دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز- از مغزتا سیاه چاله فضایی، قسمت نهم

از تکینگی تا مغز- از مغزتا سیاه چاله فضایی، قسمت نهم
ابتدای ساده و پرچگال خلقت، آرام آرام پیچیده تر و فزون تر شد تا پس از میلیاردها سال، به نخستین سلول عصبی برسد و پس از آن، نخستین سلول عصبی توسعه و تکثیر یافت و بخش های تخصصی را در درون مغز ایجاد کرد و این فرایند تا امروز ادامه داشته است.
توسعه قدرت دیدن، دانشمندان را تا مشاهده مستقیم چرخش زمین به دور خورشید و امروز به مشاهده ریزترین اجزای نقشه حیات یعنی ژنهای درون هسته، رسانده است
و امروز هم در سایه توسعه قدرت های ادراکی، تلسکوپ های دانشمند آمریکاییکتی بومن تا نخستین الگو از ابتدای کیهان ما یعنی سیاه چاله پیش رفته است و بعید نیست به زودی از سیاه چاله هم فراتر برود!
از ابتدای ساده هستی تا مغز ما و از مغز ما تا ابتدای هستی، راهی طولانی است که اولی(از ابتدای ساده هستی تا مغز)به میلیادرها سال، زمان نیاز داشت ولی دومی(ازمغز تا ابتدای هستی) یعنی سیر بازگشت از مغز تا سیاهچاله و پس از آن تا تکینگی و قبل از تکینگی، به زمان زیادی نیاز نداشته است. آنگاه که معرفت و شناخت بیاید، طی مسافت های دور و دراز، کوتاه می نماید و رفتن به هزاران کیلومتر دورتر در چشم بر هم زدنی ممکن است.
گمان میکنی ذره ای کوچکی در حالی که جهانی بزرگتر، وجود انسان دارای مغز و روح را در بر گرفته است!!
سیا ه چاله ها برنامه قهوه من- از دکتر زینب الشمری

ما از نسبیت عام استفاده می کنیم تا چیزهای بزرگی مانند کهکشان ها و ستارگان را مورد آزمون قرار دهیم و ما از فیزیک کوانتوم استفاده می کنیم تا چیزهای ریز مانند الکترون ها و کوارک ها را بررسی کنیم. ولی ما وقتی بخواهیم چیزهای بزرگ و ریز را با هم بررسی کنیم، چه باید انجام دهیم؟
برای نمونه، انفجار بزرگ زمانی است که چیزهای بسیار ریز، بزرگ و حجیم شود و به جهان پیرامون ما تبدیل شود و توسعه یابد و اگر برعکس این، رخ دهد و یک ستاره بزرگ تحت تاثیر جاذبه، بر خودش منقبض و جمع شود، این ستاره تا حد یک تکینگی به نام سیاهچاله، بر خودش جمع می شود.(ابتدای کیهان تا جهان پیرامون ما و جهان پیرامون ما تا سیاهچاله)
امروز من درمورد سیاهچاله سخن می گویم:

آیا راهی هست نسبیت عام و مکانیک کوانتوم را هر چند به صورت نسبی، در نقطه تکینگی با هم ترکیب کرد؟ در دهم آپریل 2019 نخستین تصویر ترکیبی، به وسیله تلسکوپ های متفاوت از سیاه چاله گرفته شد ولی اجازه بدهید به سال 1916 بازگردیم. دراین سال فیزیک دانی به نام شوارز چایلد بر اساس نسبیت عام پیشنهاد داد، اجسام یا ستارگانی- که به اندازه کافی، توده ای بزرگ ونیروهای جاذبه دارند- باعث قوس در فضا میشوند و فضای اطراف خود را به طور کامل، کج می کنند. پس آنها مانند حفره هایی در فضا یا در بافت زمان-مکان هستند. این به چه معناست؟
برای فهم اینکه سیاهچاله ها چگونه تشکیل می شوند، ما در درجه اول نیاز داریم چرخه زندگی یک ستاره را بشناسیم. از یک بالون استفاده می کنم. وقتی من در یک بالن بدمم، من فشار درون آن را زیاد می کنم و سبب می شوم، بالن بزرگ شود، در برابر کشش دیواره بالن، می کوشد، بالن را بر خودش جمع کند.
ستارگان درخشان آسمان، در زمانی تشکیل می شوند که مقادیر زیاد گاز به خصوص هیدروژن تحت تاثیر نیروهای جاذبه، شروع به تجمع کند و در زمانی- که منقبض و جمع می شود- اتم های هیدروژن با هم پیوند می خورد تا هلیوم را تشکیل دهد.
پرتویی- که بر اثر این واکنش های هسته ای ایجاد می شود- سبب درخشندگی ستارگان می گردد.این تولید اشعه همچنین باعث توازن کشش های جاذبه ای می گردد و توازنی بین دو نیرو، یعنی کشش(جاذبه)و رانش(تولید اشعه) وجود دارد.
جاذبه باعث در هم رفتگی و کولاپس و رانش، باعث توسعه یافتگی و وسعت می شود.
ولی وقتی سوخت هسته ای ستاره به پایان برسد چه اتفاقی می افتد؟ اگر توده ستاره، از یک ونیم برابر توده خورشید کمتر شود این ستاره نهایتا از انقباض باز می ایستد و در وضعیت نهایی، کوتوله سفید نامیده می شود. تعداد زیادی از این کوتوله های سفید در فضا وجود دارد. از نخستین چیزهایی- که کشف شد- ستاره ای است که به دور سیریوس یعنی درخشانترین ستاه در آسمان شب میچرخد!!

اگر توده ستاره، از یک و نیم برابر توده خورشید بیشتر شود، تولید اشعه از ستاره قادر نخواهد بود از خودش در برابر جاذبه ستاره حمایت کند، پس ستاره با سرعت زیاد بر خودش منقبض می شود و به سوی تکینگی می رود.

یعنی ستاره پر حجم به یک چیز خیلی ریز تبدیل می شود. این، سیاهچاله نام دارد وقتی تو سیاهچاله را ببینی، حقیقتا به درون چاله، نگاه نمی کنی. بلکه تو به افق رویداد نگاه میکنی.
سرعت گریز از افق رویداد، از سرعت نور بالاتر است پس هیچ چیزی نمی تواند از افق رویداد بگریزد. حتی نور- که سریعترین چیز در جهان ما است- نمی تواند بگریزد و به همین دلیل سیاهچاله، تاریک است. با این همه پروفسور استیفن هاوکینگ این فرضیه را مطرح کرد که سیاهچاله هم اشعه تولید می کند. ما چگونه می گوییم سیاهچاله، اشعه ای تولید میکند در حالی که هیچ چیز نمی تواند از افق رویداد بگریزد؟
این به نظر میرسد آنچه را بیان کردم، نقض میکند!

نور از افق رویداد سیاهچاله نمی گریزد پس چگونه می گوییم سیاهچاله از خود اشعه ای می تاباند؟ این نظریه از طرف دانشمند فیزیک نظری استیفن هاوکینگ نسبیت عام و نظریه کوانتوم را تا حدی با هم ترکیب می کند.
استیفن هاوکینگ چه گفت؟

با استفاده از قانون عدم قطعیت در مکانیک کوانتوم ما می توانیم به این نتیجه برسیم که سیاهچاله ها کاملا سیاه نیستند. زیرا پرتوهایی هست که وقتی از سیاهچاله صادر می شود، ناظر خارجی آن را مشاهده می کند و علت آن، تفاوت های کوانتومی در خلا است. خلا امکان ندارد کاملا از تفاوت های کوانتومی تهی باشد، بلکه جفت هایی از اجزای حقیقی در خلا وجود دارد که ظاهر می شود، به هم می پیوندد و بعد از هم جدا میشود مانند یک جزء و ضد آن جزء- که آشکار میشود و به دلیل تصادم و برخورد با هم، یکدیگر را از هم دور می کند.

هیچ فضایی خالی نیست اگر شکلگیری آنها در منطقه افق رویداد سیاهچاله یا در منطقه تکینگی رخ دهد، ، یکی از آنها به نظر می رسد به خاطر هل دادن تحت تاثیر جاذبه- به جای آنکه با هم برخورد کنند و از هم دور شوند- به داخل سیاه چاله می افتد و جزء دیگر می تواند آزاد شود و تا منطقه دوری از سیاهچاله فرار کند.
فرد رصد کننده بیرونی آن را به عنوان پرتویی- که از سیاه چاله صادر میشود- می بیند. این، پرتوزایی سیاه چاله نامیده می شود. برخی آن را پرتوهای هاوکینگ هم می نامند و پس از کشف این پرتوها از طرف او، با این نام خوانده شد. سیاهچاله هنوز از طرف دانشمندان، مورد مطالعه است تا بفهمند سیاهچاله چگونه تشکیل شده است و درون آن چیست. آنها هنوز چیزهای جدیدی کشف میکنند.
اگر این مطلب را دوست داشتی فراموش نکن آن را برای دوستانت به مشارکت بگذاری. هفته دیگر شما را ببینم سلامت باشد.
https://www.youtube.com/watch…


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بیماریهای تحلیل عضلانی اتشنج چیستنقش روزه داری در سالم و جزبان و تکلم برخی بیماریهکوچک شدن مغز از نئاندرتاايا اراده آزاد توهم است یبحثی در مورد نقش کلسیم و جاذبه و نقش آن در شکلگیرینوار مغزی روشی مهم در تشخسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بفرد حساس از نظر عاطفی و بخلاصه ای از مطالب همایش مسردرد میگرن در کودکاننگاه انسان محدود به ادرااثرات فشار روحی شدیدتلقین اطلاعات و حافظهمنشأ اطلاعات و آموخته ها دو ویژگی انتزاع و قدرت تجششمین کنگره بین المللی سچراروياها را به یاد نمی آکشف جمجمه ای درکوه ایرهوارتقا و تکامل سنت آفرینش توصیه های غیر دارویی در سمبانی ذهنی سیاه و سفیدداستانها و مفاهیمی اشتباعامل کلیدی در کنترل کارآهوش مصنوعی از عروسک تا کپمبرولیزوماب در بیماری چاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر ویروس کرونا بر مغز مسیر دشوار تکامل و ارتقادرک عمیق در حیواناتهوشیاری کوانتومیآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان برای ایجاد تمدروح رهاییویتامین E در چه مواد غذایآیا دلفین ها می تواند از استیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر درجه حرارت بر عملکمغزهای کوچک بی احساسراه های جدید برای قضاوت ریافته های نوین علوم پرده امروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیهوش کردن در جراحی و بیمتشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش رژیم غذایی بر رشد و ازبان و شناخت حقیقت قسمت چکووید نوزده و خطر بیماریای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد عملکرد لوب فحقیقت قربانی نزاع بین بی نورون هاي مصنوعی می توانسیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدقیچی ژنتیکیخواندن ، یکی از شستشو دهنسردرد و علتهای آننگاهی بر قدرت بینایی درااثرات مفید قهوهتلاش هایی در بیماران قطع مولتیپل اسکلروز در زنان ديدن با چشم بسته در خواب صرع و درمان های آننزاع بین جهل و علم رو به پگنجینه ای به نام ویتامین ارتوکين تراپی روشی جديد توصیه هایی در مصرف ماهیمجموعه های پر سلولی بدن مدر مانهای کمر دردعارضه جدید ویروس کرونا سهوش مصنوعی از عروسک تا کپنج اکتشاف شگفت آور در مواز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر ژنها بر اختلالات خمشکلات نخاعیدرگیری قلب در بیماری ویرهوش، ژنتیکی است یا محیطیآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان برای شادمانی طروزه داری و بیمار ی ام اس ویتامین دی گنجینه ای بزرآیا دست مصنوعی به زودی قااستخوان های کشف شده، ممکتاثیر درجه حرارت بر عملکمغزتان را در جوانی سیمکشراه های جدید برای قضاوت ریادگیری مهارت های جدید دانفجار و توقف تکاملی نشابیوگرافیتشنج عدم توازن بین نورون نقش رژیم غذایی در رشد و ازبان و شناخت حقیقت قسمت اکودک ایرانی که هوش او از ایندرالبحثی درباره هوش و تفاوتهحقیقت خواب و رویانورون های ردیاب حافظهسیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارقانون مندی نقشه ژنتیکی مخواب سالم عامل سلامتیسردرد تنشننگاهی بر توانایی اجزاي باثرات مضر ماری جواناتلاشی برای درمان قطع نخامواد کوانتومی جدید، ممکندی متیل فومارات(زادیوا)(ضررهای مصرف شکر و قند بر نزاع بین علم و نادانی رو گویید نوزده و ایمنی ساکتارتباط میکروب روده و پارتوضیحی ساده در مورد هوش ممحل درک احساسات روحانیدر چه مرحله ای از خواب ، رعدم توقف تکامل در یک انداهوش مصنوعی از عروسک تا کپوست ساعتی مستقل از مغز داز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر کلام در آیات کلام بمشکلات بین دو همسر و برخیدرگیری مغز در بیماری کویهیچگاه از فشار و شکست نترآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان برای شادمانی طروش مقابله مغز با محدودیواکنش های ناخودآگاه و تقآیا رژیم غذایی گیاهی سلااصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش قهوه در سلامتیراه پیروزی در زندگی چیستیادآوری خواب و رویاانواع سکته های مغزیبیوگرافیتغییر الگوی رشد مغزی با زنقش زبان در سلطه و قدرت ازبان و شناخت حقیقت قسمت دکودکان میتوانند ناقل بی ایا کوچک شدن مغزانسان البحثی درباره هوش و تفاوتهحقیقت راستین انسان علم بنوروپلاستیسیتی چیستسیر آفرینش از روح تا مغز ابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاقانونمندی و محدودیت عالمخواب سالم عامل سلامتی و یسردرد سکه ایناتوانی از درمان برخی ویاجزای پر سلولی بدن انسان تلاشی تازه برای گشودن معموجود بی مغزی که می توانددژا وو یا اشنا پنداریضررهای شکر بر سلامت مغزنزاع بین علم و جهل رو به پگوشه بیماری اتوزومال رسسارتباط چاقی و کاهش قدرت بتکامل چشممحل درک احساسات روحانی ددر هم تنیدگی کوانتومی و پعسل طبیعی موثر در کنترل بهوش مصنوعی از عروسک تا کمپیموزایداز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر کپسول نوروهرب بر نمشکلات روانپزشکی پس از سدرگیری مغز در بیماران مبهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان رو به کوچک تر شروش های صرفه جویی در ایجاواکسن کرونا از حقیقت تاتآیا رژیم غذایی گیاهی سلااضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکنقش مهاجرت در توسعه نسل اراست دستی و چپ دستیژن هوش و ساختارهای حیاتی انگشت نگاری مغز نشان میداندوهگین نباش اگر درب یا بیان ژن های اسکیزوفرنی دتغییر زودتر اتصالات مغزینقش زبان در سلطه و قدرت ازبان و شناخت حقیقت قسمت سکودکان خود را مشابه خود تایا ابزار هوشمندی یا مغز بحثی درباره هوش و تفاوتهحمله ویروس کرونا به مغزنوشیدن چای برای مغز مفید سیستم تعادلی بدنابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و قارچ بی مغز در خدمت موجودخواب عامل دسته بندی و حفطسرعت فکر کردن چگونه استناتوانی در شناسایی چهره اجزایی ناشناخته در شکل گتلاشی جدید در درمان ام اسموجودات مقهور ژنها هستنددژاوو یا آشناپنداریطوفان فقر و گرسنگی و بی سنظام مثبت زندگیگوشت خواری یا گیاه خواریارتباط هوش ساختار مغز و ژتکامل ابزار هوش ، راه پر محدودیت های حافظه و حافظدرمان های بیماری آلزایمرعصب حقوق نورولووهوش مصنوعی از عروسک تا کمپیچیدگی های مغزی در درک زاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کپسول نوروهرب بر تمشکلات روانپزشکی در عقب درگیری اعصاب به علت میتوهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاهخواری بر رشد و مغز انسان رو به کوچکتر شدروش هایی ساده برای کاهش اواکسن سرطانآیا راهی برای رفع کم آبی اطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر رو ح و روان بر جسمنقش محیط زندگی و مهاجرت درشته نوروایمونولوژی و نقژن یا نقشه توسعه مغز و نقانسان قدیم در شبه جزیره عبیست تمرین ساده برای جلوتغییر عمودی سر انسان از پنقش سجده بر عملکرد مغززبان، وسیله شناسایی محیطکوری گذرای ناشی از موبایایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهحوادث روزگار از جمله ویرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سیستم دفاعی بدن علیه مغز ابزار بقای موجود زنده از بررسي علل احتمالي تغيير قبل از انفجار بزرگخودآگاهی و هوشیاريشلیک فراموشینخاع ما تا پایین ستون فقراحساس گذر سریعتر زمانتمایل زیاد به خوردن بستنمیهمانهای ناخوانده عامل دانشمندان ژنی از مغز انسطی یکصد هزار سال اخیر هرچنظریه تکامل در درمان بیمگیاه خواری و گوشت خوار کدارتباط انسانی، محدود به تکامل زبانمخچه فراتر از حفظ تعادلدرمان های جدید میگرنعضلانی که طی سخن گفتن چقدهوش مصنوعی در کامپیوترهاپیوند مغز و سر و چالشهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کپسول نوروهرب بر سمشاهده آینده از روی مشاهذهن چند جانبه نیازمند نگهدف یکسان، در مسیرهای متآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط مغز ایندگان چگونه استروش صحبت کردن در حال تکامواکسنی با تاثیر دوگانه اآیاما مقهور قوانین فیزیکاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش نظام غذایی در تکامل مرشد مغز علت تمایل انسان بژنها نقشه ایجاد ابزار هوژنها ، مغز و ارادهانسان جدید از چه زمانی پابیشتر کمردردها نیازی به تغییرات منطقه بویایی مغزنقش غذاها و موجودات درياسفر نامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهفلج بل، فلجی ترسناک که آنحافظه و اطلاعات در کجاست چیزی خارج از مغزهای ما نیسکته مغزیابزار بقای موجود زنده از بررسی و اپروچ جدید بر بیمقدم زدن و حرکت دید را تغیخودآگاهی و هوشیاريشنا در ابهای گرم جنوب نینخستین تصویر از سیاهچالهکاهش التهاب ناشی از بیمااخلاق و علوم اعصابتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمیگرن سردردی ژنتیکی که بدانشمندان روش هاي جدیدی ظهور امواج مغزی در مغز مصهفت چیز که عملکرد مغز تو گالکانزوماب، دارویی جدیارتباط شگفت مغز انسان و فتکامل ساختار رگهای مغزی مخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرمان های جدید در بیماری مقالاتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سمعنی روزهرقیبی قدرتمند در برابر مهدف از تکامل مغزآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سمغز ابزار برتر بقاروشهای نو در درمان دیسک بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغآزمون ذهنی گربه شرودینگربلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش هورمون های تیروئید دزمین زیر خلیج فارس تمدنی ژنهای مشترک بین انسان و وانسان عامل توقف رشد مغزبا هوش مصنوعی خودکار روبتغییرات تکاملی سر انسان نقش غذاها و موجودات درياسفرنامه سفر به بم و جنوب ایا تکامل هدفمند استبحثی درباره احساسات متفافلج خوابحافظه و اطلاعات در کجاست چگونه مغز پیش انسان یا همسانسور از روی قصد بسیاری ابزار بقای موجود زنده از قدرت انسان در نگاه به ابعخانواده پایدارشناخت و معرفت، و نقش آن دنرمش های مفید در سرگیجهکاهش دوپامین عامل بیماریاخلاق پایه تکامل و فرهنگتمدن بشری و مغز اخلاقیمیگرن شدید قابل درمان اسدانشمندان روشی برای تبدیعلم به ما کمک میکند تا موهفت سین یادگاری از میراث گامی در درمان بیماریهای ارتباط شگفت انگیز مغز انتکامل شناخت انسان با کشفمخچه ابزاري که وظیفه آن فدرمان های رایج ام استاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی در خدمت خلق وحپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز فکر میکند مرگ برای دیرموزی از نخستین تمدن بشرهدف از خلقت رسیدن به ابزاآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری ممغز از بسیاری حقایق می گرروشهای شناسایی قدرت شنواوراپامیل در بارداریإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش هورمون زنانه استروژنزندگی هوشمند در خارج از زژنهای هوش ، کدامندانعطاف پذیری مکانیسمی علبار سنین ابزار هوشمندی اثبت امواج الکتریکی در عصنقش غذاها و موجودات درياسفرنامه سفر به بم و جنوب ایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره احساساتی غیرفلج خواب چیستحافظه و اطلاعات در کجاستچگونه هموساپينس بر زمین ساخت شبکه عصبی با الفبایابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن الوب فرونتال یا پیشانی مغخدا موجود استشناسایی سلول های ایمنی انرمشهای مهم برای تقویت عکایروپاکتیک چیستاختلال در شناسایی حروف و تمساح حد واسط میان مغز کومیدان مغناطيسي زمین بشر داروهای مصرفی در ام اسعلایم کمبود ویتامین E را همیشه عسل با موم بخوریمگامی در درمان بیماریهای ارتباط شگفت انگیز مغز انتئوری تکامل امروز در درممدارک ژنتیکی چگونه انساندرمان های علامتی در ام اسصفحه اصلیهوش مصنوعی درمانگر کامپیپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ما کوچکتر از نیم نقطهرمز و رازهای ارتباط غیر کهزینه ای که برای اندیشیدآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب مغز به تنهایی برای فرهنگ روشی برای بهبود هوش عاطفورزش هوازی مرتب خیلی به قافراد آغاز حرکت خودشان ربوزون هیگز چیستتاثیر رژیم گیاهخواری بر نقش ژنتیک در درمان اختلازونا به وسیله ویروس ابله کلرال هیدرات برای خواباناولین هیبرید بین انسان وبارداری بدون رحمجمجمه انسان های اولیهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسبخش دیگری در وجود انسان هفیلمی بسیار جالب از تغییحس چشایی و بویاییچگونه آن شکری که می خوریمابزارهای بقای موجود زندبررسی علل کمر درد در میانلبخند بزن شاید صبح فردا زخطا در محاسبات چیزی کاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئچرا مغزهای ما ارتقا یافت کاربرد روباتهای ريزنانواختلالات مخچهتنفس هوازی و میتوکندریمکانیزمهای دفاعی در برابداروهای ضد بیماری ام اس وعلایم کمبود ویتامین E را هوموارکتوس ها ممکن است دگاهی لازم است برای فهم و ارتباط غیرکلامی بین انساتئوری تکامل در پیشگیری و مروری بر تشنج و درمان هایدرمان ژنتیکی برای نوآوریسوالات پزشکیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز مادران و کودکان در زمرویا و خبر از آیندههزینه سنگین انسان در ازاآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر داروی ضد تشنج سدیم مغز برای فراموشی بیشتر کروشی جدید در درمان قطع نخورزش هوازی ، بهترین تمریافزایش قدرت ادراکات و حسبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر عصاره تغلیظ شده گینقش آتش در رسیدن انسان بهزیباترین چیز در افزایش سنقش انتخاب از طرف محیط، نزیرفون داروی ضد ام اسکمردرد و علل آناولین مورد پیوند سر در انبازگشت از آثار به سوی خداجنسیت و تفاوت های بینایینقص در تشخیص هیجانات عامسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسبرنامه و ساختار پیچیده مفیزیکدانان ماشینی برای تحس و ادراک (قسمت اول )ساخت شبکه عصبی مصنوعی با چگونه انتظارات بر ادراک ابزارهای پیشرفته ارتباط بزرگ شدن مغز محدود به دورلرزش ناشی از اسیب به عصبخطا در محاسبات چیزی کاملشاهکار قرنچرا پس از بیدار شدن از خوکاربرد روباتهای ريز، در اختلالات حرکتی در انسانتنفس هوازی و میتوکندریما انسانها چه اندازه نزدداروی فامپیریدین یا نورلعلت خواب آلودگی بعد از خوهوش مصنوعی می تواند بر احگاهی مغز بزرگ چالش استارتروز یا خوردگی و التهاتا 20 سال آینده مغز شما به مرکز هوشیاری، روح یا بدن درمان جدید میگرن با انتی پیامهای کاربرانهوش مصنوعی ساخته هوش طبیپختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز چون ابزار هوش است دلیرویا بخشی حقیقی از زندگی هستي مادي ای که ما کوچکترآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟روشی جدید در درمان سکته مورزش و میگرنافسردگی و اضطراب در بیمابیماری گیلن باره و بیمارتاریخ همه چیز را ثبت کردهنقش اتصالات بین سلولهای زبان مشترک ژنتیکی موجوداکمردرد با پوشیدن کفش منااولین تصویر در تاریخ از سبازسازي مغز و نخاع چالشی جنسیت و تفاوت های بیناییچند جهانیسفری به آغاز کیهاناگر تلاش انسان امروز برابرین نت به جای اینترنتفرگشت و تکامل تصادفی محض حس و ادراک (قسمت دوم )ساختار شبکه های مغزی ثابچگونه باغبانی باعث کاهش ابزارهای بقا از نخستین هبزرگ شدن تقریبا ناگهانی لزوم سازگاری قانون مجازاخطرات هوش مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان چرا بیماری های تخریبی مغکجای مغز مسئول پردازش تجاختلالات صحبت کردن در انتو دی ان ای خاص ميتوکندريما انسانها چه اندازه نزدداروی تشنجی دربارداریعوامل موثر در پیدایش زباهوش مصنوعی گوگل به کمک تشگذر زمان کاملا وابسته به ارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر مشاهده بر واقعیت بمرکز حافظه کجاستدرمانهای بیماری پارکینسسایتهای دیگرهوش احساسیپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز چگونه صداها را فیلتر رویا تخیل یا واقعیتهستی ما پس از شروعی چگال آیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چالش است یا منفعريتوکسيمب در درمان ام اسورزش بهترین درمان بیش فعالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیماری ای شبیه آلزایمر و تبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقش حفاظتی مولکول جدید دزبان چهار حرفی حیات زمینکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاولین سلول مصنوعیبحتی علمی درباره تمایل بجهش های ژنتیکی مفید در ساچندین ماده غذایی که ماننسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار هوش در حال ارتقا ازبرای پیش بینی آینده مغز دفراموش کارها باهوش تر هسحس و ادراک قسمت چهارمسازگاری با محیط بین اجزاچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزارهای بقا ازنخستین همبسیاری از بیماری های جدیلزوم سازگاری قانون مجازادفاع در برابر تغییر ساختشبیه سازی سیستم های کوانچرا حیوانات سخن نمی گوینکرونا چه بر سر مغز می آورادامه بحث تکامل چشمتولید سلولهای جنسی از سلما با کمک مغز خود مختاريمداروی جدید s3 در درمان ام عوامل ایجاد لغت انسانی و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشگربه شرودینگر و تاثیر مشارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمرکز خنده در کجای مغز استدرک فرد دیگر و رفتارهای اهوش احساسیآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ناتوان از توجیه پیدارویاها از مغز است یا ناخوو هر کس تقوای خدا پیشه کنآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چالشهای پیش روریواستیگمینورزش در کمر دردالتهاب شریان تمپورالبیماری ای شبیه ام اس مولتتبدیل سلولهای محافط به سنقش حیاتی تلومر دی ان آ دزبان و کلمه حتی برای کسانکنگره بین المللی سردرد داوکرلیزوماب داروی جدید شبحث درباره پیدایش و منشاجهش های ژنتیکی غیر تصادفچه زیاد است بر من که در ایسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرفراموشی همیشه هم بد نیستحس و ادراک قسمت پنجمسخن پاک و ثابتچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزارهای بقای از نخستین تفاوت مغز انسان و میمون هممانتین یا آلزیکسا یا ابدقیق ترین تصاویر از مغز اشباهت زیاد بین سلول هاي عچرا حجم مغز گونه انسان درکشف مکانیسم عصبی خوانش پاداراوون تنها داروی تاییتوانایی مغز و دیگر اجزای ما تحت کنترل ژنها هستیم یداروی جدید ضد میگرنعواملی که برای ظهور لغت اهوش مصنوعی الفاگوگزیده ای از وبینار یا کنفارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر نگاه انسان بر رفتامرگ انتقال است یا نابود شدرک و احساسهوش عاطفی بیشتر در زنانآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز و سیر تکامل ان دلیلی رویاهای پر رمز و حیرتی دروقت نهيب هاي غير علمي گذشآیا جهش های ژنتیکی، ویروازدواج های بین گونه ای، رتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ و فعال یا مغز کوریسدیپلام تنها داروی تایوزوز گوشامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری بیش فعالیتری فلوپرازینتری فلوپرازیننقش خرچنگ های نعل اسبی درزبان و بیان نتیجه ساختماکنگره بین المللی سردرد دايندگان چگونه خواهند دیدبحثی در مورد نقش ویتامينجهشهای مفید و ذکاوتی که دچهار میلیارد سال تکامل بسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دفرایند تکامل و دشواری هاحس و ادراک قسمت سومسریعترین کامپیوتر موجودچگونه حافظه را قویتر کنیابزارهای دفاعی و بقای موتفاوتهای جنسیتی راهی برامنابع انرژي پاک سرچشمه حدلایلی که نشان میدهد ما بشباهت زیاد بین سلول هاي عچرا در مغز انسان، فرورفتکشف مکانیسمی پیچیده در بادغام میان گونه های مختلتوازن مهمتر از فعالیت زیماه رجبداروی ضد تشنج با قابليت تعوارض ازدواج و بچه دار شدهوش مصنوعی از عروسک تا کگزارش یک مورد جالب لخته واز نشانه ها و آثار درک شدتاثیر نگاه انسان بر رفتامراحل ارتقای پله پله کیهدرک احساسات و تفکرات دیگهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز آیندگان چگونه است ؟رویای شفافوقتی فهمیدی خطا کردی برگآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز حریص برای خون، کلید ترژیم های غذایی و نقش مهم یک پیشنهاد خوب برای آسان امید درمان کرونا با همانبیماری تی تی پیتسلیم شدن از نورون شروع منقش داروهاي مختلف معروف زبان و بیان، در سایه پیشرکندر در بیماریهای التهابايا اراده آزاد توهم است یبحثی جالب درباره محدودیتجهشهای مفید و ذکاوتی که دچهار ساعت پس از کشتار خوکسودمندی موجودات ابزی بر ابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهفرایند حذف برخی اجزای مغحساسیت روانی متفاوتسرگیجه از شایعترین اختلانگاه محدود و تک جانبه، مشاثر مضر مصرف طولانی مدت رتقلید مرحله ای نسبتا پیشمنبع خواب و رویادندان ها را مسواک بزنید تشش مرحله تکامل چشمچراروياها را به یاد نمی آکشف ارتباط جدیدی از ارتبادغام دو حیطه علوم مغز و توسعه برخی شغل ها با هوش ماپروتیلینداروی ضد تشنج با قابليت تعید نوروز مبارکهوش مصنوعی از عروسک تا کگشایش دروازه جدیدی از طراز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر ویتامین دی بر بیمامزایای شکلات تلخ برای سلدرک تصویر و زبان های مخلتهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان ایا طبیعتا تماروبات های ریز در درمان بیویتامین E برای فعالیت صحآیا خداباوری محصول تکاملاستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز زنان جوانتر از مغز مررژیم غذایی حاوی تخم مرغ ویکی از علل محدودیت مغز امامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ضعف عضلات نزدیک ب