دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت پانزدهم

منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت پانزدهم طبیعت الکتریکی حیات سلول های زنده

حیات، به چه معنی است؟
در سطح بزرگ یک موجود زنده ی درشت، وقتی حرکت کند و بتواند غذا بخورد و تا حدی بتواند محیط اطراف خود را بشناسد و زاد و ولد کند، او را زنده تصور می کنیم. ولی در سطح ریز سلولی ، سلولی زنده به حساب می آید که بتواند با تغییرات بار الکتریکی اطراف خود به تحریک های اطراف پاسخ بدهد و خودش، منشا تحریک سلول دیگر باشد.

بر اساس اصل عدم قطعیت، در سطح کوانتومی، حتی خلا، خالی از نوسانات و افت و خیزهای پر انرژی نیست. در این سطح، همه ی موجودات کیهان، و حتی آنچه ما خالی از انرژی میدانیم(خلا)، دارای نوسانات و افت و خیزهایی است که میتوان آن را نوعی حیات و زندگی، تصور کرد و ریشه و اصل کیهان مادی و حیات مادی هم هست. این مرزها وقتی بیشتر در هم می شکند که در نظر بگیریم سلول‌های زنده، قابل ساخته شدن از مواد غیر شیمیایی هستند. در این مورد میتوان به کارهای دانشمند زیست شناسی کریگ وینتر(ساخت سلول زنده از مواد شیمیایی) مراجعه کرد که مقالاتی در مورد او در همین کانال وجود دارد.

به نظر میرسد ریشه های کیهان ما، روح حیات و هوشیاری کیهانی است که می‌تواند در عالم مادی ای که قابلیت پذیرش آن را داشته باشد بدمد و این قابلیت پذیرش روح حیات، محدود به محصولات ساخته شده در طبیعت نیست بلکه حتی وجودی مصنوعی و ساخته ی دست بشر از مواد غیر زنده هم اگر زمینه های لازم را داشته باشد، این قابلیت را دارد.

در سطح میکرو، افت و خیزها و بارهای الکتریکی در سطح زیر سلولی و در سطح سلولی، منشا ایجاد حیات هستند. هرچند خود این بارهای الکتریکی و افت و خیزها نیازمند علت دیگری است که آن را ایجاد کند و برخی دانشمندان را به طرح تئوری چند جهانی کشانده است.

بر این اساس خود این نوسانات، محصول تاثیر کیهانی موازی با کیهان ماست و این کیهان موازی در سطحی فراتر از ابعاد مرسوم چهارگانه ی موجود در کیهان ما می‌باشد.

در سطح سلولی نوسانات و بارهای الکتریکی منشأ تحولات و دگرگونی ها و انتقال های بین سلولی است.
در حقیقت برق و الکتریسیته فقط روشن کننده ی اتاق خانه و یا تلویزیون و کامپیوتر شخصی نیست بلکه برق، روشن کننده ی حیات و زندگی هم هست.(بیوالکتریسیتی)

برق موجود در سلول های خودکار قلبی- که مستقل از دیگر سلول های حیاتی و مغز کار میکند- خون را در بدن موجودات زنده به گردش در می آورد و جالب اینکه خود این سیستم خودکار با مدیریت تک سلولی های ماکروفاژ در بدن کار میکند و خود این سلول ها هم تحت جریانات و نوسانات الکتریکی به فعالیت می پردازد.(توصیه می‌شود به مقاله مجموعه های پر سلولی بدن ما مانند قلب و مغز ، تحت کنترل تک سلولی های بدن در همین کانال مراجعه شود.)

زیست شناس دانیل فلس اخیرا ارزیابی ای را روی تعامل ماده و زیست الکتریکی(بیوالکتریسیتی)به عنوان یک واحد عملکردی تنظیم سلول های زنده، انجام داده است. نویسنده ی کتاب علمیمیدان های سلول، مدارک بیوالکتریسیتی را خلاصه می‌کند. او تعامل های بیوالکتریسیتی درونی را با ساختارهای بیوشیمیایی درونی به عنوان حساسیت بیوسیستم ها به عوامل فیزیکی خارجی، توضیح میدهد.

فلس توضیح می دهد:بیوالکتریسیتی با شارژهای الکتریکی یون ها و مولکول ها در محیط آبی تولید میشود. یون ها و نوسانات مولکول های دارای شارژ همراه با واکنش های شیمیایی، منجر به جریانات الکتریکی و میدان های الکترودینامیک و الکترواستاتیک می شود. این در سیستم های بیولوژیک، خیلی پایه ای است و متفاوت از توضیحات بیوفوتون است.

هر ضربان قلب، تحریک عصبی یا انقباض عضلانی از نظر فیزیولوژیک روی شارژ و شیب موجود در غشای سلولی، سوار میشود. ما می توانیم آن را در بسیاری وسایل تشخیص پزشکی ببینیم مانند نوار قلب و نوار مغز یا الکترومیوگرام با کاربردهای زیاد.

آگاهی به اینکه جمعیت چند سلولی بدن های ما این پیام های الکتریکی را فقط به عنوان عارضه ی جانبی تولید نمیکند؛ بلکه برای پیام دادن و به دلایل تنظیمی غیرشیمیایی بر آن اعتماد میکند در بیشتر تخصص های پزشکی حضور ندارد.(توجه به نقش پایه ای امواج الکتریکی در ایجاد حرکت و حیات در سلول های زنده کمتر مورد توجه شاخه های تخصصی در پزشکی است.)

میدان الکترومغناطیس Electromagnetic Fields (EMFs) نقش های اساسی در دینامیک سلول دارد و مرتبط با جنبه ی ماده سلول است همانطور که میدان جاذبه، مرتبط با توده است... ارتباط میدان های الکترومغناطیس درونی با سلول بیشتر از آنچه قبلا در تکست بوک ها نوشته شده است وجود دارد.

مدارک کافی، جمع آوری شده است تا بیشتر عملکرد آن را مطالعه کند. هنوز ما نمی‌توانیم آنها را با به کار بردن چیزی که ما تاکنون از توضیح زندگی بر پایه ی مولکول می‌شناخته ایم به عنوان میدان های الکترومغناطیس غیر موضعی و بدون وزن که با سرعت بیشتر از مولکول های نشتی انتقال می یابد درک کنیم.

ولی سلول-ماده و سلول-میدان های الکترومغناطیس جدا نیستند و پیشنهاد می‌شود به عنوان یک واحد، درک شود که با هم ارتقا می یابند و در اینجا به عنون دو جنبه ی حیات تصور میشوددکتر دانیل فلس از آزمون های خود روی تنظیم رشد جمعیت تک سلولی- که همراه با غشای کواترز در اورگانیسم های تک سلولی بود(پارامشیا)او اطلاعات غیرماده ی وضعیت های بیوالکتریکی را پیشنهاد میدهد تا از نسلی به نسل دیگر به عنوان خود رمز ژنتیکی مادی قابل وراثت شود.

در کنفرانس علمی بین المللی سیزدهم بر فیزیک، شیمی و زیست شناسی آب، فلس یافته های تجربی خود را در تنظیم رشد پارامشیا ارائه کرد. تصور پایه ای این پژوهش زیستی- یعنی ماده ی زندگی تولید میدان هایی میکند و این میدان ها بر ماده، بازخورد دارد- همانقدر که ساده به نظر میرسد نه فقط یک الگو در زیست شناسی است بلکه با کاری که در اینجا عرضه میشود به خوبی مرتب و منظم شده است.

Author: Dr. Johanna Deinert, MD, RSF Research Scientist

Research-Article: https://www.mdpi.com/2079-7737/7/2/28

https://www.resonancescience.org/blog/Electromics-The-Double-Aspect-of-Life?fbclid=IwAR36iQPAWqvKmuaFq30_oufL83JVjsqtBO_dBfELygOLJQSDBtu09aUcuR4
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی


مطالب ویـژه


تنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )فرایند پیچیده ی خونرسانییک آلل ژنتیکی که از نئاندرشته نوروایمونولوژی و نقنقش نظام غذایی در تکامل مانفجار و توقف تکاملی نشااز تکینگی تا مغز، از مغز خارق العاده و استثنایی بلبخند بزن شاید صبح فردا زکمردرد با پوشیدن کفش منازبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماننقش رژیم غذایی در رشد و اايا اراده آزاد توهم است یاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر دژا وو یا اشنا پنداریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش سن بیولوژیکی، تنها سلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از نهایت معرفت و شناخت درک عاگر نعمت فراموشی نبود بسبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی لیراگلوتیدمنشأ اطلاعات و آموخته ها گوشه بیماری اتوزومال رسسسیاره ابلهاناثرات مفید قهوهچگونه انتظارات بر ادراک ابزار بقا از نخستین همانبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوش مصنوعی از عروسک بازی در سال حدود 7 میلیون نفر ماه رجبپوست ساعتی مستقل از مغز دسردرد میگرن در کودکاناداراوون تنها داروی تایینرمشهای مهم برای تقویت عبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدرک احساسات و تفکرات دیگمرگ انتقال است یا نابود شآن چیزی که ما جریان زمان شبیه سازی سیستم های کوانارزش حقیقی زبان قسمت اولنظریه تکامل در درمان بیمبرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع مهزینه سنگین انسان در ازارمز و رازهای ارتباط غیر کمغز مادران و کودکان در زمآیا برای تولید مثل همیشه علایم کمبود ویتامین E را از تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی از عروسک تا کتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در ساواکسن کرونا از حقیقت تاتروشهای نو در درمان دیسک بمغز به تنهایی برای فرهنگ آسيب میکروواسکولاریا آسصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )فرایند تکامل و دشواری هایک جهش ممکن است ذهن انسانرشد مغز علت تمایل انسان بنقش نظریه تکامل در شناساانواع سکته های مغزیاز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استلرزش ناشی از اسیب به عصبکنفرانس تشنج هتل کوثر اصزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماننقش زنجبیل در جلوگیری از ايا اراده آزاد توهم است یاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتادژاوو یا آشناپنداریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکایروپاکتیک چیستسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از چهار میلیارد سال تکامل باگر تلاش انسان امروز برابیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی تشنجی دربارداریمهندسی ژنتیک در حال تلاش گوشت خواری یا گیاه خواریسیر آفرینش از روح تا مغز اثرات مضر ماری جواناچگونه باغبانی باعث کاهش بحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های اسرار آمیز در آماپروتیلینپیموزایدسردرد و علتهای آنادغام میان گونه های مختلچرا مغزهای ما ارتقا یافت برنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدرک تصویر و زبان های مخلتمراحل ارتقای پله پله کیهآیا ممکن است موش کور بی مشبکه های مصنوعی مغز به درارزش حقیقی زبان قسمت دومنظریه تکامل در درمان بیمبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستهزاران سال چشم های بینا ورویا و خبر از آیندهمغز چون ابزار هوش است دلیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکنیکی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفواکسن کرونا ساخته شده توروشهای شناسایی قدرت شنوامغز برای فراموشی بیشتر کآسیب ها ناشی از آلودگی هوسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارمفرایند حذف برخی اجزای مغیک رژیم غذایی جدید، می تونقش هورمون های تیروئید دانگشت نگاری مغز نشان میداز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخطا در محاسبات چیزی کامللزوم سازگاری قانون مجازاکنگره بین المللی سردرد دزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماننقش زبان در سلطه و قدرت اای آنکه نامش درمان و یادشبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتادگرگونی های نژادی و تغییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاربرد روباتهای ريزنانوسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از چهار ساعت پس از کشتار خوکابزار هوش در حال ارتقا ازبیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی جدید s3 در درمان ام مولتیپل اسکلروز در زنان گیلگمش باستانی کیستسیستم تعادلی بدناجزای پر سلولی بدن انسان چگونه تکامل مغزهای کنونیبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های بیماری آلزایمرمبانی ذهنی سیاه و سفیدپیچیدگی های مغزی در درک زسردرد تنشنادغام دو حیطه علوم مغز و چرا پس از بیدار شدن از خوبرین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش احساسیدرک حقیقت نردبان و مسیری مرز مرگ و زندگی کجاستآیا ما تنها موجودات زنده شباهت مغز با کیهان مادیارزش حقیقی زبان قسمت سومنظریه تکامل در درمان بیمبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قاهستي مادي ای که ما کوچکتررویا بخشی حقیقی از زندگی مغز چگونه صداها را فیلتر آیا تکامل و تغییرات ژنتیعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دواکسن دیگر کرونا ساخته شروشی برای بهبود هوش عاطفمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجمفرد حساس از نظر عاطفی و بیکی از علل محدودیت مغز امزمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش هورمون زنانه استروژناندوهگین نباش اگر درب یا از روده تا مغزتکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کامللزوم سازگاری قانون مجازاکنگره بین المللی سردرد دزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماننقش زبان در سلطه و قدرت اایمپلانت نخاعی میتواند دبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیمادانشمندان موفق به بازگردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاربرد روباتهای ريز، در سلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از نوآوری ای شگفت انگیز دانابزار بقا از نخستین همانبیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی جدید میاستنی گراویمواد کوانتومی جدید، ممکنگیاه خواری و گوشت خوار کدسیستم دفاعی بدن علیه مغز اجزایی ناشناخته در شکل گچگونه جمعیت های بزرگ شکل بحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های جدید میگرنمجموعه های پر سلولی بدن مپیوند مغز و سر و چالشهای سردرد سکه ایارتقا و تکامل سنت آفرینش چرا بیماری های تخریبی مغبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسمهوش احساسیدرک عمیق در حیواناتمرز بین انسان و حیوان کجاآیا مغز تا بزرگسالی توسعشباهت زیاد بین سلول هاي عارزش خود را چگونه میشناسهفت چیز که عملکرد مغز تو بررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون هستی ما پس از شروعی چگال رویا تخیل یا واقعیتمغز ناتوان از توجیه پیداآیا جنین انسان، هوشمندی عوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز و از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کتفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دواکسن دیگری ضد کرونا از دروشی جدید در درمان قطع نخمغز بزرگ چالش است یا منفعافت فشار خون ناگهانی در وسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سومفرضیه ای جدید توضیح میدهیافته های نوین علوم پرده زندگی هوشمند در خارج از زنقش ژنتیک در درمان اختلاانسان قدیم در شبه جزیره عازدواج های بین گونه ای، رتکامل مداومخطرات هوش مصنوعیمقاومت به عوارض فشار خون کندر در بیماریهای التهابزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین هماننقش سجده بر عملکرد مغزاینکه به خاطرخودت زندگی به زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز دانشمندان نورون مصنوعی سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکجای مغز مسئول پردازش تجسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از نوار مغزی روشی مهم در تشخابزار بقا از نخستین همانبیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی جدید ضد میگرنموجود بی مغزی که می تواندگالکانزوماب، دارویی جدیسکته مغزیاحیای بینایی نسبی یک بیمچگونه جمعیت های بزرگ شکل بحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های جدید در بیماری محل درک احساسات روحانیپیوند سر آیا ممکن استسرعت فکر کردن چگونه استارتوکين تراپی روشی جديد چرا حیوانات سخن نمی گوینبرای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش عاطفی بیشتر در زناندرگیری قلب در بیماری ویرمزایای شکلات تلخ برای سلآیا همه جنایت ها نتیجه بیشباهت زیاد بین سلول هاي عاز نخستین همانند سازها تهفت سین یادگاری از میراث بررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آمو هر کس تقوای خدا پیشه کنرویاها از مغز است یا ناخومغز و سیر تکامل ان دلیلی آیا جهان ذهن و افکار ما معواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده واکسن سرطانروشی جدید در درمان سکته ممغز بزرگ چالشهای پیش روافراد آغاز حرکت خودشان راز تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتقیچی ژنتیکییادگیری مهارت های جدید دزونا به وسیله ویروس ابله نقش گرمایش آب و هوا در همانسان ها می توانند میدان استفاده از مغز، وزن را کمتکامل چشمدفاع در برابر تغییر ساختمقابله با کرونا با علم اسکوچک شدن مغز از نئاندرتازبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات دريااینکه خانواده ات سالم بابوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خدانشمندان یک فرضیه رادیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکرونا چه بر سر مغز می آورسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از نورون هاي مصنوعی می توانابزار بقا از نخستین همانبیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی ضد تشنج با قابليت تموجودات مقهور ژنها هستندگامی در درمان بیماریهای سانسور از روی قصد بسیاری احساس گذر سریعتر زمانچگونه حافظه را قویتر کنیبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های رایج ام اسمحل درک احساسات روحانی دپیوند سر، یکی از راه حلهاشلیک فراموشیارتباط میکروب روده و پارچرا حجم مغز گونه انسان دربرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش عاطفی در زنان بیشتر ادرگیری مغز در بیماری کویمسیر دشوار تکامل و ارتقاآیا هوش مصنوعی زندگی بشرشرکت نورالینک ویدیویی ازاز نخستین همانند سازها تهم نوع خواری در میان پیشیبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زوقت نهيب هاي غير علمي گذشرویاهای پر رمز و حیرتی درمغز آیندگان چگونه است ؟آیا جهش های ژنتیکی، ویروعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریفلج بل، فلجی ترسناک که آنواکسنی با تاثیر دوگانه اريتوکسيمب در درمان ام اسمغز بزرگ و فعال یا مغز کوافزایش قدرت ادراکات و حسمغز حریص برای خون، کلید تافزایش مرگ و میر سندرم کواز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش مقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصیادآوری خواب و رویازیباترین چیز در افزایش سنقش آتش در رسیدن انسان بهانسان جدید از چه زمانی پااستفاده از هوش مصنوعی در تکامل ابزار هوش ، راه پر دقیق ترین تصاویر از مغز املاحظات بیهوشی قبل از جرکووید نوزده و خطر بیماریزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات درياایندرالبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بدانشمندان ژنی از مغز انسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکریستال زمان(قسمت اولسماگلوتید داروی کاهش دهنابزار بقای موجود زنده از نورون های ردیاب حافظهابزار بقا از نخستین همانبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی ضد تشنج با قابليت تمیهمانهای ناخوانده عامل گامی در درمان بیماریهای سانسور بر بسیاری از حقایاخلاق و علوم اعصابنگاه محدود و تک جانبه، مشبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های علامتی در ام اسمحدودیت های حافظه و حافظپیام های ناشناخته بر مغز شلیک فراموشیارتباط چاقی و کاهش قدرت بچرا خشونت و تعصببرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش عاطفی در زنان بیشتر ادرگیری مغز در بیماران مبمستند جهان متصلآیا هوش ارثی دریافتی از پشش مرحله تکامل چشماز نخستین همانند سازها تهمیشه اطمینان تو بر خدا ببزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزیوقتی فهمیدی خطا کردی برگرویای شفافمغز انسان ایا طبیعتا تماآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی فلج خوابواسطه ها د رمسیر ایجاد مغریواستیگمینمغز زنان جوانتر از مغز مرافزایش سرعت پیشرفت علوم از تکینگی تا مغز از مغز تتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کووقانون مندی نقشه ژنتیکی مژن هوش و ساختارهای حیاتی زیر فشار کووید چه باید کرنقش انتخاب از طرف محیط، نانسان عامل توقف رشد مغزاستفاده از سلول های بنیاتکامل زباندلایلی که نشان میدهد ما بممانتین یا آلزیکسا یا ابکودک ایرانی که هوش او از سفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات درياایا کوچک شدن مغزانسان البیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر ندانشمندان پاسخ کوانتومی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمکریستال زمان(قسمت دوم)سندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از نوروپلاستیسیتی چیستابزار بقا از نخستین همانبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وداستانها و مفاهیمی اشتبامیگرن سردردی ژنتیکی که بگاهی لازم است برای فهم و ساخت شبکه عصبی با الفبایاخلاق پایه تکامل و فرهنگنگاه انسان محدود به ادرابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان ژنتیکی برای نوآوریمخچه فراتر از حفظ تعادلپیشینیان انسان از هفت میشنا در ابهای گرم جنوب نیارتباط هوش ساختار مغز و ژچرا در مغز انسان، فرورفتبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر هوشیاری کوانتومیدرگیری مغزی در سندرم کوومشکلات نخاعیآیا هوش سریعی که بدون احسششمین کنگره بین المللی ساز نخستین همانند سازها تهمیشه عسل با موم بخوریمبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پویتنام نوعی کرونا ویروس روبات های ریز در درمان بیمغز انسان برای ایجاد تمدآیا خداباوری محصول تکاملعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شافلج خواب چیستوبینار اساتید نورولوژی دریسدیپلام تنها داروی تایرژیم های غذایی و نقش مهم مغزهای کوچک بی احساسافسردگی و اضطراب در بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنقانون جنگلژن یا نقشه توسعه مغز و نقزیرفون داروی ضد ام اسنقش اتصالات بین سلولهای انعطاف پذیری مکانیسمی علاستیفن هاوکینگ در مورد هتکامل ساختار رگهای مغزی دنیای شگفت انگیز کوانتوممنابع انرژي پاک سرچشمه حکودکان میتوانند ناقل بی سفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین هماننقشه مغزی هر فرد منحصر بهایا این جمله درست است کسیبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تدانشمندان اولین سلول مصنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکریستال زمان(قسمت سوم)سندرم گیلن باره به دنبال ابزارهای بقای موجود زندنوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقا از نخستین همانبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر مانهای کمر دردمیگرن شدید قابل درمان اسگاهی مغز بزرگ چالش استساخت شبکه عصبی مصنوعی با اختلال خواب فرد را مستعد نگاه از درون مجموعه با نگبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان ام اس(مولتیپل اسکلمخچه ، فراتر از حفظ تعادلپیشرفت های جدید علوم اعصشناخت و معرفت، و نقش آن دارتباط انسانی، محدود به چراروياها را به یاد نمی آبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیهوش، ژنتیکی است یا محیطیدرگیری مغزی در سندرم کوومشکلات بین دو همسر و برخیآیا هشیاری کوانتومی وجودصرع و درمان های آناز نشانه ها و آثار درک شدهمراهی نوعی سردرد میگرنیبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزویتامین E برای فعالیت صحروح رهاییمغز انسان برای شادمانی طآیا دلفین ها می تواند از عادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویافلج دوطرفه عصب 6 چشموراپامیل در بارداریرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغزتان را در جوانی سیم کشالکتروتاکسی(گرایش و حرکاز تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیقانونمندی و محدودیت عالمژنها نقشه ایجاد ابزار هوزاوسکا درمان گوشرنقش حفاظتی مولکول جدید داولین هیبرید بین انسان واستیفن هاوکینگ در تفسیر تکامل شناخت انسان با کشفدندان ها را مسواک بزنید تمنابع انرژی از نفت و گاز کودکان خود را مشابه خود تسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین هماننقشه های مغزی جدید با جزیایا ابزار هوشمندی یا مغز بیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سدانشمندان تغییر میدان مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکشف مکانیسم عصبی خوانش پسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزارهای پیشرفته ارتباط نوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقا از نخستین همانبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و در محل کار ارزش خودت را بمیدان مغناطيسي زمین بشر گذر زمان کاملا وابسته به ساختار شبکه های مغزی ثاباختلال در شناسایی حروف و نگاهی بر قدرت بینایی درابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان تومورهای مغزی با امخچه ابزاري که وظیفه آن فپیشرفتی مستقل از ابزار هشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتباط از بالا به پایین مچراروياها را به یاد نمی آبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردههیچگاه از فشار و شکست نتردرگیری اعصاب به علت میتومشکلات روانپزشکی پس از سآیا واکنش های یاد گرفته وضررهای مصرف شکر و قند بر از نظر علم اعصاب یا نرووسهوموارکتوس ها ممکن است دبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به ویتامین E در چه مواد غذایروزه داری متناوب، مغز را مغز انسان برای شادمانی طآیا دلفین ها میتوانند باعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بفناوری هوش مصنوعی نحوه خورزش هوازی مرتب خیلی به قفیلمی بسیار جالب از تغییورزش هوازی ، بهترین تمریراه های جدید برای قضاوت رمغزتان را در جوانی سیمکشالتهاب شریان تمپورالاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یقارچ بی مغز در خدمت موجودژنها ، مغز و ارادهزبان مشترک ژنتیکی موجودانقش حیاتی تلومر دی ان آ داولین مورد PML به دنبال تکاستخوان های کشف شده، ممکتأثیر نگاه انسان بر رفتادو ویژگی انتزاع و قدرت تجمنابع انرژی از نفت و گاز کوری گذرای ناشی از موبایسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماننقص در تشخیص هیجانات عامایا بیماری ام اس (مولتیپبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سدانشمندان روش هاي جدیدی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمکشف مکانیسمی پیچیده در بسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزارهای بقا از نخستین هنیاز به آموزش مجازی دیجیابزار بقا از نخستین همانبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط در چه مرحله ای از خواب ، رمیدازولام در درمان تشنج گربه شرودینگر و تاثیر مشسازگاری با محیط بین اجزااختلال در شناسایی حروف و نگاهی بر توانایی اجزاي ببحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان تشنجمدارک ژنتیکی چگونه انسانپاسخ گیاهان در زمان خوردشناسایی سلول های ایمنی اارتباط بین هوش طبیعی و هونزاع بین جهل و علم رو به پبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنوهاوکينگ پیش از مرگش رسالدستورالعمل مرکز کنترل بیمشکلات روانپزشکی در عقب آیا گذشته، امروز وآینده ضررهای شکر بر سلامت مغزاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی می تواند بر احبسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان ویتامین دی گنجینه ای بزرروزه داری و بیمار ی ام اس مغز انسان رو به کوچک تر شآیا دست مصنوعی به زودی قاعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزفیزیک مولکولها و ذرات در ورزش و میگرنراه های جدید برای قضاوت رنقش قهوه در سلامتیامیوتروفیک لترال اسکلرواز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطقبل از انفجار بزرگژنهای مشترک بین انسان و وزبان چهار حرفی حیات زمیننقش خرچنگ های نعل اسبی دراولین مورد پیوند سر در اناستروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل امروز در درمدو برابر شدن خطر مرگ و میمنابع انرژی از نفت و گاز کی غایب شدی تا نیازمند دلسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماننقطه بی بازگشتایا بدون زبان میتوانیم تبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پادانشمندان روشی برای تبدیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکشف ارتباط جدیدی از ارتبسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزارهای بقا ازنخستین همچیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقا از نخستین همانبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیدر هم تنیدگی کوانتومی و پمکانیزمهای دفاعی در برابگزیده ای از وبینار یا کنفسخن پاک و ثابتاختلالات مخچهناتوانی از درمان برخی ویبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدرمان جدید میگرن با انتی مروری بر تشنج و درمان هایپختگی پس از چهل سالگي به شواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط شگفت مغز انسان و فنزاع بین علم و نادانی رو برخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسوهاوکينگ پیش از مرگش رسالذهن ما از در هم شکستن منبمشاهده آینده از روی مشاهآیا آگاهی پس از مرگ از بیطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی و کشف زبان هایبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصویرایش DNA جنین انسان، برروزه داری سلول های بنیادمغز انسان رو به کوچکتر شدآیا رژیم غذایی گیاهی سلاعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرحافظه و اطلاعات در کجاست فیزیکدانان ماشینی برای تورزش بهترین درمان بیش فعراه پیروزی در زندگی چیستنقش مهاجرت در توسعه نسل اامید نیکو داشته باش تا آناز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريقدم زدن و حرکت دید را تغیژنهای هوش ، کدامندزبان و کلمه حتی برای کساننقش داروهاي مختلف معروف اولین تصویر در تاریخ از ساسرار بازسازی اندام هاتئوری تکامل در پیشگیری و دو برابر شدن خطر مرگ و میمناطق خاصی از مغز در جستجکیست کلوئید بطن سومسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از چند نرمش مفید برای کمردرایا تکامل هدفمند استبیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروهای مصرفی در ام اسمنبع هوشیاری در کجاست؟ قکشف جمجمه ای درکوه ایرهوسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای از نخستین چگونه مغز پیش انسان یا همابزار بقا از نخستین همانبارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سدر هم تنیدگی کوانتومی و دما انسانها چه اندازه نزدگزارش یک مورد جالب لخته وسرنوشتاختلالات حرکتی در انسانناتوانی در شناسایی چهره بحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی در کامپیوترهادرمان جدید کنترل مولتیپلمرکز هوشیاری، روح یا بدن پرورش مغز مینیاتوری انساشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط شگفت انگیز مغز اننزاع بین علم و جهل رو به پبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی هدف یکسان، در مسیرهای متذهن چند جانبه نیازمند نگمطالعه ای بیان میکند اهدآیا امکان بازسازی اندامهطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز آغاز خلقت تا نگاه انساهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبعد از کروناجمجمه انسان های اولیهواکنش های ناخودآگاه و تقروش مقابله مغز با محدودیمغز ایندگان چگونه استآیا رژیم غذایی گیاهی سلاعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست فرگشت و تکامل تصادفی محض ورزش در کمر دردراز تغییرنقش میدان مغناطیسی زمین امید درمان کرونا با هماناز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريقدرت انسان در نگاه به ابعژنهای حاکم بر انسان و انسزبان و بیان نتیجه ساختمانقش ذهن و شناخت در حوادث اولین سلول مصنوعیاصول سلامت کمرتا 20 سال آینده مغز شما به دوچرخه سواری ورزشی سبک و منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمکاهش مرگ و میر ناشی از ابسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از چند جهانیایرادهای موجود در خلقت ببیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروهای ام اسمنبع هوشیاری در کجاست؟(قگمان میکنی جرمی کوچکی در سیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای دفاعی و بقای موچگونه هموساپينس بر زمین ابزار بقا از نخستین همانبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونیندر کمتر از چند ماه سوش جدما انسانها چه اندازه نزدگشایش دروازه جدیدی از طرسریعترین کامپیوتر موجوداختلالات صحبت کردن در اننخاع ما تا پایین ستون فقربحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمانهای بیماری پارکینسمرکز حافظه کجاستآلودگی هوا و ویروس کروناشگفتی های زنبور عسلارتباط شگفت انگیز مغز اننشانه های گذشته در کیهان برخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سهدف از تکامل مغزرفتار اجتماعی انسان، حاصمعنی روزهآیا انسان با مغز بزرگش اخظهور امواج مغزی در مغز مصاز انفجار بزرگ تا انفجار هوش مصنوعی گوگل به کمک تشبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییواکسن های شرکت فایزر آمرروش های صرفه جویی در ایجامغز ابزار بقای برتر مادیآیا راهی برای رفع کم آبی عضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاستفراموش کارها باهوش تر هسوزوز گوشراست دستی و چپ دستینقش محیط زندگی و مهاجرت دامگا سه عامل مهم سلامتاز تکینگی تا مغز- از مغزتتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیلوب فرونتال یا پیشانی مغکلرال هیدرات برای خوابانزبان و بیان، در سایه پیشرنقش روزه داری در سالم و جاوکرلیزوماب داروی جدید شاضطراب و ترستاثیر مشاهده بر واقعیت بديدن با چشم بسته در خواب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش التهاب ناشی از بیماسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از چندین ماده غذایی که مانناگر نیروی مغناطیس نباشد بیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروهای ضد بیماری ام اس ومنبع خواب و رویاگنجینه ای به نام ویتامین سیاهچاله و تکینگی ابتدایاثر مضر مصرف طولانی مدت رچگونه واکسن کرونا را توزابزار بقا از نخستین همانبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری مدر آستانه ی موج پنجم کوویما با کمک مغز خود مختاريمپمبرولیزوماب در بیماری چسرگیجه از شایعترین اختلااختراع جدید اینترنت کواننخستین تصویر از سیاهچالهبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرک فرد دیگر و رفتارهای امرکز حافظه کجاستآلزایمرشاهکار قرنارتباط غیرکلامی بین انسانظام مثبت زندگیبرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینهدف از خلقت رسیدن به ابزارقیبی قدرتمند در برابر ممغز فکر میکند مرگ برای دیآیا احتمال دارد رویا از آعلم به ما کمک میکند تا مواز بحث های کنونی در ویروسهوش مصنوعی الفاگوبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییواکسن کووید 19 چیزهایی که روش هایی ساده برای کاهش امغز ابزار برتر بقاآیاما مقهور قوانین فیزیکمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن بشری و مغز اخلاقیتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییفراموشی همیشه هم بد نیستیک پیشنهاد خوب برای آسان رجزخوانی هایی که امروز بنقش نگاه از پایین یا نگاهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهاز تکینگی تا مغز، از مغز توضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارلایو دوم دکتر سید سلمان فکمردرد و علل آنزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین هماننقش رژیم غذایی بر رشد و اايندگان چگونه خواهند دیداطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدی متیل فومارات(زادیوا)(منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش دوپامین عامل بیماریسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از چه زیاد است بر من که در ایاگر نعمت فراموشی نبود بسبیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی فامپیریدین یا نورلمنحنی که ارتباط بین معرفگویید نوزده و ایمنی ساکتسیاره ابلهاناثرات فشار روحی شدیدچگونه آن شکری که می خوریمابزار بقا از نخستین همانبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب در درمان بیماری مولتیپل ما تحت کنترل ژنها هستیم یپنج اکتشاف شگفت آور در موسربازان ما محققا غلبه می ادامه بحث تکامل چشمنرمش های مفید در سرگیجهبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی درمانگر کامپیدرک و احساسمرکز خنده در کجای مغز استآمارهای ارائه شده در سطح شبیه سازی میلیون ها جهان ارتروز یا خوردگی و التهانظریه ی تکامل در درمان بیبرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینهزینه ای که برای اندیشیدرموزی از نخستین تمدن بشرمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآیا احتمال دارد رویا از آعلایم کمبود ویتامین E را از تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی از عروسک تا کتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرواکسن کرونا و گشودن پنجرروش صحبت کردن در حال تکاممغز از بسیاری حقایق می گرآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز ت