دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر رژیم گیاهخواری بر رشد و تکثیر سلولهای عصبی قسمت پنجم

تاثیر رژیم گیاهخواری بر رشد و تکثیر سلولهای عصبی(قسمت پنجم)

بحثی بیشتر روی نتایج قسمت چهارم:

در قسمت چهارم این سلسله مباحث، بیان شد در حیوانات- که در یک دوره زمانی زندگی میکنند- گوشتخواران مغز بزرگتری نسبت به گیاهخواران دارند ولی در مقایسه گوشتخواران و گیاهخواران- که در دوره ای مختلف زندگی میکنند- مشاهده میشود، مغز موجودات دوره های اخیرتر، بزرگتر است.

نکته مهمی در پس این کشف بزرگ است.

مغز، و ابزار هوش، بدون توجه به نوع غذای مصرفی، رو به رشد میرود. یعنی حتی اگر سیر حرکت موجودات در جهت گوشت خواری نباشد، در طول مسیر، نقشه حیات- که در قالب ساختار ژنتیکی است- هدفش رسیدن به ابزار هوش بزرگتر و تواناتر است.

مسیرهای مختلف و رژیم های غذایی مختلف، نهایتا و بی توجه به شرایط زندگی موجود زنده، به توسعه ابزار هوش می انجامد.

این مسیرهای مختلف- که به ابزار شناخت درک و نهایتا ابزار هوش میرسد- نشان میدهد، هدف از خلقت، رسیدن به شناخت بیشتر و ابزار شناخت و هوش است.

اگر گروهی از مسیرهای مختلف حرکت کنند؛ چند نفر از آنها راه بیشتر بپیمایند و گروهی در مسیر نزدیک تر حرکت کنند و نهایتا همه شان به تهران برسند، در مورد آنها چه خواهیم گفت؟

آیا عاقلی تصور خواهد کرد که همه آنها بدون برنامه و برنامه قبلی، به تهران رسیده اند؟!

(رسیدن خطوط تکاملی، مستقل به یک نتیجه:

ابزار هایی عالی یا تجهیزات مرکب و پیچیده مانند چشم و گوش، ابزارهایی هستند که حیوانات با وجود فاصله زیاد از هم، به آن رسیدهاند و از نقاطی جداگانه و با خطوط تکاملی کاملا مستقل، شروع به تکامل آن کرده اند، ولی به همان نتیجه رسیده اند.

مشخص کردن جایی با کمک صدا در خفاش و نیز در پرندگان زیتون(پرنده ای شبیه گنجشک در استوا که در غارها و مناطق مرتفع لانه سازی میکند)- که لانه خود را در غارهای شبه تاریک میسازد- و نیز در ماهیان بزرگ مانند نهنگ ها و دلفین ها- که در آب زندگی میکنند- وجود دارد و با اینکه آنها حیواناتی هستند- که کاملا با هم متفاوتند و محیط زندگی آنها متفاوت است- به یک نتیجه میرسند.

پس؛ چه واسطه انتقال موج ها هوا باشد- همانطور که در خفاش هست- و چه آب باشد- آنطور که در نهنگ و دلفین دیده میشود- ؛ چه أمواج فوق صوت باشد آنطور که در خفاش هست و یا امواج صوتی قابل شنیدن باشد- آنطور که در پرندگان زیتون هست- نتیجه ای که همه اینها به آن میرسد، یکی است و آن قدرت در به کارگیری امواج برای تعیین مکان و موضع است.

همچنین چشم اختاپوس از نظر ظاهری مشابه چشم ماست ولی از نظر تشریحی، به شکل بسیار زیادی، متفاوت است و الیافی- که سلول های نوری را با مغز مرتبط میکند- در ما روی سطح شبکیه حرکت میکند تا شبکه ای از الیاف را تشکیل دهد و عایقی در برابر هر نوع نور باشد؛ در حالی که در هشت پا، الیافی- که از سلول های نوری خارج میشود- رو به جلو نیست تا در پیشاپیش خود جلو برود و جلوی نور را بگیرد.

و تاکید میشود نقطه شروع تکامل چشم هشت پا، کاملا از نقطه شروع تکامل چشم ما متفاوت است و با این همه، تکامل در هشت پا و تکامل در ما به یک نتیجه میرسد و آن، چشمی تقریبا مشابه برای دیدن است یعنی دیدن، هدفی جزیی است که تکامل، هدفش رسیدن به آن است تا آنجا که مسیرهای تکاملی هرچند کاملا مختلف و شروع آن کاملا مستقل است، تکاملی که می شناسیم یعنی در زمان فعلی در نهایت، به یک نتیجه میرسد و حتی د. داوکینز این حقیقت را تایید میکند ولی توجه نمیکند وقتی آن را اثبات کرد، اثبات نموده است که تکامل، هدفمند است:

(از مواردی که احتمال آن بسیار اندک حتی غیر ممکن است آنکه یک حرکت مسیر تکاملی، به تنهایی دوبار ایجاد شود و به همان دلایل آماری به نظر میرسد، این، احتمال موارد مشابه را کم کند به گونه ای که دو خط تکامل از دو نقطه مختلف شروع، بتواند مشخصا به همان یک نقطه نهایی برسد

و این، شهادتی بر نیروی انتخاب طبیعی است که بسیار تلاش و خودنمایی دارد و وقتی بتوان بر نمونههای زیادی در طبیعت حقیقی دست یافت، در آن، به نظر میرسد خطوطی مستقل برای تکامل وجود دارد که از نقطه ابتدایی کاملا متفاوت می آید و به نظر میرسد در خود نقطه انتهایی، کاملا به هم میرسد.

و اگر به تفصیل بنگریم- و رنج آور است اگر چنین نکنیم- خواهیم دید این برخورد، کلی نیست و خطوط متفاوت تکامل، در نقاط تفصیلی بسیاری با اصول مستقل از هم، رنگ و شکل میگیرد.

چشمان هشت پا بسیار شبیه چشمان ماست ولی الیافی- که از سلول های نوری خارج میشود- در روبروی ناحیه نوری- آنطور که در ما هست- قرار نمیگیرد و چشمان هشت پا از این جهت، به شکلی معقول تر، برنامه ریزی شده است و این دو، به نقطه نهایی مشابه رسیده است در حالی که در ابتدا از نقطه ابتدایی کاملا متفاوت شروع شده اند و آنچه در حقیقت شکل میگیرد تفصیل هایی مانند اینهاست.(ریچارد داوکینز- ساعت ساز نابینا- ص137)

پس تکام

ل در جزیی مانند چشم، به نتیجه یا هدفی واحد میرسد با اینکه ابتداها متفاوت است و مسیرهای تکامل، مختلف است و داوکینز شگفتی خود را از این نتیجه یکتا، با وجود اختلاف در ابتداها و اختلاف در مسیرها، بیان کرده است(پس این، شهادتی بر قدرت انتخاب طبیعی است که بسیار خودنمایی دارد.)

بله شگفت زده میشود زیرا با وجود اختلاف در ابتداها و مسیرها، نتیجه یکی است ولی نمی خواهد اقرار کند، این نتیجه یکتا از مسیرهای مختلف، هدف واضح تکامل است؛ زیرا اعتراف او به هدف، اعتراف او به وجود خداست و او نمی خواهد به این نتیجه برسد حتی اگر واضح و روشن باشد.

(حداقل دو مجموعه از خفاش ها و دو مجموعه از پرندگان و ماهیان بزرگ دارای دندان هستند و در طیف کوچکتر، چندین نوع دیگر از پستانداران هستند که همه آنها طی صدها میلیون سال اخیر به شکل جداگانه به تکنولوژی شنوایی رسیده اند و ما راهی نداریم بقیه حیواناتی را بشناسیم که اکنون منقرض شده اند و آنها شاید زرافه های بالدار باشند! و این تکنولوژی هم به صورت مستقل تکامل یافته است)(ریچارد داوکینز- ساعت ساز نابینا-ص140)

(برای دوره طولانی اعتقاد داشتم خارپشت آفریقایی مانند خارپشت آمریکایی است ولی اکنون این اعتقاد هست گه آنها دو مجموعه هستند و پوست خاردار آنها به طور مستقل، تکامل یافتهاست و این تیغ ها برای هر دوی آنها به دلیل شرایط مشابه در دو قاره سودمند است.

چه کسی میتواند بگوید دانشمندان دسته بندی کننده حیوانات، بار دیگر نظر خود را در آینده تغییر نخواهند داد؟

چه اطمینانی بر علم دسته بندی کنیم، اگر برخورد در تکامل در موجه ترین تشابه فریبنده، این چنین، جعلی و قدرتمند است...)(ساعت ساز نابینا- ص358)

د. داوکینز تصور میکند در این حقایق، دلیلی بر قدرت انتخاب طبیعی وجود دارد، ولی متاسفانه دلالت قوی تر آن را نمیبیند که با وجود اختلاف در شروع و محیط آن، به یک نتیجه یا هدف میرسد، یا اینکه تکامل، هدفمند است.

آیا عاقلی میتواند چند چیز را ببیند که معلوماتی برای حرکت خود دارد و در مسیرهایی حرکت میکند که همه آنها را به نقطه ای می رساند و همه آنها بر دور آن جمع میشوند، سپس بگوید این چیزها هدفمند نیست و بگوید معلومات حرکتی- که حرکت آن را جهت دهی کرده است- به صورتی کور و بی برنامه و بی هدف، تغییر میکند؟

آیا میتوانیم از خود بپرسیم اگر حرکت جهش و تغییر ژن ها کاملا کور است و برای رسیدن به هدف، برنامه ریزی نشده است و انتخاب، هدفش رسیدن به اهدافی معین در دراز زمان نیست پس چگونه این معلومات، همه را در زمانی- که مسیرهای تکاملی آنها کامل شده است- به همان نقطه رسانده است؟

احمد حسن- کتاب توهم بی خدایی- ص257)

برنامه هدفمند ژنها از کشفیات جدید دانشمندان عرصه ژنتیک است و این برنامه و هدف- هر چه بگذرد- آشکارتر و نمایان تر خواهد شد. آن زمان که روز روشن شود و پروردگار آشکارا خود را بنمایاند، نزدیک است ولی در آن روز، آن کسانی بهره خواهند برد که در دل تاریک شب، آرام ننشستند.

(مکانیسمی- که سرعت های تشدید شده جهش را هدف میگیرد- بر ژنهایی است که باید جهش پیدا کند تا با شرایط استرس زا مقابله کند و اینها ممکن است طی تکامل انتخاب شده باشد.(این مکانیسم بر ژنهایی است که از تاثیر شرایط استرس زا جلوگیری کند. و این هم نشان دهنده فرایند و برنامه ای آگاهانه و هوشیارانه در ساختار ژنتیکی ماست که با شرایط استراس زا مقابله می کند).

مدارک مستقیم- که سرعت های افزایش یافته رونویسی را با افزایش جهش موضعی در بازهای جفت نشده SLSها مرتبط میکند- اخیرا در E. Coli. به دست آمده است.

در اینجا مدارکی به دست آمده است که بازهای با قابلیت جهش بالا در P53 به صورتی منحصر به فرد، مستعد به جهش هستند و این، همراه با محل و موقعیت آنها در SLSهای با انرژی منفی بالاست.

نتایج : جهش های ناشی از استرس درE. Coli.
تشدید مارپیچ و تشدید موتاسیون به صورت موضعی، باید به عنوان نتیجه افت ناشی ازگرسنگی و فعالیت رونویسی رخ دهد. برای آزمودن این فرضیه، جهش ها در ژنهای خاموش شده باکتری گرسنه، آنالیز شد و با جهش سلول هایی- که زیر استرس نیست- مقایسه گردید. برنامه کامپیوتری چین های دی ان ای استفاده شد تا SLSهای پایدار از نظر ترمودینامیکی و انرژی های آزاد منفی چین خوردگی های هر زنجیر نوکلئوتید، مورد آنالیز را نشان دهد. هر چه میزان انرژی منفی بیشتر باشد، SLS پایدارتر با احتمال بیشتری شکل میگیرد و مناطق ایست را ایجاد میکند.

با برنامه zucker قطعات nt30 و 40 و 50 چین دار و سازماندهی شد و چین های 30NT بیشترین ارتباط اختصاصی را با حداکثر میزان انرژی منفی در حضور هر نوکلئوتید جهش یافته در ژن مهار شده دارد.

میزان انرژی منفی بالا به علت میزان پایداری ریشه ها است و لزوما حضور باز قابل جهش را نشان نمیدهد. برای پیش بینی قابلیت جهش باز، همچنین لازم است میزانی را- که باز

طی رونویسی به صورت جدا جفت نشده است- بدانیم پس برنامه ما موارد زیر را محاسبه میکند: 1- درصد چین ها که در آن، هر باز جفت نشده است 2- اندکس قابلیت جهش(mutatability index MI) برای هر باز- که به عنوان یک مقدار خالص محاسبه میشود.

این ایندکس، میزان فرکانس جهش بازها را در SLS پیشبینی شده، بیان میکند. بالاترین دلتا جی منفی بالاترین میزان پایداری را به یک چین دی ان ای میدهد که دارای بازهای جفت نشده است. اهمیت اصلی به ساختاری داده میشود که باز برای بیشترین زمان ممکن در معرض آسیب است پس بیشترین احتمال جهش را دارد. بازهای قابل جهش در ژنهای خاموش، ترجیحا در SLS های با انرژی منفی بالا قرار دارد و این در مقایسه با بازهای قابل جهش است که تحت استرس نیستند.(باز قابل جهش، در زنجیره حلقوی بنیادین پایدار، از جهش ها می کاهد و این، میتواند یک مکانیسم حفاظتی در برابر جهش های زیاد و نامناسب باشد)

http://cancerres.aacrjournals.org/content/62/20/5641#fn-4

(حقیقت، آن است که تفسیر علمی زندگی زمینی وجود خدا را اثبات میکند و برعکس نیست، زیرا اگر در نظریه تکامل(نشوء و ارتقا) دقت شود، خواهیم دید عبارت است از فرایند اجرای نقشه ژنتیکی قانونمند و هدفدار.

و این، سبب میشود نظریه تکامل، نشانه ای از قانونگذاری هدفمند باشد.

و در نتیجه نظریه تکامل نه تنها با دلایل عقلی ای- که قرآن برای اثبات وجود خدا مطرح میکند و به خصوص دلیل(صفت و ویژگی اثر نشان دهنده صفت و ویژگی موثر است)، در تعارض نیست، بلکه کاملا با آن موافق است.

📖كتاب وهم الإلحاد ـ أحمد الحسن - صـ194.
www.almahdyoon.co


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
راه های جدید برای قضاوت رمبانی ذهنی سیاه و سفیدهوش مصنوعی از عروسک تا کپرورش مغز مینیاتوری انساتشنج و حرکات شبه تشنجی قااز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت چمسیر دشوار تکامل و ارتقاهوشیاری کوانتومیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحقیقت قربانی نزاع بین بی از تکینگی تا مغز- از مغزتسیاره ابلهانمغز انسان برای ایجاد تمدویتامین E در چه مواد غذایالکتروتاکسی(گرایش و حرکخواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری ای شبیه آلزایمر و سردرد و علتهای آنمغزهای کوچک بی احساسیافته های نوین علوم پرده تلاش هایی در بیماران قطع اولین تصویر در تاریخ از سديدن با چشم بسته در خواب بازسازي مغز و نخاع چالشی صرع و درمان های آننقش روزه داری در سالم و جکوچک شدن مغز از نئاندرتاتوصیه هایی در مصرف ماهیاگر تلاش انسان امروز برادر مانهای کمر دردبرین نت به جای اینترنتعارضه جدید ویروس کرونا سنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر ژنها بر اختلالات خابزارهای بقا از نخستین هدرگیری قلب در بیماری ویرفرد حساس از نظر عاطفی و بنگاه انسان محدود به ادراکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلالات صحبت کردن در انروزه داری و بیمار ی ام اس منشأ اطلاعات و آموخته ها چراروياها را به یاد نمی آگذر زمان کاملا وابسته به تاثیر درجه حرارت بر عملکارزش حقیقی زبان قسمت اولارزش حقیقی زبان قسمت دومراه پیروزی در زندگی چیستمجموعه های پر سلولی بدن مهوش مصنوعی از عروسک تا کآلزایمرتشنج عدم توازن بین نورون از تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت امشکلات نخاعیهوش، ژنتیکی است یا محیطیآیا تکامل و تغییرات ژنتیحقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز، از مغز سیاره ابلهانمغز انسان برای شادمانی طویتامین دی گنجینه ای بزرالتهاب شریان تمپورالخواب سالم عامل سلامتیبیماری ای شبیه ام اس مولتسردرد تنشنمغزتان را در جوانی سیمکشیادگیری مهارت های جدید دتلاشی برای درمان قطع نخااولین سلول مصنوعیدی متیل فومارات(زادیوا)(بحتی علمی درباره تمایل بضررهای مصرف شکر و قند بر نقش رژیم غذایی بر رشد و اکووید نوزده و خطر بیماریتوضیحی ساده در مورد هوش مابزار هوش در حال ارتقا ازدر چه مرحله ای از خواب ، ربرای پیش بینی آینده مغز دعدم توقف تکامل در یک اندانورون هاي مصنوعی می توانتاثیر کلام در آیات کلام بابزارهای بقا ازنخستین همدرگیری مغز در بیماری کویقیچی ژنتیکینگاهی بر قدرت بینایی دراکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر گیاه خواری بر رشد وادامه بحث تکامل چشمروش مقابله مغز با محدودیمولتیپل اسکلروز در زنان نزاع بین جهل و علم رو به پگربه شرودینگر و تاثیر مشتاثیر درجه حرارت بر عملکارزش حقیقی زبان قسمت سومراست دستی و چپ دستیمحل درک احساسات روحانیهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا ممکن است موش کور بی متغییر الگوی رشد مغزی با زاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت دمشکلات بین دو همسر و برخیهیچگاه از فشار و شکست نترآیا جهش های ژنتیکی، ویروحقیقت راستین انسان علم بازدواج های بین گونه ای، رسیر آفرینش از روح تا مغز مغز انسان برای شادمانی طواکنش های ناخودآگاه و تقامیوتروفیک لترال اسکلروخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری بیش فعالیسردرد سکه اینقش قهوه در سلامتییادآوری خواب و رویاتلاشی تازه برای گشودن معاوکرلیزوماب داروی جدید شدژا وو یا اشنا پنداریبحث درباره پیدایش و منشاضررهای شکر بر سلامت مغزنقش رژیم غذایی در رشد و اکودک ایرانی که هوش او از تکامل چشمابزار بقای موجود زنده از در هم تنیدگی کوانتومی و پبرخی نکات از گاید لاین پرعسل طبیعی موثر در کنترل بنورون های ردیاب حافظهتاثیر کپسول نوروهرب بر نابزارهای بقای از نخستین درگیری مغز در بیماران مبقانون مندی نقشه ژنتیکی منگاهی بر توانایی اجزاي بکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر گیاه خواری بر رشد واداراوون تنها داروی تاییروش های صرفه جویی در ایجامواد کوانتومی جدید، ممکننزاع بین علم و نادانی رو گزیده ای از وبینار یا کنفتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر رو ح و روان بر جسماز نشانه ها و آثار درک شدرشته نوروایمونولوژی و نقمحل درک احساسات روحانی دهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا ما تنها موجودات زنده تغییر زودتر اتصالات مغزیاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت سمشکلات روانپزشکی پس از سهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحمله ویروس کرونا به مغزاستفاده از هوش مصنوعی در سیستم تعادلی بدنمغز انسان رو به کوچک تر شواکسن کرونا از حقیقت تاتامید درمان کرونا با همانخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری تی تی پیسرعت فکر کردن چگونه استنقش مهاجرت در توسعه نسل اژن هوش و ساختارهای حیاتی تلاشی جدید در درمان ام اسايندگان چگونه خواهند دیددژاوو یا آشناپنداریبحثی در مورد نقش ویتامينطوفان فقر و گرسنگی و بی سنقش زبان در سلطه و قدرت اکودکان میتوانند ناقل بی تکامل ابزار هوش ، راه پر ابزار بقای موجود زنده از درمان های بیماری آلزایمربرخی اثرات مضر ویتامین دعصب حقوق نورولوونوروپلاستیسیتی چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر تابزارهای دفاعی و بقای مودرگیری اعصاب به علت میتوقانونمندی و محدودیت عالمناتوانی از درمان برخی ویکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر گیاهخواری بر رشد و ادغام میان گونه های مختلروش هایی ساده برای کاهش اموجود بی مغزی که می تواندنزاع بین علم و جهل رو به پگزارش یک مورد جالب لخته وتاثیر رژیم گیاه خواری بر از نظر علم اعصاب یا نرووسرشد مغز علت تمایل انسان بمحدودیت های حافظه و حافظهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا مغز تا بزرگسالی توسعتغییر عمودی سر انسان از پاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان، وسیله شناسایی محیطمشکلات روانپزشکی در عقب هاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا خداباوری محصول تکاملحوادث روزگار از جمله ویراستیفن هاوکینگ در مورد هسیستم دفاعی بدن علیه مغز مغز انسان رو به کوچکتر شدواکسن سرطانامگا سه عامل مهم سلامتخودآگاهی و هوشیاريبیماری ضعف عضلات نزدیک بشلیک فراموشینقش محیط زندگی و مهاجرت دژن یا نقشه توسعه مغز و نقتمایل زیاد به خوردن بستنايا اراده آزاد توهم است یدانشمندان ژنی از مغز انسبحثی جالب درباره محدودیتطی یکصد هزار سال اخیر هرچنقش زبان در سلطه و قدرت اکودکان خود را مشابه خود تتکامل زبانابزار بقای موجود زنده از درمان های جدید میگرنبرخی اختلالات عصبی مثانهعضلانی که طی سخن گفتن چقدنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر کپسول نوروهرب بر ساثر مضر مصرف طولانی مدت رذهن چند جانبه نیازمند نگقارچ بی مغز در خدمت موجودناتوانی در شناسایی چهره کشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر انتخاب از طرف محیط ادغام دو حیطه علوم مغز و روش صحبت کردن در حال تکامموجودات مقهور ژنها هستندنظام مثبت زندگیگشایش دروازه جدیدی از طرپمبرولیزوماب در بیماری چتاثیر رژیم گیاه خواری بر از نظر علم اعصاب اراده آززمین زیر خلیج فارس تمدنی مخچه فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی در کامپیوترهاآیا همه جنایت ها نتیجه بیتغییرات منطقه بویایی مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تسفر نامه سفر به بم و جنوب مشاهده آینده از روی مشاههدف یکسان، در مسیرهای متآیا دلفین ها می تواند از حافظه و اطلاعات در کجاست استیفن هاوکینگ در تفسیر سکته مغزیمغز ایندگان چگونه استواکسنی با تاثیر دوگانه اامروز دانش ژنتیک هیچ ابهخودآگاهی و هوشیاريبیماریهای تحلیل عضلانی اشنا در ابهای گرم جنوب نینقش نظام غذایی در تکامل مژنها نقشه ایجاد ابزار هوتمدن قدیمی ای در جنوب ایرايا اراده آزاد توهم است یدانشمندان روش هاي جدیدی بحثی در مورد نقش کلسیم و ظهور امواج مغزی در مغز مصنقش سجده بر عملکرد مغزکوری گذرای ناشی از موبایتکامل ساختار رگهای مغزی ابزار بقای موجود زنده از درمان های جدید در بیماری برخی بیماری ها که در آن بمقالاتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر کپسول نوروهرب بر ساثرات فشار روحی شدیدرقیبی قدرتمند در برابر مقبل از انفجار بزرگنخاع ما تا پایین ستون فقرکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر ترکیبات استاتین (سارتقا و تکامل سنت آفرینش روشهای نو در درمان دیسک بمیهمانهای ناخوانده عامل نظریه تکامل در درمان بیمپنج اکتشاف شگفت آور در موتاثیر رژیم گیاه خواری بر از نظر علم اعصاب اراده آززندگی هوشمند در خارج از زمخچه ، فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا هوش ارثی دریافتی از پتغییرات تکاملی سر انسان از تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب معنی روزههدف از تکامل مغزآیا دست مصنوعی به زودی قاحافظه و اطلاعات در کجاست استخوان های کشف شده، ممکسانسور از روی قصد بسیاری مغز ابزار برتر بقاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغانفجار و توقف تکاملی نشاخانواده پایداربیهوش کردن در جراحی و بیمشناخت و معرفت، و نقش آن دنقش هورمون های تیروئید دژنها ، مغز و ارادهتمدن بشری و مغز اخلاقیای آنکه نامش درمان و یادشدانشمندان روشی برای تبدیبحثی در مورد عملکرد لوب فعلم به ما کمک میکند تا مونقش غذاها و موجودات درياکی غایب شدی تا نیازمند دلتکامل شناخت انسان با کشفابزار بقای موجود زنده از درمان های رایج ام اسبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر ویتامین دی بر بیمافلج بل، فلجی ترسناک که آنچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر گیاه خواری بر رشد واثرات مفید قهوهرموزی از نخستین تمدن بشرقدم زدن و حرکت دید را تغینخستین تصویر از سیاهچالهگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر دپاکین بر بیماری مارتوکين تراپی روشی جديد روشهای شناسایی قدرت شنوامیگرن سردردی ژنتیکی که بهفت چیز که عملکرد مغز تو هفت سین یادگاری از میراث پوست ساعتی مستقل از مغز دتاثیر رژیم گیاهخواری بر از آغاز خلقت تا نگاه انسازونا به وسیله ویروس ابله مخچه ابزاري که وظیفه آن فهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا هوش سریعی که بدون احسثبت امواج الکتریکی در عصاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز فکر میکند مرگ برای دیهدف از خلقت رسیدن به ابزاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحافظه و اطلاعات در کجاستاصول سلامت کمرساخت شبکه عصبی با الفبایمغز از بسیاری حقایق می گروراپامیل در بارداریبررسی سیستم تعادلی بدن اانواع سکته های مغزیخدا موجود استبیوگرافیشناسایی سلول های ایمنی انقش هورمون زنانه استروژنژنهای مشترک بین انسان و وتمساح حد واسط میان مغز کوایندرالداروهای مصرفی در ام اسبحثی درباره هوش و تفاوتهعلایم کمبود ویتامین E را نقش غذاها و موجودات درياتئوری تکامل امروز در درمابزار بقای موجود زنده از درمان های علامتی در ام اسبرخی توجهات در ببمار پارصفحه اصلیفلج خوابچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر گیاه خواری بر رشد واثرات مضر ماری جوانارمز و رازهای ارتباط غیر کقدرت انسان در نگاه به ابعنرمش های مفید در سرگیجهگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر داروهای ضد التهاب ارتباط میکروب روده و پارروشی برای بهبود هوش عاطفمیگرن شدید قابل درمان اسهمیشه عسل با موم بخوریمپیموزایدتاثیر عصاره تغلیظ شده گیاز انفجار بزرگ تا انفجار زیباترین چیز در افزایش سمدارک ژنتیکی چگونه انسانهوش مصنوعی درمانگر کامپیآیا هشیاری کوانتومی وجودجمجمه انسان های اولیهاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز ما کوچکتر از نیم نقطههزینه ای که برای اندیشیدآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس چشایی و بویاییاضطراب و ترسمغز به تنهایی برای فرهنگ ورزش هوازی مرتب خیلی به قبررسی علل کمر درد در میانانگشت نگاری مغز نشان میدخطا در محاسبات چیزی کاملبیوگرافیشواهدی از دنیسوان(شبه نئنقش ژنتیک در درمان اختلاژنهای هوش ، کدامندتنفس هوازی و میتوکندریایا کوچک شدن مغزانسان الداروهای ضد بیماری ام اس وبحثی درباره هوش و تفاوتهعلایم کمبود ویتامین E را نقش غذاها و موجودات درياتئوری تکامل در پیشگیری و ابزار بقای موجود زنده از درمان ژنتیکی برای نوآوریبرخی سلولهای عصبی در تلاسوالات پزشکیفلج خواب چیستچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر گیاه خواری بر رشد واجزای پر سلولی بدن انسان رویا و خبر از آیندهلوب فرونتال یا پیشانی مغنرمشهای مهم برای تقویت عگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر داروی ضد تشنج سدیم ارتباط چاقی و کاهش قدرت بروشی جدید در درمان قطع نخمیدان مغناطيسي زمین بشر هوموارکتوس ها ممکن است دپیچیدگی های مغزی در درک زتاریخ همه چیز را ثبت کردهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکزیرفون داروی ضد ام اسمروری بر تشنج و درمان هایهوش مصنوعی درخدمت خلق وحآیا واکنش های یاد گرفته وجنسیت و تفاوت های بیناییاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز مادران و کودکان در زمهزینه سنگین انسان در ازاآیا راهی برای رفع کم آبی حس و ادراک (قسمت اول )اطلاعاتی عمومی در مورد مساخت شبکه عصبی مصنوعی با مغز برای فراموشی بیشتر کورزش هوازی ، بهترین تمریبزرگ شدن مغز محدود به دوراندوهگین نباش اگر درب یا خطا در محاسبات چیزی کاملبیان ژن های اسکیزوفرنی دشاهکار قرننقش آتش در رسیدن انسان بهکلرال هیدرات برای خوابانتنفس هوازی و میتوکندریایا ابزار هوشمندی یا مغز داروی فامپیریدین یا نورلبحثی درباره هوش و تفاوتهعلت خواب آلودگی بعد از خونقشه مغزی هر فرد منحصر بهتا 20 سال آینده مغز شما به ابزار بقای موجود زنده از درمان جدید میگرن با انتی برخی سيناپسها طی تکامل و پیامهای کاربرانفیلمی بسیار جالب از تغییچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد واجزایی ناشناخته در شکل گرویا بخشی حقیقی از زندگی لبخند بزن شاید صبح فردا زچرا مغزهای ما ارتقا یافت گوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط هوش ساختار مغز و ژروشی جدید در درمان سکته ممکانیزمهای دفاعی در برابهوش مصنوعی می تواند بر احپیوند مغز و سر و چالشهای تبدیل تراکت صوتی مصنوعی از تلسکوپ گالیله تا تلسکزبان مشترک ژنتیکی موجودامرکز هوشیاری، روح یا بدن هوش مصنوعی ساخته هوش طبیآیا آگاهی پس از مرگ از بیجنسیت و تفاوت های بیناییاز تکینگی تا مغز از مغز تسفری به آغاز کیهانمغز چون ابزار هوش است دلیهستي مادي ای که ما کوچکترآیاما مقهور قوانین فیزیکحس و ادراک (قسمت دوم )اطلاعاتی عمومی در مورد مساختار شبکه های مغزی ثابمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ورزش و میگرنبزرگ شدن تقریبا ناگهانی انسان قدیم در شبه جزیره عخطرات هوش مصنوعیبیست تمرین ساده برای جلوشبیه سازی میلیون ها جهان نقش انتخاب از طرف محیط، نکمردرد و علل آنتو دی ان ای خاص ميتوکندريایا بیماری ام اس (مولتیپداروی تشنجی دربارداریبحثی درباره هوش و تفاوتهعوامل موثر در پیدایش زبانقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر مشاهده بر واقعیت بابزار بقای موجود زنده از درمانهای بیماری پارکینسبررسي علل احتمالي تغيير سایتهای دیگرفیزیکدانان ماشینی برای تچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر گیاه خواری بر رشد واحساس گذر سریعتر زمانرویا تخیل یا واقعیتلرزش ناشی از اسیب به عصبچرا پس از بیدار شدن از خوگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط انسانی، محدود به ريتوکسيمب در درمان ام اسما انسانها چه اندازه نزدما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپیوند سر، یکی از راه حلهاتبدیل سلولهای محافط به ساز تکنیکی تا مغز از مغز تزبان چهار حرفی حیات زمینمرکز حافظه کجاستهوش احساسیآیا امکان بازسازی اندامهجهش های ژنتیکی مفید در سااز تکینگی تا مغز از مغز تسلولهای بنیادی مصنوعی درمغز چگونه صداها را فیلتر هستی ما پس از شروعی چگال آزمون ذهنی گربه شرودینگرحس و ادراک قسمت چهارمبلندی در ذهن ما درک بلندیسازگاری با محیط بین اجزامغز بزرگ چالش است یا منفعورزش بهترین درمان بیش فعبسیاری از بیماری های جدیانسان جدید از چه زمانی پادفاع در برابر تغییر ساختبیشتر کمردردها نیازی به شبیه سازی سیستم های کواننقش اتصالات بین سلولهای کمردرد با پوشیدن کفش مناتولید سلولهای جنسی از سلایا بدون زبان میتوانیم تداروی جدید s3 در درمان ام بحثی درباره هوش و تفاوتهعوامل ایجاد لغت انسانی و چند جهانیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بابزار بقای موجود زنده از درک فرد دیگر و رفتارهای ابررسی و اپروچ جدید بر بیمفرگشت و تکامل تصادفی محض چگونه باغبانی باعث کاهش کاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر گیاه خواری بر رشد واخلاق و علوم اعصابرویاها از مغز است یا ناخولزوم سازگاری قانون مجازاچرا بیماری های تخریبی مغگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط شگفت مغز انسان و فریواستیگمینما با کمک مغز خود مختاريمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپیشینیان انسان از هفت میتری فلوپرازیناز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و کلمه حتی برای کسانمرکز خنده در کجای مغز استهوش احساسیآیا انسان با مغز بزرگش اخجهش های ژنتیکی غیر تصادفاز تکینگی تا مغز از مغز تسلسله مباحث هوش مصنوعیمغز ناتوان از توجیه پیداو هر کس تقوای خدا پیشه کنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک قسمت پنجمبه زودی شبکه مغزی به جای سخن پاک و ثابتمغز بزرگ چالشهای پیش روورزش در کمر دردتفاوت مغز انسان و میمون هانسان عامل توقف رشد مغزدقیق ترین تصاویر از مغز ابا هوش مصنوعی خودکار روبشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش حفاظتی مولکول جدید دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتوانایی مغز و دیگر اجزای ایا تکامل هدفمند استداروی جدید ضد میگرنبحثی درباره احساسات متفاعواملی که برای ظهور لغت اچندین ماده غذایی که ماننتاثیر نگاه انسان بر رفتاابزار بقای موجود زنده از درک و احساسفراموش کارها باهوش تر هسچگونه جمعیت های بزرگ شکل کاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر گیاه خواری بر رشد واخلاق پایه تکامل و فرهنگرویاهای پر رمز و حیرتی درلزوم سازگاری قانون مجازاچرا حیوانات سخن نمی گوینگامی در درمان بیماریهای تاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط شگفت انگیز مغز انریسدیپلام تنها داروی تایما تحت کنترل ژنها هستیم یهوش مصنوعی الفاگوپیشرفتی مستقل از ابزار هتری فلوپرازیناز تکینگی تا مغز و از مغز زبان و بیان نتیجه ساختمامرگ انتقال است یا نابود شهوش عاطفی بیشتر در زنانآیا احتمال دارد رویا از آجهشهای مفید و ذکاوتی که داز تکینگی تا مغز از مغز تسم زنبور ، کلیدی برای وارمغز و سیر تکامل ان دلیلی وقت نهيب هاي غير علمي گذشافراد آغاز حرکت خودشان رحس و ادراک قسمت سومبوزون هیگز چیستسریعترین کامپیوتر موجودمغز بزرگ و فعال یا مغز کووزوز گوشتفاوتهای جنسیتی راهی براانعطاف پذیری مکانیسمی علدلایلی که نشان میدهد ما ببار سنین ابزار هوشمندی اشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش حیاتی تلومر دی ان آ دکنگره بین المللی سردرد دتوازن مهمتر از فعالیت زیایرادهای موجود در خلقت بداروی ضد تشنج با قابليت تبحثی درباره احساساتی غیرعوارض ازدواج و بچه دار شدچه زیاد است بر من که در ایتاثیر نگاه انسان بر رفتاابزار بقای موجود زنده از درک احساسات و تفکرات دیگفراموشی همیشه هم بد نیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل کایروپاکتیک چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلال در شناسایی حروف و رویای شفافممانتین یا آلزیکسا یا ابچرا حجم مغز گونه انسان درگامی در درمان بیماریهای تاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط شگفت انگیز مغز انرژیم های غذایی و نقش مهم ماه رجبهوش مصنوعی از عروسک تا کپاسخ گیاهان در زمان خوردتسلیم شدن از نورون شروع ماز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و بیان، در سایه پیشرمراحل ارتقای پله پله کیههوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا احتمال دارد رویا از آجهشهای مفید و ذکاوتی که داز تکینگی تا مغز- از مغز سودمندی موجودات ابزی بر مغز آیندگان چگونه است ؟وقتی فهمیدی خطا کردی برگافزایش قدرت ادراکات و حسحساسیت روانی متفاوتبیماری های مغز و اعصاب و سرگیجه از شایعترین اختلامغز حریص برای خون، کلید تیک پیشنهاد خوب برای آسان تقلید مرحله ای نسبتا پیشاولین هیبرید بین انسان ودندان ها را مسواک بزنید تبارداری بدون رحمشش مرحله تکامل چشمنقش خرچنگ های نعل اسبی درکنگره بین المللی سردرد دتوسعه برخی شغل ها با هوش اگر نعمت فراموشی نبود بسداروی ضد تشنج با قابليت تبخش دیگری در وجود انسان هعید نوروز مبارکچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر ویتامین دی بر بیماابزارهای بقای موجود زنددرک تصویر و زبان های مخلتفرایند تکامل و دشواری هاچگونه حافظه را قویتر کنیکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلالات مخچهروبات های ریز در درمان بیمنابع انرژي پاک سرچشمه حچرا در مغز انسان، فرورفتگاهی لازم است برای فهم و تاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط غیرکلامی بین انسارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وراه های جدید برای قضاوت رماپروتیلینهوش مصنوعی از عروسک تا کپختگی پس از چهل سالگي به تشنج چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و تکلم برخی بیماریهمزایای شکلات تلخ برای سلهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا برای تولید مثل همیشه جاذبه و نقش آن در شکلگیریاز تکینگی تا مغز- از مغز سیاهچاله و تکینگی ابتدایمغز انسان ایا طبیعتا تماویتامین E برای فعالیت صحافسردگی و اضطراب در بیماخلاصه ای از مطالب همایش مبیماری گیلن باره و بیمارسردرد میگرن در کودکانمغز زنان جوانتر از مغز مریکی از علل محدودیت مغز امتلقین اطلاعات و حافظهاولین مورد پیوند سر در اندو ویژگی انتزاع و قدرت تجبازگشت از آثار به سوی خداششمین کنگره بین المللی سنقش داروهاي مختلف معروف کندر در بیماریهای التهابتوصیه های غیر دارویی در ساگر نعمت فراموشی نبود بسداستانها و مفاهیمی اشتبابرنامه و ساختار پیچیده معامل کلیدی در کنترل کارآچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر ویروس کرونا بر مغز ابزارهای پیشرفته ارتباط درک عمیق در حیواناتفرایند حذف برخی اجزای مغنگاه محدود و تک جانبه، مشکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر گیاه خواری بر رشد واختلالات حرکتی در انسانروح رهاییمنبع خواب و رویاچراروياها را به یاد نمی آگاهی مغز بزرگ چالش استتاثیر درجه حرارت بر عملکارتروز یا خوردگی و التها