دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بزرگ شدن تقریبا ناگهانی اندازه مغز طی دو میلیون سال اخیر نشانه خدا

بزرگ شدن تقریبا ناگهانی اندازه مغز طی دو میلیون سال اخیر، نشانه ای از نشانه های خدا

چندین میلیارد سال از تکامل موجودات زنده تا رسیدن به نخستین مغز، و تکامل کند اندازه مغز طی چند ده میلیون سال از نخستین نخستی ها در حدود 85 میلیون سال قبل، وقتی با تکامل سریع مغز طی دو میلیون سال اخیر همراه میشود نشان دهنده جریانی منظم و قانونمند در افزایش اندازه مغز است. و نشان می دهد گویا پازلی باید چیده شود تا بتوان به مغز کنونی رسید.

(نقش انتخاب از طرف محیط، نقشی صیقل دهنده و نظم دهنده، درمسیر رسیدن به ابزارهوش برتراست
در مقاله قبلی در همین کانال، در مورد موجودات منحصر در برخی مناطق مانند ماداگاسکار یا استرالیا بیان شد که انتخاب طبیعی، موجود سازگارتر با محیط زیست را بر می گزیند.
این انتخاب، صیقل بر جهش هایی است که همیشه هدفمند و برنامه ریزی شده نیست. هرچند برنامه ای درونی در ساختار ژنتیکی هست- که آن را به سوی بهبود و توسعه ابراز هوش می کشاند- ولی اجرای برنامه درونی، نیازمند صیقل های فراوانی است.
عدم اجرا شدن یک برنامه، فقط محدود به برنامه درون ژن ها نیست.
یک طراح نقشه می تواند بسیاری از آرزوها و برنامه ها را در صفحه کاغذ ترسیم کند ولی برای آنکه این تمایلات و آرزوها در صحنه عمل، به اجرا در بیاید نیازمند سازگاری ها و انطباق های بسیار، در محیط هستیم.
مثلا ممکن است یکی از اهداف از باریدن باران، پر شدن حوضچه های موجود در یک منطقه باشد ولی در صورتی این هدف متحقق می شود که علاوه بر باران، حوضچه هایی هم وجود داشته باشد وگرنه آب باران روی زمین صاف و سخت نمی تواند جمع شود.

برنامه ای درونی هم در نقشه ژنتیکی هست؛ به طوری که هرگاه شرایط مهیا شود، نه فقط به سوی هدف یعنی رسیدن به ابزار ادراک و حس و شناخت پیش میرود بلکه میتواند چنان سرعتی بگیرد که اساسا هیچ اثری از واسطه ها در یافته های زمین شناسی باقی نگذارد و این حالت را در دوره کامبرین زمین شناسی می‌بینیم و شاهدیم که بسیاری از واسطه های تکاملی در این دوره محو می شود و قابل دسترس نیست. نه اینکه این واسطه ها نیستند ولی سرعت بالای اجرای نقشه ژنتیکی- که به دلیل سرعت بالای جهش ها و شرایط مناسب محیطی ایجاد می شود- ممکن است در پژوهش های فعلی ما و توانایی های شناختی ما اثری از آن موارد باقی نگذارد.
یا مثلا جهشی سریع در مقیاس های تکاملی، در دو میلیون سال اخیر در اندازه مغز هست که قابل مقایسه با معیارهای کند تکامل مادی قبل از آن نیست- به طوری که طی ده ها میلیون سال، افزایش قابل توجهی مانند آنچه در دو میلیون سال اخیر در اندازه مغز رخ داد- وجود ندارد. و این با وجود عدم تغییرات زیاد در شرایط محیطی است.

و اگر هم تغییراتی در این دوره وجود دارد، مشابه تغییراتی است که در دوره های قبلی هست. مثلا در دوره کواترنری که تقریبا معادل 2 میلیون سال اخیر است و حدود 1.8 میلیون سال آن را دوره پلئوستوسن تشکیل میدهد، شاهد دوره های یخبندان اول و یخبندان دوم و عصر بعد از یخبندان هستیم یعنی شرایطی که هم آب و هوای مناسب و هم آب و هوای نامناسب را برای زیست موجودات زنده فراهم می کند ولی با وجود این فراز و نشیب ها شاهد افزایش انفجاری در اندازه مغز هستیم.

فراز و نشیب های آب و هوایی، بر برنامه درونی ژن ها تاثیر گذار نیست هرچند می تواند سرعت اجرای آن را تغییر دهد!
و این واقعا شگفت انگیز است و نشان دهنده برنامه ای درونی است که برنامه ریزی کاملا هوشمند آن را درون ژن ها نوشته است و با وجود یخبندان و غیر یخبندان، به سوی افزایش اندازه مغز و ابزار هوش قدرتمند تر پیش میرود.

ولی تاثیر محیط بر صیقل دادن این برنامه درونی، جالب توجه است هر چند نقش آن مرکزی و محوری نیست. برنامه درونی ژنها هدفش رسیدن به ابزار برتر و قدرتمند بقاست ولی آیا در این مسیر موانعی وجود ندارد و آیا کمبودهایی هرگز نیست؟

این کمبودها و این نقص ها وجود دارد و لازم است شرایطی برای زدودن این کمبودها و این نواقص وجود داشته باشد. و انتخاب طبیعی یک اصلاح کننده بسیار مهم در این مسیر است به طوری که انتخاب طبیعی، میتواند نقص های موجود در فراید اجرای برنامه درونی ژنها را اصلاح کند و آنها را بزداید و به این ترتیب سرعت و مسیر رسیدن به هدف درونی ژنها را تسریع و تنظیم کند.

تصادف و نظریه تکامل
پاسخ: مثال تصادف و همراه کردن آن، با آنچه نظریه تکامل مطرح می‌کند، درست نیست زیرا تکامل، انباشتی است و آنطور که تصور می‌شود، ناگهانی نیست.
بنابراین اشکال تصادف، درست نیست....ولی بیان خواهم کرد چگونه خطای نسخه برداری و جهش ژنتیکی کور، باعث تکامل و ارتقا می‌شود......
نظریه تکامل می‌گوید(و این با تجربه ثابت شده است)خطا در نسخه برداری ژنتیکی ممکن است زیانبار باشد یا ممکن است صفت بهبود را فراهم کند و اگر زیانبار باشد، به خاطر وجود انتخاب طبیعی، هرگز باقی نخواهد ماند تا به نسل بعد منتقل شود زیرا برای کسی- که آن را داشته باشد- مانند یک سد خواهد بود و از رقابت او با همسان ها ممانعت می‌کند یا در راه رقابت با همسان ها، سد راه او خواهد شد. از این رو هرگز انباشته نخواهد شد
اما جهش مفید: انتخاب طبیعی، این صفات را انباشته خواهد کرد زیرا به موجود زنده صفت تفضیل و برتری بر همسان ها می‌دهد، بنابراین ثابت و متراکم می‌شود و به این ترتیب، خیلی ساده، تکامل رخ می‌دهد.
📚- كتاب وهم الإلحاد ـ أحمد الحسن ـص 587)

برنامه، نوشته شده است ولی رسیدن به هدف نهایی در سایه اجرای برنامه درونی، نیازمند ترمیم ها و رانش های فراوانی است و جالب اینجاست که این رانش ها و ترمیم ها و حذف کردن ها در طبیعت وجود دارد تا اجرای برنامه درونی، به بن بست نرسد.
و پس از پیدایش نخستین موجود جاندار تا امروز- که به هوش انسان ومغز فعلی او رسیده ایم- فقط با انتخاب از طرف جماد بی جان و آب و هوا مواجه نیستیم بلکه خواسته ها و تمایلات و کشش های موجود جاندار و امروز هم، کشش ها و تمایلات انسان می تواند انتخاب های بسیار دیگری علاوه بر انتخاب طبیعی فراهم کند(مانند انتخاب جنسی که با کشش به سوی همسر خاص نمایش داده می‌شود و یا انتخاب های فراتر مانند به کار گیری هوش مصنوعی در گزینش ها و .... و یا انتخاب و ساخت ابزارهای مصنوعی هوش و حتی اندام و مغزمصنوعی)

این انتخاب ها هرچند گاهی خشن به نظر می‌رسد و در سایه هوش انسان امروز و کشش های او و حتی رفتاهای غیر انسانی او، می تواند سیر تکامل را کند و کندتر کند، ولی نهایتا آن چیزی که پیروز خواهد بود برنامه درونی ژنهاست که دیدیم در شرایط کاملا متضاد در دروه پلئوستوسن، با انفجار تکاملی اندازه مغز نشان داده می شود.
هرچند انتخاب ها و از جمله انتخاب طبیعی، تاثیر گذار است ولی باید توجه داشت که این انتخاب ها نمی تواند حرکت کلی نقشه ژنتیکی و نقشه کل عالم به سوی ابزار هوش برتر را کاملا متوقف کند و حتی اگر از این انتخاب، استفاده درست شود، می‌تواند باعث شتاب بخشیدن به اجرای این نقشه شود.

به در دیوار زدن تاریکی و ظلمت برای سلطه بر جهان، شاید رسیدن به نور را کندتر کند ولی آنچه نهایتا غلبه خواهد یافت نور و روشنایی است.
(يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) (می خواهند نور خدا را با دهان های خود خاموش کنند ولی خدا از این کار جلوگیری می‌کند و نور خود را کامل می سازد هرچند پوشانندگان نور، نپسندند.)

(قانون درونی نقشه ژنتیکی

وقتی می بینیم سرعت تکامل بخش معینی، در مرحله معینی زیاد می شود و زیاد شدن آن به سوی بهبود، به شکل قابل ملاحظه ای است، این یعنی سرعت جهش هم در آن مرحله به شکل زیاد با گرایش به سوی بهبود، افزایش یافته است و این طبیعی است تا گزینش های فراوان برای سرعت تکامل به سوی وضعیت بهتر، فراهم شود.

پس وقتی برای نمونه، مسیر تکامل مغز فعلی انسان را در نظر بگیریم می بینیم در تکامل، بسیار به سوی زیاد شدن حجم طی دوره اندک چند میلیون سال اخیر، سرعت گرفته است و زیاد شدن حجم مغز، تکاملی سودمند برای بدن است بلکه مطلقا مهمترین نتیجه بهبود تکامل است.

و تنها تفسیر منطقی زیاد شدن بسیار شدید سرعت جهش به سوی زیاد شدن حجم مغز نزد انسان در مدت اندک چند میلیون سال اخیر، آن است که جهش، بر اساس قانون درونی نقشه ژنتیکی، بسیار قانونمند و هدفمند است و کور نمی باشد یا فقط بر اساس دلایلی کور مانند اشتباه در نسخه برداری ژنتیکی و برخورد اشعه های کیهانی نیست.
(احمدالحسن- کتاب توهم بی خدایی- ص 252)

رابط قراءة كتاب وهم الالحاد مباشرة على النت مجانا :

https://almahdyoon.com/a…/documents/books-saed/wahmilhad.pdf
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #تکامل #قانونمند #مغز #جهش_ژنتیکی #ژن #حجم_مغز #توهم_بی_خدایی #احمدالحسن #یمانی #احمد_الحسن


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نه عدم مطلق بلکه عدم با قرشته نوروایمونولوژی و نقبه سخن توجه کن نه گویندهتفکر قبل از کارهندسه در پایه ی همه ی واکسریعترین کامپیوتر موجودمقابله ی منطقی با اعتراضواقعیت و مجازتاثیر کپسول نوروهرب بر نگامی در درمان بیماریهای جهان یکپارچهمدل های ریز مغز مینی برینخودروهای هیدروژنیافت فشار خون ناگهانی در واز آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خدانورون هاي مصنوعی می توانزندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتقویت سیستم ایمنیشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز واکسن سرطانپوست ساعتی مستقل از مغز دجهش های ژنتیکی مفید در سامراحل ارتقای پله پله کیهخطای ادراک کارماالگوبرداری از طبیعتمعجزه در هر لحظه زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اچگونه مغز پیش انسان یا همزیست شناسی باور حقیقت یا هوش مصنوعی از عروسک بازی تنفس هوازی و میتوکندریشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت یک پیام منفرد نورون مغزی پیشینیان انسان از هفت میجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانمشکلات روانپزشکی در عقب دو برابر شدن خطر مرگ و میانواع سکته های مغزیمغز انسان برای ایجاد تمداز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت ونگاه از درون مجموعه با نگزبان شناسی مدرن در سطح سلهوش مصنوعی از عروسک تا کمتو با باورهایت کنترل میششرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژن ضد آلزایمرپرسش و چستجو همیشه باقی احقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استانسان باشمغز بزرگترین مصرف کننده از تکامل تا مغز، از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهنازوکلسینسلول های بنیادیفاجعه ی جهل مقدسهوش عاطفی قسمت نهمتوهم فضای خالی یا توهم فضطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی منبع هوشیاری در کجاست؟(قکنگره بین المللی سردرد دآینه در اینهحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینداروهای تغییر دهنده ی سیاولین سلول مصنوعینقش نظام غذایی در تکامل ماستفاده از انرژی خلاروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختچرا مغز انسان سه هزار سالسندرم دزدی ساب کلاوینفردا را نمیدانیمهوش، ژنتیکی است یا محیطیتوصیه های سازمان بهداشت علایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهمیوتونیک دیستروفیکیهان خود را طراحی میکندآیا واکنش های یاد گرفته وحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج با قابليت تاینکه خانواده ات سالم بانقش درختان در تکاملاصول انجام برخی نرمش ها دروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهنسبیت عام از زبان دکتر برسیاهچاله ی تولید کنندهقانون جنگلهر جا که جات میشه، جات نیتکامل ابزار هوش ، راه پر عسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهما اشیا را آنطور که هستندکتاب، سفری به تاریخآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد در یک فراکتال هر نقطه مرکاگر نیروی مغناطیس نباشد نقص در تشخیص هیجانات عامبنی عباس، ننگی بر تاریخراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانهمه چیز موج استساخت شبکه عصبی با الفبای لوب فرونتال یا پیشانی مغویتامین E برای فعالیت صحتئوری تکامل در پیشگیری و جنبه های موجی واقعیتماست مالی با هوش انسانیگلوله ی ساچمه ایآثار باستانی تمدن های قدخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عرشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستتفکر خلا ق در برابر توهم هندسه زبانِ زمان استسرگیجه از شایعترین اختلامقابله با کرونا با علم اسواقعیت و انعکاستاثیر کپسول نوروهرب بر تگاهی لازم است برای فهم و جهان کنونی و مغز بزرگتریمدیون خود ناموجودخورشید مصنوعیافت هوشیاری به دنبال کاهاز انفجار بزرگ تا انفجار درک فرد دیگر و رفتارهای انورون های ردیاب حافظهزندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش مصنوعی الفاگوتلقین اطلاعات و حافظهشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز واکسن سرطانپوشاندن خود از نورجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین همانمرز مرگ و زندگی کجاستخطای حسالتهاب شریان تمپورالمعرفت و شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینبیوگرافیچگونه هموساپينس بر زمین زیست، مرز افق رویداد هستهوش مصنوعی از عروسک بازی تنفس هوازی و میتوکندریشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت یک پیشنهاد خوب برای آسان پیشرفت های جدید علوم اعصجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانمشاهده گر جدای از شیء مشادو برابر شدن خطر مرگ و میانگشت ماشه ایمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پانگاه حقیقی نگاه به درون ازبان شناسی نوین نیازمند هوش مصنوعی از عروسک تا کمتو باید نیکان را به دست بشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنها نقشه ایجاد ابزار هوپرسشگری نامحدودحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهارانسان جدید از چه زمانی پامغز حریص برای خون، کلید تاز تکامل تا مغز، از مغز ترنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهنباید صبر کرد آتش را بعد سلول های بنیادی منابع و افاصله ها در مکانیک کوانتهوش عاطفی قسمت هفتمتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)طعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سمنبع خواب و رویاکنگره بین المللی سردرد دآیندهحس متفاوتاتوسوکسیمایدداروهای ضد بیماری ام اس واوکرلیزوماب داروی جدید شنقش نظریه تکامل در شناسااستفاده از سلول های بنیاروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱چرا مغزهای ما ارتقا یافت سندرم سردرد به دلیل افت ففرزندان زمان خودهیچ چیز همیشگی نیستتوصیه های غیر دارویی در سعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسرامیگرن و پروتئین مرتبط با کیهانِ هوشیارِ در حال یاآیا یک، وجود داردحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج با قابليت تاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش ذهن و شناخت در حوادث اصول توسعه ی یک ذهن کاملروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرنسبت ها در کیهانسیاره ی ابلهانقانون جنگلهر حرکت خمیده می شود و هر تکامل تکنولوژیعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدما به جهان های متفاوت خودکتابخانهآیا خداباوری محصول تکاملحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پاردر کمتر از چند ماه سوش جداگر نعمت فراموشی نبود بسنقطه بی بازگشتبه قفس های سیاهت ننازراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنهمه چیز در زمان مناسبساختن آیندهلوتیراستامویتامین E در چه مواد غذایتئوری جدید، ویران کردن گجنسیت و تفاوت های بیناییماشین دانشگلوئونآرامش و دانشخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با ادرمان تشنجنهایت در بی نهایترشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلتفاوت مغز انسان و میمون ههندسه، نمایشی از حقیقتسرگردانیملاحظه های اخلاقی دربارهواقعیت خلا و وجود و درک متاثیر کپسول نوروهرب بر سگاهی مغز بزرگ چالش استجهان کاملی در اطراف ما پرمدیریت اینترنت بر جنگخوش قلبی و مهربانیافتخار انساناز بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش انوروپلاستیسیتی چیستزندگی در جمع مواردی را برهوش مصنوعی از عروسک های بتلاش ها برای کشف منابع جدشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز واکسن ضد اعتیادپیموزایدجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین همانمرز بین انسان و حیوان کجاخطر آلودگی هواامواجی که به وسیله ی ماشیمغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیچگونه هوشیاری خود را توسزاوسکا درمان گوشرهوش مصنوعی از عروسک بازی تنفس بدون اکسیژنشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت یک آلل ژنتیکی که از نئاندپیشرفت در عقل است یا ظواهجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانمشاهده آینده از روی مشاهدو سوی واقعیتانگشت نگاری مغز نشان میدمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی انگاه دوبارهزبان، نشان دهنده ی سخنگو هوش مصنوعی از عروسک تا کمتو تغییر و تحولیشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنها ، مغز و ارادهآلودگی هوا چالش قرن جدیدحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتانسان خطرناکترین موجودمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکامل تا مغز، از مغز ترهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهنبرو و انرژی مداومسلول های بدن تو پیر نیستنفاصله ی همیشگی تصویر سازهوش عاطفی قسمت یازدهتوهم چیستظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارمنتظر نمان چیزی نور را بهکنترل همجوشی هسته ای با هآینده ی انسان در فراتر ازحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترداروی فامپیریدین یا نورلايندگان چگونه خواهند دیدنقش هورمون های تیروئید داستفاده از سلول های بنیاروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتچرا ویروس کرونای دلتا واسوپاپ ها یا ترانزیستورهاسایتهای دیگرفرضیه ای جدید توضیح میدههیچ وقت خودت را محدود به توصیه هایی در مصرف ماهیعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هامیگرن سردردی ژنتیکی که بکیست هیداتید مغزآیا کیهان می تواند یک شبیحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج توپیراماتایندرالنقش روی و منیزیم در سلامتاصول سلامت کمرروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بنسبت طلایی، نشانه ای به سسیاره ابلهانقانونمندی و محدودیت عالمهرچیز با یک تاب تبدیل به تکامل جریان همیشگی خلقتعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان ما با کمک مغز خود مختاريمکجای مغز مسئول پردازش تجآیا دلفین ها می تواند از حس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهاگر نعمت فراموشی نبود بسنمیتوان با بیرون انداختنبه مغز خزندگان خودت اجازراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورهمه چیز در زمان کنونی استساختار فراکتال وجود و ذهلوزالمعده(پانکراس)مصنوعویتامین کاتا 20 سال آینده مغز شما به جنسیت و تفاوت های بیناییمبانی ذهنی سیاه و سفیدگمان میکنی جرمی کوچکی در آرامش و سکونخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسدرمان جدید ALSنهادینه سازی فرهنگ اختلارشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهاتفاوت ها و تمایزها کلید بهنر فراموشیسربازان ما محققا غلبه می ملاحظات بیهوشی قبل از جروالزارتان داروی ضد فشار تاثیر کپسول نوروهرب بر سگذر زمان کاملا وابسته به جهان پیوستهمداخله ی زیانبار انسانخوشبختی دور از رنج های مافراد آغاز حرکت خودشان راز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسنوروز یا روز پایانیزندگی در سیاهچالههوش مصنوعی از عروسک های بتلاش هایی در بیماران قطع شناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز واکسن علیه سرطانپیموزایدجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانمرز جدید جستجو و اکتشاف، خطرات هوش مصنوعیامیوتروفیک لترال اسکلرومغز قلباز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دچگونه واکسن کرونا را توززبان مشترک ژنتیکی موجوداهوش مصنوعی از عروسک بازی تنها مانع در زندگی موارد شاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت یک جهش ممکن است ذهن انسانپیشرفت ذهن در خلاقیت استجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین همانمطالبه ی حق خوددولت یا گروهکانتقال ماده و انرژیمغز انسان رو به کوچک تر شاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمنگاهی بر قدرت بینایی درازبان، وسیله شناسایی محیطهوش مصنوعی از عروسک تا کمتو جهانی هستی که خودش را ششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنهای مشترک بین انسان و وآلودگی هوا و ویروس کروناحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردانسان عامل توقف رشد مغزمغز را از روی امواج بشناساز تکامل تا مغز، از مغز تروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهچت جی پی تیسلول عصبی شاهکار انطباق فتون های زیستیهوش عاطفی قسمت پنجمتوهم وجودظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزمنحنی که ارتباط بین معرفکنترل جاذبهآینده ی علم و فیزیک در60 ثحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی لیراگلوتیدايا اراده آزاد توهم است ینقش هورمون زنانه استروژناستفاده از سلول های بنیاروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیچرا پس از بیدار شدن از خوسوپاپ ها یا ترانزیستورهافساد اقتصادی سیتماتیک درهیچ کاری نکردن به معنی چیتوضیحی ساده در مورد هوش معوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع ممیگرن شدید قابل درمان اسکیست کلوئید بطن سومآیا گذشته، امروز وآینده حس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهدارویی خلط آورایا کوچک شدن مغزانسان النقش روزه داری در سالم و جاضطراب و ترسريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدنشانه های گذشته در کیهان سیاره ابلهانقارچ بی مغز در خدمت موجودهز ذره، یک دنیاستتکامل داروینی هنوز در حاعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنما بخشی از این جهان مرتبطکرونا چه بر سر مغز می آورآیا دلفین ها میتوانند باحس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیدر آسمان هدیه های نادیدناگر با مطالعه فیزیک کواننمیتوان بر سیاه سیاه نوشبه نقاش بنگرراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی همه چیز، ثبت می شودساختار شبکه های مغزی ثابلیروپریم داروی ترکیبی ضدویتامین کا و استخوانتا بحر یفعل ما یشاجهل مقدسمباحث مهم حس و ادراکگنجینه ای به نام ویتامین آرامش(سکوت) stillness و تکاپوخلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذرخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی چهار میلیارد سال تکامل بز گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرتفاوت ها را به رسمیت بشناهنر حفظ گرهسردرد میگرنممانتین یا آلزیکسا یا ابواکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر کتامین در درمان پاگذشته را دفن کنجهان پیوستهمدارک ژنتیکی چگونه انسانخانه ی تاریکافراد بی دلیل دوستدار تو از تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری ای شبیه ام اس مولتنورالژیزندگی زمینی امروز بیش از هوش مصنوعی از عروسک بازی تلاشی برای درمان قطع نخاشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و منابع انرژی از نفت و گاز واکسنی با تاثیر دوگانه اپیچیدگی های مغزمگسجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانمزایای شکلات تلخ برای سلدفاع از پیامبرامید نیکو داشته باش تا آنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتچگونه آن شکری که می خوریمزبان چهار حرفی حیات زمینهوش مصنوعی از عروسک بازی تنها در برابر جهانشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت یک رژیم غذایی جدید، می توپیشرفتی مستقل از ابزار هجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین همانمطالبی در مورد تشنجدوچرخه سواری ورزشی سبک و اندوه در دنیا استمغز انسان رو به کوچکتر شداز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خدانگاهی بر توانایی اجزاي بسفر فقط مادی نیستهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتو دی ان ای خاص ميتوکندريصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنهای هوش ، کدامندآلودگی هوا و پارکینسونحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سانسانیت در هم تنیده و متصمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهچت جی پی تیسلولهای ایمنی القا کنندهفروتنی و غرورهوش عاطفی قسمت اولتوهم وجودعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایممنشأ اطلاعات و آموخته ها کندر در بیماریهای التهابآینده با ترس جمع نمیشودحس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدداروی تشنجی دربارداریايا اراده آزاد توهم است ینقش ویتامین K در ترمیم اساستفاده از سلول های بنیاروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دچرا ارتعاش بسیار مهم استسوپاپ ها یا ترانزیستورهافشار و قدرتهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتیوتیکسن داروی ضد جنونعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج میدان مغناطيسي زمین بشر کاهش مرگ و میر ناشی از ابآیا پیدایش مغز از روی تصاحس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانداستانها و مفاهیمی اشتباایا این جمله درست است کسینقش رژیم غذایی بر رشد و ااطلاع رسانی اینترنتیریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارنشانه های پروردگار در جهسیر آفرینش از روح تا مغز قبل از آغازهزینه ای که برای اندیشیدتکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زما تحت کنترل ژنها هستیم یکریستال هاآیا دست مصنوعی به زودی قاحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر آستانه ی موج پنجم کوویاگر تلاش انسان امروز برانمایش تک نفرهبه نقاش بنگرراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مهمه ی سردردها بی خطر نیستسادیسم یا لذت از آزار دادلیس دگرامفتامین یا ویاسویتامین کا در سبزیجاتتاول کف پا و حقیقتجهان فراکتالمجموعه های پر سلولی بدن مگویید نوزده و ایمنی ساکتآزمون تجربی، راهی برای رآزمون ذهنی گربه ی شرودینخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلچهار ساعت پس از کشتار خوکزمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحتفاوت های بین زن و مرد فقهنر رها شدن از وابستگیسردرد میگرن در کودکانمن کسی در ناکسی دریافتم واکنش به حس جدیدگربه شرودینگر و تاثیر مشجهان پر از چیزهای اسرار آمروری بر تشنج و درمان هایخانواده پایدارافزایش قدرت ادراکات و حساز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگبیماری اسپینال ماسکولار نوشیدن چای برای مغز مفید زندگی زودگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی تلاشی تازه برای گشودن معشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط منابع انرژی از نفت و گاز واسطه ها د رمسیر ایجاد مغپیچیدگی های مغزی در درک زجوانان وطنابزار بقا از نخستین همانمسمومیت دانش آموزان بی گدفاع در برابر تغییر ساختامید نجاتمغز مانند تلفن استاز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوچگونه انتظارات بر ادراک زبان نیاز تکاملی استهوش مصنوعی از عروسک بازی تنهایی رمز نوآوری استشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت یکی از علل محدودیت مغز امپاسخ گیاهان در زمان خوردحفره در مغزابزار بقا از نخستین همانمطالعه ای بیان میکند اهددورترین نقطه ی قابل مشاهاندوه دردی را دوا نمیکندمغز ایندگان چگونه استاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملنگاهت را بلند کنسفر نامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی به شناسایی کاتو در میانه ی جهان نیستی صرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنهای حاکم بر انسان و انسآلزایمرحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکانسانیت در برابر دیگرانمغزهای کوچک بی احساساز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفانتایج نادانی و جهلسلولهای بنیادی مصنوعی درفرگشت و تکامل تصادفی محض هوش عاطفی قسمت دهمتوهم بی خداییعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتمنشاء کوانتومی هوشیاری اکوچ از محیط نامناسبآیا فراموشی حتمی استحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهداروی جدید ALSای نعمت من در زندگیمنقش ژنتیک در درمان اختلااستیفن هاوکینگ در مورد هروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانچرا بیماری های تخریبی مغسوخت هیدروژنی پاکفضای قلب منبع نبوغ استهیچ کس حقیقت را درون مغز تیک و اختلال حرکتیعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستمیدان های مغناطیسی قابل کاهش التهاب ناشی از بیماآیا آگاهی پس از مرگ از بیحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در اندخالت در ساختار ژنهاایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش رژیم غذایی در رشد و ااطلاعات حسی ما از جهان، چریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسینظام مثبت زندگیسیستم تعادلی بدنقبل از انفجار بزرگهزینه سنگین انسان در ازاتکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیمانند آب باشکریستال زمان(قسمت اولآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژدر درمان بیماری مولتیپل اگر خواهان پیروزی هستیچند نرمش مفید برای کمردربه نادیدنی ایمان بیاوررابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است همیشه چشمی مراقب و نگهباسازگاری با محیط بین اجزالا اکراه فی الدینویتامین بی 12 در درمان دردتابوهای ذهنیجهان قابل مشاهده بخش کوچمحل درک احساسات روحانیگوشه بیماری اتوزومال رسسآزمون ذهنی گربه شرودینگرخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفرنوآوری ای شگفت انگیز دانزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیتفاوت های تکاملی در مغز وهنر، پر کردن است نه فحش دسردرد و علتهای آنمن پر از تلخیمواکسن های شرکت فایزر آمرگزیده ای از وبینار یا کنفجهان پر از چیزهای جادویی مرکز هوشیاری، روح یا بدن خار و گلافزایش مرگ و میر سندرم کواز تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتبیماری اضطراب عمومینوعی سکته مغزی ، وحشتناک زندگی سلول در بدن، جدای اهوش مصنوعی از عروسک بازی تلاشی جدید در درمان ام اسشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیمنابع انرژی از نفت و گاز وبینار اساتید نورولوژی دپیوند قلب خوک، به فرد دچاجوانان وطنابزار بقا از نخستین همانمسمومیت دانش آموزان، قمادقیق ترین تصاویر از مغز اامید جدید بر آسیب نخاعیمغز مادران و کودکان در زماز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقچگونه به سطح بالایی از هوزبان و کلمه حتی برای کسانهوش مصنوعی از عروسک بازی تنبیه چقدر موثر استشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت یافته های نوین علوم پرده پختگی پس از چهل سالگي به حق انتخابابزار بقا از نخستین همانمعماری، هندسه ی قابل مشاديدن با چشم بسته در خواب اندوهگین نباش اگر درب یا مغز ابزار بقای برتر مادیاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکچالش هوشیاری و اینکه چرا سفر به مریخ در 39 روزفلج نخاعی با الکترودهای هوش مصنوعی در کامپیوترهاتوقف؛ شکستضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکل اقیانوس در یک ذرهآملودیپین داروی ضد فشار حوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان ژنی از مغز انسانسان، گونه ای پر از تضادمغز، فقط گیرندهاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرنجات در راستگوییسلام تا روشناییفراموش کارها باهوش تر هسهوش عاطفی قسمت دومتوهم تنهاییعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینمهندسی ژنتیک در حال تلاش کوچک شدن مغز از نئاندرتاآیا ممکن است موش کور بی محس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریداروی جدید s3 در درمان ام ای همه ی وجود مننقش گرمایش آب و هوا در هماستیفن هاوکینگ در تفسیر روزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بچرا حیوانات سخن نمی گوینسودمندی موجودات ابزی بر قفس ذهنهیچ اندر هیچتیروفیبان موثر در سکته ی عوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قامیدان های کوانتومی خلاکاهش حافظه هرچند فرایندیآیا امکان بازسازی اندامهحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکدر مانهای کمر دردایا بیماری ام اس (مولتیپنقش زنجبیل در جلوگیری از اطلاعاتی عمومی در مورد مریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atنظریه ی تکامل در درمان بیسیستم دفاعی بدن علیه مغز قبرستان ها با بوی شجاعتهزاران سال چشم های بینا وتکامل داروینی هنوز در حاغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پماه رجبکریستال زمان(قسمت دوم)آیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهاندر سال حدود 7 میلیون نفر اپی ژنتیکچند جهانیبه هلال بنگررادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانهمیشه اطمینان تو بر خدا بستم با شعار قانون بدترین لاموژین داروی ضد اوتیسم؟ویتامین بی هفدهتاثیر فکر بر سلامتجهان موازی و حجاب هامحل درک احساسات روحانی دگوشت خواری یا گیاه خواریمحدودیت چقدر موثر استگیلگمش باستانی کیستآزادی عقیده، آرمانی که تخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطاننوار مغز مشاهده ی غیر مستزمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن تفاوت های زبانی سرمنشا تهوموارکتوس ها ممکن است دسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژي پاک سرچشمه حواکسن کووید 19 چیزهایی که گزارش یک مورد جالب لخته وجهان دارای برنامهمرکز حافظه کجاستخارق العاده و استثنایی بافزایش سرعت پیشرفت علوم از تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری بیش فعالینیکولا تسلازندگی، مدیریت انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی تمایل زیاد به خوردن بستنشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سمنابع انرژی از نفت و گاز وجود قبل از ناظر هوشمندپیوند مغز و سر و چالشهای جواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین همانمسیر دشوار تکامل و ارتقادل به دریا بزنامید درمان کرونا با همانمغز چون ابزار هوش است دلیاز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به چگونه باغبانی باعث کاهش زبان و بیان نتیجه ساختماهوش مصنوعی از عروسک بازی تهدیدهای هوش مصنوعیشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت یاد گرفتن مداومپروژه ی ژنوم انسانیحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(اندام حسی، درک از بخش هایمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز- از مغز رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی چالش هوشیاری و اینکه چرا سفر تجهیزات ناسا به مریخ فلج بل، فلجی ترسناک که آنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتولید مثل اولین ربات های ضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکلمات بلند نه صدای بلندآموزش نوین زبانحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان پاسخ کوانتومی انعطاف پذیری مکانیسمی علمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهنخاع ما تا پایین ستون فقرسلاح و راهزنیفراموشی همیشه هم بد نیستهوش عاطفی قسمت سومتوهم جداییعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیمهربانی، شرط موفقیتکوچکترین چیز یک معجزه اسآیا ما کالا هستیمحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناداروی جدید میاستنی گراویای آنکه نامش درمان و یادشنقش پیش زمینه ها و اراده استخوان های کشف شده، ممکروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایچرا حجم مغز گونه انسان درسی و سه پل اصفهانقفس را بشکنهیچگاه از فشار و شکست نترتکنولوژی جدید که سلول هاعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون میدان بنیادین اطلاعاتکاهش دوپامین عامل بیماریآیا انسان با مغز بزرگش اخحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کواندر محل کار ارزش خودت را بایا بدون زبان میتوانیم تنقش زبان در سلطه و قدرت ااطلاعاتی عمومی در مورد مریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکنظریه ی تکامل در درمان بیسکوت و نیستیقدم زدن و حرکت دید را تغیهستي مادي ای که ما کوچکترتکامل زبانغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزماپروتیلینکریستال زمان(قسمت سوم)آیا راهی برای رفع کم آبی حس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به درمان های اسرار آمیز در آابتدا سخت ترین استچند جهانیبه کدامین گناه کشته شدندراز تغییربسیاری از بیماری های جدیهمیشه داناتر از ما وجود دستم، بی پاسخ نیستلایو دوم دکتر سید سلمان فویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان ما میتواند به اندازجهان مادی، تجلی فضا در ذهمحدودیت های حافظه و حافظگیاه بی عقل به سوی نور میآزار دیگری، آزار خود استاز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بنوار مغز ترجمه رخدادهای زمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به ستفاوت ایستایی و تکاپوهورمون شیرساز یا پرولاکتسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز واکسن کرونا و گشودن پنجرگشایش دروازه جدیدی از طرجهان در حال نوسان و چرخشمرکز حافظه کجاستخبر مهم تلسکوپ هابلافسردگی و اضطراب در بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانبیماری تی تی پینیاز به آموزش مجازی دیجیزونیسومایدهوش مصنوعی از عروسک بازی تمدن قدیمی ای در جنوب ایرشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت روامنابع بی نهایت انرژی در دوراپامیل در بارداریپیوند اندام از حیوانات بجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین همانمسئول صیانت از عقیده کیسدلایلی که نشان میدهد ما بامیدوار باش حتی اگر همه چمغز چگونه صداها را فیلتر از تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبچگونه تکامل مغزهای کنونیزبان و بیان، در سایه پیشرهوش مصنوعی از عروسک بازی تو یک معجزه ایشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت یاد بگیر فراموش کنیپروژه ی ژنوم انسانیحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از دین اجباریانرژی بی پایان در درون هرمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز- از مغز رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بچالش هوشیاری و اینکه چرا سفر دشوار اکتشاففلج خوابهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتولید یا دریافت علمضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکلوزاپین داروی ضد جنونآمارهای ارائه شده در سطح حافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان اولین سلول مصناهرام مصر از شگفتی های جهمغزتان را در جوانی سیمکشاز روده تا مغزرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومنخستین تمدن بشریسلسله مباحث هوش مصنوعیفراموشی و مسیر روحانیهوش عاطفی قسمت ششمتوهم جدایی و توهم علمعلم و روحتری فلوپرازینموفقیت هوش مصنوعی در امتکووید نوزده و خطر بیماری آیا ما تنها موجودات زنده حس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای میاستنی ایمپلانت مغزینقش آتش در رسیدن انسان بهاستروژن مانند سپر زنان دروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تچرا خشونت و تعصبسیلی محکم محیط زیست بر انقلب و عقلهیپرپاراتیروئیدیسمتکنولوژی جدید که سلول هاعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانمیدازولام در درمان تشنج کاهش سن بیولوژیکی، تنها آیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمدر چه مرحله ای از خواب ، رایا تکامل هدفمند استنقش زبان در سلطه و قدرت ااعتقاد اشتباه، نتیجه ی نریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلانظریه ی تکامل در درمان بیسکوت، پر از صداقدرت مردمهستی ما پس از شروعی چگال تکامل زبانغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به ماجرای جهل مقدسکشف مکانیسم عصبی خوانش پآیاما مقهور قوانین فیزیکحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مدرمان های بیماری آلزایمرابتدایی که در ذهن دانشمنچند جهانی و علمبه امید روزهای بهترراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیهمیشه راهی هستستون فقرات انسان دو پا جللبخند بزن شاید صبح فردا زویروس مصنوعیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان مرئی و نامرئیمخچه فراتر از حفظ تعادلگیاه خواری و گوشت خوار کدآسيب میکروواسکولاریا آساز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز بنوار مغز در فراموشی هازمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش فوق العاده، هر فرد اسسردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز واکسن کرونا از حقیقت تاتپل جویی اصفهانجهان در حال ایجاد و ارتقامرکز خنده در کجای مغز استخدا موجود استاقلیت خلاقاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکچیز جدید را بپذیرزونا به وسیله ویروس ابله هوش مصنوعی از عروسک بازی تمدن پیشرفته ی پیشینیانشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج منابع جدید انرژیورزش هوازی مرتب خیلی به قپیوند سر آیا ممکن استجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین همانمسئولیت جدیددنیای شگفت انگیز کوانتومامیدواری و مغزمغز ناتوان از توجیه پیدااز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و چگونه جمعیت های بزرگ شکل زبان و تکلم برخی بیماریههوش مصنوعی از عروسک بازی تو یک جهان در مغز خودت هسشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت53یادگیری مهارت های جدید دپروانه ی آسمانیحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستانرژی تاریکمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز- از مغزترقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا چالش هوشیاری و اینکه چرا سفرنامه سفر به بم و جنوب فلج خواب چیستهوش مصنوعی درمانگر کامپیتولید پاک و فراوان انرژیطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غبامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکلام و زبان، گنجینه ای بسآن چیزی که ما جریان زمان حافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان تغییر میدان مغاولویت بندی ها کجاستمغط یک گیرنده استاز سایه بگذررویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما انخستین تصویر از سیاهچالهسلطان جنگل یا صاحب ملکوتفرایند پیچیده ی خونرسانیهوش عاطفی بیشتر در زنانتوهم جسمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینمولتیپل اسکلروز در زنان کودک هشت ساله لازم است آدآیا مغز تا بزرگسالی توسعحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید برای ای ال اسایمپلانت مغزی کمک میکند نقش انتخاب از طرف محیط، ناسرار آفرینش در موجروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های چرا در مغز انسان، فرورفتسینوریپا داروی ترکیبی ضدقلب دروازه ی ارتباطهاوکينگ پیش از مرگش رسالتکینگیعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های مکان زمان یا حافظه زمانکایروپاکتیک چیستآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییدر ناامیدی بسی امید استایجاد احساساتنقش سجده بر عملکرد مغزاعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و نظریه ی ریسمانسکته مغزیقدرت کنترل خودو هر کس تقوای خدا پیشه کنتکامل زبان انسان از پیشیمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان ماجرای عجیب گالیلهکشف مکانیسمی پیچیده در بآب زندگی است قسمت چهارمحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های جدید میگرنابتذال با شعار دینچند روش ساده برای موفقیتبه بالا بر ستارگان نگاه کرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمهمیشه عسل با موم بخوریمستارگانی قبل از آغاز کیهلحظات خوش با کودکانویرایش DNA جنین انسان، برتاثیر نگاه و مشاهده ناظر تاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان مشارکتیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلگیرنده باید سازگار با پیخواب سالم عامل سلامتیآسیب ها ناشی از آلودگی هواز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرگیجه بدون نیاز بنوار مغز در تشخیص بیماری زمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی می تواند بر احسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز واکسن کرونا ساخته شده توپل خواجو اصفهانجهان ریز و درشتمرگ چیستخدا بخشنده است پس تو هم بالکترومغناطیس شنوایی و همعنی روزهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیچیزی منتظر شناخته شدنزیباترین چیز در پیر شدنهوش مصنوعی از عروسک بازی تمدن بشری و مغز اخلاقیشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینمناطق خاصی از مغز در جستجورزش هوازی ، بهترین تمریپیوند سر، یکی از راه حلهاجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین همانمسئولیت در برابر محیط زیدنیا، هیچ استامیدی به این سوی قبر نیستمغز و اخلاقاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشچگونه جمعیت های بزرگ شکل زبان و شناخت حقیقت قسمت چهوش مصنوعی از عروسک بازی تو کز محنت دیگران بی غمیشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمیادآوری خواب و رویاپرواز از نیویورک تا لوس آحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدانرژی تاریک که ما نمی تومغز بیش از آنچه تصور میشواز تکینگی تا مغز، از مغز رموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهچالش دیدگاه های سنتی در بسفرنامه سفر به بم و جنوب فلج دوطرفه عصب 6 چشمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتولید سلولهای جنسی از سلطلای سیاهتاریکی و نورمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکلرال هیدرات برای خوابانآنچه ناشناخته است باید شحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین دانشمندان روش هاي جدیدی اولین مورد PML به دنبال تکنفرت، اسیب به خود استاز علم جز اندکی به شما دارویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختنخستین روبات های زنده ی جسم زنبور ، کلیدی برای وارفرایند تکامل و دشواری هاهوش عاطفی در زنان بیشتر اتوهمات و شناخت حقیقتعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزمواد کوانتومی جدید، ممکنکودک ایرانی که هوش او از آیا همه جنایت ها نتیجه بیحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید برای دیابتایمپلانت نخاعی میتواند دنقش اتصالات بین سلولهای اسرار بازسازی اندام هاروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم چرا ذرات بنیادی معمولاً سیگار عامل افزایش مرگ ومقلب روباتیکهاوکينگ پیش از مرگش رسالتکامل فردی یا اجتماعیعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل مکانیک کوانتومی بی معنی کار با یگانگی و یکپارچگیآیا برای تولید مثل همیشه حس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی مرزها و بی مایران بزرگنقش غذاها و موجودات دريااعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زماننظریه تکامل در درمان بیمسال سیزده ماههقدرت انسان در نگاه به ابعوفور و فراوانیتکامل ساختار رگهای مغزی تاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردماده ی تاریککشف ارتباط جدیدی از ارتبآب زندگی است قسمت هفتمحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری ابداع دی ان ای بزرگترین دچندین ماده غذایی که ماننبه بالاتر از ماده بیندیشرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیهمجوشی هسته ای، انرژِی بسخن نیکو مانند درخت نیکولرزش ناشی از اسیب به عصبویشن پرولرزش عضله یا فاسیکولاسیوواقعیت فیزیکی، تابعی از تاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان هوشمندمخچه ابزاري که وظیفه آن فگالکانزوماب، دارویی جدیخواب سالم عامل سلامتی و یآشنا پنداریاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون دارونوار مغزی روشی مهم در تشخزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و تقلید مرحله ای نسبتا پیشسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز واکسن ایرانی کرونا تولیدپلاسمای غالبجهان شگفت انگیزمرگ و میر پنهانخدای رنگین کمانالکتروتاکسی(گرایش و حرکمعادله ها فقط بخش خسته کناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بچیزی خارج از مغزهای ما نیزیباترین چیز در افزایش سهوش مصنوعی از عروسک بازی تمدن زیر آبشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری ممنبع هوشیاری کجاست قسمت ورزش و میگرنپیوندی که فراتر از امکانجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین همانمستند جهان متصلدندان ها را مسواک بزنید تامیدی تازه در درمان سرطامغز و اخلاقاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنچگونه حافظه را قویتر کنیزبان و شناخت حقیقت قسمت اهوش مصنوعی از عروسک بازی تو پیچیده ترین تکنولوژی شباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیاری خدا نزدیک استپروتئین های ساده ی ابتداحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزانرژی خلا ممکن استمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتچاالش ها در تعیین منبع هوسفرنامه سفر به بم و جنوب فناوری هوش مصنوعی نحوه خهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتولترودینطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکمردردآنچه واقعیت تصور میکنیم حافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مودانشمندان روشی برای تبدیاولین مورد پیوند سر در اننقش قهوه در سلامتیازدواج های بین گونه ای، ررویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هنرمش های مفید برای درد زاسماگلوتید داروی کاهش دهنفرایند حذف برخی اجزای مغهوش عاطفی در زنان بیشتر اتوپیراماتعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکموجود بی مغزی که می تواندکودکان میتوانند ناقل بی آیا هوش مصنوعی می تواند نحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد میگرنایمان به رویانقش تیروئید در تکامل مغزاصل بازخوردروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرچراروياها را به یاد نمی آسیاهچاله هاقلب را نشکنهدف یکسان و مسیرهای مختلتکامل مادی تا ابزار هوشمعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولمکانیزمهای دفاعی در برابکاربرد روباتهای ريزنانوآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومیایرادهای موجود در خلقت بنقش غذاها و موجودات دريااعداد بینهایت در دنیای مرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير نظریه تکامل در درمان بیمسانسور از روی قصد بسیاری قدرت ذهنوقت نهيب هاي غير علمي گذشتکامل شناخت انسان با کشفصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهماده ی خالیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوآب زندگی است قسمت اولحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اسابزار هوش در حال ارتقا ازچندجهانیبه جای محکوم کردن دیگران بعد پنجمهمراه سختی، اسانی هستسخن و سکوتلزوم سازگاری قانون مجازاواقعیت چند سویهتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان هوشیارمخچه تاثیر گذار بر حافظهگام کوچک ولی تاثیرگذارخواب عامل دسته بندی و حفطآشنا پنداریاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتنوار عصب و عضلهزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواستقلید از روی طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز واکسن اسپایکوژنپمبرولیزوماب در بیماری چجهانی که نه با یک رخداد و مرگ و میر بسیار بالای ناشخدایی که ساخته ی ذهن بشر الکترودهای کاشتنیمعجزه های هر روزهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی اچیزی شبیه نور تو نیستزیر فشار کووید چه باید کرهوش مصنوعی از عروسک بازی تمدنی قدیمی در شمال خلیج شگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب منبع هوشیاری کجاست قسمت ورزش بهترین درمان بیش فعپیوستگی همه ی اجزای جهانجاذبهابزار بقا از نخستین همانمشکل از کجاستدهن، بزرگترین سرمایهامگا سه عامل مهم سلامتمغز و سیر تکامل ان دلیلی از تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتنگاه محدود و تک جانبه، مشزبان و شناخت حقیقت قسمت دهوش مصنوعی از عروسک بازی تو آرامش و صلحیشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژن همه چیز نیستپروتز چشمحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی مانسان قدیم در شبه جزیره عمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز، از مغز رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين ناتوانی از درمان برخی ویسفرنامه سفر به بم و جنوب فیلمی بسیار جالب از تغییهوش احساسیتومورها و التهاب مغزی عاطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکمردرد ناشی از تنگی کاناآنچه حس می کنیم، نتیجه ی حافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیدانش، قفل ذهن را باز میکناولین هیبرید بین انسان و نقش مهاجرت در توسعه نسل ااسکار، لگوی هوشمندرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشنرمش های مفید در سرگیجهسندرم کووید طولانیفراتر از دیوارهای باورهوشمندی کیهانتوانایی مغز و دیگر اجزای علم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانموجودات مقهور ژنها هستندکودکان خود را مشابه خود تآیا هوش مصنوعی زندگی بشرحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانداروی جدید ضد الزایمراین پیوند نه با مغز بلکه نقش حفاظتی مولکول جدید داصل در هم تنیدگی و جهانی روش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانوچراروياها را به یاد نمی آسیاهچاله های فضایی منابعقیچی ژنتیکیهدف یکسان، در مسیرهای متتکامل مداومعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانما انسانها چه اندازه نزدکاربرد روباتهای ريز، در آیا تکامل و تغییرات ژنتیحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلدر هم تنیدگی کوانتومی و پایستادن در برابر آزادی بنقش غذاها و موجودات دريابقای حقیقی در دور ماندن ارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیمنظریه تکامل در درمان بیمسانسور بر بسیاری از حقایقدرت عشقوقتی فهمیدی خطا کردی برگتکامل، نتیجه ی برنامه ریسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصماده ای ضد التهابیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبآب زندگی است قسمت دومحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اسابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامبه خودت مغرور نشوبعد از کروناهمراهی نوعی سردرد میگرنیسخن پاک و ثابتهندسه ی پایه ایسختی ها رفتنی استلزوم سازگاری قانون مجازاواقعیت چیستتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان های بسیار دیگرمدل همه جانبه نگر ژنرالیگامی در درمان بیماریهای خودآگاهی و هوشیاريآغاز فصل سرما و دوباره تکاز واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسنوار عصب و عضلهزمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبهوش مصنوعی و کشف زبان هایتقلید از طبیعتشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز واکسن اسپایکوژن ضد کروناپنج اکتشاف شگفت آور در موجهانی که از یک منبع، تغذیمرگ انتقال است یا نابود شخسته نباشی باباالگو نداشتیممعجزه ی چشماز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلنکاتی در مورد تشنجزیرفون داروی ضد ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی تمرکز و مدیتیشنشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم منبع هوشیاری کجاست قسمت ورزش در کمر دردپیام های ناشناخته بر مغز جاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین همانمشکلات نخاعیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت ترینگاه انسان محدود به ادرازبان و شناخت حقیقت قسمت سهوش مصنوعی از عروسک تا کمتو افق رویداد جهان هستیشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژن همه چیز نیستپروتز عصبی برای تکلمحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریانسان میوه ی تکاملمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و ناتوانی در شناسایی چهره سفری به آغاز کیهانفیزیک مولکولها و ذرات در هوش احساسیتومورهای نخاعیطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکمردرد و علل آنآنها نمیخواهند دیگران راحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهاندائما بخواناولین تصویر در تاریخ از سنقش میدان مغناطیسی زمین اساس انسان اندیشه و باور روان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلنرمش های موثر در کمردردسندرم گیلن باره به دنبال فرد موفقهوشیاری و وجودتوازن مهمتر از فعالیت زیعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونموسیقی نوکودکان را برای راه آماده آیا هوش ارثی دریافتی از پحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبداروی سل سپتاین اندوه چیستنقش حیاتی تلومر دی ان آ داصل علت و تاثیرروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردننزاع بین جهل و علم رو به پسیاهچاله ها، دارای پرتو قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهدف از تکامل مغزتکامل چشمعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمما انسانها چه اندازه نزدکتاب گران و پرهزینه شد ولآیا جنین انسان، هوشمندی حس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و در هم تنیدگی کوانتومی و داکسی توسین و تکامل پیش انقش غذاها در کاهش دردهای بلندی در ذهن ما درک بلندیرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیماهفت چیز که عملکرد مغز تو ساهچاله ها تبخیر نمیشودقضاوت ممنوعوقتی پر از گل شدی خودت را تکثیر سلول در برابر توقف پیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردماده، چیزی نیستکشتن عقیده ممکن نیستآب زندگی است قسمت سومحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآوریابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامرحم مصنوعیبه دنبال رستگاری باشبعد از کرونابعد از کرونا دلخوشی بیهوهندسه ی رایج کیهانسرنوشتلزوم عدم وابستگی به گوگل واقعیت چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خجهان هایی در جهان دیگرمدل هولوگرافیک ژنرالیزهخودآگاهی و هوشیاريآغاز مبهم آفرینشاز کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدهنوبت کودکانزنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارهوش مصنوعی یا حماقت طبیعتقویت استخوان در گرو تغذشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز واکسن دیگر کرونا ساخته شپول و شادیجهانی در ذهنمرگ تصادفیخطا در محاسبات چیزی کاملالگو و عادت را بشکن و در امعجزه ی علماز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشچگونه مولکول های دی ان ایزیرک ترین مردمهوش مصنوعی از عروسک بازی تمرکز بر هدفشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت وزن حقیقی معرفت و شناختپیدایش زبانجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین همانمشکلات بین دو همسر و برخیدو بیماری روانی خود بزرگ انفجار و توقف تکاملی نشامغز آیندگان چگونه است ؟از تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسینگاه از بیرون مجموعهزبان جانسوزهوش مصنوعی از عروسک تا کمتو انسانی و انسان، شایستشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژن هوش و ساختارهای حیاتی پرورش مغز مینیاتوری انساحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریانسان ها می توانند میدان مغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز، از مغز رمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و نادیدنی ها واقعی هستندسقوط درون جاذبه ای خاص، چفیزیک و هوشیاریهوش در طبیعتتومورهای ستون فقراتطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکمردرد با پوشیدن کفش مناآنان که در قله اند هرگز خحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترداروهای مصرفی در ام اساولین دارو برای آتاکسی فنقش محیط زندگی و مهاجرت داستفاده از مغز، وزن را کمروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکنرمشهای مهم برای تقویت عسندرم پیریفورمیسفرد یا اندیشههوشیاری و افسردگیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزموسیقی هنر مایع استکوری گذرای ناشی از موبایآیا هوش سریعی که بدون احسحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابداروی ضد چاقیاین ایده که ذرات سیاهچالنقش خرچنگ های نعل اسبی دراصل عدم قطعیت از کوانتوم روشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های منزاع بین علم و نادانی رو سیاهچاله و تکینگی ابتدایقانون مندی نقشه ژنتیکی مهدف از خلقت رسیدن به ابزاتکامل و ارتقای نگاه تا عمعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانما اکنون میدانیم فضا خالکتاب زیست شناسی باورآیا جهان ذهن و افکار ما محس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش در هر سوراخی سر نکناگر فقط مردم میفهمیدند کنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبلوغ چیسترژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودهفت سین یادگاری از میراث سایه را اصالت دادن، جز فرقطار پیشرفتوقتی تو از یاد گرفتن باز تأثیر نگاه انسان بر رفتاجلوتر را دیدنماده، چیزی بیش از یک خلا گل خاردار، زیباستآب، زندگی است(قسمت پنجم)حس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخوانابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربه زودی شبکه مغزی به جای بعد از کرونا دلخوشی بیهوهندسه بنیادینسریع دویدن مهم نیستمقاومت به عوارض فشار خون واقعیت های متفاوتتاثیر کلام در آیات کلام بجهان یکپارچهمدل هولوگرافیک تعمیم یافخودت را از اندیشه هایت حفإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاز کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتنور درونزنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتقویت حافظه یا هوش مصنوعشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز واکسن دیگری ضد کرونا از دپول و عقیدهجهان، تصادفی نیستمرگی وجود نداردخطا در محاسبات چیزی کاملالگوی بنیادین و هوشیاریمعجزه ی علم در کنترل کروناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمچگونه میتوان با قانون جنزیست شناسی کل در جزء فراکهوش مصنوعی از عروسک بازی تمساح حد واسط میان مغز کوشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت وزوز گوشپیر شدن حتمی نیستجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین همانمشکلات روانپزشکی پس از سدو بار در هفته ماهی مصرف انقراض را انتخاب نکنیدمغز انسان ایا طبیعتا تمااز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمباد و موجنگاه از دور و نگاه از نزدزبان ریشه هایی شناختی اسهوش مصنوعی از عروسک تا کمتو با همه چیز در پیوندیشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژن یا نقشه توسعه مغز و نقپرتوهای صادر شده از سیاهحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغییانسان یک کتابخانه استمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکامل تا مغز از مغز تا رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فنادانی در قرن بیست و یکم،سلول های مغزی عامل پارکیفیزیکدانان ماشینی برای تهوش عاطفی قسمت 11توهم فضای خالیطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سمنبع هوشیاری در کجاست؟ قکنفرانس تشنج هتل کوثر اصآنزیم تولید انرژی در سلوحریص نباشاتفاق و تصادفداروهای ام اساولین دروغنقش نگاه از پایین یا نگاهاستفاده از هوش مصنوعی در روبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مچرا ماشین باید نتایج را پسندرم پس از ضربه به سرفرد حساس از نظر عاطفی و بهوشیاری کوانتومیتوسعه برخی شغل ها با هوش علایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکمیهمانهای ناخوانده عامل کی غایب شدی تا نیازمند دلآیا هشیاری کوانتومی وجودحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد چاقیاینکه به خاطرخودت زندگی نقش داروهاي مختلف معروف اصلاح خطا با رفتن بر مسیرروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دنزاع بین علم و جهل رو به پسیاهچاله ی منفرد یا سیاهقانون گذاری و تکاملهر چیز با هر چیز دیگر در تتکامل و ریشه ی مشترک خلقتعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهما از اینجا نخواهیم رفتکتاب طبیعت در قالب هندسهآیا جهش های ژنتیکی، ویروحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازدر والنتاین کتاب بدید هماگر میدانی مصیبت بزرگتر نقشه های مغزی جدید با جزیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن اهم نوع خواری در میان پیشیساخت شبکه عصبی مصنوعی با لمس کوانتومیویتنام نوعی کرونا ویروس تئوری تکامل امروز در درمجمجمه انسان های اولیهماست مالیگل زندگیآتش منبع انرژیحساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخوانابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایرساناها و ابر رساناها و عبه زیر پای خود نگاه نکن ب