دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ایا این جمله درست است کسی که مجازات نشود بی ادبی میکند

کسی که از مجازات برکنار باشد بی ادبی میکند!
بر اساس این ضرب المثل، برخی می خواهند مردم را در اطراف خود تربیت کنند در حالی که از این حقیقت، غافل است که تربیت مردم، خاص ما و وظیفه ما نیست بلکه امری است که بسیار فراتر از ماست.

سالها قبل با یکی از همکاران صحبت می کردم که میخواست یکی از معلم ها را به خاطر کار اشتباهی که در حقش کرده بود در مدرسه تربیت کند و مجازات، بسیار سخت بود و از نوع دوری کردن بدون کلام گفتن با او بود و تفسیر میکرد که می‌خواهد فلانی را تربیت کند و این ضرب المثل را می آورد کسی که از مجازات ایمن باشد بی ادبی میکند

مجازات اجتماعی وقتی رخ می‌دهد که جامعه، رفتار معینی را رد کند و به دلیل این رد تکراری، به صورت زشت داشتن یا کنایه یا توبیخ یا سرزنش از طرف افراد مختلف، فرد را با آداب جامعه ای که در آن، زندگی میکند تربیت میکند و این در حقیقت تطابقی با آداب الهی ندارد.

عموما بدون توجه به میزان صلاحیت و شایستگی آداب اجتماعی، اعتقاد دارم انسان مسئول تربیت و ادب کردن خودش یا شاید فرزندانش است اما دیگران از جمله همسایه ها و دوستان و نزدیکان و .. و... و... این امری بسیار دشوار است.

بله ما می‌توانیم با نصیحت و گاهی عتاب قرار دادن به دیگران کمک کنیم ولی واقعیت اینکه هرکس برای ادب کردن خودش، تلاش کند خواهد دید در ورطه ای بزرگ، گرفتار شده است که او را از مطرح کردن عیب دیگران باز میدارد چه برسد بخواهد آنها را تربیت کند.
دکتر هیفا بهبهانی

(تربیت جمعی که در بالا بیان شد و با تقلید و پذیرش شرایط جامعه و ترس از طرد شدن، به دست می آید، رفتاری است که مشابه آن در حیوانات هم هست و نتیجه سبک سنگین کردن رفتار و مجازات های احتمالی آن است.

پرورش چنین رفتاری، هرچند برای جلوگیری از جنایت و جرم در جامعه های حیوانی(ازجمله برخی جوامع بشری) ارزشمند است ولی رفتاری انسانی و تحت اراده روح انسانی و شایسته پاداش الهی نیست بلکه دستوری است که ژنهای ما برای جلوگیری از مجازات می‌دهد.

این با آداب الهی که با اراده خود فرد و در برابر ژنهای مادی او انجام می‌شود متفاوت است.

هدف رسولان الهی محقق کردن ادب الهی بوده است هرچند گاهی لازم است به دلیل تسلط بعد حیوانی بر بسیاری از انسان ها مجازات حیوانی هم اعمال شود و این، واقعیتی غیر قابل انکار است)
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ابزارهای بقای موجود زندهتئوری جدید، ویران کردن گجنسیت و تفاوت های بیناییچگونه باغبانی باعث کاهش از سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی خلا، حقیقی نیستدرمان تومورهای مغزی با ایادآوری خواب و رویافرایند حذف برخی اجزای مغپرواز از نیویورک تا لوس آرشد در سختی استتفکر خلا ق در برابر توهم موجود بی مغزی که می تواندسرگیجه از شایعترین اختلاانرژی تاریک که ما نمی تومغز انسان رو به کوچک تر شاجزایی ناشناخته در شکل گتاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان کنونی و مغز بزرگتریچالش هوشیاری و اینکه چرا اسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرک فرد دیگر و رفتارهای اکلرال هیدرات برای خوابانقلب را نشکنزندگی بی دودآنچه ناشناخته است باید شتلقین اطلاعات و حافظهمکانیزمهای دفاعی در برابشناخت حقیقت یا آرزوهای گاولین مورد PML به دنبال تکتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز را از روی امواج بشناساداراوون تنها داروی تاییجهش های ژنتیکی غیر تصادفنخاع ما تا پایین ستون فقراعتماد به خودخطای حسهوش عاطفی بیشتر در زناندرختان اشعار زمینکودک ایرانی که هوش او از بیوگرافیقدرت ذهنزیست، مرز افق رویداد هستآیا همه جنایت ها نتیجه بیتنفس هوازی و میتوکندریماده ی خالیشاهکار قرنایمپلانت نخاعی میتواند دتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ویتامین K در ترمیم اسارتباط بین هوش طبیعی و هوجریان انرژی در سیستم های چرا خشونت و تعصببه بالا بر ستارگان نگاه کدو برابر شدن خطر مرگ و میهاوکينگ پیش از مرگش رسالذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکار با یگانگی و یکپارچگیبار بزرگ ایستادن بر دو پالرزش عضله یا فاسیکولاسیوزبان شناسی نوین نیازمند آیا برای تولید مثل همیشه تو باید نیکان را به دست بمخچه ابزاري که وظیفه آن فشربت ضد خلطایران بزرگتاثیر رو ح و روان بر جسمنقش رژیم غذایی بر رشد و ااز نشانه ها و آثار درک شدحقایق ممکن و غیر ممکننظریه ی تکامل در درمان بیبیماری لبر و نابینایی آندانش محدود به ابعاد چهارو هر کس تقوای خدا پیشه کنرنگین کمانکشف ارتباط جدیدی از ارتببحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز سلول های بنیادی منابع و اآب زندگی است قسمت هفتمتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مرگ و میر پنهانطعمه ی شبکه های ارتباط اجابزار هوش در حال ارتقا ازتبدیل سلولهای محافط به سنمایش تک نفرهاز تکینگی تا مغز از مغز تحس متفاوتهمیشه راهی هستبیماری ضعف عضلات نزدیک بداروهای ضد بیماری ام اس وویرایش DNA جنین انسان، برروح رهاییگیرنده باید سازگار با پیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱منبع هوشیاری کجاست قسمت سندرم سردرد به دلیل افت فآسیب ها ناشی از آلودگی هوابزار بقا از نخستین همانتوصیه های غیر دارویی در سمستند جهان متصلعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسرانوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت نوزدهمهورمون شیرساز یا پرولاکتداروی ضد تشنج با قابليت تواکسن کرونا ساخته شده توپل خواجو اصفهانروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیاره ی ابلهانالکترومغناطیس شنوایی و هابزار بقای موجود زنده از تکامل تکنولوژیعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدنیکولا تسلااز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دهمدر کمتر از چند ماه سوش جدورزش هوازی ، بهترین تمریفناوری هوش مصنوعی نحوه خپیوند سر، یکی از راه حلهاراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمساختن آیندهامیدی به این سوی قبر نیستمغز قلبابزارهای بقای از نخستین تا 20 سال آینده مغز شما به جنسیت و تفاوت های بیناییچگونه تکامل مغزهای کنونیاز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی خلا، خالی نیستدرمان تشنجیاری خدا نزدیک استفراتر از دیوارهای باورپروتئین های ساده ی ابتداز گهواره تا گورتفاوت مغز انسان و میمون هموجودات مقهور ژنها هستندسرگردانیانرژی خلا ممکن استمغز انسان رو به کوچکتر شداحیای بینایی نسبی یک بیمتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان کاملی در اطراف ما پرچالش هوشیاری و اینکه چرا اسرار بازسازی اندام هاخوش قلبی و مهربانیهوش مصنوعی درمانگر کامپیدرک نیازمند شناخت خویش اکمردردقیچی ژنتیکیزندگی در جمع مواردی را برآنچه واقعیت تصور میکنیم تلاش ها برای کشف منابع جدما انسانها چه اندازه نزدشناخت درون، شناخت بیرون؛اولین مورد پیوند سر در انتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز زنان جوانتر از مغز مرادب برخورد با دیگرانجهش تمدنی عجیب و شگفت انسنخستین تمدن بشریاعتماد به خودخطر آلودگی هواهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرد باسن و پا به دلیل کاهکودکان میتوانند ناقل بی بیوگرافیقدرت عشقزاوسکا درمان گوشرآیا هوش مصنوعی می تواند نتنفس بدون اکسیژنماده ای ضد التهابیشاهکار شش گوشایمان به رویاتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ژنتیک در درمان اختلاارتباط شگفت مغز انسان و فجریان انرژی در سیستم های چرا در مغز انسان، فرورفتبه بالاتر از ماده بیندیشدو سوی واقعیتهاوکينگ پیش از مرگش رسالذره ی معین یا ابری از الککاربرد روباتهای ريزنانوبار سنین ابزار هوشمندی الزوم سازگاری قانون مجازازبان، نشان دهنده ی سخنگو آیا بزرگ شدن مغز فقط در دتو تغییر و تحولیمخچه تاثیر گذار بر حافظهشش مرحله تکامل چشمایرادهای موجود در خلقت بتاثیر روده بر مغزنقش رژیم غذایی در رشد و ااز نظر علم اعصاب یا نرووسحل مشکلنظریه ی ریسمانبیماری های میتوکندریدانش بی نهایتوفور و فراوانیرهبر حقیقیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز سلول های بدن تو پیر نیستنآب زندگی است قسمت اولتوهم چیستمرگ و میر بسیار بالای ناشظهور امواج مغزی در مغز مصابزار بقا از نخستین همانتبر را بردارچند نرمش مفید برای کمردراز تکینگی تا مغز از مغز تحس چشایی و بویاییهمیشه عسل با موم بخوریمداروی فامپیریدین یا نورلواقعیت فیزیکی، تابعی از روزه داری متناوب، مغز را گالکانزوماب، دارویی جدیبرین نت به جای اینترنتمنبع هوشیاری کجاست قسمت سوپاپ ها یا ترانزیستورهاآشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانتوصیه هایی در مصرف ماهیمشکل از کجاستعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هانوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت هفتمهوش فوق العاده، هر فرد اسداروی ضد تشنج توپیراماتواکسن ایرانی کرونا تولیدپلاسمای غالبروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیاره ابلهانالکتروتاکسی(گرایش و حرکابزار بقای موجود زنده از تکامل جریان همیشگی خلقتعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان نیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دوازدهمدر آرزوهایت مداومت داشتهورزش و میگرنفیلمی بسیار جالب از تغییپیوندی که فراتر از امکانراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمساختار فراکتال وجود و ذهامیدی تازه در درمان سرطامغز ما کوچکتر از نیم نقطهامگا سه عامل مهم سلامتمغز مانند تلفن استابزارهای دفاعی و بقای موتا بحر یفعل ما یشاجهل مقدسچگونه جمعیت های بزرگ شکل ازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی خلاصه ای از مطالب همایش مدرمان جدید ALSژن همه چیز نیستفرد موفقپروتز چشمتفاوت ها و تمایزها کلید بموسیقی نوسربازان ما محققا غلبه می انسان قدیم در شبه جزیره عمغز ایندگان چگونه استاحیای بینایی نسبی یک بیمتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان پیوستهچالش هوشیاری و اینکه چرا اصل بازخوردخوشبختی دور از رنج های مهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدرک و احساسکمردرد ناشی از تنگی کاناقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصزندگی در سیاهچالهآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تلاش هایی در بیماران قطع ما انسانها چه اندازه نزدشناسایی تاریخچه ی تکاملیاولین هیبرید بین انسان و تاثیر گیاه خواری بر رشد ومغزهای کوچک بی احساسادراک ما درک ارتعاشی است جهشهای مفید و ذکاوتی که دنخستین تصویر از سیاهچالهاعداد بینهایت در دنیای مخطرات هوش مصنوعیهوش عاطفی در زنان بیشتر ادردهای سال گذشته فراموش کودکان خود را مشابه خود تبیان ژن های اسکیزوفرنی دقضاوت ممنوعزبان مشترک ژنتیکی موجوداآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتنها مانع در زندگی موارد ماده، چیزی نیستشاید گوشی و چشمی، آماده شاین پیوند نه با مغز بلکه تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش گرمایش آب و هوا در همارتباط شگفت انگیز مغز انجستجوی متن و تصویر به صورچرا ذرات بنیادی معمولاً به جای محکوم کردن دیگران دولت یا گروهکهدف یکسان و مسیرهای مختلذرات کوانتومی زیر اتمی قکاربرد روباتهای ريز، در بارداری بدون رحملزوم سازگاری قانون مجازازبان، وسیله شناسایی محیطآیا تکامل و تغییرات ژنتیتو جهانی هستی که خودش را مدل همه جانبه نگر ژنرالیششمین کنگره بین المللی ساکسی توسین و تکامل پیش اتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش زنجبیل در جلوگیری از از نظر علم اعصاب اراده آزحلقه های اسرارآمیزنظریه تکامل در درمان بیمبیماری های مغز و اعصاب و دانشمندان موفق به بازگردوقت نهيب هاي غير علمي گذشروی و منیزیم در تقویت استکشف جدید تلسکوپ جیمز وببحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز سلول عصبی شاهکار انطباق آب زندگی است قسمت دومتوهم وجودمرگ انتقال است یا نابود شظرف باید پر شود چه با چرک ابزار بقا از نخستین همانتحریک عمقی مغزچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک (قسمت اول )همجوشی هسته ای، انرژِی بداروی لیراگلوتیدواقعیت چند سویهروزه داری و بیمار ی ام اس گام کوچک ولی تاثیرگذاربرای یک زندگی معمولیمنبع هوشیاری کجاست قسمت سوپاپ ها یا ترانزیستورهاآشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانتوضیحی ساده در مورد هوش ممشکلات نخاعیعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع منوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت هفدهمهوش مصنوعی می تواند بر احدارویی خلط آورواکسن اسپایکوژنپمبرولیزوماب در بیماری چريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیاره ابلهانالکترودهای کاشتنیابزار بقای موجود زنده از تکامل داروینی هنوز در حاعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنچیز جدید را بپذیراز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سومدر آسمان هدیه های نادیدنورزش بهترین درمان بیش فعفیزیک مولکولها و ذرات در پیوستگی همه ی اجزای جهانراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمساختار شبکه های مغزی ثابمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسادیسم یا لذت از آزار دادامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز مادران و کودکان در زمابعاد و نیازهای تکاملیتاول کف پا و حقیقتجهان فراکتالچگونه جمعیت های بزرگ شکل اسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی خلاصه ای از درمان های جدیدرمان جدید میگرن با انتی ژن همه چیز نیستفرد یا اندیشهپروتز عصبی برای تکلمتفاوت ها را به رسمیت بشناموسیقی هنر مایع استسردرد میگرنانسان میوه ی تکاملمغز ابزار بقای برتر مادیاحساس گذر سریعتر زمانتاثیر کتامین در درمان پاجهان پیوستهچالش دیدگاه های سنتی در باصل در هم تنیدگی و جهانی خانه ی تاریکهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدرک کنیم ما همه یکی هستیمکمردرد و علل آنقانون مندی نقشه ژنتیکی مزندگی زمینی امروز بیش از آنها نمیخواهند دیگران راتلاشی برای درمان قطع نخاما اکنون میدانیم فضا خالشناسایی سلول های ایمنی ااولین تصویر در تاریخ از ستاثیر گیاهخواری بر رشد و مغز، فقط گیرندهادغام میان گونه های مختلجهشهای مفید و ذکاوتی که دنخستین روبات های زنده ی جبقای حقیقی در دور ماندن ادفاع از پیامبرهوشمندی کیهاندردی که سالهاست درمان نشکودکان را برای راه آماده بیان حقیقتقطار پیشرفتزبان چهار حرفی حیات زمینآیا هوش ارثی دریافتی از پتنها در برابر جهانماده، چیزی بیش از یک خلا شاید درست نباشداین اندوه چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش پیش زمینه ها و اراده ارتباط شگفت انگیز مغز انجستجوی هوشیاری در مغز ماچراروياها را به یاد نمی آبه خودت مغرور نشودوچرخه سواری ورزشی سبک و هدف یکسان، در مسیرهای متذرات کوانتومی زیر اتمی قکتاب گران و پرهزینه شد ولبازگشت از آثار به سوی خدالزوم عدم وابستگی به گوگل سفر فقط مادی نیستآیا جنین انسان، هوشمندی تو دی ان ای خاص ميتوکندريمدل هولوگرافیک ژنرالیزهصبر بسیار بایداگر فقط مردم میفهمیدند کتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش زبان در سلطه و قدرت ااز نظر علم اعصاب اراده آزحمله ویروس کرونا به مغزنظریه تکامل در درمان بیمبیماری وسواسدانشمندان نورون مصنوعی سوقتی فهمیدی خطا کردی برگرویا و واقعیتکشتن عقیده ممکن نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز سلولهای ایمنی القا کنندهآب زندگی است قسمت سومتوهم وجودمرگ تصادفیعقل مجادله گرابزار بقا از نخستین همانتحریک عمقی مغز در آلزایمچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک (قسمت دوم )همراه سختی، اسانی هستداروی تشنجی دربارداریواقعیت چیستروزه داری سلول های بنیادگامی در درمان بیماریهای برای پیش بینی آینده مغز دمنبع هوشیاری کجاست قسمت سوپاپ ها یا ترانزیستورهاآغاز فصل سرما و دوباره تکابزار بقا از نخستین همانتیوتیکسن داروی ضد جنونمشکلات بین دو همسر و برخیعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج نوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت هجدهمهوش مصنوعی و کشف زبان هایداستانها و مفاهیمی اشتباواکسن اسپایکوژن ضد کروناپنج اکتشاف شگفت آور در موریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیر آفرینش از روح تا مغز الگو نداشتیمابزار بقای موجود زنده از تکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زچیزی منتظر شناخته شدناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و هشتمدر آستانه ی موج پنجم کوویورزش در کمر دردفیزیک و هوشیاریپیام های ناشناخته بر مغز راه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم مبزرگترین درد از درون است منبع هوشیاری در کجاست؟ قسازگاری با محیط بین اجزاانفجار و توقف تکاملی نشامغز چون ابزار هوش است دلیابعاد اضافه ی کیهانتابوهای ذهنیجهان قابل مشاهده بخش کوچچگونه حافظه را قویتر کنیاساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی خم شدن فضا-زماندرمان جدید کنترل مولتیپلژن هوش و ساختارهای حیاتی فرد حساس از نظر عاطفی و بزمین در برابر عظمت کیهانپرورش مغز مینیاتوری انساتفاوت های بین زن و مرد فقمیهمانهای ناخوانده عامل سردرد میگرن در کودکانانسان ها می توانند میدان مغز ابزار برتر بقااحساسات کاذبتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان پر از چیزهای اسرار آچاالش ها در تعیین منبع هواصل علت و تاثیرخانواده پایدارهوش احساسیدرک احساسات و تفکرات دیگکمردرد با پوشیدن کفش مناقانون گذاری و تکاملزندگی زودگذرآنان که در قله اند هرگز ختلاشی تازه برای گشودن معما از اینجا نخواهیم رفتشواهدی از نوع جدیدی از حااولین دارو برای آتاکسی فتاثیر انتخاب از طرف محیط مغزتان را در جوانی سیم کشادغام دو حیطه علوم مغز و جوانان وطننرمش های مفید برای درد زابلندی در ذهن ما درک بلندیدفاع در برابر تغییر ساختهوشیاری و وجوددرس گرفتن از شکست هاکوری گذرای ناشی از موبایبیست تمرین ساده برای جلولمس کوانتومیزبان نیاز تکاملی استآیا هوش سریعی که بدون احستنهایی رمز نوآوری استماست مالیشب سیاه سحر شوداین ایده که ذرات سیاهچالتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش آتش در رسیدن انسان بهارتباط غیرکلامی بین انساحفره در مغزچراروياها را به یاد نمی آبه دنبال رستگاری باشدورترین نقطه ی قابل مشاههدف از تکامل مغزذرات کوانتومی زیر اتمی قکتاب زیست شناسی باوربازگشت به ریشه های تکاملمقاومت به عوارض فشار خون سفر نامه سفر به بم و جنوب آیا جهان ذهن و افکار ما متو در میانه ی جهان نیستی مدل هولوگرافیک تعمیم یافصرع و درمان های آناگر میدانی مصیبت بزرگتر تاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش زبان در سلطه و قدرت ااز واقعیت امروز تا حقیقتحمایت از طبیعتنظریه تکامل در درمان بیمبیماری کروتز فیلد جاکوبدانشمندان یک فرضیه رادیکوقتی پر از گل شدی خودت را رویا و کابوسگل خاردار، زیباستبحثی درباره احساسات متفامنابع انرژی از نفت و گاز سلولهای بنیادی مصنوعی درآب، زندگی است(قسمت پنجم)توهم بی خداییمرگی وجود نداردعقلانیت بدون تغییرابزار بقا از نخستین همانتداوم مهم است نه سرعتچند جهانی و علماز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت 67همراهی نوعی سردرد میگرنیداروی جدید ALSواقعیت چیستروزهای بد باقی نمیماندگامی در درمان بیماریهای برای اولین بار دانشمندانمنبع هوشیاری کجاست قسمت سوخت هیدروژنی پاکآغاز مبهم آفرینشابزار بقا از نخستین همانتیک و اختلال حرکتیمشکلات روانپزشکی پس از سعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستنوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت هشتمهوش مصنوعی یا حماقت طبیعدخالت در ساختار ژنهاواکسن دیگر کرونا ساخته شپول و شادیریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیستم تعادلی بدنالگو و عادت را بشکن و در اابزار بقای موجود زنده از تکامل داروینی هنوز در حاغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و ششمدر درمان بیماری مولتیپل وزن حقیقی معرفت و شناختفیزیکدانان ماشینی برای تپیدایش زبانرابطه تشنج و اوتیسمرادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قستم با شعار قانون بدترین انقراض را انتخاب نکنیدمغز چگونه صداها را فیلتر ابعاد بالاترتاثیر فکر بر سلامتجهان موازی و حجاب هانگاه محدود و تک جانبه، مشاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمخونریزی مغز در سندرم کوودرمان جدید ای ال اس، توفرژن یا نقشه توسعه مغز و نقفردا را نمیدانیمزمین زیر خلیج فارس تمدنی پرتوهای صادر شده از سیاهتفاوت های تکاملی در مغز ومیوتونیک دیستروفیسردرد و علتهای آنانسان یک کتابخانه استمغز از بسیاری حقایق می گراخلاق و علوم اعصابتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان پر از چیزهای جادویی ناتوانی از درمان برخی ویاصل عدم قطعیت از کوانتوم خار و گلهوش احساسیدرک تصویر و زبان های مخلتکنفرانس تشنج هتل کوثر اصقانون جنگلزندگی سلول در بدن، جدای اآنزیم تولید انرژی در سلوتلاشی جدید در درمان ام اسما اشیا را آنطور که هستندشواهدی از دنیسوان(شبه نئاولین دروغتاثیر احتمالی عصاره تغلیمغزتان را در جوانی سیمکشارتقا و تکامل سنت آفرینش جوانان وطننرمش های مفید در سرگیجهبلوغ چیستدقیق ترین تصاویر از مغز اهوشیاری و افسردگیدست کردن در گوشکی غایب شدی تا نیازمند دلبیش از نیمی از موارد انتقلوب فرونتال یا پیشانی مغزبان و کلمه حتی برای کسانآیا هشیاری کوانتومی وجودتنبیه چقدر موثر استماست مالی با هوش انسانیشبیه سازی میلیون ها جهان اینکه به خاطرخودت زندگی تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش انتخاب از طرف محیط، نارتروز یا خوردگی و التهاحق انتخابنزاع بین جهل و علم رو به پبه زودی شبکه مغزی به جای ديدن با چشم بسته در خواب هدف از خلقت رسیدن به ابزارفتار مانند بردهکتاب طبیعت در قالب هندسهبازخورد یا فیدبکمقابله ی منطقی با اعتراضسفر به مریخ در 39 روزآیا جهش های ژنتیکی، ویروتوقف؛ شکستمدل های ریز مغز مینی برینضرورت زدودن افکاراگر نیروی مغناطیس نباشد تاثیر رژیم گیاهخواری بر نقش سجده بر عملکرد مغزاز کجا آمده ام و به کجا میحوادث روزگار از جمله ویرهفت چیز که عملکرد مغز تو بیماری گیلن باره و بیماردانشمندان ژنی از مغز انسوقتی تو از یاد گرفتن باز رویا و خبر از آیندهگل زندگیبحثی درباره احساساتی غیرمنابع انرژی از نفت و گاز سلام تا روشناییآتش منبع انرژیتوهم تنهاییمراحل ارتقای پله پله کیهعقیده ی بی عملابزار بقا از نخستین همانتداخل مرزها و صفات با بینچند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت 74هندسه ی پایه ایداروی جدید s3 در درمان ام واقعیت های متفاوتروزهای سختگاهی لازم است برای فهم و برای تمدن سازی، باید در بمنبع هوشیاری کجاست قسمت سودمندی موجودات ابزی بر إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَابزار بقا از نخستین همانتیروفیبان موثر در سکته ی مشکلات روانپزشکی در عقب عوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قانوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدر مانهای کمر دردواکسن دیگری ضد کرونا از دپول و عقیدهریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیستم دفاعی بدن علیه مغز الگوی بنیادین و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از تکامل داروینی هنوز در حاغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پچیزی شبیه نور تو نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سیزدهمدر سال حدود 7 میلیون نفر وزوز گوشفاجعه ی جهل مقدسپیر شدن حتمی نیستپیشینیان انسان از هفت میراز تغییربسیاری از بیماری های جدیمنبع خواب و رویاستم، بی پاسخ نیستانواع سکته های مغزیمغز ناتوان از توجیه پیدااتفاق و تصادفتاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان ما میتواند به اندازنگاه انسان محدود به ادرااستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمخواندن ، یکی از شستشو دهندرمان جدید سرطانژن ضد آلزایمرفرزندان زمان خودزمان چیستپرسش و چستجو همیشه باقی اتفاوت های زبانی سرمنشا تمیگرن و پروتئین مرتبط با سردرد تنشنانسان باشمغز به تنهایی برای فرهنگ اخلاق پایه تکامل و فرهنگتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان دارای برنامهناتوانی در شناسایی چهره اصلاح خطا با رفتن بر مسیرخارق العاده و استثنایی بهوش در طبیعتدرک حقیقت نردبان و مسیری کنگره بین المللی سردرد دقانون جنگلزندگی، مدیریت انرژیآینه در اینهتمایل زیاد به خوردن بستنما به جهان های متفاوت خودشیشه ی بازالتی و سیلیکوناولین سلول مصنوعیتاثیر ترکیبات استاتین (سمغط یک گیرنده استارتقا یا بازگشت به قبل ازجواب دانشمند سوال کننده نرمشهای مهم برای تقویت عبلعیدن ستاره توسط سیاهچادل به دریا بزنهوشیاری کوانتومیدست آسمانکیهان خود را طراحی میکندبیشتر کمردردها نیازی به لوتیراستامزبان و بیان نتیجه ساختماآیا واکنش های یاد گرفته وتهدیدهای هوش مصنوعیماشین دانششبیه سازی سیستم های کواناینکه خانواده ات سالم باتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش اتصالات بین سلولهای ارزش حقیقی زبان قسمت اولحقیقت قربانی نزاع بین بی نزاع بین علم و نادانی رو به زیر پای خود نگاه نکن بدی متیل فومارات(زادیوا)(هر چیز با هر چیز دیگر در ترفتار وابسته به شکلکتاب، سفری به تاریخبازسازي مغز و نخاع چالشی مقابله با کرونا با علم اسسفر تجهیزات ناسا به مریخ آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتولید مثل اولین ربات های مدیون خود ناموجودضررهای مصرف شکر و قند بر اگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر عصاره تغلیظ شده گینقش غذاها و موجودات دريااز کسی که یک کتاب خوانده حکمت الهی در پس همه چیزهفت سین یادگاری از میراث بیماری آلزایمر، استیل کودانشمندان پاسخ کوانتومی ویتنام نوعی کرونا ویروس رویا بخشی حقیقی از زندگی گلوله ی ساچمه ایبخش فراموش شده ی حافظهمنابع انرژی از نفت و گاز سلاح و راهزنیآثار باستانی تمدن های قدتوهم جداییمرز مرگ و زندگی کجاستعلم و ادراک فقط مشاهده ی ابزار بقا از نخستین همانتروس جریان انرژیچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت 75هندسه ی رایج کیهانداروی جدید میاستنی گراویواقعیت و مجازروش مقابله مغز با محدودیگاهی مغز بزرگ چالش استبرای خودآگاه بودن تو بایمنبع هوشیاری کجاست قسمت سی و سه پل اصفهانافت فشار خون ناگهانی در وابزار بقا از نخستین همانتکنولوژی جدید که سلول هامشاهده گر جدای از شیء مشاعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون نوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاههوش مصنوعی گوگل به کمک تشدر محل کار ارزش خودت را بواکسن سرطانپوست ساعتی مستقل از مغز دریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسکوت و نیستیالگوبرداری از طبیعتابزار بقای موجود زنده از تکامل زبانغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزنکاتی در مورد تشنجاز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت ششمدرمان های اسرار آمیز در آیک پیام منفرد نورون مغزی فاصله ها در مکانیک کوانتفاصله ی همیشگی تصویر سازپیشرفت های جدید علوم اعصراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیمنتظر نمان چیزی نور را بهستون فقرات انسان دو پا جلانگشت ماشه ایمغز و اخلاقاتوبان اطلاعات و پلِ بینتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان مادی، تجلی فضا در ذهنگاه از بیرون مجموعهاستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتیدرمان دارویی سرطان رحم بژنها نقشه ایجاد ابزار هوفرضیه ای جدید توضیح میدهزمان و مکان، ابعاد کیهان پرسشگری نامحدودتفاوت ایستایی و تکاپومیگرن سردردی ژنتیکی که بسردرد سکه ایانسان جدید از چه زمانی پامغز بیش از آنچه تصور میشواختلال خواب فرد را مستعد تاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان در حال نوسان و چرخشنادیدنی ها واقعی هستنداصول انجام برخی نرمش ها دخبر مهم تلسکوپ هابلهوش عاطفی قسمت 11درک دیگرانکنگره بین المللی سردرد دقانونمندی و محدودیت عالمزونیسومایدآیندهتمدن قدیمی ای در جنوب ایرما با کمک مغز خود مختاريمشکل های متفاوت پروتئین هاوکرلیزوماب داروی جدید شتاثیر تغذیه بر سلامت روانقش قهوه در سلامتیارتوکين تراپی روشی جديد جوسازی مدرنچرا ماشین باید نتایج را پبنی عباس، ننگی بر تاریخدلایلی که نشان میدهد ما بهوش، ژنتیکی است یا محیطیدستورالعمل مرکز کنترل بیکیهانِ هوشیارِ در حال یابا هوش مصنوعی خودکار روبلوزالمعده(پانکراس)مصنوعزبان و بیان، در سایه پیشرآیا یک، وجود داردتو یک معجزه ایمبانی ذهنی سیاه و سفیدشبکه های مصنوعی مغز به دراینترنت بدون فیلتر ماهواتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش تیروئید در تکامل مغزارزش حقیقی زبان قسمت دومحقیقت آنطور نیست که به نظنزاع بین علم و جهل رو به پبه سخن توجه کن نه گویندهدین اجباریهر جا که جات میشه، جات نیرفتار اجتماعی انسان، حاصکتابخانهبحتی علمی درباره تمایل بملاحظه های اخلاقی دربارهسفر دشوار اکتشافآیا خداباوری محصول تکاملتولید یا دریافت علممدیریت اینترنت بر جنگضررهای شکر بر سلامت مغزاگر نعمت فراموشی نبود بستاریک ترین بخش شبنقش غذاها و موجودات دريااز آغاز خلقت تا نگاه انساحافظه میتواند بزرگترین دهم نوع خواری در میان پیشیبیماری الزایمردانشمندان اولین سلول مصنویتامین E برای فعالیت صحرویا تخیل یا واقعیتگلوئونبخش های تنظیمی ژنوممنابع انرژی از نفت و گاز سلسله مباحث هوش مصنوعیآرامش و دانشتوهم جدایی و توهم علممرز بین انسان و حیوان کجاعلم و روحابزار بقا از نخستین همانتری فلوپرازیننه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت 78هندسه بنیادینداروی جدید برای میاستنی واقعیت و انعکاسروش های صرفه جویی در ایجاگذر زمان کاملا وابسته به برای زندگی سالم، یافتن تمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیلی محکم محیط زیست بر انافت هوشیاری به دنبال کاهابزار بقا از نخستین همانتکنولوژی جدید که سلول هامشاهده آینده از روی مشاهعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکاننوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاه و یهوش مصنوعی الفاگودر چه مرحله ای از خواب ، رواکسن سرطانپوشاندن خود از نورریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسکوت، پر از صداالتهاب شریان تمپورالمعنی روزهابزار بقای موجود زنده از تکامل زبانغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به چگونه مولکول های دی ان ایاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت شصت و هشتدرمان های بیماری آلزایمریک پیشنهاد خوب برای آسان یک آلل ژنتیکی که از نئاندفتون های زیستیپیشرفت در عقل است یا ظواهرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نممنحنی که ارتباط بین معرفستارگانی قبل از آغاز کیهانگشت نگاری مغز نشان میدمغز و اخلاقاتوسوکسیمایدتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان مرئی و نامرئینگاه از دور و نگاه از نزداستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتی و یدرمان سرگیجه بدون نیاز بژنها ، مغز و ارادهفساد اقتصادی سیتماتیک درزمان و صبرآلودگی هوا چالش قرن جدیدتفاوت ارباب و رهبر حقیقیمیگرن شدید قابل درمان اسسردرد عروقی میگرنانسان خطرناکترین موجودمغز برای فراموشی بیشتر کاختلال در شناسایی حروف و تاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان در حال ایجاد و ارتقانادانی در قرن بیست و یکم،اصول توسعه ی یک ذهن کاملخدا موجود استهوش عاطفی قسمت نهمدرک درست از خود و هوشیاریکنترل همجوشی هسته ای با هقارچ بی مغز در خدمت موجودزونا به وسیله ویروس ابله آینده ی انسان در فراتر ازتمدن پیشرفته ی پیشینیانما بخشی از این جهان مرتبطشکل پنجم مادهايندگان چگونه خواهند دیدتاثیر حرکات چشم بر امواج نقش مهاجرت در توسعه نسل اارتباط میکروب روده و پارجامعه ی آسمانیچرا مغز انسان سه هزار سالبه قفس های سیاهت ننازدنیای شگفت انگیز کوانتومهیچ چیز همیشگی نیستدغدغه نتیجه ی نادانی استکیست هیداتید مغزبا تعمق در اسرار ابدیت و لیروپریم داروی ترکیبی ضدزبان و تکلم برخی بیماریهآیا کیهان می تواند یک شبیتو یک جهان در مغز خودت هسمباحث مهم حس و ادراکشبکیه های مصنوعیایندرالتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش حفاظتی مولکول جدید دارزش حقیقی زبان قسمت سومحقیقت افرادنسبیت عام از زبان دکتر بربوزون هیگز چیستدین، اجباری نیستهر حرکت خمیده می شود و هر رقیبی قدرتمند در برابر مکجای مغز مسئول پردازش تجبحث درباره پیدایش و منشا ملاحظات بیهوشی قبل از جرسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا دلفین ها می تواند از تولید پاک و فراوان انرژیمداخله ی زیانبار انسانطلوع و حقیقتاگر با مطالعه فیزیک کوانتاریکی من و تو و گرد و غبانقش غذاها و موجودات دريااز انفجار بزرگ تا انفجار حافظه های کاذبهمه چیز موج استبیماری ای شبیه آلزایمر و دانشمندان تغییر میدان مغویتامین E در چه مواد غذایرویا حقی از طرف خداگمان میکنی جرمی کوچکی در بخش بزرگی حس و ادراک ما امنابع انرژی از نفت و گاز سلطان جنگل یا صاحب ملکوتآرامش و سکونتوهم جسممرز جدید جستجو و اکتشاف، علم اپی ژنتیک دریچه ای بهابزار بقا از نخستین همانتری فلوپرازیننه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت 82هندسه در پایه ی همه ی واکداروی جدید برای ای ال اسواقعیت خلا و وجود و درک مروش هایی برای جلوگیری از گذشته را دفن کنبرخی ملاحظات در تشنج های منبع هوشیاری کجاست قسمت سینوریپا داروی ترکیبی ضدافتخار انسانابزار بقا از نخستین همانتکینگیمطالبه ی حق خودعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های نوبت کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاه و ددر ناامیدی بسی امید استواکسن ضد اعتیادپیموزایدرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسکته مغزیامواجی که به وسیله ی ماشیمعادله ها فقط بخش خسته کنابزار بقای موجود زنده از تکامل زبان انسان از پیشیمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان چگونه میتوان با قانون جناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت شصت و دودرمان های جدید میگرندرمان های جدید در بیماری یک جهش ممکن است ذهن انسانفروتنی و غرورپیشرفت ذهن در خلاقیت استرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیمنشأ اطلاعات و آموخته ها سخن نیکو مانند درخت نیکوانتقال ماده و انرژیمغز و سیر تکامل ان دلیلی اتصال مغز و کامپیوترتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان مشارکتینگاه از درون مجموعه با نگاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب عامل دسته بندی و حفطدرمان سرگیجه بدون نیاز بژنهای مشترک بین انسان و وفشار و قدرتزمان واقعیت است یا توهمآلودگی هوا و ویروس کروناتفاوتهای جنسیتی راهی برامیدان مغناطيسي زمین بشر سرطان کمیت گراییانسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اختلال در شناسایی حروف و تاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان ریز و درشتنازوکلسیناصول سلامت کمرخدا بخشنده است پس تو هم بهوش عاطفی قسمت هفتمدرک عمیق در حیواناتکنترل جاذبهقبل از آغاززیباترین چیز در پیر شدنآینده ی علم و فیزیک در60 ثتمدن بشری و مغز اخلاقیما تحت کنترل ژنها هستیم یشکست حتمیايا اراده آزاد توهم است یتاثیر دوپامین و سروتونیننقش میدان مغناطیسی زمین ارتباط ماده و انرژیجاودانگی مصنوعیچرا مغزهای ما ارتقا یافت به مغز خزندگان خودت اجازدنیا، هیچ استهیچ وقت خودت را محدود به ذهن ما از در هم شکستن منبکیست کلوئید بطن سومبا خدا باشلیس دگرامفتامین یا ویاسزبان و شناخت حقیقت قسمت چآیا گذشته، امروز وآینده تو کز محنت دیگران بی غمیمجموعه های پر سلولی بدن مشباهت مغز و کیهانایا کوچک شدن مغزانسان التاثیر درجه حرارت بر عملکنقش حیاتی تلومر دی ان آ دارزش خود را چگونه میشناسحقیقت اشیانسبت ها در کیهانبوزون هیگز جهان را از متلدید تو همیشه محدود به مقدهرچیز با یک تاب تبدیل به رموزی از نخستین تمدن بشرکرونا چه بر سر مغز می آوربحثي درباره هوش و تفاوتهممانتین یا آلزیکسا یا ابسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا دلفین ها میتوانند باتولید سلولهای جنسی از سلمدارک ژنتیکی چگونه انسانطلای سیاهاگر تلاش انسان امروز براتاریکی و نورنقش غذاها در کاهش دردهای از بحث های کنونی در ویروسحافظه و اطلاعات در کجاست همه چیز در زمان مناسببیماری ای شبیه ام اس مولتدانشمندان روش هاي جدیدی ویتامین کارویاها از مغز است یا ناخوگنجینه ای به نام ویتامین بخش بزرگتر کیهان ناشناختمنابع انرژی از نفت و گاز سم زنبور ، کلیدی برای وارآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتوهمات و شناخت حقیقتمزایای شکلات تلخ برای سلعلم به ما کمک میکند تا موابزار بقا از نخستین همانترک امروزچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهلهندسه زبانِ زمان استداروی جدید برای دیابتوالزارتان داروی ضد فشار روش هایی ساده برای کاهش اگربه شرودینگر و تاثیر مشبرخی مرزهای اخلاق و علوم منبع هوشیاری کجاست قسمت سیگار عامل افزایش مرگ ومافراد آغاز حرکت خودشان رابزار بقا از نخستین همانتکامل فردی یا اجتماعیمطالبی در مورد تشنجعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل نور دروناز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت پنجاه و سدر هم تنیدگی مرزها و بی مواکسن علیه سرطانپیموزایدرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسال سیزده ماههامیوتروفیک لترال اسکلرومعجزه های هر روزهابزار بقای موجود زنده از تکامل ساختار رگهای مغزی تاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت شصت و ششدرمان های رایج ام اسیک رژیم غذایی جدید، می توفرگشت و تکامل تصادفی محض پیشرفتی مستقل از ابزار هرحم مصنوعیبعد پنجممنشاء کوانتومی هوشیاری اسخن و سکوتاندوه در دنیا استمغز کوانتومیاثر مضر مصرف طولانی مدت رتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان هوشمندنگاه حقیقی نگاه به درون ااستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمخودآگاهی و هوشیاريدرمان سرگیجه بدون داروژنهای هوش ، کدامندفضای قلب منبع نبوغ استزمان پلانکآلودگی هوا و پارکینسونتقلید مرحله ای نسبتا پیشمیدان های مغناطیسی قابل سرعت فکر کردن چگونه استانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگ چالش است یا منفعاختلالات مخچهتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان شگفت انگیزنباید صبر کرد آتش را بعد اضطراب و ترسخدای رنگین کمانهوش عاطفی قسمت پنجمدرگیری قلب در بیماری ویرکندر در بیماریهای التهابقبل از انفجار بزرگزیباترین چیز در افزایش سآینده با ترس جمع نمیشودتمدن زیر آبمانند آب باششگفت نیست من عاشق تو باشمايا اراده آزاد توهم است یتاثیر دپاکین بر بیماری منقش محیط زندگی و مهاجرت دارتباط متقابل با همه ی حیجایی خالی نیستچرا ویروس کرونای دلتا وابه نقاش بنگردندان ها را مسواک بزنید تهیچ کاری نکردن به معنی چیذهن چند جانبه نیازمند نگکاهش مرگ و میر ناشی از اببا طبیعت بازی نکنلا اکراه فی الدینزبان و شناخت حقیقت قسمت اآیا پیدایش مغز از روی تصاتو پیچیده ترین تکنولوژی محل درک احساسات روحانیشباهت مغز با کیهان مادیایا این جمله درست است کسیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش خرچنگ های نعل اسبی دراز فرد ایستا و متعصب بگذرحقیقت تنها چیزی است که شانسبت طلایی، نشانه ای به سبی نهایت در میان مرزهادیدن خدا در همه چیزهز ذره، یک دنیاسترمز و رازهای ارتباط غیر ککریستال هابحثی جالب درباره محدودیتمن کسی در ناکسی دریافتم سفرنامه سفر به بم و جنوب آیا دست مصنوعی به زودی قاتولترودینمروری بر تشنج و درمان هایطوفان فقر و گرسنگی و بی ساگر خواهان پیروزی هستیتاریکی خواهد ترسیدنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکحافظه و اطلاعات در کجاست همه چیز در زمان کنونی استبیماری اسپینال ماسکولار دانشمندان روشی برای تبدیویتامین کا و استخوانرویاهای پر رمز و حیرتی درگویید نوزده و ایمنی ساکتبخش دیگری در وجود انسان همنابع انرژی از نفت و گاز سماگلوتید داروی کاهش دهنآزمون تجربی، راهی برای رتوپیراماتمسمومیت دانش آموزان بی گعلم بدون توقفابزار بقا از نخستین همانترکیب آمار و ژنتیکنه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و هفتهندسه، نمایشی از حقیقتداروی جدید ضد میگرنواکنش های ناخودآگاه و تقروش جدید تولید برقگزیده ای از وبینار یا کنفبرخی نکات از گاید لاین پرمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیاهچاله هاافراد بی دلیل دوستدار تو ابزار بقا از نخستین همانتکامل مادی تا ابزار هوشممطالعه ای بیان میکند اهدعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولنورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت پنجاه و شدر هم تنیدگی کوانتومیواکسنی با تاثیر دوگانه اپیچیدگی های مغزمگسرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسانسور از روی قصد بسیاری امید نیکو داشته باش تا آنمعجزه ی چشمابزار بقای موجود زنده از تکامل شناخت انسان با کشفصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهچگونه هموساپينس بر زمین از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک سی و هفتمحس و ادراک- قسمت پنجاه و درمان های علامتی در ام اسیکی از علل محدودیت مغز امفراموش کارها باهوش تر هسپاسخ گیاهان در زمان خوردرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کرونامهندسی ژنتیک در حال تلاش سخن پاک و ثابتاندوه دردی را دوا نمیکندمغز آیندگان چگونه است ؟اثرات فشار روحی شدیدتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان هوشیارنگاه دوبارهاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمخودآگاهی و هوشیاريدرمان سرطان با امواج صوتژنهای حاکم بر انسان و انسقفس ذهنزمان به چه دلیل ایجاد میشآلزایمرتقلید از روی طبیعتمیدان های کوانتومی خلاسعی کن به حدی محدود نشویانسانیت در برابر دیگرانمغز بزرگ چالشهای پیش رواختلالات حرکتی در انسانتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که نه با یک رخداد و نبرو و انرژی مداوماطلاع رسانی اینترنتیخدایی که ساخته ی ذهن بشر هوش عاطفی قسمت اولدرگیری مغز در بیماری کویکوچ از محیط نامناسببیماریهای تحلیل عضلانی اقبرستان ها با بوی شجاعتزیر فشار کووید چه باید کرآیا فراموشی حتمی استتمدنی قدیمی در شمال خلیج ماه رجبشگفت انگیز بودن کیهانای نعمت من در زندگیمتاثیر داروهای ضد التهاب نقش نگاه از پایین یا نگاهارتباط چاقی و کاهش قدرت بجاذبهچرا پس از بیدار شدن از خوبه نقاش بنگردهن، بزرگترین سرمایههیچ کس مانند تو نگاه نمیکذهن هوشیار در پس ماده ی مکاهش التهاب ناشی از بیمابالاترین هدف از دولتلاموژین داروی ضد اوتیسم؟زبان و شناخت حقیقت قسمت دآیا آگاهی پس از مرگ از بیتو آرامش و صلحیمحل درک احساسات روحانی دشباهت کیهان و مغزایا ابزار هوشمندی یا مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش داروهاي مختلف معروف از مخالفت بشنوحقیقت خواب و رویانشانه های گذشته در کیهان بی هیچ می ایی و بی هیچ میردیدگاه نارسای دوگانه ی مهزینه ای که برای اندیشیدرمز پیشرفت تواضع است نه طکریستال زمان(قسمت اولبحثی در مورد نقش ویتامين من پر از تلخیمسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا رژیم غذایی گیاهی سلاتومورها و التهاب مغزی عامرکز هوشیاری، روح یا بدن طوفان زیباییاپی ژنتیکتاریخ همه چیز را ثبت کردهنقشه های مغزی جدید با جزیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکحافظه و اطلاعات در کجاستهمه چیز، ثبت می شودبیماری اضطراب عمومیدانش، قفل ذهن را باز میکنویتامین کا در سبزیجاترویای شفافگوشه بیماری اتوزومال رسسبخشیدن دیگران یعنی آرامشمنابع انرژی از نفت و گاز سندرم کووید طولانیآزمون ذهنی گربه ی شرودینتوانایی مغز و دیگر اجزای مسمومیت دانش آموزان، قماعلم در حال توسعهابزار بقا از نخستین همانترکیب حیوان و انساننهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و هشتهنر فراموشیداروی جدید ضد الزایمرواکنش به حس جدیدروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانومنبع هوشیاری کجاست قسمت سیاهچاله های فضایی منابعافزایش قدرت ادراکات و حسابزار بقا از نخستین همانتکامل مداوممعماری، هندسه ی قابل مشاعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهاننورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت بیست و چهدر هم تنیدگی کوانتومی و پواسطه ها د رمسیر ایجاد مغفلج نخاعی با الکترودهای پیچیدگی های مغزی در درک زرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسانسور بر بسیاری از حقایامید نجاتمعجزه ی علمابزار بقای موجود زنده از تکامل، نتیجه ی برنامه ریسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصچگونه هوشیاری خود را توساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت بیست و پدرمان ژنتیکی برای نوآورییافته های نوین علوم پرده فراموشی همیشه هم بد نیستپختگی پس از چهل سالگي به رساناها و ابر رساناها و عبعد از کرونامهربانی، شرط موفقیتسختی ها رفتنی استاندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان ایا طبیعتا تمااثرات مفید قهوهتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان های بسیار دیگرنگاهی بر قدرت بینایی درااستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی به کمک هوش طبیخودت را از اندیشه هایت حفدرمانهای بیماری پارکینسکل اقیانوس در یک ذرهقفس را بشکنزمان شگفت انگیزآملودیپین داروی ضد فشار تقلید از طبیعتمیدان بنیادین اطلاعاتشلیک فراموشیانسان، گونه ای پر از تضادمغز بزرگ و فعال یا مغز کواختلالات صحبت کردن در انجهانی که از یک منبع، تغذیچت جی پی تیاطلاعات حسی ما از جهان، چخسته نباشی باباهوش عاطفی قسمت دهمدرگیری مغز در بیماران مبکوچک شدن مغز از نئاندرتابیماری، رساله ای برای سلقدم زدن و حرکت دید را تغیزیرفون داروی ضد ام اسآیا ممکن است موش کور بی متمرکز و مدیتیشنماپروتیلینشگفت زده و حیران باشای همه ی وجود منتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقش نظام غذایی در تکامل مارتباط هوش ساختار مغز و ژجاذبه و نقش آن در شکلگیریچرا ارتعاش بسیار مهم استبه نادیدنی ایمان بیاوردو ویژگی انتزاع و قدرت تجهیچ کس حقیقت را درون مغز ذهن تو همیشه به چیزی اعتقکاهش حافظه هرچند فرایندیباهوش ترین و با کیفیت تریلایو دوم دکتر سید سلمان فزبان و شناخت حقیقت قسمت سآیا امکان بازسازی اندامهتو افق رویداد جهان هستیمحدودیت چقدر موثر استشباهت زیاد بین سلول هاي عایا بیماری ام اس (مولتیپتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش درختان در تکاملاز نخستین همانند سازها تحقیقت در علم، هرگز نهایی نشانه های پروردگار در جهبی ذهن و بی روحدژا وو یا اشنا پنداریهزینه سنگین انسان در ازارمز بقای جهش ژنتیکیکریستال زمان(قسمت دوم)بحثی در مورد نقش کلسیم و منابع انرژي پاک سرچشمه حسفری به آغاز کیهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتومورهای نخاعیمرکز حافظه کجاستطولانی ترین شبابتدا سخت ترین استتازه های اسکیزوفرنی(جنونقص در تشخیص هیجانات عاماز تکنیکی تا مغز از مغز تحباب های کیهانی تو در توهمه ی سردردها بی خطر نیستبیماری بیش فعالیدائما بخوانویتامین بی 12 در درمان دردروان سالمگوشت خواری یا گیاه خواریبخشش، عقلانی یا غیر عاقلمنابع انرژی از نفت و گاز سندرم گیلن باره به دنبال آزمون ذهنی گربه شرودینگرتوازن مهمتر از فعالیت زیمسیر دشوار تکامل و ارتقاعلم راهی برای اندیشیدن اابزار بقا از نخستین همانترازودوننهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و دومهنر حفظ گرهداروی سل سپتواکسن های شرکت فایزر آمرروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیاهچاله ها، دارای پرتو افزایش مرگ و میر سندرم کوابزار بقا از نخستین همانتکامل چشمعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمنوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یکدر هم تنیدگی کوانتومی و دوبینار اساتید نورولوژی دفلج بل، فلجی ترسناک که آنپیوند قلب خوک، به فرد دچارژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتساهچاله ها تبخیر نمیشودامید جدید بر آسیب نخاعیمعجزه ی علم در کنترل کرونابزار بقای موجود زنده از تکثیر سلول در برابر توقف پیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردچگونه واکسن کرونا را توزاز تکامل تا مغز، از مغز تاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت شصت و چهدرمان پوکی استخوانیاد گرفتن مداومفراموشی و مسیر روحانیپروژه ی ژنوم انسانیرشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهوموفقیت هوش مصنوعی در امتسرنوشتاندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان برای ایجاد تمداثرات مفید روزه داریتاثیر ژنها بر اختلالات خجهان هایی در جهان دیگرنگاهی بر توانایی اجزاي باستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی به شناسایی کاخودروهای هیدروژنیدرهای اسرارآمیز و پوشیدهکلمات بلند نه صدای بلندقلب و عقلزنان باهوش ترآموزش نوین زبانتقویت استخوان در گرو تغذمیدازولام در درمان تشنج شلیک فراموشیانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز بزرگترین مصرف کننده اختلالات عضلانی ژنتیکجهانی در ذهنچت جی پی تیاطلاعاتی عمومی در مورد مخطا در محاسبات چیزی کاملهوش عاطفی قسمت دومدرگیری مغزی در سندرم کووکوچکترین چیز یک معجزه اسبیندیشقدرت مردمزیرک ترین مردمآیا ما کالا هستیمتمرکز بر هدفماجرای جهل مقدسشگفتی های نقشه ی ژنتیکیای آنکه نامش درمان و یادشتاثیر درجه حرارت بر مغزنقش نظریه تکامل در شناساارتباط پیوسته ی جهانجدا کردن ناخالصی هاچرا بیماری های تخریبی مغبه هلال بنگردو بیماری روانی خود بزرگ هیچ اندر هیچذهن خود را مشغول هماهنگیکاهش دوپامین عامل بیماریباور و کیهان شناسیلبخند بزن شاید صبح فردا ززبان جانسوزآیا انسان با مغز بزرگش اختو انسانی و انسان، شایستمحدودیت های حافظه و حافظشباهت زیاد بین سلول هاي عایا بدون زبان میتوانیم تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ذهن و شناخت در حوادث از نخستین همانند سازها تحقیقت راستین انسان علم بنظام مثبت زندگیبی شرمیدژاوو یا آشناپنداریهزاران سال چشم های بینا ورمز جهانکریستال زمان(قسمت سوم)بحثی در مورد حقیقت فضا و منابع انرژی از نفت و گاز سقوط درون جاذبه ای خاص، چآیا راهی برای رفع کم آبی تومورهای ستون فقراتمرکز حافظه کجاستطی یکصد هزار سال اخیر هرچابتدایی که در ذهن دانشمنتازه های بیماری پارکینسونقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز و از مغز حد و مرزها توهم ذهن ماستهمیشه چشمی مراقب و نگهبابیماری تی تی پیداروهای مصرفی در ام اسویتامین بی هفدهروبات های ریز در درمان بیگیلگمش باستانی کیستبدون پیر فلکمنابع بی نهایت انرژی در دسندرم پیریفورمیسآزادی عقیده، آرمانی که تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمسئول صیانت از عقیده کیسعلم ساختن برج های چرخانابزار بقا از نخستین همانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهل و سومهنر رها شدن از وابستگیداروی ضد چاقیواکسن کووید 19 چیزهایی که گزارش یک مورد جالب لخته وروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های ممنبع هوشیاری کجاست قسمت سیاهچاله و تکینگی ابتدایافزایش سرعت پیشرفت علوم ابزار بقا از نخستین همانتکامل و ارتقای نگاه تا عمعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکاننوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دودر هر سوراخی سر نکنوجود قبل از ناظر هوشمندفلج خوابپیوند مغز و سر و چالشهای رژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسایه را اصالت دادن، جز فرامید درمان کرونا با همانمعجزه در هر لحظه زندگیابزارهای پیشرفته ارتباط تأثیر نگاه انسان بر رفتاسایتهای دیگرجلوتر را دیدنچگونه آن شکری که می خوریمچگونه انتظارات بر ادراک از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی حساسیت روانی متفاوتدرمان پوکی استخوانیاد بگیر فراموش کنیفرایند پیچیده ی خونرسانیپروژه ی ژنوم انسانیرشد مغز فرایندی پیچیده ابعد از کرونا دلخوشی بیهومولتیپل اسکلروز در زنان سریع دویدن مهم نیستانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان برای شادمانی طاثرات مضر ماری جواناتاثیر کلام در آیات کلام بجهان یکپارچهنگاهت را بلند کناستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در کامپیوترهاخورشید مصنوعیدروغ نگو به خصوص به خودتکلوزاپین داروی ضد جنونقلب دروازه ی ارتباطزنجیرها را ما باید پاره کآمارهای ارائه شده در سطح تقویت حافظه یا هوش مصنوعمکان زمان یا حافظه زمانشنا در ابهای گرم جنوب نیااهرام مصر از شگفتی های جهتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز حریص برای خون، کلید تاختراع جدید اینترنت کوانجهان، تصادفی نیستنتایج نادانی و جهلاطلاعاتی عمومی در مورد مخطا در محاسبات چیزی کاملهوش عاطفی قسمت سومدرگیری مغزی در سندرم کووکووید نوزده و خطر بیماری بیهوش کردن در جراحی و بیمقدرت کنترل خودزیست شناسی کل در جزء فراکآیا ما تنها موجودات زنده تمساح حد واسط میان مغز کوماجرای عجیب گالیلهشگفتی های زنبور عسلایمپلانت مغزیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون های تیروئید دارتباط انسانی، محدود به جدایی خطای حسی استچرا حیوانات سخن نمی گوینبه کدامین گناه کشته شدنددو بار در هفته ماهی مصرف هیچگاه از فشار و شکست نترذهن سالمکاهش سن بیولوژیکی، تنها باد و موجلحظات خوش با کودکانزبان ریشه هایی شناختی اسآیا احتمال دارد رویا از آتو با همه چیز در پیوندیمخچه فراتر از حفظ تعادلشجاعت و ترسایا تکامل هدفمند استتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش روی و منیزیم در سلامتاز نخستین همانند سازها تحقیقت غیر فیزیکینظریه ی تکامل در درمان بیبی عدالتی در توزیع واکسن دگرگونی های نژادی و تغییهستي مادي ای که ما کوچکتررمز جهان خاصیت فراکتالکشف مکانیسم عصبی خوانش پبحثی در مورد عملکرد لوب فمنابع انرژی از نفت و گاز سلول های مغزی عامل پارکیآیاما مقهور قوانین فیزیکتوهم فضای خالیمرکز خنده در کجای مغز استطبیعت موجی جهانابتذال با شعار دینتبدیل پلاستیک به کربن و سنمیتوان با بیرون انداختناز تکینگی تا مغز از مغز تحریص نباشهمیشه اطمینان تو بر خدا ببیماری دویکداروهای ام اسویتامین دی گنجینه ای بزرروبات کیانگیاه بی عقل به سوی نور میبرنامه و ساختار پیچیده ممنابع جدید انرژیسندرم پس از ضربه به سرآزار دیگری، آزار خود استتوسعه برخی شغل ها با هوش مسئولیت جدیدعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت نهمهنر، پر کردن است نه فحش دداروی ضد چاقیواکسن کرونا و گشودن پنجرگشایش دروازه جدیدی از طرروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دمنبع هوشیاری کجاست قسمت53سیاهچاله ی منفرد یا سیاهافسردگی و اضطراب در بیماابزار بقای موجود زنده از تکامل و ریشه ی مشترک خلقتعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهنوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و سودر والنتاین کتاب بدید هموراپامیل در بارداریفلج خواب چیستپیوند اندام از حیوانات براه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمساخت شبکه عصبی مصنوعی با امیدوار باش حتی اگر همه چمعرفت و شناختابزارهای بقا از نخستین هتئوری تکامل امروز در درمجمجمه انسان های اولیهجنبه های موجی واقعیتچگونه به سطح بالایی از هواز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی خفاش با شیوع همه گیری جدیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلیادگیری مهارت های جدید دفرایند تکامل و دشواری هاپروانه ی آسمانیرشد مغز علت تمایل انسان بتفکر قبل از کارمواد کوانتومی جدید، ممکنسریعترین کامپیوتر موجودانرژی تاریکمغز انسان برای شادمانی طاجزای پر سلولی بدن انسان تاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان یکپارچهچالش هوشیاری و اینکه چرا استروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدریای خداکلام و زبان، گنجینه ای بسقلب روباتیکزندگی هوشمند در خارج از زآن چیزی که ما جریان زمان تقویت سیستم ایمنیمکانیک کوانتومی بی معنی شناخت و معرفت، و نقش آن داولویت بندی ها کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز در تنهایی آسیب میبینادامه بحث تکامل چشمجهش های ژنتیکی مفید در سانجات در راستگوییاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نخطای ادراک کارماهوش عاطفی قسمت ششمدرگیری اعصاب به علت میتوکودک هشت ساله لازم است آدبیهوشی در بیماران دچار اقدرت انسان در نگاه به ابعزیست شناسی باور حقیقت یا آیا مغز تا بزرگسالی توسعتنفس هوازی و میتوکندریماده ی تاریکشانس یا تلاشایمپلانت مغزی کمک میکند تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون زنانه استروژنارتباط از بالا به پایین مجریان انرژی در سیستم های چرا حجم مغز گونه انسان دربه امید روزهای بهتردو برابر شدن خطر مرگ و میهیپرپاراتیروئیدیسمذهت را روی چیزهای مفید متکایروپاکتیک چیستباد غرور و سر پر از نخوت ولرزش ناشی از اسیب به عصبزبان شناسی مدرن در سطح سلآیا احتمال دارد رویا از آتو با باورهایت کنترل میشمخچه ، فراتر از حفظ تعادلشرکت نورالینک ویدیویی ازایجاد احساساتتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش روزه داری در سالم و جاز نخستین همانند سازها تحقیقت غیر قابل شناختنظریه ی تکامل در درمان بیبیمار 101 ساله، مبتلا به سدانش قدرت استهستی ما پس از شروعی چگال رنگ کردن، حقیقت نیستکشف مکانیسمی پیچیده در ببحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز سلول های بنیادیآب زندگی است قسمت چهارمتوهم فضای خالی یا توهم فضمرگ چیستطبیعت بر اساس هماهنگیابداع دی ان ای بزرگترین دتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز تکینگی تا مغز از مغز تحرکت چرخشی و دائمی کیهانهمیشه داناتر از ما وجود دبیماری دیستروفی میوتونیداروهای تغییر دهنده ی سیویروس مصنوعیروح در جهانی دیگر استگیاه خواری و گوشت خوار کدبرنامه ی مسلط ژنها در اختمناطق خاصی از مغز در جستجسندرم دزدی ساب کلاوینآسيب میکروواسکولاریا آستوصیه های سازمان بهداشت مسئولیت در برابر محیط زیعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت چهارمهوموارکتوس ها ممکن است دداروی ضد تشنج با قابليت تواکسن کرونا از حقیقت تاتپل جویی اصفهانروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمسیاهچاله ی تولید کنندهاقلیت خلاقابزار بقای موجود زنده از تکامل ابزار هوش ، راه پر عسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیستمدر یک فراکتال هر نقطه مرکورزش هوازی مرتب خیلی به قفلج دوطرفه عصب 6 چشمپیوند سر آیا ممکن استراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمساخت شبکه عصبی با الفبای امیدواری و مغزمغز فکر میکند مرگ برای دیابزارهای بقا ازنخستین همتئوری تکامل در پیشگیری و