دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز- از مغزتا سیاه چاله فضایی، قسمت نهم

از تکینگی تا مغز- از مغزتا سیاه چاله فضایی، قسمت نهم
ابتدای ساده و پرچگال خلقت، آرام آرام پیچیده تر و فزون تر شد تا پس از میلیاردها سال، به نخستین سلول عصبی برسد و پس از آن، نخستین سلول عصبی توسعه و تکثیر یافت و بخش های تخصصی را در درون مغز ایجاد کرد و این فرایند تا امروز ادامه داشته است.
توسعه قدرت دیدن، دانشمندان را تا مشاهده مستقیم چرخش زمین به دور خورشید و امروز به مشاهده ریزترین اجزای نقشه حیات یعنی ژنهای درون هسته، رسانده است
و امروز هم در سایه توسعه قدرت های ادراکی، تلسکوپ های دانشمند آمریکاییکتی بومن تا نخستین الگو از ابتدای کیهان ما یعنی سیاه چاله پیش رفته است و بعید نیست به زودی از سیاه چاله هم فراتر برود!
از ابتدای ساده هستی تا مغز ما و از مغز ما تا ابتدای هستی، راهی طولانی است که اولی(از ابتدای ساده هستی تا مغز)به میلیادرها سال، زمان نیاز داشت ولی دومی(ازمغز تا ابتدای هستی) یعنی سیر بازگشت از مغز تا سیاهچاله و پس از آن تا تکینگی و قبل از تکینگی، به زمان زیادی نیاز نداشته است. آنگاه که معرفت و شناخت بیاید، طی مسافت های دور و دراز، کوتاه می نماید و رفتن به هزاران کیلومتر دورتر در چشم بر هم زدنی ممکن است.
گمان میکنی ذره ای کوچکی در حالی که جهانی بزرگتر، وجود انسان دارای مغز و روح را در بر گرفته است!!
سیا ه چاله ها برنامه قهوه من- از دکتر زینب الشمری

ما از نسبیت عام استفاده می کنیم تا چیزهای بزرگی مانند کهکشان ها و ستارگان را مورد آزمون قرار دهیم و ما از فیزیک کوانتوم استفاده می کنیم تا چیزهای ریز مانند الکترون ها و کوارک ها را بررسی کنیم. ولی ما وقتی بخواهیم چیزهای بزرگ و ریز را با هم بررسی کنیم، چه باید انجام دهیم؟
برای نمونه، انفجار بزرگ زمانی است که چیزهای بسیار ریز، بزرگ و حجیم شود و به جهان پیرامون ما تبدیل شود و توسعه یابد و اگر برعکس این، رخ دهد و یک ستاره بزرگ تحت تاثیر جاذبه، بر خودش منقبض و جمع شود، این ستاره تا حد یک تکینگی به نام سیاهچاله، بر خودش جمع می شود.(ابتدای کیهان تا جهان پیرامون ما و جهان پیرامون ما تا سیاهچاله)
امروز من درمورد سیاهچاله سخن می گویم:

آیا راهی هست نسبیت عام و مکانیک کوانتوم را هر چند به صورت نسبی، در نقطه تکینگی با هم ترکیب کرد؟ در دهم آپریل 2019 نخستین تصویر ترکیبی، به وسیله تلسکوپ های متفاوت از سیاه چاله گرفته شد ولی اجازه بدهید به سال 1916 بازگردیم. دراین سال فیزیک دانی به نام شوارز چایلد بر اساس نسبیت عام پیشنهاد داد، اجسام یا ستارگانی- که به اندازه کافی، توده ای بزرگ ونیروهای جاذبه دارند- باعث قوس در فضا میشوند و فضای اطراف خود را به طور کامل، کج می کنند. پس آنها مانند حفره هایی در فضا یا در بافت زمان-مکان هستند. این به چه معناست؟
برای فهم اینکه سیاهچاله ها چگونه تشکیل می شوند، ما در درجه اول نیاز داریم چرخه زندگی یک ستاره را بشناسیم. از یک بالون استفاده می کنم. وقتی من در یک بالن بدمم، من فشار درون آن را زیاد می کنم و سبب می شوم، بالن بزرگ شود، در برابر کشش دیواره بالن، می کوشد، بالن را بر خودش جمع کند.
ستارگان درخشان آسمان، در زمانی تشکیل می شوند که مقادیر زیاد گاز به خصوص هیدروژن تحت تاثیر نیروهای جاذبه، شروع به تجمع کند و در زمانی- که منقبض و جمع می شود- اتم های هیدروژن با هم پیوند می خورد تا هلیوم را تشکیل دهد.
پرتویی- که بر اثر این واکنش های هسته ای ایجاد می شود- سبب درخشندگی ستارگان می گردد.این تولید اشعه همچنین باعث توازن کشش های جاذبه ای می گردد و توازنی بین دو نیرو، یعنی کشش(جاذبه)و رانش(تولید اشعه) وجود دارد.
جاذبه باعث در هم رفتگی و کولاپس و رانش، باعث توسعه یافتگی و وسعت می شود.
ولی وقتی سوخت هسته ای ستاره به پایان برسد چه اتفاقی می افتد؟ اگر توده ستاره، از یک ونیم برابر توده خورشید کمتر شود این ستاره نهایتا از انقباض باز می ایستد و در وضعیت نهایی، کوتوله سفید نامیده می شود. تعداد زیادی از این کوتوله های سفید در فضا وجود دارد. از نخستین چیزهایی- که کشف شد- ستاره ای است که به دور سیریوس یعنی درخشانترین ستاه در آسمان شب میچرخد!!

اگر توده ستاره، از یک و نیم برابر توده خورشید بیشتر شود، تولید اشعه از ستاره قادر نخواهد بود از خودش در برابر جاذبه ستاره حمایت کند، پس ستاره با سرعت زیاد بر خودش منقبض می شود و به سوی تکینگی می رود.

یعنی ستاره پر حجم به یک چیز خیلی ریز تبدیل می شود. این، سیاهچاله نام دارد وقتی تو سیاهچاله را ببینی، حقیقتا به درون چاله، نگاه نمی کنی. بلکه تو به افق رویداد نگاه میکنی.
سرعت گریز از افق رویداد، از سرعت نور بالاتر است پس هیچ چیزی نمی تواند از افق رویداد بگریزد. حتی نور- که سریعترین چیز در جهان ما است- نمی تواند بگریزد و به همین دلیل سیاهچاله، تاریک است. با این همه پروفسور استیفن هاوکینگ این فرضیه را مطرح کرد که سیاهچاله هم اشعه تولید می کند. ما چگونه می گوییم سیاهچاله، اشعه ای تولید میکند در حالی که هیچ چیز نمی تواند از افق رویداد بگریزد؟
این به نظر میرسد آنچه را بیان کردم، نقض میکند!

نور از افق رویداد سیاهچاله نمی گریزد پس چگونه می گوییم سیاهچاله از خود اشعه ای می تاباند؟ این نظریه از طرف دانشمند فیزیک نظری استیفن هاوکینگ نسبیت عام و نظریه کوانتوم را تا حدی با هم ترکیب می کند.
استیفن هاوکینگ چه گفت؟

با استفاده از قانون عدم قطعیت در مکانیک کوانتوم ما می توانیم به این نتیجه برسیم که سیاهچاله ها کاملا سیاه نیستند. زیرا پرتوهایی هست که وقتی از سیاهچاله صادر می شود، ناظر خارجی آن را مشاهده می کند و علت آن، تفاوت های کوانتومی در خلا است. خلا امکان ندارد کاملا از تفاوت های کوانتومی تهی باشد، بلکه جفت هایی از اجزای حقیقی در خلا وجود دارد که ظاهر می شود، به هم می پیوندد و بعد از هم جدا میشود مانند یک جزء و ضد آن جزء- که آشکار میشود و به دلیل تصادم و برخورد با هم، یکدیگر را از هم دور می کند.

هیچ فضایی خالی نیست اگر شکلگیری آنها در منطقه افق رویداد سیاهچاله یا در منطقه تکینگی رخ دهد، ، یکی از آنها به نظر می رسد به خاطر هل دادن تحت تاثیر جاذبه- به جای آنکه با هم برخورد کنند و از هم دور شوند- به داخل سیاه چاله می افتد و جزء دیگر می تواند آزاد شود و تا منطقه دوری از سیاهچاله فرار کند.
فرد رصد کننده بیرونی آن را به عنوان پرتویی- که از سیاه چاله صادر میشود- می بیند. این، پرتوزایی سیاه چاله نامیده می شود. برخی آن را پرتوهای هاوکینگ هم می نامند و پس از کشف این پرتوها از طرف او، با این نام خوانده شد. سیاهچاله هنوز از طرف دانشمندان، مورد مطالعه است تا بفهمند سیاهچاله چگونه تشکیل شده است و درون آن چیست. آنها هنوز چیزهای جدیدی کشف میکنند.
اگر این مطلب را دوست داشتی فراموش نکن آن را برای دوستانت به مشارکت بگذاری. هفته دیگر شما را ببینم سلامت باشد.
https://www.youtube.com/watch…


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
عدم تعادل دوپامین، فقط ببحثی در مورد عملکرد لوب فمنابع انرژی از نفت و گاز تهدیدهای هوش مصنوعیخانواده پایدارپیراستاممغز و اخلاقدر آرزوهایت مداومت داشتهآشنا پنداریتاثیر تغذیه بر سلامت روانورون های ردیاب حافظهرویای شفافایستادن در برابر آزادی بهمه جا خیر بکارزبان، نشان دهنده ی سخنگو ارزش حقیقی زبان قسمت اولبلندی در ذهن ما درک بلندیهر حرکت خمیده می شود و هر فیروز نادریشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت غیر قابل شناختکوچک شدن مغز از نئاندرتامقالاتبدون پیر فلکمنبع هوشیاری کجاست قسمت تو دی ان ای خاص ميتوکندريخطای حسمغز بیش از آنچه تصور میشودرمان های جدید در بیماری افسردگی و اضطراب در بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکچیزی شبیه نور تو نیستروش های صرفه جویی در ایجاهندسه ی پایه ایسلول های مغزی عامل پارکیاز کسی که یک کتاب خوانده وقتی پر از گل شدی خودت را شگفت زده و حیران باشبه خوبی های دیگران فکرکنفراموش کارها باهوش تر هسحباب های کیهانی تو در توکیست کلوئید بطن سومبرخی ملاحظات در تشنج های پس از اگو یا بعد از نفسمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتوهم چیستده روش موفقیتمغط یک گیرنده استدرمان جدید کنترل مولتیپلامیوتروفیک لترال اسکلروچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر ریه زغالیابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی یا حماقت طبیعسماگلوتید داروی کاهش دهناز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مشباهت مغز و کیهانبی ذهن و بی روحفشار و قدرتحس و ادراک قسمت چهلکاش شرف اجباری بود یا حتیمجموعه های پر سلولی بدن مبرخی روش های تربیتی کودکدورترین نقطه ی قابل مشاهآنتی بادی منوکلونال در دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش گرمایش آب و هوا در همدرهای اسرارآمیز و پوشیدهانفجار بزرگ پایان بوده انگاهت را بلند کنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی راه فراری نیستابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سودمندی موجودات ابزی بر از تکینگی تا مغز از مغز تجلوتر را دیدنواکسن های شرکت فایزر آمرصبر و واقعیتبیماری الزایمرقوی تر باشحس و ادراک قسمت پنجاه و یکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدیون خود ناموجودبزرگترین خطایی که مردم مدانش قدرت استآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمهندسی بدنتکامل فردی یا اجتماعینقش رژیم غذایی در رشد و ادرک عمیق در حیواناتانرژی تاریک که ما نمی تونباید صبر کرد آتش را بعد ترازودونرساناها و ابر رساناها و عابزارهای پیشرفته ارتباط هوش مصنوعی از عروسک بازی سیر آفرینش از روح تا مغز از تکینگی تا مغز، از مغز جهان مشارکتیوابسته به دوستی این و آن طلای سیاهبیندیشقدرت کنترل خودحس و ادراک قسمت شصت و هشتگیلگمش باستانی کیستمراقب خودتون و خانواده هتفاوت مغز انسان و میمون هداروهای مصرفی در ام اسآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمیگرن و پروتئین مرتبط با تکامل ساختار رگهای مغزی نقطه بی بازگشتدست و پا زدن در سایه؟انسان، گونه ای پر از تضادچرا ماشین باید نتایج را پتست آر ان اس دز میاستنی گزمان به چه دلیل ایجاد میشاثرات مفید روزه داریهوش مصنوعی در خدمت خلق وحساخت سلول عصبی حتی پس از از سایه بگذرجهان در حال نوسان و چرخشیک پیشنهاد خوب برای آسان عقلانیت بدون تغییربا آتش، بازی نکن و بعد از لا اکراه فی الدینخونریزی مغز در سندرم کووگربه شرودینگر و تاثیر مشمشکلات بین دو همسر و برخیتلقین اطلاعات و حافظهداروی جدید برای میاستنی آپومورفین در پارکینسونما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنه جنگ و نه خونریزیذهت را روی چیزهای مفید متای نعمت من در زندگیمچراروياها را به یاد نمی آتصور از زمان و مکانزندگی، مراتب هوشیاری استاختلال در شناسایی حروف و هوش عاطفی قسمت دهمسخت ترین حصاراستیفن هاوکینگ در تفسیر جوانان وطنژن یا نقشه توسعه مغز و نقعوامل موثر در پیدایش زباباربر دیگران نباشمقابله با کرونا با علم اسخواص بادام زمینیپیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه ی علمتمدن زیر آبداستانها و مفاهیمی اشتباآرامش و سکونماده، چیزی نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخرمز بقای جهش ژنتیکیاینکه به خاطرخودت زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیزبان متغیرارتباط میکروب روده و پارهیچ چیز، چقدر حقیقی استسردرد و علتهای آناطلاع رسانی اینترنتیجراحی هوشیار مغزکمی زاویه ی دیدت را عوض کاطلاعات حسی ما از جهان، چجراحی گردن همیشه برای دیکمالگرایی دشمن پیشرفتعدم درکبحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز تو یک معجزه ایخاویار گیاهیپیشینیان انسان از هفت میمغز و سیر تکامل ان دلیلی در آسمان هدیه های نادیدنآشناپنداری چیستتاثیر حرکات چشم بر امواج نوروپلاستیسیتی چیستروان سالماکنون را با همه ی نقص هایهمیشه چیزی برای تنهایی دزبان، وسیله شناسایی محیطارزش حقیقی زبان قسمت دومبلوغ چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به فیزیک مولکولها و ذرات در شناسایی سلول های ایمنی احقیقت، آن چیزی نیست که جلکوچکی قلبتاثیر ویتامین دی بر بیمابدون بار گذشتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تو در میانه ی جهان نیستی خطر آلودگی هوامغز برای فراموشی بیشتر کدرمان های جدید سرطانافسردگی و ساختار مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استنکاتی در مورد تشنجروش های عملی برای رفع کمرهندسه ی رایج کیهانسلول های بنیادیاز آغاز خلقت تا نگاه انساوقتی تو از یاد گرفتن باز شگفتی های نقشه ی ژنتیکیبه خودت مغرور نشوفراموشی همیشه هم بد نیستحباب هایی تو در توکپسول ژری لاکتبرخی مرزهای اخلاق و علوم آلودگی هوا چالش قرن جدیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم و خیالدهن، بزرگترین سرمایهنفرت، اسیب به خود استدرمان جدید ام اسامید نیکو داشته باش تا آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاهخواری بر ریواستیگمینابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسندرم میلر فیشراز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، برشباهت مغز با کیهان مادیبی سوادی در قرن 21فشار روحی، همیشه بد نیست حس و ادراک قسمت چهل و هفتکتاب گران و پرهزینه شد ولمجرم، گاهی قربانی استبرخی سلولهای عصبی در تلاديدن با چشم بسته در خواب آنزیم تولید انرژی در سلومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش پیش زمینه ها و اراده درون قفس یا بیرون از آنانقراض را انتخاب نکنیدچالش هوشیاری و اینکه چرا تبدیل سلولهای محافط به سراه نجاتابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سی و سه پل اصفهاناز تکینگی تا مغز از مغز تجمجمه انسان های اولیهواکسن کووید 19 چیزهایی که صبر بسیار بایدبیماری ای شبیه آلزایمر و قیچی ژنتیکیحس و ادراک قسمت پنجاه و دکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدیریت اینترنت بر جنگبزرگترین درد از درون است دانش محدود به ابعاد چهارآیا هوش ارثی دریافتی از پمهربانی، شرط موفقیتتکامل مادی تا ابزار هوشمنقش زنجبیل در جلوگیری از درگیری قلب در بیماری ویرانرژی خلا ممکن استنبرو و انرژی مداومتراشه مغز بدون واسطه ی درستگاری محدود به یک راه نابزارهای بقا از نخستین ههوش مصنوعی از عروسک بازی سیستم تخلیه ی مغز بینشی ناز تکامل تا مغز از مغز تا جهان معناوابستگی یعنی قلادهطوفان فقر و گرسنگی و بی سبیهوش کردن در جراحی و بیمقدرت انسان در نگاه به ابعحس و ادراک قسمت شصت و دوگیاه بی عقل به سوی نور میمراحل ارتقای پله پله کیهتفاوت ها و تمایزها کلید بداروهای ام اسآیا تکامل و تغییرات ژنتیمیگرن و خوابتکامل شناخت انسان با کشفنمیتوان با بیرون انداختندست کردن در گوشانعطاف پذیری مکانیسمی علچرا مردم با زندگی میجنگنتشنچ پانایوتوپولوس تشنج زمان شگفت انگیزاثرات مضر ماری جواناهوش مصنوعی درمانگر کامپیساخت شبکه عصبی مصنوعی با از علم جز اندکی به شما داجهان در حال ایجاد و ارتقایک آلل ژنتیکی که از نئاندعقیده ی بی عملبا تعمق در اسرار ابدیت و لاموژین داروی ضد اوتیسم؟خونریزی مغزی کشندهگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات روانپزشکی پس از ستلاش ها برای کشف منابع جدداروی جدید برای کاهش وزنآپومورفین در پارکینسونما از اینجا نخواهیم رفتتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نه روش تقویت مغزذخیره ی شگفت انگیز اطلاعای همه ی وجود منچراغ های متفاوت و نور یکستصاویر زیبای رعد و برقزندان ذهنیاختلال در شناسایی حروف و هوش عاطفی قسمت دومسخت ترین کار، شناخت خود ااستخوان های کشف شده، ممکجواب دانشمند سوال کننده ژن ضد آلزایمرعوامل ایجاد لغت انسانی و بارداری بدون رحمملاحظه های اخلاقی دربارهخواص شکلات تلخپیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی علم در کنترل کرونتمدنی قدیمی در شمال خلیج دخالت در ساختار ژنهاآرامش عقلماده، چیزی بیش از یک خلا تاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز، مفید و بی خطررمز جهاناینکه خانواده ات سالم بانظریه ی ریسمانزبان مشترک ژنتیکی موجوداارتباط ماده و انرژیهیچ وقت خودت را محدود به ALS نگاهی کامل بر بیماری وسردرد به دلیل مصرف زیاد مNVG 291سردرد تنشناطلاعاتی عمومی در مورد مجستجوی متن و تصویر به صورکمردردعدالت برای من یا برای همهبحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز تو یک جهان در مغز خودت هسخار و گلپیشرفت های باور نکردنی دمغز کوانتومیدر آستانه ی موج پنجم کوویآشتی بهتر استتاثیر دوپامین و سروتونیننوروز مبارکروبات ها قول میدهنداکوییفلکسهمیشه چشمی مراقب و نگهبازدودن نقص از هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت سومبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهز ذره، یک دنیاستفیزیک هوشیاریشهر زیرزمینی در ژاپن براحقایق ممکن و غیر ممکنکوچکترین چیز یک معجزه اسصفحه اصلیبدون زمان، ماده ای وجود نپروژه ی علمی پیوند مغز سامنبع هوشیاری کجاست قسمت توقف؛ شکستخطر حقیقی، خود انسان استمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درمان های رایج ام اساقلیت خلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنچگونه مولکول های دی ان ایروش هایی برای کم کردن اضطهندسه بنیادینسلول های بنیادی منابع و ااز انفجار بزرگ تا انفجار وقتی خودت را در آینه دیدیشگفتی های زنبور عسلبه خودت نگاه کنفراموشی و مسیر روحانیحد و مرزها توهم ذهن ماستکامپیوتر سایبورگبرخی نکات از گاید لاین پرآلودگی هوا و ویروس کرونامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم وجوددو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقاشی هایی با بوی گذشته یدرمان جدید ای ال اس، توفرامید نجاتچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر رژِیم غذایی بر میگریاضیات یک حس جدید استابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسندرم کووید طولانیاز تکینگی تا مغز از مغز تتغییر الگوی رشد مغزی با زویشن پروشباهت های ریشه ای چند بیمبی شرمیفضا و ذهن بازحس و ادراک قسمت چهل و هشتکتاب زیست شناسی باورمحل درک احساسات روحانیبرخی سيناپسها طی تکامل و دی متیل فومارات(زادیوا)(آواز خواندن در قفس، نشانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوصیه های سازمان بهداشت نقش پیشرفته ی سلول های بندرون و بیرون، جدای از هم انواع سکته های مغزیچالش هوشیاری و اینکه چرا تبر را بردارراه های جدید برای قضاوت رابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سیلی محکم محیط زیست بر اناز تکینگی تا مغز از مغز تجنین مصنوعیواکسن کرونا و گشودن پنجرصد قدح، نفتاده بشکستبیماری ای شبیه ام اس مولتقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصحس و ادراک قسمت پنجاه و سکشیدن مادی روشی برای جلومداخله ی زیانبار انسانبسیاری از مجرمان، خودشاندانش بی نهایتآیا هوش سریعی که بدون احسموفقیت هوش مصنوعی در امتتکامل مداومنقش زبان در سلطه و قدرت ادرگیری مغز در بیماری کویانرژِی برای ایجاد اضطرابچت جی پی تیتراشه ها روی مغزرشته نوروایمونولوژی و نقابزارهای بقا ازنخستین همهوش مصنوعی از عروسک تا کمسیستم تعادلی بدناز تکامل تا مغز، از مغز تجهان معکوسواسطه ها د رمسیر ایجاد مغطوفان بیداریبیهوشی در بیماران دچار اقدرت ذهنحس و ادراک قسمت شصت و ششگیاه خواری و گوشت خوار کدمرز مرگ و زندگی کجاستتفاوت ها را به رسمیت بشناداروهای تغییر دهنده ی سیآیا جنین انسان، هوشمندی میگرن و روزه داریتکامل، نتیجه ی برنامه رینمیتوان بر سیاه سیاه نوشدست آسماناهرام مصر از شگفتی های جهچرا مغز انسان سه هزار سالتشنج چیستزمان، واقعی نیستاجزای پر سلولی بدن انسان هوش مصنوعی درخدمت خلق وحساخت شبکه عصبی با الفبای ازدواج های بین گونه ای، رجهان ریز و درشتیک جهش ممکن است ذهن انسانعلم و ادراک فقط مشاهده ی با خودت نجنگلایو دوم دکتر سید سلمان فخواندن ، یکی از شستشو دهنگزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات روانپزشکی در عقب تلاش های جدید در ALSداروی جدید برای ای ال اسآب زندگی است قسمت چهارمما اشیا را آنطور که هستندتاثیر نگاه انسان بر رفتاچه زیاد است بر من که در ایذره ی معین یا ابری از الکای آنکه نامش درمان و یادشنزاع ها بیهوده استتصادف یا قوانین ناشناختهزونیسومایداختلالات مخچههوش عاطفی قسمت سومسختی ها رفتنی استاستروژن مانند سپر زنان دجواب سنگ اندازیژنها نقشه ایجاد ابزار هوعواملی که برای ظهور لغت ابازگشایی مجدد مطب دکتر سملاحظات بیهوشی قبل از جرخواص شگفت هویجپیوند مدفوعمعجزه در هر لحظه زندگیتمرکز و مدیتیشندر موج، راز خلقت نهفته اسآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز، ترجمه ی فعالیت رمز جهان خاصیت فراکتالاین، فقط راه توستنظریه تکامل در درمان بیمزبان چهار حرفی حیات زمینارتباط متقابل با همه ی حیهیچ کاری نکردن به معنی چیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکفقر داده ها در هوش مصنوعیسردرد سکه ایاطلاعاتی عمومی در مورد مجستجوی هوشیاری در مغز ماکمردرد ناشی از تنگی کاناعسل طبیعی موثر در کنترل ببحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز تو کجای جهانیخارق العاده و استثنایی بپیشرفت های جدید علوم اعصمغز آیندگان چگونه است ؟در برابر حقایق جدیدآغاز فرایند دانستنتاثیر دپاکین بر بیماری منوروز یا روز پایانیروبات های ریز در درمان بیهمیشه اطمینان تو بر خدا بسفر فقط مادی نیستارزش خود را چگونه میشناسبنی عباس، ننگی بر تاریخهزینه ای که برای اندیشیدفیزیک و هوشیاریشواهدی از نوع جدیدی از حاحل مشکلکووید نوزده و خطر بیماری سوالات پزشکیبر کسی اعتماد نکن مگر اینپروانه ی آسمانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تولید مولکول جدید توسط هخطر را بپذیرمغز بزرگ چالش است یا منفعدرمان های علامتی در ام اساقیانوس نادانیتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینچگونه میتوان با قانون جنروش هایی برای جلوگیری از هندسه در پایه ی همه ی واکسلول های بدن تو پیر نیستناز بار خود بکاه تا پرواز وقتی خورشید هست شمع به کاشانس یا نتیجه ی تلاشبه دنبال رستگاری باشفراموشی آرمانحریص نباشکاهش میل جنسی در ام اسبرخی نرمش ها برای درد زانآلودگی هوا و پارکینسونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم وجودچقدر به چشم اعتماد کنیمدرمان جدید سرطانامید یا ناامیدی؟نگاه من، نگاه تو و یا حقیتاثیر سلامت دستگاه گوارشریتوکسیمابابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی الفاگوسندرم گیلن باره به دنبال از تکینگی تا مغز از مغز تتغییر خود یا تغییر دیگراواقعیت فیزیکی، تابعی از شباهت کیهان و مغزبی عدالتی در توزیع واکسن فضای قلب منبع نبوغ استحس و ادراک قسمت چهل و دومکتاب طبیعت در قالب هندسهمحل درک احساسات روحانی دبرداشت مغز ما از گذر زماندین اجباریآینه در اینهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوصیه های غیر دارویی در سنقش آتش در رسیدن انسان بهدرون آشفته ی تو و ظاهر خنانیس بی کسانچالش هوشیاری و اینکه چرا تحریک عمقی مغزراه های جدید برای قضاوت رابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سینوریپا داروی ترکیبی ضداز تکینگی تا مغز از مغز تجنگ هفتاد و دو ملت همه را واکسن کرونا از حقیقت تاتصداقتبیماری اسپینال ماسکولار قانون مندی نقشه ژنتیکی محس و ادراک قسمت پنجاه و شکشتن عقیده ممکن نیستمدارک ژنتیکی چگونه انسانبسیاری از بیماری های جدیدانشمندان موفق به بازگردآیا هشیاری کوانتومی وجودموفقیت در تفکر استتکامل چشمنقش زبان در سلطه و قدرت ادرگیری مغز در بیماران مبانسولینچت جی پی تیتراشه ی هوش مصنوعی در مغزرشد مغز فرایندی پیچیده اابزارهای بقای موجود زندههوش مصنوعی از عروسک تا کمسیستم دفاعی بدن علیه مغز از تکامل تا مغز، از مغز تجهان هوشمندوبینار اساتید نورولوژی دطوفان زیباییبیوگرافیقدرت شناختی انسان، محدودحس و ادراک سی و هفتمگیرنده باید سازگار با پیمرز بین انسان و حیوان کجاتفاوت های بین زن و مرد فقداروهای ضد بیماری ام اس وآیا جهان ذهن و افکار ما ممیگرن سردردی ژنتیکی که بتکثیر سلول در برابر توقف نمای موفقیتدست بالای دستاولویت بندی ها کجاستچرا مغزهای ما ارتقا یافت تشنج و حرکات شبه تشنجی قازمزمه ات مانده در گوشماجزایی ناشناخته در شکل گهوش مصنوعی ساخته هوش طبیساختن آیندهاسکلت خارجی در درمان اختجهان شگفت انگیزیک رژیم غذایی جدید، می توعلم و روحبا خدا باشلازم است هیچ کاری نکنیدخواندن، دوست روزهای سختگشایش دروازه جدیدی از طرمشاهده گر جدای از شیء مشاتلاش های جدید در درمان فرداروی جدید برای دیابتآب زندگی است قسمت هفتمما به جهان های متفاوت خودتاثیر نگاه انسان بر رفتانه عدم مطلق بلکه عدم با قذرات کوانتومی زیر اتمی قای جان جان بی تن مرونزاع بین جهل و علم رو به پتضادهای علمیزونا به وسیله ویروس ابله اختلالات حرکتی در انسانهوش عاطفی قسمت ششمسختی در بلند شدن از روی صاسرار آفرینش در موججوسازی مدرنژنها ، مغز و ارادهعوارض ازدواج و بچه دار شدبازگشت از آثار به سوی خداممانتین یا آلزیکسا یا ابخواص عجیب لوبیاپیوند مدفوع در درمان بیممعرفی مورد نادر بیماری گتمرکز بر هدفدر میان تاریکی و روشناییآزمون تجربی، راهی برای رتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهرنگ کردن، حقیقت نیستاینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیمزبان نیاز تکاملی استارتباط چاقی و کاهش قدرت بهیچ کس حقیقت را درون مغز فلج نخاعی با الکترودهای سردرد عروقی میگرناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نحفره در مغزکمردرد و علل آنعشق به هفت مرتبه ی شناختیبحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز تو کز محنت دیگران بی غمیخبر مهم تلسکوپ هابلپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز اندامی تشنه ی انرژی ادر جراحی کمر عجله نکنیدآغاز فصل سرما و دوباره تکتاثیر داروهای ضد التهاب نورالژیروبات کیانهمیشه به آنچه داری، خوشنسفر نامه سفر به بم و جنوب از فرد ایستا و متعصب بگذربه قفس های سیاهت ننازهزینه سنگین انسان در ازافیزیک آگاهیشواهدی از دنیسوان(شبه نئحلقه های اسرارآمیزکودک هشت ساله لازم است آدپیامهای کاربرانبرلیتیونپرواز از نیویورک تا لوس آمنبع هوشیاری کجاست قسمت تولید مثل اولین ربات های خطرات هوش مصنوعیمغز بزرگ چالشهای پیش رودرمان ژنتیکی برای نوآوریالکترومغناطیس شنوایی و هتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دچگونه مغز ما، موسیقی را پروش هایی ساده برای کاهش اهندسه زبانِ زمان استسلول بنیادی و ای ال اساز بحث های کنونی در ویروسوقتی ریشه ها عمیقند از چیشانس یا تلاشبه زودی شبکه مغزی به جای فرایند پیچیده ی خونرسانیحرکات چشم، ترجمه کننده ی کاهش مرگ و میر ناشی از اببرخی نرمش ها برای زانوآلزایمرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم بی خدایینقش قهوه در سلامتیدرمان جدید سرطانامید جدید بر آسیب نخاعینگاه مادی غیر علمی استتاثیر عصاره تغلیظ شده گیریسپریدونابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی اکنون می توانسندرم پیریفورمیساز تکینگی تا مغز از مغز تتغییر دیگران یا تغییر خوواقعیت چند سویهشباهت زیاد بین سلول هاي عبیمار 101 ساله، مبتلا به سفضای خالی ای وجود نداردحس و ادراک قسمت چهل و سومکتاب، سفری به تاریخمحدودیت چقدر موثر استبرداشتت از جهان رو زیاد دین، اجباری نیستآیندهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوصیه هایی در مصرف ماهینقش انتخاب از طرف محیط، ندروغ نگو به خصوص به خودتانگشت ماشه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا تحریک عمقی مغز در آلزایمراه پیروزی در زندگی چیستابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سیگار عامل افزایش مرگ وماز تکینگی تا مغز از مغز تجنگ و تصور از جنگواکسن کرونا ساخته شده توصدای بم با فرکانس پایین، بیماری اضطراب عمومیقانون گذاری و تکاملحس و ادراک قسمت بیست و چهگل خاردار، زیباستمروری بر تشنج و درمان هایبسیاری از بیماری های جدیدانشمندان نورون مصنوعی سآیا واکنش های یاد گرفته ومولکول ضد پیریتکامل و ارتقای نگاه تا عمنقش سجده بر عملکرد مغزدرگیری مغزی در سندرم کووانسولین هوشمندنتایج نادانی و جهلتراشه ی بیولوژِیکرشد مغز علت تمایل انسان بابزارهای بقای از نخستین هوش مصنوعی از عروسک تا کمسکوت و نیستیاز تکامل تا مغز، از مغز تجهان هوشیاروجود قبل از ناظر هوشمندطولانی ترین شببیوگرافیقدرت عشقحس و ادراک- قسمت پنجاه و گالکانزوماب، دارویی جدیمرز جدید جستجو و اکتشاف، تفاوت های تکاملی در مغز وداروهای ضد تشنج با توضیح آیا جهش های ژنتیکی، ویرومیگرن شدید قابل درمان استأثیر نیکوتین سیگار بر منمایش تک نفرهدستورالعمل مرکز کنترل بیاولین قدم شناخت نقص های خچرا ویروس کرونای دلتا واتشنج به صورت اختلال رفتازنان باهوش تراحیای بینایی نسبی یک بیمهوش مصنوعی، کیفیت فریب مساختن آینده، بهترین روش اسکار، لگوی هوشمندجهان شگفت انگیز و بی زمانیکی از علل محدودیت مغز امعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبا طبیعت بازی نکنلبخند بزن شاید صبح فردا زخواب زمستانی سلول های سرپل جویی اصفهانمشاهده آینده از روی مشاهتلاش های جدید در درمان سرداروی جدید ضد فشار خونآب زندگی است قسمت اولما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر هوش مصنوعی بر مغزنهایت معرفت و شناخت درک عذرات کوانتومی زیر اتمی قایمونوگلوبولین وریدی IVIgنزاع بین علم و نادانی رو تظاهر خوابیده ی مادهزیان غذاهای پرچرباختلالات صحبت کردن در انهوش عاطفی بیشتر در زنانسدسازی روش مناسب برای مقاسرار بازسازی اندام هاجامعه ی آسمانیژنهای مشترک بین انسان و وعید نوروز مبارکبازگشت به ریشه های تکاملمن و وجود توهمیخود جسم و یا تصویرپیوند مغز و سر و چالشهای معرفت و شناختتمرکز بر امروزدر مانهای کمر دردآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهرنگین کماناینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه تکامل در درمان بیمزبان و کلمه حتی برای کسانارتباط هوش ساختار مغز و ژارتباط پیوسته ی جهانهیچ اندر هیچفلج بل، فلجی ترسناک که آنسرطان کمیت گراییاعتماد به خودحق انتخابکمردرد با پوشیدن کفش مناعشق درونی به یگانگی خلقتبحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز تو پیچیده ترین تکنولوژی خدا موجود استپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز انسان ایا طبیعتا تمادر درمان بیماری مولتیپل آغاز مبهم آفرینشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اکسی توسین و تکامل پیش انورالژی تریژمینالروح و آب حیاتهمیشه داناتر از ما وجود دسفر به مریخ در 39 روزاز مخالفت بشنوبه مغز خزندگان خودت اجازهزاران سال چشم های بینا وفیزیکدانان ماشینی برای تشیر و دوغ بادامحمله ویروس کرونا به مغزکودک ایرانی که هوش او از سایتهای دیگربرنامه و ساختار پیچیده مپروتئین های ساده ی ابتدامنبع هوشیاری کجاست قسمت تولید یا دریافت علمدفاع از پیامبرمغز بزرگ و فعال یا مغز کودرمان کارتی سل و تومور مغالکتروتاکسی(گرایش و حرکتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه مغز پیش انسان یا همروش جدید تولید برقهندسه، نمایشی از حقیقتسلول بنیادی در درمان ایداز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی شروع به بیدار شدن میشاهکار قرنبه زیر پای خود نگاه نکن بفرایند تکامل و دشواری هاحرکت چرخشی و دائمی کیهانکاهش التهاب ناشی از بیمابرخی نرمش های گردندو بیماری روانی خود بزرگ آملودیپین داروی ضد فشار منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم تنهایینقش مهاجرت در توسعه نسل ادرمان دارویی سرطان رحم بامید درمان کرونا با هماننگاه محدود و تک جانبه، مشتاریک ترین بخش شبریسدیپلام تنها داروی تایابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک های بسندرم پیریفورمیساز تکینگی تا مغز از مغز تتغییر دادن ژنها آیا روزی واقعیت چیستشباهت زیاد بین سلول هاي عبیمار مرکز تنفس سلولیقفس دور خود را بشکنحس و ادراک قسمت نهمکتابخانهمحدودیت های حافظه و حافظبررسي علل احتمالي تغيير دیوار همه اش توهم بودآینده ی انسان در فراتر ازمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتوضیحی ساده در مورد هوش منقش اتصالات بین سلولهای دریا آرام نخواهد شد کشتی انگشت نگاری مغز نشان میدچالش های ایستادن بر دو پاتخریب مغز به دلیل کمبود براه انسان شدن، راه رفتن وابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله هااز تکینگی تا مغز از مغز تجنگ داده هاواکسن آلزایمرصرع و درمان های آنبیماری بیش فعالیقانون جنگلحس و ادراک قسمت بیست و یکگل درون گلدانمرکز هوشیاری، روح یا بدن بشکه ای که ته نداره پر نمدانشمندان یک فرضیه رادیکآیا یک، وجود داردمولتیپل اسکلروز در زنان تکامل و ریشه ی مشترک خلقتنقش غذاها و موجودات دريادرگیری مغزی در سندرم کووانسان قدیم در شبه جزیره عنجات در اعتماد به خودتربیت کودکان وظیفه ای مهرشد در سختی استابزارهای دفاعی و بقای موهوش مصنوعی از عروسک تا کمسکوت، پر از صدااز تکامل تا مغز، از مغز تجهان های بسیار دیگروراپامیل در بارداریطی یکصد هزار سال اخیر هرچبیان ژن های اسکیزوفرنی دقسم به فقرحس و ادراک- قسمت بیست و پگام کوچک ولی تاثیرگذارمرزهای حقیقی یا مرزهای تتفاوت های زبانی سرمنشا تداروی فامپیریدین یا نورلآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمیاستنی گراویس بدون آنتیتأثیر نگاه انسان بر رفتاچند نرمش مفید برای کمردردغدغه نتیجه ی نادانی استاولین مورد PML به دنبال تکچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک تشنج عدم توازن بین نورون زنجیرها را ما باید پاره کاحیای بینایی نسبی یک بیمهوش مصنوعی، اتفاقات و تحساختار فراکتال وجود و ذهاساس انسان اندیشه و باور جهانی که نه با یک رخداد و یافته های نوین علوم پرده علم به ما کمک میکند تا موبالای هر دستی، دستی هستلحظات خوش با کودکانخواب سالم عامل سلامتیپل خواجو اصفهانمشاهدات آمیخته با اشتباهتلاش های جدید شرکت نورالداروی جدید ضد میگرنآب زندگی است قسمت دومما بخشی از این جهان مرتبطتاثیر ویتامین دی بر بیمانهایت در بی نهایتذرات کوانتومی زیر اتمی قایمپلانت مغزینزاع بین علم و جهل رو به پتظاهری از ماده است که بیدزیباترین چیز در پیر شدناختلالات عضلانی ژنتیکهوش عاطفی در زنان بیشتر اسرنوشتاصفهان زیباجاودانگی مصنوعیژنهای هوش ، کدامندعامل کلیدی در کنترل کارآبازخورد یا فیدبکمن کسی در ناکسی دریافتم خودآگاهی و هوشیاريپیوند اندام از حیوانات بمغز فکر میکند مرگ برای دیتمساح حد واسط میان مغز کودر محل کار ارزش خودت را بآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهرهبر حقیقیایندرالنعناعزبان و بیان نتیجه ساختمازبان و بیان، در سایه پیشرارتباط انسانی، محدود به هیچگاه از فشار و شکست نترفلج خوابسرعت فکر کردن چگونه استحقیقت قربانی نزاع بین بی کنفرانس تشنج هتل کوثر اصعشق، شلوغ کردن نیستبحثی درباره احساسات متفامنابع انرژی از نفت و گاز تو آرامش و صلحیخدا نور آسمان ها و زمین اپیشرفتی مستقل از ابزار همغز انسان برای ایجاد تمددر دعواها چه میکنی؟إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر درجه حرارت بر مغزاکسکاربازپین در درمان تشنوزاد ناشنوای متولد شده،روح در جهانی دیگر استهمیشه راهی هستسفر به درون سفری زیبااز نخستین همانند سازها تبه نقاش بنگرهستي مادي ای که ما کوچکترفال نیکوشیشه ی بازالتی و سیلیکونحمایت از طبیعتکودکان مهاجربرنامه ی مسلط ژنها در اختپروتز چشممنبع هوشیاری کجاست قسمت تولید پاک و فراوان انرژیدفاع در برابر تغییر ساختمغز بزرگترین مصرف کننده درمان پوکی استخوانالکترودهای کاشتنیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین هنر فراموشیسلول بنیادین از مخاط بیناز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتنام نوعی کرونا ویروس شاهکار شش گوشبه سیاهی عادت نکنیمفرایند حذف برخی اجزای مغحس متفاوتکاهش حافظه هرچند فرایندیبرخی یونها و مولکول های مدو بار در هفته ماهی مصرف آموزش نوین زبانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم جدایینقش میدان مغناطیسی زمین درمان زخم دیابتی با تکنوامیدهای جدید برای بازیابنگاه کلی نگرتاریکی من و تو و گرد و غباریشه های مشترک همه ی موجوابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک های بسندرم پای بی قراراز تکینگی تا مغز از مغز تتغییر زودتر اتصالات مغزیواقعیت چیستشجاعت و ترسبیماری لبر و نابینایی آنقفس ذهنحس و ادراک قسمت چهارمکجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت درک انسانبررسی مغز با امواج مادون دیوار، از ابتدا توهم بودآینده ی علم و فیزیک در60 ثمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتوضیحات دکتر فاطمی در مونقش تیروئید در تکامل مغزدریای خداانتقال ماده و انرژیچالش کمبود اندام برای پیتداوم مهم است نه سرعتراه بی شکستابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله های فضایی منابعاز تکینگی تا مغز از مغز تجنبه های موجی واقعیتواکسن ایرانی کرونا تولیدضایعه ی شبکه لومبوساکرالبیماری تی تی پیقانون جنگلحس و ادراک قسمت بیست و دوگل زندگیمرکز حافظه کجاستبشریت از یک پدر و مادر نیدانشمندان ژنی از مغز انسآیا کیهان می تواند یک شبیمواد کوانتومی جدید، ممکنتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش غذاها و موجودات دريادرگیری اعصاب به علت میتوانسان میوه ی تکاملنجات در راستگوییترجمه فعالیت های عضله به رشد، رسیدن به یک هدف نیستابعاد و نیازهای تکاملیهوش مصنوعی از عروسک تا کمسکوت، در برابر گزافه گویاز تکامل تا مغز، از مغز تجهان هایی در جهان دیگرورزش هوازی مرتب خیلی به قطیف انسفالیت، گیلن باره بیان حقیقتقضاوت ممنوعحس و ادراک- قسمت شصت و چهگامی در درمان بیماریهای مزایای شکلات تلخ برای سلتفاوت ایستایی و تکاپوداروی لیراگلوتیدآیا خداباوری محصول تکاملمیدان مغناطيسي زمین بشر تأثیر شیرینی های حاوی لوچند جهانیذهن ما از در هم شکستن منباولین مورد پیوند سر در انچرا پس از بیدار شدن از خوتشویق خواندن به کودکانزندگی فعال و مثبت روند آلاحتیاط در ورزش زانو در خاهوش احساسیساختار شبکه های مغزی ثاباستفاده از مغز، وزن را کمجهانی که از یک منبع، تغذییاد گرفتن مداومعلم بدون توقفبالاترین هدف از دولتلرزش ناشی از اسیب به عصبخواب سالم عامل سلامتی و یپلاسمای غالبمطالبه ی حق خودتلاش هایی در بیماران قطع داروی جدید ضد الزایمرآب زندگی است قسمت سومما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر ویروس کرونا بر مغز نهادینه سازی فرهنگ اختلارفلکس وتری با توضیح دکتر ایمپلانت مغزی و کنترل دو نسبیت عام از زبان دکتر برتعویض دارو در تشنجزیباترین چیز در افزایش ساختراع جدید اینترنت کوانهوش عاطفی در زنان بیشتر اسریع دویدن مهم نیستاصل بازخوردجایی برای یاد گرفتن باقی ژنهای حاکم بر انسان و انسعادت همیشه خوب نیستبازسازي مغز و نخاع چالشی من پر از تلخیمخودآگاهی و هوشیاريپیوند اندام حیوانات به امغز قلبتنفس هوازی و میتوکندریدر چه مرحله ای از خواب ، رآزادی در چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهروی و منیزیم در تقویت استایپیداکرینهفت چیز که عملکرد مغز تو ایا کوچک شدن مغزانسان الهفت سین یادگاری از میراث زبان و تکلم برخی بیماریهارتباط از بالا به پایین مهیپرپاراتیروئیدیسمفلج خواب چیستسطح آگاهی، رخدادهای زندگحقیقت آنطور نیست که به نظکنگره بین المللی سردرد دعصب حقوق نورولووبحثی درباره احساساتی غیرمنابع انرژی از نفت و گاز تو افق رویداد جهان هستیخدا بخشنده است پس تو هم بپپوگستمغز انسان برای شادمانی طدر سال حدود 7 میلیون نفر افت فشار خون ناگهانی در وتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر فقط مردم میفهمیدند کنوسانات کوانتومی منبع ماروح رهاییهمیشه عسل با موم بخوریمسفر تجهیزات ناسا به مریخ از نخستین همانند سازها تبه نقاش بنگرهستی ما پس از شروعی چگال فاکسیبتشکل های متفاوت پروتئین هحوادث روزگار از جمله ویرکودکان میتوانند ناقل بی برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پروتز عصبی برای تکلممنبع هوشیاری کجاست قسمت تولید اندام با چاپ سه بعددقیق ترین تصاویر از مغز امغز حریص برای خون، کلید تدرمان پوکی استخوانالگو نداشتیمتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسهنر حفظ گرهسلول عصبی شاهکار انطباق از تکنیکی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحشاید گوشی و چشمی، آماده شبه سخن توجه کن نه گویندهفراتر از دیوارهای باورحس چشایی و بویاییکاهش دوپامین عامل بیماریبرخی اثرات مضر ویتامین ددو برابر شدن خطر مرگ و میآمارهای ارائه شده در سطح منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم جدایی و توهم علمنقش محیط زندگی و مهاجرت ددرمان ساده ی روماتیسمامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه انسان محدود به ادراتاریکی و نورریشه های مشترک حیاتابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک های بسندرم پس از ضربه به سراز تکینگی تا مغز از مغز تتغییر عمودی سر انسان از پواقعیت های متفاوتشرکت نورالینک ویدیویی ازبیماری میاستنی گراویسقفس را بشکنحس و ادراک قسمت نوزدهمکرونا چه بر سر مغز می آورمخچه فراتر از حفظ تعادلبررسی و اپروچ جدید بر بیمدید تو همیشه محدود به مقدآینده با ترس جمع نمیشودمنبع خواب و رویاتیوتیکسن داروی ضد جنوننقش حفاظتی مولکول جدید ددرک فرد دیگر و رفتارهای اانتروپی و هوشیاریچالش دیدگاه های سنتی در بتداخل مرزها و صفات با بینراه طولانی را به سلامت گذابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله ها، دارای پرتو از تکینگی تا مغز از مغز تجنسیت و تفاوت های بیناییواکسن اسپایکوژنضایعه ی عروقی مخچهبیماری خود ایمن اعصاب محقانونمندی و محدودیت عالمحس و ادراک قسمت بیست و سوگلوله ی ساچمه ایمرکز حافظه کجاستبعد پنجمدانشمندان پاسخ کوانتومی آیا گذشته، امروز وآینده موجود بی مغزی که می تواندتکامل تکنولوژینقش غذاها و موجودات دريادرب بسته با غیر خود باز مانسان ها می توانند میدان نخاع ما تا پایین ستون فقرترجمه ی فعالیت های عضله بز گهواره تا گورابعاد اضافه ی کیهانهوش مصنوعی از عروسک تا کمسکته مغزیاز تکامل تا مغز، از مغز تجهان یکپارچهورزش هوازی ، بهترین تمریطبیعت موجی جهانبیداری معنوی یعنی دوستی قطار پیشرفتحسن یوسف باغچه ی منگامی در درمان بیماریهای مسمومیت دانش آموزان بی گتفاوت ارباب و رهبر حقیقیداروی کنترل چربی خونآیا دلفین ها می تواند از میدان های مغناطیسی قابل تئوری تکامل امروز در درمچند جهانیذهن چند جانبه نیازمند نگاولین هیبرید بین انسان و چرا ارتعاش بسیار مهم استتشخیص ژنتیکی آتروفی های زندگی هوشمند در خارج از زاحتیاط در تعویض داروهاهوش احساسیسادیسم یا لذت از آزار داداستفاده از نظریه ی تکامل جهانی در ذهنیاد بگیر فراموش کنیعلم در حال توسعهباهوش ترین و با کیفیت تریلرزش دست ها و گردن و سر ETخواب عامل دسته بندی و حفطپمبرولیزوماب در بیماری چمطالبی در مورد تشنجتلاش در تولید انرژی به رنداروی سل سپتآب، زندگی است(قسمت پنجم)مانند کودکان باشیدتاثیر ژنها بر اختلالات خچهار میلیارد سال تکامل برفتار مانند بردهایمپلانت مغزی کمک میکند چسبیدن به خود، مانع بزرگ تعامل انسان و هوش مصنوعیزیر فشار کووید چه باید کرادامه بحث تکامل چشمهوشمندی کیهانسریعترین کامپیوتر موجوداصل در هم تنیدگی و جهانی جایی خالی نیستکفش و کتابعادت کن از بالا نگاه کنیباغچه ی منمن بی من، بهتر یاد میگیرمخودت را از اندیشه هایت حفپیوند سر آیا ممکن استمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتنفس هوازی و میتوکندریدر ناامیدی بسی امید استآزادی عقیده، آرمانی که تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله مهم در تشرویکردهای جدید ضایعات نخرویا و واقعیتایا این جمله درست است کسیهم نوع خواری در میان پیشیزبان و شناخت حقیقت قسمت چارتباط بین هوش طبیعی و هواعتماد به خودهاوکينگ پیش از مرگش رسالفلج دوطرفه عصب 6 چشمسعی کن به حدی محدود نشویحقیقت افرادکنگره بین المللی سردرد دعصب سیاتیکبحران ذهن فیلمی قابل تاممنابع انرژی از نفت و گاز تو انسانی و انسان، شایستخدای رنگین کمانپایان، یک آغاز استمغز انسان برای شادمانی طدر عید نوروز مراقب تصادف افت هوشیاری به دنبال کاهتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر میدانی مصیبت بزرگتر نوشیدن چای برای مغز مفید روزه داری متناوب، مغز را همیشه، آنطور نیست که هستسفر دشوار اکتشافاز نخستین همانند سازها تبه نادیدنی ایمان بیاورهشت توصیه برای کاستن از دفاجعه ی جهل مقدسشکل پنجم مادهحکمت الهی در پس همه چیزکودکان گذشته به آینده فکبرین نت به جای اینترنتپرورش مغز مینیاتوری انسامنبع هوشیاری کجاست قسمت تولید سلولهای جنسی از سلدل به دریا بزنمغز در تنهایی آسیب میبیندرمان آرتروز با ورزش موضالگو و عادت را بشکن و در اتاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکامابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزهنر رها شدن از وابستگیسلول عصبی، در محل خاص خوداز تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E در چه مواد غذایشاید درست نباشدبهبود حافظه پس از رخدادهفرار در فرار از میزبان، دحس و ادراک (قسمت اول )کاهش سن بیولوژیکی، تنها برخی اختلالات عصبی مثانهدو برابر شدن خطر مرگ و میآن چیزی که ما جریان زمان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم جسمنقش مرکز تنفس سلولی در بیدرمان سرگیجه بدون نیاز بامیدوارینگاه از بیرون مجموعهتاریکی خواهد ترسیدریشه های اخلاقابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم جدایی مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تتغییرات منطقه بویایی مغزواقعیت و مجازشربت رب اناربیماری های میتوکندریقله برای دیدن نه برای به حس و ادراک قسمت هفتمکریستال هامخچه ، فراتر از حفظ تعادلبررسی ژنها در تشخیص بیمادیدن خدا در همه چیزآیا فراموشی حتمی استمنتظر نمان چیزی نور را بهتیک و اختلال حرکتینقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرک نیازمند شناخت خویش اانتظار گذر تندباد؟چاالش ها در تعیین منبع هوترقی واقعی یا شعار ترقیرابطه تشنج و اوتیسمابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله و تکینگی ابتدایاز تکینگی تا مغز از مغز تجنسیت و تفاوت های بیناییواکسن اسپایکوژن ضد کروناضایعات در عصب زیر زبانیبیماری دویکقارچ بی مغز در خدمت موجودحس و ادراک قسمت بیستمگلوئونمرکز خنده در کجای مغز استبعد از کرونادانشمندان اولین سلول مصنآیا پیدایش مغز از روی تصاموجودات مقهور ژنها هستندتکامل جریان همیشگی خلقتنقش غذاها در کاهش دردهای درختان چگونه بر تشکیل ابانسان یک کتابخانه استنخاع درازتر یا کوتاهتر کترجمه ای ابتدایی از اسرازمین در برابر عظمت کیهانابعاد بالاترهوش مصنوعی از عروسک تا کمسکته ی مغزی در جواناناز تکامل تا مغز، از مغز تجهان یکپارچهورزش و میگرنطبیعت بر اساس هماهنگیبیداری و خواب کدام بهتر اقطره قطرهحساسیت روانی متفاوتگاهی لازم است برای فهم و مسمومیت دانش آموزان، قماتفاوتهای جنسیتی راهی براداروی تشنجی دربارداریآیا دلفین ها میتوانند بامیدان های کوانتومی خلاتئوری تکامل در پیشگیری و چند جهانی و علمذهن هوشیار در پس ماده ی ماولین تصویر در تاریخ از سچرا به هم اعتماد نمیکنیمتشخیص آلزایمر سالها قبل زندگی و داراییاحساس گذر سریعتر زمانهوش بشری تهدید برای بشریسازگاری با محیط بین اجزااستفاده از هوش مصنوعی در جهان، تصادفی نیستیادگیری مهارت های جدید دعلم راهی برای اندیشیدن اباور و کیهان شناسیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوخواص فلفل سبزپنج اکتشاف شگفت آور در مومطالعه ای بیان میکند اهدتلاشی برای درمان قطع نخاداروی ضد چاقیآتاکسیمانند آب باشتاثیر کلام در آیات کلام بچهار ساعت پس از کشتار خوکرفتار وابسته به شکلایمپلانت نخاعی میتواند دنسبت ها در کیهانتعامل انسان با هوش مصنوعزیرفون داروی ضد ام اساداراوون تنها داروی تاییهوشیاری و وجودسرکه انگبین عسلی مفید براصل علت و تاثیرجاذبهکل اقیانوس در یک ذرهعادت کن خوب حرف بزنیبترس از اینکه کسی، به درگمننژیتخودروهای هیدروژنیپیوند سر برای چه بیمارانمغز مانند تلفن استتنفس بدون اکسیژندر هم تنیدگی مرزها و بی مآزار حقیقیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله برای تایینوار عصب و عضله تعیین محلرویا و کابوسایا ابزار هوشمندی یا مغز همه چیز موج استزبان و شناخت حقیقت قسمت اارتباط شگفت مغز انسان و فاعتماد بی موردهاوکينگ پیش از مرگش رسالفن آوری های جدید علیه شناشلیک فراموشیحقیقت انسانکنترل همجوشی هسته ای با هعضلانی که طی سخن گفتن چقدبخش فراموش شده ی حافظهمنابع انرژی از نفت و گاز تو با همه چیز در پیوندیخدایی که ساخته ی ذهن بشر پاکسازی مغزمغز انسان رو به کوچک تر شدرمان نگهدارنده ی اعتیادافتخار انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نیروی مغناطیس نباشد نوعی سکته مغزی ، وحشتناک روزه داری و التهاب زیانبهمکاری یا رقابتسفرنامه سفر به بم و جنوب از نخستین همانند سازها تبه هلال بنگرو هر کس تقوای خدا پیشه کنفارغ التحصیلان، فقیر و دحافظه میتواند بزرگترین دکودکان خود را مشابه خود تبرای یک زندگی معمولیپرکاری تیروئیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت تولترودیندلایلی که نشان میدهد ما بمغز را از روی امواج بشناسدرمان ام اس(مولتیپل اسکلالگوی بنیادین و هوشیاریتاثیر رو ح و روان بر جسمروشهای نو در درمان دیسک بابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمهنر، پر کردن است نه فحش دسلولهای ایمنی القا کنندهاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کاشایسته نیست در جیب خود قربهداشت خوابفرد موفقحس و ادراک (قسمت دوم )کایروپاکتیک چیستماست مالیبرخی اصول سلامت کمردو داروی جدید برای میاستآنچه می دانم، آنچه را میخمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهمات و شناخت حقیقتنقش نگاه از پایین یا نگاهدرمان سرگیجه بدون نیاز بامیدواری و مغزنگاه از دور و نگاه از نزدتاریخ همه چیز را ثبت کردهرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم دزدی ساب کلاویناز تکینگی تا مغز از مغز تتغییرات مغز پس از 40 سالگیواقعیت و انعکاسشربت ضد خلطبیماری های مغز و اعصاب و قله سقوطحس و ادراک قسمت هفدهمکریستال زمان(قسمت اولمخچه ابزاري که وظیفه آن فبررسی بیماری التهابی روددیدگاه نارسای دوگانه ی مآیا ممکن است موش کور بی ممنتظر نتیجه ی کارهایت باتیکاگرلور داروی ضد انعقانقش خرچنگ های نعل اسبی دردرک و احساسانحراف و حقیقتنابینایی در نتیجه ی گوشی تروس جریان انرژیرادیوی مغز و تنظیم فرکانابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله ی منفرد یا سیاهاز تکینگی تا مغز- از مغز جهل مقدسواکسن دیگر کرونا ساخته شضرورت زدودن افکاربیماری دیستروفی میوتونیقبل و بعد از حقیقتحس و ادراک قسمت دهمگمان میکنی جرمی کوچکی در مرگ چیستبعد از کرونادانشمندان تغییر میدان مغآیا آگاهی پس از مرگ از بیمورد نادر همپوشانی دو بیتکامل داروینی هنوز در حانقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرختان اشعار زمینانسان باشنخستین تمدن بشریترس و آرمان هازمین زیر خلیج فارس تمدنی اتفاق و تصادفهوش مصنوعی به کمک هوش طبیسال سیزده ماههاز تکامل تا مغز، از مغز تجهان کنونی و مغز بزرگتریورزش بهترین درمان بیش فعطعمه ی شبکه های ارتباط اجبیرون اصل است یا درونلمس کوانتومیخفاش کور و انسان بینا؟گاهی مغز بزرگ چالش استمسیر دشوار تکامل و ارتقاتقلید مرحله ای نسبتا پیشداروی جدید ALSآیا دست مصنوعی به زودی قامیدان بنیادین اطلاعاتتئوری جدید، ویران کردن گچند روش ساده برای موفقیتذهن و زندگیاولین دارو برای آتاکسی فچرا بیماری های تخریبی مغتشخیص ایدززندگی بی دوداحساسات کاذبهوش در طبیعتستم با شعار قانون بدترین استفاده از انرژی خلاجهش های ژنتیکی مفید در سایادگیری هوش مصنوعی، عمیقعلم ساختن برج های چرخانباید از انسان ترسیدلزوم گذر انسان از حدها و خواص منیزیمپول و شادیمعمای اخلاقی قطارتلاشی تازه برای گشودن معداروی ضد چاقیآتاکسی فریدریشماه رجبتاثیر کپسول نوروهرب بر ننون و القلمرفتار اجتماعی انسان، حاصایمپلانت استخوانی در آسینسبت طلایی، نشانه ای به ستعداد کلی ذهن ها در جهان زیرک ترین مردمادب برخورد با دیگرانهوشیاری و افسردگیسرگیجه از شایعترین اختلااصل عدم قطعیت از کوانتوم جاذبه و نقش آن در شکلگیریکلمات بلند نه صدای بلندعادت کردن به نعمتبحتی علمی درباره تمایل بمن، ما یا چی؟خورشید مصنوعیپیوند سر، یکی از راه حلهامغز مادران و کودکان در زمدر هم تنیدگی کوانتومیآزار دیگری، آزار خود استتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله در مطب دکرویا و خبر از آیندهایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز و هیچ چیززبان و شناخت حقیقت قسمت دارتباط شگفت انگیز مغز اناعتیاد و تلاش های درمانی هدف یکسان و مسیرهای مختلفناوری هوش مصنوعی نحوه خشلیک فراموشیحقیقت اشیاکنترل جاذبهغم بی پایانبخش های تنظیمی ژنوممنابع انرژی از نفت و گاز تو با باورهایت کنترل میشخدایا جز تو که را دارمپارادوکس ها در علممغز انسان رو به کوچکتر شددرمان نابینایان آیا ممکنافراد آغاز حرکت خودشان رتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنیوالینروزه داری و بیمار ی ام اس همانند سازی در انسانسفرنامه سفر به بم و جنوب از نشانه ها و آثار درک شدبه کدامین گناه کشته شدندوفور و فراوانیفاصله ها در مکانیک کوانتحافظه های کاذبکودکان را برای راه آماده برای پیش بینی آینده مغز دپراسینزوماب در پارکینسومنبع هوشیاری کجاست قسمت تومورها و التهاب مغزی عادنیا فریب و سرگرمیمغز زنان جوانتر از مغز مردرمان با سلول های بنیادیالگوبرداری از طبیعتتاثیر روده بر مغزروشهای شناسایی قدرت شنواابزار بقا از نخستین همانهوموارکتوس ها ممکن است دسلولهای بنیادی مصنوعی دراز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانشادی، پاداش انجام وظیفهبهداشت خواب، رمز حافظه ی فرد یا اندیشهحس و ادراک قسمت 67کار امروز را به فردا نیندماست مالی با هوش انسانیبرخی اطلاعات روانشناسی مدو سوی واقعیتآنچه ناشناخته است باید شمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوکل بر خدانقش نظام غذایی در تکامل مدرمان سرگیجه بدون داروامیدی به این سوی قبر نیستنگاه از درون قفس یا بیرونتاریخ، اصیل نیست و ساخته رژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم سردرد به دلیل افت فاز تکینگی تا مغز از مغز تتغییرات آب و هوایی که به واقعیت تقویت شدهشش مرحله تکامل چشمبیماری های ژنرالیزه ی عصقلب های سادهحس و ادراک قسمت هجدهمکریستال زمان(قسمت دوم)مخچه تاثیر گذار بر حافظهبررسی سیستم تعادلی بدن ادیروز و امروزآیا ما کالا هستیممنتظر زمان ایده آل نشوتیروفیبان موثر در سکته ی نقش داروهاي مختلف معروف درک کنیم ما همه یکی هستیماندوه در دنیا استناتوانی از درمان برخی ویتری فلوپرازینراز تغییرابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله ی تولید کنندهاز تکینگی تا مغز- از مغز جهان فراکتالواکسن دیگری ضد کرونا از دضرب المثل یونانیبیماری سلیاکقبل از آغازحس و ادراک قسمت دوازدهمگنجینه ای به نام ویتامین مرگ و میر پنهانبعد از کرونا دلخوشی بیهودانشمندان روش هاي جدیدی آیا امکان بازسازی اندامهموسیقی نوتکامل داروینی هنوز در حانقشه های مغزی جدید با جزیدرد و درسانسان جدید از چه زمانی پانخستین تصویر از سیاهچالهترسان نیستیزمان چیستاتوبان اطلاعات و پلِ بینهوش مصنوعی به شناسایی کاسانسور از روی قصد بسیاری از تکامل تا مغز، از مغز تجهان کاملی در اطراف ما پرورزش در کمر دردظهور امواج مغزی در مغز مصبیست تمرین ساده برای جلولووفلوکساسینخفاش با شیوع همه گیری جدیگاهی جهت را عوض کنمسئول صیانت از عقیده کیستقلید از روی طبیعتداروی جدید s3 در درمان ام آیا رژیم غذایی گیاهی سلامیدازولام در درمان تشنج تا 20 سال آینده مغز شما به چندین ماده غذایی که ماننذهن و شیمی بدناولین دروغچرا حیوانات سخن نمی گوینتصویر خورشید یا خود خورشزندگی در جمع مواردی را براخلاق و علوم اعصابهوش عاطفی قسمت 11ستم، بی پاسخ نیستاستفاده از سلول های بنیاجهش های ژنتیکی غیر تصادفیادگرفتن، آغاز حرکت است علایم کمبود ویتامین E را بابا زود بیالزوم سازگاری قانون مجازاخواص میوه ی بهپول و عقیدهمعماری، هندسه ی قابل مشاتلاشی جدید در درمان ام اسداروی ضد تشنج با قابليت تآتاکسی مخچه ای خودایمنماپروتیلینتاثیر کپسول نوروهرب بر تنوآوری ای شگفت انگیز دانرقیبی قدرتمند در برابر مایمان به رویانشانه های گذشته در کیهان تعذیه ی ذهنزیست شناسی کل در جزء فراکادراک ما درک ارتعاشی است هوشیاری کوانتومیسرگردانیاصل، روان و نفس استجبران از دست رفته هاکلوزاپین داروی ضد جنونعادت بد را ترک کنبحث درباره پیدایش و منشا منابع انرژي پاک سرچشمه حخوش قلبی و مهربانیپیوندهای پیچیده با تغییرمغز چون ابزار هوش است دلیدر هم تنیدگی کوانتومی و پآسيب میکروواسکولاریا آسآسیب ها ناشی از آلودگی هوتاثیر گیاهخواری بر رشد و نوبت کودکانرویا بخشی حقیقی از زندگی ایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز کهنه میشودزبان و شناخت حقیقت قسمت سارتباط شگفت انگیز مغز اناعتیاد را به دور بیندازهدف یکسان، در مسیرهای متفواید روزه داری متناوبشنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت تنها چیزی است که شاکندن ریشه ی خودغم بی پایانبخش بزرگی حس و ادراک ما امنابع بی نهایت انرژی در دتو باید نیکان را به دست بخرما منبع بسیار خوب آنتی پاسخ گیاهان در زمان خوردمغز ایندگان چگونه استدرمان های اسرار آمیز در آافراد بی دلیل دوستدار تو تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنیکولا تسلاروزه داری سلول های بنیادهمجوشی هسته ای، انرژِی بسفرنامه سفر به بم و جنوب از نظر علم اعصاب یا نرووسشکرگزار هر چیزی باش که دابه امید روزهای بهتروقاحت و تمسخر دیگرانفاصله ی همیشگی تصویر سازحافظه و اطلاعات در کجاست کوری گذرای ناشی از موبایبرای اولین بار دانشمندانپرتوهای صادر شده از سیاهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تومورهای نخاعیدنیا مکانی بسیار اسرارآممغزهای کوچک بی احساسدرمان تومورهای مغزی با االتهاب شریان تمپورالتاثیر روزه داری بر سلامت روشی برای بهبود هوش عاطفابزار بقا از نخستین همانهورمون شیرساز یا پرولاکتسلام تا روشناییاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتشب سیاه سحر شودبوزون هیگز چیستفرد حساس از نظر عاطفی و بحس و ادراک قسمت 74کار با یگانگی و یکپارچگیماشین دانشبرخی بیماری ها که در آن بدولت یا گروهکآنچه واقعیت تصور میکنیم منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوپیراماتنقش نظریه تکامل در شناسادرمان سرطان با امواج صوتامیدی تازه در درمان سرطانگاه از درون مجموعه با نگتازه های اسکیزوفرنی(جنورژیم ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سوی ما آید نداها را صدااز تکینگی تا مغز از مغز تتغییرات تکاملی سر انسان واقعیت تقویت شدهششمین کنگره بین المللی سبیماری های روانی با تاثیقلب و عقلحس و ادراک قسمت هشتمکریستال زمان(قسمت سوم)مخاطب قرار دادن مردم، کابررسی علل کمر درد در میاندیسک گردنآیا ما تنها موجودات زنده منحنی که ارتباط بین معرفتکنولوژی های جدید و حالتنقش درختان در تکاملدرک احساسات و تفکرات دیگاندوه دردی را دوا نمیکندناتوانی در شناسایی چهره تری فلوپرازینراست دستی و چپ دستیابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله، سیاه خالص یا پاز تکینگی تا مغز- از مغزتجهان قابل مشاهده بخش کوچواکسن سرطانضربه مغزی در تصادف رانندبیماری شارکو ماری توثقبل از انفجار بزرگحس و ادراک قسمت سومگوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ و میر بسیار بالای ناشبعد از کرونا دلخوشی بیهودانشمندان روشی برای تبدیآیا انسان با مغز بزرگش اخموسیقی هنر مایع استتکامل داروینی هنوز در حانقشه با واقعیت متفاوت اسدرد باسن و پا به دلیل کاهانسان خطرناکترین موجودنخستین روبات های زنده ی جتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرزمان و مکان، ابعاد کیهان اتوسوکسیمایدهوش مصنوعی تعاملیسانسور بر بسیاری از حقایاز خود رها شوجهان پیوستهوزن حقیقی معرفت و شناختظرف باید پر شود چه با چرک بیش از نیمی از موارد انتقلوب فرونتال یا پیشانی مغخلا، حقیقی نیستگذر زمان کاملا وابسته به مسئولیت جدیدتقلید از طبیعتداروی جدید لنفوم و لوکمیآیا رژیم غذایی گیاهی سلامکان زمان یا حافظه زمانتا بحر یفعل ما یشاچندجهانیذهن پر در برابر آگاهیاولین سلول مصنوعیچرا حجم مغز گونه انسان درتصویر در هم تنیدگی کوانتزندگی در سیاهچالهاخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش عاطفی قسمت نهمستون فقرات انسان دو پا جلاستفاده از سلول های بنیاجهش های بیماری زا، معمولیادآوری خواب و رویاعلایم کمبود ویتامین E را باد و موجلزوم سازگاری قانون مجازاخواص هلو برگ هلوپوست ساعتی مستقل از مغز دمعنی روزهتمایل زیاد به خوردن بستنداروی ضد تشنج با قابليت تآتش منبع انرژیماجرای جهل مقدستاثیر کپسول نوروهرب بر سنوار مغز مشاهده ی غیر مسترقابتی بی هدف یا رقابتی هاین پیوند نه با مغز بلکه نشانه های پروردگار در جهتغییرزیست شناسی باور حقیقت یا ادغام میان گونه های مختلهوشیاری سنتی یا هوشیاری سربازان ما محققا غلبه می اصلاح خطا با رفتن بر مسیرجدا کردن ناخالصی هاکلید نزدیک و نگاه تو بر فعادت دادن مغز بر تفکربحثي درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز تنها مانع در زندگی موارد خوش خیالی و خوش بینیپیوندی که فراتر از امکانمغز چگونه صداها را فیلتر در هم تنیدگی کوانتومی و ددر هر سوراخی سر نکنآسیب روانی شبکه های اجتمتاثیر انتخاب از طرف محیط نور از عمق تاریکیرویا تخیل یا واقعیتایا تکامل هدفمند استهمه چیز در زمان مناسبزبان جانسوزارتباط غیرکلامی بین انسااعداد بینهایت در دنیای مهدف از تکامل مغزفواید روزه داری متناوبشناخت ناشناختهحقیقت خواب و رویاکندر در بیماریهای التهابغیرقابل دیدن کردن مادهبخش بزرگتر کیهان ناشناختمنابع جدید انرژیتو برای خزیدن خلق نشده ایخسته نباشی باباپختگی پس از چهل سالگي به مغز ابزار بقای برتر مادیدرمان های بیماری آلزایمرافزایش قدرت ادراکات و حستاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کواننیاز به آموزش مجازی دیجیروزهای بد باقی نمیماندهمدلی و هوش عاطفیسفرنامه سفر به بم و جنوب از نظر علم اعصاب اراده آزشکست حتمیبه بالا بر ستارگان نگاه کوقت نهيب هاي غير علمي گذشفتون های زیستیحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلبرای تمدن سازی، باید در بپرتوزایی از جسم سیاهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تومورهای ستون فقراتدنیای شگفت انگیز کوانتوممغز، فقط گیرندهدرمان تشنجام آر آی جدید با قدرت شگفچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر روزها، ماه ها یا ساروشی جدید در درمان قطع نخابزار بقا از نخستین همانهوش فوق العاده، هر فرد اسسلاح و راهزنیاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردشبیه سازی میلیون ها جهان بوزون هیگز جهان را از متلفردا را نمیدانیمحس و ادراک قسمت 75کارهای کوچک، بی ارزش نیسمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرخی بیماری های خاص که بددونپزیل در بیماران قلبی آنچه حس می کنیم، نتیجه ی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوانایی مغز و دیگر اجزای نقش هورمون های تیروئید ددرمان ضایعات نخاعیامگا سه عامل مهم سلامتنگاه حقیقی نگاه به درون اتازه های بیماری پارکینسورژیم غذایی حاوی تخم مرغ وابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تتغذیه بر ژنها تاثیر داردواقعیت خلا و وجود و درک مشعار و عملبیماری وسواسقلب یا مغزحس و ادراک قسمت هشتاد و نکشف مکانیسم عصبی خوانش پمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرطرف کردن خشونت را از خادیستونی قابل درمانآیا مصرف مولتی ویتامین همنشأ اطلاعات و آموخته ها تکنولوژی و پیشرفتنقش ذهن و شناخت در حوادث درک تصویر و زبان های مخلتاندوهگین نباش اگر درب یا نادیدنی ها واقعی هستندترک امروزرجزخوانی هایی که امروز بابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ی ابلهاناز تکینگی تا مغز، از مغز جهان موازی و حجاب هاواکسن سرطانضررهای مصرف شکر و قند بر بیماری ضعف عضلات نزدیک بقبرستان ها با بوی شجاعتحس و ادراک قسمت سی و هشتمگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و سوال از قاتلتفکر قبل از کاردانش، قفل ذهن را باز میکنآیا احتمال دارد رویا از آمیلر فیشر نوعی نادر از گیتکامل داروینی هنوز در حانقص های سیستمی ایمنیدرد زانو همیشه نیاز به جرانسان در هستی یا هستی در نرمش های مفید برای درد زاتسلیم ارتباط با من برترزمان و گذر آن سریع استاتصال مغز و کامپیوترهوش مصنوعی در قضاوت های اسانسور ذهناز درخواست ها جدا شوجهان پیوستهوزوز گوشظرفیت مغز چقدر استبیشتر کمردردها نیازی به لوتیراستامخلا، خالی نیستگذشته را دفن کنمسئولیت در برابر محیط زیتقویت مغز با ورزشداروی جدید میاستنی گراویآیا راهی برای بهبود وضعیمکانیک کوانتومی بی معنی تاول کف پا و حقیقتنه ناامیدی بلکه ارتقاذهن تو همیشه به چیزی اعتقاوکرلیزوماب داروی جدید شچرا خشونت و تعصبتصویر زیبا از سلولزندگی زمینی امروز بیش از اختلا ل در خود عضلههوش عاطفی قسمت هفتمستارگانی قبل از آغاز کیهاستفاده از سلول های بنیاجهش تمدنی عجیب و شگفت انسیاری خدا نزدیک استعلائم عصبی آلزایمر، با اباد غرور و سر پر از نخوت ولزوم عدم وابستگی به گوگل خواص هندوانهپوشاندن خود از نورمعاینه قبل از نوار عصب و تمایز یا کشف یگانگیداروی ضد تشنج توپیراماتآثار باستانی تمدن های قدماجرای عجیب گالیلهتاثیر کپسول نوروهرب بر سنوار مغز با توضیح دکتر فارموزی از نخستین تمدن بشراین اندوه چیستنشانه های بیداری روحیزیست، مرز افق رویداد هستادغام دو حیطه علوم مغز و هوش، ژنتیکی است یا محیطیسربرولایزیناصول انجام برخی نرمش ها دجدایی خطای حسی استکلام و زبان، گنجینه ای بسعارضه جدید ویروس کرونا سبحثی جالب درباره محدودیتمنابع انرژی از نفت و گاز تنها در برابر جهانخوشبختی چیستپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز ناتوان از توجیه پیداپیام های ناشناخته بر مغز مغز و قلب در جنین موش مصندر والنتاین کتاب بدید همآسیب عصب پا به دنبال اعتیتاثیر احتمالی عصاره تغلینور درونرویا حقی از طرف خداایجاد احساساتهمه چیز در زمان کنونی استزبان ریشه هایی شناختی اسارتروز یا خوردگی و التهابقا با سازگارترین فرد اسهدف از خلقت رسیدن به ابزافواید زیاد دوچرخه سواریشناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت در علم، هرگز نهایی کندر علیه سرطانغار افلاطونبخش دیگری در وجود انسان همناطق خاص زبان در مغزتو تغییر و تحولیخطا در محاسبات چیزی کاملپدیده خاموش روشن در پارکمغز ابزار برتر بقادرمان های بیماری اس ام ایافزایش میل جنسی با خوردن تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز براچیز جدید را بپذیرروزهای سختهمراه سختی، اسانی هستسفری به آغاز کیهاناز نظر علم اعصاب اراده آزشکستن مرز دور مغزبه بالاتر از ماده بیندیشفروتنی معرفتیحافظه و اطلاعات در کجاستکیهان خود را طراحی میکندبرای خودآگاه بودن تو بایپرسشمنبع هوشیاری کجاست قسمت توهم فضای خالیدنیایی پر از سیاهچاله مغز، همه ی واقعیت را نمیبدرمان جدید ALSام اس و سرطانچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر روغن رزماری استنشاروشی جدید در درمان نابینابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی می تواند بر احسلسله مباحث هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهشبیه سازی سیستم های کوانبی نهایت در میان مرزهافرزندان زمان خودحس و ادراک قسمت 78کارهایی بیش از طراحی و گپمباحث مهم حس و ادراکبرخی توجهات در ببمار پاردوچرخه در کاهش دردهای کمآنها نمیخواهند دیگران رامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوانایی یک فرد، برای تغینقش هورمون زنانه استروژندرمانهای بیماری پارکینساما شما از دید خفاش کور هنگاه دوبارهتازه های درمان ام اسرژیم غذایی سالم و ضد التهابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تثبت و دستکار ی حافظهوالزارتان داروی ضد فشار صبور باشبیماری کروتز فیلد جاکوبقلب دروازه ی ارتباطحس و ادراک قسمت هشتاد و شکشف مکانیسمی پیچیده در بمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبزرگ فکر کندژا وو یا اشنا پنداریآیا مغز تا بزرگسالی توسعمنشاء کوانتومی هوشیاری اتکنولوژی جدید که سلول هانقش روی و منیزیم در سلامتدرک حقیقت نردبان و مسیری اندام حسی، درک از بخش هاینادیدنی ها بیشتر از دیدنترکیب آمار و ژنتیکرحم مصنوعیابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز، از مغز جهان ما میتواند به اندازواکسن ضد اعتیادضررهای شکر بر سلامت مغزبیماریهای تحلیل عضلانی اقدم زدن و حرکت دید را تغیحس و ادراک قسمت سی و ششمگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ انتقال است یا نابود شتفکر ترکیبی در هوش مصنوعدانش، یک انسان را ناسازگآیا احتمال دارد رویا از آمیهمانهای ناخوانده عامل تکامل زباننقص در تشخیص هیجانات عامدردهای سال گذشته فراموش انسان عامل توقف رشد مغزنرمش های مفید در سرگیجهتسلیم شدن از نورون شروع مزمان و صبراثر مضر مصرف طولانی مدت رهوش مصنوعی در کامپیوترهاساهچاله ها تبخیر نمیشوداز دست دادن دم در پیشینیاجهان پر از چیزهای اسرار آوسواس، بیماری استعقل مجادله گربا همه مهربان باشلوزالمعده(پانکراس)مصنوعخلاصه ای از مطالب همایش مگر جان به جز تو خواهد از خمستند جهان متصلتقویت استخوان در گرو تغذداروی جدید کنترل قند خونآیا راهی برای رفع کم آبی مکانیزمهای دفاعی در برابتابوهای ذهنینه به اعدامذهن خود را مشغول هماهنگیايندگان چگونه خواهند دیدچرا در مغز انسان، فرورفتتصویر زیبای اصفهانزندگی زودگذراختلاف خانوادگی را حل کنهوش عاطفی قسمت یازدهسخن نیکو مانند درخت نیکواستفاده از سلول های بنیاجهشهای مفید و ذکاوتی که دژن همه چیز نیستعلت خواب آلودگی بعد از خوبار مغز بر دو استخوانمقاومت به عوارض فشار خون خواص انارپیموزایدمعادله ها فقط بخش خسته کنتمدن قدیمی ای در جنوب ایرداروی ضد جنون در درمان تیآدم عاقل، وقت خودش را هدرماده ی تاریکتاثیر کتامین در درمان پانوار مغز ترجمه رخدادهای رمز و رازهای ارتباط غیر کاین ایده که ذرات سیاهچالنظام مثبت زندگیزاویه نگاه ها یکسان نیستارتقا و تکامل سنت آفرینش هوض مصنوعی زندهسردرد میگرناصول توسعه ی یک ذهن کاملجریان انرژی در سیستم های کلام، در تحولی شگفت آور بعبارت های مبهم مانند انربحثی در مورد نقش ویتامين منابع انرژی از نفت و گاز تنهاییخوشبختی دور از رنج های ممنابع انرژی از نفت و گاز تنهایی رمز نوآوری استخیالپردازی نکنپیدایش زبانمغز و هوش، برترین ابزار بدر یک فراکتال هر نقطه مرکآسانی موفقیتتاثیر بینش و انتظارات فرنوروفیبروماتوزرویاها از مغز است یا ناخوایران بزرگهمه چیز، ثبت می شودزبان شناسی مدرن در سطح سلارزش های وارونهبقا در ازای بیماریهر چیز با هر چیز دیگر در تفیلم کوتاه هیروشیما از هشناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت راستین انسان علم بکو کیو تن coQ10غرور و علمبخشیدن دیگران یعنی آرامشمناطق خاصی از مغز در جستجتو جهانی هستی که خودش را خطا در محاسبات چیزی کاملپروژه ی ژنوم انسانیمغز از بسیاری حقایق می گردرمان های جدید ALSافزایش مرگ و میر سندرم کوتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیچیزی منتظر شناخته شدنروزهای سخت میگذردهمراهی میاستنی با برخی سسقوط درون جاذبه ای خاص، چاز واقعیت امروز تا حقیقتشگفت نیست من عاشق تو باشمبه جای محکوم کردن دیگران فروتنی و غرورحافظه ی هوش مصنوعیکیهانِ هوشیارِ در حال یابرای رشد، باید از مسیر خطپرسش و چستجو همیشه باقی امنبع هوشیاری کجاست قسمت توهم فضای خالی یا توهم فضدنیا، هیچ استمغزتان را در جوانی سیم کشدرمان جدید مولتیپل میلومام اس یا تومور؟چگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر رژیم گیاه خواری بر روشی جدید در درمان سکته مابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی متصل با مغزسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرشبکه های مصنوعی مغز به دربی نظمی مقدمه شناختفرضیه ای جدید توضیح میدهحس و ادراک قسمت 82کاربرد روباتهای ريزنانومبتکران خودشکوفابرخی توصیه ها برای واکسیدوچرخه سواری ورزشی سبک و آنژیوگرافی از مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوازن مهمتر از فعالیت زینقش ویتامین K در ترمیم اسدرماندگی به دلیل عادت کرامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاهی بر قدرت بینایی دراتاسف بار است انسان، حق خورژیم غذایی ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تثبت امواج الکتریکی در عصواکنش های ناخودآگاه و تقصبور باشبیماری گیلن باره و بیمارقلب روباتیکحس و ادراک قسمت پنجمکشف ژن جدید، می تواند گستمدل هولوگرافیک تعمیم یافبزرگ شدن مغز محدود به دوردژاوو یا آشناپنداریآیا همه جنایت ها نتیجه بیمهمان ناخواندهتکنولوژی جدید که سلول هانقش روزه داری در سالم و جدرک دیگرانانرژی بی پایان در درون هرنادانی در قرن بیست و یکم،ترکیب حیوان و انسانرحم مصنوعیابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز، از مغز جهان مادی، تجلی فضا در ذهواکسن علیه سرطانضعیف و قویبیماری، رساله ای برای سلقدرت مردمحس و ادراک قسمت سیزدهمگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ تصادفیتفکر خلا ق در برابر توهم دائما بخوانآیا بدون ناظر هوشمند هم بمیوپاتی و نوار عصب و عضلهتکامل زباننقطه ی رسیدن به قلهدردی که سالهاست درمان نشانسانیت در هم تنیده و متصنرمش های موثر در کمردردتست نوار عصب و عضلهزمان واقعیت است یا توهماثرات فشار روحی شدیدهوش مصنوعی در تفکر خلاق اسایه ی هوشیاریاز روده تا مغزجهان پر از چیزهای جادویی وسیله، فقط دعا نیستعقل در جهان جدید، عجیب اسبا هوش مصنوعی خودکار روبلیروپریم داروی ترکیبی ضدخلاصه ای از درمان های جدیگرفتار محدودیت ها و ابعامشکل از کجاستتقویت حافظه یا هوش مصنوعداروی جدید آلزایمرآیاما مقهور قوانین فیزیکما انسانها چه اندازه نزدتاثیر فکر بر سلامتنه به اعدامذهن خالی از شلوغی افکارايا اراده آزاد توهم است یچرا ذرات بنیادی معمولاً تصویربرداری فضاپیمای آمزندگی سلول در بدن، جدای ااختلال حرکتی مانند لرزش هوش عاطفی قسمت پنجمسخن و سکوتاستفاده از سلول های بنیاجهشهای مفید و ذکاوتی که دژن همه چیز نیستعماد الدین نسیمی قربانی بار بزرگ ایستادن بر دو پامقایسه رقابت و همکاریخواص اردهپیموزایدمعجزه های هر روزهتمدن پیشرفته ی پیشینیاندارویی خلط آورآرام باشماده ی خالیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در فراموشی هارمز گشایی از اتصالات مغزاین ابتدای تناقض هاستنظریه ی تکامل در درمان بیزاوسکا درمان گوشرارتقا یا بازگشت به قبل ازهیچ نقطه ای مرکزی تر از اسردرد میگرن در کودکاناصول سلامت کمرجریان انرژی در سیستم های کلرال هیدرات برای خوابانعجول نباشبحثی در مورد نقش کلسیم و منابع انرژی از نفت و گاز تنبیه چقدر موثر استخانه ی تاریکپیر شدن حتمی نیستمغز و اخلاقدر کمتر از چند ماه سوش جدآشنا پنداریتاثیر ترکیبات استاتین (سنورون هاي مصنوعی می توانرویاهای پر رمز و حیرتی درایرادهای موجود در خلقت بهمه ی سردردها بی خطر نیستزبان شناسی نوین نیازمند ارزش های حقیقی ارزش های غبقای حقیقی در دور ماندن اهر جا که جات میشه، جات نیفیلمی بسیار جالب از تغییشناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت غیر فیزیکیکوچ از محیط نامناسبغربال در زندگیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلمنبع نور واقعی و ثابت، حقتو جدای از کیهان نیستیخطای ادراک کارماپروژه ی ژنوم انسانیمغز به تنهایی برای فرهنگ درمان های جدید میگرنافزایش سرعت پیشرفت علوم تاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمچیزی خارج از مغزهای ما نیروش مقابله مغز با محدودیهمراهی نوعی سردرد میگرنیسقوط زیگزاگی یا ناگهانیاز کجا آمده ام و به کجا میوقتی فهمیدی خطا کردی برگشگفت انگیز بودن کیهانبه جای تولید، بیشتر گوش کفرگشت و تکامل تصادفی محض حافظه انسان و حافظه ی هوشکیست هیداتید مغزبرای زندگی سالم، یافتن تپرسشگری نامحدودمنبع هوشیاری کجاست قسمت53توهم لیلیپوتی(ریزبینی)دندان ها را مسواک بزنید تمغزتان را در جوانی سیمکشدرمان جدید میگرن با انتی امواجی که به وسیله ی ماشیچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر رژیم گیاه خواری بر ريتوکسيمب در درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی و کشف زبان هایسم زنبور ، کلیدی برای واراز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیشبکیه های مصنوعیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرفساد اقتصادی سیتماتیک درحس و ادراک قسمت 87کاربرد روباتهای ريز، در متواضع باشبرخی درمان های Spinal Muscular Atدوپامین قابل حل در آبآنان که در قله اند هرگز خمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوت زیاد بخوریدنقش ژنتیک در درمان اختلادرها بسته نیستانفجار و توقف تکاملی نشانگاهی بر توانایی اجزاي بتبدیل پلاستیک به کربن و سرژیم غذایی ضد دردابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سوخت هیدروژنی پاکاز تکینگی تا مغز از مغز تجلو رفتن یا عقبگردواکنش به حس جدیدصبر لازمه ی پیروزی استبیماری آلزایمر، استیل کوقلب را نشکنحس و ادراک قسمت پنجاهکشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل های ریز مغز مینی برینبزرگ شدن تقریبا ناگهانی دگرگونی های نژادی و تغییآیا هوش مصنوعی می تواند نمهندسی ژنتیک در حال تلاش تکینگینقش رژیم غذایی بر رشد و ادرک درست از خود و هوشیاریانرژی تاریکنازوکلسینترازودونرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سیب یکسان و دیدگاه های متاز تکینگی تا مغز، از مغز جهان مرئی و نامرئیواکسنی با تاثیر دوگانه اطلوع و حقیقتبیمارستان هوش مصنوعیقدرت و شناخت حقیقتحس و ادراک قسمت ششمگوشت خواری یا گیاه خواریمرگی وجود نداردتفاوت قند طبیعی با قند و دارچینآیا برای تولید مثل همیشه میوتونیک دیستروفیتکامل زبان انسان از پیشینقطه ای بود و دگر هیچ نبودرس گرفتن از شکست هاانسانیت در برابر دیگراننرمشهای مهم برای تقویت عتست کم هزینه ی بزاق برای زمان پلانکاثرات مفید قهوههوش مصنوعی در خدمت خلق وحسایه را اصالت دادن، جز فراز سایه نترسجهان دارای برنامهیک پیام منفرد نورون مغزی عقل سالمبا هر چیزی که نفس می کشد ملیس دگرامفتامین یا ویاسخم شدن فضا-زمانگریه ی ابر، رمز طراوت باغمشکلات نخاعیتقویت سیستم ایمنیداروی جدید ای ال اسآگاهی فراتر از آگاهیما انسانها چه اندازه نزدتاثیر مشاهده بر واقعیت بنه بدبخت بلکه نادانذهن سالمايا اراده آزاد توهم است یچراروياها را به یاد نمی آتصور ما ازمشکلات و واقعیزندگی، مدیریت انرژیاختلال خواب فرد را مستعد هوش عاطفی قسمت اولسخن پاک و ثابتاستیفن هاوکینگ در مورد هجوانان وطنژن هوش و ساختارهای حیاتی عنصر اصلی تعیین واقعیتبار سنین ابزار هوشمندی امقابله ی منطقی با اعتراضخواص بادامپیچیدگی های مغزمگسمعجزه ی چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیدارویی ضد بیش فعالی سیستآرامش و دانشماده ای ضد التهابیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در تشخیص بیماری رمز پیشرفت تواضع است نه طاین بیمار را باید چه کار نظریه ی تکامل در درمان بیزبان فرایند تکاملی برای ارتوکين تراپی روشی جديد هیچ چیز همیشگی نیستسردرد میگرنی در کودکاناضطراب و ترسجریان انرژی در سیستم های کم کردن کالری روشی سودمنعدم توقف تکامل در یک اندابحثی در مورد حقیقت فضا و