دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

فیزیک و هوشیاری

گفتگو با نسیم هرمیان پژوهشگر ایتالیایی فیزیک و هوشیاری- قسمت پنجم ترجمه ی فارسی
این فیزیکدان و پژوهشگر هوشیاری در انسان در بخشی از این گفتگو میگوید: بگذار در مورد فیزیکدان هایی سخن بگویم که با طرح دیدگاه های جدید از طرف من، به صورت من، گوجه پرتاب می کردند ولی من توجهی نمی کردم زیرا من ایتالیایی هستم و من میتوانم سس خوبی با گوجه فرنگی درست کنم
- سوال: اگر تو صد سال به عقب برگردی به سال 1920 پیش از آنکه چارلز لیندبرگبراقیانوس اطلس پرواز کند اصلا چیزی مانند پرواز باورنکردنی بود؛ چنین چیزی امروز قابل تصور نیست؛ پرواز هوایی خیلی عادی است چیزی که مرا شگت زده میکند پیتر دیاماندیس است که میگوید بین 1900 تا 2000 یک جهش وسیع در ابداع های انسان، رخ داده است و همین مقدار ابداع، در بین ساله های 2000 تا 2016 رخ داده است یعنی فقط در 16 سال! و به نظر میرسد همین مقدار ابداع بین سال های 2016 تا 2022 رخ دهد. ما یک منحنی رو به شتاب ابداع و پیشرفت را بین سال های 2016 تا 2022داریم. از سال 1900 تا 2000 ابداع هواپیما، ترانسیستور و دیگر موارد بوده است و این ها شگفت انگیز است پس وقتی نسیم می گوید طی ده سال، خیلی این احتمال هست، یعنی این واقعا ممکن است!
- جواب نسیم: دقیقا! افراد باهوش زیادی هستند ولی اکنون، درک فیزیکی و تئوری، پشت فرضیات و احتمالات وجود دارد یعنی ما داریم شروع به درک اجزایی می کنیم که در فضای تهی و در خلا، نیستند بلکه آنها واقعا در میدان هستند و با میدان، واکنش نشان می دهند و این، کشفی پایه ای است که همه ی اینها را ممکن میکند. و چون اکنون وجود دارد بیشتر و بیشتر به وسیله ی انجمن استاندارد فیزیک پذیرفته میشود. استخراج انرژی از ساختار فضا- که انجام شده است و در مسیر خود در حرکت است تا عمومی شود و باعث کنترل جاذبه گردد- کار شدنی است.
- سوال: اکنون چه زمانی تصور میکنی انسان میتواند در ستاره های دور ساکن شود؟
- جواب: بگذار در مورد فیزیکدان هایی سخن بگویم که به صورت من، گوجه پرتاب می کردند ولی من توجهی نمی کردم زیرا من ایتالیایی هستم و من میتوانم سس خوبی با گوجه فرنگی درست کنم!
و تومیدانی وقتی برادران رایت در هواپیما پرواز کردند این نخستین هواپیما نبود و افراد زیادی در اروپا کارهای مشابهی کرده بودند تقریبا در ده سال مقاله هایی در فیزیک وجود داشت که تایید شده است و تایید میکند این کار قابل انجام است.
- چقدر طول می کشد انسان ها را به آلفا سنچری بفرستیم؟

Nassim Haramein: The Physics of Spirituality - BrightStar | Ticket Sales and Event Management Software
- آلفا سنچری! این کمی بیشتر طول می کشد زیرا ما باید کرمچاله ها را باز کنیم وقتی در مورد کرمچاله سخن می گویم آنها با معادله ی میدان اینشتاین قبلا پیشبینی شده بودند و با مشاهده، به خوبی تایید شده اند. اینها با معادله ی اینشتاین به خوبی تایید شده بودند ولی تا همین اواخر به نظر می رسید غیر ممکن باشد که بشود هر کدام از این کرمچاله ها را باز کرد و در آن مسافرت کرد ولی ما کشف کرده ایم میدانی از اطلاعات در این کرمچاله ها وجود دارد.
این، میدان انرژی است؛ انرژی نقطه ی صفر؛ انرژی حضور دارد و چگالی آن میدان، بسیار بالا است؛ اکنون فیزیکدان ها کار می کنند تا تو به طور کامل بتوانی خیلی کارها را انجام دهی و بتوانی وارد میدان انرژی شوی و به همین دلیل کسانی مانندسونی وایت در ناسا ودیگران، کم کم بر موتور های مارپیچی (helical engine) کار می کنند. زیرا آنها می توانند در فیزیک و در ریاضی ببینند مسیری برای رسیدن به آنجا وجود دارد. (توصیه میشود به مقاله ی طراحی ماشین مارپیچی ناسا که از پیشران با چرخه ی بسته استفاده میکنددر کانال تلگرام دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست مراجعه شود.)
- و ناسا دارد روی این وسایل و ماشین ها کار میکند؟
- بله دقیقا
- و ایا موتورهای مارپیچی (helical engine) وسایل باز کردن کرمچاله هستند تا بتوان بدون هیچ محدودیتی با سرعت نور در فضا پرتاب شد و از ضد جاذبه استفاده کرد؟
- بله با استفاده از کنترل جاذبه! و تومیدانی این مورد، قبل از پیشرفت تکنولوژی غیرممکن بود غیرممکن بود؛ غیر ممکن بود، بتوان تو را در سمت دیگر کرمچاله بازسازی کرد زیرا همه ی مولکول های تو در مکان مشخص و در لحظه ی مشخص به پایان میرسید.
- سوال: پس این، مانند انتقال تله پورتی است؟ یعنی وقتی وارد کرمچاله شویم ناپدید می شویم؟
- بله تو میتوانی در این مورد فکر کنی و این، جایی است که تئوری استاندارد نمیتواند توضیح دهد چه می شود. این تئوری جدیدی است که می آید و می گوید همه چیز، همه ذرات در کیهان با هم در تنیده هستند و این در حال توسعه است تئوری ای به وسیله ی یکی از بزرگترین تئوریسین ها وجود دارد که میگوید ERبرابر با EPR
و این از طرف سوسکایند و دیگران ارائه شده است و نشان می دهد، تو میتوانی فیزیک را به روشی بنویسی که ذرات، در هم تنیده شود و من این را در آزمایشگاه اندازه می گیرم.
آیا همه می دانند در هم تنیدگی چیست؟
تو می توانی دو ذره را با هم در تنیده کنی؛ به روشی که وقتی یکی را قلقلک کنی، دیگری بخندد و این مهم نیست چقدر از هم فاصله داشته باشند؛ مثلا جوکی برای این بگویی و دیگری بخندد!!
این یعنی اگر تو چرخش رو به بالای پروتون را در اینجا تغییر دهی چرخش پروتون در جای دیگر، خودش را منظم میکند. بله همینطور است؛ مهم نیست چقدر فاصله وجود دارد و این درمورد اجسام بزرگ مانند الماس هم هست. بله تو الماس را با اشعه می نوازی و الماس دیگری میجنبد مثل وقتی تو آن را با لیزر ضربه بزنی و تاخیری هم وجود ندارد و مهم نیست آن دو چقدر از هم فاصله داشته باشند!!
این پدیده همزمان است؛ وقتی یکی از آنها را تغییر دهی دیگری هم تغییر میکند.
- سوال: اکنون اگر همزمان است اطلاعات سریعتر از سرعت نور منتقل میشود.
- جواب: به همین دلیل است که فیزیک کوانتوم و نسبیت با هم موافق نیستند. ولی زیبایی دیدگاه های جدید، مهم است. من از زوایای مختلف، نتیجه گیری مشابه میکنم ERبرابر با EPR استER لبه هاي روزن است. اينشتاين روزن ERکه مطرح کننده ی یک سیاه چاله است برابر با EPR است که اینشتاین پودولسکی و روزن مطرح کردند و در هم تنیدگی در سطح کوانتومی است و می گوید علت اینکه ذره، در هم تنیده میشود این است که کرمچاله ای بین آنها شکل می گیرد. و این نسبیتی است که در سطح کوانتومی به کار می رود و این، یکسان سازی و متحد کردن فیزیک است.
- سوال: پس درهم تندیگی در هم تنیدگی ذره، مدرکی بر کرمچاله های مکرر است؟
- کرمچاله های ریز- که چیزها را با هم متصل می کنند- پس اساسا آنچه ما در زمان مسافرت از کرمچاله نیاز داریم و آنچه انجام می دهیم و داریم می سازیم اینطور می گوییم که همه چیز را در هم تنیده میکند و در این فرمول ها هم، این نتیجه بیرون می آید؛ یعنی ما داریم بیان می کنیم اطلاعات و هر چیز در هر شکل و در همه ی کیهان؛ ما داریم آن را درون یک کرمچاله می اندازیم؛ درون یک سیاهچاله، درون ساختار و شبکه ی کیهانی!
و از سوی دیگر داریم آن را بازسازی می کنیم؛ این، ممکن است یک کهکشان هزاران هزار میلیون سال نوری دورتر از اینجا باشد
- سوال: پس اطلاعات از درون یک کرمچاله مسافرت میکند یا یک تله پورتیشن است؟ تفاوت چیست؟
- تو می توانی آن را به عنوان یک تله پورت، تصور کنی ولی در حقیقت منظور اینکه آن با این ارتباط دارد نه اینکه تو در مورد تله پورتیشن فکر کنی!

FIT: Fitness Inspiration Truth - The Physics of Spirituality - Nassim Haramein with Vishen Lakhiani | Facebook
و دلیل این که من بر آن تاکید دارم اینکه زبانی بسیار اختصاصی و دقیق در فیزیک وجود دارد که تله پورتیشتن را توصیف می کند و من کوشش میکنم آن را بگویم.
اساسا من کوشش میکنم همه ی اطلاعات را- پس از اینکه از شبکه ی کیهان عبور داده شده است و تو داری- ویران کنم و آن را در جهت دیگری بازسازی کنم. درست؟.
- سوال: ولی اگر این درست باشد تو داری فردی را ویران میکنی و آنها را برمیگردانی! آیا میتوانی کسی را ویران کنی و دوباره بسازی؟ وقتی آنها مردند میتوانی آنها را بیافرینی؟ آیا ما می توانیم افراد را از حالت مرگ برگردانیم؟ آیا من میتوانم کپی های سگ دوست داشتنی خود را برگردانم؟
- جواب: بله میتوانی چون اطلاعات در ساختار فضا است!
- سوال: بله هرچند هایدن مطرح کننده ی سوال قبلی، با من موافق نباشد آیا من میتوانم یک بالغ ده ساله درست کنم؟
- جواب: این داستان دیگری است چون او ممکن است اصلا با این کار موافق نباشد پسر دوازده ساله من در خیلی موارد با من موافق نیست ولی میتوانی آن را تصور کنی منظور من اینکه آنچه میگویم آنچه ما هستیم اطلاعات در ساختار فضا است و تو به طور مداوم جهان را دوباره سازی و نو میکنی؛ درهر ثانیه ی پلان،ک تو واقعا داری جهان را با تجربه ی خود، نو و بازسازی میکنی و به این ترتیب تو میتوانی خودت را واقعا اینطور تصور کنی که در اینجا هستی و در اینجا نیستی.
پس بگذار آن را در عبارت های ساده تری بیان کنم؛ من برای تو مثالی میزنم امیدوارم طولانی نشود سعی میکنم کوتاه باشد تو داری کوشش میکنی معادله ی ساده ی فیزیک را انجام میدهی. درست؟
تو تصور خواهی کرد میتوانی در دبیرستان، عملی را انجام دهی؛ تو میخواهی بدانی دست تو چقدر از نقطه ی آ به نقطه ی ب میرود؛ تو میدانی: از نقطه ی آ شروع میکنی و به نقطه ی ب میرود. تو میتوانی تصور کنی چقدر طول میکشد به آنجا برسی و تو میتوانی سرعتی را نتیجه بگیری که از نقطه ی آ به نقطه ی ب میرود.

اگر بخواهی با فیزیک واقعی کار کنی اگر تو این کوشش را واقعا انجام دهی، مطمئن باش چالش بزرگی خواهی داشت! زیرا همین که دست تو از نقطه ی آ به ب برود زمین در حال چرخش است پس تو باید آن سرعت را به دستت در حالی که حرکت میکند اضافه کنی و آن، سرعت در حال چرخش است و به همین ترتیب به دور خورشید هم میچرخد؛ زمین در حال چرخش است اکنون تو باید آن سرعت را اضافه کنی زیرا وقتی دست تو حرکت میکند، همچنین در همان جهت با زمین و به دور خورشید هم حرکت میکند پس تو باید آن را اضافه کنی.

و چون خورشید با سرعت 300 کیلومتر در ثانیه در کهکشان در حال گردش است پس اکنون باید آن را هم اضافه کنی و چون کهکشان دارد دور خوشه، میچرخد، دست تو دارد چند میلیون مایل در ثانیه حرکت میکند!
درست است؟ و نهایتا اگر تو آن را هم اضافه کنی نهایتا به سرعت نور میرسی. دست تو چه میکند؟ دست فقط در همان سرعت حرکت میکند تو توانسته ای آن را در دبیرستان در مقایسه با خودت محاسبه کنی ولی نسبت به کیهان و جهان چطور؟.(تحولات کیهان- که نمونه ی آن را در حرکت دائمی همه چیز در کیهان مادی می بینیم- محدود به کره ی زمین نیست. زمین به دور خودش و دور خورشید می چرخد و خورشید هم در کهکشان راه شیری در چرخش است و خود این کهکشان به دور خوشه های کیهانی میچرخد. حقیقت اینکه اگر بخواهیم در زمان حرکت دادن دست خود، سرعت حرکت آن را حساب کنیم، لازم است علاوه بر سرعت حرکت آن بر روی زمین، ببینیم از دید ناظری که از جای دیگری بیرون از زمین، بر دست ما می نگرد سرعت حرکت دست چقدر است.
در اینجا علاوه بر سرعت معمول باید سرعت حرکت زمین به دور خودش و به دور خورشید هم در جهات مختلف، اضافه شود و از دید ناظری که از بیرون از کهکشان راه شیری نگاه می کند باید سرعت حرکت خورشید در کهکشان و حتی حرکت کهکشان بر دور خوشه ی کیهانی اضافه شود. )

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [12/4/2021 5:25 AM]
وقتی حرکت می کنید، جهان چه کاری را انجام میدهد؟
حرکت چیست؟ تنها نتیجه گیری اینکه دست تو، خودش را خنثی میکند و دوباره خودش را می سازد؛ خنثی میکند و دوباره می سازد پس دست تو، دست تو است و همزمان حفره و چاله هم هست و در حال رخ دادن در قالب های زمان پلانک است و قالب زمان پلانک با سرعت بسیار زیاد در حال رخ دادن است؛
مانند یک فیلم، قالب هایی است که پیدا میشود تا حرکت خطی را تولید کند ولی واقعا قالب ها با آنچنان سرعتی حرکت میکند که تو، جدایی را نمی بینی پس از آن نقطه نگاه، بدنهای ما خودش را در فاصله های ثانیه پلانک در طول کیهان در طول میلیون ها مایل ویران میکند و می سازد.
بله این موضوع را تصور کن مثلا تصور کن آن در مقیاس پلانک آزمون و خطا، بسیار بسیار بسیار سریع عمل میکند و بعدا تصورکن خودش را دوباره بازسازی میکند و در مقیاس بسیار بزرگتری مانند بیولوژی رخ میدهد تو داری الان کار میکنی تومیدانی مانند ماه قبل هستی ولی همان پسر بچه نیستی؛ تو کبد خودت را بازسازی کرده ای؛ تو خون خود را در بازه های زمانی خاص، بازسازی کرده ای؛ تو دوباره پوست خود را ساخته ای و طی سه سال تو به طور کامل همه چیز را تغییر داده ای پس تو واقعا در هر ثانیه در حال بازسازی و تخریب خود، بوده ای. (نه خورنده ای باقی است و نه خورده ای! کیهان در حال تحول و دگرگونی که از ابتدای خودش، گذشته است و شکل کنونی آن، ابتدایی برای آینده ی آن است.
ابتداها باقی نمانده است و امروز، هم باقی نخواهد ماند؛ گذشتگان رفتند و ما هم خواهیم رفت و هر شکل، در حال تبدیل به اشکال بعدی است.
این دگرگونی- از زمانی که نخستین نقشه ی حیات ایجاد شده است- در قالب موجود زنده شکلی سازمان یافته تر و سریعتر دارد؛ نه اینکه رسیدن به موجود زنده و ابزار هوشمندی، باعث توقف حرکت دائمی کیهان شود.
شکلی از دگرگونی هدفمند که هدفش حفظ بقای موجود زنده است و این بقا در بهترین حالت، در سایه ی ابزار هوشمندی حفظ می شود؛ هرچند خود این حفظ شدن، با رقابت های بعدی به دلیل ابزارهای هوشمندی قدرتمندتر، متحول میشود.

بهترین ابزار بقا، ابزار هوشمندی است و کیهان ما در تلاش برای رسیدن به آن است.
همه چیز متحول و دگرگون میشود تا امکان بقای بیشتری را برای خود فراهم کند واین فرایند از زمانی- که نقشه ی حیات در موجودات زنده دمیده شده- شکل سریعتر و دقیقتری پیدا کرده است. همه چیز در جهان مادی می کوشد به بقای بیشتر برسد و در این مسیر ریزترین اجزای موجودات، دائما متحول می شود؛ مسیری کاملا هدفمند و آگاهانه که از طرف مدیری دانا و هوشیار مدیریت میشود.
کیهان متحول و دگرگون شونده ای که طبق رصدهای جدید، با سرعتی بسیار بسیار زیاد در حال حرکت به سویی غیر از خودش است و تصور باقیماندن بر خود، جز توهم بقا نیست و این کشف، از دستاوردهای علوم جدید فضا است.
این سوال برای بسیاری از پژوهشگران فعلی مطرح است که کیهان ما چرا چنین پرسرعت حرکت میکند و هدف نهایی آن، کجاست؟!
این کیهان بزرگترین نشانه و علامت از قدرت بی نیازی است که آن را برای رسیدن به هدف نهایی، مدیریت و هماهنگ میکند.)
- سوال: این سوال آخراست
تو میتوانی تصور کنی اگر من این تخریب و بازسازی را بگیرم اول از همه اگر بخواهم متفاوت باشم من میتوانم خودم را کمی متفاوت بازسازی کنم. من می توانم دست خود را در آنجا خراب کنم و آن را در آنجا بازسازی کنم بدون آنکه نقاطی در میان باقی بگذارم
تو گفتی میتوانی خودت را تا حدی متفاوت بازسازی کنی تو میتوانی شکل فیزیکی خود را تغییردهی تو میتوانی بیولوژی خود را تغییر دهی اکنون این سوال از کتی است که آنلاین برنامه را می بیند. او می گوید آیا ما می توانیم به برنامه ها و بدن خود، آموزش دهیم خودش را از هر بیماری و پیر شدن رهایی دهد و آن را بهبود بخشد؟
- این تصور هرگز برای من رخ نداده است ولی من میتوانم تصور کنم چگونه است.
بله من کاملا به آن اعتقاد دارم.
چرا بدن تو به همان روش، خودش را بازسازی میکند؟ چون دارای حافظه در ساختار فضا هست. پس اکنون اگر هوشیاری ما در واکنش و تعامل باشد، تعامل آن حافظه در فضا است پس تو باید نهایتا بر چیزی که به یاد آورده میشود کنترل داشته باشی. اگر تو چیزی را که به یاد آورده میشود تغییر دهی تو باید یک ارتباط ستقیم با فرایندی داشته باشی که وقتی بدن تو در حال بازسازی است رخ میدهد.(حافظه در ساختار فضا، لازم است در جایی جاگذاری شود و امکان جاگذاری چیزی در صفر مطلق وجود ندارد. اقرار به استقرار حافظه در ساختار فضا، اقرار به فضایی است که این حافظه را در بر می گیرد. وجود فضا هرچند کوچک باشد و هرچند خلا مطلق نباشد، نشانه ی علت های دیگری در پس نوسانات کوانتومی درون آن است.)
اگر بدن، خودش را در مورد تومور کبد بازسازی میکند چرا تو نتوانی آن را تغییر دهی تا خودش را بدون تومور کبد، بازسازی کند؟
افراد، 30% افراد، تحت تاثیر پلاسبو هستند.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [12/4/2021 5:25 AM]
تو میدانی بهبود خودبخود وجود دارد. سطح بسیار بالایی از مطالعات هست که همین حالا انجام میشود تا تاثیر پلاسبو(دارونما) را ببیند و آن را تاثیر هوشیاری بر واقعیت و بر بدن می خوانند. و ما به روشنی می بینیم در این مطالعات ما توانایی داریم جهان مادی را تغییر دهیم یا حتی بر کامپیوترها تاثیر بگذاریم. تو کسی را در جلوی ژنراتورها می نشانی و از آنها میخواهی بر آن تاثیر بگذارند و من در مورد افرادی مانند هندوها در هند یا برخی افراد سایکیک صحبت نمی کنم مردم عادی اینطور هستند مثلا تو کسی را به سمت دیگر خیابان میکشی وآنها را در جلوی کامپیوتر مینشانی و میگویی بر آن تاثیر بگذارند و گاهی انها میتوانند چنین کنند.
- سوال: بله دانشگاه پرینستون آن را مطالعه کرده است. پس ما بیرون از زمان هستیم ولی خبرخوب اینکه فردا برای کسانی که میخواهند بیایند و از نسیم یاد بگیرند، موجود است زیرا به ورکشاپ شش ساعته ای می آیند تا طبیعت واقعیت را بشناسند. نسیم میتوانی برخی کلیدها را در مورد موضع فردا مطرح کنی؟
- جواب: در حقیقت مصاحبه ای سیزده ساعته را باید در شش ساعت بگویم. باید خیلی سریع صحبت کنم با برخی اصول پایه ای در مورد فضا و ماده آشنا می شویم و ارتباط بین آن دو را می شناسیم و برخی کارهای قبلی را که بر اینها انجام شده است معرفی می کنیم؛ از اینشتاین و بور تا ویلر و دیگران.
و برخی اصول فیزیک که مطرح شده است بیان میشود و به کشفی می رسیم که من درمورد راه حل ریاضی هولوگرافی انجام داده ام و بیان میکنم چگونه این راه حل ریاضی، با آزمایش ها تایید شده است.
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست
https://www.youtube.com/watch?v=gj5zRx7G_cs&list=PL437CF49A29A5B3A6&index=42&t=2282sMindvalley - Today, we are going LIVE with Nassim Haramein... | Facebook


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تا 20 سال آینده مغز شما به امید جدید بر آسیب نخاعیشناخت درون، شناخت بیرون؛تعداد کلی ذهن ها در جهان چند نرمش مفید برای کمردرابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان حس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس وهیچ اندر هیچفرایند پیچیده ی خونرسانیبیان حقیقتکوچ از محیط نامناسبرمز پیشرفت تواضع است نه طتلاش های جدید در درمان فرزبان ریشه هایی شناختی اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآلزایمرمشکلات نخاعیتاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟شانس یا تلاشجلوتر را دیدنچهار میلیارد سال تکامل بابزارهای بقای از نخستین همه چیز کهنه میشودحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تداروی سل سپتهزاران سال چشم های بینا وقله سقوطباد و موجکپسول ژری لاکترویای شفافتمرکز بر امروزسقوط درون جاذبه ای خاص، چمولتیپل اسکلروز در زنان آینده ی علم و فیزیک در60 ثمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پاشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مشارکتینور دروناحیای بینایی نسبی یک بیمهمراه سختی، اسانی هستحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در در هم تنیدگی مرزها و بی مویتامین کا در سبزیجاتقبل از آغازبحثی در مورد نقش کلسیم و کتاب، سفری به تاریخروش هایی ساده برای کاهش اتو آرامش و صلحیسندرم کووید طولانیمکان زمان یا حافظه زمانآیا گذشته، امروز وآینده مغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیضرورت زدودن افکارجهان در حال ایجاد و ارتقانکاتی در مورد تشنجاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی می تواند بر احخودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استدرمان های بیماری آلزایمرواقعیت خلا و وجود و درک ملیروپریم داروی ترکیبی ضدبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگل زندگیریشه های مشترک حیاتتولید اندام با چاپ سه بعدسیگار عامل افزایش مرگ ومماجرای عجیب گالیلهآیا دلفین ها میتوانند بامغز بزرگ چالش است یا منفعظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستجوسازی مدرننگاه مادی غیر علمی استارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مدرمان جدید سرطانواکسن سرطانرابطه تشنج و اوتیسمملاحظه های اخلاقی دربارهبرخی مرزهای اخلاق و علوم گامی در درمان بیماریهای توهم جدایی و توهم علمسکوت، پر از صدامحدودیت چقدر موثر استتازه های بیماری پارکینسوآثار باستانی تمدن های قدنقش قهوه در سلامتیعلائم عصبی آلزایمر، با ااکوییفلکسحق انتخابچالش هوشیاری و اینکه چرا دنیای شگفت انگیز کوانتوماز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به بالا بر ستارگان نگاه کدرک و احساسبرخی روش های تربیتی کودکوسواس، بیماری استزمان چیستمنابع انرژی از نفت و گاز پنج اکتشاف شگفت آور در موتیروفیبان موثر در سکته ی سازگاری با محیط بین اجزامرکز حافظه کجاستترکیب حیوان و انسانآشناپنداری چیستنقش اتصالات بین سلولهای عدم درکابداع دی ان ای بزرگترین دحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخاع ما تا پایین ستون فقردوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبی ذهن و بی روحدرختان اشعار زمینبزرگترین درد از درون است زندگی زمینی امروز بیش از منبع هوشیاری کجاست قسمت پیوندی که فراتر از امکانتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماسردرد میگرن در کودکانتشخیص ژنتیکی آتروفی های نقش غذاها و موجودات درياسوالات پزشکیابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتهوش عاطفی بیشتر در زنانفیزیک و هوشیاریبیماری اسپینال ماسکولار کلام و زبان، گنجینه ای بسذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت ها را به رسمیت بشنازاویه نگاه ها یکسان نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپروژه ی ژنوم انسانیمرگ تصادفیپروژه ی ژنوم انسانیمرگی وجود نداردتا بحر یفعل ما یشاامید درمان کرونا با همانشناسایی تاریخچه ی تکاملیتعذیه ی ذهنچند جهانیابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلهیچگاه از فشار و شکست نترفرایند تکامل و دشواری هابیداری و خواب کدام بهتر اکوچک شدن مغز از نئاندرتارمز بقای جهش ژنتیکیتلاش های جدید در درمان سرزبان شناسی مدرن در سطح سلمنبع هوشیاری در کجاست؟ قآملودیپین داروی ضد فشار مشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استشاهکار قرنجمجمه انسان های اولیهچهار ساعت پس از کشتار خوکابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز در زمان مناسبحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیهستي مادي ای که ما کوچکترقلب های سادهباد غرور و سر پر از نخوت وکامپیوتر سایبورگروان سالمتمساح حد واسط میان مغز کوسلول های مغزی عامل پارکیمواد کوانتومی جدید، ممکنآینده با ترس جمع نمیشودمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودشجاعت و ترسجهان معنانوروفیبروماتوزاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی میاستنی با برخی سحساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلادر هم تنیدگی کوانتومیویتامین بی 12 در درمان دردقبل از انفجار بزرگبحثی در مورد حقیقت فضا و کتابخانهروش جدید تولید برقتو افق رویداد جهان هستیسندرم گیلن باره به دنبال مکانیک کوانتومی بی معنی آیا پیدایش مغز از روی تصامغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شضرب المثل یونانیجهان ریز و درشتچگونه مولکول های دی ان ایادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی و کشف زبان هایخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیردرمان های جدید میگرنوالزارتان داروی ضد فشار لیس دگرامفتامین یا ویاسبدون پیر فلکگلوله ی ساچمه ایرژیم های غذایی و نقش مهم تولید سلولهای جنسی از سلسیاهچاله هاماده ی تاریکآیا دست مصنوعی به زودی قامغز بزرگ چالشهای پیش روظرف باید پر شود چه با چرک تاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی جامعه ی آسمانینگاه محدود و تک جانبه، مشخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسدرمان جدید سرطانواکسن ضد اعتیادرادیوی مغز و تنظیم فرکانملاحظات بیهوشی قبل از جربرخی نکات از گاید لاین پرگامی در درمان بیماریهای توهم جسمسکته مغزیمحدودیت های حافظه و حافظتازه های درمان ام اسآرامش و دانشنقش مهاجرت در توسعه نسل اعلت خواب آلودگی بعد از خواکسی توسین و تکامل پیش احقیقت قربانی نزاع بین بی چالش کمبود اندام برای پیدنیایی پر از سیاهچاله از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به بالاتر از ماده بیندیشدرک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی سلولهای عصبی در تلایک پیام منفرد نورون مغزی زمان و مکان، ابعاد کیهان منابع انرژی از نفت و گاز پول و شادیتکنولوژی های جدید و حالتستم با شعار قانون بدترین مرکز حافظه کجاستترازودونآشتی بهتر استنقش تیروئید در تکامل مغزعدالت برای من یا برای همهابزار هوش در حال ارتقا ازحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین تمدن بشریدورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی ساخته هوش طبیبی سوادی در قرن 21درد و درسبسیاری از مجرمان، خودشانزندگی زودگذرمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیوستگی همه ی اجزای جهانتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزسردرد میگرنی در کودکانتشخیص آلزایمر سالها قبل نقش غذاها و موجودات درياپیامهای کاربرانابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان موفق به بازگردهوش عاطفی در زنان بیشتر افیزیک آگاهیبیماری اضطراب عمومیکلام، در تحولی شگفت آور بذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت های بین زن و مرد فقزاوسکا درمان گوشرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان فرایند تکاملی برای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپروانه ی آسمانیمراحل ارتقای پله پله کیهتاول کف پا و حقیقتامیدوار باش حتی اگر همه چشناسایی سلول های ایمنی اتغییرچند جهانیابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی لیراگلوتیدهیپرپاراتیروئیدیسمفرایند حذف برخی اجزای مغبیست تمرین ساده برای جلوکوچکی قلبرمز جهانتلاش های جدید شرکت نورالزبان شناسی نوین نیازمند منبع هوشیاری در کجاست؟(قآموزش نوین زبانمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندشاهکار شش گوشجنین مصنوعینون و القلمابعاد و نیازهای تکاملیهمه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد چاقیهستی ما پس از شروعی چگال قلب و عقلبار مغز بر دو استخوانکاهش مرگ و میر ناشی از ابروبات ها قول میدهندتنفس هوازی و میتوکندریسلول های بنیادیموجود بی مغزی که می تواندآیا فراموشی حتمی استمعرفت و شناختتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزشرکت نورالینک ویدیویی ازجهان هوشمندنورون هاي مصنوعی می تواناحساس گذر سریعتر زمانهمراهی نوعی سردرد میگرنیخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومی و پویتامین بی هفدهقبرستان ها با بوی شجاعتبحثی در مورد عملکرد لوب فکجای مغز مسئول پردازش تجروش صحبت کردن در حال تکامتو انسانی و انسان، شایستسندرم پیریفورمیسمکانیزمهای دفاعی در برابآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدضررهای مصرف شکر و قند بر جهان شگفت انگیزچگونه میتوان با قانون جنادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی یا حماقت طبیعخوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها ددرمان های جدید در بیماری واکنش های ناخودآگاه و تقلا اکراه فی الدینبدون بار گذشتهگلوئونتولترودینسیاهچاله های فضایی منابعماده ی خالیآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگ و فعال یا مغز کوعقل مجادله گرتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باجاودانگی مصنوعینگاه کلی نگرخدایا جز تو که را دارمارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا در ازای بیماریدرمان دارویی سرطان رحم بواکسن علیه سرطانراز تغییرممانتین یا آلزیکسا یا اببرخی نرمش ها برای زانوگاهی لازم است برای فهم و توهمات و شناخت حقیقتسال سیزده ماههمخچه فراتر از حفظ تعادلتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش و سکوننقش میدان مغناطیسی زمین عماد الدین نسیمی قربانی اکسکاربازپین در درمان تشحقیقت آنطور نیست که به نظچالش دیدگاه های سنتی در بدنیا، هیچ استاز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه جای محکوم کردن دیگران درک احساسات و تفکرات دیگبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیشنهاد خوب برای آسان زمان و گذر آن سریع استمنابع انرژی از نفت و گاز پول و عقیدهتکنولوژی و پیشرفتستم، بی پاسخ نیستمرکز خنده در کجای مغز استترازودونآغاز فرایند دانستننقش حفاظتی مولکول جدید دعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز نخستین تصویر از سیاهچالهديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی، اتفاقات و تحبی شرمیژن همه چیز نیستدرد باسن و پا به دلیل کاهبسیاری از بیماری های جدیزندگی سلول در بدن، جدای امنبع هوشیاری کجاست قسمت پیام های ناشناخته بر مغز تکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقسردرد و علتهای آنتشخیص ایدزنقش غذاها و موجودات درياسایتهای دیگرابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان نورون مصنوعی سهوش عاطفی در زنان بیشتر افیزیکدانان ماشینی برای تبیماری بیش فعالیکلرال هیدرات برای خوابانذهن سالمتفاوت های تکاملی در مغز وزبان متغیرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپرواز از نیویورک تا لوس آمرز مرگ و زندگی کجاستتابوهای ذهنیامیدواریشواهدی از نوع جدیدی از حاتغییر الگوی رشد مغزی با زچند جهانی و علمابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز داروی تشنجی دربارداریهاوکينگ پیش از مرگش رسالفراتر از دیوارهای باوربیش از نیمی از موارد انتقکوچکترین چیز یک معجزه اسرمز جهان خاصیت فراکتالتلاش هایی در بیماران قطع زبان، نشان دهنده ی سخنگو منبع خواب و رویاآمارهای ارائه شده در سطح مشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا شاید گوشی و چشمی، آماده شجنگ هفتاد و دو ملت همه را نوآوری ای شگفت انگیز دانابعاد اضافه ی کیهانهمه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تو هر کس تقوای خدا پیشه کنقلب یا مغزبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش التهاب ناشی از بیماروبات های ریز در درمان بیتنفس هوازی و میتوکندریسلول های بنیادی منابع و اموجودات مقهور ژنها هستندآیا ممکن است موش کور بی ممغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصشربت ضد خلطجهان هوشیارنورون های ردیاب حافظهاحساسات کاذبهندسه ی پایه ایخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیادر هم تنیدگی کوانتومی و دویتامین دی گنجینه ای بزرقدم زدن و حرکت دید را تغیبحثی درباره هوش و تفاوتهکرونا چه بر سر مغز می آورروشهای نو در درمان دیسک بتو با همه چیز در پیوندیسندرم پیریفورمیسما انسانها چه اندازه نزدآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یضررهای شکر بر سلامت مغزجهانی که نه با یک رخداد و چگونه مغز ما، موسیقی را پادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملدرمان های جدید سرطانواکنش به حس جدیدلاموژین داروی ضد اوتیسم؟بدون زمان، ماده ای وجود نگمان میکنی جرمی کوچکی در تومورها و التهاب مغزی عاسیاهچاله ها، دارای پرتو ماده ای ضد التهابیآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگترین مصرف کننده عقل سالمتاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواجایی برای یاد گرفتن باقی نگاه انسان محدود به ادراخسته نباشی باباارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقای حقیقی در دور ماندن ادرمان زخم دیابتی با تکنوواکسنی با تاثیر دوگانه اراست دستی و چپ دستیمن کسی در ناکسی دریافتم برخی نرمش های گردنگاهی مغز بزرگ چالش استتوکل بر خداسانسور از روی قصد بسیاری مخچه ، فراتر از حفظ تعادلتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش محیط زندگی و مهاجرت دعوامل موثر در پیدایش زبااگر فقط مردم میفهمیدند کحقیقت افرادچاالش ها در تعیین منبع هودندان ها را مسواک بزنید تاز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خوبی های دیگران فکرکندرک تصویر و زبان های مخلتبرداشت مغز ما از گذر زمانیک آلل ژنتیکی که از نئاندزمان و صبرمنابع انرژی از نفت و گاز پوست ساعتی مستقل از مغز دتکنولوژی جدید که سلول هاستون فقرات انسان دو پا جلمرگ چیستتراشه ها روی مغزنقش حیاتی تلومر دی ان آ دعشق درونی به یگانگی خلقتابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش احساسیALS نگاهی کامل بر بیماری وبی عدالتی در توزیع واکسن ژن هوش و ساختارهای حیاتی دردهای سال گذشته فراموش بسیاری از بیماری های جدیزندگی، مدیریت انرژیمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیدایش زبانتکامل زباناقیانوس نادانیسردرد به دلیل مصرف زیاد متصویر خورشید یا خود خورشنقش غذاها در کاهش دردهای ابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان یک فرضیه رادیکهوشمندی کیهانفال نیکوبیماری تی تی پیکم کردن کالری روشی سودمنذهت را روی چیزهای مفید متتفاوت های زبانی سرمنشا تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتفاوت ایستایی و تکاپوزبان مشترک ژنتیکی موجودامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپروتئین های ساده ی ابتدامرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر فکر بر سلامتامیدواری و مغزشواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییر دیگران یا تغییر خوچند روش ساده برای موفقیتابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز داروی جدید ALSهاوکينگ پیش از مرگش رسالفرد موفقبیشتر کمردردها نیازی به کووید نوزده و خطر بیماری رنگ کردن، حقیقت نیستتلاشی برای درمان قطع نخازبان، وسیله شناسایی محیطمنتظر نمان چیزی نور را بهآن چیزی که ما جریان زمان مشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایشاید درست نباشدجنگ و تصور از جنگنوار مغز مشاهده ی غیر مستابعاد بالاترهمه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت توفور و فراوانیقلب دروازه ی ارتباطبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش حافظه هرچند فرایندیروبات کیانتنفس بدون اکسیژنسلول های بدن تو پیر نیستنموسیقی نوآیا ما کالا هستیممغز قلبتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانشش مرحله تکامل چشمجهان های بسیار دیگرنوروپلاستیسیتی چیستاخلاق و علوم اعصابهندسه ی رایج کیهانخلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیادر هر سوراخی سر نکنویروس مصنوعیقدرت مردمبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال هاروشهای شناسایی قدرت شنواتو با باورهایت کنترل میشسندرم پس از ضربه به سرما انسانها چه اندازه نزدآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یضعیف و قویجهانی که از یک منبع، تغذیچگونه مغز پیش انسان یا همادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشخوشبختی چیستاصول سلامت کمردرمان های رایج ام اسواکسن های شرکت فایزر آمررژیم های غذایی و نقش مهم لایو دوم دکتر سید سلمان فبرنامه و ساختار پیچیده مگنجینه ای به نام ویتامین تومورهای نخاعیسیاهچاله و تکینگی ابتدایماده، چیزی نیستآیا راهی برای رفع کم آبی مغز حریص برای خون، کلید تعقلانیت بدون تغییرتاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالجایی خالی نیستنگاه از بیرون مجموعهخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی بلندی در ذهن ما درک بلندیدرمان سرگیجه بدون نیاز بوابستگی یعنی قلادهرجزخوانی هایی که امروز بمن پر از تلخیمبرخی یونها و مولکول های مگاهی جهت را عوض کنتوپیراماتسانسور بر بسیاری از حقایمخچه ابزاري که وظیفه آن فتبدیل سلولهای محافط به سآزمون تجربی، راهی برای رنقش مرکز تنفس سلولی در بیعوامل ایجاد لغت انسانی و اگر میدانی مصیبت بزرگتر حقیقت اشیانابینایی در نتیجه ی گوشی ده روش موفقیتاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خودت مغرور نشودرک حقیقت نردبان و مسیری بررسي علل احتمالي تغيير یک جهش ممکن است ذهن انسانزمان واقعیت است یا توهممنابع انرژی از نفت و گاز پوشاندن خود از نورتکنولوژی جدید که سلول هاستارگانی قبل از آغاز کیهتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنقش خرچنگ های نعل اسبی درعشق، شلوغ کردن نیستابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید برای درد زادین اجباریهوش احساسیفقر داده ها در هوش مصنوعیبیمار 101 ساله، مبتلا به سژن یا نقشه توسعه مغز و نقدردی که سالهاست درمان نشبشکه ای که ته نداره پر نمزندان ذهنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیر شدن حتمی نیستتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هسردرد تنشنتصویر در هم تنیدگی کوانتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان ژنی از مغز انسهوشیاری و وجودفاکسیبتبیماری دویککمالگرایی دشمن پیشرفتکمردردذره ی معین یا ابری از الکتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزبان چهار حرفی حیات زمینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپروتز چشممرز جدید جستجو و اکتشاف، تاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی به این سوی قبر نیستشیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییر دادن ژنها آیا روزی چندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتداروی جدید s3 در درمان ام هدف یکسان و مسیرهای مختلفرد یا اندیشهبا هوش مصنوعی خودکار روبکودک هشت ساله لازم است آدرنگین کمانتلاشی تازه برای گشودن معزدودن نقص از هوش مصنوعیمنتظر زمان ایده آل نشوآنچه ناشناخته است باید شمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرشایسته نیست در جیب خود قرجنگ داده هانوار مغز ترجمه رخدادهای اتفاق و تصادفهمه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت سوماز خود رها شوداروی ضد تشنج توپیراماتوقاحت و تمسخر دیگرانقلب روباتیکبارداری بدون رحمکاهش دوپامین عامل بیماریروح در جهانی دیگر استتنها مانع در زندگی موارد سلول بنیادی و ای ال اسموسیقی هنر مایع استآیا ما تنها موجودات زنده مغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادششمین کنگره بین المللی سجهان هایی در جهان دیگرنوروز یا روز پایانیاخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه بنیادینخلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیادر والنتاین کتاب بدید همویروس های باستانی، مغز مقدرت و شناخت حقیقتبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولروشی برای بهبود هوش عاطفتو باید نیکان را به دست بسندرم جدایی مغزما اکنون میدانیم فضا خالآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمجهانی در ذهنچگونه هموساپينس بر زمین ارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی الفاگوخوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسدرمان های علامتی در ام اسواکسن کووید 19 چیزهایی که رژیم ضد التهابیلبخند بزن شاید صبح فردا زبرنامه ی مسلط ژنها در اختگوهر با نظر دیگران سنگ نمتومورهای ستون فقراتسیاهچاله ی منفرد یا سیاهماده، چیزی بیش از یک خلا آیاما مقهور قوانین فیزیکمغز در تنهایی آسیب میبینعقیده ی بی عملتاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان الجاذبهنگاه از دور و نگاه از نزدخطا در محاسبات چیزی کاملارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی بلوغ چیستدرمان سرگیجه بدون نیاز بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغرحم مصنوعیمن بی من، بهتر یاد میگیرمبرخی اثرات مضر ویتامین دگذر زمان کاملا وابسته به توانایی مغز و دیگر اجزای ساهچاله ها تبخیر نمیشودمخچه تاثیر گذار بر حافظهتبر را بردارآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش نگاه از پایین یا نگاهعواملی که برای ظهور لغت ااگر نیروی مغناطیس نباشد حقیقت تنها چیزی است که شاناتوانی از درمان برخی ویدهن، بزرگترین سرمایهاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه دنبال رستگاری باشدرک دیگرانبررسی مغز با امواج مادون یک رژیم غذایی جدید، می توزمان پلانکمنابع انرژی از نفت و گاز پیموزایدتکینگیآغاز فصل سرما و دوباره تکسخن نیکو مانند درخت نیکوتراشه ی بیولوژِیکنقش داروهاي مختلف معروف عصب حقوق نورولووابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهدین، اجباری نیستهوش در طبیعتفلج نخاعی با الکترودهای بیمار مرکز تنفس سلولیژن ضد آلزایمردرس گرفتن از شکست هابشریت از یک پدر و مادر نیزونیسومایدمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیشینیان انسان از هفت میتکامل زبان انسان از پیشیالکتروتاکسی(گرایش و حرکسردرد سکه ایتصویر زیبا از سلولنقشه های مغزی جدید با جزیابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان پاسخ کوانتومی هوشیاری و افسردگیفاجعه ی جهل مقدسبیماری دیستروفی میوتونیفاصله ها در مکانیک کوانتبیماری سلیاککمردرد ناشی از تنگی کاناذرات کوانتومی زیر اتمی قتفاوتهای جنسیتی راهی برازبان نیاز تکاملی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپروتز عصبی برای تکلممرزهای حقیقی یا مرزهای تتاثیر نگاه ناظر هوشیار بامیدی تازه در درمان سرطاشکل های متفاوت پروتئین هتغییر زودتر اتصالات مغزیچندجهانیابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید لنفوم و لوکمیهدف یکسان، در مسیرهای متفرد حساس از نظر عاطفی و ببا هر چیزی که نفس می کشد مکودک ایرانی که هوش او از رهبر حقیقیتلاشی جدید در درمان ام اسسفر فقط مادی نیستمنحنی که ارتباط بین معرفآنچه واقعیت تصور میکنیم مشاهدات آمیخته با اشتباهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکشادی، پاداش انجام وظیفهجنبه های موجی واقعیتنوار مغز در فراموشی هااتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شوداروی ضد جنون در درمان تیوقت نهيب هاي غير علمي گذشقلب را نشکنبازگشایی مجدد مطب دکتر سکاهش سن بیولوژیکی، تنها روح رهاییتنها در برابر جهانسلول عصبی شاهکار انطباق میهمانهای ناخوانده عامل آیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز مانند تلفن استتاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علصبور باشجهان یکپارچهنورالژیاختلاف خانوادگی را حل کنهندسه در پایه ی همه ی واکخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد هدر یک فراکتال هر نقطه مرکویرایش DNA جنین انسان، برقدرت کنترل خودبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)روشی جدید در درمان قطع نختو تغییر و تحولیسندرم دزدی ساب کلاوینما از اینجا نخواهیم رفتآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منجهان، تصادفی نیستچگونه هوشیاری خود را توسارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک های بخانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتیدرمان ژنتیکی برای نوآوریواکسن کرونا و گشودن پنجررژیم غذایی حاوی تخم مرغ ولحظات خوش با کودکانبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گویید نوزده و ایمنی ساکتتوهم فضای خالیسیاهچاله ی تولید کنندهماست مالیآگاهی فراتر از آگاهیمغز را از روی امواج بشناسعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسیجاذبه و نقش آن در شکلگیرینگاه از درون قفس یا بیرونخطای ادراک کارماارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی بلعیدن ستاره توسط سیاهچادرمان سرگیجه بدون دارووبینار اساتید نورولوژی درحم مصنوعیمننژیتبرخی اختلالات عصبی مثانهگذشته را دفن کنتوازن مهمتر از فعالیت زیسایه ی هوشیاریمدل همه جانبه نگر ژنرالیتحریک عمقی مغزآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش نظام غذایی در تکامل معوارض ازدواج و بچه دار شداگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت خواب و رویاناتوانی در شناسایی چهره دو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زودی شبکه مغزی به جای درک درست از خود و هوشیاریبررسی و اپروچ جدید بر بیمیکی از علل محدودیت مغز امزمان به چه دلیل ایجاد میشمنابع انرژی از نفت و گاز پیموزایدتکامل فردی یا اجتماعیآغاز مبهم آفرینشسخن و سکوتتربیت کودکان وظیفه ای مهنقش درختان در تکاملعصب سیاتیکابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردرددیوار همه اش توهم بودهوش عاطفی قسمت 11فلج بل، فلجی ترسناک که آنبیماری لبر و نابینایی آنژنها نقشه ایجاد ابزار هودست و پا زدن در سایه؟بعد پنجمزونا به وسیله ویروس ابله منبع هوشیاری کجاست قسمت پیشرفت های جدید علوم اعصتکامل ساختار رگهای مغزی الکترودهای کاشتنیسردرد عروقی میگرنتصویر زیبای اصفهاننقشه با واقعیت متفاوت اسابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان اولین سلول مصنهوشیاری کوانتومیهوشیاری سنتی یا هوشیاری فاصله ی همیشگی تصویر سازبیماری ضعف عضلات نزدیک بکمردرد و علل آنذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید مرحله ای نسبتا پیشزبان و کلمه حتی برای کسانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپرورش مغز مینیاتوری انسامزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امگا سه عامل مهم سلامتشکل پنجم مادهتغییر عمودی سر انسان از پنه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید میاستنی گراویهدف از تکامل مغزفردا را نمیدانیمبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان میتوانند ناقل بی روی و منیزیم در تقویت استتمایل زیاد به خوردن بستنسفر نامه سفر به بم و جنوب منشأ اطلاعات و آموخته ها آنچه حس می کنیم، نتیجه ی مطالبه ی حق خودتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توشب سیاه سحر شودجنسیت و تفاوت های بینایینوار مغز در تشخیص بیماری اتوسوکسیمایدهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزدارویی خلط آوروقتی فهمیدی خطا کردی برگقوی تر باشبازگشت از آثار به سوی خداکایروپاکتیک چیستروزه داری متناوب، مغز را تنهاییسلول عصبی، در محل خاص خودمیوتونیک دیستروفیآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز مادران و کودکان در زمتاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهصبر لازمه ی پیروزی استجهان یکپارچهنوسانات کوانتومی منبع مااختلال خواب فرد را مستعد هندسه زبانِ زمان استخم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر در کمتر از چند ماه سوش جدویشن پروقدرت انسان در نگاه به ابعبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)روشی جدید در درمان نابینتو جهانی هستی که خودش را سندرم سردرد به دلیل افت فما اشیا را آنطور که هستندآیا برای تولید مثل همیشه مغز انسان رو به کوچکتر شدطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشجهش های ژنتیکی مفید در ساچگونه واکسن کرونا را توزارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک های بخانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چدرمان پوکی استخوانواکسن کرونا از حقیقت تاترژیم غذایی ضد التهابیلرزش ناشی از اسیب به عصببرین نت به جای اینترنتگوش دادن بهتر از حرف زدنتوهم فضای خالی یا توهم فضسیاره ی ابلهانماست مالی با هوش انسانیآپومورفین در پارکینسونمغز زنان جوانتر از مغز مرعلم و روحتاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز جبران از دست رفته هانگاه از درون مجموعه با نگخطای حسارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی بنی عباس، ننگی بر تاریخدرمان سرطان با امواج صوتوجود قبل از ناظر هوشمندرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمنابع انرژي پاک سرچشمه حبرخی اصول سلامت کمرگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوسعه هوش مصنوعی قادر اسسایه را اصالت دادن، جز فرمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتحریک عمقی مغز در آلزایمآزادی عقیده، آرمانی که تنقش نظریه تکامل در شناساعید نوروز مبارکاگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت در علم، هرگز نهایی نادیدنی ها واقعی هستنددو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زیر پای خود نگاه نکن بدرک عمیق در حیواناتبررسی ژنها در تشخیص بیمایافته های نوین علوم پرده زمان شگفت انگیزمنابع انرژی از نفت و گاز پیچیدگی های مغزمگستکامل مادی تا ابزار هوشمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسخن پاک و ثابتترجمه ای ابتدایی از اسرانقش ذهن و شناخت در حوادث عضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عدیوار، از ابتدا توهم بودهوش عاطفی قسمت نهمفلج خواببیماری های میتوکندریژنها ، مغز و ارادهدست کردن در گوشبعد از کرونازیان غذاهای پرچربمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیشرفت در عقل است یا ظواهتکامل شناخت انسان با کشفالگو نداشتیمسرطان کمیت گراییتصویربرداری فضاپیمای آمنقص های سیستمی ایمنیابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان تغییر میدان مغدانشمندان روش هاي جدیدی هوش، ژنتیکی است یا محیطیفتون های زیستیبیماریهای تحلیل عضلانی اکمردرد با پوشیدن کفش مناذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از روی طبیعتزبان و بیان نتیجه ساختمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپرکاری تیروئیدمسمومیت دانش آموزان بی گتاثیر نگاه انسان بر رفتاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهشکرگزار هر چیزی باش که داتغییرات منطقه بویایی مغزنه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید آلزایمرهدف از خلقت رسیدن به ابزافرزندان زمان خودبا تعمق در اسرار ابدیت و کودکان خود را مشابه خود ترویا و واقعیتتمایز یا کشف یگانگیسفر به مریخ در 39 روزمنشاء کوانتومی هوشیاری اآنها نمیخواهند دیگران رامطالبی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استشبیه سازی میلیون ها جهان جنسیت و تفاوت های بینایینوار مغزی روشی مهم در تشخاتصال مغز و کامپیوترهمیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذردارویی ضد بیش فعالی سیستوقتی پر از گل شدی خودت را قیچی ژنتیکیبازگشت به ریشه های تکاملکار با یگانگی و یکپارچگیروزه داری و التهاب زیانبتنهایی رمز نوآوری استسلولهای ایمنی القا کنندهمیگرن و پروتئین مرتبط با آیا هوش مصنوعی می تواند نمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستصبر و واقعیتجهان کنونی و مغز بزرگترینوشیدن چای برای مغز مفید اختلال در شناسایی حروف و هندسه، نمایشی از حقیقتخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکدر آرزوهایت مداومت داشتهواقعیت فیزیکی، تابعی از قدرت ذهنبحثی درباره احساسات متفاکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشی جدید در درمان سکته متو جدای از کیهان نیستیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاما به جهان های متفاوت خودآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز ایندگان چگونه استطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیجهش های ژنتیکی غیر تصادفچگونه آن شکری که می خوریمارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی خار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان پوکی استخوانواکسن کرونا ساخته شده تورژیم غذایی ضد دردلرزش عضله یا فاسیکولاسیوبرای یک زندگی معمولیگوشه بیماری اتوزومال رسستوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سیاره ابلهانماشین دانشآب زندگی است قسمت چهارممغزهای کوچک بی احساسعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتاریکی من و تو و گرد و غباایا بیماری ام اس (مولتیپجدا کردن ناخالصی هانگاه حقیقی نگاه به درون اخطر آلودگی هواارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی به قفس های سیاهت ننازدرمانهای بیماری پارکینسوراپامیل در بارداریرساناها و ابر رساناها و عمنابع انرژی از نفت و گاز برخی اطلاعات روانشناسی مگربه شرودینگر و تاثیر مشتوسعه برخی شغل ها با هوش ساخت سلول عصبی حتی پس از مدل هولوگرافیک تعمیم یافتداوم مهم است نه سرعتآزار دیگری، آزار خود استنقش هورمون های تیروئید دعامل کلیدی در کنترل کارآاگر با مطالعه فیزیک کوانحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتنادانی در قرن بیست و یکم،دو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی از عروسک تا کمبه سیاهی عادت نکنیمدرگیری قلب در بیماری ویربررسی بیماری التهابی رودیاد گرفتن مداومزنان باهوش ترمنابع بی نهایت انرژی در دپیچیدگی های مغزی در درک زتکامل مداومافت فشار خون ناگهانی در وسختی ها رفتنی استترس و آرمان هانقش روی و منیزیم در سلامتغم بی پایانابزار بقا از نخستین همانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پدید تو همیشه محدود به مقدهوش عاطفی قسمت هفتمفلج خواب چیستبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای مشترک بین انسان و ودست آسمانبعد از کرونازیباترین چیز در پیر شدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیشرفت ذهن در خلاقیت استتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگو و عادت را بشکن و در اسرعت فکر کردن چگونه استتصور از زمان و مکاننقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روشی برای تبدیهیچ نقطه ای مرکزی تر از افروتنی معرفتیبیماری، رساله ای برای سلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصرفتار مانند بردهتقلید از طبیعتزبان و بیان، در سایه پیشرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپرتوهای صادر شده از سیاهمسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشاشکست حتمیتغییرات مغز پس از 40 سالگینه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید ای ال اسهر چیز با هر چیز دیگر در تفرضیه ای جدید توضیح میدهبا خدا باشکودکان را برای راه آماده رویا و کابوستمدن قدیمی ای در جنوب ایرسفر تجهیزات ناسا به مریخ مهمان ناخواندهآنژیوگرافی از مغزمطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینشبیه سازی سیستم های کوانجهل مقدسنوار مغز، ترجمه ی فعالیت اثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما داداستانها و مفاهیمی اشتباوقتی تو از یاد گرفتن باز قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبازخورد یا فیدبککارهای کوچک، بی ارزش نیسروزه داری و بیمار ی ام اس تنبیه چقدر موثر استسلولهای بنیادی مصنوعی درمیگرن سردردی ژنتیکی که بآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خصبر بسیار بایدجهان کاملی در اطراف ما پرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اختلال در شناسایی حروف و هنر فراموشیخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان ددر آسمان هدیه های نادیدنواقعیت چند سویهقدرت عشقبحثی درباره احساساتی غیرکشف مکانیسمی پیچیده در بريتوکسيمب در درمان ام استو دی ان ای خاص ميتوکندريسوپاپ ها یا ترانزیستورهاما با کمک مغز خود مختاريمآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز ابزار بقای برتر مادیطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو جهش تمدنی عجیب و شگفت انسچگونه انتظارات بر ادراک ارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی خارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان ام اس(مولتیپل اسکلواکسن آلزایمرراه فراری نیستلزوم سازگاری قانون مجازابرای پیش بینی آینده مغز دگوشت خواری یا گیاه خواریتوهم چیستسیاره ابلهانمبانی ذهنی سیاه و سفیدآب زندگی است قسمت هفتممغز، فقط گیرندهعلم به ما کمک میکند تا موتاریکی و نورایا بدون زبان میتوانیم تجدایی خطای حسی استنگاه دوبارهخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی به مغز خزندگان خودت اجازدرها بسته نیستورزش هوازی مرتب خیلی به قرشته نوروایمونولوژی و نقمنابع انرژی از نفت و گاز گزیده ای از وبینار یا کنفتوصیه های سازمان بهداشت ساخت شبکه عصبی مصنوعی با مدل های ریز مغز مینی برینتداخل مرزها و صفات با بینآسيب میکروواسکولاریا آسنقش هورمون زنانه استروژنعادت همیشه خوب نیستاگر تلاش انسان امروز براحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا مینازوکلسیندو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه سخن توجه کن نه گویندهدرگیری مغز در بیماری کویبررسی سیستم تعادلی بدن ایاد بگیر فراموش کنیزنجیرها را ما باید پاره کمنابع جدید انرژیپیوند قلب خوک، به فرد دچاتکامل چشمافت هوشیاری به دنبال کاهسرنوشتتسلیم شدن از نورون شروع منقش روزه داری در سالم و جغم بی پایانابزار بقا از نخستین همانحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مردم با زندگی میجنگندیدن خدا در همه چیزهوش عاطفی قسمت یازدهفلج دوطرفه عصب 6 چشمبیماری وسواسژنهای هوش ، کدامنددست بالای دستبعد از کرونا دلخوشی بیهوزیباترین چیز در افزایش سمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیشرفتی مستقل از ابزار هتکثیر سلول در برابر توقف الگوی بنیادین و هوشیاریسطح آگاهی، رخدادهای زندگتصادف یا قوانین ناشناختهنقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکنهیچ چیز همیشگی نیستفروتنی و غروربیندیشکنگره بین المللی سردرد درفتار وابسته به شکلتقویت استخوان در گرو تغذزبان و تکلم برخی بیماریهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپرتوزایی از جسم سیاهمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر ویتامین دی بر بیماانقراض را انتخاب نکنیدشگفت نیست من عاشق تو باشمتغییرات آب و هوایی که به نه جنگ و نه خونریزیابزار بقای موجود زنده از نعناعحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز داروی جدید برای میاستنی هر جا که جات میشه، جات نیفساد اقتصادی سیتماتیک دربا طبیعت بازی نکنکوری گذرای ناشی از موبایرویا و خبر از آیندهتمدن پیشرفته ی پیشینیانسفر دشوار اکتشافمهندسی ژنتیک در حال تلاش آنان که در قله اند هرگز خمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندشبکه های مصنوعی مغز به درجهان فراکتالنوار عصب و عضلهاثرات فشار روحی شدیدهمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، ردخالت در ساختار ژنهاوقتی ریشه ها عمیقند از چیقانون مندی نقشه ژنتیکی مبازسازي مغز و نخاع چالشی کاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری سلول های بنیادتهدیدهای هوش مصنوعیسلام تا روشناییمیگرن شدید قابل درمان اسآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکصد قدح، نفتاده بشکستجهان پیوستهنیکولا تسلااختلالات مخچههنر حفظ گرهخواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجدر آستانه ی موج پنجم کوویواقعیت چیستقضاوت ممنوعبخش فراموش شده ی حافظهکشف ارتباط جدیدی از ارتبریه زغالیتو در میانه ی جهان نیستی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاما بخشی از این جهان مرتبطآیا جنین انسان، هوشمندی مغز ابزار برتر بقاطوفان زیباییتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند جهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه به سطح بالایی از هوارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی خبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرمان تومورهای مغزی با اواکسن ایرانی کرونا تولیدراه نجاتلزوم سازگاری قانون مجازابرای اولین بار دانشمندانگیلگمش باستانی کیستتوهم و خیالسیب یکسان و دیدگاه های متمباحث مهم حس و ادراکآب زندگی است قسمت اولمغزتان را در جوانی سیم کشعلم بدون توقفتاریکی خواهد ترسیدایا تکامل هدفمند استجریان انرژی در سیستم های نگاهی بر قدرت بینایی درادفاع از پیامبرارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگردرهای اسرارآمیز و پوشیدهورزش هوازی ، بهترین تمریرشد مغز فرایندی پیچیده امنابع انرژی از نفت و گاز گزارش یک مورد جالب لخته وتوصیه های غیر دارویی در سساخت شبکه عصبی با الفبای مدیون خود ناموجودترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش ویتامین K در ترمیم اسعادت کن خوب حرف بزنیاگر خواهان پیروزی هستیحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده نباید صبر کرد آتش را بعد دو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی به شناسایی کابهبود حافظه پس از رخدادهدرگیری مغز در بیماران مببررسی علل کمر درد در میانیادگیری مهارت های جدید دزندگی فعال و مثبت روند آلمناطق خاص زبان در مغزپیوند مغز و سر و چالشهای تکامل و ارتقای نگاه تا عمافتخار انسانسریع دویدن مهم نیستتست آر ان اس دز میاستنی گنقش رژیم غذایی بر رشد و اغیرقابل دیدن کردن مادهابزار بقا از نخستین همانحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالدیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش عاطفی قسمت پنجمفن آوری های جدید علیه شنابیماری کروتز فیلد جاکوبژنهای حاکم بر انسان و انسدستورالعمل مرکز کنترل بیبعد از کرونا دلخوشی بیهوزیر فشار کووید چه باید کرمنبع هوشیاری کجاست قسمت پپوگستتأثیر نیکوتین سیگار بر مالگوبرداری از طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویتضادهای علمینقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو نزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش، یک انسان را ناسازگهیچ چیز، چقدر حقیقی استفرگشت و تکامل تصادفی محض بیهوش کردن در جراحی و بیمکنگره بین المللی سردرد درفتار اجتماعی انسان، حاصتقویت حافظه یا هوش مصنوعزبان و شناخت حقیقت قسمت چمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپرسش و چستجو همیشه باقی امسئول صیانت از عقیده کیستاثیر ویروس کرونا بر مغز انواع سکته های مغزیشگفت انگیز بودن کیهانتغییرات تکاملی سر انسان چه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو حس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا داروی جدید برای کاهش وزنهر حرکت خمیده می شود و هر فشار و قدرتبالاترین هدف از دولتکی غایب شدی تا نیازمند دلرویا بخشی حقیقی از زندگی تمدن بشری و مغز اخلاقیسفرنامه سفر به بم و جنوب مهندسی بدنآنزیم تولید انرژی در سلومعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عشبکیه های مصنوعیجهان قابل مشاهده بخش کوچنوار عصب و عضلهاثرات مفید قهوههمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختدر میان تاریکی و روشناییویتنام نوعی کرونا ویروس قانون گذاری و تکاملبحتی علمی درباره تمایل بکاربرد روباتهای ريز، در روزهای بد باقی نمیماندتو یک معجزه ایسلاح و راهزنیمیدان مغناطيسي زمین بشر آیا هوش سریعی که بدون احسمغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انصدای بم با فرکانس پایین، جهان پیوستهنیاز به آموزش مجازی دیجیاختلالات حرکتی در انسانهنر رها شدن از وابستگیخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هادر درمان بیماری مولتیپل واقعیت چیستقطار پیشرفتبخش های تنظیمی ژنومکشف جمجمه ای درکوه ایرهوریواستیگمینتوقف؛ شکستسوخت هیدروژنی پاکما تحت کنترل ژنها هستیم یآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز از بسیاری حقایق می گرطولانی ترین شبتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه باغبانی باعث کاهش ارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا موجود استاعتماد به خوددرمان تشنجواکسن اسپایکوژنراه های جدید برای قضاوت رلزوم عدم وابستگی به گوگل برای تمدن سازی، باید در بگیاه بی عقل به سوی نور میتوهم وجودسیر آفرینش از روح تا مغز مبتکران خودشکوفاآب زندگی است قسمت دوممغزتان را در جوانی سیمکشعلم در حال توسعهتاریخ همه چیز را ثبت کردهایجاد احساساتجریان انرژی در سیستم های نگاهی بر توانایی اجزاي بدفاع در برابر تغییر ساختارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگردرون قفس یا بیرون از آنبرخی بیماری ها که در آن بورزش و میگرنرشد مغز علت تمایل انسان بمنابع انرژی از نفت و گاز گشایش دروازه جدیدی از طرتوصیه هایی در مصرف ماهیساختن آیندهمدیریت اینترنت بر جنگتروس جریان انرژیآسیب روانی شبکه های اجتمنقش ژنتیک در درمان اختلاعادت کردن به نعمتاپل ویژن پرو در تشخیص بیمحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انسانبرو و انرژی مداومدو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی تعاملیبهداشت خوابدرگیری مغزی در سندرم کووبرطرف کردن خشونت را از خایادگیری هوش مصنوعی، عمیقزندگی هوشمند در خارج از زمناطق خاصی از مغز در جستجپیوند اندام از حیوانات بتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد آغاز حرکت خودشان رسریعترین کامپیوتر موجودتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نقش رژیم غذایی در رشد و اغرور و علمابزار بقا از نخستین همانحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت دژا وو یا اشنا پنداریهوش عاطفی قسمت اولفناوری هوش مصنوعی نحوه خبیماری گیلن باره و بیمارکفش و کتابدغدغه نتیجه ی نادانی استتفکر قبل از کارزیرفون داروی ضد ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت53پایان، یک آغاز استتأثیر نگاه انسان بر رفتاالتهاب شریان تمپورالشلیک فراموشیتظاهر خوابیده ی مادهنقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تدائما بخوانهیچ وقت خودت را محدود به فراموش کارها باهوش تر هسبیهوشی در بیماران دچار اکنترل همجوشی هسته ای با هرقیبی قدرتمند در برابر متقویت سیستم ایمنیزبان و شناخت حقیقت قسمت امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپرسشگری نامحدودمسئولیت جدیدتاثیر ژنها بر اختلالات خانیس بی کسانشگفت زده و حیران باشتغذیه بر ژنها تاثیر داردنه عدم مطلق بلکه عدم با قابزارهای پیشرفته ارتباط هفت سین یادگاری از میراث حس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای ای ال اسهرچیز با یک تاب تبدیل به فضا و ذهن بازباهوش ترین و با کیفیت تریکیهان خود را طراحی میکندرویا تخیل یا واقعیتتمدن زیر آبسفرنامه سفر به بم و جنوب مهربانی، شرط موفقیتآواز خواندن در قفس، نشانمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملشباهت مغز و کیهانجهان موازی و حجاب هانوار عصب و عضلهاثرات مفید روزه داریهمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمنددر مانهای کمر دردویتامین E برای فعالیت صحقانون جنگلبحث درباره پیدایش و منشا کاش شرف اجباری بود یا حتیروزهای سختتو یک جهان در مغز خودت هسسلسله مباحث هوش مصنوعیمیدان های مغناطیسی قابل آیا هشیاری کوانتومی وجودمغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و صرع و درمان های آنجهان پر از چیزهای اسرار آچیز جدید را بپذیراختلالات صحبت کردن در انهنر، پر کردن است نه فحش دخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخورددر سال حدود 7 میلیون نفر واقعیت های متفاوتلمس کوانتومیبخش بزرگی حس و ادراک ما اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبریاضیات یک حس جدید استتولید مولکول جدید توسط هسودمندی موجودات ابزی بر مانند آب باشآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز به تنهایی برای فرهنگ طی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاجوانان وطنچگونه تکامل مغزهای کنونیارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا نور آسمان ها و زمین ااعتماد به خوددرمان جدید ALSواکسن اسپایکوژن ضد کروناراه های جدید برای قضاوت رمقاومت به عوارض فشار خون برای خودآگاه بودن تو بایگیاه خواری و گوشت خوار کدتوهم وجودسیستم تخلیه ی مغز بینشی نمجموعه های پر سلولی بدن مآب زندگی است قسمت سوممغط یک گیرنده استعلم راهی برای اندیشیدن اایران بزرگجریان انرژی در سیستم های نگاهت را بلند کندقیق ترین تصاویر از مغز ااز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی به نادیدنی ایمان بیاوردروغ نگو به خصوص به خودتبرخی بیماری های خاص که بدورزش بهترین درمان بیش فعرشد در سختی استمنابع انرژی از نفت و گاز پل جویی اصفهانتوضیحی ساده در مورد هوش مساختن آینده، بهترین روش مداخله ی زیانبار انسانتری فلوپرازینآسیب عصب پا به دنبال اعتینقش گرمایش آب و هوا در همعادت بد را ترک کناپی ژنتیکحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار چت جی پی تیدو سوی واقعیتهوش مصنوعی در کامپیوترهابوزون هیگز چیستدرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ فکر کنیادگرفتن، آغاز حرکت است زندگی و داراییمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیوند اندام حیوانات به اتکامل ابزار هوش ، راه پر افراد بی دلیل دوستدار تو سرگیجه از شایعترین اختلاتشنج چیستنقش زنجبیل در جلوگیری از غربال در زندگیابزار بقا از نخستین همانحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ویروس کرونای دلتا وادژاوو یا آشناپنداریهوش عاطفی قسمت دهمفیلمی بسیار جالب از تغییبیماری آلزایمر، استیل کوکل اقیانوس در یک ذرهذهن ما از در هم شکستن منبتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزیرک ترین مردممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمپارادوکس ها در علممرگ و میر پنهانتأثیر شیرینی های حاوی لوامواجی که به وسیله ی ماشیشلیک فراموشیتظاهری از ماده است که بیدنمیتوان با بیرون انداختننمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقای موجود زنده از چسبیدن به خود، مانع بزرگ حس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای مصرفی در ام اسهیچ کاری نکردن به معنی چیفراموشی همیشه هم بد نیستبیوگرافیکنترل جاذبهرموزی از نخستین تمدن بشرتلقین اطلاعات و حافظهزبان و شناخت حقیقت قسمت دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآلودگی هوا چالش قرن جدیدمسئولیت در برابر محیط زیتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت ماشه ایشگفتی های نقشه ی ژنتیکیثبت و دستکار ی حافظهنهایت معرفت و شناخت درک عابزارهای بقا از نخستین ههم نوع خواری در میان پیشیحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید برای دیابتهز ذره، یک دنیاستفضای قلب منبع نبوغ استباور و کیهان شناسیکیهانِ هوشیارِ در حال یارویا حقی از طرف خداتمدنی قدیمی در شمال خلیج سفرنامه سفر به بم و جنوب موفقیت هوش مصنوعی در امتآینه در اینهمعجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان شباهت مغز با کیهان مادیجهان ما میتواند به اندازنوار عصب و عضله تعیین محلاثرات مضر ماری جواناهمکاری یا رقابتحس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور در محل کار ارزش خودت را بویتامین E در چه مواد غذایقانون جنگلبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب گران و پرهزینه شد ولروش مقابله مغز با محدودیتو کجای جهانیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمیدان های کوانتومی خلاآیا واکنش های یاد گرفته ومغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سضایعه ی شبکه لومبوساکرالجهان پر از چیزهای جادویی چیزی منتظر شناخته شدناختلالات عضلانی ژنتیکهوموارکتوس ها ممکن است دخودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی درمان نگهدارنده ی اعتیادواقعیت و مجازلوب فرونتال یا پیشانی مغبخش بزرگتر کیهان ناشناختکشتن عقیده ممکن نیستریتوکسیمابتولید مثل اولین ربات های سی و سه پل اصفهانماه رجبآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز بیش از آنچه تصور میشوطبیعت موجی جهانتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه جوانان وطنچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا بخشنده است پس تو هم باعتماد بی مورددرمان جدید میگرن با انتی واکسن دیگر کرونا ساخته شراه پیروزی در زندگی چیستمقایسه رقابت و همکاریبرای رشد، باید از مسیر خطگیرنده باید سازگار با پیتوهم بی خداییسیستم تعادلی بدنمجرم، گاهی قربانی استآب، زندگی است(قسمت پنجم)نفرت، اسیب به خود استعلم ساختن برج های چرخانایرادهای موجود در خلقت بجستجوی متن و تصویر به صورچالش هوشیاری و اینکه چرا دل به دریا بزناز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی به هلال بنگردریای خدابرخی توجهات در ببمار پارورزش در کمر دردز گهواره تا گورمنابع انرژی از نفت و گاز پل خواجو اصفهانتیوتیکسن داروی ضد جنونساختار فراکتال وجود و ذهمدارک ژنتیکی چگونه انسانتری فلوپرازینآسانی موفقیتنقش پیش زمینه ها و اراده عادت دادن مغز بر تفکرابتدا سخت ترین استحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز چت جی پی تیدولت یا گروهکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبوزون هیگز جهان را از متلدرگیری اعصاب به علت میتوبزرگ شدن مغز محدود به دوریادآوری خواب و رویازندگی بی دودمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیوند سر آیا ممکن استتکامل تکنولوژیافزایش قدرت ادراکات و حسسرگردانیتشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش زبان در سلطه و قدرت امقالاتابزار بقا از نخستین همانحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییهوش عاطفی قسمت دومفیروز نادریبیماری الزایمرکلمات بلند نه صدای بلندذهن چند جانبه نیازمند نگتفکر خلا ق در برابر توهم زیست شناسی کل در جزء فراکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپاسخ گیاهان در زمان خوردمرگ و میر بسیار بالای ناشتئوری تکامل امروز در درمامیوتروفیک لترال اسکلروشنا در ابهای گرم جنوب نیاتعویض دارو در تشنجتعامل انسان و هوش مصنوعینمای موفقیتابزار بقای موجود زنده از نسبت ها در کیهانحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ام اسهیچ کس مانند تو نگاه نمیکفراموشی و مسیر روحانیبیوگرافیکندر در بیماریهای التهابرمز و رازهای ارتباط غیر کتلاش ها برای کشف منابع جدزبان و شناخت حقیقت قسمت سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآلودگی هوا و ویروس کرونامستند جهان متصلتاثیر کپسول نوروهرب بر نانگشت نگاری مغز نشان میدشگفتی های زنبور عسلثبت امواج الکتریکی در عصنهایت در بی نهایتابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز موج استحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد میگرنهزینه ای که برای اندیشیدقفس ذهنباید از انسان ترسیدکیست هیداتید مغزرویاها از مغز است یا ناخوتمرکز و مدیتیشنسفرنامه سفر به بم و جنوب موفقیت در تفکر استآیندهمعجزه ی چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استشباهت کیهان و مغزجهان مادی، تجلی فضا در ذهنوبت کودکاناجزای پر سلولی بدن انسان همانند سازی در انسانحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کمدر چه مرحله ای از خواب ، رویتامین کاقانونمندی و محدودیت عالمبحثی جالب درباره محدودیتکتاب زیست شناسی باورروش های صرفه جویی در ایجاتو کز محنت دیگران بی غمیسم زنبور ، کلیدی برای وارمیدان بنیادین اطلاعاتآیا یک، وجود داردمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فضایعه ی عروقی مخچهجهان دارای برنامهچیزی خارج از مغزهای ما نیاختراع جدید اینترنت کوانهورمون شیرساز یا پرولاکتخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیردرمان نابینایان آیا ممکنواقعیت و انعکاسلوتیراستامبخش دیگری در وجود انسان هگل خاردار، زیباستریسدیپلام تنها داروی تایتولید یا دریافت علمسیلی محکم محیط زیست بر انماپروتیلینآیا خداباوری محصول تکاملمغز برای فراموشی بیشتر کطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستجواب دانشمند سوال کننده چگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی خدای رنگین کماناعتیاد و تلاش های درمانی درمان جدید کنترل مولتیپلواکسن دیگری ضد کرونا از دراه انسان شدن، راه رفتن ومقابله ی منطقی با اعتراضبرای زندگی سالم، یافتن تگالکانزوماب، دارویی جدیتوهم تنهاییسیستم دفاعی بدن علیه مغز محل درک احساسات روحانیتاریخ، اصیل نیست و ساخته آتاکسی فریدریشنقاشی هایی با بوی گذشته یعلایم کمبود ویتامین E را ایستادن در برابر آزادی بجستجوی هوشیاری در مغز ماچالش هوشیاری و اینکه چرا دلایلی که نشان میدهد ما باز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به کدامین گناه کشته شدنددرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی توصیه ها برای واکسیوزن حقیقی معرفت و شناختزمین در برابر عظمت کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز پلاسمای غالبتیک و اختلال حرکتیساختار شبکه های مغزی ثابمروری بر تشنج و درمان هایترک امروزآشنا پندارینقش آتش در رسیدن انسان بهعارضه جدید ویروس کرونا سابتدایی که در ذهن دانشمنحلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسنتایج نادانی و جهلدوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبی نهایت در میان مرزهادرب بسته با غیر خود باز مبزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاری خدا نزدیک استزندگی در جمع مواردی را برمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیوند سر، یکی از راه حلهاتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش مرگ و میر سندرم کوسربازان ما محققا غلبه می تشنج عدم توازن بین نورون نقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقا از نخستین همانحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استهوش عاطفی قسمت سومفیزیک مولکولها و ذرات در بیماری ای شبیه آلزایمر و کلوزاپین داروی ضد جنونذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت مغز انسان و میمون هزیست شناسی باور حقیقت یا منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپختگی پس از چهل سالگي به مرگ و سوال از قاتلتئوری تکامل در پیشگیری و امید نیکو داشته باش تا آنشناخت و معرفت، و نقش آن دشناخت حقیقت یا آرزوهای گتعامل انسان با هوش مصنوعنمایش تک نفرهابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیهیچ کس حقیقت را درون مغز فراموشی آرمانبیان ژن های اسکیزوفرنی دکندر علیه سرطانرمز گشایی از اتصالات مغزتلاش های جدید در ALSزبان جانسوزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآلودگی هوا و پارکینسونمشکل از کجاستتاثیر کپسول نوروهرب بر تانتقال ماده و انرژیشانس یا نتیجه ی تلاشجلو رفتن یا عقبگردنهادینه سازی فرهنگ اختلاابزارهای بقای موجود زندههمه چیز و هیچ چیزحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تداروی جدید ضد الزایمرهزینه سنگین انسان در ازاقفس را بشکنبابا زود بیاکیست کلوئید بطن سومرویاهای پر رمز و حیرتی درتمرکز بر هدفسفری به آغاز کیهانمولکول ضد پیریآینده ی انسان در فراتر ازمعجزه ی علمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باششباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مرئی و نامرئینور از عمق تاریکیاجزایی ناشناخته در شکل گهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل در ناامیدی بسی امید استویتامین کا و استخوانقارچ بی مغز در خدمت موجودبحثی در مورد نقش ویتامين کتاب طبیعت در قالب هندسهروش هایی برای جلوگیری از تو پیچیده ترین تکنولوژی سماگلوتید داروی کاهش دهنمیدازولام در درمان تشنج آیا کیهان می تواند یک شبیمغز کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغضایعات در عصب زیر زبانیجهان در حال نوسان و چرخشچیزی شبیه نور تو نیستادامه بحث تکامل چشمهوش فوق العاده، هر فرد اسخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم درمان های اسرار آمیز در آواقعیت تقویت شدهلوزالمعده(پانکراس)مصنوعبخشیدن دیگران یعنی آرامشگل درون گلدانریشه های مشترک همه ی موجوتولید پاک و فراوان انرژیسینوریپا داروی ترکیبی ضدماجرای جهل مقدسآیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟طعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالجواب سنگ اندازیچگونه حافظه را قویتر کنیارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازدرمان جدید ای ال اس، توفرواکسن سرطانراه بی شکستمقابله با کرونا با علم اسبرخی ملاحظات در تشنج های گام کوچک ولی تاثیرگذارتوهم جداییسکوت و نیستیمحل درک احساسات روحانی دتازه های اسکیزوفرنی(جنوآتش منبع انرژیچقدر به چشم اعتماد کنیمعلایم کمبود ویتامین E را اکنون را با همه ی نقص هایحفره در مغزچالش هوشیاری و اینکه چرا دنیا فریب و سرگرمیاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به امید روزهای بهتردرک نیازمند شناخت خویش ابرخی درمان های Spinal Muscular Atوزوز گوشزمین زیر خلیج فارس تمدنی منابع انرژی از نفت و گاز پمبرولیزوماب در بیماری چتیکاگرلور داروی ضد انعقاسادیسم یا لذت از آزار دادمرکز هوشیاری، روح یا بدن ترکیب آمار و ژنتیکآشنا پندارینقش انتخاب از طرف محیط، نعدم توقف تکامل در یک انداابتذال با شعار دینحمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنجات در راستگوییدوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی درمانگر کامپیبی هیچ می ایی و بی هیچ میردرختان چگونه بر تشکیل اببزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستزندگی در سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیوندهای پیچیده با تغییرتکامل داروینی هنوز در حاافزایش سرعت پیشرفت علوم سردرد میگرنتشویق خواندن به کودکاننقش سجده بر عملکرد مغزصفحه اصلیابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خوحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارهوش عاطفی قسمت ششمفیزیک هوشیاریبیماری ای شبیه ام اس مولتکلید نزدیک و نگاه تو بر فذهن و شیمی بدنتفاوت ها و تمایزها کلید بزیست، مرز افق رویداد هستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپدیده خاموش روشن در پارکمرگ انتقال است یا نابود شتئوری جدید، ویران کردن گامید نجات