند تا موفیزیکدانان ماشینی برای تبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکمرز بین انسان و حیوان کجاهستي مادي ای که ما کوچکتردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند سر، یکی از راه حلهارساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تقارچ بی مغز در خدمت موجودبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمغز فکر میکند مرگ برای دیواقعیت چیستدانشمندان پاسخ کوانتومی آنزیم تولید انرژی در سلودانشمندان اولین سلول مصنآینده ی انسان در فراتر اززبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رمقابله با کرونا با علم استلاشی جدید در درمان ام اسنبرو و انرژی مداومتظاهر خوابیده ی مادهمغز ابزار برتر بقاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی ضد تشنج توپیراماتآیا امکان بازسازی اندامهسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چمنابع انرژی از نفت و گاز تولید سلولهای جنسی از سلچراروياها را به یاد نمی آجهان کاملی در اطراف ما پرنقش میدان مغناطیسی زمین یادگیری مهارت های جدید ددرمان های رایج ام اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم پیریفورمیساثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه عسل با موم بخوریمحقیقت قربانی نزاع بین بی نقش حیاتی تلومر دی ان آ دکنگره بین المللی سردرد ددرک عمیق در حیواناتافزایش مرگ و میر سندرم کوسانسور از روی قصد بسیاری اختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دمنحنی که ارتباط بین معرفتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دومنقشه های مغزی جدید با جزیکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریکسرعت فکر کردن چگونه استارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين ما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت دوازدهمنوروز یا روز پایانیگل زندگیروح رهاییايا اراده آزاد توهم است یشباهت کیهان و مغزاز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتمخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوشیاری کوانتومیخودآگاهی و هوشیاريریواستیگمینگزیده ای از وبینار یا کنفایجاد احساساتعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض برخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکمزایای شکلات تلخ برای سلهستی ما پس از شروعی چگال دو برابر شدن خطر مرگ و میپیام های ناشناخته بر مغز رشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تقبل از آغازبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه انتظارات بر ادراک تاریخ همه چیز را ثبت کردهمغز قلبواقعیت های متفاوت