دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مغز و سیر تکامل ان دلیلی بر وجود خداست

مغز انسان و سیر تکامل آن تا امروز، دلیلی واضح بر وجود خالقی است که این سیر پر از جهش های ژنتیکی وانتخاب طبیعی را کنترل می کند.

مغز میتواند اطلاعات حسی را از محیط بگیرد و دستور واکنش مناسب را صادر کند- یعنی بدون در نظر گرفتن اینکه منبع اصلی اطلاعات و واکنش ها کجاست- مغز، واسطه ای در شناخت و واکنش است ولی مغز، فقط همین نیست. مشاهده مغز انسان، به عنوان برترین ابزار بقای مادی، و پژوهش روی آن؛ به خصوص از زمانی که نظریه تکامل مطرح شده و گام های پی در پی ارتقا و تکامل مغز از پیشینیان انسان تا امروز مشاهده شده است، خودش به عنوان بزرگترین مدرک بر هدفمندی جهش ها و تکامل مادی است.
مشاهدات و کشفیات جدید در علوم نه تنها وجود خدا و خالقی هدفمند و برنامه ریز را نفی نمی کند بلکه هر چه بیشتر، وجود آن موثر آگاه را اثبات می کند.

آیا جهش ژنتیکی، هدفمند و قانونی یا تصادفی و کور است؟
دکتر داوکینز اعتراف میکند جهش ژنتیکی می تواند متمایل به سوی بهبود بدن باشد و انتخاب، بر زیاد شدن این کشش به سوی بهبود، کار میکند و حقیقت، آن است که این اعتراف و کوتاه آمدن، برای اثبات قانونمند بودن جهش ژنتیکی و از روی قصد بودن و هدفدار بودن آن، کافی است. آیا میتوان تمایل جهش به سوی بهبود معین و مهمی مانند حجم مغز را به غیر از این، تفسیر کرد که جهش، قانونمند و هدفمند است؟؟؟!!

به خصوص چگونه خواهد بود وقتی این تمایل و کشش در دوره زمانی معینی است- آنطور که درمورد تکامل مغز در دوره زمانی اخیر از زندگی انسان دیده میشود- به طوری که می توانیم بگوییم این دوره، در دو میلیون سال اخیر زندگی انسان است!؛

پس چرا این کشش و تمایل به سوی بهبود در دوره زمانی طولانی قبلی- که بر پستانداران گذشته است- اتفاق نیفتاد؟!

چرا اگر از روی قصد نیست و اگر نقشه ژنتیکی قانونمند نیست، این تکامل در دوره اخیر از زندگی انسان و به این صورت سریع، اتفاق افتاد به طوری که می توانیم بگوییم جهش در آن، ممکن است گاهی غیر تصادفی باشد؟
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #تکامل #مغز #داروین #آلفرد_والاس #تکامل_هدفمند_است #جهش_تصادفی_نیست #ابزار_هوش #ارتقا #توهم_خدا #توهم_بی_خدایی #احمدالحسن #یمانی

https://almahdyoon.com/arabic/documents/live/wahmilhad


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هزینه سنگین انسان در ازاآیا راهی برای رفع کم آبی خواب عامل دسته بندی و حفطاطلاعاتی عمومی در مورد مسرعت فکر کردن چگونه استمغز برای فراموشی بیشتر کورزش هوازی ، بهترین تمریتلاشی جدید در درمان ام اساندوهگین نباش اگر درب یا دژاوو یا آشناپنداریبیان ژن های اسکیزوفرنی دطوفان فقر و گرسنگی و بی سنقش آتش در رسیدن انسان بهکلرال هیدرات برای خوابانتکامل ابزار هوش ، راه پر ایا ابزار هوشمندی یا مغز درمان های بیماری آلزایمربحثی درباره هوش و تفاوتهعصب حقوق نورولوونقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر کپسول نوروهرب بر تابزار بقای موجود زنده از درگیری اعصاب به علت میتوبرخی سيناپسها طی تکامل و فیلمی بسیار جالب از تغییچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر گیاهخواری بر رشد و اجزایی ناشناخته در شکل گروش هایی ساده برای کاهش البخند بزن شاید صبح فردا زچرا مغزهای ما ارتقا یافت گوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر رو ح و روان بر جسمارتباط هوش ساختار مغز و ژرشته نوروایمونولوژی و نقمکانیزمهای دفاعی در برابهوموارکتوس ها ممکن است دپیچیدگی های مغزی در درک زتغییر زودتر اتصالات مغزیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکزبان و شناخت حقیقت قسمت سمروری بر تشنج و درمان هایهوش مصنوعی درخدمت خلق وحآیا واکنش های یاد گرفته وحمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم تعادلی بدنمغز مادران و کودکان در زممغز چون ابزار هوش است دلیهستي مادي ای که ما کوچکترآیاما مقهور قوانین فیزیکخودآگاهی و هوشیارياطلاعاتی عمومی در مورد مشلیک فراموشیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ورزش و میگرنتمایل زیاد به خوردن بستنانسان قدیم در شبه جزیره عدانشمندان ژنی از مغز انسبیست تمرین ساده برای جلوطی یکصد هزار سال اخیر هرچنقش انتخاب از طرف محیط، نکمردرد و علل آنتکامل زبانایا بیماری ام اس (مولتیپدرمان های جدید میگرنبحثی درباره هوش و تفاوتهعضلانی که طی سخن گفتن چقدنقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر کپسول نوروهرب بر سابزار بقای موجود زنده از ذهن چند جانبه نیازمند نگبررسي علل احتمالي تغيير فیزیکدانان ماشینی برای تچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر انتخاب از طرف محیط احساس گذر سریعتر زمانروش صحبت کردن در حال تکاملرزش ناشی از اسیب به عصبچرا پس از بیدار شدن از خوگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر رژیم گیاه خواری بر ارتباط انسانی، محدود به رشد مغز علت تمایل انسان بما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی می تواند بر احپیوند مغز و سر و چالشهای تغییر عمودی سر انسان از پاز تلسکوپ گالیله تا تلسکزبان، وسیله شناسایی محیطمرکز هوشیاری، روح یا بدن هوش مصنوعی ساخته هوش طبیآیا آگاهی پس از مرگ از بیحوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم دفاعی بدن علیه مغز مغز چگونه صداها را فیلتر هستی ما پس از شروعی چگال آزمون ذهنی گربه شرودینگرخودآگاهی و هوشیاريبلندی در ذهن ما درک بلندیشنا در ابهای گرم جنوب نیمغز بزرگ چالش است یا منفعورزش بهترین درمان بیش فعتمدن قدیمی ای در جنوب ایرانسان جدید از چه زمانی پادانشمندان روش هاي جدیدی بیشتر کمردردها نیازی به ظهور امواج مغزی در مغز مصنقش اتصالات بین سلولهای کمردرد با پوشیدن کفش مناتکامل ساختار رگهای مغزی ایا بدون زبان میتوانیم تدرمان های جدید در بیماری بحثی درباره هوش و تفاوتهمقالاتچند جهانیتاثیر کپسول نوروهرب بر سابزار بقای موجود زنده از رقیبی قدرتمند در برابر مبررسی و اپروچ جدید بر بیمفرگشت و تکامل تصادفی محض چگونه باغبانی باعث کاهش کاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر ترکیبات استاتین (ساخلاق و علوم اعصابروشهای نو در درمان دیسک بلزوم سازگاری قانون مجازاچرا بیماری های تخریبی مغگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر رژیم گیاه خواری بر ارتباط شگفت مغز انسان و فزمین زیر خلیج فارس تمدنی ما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییرات منطقه بویایی مغزاز تکنیکی تا مغز از مغز تسفر نامه سفر به بم و جنوب مرکز حافظه کجاستهوش احساسیآیا امکان بازسازی اندامهحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تسکته مغزیمغز ناتوان از توجیه پیداو هر کس تقوای خدا پیشه کنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَخانواده پایداربه زودی شبکه مغزی به جای شناخت و معرفت، و نقش آن دمغز بزرگ چالشهای پیش روورزش در کمر دردتمدن بشری و مغز اخلاقیانسان عامل توقف رشد مغزدانشمندان روشی برای تبدیبا هوش مصنوعی خودکار روبعلم به ما کمک میکند تا مونقش حفاظتی مولکول جدید دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتکامل شناخت انسان با کشفایا تکامل هدفمند استدرمان های رایج ام اسبحثی درباره احساسات متفاتاثیر ویتامین دی بر بیماچندین ماده غذایی که ماننتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقای موجود زنده از رموزی از نخستین تمدن بشرفراموش کارها باهوش تر هسچگونه جمعیت های بزرگ شکل کاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر دپاکین بر بیماری ماخلاق پایه تکامل و فرهنگروشهای شناسایی قدرت شنوالزوم سازگاری قانون مجازاچرا حیوانات سخن نمی گوینگامی در درمان بیماریهای تاثیر رژیم گیاه خواری بر ارتباط شگفت انگیز مغز انزندگی هوشمند در خارج از زما با کمک مغز خود مختاريمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپیشینیان انسان از هفت میتغییرات تکاملی سر انسان از تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب مرکز خنده در کجای مغز استهوش احساسیآیا انسان با مغز بزرگش اخحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تسانسور از روی قصد بسیاری مغز و سیر تکامل ان دلیلی وقت نهيب هاي غير علمي گذشبررسی سیستم تعادلی بدن اافراد آغاز حرکت خودشان رخدا موجود استبوزون هیگز چیستشناسایی سلول های ایمنی امغز بزرگ و فعال یا مغز کووزوز گوشتمساح حد واسط میان مغز کوانعطاف پذیری مکانیسمی علداروهای مصرفی در ام اسبار سنین ابزار هوشمندی اعلایم کمبود ویتامین E را نقش حیاتی تلومر دی ان آ دکنگره بین المللی سردرد دتئوری تکامل امروز در درمایرادهای موجود در خلقت بدرمان های علامتی در ام اسبحثی درباره احساساتی غیرصفحه اصلیچه زیاد است بر من که در ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقای موجود زنده از رمز و رازهای ارتباط غیر کفراموشی همیشه هم بد نیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل کایروپاکتیک چیستتاثیر داروهای ضد التهاب اختلال در شناسایی حروف و روشی برای بهبود هوش عاطفممانتین یا آلزیکسا یا ابچرا حجم مغز گونه انسان درگامی در درمان بیماریهای تاثیر رژیم گیاهخواری بر ارتباط شگفت انگیز مغز انزونا به وسیله ویروس ابله ما تحت کنترل ژنها هستیم یهوش مصنوعی الفاگوپیشرفتی مستقل از ابزار هثبت امواج الکتریکی در عصاز تکینگی تا مغز و از مغز سفرنامه سفر به بم و جنوب مرگ انتقال است یا نابود شهوش عاطفی بیشتر در زنانآیا احتمال دارد رویا از آحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تساخت شبکه عصبی با الفبایمغز آیندگان چگونه است ؟وقتی فهمیدی خطا کردی برگبررسی علل کمر درد در میانافزایش قدرت ادراکات و حسخطا در محاسبات چیزی کاملبیماری های مغز و اعصاب و شواهدی از دنیسوان(شبه نئمغز حریص برای خون، کلید تیک پیشنهاد خوب برای آسان تنفس هوازی و میتوکندریاولین هیبرید بین انسان وداروهای ضد بیماری ام اس وبارداری بدون رحمعلایم کمبود ویتامین E را نقش خرچنگ های نعل اسبی درکنگره بین المللی سردرد دتئوری تکامل در پیشگیری و اگر نعمت فراموشی نبود بسدرمان ژنتیکی برای نوآوریبخش دیگری در وجود انسان هسوالات پزشکیچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای بقای موجود زندرویا و خبر از آیندهفرایند تکامل و دشواری هاچگونه حافظه را قویتر کنیکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اختلالات مخچهروشی جدید در درمان قطع نخمنابع انرژي پاک سرچشمه حچرا در مغز انسان، فرورفتگاهی لازم است برای فهم و تاثیر عصاره تغلیظ شده گیارتباط غیرکلامی بین انسازیباترین چیز در افزایش سماه رجبهوش مصنوعی از عروسک تا کپاسخ گیاهان در زمان خوردجمجمه انسان های اولیهاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب مراحل ارتقای پله پله کیههوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا احتمال دارد رویا از آحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز انسان ایا طبیعتا تماویتامین E برای فعالیت صحبزرگ شدن مغز محدود به دورافسردگی و اضطراب در بیماخطا در محاسبات چیزی کاملبیماری گیلن باره و بیمارشاهکار قرنمغز زنان جوانتر از مغز مریکی از علل محدودیت مغز امتنفس هوازی و میتوکندریاولین مورد پیوند سر در انداروی فامپیریدین یا نورلبازگشت از آثار به سوی خداعلت خواب آلودگی بعد از خونقش داروهاي مختلف معروف کندر در بیماریهای التهابتا 20 سال آینده مغز شما به اگر نعمت فراموشی نبود بسدرمان جدید میگرن با انتی برنامه و ساختار پیچیده مپیامهای کاربرانچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای پیشرفته ارتباط رویا بخشی حقیقی از زندگی فرایند حذف برخی اجزای مغنگاه محدود و تک جانبه، مشکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکاختلالات حرکتی در انسانروشی جدید در درمان سکته ممنبع خواب و رویاچراروياها را به یاد نمی آگاهی مغز بزرگ چالش استتاریخ همه چیز را ثبت کردهارتروز یا خوردگی و التهازیرفون داروی ضد ام اسماپروتیلینهوش مصنوعی از عروسک تا کپختگی پس از چهل سالگي به جنسیت و تفاوت های بیناییاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب مزایای شکلات تلخ برای سلهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا برای تولید مثل همیشه حس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز- از مغز ساخت شبکه عصبی مصنوعی با ساختار شبکه های مغزی ثابمغز انسان برای ایجاد تمدویتامین E در چه مواد غذایبزرگ شدن تقریبا ناگهانی الکتروتاکسی(گرایش و حرکخطرات هوش مصنوعیبیماری ای شبیه آلزایمر و شبیه سازی میلیون ها جهان مغزهای کوچک بی احساسیافته های نوین علوم پرده تو دی ان ای خاص ميتوکندرياولین تصویر در تاریخ از سداروی تشنجی دربارداریبازسازي مغز و نخاع چالشی عوامل موثر در پیدایش زبانقش روزه داری در سالم و جکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر مشاهده بر واقعیت باگر تلاش انسان امروز برادرمانهای بیماری پارکینسبرین نت به جای اینترنتسایتهای دیگرنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای بقا از نخستین هرویا تخیل یا واقعیتفرد حساس از نظر عاطفی و بنگاه انسان محدود به ادراکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکاختلالات صحبت کردن در انريتوکسيمب در درمان ام اسمنشأ اطلاعات و آموخته ها چراروياها را به یاد نمی آگذر زمان کاملا وابسته به تبدیل تراکت صوتی مصنوعی ارزش حقیقی زبان قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجودامبانی ذهنی سیاه و سفیدهوش مصنوعی از عروسک تا کپرورش مغز مینیاتوری انساجنسیت و تفاوت های بیناییاز تکینگی تا مغز از مغز تسفری به آغاز کیهانمسیر دشوار تکامل و ارتقاهوشیاری کوانتومیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز- از مغزتاز تکینگی تا مغز، از مغز سازگاری با محیط بین اجزامغز انسان برای شادمانی طویتامین دی گنجینه ای بزربسیاری از بیماری های جدیالتهاب شریان تمپورالدفاع در برابر تغییر ساختبیماری ای شبیه ام اس مولتشبیه سازی سیستم های کوانمغزتان را در جوانی سیمکشیادگیری مهارت های جدید دتولید سلولهای جنسی از سلاولین سلول مصنوعیداروی جدید s3 در درمان ام بحتی علمی درباره تمایل بعوامل ایجاد لغت انسانی و نقش رژیم غذایی بر رشد و اکووید نوزده و خطر بیماریتاثیر نگاه ناظر هوشیار بابزار هوش در حال ارتقا ازدرک فرد دیگر و رفتارهای ابرای پیش بینی آینده مغز دنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای بقا ازنخستین همرویاها از مغز است یا ناخوقیچی ژنتیکینگاهی بر قدرت بینایی دراکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر درجه حرارت بر عملکادامه بحث تکامل چشمریواستیگمینمولتیپل اسکلروز در زنان نزاع بین جهل و علم رو به پگربه شرودینگر و تاثیر مشتبدیل سلولهای محافط به سارزش حقیقی زبان قسمت دومزبان چهار حرفی حیات زمینمجموعه های پر سلولی بدن مهوش مصنوعی از عروسک تا کآلزایمرجهش های ژنتیکی مفید در سااز تکینگی تا مغز از مغز تسلولهای بنیادی مصنوعی درمشکلات نخاعیهوش، ژنتیکی است یا محیطیآیا تکامل و تغییرات ژنتیحس و ادراک قسمت چهارمازدواج های بین گونه ای، رسخن پاک و ثابتمغز انسان برای شادمانی طواکنش های ناخودآگاه و تقتفاوت مغز انسان و میمون هامیوتروفیک لترال اسکلرودقیق ترین تصاویر از مغز ابیماری بیش فعالیشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش قهوه در سلامتییادآوری خواب و رویاتوانایی مغز و دیگر اجزای اوکرلیزوماب داروی جدید شداروی جدید ضد میگرنبحث درباره پیدایش و منشاعواملی که برای ظهور لغت انقش رژیم غذایی در رشد و اکودک ایرانی که هوش او از تاثیر نگاه انسان بر رفتاابزار بقای موجود زنده از درک و احساسبرخی نکات از گاید لاین پرنورون های ردیاب حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای بقای از نخستین رویاهای پر رمز و حیرتی درقانون مندی نقشه ژنتیکی منگاهی بر توانایی اجزاي بکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر درجه حرارت بر عملکاداراوون تنها داروی تاییریسدیپلام تنها داروی تایمواد کوانتومی جدید، ممکننزاع بین علم و نادانی رو گزیده ای از وبینار یا کنفتری فلوپرازینارزش حقیقی زبان قسمت سومزبان و کلمه حتی برای کسانمحل درک احساسات روحانیهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا ممکن است موش کور بی مجهش های ژنتیکی غیر تصادفاز تکینگی تا مغز از مغز تسلسله مباحث هوش مصنوعیمشکلات بین دو همسر و برخیهیچگاه از فشار و شکست نترآیا جهش های ژنتیکی، ویروحس و ادراک قسمت پنجمحس و ادراک قسمت سوماستفاده از هوش مصنوعی در سریعترین کامپیوتر موجودمغز انسان رو به کوچک تر شواکسن کرونا از حقیقت تاتتفاوتهای جنسیتی راهی براامید درمان کرونا با هماندلایلی که نشان میدهد ما ببیماری تی تی پیشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش مهاجرت در توسعه نسل اژن هوش و ساختارهای حیاتی توازن مهمتر از فعالیت زیايندگان چگونه خواهند دیدداروی ضد تشنج با قابليت تبحثی در مورد نقش ویتامينعوارض ازدواج و بچه دار شدنقش زبان در سلطه و قدرت اکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر نگاه انسان بر رفتاابزار بقای موجود زنده از درک احساسات و تفکرات دیگبرخی اثرات مضر ویتامین دنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای دفاعی و بقای مورویای شفافقانونمندی و محدودیت عالمناتوانی از درمان برخی ویکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر درجه حرارت بر عملکادغام میان گونه های مختلرژیم های غذایی و نقش مهم موجود بی مغزی که می تواندنزاع بین علم و جهل رو به پگزارش یک مورد جالب لخته وتری فلوپرازیناز نشانه ها و آثار درک شدزبان و بیان نتیجه ساختمامحل درک احساسات روحانی دهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا ما تنها موجودات زنده جهشهای مفید و ذکاوتی که داز تکینگی تا مغز از مغز تسم زنبور ، کلیدی برای وارمشکلات روانپزشکی پس از سهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحساسیت روانی متفاوتاستیفن هاوکینگ در مورد هسرگیجه از شایعترین اختلامغز انسان رو به کوچکتر شدواکسن سرطانتقلید مرحله ای نسبتا پیشامگا سه عامل مهم سلامتدندان ها را مسواک بزنید تبیماری ضعف عضلات نزدیک بشش مرحله تکامل چشمنقش محیط زندگی و مهاجرت دژن یا نقشه توسعه مغز و نقتوسعه برخی شغل ها با هوش ايا اراده آزاد توهم است یداروی ضد تشنج با قابليت تبحثی جالب درباره محدودیتعید نوروز مبارکنقش زبان در سلطه و قدرت اکودکان خود را مشابه خود تتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از درک تصویر و زبان های مخلتبرخی اختلالات عصبی مثانهنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر گیاه خواری بر رشد واثر مضر مصرف طولانی مدت رروبات های ریز در درمان بیقارچ بی مغز در خدمت موجودناتوانی در شناسایی چهره کشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر درجه حرارت بر عملکادغام دو حیطه علوم مغز و رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وموجودات مقهور ژنها هستندنظام مثبت زندگیگشایش دروازه جدیدی از طرتسلیم شدن از نورون شروع ماز نظر علم اعصاب یا نرووسزبان و بیان، در سایه پیشرمحدودیت های حافظه و حافظهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا مغز تا بزرگسالی توسعجهشهای مفید و ذکاوتی که داز تکینگی تا مغز از مغز تسودمندی موجودات ابزی بر مشکلات روانپزشکی در عقب هاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا خداباوری محصول تکاملآیا دلفین ها می تواند از خلاصه ای از مطالب همایش ماستیفن هاوکینگ در تفسیر سردرد میگرن در کودکانمغز ایندگان چگونه استواکسنی با تاثیر دوگانه اتلقین اطلاعات و حافظهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبیماریهای تحلیل عضلانی اششمین کنگره بین المللی سنقش نظام غذایی در تکامل مژنها نقشه ایجاد ابزار هوتوصیه های غیر دارویی در سايا اراده آزاد توهم است یداستانها و مفاهیمی اشتبابحثی در مورد نقش کلسیم و عامل کلیدی در کنترل کارآنقش سجده بر عملکرد مغزکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر ویروس کرونا بر مغز ابزار بقای موجود زنده از درک عمیق در حیواناتبرخی بیماری ها که در آن بنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر گیاه خواری بر رشد واثرات فشار روحی شدیدروح رهاییقبل از انفجار بزرگنخاع ما تا پایین ستون فقرکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر درجه حرارت بر عملکارتقا و تکامل سنت آفرینش راه های جدید برای قضاوت رمیهمانهای ناخوانده عامل نظریه تکامل در درمان بیمپمبرولیزوماب در بیماری چتشنج چیستاز نظر علم اعصاب اراده آززبان و تکلم برخی بیماریهمخچه فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی در کامپیوترهاآیا همه جنایت ها نتیجه بیجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله و تکینگی ابتدایمشاهده آینده از روی مشاههدف یکسان، در مسیرهای متآیا دست مصنوعی به زودی قاخواندن ، یکی از شستشو دهناستخوان های کشف شده، ممکسردرد و علتهای آنمغز ابزار برتر بقاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتلاش هایی در بیماران قطع انفجار و توقف تکاملی نشاديدن با چشم بسته در خواب بیهوش کردن در جراحی و بیمصرع و درمان های آننقش هورمون های تیروئید دژنها ، مغز و ارادهتوصیه هایی در مصرف ماهیای آنکه نامش درمان و یادشدر مانهای کمر دردبحثی در مورد عملکرد لوب فعارضه جدید ویروس کرونا سنقش غذاها و موجودات درياکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر ژنها بر اختلالات خابزار بقای موجود زنده از درگیری قلب در بیماری ویربرخی بیماری های خاص که بدفلج بل، فلجی ترسناک که آنچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر گیاه خواری بر رشد واثرات مفید قهوهروزه داری و بیمار ی ام اس قدم زدن و حرکت دید را تغینخستین تصویر از سیاهچالهگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر درجه حرارت بر عملکارتوکين تراپی روشی جديد راه های جدید برای قضاوت رمیگرن سردردی ژنتیکی که بهفت چیز که عملکرد مغز تو پنج اکتشاف شگفت آور در موتشنج و حرکات شبه تشنجی قااز نظر علم اعصاب اراده آززبان و شناخت حقیقت قسمت چمخچه ، فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا هوش ارثی دریافتی از پحقیقت قربانی نزاع بین بی از تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ابلهانمعنی روزههدف از تکامل مغزهدف از خلقت رسیدن به ابزاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاخواب سالم عامل سلامتیاصول سلامت کمرسردرد تنشنمغز از بسیاری حقایق می گروراپامیل در بارداریتلاشی برای درمان قطع نخاانواع سکته های مغزیدی متیل فومارات(زادیوا)(بیوگرافیضررهای مصرف شکر و قند بر نقش هورمون زنانه استروژنژنهای مشترک بین انسان و وتوضیحی ساده در مورد هوش مایندرالدر چه مرحله ای از خواب ، ربحثی درباره هوش و تفاوتهعدم توقف تکامل در یک اندانقش غذاها و موجودات درياتاثیر کلام در آیات کلام بابزار بقای موجود زنده از درگیری مغز در بیماری کویبرخی توجهات در ببمار پارفلج خوابچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر گیاه خواری بر رشد واثرات مضر ماری جواناروش مقابله مغز با محدودیقدرت انسان در نگاه به ابعنرمش های مفید در سرگیجهگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط میکروب روده و پارراه پیروزی در زندگی چیستمیگرن شدید قابل درمان اسهفت سین یادگاری از میراث پوست ساعتی مستقل از مغز دتشنج عدم توازن بین نورون از آغاز خلقت تا نگاه انسازبان و شناخت حقیقت قسمت امخچه ابزاري که وظیفه آن فهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا هوش سریعی که بدون احسحقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ابلهانمغز فکر میکند مرگ برای دیهزینه ای که برای اندیشیدآیا رژیم غذایی گیاهی سلاخواب سالم عامل سلامتی و یاضطراب و ترسسردرد سکه ایمغز به تنهایی برای فرهنگ ورزش هوازی مرتب خیلی به قتلاشی تازه برای گشودن معانگشت نگاری مغز نشان میددژا وو یا اشنا پنداریبیوگرافیضررهای شکر بر سلامت مغزنقش ژنتیک در درمان اختلاژنهای هوش ، کدامندتکامل چشمایا کوچک شدن مغزانسان الدر هم تنیدگی کوانتومی و پبحثی درباره هوش و تفاوتهعسل طبیعی موثر در کنترل بنقش غذاها و موجودات درياتاثیر کپسول نوروهرب بر نابزار بقای موجود زنده از درگیری مغز در بیماران مببرخی سلولهای عصبی در تلافلج خواب چیستچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر گیاه خواری بر رشد واجزای پر سلولی بدن انسان روش های صرفه جویی در ایجالوب فرونتال یا پیشانی مغنرمشهای مهم برای تقویت عگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط چاقی و کاهش قدرت براست دستی و چپ دستیمیدان مغناطيسي زمین بشر همیشه عسل با موم بخوریمپیموزایدتغییر الگوی رشد مغزی با زاز انفجار بزرگ تا انفجار زبان و شناخت حقیقت قسمت دمدارک ژنتیکی چگونه انسانهوش مصنوعی درمانگر کامپیآیا هشیاری کوانتومی وجودحقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تسیر آفرینش از روح تا مغز مغز ما کوچکتر از نیم نقطه