دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز- از مغزتا سیاه چاله فضایی، قسمت نهم

از تکینگی تا مغز- از مغزتا سیاه چاله فضایی، قسمت نهم
ابتدای ساده و پرچگال خلقت، آرام آرام پیچیده تر و فزون تر شد تا پس از میلیاردها سال، به نخستین سلول عصبی برسد و پس از آن، نخستین سلول عصبی توسعه و تکثیر یافت و بخش های تخصصی را در درون مغز ایجاد کرد و این فرایند تا امروز ادامه داشته است.
توسعه قدرت دیدن، دانشمندان را تا مشاهده مستقیم چرخش زمین به دور خورشید و امروز به مشاهده ریزترین اجزای نقشه حیات یعنی ژنهای درون هسته، رسانده است
و امروز هم در سایه توسعه قدرت های ادراکی، تلسکوپ های دانشمند آمریکاییکتی بومن تا نخستین الگو از ابتدای کیهان ما یعنی سیاه چاله پیش رفته است و بعید نیست به زودی از سیاه چاله هم فراتر برود!
از ابتدای ساده هستی تا مغز ما و از مغز ما تا ابتدای هستی، راهی طولانی است که اولی(از ابتدای ساده هستی تا مغز)به میلیادرها سال، زمان نیاز داشت ولی دومی(ازمغز تا ابتدای هستی) یعنی سیر بازگشت از مغز تا سیاهچاله و پس از آن تا تکینگی و قبل از تکینگی، به زمان زیادی نیاز نداشته است. آنگاه که معرفت و شناخت بیاید، طی مسافت های دور و دراز، کوتاه می نماید و رفتن به هزاران کیلومتر دورتر در چشم بر هم زدنی ممکن است.
گمان میکنی ذره ای کوچکی در حالی که جهانی بزرگتر، وجود انسان دارای مغز و روح را در بر گرفته است!!
سیا ه چاله ها برنامه قهوه من- از دکتر زینب الشمری

ما از نسبیت عام استفاده می کنیم تا چیزهای بزرگی مانند کهکشان ها و ستارگان را مورد آزمون قرار دهیم و ما از فیزیک کوانتوم استفاده می کنیم تا چیزهای ریز مانند الکترون ها و کوارک ها را بررسی کنیم. ولی ما وقتی بخواهیم چیزهای بزرگ و ریز را با هم بررسی کنیم، چه باید انجام دهیم؟
برای نمونه، انفجار بزرگ زمانی است که چیزهای بسیار ریز، بزرگ و حجیم شود و به جهان پیرامون ما تبدیل شود و توسعه یابد و اگر برعکس این، رخ دهد و یک ستاره بزرگ تحت تاثیر جاذبه، بر خودش منقبض و جمع شود، این ستاره تا حد یک تکینگی به نام سیاهچاله، بر خودش جمع می شود.(ابتدای کیهان تا جهان پیرامون ما و جهان پیرامون ما تا سیاهچاله)
امروز من درمورد سیاهچاله سخن می گویم:

آیا راهی هست نسبیت عام و مکانیک کوانتوم را هر چند به صورت نسبی، در نقطه تکینگی با هم ترکیب کرد؟ در دهم آپریل 2019 نخستین تصویر ترکیبی، به وسیله تلسکوپ های متفاوت از سیاه چاله گرفته شد ولی اجازه بدهید به سال 1916 بازگردیم. دراین سال فیزیک دانی به نام شوارز چایلد بر اساس نسبیت عام پیشنهاد داد، اجسام یا ستارگانی- که به اندازه کافی، توده ای بزرگ ونیروهای جاذبه دارند- باعث قوس در فضا میشوند و فضای اطراف خود را به طور کامل، کج می کنند. پس آنها مانند حفره هایی در فضا یا در بافت زمان-مکان هستند. این به چه معناست؟
برای فهم اینکه سیاهچاله ها چگونه تشکیل می شوند، ما در درجه اول نیاز داریم چرخه زندگی یک ستاره را بشناسیم. از یک بالون استفاده می کنم. وقتی من در یک بالن بدمم، من فشار درون آن را زیاد می کنم و سبب می شوم، بالن بزرگ شود، در برابر کشش دیواره بالن، می کوشد، بالن را بر خودش جمع کند.
ستارگان درخشان آسمان، در زمانی تشکیل می شوند که مقادیر زیاد گاز به خصوص هیدروژن تحت تاثیر نیروهای جاذبه، شروع به تجمع کند و در زمانی- که منقبض و جمع می شود- اتم های هیدروژن با هم پیوند می خورد تا هلیوم را تشکیل دهد.
پرتویی- که بر اثر این واکنش های هسته ای ایجاد می شود- سبب درخشندگی ستارگان می گردد.این تولید اشعه همچنین باعث توازن کشش های جاذبه ای می گردد و توازنی بین دو نیرو، یعنی کشش(جاذبه)و رانش(تولید اشعه) وجود دارد.
جاذبه باعث در هم رفتگی و کولاپس و رانش، باعث توسعه یافتگی و وسعت می شود.
ولی وقتی سوخت هسته ای ستاره به پایان برسد چه اتفاقی می افتد؟ اگر توده ستاره، از یک ونیم برابر توده خورشید کمتر شود این ستاره نهایتا از انقباض باز می ایستد و در وضعیت نهایی، کوتوله سفید نامیده می شود. تعداد زیادی از این کوتوله های سفید در فضا وجود دارد. از نخستین چیزهایی- که کشف شد- ستاره ای است که به دور سیریوس یعنی درخشانترین ستاه در آسمان شب میچرخد!!

اگر توده ستاره، از یک و نیم برابر توده خورشید بیشتر شود، تولید اشعه از ستاره قادر نخواهد بود از خودش در برابر جاذبه ستاره حمایت کند، پس ستاره با سرعت زیاد بر خودش منقبض می شود و به سوی تکینگی می رود.

یعنی ستاره پر حجم به یک چیز خیلی ریز تبدیل می شود. این، سیاهچاله نام دارد وقتی تو سیاهچاله را ببینی، حقیقتا به درون چاله، نگاه نمی کنی. بلکه تو به افق رویداد نگاه میکنی.
سرعت گریز از افق رویداد، از سرعت نور بالاتر است پس هیچ چیزی نمی تواند از افق رویداد بگریزد. حتی نور- که سریعترین چیز در جهان ما است- نمی تواند بگریزد و به همین دلیل سیاهچاله، تاریک است. با این همه پروفسور استیفن هاوکینگ این فرضیه را مطرح کرد که سیاهچاله هم اشعه تولید می کند. ما چگونه می گوییم سیاهچاله، اشعه ای تولید میکند در حالی که هیچ چیز نمی تواند از افق رویداد بگریزد؟
این به نظر میرسد آنچه را بیان کردم، نقض میکند!

نور از افق رویداد سیاهچاله نمی گریزد پس چگونه می گوییم سیاهچاله از خود اشعه ای می تاباند؟ این نظریه از طرف دانشمند فیزیک نظری استیفن هاوکینگ نسبیت عام و نظریه کوانتوم را تا حدی با هم ترکیب می کند.
استیفن هاوکینگ چه گفت؟

با استفاده از قانون عدم قطعیت در مکانیک کوانتوم ما می توانیم به این نتیجه برسیم که سیاهچاله ها کاملا سیاه نیستند. زیرا پرتوهایی هست که وقتی از سیاهچاله صادر می شود، ناظر خارجی آن را مشاهده می کند و علت آن، تفاوت های کوانتومی در خلا است. خلا امکان ندارد کاملا از تفاوت های کوانتومی تهی باشد، بلکه جفت هایی از اجزای حقیقی در خلا وجود دارد که ظاهر می شود، به هم می پیوندد و بعد از هم جدا میشود مانند یک جزء و ضد آن جزء- که آشکار میشود و به دلیل تصادم و برخورد با هم، یکدیگر را از هم دور می کند.

هیچ فضایی خالی نیست اگر شکلگیری آنها در منطقه افق رویداد سیاهچاله یا در منطقه تکینگی رخ دهد، ، یکی از آنها به نظر می رسد به خاطر هل دادن تحت تاثیر جاذبه- به جای آنکه با هم برخورد کنند و از هم دور شوند- به داخل سیاه چاله می افتد و جزء دیگر می تواند آزاد شود و تا منطقه دوری از سیاهچاله فرار کند.
فرد رصد کننده بیرونی آن را به عنوان پرتویی- که از سیاه چاله صادر میشود- می بیند. این، پرتوزایی سیاه چاله نامیده می شود. برخی آن را پرتوهای هاوکینگ هم می نامند و پس از کشف این پرتوها از طرف او، با این نام خوانده شد. سیاهچاله هنوز از طرف دانشمندان، مورد مطالعه است تا بفهمند سیاهچاله چگونه تشکیل شده است و درون آن چیست. آنها هنوز چیزهای جدیدی کشف میکنند.
اگر این مطلب را دوست داشتی فراموش نکن آن را برای دوستانت به مشارکت بگذاری. هفته دیگر شما را ببینم سلامت باشد.
https://www.youtube.com/watch…


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودچراروياها را به یاد نمی آالتهاب شریان تمپورالبا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییلبخند بزن شاید صبح فردا زشش مرحله تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک تا کايندگان چگونه خواهند دیدبحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملما با کمک مغز خود مختاريمعضلانی که طی سخن گفتن چقدهوش، ژنتیکی است یا محیطیابزار بقای موجود زنده از بررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی دربارداریمزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قاثرات مضر ماری جواناتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسمغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آنارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکامنقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زچندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در مواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احسآیا احتمال دارد رویا از آبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیفلج بل، فلجی ترسناک که آنسرگیجه از شایعترین اختلانزاع بین جهل و علم رو به پامیوتروفیک لترال اسکلروبارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )لرزش ناشی از اسیب به عصبششمین کنگره بین المللی سهوش مصنوعی از عروسک تا کايا اراده آزاد توهم است یبخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختما تحت کنترل ژنها هستیم یمقالاتهیچگاه از فشار و شکست نترابزار بقای موجود زنده از بزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام مسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریاجزای پر سلولی بدن انسان تولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگمغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش مناارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بنقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در باز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجودآیا برای تولید مثل همیشه بوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پفلج خوابسردرد و علتهای آننزاع بین علم و نادانی رو امگا سه عامل مهم سلامتبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )لزوم سازگاری قانون مجازاصرع و درمان های آنهوش مصنوعی از عروسک تا کايا اراده آزاد توهم است یبرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز اماه رجبتاثیر ویتامین دی بر بیماهاوکينگ پیش از مرگش رسالابزار بقای موجود زنده از بسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرنمشکلات نخاعیورزش و میگرناجزایی ناشناخته در شکل گتوانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتمغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنوانقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتباز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیچگونه حافظه را قویتر کنیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصفلج خواب چیستسردرد تنشننزاع بین علم و جهل رو به پامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارملزوم سازگاری قانون مجازاضررهای مصرف شکر و قند بر هوش مصنوعی از عروسک تا کمای آنکه نامش درمان و یادشبرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بماپروتیلینصفحه اصلیهاوکينگ پیش از مرگش رسالابزار بقای موجود زنده از تفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تمشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعاحساس گذر سریعتر زمانتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتمغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد دارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفنقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارنگاهی بر قدرت بینایی دراآیا خداباوری محصول تکاملبیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهفیلمی بسیار جالب از تغییسردرد سکه اینظام مثبت زندگیانفجار و توقف تکاملی نشابحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمممانتین یا آلزیکسا یا ابضررهای شکر بر سلامت مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کمایندرالبرای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تمبانی ذهنی سیاه و سفیدسوالات پزشکیهدف از تکامل مغزابزار بقای موجود زنده از تفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تمعنی روزهورزش در کمر درداخلاق و علوم اعصابتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرمغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد دارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخنقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرنوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر نگاهی بر توانایی اجزاي بآیا دلفین ها می تواند از بیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییفیزیکدانان ماشینی برای تسرعت فکر کردن چگونه استنظریه تکامل در درمان بیمانگشت نگاری مغز نشان میدبحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سوممنابع انرژي پاک سرچشمه حطی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش مصنوعی در کامپیوترهاایا کوچک شدن مغزانسان البرخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجمجموعه های پر سلولی بدن مپیامهای کاربرانهزینه ای که برای اندیشیدابزار بقای موجود زنده از تقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتبامغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشاختلال در شناسایی حروف و توصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهابارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته منقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهنورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایناتوانی از درمان برخی ویآیا دست مصنوعی به زودی قابیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییفرگشت و تکامل تصادفی محض شلیک فراموشیهفت چیز که عملکرد مغز تو اندوهگین نباش اگر درب یا بحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتمولتیپل اسکلروز در زنان ظهور امواج مغزی در مغز مصهوش مصنوعی در خدمت خلق وحایا ابزار هوشمندی یا مغز برخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب محل درک احساسات روحانیسایتهای دیگرهستي مادي ای که ما کوچکترابزار بقای موجود زنده از تلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردمغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان اختلالات مخچهتوصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر ممغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتاارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسنقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چنورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانناتوانی در شناسایی چهره آیا رژیم غذایی گیاهی سلابیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در سافراموش کارها باهوش تر هسشنا در ابهای گرم جنوب نیهفت سین یادگاری از میراث انسان قدیم در شبه جزیره عبحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش ممواد کوانتومی جدید، ممکنعلم به ما کمک میکند تا موهوش مصنوعی در خدمت خلق وحایا بیماری ام اس (مولتیپبرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(محل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال ابزار بقای موجود زنده از تلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رمغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز اماختلالات حرکتی در انسانتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرمغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از ارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمیننقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت انوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهاننخاع ما تا پایین ستون فقرسیر آفرینش از روح تا مغز نخستین تصویر از سیاهچالهآیا راهی برای رفع کم آبی بیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادففراموشی همیشه هم بد نیستشناخت و معرفت، و نقش آن دهمیشه عسل با موم بخوریمانسان جدید از چه زمانی پابحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهنموجود بی مغزی که می تواندعلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی درمانگر کامپیایا بدون زبان میتوانیم تبرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پنداریمحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کنابزار بقای موجود زنده از تلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پمغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید داختلالات صحبت کردن در انتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کمغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم نقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دنوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خورداستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیستم تعادلی بدننرمش های مفید در سرگیجهآیاما مقهور قوانین فیزیکبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دفرایند حذف برخی اجزای مغشناسایی سلول های ایمنی اهوموارکتوس ها ممکن است دانسان عامل توقف رشد مغزبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتیموجودات مقهور ژنها هستندعلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی درخدمت خلق وحایا تکامل هدفمند استبرخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپنداریمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحابزار بقای موجود زنده از تلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرمغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویاادامه بحث تکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافمغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سنوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به استیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم دفاعی بدن علیه مغز نرمشهای مهم برای تقویت عآزمون ذهنی گربه شرودینگربیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دفرد حساس از نظر عاطفی و بشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش مصنوعی می تواند بر احانعطاف پذیری مکانیسمی علبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و یمیهمانهای ناخوانده عامل علت خواب آلودگی بعد از خوهوش مصنوعی ساخته هوش طبیایرادهای موجود در خلقت ببرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایابزار بقای موجود زنده از تمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرنمغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی ادغام میان گونه های مختلتکامل زبانروبات های ریز در درمان بیمغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رنقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انسااستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی سکته مغزیچرا مغزهای ما ارتقا یافت إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریقانون مندی نقشه ژنتیکی مشاهکار قرنهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاولین هیبرید بین انسان وبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطمیگرن سردردی ژنتیکی که بعوارض ازدواج و بچه دار شدهوش احساسیاگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی مدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزرابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسمغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل ساختار رگهای مغزی روح رهاییمغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیمااز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رنقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب چگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمرآیا واکنش های یاد گرفته واستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به ستری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایچرا حیوانات سخن نمی گوینافراد آغاز حرکت خودشان ربیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بقارچ بی مغز در خدمت موجودشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاولین مورد پیوند سر در انبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريمیدان مغناطيسي زمین بشر عید نوروز مبارکهوش احساسیاگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدیمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقابزارهای پیشرفته ارتباط تمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآوریمغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هوارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس نقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستنقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده آیا آگاهی پس از مرگ از بیاصول سلامت کمرتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با چرا حجم مغز گونه انسان درافزایش قدرت ادراکات و حسبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست قدم زدن و حرکت دید را تغیشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی الفاگواولین تصویر در تاریخ از سبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريمکانیزمهای دفاعی در برابعامل کلیدی در کنترل کارآهوش عاطفی بیشتر در زناناگر تلاش انسان امروز برابررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسمرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطانابزارهای دفاعی و بقای موتمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی مغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودینقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانواز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقنقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعآیا امکان بازسازی اندامهاضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابچرا در مغز انسان، فرورفتافسردگی و اضطراب در بیمابیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست قدرت انسان در نگاه به ابعشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک تا کاولین سلول مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارما انسانها چه اندازه نزدعسل طبیعی موثر در کنترل بهوش عاطفی در زنان بیشتر اابزار هوش در حال ارتقا ازبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس ومرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسمغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامندارتباط میکروب روده و پارتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجانقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بنقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیآیا انسان با مغز بزرگش اخاطلاعاتی عمومی در مورد ماطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسخن پاک و ثابتچراروياها را به یاد نمی آالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستلوب فرونتال یا پیشانی مغشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک تا کاوکرلیزوماب داروی جدید شبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملما انسانها چه اندازه نزدعصب حقوق نورولووهوشیاری کوانتومیابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلمراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریاثرات مفید قهوهتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای امغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خوابانارتباط چاقی و کاهش قدرت بتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش انقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی چند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پآیا احتمال دارد رویا از آ