دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ایا این جمله درست است کسی که مجازات نشود بی ادبی میکند

کسی که از مجازات برکنار باشد بی ادبی میکند!
بر اساس این ضرب المثل، برخی می خواهند مردم را در اطراف خود تربیت کنند در حالی که از این حقیقت، غافل است که تربیت مردم، خاص ما و وظیفه ما نیست بلکه امری است که بسیار فراتر از ماست.

سالها قبل با یکی از همکاران صحبت می کردم که میخواست یکی از معلم ها را به خاطر کار اشتباهی که در حقش کرده بود در مدرسه تربیت کند و مجازات، بسیار سخت بود و از نوع دوری کردن بدون کلام گفتن با او بود و تفسیر میکرد که می‌خواهد فلانی را تربیت کند و این ضرب المثل را می آورد کسی که از مجازات ایمن باشد بی ادبی میکند

مجازات اجتماعی وقتی رخ می‌دهد که جامعه، رفتار معینی را رد کند و به دلیل این رد تکراری، به صورت زشت داشتن یا کنایه یا توبیخ یا سرزنش از طرف افراد مختلف، فرد را با آداب جامعه ای که در آن، زندگی میکند تربیت میکند و این در حقیقت تطابقی با آداب الهی ندارد.

عموما بدون توجه به میزان صلاحیت و شایستگی آداب اجتماعی، اعتقاد دارم انسان مسئول تربیت و ادب کردن خودش یا شاید فرزندانش است اما دیگران از جمله همسایه ها و دوستان و نزدیکان و .. و... و... این امری بسیار دشوار است.

بله ما می‌توانیم با نصیحت و گاهی عتاب قرار دادن به دیگران کمک کنیم ولی واقعیت اینکه هرکس برای ادب کردن خودش، تلاش کند خواهد دید در ورطه ای بزرگ، گرفتار شده است که او را از مطرح کردن عیب دیگران باز میدارد چه برسد بخواهد آنها را تربیت کند.
دکتر هیفا بهبهانی

(تربیت جمعی که در بالا بیان شد و با تقلید و پذیرش شرایط جامعه و ترس از طرد شدن، به دست می آید، رفتاری است که مشابه آن در حیوانات هم هست و نتیجه سبک سنگین کردن رفتار و مجازات های احتمالی آن است.

پرورش چنین رفتاری، هرچند برای جلوگیری از جنایت و جرم در جامعه های حیوانی(ازجمله برخی جوامع بشری) ارزشمند است ولی رفتاری انسانی و تحت اراده روح انسانی و شایسته پاداش الهی نیست بلکه دستوری است که ژنهای ما برای جلوگیری از مجازات می‌دهد.

این با آداب الهی که با اراده خود فرد و در برابر ژنهای مادی او انجام می‌شود متفاوت است.

هدف رسولان الهی محقق کردن ادب الهی بوده است هرچند گاهی لازم است به دلیل تسلط بعد حیوانی بر بسیاری از انسان ها مجازات حیوانی هم اعمال شود و این، واقعیتی غیر قابل انکار است)
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
راه های جدید برای قضاوت رمرکز هوشیاری، روح یا بدن هوش مصنوعی در کامپیوترهاپیشرفتی مستقل از ابزار هبحثی درباره هوش و تفاوتهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهمغز چون ابزار هوش است دلیهدف یکسان، در مسیرهای متآیا انسان با مغز بزرگش اخبرخی توجهات در ببمار پاراز تکینگی تا مغز از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟واکسن کرونا ساخته شده توإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتلقین اطلاعات و حافظهاضطراب و ترسخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکاننقش انتخاب از طرف محیط، نیافته های نوین علوم پرده انسان جدید از چه زمانی پاتوسعه هوش مصنوعی قادر اسبیوگرافیدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سنقص در تشخیص هیجانات عامایا بیماری ام اس (مولتیپتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر چه مرحله ای از خواب ، رفراموشی همیشه هم بد نیستعامل کلیدی در کنترل کارآچگونه آن شکری که می خوریمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویلزوم سازگاری قانون مجازانرمشهای مهم برای تقویت عکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس ما انسانها چه اندازه نزدهفت سین یادگاری از میراث گاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به تاثیر رژیم گیاه خواری بر مرکز حافظه کجاستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحپاسخ گیاهان در زمان خوردبحثی درباره هوش و تفاوتهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چمغز چگونه صداها را فیلتر هدف از تکامل مغزآیا احتمال دارد رویا از آبرخی روش های تربیتی کودکاز تکینگی تا مغز از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانمغز بزرگ چالش است یا منفعواکسن دیگر کرونا ساخته شافراد آغاز حرکت خودشان رتلاش هایی در بیماران قطع اطلاعاتی عمومی در مورد مخودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آننقش اتصالات بین سلولهای یادگیری مهارت های جدید دانسان عامل توقف رشد مغزتوسعه برخی شغل ها با هوش بیان ژن های اسکیزوفرنی ددژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آننقطه بی بازگشتایا بدون زبان میتوانیم تتاثیر نگاه انسان بر رفتادر هم تنیدگی کوانتومی و پفرایند تکامل و دشواری هاعادت کردن به نعمتچگونه انتظارات بر ادراک کنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبممانتین یا آلزیکسا یا ابچرا مغزهای ما ارتقا یافت کجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابتاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیما انسانها چه اندازه نزدهمیشه اطمینان تو بر خدا بگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه پیروزی در زندگی چیستمرکز خنده در کجای مغز استهوش مصنوعی در خدمت خلق وحپختگی پس از چهل سالگي به بحثی درباره هوش و تفاوتهاز تکنیکی تا مغز از مغز تثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت امغز ناتوان از توجیه پیداهدف از خلقت رسیدن به ابزاآیا احتمال دارد رویا از آبرخی سلولهای عصبی در تلااز تکینگی تا مغز از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانمغز بزرگ چالشهای پیش روواکسن دیگری ضد کرونا از دافزایش قدرت ادراکات و حستلاشی برای درمان قطع نخااطلاعاتی عمومی در مورد مخانواده پایدارسردرد تنشننقش حفاظتی مولکول جدید دیادآوری خواب و رویاانعطاف پذیری مکانیسمی علتوصیه های غیر دارویی در سبیست تمرین ساده برای جلودانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر چند جهانیایا تکامل هدفمند استتاثیر نگاه انسان بر رفتادرمان های بیماری آلزایمرفرایند حذف برخی اجزای مغعارضه جدید ویروس کرونا سچگونه باغبانی باعث کاهش کنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کوومنابع انرژي پاک سرچشمه حچرا پس از بیدار شدن از خوکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگتاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجاما با کمک مغز خود مختاريمهمیشه عسل با موم بخوریمگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر رژیم گیاهخواری بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیمرگ انتقال است یا نابود شهوش مصنوعی درمانگر کامپیپرورش مغز مینیاتوری انسابحثی درباره هوش و تفاوتهاز تکینگی تا مغز از مغز تجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دمغز و سیر تکامل ان دلیلی هزینه ای که برای اندیشیدآیا برای تولید مثل همیشه برخی سيناپسها طی تکامل و از تکینگی تا مغز از مغز تحس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز مغز بزرگ و فعال یا مغز کوواکسن سرطانافزایش مرگ و میر سندرم کوتلاشی تازه برای گشودن معبلندی در ذهن ما درک بلندیخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه اینقش حیاتی تلومر دی ان آ دژن هوش و ساختارهای حیاتی اولین هیبرید بین انسان وتوصیه هایی در مصرف ماهیبیشتر کمردردها نیازی به دانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزچندین ماده غذایی که ماننایرادهای موجود در خلقت بتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرنفرد حساس از نظر عاطفی و بعدم توقف تکامل در یک انداچگونه تکامل مغزهای کنونیکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتومنبع خواب و رویاچرا بیماری های تخریبی مغکشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و تاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش اما تحت کنترل ژنها هستیم یهوموارکتوس ها ممکن است دگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقمراحل ارتقای پله پله کیههوش مصنوعی درخدمت خلق وحآلودگی هوا و ویروس کرونابحثی درباره هوش و تفاوتهاز تکینگی تا مغز و از مغز جنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سمغز آیندگان چگونه است ؟هزینه سنگین انسان در ازاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبررسي علل احتمالي تغيير از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنمغز حریص برای خون، کلید تواکسنی با تاثیر دوگانه اافسردگی و اضطراب در بیماتلاشی جدید در درمان ام اسبه زودی شبکه مغزی به جای خدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استنقش خرچنگ های نعل اسبی درژن یا نقشه توسعه مغز و نقاولین مورد پیوند سر در انتوضیحی ساده در مورد هوش مبا هوش مصنوعی خودکار روبدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سچه زیاد است بر من که در ایاگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری قیچی ژنتیکیعسل طبیعی موثر در کنترل بچگونه جمعیت های بزرگ شکل کوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگمنحنی که ارتباط بین معرفچرا حیوانات سخن نمی گوینکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهتاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکامماه رجبهوش مصنوعی می تواند بر احگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انساارتروز یا خوردگی و التهاتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان بمزایای شکلات تلخ برای سلهوش مصنوعی ساخته هوش طبیآلزایمربحثی درباره احساسات متفااز تکینگی تا مغز از مغز تجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطمغز انسان ایا طبیعتا تماهزاران سال چشم های بینا وآیا تکامل و تغییرات ژنتیبررسی و اپروچ جدید بر بیماز تکینگی تا مغز- از مغز حس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز مغز زنان جوانتر از مغز مرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغالکتروتاکسی(گرایش و حرکتمایل زیاد به خوردن بستنبوزون هیگز چیستخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشینقش داروهاي مختلف معروف ژنها نقشه ایجاد ابزار هواولین تصویر در تاریخ از ستکنولوژی جدید که سلول‌هبار سنین ابزار هوشمندی اداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچچهار میلیارد سال تکامل باگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسقانون مندی نقشه ژنتیکی معصب حقوق نورولووچگونه جمعیت های بزرگ شکل کووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط تاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر ممنشأ اطلاعات و آموخته ها چرا حجم مغز گونه انسان درکشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک بماپروتیلینهوش مصنوعی و کشف زبان هایگزارش یک مورد جالب لخته وارزش حقیقی زبان قسمت اولتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی مسیر دشوار تکامل و ارتقاهوش احساسیآیا ممکن است موش کور بی مبحثی درباره احساساتی غیراز تکینگی تا مغز از مغز تجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب مغز انسان برای ایجاد تمدهستي مادي ای که ما کوچکترآیا جهش های ژنتیکی، ویروبررسی سیستم تعادلی بدن ااز تکینگی تا مغز- از مغز حس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیمغزهای کوچک بی احساسوبینار اساتید نورولوژی دالتهاب شریان تمپورالتمدن قدیمی ای در جنوب ایربیماری های مغز و اعصاب و خطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نینقش روزه داری در سالم و جژنها ، مغز و ارادهاولین سلول مصنوعیتکامل مداومبارداری بدون رحمداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصچهار ساعت پس از کشتار خوکاگر تلاش انسان امروز براتاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسقانون جنگلعضلانی که طی سخن گفتن چقدچگونه حافظه را قویتر کنیکودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرمهندسی ژنتیک در حال تلاش چرا خشونت و تعصبکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوامبانی ذهنی سیاه و سفیدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت دومتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زمشکلات نخاعیهوش احساسیآیا ما تنها موجودات زنده بخش دیگری در وجود انسان هاز تکینگی تا مغز از مغز تجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز انسان برای شادمانی طهستی ما پس از شروعی چگال آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجبررسی علل کمر درد در میاناز تکینگی تا مغز- از مغزتحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری مغزتان را در جوانی سیمکشوراپامیل در بارداریامیوتروفیک لترال اسکلروتمدن بشری و مغز اخلاقیبیماری گیلن باره و بیمارخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دنقش رژیم غذایی بر رشد و اژنهای مشترک بین انسان و واوکرلیزوماب داروی جدید شتکامل چشمبازگشت از آثار به سوی خداداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا مونوار مغزی روشی مهم در تشخابزار هوش در حال ارتقا ازتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریقانونمندی و محدودیت عالممقالاتنگاه محدود و تک جانبه، مشکودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کمولتیپل اسکلروز در زنان چرا در مغز انسان، فرورفتگنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفمجموعه های پر سلولی بدن مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت سومتری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله مشکلات بین دو همسر و برخیهوش عاطفی بیشتر در زنانآیا مغز تا بزرگسالی توسعبرنامه و ساختار پیچیده ماز تکینگی تا مغز از مغز تجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز انسان برای شادمانی طو هر کس تقوای خدا پیشه کنآیا خداباوری محصول تکاملبزرگ شدن مغز محدود به دوراز تکینگی تا مغز، از مغز حس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقاینقش قهوه در سلامتیورزش هوازی مرتب خیلی به قامید درمان کرونا با همانتمساح حد واسط میان مغز کوبیماری ای شبیه آلزایمر و دفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی انقش رژیم غذایی در رشد و اژنهای هوش ، کدامندايندگان چگونه خواهند دیدتکامل ابزار هوش ، راه پر بازسازي مغز و نخاع چالشی داروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را نورون هاي مصنوعی می توانابزار بقای موجود زنده از تاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی قارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر ویتامین دی بر بیمانگاه انسان محدود به ادراکودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین تاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهمواد کوانتومی جدید، ممکنچراروياها را به یاد نمی آگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخمحل درک احساسات روحانیهوش مصنوعی الفاگوپنج اکتشاف شگفت آور در موپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناستسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سمشکلات روانپزشکی پس از سهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا همه جنایت ها نتیجه بیبرین نت به جای اینترنتاز تکینگی تا مغز از مغز تجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز انسان رو به کوچک تر شوقت نهيب هاي غير علمي گذشآیا دلفین ها می تواند از بزرگ شدن تقریبا ناگهانی ازدواج های بین گونه ای، رحساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفباینقش مهاجرت در توسعه نسل اورزش هوازی ، بهترین تمریامگا سه عامل مهم سلامتتنفس هوازی و میتوکندریبیماری ای شبیه ام اس مولتدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئنقش زبان در سلطه و قدرت اکلرال هیدرات برای خوابانايا اراده آزاد توهم است یتکامل زبانبحتی علمی درباره تمایل بداروی جدید s3 در درمان ام فلج بل، فلجی ترسناک که آنعلایم کمبود ویتامین E را نورون های ردیاب حافظهابزار بقای موجود زنده از تاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسقبل از انفجار بزرگصفحه اصلینگاهی بر قدرت بینایی دراکوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای موتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی موجود بی مغزی که می تواندچراروياها را به یاد نمی آگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته ممحل درک احساسات روحانی دهوش مصنوعی از عروسک تا کپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسمشکلات روانپزشکی در عقب هوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا هوش ارثی دریافتی از پبرای پیش بینی آینده مغز داز تکینگی تا مغز از مغز تجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز انسان رو به کوچکتر شدوقتی فهمیدی خطا کردی برگآیا دست مصنوعی به زودی قابسیاری از بیماری های جدیاستفاده از هوش مصنوعی در خلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با نقش محیط زندگی و مهاجرت دورزش و میگرنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتنفس هوازی و میتوکندریبیماری بیش فعالیدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرننقش زبان در سلطه و قدرت اايا اراده آزاد توهم است یتکامل ساختار رگهای مغزی بحث درباره پیدایش و منشاداروی جدید ضد میگرنفلج خوابعلت خواب آلودگی بعد از خونوروپلاستیسیتی چیستابزار بقای موجود زنده از تاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اقدم زدن و حرکت دید را تغیسوالات پزشکینگاهی بر توانایی اجزاي بکی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت رتاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتموجودات مقهور ژنها هستندنزاع بین جهل و علم رو به پگوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و تاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسمحدودیت های حافظه و حافظهوش مصنوعی از عروسک تا کهوش مصنوعی از عروسک تا کپیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووستشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجودامشاهده آینده از روی مشاههوشیاری کوانتومیآیا هوش سریعی که بدون احسبرخی نکات از گاید لاین پراز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانمغز ایندگان چگونه استویتامین E برای فعالیت صحآیا رژیم غذایی گیاهی سلابعد از کرونااستیفن هاوکینگ در مورد هخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابنقش نظام غذایی در تکامل مورزش بهترین درمان بیش فعانفجار و توقف تکاملی نشاتو دی ان ای خاص ميتوکندريبیماری تی تی پیدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان نقش سجده بر عملکرد مغزای آنکه نامش درمان و یادشتکامل شناخت انسان با کشفبحثی در مورد نقش ویتامينداروی ضد تشنج با قابليت تفلج خواب چیستعوامل موثر در پیدایش زبانوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقای موجود زنده از تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسقدرت انسان در نگاه به ابعپیامهای کاربرانناتوانی از درمان برخی ویکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخومیهمانهای ناخوانده عامل نزاع بین علم و نادانی رو گیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش تاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینمخچه فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی از عروسک تا کپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینمعنی روزههوش، ژنتیکی است یا محیطیآیا هشیاری کوانتومی وجودبرخی اثرات مضر ویتامین داز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درمغز ابزار برتر بقاویتامین E در چه مواد غذایآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتفاوت مغز انسان و میمون هاستیفن هاوکینگ در تفسیر خواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزانقش هورمون های تیروئید دورزش در کمر دردانواع سکته های مغزیتولید سلولهای جنسی از سلبیماری ضعف عضلات نزدیک بدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کواننقش غذاها و موجودات درياایندرالتئوری تکامل امروز در درمبحثی جالب درباره محدودیتداروی ضد تشنج با قابليت تفیلمی بسیار جالب از تغییعوامل ایجاد لغت انسانی و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقای موجود زنده از تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگلوب فرونتال یا پیشانی مغسایتهای دیگرناتوانی در شناسایی چهره کاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهتاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درمیگرن سردردی ژنتیکی که بنزاع بین علم و جهل رو به پگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد تاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایمخچه ، فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی از عروسک تا کپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانمغز فکر میکند مرگ برای دیهیچگاه از فشار و شکست نترآیا واکنش های یاد گرفته وبرخی اختلالات عصبی مثانهاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیمغز از بسیاری حقایق می گرویتامین دی گنجینه ای بزرآیا راهی برای رفع کم آبی تفاوت های بین زن و مرد فقاستخوان های کشف شده، ممکخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتنقش هورمون زنانه استروژنوزوز گوشانگشت نگاری مغز نشان میدتومورها و التهاب مغزی عابیماریهای تحلیل عضلانی ادو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش غذاها و موجودات درياایا کوچک شدن مغزانسان التئوری تکامل در پیشگیری و بحثی در مورد نقش کلسیم و داستانها و مفاهیمی اشتبافیزیکدانان ماشینی برای تعواملی که برای ظهور لغت اچیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقای موجود زنده از تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتلبخند بزن شاید صبح فردا زنخاع ما تا پایین ستون فقرکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جواناتاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافمیگرن شدید قابل درمان اسنظام مثبت زندگیگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم مخچه ابزاري که وظیفه آن فهوش مصنوعی از عروسک تا کمپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختمامغز ما کوچکتر از نیم نقطههاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا آگاهی پس از مرگ از بیبرخی بیماری ها که در آن باز تکینگی تا مغز از مغز تحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارمغز به تنهایی برای فرهنگ واکنش های ناخودآگاه و تقآیاما مقهور قوانین فیزیکتفاوتهای جنسیتی راهی برااستروژن مانند سپر زنان دخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودنقش ژنتیک در درمان اختلایک پیشنهاد خوب برای آسان اندوهگین نباش اگر درب یا توانایی مغز و دیگر اجزای بیهوش کردن در جراحی و بیمديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عنقش غذاها و موجودات درياایا این جمله درست است کسیتا 20 سال آینده مغز شما به بحثی در مورد عملکرد لوب فدر مانهای کمر دردفرگشت و تکامل تصادفی محض عوارض ازدواج و بچه دار شدچگونه مغز پیش انسان یا همکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتلرزش ناشی از اسیب به عصبنخستین تصویر از سیاهچالهکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان تاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیمیدان مغناطيسي زمین بشر نظریه تکامل در درمان بیمگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومدارک ژنتیکی چگونه انسانمروری بر تشنج و درمان هایهوش مصنوعی از عروسک تا کمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار تغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرمغز مادران و کودکان در زمهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا امکان بازسازی اندامهبرخی بیماری های خاص که بداز تکینگی تا مغز از مغز تحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر مغز برای فراموشی بیشتر کواکسن کرونا از حقیقت تاتآزمون ذهنی گربه شرودینگرتقلید مرحله ای نسبتا پیشاصول سلامت کمرخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلانقش آتش در رسیدن انسان بهیکی از علل محدودیت مغز امانسان قدیم در شبه جزیره عتوازن مهمتر از فعالیت زیبیوگرافیدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمنقشه مغزی هر فرد منحصر بهایا ابزار هوشمندی یا مغز تاثیر مشاهده بر واقعیت بدر محل کار ارزش خودت را بفراموش کارها باهوش تر هسعید نوروز مبارکچگونه هموساپينس بر زمین کمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرلزوم سازگاری قانون مجازانرمش های مفید در سرگیجهکاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییمکانیزمهای دفاعی در برابهفت چیز که عملکرد مغز تو گامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت ر