دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثر سلولهای عصبی چگونه است قسمت پنجم

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثیر سلولهای مغز چگونه است؟( قسمت پنجم)

در قسمت‌های قبلی بیان شد که گرما در حد قابل قبول، عامل حرکت و حیات سلول زنده است و افزایش درجه حرارت، نقش مهمی در حیات دارد.

برای تاثیر حرارت در افزایش واکنش‌های شیمیایی و فیزیکی، ثابت وانت هوف بیان شد ولی باز بيان شد که افزایش بیش از حد حرارت، تاثیر بدتری را بر سلول‌های زنده دارد.

برخی مطالب در قسمتهای قبل تکرار میشود (افزایش درجه حرارت در حد متعادل، منجر به بهبود عملکرد سلول‌های مغزی می شود ولی افزايش درجه حرارت درون مغز به بالای چهل درجه، تاثیر برعکس دارد و این تاثیر مضر، به خصوص روی سلول هایی است که فعالیت بیشتری دارند.

ورزش شدید در هوای گرم منجر به آسیب دیدن سد بین خون و مغز می گردد. در حالت سرد شدن مغز، میزان آلبوميني که از سد تخریب شده، به داخل مغز نفوذ می کند به حدود دو برابر می رسد ولی در وضعیت هيپرترميک و گرم شدن شديد یعنی حدود 41 درجه، این نفوذ به 26 برابر می رسد.

این آسیب به سد بین خون و مغز در کورتکس پيريفورميس به حداکثر می‌رسد. ( Thompson SM, Musakawa LM, Rince DA. Temperature dependence of intrinsic membrane properties and synaptic potentials in hippocampal CA1 neurons in vitro. J. Neurosci.1985;5:817824. [PubMed]))

بار دیگر با یک تضاد مواجهيم و با یک نیرویی که بر این تضاد فائق می آید تا حیات جریان یابد. گرمایی که حیات بخش به مغز است و گرمای سوزاني که کشنده حیات برای مغز است و همین که امروز مغز انسان باقی مانده است نشان دهنده قدرت بی مانندی است که سوپاپ هاي بین حرارت و حیات و سوختن و مرگ را به صورت متعادل، نگه داشته است. اینکه بگوئیم جهان امروز از هیچ، به وجود آمده است و نیاز به قدرتی برای ساختن آن نیست، قطعا عاقلان را قانع نخواهد کرد. ایجاد هماهنگی های عمیق بین اجزای مختلف و متضاد که مانند پیشرفته ترین دستگاهها بین فشار زیاد و کم، انتخاب طبیعی و انتخاب جنسی و گرما و سرما توازن ایجاد میکند، لازمه حیات زمینی است و قطعا عقلی در پس این هماهنگی ها هست.(جهت مطالعه بیشتر در مورد این سوپاپ های حیاتی به قسمت چهارم این بحث مراجعه شود)

پیش از پایان بحث درباره تاثیر حرارت بر مغز، نگاهی سطحی بر تاثیر حرارت بر حیات به صورتي کلی می اندازيم.

در این قسمت گامی فراتر به سوی ریشه های حیات زميني یعنی هوا و آب برداشته میشود و به بخش مهمی از حيات يعني جریان های همرفتی در هوا و دریا می‌پردازیم که نقش بسیار مهمی را در ایجاد باد و امواج دريا دارد. با گرم شدن اکثر گازها و مایعات، چگالی گاز و مایع، کمتر میشود و مایع یا گاز گرمتر به روي قسمت سردتر می آید. این تغییر چگالی در نتیجه حرارت، یکی از شگفتی های خلقت است. و مانع از ايستايي آب ها میشود.

این عدم ايستايي آب ها به خصوص در مورد آب های جاری شیرین، مهمتر است. این آب ها اگر ساکن باشند به مرور زمان دچار فساد می‌شوند زیرا نمک آب دریاها را ندارند و عدم وجود نمک، محیط مناسبی را برای رشد باکتری ها و ویروس ها فراهم مي کند. جاری بودن این آب ها از فساد جلوگیری میکند.

به نظر می‌رسد با شیوع سد سازی های گسترده‌ و تجمع آب های شیرین در پشت این سدها این جریان طبیعی مختل شده است. ولی در واقع اینطور نیست.

نکته مهم در تاثیرات درجه حرارت بر حرکات همرفتی آب این دریاچه هاست. همانطور که می‌دانیم آب تازه وارد شده به این دریاچه ها معمولا از چشمه ها و رودخانه هاست و درجه حرارت آن پایین است بنابراین با ورود آب سرد به دریاچه های سد یا دریاچه های طبیعی معمولا به دلیل چگالی بالاتر به قسمت پایین دریاچه می‌رود و آب قدیمی تر و گرمتر به سطح می آید و چون معمولا تخلیه این دریاچه ها از کف آن صورت نمی گيرد بلکه بیشتر از قسمتهای سطحی تخلیه ميشوند، پس آبهای قدیمی تر که شاید اگر جاری نشوند فاسد گردند، سریعتر تخلیه می‌شوند و آبهای جدید و سرد در قسمت تحتانی دریاچه قرار می گیرد و باز با گرم شدن این آب ها، آب گرمتر به سطح آب می آید و آبهای سرد رودخانه یا چشمه به قسمت پائینتر میرود.

دریاها که سطح آنها بسیار پایین است و تخلیه اي ندارند برای جلوگیری از فسادشان لازم است شور باشند ولی در همین دریاها هم وجود جریانات آبهای گرم سطحی و سرد عمقی وجود دارد و در کل، حرکات امواج آب بر اثر بادهایی که میوزد باعث جنبش سطح آب و حل شدن مقدار زیادی اکسیژن در آب ميشود.

افزایش جریان‌های اعماق دریا از اختلاف در دما و میزان نمک حاصل می‌شوند. جریان‌های سطحی نیز از اصطکاک موج‌های تولید شده در اثر وزش باد و جزر و مد پدیدار می‌شوند.

Gordon, Arnold. Ocean Circulation in The Climate System. Columbia University (New York), 2004. Accessed 6 July 2013.)

( Stewart, Robert H. Introduction To Physical Oceanography, pp. 23. Texas A & M University, 2008.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [14.11.20 08:22]
Accessed 1

5 Sept. 2013.)

دمای دریا عمدتاً بر میزان تابش خورشیدی جذب شده وابسته است. در استوا، جایی که نور خورشید به طور مستقیم می‌تابد، دمای لایه‌های سطح می‌تواند تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد افزایش یابد؛ در اطراف قطب‌ها، دما در نقطه ذوب با یخ دریا در تعادل دمایی است. شوری آب، دمای ذوب را کمتر از دمای ذوب آب شیرین کرده است (معمولا -۱٫۸). این اختلاف دما به گردش مداوم آب در دریا کمک می‌کند. جریان‌های سطحی گرم با دور شدن از استوا سرد می‌شوند و با متراکم‌تر شدن، در آب فرومی‌رود. آب سرد در اعماق دریا، پیش از بالا آمدن سطح، به سمت استوا بازمی‌گردد. در سراسر جهان آب دریای در اعماق، دمایی بین -۲ تا ۵ درجه سانتی‌گراد دارد.
( Russell, F.S. & al. The Seas, pp. 225227. Frederick Warne, 1928.)

جریان‌های دریایی وابسته به حرارت را در اینجا می‌بینیم يعنی اگر گرمای خورشید نبود، آب دریاها ایستا میشد و در نتیجه عدم وجود موج، میزان اکسیژن آن بسیار کاهش می یافت. پس می بینیم حرارت خورشید چه نقش برجسته ای در ایجاد حیات بر کره زمین دارد. البته نکته مهم تفاوتهای حرارتی و گرمایشی و اختلاف فشار هوا و آب در قسمت‌های مختلف زمین است. و این تفاوت‌ها سبب ایجاد باد و موج در آب و هوا میشود. (باز تضادی بین سرما و گرما که اگر توازنی در این تضادها ایجاد نشود ،حیاتی شکل نمی‌گیرد).

در دریاهای منجمد، کریستال‌های یخ در سطح دریا شروع به شکل گیری می‌کنند و جریانات زیر یخ ها باز باقی ميماند. خود این تشکیل یخ در سطح آب، نقش بسیار مهمی در ادامه حیات دارد و از شگفت ترين پدیده هاست. آب سرد معمولا سنگین تر است و پایین میرود که نقش مهم آن را در تخلیه آبهای شیرین مانده و قدیمی و جایگزین شدن آن با آب سرد و تازه چشمه ها دیدیم. ولی با ادامه سرد شدن آب، و رسیدن به دمای انجماد، چگالی یخ کاهش می یابد و یخ روی آب میماند و تشکیل یخ روی آب سبب می‌شود به عنوان عايقي، آب روان زیر، گرمتر بماند و موجودات آبزی در آب زیر لایه های یخی باقی بمانند.

اگر دوره های یخ بنداني را که زمین با آن مواجه بوده است در نظر بگیریم خواهیم فهمید، این سیستم شگفت انگیز یخ زدن آب است که امکان ادامه حیات را در زیر لایه های یخی فراهم کرده است. اگر مایعی غیر از آب روی زمین وجود داشت، امکان ادامه حیات در دوره های یخبندان نبود.

میزان نور خورشیدی که به داخل دریا نفوذ می‌کند، به زاویه خورشید، آب‌وهوای محلی، و کدری دریا بستگی دارد. از نوری که به سطح دریا می‌رسد، بیشتر آن از سطح دریا بازتاب می‌شود، و طول موج قرمز در چند متر بالایی مشاهده می‌گردد. زرد و سبز تا اعماق بیشتر نفوذ می‌کند، و طول موج‌های آبی و بنفش تا حدود ۱۰۰۰ متر نفوذ می‌نماید.( ↑ Russell, F.S. & al. The Seas, pp. 225227. Frederick Warne, 1928.)

میزان اکسیژن موجود در آب دریا در درجه اول به دما و موجودات زنده فتوسنتز کننده مانند جلبک، فیتوپلانکتون، و گیاهانی مانند علف دریایی بستگی دارد که در آن زندگی می‌کنند. در طول روز، فعالیت فتوسنتزی آن‌ها اکسیژن تولید می‌کند، این اکسیژن در آب دریا حل می‌شود و حیوانات دریایی از آن استفاده می‌کنند. اشباع آب از اکسیژن در طول شب و در اعماق زیاد، کمتر روی می‌دهد. باز در اینجا نقش مهم گرما و نور خورشید را در ادامه حیات می بینیم و وقتي بدانيم ابتداي سیر تکامل موجودات که نهایتا به مغز امروزی رسیده است، در آبها بوده است نقش حرارت و نور خورشید را در ادامه حیات در می یابیم.

( ↑ Jeffries, Martin. Sea ice in the Encyclopædia Britannica Online. Britannica Online, 2012. Accessed 21 April 2013.)

گفته می‌شود که گرم‌شدن زمین، اکسیژن سطح و عمق دریا را کاهش خواهد داد. باز متوجه نقش مهم تنظیمات درجه حرارت می‌شویم.

حرارت نقش مهمی را در ایجاد و حفظ حیات داشته است ولی افزایش بیش از حد درجه حرارت می‌تواند میزان اکسیژن محلول در آب را کاهش دهد. میزان کم شدن اکسیژن محلول اینگونه است
15 mg/L at 0ºC to 8 mg/L at 30ºC
ولی مانع دیگری، با سرد شدن بیشتر حاصل میشود تشکیل یخ روی آب به عنوان عايق از میزان اکسیژن زیر آب می کاهد
http://www.ramp-alberta.org/river/water+sediment+quality/chemical/temperature+and+dissolved+oxygen.aspx

باید توجه شود که نقش اکسیژن در عملکرد سلول‌های معزی بسيار بالاست و سلولهای مغزی بیش از دیگر سلول‌های بدن، اکسیژن می‌سوزانند و در سیر تکاملی موجودات، لازمه بزرگ شدن مغز میزان بالای اکسیژن محیط است به طوری که در سیر تکاملی خلقت، موجودات آبزی ابتدایی برای رشد بیشتر مغزشان، مجبور شدند از آب بیرون بیاید تا از اکسیژن بیشتر هوای آزاد استفاده کنند.

افزایش حرارت آبها میتواند با افزایش رشد گیاهان فتوسنتز کننده میزان اکسیژن آب را بیشتر کند ولی با افزایش بيشتر درجه حرارت آب میزان اکسیژن محلول درآب کاهش می یابد که به نوبه خود

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [14.11.20 08:22]
میتواند از اکسیژن محلول در آب بکاهد و میزان اکسیژن موجود درهوا را بیشتر کند. باز توازن برقرار کردن بین گرما و سرما بسیار حساس است. زندگی آبزیان و هوازيان و میزان اکسیژن در دسترس آنها در گرما و سرما، و در نتیجه رشد مغز آنها در طول قرون آینده با شرایط پارادوکس بسیاری مواجه است که لازم است توازنی بین آنها قرار شود. (در اینجا متوجه اهمیت هشدار سید احمد الحسن یمانی فرستاده امام زمان، در مورد حفظ سلامت محیط زیست و اهمیت کارگزارانی که بتوانند این توازن را برقرار کنند، می‌شویم.

به امید آنکه پیش از رسیدن به نقطه صفر آب و هوایی که دیگر امکان بازگشتی نیست، جهان بشریت از دست خودخواهانی که طبیعت و زندگی همه را برای جیب های خود می خواهند خلاص شوند.(زمین از ترامپ خلاص شد!

ترامپ و مشابهان او از کسانی که خودخواهی بر آنها سیطره دارد، به آن چیزی که در زمین و نظام محیط زیست آن رخ میدهد و رو به نابودی است و طی بیست یا سی سال و نه بیشتر به سوی نقطه غیرقابل برگشت میرود و به برهنگی کامل زمین و نهایتا بی آبی و از میان رفتن زندگی میرسد، توجه نمی‌کنند؛

توجهی به نسلهای آینده و رنجی که ممکن است گرفتار آن شوند، ندارند؛

اینها کاملا بی خردانه، اثر گلخانه ای آب و هوا را انکار می‌کنند؛ با وجود اینکه با سوزاندن جنگل‌ها و حوادث طبیعی بزرگ و در حال زیاد شدن، بر صورت آنها سیلی میزند.

به ویرانی زمین و نظام زیستی آن ادامه میدهند و بر این، اصرار می ورزند. همه اینها برای مصالح شخصی تنگ نظرانه برای ماندن بر حکومت به فضل تایید جاهلانی است که خودخواهی بر آنها سیطره دارد ولی به این همه ویرانی و نابودی و لبه پرتگاهی که بر زمین به آن رسیده ایم توجهی ندارند.

امام احمدالحسن یمانی
https://www.facebook.com/457397004307968/posts/3339491409431832/)

در همین جا مبحث تاثیر دما بر حیات و رشد سلولهای مغزی به پایان میرسد. امید است نقدهای سازنده اي روی این بحث از طرف همراهان گرامی انجام شود.
@salmanfatemi


مطالب ویـژه


تاثیر داروی ضد تشنج سدیم واکنش های ناخودآگاه و تقروبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمنقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر رو ح و روان بر جسمیک پیشنهاد خوب برای آسان رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فنقش غذاها و موجودات درياتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از فرگشت و تکامل تصادفی محض برخی بیماری ها که در آن بچگونه مغز پیش انسان یا همحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان لرزش ناشی از اسیب به عصبتفاوتهای جنسیتی راهی برانخستین تصویر از سیاهچالهخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بمیدان مغناطيسي زمین بشر توانایی مغز و دیگر اجزای نظریه تکامل در درمان بیمديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انسامدارک ژنتیکی چگونه انسانتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک تا کمدر مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دمغز به تنهایی برای فرهنگ مغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافینقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر رژیم گیاه خواری بر یکی از علل محدودیت مغز امراه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز نقشه مغزی هر فرد منحصر بهتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از فراموش کارها باهوش تر هسبرخی بیماری های خاص که بدچگونه هموساپينس بر زمین حوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گلزوم سازگاری قانون مجازاتقلید مرحله ای نسبتا پیشنرمش های مفید در سرگیجهخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژمکانیزمهای دفاعی در برابتوازن مهمتر از فعالیت زیهفت چیز که عملکرد مغز تو دی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار مروری بر تشنج و درمان هایتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا ساخته شده توروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پابیوگرافینقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر رژیم گیاه خواری بر یافته های نوین علوم پرده راه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهنقص در تشخیص هیجانات عامتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از فراموشی همیشه هم بد نیستبرخی توجهات در ببمار پارچگونه آن شکری که می خوریمحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانلزوم سازگاری قانون مجازاتلقین اطلاعات و حافظهنرمشهای مهم برای تقویت عخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به ما انسانها چه اندازه نزدتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهفت سین یادگاری از میراث دژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی در کامپیوترهادر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف یکسان، در مسیرهای متدرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترساطلاعاتی عمومی در مورد ممغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن دیگر کرونا ساخته شروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دنقش اتصالات بین سلولهای تاثیر رژیم گیاه خواری بر یادگیری مهارت های جدید دایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهنقطه بی بازگشتتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از فرایند تکامل و دشواری هابرخی روش های تربیتی کودکچگونه انتظارات بر ادراک حافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابممانتین یا آلزیکسا یا ابتلاش هایی در بیماران قطع چرا مغزهای ما ارتقا یافت خودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فما انسانها چه اندازه نزدتوسعه برخی شغل ها با هوش همیشه اطمینان تو بر خدا بدژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکمرکز حافظه کجاستتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف از تکامل مغزدرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد ممغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن دیگری ضد کرونا از دروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلونقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر رژیم گیاهخواری بر یادآوری خواب و رویاراه پیروزی در زندگی چیستایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهچند جهانیثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از فرایند حذف برخی اجزای مغبرخی سلولهای عصبی در تلاچگونه باغبانی باعث کاهش حافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگمنابع انرژي پاک سرچشمه حتلاشی برای درمان قطع نخاچرا پس از بیدار شدن از خوخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انما با کمک مغز خود مختاريمتوصیه های غیر دارویی در سهمیشه عسل با موم بخوریمدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تمرکز خنده در کجای مغز استتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف از خلقت رسیدن به ابزادرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسبلندی در ذهن ما درک بلندیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن سرطانروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به نقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیژن هوش و ساختارهای حیاتی راست دستی و چپ دستیایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهچندین ماده غذایی که ماننجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از فرد حساس از نظر عاطفی و ببرخی سيناپسها طی تکامل و چگونه تکامل مغزهای کنونیحس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و منبع خواب و رویاتلاشی تازه برای گشودن معچرا بیماری های تخریبی مغخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انما تحت کنترل ژنها هستیم یتوصیه هایی در مصرف ماهیهوموارکتوس ها ممکن است ددانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ انتقال است یا نابود شتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی درمانگر کامپیدرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر گیاه خواری بر رشد وهزینه ای که برای اندیشیددرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کوبه زودی شبکه مغزی به جای مغز حریص برای خون، کلید تتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسنی با تاثیر دوگانه اروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبنقش خرچنگ های نعل اسبی درتاریخ همه چیز را ثبت کردهژن یا نقشه توسعه مغز و نقرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهچه زیاد است بر من که در ایجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندقیچی ژنتیکیبررسي علل احتمالي تغيير چگونه جمعیت های بزرگ شکل حس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهمنحنی که ارتباط بین معرفتلاشی جدید در درمان ام اسچرا حیوانات سخن نمی گوینخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انساماه رجبتوضیحی ساده در مورد هوش مهوش مصنوعی می تواند بر احدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز مراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی درخدمت خلق وحدرمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر گیاه خواری بر رشد وهزینه سنگین انسان در ازاذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیماالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستمغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر درجه حرارت بر عملکواسطه ها د رمسیر ایجاد مغروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی انقش داروهاي مختلف معروف تبدیل تراکت صوتی مصنوعی ژنها نقشه ایجاد ابزار هورشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفاچهار میلیارد سال تکامل بجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط قانون مندی نقشه ژنتیکی مبررسی و اپروچ جدید بر بیمچگونه جمعیت های بزرگ شکل حس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانمنشأ اطلاعات و آموخته ها تمایل زیاد به خوردن بستنچرا حجم مغز گونه انسان درخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهاماپروتیلینتکنولوژی جدید که سلول‌ههوش مصنوعی و کشف زبان هایداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر گیاه خواری بر رشد وهزاران سال چشم های بینا ورقیبی قدرتمند در برابر مالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و مغزهای کوچک بی احساستاثیر درجه حرارت بر عملکوبینار اساتید نورولوژی دروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمنقش روزه داری در سالم و جتبدیل سلولهای محافط به سژنها ، مغز و ارادهزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرچهار ساعت پس از کشتار خوکجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هقانون جنگلبررسی سیستم تعادلی بدن اچگونه حافظه را قویتر کنیحس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انمهندسی ژنتیک در حال تلاش تمدن قدیمی ای در جنوب ایرچرا خشونت و تعصبخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولمبانی ذهنی سیاه و سفیدتکامل مداومهوش مصنوعی گوگل به کمک تشداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر کلام در آیات کلام بهوش احساسیدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز مغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر گیاه خواری بر رشد وهستي مادي ای که ما کوچکتررموزی از نخستین تمدن بشرامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارمغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر درجه حرارت بر عملکوراپامیل در بارداریروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خدانقش رژیم غذایی بر رشد و اتری فلوپرازینژنهای مشترک بین انسان و وزندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان هنوار مغزی روشی مهم در تشخجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همقانونمندی و محدودیت عالمبررسی علل کمر درد در میاننگاه محدود و تک جانبه، مشحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشممولتیپل اسکلروز در زنان تمدن بشری و مغز اخلاقیچرا در مغز انسان، فرورفتخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دوممجموعه های پر سلولی بدن متکامل چشمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش احساسیدرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتمغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وهستی ما پس از شروعی چگال رمز و رازهای ارتباط غیر کامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و نقش قهوه در سلامتیتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش هوازی مرتب خیلی به قروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی نقش رژیم غذایی در رشد و اتری فلوپرازینژنهای هوش ، کدامندزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده منورون هاي مصنوعی می توانجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین قارچ بی مغز در خدمت موجودبزرگ شدن مغز محدود به دورنگاه انسان محدود به ادراحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییمواد کوانتومی جدید، ممکنتمساح حد واسط میان مغز کوچراروياها را به یاد نمی آدفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سوممحل درک احساسات روحانیتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی الفاگوداروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش عاطفی بیشتر در زناندرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاهخواری بر رشد و و هر کس تقوای خدا پیشه کنرویا و خبر از آیندهامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتنقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش هوازی ، بهترین تمریروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بنقش زبان در سلطه و قدرت اتسلیم شدن از نورون شروع مکلرال هیدرات برای خوابانزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از فلج بل، فلجی ترسناک که آنبرین نت به جای اینترنتنورون های ردیاب حافظهجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای موقبل از انفجار بزرگبزرگ شدن تقریبا ناگهانی نگاهی بر قدرت بینایی دراحساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلموجود بی مغزی که می تواندتنفس هوازی و میتوکندریچراروياها را به یاد نمی آدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناسمحل درک احساسات روحانی دتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک تا کداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر انتخاب از طرف محیط وقت نهيب هاي غير علمي گذشرویا بخشی حقیقی از زندگی رویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالینقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش و میگرنريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشانقش زبان در سلطه و قدرت اتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از فلج خواببرای پیش بینی آینده مغز دنوروپلاستیسیتی چیستجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت رقدم زدن و حرکت دید را تغیبسیاری از بیماری های جدینگاهی بر توانایی اجزاي بخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و موجودات مقهور ژنها هستندتنفس هوازی و میتوکندرینزاع بین جهل و علم رو به پدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدمحدودیت های حافظه و حافظتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک تا کداروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در مغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر احتمالی عصاره تغلیوقتی فهمیدی خطا کردی برگویتامین E برای فعالیت صحرویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پینقش نظام غذایی در تکامل متاثیر درجه حرارت بر عملکورزش بهترین درمان بیش فعریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتاميننقش سجده بر عملکرد مغزتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از فلج خواب چیستبرخی نکات از گاید لاین پرنوشیدن چای برای مغز مفید حقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدقدرت انسان در نگاه به ابعبعد از کروناناتوانی از درمان برخی ویخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش میهمانهای ناخوانده عامل تو دی ان ای خاص ميتوکندرينزاع بین علم و نادانی رو دندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووسمخچه فراتر از حفظ تعادلتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک تا کداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیدرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد همغز ایندگان چگونه استتاثیر ترکیبات استاتین (سویتامین E در چه مواد غذایرویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بنقش هورمون های تیروئید دتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش در کمر دردریسدیپلام تنها داروی تایایندرالبحثی جالب درباره محدودیتنقش غذاها و موجودات درياتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از فیلمی بسیار جالب از تغییبرخی اثرات مضر ویتامین دنوعی سکته مغزی ، وحشتناک حقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهلوب فرونتال یا پیشانی مغتفاوت مغز انسان و میمون هناتوانی در شناسایی چهره خواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد میگرن سردردی ژنتیکی که بتولید سلولهای جنسی از سلنزاع بین علم و جهل رو به پدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک تا کداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تمعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش، ژنتیکی است یا محیطیدرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر مغز ابزار برتر بقاتاثیر دپاکین بر بیماری مویتامین دی گنجینه ای بزررویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی انقش هورمون زنانه استروژنتاثیر درجه حرارت بر عملکوزوز گوشرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و نقش غذاها و موجودات درياتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از فیزیکدانان ماشینی برای تبرخی اختلالات عصبی مثانهچیزی خارج از مغزهای ما نیحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جوانالبخند بزن شاید صبح فردا زتفاوت های بین زن و مرد فقنخاع ما تا پایین ستون فقرخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارمیگرن شدید قابل درمان استومورها و التهاب مغزی عانظام مثبت زندگیدو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزمخچه ابزاري که وظیفه آن فتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک تا کداستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچگاه از فشار و شکست نتردرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر داروهای ضد التهاب