دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تقویت حافظه یا هوش مصنوعی

تکینیک تقویت حافظه با ایجاد شوک در مغز؛ Brain Zapping
در این روش، حافظه تا 50 درصد افزایش می یابد
پروتزهای حافظه توسط بنیاد DARPA به مغز کمک میکند اطلاعات را بازآوری کند
مقاله توسط کریستین هوزر
این مقاله یک تکنولوژی متحول کننده در جهان است.
هوش مصنوعی از عروسک های بازی تا کمک به انسان در تولیدات و سلامت تا زیان های آن بر جسم و روح انسان- قسمت چهل و دوم
تو میتوانی مباحث مشابهی را مانند این، هر پنج نشبه در اینباکس ایمیل خود داشته باشی. (با ثبت نام در freethink.com)
آسیب های مغزی و بیماری هایی مانند آلزایمر میتواند توانایی تشکیل حافظه را کاهش دهد. بر اساس شدت، این اختلال حافظه می تواند از فعالیت فرد و یا زندگی مستقل او جلوگیری کند و می تواند بسیار آسیب زا باشد.
روبرت هامپسون دانشمند علوم اصاب در دانشکده ی پزشکی ویک فورست در سال 2018 گفت: اختلال حافظه شاید غم انگیزترین رخدادی باشد که میتواند با بیماری یا آسیب، همراه گردد. حافظه در قلب هستی هر فرد قرار دارد؛ بدون حافظه ما حس نسبت به خود را از دست می دهیم.
اکنون مطالعه ای جدید پیشنهاد میدهد پروتز حافظه ساخته شده توسط بنیاد DARPA که هامپسون به ساخته شدن آن کمک کرده است شاید روزی بتواند به افراد کمک کند به توانایی ایجاد حافظه ی قبلی خود برگردند و این با ایجاد شوک مستقیم در مغزهای آنهاست.
فرایند ایجاد حافظه وقتی ما با داده های جدیدی مواجه میشویم مثلا با گفتار یا نام های غریب مواجهیم:
سلول های عصبی در بخشی از مغز به نام هیپوکامپ فعال می شود و پیام های الکتریکی را به سوی نورون ها ارسال میکند و این الگو در مغز رمزگذاری می شود. وقتی ما نیاز به یادآوری بعدی اطلاعات داریم سلول های عصبی به همان روش آتش میکند(فعال میشود.)
اگر هیپوکامپ به وسیله ی بیماری یا آسیب، تخریب شود، سلول های عصبی در رمزگذاری الگو در مغز دچار اختلال می شود و در نتیجه تو شاید آن نام آشنا را قبل از پایان صحبت اولت، فراموش کنی!
پروتز حافظه به وسیله ی پژوهشگران در دانشکده ی ویک فورست و دانشگاه سوت وست کالیفرنیا ساخته شده است و از الکترودها برای شوک بر نورون ها در هیپوکامپ طی شکل گیری حافظه استفاده میکند. ایده، این است که این کمک خواهد کرد الگوی فعالیت الکتریکی در مغز، دوباره تقویت شود و توانایی فرد برای یادآوری بعدی اطلاعات را تقویت کند. این پروتز بر اساس آزمون های انسانی اخیر، به نظر میرسد کار کند.
از طریق کارآزمایی های قبلی در حیوانات و انسان ها پژوهشگران دو نوع پوتز حافظه ساختند: یکی memory decoding model(MDM) و دیگری multiinput, multi output model(MIMO) است. مدل MDM خیلی ساده شبیه فعالیت الکتریکی در هیپوکامپ در زمانی است که یک فرد به شکل درست یک حافظه را ایجاد میکند و بعدا مغز با الگوی متوسطی- که مرتبط با حافظه های موفق است- مواجه می کند. این بعدا آن الگو را از طریق الکترودها وقتی فرد کوشش میکند یک حافظه ی جدید درست کند دوباره به مغز برمیگرداند.
مدل MIMO پیشرفته تر است. به این الگو آموزش داده شده است تا فعالیت الکتریکی را در بخش هیپوکاپ مغز، تحلیل کند و این بخش است که اطلاعات جدید را می گیرد(به طور خاص بخش CA3)و بعدا بهترین الگوی پیام الکتریکی را در بخش متفاوت 1CA برای شکلگیری موفق حافظه، پیش بینی میکند.
سامپسون به فری تینک گفته است: دریافت اطلاعات به این مدل، اطلاعات زنده ی CA3 است که به طور مستقیم از یک بیمار ثبت می شود و مدل به طور مداوم آن چیزی را پیش بینی میکند که برونده 1CA باید باشد. ما بعدا از پیش بینی خروجی به عنوان یک الگو برای تحریک 1CA استفاده می کنیم.(در روش MIMO خود دستگاه هوش مصنوعی، به طور زنده و مداوم داده ها را بر اساس آنچه قبلا دیده است، پیش بینی میکند. این فرایند کمک خواهد کرد در طول زمان، فرایندهای جدید ایجاد حافظه، مورد توجه قرار بگیرد و دستگاه دارای قابلیتی پویا و نه ایستا باشد.)
برای مطالعه ی اخیر پژوهشگران پروتز حافظه ی خود را در 24 فرد- که اخیرا الکترودها در مغز آنها کاشته شده بود- تست کردند این الکترودها کاشته شده بود تا به پزشکان کمک کند تشنج آنها را مطالعه کنند. برخی از این افراد همچنین از قبل آسیب های مغزی و اختلال حافظه داشتند. طی مطالعه، شرکت کنندگان تست های ساده ی حافظه را انجام دادند در حالی که فعالیت الکتریکی مغز ثبت می شد. هر مرحله با نشان دادن یک تصویر روی صفحه شروع میشد. 30 ثانیه بعد تصویر در طول تصاویر تله ای، دوباره نشان داده میشد. داوطلبان مظالعه بعدا می بایست تصویری را که قبلا به آنها نشان داده شده بود بیرون بکشند.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [11/16/2022 4:08 AM]
هر فرد 100 تا 150 مرحله از این مراحل را به طور کامل انجام داد تا پژوهشگران بتوانند مدل های MIMO و MDMرا بر اساس فعالیت فردی مغز، شخصی کنند. چند روز بعد شرکت کنندگان، مراحل فعالیت حافظه را دوباره تکرار کردند. در این زمان برخی افراد مغزهایشان بر اساس مدلهای MIMO و MDM شخصی شده، تحریک شد؛ در حالی که برخی تحریک تصادفی دریافت کردند و برخی دیگر اصلا تحریکی دریافت نکردند. 30 دقیقه بعد شرکت کنندگان فعالیت های شناخت تاخیری را انجام دادند.
این کار نیاز داشت آنها به سه تصویر برگردند که یکی از آنها را می بایست به یاد بیاورند و آن، تصویر تله ی قبلی که به آنها نشان داده شده بود و یک تصویر براند جدید بود و آشنایی خود را با هرکدام مرتب کنند و نظم دهند.
شرکت کنندگانی که تحریک MIMO و MDMرا انجام داده بودند در هر دو گونه از فعالیت ها نتیجه ی بهتری را نشان دادند. و این در مقایسه با افرادی بود که تحریک نشده بودند یا به صورت تصادفی تحریک شده بودند.
مدل کاملا تنظیم شده ی MIMO سبب بهترین نتایج شد و افراد با بدترین حافظه در شروع مطالعه، بهترین بهبود را نشان دادند.
هامپسون به مجله ی ریویوی تکنولوژی MIT گفت ما بهبود را از 11 تا 54% مشاهده کردیم. مطالعه ی جدید، تایید میکند تحریک کاملا هدایت شده ی مغز، میتواند توانایی یک فرد را در ایجاد حافظه ی جدید، ارتقا دهد ولی ما هنوز راهی طولانی تا رسیدن به وسیله ی عملی ای داریم که بتواند به افراد دچار دمانس یا آسیبب های مغزی ترومایی برای به دست آوردن عملکرد از دست رفته ی حافطه کمک کند.
در درجه ی اول، مشکلات سخت افزاری هست. هامپسون به فری تینک گفت: این وسیله برای ارتقای حافظه، نیازمند الکترودهایی است که بتواند به طور دائم کاشته شود. الکترودهای امروزی باعث اسکار بافت اطراف خود میشوند و نهایتا سبب میشود آنها از کار بیفتند. ما همچنین نیازمند الکترودهای پیشرفته تر هستیم.
مشکل دوم: مواردی که طی مطالعه استفاده شد فقط می تواند داده ها را از 40 تا 100 نورون، دریافت کند و آن نورون ها را تحریک کند. این پژوهشگر usc به مجله ی ریویوی تکنولوزی MITگفته است یک وسیله برای اینکه بیماری های حافظه را در جهان واقعی، پردازش کند نیاز خواهد داشت بتواند صدها یا هزاران نورون را تحریک کند. کارآزمایی های بیشتر مدل ها نیاز خواهد بود. تست آنها در افراد دچار تشنج در ابتدا بیشترین حس منطقی را ایجاد میکند زیرا آنها اخیرا کاشت الکترود خطرزا را تحمل کرده اند ولی ما نمی دانیم آنها چگونه به بهترین شکل در افرادی که تشنج ندارند کاشته میشود و کار میکند.
هامپسون میگوید: ما نیاز داریم مجوزها و داوطلبان برای کارآزمایی ها در آلزایمر و افراد دچار سکته را پیگیری و دنبال کنیم تا مطمئن شویم کارهای تحقیقاتی برای هر کس، به خوبی پیش می رود.
چالش دیگر برای پژوهشگران تعیین چگونگی کنترل سیستم برای داشتن بیشترین تاثیر است. ما نیاز نداریم هر بیت اطلاعات جدید را که با آن مواجه می شویم- به یاد بیاوریم و ما فقط می توانیم اطلاعات زیادی را در حافظه ی کوتاه مدت خود ذخیره کنیم؛ بدون آنکه سودی عملی در زندگی روزمره ی ما داشته باشد.(به مقاله یفراموشی و طبیعت بشری و مقاله ی بخش فراموش شده ی حافظهدر همین کانال مراجعه شود. )
هامپسون میگوید: این ایمپلانت باید به طور مداوم کار کند و به مقدار کافی، باهوش باشد تا بداند کی خودش را روشن یا خاموش کند. شاید بتوانیم بگوییم برای زندگی، قدرت زدودن حافظه های اضافی مهمتر از قدرت حفظ همه نوع اطلاعات در مغز است.
هیپوکامپ تنها بخش مغز که در حافظه درگیر میشود نیست بنابراین اگر یک حافظه ی فردی از آسیب در جای دیگر در مغز ناشی شود، شاید نیاز به راه حل متفاوتی داشته باشند. هنوز با پیشرفت بیشتر ممکن است این پروتز حافظه ی جدید، بتواند نه فقط به برخی بیماران کمک کند حافظه ی خود را به دست بیاورند بلکه شاید بتواند به هر کس، حافظه بهتری بدهد؛ او می تواند پروتز را در مغز خود بکارد و شانس جدیدی برای به یاد آوردن نام ها خواهد داشت.


fb://photo/5805849232807730?set=a.364070536985654👇🏿


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
میدازولام در درمان تشنج درمان سرگیجه بدون نیاز ببررسی و اپروچ جدید بر بیمراه های جدید برای قضاوت رپرتوهای صادر شده از سیاهامیدی تازه در درمان سرطاتکینگیسیاره ی ابلهانتراشه ها روی مغزعقیده ی بی عملابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبچقدر به چشم اعتماد کنیماز تکینگی تا مغز از مغز تحلقه های اسرارآمیزلاموژین داروی ضد اوتیسم؟دو برابر شدن خطر مرگ و میهز ذره، یک دنیاستنگاه دوبارهبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکندماجرای جهل مقدسدرک کنیم ما همه یکی هستیمبعد پنجمرشد مغز علت تمایل انسان بآنژیوگرافی از مغزاندام حسی، درک از بخش هایتکامل زبان انسان از پیشیسایه را اصالت دادن، جز فرتشخیص ایدزعواملی که برای ظهور لغت اابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستنقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکامل تا مغز، از مغز تحرکات چشم، ترجمه کننده ی ممانتین یا آلزیکسا یا ابدیدگاه نارسای دوگانه ی مویتامین E برای فعالیت صحنازوکلسینباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانومحل درک احساسات روحانیدرد و درستفاوتهای جنسیتی راهی برازنجیرها را ما باید پاره کآیا هوش مصنوعی می تواند نانسانیت در هم تنیده و متصتاثیر مشاهده بر واقعیت بسخن پاک و ثابتتعذیه ی ذهنعصب حقوق نورولوواحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احنقش سجده بر عملکرد مغزاستفاده از انرژی خلاحس و ادراک قسمت چهل و سوممنابع انرژی از نفت و گاز دانش، قفل ذهن را باز میکنواقعیت های متفاوتبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبذهن تو همیشه به چیزی اعتقتلاشی جدید در درمان ام اسزیباترین چیز در افزایش سآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسردرد سکه ایايا اراده آزاد توهم است یتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرگ انتقال است یا نابود شجمجمه انسان های اولیهفلج خوابادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی نمایش تک نفرهاصل عدم قطعیت از کوانتوم منبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید برای میاستنی واکسن اسپایکوژن ضد کرونارموزی از نخستین تمدن بشرگیلگمش باستانی کیستتنها در برابر جهانزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر ترکیبات استاتین (سشیشه ی بازالتی و سیلیکوناینترنت بدون فیلتر ماهوامشکل از کجاستارتباط از بالا به پایین مجهان معنافاصله ها در مکانیک کوانتحس و ادراک قسمت شصت و ششهوش مصنوعی از عروسک بازی نهایت در بی نهایتاعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدخالت در ساختار ژنهابحثی درباره هوش و تفاوتهرویا حقی از طرف خداگزارش یک مورد جالب لخته وآزمون تجربی، راهی برای رتو برای خزیدن خلق نشده ایسفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر درجه حرارت بر عملکشایسته نیست در جیب خود قراگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریمعجزه ی علماز نخستین همانند سازها تجهان ریز و درشتفرد حساس از نظر عاطفی و بخواب سالم عامل سلامتیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحنوار عصب و عضلهبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید دمنبع هوشیاری در کجاست؟(قدر آستانه ی موج پنجم کوویبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱روزهای سختپیوند مغز و سر و چالشهای آغاز مبهم آفرینشتومورهای ستون فقراتسلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر رژیم گیاه خواری بر شش مرحله تکامل چشمابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درمغز کوانتومیاز تکنیکی تا مغز از مغز تجوسازی مدرنقلب روباتیکخبر مهم تلسکوپ هابلهوش عاطفی قسمت دومنیکولا تسلابی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهموجود بی مغزی که می توانددرمان پوکی استخوانبرخی اثرات مضر ویتامین دریواستیگمینپپوگستالکترودهای کاشتنیتوانایی مغز و دیگر اجزای سندرم سردرد به دلیل افت فتبدیل سلولهای محافط به سضررهای شکر بر سلامت مغزابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تحفره در مغزقدرت و شناخت حقیقتدفاع در برابر تغییر ساختهیچ کاری نکردن به معنی چیچگونه به سطح بالایی از هوبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با همکان زمان یا حافظه زماندرمان سرگیجه بدون نیاز ببررسی ژنها در تشخیص بیماراه پیروزی در زندگی چیستپرتوزایی از جسم سیاهامگا سه عامل مهم سلامتتکامل فردی یا اجتماعیسیاره ابلهانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزعلم و ادراک فقط مشاهده ی ابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استنقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تحمله ویروس کرونا به مغزلایو دوم دکتر سید سلمان فدو داروی جدید برای میاستهزینه ای که برای اندیشیدنگاهی بر قدرت بینایی درابیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یاماجرای عجیب گالیلهدرک احساسات و تفکرات دیگبعد از کرونارشد در سختی استآنان که در قله اند هرگز خانرژی بی پایان در درون هرتکامل ساختار رگهای مغزی ساخت سلول عصبی حتی پس از تصویر خورشید یا خود خورشعوارض ازدواج و بچه دار شدابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سنقش اتصالات بین سلولهای از تکامل تا مغز، از مغز تحرکت چرخشی و دائمی کیهانمن کسی در ناکسی دریافتم دژا وو یا اشنا پنداریویتامین E در چه مواد غذاینباید صبر کرد آتش را بعد باید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در محل درک احساسات روحانی ددرد باسن و پا به دلیل کاهتقلید مرحله ای نسبتا پیشزندگی فعال و مثبت روند آلآیا هوش مصنوعی زندگی بشرانسانیت در برابر دیگرانتاثیر نگاه ناظر هوشیار بسختی ها رفتنی استتغییرعصب سیاتیکاحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هاینقش غذاها و موجودات دريااستفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت نهممنابع انرژی از نفت و گاز دانش، یک انسان را ناسازگواقعیت و مجازبحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوذهن خود را مشغول هماهنگیتمایل زیاد به خوردن بستنزیر فشار کووید چه باید کرآیا تکامل و تغییرات ژنتیسردرد عروقی میگرنايا اراده آزاد توهم است یتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرگ تصادفیجنین مصنوعیفلج خواب چیستادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی چند نرمش مفید برای کمردراصل، روان و نفس استمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید برای کاهش وزنواکسن دیگر کرونا ساخته شرمز و رازهای ارتباط غیر کگیاه بی عقل به سوی نور میآپومورفین در پارکینسونتنهاییزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر تغذیه بر سلامت رواشکل های متفاوت پروتئین هایندرالمشکلات نخاعیارتباط بین هوش طبیعی و هوجهان هوشمندفاصله ی همیشگی تصویر سازحس و ادراک سی و هفتمهوش مصنوعی از عروسک بازی نهادینه سازی فرهنگ اختلااعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر میان تاریکی و روشناییبحثی درباره هوش و تفاوتهرویاها از مغز است یا ناخوگشایش دروازه جدیدی از طرآزمون ذهنی گربه ی شرودینتو تغییر و تحولیسفر دشوار اکتشافتاثیر درجه حرارت بر عملکشادی، پاداش انجام وظیفهاگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهمعجزه ی علم در کنترل کروناز نخستین همانند سازها تجهان شگفت انگیزفردا را نمیدانیمخواب سالم عامل سلامتی و یهوش مصنوعی درمانگر کامپینوار عصب و عضله مهم در تشبه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقمنبع خواب و رویادر درمان بیماری مولتیپل برین نت به جای اینترنتروش مقابله مغز با محدودیپیوند اندام از حیوانات بإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتوهم فضای خالیسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر رژیم گیاهخواری بر ششمین کنگره بین المللی سابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبمغز آیندگان چگونه است ؟از تکینگی تا مغز و از مغز جامعه ی آسمانیقلب را نشکنخدا موجود استهوش عاطفی قسمت سومنیاز به آموزش مجازی دیجیبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلندموجودات مقهور ژنها هستنددرمان پوکی استخوانبرخی اختلالات عصبی مثانهریاضیات یک حس جدید استپایان، یک آغاز استالگو نداشتیمتوازن مهمتر از فعالیت زیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتبر را بردارضعیف و قویابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تحق انتخابقدرت کنترل خوددقیق ترین تصاویر از مغز اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکچگونه باغبانی باعث کاهش بیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهبیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابمکانیک کوانتومی بی معنی درمان سرگیجه بدون داروبررسی بیماری التهابی رودراه انسان شدن، راه رفتن وپرسش و چستجو همیشه باقی ااما شما از دید خفاش کور هتکامل مادی تا ابزار هوشمسیاره ابلهانتراشه ی بیولوژِیکعلم و روحابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شودنقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز- از مغز حمایت از طبیعتلبخند بزن شاید صبح فردا زدو سوی واقعیتهزینه سنگین انسان در ازانگاهی بر توانایی اجزاي ببیان حقیقتکیست هیداتید مغزماده ی تاریکدرک تصویر و زبان های مخلتبعد از کرونارشد، رسیدن به یک هدف نیستآنزیم تولید انرژی در سلوانرژی تاریکتکامل شناخت انسان با کشفساخت شبکه عصبی مصنوعی با تصویر در هم تنیدگی کوانتعید نوروز مبارکاتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنینقش تیروئید در تکامل مغزاز تکامل تا مغز، از مغز تحس متفاوتمن پر از تلخیمدژاوو یا آشناپنداریویتامین کانبرو و انرژی مداومبابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیمحدودیت چقدر موثر استدرد زانو همیشه نیاز به جرتقلید از روی طبیعتزندگی هوشمند در خارج از زآیا هوش ارثی دریافتی از پانسان، گونه ای پر از تضادتاثیر نگاه و مشاهده ناظر مدل های ریز مغز مینی برینسرنوشتتغییر الگوی رشد مغزی با زعضلانی که طی سخن گفتن چقداحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعنقش غذاها و موجودات دريااستفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت چهارممنابع انرژی از نفت و گاز دائما بخوانواقعیت و انعکاسبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبذهن سالمتمایز یا کشف یگانگیزیرفون داروی ضد ام اسآیا جنین انسان، هوشمندی سرطان کمیت گراییای نعمت من در زندگیمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرگی وجود نداردجنگ هفتاد و دو ملت همه را فلج دوطرفه عصب 6 چشمحس و ادراک قسمت بیست و چههوش مصنوعی از عروسک بازی چند جهانیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید برای ای ال اسواکسن دیگری ضد کرونا از درمز گشایی از اتصالات مغزگیاه خواری و گوشت خوار کدآپومورفین در پارکینسونتنهایی رمز نوآوری استزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر حرکات چشم بر امواج شکل پنجم مادهایا کوچک شدن مغزانسان المشکلات بین دو همسر و برخیارتباط شگفت مغز انسان و فجهان هوشیارفتون های زیستیحس و ادراک- قسمت پنجاه و هوش مصنوعی از عروسک بازی چهار میلیارد سال تکامل ببقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر مانهای کمر دردبحثی درباره احساسات متفارویاهای پر رمز و حیرتی درپل جویی اصفهانآزمون ذهنی گربه شرودینگرتو جهانی هستی که خودش را سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشب سیاه سحر شوداگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی جمعجزه در هر لحظه زندگیاز نخستین همانند سازها تجهانی که نه با یک رخداد و فرزندان زمان خودخواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی درخدمت خلق وحنوار عصب و عضله تعیین محلبه بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است منتظر نمان چیزی نور را بهدر سال حدود 7 میلیون نفر برای یک زندگی معمولیروش های صرفه جویی در ایجاپیوند اندام حیوانات به اافت فشار خون ناگهانی در وتوهم فضای خالی یا توهم فضسلام تا روشناییتاثیر رژِیم غذایی بر میگصبور باشابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتمغز اندامی تشنه ی انرژی ااز تکینگی تا مغز از مغز تجاودانگی مصنوعیقوی تر باشخدا نور آسمان ها و زمین اهوش عاطفی قسمت ششمچیز جدید را بپذیربی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنونمورد نادر همپوشانی دو بیدرمان آرتروز با ورزش موضبرخی اصول سلامت کمرریتوکسیمابپاکسازی مغزالگو و عادت را بشکن و در اتوسعه هوش مصنوعی قادر اسسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغزطلوع و حقیقتابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت قربانی نزاع بین بی قدرت انسان در نگاه به ابعدل به دریا بزنهیچ کس حقیقت را درون مغز چگونه تکامل مغزهای کنونیچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطانمکانیزمهای دفاعی در برابدرمان سرطان با امواج صوتبررسی سیستم تعادلی بدن اراه بی شکستپرسشگری نامحدودامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتکامل مداومسیب یکسان و دیدگاه های متتربیت کودکان وظیفه ای مهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستنقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز- از مغز حوادث روزگار از جمله ویرلحظات خوش با کودکاندولت یا گروهکهزاران سال چشم های بینا ونگاهت را بلند کنبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومماده ی خالیدرک حقیقت نردبان و مسیری بعد از کرونا دلخوشی بیهوز گهواره تا گورآواز خواندن در قفس، نشانانرژی تاریک که ما نمی توتکامل، نتیجه ی برنامه ریساخت شبکه عصبی با الفبای تصویر زیبا از سلولعامل کلیدی در کنترل کارآاتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه اینقش حفاظتی مولکول جدید داز تکامل تا مغز، از مغز تحس چشایی و بویاییمن بی من، بهتر یاد میگیرمدگرگونی های نژادی و تغییویتامین کا و استخوانباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولمحدودیت های حافظه و حافظدردهای سال گذشته فراموش تقلید از طبیعتزندگی و داراییآیا هوش سریعی که بدون احسانعطاف پذیری مکانیسمی علتاثیر نگاه انسان بر رفتامدیون خود ناموجودسریع دویدن مهم نیستتغییر دیگران یا تغییر خوغم بی پایاناخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشنقش غذاها و موجودات دريااستفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت نوزدهممنابع انرژی از نفت و گاز داروهای مصرفی در ام اسواقعیت تقویت شدهبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستتمدن قدیمی ای در جنوب ایرزیرک ترین مردمآیا جهان ذهن و افکار ما مسرعت فکر کردن چگونه استای همه ی وجود منتاثیر گیاه خواری بر رشد ومراحل ارتقای پله پله کیهجنگ و تصور از جنگفن آوری های جدید علیه شناحس و ادراک قسمت بیست و یکهوش مصنوعی از عروسک بازی چند جهانیاصول انجام برخی نرمش ها دمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید برای دیابتواکسن سرطانرمز پیشرفت تواضع است نه طگیرنده باید سازگار با پیآب زندگی است قسمت چهارمتنبیه چقدر موثر استزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر دوپامین و سروتونینشکرگزار هر چیزی باش که داایا این جمله درست است کسیمشکلات روانپزشکی پس از سارتباط شگفت انگیز مغز انجهان های بسیار دیگرفروتنی معرفتیحس و ادراک- قسمت بیست و پهوش مصنوعی از عروسک تا کمچهار ساعت پس از کشتار خوکبقا در ازای بیماریورزش در کمر دردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر محل کار ارزش خودت را ببحثی درباره احساساتی غیررویای شفافپل خواجو اصفهانآزادی عقیده، آرمانی که تتو جدای از کیهان نیستیسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشبیه سازی میلیون ها جهان اگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زامعرفت و شناختاز نشانه ها و آثار درک شدجهانی که از یک منبع، تغذیفرضیه ای جدید توضیح میدهخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی ساخته هوش طبینوبت کودکانبه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویامنتظر زمان ایده آل نشودر عید نوروز مراقب تصادف برای پیش بینی آینده مغز دروش هایی برای کم کردن اضطپیوند سر آیا ممکن استافت هوشیاری به دنبال کاهتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سلاح و راهزنیتاثیر سلامت دستگاه گوارشصبر لازمه ی پیروزی استابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً مغز انسان ایا طبیعتا تمااز تکینگی تا مغز از مغز تجایی برای یاد گرفتن باقی قیچی ژنتیکیخدا بخشنده است پس تو هم بهوش عاطفی بیشتر در زنانچیزی منتظر شناخته شدنبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فموسیقی نودرمان ام اس(مولتیپل اسکلبرخی اطلاعات روانشناسی مریسدیپلام تنها داروی تایپارادوکس ها در علمالگوی بنیادین و هوشیاریتوسعه برخی شغل ها با هوش سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغز در آلزایمطلای سیاهابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت آنطور نیست که به نظقدرت ذهندلایلی که نشان میدهد ما بهیچ اندر هیچقدرت عشقدنیا فریب و سرگرمیهیچگاه از فشار و شکست نترچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبما انسانها چه اندازه نزددرمان ضایعات نخاعیبررسی علل کمر درد در میانرابطه تشنج و اوتیسمآلودگی هوا چالش قرن جدیدانفجار و توقف تکاملی نشاتکامل چشمسیر آفرینش از روح تا مغز ترجمه ای ابتدایی از اسراعلم به ما کمک میکند تا موابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکارنقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز- از مغزتحکمت الهی در پس همه چیزلرزش ناشی از اسیب به عصبدوچرخه در کاهش دردهای کمهستي مادي ای که ما کوچکترچالش هوشیاری و اینکه چرا بیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتماده ای ضد التهابیدرک دیگرانبعد از کرونا دلخوشی بیهوزمین در برابر عظمت کیهانآینه در اینهانرژی خلا ممکن استتکثیر سلول در برابر توقف ساختن آیندهتصویر زیبای اصفهانعادت همیشه خوب نیستاتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهاننقش حیاتی تلومر دی ان آ داز خود رها شوحس و ادراک (قسمت اول )مننژیتدانش قدرت استویتامین کا در سبزیجاتباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورمحدودیت درک انساندردی که سالهاست درمان نشتقویت استخوان در گرو تغذزندگی بی دودآیا هشیاری کوانتومی وجوداهرام مصر از شگفتی های جهتاثیر نگاه انسان بر رفتامدیریت اینترنت بر جنگسریعترین کامپیوتر موجودتغییر دادن ژنها آیا روزی غم بی پایاناخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشنقش غذاها در کاهش دردهای استفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت هفتممنابع انرژی از نفت و گاز داروهای ام اسواقعیت خلا و وجود و درک مبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستتمدن پیشرفته ی پیشینیانزیست شناسی کل در جزء فراکآیا جهش های ژنتیکی، ویروسطح آگاهی، رخدادهای زندگای آنکه نامش درمان و یادشتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرز مرگ و زندگی کجاستادغام میان گونه های مختلجنگ داده هافناوری هوش مصنوعی نحوه خحس و ادراک قسمت بیست و دوهوش مصنوعی از عروسک بازی چند جهانی و علماصول توسعه ی یک ذهن کاملمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید ضد میگرنواکسن سرطانرمز بقای جهش ژنتیکیگالکانزوماب، دارویی جدیآب زندگی است قسمت هفتمتهدیدهای هوش مصنوعیزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر دپاکین بر بیماری مشکست حتمیایا ابزار هوشمندی یا مغز مشکلات روانپزشکی در عقب ارتباط شگفت انگیز مغز انجهان هایی در جهان دیگرفروتنی و غرورحس و ادراک- قسمت شصت و چههوش مصنوعی از عروسک تا کمنون و القلمبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر چه مرحله ای از خواب ، ربخش فراموش شده ی حافظهروان سالمپلاسمای غالبآزار دیگری، آزار خود استتو دی ان ای خاص ميتوکندريسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشبیه سازی سیستم های کواناگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهمغز فکر میکند مرگ برای دیاز نظر علم اعصاب یا نرووسجهانی در ذهنفساد اقتصادی سیتماتیک درخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی، اتفاقات و تحنور از عمق تاریکیبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استمنحنی که ارتباط بین معرفدرمان نگهدارنده ی اعتیادبرای اولین بار دانشمندانروش هایی برای جلوگیری از پیوند سر، یکی از راه حلهاافتخار انسانتوهم چیستسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیصبر و واقعیتابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمغز انسان برای ایجاد تمداز تکینگی تا مغز از مغز تجایی خالی نیستقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصخدای رنگین کمانهوش عاطفی در زنان بیشتر اچیزی خارج از مغزهای ما نیبی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسموسیقی هنر مایع استدرمان تومورهای مغزی با ابرخی بیماری ها که در آن بریشه های مشترک همه ی موجوپاسخ گیاهان در زمان خوردالگوبرداری از طبیعتتوصیه های سازمان بهداشت سوخت هیدروژنی پاکتداوم مهم است نه سرعتطوفان فقر و گرسنگی و بی سابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت افرادقضاوت ممنوعدنیا مکانی بسیار اسرارآمهیپرپاراتیروئیدیسمچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتاما انسانها چه اندازه نزددرمانهای بیماری پارکینسبرطرف کردن خشونت را از خارادیوی مغز و تنظیم فرکانآلودگی هوا و ویروس کروناانقراض را انتخاب نکنیدتکامل و ارتقای نگاه تا عمسیستم تخلیه ی مغز بینشی نترس و آرمان هاعلم بدون توقفابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی دنقش مرکز تنفس سلولی در بیاز تکینگی تا مغز، از مغز حافظه میتواند بزرگترین دلرزش عضله یا فاسیکولاسیودوچرخه سواری ورزشی سبک و هستی ما پس از شروعی چگال چالش هوشیاری و اینکه چرا بیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگماده، چیزی نیستدرک درست از خود و هوشیاریتفکر قبل از کارزمین زیر خلیج فارس تمدنی آیندهانرژِی برای ایجاد اضطرابتأثیر نیکوتین سیگار بر مساختن آینده، بهترین روش تصویربرداری فضاپیمای آمعادت کن خوب حرف بزنیاتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادیننقش خرچنگ های نعل اسبی دراز درخواست ها جدا شوحس و ادراک (قسمت دوم )منابع انرژي پاک سرچشمه حدانش محدود به ابعاد چهارویتامین بی 12 در درمان دردبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهمخچه فراتر از حفظ تعادلدرس گرفتن از شکست هاتقویت حافظه یا هوش مصنوعزندگی در جمع مواردی را برآیا واکنش های یاد گرفته واولویت بندی ها کجاستتاثیر ویتامین دی بر بیمامداخله ی زیانبار انسانسرگیجه از شایعترین اختلاتغییر زودتر اتصالات مغزیغیرقابل دیدن کردن مادهاختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگونقشه مغزی هر فرد منحصر بهاستفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت هفدهممنابع انرژی از نفت و گاز داروهای تغییر دهنده ی سیوالزارتان داروی ضد فشار ذهت را روی چیزهای مفید متگل درون گلدانتمدن بشری و مغز اخلاقیزیست شناسی باور حقیقت یا آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسعی کن به حدی محدود نشویایمپلانت مغزیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرز بین انسان و حیوان کجاادغام دو حیطه علوم مغز و جنبه های موجی واقعیتفواید روزه داری متناوبحس و ادراک قسمت بیست و سوهوش مصنوعی از عروسک بازی چند روش ساده برای موفقیتاصول سلامت کمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید ضد الزایمرواکسن ضد اعتیادرمز جهانگام کوچک ولی تاثیرگذارآب زندگی است قسمت اولتو یک معجزه ایزبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر داروهای ضد التهاب شگفت نیست من عاشق تو باشمایا بیماری ام اس (مولتیپمشاهده گر جدای از شیء مشاارتباط غیرکلامی بین انساجهان یکپارچهفرگشت و تکامل تصادفی محض حساسیت روانی متفاوتهوش مصنوعی از عروسک تا کمنوآوری ای شگفت انگیز دانبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر ناامیدی بسی امید استبخش های تنظیمی ژنومروبات ها قول میدهندپمبرولیزوماب در بیماری چآسيب میکروواسکولاریا آستو در میانه ی جهان نیستی سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشبکه های مصنوعی مغز به دراگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردردمغز قلباز نظر علم اعصاب اراده آزجهان، تصادفی نیستفشار و قدرتخودت را از اندیشه هایت حفهوش احساسینور درونبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستمنشأ اطلاعات و آموخته ها درمان نابینایان آیا ممکنبرای تمدن سازی، باید در بروش هایی ساده برای کاهش اپیوندهای پیچیده با تغییرافراد آغاز حرکت خودشان رتوهم و خیالسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاریک ترین بخش شبصبر بسیار بایدابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز از مغز تجاذبهقانون مندی نقشه ژنتیکی مخدایی که ساخته ی ذهن بشر هوش عاطفی در زنان بیشتر اچیزی شبیه نور تو نیستبیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور بمیهمانهای ناخوانده عامل درمان تشنجبرخی بیماری های خاص که بدریشه های مشترک حیاتپختگی پس از چهل سالگي به التهاب شریان تمپورالتوصیه های غیر دارویی در سسودمندی موجودات ابزی بر تداخل مرزها و صفات با بینطوفان زیباییابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت انساناز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت اشیاقطار پیشرفتدنیای شگفت انگیز کوانتومهاوکينگ پیش از مرگش رسالنگاه من، نگاه تو و یا حقیبیماری دویککوچکی قلبما اکنون میدانیم فضا خالدرماندگی به دلیل عادت کربزرگ فکر کنراز تغییرآلودگی هوا و پارکینسونانواع سکته های مغزیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتسیستم تعادلی بدنتسلیم شدن از نورون شروع معلم در حال توسعهابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهبانقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز، از مغز حافظه های کاذبلزوم گذر انسان از حدها و دوپامین قابل حل در آبهشت توصیه برای کاستن از دچالش هوشیاری و اینکه چرا بیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابماده، چیزی بیش از یک خلا درک عمیق در حیواناتتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزمان چیستآینده ی انسان در فراتر ازانسولینتأثیر نگاه انسان بر رفتاساختار فراکتال وجود و ذهتصور ما ازمشکلات و واقعیعادت کردن به نعمتاثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکنقش داروهاي مختلف معروف از روده تا مغزحس و ادراک قسمت 67منابع انرژی از نفت و گاز دانش بی نهایتویتامین بی هفدهبار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریخمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدست و پا زدن در سایه؟تقویت سیستم ایمنیزندگی در سیاهچالهآیا یک، وجود دارداولین قدم شناخت نقص های ختاثیر ویروس کرونا بر مغز مدارک ژنتیکی چگونه انسانتغییر عمودی سر انسان از پغرور و علماختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های بنقشه های مغزی جدید با جزیاستیفن هاوکینگ در مورد هحس و ادراک قسمت هجدهممنابع بی نهایت انرژی در دداروهای ضد بیماری ام اس وواکنش های ناخودآگاه و تقذخیره ی شگفت انگیز اطلاعگل زندگیتمدن زیر آبزیست، مرز افق رویداد هستآیا خداباوری محصول تکاملشلیک فراموشیایمپلانت مغزی و کنترل دو تاثیر گیاه خواری بر رشد ومرز جدید جستجو و اکتشاف، ارتقا و تکامل سنت آفرینش جنسیت و تفاوت های بیناییفیلمی بسیار جالب از تغییحس و ادراک قسمت بیستمهوش مصنوعی از عروسک بازی چندین ماده غذایی که مانناضطراب و ترسمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی سل سپتواکسن علیه سرطانرمز جهان خاصیت فراکتالگامی در درمان بیماریهای آب زندگی است قسمت دومتو یک جهان در مغز خودت هسزبان جانسوزتاثیر داروی ضد تشنج سدیم شگفت انگیز بودن کیهانایا بدون زبان میتوانیم تمشاهده آینده از روی مشاهارتروز یا خوردگی و التهاجهان یکپارچهفراموش کارها باهوش تر هسخفاش کور و انسان بینا؟هوش مصنوعی از عروسک تا کمنوار مغز مشاهده ی غیر مستبلوغ چیستوسواس، بیماری استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر هم تنیدگی مرزها و بی مبخش بزرگی حس و ادراک ما اروبات های ریز در درمان بیپنج اکتشاف شگفت آور در موآسیب ها ناشی از آلودگی هوتوقف؛ شکستسفری به آغاز کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکشبکیه های مصنوعیاگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز نظر علم اعصاب اراده آزجهش های ژنتیکی مفید در سافضا و ذهن بازخودروهای هیدروژنیهوش احساسینوروفیبروماتوزبه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستمنشاء کوانتومی هوشیاری ادرمان های اسرار آمیز در آبرای خودآگاه بودن تو بایروش جدید تولید برقپیوندی که فراتر از امکانافراد بی دلیل دوستدار تو توهم وجودسم زنبور ، کلیدی برای وارتاریکی من و تو و گرد و غباصد قدح، نفتاده بشکستابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز از مغز تجاذبه و نقش آن در شکلگیریقانون گذاری و تکاملخدایا جز تو که را دارمهوشمندی کیهاننکاتی در مورد تشنجبیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خوابانمیوتونیک دیستروفیدرمان جدید ALSبرخی توجهات در ببمار پاررژیم های غذایی و نقش مهم پدیده خاموش روشن در پارکامواجی که به وسیله ی ماشیتوصیه هایی در مصرف ماهیسی و سه پل اصفهانترقی واقعی یا شعار ترقیطولانی ترین شبابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیممغز در تنهایی آسیب میبینمغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت تنها چیزی است که شاقطره قطرهدنیایی پر از سیاهچاله هاوکينگ پیش از مرگش رسالنگاه مادی غیر علمی استبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه اسما از اینجا نخواهیم رفتدرها بسته نیستبزرگ شدن مغز محدود به دورراست دستی و چپ دستیآلزایمرانیس بی کسانتکامل ابزار هوش ، راه پر سیستم دفاعی بدن علیه مغز تست نوار عصب و عضلهعلم راهی برای اندیشیدن اابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بنقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز، از مغز حافظه و اطلاعات در کجاست لزوم سازگاری قانون مجازادورترین نقطه ی قابل مشاهو هر کس تقوای خدا پیشه کنچالش هوشیاری و اینکه چرا با هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیماماست مالیدرگیری قلب در بیماری ویرتفکر خلا ق در برابر توهم زمان و مکان، ابعاد کیهان آینده ی علم و فیزیک در60 ثانسولین هوشمندتأثیر شیرینی های حاوی لوساختار شبکه های مغزی ثابتصور از زمان و مکانعادت بد را ترک کناثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استنقش درختان در تکاملاز سایه بگذرحس و ادراک قسمت 74منابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان موفق به بازگردویتامین دی گنجینه ای بزربار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهمخچه ابزاري که وظیفه آن فدست کردن در گوشتلقین اطلاعات و حافظهزندگی زمینی امروز بیش از آیا کیهان می تواند یک شبیاولین مورد PML به دنبال تکتاثیر ژنها بر اختلالات خمروری بر تشنج و درمان هایتغییرات منطقه بویایی مغزغربال در زندگیاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بنقشه با واقعیت متفاوت اساستیفن هاوکینگ در تفسیر حس و ادراک قسمت هشتممنابع جدید انرژیداروی فامپیریدین یا نورلواکنش به حس جدیدذره ی معین یا ابری از الکگلوله ی ساچمه ایتمدنی قدیمی در شمال خلیج زاویه نگاه ها یکسان نیستآیا دلفین ها می تواند از شلیک فراموشیایمپلانت مغزی کمک میکند تاثیر گیاه خواری بر رشد ومرزهای حقیقی یا مرزهای تارتقا یا بازگشت به قبل ازجنسیت و تفاوت های بیناییفیروز نادریحس و ادراک قسمت دهمهوش مصنوعی از عروسک بازی چندجهانیاطلاع رسانی اینترنتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی ضد چاقیواکسنی با تاثیر دوگانه ارنگ کردن، حقیقت نیستگامی در درمان بیماریهای آب زندگی است قسمت سومتو کجای جهانیزبان ریشه هایی شناختی استاثیر درجه حرارت بر مغزشگفت زده و حیران باشایا تکامل هدفمند استمشاهدات آمیخته با اشتباهارزش های وارونهجهان کنونی و مغز بزرگتریفراموشی همیشه هم بد نیستخفاش با شیوع همه گیری جدیهوش مصنوعی از عروسک تا کمنوار مغز با توضیح دکتر فابلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر هم تنیدگی کوانتومیبخش بزرگتر کیهان ناشناختروبات کیانپول و شادیآسیب روانی شبکه های اجتمتولید مولکول جدید توسط هسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز و کیهاناگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پمغز مانند تلفن استاز واقعیت امروز تا حقیقتجهش های ژنتیکی غیر تصادففضای قلب منبع نبوغ استخورشید مصنوعیهوش بشری تهدید برای بشرینورون هاي مصنوعی می توانبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی مهمان ناخواندهدرمان های بیماری آلزایمربرای رشد، باید از مسیر خطروش صحبت کردن در حال تکامپیوستگی همه ی اجزای جهانافزایش قدرت ادراکات و حستوهم وجودسماگلوتید داروی کاهش دهنتاریکی و نورصدای بم با فرکانس پایین، ابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پمغز انسان رو به کوچک تر شاز تکینگی تا مغز از مغز تجبران از دست رفته هاقانون جنگلخرما منبع بسیار خوب آنتی هوشیاری و وجودچگونه مولکول های دی ان ایبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمنمیگرن و پروتئین مرتبط با درمان جدید میگرن با انتی برخی توصیه ها برای واکسیرژیم های غذایی و نقش مهم پروژه ی ژنوم انسانیامیوتروفیک لترال اسکلروتوضیحی ساده در مورد هوش مسیلی محکم محیط زیست بر انتروس جریان انرژیطی یکصد هزار سال اخیر هرچابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیممغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت خواب و رویالمس کوانتومیدنیا، هیچ استهدف یکسان و مسیرهای مختلنگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری ما اشیا را آنطور که هستنددرهای اسرارآمیز و پوشیدهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی رجزخوانی هایی که امروز بآملودیپین داروی ضد فشار انگشت ماشه ایتکامل تکنولوژیسکوت و نیستیتست آر ان اس دز میاستنی گعلم ساختن برج های چرخانابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشننقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز، از مغز حافظه و اطلاعات در کجاست لزوم سازگاری قانون مجازاديدن با چشم بسته در خواب وفور و فراوانیچالش کمبود اندام برای پیبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیماست مالی با هوش انسانیدرگیری مغز در بیماری کویتفاوت مغز انسان و میمون هزمان و گذر آن سریع استآینده با ترس جمع نمیشودانسان قدیم در شبه جزیره عتئوری تکامل امروز در درمسادیسم یا لذت از آزار دادتصادف یا قوانین ناشناختهعادت دادن مغز بر تفکراثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتنقش ذهن و شناخت در حوادث از علم جز اندکی به شما داحس و ادراک قسمت 75منابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان نورون مصنوعی سویروس مصنوعیبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجمخچه تاثیر گذار بر حافظهدست آسمانتلاش ها برای کشف منابع جدزندگی زودگذرآیا گذشته، امروز وآینده سرگردانیاولین مورد پیوند سر در انتاثیر کلام در آیات کلام بمرکز هوشیاری، روح یا بدن تغییرات مغز پس از 40 سالگیمقالاتاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بنقص های سیستمی ایمنیاستخوان های کشف شده، ممکحس و ادراک قسمت هشتاد و نمناطق خاص زبان در مغزداروی لیراگلوتیدواکسن های شرکت فایزر آمرذرات کوانتومی زیر اتمی قگلوئونتمرکز و مدیتیشنزاوسکا درمان گوشرآیا دلفین ها میتوانند باشنا در ابهای گرم جنوب نیاایمپلانت نخاعی میتواند دتاثیر گیاه خواری بر رشد ومزایای شکلات تلخ برای سلارتوکين تراپی روشی جديد جهل مقدسفیزیک مولکولها و ذرات در حس و ادراک قسمت دوازدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی نه ناامیدی بلکه ارتقااطلاعات حسی ما از جهان، چمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی ضد چاقیوابستگی یعنی قلادهرنگین کمانگاهی لازم است برای فهم و آب، زندگی است(قسمت پنجم)تو کز محنت دیگران بی غمیزبان شناسی مدرن در سطح سلتاثیر درجه حرارت بر عملکشگفتی های نقشه ی ژنتیکیایجاد احساساتمطالبه ی حق خودارزش های حقیقی ارزش های غجهان کاملی در اطراف ما پرفراموشی و مسیر روحانیخلا، حقیقی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمنوار مغز ترجمه رخدادهای بنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر هم تنیدگی کوانتومی و پبخش دیگری در وجود انسان هروح و آب حیاتپول و عقیدهآسیب عصب پا به دنبال اعتیتولید مثل اولین ربات های سلول های مغزی عامل پارکیتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز با کیهان مادیاپل ویژن پرو در تشخیص بیمچرا مردم با زندگی میجنگنمغز مادران و کودکان در زماز کجا آمده ام و به کجا میجهش های بیماری زا، معمولقفس ذهنخوش قلبی و مهربانیهوش در طبیعتنورون های ردیاب حافظهبه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقمهندسی ژنتیک در حال تلاش درمان های بیماری اس ام ایبرای زندگی سالم، یافتن تروشهای نو در درمان دیسک بپیام های ناشناخته بر مغز افزایش مرگ و میر سندرم کوتوهم بی خداییسندرم کووید طولانیتاریکی خواهد ترسیدصرع و درمان های آنابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو مغز انسان رو به کوچکتر شداز تکینگی تا مغز از مغز تجدا کردن ناخالصی هاقانون جنگلخسته نباشی باباهوشیاری و افسردگیچگونه میتوان با قانون جنبیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتمیگرن و خوابدرمان جدید کنترل مولتیپلبرخی درمان های Spinal Muscular Atرژیم ضد التهابیپروژه ی ژنوم انسانیامید نیکو داشته باش تا آنتیوتیکسن داروی ضد جنونسینوریپا داروی ترکیبی ضدتری فلوپرازینطبیعت موجی جهانطبیعت بر اساس هماهنگیابزار بقا از نخستین هماننعناعمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت در علم، هرگز نهایی لووفلوکساسیندندان ها را مسواک بزنید تهدف یکسان، در مسیرهای متنگاه کلی نگربیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آدما به جهان های متفاوت خوددرون قفس یا بیرون از آنبزرگترین خطایی که مردم مرحم مصنوعیآموزش نوین زبانانگشت نگاری مغز نشان میدتکامل جریان همیشگی خلقتسکوت، پر از صداتشنچ پانایوتوپولوس تشنج علایم کمبود ویتامین E را ابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود دنقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز، از مغز حافظه و اطلاعات در کجاستلزوم عدم وابستگی به گوگل دی متیل فومارات(زادیوا)(وقاحت و تمسخر دیگرانچالش دیدگاه های سنتی در ببا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریماشین دانشدرگیری مغز در بیماران مبتفاوت ها و تمایزها کلید بزمان و صبرآیا فراموشی حتمی استانسان میوه ی تکاملتئوری تکامل در پیشگیری و سازگاری با محیط بین اجزاتضادهای علمیعارضه جدید ویروس کرونا ساثرات مفید روزه داریهنر فراموشینقش روی و منیزیم در سلامتازدواج های بین گونه ای، رحس و ادراک قسمت 78منابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان یک فرضیه رادیکویروس های باستانی، مغز مبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورمخاطب قرار دادن مردم، کادست بالای دستتلاش های جدید در ALSزندگی سلول در بدن، جدای اآیا پیدایش مغز از روی تصاسربازان ما محققا غلبه می اولین هیبرید بین انسان و تاثیر کپسول نوروهرب بر نمرکز حافظه کجاستتغییرات آب و هوایی که به تاثیر ویتامین دی بر بیمااختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی نقص در تشخیص هیجانات عاماستروژن مانند سپر زنان دحس و ادراک قسمت هشتاد و شمناطق خاصی از مغز در جستجداروی تشنجی دربارداریواکسن کووید 19 چیزهایی که ذرات کوانتومی زیر اتمی قگمان میکنی جرمی کوچکی در تمرکز بر هدفزبان فرایند تکاملی برای آیا دست مصنوعی به زودی قاشناخت و معرفت، و نقش آن دایمان به رویاتاثیر گیاه خواری بر رشد ومسمومیت دانش آموزان بی گارتباط میکروب روده و پارجهان فراکتالفیزیک هوشیاریحس و ادراک قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی نه به اعداماطلاعاتی عمومی در مورد ممنبع هوشیاری کجاست قسمت53داروی ضد تشنج با قابليت تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغرهبر حقیقیگاهی مغز بزرگ چالش استآتاکسی فریدریشتو پیچیده ترین تکنولوژی زبان شناسی نوین نیازمند تاثیر درجه حرارت بر عملکشگفتی های زنبور عسلایران بزرگمطالبی در مورد تشنجارزش حقیقی زبان قسمت اولجهان پیوستهفراموشی آرمانخلا، خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمنوار مغز در فراموشی هابه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئاندمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر هم تنیدگی کوانتومی و دبخشیدن دیگران یعنی آرامشروح در جهانی دیگر استپوست ساعتی مستقل از مغز دآسانی موفقیتتولید یا دریافت علمسلول های بنیادیتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت های ریشه ای چند بیماپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالمغز چون ابزار هوش است دلیاز کسی که یک کتاب خوانده جهش تمدنی عجیب و شگفت انسقفس را بشکنخوش خیالی و خوش بینیهوش عاطفی قسمت 11نوروپلاستیسیتی چیستبه سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمرمهندسی بدندرمان های جدید ALSبرخی ملاحظات در تشنج های روشهای شناسایی قدرت شنواپیدایش زبانافزایش سرعت پیشرفت علوم توهم تنهاییسندرم گیلن باره به دنبال تاریخ همه چیز را ثبت کردهضایعه ی شبکه لومبوساکرالابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پمغز ایندگان چگونه استاز تکینگی تا مغز از مغز تجدایی خطای حسی استقانونمندی و محدودیت عالمخطا در محاسبات چیزی کاملهوشیاری کوانتومیچگونه مغز ما، موسیقی را پبیماری های میتوکندریکمردردمیگرن و روزه داریدرمان جدید ام اسبرخی روش های تربیتی کودکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپروانه ی آسمانیامید نجاتتیک و اختلال حرکتیسیگار عامل افزایش مرگ ومتری فلوپرازینترک امروزطعمه ی شبکه های ارتباط اجابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو مغز، فقط گیرندهاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت راستین انسان علم بلوب فرونتال یا پیشانی مغده روش موفقیتهدف از تکامل مغزنگاه انسان محدود به ادرابیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از ما با کمک مغز خود مختاريمدرون آشفته ی تو و ظاهر خنبزرگترین درد از درون است رحم مصنوعیآمارهای ارائه شده در سطح انتقال ماده و انرژیتکامل داروینی هنوز در حاسکته مغزیتشنج چیستعلایم کمبود ویتامین E را ابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستنقش هورمون زنانه استروژناز تکامل تا مغز از مغز تا حافظه ی هوش مصنوعیمقاومت به عوارض فشار خون دین اجباریوقت نهيب هاي غير علمي گذشچاالش ها در تعیین منبع هوبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها مبانی ذهنی سیاه و سفیددرگیری مغزی در سندرم کووتفاوت ها را به رسمیت بشنازمان واقعیت است یا توهمآیا ممکن است موش کور بی مانسان ها می توانند میدان تئوری جدید، ویران کردن گستم با شعار قانون بدترین تظاهر خوابیده ی مادهعدم توقف تکامل در یک اندااثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهنقش روزه داری در سالم و جاسکلت خارجی در درمان اختحس و ادراک قسمت 82منابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان ژنی از مغز انسویرایش DNA جنین انسان، بربازگشت از آثار به سوی خداکریستال هامدل همه جانبه نگر ژنرالیدستورالعمل مرکز کنترل بیتلاش های جدید در درمان فرزندگی، مدیریت انرژیآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرناولین تصویر در تاریخ از ستاثیر کپسول نوروهرب بر تمرکز حافظه کجاستتغییرات تکاملی سر انسان صفحه اصلیاختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی نقطه ی رسیدن به قلهاسرار آفرینش در موجحس و ادراک قسمت پنجممنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید ALSواکسن کرونا و گشودن پنجرذرات کوانتومی زیر اتمی قگنجینه ای به نام ویتامین تمرکز بر امروززبان متغیرآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشناخت حقیقت یا آرزوهای گاین پیوند نه با مغز بلکه تاثیر گیاه خواری بر رشد ومسمومیت دانش آموزان، قماارتباط ماده و انرژیجهان قابل مشاهده بخش کوچفیزیک و هوشیاریحس و ادراک قسمت سی و هشتمهوش مصنوعی از عروسک بازی نه به اعداماطلاعاتی عمومی در مورد ممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمداروی ضد تشنج با قابليت توبینار اساتید نورولوژی دروی و منیزیم در تقویت استگاهی جهت را عوض کنآتاکسی مخچه ای خودایمنتو آرامش و صلحیزبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر درجه حرارت بر عملکشانس یا نتیجه ی تلاشایرادهای موجود در خلقت بمطالعه ای بیان میکند اهدارزش حقیقی زبان قسمت دومجهان پیوستهفرایند پیچیده ی خونرسانیخلاصه ای از مطالب همایش مهوش مصنوعی به کمک هوش طبینوار مغز در تشخیص بیماری به مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انسانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر هر سوراخی سر نکنبخشش، عقلانی یا غیر عاقلروح رهاییپوشاندن خود از نورآشنا پنداریتولید پاک و فراوان انرژیسلول های بنیادی منابع و اتاثیر رو ح و روان بر جسمشباهت کیهان و مغزابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت مغز چگونه صداها را فیلتر از آغاز خلقت تا نگاه انساجهشهای مفید و ذکاوتی که دقله برای دیدن نه برای به خوشبختی چیستهوش عاطفی قسمت نهمنوروز مبارکبه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هومهربانی، شرط موفقیتدرمان های جدید میگرنبرخی مرزهای اخلاق و علوم روشی برای بهبود هوش عاطفپیر شدن حتمی نیستافسردگی و اضطراب در بیماتوهم جداییسندرم پیریفورمیستاریخ، اصیل نیست و ساخته ضایعه ی عروقی مخچهابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تجریان انرژی در سیستم های قارچ بی مغز در خدمت موجودخطا در محاسبات چیزی کاملهوشیاری سنتی یا هوشیاری چگونه مغز پیش انسان یا همبیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کانامیگرن سردردی ژنتیکی که بدرمان جدید ای ال اس، توفربرخی سلولهای عصبی در تلارژیم غذایی سالم و ضد التهپرواز از نیویورک تا لوس آامید جدید بر آسیب نخاعیتیکاگرلور داروی ضد انعقاسیاهچاله هاسیاهچاله های فضایی منابعترکیب آمار و ژنتیکظهور امواج مغزی در مغز مصابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث مغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت غیر فیزیکیلوتیراستامدهن، بزرگترین سرمایههدف از خلقت رسیدن به ابزانگاه از بیرون مجموعهبیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی ما بخشی از این جهان مرتبطدروغ نگو به خصوص به خودتبسیاری از مجرمان، خودشانرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرآن چیزی که ما جریان زمان انتروپی و هوشیاریتکامل داروینی هنوز در حاسال سیزده ماههتشنج و حرکات شبه تشنجی قاعلائم عصبی آلزایمر، با اابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریمنقش ویتامین K در ترمیم اساز تکامل تا مغز، از مغز تحافظه انسان و حافظه ی هوشمقایسه رقابت و همکاریدین، اجباری نیستوقتی فهمیدی خطا کردی برگنابینایی در نتیجه ی گوشی با خودت نجنگکایروپاکتیک چیستمباحث مهم حس و ادراکدرگیری مغزی در سندرم کووتفاوت های بین زن و مرد فقزمان پلانکآیا ما کالا هستیمانسان یک کتابخانه استتا 20 سال آینده مغز شما به ستم، بی پاسخ نیستتظاهری از ماده است که بیدعدم درکاجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگینقش رژیم غذایی بر رشد و ااسکار، لگوی هوشمندحس و ادراک قسمت 87منابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان پاسخ کوانتومی ویشن پروبازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدغدغه نتیجه ی نادانی استتلاش های جدید در درمان سرزندان ذهنیآیا امکان بازسازی اندامهسردرد میگرن در کودکاناولین دارو برای آتاکسی فتاثیر کپسول نوروهرب بر سمرکز خنده در کجای مغز استتغذیه بر ژنها تاثیر داردسوالات پزشکیاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی نقطه ای بود و دگر هیچ نبواسرار بازسازی اندام هاحس و ادراک قسمت پنجاهمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید s3 در درمان ام واکسن کرونا از حقیقت تاترفلکس وتری با توضیح دکتر گوهر با نظر دیگران سنگ نمتمساح حد واسط میان مغز کوزبان مشترک ژنتیکی موجوداآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشناخت درون، شناخت بیرون؛این اندوه چیستتاثیر گیاهخواری بر رشد و مسیر دشوار تکامل و ارتقاارتباط متقابل با همه ی حیجهان موازی و حجاب هافیزیک آگاهیحس و ادراک قسمت سی و ششمهوش مصنوعی از عروسک بازی نه بدبخت بلکه ناداناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی ضد تشنج توپیراماتوجود قبل از ناظر هوشمندرویا و واقعیتگذر زمان کاملا وابسته به آتش منبع انرژیتو افق رویداد جهان هستیزبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر درجه حرارت بر عملکشانس یا تلاشایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیمعماری، هندسه ی قابل مشاارزش حقیقی زبان قسمت سومجهان پر از چیزهای اسرار آفرایند تکامل و دشواری هاخلاصه ای از درمان های جدیهوش مصنوعی به شناسایی کانوار مغزی روشی مهم در تشخبه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می تومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر والنتاین کتاب بدید همبدون پیر فلکروزه داری متناوب، مغز را پیموزایدآشنا پنداریتولید اندام با چاپ سه بعدسلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر روده بر مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا وامغز ناتوان از توجیه پیدااز انفجار بزرگ تا انفجار جهشهای مفید و ذکاوتی که دقله سقوطخوشبختی دور از رنج های مهوش عاطفی قسمت هفتمنوروز یا روز پایانیبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهموفقیت هوش مصنوعی در امتدرمان های جدید در بیماری برخی نکات از گاید لاین پرروشی جدید در درمان قطع نخپیشینیان انسان از هفت میافسردگی و ساختار مغزتوهم جدایی و توهم علمسندرم پیریفورمیستازه های اسکیزوفرنی(جنوضایعات در عصب زیر زبانیابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ مغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز از مغز تجریان انرژی در سیستم های قبل از آغازخطای ادراک کارماهوش، ژنتیکی است یا محیطیچگونه هموساپينس بر زمین بیماری وسواسکمردرد و علل آنمیگرن شدید قابل درمان اسدرمان جدید سرطانبرخی سيناپسها طی تکامل و رژیم غذایی ضد التهابیپروتئین های ساده ی ابتداامید درمان کرونا با همانتیروفیبان موثر در سکته ی امیدوار باش حتی اگر همه چتکنولوژی های جدید و حالتسیاهچاله ها، دارای پرتو ترکیب حیوان و انسانظرف باید پر شود چه با چرک ابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت غیر قابل شناختلوزالمعده(پانکراس)مصنوعدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهر چیز با هر چیز دیگر در تنگاه از دور و نگاه از نزدبیندیشکودکان خود را مشابه خود تما تحت کنترل ژنها هستیم یدریای خدابسیاری از بیماری های جدیرساناها و ابر رساناها و عآنچه ناشناخته است باید شانتظار گذر تندباد؟تکامل داروینی هنوز در حاسانسور از روی قصد بسیاری تشنج عدم توازن بین نورون علت خواب آلودگی بعد از خوابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستنقش ژنتیک در درمان اختلااز تکامل تا مغز، از مغز تحباب های کیهانی تو در تومقابله ی منطقی با اعتراضدیوار همه اش توهم بودوقتی پر از گل شدی خودت را ناتوانی از درمان برخی ویبا خدا باشکار امروز را به فردا نیندمبتکران خودشکوفادرگیری اعصاب به علت میتوتفاوت های تکاملی در مغز وزمان به چه دلیل ایجاد میشآیا ما تنها موجودات زنده انسان باشتا بحر یفعل ما یشاستون فقرات انسان دو پا جلتعویض دارو در تشنجعدالت برای من یا برای همهاجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش دنقش رژیم غذایی در رشد و ااساس انسان اندیشه و باور حس و ادراک قسمت چهلمنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان اولین سلول مصنواقعیت فیزیکی، تابعی از بازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)مدل هولوگرافیک تعمیم یافذهن ما از در هم شکستن منبتلاش های جدید شرکت نورالزونیسومایدآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد میگرنی در کودکاناولین دروغتاثیر کپسول نوروهرب بر سمرگ چیستثبت و دستکار ی حافظهپیامهای کاربرانALS نگاهی کامل بر بیماری واختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی نقطه بی بازگشتاصفهان زیباحس و ادراک قسمت پنجاه و یمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید لنفوم و لوکمیواکسن کرونا ساخته شده تورفتار مانند بردهگویید نوزده و ایمنی ساکتتنفس هوازی و میتوکندریزبان چهار حرفی حیات زمینآیا راهی برای رفع کم آبی شناسایی تاریخچه ی تکاملیاین ایده که ذرات سیاهچالتاثیر انتخاب از طرف محیط مسئول صیانت از عقیده کیسارتباط چاقی و کاهش قدرت بجهان ما میتواند به اندازفیزیکدانان ماشینی برای تحس و ادراک قسمت سیزدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی نه جنگ و نه خونریزیاعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی ضد جنون در درمان تیبحثی در مورد عملکرد لوب فرویا و کابوسگذشته را دفن کنآثار باستانی تمدن های قدتو انسانی و انسان، شایستزدودن نقص از هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکشاهکار قرناکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیمعنی روزهارزش خود را چگونه میشناسجهان پر از چیزهای جادویی فرایند حذف برخی اجزای مغخم شدن فضا-زمانهوش مصنوعی تعاملینوار مغز، مفید و بی خطربه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز اممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر یک فراکتال هر نقطه مرکبدون بار گذشتهروزه داری و التهاب زیانبپیموزایدآشناپنداری چیستتولید سلولهای جنسی از سلسلول بنیادی و ای ال استاثیر روزه داری بر سلامت شباهت زیاد بین سلول هاي عابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خومغز و قلب در جنین موش مصناز بار خود بکاه تا پرواز جوانان وطنقلب های سادهخانه ی تاریکهوش عاطفی قسمت یازدهنورالژیبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و وموفقیت در تفکر استدرمان های جدید سرطانبرخی نرمش ها برای درد زانروشی جدید در درمان نابینپیشرفت های جدید علوم اعصاقلیت خلاقتوهم جسمسندرم پای بی قرارتازه های بیماری پارکینسوضرورت زدودن افکارابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تجریان انرژی در سیستم های قبل از انفجار بزرگخطای حسهیچ نقطه ای مرکزی تر از اچگونه هوشیاری خود را توسبیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش منامیدان مغناطيسي زمین بشر درمان جدید سرطانبرداشت مغز ما از گذر زمانرژیم غذایی ضد دردپروتز چشمامیدواریتکنولوژی و پیشرفتسیاهچاله و تکینگی ابتدایترازودونعقل مجادله گرابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استمغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت، آن چیزی نیست که جللیروپریم داروی ترکیبی ضددو بیماری روانی خود بزرگ هر جا که جات میشه، جات نینگاه از درون قفس یا بیرونبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده مانند آب باشدرک فرد دیگر و رفتارهای ابسیاری از بیماری های جدیرستگاری محدود به یک راه نآنچه واقعیت تصور میکنیم اندوه در دنیا استتکامل داروینی هنوز در حاسانسور بر بسیاری از حقایتشویق خواندن به کودکانعماد الدین نسیمی قربانی ابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتنقش گرمایش آب و هوا در هماز تکامل تا مغز، از مغز تحباب هایی تو در تومقابله با کرونا با علم اسدیوار، از ابتدا توهم بودوقتی تو از یاد گرفتن باز ناتوانی در شناسایی چهره با طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیمتواضع باشدرب بسته با غیر خود باز متفاوت های زبانی سرمنشا تزمان شگفت انگیزآیا مصرف مولتی ویتامین هانسان جدید از چه زمانی پاتاول کف پا و حقیقتستارگانی قبل از آغاز کیهتعامل انسان و هوش مصنوعیعسل طبیعی موثر در کنترل باحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است دنقش زنجبیل در جلوگیری از استفاده از مغز، وزن را کمحس و ادراک قسمت چهل و هفتمنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان تغییر میدان مغواقعیت چند سویهبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)ذهن چند جانبه نیازمند نگتلاش هایی در بیماران قطع زونا به وسیله ویروس ابله آیا احتمال دارد رویا از آسردرد و علتهای آناولین سلول مصنوعیتاثیر کتامین در درمان پامرگ و میر پنهانثبت امواج الکتریکی در عصسایتهای دیگرفقر داده ها در هوش مصنوعیاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی نمیتوان با بیرون انداختناصل بازخوردحس و ادراک قسمت پنجاه و دمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید میاستنی گراویواکسن آلزایمررفتار وابسته به شکلگوش دادن بهتر از حرف زدنتنفس هوازی و میتوکندریزبان نیاز تکاملی استآیاما مقهور قوانین فیزیکشناسایی سلول های ایمنی ااین ابتدای تناقض هاستمسئولیت جدیدارتباط هوش ساختار مغز و ژجهان مادی، تجلی فضا در ذهفال نیکوحس و ادراک قسمت ششمهوش مصنوعی از عروسک بازی چه زیاد است بر من که در ایاعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدارویی خلط آوربحثی درباره هوش و تفاوتهرویا و خبر از آیندهگریه ی ابر، رمز طراوت باغآرامش و دانشتو با همه چیز در پیوندیسفر فقط مادی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکشاهکار شش گوشاکوییفلکسنتایج نادانی و جهلمعادله ها فقط بخش خسته کناز فرد ایستا و متعصب بگذرجهان دارای برنامهفراتر از دیوارهای باورخونریزی مغز در سندرم کووهوش مصنوعی در کامپیوترهانوار مغز، ترجمه ی فعالیت به نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر کمتر از چند ماه سوش جدبدون زمان، ماده ای وجود نروزه داری و بیمار ی ام اس پیچیدگی های مغزمگسآشتی بهتر استتولترودینسلول بنیادین از مخاط بینتاثیر روغن رزماری استنشاشجاعت و ترسابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استمغز و اخلاقاز بحث های کنونی در ویروسجوانان وطنقلب و عقلخانواده پایدارهوش عاطفی قسمت پنجمنوسانات کوانتومی منبع مابوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامندمولکول ضد پیریدرمان های رایج ام اسبرخی نرمش ها برای زانوروشی جدید در درمان سکته مپیشرفت در عقل است یا ظواهاقیانوس نادانیتوهمات و شناخت حقیقتسندرم پس از ضربه به سرتازه های درمان ام اسضرب المثل یونانیابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تجراحی گردن همیشه برای دیقبرستان ها با بوی شجاعتخطر آلودگی هواهیچ چیز همیشگی نیستچگونه واکسن کرونا را توزبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمیدان های مغناطیسی قابل درمان دارویی سرطان رحم ببرداشتت از جهان رو زیاد راه فراری نیستپروتز عصبی برای تکلمپرورش مغز مینیاتوری انساامیدواری و مغزتکنولوژی جدید که سلول هاسیاهچاله ی منفرد یا سیاهترازودونعقل سالمابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزنفرت، اسیب به خود استاز تکینگی تا مغز از مغز تحقایق ممکن و غیر ممکنلیس دگرامفتامین یا ویاسدو بار در هفته ماهی مصرف هر حرکت خمیده می شود و هر نگاه از درون مجموعه با نگبیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایماه رجبدرک نیازمند شناخت خویش ابشکه ای که ته نداره پر نمرشته نوروایمونولوژی و نقآنچه حس می کنیم، نتیجه ی اندوه دردی را دوا نمیکندتکامل زبانساهچاله ها تبخیر نمیشودتشخیص ژنتیکی آتروفی های عوامل موثر در پیدایش زباابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انساننقش پیش زمینه ها و اراده از تکامل تا مغز، از مغز تحد و مرزها توهم ذهن ماستملاحظه های اخلاقی دربارهدید تو همیشه محدود به مقدوقتی ریشه ها عمیقند از چینادیدنی ها واقعی هستندبالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیسمجموعه های پر سلولی بدن مدرختان چگونه بر تشکیل ابتفاوت ایستایی و تکاپوزمزمه ات مانده در گوشمآیا مغز تا بزرگسالی توسعانسان خطرناکترین موجودتابوهای ذهنیسخن نیکو مانند درخت نیکوتعامل انسان با هوش مصنوععشق درونی به یگانگی خلقتاحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتنقش زبان در سلطه و قدرت ااستفاده از نظریه ی تکامل حس و ادراک قسمت چهل و هشتمنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان روش هاي جدیدی واقعیت چیستبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پذهن هوشیار در پس ماده ی متلاشی برای درمان قطع نخازیان غذاهای پرچربآیا احتمال دارد رویا از آسردرد به دلیل مصرف زیاد ماوکرلیزوماب داروی جدید شتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرگ و میر بسیار بالای ناشجلو رفتن یا عقبگردفلج نخاعی با الکترودهای ادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی نمیتوان بر سیاه سیاه نوشاصل در هم تنیدگی و جهانی حس و ادراک قسمت پنجاه و سمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید آلزایمرواکسن ایرانی کرونا تولیدرفتار اجتماعی انسان، حاصگوشه بیماری اتوزومال رسستنفس بدون اکسیژنزبان و کلمه حتی برای کسانآگاهی فراتر از آگاهیشواهدی از نوع جدیدی از حااینکه به خاطرخودت زندگی مسئولیت در برابر محیط زیارتباط پیوسته ی جهانجهان مرئی و نامرئیفاکسیبتحس و ادراک قسمت شصت و هشتهوش مصنوعی از عروسک بازی نه عدم مطلق بلکه عدم با قاعتماد بی موردوراپامیل در بارداریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدارویی ضد بیش فعالی سیستبحثی درباره هوش و تفاوتهرویا بخشی حقیقی از زندگی گربه شرودینگر و تاثیر مشآرامش و سکونتو با باورهایت کنترل میشسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکشاید گوشی و چشمی، آماده شاکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییمعجزه های هر روزهاز مخالفت بشنوجهان در حال نوسان و چرخشفرد موفقخواندن ، یکی از شستشو دهنهوش مصنوعی در تفکر خلاق انوار عصب و عضلهبه هلال بنگریاد گرفتن مداوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر آرزوهایت مداومت داشتهبرنامه و ساختار پیچیده مروزه داری سلول های بنیادپیچیدگی های مغزی در درک زآغاز فرایند دانستنتومورها و التهاب مغزی عاسلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر رژیم گیاه خواری بر شرکت نورالینک ویدیویی ازابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغمغز و اخلاقاز تلسکوپ گالیله تا تلسکجواب دانشمند سوال کننده قلب یا مغزخار و گلهوش عاطفی قسمت اولنوشیدن چای برای مغز مفید بوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسمولتیپل اسکلروز در زنان درمان های علامتی در ام اسبرخی نرمش های گردنريتوکسيمب در درمان ام اسپیشرفت ذهن در خلاقیت استالکترومغناطیس شنوایی و هتوکل بر خداسندرم جدایی مغزتبدیل پلاستیک به کربن و سضربه مغزی در تصادف رانندابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان مغز بیش از آنچه تصور میشواز تکینگی تا مغز از مغز تجستجوی متن و تصویر به صورقدم زدن و حرکت دید را تغیخطرات هوش مصنوعیهیچ چیز، چقدر حقیقی استچگونه آن شکری که می خوریمبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد دمیدان های کوانتومی خلادرمان زخم دیابتی با تکنوبررسي علل احتمالي تغيير راه نجاتراه های جدید برای قضاوت رپرکاری تیروئیدامیدی به این سوی قبر نیستتکنولوژی جدید که سلول هاسیاهچاله ی تولید کنندهتراشه مغز بدون واسطه ی دعقلانیت بدون تغییرابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشودنقاشی هایی با بوی گذشته یاز تکینگی تا مغز از مغز تحل مشکللا اکراه فی الدیندو برابر شدن خطر مرگ و میهرچیز با یک تاب تبدیل به نگاه حقیقی نگاه به درون ابیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلماپروتیلیندرک و احساسبشریت از یک پدر و مادر نیرشد مغز فرایندی پیچیده اآنها نمیخواهند دیگران رااندوهگین نباش اگر درب یا تکامل زبانسایه ی هوشیاریتشخیص آلزایمر سالها قبل عوامل ایجاد لغت انسانی و ابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بنقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکامل تا مغز، از مغز تحریص نباشملاحظات بیهوشی قبل از جردیدن خدا در همه چیزویتنام نوعی کرونا ویروس نادانی در قرن بیست و یکم،باهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپمجرم، گاهی قربانی استدرختان اشعار زمینتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزنان باهوش ترآیا همه جنایت ها نتیجه بیانسان عامل توقف رشد مغزتاثیر فکر بر سلامتسخن و سکوتتعداد کلی ذهن ها در جهان عشق، شلوغ کردن نیستاحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اسنقش زبان در سلطه و قدرت ااستفاده از هوش مصنوعی در حس و ادراک قسمت چهل و دوممنابع انرژی از نفت و گاز دانشمندان روشی برای تبدیواقعیت چیستبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بذهن و شیمی بدنتلاشی تازه برای گشودن معزیباترین چیز در پیر شدنآیا برای تولید مثل همیشه سردرد تنشنايندگان چگونه خواهند دیدتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرگ و سوال از قاتلجلوتر را دیدنفلج بل، فلجی ترسناک که آناداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی نمای موفقیتاصل علت و تاثیرحس و ادراک قسمت پنجاه و شمنبع هوشیاری کجاست قسمت داروی جدید ای ال اسواکسن اسپایکوژنرقیبی قدرتمند در برابر مگوشت خواری یا گیاه خواریتنها مانع در زندگی موارد زبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر احتمالی عصاره تغلیشواهدی از دنیسوان(شبه نئاینکه خانواده ات سالم بامستند جهان متصلارتباط انسانی، محدود به جهان مشارکتیفاجعه ی جهل مقدسحس و ادراک قسمت شصت و دوهوش مصنوعی از عروسک بازی نهایت معرفت و شناخت درک عاعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداستانها و مفاهیمی اشتبابحثی درباره هوش و تفاوتهرویا تخیل یا واقعیتگزیده ای از وبینار یا کنفآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتو باید نیکان را به دست بسفر به مریخ در 39 روزتاثیر درجه حرارت بر عملکشاید درست نباشداکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقرمعجزه ی چشماز نخستین همانند سازها تجهان در حال ایجاد و ارتقافرد یا اندیشهخواب زمستانی سلول های سرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحنوار عصب و عضلهبه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قدر آسمان هدیه های نادیدنبرنامه ی مسلط ژنها در اختروزهای بد باقی نمیماندپیوند قلب خوک، به فرد دچاآغاز فصل سرما و دوباره تکتومورهای نخاعیسلول عصبی، در محل خاص خودتاثیر رژیم گیاه خواری بر شربت ضد خلطابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینمغز و سیر تکامل ان دلیلی از تلسکوپ گالیله تا تلسکجواب سنگ اندازیقلب دروازه ی ارتباطخارق العاده و استثنایی بهوش عاطفی قسمت دهمنوعی سکته مغزی ، وحشتناک بی نهایت در میان مرزهاکفش و کتابمواد کوانتومی جدید، ممکندرمان ژنتیکی برای نوآوریبرخی یونها و مولکول های مریه زغالیپیشرفتی مستقل از ابزار هالکتروتاکسی(گرایش و حرکتوپیراماتسندرم دزدی ساب کلاوینتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ضررهای مصرف شکر و قند بر ابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تجستجوی هوشیاری در مغز ماقدرت مردمدفاع از پیامبرهیچ وقت خودت را محدود به چگونه انتظارات بر ادراک بیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد دمیدان بنیادین اطلاعاتدرمان ساده ی روماتیسمبررسی مغز با امواج مادون