دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مغز و سیر تکامل ان دلیلی بر وجود خداست

مغز انسان و سیر تکامل آن تا امروز، دلیلی واضح بر وجود خالقی است که این سیر پر از جهش های ژنتیکی وانتخاب طبیعی را کنترل می کند.

مغز میتواند اطلاعات حسی را از محیط بگیرد و دستور واکنش مناسب را صادر کند- یعنی بدون در نظر گرفتن اینکه منبع اصلی اطلاعات و واکنش ها کجاست- مغز، واسطه ای در شناخت و واکنش است ولی مغز، فقط همین نیست. مشاهده مغز انسان، به عنوان برترین ابزار بقای مادی، و پژوهش روی آن؛ به خصوص از زمانی که نظریه تکامل مطرح شده و گام های پی در پی ارتقا و تکامل مغز از پیشینیان انسان تا امروز مشاهده شده است، خودش به عنوان بزرگترین مدرک بر هدفمندی جهش ها و تکامل مادی است.
مشاهدات و کشفیات جدید در علوم نه تنها وجود خدا و خالقی هدفمند و برنامه ریز را نفی نمی کند بلکه هر چه بیشتر، وجود آن موثر آگاه را اثبات می کند.

آیا جهش ژنتیکی، هدفمند و قانونی یا تصادفی و کور است؟
دکتر داوکینز اعتراف میکند جهش ژنتیکی می تواند متمایل به سوی بهبود بدن باشد و انتخاب، بر زیاد شدن این کشش به سوی بهبود، کار میکند و حقیقت، آن است که این اعتراف و کوتاه آمدن، برای اثبات قانونمند بودن جهش ژنتیکی و از روی قصد بودن و هدفدار بودن آن، کافی است. آیا میتوان تمایل جهش به سوی بهبود معین و مهمی مانند حجم مغز را به غیر از این، تفسیر کرد که جهش، قانونمند و هدفمند است؟؟؟!!

به خصوص چگونه خواهد بود وقتی این تمایل و کشش در دوره زمانی معینی است- آنطور که درمورد تکامل مغز در دوره زمانی اخیر از زندگی انسان دیده میشود- به طوری که می توانیم بگوییم این دوره، در دو میلیون سال اخیر زندگی انسان است!؛

پس چرا این کشش و تمایل به سوی بهبود در دوره زمانی طولانی قبلی- که بر پستانداران گذشته است- اتفاق نیفتاد؟!

چرا اگر از روی قصد نیست و اگر نقشه ژنتیکی قانونمند نیست، این تکامل در دوره اخیر از زندگی انسان و به این صورت سریع، اتفاق افتاد به طوری که می توانیم بگوییم جهش در آن، ممکن است گاهی غیر تصادفی باشد؟
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #تکامل #مغز #داروین #آلفرد_والاس #تکامل_هدفمند_است #جهش_تصادفی_نیست #ابزار_هوش #ارتقا #توهم_خدا #توهم_بی_خدایی #احمدالحسن #یمانی

https://almahdyoon.com/arabic/documents/live/wahmilhad


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
امید نجاتمعجزه ی علمحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سچگونه هوشیاری خود را توسلرزش عضله یا فاسیکولاسیواز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهمخچه ابزاري که وظیفه آن فسلولهای ایمنی القا کنندهیکی از علل محدودیت مغز امتوهم وجودپاسخ گیاهان در زمان خوردعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایماندوه دردی را دوا نمیکندمغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدداروی تشنجی درباردارینگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دمرگ و میر پنهانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنهای حاکم بر انسان و انستیوتیکسن داروی ضد جنونآلزایمرعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج انسانیت در برابر دیگرانمغز بزرگ چالشهای پیش روحس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانداستانها و مفاهیمی اشتبانبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت اطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت اولریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارمستند جهان متصلسیر آفرینش از روح تا مغز کوچ از محیط نامناسبتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زای نعمت من در زندگیمنقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر آستانه ی موج پنجم کوویچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه نقاش بنگرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مسادیسم یا لذت از آزار دادکاهش التهاب ناشی از بیماتاول کف پا و حقیقتآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهان فراکتالایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش داروهاي مختلف معروف فناوری هوش مصنوعی نحوه خخلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی نشانه های گذشته در کیهان منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزینه ای که برای اندیشیدتفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرنکریستال زمان(قسمت اولتاثیر کتامین در درمان پاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهخانه ی تاریکاپی ژنتیکنقشه های مغزی جدید با جزیفرایند حذف برخی اجزای مغاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیمهمه چیز، ثبت می شودموجود بی مغزی که می تواندزندگی زمینی امروز بیش از بیماری اضطراب عمومیویتامین کا در سبزیجاتتلاشی برای درمان قطع نخاشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و گوشه بیماری اتوزومال رسسآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهشهای مفید و ذکاوتی که ددفاع از پیامبرابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عقلب را نشکناز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتهنر فراموشیمکانیزمهای دفاعی در برابزبان چهار حرفی حیات زمینواکنش به حس جدیدتنها در برابر جهانشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش قدرت ادراکات و حسجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و نورون های ردیاب حافظهقدرت ذهناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداماده ی خالیسفر فقط مادی نیستواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیچیدگی های مغزی در درک زصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر صرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید جدید بر آسیب نخاعیمعجزه ی علم در کنترل کرونحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکچگونه واکسن کرونا را توزلزوم سازگاری قانون مجازااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفامخچه تاثیر گذار بر حافظهسلولهای بنیادی مصنوعی دریافته های نوین علوم پرده توهم بی خداییپختگی پس از چهل سالگي به عقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتاندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهداروی جدید ALSنگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز استیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی به کمک هوش طبیروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانمرگ و میر بسیار بالای ناشسوخت هیدروژنی پاککل اقیانوس در یک ذرهتیک و اختلال حرکتیآملودیپین داروی ضد فشار عواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستانسان، گونه ای پر از تضادمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در اندخالت در ساختار ژنهاچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت اطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت دهمریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیمشکل از کجاستسیستم تعادلی بدنکوچک شدن مغز از نئاندرتاتکامل داروینی هنوز در حاآیا ممکن است موش کور بی مغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیای همه ی وجود مننقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژدر درمان بیماری مولتیپل چرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه نادیدنی ایمان بیاورهیچ کس حقیقت را درون مغز رابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است سازگاری با محیط بین اجزاکاهش حافظه هرچند فرایندیتابوهای ذهنیآیا امکان بازسازی اندامهجهان قابل مشاهده بخش کوچایا بیماری ام اس (مولتیپنقش درختان در تکاملفیلمی بسیار جالب از تغییخم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلنشانه های پروردگار در جهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحهزینه سنگین انسان در ازاتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد میگرن در کودکانکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایدارابتدا سخت ترین استنقص در تشخیص هیجانات عامفراتر از دیوارهای باوراز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگهمه ی سردردها بی خطر نیستموجودات مقهور ژنها هستندزندگی زودگذربیماری بیش فعالیویتامین بی 12 در درمان دردتلاشی تازه برای گشودن معشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط گوشت خواری یا گیاه خواریآزمون ذهنی گربه شرودینگرجوانان وطندفاع در برابر تغییر ساختابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتقیچی ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوهنر حفظ گرهما انسانها چه اندازه نزدزبان نیاز تکاملی استواکسن های شرکت فایزر آمرتنهایی رمز نوآوری استشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش مرگ و میر سندرم کوحفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهنوروپلاستیسیتی چیستقدرت عشقاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملماده ای ضد التهابیسفر نامه سفر به بم و جنوب وبینار اساتید نورولوژی دتو در میانه ی جهان نیستی پیوند قلب خوک، به فرد دچاپیوند مغز و سر و چالشهای ضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر امید درمان کرونا با همانمعجزه در هر لحظه زندگیحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان ژنی از مغز انسچگونه آن شکری که می خوریملزوم سازگاری قانون مجازااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرمدل همه جانبه نگر ژنرالیسلام تا روشنایییاد گرفتن مداومتوهم تنهاییپروژه ی ژنوم انسانیعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بیناندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریداروی جدید s3 در درمان ام نگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز استیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی به شناسایی کاروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بمرگ انتقال است یا نابود شسودمندی موجودات ابزی بر کلمات بلند نه صدای بلندتیروفیبان موثر در سکته ی آموزش نوین زبانعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز بزرگترین مصرف کننده حس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکدر مانهای کمر دردچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت دومریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atمشکلات نخاعیسیستم دفاعی بدن علیه مغز کوچکترین چیز یک معجزه استکامل داروینی هنوز در حاآیا ما کالا هستیمغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پای آنکه نامش درمان و یادشنقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهاندر سال حدود 7 میلیون نفر چرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه هلال بنگرهیچ اندر هیچرادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانستم با شعار قانون بدترین کاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر فکر بر سلامتآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان موازی و حجاب هاایا بدون زبان میتوانیم تنقش ذهن و شناخت در حوادث فیزیک مولکولها و ذرات در خونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفرنظام مثبت زندگیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیهزاران سال چشم های بینا وتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد و علتهای آنکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی جهان پر از چیزهای جادویی خار و گلابتدایی که در ذهن دانشمننقطه بی بازگشتفرد موفقاز تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتهمیشه چشمی مراقب و نگهباموسیقی نوزندگی سلول در بدن، جدای ابیماری تی تی پیویتامین بی هفدهتلاشی جدید در درمان ام اسشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیگیلگمش باستانی کیستآزادی عقیده، آرمانی که تجوانان وطندقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلاقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقهنر رها شدن از وابستگیما انسانها چه اندازه نزدزبان و کلمه حتی برای کسانواکسن کووید 19 چیزهایی که تنبیه چقدر موثر استگزارش یک مورد جالب لخته وشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش سرعت پیشرفت علوم حق انتخابابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب نوروز یا روز پایانیقضاوت ممنوعاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکماده، چیزی نیستسفر به مریخ در 39 روزوجود قبل از ناظر هوشمندتوقف؛ شکستتولید مثل اولین ربات های پیوند اندام از حیوانات بضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیامیدوار باش حتی اگر همه چمعرفت و شناختحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان پاسخ کوانتومی چگونه انتظارات بر ادراک لزوم عدم وابستگی به گوگل از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهمدل هولوگرافیک ژنرالیزهسلاح و راهزنییاد بگیر فراموش کنیتوهم جداییپروژه ی ژنوم انسانیعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناداروی جدید میاستنی گراوینگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز استخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در کامپیوترهاروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایمرگ تصادفیسی و سه پل اصفهانکلوزاپین داروی ضد جنونتکنولوژی جدید که سلول هاآمارهای ارائه شده در سطح عید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون اهرام مصر از شگفتی های جهمغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کواندر محل کار ارزش خودت را بنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت سومریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکمشکلات بین دو همسر و برخیسکوت و نیستیکووید نوزده و خطر بیماری تکامل زبانآیا ما تنها موجودات زنده غرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزایمپلانت مغزینقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به درمان های اسرار آمیز در آچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه کدامین گناه کشته شدندهیچگاه از فشار و شکست نترراز تغییربسیاری از بیماری های جدیستم، بی پاسخ نیستکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا احتمال دارد رویا از آجهان ما میتواند به اندازایا تکامل هدفمند استنقش روی و منیزیم در سلامتفیزیک و هوشیاریخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطاننظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن هستي مادي ای که ما کوچکترتفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد تنشنکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بابتذال با شعار دیننمیتوان با بیرون انداختنفرد یا اندیشهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری همیشه اطمینان تو بر خدا بموسیقی هنر مایع استزندگی، مدیریت انرژیبیماری دویکویتامین دی گنجینه ای بزرتمایل زیاد به خوردن بستنشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سگیاه بی عقل به سوی نور میآزار دیگری، آزار خود استجواب دانشمند سوال کننده دل به دریا بزنچهار میلیارد سال تکامل بقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به هنر، پر کردن است نه فحش دما اکنون میدانیم فضا خالزبان و بیان نتیجه ساختماواکسن کرونا و گشودن پنجرتهدیدهای هوش مصنوعیگشایش دروازه جدیدی از طرشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکافسردگی و اضطراب در بیماحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(نوشیدن چای برای مغز مفید قطار پیشرفتاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی ماده، چیزی بیش از یک خلا سفر تجهیزات ناسا به مریخ وراپامیل در بارداریورزش هوازی مرتب خیلی به قتولید یا دریافت علمپیوند سر آیا ممکن استضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبامیدواری و مغزمغز فکر میکند مرگ برای دیحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان اولین سلول مصنچگونه به سطح بالایی از هومقاومت به عوارض فشار خون از روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنوممدل هولوگرافیک تعمیم یافسلسله مباحث هوش مصنوعییادگیری مهارت های جدید دتوهم جدایی و توهم علمپروانه ی آسمانیعلم و روحتری فلوپرازینانرژی تاریکمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای میاستنی چالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز استروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تمرگی وجود نداردسیلی محکم محیط زیست بر انکلام و زبان، گنجینه ای بستکنولوژی جدید که سلول هاآن چیزی که ما جریان زمان عامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکاناولویت بندی ها کجاستمغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمدر چه مرحله ای از خواب ، رنجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی قسمت ششمریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلامشکلات روانپزشکی پس از سسکوت، پر از صداکودک هشت ساله لازم است آدتکامل زبانآیا مغز تا بزرگسالی توسعغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به ایمپلانت مغزی کمک میکند نقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مدرمان های بیماری آلزایمرچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه امید روزهای بهترهیپرپاراتیروئیدیسمراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلکایروپاکتیک چیستتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا احتمال دارد رویا از آجهان مادی، تجلی فضا در ذهایجاد احساساتنقش روزه داری در سالم و جفیزیکدانان ماشینی برای تخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بنظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قزمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به سهستی ما پس از شروعی چگال تفاوت ایستایی و تکاپوسردرد سکه ایکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت چهارمجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلابداع دی ان ای بزرگترین دنمیتوان بر سیاه سیاه نوشفرد حساس از نظر عاطفی و باز تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانهمیشه داناتر از ما وجود دمیهمانهای ناخوانده عامل زونیسومایدبیماری دیستروفی میوتونیویروس مصنوعیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواگیاه خواری و گوشت خوار کدآسيب میکروواسکولاریا آسجوسازی مدرندلایلی که نشان میدهد ما بچهار ساعت پس از کشتار خوکقانون گذاری و تکاملاز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبهوموارکتوس ها ممکن است دما از اینجا نخواهیم رفتزبان و بیان، در سایه پیشرواکسن کرونا از حقیقت تاتتو یک معجزه ایپل جویی اصفهانشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکاقلیت خلاقحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از دین اجبارینوعی سکته مغزی ، وحشتناک لمس کوانتومیاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بماست مالیسفر دشوار اکتشافسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش هوازی ، بهترین تمریتولید پاک و فراوان انرژیپیوند سر، یکی از راه حلهاطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباامیدی به این سوی قبر نیستمغز قلبحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان تغییر میدان مغچگونه باغبانی باعث کاهش مقابله ی منطقی با اعتراضاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما امدل های ریز مغز مینی برینسلطان جنگل یا صاحب ملکوتیادآوری خواب و رویاتوهم جسمپرواز از نیویورک تا لوس آعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینانرژی تاریک که ما نمی تومغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید برای ای ال اسچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز اسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های مراحل ارتقای پله پله کیهسینوریپا داروی ترکیبی ضدکلرال هیدرات برای خوابانتکینگیآنچه ناشناخته است باید شعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های اولین مورد PML به دنبال تکمغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییدر ناامیدی بسی امید استنخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت اعتماد به خودهوش عاطفی بیشتر در زنانرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و مشکلات روانپزشکی در عقب سکته مغزیکودک ایرانی که هوش او از تکامل زبان انسان از پیشیآیا همه جنایت ها نتیجه بیمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان ایمپلانت نخاعی میتواند دنقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های جدید میگرنچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه بالا بر ستارگان نگاه کهاوکينگ پیش از مرگش رسالرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نمستارگانی قبل از آغاز کیهکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا برای تولید مثل همیشه جهان مرئی و نامرئیایران بزرگنقش رژیم غذایی بر رشد و افاجعه ی جهل مقدسخواب سالم عامل سلامتی و یاز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز بنظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قزمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنو هر کس تقوای خدا پیشه کنتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسردرد عروقی میگرنکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت هفتمجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استابزار هوش در حال ارتقا ازنمایش تک نفرهفردا را نمیدانیماز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریهمیشه راهی هستمیوتونیک دیستروفیزونا به وسیله ویروس ابله بیماری ضعف عضلات نزدیک بویرایش DNA جنین انسان، برتمدن پیشرفته ی پیشینیانشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج گیرنده باید سازگار با پیآسیب ها ناشی از آلودگی هوجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماندنیای شگفت انگیز کوانتومنوآوری ای شگفت انگیز دانقانون جنگلاز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و هورمون شیرساز یا پرولاکتما اشیا را آنطور که هستندزبان و تکلم برخی بیماریهواکسن کرونا ساخته شده توتو یک جهان در مغز خودت هسپل خواجو اصفهانشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترومغناطیس شنوایی و هحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستنیکولا تسلالوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی رقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا ماست مالی با هوش انسانیماشین دانشسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش و میگرنتولید سلولهای جنسی از سلپیوندی که فراتر از امکانطلای سیاهتاریکی و نورامیدی تازه در درمان سرطامغز ما کوچکتر از نیم نقطهحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین دانشمندان روش هاي جدیدی چگونه تکامل مغزهای کنونیمقابله با کرونا با علم اساز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختمدیون خود ناموجودسم زنبور ، کلیدی برای واریاری خدا نزدیک استتوهمات و شناخت حقیقتپروتئین های ساده ی ابتداعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزانرژی خلا ممکن استمغز انسان رو به کوچکتر شدحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید برای دیابتچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز اسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی درمانگر کامپیروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم مرز مرگ و زندگی کجاستسیگار عامل افزایش مرگ ومکمردردتکامل فردی یا اجتماعیآنچه واقعیت تصور میکنیم عادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل اولین مورد پیوند سر در انمغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی مرزها و بی منخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست قسمت اعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر ارژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانمشاهده گر جدای از شیء مشاسال سیزده ماههکودکان میتوانند ناقل بی تکامل ساختار رگهای مغزی آیا هوش مصنوعی می تواند نتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردایمان به رویانقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری چرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه بالاتر از ماده بیندیشهاوکينگ پیش از مرگش رسالرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیسخن نیکو مانند درخت نیکوکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان مشارکتیایرادهای موجود در خلقت بنقش رژیم غذایی در رشد و افاصله ها در مکانیک کوانتخواب عامل دسته بندی و حفطاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرگیجه بدون نیاز بنظریه ی ریسمانمنبع خواب و رویازمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریوفور و فراوانیتفاوتهای جنسیتی راهی براسرطان کمیت گراییکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت اولجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردرفرزندان زمان خوداز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتهمیشه عسل با موم بخوریممیگرن و پروتئین مرتبط با زیباترین چیز در پیر شدنواقعیت فیزیکی، تابعی از تمدن بشری و مغز اخلاقیشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینگالکانزوماب، دارویی جدیآشنا پنداریجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماندنیا، هیچ استنوار مغز مشاهده ی غیر مستقانون جنگلاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشهوش فوق العاده، هر فرد اسما به جهان های متفاوت خودزبان و شناخت حقیقت قسمت چواکسن ایرانی کرونا تولیدتو کز محنت دیگران بی غمیپلاسمای غالبشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکالکتروتاکسی(گرایش و حرکحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدنیاز به آموزش مجازی دیجیلوتیراستاماز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهرمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتمبانی ذهنی سیاه و سفیدسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش بهترین درمان بیش فعتولترودینپیوستگی همه ی اجزای جهانطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدامگا سه عامل مهم سلامتمغز مانند تلفن استحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مودانشمندان روشی برای تبدیچگونه جمعیت های بزرگ شکل ملاحظه های اخلاقی دربارهازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان همدیریت اینترنت بر جنگسماگلوتید داروی کاهش دهنژن همه چیز نیستتوپیراماتپروتز چشمعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکانسان قدیم در شبه جزیره عمغز ایندگان چگونه استحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد میگرنچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز اصل بازخوردهوش مصنوعی درخدمت خلق وحروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرمرز بین انسان و حیوان کجاسیاهچاله هاکمردرد ناشی از تنگی کاناتکامل مادی تا ابزار هوشمآنچه حس می کنیم، نتیجه ی عادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولاولین هیبرید بین انسان و مغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومینخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست قسمت اعداد بینهایت در دنیای مهوش عاطفی در زنان بیشتر ارژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير مشاهده آینده از روی مشاهسانسور از روی قصد بسیاری کودکان خود را مشابه خود تتکامل شناخت انسان با کشفآیا هوش مصنوعی زندگی بشرصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهاین پیوند نه با مغز بلکه نقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اسچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه جای محکوم کردن دیگران هدف یکسان و مسیرهای مختلرحم مصنوعیبعد پنجمسخن و سکوتکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان هوشمنداکسی توسین و تکامل پیش انقش زنجبیل در جلوگیری از فاصله ی همیشگی تصویر سازخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون دارونظریه تکامل در درمان بیممنتظر نمان چیزی نور را بهزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و وقت نهيب هاي غير علمي گذشتقلید مرحله ای نسبتا پیشسرعت فکر کردن چگونه استکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت دومجهان شگفت انگیزخدای رنگین کمانابزار بقا از نخستین همانچند جهانیفرضیه ای جدید توضیح میدهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویرهمجوشی هسته ای، انرژِی بمیگرن سردردی ژنتیکی که بزیباترین چیز در افزایش سواقعیت چند سویهتمدن زیر آبشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مگام کوچک ولی تاثیرگذارآشنا پنداریجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تنوار مغز ترجمه رخدادهای قانونمندی و محدودیت عالماز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنهوش مصنوعی می تواند بر احما با کمک مغز خود مختاريمزبان و شناخت حقیقت قسمت اواکسن اسپایکوژنتو پیچیده ترین تکنولوژی پمبرولیزوماب در بیماری چشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترودهای کاشتنیحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزچیز جدید را بپذیرلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين مباحث مهم حس و ادراکسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش در کمر دردتومورها و التهاب مغزی عاپیام های ناشناخته بر مغز طوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز مادران و کودکان در زمحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیدانش، قفل ذهن را باز میکنچگونه جمعیت های بزرگ شکل ملاحظات بیهوشی قبل از جراسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی رویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشمداخله ی زیانبار انسانسندرم کووید طولانیژن همه چیز نیستتوانایی مغز و دیگر اجزای پروتز عصبی برای تکلمعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانانسان میوه ی تکاملمغز ابزار بقای برتر مادیحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانداروی جدید ضد الزایمرچالش دیدگاه های سنتی در بمنابع انرژی از نفت و گاز اصل در هم تنیدگی و جهانی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانومرز جدید جستجو و اکتشاف، سیاهچاله های فضایی منابعکمردرد و علل آنتکامل مداومآنها نمیخواهند دیگران راعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهاناولین تصویر در تاریخ از سمغز، فقط گیرندهحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلدر هم تنیدگی کوانتومی و پنخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست قسمت بقای حقیقی در دور ماندن اهوشمندی کیهانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیممطالبه ی حق خودسانسور بر بسیاری از حقایکودکان را برای راه آماده تکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش ارثی دریافتی از پسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصاین اندوه چیستنقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اسچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه خودت مغرور نشوهدف یکسان، در مسیرهای مترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کروناسخن پاک و ثابتکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا جنین انسان، هوشمندی جهان هوشیاراگر فقط مردم میفهمیدند کنقش زبان در سلطه و قدرت افتون های زیستیخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتنظریه تکامل در درمان بیممنحنی که ارتباط بین معرفزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواسوقتی فهمیدی خطا کردی برگتقلید از روی طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویکشتن عقیده ممکن نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت سومجهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین همانچند جهانیفساد اقتصادی سیتماتیک دراز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی اهمراه سختی، اسانی هستمیگرن شدید قابل درمان اسزیر فشار کووید چه باید کرواقعیت چیستتمدنی قدیمی در شمال خلیج شگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب گامی در درمان بیماریهای آغاز فصل سرما و دوباره تکجاذبهابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهنوار مغز در فراموشی هاقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتهوش مصنوعی و کشف زبان هایما بخشی از این جهان مرتبطزبان و شناخت حقیقت قسمت دواکسن اسپایکوژن ضد کروناتو آرامش و صلحیپنج اکتشاف شگفت آور در موشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو نداشتیمحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی مچیزی منتظر شناخته شدنلیروپریم داروی ترکیبی ضداز تکینگی تا مغز، از مغز از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و مجموعه های پر سلولی بدن مسفری به آغاز کیهانوزن حقیقی معرفت و شناختتومورهای نخاعیپیدایش زبانطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوانفجار و توقف تکاملی نشامغز چون ابزار هوش است دلیحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهاندائما بخوانچگونه حافظه را قویتر کنیممانتین یا آلزیکسا یا اباساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی روان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلمدارک ژنتیکی چگونه انسانسندرم گیلن باره به دنبال ژن هوش و ساختارهای حیاتی توازن مهمتر از فعالیت زیپرورش مغز مینیاتوری انساعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونانسان ها می توانند میدان مغز ابزار برتر بقاحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبداروی سل سپتچاالش ها در تعیین منبع هومنابع انرژی از نفت و گاز اصل علت و تاثیرهوش احساسیروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنمزایای شکلات تلخ برای سلسیاهچاله ها، دارای پرتو کمردرد با پوشیدن کفش مناتکامل چشمآنان که در قله اند هرگز خعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آماولین دارو برای آتاکسی فمغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و در هم تنیدگی کوانتومی و دنرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست قسمت بلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری و وجودرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیمامطالبی در مورد تشنجساهچاله ها تبخیر نمیشودکوری گذرای ناشی از موبایتکثیر سلول در برابر توقف آیا هوش سریعی که بدون احسپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگرداین ایده که ذرات سیاهچالنقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآوریچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه دنبال رستگاری باشهدف از تکامل مغزرساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناسختی ها رفتنی استکتاب زیست شناسی باورتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا جهان ذهن و افکار ما مجهان های بسیار دیگراگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش زبان در سلطه و قدرت افروتنی و غرورخودت را از اندیشه هایت حفاز واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسنظریه تکامل در درمان بیممنشأ اطلاعات و آموخته ها زمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبوقتی پر از گل شدی خودت را تقلید از طبیعتشلیک فراموشیگل خاردار، زیباستآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علمفشار و قدرتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلهمراهی نوعی سردرد میگرنیمیدان مغناطيسي زمین بشر زیرفون داروی ضد ام اسواقعیت چیستتمرکز و مدیتیشنشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گامی در درمان بیماریهای آغاز مبهم آفرینشجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجنوار مغز در تشخیص بیماری قبل از آغازاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریهوش مصنوعی یا حماقت طبیعما تحت کنترل ژنها هستیم یزبان و شناخت حقیقت قسمت سواکسن دیگر کرونا ساخته شتو افق رویداد جهان هستیپول و شادیشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو و عادت را بشکن و در احقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریچیزی خارج از مغزهای ما نیلیس دگرامفتامین یا ویاسچیزی شبیه نور تو نیستلا اکراه فی الدیناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و محل درک احساسات روحانیسقوط درون جاذبه ای خاص، چوزوز گوشتومورهای ستون فقراتپیر شدن حتمی نیستطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوانقراض را انتخاب نکنیدمغز چگونه صداها را فیلتر حد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترداروهای مصرفی در ام اسنگاه محدود و تک جانبه، مشمن کسی در ناکسی دریافتم استفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکمروری بر تشنج و درمان هایسندرم پیریفورمیسژن یا نقشه توسعه مغز و نقتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپرتوهای صادر شده از سیاهعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانسان یک کتابخانه استمغز از بسیاری حقایق می گرحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابداروی ضد چاقیناتوانی از درمان برخی ویمنابع انرژی از نفت و گاز اصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش احساسیروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های ممسمومیت دانش آموزان بی گسیاهچاله و تکینگی ابتدایکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتکامل و ارتقای نگاه تا عمآنزیم تولید انرژی در سلوعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکاناولین دروغمغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش در هر سوراخی سر نکننرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست قسمت بلوغ چیستهوشیاری و افسردگیرژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودمطالعه ای بیان میکند اهدسایه را اصالت دادن، جز فرکی غایب شدی تا نیازمند دلتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا هشیاری کوانتومی وجودسایتهای دیگرجلوتر را دیدناینکه به خاطرخودت زندگی نقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخواننزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه زودی شبکه مغزی به جای هدف از خلقت رسیدن به ابزارشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهوسرنوشتکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان هایی در جهان دیگراگر نیروی مغناطیس نباشد نقش سجده بر عملکرد مغزفرگشت و تکامل تصادفی محض خودروهای هیدروژنیاز کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدههفت چیز که عملکرد مغز تو منشاء کوانتومی هوشیاری ازنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیماروقتی تو از یاد گرفتن باز تقویت استخوان در گرو تغذشلیک فراموشیگل زندگیآتش منبع انرژیجهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتفضای قلب منبع نبوغ استاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشهندسه ی پایه ایمیدان های مغناطیسی قابل زیرک ترین مردمواقعیت های متفاوتتمرکز بر هدفشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزگاهی لازم است برای فهم و إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ نوار مغزی روشی مهم در تشخقبل از انفجار بزرگاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمانند آب باشزبان جانسوزواکسن دیگری ضد کرونا از دتو انسانی و انسان، شایستپول و عقیدهشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوی بنیادین و هوشیاریحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریدگرگونی های نژادی و تغیینکاتی در مورد تشنجلاموژین داروی ضد اوتیسم؟از تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فمحل درک احساسات روحانی دسلول های مغزی عامل پارکییک پیام منفرد نورون مغزی توهم فضای خالیپیشینیان انسان از هفت میطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سانواع سکته های مغزیمغز ناتوان از توجیه پیداحریص نباشاتفاق و تصادفداروهای ام اسنگاه انسان محدود به ادرامن پر از تلخیماستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده ممرکز هوشیاری، روح یا بدن سندرم پس از ضربه به سرژن ضد آلزایمرتوسعه برخی شغل ها با هوش پرسش و چستجو همیشه باقی اعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکانسان باشمغز به تنهایی برای فرهنگ حس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد چاقیناتوانی در شناسایی چهره منابع انرژی از نفت و گاز اصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش در طبیعتروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دمسمومیت دانش آموزان، قماسیاهچاله ی منفرد یا سیاهکنگره بین المللی سردرد دتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآینه در اینهعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهاولین سلول مصنوعیمغط یک گیرنده استحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازدر والنتاین کتاب بدید همنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست قسمت بلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوشیاری کوانتومیراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن امعماری، هندسه ی قابل مشاساخت شبکه عصبی مصنوعی با کیهان خود را طراحی میکندتئوری تکامل امروز در درمآیا واکنش های یاد گرفته وجمجمه انسان های اولیهاینکه خانواده ات سالم بانقش اتصالات بین سلولهای فلج نخاعی با الکترودهای حساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخواننزاع بین علم و نادانی رو منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه زیر پای خود نگاه نکن بهر چیز با هر چیز دیگر در ترشد مغز فرایندی پیچیده ابعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستکتاب، سفری به تاریختاثیر کلام در آیات کلام بآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان یکپارچهاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات دريافراموش کارها باهوش تر هسخورشید مصنوعیاز کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتهفت سین یادگاری از میراث مهندسی ژنتیک در حال تلاش زنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوویتنام نوعی کرونا ویروس تقویت حافظه یا هوش مصنوعشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوله ی ساچمه ایآثار باستانی تمدن های قدجهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننقفس ذهناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمهندسه ی رایج کیهانمیدان های کوانتومی خلازیست شناسی کل در جزء فراکواقعیت و مجازتمساح حد واسط میان مغز کوشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی مغز بزرگ چالش استافت فشار خون ناگهانی در وجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف نوار عصب و عضلهقبرستان ها با بوی شجاعتاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمباد و موجهوش مصنوعی گوگل به کمک تشماه رجبزبان ریشه هایی شناختی اسواکسن سرطانتو با همه چیز در پیوندیپوست ساعتی مستقل از مغز دشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکالگوبرداری از طبیعتحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استچگونه مولکول های دی ان ایلایو دوم دکتر سید سلمان فاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهمحدودیت چقدر موثر استسلول های بنیادییک پیشنهاد خوب برای آسان توهم فضای خالی یا توهم فضپیشرفت های جدید علوم اعصطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انگشت ماشه ایمغز و اخلاقحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینداروهای تغییر دهنده ی سینگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژي پاک سرچشمه حاستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختمرکز حافظه کجاستسندرم دزدی ساب کلاوینژنها نقشه ایجاد ابزار هوتوصیه های سازمان بهداشت پرسشگری نامحدودعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهانسان جدید از چه زمانی پامغز بیش از آنچه تصور میشوحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج با قابليت تنادیدنی ها واقعی هستندمنابع انرژی از نفت و گاز اصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت 11روشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهمسیر دشوار تکامل و ارتقاسیاهچاله ی تولید کنندهکنگره بین المللی سردرد دتکامل ابزار هوش ، راه پر آیندهعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهاوکرلیزوماب داروی جدید شنقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد در یک فراکتال هر نقطه مرکچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست قسمت بنی عباس، ننگی بر تاریخهوش، ژنتیکی است یا محیطیراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانساخت شبکه عصبی با الفبای کیهانِ هوشیارِ در حال یاتئوری تکامل در پیشگیری و آیا یک، وجود داردجنبه های موجی واقعیتاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش تیروئید در تکامل مغزفلج بل، فلجی ترسناک که آنخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلنزاع بین علم و جهل رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه سخن توجه کن نه گویندههر جا که جات میشه، جات نیرشد مغز علت تمایل انسان بتفکر قبل از کارسریعترین کامپیوتر موجودکتابخانهتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا خداباوری محصول تکاملجهان یکپارچهاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات دريافراموشی همیشه هم بد نیستاز آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خداهم نوع خواری در میان پیشیمهربانی، شرط موفقیتزندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرویتامین E برای فعالیت صحتقویت سیستم ایمنیشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوئونآرامش و دانشجهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارماابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامقفس را بشکناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اهندسه بنیادینمیدان بنیادین اطلاعاتزیست شناسی باور حقیقت یا واقعیت و انعکاستنفس هوازی و میتوکندریشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به افت هوشیاری به دنبال کاهجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و مینوار عصب و عضلهقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وهوش مصنوعی الفاگوماپروتیلینزبان شناسی مدرن در سطح سلواکسن سرطانتو با باورهایت کنترل میشپوشاندن خود از نورشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکالتهاب شریان تمپورالمعنی روزهحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از حقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهارچگونه میتوان با قانون جنلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهمحدودیت های حافظه و حافظسلول های بنیادی منابع و ایک آلل ژنتیکی که از نئاندتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشرفت در عقل است یا ظواهطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سانگشت نگاری مغز نشان میدمغز و اخلاقحس متفاوتاتوسوکسیمایدداروهای ضد بیماری ام اس ونگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱مرکز حافظه کجاستسندرم سردرد به دلیل افت فژنها ، مغز و ارادهتوصیه های غیر دارویی در سآلودگی هوا چالش قرن جدیدعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراانسان خطرناکترین موجودمغز برای فراموشی بیشتر کحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج با قابليت تنادانی در قرن بیست و یکم،منابع بی نهایت انرژی در داصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت نهمروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرمسئول صیانت از عقیده کیسسیاره ی ابلهانکنترل همجوشی هسته ای با هتکامل تکنولوژیآینده ی انسان در فراتر ازعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدايندگان چگونه خواهند دیدنقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پاردر کمتر از چند ماه سوش جدچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست قسمت به قفس های سیاهت ننازهیچ چیز همیشگی نیستراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنساختن آیندهکیست هیداتید مغزتئوری جدید، ویران کردن گآیا کیهان می تواند یک شبیجنسیت و تفاوت های بیناییایندرالنقش حفاظتی مولکول جدید دفلج خوابخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با انسبیت عام از زبان دکتر برمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبوزون هیگز چیستهر حرکت خمیده می شود و هر رشد در سختی استتفکر خلا ق در برابر توهم سرگیجه از شایعترین اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا دلفین ها می تواند از جهان کنونی و مغز بزرگتریاگر با مطالعه فیزیک کواننقش غذاها و موجودات دريافراموشی و مسیر روحانیاز انفجار بزرگ تا انفجار درک فرد دیگر و رفتارهای اهمه چیز موج استموفقیت هوش مصنوعی در امتزندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین E در چه مواد غذایتلقین اطلاعات و حافظهشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وگمان میکنی جرمی کوچکی در آرامش و سکونجهش های ژنتیکی غیر تصادفخطای حسابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیقلب و عقلاز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینبیوگرافیهندسه در پایه ی همه ی واکمیدازولام در درمان تشنج زیست، مرز افق رویداد هستواقعیت خلا و وجود و درک متنفس هوازی و میتوکندریشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکگذشته را دفن کنافتخار انسانجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و مینوبت کودکانقدرت مردماز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پاماجرای جهل مقدسزبان شناسی نوین نیازمند واکسن ضد اعتیادتو باید نیکان را به دست بپیموزایدشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمامواجی که به وسیله ی ماشیمعادله ها فقط بخش خسته کنمعجزه های هر روزهحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتچگونه مغز پیش انسان یا هملحظات خوش با کودکاناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهمخچه فراتر از حفظ تعادلسلول های بدن تو پیر نیستنیک جهش ممکن است ذهن انسانتوهم چیستپیشرفت ذهن در خلاقیت استظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارانتقال ماده و انرژیمغز و سیر تکامل ان دلیلی حس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترداروی فامپیریدین یا نورلنگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتمرکز خنده در کجای مغز استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنهای مشترک بین انسان و وتوصیه هایی در مصرف ماهیآلودگی هوا و ویروس کروناعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاانسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج توپیراماتنازوکلسینمنابع جدید انرژیاصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت هفتمروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بمسئولیت جدیدسیاره ابلهانکنترل جاذبهتکامل جریان همیشگی خلقتآینده ی علم و فیزیک در60 ثعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان ايا اراده آزاد توهم است ینقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست قسمت53به مغز خزندگان خودت اجازهیچ وقت خودت را محدود به راه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورساختار فراکتال وجود و ذهکیست کلوئید بطن سومتا 20 سال آینده مغز شما به آیا گذشته، امروز وآینده جنسیت و تفاوت های بیناییایا کوچک شدن مغزانسان النقش حیاتی تلومر دی ان آ دفلج خواب چیستخلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسدرمان تشنجنسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبوزون هیگز جهان را از متلهرچیز با یک تاب تبدیل به ز گهواره تا گورتفاوت مغز انسان و میمون هسرگردانیکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دلفین ها میتوانند باجهان کاملی در اطراف ما پرخوش قلبی و مهربانیاگر تلاش انسان امروز برانقش غذاها در کاهش دردهای فرایند پیچیده ی خونرسانیاز بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش اهمه چیز در زمان مناسبمولتیپل اسکلروز در زنان زندگی در جمع مواردی را بربیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین کاتلاش ها برای کشف منابع جدشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وگنجینه ای به نام ویتامین آرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهش تمدنی عجیب و شگفت انسخطر آلودگی هواابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایقلب دروازه ی ارتباطاز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیهندسه زبانِ زمان استمکان زمان یا حافظه زمانزاوسکا درمان گوشروالزارتان داروی ضد فشار تنفس بدون اکسیژنشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکگربه شرودینگر و تاثیر مشافراد آغاز حرکت خودشان رجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتنور درونقدرت کنترل خوداز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی اماجرای عجیب گالیلهزبان، نشان دهنده ی سخنگو واکسن علیه سرطانتو تغییر و تحولیپیموزایدشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزامیوتروفیک لترال اسکلروامید نیکو داشته باش تا آنمعجزه ی چشمحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردچگونه هموساپينس بر زمین لرزش ناشی از اسیب به عصباز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهمخچه ، فراتر از حفظ تعادلسلول عصبی شاهکار انطباق یک رژیم غذایی جدید، می توتوهم وجودپیشرفتی مستقل از ابزار هظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزاندوه در دنیا استمغز کوانتومیحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی لیراگلوتیدنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیمرگ چیستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنهای هوش ، کدامندتوضیحی ساده در مورد هوش مآلودگی هوا و پارکینسونعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهدارویی خلط آورنباید صبر کرد آتش را بعد مناطق خاصی از مغز در جستجاضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت پنجمريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدمسئولیت در برابر محیط زیسیاره ابلهانکندر در بیماریهای التهابتکامل داروینی هنوز در حاآینده با ترس جمع نمیشودعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنايا اراده آزاد توهم است ینقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیدر آسمان هدیه های نادیدنچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبه نقاش بنگرهیچ کاری نکردن به معنی چیراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ساختار شبکه های مغزی ثابکاهش مرگ و میر ناشی از ابتا بحر یفعل ما یشاآیا پیدایش مغز از روی تصاجهل مقدسایا این جمله درست است کسینقش خرچنگ های نعل اسبی درفلج دوطرفه عصب 6 چشمخلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید ALSنسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبی نهایت در میان مرزهاهز ذره، یک دنیاستتفاوت ها و تمایزها کلید بسربازان ما محققا غلبه می کریستال هاتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان پیوستهخوشبختی دور از رنج های ماگر خواهان پیروزی هستینقشه مغزی هر فرد منحصر بهفرایند تکامل و دشواری هااز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسهمه چیز در زمان کنونی استمواد کوانتومی جدید، ممکنزندگی در سیاهچالهبیماری اسپینال ماسکولار ویتامین کا و استخوانتلاش هایی در بیماران قطع شناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وگویید نوزده و ایمنی ساکتآزمون تجربی، راهی برای رجهشهای مفید و ذکاوتی که دخطرات هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با ققلب روباتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دهندسه، نمایشی از حقیقتمکانیک کوانتومی بی معنی زبان مشترک ژنتیکی موجوداواکنش های ناخودآگاه و تقتنها مانع در زندگی موارد شاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکگزیده ای از وبینار یا کنفافراد بی دلیل دوستدار تو جستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکنورون هاي مصنوعی می توانقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمماده ی تاریکزبان، وسیله شناسایی محیطواکسنی با تاثیر دوگانه اتو جهانی هستی که خودش را پیچیدگی های مغزمگسششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر