دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

شواهدی از نوع جدیدی از حافظه

شواهدی از نوع جدیدی از حافظه

حافظه بخش مهمی از هوشیاری را تشکیل میدهد. بدون حافظه، هربار، چیزی دیده یا شنیده شود باید مورد تحلیل و شناسایی جدید قرار بگیرد؛ در حالی که حافظه، کمک میکند فرد در رویارویی با جهان، از نو شروع نکند. شناخت ما از جهان، فقط مدیون درک های روزمره ی ما نیست بلکه بیشتر از درک ها روزانه، مدیون انباری از اطلاعات گذشته است. هرچند ما بخش بزرگی از حافظه ی خود را به مرور زمان از دست می‌دهیم، ولی این حافظه های فراموش شده، دارای تاثیری مخفی بر همه ی شناخت ها و رفتارهای ما هستند.

مطالعه ای جدید، نشان دهنده ی وجود اندوخته حافظه ی ناخوداگاه نمادینی است که از پیشبینی های تئوری فضای کار یکپارچهبرای هوشیاری حمایت میکند. همچنین نشان می‌دهد ماسکه کردن چشم، مسیرهای حافظه تحریک های پوشانده شده را پاک نمیکند و فقط دسترسی هوشیار را محدود میکند. ماسک زدن بر چشم، تصاویری را که برای مدت کوتاه، دیده شده است غیر قابل دیدن میکند.

مقاله ی جدید که در scientific reportsمنتشر شده است نشان میدهد، تحریک های مداوم که با قدرت، ماسکه شده است میتواند باعث احساس هوشیار شود.

ماسکه کردن چشم برای پاک کردن یا رونوشت دوباره ی حافظه از یک تصویر- که به طور کوتاه ارائه شده است- کاربرد دارد. این مطالعه ی جدید نشان میدهد راه های حافظه ممکن است برای دوره های کوتاه از زمان، باقی مانده باشد ولی دسترسی هوشیار محدودی دارد. داده های بینایی در نبود هوشیاری آگاه، در این انبار حافظه ذخیره میشود و وقتی شواهد کافی موجود باشد احساس روشنی را ایجاد میکند.

تئوری فضای کار یکپارچهی هوشیاری، پیشنهاد میدهد احساس، نتیجه ی فرایندهایی از پایین به بالا و فرایندهایی از بالا به پایین است. توجه از بالا به پایین و قدرت احساس از پایین به بالا هر دو نقش مهمی را در چیزی دارند که نهایتا وارد هوشیاری میشود.

این فرایند نیازمند داده هایی است که به طور عالی، ذخیره شده باشد و منجر به پیشبینی هایی برای وجود چنین انبار حافظه ی سطح بالایی شده باشد که حداقل چند صد میلی ثانیه طول میکشد.

این پژوهش جدید، مدارک تجربی ای را در حمایت از آن انبار حافظه، ارائه میدهد. این مطالعه توسطدامن پانگو استاماتیس النتیبپیشنهاد داد این حافظه ی تازه توصیف شده، حساس به زمان است.

درک معنی دار، پس ازحدود 300 میلی ثانیه به شدت تخریب میشود و بعد از حدود 700 میلی ثانیه به طور کامل از میان میرود. این دوره ی زمانی خیلی شبیه به دوره ی حافظه ی نمادین است. این مطالعه نشان میدهد داده های بینایی ماسکه شده میتواند باعث ایجاد درک کاملا روشن در دوره های کوتاه تکرار، شود.(اطلاعات دریافت شده کوتاه- هر چه بیشتر تکرار شود- تاثیر بیشتری را بر سلول های عصبی دریافت نور دارد. این حالت، ما را به نقش دوام تحریک در کنارشدت تحریکدر ایجاد پیام های عصبی میبرد. هر چه دوام تحریک بیشتر باشد، پاسخی که نهایتا در مغز ایجاد میشود واقعی تر خواهد بود زیرا تاثیر مداوم، بخش بیشتری از قدرت ادراک ما را چه در بخش خودآگاه یا ناخوداگاه بر می انگیزد. )

وقتی انبار حافظه ی کوتاه مدت بافر(Buffer در حافظه RAM ناحیه ای است که برای ذخیره سازی اطلاعات موقت مورد استفاده قرار میگیرد)در مسیرهای متعدد با حافظه ی نمادین مواجه شود، تفاوت واضح اینکه حافظه ی نمادین می‌تواند غیر هوشیار باشد(حافظه نمادین شاملِ حافظه ی محرک های بصری است. حافظه نمادین یعنی چگونه مغز شما یک تصویر را- که در دنیای اطراف خود دیده اید- به خاطر می سپارد. مثلا، به یک شیء در اتاقی که اکنون در آن نشسته اید نگاه کنید، سپس چشم خود را ببندید و آن شیء را تصور کنید. تصویری که در ذهن خود می بینید همان حافظه نمادین شما از محرک بصری است. حافظه نمادین بخشی از سیستم حافظه ی بصری است که شامل حافظه ی بلندمدت و حافظه ی کوتاه مدت بصری می شود.) به همین دلیل این انبار به نظر نمی رسد در هیچ دسته ی حافظه ای موجود، دسته بندی شود..ولی با پیشگویی های تئوریک مواجه است که به وسیله ی تئوری فضای کار یکپارچه مطرح میشود.

این مطالعه همچنین نشان میدهد درک تحریک بینایی وقتی ماسکه شود و با دوره های متغر زمانی تکرار شود تا حد زیادی قابل کنترل است. مطالعه ی بعدی در زمینه احساس، هوشیاری، حافظه و توجه میتواند شامل روش کنترل هوشیاری باشد. محتویات به شدت فیلتر و ماسکه شده باقی مانده در حافظه با تکرار زیاد، قابل دسترس می شود.

شواهد زیادی نشان میدهد اطلاعات میتواند حتی در فقدان هوشیاری آگاه، ذخیره شود. با وجود این یافته ها حافظه ی ناآگاه، هنوز به خوبی شناخته نشده است و شواهد محدودی در مورد ذخیره ی حافظه نمادین، وجود دارد.

در اینجا ما نشان میدهیم یافته های بینایی به شدت ماسکه شده میتواند ذخیره شود و احساس روشنی را ایجاد کند. ما از روش تکرار در شرایط بسیار مختلف و آزمون پیگیری با تمرکز بیشتر و شرایط ماسکه شده استفاده کردیم. اطلاعات با وجود اینکه ماسکه شده بود ذخیره شد و این نشان داد اطلاعات ذخیره شده از یک زوال تدریجی و سریع پیروی میکند.

بیرون کشیدن اطلاعات قابل معنی پس از 300 میلی ثانیه به شدت دشوار می‌شود و بیشتر اطلاعات، پس از 700 میلی ثانیه از دست رفته است.

یافته های ما مطابق با تئوری های هوشیاری است که بر اساس جمع کردن اطلاعات سطح بالا است و از پیشگویی های تئوریک تئوری
هوشیاری فضای کار یکپارچه به خصوص وجود یک انبار حافظه ی تلویحی نمادین، حمایت میکند.
https://neurosciencenews.com/visual-masking-memory-18517/?fbclid=IwAR3Y_rVRGq1CQIKS1LkHqxw27GNGnYWBchJBNg4CwYvf_UeBBoGOlO028rM


مطالب ویـژه


تاثیر مشاهده بر واقعیت بهوشیاری کوانتومیدژاوو یا آشناپنداریکیست کلوئید بطن سومسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزار بقا از نخستین همانبیمار 101 ساله، مبتلا به سنقش هورمون های تیروئید دتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی جدید s3 در درمان ام گوشه بیماری اتوزومال رسسسربازان ما محققا غلبه می فناوری هوش مصنوعی نحوه خابزار بقای موجود زنده از بیست تمرین ساده برای جلونقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر دپاکین بر بیماری مدرمان های رایج ام اسپوست ساعتی مستقل از مغز دشبیه سازی میلیون ها جهان قارچ بی مغز در خدمت موجوداجزای پر سلولی بدن انسان بحثی درباره هوش و تفاوتهنوآوری ای شگفت انگیز دانتاثیر درجه حرارت بر عملکدرگیری مغز در بیماری کویآیا ما تنها موجودات زنده علایم کمبود ویتامین E را منشأ اطلاعات و آموخته ها ارتقا و تکامل سنت آفرینش برخی اختلالات عصبی مثانهچگونه جمعیت های بزرگ شکل رویاهای پر رمز و حیرتی درآیا تکامل و تغییرات ژنتیتاثیر ویتامین دی بر بیماارزش حقیقی زبان قسمت سومماه رجببسیاری از بیماری های جدیچرا بیماری های تخریبی مغجنسیت و تفاوت های بیناییویتامین دی گنجینه ای بزرريتوکسيمب در درمان ام اسافت فشار خون ناگهانی در واز تکینگی تا مغز از مغز تمراحل ارتقای پله پله کیهتلاشی جدید در درمان ام اسهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس چشایی و بویاییورزش و میگرنزیر فشار کووید چه باید کرانسان قدیم در شبه جزیره عاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر توصیه های غیر دارویی در سهوش مصنوعی از عروسک بازی خارق العاده و استثنایی بژنهای هوش ، کدامندسفرنامه سفر به بم و جنوب اینکه خانواده ات سالم بااستفاده از سلول های بنیامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش، ژنتیکی است یا محیطیدگرگونی های نژادی و تغییکاهش مرگ و میر ناشی از ابسیاره ابلهانابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و نقش هورمون زنانه استروژنتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی جدید ضد میگرنگوشت خواری یا گیاه خواریسردرد میگرن در کودکانفیلمی بسیار جالب از تغییابزار بقای موجود زنده از بیش از نیمی از موارد انتقنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر داروهای ضد التهاب درمان های علامتی در ام اسپیموزایدشبیه سازی سیستم های کوانقبل از انفجار بزرگاجزایی ناشناخته در شکل گبحثی درباره هوش و تفاوتهنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر درجه حرارت بر عملکدرگیری مغز در بیماران مبآیا مغز تا بزرگسالی توسععلت خواب آلودگی بعد از خومهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتوکين تراپی روشی جديد برخی بیماری ها که در آن بچگونه جمعیت های بزرگ شکل رویای شفافآیا جنین انسان، هوشمندی صفحه اصلیارزش خود را چگونه میشناسماپروتیلینبعد از کروناچرا حیوانات سخن نمی گوینجهش های ژنتیکی مفید در ساویرایش DNA جنین انسان، برریواستیگمینافراد آغاز حرکت خودشان راز تکینگی تا مغز و از مغز مرز مرگ و زندگی کجاستتمایل زیاد به خوردن بستنهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک (قسمت اول )ورزش بهترین درمان بیش فعزیرفون داروی ضد ام اسانسان ها می توانند میدان از تکینگی تا مغز از مغز تمغز ناتوان از توجیه پیداتوصیه هایی در مصرف ماهیهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا موجود استژنهای حاکم بر انسان و انسسفرنامه سفر به بم و جنوب ایندرالاستیفن هاوکینگ در مورد همغز بزرگ چالش است یا منفعمغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هیچگاه از فشار و شکست نتردانشمندان موفق به بازگردکاهش التهاب ناشی از بیماسیاره ابلهانابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارنقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی ضد تشنج با قابليت تگیلگمش باستانی کیستسردرد و علتهای آنفیزیک مولکولها و ذرات در ابزار بقای موجود زنده از بیشتر کمردردها نیازی به نقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر داروی ضد تشنج سدیم درمان ژنتیکی برای نوآوریپیچیدگی های مغزی در درک زشباهت مغز با کیهان مادیقدم زدن و حرکت دید را تغیاحیای بینایی نسبی یک بیمبحثی درباره هوش و تفاوتهنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر درجه حرارت بر عملکدرگیری مغزی در سندرم کووآیا همه جنایت ها نتیجه بیعوامل موثر در پیدایش زبامولتیپل اسکلروز در زنان ارتباط میکروب روده و پاربرخی بیماری های خاص که بدچگونه حافظه را قویتر کنیتسلیم شدن از نورون شروع مروبات های ریز در درمان بیآیا جهان ذهن و افکار ما مسوالات پزشکیاز نخستین همانند سازها تمبانی ذهنی سیاه و سفیدبعد از کروناچرا حجم مغز گونه انسان درجهش های ژنتیکی غیر تصادفواکنش های ناخودآگاه و تقریسدیپلام تنها داروی تایافزایش قدرت ادراکات و حساز تکینگی تا مغز از مغز تمرز بین انسان و حیوان کجاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهمراهی نوعی سردرد میگرنیحس و ادراک (قسمت دوم )ورزش در کمر دردزبان مشترک ژنتیکی موجوداانسان جدید از چه زمانی پااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و سیر تکامل ان دلیلی توضیحی ساده در مورد هوش مهوش مصنوعی از عروسک تا کمخطا در محاسبات چیزی کاملکلرال هیدرات برای خوابانسفرنامه سفر به بم و جنوب ایا کوچک شدن مغزانسان الاستیفن هاوکینگ در تفسیر استخوان های کشف شده، ممکمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر نگاه انسان بر رفتاهاوکينگ پیش از مرگش رسالدانشمندان یک فرضیه رادیککاهش دوپامین عامل بیماریسیر آفرینش از روح تا مغز ابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و نقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی ضد تشنج با قابليت تگیاه خواری و گوشت خوار کدسردرد تنشنفیزیکدانان ماشینی برای تابزار بقای موجود زنده از با هوش مصنوعی خودکار روبنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان ام اس(مولتیپل اسکلپیوند مغز و سر و چالشهای شباهت زیاد بین سلول هاي عقدرت انسان در نگاه به ابعاحساس گذر سریعتر زمانبحثی درباره هوش و تفاوتهنورون های ردیاب حافظهتاثیر رو ح و روان بر جسمدرگیری مغزی در سندرم کووآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمواد کوانتومی جدید، ممکنارتباط چاقی و کاهش قدرت ببرخی توجهات در ببمار پارنگاه محدود و تک جانبه، مشتشنج چیستروح رهاییآیا جهش های ژنتیکی، ویروپیامهای کاربراناز نخستین همانند سازها تمجموعه های پر سلولی بدن مبعد از کرونا دلخوشی بیهوچرا خشونت و تعصبجهشهای مفید و ذکاوتی که دواکسن کووید 19 چیزهایی که رژیم های غذایی و نقش مهم افزایش مرگ و میر سندرم کواز تکینگی تا مغز از مغز تمزایای شکلات تلخ برای سلتمدن بشری و مغز اخلاقیهوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک قسمت چهارموزوز گوشزبان چهار حرفی حیات زمینانسان عامل توقف رشد مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز آیندگان چگونه است ؟تکنولوژی جدید که سلول‌ههوش مصنوعی از عروسک تا کمخطا در محاسبات چیزی کاملکمردرد و علل آنسفرنامه سفر به بم و جنوب ایا این جمله درست است کسیاستروژن مانند سپر زنان دمغز حریص برای خون، کلید تتاثیر نگاه انسان بر رفتاهاوکينگ پیش از مرگش رسالدانشمندان ژنی از مغز انسکایروپاکتیک چیستسیستم تعادلی بدنابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه ام اس مولتنقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر گیاه خواری بر رشد وداستانها و مفاهیمی اشتباگالکانزوماب، دارویی جدیسردرد سکه ایفرگشت و تکامل تصادفی محض ابزار بقای موجود زنده از بار سنین ابزار هوشمندی انقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان تومورهای مغزی با اپیوند سر آیا ممکن استشباهت زیاد بین سلول هاي علوب فرونتال یا پیشانی مغاخلاق و علوم اعصاببحثی درباره احساسات متفانوروپلاستیسیتی چیستتاثیر رژیم گیاه خواری بر درگیری اعصاب به علت میتوآیا هوش ارثی دریافتی از پعوامل ایجاد لغت انسانی و موجود بی مغزی که می تواندارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی توصیه ها برای واکسینگاه انسان محدود به ادراتشنج و حرکات شبه تشنجی قاروزه داری متناوب، مغز را آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسایتهای دیگراز نخستین همانند سازها تمحل درک احساسات روحانیبعد از کرونا دلخوشی بیهوچرا در مغز انسان، فرورفتجهشهای مفید و ذکاوتی که دواکسن کرونا و گشودن پنجررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وافسردگی و اضطراب در بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تمسیر دشوار تکامل و ارتقاتمساح حد واسط میان مغز کوهوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک قسمت پنجمیک پیشنهاد خوب برای آسان زبان و کلمه حتی برای کسانانعطاف پذیری مکانیسمی علاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان ایا طبیعتا تماتکنولوژی جدید که سلول‌ههوش مصنوعی به کمک هوش طبیخطرات هوش مصنوعیکمردرد با پوشیدن کفش مناسفری به آغاز کیهانایا ابزار هوشمندی یا مغز اسرار بازسازی اندام هامغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر ویتامین دی بر بیماهدف یکسان، در مسیرهای متدانشمندان پاسخ کوانتومی کاربرد روباتهای ريزنانوسیستم دفاعی بدن علیه مغز ابزار بقا از نخستین همانبیماری اضطراب عمومینقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر مانهای کمر دردگامی در درمان بیماریهای سرعت فکر کردن چگونه استفراموش کارها باهوش تر هسابزار بقای موجود زنده از بارداری بدون رحمنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان تشنجپیوند سر، یکی از راه حلهاشرکت نورالینک ویدیویی ازلایو دوم دکتر سید سلمان فاخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره احساساتی غیرنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر رژیم گیاه خواری بر دستورالعمل مرکز کنترل بیآیا هوش سریعی که بدون احسعواملی که برای ظهور لغت اموجودات مقهور ژنها هستندارتباط انسانی، محدود به برخی روش های تربیتی کودکنگاه از درون مجموعه با نگتشنج عدم توازن بین نورون روزه داری و بیمار ی ام اس آیا خداباوری محصول تکاملاز نخستین همانند سازها تمحل درک احساسات روحانی دتفاوت مغز انسان و میمون هچراروياها را به یاد نمی آجواب دانشمند سوال کننده واکسن کرونا از حقیقت تاتراه های جدید برای قضاوت رالکتروتاکسی(گرایش و حرکاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت سومیک آلل ژنتیکی که از نئاندزبان و بیان نتیجه ساختمااولین هیبرید بین انسان واز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای ایجاد تمدتکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی در کامپیوترهادفاع در برابر تغییر ساختکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسلول های بنیادی منابع و اایا بیماری ام اس (مولتیپایا بدون زبان میتوانیم تاصول سلامت کمرمغزهای کوچک بی احساستاثیر ویروس کرونا بر مغز هدف از تکامل مغزدانشمندان اولین سلول مصنکاربرد روباتهای ريز، در سکته مغزیابزار بقا از نخستین همانبیماری بیش فعالینقش اتصالات بین سلولهای تاثیر گیاه خواری بر رشد ودر محل کار ارزش خودت را بگامی در درمان بیماریهای شلیک فراموشیفراموشی همیشه هم بد نیستابزارهای بقای موجود زندبازگشت از آثار به سوی خدانقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان جدید میگرن با انتی پیشینیان انسان از هفت میشش مرحله تکامل چشملبخند بزن شاید صبح فردا زاختلال در شناسایی حروف و بخش دیگری در وجود انسان هنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر رژیم گیاه خواری بر ذهن ما از در هم شکستن منبآیا هشیاری کوانتومی وجودعوارض ازدواج و بچه دار شدمیهمانهای ناخوانده عامل ارتباط از بالا به پایین مبرخی سلولهای عصبی در تلانگاهی بر قدرت بینایی دراتصویربرداری فضاپیمای آمروزه داری سلول های بنیادآیا دلفین ها می تواند از از نشانه ها و آثار درک شدمحدودیت های حافظه و حافظتفاوت ها و تمایزها کلید بچراروياها را به یاد نمی آجاذبه و نقش آن در شکلگیریواکسن کرونا ساخته شده توراه های جدید برای قضاوت رالتهاب شریان تمپورالاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحساسیت روانی متفاوتیک جهش ممکن است ذهن انسانزبان و بیان، در سایه پیشراولین مورد PML به دنبال تکاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طتکامل مداومهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدقیق ترین تصاویر از مغز اکنگره بین المللی سردرد دسلول عصبی شاهکار انطباق ایا تکامل هدفمند استاضطراب و ترسمغزتان را در جوانی سیم کشتاثیر ژنها بر اختلالات خهدف از خلقت رسیدن به ابزادانشمندان تغییر میدان مغکجای مغز مسئول پردازش تجسانسور از روی قصد بسیاری ابزار بقا از نخستین همانبیماری تی تی پینقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر چه مرحله ای از خواب ، رگاهی لازم است برای فهم و شلیک فراموشیفرایند تکامل و دشواری هاابزارهای پیشرفته ارتباط بازگشت به ریشه های تکاملنقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان جدید کنترل مولتیپلپیشرفتی مستقل از ابزار هششمین کنگره بین المللی سلرزش ناشی از اسیب به عصباختلال در شناسایی حروف و برنامه و ساختار پیچیده منیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر رژیم گیاهخواری بر ذهن چند جانبه نیازمند نگآیا واکنش های یاد گرفته وعید نوروز مبارکمیگرن سردردی ژنتیکی که بارتباط بین هوش طبیعی و هوبرخی سيناپسها طی تکامل و نگاهی بر توانایی اجزاي بتغییر الگوی رشد مغزی با زروش مقابله مغز با محدودیآیا دلفین ها میتوانند بااز نظر علم اعصاب یا نرووسمخچه فراتر از حفظ تعادلتفاوت های بین زن و مرد فقنزاع بین جهل و علم رو به پحقیقت قربانی نزاع بین بی واکسن دیگر کرونا ساخته شراه پیروزی در زندگی چیستامیوتروفیک لترال اسکلرواز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از ستو دی ان ای خاص ميتوکندريهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخلاصه ای از مطالب همایش میکی از علل محدودیت مغز امزبان و تکلم برخی بیماریهاولین مورد پیوند سر در اناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طتکامل چشمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدلایلی که نشان میدهد ما بکنگره بین المللی سردرد دسلولهای ایمنی القا کنندهسلولهای بنیادی مصنوعی درایرادهای موجود در خلقت باطلاعات حسی ما از جهان، چمغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر کلام در آیات کلام بهزینه ای که برای اندیشیددانشمندان روش هاي جدیدی کرونا چه بر سر مغز می آورسانسور بر بسیاری از حقایابزار بقا از نخستین همانبیماری دویکنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر هم تنیدگی کوانتومی و پگاهی مغز بزرگ چالش استشنا در ابهای گرم جنوب نیفرایند حذف برخی اجزای مغابزارهای بقا از نخستین هبازسازي مغز و نخاع چالشی نقطه بی بازگشتتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمانهای بیماری پارکینسپاسخ گیاهان در زمان خوردصرع و درمان های آنلزوم سازگاری قانون مجازااختلالات مخچهبرنامه ی مسلط ژنها در اختچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیرفتار اجتماعی انسان، حاصآیا گذشته، امروز وآینده عامل کلیدی در کنترل کارآمیگرن شدید قابل درمان اسارتباط شگفت مغز انسان و فبررسي علل احتمالي تغيير ناتوانی از درمان برخی ویتغییر زودتر اتصالات مغزیروش های صرفه جویی در ایجاآیا دست مصنوعی به زودی قااز نظر علم اعصاب اراده آزمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتفاوت های تکاملی در مغز ونزاع بین علم و نادانی رو حقیقت تنها چیزی است که شاواکسن دیگری ضد کرونا از دراست دستی و چپ دستیامید نیکو داشته باش تا آناز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب تولید سلولهای جنسی از سلهوش مصنوعی الفاگوخونریزی مغز در سندرم کوویافته های نوین علوم پرده زبان و شناخت حقیقت قسمت چاولین تصویر در تاریخ از ساز تکینگی تا مغز- از مغز مغز انسان رو به کوچک تر شتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی درمانگر کامپیدنیای شگفت انگیز کوانتومکندر در بیماریهای التهابسلسله مباحث هوش مصنوعیاگر نعمت فراموشی نبود بساطلاعاتی عمومی در مورد منقش قهوه در سلامتیتاثیر کپسول نوروهرب بر نهزینه سنگین انسان در ازادانشمندان روشی برای تبدیکشف مکانیسم عصبی خوانش پساخت شبکه عصبی با الفبایابزار بقا از نخستین همانبیماری ضعف عضلات نزدیک بنقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر هم تنیدگی کوانتومی و دگذر زمان کاملا وابسته به شناخت و معرفت، و نقش آن دفرد حساس از نظر عاطفی و بابزارهای بقا ازنخستین همبحتی علمی درباره تمایل بچند نرمش مفید برای کمردرتاثیر درجه حرارت بر عملکدرک فرد دیگر و رفتارهای اپختگی پس از چهل سالگي به ضررهای مصرف شکر و قند بر لزوم سازگاری قانون مجازااختلالات حرکتی در انسانبرین نت به جای اینترنتچگونه مغز پیش انسان یا همتاریخ همه چیز را ثبت کردهرقیبی قدرتمند در برابر مآیا آگاهی پس از مرگ از بیعادت کردن به نعمتمیدان مغناطيسي زمین بشر ارتباط شگفت انگیز مغز انبررسی و اپروچ جدید بر بیمناتوانی در شناسایی چهره تغییر عمودی سر انسان از پروش هایی ساده برای کاهش اآیا رژیم غذایی گیاهی سلااز نظر علم اعصاب اراده آزمخچه ابزاري که وظیفه آن فتفاوت های زبانی سرمنشا تنزاع بین علم و جهل رو به پحقیقت خواب و رویاواکسن سرطانرجزخوانی هایی که امروز بامید درمان کرونا با هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده آینده از روی مشاهتومورها و التهاب مغزی عاهوش مصنوعی از عروسک تا کخواندن ، یکی از شستشو دهنیادگیری مهارت های جدید دزبان و شناخت حقیقت قسمت ااولین سلول مصنوعیاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز انسان رو به کوچکتر شدتکامل زبانهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدندان ها را مسواک بزنید تکوچک شدن مغز از نئاندرتاکووید نوزده و خطر بیماریسم زنبور ، کلیدی برای واراگر نعمت فراموشی نبود بساطلاعاتی عمومی در مورد منقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر کپسول نوروهرب بر تهزاران سال چشم های بینا وداروهای مصرفی در ام اسکشف مکانیسمی پیچیده در بساخت شبکه عصبی مصنوعی با ابزار بقای موجود زنده از بیماریهای تحلیل عضلانی انقش داروهاي مختلف معروف تاثیر گیاه خواری بر رشد ودر کمتر از چند ماه سوش جدگربه شرودینگر و تاثیر مششناسایی تاریخچه ی تکاملیفرضیه ای جدید توضیح میدهابزارهای بقای از نخستین بحث درباره پیدایش و منشاچند جهانیتاثیر درجه حرارت بر عملکدرک و احساسپرورش مغز مینیاتوری انساضررهای شکر بر سلامت مغزمقابله با کرونا با علم اساختلالات صحبت کردن در انبرای پیش بینی آینده مغز دچگونه هموساپينس بر زمین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی رموزی از نخستین تمدن بشرآیا امکان بازسازی اندامهعارضه جدید ویروس کرونا سمیدازولام در درمان تشنج ارتباط شگفت انگیز مغز انبررسی سیستم تعادلی بدن انخاع ما تا پایین ستون فقرتغییرات منطقه بویایی مغزروش صحبت کردن در حال تکامآیا رژیم غذایی گیاهی سلااز آغاز خلقت تا نگاه انسامدارک ژنتیکی چگونه انسانتفاوتهای جنسیتی راهی برانشانه های گذشته در کیهان حقیقت راستین انسان علم بواکسنی با تاثیر دوگانه ارشته نوروایمونولوژی و نقامگا سه عامل مهم سلامتاز تکینگی تا مغز از مغز تمطالعه ای بیان میکند اهدتوهم چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کخواب سالم عامل سلامتییادآوری خواب و رویازبان و شناخت حقیقت قسمت داوکرلیزوماب داروی جدید شاز تکینگی تا مغز- از مغزتمغز ایندگان چگونه استتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجکودک ایرانی که هوش او از سوپاپ ها یا ترانزیستورهااگر تلاش انسان امروز برابلندی در ذهن ما درک بلندینقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر کپسول نوروهرب بر سهستي مادي ای که ما کوچکترداروهای ام اسکشف ارتباط جدیدی از ارتبساختار شبکه های مغزی ثابابزار بقای موجود زنده از بیهوش کردن در جراحی و بیمنقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر گیاهخواری بر رشد و در درمان بیماری مولتیپل گزیده ای از وبینار یا کنفشناسایی سلول های ایمنی اقیچی ژنتیکیابزارهای دفاعی و بقای موبحثی در مورد نقش ویتامينچندین ماده غذایی که ماننتاثیر درجه حرارت بر عملکدرک احساسات و تفکرات دیگآلودگی هوا و ویروس کروناطوفان فقر و گرسنگی و بی سملاحظات بیهوشی قبل از جراختراع جدید اینترنت کوانبرای اولین بار دانشمندانچگونه واکسن کرونا را توزتبدیل سلولهای محافط به سرمز و رازهای ارتباط غیر کآیا انسان با مغز بزرگش اخعدم توقف تکامل در یک اندامکانیزمهای دفاعی در برابارتباط غیرکلامی بین انسابررسی علل کمر درد در میاننخستین تصویر از سیاهچالهتغییرات آب و هوایی که به و هر کس تقوای خدا پیشه کنروشهای نو در درمان دیسک بآیا راهی برای رفع کم آبی از انفجار بزرگ تا انفجار مروری بر تشنج و درمان هایتقلید مرحله ای نسبتا پیشنظام مثبت زندگیحمله ویروس کرونا به مغزواسطه ها د رمسیر ایجاد مغرشد مغز علت تمایل انسان بامروز دانش ژنتیک هیچ ابهاز تکینگی تا مغز از مغز تمعنی روزهتوانایی مغز و دیگر اجزای هوش مصنوعی از عروسک تا کخواب سالم عامل سلامتی و یژن هوش و ساختارهای حیاتی زبان و شناخت حقیقت قسمت سايندگان چگونه خواهند دیداز تکینگی تا مغز، از مغز مغز ابزار بقای برتر مادیتکامل شناخت انسان با کشفهوش احساسیدو برابر شدن خطر مرگ و میدو برابر شدن خطر مرگ و میکودکان میتوانند ناقل بی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار هوش در حال ارتقا ازبه خودت مغرور نشونقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر کپسول نوروهرب بر سهستی ما پس از شروعی چگال داروهای ضد بیماری ام اس وکشف جمجمه ای درکوه ایرهوسازگاری با محیط بین اجزافلج بل، فلجی ترسناک که آنابزار بقای موجود زنده از بیهوشی در بیماران دچار انقش روزه داری در سالم و جتاثیر انتخاب از طرف محیط درمان های اسرار آمیز در آگزارش یک مورد جالب لخته وشواهدی از نوع جدیدی از حاقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاثر مضر مصرف طولانی مدت ربحثی جالب درباره محدودیتچه زیاد است بر من که در ایتاثیر درجه حرارت بر عملکدرک تصویر و زبان های مخلتآلزایمرطی یکصد هزار سال اخیر هرچممانتین یا آلزیکسا یا ابادامه بحث تکامل چشمبرخی ملاحظات در تشنج های چگونه آن شکری که می خوریمتری فلوپرازینرویا و خبر از آیندهآیا احتمال دارد رویا از آعسل طبیعی موثر در کنترل بما انسانها چه اندازه نزدبزرگ شدن مغز محدود به دورنرمش های مفید در سرگیجهتغییرات تکاملی سر انسان وقت نهيب هاي غير علمي گذشروشهای شناسایی قدرت شنواآیاما مقهور قوانین فیزیکاز بحث های کنونی در ویروسمرکز هوشیاری، روح یا بدن تلقین اطلاعات و حافظهنظریه تکامل در درمان بیمحوادث روزگار از جمله ویروبینار اساتید نورولوژی دزمین زیر خلیج فارس تمدنی انفجار و توقف تکاملی نشااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیتوازن مهمتر از فعالیت زیهوش مصنوعی از عروسک تا کخواب عامل دسته بندی و حفطژن یا نقشه توسعه مغز و نقزبان شناسی نوین نیازمند ايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز ابزار برتر بقاتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش احساسیديدن با چشم بسته در خواب کودکان خود را مشابه خود تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای نقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر کتامین در درمان پاداروی فامپیریدین یا نورلگمان میکنی جرمی کوچکی در سخن پاک و ثابتفلج خوابابزار بقای موجود زنده از بیوگرافینقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر احتمالی عصاره تغلیدرمان های بیماری آلزایمرگشایش دروازه جدیدی از طرشواهدی از دنیسوان(شبه نئقانون مندی نقشه ژنتیکی ماثرات فشار روحی شدیدبحثی در مورد نقش کلسیم و نهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر درجه حرارت بر عملکدرک حقیقت نردبان و مسیری آمارهای ارائه شده در سطح ظهور امواج مغزی در مغز مصمنابع انرژي پاک سرچشمه حاداراوون تنها داروی تاییبرخی مرزهای اخلاق و علومچگونه انتظارات بر ادراک تری فلوپرازینرویا بخشی حقیقی از زندگی آیا احتمال دارد رویا از آعصب حقوق نورولووارتروز یا خوردگی و التهاما انسانها چه اندازه نزدبزرگ شدن تقریبا ناگهانی نرمشهای مهم برای تقویت عثبت امواج الکتریکی در عصوقتی فهمیدی خطا کردی برگروشی برای بهبود هوش عاطفآزمون ذهنی گربه شرودینگراز تلسکوپ گالیله تا تلسکمرکز حافظه کجاستتلاش هایی در بیماران قطع هفت چیز که عملکرد مغز تو حافظه و اطلاعات در کجاست وراپامیل در بارداریزندگی هوشمند در خارج از زانواع سکته های مغزیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهوش مصنوعی از عروسک تا کخودآگاهی و هوشیاريژنها نقشه ایجاد ابزار هوزبان، وسیله شناسایی محیطايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز از بسیاری حقایق می گرتئوری تکامل امروز در درمهوش عاطفی بیشتر در زنانهوش عاطفی در زنان بیشتر ادی متیل فومارات(زادیوا)(کوری گذرای ناشی از موبایسودمندی موجودات ابزی بر ابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستنقش نظام غذایی در تکامل متاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی لیراگلوتیدگنجینه ای به نام ویتامین سریعترین کامپیوتر موجودفلج خواب چیستابزار بقای موجود زنده از بیوگرافینقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر ترکیبات استاتین (سدرمان های جدید میگرنپمبرولیزوماب در بیماری چشگفتی های زنبور عسلقانون جنگلاثرات مفید قهوهبحثی در مورد عملکرد لوب فچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر درجه حرارت بر عملکدرک عمیق در حیواناتآن چیزی که ما جریان زمان علم به ما کمک میکند تا مومنبع خواب و رویاادغام میان گونه های مختلبرخی نکات از گاید لاین پرچگونه باغبانی باعث کاهش رویا تخیل یا واقعیتآیا برای تولید مثل همیشه عضلانی که طی سخن گفتن چقدارزش حقیقی زبان قسمت اولما با کمک مغز خود مختاريمبزرگترین خطایی که مردم مچرا مغزهای ما ارتقا یافت جمجمه انسان های اولیهویتامین E برای فعالیت صحروشی جدید در درمان قطع نخآسيب میکروواسکولاریا آساز تلسکوپ گالیله تا تلسکمرکز خنده در کجای مغز استتلاشی برای درمان قطع نخاهفت سین یادگاری از میراث حافظه و اطلاعات در کجاست ورزش هوازی مرتب خیلی به قزونا به وسیله ویروس ابله انگشت نگاری مغز نشان میداز تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمتوسعه برخی شغل ها با هوش هوش مصنوعی از عروسک بازی خودآگاهی و هوشیاريژنها ، مغز و ارادهسفر نامه سفر به بم و جنوب ای آنکه نامش درمان و یادشازدواج های بین گونه ای، رمغز به تنهایی برای فرهنگ تئوری تکامل در پیشگیری و تا 20 سال آینده مغز شما به هوش عاطفی در زنان بیشتر ادژا وو یا اشنا پنداریکی غایب شدی تا نیازمند دلسیلی محکم محیط زیست بر انابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن نقش نظریه تکامل در شناساتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی تشنجی دربارداریگویید نوزده و ایمنی ساکتسرگیجه از شایعترین اختلافلج دوطرفه عصب 6 چشمابزار بقای موجود زنده از بیان ژن های اسکیزوفرنی دنقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر دوپامین و سروتونیندرمان های جدید در بیماری پنج اکتشاف شگفت آور در موشاهکار قرنقانونمندی و محدودیت عالماثرات مضر ماری جوانابحثی درباره هوش و تفاوتهچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر درجه حرارت بر عملکدرگیری قلب در بیماری ویرآیا ممکن است موش کور بی معلایم کمبود ویتامین E را منحنی که ارتباط بین معرفادغام دو حیطه علوم مغز و برخی اثرات مضر ویتامین دچگونه تکامل مغزهای کنونیرویاها از مغز است یا ناخوآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمقالاتارزش حقیقی زبان قسمت دومما تحت کنترل ژنها هستیم یبسیاری از بیماری های جدیچرا پس از بیدار شدن از خوجنسیت و تفاوت های بیناییویتامین E در چه مواد غذایروشی جدید در درمان سکته مإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاز تکنیکی تا مغز از مغز تمرگ انتقال است یا نابود شتلاشی تازه برای گشودن معهم نوع خواری در میان پیشیحافظه و اطلاعات در کجاستورزش هوازی ، بهترین تمریزیباترین چیز در افزایش ساندوهگین نباش اگر درب یا از تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیتوصیه های سازمان بهداشت هوش مصنوعی از عروسک بازی خانواده پایدارژنهای مشترک بین انسان و وسفر تجهیزات ناسا به مریخ اینکه به خاطرخودت زندگی استفاده از هوش مصنوعی در مغز برای فراموشی بیشتر ک