دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثر سلولهای عصبی چگونه است قسمت پنجم

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثیر سلولهای مغز چگونه است؟( قسمت پنجم)

در قسمت‌های قبلی بیان شد که گرما در حد قابل قبول، عامل حرکت و حیات سلول زنده است و افزایش درجه حرارت، نقش مهمی در حیات دارد.

برای تاثیر حرارت در افزایش واکنش‌های شیمیایی و فیزیکی، ثابت وانت هوف بیان شد ولی باز بيان شد که افزایش بیش از حد حرارت، تاثیر بدتری را بر سلول‌های زنده دارد.

برخی مطالب در قسمتهای قبل تکرار میشود (افزایش درجه حرارت در حد متعادل، منجر به بهبود عملکرد سلول‌های مغزی می شود ولی افزايش درجه حرارت درون مغز به بالای چهل درجه، تاثیر برعکس دارد و این تاثیر مضر، به خصوص روی سلول هایی است که فعالیت بیشتری دارند.

ورزش شدید در هوای گرم منجر به آسیب دیدن سد بین خون و مغز می گردد. در حالت سرد شدن مغز، میزان آلبوميني که از سد تخریب شده، به داخل مغز نفوذ می کند به حدود دو برابر می رسد ولی در وضعیت هيپرترميک و گرم شدن شديد یعنی حدود 41 درجه، این نفوذ به 26 برابر می رسد.

این آسیب به سد بین خون و مغز در کورتکس پيريفورميس به حداکثر می‌رسد. ( Thompson SM, Musakawa LM, Rince DA. Temperature dependence of intrinsic membrane properties and synaptic potentials in hippocampal CA1 neurons in vitro. J. Neurosci.1985;5:817824. [PubMed]))

بار دیگر با یک تضاد مواجهيم و با یک نیرویی که بر این تضاد فائق می آید تا حیات جریان یابد. گرمایی که حیات بخش به مغز است و گرمای سوزاني که کشنده حیات برای مغز است و همین که امروز مغز انسان باقی مانده است نشان دهنده قدرت بی مانندی است که سوپاپ هاي بین حرارت و حیات و سوختن و مرگ را به صورت متعادل، نگه داشته است. اینکه بگوئیم جهان امروز از هیچ، به وجود آمده است و نیاز به قدرتی برای ساختن آن نیست، قطعا عاقلان را قانع نخواهد کرد. ایجاد هماهنگی های عمیق بین اجزای مختلف و متضاد که مانند پیشرفته ترین دستگاهها بین فشار زیاد و کم، انتخاب طبیعی و انتخاب جنسی و گرما و سرما توازن ایجاد میکند، لازمه حیات زمینی است و قطعا عقلی در پس این هماهنگی ها هست.(جهت مطالعه بیشتر در مورد این سوپاپ های حیاتی به قسمت چهارم این بحث مراجعه شود)

پیش از پایان بحث درباره تاثیر حرارت بر مغز، نگاهی سطحی بر تاثیر حرارت بر حیات به صورتي کلی می اندازيم.

در این قسمت گامی فراتر به سوی ریشه های حیات زميني یعنی هوا و آب برداشته میشود و به بخش مهمی از حيات يعني جریان های همرفتی در هوا و دریا می‌پردازیم که نقش بسیار مهمی را در ایجاد باد و امواج دريا دارد. با گرم شدن اکثر گازها و مایعات، چگالی گاز و مایع، کمتر میشود و مایع یا گاز گرمتر به روي قسمت سردتر می آید. این تغییر چگالی در نتیجه حرارت، یکی از شگفتی های خلقت است. و مانع از ايستايي آب ها میشود.

این عدم ايستايي آب ها به خصوص در مورد آب های جاری شیرین، مهمتر است. این آب ها اگر ساکن باشند به مرور زمان دچار فساد می‌شوند زیرا نمک آب دریاها را ندارند و عدم وجود نمک، محیط مناسبی را برای رشد باکتری ها و ویروس ها فراهم مي کند. جاری بودن این آب ها از فساد جلوگیری میکند.

به نظر می‌رسد با شیوع سد سازی های گسترده‌ و تجمع آب های شیرین در پشت این سدها این جریان طبیعی مختل شده است. ولی در واقع اینطور نیست.

نکته مهم در تاثیرات درجه حرارت بر حرکات همرفتی آب این دریاچه هاست. همانطور که می‌دانیم آب تازه وارد شده به این دریاچه ها معمولا از چشمه ها و رودخانه هاست و درجه حرارت آن پایین است بنابراین با ورود آب سرد به دریاچه های سد یا دریاچه های طبیعی معمولا به دلیل چگالی بالاتر به قسمت پایین دریاچه می‌رود و آب قدیمی تر و گرمتر به سطح می آید و چون معمولا تخلیه این دریاچه ها از کف آن صورت نمی گيرد بلکه بیشتر از قسمتهای سطحی تخلیه ميشوند، پس آبهای قدیمی تر که شاید اگر جاری نشوند فاسد گردند، سریعتر تخلیه می‌شوند و آبهای جدید و سرد در قسمت تحتانی دریاچه قرار می گیرد و باز با گرم شدن این آب ها، آب گرمتر به سطح آب می آید و آبهای سرد رودخانه یا چشمه به قسمت پائینتر میرود.

دریاها که سطح آنها بسیار پایین است و تخلیه اي ندارند برای جلوگیری از فسادشان لازم است شور باشند ولی در همین دریاها هم وجود جریانات آبهای گرم سطحی و سرد عمقی وجود دارد و در کل، حرکات امواج آب بر اثر بادهایی که میوزد باعث جنبش سطح آب و حل شدن مقدار زیادی اکسیژن در آب ميشود.

افزایش جریان‌های اعماق دریا از اختلاف در دما و میزان نمک حاصل می‌شوند. جریان‌های سطحی نیز از اصطکاک موج‌های تولید شده در اثر وزش باد و جزر و مد پدیدار می‌شوند.

Gordon, Arnold. Ocean Circulation in The Climate System. Columbia University (New York), 2004. Accessed 6 July 2013.)

( Stewart, Robert H. Introduction To Physical Oceanography, pp. 23. Texas A & M University, 2008.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [14.11.20 08:22]
Accessed 1

5 Sept. 2013.)

دمای دریا عمدتاً بر میزان تابش خورشیدی جذب شده وابسته است. در استوا، جایی که نور خورشید به طور مستقیم می‌تابد، دمای لایه‌های سطح می‌تواند تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد افزایش یابد؛ در اطراف قطب‌ها، دما در نقطه ذوب با یخ دریا در تعادل دمایی است. شوری آب، دمای ذوب را کمتر از دمای ذوب آب شیرین کرده است (معمولا -۱٫۸). این اختلاف دما به گردش مداوم آب در دریا کمک می‌کند. جریان‌های سطحی گرم با دور شدن از استوا سرد می‌شوند و با متراکم‌تر شدن، در آب فرومی‌رود. آب سرد در اعماق دریا، پیش از بالا آمدن سطح، به سمت استوا بازمی‌گردد. در سراسر جهان آب دریای در اعماق، دمایی بین -۲ تا ۵ درجه سانتی‌گراد دارد.
( Russell, F.S. & al. The Seas, pp. 225227. Frederick Warne, 1928.)

جریان‌های دریایی وابسته به حرارت را در اینجا می‌بینیم يعنی اگر گرمای خورشید نبود، آب دریاها ایستا میشد و در نتیجه عدم وجود موج، میزان اکسیژن آن بسیار کاهش می یافت. پس می بینیم حرارت خورشید چه نقش برجسته ای در ایجاد حیات بر کره زمین دارد. البته نکته مهم تفاوتهای حرارتی و گرمایشی و اختلاف فشار هوا و آب در قسمت‌های مختلف زمین است. و این تفاوت‌ها سبب ایجاد باد و موج در آب و هوا میشود. (باز تضادی بین سرما و گرما که اگر توازنی در این تضادها ایجاد نشود ،حیاتی شکل نمی‌گیرد).

در دریاهای منجمد، کریستال‌های یخ در سطح دریا شروع به شکل گیری می‌کنند و جریانات زیر یخ ها باز باقی ميماند. خود این تشکیل یخ در سطح آب، نقش بسیار مهمی در ادامه حیات دارد و از شگفت ترين پدیده هاست. آب سرد معمولا سنگین تر است و پایین میرود که نقش مهم آن را در تخلیه آبهای شیرین مانده و قدیمی و جایگزین شدن آن با آب سرد و تازه چشمه ها دیدیم. ولی با ادامه سرد شدن آب، و رسیدن به دمای انجماد، چگالی یخ کاهش می یابد و یخ روی آب میماند و تشکیل یخ روی آب سبب می‌شود به عنوان عايقي، آب روان زیر، گرمتر بماند و موجودات آبزی در آب زیر لایه های یخی باقی بمانند.

اگر دوره های یخ بنداني را که زمین با آن مواجه بوده است در نظر بگیریم خواهیم فهمید، این سیستم شگفت انگیز یخ زدن آب است که امکان ادامه حیات را در زیر لایه های یخی فراهم کرده است. اگر مایعی غیر از آب روی زمین وجود داشت، امکان ادامه حیات در دوره های یخبندان نبود.

میزان نور خورشیدی که به داخل دریا نفوذ می‌کند، به زاویه خورشید، آب‌وهوای محلی، و کدری دریا بستگی دارد. از نوری که به سطح دریا می‌رسد، بیشتر آن از سطح دریا بازتاب می‌شود، و طول موج قرمز در چند متر بالایی مشاهده می‌گردد. زرد و سبز تا اعماق بیشتر نفوذ می‌کند، و طول موج‌های آبی و بنفش تا حدود ۱۰۰۰ متر نفوذ می‌نماید.( ↑ Russell, F.S. & al. The Seas, pp. 225227. Frederick Warne, 1928.)

میزان اکسیژن موجود در آب دریا در درجه اول به دما و موجودات زنده فتوسنتز کننده مانند جلبک، فیتوپلانکتون، و گیاهانی مانند علف دریایی بستگی دارد که در آن زندگی می‌کنند. در طول روز، فعالیت فتوسنتزی آن‌ها اکسیژن تولید می‌کند، این اکسیژن در آب دریا حل می‌شود و حیوانات دریایی از آن استفاده می‌کنند. اشباع آب از اکسیژن در طول شب و در اعماق زیاد، کمتر روی می‌دهد. باز در اینجا نقش مهم گرما و نور خورشید را در ادامه حیات می بینیم و وقتي بدانيم ابتداي سیر تکامل موجودات که نهایتا به مغز امروزی رسیده است، در آبها بوده است نقش حرارت و نور خورشید را در ادامه حیات در می یابیم.

( ↑ Jeffries, Martin. Sea ice in the Encyclopædia Britannica Online. Britannica Online, 2012. Accessed 21 April 2013.)

گفته می‌شود که گرم‌شدن زمین، اکسیژن سطح و عمق دریا را کاهش خواهد داد. باز متوجه نقش مهم تنظیمات درجه حرارت می‌شویم.

حرارت نقش مهمی را در ایجاد و حفظ حیات داشته است ولی افزایش بیش از حد درجه حرارت می‌تواند میزان اکسیژن محلول در آب را کاهش دهد. میزان کم شدن اکسیژن محلول اینگونه است
15 mg/L at 0ºC to 8 mg/L at 30ºC
ولی مانع دیگری، با سرد شدن بیشتر حاصل میشود تشکیل یخ روی آب به عنوان عايق از میزان اکسیژن زیر آب می کاهد
http://www.ramp-alberta.org/river/water+sediment+quality/chemical/temperature+and+dissolved+oxygen.aspx

باید توجه شود که نقش اکسیژن در عملکرد سلول‌های معزی بسيار بالاست و سلولهای مغزی بیش از دیگر سلول‌های بدن، اکسیژن می‌سوزانند و در سیر تکاملی موجودات، لازمه بزرگ شدن مغز میزان بالای اکسیژن محیط است به طوری که در سیر تکاملی خلقت، موجودات آبزی ابتدایی برای رشد بیشتر مغزشان، مجبور شدند از آب بیرون بیاید تا از اکسیژن بیشتر هوای آزاد استفاده کنند.

افزایش حرارت آبها میتواند با افزایش رشد گیاهان فتوسنتز کننده میزان اکسیژن آب را بیشتر کند ولی با افزایش بيشتر درجه حرارت آب میزان اکسیژن محلول درآب کاهش می یابد که به نوبه خود

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [14.11.20 08:22]
میتواند از اکسیژن محلول در آب بکاهد و میزان اکسیژن موجود درهوا را بیشتر کند. باز توازن برقرار کردن بین گرما و سرما بسیار حساس است. زندگی آبزیان و هوازيان و میزان اکسیژن در دسترس آنها در گرما و سرما، و در نتیجه رشد مغز آنها در طول قرون آینده با شرایط پارادوکس بسیاری مواجه است که لازم است توازنی بین آنها قرار شود. (در اینجا متوجه اهمیت هشدار سید احمد الحسن یمانی فرستاده امام زمان، در مورد حفظ سلامت محیط زیست و اهمیت کارگزارانی که بتوانند این توازن را برقرار کنند، می‌شویم.

به امید آنکه پیش از رسیدن به نقطه صفر آب و هوایی که دیگر امکان بازگشتی نیست، جهان بشریت از دست خودخواهانی که طبیعت و زندگی همه را برای جیب های خود می خواهند خلاص شوند.(زمین از ترامپ خلاص شد!

ترامپ و مشابهان او از کسانی که خودخواهی بر آنها سیطره دارد، به آن چیزی که در زمین و نظام محیط زیست آن رخ میدهد و رو به نابودی است و طی بیست یا سی سال و نه بیشتر به سوی نقطه غیرقابل برگشت میرود و به برهنگی کامل زمین و نهایتا بی آبی و از میان رفتن زندگی میرسد، توجه نمی‌کنند؛

توجهی به نسلهای آینده و رنجی که ممکن است گرفتار آن شوند، ندارند؛

اینها کاملا بی خردانه، اثر گلخانه ای آب و هوا را انکار می‌کنند؛ با وجود اینکه با سوزاندن جنگل‌ها و حوادث طبیعی بزرگ و در حال زیاد شدن، بر صورت آنها سیلی میزند.

به ویرانی زمین و نظام زیستی آن ادامه میدهند و بر این، اصرار می ورزند. همه اینها برای مصالح شخصی تنگ نظرانه برای ماندن بر حکومت به فضل تایید جاهلانی است که خودخواهی بر آنها سیطره دارد ولی به این همه ویرانی و نابودی و لبه پرتگاهی که بر زمین به آن رسیده ایم توجهی ندارند.

امام احمدالحسن یمانی
https://www.facebook.com/457397004307968/posts/3339491409431832/)

در همین جا مبحث تاثیر دما بر حیات و رشد سلولهای مغزی به پایان میرسد. امید است نقدهای سازنده اي روی این بحث از طرف همراهان گرامی انجام شود.
@salmanfatemi


مطالب ویـژه


ساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش مغز بزرگ چالشهای پیش روتو دی ان ای خاص ميتوکندريواکسن دیگری ضد کرونا از ددندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووسنقش حفاظتی مولکول جدید دتکامل شناخت انسان با کشفیادآوری خواب و رویاداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تچند جهانیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلافرایند حذف برخی اجزای مغاستیفن هاوکینگ در مورد هچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشامنابع انرژي پاک سرچشمه حبیماری تی تی پیچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشما با کمک مغز خود مختاريمبحثی در مورد نقش ویتامينهمیشه عسل با موم بخوریمتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از مرکز خنده در کجای مغز استبرخی نکات از گاید لاین پرهوش مصنوعی در خدمت خلق وححقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدمغز ناتوان از توجیه پیدابعد از کروناهدف از خلقت رسیدن به ابزاخونریزی مغز در سندرم کووسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد مغز بزرگ و فعال یا مغز کوتولید سلولهای جنسی از سلواکسن سرطاندو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتئوری تکامل امروز در درمژن هوش و ساختارهای حیاتی داروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تچندین ماده غذایی که ماننتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلافرد حساس از نظر عاطفی و باستیفن هاوکینگ در تفسیر چگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیمنبع خواب و رویابیماری ضعف عضلات نزدیک بچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایایندرالما تحت کنترل ژنها هستیم یبحثی جالب درباره محدودیتهوموارکتوس ها ممکن است دتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از مرگ انتقال است یا نابود شبرخی اثرات مضر ویتامین دهوش مصنوعی درمانگر کامپیحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهمغز و سیر تکامل ان دلیلی تفاوت مغز انسان و میمون ههزینه ای که برای اندیشیدخواندن ، یکی از شستشو دهنسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارمغز حریص برای خون، کلید تتومورها و التهاب مغزی عاواکسنی با تاثیر دوگانه ادو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزنقش خرچنگ های نعل اسبی درتئوری تکامل در پیشگیری و ژن یا نقشه توسعه مغز و نقداستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تچه زیاد است بر من که در ایتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی قیچی ژنتیکیاستخوان های کشف شده، ممکچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدمنحنی که ارتباط بین معرفبیماریهای تحلیل عضلانی اچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان الماه رجببحثی در مورد نقش کلسیم و هوش مصنوعی می تواند بر احتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از مراحل ارتقای پله پله کیهبرخی اختلالات عصبی مثانههوش مصنوعی درخدمت خلق وححقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جوانامغز آیندگان چگونه است ؟تفاوت های بین زن و مرد فقهزینه سنگین انسان در ازاخواب سالم عامل سلامتیخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بمغز زنان جوانتر از مغز مرتوانایی مغز و دیگر اجزای واسطه ها د رمسیر ایجاد مغديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انسانقش داروهاي مختلف معروف تا 20 سال آینده مغز شما به ژنها نقشه ایجاد ابزار هودر مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکقانون مندی نقشه ژنتیکی ماستروژن مانند سپر زنان دچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر داروی ضد تشنج سدیم روبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا منشأ اطلاعات و آموخته ها بیهوش کردن در جراحی و بیمچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیماپروتیلینبحثی در مورد عملکرد لوب فهوش مصنوعی و کشف زبان هایتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از مزایای شکلات تلخ برای سلبرخی بیماری ها که در آن بهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان مغز انسان ایا طبیعتا تماتفاوتهای جنسیتی راهی براهزاران سال چشم های بینا وهستي مادي ای که ما کوچکترخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژمغزهای کوچک بی احساستوازن مهمتر از فعالیت زیوبینار اساتید نورولوژی ددی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار نقش روزه داری در سالم و جتاثیر مشاهده بر واقعیت بژنها ، مغز و ارادهدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگرقانون جنگلاصول سلامت کمرچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عمهندسی ژنتیک در حال تلاش بیوگرافیچرا خشونت و تعصبتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز مبانی ذهنی سیاه و سفیدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از مسیر دشوار تکامل و ارتقابرخی بیماری های خاص که بدهوش احساسیحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گمغز انسان برای ایجاد تمدتقلید مرحله ای نسبتا پیشهستی ما پس از شروعی چگال خودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به مغزتان را در جوانی سیمکشتوسعه هوش مصنوعی قادر اسوراپامیل در بارداریدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر نگاه ناظر هوشیار بژنهای مشترک بین انسان و ودر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَقانونمندی و محدودیت عالماضطراب و ترسنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پامولتیپل اسکلروز در زنان بیوگرافیچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپمجموعه های پر سلولی بدن مبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی گوگل به کمک تشتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از مشکلات نخاعیبرخی توجهات در ببمار پارهوش احساسیحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانمغز انسان برای شادمانی طتلقین اطلاعات و حافظهو هر کس تقوای خدا پیشه کنخودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فنقش قهوه در سلامتیتوسعه برخی شغل ها با هوش ورزش هوازی مرتب خیلی به قدژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر نگاه انسان بر رفتاژنهای هوش ، کدامنددر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رقارچ بی مغز در خدمت موجوداطلاعاتی عمومی در مورد منگاه انسان محدود به ادراتاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزمواد کوانتومی جدید، ممکنبیان ژن های اسکیزوفرنی دچراروياها را به یاد نمی آتاثیر رژیم گیاه خواری بر ایا بدون زبان میتوانیم تمحل درک احساسات روحانیبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی الفاگوتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از مشکلات بین دو همسر و برخیبرخی روش های تربیتی کودکهوش عاطفی بیشتر در زنانحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابمغز انسان برای شادمانی طتلاش هایی در بیماران قطع تلاشی برای درمان قطع نخاوقت نهيب هاي غير علمي گذشخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز اننقش مهاجرت در توسعه نسل اتوصیه های غیر دارویی در سورزش هوازی ، بهترین تمریدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر نگاه انسان بر رفتاکلرال هیدرات برای خواباندرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آفلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکینگی تا مغز از مغز تنورون های ردیاب حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسقبل از انفجار بزرگاطلاعاتی عمومی در مورد منگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علموجود بی مغزی که می تواندبیست تمرین ساده برای جلوچراروياها را به یاد نمی آتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستایا تکامل هدفمند استمحل درک احساسات روحانی دبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک تا کثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از مشکلات روانپزشکی پس از سبرخی سلولهای عصبی در تلاهوش عاطفی در زنان بیشتر احافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگمغز انسان رو به کوچک تر شمغز انسان رو به کوچکتر شدتلاشی تازه برای گشودن معوقتی فهمیدی خطا کردی برگخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز اننقش محیط زندگی و مهاجرت دتوصیه هایی در مصرف ماهیورزش و میگرندانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر ویتامین دی بر بیمادرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه فلج خواباز تکینگی تا مغز از مغز تنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کوقدم زدن و حرکت دید را تغیبلندی در ذهن ما درک بلندینگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان وموجودات مقهور ژنها هستندبیشتر کمردردها نیازی به نزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیایرادهای موجود در خلقت بمحدودیت های حافظه و حافظبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک تا کجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از مشکلات روانپزشکی در عقب برخی سيناپسها طی تکامل و هوش عاطفی در زنان بیشتر احس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و مغز ایندگان چگونه استتلاشی جدید در درمان ام اسویتامین E برای فعالیت صحخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انسانقش نظام غذایی در تکامل متوضیحی ساده در مورد هوش مورزش بهترین درمان بیش فعدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز نقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر ویروس کرونا بر مغز درمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دفلج خواب چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیماقدرت انسان در نگاه به ابعبه زودی شبکه مغزی به جای ناتوانی از درمان برخی ویتاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انمیهمانهای ناخوانده عامل با هوش مصنوعی خودکار روبنزاع بین علم و نادانی رو تاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسمخچه فراتر از حفظ تعادلبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک تا کجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندمشاهده آینده از روی مشاهبررسي علل احتمالي تغيير هوشیاری کوانتومیحس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهاختلالات حرکتی در انسانمغز ابزار برتر بقاتمایل زیاد به خوردن بستنویتامین E در چه مواد غذایخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهانقش هورمون های تیروئید دتکنولوژی جدید که سلول‌هورزش در کمر دردداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتاثیر ژنها بر اختلالات خدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیفیلمی بسیار جالب از تغییاز تکینگی تا مغز- از مغز نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکلوب فرونتال یا پیشانی مغبوزون هیگز چیستناتوانی در شناسایی چهره تاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سمیگرن سردردی ژنتیکی که ببار سنین ابزار هوشمندی انزاع بین علم و جهل رو به پتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبحثی درباره احساسات متفاهوش مصنوعی از عروسک تا کجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط معنی روزهبررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات صحبت کردن در انمغز از بسیاری حقایق می گرتمدن قدیمی ای در جنوب ایرویتامین دی گنجینه ای بزرخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولنقش هورمون زنانه استروژنتکامل مداوموزوز گوشداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتاثیر کلام در آیات کلام بدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویروفیزیکدانان ماشینی برای تاز تکینگی تا مغز- از مغز چیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپوراللبخند بزن شاید صبح فردا زبیماری های مغز و اعصاب و نخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیمیگرن شدید قابل درمان اسبارداری بدون رحمنظام مثبت زندگیتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برامخچه ابزاري که وظیفه آن فبحثی درباره احساساتی غیرهوش مصنوعی از عروسک تا کجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین همغز فکر میکند مرگ برای دیبررسی سیستم تعادلی بدن اهیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوادامه بحث تکامل چشممغز به تنهایی برای فرهنگ تمدن بشری و مغز اخلاقیواکنش های ناخودآگاه و تقخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومنقش ژنتیک در درمان اختلاتکامل چشمیک پیشنهاد خوب برای آسان داروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجفرگشت و تکامل تصادفی محض از تکینگی تا مغز- از مغزتچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلرولرزش ناشی از اسیب به عصببیماری گیلن باره و بیمارنخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شمیدان مغناطيسي زمین بشر بازگشت از آثار به سوی خدانظریه تکامل در درمان بیمتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازمدارک ژنتیکی چگونه انسانبخش دیگری در وجود انسان ههوش مصنوعی از عروسک تا کمجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین هممغز ما کوچکتر از نیم نقطهبررسی علل کمر درد در میانهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین اداراوون تنها داروی تاییمغز برای فراموشی بیشتر کتمساح حد واسط میان مغز کوواکسن کرونا از حقیقت تاتدفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومنقش آتش در رسیدن انسان بهتکامل ابزار هوش ، راه پر یکی از علل محدودیت مغز امداروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملفراموش کارها باهوش تر هساز تکینگی تا مغز، از مغز چگونه هموساپينس بر زمین تاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانلزوم سازگاری قانون مجازابیماری ای شبیه آلزایمر و نرمش های مفید در سرگیجهتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدمکانیزمهای دفاعی در براببازسازي مغز و نخاع چالشی هفت چیز که عملکرد مغز تو تری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از مروری بر تشنج و درمان هایبرنامه و ساختار پیچیده مهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین مغز مادران و کودکان در زمبزرگ شدن مغز محدود به دورهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تنفس هوازی و میتوکندریواکسن کرونا ساخته شده تودقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناسنقش انتخاب از طرف محیط، نتکامل زبانیافته های نوین علوم پرده داروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از فراموشی همیشه هم بد نیستازدواج های بین گونه ای، رچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتلزوم سازگاری قانون مجازابیماری ای شبیه ام اس مولتنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یما انسانها چه اندازه نزدبحتی علمی درباره تمایل بهفت سین یادگاری از میراث تسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از مرکز هوشیاری، روح یا بدن برین نت به جای اینترنتهوش مصنوعی در کامپیوترهاجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای مومغز چون ابزار هوش است دلیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هدف یکسان، در مسیرهای متحساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و مغز بزرگ چالش است یا منفعتنفس هوازی و میتوکندریواکسن دیگر کرونا ساخته شدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدنقش اتصالات بین سلولهای تکامل ساختار رگهای مغزی یادگیری مهارت های جدید دداروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تنقطه بی بازگشتتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قافرایند تکامل و دشواری هااستفاده از هوش مصنوعی در چگونه انتظارات بر ادراک تاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهممانتین یا آلزیکسا یا اببیماری بیش فعالیچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یما انسانها چه اندازه نزدبحث درباره پیدایش و منشاهمیشه اطمینان تو بر خدا بتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از مرکز حافظه کجاستبرای پیش بینی آینده مغز دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت رمغز چگونه صداها را فیلتر بسیاری از بیماری های جدیهدف از تکامل مغزخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با