دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بزرگ شدن تقریبا ناگهانی اندازه مغز طی دو میلیون سال اخیر نشانه خدا

بزرگ شدن تقریبا ناگهانی اندازه مغز طی دو میلیون سال اخیر، نشانه ای از نشانه های خدا

چندین میلیارد سال از تکامل موجودات زنده تا رسیدن به نخستین مغز، و تکامل کند اندازه مغز طی چند ده میلیون سال از نخستین نخستی ها در حدود 85 میلیون سال قبل، وقتی با تکامل سریع مغز طی دو میلیون سال اخیر همراه میشود نشان دهنده جریانی منظم و قانونمند در افزایش اندازه مغز است. و نشان می دهد گویا پازلی باید چیده شود تا بتوان به مغز کنونی رسید.

(نقش انتخاب از طرف محیط، نقشی صیقل دهنده و نظم دهنده، درمسیر رسیدن به ابزارهوش برتراست
در مقاله قبلی در همین کانال، در مورد موجودات منحصر در برخی مناطق مانند ماداگاسکار یا استرالیا بیان شد که انتخاب طبیعی، موجود سازگارتر با محیط زیست را بر می گزیند.
این انتخاب، صیقل بر جهش هایی است که همیشه هدفمند و برنامه ریزی شده نیست. هرچند برنامه ای درونی در ساختار ژنتیکی هست- که آن را به سوی بهبود و توسعه ابراز هوش می کشاند- ولی اجرای برنامه درونی، نیازمند صیقل های فراوانی است.
عدم اجرا شدن یک برنامه، فقط محدود به برنامه درون ژن ها نیست.
یک طراح نقشه می تواند بسیاری از آرزوها و برنامه ها را در صفحه کاغذ ترسیم کند ولی برای آنکه این تمایلات و آرزوها در صحنه عمل، به اجرا در بیاید نیازمند سازگاری ها و انطباق های بسیار، در محیط هستیم.
مثلا ممکن است یکی از اهداف از باریدن باران، پر شدن حوضچه های موجود در یک منطقه باشد ولی در صورتی این هدف متحقق می شود که علاوه بر باران، حوضچه هایی هم وجود داشته باشد وگرنه آب باران روی زمین صاف و سخت نمی تواند جمع شود.

برنامه ای درونی هم در نقشه ژنتیکی هست؛ به طوری که هرگاه شرایط مهیا شود، نه فقط به سوی هدف یعنی رسیدن به ابزار ادراک و حس و شناخت پیش میرود بلکه میتواند چنان سرعتی بگیرد که اساسا هیچ اثری از واسطه ها در یافته های زمین شناسی باقی نگذارد و این حالت را در دوره کامبرین زمین شناسی می‌بینیم و شاهدیم که بسیاری از واسطه های تکاملی در این دوره محو می شود و قابل دسترس نیست. نه اینکه این واسطه ها نیستند ولی سرعت بالای اجرای نقشه ژنتیکی- که به دلیل سرعت بالای جهش ها و شرایط مناسب محیطی ایجاد می شود- ممکن است در پژوهش های فعلی ما و توانایی های شناختی ما اثری از آن موارد باقی نگذارد.
یا مثلا جهشی سریع در مقیاس های تکاملی، در دو میلیون سال اخیر در اندازه مغز هست که قابل مقایسه با معیارهای کند تکامل مادی قبل از آن نیست- به طوری که طی ده ها میلیون سال، افزایش قابل توجهی مانند آنچه در دو میلیون سال اخیر در اندازه مغز رخ داد- وجود ندارد. و این با وجود عدم تغییرات زیاد در شرایط محیطی است.

و اگر هم تغییراتی در این دوره وجود دارد، مشابه تغییراتی است که در دوره های قبلی هست. مثلا در دوره کواترنری که تقریبا معادل 2 میلیون سال اخیر است و حدود 1.8 میلیون سال آن را دوره پلئوستوسن تشکیل میدهد، شاهد دوره های یخبندان اول و یخبندان دوم و عصر بعد از یخبندان هستیم یعنی شرایطی که هم آب و هوای مناسب و هم آب و هوای نامناسب را برای زیست موجودات زنده فراهم می کند ولی با وجود این فراز و نشیب ها شاهد افزایش انفجاری در اندازه مغز هستیم.

فراز و نشیب های آب و هوایی، بر برنامه درونی ژن ها تاثیر گذار نیست هرچند می تواند سرعت اجرای آن را تغییر دهد!
و این واقعا شگفت انگیز است و نشان دهنده برنامه ای درونی است که برنامه ریزی کاملا هوشمند آن را درون ژن ها نوشته است و با وجود یخبندان و غیر یخبندان، به سوی افزایش اندازه مغز و ابزار هوش قدرتمند تر پیش میرود.

ولی تاثیر محیط بر صیقل دادن این برنامه درونی، جالب توجه است هر چند نقش آن مرکزی و محوری نیست. برنامه درونی ژنها هدفش رسیدن به ابزار برتر و قدرتمند بقاست ولی آیا در این مسیر موانعی وجود ندارد و آیا کمبودهایی هرگز نیست؟

این کمبودها و این نقص ها وجود دارد و لازم است شرایطی برای زدودن این کمبودها و این نواقص وجود داشته باشد. و انتخاب طبیعی یک اصلاح کننده بسیار مهم در این مسیر است به طوری که انتخاب طبیعی، میتواند نقص های موجود در فراید اجرای برنامه درونی ژنها را اصلاح کند و آنها را بزداید و به این ترتیب سرعت و مسیر رسیدن به هدف درونی ژنها را تسریع و تنظیم کند.

تصادف و نظریه تکامل
پاسخ: مثال تصادف و همراه کردن آن، با آنچه نظریه تکامل مطرح می‌کند، درست نیست زیرا تکامل، انباشتی است و آنطور که تصور می‌شود، ناگهانی نیست.
بنابراین اشکال تصادف، درست نیست....ولی بیان خواهم کرد چگونه خطای نسخه برداری و جهش ژنتیکی کور، باعث تکامل و ارتقا می‌شود......
نظریه تکامل می‌گوید(و این با تجربه ثابت شده است)خطا در نسخه برداری ژنتیکی ممکن است زیانبار باشد یا ممکن است صفت بهبود را فراهم کند و اگر زیانبار باشد، به خاطر وجود انتخاب طبیعی، هرگز باقی نخواهد ماند تا به نسل بعد منتقل شود زیرا برای کسی- که آن را داشته باشد- مانند یک سد خواهد بود و از رقابت او با همسان ها ممانعت می‌کند یا در راه رقابت با همسان ها، سد راه او خواهد شد. از این رو هرگز انباشته نخواهد شد
اما جهش مفید: انتخاب طبیعی، این صفات را انباشته خواهد کرد زیرا به موجود زنده صفت تفضیل و برتری بر همسان ها می‌دهد، بنابراین ثابت و متراکم می‌شود و به این ترتیب، خیلی ساده، تکامل رخ می‌دهد.
📚- كتاب وهم الإلحاد ـ أحمد الحسن ـص 587)

برنامه، نوشته شده است ولی رسیدن به هدف نهایی در سایه اجرای برنامه درونی، نیازمند ترمیم ها و رانش های فراوانی است و جالب اینجاست که این رانش ها و ترمیم ها و حذف کردن ها در طبیعت وجود دارد تا اجرای برنامه درونی، به بن بست نرسد.
و پس از پیدایش نخستین موجود جاندار تا امروز- که به هوش انسان ومغز فعلی او رسیده ایم- فقط با انتخاب از طرف جماد بی جان و آب و هوا مواجه نیستیم بلکه خواسته ها و تمایلات و کشش های موجود جاندار و امروز هم، کشش ها و تمایلات انسان می تواند انتخاب های بسیار دیگری علاوه بر انتخاب طبیعی فراهم کند(مانند انتخاب جنسی که با کشش به سوی همسر خاص نمایش داده می‌شود و یا انتخاب های فراتر مانند به کار گیری هوش مصنوعی در گزینش ها و .... و یا انتخاب و ساخت ابزارهای مصنوعی هوش و حتی اندام و مغزمصنوعی)

این انتخاب ها هرچند گاهی خشن به نظر می‌رسد و در سایه هوش انسان امروز و کشش های او و حتی رفتاهای غیر انسانی او، می تواند سیر تکامل را کند و کندتر کند، ولی نهایتا آن چیزی که پیروز خواهد بود برنامه درونی ژنهاست که دیدیم در شرایط کاملا متضاد در دروه پلئوستوسن، با انفجار تکاملی اندازه مغز نشان داده می شود.
هرچند انتخاب ها و از جمله انتخاب طبیعی، تاثیر گذار است ولی باید توجه داشت که این انتخاب ها نمی تواند حرکت کلی نقشه ژنتیکی و نقشه کل عالم به سوی ابزار هوش برتر را کاملا متوقف کند و حتی اگر از این انتخاب، استفاده درست شود، می‌تواند باعث شتاب بخشیدن به اجرای این نقشه شود.

به در دیوار زدن تاریکی و ظلمت برای سلطه بر جهان، شاید رسیدن به نور را کندتر کند ولی آنچه نهایتا غلبه خواهد یافت نور و روشنایی است.
(يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) (می خواهند نور خدا را با دهان های خود خاموش کنند ولی خدا از این کار جلوگیری می‌کند و نور خود را کامل می سازد هرچند پوشانندگان نور، نپسندند.)

(قانون درونی نقشه ژنتیکی

وقتی می بینیم سرعت تکامل بخش معینی، در مرحله معینی زیاد می شود و زیاد شدن آن به سوی بهبود، به شکل قابل ملاحظه ای است، این یعنی سرعت جهش هم در آن مرحله به شکل زیاد با گرایش به سوی بهبود، افزایش یافته است و این طبیعی است تا گزینش های فراوان برای سرعت تکامل به سوی وضعیت بهتر، فراهم شود.

پس وقتی برای نمونه، مسیر تکامل مغز فعلی انسان را در نظر بگیریم می بینیم در تکامل، بسیار به سوی زیاد شدن حجم طی دوره اندک چند میلیون سال اخیر، سرعت گرفته است و زیاد شدن حجم مغز، تکاملی سودمند برای بدن است بلکه مطلقا مهمترین نتیجه بهبود تکامل است.

و تنها تفسیر منطقی زیاد شدن بسیار شدید سرعت جهش به سوی زیاد شدن حجم مغز نزد انسان در مدت اندک چند میلیون سال اخیر، آن است که جهش، بر اساس قانون درونی نقشه ژنتیکی، بسیار قانونمند و هدفمند است و کور نمی باشد یا فقط بر اساس دلایلی کور مانند اشتباه در نسخه برداری ژنتیکی و برخورد اشعه های کیهانی نیست.
(احمدالحسن- کتاب توهم بی خدایی- ص 252)

رابط قراءة كتاب وهم الالحاد مباشرة على النت مجانا :

https://almahdyoon.com/a…/documents/books-saed/wahmilhad.pdf
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #تکامل #قانونمند #مغز #جهش_ژنتیکی #ژن #حجم_مغز #توهم_بی_خدایی #احمدالحسن #یمانی #احمد_الحسن


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
زمان واقعیت است یا توهمآلودگی هوا و ویروس کرونامغز در تنهایی آسیب میبینتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدستم با شعار قانون بدترین تظاهر خوابیده ی مادهعدم توقف تکامل در یک اندانگاه من، نگاه تو و یا حقیابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی دقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان ژنی از مغز انسهستی ما پس از شروعی چگال موسیقی هنر مایع استبیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگدستورالعمل مرکز کنترل بیتلاش های جدید در درمان فرزندگی، مدیریت انرژیآیندهسردرد میگرننقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابتغییرات تکاملی سر انسان صفحه اصلیچالش هوشیاری و اینکه چرا اتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادینقدرت عشقحس و ادراک قسمت پنجماز درخواست ها جدا شوداروی جدید ALSویتامین بی 12 در درمان دردما انسانها چه اندازه نزدذرات کوانتومی زیر اتمی قبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهتمرکز بر امروززبان متغیرآیا واکنش های یاد گرفته وشناخت حقیقت یا آرزوهای گنقش داروهاي مختلف معروف تاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستجهان قابل مشاهده بخش کوچحس و ادراک قسمت سی و هشتماختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگولرزش ناشی از اسیب به عصباستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت توالزارتان داروی ضد فشار ماده ای ضد التهابیروی و منیزیم در تقویت استگل درون گلدانمدارک ژنتیکی چگونه انسانتو آرامش و صلحیزبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشانس یا نتیجه ی تلاشنقشه های مغزی جدید با جزیایمپلانت مغزیجهان پیوستهادغام دو حیطه علوم مغز و خلاصه ای از مطالب همایش مهوش مصنوعی از عروسک بازی مننژیتاصول سلامت کمردر هر سوراخی سر نکنبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکسن ضد اعتیادمحدودیت درک انسانروح رهاییگام کوچک ولی تاثیرگذارمرز جدید جستجو و اکتشاف، تولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولسلول های بنیادی منابع و اتاثیر رو ح و روان بر جسمشباهت کیهان و مغزچندین ماده غذایی که ماننایا بیماری ام اس (مولتیپجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط غیرکلامی بین انساخوشبختی چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کممنابع انرژی از نفت و گاز بلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشدرمان های جدید میگرنبرخی مرزهای اخلاق و علوم روشی برای بهبود هوش عاطفپمبرولیزوماب در بیماری چمشاهده آینده از روی مشاهتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آسسندرم پیریفورمیستاریخ، اصیل نیست و ساخته ضایعه ی عروقی مخچهنوار مغز مشاهده ی غیر مستاگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردردفناوری هوش مصنوعی نحوه خجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزخطا در محاسبات چیزی کاملهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست قسمت به خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستدرمان جدید ای ال اس، توفربرخی سلولهای عصبی در تلارژیم غذایی سالم و ضد التهپیوندهای پیچیده با تغییرمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رسیاهچاله هاترک امروزطعمه ی شبکه های ارتباط اجنوروفیبروماتوزابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آفروتنی و غرورحقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تده روش موفقیتهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور بدرون آشفته ی تو و ظاهر خنبزرگترین درد از درون است رحم مصنوعیپختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان برای شادمانی طتکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالسکته مغزیتشنج چیستعلایم کمبود ویتامین E را نکاتی در مورد تشنجابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانفساد اقتصادی سیتماتیک درحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تدین اجباریهیپرپاراتیروئیدیسممنحنی که ارتباط بین معرفبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغزی در سندرم کووتفاوت ها را به رسمیت بشناتفاوت های بین زن و مرد فقزمان پلانکآلودگی هوا و پارکینسونمغز را از روی امواج بشناستا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیستم، بی پاسخ نیستتظاهری از ماده است که بیدعدم درکنگاه مادی غیر علمی استابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهباقانون مندی نقشه ژنتیکی محس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان پاسخ کوانتومی هشت توصیه برای کاستن از دمیهمانهای ناخوانده عامل بیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابدغدغه نتیجه ی نادانی استتلاش های جدید در درمان سرزندان ذهنیآینده ی انسان در فراتر ازسردرد میگرن در کودکاننقش نظام غذایی در تکامل متاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولینتغذیه بر ژنها تاثیر داردسوالات پزشکیچالش هوشیاری و اینکه چرا اثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکقضاوت ممنوعحس و ادراک قسمت پنجاهاز روده تا مغزداروی جدید s3 در درمان ام ویتامین بی هفدهما انسانها چه اندازه نزدرفلکس وتری با توضیح دکتر بار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریختمساح حد واسط میان مغز کوزبان مشترک ژنتیکی موجوداآیا یک، وجود داردشناخت درون، شناخت بیرون؛نقش درختان در تکاملتاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خجهان موازی و حجاب هاحس و ادراک قسمت سی و ششماختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های بلرزش عضله یا فاسیکولاسیواستیفن هاوکینگ در مورد هداروی ضد تشنج توپیراماتواکنش های ناخودآگاه و تقماده، چیزی نیسترویا و واقعیتگل زندگیمروری بر تشنج و درمان هایتو افق رویداد جهان هستیزبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملشانس یا تلاشنقشه با واقعیت متفاوت اسایمپلانت مغزی و کنترل دو جهان پر از چیزهای اسرار آارتقا و تکامل سنت آفرینش خلاصه ای از درمان های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژي پاک سرچشمه حاضطراب و ترسدر والنتاین کتاب بدید همبدون پیر فلکواکسن علیه سرطانمخچه فراتر از حفظ تعادلروزه داری متناوب، مغز را گامی در درمان بیماریهای مرزهای حقیقی یا مرزهای تتولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دومسلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر روده بر مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عچندجهانیایا بدون زبان میتوانیم تجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتروز یا خوردگی و التهاخوشبختی دور از رنج های مهوش مصنوعی از عروسک تا کممنابع انرژی از نفت و گاز بلوغ چیستوسواس، بیماری استدرمان های جدید در بیماری برخی نکات از گاید لاین پرروشی جدید در درمان قطع نخپنج اکتشاف شگفت آور در مومشاهدات آمیخته با اشتباهتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوسندرم پیریفورمیستازه های اسکیزوفرنی(جنوضایعات در عصب زیر زبانینوار مغز با توضیح دکتر فااگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عفواید روزه داری متناوبجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزخطای ادراک کارماهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست قسمت به دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستدرمان جدید سرطانبرخی سيناپسها طی تکامل و رژیم غذایی ضد التهابیپیوندی که فراتر از امکانمغز مانند تلفن استتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو سیاهچاله های فضایی منابعترکیب آمار و ژنتیکظهور امواج مغزی در مغز مصنورون هاي مصنوعی می توانابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسفرگشت و تکامل تصادفی محض حقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تدهن، بزرگترین سرمایههوشمندی کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خواباندروغ نگو به خصوص به خودتبسیاری از مجرمان، خودشانرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرپدیده خاموش روشن در پارکمغز انسان رو به کوچک تر شتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیسال سیزده ماههتشنج و حرکات شبه تشنجی قاعلائم عصبی آلزایمر، با اچگونه مولکول های دی ان ایابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمفشار و قدرتحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تدین، اجباری نیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنشأ اطلاعات و آموخته ها بیماری دویککوچکی قلبدرگیری مغزی در سندرم کوودرگیری اعصاب به علت میتوتفاوت های تکاملی در مغز وزمان به چه دلیل ایجاد میشآلزایمرمغز زنان جوانتر از مغز مرتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کسانستون فقرات انسان دو پا جلتعویض دارو در تشنجعدالت برای من یا برای همهنگاه محدود و تک جانبه، مشابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بقانون گذاری و تکاملحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان اولین سلول مصنو هر کس تقوای خدا پیشه کنمیوتونیک دیستروفیبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیماذهن ما از در هم شکستن منبتلاش های جدید شرکت نورالزونیسومایدآینده ی علم و فیزیک در60 ثسردرد میگرنی در کودکاننقش نظریه تکامل در شناساتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندثبت و دستکار ی حافظهپیامهای کاربرانچالش کمبود اندام برای پیاثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استقطار پیشرفتحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز سایه بگذرداروی جدید لنفوم و لوکمیویتامین دی گنجینه ای بزرما اکنون میدانیم فضا خالرفتار مانند بردهبار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهتنفس هوازی و میتوکندریزبان چهار حرفی حیات زمینآیا کیهان می تواند یک شبیشناسایی تاریخچه ی تکاملینقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکجهان ما میتواند به اندازحس و ادراک قسمت سیزدهماختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بلزوم گذر انسان از حدها و استیفن هاوکینگ در تفسیر داروی ضد جنون در درمان تیبحثی در مورد عملکرد لوب فواکنش به حس جدیدماده، چیزی بیش از یک خلا رویا و کابوسگلوله ی ساچمه ایمرکز هوشیاری، روح یا بدن تو انسانی و انسان، شایستزدودن نقص از هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از شاهکار قرننقص های سیستمی ایمنیایمپلانت مغزی کمک میکند جهان پر از چیزهای جادویی ارتقا یا بازگشت به قبل ازخم شدن فضا-زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز اطلاع رسانی اینترنتیدر یک فراکتال هر نقطه مرکبدون بار گذشتهواکسنی با تاثیر دوگانه امخچه ، فراتر از حفظ تعادلروزه داری و التهاب زیانبگامی در درمان بیماریهای مزایای شکلات تلخ برای سلتولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سومسلول بنیادی و ای ال استاثیر روزه داری بر سلامت شباهت زیاد بین سلول هاي عنه ناامیدی بلکه ارتقاایا تکامل هدفمند استجوانان وطنارزش های وارونهخانه ی تاریکهوش مصنوعی از عروسک تا کممنابع بی نهایت انرژی در دبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی درمان های جدید سرطانبرخی نرمش ها برای درد زانروشی جدید در درمان نابینپول و شادیمطالبه ی حق خودتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمسندرم پای بی قرارتازه های بیماری پارکینسوضرورت زدودن افکارنوار مغز ترجمه رخدادهای اگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پفیلمی بسیار جالب از تغییجریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقتخطای حسهوش بشری تهدید برای بشریمنبع هوشیاری کجاست قسمت به زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان جدید سرطانبرداشت مغز ما از گذر زمانرژیم غذایی ضد دردپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز مادران و کودکان در زمتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسسیاهچاله ها، دارای پرتو ترکیب حیوان و انسانظرف باید پر شود چه با چرک نورون های ردیاب حافظهابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پفراموش کارها باهوش تر هسحقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوشیاری و وجودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمندریای خدابسیاری از بیماری های جدیرساناها و ابر رساناها و عپروژه ی ژنوم انسانیمغز انسان رو به کوچکتر شدتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلروسانسور از روی قصد بسیاری تشنج عدم توازن بین نورون علت خواب آلودگی بعد از خوچگونه میتوان با قانون جنابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمفضا و ذهن بازحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدیوار همه اش توهم بودهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنشاء کوانتومی هوشیاری ابیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه اسبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری درب بسته با غیر خود باز متفاوت های زبانی سرمنشا تزمان شگفت انگیزآملودیپین داروی ضد فشار مغزهای کوچک بی احساستاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایستارگانی قبل از آغاز کیهتعامل انسان و هوش مصنوعیعسل طبیعی موثر در کنترل بنگاه کلی نگرابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشنقانون جنگلحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان تغییر میدان مغوفور و فراوانیمیگرن و پروتئین مرتبط با با هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیذهن چند جانبه نیازمند نگتلاش هایی در بیماران قطع زونا به وسیله ویروس ابله آینده با ترس جمع نمیشودسردرد و علتهای آننقش هورمون های تیروئید دتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عثبت امواج الکتریکی در عصسایتهای دیگرچالش دیدگاه های سنتی در باثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتقطره قطرهحس و ادراک قسمت پنجاه و داز علم جز اندکی به شما داداروی جدید میاستنی گراویویروس مصنوعیما از اینجا نخواهیم رفترفتار وابسته به شکلبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجتنفس هوازی و میتوکندریزبان نیاز تکاملی استآیا گذشته، امروز وآینده شناسایی سلول های ایمنی انقش روی و منیزیم در سلامتاولین مورد پیوند سر در انجهان مادی، تجلی فضا در ذهحس و ادراک قسمت ششماختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بلزوم سازگاری قانون مجازااستخوان های کشف شده، ممکدارویی خلط آوربحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن های شرکت فایزر آمرماست مالیرویا و خبر از آیندهگلوئونمرکز حافظه کجاستتو با همه چیز در پیوندیسفر فقط مادی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باشاهکار شش گوشنقص در تشخیص هیجانات عامایمپلانت نخاعی میتواند دجهان دارای برنامهارتوکين تراپی روشی جديد خونریزی مغز در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز اطلاعات حسی ما از جهان، چدر کمتر از چند ماه سوش جدبدون زمان، ماده ای وجود نوابستگی یعنی قلادهمخچه ابزاري که وظیفه آن فروزه داری و بیمار ی ام اس گاهی لازم است برای فهم و مسمومیت دانش آموزان بی گتولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)سلول بنیادین از مخاط بینتاثیر روغن رزماری استنشاشجاعت و ترسنه به اعدامایجاد احساساتجوانان وطنارزش های حقیقی ارزش های غخانواده پایدارهوش مصنوعی از عروسک تا کممنابع جدید انرژیبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان درمان های رایج ام اسبرخی نرمش ها برای زانوروشی جدید در درمان سکته مپول و عقیدهمطالبی در مورد تشنجتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیسندرم پس از ضربه به سرتازه های درمان ام اسضرب المثل یونانینوار مغز در فراموشی هااپل ویژن پرو در تشخیص بیمچرا مردم با زندگی میجنگنفیروز نادریجراحی گردن همیشه برای دیاز کجا آمده ام و به کجا میخطر آلودگی هواهوش در طبیعتمنبع هوشیاری کجاست قسمت به زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان دارویی سرطان رحم ببرداشتت از جهان رو زیاد راه فراری نیستپیام های ناشناخته بر مغز مغز چون ابزار هوش است دلیتکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کوسیاهچاله و تکینگی ابتدایترازودونعقل مجادله گرنوروپلاستیسیتی چیستابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو فراموشی همیشه هم بد نیستحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکینگی تا مغز از مغز تدو بیماری روانی خود بزرگ هوشیاری و افسردگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتدرک فرد دیگر و رفتارهای ابسیاری از بیماری های جدیرستگاری محدود به یک راه نپروژه ی ژنوم انسانیمغز ایندگان چگونه استتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنسانسور بر بسیاری از حقایتشویق خواندن به کودکانعماد الدین نسیمی قربانی چگونه مغز ما، موسیقی را پابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمفضای قلب منبع نبوغ استحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدیوار، از ابتدا توهم بودهدف یکسان و مسیرهای مختلمهمان ناخواندهمهندسی ژنتیک در حال تلاش بیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آددرختان چگونه بر تشکیل ابتفاوت ایستایی و تکاپوزمزمه ات مانده در گوشمآموزش نوین زبانمغز، فقط گیرندهتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدسخن نیکو مانند درخت نیکوتعامل انسان با هوش مصنوععشق درونی به یگانگی خلقتنگاه انسان محدود به ادراابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود دقانون جنگلحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان روش هاي جدیدی وقاحت و تمسخر دیگرانمیگرن و خواببا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریذهن هوشیار در پس ماده ی متلاشی برای درمان قطع نخازیان غذاهای پرچربآیا فراموشی حتمی استسردرد به دلیل مصرف زیاد منقش هورمون زنانه استروژنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملجلو رفتن یا عقبگردچاالش ها در تعیین منبع هواثرات مفید روزه داریهنر فراموشیلمس کوانتومیحس و ادراک قسمت پنجاه و سازدواج های بین گونه ای، رداروی جدید آلزایمرویروس های باستانی، مغز مما اشیا را آنطور که هستندرفتار اجتماعی انسان، حاصبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورتنفس بدون اکسیژنزبان و کلمه حتی برای کسانآیا پیدایش مغز از روی تصاشواهدی از نوع جدیدی از حانقش روزه داری در سالم و جاولین هیبرید بین انسان و جهان مرئی و نامرئیحس و ادراک قسمت شصت و هشتاختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی لزوم سازگاری قانون مجازااستروژن مانند سپر زنان ددارویی ضد بیش فعالی سیستبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کووید 19 چیزهایی که ماست مالی با هوش انسانیرویا بخشی حقیقی از زندگی گمان میکنی جرمی کوچکی در مرکز حافظه کجاستتو با باورهایت کنترل میشسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاشاید گوشی و چشمی، آماده شنقطه ی رسیدن به قلهایمان به رویاجهان در حال نوسان و چرخشارتباط میکروب روده و پارخواندن ، یکی از شستشو دهنهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز اطلاعاتی عمومی در مورد مدر آرزوهایت مداومت داشتهبرنامه و ساختار پیچیده مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمخچه تاثیر گذار بر حافظهروزه داری سلول های بنیادگاهی مغز بزرگ چالش استمسمومیت دانش آموزان، قماتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشسلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر رژیم گیاه خواری بر شرکت نورالینک ویدیویی ازنه به اعدامایران بزرگجواب دانشمند سوال کننده ارزش حقیقی زبان قسمت اولخار و گلهوش مصنوعی از عروسک تا کممناطق خاص زبان در مغزبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان های علامتی در ام اسبرخی نرمش های گردنريتوکسيمب در درمان ام اسپوست ساعتی مستقل از مغز دمطالعه ای بیان میکند اهدتوکل بر خداآسانی موفقیتسندرم جدایی مغزتبدیل پلاستیک به کربن و سضربه مغزی در تصادف رانندنوار مغز در تشخیص بیماری اپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالفیزیک مولکولها و ذرات در جستجوی متن و تصویر به صوراز کسی که یک کتاب خوانده خطرات هوش مصنوعیهوش عاطفی قسمت 11منبع هوشیاری کجاست قسمت به سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمردرمان زخم دیابتی با تکنوبررسي علل احتمالي تغيير راه نجاتپیدایش زبانمغز چگونه صداها را فیلتر تکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم سیاهچاله ی منفرد یا سیاهترازودونعقل سالمنوروز مبارکابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پفراموشی و مسیر روحانیحقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تدو بار در هفته ماهی مصرف هوشیاری کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری های میتوکندریکمردرددرک نیازمند شناخت خویش ابشکه ای که ته نداره پر نمرشته نوروایمونولوژی و نقپروانه ی آسمانیمغز ابزار بقای برتر مادیتکامل زبانامید نجاتساهچاله ها تبخیر نمیشودتشخیص ژنتیکی آتروفی های عوامل موثر در پیدایش زباچگونه مغز پیش انسان یا همابزار بقا از نخستین هماننعناعقفس ذهنحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تدید تو همیشه محدود به مقدهدف یکسان، در مسیرهای متهدف از تکامل مغزمهندسی بدنبیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از درختان اشعار زمینتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزنان باهوش ترآمارهای ارائه شده در سطح مغزتان را در جوانی سیم کشتاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیسخن و سکوتتعداد کلی ذهن ها در جهان عشق، شلوغ کردن نیستنگاه از بیرون مجموعهابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستقانونمندی و محدودیت عالمحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکامل تا مغز از مغز تا دانشمندان روشی برای تبدیوقت نهيب هاي غير علمي گذشمیگرن و روزه داریبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها ذهن و شیمی بدنتلاشی تازه برای گشودن معزیباترین چیز در پیر شدنآیا ممکن است موش کور بی مسردرد تنشننقش ویتامین K در ترمیم استاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان جلوتر را دیدننابینایی در نتیجه ی گوشی اثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهلووفلوکساسینحس و ادراک قسمت پنجاه و شاسکلت خارجی در درمان اختداروی جدید ای ال اسویرایش DNA جنین انسان، برما به جهان های متفاوت خودرقیبی قدرتمند در برابر مبازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاتنها مانع در زندگی موارد زبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا آگاهی پس از مرگ از بیشواهدی از دنیسوان(شبه نئنقش رژیم غذایی بر رشد و ااولین تصویر در تاریخ از سجهان مشارکتیحس و ادراک قسمت شصت و دواختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی لزوم عدم وابستگی به گوگل اسرار آفرینش در موجداستانها و مفاهیمی اشتبابحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا و گشودن پنجرماشین دانشرویا تخیل یا واقعیتگنجینه ای به نام ویتامین مرکز خنده در کجای مغز استتو باید نیکان را به دست بسفر به مریخ در 39 روزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشاید درست نباشدنقطه ای بود و دگر هیچ نبواین پیوند نه با مغز بلکه جهان در حال ایجاد و ارتقاارتباط ماده و انرژیخواب زمستانی سلول های سرهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز اطلاعاتی عمومی در مورد مدر آسمان هدیه های نادیدنبرنامه ی مسلط ژنها در اختوبینار اساتید نورولوژی دمخاطب قرار دادن مردم، کاروزهای بد باقی نمیماندگاهی جهت را عوض کنمسیر دشوار تکامل و ارتقاتومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمنسلول عصبی، در محل خاص خودتاثیر رژیم گیاه خواری بر شربت ضد خلطنه بدبخت بلکه نادانایرادهای موجود در خلقت بجواب سنگ اندازیارزش حقیقی زبان قسمت دومخارق العاده و استثنایی بهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمناطق خاصی از مغز در جستجبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان ژنتیکی برای نوآوریبرخی یونها و مولکول های مریه زغالیپوشاندن خود از نورمعماری، هندسه ی قابل مشاتوپیراماتآشنا پنداریسندرم دزدی ساب کلاوینتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ضررهای مصرف شکر و قند بر نوار مغزی روشی مهم در تشخابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت فیزیک هوشیاریجستجوی هوشیاری در مغز مااز آغاز خلقت تا نگاه انسادفاع از پیامبرهوش عاطفی قسمت نهممنبع هوشیاری کجاست قسمت53به سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان ساده ی روماتیسمبررسی مغز با امواج مادون راه های جدید برای قضاوت رپیر شدن حتمی نیستمغز ناتوان از توجیه پیداتکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیماسیاهچاله ی تولید کنندهتراشه مغز بدون واسطه ی دعقلانیت بدون تغییرنوروز یا روز پایانیابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برفراموشی آرمانحل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میهوشیاری سنتی یا هوشیاری منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کانادرک و احساسبشریت از یک پدر و مادر نیرشد مغز فرایندی پیچیده اپرواز از نیویورک تا لوس آمغز ابزار برتر بقاتکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیسایه ی هوشیاریتشخیص آلزایمر سالها قبل عوامل ایجاد لغت انسانی و چگونه هموساپينس بر زمین ابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو قفس را بشکنحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزدیدگاه نارسای دوگانه ی مهدف از خلقت رسیدن به ابزامهربانی، شرط موفقیتبیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی درد و درستفاوتهای جنسیتی راهی برازنجیرها را ما باید پاره کآن چیزی که ما جریان زمان مغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریسخن پاک و ثابتتعذیه ی ذهنعصب حقوق نورولوونگاه از دور و نگاه از نزدابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریمقارچ بی مغز در خدمت موجودحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکامل تا مغز، از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکنوقتی فهمیدی خطا کردی برگمیگرن سردردی ژنتیکی که ببا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستذهن تو همیشه به چیزی اعتقتلاشی جدید در درمان ام اسزیباترین چیز در افزایش سآیا ما کالا هستیمسردرد سکه اینقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استجمجمه انسان های اولیهناتوانی از درمان برخی ویاجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیلوب فرونتال یا پیشانی مغاسکار، لگوی هوشمندداروی جدید برای میاستنی ویشن پروما با کمک مغز خود مختاريمرموزی از نخستین تمدن بشربازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولتنها در برابر جهانزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا امکان بازسازی اندامهشیشه ی بازالتی و سیلیکوننقش رژیم غذایی در رشد و ااولین دارو برای آتاکسی فجهان معناحس و ادراک قسمت شصت و ششاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی مقاومت به عوارض فشار خون اسرار بازسازی اندام هادخالت در ساختار ژنهابحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا از حقیقت تاتمبانی ذهنی سیاه و سفیدرویا حقی از طرف خداگوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ چیستتو برای خزیدن خلق نشده ایسفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشایسته نیست در جیب خود قرنقطه بی بازگشتاین اندوه چیستجهان ریز و درشتارتباط متقابل با همه ی حیخواب سالم عامل سلامتیهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندر آستانه ی موج پنجم کوویبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱وجود قبل از ناظر هوشمندمدل همه جانبه نگر ژنرالیروزهای سختگذر زمان کاملا وابسته به مسئول صیانت از عقیده کیستومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیسلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر رژیم گیاه خواری بر شش مرحله تکامل چشمنه جنگ و نه خونریزیایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیجوسازی مدرنارزش حقیقی زبان قسمت سومخبر مهم تلسکوپ هابلهوش مصنوعی به شناسایی کامنبع هوشیاری کجاست قسمت به نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می تودرمان پوکی استخوانبرخی اثرات مضر ویتامین دریواستیگمینپیموزایدمعنی روزهتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریسندرم سردرد به دلیل افت فتبدیل سلولهای محافط به سضررهای شکر بر سلامت مغزنوار مغز، مفید و بی خطرابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا وافیزیک و هوشیاریحفره در مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار دفاع در برابر تغییر ساختهوش عاطفی قسمت هفتممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهدرمان سرگیجه بدون نیاز ببررسی و اپروچ جدید بر بیمراه های جدید برای قضاوت رپیشینیان انسان از هفت میمغز و قلب در جنین موش مصنتکینگیافسردگی و ساختار مغزسیاره ی ابلهانتراشه ها روی مغزعقیده ی بی عملنورالژیابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ فرایند پیچیده ی خونرسانیحلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش، ژنتیکی است یا محیطیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری وسواسکمردرد و علل آندرک کنیم ما همه یکی هستیمبعد پنجمرشد مغز علت تمایل انسان بپروتئین های ساده ی ابتدامغز از بسیاری حقایق می گرتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانسایه را اصالت دادن، جز فرتشخیص ایدزعواملی که برای ظهور لغت اچگونه هوشیاری خود را توسابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث قله برای دیدن نه برای به حرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پنداریهر چیز با هر چیز دیگر در تموفقیت هوش مصنوعی در امتبیندیشکودکان خود را مشابه خود تدرد باسن و پا به دلیل کاهتقلید مرحله ای نسبتا پیشزندگی فعال و مثبت روند آلآنچه ناشناخته است باید شمغط یک گیرنده استتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟سختی ها رفتنی استتغییرعصب سیاتیکنگاه از درون قفس یا بیرونابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستقبل از آغازحس و ادراک قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تدانش، یک انسان را ناسازگوقتی پر از گل شدی خودت را میگرن شدید قابل درمان اسبا خدا باشکار امروز را به فردا نیندذهن خود را مشغول هماهنگیتمایل زیاد به خوردن بستنزیر فشار کووید چه باید کرآیا ما تنها موجودات زنده سردرد عروقی میگرننقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشجنین مصنوعیناتوانی در شناسایی چهره اجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش دلوتیراستاماساس انسان اندیشه و باور داروی جدید برای کاهش وزنواقعیت فیزیکی، تابعی از ما بخشی از این جهان مرتبطرمز و رازهای ارتباط غیر کبازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)تنهاییزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا انسان با مغز بزرگش اخشکل های متفاوت پروتئین هنقش زنجبیل در جلوگیری از اولین دروغجهان هوشمندحس و ادراک سی و هفتماختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی مقایسه رقابت و همکاریاصفهان زیبادر میان تاریکی و روشناییبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا ساخته شده تومباحث مهم حس و ادراکرویاها از مغز است یا ناخوگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و میر پنهانتو تغییر و تحولیسفر دشوار اکتشافتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی شادی، پاداش انجام وظیفهنمیتوان با بیرون انداختناین ایده که ذرات سیاهچالجهان شگفت انگیزارتباط چاقی و کاهش قدرت بخواب سالم عامل سلامتی و یهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز اعتماد به خوددر درمان بیماری مولتیپل برین نت به جای اینترنتمدل هولوگرافیک ژنرالیزهروش مقابله مغز با محدودیگذشته را دفن کنمسئولیت جدیدتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر رژیم گیاهخواری بر ششمین کنگره بین المللی سچه زیاد است بر من که در ایاکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیجامعه ی آسمانیارزش خود را چگونه میشناسخدا موجود استهوش مصنوعی تعاملیمنبع هوشیاری کجاست قسمت به نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امدرمان پوکی استخوانبرخی اختلالات عصبی مثانهریاضیات یک حس جدید استپیموزایدمعادله ها فقط بخش خسته کنتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتبر را بردارضعیف و قوینوار مغز، ترجمه ی فعالیت ابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خوفیزیک آگاهیحق انتخاباز بار خود بکاه تا پرواز دقیق ترین تصاویر از مغز اهوش عاطفی قسمت یازدهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و ودرمان سرگیجه بدون نیاز ببررسی ژنها در تشخیص بیماراه پیروزی در زندگی چیستپیشرفت های جدید علوم اعصمغز و اخلاقتکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقسیاره ابلهانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزعلم و ادراک فقط مشاهده ی نوسانات کوانتومی منبع ماابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانفرایند تکامل و دشواری هاحمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تدو داروی جدید برای میاستهیچ نقطه ای مرکزی تر از امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش منادرک احساسات و تفکرات دیگبعد از کرونارشد در سختی استپروتز چشممغز به تنهایی برای فرهنگ تکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چساخت سلول عصبی حتی پس از تصویر خورشید یا خود خورشعوارض ازدواج و بچه دار شدچگونه واکسن کرونا را توزابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیقله سقوطحرکت چرخشی و دائمی کیهانقلب های سادهحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپنداریهر جا که جات میشه، جات نیموفقیت در تفکر استبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده درد زانو همیشه نیاز به جرتقلید از روی طبیعتزندگی هوشمند در خارج از زآنچه واقعیت تصور میکنیم نفرت، اسیب به خود استتاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استسرنوشتتغییر الگوی رشد مغزی با زعضلانی که طی سخن گفتن چقدنگاه از درون مجموعه با نگابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتقبل از انفجار بزرگحس و ادراک قسمت چهارماز تکامل تا مغز، از مغز تدائما بخوانوقتی تو از یاد گرفتن باز میدان مغناطيسي زمین بشر با طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیذهن سالمتمایز یا کشف یگانگیزیرفون داروی ضد ام اسآیا مصرف مولتی ویتامین هسرطان کمیت گرایینقش پیش زمینه ها و اراده تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پاجنگ هفتاد و دو ملت همه را نادیدنی ها واقعی هستندحس و ادراک قسمت بیست و چهاحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است دلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاستفاده از مغز، وزن را کمداروی جدید برای ای ال اسواقعیت چند سویهما تحت کنترل ژنها هستیم یرمز گشایی از اتصالات مغزبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)تنهایی رمز نوآوری استزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آشکل پنجم مادهنقش زبان در سلطه و قدرت ااولین سلول مصنوعیجهان هوشیارحس و ادراک- قسمت پنجاه و اختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی مقابله ی منطقی با اعتراضاصل بازخورددر مانهای کمر دردبحثی درباره احساسات متفاواکسن آلزایمرمبتکران خودشکوفارویاهای پر رمز و حیرتی درگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ و میر بسیار بالای ناشتو جهانی هستی که خودش را سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکشب سیاه سحر شودنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاین ابتدای تناقض هاستجهانی که نه با یک رخداد و ارتباط هوش ساختار مغز و ژخواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز اعتماد به خوددر سال حدود 7 میلیون نفر برای یک زندگی معمولیمدل هولوگرافیک تعمیم یافروش های صرفه جویی در ایجاگریه ی ابر، رمز طراوت باغمسئولیت در برابر محیط زیتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشسلام تا روشناییتاثیر رژِیم غذایی بر میگصبور باشنه عدم مطلق بلکه عدم با قاکوییفلکسنتایج نادانی و جهلALS نگاهی کامل بر بیماری وجاودانگی مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذرخدا نور آسمان ها و زمین اهوش مصنوعی در کامپیوترهامنبع هوشیاری کجاست قسمت به نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده درمان آرتروز با ورزش موضبرخی اصول سلامت کمرریتوکسیمابپیچیدگی های مغزمگسمعجزه های هر روزهتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغزطلوع و حقیقتنوار عصب و عضلهابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استفیزیکدانان ماشینی برای تحقیقت قربانی نزاع بین بی از بحث های کنونی در ویروسدل به دریا بزنهوش عاطفی قسمت پنجممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامنددرمان سرگیجه بدون داروبررسی بیماری التهابی رودراه انسان شدن، راه رفتن وپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز و اخلاقتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیسیاره ابلهانتراشه ی بیولوژِیکعلم و روحنوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سفرایند حذف برخی اجزای مغحمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تدو سوی واقعیتهیچ چیز همیشگی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک تصویر و زبان های مخلتبعد از کرونارشد، رسیدن به یک هدف نیستپروتز عصبی برای تکلممغز بیش از آنچه تصور میشوتکامل شناخت انسان با کشفامیدواریساخت شبکه عصبی مصنوعی با تصویر در هم تنیدگی کوانتعید نوروز مبارکچگونه آن شکری که می خوریمابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزقلب و عقلحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییهر حرکت خمیده می شود و هر مولکول ضد پیریبیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایدردهای سال گذشته فراموش تقلید از طبیعتزندگی و داراییآنچه حس می کنیم، نتیجه ی نقاشی هایی با بوی گذشته یتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندسریع دویدن مهم نیستتغییر دیگران یا تغییر خوغم بی پایاننگاه حقیقی نگاه به درون اابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انسانقبرستان ها با بوی شجاعتحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای مصرفی در ام اسوقتی ریشه ها عمیقند از چیمیدان های مغناطیسی قابل بالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیستمدن قدیمی ای در جنوب ایرزیرک ترین مردمآیا مغز تا بزرگسالی توسعسرعت فکر کردن چگونه استنقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودجنگ و تصور از جنگنادانی در قرن بیست و یکم،حس و ادراک قسمت بیست و یکاحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتلیروپریم داروی ترکیبی ضداستفاده از نظریه ی تکامل داروی جدید برای دیابتواقعیت چیستمانند آب باشرمز پیشرفت تواضع است نه طبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پتنبیه چقدر موثر استزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آشکرگزار هر چیزی باش که دانقش زبان در سلطه و قدرت ااوکرلیزوماب داروی جدید شجهان های بسیار دیگرحس و ادراک- قسمت بیست و پادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی مقابله با کرونا با علم اساصل در هم تنیدگی و جهانی در محل کار ارزش خودت را ببحثی درباره احساساتی غیرواکسن ایرانی کرونا تولیدمتواضع باشرویای شفافگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ و سوال از قاتلتو جدای از کیهان نیستیسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکآگاهی فراتر از آگاهیشبیه سازی میلیون ها جهان نمای موفقیتاینکه به خاطرخودت زندگی جهانی که از یک منبع، تغذیارتباط پیوسته ی جهانخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز اعتماد بی موردوراپامیل در بارداریدر عید نوروز مراقب تصادف برای پیش بینی آینده مغز دروش هایی برای کم کردن اضطگربه شرودینگر و تاثیر مشمستند جهان متصلتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونسلاح و راهزنیتاثیر سلامت دستگاه گوارشصبر لازمه ی پیروزی استنهایت معرفت و شناخت درک عاکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییفقر داده ها در هوش مصنوعیجایی برای یاد گرفتن باقی از مخالفت بشنوخدا بخشنده است پس تو هم بهوش مصنوعی در تفکر خلاق امنبع هوشیاری کجاست قسمت به هلال بنگریاد گرفتن مداومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبرخی اطلاعات روانشناسی مریسدیپلام تنها داروی تایپیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه ی چشمتوسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغز در آلزایمطلای سیاهنوار عصب و عضلهابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغفال نیکوحقیقت آنطور نیست که به نظاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدلایلی که نشان میدهد ما بهوش عاطفی قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسدرمان سرطان با امواج صوتبررسی سیستم تعادلی بدن اراه بی شکستپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز و سیر تکامل ان دلیلی تکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هسیب یکسان و دیدگاه های متتربیت کودکان وظیفه ای مهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان فراتر از دیوارهای باورحوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تدولت یا گروهکهیچ چیز، چقدر حقیقی استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد ددرک حقیقت نردبان و مسیری بعد از کرونا دلخوشی بیهوز گهواره تا گورپرورش مغز مینیاتوری انسامغز برای فراموشی بیشتر کتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزساخت شبکه عصبی با الفبای تصویر زیبا از سلولعامل کلیدی در کنترل کارآچگونه انتظارات بر ادراک عادت همیشه خوب نیستچگونه به سطح بالایی از هوابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشودقلب یا مغزحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استهرچیز با یک تاب تبدیل به مولتیپل اسکلروز در زنان بیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلدردی که سالهاست درمان نشتقویت استخوان در گرو تغذزندگی بی دودآنها نمیخواهند دیگران راچقدر به چشم اعتماد کنیمتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا سریعترین کامپیوتر موجودتغییر دادن ژنها آیا روزی غم بی پایاننگاه دوبارهابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بقدم زدن و حرکت دید را تغیحس و ادراک قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای ام اسویتنام نوعی کرونا ویروس میدان های کوانتومی خلاباهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپتمدن پیشرفته ی پیشینیانزیست شناسی کل در جزء فراکآیا همه جنایت ها نتیجه بیسطح آگاهی، رخدادهای زندگنقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزجنگ داده هانازوکلسینحس و ادراک قسمت بیست و دواحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اسلیس دگرامفتامین یا ویاساستفاده از هوش مصنوعی در داروی جدید ضد میگرنواقعیت چیستماه رجبرمز بقای جهش ژنتیکیبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بتهدیدهای هوش مصنوعیزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه شکست حتمینقش سجده بر عملکرد مغزايندگان چگونه خواهند دیدجهان هایی در جهان دیگرحس و ادراک- قسمت شصت و چهاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی ملاحظه های اخلاقی دربارهاصل علت و تاثیردر چه مرحله ای از خواب ، ربخش فراموش شده ی حافظهواکسن اسپایکوژنمجموعه های پر سلولی بدن مروان سالمگوشت خواری یا گیاه خواریمرگ انتقال است یا نابود شتو دی ان ای خاص ميتوکندريسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشبیه سازی سیستم های کواننمایش تک نفرهاینکه خانواده ات سالم باجهانی در ذهنارتباط انسانی، محدود به خودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز اعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان نگهدارنده ی اعتیادبرای اولین بار دانشمندانروش هایی برای جلوگیری از گزیده ای از وبینار یا کنفمشکل از کجاستتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیصبر و واقعیتنهایت در بی نهایتاکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقرفلج نخاعی با الکترودهای جایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها تخدای رنگین کمانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست قسمت به کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیدرمان تومورهای مغزی با ابرخی بیماری ها که در آن بریشه های مشترک همه ی موجوپیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی علمتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکسوخت هیدروژنی پاکتداوم مهم است نه سرعتطوفان فقر و گرسنگی و بی سنوار عصب و عضلهابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینفاکسیبتحقیقت افراداز تلسکوپ گالیله تا تلسکدنیا فریب و سرگرمیهوش عاطفی قسمت دهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتابدرمان ضایعات نخاعیبررسی علل کمر درد در میانرابطه تشنج و اوتیسمپیشرفتی مستقل از ابزار همغز کوانتومیتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکسیر آفرینش از روح تا مغز ترجمه ای ابتدایی از اسراعلم به ما کمک میکند تا مونیکولا تسلاابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهفرد موفقحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تدوچرخه در کاهش دردهای کمهیچ وقت خودت را محدود به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد ددرک دیگرانبعد از کرونا دلخوشی بیهوزمین در برابر عظمت کیهانپرکاری تیروئیدمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستساختن آیندهتصویر زیبای اصفهانعادت کن خوب حرف بزنیچگونه باغبانی باعث کاهش ابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبقلب دروازه ی ارتباطحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارهز ذره، یک دنیاستمواد کوانتومی جدید، ممکنبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکنددرس گرفتن از شکست هاتقویت حافظه یا هوش مصنوعزندگی در جمع مواردی را برآنژیوگرافی از مغزنقش قهوه در سلامتیتاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایسرگیجه از شایعترین اختلاتغییر زودتر اتصالات مغزیغیرقابل دیدن کردن مادهنگاهی بر قدرت بینایی دراابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستقدرت مردمحس و ادراک قسمت هفدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیویتامین E برای فعالیت صحمیدان بنیادین اطلاعاتذهت را روی چیزهای مفید متباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانوتمدن بشری و مغز اخلاقیزیست شناسی باور حقیقت یا آیا هوش مصنوعی می تواند نسعی کن به حدی محدود نشوینقش اتصالات بین سلولهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصجنبه های موجی واقعیتنباید صبر کرد آتش را بعد حس و ادراک قسمت بیست و سواحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احلا اکراه فی الدیناستفاده از انرژی خلاداروی جدید ضد الزایمرواقعیت های متفاوتماپروتیلینرمز جهانبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبتو یک معجزه ایزبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دشگفت نیست من عاشق تو باشمنقش غذاها و موجودات درياايا اراده آزاد توهم است یجهان یکپارچهحساسیت روانی متفاوتادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی ملاحظات بیهوشی قبل از جراصل عدم قطعیت از کوانتوم در ناامیدی بسی امید استبخش های تنظیمی ژنومواکسن اسپایکوژن ضد کرونامجرم، گاهی قربانی استروبات ها قول میدهندگیلگمش باستانی کیستمرگ تصادفیتو در میانه ی جهان نیستی سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشبکه های مصنوعی مغز به درچند نرمش مفید برای کمردراینترنت بدون فیلتر ماهواجهان، تصادفی نیستارتباط از بالا به پایین مخودت را از اندیشه هایت حفهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز اعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان نابینایان آیا ممکنبرای تمدن سازی، باید در بروش هایی ساده برای کاهش اگزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات نخاعیتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاریک ترین بخش شبصبر بسیار بایدنهادینه سازی فرهنگ اختلااگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریفلج بل، فلجی ترسناک که آنجاذبهاز نخستین همانند سازها تخدایی که ساخته ی ذهن بشر هوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست قسمت به امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید ددرمان تشنجبرخی بیماری های خاص که بدریشه های مشترک حیاتپیوند مغز و سر و چالشهای معجزه ی علم در کنترل کرونتوصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشسودمندی موجودات ابزی بر تداخل مرزها و صفات با بینطوفان زیبایینوار عصب و عضله مهم در تشابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درفاجعه ی جهل مقدسحقیقت انساناز تکنیکی تا مغز از مغز تدنیا مکانی بسیار اسرارآمهوش عاطفی قسمت دوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهدرمانهای بیماری پارکینسبرطرف کردن خشونت را از خارادیوی مغز و تنظیم فرکانپپوگستمغز آیندگان چگونه است ؟تکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیسیستم تخلیه ی مغز بینشی نترس و آرمان هاعلم بدون توقفنیاز به آموزش مجازی دیجیابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیفرد یا اندیشهحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تدوچرخه سواری ورزشی سبک و هیچ کاری نکردن به معنی چیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هدرک درست از خود و هوشیاریتفکر قبل از کارزمین زیر خلیج فارس تمدنی پرتوهای صادر شده از سیاهمغز بزرگ چالش است یا منفعتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطاساختن آینده، بهترین روش تصویربرداری فضاپیمای آمساختار فراکتال وجود و ذهتصور ما ازمشکلات و واقعیعادت کردن به نعمتچگونه تکامل مغزهای کنونیابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استقلب روباتیکحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتهزینه ای که برای اندیشیدموجود بی مغزی که می تواندبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یادست و پا زدن در سایه؟تقویت سیستم ایمنیزندگی در سیاهچالهآنان که در قله اند هرگز خنقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرتغییر عمودی سر انسان از پغرور و علمنگاهی بر توانایی اجزاي بابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سقدرت و شناخت حقیقتحس و ادراک قسمت هجدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس وویتامین E در چه مواد غذایمیدازولام در درمان تشنج ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در تمدن زیر آبزیست، مرز افق رویداد هستآیا هوش مصنوعی زندگی بشرشلیک فراموشینقش تیروئید در تکامل مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگرانجنسیت و تفاوت های بینایینبرو و انرژی مداومحس و ادراک قسمت بیستماحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایلاموژین داروی ضد اوتیسم؟استفاده از سلول های بنیاداروی سل سپتواقعیت و مجازماجرای جهل مقدسرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدل های ریز مغز مینی برینتو یک جهان در مغز خودت هسزبان جانسوزتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیشگفت انگیز بودن کیهاننقش غذاها و موجودات درياايا اراده آزاد توهم است یجهان یکپارچهخفاش کور و انسان بینا؟ادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی ممانتین یا آلزیکسا یا اباصل، روان و نفس استدر هم تنیدگی مرزها و بی مبخش بزرگی حس و ادراک ما اواکسن دیگر کرونا ساخته شمحل درک احساسات روحانیروبات های ریز در درمان بیگیاه بی عقل به سوی نور میمرگی وجود نداردتوقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسونسفری به آغاز کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکشبکیه های مصنوعیچند جهانیایندرالجهش های ژنتیکی مفید در ساارتباط بین هوش طبیعی و هوخودروهای هیدروژنیهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز اعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرندرمان های اسرار آمیز در آبرای خودآگاه بودن تو بایروش جدید تولید برقگشایش دروازه جدیدی از طرمشکلات بین دو همسر و برخیتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینسم زنبور ، کلیدی برای وارتاریکی من و تو و گرد و غباصد قدح، نفتاده بشکستچهار میلیارد سال تکامل باگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهفلج خوابجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نخستین همانند سازها تخدایا جز تو که را دارمهوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع هوشیاری کجاست قسمت به بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدرمان جدید ALSبرخی توجهات در ببمار پاررژیم های غذایی و نقش مهم پیوند اندام از حیوانات بمعجزه در هر لحظه زندگیتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسی و سه پل اصفهانترقی واقعی یا شعار ترقیطولانی ترین شبنوار عصب و عضله تعیین محلابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبفاصله ها در مکانیک کوانتحقیقت اشیااز تکینگی تا مغز و از مغز دنیای شگفت انگیز کوانتومهوش عاطفی قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلنددرماندگی به دلیل عادت کربزرگ فکر کنراز تغییرپایان، یک آغاز استمغز اندامی تشنه ی انرژی اتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمسیستم تعادلی بدنتسلیم شدن از نورون شروع معلم در حال توسعهچیز جدید را بپذیرابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیفرد حساس از نظر عاطفی و بحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تدوپامین قابل حل در آبهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهدرک عمیق در حیواناتتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزمان چیستپرتوزایی از جسم سیاهمغز بزرگ چالشهای پیش روتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتاما شما از دید خفاش کور هساختار شبکه های مغزی ثابتصور از زمان و مکانعادت بد را ترک کنچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شودقلب را نشکنحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز- از مغز دانشمندان موفق به بازگردهزینه سنگین انسان در ازاموجودات مقهور ژنها هستندبیان حقیقتکیست هیداتید مغزدست کردن در گوشتلقین اطلاعات و حافظهزندگی زمینی امروز بیش از آنزیم تولید انرژی در سلونقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکتغییرات منطقه بویایی مغزغربال در زندگینگاهت را بلند کناتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیقدرت کنترل خودحس و ادراک قسمت هشتماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلویتامین کامکان زمان یا حافظه زمانذره ی معین یا ابری از الکبابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیتمدنی قدیمی در شمال خلیج زاویه نگاه ها یکسان نیستآیا هوش ارثی دریافتی از پشلیک فراموشینقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادجنسیت و تفاوت های بیناییحس و ادراک قسمت دهماحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعلایو دوم دکتر سید سلمان فاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد چاقیواقعیت و انعکاسماجرای عجیب گالیلهرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدیون خود ناموجودتو کجای جهانیزبان ریشه هایی شناختی استاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی شگفت زده و حیران باشنقش غذاها و موجودات درياای نعمت من در زندگیمجهان کنونی و مغز بزرگتریخفاش با شیوع همه گیری جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی من کسی در ناکسی دریافتم اصلاح خطا با رفتن بر مسیردر هم تنیدگی کوانتومیبخش بزرگتر کیهان ناشناختواکسن دیگری ضد کرونا از دمحل درک احساسات روحانی دروبات کیانگیاه خواری و گوشت خوار کدمراحل ارتقای پله پله کیهتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز و کیهانچند جهانیایا کوچک شدن مغزانسان الجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط شگفت مغز انسان و فخورشید مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز بقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعدرمان های بیماری آلزایمربرای رشد، باید از مسیر خطروش صحبت کردن در حال تکامپل جویی اصفهانمشکلات روانپزشکی پس از ستوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرسماگلوتید داروی کاهش دهنتاریکی و نورصدای بم با فرکانس پایین، چهار ساعت پس از کشتار خوکاگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی جفلج خواب چیستجبران از دست رفته هااز نخستین همانند سازها تخرما منبع بسیار خوب آنتی هوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست قسمت به بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است درمان جدید میگرن با انتی برخی توصیه ها برای واکسیرژیم های غذایی و نقش مهم پیوند اندام حیوانات به امعرفت و شناختتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در وسیلی محکم محیط زیست بر انتروس جریان انرژیطی یکصد هزار سال اخیر هرچنوبت کودکانابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتفاصله ی همیشگی تصویر سازحقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تدنیایی پر از سیاهچاله هوش عاطفی قسمت ششممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنوندرها بسته نیستبزرگ شدن مغز محدود به دورراست دستی و چپ دستیپاکسازی مغزمغز انسان ایا طبیعتا تماتکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در اسیستم دفاعی بدن علیه مغز تست نوار عصب و عضلهعلم راهی برای اندیشیدن اچیزی منتظر شناخته شدنابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیفردا را نمیدانیمحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تدورترین نقطه ی قابل مشاههیچ کس حقیقت را درون مغز منبع خواب و رویابیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابدرگیری قلب در بیماری ویرتفکر خلا ق در برابر توهم زمان و مکان، ابعاد کیهان پرسش و چستجو همیشه باقی امغز بزرگ و فعال یا مغز کوتأثیر شیرینی های حاوی لومغز بزرگترین مصرف کننده تئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسادیسم یا لذت از آزار دادتصادف یا قوانین ناشناختهعادت دادن مغز بر تفکرچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستقوی تر باشحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز- از مغز دانشمندان نورون مصنوعی سهزاران سال چشم های بینا ومورد نادر همپوشانی دو بیبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومدست آسمانتلاش ها برای کشف منابع جدزندگی زودگذرآواز خواندن در قفس، نشانسرگردانینقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی توتغییرات مغز پس از 40 سالگیمقالاتچالش هوشیاری و اینکه چرا اتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایقدرت انسان در نگاه به ابعحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکامل تا مغز، از مغز تداروی لیراگلوتیدویتامین کا و استخوانمکانیک کوانتومی بی معنی ذرات کوانتومی زیر اتمی قباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولتمرکز و مدیتیشنزاوسکا درمان گوشرآیا هوش سریعی که بدون احسشنا در ابهای گرم جنوب نیانقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علجهل مقدسحس و ادراک قسمت دوازدهماخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشلبخند بزن شاید صبح فردا زاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد چاقیواقعیت تقویت شدهماده ی تاریکرنگین کمانبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستمدیریت اینترنت بر جنگتو کز محنت دیگران بی غمیزبان شناسی مدرن در سطح سلتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مشگفتی های نقشه ی ژنتیکینقش غذاها در کاهش دردهای ای همه ی وجود منجهان کاملی در اطراف ما پرخلا، حقیقی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی من پر از تلخیماصول انجام برخی نرمش ها ددر هم تنیدگی کوانتومی و پبخش دیگری در وجود انسان هواکسن سرطانمحدودیت چقدر موثر استروح و آب حیاتگیرنده باید سازگار با پیمرز مرگ و زندگی کجاستتولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارمسلول های مغزی عامل پارکیتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز با کیهان مادیچند جهانی و علمایا این جمله درست است کسیجهش های بیماری زا، معمولارتباط شگفت انگیز مغز انخوش قلبی و مهربانیهوش مصنوعی از عروسک تا کممنابع انرژی از نفت و گاز بقا در ازای بیماریورزش در کمر درددرمان های بیماری اس ام ایبرای زندگی سالم، یافتن تروشهای نو در درمان دیسک بپل خواجو اصفهانمشکلات روانپزشکی در عقب توهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تسندرم کووید طولانیتاریکی خواهد ترسیدصرع و درمان های آننون و القلماگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زافلج دوطرفه عصب 6 چشمجدا کردن ناخالصی هااز نشانه ها و آثار درک شدخسته نباشی باباهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست قسمت به جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویادرمان جدید کنترل مولتیپلبرخی درمان های Spinal Muscular Atرژیم ضد التهابیپیوند سر آیا ممکن استمغز فکر میکند مرگ برای دیتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهسینوریپا داروی ترکیبی ضدتری فلوپرازینطبیعت موجی جهاننور از عمق تاریکیابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً فتون های زیستیحقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا، هیچ استهوش عاطفی بیشتر در زنانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی رجزخوانی هایی که امروز بپارادوکس ها در علممغز انسان برای ایجاد تمدتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریسکوت و نیستیتست آر ان اس دز میاستنی گعلم ساختن برج های چرخانچیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیفرزندان زمان خودحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تديدن با چشم بسته در خواب هیچ اندر هیچمنتظر نمان چیزی نور را بهبیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطاندرگیری مغز در بیماری کویتفاوت مغز انسان و میمون هزمان و گذر آن سریع استپرسشگری نامحدودآلودگی هوا چالش قرن جدیدمغز حریص برای خون، کلید تتئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشاسازگاری با محیط بین اجزاتضادهای علمیعارضه جدید ویروس کرونا سچگونه حافظه را قویتر کنیابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکارقیچی ژنتیکیحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز- از مغزتدانشمندان یک فرضیه رادیکهستي مادي ای که ما کوچکترموسیقی نوبیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتدست بالای دستتلاش های جدید در ALSزندگی سلول در بدن، جدای اآینه در اینهسربازان ما محققا غلبه می نقش مرکز تنفس سلولی در بیتاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استتغییرات آب و هوایی که به تاثیر ویتامین دی بر بیماچالش هوشیاری و اینکه چرا اتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهانقدرت ذهنحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز خود رها شوداروی تشنجی دربارداریویتامین کا در سبزیجاتمکانیزمهای دفاعی در برابذرات کوانتومی زیر اتمی قباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورتمرکز بر هدفزبان فرایند تکاملی برای آیا هشیاری کوانتومی وجودشناخت و معرفت، و نقش آن دنقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهجهان فراکتالحس و ادراک قسمت سوماخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشلحظات خوش با کودکاناستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت تواقعیت خلا و وجود و درک مماده ی خالیرهبر حقیقیبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستمداخله ی زیانبار انسانتو پیچیده ترین تکنولوژی زبان شناسی نوین نیازمند تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروشگفتی های زنبور عسلنقشه مغزی هر فرد منحصر بهای آنکه نامش درمان و یادشجهان پیوستهادغام میان گونه های مختلخلا، خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی من بی من، بهتر یاد میگیرماصول توسعه ی یک ذهن کاملدر هم تنیدگی کوانتومی و دبخشیدن دیگران یعنی آرامشواکسن سرطانمحدودیت های حافظه و حافظروح در جهانی دیگر استگالکانزوماب، دارویی جدیمرز بین انسان و حیوان کجاتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتمسلول های بنیادیتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت های ریشه ای چند بیمچند روش ساده برای موفقیتایا ابزار هوشمندی یا مغز جهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط شگفت انگیز مغز انخوش خیالی و خوش بینیهوش مصنوعی از عروسک تا کممنابع انرژی از نفت و گاز بقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان های جدید ALSبرخی ملاحظات در تشنج های روشهای شناسایی قدرت شنواپلاسمای غالبمشاهده گر جدای از شیء مشاتوهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استسندرم گیلن باره به دنبال تاریخ همه چیز را ثبت کردهضایعه ی شبکه لومبوساکرالنوآوری ای شگفت انگیز داناگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهفن آوری های جدید علیه شناجدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب یا نرووسخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی، اتفاقات و تحمنبع هوشیاری کجاست قسمت به خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استدرمان جدید ام اسبرخی روش های تربیتی کودکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپیوند سر، یکی از راه حلهامغز قلبتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانسیگار عامل افزایش مرگ ومتری فلوپرازینطبیعت بر اساس هماهنگینور درونابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آفروتنی معرفتیحقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تدندان ها را مسواک بزنید تهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسدرون قفس یا بیرون از آنبزرگترین خطایی که مردم مرحم مصنوعیپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان برای شادمانی طتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتسکوت، پر از صداتشنچ پانایوتوپولوس تشنج علایم کمبود ویتامین E را چیزی شبیه نور تو نیستابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیفرضیه ای جدید توضیح میدهحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تدی متیل فومارات(زادیوا)(هیچگاه از فشار و شکست نترمنتظر زمان ایده آل نشوبیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبدرگیری مغز در بیماران مبتفاوت ها و تمایزها کلید بزمان و صبر