دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

پیشرفت های جدید علوم اعصاب در درمان بیماری های فراموشی و آلزایمر

پیشرفت های جدید علوم اعصاب در درمان بیماری های فراموشی و آلزایمر

دلیل فراموشی انسان و راه های جلوگیری از آن، چیست؟

آیا فراموشی فقط به خاطر اختلال در ساختمان مغز است و مغز کاملا سالم میتواند همه ی انواع فراموشی را از میان ببرد؟

حافظه و فراموشی، محصول جوانب مختلفی است. سلامت مغز یکی از این جنبه ها است ولی به این سادگی هم نیست. مغز سالم خودش عامل فراموشی هم هست یعنی اطلاعات و داده ها و رویاهایی- که معمولا در زندگی روزمره مورد استفاده نیست- به وسیله ی مغز سالم به عنوان ابزار هوشمندی مادی، به دست فراموشی سپرده میشود.

نه فقط سلامت حافظه منحصر به بهبود مغز نیست بلکه مغز سالم خودش عامل برخی از فراموشی ها است.(توصیه میشود به مقاله ی نورون های MCH، پایانی بر سرآغاز!درهمین کانال مراجعه شود.)با وجود همه ی این پارادوکس ها مغز سالم یکی ازعواملی است که زندگی انسان را بهبود میبخشد و در نگهداری از اطلاعاتی- که برای زندگی روزمره ی ما مفید است- کار میکند.

پژوهش های علمی امروز با نگاه بر محتویات موجود در مغز و ابزار هوشمندی، تلاش میکند قدرت حافظه را افزایش دهد و انسان را در برابر برخی بیماری های تخریبی مغز- که منجر به فراموشی گسترده کارهای معمول روزانه میشود- مقاوم کند.

امروز دست دانشمندان علوم اعصاب در جستجوی ریزترین اجزای مغز و بررسی کارکرد آن از طریق تصویربرداری های عملکردی، بسیار باز است. ام آر آی ها با تسلای بالا می تواند ریزترین اجزای مغز را شناسایی کند و قدرت انسان در دستکاری و تحریک انتخابی نورون های مغز از طریق روش های تحریکی مانند اپتوژنتیک و...، بسیار گسترده شده است.

این تلاش های ارزشمند انسان را امیدوار کرده است به زودی بر بیماری خطرناک آلزایمر و دمانس غلبه کند ولی آنچه در این پژوش ها کمرنگ است ابعاد دیگر دخیل در حافظه است که گاهی در دسترس مستقیم دانشمندان علوم اعصاب نیست و نادیده گرفته میشود؛ هرچند تاثیر آن بر حافظه کمتر از سلامت مغز نیست. عوامل دخیل و تاثیر گذاری که نه فقط در کنار مغز، بر قدرت حافظه و یادآوری تاثیر میگذارد بلکه حیات و وجود و قدرت سلول های مغزی بر انتقال پیام، وابسته ی به برخی از آنها به عنوان منبع و علت اطلاعات، در کیهان مادی است.

علایم اولیه دمانس فرونتوتمپورال(نوعی از اختلالات فراموشی) که در اورگانوئید مغزی مجزا دیده شده است. (اورگانوئیدهای مغزی، مغزهای مصنوعی است که با تحریک سلول ها بنیادی در لوله ی آزمایشگاه، ساخته میشود.)

پژوهشگران، تخریبی را- که در دمانس فرونتوتمپرال مشاهده میشود- در مدل های اورگانوئید مغزی ایجاد میکنند. این مطالعه، از یک داروی آزمایشگاهی- که در درمان بیماری کرون به کار میرود- استفاده میکند تا شاید از مرگ سلولی مرتبط با دمانس فرونتوتمپورال جلوگیری کند. این نوع دمانس گروهی از بیماری های کشنده و ناتوان کننده هستند که درمانی برای آن نیست.

در مقاله ی 26 جولای در مجله ی سلول پژوهشگرانموانت سینایی توضیح میدهند چگونه آنها توانسته اند با انواع خاصی از اورگانوئیدهای مغزی در حال رشد در لوله ی آزمایشگاه، تخریب وسیعی را ایجاد کنند که در نوعی از این بیماری، بیشتر از همه مطالعه شده است. این نوع از بیماری با جهش ژنتیکی در پروتئین تاو ایجاد میشود و این پروتئین، کلید تشخیصی بیماری آلزایمر و دیگر دمانس هاست. با مطالعه ی این اورگانوئیدها دانشمندان کشف کردند چگونه پروتئین جهش یافته ی تاو، ممکن است باعث مرگ نوع خاصی از سلول ها شود که به عنوان موارد مستعد کننده دمانس فرونتوتمپورال شناخته میشوند.

همچنین نشان داده شد که این دانشمندان می توانند با پردازش اورگانوئید با دارویی تجربی- که برای درمان بیماری کرون ساخته شده است- از این پیشرفت جلوگیری کنند. دمانس فرونتوتمپورال، یک بیماری ناتوان کننده و تحلیل برنده برای بیماران و دوستان و همراهان آنها است. درک علت های دمانس ممکن است دشوار باشد زیرا بیشتر تخریب مغز، خیلی قبل از اینکه علایم ایجاد شود رخ میدهد. این مانند آن است که گره های موجود در یک صحنه ی جنایت را پیش از وقوع جنایت، باز کنی!

آلیسون ام مدیر در مرکز بیماری آلزایمر در مونت سینایی می گوید: در این مطالعه ما توانستیم جنبه های مختلف پاتولوژی پروتئین تاو موجود در مغز بیماران دچار جهش V337M را مدلسازی کنیم. نتایج ما تغییرات ترجمه ای خیلی ابتدایی و پروتئومی را شناساسایی کرد که منجر به شکل گیری پاتولوژی تاو و مرگ سلولی میشود. هدف ما کمک به پژوهشگران است تا درمان های افسانه ای علیه این دمانس داشته باشند و از رنج بیماران و همراهان آنها بکاهند.

دمانس فرونتوتمپورال یک شکل نادر از دمانس است که معمولا بین سنین 40 تا 60 سال شروع میشود. این دمانس بر بخش جلویی و کناری مغز، تاثیر میگذارد و منجر به تغییرات رفتاری و دشواری در تکلم و تفکر میشود. مطالعه به وسیله کاترین باولس در آزمایشگاه گوت در مونت سینایی مدیریت شد. او با دانشمندان در موسسه ی سلول بنیادی نورال در رنسلر در نیویورک و دانشگاه سوترن کالیفرنیا همکاری میکرد. این پژوهشگران هزاران اورگانوئید مغزی را از سلول های بنیادین با قابلیت فراوان pluripotent stem cells (iPSCs). تولید کردند.

این سلول های بنیادی با برنامه نویسی مجدد ژنتیکی و شیمیایی سلول های خون و پوست فرد دگرگون می شود و به سلولهای بنیادی نوزاد تبدیل میشود و این قابلیت را دارد که به هر سلول در بدن تبدیل شود.(برای بررسی بیشتر سلول های بنیادی و توانایی آنها در تبدیل به دیگر سلول ها به مقاله یدر همین کانال مراجعه شود.) از این سلول های بنیادی NSCI هزاران اورگانوئید مغزی سه بعدی تولید شد که رشد و تکامل ابتدایی قشر مغز را برای مطالعه ی فوری با گروه های علمی همکار، تقلید میکرد.

سالی تمپل مدیر علمی NSCI و مولف ارشد مطالعه می گوید: سلول های بنیادی القا شده با قابلیت فراوان، وسایل قدرتمندی هستند. آنها به پژوهشگران اجازه میدهد هر بیماری منفردی را در لوله ی آزمایشگاه، مطالعه کنند. در این مطالعه ما توانستیم این اندیشه را در یک سطح ارتقا دهیم. با مرتبط کردن تکنولوژی iPSC-organoid با آنالیز فعالیت یک ژن منفرد با حجم بالا ما توانستیم نگاه بهتری بر چیزی داشته باشیم که ممکن است بر مغز یک بیمار در مراحل اولیه ی ایجاد بیماری در جریان باشد حتی پیش از آنکه علایم ایجاد شود. در این مطالعه پژوهشگران، رشد و ایجاد اورگانوئیدهایی را بررسی کردند که از سلول های بنیادی این بیماران گرفته شده بود و همه ی آنها جهش V337M را در پروتئین تاو داشت.

آنها این نتایج را با آن مواردی مقایسه کردند که در اورگانوئیهای کنترل ایزوژنتیک مشاهده شده بود. موارد کنترل از سلول های بنیادی بیمار مشتق شده بود که در آن جهش ایجاد کننده ی بیماری از طریق ژنتیکی، اصلاح شده بود. پس از 6 ماه رشد، علایم تخریب نورودژنرسانس در اورگانوئیدها مشاهده شد.

مهمتر اینکه اورگانوئیدهای مشتق شده از سلول بیمار، نورون های تحریکی کمتری در مقایسه با مواردی- که از سلول های کنترل مشتق شده بود- داشت و این نشان میدهد که جهش پروتئین تاو برای ایجاد سطوح بالاتر مرگ سلولی این نوع از نورون ها کافی است. نورون های تحریکی معمولا در پاسخ به ماده ی شیمیایی عصبی گلوتامات، فعال میشود و به نظر میرسد در سطوح بالای غیر طبیعی آن در فرونتوتمپورال دمانشیا بمیرند.

اورگانوئیدهای مشتق شده از بیمار همچنین سطوح بالاتری از انواع زیان بار پروتئین تاو و سطوح بالاتری از التهاب دارد. دکتر باولس میگوید: مرگ سلول عصبی تحریکی، رسوبات پروتئین تاو و التهاب، نشانه های اصلی نوعی از تخریب هستند که در بسیاری از اشکال دمانس فرونتوتمپرال مشاهده میشود. ما میخواستیم ببینیم بعد از آن چه میشود. فرایندهای مولکولی و سلولی که قبل از پیدایش نشانه های بیماری رخ میدهد چه هستند؟

پژوهشگران، کلیدهایی را با امتحان اورگانوئیدهای دو ماهه و چهار ماهه به دست آوردند. برای نمونه اورگانوئید جهش یافته ی دو ماهه به نظر میرسد سطوح بالای فشار سلولی را تحمل میکند؛ در حالی که موارد چهار ماهه مشکلاتی را با اتوفاژی یا چرخه ی دوباره ی پروتیئن ها داشتند. نتایج همچنین پیشنهاد داد طی ماه های ابتدایی، نورون های تحریکی در اورگانوئید، سریع تر از موارد کنترل، بالغ شدند. تجربیات دیگر مطرح کرد بسیاری از این تغییرات، ممکن است واسطه های شیمیایی واکنش پیچیده ی بین تاو جهش یافته، ژن نورون های تحریکی و ELAVL4 یعنی پروتئینی- که فعالیت ژنها را با اتصال به ریبونوکئیک اسید RNA کنترل میکند- بوده باشد.

دکتر باولز میگوید: نتایج ما پیشنهاد می دهد که تاو جهش یافته ی V337M، چرخه و سیکل معیوبی را در مغز، آغاز میکند و نورون های تحریکی را زیر فشار زیاد قرار میدهد. این، تولید پروتئین های جدیدی را- که برای بلوغ لازم است- تسریع می کند ولی از رسوب پروتئین هایی که جایگزین شده اند جلوگیری میکند.

این مطالعه روی اورگانوئیدها به دانشمندان امکان میدهد کشف کنند چگونه پروتئین تاو جهش یافته، ممکن است باعث مرگ دسته ی خاصی از نورون ها شود - که در فرونتو تمپورال دمانس حساس هستند-. آزمایشات، بیشتر از این ایده حمایت میکند. برای نمونه نورون های تحریکی در اورگانوئید جهش یافته در مقایسه با اوگانوئید های کنترل، کمتر احتمال دارد در حضور سطوح سمی گلوتامات، زنده بمانند.

پژوهشگران فهمیدند این میتواند با آپیلیمود مهار شود.

آپیلیمود داروی تجربی است که برای تغییر سیستم چرخه ای پروتئین در سلول طراحی شده است. به بیان دیگر پژوهشگران دیدند در زمانی که نمونه ها را با آپیلیمود پردازش کردند، تفاوتی در سطوح مرگ سلولی که با گلوتامات القا شده است بین اورگانوئیدهای کنترل و جهش یافته نیست.

دکتر گوت میگوید: با کمک وسایلی مانند اورگانوئیدهای مغزی ما میتوانیم مدلسازی کنیم و دلایل دمانس را بفهمیم. و این امید هست که روزی بتوانیم درمان های سودمندی را برای دمانس فرونتوتمپورال و دیگر بیماری های دلخراش تخریبی سیستم عصبی پیدا کنیم.

https://neurosciencenews.com/ftd-brain-organoids-18989/?fbclid=IwAR03hFwuFWsVPw_leMMYPPN7B68J1kH_lmENUojCfhDxznewBqoGnp8xrnQ


مطالب ویـژه


استیفن هاوکینگ در مورد همغز آیندگان چگونه است ؟تئوری تکامل در پیشگیری و دو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی از عروسک بازی گوشت خواری یا گیاه خواریسلول های بنیادی منابع و اابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و مغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروهای ام اسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیپیموزایدسیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای بقای موجود زندبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر احتمالی عصاره تغلینقش گرمایش آب و هوا در همدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا ممکن است موش کور بی مسردرد تنشناخلاق پایه تکامل و فرهنگفرایند پیچیده ی خونرسانیبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات درياهدف از تکامل مغزدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط هوش ساختار مغز و ژلبخند بزن شاید صبح فردا زبرخی اختلالات عصبی مثانهتازه های بیماری پارکینسونورون هاي مصنوعی می توانواکسن کووید 19 چیزهایی که رقیبی قدرتمند در برابر مإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَعوامل ایجاد لغت انسانی و از نخستین همانند سازها تمواد کوانتومی جدید، ممکنبسیاری از بیماری های جدیثبت امواج الکتریکی در عصچگونه حافظه را قویتر کنیوزوز گوشروش هایی ساده برای کاهش ااندوهگین نباش اگر درب یا سایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تمجموعه های پر سلولی بدن متلاشی تازه برای گشودن معحوادث روزگار از جمله ویرچرا حجم مغز گونه انسان درکلرال هیدرات برای خوابانرجزخوانی هایی که امروز بایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تمزایای شکلات تلخ برای سلتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطهم نوع خواری در میان پیشیکاهش التهاب ناشی از بیمازبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر مغز انسان ایا طبیعتا تماتا 20 سال آینده مغز شما به دو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی از عروسک بازی گیلگمش باستانی کیستسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارمغز حریص برای خون، کلید تتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروهای ضد بیماری ام اس وهوش احساسیپیچیدگی های مغزی در درک زسیستم تعادلی بدنابزارهای پیشرفته ارتباط بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر ترکیبات استاتین (سنقش آتش در رسیدن انسان بهدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا ما تنها موجودات زنده سردرد سکه ایاختلال خواب فرد را مستعد فرایند تکامل و دشواری هابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات درياهدف از خلقت رسیدن به ابزادرک و احساسآیا تکامل و تغییرات ژنتیشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط انسانی، محدود به لرزش ناشی از اسیب به عصببرخی بیماری ها که در آن بتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نورون های ردیاب حافظهواکسن کرونا و گشودن پنجررموزی از نخستین تمدن بشرافت فشار خون ناگهانی در وعواملی که برای ظهور لغت ااز نشانه ها و آثار درک شدموجود بی مغزی که می تواندبسیاری از بیماری های جدیجمجمه انسان های اولیهنگاه محدود و تک جانبه، مشیک پیشنهاد خوب برای آسان روش صحبت کردن در حال تکامانسان قدیم در شبه جزیره عاز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانیتلاشی جدید در درمان ام اسحافظه و اطلاعات در کجاست چرا خشونت و تعصبکمردرد و علل آنرشته نوروایمونولوژی و نقاینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تمسیر دشوار تکامل و ارتقاتوصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريهمیشه اطمینان تو بر خدا بکاهش دوپامین عامل بیماریزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر مشاهده بر واقعیت بديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی از عروسک بازی گیاه خواری و گوشت خوار کدسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و مغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی فامپیریدین یا نورلهوش احساسیپیوند مغز و سر و چالشهای سیستم دفاعی بدن علیه مغز ابزارهای بقا از نخستین هبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر دوپامین و سروتونیننقش انتخاب از طرف محیط، ندر درمان بیماری مولتیپل آیا مغز تا بزرگسالی توسعسرعت فکر کردن چگونه استاختلال در شناسایی حروف و فرایند حذف برخی اجزای مغبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات درياهزینه ای که برای اندیشیددرک احساسات و تفکرات دیگآیا جنین انسان، هوشمندی شرکت نورالینک ویدیویی ازارتباط از بالا به پایین ملزوم سازگاری قانون مجازابرخی بیماری های خاص که بدتبدیل سلولهای محافط به سنوروپلاستیسیتی چیستواکسن کرونا از حقیقت تاترمز و رازهای ارتباط غیر کافراد آغاز حرکت خودشان رعوارض ازدواج و بچه دار شداز نظر علم اعصاب یا نرووسموجودات مقهور ژنها هستندبعد از کروناجنسیت و تفاوت های بینایینگاه انسان محدود به ادرایک آلل ژنتیکی که از نئاندروشهای نو در درمان دیسک بانسان ها می توانند میدان از تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانی دتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست چرا در مغز انسان، فرورفتکمردرد با پوشیدن کفش منارشد مغز علت تمایل انسان باینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیتوصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريهمیشه عسل با موم بخوریمکاهش سن بیولوژیکی، تنها زبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دمغز انسان برای شادمانی طتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی از عروسک بازی گالکانزوماب، دارویی جدیسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه ام اس مولتمغزهای کوچک بی احساستاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی لیراگلوتیدهوش عاطفی بیشتر در زنانپیوند سر آیا ممکن استسکته مغزیابزارهای بقا ازنخستین همبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر دپاکین بر بیماری منقش اتصالات بین سلولهای درمان های اسرار آمیز در آآیا همه جنایت ها نتیجه بیشلیک فراموشیاختلال در شناسایی حروف و فرد حساس از نظر عاطفی و ببحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکنقشه مغزی هر فرد منحصر بههزینه سنگین انسان در ازادرک تصویر و زبان های مخلتآیا جهان ذهن و افکار ما مشش مرحله تکامل چشمارتباط بین هوش طبیعی و هولزوم سازگاری قانون مجازابرخی توجهات در ببمار پارتری فلوپرازیننوشیدن چای برای مغز مفید واکسن کرونا ساخته شده تورویا و خبر از آیندهافزایش قدرت ادراکات و حسعید نوروز مبارکاز نظر علم اعصاب اراده آزمیهمانهای ناخوانده عامل بعد از کروناجنسیت و تفاوت های بینایینگاه از درون مجموعه با نگیک جهش ممکن است ذهن انسانروشهای شناسایی قدرت شنواانسان جدید از چه زمانی پااز تکینگی تا مغز از مغز تمحدودیت های حافظه و حافظتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاستچراروياها را به یاد نمی آکنفرانس تشنج هتل کوثر اصزمین زیر خلیج فارس تمدنی ایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیهمراهی نوعی سردرد میگرنیکایروپاکتیک چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت سزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هامغز انسان برای شادمانی طتاثیر نگاه و مشاهده ناظر دژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی از عروسک بازی گامی در درمان بیماریهای سلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از بیماری اضطراب عمومیمغزتان را در جوانی سیم کشتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی تشنجی دربارداریهوش عاطفی در زنان بیشتر اپیوند سر، یکی از راه حلهاسانسور از روی قصد بسیاری ابزارهای بقای از نخستین بارداری بدون رحمتاثیر داروهای ضد التهاب نقش حفاظتی مولکول جدید ددرمان های بیماری آلزایمرآیا هوش مصنوعی زندگی بشرشلیک فراموشیاختلالات مخچهفرضیه ای جدید توضیح میدهبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکنقشه های مغزی جدید با جزیهزاران سال چشم های بینا ودرک حقیقت نردبان و مسیری آیا جهش های ژنتیکی، ویروششمین کنگره بین المللی سارتباط شگفت مغز انسان و فمقاومت به عوارض فشار خون برخی توصیه ها برای واکسیتری فلوپرازیننوعی سکته مغزی ، وحشتناک واکسن دیگر کرونا ساخته شرویا بخشی حقیقی از زندگی افزایش مرگ و میر سندرم کوعامل کلیدی در کنترل کارآاز نظر علم اعصاب اراده آزمیگرن سردردی ژنتیکی که ببعد از کرونا دلخوشی بیهوجهان کاملی در اطراف ما پرنگاهی بر قدرت بینایی درایک رژیم غذایی جدید، می توروشی برای بهبود هوش عاطفانسان عامل توقف رشد مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه فراتر از حفظ تعادلتمدن بشری و مغز اخلاقیحس چشایی و بویاییچراروياها را به یاد نمی آکنگره بین المللی سردرد دزندگی هوشمند در خارج از زایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از ستوضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارهوموارکتوس ها ممکن است دکاربرد روباتهای ريزنانوکاربرد روباتهای ريز، در زبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر نگاه انسان بر رفتادژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی از عروسک بازی گامی در درمان بیماریهای سم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از بیماری بیش فعالیمغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی جدید s3 در درمان ام هوش عاطفی در زنان بیشتر اپیام های ناشناخته بر مغز سانسور بر بسیاری از حقایابزارهای دفاعی و بقای موفلج بل، فلجی ترسناک که آنبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرمان های جدید میگرنآیا هوش ارثی دریافتی از پشنا در ابهای گرم جنوب نیاختلالات حرکتی در انسانقیچی ژنتیکیبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکنقص در تشخیص هیجانات عامهستي مادي ای که ما کوچکتردرک عمیق در حیواناتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجصرع و درمان های آنارتباط شگفت انگیز مغز انمقابله با کرونا با علم اسبرخی روش های تربیتی کودکتسلیم شدن از نورون شروع منیاز به آموزش مجازی دیجیواکسن دیگری ضد کرونا از درویا تخیل یا واقعیتافسردگی و اضطراب در بیماعادت کردن به نعمتاز آغاز خلقت تا نگاه انسامیگرن شدید قابل درمان اسبعد از کرونا دلخوشی بیهوجهش های ژنتیکی مفید در سانگاهی بر توانایی اجزاي بیکی از علل محدودیت مغز امروشی جدید در درمان قطع نخانعطاف پذیری مکانیسمی علاز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتمساح حد واسط میان مغز کوحس و ادراک (قسمت اول )نزاع بین جهل و علم رو به پکنگره بین المللی سردرد دزونا به وسیله ویروس ابله ایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز- از مغز مشکلات روانپزشکی در عقب تکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بهوش مصنوعی می تواند بر احکجای مغز مسئول پردازش تجزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترسمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر نگاه انسان بر رفتادگرگونی های نژادی و تغییهوش مصنوعی از عروسک بازی گاهی لازم است برای فهم و سندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از بیماری تی تی پینقش قهوه در سلامتیتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی جدید میاستنی گراویپیشینیان انسان از هفت میساخت شبکه عصبی با الفبایاثر مضر مصرف طولانی مدت رفلج خواببازگشت به ریشه های تکاملتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش خرچنگ های نعل اسبی دردرمان های جدید در بیماری آیا هوش سریعی که بدون احسشناخت و معرفت، و نقش آن داختلالات صحبت کردن در انقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکنقطه بی بازگشتهستی ما پس از شروعی چگال درگیری قلب در بیماری ویرآیا خداباوری محصول تکاملضررهای مصرف شکر و قند بر ارتباط شگفت انگیز مغز انملاحظات بیهوشی قبل از جربرخی سلولهای عصبی در تلاتشنج چیستچیزی خارج از مغزهای ما نیواکسن سرطانرویاها از مغز است یا ناخوالکتروتاکسی(گرایش و حرکعارضه جدید ویروس کرونا ساز انفجار بزرگ تا انفجار میدان مغناطيسي زمین بشر تفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی غیر تصادفناتوانی از درمان برخی وییافته های نوین علوم پرده روشی جدید در درمان سکته ماولین هیبرید بین انسان واز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ابزاري که وظیفه آن فتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )نزاع بین علم و نادانی رو کندر در بیماریهای التهابزیباترین چیز در افزایش سایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز- از مغز مشاهده آینده از روی مشاهتکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استهوش مصنوعی و کشف زبان هایهوش مصنوعی گوگل به کمک تشکرونا چه بر سر مغز می آورسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چمغز ایندگان چگونه استتاثیر ویتامین دی بر بیمادانشمندان موفق به بازگردهوش مصنوعی از عروسک بازی گاهی مغز بزرگ چالش استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیماری دویکنقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی جدید ضد میگرنپیشرفت های جدید علوم اعصساخت شبکه عصبی مصنوعی با اثرات فشار روحی شدیدفلج خواب چیستبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش داروهاي مختلف معروف درمان های رایج ام اسآیا هشیاری کوانتومی وجودشناسایی تاریخچه ی تکاملیاختراع جدید اینترنت کوانقانون مندی نقشه ژنتیکی مبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکچند نرمش مفید برای کمردرو هر کس تقوای خدا پیشه کندرگیری مغز در بیماری کویآیا دلفین ها می تواند از ضررهای شکر بر سلامت مغزارتباط غیرکلامی بین انساممانتین یا آلزیکسا یا اببرخی سيناپسها طی تکامل و تشنج و حرکات شبه تشنجی قاچگونه مغز پیش انسان یا همواکسنی با تاثیر دوگانه ارویاهای پر رمز و حیرتی درالتهاب شریان تمپورالعدم توقف تکامل در یک اندااز بحث های کنونی در ویروسمیدازولام در درمان تشنج تفاوت ها و تمایزها کلید بجهشهای مفید و ذکاوتی که دناتوانی در شناسایی چهره یادگیری مهارت های جدید دريتوکسيمب در درمان ام اساولین مورد PML به دنبال تکاز تکینگی تا مغز از مغز تمدارک ژنتیکی چگونه انسانتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک قسمت چهارمنزاع بین علم و جهل رو به پکوچک شدن مغز از نئاندرتازیر فشار کووید چه باید کرایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز- از مغزتمطالعه ای بیان میکند اهدتکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی گوگل به کمک تشکشف مکانیسم عصبی خوانش پسفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد ممغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر ویروس کرونا بر مغز دانشمندان یک فرضیه رادیکهوش مصنوعی از عروسک تا کمگذر زمان کاملا وابسته به سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیماری ضعف عضلات نزدیک بنقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی ضد تشنج با قابليت تپیشرفتی مستقل از ابزار هساختار شبکه های مغزی ثاباثرات مفید قهوهفلج دوطرفه عصب 6 چشمبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ذهن و شناخت در حوادث درمان های علامتی در ام اسآیا واکنش های یاد گرفته وشناسایی سلول های ایمنی اادامه بحث تکامل چشمقانون جنگلبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر رو ح و روان بر جسمچند جهانیوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرگیری مغز در بیماران مبآیا دلفین ها میتوانند باطوفان فقر و گرسنگی و بی سارتروز یا خوردگی و التهامنابع انرژي پاک سرچشمه حبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج عدم توازن بین نورون چگونه هموساپينس بر زمین واسطه ها د رمسیر ایجاد مغرویای شفافامیوتروفیک لترال اسکلروعسل طبیعی موثر در کنترل باز تلسکوپ گالیله تا تلسکمکانیزمهای دفاعی در برابتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دنخاع ما تا پایین ستون فقریادآوری خواب و رویاریواستیگمیناولین مورد پیوند سر در اناز تکینگی تا مغز از مغز تمروری بر تشنج و درمان هایتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت پنجمنشانه های گذشته در کیهان کووید نوزده و خطر بیماریزیرفون داروی ضد ام اسایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز، از مغز معنی روزهتکامل مداومخطرات هوش مصنوعیهوش مصنوعی الفاگوکشف مکانیسمی پیچیده در بسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد ممغز ابزار برتر بقاتاثیر ژنها بر اختلالات خدانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی از عروسک تا کمگربه شرودینگر و تاثیر مشسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیماریهای تحلیل عضلانی انقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی ضد تشنج با قابليت تپاسخ گیاهان در زمان خوردسازگاری با محیط بین اجزااثرات مضر ماری جوانافناوری هوش مصنوعی نحوه خبحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش روزه داری در سالم و جدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا گذشته، امروز وآینده شواهدی از نوع جدیدی از حااداراوون تنها داروی تاییقانونمندی و محدودیت عالمبرین نت به جای اینترنتتاثیر رژیم گیاه خواری بر چندین ماده غذایی که ماننوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرگیری مغزی در سندرم کووآیا دست مصنوعی به زودی قاطی یکصد هزار سال اخیر هرچارزش حقیقی زبان قسمت اولمنابع انرژی از نفت و گاز بررسي علل احتمالي تغيير تصویربرداری فضاپیمای آمچگونه واکسن کرونا را توزوبینار اساتید نورولوژی دروبات های ریز در درمان بیامید نیکو داشته باش تا آنعصب حقوق نورولوواز تلسکوپ گالیله تا تلسکما انسانها چه اندازه نزدتفاوت های تکاملی در مغز وجواب دانشمند سوال کننده نخستین تصویر از سیاهچالهژن هوش و ساختارهای حیاتی ریسدیپلام تنها داروی تایاولین تصویر در تاریخ از ساز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز هوشیاری، روح یا بدن تولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت سومنظام مثبت زندگیکودک ایرانی که هوش او از زاوسکا درمان گوشرایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز فکر میکند مرگ برای دیتکامل چشمدفاع در برابر تغییر ساختهوش مصنوعی از عروسک تا ککشف ارتباط جدیدی از ارتبسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر کلام در آیات کلام بدانشمندان پاسخ کوانتومی هوش مصنوعی به کمک هوش طبیگزیده ای از وبینار یا کنفسودمندی موجودات ابزی بر ابزار بقای موجود زنده از بیهوش کردن در جراحی و بیمنقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وداستانها و مفاهیمی اشتباپختگی پس از چهل سالگي به سخن پاک و ثابتاجزای پر سلولی بدن انسان فیلمی بسیار جالب از تغییبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش رژیم غذایی بر رشد و اهوشیاری کوانتومیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا آگاهی پس از مرگ از بیشواهدی از دنیسوان(شبه نئادغام میان گونه های مختلقارچ بی مغز در خدمت موجودبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رژیم گیاه خواری بر چه زیاد است بر من که در ایویتنام نوعی کرونا ویروس درگیری مغزی در سندرم کووآیا رژیم غذایی گیاهی سلاظهور امواج مغزی در مغز مصارزش حقیقی زبان قسمت دوممناطق خاصی از مغز در جستجبررسی و اپروچ جدید بر بیمتغییر الگوی رشد مغزی با زچگونه آن شکری که می خوریموراپامیل در بارداریروح رهاییامید درمان کرونا با همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکنیکی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدتفاوت های زبانی سرمنشا تجاذبه و نقش آن در شکلگیرینرمش های مفید در سرگیجهژن یا نقشه توسعه مغز و نقرژیم های غذایی و نقش مهم اولین سلول مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستتولید سلولهای جنسی از سلحساسیت روانی متفاوتنظریه ی تکامل در درمان بیکودکان میتوانند ناقل بی زبان مشترک ژنتیکی موجوداایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز، از مغز مغز ما کوچکتر از نیم نقطهتکامل ابزار هوش ، راه پر مغز مادران و کودکان در زمتکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز اهوش مصنوعی از عروسک تا ککشف جمجمه ای درکوه ایرهوسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشومغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر کپسول نوروهرب بر ندانشمندان اولین سلول مصنهوش مصنوعی در کامپیوترهاگزارش یک مورد جالب لخته وسیلی محکم محیط زیست بر انابزار بقای موجود زنده از بیهوشی در بیماران دچار انقش نظام غذایی در تکامل متاثیر گیاه خواری بر رشد ودر مانهای کمر دردپرورش مغز مینیاتوری انساسریعترین کامپیوتر موجودفیزیک مولکولها و ذرات در بحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش رژیم غذایی در رشد و اهوش، ژنتیکی است یا محیطیدرمان تومورهای مغزی با اآیا امکان بازسازی اندامهشگفتی های زنبور عسلادغام دو حیطه علوم مغز و قبل از انفجار بزرگبرای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر نهایت معرفت و شناخت درک عویتامین E برای فعالیت صحدرگیری اعصاب به علت میتوآیا رژیم غذایی گیاهی سلاعلم به ما کمک میکند تا موارزش حقیقی زبان قسمت سوممنبع خواب و رویابررسی سیستم تعادلی بدن اتغییر زودتر اتصالات مغزیچگونه انتظارات بر ادراک ورزش هوازی مرتب خیلی به قروزه داری متناوب، مغز را امگا سه عامل مهم سلامتمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تما با کمک مغز خود مختاريمتفاوتهای جنسیتی راهی براحقیقت قربانی نزاع بین بی نرمشهای مهم برای تقویت عژنها نقشه ایجاد ابزار هورژیم غذایی حاوی تخم مرغ واوکرلیزوماب داروی جدید شاز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز خنده در کجای مغز استتومورها و التهاب مغزی عاخلاصه ای از مطالب همایش منظریه تکامل در درمان بیمکودکان خود را مشابه خود تزبان چهار حرفی حیات زمیناگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز مغز چون ابزار هوش است دلیتکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بهوش مصنوعی از عروسک تا کگمان میکنی جرمی کوچکی در سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای مغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر کپسول نوروهرب بر تدانشمندان تغییر میدان مغهوش مصنوعی در خدمت خلق وحگشایش دروازه جدیدی از طرسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزار بقای موجود زنده از بیوگرافینقش نظریه تکامل در شناساتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر محل کار ارزش خودت را بآلودگی هوا و ویروس کروناسرگیجه از شایعترین اختلااجزایی ناشناخته در شکل گفیزیکدانان ماشینی برای تبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زنجبیل در جلوگیری از هیچگاه از فشار و شکست نتردرمان تشنجآیا انسان با مغز بزرگش اخشاهکار قرنارتقا و تکامل سنت آفرینش قدم زدن و حرکت دید را تغیبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاهخواری بر چهار میلیارد سال تکامل بویتامین E در چه مواد غذایدستورالعمل مرکز کنترل بیآیا راهی برای رفع کم آبی علایم کمبود ویتامین E را ارزش خود را چگونه میشناسمنحنی که ارتباط بین معرفبررسی علل کمر درد در میانتغییر عمودی سر انسان از پچگونه باغبانی باعث کاهش ورزش هوازی ، بهترین تمریروزه داری و بیمار ی ام اس امروز دانش ژنتیک هیچ ابهتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز و از مغز ما تحت کنترل ژنها هستیم یتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت تنها چیزی است که شاچرا مغزهای ما ارتقا یافت ژنها ، مغز و ارادهراه های جدید برای قضاوت رايندگان چگونه خواهند دیداز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ انتقال است یا نابود شتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کوونظریه تکامل در درمان بیمکوری گذرای ناشی از موبایزبان و کلمه حتی برای کساناگر نعمت فراموشی نبود بساز روده تا مغزمغز چگونه صداها را فیلتر تکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتومهوش مصنوعی از عروسک تا کگنجینه ای به نام ویتامین سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر کپسول نوروهرب بر سدانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی در خدمت خلق وحپمبرولیزوماب در بیماری چسیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از بیوگرافینقش هورمون های تیروئید ددر چه مرحله ای از خواب ، رآلزایمرسربازان ما محققا غلبه می احیای بینایی نسبی یک بیمفرگشت و تکامل تصادفی محض بحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت اهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرمان جدید میگرن با انتی آیا احتمال دارد رویا از آشبیه سازی میلیون ها جهان ارتوکين تراپی روشی جديد قدرت انسان در نگاه به ابعبرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر عصاره تغلیظ شده گیچهار ساعت پس از کشتار خوکویتامین دی گنجینه ای بزرذهن ما از در هم شکستن منبآیاما مقهور قوانین فیزیکعلایم کمبود ویتامین E را از نخستین همانند سازها تمنشأ اطلاعات و آموخته ها بزرگ شدن مغز محدود به دورتغییرات منطقه بویایی مغزچگونه تکامل مغزهای کنونیورزش و میگرنروزه داری سلول های بنیادانفجار و توقف تکاملی نشاصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تماه رجبتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت خواب و رویاچرا پس از بیدار شدن از خوژنهای مشترک بین انسان و وراه های جدید برای قضاوت رايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تمراحل ارتقای پله پله کیهتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهننظریه تکامل در درمان بیمکی غایب شدی تا نیازمند دلزبان و بیان نتیجه ساختمااگر تلاش انسان امروز براازدواج های بین گونه ای، رمغز ناتوان از توجیه پیداتأثیر نگاه انسان بر رفتادندان ها را مسواک بزنید تهوش مصنوعی از عروسک تا کگویید نوزده و ایمنی ساکتسفری به آغاز کیهانابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن مغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر کپسول نوروهرب بر سدانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی درمانگر کامپیپنج اکتشاف شگفت آور در موسیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از بیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاهخواری بر رشد و نقش هورمون زنانه استروژندر هم تنیدگی کوانتومی و پآمارهای ارائه شده در سطح سردرد میگرن در کودکاناحساس گذر سریعتر زمانفراموش کارها باهوش تر هسبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت اهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرمان جدید کنترل مولتیپلآیا احتمال دارد رویا از آشبیه سازی سیستم های کوانارتباط میکروب روده و پارلوب فرونتال یا پیشانی مغبرخی نکات از گاید لاین پرتاریخ همه چیز را ثبت کردهنوآوری ای شگفت انگیز دانویرایش DNA جنین انسان، برذهن چند جانبه نیازمند نگآزمون ذهنی گربه شرودینگرعلت خواب آلودگی بعد از خواز نخستین همانند سازها تمهندسی ژنتیک در حال تلاش بزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییرات آب و هوایی که به چگونه جمعیت های بزرگ شکل ورزش بهترین درمان بیش فعروش مقابله مغز با محدودیانواع سکته های مغزیسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تماپروتیلینتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت راستین انسان علم بچرا بیماری های تخریبی مغژنهای هوش ، کدامندراه پیروزی در زندگی چیستايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تمرز مرگ و زندگی کجاستتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیهفت چیز که عملکرد مغز تو کیست کلوئید بطن سومزبان و بیان، در سایه پیشرابزار هوش در حال ارتقا ازاستفاده از هوش مصنوعی در استفاده از سلول های بنیامغز و سیر تکامل ان دلیلی تئوری تکامل امروز در درمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک بازی گوشه بیماری اتوزومال رسسسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقا از نخستین همانبیمار 101 ساله، مبتلا به سمغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر کتامین در درمان پاداروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحپوست ساعتی مستقل از مغز دابزار بقای موجود زنده از بیست تمرین ساده برای جلوتاثیر انتخاب از طرف محیط نقش ژنتیک در درمان اختلادر هم تنیدگی کوانتومی و دآن چیزی که ما جریان زمان سردرد و علتهای آناخلاق و علوم اعصابفراموشی همیشه هم بد نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش سجده بر عملکرد مغزهدف یکسان، در مسیرهای متدرمانهای بیماری پارکینسآیا برای تولید مثل همیشه شباهت مغز با کیهان مادیارتباط چاقی و کاهش قدرت بلایو دوم دکتر سید سلمان فبرخی اثرات مضر ویتامین دتازه های اسکیزوفرنی(جنونوار مغزی روشی مهم در تشخواکنش های ناخودآگاه و تقرفتار اجتماعی انسان، حاصآسيب میکروواسکولاریا آسعوامل موثر در پیدایش زبااز نخستین همانند سازها تمولتیپل اسکلروز در زنان بزرگترین خطایی که مردم متغییرات تکاملی سر انسان چگونه جمعیت های بزرگ شکل ورزش در کمر دردروش های صرفه جویی در ایجاانگشت نگاری مغز نشان میدپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تمبانی ذهنی سیاه و سفیدتلاشی برای درمان قطع نخاحمله ویروس کرونا به مغزچرا حیوانات سخن نمی گوینژنهای حاکم بر انسان و انسراست دستی و چپ دستیای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تمرز بین انسان و حیوان کجاتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یهفت سین یادگاری از میراث کاهش مرگ و میر ناشی از ابزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین همان