دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت بیست و یکم

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی- قسمت بیست و یکم.

از ابتدای پر چگال و منفرد تا تمایزها و دگرگونی های فراوان در مولکولها تا نخستین سلول زنده همانند ساز تا موجود پر سلول فاقد مغز، تا ایجاد نخستین سلول متخصص و پیچیده عصبی تا پیدایش نخستین مغز در بی مهرگان تا پیدایش مغز چند بخشی در مهره داران- که هر بخش آن کاملا تخصصی است- راه طولانی ای سپری شده است تا در مسیر برگشت در راه معرفت- که نخستین پاره های مادی آن، در مغز بشر شکل میگیرد- راهی سریعتر به سوی منبع هستی ایجاد شود.

و این سرعت، پس از اتصال بعد فرامادیمنیانفس در وجود انسان و امکان پیوند با جهانی- که بسیار به ما نزدیک است و شاید فاصله آن تا ما نزدیک به صفر باشد(من یا نفس درون)- به بی نهایت نزدیک شده است.

و در این میانه، آن نیروهایی- که نمی شناسیم- بسیار زیادتر و توانمند تر از آن چیزی است که میشناسیم.

سیاهچاله کهکشان راه شیری، ستاره ای شتابان را به بیرون از کهکشان ما پرتاب میکند!

انتظار هست سیاهچاله ها چنان کششی ایجاد کنند که هیچ چیز حتی نور از درون آن، بیرون نرود ولی یافته های دانشمندان، چیز دیگری میگوید: سیاهچاله عظیم و پر از جاذبه، چیزهایی را از خود دور میکند!

اولین بار فیزیک دان انگلیسیاستیفن هاوکینگ پرتوهای سیاهچاله را مطرح کرد و این موارد، محدود به این پرتوها نمانده است بلکه سیاه چاله نه تنها ستارگان و اجزایی را به درون خود میکشد با نیروهایی ناشناخته، اجزا و ستارگانی را به بیرون می اندازد! آنچه برای ما شگفت انگیز مینماید امروز در سایه تجربیات عمیق، به صورت تجربی ثابت میشود!

نیروهای کیهان، محدود به نیروهای کشف شده فعلی نیست. نیروهایی هست که ما از آن بی خبریم و مشاهدات روزانه یک انسان این نیروها را نشان میدهد. و امروز بخشی از این نیروهای ناشناخته تحت عنوان نیروی تاریک در فیزیک جدید، معرفی میشود

و شاید درک ایمان به غیب و امید به نیرویی ماورایی، امروز در سایه کشفیات جدید علوم فیزیک، آسانتر باشد و این، معنی حقیقی توحید یعنی عجز از معرفت حقیقت را می رساند.(به آنجا رسید دانش من... که بدانم بسیار نادانم!)

دانشمندان ستاره شناس، ستاره ای را در کهکشان ما یافته اند که باسرعت بیش از 3728227 مایل بر ساعت حرکت میکند و در یکصد میلیون سال، نهایتا کهکشان را ترک میکند ولی از کجا آمد و چرا اینقدر عجله دارد که از اینجا برود؟!

دانشمندان ستاره شناس با استفاده از تلسکوپی به طول 3.9 متر در رصدخانه سایدنگ سبرنگ در دانشگاه بین المللی استرالیا ستاره را کشف کردند و اندازه گیری های زیادی را برای بررسی مسیر آن، انجام دادند.

جاری دا کوستا انجام دهنده پژوهش و استاد دانشگاه ANU در ستاره شناسی و فیزیک کیهانی گفت: مسافرت این ستاره را به سوی مرکز کهکشان خود بررسی کردیم و آن امری بسیار قابل توجه بود.

این ستاره با سرعتی ده برابر سرعت بزرگترین ستارگان در کهکشان از جمله خورشید ما حرکت میکند.

ستاره شناسان، بقایای کهکشان های کوچکی را بررسی میکردند که در اطراف کهکشان راه شیری حرکت میکند. تلسکوپی- که آنها به کار بردند- می تواند در یک لحظه، 400 هدف را شناسایی کند.

به جای آن، این دانشمندان ستاره ای را دیدند که در کناره های کهکشان است و سیاه چاله بزرگی در وسط کهکشان، آن را به بیرون پرتاب میکند!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2774330132585676&id=100000261505187

@salmanfatemi


مطالب ویـژه


ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بنوروپلاستیسیتی چیستروشهای شناسایی قدرت شنواپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخاع ما تا پایین ستون فقرزبان چهار حرفی حیات زمیناز تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هستاثیر درجه حرارت بر عملکهفت سین یادگاری از میراث سم زنبور ، کلیدی برای واراطلاعاتی عمومی در مورد ممواد کوانتومی جدید، ممکنتغییر الگوی رشد مغزی با زهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسردرد تنشنآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیشتر کمردردها نیازی به محل درک احساسات روحانی دحس چشایی و بویاییهستی ما پس از شروعی چگال ضررهای مصرف شکر و قند بر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفامغز مادران و کودکان در زمخطا در محاسبات چیزی کاملیکی از علل محدودیت مغز امصفحه اصلیای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن امغز بزرگ چالشهای پیش روداروی تشنجی دربارداریکودک ایرانی که هوش او از اثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش زبان در سلطه و قدرت ادرک احساسات و تفکرات دیگگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنوشیدن چای برای مغز مفید روشی برای بهبود هوش عاطفپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخستین تصویر از سیاهچالهزبان و بیان، در سایه پیشراز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکهمیشه عسل با موم بخوریمسودمندی موجودات ابزی بر بلندی در ذهن ما درک بلندیموجود بی مغزی که می تواندتغییر زودتر اتصالات مغزیهوش مصنوعی درمانگر کامپیسردرد سکه ایآیا خداباوری محصول تکاملبا هوش مصنوعی خودکار روبمحدودیت های حافظه و حافظحس و ادراک (قسمت اول )و هر کس تقوای خدا پیشه کنضررهای شکر بر سلامت مغزانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیرمغز چون ابزار هوش است دلیدفاع در برابر تغییر ساختیادگیری مهارت های جدید دسوالات پزشکیایندرالبررسی علل کمر درد در میانمغز حریص برای خون، کلید تداروی جدید s3 در درمان ام کودکان خود را مشابه خود تاثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلنقش زبان در سلطه و قدرت ادرک تصویر و زبان های مخلتگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتانوعی سکته مغزی ، وحشتناک روشی جدید در درمان قطع نخپختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمش های مفید در سرگیجهزبان و تکلم برخی بیماریهاز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر رو ح و روان بر جسمهوموارکتوس ها ممکن است دسیاهچاله و تکینگی ابتدایبه زودی شبکه مغزی به جای موجودات مقهور ژنها هستندتغییر عمودی سر انسان از پهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسرعت فکر کردن چگونه استآیا دلفین ها می تواند از بارداری بدون رحممخچه ، فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک (قسمت دوم )ویتامین E برای فعالیت صحطی یکصد هزار سال اخیر هرچانگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان همغز چگونه صداها را فیلتر دقیق ترین تصاویر از مغز ایادآوری خواب و رویاپیامهای کاربرانایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورمغز زنان جوانتر از مغز مرداروی جدید ضد میگرنکوری گذرای ناشی از موبایاجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای نقش سجده بر عملکرد مغزدرک عمیق در حیواناتگاهی مغز بزرگ چالش استگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاچیزی خارج از مغزهای ما نیروشی جدید در درمان سکته مپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط نرمشهای مهم برای تقویت عزبان و شناخت حقیقت قسمت چاز تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی می تواند بر احسیاره ابلهانبوزون هیگز چیستمیهمانهای ناخوانده عامل ثبت امواج الکتریکی در عصهوش مصنوعی ساخته هوش طبیشلیک فراموشیآیا دست مصنوعی به زودی قابازگشت از آثار به سوی خدامخچه ابزاري که وظیفه آن فحس و ادراک قسمت چهارمویتامین E در چه مواد غذایظهور امواج مغزی در مغز مصاندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده ممغز آیندگان چگونه است ؟دلایلی که نشان میدهد ما بژن هوش و ساختارهای حیاتی سایتهای دیگرایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیمغزهای کوچک بی احساسداروی ضد تشنج با قابليت تکی غایب شدی تا نیازمند دلاجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زینقش غذاها و موجودات دريادرگیری اعصاب به علت میتوگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماچگونه مغز پیش انسان یا همريتوکسيمب در درمان ام اسآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سچرا مغزهای ما ارتقا یافت زبان و شناخت حقیقت قسمت ااز تکینگی تا مغز- از مغز قانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشسیاره ابلهانبیماری گیلن باره و بیمارمیگرن سردردی ژنتیکی که بجمجمه انسان های اولیههوش احساسیشنا در ابهای گرم جنوب نیآیا رژیم غذایی گیاهی سلابازسازي مغز و نخاع چالشی مدارک ژنتیکی چگونه انسانحس و ادراک قسمت پنجمویتامین دی گنجینه ای بزرعلم به ما کمک میکند تا موانسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتمغز انسان ایا طبیعتا تمادندان ها را مسواک بزنید تژن یا نقشه توسعه مغز و نقایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون همغزتان را در جوانی سیمکشداروی ضد تشنج با قابليت تکاهش التهاب ناشی از بیمااحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش غذاها و موجودات دريارقیبی قدرتمند در برابر مگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خچگونه هموساپينس بر زمین ریواستیگمینآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مچرا حیوانات سخن نمی گوینزبان و شناخت حقیقت قسمت داز تکینگی تا مغز- از مغز قارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشسیر آفرینش از روح تا مغز بیماری ای شبیه آلزایمر و میدان مغناطيسي زمین بشر جنسیت و تفاوت های بیناییهوش احساسیشناخت و معرفت، و نقش آن دآیا راهی برای رفع کم آبی بحتی علمی درباره تمایل بمروری بر تشنج و درمان هایحس و ادراک قسمت سومواکنش های ناخودآگاه و تقعلایم کمبود ویتامین E را انسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز دمغز انسان برای ایجاد تمددو ویژگی انتزاع و قدرت تجژنها نقشه ایجاد ابزار هوایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی برانقش قهوه در سلامتیداستانها و مفاهیمی اشتباکایروپاکتیک چیستاخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سنقش غذاها و موجودات دريارموزی از نخستین تمدن بشررمز و رازهای ارتباط غیر کگزارش یک مورد جالب لخته وارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نچگونه آن شکری که می خوریمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب چرا حجم مغز گونه انسان درزبان و شناخت حقیقت قسمت ساز تکینگی تا مغز- از مغزتقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر رژیم گیاهخواری بر هوش مصنوعی الفاگوسیستم تعادلی بدنبیماری ای شبیه ام اس مولتمکانیزمهای دفاعی در برابجنسیت و تفاوت های بیناییهوش عاطفی بیشتر در زنانشناسایی سلول های ایمنی اآیاما مقهور قوانین فیزیکبحث درباره پیدایش و منشامرکز خنده در کجای مغز استحساسیت روانی متفاوتواکسن سرطانعلایم کمبود ویتامین E را انسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرمغز انسان برای شادمانی طديدن با چشم بسته در خواب ژنها ، مغز و ارادهایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشنقش مهاجرت در توسعه نسل ادر مانهای کمر دردکاربرد روباتهای ريزنانواختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهینقشه مغزی هر فرد منحصر بهنقص در تشخیص هیجانات عامرویای شفافگشایش دروازه جدیدی از طرارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تچگونه انتظارات بر ادراک راه های جدید برای قضاوت رآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم چرا در مغز انسان، فرورفتزبان، وسیله شناسایی محیطاز تکینگی تا مغز، از مغز قدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر عصاره تغلیظ شده گیهوش مصنوعی از عروسک تا کسیستم دفاعی بدن علیه مغز بیماری بیش فعالیما انسانها چه اندازه نزدجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش عاطفی در زنان بیشتر اشواهدی از دنیسوان(شبه نئآزمون ذهنی گربه شرودینگربحثی در مورد نقش ویتامينمرگ انتقال است یا نابود شخلاصه ای از مطالب همایش مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغعلت خواب آلودگی بعد از خوانعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین دمغز انسان برای شادمانی طدی متیل فومارات(زادیوا)(ژنهای هوش ، کدامندایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهنقش هورمون های تیروئید ددر چه مرحله ای از خواب ، رکاربرد روباتهای ريز، در اختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش مچند جهانیروبات های ریز در درمان بیپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سچگونه باغبانی باعث کاهش راه های جدید برای قضاوت رآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچراروياها را به یاد نمی آسفر نامه سفر به بم و جنوب ازدواج های بین گونه ای، رلوب فرونتال یا پیشانی مغتاریخ همه چیز را ثبت کردههوش مصنوعی از عروسک تا کسکته مغزیآیا واکنش های یاد گرفته وبیماری تی تی پیما انسانها چه اندازه نزدجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوشیاری کوانتومیشاهکار قرنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیتمراحل ارتقای پله پله کیهخواندن ، یکی از شستشو دهنوراپامیل در بارداریعوارض ازدواج و بچه دار شداولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهمغز انسان رو به کوچک تر شدژا وو یا اشنا پنداریکلرال هیدرات برای خواباناگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع نقش ژنتیک در درمان اختلادر هم تنیدگی کوانتومی و پکجای مغز مسئول پردازش تجاختلالات حرکتی در انسانتکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر چندین ماده غذایی که ماننروح رهاییپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سچگونه جمعیت های بزرگ شکل راه پیروزی در زندگی چیستآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچراروياها را به یاد نمی آسفرنامه سفر به بم و جنوب استفاده از هوش مصنوعی در لبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کساخت شبکه عصبی با الفبایآیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بما با کمک مغز خود مختاريمجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش، ژنتیکی است یا محیطیشبیه سازی میلیون ها جهان افراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و مزایای شکلات تلخ برای سلخواب سالم عامل سلامتیورزش هوازی مرتب خیلی به قعید نوروز مبارکاولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بمغز انسان رو به کوچکتر شددژاوو یا آشناپنداریکمردرد و علل آناگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخانقش انتخاب از طرف محیط، ندرمان های بیماری آلزایمرکشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلالات صحبت کردن در انتکامل زبانچه زیاد است بر من که در ایروزه داری و بیمار ی ام اس پوست ساعتی مستقل از مغز دارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه جمعیت های بزرگ شکل رشته نوروایمونولوژی و نقآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین جهل و علم رو به پسفرنامه سفر به بم و جنوب استیفن هاوکینگ در مورد هلرزش ناشی از اسیب به عصبتبدیل تراکت صوتی مصنوعی هوش مصنوعی از عروسک تا کساخت شبکه عصبی مصنوعی با آیا امکان بازسازی اندامهبیماریهای تحلیل عضلانی اما تحت کنترل ژنها هستیم یجهشهای مفید و ذکاوتی که دهیچگاه از فشار و شکست نترشبیه سازی سیستم های کوانافزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب فمسیر دشوار تکامل و ارتقاخواب سالم عامل سلامتی و یورزش هوازی ، بهترین تمریعامل کلیدی در کنترل کارآاولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بدمغز ایندگان چگونه استدانشمندان ژنی از مغز انسکمردرد با پوشیدن کفش منااگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسنقش اتصالات بین سلولهای درمان های جدید میگرنکشف مکانیسمی پیچیده در بادامه بحث تکامل چشمتکامل ساختار رگهای مغزی چهار میلیارد سال تکامل بروش مقابله مغز با محدودیپیموزایداز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه حافظه را قویتر کنیرشد مغز علت تمایل انسان باز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خوابتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین علم و نادانی رو سفرنامه سفر به بم و جنوب استیفن هاوکینگ در تفسیر لزوم سازگاری قانون مجازاتبدیل سلولهای محافط به سهوش مصنوعی از عروسک تا کساختار شبکه های مغزی ثابآیا انسان با مغز بزرگش اخبیهوش کردن در جراحی و بیمماه رجبجاذبه و نقش آن در شکلگیریهاوکينگ پیش از مرگش رسالشباهت زیاد بین سلول هاي عافسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهمشکلات نخاعیخواب عامل دسته بندی و حفطورزش و میگرنعسل طبیعی موثر در کنترل باولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پارمغز ابزار برتر بقادانشمندان روش هاي جدیدی کنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستننقش حفاظتی مولکول جدید ددرمان های رایج ام اسکشف ارتباط جدیدی از ارتبادغام میان گونه های مختلتکامل شناخت انسان با کشفچهار ساعت پس از کشتار خوکروش های صرفه جویی در ایجاپیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاهی بر قدرت بینایی درازمین زیر خلیج فارس تمدنی از تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین علم و جهل رو به پسفرنامه سفر به بم و جنوب استخوان های کشف شده، ممکلزوم سازگاری قانون مجازاتری فلوپرازینهوش مصنوعی از عروسک تا کمسخن پاک و ثابتآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیماپروتیلینحقیقت راستین انسان علم بهاوکينگ پیش از مرگش رسالشباهت زیاد بین سلول هاي عالکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهمشاهده آینده از روی مشاهخودآگاهی و هوشیاريورزش بهترین درمان بیش فععصب حقوق نورولوواوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلامغز از بسیاری حقایق می گردانشمندان روشی برای تبدیکنگره بین المللی سردرد دابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرمان جدید میگرن با انتی کشف جمجمه ای درکوه ایرهوادغام دو حیطه علوم مغز و ارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درمنوار مغزی روشی مهم در تشخروش هایی ساده برای کاهش اپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاهی بر توانایی اجزاي بزندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر درجه حرارت بر عملکنظام مثبت زندگیسفری به آغاز کیهاناصول سلامت کمرممانتین یا آلزیکسا یا ابتری فلوپرازینهوش مصنوعی از عروسک تا کمسریعترین کامپیوتر موجودآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیمبانی ذهنی سیاه و سفیدحافظه و اطلاعات در کجاست هدف از تکامل مغزشش مرحله تکامل چشمالتهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهمعنی روزهخودآگاهی و هوشیاريورزش در کمر دردعضلانی که طی سخن گفتن چقدايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و مغز برای فراموشی بیشتر کداروهای مصرفی در ام اسکنگره بین المللی سردرد دابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کونقش داروهاي مختلف معروف درمانهای بیماری پارکینسگنجینه ای به نام ویتامین ارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و نورون هاي مصنوعی می توانروش صحبت کردن در حال تکامپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وناتوانی از درمان برخی ویزیباترین چیز در افزایش ساز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه تکامل در درمان بیمسلولهای بنیادی مصنوعی دراضطراب و ترسمنابع انرژي پاک سرچشمه حتسلیم شدن از نورون شروع مهوش مصنوعی در کامپیوترهاسرگیجه از شایعترین اختلاآیا برای تولید مثل همیشه بیان ژن های اسکیزوفرنی دمجموعه های پر سلولی بدن محافظه و اطلاعات در کجاست هزینه ای که برای اندیشیدششمین کنگره بین المللی سامیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز فکر میکند مرگ برای دیخانواده پایداروزوز گوشمقالاتايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟داروهای ضد بیماری ام اس وکندر در بیماریهای التهابابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندرینقش روزه داری در سالم و جدرک فرد دیگر و رفتارهای اگیاه خواری و گوشت خوار کدارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به نورون های ردیاب حافظهروشهای نو در درمان دیسک بپیشینیان انسان از هفت میاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وناتوانی در شناسایی چهره زیرفون داروی ضد ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر درجه حرارت بر عملکهفت چیز که عملکرد مغز تو سلسله مباحث هوش مصنوعیاطلاعاتی عمومی در مورد ممولتیپل اسکلروز در زنان تشنج چیستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسردرد و علتهای آنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیست تمرین ساده برای جلومحل درک احساسات روحانیحافظه و اطلاعات در کجاستهستي مادي ای که ما کوچکترصرع و درمان های آنامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز ما کوچکتر از نیم نقطهخطا در محاسبات چیزی کاملیک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر ویتامین دی بر بیماايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیممغز بزرگ چالش است یا منفعداروی فامپیریدین یا نورلکوچک شدن مغز از نئاندرتااثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندرینقش رژیم غذایی در رشد و ادرک و احساسگالکانزوماب، دارویی جدی