دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر رژیم گیاهخواری بر رشد و تکثیر سلولهای عصبی قسمت پنجم

تاثیر رژیم گیاهخواری بر رشد و تکثیر سلولهای عصبی(قسمت پنجم)

بحثی بیشتر روی نتایج قسمت چهارم:

در قسمت چهارم این سلسله مباحث، بیان شد در حیوانات- که در یک دوره زمانی زندگی میکنند- گوشتخواران مغز بزرگتری نسبت به گیاهخواران دارند ولی در مقایسه گوشتخواران و گیاهخواران- که در دوره ای مختلف زندگی میکنند- مشاهده میشود، مغز موجودات دوره های اخیرتر، بزرگتر است.

نکته مهمی در پس این کشف بزرگ است.

مغز، و ابزار هوش، بدون توجه به نوع غذای مصرفی، رو به رشد میرود. یعنی حتی اگر سیر حرکت موجودات در جهت گوشت خواری نباشد، در طول مسیر، نقشه حیات- که در قالب ساختار ژنتیکی است- هدفش رسیدن به ابزار هوش بزرگتر و تواناتر است.

مسیرهای مختلف و رژیم های غذایی مختلف، نهایتا و بی توجه به شرایط زندگی موجود زنده، به توسعه ابزار هوش می انجامد.

این مسیرهای مختلف- که به ابزار شناخت درک و نهایتا ابزار هوش میرسد- نشان میدهد، هدف از خلقت، رسیدن به شناخت بیشتر و ابزار شناخت و هوش است.

اگر گروهی از مسیرهای مختلف حرکت کنند؛ چند نفر از آنها راه بیشتر بپیمایند و گروهی در مسیر نزدیک تر حرکت کنند و نهایتا همه شان به تهران برسند، در مورد آنها چه خواهیم گفت؟

آیا عاقلی تصور خواهد کرد که همه آنها بدون برنامه و برنامه قبلی، به تهران رسیده اند؟!

(رسیدن خطوط تکاملی، مستقل به یک نتیجه:

ابزار هایی عالی یا تجهیزات مرکب و پیچیده مانند چشم و گوش، ابزارهایی هستند که حیوانات با وجود فاصله زیاد از هم، به آن رسیدهاند و از نقاطی جداگانه و با خطوط تکاملی کاملا مستقل، شروع به تکامل آن کرده اند، ولی به همان نتیجه رسیده اند.

مشخص کردن جایی با کمک صدا در خفاش و نیز در پرندگان زیتون(پرنده ای شبیه گنجشک در استوا که در غارها و مناطق مرتفع لانه سازی میکند)- که لانه خود را در غارهای شبه تاریک میسازد- و نیز در ماهیان بزرگ مانند نهنگ ها و دلفین ها- که در آب زندگی میکنند- وجود دارد و با اینکه آنها حیواناتی هستند- که کاملا با هم متفاوتند و محیط زندگی آنها متفاوت است- به یک نتیجه میرسند.

پس؛ چه واسطه انتقال موج ها هوا باشد- همانطور که در خفاش هست- و چه آب باشد- آنطور که در نهنگ و دلفین دیده میشود- ؛ چه أمواج فوق صوت باشد آنطور که در خفاش هست و یا امواج صوتی قابل شنیدن باشد- آنطور که در پرندگان زیتون هست- نتیجه ای که همه اینها به آن میرسد، یکی است و آن قدرت در به کارگیری امواج برای تعیین مکان و موضع است.

همچنین چشم اختاپوس از نظر ظاهری مشابه چشم ماست ولی از نظر تشریحی، به شکل بسیار زیادی، متفاوت است و الیافی- که سلول های نوری را با مغز مرتبط میکند- در ما روی سطح شبکیه حرکت میکند تا شبکه ای از الیاف را تشکیل دهد و عایقی در برابر هر نوع نور باشد؛ در حالی که در هشت پا، الیافی- که از سلول های نوری خارج میشود- رو به جلو نیست تا در پیشاپیش خود جلو برود و جلوی نور را بگیرد.

و تاکید میشود نقطه شروع تکامل چشم هشت پا، کاملا از نقطه شروع تکامل چشم ما متفاوت است و با این همه، تکامل در هشت پا و تکامل در ما به یک نتیجه میرسد و آن، چشمی تقریبا مشابه برای دیدن است یعنی دیدن، هدفی جزیی است که تکامل، هدفش رسیدن به آن است تا آنجا که مسیرهای تکاملی هرچند کاملا مختلف و شروع آن کاملا مستقل است، تکاملی که می شناسیم یعنی در زمان فعلی در نهایت، به یک نتیجه میرسد و حتی د. داوکینز این حقیقت را تایید میکند ولی توجه نمیکند وقتی آن را اثبات کرد، اثبات نموده است که تکامل، هدفمند است:

(از مواردی که احتمال آن بسیار اندک حتی غیر ممکن است آنکه یک حرکت مسیر تکاملی، به تنهایی دوبار ایجاد شود و به همان دلایل آماری به نظر میرسد، این، احتمال موارد مشابه را کم کند به گونه ای که دو خط تکامل از دو نقطه مختلف شروع، بتواند مشخصا به همان یک نقطه نهایی برسد

و این، شهادتی بر نیروی انتخاب طبیعی است که بسیار تلاش و خودنمایی دارد و وقتی بتوان بر نمونههای زیادی در طبیعت حقیقی دست یافت، در آن، به نظر میرسد خطوطی مستقل برای تکامل وجود دارد که از نقطه ابتدایی کاملا متفاوت می آید و به نظر میرسد در خود نقطه انتهایی، کاملا به هم میرسد.

و اگر به تفصیل بنگریم- و رنج آور است اگر چنین نکنیم- خواهیم دید این برخورد، کلی نیست و خطوط متفاوت تکامل، در نقاط تفصیلی بسیاری با اصول مستقل از هم، رنگ و شکل میگیرد.

چشمان هشت پا بسیار شبیه چشمان ماست ولی الیافی- که از سلول های نوری خارج میشود- در روبروی ناحیه نوری- آنطور که در ما هست- قرار نمیگیرد و چشمان هشت پا از این جهت، به شکلی معقول تر، برنامه ریزی شده است و این دو، به نقطه نهایی مشابه رسیده است در حالی که در ابتدا از نقطه ابتدایی کاملا متفاوت شروع شده اند و آنچه در حقیقت شکل میگیرد تفصیل هایی مانند اینهاست.(ریچارد داوکینز- ساعت ساز نابینا- ص137)

پس تکام

ل در جزیی مانند چشم، به نتیجه یا هدفی واحد میرسد با اینکه ابتداها متفاوت است و مسیرهای تکامل، مختلف است و داوکینز شگفتی خود را از این نتیجه یکتا، با وجود اختلاف در ابتداها و اختلاف در مسیرها، بیان کرده است(پس این، شهادتی بر قدرت انتخاب طبیعی است که بسیار خودنمایی دارد.)

بله شگفت زده میشود زیرا با وجود اختلاف در ابتداها و مسیرها، نتیجه یکی است ولی نمی خواهد اقرار کند، این نتیجه یکتا از مسیرهای مختلف، هدف واضح تکامل است؛ زیرا اعتراف او به هدف، اعتراف او به وجود خداست و او نمی خواهد به این نتیجه برسد حتی اگر واضح و روشن باشد.

(حداقل دو مجموعه از خفاش ها و دو مجموعه از پرندگان و ماهیان بزرگ دارای دندان هستند و در طیف کوچکتر، چندین نوع دیگر از پستانداران هستند که همه آنها طی صدها میلیون سال اخیر به شکل جداگانه به تکنولوژی شنوایی رسیده اند و ما راهی نداریم بقیه حیواناتی را بشناسیم که اکنون منقرض شده اند و آنها شاید زرافه های بالدار باشند! و این تکنولوژی هم به صورت مستقل تکامل یافته است)(ریچارد داوکینز- ساعت ساز نابینا-ص140)

(برای دوره طولانی اعتقاد داشتم خارپشت آفریقایی مانند خارپشت آمریکایی است ولی اکنون این اعتقاد هست گه آنها دو مجموعه هستند و پوست خاردار آنها به طور مستقل، تکامل یافتهاست و این تیغ ها برای هر دوی آنها به دلیل شرایط مشابه در دو قاره سودمند است.

چه کسی میتواند بگوید دانشمندان دسته بندی کننده حیوانات، بار دیگر نظر خود را در آینده تغییر نخواهند داد؟

چه اطمینانی بر علم دسته بندی کنیم، اگر برخورد در تکامل در موجه ترین تشابه فریبنده، این چنین، جعلی و قدرتمند است...)(ساعت ساز نابینا- ص358)

د. داوکینز تصور میکند در این حقایق، دلیلی بر قدرت انتخاب طبیعی وجود دارد، ولی متاسفانه دلالت قوی تر آن را نمیبیند که با وجود اختلاف در شروع و محیط آن، به یک نتیجه یا هدف میرسد، یا اینکه تکامل، هدفمند است.

آیا عاقلی میتواند چند چیز را ببیند که معلوماتی برای حرکت خود دارد و در مسیرهایی حرکت میکند که همه آنها را به نقطه ای می رساند و همه آنها بر دور آن جمع میشوند، سپس بگوید این چیزها هدفمند نیست و بگوید معلومات حرکتی- که حرکت آن را جهت دهی کرده است- به صورتی کور و بی برنامه و بی هدف، تغییر میکند؟

آیا میتوانیم از خود بپرسیم اگر حرکت جهش و تغییر ژن ها کاملا کور است و برای رسیدن به هدف، برنامه ریزی نشده است و انتخاب، هدفش رسیدن به اهدافی معین در دراز زمان نیست پس چگونه این معلومات، همه را در زمانی- که مسیرهای تکاملی آنها کامل شده است- به همان نقطه رسانده است؟

احمد حسن- کتاب توهم بی خدایی- ص257)

برنامه هدفمند ژنها از کشفیات جدید دانشمندان عرصه ژنتیک است و این برنامه و هدف- هر چه بگذرد- آشکارتر و نمایان تر خواهد شد. آن زمان که روز روشن شود و پروردگار آشکارا خود را بنمایاند، نزدیک است ولی در آن روز، آن کسانی بهره خواهند برد که در دل تاریک شب، آرام ننشستند.

(مکانیسمی- که سرعت های تشدید شده جهش را هدف میگیرد- بر ژنهایی است که باید جهش پیدا کند تا با شرایط استرس زا مقابله کند و اینها ممکن است طی تکامل انتخاب شده باشد.(این مکانیسم بر ژنهایی است که از تاثیر شرایط استرس زا جلوگیری کند. و این هم نشان دهنده فرایند و برنامه ای آگاهانه و هوشیارانه در ساختار ژنتیکی ماست که با شرایط استراس زا مقابله می کند).

مدارک مستقیم- که سرعت های افزایش یافته رونویسی را با افزایش جهش موضعی در بازهای جفت نشده SLSها مرتبط میکند- اخیرا در E. Coli. به دست آمده است.

در اینجا مدارکی به دست آمده است که بازهای با قابلیت جهش بالا در P53 به صورتی منحصر به فرد، مستعد به جهش هستند و این، همراه با محل و موقعیت آنها در SLSهای با انرژی منفی بالاست.

نتایج : جهش های ناشی از استرس درE. Coli.
تشدید مارپیچ و تشدید موتاسیون به صورت موضعی، باید به عنوان نتیجه افت ناشی ازگرسنگی و فعالیت رونویسی رخ دهد. برای آزمودن این فرضیه، جهش ها در ژنهای خاموش شده باکتری گرسنه، آنالیز شد و با جهش سلول هایی- که زیر استرس نیست- مقایسه گردید. برنامه کامپیوتری چین های دی ان ای استفاده شد تا SLSهای پایدار از نظر ترمودینامیکی و انرژی های آزاد منفی چین خوردگی های هر زنجیر نوکلئوتید، مورد آنالیز را نشان دهد. هر چه میزان انرژی منفی بیشتر باشد، SLS پایدارتر با احتمال بیشتری شکل میگیرد و مناطق ایست را ایجاد میکند.

با برنامه zucker قطعات nt30 و 40 و 50 چین دار و سازماندهی شد و چین های 30NT بیشترین ارتباط اختصاصی را با حداکثر میزان انرژی منفی در حضور هر نوکلئوتید جهش یافته در ژن مهار شده دارد.

میزان انرژی منفی بالا به علت میزان پایداری ریشه ها است و لزوما حضور باز قابل جهش را نشان نمیدهد. برای پیش بینی قابلیت جهش باز، همچنین لازم است میزانی را- که باز

طی رونویسی به صورت جدا جفت نشده است- بدانیم پس برنامه ما موارد زیر را محاسبه میکند: 1- درصد چین ها که در آن، هر باز جفت نشده است 2- اندکس قابلیت جهش(mutatability index MI) برای هر باز- که به عنوان یک مقدار خالص محاسبه میشود.

این ایندکس، میزان فرکانس جهش بازها را در SLS پیشبینی شده، بیان میکند. بالاترین دلتا جی منفی بالاترین میزان پایداری را به یک چین دی ان ای میدهد که دارای بازهای جفت نشده است. اهمیت اصلی به ساختاری داده میشود که باز برای بیشترین زمان ممکن در معرض آسیب است پس بیشترین احتمال جهش را دارد. بازهای قابل جهش در ژنهای خاموش، ترجیحا در SLS های با انرژی منفی بالا قرار دارد و این در مقایسه با بازهای قابل جهش است که تحت استرس نیستند.(باز قابل جهش، در زنجیره حلقوی بنیادین پایدار، از جهش ها می کاهد و این، میتواند یک مکانیسم حفاظتی در برابر جهش های زیاد و نامناسب باشد)

http://cancerres.aacrjournals.org/content/62/20/5641#fn-4

(حقیقت، آن است که تفسیر علمی زندگی زمینی وجود خدا را اثبات میکند و برعکس نیست، زیرا اگر در نظریه تکامل(نشوء و ارتقا) دقت شود، خواهیم دید عبارت است از فرایند اجرای نقشه ژنتیکی قانونمند و هدفدار.

و این، سبب میشود نظریه تکامل، نشانه ای از قانونگذاری هدفمند باشد.

و در نتیجه نظریه تکامل نه تنها با دلایل عقلی ای- که قرآن برای اثبات وجود خدا مطرح میکند و به خصوص دلیل(صفت و ویژگی اثر نشان دهنده صفت و ویژگی موثر است)، در تعارض نیست، بلکه کاملا با آن موافق است.

📖كتاب وهم الإلحاد ـ أحمد الحسن - صـ194.
www.almahdyoon.co


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
انسان خطرناکترین موجودمغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک قسمت 82ابعاد بالاترداروی جدید برای دیابتچالش هوشیاری و اینکه چرا استفاده از مغز، وزن را کمهوش احساسیروش هایی ساده برای کاهش املاحظه های اخلاقی دربارهبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سیاهچاله ها، دارای پرتو کنفرانس تشنج هتل کوثر اصمدارک ژنتیکی چگونه انسانتوضیحی ساده در مورد هوش مآینه در اینهعدم درکتشنج و حرکات شبه تشنجی قاايندگان چگونه خواهند دیدمغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک قسمت پنجاه و داخلاق و علوم اعصابدر هم تنیدگی مرزها و بی منخستین تمدن بشریاصول انجام برخی نرمش ها دهوشیاری و افسردگیرژیم های غذایی و نقش مهم منابع انرژی از نفت و گاز برخی اصول سلامت کمرسایه را اصالت دادن، جز فرکی غایب شدی تا نیازمند دلمزایای شکلات تلخ برای سلتکامل داروینی هنوز در حاآیا یک، وجود داردتغییر عمودی سر انسان از پایا کوچک شدن مغزانسان النقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک قسمت شصت و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش درمان های جدید در بیماری چرا در مغز انسان، فرورفتبنی عباس، ننگی بر تاریخهدف از خلقت رسیدن به ابزارحم مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگ فکر کنسریع دویدن مهم نیستکتاب طبیعت در قالب هندسهمطالبی در مورد تشنجتا بحر یفعل ما یشاآیا خداباوری محصول تکاملجهان موازی و حجاب هااگر خواهان پیروزی هستینقش رژیم غذایی بر رشد و اخواب سالم عامل سلامتی و یارتروز یا خوردگی و التهادرمان سرگیجه بدون نیاز بنظریه ی ریسمانبه سخن توجه کن نه گویندهوقتی تو از یاد گرفتن باز زمان به چه دلیل ایجاد میشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفکر خلا ق در برابر توهم شنا در ابهای گرم جنوب نیاگل زندگیتاثیر کتامین در درمان پاآرامش و دانشجهان پر از چیزهای جادویی ابزار بقا از نخستین هماننمایش تک نفرهخدایی که ساخته ی ذهن بشر از کجا آمده ام و به کجا میدرک عمیق در حیواناتفاجعه ی جهل مقدسهمیشه عسل با موم بخوریمبیماری ای شبیه آلزایمر و واقعیت های متفاوتزیر فشار کووید چه باید کرمنحنی که ارتباط بین معرفتلقین اطلاعات و حافظهشگفتی های زنبور عسلگاهی لازم است برای فهم و تاثیر احتمالی عصاره تغلیافت هوشیاری به دنبال کاهجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماننوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منبفرزندان زمان خودهوش مصنوعی می تواند بر احزبان و شناخت حقیقت قسمت چبیان ژن های اسکیزوفرنی دواکسن دیگری ضد کرونا از دمیگرن شدید قابل درمان استنفس هوازی و میتوکندریشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکامواجی که به وسیله ی ماشیحقیقت قربانی نزاع بین بی دید تو همیشه محدود به مقدنیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رموزی از نخستین تمدن بشرقانون جنگلبار بزرگ ایستادن بر دو پاسفرنامه سفر به بم و جنوب وزوز گوشما تحت کنترل ژنها هستیم یتو تغییر و تحولیپیر شدن حتمی نیستطبیعت موجی جهانتاثیر رژیم گیاه خواری بر انگشت نگاری مغز نشان میدمغز قلبحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روش هاي جدیدی چگونه تکامل مغزهای کنونیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رویاها از مغز است یا ناخولوزالمعده(پانکراس)مصنوعبحثی درباره هوش و تفاوتهسماگلوتید داروی کاهش دهنژن یا نقشه توسعه مغز و نقمجموعه های پر سلولی بدن متوهم چیستپرتوهای صادر شده از سیاهعلایم کمبود ویتامین E را تداوم مهم است نه سرعتانسان عامل توقف رشد مغزمغز انسان رو به کوچکتر شدحس و ادراک قسمت چهلاتفاق و تصادفداروی جدید ضد میگرنچالش هوشیاری و اینکه چرا استفاده از هوش مصنوعی در هوش احساسیروش جدید تولید برقملاحظات بیهوشی قبل از جربرین نت به جای اینترنتسیاهچاله و تکینگی ابتدایکنگره بین المللی سردرد دمروری بر تشنج و درمان هایتیوتیکسن داروی ضد جنونآیندهعسل طبیعی موثر در کنترل بتشنج عدم توازن بین نورون ايا اراده آزاد توهم است یمغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت پنجاه و ساخلاق پایه تکامل و فرهنگدر هم تنیدگی کوانتومینخستین تصویر از سیاهچالهاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوشیاری کوانتومیرژیم ضد التهابیمنابع انرژی از نفت و گاز برخی بیماری ها که در آن بساخت شبکه عصبی مصنوعی با کیهان خود را طراحی میکندمسمومیت دانش آموزان بی گتکامل داروینی هنوز در حاآیا کیهان می تواند یک شبیتغییرات منطقه بویایی مغزایا این جمله درست است کسینقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک قسمت شصت و ششارتقا یا بازگشت به قبل ازدرمان های رایج ام اسچرا ذرات بنیادی معمولاً به قفس های سیاهت ننازهر چیز با هر چیز دیگر در ترحم مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگ شدن مغز محدود به دورسریعترین کامپیوتر موجودکتاب، سفری به تاریخمطالعه ای بیان میکند اهدتابوهای ذهنیآیا دلفین ها می تواند از جهان ما میتواند به اندازاپی ژنتیکنقش رژیم غذایی در رشد و اخواب عامل دسته بندی و حفطارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان سرگیجه بدون دارونظریه تکامل در درمان بیمبوزون هیگز چیستویتنام نوعی کرونا ویروس زمان شگفت انگیزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت مغز انسان و میمون هشناخت و معرفت، و نقش آن دگلوله ی ساچمه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وآرامش و سکونجهان دارای برنامهابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردرخسته نباشی بابااز کسی که یک کتاب خوانده درگیری قلب در بیماری ویرفاصله ها در مکانیک کوانتهمجوشی هسته ای، انرژِی ببیماری ای شبیه ام اس مولتواقعیت و مجاززیرفون داروی ضد ام اسمنشأ اطلاعات و آموخته ها تلاش ها برای کشف منابع جدشانس یا تلاشگاهی مغز بزرگ چالش استتاثیر ترکیبات استاتین (سافتخار انسانجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماننوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگفرضیه ای جدید توضیح میدههوش مصنوعی و کشف زبان هایزبان و شناخت حقیقت قسمت ابیان حقیقتواکسن سرطانمیدان مغناطيسي زمین بشر تنفس بدون اکسیژنپوست ساعتی مستقل از مغز دشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکامیوتروفیک لترال اسکلروحقیقت آنطور نیست که به نظدیدن خدا در همه چیزچیز جدید را بپذیراز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز و رازهای ارتباط غیر کقانونمندی و محدودیت عالمبار سنین ابزار هوشمندی اسفرنامه سفر به بم و جنوب یک پیام منفرد نورون مغزی مانند آب باشتو جهانی هستی که خودش را پیشینیان انسان از هفت میطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر رژیم گیاه خواری بر انتقال ماده و انرژیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روشی برای تبدیچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک تا کمرویاهای پر رمز و حیرتی درلیروپریم داروی ترکیبی ضدبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم کووید طولانیژن ضد آلزایمرمحل درک احساسات روحانیتوهم وجودپرسش و چستجو همیشه باقی اعلایم کمبود ویتامین E را تداخل مرزها و صفات با بینانسانیت در هم تنیده و متصمغز ایندگان چگونه استحس و ادراک قسمت چهل و هفتاتوبان اطلاعات و پلِ بینداروی جدید ضد الزایمرچالش دیدگاه های سنتی در باستفاده از انرژی خلاهوش در طبیعتروش صحبت کردن در حال تکامممانتین یا آلزیکسا یا اببرای یک زندگی معمولیسیاهچاله ی تولید کنندهکنگره بین المللی سردرد دمرکز هوشیاری، روح یا بدن تیک و اختلال حرکتیآینده ی انسان در فراتر ازعشق درونی به یگانگی خلقتتشویق خواندن به کودکانايا اراده آزاد توهم است یمغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک قسمت پنجاه و شاختلال خواب فرد را مستعد در هم تنیدگی کوانتومی و پنخستین روبات های زنده ی جاصول سلامت کمرهوش، ژنتیکی است یا محیطیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنابع انرژی از نفت و گاز برخی بیماری های خاص که بدساخت شبکه عصبی با الفبای کیهانِ هوشیارِ در حال یامسمومیت دانش آموزان، قماتکامل داروینی هنوز در حاآیا گذشته، امروز وآینده تغییرات آب و هوایی که به ایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک سی و هفتمارتوکين تراپی روشی جديد درمان های علامتی در ام اسچراروياها را به یاد نمی آبه مغز خزندگان خودت اجازهر جا که جات میشه، جات نیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگ شدن تقریبا ناگهانی سرگیجه از شایعترین اختلاکتابخانهمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر فکر بر سلامتآیا دلفین ها میتوانند باجهان مادی، تجلی فضا در ذهابتدا سخت ترین استنقش زنجبیل در جلوگیری از خودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان سرطان با امواج صوتنظریه تکامل در درمان بیمبوزون هیگز جهان را از متلویتامین E برای فعالیت صحزنان باهوش ترمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ها و تمایزها کلید بشناخت حقیقت یا آرزوهای گگلوئونتاثیر گیاه خواری بر رشد وآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهان در حال نوسان و چرخشابزار بقا از نخستین همانچند جهانیخطا در محاسبات چیزی کاملاز آغاز خلقت تا نگاه انسادرگیری مغز در بیماری کویفاصله ی همیشگی تصویر سازهمراه سختی، اسانی هستبیماری اسپینال ماسکولار واقعیت و انعکاسزیرک ترین مردممنشاء کوانتومی هوشیاری اتلاش هایی در بیماران قطع شاهکار قرنگذر زمان کاملا وابسته به تاثیر تغذیه بر سلامت رواافراد آغاز حرکت خودشان رجامعه ی آسمانیدهن، بزرگترین سرمایهنوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مفساد اقتصادی سیتماتیک درهوش مصنوعی یا حماقت طبیعزبان و شناخت حقیقت قسمت دبیست تمرین ساده برای جلوواکسن سرطانمیدان های مغناطیسی قابل تنها مانع در زندگی موارد پوشاندن خود از نورشربت ضد خلطتاثیر درجه حرارت بر عملکامید نیکو داشته باش تا آنحقیقت افراددیدگاه نارسای دوگانه ی مچیزی منتظر شناخته شدناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز پیشرفت تواضع است نه طقارچ بی مغز در خدمت موجودبارداری بدون رحمسفرنامه سفر به بم و جنوب یک پیشنهاد خوب برای آسان ماه رجبتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیشرفت های جدید علوم اعصطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر رژیم گیاهخواری بر اندوه در دنیا استمغز مانند تلفن استحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از دانش، قفل ذهن را باز میکنچگونه جمعیت های بزرگ شکل از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمرویای شفافلیس دگرامفتامین یا ویاسبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم گیلن باره به دنبال ژنها نقشه ایجاد ابزار هومحل درک احساسات روحانی دتوهم وجودآلودگی هوا چالش قرن جدیدعلت خواب آلودگی بعد از خوتروس جریان انرژیآلودگی هوا و ویروس کروناعماد الدین نسیمی قربانی تری فلوپرازینانسانیت در برابر دیگرانمغز ابزار بقای برتر مادیحس و ادراک قسمت چهل و هشتاتوسوکسیمایدداروی سل سپتچاالش ها در تعیین منبع هواستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت نهمروشهای نو در درمان دیسک بمن کسی در ناکسی دریافتم برای پیش بینی آینده مغز دسیاره ی ابلهانکنترل همجوشی هسته ای با همرکز حافظه کجاستتیروفیبان موثر در سکته ی آینده ی علم و فیزیک در60 ثعصب حقوق نورولووتشخیص ژنتیکی آتروفی های ای نعمت من در زندگیممغز، فقط گیرندهحس و ادراک قسمت بیست و چهاختلال در شناسایی حروف و در هم تنیدگی کوانتومی و دنرمش های مفید برای درد زااضطراب و ترسهیچ چیز همیشگی نیسترژیم غذایی ضد التهابیمنابع انرژی از نفت و گاز برخی توجهات در ببمار پارساختن آیندهکیست هیداتید مغزمسیر دشوار تکامل و ارتقاتکامل داروینی هنوز در حاآیا پیدایش مغز از روی تصاتغییرات تکاملی سر انسان ایا بیماری ام اس (مولتیپنقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط میکروب روده و پاردرمان ژنتیکی برای نوآوریچراروياها را به یاد نمی آبه نقاش بنگرهر حرکت خمیده می شود و هر رساناها و ابر رساناها و عمنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگترین خطایی که مردم مسرگردانیکجای مغز مسئول پردازش تجمعنی روزهتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان مرئی و نامرئیابتدایی که در ذهن دانشمننقش زبان در سلطه و قدرت اخودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمانهای بیماری پارکینسنظریه تکامل در درمان بیمبی نهایت در میان مرزهاویتامین E در چه مواد غذایزنجیرها را ما باید پاره کمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ها را به رسمیت بشناشناخت درون، شناخت بیرون؛گمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر گیاه خواری بر رشد وآزمون تجربی، راهی برای رجهان در حال ایجاد و ارتقاابزار بقا از نخستین همانچند جهانیخطا در محاسبات چیزی کاملاز انفجار بزرگ تا انفجار درگیری مغز در بیماران مبفتون های زیستیهمراهی نوعی سردرد میگرنیبیماری اضطراب عمومیواقعیت خلا و وجود و درک ممهندسی ژنتیک در حال تلاش تلاشی برای درمان قطع نخاشاهکار شش گوشگذشته را دفن کنتاثیر حرکات چشم بر امواج افراد بی دلیل دوستدار تو جاودانگی مصنوعیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقفشار و قدرتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان و شناخت حقیقت قسمت سبیش از نیمی از موارد انتقواکسن ضد اعتیادمیدان های کوانتومی خلاتنها در برابر جهانپیموزایدشش مرحله تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکامید نجاتحقیقت اشیادژا وو یا اشنا پنداریچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز بقای جهش ژنتیکیقبل از آغازبازگشت از آثار به سوی خداسفری به آغاز کیهانیک آلل ژنتیکی که از نئاندماپروتیلینتو در میانه ی جهان نیستی پیشرفت در عقل است یا ظواهظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر عصاره تغلیظ شده گیاندوه دردی را دوا نمیکندمغز مادران و کودکان در زمحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از دائما بخوانچگونه حافظه را قویتر کنیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمروان سالملا اکراه فی الدینبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم پیریفورمیسژنها ، مغز و ارادهمحدودیت چقدر موثر استتوهم بی خداییآلودگی هوا و پارکینسونعوامل موثر در پیدایش زباتری فلوپرازینانسان، گونه ای پر از تضادمغز ابزار برتر بقاحس و ادراک قسمت چهل و دوماتصال مغز و کامپیوترداروی ضد چاقیناتوانی از درمان برخی ویاستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت هفتمروشهای شناسایی قدرت شنوامنابع انرژي پاک سرچشمه حبرای اولین بار دانشمندانسیاره ابلهانکنترل جاذبهمرکز حافظه کجاستتکنولوژی جدید که سلول هاآیا فراموشی حتمی استعضلانی که طی سخن گفتن چقدتشخیص آلزایمر سالها قبل ای همه ی وجود منمغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک قسمت بیست و یکاختلال در شناسایی حروف و در هر سوراخی سر نکننرمش های مفید در سرگیجهاطلاع رسانی اینترنتیهیچ وقت خودت را محدود به رژیم غذایی ضد دردمنابع انرژی از نفت و گاز برخی توصیه ها برای واکسیساختار فراکتال وجود و ذهکیست کلوئید بطن سوممسئول صیانت از عقیده کیستکامل زبانآیا آگاهی پس از مرگ از بیتغذیه بر ژنها تاثیر داردایا بدون زبان میتوانیم تنقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط ماده و انرژیدرمان پوکی استخواننزاع بین جهل و علم رو به پبه نقاش بنگرهرچیز با یک تاب تبدیل به رشته نوروایمونولوژی و نقمنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگترین درد از درون است سربازان ما محققا غلبه می کرونا چه بر سر مغز می آورمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان مشارکتیابتذال با شعار دیننقش زبان در سلطه و قدرت اخودت را از اندیشه هایت حفارزش خود را چگونه میشناسدرهای اسرارآمیز و پوشیدههفت چیز که عملکرد مغز تو بی ذهن و بی روحویتامین کازندگی هوشمند در خارج از زمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت های بین زن و مرد فقشناسایی تاریخچه ی تکاملیگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر گیاه خواری بر رشد وآزمون ذهنی گربه ی شرودینجهان ریز و درشتابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتخطای ادراک کارمااز بحث های کنونی در ویروسدرگیری مغزی در سندرم کووفروتنی و غرورهندسه ی پایه ایبیماری بیش فعالیوالزارتان داروی ضد فشار مهربانی، شرط موفقیتتلاشی تازه برای گشودن معشاید گوشی و چشمی، آماده شگربه شرودینگر و تاثیر مشتاثیر دوپامین و سروتونینافزایش قدرت ادراکات و حسجایی خالی نیستدو بیماری روانی خود بزرگ نوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیفضای قلب منبع نبوغ استهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان جانسوزبیشتر کمردردها نیازی به واکسن علیه سرطانمیدان بنیادین اطلاعاتتنبیه چقدر موثر استپیموزایدششمین کنگره بین المللی ستاثیر درجه حرارت بر عملکامید جدید بر آسیب نخاعیحقیقت تنها چیزی است که شادژاوو یا آشناپنداریچیزی شبیه نور تو نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهانقبل از انفجار بزرگبازگشت به ریشه های تکاملسقوط درون جاذبه ای خاص، چیک جهش ممکن است ذهن انسانماجرای جهل مقدستوقف؛ شکستپیشرفت ذهن در خلاقیت استظرف باید پر شود چه با چرک تاریک ترین بخش شباندوهگین نباش اگر درب یا مغز چون ابزار هوش است دلیحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقای موجود زنده از داروهای مصرفی در ام اسنگاه محدود و تک جانبه، مشاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات های ریز در درمان بیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟بحثی درباره احساسات متفاسندرم پس از ضربه به سرژنهای مشترک بین انسان و ومحدودیت های حافظه و حافظتوهم تنهاییژنهای هوش ، کدامندمخچه فراتر از حفظ تعادلتوهم جدایی و توهم علمآلزایمرعوامل ایجاد لغت انسانی و ترک امروزانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز از بسیاری حقایق می گرحس و ادراک قسمت چهل و سوماثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی ضد چاقیناتوانی در شناسایی چهره استفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت پنجمروشی برای بهبود هوش عاطفمنابع انرژی از نفت و گاز برای تمدن سازی، باید در بسیاره ابلهانکندر در بیماریهای التهابمرکز خنده در کجای مغز استتکنولوژی جدید که سلول هاآیا ممکن است موش کور بی مغم بی پایانتصویر زیبا از سلولای آنکه نامش درمان و یادشمغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک قسمت بیست و دواختلالات مخچهدر والنتاین کتاب بدید همنرمشهای مهم برای تقویت عاطلاعات حسی ما از جهان، چهیچ کاری نکردن به معنی چیراه فراری نیستمنابع بی نهایت انرژی در دبرخی درمان های Spinal Muscular Atساختار شبکه های مغزی ثابکاهش مرگ و میر ناشی از ابمسئولیت جدیدتکامل زبانآیا امکان بازسازی اندامهثبت و دستکار ی حافظهایا تکامل هدفمند استنقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط متقابل با همه ی حیدرمان پوکی استخواننزاع بین علم و نادانی رو به نادیدنی ایمان بیاورهز ذره، یک دنیاسترشد مغز فرایندی پیچیده امنبع هوشیاری کجاست قسمت بسیاری از مجرمان، خودشانسردرد میگرنکریستال هامعجزه های هر روزهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان هوشمندابداع دی ان ای بزرگترین دنقش سجده بر عملکرد مغزخودروهای هیدروژنیاز فرد ایستا و متعصب بگذردروغ نگو به خصوص به خودتهفت سین یادگاری از میراث بی شرمیویتامین کا و استخوانزندگی بی دودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتفاوت های تکاملی در مغز وشناسایی سلول های ایمنی اگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر گیاه خواری بر رشد وآزمون ذهنی گربه شرودینگرجهان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننخطای حساز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرگیری مغزی در سندرم کووفرگشت و تکامل تصادفی محض هندسه ی رایج کیهانزیست شناسی کل در جزء فراکبیماری تی تی پیواکنش های ناخودآگاه و تقموفقیت هوش مصنوعی در امتتلاشی جدید در درمان ام اسشاید درست نباشدگزیده ای از وبینار یا کنفتاثیر دپاکین بر بیماری مافزایش مرگ و میر سندرم کوجاذبهدو بار در هفته ماهی مصرف نوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمقفس ذهنهوش مصنوعی الفاگوزبان ریشه هایی شناختی اسبا هوش مصنوعی خودکار روبواکسنی با تاثیر دوگانه امیدازولام در درمان تشنج تهدیدهای هوش مصنوعیپیچیدگی های مغزمگسصبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملکامید درمان کرونا با همانحقیقت خواب و رویادگرگونی های نژادی و تغیینکاتی در مورد تشنجاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهان خاصیت فراکتالقبرستان ها با بوی شجاعتبازخورد یا فیدبکسلول های مغزی عامل پارکییک رژیم غذایی جدید، می توماجرای عجیب گالیلهتولید مثل اولین ربات های پیشرفتی مستقل از ابزار هعقل مجادله گرتاریکی من و تو و گرد و غبااندام حسی، درک از بخش هایمغز چگونه صداها را فیلتر حباب های کیهانی تو در توابزار بقای موجود زنده از داروهای ام اسنگاه انسان محدود به ادرااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات کیانلایو دوم دکتر سید سلمان فبحثی درباره احساساتی غیرسندرم سردرد به دلیل افت فژنهای حاکم بر انسان و انسمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتوهم جسمآملودیپین داروی ضد فشار عواملی که برای ظهور لغت اترکیب آمار و ژنتیکاهرام مصر از شگفتی های جهمغز به تنهایی برای فرهنگ حس و ادراک قسمت نهماثرات فشار روحی شدیدداروی ضد تشنج با قابليت تنادیدنی ها واقعی هستنداستفاده از سلول های بنیاهوش عاطفی قسمت اولروشی جدید در درمان قطع نخمنابع انرژی از نفت و گاز برای خودآگاه بودن تو بایسیر آفرینش از روح تا مغز کوچ از محیط نامناسبمرگ چیستتکینگیآیا ما کالا هستیمغم بی پایانتصویر زیبای اصفهانایمپلانت مغزی کمک میکند مغط یک گیرنده استحس و ادراک قسمت بیست و سواختلالات حرکتی در انساندر یک فراکتال هر نقطه مرکچرا ماشین باید نتایج را پاطلاعاتی عمومی در مورد مهیچ کس مانند تو نگاه نمیکراه های جدید برای قضاوت رمنابع جدید انرژیبرخی روش های تربیتی کودکسادیسم یا لذت از آزار دادکاهش التهاب ناشی از بیمامسئولیت در برابر محیط زیتکامل زبان انسان از پیشیآیا انسان با مغز بزرگش اخثبت امواج الکتریکی در عصایجاد احساساتنقش اتصالات بین سلولهای حساسیت روانی متفاوتارتباط چاقی و کاهش قدرت بدرمان ام اس(مولتیپل اسکلنزاع بین علم و جهل رو به پبه هلال بنگرهزینه ای که برای اندیشیدرشد مغز علت تمایل انسان بمنبع هوشیاری کجاست قسمت53بسیاری از بیماری های جدیسردرد میگرن در کودکانکریستال زمان(قسمت اولمعجزه ی چشمتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا راهی برای رفع کم آبی جهان هوشیارابزار هوش در حال ارتقا ازنقش غذاها و موجودات درياخورشید مصنوعیاز مخالفت بشنودریای خدافلج نخاعی با الکترودهای هم نوع خواری در میان پیشیبی عدالتی در توزیع واکسن ویتامین کا در سبزیجاتزندگی در جمع مواردی را برمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتفاوت های زبانی سرمنشا تشواهدی از نوع جدیدی از حاگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر گیاه خواری بر رشد وآزادی عقیده، آرمانی که تجهانی که نه با یک رخداد و ابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامخطر آلودگی هوااز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرگیری اعصاب به علت میتوفراموش کارها باهوش تر هسهندسه بنیادینزیست شناسی باور حقیقت یا بیماری دویکواکنش به حس جدیدمولتیپل اسکلروز در زنان تمایل زیاد به خوردن بستنشب سیاه سحر شودگزارش یک مورد جالب لخته وتاثیر داروهای ضد التهاب افزایش سرعت پیشرفت علوم جاذبه و نقش آن در شکلگیریدو برابر شدن خطر مرگ و مینوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متقفس را بشکنهوش مصنوعی از عروسک های بزبان شناسی مدرن در سطح سلبا تعمق در اسرار ابدیت و واسطه ها د رمسیر ایجاد مغمکانیک کوانتومی بی معنی تو یک معجزه ایپیچیدگی های مغزی در درک زصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدوار باش حتی اگر همه چحقیقت در علم، هرگز نهایی دانش قدرت استچگونه مولکول های دی ان ایاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگ کردن، حقیقت نیستقدم زدن و حرکت دید را تغیبازسازي مغز و نخاع چالشی سلول های بنیادییکی از علل محدودیت مغز امماده ی تاریکتولید یا دریافت علمپاسخ گیاهان در زمان خوردعقلانیت بدون تغییرتاریکی و نورانرژی بی پایان در درون هرمغز ناتوان از توجیه پیداحد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقای موجود زنده از داروهای تغییر دهنده ی سینگاه از بیرون مجموعهاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح در جهانی دیگر استلبخند بزن شاید صبح فردا زبخش فراموش شده ی حافظهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکل اقیانوس در یک ذرهمخچه ابزاري که وظیفه آن فتوهمات و شناخت حقیقتآموزش نوین زبانعوارض ازدواج و بچه دار شدترکیب حیوان و انساناولویت بندی ها کجاستمغز بیش از آنچه تصور میشوحس و ادراک قسمت چهارماثرات مفید قهوهداروی ضد تشنج با قابليت تنادانی در قرن بیست و یکم،استیفن هاوکینگ در مورد ههوش عاطفی قسمت دهمروشی جدید در درمان نابینمنابع انرژی از نفت و گاز برای زندگی سالم، یافتن تسیستم تعادلی بدنکوچک شدن مغز از نئاندرتامرگ و میر پنهانتکامل فردی یا اجتماعیآیا ما تنها موجودات زنده غیرقابل دیدن کردن مادهتصویربرداری فضاپیمای آمایمپلانت نخاعی میتواند دنقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت بیستماختلالات صحبت کردن در اندر کمتر از چند ماه سوش جدچرا مغز انسان سه هزار سالاطلاعاتی عمومی در مورد مهیچ کس حقیقت را درون مغز راه های جدید برای قضاوت رمناطق خاصی از مغز در جستجبرخی سلولهای عصبی در تلاسازگاری با محیط بین اجزاکاهش حافظه هرچند فرایندیمستند جهان متصلتکامل ساختار رگهای مغزی آیا احتمال دارد رویا از آجلو رفتن یا عقبگردایرادهای موجود در خلقت بنقش تیروئید در تکامل مغزخفاش با شیوع همه گیری جدیارتباط هوش ساختار مغز و ژدرمان تومورهای مغزی با انسبیت عام از زبان دکتر بربه کدامین گناه کشته شدندهزینه سنگین انسان در ازارشد در سختی استمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبسیاری از بیماری های جدیسردرد و علتهای آنکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر نگاه انسان بر رفتاآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان های بسیار دیگرابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات درياخوش قلبی و مهربانیاز نخستین همانند سازها تدرک فرد دیگر و رفتارهای افلج بل، فلجی ترسناک که آنهمه چیز موج استبیمار 101 ساله، مبتلا به سویتامین بی 12 در درمان دردزندگی در سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتفاوت ایستایی و تکاپوشواهدی از دنیسوان(شبه نئگوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر گیاه خواری بر رشد وآزار دیگری، آزار خود استجهانی که از یک منبع، تغذیابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیخطرات هوش مصنوعیاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینفراموشی همیشه هم بد نیستهندسه در پایه ی همه ی واکزیست، مرز افق رویداد هستبیماری دیستروفی میوتونیواکسن های شرکت فایزر آمرمواد کوانتومی جدید، ممکنتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشبیه سازی میلیون ها جهان گشایش دروازه جدیدی از طرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم افسردگی و اضطراب در بیماجدا کردن ناخالصی هادو برابر شدن خطر مرگ و مینوبت کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعقلب و عقلهوش مصنوعی از عروسک های بزبان شناسی نوین نیازمند با خدا باشوبینار اساتید نورولوژی دمکانیزمهای دفاعی در برابتو یک جهان در مغز خودت هسپیوند قلب خوک، به فرد دچاضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدواری و مغزحقیقت راستین انسان علم بدانش محدود به ابعاد چهارچگونه میتوان با قانون جناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگین کمانقدرت مردمبحتی علمی درباره تمایل بسلول های بنیادی منابع و ایافته های نوین علوم پرده ماده ی خالیتولید پاک و فراوان انرژیپختگی پس از چهل سالگي به عقیده ی بی عملتاریکی خواهد ترسیدانرژی تاریکمغز و اخلاقحریص نباشابزار بقای موجود زنده از داروهای ضد بیماری ام اس ونگاه از دور و نگاه از نزداز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح رهاییلحظات خوش با کودکانبخش های تنظیمی ژنومسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکلمات بلند نه صدای بلندمخچه تاثیر گذار بر حافظهتوپیراماتآمارهای ارائه شده در سطح عید نوروز مبارکترازودوناولین مورد PML به دنبال تکمغز برای فراموشی بیشتر کحس و ادراک قسمت نوزدهماثرات مفید روزه داریداروی ضد تشنج توپیراماتنازوکلسیناستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش عاطفی قسمت دومروشی جدید در درمان سکته ممنابع انرژی از نفت و گاز برخی ملاحظات در تشنج های سیستم دفاعی بدن علیه مغز کوچکترین چیز یک معجزه اسمرگ و میر بسیار بالای ناشتکامل مادی تا ابزار هوشمآیا مغز تا بزرگسالی توسعغرور و علمتصور از زمان و مکانایمان به رویانقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت دهماختلالات عضلانی ژنتیکدر آرزوهایت مداومت داشتهچرا مغزهای ما ارتقا یافت اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهیچ اندر هیچراه پیروزی در زندگی چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی سيناپسها طی تکامل و ستم با شعار قانون بدترین کاهش دوپامین عامل بیماریمشکل از کجاستتکامل شناخت انسان با کشفآیا احتمال دارد رویا از آجلوتر را دیدناکسی توسین و تکامل پیش انقش حفاظتی مولکول جدید دخلا، حقیقی نیستارتباط پیوسته ی جهاندرمان تشنجنسبت ها در کیهانبه امید روزهای بهترهزاران سال چشم های بینا وز گهواره تا گورمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبشکه ای که ته نداره پر نمسردرد تنشنکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر ویتامین دی بر بیماآب زندگی است قسمت چهارمجهان هایی در جهان دیگرابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات درياخوشبختی دور از رنج های ماز نخستین همانند سازها تدرک نیازمند شناخت خویش افلج خوابهمه چیز در زمان مناسببیماری لبر و نابینایی آنویتامین بی هفدهزندگی زمینی امروز بیش از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتفاوت ارباب و رهبر حقیقیشیشه ی بازالتی و سیلیکونگیلگمش باستانی کیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآسيب میکروواسکولاریا آسجهانی در ذهنابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایدفاع از پیامبراز تکینگی تا مغز و از مغز درد باسن و پا به دلیل کاهفراموشی و مسیر روحانیهندسه زبانِ زمان استزاوسکا درمان گوشربیماری ضعف عضلات نزدیک بواکسن کووید 19 چیزهایی که موجود بی مغزی که می تواندتمدن پیشرفته ی پیشینیانشبیه سازی سیستم های کوانپل جویی اصفهانتاثیر درجه حرارت بر مغزاقلیت خلاقجدایی خطای حسی استدو سوی واقعیتنور دروناز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکقلب دروازه ی ارتباطهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان، نشان دهنده ی سخنگو با طبیعت بازی نکنوجود قبل از ناظر هوشمندما انسانها چه اندازه نزدتو کز محنت دیگران بی غمیپیوند مغز و سر و چالشهای ضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی به این سوی قبر نیستحقیقت غیر فیزیکیدانش بی نهایتچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رهبر حقیقیقدرت کنترل خودبحث درباره پیدایش و منشا سلول های بدن تو پیر نیستنیاد گرفتن مداومماده ای ضد التهابیتولید سلولهای جنسی از سلپروژه ی ژنوم انسانیعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاریخ همه چیز را ثبت کردهانرژی تاریک که ما نمی تومغز و اخلاقحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزارهای پیشرفته ارتباط داروی فامپیریدین یا نورلنگاه از درون مجموعه با نگاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی به کمک هوش طبیروزه داری متناوب، مغز را لرزش ناشی از اسیب به عصببخش بزرگی حس و ادراک ما اهوش مصنوعی به شناسایی کاروزه داری و بیمار ی ام اس لرزش عضله یا فاسیکولاسیوبخش بزرگتر کیهان ناشناختسوخت هیدروژنی پاککلوزاپین داروی ضد جنونمدل همه جانبه نگر ژنرالیتوانایی مغز و دیگر اجزای آن چیزی که ما جریان زمان عامل کلیدی در کنترل کارآتراشه ی بیولوژِیکاولین مورد پیوند سر در انمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس و ادراک قسمت هفتماثرات مضر ماری جوانادارویی خلط آورنباید صبر کرد آتش را بعد استخوان های کشف شده، ممکهوش عاطفی قسمت سومريتوکسيمب در درمان ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز برخی مرزهای اخلاق و علوم سکوت و نیستیکووید نوزده و خطر بیماری مرگ انتقال است یا نابود شتکامل مداومآیا همه جنایت ها نتیجه بیغربال در زندگیتصادف یا قوانین ناشناختهاین پیوند نه با مغز بلکه نقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت دوازدهماختراع جدید اینترنت کواندر آسمان هدیه های نادیدنچرا ویروس کرونای دلتا وااعتماد به خودهیچگاه از فشار و شکست نترراه انسان شدن، راه رفتن ومنبع هوشیاری کجاست قسمت برداشت مغز ما از گذر زمانستم، بی پاسخ نیستکاهش سن بیولوژیکی، تنها مشکلات نخاعیتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا برای تولید مثل همیشه جمجمه انسان های اولیهاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش حیاتی تلومر دی ان آ دخلا، خالی نیستارتباط انسانی، محدود به درمان جدید ALSنسبت طلایی، نشانه ای به سبه بالا بر ستارگان نگاه کهستي مادي ای که ما کوچکترزمین در برابر عظمت کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبشریت از یک پدر و مادر نیسردرد سکه ایکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر ویروس کرونا بر مغز آب زندگی است قسمت هفتمجهان یکپارچهابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها در کاهش دردهای خانه ی تاریکاز نخستین همانند سازها تدرک و احساسفلج خواب چیستهمه چیز در زمان کنونی استبیماری های میتوکندریویتامین دی گنجینه ای بزرزندگی زودگذرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتفاوتهای جنسیتی راهی براشکل های متفاوت پروتئین هگیاه بی عقل به سوی نور میتاثیر گیاه خواری بر رشد وآسیب ها ناشی از آلودگی هوجهان، تصادفی نیستابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قدفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش فرایند پیچیده ی خونرسانیهنر فراموشیزبان مشترک ژنتیکی موجودابیماریهای تحلیل عضلانی اواکسن کرونا و گشودن پنجرموجودات مقهور ژنها هستندتمدن بشری و مغز اخلاقیشبکه های مصنوعی مغز به درپل خواجو اصفهانتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترومغناطیس شنوایی و هجریان انرژی در سیستم های دولت یا گروهکنورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی ققلب روباتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان، وسیله شناسایی محیطبالاترین هدف از دولتوراپامیل در بارداریما انسانها چه اندازه نزدتو پیچیده ترین تکنولوژی پیوند اندام از حیوانات بضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی تازه در درمان سرطاحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگردچگونه هموساپينس بر زمین از تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی روی و منیزیم در تقویت استقدرت انسان در نگاه به ابعبحثي درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق یاد بگیر فراموش کنیماده، چیزی نیستتولترودینپروژه ی ژنوم انسانیعلم و روحتازه های اسکیزوفرنی(جنوانرژی خلا ممکن استمغز و سیر تکامل ان دلیلی حس چشایی و بویاییابزارهای بقا از نخستین هداروی لیراگلوتیدنگاه حقیقی نگاه به درون ااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی در کامپیوترهاروزه داری سلول های بنیادلزوم سازگاری قانون مجازابخش دیگری در وجود انسان هسودمندی موجودات ابزی بر کلام و زبان، گنجینه ای بسمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتوازن مهمتر از فعالیت زیآنچه ناشناخته است باید شعادت همیشه خوب نیستتربیت کودکان وظیفه ای مهاولین هیبرید بین انسان و مغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک قسمت هفدهماجزای پر سلولی بدن انسان داستانها و مفاهیمی اشتبانبرو و انرژی مداوماستروژن مانند سپر زنان دهوش عاطفی قسمت ششمریه زغالیمنابع انرژی از نفت و گاز برخی نکات از گاید لاین پرسکوت، پر از صداکودک هشت ساله لازم است آدمرگ تصادفیتکامل چشمآیا هوش مصنوعی می تواند نمقالاتتظاهر خوابیده ی مادهاین اندوه چیستنقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت سومادامه بحث تکامل چشمدر آستانه ی موج پنجم کوویچرا پس از بیدار شدن از خواعتماد به خودهیپرپاراتیروئیدیسمراه بی شکستمنبع هوشیاری کجاست قسمت بررسي علل احتمالي تغيير ستون فقرات انسان دو پا جلکایروپاکتیک چیستمشکلات بین دو همسر و برخیتکثیر سلول در برابر توقف آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجنبه های موجی واقعیتاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش خرچنگ های نعل اسبی درخلاصه ای از مطالب همایش مارتباط از بالا به پایین مدرمان جدید میگرن با انتی نشانه های گذشته در کیهان به بالاتر از ماده بیندیشهستی ما پس از شروعی چگال زمین زیر خلیج فارس تمدنی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبعد پنجمسردرد عروقی میگرنکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر ژنها بر اختلالات خآب زندگی است قسمت اولجهان یکپارچهابزار بقا از نخستین هماننقشه مغزی هر فرد منحصر بهخانواده پایداراز نخستین همانند سازها تدرک کنیم ما همه یکی هستیمفلج دوطرفه عصب 6 چشمهمه چیز، ثبت می شودبیماری های مغز و اعصاب و ویروس مصنوعیزندگی سلول در بدن، جدای امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتقلید مرحله ای نسبتا پیششکل پنجم مادهگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآشنا پنداریجهش های ژنتیکی مفید در ساابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عدقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشفرایند تکامل و دشواری هاهنر حفظ گرهزبان چهار حرفی حیات زمینبیماری، رساله ای برای سلواکسن کرونا از حقیقت تاتموسیقی نوتمدن زیر آبشبکیه های مصنوعیپلاسمای غالبتاثیر درجه حرارت بر عملکالکتروتاکسی(گرایش و حرکجریان انرژی در سیستم های دوچرخه سواری ورزشی سبک و نورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی ققلب را نشکنهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر فقط مادی نیستورزش هوازی مرتب خیلی به قما اکنون میدانیم فضا خالتو آرامش و صلحیپیوند سر آیا ممکن استطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکامگا سه عامل مهم سلامتحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی سچگونه هوشیاری خود را توساز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و واقعیتقدرت ذهنبحثی جالب درباره محدودیتسلولهای ایمنی القا کنندهیادگیری مهارت های جدید دماده، چیزی بیش از یک خلا تومورها و التهاب مغزی عاپروانه ی آسمانیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتازه های بیماری پارکینسوانسان قدیم در شبه جزیره عمغز کوانتومیحس و ادراک (قسمت اول )ابزارهای بقا ازنخستین همداروی تشنجی درباردارینگاه دوبارهاز روده تا مغزنگاهی بر قدرت بینایی درااز سایه بگذرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروزهای بد باقی نمیماندلزوم سازگاری قانون مجازابخشیدن دیگران یعنی آرامشسی و سه پل اصفهانکلرال هیدرات برای خوابانمدل هولوگرافیک تعمیم یافتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآنچه واقعیت تصور میکنیم عادت کن خوب حرف بزنیترجمه ای ابتدایی از اسرااولین تصویر در تاریخ از سمغز بزرگ چالشهای پیش روحس و ادراک قسمت هجدهماجزایی ناشناخته در شکل گدخالت در ساختار ژنهاچت جی پی تیاسرار آفرینش در موجهوش عاطفی بیشتر در زنانریواستیگمینمنابع انرژی از نفت و گاز برخی نرمش ها برای زانوسکته مغزیکودک ایرانی که هوش او از مرگی وجود نداردتکامل و ارتقای نگاه تا عمآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر ویتامین دی بر بیماتظاهری از ماده است که بیداین ایده که ذرات سیاهچالنقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت سی و هشتماداراوون تنها داروی تاییدر درمان بیماری مولتیپل چرا ارتعاش بسیار مهم استاعداد بینهایت در دنیای مهاوکينگ پیش از مرگش رسالرابطه تشنج و اوتیسممنبع هوشیاری کجاست قسمت بررسی و اپروچ جدید بر بیمستارگانی قبل از آغاز کیهکار با یگانگی و یکپارچگیمشکلات روانپزشکی پس از ستأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیجنسیت و تفاوت های بیناییاگر نیروی مغناطیس نباشد نقش داروهاي مختلف معروف خلاصه ای از درمان های جدیارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان جدید کنترل مولتیپلنشانه های پروردگار در جهبه جای محکوم کردن دیگران و هر کس تقوای خدا پیشه کنزمان چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبعد از کروناسرطان کمیت گراییکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر کلام در آیات کلام بآب زندگی است قسمت دومجهان کنونی و مغز بزرگتریابزار بقا از نخستین هماننقشه های مغزی جدید با جزیخار و گلاز نشانه ها و آثار درک شددرک احساسات و تفکرات دیگفناوری هوش مصنوعی نحوه خهمه ی سردردها بی خطر نیستبیماری وسواسویرایش DNA جنین انسان، برزندگی، مدیریت انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتقلید از روی طبیعتشکست حتمیگیرنده باید سازگار با پیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآشنا پنداریجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتدل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هافرایند حذف برخی اجزای مغهنر رها شدن از وابستگیزبان نیاز تکاملی استبیندیشواکسن کرونا ساخته شده توموسیقی هنر مایع استتمدنی قدیمی در شمال خلیج شباهت مغز و کیهانپمبرولیزوماب در بیماری چتاثیر درجه حرارت بر عملکالکترودهای کاشتنیجریان انرژی در سیستم های دورترین نقطه ی قابل مشاهنوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی ققیچی ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر نامه سفر به بم و جنوب ورزش هوازی ، بهترین تمریما از اینجا نخواهیم رفتتو افق رویداد جهان هستیپیوند سر، یکی از راه حلهاطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمعجزه ی علمحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکچگونه واکسن کرونا را توزاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و کابوسقدرت عشقبحثی در مورد نقش ویتامين سلولهای بنیادی مصنوعی دریادآوری خواب و رویاماست مالیتومورهای نخاعیپرواز از نیویورک تا لوس آعلم به ما کمک میکند تا موتبدیل پلاستیک به کربن و سانسان میوه ی تکاملمغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک (قسمت دوم )ابزارهای بقای موجود زندهداروی جدید ALSنگاهی بر توانایی اجزاي باز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروزهای سختلزوم عدم وابستگی به گوگل بخشش، عقلانی یا غیر عاقلسیلی محکم محیط زیست بر انکمردردمدل های ریز مغز مینی برینتوسعه برخی شغل ها با هوش آنچه حس می کنیم، نتیجه ی عادت کردن به نعمتترس و آرمان هااولین دارو برای آتاکسی فمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک قسمت هشتماحیای بینایی نسبی یک بیمدر مانهای کمر دردچت جی پی تیاسرار بازسازی اندام هاهوش عاطفی در زنان بیشتر اریاضیات یک حس جدید استمنابع انرژی از نفت و گاز برخی نرمش های گردنسال سیزده ماههکودکان میتوانند ناقل بی مراحل ارتقای پله پله کیهتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآیا هوش ارثی دریافتی از پصفحه اصلیتعداد کلی ذهن ها در جهان اینکه به خاطرخودت زندگی نقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت سی و ششمادب برخورد با دیگراندر سال حدود 7 میلیون نفر چرا بیماری های تخریبی مغبقای حقیقی در دور ماندن اهاوکينگ پیش از مرگش رسالرادیوی مغز و تنظیم فرکانمنبع هوشیاری کجاست قسمت بررسی ژنها در تشخیص بیماسخن و سکوتکاربرد روباتهای ريزنانومشکلات روانپزشکی در عقب تئوری تکامل امروز در درمآیا جنین انسان، هوشمندی جنسیت و تفاوت های بیناییاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش درختان در تکاملخم شدن فضا-زمانارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان جدید ای ال اس، توفرنظام مثبت زندگیبه خودت مغرور نشووفور و فراوانیزمان و مکان، ابعاد کیهان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبعد از کروناسرعت فکر کردن چگونه استکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر کپسول نوروهرب بر نآب زندگی است قسمت سومجهان کاملی در اطراف ما پرابزار بقا از نخستین هماننقص در تشخیص هیجانات عامخارق العاده و استثنایی باز نظر علم اعصاب یا نرووسدرک تصویر و زبان های مخلتفیلمی بسیار جالب از تغییهمیشه چشمی مراقب و نگهبابیماری کروتز فیلد جاکوبواقعیت فیزیکی، تابعی از زونیسومایدمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتقلید از طبیعتشگفت نیست من عاشق تو باشمگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآغاز فصل سرما و دوباره تکجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلادلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشفراتر از دیوارهای باورهنر، پر کردن است نه فحش دزبان و کلمه حتی برای کسانبیهوش کردن در جراحی و بیمواکسن ایرانی کرونا تولیدمیهمانهای ناخوانده عامل تمرکز و مدیتیشنشباهت مغز با کیهان مادیپنج اکتشاف شگفت آور در موتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو و عادت را بشکن و در اجستجوی متن و تصویر به صورديدن با چشم بسته در خواب نوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصباهوش ترین و با کیفیت تریسفر به مریخ در 39 روزورزش و میگرنما اشیا را آنطور که هستندتو انسانی و انسان، شایستپیوندی که فراتر از امکانطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکانفجار و توقف تکاملی نشامعجزه ی علم در کنترل کرونحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان ژنی از مغز انسچگونه آن شکری که می خوریماز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و خبر از آیندهقطار پیشرفتبحثی در مورد نقش کلسیم و سلام تا روشنایییاری خدا نزدیک استماست مالی با هوش انسانیتومورهای ستون فقراتپروتئین های ساده ی ابتداعلم بدون توقفتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انسان ها می توانند میدان مغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک قسمت 67ابزارهای بقای از نخستین داروی جدید s3 در درمان ام داروی جدید میاستنی گراوینگاهت را بلند کنازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی درمانگر کامپیروش مقابله مغز با محدودیمقاومت به عوارض فشار خون بدون پیر فلکسینوریپا داروی ترکیبی ضدکمردرد ناشی از تنگی کانامدیون خود ناموجودتوصیه های سازمان بهداشت آنها نمیخواهند دیگران راعادت دادن مغز بر تفکرتسلیم شدن از نورون شروع ماولین دروغمغز بزرگترین مصرف کننده حس و ادراک قسمت پنجماحیای بینایی نسبی یک بیمدر محل کار ارزش خودت را بنتایج نادانی و جهلاصل بازخوردهوش عاطفی در زنان بیشتر اریسدیپلام تنها داروی تایمنابع انرژی از نفت و گاز برخی یونها و مولکول های مسانسور از روی قصد بسیاری کودکان خود را مشابه خود تمرز مرگ و زندگی کجاستتکامل ابزار هوش ، راه پر آیا هوش سریعی که بدون احسسوالات پزشکیتعذیه ی ذهناینکه خانواده ات سالم بانقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت سیزدهمادراک ما درک ارتعاشی است درمان های اسرار آمیز در آچرا حیوانات سخن نمی گوینبلندی در ذهن ما درک بلندیهدف یکسان و مسیرهای مختلراز تغییرمنبع هوشیاری کجاست قسمت بررسی بیماری التهابی رودسخن پاک و ثابتکاربرد روباتهای ريز، در مشاهده گر جدای از شیء مشاتئوری تکامل در پیشگیری و آیا جهان ذهن و افکار ما مجهل مقدساگر نعمت فراموشی نبود بسنقش ذهن و شناخت در حوادث خونریزی مغز در سندرم کووارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان جدید سرطاننظریه ی تکامل در درمان بیبه دنبال رستگاری باشوقت نهيب هاي غير علمي گذشزمان و صبرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبعد از کرونا دلخوشی بیهوسعی کن به حدی محدود نشویکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاثیر کپسول نوروهرب بر تآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهان پیوستهابزار بقا از نخستین هماننقطه بی بازگشتخبر مهم تلسکوپ هابلاز نظر علم اعصاب اراده آزدرک حقیقت نردبان و مسیری فیزیک مولکولها و ذرات در همیشه اطمینان تو بر خدا ببیماری گیلن باره و بیمارواقعیت چند سویهزونا به وسیله ویروس ابله منبع هوشیاری در کجاست؟(قتقویت استخوان در گرو تغذشگفت انگیز بودن کیهانگام کوچک ولی تاثیرگذارتاثیر گیاه خواری بر رشد وآغاز مبهم آفرینشجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانچهار میلیارد سال تکامل بدنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانفرد موفقهوموارکتوس ها ممکن است دزبان و بیان نتیجه ساختمابیهوشی در بیماران دچار اواکسن اسپایکوژنمیوتونیک دیستروفیتمرکز بر هدفشباهت کیهان و مغزپول و شادیالگوی بنیادین و هوشیاریجستجوی هوشیاری در مغز مادی متیل فومارات(زادیوا)(نوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز از مغز ترفتار وابسته به شکلقانون مندی نقشه ژنتیکی مباور و کیهان شناسیسفر تجهیزات ناسا به مریخ ورزش بهترین درمان بیش فعما به جهان های متفاوت خودتو با همه چیز در پیوندیپیوستگی همه ی اجزای جهانطوفان زیباییتاثیر رو ح و روان بر جسمانقراض را انتخاب نکنیدمعجزه در هر لحظه زندگیحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان پاسخ کوانتومی چگونه انتظارات بر ادراک از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رویا بخشی حقیقی از زندگی لمس کوانتومیبحثی در مورد حقیقت فضا و سلسله مباحث هوش مصنوعیژن همه چیز نیستماشین دانشتوهم فضای خالیپروتز چشمعلم در حال توسعهتبدیل سلولهای محافط به سانسان یک کتابخانه استمغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک قسمت 74ابزارهای دفاعی و بقای موداروی جدید برای میاستنی چالش هوشیاری و اینکه چرا اسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحروش های صرفه جویی در ایجامقابله ی منطقی با اعتراضبرنامه و ساختار پیچیده مسیگار عامل افزایش مرگ ومکمردرد و علل آنمدیریت اینترنت بر جنگتوصیه های غیر دارویی در سآنان که در قله اند هرگز خعارضه جدید ویروس کرونا ستشنچ پانایوتوپولوس تشنج اولین سلول مصنوعیمغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک قسمت پنجاهاحساس گذر سریعتر زماندر چه مرحله ای از خواب ، رنجات در راستگوییاصل علت و تاثیرهوشمندی کیهانریشه های مشترک حیاتمنابع انرژی از نفت و گاز برخی اثرات مضر ویتامین دسانسور بر بسیاری از حقایکودکان را برای راه آماده مرز بین انسان و حیوان کجاتکامل تکنولوژیآیا هشیاری کوانتومی وجودپیامهای کاربرانتغییر الگوی رشد مغزی با زاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت ششمادغام میان گونه های مختلدرمان های بیماری آلزایمرچرا حجم مغز گونه انسان دربلوغ چیستهدف یکسان، در مسیرهای متراست دستی و چپ دستیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بررسی سیستم تعادلی بدن اسختی ها رفتنی استکتاب گران و پرهزینه شد ولمشاهده آینده از روی مشاهتئوری جدید، ویران کردن گآیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان فراکتالاگر با مطالعه فیزیک کواننقش روی و منیزیم در سلامتخواندن ، یکی از شستشو دهنارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان دارویی سرطان رحم بنظریه ی تکامل در درمان بیبه زودی شبکه مغزی به جای وقتی فهمیدی خطا کردی برگزمان واقعیت است یا توهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبعد از کرونا دلخوشی بیهوشلیک فراموشیکشتن عقیده ممکن نیستتاثیر کپسول نوروهرب بر سآتش منبع انرژیجهان پیوستهابزار بقا از نخستین هماننمیتوان با بیرون انداختنخدا موجود استاز نظر علم اعصاب اراده آزدرک دیگرانفیزیک و هوشیاریهمیشه داناتر از ما وجود دبیماری آلزایمر، استیل کوواقعیت چیستزیباترین چیز در پیر شدنمنبع خواب و رویاتقویت حافظه یا هوش مصنوعشگفت زده و حیران باشگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاهخواری بر رشد و إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانچهار ساعت پس از کشتار خوکدنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیفرد حساس از نظر عاطفی و بهورمون شیرساز یا پرولاکتزبان و بیان، در سایه پیشربیوگرافیواکسن اسپایکوژن ضد کرونامیگرن و پروتئین مرتبط با تمساح حد واسط میان مغز کوشباهت زیاد بین سلول هاي عپول و عقیدهالگوبرداری از طبیعتحفره در مغزدین اجبارینوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار اجتماعی انسان، حاصقانون گذاری و تکاملباد و موجسفر دشوار اکتشافورزش در کمر دردما با کمک مغز خود مختاريمتو با باورهایت کنترل میشپیام های ناشناخته بر مغز طولانی ترین شبتاثیر روده بر مغزانواع سکته های مغزیمعرفت و شناختحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان اولین سلول مصنچگونه به سطح بالایی از هواز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رویا تخیل یا واقعیتلوب فرونتال یا پیشانی مغبحثی در مورد عملکرد لوب فسلطان جنگل یا صاحب ملکوتژن همه چیز نیستمبانی ذهنی سیاه و سفیدتوهم فضای خالی یا توهم فضپروتز عصبی برای تکلمعلم راهی برای اندیشیدن اتبر را بردارانسان باشمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت 75ابعاد و نیازهای تکاملیمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت 78ابعاد اضافه ی کیهانداروی جدید برای ای ال اسچالش هوشیاری و اینکه چرا اساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی ساخته هوش طبیروش هایی برای جلوگیری از مقابله با کرونا با علم اسبرنامه ی مسلط ژنها در اختسیاهچاله های فضایی منابعکمردرد با پوشیدن کفش منامداخله ی زیانبار انسانتوصیه هایی در مصرف ماهیآنزیم تولید انرژی در سلوعدم توقف تکامل در یک انداتشنج چیستاوکرلیزوماب داروی جدید شمغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک قسمت پنجاه و یاحساسات کاذبدر ناامیدی بسی امید استنخاع ما تا پایین ستون فقراصل عدم قطعیت از کوانتوم هوشیاری و وجودرژیم های غذایی و نقش مهم منابع انرژی از نفت و گاز برخی اختلالات عصبی مثانهساهچاله ها تبخیر نمیشودکوری گذرای ناشی از موبایمرز جدید جستجو و اکتشاف، تکامل جریان همیشگی خلقتآیا واکنش های یاد گرفته وسایتهای دیگرتغییر زودتر اتصالات مغزیایندرالنقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک قسمت شصت و هشتادغام دو حیطه علوم مغز و درمان های جدید میگرنچرا خشونت و تعصببلعیدن ستاره توسط سیاهچاهدف از تکامل مغزرجزخوانی هایی که امروز بمنبع هوشیاری کجاست قسمت بررسی علل کمر درد در میانسرنوشتکتاب زیست شناسی باورمطالبه ی حق خودتا 20 سال آینده مغز شما به آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان قابل مشاهده بخش کوچاگر تلاش انسان امروز برانقش روزه داری در سالم و جخواب سالم عامل سلامتیارتباط غیرکلامی بین انسادرمان سرگیجه بدون نیاز بنظریه ی تکامل در درمان بیبه زیر پای خود نگاه نکن بوقتی پر از گل شدی خودت را زمان پلانکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفکر قبل از کارشلیک فراموشیگل خاردار، زیباستتاثیر کپسول نوروهرب بر سآثار باستانی تمدن های قدجهان پر از چیزهای اسرار آابزار بقا از نخستین هماننمیتوان بر سیاه سیاه نوشخدای رنگین کماناز واقعیت امروز تا حقیقتدرک درست از خود و هوشیاریفیزیکدانان ماشینی برای تهمیشه راهی هستبیماری الزایمرواقعیت چیستزیباترین چیز در افزایش سمنتظر نمان چیزی نور را بهتقویت سیستم ایمنیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیگامی در درمان بیماریهای تاثیر انتخاب از طرف محیط افت فشار خون ناگهانی در وجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماننوآوری ای شگفت انگیز داندندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استفردا را نمیدانیمهوش فوق العاده، هر فرد اسزبان و تکلم برخی بیماریهبیوگرافیواکسن دیگر کرونا ساخته شمیگرن سردردی ژنتیکی که بتنفس هوازی و میتوکندریشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالتهاب شریان تمپورالحق انتخابدین، اجباری نیستنیکولا تسلااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رقیبی قدرتمند در برابر مقانون جنگلباد غرور و سر پر از نخوت وسفرنامه سفر به بم و جنوب وزن حقیقی معرفت و شناختما بخشی از این جهان مرتبطتو باید نیکان را به دست بپیدایش زبانطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر رژیم گیاه خواری بر انگشت ماشه ایمغز فکر میکند مرگ برای دیحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از دانشمندان تغییر میدان مغچگونه باغبانی باعث کاهش از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رویا حقی از طرف خدالوتیراستامبحثی درباره هوش و تفاوتهسم زنبور ، کلیدی برای وارژن هوش و ساختارهای حیاتی مباحث مهم حس و ادراکتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پرورش مغز مینیاتوری انساعلم ساختن برج های چرخانتحریک عمقی مغز در آلزایمانسان جدید از چه زمانی پا