دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت پانزدهم

منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت پانزدهم طبیعت الکتریکی حیات سلول های زنده

حیات، به چه معنی است؟
در سطح بزرگ یک موجود زنده ی درشت، وقتی حرکت کند و بتواند غذا بخورد و تا حدی بتواند محیط اطراف خود را بشناسد و زاد و ولد کند، او را زنده تصور می کنیم. ولی در سطح ریز سلولی ، سلولی زنده به حساب می آید که بتواند با تغییرات بار الکتریکی اطراف خود به تحریک های اطراف پاسخ بدهد و خودش، منشا تحریک سلول دیگر باشد.

بر اساس اصل عدم قطعیت، در سطح کوانتومی، حتی خلا، خالی از نوسانات و افت و خیزهای پر انرژی نیست. در این سطح، همه ی موجودات کیهان، و حتی آنچه ما خالی از انرژی میدانیم(خلا)، دارای نوسانات و افت و خیزهایی است که میتوان آن را نوعی حیات و زندگی، تصور کرد و ریشه و اصل کیهان مادی و حیات مادی هم هست. این مرزها وقتی بیشتر در هم می شکند که در نظر بگیریم سلول‌های زنده، قابل ساخته شدن از مواد غیر شیمیایی هستند. در این مورد میتوان به کارهای دانشمند زیست شناسی کریگ وینتر(ساخت سلول زنده از مواد شیمیایی) مراجعه کرد که مقالاتی در مورد او در همین کانال وجود دارد.

به نظر میرسد ریشه های کیهان ما، روح حیات و هوشیاری کیهانی است که می‌تواند در عالم مادی ای که قابلیت پذیرش آن را داشته باشد بدمد و این قابلیت پذیرش روح حیات، محدود به محصولات ساخته شده در طبیعت نیست بلکه حتی وجودی مصنوعی و ساخته ی دست بشر از مواد غیر زنده هم اگر زمینه های لازم را داشته باشد، این قابلیت را دارد.

در سطح میکرو، افت و خیزها و بارهای الکتریکی در سطح زیر سلولی و در سطح سلولی، منشا ایجاد حیات هستند. هرچند خود این بارهای الکتریکی و افت و خیزها نیازمند علت دیگری است که آن را ایجاد کند و برخی دانشمندان را به طرح تئوری چند جهانی کشانده است.

بر این اساس خود این نوسانات، محصول تاثیر کیهانی موازی با کیهان ماست و این کیهان موازی در سطحی فراتر از ابعاد مرسوم چهارگانه ی موجود در کیهان ما می‌باشد.

در سطح سلولی نوسانات و بارهای الکتریکی منشأ تحولات و دگرگونی ها و انتقال های بین سلولی است.
در حقیقت برق و الکتریسیته فقط روشن کننده ی اتاق خانه و یا تلویزیون و کامپیوتر شخصی نیست بلکه برق، روشن کننده ی حیات و زندگی هم هست.(بیوالکتریسیتی)

برق موجود در سلول های خودکار قلبی- که مستقل از دیگر سلول های حیاتی و مغز کار میکند- خون را در بدن موجودات زنده به گردش در می آورد و جالب اینکه خود این سیستم خودکار با مدیریت تک سلولی های ماکروفاژ در بدن کار میکند و خود این سلول ها هم تحت جریانات و نوسانات الکتریکی به فعالیت می پردازد.(توصیه می‌شود به مقاله مجموعه های پر سلولی بدن ما مانند قلب و مغز ، تحت کنترل تک سلولی های بدن در همین کانال مراجعه شود.)

زیست شناس دانیل فلس اخیرا ارزیابی ای را روی تعامل ماده و زیست الکتریکی(بیوالکتریسیتی)به عنوان یک واحد عملکردی تنظیم سلول های زنده، انجام داده است. نویسنده ی کتاب علمیمیدان های سلول، مدارک بیوالکتریسیتی را خلاصه می‌کند. او تعامل های بیوالکتریسیتی درونی را با ساختارهای بیوشیمیایی درونی به عنوان حساسیت بیوسیستم ها به عوامل فیزیکی خارجی، توضیح میدهد.

فلس توضیح می دهد:بیوالکتریسیتی با شارژهای الکتریکی یون ها و مولکول ها در محیط آبی تولید میشود. یون ها و نوسانات مولکول های دارای شارژ همراه با واکنش های شیمیایی، منجر به جریانات الکتریکی و میدان های الکترودینامیک و الکترواستاتیک می شود. این در سیستم های بیولوژیک، خیلی پایه ای است و متفاوت از توضیحات بیوفوتون است.

هر ضربان قلب، تحریک عصبی یا انقباض عضلانی از نظر فیزیولوژیک روی شارژ و شیب موجود در غشای سلولی، سوار میشود. ما می توانیم آن را در بسیاری وسایل تشخیص پزشکی ببینیم مانند نوار قلب و نوار مغز یا الکترومیوگرام با کاربردهای زیاد.

آگاهی به اینکه جمعیت چند سلولی بدن های ما این پیام های الکتریکی را فقط به عنوان عارضه ی جانبی تولید نمیکند؛ بلکه برای پیام دادن و به دلایل تنظیمی غیرشیمیایی بر آن اعتماد میکند در بیشتر تخصص های پزشکی حضور ندارد.(توجه به نقش پایه ای امواج الکتریکی در ایجاد حرکت و حیات در سلول های زنده کمتر مورد توجه شاخه های تخصصی در پزشکی است.)

میدان الکترومغناطیس Electromagnetic Fields (EMFs) نقش های اساسی در دینامیک سلول دارد و مرتبط با جنبه ی ماده سلول است همانطور که میدان جاذبه، مرتبط با توده است... ارتباط میدان های الکترومغناطیس درونی با سلول بیشتر از آنچه قبلا در تکست بوک ها نوشته شده است وجود دارد.

مدارک کافی، جمع آوری شده است تا بیشتر عملکرد آن را مطالعه کند. هنوز ما نمی‌توانیم آنها را با به کار بردن چیزی که ما تاکنون از توضیح زندگی بر پایه ی مولکول می‌شناخته ایم به عنوان میدان های الکترومغناطیس غیر موضعی و بدون وزن که با سرعت بیشتر از مولکول های نشتی انتقال می یابد درک کنیم.

ولی سلول-ماده و سلول-میدان های الکترومغناطیس جدا نیستند و پیشنهاد می‌شود به عنوان یک واحد، درک شود که با هم ارتقا می یابند و در اینجا به عنون دو جنبه ی حیات تصور میشوددکتر دانیل فلس از آزمون های خود روی تنظیم رشد جمعیت تک سلولی- که همراه با غشای کواترز در اورگانیسم های تک سلولی بود(پارامشیا)او اطلاعات غیرماده ی وضعیت های بیوالکتریکی را پیشنهاد میدهد تا از نسلی به نسل دیگر به عنوان خود رمز ژنتیکی مادی قابل وراثت شود.

در کنفرانس علمی بین المللی سیزدهم بر فیزیک، شیمی و زیست شناسی آب، فلس یافته های تجربی خود را در تنظیم رشد پارامشیا ارائه کرد. تصور پایه ای این پژوهش زیستی- یعنی ماده ی زندگی تولید میدان هایی میکند و این میدان ها بر ماده، بازخورد دارد- همانقدر که ساده به نظر میرسد نه فقط یک الگو در زیست شناسی است بلکه با کاری که در اینجا عرضه میشود به خوبی مرتب و منظم شده است.

Author: Dr. Johanna Deinert, MD, RSF Research Scientist

Research-Article: https://www.mdpi.com/2079-7737/7/2/28

https://www.resonancescience.org/blog/Electromics-The-Double-Aspect-of-Life?fbclid=IwAR36iQPAWqvKmuaFq30_oufL83JVjsqtBO_dBfELygOLJQSDBtu09aUcuR4
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی


مطالب ویـژه


بحثی جالب درباره محدودیتنقش روزه داری در سالم و جتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتنام نوعی کرونا ویروس داروهای ضد بیماری ام اس وآیا خداباوری محصول تکاملسیاهچاله و تکینگی ابتدایارتوکين تراپی روشی جديد منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرای اولین بار دانشمندانچندین ماده غذایی که ماننتاثیر دپاکین بر بیماری موبینار اساتید نورولوژی ددر آستانه ی موج پنجم کوویافزایش سرعت پیشرفت علوم سرگیجه از شایعترین اختلااز نخستین همانند سازها تمنبع خواب و رویابررسی سیستم تعادلی بدن اچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکژن هوش و ساختارهای حیاتی درک فرد دیگر و رفتارهای اانسان عامل توقف رشد مغزشاهکار قرناز تکینگی تا مغز از مغز تما با کمک مغز خود مختاريمتفاوت های زبانی سرمنشا تنخستین تصویر از سیاهچالهتری فلوپرازینکودک ایرانی که هوش او از رقیبی قدرتمند در برابر مایا کوچک شدن مغزانسان العلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستتولید سلولهای جنسی از سلنظام مثبت زندگیجنسیت و تفاوت های بیناییکریستال زمان(قسمت دوم)روش هایی ساده برای کاهش اابزار بقا از نخستین همانمقالاتازدواج های بین گونه ای، رمغز فکر میکند مرگ برای دیهوش مصنوعی الفاگوحافظه و اطلاعات در کجاستگاهی لازم است برای فهم و راست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای مغز ابزار برتر بقاهوش مصنوعی از عروسک بازی خورشید مصنوعیپیشینیان انسان از هفت میزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقای موجود زنده از فراموش کارها باهوش تر هسبیوگرافینقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوشیاری کوانتومیديدن با چشم بسته در خواب آیا هوش سریعی که بدون احسسفری به آغاز کیهاناحیای بینایی نسبی یک بیملوب فرونتال یا پیشانی مغبحثی در مورد نقش کلسیم و نقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین E برای فعالیت صحداروی فامپیریدین یا نورلآیا دلفین ها می تواند از سیاره ابلهانارتباط میکروب روده و پارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی ملاحظات در تشنج های چه زیاد است بر من که در ایتاثیر داروهای ضد التهاب وراپامیل در بارداریدر درمان بیماری مولتیپل افسردگی و اضطراب در بیماسربازان ما محققا غلبه می از نخستین همانند سازها تمنحنی که ارتباط بین معرفبررسی علل کمر درد در میانچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرک و احساسانعطاف پذیری مکانیسمی علشبیه سازی میلیون ها جهان از تکینگی تا مغز از مغز تما تحت کنترل ژنها هستیم یتفاوتهای جنسیتی راهی برانرمش های مفید در سرگیجهتری فلوپرازینکودکان میتوانند ناقل بی رموزی از نخستین تمدن بشرایا این جمله درست است کسیعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمرکز خنده در کجای مغز استتومورها و التهاب مغزی عانظریه ی تکامل در درمان بیجهان کاملی در اطراف ما پرکریستال زمان(قسمت سوم)روش صحبت کردن در حال تکامابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمااستفاده از مغز، وزن را کممغز ما کوچکتر از نیم نقطههوش مصنوعی از عروسک تا کحس چشایی و بویاییگاهی مغز بزرگ چالش استرجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستمغز از بسیاری حقایق می گرهوش مصنوعی از عروسک بازی خانواده پایدارپیشرفت های جدید علوم اعصزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقای موجود زنده از فراموشی همیشه هم بد نیستبیوگرافینقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش، ژنتیکی است یا محیطیدی متیل فومارات(زادیوا)(آیا هشیاری کوانتومی وجودسقوط درون جاذبه ای خاص، چاحساس گذر سریعتر زمانلایو دوم دکتر سید سلمان فبحثی در مورد عملکرد لوب فنقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین E در چه مواد غذایداروی لیراگلوتیدآیا دلفین ها میتوانند باسیاره ابلهانارتباط چاقی و کاهش قدرت بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی مرزهای اخلاق و علومنهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ورزش هوازی مرتب خیلی به قدر سال حدود 7 میلیون نفر الکتروتاکسی(گرایش و حرکسردرد میگرن در کودکاناز نخستین همانند سازها تمنشأ اطلاعات و آموخته ها بزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکژنها نقشه ایجاد ابزار هودرک احساسات و تفکرات دیگاولین هیبرید بین انسان وشبیه سازی سیستم های کواناز تکینگی تا مغز از مغز تماه رجبتقلید مرحله ای نسبتا پیشنرمشهای مهم برای تقویت عتسلیم شدن از نورون شروع مکودکان خود را مشابه خود ترمز و رازهای ارتباط غیر کایا ابزار هوشمندی یا مغز علایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تمرگ انتقال است یا نابود شتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی مفید در ساکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشهای نو در درمان دیسک بابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاستفاده از هوش مصنوعی در مغز مادران و کودکان در زمهوش مصنوعی از عروسک تا کحس و ادراک (قسمت اول )گذر زمان کاملا وابسته به رشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن مغز به تنهایی برای فرهنگ هوش مصنوعی از عروسک تا کمخارق العاده و استثنایی بپیشرفتی مستقل از ابزار هزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از فرایند پیچیده ی خونرسانیبیان ژن های اسکیزوفرنی دنقش نظام غذایی در تکامل متاثیر نگاه و مشاهده ناظر هیچگاه از فشار و شکست نتردژا وو یا اشنا پنداریآیا واکنش های یاد گرفته وسلول های بنیادی منابع و ااخلاق و علوم اعصابلبخند بزن شاید صبح فردا زلرزش ناشی از اسیب به عصببحثی درباره هوش و تفاوتهنقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین دی گنجینه ای بزرداروی تشنجی دربارداریآیا دست مصنوعی به زودی قاسیر آفرینش از روح تا مغز ارتباط هوش ساختار مغز و ژمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی نکات از گاید لاین پرچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان های اسرار آمیز در آالتهاب شریان تمپورالسردرد و علتهای آناز نخستین همانند سازها تمهندسی ژنتیک در حال تلاش بزرگ شدن تقریبا ناگهانی چگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر درجه حرارت بر عملکژنها ، مغز و ارادهدرک تصویر و زبان های مخلتاولین مورد PML به دنبال تکشبکه های مصنوعی مغز به دراز تکینگی تا مغز از مغز تماپروتیلینتلقین اطلاعات و حافظهچرا مغزهای ما ارتقا یافت تشنج چیستکوری گذرای ناشی از موبایرویا و خبر از آیندهایا بیماری ام اس (مولتیپعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تمراحل ارتقای پله پله کیهتوهم چیستنظریه تکامل در درمان بیمجهش های ژنتیکی غیر تصادفکشف مکانیسمی پیچیده در بروشهای شناسایی قدرت شنواابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاستفاده از سلول های بنیامغز چون ابزار هوش است دلیهوش مصنوعی از عروسک تا کحس و ادراک (قسمت دوم )گربه شرودینگر و تاثیر مشرشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانبیمار 101 ساله، مبتلا به سمغز برای فراموشی بیشتر کتکنولوژی جدید که سلول‌ههوش مصنوعی از عروسک تا کمخدا موجود استپاسخ گیاهان در زمان خوردزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از فرایند تکامل و دشواری هابیست تمرین ساده برای جلونقش نظریه تکامل در شناساتاثیر نگاه انسان بر رفتاهاوکينگ پیش از مرگش رسالدژاوو یا آشناپنداریآیا گذشته، امروز وآینده سلول عصبی شاهکار انطباق اخلاق پایه تکامل و فرهنگاختلال خواب فرد را مستعد لزوم سازگاری قانون مجازابحثی درباره هوش و تفاوتهنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر گیاه خواری بر رشد وویرایش DNA جنین انسان، برداروی جدید s3 در درمان ام آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیستم تعادلی بدنارتباط انسانی، محدود به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی اثرات مضر ویتامین دچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش و میگرندرمان های بیماری آلزایمرامیوتروفیک لترال اسکلروسردرد تنشناز نشانه ها و آثار درک شدمولتیپل اسکلروز در زنان بزرگترین خطایی که مردم مچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر درجه حرارت بر عملکژنهای مشترک بین انسان و ودرک حقیقت نردبان و مسیری اولین مورد پیوند سر در انشباهت مغز با کیهان مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تمبانی ذهنی سیاه و سفیدتلاش هایی در بیماران قطع چرا پس از بیدار شدن از خوتشنج و حرکات شبه تشنجی قاکی غایب شدی تا نیازمند دلرویا بخشی حقیقی از زندگی ایا بدون زبان میتوانیم تعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تمرز مرگ و زندگی کجاستتوانایی مغز و دیگر اجزای نظریه تکامل در درمان بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دکشف ارتباط جدیدی از ارتبروشی برای بهبود هوش عاطفابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناستیفن هاوکینگ در مورد همغز چگونه صداها را فیلتر هوش مصنوعی از عروسک تا کحس و ادراک قسمت چهارمگزیده ای از وبینار یا کنفابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تکنولوژی جدید که سلول‌ههوش مصنوعی به کمک هوش طبیخطا در محاسبات چیزی کاملپختگی پس از چهل سالگي به زبان و شناخت حقیقت قسمت دابزارهای بقای موجود زندفرایند حذف برخی اجزای مغبیش از نیمی از موارد انتقنقش هورمون های تیروئید دتاثیر نگاه انسان بر رفتاهاوکينگ پیش از مرگش رسالدگرگونی های نژادی و تغییآیا آگاهی پس از مرگ از بیسلولهای ایمنی القا کنندهاختلال در شناسایی حروف و لزوم سازگاری قانون مجازابحثی درباره هوش و تفاوتهنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکنش های ناخودآگاه و تقداروی جدید میاستنی گراویآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیستم دفاعی بدن علیه مغز ارتباط از بالا به پایین ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی اختلالات عصبی مثانهنوآوری ای شگفت انگیز دانتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش بهترین درمان بیش فعدرمان های جدید میگرنامید نیکو داشته باش تا آنسردرد سکه ایاز نظر علم اعصاب یا نرووسمواد کوانتومی جدید، ممکنبسیاری از بیماری های جدیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رو ح و روان بر جسمژنهای هوش ، کدامنددرک عمیق در حیواناتاولین تصویر در تاریخ از سشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تمجموعه های پر سلولی بدن متلاشی برای درمان قطع نخاچرا بیماری های تخریبی مغتشنج عدم توازن بین نورون کیست کلوئید بطن سومرویا تخیل یا واقعیتایا تکامل هدفمند استعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تمرز بین انسان و حیوان کجاتوازن مهمتر از فعالیت زیهفت چیز که عملکرد مغز تو جهشهای مفید و ذکاوتی که دکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروشی جدید در درمان قطع نخابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگراستیفن هاوکینگ در تفسیر مغز ناتوان از توجیه پیداهوش مصنوعی از عروسک تا کحس و ادراک قسمت پنجمگزارش یک مورد جالب لخته وزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارمغز بزرگ چالش است یا منفعتکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی در کامپیوترهاخطا در محاسبات چیزی کاملپرورش مغز مینیاتوری انسازبان و شناخت حقیقت قسمت سابزارهای پیشرفته ارتباط فرد حساس از نظر عاطفی و ببیشتر کمردردها نیازی به نقش هورمون زنانه استروژنتاثیر ویتامین دی بر بیماهدف یکسان، در مسیرهای متدانشمندان موفق به بازگردآیا امکان بازسازی اندامهسلولهای بنیادی مصنوعی درسلسله مباحث هوش مصنوعیاختلال در شناسایی حروف و مقاومت به عوارض فشار خون بحثی درباره هوش و تفاوتهنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن های شرکت فایزر آمرداروی جدید ضد میگرنآیا راهی برای رفع کم آبی سکته مغزیارتباط بین هوش طبیعی و هومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی بیماری ها که در آن بنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر درجه حرارت بر عملکورزش در کمر درددرمان های جدید در بیماری امید درمان کرونا با همانسرعت فکر کردن چگونه استاز نظر علم اعصاب اراده آزموجود بی مغزی که می تواندبسیاری از بیماری های جدیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر ژنهای حاکم بر انسان و انسدرگیری قلب در بیماری ویراولین سلول مصنوعیشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانیتلاشی تازه برای گشودن معچرا حیوانات سخن نمی گوینتصویربرداری فضاپیمای آمکاهش مرگ و میر ناشی از ابرویاها از مغز است یا ناخوایرادهای موجود در خلقت بعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تمزایای شکلات تلخ برای سلتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهفت سین یادگاری از میراث جواب دانشمند سوال کننده گمان میکنی جرمی کوچکی در روشی جدید در درمان سکته مابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکمغز و سیر تکامل ان دلیلی هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سومگشایش دروازه جدیدی از طرزندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و مغز بزرگ چالشهای پیش روتکامل مداومهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخطرات هوش مصنوعیآلودگی هوا و ویروس کرونازبان شناسی مدرن در سطح سلابزارهای بقا از نخستین هفرضیه ای جدید توضیح میدهبا هوش مصنوعی خودکار روبنقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر ویروس کرونا بر مغز هدف از تکامل مغزدانشمندان نورون مصنوعی سآیا انسان با مغز بزرگش اخآیا احتمال دارد رویا از آسم زنبور ، کلیدی برای واراختلالات مخچهمقابله با کرونا با علم اسبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن کووید 19 چیزهایی که داروی ضد تشنج با قابليت تآیاما مقهور قوانین فیزیکسانسور از روی قصد بسیاری ارتباط شگفت مغز انسان و فمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی بیماری های خاص که بدنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر درجه حرارت بر عملکوزوز گوشدرمان های رایج ام اسامگا سه عامل مهم سلامتشلیک فراموشیاز نظر علم اعصاب اراده آزموجودات مقهور ژنها هستندبعد از کروناچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر رژیم گیاه خواری بر کلرال هیدرات برای خواباندرگیری مغز در بیماری کویاوکرلیزوماب داروی جدید ششرکت نورالینک ویدیویی ازاز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانی دتلاشی جدید در درمان ام اسچرا حجم مغز گونه انسان درتغییر الگوی رشد مغزی با زکاهش التهاب ناشی از بیمارویاهای پر رمز و حیرتی دراگر نیروی مغناطیس نباشد عوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تمسیر دشوار تکامل و ارتقاتوسعه برخی شغل ها با هوش هم نوع خواری در میان پیشیجاذبه و نقش آن در شکلگیریگنجینه ای به نام ویتامین ريتوکسيمب در درمان ام اسابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دمغز آیندگان چگونه است ؟هوش مصنوعی از عروسک بازی حساسیت روانی متفاوتپمبرولیزوماب در بیماری چزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین همانفلج بل، فلجی ترسناک که آنبیماری ای شبیه ام اس مولتمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتکامل چشمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدفاع در برابر تغییر ساختآلزایمرزبان شناسی نوین نیازمند ابزارهای بقا ازنخستین همقیچی ژنتیکیبار سنین ابزار هوشمندی انقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر ژنها بر اختلالات خهدف از خلقت رسیدن به ابزادانشمندان یک فرضیه رادیکآیا احتمال دارد رویا از آسماگلوتید داروی کاهش دهناختلالات حرکتی در انسانملاحظات بیهوشی قبل از جربحثی درباره احساسات متفانقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن کرونا و گشودن پنجرداروی ضد تشنج با قابليت تآزمون ذهنی گربه شرودینگرسانسور بر بسیاری از حقایارتباط شگفت انگیز مغز انمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی توجهات در ببمار پارنورون های ردیاب حافظهتاثیر درجه حرارت بر عملکیک پیشنهاد خوب برای آسان درمان های علامتی در ام اسامروز دانش ژنتیک هیچ ابهشلیک فراموشیاز آغاز خلقت تا نگاه انسامیهمانهای ناخوانده عامل بعد از کرونانگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر رژیم گیاه خواری بر کمردرد و علل آندرگیری مغز در بیماران مبايندگان چگونه خواهند دیدشش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تمحدودیت های حافظه و حافظتمایل زیاد به خوردن بستنچرا خشونت و تعصبتغییر زودتر اتصالات مغزیکاهش دوپامین عامل بیماریرویای شفافاگر نعمت فراموشی نبود بسعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز- از مغز مستند جهان متصلتوصیه های سازمان بهداشت همیشه اطمینان تو بر خدا بحقیقت قربانی نزاع بین بی گویید نوزده و ایمنی ساکتریواستیگمینابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هامغز انسان ایا طبیعتا تماخلاصه ای از مطالب همایش مپنج اکتشاف شگفت آور در موزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از فلج خواببیماری اضطراب عمومیمغز حریص برای خون، کلید تتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی درمانگر کامپیدقیق ترین تصاویر از مغز اآمارهای ارائه شده در سطح زبان، وسیله شناسایی محیطابزارهای بقای از نخستین قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبارداری بدون رحمنقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر کلام در آیات کلام بهزینه ای که برای اندیشیددانشمندان ژنی از مغز انسدانشمندان پاسخ کوانتومی آیا برای تولید مثل همیشه سندرم کووید طولانیاختلالات صحبت کردن در انممانتین یا آلزیکسا یا اببحثی درباره احساساتی غیرنقش غذاها و موجودات درياتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن کرونا از حقیقت تاتداستانها و مفاهیمی اشتباآسيب میکروواسکولاریا آسساخت شبکه عصبی با الفبایارتباط شگفت انگیز مغز انمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی توصیه ها برای واکسینوروپلاستیسیتی چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکیک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان ژنتیکی برای نوآوریانفجار و توقف تکاملی نشاشنا در ابهای گرم جنوب نیاز انفجار بزرگ تا انفجار میگرن سردردی ژنتیکی که ببعد از کرونا دلخوشی بیهونگاه انسان محدود به ادراتاثیر رژیم گیاهخواری بر کمردرد با پوشیدن کفش منادرگیری مغزی در سندرم کووايا اراده آزاد توهم است یششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه فراتر از حفظ تعادلتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچرا در مغز انسان، فرورفتتغییر عمودی سر انسان از پکاهش سن بیولوژیکی، تنها روبات های ریز در درمان بیاگر نعمت فراموشی نبود بسعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز- از مغز مشکلات نخاعیتوصیه های غیر دارویی در سهمیشه عسل با موم بخوریمحقیقت تنها چیزی است که شاگوشه بیماری اتوزومال رسسریسدیپلام تنها داروی تایابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرمغز انسان برای ایجاد تمدهوش مصنوعی از عروسک بازی خونریزی مغز در سندرم کووپوست ساعتی مستقل از مغز دزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقای موجود زنده از فلج خواب چیستبیماری بیش فعالیمغز زنان جوانتر از مغز مرتکامل زبانهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدلایلی که نشان میدهد ما بآن چیزی که ما جریان زمان سفر نامه سفر به بم و جنوب ابزارهای دفاعی و بقای موقانون مندی نقشه ژنتیکی مبازگشت از آثار به سوی خدانقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر کپسول نوروهرب بر نهزینه سنگین انسان در ازادانشمندان اولین سلول مصنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسندرم گیلن باره به دنبال اختراع جدید اینترنت کوانمنابع انرژي پاک سرچشمه حبخش بزرگتر کیهان ناشناختنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن کرونا ساخته شده تودر مانهای کمر دردآسیب ها ناشی از آلودگی هوساخت شبکه عصبی مصنوعی با ارتباط غیرکلامی بین انسامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی روش های تربیتی کودکنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر درجه حرارت بر عملکیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان ام اس(مولتیپل اسکلانواع سکته های مغزیشناخت و معرفت، و نقش آن داز بحث های کنونی در ویروسمیگرن شدید قابل درمان اسبعد از کرونا دلخوشی بیهونگاه از درون مجموعه با نگتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرگیری مغزی در سندرم کووايا اراده آزاد توهم است یصرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتمدن بشری و مغز اخلاقیچراروياها را به یاد نمی آتغییرات منطقه بویایی مغزکایروپاکتیک چیستروح رهاییاگر تلاش انسان امروز براعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز- از مغزتمشکلات بین دو همسر و برخیتوصیه هایی در مصرف ماهیهمراهی نوعی سردرد میگرنیحقیقت خواب و رویاگوشت خواری یا گیاه خواریرژیم های غذایی و نقش مهم اضطراب و ترسمغز انسان برای شادمانی طهوش مصنوعی از عروسک بازی خواندن ، یکی از شستشو دهنپیموزایدزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از فلج دوطرفه عصب 6 چشمبیماری تی تی پیمغزهای کوچک بی احساستکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیدنیای شگفت انگیز کوانتومآیا ممکن است موش کور بی مسفر به مریخ در 39 روزاثر مضر مصرف طولانی مدت رقانون جنگلبازگشت به ریشه های تکاملنقش اتصالات بین سلولهای تاثیر کپسول نوروهرب بر تهزاران سال چشم های بینا وهستي مادي ای که ما کوچکتردانشمندان تغییر میدان مغآیا تکامل و تغییرات ژنتیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاادامه بحث تکامل چشممنابع انرژی از نفت و گاز بخش دیگری در وجود انسان هنقشه های مغزی جدید با جزیتاثیر گیاهخواری بر رشد و واکسن دیگر کرونا ساخته شدر محل کار ارزش خودت را بإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَساختار شبکه های مغزی ثابارتروز یا خوردگی و التهامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی سلولهای عصبی در تلانوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر درجه حرارت بر عملکیک رژیم غذایی جدید، می تودرمان تومورهای مغزی با اانگشت نگاری مغز نشان میدشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمیدان مغناطيسي زمین بشر تفکر خلا ق در برابر توهم نگاهی بر قدرت بینایی دراتاریخ همه چیز را ثبت کردهکنگره بین المللی سردرد ددرگیری اعصاب به علت میتوای آنکه نامش درمان و یادشضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ابزاري که وظیفه آن فتمساح حد واسط میان مغز کوچراروياها را به یاد نمی آتغییرات آب و هوایی که به کاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری متناوب، مغز را ابزار هوش در حال ارتقا ازعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز، از مغز مشکلات روانپزشکی پس از ستوضیحی ساده در مورد هوش مهوموارکتوس ها ممکن است دحقیقت راستین انسان علم بگیلگمش باستانی کیسترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چمغز انسان برای شادمانی طهوش مصنوعی از عروسک بازی خواب سالم عامل سلامتیپیچیدگی های مغزی در درک ززاوسکا درمان گوشرابزار بقای موجود زنده از فناوری هوش مصنوعی نحوه خبیماری دویکمغزتان را در جوانی سیم کشتکامل شناخت انسان با کشفهوش احساسیدندان ها را مسواک بزنید تآیا ما تنها موجودات زنده سفر تجهیزات ناسا به مریخ اثرات فشار روحی شدیدقانونمندی و محدودیت عالمبازسازي مغز و نخاع چالشی نقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر کپسول نوروهرب بر سهستی ما پس از شروعی چگال دانشمندان روش هاي جدیدی آیا جنین انسان، هوشمندی سوپاپ ها یا ترانزیستورهااداراوون تنها داروی تاییمنابع انرژی از نفت و گاز برنامه و ساختار پیچیده منقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر انتخاب از طرف محیط واکسن دیگری ضد کرونا از ددر چه مرحله ای از خواب ، رافت فشار خون ناگهانی در وسازگاری با محیط بین اجزاارزش حقیقی زبان قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرخی سيناپسها طی تکامل و نیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر درجه حرارت بر عملکیکی از علل محدودیت مغز امدرمان تشنجاندوهگین نباش اگر درب یا شناسایی سلول های ایمنی ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکمیدازولام در درمان تشنج تفاوت مغز انسان و میمون هنگاهی بر توانایی اجزاي بتازه های اسکیزوفرنی(جنوکنگره بین المللی سردرد ددستورالعمل مرکز کنترل بیایمپلانت نخاعی میتواند دضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تمدارک ژنتیکی چگونه انسانتنفس هوازی و میتوکندرینزاع بین جهل و علم رو به پتغییرات تکاملی سر انسان کاربرد روباتهای ريز، در روزه داری و بیمار ی ام اس ابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز، از مغز مشکلات روانپزشکی در عقب هوش مصنوعی می تواند بر اححمله ویروس کرونا به مغزگیاه خواری و گوشت خوار کدراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد ممغز انسان رو به کوچک تر شهوش مصنوعی از عروسک بازی خواب سالم عامل سلامتی و یپیوند مغز و سر و چالشهای زبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از فیلمی بسیار جالب از تغییبیماری ضعف عضلات نزدیک بمغزتان را در جوانی سیمکشتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش احساسیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجآیا مغز تا بزرگسالی توسعسفرنامه سفر به بم و جنوب اثرات مفید قهوهقارچ بی مغز در خدمت موجودبحتی علمی درباره تمایل بنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر کپسول نوروهرب بر ستاثیر کتامین در درمان پاو هر کس تقوای خدا پیشه کندانشمندان روشی برای تبدیآیا جهان ذهن و افکار ما مسوپاپ ها یا ترانزیستورهاادغام میان گونه های مختلمنابع انرژی از نفت و گاز برنامه ی مسلط ژنها در اختنقطه بی بازگشتتاثیر احتمالی عصاره تغلیواکسن سرطاندر هم تنیدگی کوانتومی و پافراد آغاز حرکت خودشان رسخن پاک و ثابتارزش حقیقی زبان قسمت دوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرداشت مغز ما از گذر زمانچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکیافته های نوین علوم پرده درمان جدید میگرن با انتی انسان قدیم در شبه جزیره عشواهدی از نوع جدیدی از حااز تکنیکی تا مغز از مغز تمکانیزمهای دفاعی در برابتفاوت ها و تمایزها کلید بناتوانی از درمان برخی ویتازه های بیماری پارکینسوکندر در بیماریهای التهابذهن ما از در هم شکستن منباینکه به خاطرخودت زندگی طوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تمروری بر تشنج و درمان هایتنفس هوازی و میتوکندرینزاع بین علم و نادانی رو ثبت امواج الکتریکی در عصکجای مغز مسئول پردازش تجروزه داری سلول های بنیادابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز، از مغز مشاهده آینده از روی مشاههوش مصنوعی و کشف زبان هایحوادث روزگار از جمله ویرگالکانزوماب، دارویی جدیراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد ممغز انسان رو به کوچکتر شدهوش مصنوعی از عروسک بازی خواب عامل دسته بندی و حفطپیوند سر آیا ممکن استزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از فیزیک مولکولها و ذرات در بیماریهای تحلیل عضلانی انقش قهوه در سلامتیتئوری تکامل امروز در درمهوش عاطفی بیشتر در زناندو برابر شدن خطر مرگ و میآیا همه جنایت ها نتیجه بیسفرنامه سفر به بم و جنوب اثرات مضر ماری جواناقبل از انفجار بزرگبحث درباره پیدایش و منشانقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر گیاه خواری بر رشد ووقت نهيب هاي غير علمي گذشداروهای مصرفی در ام اسآیا جهش های ژنتیکی، ویروسودمندی موجودات ابزی بر ادغام دو حیطه علوم مغز و مناطق خاصی از مغز در جستجبرین نت به جای اینترنتچند نرمش مفید برای کمردرتاثیر ترکیبات استاتین (سواکسنی با تاثیر دوگانه ادر هم تنیدگی کوانتومی و دافزایش قدرت ادراکات و حسسرنوشتارزش حقیقی زبان قسمت سوممنبع هوشیاری در کجاست؟ قبررسي علل احتمالي تغيير چگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکیادگیری مهارت های جدید ددرمان جدید کنترل مولتیپلانسان ها می توانند میدان شواهدی از دنیسوان(شبه نئاز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدتفاوت های بین زن و مرد فقناتوانی در شناسایی چهره تبدیل تراکت صوتی مصنوعی کوچک شدن مغز از نئاندرتاذهن چند جانبه نیازمند نگاینکه خانواده ات سالم باطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز هوشیاری، روح یا بدن تو دی ان ای خاص ميتوکندرينزاع بین علم و جهل رو به پجمجمه انسان های اولیهکرونا چه بر سر مغز می آورروش مقابله مغز با محدودیابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز، از مغز مطالعه ای بیان میکند اهدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست گامی در درمان بیماریهای راه پیروزی در زندگی چیستابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیمغز ایندگان چگونه استهوش مصنوعی از عروسک بازی خودآگاهی و هوشیاريپیوند سر، یکی از راه حلهازبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از فیزیکدانان ماشینی برای تبیهوش کردن در جراحی و بیمنقش مهاجرت در توسعه نسل اتئوری تکامل در پیشگیری و هوش عاطفی در زنان بیشتر ادو برابر شدن خطر مرگ و میآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسفرنامه سفر به بم و جنوب اجزای پر سلولی بدن انسان قدم زدن و حرکت دید را تغیبحثي درباره هوش و تفاوتهنقش داروهاي مختلف معروف تاثیر گیاه خواری بر رشد ووقتی فهمیدی خطا کردی برگداروهای ام اسآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسیلی محکم محیط زیست بر انارتقا و تکامل سنت آفرینش منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبرای پیش بینی آینده مغز دچند جهانیتاثیر دوپامین و سروتونینواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدر کمتر از چند ماه سوش جدافزایش مرگ و میر سندرم کوسریعترین کامپیوتر موجودارزش خود را چگونه میشناسمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبررسی و اپروچ جدید بر بیمچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکیادآوری خواب و رویادرمانهای بیماری پارکینسانسان جدید از چه زمانی پاشگفتی های زنبور عسلاز تکینگی تا مغز و از مغز ما انسانها چه اندازه نزدتفاوت های تکاملی در مغز ونخاع ما تا پایین ستون فقرتبدیل سلولهای محافط به سکووید نوزده و خطر بیماریرفتار اجتماعی انسان، حاصایندرالظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستتولید پاک و فراوان انرژینشانه های گذشته در کیهان جنسیت و تفاوت های بیناییکریستال زمان(قسمت اولروش های صرفه جویی در ایجاابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز روده تا مغزمعنی روزههوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست گامی در درمان بیماریهای راز تغییرابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشومغز ابزار بقای برتر مادیهوش مصنوعی از عروسک بازی خودآگاهی و هوشیاريپیام های ناشناخته بر مغز زبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقای موجود زنده از فرگشت و تکامل تصادفی محض بیهوشی در بیماران دچار انقش میدان مغناطیسی زمین تا 20 سال آینده مغز شما به هوش عاطفی در زنان بیشتر ادوچرخه سواری ورزشی سبک و آیا هوش ارثی دریافتی از پسفرنامه سفر به بم و جنوب اجزایی ناشناخته در شکل گقدرت انسان در نگاه به ابعبحثی در مورد نقش ویتاميننقش ذهن و شناخت در حوادث